LG | LGD150 | User guide | LG LGD150 Упътване за употреба

LG LGD150 Упътване за употреба
M A G YA R
HRVATSKI
БЪЛΓАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење
LG-D150
MFL68340905 (1.0)
www.lg.com
MAGYAR
Használati útmutató
•
•
•
•
•
A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül
egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön
szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon
aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található
minden információ előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
A készülék használata az érintőképernyős
billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem
ajánlott.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog
fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és
a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok
birtokában van.
A Google™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™, Hangouts™ és Google Play™ a
Google, Inc. védjegyei.
Tartalomjegyzék
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz.......................................... 5
Fontos figyelmeztetés ......................... 14
Általános tudnivalók............................ 20
Telefon–áttekintés ................................ 20
A SIM kártya és az akkumulátor
behelyezése .......................................... 22
A telefon feltöltése ................................ 24
A memóriakártya használata ................. 24
A kijelző zárolása és feloldása............... 26
Knock Code........................................... 26
Képernyő bekapcsolása ........................ 27
Váltás az alkalmazások között és kilépés az
alkalmazásokból ................................... 27
A kezdőképernyő ................................ 29
Tippek az érintőképernyő használatához29
Kezdőképernyő ..................................... 30
A kezdőképernyő testreszabása ........... 31
Értesítések ............................................ 32
Gyors beállítások ................................. 33
Értesítési ikonok az állapotsávon .......... 33
Képernyő-billentyűzet ........................... 35
Speciális karakterek beírása ................ 35
Google fiók beállítása .......................... 36
Google fiók létrehozása ......................... 36
Bejelentkezés a Google fiókba .............. 36
2
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való
csatlakozás .......................................... 37
Wi-Fi ..................................................... 37
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz ........... 37
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és
csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz ............ 37
Bluetooth .............................................. 38
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel 40
Hívások ................................................ 41
Híváskezdeményezés ............................ 41
Partnerek hívása ................................... 41
Hívás fogadása és elutasítása ............... 41
A hívás hangerejének beállítása ............ 42
Második hívás kezdeményezése ........... 42
A hívásnaplók megtekintése ................. 42
Hívás beállítások ................................... 43
Névjegyek............................................. 44
Partner keresése ................................... 44
Új partner hozzáadása........................... 44
Kedvenc partnerek ................................ 44
Csoport létrehozása .............................. 45
Üzenet .................................................. 46
Üzenetküldés ........................................ 46
Nézet mód ........................................... 47
Az MMS-beállítások módosítása ........... 47
Email .................................................... 48
E-mail fiók kezelése .............................. 48
A fiókok mappái .................................... 49
E-mail létrehozása és küldése .............. 49
Multimédia ........................................... 50
Kamera ................................................. 50
A kereső ............................................. 50
A speciális beállítások használata ........ 51
Gyors fényképfelvétel készítése ........... 52
A fénykép elkészítése után .................. 52
A mentett fényképek megtekintése ...... 53
Videokamera ........................................ 54
A kereső ............................................. 54
A speciális beállítások használata ........ 54
Gyors videó készítése .......................... 55
A videofelvétel elkészítése után ............ 56
A mentett videók megtekintése ............ 56
A hangerő beállítása video lejátszás
közben ............................................... 56
Galéria .................................................. 56
Képek megtekintése............................ 57
Videók lejátszása................................. 57
Fényképek/videók szerkesztése ........... 58
Képek törlése ...................................... 58
Fénykép beállítása háttérképként ......... 58
Videók ................................................... 58
Videó lejátszása .................................. 59
Zene...................................................... 60
Zeneszám lejátszása ........................... 60
FM-rádió ............................................... 63
Állomáskeresés................................... 63
Kellékek ............................................... 64
Ébresztés/Óra........................................ 64
A számológép használata...................... 65
Új esemény felvétele a naptárba ........... 65
Diktafon ................................................ 66
ThinkFree Viewer .................................. 67
Google+ ................................................ 68
Hangouts............................................... 68
Vendég üzemmód ................................. 69
Hangalapú keresés ............................... 69
Letöltések ............................................. 70
QuickMemo........................................... 70
Az internet............................................ 74
Böngésző .............................................. 74
Az Internetes állapotsáv használata ...... 74
Weboldalak megtekintése.................... 75
Oldal megnyitása ................................ 75
Keresés az interneten hang alapján...... 75
Könyvjelzők ......................................... 75
Előzmények ........................................ 75
Chrome ................................................. 75
Weboldalak megtekintése.................... 76
Oldal megnyitása ................................ 76
Keresés az interneten hang alapján...... 76
Szinkronizálás más eszközökkel ........... 76
Könyvjelzők hozzáadása és
megtekintése ...................................... 76
3
Beállítások ........................................... 77
A Beállítások menü megnyitása ............ 77
VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK ............. 77
ESZKÖZ ................................................. 80
SZEMÉLYES .......................................... 85
RENDSZER ............................................ 88
PC szoftver (LG PC Suite) .................... 91
A telefonszoftver frissítése ................. 94
A Használati útmutatóról..................... 96
A Használati útmutatóról ....................... 96
Védjegyek ............................................. 97
Tartozékok ........................................... 98
Hibaelhárítás........................................ 99
Kérdések és válaszok ........................ 103
4
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat,
veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót
készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség,
cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások.
A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva
vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket
javításra kell visszaküldeni.
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.
Az LG-D150 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos
irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy
minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező
(SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított
módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén
sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül
megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi
szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
• A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,673 W/kg (10 g), a
testközeli helyzetében pedig 0,804 W/kg (10 g).
5
•
A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos
távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre
akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet,
és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek
továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok
vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat
létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg
nem fejeződött be az adattovábbítás.
A termék kezelése és karbantartása
FIGYELMEZTETÉS
Csak az ennek a készüléktípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és
tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a
készülékre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
•
•
•
•
•
•
•
6
Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek
újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt
alkatrészekével.
Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a
számítógéptől.
Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
Ne ejtse le.
Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják.
Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és
tűzveszélyessé válhat.
A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt,
hígítót vagy alkoholt).
Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az
megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az
antennához.
Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és
ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen
használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha
a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel,
fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan
bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a
száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével
gyorsítani.
A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét.
Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
7
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.
• Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen
arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső
ingzsebben vagy mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
• Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont
szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék
megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek,
például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható
vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés
következtében súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva,
hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.
8
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy
hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet.
Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk
továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön
mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.
MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
nyomás halláskárosodást okozhat.
Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a
telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja
meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki
nem cserélik.
Robbantási terület
Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az
előírásokat és a szabályokat.
9
Robbanásveszélyes területek
•
•
•
Ne használja a telefont benzinkúton.
Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat
járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások
esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati
szolgáltatójánál.
Az akkumulátor használata és karbantartása
•
10
Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a
csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel
újra az akkumulátort.
A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú
helyen, pl. fürdőszobában.
Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG
Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti
feltételektől.
Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne
kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
11
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LG-D150 készülék megfelel
az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
AZ OKOSTELEFON FRISSÍTÉSE
Hozzáférés a termékszoftver legújabb kiadásaihoz, az új szoftverfunkciókhoz
és fejlesztésekhez.
• Frissítse okostelefonját számítógép nélkül. Válassza a Frissítési/App
> Szoftverfrissítés.
központ
• Frissítse az okostelefont a PC-re csatlakoztatva.
A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel
a http://www.lg.com/common/index.jsp honlapot, majd válassza ki az
országot és a nyelvet.
12
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
módon és helyen.
2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Használt akkumulátorok leselejtezése
1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele
is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002%
kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges
környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével
kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes
hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
13
Fontos figyelmeztetés
Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt
olvassa el!
Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben,
mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.
1. Telefonmemória
Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud
új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl.
alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.
Alkalmazások eltávolítása:
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> Alkalmazások elemet.
Beállítások
2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt
alkalmazást.
3 Érintse meg az Eltávolítás, majd az OK elemet a megerősítéshez.
2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával,
amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti,
hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.
A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:
• Ha nem használja a rádiókommunikációs eszközöket, akkor kapcsolja ki azokat. Ha nem
használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
14
•
•
•
Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási
időt.
Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus
szinkronizálását.
Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:
• A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> A telefonról > Akkumulátor elemet.
Beállítások
Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a
kijelző felső részén látható.
Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:
A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> A telefonról > Akkumulátor > Akkumulátor használat elemet.
Beállítások
Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a
telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor
legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az
akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól
a legkisebb fogyasztásúig.
•
3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs
rendszerek (OS) telepítésével kapcsolatos
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az
eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.
15
FIGYELMEZTETÉS
Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos
forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store alkalmazásból.
Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók,
előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly
hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és
beállítást el kell távolítani a készülékről.
4. Képernyőzár használata
Állítson be képernyőzárat, hogy megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. A
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Beállítások
kezdőképernyőn érintse meg az
> Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárat > Semmi, Húzza, Knock
Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó elemet. A Feloldási minta kiválasztásakor létre kell
hoznia egy Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejteni a képernyőzárat.
Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a képernyőzár beállítása előtt, és
jegyezze meg a képernyőzár létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés
PIN-t.
FIGYELMEZTETÉS
A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó
figyelmeztetések.
Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzárra. Ha 5
alkalommal rossz képernyőzárat ad meg, nem tudja majd használni a
telefonját. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig
várjon 30 másodpercet.
16
Ha elfelejtette a képernyőzárat:
< Ha elfelejtette a mintát >
Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia
a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtette a mintát? gombot a képernyő alján. Ezt
követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a létrehozott Biztonsági mentés
PIN-t.
Ha nem jelentkezett be a telefonon Google fiókba, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot,
durva visszaállítást kell végrehajtania.
< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >
Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári
alapbeállítások visszaállítása).
Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói
alkalmazás és adat törlésre kerül.
5. A Durva visszaállítás használata
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
FIGYELMEZTETÉS
Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás,
felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtsen el biztonsági mentést
készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.
1 Kapcsolja ki a telefont.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot
+
.
a Hangerőcsökkentő gombot
3 Engedje el a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot
, amikor megjelenik az LG
embléma.
17
4 3 másodpercen belül nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot
újra.
5 A Gyári adatok visszaállítása képernyő megjelenésekor engedje el mindegyik gombot.
6 A Hangerő gombok
használatával emelje ki az Igen lehetőséget, és
a megerősítéshez.
nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot
7 A telefon végrehajtja a gyári visszaállítást.
6. Alkalmazások megnyitása és váltás az
alkalmazások között
Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több
alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy
másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden
alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti
állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.
Alkalmazások leállítása:
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> Alkalmazások > FUTÓ ALKALMAZÁSOK elemet.
Beállítások
2 Érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a Leállít gombot.
7. Zene, fényképek és videók átvitele a Média
szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
1 A telefonhoz mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a PC-hez.
2 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista. Érintse meg a Média
szinkronizálás (MTP) lehetőséget.
3 Válassza ki az Eszköz megnyitása a fájlok megtekintéséhez lehetőséget a PC-n. Ezt
követően a PC-n megjelenítheti a médiatartalmat, és fájlokat továbbíthat.
18
4 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába, vagy a meghajtó mappából
a számítógépre.
5 Húzza le az állapotsávot, és érintse meg az USB csatlakoztatás > Telefon töltése
elemet.
6 Húzza ki az USB kábelt a telefonból.
8. Tartsa függőlegesen a telefont
Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső
antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát,
mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.
Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó
részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás
minősége.
9. Lefagyott képernyő
Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:
10 másodperces lenyomásával indítsa újra
A Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb
a telefont.
Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.
19
Általános tudnivalók
Telefon–áttekintés
Előlapi hangszóró
Közelségérzékelő
Hangerő-szabályozó
gombok
Kezdőképernyő gomb
Bármely képernyőről a
kezdőképernyőre lép.
Vissza gomb
Visszatérés az előző képernyőhöz.
Be- és kikapcsolás/Lezárás
gomb
Telefon be-/kikapcsolása,
újraindítása, a képernyő
lezárása/feloldása, repülési
mód be- és kikapcsolása,
valamint a csengetés
típusának módosítása.
Menü gomb
Az elérhető opciók
megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő
Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő
automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt,
mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül
le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül
aktiválódjon hívások közben.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő
megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az
LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését
eredményezheti.
20
Hangerő-szabályozó gombok
• A kezdőképernyőn: a csengetés
hangerejének szabályozása.
• Hívás közben: a fülhallgató
hangerejének szabályozása.
• Hang/videó lejátszásakor:
hangerő folyamatos szabályozása.
Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb
3,5 mm-es fejhallgató
csatlakozó
Mikrofon
Töltőcsatlakozó/
USB-port
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy hívás közben ne takarja el a mikrofont
a kezével.
Hátlap
Akkumulátor
Objektív
microSD kártyanyílás
SIM kártya nyílása
21
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást.
1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze
hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábra szerint.
2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg arról,
hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.
22
3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranyszínű
csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).
4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem
pattan (2).
23
A telefon feltöltése
A telefon töltő/USB csatlakozója a készülék alján található. Illessze az USB kábel egyik végét
a telefonba, a másik végét pedig a hálózati aljzatba.
MEGJEGYZÉS:
• Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal
teljesen fel kell tölteni.
• Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.
A memóriakártya használata
A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSDTM vagy microSDHCTM memóriakártyákat
támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz, valamint egyéb,
rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt,
médiatartalmakban gazdag fájlok tárolására (pl. zenék, programok, videók és fényképek).
Győződjön meg róla, hogy a Tárhely menüből eltávolítja az SD kártyát, mielőtt kivenné.
1 Távolítsa el a hátlapot.
24
2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű
csatlakozók lefelé néznek.
MEGJEGYZÉS:
• Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem
kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok,
valamint a telefon károsodhatnak.
• Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete
legfeljebb 4 GB lehet.
A memóriakártya formázása:
Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia
kell.
MEGJEGYZÉS: Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre
kerül.
1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a
gombot.
2 Görgessen a következő elemre, és érintse meg: Beállítások > Tárolás.
3 Érintse meg az SD kártya eltávolítása lehetőséget.
25
4 Érintse meg az SD kártya törlése > SD kártya törlése > Mindent töröl elemet.
5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a Mindent töröl
lehetőséget.
A kijelző zárolása és feloldása
Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így
nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.
Ha nem használja a telefont, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot
a telefon zárolásához.
Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék
lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása,
mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és
adatforgalom).
A telefon felébresztéséhez nyomja meg a Be- és kikapcsológomb/Zárolás
gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A képernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa
valamelyik irányba a Képernyőzárat. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.
Knock Code
A képernyő feloldásához a megfelelő helyeken és a megfelelő sorrendben kell megérinteni
a kijelzőt.
A Knock Code funkció aktiválása
1 Nyomja meg:
>
> Alkalmazások fül > Beállítások > Képernyő
zárolása > Válassza ki a képernyőzárat > Knock Code.
2 Ekkor megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja a feloldási sorrendet. Hozzon létre
Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási sorrendet.
26
TIPP: Ha a Knock Code funkció nincs használatban, akkor dupla érintésre a
képernyő bekapcsol.
Képernyő bekapcsolása
A képernyő bekapcsolása dupla érintésre.
A Képernyő bekapcsolása funkció bekapcsolása
1 Nyomja meg:
>
> Alkalmazások fül > Beállítások > Jelzések.
2 Jelölje be a Képernyő bekapcsolva/Ki lehetőséget.
Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő
zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőjének
kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.
MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja
le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a
képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben
vagy a táskában.
Váltás az alkalmazások között és kilépés az
alkalmazásokból
Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások
akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Egy alkalmazás megnyitása
előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között.
Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így
biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát
feleslegesen.
27
Váltás az alkalmazások között
• Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő gombon
. Ekkor megjelenik a
legutoljára használt alkalmazások listája. Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást.
• Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a listából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az
alkalmazás előnézeti képét.
Egy adott alkalmazás használatának leállítása/kilépés az alkalmazásból
1 A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot
, majd a Rendszerbeállítások >
Alkalmazások elemet.
2 Érintse meg a képernyő tetején lévő fülek egyikét, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd
érintse meg az Leállítás (vagy Leállít) elemet az alkalmazás leállításához.
28
A kezdőképernyő
Tippek az érintőképernyő használatához
Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.
Érintés – Az ujja egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat,
parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.
Megérintés és az ujj rajta tartása – Ha ezzel az utasítással találkozik, érintse meg a
megjelölt elemet, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem
ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán
a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.
Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujja felemelése
nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket
húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.
Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a
képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza
az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen
egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és
fordítva) húzva.
Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg
duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa,
hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és
kicsinyíthet fénykép megtekintésekor és a Térképek használatakor.
Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz
közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző és a
Térképek alkalmazás használatakor, vagy képek megtekintésekor.
A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása
igazodik a készülék fizikai tájolásához.
29
MEGJEGYZÉS:
• Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
• Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy
finom, mégis határozott érintéseket is érzékeljen.
• Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá
más gombokhoz.
Kezdőképernyő
A kezdőképernyő-panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn
balra vagy jobbra. Testreszabhatja az előre telepített és letöltött alkalmazásokat,
minialkalmazásokat és háttérképeket tartalmazó összes panelt.
Állapotsáv
Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt,
a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési
ikonokat.
Widget
A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló
alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a
Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn
keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget
egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.
Alkalmazásikonok
Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak
megnyitásához és használatához.
Helyjelző
Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.
Gyorsgomb terület
Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely
kezdőképernyő-vászonhoz.
30
A gyorsgombok a kezdőképernyő alján érhetők el. A gyorsgombok egyszerű és egy
érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.
MEGJEGYZÉS: Ikon hozzáadásához húzza azt a Gyorsgombok sávjára és
engedje el. Ikon eltávolításához húzza le azt a Gyorsgombok sávjáról.
A kezdőképernyő testreszabása
Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek
hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc
alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.
Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:
1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
2 Érintse meg a kívánt fület. Válasszon az Alkalmazások vagy Widgetek közül.
3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.
Elem törlése a kezdőképernyőről:
Hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont, majd húzza azt
•
helyre és engedje el.
TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az
Alkalmazások képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt
alkalmazáson, majd húzza azt a kívánt helyre.
TIPP! Mappák használata
A rendszerezettség érdekében egy mappába húzhatja több alkalmazás
ikonját. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így
létrejön egy mappa, melyben mindkét ikon megtalálható lesz.
31
Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn
1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből.
Majd ejtse a képernyőre.
az alkalmazás jobb felső sarkában.
Megjelenik a szerkesztési ikon
2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
Értesítések
Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és
ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor.
Az Értesítések panelen megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő
értesítések.
Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén.
A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a
Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja, pedig a jobb oldalon.
MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régiónként vagy szolgáltatónként
különbözőek lehetnek.
Függőben lévő értesítések
32
Rendszerértesítések
Gyors beállítások
A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a
Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A gyors beállítások eléréséhez
nyissa meg az Értesítések panelt. A Gyors beállítások sávja az értesítési panel tetején
található.
A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen
elemet. Hosszan érintse
Húzza el jobbra a gyors beállítások sávját, és érintse meg az
elemet, majd húzza azt a kívánt helyre.
meg az áthelyezni kívánt elemek melletti
Érintse meg az elemek melletti jelölőnégyzetet, hogy hozzáadja azokat a gyors beállítások
sávjához.
MEGJEGYZÉS: Érintse meg hosszan a Gyors beállítások sávján lévő
valamely ikont, hogy közvetlenül hozzáférjen annak beállítási menüjéhez.
Értesítési ikonok az állapotsávon
Értesítési ikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek
között a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát
jelzik.
33
A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
Nincs jel
Teljesen feltöltött akkumulátor
Repülési mód
Töltés alatt álló akkumulátor
Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
Adatok letöltése
Vezetékes fejhallgató
Adatok feltöltése
Hívás folyamatban
GPS keresése
Helyadatok fogadása a GPS-től
Nem fogadott hívás
Adatszinkronizálás folyamatban
A Bluetooth be van kapcsolva
Új Gmail üzenet
Rendszerfigyelmeztetés
Új Hangouts üzenet
Riasztás van beállítva
Új szöveges vagy multimédiás
üzenet érkezett
Új hangposta
Zeneszám lejátszása folyamatban
Csengetés elnémítva
A telefon USB-kábelen keresztül
csatlakozik a számítógéphez
Az energiatakarékosság
bekapcsolva
MEGJEGYZÉS: Az állapotsávon lévő ikonok elhelyezkedése a funkcióktól és
a használt alkalmazásoktól függően eltérő lehet.
34
Képernyő-billentyűzet
A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet
automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális
megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.
A billentyűzet használata és szövegbevitel
Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése
esetén minden további betű nagybetű lesz.
Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.
Érintse meg az LG billentyűzet beállításainak eléréséhez.
Szóköz bevitele.
Új sorba lépés az üzenet mezőben.
Az előző karakter törlése.
Speciális karakterek beírása
Az LG billentyűzet szövegbevitelkor lehetővé teszi speciális karakterek (pl. „á”) beírását.
Például az „á” betű beviteléhez érintse meg és tartsa lenyomva az „a” betűt, amíg meg nem
jelennek a további karakterek. Majd válassza ki a beírni kívánt speciális karaktert.
MEGJEGYZÉS: Egy billentyű jobb felső sarkában lévő szimbólum jelzi, hogy
az adott billentyűhöz további karakterek érhetők el.
35
Google fiók beállítása
Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google
fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.
Google fiók létrehozása
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet az alkalmazások képernyőjének
megnyitásához.
2 Érintse meg a Beállítások
> Fiókok és szinkronizálás > Fiók hozzáadása >
Google > Új elemet a Gmail beállítási varázsló elindításához.
3 A billentyűzet megnyitásához érintsen meg egy szövegmezőt, majd adja meg a nevét
és a Google fiókjához tartozó felhasználónevét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten
található Következő gomb megérintésével léphet a következő szövegmezőre.
4 Nevének és jelszavának megadása után érintse meg a
gombot. A telefonja ekkor
kapcsolódik a Google kiszolgálókhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a
fiókhoz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló
létrehozza a fiókot.
Bejelentkezés a Google fiókba
1 A Google fiók beállítási képernyőn érintse meg a Meglévő elemet, írja be e-mail címét
elemet.
és jelszavát, majd érintse meg az
2 A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott
szolgáltatásokat.
3 Miután beállította Google fiókját a telefonon, a készülék automatikusan szinkronizálja az
internetes Google fiókjával, a szinkronizációs beállításoktól függően.
A bejelentkezést követően használhatja a Gmail és Play Store szolgáltatásokat; beállításairól
biztonsági mentést készíthet a Google kiszolgálókra, és élvezheti a további Google
szolgáltatások előnyeit a telefonon.
36
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
Wi-Fi
A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont
lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek
nélkül.
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz
Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési
ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek
nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági
funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.
Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az
akkumulátor élettartamát.
MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi
lefedettség, vagy KI állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, mobilszolgáltatója a
mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> Wi-Fi elemet.
Beállítások
2 Érintse meg a
kapcsolót a Wi-Fi bekapcsolásához, és indítsa el az elérhető Wi-Fi
hálózatok keresését.
• A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
37
3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
• Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat.
(A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.
Bluetooth
A Bluetooth lehetővé teszi, hogy más Bluetooth eszközökkel megossza az adatait, és
Bluetooth fejhallgatót csatlakoztasson.
MEGJEGYZÉS:
• Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott
adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk
illetéktelen használatáért.
• Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett
eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat.
A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket
nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön
készülékével.
A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel
A telefont párosítani kell a másik eszközzel, mielőtt csatlakozna hozzá.
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> Bluetooth elemet.
Beállítások
2 Érintse meg a
kapcsolót a Bluetooth bekapcsolásához.
3 Érintse meg a telefon neve melletti jelölőnégyzetet, hogy a telefon láthatóvá váljon más
Bluetooth eszközök számára.
38
4 Megjelenik az elérhető eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.
5 Az eszköz típusától függően lehetséges, hogy egyező kódokat kell megadnia, elfogadnia,
illetve az is elképzelhető, hogy az eszközök párosítása automatikusan végbemegy.
Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.
MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az
autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN-kóddal (például 0000)
rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.
Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval
1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy
alkalmazásból.
médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a Letöltések
2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő
lehet.
3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.
Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
> Bluetooth elemet.
Beállítások
2 Érintse meg a
kapcsolót a Bluetooth bekapcsolásához.
3 Érintse meg a telefon neve melletti jelölőnégyzetet, hogy a telefon láthatóvá váljon más
Bluetooth eszközök számára.
MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához
> Láthatóság időtúllépése elemet.
érintse meg a Menü gomb
4 Érintse meg az Elfogad opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni
az eszközről.
39
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel
Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes
adatkábellel a különböző USB kapcsolati módokban.
Zene, fényképek és videók átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
1 A telefonhoz mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a PC-hez.
2 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista. Kiválaszthatja a
Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > Az USB kapcsolati mód kijelölése >
Média szinkronizálás (MTP) elemet is.
3 Ezt követően a PC-n megjelenítheti a médiatartalmat és fájlokat továbbíthat.
Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással
Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.
1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a
Windows Media Player.
2 Válassza ki a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor
egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
6 Indítsa a szinkronizálást.
• Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő
szinkronizáláshoz.
Programok
OS
Window Media Player verzió
•
40
Követelmény
Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Windows Media Player 10 vagy újabb
Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.
Hívások
Híváskezdeményezés
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a tárcsázó megnyitásához.
2 A tárcsázó segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg az
elemet.
3 A hívás indításához érintse meg a
ikont.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg az
ikont.
TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse
ikont, és tartsa rajta az ujját.
meg a
Partnerek hívása
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Görgessen végig a névjegyek listáján, vagy érintse meg a Keresés a névjegyek közt
mezőt és adja meg a partnerek nevét. Ezen kívül a képernyő jobb szélén lévő ábécé
sávot is görgetheti.
3 A listában érintse meg a kívánt névjegy melletti
elemet hívás kezdeményezéséhez.
Hívás fogadása és elutasítása
•
•
Húzza az
Húzza az
elemet bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.
elemet bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.
TIPP! Elutasítás üzenettel
Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor
értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.
41
A hívás hangerejének beállítása
Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal
oldalán található Hangerő fel és Hangerő le gombokat.
Második hívás kezdeményezése
1 Az első hívás közben érintse meg a Menü gomb
, majd a Hívás hozzáadása
opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját
megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a
megérintésével, és
is a
kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
2 A hívás indításához érintse meg a
ikont.
3 Az első hívás ezzel tartásba kerül.
4 Konferenciahívás indításához érintse meg az
elemet.
5 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.
A hívásnaplók megtekintése
A kezdőképernyőn érintse meg a
ikont, és válassza a Hívás infó fület
az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listája.
. Megjelenik
TIPP!
• Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát,
érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
• Érintse meg a Menü gomb
, majd érintse meg az Összes törlése
opciót az összes rögzített elem törléséhez vagy a Töröl gombot az egyes
elemek törléséhez.
42
Hívás beállítások
Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált
további speciális funkciókat.
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet.
2 Érintse meg a Menü gomb
elemet.
3 Érintse meg a Hívás beállítások lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.
43
Névjegyek
Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb
adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.
Partner keresése
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Érintse meg a Keresés a névjegyek közt mezőt, és írja be a partnerek nevét. Ezen kívül
a képernyő jobb szélén lévő ábécé sávot is görgetheti.
Új partner hozzáadása
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet, és írja be az új névjegy számát.
2 Érintse meg az > Új névjegy elemet.
3 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a
elemet. Válasszon a
Fényképkészítés vagy Kiválasztás a galériából opciók közül.
4 Érintse meg a képernyő tetején lévő
elemet, és válassza ki azt a fiókot, ahová a
névjegyet menteni szeretné.
5 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.
6 Érintse meg a Mentés gombot.
Kedvenc partnerek
A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.
Névjegy hozzáadása a kedvencekhez
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
44
3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, a jobb oldalon. A csillag színe sárgára
változik.
Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Érintse meg a
fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek részleteit meg
kívánja tekinteni.
3 Érintse meg a sárga csillagot a partner neve mellett a jobb oldalon. A csillag szürkére
változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.
Csoport létrehozása
1
2
3
4
A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a névjegylista megnyitásához.
Érintse meg a Csoportok fület, majd a Menü gomb
> Új csoport elemet.
Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
A csoport mentéséhez érintse meg a Mentés gombot.
MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem
vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.
45
Üzenet
Az Ön telefonja a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen
használható menüben egyesíti.
MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett SMS alkalmazásnak az LG üzenet
állítandó be. Ha nem így tesz, bizonyos üzenetkezelési funkciók korlátozva
lesznek.
Üzenetküldés
1 Új üzenet írásához érintse meg a Kezdőképernyőn a
ikont, majd az
opciót.
2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a Címzett mezőben. A név beírása közben
megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek
közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.
MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány
személynek elküldi az üzenetet.
3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg a szövegmezőt.
4 Érintse meg a Menü gomb
az üzenetküldési opciók eléréséhez.
TIPP! A megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg az
ikont.
5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a Küldés gombot.
6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén
üzenetcsoport jön létre.
46
•
•
FIGYELMEZTETÉS
A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és a szöveges üzenet kódolásától
függően országonként eltérő lehet.
Ha képet, videót vagy hangot csatol a szöveges-üzenethez, a készülék
automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő
díjat számol fel érte.
Nézet mód
Az olvasatlan üzenetek felül szerepelnek. A partnerekkel folytatott egyéb üzenetváltások
láncnézetben és időrendi sorrendben jelennek meg, így kényelmesen áttekintheti a
beszélgetéseket.
Az MMS-beállítások módosítása
A telefon előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a
beállításokat tetszése szerint módosíthatja.
• Nyissa meg az Üzenet alkalmazást, majd érintse meg a Menü gomb
> Beállítások
elemet.
47
Email
Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail
üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és
Exchange.
A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.
E-mail fiók kezelése
Amikor először megnyitja az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy
segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.
A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a bejövő fiók tartalma. Ha
egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.
További e-mail fiók hozzáadása:
• Nyissa meg az Email alkalmazást, majd érintse meg a Menü gomb
> Fiók hozzáadása elemet.
> Beállítások
E-mail fiók beállításának módosítása:
• Nyissa meg az Email alkalmazást, majd érintse meg a Menü gomb
> Beállítások
elemet. Ezt követően érintse meg az Általános beállítások elemet az összes fiók
beállításának konfigurálásához, illetve érintse meg az egyes fiókokat, hogy csak az adott
fiók beállításait módosítsa.
E-mail fiók törlése:
• Nyissa meg az Email alkalmazást, majd érintse meg a Menü gomb
> Beállítások
> Fiók törlése elemet, majd érintse meg az Eltávolítás > Igen
> Menü gomb
lehetőséget.
48
A fiókok mappái
Nyissa meg az Email alkalmazást, majd érintse meg a Menü gomb
> Mappák
elemet.
Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy
Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek
további mappák is.
E-mail létrehozása és küldése
Új e-mail létrehozása és küldése
1 Az Email alkalmazásban érintse meg az
elemet.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek
a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket
pontosvesszővel válassza el egymástól.
3 A címzetteknek történő másolatküldéshez érintse meg a Másolat/Titkos más. mezőt.
elemet.
Fájlok szükség esetén történő csatolásához érintse meg az
4 Érintse meg az üzenetmezőt, és írja be az üzenetet.
5 Érintse meg a
elemet az e-mail elküldéséhez.
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülési módban dolgozik, az elküldött
üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét
a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a
Fiókok képernyőn.
TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel
értesít (a hang és rezgés beállításaitól függően).
49
Multimédia
Kamera
A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a Kamera
kezdőképernyőn.
elemet a
A kereső
Beállítások – Érintse meg a Beállítások menü megnyitásához.
Videó mód – Érintse meg a videó módra váltáshoz.
Felvétel – Fényképezés.
Galéria – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a
galériához és megtekintheti a tárolt fényképeket kamera módban.
MEGJEGYZÉS: A memóriakapacitás a kamera konfigurált beállításaitól
függően eltérő lehet.
50
A speciális beállítások használata
A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a
gombot. A fényképezőgép
beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a
.
Vissza gomb
Ez lehetővé teszi, hogy hangparancs kimondásával képet készítsen.
Fénykép készítéséhez mondja azt, hogy Csíz, Mosoly, Whiskey, Kimcsi vagy
LG.
A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és
szabályozása.
Kiválaszthatja a kép méretét.
Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg.
Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor
hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
Javítja a fehéregyensúlyt különböző fényviszonyok között.
Színhatást kölcsönöz a képeknek.
A Rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos,
ha Ön is szerepel a fényképen.
Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a
földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok
térképen is megjeleníthetők.
Kiválasztja a rekeszzár hangját.
Válassza ki a Hangerő gomb megnyomásakor elvégzendő műveletet. Válasszon a
Felvétel vagy Zoom közül.
51
Válassza ki a képek mentési helyét.
Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon
megérintésére rövid súgó útmutatás jelenik meg.
A kamera összes beállításának visszaállítása gyári alapértékekre.
TIPP!
• Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér
egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre
állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
• A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy
minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben
láthatja a kép változását.
Gyors fényképfelvétel készítése
1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3 A megérintésével rögzítheti a fényképet.
A fénykép elkészítése után
A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg az előnézeti képet a képernyő alján.
Válassza a fényképnek a Galériában történő megtekintéséhez.
Új fénykép készítése azonnal.
Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi
oldalakon.
Megérintésével törölheti a fényképet.
52
TIPP! Ha a telefonján be van állítva valamely közösségi oldal fiókja, akkor a
fényképet ezen a közösségi oldalon is megoszthatja.
MEGJEGYZÉS: Az MMS-üzenetek letöltése barangolás közben további
költségekkel járhat.
Érintse meg a Menü gomb
a következő speciális opciók megnyitásához.
Kép beállítása – Érintse meg a fénykép Névjegy kép, Kezdőképernyő háttér, Zárolt
képernyő háttérképe vagy Háttérkép.
Áthelyez – Érintse meg a fényképnek egy másik albumba való áthelyezéséhez.
Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba másolásához.
Kliptálcára másolás – Érintse meg a fénykép Kliptálcára való másolásához és ottani
tárolásához.
Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.
Forgatás balra/jobbra – Érintse meg a kép balra vagy jobbra forgatásához.
Kivág – Érintse meg a fénykép körülvágásához.
Szerkeszt – Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.
Diavetítés – Az összes kép felhasználásával diavetítést jelenít meg.
Helység hozzáadása – Helységinformációk hozzáadása a fényképhez.
Részletek – Megjeleníti a fénykép információit.
A mentett fényképek megtekintése
A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a képernyő
alján lévő előnézeti képet, és megjelenik a Galéria.
• Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a
képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).
53
Videokamera
A videokamera megnyitásához érintse meg a Kamera
az elemet a videó módba váltáshoz.
elemet a kezdőképernyőn, majd
A kereső
Beállítások – Érintse meg a beállítási menü megnyitásához.
Kamera mód – Érintse meg a kamera módba váltáshoz.
Felv. – A felvétel indítása.
Galéria – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Hozzáférés a
galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.
MEGJEGYZÉS: A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a
képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva
használhatja a zoom funkciót.
A speciális beállítások használata
A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a
.
kiválasztása után érintse meg a Vissza gomb
54
gombot. Az opció
Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben).
A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és
szabályozása.
Javítja a fehéregyensúlyt különböző fényviszonyok között.
Kiválaszthatja a videóban használandó színeffektust.
A földrajzi megjelölés érdekében aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó
szolgáltatásainak használatához.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS
funkció aktív, illetve a készülék hálózatra csatlakozik.
Válassza ki a Hangerő gomb megnyomásakor elvégzendő műveletet. Válasszon a
Felv. vagy Zoom közül.
Válassza ki a videók mentési helyét.
Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon
megérintésére rövid súgó útmutatás jelenik meg.
A videokamera összes beállításának visszaállítása gyári alapértékekre.
Gyors videó készítése
1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást, és érintse meg a Videó mód gombot .
2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé
nézzen.
4 A egyszeri megérintése indítja a felvételt.
5 Megjelenik egy időzítő, amely megmutatja a videó hosszát.
6 A felvétel leállításához érintse meg a
gombot.
55
A videofelvétel elkészítése után
A legutóbb rögzített videó megtekintéséhez érintse meg az alul lévő előnézeti képet.
Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja közösségi
oldalakon.
Megérintésével törölheti a videót.
A mentett videók megtekintése
1 A keresőben érintse meg a képernyő alján látható előnézeti képet.
2 A képernyőn megjelenik a Galéria.
3 Automatikus lejátszáshoz érintse meg a kívánt videofelvételt.
A hangerő beállítása video lejátszás közben
A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán
levő Hangerőszabályzó gombokat.
Galéria
A multimédiafájlokat a belső és külső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia
fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl.
a képeket és a videókat.
• A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Galéria
elemet.
56
MEGJEGYZÉS:
• A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott
fájlformátumok.
• Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától
függően.
Képek megtekintése.
Az elérhető albumok megjelenítéséhez nyissa meg a Galéria alkalmazást. Ha egy másik
alkalmazás, pl. az Email, ment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása
automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan
megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.
A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet,
amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő
vagy az előző kép megjelenítéséhez.
Nagyítás és kicsinyítés
Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:
• Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
• Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet,
vagy dupla érintéssel visszaléphet.
Videók lejátszása
A video fájlok előnézetében megjelenik a
ikont.
és érintse meg a
ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót,
57
MEGJEGYZÉS:
• A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
• Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel
a fájlok megnyitásakor.
Fényképek/videók szerkesztése
Fénykép/videó megtekintésekor érintse meg a Menü gomb
lehetőségek használatához.
a speciális szerkesztési
Képek törlése
Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:
• Egy albumban érintse meg az
elemet, és válassza ki a fényképeket/videókat azok
megérintésével, majd érintse meg a Töröl elemet.
• Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a
ikont.
Fénykép beállítása háttérképként
Fénykép megtekintésekor érintse meg a Menü gomb
, és válassza ki a Kép beállítása
elemet a képnek a kezdőképernyő vagy a képernyőzár háttérképeként történő beállításához.
Videók
A telefonja video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját.
58
Videó lejátszása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Videók
elemet.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.
Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.
Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
Érintse meg, ha képet kíván készíteni videolejátszás közben.
Érintse meg a videoképernyő lezárásához/feloldásához.
59
Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a
hangerő videó nézés közben történő állításához.
Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a Megoszt, Töröl
és Részletek lehetőségek.
MEGJEGYZÉS: Videó megtekintése közben húzza felfelé vagy lefelé a
képernyő bal szélét a fényerő állításához. A hangerő állításához húzza felfelé
vagy lefelé a képernyő jobb szélét.
Zene
A telefon zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát.
>
A zenelejátszónak a kezdőképernyőn történő eléréséhez érintse meg az
elemet.
Alkalmazások fül (szükség esetén) > Zene
Zeneszám lejátszása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Zene
elemet.
2 Érintse meg a Számok fület.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
60
Érintse meg a YouTube dalok kereséséhez.
Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista megtekintéséhez.
Érintse meg a számnak a Kedvencek lejátszási listára történő
mentéséhez.
Érintse meg a keverés mód beállításához.
Érintse meg az ismétlés mód beállításához.
Érintse meg a zene hangerejének beállításához.
Érintse meg a zeneszám elejére ugráshoz. Érintse meg kétszer
az előző zeneszámra ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a 3
másodperces időközökkel történő visszatekeréshez.
Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
61
Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának
átugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva a 3 másodperces
időközökkel történő előretekeréshez.
Érintse meg a könyvtárba lépéshez.
Nyomja meg a készülék bal oldalán található hangerőgombokat a hangerő zenehallgatás
közben történő állításához.
Érintsen meg egy számot a listán és tartsa rajta az ujját, hogy elérhesse a következő
opciókat: Lejátsz, Lejátszási listához ad, Megoszt, Beállítás csengőhangként, Töröl,
Részletek és Keresés.
MEGJEGYZÉS:
A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
• Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel
a fájlok megnyitásakor.
• A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői
jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy
a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell
vásárolnia.
Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett
anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása
előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok
felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.
62
FM-rádió
A telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc
állomásaira.
MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.
Állomáskeresés
A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. Ezután a készülék
meghatározott csatornaszám alatt tárolja ezeket.
Automatikus hangolás
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül > FM rádió elemet.
2 Érintse meg a
elemet, majd válassza a Keresés lehetőséget.
3 Az automatikus keresés közben érintse meg a Mégse gombot a keresés leállításához. A
rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.
MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék
segítségével is beállíthatja.
MEGJEGYZÉS: A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét,
amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.
Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a
készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.
63
Kellékek
Ébresztés/Óra
Az ébresztés beállítása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
>
elemet.
Ébresztés/Óra
2 Állítsa be a kívánt ébresztési időt.
3 Állítsa be a következőket: Ismétlés, Késleltetés időtartama, Rezgés, Ébresztés
hangja, Ébresztés hangja, Automatikus alkalmazásindító, Puzzle lezárás és
Jegyzet.
4 Az ébresztő mentéséhez érintse meg a Mentés gombot.
MEGJEGYZÉS: Az ébresztési beállítások módosításához érintse meg a
az Ébresztések képernyőn, és válassza a Beállítások
Menü gomb
elemet.
A Világóra beállítása
A Világóra fül lehetővé teszi a városok listájának beállítását, hogy egyetlen pillantással meg
lehessen tekinteni a más időzónák helyi idejét.
1 Nyissa meg az Ébresztés/Óra alkalmazást, majd válassza ki a Világóra fület
.
2 Érintse meg az Új város ikont
(a képernyő alján), keressen az elérhető városok
között, majd érintse meg a kívánt elemet.
64
A számológép használata
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
elemet.
Számológép
2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót ( ,
,
), majd az
jelet.
vagy
MEGJEGYZÉS: Összetettebb számításokhoz érintse meg a Menü gomb
elemet, válassza a Tudományos számológép elemet, majd válassza ki
a kívánt műveleteket.
MEGJEGYZÉS: A korábbi számítási előzmények ellenőrzéséhez érintse meg
, és válassza ki a Számítási előzmények elemet.
a Menü gomb
Új esemény felvétele a naptárba
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Naptár
elemet.
2 Érintse meg az
elemet, és válasszon a Nap, Hét, Hónap, Év vagy Napirend közül a
hónap nézet módosításához.
3 Érintse meg a dátumot, amikorra eseményt kíván megadni, és érintse meg a
jelet.
4 Érintse meg az Név opciót, majd írja be az esemény nevét.
5 Érintse meg a Hely mezőt, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az
esemény kezdetének és végének időpontját.
6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a Leírás mezőt, és adja meg a
részleteket.
65
7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az ISMÉTLÉS funkciót, és
szükség szerint az EMLÉKEZTETŐK funkciót is.
8 Érintse meg a Mentés opciót, hogy az eseményt mentse a naptárba.
Diktafon
A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.
Hangfelvétel készítése
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
elemet.
Diktafon
2 A felvétel indításához érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg a
gombot a felvétel befejezéséhez.
4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS: Érintse meg az
elemet a felvételek listájának
eléréséhez. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a
felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.
Hangfelvétel küldése
1 A felvétel befejezése után a
gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
2 Válasszon a rendelkezésre álló megosztási módok közül.
66
Felvételi mód ikonja
Érintse meg a felvételi
mód megváltoztatásához.
Felvétel gomb
Érintse meg egy
hangjegyzet felvételének
indításához.
Lista gomb
Érintse meg a
felvételek listájának
megtekintéséhez.
ThinkFree Viewer
A ThinkFree Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel
bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így
Word, Excel és PowerPoint fájlokat.
• A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül > ThinkFree Viewer elemet.
Fájlok megjelenítése
A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltípust,
így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok ThinkFree
Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő
objektumok nem változnak az eredetihez képest.
67
Google+
Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati
szolgáltatásának segítségével.
• A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Google+
elemet.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
Hangouts
A Hangouts alkalmazás lehetővé teszi, hogy barátaival valós idejű szöveges beszélgetést
folytasson.
A Hangouts alkalmazás megnyitása
A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gomb
•
A Hangouts alkalmazásból való kijelentkezés
• A csevegési listán érintse meg a Menü gomb
kiválasztása > Kijelentkezés elemet.
> Hangouts
elemet.
> Beállítások > Google fiók
Csevegés a barátokkal
1 A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások gomb
> Hangouts
elemet.
2 Érintse meg a névjegyek listájának megtekintéséhez. Ez tartalmazza az összes
hozzáadott Google fiókot.
3 Érintsen meg egy barátot, akivel beszélgetni szeretne, majd írja be az üzenetet.
4 Érintse meg a Küldés
lehetőséget.
68
Vendég üzemmód
A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása
érdekében használhatja a Vendég üzemmódot. Amikor másoknak kölcsönadja telefonját,
korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat.
Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.
MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa be előre a
feloldási mintát.
1 Érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Beállítások > Vendég
üzemmód elemet.
2 Érintse meg a Vendég üzemmód kapcsolót ezen mód engedélyezéséhez.
Hangalapú keresés
Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
elemet.
Hangalapú keresés
2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a Most beszéljen felirat megjelenik a
képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
69
Letöltések
Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson
keresztül.
• A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
elemet.
Letöltések
QuickMemo
A QuickMemo funkcióval jegyzeteket készíthet és képernyőképeket rögzíthet. Használhatja
a QuickMemo funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket
egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.
1 A QuickMemo funkció eléréséhez nyomja meg
mindkét Hangerő gombot egy másodpercig azon
a képernyőn, melyet rögzíteni kíván.
VAGY
70
VAGY
Húzza le az állapotsávot, és érintse meg az
elemet a Gyors beállítások sávján.
2 Jegyzet létrehozása az eszközsáv lehetőségeivel.
3 Érintse meg a lehetőséget a Szerkesztés
menüben a jegyzetnek a Galériában lévő
QuickMemo albumba mentéséhez.
MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse
a képernyőt. Ne a körmét használja.
A QuickMemo opciók használata
A QuickMemo használatakor az alábbi lehetőségek érhetők el.
Lehetővé teszi egy háttér kiválasztását.
A korábbi műveletek visszavonása vagy megismétlése.
Kiválasztja a ceruza típusát, színét és a körülvágó eszközt.
A készített jegyzet törlése.
Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a
közösségi oldalakon.
A jegyzet elmentése a Galéria helyre.
71
A mentett QuickMemo megtekintése
Nyissa meg a Galéria alkalmazást, és válassza ki a QuickMemo albumot.
LG SmartWorld
Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és
csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil
élet” előnyeit élvezhetik.
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?
1 Érintse meg a következőket:
> Alkalmazások fül > érintse meg a
ikont, és
megnyílik a LG SmartWorld.
2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és
jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az
LG Smart World tagságát.
3 Töltse le a kívánt tartalmat.
MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható
ikon?
1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.
lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a
ikon megérintésével.
Az LG SmartWorld használata
•
Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.
Tartalom keresése.
Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).
72
Kipróbálhatja az egyszerű „Menü” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.
Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.
Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.
• Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)
•
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden
szolgáltatónál vagy országban elérhető.
73
Az internet
Böngésző
Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. Az Internet a játékok, a zene, a hírek, a
sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol,
és bármilyen érdeklődési körrel.
MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés
többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon
szolgáltatójánál.
A kezdőképernyőn érintse meg az
elemet.
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Böngésző
Az Internetes állapotsáv használata
Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotsávon, majd húzza azt felfelé az ujjával a
megnyitásához.
Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.
Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt
megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a Vissza gomb
megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.
Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.
Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.
74
Weboldalak megtekintése
Érintse meg a címmezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg a billentyűzet
elemét.
Oldal megnyitása
Új oldal megnyitásához érintse meg az
Megnyitott oldalra lépéshez érintse meg:
válassza ki az oldalt.
>
elemet.
, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel
Keresés az interneten hang alapján
Érintse meg a címmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon
egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
Könyvjelzők
Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg a Menü gomb
>
Mentés könyvjelzőként > OK elemet.
jelet, és válasszon.
Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a
Előzmények
Egy weboldalnak a korábban megtekintett weboldalak listájáról történő megnyitásához
> Előzmények fület. Az előzmények törléséhez érintse meg a Menü
érintse meg az
> Összes előzmény törlése elemet.
gomb
Chrome
A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.
> Alkalmazások fül (szükség esetén) > Chrome
A kezdőképernyőn érintse meg az
elemet.
75
Weboldalak megtekintése
Érintse meg a címmezőt, írja be a webcímet vagy keresési feltételt, majd érintse meg a
elemét.
billentyűzet
Oldal megnyitása
Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:
> + Új lap.
, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel
Másik oldal megnyitásához érintse meg:
válassza ki az oldalt.
Keresés az interneten hang alapján
Érintse meg a címmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon
egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
Szinkronizálás más eszközökkel
Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökről való
használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.
> Egyéb
Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg a Menü gomb
eszközök elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.
Könyvjelzők hozzáadása és megtekintése
Könyvjelző hozzáadásához érintse meg a Menü gomb
>
elemet.
Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a Menü gomb > Könyvjelzők
elemet, és válassza ki a kívánt oldalt.
76
Beállítások
A Beállítások menü megnyitása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
> Alkalmazások fül (szükség esetén) >
elemet.
Beállítások
VAGY
> Rendszerbeállítások elemet.
A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gomb
2 Válasszon ki egy beállítási kategóriát, és konfigurálja a kívánt beállítást.
VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.
TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez
Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva,
melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az
útválasztóba.
A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Nyissa meg a
> Haladó Wi-Fi
Wi-Fi beállításokat, és érintse meg a Menü gomb
beállítások > MAC cím elemet.
< Bluetooth >
Bluetooth – A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása.
< Mobil adat >
Megjeleníti az adatfelhasználást, és lehetővé teszi a mobil adatkapcsolat korlátozásának
beállítását.
77
< Hívás beállítások >
Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.
KIMENŐ HÍVÁS
Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek
hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra.
Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.
BEJÖVŐ HÍVÁS
Bejövő hívásra figyelmeztető felugró üzenet – Ha kiválasztja ezt a funkciót, az
alkalmazások használata közben bejövő hívás esetén felugrik egy figyelmeztető üzenet.
Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a következő
lehetőségek közül: Hívások elutasítása üzemmód vagy Következő hívások elutasítása.
Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet.
Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.
Adatvédelem-őrző – Bejövő hívásnál elrejti a hívó fél nevét és telefonszámát.
A Home gomb fogadja a hívásokat – Lehetővé teszi, hogy a Home gombbal is fogadni
tudja a bejövő hívásokat.
Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a
hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs
térerő.
Automatikus válasz – Lehetővé teszi, hogy a kihangosító használatakor engedélyezze
vagy letiltsa az Automatikus válasz lehetőséget.
FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS
Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.
HÍVÁS BEFEJEZÉSE
Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a partnerek listájához a
hívást követően.
78
Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Jelölje be annak lehetővé tételére, hogy a
hanghívásokat a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gombbal megszakíthassa.
EGYEBEK
Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.
Hívás időtartama – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás,
Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.
További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:
Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott
fél készüléke.
Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés
közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).
< Internetmegosztás és Hálózatok >
INTERNETMEGOSZTÁS
Wi-Fi hotspot – Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és
megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.
Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az
internetkapcsolatot vagy sem.
Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás
funkciókra vonatkozó információkat.
HÁLÓZAT
Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli
kapcsolódási módot letilt.
Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési
pontok nevének (APN) stb. beállítása.
Alapértelmezett SMS alkalmazás – Lehetővé teszi az alapértelmezett üzenetkezelő
alkalmazás kiválasztását.
79
VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző
típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.
ESZKÖZ
< Hang >
HANG PROFILOK
Hang profilok – A hangprofilnak Hangos, Csak rezgő vagy Néma értékre állítása.
Hangerő – Beállítható a Csengőhang, az Értesítések, Érintési visszajelzés és
rendszer, a Zene, videó, játékok és más média.
Csendes mód – Lehetővé teszi a hangprofil néma állapotba állítására szolgáló
ütemezés megadását. Ez minden hangot elnémít, kivéve az ébresztések és a médiák
hangját, valamint engedélyezi az ismétlődő hívások vagy megadott partnerek hívásának
kicsengését.
CSENGŐHANGOK ÉS REZGÉS
Telefon csengőhang – Csengőhang beállítása bejövő hívás esetén.
Bejövő hívás rezgése – A bejövő hívás rezgésének beállítása.
Csengőhang rezgéssel – Rezgés híváskor.
RENDSZER
Hangértesítések – A bejövő hívások és üzenetek hangos felolvasása.
Értesítési hang – Az értesítési hang beállítása.
Érintési visszajelzés és rendszer – Beállítható az érintési visszajelzés és rendszer a
Tárcsázó felület érintéshangjelzései, Érintési hangok, Képernyőzárolási hangok és
Rezgés érintésre funkcióhoz.
80
< Kijelző >
KÉPERNYŐ
Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Jelölje be, hogy az Éjszakai fényerő
automatikusan 0% legyen 24:00 és 06:00 óra között.
Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.
Képernyő-kikapcsoló effektus – A képernyő kikapcsolásakor használt képernyőkikapcsolási effektus beállítása.
Képernyő auto fordítása – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.
Álmodozás – A készenléti módban vagy a dokkolón és/vagy töltőn lévő telefon esetén
megjelenő képernyővédő beállítása.
BETŰTÍPUS
Betű típus – A kijelző betűtípusának módosítása.
Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.
< Kezdőképernyő >
Kezdőlap kiválasztása – A kezdőképernyő stílusának beállítása. Válassza az EasyHome
lehetőséget a hagyományos telefon élményének utánzására.
KÉPERNYŐ
Téma – Az eszköz képernyőtémájának beállítása.
Háttérkép – A kezdőképernyőhöz használandó háttérkép beállítása. Válassza ki a
Galéria, Mozgó háttérképek, Fotók vagy Háttérkép galéria.
Kijelző effekt – A képernyők váltására szolgáló ujjmozdulat effektjének beállítása.
Válasszon az Alap, Szellő, Accordion, Panoráma, Forgótár, Réteg és Dominó közül.
Kezdőképernyő körkörös görgetése – Jelölje be a képernyők folyamatos
görgetéséhez, feleslegessé téve a visszafelé görgetés a lista bármelyik végének
elérésekor.
81
Csak álló elrendezés – Jelölje be, hogy a kezdőképernyő mindig álló nézetben jelenjen
meg.
ADAT
Kezdőlap mentés és helyreállítás – Az alkalmazás, widget és téma konfigurációinak
biztonsági mentése és helyreállítása.
ÖTLETEK
Súgó – A kezdőképernyő működéséről jelenít meg hasznos információkat.
< Képernyő zárolása >
KÉPERNYŐVÉDELEM
Válassza ki a képernyőzárat – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága
érdekében. A Semmi, Húzza, Knock Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó
beállítása.
Háttérkép – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a Galéria vagy a Háttérkép
galéria.
Parancsikon – A képernyőzár parancsikonjainak testreszabása.
Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz – A tulajdonos információinak
megjelenítése elveszett telefon esetén.
ZÁR IDŐZÍTŐ
Időzítő zár – A lezárási idő beállítása a képernyő időtúllépése után.
A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be- és kikapcsolás/Zároló kód gomb
megnyomásakor aktiválja a képernyőzárat.
82
< Jelzések >
KÉPERNYŐ BEKAPCSOLÁSA
Képernyő bekapcsolva/Ki – Jelölje be, ha szeretné engedélyezni a Képernyő
bekapcsolása funkciót a képernyő be- és kikapcsolásához. A bekapcsoláshoz koppintson
egymás után kétszer a képernyő közepére. A képernyő kikapcsolásához koppintson
kétszer az állapotsorra, a kezdőképernyő egy üres részére vagy a képernyőzárra.
A hatékony működéshez a Képernyő bekapcsolása funkció használata közben ne
mozgassa a telefont.
BEJÖVŐ HÍVÁS FOGADÁSA
Függőben lévő bejövő hívások – A bejövő hívás némításához fordítsa át a készüléket.
EGYEBEK
Szundi vagy riasztás leállítása – A szundi vagy ébresztő leállítása funkcióhoz fordítsa
át a készüléket.
Videó szüneteltetése – A video lejátszás szüneteltetéséhez fordítsa át a készüléket.
Súgó – Érintse meg, hogy információkat kapjon a készülék Jelzés funkcióiról.
ÉRZÉKELŐ
Mozgásérzékelő kalibrálás – Javítsa a dőlés pontosságát és az érzékelő gyorsaságát.
< Tárolás >
BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.
SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhely-kapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya
eltávolítása a biztonságos eltávolításhoz. Ha nem jelenik meg SD kártya, érintse meg az
Helyezzen be SD-kártyát elemet. Érintse meg az SD kártya törlése elemet, ha törölni
kívánja az összes adatot az SD kártyáról.
83
< Akkumulátor >
AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ
Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában
egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett. Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége
ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az
akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy
mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes
információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.
Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban – Ha bejelöli ezt
az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is
megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság – Érintse meg a
közötti váltáshoz.
kapcsolót a be- és kikapcsolt állapot
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA
Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Az energiatakarékosság
bekapcsolása az akkumulátor töltöttségének egy bizonyos szint alá csökkenésekor.
Választási lehetőségek: Azonnal, 10% akkumulátoron, 20% akkumulátoron, 30%
akkumulátoron vagy 50% akkumulátoron.
AKKUMULÁTOR KÍMÉLŐ ELEMEK
Automatikus szinkronizálás – Kikapcsolja az automatikus szinkronizálást.
Wi-Fi – Kikapcsolja a Wi-Fi funkciót, ha nincs folyamatban adatfelhasználás.
Bluetooth – A Bluetooth kikapcsolása, ha nem kapcsolódik eszközhöz.
Rezgés érintésre – Kikapcsolja a rezgő visszajelzést.
Fényerő – A fényerő beállítása.
Képernyő idő – A képernyő-világítás várakozási idejének beállítása.
84
Súgó – Érintse meg az energiatakarékossági tippekkel kapcsolatos súgó
megjelenítéséhez.
< Alkalmazások >
Az Alkalmazások menü használatával megtekinthetők a telefonra telepített alkalmazások
részletei, kezelhetők azok adatai, és végrehajtható erőltetett leállításuk.
A képernyő tetején lévő három fül kiválasztásához végezzen balra vagy jobbra húzást, hogy
megjelenjenek a LETÖLTVE és FUTÓ ALKALMAZÁSOK alkalmazások, valamint az ÖSSZES
alkalmazás.
Érintsen meg egy bejegyzést a további információk megtekintéséhez, érintse meg a Leállít
(vagy Leállítás) elemet, majd az OK gombot annak leállításához.
SZEMÉLYES
< Fiókok és szinkronizálás >
Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár
használja őket, akár nem. Az Automatikus adatszinkronizálás funkció kikapcsolásával
akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az
adatfelhasználást.
< Vendég üzemmód >
Ha megengedi másnak a telefon használatát, állítsa be a Vendég üzemmódot. Ő csak a
kiválasztott alkalmazásokat fogják tudni használni. Ennek beállításakor egyszerűen Vendég
üzemmódba kapcsolhatja a telefont azáltal, hogy a képernyőzárra rajzolja a beállított vendég
mintát, mely eltér a normál feloldási mintától. További információkért érintse meg a Súgó
elemet.
85
MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa a képernyőzárat
feloldási minta használatára. A vendég olyan alkalmazásokat is használhat,
melyek nincsenek előre kiválasztva, de az előre kiválasztott alkalmazásokhoz
vannak társítva.
< Hely >
Mód
Nagy pontosság – GPS, Wi-Fi és mobil hálózatok használata a hely meghatározásához.
Akkumulátor kímélése – Wi-Fi és mobil hálózatok használata a hely
meghatározásához.
Csak eszközérzékelők – GPS használata a hely megállapításához.
LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE
Azon alkalmazások megjelenítése, melyek a közelmúltban helyinformációkat kértek.
HELYMEGHATÁROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Lehetővé teszi a Google helybeállítások megtekintését.
< Biztonság >
TITKOSÍTÁS
Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását a biztonság
érdekében. Titkosítás után a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adni egy
PIN-t vagy jelszót.
SD kártya titkosítása – Lehetővé teszi az SD kártyán lévő adatok titkosítását a
biztonság érdekében. Titkosítás után más eszközökön nem lesz használható. A titkosítás
letiltását követően létrehozott vagy frissített adatok nem lesznek titkosítva, de a korábban
titkosított adatok titkosak maradnak.
86
SIM KÁRTYAZÁR
SIM kártyazár beállítások – A SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM kártya PIN
kódjának megváltoztatása.
JELSZAVAK
Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének
megjelenítése.
ESZKÖZKEZELÉS
Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.
Ismeretlen források – A nem a Play Store-ból származó alkalmazások telepítésekor
életbe lépő, alapértelmezett beállítás.
Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy
figyelmeztetés ezek telepítése előtt.
ADATTÁROLÁS
Tárhelytípus – Tárolási típus megjelenítése.
Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.
Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.
Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.
< Nyelv és bevitel >
A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét,
illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat
is beleértve.
87
< Biztonsági mentés és visszaállítás >
MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS
Biztonsági mentés az adatokról – Biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi
jelszavakról és más beállításokról a Google kiszolgálókra.
Felhasználó fiók biztonsági mentése – Azon fiók beállítása, ahová az adatok
biztonsági mentését végre kívánja hajtani.
Auto visszaállítás – Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok
visszaállítása a biztonsági mentésből.
SZEMÉLYES ADATOK
Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre
és törli az összes személyes adatot.
RENDSZER
< Dátum és idő >
A Dátum és idő beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt
adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos
időt.
< Kisegítő lehetőségek >
A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Kisegítő
lehetőségek beállítások opciót.
88
< PC csatlakozás >
USB KAPCSOLAT
Az USB kapcsolati mód kijelölése – A telefonnak egy USB kábellel egy PC-re történő
kapcsolódásához használt alapértelmezett mód kiválasztása. Válasszon a Telefon
töltése, Média szinkronizálás (MTP), Internetmegosztás, LG szoftver és Kép
küldése (PTP) közül.
Kérdés csatlakozáskor – Jelölje be az USB kapcsolati típus megerősítéséhez a PC-re
történő csatlakozáskor.
Súgó – Megjeleníti a kapcsolat beállításaira vonatkozó információkat.
LG SZOFTVER
PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához.
Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli
használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot.
Súgó – LG szoftverek súgója.
< Nyomtatás >
Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben
megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra
kapcsolódik, mint az Androidos készülék.
< A telefonról >
Ez a menü lehetővé teszi a szoftverfrissítések kezelését és az eszközzel kapcsolatos
különféle információk megtekintését.
Telefonnév – Lehetővé teszi a telefon nevének módosítását. Ez lesz a telefon neve a
Bluetooth, Wi-Fi Direct stb. használatakor.
Frissítési/App központ – Az alkalmazások frissítéseinek és az LG Electronics által közzétett
szoftverek ellenőrzése.
89
Hálózat – Hálózat, hálózattípus és erősség, szolgáltatás állapota, barangolás állapota,
mobilhálózat állapota és IP-cím megtekintése.
Státusz – Lehetővé teszi a telefonszám, MIN, PRL verzió, ESN, MEID HEX, MEID DEC
megtekintését.
Akkumulátor – Az akkumulátor állapotának, töltöttségi szintjének és felhasználási
információinak megtekintése.
Hardver adatok – Lehetővé teszi a típusszám, használati idő, garanciális dátumkód, Wi-Fi
MAC-cím és a Bluetooth cím megtekintését.
Szoftver adatok – Az Android verziójának, baseband verziójának, kernel verziójának,
felépítés számának és a szoftver verziójának megtekintése.
Jogi információk – Lehetővé teszi az LG alkalmazások jogi nyilatkozatainak, a nyílt
forráskódú licenceinek és a Google jogi információinak a megtekintését.
90
PC szoftver (LG PC Suite)
Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és
Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást
követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.
Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:
• A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
• Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
• Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
• Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
• Szoftverek frissítése a készüléken.
• Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
• A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
• Jegyzetek biztonsági mentése, létrehozása és szerkesztése a készüléken.
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja
az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.
Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése
Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.
1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
2 Lépjen a Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon menüponthoz, és
válassza ki a modellt,
vagy
menjen a Támogatás > Mobiltelefon elemre, és válassza ki a modellt.
3 Kattintson a PC SZINKRONIZÁLÁS opcióra a KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS részben,
majd kattintson a LETÖLTÉS opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.
91
Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei
• Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
• CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
• Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
• Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
• HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől
függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
• Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb
MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó
Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép
csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével
automatikusan telepítődik.
A készülék szinkronizálása számítógéppel
A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC
Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.
Az eljárás a következő:
1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi
kapcsolatot.)
2 Megjelenik Az USB kapcsolati mód kijelölése ablak; itt válassza ki az LG szoftver
lehetőséget.
3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán
lévő kategóriából a készülék részt.
4 A kiválasztáshoz kattintson a Személyes adatok opcióra.
5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a
Szinkronizálás gombra.
92
MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie
kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program
telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.
Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra
1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a
számítógépes szinkronizáló program segítségével.
2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és
az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
3 A felső menüben válassza ki az Eszköz > Importálás eszközre > Névjegyek
importálása elemet.
4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó
fájlt.
5 Az előugró ablakban kattintson a Fájl kiválasztása opcióra, és megjelenik a Windows
Explorer.
6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a Megnyit
opcióra.
7 Kattintson az OK gombra.
8 Megjelenik egy Mezőleképezés előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új
névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a
szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
10 Kattintson az OK lehetőségre.
93
A telefonszoftver frissítése
A telefonszoftver frissítése
Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül
A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a
http://www.lg.com/common/index.jsp honlapot, majd válassza ki az országot és a
nyelvet.
Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a
telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak
akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftververziót.
Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel
meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes
lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a
szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása
szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftverfrissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb
termékszoftver-verziót.
LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)
Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli
hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető,
ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.
Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: Beállítások > A telefonról
> Általános fül > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.
94
MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok –
beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és
alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRMlicenc adatait – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az
LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen
biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az
adatvesztésért.
MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és
országonként változhat.
95
A Használati útmutatóról
A Használati útmutatóról
•
•
•
•
•
•
•
96
A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót.
Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján
másképp jelennek meg.
Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az
Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati
utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők
szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett
alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzékbeállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó
működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer
testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő
működését eredményezheti.
A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása
csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a
készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális
felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők
el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi
szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek
megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a
szolgáltatójához.
Védjegyek
•
•
Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver
A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő
forráskódjáért látogasson el a http://opensource.lge.com/ honlapra.
A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi
nyilatkozat és közlemény letölthető.
97
Tartozékok
A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett
eszközök egy része opcionális.)
Utazó adapter
Akkumulátor
Rövid használati
útmutató
Adatkábel
Sztereó fejhallgató
MEGJEGYZÉS:
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
• A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.
98
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon
használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell
fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.
Üzenet
A SIM kártya
hibája
Nincs hálózati
kapcsolat/
A kapcsolat
megszakadt
A kódok nem
egyeznek
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Nincs SIM kártya
a telefonban, vagy
nem megfelelően
helyezte be.
Győződjön meg arról, hogy a SIM
kártyát megfelelően helyezte-e be.
Gyenge a jel vagy
a szolgáltató
hálózatán kívül
tartózkodik.
Menjen az ablakhoz vagy a
szabadba. Ellenőrizze a hálózati
üzemeltetőjének lefedettségi
térképét.
A szolgáltató új
szolgáltatásokat
vezetett be.
Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya
nem régebbi-e 6-12 hónaposnál.
Ha igen, cserélje ki SIM kártyáját a
szolgáltató legközelebbi üzletében.
Forduljon a szolgáltatóhoz.
A biztonsági kód
módosításához az
új kódot ismételt
bevitellel meg kell
erősíteni.
Ha elfelejtette a kódot, hívja
szolgáltatóját.
A bevitt kódok
nem egyeznek.
99
Üzenet
Nem állíthatók be
az alkalmazások
Nem
kezdeményezhető
hívás
A telefont nem
lehet bekapcsolni
100
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A szolgáltató
nem támogatja
a szolgáltatást,
vagy annak
igénybevételéhez
regisztráció
szükséges.
Forduljon a szolgáltatóhoz.
Tárcsázási hiba
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Új SIM kártyát
helyeztek be.
Ellenőrizze, nincsenek-e új
korlátozások.
Az előre fizetett
keret lemerült.
Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy
állítsa vissza a korlátozást a PIN2
kód segítségével.
Túl röviden
nyomta meg a
be-/kikapcsoló
gombot.
Legalább két másodpercig tartsa
lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot.
Az akkumulátor
nincs feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort.
Ellenőrizze a kijelzőn a
töltésmutatót.
Üzenet
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Az akkumulátor
nincs feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort.
A külső
hőmérséklet túl
magas vagy túl
alacsony.
Ellenőrizze, hogy a telefon normál
hőmérsékleten tölt-e.
Érintkezési
probléma
Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz
való csatlakozást.
Nincs feszültség
Csatlakoztassa a töltőt egy másik
aljzathoz.
A töltő hibás
Cserélje ki a töltőt.
A töltő nem
megfelelő
Csak eredeti LG tartozékokat
használjon.
Nem
engedélyezett
szám
Be van kapcsolva
a Rögzített
tárcsázási szám
funkció.
Ellenőrizze a Beállítások menüben,
és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t
és fényképet
fogadni / küldeni.
A memória
megtelt
Töröljön néhány üzenetet a
telefonjáról.
Nem nyílik meg
a fájl
Nem támogatott
fájlformátum
Ellenőrizze a támogatott
fájlformátumokat.
Töltési hiba
101
Üzenet
Lehetséges megoldás
A
közelségérzékelő
hibája
Ha védőfóliát vagy tokot használ,
ügyeljen rá, hogy az ne takarja el
a távolságérzékelőt. Győződjön
meg róla, hogy tiszta-e a
távolságérzékelő környezete.
Rezgő mód
Ellenőrizze a hangmenü állapotát,
és bizonyosodjon meg róla, hogy
a telefon nincs rezgő vagy néma
módban.
A hívás
Időszakos
megszakad vagy a
szoftverhiba
telefon lefagy
Az internetes honlapon keresztül
próbálja meg frissíteni a szoftvert.
A képernyő
hívásfogadáskor
nem kapcsol be.
Nincs hang
102
Lehetséges ok
Kérdések és válaszok
Kategória
Alkategória
Kérdés
Válasz
Bluetooth
Bluetooth
eszközök
Milyen funkciók
érhetők el Bluetooth
kapcsolaton
keresztül?
Bluetooth-audioeszközt, például
sztereó/monó fülhallgatót vagy
kihangosítót csatlakoztathat.
Ha FTP kiszolgáló csatlakozik
egy kompatibilis készülékre,
megoszthatja a tárolóeszközön
tárolt tartalmakat.
Adatok
A névjegyek
biztonsági
mentése
Hogyan készíthetek
biztonsági mentést a
névjegyekről?
A telefonon található Névjegyek
adatait szinkronizálhatja Gmail
fiókjával.
Adatok
Szinkronizálás
Van lehetőség
egyirányú Gmailszinkronizálásra?
Csak kétirányú szinkronizálás
érhető el.
Adatok
Szinkronizálás
A Bejövő üzenetek
szinkronizálása automatikusan
Lehetséges-e az
megtörténik. Más mappák
összes e-mail mappa megtekintéséhez érintse meg a
, és válassza
szinkronizálására?
Menü gomb
a Mappák elemet a mappa
kijelöléséhez.
103
104
Kategória
Alkategória
Kérdés
Válasz
Google™
szolgáltatás
Bejelentkezés
a Gmail
alkalmazásba
Be kell jelentkeznem
a Gmail
alkalmazásba a
Gmail eléréséhez?
A Gmail szolgáltatásba elegendő
egyszer belépni, nem szükséges
ismét bejelentkeznie.
Google™
szolgáltatás
Google fiók
Képes az eszköz az
e-mailek szűrésére?
Nem, a telefon nem támogatja az
e-mailek szűrését.
Telefon funkció
E-mail
Mi történik, ha egy
e-mail írása közben
egy új alkalmazást
indítok el?
Az e-mailt az eszköz
piszkozatként menti.
Telefon funkció
Csengőhang
A csengőhangként
beállítható MP3
fájlokra vonatkozik-e
valamilyen
méretkorlátozás?
Nem vonatkozik rájuk
méretkorlátozás.
Telefon funkció
Kézbesítés ideje
Telefonom nem
mutatja a 24 óránál
régebbi üzenetek
kézbesítésének
idejét. Hogyan
módosíthatom?
Csak az aznap érkezett üzenetek
kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció
Navigáció
Telepíthetek
másik navigációs
alkalmazást a
telefonomra?
A Play Store™ által kibocsátott
bármely alkalmazás kompatibilis
a készülékkel, telepíthető és
használható.
Kategória
Alkategória
Kérdés
Válasz
Telefon funkció
Szinkronizálás
Valamennyi e-mail
fiók névjegyeinek
szinkronizálására van
lehetőség?
Csak a Gmail és a MS Exchange
Server (vállalati levelezőszerver)
névjegyeinek szinkronizálására
van lehetőség.
Telefon funkció
Várakoztatás és
szüneteltetés
Ha névjegyet Várakoztatás
és Szüneteltetés funkciókkal
helyezett át és mentett a
számok közé, a funkciók nem
használhatók. Minden egyes
Menthetők névjegyek számot újra el kell menteni.
Mentés a Várakoztatás és a
a Várakoztatás
Szüneteltetés funkciókkal:
és Szüneteltetés
funkcióval a számok 1. A kezdőképernyőn érintse meg
.
közé?
a Telefonszámok ikont
2. Tárcsázza a számot, majd
érintse meg a Menü gomb
.
3. Érintse meg a ',' beillesztése
vagy ';' hozzáadása elemet.
Telefon funkció
Biztonság
Beállíthatja, hogy a telefonhoz
Milyen biztonsági
való hozzáféréshez vagy annak
funkciókkal
használatához feloldási mintát
rendelkezik a telefon?
kelljen megadni.
105
Kategória
Alkategória
Telefon funkció
Feloldási minta
106
Kérdés
Válasz
Hogyan hozhatok
létre feloldási mintát?
1. A kezdőképernyőn érintse meg
a Menü gomb
.
2. Érintse meg a
Rendszerbeállítások >
Képernyő zárolása elemet.
3. Érintse meg a Válassza ki a
képernyőzárat > Feloldási
minta elemet. Amikor először
választja ezt az opciót,
megjelenik egy rövid tájékoztató
a feloldási minta létrehozásának
módjáról.
4. Rajzolja le a használni kívánt
mintát, majd rajzolja le ismét a
minta megerősítéséhez.
A képernyőzár-feloldási minta
használatára vonatkozó
figyelmeztetések.
Nagyon fontos, hogy emlékezzen
a beállított képernyőzár-feloldási
mintára. Ha ötször rossz mintát
ad meg, nem tudja majd használni
a telefonját. Öt lehetősége van a
feloldási minta, a PIN-kódot vagy
jelszó megadására. Ha mind az
öt lehetőséget kimerítette, az
újbóli próbálkozásig várjon 30
másodpercet. (Vagy ha beállítja
a biztonsági mentés PIN-kódját,
használhatja ezt a feloldási
mintához.)
Kategória
Alkategória
Kérdés
Válasz
Telefon funkció
Feloldási minta
Mi a teendő, ha
elfelejtettem a
feloldási mintát, és
nem hoztam létre
Google fiókot a
telefonon?
Ha elfelejtette a mintát:
Ha telefonján bejelentkezett
Google fiókjába, de 5-ször nem
sikerült helyesen megadnia a
megfelelő mintát, érintse meg
az Elfelejtett minta gombot. Ezt
követően a telefon feloldásához
be kell jelentkeznie a Google
fiókjával. Ha nem hozott létre a
telefonon Google fiókot, vagy
elfelejtette, durva visszaállítást kell
végrehajtania.
Figyelem: A gyári
alapbeállítások visszaállítása
esetén minden felhasználói
alkalmazás és adat törlésre
kerül. Ne felejtsen el
biztonsági mentést készíteni
a fontos adatokról a gyári
alapbeállítások visszaállítása
előtt.
Telefon funkció
Memória
Honnan fogom
megtudni, hogy az
eszköz memóriája
megtelt?
Az eszköz egy értesítést fog
megjeleníteni.
107
Kategória
Alkategória
Válasz
Megváltoztatható a
nyelv?
A telefon többnyelvű módban is
használható.
A nyelv megváltoztatása:
1. A kezdőképernyőn érintse
meg a Menü gomb
, majd érintse meg a
Rendszerbeállítások elemet.
2. Érintse meg a Nyelv és
bevitel > Nyelv elemet.
3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció
VPN
Hogyan állíthatok be
VPN-kapcsolatot?
A VPN-hozzáférés konfigurálása
vállalatonként különböző. A
telefon VPN-hozzáférésének
konfigurálásához szükséges
adatokért forduljon a vállalat egyik
rendszergazdájához.
Telefon funkció
A képernyő
időtúllépése
A képernyőm
mindössze 15
másodperc után
kikapcsol. Hogyan
változtathatom
meg a képernyő
kikapcsolásának
idejét?
1. A kezdőképernyőn érintse meg
.
a Menü gomb
2. Érintse meg a
Rendszerbeállítások >
Kijelző fület.
3. Érintse meg a Képernyő idő
elemet.
4. Érintse meg a kívánt
háttérvilágítás-kikapcsolási
időt.
Telefon funkció
Nyelvtámogatás
108
Kérdés
Kategória
Alkategória
Telefon funkció
Wi-Fi és
mobilhálózat
Telefon funkció
Kezdőképernyő
Telefon funkció
Alkalmazás
Kérdés
Válasz
Ha mind a Wi-Fi,
mind a mobilhálózat
elérhető, a telefon
melyik szolgáltatást
fogja használni?
Adathasználat esetén a telefon
alapértelmezésben a Wi-Fi
kapcsolatot fogja használni (ha
a telefonon a Wi-Fi kapcsolat
aktív). A két hálózat közti váltásról
azonban a telefon nem küld
értesítést.
Az éppen használt adatkapcsolat
típusát a képernyő tetején látható
Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Törölhetők-e az
alkalmazások a
kezdőképernyőről?
Igen. Érintse meg hosszabban
az ikont, amíg a kuka ikon
megjelenik a képernyő jobb felső
sarkában. Ezután, anélkül, hogy
felemelné az ujját, húzza az ikont
a kukára.
Letöltöttem egy
alkalmazást, ami
számos hibát
idéz elő. Hogyan
távolíthatnám el?
1. A kezdőképernyőn érintse meg
.
a Menü gomb
2. Érintse meg a
Rendszerbeállítások >
Alkalmazások > LETÖLTVE
elemet.
3. Érintse meg az alkalmazást,
majd az Eltávolítás elemet.
109
Kategória
Alkategória
110
Kérdés
Válasz
Telefon funkció
Töltő
Tölthető a telefon
USB-adatkábellel,
a szükséges USBmeghajtó telepítése
nélkül?
Igen, a telefon feltölthető az
USB-kábellel, függetlenül a attól,
hogy telepítette-e a szükséges
meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció
Ébresztés
Használhatom a
zenefájlokat az
ébresztőmhöz?
Igen. Az Ébresztés beállításnál
válassza ki az ébresztés
hangjaként használni kívánt
zeneszámot.
Telefon funkció
Ébresztés
Akkor is megszólal
az ébresztés, ha
a telefon ki van
kapcsolva?
Nem, ezt az eszköz nem
támogatja.
Telefon funkció
Ébresztés
Fogom-e hallani az
ébresztést, ha a
telefon csengése le
van némítva vagy
rezgésre van állítva?
Az ébresztő a programozása
révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás
Durva
visszaállítás (Gyári
alapbeállítások
visszaállítása)
Hogyan végezhetem
el a gyári
alapbeállítások
visszaállítását, ha
a telefon beállítási
menüje nem
elérhető?
Ha telefonján nem áll vissza az
eredeti állapot, inicializálásához
használja a durva visszaállítás
(gyári alapbeállítások
visszaállítása) opciót.
HRVATSKI
Korisnički priručnik
•
•
•
•
•
Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati
od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne
odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg
telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije
u ovom dokumentu podložne promjenama bez
prethodne obavijesti.
Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim
vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na
dodir.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava
pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni
znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali
zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih
vlasnika.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ i Google Play™ trgovački su znakovi
tvrtke Google, Inc.
Sadržaj
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje ............................................... 5
Važna obavijest.................................... 14
Osnovne informacije o telefonu .......... 20
Pregled telefona .................................... 20
Umetanje SIM kartice i baterije ............. 22
Punjenje telefona .................................. 24
Korištenje memorijske kartice ............... 25
Zaključavanje i otključavanje zaslona.... 26
Knock Code........................................... 27
KnockON ............................................... 27
Izlaz i prebacivanje između aplikacija ... 28
Vaš početni zaslon............................... 29
Savjeti o dodirnom zaslonu ................... 29
Početni zaslon ....................................... 30
Prilagođavanje početnog zaslona ......... 31
Obavijesti .............................................. 32
Brze postavke ..................................... 33
Ikone obavijesti na statusnoj traci......... 33
Zaslonska tipkovnica............................. 35
Unos posebnih znakova ....................... 35
Postavljanje Google računa ................. 36
Stvaranje Google računa ....................... 36
Prijava na Google račun ........................ 36
Povezivanje s mrežom i uređajima ..... 37
Wi-Fi ..................................................... 37
2
Povezivanje s Wi-Fi mrežama............... 37
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje
s Wi-Fi mrežom................................... 37
Bluetooth .............................................. 38
Veze s računalom putem USB kabela .... 40
Pozivi .................................................... 41
Upućivanje poziva ................................. 41
Pozivanje kontakata iz imenika ............. 41
Odgovaranje ili odbijanje poziva ............ 41
Podešavanje glasnoće tijekom
razgovora .............................................. 42
Upućivanje drugog poziva ..................... 42
Pregled popisa poziva ........................... 42
Pozivi .................................................... 43
Kontakti................................................ 44
Traženje kontakta.................................. 44
Dodavanje novog kontakta .................... 44
Favoriti kontakti .................................... 44
Stvaranje grupe..................................... 45
Poruke .................................................. 46
Slanje poruke ........................................ 46
Način prikaza ....................................... 47
Promjena postavki poruka..................... 47
E-pošta ................................................. 48
Upravljanje računom e-pošte ................ 48
Rad s mapama računa .......................... 49
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte ...... 49
Multimedija .......................................... 50
Fotoaparat............................................. 50
Osnovne informacije o tražilu ............... 50
Korištenje naprednih postavki .............. 50
Brzo snimanje fotografije .................... 52
Nakon snimanja fotografije .................. 52
Pregledavanje spremljenih fotografija ... 53
Video kamera ........................................ 54
Osnovne informacije o tražilu ............... 54
Korištenje naprednih postavki .............. 54
Brzo snimanje videozapisa ................... 55
Nakon snimanja videozapisa ................ 56
Pregledavanje spremljenih videozapisa 56
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja
videozapisa ......................................... 56
Galerija.................................................. 56
Pregled slika ....................................... 57
Reprodukcija videozapisa .................... 57
Uređivanje fotografija/videozapisa ........ 58
Brisanje slika ...................................... 58
Postavljanje fotografije kao pozadine .... 58
Video player .......................................... 58
Reprodukcija videozapisa .................... 58
Glazba ................................................... 60
Reprodukcija pjesme ........................... 60
FM radio................................................ 62
Uslužne značajke ................................. 64
Alarm/Sat .............................................. 64
Korištenje kalkulatora............................ 64
Dodavanje događaja u kalendar ............ 65
Snimač glasa ........................................ 65
ThinkFree Viewer .................................. 67
Google+ ................................................ 67
Hangouts............................................... 67
Načina rada za goste ............................ 68
Glas. pretraživ... .................................... 68
Preuzeto................................................ 69
QuickMemo........................................... 69
Web ...................................................... 73
Web preglednik ..................................... 73
Upotreba alatne trake za web .............. 73
Pregled web-stranica .......................... 74
Otvaranje stranice ............................... 74
Glasovno pretraživanje weba................ 74
Web oznake ........................................ 74
Prethodne stranice .............................. 74
Chrome ................................................. 74
Pregled web-stranica .......................... 75
Otvaranje stranice ............................... 75
Glasovno pretraživanje weba................ 75
Sinkronizacija s drugim uređajima........ 75
Dodavanje i prikaz web oznaka ............ 75
Postavke............................................... 76
Pristup izborniku Postavke .................... 76
BEŽIČNE MREŽE.................................... 76
UREĐAJ................................................. 79
OSOBNO ............................................... 83
3
SUSTAV ................................................. 86
Računalni softver (LG PC Suite) .......... 88
Ažuriranje softvera telefona ................ 91
O korisničkom priručniku.................... 93
O korisničkom priručniku ...................... 93
Trgovački znakovi.................................. 93
DODATNA OPREMA............................... 95
Rješavanje problema ........................... 96
Često postavljana pitanja .................... 99
4
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili
nedopušteno.
Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka.
Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina
signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se
koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im
pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj
na popravak.
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Mobilni telefon LG-D150 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za
izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod
nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije
provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom
dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su
oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za
zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,
ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,673 W/kg (10 g), a kada
se nosi na tijelu 0,804 W/Kg (10 g).
5
•
Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u
uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna
oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač
telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj
udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je
uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih
datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka
slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje
s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti
dopuštenje i jamstvo uređaja te može biti opasno.
•
•
•
•
•
•
•
6
Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati
zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti
odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
Nemojte ga ispuštati da padne.
Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti
telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i
ozbiljno oštetiti telefon.
Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od
požara.
Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena,
razrjeđivača ili alkohola).
Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na
informacije na magnetskim vrpcama.
Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo.
Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili
nepravilnog korištenja uređaja.
Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito
dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili
lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon
razgovora.
Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati
postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice
ili sušila za kosu.
Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne
pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
7
Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte
zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
• Telefon koristite pri temperaturama od 0 ºC do 40 ºC, ako je to moguće. Izlaganje telefona
ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili
čak eksplozije.
Pacemaker
Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost
mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa
pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od
pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti
vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što
su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
8
•
•
Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili
prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili
uzrokovati ozbiljne ozljede.
Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz
okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako
osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.
NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje
sluha.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu
površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti.
Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.
Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i
slijedite sve propise i pravila.
9
Potencijalno eksplozivne atmosfere
•
•
•
Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi
mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji,
ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
•
•
10
Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne
biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog
davatelja usluga.
Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je
ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog
koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Informacije o bateriji i održavanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih
sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi
produžili vijek trajanja baterije.
Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija
se može ponovo puniti više stotina puta.
Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže
vrijeme.
Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke
vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu
učinkovitost.
Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je
to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru
tvrtke LG Electronics.
Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio
struju.
Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima
korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To
može uzrokovati vatru.
11
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod LG-D150
u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
http://www.lg.com/global/declaration
Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ PAMETNI TELEFON
Pristup najnovijim izdanjima programskih datoteka, novim softverskim
funkcijama i poboljšanjima.
• Ažurirajte pametni telefon bez računala. Odaberite Centar za
> Nadogradnja softvera.
ažuriranje
• Ažurirajte pametni telefon tako da ga povežete s računalom.
Dodatne informacije o ovoj funkciji potražite na stranici
http://www.lg.com/common/index.jsp (odaberite državu i jezik).
12
Odlaganje starog aparata
1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim
otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004%
olova.
2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada
na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog
ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.
13
Važna obavijest
Prije nego što počnete koristiti svoj telefon,
pročitajte sljedeće napomene!
Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite
serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.
1. Memorija telefona
Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može
primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke,
primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.
Postupak deinstalacije aplikacija:
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> Aplikacije.
2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite
deinstalirati.
3 Dodirnite Deinstaliraj, a zatim za potvrdu dodirnite U redu.
2. Optimizacija trajanja baterije
Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se
ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše
energiju baterije.
Produljenje trajnosti baterije:
• Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS,
isključite ih.
• Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
14
•
•
Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.
Postupak provjere razine napunjenosti baterije:
• Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> O telefonu > Baterija.
Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak
punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.
Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:
Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> O telefonu > Baterija > Korištenje baterije.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od
posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te
trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje
troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.
•
3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i
operacijskog sustava
UPOZORENJE
Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od
proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti
pokriven jamstvom.
15
UPOZORENJE
Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte
samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store. Ako neke aplikacije
nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili
može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s
pripadajućim podacima i postavkama.
4. Korištenje funkcije zaključavanja zaslona
Postavite zaključavanje zaslona kako biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja. Na
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
početnom zaslonu dodirnite
> Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Ništa, Povuci, Knock Code,
Uzorak, PIN ili Lozinka. Ako odaberete Uzorak, od vas će se zatražiti da napravite rezervni
PIN kao sigurnosnu mjeru u slučaju da zaboravite kako otključati zaslon.
Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za zaključavanje zaslona izradite Google
račun i zapamtite rezervni PIN koji ste odabrali tijekom izrade uzorka za
zaključavanje zaslona.
UPOZORENJE
Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.
Vrlo je važno ne zaboraviti postavljeni uzorak za zaključavanje zaslona.
Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Ako
ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.
16
Kada se ne možete sjetiti uzorka za zaključavanje zaslona:
< Ako ste zaboravili uzorak >
Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli
ispravan uzorak, pritisnite gumb Zaboravljen uzorak? na dnu zaslona. Trebate se prijaviti u
Google račun ili unijeti odabrani rezervni PIN.
Ako se na telefonu niste prijavili u Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete
izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.
< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >
Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.
Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i
korisnički podaci biti će izbrisani.
5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)
UPOZORENJE
Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i
DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu
kopiju svih važnih podataka.
1 Isključite telefon.
2 Pritisnite i držite tipku za napajanje/zaključavanje
+ tipku za smanjenje
.
glasnoće
3 Pustite tipku za napajanje/zaključavanje
kada se prikaže logotip LG.
4 Ponovno pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje
unutar 3 sekunde.
5 Kada se prikaže zaslon Reset podataka, pustite sve tipke.
17
6 Pomoću tipki za glasnoću
istaknite Da i za potvrdu pritisnite tipku za
.
napajanje/zaključavanje
7 Na telefonu će se vratiti tvorničke postavke.
6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih
Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više
aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se
prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom
aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije
koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.
Postupak zaustavljanja aplikacija:
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> Aplikacije > POKRENUTO.
2 Dodirnite željenu aplikaciju te dodirnite Prekid kako biste je zaustavili.
7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću
značajke Sinkronizacija medija (MTP)
1 Povežite telefon s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen s telefonom.
2 Na zaslonu telefona će se prikazati popis vrsta USB veza. Dodirnite opciju Sinkronizacija
medija (MTP).
3 Na računalu odaberite opciju Otvori uređaj za pregled datoteka. Nakon toga možete
na računalu pregledati multimedijski sadržaj i prenijeti datoteke.
4 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu ili obrnuto.
5 Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite opciju USB spojen > Napuni bateriju.
6 Iskopčajte USB kabel iz telefona.
18
8. Držite telefon uspravno
Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu.
Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih
radnih značajki.
Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za
donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu
poziva.
9. U slučaju smrzavanja zaslona
Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:
10 sekundi kako biste ponovno
Pritisnite i držite tipku za napajanje/zaključivanje
pokrenuli telefon.
Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.
19
Osnovne informacije o telefonu
Pregled telefona
Slušalica
Senzor blizine
Tipke za glasnoću
Tipka za početni zaslon
Povratak na početni zaslon s
bilo kojeg drugog zaslona.
Tipka Natrag
Povratak na prethodni zaslon.
Tipka za napajanje/
zaključavanje
Uključivanje/isključivanje
telefona, ponovno pokretanje,
zaključavanje/otključavanje
zaslona, uključivanje i
isključivanje načina rada u
avionu i promjena vrste zvona.
Tipka Izbornik
Prikaz dostupnih opcija.
NAPOMENA: Senzor blizine
Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje
pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru
koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i
onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom
poziva.
UPOZORENJE
Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti
LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati
zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.
20
Tipke za glasnoću
• Na početnom zaslonu: upravljanje
glasnoćom zvona.
• Tijekom poziva: služi za upravljanje
glasnoćom slušalice.
• Prilikom reprodukcije zvuka/
videozapisa: kontinuirano
upravljanje glasnoćom.
Tipka za napajanje/zaključavanje
Utičnica za slušalice od
3,5 mm
Mikrofon
Punjač/USB priključak
NAPOMENA: Pripazite da rukom ne zaklonite mikrofon prilikom poziva.
Stražnji poklopac
Baterija
Objektiv kamere
Utor za karticu Micro SD
Utor za SIM karticu
21
Umetanje SIM kartice i baterije
Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti.
1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Noktom palca druge ruke
podignite poklopac baterije kao što je prikazano na slici ispod.
2 SIM karticu umetnite u utore kao što je prikazano na slici. Kontaktna površina na kartici
zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.
22
3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i
pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).
4 Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da
sjedne na mjesto (2).
23
Punjenje telefona
Priključak za punjenje/USB nalazi se na donjoj strani telefona. Jednu stranu USB kabela
priključite na telefon, a drugu priključite na strujnu utičnicu.
NAPOMENA:
• Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno
napuniti do kraja.
• Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.
24
Korištenje memorijske kartice
Vaš telefon podržava uporabu microSDTM ili microSDHCTM memorijskih kartica kapaciteta
do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrlo
male uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi,
videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.
Prije vađenja SD kartice svakako je isključite u izborniku Memorija.
1 Skinite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut
prema dolje.
NAPOMENA:
• Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne
memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam
telefon.
• Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina
pojedinih datoteka iznosi 4 GB.
25
Postupak formatiranja memorijske kartice:
Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.
NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem
kartice.
1
2
3
4
5
Dodirnite
za otvaranje popisa aplikacija.
Pomaknite se i dodirnite Postavke > Memorija.
Dodirnite opciju Isključivanje SD kartice.
Dodirnite opciju Brisanje SD kartice > Brisanje SD kartice > Briši sve.
Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite
Briši sve.
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj
način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.
Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje
kako biste ga zaključali.
Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan
i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada
zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive,
pristupanje Internetu i prijenos podataka).
. Prikazat će
Želite li aktivirati telefon, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje
se zaključani zaslon. Kako biste otključali zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem
smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.
26
Knock Code
Kada je zaslon isključen, možete ga otključati dodirom odgovarajućeg područja na
odgovarajući način.
Aktivacija značajke Kucanje
1 Pritisnite
>
> karticu Aplikacije > Postavke > Zaključani zaslon >
Odaberi zaključavanje zaslona > Knock Code.
2 Ovime se otvara zaslon koji će vas provesti kroz postupak odabira uzorka za
otključavanje. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite
uzorak za otključavanje.
SAVJET: Dvaput dodirnite kako biste uključili zaslon dok značajka Kucanje
nije aktivirana.
KnockON
Zaslon možete uključiti ili isključiti jednostavnim dvostrukim dodirom.
Aktivacija značajke za uključivanje zaslona
1 Pritisnite
>
> karticu Aplikacije > Postavke > Pokreti.
2 Označite opciju Zaslon uključen/isključen.
Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon,
dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu
površinu na početnom zaslonu.
NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine.
Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime
sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.
27
Izlaz i prebacivanje između aplikacija
Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi
i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja
druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom
pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo
da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.
Prebacivanje između aplikacija
• Dodirnite i držite Tipka za početni zaslon
. Prikazat će se popis nedavno
korištenih aplikacija. Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti.
• Ako želite ukloniti aplikaciju s popisa, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno.
Želite li prestati koristiti/izaći iz aplikacije:
1 Na početnom zaslonu dodirnite Tipka Izbornik
i dodirnite Postavke sustava >
Aplikacije.
2 Dodirnite jednu od kartica pri vrhu zaslona, odaberite željenu aplikaciju i dodirnite Prisilni
prekid (ili Prekid) kako biste je zaustavili.
28
Vaš početni zaslon
Savjeti o dodirnom zaslonu
Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.
Dodir – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova zaslonske tipkovnice.
Dodir i držanje – dodirnite i držite stavku na zaslonu tako da je dodirnete i ne dižete prst
dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni
kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni
izbornik.
Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite
na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste im
promijenili raspored.
Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po
površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku).
Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili
pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).
Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer,
brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini
zaslona. Možete i dvaput dodirnuti kako biste povećali i smanjili sliku prilikom pregleda slike
i korištenja karata.
Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste
povećali ili smanjili sliku dok koristite preglednik ili dok pregledavate karte/slike.
Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se
fizičkoj orijentaciji uređaja.
29
NAPOMENA:
• Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
• Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje
laganih, odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
Početni zaslon
Za prikaz prozora početnog zaslona jednostavno pomičite prst ulijevo ili udesno. Svaki prozor
možete prilagoditi prethodno učitanim aplikacijama, preuzetim aplikacijama widgetima i
pozadinama.
Statusne trake
Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme,
jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.
Widget
Widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti
putem zaslona Aplikacije, s početnog zaslona ili pak s
proširenog početnog zaslona. Za razliku od prečaca,
widget se prikazuje kao aplikacija na zaslonu.
Ikone aplikacije
Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti
i koristiti.
Indikator lokacije
Označava koji prozor početnog zaslona gledate.
Površina za brze tipke
Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora
početnog zaslona jednim dodirom.
30
Tipke za brzi pristup dostupne su pri dnu početnog zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju
jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.
NAPOMENA: Kako biste dodali ikonu, povucite je na traku s tipkama za brzi
pristup i pustite je. Kako biste uklonili ikonu, povucite je izvan trake s tipkama
za brzi pristup.
Prilagođavanje početnog zaslona
Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.
Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i
widgete.
Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:
1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
2 Dodirnite željenu karticu. Odaberite Aplikacije ili Widgeti.
3 Povucite ikonu željene aplikacije na željenu lokaciju i podignite prst.
Brisanje stavke s početnog zaslona:
Dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, a zatim je povucite na
•
i pustite je.
SAVJET! Kako biste sa zaslona Aplikacije dodali ikonu aplikacije na početni
zaslon, dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati i povucite je na željeno
mjesto.
SAVJET! Korištenje mapa
U mapi možete kombinirati nekoliko ikona aplikacija kako biste se lakše
organizirali. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom
zaslonu i stvorit će se mapa s obje ikone.
31
Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu
1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja.
Nakon toga je ispustite na zaslonu.
prikazat će se u gornjem desnom kutu aplikacije.
Ikona uređivanja
2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
3 Za spremanje promjena dodirnite U redu.
Obavijesti
Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za
trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.
U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na
čekanju.
Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti
na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s
desne.
NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju
usluga.
Obavijesti na čekanju
32
Obavijesti sustava
Brze postavke
Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi,
upravljati osvjetljenjem zaslona itd. Za pristup brzim postavkama otvorite prozor s
obavijestima. Traka Brze postavke nalazi se pri vrhu prozora s obavijestima.
Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima
Povucite traku Brze postavke udesno i dodirnite
. Dodirnite i držite ikonu
pokraj
stavki koje želite premjestiti i povucite je na željenu lokaciju. Dodirnite potvrdni okvir pokraj
svake stavke kako biste je dodali na traku Brze postavke.
NAPOMENA: Dodirnite i držite ikonu na traci Brze postavke kako biste
izravno pristupili njenom izborniku postavki.
Ikone obavijesti na statusnoj traci
Ikone obavijesti prikazuju se na statusnoj traci pri vrhu zaslona i upućuju na propuštene
pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.
33
U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.
Ikona Opis
Ikona Opis
Nema signala.
Baterija je puna
Način rada u avionu
Baterija se puni
Priključeno na Wi-Fi mrežu
Preuzimanje podataka
Slušalice s kabelom
Prijenos podataka
Poziv u tijeku
Prikupljanje GPS podataka
Primanje podataka o lokaciji s
GPS-a
Propušten poziv
Podaci se sinkroniziraju
Bluetooth je uključen
Nova Gmail poruka
Upozorenja sustava
Nova poruka s Hangoutsa
Alarm je postavljen
Nova tekstualna/multimedijska
poruka
Nova poruka govorne pošte
Pjesma se reproducira
Zvonjava je utišana
Telefon je priključen na računalo
putem USB kabela
Ušteda energije je uključena
NAPOMENA: Lokacije ikona na statusnoj traci mogu se razlikovati ovisno o
korištenim funkcijama, značajkama i aplikacijama.
34
Zaslonska tipkovnica
Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje
automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno
dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.
Korištenje tipkovnice i unos teksta
Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite
dvaput za sva velika slova.
Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.
Dodirnite za pristup postavkama LG tipkovnice.
Dodirnite za unos razmaka.
Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.
Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.
Unos posebnih znakova
Zaslonska tipkovnica omogućuje vam unos posebnih znakova (npr., "č,ć,š,đ,ž").
Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c". Nakon što se pojavi željeni znak,
kliznite prstom preko njega kako biste ga odabrali.
NAPOMENA: Znak u gornjem desnom kutu tipke naznačuje da su na toj
tipki dostupni dodatni znakovi.
35
Postavljanje Google računa
Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google
računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.
Stvaranje Google računa
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili zaslon s aplikacijama.
2 Dodirnite Postavke
> Računi i sinkronizacija > Dodaj račun > Google > Novi
kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje usluge Gmail.
3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime
za Google račun. Tijekom unosa teksta na sljedeće tekstno polje možete prijeći tako da
na tipkovnici dodirnete Dalje.
4 Nakon što unesete svoje ime i korisničko ime, dodirnite . Telefon će tada stupiti u
kontakt s poslužiteljima usluge Google i provjeriti dostupnost korisničkog imena.
5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i
neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.
Prijava na Google račun
1 Na zaslonu za postavljanje Google računa dodirnite Postojeći i unesite adresu e-pošte i
lozinku, a zatim dodirnite .
2 Nakon prijave možete koristiti Gmail i sve prednosti usluge Google
3 Nakon što ste postavili Google račun na telefonu, on će se automatski sinkronizirati s
vašim Google računom na webu (ovisno o tome koje ste opcije sinkronizacije postavili).
Nakon prijave na telefonu možete koristiti usluge Gmail i Play Store, sigurnosno kopirati
postavke na poslužitelje usluge Google te koristiti prednosti ostalih usluga Google.
36
Povezivanje s mrežom i uređajima
Wi-Fi
Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).
Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.
Povezivanje s Wi-Fi mrežama
Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili
"hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima.
Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna
konfiguracija telefona.
Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.
NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, davatelj
mobilnih usluga može vam naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog
podatkovnog prometa.
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> Wi-Fi.
2 Dodirnite prekidač
kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi
mreža.
• Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
• Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne
pojedinosti zatražite od administratora mreže).
4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.
37
Bluetooth
Bluetooth omogućuje dijeljenje podataka s ostalim uređajima s funkcijom Bluetooth i
povezivanje Bluetooth slušalica.
NAPOMENA:
• Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka
poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih
i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna
udaljenost može se smanjiti.
• Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu
biti nekompatibilni s vašim uređajem.
Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem
Prije povezivanja s drugim uređajem, s njim morate upariti telefon.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> Bluetooth.
2 Dodirnite prekidač
kako biste uključili Bluetooth.
3 Dodirnite potvrdni okvir pokraj naziva telefona kako bi vaš telefon postao vidljiv ostalim
Bluetooth uređajima.
4 Prikazat će se popis dostupnih uređaja. S popisa odaberite uređaj s kojim se želite
uskladiti.
5 Ovisno o vrsti uređaja možda ćete morati unijeti podudarajuće šifre, potvrditi
podudarajuće šifre ili će se uređaji automatski upariti.
38
Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.
NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za
automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj
ima PIN, trebate ga unijeti.
Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth
1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, događaj iz kalendara ili multimedijsku
.
datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili aplikacije Preuzeto
2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.
NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.
3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.
Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
> Bluetooth.
2 Dodirnite prekidač
kako biste uključili Bluetooth.
3 Dodirnite potvrdni okvir pokraj naziva telefona kako bi vaš telefon postao vidljiv ostalim
Bluetooth uređajima.
NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj
> Prekid u vidljivosti.
biti vidljiv, dodirnite Tipka Izbornik
4 Dodirnite Prihvati kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.
39
Veze s računalom putem USB kabela
Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom različitih USB
načina povezivanja.
Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija
(MTP)
1 Povežite telefon s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
2 Na zaslonu telefona će se prikazati popis vrsta USB veze. Možete i otvoriti Postavke
sustava > PC veza > Odaberite način USB spajanja > Sinkronizacija medija (MTP).
3 Sada možete na računalu pregledati multimedijski sadržaj i prenijeti datoteke.
Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player
Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.
1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows
Media Player.
2 Odaberite opciju Sinkronizacija medija (MTP). Kada priključite uređaj, na zaslonu
računala otvara se skočni prozor.
3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
5 Odaberite i odvucite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
6 Pokrenite sinkronizaciju.
• Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.
Stavke
OS
Verzija aplikacije Window
Media Player
•
40
Uvjet
Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Windows Media Player 10 ili novija verzija
Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10
ili noviju.
Pozivi
Upućivanje poziva
1
2
3
4
Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu za biranje.
Unesite broj pomoću tipkovnice za biranje. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite
Za upućivanje poziva dodirnite ikonu
.
Kako biste prekinuli poziv, dodirnite
.
.
SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite
.
Pozivanje kontakata iz imenika
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili popis kontakata.
2 Krećite se po popisu kontakata ili dodirnite okvir Pretraži kontakte i unesite ime
kontakta. Možete se i kretati trakom s abecedom uz desnu stranu zaslona.
3 Na popisu dodirnite
pokraj željenog kontakta za upućivanje poziva.
Odgovaranje ili odbijanje poziva
•
•
Povucite ikonu
Povucite ikonu
u bilo kojem smjeru kako biste odgovorili na dolazni poziv.
u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.
SAVJET! Odbaci s porukom
Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom
sastanka morate odbiti poziv s porukom.
41
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora
Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj
strani telefona.
Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom prvog poziva dodirnite Tipka Izbornik
, dodirnite Dodaj poziv i birajte
ili možete
broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete
i odaberete broj koji želite nazvati.
pretraživati kontakte tako da dodirnete
2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu
.
3 Početni poziv stavlja se na čekanje.
4 Dodirnite ikonu
ako želite pokrenuti konferencijski poziv.
5 Kako biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite
.
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.
Pregled popisa poziva
Na početnom zaslonu dodirnite
i odaberite karticu Prethodno
popisa svih upućenih, primljenih i propuštenih poziva.
. Prikaz cjelovitog
SAVJET!
• Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme
i trajanje poziva.
• Dodirnite Tipka Izbornik
, zatim dodirnite Izbriši sve kako biste
izbrisali sve snimljene stavke ili dodirnite Izbriši kako biste izbrisali
pojedinačne stavke.
42
Pozivi
Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne
značajke koje nudi vaš davatelj usluga.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
.
2 Dodirnite Tipka Izbornik
.
3 Dodirnite Pozivi i odaberite opcije koje želite prilagoditi.
43
Kontakti
U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili
drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.
Traženje kontakta
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili popis kontakata.
2 Dodirnite okvir Pretraži kontakte i unesite ime kontakta. Možete se i kretati trakom s
abecedom uz desnu stranu zaslona.
Dodavanje novog kontakta
1 Na početnom zaslonu dodirnite
i unesite broj novog kontakta.
2 Dodirnite > Novi kontakt.
3 Ako kontaktu želite dodati sliku, dodirnite
. Odaberite opciju Slikaj ili Odaberi iz
galerije.
4 Dodirnite
pri vrhu zaslona i odaberite račun u koji želite spremiti kontakt.
5 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
6 Dodirnite Spremi.
Favoriti kontakti
Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.
Dodavanje kontakta u favoriti kontakte
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili popis kontakata.
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.
44
Uklanjanje kontakta s popisa favoriti kontakata
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili popis kontakata.
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu
i odaberite kontakt.
3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se
ukloniti iz favorita.
Stvaranje grupe
1
2
3
4
Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili popis kontakata.
Dodirnite karticu Grupe, a zatim dodirnite Tipka Izbornik
> Nova grupa.
Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
Dodirnite Spremi kako biste spremili grupu.
NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se
izgubiti. Ostat će u imeniku.
45
Poruke
Vaš telefon kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan, jednostavan
izbornik.
NAPOMENA: Za LG poruke odaberite zadanu aplikaciju za SMS. Ako to ne
učinite, neke funkcije poruka bit će ograničene.
Slanje poruke
1 Dodirnite
na početnom zaslonu i dodirnite
za sastavljanje nove poruke.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje Za. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se
kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete
dodati više od jednog kontakta.
NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.
3 Dodirnite tekstno polje i počnite sastavljati poruku.
4 Dodirnite Tipka Izbornik
za pristup opcijama poruka.
SAVJET! Možete dodirnuti ikonu
dijeliti.
kako biste priložili datoteku koju želite
5 Za slanje poruke dodirnite Šalji.
6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara
se niz poruka.
46
•
•
UPOZORENJE
Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države,
ovisno o načinu kodiranja tekstne poruka i jeziku.
Dodajete li tekstnoj poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će
se automatski pretvoriti u multimedijsku poruku i bit će naplaćena kao
multimedijska poruka.
Način prikaza
Nepročitane poruke nalaze se pri vrhu. Ostale poruke razmijenjene s drugim korisnikom
prikazuju se kronološki u nitima kako biste imali praktičan pregled razgovora.
Promjena postavki poruka
Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke.
Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.
• Otvorite aplikaciju Poruke i dodirnite Tipka Izbornik
> Postavke.
47
E-pošta
Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail.
Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.
Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.
Upravljanje računom e-pošte
Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam
pomoći u postavljanju računa e-pošte.
Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazuje sadržaj u mapi Pristigla pošta. Ako
ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.
Postupak dodavanja računa e-pošte:
• Otvorite aplikaciju E-pošta i dodirnite Tipka Izbornik
> Postavke > Dodaj račun.
Postupak izmjene postavki računa e-pošte:
Otvorite aplikaciju E-pošta i dodirnite Tipka Izbornik
> Postavke. Zatim dodirnite
Opće postavke kako biste konfigurirali postavke za sve račune ili dodirnite pojedinačni
račun kako biste konfigurirali postavke samo za taj određeni račun.
•
Brisanje računa e-pošte:
Otvorite aplikaciju E-pošta i dodirnite Tipka Izbornik
> Postavke > Tipka Izbornik
> Brisanje računa > dodirnite račun > Obriši > Da.
•
48
Rad s mapama računa
Otvorite aplikaciju E-pošta i dodirnite Tipka Izbornik
> Mape.
Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih
poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i
dodatne mape.
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte
Za sastavljanje i slanje poruke
1 U aplikaciji E-pošta dodirnite
.
2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi
adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
3 Dodirnite polje Cc/Bcc kako biste kopirali primatelje. Dodirnite
kako biste priložili
datoteke po potrebi.
4 Dodirnite polje poruke i unesite poruku.
5 Dodirnite
kako biste poslali poruku e-pošte.
Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke
koje šaljete spremit će se u mapu Odlazne do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u
njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik prikazat će se na zaslonu Računi.
SAVJET! Kada u mapu Pristigla pošta stigne nova poruka e-pošte, dobit
ćete obavijest zvukom ili vibracijom (ovisno o postavkama zvuka ili vibracije).
49
Multimedija
Fotoaparat
Želite li otvoriti aplikaciju Fotoaparat, dodirnite Fotoaparat
na početnom zaslonu.
Osnovne informacije o tražilu
Postavke – dodirnite za otvaranje izbornika Postavke.
Snimanje videozapisa – dodirnite za prijelaz u način rada za snimanje videozapisa.
Spremi stranicu – snimanje fotografije.
Galerija – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućuje
pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.
NAPOMENA: Kapacitet memorije može se razlikovati ovisno o
konfiguriranim postavkama fotoaparata.
Korištenje naprednih postavki
U tražilu dodirnite
kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete
.
promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite Tipka Natrag
50
Time se omogućuje snimanje fotografija glasovnom naredbom.
Izgovorite Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG kako biste snimili fotografiju.
Time se definira i kontrolira količina sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku.
Možete odabrati veličinu slike.
ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO
vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg
osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
Poboljšavanje nivoa bijele boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
Primjena efekata boje na fotografijama.
Postavljanje odgode nakon pritiska na gumb za snimanje. To je idealno ako se i
sami želite naći na fotografiji.
Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte
fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete
označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti
na karti.
Odabir zvuka okidača.
Odaberite radnju do koje će doći prilikom pritiska na tipke za glasnoću. Odaberite
Spremi stranicu ili Zumiranje.
Odaberite mjesto na koje želite spremiti fotografije.
Dodirnite ako želite znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona
prikazuje kratke upute pomoći.
Vraćanje svih postavki fotoaparata na zadane vrijednosti.
51
SAVJET!
• Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti,
među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih
prije snimanja sljedeće fotografije.
• Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata
boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika
Postavke.
Brzo snimanje fotografije
1 Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite
fotografirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije.
Nakon snimanja fotografije
Dodirnite pregled slike pri dnu zaslona kako biste vidjeli zadnju snimljenu fotografiju.
Odaberite prikaz fotografije s opcijom Galerija.
Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga
društvenog umrežavanja.
Dodirnite za brisanje fotografije.
SAVJET! Ako na računu imate postavljen račun društvene mreže, možete
podijeliti svoju fotografiju sa zajednicom te društvene mreže.
52
NAPOMENA: Preuzimate li multimedijske poruke u roamingu, ta vam se
usluga može dodatno naplatiti.
Za otvaranje sljedećih naprednih opcija dodirnite Tipka Izbornik
.
Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao Kontakt fotografija,
Početni zaslon, Pozadina zaslona zaključavanja ili Pozadinska slika.
Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili u drugi album.
Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.
Kopiranje u Clip Tray – dodirnite za kopiranje fotografije i njeno spremanje u Clip Tray.
Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.
Zakreni ulijevo / udesno – dodirnite kako biste fotografiju zakrenuli ulijevo ili udesno.
Izreži – dodirnite kako biste obrezali fotografiju.
Uredi – dodirnite kako biste uredili fotografiju.
Dijaprojekcija – prikaz dijaprojekcije sa svim fotografijama.
Dodaj lokaciju – dodavanje informacija o lokaciji u fotografiju.
Detalji – prikaz informacija o fotografiji.
Pregledavanje spremljenih fotografija
Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje. Samo dodirnite
pregled slike pri dnu zaslona i prikazat će se Galerija.
• Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
• Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite
ih (za smanjivanje prste približavajte).
53
Video kamera
Kako biste otvorili videokameru, dodirnite Fotoaparat
na početnom zaslonu, a zatim
dodirnite za prijelaz u način rada za snimanje videozapisa.
Osnovne informacije o tražilu
Postavke – dodirnite za otvaranje izbornika s postavkama.
Način rada za snimanje – dodirnite za prijelaz u način rada za snimanje.
Snimi – pokreće snimanje.
Galerija – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija
omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za
snimanje videozapisa.
NAPOMENA: Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i
privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja..
Korištenje naprednih postavki
U tražilu dodirnite
.
Tipka Natrag
54
kako biste otvorili napredne opcije. Nakon odabira opcije dodirnite
Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).
Time se definira i kontrolira količina sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis.
Poboljšavanje nivoa bijele boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
Odabir efekta boje koji želite koristiti za svoj videozapis.
Tu opciju aktivirajte kako biste koristili usluge koje se temelje na lokaciji telefona
radi geo-označavanja.
NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo kada je aktivna funkcija
GPS.
Odaberite djelovanje do kojeg će doći prilikom pritiska na tipke za glasnoću.
Odaberite Snimi ili Zumiranje.
Odaberite mjesto na koje želite spremiti videozapise.
Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje
kratke upute pomoći.
Vraćanje svih postavki videokamere na zadane vrijednosti.
Brzo snimanje videozapisa
1
2
3
4
5
6
Otvorite aplikaciju Fotoaparat i dodirnite gumb Snimanje videozapisa
Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
Za početak snimanja jednom dodirnite .
Prikazat će se mjerač vremena koji prikazuje duljinu videozapisa.
Za zaustavljanje snimanja dodirnite
.
.
55
Nakon snimanja videozapisa
Dodirnite pregled fotografije pri dnu kako biste vidjeli zadnji snimljeni videozapis.
Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga
društvenog umrežavanja.
Dodirnite za brisanje videozapisa.
Pregledavanje spremljenih videozapisa
1 U tražilu dodirnite pregled slike pri dnu zaslona.
2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
3 Dodirnite videozapis kako bi se automatski počeo reproducirati.
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa
Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost
zvuka na lijevoj strani telefona.
Galerija
Multimedijske datoteke možete pohranjivati u internoj ili vanjskoj memoriji radi lakšeg
pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati
multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.
• Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Galerija
.
56
NAPOMENA:
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na
uređaj.
• Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu
šifriranja.
Pregled slika
Otvorite opciju Galerija kako bi se prikazali dostupni albumi. Kada druga aplikacija, npr.
E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika
spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona.
Odaberite mapu koju želite otvoriti.
Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati
preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.
Povećavanje i smanjivanje
Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:
• Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
• Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako
biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.
Reprodukcija videozapisa
Uz videozapise prikazuje se ikona
.
. Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite
57
NAPOMENA:
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
• Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do
pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
Uređivanje fotografija/videozapisa
Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa dodirnite Tipka Izbornik
napredne opcije uređivanja.
i koristite
Brisanje slika
Odaberite jedan od sljedećih načina:
• U albumu dodirnite
i odaberite fotografije/videozapise tako da ih dodirnete, a zatim
dodirnite Izbriši.
• Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa dodirnite
.
Postavljanje fotografije kao pozadine
Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite Tipka Izbornik
i odaberite Postavi sliku
kao kako biste sliku postavili kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona.
Video player
U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa.
Reprodukcija videozapisa
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Video
.
player
2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.
58
Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
Dodirnite za snimanje fotografije tijekom reprodukcije
videozapisa.
Dodirnite kako biste zaključali/otključali zaslon videozapisa.
Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i
smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.
Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije Dijeli, Izbriši i Detalji.
59
NAPOMENA: Tijekom gledanja videozapisa povucite lijevu stranu zaslona
prema gore ili dolje kako biste podesili svjetlinu. Povucite desnu stranu
zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili glasnoću.
Glazba
Vaš telefon ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup
> karticu Aplikacije > Glazba
.
glazbenom playeru na početnom zaslonu dodirnite
Reprodukcija pjesme
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Glazba
.
2 Dodirnite karticu Pjesme.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
60
Dodirnite kako biste pronašli pjesmu na servisu YouTube.
Dodirnite za otvaranje trenutnog popisa pjesama.
Dodirnite kako biste pjesmu dodali na omiljeni popis pjesama.
Dodirnite za nasumičnu reprodukciju.
Dodirnite za ponavljanje.
Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak
na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za premotavanje unatrag u
koracima od 3 sekunde.
Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije.
Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu
pjesama. Dodirnite i držite za premotavanje unaprijed u koracima od
3 sekunde.
Dodirnite za otvaranje biblioteke.
Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje
glasnoće na lijevoj strani uređaja.
Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu za pristup sljedećim opcijama: Reprodukcija,
Dodaj na popis, Dijeli, Postavi za melodiju, Izbriši, Pojedinosti i Traži.
61
NAPOMENA:
Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
• Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do
pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
• Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim
sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga
će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili
kopiranje glazbe.
U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala
zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke
provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog
materijala.
FM radio
Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.
NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u
utičnicu za slušalice.
Pretraživanje stanica
Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene
brojeve kanala.
Automatsko traženje stanica
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije > FM radio.
2 Dodirnite
, a zatim odaberite Traži.
3 Želite li zaustaviti traženje, tijekom automatskog traženja dodirnite Odustani. Pri
zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.
62
NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.
NAPOMENA: Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on
funkcionira kao antena radija.
Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog
signala, on bi mogao biti loš.
63
Uslužne značajke
Alarm/Sat
Postavljanje alarma
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Alarm/Sat
>
.
2 Postavite željeno vrijeme alarma.
3 Postavite opcije Ponovi, Trajanje odgode, Vibracija, Zvuk alarma, Glasnoća alarma,
Automatsko pokretanje aplikacije, Zaključavanje slagalice i Bilješka.
4 Dodirnite Spremi kako biste spremili alarm.
NAPOMENA: Kako biste promijenili postavke alarma, dodirnite Tipka
na zaslonu Alarmi i odaberite Postavke.
Izbornik
Postavljanje svjetskog sata
Kartica Svjetski sat omogućuje postavljanje popisa gradova radi jednostavnog prikaza
trenutnog vremena u ostalim vremenskim zonama.
1 Otvorite aplikaciju Alarm/Sat, a zatim odaberite karticu Svjetski sat
.
2 Dodirnite ikonu Novi grad
(pri dnu zaslona), pogledajte dostupne gradove, a zatim
dodirnite onaj koji želite.
Korištenje kalkulatora
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Kalkulator
.
2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
64
3 Za jednostavne izračune dodirnite funkciju koju želite izvršiti (
.
a zatim
,
NAPOMENA: Za složenije izračune dodirnite Tipka Izbornik
Znanstveni kalkulator, a zatim odaberite željenu funkciju.
,
ili
),
, odaberite
NAPOMENA: Kako biste pregledali prethodne izračune, dodirnite Tipka
, a zatim odaberite Povijest izračuna.
Izbornik
Dodavanje događaja u kalendar
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Kalendar
.
2 Dodirnite
i odaberite Dan, Tjedan, Mjesec, Godina ili Raspored kako biste
promijenili prikaz mjeseca.
3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
4 Dodirnite polje Naziv događaja i unesite naziv događaja.
5 Dodirnite polje Lokacija i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme
početka i završetka događaja.
6 Ako želite događaju dodati bilješku, dodirnite polje Opis i unesite pojedinosti.
7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite PONOVI, a zatim postavite značajku
PODSJETNICI ako je to potrebno.
8 Dodirnite Spremi za spremanje događaja u kalendar.
Snimač glasa
Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.
65
Snimanje zvuka ili glasa
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Snimač
.
glasa
2 Za početak snimanja dodirnite
.
3 Dodirnite
za prekid snimanja.
4 Dodirnite
za slušanje snimke.
NAPOMENA: Dodirnite
za pristup popisu snimljenih zapisa. Sada
možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se
razlikovati od stvarnog vremena.
Slanje glasovnog zapisa
1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na
2 Odaberite jedan od dostupnih načina dijeljenja.
.
Ikona načina snimanja
Dodirnite za promjenu
načina snimanja.
Gumb snimanja
Dodirnite za početak
snimanja glasovnog
podsjetnika.
66
Gumb popisa
Dodirnite za prikaz popisa
snimljenih zapisa.
ThinkFree Viewer
ThinkFree Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i
u bilo koje vrijeme omogućuje praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na
mobilnim uređajima, uključujući datoteke programa Word, Excel i PowerPoint.
• Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije > ThinkFree Viewer.
Pregled datoteka
Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati
širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom
pregleda dokumenata putem značajke ThinkFree Viewer, objekti i raspored ostaju isti kao u
izvornicima.
Google+
Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.
• Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Google+
.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće
biti dostupna.
Hangouts
Aplikacija Hangouts omogućuje tekstni razgovor s prijateljima u stvarnom vremenu.
Otvaranje aplikacije Hangouts
• Na početnom zaslonu dodirnite Tipka Aplikacije
Odjava iz aplikacije Hangouts
• Na popisu razgovora dodirnite Tipka Izbornik
računa > Odjava.
> Hangouts
.
> Postavke > Odabir Google
67
Razgovor s prijateljima
1 Na početnom zaslonu dodirnite Tipka Aplikacije
> Hangouts .
2 Dodirnite kako biste vidjeli popis kontakata. Obuhvaća sve Google račune koje ste dodali.
3 Dodirnite prijatelje s kojima želite razgovarati, a zatim unesite poruku.
4 Dodirnite Šalji
.
Načina rada za goste
Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način
rada za goste. Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se
prikazivati.
Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.
NAPOMENA: Prije upotrebe Načina rada za goste, potrebno je odabrati
uzorak za zaključavanje.
1 Dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke > Načina rada za
goste.
2 Dodirnite prekidač načina rada za goste kako biste onemogućili taj način rada.
Glas. pretraživ...
Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) >
.
Glas. pretraživ...
2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz Govorite, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite
jednu od predloženih ključnih riječi.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće
biti dostupna.
68
Preuzeto
Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.
• Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Preuzeto
.
QuickMemo
Funkcija QuickMemo omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. QuickMemo možete
koristiti kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito izradili bilješku sa spremljenom
slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.
1 Značajci QuickMemo pristupite tako da na
zaslonu koji želite snimiti držite pritisnutima obje
tipke za glasnoću u trajanju od jedne sekunde.
ILI
ILI
Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite
na traci Brze postavke.
2 Stvorite podsjetnik pomoću opcija alatne trake.
69
3 Dodirnite izbornik Uređivanje kako biste spremili
podsjetnik u album QuickMemo u opciji Galerija.
NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte
koristiti nokat.
Upotreba opcija QuickMemo
Sljedeće su opcije dostupne prilikom korištenja funkcije QuickMemo.
Omogućivanje odabira pozadine.
Poništavanje i ponavljanje prethodnih akcija.
Odabir vrste olovke, boje olovke i alata za obrezivanje.
Brisanje izrađenog podsjetnika.
Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem
usluga društvenog umrežavanja.
Spremanje bilješke u značajku Galerija.
Pregled spremljene QuickMemo stavke
Otvorite opciju Galerija, a zatim odaberite album QuickMemo.
70
LG SmartWorld
LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije
zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitak u bogatijim iskustvima “mobilnog
načina života”.
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona
1 Dodirnite
> karticu Aplikacije > dodirnite ikonu
kako biste otvorili LG
SmartWorld.
2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite
Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
3 Preuzmite željeni sadržaj.
NAPOMENA: Što ako nema ikone
?
1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.
lgworld.com) i odaberite svoju državu.
2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone
.
Korištenje aplikacije LG SmartWorld
•
Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.
Pretraživanje sadržaja.
Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education
(Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.).
•
Putem jednostavnih “gumba Izbornik” možete brzo pronaći ono što tražite.
Postavke – postavljanje profila i prikaza.
Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.
71
•
Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojedinosti sadržaja))
NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga
ili u svim državama.
72
Web
Web preglednik
Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Internet donosi brz i bojom dojmljiv
svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se
nalazili i što god vas zanimalo.
NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno
naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja
usluga mobilne mreže.
Na početnom zaslonu dodirnite
.
preglednik
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Web
Upotreba alatne trake za web
Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je
otvorili.
Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali
nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o radnji suprotnoj od Tipka
koja vas vraća na prethodnu stranicu.
Natrag
Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
Dodirnite za otvaranje novog prozora.
Dodirnite za pristup oznakama.
73
Pregled web-stranica
Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i na tipkovnici dodirnite
.
Otvaranje stranice
Kako biste otvorili novu stranicu, dodirnite
>
Ako želite prijeći na otvorenu stranicu, dodirnite
dodirnite stranicu kako biste je odabrali.
.
, pomaknite se prema gore ili dolje i
Glasovno pretraživanje weba
Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće
biti dostupna.
Web oznake
Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite Tipka Izbornik
> Dodaj u web
oznake > U redu.
i odaberite stranicu.
Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite
Prethodne stranice
Kako biste otvorili web-stranicu s popisa nedavno posjećenih web-stranica, dodirnite
karticu Prethodne stranice. Za brisanje prethodnih stavki dodirnite Tipka Izbornik
Očisti cijelu povijest.
>
>
Chrome
Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Chrome
Na početnom zaslonu dodirnite
74
.
Pregled web-stranica
Dodirnite polje adrese, unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje, a zatim na tipkovnici
.
dodirnite
Otvaranje stranice
Ako želite otvoriti novu stranicu, dodirnite
> + Nova kart..
, pomaknite se prema gore ili dolje i
Ako želite prijeći na otvorenu stranicu, dodirnite
dodirnite stranicu kako biste je odabrali.
Glasovno pretraživanje weba
Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće
biti dostupna.
Sinkronizacija s drugim uređajima
Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome
mogli koristiti s drugih uređaja ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.
> Ostali
Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite Tipka Izbornik
uređaji. Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.
Dodavanje i prikaz web oznaka
Za dodavanje web oznaka dodirnite Tipka Izbornik
>
.
Za otvaranje označene web-stranice dodirnite Tipka Izbornik > Oznake, a zatim odaberite
željenu stranicu.
75
Postavke
Pristup izborniku Postavke
1 Na početnom zaslonu dodirnite
> karticu Aplikacije (ako je potrebno) > Postavke
.
ILI
> Postavke sustava.
Na početnom zaslonu dodirnite Tipka Izbornik
2 Odaberite kategoriju postavki i konfigurirajte željene postavke.
BEŽIČNE MREŽE
< Wi-Fi >
Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.
SAVJET! Kako dobiti MAC adresu
Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filterom možda ćete
u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.
MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: Otvorite
> Napredni Wi-Fi > MAC
Wi-Fi postavke i dodirnite Tipka Izbornik
adresa.
< Bluetooth >
Uključivanje i isključivanje bežične značajke Bluetooth.
< Mobilni podaci >
Prikaz podatkovnog prometa i omogućivanje postavljanja ograničenja podatkovnog prometa.
76
< Pozivi >
Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.
ODLAZNI POZIV
Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg
telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona
mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.
DOLAZNI POZIV
Skočni prozor dolaznog glasovnog poziva – Ako odaberete ovu funkciju, skočni
prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat će se tijekom korištenja aplikacije.
Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite Mod
odbijanja poziva ili Odbacite pozive od.
Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati
poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.
Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.
Početni gumb ne može se javiti na poziv – omogućuje javljanje na poziv pritiskom na
početni gumb.
Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je
linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.
Auto.odgovor – omogućivanje/onemogućivanje automatskog odgovora pomoću
kompleta handsfree.
POZIV U TIJEKU
Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.
ZAVRŠI POZIV
Spremi nepoznate brojeve – dodavanje nepoznatih brojeva na popis kontakata po
završetku poziva.
Gornja tipka prekida poziv – označite kako biste govorni poziv mogli prekinuti pritiskom
na tipku za napajanje/zaključavanje.
77
OSTALO
Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.
Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani
brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.
Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:
ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.
Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o
dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).
< Tethering & Mreža >
TETHERING
Wi-Fi hotspot – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz
mogućnost konfiguracije postavki za prijenosni Wi-Fi hotspot.
Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li
internetsku vezu ili ne.
Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći o Wi-Fi hotspotu i Bluetooh tetheringu.
MREŽA
Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije
onemogućuju.
Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže
i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.
Zadana SMS aplikacija – omogućivanje odabira zadane aplikacije za poruke.
VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali.
Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.
78
UREĐAJ
< Zvuk >
PROFIL ZVONA
Profil zvona – postavljanje profila zvona na Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.
Glasnoća – upravljanje glasnoćom za opcije Zvono, Obavijesti, Dodir i sustav te
Glazba, video, igre i ostalo.
Mod bez zvuka – postavljanje rasporeda radi konfiguriranja profila zvuka na nečujno.
Time se isključuju svi zvukovi osim alarma i multimedijskih sadržaja te omogućuje zvuk
zvona za ponovljene pozive ili pozive od određenih kontakata.
MELODIJE & VIBRACIJA
Zvuk zvona telefona – postavljanje tona za dolazne pozive.
Vibracija dolaznog poziva – postavljanje vibracije za dolazne pozive.
Zvuk zvona s vibracijom – vibracija za pozive.
SUSTAV
Glasovne obavijesti – automatsko obavještavanje o dolaznom pozivu i poruci događaja.
Zvukovi obavijesti – postavljanje zvona za obavijesti.
Dodir i sustav – postavljanje dodira i sustava za opcije Tonovi tipkovnice za biranje,
Zvukovi dodira, Zvuk zaključavanja zaslona i Vibrira na dodir.
< Zaslon >
ZASLON
Osvjetljenje – prilagodba osvjetljenja zaslona. Označite Noćno osvjetljenje kako biste
osvjetljenje automatski postavili na 0% između ponoći i 6 ujutro.
Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja
zaslona.
79
Efekt isključenog zaslona – postavljanje efekta isključenog zaslona kada je zaslon
isključen.
Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.
Sanjarenje – odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je telefon u stanju mirovanja u
baznoj stanici i/ili se puni.
FONT
Vrsta slova – promjena vrste fonta.
Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.
< Početni zaslon >
Odaberi home – postavljanje stila početnog zaslona. Odaberite EasyHome i uživajte u
funkcijama klasičnih mobitela.
ZASLON
Tema – postavljanje teme na zaslonu uređaja.
Pozadina – postavljanje pozadine na početnom zaslonu. Odaberite Galerija, Animirane
pozadine, Fotografije ili Galerija pozadina.
Efekt zaslona – postavljanje efekta koji prilikom povlačenja prstom mijenja zaslone.
Odaberite Osnovno, Breeze, Harmonika, Panorama, Vrtuljak, Sloj ili Domino.
Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu – označite za kontinuirano pomicanje
početnih zaslona, uslijed čega se nećete morati vraćati u suprotnom smjeru nakon što
dođete do kraja.
Samo uspravni prikaz – označite kako biste postavili da se početni zaslon uvijek
prikazuje u uspravnom prikazu.
PODACI
Arhiva i obnavljanje radne površine – arhiviranje i obnavljanje konfiguracija aplikacija,
widgeta i tema.
80
SAVJETI
Pomoć – prikaz korisnih savjeta za početni zaslon.
< Zaključani zaslon >
SIGURNOST ZASLONA
Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste
zaštitili telefon. Odaberite Ništa, Povuci, Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka.
Pozadina – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika Galerija ili Galerija
pozadina.
Prečaci – prilagodba prečaca na zaključanom zaslonu.
Kontaktni podaci izgubljenog telefona – prikaz podataka o vlasniku na zaključanom
zaslonu u slučaju gubitka telefona.
ODGODA ZAKLJUČAVANJA
Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do zaključavanja nakon isteka zaslona.
Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon
pritiska gumba za napajanje/zaključavanje.
< Pokreti >
KNOCKON
Zaslon uključen/isključen – označite kako biste omogućili uključivanje/isključivanje
zaslona putem značajke Uključite zaslon. Za aktivaciju značajke brzo dvaput dodirnite
središnji dio zaslona. Za isključivanje zaslona dvaput dodirnite statusnu traku, prazno
područje početnog zaslona ili zaključani zaslon. Za postizanje najboljih rezultata nemojte
pomicati telefon prilikom upotrebe značajke Uključite zaslon.
JAVLJANJE NA DOLAZNI POZIV
Dolazni poziv na čekanju – okrenite uređaj kako biste isključili zvukove dolaznih poziva.
81
DRUGI
Aktiviraj ili zaustavi alarm – okrenite uređaj kako biste odgodili ili zaustavili alarm.
Prekini video – okrenite uređaj za pauziranje videozapisa.
Pomoć – dodirnite kako biste dobili informacije o korištenju funkcija Pokreti na uređaju.
SENSOR
Kalibracija senzora pokreta – poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.
< Memorija >
UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.
SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje
SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako SD kartica nije uključena, dodirnite Uključivanje
SD kartice. Dodirnite Brisanje SD kartice ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice.
< Baterija >
PODACI O BATERIJI
Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak
preostalog kapaciteta i status. Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona
Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom
korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih
informacija dodirnite neki od unosa.
Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije
na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.
Ušteda energije
Ušteda energije – dodirnite prekidač
82
za uključivanje/isključivanje.
UKLJUČITE UŠTEDU ENERGIJE
Uključite uštedu energije – odaberite uključivanje uštede energije kada napunjenost
baterije dođe do određene razine. Odaberite Odmah, 10% baterija, 20% baterije,
30% baterija ili 50% baterija.
STAVKE ZA UŠTEDU POTROŠNJE BATERIJE
Automatska sinkronizacija – isključivanje automatske sinkronizacije.
Wi-Fi – isključivanje Wi-Fi veze ako nema prijenosa podataka.
Bluetooth – isključivanje Bluetooth veze, ako nije uspostavljena s uređajem.
Vibrira na dodir – isključivanje povratnih informacija za dodir zaslona.
Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona.
Vrijeme gašenja zaslona – podešavanje vremena isključivanja zaslona.
Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći i savjeta o uštedi energije.
< Aplikacije >
U izborniku Aplikacije možete pregledati pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na
telefonu, upravljati njihovim podacima i prisilno ih zaustaviti.
Povucite ulijevo ili udesno kako biste odabrali jednu od tri kartice pri vrhu zaslona radi
prikaza detaljnih informacija za aplikacije PREUZETO, POKRENUTO i SVE.
Dodirnite unos kako biste vidjeli više informacija, dodirnite Prekid (ili Prisilni prekid), a
zatim U redu kako biste zaustavili izvođenje aplikacije.
OSOBNO
< Računi i sinkronizacija >
Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li
trenutno na njima. Poništavanjem odabira postavke Automatski sinkroniziraj podatke
možete uštedjeti energiju baterije i smanjiti (no ne i prekinuti) promet podataka.
83
< Načina rada za goste >
Način rada za goste koristite ako telefon dajete na korištenje nekoj drugoj osobi. Ona će
moći koristiti samo aplikacije koje ste odabrali. Nakon što postavite način rada, telefon
možete jednostavno postaviti u način rada za goste tako da nacrtate uzorak za goste
na zaključanom zaslonu koji ste postavili, a koji se razlikuje od uobičajenog uzorka
otključavanja. Dodatne informacije potražite dodirom opcije Pomoć.
NAPOMENA: Za korištenje načina rada za goste postavite zaključani
zaslon na zaključavanje uzorkom. Gosti mogu i koristiti aplikacije koje nisu
prethodno odabrane, no povezane su s prethodno odabranim aplikacijama.
< Lokacija >
Način rada
Visoka točnost – korištenje GPS-a, Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje lokacije.
Ušteda baterije – korištenje Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje lokacije.
Samo senzori uređaja – korištenje GPS-a za označavanje lokacije.
ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM
Prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.
USLUGA LOCIRANJA
Omogućivanje prikaza postavki lokacije u usluzi Google.
< Sigurnost >
KODIRANJE
Kodirati telefon – omogućivanje šifriranja telefona radi sigurnosti. Nakon šifriranja
prilikom svakog uključivanja uređaja potreban je PIN ili lozinka.
84
Enkripcija SD kartice – omogućivanje šifriranja podataka na SD kartici radi sigurnosti.
Nakon šifriranja SD karticu nećete moći koristiti u drugim uređajima. Svi podaci koji su
stvoreni ili ažurirani nakon onemogućivanja šifriranja neće biti šifrirani, no podaci koji su
prethodno šifrirani ostat će šifrirani.
ZAKLJUČAVANJE SIM KARTICE
Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a
SIM kartice.
ZAPORKE
Vidljiv upis lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.
ADMINISTRIRANJE UREĐAJA
Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.
Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.
Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije
aplikacija koje bi mogle bit štetne.
SPREMIŠTE VJERODAJNICA
Tip pohrane – prikaz tipa pohrane.
Pouzdane vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.
Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.
Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.
< Jezik i unos >
Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te
konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.
85
< Arhiviranje i reset >
ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE
Arhiviraj moje podatke – označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi
lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.
Račun arhive – postavljanje računa na koji želite arhivirati podatke.
Automatsko obnavljanje – nakon ponovne instalacije aplikacije možete obnoviti
arhivirane postavke i podatke.
OSOBNI PODACI
Reset podataka – vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.
SUSTAV
< Datum i vrijeme >
Način prikaza datuma odaberite u postavkama Datum i vrijeme. Te postavke također
možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te
podatke dobijete od mreže koju koristite.
< Pristupačnost >
Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost
koji su instalirani na telefonu.
< PC veza >
USB POVEZIVANJE
Odaberite način USB spajanja – postavljanje zadanog načina rada koji se koristi
prilikom povezivanja telefona s računalom putem USB kabela. Odaberite Napuni
bateriju, Sinkronizacija medija (MTP), Tethering, LG softver ili Pošalji sliku (PTP).
Pitajte nakon spajanja – označite kako biste potvrdili vrstu USB veze prilikom
povezivanja s računalom.
86
Pomoć – prikaz informacija o postavkama veze.
LG SOFTVER
PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom.
Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze.
Pomoć – pomoć za LG softver.
< Ispis >
Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku
Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.
< O telefonu >
Ovaj izbornik omogućuje upravljanje ažuriranjima softvera i prikaz različitih informacija u vezi
s uređajem.
Naziv telefona – promjena naziva telefona. To je naziv telefona za Bluetooth, Wi-Fi Direct
itd.
Centar za ažuriranje – traženje ažuriranja za aplikacije i softver tvrtke LG Electronics.
Mreža – prikaz mreže, vrste mreže i jačine, stanja usluge, statusa roaminga, stanja mobilne
mreže i IP adrese.
Status – prikaz telefonskog broja i vrijednosti MIN, PRL verzije, ESN, MEID HEX i MEID DEC.
Baterija – prikaz statusa baterije, razine napunjenosti baterije i informacija o korištenju
baterije.
Informacije o hardveru – prikaz broja modela, vremena rada, datumskog koda jamstva,
Wi-Fi MAC adrese i Bluetooth adrese.
Informacije o softveru – omogućuje prikaz verzije sustava Android, verzije s osnovnim
pojasom, jezgrene verzije, broja serije i verzije softvera.
Podaci o zakonu – prikaz ugovora o pravima LG aplikacija, licencama za otvoreni kod i
pravnim informacijama tvrtke Google.
87
Računalni softver (LG PC Suite)
Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s
računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije
uređaja možete koristiti na računalu.
Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...
• Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog
računala.
• Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
• Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
• Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
• Ažurirati softver instaliran na uređaju.
• Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
• Reproducirati multimedijski sadržaj računala na vašem uređaju.
• Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju.
NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako
koristiti računalni softver "LG PC Suite".
Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"
Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.
1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
2 Odaberite Support (Podrška) > MOBILE SUPPORT (Podrška za mobilne telefone) >
LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > odaberite model
ili
Odaberite Support (Podrška) > Mobile (Mobitel) > odaberite model.
88
3 Pritisnite PC SYNC (Sinkroniziranje s računalom) u značajki MANUALS & DOWNLOAD
(Priručnici i preuzimanje) i pritisnite DOWNLOAD (Preuzimanje) kako biste preuzeli
program "LG PC Suite".
Sistemski preduvjeti za program "LG PC Suite"
OS: Windows XP (Servisni paket 3) 32-bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Procesor: 1 GHz ili jači procesor
• Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
• Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
• Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina
prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
• Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili
novija verzija
•
NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB
Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje
uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju
računalne aplikacije "LG PC Suite".
Sinkronizacija uređaja s računalom
Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću
računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.
Za to se koristi sljedeći postupak:
1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2 Prikazat će se Odaberite način USB spajanja, a zatim odaberite LG softver.
3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama
na lijevoj strani zaslona.
89
4 Pritisnite Personal information (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb
Sinkronizacija.
NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo
instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG
PC Suite potražite na prethodnim stranicama.
Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj
1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na
računalo u obliku CSV datoteke.
2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite
mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
3 Na početnom izborniku odaberite Device (Uređaj) > Import to device (Uvoz na uređaj)
> Import contacts (Uvoz kontakata).
4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
5 U skočnom prozoru pritisnite Select a file (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows
Explorer.
6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite Open
(Otvori).
7 Pritisnite OK.
8 Prikazat će se skočni prozor Field mapping (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata
na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja,
izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
10 Pritisnite U redu.
90
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta
Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi
http://www.lg.com/common/index.jsp (odaberite državu i jezik).
Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju
verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna
samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.
Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika,
provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite
na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom
nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.
NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za
odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije
verzije programskih datoteka za sve modele telefona.
Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)
Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke
OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada
tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.
Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: Postavke > O telefonu >
Uobičajena kartica > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite
odmah za ažuriranje.
91
NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci
s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom
računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke,
preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG
preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što
ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak
osobnih podataka.
NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.
92
O korisničkom priručniku
O korisničkom priručniku
•
•
•
•
•
•
•
Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na
siguran i ispravan način.
Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji
pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave.
Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama,
regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za
poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi
davatelji usluga.
Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje
su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki
pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za
ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne
ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu
odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje
poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga
lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa
svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.
Trgovački znakovi
•
•
LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
93
Napomena: Softver otvorenog koda
Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili
odgovarajući izvorni kod, posjetite http://opensource.lge.com/
Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene
dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.
94
DODATNA OPREMA
Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u
nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).
Putni punjač
Baterija
Brzi vodič
Podatkovni kabel
Stereo slušalice
NAPOMENA:
• Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
• Ako to ne učinite, garancija može prestati vrijediti.
• Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.
95
Rješavanje problema
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja
telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete
riješiti i sami.
Poruka
Pogreška SIM
kartice
Nema veze
s mrežom /
Gubitak signala
Šifre se ne
podudaraju
96
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
U telefonu nema SIM
Provjerite je li SIM kartica ispravno
kartice ili nije ispravno
umetnuta.
umetnuta.
Signal je slab ili se
Pomaknite se do prozora ili na
nalazite izvan dometa
otvoreno područje. Provjerite kartu
mreže davatelja
pokrivenosti mrežnog operatera.
bežičnih usluga.
Provjerite je li SIM kartica starija od
6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite
Davatelj usluga koristi
je u nekom od centara davatelja
nove usluge.
usluga mobilne mreže. Obratite se
svom davatelju usluga.
Želite li promijeniti
sigurnosnu šifru,
ponovnim unosom
morate potvrditi novu U slučaju da zaboravite šifru,
šifru.
obratite se davatelju usluga.
Dvije šifre koje
ste unijeli se ne
podudaraju.
Poruka
Ne može se
postaviti niti
jedna aplikacija
Pozivi nisu
dostupni
Telefon se ne
može uključiti
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
Ne podržava davatelj
usluga ili je potrebna
registracija.
Obratite se svom davatelju usluga.
Pogreška u biranju
Nova mreža nije autorizirana.
Umetnuta nova SIM
kartica.
Provjerite nova ograničenja.
Dosegnuta unaprijed
plaćena svota.
Obratite se davatelju usluga ili
ponovo postavite ograničenje
pomoću PIN 2 šifre.
Tipka za uključivanje/ Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje pritisnuta isključivanje i držite je najmanje
je prekratko.
dvije sekunde.
Baterija nije
napunjena.
Napunite bateriju. Provjerite
pokazatelj punjenja na zaslonu.
Baterija nije
napunjena.
Napunite bateriju.
Temperatura
Telefon se mora puniti u okruženju
okruženja je
normalne temperature.
previsoka ili preniska.
Pogreška
punjenja
Problemi s
kontaktom
Provjerite punjač i vezu s
telefonom.
Nema napajanja
Uključite punjač u drugu utičnicu.
Punjač u kvaru
Zamijenite punjač.
Pogrešan punjač
Koristite samo originalnu LG
dodatnu opremu.
97
Poruka
98
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
Broj nije
dopušten
Funkcija fiksnog
broja za biranje je
uključena.
Provjerite izbornik Postavke i
isključite funkciju.
Nemogućnost
primanja/slanja
SMS poruka i
fotografija
Memorija je puna
Izbrišite neke od poruka iz
telefona.
Datoteke se ne
otvaraju
Nepodržan datotečni
format
Provjerite podržane formate
datoteka.
Zaslon se ne
uključuje kada
imam dolazni
poziv.
Problem sa
senzorom blizine
Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu,
provjerite prekriva li područje oko
senzora blizine. Provjerite je li
područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka
Način rada za
vibraciju
Provjerite postavke u izborniku
zvuka kako biste provjerili ne
koristite li vibracije ili tihi način
rada.
Prekid veze ili
zamrzavanje
Povremeni softverski
problem
Pokušajte izvršiti ažuriranje
softvera putem web-mjesta.
Često postavljana pitanja
Kategorija
Potkategorija
Bluetooth
Bluetooth uređaji
Podaci
Sigurnosno
kopiranje
kontakata
Pitanje
Odgovor
Funkcije
dostupne putem
Bluetooth veze
Možete priključiti Bluetooth audio
uređaj poput stereo/mono slušalica.
Također, kada je FTP poslužitelj
povezan s kompatibilnim uređajem,
možete dijeliti sadržaj s medija za
pohranu.
Kako mogu
Podaci kontakata na telefonu
stvoriti
mogu se sinkronizirati s podacima
sigurnosnu kopiju
kontakata u aplikaciji Gmail™.
kontakata?
Podaci
Sinkronizacija
Može li se
postaviti
jednosmjerna
sinkronizacija za
Gmail™?
Dostupna je samo dvosmjerna
sinkronizacija.
Podaci
Sinkronizacija
Mogu li se
sinkronizirati sve
mape e-pošte?
Ulazni spremnik se sinkronizira
automatski. Druge mape možete
vidjeti ako dodirnete Tipka Izbornik
i odaberete Mape za odabir
mape.
99
Kategorija
Potkategorija
100
Pitanje
Odgovor
Moram li
se prijaviti u
Google™ usluga aplikaciju Gmail
Prijava u Gmail svaki put kada
želim pristupiti
aplikaciji Gmail?
Nakon što se jednom prijavite
u Gmail, više se nećete morati
ponovno prijavljivati.
Mogu li se
Google™ usluga
poruke e-pošte
Google račun
filtrirati?
Ne, telefon ne podržava opciju
filtriranja e-pošte.
Funkcija
telefona
E-pošta
Što će se
dogoditi ako
pokrenem još
jednu aplikaciju
dok pišem
poruku e-pošte?
Vaša se poruka e-pošte automatski
sprema kao skica.
Funkcija
telefona
Melodija zvona
Postoji li
ograničenje za
veličinu datoteke
ako želim koristiti
MP3 datoteku
kao melodiju
zvona?
Nema ograničenja veličine datoteke.
Kategorija
Potkategorija
Funkcija
telefona
Vrijeme primanja
poruke
Pitanje
Odgovor
Moj telefon ne
prikazuje vrijeme
primanja poruke
Vrijeme primanja poruke možete
ako je poruka
vidjeti samo za poruke primljene isti
starija od 24 sata. dan.
Kako to mogu
promijeniti?
Funkcija
telefona
Navigacija
Može li se na
telefon instalirati
druga aplikacija
za navigaciju?
Mogu se instalirati i koristiti sve
aplikacije koje su dostupne na webmjestu Play Store™, a kompatibilne
su s hardverom uređaja.
Funkcija
telefona
Sinkronizacija
Mogu li
sinkronizirati
kontakte iz svih
svojih računa
e-pošte?
Sinkronizirati se mogu samo kontakti
na poslužiteljima za Gmail i MS
Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
101
Kategorija
Potkategorija
102
Pitanje
Odgovor
Funkcija
telefona
Čekanje i stanka
Mogu li se
spremati kontakti
koji u brojevima
sadrže čekanje i
stanku?
Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama
W & P spremljenim u samom broju,
te značajke nećete moći koristiti.
Svaki ćete broj morati ponovo
spremiti.
Spremanje kontakata s čekanjem i
stankom:
1. Na početnom zaslonu dodirnite
.
ikonu Telefon
2. Birajte broj te dodirnite Tipka
.
Izbornik
3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2
sekunde ili Dodaj čekanje.
Funkcija
telefona
Sigurnost
Kojim je
sigurnosnim
funkcijama uređaj
opremljen?
Možete postaviti obavezan unos
uzorka za otključavanje prije
pristupanja uređaju ili korištenja
uređaja.
Kategorija
Potkategorija
Funkcija
telefona
Uzorak za
otključavanje
Pitanje
Odgovor
Kako da stvorim
uzorak za
otključavanje?
1. Na početnom zaslonu dodirnite
.
Tipka Izbornik
2. Dodirnite Postavke sustava >
Zaključani zaslon.
3. Dodirnite Odaberi zaključavanje
zaslona > Uzorak. Pri prvom
odabiru te mogućnosti prikazat
će se kratke upute za stvaranje
uzorka za otključavanje.
4. Postavite uzorak tako da ga
jednom nacrtate, a zatim ga
ponovo unesete za potvrdu.
Mjere opreza prilikom korištenja
uzorka za zaključavanje.
Vrlo je važno ne zaboraviti gestu
uzorka za otključavanje koji
postavite. Telefonu nećete moći
pristupiti ako neispravan uzorak
unesete pet puta. Imate pet
mogućnosti za unos uzorka za
otključavanje, PIN šifre ili lozinke.
Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti,
možete pokušati ponovo nakon 30
sekundi. (Osim toga, ako postavite
rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za
otključavanje uzorka.)
103
Kategorija
Potkategorija
Funkcija
telefona
Uzorak za
otključavanje
Funkcija
telefona
Memorija
104
Pitanje
Odgovor
Što da napravim
ako zaboravim
uzorak za
otključavanje,
a nemam
Google račun na
telefonu?
Ako ste zaboravili uzorak:
Ako ste se na svoj Google račun
prijavili putem telefona te iz pet
pokušaja niste unijeli ispravan
uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen
uzorak. Od vas će se zatim zatražiti
prijava pomoću Google računa
čime ćete otključati telefon. Ako na
telefonu niste napravili Google račun
ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti
vraćanje tvorničkih postavki.
Upozorenje: Prilikom vraćanja
tvorničkih postavki, sve korisničke
aplikacije i korisnički podaci bit će
izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih
postavki svakako napravite
sigurnosnu kopiju svih važnih
podataka.
Hoću li znati da je
Da, primit ćete obavijest.
memorija puna?
Kategorija
Potkategorija
Funkcija
telefona
Podrška za jezik
Funkcija
telefona
VPN
Funkcija
telefona
Istek vremena za
zaslon
Pitanje
Odgovor
Mogu li
promijeniti jezik
telefona?
Telefon ima višejezične mogućnosti.
Promjena jezika:
1. Na početnom zaslonu dodirnite
, a zatim
Tipka Izbornik
Postavke sustava.
2. Dodirnite Jezik i unos > Jezik.
3. Dodirnite željeni jezik.
Kako da
postavim VPN?
Konfiguracija VPN pristupa
razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za
konfiguraciju VPN pristupa s telefona
morate zatražiti podatke od mrežnog
administratora tvrtke.
Moj se zaslon
isključuje nakon
samo 15 sekundi.
Kako mogu
promijeniti vrijeme
nakon kojeg
se isključuje
pozadinsko
osvjetljenje?
1. Na početnom zaslonu dodirnite
.
Tipka Izbornik
2. Dodirnite Postavke sustava >
karticu Zaslon.
3. Dodirnite Vrijeme gašenja
zaslona.
4. Dodirnite željeno vrijeme isteka
pozadinskog osvjetljenja.
105
Kategorija
Potkategorija
Pitanje
Odgovor
Funkcija
telefona
Wi-Fi i mobilna
mreža
Ako su dostupni
i Wi-Fi i mobilna
mreža, koju
će uslugu moj
telefon koristiti?
Kada koristite podatkovnu vezu, vaš
uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi
vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje
uključena na vašem telefonu).
Nećete, međutim, primiti obavijest
kada uređaj prelazi s jedne veze na
drugu.
Kako biste saznali koju vezu uređaj
koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili
mobilne mreže u gornjem dijelu
zaslona.
Funkcija
telefona
Početni zaslon
Mogu li ukloniti
aplikaciju s
početnog
zaslona?
Da. Jednostavno dodirnite i držite
ikonu do pojavljivanja ikone kante
za smeće pri vrhu desnog dijela
zaslona. Odvucite ikonu u kantu za
smeće bez podizanja prsta.
Preuzeo/la
sam aplikaciju
koja uzrokuje
pogreške. Kako
je mogu ukloniti?
1. Na početnom zaslonu dodirnite
.
Tipka Izbornik
2. Dodirnite Postavke sustava >
Aplikacije > PREUZETO.
3. Dodirnite aplikaciju, a zatim
dodirnite Deinstaliraj.
Funkcija
telefona
Aplikacija
106
Kategorija
Potkategorija
Pitanje
Odgovor
Funkcija
telefona
Punjač
Je li moguće
puniti telefon
putem USB
podatkovnog
kabela bez
instaliranja
neophodnog
upravljačkog
programa za
USB?
Da, telefon se može puniti putem
USB upravljačkog kabela bez obzira
jesu li upravljački programi instalirani
ili ne.
Funkcija
telefona
Alarm
Mogu li za alarm
koristiti glazbene
datoteke?
Da. U postavci alarma odaberite
pjesmu kao zvuk za alarm.
Funkcija
telefona
Alarm
Hoće li se alarm
čuti ako je telefon Ne, ta funkcija nije podržana.
isključen?
Funkcija
telefona
Alarm
Ako je jakost
zvona postavljena
Alarm je programiran tako da se
na Isključeno ili
oglasi i u takvim slučajevima.
Vibracija, hoću li
čuti alarm?
107
108
Kategorija
Potkategorija
Pitanje
Rješenja za
oporavak
Fizičko resetiranje
(vraćanje
tvorničkih
postavki)
Kako vratiti
tvorničke
postavke ako ne
mogu pristupiti
izborniku s
postavkama?
Odgovor
Ako se vaš telefon ne povrati u
izvorno stanje, pokrenite takav
povrat fizičkim resetiranjem
(vraćanjem tvorničkih postavki).
БЪЛГАРСКИ
Ръководство за
потребителя
•
•
•
•
•
Екранните дисплеи и илюстрации може да се
различават от тези, които в действителност
виждате в телефона.
Част от съдържанието на това ръководство може
да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост
от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата
информация в настоящия документ подлежи на
промяна без предизвестие.
Този апарат не е подходящ за хора, които са със
зрителни увреждания, поради клавиатурата, която
се извежда на сензорния екран.
Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички
права запазени. LG и логото на LG са регистрирани
търговски марки на LG Group и свързаните с тях
компании. Всички останали търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ и Google Play™ са търговски марки на
Google, Inc.
Съдържание
Указания за безопасна и eфективна
употреба ..............................................5
Важна забележка ............................ 15
Запознаване с вашия нов телефон22
Общ преглед на телефона ................... 22
Поставяне на SIM картата и
батерията...................................................... 24
Зареждане на телефона ........................ 26
Използване на карта с памет.............. 27
Заключване и отключване на
екрана ............................................................ 28
Knock Code ................................................... 29
Включване на екрана ............................. 30
Превключване между и затваряне на
приложения ................................................ 30
Вашият начален екран ................... 32
Съвети за сензорния екран................. 32
Начален екран ........................................... 33
Персонализиране на началния
екран ........................................................................34
Уведомления............................................... 35
Бързи настройки.............................................36
Икони за уведомления в Лентата на
състоянието........................................................37
Екранна клавиатура ................................ 38
Въвеждане на специални знаци ........39
2
Настройка на профил в Google..... 40
Създаване на профил в Google ......... 40
Влизане в профила ви в Google ........ 41
Свързване към мрежи и
устройства........................................ 42
Wi-Fi ................................................................. 42
Свързване към Wi-Fi мрежи ...................42
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi
мрежа.......................................................................42
Bluetooth ....................................................... 43
Компютърни връзки чрез USB кабел45
Повиквания ..................................... 47
Извършване на повикване .................. 47
Повикване на контактите ..................... 47
Отговаряне и отхвърляне на
повикване .................................................... 47
Регулиране на силата на звука при
разговор........................................................ 48
Извършване на второ повикване .... 48
Преглед на вашите регистри
повиквания.................................................. 49
Настройки разговор ............................... 49
Контакти ........................................... 50
Търсене на кoнтакт .................................. 50
Добавяне на нов кoнтакт...................... 50
Любими контакти ..................................... 51
Създаване на група ................................. 51
Съобщения....................................... 52
Изпращане на съобщение ................... 52
Режим на преглед. ................................... 53
Смяна на настройките за
съобщения ................................................... 53
Имейл ................................................ 54
Управление на имейл акаунт ............. 54
Работа с папките на акаунтите ........... 55
Съставяне и изпращане на имейл
съобщение ................................................... 55
Мултимедия ..................................... 56
Камера ........................................................... 56
Запознаване с визьора ..............................56
Използване на разширени
настройки.............................................................57
Заснемане на бързаснимка ..................58
След като направите снимка ................58
Преглед на записаните снимки ..........60
Видеокамера............................................... 60
Запознаване с визьора ..............................60
Използване на разширени
настройки.............................................................61
Записване на бързо видео .....................62
След запис на видео ....................................62
Гледане на записаните
видеоклипове ...................................................63
Регулиране на силата на звука при
гледане на видеоклип ................................63
Галерия .......................................................... 63
Преглед на картини .....................................64
Възпроизвеждане на видеоклипове64
Редактиране на снимки/
видеоклипове ...................................................65
Изтриване на изображения...................65
Задаване на снимка като тапет............65
Видео клипове ........................................... 65
Възпроизвеждане на видео...................65
Музика ........................................................... 67
Изпълнение на песен .................................67
FM радио ....................................................... 70
Помощни програми........................ 71
Аларма/Часовник..................................... 71
Използване на калкулатора ................ 72
Добавяне на събитие в календара .. 72
Гласов запис ................................................ 73
ThinkFree Viewer ........................................ 74
Google+ ......................................................... 75
Hangouts ....................................................... 75
Режим на гост ............................................. 76
Гласово търсене ........................................ 76
Изтегляния ................................................... 77
QuickMemo .................................................. 77
LG SmartWorld ............................................ 79
Уеб ..................................................... 81
Интернет ....................................................... 81
Използване на уеб лентата с
инструменти .......................................................81
Разглеждане на уеб страници ..............82
3
Отваряне на страница ...............................82
Търсене в интернет чрез глас ..............82
Показалци ............................................................82
Хронология.........................................................82
Chrome ........................................................... 82
Разглеждане на уеб страници ..............83
Отваряне на страница ...............................83
Търсене в интернет чрез глас ..............83
Синхронизиране с други
устройства ...........................................................83
Добавяне и преглед на показалци...83
Настройки ........................................ 84
Влизате в менюто с настройки .......... 84
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.................................. 84
УСТРОЙСТВО .............................................. 87
ЛИЧНИ ............................................................ 93
Компютърен софтуер (LG PC Suite)98
Актуализиране софтуера на
телефона ........................................ 102
За това ръководство за употреба104
За това ръководство за употреба ..104
Търговски марки.....................................105
Аксесоари ....................................... 106
Отстраняване на неизправности 107
Често задавани въпроси.............. 111
4
Указания за безопасна и eфективна употреба
Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да
бъде опасно или неправомерно.
В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен
инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент
събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например
сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и
заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на
причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са
шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на
LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен
коефициент на поглъщане (SAR).
Моделът мобилни телефони LG-D150 е създаден в съответствие с
приложимите разпоредби за безопасност във връзка с излагане на
радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват
диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица,
независимо от тяхната възраст и здравно състояние.
• Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица,
наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовете за SAR са
извършени с използване на стандартни методи, при което устройството
работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани
честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели
LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните
указания за излагане на радиочестотна енергия.
5
•
•
•
Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща
радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за
използване в близост до ухото, е 0,673 W/kg (10 г), а при носене близо до
тялото е 0,804 W/Kg (10 г).
Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни
вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или
позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва
калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не
трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне
1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения,
устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи
предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато
е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от
тялото се спазват, докато предаването приключи.
Грижа за продукта и поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени
за използване с този определен модел устройство. Използването
на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви
споразумения или гаранцията, която е в сила за устройството, и може
да е опасно.
•
6
Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически
персонал, когато е необходима поправка.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва
подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при
условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като
радиатори и фурни.
Не го изпускайте.
Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални
разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като
може да засегне чувствително медицинско оборудване.
Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе
до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът
може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не
използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети –
това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди
телефона.
Не излагайте телефона на влага или течности.
7
•
•
•
•
•
Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте
счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на
стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се
покрива от гаранцията.
Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време
на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с
кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или
леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя
телефон по време или веднага след като сте го използвали.
Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне
напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен
източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка
в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с
течности, не е включена в обхвата на гаранцията.
Ефективно действие на телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на
работата им.
• Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да
поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри,
например в джоба на ризата.
• Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
8
•
•
Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори,
радиоапарати, компютри и др.
Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 ºC
и 40 ºC. Излагането на изключително ниски или високи температури може
да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до
експлозия.
Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в
областите, където шофирате.
• Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи
във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за
безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте
пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да
предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да
доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали
силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около
вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.
9
Предпазвайте слуха си
С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не
слушайте продължително с усилен звук.
Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период
от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате
апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите
силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.
• Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да
чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това,
което слушате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да
причини загуба на слуха.
Стъклени части
Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може
да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност
или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се
опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото
не бъде подменено от упълномощен сервизен център.
Взривни площадки
Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
10
Потенциално взривоопасна атмосфера
•
•
•
Не използвайте телефона в бензиностанции.
Не го използвайте в близост до горива или химикали.
Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви
в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и
аксесоарите.
В самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
• Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.
Деца
Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него
има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от
задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни
мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни
повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.
11
Информация за използване и грижи за батерията
Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За
разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху работата на батерията.
• Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства
LG са разработени да максимизират живота на батерията.
Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
• Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията
може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате
качеството на работа.
• Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
• Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да
влоши качеството на работата й.
• Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от
експлозия.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на
производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с
битовите отпадъци.
• Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран
сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
• Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като
телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от
зарядното.
• Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на
средата.
•
12
•
Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни,
не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LG-D150 е в
съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 1999/5/ЕC. Копие от Декларацията за съответствие можете
да откриете на адрес http://www.lg.com/global/declaration
Обърнете се към съответното представителство по въпроси,
свързани с пригодността на продукта за определен начин на
употреба:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
КАК ДА НАПРАВИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ СМАРТФОН
Достъп до най-новите фърмуеър издания, новите софтуерни функции
и подобрения.
• Актуализирайте своя смартфон без компютър. Изберете
> Актуализиране на софтуера.
Център за обновяване
• Актуализирайте своя смартфон, като го свържете с компютъра
си. Повече информация относно използването на тази функция
можете да намерите на адрес http://www.lg.com/common/index.jsp
изберете страна и език.
13
Изхвърляне на вашия стар уред
1 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това
от правителството и местните власти съоръжения.
2 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за
предотвратяване на възможни негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
3 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред
се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им
на годност
1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или
0,004% олово, този символ може да е придружен от химически
знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно
от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и
местните власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще
помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни
батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
14
Важна забележка
Моля, прочетете тази информация, преди да
започнете да използвате вашия телефон!
Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са
описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или
потърсете оторизиран технически специалист.
1. Памет на телефона
Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в
паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да
прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например
приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.
За да деинсталирате приложения:
1 От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е
> Приложения.
необходимо) > Настройки
2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете
приложението, което искате да деинсталирате.
3 Докоснете Деинсталиране, след което докоснете OK, за да потвърдите.
2. Оптимизиране на живота на батерията
Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите
функции, които не е необходимо постоянно да са активни във фонов режим.
Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и
системни ресурси консумират енергията на батерията.
15
Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:
• Изключете радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не
използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
• Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на
дезактивиране на екрана.
• Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите
и други приложения.
• Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на
батерията.
За да проверите нивото на зареждане на батерията:
• От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е необходимо)
> Относно телефона > Батерия.
> Настройки
Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като
процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.
За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:
От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е необходимо)
> Относно телефона > Батерия > Използване на
> Настройки
батерията.
На екрана се появява информация относно използването на батерията. По
този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона
си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи
със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите,
които използват захранване от батерията, като в началото са показани
приложенията или услугите с най-висока консумация.
•
16
3. Преди да инсталирате приложение и
операционна система (ОС) с отворен код
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако инсталирате и използвате операционна система, която се
различава от предоставената от производителя, това може да доведе
до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма
да е приложима за вашия телефон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения
само от надеждни източници като Play Store. Ако в телефона ви има
неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно
или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате
съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от
телефона.
4. Използване на заключване на екрана
Задайте заключване на екрана, за да защитите телефона си и да го предпазите
> раздел
от неупълномощено ползване. От началния екран докоснете
> Заключен екран >
Приложения (ако е необходимо) > Настройки
Изберете заключване на екрана > Няма, Плъзгане, Knock Code, Схема,
PIN или Парола. Ако изберете Шаблон, ще бъдете подканен да създадете
резервен PIN като предпазна мярка, в случай че забравите екрана си
заключен.
17
Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали заключване
на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на
задаването на заключване на екрана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазни мерки, необходими при използване на схема за
заключване.
Много важно е да запомните схемата за заключване на екрана, която
сте настроили. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако
въведете грешна схама за отключване 5 пъти. Ако сте изпробвали
всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30
секунди.
Когато не можете да си спомните схемата за отключване на екрана:
< Ако сте забравили вашата схема >
Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да
въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете Забравена схема? в долната
част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google
или да въведете резервния си PIN код, който сте създали.
Ако не сте влезли в профил в Google в телефона си или сте забравили
резервния ПИН код, ще трябва да извършите пълно възстановяване до
фабричните настройки.
< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >
Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно
възстановяване.
Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски
приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.
18
5. Използване на функцията Пълно нулиране
(нулиране до фабрични настройки)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения,
данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да
архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.
1 Изключете телефона.
2 Натиснете и задръжте бутона Захранване/Заключване
+ бутона
.
Намаляване силата на звука
3 Отпуснете бутона Захранване/Заключване,
след като логото на LG
се появи на екрана.
4 Натиснете бутона Захранване/Заключване
отново в рамките на 3
секунди.
5 Когато се появи екрана Нулиране на фабрични настройки, отпуснете
всички клавиши.
6 Използвайте бутоните за регулиране на силата на звука,
за
за
да маркирате Да и натиснете бутона Захранване/Заключване,
да потвърдите.
7 Телефонът ви ще извърши фабрично нулиране.
19
6. Отваряне и превключване между приложения
Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете
едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се
налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване
и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява
всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да
гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без
необходимост.
За да спрете приложения:
1 От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е
> Приложения > РАБОТЕЩИ.
необходимо) > Настройки
2 Докоснете желаното приложение и докоснете Стоп, за да го спрете.
7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове
с помощта на Синхронизиране на медиа (MTP)
1 Свържете телефона към вашия компютър с предоставения към телефона
USB кабел.
2 На екрана на телефона ви ще се появи списък на типовете на USB връзката.
Докоснете опцията Синхронизиране на медиа (MTP).
3 Изберете опцията Отваряне на устройство за преглеждане на файлове
на вашия компютър. След това можете да прегледате мултимедийното
съдържание на компютъра и да прехвърлите файловете.
4 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска или обратното.
5 Плъзнете надолу Лентата на състоянието и докоснете USB свързан >
Зареждане на телефона.
6 Извадете USB кабела от вашия телефон.
20
8. Дръжте телефона си изправен
Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен
телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате
или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на
ефективността му.
Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите
телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите
това, може да се влоши качеството на разговора.
9. Когато екранът се фиксира
Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да
го използвате:
в
Натиснете и задръжте бутона за Захранване/Заключване
продължение на 10 секунди, за да го рестартирате.
Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.
21
Запознаване с вашия нов телефон
Общ преглед на телефона
Говорител
Сензор за близост
Бутони за регулиране
на силата на звука
Бутон "Начало"
Връща се в началния
екран от всеки друг
екран.
Бутон "Назад"
Връща се на предишния
екран.
Бутон за захранване/
заключване
Включете/изключете
телефона си,
рестартирайте,
заключете/отключете
екрана, включете или
изключете режим Полет
или сменете типа на
звънеца.
Бутон "Меню"
Извеждат се наличните
опции.
ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост
Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост
автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната
клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По
този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от
случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху
него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не
покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да
предизвика неизправност на сензора.
22
Бутони за регулиране на
силата на звука
• От началния екран:
управлявате на силата на
звънене.
• По време на разговор:
управлявате силата на звука
на слушалката.
• При възпроизвеждане
на аудио/видео записи:
управлявате силата на звука
без прекъсване.
Бутон за захранване/
заключване
Жак за слушалки с
размер 3,5 мм
Микрофон
Зарядно устройство/
USB порт
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не закривате микрофона с ръка, когато
звъните.
Заден капак
Батерия
Обектив на
камерата
Слот за карта с памет
MicroSD
Слот за SIM карта
23
Поставяне на SIM картата и батерията
Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го
настроите.
1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си.
С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на
фигурата по-долу.
24
2 Плъзнете SIM картата в слота й, както е показано на фигурата. Уверете се,
че областта със златните контакти на картата сочи надолу.
3 Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на
телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне
на място (2).
25
4 Центрирайте задния капак над отделението на батерията (1) и го натиснете
надолу, докато щракне на място (2).
Зареждане на телефона
Портът за зареждане/USB се намира отдолу на телефона. Поставете единия
край на USB кабела в телефона, а другия включете в електрически контакт.
26
ЗАБЕЛЕЖКА:
• батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши
издръжливостта й.
• Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.
Използване на карта с памет
Вашият телефон поддържа използването на microSDTM или microSDHCTM карти
с памет с капацитет до 32 ГБ. Тези карти с памет са специално разработени
за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални
за съхранението на мултимедийни файлове, например музика, програми,
видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.
Уверете се, че сте извадили SD картата от меню Съхранение, преди да я
извадите.
1 Свалете задния капак.
2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните
контакти сочи на надолу.
27
ЗАБЕЛЕЖКА:
• използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона.
Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и
съхраняваните в нея данни, както и телефона.
• Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е
4 ГБ.
За да форматирате картата с памет:
Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я
форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в
нея ще бъдат изтрити.
1
2
3
4
Докоснете
, за да отворите списъка с приложения.
Превъртете и докоснете Настройки > Съхранение.
Докоснете Изваждане на SD карта.
Докоснете Изтриване на SD карта > Изтриване на SD карта > Изтриване
на всичко.
5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете Изтрий
всичко.
Заключване и отключване на екрана
Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се
изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще
спестите от енергията на батерията.
Когато не използвате телефона си, натиснете бутона Захранване/
за да заключите телефона си.
заключване,
28
Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще
продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно
начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на
заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания,
достъп до интернет и връзки за данни).
За да активирате телефона, натиснете бутона на захранването/за
. Ще се появи екранът за заключване. За да отключите
заключване
екрана, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока.
Отваря се последно видения екран.
Knock Code
Можете да отключвате екрана, когато е изключен, като натискате правилната
област и последователност.
За активиране на функцията Knock Code
1 Натиснете
>
> раздел Приложения > Настройки >
Заключване на екрана > Изберете заключване на екрана > Knock Code.
2 Това отваря екран, който ще ви води в избора на схема за отключване.
Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че
забравите вашата схема за отключване.
СЪВЕТ: Двойното натискане може да включи екрана, когато не се
използва Knock Code.
29
Включване на екрана
Можете да вкл./изкл. екрана само с двойно натискане.
За да активирате функцията за Включване на екрана
1 Натиснете
>
> раздел Приложения > Настройки > Жестове.
2 Поставете отметка на Екран Вкл./Изкл..
Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За
да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на
който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно
пространство на началния екран.
ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана, се уверете, че не закривате
сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да
предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата
ви.
Превключване между и затваряне на приложения
Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото
отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите
друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да
отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени
приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира,
когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не
консумират ресурси без необходимост.
Превключване между приложения
• Докоснете и задръжте бутона Начало
. Появява се списък с
последно използваните приложения. След това докоснете приложението,
което искате да отворите.
30
•
За да премахнете приложение от списъка, плъзнете прегледа на
приложението наляво или надясно.
За да спрете/затворите приложение
1 От началния екран докоснете бутона Меню
и докоснете Системни
настройки > Приложения.
2 Докоснете един от разделите в горната част на екрана, изберете желаното
приложение и докоснете Принудено спиране (или Стоп), за да спрете
приложението.
31
Вашият начален екран
Съвети за сензорния екран
Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.
Докосване – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки
пътища и букви на екранната клавиатура.
Докосване и задържане – докоснете и задръжте елемент на екрана, като
го натиснете и задържите пръста си, докато не настъпи действие. Например,
за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задръжте върху
контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.
Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да
вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете
до желаното място. Можете да изтегляте елементи от началния екран и така
да промените местоположението им.
Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо
пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното
си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например,
можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да
преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст
отляво надясно (и обратно).
Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб
страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб
страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете и да докоснете
два пъти, за да увеличите или намалите сцената, когато преглеждате снимка,
както и когато използвате Карти.
Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне
на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато
използвате браузъра, Карти или когато преглеждате снимки.
Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на
екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.
32
ЗАБЕЛЕЖКА:
• За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
• Не е необходимо да се натиска твърде силно; сензорният екран
е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо
докосване.
• Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция.
Внимавайте да не докосвате други клавиши.
Начален екран
Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите в
Началния екран. Можете да персонализирате всеки панел с предварително
заредени и изтеглени приложения, притурки и тапети.
Лента на състоянието
Показва информация за състоянието на телефона,
включително час, сила на сигнала, състояние на
батерията и икони за уведомяване.
Притурки (Widget)
Притурките са самостоятелни приложения, достъпни от
екрана с Приложения, Началния екран, или разширения
начален екран. За разлика от пряк път, притурката
показва екранно приложение.
Икони на приложения
Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я
отворите и използвате.
Индикатор на местоположение
Показва кой начален екран виждате.
Бутони за бърз достъп
Осигурява достъп с един допир към функцията във всеки
начален екран.
33
Бързите бутони са налични в долната част на началния екран. Бутоните
за бърз достъп осигуряват лесен достъп с едно натискане до най-често
използваните от вас функции.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да добавите икона, я дръпнете към лентата с бутони
за бърз достъп и я отпуснете. За да премахнете икона, я извлечете
извън лентата с клавиши за бърз достъп.
Персонализиране на началния екран
Можете да персонализирате началния си екран, като добавите приложения,
изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на
телефона, добавете любимите си приложения и притурки на началния екран.
За да добавите елементи в началния екран:
1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
2 Докоснете желания раздел. Изберете от Приложения или Уиджети.
3 Дръпнете желаното приложение към предпочитаното място и повдигнете
пръста си.
За да изтриете елемент от началния екран:
Докоснете и задръжте иконата, която искате да премахнете, след което я
и я отпуснете.
дръпнете към
•
СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение към началния екран от
екрана с приложения, докоснете и задръжте приложението, което
желаете да добавите и го дръпнете към желаното място.
34
СЪВЕТ! Използване на папки
Можете да съчетаете няколко икони на приложения в една папка, за да
сте по-организирани. Пуснете една икона на приложение върху друга
в начален екран, при което ще се създаде папка, която съдържа двете
икони.
За да персонализирате икони с приложения върху началния екран
1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от
текущата си позиция. След това я поставете на екрана.
ще се появи в горния десен ъгъл на
Редактираната икона
приложението.
2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желания дизайн и
размер.
3 Докоснете OK за запазване на промяната.
Уведомления
Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития
от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне на
видеоклип.
От Полето за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона
си, както и изчакващите уведомления.
Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на
екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на
системата, като Wi-Fi или издръжливост на батерията, са вдясно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
35
изчакващи уведомления
Системни уведомления
Бързи настройки
Използвайте Бързите настройки за лесно превключване между функции
като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. За достъп до Бързите
настройки отворете Панела за уведомления. Лентата за Бързите настройки е
разположена в горната част на Полето за уведомления.
За да преподредите елементи от Бързи настройки в полето за
уведомления
. Докоснете
Прокарайте лентата за Бързи настройки вдясно и докоснете
до елементите, които искате да преместите и го завлечете
и задръжте
до желаното място. Докоснете полето за отметка до всеки елемент, за да го
добавите в лентата за Бързи настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете и задръжте икона от лентата за Бързи
настройки, за да получите директен достъп до нейното меню с
настройки.
36
Икони за уведомления в Лентата на състоянието
Иконите за уведомления се появяват в Лентата за състояние в горната част на
екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития
от календара, състояние на устройството и други.
Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.
Икона Описание
Икона Описание
Няма сигнал
Батерията е напълно
заредена
Самолетен режим
Батерията се зарежда
Свързан към Wi-Fi мрежа
Изтегляне на данни
Слушалка с кабел
Качване на данни
В ход е разговор
Получаване на GPS сигнал
Получаване на данни за
местоположение от GPS
Пропуснато повикване.
Данните се синхронизират
Bluetooth е включен
Ново Gmail съобщение
Системно предупреждение
Ново Hangouts съобщение
Алармата е настроена
Ново текстово или
мултимедийно съобщение
Нова гласова поща
37
Икона Описание
Икона Описание
Песента се възпроизвежда
Мелодията е заглушена
Телефон в свързан с
компютър чрез USB кабел
Пестене на енергия е
активирано
ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на икона в лентата за състоянието
може да е различно в зависимост от използваните функции и
приложения.
Екранна клавиатура
Може да въвеждате текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура
автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно
показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да
въведете текст.
Използване на клавиатурата и въвеждане на текст
Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна.
Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го
два пъти.
Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.
Докоснете, за да получите достъп до настройките на LG клавиатурата.
Докоснете, за да въведете интервал.
Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.
Докоснете, за да изтриете предишната буква.
38
Въвеждане на специални знаци
LG клавиатурата ви позволява да въвеждате специални знаци (например “á”),
когато въвеждате текст.
Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте клавиша "a", докато на
екрана се появят допълнителните знаци. След това изберете специалния знак,
който искате да въведете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Символ в горния десен ъгъл на клавиш, показва, че за
този клавиш са налични допълнителни знаци.
39
Настройка на профил в Google
При първото отваряне на приложението Google от своя телефон, ще
бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не
разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.
Създаване на профил в Google
1 От началния екран докоснете
, за да отворите екрана с приложенията.
2 Докоснете Настройки
> Профили и синхронизиране > Добавяне на
акаунт > Google > Нов, за да стартирате съветника за настройка на Gmail.
3 Натиснете текстово поле, за да се отвори клавиатурата, и въведете името
и потребителското си име за своя профил в Google. Когато въведете текст,
можете да се придвижите до следващото текстово поле, като докоснете
Следващ от клавиатурата.
4 След като завършите въвеждането на името и потребителското име,
докоснете . Телефонът ви след това ще осъществи комуникация със
сървърите на Google и ще провери наличността на потребителското име.
5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това
следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната
информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия
профил.
40
Влизане в профила ви в Google
1 От екрана за настройка на профил в Google докоснете Съществуващ,
въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .
2 След като влезете, с достъп до Gmail можете да използвате услугите на
Google
3 След като създадете свой профил в Google от вашия телефон, той
автоматично ще се синхронизира с профила ви в интернет (в зависимост от
настройките за синхронизиране които сте направили).
След като влезете, можете да използвате Gmail и Play Store; да архивирате
настройките си в сървъри на Google и да се възползвате и от други услуги,
предоставяни от Googlе.
41
Свързване към мрежи и устройства
Wi-Fi
С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп
в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на
безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.
Свързване към Wi-Fi мрежи
За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с
безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са
свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити
или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате
телефона така, че да можете да се свързвате с тях.
Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите
Wi-Fi да е изключена, може да ви се начислят допълнителни такси от
мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа
1 От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е
> Wi-Fi.
необходимо) > Настройки
2 Докоснете превключвателя
за включване на Wi-Fi и да започне
търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.
•
42
Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
•
Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други
данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов
администратор)
4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е вашият
Wi-Fi статус.
Bluetooth
Bluetooth ви позволява да споделяте данни с други Bluetooth-устройства и
Bluetooth слушалки.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно
използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната
технология Bluetooth.
• Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от
надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има
някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
• Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени
от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашето устройство.
Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth
устройство
Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с
другото устройство.
43
1 От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е
> Bluetooth.
необходимо) > Настройки
2 Докоснете превключвателя
, за да включите Bluetooth устройството.
3 Докоснете полето за отметка до името на вашия телефон, за да го
направите видим за други Bluetooth устройства.
4 Извежда се списък на достъпните устройства. От списъка изберете
устройството, с което искате да осъществите връзка.
5 В зависимост от типа устройство може би ще трябва да въведете кодове за
свързване, да ги потвърдите или устройствата ще се сдвоят автоматично.
След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти
за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за
Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще
бъдете помолени да го въведете.
Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth
1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или
мултимедиен файл от съответното приложение или от приложението
.
Изтегляния
2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.
ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за
различните типове данни.
3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.
44
Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth
1 От началния екран докоснете
> раздел Приложения (ако е
> Bluetooth.
необходимо) > Настройки
2 Докоснете превключвателя
, за да включите Bluetooth устройството.
3 Докоснете полето за отметка до името на вашия телефон, за да го
направите видим за други Bluetooth устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, в което
>
вашето устройство ще бъде видимо, докоснете клавиш Меню
Изтичане на видимостта.
4 Докоснете Приеми, за да потвърдите, че желаете да получите данни то
това устройство.
Компютърни връзки чрез USB кабел
Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез USB кабел
ката използвате различните режими на USB свързване.
Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на
Синхронизиране на медиа (MTP)
1 Свържете своя телефон към компютър чрез предоставения към телефона
USB кабел.
2 На екрана на телефона ви ще се появи списък на типовете на USB
връзката. Също можете да отидете на Системни настройки > PC връзка >
Избиране на метод за USB връзка > Синхронизиране на медиа (MTP).
3 Сега можете да прегледате мултимедийното съдържание на компютъра и
да прехвърлите файловете.
45
Синхронизиране с Windows Media Player
Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.
1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който
има инсталиран Windows Media Player.
2 Изберете опцията Синхронизиране на медиа (MTP). След като направите
свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскочилия прозорец
(ако е необходимо).
5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за
синхронизиране.
6 Започнете синхронизирането.
• За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е
необходимо да са изпълнени следните условия.
Елементи
ОС
Версия на Windows Media Player
•
46
Изискване
Microsoft Windows XP SP2, Vista или
по-висока версия
Windows Media Player 10 или по-висока
версия
Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте
версия 10 или по-висока.
Повиквания
Извършване на повикване
1 От началния екран докоснете
, за да отворите клавиатурата за
набиране.
2 Въведете номера с помощта на клавиатурата за набиране. За да изтриете
.
цифра, докоснете
3 Докоснете иконата
, за да осъществите повикване.
4 За да прекратите разговор, докоснете
.
СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, докоснете и
.
задръжте
Повикване на контактите
1 От началния екран докоснете
, за да отворите списъка си с контакти.
2 Прегледайте списъка с контакти или докоснете полето Търсене на
контакти и въведете името на контакта. Също можете да прегледате
лентата с азбуката, разположена отдясно на екрана.
3 В списъка докоснете
до желания контакт, за да извършите повикване.
Отговаряне и отхвърляне на повикване
•
•
Прокарайте
повикване.
Прокарайте
в произволна посока, за да отговорите на входящо
в произволна посока, за да откажете входящо повикване.
47
СЪВЕТ! Отказ със съобщение
Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция.
Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със
съобщение, когато сте в среща.
Регулиране на силата на звука при разговор
За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша
за увеличаване и намаляване на силата на звука от лявата страна на телефона.
Извършване на второ повикване
1 По време на първия си разговор докоснете бутони Меню
,
докосни Добави на разговор и изберете номера. Можете също да
,
преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете
и изберете контакта, на който
или да търсите контакти, като докоснете
желаете да се обадите.
2 Докоснете иконата
, за да осъществите повикване.
3 Първоначалното ви повикване ще бъде поставено в режим на задържане.
4 Докоснете
, ако желаете да стартирате конферентен разговор.
5 За да прекратите активните обаждания, докоснете
.
ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.
48
Преглед на вашите регистри повиквания
От началния екран докоснете
и изберете раздела Регистър повиквания
. Ще се покаже пълен списък на всички набирани, приети и пропуснати
повиквания.
СЪВЕТ!
• Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и
продължителността на разговора.
• Докоснете бутона Меню
, след което докоснете Изтриване на
всички, за да изтриете всички записани елементи или докоснете
Изтрий, за да изтриете отделни елементи.
Настройки разговор
Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като
например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които
вашият мобилен оператор предлага.
1 От началния екран докоснете
.
2 Докоснете бутона Меню
.
3 Докоснете Настройки разговор и изберете опциите, които желаете да
регулирате.
49
Контакти
Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с
контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат
функцията синхронизиране на контакти.
Търсене на кoнтакт
1 От началния екран докоснете
, за да отворите списъка си с контакти.
2 Докоснете полето Търсене на контакти и въведете името на контакта.
Също можете да прегледате лентата с азбуката, разположена отдясно на
екрана.
Добавяне на нов кoнтакт
1 От началния екран докоснете
и въведете номера на новия контакт.
2 Докоснете > Нов контакт.
3 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете
опция от Направи картина или Изберете от галерия.
4 Докоснете
в горната част на екрана и изберете профила, в който
желаете да запишете контакта.
5 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
6 Докоснете Запиши.
50
Любими контакти
Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.
Добавяне на контакт към вашите предпочитани
1 От началния екран докоснете
, за да отворите списъка си с контакти.
2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
3 Докоснете звездата отдясно на името на контакта. Звездата ще стане жълта.
Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани
1 От началния екран докоснете
, за да отворите списъка си с контакти.
2 Докоснете раздела
и изберете контакт, за да прегледате информацията
за него.
3 Докоснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива
и контактът се изтрива от списъка ви с любими.
Създаване на група
1 От началния екран докоснете
, за да отворите списъка си с контакти.
2 Докоснете раздела Групи, след това докоснете бутона Меню
> Нова
група.
3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за
новосъздадената група.
4 Докоснете Запиши, за да запишете групата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към
нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.
51
Съобщения
Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване
меню.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се зададат настройките по подразбиране на SMS
приложението, трябва да се настрои на LG съобщение. В противен
случай някои функции за съобщения ще са ограничени.
Изпращане на съобщение
1 Докоснете
на началния екран и докоснете , за да съставите ново
съобщение.
2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле До. Докато
въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти.
Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да
добавите повече от един контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което
изпращате.
3 Докоснете полето за въвеждане на текст и започнете да пишете
съобщението.
4 Докоснете бутона Меню
за достъп до опциите за съобщения.
СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата
искате да споделите.
52
, за да прикачите файл, който
5 За да изпратите своето съобщение, докоснете Изпр..
6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате
допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в
зависимост от езика и начина на кодиране на текстовото съобщение.
Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към текстово
съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в
мултимедийно съобщение и ще ви бъдат начислени съответните
такси.
Режим на преглед.
Непрочетените съобщения се намират най-отгоре. Други съобщения,
обменени с други лица, могат да се покажат в нишките и в хронологичен ред,
така че да можете удобно да видите общ преглед на разговора.
Смяна на настройките за съобщения
Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени,
така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте
настройките съобразно своите предпочитания.
• Отворете приложението Съобщения и докоснете бутона Меню
>
Настройки.
53
Имейл
Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл
съобщение от източници, различни от Gmail. Приложението Имейл поддържа
следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.
Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви
предостави необходимите настройки за акаунта.
Управление на имейл акаунт
При първото отваряне на приложението Имейл ще се отвори съветник за
настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.
След първоначалната настройка, в приложението Имейл се показва
съдържанието на вашата папка Входящи. Ако сте добавили повече от един
акаунт, може да превключвате между тях.
За да добавите друг имейл акаунт:
• Отворете приложението Имейл и докоснете бутона Меню
Настройки > Добавяне на акаунт.
>
За да промените настройките на имейл акаунт:
• Отворете приложението Имейл и докоснете бутона Меню
>
Настройки. След това докоснете Общи настройки, за да конфигурирате
настройките на всички акаунти или докоснете отделен акаунт, за да
конфигурирате настройките само на даден акаунт.
За да изтриете имейл акаунт:
• Отворете приложението Имейл и докоснете бутона Меню
>
> Премахване на профила > докоснете
Настройки > бутона Меню
акаунт > Премахване > Да.
54
Работа с папките на акаунтите
Отворете приложението Имейл и докоснете бутона Меню
> Папки.
Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и
Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания
поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.
Съставяне и изпращане на имейл съобщение
За да съставите и изпратите съобщение
1 Когато сте в приложение Имейл, докоснете
.
2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста,
системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти.
Отделяйте адресите с точка и запетая.
3 Докоснете поле Cc/Bcc, за да копирате получателите. Докоснете
, за да
прикачите файлове, ако е необходимо.
4 Докоснете полето за въвеждане на текст и въведете вашето съобщение.
5 Докоснете
, за да изпратите имейла.
Ако не сте свързани към мрежа, например ако работите в режим на полет,
съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато
не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията Изходящи има изчакващи
съобщения, тя ще се появи на екрана Акаунти.
СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете
уведомени чрез звук или вибрация (в зависимост от настройките за
звука и вибрацията).
55
Мултимедия
Камера
За да отворите приложението Камера, докоснете Камера
екран.
в началния
Запознаване с визьора
Настройки – докоснете, за да отворите меню Настройки.
Видео режим – докоснете, за да превключите във видео режим.
Снимане – правите снимка.
Галерия – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете
да влезете в своята Галерия и да прегледате записаните снимки от така
избрания режим на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Капацитетът на паметта може да е различен в
зависимост от конфигурираните настройки на камерата.
56
Използване на разширени настройки
На визьора докоснете
, за да отворите разширените опции. Може да
промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като
.
изберете опцията, докоснете бутона Назад
Това позволява да направите снимка, издавайки гласова команда.
Кажете Cheese (Чийз), Smile (Смайл), Whisky (Уиски), Kimchi
(Кимчи) или LG (ЕлДжи), за да направите снимка.
Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина,
която попада върху изображението.
Можете да изберете размера на изображението.
ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина
на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е
камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата
не може да се използва.
Подобрява качеството на баланса на бялото при различна светлина.
Прилага цветни ефекти към снимките.
Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е
идеално, ако искате да се включите в снимката.
Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от
местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да
сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките на
блог, който поддържа geo-tagging, ще видите снимките, показани на
карта.
Изберете звука на затвора.
57
Изберете кое действие да се изпълни, когато натискате клавишите за
сила на звука. Изберете от Снимане или Зуум.
Изберете местоположението, в което искате да запишете
изображенията.
Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази
икона ви предоставя кратки помощни указания.
Връща всички настройки на камерата до фабричните настройки.
СЪВЕТ!
• Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към
опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови
ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите
следващата снимка.
• Менюто с настройки се наслагва върху визьора, така че когато
промените цвета на снимката или елемент за качество, зад
меню Настройки можете да направите преглед на промененото
изображение.
Заснемане на бързаснимка
1 Отворете приложението Камера.
2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта,
който искате да снимате.
3 Докоснете , за да направите снимакта.
След като направите снимка
Докоснете преглед на изображенията в долната част на екрана, за да видите
последната направена от вас снимка. Изберете Галерия, за да прегледате
снимката.
58
Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в
социални мрежи.
Докоснете, за да изтриете снимката.
СЪВЕТ! Ако в телефона си сте настроили профил в социална мрежа,
можете да споделите ваша снимка в общността, използваща тази
социална мрежа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се начислят допълнителни такси при
изтеглянето на мултимедийни съобщения по време на роуминг.
Докоснете бутона Меню
за отваряне на следните разширени опции.
Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като Снимка на
контакта, Фон на начален екран, Фон на заключен екран или Тапет.
Премести – докоснете, за да преместите снимката в друг албум.
Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запаметите в
друг албум.
Копиране към Клиптрей – докоснете, за да копирате снимката и да я
запазите в клиптрей.
Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.
Завъртане наляво/надясно – докоснете, за да завъртите снимката вляво или
вдясно.
Изрязване – докоснете, за да изрежете снимката.
Редакт. – докоснете, за да редактирате снимката.
59
Слайдшоу – показва слайдшоу, с помощта на ваши снимки.
Добавяне на местоположение – добавя информация за местоположение
към вашата снимка.
Подробности – показва информация за снимката.
Преглед на записаните снимки
Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто
докоснете Преглед на изображението в долната част на екрана и ще се
покаже Галерията.
• За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
• За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с
два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете
пръстите си по-близо един до друг).
Видеокамера
За да отворите видеокамера, докоснете Камера
от началния екран, след
което докоснете , за да превключите във видео режим.
Запознаване с визьора
60
Настройки – докоснете, за да отворите меню настройки.
Режим на камера – докоснете, за да превключите в режим на камера.
Запис – започва запис.
Галерия – докоснете, за да видите последно записания видеоклип.
Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните
видеоклипове от така избрания видео режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на
екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за
промяна на мащаба.
Използване на разширени настройки
С помощта на визьора докоснете
, за да отворите всички разширени
.
опции. След като изберете опцията, докоснете бутона Назад
Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще
записвате.
Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина,
която попада върху видеоклипа.
Подобрява качеството на баланса на бялото при различна светлина.
Избирате цветен ефект, който да използвате за видеоклипа си.
Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от
местоположението на вашия телефон, за целите на geo-tagging.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато е активна
функцията GPS или е свързана мрежа.
61
Изберете кое действие да се изпълни, когато натискате клавишите за
сила на звука. Изберете от Запис или Зуум.
Изберете местоположението, в което искате да запишете
видеоклиповете.
Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази
икона ви предоставя кратки помощни указания.
Връща всички настройки на видео камерата до фабричните й
настройки.
Записване на бързо видео
1 Отворете приложението Камера и докоснете бутона Видео режим .
2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да
снимате във вашето видео.
4 Докоснете еднократно за начало на записа.
5 Появява се таймер, показващ продължителността на видеоклипа.
6 Докоснете
за край на записа.
След запис на видео
Докоснете преглед на изображенията в долната част на екрана, за да видите
последния направен от вас видеоклип.
Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
Докоснете, за да изпратите клипа до други или да го споделите в
социални мрежи.
Докоснете, за да изтриете клипа.
62
Гледане на записаните видеоклипове
1 От визьора докоснете Преглед на изображението от долната част на
екрана.
2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
3 Докоснете видеоклип, за да го възпроизведете автоматично.
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип
За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява,
използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на телефона.
Галерия
Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешната и външна
памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте
това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и
клипове.
• От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Галерия
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои
формати на файлове не се поддържат.
• Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост
от това как са кодирани.
63
Преглед на картини
Отворете Галерията, за да се покажат вашите налични албуми. Когато друго
приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка
за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване
на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете
папка, за да я отворите.
Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина,
за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите
следващо или предходно изображение.
Увеличаване или намаляване на мащаба
За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните
методи:
• Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
• Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба.
Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се
върнете.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видеофайловете показват иконата
.
да гледате, и докоснете
в Преглед. Изберете видеоклип, който
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В зависимост от софтуера на устройството някои файлови формати
могат да не се поддържат.
• Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да
възникне грешка при отваряне на файловете.
64
Редактиране на снимки/видеоклипове
Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете бутона Меню
използвайте разширените опции за редактиране.
и
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В даден албум докоснете
и изберете снимки/видеоклипове чрез
докосване, след което докоснете Изтрий.
• Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете
.
Задаване на снимка като тапет
Когато гледате снимка, докоснете бутона Меню
и изберете Задай
снимката за, за да зададете изображението като тапет на началния екран или
на заключен екран.
Видео клипове
Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да
пускате любимите си видеоклипове.
Възпроизвеждане на видео
1 От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е
.
необходимо) > Видео клипове
2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.
65
Докоснете, за да направите пауза/продължите
възпроизвеждането на видеоклипа.
Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
Докоснете, за да управлявате силата на звука на
видеоклипа.
Докоснете, за да промените съотношението на видео
екрана.
Докоснете, за да заснемете изображение по време
на възпроизвеждане на видеоклип.
Докоснете, за да заключите/отключите видео екрана.
66
За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете
клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна
на телефона.
Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат
опциите Споделяне, Изтрий и Подробности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато гледате видеоклип, плъзнете лявата страна на
екрана нагоре и надолу, за да регулирате яркостта. Плъзнете дясната
страна на екрана нагоре и надолу, за да регулирате силата на звука.
Музика
Вашият телефон разполага с музикален плейър, който ви позволява да
пускате любимите си песни. За да влезете в музикалния плейър, от началния
> Приложения (ако е необходимо) >
екран докоснете раздел
.
Музика
Изпълнение на песен
1 От начален екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Музика
2 Докоснете раздела Песни.
3 Изберете песента, която искате да изпълните.
67
Докоснете, за да откриете песента в YouTube.
Докоснете, за да видите настоящия плейлист.
Докоснете, за да добавите песента към своя плейлист
Любими.
Докоснете, за да зададете режим на разбъркване.
Докоснете, за да зададете режим на повтаряне.
Докоснете, за да регулирате силата на звука на музиката.
Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента.
Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната
песен. Докоснете и задръжте за превъртане назад след
3-секундни нараствания.
68
Докоснете, за да направите пауза/подновите
възпроизвеждането.
Докоснете, за да преминете към следващата песен
от албума или в плейлиста. Докоснете и задръжте за
превъртане напред след 3-секундни нараствания.
Докоснете, за да преминете към библикотеката.
За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите
за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.
Докоснете и задръжте една от песните в списъка, за да получите достъп
до Пускане, Добавяне към плейлист, Споделяне, Задаване като тон на
звънене, Изтрий, Детайли и Търсене.
ЗАБЕЛЕЖКА:
В зависимост от софтуера на устройството някои файлови формати
могат да не се поддържат.
• Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да
възникне грешка при отваряне на файловете.
• Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени
от международни спогодби и национални закони за авторско право.
Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да
можете да възпроизвеждате музиката.
В някои държави националното право забранява частното копиране
на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или
копиране на файла, моля проверете националното законодателство
на съответната страна по отношение на използването на такъв
материал.
69
FM радио
Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите
любимите си радио станции и да ги слушате в движение.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги
в гнездото за слушалки.
Търсене на станции
Можете да настроите радиостанции, като ги търсите ръчно или автоматично.
Те се записват в определени за това номера на канала.
Автоматично пускане
1 В начален екран докоснете
> раздел Приложения > FM радио.
2 Докоснете
, след това изберете Сканиране.
3 По време на автоматичното сканиране докоснете Отмяна, ако желаете
да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само
сканираните канали.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на
появилото се на екрана колелце.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките,
тъй като той функционира като радио антена.
Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио
приемането може да се влоши.
70
Помощни програми
Аларма/Часовник
Настройка на алармата
1 От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е
>
.
необходимо) > Аларма/Часовник
2 Задайте желания час за аларма.
3 Задайте Повтаряне, Време за изчакване, Вибрация, Тон аларма, Сила
на алармата, Пусково устройство на автоматично приложение,
Заключване с пъзел и Бележка.
4 Докоснете Запиши, за да запишете алармата.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата, докоснете
на екрана Аларми и изберете Настройки.
клавиш Меню
Настройка на Световния часовник
Разделът Световен часовник позволява да направите списък на градове, за
да можете лесно, с един поглед, да проверите колко е часа в другите времеви
зони.
1 Отворете приложението Аларма/Часовник, след това изберете раздела
.
Световен часовник
2 Докоснете иконата Нов град
(в долната част на екрана), прегледайте
наличните градове, след това докоснете този, който искате.
71
Използване на калкулатора
1 От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е
.
необходимо) > Калкулатор
2 Докоснете цифровите бутони, за да въведете номера.
3 За прости изчисления, докоснете функцията, която искате да изпълните
,
или
), последвано от
.
( ,
ЗАБЕЛЕЖКА: За по-сложни изчисления, докоснете бутона Меню
,
изберетеНаучен калкулатор, след което изберете желаните функции.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да видите предишна история на изчислението,
, изберетеИстория на изчисление.
докоснете бутона Меню
Добавяне на събитие в календара
1 От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е
.
необходимо) > Календар
2 Докоснете
и изберете от Ден, Седмица, Месец, Година или План, за да
промените изгледа на месеца.
3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
4 Докоснете полето Име на събитие и въведете името на събитието.
5 Докоснете полето Местоположение и въведете местоположението.
Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва
събитието.
6 Ако желаете да добавите забележка към събитието, докоснете полето
Описание и въведете информацията.
72
7 Ако желаете да повторите алармата, настройте ПОВТАРЯНЕ и задайте
НАПОМНЯНИЯ, ако е необходимо.
8 Докоснете Запазване, за да запишете събитието в календара.
Гласов запис
Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други
аудио файлове.
Запис на звук или глас
1 От начален екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Гласов запис
2 За да започнете запис, докоснете
.
3 За да прекратите запис, докоснете
.
4 Докоснете
, за да прослушате записа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете
за достъп до списъка със записи.
Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да
се различава от действителното.
Изпращане на гласов запис
1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като
.
докоснете
2 Изберете от наличните методи за споделяне.
73
Икона Режим на
запис
Докоснете тук, за да
промените режима
на запис.
Бутон Запис
Докоснете тук, за да
започнете запис на
гласова бележка.
Бутон Списък
Докоснете тук, за
да видите списък с
вашите записи.
ThinkFree Viewer
ThinkFree Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което
позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове
документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко
време, с помощта на съответните си мобилни устройства.
• От началния екран докоснете раздел
> Приложения > ThinkFree
Viewer.
Преглед на файлове
Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови
формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe
PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на документи с
помощта на ThinkFree Viewer обектите и подредбата остават същите като тези
на оригиналните документи.
74
Google+
Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за
социални мрежи на Google.
• От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Google+
ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Hangouts
Приложението Hangouts ви позволява да провеждате разговор с приятели
чрез текстови съобщения в реално време.
За да отворите приложението Hangouts:
• От началния екран докоснете бутон Приложения
За да излезете от Hangouts
• От вашия списък за чат докоснете бутона Меню
Избиране на вашия профил в Google > Изход.
> Hangouts
.
> Настройки >
Чат с приятели
1 От началния екран докоснете бутон Приложения
> Hangouts .
2 Докоснете, за да прегледате списъка с вашите контакти. Той включва
всички профили в Google, които сте добавили.
3 Докоснете приятел, с който искате да поговорите, и въведете своето
съобщение.
4 Докоснете Изпрати
.
75
Режим на гост
За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои
приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост. Когато
давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на
някои приложения.
Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате Режима на гост, моделът за блокиране
трябва да е предварително зададен.
1 Докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо) > Настройки >
Режим на гост.
2 Докоснете бутона за превключване на Режим на гост, за да активирате този
режим.
Гласово търсене
Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.
1 От начален екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Гласово търсене
2 Когато на екрана се появи Говорете сега, произнесете ключова дума или
фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
76
Изтегляния
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез
приложенията.
• От началния екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Изтегляния
QuickMemo
Функцията QuickMemo ви позволява да създавате бележки и да правите
снимки на екрана. Можете да изпозлвате QuickMemo за лесно и ефективно
създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка
или на текущия екран на телефона.
1 Получете достъп до функцията
QuickMemo, като натиснете и двата
бутона за усилване и намаляване силата
на звука за една секунда върху екрана,
който искате да заснемете.
ИЛИ
ИЛИ
Плъзнете Лентата на състоянието надоли
от лентата Бързи
и докоснете
настройки.
77
2 Създайте бележка с помощта на опциите
от лентата с инструменти.
3 Докоснете
от меню Редактиране,
за да запишете бележката в албума
QuickMemo във вашата Галерия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с
върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.
Използване на опциите за QuickMemo
Когато се работи с QuickMemo са налични следните опции.
Възможност за избиране на фон.
Отмени или Извърши повторно предишни действия.
Избиране на типа на писалката, цвета на писалката и
инструмента за изрязване.
Изтрива създадената от вас бележка.
Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я
споделите в социални мрежи.
Запазва бележката в Галерия.
78
Преглед на записаната бележка QuickMemo
Отворете Галерия и изберете албум QuickMemo.
LG SmartWorld
LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри,
приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите
на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на
платформата “Mobile Life”.
Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон
1 Докоснете раздела
> Приложения > докоснете иконата , за да
отворите LG SmartWorld.
2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG
SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете Регистрация, за да
получите членство в LG SmartWorld.
3 Изтегляте желаното от вас съдържание.
ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?
1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com)
и изберете своята страна.
2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .
79
Как да използвате LG SmartWorld
• Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.
Търсене на съдържание.
Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение,
забавления и др.).
• Опитайте лесните за боравене бутон "Меню”, за да намерите бързо
търсеното от вас съдържание.
Настройки – указвате профил и дисплей.
Вписване – задавате потребителско име и парола.
• Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)
ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори
или във всички страни.
80
Уеб
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Интернет
ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт,
забавления и още много направо на мобилния ви телефон – където и да сте и
каквото и да правите.
ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на
съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите
за данни от вашия мрежов оператор.
От началния екран докоснете раздел
.
> Интернет
> Приложения (ако е необходимо)
Използване на уеб лентата с инструменти
Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с
пръст нагоре, за да я отворите.
Докоснете, за да преминете с една страница назад.
Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата,
която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е
противоположно на това, което се случва, когато докоснете бутона
, с което се връщате на предишната страница.
Назад
Докоснете, за да преминете към началната страница.
Докоснете, за да добавите нов прозорец.
Докоснете, за да получите достъп до показалците.
81
Разглеждане на уеб страници
Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете
на клавиатурата.
Отваряне на страница
За да отворите нова страница, докоснете
> .
За да преминете към отворена страница, докоснете
или надолу и докоснете страницата, за да я изберете.
, превъртете нагоре
Търсене в интернет чрез глас
Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след
което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Показалци
За да маркирате текущата уеб страница, докоснете бутона Меню
>
Добави към показалци > OK.
и я изберете.
За да отворите уеб страница от показалец, натиснете
Хронология
За да отворите уеб страница от списъка с посетени наскоро уеб страници,
> Хронология. За да изтриете хронологията докоснете
докоснете раздел
> Изтриване на цялата хронология.
бутона Меню
Chrome
Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.
> Приложения (ако е необходимо)
От началния екран докоснете раздел
.
> Chrome
82
Разглеждане на уеб страници
Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес или критерий за търсене и
на клавиатурата.
докоснете
Отваряне на страница
За да отворите нова страница, докоснете
> + Нов раздел.
За да преминете към отворена страница, докоснете
, превъртете нагоре
или надолу и докоснете страницата, за да я изберете.
Търсене в интернет чрез глас
Натиснете адресната лента, натиснете , изговорете ключова дума, след
което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Синхронизиране с други устройства
Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да
се използват с Chrome от други устройства, когато сте се включили със същия
профил в Google.
За да разгледате отворени раздели на други устройства, докоснете бутон
> Други устройства. Изберете уеб страница, която да отворите.
Меню
Добавяне и преглед на показалци
За да добавите показалци, докоснете бутона Меню
>
.
За да отворите уеб страница с показалец, докоснете бутон Меню > Отметки
и изберете желаната страница.
83
Настройки
Влизате в менюто с настройки
1 От начален екран докоснете раздел
> Приложения (ако е необходимо)
.
> Настройки
ИЛИ
> Системни настройки.
От начален екран докоснете бутон Меню
2 Изберете категория на настройката и конфигурирайте желаните настройки.
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ
< Wi-Fi >
Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.
СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес
За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри,
може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в
маршрутизатора.
MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски
интерфейс: Влезте в Wi-Fi настройките и докоснете бутона Меню
> Разширен Wi-Fi > MAC адрес.
< Bluetooth >
Bluetooth - включва и изключва безжичната функционалност Bluetooth.
< Мобилни данни >
Показва се информация за използваните данни и ви позволява да зададете
ограничение за мобилен трафик на данни.
84
< Повикване >
Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от
мобилния ви оператор.
ИЗХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ
Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с
номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият
PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират
само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.
ВХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ
Изскачащ прозорец за входящо гласово повикване - Ако изберете
тази функция, изскачащият прозорец за входящо гласово повикване ще се
покаже, когато дадено приложение се използва.
Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за
отхвърляне на повикване. Избиране от Pежим Отхвърляне на повикване
или Отказване на повиквания от.
Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете
да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна
възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.
Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и
номера при входящо повикване.
Home бутонът отговаря на повиквания – позволява ви да натиснете
бутон Начало, за да отговорите на входящо повикване.
Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички
повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте
достижими.
Автоматичен отговор – дава възможност да позволите или изключите
Автоматичен отговор без ръце.
85
ТЕКУЩ РАЗГОВОР
Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира,
когато отсрещната страна отговори на повикването.
ПРИКЛЮЧИ РАЗГОВОР
Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте
непознати номера към списъка с контакти.
Бутон вкл. прекратява разговор – поставете отметка, за да можете да
прекратите гласовите обаждания чрез натискане на бутона Захранване/
Заключване.
ДРУГИ
Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и
международни повиквания.
Продължителност на разговора – виждате продължителността на
разговорите, включително последно повикване, изходящи повиквания,
входящи повиквания и всички повиквания.
Допълнителни настройки за разговор – тази опция позволява да
променяте следните настройки:
ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо
повикване.
Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване,
телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате
разговор (в зависимост от мобилния оператор).
< Предоставяне на връзка & Мрежи >
ПРЕДОСТАВЯНЕ
Wi-Fi гореща точка – позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi
и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.
86
Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате
телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.
Помощ – докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi
гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.
МРЕЖА
Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички
безжични връзки ще бъдат дезактивирани.
Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов
режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.
SMS приложение по подразбиране – позволява ви да изберете
настройки по подразбиране за приложението Съобщения.
VPN –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте
конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.
УСТРОЙСТВО
< Звук >
ЗВУКОВ ПРОФИЛ
Звуков профил – настройва звуковият профил на Звук, Само вибрация
или Без звук.
Сила на звук – можете да управлявате силата на звука на Тон на звънене,
Известия, Сензорна обратна връзка и система, Музика, видео, игри и
друга медиа.
Безшумен режим – позволява ви да зададете график за конфигуриране
на звуковия профил в безшумен режим. Изключват се всички звукове, с
изключение на алармите и мултимедийните сигнали, като се позволява
при повторни повиквания или при повиквания от определени контакти
телефонът да звъни.
87
МЕЛОДИИ & ВИБРАЦИЯ
Тон на звънене на телефона – позволява да настроите мелодия за
входящи повиквания.
Вибриране при входящо обаждане – позволява ви да зададете
вибрацията при входящо повикване.
Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания.
СИСТ.
Гласови уведомления – автоматично четене при входящо повикване и
при събитие за съобщение.
Звук за уведомление – позволява ви да настроите мелодия за
уведомление.
Сензорна обратна връзка и система – настройва сензорната обратна
връзка и система за Тонове на клавиатурата за набиране, Звуци
при докосване, Звук при заключване на екрана и Вибриране при
докосване.
< Дисплей >
ЕКРАН
Яркост – регулира яркостта на екрана. Поставете отметка на яркост Нощ,
за да зададете автоматично яркост 0% за периода 12:00 ~ 06:00 ч.
Таймаут на екрана – задава периода от време преди екранът да се
изключи.
Ефект, изключващ екрана – задава ефект изключване на екрана, който се
изпозлва при изключване на екрана.
Авто-завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта
автоматично, когато завъртате и самия телефон.
Мечта – изберете скрийнсейвъра да се показва, докато телефонът е в
режим на покой и е поставен на докинг станцията и/или се зарежда.
88
ШРИФТ
Тип шрифт – променяте типа на шрифта на дисплея.
Размер на шрифт – променяте размера на шрифта на дисплея.
< Начален екран >
Избор на Начало – задава стила на вашия Начален екран. Изберете
EasyHome, за да симулирате работа на фичър телефон.
ЕКРАН
Тема – задава темата за екрана на вашето устройство.
Тапет – задава тапета, който да използвате на началния екран. Изберете го
от Галерия, Анимирани тапети, Снимки или Галерия с тапети.
Ефект на екран – задава ефекта при смяна на различните екрани.
Изберете от Основен, Бриз, Акордеон, Панорама, Въртележка, Слой и
Домино.
Разрешаване на превъртане на Начален екран – поставете отметка, за
да настроите непрекъснато скролиране на екраните, като по този начин
елиминирате необходимостта да скролирате назад, когато достигнете до
края.
Само портретен изглед – поставете отметка за показване на началния
екран винаги в портретен изглед.
ДАННИ
Архивиране и възстановяване на Начало – архивира и възстановява
конфигурациите на приложение, притурка и тема.
СЪВЕТИ
Помощ – извежда някои полезни съвети за Началния екран.
89
< Заключен екран >
СИГУРНОСТ НА ЕКРАНА
Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за
да защитите своя телефон. Задайте Няма, Плъзгане, Knock Code, Схема,
PIN или Парола.
Тапет – изберете тапет за вашия заключен екран от Галерия или Галерия с
тапети.
Преки пътища – персонализирате преките пътища на заключения екран.
Информация за контакт за изгубен телефон – показва информация за
собственика на заключения екран, в случай на изгубен телефон.
ВРЕМЕ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след
изтичане на периода на активност на екрана.
Бутонът за захранване заключва незабавно – настройте екрана да се
заключва при натискане на клавиш Захранване/Заключване.
< Жестове >
ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА
Екранът е включен/Изкл. – поставете отметка, за да разрешите Включване
на екрана да включва или изключва екрана. Докоснете два пъти бързо
централната част на екрана, за да го включите. Докоснете два пъти лентата
на състоянието, празна област на началния екран или Заключения екран,
за да изключите екрана. За най-добри резултати не местете телефона
докато използвате функцията Включване на екрана.
ОТГОВАРЯНЕ НА ВХОДЯЩОТО ПОВИКВАНЕ
Заглуши входящи повиквания – обърнете устройството, за да заглушите
входящите повиквания.
90
ДРУГИ
Отлагане или спиране на аларма – обърнете устройството, за да
отложите или спрете алармата.
Пауза на видео – обърнете устройството, за да спрете видео на пауза.
Помощ – докоснете, за да получите информация как да си служите с
функциите Жестове на вашето устройство.
СЕНЗОР
Калибриране на сензора за движение – калибрирайте сензора за
движение, като поставите телефона върху хоризонтална повърхност.
< Съхранение >
ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.
SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За
да я извадите безпроблемно, докоснете Демонтиране на SD картата. Ако
не е поставена SD карта, докоснете Монтиране на SD карта. Докоснете
Изтриване на SD карта, ако желаете да изтриете всички данни от SD картата.
<Батерия>
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА
Информацията за заряда на батерията се извежда на графиката на батерията
заедно с процента на оставащия заряд и нейния статус. Докоснете иконата
за заряда на батерията, за да покажете екрана за използване на батерията
за преглед на нивото на използване на батерията и детайли за използването
на батерията. Той показа кои компоненти и приложения използват наймного енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите
по-подробна информация.
Процент на батерията върху лентата за състоянието – поставете
отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до
иконата на батерията на Лентата на състоянието.
91
Пестене на енергия
Пестене на енергия – докоснете бутона за превключване
превключване между вкл. и изкл.
за
ВКЛЮЧЕТЕ ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Включете Пестене на енергия – служи за включване на функцията за
пестене на енергия, когато зарядът на батерията достигне определено
ниво. Изберете от Незабавно, 10% батерия, 20% батерия, 30%
батерия или 50% батерия.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА БАТЕРИЯ
Автоматична синхр. – изключва Автоматична синхр.
Wi-Fi – изключва Wi-Fi, ако не се използват данни.
Bluetooth – изключва Bluetooth, ако не е свързан към устройство.
Вибриране при докосване – изключва обратната връзка при
докосване.
Яркост – регулира яркостта.
Таймаут на екрана – регулира изчакване на екрана.
Помощ – натиснете, за да видите помощна информация за съветите за
пестене на батерия.
< Приложения >
С помощта на менюто Приложения можете да преглеждате информацията за
приложенията, инсталирани в телефона, да управлявате данните за тях и да ги
спирате принудително.
Плъзнете вляво или вдясно, за да изберете един от трите раздела в найгорната част на екрана, за да прегледате по-подробна информация за
приложения ИЗТЕГЛЕНИ, РАБОТЕЩИ и ВСИЧКИ.
Докоснете запис, за да прегледате повече информация, докоснете Стоп (или
Принудено спиране), след това OK, за да спрете изпълнението му.
92
ЛИЧНИ
< Профили и синхронизиране >
Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим,
независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на настройката
Автоматично синхронизиране на данните може да спести енергия на
батерията и да намали (но не да елиминира) използването на данни.
< Режим на гост >
Когато някой друг ще използва телефона ви, задайте Режим на гост. Той
ще може да използва само зададените от вас приложения. След като го
настроите, лесно можете да зададете Режим на гост, като преместите шаблона
за гост върху заключения екран, който сте задали и който е различен от
вашия обикновен шаблон за отключване. За повече информация докоснете
Помощ.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се използва Режим на гост, настройте заключването
на екрана с шаблон за заключване. Също така, гостът може да използва
приложения, които не са предварително зададени, но са свързани с
предварително зададените приложения.
< Местоположение >
Режим
Висока точност – за преценка на местоположението се използват GPS,
Wi-Fi и мобилни мрежи.
Пестене на батерия – за преценка на местоположението се използват
Wi-Fi и мобилни мрежи.
Сензори само на устройството – използвайте GPS за отбелязване на
своето местоположение.
93
ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Появяват се приложения, които наскоро са отправили заявки за информация
за местоположение.
УСЛУГИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Позволява ви да прегледате вашите настройки за местоположение в Google.
< Защита >
КРИПТИРАНЕ
Криптиране на телефона – позволява ви да криптирате телефона, за да
остане защитен. След криптиране е необходимо да се въвежда PIN или
парола всеки път при включване на телефона.
Криптиране на паметта на SD карта – позволява ви да криптирате SD
картата, за да остане защитена. След криптиране няма да е възможно да
използвате картата на други устройства. Данни, които са създадени или
актуализирани след деактивиране на криптирането няма да са криптирани;
но данни, които са криптирани преди това, ще останат криптирани.
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТАТА
Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM
картата или позволява да смените ПИН кода на SIM картата.
ПАРОЛИ
Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата,
виждате последно въведения знак от скритата парола.
АДМИНИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО
Администратори на устройството – преглед или деактивиране на
администраторите на устройството.
Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на
приложения, които не са достъпни в Play Store.
94
Потвърждаване на приложения – забранете или предупреждавайте
преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Тип памет – показва типа на съхранение.
Доверени удостоверения – показват се надеждните CA сертификати.
Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани
сертификати.
Изчистване на удостоверявания – изтривате всички сертификати.
< Език и въвеждане >
Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст
на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите,
които добавяте към речника.
< Архивиране и нулиране >
АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Архивиране на моите данни – за архивиране на данните за приложения,
Wi-Fi пароли и други настройки на сървърите на Google.
Архивен акаунт – позволява ви да зададете акаунта, към който желаете да
архивирате данни.
Автоматично възстановяване – когато преинсталирате приложение,
възстановявате архивираните настройки и данни.
ЛИЧНИ ДАННИ
Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към
фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни.
95
СИСТЕМА
< Час и Дата >
Използвайте Настройки за Час и Дата, за да укажете по какъв начин да се
извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами
часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от
мобилната мрежа.
< Достъп >
Използвайте настройките под Достъп, за да конфигурирате приставките за
достъпност на телефона.
< PC връзка >
USB ВРЪЗКА
Избиране на метод за USB връзка – настройва се режима по
подразбиране, който се използва при свързване на телефон с компютър
чрез USB кабел. Изберете от Зареждане на телефона, Синхронизиране
на медиа (MTP), Предоставяне на връзка, LG софтуер и Изпращане на
изображение (PTP).
Попитайте при свързване – поставете отметка за потвърждение на типа
USB връзка при осъществяване на връзка с компютър.
Помощ – показва информация относно настройките за свързване.
LG СОФТУЕР
PC Suite – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi
връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана
към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка.
Помощ – помощ за LG софтуер.
96
< Отпечатване >
Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб
страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа,
към която е свързано вашето устройство с Android.
< Относно телефона >
Това меню ви дава възможност да управлявате актуализирането на софтуера
и да преглеждате разнообразна информация, свързана с вашето устройство.
Наименование на телефона – позволява ви да зададете име на телефона.
Това може да е името на телефона ви за Bluetooth, Wi-Fi Direct и др.
Център за обновяване – проверява за актуализации на приложенията и
софтуера, осигурени от LG Electronics.
Мрежа – позволява ви да прегледате вашата мрежа, типа и силата на
мрежата, състояние на услугата, роуминг статус, състояние на мобилната
мрежа и IP адрес.
Статус – позволява ви да прегледате вашия телефонен номер, MIN, PRL
версията, ESN, MEID HEX, MEID DEC.
Батерия – позволява ви да прегледате статуса, нивото и информация за
ползване на батерията.
Информация за хардуера – позволява ви да прегледате номера на модела,
времето на непрекъсната работа, дата на активиране, Wi-Fi MAC адреса и
Bluetooth адреса.
Информация за софтуер – позволява ви да прегледате версията на Android,
версията за основен обхват, версията на ядрото, номера на съставяне и
софтуерната версия.
Юридическа информация – позволява ви да прегледате споразумението за
права на LG приложенията, лицензите за отворен код и правната информация
на Google.
97
Компютърен софтуер (LG PC Suite)
Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява
да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi.
След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от
компютъра.
С компютърното приложение “LG PC Suite” можете ...
• да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика,
клипове, снимки) на вашия компютър.
• да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
• синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия
телефон и компютър.
• да архивирате приложения в телефона си.
• да актуализирате софтуера на телефона си.
• да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
• да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от
телефона си.
• Архивирайте, създавайте и редактирайте бележките в своето устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC
Suite", отворете помощното меню в самото приложение.
Инсталация на компютърното приложение “LG PC Suite”
Компютърното приложение “LG PC Suite” PC може да бъде изтеглено от уеб
страницата на LG.
98
1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
2 Отидете на Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони
> Изберете модела
или
Отидете на Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.
3 Натиснете СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР от РЪКОВОДСТВА &
ИЗТЕГЛЯНЕ и натиснете ИЗТЕГЛЯНЕ, за да изтеглите компютърното
приложение “LG PC Suite”.
Системни изисквания за компютърното приложение “LG PC Suite”
Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8
• Процесор: 1 GHz или по-мощен
• Памет: 512 МБ или повече
• Видеокарта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
• Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е
необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните
данни.)
• Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10
или по-висока версия
•
ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG
Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG
устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично,
когато инсталирате компютърното приложение “LG PC Suite”.
99
Синхронизиране на телефона ви с компютър
Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани
с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство.
Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.
Процедурата е следната:
1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или
Wi-Fi връзка.)
2 Ще се появи Избиране на метод за USB връзка, след което изберете
LG софтуер.
3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от
категорията в лявата страна на екрана.
4 За да направите избор, щракнете Лична информация.
5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и
щракнете бутон Синхронизация.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е
необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация
как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.
Преместване на контакти от стария в новия ви телефон
1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра
чрез програма за синхронизация с компютър.
2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете
програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез
USB кабел.
3 В най-горното меню изберете Устройство > Импортиране в устройството
> Импортиране на контакти.
100
4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и
да посочите кой файл ще импортирате.
5 На изскачащия прозорец щракнете върху Избор на файл, при което ще се
появи Windows Explorer.
6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и
щракнете Отвори.
7 Щракнете върху OK.
8 Ще се появи изскачащ прозорец Съответствие по поле за свързване на
контактите от телефона ви и новите контакти.
9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне
конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
10 Щракнете OK.
101
Актуализиране софтуера на телефона
Актуализиране софтуера на телефона
Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет
Повече информация относно използването на тази функция можете да
намерите на адрес http://www.lg.com/common/index.jsp изберете страна и
език.
Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера
на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да
посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато,
LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.
Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното
внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете
се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка
стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB
кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия
мобилен телефон.
ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни
актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по
свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на
фърмуера за всички модели телефони.
102
Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (ОТА)
Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до
най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция
ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия
телефон.
Най-напред следва да проверите софтуерната версия на своя мобилен
телефон: Настройки > Относно телефона > Център за обновяване > Общ
раздел > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет
на телефона — включително информация за профила ви в Google и
други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички
изтеглени приложения и вашият DRM лиценз — могат да се изгубят,
докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона.
Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след
това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност
за загуба на лични данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на
услуги, региона и държавата.
103
За това ръководство за употреба
За това ръководство за употреба
•
•
•
•
•
•
104
Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото
ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по
правилен и безопасен начин.
Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това
ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или
от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните
оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително
известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уеб
сайта на LG www.lg.com.
Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават
в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации.
LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с
функционалността, произтичащи от използването на приложения,
разработени от други доставчици, а не от LG.
LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността
или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни
настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за
персонализиране на вашата операционна система може да доведе до
неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии,
предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако
извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели,
можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите
за авторско право. Като потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за
незаконното използване на медийни материали.
•
Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като
напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично
синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете
такива допълнителни такси, изберете план за данни, който отговаря на
нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия
доставчик на услуги.
Търговски марки
•
•
LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на
съответните им притежатели.
Забележка: софтуер с отворен код
За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL,
MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете
http://opensource.lge.com/
Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и
известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.
105
Аксесоари
Тези аксесоари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните
по-долу елементи могат да се избират.)
Адаптер за
пътуване
Батерия
Кратко
ръководство
Кабел за данни
Стерео слушалки
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
• Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
• Аксесоарите може да са различни за различните региони.
106
Отстраняване на неизправности
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при
използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на
доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите
сами.
Съобщение
Грешка SIM
карта
Няма мрежова
връзка/мрежата
се губи
Възможни
причини
Възможни мерки за корекция
Няма SIM карта
в телефона или
е поставена
неправилно.
Уверете се, че SIM картата е
поставена правилно.
Сигналът е слаб или
се намирате извън
обхвата на мрежата
на своя оператор.
Преместете се близо до
прозорец или на открито.
Проверете картата за покритие
на мрежовия оператор.
Операторът е
приложил нови
услуги.
Проверете дали SIM картата не
е с период на използване над
6~12 месеца. Ако това е така,
сменете SIM картата си в найблизкия клон на своя мобилен
оператор. Свържете се с вашия
мобилен оператор.
107
Съобщение
Кодовете не
съвпадат
Възможни
причини
Когато искате да
смените кода за
сигурност, трябва
да потвърдите
новия код, като го
въведете отново.
Възможни мерки за корекция
Ако забравите кода, се обърнете
към доставчика на услуги.
Кодовете, които сте
въвели, не съвпадат.
Не могат да
се настроят
никакви
приложения
Не са налични
повиквания
108
Не се поддържа
от доставчика
на услуги или
се изисква
регистрация.
Свържете се с вашия мобилен
оператор.
Грешка при
набиране
Новата мрежа не е оторизирана.
Поставена е нова
SIM карта.
Проверете за нови ограничения.
Достигнат е
предварително
заплатения кредит.
Свържете се с доставчика на
услуги или пренастройте лимита
с PIN2.
Съобщение
Телефонът не
може да се
включи
Грешка при
зареждане
Възможни
причини
Възможни мерки за корекция
Клавишът за
включване/
изключване е
натиснат за твърде
кратко
Натиснете клавиша за
включване/изключване поне за
2 секунди.
Батерията не е
заредена.
Заредете батерията. Проверете
индикатора за зареждане на
дисплея.
Батерията не е
заредена.
Заредете батерията.
Температурата
навън е прекалено
висока или ниска.
Непременно зареждайте
телефона при нормална
температура.
Проблем с контакт
Проверете зарядното
устройство и връзката му с
телефона.
Няма напрежение
Включете зарядното устройство
в друг контакт.
Зарядното
устройство е
дефектно
Подменете зарядното
устройство.
Грешно зарядно
устройство
Използвайте само оригинални
LG аксесоари.
109
Съобщение
Възможни мерки за корекция
Номерът не е
разрешен
Функцията за
фиксирано
набиране е
включена.
Проверете менюто за настройки
и изключете функцията.
Невъзможност
за получаване
/ изпращане на
SMS съобщения
и снимки
Паметта е пълна
Изтрийте някои съобщения от
телефона.
Файловете не
се отварят
Неподдържан
файлов формат
Проверете поддържаните
формати на файлове.
Проблем със
сензора за близост
Ако използвате предпазна
лента или калъф, се уверете, че
те не покриват областта около
сензора за близост. Проверете
дали мястото около сензора за
близост е чисто.
Няма звук
Режим на вибрация
Вижте състоянието на
настройките на менюто за
звуци, за да проверите дали
устройството не е в режим
вибрация или в безшумен
режим.
Прекъсване или
блокиране
Вътрешен
софтуерен проблем
Опитайте да направите
актуализация на софтуера през
уеб сайта.
Екранът не се
включва, когато
получавам
повикване.
110
Възможни
причини
Често задавани въпроси
Категория
Подкатегория
Въпрос
Отговор
Какви функции
са достъпни чрез
Bluetooth
Можете да свържете аудио
устройство с Bluetooth, например
стерео/моно слушалки или
комплект за автомобил. Също така,
когато FTP сървърът е свързан
към съвместимо устройство,
можете да споделяте съдържание,
записано на носителя за
съхранение.
Как мога да
архивирам
контактите си?
Данните за контактите могат да
се синхронизират между вашия
телефон и Gmail™.
Данни
Синхронизиране
Възможно ли
е да настроя
еднопосочна
синхронизация с
Gmail™?
Поддържа се единствено
двупосочна синхронизация.
Данни
Синхронизиране
Възможно ли е да
синхронизирам
всички имейл
папки?
Кутията входящи се синхронизира
автоматично. Можете да видите
други папки, като докоснете
и изберете
клавиш Меню
Папки, за да изберете папка.
BT
Bluetooth
устройства
Данни
Архивиране на
контакти
111
Категория
Подкатегория
Въпрос
Услуга Google™
Влизане в Gmail
Трябва ли да
влизам в Gmail с
потребителското
си име и парола
всеки път,
когато искам да
използвам Gmail?
Услуга Google™
Акаунт в Google
Възможно ли е да
Не, функцията имейл филтриране
филтрирам имейл
не се поддържа в телефона.
съобщения?
Функция
телефон
Имейл
Функция
телефон
Тон на звънене
112
Какво става,
когато изпълня
приложение
по време на
съставяне
на имейл
съобщение?
Отговор
След като веднъж сте влезли
в Gmail, не е нужно отново да
влизате в профила си в Gmail.
Вашето имейл съобщение
автоматично ще бъде записано
като чернова.
Съществува ли
ограничение за
размера на файла,
Няма ограничение за размера на
когато искам
файла.
да задам MP3
файл като тон на
звънене?
Категория
Подкатегория
Въпрос
Отговор
Телефонът ми не
показва час на
получаване на
Функция
Можете да виждате часа за
съобщения за
телефон
съобщения, които са получени
съобщения, които
само през същия ден.
Час на съобщение
са по-стари от 24
часа. Как мога да
променя това?
Функция
телефон
Навигация
Възможно ли е да
инсталирам друго
приложение за
навигация в моя
телефон?
Всяко приложение, което се
предлага в Play Store™ и е
съвместимо с хардуера, може да
се инсталира и използва.
Функция
телефон
Синхронизация
Възможно ли е да
синхронизирам
всичките си
контакти от
всички мои имейл
акаунти?
Може да синхронизирате само
контактите си от Gmail и MS
Exchange сървър (корпоративен
пощенски сървър).
113
Категория
Подкатегория
Въпрос
Отговор
Ако сте прехвърлили контакт с W
& P функции запазени в номера,
няма да можете да използвате тези
функции. Ще трябва да запаметите
всеки номер отново.
Възможно ли
Как да запаметите с изчакване и
Функция
е да се запази
телефон
контакт, който има пауза:
Изчакване и пауза изчакване и пауза 1. От началния екран докоснете
.
в номера?
иконата Телефон
2. Наберете номера, след което
.
докоснете клавиш Меню
3. Докоснете Добави 2-секундна
пауза или Добави изчакване.
Функция
телефон
Защита
114
Какви функции
за защита са
достъпни в моя
телефон?
Можете да настроите телефона
да изисква въвеждане на шаблон
за отключване преди да бъде
използван.
Категория
Подкатегория
Функция
телефон
Използване
на схема за
отключване
Въпрос
Как да създам
шаблон за
отключване?
Отговор
1. От началния екран докоснете
.
бутона Меню
2. Докоснете Системни
настройки > Заключен екран.
3. Докоснете Изберете
заключване на екрана
> Схема. При първото
изпълнение на тази процедура
се появява кратко ръководство
за това как да създадете шаблон
за отключване.
4. Въведете своя вариант веднъж
и след това го повторете за
потвърждение.
Предохранителни мерки,
необходими при използване на
схема за блокиране.
Много важно е да запомните
шаблона за отключване на екрана,
който ще настроите. Няма да може
да получите достъп до телефони
си, ако въведете грешна схема пет
пъти. Разполагате с пет възможности
за въвеждане на вашия шаблон за
отключване, PIN код или парола. Ако
сте изпробвали всичките пет опита,
можете да направите нов опит отново
след 30 секунди. (Или, ако настроите
предварително архивния ПИН код,
можете да го използвате в схемата за
отключване).
115
Категория
Подкатегория
116
Въпрос
Отговор
Функция
телефон
Използване
на схема за
отключване
Какво трябва
да направя, ако
забравя схемата
си за отключване
и нямам създаден
профил в Google
в своя телефон?
Ако сте забравили схемата:
Ако сте влезли в профила си в
Google от телефона, но не сте
успели да въведете схемата в
5 поредни опита, натиснете
бутона Забравена схема. При
това е необходимо да сте влезли
в своя профил в Google, за да
отблокирате телефона. Ако не
сте създали профил в Google
на телефона си или, ако сте
го забравили, ще трябва да
извършите пълно нулиране.
Внимание: ако извършите
възстановяване на
фабричните настройки, всички
потребителски приложения
и данни ще бъдат изтрити.
Не забравяйте да архивирате
всички важни данни преди да
извършите възстановяване на
фабричните настройки.
Функция
телефон
Памет
Ще бъда ли
уведомен(а),
когато паметта е
пълна?
Да, ще бъдете уведомен(а).
Категория
Подкатегория
Функция
телефон
Езикова
поддръжка
Функция
телефон
VPN
Функция
телефон
Изключване на
екрана
Въпрос
Отговор
Възможно ли е да
променя езика на
телефона си?
Телефонът поддържа многоезичен
режим на работа.
За да смените езика:
1. От началния екран докоснете
и докоснете
клавиш Меню
Системни настройки.
2. Докоснете Език и въвеждане
> Език.
3. Докоснете желания език.
Как да настроя
VPN?
Конфигурирането на VPN достъпа
е различно за всяка компания. За
да конфигурирате VPN достъп от
своя телефон, е необходимо да
получите данните от системния
администратор на вашата
компания.
Екранът се
изключва след
едва 15 секунди.
Как да променя
продължителността
от време, след която
осветяването отзад
се изключва?
1. От началния екран докоснете
.
бутон Меню
2. Докоснете Системни
настройки > раздел Дисплей.
3. Докоснете Таймаут на екрана.
4. Докоснете предпочитаната от
вас продължителност от време
на таймаута на подсветката.
117
Категория
Подкатегория
Въпрос
Отговор
Функция
телефон
Wi-Fi и мобилна
мрежа
Когато е налична
както Wi-Fi,
така и мобилна
мрежа, коя от
двете услуги
ще използва
телефонът?
Когато използвате данни, по
подразбиране телефонът може
да се насочи към Wi-Fi връзка
(ако опцията за Wi-Fi свързване в
телефона ви е зададена да е Вкл.).
Но телефонът няма да ви съобщи
когато преминава от едната
функция на другата.
За да разберете кой метод
на свързване се използва в
конкретен момент, погледнете
иконата за мобилна мрежа или
Wi-Fi най-горе на екрана.
Функция
телефон
Начален екран
Възможно ли
е да премахна
приложение от
началния екран?
Да. Просто докоснете и задръжте
иконата, докато се появи иконата
на кошче за боклук в горната
дясна част на екрана. След това,
без да вдигате пръста си, изтеглете
иконата до кошчето за боклук.
Функция
телефон
Приложения
118
1. От началния екран докоснете
.
клавиш Меню
Изтеглих
2. Докоснете Системни
приложение,
настройки > Приложения >
което генерира
ИЗТЕГЛЕНИ.
много грешки. Как
3.
Докоснете приложението,
да го премахна?
след което докоснете
Деинсталиране.
Категория
Подкатегория
Въпрос
Функция
телефон
Зарядно
устройство
Възможно ли
е да зареждам
телефона си
чрез USB кабел
за данни без
да инсталирам
необходимия USB
драйвер?
Да, телефонът ще се зареди чрез
USB кабел, независимо от това
дали необходимите драйвери са
инсталирани или не.
Функция
телефон
Аларма
Мога ли да
използвам
музикални
файлове за
алармата си?
Да. В настройката на алармата
изберете песента за звук на
алармата.
Функция
телефон
Аларма
Ако телефонът е
изключен, ще се
чува ли звукът на
алармата?
Не, тази функция не се поддържа.
Функция
телефон
Аларма
Ако силата на
звука на тона
Алармата е настроена така, че
на звънене се
да се чува, дори когато настъпи
настрои да е Изкл.
описаната ситуация.
или Вибрация, ще
чуя ли алармата?
Отговор
119
Категория
Подкатегория
Решения за
възстановяване
Пълно нулиране
(възстановяване
на фабричните
настройки)
120
Въпрос
Как мога да
възстановя
фабричните
настройки на
телефона си, ако
нямам достъп
до менюто за
настройки на
телефона?
Отговор
Ако телефонът ви не се
възстанови до първоначалното си
състояние, използвайте функцията
пълно възстановяване (нулиране
до фабрични настройки), за да го
стартирате.
СРПСКИ
Корисничко упутство
•
•
•
•
•
Прикази екрана и илустрације могу да се
разликују од оних на самом телефону.
Поједини делови садржаја овог приручника
можда се не односе на ваш телефон у
зависности од софтвера или оператера. Све
информације из овог документа подлежу
промени без претходног обавештења.
Овај телефон није погодан за слабовиде
особе, јер има тастатуру на екрану
осетљивом на додир.
Copyright ©2014. LG Electronics, Inc. Сва права
задржана. LG и LG логотип представљају
регистроване заштићене жигове LG групе
и њених појединачних компанија. Сви
остали заштићени жигови власништво су
одговарајућих компанија.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ и Google Play™ представљају
заштићене жигове компаније Google, Inc.
Садржај
Упутства за безбедну и ефикасну
употребу ..............................................5
Важна напомена.............................. 14
Основне информације о телефону21
Преглед делова телефона.................... 21
Инсталирање SIM картице и
батерије ......................................................... 23
Пуњење телефона.................................... 25
Коришћење меморијске картице .... 26
Закључавање и откључавање и
екрана ............................................................ 27
Knock Code ................................................... 28
Укључите екран ......................................... 29
Пребацивање између апликација и
њихово затварање................................... 29
Почетни екран ................................. 31
Савети за екран осетљив на додир . 31
Почетни екран ........................................... 32
Прилагођавање почетног екрана ....33
Обавештења................................................ 34
Брза подешавања...........................................35
Иконе обавештења на статусној
траци ........................................................................36
Тастатура на екрану ................................ 37
Унос специјалних знакова ......................38
2
Подешавање Google налога .......... 39
Креирање Google налога ..................... 39
Пријављивање на Google налог ....... 40
Повезивање на мреже и уређаје.. 41
Wi-Fi ................................................................. 41
Повезивање на Wi-Fi мреже ..................41
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање
на Wi-Fi мрежу...................................................41
Bluetooth ....................................................... 42
Повезивање са рачунаром помоћу
USB кабла...................................................... 44
Позиви .............................................. 46
Обављање позива.................................... 46
Позивање контаката ............................... 46
Одговарање на позив и одбијање
позива ............................................................ 46
Подешавање јачине звука у
слушалици ................................................... 47
Обављање другог позива .................... 47
Прегледање евиденције позива....... 48
Поставке позива ....................................... 48
Контакти ........................................... 49
Тражење контакта .................................... 49
Додавање новог контакта .................... 49
Омиљени контакти .................................. 50
Креирање групе ........................................ 50
Поруке .............................................. 51
Слање поруке ............................................. 51
Режим приказа .......................................... 52
Мењање поставки за поруке.............. 52
Е-пошта ............................................. 53
Управљање налогом е-поште ............ 53
Рад с фасциклама налога...................... 54
Састављање и слање е-поште ........... 54
Мултимедија .................................... 55
Камера ........................................................... 55
Упознавање са тражилом ........................55
Употреба напредних поставки............56
Брзо фотографисање .................................57
Након снимања фотографије ...............57
Прегледање сачуваних
фотографија ........................................................59
Видео камера ............................................. 59
Упознавање са тражилом ........................59
Употреба напредних поставки............60
Снимање видео записа на брзину ...61
Након снимања видео записа..............61
Гледање сачуваних видео записа .....62
Подешавање јачине звука при
репродукцији видео записа ..................62
Галерија ......................................................... 62
Приказивање слика......................................63
Репродуковање видео записа .............63
Уређивање фотографија/видео
записа ......................................................................64
Брисање слика .................................................64
Постављање фотографије као
позадине ...............................................................64
Видео записи .............................................. 64
Репродукција видео записа...................64
Музика ........................................................... 66
Репродукција нумере .................................66
ФМ радио...................................................... 69
Претраживање станица ............................69
Услужни програми .......................... 70
Аларм/Сат .................................................... 70
Употреба калкулатора ........................... 71
Додавање догађаја у календар ......... 71
Снимање гласа........................................... 72
ThinkFree Viewer ........................................ 73
Google+ ......................................................... 74
Hangouts ....................................................... 74
Режим за госта ........................................... 75
Глacoвнa претрага .................................... 75
Преузетo ....................................................... 76
QuickMemo .................................................. 76
LG SmartWorld ............................................ 78
Како да на свом телефону отворите
LG SmartWorld ...................................................78
Како се користи услуга
LG SmartWorld ...................................................78
Веб ..................................................... 80
Интернет ....................................................... 80
Коришћење траке с алаткама за Веб80
3
Приказивање веб-страница ..................81
Отварање странице .....................................81
Претраживање веба гласом ..................81
Обележивачи.....................................................81
Претходно............................................................81
Chrome ........................................................... 82
Приказивање веб-страница ..................82
Отварање странице .....................................82
Претраживање веба гласом ..................82
Синхронизовање с другим
уређајима..............................................................82
Додавање и приказ обележивача.....83
Поставке ........................................... 84
Приступ менију Поставке..................... 84
БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ ...................................... 84
УРЕЂАЈ............................................................ 87
ЛИЧНО............................................................ 93
СИСТЕМ ......................................................... 96
Рачунарски софтвер (LG PC Suite) 99
Ажурирање софтвера за телефон102
Више информација о овом
корисничком приручнику ........... 104
Више информација о овом
корисничком приручнику .................104
Заштићени жигови.................................105
4
Додатна опрема ............................ 106
Решавање проблема .................... 107
Најчешћа питања .......................... 111
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да
буде опасно или незаконито.
Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће
прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су
специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације
ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи
само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима
може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите
уређај на поправку.
Изложеност радио таласима
Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific
Absorption Rate).
Модел мобилног телефона LG-D150 пројектован је тако да буде усаглашен
са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове
смернице су установљене од стране научних организација и обухватају
дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без
обзира на старост и здравствено стање.
• Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се
назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности
обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој
највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
• Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви
телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на
излагање радио таласима.
5
•
•
•
Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за
заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног
ткива.
Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,673 W/kg (10 g) када
је телефон прислоњен уз ухо, а 0,804 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи
нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се
за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи
метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и
порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима,
пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде
остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином
при ношењу поштују до довршетка преноса.
Чување и одржавање производа
УПОЗОРЕЊЕ
Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени
за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може
поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.
•
•
•
•
6
Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите
га квалификованом сервисеру.
Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или
штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под
условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радиоапарати и рачунари.
Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте испуштати телефон.
Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у
тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може
утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете
изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон
може загрејати и може настати опасност од пожара.
За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије
(као што су бензин, разређивачи или алкохол).
Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може
изменити податке на магнетним тракама.
Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
Телефон чувајте даље од течности и влаге.
Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без
потребе додиривати антену.
Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите
стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана
услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи
топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји
адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање
опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након
разговора.
7
•
•
Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши.
Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања
као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се
налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су
проузрокована дејством течности.
Ефикасна употреба телефона
Електрични уређаји
Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на
перформансе.
• Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без
изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у
џепу на грудима).
• Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
• Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.
• Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 ºC и 40 ºC.
Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да
доведе до оштећења, квара или чак експлозије.
Безбедност у вожњи
Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у
области у којој возите.
• Немојте држати телефон у руци док возите.
• У потпуности се концентришите на вожњу.
8
•
•
•
•
Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се
јавите на позив.
Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу,
као што је музички уређај и безбедносна опрема.
Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте их
блокирати инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до
неправилног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте
били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.
Спречите оштећење слуха
Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати
музику при високим нивоима јачине звука.
До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима.
Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха.
Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.
• Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете
људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно
што слушате.
НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до
губитка слуха.
9
Стаклени делови
Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може
разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак
ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га
уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга
не замени стакло.
У близини експлозива
Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се
ограничења, правила и прописа.
Средине у којима постоји опасност од експлозија
•
•
•
Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду
аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.
У авиону
Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
• Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
• Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на
земљи.
Деца
Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи
ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.
10
Позиви за помоћ
Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније.
Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о
позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.
Информације о батерији и одржавање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За
разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао
да угрози перформансе батерије.
Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да
максимално продуже време трајања батерије.
Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни
више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали
перформансе.
Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га
користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може
умањити њене перформансе.
Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом
батерије.
Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад
то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем
сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
11
•
•
•
Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би
додатно трошио струју.
Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже,
подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у
додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ LG-D150
усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама
Директиве 1999/5/ЕC. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на
адреси http://www.lg.com/global/declaration
Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
КАКО АЖУРИРАТИ ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОН
Приступите најновијим верзијама фирмвера, новим функцијама
софтвера и побољшањима.
• Ажурирајте паметни телефон без рачунара. Изаберите Центар
> Ажурирање софтвера.
за ажурирање
• Ажурирајте паметни телефон тако што ћете га повезати
са рачунаром. Више информација о коришћењу ове функције
потражите на веб-локацији http://www.lg.com/common/index.jsp
(изаберите земљу и језик).
12
Одлагање вашег старог уређаја
1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати
засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање
отпада које одређује државна или локална управа.
2 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне
негативне последице по околину и здравствено стање људи.
3 Више информација о одлагању старог апарата потражите код
градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој
сте купили уређај.
Одлагање потрошених батерија/акумулатора
1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg),
кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од
0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског
отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је
одредила државна или локална управа.
3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће
потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање
људи и животиња.
4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора
можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у
продавници у којој сте купили уређај.
13
Важна напомена
Прочитајте ово пре него што почнете с
коришћењем телефона!
Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику
сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом
одељку.
1. Меморија телефона
Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем
нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и
избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили
додатну количину меморије.
Да бисте деинсталирали апликације:
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
> Апликације.
Поставке
2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да
деинсталирате и изаберите је.
3 Додирните Деинсталирај, а затим додирните OK да бисте потврдили.
2. Оптимизовање трајања батерије
Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити
функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да
пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.
14
Како да продужите трајање батерије:
• Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и
GPS, искључите их.
• Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за
осветљење екрана.
• Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге
апликације.
• Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
Да бисте проверили ниво напуњености батерије:
• На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
> Основни подаци о телефону > Батерија.
Поставке
На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво
напуњености батерије (проценат напуњености).
Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:
На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби)
> Основни подаци о телефону > Батерија > Употреба
> Поставке
батерије.
Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које
је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико
је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења
батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше
батерију, од највеће потрошње према најмањој.
•
15
3. Пре инсталирања апликација и оперативног
система отвореног кода
УПОЗОРЕЊЕ
Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од
оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја.
Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.
УПОЗОРЕЊЕ
Да бисте заштитили телефон и личне податке, преузимајте апликације
само са поузданих извора, као што је Play Store. Ако поједине
апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до
неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с
телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке
и поставке.
4. Коришћење закључавања екрана
Укључите закључавање екрана како бисте обезбедили телефон и спречили
> картица
неовлашћено коришћење. На почетном екрану додирните
> Закључај екран > Одаберите
Апликације (по потреби) > Поставке
начин закључавања екрана > Ништа, Превлачење, Knock Code, Узорак,
PIN или Лозинка. Ако изаберете Узорак, од вас ће бити затражено да
креирате резервну копију PIN кода као безбедносну меру за случај да
заборавите шаблон за откључавање екрана.
16
Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за
откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали
док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.
УПОЗОРЕЊЕ
Мере предострожности приликом коришћења закључавања
помоћу шаблона.
Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање екрана који
сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете
неисправан шаблон за откључавање екрана. Ако сте искористили свих
5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.
Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање:
< Ако сте заборавили шаблон >
Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели
погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон? у дну екрана.
Затим треба да се пријавите на Google налог или унесете резервну копију PIN
кода коју сте креирали.
Ако нисте пријављени на Google налог на телефону или сте заборавили
резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.
< Ако сте заборавили PIN кôд или лозинку >
Ако сте заборавили PIN кôд или лозинку, потребно је да обавите хардверско
ресетовање.
Опрез: Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке
апликације и сви кориснички подаци.
17
5. Коришћење хардверског ресетовања
(ресетовање на фабричке поставке)
УПОЗОРЕЊЕ
Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке
апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте
заборавити да направите резервну копију свих важних података пре
него што обавите хардверско ресетовање.
1 Искључите телефон.
2 Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и
+ тастер за смањивање јачине звука
.
закључавање
3 Отпустите тастер за укључивање/искључивање и закључавање
када се прикаже логотип компаније LG.
4 Поново притисните тастер за укључивање/искључивање и
у року од 3 секунде.
закључавање
5 Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све
тастере.
6 Помоћу тастера за јачину звука
истакните опцију Да, а
затим притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање
да бисте потврдили.
7 Телефон ће бити ресетован на фабричке вредности.
18
6. Отварање апликација и пребацивање са једне на
другу апликацију
Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном
систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне
апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили
другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се
између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља
и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно
троше ресурсе.
Да бисте зауставили апликације:
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
> Апликације > ИЗВРШАВАЊЕ.
Поставке
2 Додирните жељену апликацију, а затим додирните Стоп да бисте је
зауставили.
7. Пренос музике, фотографија и видео снимака
коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)
1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз
телефон.
2 На екрану телефона појавиће се листа типова USB везе. Додирните опцију
Медиа синхр. (MTP).
3 Изаберите опцију Отвори уређај за приказ датотека. Сада ћете моћи
да прегледате мултимедијалне садржаје са телефона на рачунару и да
пребацујете датотеке.
19
4 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају и обрнуто.
5 Превуците надоле статусну траку и додирните ставку УСБ веза је
успостављена > Напуните телефон.
6 Извуците USB кабл из телефона.
8. Држите телефон усправно
Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује
унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну
телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.
Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте
да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може
негативно утицати на квалитет позива.
9. Ако дође до замрзавања екрана
Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате
да га користите:
Притисните и 10 секунди задржите тастер за напајање/закључавање
да бисте поново покренули телефон.
Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.
20
Основне информације о телефону
Преглед делова телефона
Слушалица
Сензор близине
Тастери за јачину звука
Тастер за почетни
екран
Повратак на почетни
екран из било ког екрана.
Тастер „Назад“
Повратак на претходни екран.
Тастер за укључивање/
искључивање и
закључавање
Укључивање/искључивање
телефона, поновно
покретање, закључавање/
откључавање екрана,
укључивање/искључивање
режима рада у авиону и
мењање типа звона.
Тастер „Мени“
Приказ доступних опција.
НАПОМЕНА: Сензор близине
Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски
искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што
детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век
трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог
на додир током позива.
УПОЗОРЕЊЕ
Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете
оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир.
Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да
изазове неправилан рад сензора.
21
Тастери за јачину звука
• На почетном екрану:
управљање јачином звона.
• Током позива: управљање
јачином звука у слушалици.
• Током репродукције аудио/
видео садржаја: континуално
подешавање јачине звука.
Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање
Прикључак за слушалице
од 3,5 мм
Микрофон
Прикључак за пуњач/
USB прикључак
НАПОМЕНА: Водите рачуна да не поклопите микрофон руком у току
позива.
Задњи поклопац
Батерија
Објектив
фотоапарата
Лежиште за microSD
картицу
Лежиште SIM картице
22
Инсталирање SIM картице и батерије
Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га
припремите за рад.
1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком.
Другом руком подигните задњи поклопац ноктом на палцу као што је
приказано на слици испод.
23
2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да
ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.
3 Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним
контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на
место (2).
24
4 Поравнајте поклопац изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да
легне на место (2).
Пуњење телефона
Прикључак за пуњач/USB прикључак налази се у дну телефона. Један крај USB
кабла прикључите у телефон, а други крај у електричну утичницу.
25
НАПОМЕНА:
• Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би
се побољшао њен животни век.
• Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.
Коришћење меморијске картице
Телефон подржава microSDTM или microSDHCTM меморијске картице чији
је капацитет до 32 GB. Ове меморијскe картицe су посебно направљене за
мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување
великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео
записи и фотографије које се користе на телефону.
Пре уклањања SD картице, искључите је у менију Меморија.
1 Скините задњи поклопац.
2 Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним
контактима окренут према доле.
26
НАПОМЕНА:
• Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење
некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на
картици, као и телефон.
• Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.
Форматирање меморијске картице:
Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је
форматирате да бисте могли да је користите.
НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све
датотеке са ње.
1
2
3
4
5
Додирните
да бисте отворили листу апликација.
Пронађите и додирните ставку Поставке > Меморија.
Додирните Искључи СД картицу.
Додирните Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све.
Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку
Обриши све.
Закључавање и откључавање и екрана
Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски
искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање
екрана и уштедети енергију батерије.
Када више не намеравате да користите телефон, притисните тастер за
да бисте га закључали.
укључивање/искључивање и закључавање
27
Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу
остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите
све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли
непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос
података).
Да бисте поново активирали телефон, притисните тастер за напајање/
. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било
закључавање
ком смеру померите закључани екран да бисте откључали екран. Отвориће се
последњи екран који сте користили.
Knock Code
Можете да откључате екран док је искључен тако што ћете на подешен начин
додирнути одређени део екрана.
Активирање функције Knock Code
1 Притисните
>
> картица Апликације > Поставке > Закључај
екран > Одаберите начин закључавања екрана > Knock Code.
2 Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак избора начина за
откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода
као меру предострожности у случају да заборавите начин за откључавање
екрана.
САВЕТ: двапут додирните екран да бисте га укључили ако функција
Knock Code није активирана.
28
Укључите екран
Можете да једноставно да укључујете/искључујете екран двоструким додиром
екрана.
Да бисте активирали функцију KnockON
1 Притисните
>
> картица Апликације > Поставке > Покрети.
2 Изаберите опцију Екран укљ./искљ..
Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте
закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим
тражила камере) или празну површину почетног екрана.
Напомена: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не
покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити
одмах након што се укључите како би се спречило случајно
укључивање док је телефон у џепу или торби.
Пребацивање између апликација и њихово
затварање
Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему
Android зато што ће покренуте апликације наставити да раде и када отворите
нову апликацију. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили
другу. Можете да користите више истовремено отворених апликација и
да се пребацујете између њих. Оперативни систем Android управља свим
апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да
апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.
29
Пребацивање између апликација
• Додирните и задржите тастер за почетни екран
. Приказаће се
листа недавно коришћених апликација. Додирните апликацију којој желите
да приступите.
• Да бисте уклонили неку од апликација са листе, превуците преглед
апликација налево или надесно.
Да бисте зауставили апликацију или изашли из ње
1 На почетном екрану додирните тастер Мени
, а затим додирните
Системске поставке > Апликације.
2 Додирните неку од картица на врху екрана, изаберите жељену апликацију,
а затим додирните опцију Принудно заустављање (или Стоп) да бисте
зауставили апликацију.
30
Почетни екран
Савети за екран осетљив на додир
Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.
Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на
тастатури на екрану.
Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако
што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа
команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт,
додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни
мени.
Вучење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите
прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете
на почетни екран да бисте их преуредили.
Превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не
правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили
ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се
кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали
различите почетне екране.
Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу
или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице
можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки
додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили степен
зума приликом прегледања слика или на мапама.
Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте
повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док
прегледате слике.
Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се
прилагођава физичком положају уређаја.
31
НАПОМЕНА:
• Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
• Немојте прејако притискати јер је екран осетљив на додир довољно
прецизан да региструје лаган, постојан додир.
• Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки
други тастер.
Почетни екран
Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали
табле почетног екрана. Сваку од ових табли можете прилагодити додавањем
унапред инсталираних и преузетих апликација, виџета и позадина.
Статусна трака
Приказивање информација о статусу телефона,
укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе
обавештења.
Виџет
Виџети су самосталне апликације којима можете
приступити преко екрана са апликацијама, почетног
екрана или проширених почетних екрана. За разлику од
пречице, виџет се приказује као апликација на екрану.
Иконе апликација
Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да
бисте је отворили и користили.
Индикатор локације
Показује које се платно почетног екрана тренутно
приказује.
Област са тастерима за брзи приступ
Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну
почетног екрана.
32
Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Тастери за брзи
приступ омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће
користите само једним додиром.
НАПОМЕНА: Да бисте додали икону по жељи, превуците је на траку
са тастерима за брзи приступ и отпустите је. Да бисте уклонили неку
икону, превуците је са траке са тастерима за брзи приступ.
Прилагођавање почетног екрана
Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати
апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте омиљене
апликације и виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење
телефона.
Додавање ставки на почетни екран:
1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
2 Додирните жељену картицу. Изаберите ставку Апликације или Виџети.
3 Превуците икону жељене апликације до жељене локације и подигните
прст.
Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:
Додирните и задржите икону коју желите да уклоните, а затим је превуците
и отпустите је.
до
•
САВЕТ! Да бисте додали икону апликације на почетни екран са екрана
са апликацијама, додирните и задржите апликацију коју желите да
додате и превуците је до жељеног места.
33
САВЕТ! Коришћење фасцикли
Ради боље организације, можете да обједините више икона апликација
у једну фасциклу. Отпустите једну икону апликације изнад друге
на почетном екрану и биће креирана фасцикла која садржи обе
апликације.
Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану
1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је
отпустите на екран.
појавиће се у горњем десном углу апликације.
Икона за уређивање
2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и
величину иконе.
3 Додирните OK да бисте сачували промену.
Обавештења
Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и
алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа.
На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и
непрочитана обавештења.
Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана.
Иконе непрочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске
иконе, нпр. за Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.
НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од
региона или добављача услуга.
34
Непрочитана обавештења
Системска обавештења
Брза подешавања
Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете
поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана
и још тога. Да бисте приступили Брзим подешавањима, отворите таблу са
обавештењима. Трака са Брзим подешавањима налази се у врху табле са
обавештењима.
Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са
обавештењима
Превуците траку са Брзим подешавањима надесно, па додирните
. Додирните и задржите
поред ставке коју желите да преместите и
превуците је до жељеног места. Додирните поље за потврду поред ставки
које желите да додате у траку са Брзим подешавањима.
НАПОМЕНА: Додирните и задржите жељену икону на траци са Брзим
подешавањима да бисте директно приступили одговарајућем менију
за подешавање.
35
Иконе обавештења на статусној траци
Иконе обавештења појављују се на статусној траци у врху екрана да би
вас обавестиле о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из
календара, статусу уређаја и другим дешавањима.
У табели испод наведене су најчешће иконе.
Икона Опис
36
Икона Опис
Нема сигнала
Батерија пуна
Авио режим
Батерија се пуни
Повезан на Wi-Fi мрежу
Преузимање података
Слушалице
Отпремање података
Позив је у току
Успостављање GPS пријема
Пријем GPS података о
локацији
Пропуштен позив
Подаци се синхронизују
Bluetooth је укључен
Нова Gmail порука
Системско упозорење
Нова Hangouts порука
Аларм је подешен
Нова текстуална или
мултимедијална порука
Нова гласовна пошта
Икона Опис
Икона Опис
Нумера се репродукује
Звук звона је искључен
Телефон је USB каблом
повезан са рачунаром
Укључен је Чувар енергије
НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у
зависности од функција, услуга и апликација које се тренутно користе.
Тастатура на екрану
Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се
аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно
приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите
да унесете текст.
Коришћење тастатуре и унос текста
Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут
додирните да би сва слова била велика.
Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са
симболима.
Додирните да бисте приступили поставкама LG тастатуре.
Додирните да унесете размак.
Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.
Додирните да избришете претходни знак.
37
Унос специјалних знакова
LG тастатура омогућава вам да уносите специјалне знакове (нпр. „á“)
приликом уноса текста.
На пример, да бисте унели „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се не
прикажу додатни знакови. Затим изаберите специјални знак који желите да
унесете.
НАПОМЕНА: Симбол у горњем десном углу тастера означава да су за
тај тастер доступни додатни знаци.
38
Подешавање Google налога
Први пут када отворите Google апликацију на телефону, од вас ће бити
затражено да се пријавите помоћу постојећег Google налога. Ако немате
Google налог, приказаће се упит да га креирате.
Креирање Google налога
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили екран са
апликацијама.
2 Додирните Поставке
> Налози и синхронизација > Додај налог
> Google > Нови да бисте покренули чаробњак за подешавање Gmail
е-поште.
3 Додирните текстуално поље да бисте отворили тастатуру а затим унесите
своје име и корисничко име вашег Google налога. Док уносите текст,
можете да пређете у следеће текстуално поље тако што ћете додирнути
Даље на тастатури.
4 Када унесете име и корисничко име, додирните . Телефон ће
успоставити комуникацију са Google серверима и проверити да ли је то
корисничко име доступно.
5 Унесите, а затим поново унесите своју лозинку. Затим, пратите упутства и
унесите обавезне и опционе информације о налогу. Сачекајте да сервер
креира ваш налог.
39
Пријављивање на Google налог
1 На екрану за подешавање Google налога, додирните Постојећи, унесите
е-адресу и лозинку, а затим додирните .
2 Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и друге Google
услуге.
3 Након подешавања Google налога на телефону, телефон ће аутоматски бити
синхронизован са Google налогом на Интернету (у складу са изабраним
поставкама синхронизације).
Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и Play Store; да
креирате резервне копије поставки на Google серверима и да користите
предности осталих Google услуга на телефону.
40
Повезивање на мреже и уређаје
Wi-Fi
Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони
покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету
преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.
Повезивање на Wi-Fi мреже
Да бисте користили Wi-Fi везу на телефону, потребно је да се повежете на
бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене
и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе
безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте
могли да се повежете на њих.
Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.
НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или искључите
Wi-Fi, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за
коришћење мобилног преноса података.
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
> Wi-Fi.
Поставке
2 Додирните прекидач
да бисте укључили Wi-Fi и покренете претрагу
доступних Wi-Fi мрежа.
•
Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
41
3 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
•
Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки
други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
4 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.
Bluetooth
Bluetooth вам омогућава да делите податке са другим уређајима који
подржавају Bluetooth и да повезујете Bluetooth слушалице.
НАПОМЕНА:
• Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или
злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
• Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који
су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има
препрека, радно растојање може бити смањено.
• Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила
организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим
уређајем.
Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth
уређајем
Неопходно је да пре повезивања упарите телефон са другим уређајем.
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
> Bluetooth.
Поставке
2 Додирните прекидач
да бисте укључили Bluetooth.
42
3 Додирните поље за потврду поред имена вашег телефона да би телефон
био видљив другим Bluetooth уређајима.
4 Приказаће се листа доступних уређаја. Са листе изаберите уређај са којим
желите да се упарите.
5 У зависности од типа уређаја, можда ће бити потребно да унесете исти
кôд на оба уређаја, да потврдите подударност кодова или ће се уређаји
аутоматски упарити.
Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим
уређајем.
НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за
аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кôд, као што је 0000.
Ако други уређај има PIN кôд, од вас ће се тражити да га унесете.
Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе
1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара или
мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или апликације
.
Преузетo
2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.
НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у
зависности од типа података.
3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.
43
Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
> Bluetooth.
Поставке
2 Додирните прекидач
да бисте укључили Bluetooth.
3 Додирните поље за потврду поред имена вашег телефона да би телефон
био видљив другим Bluetooth уређајима.
НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће
> Пауза у
ваш уређај бити видљив, додирните тастер Мени
видљивости.
4 Изаберите Прихвати да бисте потврдили да желите да примите податке са
уређаја.
Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла
Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у
различитим режимима USB везе.
Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције
Медиа синхр. (MTP)
1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз
телефон.
2 На екрану телефона појавиће се листа типова USB везе. Такође, можете
да отворите Системске поставке > PC веза > Одаберите USB метод за
повезивање > Медиа синхр. (MTP).
3 Сада ћете моћи да прегледате мултимедијалне садржаје са телефона на
рачунару и да пребацујете датотеке.
44
Синхронизација са програмом Windows Media Player
Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.
1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран
програм Windows Media Player.
2 Изаберите опцију Медиа синхр. (MTP). Када се успостави веза, на рачунару
ће се појавити искачући прозор.
3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке
датотеке.
4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за
синхронизацију.
6 Покрените синхронизацију.
• Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са
програмом Windows Media Player.
Ставке
Захтев
Оперативни систем
Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window
Media Player
•
Windows Media Player 10 или новији
Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте
верзију 10 или новију.
45
Позиви
Обављање позива
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили бројчаник.
2 Унесите број помоћу бројчаника. Да бисте избрисали једну цифру,
.
додирните
3 Додирните
да бисте обавили позив.
4 Да бисте завршили позив, додирните
.
САВЕТ! Да бисте унели знак „+“, неопходан за успостављање
.
међународних позива, додирните и задржите тастер
Позивање контаката
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили листу контаката.
2 Крећите се кроз листу контаката или додирните поље Претражи контакте,
па унесите име контакта. Можете се кретати и кроз траку са словима са
десне стране екрана.
3 У листи додирните
поред жељеног контакта да бисте обавили позив.
Одговарање на позив и одбијање позива
•
•
46
Превуците
Превуците
у било ком смеру да бисте се јавили на долазни позив.
у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.
САВЕТ! Одбити са поруком
Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је
корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на
састанку.
Подешавање јачине звука у слушалици
Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните
дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.
Обављање другог позива
1 Током првог позива додирните тастер Мени
, додирните Додај позив
и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако
или претражите контакте тако што ћете додирнути
што ћете додирнути
и изабрати контакт који желите да позовете.
2 Додирните
да бисте обавили позив.
3 Први позив ће бити стављен на чекање.
4 Додирните
да бисте успоставили конференцијски позив.
5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните
.
НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.
47
Прегледање евиденције позива
На почетном екрану додирните
и изаберите картицу Евиденције позива
. Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.
САВЕТ!
• Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум,
време и трајање позива.
• Додирните тастер Мени
, а затим додирните Обриши све да
бисте избрисали све снимљене ставке или додирните Избриши да
бисте избрисали појединачне ставке.
Поставке позива
Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања
позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.
1 На почетном екрану додирните
.
2 Додирните тастер Мени
.
3 Додирните Поставке позива и изаберите опције које желите да подесите.
48
Контакти
Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на
вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију
контаката.
Тражење контакта
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили листу контаката.
2 Додирните поље Претражи контакте и унесите име контакта. Можете се
кретати и кроз траку са словима са десне стране екрана.
Додавање новог контакта
1 На почетном екрану додирните
и унесите број новог контакта.
2 Додирните > Нови контакт.
3 Ако новом контакту желите да додате слику, додирните . Изаберите неку
од опција Фотографиши или Одабрати из галерије.
4 Додирните
у врху екрана, па изаберите налог у који желите да додате
контакт.
5 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
6 Додирните Сачувај.
49
Омиљени контакти
Контакте које често позивате можете означити као омиљене.
Додавање контакта у омиљене
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили листу контаката.
2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
3 Додирните звездицу са десне стране имена контакта. Звездица ће постати
жута.
Уклањање контакта са листе омиљених
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили листу контаката.
2 Додирните картицу
, па изаберите контакт да бисте видели детаље.
3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати
сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.
Креирање групе
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили листу контаката.
2 Додирните картицу Групе, а затим додирните тастер Мени
> Нова
група.
3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу
коју сте креирали.
4 Додирните Сачувај да бисте сачували групу.
НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити
изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.
50
Поруке
На овом телефону текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене у један
интуитиван мени који се лако користи.
НАПОМЕНА: LG апликација за поруке треба да буде постављена као
подразумевана апликација за слање SMS порука. У супротном, неке
функције у вези са слањем порука неће бити доступне.
Слање поруке
1 Додирните
на почетном екрану, а затим додирните да бисте
саставили нову поруку.
2 Унесите име или број контакта у поље За. Током уноса имена контакта
приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена.
Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од
једног контакта.
НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку
особу којој пошаљете поруку.
3 Додирните текстуално поље и почните да пишете поруку.
4 Додирните тастер Мени
да бисте приступили опцијама за слање
порука.
САВЕТ! Можете додирнути икону
коју желите да поделите.
да бисте приложили датотеку
51
5 Додирните Поша... да бисте послали поруку.
6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања
додатних порука биће креирана нит с порукама.
•
•
УПОЗОРЕЊЕ
Ограничење од 160 знакова може се разликовати у зависности од
земље, језика и начина кодирања текстуалних порука.
Ако у текстуалну поруку додате слику, видео запис или звучну
датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у мултимедијалну
поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.
Режим приказа
Непрочитане поруке налазе се у врху. Поруке које сте разменили са другима
приказују се у виду нити, хронолошким редоследом, како бисте на практичан
начин могли да прегледате ток разговора.
Мењање поставки за поруке
Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах
можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим
потребама.
• Отворите апликацију Поруке и додирните тастер Мени
> Поставке.
52
Е-пошта
Апликацију Е-пошта можете да користите за читање е-порука са услуга попут
услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3,
IMAP и Exchange.
Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави
неопходне податке о налогу.
Управљање налогом е-поште
Када први пут покренете апликацију Е-пошта, приказаће се чаробњак за
подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.
Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај
пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се
пребацујете између њих.
Додавање новог налога е-поште:
• Отворите апликацију Е-пошта и додирните тастер Мени
Додај налог.
> Поставке >
Промена поставки налога е-поште:
Отворите апликацију Е-пошта и додирните тастер Мени
> Поставке.
Затим додирните Опште поставке да бисте подесили поставке за све
налоге или додирните неки од налога да бисте подесили поставке само за
тај налог.
•
Брисање налога е-поште:
Отворите апликацију Е-пошта, додирните тастер Мени
> Поставке >
> Уклони налог > додирните налог > Уклони > Да.
тастер Мени
•
53
Рад с фасциклама налога
Отворите апликацију Е-пошта и додирните тастер Мени
> Фасцикле.
Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато
и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге,
можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.
Састављање и слање е-поште
Састављање и слање поруке
1 Док сте у апликацији Е-пошта, додирните
.
2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам
понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и
зарезом.
3 Додирните поље Cc/Bcc да бисте унели примаоце копије. Додирните
да
бисте приложили датотеке (по потреби).
4 Додирните поље за поруку и унесите текст.
5 Додирните
да бисте послали е-поруку.
Ако нисте повезани на мрежу, на пример ако користите режим рада у
авиону, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче
док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању,
фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.
САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете
обавештени звучним сигналом или вибрацијом (у зависности од
поставки звука и вибрације).
54
Мултимедија
Камера
Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните Камера
почетном екрану.
на
Упознавање са тражилом
Поставке – додирните да бисте отворили мени Поставке.
Видео режим – додирните да бисте прешли у видео режим.
Сними – обавља фотографисање.
Галерија – додирните да бисте прегледали последњу снимљену
фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар
режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.
НАПОМЕНА: Капацитет меморије може се разликовати у зависности
од подешених поставки фотоапарата.
55
Употреба напредних поставки
На екрану тражила додирните
да бисте отворили напредне поставке.
Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете
.
жељену опцију, додирните тастер Назад
Омогућава вам да фотографишете коришћењем гласовне команде.
Изговорите Cheese, Smile, Whisky, Кимчи или LG да бисте
фотографисали.
Дефинисање количине сунчеве светлости која ће доспети у слику и
управљање њом.
Можете изабрати величину слике.
ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је
ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у
условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
Побољшава баланс беле у различитим условима осветљења.
Примењује ефекте боје на фотографије.
Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за
снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви
нађете на фотографији.
Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на
локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и
означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене
фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да
видите слике означене на мапи.
Избор звука окидача.
56
Изаберите која ће се функција извршавати када притиснете тастере
за јачину звука. Доступне су функције Сними и Зумирање.
Изаберите локацију на којој желите да сачувате слике.
Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека
функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.
Враћање свих поставки фотоапарата на подразумеване вредности.
САВЕТ!
• Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на
подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја,
тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања
следеће фотографије.
• Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате
елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се
фотографија уживо мења иза менија Поставке.
Брзо фотографисање
1 Отворите апликацију Камера.
2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који
желите да фотографишете.
3 Додирните да бисте снимили фотографију.
Након снимања фотографије
Додирните преглед фотографије у дну екрана да бисте видели последњу
фотографију коју сте снимили. Фотографију можете видети у апликацији
Галерија.
57
Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили
преко друштвених мрежа.
Додирните да бисте обрисали фотографију.
САВЕТ! Ако сте на телефону подесили налог друштвене мреже, слику
можете да поделите на тој локацији.
НАПОМЕНА: Преузимање мултимедијалних порука док се налазите у
ромингу може бити додатно наплаћено.
Додирните тастер Мени
да бисте отворили следеће напредне опције.
Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као
Фотограгија контакта, Позадина почетног екрана, Позадина за закључан
екран или Позадина.
Помери – додирните да бисте преместили фотографију у други албум.
Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је
у другом албуму.
Копирај клип у треј – додирните да бисте копирали фотографију и сачували
је у треју за клипове.
Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.
Ротирај налево/надесно – додирните да бисте ротирали слику налево или
надесно.
Исеци – додирните да бисте исекли фотографију.
Уреди – додирните да бисте уредили фотографију.
58
Слајдшоу – приказивање свих фотографија у виду пројекције слајдова.
Додај локацију – фотографији можете да додате информације о локацији.
Детаљи – приказивање информација о фотографији.
Прегледање сачуваних фотографија
Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата. Само
додирните преглед слике у дну екрана и приказаће се ваша галерија.
• Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
• Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите
на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да
смањите зум).
Видео камера
Да бисте отворили камеру, додирните апликацију Камера
на почетном
екрану, а затим додирните да бисте прешли у видео режим.
Упознавање са тражилом
59
Поставке – додирните да бисте отворили мени Поставке.
Видео режим – додирните да бисте прешли у режим фотоапарата.
Сними – покреће снимање.
Галерија – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео
запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео
режима прегледали сачуване видео записе.
НАПОМЕНА: У току снимања видео записа, ставите два прста на екран
и приближите их да бисте користили функцију зумирања.
Употреба напредних поставки
На екрану тражила додирните
да бисте отворили напредне поставке. Када
.
изаберете жељену опцију, додирните тастер Назад
Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа
који снимате.
Дефинисање количине сунчеве светлости која ће доспети у видео
запис и управљање њом.
Побољшава баланс беле у различитим условима осветљења.
Изаберите нијансу боје коју желите да користите за видео запис.
Активирајте да бисте користили услуге засноване на локацији на
телефону у сврхе гео-означавања.
НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS
функција активирана или сте повезани на мрежу.
Изаберите која ће се функција извршавати када притиснете тастере
за јачину звука. Доступне су функције Сними и Зумирање.
60
Изаберите локацију на којој желите да сачувате видео записе.
Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека
функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.
Враћање свих поставки камере на подразумеване поставке.
Снимање видео записа на брзину
1 Отворите апликацију Камера и додирните дугме Видео режим .
2 Тражило камере појавиће се на екрану.
3 Држите телефон и усмерите објектив према објекту који желите да
снимите.
4 Додирните једном да бисте започели снимање.
5 Појавиће се тајмер који приказује дужину видео записа.
6 Додирните
да бисте зауставили снимање.
Након снимања видео записа
Додирните преглед слике у дну екрана да бисте видели последњи видео
запис.
Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили
преко друштвених мрежа.
Додирните да бисте обрисали видео запис.
61
Гледање сачуваних видео записа
1 На тражилу додирните преглед слике у дну екрана.
2 На екрану ће се отворити галерија.
3 Додирните видео запис да бисте га аутоматски репродуковали.
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа
За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите
тастере за јачину звука на левој страни телефона.
Галерија
Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у интерној или екстерној
меморији за лакши приступ мултимедијалним датотекама. Помоћу ове
апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и
видео записи.
• На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Галерија
НАПОМЕНА:
• Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера
који је инсталиран на уређају.
• Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности
од тога како су кодиране.
62
Приказивање слика
Отворите галерију да бисте видели доступне албуме. Када нека друга
апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира
фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако
снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите
фасциклу да бисте је отворили.
Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену
слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или
надесно да бисте видели следећу или претходну слику.
Повећавање и смањивање зума
Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за
слику:
• Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
• Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали.
Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се
вратили у нормалан приказ.
Репродуковање видео записа
У режиму прегледа, видео записи означени су иконом
.
запис који желите да гледате и додирните
. Изаберите видео
НАПОМЕНА:
• Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на
уређају.
• Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до
грешке приликом отварања датотека.
63
Уређивање фотографија/видео записа
Док се фотографија/видео запис приказује, додирните тастер Мени
употребите напредне опције за уређивање.
и
Брисање слика
Употребите неки од следећих начина:
• У оквиру албума додирните
, изаберите фотографије/видео записе тако
што ћете их додирнути, а затим додирните Избриши.
• Док се фотографија/видео запис приказује, додирните
.
Постављање фотографије као позадине
Док се фотографија приказује, додирните тастер Мени
, па изаберите
Поставите слику као да бисте је поставили као позадину почетног или
закључаног екрана.
Видео записи
Овај телефон има видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене
видео записе.
Репродукција видео записа
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Видео записи
2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.
64
Додирните да бисте паузирали/наставили
репродукцију видео записа.
Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
Додирните да бисте подесили јачину звука видео
записа.
Додирните да бисте променили однос ширине и
висине екрана видео записа.
Додирните да бисте снимили слику током снимања
видео записа.
Додирните да бисте закључали/откључали екран
видео записа.
65
Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите
тастере за јачину звука на левој страни телефона.
Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције
Дели, Избриши и Детаљи.
НАПОМЕНА: У току репродукције видео записа, превуците леву
страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили осветљеност.
Превуците десну страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили
јачину звука.
Музика
Телефон поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате своје
омиљене нумере. Да бисте приступили музичком плејеру, на почетном екрану
> картица Апликације (по потреби) > Музика
.
додирните
Репродукција нумере
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Музика
2 Додирните картицу Нумере.
3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.
66
Додирните да бисте пронашли нумеру на локацији YouTube.
Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
Додирните да бисте додали нумеру на листу омиљених
нумера.
Додирните да бисте подесили режим измешане
репродукције.
Додирните да бисте подесили режим понављања.
Додирните да бисте подесили јачину музике.
Додирните да бисте се вратили на почетак нумере.
Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
Додирните и задржите да бисте премотавали уназад у
корацима од 3 секунде.
67
Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију.
Додирните да бисте прешли на следећу нумеру са албума
или на листи нумера. Додирните и задржите да бисте
премотавали унапред у корацима од 3 секунде.
Додирните да бисте отворили библиотеку.
За мењање јачине звука током репродукције користите тастере за јачину
звука на левој страни телефона.
Додирните и задржите било коју нумеру на листи да бисте приступили
следећим опцијама: Покрени, Додај у листу за репродукцију, Дели,
Постави као звук звона, Избриши, Детаљи и Претражи.
НАПОМЕНА:
Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на
уређају.
• Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до
грешке приликом отварања датотека.
• Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним
споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога
може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за
репродукцију или за копирање музике.
У неким државама законом је забрањено копирање материјала
који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што
преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи
који се тичу коришћења таквог материјала.
68
ФМ радио
Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје омиљене
станице могли да слушате у покрету.
НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио.
Прикључите их у прикључак за слушалице.
Претраживање станица
Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или
аутоматски. Оне се затим чувају под одређеним бројем канала.
Аутоматско тражење станица
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације > ФМ радио.
2 Додирните
, а затим изаберите Скенирај.
3 Током аутоматског скенирања додирните дугме Откажи ако желите
да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре
заустављања скенирања.
НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу точкића на екрану.
НАПОМЕНА: Да бисте побољшали пријем радио-сигнала, развијте кабл слушалица
који служи као радио-антена.
Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио-сигнала, пријем
ће можда бити лош.
69
Услужни програми
Аларм/Сат
Подешавање аларма
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
>
.
Аларм/Сат
2 Унесите жељено време за аларм.
3 Подесите опције Понови, Дужина одлагања, Вибрација, Звук аларма,
Јачина звука аларма, Ауто-покретање апликације, Закључавање
слагалицом и Белешка.
4 Додирните Сачувај да бисте сачували аларм.
НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма, додирните тастер
на екрану са листом аларма и изаберите Поставке.
Мени
Подешавање светског сата
На картици Светски сат можете да подесите листу градова која вам омогућава
да једним погледом видите тренутно време у различитим временским зонама.
1 Отворите апликацију Аларм/Сат, а затим изаберите картицу Светски сат
.
2 Додирните икону Нови град
(у дну екрана), претражите доступне
градове, па додирните жељени град.
70
Употреба калкулатора
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Калкулатор
2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију ( ,
,
), а затим додирните
.
или
НАПОМЕНА: За сложенија израчунавања додирните тастер Мени
, изаберите Научни калкулатор, па изаберите жељене функције.
НАПОМЕНА: Да бисте видели претходна израчунавања, додирните
, па изаберите Историјат рачунања.
тастер Мени
Додавање догађаја у календар
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Календар
2 Додирните
и изаберите опцију Дан, Седмица, Месец, Година или
Дневни ред да бисте променили приказ календара.
3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
4 Додирните поље Име догађаја, а затим унесите име догађаја.
5 Додирните поље Локација и унесите локацију. Проверите датум, а затим
унесите време почетка и завршетка догађаја.
6 Ако желите да додате белешку догађају, додирните поље Опис и унесите
детаље.
71
7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите ПОНОВИ, а затим по потреби
подесите опцију ПОДСЕТНИЦИ.
8 Додирните Сачувај да бисте сачували догађај у календару.
Снимање гласа
Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или
друге аудио датотеке.
Снимање звука или гласа
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Снимање гласа
2 Додирните
да бисте започели снимање.
3 Додирните
да бисте прекинули снимање.
4 Додирните
да бисте преслушали снимак.
НАПОМЕНА: Додирните
да бисте приступили листи снимака.
Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може
се разликовати од стварног времена снимања.
Слање гласовних записа
1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете
.
додирнути
2 Изаберите неки од доступних начина дељења.
72
Икона режима за
снимање
Додирните да бисте
променили режим
снимања.
Дугме за снимање
Додирните да бисте
снимили гласовну
белешку.
Дугме за приказ
листе
Додирните да
бисте видели листу
снимака.
ThinkFree Viewer
ThinkFree Viewer је професионално мобилно решење за Office које омогућава
практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном
уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите,
где год да се налазите.
• На почетном екрану додирните
> картица Апликације > ThinkFree
Viewer.
Приказивање датотека
Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар
типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF
датотеке. Приликом отварања докумената у апликацији ThinkFree Viewer,
објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.
73
Google+
Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко
друштвене мреже компаније Google.
• На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Google+
НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од
вашег региона или добављача услуга.
Hangouts
Апликација Hangouts омогућава вам да ћаскате са пријатељима у реалном
времену помоћу текстуалних порука.
Отварање апликације Hangouts
• На почетном екрану додирните тастер Апликације
Одјављивање са услуге Hangouts
На листи за ћаскање додирните тастер Мени
Изаберите свој Google налог > Одјави мe.
•
> Hangouts
.
> Подешaвaњa >
Ћаскање са пријатељима
1 На почетном екрану додирните тастер Апликације
> Hangouts .
2 Додирните да бисте видели листу контаката. Она обухвата све Google
налоге које сте додали.
3 Додирните пријатеља са којим желите да ћаскате, а затим унесите поруку.
4 Додирните Пошаљи
.
74
Режим за госта
Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе
одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта. Када
позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се
приказују.
Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.
НАПОМЕНА: Да бисте користили Режим за госта, потребно је да
претходно подесите закључавање помоћу шаблона.
1 Додирните
> картица Апликације (по потреби) > Поставке > Режим
за госта.
2 Додирните прекидач Режим за госта да бисте омогућили овај режим.
Глacoвнa претрага
Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Глacoвнa претрага
2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука
Говорим ca дa. Изаберите једну од понуђених кључних речи.
НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од
вашег региона или добављача услуга.
75
Преузетo
Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу
апликација.
• На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Преузетo
QuickMemo
Функција QuickMemo омогућава креирање бележака и прављење снимака
екрана. Помоћу функције QuickMemo можете практично и ефикасно креирати
белешке током позива уз помоћ снимљене слике или на тренутном екрану
телефона.
1 Да бисте приступили функцији
QuickMemo, притисните оба тастера за
јачину звука у трајању од једне секунде
на екрану чију слику желите да снимите.
ИЛИ
76
ИЛИ
Превуците надоле статусну траку
на траци Брза
и додирните
подешавања.
2 Креирајте белешку помоћу опција на
траци са алаткама.
3 Додирните у менију Уреди да бисте
сачували белешку у албуму QuickMemo
унутар апликације Галерија.
НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију
QuickMemo. Немојте користити нокат.
Коришћење опција функције QuickMemo
Приликом коришћења функције QuickMemo доступне су следеће опције.
Можете да изаберете позадину.
Опозивање или понављање претходних радњи.
Избор типа оловке, боје оловке и алатке за исецање.
Обришите белешку коју сте креирали.
Додирните да бисте послали белешку другима или га поделили
преко друштвених мрежа.
Чува белешку у Галерија.
Приказ сачуване QuickMemo белешке
Отворите апликацију Галерија и изаберите албум QuickMemo.
77
LG SmartWorld
LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација,
позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност
да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.
Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld
1 Додирните
> картица Апликације > додирните икону
да бисте
приступили услузи LG SmartWorld.
2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако
се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у
услузи LG SmartWorld.
3 Преузмите жељене садржаје.
НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?
1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.
lgworld.com) и изаберите своју земљу.
2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .
Како се користи услуга LG SmartWorld
• Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.
Претражујте садржај.
Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“,
„Забава“ итд.).
• Помоћу једноставне дугмади Мени брзо пронађите оно што желите.
Поставке – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).
Пријава – подешавање ID-а и лозинке.
78
• Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о
садржају))
НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим
државама.
79
Веб
Интернет
Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Интернет вам
омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве
и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта
год да вас занима.
НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја
наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података
проверите код оператера мобилне телефоније.
На почетном екрану додирните
.
Интернет
> картица Апликације (по потреби) >
Коришћење траке с алаткама за Веб
Додирните и задржите траку с алаткама за веб и превуците је прстом нагоре
да бисте је отворили.
Додирните да се вратите на претходну страницу.
Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили
после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава
, које вас води на претходну
када додирнете тастер Назад
страницу.
Додирните да пређете на почетну страницу.
Додирните да бисте додали нови прозор.
Додирните да бисте приступили обележивачима.
80
Приказивање веб-страница
Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните
тастатури.
на
Отварање странице
Да бисте отворили нову страницу, додирните
> .
,
Да бисте прешли на другу, већ отворену веб-страницу, додирните
превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.
Претраживање веба гласом
Додирните поље адресе, додирните
једну од понуђених кључних речи.
, изговорите кључну реч, па изаберите
НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од
вашег региона или добављача услуга.
Обележивачи
Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните тастер Мени
>
Додај у ознаке > OK.
и изаберите
Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните
жељену страницу.
Претходно
Да бисте отворили неку веб-страницу са листе недавно посећених веб> Претходно. Да бисте избрисали
страница, додирните картицу
> Обриши сву
претходно посећене странице, додирните тастер Мени
историју.
81
Chrome
Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.
> картица Апликације (по потреби) >
На почетном екрану додирните
.
Chrome
Приказивање веб-страница
Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице или критеријуме
на тастатури.
претраге и додирните
Отварање странице
Да бисте прешли на нову страницу, додирните
> + Нова карт..
,
Да бисте прешли на другу, већ отворену веб-страницу, додирните
превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.
Претраживање веба гласом
Додирните поље адресе, додирните
једну од понуђених кључних речи.
, изговорите кључну реч, па изаберите
НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од
вашег региона или добављача услуга.
Синхронизовање с другим уређајима
Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом
Chrome на другим уређајима када сте пријављени с истим Google налогом.
Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните
> Други уређаји. Изаберите веб-страницу коју желите да
тастер Мени
отворите.
82
Додавање и приказ обележивача
Да бисте додали обележиваче, додирните тастер Мени
>
.
Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните тастер Мени >
Обележивачи и изаберите жељену страницу.
83
Поставке
Приступ менију Поставке
1 На почетном екрану додирните
> картица Апликације (по потреби) >
.
Поставке
ИЛИ
> Системске поставке.
На почетном екрану додирните тастер Мени
2 Изаберите категорију поставки и подесите жељене опције.
БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ
< Wi-Fi >
Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.
САВЕТ! Како прибавити MAC адресу
Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC
филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу
телефона.
MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: отворите поставке за
> Напредно Wi-Fi > MAC адреса.
Wi-Fi и додирните тастер Мени
< Bluetooth >
Укључите или искључите функције Bluetooth бежичне везе.
< Пренос података >
Приказује податке о преносу података и омогућава вам да подесите
ограничење преноса података преко мобилне мреже.
84
< Позив >
Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у мрежи.
ОДЛАЗНИ ПОЗИВ
Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева
који се могу позвати са телефона. Биће вам потребан PIN2 кôд који ћете
добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само
бројеве који се налазе на утврђеној листи.
ДОЛАЗНИ ПОЗИВ
Искачуће обавештење о долазном говорном позиву – ако изаберете
ову функцију, искачуће обавештење о долазном говорном позиву ће се
приказати када је апликација у употреби.
Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију
одбијања позива. Изаберите Режим за одбијање позива или Одбијте
позиве од.
Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете
брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер
се налазите на састанку.
Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне
позиве.
Да се јавите на позив притисните дугме "Почетна" – oмогућава вам да
притиском на дугме Почетна одговорите на долазни позив.
Прослеђивање позива – oдаберите да ли желите да преусмеравате све
позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте
недоступни.
Аутом. одговор – омогућавање или онемогућавање функције Аутоматски
одговор у хендсфри режиму.
85
ОДЛАЗНИ ПОЗИВ
Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.
ЗАВРШИ ПОЗИВ
Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у
контакте након позива.
Укљ./искљ. тастер прекида позив – потврдите избор да бисте могли
да прекидате гласовне позиве притиском на дугме за укључивање/
искључивање и закључавање.
ОСТАЛО
Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних
позива.
Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције
Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.
Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће
поставке:
ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током
одлазног позива.
Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас
обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).
< Тетеринг и мреже >
ТЕТЕРИНГ
Wi-Fi hotspot – омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi
везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.
Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите
везу са Интернетом или не.
86
Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције
Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.
МРЕЖА
Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће
онемогућене.
Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу,
мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.
Предодреди SMS апликацију – омогућава вам да изаберете
подразумевану апликацију за размену порука.
VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте
претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN
мрежа.
УРЕЂАЈ
< Звук >
ЗВУЧНИ ПРОФИЛИ
Звучни профили – подесите звучне профиле на Звук, Само вибрација
или Без звука.
Јачине звука – подешавање јачине звука за следеће функције: Мелодија
звона, Обавештења, Додир пов.инфо. и систем и Музика, видео, игре и
други медији.
Режим за тишину – подешавање распореда за активирање нечујног
звучног профила. Биће искључени сви звукови осим аларма и
мултимедијалних садржаја, а поновљени позиви или позиви од одређених
контаката биће дозвољени.
87
МЕЛОДИЈЕ ЗВОНА И ВИБРАЦИЈА
Мелодија звона телефона – омогућава избор мелодије звона за долазне
позиве.
Вибрација долазећег позива – омогућава избор вибрације за долазне
позиве.
Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.
СИСТЕМ
Говорна обавештења – телефон ће аутоматски читати обавештења о
долазним позивима и порукама.
Звук обавештења – омогућава избор звука за обавештења.
Додир пов.инфо. и систем – подешавање системских повратних
информација приликом додира за следеће ставке: Бројчаник за тонско
бирање, Звукови додира, Звуци при закључавању екрана и Вибрација
на додир.
< Екран >
ЕКРАН
Осветљеност – подешавање осветљености екрана. Изаберите опцију
Ноћно осветљење да би осветљеност аутоматски била подешена на 0% од
00:00 ~ 06:00.
Истек екрана – подешавање временског периода пре искључивања
екрана.
Ефекти на искљученом екрану – подешавање ефекта који се приказује
приликом искључивања екрана.
Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон
мењао оријентацију екрана приликом ротације.
Сањарење – изаберите чувар екрана који ће се приказивати док је
телефон прикључен на базу и/или се пуни.
88
ФОНТ
Тип фонта – промените врсту фонта на екрану.
Величина фонта – промените величину фонта на екрану.
< Почетни екран >
Одаберите почетну – подешавање стила почетног екрана. Изаберите
EasyHome да би утисак при раду подсећао на коришћење старијих модела
телефона.
ЕКРАН
Тема – подешава тему екрана уређаја.
Позадина – подешава позадину која ће се користити на почетном екрану.
Можете је изабрати из фасцикле Галерија, Активне позадине, Слике или
Галерија позадина.
Ефекти екрана – подешава ефекат који се приказује када мењате екране
превлачењем прста. Изаберите неку од следећих опција: Основни, Ефекат
поветарца, Хармоника, Панорама, Ефекат карусела, Слој и Домино.
Омогућите петљу почетног екрана – означите да бисте омогућили
непрекидно кретање кроз почетне екране, чиме се елиминише потреба да
се крећете у супротном смеру када дођете до једног краја.
Само усправни приказ – означите да би се почетни екран увек
приказивао усправно.
ПОДАЦИ
Почетна рез.копија & враћање – креирање резервних копија и враћање
конфигурације апликација, виџета и теме.
САВЕТИ
Помоћ – приказивање корисних савета за почетни екран.
89
< Закључај екран >
БЕЗБЕДНОСТ ЕКРАНА
Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања
екрана да бисте осигурали телефон. Подесите неку од следећих опција:
Ништа, Превлачење, Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка.
Позадина – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли Галерија
или Галерија позадина.
Пречице – прилагођавање пречица на закључаном екрану.
Контакт информација за изгубљен телефон – приказивање информација
о власнику на закључаном екрану за случај да изгубите телефон.
ВРЕМЕ ЗАКЉУЧАВАЊА
Време закључавања – подешавање времена за закључавање након
искључивања екрана.
Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава
када се притисне тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
< Покрети >
УКЉУЧИТЕ ЕКРАН
Екран укљ./искљ. – потврдите избор да бисте омогућили укључивање и
искључивање екрана помоћу функције KnockON. Двапут брзо додирните
средину екрана да бисте га укључили. Двапут додирните статусну траку,
празну површину почетног екрана или закључан екран да бисте искључили
екран. За најбоље резултате, немојте померати телефон док користите
функцију KnockON.
ОДГОВОРИТЕ НА ДОЛАЗЕЋИ ПОЗИВ
Утишај долазеће позиве – окрените уређај да бисте искључили звук
долазног позива.
90
ОСТАЛО
Одложи или угаси аларм – окрените уређај да бисте одложили или
искључили аларм.
Паузирати видео – окрените уређај да бисте паузирали репродукцију
видео записа.
Помоћ – додирните да бисте видели информације о коришћењу функција
покрета на уређају.
СЕНЗОР
Калибрација сензора за покрет – побољшајте тачност нагиба и брзину
сензора.
< Меморија >
ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.
СД КАРТИЦА – омогућава проверу укупног доступног простора на SD
картици. Додирните Искључи СД картицу ради безбедног уклањања. Ако
SD картица није прикључена, додирните Прикључи SD картицу. Изаберите
опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.
< Батерија >
ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ
Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије,
заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије. Додирните
икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба
батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом
екрану се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију.
Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.
Проценат батерије у статусној линији – потврдите избор да би се
проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред
иконе батерије.
91
Чувар енергије
Чувар енергије – додирните прекидач
искључили ову функцију.
да бисте укључили или
УКЉУЧИТЕ ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ
Укључите чувар енергије – подесите да се функција Чувар енергије
укључује када напуњеност батерије стигне до одређеног нивоа.
Изаберите неку од следећих опција: Одмах, 10% батерије, 20%
батерије, 30% батерије или 50% батерије.
СТАВКЕ ЗА УШТЕДУ БАТЕРИЈЕ
АутоСинхр. – искључује функцију Аутоматска синхронизација.
Wi-Fi – искључује Wi-Fi везу ако се не користи пренос података.
Bluetooth – искључује Bluetooth ако није успостављена веза са другим
уређајем.
Вибрација на додир – искључује одзив додира.
Осветљеност – подешавање осветљености.
Истек екрана – подешавање времена до искључивања екрана.
Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функцију
Чувар енергије.
< Апликације >
У менију Апликације можете да прикажете детаље о апликацијама које су
инсталиране на телефону, управљате њиховим подацима и заустављате
апликације.
Превуците прстом налево или надесно да бисте изабрали једну од три
картице у врху екрана и приказали детаљне информације о следећим
категоријама апликација: ПРЕУЗЕТО, ИЗВРШАВАЊЕ и СВЕ.
92
Додирните жељену апликацију да бисте приказали више информација, а ако
желите да је зауставите, притисните Стоп (или Принудно заустављање), а
затим OK.
ЛИЧНО
< Налози и синхронизација >
Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на
то да ли их активно користите. Ако опозовете избор поставке Аутоматски
синх. податке, можете да продужите трајање батерије и смањите (али не и
елиминишете) проток података.
< Режим за госта >
Користите Режим за госта када дајете телефон на коришћење другој особи.
Моћи ће да користе само апликације које сте претходно изабрали. Након што
подесите ову функцију, моћи ћете лако да пребаците телефон у Режим за госта
тако што ћете на закључаном екрану нацртати подешени шаблон за госта,
који се разликује од вашег уобичајеног шаблона за откључавање. За више
информација, додирните Помоћ.
НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите Режим за госта, потребно
је да функцију Закључај екран подесите на закључавање помоћу
шаблона. Гости ће моћи да користе и апликације које нису претходно
изабране, али су повезане са изабраним апликацијама.
93
< Локација >
Режим
Висока прецизност – локација се процењује на основу GPS сигнала, Wi-Fi и
мобилних мрежа.
Чување батерије – локација се процењује на основу Wi-Fi и мобилних
мрежа.
Само сензори уређаја – локација се процењује на основу GPS сигнала.
СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ
Приказивање апликација које су недавно захтевале информације о локацији.
УСЛУГА ЛОЦИРАЊА
Приказивање поставки локације Google налога.
< Сигурност >
ШИФРОВАЊЕ
Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете телефон како бисте
га обезбедили. Након шифровања, приликом сваког укључивања биће
потребно да унесете PIN или лозинку.
Шифрујте SD картицу – омогућава вам да шифрујете податке на SD
картици како бисте их обезбедили. Након шифровања, нећете моћи да
користите картицу на другим уређајима. Подаци који буду креирани или
ажурирани након што онемогућите шифровање неће бити шифровани, али
ће подаци који су већ шифровани остати шифровани.
ЗАКЉУЧАВАЊЕ СИМ КАРТИЦЕ
Подешавање закључавања СИМ картице – омогућава вам да подесите
закључавање SIM картице или промените њен PIN кôд.
94
ЛОЗИНКЕ
Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене
лозинке док је уносите.
УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈЕМ
Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате
администраторе телефона.
Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација
које не потичу с локације Play Store.
Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које
могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације
таквих апликација.
МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА
Врста меморија – прикажи врсту меморије.
Акредитиви којима се верује – приказује CA цертификате којима се
верује.
Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних
цертификата.
Обриши акредитације – брише све цертификате.
< Језик и унос >
Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ
текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи
које сте додали у речник.
95
< Резервна копија и ресет >
РЕЗЕРВНА КОПИЈА И ВРАЋАЊЕ
Направи резервну копију мојих података – креирајте резервну
копију података апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google
серверима.
Рез.копија налога – подесите налог на којем желите да креирате резервну
копију података.
Аутоматско враћање – вратите резервне копије поставки и података
приликом поновне инсталације апликација.
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки
на подразумеване фабричке вредности и брисање свих података.
СИСТЕМ
< Датум и време >
Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће се
приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање
сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са
мобилне мреже.
< Приступачност >
Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за
приступачност ако сте их инсталирали на телефону.
96
< PC веза >
УСБ ВЕЗА
Одаберите USB метод за повезивање – подешавање подразумеваног
режима који ће се користити приликом повезивања телефона са
рачунаром помоћу USB кабла. Изаберите Напуните телефон, Медиа
синхр. (MTP),Веза са Интернетом преко телефона, LG софтвер и
Пошаљи слике (PTP).
Поставите питање након спајања – означите да бисте изабрали тип USB
везе када повежете телефон са рачунаром.
Помоћ – приказује информације о поставкама везе.
LG СОФТВЕР
PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi
везом. Имајте у виду да програм LG PC Suite мора бити повезан на Wi-Fi
мрежу.
Помоћ – помоћ за LG софтвер.
< Штампање >
Oмогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице
које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту
Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.
< Основни подаци о телефону >
Овај мени служи за управљање исправкама софтвера и приказивање разних
информација о вашем уређају.
Назив телефона – можете да промените назив телефона. Назив телефона
користиће се за функције Bluetooth, Wi-Fi Direct итд.
97
Центар за ажурирање – проверавање да ли постоје исправке за апликације
и софтвер компаније LG Electronics.
Мрежа – омогућава да прикажете мрежу, врсту мреже и јачину, стање услуге,
статус роминга, стање мобилне мреже и IP адресу.
Статус – омогућава да прикажете свој број телефона, MIN, PRL верзију, ESN,
MEID HEX, MEID DEC.
Батерија – омогућава да прикажете информације о статусу, нивоу и употреби
батерије.
Информација о хардверу – омогућава да прикажете број модела, време
рада, Wi-Fi MAC адресу и Bluetooth адресу.
Информација о софтверу – омогућава да прикажете верзију оперативног
система Android, верзију основне фреквенције, верзију језгра, број верзије и
верзију софтвера.
Законске информације – омогућава да прикажете уговор о коришћењу LG
апликација, лиценце за софтвер отвореног кода и законске информације које
се односе на Google.
98
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)
„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете
уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања,
моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.
Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...
• управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима,
сликама) и да их репродукујете на рачунару.
• шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
• синхронизујете податке (распореде, контакте, обележиваче) између уређаја
и рачунара.
• правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
• ажурирате програме на уређају.
• правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
• репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
• Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају.
НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о
томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.
Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“
Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације
компаније LG.
1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
2 Идите на Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни
телефони > Изаберите модел
или
идите на Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел.
99
3 Кликните на СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ у одељку ПРИРУЧНИЦИ
И ПРЕУЗИМАЊА, па кликните на ПРЕУЗИМАЊЕ да бисте преузели
програм за рачунар „LG PC Suite“.
Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“
ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
• Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
• Меморија: капацитета 512 MB или већег
• Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
• Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У
зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно
више простора на чврстом диску.)
• Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media
Player 10 или новији
•
НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB
Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за
повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски
приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.
Синхронизација уређаја са рачунаром
Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу
рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте,
распореде и обележиваче.
У наставку се налази поступак:
1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
2 Појавиће се опција Одаберите USB метод за повезивање, а затим
изаберите LG софтвер.
100
3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из
категорије на левој страни екрана.
4 Кликните на Личне информације да бисте изабрали.
5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните
на дугме Синхронизација.
НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са
рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC
Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како
да инсталирате LG PC Suite.
Премештање контаката са старог уређаја на нови
1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи
програм за синхронизацију с рачунаром.
2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените
програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
3 У менију на врху изаберите Уређај > Увези на уређај > Увези контакте.
4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
5 У искачућем прозору кликните на Изабери датотеку и појавиће се програм
Windows Explorer.
6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите
да увезете и кликните на Отвори.
7 Кликните на OK.
8 Појавиће се искачући прозор Мапирање поља за повезивање контаката у
уређају и података о новим контактима.
9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и
контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG
PC Suite.
10 Кликните на OK.
101
Ажурирање софтвера за телефон
Ажурирање софтвера за телефон
Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета
Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији
http://www.lg.com/common/index.jsp (изаберите земљу и језик).
Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију
верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће
бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за
ваш уређај.
Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну
пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно
проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите
пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да
оштети мобилни телефон.
НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом
нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене
моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све
моделе телефона.
Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже
(ОТА)
Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију
верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција
ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера
за ваш уређај.
102
Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:
Поставке > Основни подаци о телефону > Картица „Уобичајено“ > Центар
за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.
НАПОМЕНА: Лични подаци у интерној меморији телефона – што
обухвата информације о Google налогу и свим осталим налозима,
податке о систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете
апликације и DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса
ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG
препоручује да направите резервну копију личних података пре
него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима
одговорност за губитак личних података.
НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.
103
Више информација о овом корисничком приручнику
Више информација о овом корисничком
приручнику
•
•
•
•
•
•
104
Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете
бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије
на телефону.
Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који
пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без
претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији
компаније LG на адреси www.lg.com.
Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у
зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија
LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице
коришћења апликација које није развила компанија LG.
Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или
некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора
или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања
оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на
њему не раде како би требало.
Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз
уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите
те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити
законе о заштити ауторских права. Као корисник, сносите пуну одговорност
у случају недозвољеног коришћења медија.
•
Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и
преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези
с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне
трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За
додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.
Заштићени жигови
•
•
LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG
Electronics.
Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су
одговарајућих компанија.
Напомена: Софтвер отвореног кода
Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили
одговарајући изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com/
Сви наведени лиценцни услови, одрицања одговорности и
обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.
105
Додатна опрема
Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у
наставку могу бити опциони.)
Путни адаптер
Батерија
Водич за брзи
почетак
Дата кабл
Стерео слушалице
НАПОМЕНА:
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
• Непридржавање овог савета може довести до поништавања
гаранције.
• Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.
106
Решавање проблема
У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити
док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се
обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.
Симптом
Грешка SIM
картице
Нема мрежне
везе/губитак
мреже
Могући узроци
Могуће мере за
отклањање
У телефону нема
SIM картице или
сте неправилно
поставили SIM
картицу.
Осигурајте да SIM картица
буде исправно постављена.
Сигнал је слаб или
сте ван домета
мобилне мреже.
Приближите се прозору
или отвореном простору.
Проверите мапу
покривености мреже вашег
оператера.
Оператер је
применио нове
услуге.
Проверите да ли је SIM
картица старија од 6 до 12
месеци. Ако јесте, замените
SIM картицу у најближем
представништву оператера.
Обратите се свом оператеру.
107
Симптом
Кодови се не
подударају
Могући узроци
Могуће мере за
отклањање
Да бисте
променили
безбедносни
код, мораћете да
потврдите нови код Ако изгубите код, обратите
тако што ћете га
се свом оператеру.
поново унети.
Два кода која
сте унели се не
подударају.
Није могуће
поставити
апликације
Оператер не
подржава ову
функцију или је
за њу неопходна
регистрација.
Обратите се свом оператеру.
Грешка при бирању Није обављена ауторизација
броја
за нову мрежу.
Разговори нису
доступни
108
Уметнута је нова
SIM картица.
Проверите која су нова
ограничења.
Достигли сте
ограничење
припејд рачуна.
Обратите се оператеру или
ресетујте ограничење тако
што ћете унети PIN 2.
Симптом
Телефон није
могуће укључити
Грешка при
пуњењу
Број није
дозвољен
Могући узроци
Могуће мере за
отклањање
Прекратко сте
притиснули тастер
Укљ./искљ.
Притисните и задржите
тастер за укључивање/
искључивање најмање две
секунде.
Батерија није
напуњена.
Напуните батерију.
Проверите индикатор
пуњења на екрану.
Батерија није
напуњена.
Напуните батерију.
Спољна
температура је
превисока или
прениска.
Проверите да ли се телефон
пуни при уобичајеној
температури.
Проблем с
контактом
Проверите пуњач и везу са
телефоном.
Нема напона
Укључите пуњач у другу
утичницу.
Пуњач је
неисправан
Замените пуњач.
Погрешан тип
пуњача
Користите искључиво
оригинални LG прибор.
Функција броја за
фиксно бирање је
укључена.
Проверите мени Поставке и
искључите ову функцију.
109
Симптом
Могуће мере за
отклањање
Није могућ
пријем / слање
SMS порука и
фотографија
Меморија је пуна
Избришите неке поруке из
телефона.
Датотеке се не
отварају
Неподржан тип
датотеке
Проверите који су формати
датотека подржани.
Проблем са
сензором близине
Ако користите заштитну
траку или кућиште,
проверите да ли покрива
област око сензора близине.
Обезбедите да област око
сензора близине буде чиста.
Без звука
Режим вибрације
Проверите статус поставки
из менија за звук како бисте
били сигурни да се уређај не
налази у режиму вибрација
или режиму без звука.
Уређај се кочи
Привремени
проблем са
софтвером
Покушајте да ажурирате
софтвер преко веб-локације.
Екран се не
укључује када
примам позив.
110
Могући узроци
Најчешћа питања
Категорија
Поткатегорија
Питање
Одговор
BT
Bluetooth
уређаји
Можете повезати Bluetooth
аудио-уређај попут стерео/
моно слушалица или комплета
Које функције су за аутомобил. Такође, када
доступне путем
Bluetooth везе? је FTP сервер повезан са
компатибилним уређајем, можете
делити садржаје који се налазе на
меморијском уређају.
Подаци
Креирање
резервне копије
контаката
Како могу
Подаци о контактима могу да се
да креирам
синхронизују између телефона и
резервне копије
услуге Gmail™.
контаката?
Да ли је могуће
подесити
Подаци
једносмерну
Синхронизација синхронизацију
са услугом
Gmail?
Доступна је само двосмерна
синхронизација.
Да ли је могуће
Подаци
синхронизовати
Синхронизација све фасцикле
е-поште?
Пријемно сандуче аутоматски се
синхронизује. Можете да видите
друге фасцикле тако што ћете
,а
додирнути тастер Мени
затим ставку Фасцикле да бисте
изабрали фасциклу.
111
Категорија
Поткатегорија
Одговор
Да ли морам да
Google™ услуга се пријавим на
услугу Gmail кад
Gmail
пријављивање год желим да јој
приступим?
Након што се једном пријавите на
Gmail, неће морати поново да се
пријављујете.
Google™ услуга Да ли је могуће
филтрирати
Google налог
е-поруке?
Не, филтрирање е-поште није
подржано на телефону.
Функције
телефона
Е-пошта
Функције
телефона
Мелодија звона
Функције
телефона
Време поруке
112
Питање
Шта се
дешава када
покренем другу
апликацију
док пишем
е-поруку?
Ваша е-порука ће се аутоматски
сачувати као радна верзија.
Да ли постоји
ограничење
величине
Не постоји ограничење величине
приликом
коришћења MP3 датотеке.
датотеке као
мелодије звона?
Мој телефон
не приказује
време пријема
порука које су
старије од 24
часа. Како то да
променим?
Моћи ћете да видите само
времена порука које су примљене
истог дана.
Категорија
Поткатегорија
Питање
Одговор
Функције
телефона
Навигација
Да ли је могуће
инсталирати
другу
апликацију за
навигацију на
телефон?
Свака апликација која је доступна
на локацији Play Store™ и која је
компатибилна са хардвером може
да се инсталира и користи.
Могу ли да
Функције
синхронизујем
телефона
контакте из свих
Синхронизација мојих налога
е-поште?
Функције
телефона
Чекање и пауза
Функције
телефона
Сигурност
Могу да се синхронизују само
контакти из услуге Gmail и са MS
Exchange сервера (компанијског
сервера е-поште).
Да ли је могуће
сачувати у
бројевима
контакт који
има функције
чекања и паузе?
Ако сте пренели контакт који има
функције чекања и паузе које су
сачуване у број, нећете моћи да
користите те функције. Мораћете
поново да сачувате сваки број.
Како се врши чување са чекањем
и паузом:
1. На почетном екрану додирните
.
икону Телефон
2. Позовите број, а затим
.
додирните тастер Мени
3. Додирните Додај паузу од 2
сец. или Додај чекање.
Које су
сигурносне
функције
телефона?
Можете подесити да телефон
тражи да се унесе шаблон за
откључавање да бисте могли да
му приступите и да га користите.
113
Категорија
Поткатегорија
Функције
телефона
Шаблон за
откључавање
114
Питање
Одговор
1. На почетном екрану додирните
.
тастер Мени
2. Додирните Системске
поставке > Закључај екран.
3. Додирните Одаберите
начин закључавања
екрана > Узорак. Када први
пут изаберете ову опцију,
приказаће се кратко упутство
за креирање шаблона за
откључавање.
4. Подесите ову функцију тако што
ћете нацртати шаблон једном, а
затим још једном ради потврде.
Како да креирам
Мере
предострожности
шаблон за
приликом коришћења
откључавање?
закључавања помоћу шаблона.
Изузетно је важно да запамтите
шаблон за откључавање који
сте подесили. Нећете моћи да
приступите телефону ако пет
пута унесете неисправан шаблон.
Имате пет прилика за унос
шаблона за откључавање, PIN-а
или лозинке. Ако сте искористили
свих 5 покушаја, можете поново
да покушате након 30 секунди.
(Односно, ако направите
резервну копију PIN кода, можете
њоме да откључавате шаблон.)
Категорија
Поткатегорија
Функције
телефона
Шаблон за
откључавање
Функције
телефона
Меморија
Питање
Одговор
Шта треба да
радим ако
заборавим
шаблон за
откључавање, а
нисам креирао/
ла Google налог
на телефону?
Ако сте заборавили шаблон:
Ако сте покушали да се пријавите
на Google налог на телефону и
5 пута унели погрешан шаблон,
додирните дугме Заборавили
сте шаблон. Затим треба да се
пријавите на свој Google налог
како бисте откључали телефон.
Ако нисте креирали Google
налог на телефону или сте га
заборавили, биће потребно да
обавите хардверско ресетовање.
Опрез: Приликом фабричког
ресетовања телефона бришу
се све корисничке апликације
и сви кориснички подаци.
Немојте заборавити да
направите резервну копију
свих важних података пре
него што обавите фабричко
ресетовање.
Да ли ћу знати
када је меморија Да, примићете обавештење.
пуна?
115
Категорија
Поткатегорија
Одговор
Телефон има вишејезичке
могућности.
Да бисте променили језик:
1. На почетном екрану
додирните тастер Мени
а затим додирните Системске
поставке.
2. Додирните Језик и унос >
Језик.
3. Додирните жељени језик.
Функције
телефона
Језичка
подршка
Могу ли да
променим језик
телефона?
Функције
телефона
VPN
Конфигурисање приступа
VPN мрежи разликује се од
компаније до компаније. Да бисте
Како да подесим
конфигурисали VPN приступ на
VPN?
телефону, морате добити податке
од мрежног администратора
компаније.
Функције
телефона
Истек екрана
116
Питање
Мој екран се
искључује након
само 15 секунди.
Како могу да
променим
количину
времена за
искључивање
позадинског
осветљења?
1. На почетном екрану додирните
.
тастер Мени
2. Додирните Системске
поставке > картица Екран.
3. Додирните Истек екрана.
4. Додирните жељени временски
период до искључивања
позадинског осветљења екрана.
Категорија
Поткатегорија
Питање
Одговор
Функције
телефона
Wi-Fi и мобилна
мрежа
Када су
доступне и
Wi-Fi веза и
мобилна мрежа,
коју услугу
ће телефон
користити?
Када се преносе подаци,
телефон може да се постави да
подразумевано користи Wi-Fi везу
(ако је на телефону укључено
повезивање на Wi-Fi мрежу).
Међутим, неће бити обавештења
када се телефон пребацује с једне
мреже на другу.
Да бисте знали која веза за
пренос података се користи,
погледајте икону мобилне мреже
или Wi-Fi икону на врху екрана.
Функције
телефона
Почетни екран
Да ли је могуће
уклонити
апликацију
на почетном
екрану?
Да. Само додирните и задржите
икону док се икона канте за
отпатке не прикаже у горњем
десном углу екрана. Затим, без
подизања прста, превуците икону
у корпу за отпатке.
Функције
телефона
Апликација
Преузео сам
апликацију и
она изазива
пуно грешака.
Како да је
уклоним?
1. На почетном екрану додирните
.
тастер Мени
2. Додирните Системске
поставке > Апликације >
ПРЕУЗЕТО.
3. Додирните жељену
апликацију, а затим додирните
Деинсталирај.
117
118
Категорија
Поткатегорија
Питање
Функције
телефона
Пуњач
Да ли могу да
пуним телефон
преко USB
кабла иако није
инсталиран
управљачки
програм за USB?
Да, телефон ће се пунити преко
USB кабла без обзира на то да
ли су инсталирани потребни
управљачки програми.
Функције
телефона
Аларм
Могу ли да
користим
музичке
датотеке за
аларм?
Да. На екрану за подешавање
сата за аларм, изаберите жељену
нумеру као Звук аларма.
Функције
телефона
Аларм
Да ли ће се
аларм чути
ако је телефон
искључен?
Не, ово није подржано.
Функције
телефона
Аларм
Ако је јачина
звука звона
Аларм је програмиран тако да се
постављена на
Искључено или чује чак и у таквој ситуацији.
Вибрација, да ли
ћу чути аларм?
Одговор
Категорија
Поткатегорија
Решење
опоравка
Хардверско
ресетовање
(ресетовање
на фабричке
поставке)
Питање
Како да
извршим
ресетовање
на фабричке
поставке ако
не могу да
приступим
менију са
поставкама
телефона?
Одговор
Ако се телефон не врати у
оригинално стање, употребите
хардверско ресетовање
(ресетовање на фабричке
поставке) да бисте га
иницијализовали.
119
МАКЕДОНСКИ
Упатство за употреба
•
•
•
•
•
Приказите на екранот и илустрациите може
да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на
вашиот телефон.
Некои од содржините во овој водич може
да не се однесуваат на вашиот телефон,
во зависност од софтверот и вашиот
обезбедувач на услуги. Сите информации
во овој документ подлежат на промени без
претходно известување.
Овој телефон не е погоден за лица со оштетен
вид заради тастатурата на екранот на допир.
Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите
права се задржани. LG и LG лого ознаката се
регистрирани трговски марки на LG Group и
нејзините поврзани ентитети. Сите останати
трговски марки се сопственост на нивните
респективни сопственици.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ и Google Play™ се трговски марки
на Google, Inc.
Содржина
Упатства за безбедно и ефикасно
користење ...........................................5
Важно известување ........................ 15
Запознавање со вашиот телефон 22
Преглед на телефон ................................ 22
Инсталирање на SIM картичката и
батеријата..................................................... 24
Полнење на телефонот ......................... 26
Користење на мемориската
картичка ........................................................ 27
Заклучување и отклучување на
екранот .......................................................... 28
Knock Code ................................................... 29
Функција "Вклучи екран" ...................... 30
Префрлување помеѓу апликации и
нивно затворање...................................... 30
Вашиот почетен екран ................... 32
Совети за екранот на допир ............... 32
Почетен екран............................................ 33
Прилагодување на почетниот екран35
Известувања ............................................... 36
Брзи поставки ...................................................37
Икони за известување на Статусната
лента .........................................................................38
Тастатура на екран ................................... 39
Внесување на посебни карактери ...40
2
Поставување на Google сметка .... 41
Креирање на ваша Google сметка ... 41
Најавување на вашата Google
сметка ............................................................. 41
Поврзување со мрежи и уреди..... 43
Wi-Fi ................................................................. 43
Поврзување со Wi-Fi мрежи ..................43
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со
Wi-Fi мрежа..........................................................43
Bluetooth ....................................................... 44
Поврзување со PC со помош на USB
кабел ............................................................... 46
Повици .............................................. 48
Започнување на повик .......................... 48
Повикување на вашите контакти ..... 48
Одговарање и отфрлање на повик . 48
Прилагодување на јачина на звук за
време на повик .......................................... 49
Започнување на втор повик ............... 49
Прегледување на евиденцијата на
повиците ....................................................... 50
Поставки за повици................................. 50
Контакти ........................................... 51
Пребарување на контакт...................... 51
Додавање на нов контакт..................... 51
Омилени контакти ................................... 52
Креирање на група .................................. 52
Пораки .............................................. 53
Испраќање на порака ............................ 53
Режим на прегледување ...................... 54
Менување на поставките за пораки 54
E-mail ................................................. 55
Управување со e-mail сметка ............. 55
Работа со фолдери на сметка ............. 56
Составување и испраќање e-mail
пораки............................................................ 56
Мултимедија .................................... 57
Фотоапарат .................................................. 57
Основни информации за визирот....57
Користење на напредните поставки58
Брзо фотографирање ................................59
Откако ќе снимите фотографија ........59
Прегледување на зачуваните
фотографии.........................................................61
Видео камера ............................................. 61
Основни информации за визирот....61
Користење на напредните поставки62
Брзо снимање на видео............................63
По снимањето на видео ...........................63
Гледање на зачуваните видео
снимки.....................................................................64
Прилагодување на јачината на звукот
при гледање видео .......................................64
Галерија ......................................................... 64
Прегледување на слики............................64
Репродуцирање на видео записи ....65
Уредување на фотографии/видео
записи......................................................................65
Бришење на слики ........................................66
Поставување фотографија како
позадина................................................................66
Видео .............................................................. 66
Репродукција на видео..............................66
Музика ........................................................... 68
Репродукција на песна ..............................68
FM радио ....................................................... 70
Услужни програми .......................... 72
Аларм/Часовник ....................................... 72
Користење на калкулаторот ............... 73
Додавање на настан во вашиот
календар ....................................................... 73
Диктафон ...................................................... 74
ThinkFree Viewer ........................................ 75
Google+ ......................................................... 76
Hangouts ....................................................... 76
Гостински режим ...................................... 77
Voice Search ................................................. 77
Превземање ................................................ 78
QuickMemo .................................................. 78
LG SmartWorld ............................................ 80
Интернет........................................... 82
Интернет ....................................................... 82
Користење на лентата за интернет
алатки.......................................................................82
Прегледување на веб-страници ........83
3
Отворање на страница..............................83
Пребарување на интернет со помош
на глас .....................................................................83
Омилени ................................................................83
Претходно............................................................83
Chrome ........................................................... 84
Прегледување на веб-страници ........84
Отворање на страница..............................84
Пребарување на интернет со помош
на глас .....................................................................84
Синхронизирање со други уреди ....85
Додавање и отворање на
обележувач .........................................................85
Поставки ........................................... 86
Пристап до менито за Поставки ....... 86
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.................................. 86
УРЕД................................................................. 89
ЛИЧНО............................................................ 96
СИСТЕМ ......................................................... 99
PC софтвер (LG PC Suite) ............... 101
Ажурирање на софтверот на
телефонот ...................................... 105
Околу упатството за користење . 107
Околу упатството за користење .....107
Трговски марки........................................108
Дополнителна опрема ................. 109
4
Отстранување на проблеми........ 110
FAQ (Најчесто поставувани
прашања) ....................................... 114
Упатства за безбедно и ефикасно користење
Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното
непочитување може да биде опасно или противзаконско.
Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која
ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само
податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата
на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните
апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди
причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до
нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би
требало да го однесете вашиот уред за поправка.
Изложување на радиофреквентна енергија
Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона
стапка (SAR).
Овој мобилен телефон модел LG-D150 е дизајниран за да се усогласи со
важечките безбедносни одредби за изложеност на радио бранови. Овие
барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност
потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната
возраст или здравствена состојба.
• Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица
позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се
спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот
емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени
фреквентни појаси.
• Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG
телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за
изложување на радиобранови.
5
•
•
•
SAR границата препорачана од страна на Меѓународната комисија за
заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е просечно 2 W/kg на 10 g ткиво.
Највисоката дозволена SAR вредност за овој модел на телефон, кој е
тестиран за употреба на уво е 0,673 W/kg (10 g), а кога се носи на телото е
0,804 W/Kg (10 g).
Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење
во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на
1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач
за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и
треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За
пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му
е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето
на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се
воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во
однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.
Чување и одржување на производот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете само батерии, полначи и други додатоци одобрени за
користење со овој одреден модел на уред. Употребата на било какви
други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата која
се однесува на уредот и може да биде опасна.
•
6
Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер
доколку е потребна негова поправка.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да
вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или
репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови
кои се заменуваат.
Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори,
радиоприемници и компјутери.
Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите
и шпоретите.
Не дозволувајте да ви падне телефонот.
Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи.
На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот
може да влијае на медицинската опрема.
Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши
дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на
вашиот телефон.
Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој
може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте
да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети;
може да влијае на информациите од магнетните ленти.
Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети
телефонот.
7
•
•
•
•
•
•
Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте
непотребно да ја допирате антената.
Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или
поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на
стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено
со гаранцијата.
Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на
нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата
во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно
чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за
време, или непосредно по користењето.
Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го
целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење
со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен
за коса.
Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на
производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како
резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
Ефикасно користење на телефонот
Електронски уреди
Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на
работата.
• Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска
опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во
близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
8
•
•
•
Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради
мобилните телефони.
Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците,
компјутерите, итн.
Користете го вашиот телефон на температура помеѓу 0 °C и 40 °C, ако е тоа
можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски
температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури
и експлозија.
Безбедност при патување
Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во
подрачјата во кои возите.
• Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
• Посветете го целосното внимание на возењето.
• Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик
доколку тоа го налагаат условите за возење.
• RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето
возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
• Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го
попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може
да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди
заради направилното функционирање.
• Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја
јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата
околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.
9
Избегнете оштетување на слухот
За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да
слушате со голема јачина на звук подолги периоди.
Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да
настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и
исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така
ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате
на разумно ниво.
• Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да
го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи
до вас може да го чуе она што го слушате.
ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши
и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.
Стаклени делови
Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може
да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими
силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да
го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не
биде заменето од страна на овластен сервисер.
Подрачје на минирање
Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на
ограничувањата и следете ги прописите или правилата.
10
Подрачја на можни експлозии
•
•
•
Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни
материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон
или дополнителната опрема.
Во авион
Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.
• Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
• Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот
на авионот.
Деца
Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој
содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност
од задушување.
Итни повици
Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа,
никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици.
Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.
11
Информации и грижа за батеријата
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно
да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски
ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да
го максимизираат работниот век на батеријата.
Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси.
Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се
замени.
Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се
продолжи векот на траење.
Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и
не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може
да ги намали нејзините перформанси.
Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со
несоодветен тип.
Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од
производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не
отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја
кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот
целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на
енергија на полначот.
•
•
Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата,
поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на
батеријата и околината.
Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти
да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
Со ова, LG Electronics изјавува дека овој LG-D150 производ е во
согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од
Директивата 1999/5/EC. Примерок од Декларацијата за соодветност
може да се најде на http://www.lg.com/global/declaration
Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ СМАРТФОН УРЕД
Пристап до најновите верзии на фирмвер, нови софтверски функции и
подобрувања.
• Ажурирајте го вашиот смартфон уред без компјутер. Изберете
> Ажурирање на софтвер.
Центар за ажурирање
• Ажурирајте го вашиот смартфон уред преку поврзување со
вашиот компјутер.
За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве
молиме посетете ја http://www.lg.com/common/index.jsp и изберете
држава и јазик.
13
Отстранување на вашиот стар апарат
1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат
отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени
од страна на владата или локалните власти.
2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи
потенцијалните негативни последици за животната средина и за
здравјето на луѓето.
3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар
апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата
за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле
производот.
Отстранување на старите батерии/акумулатори
1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за
жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи
повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од
другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата
или локалните власти.
3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори
ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната
средина и за здравјето на животните и луѓето.
4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари
батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти,
службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го
купиле производот.
14
Важно известување
Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со
употребата на вашиот телефон!
Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на
сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е
опишан во овој дел.
1. Меморија на телефон
Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски
простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја
проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како
апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.
За деинсталирање на апликации:
1 На почетниот екран, допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> Апликации.
> Поставки
2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја
апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3 Допрете Деинсталирање, а потоа допрете OK за да потврдите.
2. Оптимизирање на траењето на батеријата
Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на
функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете
да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат
батеријата.
15
Продолжување на траењето на батеријата телефонот:
• Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите
Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
• Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на
истекување на екранот.
• Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и
другите апликации.
• Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на
батеријата.
За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:
• На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> За телефонот > Батерија.
> Поставки
Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата
(процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.
За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:
На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> За телефонот > Батерија > Користење на батеријата.
> Поставки
Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува
колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор
за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја
користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите
или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема
кон најмала потрошувачка.
•
16
3. Пред да инсталирате апликација со отворен код
и оперативен систем (ОС)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен
од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика
неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот
телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За заштита на вашиот телефон и лични податоци, преземајте
апликации само од доверливи извори, како Play Store. Ако постојат
апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон,
тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна
грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите
придружни податоци и поставки од телефонот.
4. Користење Заклучување на екранот
Поставете заклучување на екранот за да го обезбедите вашиот телефон и да
спречите неовластено користење. На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно) > Поставки
> Заклучен екран >
Одберете заклучување на екран > Ништо, Удри, Knock Code, Облик,
PIN или Лозинка. Ако изберете Шема, ќе ви биде побарано да се создаде
Резервна копија на ПИН како мерка на безбедност во случај да ја заборавите
вашата шема на заклучување на екранот.
17
Внимание: Направете Google сметка пред да го поставите
заклучувањето на екранот и запаметете ја Резервната копија на ПИН-от
кој го креиравте при создавањето на вашата шема на заклучување на
екранот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Мерки на претпазливост кои треба да се преземат при
користењето на заклучување со шема.
Многу е важно да се запомни шемата на заклучување на екранот која
ќе се постави. Нема да бидете во можност да пристапите до вашиот
телефон ако употребите погрешна шема на заклучување на екранот
5 пати. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се
обидете по 30 секунди.
Ако не можете да се сетите на вашата шема на заклучување на екранот:
< Ако сте ја заборавиле вашата шема >
Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно
сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте
обликот?" копчето на дното од екранот. Тогаш потребно е да се логирате на
вашиот Google профил или да го внесете Бекап ПИН-от што сте го создале.
Ако не сте најавени на Google профилот на телефон или сте го заборавиле
вашиот Бекап ПИН, морате да извршите хардверско ресетирање.
< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >
Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите
хардверско ресетирање.
Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и
податоци на корисникот ќе бидат избришани.
18
5. Користење на Хардверско ресетирање
(Фабричко ресетирање)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и
податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте
да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско
ресетирање.
1 Исклучете го телефонот.
2 Притиснете и држете го Копчето за вклучување/заклучување
+
.
Копчето за намалување на тонот
3 Отпуштете го Копчето за вклучување/заклучување
кога ќе се
прикаже логото LG.
4 Притиснете го Копчето за вклучување/заклучување
повторно по
3 секунди.
5 Кога ќе се појави екранот за ресетирање на фабричките податоци,
испуштете ги сите копчиња.
6 Употребете го Копчето за гласност
за да осветлите Да и
за да
да го притиснете Копчето за вклучување/заклучување
потврдите.
7 Вашиот телефон ќе изврши фабричко ресетирање.
19
6. Отворање и префрлување меѓу апликации
Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е
истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да
затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе
отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите
апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи
непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.
За запирање на апликации:
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> Апликации > РАБОТИ.
> Поставки
2 Допрете ја саканата апликација и допрете Стоп за да ја прекинете.
7. Префрлување на музика, фотографии и видео со
помош на Медиумско синхронизирање (MTP)
1 Поврзете го телефонот со вашиот компјутер со помош на USB кабелот што
го добивте со вашиот телефон.
2 Ќе се појави листа со USB тип на конекции на екранот на вашиот телефон.
Допрете ја опцијата Медиумско синхронизирање (MTP).
3 Одберете ја опцијата Отворете го уредот за да ги видите датотеките
на вашиот компјутер. Така можете да ги видите медиумските содржини на
вашиот компјутер и да ги пренесете датотеки.
4 Ископирајте ги фајловите од вашиот компјутер во фолдерот на драјвот или
обратно.
5 Повлечете ја статусната лента надолу и допрете USB е поврзан > Наполни
го телефонот.
6 Исклучете го USB кабелот од вашиот телефон.
20
8. Телефонот држете го во исправена положба
Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен
телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете
или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз
функционирањето.
Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци,
избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа
антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.
9. Кога екранот ќе се "замрзне"
Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да
ракувате со него:
во
Притиснете и задржете го опчето за вклучување/заклучување
траење од 10 секунди за да го рестартирате телефонот.
Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.
21
Запознавање со вашиот телефон
Преглед на телефон
Слушалка
Сензор за оддалеченост
Копчиња за јачина на
звук
Копче за почетен екран
Враќање на почетниот
екран од кој било екран.
Копче за назад
Враќање на претходниот
екран.
Копче за напојување/
заклучување
Вклучување/исклучување
на вашиот телефон,
рестартирање,
заклучување/отклучување
на екранот, вклучување или
исклучување на режимот за
авион и промена на типот
на ѕвонење.
Копче за мени
Приказ на достапните
опции.
ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост
При примањето и започнувањето на повици, сензорот за
оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го
заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со
ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното
активирање на екранот на допир за време на повиците.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него
може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на
допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен
слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.
22
Копчиња за јачина на звук
• На почетниот екран:
Контрола на јачината на
ѕвонење
• За време на повик: Контрола
на јачина на звук на слушалка.
• При репродуцирање на
аудио/видео: Постојана
контрола на јачината на
звукот.
Копче за напојување/
заклучување
3,5 mm џек за слушалки
Микрофон
Полнач/USB влез
ЗАБЕЛЕШКА: Ве молиме бидете внимателни да не го блокирате
микрофонот со вашата рака кога се јавувате.
Задно капаче
Батерија
Објектив на
фотоапарат
Отвор за microSD
картичка
Отвор за SIM картичка
23
Инсталирање на SIM картичката и батеријата
Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го
поставите.
1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната
рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е
прикажано на сликата подолу.
24
2 Вметнете ја СИМ картичката во отворот за неа како што е прикажано на
сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени
надолу.
3 Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти
на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето
место (2).
25
4 Порамнете го задното капаче над лежиштето за батерија (1), а потоа
притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).
Полнење на телефонот
Портот на полначот/USB е на дното на телефонот. Вметнете го едниот крај на
USB кабелот во телефонот и приклучете го другиот крај во штекерот за струја.
26
ЗАБЕЛЕШКА:
• За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се
наполни целосно пред првата употреба.
• Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.
Користење на мемориската картичка
Вашиот телефон поддржува користење на microSDTM или microSDHCTM
мемориски картички со капацитет до 32 GB. Овие мемориски картички се
специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и
се идеални за складирање на медиски фајлови како музика, програми, видео
записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.
Осигурајте се да ја одмонтирате SD картичка во менито за чување пред да ја
отстраните истата.
1 Отстранете го задното капаче.
2 Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната
површина за контакт да биде завртена надолу.
27
ЗАБЕЛЕШКА:
• Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот.
Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и
податоците зачувани на неа, како и телефонот.
• Бидејќи уредот користи FAT32, максималната големина на фајловите изнесува
4 GB.
За форматирање на мемориската картичка:
Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред
користењето морате да ја форматирате.
ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите
фајлови ќе бидат избришани.
1
2
3
4
5
Допрете
за да ја отворите листата на апликации.
Придвижете се и допрете Поставки > Меморија.
Допрете Оневозможи SD картичка.
Допрете Избриши SD картичка > Избриши SD картичка > Избриши сè.
Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување,
а потоа изберете Избриши сè.
Заклучување и отклучување на екранот
Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се
исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да
се зачува енергијата на батеријата.
Кога не го користите вашиот телефон, притиснете го Копчето за
за да го заклучите вашиот телефон.
вклучување/заклучување
28
Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може
да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува
да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за
да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до
интернет и податочни комуникации).
За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за напојување/
. Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и лизгајте на
заклучување
заклучениот екранот во било која насока за да го отклучите екранот. Ќе се
отвори последниот екран кој бил прикажуван.
Knock Code
Можете да го отклучите екранот кога екранот е исклучен со допирање на
точната област и секвенца.
За активирање на функцијата Knock Code
1 Притиснете
>
> картичката Апликации > Поставки >
Заклучен екран > Одберете заклучување на екран > Knock Code.
2 Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да изберете
секвенца за отклучување. Потребно е да креирате Резервен PIN како
сигурносна мерка во случај да ја заборавите секвенцата за отклучување.
СОВЕТ: Допрете двапати за да го вклучите екранот кога Knock Code не
е во употреба.
29
Функција "Вклучи екран"
Можете да го вклучите/исклучите екранот преку едноставно допирање
двапати.
За активирање на функцијата "Вклучи екран"
1 Притиснете
>
> картичката Апликации > Поставки > Гестови.
2 Штиклирајте Вклучен екран/Исклучено.
Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на
екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на
кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од
почетниот екран.
ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го
покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот,
екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи
негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.
Префрлување помеѓу апликации и нивно
затворање
Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените
апликации се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема
потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете
повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува
со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите, за да
се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните
апликации.
30
Префрлување помеѓу апликации
• Допрете го и држете го Копчето за почетен екран
. Ќе се прикаже
листа на неодамна користените апликации. Потоа допрете ја апликацијата
до која сакате да пристапите.
• За да отстраните некоја апликација од листата, повлечете го прегледот на
апликации на лево или на десно.
За да прекинете/излезете од апликација
1 На почетниот екран допрете го Мени копчето
и допрете на
Системски поставки > Апликации.
2 Кликнете на едно од јазичиња на врвот на екранот, изберете ја саканата
апликација и допрете Присилно запри (или Стоп) за да се прекине
апликацијата.
31
Вашиот почетен екран
Совети за екранот на допир
Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.
Допир или притискање – Со допир од еден прст избирате предмети,
линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.
Допир и задржување – Допрете и задржете икона на екранот преку
допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство.
На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете
на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.
Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент
и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја
достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот
екран за да ги преместите.
Повлечи или лизгај – За да повлечете или лизгате, брзо движете го вашиот
прст по површината на екранот, без паузирање кога прв пат ќе го допрете
(така што не влечете икона наместо тоа). На пример, можете да го лизгате
екранот нагоре или надолу за да скролувате низ листата или да пребарувате
преку различни почетни екрани влечејќи од лево кон десно (и обратно).
Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На
пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите
тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да притиснете
два пати за да зумирате и одзумирате кога гледате слика и кога користите
Мапи.
32
Стисни-за-зум – Употребете ги палецот и показалецот во движење со
стискање или ширење за да зумирате или одзумирате при користење на
пребарувачот, мапите или кога прегледувате слики.
Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на
екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.
ЗАБЕЛЕШКА:
• За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
• Не притискајте премногу силно; екранот на допир е доволно
чувствителен за да прими светлина, но сепак цврсто притиснете.
• Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција.
Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
Почетен екран
Едноставно повлечете со прстот кон лево или десно за да ги видите панелите
на почетниот екран. Можете да го прилагодите секој панел со претходно
вчитани и преземени апликации, widget-и позадини за екранот.
33
Статусна лента
Прикажува статусни информации за телефонот,
вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на
батерија и икони за известувања.
Видџет
Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации
до кои може да се пристапи преку екранот
на Апликации, од почетниот екран или од
дополнителен почетен екран. За разлика
од кратенката, Widget-от се прикажува како
апликација на екран.
Икони на апликации
Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја
отворите и користите.
Индикатор на локација
Означува кој од почетните екрани го гледате.
Област за брзи копчиња
Овозможува пристап со еден допир до функција
на кој било од почетните екрани.
Брзи копчиња се достапни на дното на почетниот екран. Брзите копчиња
обезбедуваат лесен и пристап со еден допир до функциите кои ги користите
најмногу.
ЗАБЕЛЕШКА: За да додадете икона, повлечете ја на лентата со Брзи
копчиња и ослободете ја. За да отстраните икона, повлечете ја од
лентата со Брзи копчиња.
34
Прилагодување на почетниот екран
Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации,
превземени содржини, widget-и или заднини. За поголема практичност при
употребата на телефонот, додадете ги омилените апликации и widget-и на
почетниот екран.
За додавање на елементи на вашиот почетен екран:
1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
2 Допрете го саканото јазиче. Одберете од Апликации или Виџети.
3 Повлечете ја иконата на саканата апликација на посакуваната локација и
кренете го прстот.
За да отстраните елемент од почетниот екран:
Допрете и држете на иконата што сакате да ја отстраните, а потоа повлечете
и отпуштете ја.
ја во
•
СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од
екранот на Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате
да ја додадете и повлечете ја до саканата локација.
СОВЕТ! Користење на фолдери
Можете да комбинирате неколку икони на апликации во една папка
за да ви помогнат да бидете организирани. Испуштете една икона
од апликација над друга на почетниот екран и ќе се креира папка со
двете икони во неа.
35
За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран
1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од
нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот.
ќе се појави во горниот десен агол на
Иконата за уредување
апликацијата.
2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот
дизајн и големина на иконата.
3 Допрете OK за да ја зачувате промената.
Известувања
Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот,
алармите, како и за настаните кои се во тек, како на пр. превземањето на
видео записи.
На панелот со известувања можете да го видите моменталниот статус на
телефонот и новите известувања.
Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел
од екранот. Иконите за новите известувања се појавуваат на левата страна,
а системските икони, како што се Wi-Fi или силата на батеријата на десната
страна.
ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да варираат во зависност од
регионот или давателот на услугата.
36
Непрегледани известувања
Системски известувања
Брзи поставки
Користете ги Брзите подесувања за лесно да ги префрлате функциските
поставки како Wi-Fi, управувањето со осветлувањето на екранот и многу
повеќе. За да пристапите на Брзите подесувања, отворете го Панелот со
известувања. Лентата со Брзи подесувања е лоцирана на горниот дел во
Панелот со известувања.
За преуредување на елементите на Брзите поставки на панелот за
известувања
. Допрете
Повлечете ја лентата со Брзи подесувања на десно и допрете
до иконите кои саката да ги преместите и повлечете ги на
и држете на
саканата локација. Допрете го полето до секоја икона за да ги додадете во
лентата Брзи подесувања.
ЗАБЕЛЕШКА: Допрете и задржете ја иконата на лентата со Брзи
подесувања директно да пристапите до нејзиното мени со поставки.
37
Икони за известување на Статусната лента
Иконите за известување се појавуваат на Статусната лента на врвот
на екранот за да ги пријавите пропуштените повици, новите пораки,
календарските настани, статусот на уредот и многу повеќе.
Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.
Икона Опис
38
Икона Опис
Нема сигнал
Батеријата е наполнета
Режим на работа во авион
Батеријата се полни
Поврзано со Wi-Fi мрежа
Превземање податоци
Слушалки со кабел
Вчитување податоци
Повик во тек
Воспоставување GPS
Примање на податоци за
локација од GPS
Пропуштен повик
Податоците се
синхронизираат
Bluetooth е вклучен
Нова Gmail порака
Системско
предупредување
Нова Hangouts порака
Поставен е аларм
Нова текстуална или
мултимедијална порака
Нова говорна порака
Икона Опис
Икона Опис
Песната се репродуцира
Ѕвоното е исклучено
Телефонот е поврзан со PC
преку USB кабел
Чуварот на батеријата е
вклучен
ЗАБЕЛЕШКА: Локациите на иконите на Статусната лента може
да се разликуваат во зависнот од функцијата, карактеристиките и
апликациите кои се користат.
Тастатура на екран
Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на
екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст.
За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го
текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.
Користење на тастатура и внесување на текст
Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква.
Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.
Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.
Допрете за да пристапите до поставките на LG тастатурата.
Допрете за внесување празно место.
Допрете за креирање нов ред во полето за порака.
Допрете за бришење на претходниот знак.
39
Внесување на посебни карактери
LG тастатурата ви овозможува да внесете посебни карактери (на пр, “á”) при
внесувањето на текст.
На пример, за да внесете “á”, допрете го и држете копчето “a” се додека не се
појават дополнителните карактери. Потоа одберете го посебниот карактер кој
сакате да го внесете.
ЗАБЕЛЕШКА: Симболот во десниот горен агол на копчето покажува
дека за тоа копче се достапи дополнителни карактери.
40
Поставување на Google сметка
Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас
ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу
немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.
Креирање на ваша Google сметка
1 На почетниот екран допрете
за да го отворите екранот со апликации.
2 Допрете Поставки
> Сметки и синхронизација > Додади сметка >
Google > New за да започне волшебникот за поставување на Gmail.
3 Допрете го полето за текст за да ја отворите тастатурата и да го внесете
вашето име и корисничко име за вашиот Google профил. Кога внесувате
текст, можете да се движите кон следното поле со текст притискајќи
Следно на тастатурата.
4 Кога сте завршиле со внесување на вашето име и корисничко име, допрете
. Потоа вашиот телефон комуницира со серверите на Google и ја
проверува достапноста на корисничкото име.
5 Внесете ја вашата лозинка и уште еднаш внесете ја истата. Потоа следете
ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за
сметката. Почекајте додека серверот ја креира вашата сметка.
Најавување на вашата Google сметка
1 На екранот за поставување на Google профил, допрете Existing, внесете ја
вашата емаил адреса и лозинка, а потоа допрете .
2 По лограњето, можете да го користите Gmail и да ги користите предностите
на Google.
41
3 Откако еднаш ќе го поставите вашиот Google профил на вашиот телефон,
тој автоматски ќе се синхронизира со вашиот Google профил на Интернет
(во зависност од вашите подесувања за синхронизација).
По потпишувањето можете да користите Gmail и Play Store; да ги заштите
вашите поставки на серверите на Google и да ги искористите другите Google
услуги на вашиот телефон.
42
Поврзување со мрежи и уреди
Wi-Fi
Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на
покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот
интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.
Поврзување со Wi-Fi мрежи
За да користите Wi-Fi на вашиот телефон, треба да имате пристап до безжична
пристапна точка или „хотспот". Некои пристапни точки се отворени и можете
едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат
безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се
поврзе со нив.
Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.
ЗАБЕЛЕШКА: Ако сте надвор од Wi-Fi зоната или го имате исклучено
Wi-Fi, може да се применат дополнителни трошоци од страна на
вашиот мобилен оператор за употреба на мобилните податоци.
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> Wi-Fi.
> Поставки
2 Допрете го прекинувачот
за да го вклучите Wi-Fi и почнете да
скенирате за достапни Wi-Fi мрежи.
•
Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
43
3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
•
Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или
други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на
мрежата)
4 На Статусната лента се прикажани икони кои укажуваат на вашиот Wi-Fi
статус.
Bluetooth
Bluetooth ви овозможува да споделувате податоци со други Bluetoothнаправи и да се поврзете со Bluetooth слушалки.
ЗАБЕЛЕШКА:
• LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или
неправилното користење на податоците кои се испратени или
примени преку Bluetooth безжичната функција.
• Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од
уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат
пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
• Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од
Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.
Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth
уред
Мора да го спарите телефонот со друг уред пред да се поврзете со него.
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> Bluetooth.
> Поставки
2 Допрете го прекинувачот
за да го вклучите Bluetooth-от.
44
3 Допрете го полето веднаш до името на вашиот телефон за да го направите
вашиот телефон видлив за други Bluetooth уреди.
4 Ќе се прикаже листа од достапни уреди. Од листата изберете го уредот со
кој сакате да извршите впарување.
5 Во зависност од типот на уредот, можеби ќе треба да внесете соодветни
кодови, да ги потврдите соодветните кодови или уредите автоматски ќе се
спарат.
Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со
другиот уред.
ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free
комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како
0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.
Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција
1 Изберете датотека или објект, како на пример контакт, календарски настан
или медиумска датотека од соодветна апликација или од апликацијата
.
Превземање
2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.
ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во
зависност од типот на податоците.
3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.
Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
> Bluetooth.
> Поставки
2 Допрете го прекинувачот
за да го вклучите Bluetooth-от.
45
3 Допрете го полето веднаш до името на вашиот телефон за да го направите
вашиот телефон видлив за други Bluetooth уреди.
ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за која вашиот
> Истечено
уред ќе биде видлив, допрете го Мени копчето
време на видливост.
4 Допрете Прифати за да потврдите дека сте подготвени да примате
податоци од уредот.
Поврзување со PC со помош на USB кабел
Научете како да го поврзете вашиот уред со компјутер преку USB кабел
користејќи различни режими на USB поврзување.
Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско
синхронизирање (MTP)
1 Поврзете го вашиот компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со
вашиот телефон.
2 Тип листа на USB конекции ќе се појави на екранот на вашиот телефон.
Исто така, може да одите на Системски поставки > PC-врска > Изберете
метод за USB-врска > Медиумско синхронизирање (MTP).
3 Сега можете да ги видите медиа содржините на вашиот компјутер и да ги
пренесете датотеките.
46
Синхронизирање со Windows Media Player
Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.
1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со
инсталиран Windows Media Player.
2 Изберете ја опцијата Медиумско синхронизирање (MTP). По
поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
4 Изменете го или внесете го името на вашиот уред во скокачкиот прозорец
(ако е потребно).
5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за
синхронизација.
6 Започнете со синхронизација.
• За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети
следните барања.
Елементи
ОС
Барање
Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media
Windows Media Player 10 или повисоко
Player
•
Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија
10 или повисока.
47
Повици
Започнување на повик
1 На почетниот екран допрете
за да ја отворите тастатурата.
2 Внесете го бројот користејќи ја тастатурата. За да избришете број, допрете
.
3 Допрете
за да започнете повик.
4 За да завршите повик, допрете
.
СОВЕТ! За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици,
.
допрете и задржете на
Повикување на вашите контакти
1 На почетниот екран допрете
за да ја отворите вашата листа со контакти.
2 Движете се низ листата со контакти или допрете на Пребарај контакти и
внесете го името на контактот. Исто така, можете да ја листате азбуката на
десната страна на екранот.
3 На листата, допрете
до саканиот контакт за да го направите повикот.
Одговарање и отфрлање на повик
•
•
48
Повлечете
Повлечете
во било која насока за да одговорите на дојдовниот повик.
во било која насока за да го одбиете дојдовниот повик.
СОВЕТ! Одбиј со порака
Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова
е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на
состанок.
Прилагодување на јачина на звук за време на
повик
За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги
копчињата Зголемување на гласноста и Намалување на гласноста на левата
страна на телефонот.
Започнување на втор повик
1 За време на вашиот прв повик допрете го Мени копчето
, допрете
Додади повик и свртете го бројот. Исто така, можете да одите на листата со
или да ги пребарате контактите
неодамна бирани броеви со допирање
и бирање на контактот што сакате да го повикате.
со допирање
2 Допрете
за да започнете повик.
3 Вашиот почетен повик е ставен на чекање.
4 Допрете
ако сакате да започнете конференциски повик.
5 За да ги завршите активните повици допрете
.
ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.
49
Прегледување на евиденцијата на повиците
На почетниот екран допрете
и одберете го јазичето Евиденција на
. Се прикажува комплетна листа на сите повикани, примени и
повици
пропуштени повици.
СОВЕТ!
• Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете
датум, време и траење на повикот.
• Допрете го Мени копчето
, а потоа допрете Избриши сè за
да ги избришете сите снимени ставки или допрете Избриши за да
избришете поединечни ставки.
Поставки за повици
Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како
проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот
оператор.
1 На почетниот екран допрете
.
2 Допрете го Мени копчето
.
3 Допрете Поставки за повици и изберете ги опциите кои сакате да ги
прилагодите.
50
Контакти
Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од
вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на
контакти.
Пребарување на контакт
1 На почетниот екран допрете
за да ја отворите листата со контакти.
2 Допретее го полето Пребарај контакти и внесете го името на контактот.
Исто така, можете да ја листате азбуката долж десната страна на екранот.
Додавање на нов контакт
1 На почетниот екран допрете
и внесете го бројот на новиот контакт.
2 Допрете > Нов контакт.
3 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете . Изберете
помеѓу Фотографирај или Избери од галерија.
4 Допрете
на врвот на екранот и одберете го профилот на кој сакате да
го зачувате бројот.
5 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за
контактот.
6 Допрете Зачувај.
51
Омилени контакти
Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.
Додавање контакт во вашите омилени
1 На почетниот екран допрете
за да ја отворите вашата контакт листа.
2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
3 Допрете ја ѕвездата десно од името на контактот. Ѕвездата ќе добие жолта
боја.
Отстранување контакт од вашата листа на омилени
1 На почетниот екран допрете
за да ја отворите листата со контакти.
2 Допрете го
јазичето и одберете контакт за да ги погледнете неговите
детали.
3 Допрете ја жолтата ѕвезда десно од името на контактот. Ѕвездата ќе добие
сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.
Креирање на група
1 На почетниот екран допрете
за да ја отворите листата со контакти.
2 Допрете го јазичето Групи, а потоа допрете го Мени копчето
> Нова
група.
3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да
поставите и тон за ѕвонење.
4 Допрете Зачувај да ја зачувате групата.
ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група
нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.
52
Пораки
Вашиот телефон нуди комбинација на текстуални и мултимедијални пораки во
едно интуитивно практично мени.
ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се постави LG порака на стандардна СМС
апликација. Ако не, некои функции на пораките ќе бидат ограничени.
Испраќање на порака
1 Допрете
на почетниот екран и допрете за да креирате нова порака.
2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето До. Додека го
внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат.
Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од
еден контакт.
ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се
пресметува трошок за текстуална порака.
3 Допрете го полето за текст и започнете со креирањето на вашата порака.
4 Допрете го Мени копчето
за да добиете пристап до опциите за
пораки.
СОВЕТ! Можете да ја допрете
сакате да ја споделите.
иконата за да додадете датотека која
5 Допрете Испра... за испраќање на пораката.
6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате
дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.
53
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Границата од 160 карактери може да се разликува од земја до земја,
во зависност од јазикот и како е кодирана текстуалната порака.
Ако се додаде некоја слика, видео или аудио датотека на
текстуалната порака, таа автоматски се претвора во мултимедијална
порака и соодветно ќе биде наплатена.
Режим на прегледување
Непрочитаните пораки се наоѓаат најгоре. Останатите пораки разменети
со друга странка се прикажани во теми и тоа по хронолошки ред, така што
погодно можете да видите преглед на вашиот разговор.
Менување на поставките за пораки
Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно
испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите
желби.
• Отворете ја апликацијата со Пораки и допрете на Мени копчето
>
Поставки.
54
E-mail
Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од
услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на
сметки: POP3, IMAP и Exchange.
Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви
ги обезбедат потребните поставки за сметката.
Управување со e-mail сметка
Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник кој ќе
ви помогне да поставите e-mail сметка.
По првичното подесување, e-mail апликацијата ја прикажува содржината на
вашето сандаче. Ако имате додадено повеќе од една сметка, можете да се
префрлувате меѓу сметките.
За да додадете уште една e-mail сметка:
• Отворете ја E-mail апликацијата и допрете го Мени копчето
Поставки > Додади сметка.
>
За да ги промените поставките на e-mail сметка:
• Отворете ја E-mail апликацијата и допрете на Мени копчето
>
Поставки. Потоа допрете Општи поставки за да ги конфигурирате
поставувањата за сите сметки или допрете индивидуална сметка за да ги
конфигурирате поставувањата само за таа одредена сметка.
За да избришете e-mail сметка:
• Отворете ја E-mail апликацијата и допрете го Мени копчето
>
> Отстрани сметка > допрете на сметка >
Поставки > Мени копчето
Отстрани > Да.
55
Работа со фолдери на сметка
Отворете ја E-mail апликацијата и допрете го Мени копчето
> Фолдери.
Секоја сметка има папка за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено
и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на
услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни папки.
Составување и испраќање e-mail пораки
За да составите и испратите порака
1 Додека сте во E-mail апликацијата, допрете
.
2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се
прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако
има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
3 Допрете на полето Cc/Bcc за да ги копирате примателите. Допрете на
за
да додадете датотеки, ако е потребно.
4 Допрете го полето за порака и внесете ја пораката.
5 Допрете
за да испратите email.
Ако не сте поврзани на мрежа, на пример, ако работите во режим на авион,
пораките што ги испраќате ќе бидат зачувани во вашата Излезна папка,
додека повторно не се поврзете со мрежата. Ако постојат пораки кои
чекаат да бидат испратени, Излезното сандаче се прикажува на екранот
Сметки.
СОВЕТ! Кога нов email ќе пристигне во вашето Влезно сандаче, ќе
бидете известени со звук или вибрации (во зависност од поставките за
звукот и вибрациите).
56
Мултимедија
Фотоапарат
За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете Фотоапарат
почетниот екран.
на
Основни информации за визирот
Поставки – Допрете за да го отворите менито Поставки.
Видео режим – Допрете за да смените на видео режим.
Сними – Снимање на фотографија.
Галерија – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ова ви
овозможува да пристапите до вашата Галерија и да ги видите зачуваните
слики во режим на камера.
ЗАБЕЛЕШКА: Капацитетот на меморија може да се разликува во
зависност од конфигурираните подесувања на камерата.
57
Користење на напредните поставки
Во визирот, допрете
за да ги отворите напредните опции. Поставките за
фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. Откако ќе ја
.
одберете опцијата, допрете го Копчето Назад
Ова ви овозможува да фотографирате со изговарање гласовна
команда.
Речете Cheese (Чииз), Smile (Смајл), Whisky (Виски), Kimchi (Кимчи)
или LG (Елџи) за да фотографирате.
Ова го дефинира и контролира износот на сончева светлина кој
влегува во сликата.
Можете да ја изберете големината на сликата.
ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот
сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку
почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени
кога не може да се користи блиц.
Го подобрува балансот на белата боја во различни услови на
осветлување.
Применува колор ефекти на вашите фотографии.
Поставува одложување откако ќе се притисне копчето за
фотографирање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете
присутни на фотографијата.
Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте
фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација.
Ако прикачите означени слики на блог кој поддржува гео-ознаки,
можете да ги видите фотографиите прикажани на мапа.
58
Избор на звук на бленда.
Одберете кое дејство да се изврши при притискање на копчињата за
јачина на звукот. Одберете од Сними или Зумирање.
Одберете ја локацијата каде што сакате да се зачуваат сликите.
Допрете го ова секогаш кога ќе сакате да знаете како одредена
функција работи. Оваа икона ќе ви обезбеди водич за брза помош.
Вратете ги сите подесувања на камерата назад на стандардот.
СОВЕТ!
• Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат
на нивните зададени вредности, како балансот на белата боја, тонот
на бојата, тајмерот и режимот на сцени. Направете проверка пред
снимање на наредната фотографија.
• Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена
на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја
видите промената на екранот зад менито Поставки.
Брзо фотографирање
1 Отворете ја апликацијата Фотоапарат.
2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот
што сакате да го фотографирате.
3 Допрете за да фотографирате.
Откако ќе снимите фотографија
Допрете го прегледот на фотографијата на дното на екранот за да ја видите
последната фотографија што сте ја направиле. Изберете за да ја видите
фотографијата во Галерија.
59
Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за
споделување преку услугите на социјални мрежи.
Допрете за да ја избришете фотографијата.
СОВЕТ! Ако имате поставено профил на социјално вмрежување на
вашиот телефон, можете да ги споделите вашите слики со вашата
заедница на социјално вмрежување.
ЗАБЕЛЕШКА: Може да се применат дополнителни давачки кога се
превземаат мултимедијални пораки додека сте во роаминг.
Допрете го Мени копчето
за да се отворат следните напредни опции.
Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како
фотогр. на контакт, Тапет на главен екран, Слика за заднина на заклучен
екран или Wallpaper.
Премести – Допрете за фотографијата да ја преместите во друг албум.
Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчувување во
друг албум.
Копирај во Фиока – Допрете за копирање и зачувување на фотографијата во
Фиоката.
Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.
Ротирај налево/надесно – Допрете за да ја ротирате сликата на лево или
десно.
Отсекување – Допрете за да ја пресечете фотографијата.
Уреди – Допрете за да ја измените фотографијата.
60
Слајдшоу – Прикажува автоматско прелистување на слики користејќи ги сите
ваши фотографии.
Додај локација – Додадете информација за локацијата на вашата слика.
Детали – Прикажува информации за фотографијата.
Прегледување на зачуваните фотографии
Во режимот за фотоапарат можете да им пристапите на зачуваните
фотографии. Едноставно допрете го прегледот на сликата на дното на екранот
и ќе се прикаже вашата галерија.
• За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
• За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот
или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги
прстите).
Видео камера
За да се отвори видео камерата, допрете Фотоапарат
на почетниот
екран, а потоа допрете за да се префрлите на видео режим.
Основни информации за визирот
61
Поставки – Допрете за да го отворите менито со поставки.
Режим на камера – Допрете за да се префрлите на режим на камера.
Сними – Започнување на снимањето.
Галерија – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ова
ви овозможува да пристапите до вашата Галерија и да ги погледнете
зачуваните видеа од режим на видео.
ЗАБЕЛЕШКА: При снимање на видео, поставете два прста на екранот
и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.
Користење на напредните поставки
Користејќи го визирот, допрете
за да ги отворите напредните опции. По
.
изборот на опцијата, допрете го копчето Назад
Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот
кој го снимате.
Ова го дефинира и контролира износот на сончева светлина кој
влегува во видеото.
Го подобрува балансот на белата боја во различни услови на
осветлување.
Изберете колор ефект кој ќе го користите за вашето видео.
Активирајте го ова за да ги користите услугите базирани на локација
на вашиот телефон со цел да користите гео-ознаки.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција е достапна кога GPS функцијата е
активна или поврзана на мрежата.
62
Одберете кое дејство да се преземе при притискање на копчињата за
јачина на тонот. Одберете од Сними или Зумирање.
Одберете ја локацијата каде што сакате де ги зачувате вашите видеа.
Допрете го ова секогаш кога ќе сакате да знаете како некоја функција
работи. Оваа икона ќе ви обезбеди водич за брза помош.
Обновете ги сите поставки за видео камерата назад на стандардот.
Брзо снимање на видео
1 Отворете ја апликацијата Фотоапарат и допрете го копчето Видео режим
.
2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
3 Држете го вашиот телефон, насочете го објективот кон предметот што
сакате да го снимите на вашето видео.
4 Допрете еднаш за да почнете да снимате.
5 Ќе се прикаже тајмер кој ја покажува должината на видеото.
6 Допрете
за да прекинете со снимање.
По снимањето на видео
Допрете го прегледот на сликата на дното за да го видите последното видео
кое сте го снимиле.
Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за
споделување преку услугите на социјални мрежи.
Допрете за да го избришете видео записот.
63
Гледање на зачуваните видео снимки
1 Во визирот, допрете го прегледот на сликата на дното на екранот.
2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
3 Допрете на видео запис за автоматско репродуцирање.
Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео
За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција,
користете ги копчињата за јачина на звук на левата страна од телефонот.
Галерија
Можете да ги чувате мултимедијалните датотеки во внатрешната и
надворешната меморија за лесен пристап до сите ваши мултимедијални
датотеки. Со помош на оваа апликација можете да прикажувате
мултимедијални фајлови како слики и видео записи.
• На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Галерија
ЗАБЕЛЕШКА:
• Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од
софтверот кој е инсталиран на уредот.
• Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во
зависност од тоа како се кодирани.
Прегледување на слики
Отворете ја Галеријата за да ги прикажете вашите достапни албуми. Кога
некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски
ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто
така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки
на екран. Изберете фолдер за да го отворите.
64
Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање.
Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево
или надесно за да ја видите следната или претходната слика.
Зголемување и намалување на зумот
Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на
зумот кај слики:
• Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
• Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот или допрете двапати за
да се вратите на нормален приказ.
Репродуцирање на видео записи
Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата
.
го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете
. Изберете
ЗАБЕЛЕШКА:
• Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од
софтверот на уредот.
• Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да
дојде до грешка при отворање на фајловите.
Уредување на фотографии/видео записи
Кога гледате фотографија/видео, допрете го Мени копчето
ги напредни опции за уредување.
и употребете
65
Бришење на слики
Употребете еден од следните начини:
• Во албум, допрете
и одберете фотографии/видеа така што ќе ги допрете,
а потоа допрете Избриши.
• Кога гледате фотографија/видео, допрете
.
Поставување фотографија како позадина
Кога гледате фотографија, допрете го Мени копчето
и одберете Постави
слика како за да ја поставите сликата како позадина за почетен екран или
заклучување на екранот.
Видео
Вашиот телефон има видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате
омилените видео записи.
Репродукција на видео
1 На почетниот екран допрете јазиче
> Апликации (ако е потребно) >
.
Видео
2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.
66
Допрете за да го паузирате/продолжите видео
записот.
Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред.
Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
Допрете за промена на соодносот на страните на
видео екранот.
Допрете за да ја фотографирате сликата за време на
репродукцијата на видеото.
Допрете за да го заклучите/отклучите видео екранот.
За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги
копчињата за јачината на звукот на левата страна од телефонот.
Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе бидат прикажани
опциите Сподели, Избриши и Детали.
ЗАБЕЛЕШКА: Додека гледате видео, лизгајте ја левата страна од
екранот нагоре и надолу за да ја прилагодите светлината. Лизгајте
ја десната страна на екранот нагоре и надолу за да ја прилагодите
јачината.
67
Музика
Вашиот телефон има музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате
омилените песни. За да пристапите на музичкиот плеер на почетниот екран
> Апликации (ако е потребно) > Музика
.
допрете го јазичето
Репродукција на песна
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Музика
2 Допрете ја картичката Песни.
3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.
68
Допрете за да најдете песна на YouTube.
Допрете за да ја видите моменталната листа со песни.
Допрете за да додадете песна на вашиот листа со Омилени
песни.
Допрете за да поставите режим на мешање.
Допрете за да поставите режим на повторување.
Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот на
музиката.
Допрете за да се вратите на почетокот од песната. Допрете
двапати за да се вратите на претходната песна. Допрете и
задржете за да премотувате на чекори од 3 секунди.
Допрете за да ја паузирате/продолжите репродукцијата.
Допрете за да прескокнете на следната песна на албумот
или во листата со песни. Допрете и задржете за брзо да
премотате нанапред на чекори од 3 секунди.
Допрете за да одите во библиотека.
За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за јачина на
звукот на левата страна од телефонот.
Допрете и држете на која било песна од листата за да пристапите на
Репродуцирај, Додади во листа за репродукција, Сподели, Намести како
звук на ѕвонење, Избриши, Детали, и Пребарување.
69
ЗАБЕЛЕШКА:
Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од
софтверот на уредот.
• Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да
дојде до грешка при отворање на фајловите.
• Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени
со меѓународни договори и државни закони за авторски права.
Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца
за репродукција или копирање музика.
Во некои земји, законот забранува приватно копирање на
материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето
или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на
соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид
материјал.
FM радио
Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да
ги слушате омилените станици кога сте во движење.
ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото треба да ги користите слушалките.
Вметнете ги во приклучокот за слушалки.
Пребарување на станици
Радио станиците можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско
пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали.
70
Автоматско пронаоѓање на станици
1 На почетниот екран, допрете
> картичката Апликации > FM радио.
2 Допрете
и потоа изберете Скенирање.
3 За време на автоматското скенирање, допрете Откажи ако сакате да запре
скенирањето. Ќе бидат зачувани само скенираните канали пред да запре
скенирањето.
ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со помош на
тркалцето на екранот.
ЗАБЕЛЕШКА: За да го подобрите приемот на радио, раширете го кабелот за
слушалките бидејќи тој исто така служи и како радио антена.
Ако поврзете слушалки кои не се специјално направени за радио-прием,
приемот на радио може да биде слаб.
71
Услужни програми
Аларм/Часовник
Поставување на аларм
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
>
.
> Аларм/Часовник
2 Поставете го саканото време за алармот.
3 Поставете Повторување, Траење на одложувањето, Вибрација, Тон на
алармот, Јачина на звук на аларм, Автоматски старт на апликација,
Заклуч. со загатка и Белешки.
4 Допрете Зачувај за да го зачувате алармот.
ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените прилагодувањата на алармот,
на екранот Аларми и одберете
допрете го Мени копчето
Поставки.
Поставување на Светски часовник
Јазичето Светски часовник ви овозможува да поставите листа на градови за
лесно да го проверувате моменталното време во другите временски зони со
брз поглед.
1 Отворете ја апликацијата Аларм/Часовник, а потоа одберете го јазичето
.
Светски часовник
2 Допрете ја иконата Нов град
(на дното на екранот), пребарувајте низ
достапните градови, а потоа допрете го оној кој го сакате.
72
Користење на калкулаторот
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Калкулатор
2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
3 За едноставни калкулации, допрете ја функцијата што сакате да ја извршите
,
или
) следено од
.
( ,
ЗАБЕЛЕШКА: За покомплексни калкулации допрете го Мени копчето
, одберете Дигитрон со научни пресметки, а потоа одберете ги
саканите функции.
ЗАБЕЛЕШКА: За да ја видите историјата од претходните
, одберете ја Претходни
пресметки, допрете го Мени копчето
пресметувања.
Додавање на настан во вашиот календар
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Календар
2 Допрете на
и одберете од Ден, Недела, Месец, Година, или Агенда за
да се смени прегледот на месецот.
3 Допрете на датумот за кој што сакате да додадете настан и допрете .
4 Допрете го полето со Име на настан и внесете го името на настанот.
5 Допрете го полето Локација и внесете ја локацијата. Означете го датумот и
внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
73
6 Ако сакате да додадете белешка за вашиот настан, допрете го полето за
Опис и внесете ги деталите.
7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете ПОВТОРИ и поставете
ПОТСЕТНИЦИ, доколку е потребно.
8 Допрете Сочувај за да го зачувате настанот во календарот.
Диктафон
Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.
Снимање на звук или говор
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Диктафон
2 Допрете
за да започне снимањето.
3 Допрете
за запирање на снимањето.
4 Допрете
за да ја преслушате снимката.
ЗАБЕЛЕШКА: Допрете на
за да пристапите на листата со снимки.
Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно
време на снимање може да се разликува од вистинското време на
снимање.
Испраќање на говорна снимка
1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот
.
преку допирање на
2 Изберете кој било од достапните методи за споделување.
74
Икона на Режим на
снимање
Допрете овде за да го
смените режимот на
снимање.
Копче за снимање
Допрете овде за да
започне снимање на
гласовна белешка.
Копче за листа
Допрете овде за да
ја видите листата на
вашите снимки.
ThinkFree Viewer
Прегледувачот ThinkFree е професионално мобилно решение кое им
овозможува на корисниците полесно да ги отворат различните видови на
канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint датотеки, било
каде и во секое време, користејќи ги нивните мобилни уреди.
• На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации > ThinkFree
Viewer.
Прегледување на фајлови
Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни
типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe
PDF документи. Кога прегледувате документи користејќи го прегледувачот
ThinkFree, предметите и изгледот остануваат исти како и во оригиналните
документи.
75
Google+
Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку
социјалната мрежа на Google.
• На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Google+
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност
од регионот или обезбедувачот на услуги.
Hangouts
Апликацијата Hangouts ви овозможува да водите разговор со пораки во
реално време со вашите пријатели.
За да ја отворите апликацијата Hangouts
• На почетниот екран допрете го копчето Апликации
За да се одјавите од Hangouts
• Од вашата листа со разговори, допрете го Мени копчето
Одберете ја вашата Google сметка > Sign out.
> Hangouts
.
> Settings >
Разговарање со Пријатели
1 На почетниот екран допрете го копчето Апликации
> Hangouts .
2 Допрете за да ја видите вашата листа со контакти. Тоа ги вклучува сите
Google сметки кои сте ги додале.
3 Допрете на пријателите со кои сакате да разговарате и потоа внесете ја
вашата порака.
4 Допрете Испрати
.
76
Гостински режим
За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите
деца, можете да го користите режимот на гостин. Кога ќе го позајмите вашиот
телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се
прикажуваат.
Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.
ЗАБЕЛЕШКА: За користење на режимот на гостин, потребно е
однапред да се постави облик за заклучување.
1 Допрете на јазичето
> Апликации (ако е потребно) > Поставки >
Гостински режим.
2 Допрете го прекинувачот на режимот на гостин за да се овозможи овој
режим.
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на
говор.
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Voice Search
2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката
Speak now. Изберете еден од понудените клучни зборови.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност
од регионот или обезбедувачот на услуги.
77
Превземање
Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени
преку апликациите.
• На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Превземање
QuickMemo
Функцијата QuickMemo ви овозможува да креирате белешки и да правите
снимки на моменталната слика од екранот. Можете да го користите
QuickMemo за лесно и ефикасно да креирате белешки за време на повик, со
зачувана фотографија или на тековниот екран на телефонот.
1 Пристапете на функцијата QuickMemo
со притискање на двете копчиња за
јачина на звукот за една секунда на
екранот кој сакате да го снимите.
ИЛИ
78
ИЛИ
Повлечете ја статусната лента надолу
на лентата за Брзи
и допрете
подесувања.
2 Креирајте белешки користејќи ги
опциите на лентата со алатки.
3 Допрете
во менито Уреди за да се
зачува белешката во QuickMemo албумот
во вашата галерија.
ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickMenu функцијата, ве молиме
користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.
Користење на опциите за QuickMemo
Следните опции се достапни при користење на QuickMemo.
Ви овозможува да изберете позадина.
Враќање или повторување на претходните дејства.
Се избира типот на пенкало, боја на пенкалото и алатка за
сечење.
Бришење на штотуку креираната белешка.
Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за
споделување преку услугите на социјални мрежи.
Зачувување на белешката во Галерија.
79
Прегледување на зачуваните QuickMemo белешки
Отворете ја Галерија и одберете го албумот QuickMemo.
LG SmartWorld
LG SmartWorld содржи широк избор на возбудливи содржини - игри,
апликации, заднини и тонови за ѕвонење - кои ги збогатуваат доживувањата
со "мобилниот начин на живеење" на корисниците на LG телефони.
Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот
1 Допрете
>
> картичката Апликации > допрете ја иконата
за да пристапите до LG SmartWorld.
2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште
не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG
SmartWorld.
3 Превземете ги саканите содржини.
ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата
?
1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на
услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
.
4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата
Како се користи LG SmartWorld
• Учествувајте во месечните LG SmartWorld промоции.
Пребарување на содржини.
Пребарувајте содржини по категорија (на пр. игри, образование,
забава итн.).
80
• Испробајте ги едноставните копчиња на мени за брзо пронаоѓање на она
што го барате.
Поставки – Поставете профил и начин на прикажување.
Најава – Поставување на вашиот ID и лозинка.
• Испробајте ги и другите корисни функции. (Екран "Content Detail" (Детали за
содржината))
ЗАБЕЛЕШКА: LG SmartWorld услугата може не биде достапна кај сите
оператори или во сите земји.
81
Интернет
Интернет
Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Интернетот ви
дава брз, разнобоен свет на игри, музика, вести, спорт, забава и многу повеќе,
токму на вашиот мобилен телефон каде и да сте и што и да ви се допаѓа.
ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето
содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги
податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.
На почетниот екран допрете го јазичето
.
Интернет
> Апликации (ако е потребно) >
Користење на лентата за интернет алатки
Допрете го и држете го веб алатникот и лизгајте го нагоре со прстот за да го
отворите.
Допрете за да се вратите наназад една страница.
Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која
ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно на она
, кое ќе ве
што се случува кога ќе го допрете копчето Назад
однесе до претходната страница.
Допрете за да преминете на почетната страница.
Допрете за да додадете нов прозорец.
Допрете за пристап до означените страници.
82
Прегледување на веб-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја веб адресата и допрете на
тастатурата.
Отворање на страница
За да отворите нова страница допрете
>
За да одите на отворена страница, допрете
допрете ја страницата за да ја изберете.
.
, лизгајте нагоре или надолу и
Пребарување на интернет со помош на глас
Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа
изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
Омилени
За да ја обележите тековната веб страница, допрете го Мени копчето
Додади во омилени > OK.
и изберете една.
За да отворите означена веб-страница, допрете
>
Претходно
За да отворите веб страница од листата на неодамна посетените веб
> Претходно. За да ја избришете
страници, допрете на јазичето
> Избриши историјат.
историјата, допрете го Мени копчето
83
Chrome
Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на вебстраници.
> Апликации (ако е потребно) >
На почетниот екран допрете на јазичето
.
Chrome
Прегледување на веб-страници
Допрете на полето за адреса, внесете ја веб адресата или терминот за
на тастатурата.
пребарување и допрете
Отворање на страница
За да отворите нова страница, допрете
> + New tab.
, лизгајте нагоре или надолу и
За да одите на отворена страница, допрете
допрете на страницата за да ја изберете.
Пребарување на интернет со помош на глас
Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор и
изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
84
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте ги отворените јазичиња и обележувачи за да ги користите
со Chrome од други уреди, кога сте најавени со истиот Google профил.
За да ги видите отворените јазичиња на други уреди, допрете го Мени
> Other devices. Изберете веб-страница која сакате да ја
копчето
отворите.
Додавање и отворање на обележувач
За да додадете обележувач, допрете го Мени копчето
>
.
За да отворете обележана веб страница, допрете го Мени копчето >
Bookmarks и одберете ја саканата страница.
85
Поставки
Пристап до менито за Поставки
1 На почетниот екран допрете го јазичето
> Апликации (ако е потребно)
.
> Поставки
ИЛИ
> Системски поставки.
На почетниот екран допрете го Мени копчето
2 Изберете категорија на поставување и конфигурирајте ги саканите
поставки.
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.
СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата
За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри,
можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот
телефон во рутерот.
Можете да ја најдете MAC адресата во следниот кориснички
интерфејс: Пристапете на Wi-Fi поставките и допрете го Мени
> Напредно Wi-Fi > MAC адреса.
копчето
< Bluetooth >
Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција.
86
< Мобилен податочен >
Го прикажува користењето на податоци и ви овозможува да поставите
граница на користењето на мобилни податоци.
< Поставки за повици >
Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на
вашиот оператор.
ИЗЛЕЗЕН ПОВИК
Броеви за фиксно – Вклучете и составете список на броеви кои може да
се повикаат од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го
добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат
само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.
ДОЈДОВЕН ПОВИК
Известување за дојдовен говорен повик – Ако ја изберете оваа
функција, ќе биде прикажано известување за дојдовен говорен повик кога
апликацијата е во употреба.
Отфрлање на повици – Ви овозможува да ја поставите функцијата за
отфрлање на повик. Одберете од Режим на одбиен повик или Одбиј ги
сите повици од.
Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите
брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да
отфрлите повик за време на состанок.
Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за
влезни повици.
Копчето за почетен екран одговара на повик – Ви овозможува да го
притиснете копчето за почетен екран за да одговорите на влезен повик.
87
Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици
кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.
Автоматски одговор – Ви овозможува да овозможите или оневозможите
Автоматски одговор со интерфон.
МОМЕНТАЛЕН ПОВИК
Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе
одговори на повикот.
ЗАВРШИ ПОВИК
Зачувај непознати броеви – Додадете непознати броеви на вашата листа
со контакти по повик.
Копче напојув. - заврши повик – Обележете за да ви се овозможи
да ставите крај на гласовните повици со притискање на копчето за
вклучување/заклучување.
ОСТАНАТИ
Забрана за повик – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни
повици.
Траење на повикот – Погледнете го времетраењето на повиците,
вклучувајќи го последниот повик, појдовните повици, примените повици и
сите повици.
Дополнителни поставки за повици – Ви овозможува да ги промените
следниве прилагодувања:
ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при
излезен повик.
Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање,
телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во
зависност од вашиот мрежен оператор).
88
< Делење & Мрежи >
ДЕЛЕЊЕ
Wi-Fi пристапно – Ви овозможува споделување на мобилната мрежа преку
Wi-Fi и конфигурирање на поставките за пренослива Wi-Fi “жешка точка”.
Bluetooth поврзување – Ви овозможува да поставувите дали преку
телефонот ќе се споделува интернет врската или не.
Помош – Допрете за да погледнете информации за помош на функциите за
Wi-Fi хотспот и Bluetooth поврзување.
МРЕЖА
Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во
авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.
Мобилни мрежи – Поставете опции за трансфер на податоци, режим на
мрежа & оператори, имиња на пристапни точки (APNs) итн.
Стандардна Wi-Fi пристапно – Овозможува да изберете стандардна
апликација за пораки.
VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно
сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN
мрежи.
УРЕД
< Звук >
ПРОФИЛИ НА ЗВУК
Профили на звук – Поставете го звучниот профил Звук, Само вибрација,
или Бесчујно.
89
Јачини на глас – Управување на јачината на звук на Тон за ѕвонење,
Известувања, Повратен ефект од допир и систем, и Музика, видео,
игри и други медиуми.
Тивок режим – Ви овозможува да поставите распоред за да го
конфигурирате профилот на звукот на нечујно. Ова ги исклучува сите
звуци освен алармите и медија, а дозволува повторување на повиците или
повици од одредени контакти да ѕвонат.
РИНГТОНОВИ & ВИБРАЦИЈА
Тон за ѕвонење на телефон – Ви овозможува да го поставите вашиот тон
на ѕвонење за дојдовен повик.
Вибрирање при дојдовен повик – Ви овозможува да ги поставите
вибрациите на вашиот дојдовен повик.
Мелодија за ѕвонење со вибрации – Повратни информации со
вибрирање за повици.
СИСТЕМ
Говорни известувања – Автоматско читање на дојдовен повик и порака.
Звуци за известување – Ви овозможува да го поставите звукот на
известување.
Повратен ефект од допир и систем – Поставете повратни информации
и систем на допир за Тонови при допирање на броевите, Звуци при
допир, Звуци на заклучување на екран и Вибрирај на допир.
90
< Екран >
ЕКРАН
Осветленост – Прилагодете ја светлината на екранот. Означи Ноќна
светлина за да ја поставиш светлината на 0% автоматски меѓу 12:00 ~ 06:00.
Време на истекување на екран – Поставување на времетраење по кое
екранот се исклучува.
Ефект на исклучување екран – Поставете го ефектот на исклучен екран
кога ќе се исклучи екранот.
Ориентација – Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата
при завртување на телефонот.
Дневно сонување – Одберете скринсејвер за да се прикаже кога
телефонот спие, додека е во мирување и/или се полни.
ФОНТ
Тип на фонт – Сменете го типот на фонт на екранот.
Големина на фонт – Променете ја големината на фонтот на екранот.
< Почетен екран >
Cелектирај почетно – Го поставува стилот на вашиот почетен екран.
Одберете EasyHome за да симулирате карактеристично искуство на телефон.
ЕКРАН
Тема – Ја поставува темата на екранот на вашиот уред.
Слика за заднина – Ја поставува позадината која ја користите на вашиот
Почетен екран. Одберете ја од Галерија, Live слики за заднина, Photos
или Галерија на слики за заднина.
91
Ефект на екран – Го поставува ефектот кога ќе поминете со прстот за да го
промените екранот. Одберете од Основно, Ветре, Accordion, Панорама,
Вртелешка, Слој, и Домино.
Дозволи кружење на почетниот екран – Обележете за да поставите
континуирано влечење по екранот, елиминирање на потребата да
повлечете назад во спротивна насока кога ќе стигнете до едниот крај.
Само вертикален приказ – Обележувањето за да го поставите почетниот
екран секогаш е прикажано со вертикален приказ.
DATA
Заштита и обнова на Почетно – бекап и обновување на апликација,
графичка контрола и тематски конфигурации.
СОВЕТИ
Помош – Покажува некои корисни совети за почетниот екран.
< Заклучен екран >
БЕЗБЕДНОСТ НА EKPAH
Одберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на
екранот за поголема безбедност на телефонот. Постави Ништо, Удри,
Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.
Слика за заднина – Изберете слика за заднина на заклучен екран од
Галерија или Галерија на слики за заднина.
Кратенки – Персонализирајте кратенки на заклучен екран.
Информација за контакт за загубен телефон – Покажување информации
за сопственикот на заклучениот екран во случај вашиот телефон да се
изгуби.
92
МЕРАЧ НА ВРЕМЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ
Мерач на време за заклучување – Поставување на време на заклучување
откако екранот ќе се исклучи.
Копчето за вклучување веднаш се заклучува – Поставете заклучен
екран штом се притисне копчето за вклучување/заклучување.
< Гестови >
ВКЛУЧИ ЕКРАН
Вклучен екран/Исклучено – Штиклирајте за да овозможите вклучување
и исклучување на екранот преку функцијата "Вклучи екран". Брзо допрете
го двапати централниот дел на екранот за вклучување на екранот. Допрете
двапати на статусната лента, на празен дел од почетниот екран или на
Екранот за заклучување за да го исклучите екранот. За најдобри резултати,
немојте да го преместувате телефонот додека ја користите функцијата
"Вклучи екран".
ОДГОВОРЕТЕ НА ДОЈДОВНИОТ ПОВИК
Дојдовен повик на чекање – Свртете го уредот за да ги стишате
дојдовните повици.
ДРУГИ
Одложи или стопирај аларм – Свртете го уредот за да го одложите или
исклучите алармот.
Паузирај видео – Свртете го уредот за да го паузирате видеото.
Помош – Допрете за да добиете информации за користењето на функции
со потези на вашиот уред.
93
СЕНЗОР
Калибрација на сензорот за движење – Подобрете ја прецизноста на
закосувањето и брзината на сензорот.
< Меморија >
ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната
меморија.
SD КАРТИЧКА – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката.
Допрете Оневозможи SD картичка за безбедно отстранување. Ако не
е монтирана SD картичка, допрете Воспостави SD картичка. Допрете
Избриши SD картичка ако сакате да ги избришете сите податоци од SD
картичката.
< Батерија >
ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА
Иинформациите за наполнетост на батеријата се прикажани на графичка
батерија заедно со процентот на останатото полнење и нејзиниот статус.
Допрете ја иконата на полнење на батеријата за да се прикаже употреба
на батеријата на екранот за да се види нивото на употреба на батеријата
и деталите на користење на батеријата. Се прикажува кои компоненти и
апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да
погледнете подетални информации.
Ниво на батеријата на статусната лента – Обележете за да се прикаже
процентот на батеријата на статусната лента веднаш до иконата на
батеријата.
Заштеда на Енергија
Чувар на батерија – Допрете го прекинувачот
Вклучено и Исклучено.
94
за да менувате меѓу
ВКЛУЧИ ЗАЧУВУВАЧ НА ЕНЕРГИЈА
Вклучи зачувувач на енергија – Одберете да го вклучите чуварот
на батеријата кога полнењето на батеријата доаѓа до одредено ниво.
Одберете од Веднаш, 10% батерија, 20% батерија, 30% батерија или
50% батерија.
ПРЕДМЕТИ ЗА ШТЕДЕЊЕ БАТЕРИЈА
Автоматска синхронизација – Ја исклучува автосинхронизацијата.
Wi-Fi – Го исклучува Wi-Fi ако податоците не се користат.
Bluetooth – Го исклучува Bluetooth ако не е поврзано со уред.
Вибрирај на допир – Ги исклучува повратните инфрмации на допир.
Осветленост – Ја прилагодува светлината.
Време на истекување на екран – Го прилагодува времетраењето на
вклучен екран.
Помош – Допрете за да погледнете информации за совети за заштеда на
енергија.
< Апликации >
Користете го менито Апликации за да ги видите деталите за апликациите кои
се инсталирани на вашиот телефон, за да управувате со нивните податоци и
веднаш да ги сопрете.
Движете се лево и десно за да изберете едно од трите јазичиња на врвот на
екранот за да видите детални информации за ПРЕВЗЕМЕНО, РАБОТИ, и СÈ
апликации.
Допрете запис за да видите повеќе информации, допрете Стоп (или
Присилно запри), а потоа OK за да ја прекинете активноста.
95
ЛИЧНО
< Сметки и синхронизација >
На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина,
без разлика дали вие активно работите со нив. Укинувањето на изборот
на Автоматско синхронизирање на податоци може да ја спаси моќта на
батеријата и да го намали (но не да го спречи) користењето на податоци.
< Гостински режим >
Користете Режим на гостин кога му давате на некој друг да го користи Вашиот
телефон. Тие ќе бидат во можност да ги користат само апликации кои сте ги
избрале. Откако ќе го поставите, можете многу лесно да го ставате вашиот
телефон во режим на гостин со цртање на шемата за гостин на заклучениот
екран што сте ја поставиле, која е различна од вашата нормална шема за
отклучување. Допрете Помош за повеќе информации.
ЗАБЕЛЕШКА: За да користите режимот на гостин, поставете го
заклучувањето на екранот со шематско заклучување. Гостинот, исто
така, може да користи апликации кои не се претходно избрани, но се
поврзани со претходно одбрани апликации.
< Локација >
Начин на работа
Голема прецизност – Користи GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи за да се
процени локацијата.
Штедење батерија – Користи Wi-Fi и мобилни мрежи за да се процени
локацијата.
Само сензорите на уредот – Користи GPS за да ја обележиш твојата
локација.
96
БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА
Прикажува апликации кои неодамна побарале информации за локација.
УСЛУГА ЗА ЛОКАЦИЈА
Ви овозможува да ги видите вашите Google локациски поставувања.
< Безбедност >
ЕНКРИПЦИЈА
Шифрирај телефон – Ви овозможува да го енкриптирате телефонот за да
биде безбеден. По шифрирањето, ПИН или лозинка треба да бидат внесени
секој пат кога ќе биде вклучен телефонот.
Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги енкриптирате
податоците на SD картичката за да ја чувате безбедни. По енкрипцијата,
нема да можете да ја користите во други уреди. Сите податоци кои се
креирани или ажурирани по оневозможувањето на енкрипцијата нема
да бидат шифрирани, но податоците кои се претходно енкриптирани ќе
останат енкриптирани.
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА SIM КАРТИЧКА
Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на
SIM картичка или извршете промена на PIN бројот на SIM картичката.
ЛОЗИНКИ
Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од
скриената лозинка додека го вршите внесот.
АДМИНИСТРИРАЊЕ НА УРЕД
Администратори на уред – Преглед или деактивирање на
администраторите на телефонот.
Непознати извори – Стандардни поставки за инсталација на апликации
кои не се од Play Store.
97
Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред
инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.
ПРОСТОР ЗА ДОВЕРЛИВОСТ
Тип на меморија – Приказ на типот на мемориjата.
Доверливи акредитиви – Приказ на доверливи CA сертификати.
Инсталирај од зачувана меморија – Изберете за инсталирање
шифрирани сертификати.
Избриши препораки – Отстранување на сите сертификати.
< Јазик & внес >
Користете ги поставките за Јазик & внес за да го изберете јазикот за
текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран,
вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.
< Создај резервна копија и ресетирај >
АРХИВИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ
Арх. на мои податоци – Заштитете ги вашите апликациски податоци, Wi-Fi
лозинки и други параметри на Google серверите.
Резервна сметка – Ви овозможува да ја поставите сметката на која сакате
да направите бекап на податоците.
Автоматско враќање – Кога реинсталирате апликациа, вратете ги
зачуваните поставки и податоци.
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ги ресетира
нагодувањата на фабрички зададените вредности и ги брише сите ваши
податоци.
98
СИСТЕМ
< Датум и време >
Користете ги поставките за Датум и време за да го поставите начинот на
кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за
поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате
тековното време од мобилната мрежа.
< Пристапност >
Користете ги поставките за Пристапност за конфигурирање на додатоците за
олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.
< PC-врска >
USB BPCKA
Изберете метод за USB-врска – Наместете го стандардниот режим кој се
користи при поврзување на телефонот со компјутерот преку USB кабел.
Одберете од Наполни го телефонот, Медиумско синхронизирање
(MTP), Делење, LG софтвер и Испрати слика (PTP).
Прашај при поврзување – Обележи за да се потврди типот на поврзување
со USB кога ќе се поврзете со компјутер.
Помош – Приказ на информациите околу поставките за поврзување.
LG СОФТВЕР
PC Suite – Обележете го ова за да го користите LG PC Suite преку Wi-Fi
конекција. Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана
со LG PC Suite преку Wi-Fi врска.
Помош – Помош за LG софтверот.
99
< Печатење >
Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што
се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi
мрежа како и вашиот Android уред.
< За телефонот >
Ова мени ви овозможува да управувате со вашите софтверски ажурирања и
да погледнете разни информации во врска со Вашиот уред.
Име на телефон – Ви овозможува да го промените името на вашиот телефон.
Ова ќе биде вашето за Bluetooth, Wi-Fi Direct, итн.
Центар за ажурирање – Проверете фи надградбите за апликациите и
софтверот обезбедени од LG Electronics.
Мрежа – Ви овозможува да ја погледнете мрежата, типот на мрежата и силата,
состојбата на услугата и IP адресата.
Статус – Ви овозможува да го погледнете вашиот број, MIN, PRL верзија, ESN,
MEID HEX, MEID DEC.
Батерија – Ви овозможува да го погледнете статусот на батеријата, нивото на
батеријата и информациите за употребата на батеријата.
Информација за хардвер – Ви овозможува да го погледнете бројот на
моделот, времето, датумот и кодот на гаранцијата, Wi-Fi MAC адресата и
Bluetooth адресата.
Информација за софтвер – Ви овозможува да ја погледнете Андроид
верзијата, baseband верзијата, верзијата на кернелот, бројот на конструкција и
верзијата на софтверот.
Правни информации – Ви овозможува да го погледнете договорот за
правата на LG апликациите, лиценците од отворен извор и правните
информации на Google.
100
PC софтвер (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете
вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете
да ги користите функциите на вашиот уред од PC.
Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...
• Организирате и репродуцирате медиски содржини (музика, филмови,
слики) на вашиот PC.
• Испраќате мултимедиски содржини на вашиот уред.
• Синхронизирате податоци (распореди, контакти, означени страници)
помеѓу вашиот уред и PC.
• Архивирате апликации на вашиот уред.
• Ажурирате софтвер на вашиот уред.
• Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
• Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
• Архивирате, креирате и уредувате белешки на вашиот уред.
ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од
апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG
PC Suite" PC софтвер.
101
Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот
"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.
1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
2 Одете на Support (Поддршка) > MOBILE SUPPORT (ПОДДРШКА ЗА
МОБИЛНИ УРЕДИ) > LG Mobile Phones (LG мобилни телефони) > изберете
го моделот
или
одете на Support (Поддршка) > Mobile (Мобилни уреди) > изберете го
моделот.
3 Кликнете PC SYNC од MANUALS & DOWNLOAD (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ)
и кликнете DOWNLOAD (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC
софтверот.
Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот
OS: Windows XP (Сервисен пакет 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
• CPU: процесори од 1GHz или повисоко
• Меморија: RAM од 512MB или повисоко
• Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
• HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да
биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од
количината на складирани податоци.)
• Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или
повисоко
•
102
ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер
LG интегриран USB драјвер е потребен за да се поврзе LG уред
со компјутер и се инсталира автоматски кога ја инсталирате
компјутерската софтвер апликација „LG PC Suite".
Синхронизирање на вашиот уред со компјутер
Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош
на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето.
Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.
Постапката е следната:
1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
2 Ќе се појави Изберете метод за USB-врска, а потоа одбери LG софтвер.
3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди
од категориите на левата страна од екранот.
4 Кликнете Personal information (Лични информации) за да извршите избор.
5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го
копчето Sync (Синхронизација).
ЗАБЕЛЕШКА: За да го синхронизирате вашиот телефон со компјутер,
треба да инсталирате LG PC Suite на вашиот компјутер. Ве молиме
погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC
Suite.
103
Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред
1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со
помош на PC програма за синхронизација.
2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и
поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
3 Од менито во горниот дел, изберете Уред > Увези на уред > Увези
контакти.
4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот
кој ќе се увезе.
5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на Избери фајл и ќе се прикаже
Windows Explorer.
6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го увезете
и кликнете на Отвори.
7 Кликнете на OK.
8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец Мапирање на полиња за
поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за PC контактите и контактите од
уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
10 Click OK.
104
Ажурирање на софтверот на телефонот
Ажурирање на софтверот на телефонот
Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет
За повеќе информации во врска со користењето на оваа функција, ве молиме
посетете ја http://www.lg.com/common/index.jsp одберете ја вашата држава
и јазик.
Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на
фирмвер на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба
од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна
единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмвер за
вашиот уред.
Бидејќи ажурирањето на фирмвер на мобилниот телефон бара целосно
внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме
внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при
секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека
отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може
сериозно да го оштети телефонот.
ЗАБЕЛЕШКА: LG rо зачувува правото да прави ажурирање на фирмвер
надградбите достапни само за одредени модели на свое дискреционо
право и не ја гарантира достапноста на новата верзија на фирмвер за
сите модели на слушалки.
105
Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос
(OTA)
Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на
телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со
USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога
LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмвер за вашиот уред.
Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на вашиот мобилен
телефон: Поставки > За телефонот > Картичка Општо > Центар за
ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.
ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната телефонска
меморија - вклучувајќи информации за вашиот Google профил и сите
други сметки, податоците и поставките на вашиот систем/апликација,
било кои преземени апликации и вашата DRM лиценца - може да се
изгубат во процесот на ажурирање на софтверот на вашиот телефон.
Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите
лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не
презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен обезбедувач на
услуга, регион и земја.
106
Околу упатството за користење
Околу упатството за користење
•
•
•
•
•
Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно
прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го
користите безбедно и правилно.
Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат
различно на вашиот телефон.
Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од
софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите.
Овие содржини подлежат на промени без претходно известување.
Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на
LG преку www.lg.com.
Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се рзликуваат
во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации.
Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со
функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги
развила компанијата LG.
Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми
со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на
уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот
систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да
предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
107
•
•
Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски
содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена
употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални
или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на
авторските права. Како корисник, вие сте потполно и целосно одговорни за
нелегална употреба на медиумите.
Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки,
вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или
услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени.
За да се избегнат дополнителни трошоци, одберете план со податоци кој е
погоден за вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот
обезбедувач на услуги.
Трговски марки
•
•
LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните
респективни сопственици.
Известување: Софтвер со отворен код
За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL,
MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата
http://opensource.lge.com/
Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се
достапни за превземање со изворниот код.
108
Дополнителна опрема
Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон.
(Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)
Адаптер за
патувања
Батерија
Водич за почеток
на користење
Податочен
кабел
Стерео слушалки
ЗАБЕЛЕШКА:
• Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
• Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на
гаранција.
• Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.
109
Отстранување на проблеми
Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при
употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до
вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги
отстраните сами.
Порака
Грешка
на SIM
картичката
Нема врска
со мрежата
/ Се губи
врската со
мрежата
110
Можни причини
Можни мерки за корекција
Во телефонот
нема SIM
картичка или таа
не е правилно
вметната.
Внимавајте SIM картичката да биде
правилно вметната.
Сигналот е слаб
или сте надвор
од мрежата на
операторот.
Придвижете се кон прозорец или
на отворен простор. Проверете ја
мапата на покриеност на мрежниот
оператор.
Операторот
применува нови
услуги.
Проверете дали SIM картичката е
постара од 6~12 месеци. Ако е така,
сменете ја вашата SIM картичка
кај вашиот мрежен оператор во
најблиската нивна продавница.
Обратете се до вашиот обезбедувач
на услуги.
Порака
Кодовите не
се совпаѓаат
Можни причини
Можни мерки за корекција
За да го
промените
сигурносниот код,
потребно е да го
потврдите новиот Ако го заборавите кодот, обратете
се до вашиот обезбедувач на
код со повторно
услуги.
внесување.
Двата кодови кои
сте ги внеле не се
совпаѓаат.
Не е можно
да се
постават
апликации
Повиците не
се достапни
Нема поддршка
од обезбедувачот
на услуги или
е потребна
регистрација.
Обратете се до вашиот обезбедувач
на услуги.
Грешка при
бирање
Новата мрежа не е авторизирана.
Вметната е нова
SIM картичка.
Проверете нови ограничувања.
Достигнато
ограничување на
припејд трошоци.
Обратете се до обезбедувачот
на услуги или ресетирајте
ограничување со помош на PIN2.
111
Порака
Телефонот
не може да
се вклучи
Грешка при
полнењето
Бројот не е
дозволен
112
Можни причини
Можни мерки за корекција
Копчето за
вкл./искл. е
притиснато
прекратко.
Притиснете и задржете го копчето
за вкл./искл. најмалку две секунди.
Батеријата не е
наполнета.
Наполнете ја батеријата. Проверете
го индикаторот за полнење на
екранот.
Батеријата не е
наполнета.
Наполнете ја батеријата.
Надворешната
температура е
премногу висока
или премногу
ниска.
Проверете дали телефонот се
полни при нормална температура.
Проблеми со
поврзувањето
Проверете го полначот и неговото
поврзување со телефонот.
Нема напон
Приклучете го полначот на друг
извор на напојување.
Дефектен полнач
Заменете го полначот.
Несоодветен
полнач
Користете единствено оригинална
LG дополнителна опрема.
Вклучена е
функцијата
Проверете го менито за Поставки и
Фиксни броеви за исклучете ја функцијата.
бирање.
Порака
Не е можно
примање/
испраќање
на SMS и
фотографии
Можни причини
Меморијата е
полна
Можни мерки за корекција
Избишете некои пораки од
телефонот.
Фајловите не
Неподдржан
може да се
формат на фајл
отворат
Проверете кои формати на фајлови
се поддржани.
Екранот не
се вклучува
кога примам
повик.
Проблем со
сензорот за
оддалеченост
Ако користите лента за заштита
или футрола, обрнете внимание
таа да не го покрива делот
околу сензорот за оддалеченост.
Внимавајте делот околу сензорот за
оддалеченост да биде чист.
Нема звук
Режим на
вибрации
Проверете го статусот на
поставките од менито за звук за да
проверите дали е вклучен режим
на вибрации или бесчујниот режим.
Уредот не
реагира ("се
замрзнува")
Повремени
проблеми на
софтверот
Обидете се да извршите надградба
на софтверот преку веб-сајтот.
113
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Категорија
Поткатегорија
114
Прашање
Одговор
Кои функции се
BT
достапни преку
Bluetooth уреди Bluetooth
Можете да поврзете Bluetooth
аудио уред како стерео/
моно слушалки или комплет
за автомобил. Исто така кога
FTP серверот е поврзан со
компатибилен уред, може да
споделувате содржини зачувани
на меморискиот медиум.
Пристапот до
податоци
Архивирање на
контакти
Податоците за контактите може
да бидат синхронизирани помеѓу
вашиот телефон и Gmail™.
Како можам
да извршам
архивирање на
контактите?
Дали е можно
Пристапот до да се постави
податоци
еднонасочна
Синхронизација синхронизација
со Gmail?
Можна е само двонасочна
синхронизација.
Дали е
Пристапот до можно да се
податоци
синхронизираат
Синхронизација сите e-mail
фолдери?
Автоматски се синхронизира
влезното сандаче. Можете
да погледнете други папки
допирајќи на Мени копчето
и одберете Фолдери за да
одберете папка.
Категорија
Поткатегорија
Прашање
Одговор
Дали треба да
Google™ услуга се најавам на
Gmail секогаш
Gmail
кога сакам да
најавување
пристапам до
Gmail?
Откако еднаш ќе се најавите
на Gmail, нема да има потреба
повторно да се најавувате на
Gmail.
Google™ услуга Дали е можно да
се филтрираат
Google сметка e-mail пораките?
Не, филтрирањето на e-mail
пораките не е поддржано на
телефонот.
Функција на
телефон
E-mail
Функција на
телефон
Тон за ѕвонење
Што ќе се
случи кога ќе
активирам друга
апликација
додека пишувам
e-mail порака?
Вашата e-mail порака автоматски
ќе се зачува како нацрт порака.
Дали постои
ограничување на
големина на фајл
Не постои ограничување на
кога сакам да
големина на фајл.
употребам MP3
фајл како тон за
ѕвонење?
115
Категорија
Поткатегорија
116
Прашање
Одговор
Функција на
телефон
Време на
порака
Мојот телефон
не го прикажува
времето на
Времето на прием ќе можете
прием на
да го видите единствено за
пораките
пораките примени истиот ден.
постари од 24
часа. Како можам
да го променам
ова?
Функција на
телефон
Навигација
Дали е можно
да се инсталира
друга апликација
за навигација на
мојот телефон?
Секоја апликација која е
достапна на Play Store™ и е
компатибилна со хардверот
може да се инсталира и да се
користи.
Функција на
телефон
Синхронизација
Дали е можно
синхронизирање
на моите
контакти од
сите мои e-mail
сметки?
Може да се синхонизираат
само контакти од Gmail и MS
Exchange сервер (e-mail сервер
на компанијата).
Категорија
Поткатегорија
Прашање
Одговор
Функција на
телефон
Причекајте и
Пауза
Доколку со помош на функциите
Причекајте и Пауза зачувате
контакт во број, нема да можете
да ги користите овие функции. Ќе
Дали е можно да треба одново да се зачува секој
се зачува контакт број.
Како да извршите зачувување со
со функциите
Причекајте и Пауза:
Причекајте
1. На почетниот екран допрете ја
и Пауза во
иконата Телефон
броевите?
.
2. Свртете го бројот, а потоа
допрете го Мени копчето
.
3. Допрете Додади 2 сек. пауза
или Додади чекање.
Функција на
телефон
Сигурност
Кои се
сигурносните
функции на
телефонот?
Како услов за пристап или
користење на телефонот,
имате можност да го поставите
телефонот да побара внес на
облик за отклучување.
117
Категорија
Поткатегорија
Функција на
телефон
Облик за
отклучување
118
Прашање
Одговор
Како да креирам
облик за
отклучување?
1. На почетниот екран допрете го
Мени копчето
.
2. Допрете на Системски поставки
> Заклучен екран.
3. Допрете Одберете заклучување
на екран > Облик. Кога за првпат
ќе го направите ова, ќе се појави
кратко упатство за креирање на
облик за отклучување.
4. Извршете го поставувањето преку
цртање на вашиот облик еднаш, а
потоа уште еднаш за потврда.
Мерки на претпазливост
при користење на облик за
заклучување.
Многу е важно да го запомните
обликот за отклучување кој ќе
го поставите. Нема да можете да
пристапите до телефонот доколку
пет пати употребите неправилен
облик. Имате пет можности за
да ги внесете вашиот облик за
отклучување, PIN или лозинка. Ако
ги искористите сите 5 можности,
можете повторно да се обидете по
30 секунди. (Или, ако однапред го
поставите резервниот PIN, со него ќе
може да го отклучите обликот.)
Категорија
Поткатегорија
Прашање
Одговор
Функција на
телефон
Облик за
отклучување
Што треба да
направам ако
го заборавам
обликот за
отклучување и
немам креирано
моја Google
сметка на
телефонот?
Ако сте го заборавиле вашиот
облик:
Ако се имате најавено на
вашата Google сметка на
телефонот, но неуспешно сте
го внеле правилниот облик 5
пати, допрете го копчето "Го
заборавивте обликот?". Потоа,
потребно е да се најавите на
вашата Google сметка за да го
отклучите телефонот. Ако немате
креирано Google сметка на
телефонот или сте ја заборавиле,
потребно е да извршите
хардверско ресетирање.
Внимание: Ако извршите
фабричко ресетирање,
сите апликации и податоци
на корисникот ќе бидат
избришани. Не заборавајте
да ги архивирате сите важни
податоци пред да извршите
фабричко ресетирање.
Функција на
телефон
Меморија
Дали ќе знам
кога меморијата
ќе биде празна?
Да, ќе добиете известување.
119
Категорија
Поткатегорија
120
Прашање
Одговор
Телефонот има повеќејазични
можности.
За да го промените јазикот:
1. На почетниот екран допрете
Мени копчето
и допрете
Системски поставки.
2. Допрете Јазик & внес > Јазик.
3. Допрете го саканиот јазик.
Функција на
телефон
Јазична
поддршка
Дали е можно
да се промени
јазикот на
телефонот?
Функција на
телефон
VPN
Конфигурацијата за пристап
до VPN се разликува во
зависност од компанијата. За
Како да поставам да конфигурирате VPN пристап
од вашиот телефон, мора да ги
VPN?
добиете деталите од мрежниот
администратор на вашата
компанија.
Функција на
телефон
Време на
истекување на
екран
Мојот екран се
исклучува по
само 15 секунди.
Како можам да
го променам
временскиот
период по кој
се исклучува
задното
осветлување?
1. На почетниот екран допрете
го Мени копчето
.
2. Допрете Системски поставки
> јазиче Екран.
3. Допрете Време на
истекување на екран.
4. Допрете го претпочитаното
време на истекување на
задното осветлување на
екранот.
Категорија
Поткатегорија
Прашање
Одговор
Функција на
телефон
Wi-Fi и мобилна
мрежа
Кога
истовремено се
достапни Wi-Fi
и мобилната
мрежа, која
услуга ќе ја
користи мојот
телефон?
При користење на пренос на
податоци, вашиот телефон
стандардно може да ја
користи Wi-Fi врската (доколку
поврзувањето со Wi-Fi на
вашиот телефон е поставено
на Вклучено). Меѓутоа, нема
известување кога вашиот
телефон ќе се префрли од едната
на другата услуга.
За да дознаете кое податочно
поврзување се користи,
погледнете ја иконата на
мобилната мрежа или Wi-Fi
иконата на горниот дел од
екранот.
Функција на
телефон
Почетен екран
Дали е можно
да се отстрани
апликација
од почетниот
екран?
Да. Само допрете и задржете ја
иконата се додека не се појави
иконата канта за отпадоци
на врвот на десната страна
на екранот. Потоа, без да го
подигнувате вашиот прст,
повлечете ја иконата кон
кантичката за отпадоци.
121
122
Категорија
Поткатегорија
Прашање
Одговор
Функција на
телефон
Апликација
Превзедов
одредена
апликација и таа
предизвикува
многу грешки.
Како да ја
отстранам?
1. На почетниот екран допрете
го Мени коплето
.
2. Допрете Системски поставки
> Апликации > ПРЕВЗЕМЕНО.
3. Допрете ја апликацијата,
а потоа допрете
Деинсталирање.
Функција на
телефон
Полнач
Дали е можно
да се наполни
телефонот со
USB податочен
кабел без
инсталирање на
потребниот USB
драјвер?
Да, телефонот ќе се наполни
со USB кабел без оглед на тоа
дали потребните драјвери се
инсталирани или не.
Функција на
телефон
Аларм
Ќе можам ли
да користам
музички фајлови
за мојот aларм?
Да. Во поставките за аларм
часовникот одберете ја песната
како звук за аларм.
Функција на
телефон
Аларм
Дали мојот аларм
ќе се слуша ако
Не, ова не е поддржано.
телефонот е
исклучен?
Категорија
Поткатегорија
Прашање
Одговор
Функција на
телефон
Аларм
Ако jачината
на звукот на
ѕвоното е
поставена на
Исклучено или
Вибрации, дали
ќе го чујам мојот
аларм?
Вашиот аларм е програмиран да
може да се чуе дури и во ваков
случај.
Решенија за
враќање
Хардверско
ресетирање
(Фабричко
ресетирање)
Како да извршам
фабричко
ресетирање
ако не можам
да пристапам
до менито за
поставки на
телефонот?
Ако телефонот не се враќа
во првобитната состојба,
употребете хардверско
ресетирање (фабричко
ресетирање) за да го
иницијализирате.
123
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a
telefonszámot.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди
да го наберете.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i
pripremite vaš upit.
Општа питања
<LG кориснички центар>
011/36-30-500
* Пре позивања проверите број и припремите
питање.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising