LG | LG Swift L3 (E400) | User guide | LG LGE400 Упътване за употреба

LG LGE400 Упътване за употреба
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба
M A G YA R
HR VATSKI
БЪЛΓАРСКИ
SRPSKI
МАКЕДОНСКИ
LG-E400
P/N : MFL67521003 (1.1)
www.lg.com
Wi-Fi (WLAN)
Wi-Fi (WLAN)
Ez a készülék az összes európai országban használható.
A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül
használható, de Franciaországban, Oroszországban és
Ukrajnában a szabadban tilos a használata.
Wi-Fi (WLAN)
Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.
WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez
ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se
koristiti na otvorenom.
Това оборудване може да се използва във всички
европейски страни.
С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения
в сгради, но не може да се използва навън във
Франция, Русия и Украйна.
Wi-Fi (WLAN)
Ova oprema može se koristiti u svim zemljama Evrope.
WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez
ograničenja, ali se ne može koristiti napolju u Francuskoj, Rusiji
i Ukrajini.
Wi-Fi (WLAN)
Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.
WLAN може да се користи без ограничувања во
затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и
Украина не може да се користи на отворено.
Magyar
LG-E400 Használati útmutató
Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.
Ha további információra van szüksége, látogasson el a www.lg.com címre.
• Az útmutató tartalma részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől. Ez a
telefon szoftverétől és az adott szolgáltatótól függ.
• A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent
látásúaknak nem ajánlott.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név
és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált
védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
• A Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ és Android Market™
a Google, Inc védjegyei.
Tartalom
Útmutató a biztonságos
és hatékony
használathoz....................7
Fontos figyelmeztetés...19
Általános tudnivalók......34
A SIM kártya és az
akkumulátor
behelyezése..................37
A telefon töltése............38
A memóriakártya
behelyezése..................39
A memóriakártya
formázása....................41
A kezdőképernyő...........42
Tippek az érintőképernyő
használatához...............42
A telefon lezárása.........43
A képernyő feloldása.....44
Néma mód...................44
Kezdőlap .....................44
Widgetek hozzáadása a
kezdőképernyőhöz........46
Visszatérés a korábban
használt
alkalmazásokhoz...........47
Értesítési fiók................48
Az állapotsáv
megtekintése................49
Képernyő-billentyűzet....52
Google fiók beállítása....54
Wi-Fi..............................56
A Wi-Fi bekapcsolása....56
Wi-Fi csatlakozás..........56
A telefon
adatkapcsolatának
megosztása..................57
Internetmegosztás USB-n
és hordozható Wi-Fi
hotspot beállítása..........59
A telefon
adatkapcsolatának
megosztása USBkapcsolaton keresztül....60
USB-n keresztüli
internetmegosztás és az
adatkapcsolat
megosztása..................60
A telefon
adatkapcsolatának
megosztása hordozható
Wi-Fi hozzáférési
pontként.......................62
A hordozható hozzáférési
pont átnevezése és
védetté tétele................63
Hívások..........................65
Híváskezdeményezés....65
Partnerek hívása...........65
Hívás fogadása és
elutasítása....................66
A hívás hangerejének
beállítása......................66
Második hívás
kezdeményezése...........66
A hívásnaplók
megtekintése................67
Hívásbeállítások............68
Névjegyek......................69
Névjegy keresése..........69
Új névjegy hozzáadása..69
Kedvenc névjegyek.......70
Névjegyek áthelyezése a
régi készülékről az újra..71
Üzenetküldés/-fogadás..73
Üzenetküldés/-fogadás..73
Üzenetküldés................73
Összefűzött . ................75
Hangulatjelek
használata....................75
Tartalom
Az MMS-beállítások
módosítása...................75
E-mail ...........................76
E-mail megnyitása és a
Fiókok képernyő............76
Új e-mail létrehozása és
küldése........................78
A fiókok mappái............80
E-mail fiókok hozzáadása
és szerkesztése............80
Kamera..........................82
A kereső.......................82
Gyors fényképfelvétel
készítése .....................83
A fénykép elkészítése
után.............................83
A speciális beállítások
használata....................84
A mentett fényképek
megtekintése................86
Videókamera..................88
A kereső.......................88
Gyors videókészítés.......89
A videófelvétel elkészítése
után.............................89
A speciális beállítások
használata....................90
Az elmentett videók
megtekintése................91
A hangerő beállítása
videólejátszás közben....92
Multimédia.....................93
App Box (Alkalmazás
doboz)..........................93
Galéria.........................93
Nézet mód....................93
Időrendi nézet...............94
Zene............................94
Zeneszám lejátszása.....94
Fájlok átvitele USB tárra96
Zene-/videofájlok átvitele
a telefonra....................96
Adatküldés a telefonról
a Bluetooth-funkció
használatával................98
Kellékek.......................101
Az ébresztés
beállítása....................101
A számológép
használata..................102
Új esemény felvétele a
naptárba....................102
A naptár nézetének
megváltoztatása..........103
Diktafon.....................104
Hangfelvétel készítése..104
Hangfelvétel küldése...104
Polaris Office..............105
Alkalmazáskezelő........106
Az internet...................107
Böngésző...................107
Az Internetes állapotsáv
használata..................107
Az opciók használata...108
Beállítások...................110
Vezetéknélküli
beállítások..................110
Hívásbeállítások..........112
Hang..........................114
Kijelző........................116
GPS és biztonság .......116
Alkalmazások.............118
Fiókok és
szinkronizálás.............119
Adatvédelem..............119
Tárolás.......................120
Tartalom
Nyelv és billentyűzet....121
Hangbeviteli
beállítások..................121
Hozzáférés..................123
Kapcsolatok................124
Dátum és idő..............124
Telefonbeállítások.......124
Szoftverfrissítés...........125
A telefonszoftver
frissítése....................125
DivX Mobile................127
Tartozékok...................129
Műszaki adatok...........130
Hibaelhárítás...............132
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű
útmutatásokat. Ha nem követi az
útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen
helyzeteket idézhet elő.
A rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos
abszorpciós tényező (SAR) adatai.
Az LG-E400 típusú készüléket úgy
tervezték és gyártották, hogy megfeleljen
a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó
biztonsági követelményeknek. A tudományos
irányelveken alapuló előírások biztonsági
ráhagyással számolnak annak érdekében,
hogy minden személy biztonságát szavatolják
életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos
irányelvek a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) néven ismert
mértékegységet alkalmazzák. A SARméréseket szabványosított módszerekkel
végzik, miközben a telefon a legmagasabb
hitelesített energiaszintjén sugároz minden
általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SARértékeket mutatnak, azok kivétel nélkül
megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP)
meghatározott SAR-határérték 10 gramm
emberi szövetre számolva átlagosan 2
W/kg.
• A DASY4 rendszerrel tesztelt jelen
telefontípus fül mellett mért legmagasabb
SAR-értéke 1,10 W/kg (10 g), a testet ért
terhelés pedig 0,572 W/kg (10 g).
• A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás
sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos
távolságra, illetve a testtől 1,5 cm
távolságra tartva. Ha a készüléket tokban,
övre akasztva vagy más testközeli módon
tartva használja, a tartó nem tartalmazhat
fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5
cm távolságra a testétől.
Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához
jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges.
Néhány esetben az adatfájlok vagy
üzenetek továbbítása késleltetve történik a
megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor.
A távolságra vonatkozó fenti utasításokat
be kell tartani mindaddig, amíg nem
fejeződött be az adattovábbítás.
A termék kezelése és
karbantartása
FIGYELMEZTETÉS
Csak az ennek a telefontípusnak
megfelelő akkumulátorokat, töltőket
és tartozékokat használjon. Bármely
más típus használata érvénytelenítheti
a telefonra vonatkozó jótállást vagy
garanciát, és veszélyes is lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van
szükség, vigye szakszervizbe.
• A garanciális javítások az LG döntése
alapján történhetnek az alkatrészek vagy
panelek újra vagy felújítottra cserélésével,
feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a
kicserélt alkatrészekével.
• Tartsa távol a telefont az elektromos
berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és
számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól,
pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
• Ne ejtse le a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy
ütésnek.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken,
ahol ezt erre vonatkozó szabályok írják
elő. Például ne használja a telefont
kórházakban, mert az zavarhatja az
érzékeny orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz
nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
telefonja súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok
mellett, mert a készülék felforrósodhat és
tűzveszélyessé válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa
(ne használjon semmiféle tisztítószert,
10
benzolt, hígítót vagy alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy
pornak a készüléket.
• Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak
vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az megváltoztathatja a
mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert
megrongálhatja a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy
nedvesség hatásának.
• A tartozékokat (például a fülhallgatót)
óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen
hozzá az antennához.
• Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy
megrepedt, ne használja, ne érintse meg,
és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani.
A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen
használat miatti sérülésére a garancia nem
vonatkozik.
• A telefon egy elektronikus készülék, amely
a normális működés során hőt gerjeszt.
Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő
szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a
bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb
égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig
óvatosan bánjon a telefonnal a használat
során, vagy közvetlenül azt követően.
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat interferenciát,
ami befolyásolhatja a teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját engedély
nélkül orvosi berendezések közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont
szívritmus-szabályozó készülékhez közel,
11
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatják a
hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhat a
TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben
tartott mobiltelefont.
12
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják,
álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a
jármű bizonyos elektromos rendszereinek,
például az autórádió vagy a biztonsági
berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne
tegyen az útjába beépített vagy hordozható
vezeték nélküli készüléket. A légzsák
meghibásodhat, vagy a nem megfelelő
működés következtében súlyos sérülést
okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra,
hogy a hangerő ésszerű szintre legyen
beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül
zajló eseményeket. Ez különösen az úttest
közelében fontos.
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése
érdekében ne hallgassa hosszú
ideig nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel
használja a készüléket, halláskárosodást
szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a
készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és
be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás
és a hívások hangerejét állítsa ésszerű
szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem
hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha
az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által
hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.
MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a
fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
nyomás halláskárosodást okozhat.
13
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Üveg alkatrészek
Robbanásveszélyes területek
A mobiltelefon egyes részei üvegből
készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény
felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt
erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse
meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne
használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az
üveget szakszervizben ki nem cserélik.
• Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
• Ne használja a telefont üzemanyag vagy
vegyi anyagok közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat,
folyadékokat vagy robbanóanyagokat
járművének abban a részében, ahol a
mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.
Robbantási terület
Légi utazás
Ne használja a telefont robbantási területen.
Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse
az előírásokat vagy szabályokat.
A vezeték nélküli berendezések interferenciát
okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja
14
ki mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül a telefont a
földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől távol,
biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük
esetén fulladást okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem
érhetők el minden mobilhálózatból.
Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne
hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.
Az akkumulátor használata és
karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen
lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs
memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket
használjon. Az LG töltőket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor
élettartamát.
15
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Az akkumulátort ne szedje szét és ne
okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
• Ha az akkumulátor már nem nyújtja
a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz
alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében
hosszabb használaton kívüli időszak után
töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
16
• Ne hagyja az akkumulátort forró vagy
hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék
teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő
típusúra cseréli, az akkumulátor
felrobbanhat.
• Az akkumulátort a gyártó utasításainak
megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség
szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje
háztartási hulladékként.
• Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye
a készüléket a legközelebbi hivatalos
LG Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• A töltő felesleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében mindig húzza ki a
töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a
telefon teljesen feltöltődött.
• Az akkumulátor tényleges élettartama
függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól,
valamint az akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
• Gondoskodjon arról, hogy semmilyen
éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm
- ne kerülhessen az akkumulátorral
érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
Megfelelőségi nyilatkozat
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az
LG-E400 készülék megfelel az 1999/5/EC
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi
nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp weboldalon,
vagy saját nyelven letölhető a teljes felhasználói
kézikönyvvel azonos oldalról.
A termék megfelelőségével kapcsolatban
illetékes iroda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
17
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A terméken látható áthúzott, kerekes
szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a
2002/96/EC irányelv hatálya alá esik.
2 A leselejtezett elektromos és elektronikai
termékeket a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése
segíthet megelőzni az esetleges egészségre
vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi
készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban,
tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
18
Használt akkumulátorok leselejtezése
1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes
szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a
2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd)
illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az
akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002%
kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány
vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és
helyen.
4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése
segíthet megelőzni az esetleges környezetre,
állati vagy emberi egészségre ártalmas
következményeket.
5 Ha további információra van szüksége régi
akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban,
forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi
illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a
terméket vásárolta.
Fontos figyelmeztetés
Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló
Alkalmazások kezelése
problémák leírását megtalálja-e ebben a
1 A kezdőképernyő érintse meg az
részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket,
Alkalmazások ikont, majd válassza
vagy a szervizképviselőhöz fordulna.
a Beállítások > Alkalmazások >
Alkalmazások kezelése opciót.
1. Telefonmemória
2 Amikor minden alkalmazás megjelenik,
Ha a telefonmemóriában az elérhető
görgessen le, és válassza ki az eltávolítani
terület 10% alá csökken, a telefon nem
kívánt alkalmazást.
tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a
3 A kiválasztott alkalmazás eltávolításához
telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl.
érintse meg az Eltávolítás opciót, majd
alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így
az OK gombot.
nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.
19
Fontos figyelmeztetés
2. Az akkumulátor
élettartamának optimalizálása
Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések
között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a
funkciókat, amelyekre nincsen szüksége,
hogy ne fussanak folyamatosan a háttérben.
Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és
a rendszerforrások hogyan fogyasztják az
akkumulátort.
Az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása
• Kapcsolja ki a nem használt
rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem
20
használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS
funkciót, kapcsolja ki azokat.
• Csökkentse a képernyő fényerejét, és
állítson be rövidebb képernyő-világítás
várakozási időt.
• Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a
Névjegyek és az egyéb alkalmazások
automatikus szinkronizálását.
• Bizonyos letöltött alkalmazások
csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének
ellenőrzése
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza a
Beállítások > A telefonról > Státusz
opciót.
2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés)
és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a
kijelző felső részén látható.
Az akkumulátorhasználat nyomon
követése és ellenőrzése
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza
a Beállítások > A telefonról >
Akkumulátor használat opciót.
2 Az akkumulátorhasználat ideje a kijelző
felső részén látható. Kijelzi, hogy mikor
csatlakoztatta a készüléket legutóbb
tápforráshoz, illetve, ha jelenleg
csatlakozik egy áramforráshoz, akkor
legutóbb mennyi ideig működött a
telefon akkumulátorról. A képernyő
középső részén megjelenik az
akkumulátort használó alkalmazások vagy
szolgáltatások listája, a legnagyobbtól
fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.
21
Fontos figyelmeztetés
3. Nyílt forráskódú operációs
rendszer telepítése
Ha inkább nyílt forráskódú operációs
rendszert (OS) használ a készüléken,
semmint a gyártó által biztosított operációs
rendszert, előfordulhat, hogy a telefon nem
működik megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem a gyártó által biztosított
operációs rendszert telepíti és használja,
semmissé válik a telefonra vonatkozó
garancia.
22
FIGYELMEZTETÉS
Telefonjának és személyes adatainak
védelme érdekében csak biztonságos
forrásból töltsön le alkalmazásokat,
így például az Android Market
alkalmazásból. Ha a telefonon nem
megfelelően telepített alkalmazások
találhatók, előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően, vagy komoly
hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és
valamennyi kapcsolódó beállítást el kell
távolítani a készülékről.
4. Képernyőzár-feloldási minta
használata
Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a
telefon védelme érdekében. Ez megnyit egy
képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja
a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának
módját.
Figyelem: Feloldási minta beállítása előtt
előbb létre kell hoznia egy Google fiókot.
FIGYELMEZTETÉS
A képernyőzár-feloldási minta
használatára vonatkozó
figyelmeztetések.
Nagyon fontos, hogy emlékezzen a
beállított képernyőzár-feloldási mintára.
Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem
tudja majd használni a telefonját. 5
alkalommal adhatja meg a feloldó
mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind
az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli
próbálkozásig várjon 30 másodpercet.
23
Fontos figyelmeztetés
Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN
kódot vagy a jelszót:
Ha elfelejtette a mintát: Ha telefonján
bejelentkezett Google fiókjába, de ötször
nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő
mintát, érintse meg az Elfelejtett minta
gombot. Ezt követően a telefon feloldásához
be kell jelentkeznie a Google fiókjával.
Ha nem hozott létre a telefonon Google
fiókot, vagy elfelejtette, gyári visszaállítást
kell végrehajtania.
24
Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát:
Elfelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson
végre gyári visszaállítást.
Figyelem: Gyári visszaállítás esetén minden
felhasználói alkalmazás és adat törlésre
kerül.
5. A gyári visszaállítás
használata
Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon
alaphelyzetbe állításához használja a gyári
visszaállítás opciót.
A telefon kikapcsolt állapotában tartsa
(le)nyomva legalább tíz másodpercig
a Kezdőképernyő gombot + a
Hangerőcsökkentő gombot + a Be/kikapcsolás gombot. Amikor a kijelzőn
megjelenik az LG embléma, engedje el a
Be-/kikapcsolás gombot.
Amikor megjelenik a kijelzőn a durva
visszaállítás képernyő, engedje el a többi
gombot is.
Legalább 1 percig ne végezzen műveletet a
telefonnal, hogy eközben megtörténhessen
a gyári visszaállítás; ezt követően a telefon
bekapcsol.
Figyelem: Gyári visszaállítás esetén minden
felhasználói alkalmazás és adat törlésre
kerül. Ez nem visszafordítható. Ne felejtsen
el biztonsági mentést készíteni a fontos
adatokról a gyári visszaállítás végrehajtása
előtt.
25
Fontos figyelmeztetés
6. Csatlakozás Wi-Fi
hálózatokhoz
Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi
szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli
hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Vannak
olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak;
ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más
hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági
funkciókat használnak; ezekhez csak a
telefon konfigurálásával csatlakozhat.
Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem
használja; ezzel meghosszabbíthatja az
akkumulátor élettartamát.
26
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és
csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza
a Beállítások > Vezetéknélküli
beállítások > Wi-Fi beállítások opciót.
2 A bekapcsoláshoz érintse meg a WiFi opciót, és keressen elérhető Wi-Fi
hálózatokat.
• Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok
listája. A jelszóval védett hálózatokat egy
lakat ikon jelzi.
3 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
• Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor
a Csatlakozás opció megérintésével
erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a
hálózathoz.
• Ha a hálózat biztonságos (jelszóval
védett), meg kell adnia a jelszót vagy
egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a
hálózati rendszergazdához.)
4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a
Wi-Fi állapotot.
7. Alkalmazások megnyitása és
váltás az alkalmazások között
Az Android készülék egyszerűen megbirkózik
több feladattal is, mert egyszerre több
alkalmazás is futtatható rajta. Alkalmazás
megnyitása előtt nem kell bezárnia egy
másikat. Válthat a különböző megnyitott
alkalmazások között. Az Android minden
alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja
vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a
készenléti állapotban lévő alkalmazások ne
fogyasszanak energiát feleslegesen.
27
Fontos figyelmeztetés
Alkalmazások leállítása
1 A kezdőképernyő érintse meg az
Alkalmazások ikont, majd válassza
a Beállítások > Alkalmazások >
Alkalmazások kezelése > Futó
alkalmazások opciót.
2 Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és
annak leállításához érintse meg a Leállít
opciót.
TIPP! Visszatérés a korábban használt
alkalmazásokhoz: tartsa lenyomva a
Kezdőlap gombot. A kijelzőn megjelenik
a korábban használt alkalmazások listája.
28
8. A PC szoftver telepítése (LG
PC Suite)
Az „LG PC Suite” PC alkalmazás egy olyan
program, amelynek segítségével egy USB
adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a
számítógéphez csatlakoztathatja készülékét.
A csatlakoztatást követően a készülék
funkcióit a számítógépen is használhatja.
Az „LG PC Suite” PC alkalmazással az
alábbiakra nyílik lehetőség:
• A médiatartalmak (zene, film, képek)
lejátszása és kezelése a számítógépen.
• Multimédiás tartalmak küldése a
készülékre.
• Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek,
könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
• Alkalmazások biztonsági mentése a
készülékre.
• Szoftverek frissítése a készüléken.
• Készülék biztonsági mentése és
visszaállítása.
• A számítógép multimédiás tartalmának
lejátszása más készülékről.
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó
menüjének segítségével elsajátíthatja
az „LG PC Suite” PC alkalmazás
használatát.
Az „LG PC Suite” PC alkalmazás
telepítése
Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az
LG weboldaláról.
1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és
válassza ki kívánt országot.
2 Lépjen a Támogatás > Mobiltelefontámogatás elemre > válassza ki a típust
(LG-E400).
29
Fontos figyelmeztetés
3 Kattintson a PC szinkronizálás opcióra
a Letöltés részben, majd kattintson a
WINDOW PC szinkronizálás letöltés
opcióra az „LG PC Suite” PC alkalmazás
letöltéséhez.
Az „LG PC Suite” PC szoftver
rendszerkövetelményei
• Operációs rendszer: Windows XP 32 bit
(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64
bit, Windows 7 32 bit/64 bit
• CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
• Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
• Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás,
30 32 bites vagy nagyobb színmélység
• HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad
tárhely a merevlemezen (a tárolt
adatmennyiségtől függően nagyobb
szabad lemezterületre lehet szükség.)
• Szükséges szoftver: LG beépített
meghajtók.
MEGJEGYZÉS:
LG beépített USB-meghajtó
Az LG beépített USB-meghajtó
szükséges az LG készülék és a
számítógép csatlakoztatásához, és a
„LG PC Suite” PC szoftver telepítésével
automatikusan telepítődik.
9. A telefon szinkronizálása
számítógéppel
A készülék és a számítógép adatai könnyen
szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC
alkalmazással. Névjegyek, naptár és
könyvjelzők szinkronizálhatók.
Az eljárás a következő:
1 Csatlakoztassa készülékét a
számítógéphez. (Használjon USB-kábelt
vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
2 Csatlakoztatást követően futtassa a
programot, és válassza ki a képernyő bal
oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes
adatok] opcióra.
4 A szinkronizáláshoz válassza ki a
tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson
a Szinkronizálás gombra.
10. Zene, fényképek és videók
átvitele USB tárral
1 A Kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, majd válassza
a Beállítások > Tárolás menüpontot
a tárolóeszköz ellenőrzésére. (Ha
fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról
31
Fontos figyelmeztetés
2
3
4
5
32
vagy memóriakártyára, helyezze be a
memóriakártyát a telefonba.)
Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont
a számítógéphez.
A megjelenő USB-kapcsolati mód listán
válassza az Adattár lehetőséget.
Nyissa meg a cserélhető memória
mappát a számítógépen. A számítógépén
megtekintheti a tömegtároló egység
tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
Másolja át a fájlokat a számítógépről a
meghajtó mappába.
6 Ha elkészült, válassza a „Csak töltés”
opciót a telefon csatlakozásának
bontásához.
11. Tartsa egyenesen,
függőleges helyzetben a
telefont.
Tartsa egyenesen, álló helyzetben a
mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az
LG-E400 belső antennával rendelkezik.
Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve
ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az
teljesítménycsökkenést eredményezhet.
Híváskezdeményezés/-fogadás vagy
adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne
érintse meg a telefon alsó részét, ahol az
antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben
romolhat a hívás minősége.
12. Lefagyott képernyő
Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol,
amikor megpróbálja használni azt:
Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza,
majd kapcsolja be a telefont. Ha így sem
működik, forduljon a szervizközponthoz.
13. Ne csatlakoztassa a telefont
a számítógép be- és
kikapcsolása közben.
Ügyeljen arra, hogy leválassza a számítógép
és a telefon közötti adatkábelt. Ha
elmulasztja ezt, hibák léphetnek fel a
számítógépen.
33
Általános tudnivalók
A telefon bekapcsolásához tartsa (le)nyomva a Be-/kikapcsológombot 3 másodpercig.
A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig, majd
érintse meg a Kikapcsolás és végül az OK gombot.
Hangszóró/Vevőegység
Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb
A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a
telefont.
MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő
A képernyő kikapcsolása és lezárása.
Távolságérzékelő
Menü gomb
Az elérhető lehetőségek megjelenítése.
34
Kezdőlap gomb
Visszatérés a kezdőképernyőre bármely
képernyőről.
Vissza gomb
Visszatérés az előző képernyőhöz.
Hívás fogadásakor és
kezdeményezésekor a
távolságérzékelő automatikusan
kikapcsolja a háttérvilágítást és
lezárja az érintőbillentyűzetet,
mivel érzékeli, amikor a telefont a
fülhöz emelik. Ezáltal lassabban
merül le az akkumulátor, és
megakadályozza, hogy az
érintőképernyő véletlenül
aktiválódjon hívások közben.
Hátlap
Objektív
Akkumulátor
MicroSD memóriakártya
nyílása
SIM kártya nyílása
Töltő, mikro USB-kábel
csatlakozó
35
Általános tudnivalók
Hangerő-szabályozó gombok
• A kezdőképernyőn: a
csengetés hangerejének
szabályozása.
• Hívás közben: a bejövő hívás
hangerejének szabályozása.
• Zeneszám lejátszása
közben: a hangerő folyamatos
szabályozása.
Sztereó fülhallgató csatlakozó
Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb
36
FIGYELMEZTETÉS
Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra
vagy ráül, az LCD-érintőképernyő
megsérülhet, és lehetséges, hogy
nem fog működni. Ne takarja le a
távolságérzékelőt az LCD védőfóliával.
Ez az érzékelő hibás működését
eredményezheti.
A SIM kártya és az akkumulátor
behelyezése
1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa
a kezében a telefont. A másik keze
hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra.
Emelje le az akkumulátorfedelet.
2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya
foglalatába. Győződjön meg arról, hogy
a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé
néznek.
37
Általános tudnivalók
3 Illessze be az akkumulátort úgy, hogy
a telefon és az akkumulátor aranyszínű
csatlakozói egymással szemben legyenek.
A telefon töltése
4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.
38
Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a
hálózati aljzathoz. Az LG-E400 készüléket
addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a
jel.
MEGJEGYZÉS:
Az akkumulátort
a hosszabb
élettartam
érdekében az első
alkalommal teljesen
fel kell tölteni.
A memóriakártya behelyezése:
1 A memóriakártya behelyezése vagy
eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont.
Távolítsa el a hátlapot.
A memóriakártya behelyezése
MEGJEGYZÉS: Az LG-E400 legfeljebb 32
GB-os memóriakártyát támogat.
39
Általános tudnivalók
2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba.
Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű
csatlakozók lefelé néznek.
A memóriakártya eltávolítása
Óvatosan vegye ki a memóriakártyát a
nyílásból.
FIGYELMEZTETÉS
Ne helyezzen be, vagy távolítson el
memóriakártyát, amikor a telefon be
van kapcsolva. Ellenkező esetben
károsodhat a memóriakártya vagy a
telefon, és a memóriakártyán tárolt
adatok sérülhetnek.
40
A memóriakártya formázása
Előfordulhat, hogy a memóriakártya már
formázva van. Ha nincs, használat előtt
formáznia kell.
MEGJEGYZÉS: Formázáskor a kártyán
található összes fájl törlésre kerül.
1 Az alkalmazások menü megnyitásához
érintse meg a kezdőképernyőn az
Alkalmazások ikont.
2 Görgessen a Beállítások menüre, érintse
meg a Beállítások > Tárolás.
3 Érintse meg az SD kártya eltávolítása
lehetőséget, majd az OK gomb
megnyomásával erősítse meg a
választást.
4 Érintse meg az SD kártya törlése
menüpontot, majd erősítse meg a
szándékát.
5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát,
adja meg azt, majd válassza a Mindent
töröl lehetőséget. Megtörténik a kártya
formázása, és már használhatja is.
MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a
memóriakártyán, a mappaszerkezet a
formázást követően megváltozhat, mivel az
összes fájl törlődik.
41
A kezdőképernyő
Tippek az érintőképernyő
használatához
Ezen a helyen tippeket talál a telefonon
történő navigáláshoz.
Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához
vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse
meg azokat.
Hosszan tartó érintés – Egy opciókat
tartalmazó menü megnyitásához vagy egy
áthelyezni kívánt elem megragadásához
érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az
ujját.
42
Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a
lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az
érintőképernyőn.
Pöccintés - A listák gyors
végiggörgetéséhez vagy a gyors
mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az
érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a
képernyőn, majd emelje fel).
MEGJEGYZÉS:
• Valamely elem kiválasztásához érintse meg
az ikon középpontját.
• Ne nyomja meg túl erősen; az
érintőképernyő elég érzékeny ahhoz,
hogy finom, de határozott érintéseket is
érzékeljen.
• Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót.
Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más
gombokhoz.
A telefon lezárása
Ha nem használja az LG-E400 telefont,
a telefon lezárásához nyomja meg a Be/kikapcsológombot. Így nem nyomódnak le
véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát
takarít meg.
Továbbá, ha egy ideig nem használja a
telefont, a kezdőképernyőt vagy bármely
más éppen megtekintett képernyőt felváltja
a képernyőzár, és energiatakarékossági
okokból a képernyő elsötétedik.
Ha a lezárási minta megadásakor vannak
futó programok, előfordulhat, hogy azok a
készülék lezárása után is tovább működnek.
A lezárási módba lépés előtt ajánlott a
programok bezárása, mert így elkerülheti a
nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások,
internetelérés és adatforgalom).
Feloldási minta beállítása: Négy vagy
több pont összekötésével megrajzolhatja
saját feloldási mintáját.Ha beállítja a
43
A kezdőképernyő
mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon
feloldásához rajzolja le a képernyőre a
beállított mintát.
Figyelem: Ha feloldási mintát állít be,
először létre kell hoznia Gmail fiókját.
Figyelem: Ha egymás után több mint 5
alkalommal eltéveszti a mintát, nem oldhatja
fel a telefonját. Ebben az esetben lásd a
Fontos figyelmeztetés 4. pontját.
A képernyő feloldása
Az LG-E400 minden alkalommal aktiválja
a képernyőzárat, amikor nem használja a
készüléket. A képernyő feloldásához húzza
44
végig az ujját alulról felfelé.
Néma mód
Az értesítés fiókban érintse meg a
a
módra váltáshoz.
ikont
Kezdőlap
A panelek megtekintéséhez egyszerűen
húzza végig az ujját a képernyőn balra
vagy jobbra. Widgetekkel, valamint
kedvenc alkalmazásainak, mappáinak
parancsikonjaival és hátterekkel személyre
szabhatja a különböző paneleket.
MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően
bizonyos képek a képernyőn eltérők
lehetnek.
A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja
a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű,
egy érintéssel használható hozzáférést
biztosítanak a leggyakrabban használt
funkciókhoz.
Ha hívást kíván kezdeményezni, a
tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse
meg a Telefon ikont.
Érintse meg a Névjegyek elemet a
névjegyek megnyitásához.
Az üzenet menü megnyitásához érintse
meg az Üzenet ikont. Ezen a helyen küldhet
új üzenetet.
Érintse meg az Alkalmazások ikont
a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az
összes telepített alkalmazást.
A megfelelő alkalmazás megnyitásához
egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az
alkalmazások listájában.
MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített
alkalmazások a telefonszoftvertől vagy a
szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
45
A kezdőképernyő
Widgetek hozzáadása a
kezdőképernyőhöz
Testreszabhatja a kezdőképernyőt
parancsikonok, widgetek vagy mappák
hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb
használata érdekében hozzáadhatja kedvenc
widgeteit a kezdőképernyőhöz.
1 A kezdőképernyőn érintse meg a Menü
gombot, és válassza a Hozzáad opciót.
Másik megoldásként, hosszan érintse
meg a képernyő üres részét.
46
2 A Kezdőképernyőhöz ad menüben
érintse meg a hozzáadni kívánt elem
típusát.
3 Például válassza a listáról a Mappák
lehetőséget, és érintse meg.
4 A kezdőképernyőn megjelenik egy új
mappa ikonja. Húzza át a megfelelő panel
megfelelő helyére, majd emelje fel az ujját
a képernyőről.
TIPP! Ha hozzá kíván adni egy
alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz,
az Alkalmazás menüben érintse meg
és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt
alkalmazáson.
TIPP! Alkalmazásikon kezdőképernyőről
történő eltávolításához tartsa (le)nyomva
az eltávolítani kívánt ikont, majd húzza
át a következő helyre: .
Visszatérés a korábban használt
alkalmazásokhoz
1 Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap
gombon. A képernyőn megjelenik egy
előugró ablak a korábban használt
alkalmazások ikonjaival.
2 Az alkalmazás megnyitásához érintse
meg az adott ikont. A jelenlegi
alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig
érintse meg a Vissza gombot.
MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített
alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok
ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)
47
A kezdőképernyő
Értesítési fiók
Az értesítési fiók a képernyő felső részén
fut végig.
Hang/
Rezgés/
Néma
Wi-Fi
Bluetooth
GPS Adatkapcsolat
Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési
fiókot az ujjával.
Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a Menü
gombot, és válassza az Értesítések opciót.
Ezen a helyen ellenőrizheti és kezelheti
a hang, a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS
állapotáról szóló, illetve a többi értesítést.
48
Az állapotsáv megtekintése
Az állapotsáv különböző ikonok használatával
jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az
új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét,
valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli
módok aktív állapotát.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok jelentését.
[Állapotsáv]
49
A kezdőképernyő
Ikon
Leírás
Nincs SIM-kártya
Nincs jel
Leírás
A telefon mikrofonja el
van némítva
Nem fogadott hívás
Ikon
Leírás
Csengetés elnémítva
Vibrációs üzemmód
Vezetékes fejhallgató
Bluetooth eszköz
csatlakoztatva
Hívás folyamatban
Rendszerfigyelmeztetés
Hívástartás
Riasztás van beállítva
Teljesen feltöltött
akkumulátor
Töltés alatt álló
akkumulátor
Adatok fogadása és
küldése
A telefon USB-kábelen
keresztül csatlakozik a
számítógéphez
Kihangosítás
Új hangposta
Adatok letöltése
Repülési mód
Wi-Fi hálózathoz
csatlakoztatva
50
Ikon
A Bluetooth be van
kapcsolva
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
Adatok feltöltése
Új Gmail-üzenet
Hordozható Wi-Fi
hozzáférési pont aktív
A GPS keres
Új Google Talk üzenet
Helyadatok fogadása a
GPS-től
Új üzenet
Az Internetmegosztás
USB-n és a Hordozható
hotspot is aktív
3 további meg nem
jelenített értesítés
Zeneszám lejátszása
folyamatban
Adatszinkronizálás
folyamatban
Közelgő esemény
Letöltés befejeződött
Az Internetmegosztás
USB-n aktív
51
A kezdőképernyő
Képernyő-billentyűzet
A képernyő-billentyűzet segítségével is
vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet
automatikusan megjelenik a képernyőn,
ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet
manuális megjelenítéséhez érintse meg azt
a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne
beírni.
A billentyűzet használata és
szövegbevitel
Egyszeri megérintése esetén a
következő betű nagybetű lesz. Kétszeri
52
megérintése esetén minden további betű
nagybetű lesz.
Váltás a szám-, illetve a
szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az
ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.
Érintse meg, ha hangulatjelet szeretne
beilleszteni üzenet írásakor.
Szóköz bevitele.
Új sorba lépés az üzenet mezőben.
Az előző karakter törlése.
Érintse meg a kijelzőt a képernyőbillentyűzet elrejtéséhez.
Ékezetes betűk megadása
Ha a magyar vagy spanyol nyelvet választja
szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van
speciális magyar vagy spanyol karakterek
bevitelére (pl. „á”).
Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan
érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a
billentyű teljes méretben jelenik meg,
és láthatóvá válnak a különböző nyelvek
különleges karakterei. Majd válassza ki a
kívánt speciális karaktert.
53
Google fiók beállítása
A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a
hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és
beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes
Google szolgáltatásokat.
Google fiók beállítása:
* A megjelenő beállítási képernyőn
jelentkezzen be a Google fiókba.
VAGY
* Alkalmazások > válasszon egy Google
alkalmazást, mint például a Gmail >,
és válassza ki a Következő > majd
a Létrehozás lehetőséget egy új fiók
létrehozásához.
54
Ha már rendelkezik Google fiókkal, adja meg
e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a
Bejelentkezés gombot.
Miután a telefonon beállította a Google
fiókját, a készülék automatikusan
szinkronizálja azt az internetes Google
fiókjával.
Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek,
a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések,
valamint az alkalmazások és webes
szolgáltatások adatait szinkronizálja a
telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól
függ.)
A bejelentkezést követően a
telefonkészüléken használhatja a Gmail és a
Google által nyújtott szolgáltatásokat.
55
Wi-Fi
A Wi-Fi segítségével gyors internethozzáférést élvezhet a vezeték nélküli
hozzáférési pont lefedettségén belül.
A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi
segítségével, extraköltségek nélkül.
Wi-Fi csatlakozás
A Wi-Fi bekapcsolása
MEGJEGYZÉS:
A kezdőképernyőn nyissa meg az értesítési
fiókot, és érintse meg a
ikont.
Vagy érintse meg az Alkalmazás >
Beállítások > Vezetéknélküli beállítások,
majd a Wi-Fi
elemet.
56
Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez
csatlakozni szeretne. Ha megjelenik a
ikon, adja meg a csatlakozáshoz szükséges
jelszót.
• Ha a Wi-Fi lefedettségi területén kívül
tartózkodik, és a 3G kapcsolatot választja,
járulékos költségek merülhetnek fel.
• Ha a telefon a Wi-Fi csatlakozást követően
alvó üzemmódba lép, a Wi-Fi kapcsolat
automatikusan kikapcsol.
• Ebben az esetben, ha a telefon
hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat,
hogy automatikusan kapcsolódik a
3G hálózathoz, ami többletköltségeket
eredményezhet.
• Az LG-E400 a WEP, WPA/WPA2-PSK
és 802.1x EAP titkosítást támogatja.
Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati
rendszergazda biztonsági titkosítást
állít be a hálózathoz, akkor adja meg
a kódot az előugró ablakban. Ha nincs
beállítva titkosítás, akkor az előugró
ablak nem jelenik meg. A kódot kérje
a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati
rendszergazdától.
A telefon adatkapcsolatának
megosztása
USB-kábel segítségével telefonja mobil
adatkapcsolatát megoszthatja egy
számítógéppel: Internetmegosztás USBn keresztül. Telefonja adatkapcsolatát
megoszthatja továbbá egyszerre legfeljebb
öt eszközzel, ha bekapcsolja a telefon
hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.
57
Wi-Fi
Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát,
egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és
– mint folyamatban lévő értesítés – az
értesítési fiókban.
Ikon Leírás
Az Internetmegosztás USB-n aktív
Hordozható Wi-Fi hotspot aktív
Az Internetmegosztás USB-n és a
Hordozható hotspot is aktív
58
Az internetmegosztással és a hordozható
hozzáférési pontokkal kapcsolatos
legfrissebb információkért, például a
támogatott operációs rendszerek listájáért
és egyéb részletekért látogasson el a http://
www.android.com/tether honlapra.
MEGJEGYZÉS: Az online
szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor
és azok használatakor külön költségek
merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről
tájékozódjon szolgáltatójánál.
Internetmegosztás USB-n
és hordozható Wi-Fi hotspot
beállítása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza a
Beállítások lehetőséget.
2 Érintse meg a Vezetéknélküli
beállítások opciót, és válassza az
Internetmegosztás és hordozható
hotspot opciót.
3 Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.
Internetmegosztás USB-n – Ezt bejelölve
telefonja mobil adatkapcsolatát USB-
kapcsolaton keresztül megoszthatja a
számítógépével.
Hordozható Wi-Fi hotspot – Ezt bejelölve a
telefon mobil adatkapcsolatát megoszthatja
hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.
Súgó – Megnyit egy párbeszédablakot,
melyben az USB-n keresztüli
internetmegosztással és a hordozható Wi-Fi
hotspotokkal kapcsolatos információkat talál,
valamint további információkat tartalmazó
helyekről olvashat.
59
Wi-Fi
A telefon adatkapcsolatának
megosztása USB-kapcsolaton
keresztül
operációs rendszerekre és ezek beállítására
vonatkozó, legfrissebb információkat lásd
a következő oldalon: http://www.android.
Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik com/tether.
Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása
USB-n keresztüli
fut, akkor általában nem kell előkészítenie
internetmegosztás és az
a számítógépet a megosztáshoz. De ha
adatkapcsolat megosztása
Windows vagy más operációs rendszer
Nem oszthatja meg telefonja adatkapcsolatát
korábbi változatát használja, akkor
és a microSD kártya tartalmát egy időben
előfordulhat, hogy elő kell készítenie a
USB-n keresztül. Ha USB-kapcsolaton
számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül
létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB- keresztül osztja meg microSD kártyájának
tartalmát a számítógéppel, először le kell
kapcsolaton történő megosztást támogató
csatlakoztatnia azt.
60
1 A telefon és a számítógép
csatlakoztatásához a telefonhoz mellékelt
USB-kábelt használja.
2 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza a
Beállítások lehetőséget.
3 Érintse meg a Vezetéknélküli
beállítások opciót, és válassza az
Internetmegosztás és hordozható
hotspot opciót.
4 Jelölje be az USB-n keresztüli
internetmegosztás elemet.
• A telefon elkezdi megosztani mobil
adatkapcsolatát a számítógéppel az USBkapcsolaton keresztül. Egy folyamatban
lévő műveletről szóló értesítés
jelenik
meg az állapotsávban és az értesítési
fiókban.
5 Az adatkapcsolat megosztásának
leállításához törölje az
Internetmegosztás USB-n keresztül
lehetőség kijelölését. Vagy egyszerűen
húzza ki az USB-kábelt.
61
Wi-Fi
A telefon adatkapcsolatának
megosztása hordozható Wi-Fi
hozzáférési pontként
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza a
Beállítások lehetőséget.
2 Érintse meg a Vezetéknélküli
beállítások opciót, és válassza az
Internetmegosztás és hordozható
hotspot opciót.
3 Jelölje be a Hordozható Wi-Fi hotspot
lehetőséget.
62
• A telefon rövid idő elteltével sugározni
kezdi a Wi-Fi hálózat nevét (SSID). Ekkor
csatlakoztathat hozzá legfeljebb nyolc
számítógépet vagy egyéb készüléket. Egy
folyamatban lévő műveletről szóló értesítés
jelenik meg az állapotsávban és az
értesítési fiókban.
• Ha kiválasztotta a Hordozható Wi-Fi
hotspot opciót, megváltoztathatja a
hálózat nevét, illetve védetté teheti azt.
4 Az adatkapcsolat Wi-Fi hálózaton
keresztüli megosztásának leállításához
törölje a Hordozható Wi-Fi hotspot
opció kijelölését.
A hordozható hozzáférési pont
átnevezése és védetté tétele
A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID)
megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi
hálózatot.
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások fület, és válassza a
Beállítások lehetőséget.
2 Érintse meg a Vezetéknélküli
beállítások opciót, és válassza az
Internetmegosztás és hordozható
hotspot opciót.
3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a Hordozható
Wi-Fi hotspot opciót.
4 Érintse meg a Hordozható Wi-Fi hotspot
beállítása opciót.
5 Érintse meg a Wi-Fi hotspot beállítása
lehetőséget.
• Megnyílik a Wi-Fi hotspot beállítása
párbeszédpanel.
• Megváltoztathatja a hálózat SSID
azonosítóját, azt a nevet, melyet a
többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok
keresésekor.
63
Wi-Fi
• A Biztonság menü megérintésével
FIGYELEM!
előzetesen osztott kulccsal (PSK)
Ha a biztonsági beállítást a Nyílt
konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected
lehetőségre állítja, nem akadályozhatja
Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
meg, hogy mások illetéktelenül
• Ha megérinti a WPA2 PSK biztonsági
használhassák az internetes
szolgáltatásokat, aminek költsége
opciót, megjelenik a Wi-Fi hotspot
Önt terheli. Az illetéktelen használat
beállítása párbeszédpanelen egy jelszó
elkerülése érdekében inkább tartsa
mező is. Jelszó beállítása esetén a jelszót
bekapcsolva a biztonsági beállítást.
minden alkalommal meg kell adnia, amikor
a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik
6 Érintse meg a Mentés gombot.
számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Ha
megérinti a Nyílt pontot a Biztonság
menüben, eltávolíthatja a Wi-Fi hálózat
biztonsági beállítását.
64
Hívások
Híváskezdeményezés
1 Érintse meg a
gombot a billentyűzet
megnyitásához.
2 A billentyűzet segítségével adja meg
a telefonszámot. Számjegy törléséhez
érintse meg a Törlés ikont
.
3 Érintse meg a Hívás ikont
hívás
kezdeményezéséhez.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg a
Vége ikont
.
TIPP! Nemzetközi hívás
kezdeményezésekor a „+” jel
beviteléhez érintse meg a
ikont, és
tartsa rajta az ujját.
Partnerek hívása
1 A telefonkönyv megnyitásához érintse
meg a
ikont.
2 Görgetéssel kereshet a partnerek
listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt
partner nevének első betűjét, és érintse
meg a Keresés ikont.
65
Hívások
3 A listában érintse meg a felhívni kívánt
partnert, a hívás kezdeményezéséhez
pedig érintse meg a számot vagy a Hívás
ikont.
Hívás fogadása és elutasítása
Ha a lezárt képernyőjű telefon cseng, húzza
el az Elfogad ikont
jobbra.
A bejövő hívás visszautasításához húzza el
balra az Elutasít
ikont.
66
A hívás hangerejének beállítása
Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja
változtatni, használja a telefon jobb oldalán
található hangerőnövelő ill. -csökkentő
gombot.
Második hívás kezdeményezése
1 Az első hívás közben érintse meg a
gombot.
2 Tárcsázza a számot vagy keressen a
névjegyek között.
3 Érintse meg a Hívás ikont
a hívás
kapcsolásához.
4 Mindkét hívás megjelenik a hívás
képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja
az első hívást.
5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg
a kijelzett számot. Konferenciahívás
kezdeményezéséhez érintse meg a
Hívások összekapcsolása gombot.
6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse
meg a Vége gombot.
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által
kezdeményezett hívás díja Önt terheli.
A hívásnaplók megtekintése
A kezdőképernyőn érintse meg a
ikont,
és válassza a Hívásnapló fület.
Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott
és nem fogadott hanghívás teljes listáját.
TIPP! Bármely bejegyzést megérintve
a hívásnaplóban megtekintheti az
adott hívás dátumát, időpontját és
időtartamát.
67
Hívások
TIPP! Nyomja meg a Menü gombot,
majd érintse meg az Összes törlése
opciót az összes rögzített elem
törléséhez.
Hívásbeállítások
Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a
hívásátirányítást és a szolgáltatója által
felkínált további speciális funkciókat.
1 Az alkalmazások menü megnyitásához
érintse meg a kezdőképernyőn az
Alkalmazások ikont.
68
2 Görgessen a Beállítások opcióra, és
érintse meg az elemet.
3 Érintse meg a Hívásbeállítások
lehetőséget, és válassza ki a beállítani
kívánt opciókat.
Névjegyek
Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és
adataikat szinkronizálhatja a Google vagy
egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz
tartozó partneradatokkal.
Névjegy keresése
A kezdőképernyőn
1 A telefonkönyv megnyitásához érintse
meg a
ikont.
2 Érintse meg a Keresés opciót, és írja be
a partner nevét a billentyűzeten.
Új névjegy hozzáadása
1 Érintse meg a
ikont, írja be az új
névjegyhez tartozó telefonszámot, majd
nyomja meg a Menü gombot. Ezután
érintse meg az Új névjegy elemet, majd
az Új névjegy lehetőséget.
2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez,
érintse meg a
gombot. Válasszon
az Új fénykép készítése vagy a Kép
kiválasztása a galériából lehetőségek
közül.
3 A
megérintésével válassza ki a
névjegy típusát.
69
Névjegyek
4 Érintse meg az egyik partneradatkategóriát, és adja meg a partner adatait.
5 Érintse meg a Mentés gombot.
Kedvenc névjegyek
A gyakran hívott partnereket a kedvenc
partnerek közé sorolhatja.
Névjegy hozzáadása a kedvencekhez
1 A telefonkönyv megnyitásához érintse
meg a
ikont.
2 Érintse meg a partner nevét, hogy
megtekintse az adatait.
70
3 Érintse meg a csillagot a partner
neve mellett, jobb oldalon. A csillag
aranyszínűvé változik.
Névjegy eltávolítása a kedvencek
listájából
1 A telefonkönyv megnyitásához érintse
meg a
ikont.
2 Érintse meg a Csoportok fület, válassza
a Kedvencek lehetőséget a lista tetején,
majd válassza ki azt a partnert, akinek
szeretné megtekinteni az adatait.
3 Érintse meg az arany csillagot a
partner neve mellett, jobb oldalon. A
csillag szürkére változik, és a névjegy
eltávolításra kerül a kedvencek közül.
Névjegyek áthelyezése a régi
készülékről az újra
Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba
a régi készülékről a számítógépre a
számítógépes szinkronizáló program
segítségével.
1 Telepítse a számítógépre az „LG PC
Suite” számítógépes alkalmazást.
Futtassa a programot, és az USBkábellel csatlakoztassa készülékét a
számítógéphez.
2 A képernyő tetejéről válassza ki a
Készülék > Személyes adatok
importálása > Névjegyek importálása
lehetőséget.
3 A névjegyfájl megnyitására egy felugró
ablak jelenik meg.
4 Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd
kattintson a Megnyitás opcióra.
5 Új névjegy számítógépről a készülék
névjegyek közé importálásához egy
felugró ablak jelenik meg.
6 Ha a készüléken található névjegyek és
a számítógépről származó névjegyek
71
Névjegyek
eltérőek, válassza ki a számítógépről
importálni kívánt névjegyet.
7 Új névjegy számítógépről a készülékre
importálásához kattintson az [OK]
gombra.
72
Üzenetküldés/-fogadás
Üzenetküldés/-fogadás
Az LG-E400 készülék az SMS- és MMSüzenetek kezelését egyetlen intuitív és
könnyen használható menüben egyesíti.
Üzenetküldés
1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a
kezdőképernyőn az
ikont, majd az Új
üzenet opciót.
2 Adja meg a partner nevét vagy
telefonszámát a Címzett mezőben.
A név beírása közben megjelennek a
feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse
meg a felajánlott címzettek közül a
megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.
MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját
annyiszor számolják fel, ahány személynek
elküldi az üzenetet.
3 Az üzenet megírásához érintse meg az
Üzenet írása mezőt.
4 Érintse meg a Menü gombot az opciókat
tartalmazó menü megnyitásához.
Választhat a Hívás, Névjegy nézet, Tárgy
hozzáadása, Elutasít, Válasz módja és
További lehetőségek közül.
5 Érintse meg a Küldés opciót az üzenet
elküldéséhez.
73
Üzenetküldés/-fogadás
6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az
üzenet a Címzett neve/száma után. A
válaszok megjelennek a képernyőn.
További üzenetek megtekintése és
küldése esetén üzenetcsoport jön létre.
FIGYELMEZTETÉS
A 160 karakteres korlát az SMS
kódolásától és az adott nyelvtől függően
országonként változó lehet.
74
FIGYELMEZTETÉS
Ha képet, videót vagy hangot csatol
az SMS-üzenethez, azt a készülék
automatikusan MMS-üzenetté alakítja
át, és a szolgáltató annak megfelelő
díjat számol fel érte.
MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS
érkezik, a telefon hangjelzést ad.
Összefűzött
Az MMS-beállítások módosítása
A partnerekkel folytatott üzenetváltások
(SMS, MMS) időrendi sorrendben is
megjeleníthetők, így kényelmesen
áttekintheti a beszélgetéseket.
Az LG-E400 készülék előre meghatározott
üzenet-beállításaival azonnal küldhet
üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése
szerint módosíthatja.
Hangulatjelek használata
Dobja fel üzeneteit hangulatjelek
használatával.
Új üzenet írásakor érintse meg a Menü
gombot, majd válassza a Hangulatjel
beillesztése lehetőséget.
FIGYELMEZTETÉS
Ebben a módban az MMS
ügyfélkészülék útmutatást ad a
felhasználónak a Core MM Content
Domainhez tartozó tartalommal bíró
üzenetek létrehozásához és küldéséhez.
Ez az útmutató a figyelmeztető
párbeszédablakokban jelenik be.
75
E-mail
E-mail fiók kezelése
A kezdőképernyőn érintse meg a Letöltések
> E-mail opciót, majd válassza ki az e-mail
szolgáltatót.
E-mail megnyitása és a Fiókok
Megnyílik a beállítási varázsló, hogy
képernyő
segítséget nyújtson az e-mail fiók
Az E-mail alkalmazás segítségével
hozzáadásában. A kezdeti beállítás után az
elolvashatja a Google Mail üzenetektől eltérő E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő
e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fiók tartalma (ha csak egy fiókja van), illetve a
fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és
Fiókok képernyő (ha több fiókja van).
Exchange.
Kapcsolattartashoz hasznalhatja a MS
Exchange, Yahoo!, Hotmail es egyeb kedvelt
e-mail szolgaltatokat.
76
A Fiókok képernyő
A Fiókok képernyőn megjelenik a Kombinált
postaláda és valamennyi e-mail fiók.
1 Nyissa meg az E-mail alkalmazást. Ha
nem a Fiókok képernyő látható, nyomja
meg a Menü gombot, és érintse meg a
Fiókok lehetőséget.
2 Válassza ki az e-mail szolgáltatót.
- A Kombinált postaláda megnyitása,
amely tartalmazza az összes fiókjába
érkezett üzenetet.
- A megcsillagozott üzenetek listájának
megnyitása.
- A fiók mappáinak megnyitásához
érintse meg a mappa ikont.
Valamely fiók megérintésével megtekintheti
a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az
alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez
használt fiókot egy pipa jelöli.
A Kombinált postaláda megnyitása
Ha úgy állította be az E-mail alkalmazást,
hogy több fiókból is küldjön és fogadjon
üzeneteket, az összes fiókba küldött
összes üzenetet megtekintheti a Kombinált
postaládában.
77
E-mail
1 Érintse meg az E-mail opciót.
2 Érintse meg a Kombinált postaláda
lehetőséget (a Fiókok képernyőn). A
Kombinált postaládában lévő üzenetek
bal oldalán ugyanaz a szín látható, mint
amilyen színű a nekik megfelelő fiók a
Fiókok képernyőn.
A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb
üzeneteket tölti le. További (régebbi) e-mail
üzenetek letöltéséhez érintse meg a további
üzenetek betöltése lehetőséget az e-mail
lista alján.
78
Új e-mail létrehozása és küldése
Új e-mail létrehozása és küldése
1 Az E-mail alkalmazásban érintse meg
a Menü gombot, és érintse meg az Új
lehetőséget.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét.
A szöveg beírása közben megjelennek a
Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő
címek. A különböző címzetteket vesszővel
válassza el egymástól.
3 Érintse meg a Menü gombot, majd a
CC/BCC hozzáadása lehetőséget, így
másolatot, illetve titkos másolatot küldhet
további partnereknek/e-mail címekre.
4 Írja be az üzenet szövegét.
5 Ha fájlt is szeretne csatolni az üzenethez,
érintse meg a Menü gombot, majd a
Melléklet hozzáadása lehetőséget.
6 Nyomja meg a Küldés gombot.
Ha még nem szeretné elküldeni az
üzenetet, érintse meg a Mentés
piszkozatként gombot. Így az üzenet
mentésre kerül a Piszkozatok
mappában. Az üzenet szerkesztésének
folytatásához érintse meg a piszkozatot a
Piszkozatok mappában. Az üzenet akkor
is el lesz mentve piszkozatként, ha az
üzenet elküldése előtt megérinti a Vissza
gombot
. Az üzenet félbehagyásához
és törléséhez érintse meg az Elvetés
gombot. Ez az elmentett piszkozatokra
is vonatkozik. Ha nem csatlakozik
hálózathoz, például ha repülőgép módban
dolgozik, az elküldött üzeneteket a
rendszer a Kimenő mappában tárolja,
amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz.
A Fiókok képernyőn a Kimenő üzenetek
mappa is megjelenik, ha üzenet várakozik
benne.
Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem
a telefon tárolja, hanem maga az Exchange
kiszolgáló.
79
E-mail
Ha meg kívánja tekinteni az Elküldött
mappában tárolt üzeneteket, , érintse meg a
Menü gombot, majd a megjelenő Mappák
menüponton belül az Elküldött mappát, és
válassza ki a menüopciók közül a Frissítés
lehetőséget.
TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a
készülék hang- vagy rezgő jelzéssel
értesít.
80
A fiókok mappái
Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek,
egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és
egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója
által támogatott funkcióktól függően lehetnek
további mappák is.
E-mail fiókok hozzáadása és
szerkesztése
1 Egy e-mail fiók hozzáadásához érintse
meg az Alkalmazások ikont, és válassza
ki az E-mail lehetőséget.
2 Válasszon az MS Exchange vagy
Egyebek lehetőségek közül, majd adja
meg a fiókbeállításokat.
3 Ha már beállította az e-mail fiókot, érintse
meg a Menü gombot, majd a Fiókok
képernyőn a Fiók hozzáadása opciót.
4 Adja meg a fiók nevét, hagyja jóvá,
hogyan szeretné megjeleníteni a nevét a
kimenő üzeneteken, majd érintse meg a
Kész gombot.
A fiók beállításainak megváltoztatása
1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.
2 Érintse meg hosszan azt a fiókot,
amelynek a beállításait módosítani
kívánja. A megnyíló menüben érintse meg
a Fiókbeállítások elemet.
E-mail fiók törlése
1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.
2 Érintse meg hosszan azt a fiókot,
amelyiket törölni szeretné.
3 Érintse meg a Fiók eltávolítása elemet a
megnyíló menüben.
4 Az OK gomb megérintésével erősítse
meg, hogy valóban törölni szeretné a
fiókot.
81
Kamera
A kereső
82
Zoom – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is
használhatja a beállításhoz.
Fényerő – A kép készítése során a fény mennyiségének
meghatározása és szabályozása. A fényerő csökkentéséhez tolja el a
csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
Látvány mód – A következő lehetőségek közül választhat:
Automatikus, Portré, Tájkép, Sport, Napnyugta és Éjszaka.
Képméret – Érintse meg a készítendő fényképek méretének
megadásához (pixelben).
Beállítások – Érintse meg ezt az ikont a speciális beállítások menü
megnyitásához.
Videó mód – Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar
váltani.
Fényképezés
Galéria – Az utoljára készült fénykép megtekintése. Hozzáférés a
galériához és a tárolt fényképek megtekintése a fényképezőgép
mód alól.
Gyors fényképfelvétel készítése
A fénykép elkészítése után
1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az
objektívet a lefényképezni kívánt téma
felé.
3 Nyomja be a rögzítés gombot.
A fénykép megjelenik a képernyőn.
Megoszt Érintse meg, ha a Bluetooth,
Gmail, Google+, Üzenet vagy
Picasa alkalmazás segítségével
meg kívánja osztani a fényképet
másokkal.
Használat A kép használata Névjegy
ikonként vagy Háttérképként.
Átnevez Az éppen elkészített kép nevének
szerkesztése.
83
Kamera
A kép törlése.
Új fénykép készítése azonnal. A
készülék menti a jelenlegi fényképet.
A legutóbb készített fénykép, valamint a
galéria megtekintése.
A speciális beállítások
használata
Az összes speciális beállítási opció
megnyitásához érintse meg a keresőn a
gombot.
84
A kamerabeállításokat a lista görgetésével
módosíthatja. Az opció kiválasztása után
érintse meg a Vissza gombot.
ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép
fényérzékelőjének érzékenységét határozza
meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál
érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor
hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut
használni.
Fehéregyensúly – A következők közül
választhat: Automatikus, Izzólámpa,
Napos, Fluoreszkáló és Felhős.
Színhatás – Válasszon színtónust az új
fényképhez.
Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi,
hogy a rögzítés gomb megnyomása után
késve történjen az expozíció. Válasszon
a Ki, 3 másodperc, 5 másodperc vagy
10 másodperc lehetőségek közül. Akkor
hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
Kamerahang – Négy kamerahang közül
választhat.
Auto megjelenítés – Ha bekapcsolja az
Auto megjelenítés funkciót, automatikusan
megjelenik az éppen elkészített fénykép.
Hely megjelölése – Aktiválja a telefon
földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak
használatához. Fényképezzen, bárhol is jár,
majd jelölje meg fényképein, hol készültek.
Ha a földrajzi hely megjelölését támogató
blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok
térképen is megjeleníthetők.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor
használható, amikor a GPS aktív.
Tárolás – Válassza ki, hogy fényképei a
telefon memóriájába vagy külső memóriába
legyenek mentve.
85
Kamera
– Az összes alapértelmezett
fényképezőgép-beállítás visszaállítása.
– Megérintésével megtekintheti, hogyan
működik ez a funkció. A rövid útmutatás
hasznos segítséget jelent.
TIPP! Amikor kilép a kamera
üzemmódból, bizonyos beállítások,
például a fehéregyensúly, a színhatás
és az időzítő az alapértelmezett értékre
állnak vissza. Új fénykép készítése előtt
ellenőrizze ezeket az opciókat.
86
TIPP! A Beállítások menü a kereső
előtt látható, így a kép színének
vagy minőségének módosításakor a
Beállítások menü mögött előnézetben
láthatja a kép változását.
A mentett fényképek
megtekintése
A tárolt képeket Kamera módban bármikor
megnyithatja. Egyszerűen érintse meg a
ikont, majd a képernyőt. Megjelenik a
Diavetítés és a Menü.
TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve
megtekintheti a többi fényképet vagy
videót.
- Megérintésével diavetítést indíthat.
- Megérintésével megoszthatja a
tartalmat vagy törölheti a fényképet.
Érintse meg a További lehetőséget
további részletek megjelenítéséhez.
Részletek – Ellenőrizheti a tartalomra
vonatkozó adatokat.
Beállít – Beállítás névjegy ikonjaként
vagy háttérképként.
Körülvágás – Vágja körbe a
fényképet. Jelölje ki a képernyőn a
kívánt területet az ujjával.
Forgatás – Forgatás balra vagy
jobbra.
87
Videókamera
A kereső
88
Zoom – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is
használhatja a beállításhoz.
Fényerő – A videó készítése során a fény mennyiségének
meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének
csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba,
növeléséhez pedig a „+” irányba.
Videóméret – a rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
Hangfelvétel – A Némít opció kiválasztásával a készülék a hangokat
nem rögzíti a videofelvételen.
Beállítások – Érintse meg ezt az ikont a speciális beállítások menü
megnyitásához.
Fényképezőgép mód – Csúsztassa felfelé ezt az ikont, ha
fényképezőgép módba szeretne váltani.
Felvétel indítása
Galéria – Az utoljára rögzített videó megtekintéséhez érintse meg.
Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó
módon belül.
Gyors videókészítés
1 Csúsztassa lefelé a Kamera mód
gombot, mire az ikon a következőre
változik: .
2 A videókamera keresője megjelenik a
képernyőn.
3 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az
objektívet a videón rögzíteni kívánt téma
felé.
4 A felvétel indításához nyomja meg
egyszer a Felvétel gombot.
5 A kereső alsó részén megjelenik a REC
felirat, amely alatt egy időmérőn látható a
videó hossza.
6 A felvétel leállításához érintse meg a
képernyőn a gombot.
A videófelvétel elkészítése után
Megjelenik a képernyőn a videót jelképező
állókép
Lejátsz A videó lejátszása.
Megoszt Érintse meg, ha a Bluetooth,
Gmail, Üzenet vagy YouTube
alkalmazás segítségével meg
kívánja osztani a fényképet
másokkal.
89
Videókamera
Átnevez
A kiválasztott videó nevének
szerkesztése.
Érintse meg az elkészült videó
törléséhez. Erősítse meg szándékát az
OK gombbal. Újra megjelenik a kereső.
Új videó készítése. A készülék menti a
jelenlegi videót.
A legutóbb készített videofelvétel,
valamint a galéria megtekintése.
90
A speciális beállítások
használata
Az összes speciális opció megnyitásához
a keresőn érintse meg a
gombot. A
videokamera beállítását a lista görgetésével
módosíthatja. Az opció kiválasztása után
érintse meg a Vissza gombot.
Fehéregyensúly – A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér színű részek
valósághűen jelenjenek meg a
videofelvételen. Annak érdekében,
hogy a kamera megfelelően állítsa be
a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a
fényviszonyok meghatározása. Az Auto,
Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló és Felhős
lehetőségek közül választhat.
Színeffektus – Kiválaszthatja az új nézetben
használandó színtónust.
Auto megjelenítés – Ha bekapcsolja az
Auto megjelenítés funkciót, automatikusan
megjelenik az éppen elkészített videó.
Tárolás – Válassza ki, hogy videofelvételei a
telefon memóriájába vagy külső memóriába
legyenek mentve.
– Az összes alapértelmezett
videokamera-beállítás visszaállítása.
– Megérintésével megtekintheti, hogyan
működik ez a funkció. A rövid útmutatás
hasznos segítséget jelent.
Az elmentett videók megtekintése
1 Érintse meg a keresőben a
gombot.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 Ha egyszer megérinti a videót, a
galéria elé helyezi azt. Automatikusan
megkezdődik a lejátszás.
91
Videókamera
A hangerő beállítása
videólejátszás közben
A videofelvétel hangerejének lejátszás
közbeni beállításához használja a készülék
bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.
92
Multimédia
App Box (Alkalmazás doboz)
Galéria
Az App Box (Alkalmazás doboz) opción
keresztül a telefon App Box (Alkalmazás
doboz) opciójában számos hasznos, gyárilag
telepített alkalmazás érhető el. Az alkalmazás
használatához először telepítenie kell azt a
telefonra.
Érintse meg az Alkalmazások ikont, majd
válassza Galéria opciót. Megnyithatja a
katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák
az összes multimédia fájlt.
MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített
alkalmazások a telefonszoftvertől vagy a
szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
Nézet mód
Érintse meg a Galéria lehetőséget.
Megjelenik a Mappa nézet.
Ha megérinti valamelyik mappát, az
átvált rács nézetre. Ha megérinti az egyik
fényképet, az teljes képernyős nézetre vált.
93
Multimédia
Időrendi nézet
Az LG-E400 készülék Galéria funkciója
időrendben jeleníti meg a fényképeket és
videókat. Rács nézetben húzza el jobbra a
ikont, mire megjelenik a fényképek
készítésének dátuma, első helyen a legújabb
fényképével. Ha kijelöli az egyik dátumot, egy
csoportba kerül az azon a napon készített
valamennyi fénykép.
Zene
Az LG-E400 beépített zenelejátszóval
rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes
kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó
94
eléréséhez érintse meg az Alkalmazás, majd
a Zene lehetőséget.
Zeneszám lejátszása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások fület, és válassza a Zene
lehetőséget.
2 Érintse meg a Számok opciót.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt
zeneszámot.
4 Érintse meg a
gombot a zeneszám
lejátszásának szüneteltetéséhez.
5 Érintse meg a
gombot a következő
zeneszámra ugráshoz.
6 Érintse meg a
gombot a zeneszám
elejére ugráshoz. Érintse meg a
ikont
kétszer az előző zeneszámra ugráshoz.
Nyomja meg a készülék bal oldalán található
fel és le hangerő-szabályozó gombokat
a hangerő zenehallgatás közben történő
állításához.
Érintse meg hosszan a listában szereplő
valamelyik zeneszámot. Megjelennek a
következő opciók: Lejátsz, Lejátszási
listához ad, Használat csengőhangként,
Törlés, Részletek, Megoszt és Keresés.
MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői
joga nemzetközi egyezmények és
állami szerzői jogvédelmi törvények
szabályozása alatt állhat.
Ezért elképzelhető, hogy a zene
reprodukálásához vagy lemásolásához
engedélyt, licencet kell vásárolnia.
Bizonyos országokban az állami
törvények tiltják a szerzői jog által
védett anyagok magán célra történő
lemásolását. Fájlok letöltése vagy
másolása előtt ellenőrizze az adott
országban érvényben lévő, az ilyen
anyagok felhasználására vonatkozó
törvényi előírásokat.
95
Multimédia
Fájlok átvitele USB tárra
Az USB-eszközökkel történő fájlátvitelhez
1 Csatlakoztassa az LG-E400 készülékét
a számítógéphez egy USB-kábel
segítségével.
2 A megjelenő USB kapcsolati mód listán
válassza ki az USB tár lehetőséget.
3 Nyissa meg a cserélhető memória
mappát a számítógépen. A számítógépén
megtekintheti a tömegtároló egység
tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
96
4 Másolja át a fájlokat a számítógépről a
meghajtó mappába.
5 Ha elkészült, válassza a „Csak töltés”
opciót a telefon csatlakozásának
bontásához.
Zene-/videofájlok átvitele a
telefonra
1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont
a számítógéphez. A kezdőképernyőn
érintse meg, és húzza el lefelé az
értesítési fiókot. Válassza ki az USB
csatlakoztatás > Adattár használata,
majd a Mappa megnyitása lehetőséget,
így megtekintheti a fájlokat a
Cserélhető lemez számítógépen felugró
menüjében. Ha nem telepítette az LG
Android Platform illesztőprogramot a
számítógépre, manuálisan kell elvégeznie
a beállításokat. További információkat
lásd a „Fájlok átvitele USB tömegtároló
eszközökre” című részben.
2 Vigye át a zene- vagy videofájlokat a
számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott
cserélhető adathordozóra.
• Kártyaolvasó segítségével fájlokat
másolhat vagy helyezhet át
a számítógépről a telefonhoz
csatlakoztatott cserélhető
adathordozóra.
• Feliratfájlt (a videóval egyező nevű
*.srt fájl) tartalmazó videofájl esetében
helyezze mindkettőt azonos mappába,
hogy a feliratfájl automatikusan
megjelenjen a videofájl lejátszásakor.
• Zene- vagy videofájlok letöltésekor
tiszteletben kell tartani a szerzői
jogokat. Megjegyzés: A sérült vagy
hibás kiterjesztésű fájlok károsíthatják
a telefont.
97
Multimédia
Adatküldés a telefonról a
Bluetooth-funkció használatával
Adatok küldése Bluetooth segítségével: A
Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a
megfelelő alkalmazást használhatja, és nem
a Bluetooth menüt, ahogyan a legtöbb más
mobiltelefonon.
* K épek küldése: Futtassa a Galéria
alkalmazást, és válassza a Kép > Menü
lehetőséget. Kattintson a Megoszt elemre,
majd válassza a Bluetooth lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció
98
bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza
az Eszközök keresése lehetőséget.
Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a
listában szereplő adatot küldeni kívánja.
*Névjegyek exportálása: Futtassa a
Névjegyek alkalmazást. Érintse meg
a címet, amelyre exportálni szeretne.
Nyomja meg a Menü gombot, és válassza
a Megoszt > Bluetooth lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció
bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza
az Eszközök keresése lehetőséget.
Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a
listában szereplő adatot küldeni kívánja.
* T öbb kiválasztott névjegy küldése:
Futtassa a Névjegyek alkalmazást.
Több névjegy kiválasztásához érintse
meg a Menü gombot, majd a Megoszt
lehetőséget. Válassza ki az elküldeni
kívánt névjegyeket, vagy érintse meg
felül az Összes kijelölése > Megoszt >
Bluetooth > Bluetooth engedélyezése
elemet. Ezt követően válassza ki az
Eszközök keresése lehetőséget, és jelölje ki
a listában az eszközt, amelyről az adatokat
küldeni kívánja.
* C satlakozás FTP-hez (a készülék csak
az FTP-kiszolgálót támogatja): Válassza
ki a Beállítások > Vezetéknélküli
beállítások > Bluetooth beállítások
pontot. Jelölje be a Láthatóság
jelölőnégyzetet; immáron más eszközökről
is megkeresheti a telefont. Keresse meg az
FTP szolgáltatást, és csatlakozzon az FTPkiszolgálóhoz.
99
Multimédia
• Ha más eszközökkel kívánja megkeresni
a telefont, válassza a Beállítások >
Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth
beállítások menüpontot. Jelölje be a
Láthatóság jelölőnégyzetet. A kijelölés
120 másodperc elteltével eltűnik a
jelölőnégyzetből.
100
Kellékek
Az ébresztés beállítása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások fület, és válassza az Óra
lehetőséget.
2 Új ébresztés beállításához érintse meg az
ikont és válassza az Új ébresztés
lehetőséget.
3 Az ébresztés bekapcsolásához állítsa
be az időt. Az időpont beállítása után az
LG-E400 készülék jelzi, hogy mennyi idő
hátra van az ébresztő bekapcsolásáig.
4 Állítsa be az Ismétlést, Csengőhangot
vagy Rezgést, és ha nevet kíván adni az
ébresztésnek, adjon hozzá Címkét. Érintse
meg a Kész gombot.
MEGJEGYZÉS: az ébresztések
listáján található ébresztési beállítások
módosításához érintse meg a Menü
gombot és válassza ki a Beállítások
lehetőséget. Módosíthatja az alábbi beállítási
lehetőségeket: Ébresztés néma módban,
Ébresztés hangja, Késleltetés időtartama
és Oldalsó gombok viselkedése.
101
Kellékek
A számológép használata
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások fület, és válassza a
Számológép lehetőséget.
2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a
számokat.
3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse
meg a megfelelő funkciót (+, –, x vagy
÷), majd az = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz érintse meg
a Menü gombot, a Bővített panel opciót,
majd válasszon a sin, cos, tan, log stb.
lehetőségek közül.
102
Új esemény felvétele a naptárba
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások fület, és válassza a
Naptár lehetőséget.
2 Az esemény megtekintéséhez érintse meg
a dátumot. Új esemény hozzáadásához
hosszan érintse meg. Érintse meg az Új
esemény elemet.
3 Érintse meg a Tárgy elemet, majd adja
meg az esemény nevét. Ellenőrizze
a dátumot, és adja meg az esemény
kezdetének és végének időpontját.
4 Érintse meg a Hol lehetőséget is, és adja
meg a helyszínt.
5 Ha megjegyzést kíván az eseményhez
fűzni, érintse meg a Leírás opciót, és
adja meg a részleteket.
6 Ha szeretné, hogy a figyelmeztetés
ismétlődjön, állítsa be az Ismétlés
funkciót, és szükség esetén az
Emlékeztetők funkciót is.
7 Az eseményt a Kész gomb
megérintésével mentheti el a naptárban.
A naptárban színes négyzet jelzi azokat a
napokat, amelyekre eseményeket mentett
el. Az esemény kezdetének időpontjában
figyelmeztető hang szólal meg, nehogy
megfeledkezzen valamiről.
A naptár nézetének
megváltoztatása
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza a
Naptár lehetőséget. Érintse meg a Menü
gombot.
2 Válassza ki a naptárnézetet egy bizonyos
napra, hétre vagy hónapra vonatkozóan.
103
Kellékek
Diktafon
A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb
hangfájlokat is rögzíthet.
Hangfelvétel készítése
1 A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, és válassza a
Hangrögzítő lehetőséget.
2 A felvétel indításához érintse meg a
ikont.
3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a
elemet.
104
4 A felvétel meghallgatásához érintse meg
a
gombot.
MEGJEGYZÉS: érintse meg a
ikont, hogy hozzáférjen az albumhoz.
Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.
Figyelmeztetés: előfordulhat, hogy a
felvétel ideje eltér a tényleges időtől.
Hangfelvétel küldése
1 A felvétel befejezése után a Megosztás
gomb megérintésével elküldheti a
hangfájlt.
2 A Bluetooth és Gmail Üzenet
lehetőségek közül választhat. A Gmail
és Üzenet lehetőséget kiválasztva
csatolhatja a hangfelvételt az üzenethez,
majd a szokásos módon megírhatja és
elküldheti az üzenetet.
Polaris Office
A Polaris Office olyan professzionális
mobil irodai megoldás, mellyel mobil
eszközökkel bárhol és bármikor
kényelmesen megjeleníthet különböző
típusú dokumentumokat, így Word, Excel és
PowerPoint fájlokat.
Fájlok kezelése
A Polaris Office olyan kényelmes fájlkezelési
funkciókat kínál a mobilfelhasználóknak
közvetlenül a készüléken, mint a fájlok és
mappák másolása, beillesztése, átnevezése
és törlése.
Fájlok megjelenítése
A mobilfelhasználók egyszerűen, a
mobil készülékeiken megjeleníthetnek
egy sor fájltípust, így Microsoft Office
dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A
dokumentumok Polaris Office alkalmazással
történő megjelenítése során azok
105
Kellékek
elrendezése és a bennük levő objektumok
nem változnak az eredetihez képes.
Alkalmazáskezelő
Az "Alkalmazáskezelő" funkcióval az
alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség.
Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások
számát, illetve ki is kapcsolhatja azokat.
Továbbá el is távolíthatja a korábban a
készülékre telepített alkalmazásokat.
106
Az internet
Böngésző
A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport,
szórakozás stb. színes világát hozza el
egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van,
bármit is csinál.
MEGJEGYZÉS: az internetes
szolgáltatások használata és a letöltések
további költségekkel járnak. Az adatátvitel
költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.
Az Internetes állapotsáv
használata
Érintse meg a gombot az oldalon
történő visszalépéshez.
Érintse meg a gombot a jelenlegi
oldal után megnyitott honlap ismételt
megnyitásához. Ez pontosan az
ellentéte annak, ami a Vissza gomb
megnyomásakor történik, azaz az előző
oldalra történő ugrással ellentétes
művelet.
Érintse meg a gombot az összes
megnyitott ablak megjelenítéséhez.
107
Az internet
Érintse meg a gombot új ablak
hozzáadásához
Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése,
valamint a Legtöbbet látogatott,
Olvasd később és az Előzmények
megjelenítése.
Az opciók használata
Érintse meg a Menü gombot az opciók
megtekintéséhez.
O
lvasd később – A jelenleg megnyitott
honlap hozzáadása az Olvasd később
listához.
108
R
SS-hírcsatornák hozzáadása – A
jelenlegi weboldal hozzáadása az RSS
hírcsatornához.
L ap megosztása – Segítségével
megoszthatja a weboldalt másokkal.
Keresés a lapon – Segítségével
betűket vagy szavakat kereshet a
jelenlegi weboldalon.
S zöveg választás – Segítségével
szöveget másolhat a weboldalról.
További lehetőségek
• Kezdőlap: Ugrás a kezdőlapra.
• Beállítás kezdőlapnak: A jelenlegi oldal
beállítása kezdőlapként.
• Kezdőképernyőhöz ad: Az aktuális
weboldal gyorsgombjának hozzáadása a
kezdőképernyőhöz.
• Lap információ: A weboldal adatainak
megjelenítése.
• Letöltések A letöltési előzmények
megjelenítése.
• Beállítások: A böngésző beállításainak
módosítása.
TIPP! Az előző weblapra való
visszatéréshez nyomja meg a Vissza
gombot.
109
Beállítások
A kezdőképernyőn érintse meg az
Alkalmazások ikont, majd görgessen le, és
érintse meg a Beállítások lehetőséget.
Vezetéknélküli beállítások
Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth
beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és
átkapcsolhat repülési módba.
Repülési mód – A Repülési mód
bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték
nélküli kapcsolódási módot letilt.
110
Wi-Fi – Érintéssel választhatja ki. Ezután
bekapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és
csatlakozhat az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.
Wi-Fi beállítások – Vezeték nélküli
hozzáférési pontok beállítása és kezelése.
Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi
hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi
beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások
képernyőn keresztül érhető el. Érintse
meg a Menü gombot, majd a Speciális
lehetőséget.
TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez
Vannak olyan vezeték nélküli
hálózatok, melyek MAC-cím szűréssel
rendelkeznek; azokhoz csak úgy
tud csatlakozni, hogy LG-E400
készülékének MAC-címét beírja az
útválasztóba.
A MAC-címet a következő felhasználói
felületen találja: Érintse meg az
Alkalmazások > Beállítások >
Vezetéknélküli beállítások > WiFi beállítások opciót, majd a Menü
gombot. Válassza ki a Bővített > MAC
cím opciót.
Bluetooth – Érintéssel jelölje ki: ezzel
bekapcsolja a Bluetooth funkciót, hogy
csatlakozhasson a Bluetooth eszközökhöz.
Bluetooth beállítások – Eszköznév és
láthatóság megadása, további eszközök
keresése. Vagy ellenőrizze a korábban
beállított Bluetooth eszközök listáját, illetve
azt a listát, amely a telefon által legutóbb
megtalált Bluetooth eszközöket tartalmazza.
Internetmegosztás és hordozható
hozzáférési pont – Az USB-n keresztüli
internetmegosztás és a hordozható Wi-Fi
hozzáférési pont beállításainak megadása.
111
Beállítások
VPN beállítások – A korábban
konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN)
megjelenítése. Különböző típusú VPN
hálózatok hozzáadására van lehetőség.
Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a
hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési
pontok nevének (APN) stb. beállítása.
Hívásbeállítások
< Fix hívószám >
A Fix hívószám opció kiválasztásával
összeállíthatja azoknak a számoknak
a listáját, amelyek hívhatóak lesznek
112
telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a
szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix
hívószámok listáján található számok lesznek
hívhatóak a telefonról.
< Hangposta >
Hangposta szolgáltatás – Kiválaszthatja
saját szolgáltatójának hangposta
szolgáltatását.
Hangposta-beállítások – Ha a
szolgáltatója hangposta-szolgáltatását
használja, itt adhatja meg a telefonszámot
a hangüzenetek meghallgatásához és
kezeléséhez.
< További hívásbeállítások >
Gyors üzenetek – Hívás elutasítása esetén
ezzel a funkcióval gyors üzenetet küldhet. Ez
olyankor hasznos, amikor értekezlet közben
kell egy hívást elutasítania.
Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy
minden alkalommal át kívánja-e irányítani
a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt
a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor
nincs térerő.
Híváskorlátozás – Kiválaszthatja, hogy
kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be
a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A
szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat
további felvilágosítást.
Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás
elutasítása funkciót. Válasszon a Ki, Listán
szereplő elutasítása vagy Összes hívás
visszautasítása lehetőségek közül.
Hívásköltségek – A hívások után számlázott
költségek megtekintése. (A szolgáltatás
hálózatfüggő; vannak olyan szolgáltatók, akik
nem támogatják a funkciót.)
Hívásidőtartam – Az utolsó hívás, az összes
hívás, a tárcsázott hívások és a fogadott
hívások időtartamának megtekintése.
113
Beállítások
További beállítások – Ezzel a következő
beállításokat módosíthatja:
Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás
esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott
fél készüléke. (A szolgáltatás hálózatfüggő;
vannak olyan szolgáltatók, akik nem
támogatják a funkciót.)
Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás
aktív, a készülék egy zajló beszélgetés
közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól
függően).
114
Hang
< Általános >
Néma mód – Az összes hang elnémítása (a
csengő- és értesítési hangokat is beleértve),
kivéve a zene- és videolejátszás, valamint a
beállított ébresztések hangját. A média és az
ébresztés hangját az adott alkalmazásban
kell elnémítani.
Rezgés – Rezgés beállítása bejövő hívás
esetére.
Hangerő – Csengőhang, médiatartalom
és ébresztés hangerejének beállítása. Ha
kikapcsolja azt az opciót, hogy egyforma
legyen a bejövő hívások és az értesítések
hangereje, külön-külön is beállíthatja a
bejövő hívások és az értesítések hangerejét.
< Bejövő hívások >
Telefon csengőhang – Alapértelmezett
csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.
< Értesítések >
Értesítési csengőhang – Az alapértelmezett
értesítési csengőhang beállítása.
< Visszajelzés >
Hallható érintési hangok – Dallamok
lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok
használata esetén.
Hallható kiválasztás – Hang lejátszása
gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló
képernyőelemek megérintésekor.
Képernyőzárolási hangok – Hang
lejátszása a kijelzőzár bekapcsolásakor és
feloldásakor.
115
Beállítások
Kijelző
Fényerő – A képernyő fényerejének
beállítása.
Tájolás – Automatikus orientációváltást a
telefon elfordításakor.
Animációk – Animáció megjelenítése.
Képernyő idő – Állítsa be a képernyővilágítás várakozási idejét.
GPS és biztonság
Vezeték nélküli hálózat használata – Ha
kiválasztja a Vezeték nélküli hálózat
használata opciót, akkor a telefon a
116
Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével
meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási
helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót,
beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja
a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak
nyújtása során.
GPS műholdak használata – Ha kiválasztja
a GPS műholdak használata opciót, a
telefon utcaszintű pontossággal képes
meghatározni a tartózkodási helyét.
Képernyőzár beállítása – Feloldási minta
beállítása a telefon biztonsága érdekében.
Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása,
amely bemutatja a képernyőzár-feloldási
minta rajzolásának módját. De PIN-kódot
vagy jelszót is beállíthat minta helyett,
illetve ki is kapcsolhatja ezt a funkciót
(Nincs).
Amikor bekapcsolja a telefont vagy
felébreszti a képernyőt, a képernyőzár
feloldásához le kell rajzolnia a feloldási
mintát.
SIM kártyazár beállítások – SIM kártyazár
beállítása, illetve a SIM PIN kódjának
megváltoztatása.
Jelszó megjelenítése – Ha azt szeretné,
hogy a jelszó beírás közben olvasható
legyen, válassza ki ezt az opciót. Ha
beírás közben el szeretné rejteni a jelszót,
szüntesse meg az opció kiválasztását.
Eszközkezelők kiválasztása – Egy vagy
több eszközkezelő hozzáadása.
Biztonságos adatok használata
– Hozzáférés a biztonsági tanúsítványokhoz.
Telepítés SD kártyáról – Titkosított
tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.
Jelszó beállítása – Az adattárolás
jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.
117
Beállítások
Tároló törlése – A tartalomadatok törlése és
a jelszó visszaállítása.
Alkalmazások
Ebben a menüben kezelheti az
alkalmazásokat, és gyors elérést biztosító
gyorsbillentyűket állíthat be.
Ismeretlen források – Az ismeretlen
forrásból származó alkalmazások
telepítésekor életbe lépő alapértelmezett
beállítás.
Alkalmazások kezelése – A telepített
alkalmazások kezelése és eltávolítása.
118
Futó szolgáltatások – A jelenleg futó
szolgáltatások megtekintése.
Tárhely használata – Az alkalmazások által
használt tárhelyek megjelenítése.
Akkumulátor használata – Az
akkumulátorhasználat ellenőrzése.
Fejlesztés – Az alkalmazásfejlesztés
opcióinak beállítása.
Fiókok és szinkronizálás
< Általános szinkronizálási beállítások >
Háttéradatok – Annak engedélyezése,
hogy az alkalmazások a háttérben
adatszinkronizálást végezhessenek, akár
használja az azokat, akár nem. A funkció
kikapcsolásával akkumulátorenergiát
takaríthat meg, és csökkentheti (de nem
szüntetheti meg) az adatfelhasználást.
Automatikus szinkronizálás – Annak
engedélyezése, hogy az alkalmazások
saját ütemezésük szerint adatokat
szinkronizálhassanak, küldhessenek és
fogadhassanak.
< Fiókok kezelése >
A telefonhoz hozzáadott összes Google és
egyéb fiók listája.
Ha ezen a képernyőn megérinti valamelyik
fiókot, megnyílik a fiókhoz tartozó képernyő.
Adatvédelem
A beállítások és az adatkezelés beállításainak
megváltoztatása.
• Biztonsági mentés az adatokról:
Beállításával biztonsági mentést készíthet
a beállításokról és az alkalmazás adatairól
119
Beállítások
a Google kiszolgálóra.
• Auto visszaállítás: Beállításával
visszaállíthatja beállításait és az
alkalmazások adatait, amikor újratelepítette
az alkalmazásokat a készülékre.
• Gyári adatok visszaállítása: Visszaállítja
a beállításokat a gyárilag beállított
értékekre és törli az összes személyes
adatot. Ha így állítja vissza a telefont,
ugyanazokat az adatokat kell megadnia,
amelyeket az Android első indításakor.
120
Tárolás
< Belső memória >
Ellenőrizheti, mennyi szabad belső memória
áll még rendelkezésre. Ha a belső memórián
tárolt összes adatot törölni szeretné, érintse
meg a Belső memória törlése opciót.
<SD kártya>
Megtekintheti az SD kártyán még
rendelkezésre álló szabad tárhelyet. A
biztonságos eltávolításhoz érintse meg az SD
kártya eltávolítása menüpontot. Ha törölni
kívánja az összes adatot az SD kártyáról,
törölje az SD kártyát.
< Rendszermemória >
Ellenőrizheti az elérhető terület nagyságát.
Nyelv és billentyűzet
Beállíthatja a megfelelő nyelvet és régiót,
illetve a billentyűzet jellemzőit.
Hangbeviteli beállítások
< Hangbevitel >
A hangfelismerés beállításai – Használja
a Hangfelismerés beállításai elemet
az Android hangbeviteli funkciójának
konfigurálásához.
• Language (Nyelv): Megnyílik egy
képernyő, melyen beállíthatja a szóban
bevitt szöveg nyelvét.
• SafeSearch (Biztonságos keresés):
Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen
megadhatja, hogy a Google SafeSearch
szűrő blokkolja-e az eredmények
némelyikét.
• Block offensive words (Sértő szavak
letiltása): Nem kijelölt állapotban a Google
hangfelismerő funkciója felismeri és átírja
az emberek többsége által durvának,
sértőnek ítélt szavakat a szóban történő
121
Beállítások
szövegbevitel esetén. Kijelölt állapotban
a Google hangfelismerő funkciója az
átírásban kicseréli az adott szavakat kettős
kereszt szimbólumokra ( * ).
< Hangkimenet >
Szövegfelolvasási beállítások – A
Szövegfelolvasási beállítások segítségével
konfigurálhatja az Android Szövegfelolvasási
beállításait az ezt használó alkalmazások
számára.
MEGJEGYZÉS: ha nincsenek telepítve
a beszédszintetizátor-adatok, csak a
Hangadatok telepítésének beállításai
opció érhető el.
122
• Példa meghallgatása: Rövid példa
lejátszása a beszédszintetizátorból a
jelenlegi beállítások használatával.
• Mindig a saját beállítások használata:
Bejelöléskor a telefon a jelenlegi
képernyő beállításait használja
a többi alkalmazásban elérhető
beszédszintetizátor-beállítások helyett.
• Alapértelmezett: Megnyílik egy
párbeszédpanel, melyen beállíthatja,
hogy a több telepített szövegfelolvasási
alkalmazás közül melyiket kívánja
használni.
• Hangadatok telepítése: Ha az
eszköz nem rendelkezik telepített
beszédszintetizátor-adatokkal, akkor
az opció megérintése esetén az
eszköz csatlakozik az Android Market
alkalmazáshoz és végigkalauzolja Önt
az adatok letöltésének és telepítésének
folyamatán. A beállítás nem érhető el, ha
az adatokat már telepítették.
• Beszéd érték: Megnyílik egy
párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a
beszédszintetizátor beszédsebességét.
• Nyelv: Megnyílik egy párbeszédpanel,
melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor
által felolvasott szöveg nyelvét. Ez
különösen fontos a Mindig a saját
beállítások használata opcióval való
együttes használatkor annak biztosítására,
hogy a felolvasott szöveg kiejtése a
különböző alkalmazásokban helyes legyen.
• Pico TTS: A Pico TTS beállítások
konfigurálása.
Hozzáférés
A telefonra telepített elérhetőségi beépülő
modulok konfigurálásához használja a
Hozzáférés beállítások opciót.
MEGJEGYZÉS: további beépülő modulokra
123
van szükség hozzá.
Beállítások
Kapcsolatok
USB kapcsolat típusa – Beállíthatja a
kívánt módot (Csak töltés, USB tár, PC
szoftver vagy Internetmegosztás USB-n).
Mindig kérdezzen rá – Jelölje ki ezt az
opciót, ha nem szeretné, hogy az USB
kapcsolati mód felugró ablaka az USB-kábel
minden egyes csatlakoztatáskor megjelenjen.
Wi-Fi kapcsolat – Jelölje ki ezt az opciót
az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való
használatához. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a Wi-Fi hálózatnak az LG PC Suite
Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához
124
kapcsolódnia kell a Vezeték nélküli
beállításokban.
Dátum és idő
A Dátum és idő beállítása pontban adhatja
meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt
adhatja meg a pontos időt és az időzónát,
ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a
pontos időt.
Telefonbeállítások
A jogi nyilatkozat, valamint a telefon
állapotának és szoftververziójának
megtekintése.
Szoftverfrissítés
A telefonszoftver frissítése
Az LG mobiltelefon szoftverének
frissítése az interneten keresztül
A funkció használatával kapcsolatos további
információkért keresse fel a http://update.
lgmobile.com vagy a http://www.lg.com/
common/ index.jsp honlapot válassza ki
az országot és a nyelvet.
Ezzel a funkcióval kényelmesen, az
interneten keresztül frissítheti a legújabb
verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy
el kellene látogatnia a szervizközpontba.
Ez a funkció csak akkor használható, ha az
LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a
legújabb termékszoftver-verziót.
Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési
programja a frissítés alatt teljes odafigyelést
követel meg, kérjük hogy feltétlenül
ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt
megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó
megjegyzéseket és utasításokat. Az USBadatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása
a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos
károsodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot,
hogy saját belátása szerint csak bizonyos
125
Szoftverfrissítés
modellekhez biztosítson termékszoftverfrissítéseket, és nem garantálja minden
telefonkészülék-típushoz a legújabb
termékszoftver-verziót.
LG mobiltelefonszoftver-frissítés
vezetéknélküli hálózaton keresztül (OTA)
Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti
telefonja szoftverét az újabb verzióra
vezetéknélküli hálózaton keresztül, az
USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez
a funkció csak akkor használható, ha az
LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a
legújabb termékszoftver-verziót.
126
Először ellenőrizze a mobiltelefonon
található szoftver verzióját: Beállítások > A
telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés
ellenőrzése.
1 órával, 4 órával, 8 órával vagy 24 órával
késleltetheti is a frissítést. Ebben az esetben
az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre,
ha elérkezik az ideje. Manuálisan is
átrendezheti a frissítést.
MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége
országonként, régiónként, illetve a
szolgáltatótól függően változhat.
DivX Mobile
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC,
a Rovi Corporation leányvállalata által
létrehozott digitális videoformátum. A telefon
hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel
rendelkező DivX videolejátszó készülék.
További információkért és a fájlok DivX
videóvá történő konvertálását lehetővé tevő
szoftvereszközökért látogasson el a www.
divx.com honlapra.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX
Certified® készüléket regisztrálnia kell
annak érdekében, hogy le tudja játszani a
megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD)
filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez
keresse meg a DivX VOD részt a készülék
beállítási menüjében. A regisztrációval
kapcsolatos további tájékoztatásért
látogasson el a vod.divx.com honlapra.
DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező
készülék max. 320 × 240 DivX® videó
lejátszására.
A DivX®, DivX Certified® és valamennyi
kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és
leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk
licenc alapján történik.
127
Szoftverfrissítés
Közlemény:
Nyílt forráskódú szoftver
A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt
forráskódú licencek megfelelő
forráskódjáért látogasson el a http://
opensource.lge.com/ honlapra.
A forráskóddal az összes hivatkozott
licenchez tartozó használati feltétel, jogi
nyilatkozat és közlemény letölthető.
128
Tartozékok
Az LG-E400 készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy
része opcionális.)
Töltő
Akkumulátor
Használati útmutató
Az LG-E400 készülék jellemzőinek
bemutatása.
Adatkábel
Az LG-E400 és a
töltő/számítógép
csatlakoztatására
szolgál.
MEGJEGYZÉS:
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
• A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.
129
Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet
Max.: +55°C (kisülés), +45°C (töltés)
Min.: -10 °C
130
131
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon
használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell
fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.
Üzenet
Lehetséges ok
Nincs SIM kártya a
SIM kártya
telefonban, vagy nem
hiba
megfelelően helyezte be.
Gyenge a jel vagy a
Nincs hálózati szolgáltató hálózatán kívül
kapcsolat/
tartózkodik.
A kapcsolat
megszakadt A szolgáltató új
szolgáltatásokat vezetett be.
132
Lehetséges megoldás
Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően
helyezte-e be.
Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati
üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12
hónaposnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató
legközelebbi kirendeltségén. Forduljon a szolgáltatóhoz.
Üzenet
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A biztonsági kód
módosításához az új kódot
A kódok nem ismételt bevitellel meg kell
Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
erősíteni.
egyeznek
A bevitt kódok nem
egyeznek.
Valamely
A szolgáltató nem támogatja
alkalmazást a szolgáltatást, vagy
Forduljon a szolgáltatóhoz.
nem lehet
annak igénybevételéhez
beállítani
regisztráció szükséges.
133
Hibaelhárítás
Üzenet
Lehetséges ok
Tárcsázási hiba
Nem
Új SIM kártyát helyeztek be.
kezdeményezhető
Az előre fizetett keret
hívás
lemerült.
Túl röviden nyomta meg a
be-/kikapcsoló gombot.
A telefont
Az akkumulátor nincs
nem lehet
feltöltve.
bekapcsolni
Az akkumulátor érintkezőit
szennyeződés borítja.
134
Lehetséges megoldás
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a
PIN2 kód segítségével.
Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot.
Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a
töltésmutatót.
Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Üzenet
Lehetséges ok
Az akkumulátor nincs
feltöltve.
A külső hőmérséklet túl
magas vagy túl alacsony.
Érintkezési probléma
Töltési hiba
Nincs feszültség
A töltő hibás
A töltő nem megfelelő
Hibás akkumulátor
Lehetséges megoldás
Töltse fel az akkumulátort.
Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén
tisztítsa meg azokat.
Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Cserélje ki az akkumulátort.
135
Hibaelhárítás
Üzenet
Lehetséges ok
Be van kapcsolva a
A szám nem
Rögzített tárcsázási szám
engedélyezett
funkció.
Nem lehet
SMS-t és
A memória megtelt
képet fogadni
/ küldeni.
A fájlok nem Nem támogatott
nyílnak meg fájlformátum
Az SD kártya A FAT16 és FAT32
nem működik fájlrendszer támogatott.
136
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a
funkciót.
Töröljön üzeneteket a telefonról.
Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó
segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az
SD kártyát.
Üzenet
Lehetséges ok
A képernyő
hívásfogadáskor A távolságérzékelő hibája
nem kapcsol be.
Nincs hang
Rezgő mód
A hívás
megszakad
Időszakos szoftverhiba
vagy a telefon
lefagy
Lehetséges megoldás
Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem
takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy
tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg
róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és
kapcsolja be a telefont.
Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a
szoftvert.
137
Hibaelhárítás
Üzenet
Lehetséges ok
A telefon
zárolva van és Ideiglenes szoftverhiba
nem működik.
138
Lehetséges megoldás
1.Kapcsolja ki a telefont.
2.Távolítsa el a hátlapot.
3.Távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort.
4.Tegye vissza a hátlapot.
5.Kapcsolja be újra a telefont.
Hrvatski
LG-E400 Korisnički priručnik
Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.
Ako su vam potrebne dodatne informacije, posjetite www.lg.com.
• Neki dijelovi ovog priručnika možda se neće odnositi na vaš telefon. To ovisi
o softveru vašeg telefona i vašem davatelju usluga.
• Ovaj telefon ne preporučuje se osobama oštećena vida jer koristi tipkovnicu
osjetljivu na dodir.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip
registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni
znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ i Android Market™
trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
Sadržaj
Smjernice za sigurno i
učinkovito korištenje.......7
Važna obavijest..............20
Osnovne informacije o
telefonu.........................34
Umetanje SIM kartice i
baterije.........................37
Punjenje telefona..........38
Umetanje memorijske
kartice..........................39
Formatiranje memorijske
kartice..........................41
Vaš početni zaslon.........42
Savjeti o dodirnom
zaslonu........................42
Zaključavanje telefona...43
Uzorak za otključavanje..44
Tihi način rada..............44
Početna stranica ..........44
Dodavanje widgeta
početnom zaslonu.........45
Povratak na nedavno
korištene aplikacije.......47
Traka obavijesti.............47
Prikaz statusne trake.....48
Zaslonska tipkovnica.....51
Postavljanje Google
računa...........................53
Wi-Fi..............................54
Uključivanje Wi-Fi veze..54
Povezivanje u Wi-Fi
mrežu..........................54
Dijeljenje podatkovne veze
telefona........................55
Postavke USB interneta
putem mobitela i
prijenosnog Wi-Fi
hotspota.......................56
Dijeljenje podatkovne veze
telefona putem USB
veze.............................57
USB internet putem
mobitela i dijeljenje
podataka......................58
Dijeljenje podatkovne veze
telefona kao prijenosnog
Wi-Fi hotspota..............59
Promjena naziva i zaštita
prijenosnog hotspota.....60
Pozivi.............................62
Upućivanje poziva.........62
Pozivanje kontakata iz
imenika........................62
Odgovaranje ili odbijanje
poziva..........................62
Prilagodba jakosti zvuka
poziva..........................63
Upućivanje drugog
poziva..........................63
Pregled popisa poziva....63
Postavke poziva............64
Kontakti.........................65
Traženje kontakta..........65
Dodavanje novog
kontakta.......................65
Omiljeni kontakti...........66
Premještanje kontakata sa
starog na novi uređaj.....67
Poruke...........................68
Poruke.........................68
Slanje poruke................68
Poruke u nizu ..............69
Korištenje smješka........69
Promjena postavki
poruka.........................70
Sadržaj
E-pošta .........................71
Otvaranje e-pošte i zaslon
računa.........................71
Sastavljanje i slanje
poruka e-pošte.............73
Rad s mapama računa..75
Dodavanje i uređivanje
računa e-pošte.............75
Fotoaparat.....................77
Osnovne informacije o
tražilu...........................77
Brzo snimanje
fotografije . ..................78
Nakon snimanja
fotografije.....................78
Korištenje naprednih
postavki........................79
Pregledavanje spremljenih
fotografija.....................81
Video kamera.................83
Osnovne informacije o
tražilu...........................83
Brzo snimanje
videozapisa...................84
Nakon snimanja
videozapisa...................84
Korištenje naprednih
postavki........................85
Pregledavanje spremljenih
videozapisa...................86
Podešavanje jačine
zvuka tijekom gledanja
videozapisa...................86
Multimedija....................87
App Box.......................87
Galerija.........................87
Način prikaza................87
Pregled po vremenu......87
Glazba..........................88
Reprodukcija pjesme.....88
Prijenos datoteka pomoću
uređaja za masovno
spremanje putem USB
kabela..........................90
Kako prenijeti glazbene/
video datoteke na
telefon..........................90
Slanje podataka s telefona
putem Bluetooth veze....92
Dodavanje događaja u
kalendar.......................95
Promjena izgleda
kalendara.....................96
Snimanje glasa.............96
Snimanje zvuka ili glasa..96
Slanje glasovnog zapisa..97
Polaris Office................97
Upravljanje
aplikacijama.................98
Uslužne značajke...........94
Postavljanje alarma.......94
Korištenje kalkulatora....94
Web................................99
Preglednik....................99
Upotreba alatne trake za
web.............................99
Korištenje opcija.........100
Postavke......................102
Bežični prijenos i
mreža.........................102
Postavke poziva..........104
Zvuk...........................106
Zaslon........................107
Lokacija i sigurnost ....108
Aplikacije....................109
Računi i sinkronizacija..110
Privatnost...................111
Sadržaj
Spremište...................111
Jezik i tipkovnica.........112
Unos i reprodukcija
glasa..........................112
Dostupnost.................114
Povezivanje ...............114
Datum i vrijeme..........115
O telefonu..................115
Ažuriranje softvera......116
Ažuriranje softvera
telefona......................116
DivX Mobile................118
DODATNA OPREMA......120
Tehnički podaci............121
Rješavanje problema...124
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice.
Nepridržavanje ovih smjernica može biti
opasno ili nedopušteno.
Izloženost energiji
radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o
specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Mobilni telefon LG-E400 dizajniran je kako
bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve
izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja
dio opsežnih smjernica koje utvrđuju
dopuštene razine energije RF zračenja za
širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne
uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu
pod nazivom specifična brzina apsorpcije
ili SAR. Ispitivanja specifične brzine
apsorpcije provedena su za uobičajene
radne položaje pri čemu uređaj emitira s
najvećom dopuštenom snagom na svim
ispitivanim frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR
razini između različitih modela telefona
tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi
zadovoljili važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije
koje preporučuje Međunarodna komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja
(Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na
prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj model
telefona testirana od strane DASY4 dok je
telefon prislonjen na uho iznosi 1,10 W/kg
(10 g), a za nošenje na tijelu 0,572 W/kg
(10 g).
• Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o
izloženosti RF zračenju kada se koristi u
uobičajenom položaju uz uho ili kada se
nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna
oprema koja se koristi za nošenje uređaja
uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač
telefona - ne bi smjela sadržavati metalne
dijelove i trebala bi držati uređaj na
minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela.
Kako bi slao podatkovne datoteke ili
poruke, ovom je uređaju potrebna
kvalitetna veza s mrežom. U nekim
slučajevima slanje podatkovnih datoteka
ili poruka može kasniti sve dok takva
veza ne bude dostupna. Do dovršetka
slanja obavezno poštujte gore navedenu
udaljenost.
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače i
dodatnu opremu odobrenu za korištenje
s ovim modelom telefona. Korištenje
bilo koje druge opreme može dovesti do
prestanka dopuštenja i jamstva telefona
te može biti opasno.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je
potreban popravak, prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
• Popravak pod jamstvenim uvjetima,
prema izboru tvrtke LG, može uključivati
zamjenske dijelove ili sklopove koji su
novi ili prerađeni, pod uvjetom da po
funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje
zamjenjuju.
• Držite ga podalje od električnih uređaja
poput televizora, radija i osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline
poput radijatora ili kuhala.
• Pazite da vam telefon ne padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim
vibracijama ili udarcima.
• Isključite telefon tamo gdje to nalažu
posebne odredbe. Na primjer, nemojte
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao
utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
• Ne uzimajte telefon mokrim rukama za
vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni
udar i ozbiljno oštetiti telefon.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala
jer se može zagrijati i dovesti do rizika od
požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona koristite
suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
• Mobitel se treba puniti na prozračnom
10 mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj
količini dima ili prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj kreditnih
kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim
vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer
tako možete oštetiti telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su
slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.
• Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte
skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo
staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja
staklenog zaslona koja su nastala uslijed
zloupotrebe ili nepravilnog korištenja
uređaja.
• Vaš telefon elektronički je uređaj koji
tijekom uobičajenog rada generira toplinu.
Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo
odgovarajuće ventilacije može uzrokovati
nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite
pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili
odmah nakon razgovora.
Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera preporučuju da je
najmanja udaljenost mobilnog uređaja od
pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli
moguću interferenciju sa pacemakerom. Da
bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje
je na suprotnoj strani od pacemakera i ne
nosite ga u gornjem džepu.
Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti
smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
11
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
• Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini
medicinske opreme bez dopuštenja.
Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini
elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu
na prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje
kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora,
radiouređaja, računala itd.
12
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi
mobilnog telefona na područjima kroz koja
vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom
vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja
ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju
uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na
neke elektronske sustave u vašem vozilu,
kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna
oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim
jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili
prijenosnom bežičnom opremom. Zračni
jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili
uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u
pokretu, glasnoću postavite tako da čujete
i zvukove iz okoline. To je osobito važno u
blizini križanja.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako biste spriječili moguća
oštećenja sluha, nemojte dugo
vremena slušati na velikoj
glasnoći.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje
vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete
i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i
poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako
ne čujete osobe oko vas kada govore ili
13
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono
što slušate.
NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak
iz slušalica može uzrokovati oštećenje
sluha.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla.
Staklo se može slomiti ako mobitel padne na
tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se
staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati
ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo
ne zamijeni ovlašteni serviser.
14
Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima gdje
postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne
atmosfere
• Nemojte koristiti telefon na benzinskoj
stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili
kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin,
tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg
vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i
dodatna oprema.
koji, ako se odvoje, mogu predstavljati
opasnost od gušenja.
U zrakoplovu
Hitni pozivi
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u
zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni
telefon.
• Telefon nemojte koristiti na pisti bez
dopuštenja posade.
Neke mobilne mreže možda ne omogućuju
hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi
ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj
mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga. Besplatni poziv
na stare brojeve hitnih službi u Republici
Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti
biranjem europskog broja za hitne službe
112 ili biranjem nacionalnog odredišnog
koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan
dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
15
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Informacije o bateriji i održavanje • Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne
treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od
drugih sustava baterija, ne postoji efekt
memorije koji bi mogao negativno utjecati
na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG.
Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi
maksimizirali trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati
kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata
baterije.
16
zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom
baterija se može ponovo puniti više stotina
puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost,
napunite bateriju ako se nije koristila duže
vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom
sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u
kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili
hladnim mjestima jer to može smanjiti
njezinu učinkovitost.
• Umetnete li neodgovarajuću zamjensku
bateriju, može doći do opasnosti od
eksplozije.
• Iskorištene baterije odlažite sukladno
uputama proizvođača. Reciklirajte baterije
kad god je to moguće. Ne bacajte ih u
kućni otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite
je u najbliži ovlašteni servisni centar ili
distributeru tvrtke LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek
isključite iz utičnice kako ne bi dodatno
trošio struju.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o
konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda,
uzorcima korištenja, stanju baterije te
uvjetima u okruženju.
• U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri
predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju.
To može uzrokovati vatru.
17
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Izjava o sukladnosti
Ovim putem tvrtka LG Electronics
izjavljuje kako je uređaj LG-E400 u
skladu s osnovnim propisima i drugim
relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Kopiju Izjave o sukladnosti
možete pronaći na http://www.
lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
18
Ured zadužen za sukladnost ovog
proizvoda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene
kante za smeće, to znači da je proizvod
pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već
na posebna odlagališta koja je odredila vlada
ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit
će potencijalne negativne posljedice po okoliš i
zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog
proizvoda potražite u gradskom uredu, službi
za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi
simbol prekrižene kante za otpad, to znači da su
pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa
simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb),
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002%
kadmija ili 0,004% olova.
3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati
odvojeno od komunalnog otpada na posebnim
odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne
vlasti.
4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora
pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih
posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
5 Više informacija o odlaganju starih baterija/
akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe
za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili
proizvod.
19
Važna obavijest
Ako imate problema s telefonom, prije nego
ga odnesete na popravak ili se obratite
serviseru provjerite je li problem na koji ste
naišli opisan u ovom odjeljku.
1. Memorija telefona
Kad raspoloživi memorijski prostor telefona
padne ispod 10%, telefon neće moći
primiti novu poruku. Tada treba provjeriti
količinu raspoložive memorije i izbrisati neke
podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako
bi se oslobodila dodatna memorija.
20
Upravljanje aplikacijama
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke >
Aplikacije > Upravljaj aplikacijama.
2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite
se između njih i odaberite onu koju želite
deinstalirati.
3 Za deinstalaciju željene aplikacije
dodirnite Deinstaliraj i zatim U redu.
2. Optimizacija trajanja baterije
Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja
možete produljiti isključivanjem značajki koje
se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto,
možete pratiti kako aplikacije i resursi troše
energiju baterije.
Produljenje trajanja baterije
• Isključite radiokomunikaciju koju ne
koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth
ili GPS, isključite ih.
• Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite
kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
• Isključite automatsku sinkronizaciju za
Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
• Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu
skratiti vrijeme trajanja baterije.
Provjera razine napunjenosti baterije
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke > O
telefonu > Status.
2 Status baterije (punjenje ili nepunjenje)
i razina napunjenosti baterije (prikazana
kao postotak punog kapaciteta) prikazuju
se pri vrhu zaslona.
21
Važna obavijest
Nadzor i upravljanje načinom korištenja
baterije
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke > O
telefonu > Korištenje baterije.
2 Vrijeme korištenja baterije prikazuje se
pri vrhu zaslona. Prikazuje se vrijeme
korištenja od posljednjeg spajanja s
napajanjem ili, ako je telefon spojen na
napajanje, duljina posljednjeg korištenja
baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis
aplikacija ili usluga koje koriste energiju
baterije, redoslijedom od aplikacije koja
22
troši najviše energije do one koja troši
najmanje.
3. Instalacija operacijskog
sustava otvorenog izvora
Ako na telefon instalirate operacijski sustav
otvorenog izvora i ne koristite operacijski
sustav koji je isporučio proizvođač, može
doći do neispravnog rada uređaja.
UPOZORENJE
Instalacijom i upotrebom operacijskog
sustava koji se razlikuje od originalnoga
poništit ćete jamstvo telefona.
UPOZORENJE
Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne
podatke, aplikacije preuzimajte samo
iz pouzdanih izvora kao što je Android
Market. Ako neke aplikacije nisu
ispravno instalirane na telefon, telefon
možda neće ispravno raditi ili može doći
do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba
deinstalirati zajedno s pripadajućim
podacima i postavkama.
4. Korištenje uzorka za
otključavanje
Postavite uzorak za zaključavanje kako
biste zaštitili telefon. Time će se otvoriti
skup zaslona koji vas vode kroz gestu za
otključavanje zaslona.
Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za
otključavanje napravite Google račun.
23
Važna obavijest
UPOZORENJE
Mjere opreza prilikom korištenja
uzorka za zaključavanje.
Vrlo je važno ne zaboraviti gestu
uzorka za otključavanje koji postavite.
Telefonu nećete moći pristupiti ako
neispravan uzorak unesete 5 puta.
Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za
otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste
iskoristili svih 5 mogućnosti, možete
pokušati ponovo nakon 30 sekundi.
24
Ako se ne možete sjetiti uzorka za
otključavanje, PIN-a ili lozinke:
Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se
prijavili na svoj Google račun putem telefona
te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan
uzorak, dodirnite gumb Zaboravili ste uzorak.
Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću
Google računa čime ćete otključati telefon.
Ako na telefonu niste napravili Google
račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti
vraćanje tvorničkih postavki.
Ako ste zaboravili PIN ili lozinku: Ako ste
zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti
vraćanje tvorničkih postavki.
Upozorenje : Vraćanjem tvorničkih
postavki brišu se sve korisničke
aplikacije i korisnički podaci.
5. Korištenje vraćanja tvorničkih
postavki
Ako se ne vrati u svoje početno stanje,
telefon pokrenite fizičkim resetiranjem.
Kada je telefon isključen, istovremeno držite
pritisnutima tipku za početni zaslon +
tipku za smanjenje glasnoće + tipku za
uključivanje duže od 10 sekundi. Nakon
što se na zaslonu prikaže LG logotip, pustite
tipku za uključivanje.
Nakon što se prikaže zaslon za vraćanje
tvorničkih postavki, pustite ostale tipke.
Telefon nemojte koristiti najmanje jednu
minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih
postavki, nakon čega će se telefon uključiti.
Upozorenje: Prilikom fizičkog resetiranja,
sve korisničke aplikacije i korisnički podaci
bit će izbrisani. Tu radnju nećete moći
poništiti. Prije fizičkog resetiranja svakako
25
Važna obavijest
napravite sigurnosnu kopiju svih važnih
podataka.
6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama
Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona
treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”.
Neke su pristupne točke otvorene i
jednostavno se možete povezati s njima.
Druge su skrivene ili koriste sigurnosne
značajke, tako da je za povezivanje s njima
potrebna konfiguracija telefona.
Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako
biste produžili trajanje baterije.
26
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i
povezivanje s Wi-Fi mrežom
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke >
Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi
postavke.
2 Dodirnite Wi-Fi za uključivanje i
pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi
mreža.
• Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža.
Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom
lokota.
3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali
s njom.
• Ako je mreža otvorena, od vas će se
zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom
dodirom opcije Spoji.
• Ako je mreža zaštićena, od vas će se
zatražiti unos lozinke ili drugih uvjerenja
(dodatne pojedinosti zatražite od
administratora mreže).
4 Statusna traka prikazuje ikone koje
označavaju status Wi-Fi mreže.
7. Otvaranje aplikacija i kretanje
između njih
Android omogućuje jednostavnu
višezadaćnost jer se istovremeno može
izvršavati više aplikacija. Nema potrebe
za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja
druge. Možete se prebacivati između više
otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom
pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući
ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se
osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne
bespotrebno ne troše resurse.
27
Važna obavijest
Zaustavljanje aplikacija
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke >
Aplikacije > Upravljaj aplikacijama >
odaberite Pokrenuto.
2 Prijeđite na željenu aplikaciju i dodirnite
Zaustavi kako biste je zaustavili.
SAVJET! Za povratak na nedavno
korištenu aplikaciju pritisnite i držite tipku
Natrag. Prikazat će se zaslon s popisom
nedavno korištenih aplikacija.
28
8. Instalacija računalnog
softvera (LG PC Suite)
Računalna aplikacija "LG PC Suite" program
je koji omogućuje povezivanje uređaja s
računalom putem USB kabela za prijenos
podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja,
funkcije uređaja možete koristiti na računalu.
Pomoću aplikacije "LG PC Suite"
možete...
• Upravljati multimedijskim sadržajem
(glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga
putem svog računala.
• Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
• Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte,
web oznake) na uređaju i na računalu.
• Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na
uređaju.
• Ažurirati softver instaliran na uređaju.
• Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
• Reproducirati multimedijski sadržaj
računala na drugom uređaju.
NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć
u aplikaciji možete saznati kako koristiti
računalnu aplikaciju "LG PC Suite".
Instalacija računalne aplikacije "LG PC
Suite"
Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete
preuzeti s LG web-mjesta.
1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite
željenu državu.
2 Odaberite Support (Podrška) > Mobile
Phone Support (Podrška za mobilne
telefone) > odaberite model (LG-E400).
3 Pritisnite PC Sync (Sinkroniziranje
s računalom) u značajki Download
(Preuzimanje) te pritisnite WINDOW PC
Sync Download (Preuzimanje Window
29
Važna obavijest
sinkronizacije s računalom) kako biste
preuzeli aplikaciju za računalo "LG PC
Suite".
Sistemski preduvjeti za program "LG PC
Suite"
• Operacijski sustav: Windows XP 32-bitni
(Service pack 2), Windows Vista 32bitni/64-bitni, Windows 7 32-bitni/64-bitni
• Procesor: 1 GHz ili jači procesor
• Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
• Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768,
32-bitna boja ili dublja
• Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog
30 prostora na disku (može biti potrebna i
veća količina prostora na disku, ovisno o
količini pohranjenih podataka).
• Potreban softver: integrirani upravljački
programi tvrtke LG.
NAPOMENA
Integrirani upravljački program tvrtke
LG za USB
Integrirani upravljački program tvrtke
LG za USB potreban je za povezivanje
uređaja tvrtke LG i računala, a instalira
se automatski pri instaliranju programa
za računalo "LG PC Suite".
9. Sinkronizacija telefona s
računalom
Podaci na uređaju mogu se jednostavno
sinkronizirati s podacima na računalu
pomoću računalne aplikacije "LG PC Suite".
Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i
web oznake.
Za to se koristi sljedeći postupak:
1 Priključite uređaj na osobno računalo.
(upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2 Nakon priključivanja pokrenite program
i odaberite odjeljak uređaja među
kategorijama na lijevoj strani zaslona.
3 Pritisnite [Personal information] (Osobni
podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
4 Označite potvrdni okvir sadržaja koji
želite sinkronizirati te pritisnite gumb
Sinkronizacija.
10. Prijenos glazbe, fotografija
i videozapisa pomoću
USB uređaja za masovno
spremanje
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim odaberite Postavke
> Memorija kako biste odabrali medij za
spremanje (ako želite prenositi datoteke
31
Važna obavijest
2
3
4
5
32
s memorijske kartice ili na nju, umetnite
memorijsku karticu u telefon).
Povežite telefon s računalom putem USB
kabela.
Prikazuje se popis USB spajanja na
kojemu treba odabrati opciju Masovno
spremanje.
Otvorite mapu prijenosne memorija na
računalu. Sadržaj s prenosive memorije
možete pregledavati na računalu i
prenositi datoteke.
Kopirajte datoteke s računala u željenu
mapu.
6 Kada završite, odaberite opciju "Samo
punjenje" kako biste prekinuli vezu.
11. Telefon držite uspravno
Mobilni telefon držite uspravno, poput
klasičnog telefona. LG-E400 opremljen je
internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili
ne oštetite stražnju stranu telefona jer to će
dovesti do slabijih radnih značajki.
Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/
primanja podataka, izbjegavajte primanje za
donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time
biste mogli negativno utjecati na kvalitetu
poziva.
12. U slučaju smrzavanja zaslona 13. Ne priključujte telefon
prilikom uključivanja/
Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira
isključivanja računala.
na pokušaje unosa:
Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite
telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte
servisni centar.
Svakako isključite podatkovni kabel koji
povezuje telefon i računalo; ostavite li ga
priključenim, moglo bi doći do pogrešaka u
radu računala.
33
Osnovne informacije o telefonu
Kako biste uključili telefon, tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 3 sekunde.
Kako biste isključili telefon, tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 3 sekunde, a zatim dodirnite
Isključi i U redu.
Zvučnik/prijemnik
Tipka za napajanje/zaključavanje
Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
Služi za isključivanje i zaključavanje zaslona.
NAPOMENA: Senzor blizine
Senzor blizine
Senzor blizine će prilikom
Tipka izbornika
Provjerite koje su opcije dostupne.
34
Tipka za početni zaslon
Povratak na početni zaslon s bilo kojeg
drugog zaslona.
Tipka Natrag
Povratak na prethodni zaslon.
primanja i upućivanja poziva
automatski isključiti pozadinsko
osvjetljenje i zaključati dodirnu
tipkovnicu time što će
prepoznati kad se telefon nađe
blizu uha. To produžava vijek
trajanja baterije i sprječava da
se dodirna tipkovnica slučajno
aktivira tijekom poziva.
Stražnji poklopac
Objektiv fotoaparata
Baterija
Utor za memorijsku karticu
micro SD
Utor za SIM karticu
Priključak za punjač i mikro
USB kabel
35
Osnovne informacije o telefonu
Tipke za jakost zvuka
• Na početnom zaslonu: služi
za upravljanje glasnoćom
zvona.
• Tijekom pozva: služi za
upravljanje glasnoćom poziva.
• Tijekom reprodukcije
pjesama: upravljanje
glasnoćom.
Priključak za stereo slušalice
Tipka za napajanje/zaključavanje
36
UPOZORENJE
Stavite li na telefon težak predmet
ili sjednete li na njega, mogli biste
oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog
zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj
na senzoru blizine na LCD zaslonu. To
može uzrokovati nepravilan rad senzora.
Umetanje SIM kartice i baterije
1 Kako biste skinuli stražnji poklopac, čvrsto
primite telefon u ruku. Palcem druge ruke
čvrsto pritisnite stražnji poklopac. Zatim
podignite poklopac baterije.
2 SIM karticu umetnite u utor za SIM
karticu. Kontaktna površina na kartici
zlatne boje mora biti okrenuta prema
dolje.
37
Osnovne informacije o telefonu
3 Umetnite bateriju i zlatne kontakte na
telefonu poravnajte s onima na bateriji.
4 Vratite stražnji poklopac telefona.
Punjenje telefona
Priključite punjač i uključite ga u strujnu
utičnicu. LG-E400 je potrebno puniti sve dok
se ne prikaže .
38
NAPOMENA:
Kako biste produžili
trajanje baterije,
bateriju je na
početku potrebno
napuniti do kraja.
Umetanje memorijske kartice:
1 Prije umetanja ili vađenja memorijske
kartice isključite telefon. Skinite stražnji
poklopac.
Umetanje memorijske kartice
NAPOMENA: LG-E400 podržava
memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
39
Osnovne informacije o telefonu
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima
okrenut prema dolje.
Vađenje memorijske kartice
Pažljivo izvadite memorijsku karticu iz utora.
UPOZORENJE
Nemojte umetati memorijsku karticu
niti je vaditi dok je telefon uključen. U
suprotnom može doći do oštećenja
memorijske kartice i telefona te
oštećenja podataka na memorijskoj
kartici.
40
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica je možda već
formatirana. Ako nije, morate je formatirati
prije upotrebe.
NAPOMENA: Formatiranjem se brišu sve
datoteke na kartici.
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije kako biste otvorili izbornik
aplikacija.
2 Pomaknite se i dodirnite Postavke >
Memorija, a zatim odaberite Samo
vanjska memorija.
3 Dodirnite Isključivanje SD kartice i za
potvrdu dodirnite U redu.
4 Dodirnite Obriši SD karticu i potvrdite
svoj odabir.
5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje,
unesite uzorak za zaključavanje i
odaberite Briši sve. Kartica će se
formatirati i biti spremna za korištenje.
NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu
već spremljen sadržaj, struktura mapa može
biti drukčija nakon formatiranja jer će sve
datoteke biti izbrisane.
41
Vaš početni zaslon
Savjeti o dodirnom zaslonu
Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz
sadržaja telefona.
Dodir - za odabir izbornika/opcije ili
otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji
želite koristiti.
Dodir i zadržavanje dodira - za otvaranje
izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite
premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite
dodir.
Povlačenje - za polagano kretanje kroz
popis ili pomicanje povucite prst po
dodirnom zaslonu.
42
Zamah - za brzo kretanje kroz popis ili
pomicanje zamahnite prstom po dodirnom
zaslonu (brzo povucite i maknite prst).
NAPOMENA:
• Kako biste odabrali stavku, dodirnite
središte ikone.
• Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno
osjetljiv za prepoznavanje laganih,
odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom prsta.
Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
Zaključavanje telefona
Kada ne koristite LG-E400, pritisnite tipku
za uključivanje kako biste zaključali telefon.
Na taj način onemogućit ćete slučajno
pritiskanje i produžiti trajanje baterije.
Osim toga, ako telefon ne budete koristili
neko vrijeme, početni zaslon ili neki drugi
zaslon na kojemu se nalazite zamijenit će se
zaključanim zaslonom kako bi se produžio
vijek trajanja baterije.
Ako se neki programi izvršavaju za
vrijeme postavljanja uzorka, možda će se
nastaviti izvršavati u zaključanom načinu
rada. Preporučuje se da prije aktiviranja
zaključanog načina rada zatvorite sve
programe kako biste izbjegli plaćanje
nepotrebnih naknada (npr. za pozive,
pristupanje internetu i prijenos podataka).
Postavljanje uzorka za otključavanje:
Možete iscrtati vlastiti uzorak za otključavanje
spajanjem točaka. U slučaju postavljanja
uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za
otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte
postavljeni uzorak.
Upozorenje: Želite li postaviti uzorak za
otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail
račun.
43
Vaš početni zaslon
Upozorenje: U slučaju više od 5 uzastopnih
pogrešaka u iscrtavanju uzorka, nećete
moći otključati telefon. U tom slučaju,
pogledajte točku 4 Važne obavijesti.
Početna stranica
Uzorak za otključavanje
Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom
ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete
prilagoditi pomoću widgeta, prečaca (do
svojih omiljenih aplikacija), mapa i pozadina.
Kada se LG-E400 ne koristi, vratit će se na
zaključani zaslon. Za otključavanje zaslona
povucite prstom odozdo prema gore.
NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu
se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih
usluga.
Tihi način rada
U ladici obavijesti dodirnite
promijenili
način rada.
44
kako biste
Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke
za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za
brzi pristup omogućuju jednostavan pristup
najčešće korištenim funkcijama samo jednim
dodirom.
Dodirnite ikonu telefona za aktiviranje
dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste
uputili poziv.
Dodirnite ikonu Kontakti kako biste
otvorili kontakte.
Dodirnite ikonu Poruke kako biste
pristupili izborniku poruka. Ovdje možete
kreirati novu poruku.
Dodirnite karticu Aplikacije na dnu
zaslona. Prikazuju se sve instalirane
aplikacije.
Kako biste otvorili željenu aplikaciju,
jednostavno dodirnite ikonu na popisu
aplikacija.
NAPOMENA: Unaprijed učitane aplikacije
mogu se razlikovati ovisno o softveru
telefona ili davatelju usluga.
Dodavanje widgeta početnom
zaslonu
Svoj početni zaslon možete prilagoditi
dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa.
Prema svojim željama, na početni zaslon
telefona možete dodati omiljene widgete.
45
Vaš početni zaslon
1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku
Izbornik i odaberite Dodaj. Osim toga,
možete držati pritisnuti prazni dio površine
na početnom zaslonu i zadržati pritisak.
2 Na izborniku Dodaj na Početni zaslon
dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
3 Primjerice, dodirnite značajku Mape na
popisu i dodirnite je.
4 Na početnom zaslonu prikazuje se
ikona nove mape. Povucite je na željenu
lokaciju željene plohe i maknite prst za
zaslona.
46
SAVJET! Za dodavanje aplikacije na
početni zaslon u izborniku Aplikacije
dodirnite i držite aplikaciju koju želite
dodati.
SAVJET! Želite li ukloniti ikonu aplikacije
s početnog zaslona, dodirnite i držite
ikonu koju želite ukloniti, a zatim je
odvucite na .
NAPOMENA: Ne možete izbrisati
prethodno učitane aplikacije (sa zaslona
možete izbrisati samo njihove ikone).
Povratak na nedavno korištene
aplikacije
1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za
početni zaslon. Na zaslonu će se
prikazati skočni prozor s ikonama
aplikacija koje ste nedavno koristili.
2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili
povezanu aplikaciju. Osim toga, možete
dodirnuti tipku Natrag za povratak na
trenutnu aplikaciju.
Traka obavijesti
Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom
zaslona.
47
Vaš početni zaslon
Prikaz statusne trake
Zvuk/ Wi-Fi
Vibracija/
Tiho
Bluetooth
GPS Podatkovno
povezivanje
Dodirnite traku obavijesti i povucite prst
nadolje.
Umjesto toga, na početnom zaslonu
možete dodirnuti tipku izbornika i odabrati
Obavijesti. Ovdje možete provjeravati
i upravljati postavkama za zvuk, Wi-Fi,
Bluetooth i GPS te drugim obavijestima.
48
Statusna traka koristi različite ikone za prikaz
informacija o telefonu, poput jakosti signala,
nove poruke, trajanja baterije i aktivnih
Bluetooth i podatkovnih veza.
U tablici u nastavku objašnjena su značenja
ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.
[Statusna traka]
Ikona Opis
Ikona Opis
Ikona Opis
Nema SIM kartice
Zvučnik
Nema signala
Mikrofon telefona je
utišan
Način rada u avionu
Propušten poziv
Priključeno na Wi-Fi
mrežu
Bluetooth je uključen
Način rada s vibracijom
Slušalice s kabelom
Priključen je Bluetooth
uređaj
Baterija je puna
Poziv u tijeku
Upozorenja sustava
Baterija se puni
Poziv na čekanju
Alarm je postavljen
Ulaz i izlaz podataka
Nova poruka govorne
pošte
Zvonjava je utišana
49
Vaš početni zaslon
Ikona Opis
Ikona Opis
Podaci se sinkroniziraju
Aktivno je USB
povezivanje
Preuzimanje dovršeno
Preuzimanje podataka
Nova Gmail poruka
Aktivan je prijenosni
Wi-Fi hotspot
Prijenos podataka
Nova poruka programa
Google Talk
GPS prikuplja
Primanje podataka o
lokaciji s GPS-a
Još 3 obavijesti nisu
prikazane
50
Ikona Opis
Telefon je priključen na
računalo putem USB
kabela
Nova poruka
Pjesma se reproducira
Sljedeći događaj
Aktivan je USB internet
putem mobitela i
prijenosni hotspot
Zaslonska tipkovnica
Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na
zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će
se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti
tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno
dodirnite polje za tekst ondje gdje želite
unijeti tekst.
Korištenje tipkovnice i unos teksta
Dodirnite jednom kako bi se slovo koje
unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite
dvaput kako bi sva slova koja ćete unijeti
bila velika.
Dodirnite za prebacivanje na
numeričku tipkovnicu i tipkovnicu sa
simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i
držati i za prikaz izbornika s postavkama.
Dodirnite za umetanje emotikona tijekom
pisanja poruke.
Dodirnite za unos razmaka.
Dodirnite za stvaranje novog retka u
polju poruke.
Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.
Dodirnite zaslon kako biste sakrili
zaslonsku tipkovnicu.
51
Vaš početni zaslon
Unos slova s dijakritičkim znakovima
Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski,
moći ćete unijeti posebne znakove koji se
koriste u hrvatskom (npr. “ć,ć,š,đ,ž”).
Za unos slova “ć”, primjerice, dodirnite i
držite tipku “c” do povećanja tipke i prikaza
popisa ostalih dijakritičkih znakova za
odabrani jezik.
Zatim odaberite znak koji želite unijeti.
52
Postavljanje Google računa
Pri prvom uključivanju telefona imate
mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj
Google račun te odabira načina korištenja
nekih Google usluga.
Postupak postavljanja Google računa:
* Prijavite se u Google račun sa skočnog
zaslona za postavljanje.
ILI
* Aplikacije > odaberite Google aplikaciju
kao što je Gmail > odaberite Dalje >
odaberite Sastavi kako biste napravili novi
račun.
Ako već imate Google račun, unesite svoju
adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite
Prijava.
Nakon što na telefonu postavite Google
račun, telefon će vam se automatski
sinkronizirati s Google računom na webu.
Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski
događaji i ostale informacije iz tih aplikacija
i usluga na webu sinkroniziraju s vašim
telefonom (sinkronizacija ovisi o postavkama
sinkronizacije).
Nakon prijave možete koristiti Gmail i uživati
u prednostima Google usluga na svojem
telefonu.
53
Wi-Fi
Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski
pristup unutar dosega točke za bežični
pristup (AP).
Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom internetu
bez dodatnih naknada.
Povezivanje u Wi-Fi mrežu
Uključivanje Wi-Fi veze
• Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti
Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla
bi vam se naplatiti dodatna naknada.
• Ako telefon prijeđe u stanje mirovanja
premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza
će se automatski onemogućiti.
• U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G
podacima) vaš telefon mogao automatski
Na početnom zaslonu otvorite odjeljak
obavijesti i dodirnite
.
Umjesto toga, možete dodirnuti Aplikacija
> Postavke > Bežični prijenos i mreža, a
zatim > Wi-Fi
.
54
Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite
povezati. Prikaže li se , za povezivanje
ćete morati unijeti lozinku.
NAPOMENA:
povezati s 3G mrežom i mogla bi vam se
naplatiti dodatna naknada.
• LG-E400 podržava WEP, WPA/WPA2-PSK
i 802.1x EAP zaštitu. Postavlja li vaš
pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator
mreže šifriranje radi zaštite mreže, u
skočni prozor trebate unijeti ključ. Ako
šifriranje nije postavljeno, taj se skočni
prozor ne prikazuje. Šifru zatražite od
pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora
mreže.
Dijeljenje podatkovne veze
telefona
Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete
dijeliti s računalom putem USB kabela (USB
tethering povezivanje). Podatkovnu vezu
telefona također možete istovremeno dijeliti
s maksimalno pet uređaja na način da
pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.
Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci
se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s
obavijestima.
55
Wi-Fi
Ikona Opis
Aktivno je USB povezivanje
Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
Aktivan je USB internet putem mobitela i
prijenosni hotspot
Najnovije informacije o internetu putem
mobitela i prijenosnim hotspotovima,
uključujući podržane operativne sustave i
ostale pojedinosti potražite na http://www.
android.com/tether.
56
NAPOMENA: Za povezivanje i korištenje
mrežnih usluga možda će vam se zaračunati
dodatni troškovi. Provjerite naknade za
prijenos podataka kod svog davatelja usluga
mobilne mreže.
Postavke USB interneta putem
mobitela i prijenosnog Wi-Fi
hotspota
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke.
2 Dodirnite Bežični prijenos i mreža i
odaberite Tethering i prijenosni hotspot.
3 Odaberite opcije koje želite podesiti.
USB tethering povezivanje – označite
ako želite dijeliti mobilnu mrežu telefona s
računalom putem USB veze.
Prijenosni Wi-Fi hotspot – označite ako
podatkovnu mrežu mobilnu mrežu telefona
želite koristiti za Wi-Fi dijeljenje.
Pomoć – otvara dijaloški okvir s
informacijama o USB tethering povezivanju
i prijenosnim Wi-Fi hotspotovima te
informacijama o izvorima dodatnih
pojedinosti.
Dijeljenje podatkovne veze
telefona putem USB veze
Ako je na računalo instaliran sustav Windows
7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava
Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete
morati računalo posebno pripremati za
tethering povezivanje. Međutim, koristite
li stariju verziju sustava Windows ili neki
drugi operacijski sustav, možda ćete
morati pripremiti računalo za uspostavu
USB mrežne veze. Najažurnije informacije
o tome koji operacijski sustavi podržavaju
USB tethering povezivanje i o načinu njihove
57
Wi-Fi
konfiguracije potražite na web-stranici http://
www.android.com/tether.
USB internet putem mobitela i
dijeljenje podataka
Podatkovnu vezu telefona i microSD karticu
ne možete istovremeno dijeliti putem USB
kabela. Ako koristite USB vezu kako biste
računalu omogućili korištenje microSD
kartice, prvo je morate isključiti.
1 Pomoću USB kabela koji ste dobili s
telefonom povežite telefon s računalom.
58
2 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Postavke.
3 Dodirnite Bežični prijenos i mreža i
odaberite Tethering i prijenosni hotspot.
4 Označite USB tethering povezivanje.
• Telefon počinje dijeliti podatkovnu vezu
mobilne mreže s računalom putem USB
veze. Stalna obavijest
dodana je u
statusnu traku i odjeljak s obavijestima.
5 Uklonite oznaku za USB tethering
povezivanje ako više ne želite dijeliti
vezu. Također možete i samo isključiti
USB kabel.
Dijeljenje podatkovne veze
telefona kao prijenosnog Wi-Fi
hotspota
dodana je u statusnu traku i odjeljak
s obavijestima.
• Kada je označen Prijenosni Wi-Fi
hotspot, možete promijeniti naziv mreže
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
te je zaštititi.
Aplikacije i odaberite Postavke.
4 Poništite odabir opcije Prijenosni Wi-Fi
2 Dodirnite Bežični prijenos i mreža i
hotspot ako više ne želite dijeliti vezu
odaberite Tethering i prijenosni hotspot.
putem Wi-Fi veze.
3 Označite Prijenosni Wi-Fi hotspot.
• Nakon nekoliko trenutaka telefon počinje
emitirati naziv svoje Wi-Fi mreže (SSID) na
koju možete povezati do maksimalno osam
računala ili ostalih uređaja. Stalna obavijest
59
Wi-Fi
Promjena naziva i zaštita
prijenosnog hotspota
5 Dodirnite Konfiguriranje Wi-Fi hotspota.
• Otvorit će se dijaloški okvir Konfiguriranje
Wi-Fi hotspota.
Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže
• Možete promijeniti SSID (naziv) mreže
telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.
koji će druga računala vidjeti tijekom
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
pretraživanja Wi-Fi mreža.
Aplikacije i odaberite Postavke.
• Možete dodirnuti i izbornik Zaštita kako
2 Dodirnite Bežični prijenos i mreža i
biste konfigurirali mrežu pomoću sustava
odaberite Tethering i prijenosni hotspot.
zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s
3 Provjerite je li označena opcija Prijenosni
unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem
Wi-Fi hotspot.
(PSK).
4 Dodirnite Postavke prijenosnog Wi-Fi
•
Ako dodirnete sigurnosnu opciju WPA2
hotspota.
PSK, u dijaloški okvir Konfiguriranje Wi-Fi
60
hotspota dodaje se polje lozinke. Unesete
li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi
prilikom povezivanja na hotspot telefona
pomoću računala ili drugog uređaja.
Možete dodirnuti Otvori u izborniku
Sigurnost kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi
mreže.
POZOR!
Ako opciju zaštite postavite na Otvori,
nećete moći spriječiti druge osobe
da neovlašteno koriste internetske
usluge, što može dovesti do
povećanja troškova. Kako biste izbjegli
neovlašteno korištenje, preporučujemo
da omogućite opciju zaštite.
6 Dodirnite Spremi.
61
Pozivi
Upućivanje poziva
Pozivanje kontakata iz imenika
1 Dodirnite
za otvaranje tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Kako
biste izbrisali znamenku, dodirnite ikonu
Briši
.
3 Dodirnite ikonu Poziv
za upućivanje
poziva.
4 Za prekid poziva dodirnite ikonu Kraj
.
1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Pomičite se kroz popis kontakata ili
unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg
želite pozvati tako da dodirnete Traži.
3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite
nazvati te dodirnite broj ili ikonu poziva
kako biste uputili poziv.
SAVJET! Za unos znaka “+” za
međunarodne pozive dodirnite i držite
.
62
Odgovaranje ili odbijanje poziva
Ako telefon zazvoni dok je zaslon zaključan,
povucite ikonu Odgovori
udesno.
Za odbijanje dolaznog poziva povucite ikonu
za odbijanje
ulijevo.
Prilagodba jakosti zvuka poziva
Jakost zvuka tijekom poziva podesite
pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje
zvuka na lijevoj strani telefona.
Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom prvotnog poziva dodirnite .
2 Birajte broj ili pretražite imenik.
3 Dodirnite ikonu Poziv za
spajanje
poziva.
4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu
poziva. Početni poziv će biti zaključan i
stavljen na čekanje.
5 Za prebacivanje između poziva dodirnite
prikazani broj. Umjesto toga, možete
dodirnuti
Spoji kako biste uspostavili
konferencijski poziv.
6 Za prekid aktivnih poziva dodirnite Kraj.
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji
uputite.
Pregled popisa poziva
Na početnom zaslonu dodirnite
i
odaberite karticu Popis poziva.
Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih,
primljenih i propuštenih glasovnih poziva.
63
Pozivi
SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u
dnevniku poziva kako biste vidjeli datum,
vrijeme i trajanje poziva.
SAVJET! Dodirnite tipku Izbornik, zatim
dodirnite Izbriši sve kako biste izbrisali
sve spremljene stavke.
Postavke poziva
Možete konfigurirati postavke poziva kao što
su prosljeđivanje poziva i ostale posebne
značajke koje nudi vaš davatelj usluga.
64
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije kako biste otvorili izbornik
aplikacija.
2 Pomaknite se i dodirnite Postavke.
3 Dodirnite Pozivi i odaberite opcije koje
želite prilagoditi.
Kontakti
U telefon možete dodavati kontakte i
sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google
računa ili drugih računa koji podržavaju
sinkroniziranje kontakata.
Traženje kontakta
Na početnom zaslonu
1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Dodirnite Traži i pomoću tipkovnice
unesite ime kontakta.
Dodavanje novog kontakta
1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta
i zatim dodirnite tipku Izbornik. Zatim
dodirnite Dodaj kontaktima i Kreiraj
novi kontakt.
2 Ako kontaktu želite dodati sliku, dodirnite
. Odaberite Fotografiranje ili Odaberi
iz galerije.
3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone
.
4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite
pojedinosti o kontaktu.
5 Dodirnite Spremi.
65
Kontakti
Omiljeni kontakti
Možete svrstati često pozivane brojeve kao
omiljene.
Dodavanje kontakta u omiljene kontakte
1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena
kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.
66
Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih
kontakata
1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite
karticu Grupe, odaberite značajku
Favoriti na vrhu popisa te odaberite
kontakt kako biste vidjeli pojedinosti.
3 Dodirnite zlatnu zvijezdu desno od imena
kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će
biti uklonjen iz omiljenih kontakata.
Premještanje kontakata sa
starog na novi uređaj
Pomoću programa za sinkronizaciju s
računalom izvezite imenik sa starog
uređaja na računalo u obliku CSV
datoteke.
1 Na računalo instalirajte aplikaciju "LG
PC Suite". Pokrenite program i povežite
uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Na vrhu zaslona odaberite Uređaj
> Uvezi osobne podatke > Uvezi
kontakte.
3 Prikazuje se skočni prozor za otvaranje
datoteke kontakata.
4 Odaberite datoteku kontakata i pritisnite
Otvori.
5 Prikazuje se skočni prozor za uvoz
novog kontakta s računala u kontakte na
uređaju.
6 Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti
s računala različiti, odaberite kontakt koji
želite uvesti s računala.
7 Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz
novog kontakta s računala na uređaj.
67
Poruke
Poruke
Na modelu LG-E400 SMS i MMS opcije
dostupne su u jedinstvenom intuitivnom i
jednostavnom izborniku.
Slanje poruke
na početnom zaslonu
1 Dodirnite ikonu
i dodirnite Nova poruka za otvaranje
prazne poruke.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje Za.
Nakon unosa imena kontakta, prikazat će
se kontakti čija imena odgovaraju unosu.
Možete dodirnuti predloženog primatelja.
Možete dodati više kontakata.
68
NAPOMENA: Naplatit će vam se svaka
poruka za svaku osobu kojoj se poruka šalje.
3 Dodirnite polje Napiši poruku i počnite
sastavljati poruku.
4 Dodirnite tipku Izbornik kako biste
otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite
Poziv, Vidi kontakt, Predmet, Poništi,
Odgovori preko ili Više.
5 Dodirnite Šalji kako biste poslali poruku.
6 Otvara se zaslon poruke s porukom
koja slijedi iza imena/broja primatelja.
Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok
pregledavate i šaljete dodatne poruke,
stvara se niz poruka.
UPOZORENJE
Ograničenje od 160 znakova moglo
bi se razlikovati od države do države,
ovisno o načinu kodiranja SMS-a i
jeziku.
UPOZORENJE
Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili
zvučnu datoteku, ona će se automatski
pretvoriti u MMS poruku i bit će
naplaćena kao MMS poruka.
NAPOMENA: Ako tijekom poziva dobijete
SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.
Poruke u nizu
Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim
korisnikom mogu se prikazati kronološki
kako biste imali cjelokupan pregled
razgovora.
Korištenje smješka
Unesite živost u svoje poruke pomoću smješaka.
Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku
Izbornik, a zatim odaberite Umetni
smješka.
69
Poruke
Promjena postavki poruka
Postavke poruka telefona LG-E400 unaprijed
su definirane tako da možete odmah slati
poruke. Postavke možete promijeniti po
vlastitim željama.
UPOZORENJE
U ovom načinu rada MMS uređaj vodi
korisnika u procesu stvaranja i slanja
poruka pomoću sadržaja koji pripada
domeni sadržaja Core MM Content
Domain. Vođenje se vrši putem dijaloga
upozorenja.
70
E-pošta
Otvaranje e-pošte i zaslon
računa
Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati
poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo
iz usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta
podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i
Exchange.
Upravljanje računom e-pošte
Na početnom zaslonu dodirnite Preuzeto >
E-pošta, zatim odaberite davatelja usluga
e-pošte.
Otvorit će se čarobnjak za postavljanje
pomoću kojeg možete dodati račun e-pošte.
Nakon početnog postavljanja, E-pošta će
prikazati sadržaj ulaznog spremnika (ako
imate samo jedan račun) ili zaslon Računi
(ako imate više računa).
Zaslon računa
Zaslon Računi prikazuje sve dolazne poruke i
svaki od vaših računa e-pošte.
1 Otvorite aplikaciju E-pošta. Ako se ne
nalazite na zaslonu Račun, pritisnite tipku
Izbornik i dodirnite Računi.
71
E-pošta
2 Odaberite davatelja usluga e-pošte.
- Dodirnite za otvaranje kombiniranog
ulaznog spremnika, uz primanje
poruka za sve vaše račune.
- Dodirnite za otvaranje popisa poruka
označenih zvijezdom.
- Ikonu mape dodirnite za otvaranje
mapa računa.
Možete dodirnuti račun za prikaz
pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji
je postavljen kao zadani za slanje e-pošte
označen je kvačicom.
72
Za otvaranje kombiniranog ulaznog
spremnika
Ako ste e-poštu konfigurirali za slanje i
primanje e-pošte s više računa, sve poruke
koje su poslane na sve račune možete
pregledavati u svom kombiniranom ulaznom
spremniku.
1 Dodirnite E-pošta.
2 Dodirnite Kombinirani ulazni
spremnik (na zaslonu Računi). Poruke
iz kombiniranog ulaznog spremnika
označene su bojama uz svoju lijevu
stranu, prema računima (koriste se iste
boje koje se koriste za vaše račune na
zaslonu Računi).
Na telefon se preuzimaju samo najnovije
poruke e-pošte iz vašeg računa. Želite
li preuzeti više (ranijih) poruka e-pošte,
dodirnite opciju Učitavanje više poruka koja
se nalazi pri dnu popisa poruka e-pošte.
Sastavljanje i slanje poruka
e-pošte
Za sastavljanje i slanje poruke
1 Dok se nalazite u aplikaciji E-pošta,
pritisnite tipku Izbornik i dodirnite
Sastavi.
2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom
unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi
adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke
adrese razdvojite zarezima.
3 Dodirnite tipku Izbornik i zatim dodirnite
Dodaj kopiju/skrivenu kopiju za
kopiranje ili skriveno kopiranje drugih
kontakata / adresa e-pošte.
73
E-pošta
4 Upišite tekst poruke.
5 Pritisnite tipku Izbornik i dodirnite
Dodaj privitak kako biste poruci priložili
datoteku.
6 Pritisnite gumb Šalji.
Ako niste spremni za slanje poruke,
dodirnite gumb Spremi poruku kako biste
poruku spremili u mapu Spremljeno.
Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite
skicu poruke u mapi skica. Poruka se
sprema kao skica i ako dodirnete tipku
Natrag prije njenog slanja
. Dodirnite
gumb Odbaci kako biste odbacili i izbrisali
74
poruku, uključujući i spremljene skice. Ako
niste povezani na mrežu, već primjerice
radite u načinu rada u avionu, poruke koje
šaljete spremaju se u Odlazne sve dok
se ponovo ne povežete na mrežu. Ako se u
njemu nalaze neposlane poruke, Odlazne
bit će prikazan na zaslonu Računi.
Napominjemo kako se poruke poslane putem
računa Exchange neće nalaziti na telefonu;
one su smještene na sam Exchange server.
Ako želite da se poslane poruke prikazuju
u mapi Poslano, dodirnite tipku Izbornik
i dodirnite Mape, a zatim dodirnite mapu
Poslano i na izborniku opcija odaberite
Osvježi.
SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu
dobijete novu poruku e-pošte, primit
ćete zvučnu obavijest ili vibraciju.
Rad s mapama računa
Za svaki račun postoje mape Dolazne,
Odlazne, Poslane i Spremljeno. Ovisno o
značajkama koje podržava davatelj usluga za
vaš račun, možete imati i dodatne mape.
Dodavanje i uređivanje računa
e-pošte
1 Kako biste dodali račun e-pošte, dodirnite
karticu Aplikacije i odaberite E-pošta.
2 Odaberite MS Exchange ili Drugi i
unesite postavke računa.
3 Ako je račun e-pošte već postavljen,
trebate dodirnuti tipku Izbornik i zatim
dodirnuti Dodaj račun na zaslonu Računi.
4 Unesite naziv računa, potvrdite na koji
način želite da vam se ime prikaže u
izlaznoj pošti i dodirnite gumb Gotovo.
75
E-pošta
Za promjenu postavki računa
4 U dijaloškom okviru dodirnite gumb U
redu za potvrdu toga kako želite izbrisati
1 Otvorite zaslon Računi.
račun.
2 Dodirnite i zadržite dodir na računu čije
postavke želite promijeniti. U izborniku koji
će se otvoriti dodirnite Postavke računa.
Za brisanje računa e-pošte
1 Otvorite zaslon Računi.
2 Dodirnite i zadržite dodir na računu koji
želite izbrisati.
3 U izborniku koji će se otvoriti dodirnite
Ukloni račun.
76
Fotoaparat
Osnovne informacije o
tražilu
Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne
tipke za podešavanje glasnoće.
Osvjetljenje - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja
ulazi u sliku. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci
“-” za smanjivanje svjetline na slici ili prema oznaci “+” za njeno
povećavanje.
Tip scene - odaberite Auto, Portret, Pejzaž, Sport, Zalaz sunca
ili Noć.
Veličina slike - dodirnite za postavljanje veličine slike (u pikselima)
koju snimate.
Postavke - dodirnite tu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
Video način rada - odaberite ovu ikonu za prelazak na video način
rada.
Snimanje fotografije
Galerija - dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova
opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija
u načinu rada fotoaparata.
77
Fotoaparat
Brzo snimanje fotografije
Nakon snimanja fotografije
1 Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
2 Telefon držite u vodoravnom položaju
i usmjerite objektiv prema objektu koji
želite fotografirati.
3 Pritisnite gumb za snimanje .
Snimljena fotografija prikazat će se na
zaslonu.
Dodirnite kako biste fotografiju
Dijeli
podijelili putem Bluetooth
prijenosa, usluge Gmail,
Google+, opcije Poruke ili
usluge Picasa.
Dodirnite ako sliku želite
Postavi
koristiti kao Ikonu kontakta ili
kao
Pozadinu.
78
Dodirnite za uređivanje naziva
snimljene slike.
Dodirnite za brisanje slike.
Dodirnite kako biste odmah snimili još
jednu fotografiju. Trenutna fotografija će
se spremiti.
Dodirnite kako biste posljednju
snimljenu fotografiju spremili u galeriju.
Preimenuj
Korištenje naprednih postavki
U tražilu dodirnite
za otvaranje
naprednih opcija.
Postavke kamere možete mijenjati
pomicanjem kroz popis. Nakon odabira
mogućnosti dodirnite tipku Natrag.
ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost
svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO
vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija.
To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja
kada se ne može koristiti bljeskalica.
Nivo bijele boje – odaberite Auto,
Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili
Oblačno.
79
Fotoaparat
Efekti boje – odaberite ton boje za svoju
novu fotografiju.
Mjerač vremena – automatski mjerač
vremena omogućuje vam postavljanje
odgode nakon pritiskanja gumba za
snimanje. Odaberite Isključeno, 3 sek., 5
sek. ili 10 sek. To je idealno ako se i sami
želite naći na fotografiji.
Zvuk okidača – odaberite jedan od četiri
zvuka okidača.
Auto pregled – ako uključite opciju
Auto pregled, automatski će se prikazati
fotografija koju ste upravo snimili.
80
Lokacija oznake – aktivirajte za korištenje
lokacijskih usluga telefona. Snimajte
fotografije gdjegod da se nalazite i označite
ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene
fotografije na blog koji podržava geooznačavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.
NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo
kada je aktivan GPS.
Memorija – odaberite želite li fotografije
spremati u memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
– Ponovno postavljanje svih zadanih
postavki fotoaparata.
– Dodirnite želite li znati na koji način
ova funkcija funkcionira. Prikazat će se
kratke upute.
SAVJET! Kada zatvorite funkciju
fotoaparata, neke postavke vratit će se
na zadane vrijednosti, među ostalima
i nivo bijele boje, efekt boje i brojač.
Provjerite ih prije snimanja sljedeće
fotografije.
SAVJET! Izbornik postavki nalazi se
iznad tražila, pa prilikom promjene
elemenata boje ili kvalitete slike rezultat
promjene možete vidjeti iza izbornika
Postavke.
Pregledavanje spremljenih
fotografija
Spremljenim fotografijama možete pristupiti
dok se nalazite u načinu rada za snimanje.
Jednostavno dodirnite
i dodirnite zaslon.
Prikazat će se Stranice i Izbornik.
81
Fotoaparat
SAVJET! Lagano udarite lijevo ili
desno za pregled ostalih fotografija ili
videozapisa.
- Dodirnite za prikaz slajdova.
- Dodirnite za razmjenu sadržaja ili
brisanje fotografije. Dodirnite Više za
prikaz dodatnih opcija.
Detalji – provjerite informacije iz
sadržaja.
Postavi kao – postavljanje kao
pozadine ili ikone kontakta.
82
Izrez – izrez fotografije. Pomaknite
prst po zaslonu kako biste odabrali
područje.
Zakreni – okretanje ulijevo ili udesno.
Video kamera
Osnovne informacije o
tražilu
Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne
tipke za podešavanje glasnoće.
Osvjetljenje - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja
ulazi u videozapis. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci
“-” za smanjivanje svjetline videozapisa ili prema oznaci “+” za njeno
povećavanje.
Veličina videozapisa - dodirnite kako biste postavili veličinu
videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).
Snimanje zvuka - odaberite Bez zvuka za snimanje videozapisa
bez zvuka.
Postavke - dodirnite tu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
Način rada kamere - odaberite ovu ikonu za prelazak na način
rada kamere.
Započni snimanje
Galerija - dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.
Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih
videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.
83
Video kamera
Brzo snimanje videozapisa
1 Gumb načina rada za snimanje
pomaknite prema dolje i ikona će se
promijeniti u .
2 Na zaslonu će se prikazati tražilo
videokamere.
3 Telefon držite u vodoravnom položaju i
usmjerite objektiv prema subjektu koji
želite snimiti.
4 Jednom dodirnite gumb Snimi za
početak snimanja.
5 Na dnu tražila prikazat će se Snimi,
zajedno s mjeračem vremena koji
84
prikazuje trajanje videozapisa.
6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite
.
Nakon snimanja videozapisa
Na zaslonu će se prikazati slika koja
predstavlja snimljeni videozapis.
Reprodukcija Dodirnite za reprodukciju
videozapisa.
Dijeli
Dodirnite kako biste fotografiju
podijelili putem Bluetooth
prijenosa, usluge Gmail,
opcije Poruke ili usluge
YouTube.
Dodirnite kako biste uredili
naziv odabranog videozapisa.
Dodirnite kako biste izbrisali snimljeni
videozapis. Potvrdite dodirom opcije U
redu. Ponovno će se pojaviti tražilo.
Dodirnite kako biste odmah snimili
sljedeći videozapis. Trenutni videozapis
će se spremiti.
Dodirnite kako biste posljednji snimljeni
videozapis spremili kao galeriju.
Preimenuj
Korištenje naprednih postavki
U tražilu dodirnite
kako biste otvorili
napredne opcije. Postavku videokamere
prilagodite pomicanjem po popisu. Nakon
odabira opcije dodirnite tipku za povratak.
Nivo bijele boje – nivo bijele boje
osigurava realističan prikaz bijelih tonova u
videozapisu. Kako biste omogućili da kamera
pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati
odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite Auto,
Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili
Oblačno.
85
Video kamera
Efekti boje – odaberite ton boje koji želite
koristiti za svoj novi prikaz.
Auto pregled – opcija Auto pregled prikazat
će vam videozapis koji ste upravo snimili.
Memorija – odaberite želite li videozapis
spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
– ponovno postavljanje svih zadanih
postavki kamere.
– dodirnite ako želite znati na koji način
ta funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke
upute.
86
Pregledavanje spremljenih
videozapisa
1 U tražilu dodirnite .
2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
3 Jednom dodirnite videozapis kako biste
ga povećali u galeriji. Reprodukcija će
započeti automatski.
Podešavanje jačine zvuka
tijekom gledanja videozapisa
Za prilagođavanje glasnoće videozapisa
tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost
zvuka na lijevoj strani telefona.
Multimedija
App Box
Način prikaza
U značajki App Box možete pronaći različite
korisne aplikacije koje su unaprijed učitane
u značajku App Box. Kako biste je koristili,
aplikaciju najprije morate instalirati na telefon.
Dodirnite opciju Galerija. Prikazat će se
mape.
Dodirnite bilo koju od mapa za prelazak u
mrežni pregled. Ako dodirnete fotografiju,
prijeći ćete u puni prikaz.
NAPOMENA: Unaprijed mogu biti učitane
različite aplikacije ovisno o softveru telefona
ili davatelju usluga.
Galerija
Dodirnite karticu Aplikacije i odaberite
Galerija. Možete otvoriti popis kataloških
stupaca u kojima se nalaze sve vaše
multimedijske datoteke.
Pregled po vremenu
Galerija modela LG-E400 omogućava
vremenski prikaz fotografija i videozapisa.
Dok se nalazite u mrežnom prikazu, povucite
udesno; prikazat će se datum na koji
ste snimili fotografije, počevši od najnovije.
87
Multimedija
Ako odaberete određeni datum, grupirat će
se sve fotografije koje ste snimili tog dana.
Glazba
U model LG-E400 ugrađen je glazbeni player
koji vam omogućava reprodukciju omiljenih
pjesama. Za pristupanje playeru glazbe
dodirnite Aplikacija, a zatim Glazba.
Reprodukcija pjesme
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije te odaberite Glazba.
2 Dodirnite Pjesme.
88
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
4 Dodirnite
za pauziranje reprodukcije
pjesme.
5 Dodirnite
za prelazak na sljedeću
pjesmu.
6 Dodirnite
za povratak na početak
pjesme. Dvaput dodirnite
za povratak
na prethodnu pjesmu.
Za promjenu glasnoće tijekom slušanja
glazbe koristite tipke za povećanje i
smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.
Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu.
Prikazat će se opcije Pokreni, Dodaj na
popis, Koristi kao melodiju zvona, Izbriši,
Pojedinosti, Dijeli i Traži.
NAPOMENA: Autorska prava na
glazbene datoteke su možda zaštićena
međunarodnim sporazumima i državnim
zakonima za zaštitu autorskih prava.
Stoga će možda biti potrebno dobiti
dopuštenje ili licencu za reproduciranje
ili kopiranje glazbe. U nekim državama
lokalni zakoni zabranjuju privatno
kopiranje materijala zaštićenog
autorskim pravima. Prije preuzimanja
ili kopiranja datoteke provjerite lokalne
zakone odgovarajuće države koji se tiču
upotrebe takvog materijala.
89
Multimedija
Prijenos datoteka pomoću
uređaja za masovno spremanje
putem USB kabela
Prijenos datoteka pomoću USB uređaja
1 Povežite LG-E400 s računalom pomoću
USB kabela.
2 Prikazuje se popis USB spajanja na
kojemu treba odabrati opciju USB
spremanje.
3 Otvorite mapu prijenosne memorija na
računalu. Sadržaj s prenosive memorije
možete pregledavati na računalu i
prenositi datoteke.
90
4 Kopirajte datoteke s računala u željenu
mapu.
5 Kada završite, odaberite opciju “Samo
punjenje” kako biste prekinuli vezu.
Kako prenijeti glazbene/video
datoteke na telefon
1 Povežite telefon s računalom putem
USB kabela. Na početnom zaslonu
dodirnite traku za obavijesti i povucite
je prema dolje. Odaberite USB spojen
> Uključi USB spremište i odaberite
Otvori mapu kako biste vidjeli datoteke
iz skočnog prozora Prijenosni disk koji
se prikazuje na računalu. Ako na računalo
niste instalirali upravljački program za
platformu LG Android, postavke morate
postaviti ručno. Dodatne informacije
potražite pod "Prijenos datoteka pomoću
uređaja za masovno spremanje putem
USB kabela".
2 Prenesite glazbu ili video datoteke s
računala na prijenosnu memoriju telefona.
• Datoteke s računala na prijenosnu
memoriju telefona možete kopirati ili
premještati pomoću čitača kartica.
• U slučaju datoteke videozapisa s
pripadajućom datotekom podnaslova
(.srt datoteka istog naziva kao datoteka
videozapisa), snimite ih u istu mapu za
automatski prikaz podnaslova prilikom
reprodukcije datoteke videozapisa.
• Preuzimate li glazbu ili datoteke
videozapisa, obratite pažnju kršite li
time autorska prava. Napominjemo
kako oštećene datoteke ili datoteke s
pogrešnom ekstenzijom mogu oštetiti
telefon.
91
Multimedija
Slanje podataka s telefona
putem Bluetooth veze
* Izvoz imenika: Pokrenite aplikaciju
Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza.
Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Dijeli
Slanje podataka putem Bluetooth veze
> Bluetooth. Provjerite je li Bluetooth
Bluetooth vezom podatke možete slati
uključen, a zatim odaberite Traži uređaje.
pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz
S popisa odaberite uređaj na koji želite
izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod
poslati podatke.
većine mobilnih telefona.
*
S lanje višestruko odabranih kontakata:
* S lanje slika: Pokrenite aplikaciju Galerija i
Pokrenite aplikaciju Kontakti. Za odabir
odaberite Slika > Izbornik. Pritisnite Dijeli,
više kontakata pritisnite tipku Izbornik
a zatim odaberite Bluetooth. Provjerite je li
i dodirnite Dijeli. Odaberite kontakte
Bluetooth uključen, a zatim odaberite Traži
koje želite poslati ili dodirnite Odaberi
uređaje. S popisa odaberite uređaj na koji
sve > Dijeli > Bluetooth > omogućite
želite poslati podatke.
92
Bluetooth uključen i odaberite Traži
uređaje > s popisa odaberite uređaj na
koji želite slati podatke.
* S pajanje na FTP (ovaj mobitel podržava
samo FTP poslužitelj): Odaberite
Postavke > Bežični prijenos i mreža
> Bluetooth postavke. Označite okvir
Vidljiv; sada možete tražiti telefon s drugih
uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se
s FTP poslužiteljem.
• Ako želite potražiti ovaj telefon s drugih
uređaja, odaberite Postavke > Bežični
prijenos i mreža > Bluetooth postavke.
Označite okvir Vidljiv. Okvir će se isprazniti
nakon 120 sekundi.
93
Uslužne značajke
Postavljanje alarma
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije te odaberite Sat.
2 Ako želite dodati novi alarm, dodirnite
i odaberite Dodaj alarm.
3 Za uključivanje alarma postavite vrijeme.
Kada postavite vrijeme, LG-E400 će vas
obavijestiti koliko je vremena preostalo do
oglašavanja alarma.
4 Postavite opcije Ponovi, Melodija zvona
ili Vibracija i dodajte oznaku za naziv
alarma. Dodirnite Gotovo.
94
NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu
s popisom alarma možete promijeniti tako
da dodirnete tipku Izbornik i odaberete
Postavke. Možete postaviti sljedeće opcije:
Alarm, Glasnoća alarma, Trajanje odgode
i Ponašanje bočnih tipki.
Korištenje kalkulatora
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije te odaberite Kalkulator.
2 Za unos brojeva dodirnite numeričke
tipke.
3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu
funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.
4 Za složenije izračune dodirnite tipku
Izbornik, dodirnite Napredni panel te
odaberite sin, cos, tan, log i tako dalje.
4 Također dodirnite Gdje i unesite lokaciju.
5 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite
Opis i unesite pojedinosti.
Dodavanje događaja u kalendar 6 Želite li postaviti ponavljanje alarma,
postavite Ponavljanje, a zatim postavite
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
značajku Podsjetnici ako je to potrebno.
Aplikacije te odaberite Kalendar.
7 Dodirnite Gotovo kako biste spremili
2 Dodirnite datum za provjeru događaja.
događaj u kalendar. Kvadrat u boji u
Ako želite dodati novi događaj, dodirnite i
kalendaru označava sve dane za koje
držite. Dodirnite Novi događaj.
postoje spremljeni događaji. Na početku
3 Dodirnite Naziv te unesite naziv događaja.
događaja oglasit će se alarm kako biste
Provjerite datum i unesite željeno vrijeme
ostali organizirani.
početka i završetka događaja.
95
Uslužne značajke
Promjena izgleda kalendara
Snimanje zvuka ili glasa
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije te odaberite Kalendar.
Dodirnite tipku izbornika.
2 Odaberite pregled kalendara za određeni
dan, tjedan ili mjesec.
1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije i odaberite Snimanje glasa.
2 Dodirnite
za pokretanje snimanja.
3 Dodirnite
za prekid snimanja.
4 Dodirnite
za slušanje snimke.
Snimanje glasa
NAPOMENA: Dodirnite
za pristup
albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.
Napomena: Dostupno vrijeme snimanja
može se razlikovati od stvarnog vremena.
Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih
podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.
96
Slanje glasovnog zapisa
1 Kad završite snimanje možete poslati
zvučni zapis dodirom na Podijeli.
2 Odaberite Bluetooth, Gmail ili Poruke.
Nakon što odaberete Gmail ili Poruke,
poruci će se dodati glasovni zapis, a
nakon toga ćete moći normalno pisati i
poslati poruku.
Polaris Office
Polaris Office profesionalno je mobilno
uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje
i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan
pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na
mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i
PowerPoint datoteke.
Upravljanje datotekama
Polaris Office korisnicima mobilnih uređaja
pruža praktične značajke upravljanja
datotekama, što uključuje kopiranje,
lijepljenje, preimenovanje te brisanje
datoteka i mapa na samom uređaju.
Pregled datoteka
Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim
uređajima mogu jednostavno pregledavati
širok spektar datoteka, uključujući Microsoft
97
Uslužne značajke
Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom
pregleda dokumenata putem značajke
Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti
kao u izvornicima.
Upravljanje aplikacijama
Upravljanje aplikacijama omogućuje vam da
upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno
možete provjeriti broj aplikacija koje su
trenutno pokrenute te isključiti određene
aplikacije. Možete i deinstalirati aplikacije s
uređaja.
98
Web
Preglednik
Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet
igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još
mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se
nalazili, u čemu god uživali.
NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama
i preuzimanje sadržaja se dodatno
naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos
podataka kod svog davatelja usluga mobilne
mreže.
Upotreba alatne trake za web
Dodirnite za prelazak na prethodnu
stranicu.
Dodirnite za odlazak jednu stranicu
naprijed, na stranicu s kojom ste se
povezali nakon stranice na kojoj se
trenutno nalazite. Radi se o opciji
suprotnoj od opcije tipke za povratak,
kojom se vraća na prethodnu stranicu.
Dodirnite za prikaz svih otvorenih
prozora.
Dodirnite za otvaranje novog prozora
99
Web
Dodavanje/prikaz oznake i prikaz
opcija Najposjećeniji, Čitaj kasnije i
Povijest.
Korištenje opcija
Za prikaz opcija dodirnite tipku izbornika.
Č itaj kasnije – Dodajte trenutnu webstranicu i pročitajte je kasnije.
D
odaj RSS sadržaje – dodavanje
trenutne web-stranice kao RSS
sadržaja.
D
ijeli stranicu – omogućava dijeljenje
web-stranice s drugima.
100
P ronađi na stranici – omogućava
pronalazak slova ili riječi na trenutnoj
web-stranici.
O
daberi tekst – omogućava kopiranje
određenog teksta s web-stranice.
Više
• Početna stranica: Prelazak na početnu
stranicu.
• Postavi naslovnu: Postavlja trenutnu
web-stranicu kao početnu stranicu.
• Dodaj prečac na Naslovnu: Dodavanje
prečaca trenutne web-stranice na početni
zaslon.
• Podaci o stranici: Prikaz informacija o
web-stranici.
• Preuzeto: Prikaz prethodnih preuzimanja.
• Postavke: Promjena postavki webpreglednika.
SAVJET! Za povratak na prethodnu
web-stranicu pritisnite tipku Natrag.
101
Postavke
Na početnom zaslonu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim se pomaknite i dodirnite
Postavke.
Bežični prijenos i mreža
Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi
i Bluetooth. Možete također postavljati
mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.
Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u
taj način rada bežične se komunikacije
onemogućuju.
102
Wi-Fi – dodirnite kako biste označili:
uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim
Wi-Fi mrežama.
Wi-Fi postavke – omogućava postavljanje
i upravljanje točkama za bežični pristup.
Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi
mrežu. Zaslonu naprednih postavki za Wi-Fi
možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke.
Dodirnite tipku izbornika i dodirnite
Napredno.
SAVJET! Kako dobiti MAC adresu
Za postavljanje veze u nekim bežičnim
mrežama s MAC filtrom možda ćete u
usmjerivač morati unijeti MAC adresu
telefona LG-E400.
MAC adresu možete pronaći na
sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite
Aplikacija > Postavke > Bežični
prijenos i mreža > Wi-Fi postavke i
zatim dodirnite tipku izbornika. Nakon
toga odaberite Napredno > MAC
adresa.
Bluetooth – dodirnite kako biste označili:
uključuje Bluetooth radi povezivanja s
Bluetooth uređajima.
Bluetooth postavke – postavljanje naziva
uređaja i načina vidljivosti, traženje drugih
uređaja. Također možete provjeriti popis
Bluetooth uređaja koje ste već konfigurirali
i onih koje je telefon otkrio pri posljednjem
traženju Bluetooth uređaja.
Tethering i prijenosni hotspot – možete
konfigurirati postavke USB tethering
povezivanja i prijenosnog Wi-Fi hotspota.
103
Postavke
VPN postavke – prikaz popisa virtualnih
privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno
konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih
vrsta VPN-ova.
Mobilne mreže – postavljanje opcija
podatkovnog roaminga, načina rada mreže
i operatora, naziva pristupnih točaka (APN)
i tako dalje.
Postavke poziva
< Fiksni brojevi >
Odaberite Fiksni brojevi kako biste uključili
i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati
104
s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra
koju možete dobiti od operatera. S vašeg
telefona mogu se pozivati samo brojevi s
fiksnog popisa za biranje.
< Govorna pošta >
Usluge govorne pošte – Omogućava odabir
usluge govorne pošte davatelja usluga.
Postavke govorne pošte – Ako koristite
uslugu govorne pošte svog davatelja usluga,
ova opcija omogućava unos broja telefona
za preslušavanje govorne pošte i upravljanje
govornom poštom.
< Ostale postavke poziva >
Poruke isprike – kada želite odbiti poziv,
pomoću ove funkcije možete brzo poslati
poruku. To je korisno ako na poruku morate
odgovoriti tijekom sastanka.
Prosljeđivanje poziva
– odabir preusmjeravanja svih poziva,
preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad
nema odgovora ili kad nema signala.
Zabrana poziva – odabir poziva koje treba
zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od
mrežnog operatera zatražite informacije o
ovoj usluzi.
Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje
funkcije odbijanja poziva. Odaberite
Isključeno, S popisa ili Odbij sve pozive.
Troškovi poziva – pregled troškova
zaračunatih za pozive (ta usluga ovisi o mreži
koju koristite, a neki operateri možda neće
podržavati tu funkciju).
Trajanje poziva – pregled trajanja
posljednjeg poziva, svih poziva, biranih
brojeva i primljenih poziva.
Dodatne postavke poziva – na ovaj način
možete izmijeniti sljedeće postavke:
105
Postavke
ID pozivatelja: Odabir želite li prikazati broj
telefona pri izlaznom pozivu. (Ta usluga ovisi
o mreži koju koristite, a neki operateri možda
neće podržavati tu funkciju.)
Poziv na čekanju: Ako se aktivira poziv
na čekanju, telefon će vas obavijestiti o
dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o
davatelju usluga mreže).
Zvuk
< Općenito >
Nečujno – omogućava isključivanje
svih tonova (uključujući zvuk za pozive i
106
obavijesti) osim glazbe, videozapisa i alarma
koje ste postavili. Zvukove multimedije i
alarma možete isključiti u odgovarajućim
aplikacijama.
Vibracija – omogućava postavljanje telefona
na vibraciju kod primitka poziva.
Glasnoća – omogućava postavljanje jakosti
zvuka za melodije zvona, multimedijske
sadržaje i alarme. Ako poništite odabir opcije
za korištenje glasnoće dolaznog poziva za
obavijesti, možete zasebno postaviti glasnoću
dolaznih poziva i glasnoću obavijesti.
< Dolazni pozivi >
Ton zvona – omogućuje postavljanje
zadanog tona za dolazne pozive.
< Obavijesti >
Ton obavijesti – omogućava postavljanje
zadanog tona zvona za obavijesti.
< Povratne informacije >
Zvuk pri biranju poziva – omogućuje
postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice
za biranje brojeva.
Zvuk pri dodiru zaslona – omogućava
postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona
i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na
dodir.
Zvukovi zaključavanja zaslona
– omogućuje postavljanje zvuka kod
otključavanja zaslona.
Zaslon
Osvjetljenje – podešavanje osvjetljenja
zaslona.
Orijentacija – automatska promjena
orijentacije uslijed zakretanja telefona.
Animacija – postavljanje za prikaz
animacije.
107
Postavke
Zaslon istekao – postavljanje isteka
vremena za zaslon.
Lokacija i sigurnost
Koristi bežične mreže – ako odaberete
opciju Koristi bežične mreže, telefon će
odrediti vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi
i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju,
uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki
Google dopuštate korištenje svoje lokacije
prilikom pružanja ovih usluga.
Koristi GPS satelit – ako odaberete opciju
Koristi GPS satelit, telefon će odrediti vašu
lokaciju do razine ulice.
108
Postavke zaključavanja – postavljanje
uzorka za otključavanje radi zaštite telefona.
Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz
gestu za otključavanje zaslona. Postavite
PIN ili Lozinku umjesto Uzorka ili postavite
Ništa.
Nakon uključivanja telefona ili aktivacije
zaslona, od vas će se prije otključavanja
zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za
otključavanje.
Postavi SIM zaključavanje – postavljanje
zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a
SIM kartice.
Vidljiva lozinka – odaberite za prikaz lozinki
dok ih unosite ili poništite odabir kako biste
sakrili lozinke dok ih unosite.
Administratori uređaja – dodavanje jednog
ili više administratora.
Koristi sigurne vjerodajnice – omogućava
pristup sigurnim certifikatima.
Instalacija sa SD kartice – odaberite za
instalaciju šifriranih certifikata sa SD kartice.
Postavi lozinku – postavlja ili mijenja
lozinku za spremnik vjerodajnica.
Očisti spremište – brisanje sadržaja
vjerodajnica i ponovno postavljanje lozinke.
Aplikacije
Možete upravljati aplikacijama i postaviti
kratice za brzo pokretanje.
Nepoznati izvori – zadana postavka za
aplikacije koje ne potječu iz usluge Market.
Upravljaj aplikacijama – upravljanje i
uklanjanje instaliranih aplikacija.
Pokrenuti procesi – provjera trenutno
pokrenutih usluga.
109
Postavke
Korištenje pohrane – prikaz kapaciteta koji
koriste aplikacije.
Korištenje baterije – prikaz načina na koji
se koristi baterija.
Razvoj – postavljanje opcija za razvoj
aplikacije.
Računi i sinkronizacija
< Opće postavke sinkronizacije >
Pozadinski podaci – aplikacijama
omogućava sinkronizaciju podataka u
pozadini, bez obzira na to radite li trenutno
na njima. Isključivanje odabira te postavke
110
štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja)
promet podataka.
Automatska sinkronizacija – aplikacijama
omogućava sinkronizaciju, slanje i primanje
podataka po vlastitom rasporedu.
< Upravljaj računima >
Popis Google korisničkih računa i drugih
računa koje ste dodali telefonu.
Ako na tom zaslonu dodirnete račun, otvara
se zaslon tog računa.
Privatnost
Promjena postavki za upravljanje
postavkama i podacima.
• Napravi sigurnosnu kopiju: odaberite
tu postavku za izradu sigurnosne kopije
postavki i podataka aplikacija na poslužitelj
tvrtke Google.
• Auto uvoz podataka: odaberite za povrat
postavki i podataka aplikacija nakon
instalacije aplikacija na uređaj.
• Reset podataka: ponovno vraćanje
postavki na tvornički zadane vrijednosti i
brisanje svih podataka. Ako na ovaj način
ponovo postavite telefon, od vas se traži
unošenje informacija jednakih onima kod
prvog postavljanja sustava Android.
Spremište
< Memorija telefona >
Provjerite ukupan dostupni prostor u
memoriji telefona. Dodirnite Izbriši
unutarnju memoriju ako iz memorije
telefona želite izbrisati sve podatke.
< SD kartica >
Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD
kartici. Dodirnite Odspojite SD karticu radi
111
Postavke
sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve
podatke sa SD kartice, izbrišite je.
< Sistemska memorija >
Provjera raspoloživog prostora.
Jezik i tipkovnica
Postavite lokalni jezik i regiju te postavke
tipkovnice.
Unos i reprodukcija glasa
< Ulazni signal glasa >
Prepoznavanje glasa – Prepoznavanje
glasa možete koristiti za konfiguraciju
112
značajke ulaznog signala glasa za Android.
• Jezik: Otvara zaslon na kojem možete
postaviti jezik koji ćete koristiti za govorni
unos teksta.
• SafeSearch: Otvara dijaloški okvir u kojem
možete postaviti želite li da filtar Google
SafeSearch blokira određene rezultate.
• Blokiraj uvredljive riječi: Ako ova opcija
nije odabrana, prepoznavanje glasa u
usluzi Google će prilikom govornog unosa
teksta prepoznavati i transkribirati riječi
koje mnogi ljudi smatraju uvredljivima. Ako
je ova opcija odabrana, prepoznavanje
glasa u usluzi Google će takve riječi u
transkripciji zamjenjivati rezerviranim
mjestima koja se sastoje od simbola
ljestava (#).
< Izlazni signal glasa >
Tekst u govor – značajkom Tekst u govor
možete konfigurirati sintisajzer sustava
Android za pretvaranje teksta u govor za
aplikacije koje ga mogu koristiti.
NAPOMENA: Ako nemate instaliran
sintisajzer za pretvorbu teksta u govor,
dostupna će biti samo postavka Instaliraj
glasovne podatke.
• Poslušaj primjer: Reproducira kratak
uzorak iz sintisajzera glasa, koristeći
trenutne postavke.
• Uvijek koristi moje postavke: Označite
ovu opciju kako bi se umjesto postavki
za generator glasa dostupnih u drugim
aplikacijama koristile postavke na ovom
zaslonu.
• Zadani program: Otvara dijaloški okvir
u kojem možete postaviti aplikaciju za
pretvaranje teksta u glas ako ste instalirali
više aplikacija.
• Instaliraj glasovne podatke: Ako na
vašem telefonu nisu instalirani podaci
113
Postavke
sintisajzera glasa, ova postavka povezat
će vas na Android Market i provesti kroz
postupak preuzimanja i instaliranja tih
podataka. Ova postavka nije dostupna ako
su podaci već instalirani.
• Brzina govora: Otvara dijaloški okvir u
kojem možete odabrati brzinu kojom će
sintisajzer govoriti.
• Jezik: Otvara dijaloški okvir u kojem
možete odabrati jezik teksta za koji želite
da ga sintisajzer pročita. To je naročito
korisno u kombinaciji s opcijom Uvijek
koristi moje postavke kako bi se
114
osiguralo pravilno izgovaranje teksta u
različitim aplikacijama.
• Pico TTS: Konfiguriranje postavki za Pico
TTS.
Dostupnost
Koristite opciju Pristupačnost kako biste
konfigurirali programske dodatke za
dostupnost koji su instalirani na telefonu.
NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.
Povezivanje
Vrsta USB veze – Možete postaviti željeni
(Samo punjenje, USB spremište, PC
softver ili USB tethering povezivanje).
Uvijek pitaj – Označite ovu opciju ako
ne želite da se odzivnik za način USB
povezivanja prikazuje prilikom svakog
priključivanja USB kabela.
Wi-Fi veza – Označite ovu opciju kako
biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi
vezom. Napominjemo da Wi-Fi veza mora
biti uspostavljena za LG PC Suite putem
Wi-Fi veze u postavkama Bežični prijenos
i mreža.
Datum i vrijeme
Koristite postavke za Datum i vrijeme i
odredite način prikaza datuma. Te postavke
također možete koristiti za postavljanje
vremena i vremenske zone u kojoj se
nalazite umjesto da te podatke dobijete od
mreže koju koristite.
O telefonu
Pregled pravnih informacija i provjera statusa
telefona i verzije softvera.
115
Ažuriranje softvera
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG
preko interneta
Dodatne informacije o korištenju ove funkcije
potražite na http://update.lgmobile.com ili
http://www.lg.com/common/ index.jsp
odaberite državu i jezik.
Ova značajka omogućava ažuriranje
programskih datoteka vašeg telefona na
najnoviju verziju preko interneta, bez potrebe
za odlaskom u servisni centar. Ova značajka
dostupna je samo ako i kada LG napravi
novu verziju programskih datoteka koje su
116dostupne za vaš uređaj.
Kako ažuriranje programskih datoteka
mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju
korisnika, provjerite sve upute i napomene
koji se prikazuju za svaki od koraka prije
nego što nastavite na sljedeći korak.
Napominjemo kako isključivanje USB kabela
za prijenos podataka ili vađenje baterije
tijekom nadogradnje može uzrokovati
ozbiljan kvar telefona.
NAPOMENA: LG pridržava pravo da
programske datoteke ažurira samo za
odabrane modele i po vlastitom nahođenju
te ne jamči dostupnost novije verzije
programskih datoteka za sve modele
telefona.
Ažuriranje softvera LG-evog mobilnog
telefona putem mobilne mreze (Over-theAir, OTA)
Ova značajka omogućava ažuriranje
programskih datoteka telefona novijom
verzijom pomoću značajke OTA, pri čemu
USB podatkovni kabel nije potreban. Ova
značajka dostupna je samo ako i kada LG
napravi novu verziju programskih datoteka
koje su dostupne za vaš uređaj.
Najprije morate provjeriti koja je verzija
softvera trenutno instalirana na telefon:
Postavke > O telefonu > Ažuriranje
softvera > Provjerite odmah za
ažuriranje.
Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1
sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata. U ovom slučaju,
aplikacija će vas obavijestiti po isteku
vremena za ažuriranje. Ažuriranje također
možete preraspodijeliti ručno.
NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju
mrežnih usluga, regiji ili državi.
117
Ažuriranje softvera
DivX Mobile
O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni
video format tvrtke DivX, LLC, podružnice
tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi
službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj
koji može reproducirati videozapise u DivX
formatu. Na web-mjestu divx.com možete
pronaći dodatne informacije i softverske
alate za pretvaranje svojih datoteka u DivX
video.
O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj
DivX Certified® uređaj mora se registrirati
kako bi mogao reproducirati kupljene DivX
118
videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste
dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD
odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja.
Dodatne informacije o dovršetku registracije
potražite na vod.divx.com.
DivX Certified® za reprodukciju DivX®
videozapisa razlučivosti do 320x240.
DivX®, DivX Certified® i odgovarajući
logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi
Corporation ili njenih podružnica i koriste
se u skladu s licencom.
Napomena:
Softver otvorenog koda
Kako biste za GPL, LGPL, MPL i
druge licence otvorenog izvora dobili
odgovarajući izvorni kod, posjetite
http://opensource.lge.com/
Sve navedene licencne odredbe,
odricanje odgovornosti i napomene
dostupne su za preuzimanje unutar
izvornog koda.
119
DODATNA OPREMA
Za korištenje s telefonom LG-E400 dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu
biti neobavezna dodatna oprema).
Putni adapter
Baterija
Korisnički priručnik
Saznajte više o telefonu LG-E400.
NAPOMENA:
• Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
• Ako to ne učinite, jamstvo može prestati biti valjana.
• Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.
120
Podatkovni kabel
Povežite LG-E400
s računalom.
Tehnički podaci
Temperature okoline
Maksimalno: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)
Minimalno: -10°C
121
122
123
Rješavanje problema
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja
ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu
možete riješiti i sami.
Poruka
Mogući uzroci
U telefonu nema SIM
Pogreška SIM
kartice ili nije ispravno
kartice
umetnuta.
Signal je slab ili se nalazite
Nema veze izvan dometa mreže
s mrežom
davatelja bežičnih usluga.
/ gubitak
Davatelj usluga koristi nove
signala
usluge.
124
Moguće korektivne mjere
Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite
kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
Provjerite je li SIM kartica starija od 6 do 12 mjeseci. Ako
jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga
mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Poruka
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
Želite li promijeniti
sigurnosni kod, ponovnim
Kodovi se ne unosom morate potvrditi
U slučaju da zaboravite kod, obratite se davatelju usluga.
podudaraju novi kod.
Kodovi koje ste unijeli se ne
podudaraju.
Aplikacija
Ne podržava davatelj usluga
se ne može
Obratite se svom davatelju usluga.
ili je potrebna registracija.
postaviti
125
Rješavanje problema
Poruka
Mogući uzroci
Pogreška u biranju
Umetnuta nova SIM kartica.
Pozivi nisu
dostupni
Dosegnuta unaprijed
plaćena svota.
Tipka za uključivanje/
isključivanje pritisnuta je
Telefon se ne prekratko.
može uključiti
Baterija nije napunjena.
Kontakti baterije su prljavi.
126
Moguće korektivne mjere
Nova mreža nije autorizirana.
Provjerite nova ograničenja.
Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje
pomoću PIN 2 šifre.
Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je
najmanje dvije sekunde.
Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Očistite kontakte baterije.
Poruka
Pogreška
punjenja
Broj nije
dopušten
Mogući uzroci
Baterija nije napunjena.
Temperatura okruženja je
previsoka ili preniska.
Problemi s kontaktom
Nema napajanja
Punjač u kvaru
Pogrešan punjač
Baterija je u kvaru
Funkcija fiksnog broja za
biranje je uključena.
Moguće korektivne mjere
Napunite bateriju.
Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte
baterije i po potrebi ih očistite.
Uključite punjač u drugu utičnicu.
Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
Koristite samo originalnu LG-evu dodatnu opremu.
Zamijenite bateriju.
Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
127
Rješavanje problema
Poruka
Nemogućnost
primanja/
slanja SMS
poruka i slike
Datoteka
se ne može
otvoriti
SD kartica ne
radi
Zaslon se
ne uključuje
kada imam
dolazni poziv.
128
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
Memorija je puna
Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Nepodržan datotečni format Provjerite podržane datotečne formate.
Podržani su datotečni
sustavi FAT16 i FAT32
Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica
ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Problem sa senzorom
blizine
Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite je li
područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li
područje oko senzora blizine čisto.
Poruka
Mogući uzroci
Nema zvuka Način rada za vibraciju
Moguće korektivne mjere
Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste utvrdili da
ne koristite vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili Povremeni softverski
zamrzavanje problem
Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon.
Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.
Telefon je
Privremena softverska
zaključan i ne
pogreška
radi.
1.Isključite telefon.
2.Skinite stražnji pokrov.
3.Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
4.Pričvrstite stražnji pokrov.
5.Ponovno uključite telefon.
129
Български
LG-E400 Ръководство за потребителя
Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон.
Ако ви е необходима допълнителна информация, моля, посетете www.lg.com.
• Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за
вашия телефон. Това зависи от софтуера на телефона и доставчика на
услуги.
• Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има
сензорна клавиатура.
• Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото
на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с
тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на
съответните им притежатели.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ и Android Market™ са
търговски марки на Google, Inc.
Съдържание
Указания за безопасна и
ефективна употреба......8
Важна забележка..........23
Запознаване с вашия
нов телефон...................41
Поставяне на SIM
картата и батерията....44
Зареждане на
телефона..........................46
Поставяне на картата с
памет.................................46
Форматиране на
картата с памет.............48
Вашият начален
екран................................50
Съвети за сензорния
екран.................................50
Заключване на
телефона ви....................51
Екран за отключване.. 52
Безшумен режим.........52
Начало .............................53
Добавяне на притурки
към началния екран...54
Връщане към последно
използваните
приложения...................56
Поле за уведомяване 56
Преглед на лентата на
състоянието...................57
Екранна клавиатура...61
Настройка на профил в
Google..............................64
Wi-Fi..................................66
Включване на Wi-Fi......66
Свързване към Wi-Fi...66
Споделяне на данните
от телефона чрез
мобилна връзка............67
Wi-Fi..................................68
Настройки за
предоставяне на
връзка чрез USB и
портативна Wi-Fi
гореща точка.................69
За да споделите
връзката за данни на
своя телефон чрез
USB......................................70
Свързване с компютър
с помощта на USB и
други споделяния на
данни.................................71
За да споделите
връзката за данни на
телефона като мобилна
Wi-Fi гореща точка......72
За да преименувате
или защитите своята
портативна гореща
точка..................................73
Повиквания....................76
Извършване на
повикване.......................76
Повикване на
контактите.......................76
Отговаряне и
отхвърляне на
повикване.......................77
Регулиране на силата
на звука при
разговор..........................77
Извършване на второ
повикване.......................77
Преглед на вашите
регистри повиквания..78
Настройки на
повиквания.....................79
Контакти..........................80
Търсене на контакт.....80 Съдържание
Добавяне на нов
контакт..............................80
Предпочитани
контакти...........................81
Преместване на
контакти от стария в
новия ви телефон........82
Съобщения.....................84
Съобщения.....................84
Изпращане на
съобщение......................84
Кутия свързани . ..........86
Използване на
усмивки............................86
Смяна на настройките
за съобщения................86
Имейл ..............................88
Отваряне на имейл и
екрана за профили......88
Съставяне и изпращане
на имейл съобщение..91
Работа с папките на
акаунтите.........................93
Добавяне и
редактиране на имейл
акаунти.............................94
Камера.............................96
Запознаване с
визьора............................96
Заснемане на снимка . 97
След като направите
снимка..............................97
Използване на
разширени
настройки.......................98
Преглед на записаните
снимки........................... 101
Видеокамера............... 103
Запознаване с
визьора......................... 103
Заснемане на
видеоклип.................... 104
След заснемане на
видеоклип.................... 104
Използване на
разширени
настройки.................... 106
Гледане на записаните
видеоклипове............ 107
Регулиране на силата
на звука при гледане на
видеоклип.................... 107
Мултимедия................ 108
Преинсталирани
приложения................ 108
Галерия.......................... 108
Режим на преглед..... 108
Изглед времева
линия.............................. 109
Музика........................... 109
Изпълнение на
песен.............................. 109
Прехвърлянето на
файлове чрез USB
устройства с външна
памет............................... 111
Как да прехвърлите
музикални/видео
файлове в телефона.. 112
Изпращане на данни от
телефона ви с помощта
на Bluetooth................. 114
Съдържание
Помощни програми.. 116
Настройка на
алармата....................... 116
Използване на
калкулатора................. 117
Добавяне на събитие в
календара..................... 117
Смяна на изгледа на
календара..................... 118
Гласов запис................ 119
Запис на звук или
глас.................................. 119
Изпращане на гласов
запис............................... 119
Polaris Office................. 120
Мениджър на
приложения................ 121
Уеб.................................. 122
Браузър......................... 122
Използване на уеб
лентата с
инструменти............... 122
Използване на
опции............................. 123
Настройки.................... 125
Безжични и Мрежи.. 125
Настройки на
повиквания.................. 127
Звук................................. 130
Дисплей......................... 132
Местоположение и
защита . ......................... 133
Приложения................ 135
Акаунти и синхр........ 136
Поверителност.......... 136
Съхранение................. 137
Гласово въвеждане и
извеждане.................... 138
Достъп........................... 141
Свързване ................... 141
Дата и час..................... 142
Относно телефона.... 142
Аксесоари.................... 147
Технически данни...... 148
Отстраняване на
неизправности........... 150
Актуализация на
софтуера....................... 143
Актуализиране
софтуера на
телефона....................... 143
DivX Mobile.................. 145
Указания за безопасна и ефективна употреба
Моля, прочетете тези лесни указания.
Неспазването на тези указания може
да бъде опасно или неправомерно.
на радио вълни. Това изискване се
основава на научни указания, които
включват диапазони на безопасност,
за да се гарантира безопасността на
Излагане на радиочестотна
всички лица, независимо от тяхната
енергия
възраст и здравно състояние.
Информация за излагане на
• Излагането на стандартни мобилни
радиочестотна енергия и Специфичен
устройства се измерва с единица,
коефициент на поемане (SAR).
наречена Специфичен коефициент
Този мобилен телефон модел LG-E400
на поемане или SAR. Тестовете за
е създаден така, че да отговаря
SAR са извършени с използване
на приложимите изисквания за
на стандартни методи, при което
безопасност по отношение излагането
устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички
използвани честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия
в нивата на SAR при различните
модели LG телефони, те всички
са разработени да отговарят на
съответните указания за излагане на
радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван
от Комисията по защита от
нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2
W/kg средно на 10 г тъкан.
• Най-високата стойност на SAR,
измерена за този модел телефон и
тествана от DASY4 за използване в
близост до ухото, е 1,10 W/kg (10 гр.),
а при носене до тялото е 0,572 W/kg
(10 гр.).
• Това устройство отговаря на
изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, при употреба
в стандартна позиция в близост
до ухото, или позиционирано на
разстояние поне 1,5 см от тялото.
Когато се използва калъф, халка за
колан или държач при носене близо
до тялото, по тях не трябва да има
метал и устройството трябва да
Указания за безопасна и ефективна употреба
се позиционира на поне 1,5 см от
тялото ви.
За да се предават файлове с данни и
съобщения, устройството трябва да
е качествено свързано към мрежата.
В някои случаи предаването на
файлове с данни или съобщения
може да се забави, докато е
налична такава връзка. Уверете
се, че инструкциите за разстояние
от тялото се спазват, докато
предаването приключи.
10
Грижа за продукта и поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само батерии, зарядни
устройства и аксесоари одобрени за
използване с този определен модел
телефон. Използването на всякакви
други типове аксесоари може да
девалидира всякакви споразумения
или гаранцията, която е в сила за
телефона, и може да е опасно.
• Не разглобявайте този апарат.
Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е
необходима поправка.
• Ремонта в границата на гаранцията
по решение на LG може да включва
подмяна на части или платки които
са или нови или отремонтирани,
при условие че имат еднаква
функционалност с частите, които се
подменят.
• Дръжте далеч от електрически
уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални
компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч
от източници на топлина, като
радиатори и фурни.
• Не изпускайте телефона.
• Не излагайте апарата на механични
вибрации или удар.
• Изключвайте телефона във всяка
зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например,
не използвайте телефона си
в болници, тъй като може да
засегне чувствително медицинско
оборудване.
11
Указания за безопасна и ефективна употреба
• Не пипайте телефона с мокри
ръце, докато се зарежда. Това
може да доведе до токов удар или
до сериозна повреда на вашия
телефон.
• Не зареждайте апарата близо до
запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да
предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за
почистване на външността
на апарата (не използвайте
разтворители като бензин,
разредител или спирт).
12
• Не зареждайте телефона, когато е
поставен върху мека повърхност.
• Телефонът трябва да се зарежда в
добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на прекомерен
дим или прах.
• Не дръжте телефона в близост до
кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе на
информацията в магнитните ленти.
• Не натискайте екрана с остри
предмети, защото това може да
повреди телефона.
• Не излагайте телефона на влага или
течности.
• Използвайте аксесоарите, например
слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
• Не използвайте, не докосвайте и
не опитвайте да изваждате или
поправяте счупеното стъкло, ако
се отчупи парче или се спука.
Повреждането на стъкления
дисплей поради силово или
неправилно използване не се
покрива от гаранцията.
• Вашият телефон е електронно
устройство, което генерира топлина
по време на обичайна работа.
Изключително продължителният,
директен контакт с кожата, без
подходящо проветряване може да
доведе до дискомфорт или леки
изгаряния. Поради тази причина,
внимавайте, когато работите със
своя телефон по време или веднага
след като сте го използвали.
13
Указания за безопасна и ефективна употреба
Ефективно действие на телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да
получат смущение, което да повлияе
на работата им.
• Не използвайте телефона в близост
до медицински апарати, без да
поискате разрешение. Избягвайте
да поставяте телефона над
пейсмейкъри, например в джоба на
ризата.
• Някои слухови апарати могат да се
влияят от мобилните телефони.
14
• Малки смущения могат да повлияят
на работата на телевизори,
радиоапарати, компютри и др.
Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите
за използване на мобилни телефони в
областите, където шофирате.
• Не използвайте телефони, които се
държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в
шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте,
преди да извършите или отговорите
на повикване, ако условията на
шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може
да повлияе на някои електронни
системи във вашето превозно
средство, като стереоуредби и
съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден
с въздушна възглавница, не
блокирайте пътя й с монтирани или
портативни безжични уреди. Това
може да предизвика неправилно
действие на въздушната
възглавница или да доведе до
сериозно нараняване поради
неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо
дали навън или вътре, проверете
дали силата на звука е на приемливо
ниво, така че да чувате какво става
около вас. Това е особено важно
когато сте близо до път.
15
Указания за безопасна и ефективна употреба
Избягвайте да причинявате
повреда на слуха си
С цел да се предотврати
възможната повреда на слуха
ви, не слушайте продължително
с усилен звук.
Може да повредите слуха си, ако
сте изложени на силен звук за дълъг
период от време. Следователно,
препоръчително е да не включвате
или изключвате апарата в близост до
ухото си. Освен това, препоръчително
е да настроите силата на звука
16
за музиката и повикванията на
приемливо ниво.
• Когато използвате слушалки,
намалете силата на звука, ако не
успявате да чуете хората, които
говорят до вас или ако човекът,
седящ до вас, чува това, което
слушате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и
налягане, генерирани от слушалките с
поставяне в ушите и такива със скоба
през главата могат да доведат до загуба
на слуха.
Стъклени части
Взривни площадки
Някои части на вашия телефон са
направени от стъкло. Това стъкло
може да се счупи, ако мобилният
телефон бъде изтърван на твърда
повърхност или бъде натиснат
по-силно. Ако стъклото се счупи, не
го докосвайте и не се опитвайте да го
извадите. Не използвайте мобилния
телефон, докато стъклото не бъде
подменено от упълномощен сервизен
център.
Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията
и спазвайте всички правила и
разпоредби.
Потенциално взривоопасна
атмосфера
• Не използвайте телефона на
бензиностанции.
• Не използвайте телефона в близост
до гориво или химикали.
17
Указания за безопасна и ефективна употреба
• Не транспортирайте и не
съхранявайте запалим газ, течност,
експлозиви в отделението на
вашия автомобил, което съдържа
мобилния телефон и аксесоарите.
В самолет
Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон,
преди да се качите на самолета.
• Не използвайте мобилния телефона
и на земята без разрешение на
персонала.
18
Деца
Пазете телефона на безопасно място,
далече от достъп на малки деца. В
него има малки части, които, ако
бъдат откачени, могат да доведат до
опасност от задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да
не са достъпни във всички мобилни
мрежи. Затова никога не разчитайте
единствено на телефона за спешни
повиквания. Проверете при местния
доставчик на услуги.
Информация за използване и
грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да
разреждате батерията преди
зареждане. За разлика от други
системи батерии, няма ефект
на паметта, който да повлияе
отрицателно върху работата
на батерията. Въпреки това Ви
приканваме да зареждате и
разреждате батерията си докрай с
цел оптимизиране на работата й.
• Използвайте само батерии и
зарядни устройства LG. Зарядните
устройства LG са разработени да
максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте
на късо батерията.
• Пазете металните контакти на
батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече
не работи с нужното качество.
Батерията може да се презарежда
стотици пъти, преди да е
необходима смяна.
19
Указания за безопасна и ефективна употреба
• Заредете батерията, ако не е
използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на
работа.
• Не излагайте зарядното устройство
на пряка слънчева светлина или
висока влажност, като например в
баня.
• Не оставяйте батерията на студени
или горещи места, това може да
влоши качеството на работата й.
• Ако батерията бъде заменена с
такава от неправилен тип, има
20
опасност от пръсване.
• Изхвърляйте използваните батерии
в съответствие с инструкциите на
производителя. Рециклирайте,
когато е възможно. Не изхвърляйте с
битовите отпадъци.
• Ако трябва да смените батерията,
занесете я в най-близкия
оторизиран сервиз на LG Electronics
или дилър за помощ.
• Винаги изваждайте зарядното
устройство от стенния контакт, след
като телефонът се зареди напълно,
за да спестите нежелана консумация
от зарядното.
• Действителният живот на батерията
зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите
на използване, батерията и
условията на средата.
• Уверете се, че остри предмети,
като например зъби или нокти
на животни, не влизат в контакт с
батерията. Това може да причини
пожар.
Декларация за съответствие
С настоящото LG Electronics декларира,
че продуктът LG-E400 е в съответствие с
основните изисквания и други необходими
условия на Директива 1999/5/EC. Копие от
Декларацията за съответствие можете да
откриете на адрес http://www.lg.com/global/
support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp
Обърнете се към съответното представителство
по въпроси, свързани с пригодността на
продукта за определен начин на употреба:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
21
Изхвърляне на вашия стар уред
1 Ако на продукта има символ на задраскан
кош за отпадъци, това означава, че
продуктът отговаря на европейска
директива 2002/96/EC.
2 Всички електрически и електронни
продукти трябва да бъдат изхвърляни
отделно от битовите отпадъци чрез
определени за това от правителството и
местните власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще
помогне за предотвратяване на възможни
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за
изхвърлянето на стария ви уред се
обърнете към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
22
Изхвърляне на батерии/акумулатори след
изтичане на срока им на годност
1 Ако към батериите/акумулаторите има символ
на задраскан кош за отпадъци, това означава, че
продуктът отговаря на Европейска директива
2006/66/EC.
2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002%
кадмий или 0,004% олово, този символ може да
е придружен от химически знак, обозначаващи
живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез
определени за това от правителството и местните
власти съоръжения.
4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/
акумулатори ще помогне за предотвратяване
на възможни негативни последици за околната
среда, животните и човешкото здраве.
5 За по-подробна информация за изхвърлянето на
непотребни батерии/акумулатори се обърнете
към местната община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Важна забележка
Моля, проверете дали някой от
срещаните от вас с телефона ви
проблеми са описани в този раздел
и едва след това го занесете в
сервизния център или потърсете
оторизиран технически специалист.
1. Памет на телефона
Когато свободното пространство
в паметта на телефона ви е помалко от 10%, той няма да може да
получи нови съобщения. Трябва да
прегледате паметта на телефона и
да изтриете някои данни, например
приложения или съобщения, за да
освободите част от паметта.
Управление на приложения
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки > Приложения >
Управление на приложения.
2 След като се изведат всички
приложения, превъртете и
изберете приложението, което
искате да деинсталирате.
23
Важна забележка
3 Докоснете Деинсталиране и след
това OK, за да деинсталирате
желаното от вас приложение.
2. Оптимизиране
издръжливостта на батерията
Можете да увеличите издръжливостта
на батерията между две зареждания,
като изключите функции, които не е
необходимо постоянно да са активни.
Освен това може да следите по
какъв начин различните приложения
и системни ресурси консумират
енергията на батерията.
24
Удължаване издръжливостта на
батерията
• Изключвайте радио
комуникационните услуги, които не
използвате. Ако не използвате Wi-Fi,
Bluetooth или GPS, ги изключете.
• Понижете яркостта на екрана и
задайте по-кратък интервал на
дезактивиране на екрана.
• Изключете автоматичното
синхронизиране за Gmail,,
Календара, Контактите и други
приложения.
• Някои изтеглени от вас приложения
може да доведат до съкращаване
живота на батерията.
Показва нивото на заряд на
батерията.
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки > Информация за
телефона > Състояние.
2 Състоянието на батерията
(зареждане, не зареждане)
и нивото (като процент на
зареждане) се извеждат най-горе
на екрана.
Проследяване и контрол над
ресурсите, които използват
батерията
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки > Информация за
телефона > Използване на
батерия.
2 Времето за използване на
батерията се извежда в
горната част на екрана. В
полето се съобщава от колко
време телефонът е включен
в източник на захранване
25
Важна забележка
или, ако сте го включили в
източник на захранване, с каква
продължителност последно сте
използвали батерия. Полето
на екрана извежда списък с
приложения или услуги, които
използват мощността на батерията
от най-високи към най-ниски
стойности.
26
3. Инсталиране на операционна
система с отворен код
Ако инсталирате и използвате
в телефона си операционна
система (ОС) с отворен код вместо
предоставената от производителя ОС,
съществува вероятност телефонът ви
да се повреди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако инсталирате и използвате ОС,
която се различава от предоставената
от производителя, гаранцията на
телефона се отменя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да защитите телефона и личните си
данни, изтегляйте приложения само
от надеждни източници като Android
Market. Ако в телефона ви има някои
приложения, които не са инсталирани
правилно, възможно е да не работи
изправно и да възникне сериозен
проблем. Трябва да инсталирате
съответните приложения със
съпътстващите ги данни и настройки
от телефона.
4. Използване на шаблон за
отключване
За да защитите своя телефон,
настройте шаблон за отключване на
екрана. Отваря се съветник на екрана,
който ви води през процеса по
създаване на шаблон за отключване
на екрана.
Внимание: Преди да настроите шаблон за
отключване, си създайте профил в Gmail.
27
Важна забележка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предохранителни мерки, необходими
при използване на шаблон за блокиране
Много важно е да запомните схемата
за отключване на екрана, който ще
настроите. Няма да може да получите
достъп до телефони си, ако въведете
грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5
възможности за въвеждане на вашия
шаблон за отключване, PIN код или
парола. Ако сте изпробвали всичките
5 опита, можете да направите нов опит
отново след 30 секунди.
28
Ако не можете да си спомните
настройката за отключване, PIN кода
или паролата си:
Ако сте забравили своя шаблон: Ако
сте влезли в профила си в Google
от телефона, но не сте успели да
въведете шаблона в 5 поредни опита,
докоснете бутона Забравен шаблон.
При това е необходимо да сте
влезли в своя профил в Google, за да
отблокирате телефона.
Ако нямате създаден профил в Google
в телефона си или сте го забравили,
необходимо е да извършите
възстановяване на фабричните
настройки.
Ако сте забравили своя ПИН код или
парола: Ако сте забравили своя ПИН
код или парола, трябва да извършите
възстановяване на фабричните
настройки.
Внимание: Ако извършите възстановяване
на фабричните настройки, всички
потребителски приложения и данни ще
бъдат изтрити.
5. Използване на пълно нулиране
Ако не успеете да възстановите
първоначалното състояние,
използвайте функцията Пълно
нулиране, за да инициализирате
телефона си.
Когато телефонът е изключен,
натиснете и задръжте клавиша за
връщане в началото + клавиша
за намаляване силата на звука +
клавиша на захранването над десет
секунди. Когато на екрана се появи
логото на LG, освободете клавиша на
захранването.
29
Важна забележка
След като на дисплея се покаже
екрана за пълно нулиране,
освободете останалите клавиши.
Оставете телефона си в продължение
на поне една минута, докато той
изпълнява пълното нулиране, след
което той ще се включи.
Внимание: ако извършите възстановяване
на фабричните настройки, всички
потребителски приложения и данни ще
бъдат изтрити. Това действие не може
да бъде отменено. Моля, не забравяйте
да архивирате важните данни преди
30
да направите възстановяване до
фабричните настройки.
6. Свързване към Wi-Fi мрежи
За да използвате Wi-Fi от своя
телефон, получавате достъп до
безжична точка на достъп или
“гореща точка.” Някои точки на достъп
са свободни и можете директно
да се свържете към тях. Други са
скрити или използват функции,
свързани с безопасността; трябва да
конфигурирате телефона така, че да
можете да се свързвате с тях.
Ако не го използвате, изключете Wi-Fi,
за да удължите живота на батерията.
Включване на Wi-Fi и свързване с
Wi-Fi мрежа
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки > Безжични устройства
и мрежи > Wi-Fi настройки.
2 Докоснете Wi-Fi, за да активирате
функцията, при което устройството
ще започне да търси активни Wi-Fi
мрежи.
• Извежда се списък на достъпните
Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи
се обозначават чрез икона за
заключване.
3 За да се свържете с дадена мрежа,
я натиснете.
• Ако мрежата е с отворен достъп, ще
бъдете подканени да потвърдите
дали искате да се свържете към тази
мрежа, като натиснете Свързване.
• Ако мрежата е защитена, ще трябва
да въведете парола или други
данни за достъп. (За допълнителна
31
Важна забележка
информация попитайте своя
мрежов администратор)
4 Лентата на състоянието извежда
икони, които показват какъв е Wi-Fi
статусът.
7. Отваряне и превключване
между приложения
Многозадачният режим е лесно
осъществим с Android, защото можете
едновременно да поддържате повече
от едно работещо приложение.
Не е необходимо да затваряте
32
приложение, преди да отворите
друго. Използване и превключване
между няколко отворени
приложения. Android управлява
всяко приложение, спира го и го
стартира, когато е необходимо, с цел
да гарантира, че неизползваните
приложения не консумират ресурси
без необходимост.
Съхраняване на приложения
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки > Приложения >
Управление на приложения >
изберете Активни.
2 Превъртете до желаното
приложение и докоснете Стоп, за
да го спрете.
СЪВЕТ! За да се върнете към скорошни
приложения, натиснете и задръжте
клавиш Начало. Появява се екран, на
който се извежда списък с последно
използваните от вас приложения.
8. Инсталиране на компютърен
софтуер (LG PC Suite)
Компютърното приложение "LG PC
Suite" е програма, която ви позволява
да свържете устройството си с
компютър чрез USB кабел за данни и
Wi-Fi. След като бъде свързан, можете
да използвате функциите на своя
телефон от компютъра.
С компютърното приложение “LG PC
Suite” можете ...
• да управлявате и възпроизвеждате
мултимедийно съдържание
33
Важна забележка
•
•
•
•
•
34
(музика, клипове, снимки) на вашия
компютър.
да изпращате мултимедийно
съдържание към вашия телефон.
синхронизиране на данни (графици,
контакти, показалци) във вашия
телефон и компютър.
да архивирате приложения в
телефона си.
да актуализирате софтуера на
телефона си.
да архивирате и възстановявате
данните от телефона си.
• да възпроизвеждате мултимедийно
съдържание на вашия компютър от
телефона си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате
менюто Помощ от приложението,
за да разберете как да използвате
компютърното приложение "LG PC
Suite".
Инсталация на компютърното
приложение “LG PC Suite”
Компютърното приложение “LG PC
Suite” PC може да бъде изтеглено от
уеб страницата на LG.
1 Отидете на адрес www.lg.com и
изберете страна.
2 Отидете на Поддръжка >
Поддръжка за мобилен телефон >
Изберете модела (LG-Е400).
3 Щракнете Синхронизация
с компютър от Изтегляне и
щракнете WINDOW PC Sync
Download, за да изтеглите
компютърното приложение “LG
PC Suite”.
Системни изисквания за
компютърното приложение “LG PC
Suite”
• Операционна система: Windows XP
32 bit (сервизен пакет 2), Windows
Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32
bit/64 bit
• CPU: 1 GHz или по-високи
процесори
• Памет: 512 MB или повече RAM
• Видео карта: разделителна
способност 1024 x 768, 32 битов
цвят или по-висок
35
Важна забележка
• Твърд диск: 100 MB или повече
свободно дисково пространство
(може да е необходимо повече
дисково пространство в зависимост
от съхраняваните данни.)
• Необходим софтуер: вградени
драйвери на LG.
36
ЗАБЕЛЕЖКА
Интегриран USB драйвер на LG
Необходим е интегриран USB драйвер
на LG за свързване на LG устройство с
компютър и този драйвер се инсталира
автоматично, когато инсталирате
компютърното приложение “LG PC
Suite”.
9. Синхронизиране на телефона
ви с компютър
Данните от вашия телефон и
компютър могат да бъдат лесно
синхронизирани с компютърното
приложение "LG PC Suite", за да се
осигури вашето удобство. Могат да се
синхронизират контакти, графици и
показалци.
Процедурата е следната:
1 Свържете вашето устройство към
компютъра. (Използвайте USB
кабел или Wi-Fi връзка.)
2 След свързване, стартирайте
програмата и изберете раздел от
телефона от категорията в лявата
страна на екрана.
3 Щракнете [Лична информация], за
да избереш.
4 Изберете полето за отметка
от съдържанието, за да
синхронизирате и щракнете бутон
Синхронизация.
37
Важна забележка
10. Прехвърляне на музика,
снимки и видео чрез USB
устройства за съхранение
1 В начален екран, докоснете раздел
Приложения, след това изберете
Настройки > Съхранение, за да
проверите носителя за съхранение.
(Ако желаете да прехвърлите
файлове от или към карта с
памет, поставете картата с памет в
телефона.)
38
2 Свържете телефона към
компютъра с предоставения USB
кабел.
3 Ще се появи списък с режим за
USB връзка – изберете опция
Устройство за съхранение.
4 Отворете папката на сваляемия
диск с памет от компютъра. Можете
да прегледате съдържанието в
устройството за съхранение на
компютъра и да прехвърлите
файловете.
5 Копирайте файловете от
компютъра в папка на диска.
6 След като станете готови, изберете
опцията "Само зареждане", за да
изключите телефона.
11. Хванете телефона във
вертикално положение
Задръжте мобилния си телефон
изправен, както бихте държали
обикновен телефон. LG-E400 е с
вътрешна антена. Внимавайте да не
надраскате или повредите гърба на
телефона, тъй като това ще причини
понижаване на ефективността му.
Докато осъществявате/получавате
данни, опитайте да избягвате да
държите телефона в долната му част,
там, където се намира антената. Ако
39
Важна забележка
направите това, може да се влоши
качеството на разговора.
12. Когато екранът се фиксира
Ако екранът се фиксира или
телефонът не отговаря, докато
опитвате да го използвате:
Извадете батерията, поставете
я обратно, след което включете
телефона. Ако продължава да работи,
се обърнете към сервизния център.
40
13. Не включвайте телефона си,
докато включвате/изключвате
компютъра.
Непременно изключвайте кабела
за данни, свързващ телефона
и компютъра; ако го оставите
свързан, може да причини грешки в
компютъра.
Запознаване с вашия нов телефон
За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша Захранване в продължение на 3 секунди.
За да изключите телефона, натиснете клавиша на захранването над 3 секунди, след което докоснете
Изключване на захранването и OK.
Говорител/Слушалка
Клавиш за захранване/заключване
Включва/изключва телефона чрез натискане и задържане на този клавиш.
Изключвате и заключвате екрана.
Сензор за близост
Клавиш Меню
Проверете какви опции се предлагат.
Клавиш Начало
Връщате се в началото от произволен
екран.
Клавиш Назад
Връща се на предишния екран.
ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост
Когато получавате или извършвате
повиквания, сензорът за близост
автоматично изключва фоновото
осветяване и заключва сензорната
клавиатура, когато усеща, че
телефонът е в близост до ухото ви.
По този начин се пести зарядът на
батерията и се избягва неволно
активиране на сензорния екран по
време на повиквания.
41
Запознаване с вашия нов телефон
Заден капак
Обектив на камерата
Батерия
слот за microSD карта с
памет
Слот за SIM карта
42
Конектор за зарядно
устройство, конектор за
микро USB кабел
Клавиши за сила на звука
• От началния екран:
управлявате силата на
звънене.
• По време на разговор:
управлявате силата на
звука на входящото
повикване.
• При възпроизвеждане
на запис: управлявате
силата на звука без
прекъсване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставянето на тежки предмети върху
телефона или сядането върху него
може да повреди LCD и функциите
на сензорния екран. Не покривайте
предпазния филм на LCD сензора за
близост. Това може да предизвика
неизправност на сензора.
Конектор за стерео слушалки
Клавиш за захранване/заключване
43
Запознаване с вашия нов телефон
Поставяне на SIM картата и
батерията
1 За да свалите задния капак,
задръжте устойчиво телефона
върху ръката си. С другата си ръка
натиснете силно с палеца си задния
капак. След това извадете капачето
на батерията.
44
2 Плъзнете SIM картата в гнездото за
SIM картата. Уверете се, че областта
със златните контакти на картата
сочи надолу.
3 Поставете батерията, като
подравните златните клеми на
телефона и батерията.
4 Поставете задния капак обратно на
мястото му.
45
Запознаване с вашия нов телефон
ЗАБЕЛЕЖКА:
батерията
трябва да
е напълно
заредена, за
да се подобри
живота й.
Зареждане на телефона
Поставете зарядното устройство
и го свържете към контакт на
електрическата мрежа. Вашият LGE400 трябва да се зарежда, докато
видите .
46
Поставяне на картата с памет
ЗАБЕЛЕЖКА: LG-Е400 поддържа карти с
памет до 32 GB.
За да поставите карта с памет:
1 Преди да поставяте или изваждате
карта с памет, изключете телефона.
Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет в
слота. Уверете се, че областта със
златните контакти сочи на надолу.
47
Запознаване с вашия нов телефон
Поставяне на карта с памет
Внимателно извадете картата с памет
от слота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте и не изваждайте картата
с памет, докато телефонът е включен.
Ако направите това, картата с памет
и телефонът могат да се повредят, а
съхраняваните в картата данни да
станат неизползваеми.
48
Форматиране на картата с памет
Възможно е картата с памет да е вече
форматирана. Ако картата ви с памет
все още не е форматирана, трябва да
я форматирате, преди да можете да
започнете да я използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата,
всички файлове, записани в нея, се
изтриват.
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения, за да
отворите менюто с приложения.
2 Превъртете и докоснете
Настройки > Съхранение.
3 Докоснете Изваждане на SD
карта и после докоснете ОК за
потвърждение.
4 Докоснете Форматиране на SD
карта, след което потвърдете своя
избор.
5 Ако сте указали шаблон на
заключване, въведете го и изберете
Изтриване на всичко. Картата
ви ще е форматирана и готова за
употреба.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съдържание на
картата с памет, структурата на папките,
които включват съдържанието, може да
е различна след форматиране, тъй като
всички файлове са изтрити.
49
Вашият начален екран
Съвети за сензорния екран
Следват няколко съвета за това как да
се ориентирате в своя телефон.
Натиснете – за да изберете меню/
опция или да отворите приложение,
го натиснете.
Натиснете и задръжте – за да
отворите меню с опции или да
прихванете обект, който искате да
преместите, го натиснете и задръжте.
Изтегляне – за да превъртите в
списък или да се придвижите бавно,
изтеглете през сензорния екран.
50
Отместване – за да превъртите в
списък или да се придвижите бързо,
потупайте с пръст сензорния екран
(изтеглете бързо и освободете).
ЗАБЕЛЕЖКА:
• За да изберете елемент, докоснете
центъра на иконата.
• Няма нужда да се натиска твърде
силно, сензорният екран е
достатъчно чувствителен, за да
регистрира леките докосвания.
• Използвайте върха на пръста, за да
докоснете опцията, която искате.
Внимавайте да не докосвате други
клавиши.
Заключване на телефона ви
Когато не използвате LG-E400,
натиснете клавиша захранване, за
да заключите телефона. Така ще
предотвратите случайни натискания и
спестява от енергията на батерията.
Освен това, ако не използвате
телефона си известно време,
началният екран или друг екран,
на който се намирате в момента, се
заменя от екрана за заключване, за да
се пести от енергията на батерията.
Ако при задаване на опцията има
отворени програми, възможно е
те все още да работят в заключен
режим. С цел да избегнете
ненужно начисляване на такси,
препоръчително е преди да
активирате режима на заключване
да затворите всички програми
(например телефонни повиквания,
достъп до интернет и връзки за
данни).
51
Вашият начален екран
Задаване на шаблон за отключване:
можете да начертаете свой собствен
шаблон за отключване, като свържете
точките. Ако зададете шаблон,
екранът на телефона ще се заключи.
За да отключите телефона, изпишете
указаната от вас настройка на екрана.
Внимание: когато указвате настройка
за отключване, може да се наложи найнапред да създадете профил в Gmail.
Внимание:ако в един ред съществуват
повече от 5 грешки при изписване на
модела, няма да можете да отключите
52
телефона. В този случай, погледнете точка
4 - Важна бележка.
Екран за отключване
Винаги, когато не използвате LG-Е400,
той заключва екрана. Прокарайте
пръста си отдолу нагоре, за да
отключите екрана.
Безшумен режим
В полето за уведомяване, докоснете
, за да промените режим
.
Начало
Просто прокарайте пръста
си вляво или вдясно, за да
прегледате панелите. Можете да
персонализирате всеки панел
и с притурки, преки пътища (до
любимите ви приложения), папки и
тапети.
ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на
екрана може да са различни в зависимост
от мобилния оператор.
На началния екран можете да
видите бързите клавиши в долната
част на екрана. Клавишите за бърз
достъп осигуряват лесен достъп с
натискане на един бутон до най-често
използваните от вас функции.
Докоснете иконата Телефон, за да
изведете сензорното поле, от което
да осъществите разговор.
Докоснете иконата Контакти, за
да отворите своите контакти.
Докоснете иконата Съобщения
за достъп до менюто за съобщения.
Тук можете да изпратите ново
съобщение.
53
Вашият начален екран
Натиснете раздела Приложения
най-долу на екрана. След това можете
да прегледате всички инсталирани от
вас приложения.
За да отворите желаното приложение,
докоснете иконата в списъка с
приложения.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително заредените
приложения могат да се различават в
съответствие със софтуера на телефона
или доставчика на услуги.
54
Добавяне на притурки към
началния екран
Можете да персонализирате началния
си екран, като поставите там преки
пътища, притурки или папки. За
повече удобство при използване
на телефона, добавете любимите си
притурки на началния екран.
1 От началния докоснете клавиша
Меню и изберете Добави. Или
докоснете и задръжте празната
част от началния екран.
2 От менюто Добави към началния
екран докоснете типа елемент,
който искате да добавите.
3 Например, изберете Папки от
списъка и я изберете.
4 Ще видите иконата за нова папка
на началния екран. Изтеглете го до
желаното място в желания панел и
махнете пръста си от екрана.
СЪВЕТ! За да премахнете икона на
приложение от началния екран,
докоснете и задръжте иконата, която
искате да изтриете, след което я
изтеглете до .
ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да изтриете
предварително инсталирани приложения.
(Можете единствено да изтриете иконите
им от екрана.)
СЪВЕТ! За да поставите икона на
приложение на началния екран, от менюто
Приложения докоснете и задръжте
приложението, което желаете да добавите.
55
Вашият начален екран
Връщане към последно
използваните приложения
1 Докоснете и задръжте клавиша
на Началния екран. На екрана се
появява изскачащо съобщение с
иконите на приложенията, които
сте използвали последно.
2 За да отворите дадено приложение,
докоснете съответната икона. Или
докоснете клавиша Назад, за да се
върнете на текущото приложение.
56
Поле за уведомяване
Полето за уведомление се придвижва
през най-горната част а екрана.
Fi, Bluetooth, GPS, както и други
уведомявания.
Звук/ Wi-Fi Bluetooth GPS Връзка за
Вибрация/
данни
Без звук
Натиснете и плъзнете полето за
уведомление надолу с помощта на
пръста си.
Или от началния екран натиснете
клавиша Меню и изберете
Известия. Тук можете да проверите
и управлявате състоянието на Wi-
Преглед на лентата на
състоянието
Лентата на състоянието използва
различни икони за показване на
неща като силата на сигнала, нови
съобщения и живот на батерията, а
също и ви уведомява дали Bluetooth
или връзка за данни е активна.
По-долу е дадена таблица, която
обяснява значенията на иконите,
57
Вашият начален екран
които може да видите в лентата на
състоянието.
[Лента на състоянието]
58
Икона Описание
Не е поставена SIM
карта
Икона Описание
Икона Описание
Алармата е
настроена
Свързан към Wi-Fi
мрежа
Телефон с
високоговорител
Микрофонът
на телефона е с
изключен звук
Пропуснато
повикване.
Слушалка с кабел
Bluetooth е включен
В ход е разговор
Свързан с Bluetooth
устройство
Задържане на
повикване
Системно
предупреждение
Батерията е напълно
заредена
Батерията се
зарежда
Входящи и изходящи
данни
Няма сигнал
Самолетен режим
Нова гласова поща
Мелодията е
заглушена
Режим вибрация
59
Вашият начален екран
Икона Описание
Телефон в свързан с
компютър чрез USB
кабел
Изтегляне на данни
Качване на данни
Получаване на GPS
сигнал
Получаване на данни
за местоположение
от GPS
60
Икона Описание
3 други известия не
се показват
Данните се
синхронизират
Изтеглянето
завърши
Ново съобщение в
Gmail
Ново гласово
съобщение в Google
Talk
Ново съобщение
Икона Описание
Песента се
възпроизвежда
Предстоящо
събитие
Предоставяне на
връзка чрез USB е
активно
Опцията
"Портативна Wi-Fi
""гореща точка""" е
активна
Икона Описание
Активни са
предоставянето на
връзка чрез USB и
"Портативна Wi-Fi
""гореща точка"""
Екранна клавиатура
Може да въвеждате и текст от
екранната клавиатура. Екранната
клавиатура автоматично показва на
екрана кога трябва да въведете текст.
За ръчно показване на клавиатурата,
просто докоснете текстово поле, в
което искате да въведете текст.
Използване на клавиатурата и
въвеждане на текст
Докоснете веднъж, за да
направите следващата въведена
буква главна. Ако искате да
61
Вашият начален екран
преминете на режим всички букви да
са главни, докоснете го два пъти.
Докоснете, за да преминете
към клавиатура с цифри или символи.
Можете и да докоснете и задържите
този раздел, за да прегледате менюто
за настройки.
Докоснете, за да вмъкнете
емотикон, когато пишете съобщение.
Докоснете, за да въведете
интервал.
Докоснете, за да създадете нов
ред в полето за съобщения.
62
Докоснете, за да изтриете
предишната буква.
Докоснете, за да скриете екранната
клавиатура.
Въвеждане на букви с ударение
Когато изберете френски или
испански като език на въвеждане
на текст, можете да въвеждате
специални френски или испански
знаци (например "á").
Например, за да въведете "á",
докоснете и задръжте бутон "a",
докато мащабиращия клавиш стане
по-голям и покаже символи от
различни езици. След това изберете
специалните знаци, които искате да
използвате.
63
Настройка на профил в Google
Когато включите телефона си за пръв
път, имате възможност да активирате
мрежата, да влезете в своя Google
акаунт и да изберете как желаете
да използвате някои от услугите на
Google.
За да създадете свой Google акаунт:
* Когато екранът за настройка ви
подкани, влезте в своя профил в
Google.
ИЛИ
* Приложения > изберете Google
приложение, като Gmail > изберете
64
Следващ > изберете Създай, за да
създадете нов акаунт.
Ако имате профил в Google, въведете
своя имейл адрес и парола и
докоснете Влизане.
След като създадете своя профил в
Google в телефона си, последният
автоматично ще се синхронизира с
вашия интернет профил в Google.
Вашите контакти, Gmail съобщения,
събития в календара и друга
информация от тези приложения и
интернет услуги се синхронизират с
телефона. (Зависи от настройките ви
за синхронизиране.)
След като влезете, с достъп до Gmail
можете да използвате услугите на
Google от своя телефон.
65
Wi-Fi
С помощта на Wi-Fi можете да
използвате високоскоростен
интернет достъп в рамките на обхвата
на точката за безжичен достъп (AP).
Насладете се на безжичен интернет
чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.
Свързване към Wi-Fi
Включване на Wi-Fi
• Ако се намирате извън обхвата на
Wi-Fi зоната и изберете 3G връзка,
е възможно да ви се начислят
допълнителни такси.
• Ако телефонът ви премине в режим
Сън, докато е свързан към Wi-Fi
мрежа, Wi-Fi връзката автоматично
ще се деактивира.
От началния екран отворете полето
за уведомявания и докоснете
.
Или докоснете Приложения >
Настройки > Безжична връзка и
мрежи и след това > Wi-Fi
.
66
изберете Wi-Fi мрежата, която искате
да използвате. Ако видите
, трябва
да въведете парола, за да може да се
свържете.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В този случай, ако телефонът ви
има достъп до 3G данни, може да
се свърже автоматично към 3G
мрежата, при което да се начислят
допълнителни такси.
• LG-Е400 поддържа WEP, WPA/
WPA2-PSK и 802.1x EAP защита.
Ако вашият доставчик на Wi-Fi
услуги или мрежов администратор
зададе шифроване за мрежова
защита, трябва да попълните код
в изскачащия прозорец. Ако не е
зададено криптиране, изскачащият
прозорец. не се показва. Може да
получите ключа вашия доставчик
на Wi-Fi услуги или мрежовия
администратор.
Споделяне на данните от
телефона чрез мобилна връзка.
Можете да споделите данните
на телефона с един компютър с
помощта на USB кабел (USB връзка
телефон-компютър). Можете също
да споделите данните от телефона
едновременно с до пет устройства,
като включите телефона на
преносима гореща точка за Wi-Fi.
67
Wi-Fi
Когато телефонът ви споделя
своята връзка за данни, в лентата
на състоянието се появява
икона и също така се вижда като
постоянно уведомление в полето за
уведомления.
Икона Описание
Предоставяне на връзка чрез USB
е активно
Опцията "Портативна Wi-Fi гореща
точка е активна
68
Активни са предоставянето на
връзка чрез USB и "Портативна
Wi-Fi гореща точка
Най-новата информация относно
свързването с компютър и мобилните
горещи точки, включително
поддържаните операционни системи
и други подробности можете да
намерите на http://www.android.
com/tether.
ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн
услуги могат да се начислят допълнителни
разходи. Проверете тарифите за данни от
вашия мрежов оператор.
Настройки за предоставяне на
връзка чрез USB и портативна
Wi-Fi гореща точка
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки.
2 Докоснете Безжична връзка и
мрежи и изберете Предоставяне
на връзка и портативна гореща
точка.
3 Изберете опциите, които искате да
настроите.
Предоставяне на връзка чрез USB
– поставете отметка, за да споделите
връзката за данни в обхвата на
мобилната мрежа на своя телефон
със своя компютър чрез USB връзка.
Портативна "гореща точка" – за
да споделите връзката за данни на
телефона като мобилна Wi-Fi гореща
точка.
69
Wi-Fi
Помощ – отваря се диалогов
прозорец с информация за
предоставяне на връзка чрез USB и
Wi-Fi "горещи точки", както и насоки
за това как да научите повече.
За да споделите връзката за
данни на своя телефон чрез USB
Ако компютърът ви работи под
Windows 7 или някоя от най-новите
дистрибуции на някои издания на
Linux (като Ubuntu), обикновено няма
да ви е необходимо да подготвяте
70
компютъра си за предоставяне на
връзка. Но ако използвате някоя
от по-старите версии на Windows
или друга операционна система,
може да ви се наложи да подготвите
компютъра си за установяване на
мрежова връзка чрез USB. За найактуална информация относно това
кои операционни системи поддържат
предоставянето на връзка чрез USB
и как да ги конфигурирате, посетете
http://www.android.com/tether.
Свързване с компютър с
помощта на USB и други
споделяния на данни
Не можете да осъществите
едновременно връзка за данни
между телефон и microSD карта през
USB. Ако използвате USB връзката
за достъп до microSD картата на
компютъра, първо трябва да я
изключите.
1 Използвайте доставяния с
телефона USB кабел, за да свържете
телефона към компютъра.
2 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки.
3 Докоснете Безжична връзка и
мрежи и изберете Предоставяне
на връзка и портативна гореща
точка.
4 Поставете отметка USB свързване.
• Телефонът започва да споделя
връзката към мобилната мрежа
с компютъра през USB връзката.
Към лентата за състояния и полето
за уведомления се добавя
71
Wi-Fi
непрекъснато обновяващо се
уведомление.
5 Отстранете отметката от
Предоставяне на връзка чрез USB,
за да преустановите споделянето
на своята връзка за данни. Или
просто изключете USB кабела.
За да споделите връзката за
данни на телефона като мобилна
Wi-Fi гореща точка
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки.
72
2 Докоснете Безжична връзка и
мрежи и изберете Предоставяне
на връзка и портативна гореща
точка.
3 Поставете отметка на Портативна
Wi-Fi "гореща" точка.
• След момент телефонът започва
да излъчва името на своята Wi-Fi
мрежа (SSID), така че позволява
да свържете към нея до пет
компютъра или други устройства.
Към лентата за състояния и полето
за уведомления се добавя
непрекъснато обновяващо се
уведомление.
• При поставяне на отметката в
Портативна Wi-Fi "гореща" точка
можете да променяте името на
мрежата или да я защитите.
4 Махнете отметката от Портативна
Wi-Fi "гореща" точка, за да
преустановите споделянето на
своята връзка за данни чрез Wi-Fi.
За да преименувате или
защитите своята портативна
гореща точка
Можете да промените името на Wi-Fi
мрежата на своя телефон (SSID) и да
защитите неговата Wi-Fi мрежа.
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения и изберете
Настройки.
2 Докоснете Безжична връзка и
мрежи и изберете Предоставяне
на връзка и портативна гореща
точка.
73
Wi-Fi
3 Проверете дали е избрана опцията
Портативна Wi-Fi "гореща" точка.
4 Докоснете Настройки на
портативна Wi-Fi "гореща" точка.
5 Докоснете "Конфигуриране на WiFi гореща точка.
• Отваря се диалоговият прозорец
"Конфигуриране на Wi-Fi гореща
точка.
• Можете да промените името на SSID
мрежата (име), което останалите
компютри виждат, докато търсят
Wi-Fi мрежи.
74
• Можете и да докоснете менюто
Защита, за да конфигурирате
мрежата със защита Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) чрез предварително
споделен ключ (PSK).
• Ако докоснете опцията за защита
WPA2 PSK, в диалоговия прозорец
"Конфигуриране на Wi-Fi гореща
точка ще се появи поле за парола.
Ако въведете парола, ще трябва
да въведете тази парола, когато
свързвате "горещата точка" на
телефона си с компютър или
друго устройство. Или докоснете
Отваряне в менюто Защита, за да
премахнете защитата от своята Wi-Fi
мрежа.
6 Докоснете Запиши.
ВНИМАНИЕ!
Ако зададете опция за защита, като
Отваряне, можете да предотвратите
неупълномощено използване на онлайн
услуги от други лица и допълнителни
такси. За да избегнете неразрешено
използване на устройството, е по-добре
да не отменяте опцията за защита.
75
Повиквания
Извършване на повикване
Повикване на контактите
1 Докоснете , за да отворите
клавиатурата.
2 Въведете номера от клавиатурата.
За да изтриете цифра, докоснете
иконата Изтриване
.
3 За да осъществите повикване,
натиснете иконата Повикване
.
4 За да прекратите повикване,
докоснете иконата Край
.
1 Докоснете , за да отворите
списъка с контакти.
2 Превъртете през списъка
с контакти или въведете
първата(ите) буква(и) от името на
контакта, който искате да изберете,
като докоснете Търсене.
3 В списъка, докоснете контакта,
на който желаете да се обадите и
чукнете върху номера или иконата
за повикване, за да осъществите
повикването.
76
СЪВЕТ! За да въведете “+” за
международни повиквания, натиснете
и задръжте
.
Отговаряне и отхвърляне на
повикване
увеличаване и намаляване силата на
звука от дясната страна на телефона.
Когато екранът е заключен и
телефонът ви звънне, дръпнете
иконата Отговор
надясно.
Изтеглете иконата Отказ
вляво, за
да откажете входящо повикване.
Извършване на второ повикване
Регулиране на силата на звука
при разговор
За да регулирате силата на звука на
входящите повиквания по време на
разговор, използвайте клавиша за
1 По време на първоначално
проведения разговор докоснете
.
2 Наберете номера или го потърсете
в списъка с контакти.
3 Натиснете иконата Повикване
, за да активирате повикването.
4 На екрана ще се покажат и двете
повиквания. Първоначалното
ви повикване ще се заключи и
77
Повиквания
ще бъде поставено в режим на
задържане.
5 Докоснете показания номер, за
да преминете между различни
повиквания. Или докоснете
Сливане на разговори, за
да осъществите конферентен
разговор.
6 За да прекратите активните
разговори, докоснете Край на
разговор.
ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко
осъществено повикване.
78
Преглед на вашите регистри
повиквания
От начален екран, докоснете
и изберете раздел Регистър
повиквания.
Преглеждате пълен списък на всички
избрани, получени и пропуснати
гласови повиквания.
СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в
регистъра, за да видите датата, часа и
продължителността на разговора.
СЪВЕТ! Докоснете клавиша Меню, след
това докоснете Изтрий всички, за да
изтриете всички записани елементи.
Настройки на повиквания
Можете да конфигурирате
настройките за разговори на своя
телефон, като например прехвърляне
на повикване и други специфични
функции, които вашият мобилен
оператор предлага.
1 От началния екран докоснете
раздела Приложения, за да
отворите менюто с приложения.
2 Превъртете и докоснете
Настройки.
3 Докоснете Настройки на
повиквания и изберете опциите,
които желаете да регулирате.
79
Контакти
Можете да добавите контакти в
телефона си и да ги синхронизирате
с контактите във вашия профил
в Google или други профили,
които поддържат функцията
синхронизиране на контакти.
Търсене на контакт
В начален екран
1 Докоснете , за да отворите
списъка с контакти.
2 Докоснете Търсене и въведете
името на контакта, като използвате
клавиатурата.
80
Добавяне на нов контакт
1 Докоснете , въведете номера
на новия контакт и докоснете
клавиша Меню. Докоснете Добави
към контакти и след това Създай
нов контакт.
2 Ако искате да добавите снимка
за новия контакт, докоснете .
Изберете от Заснемане на снимка
или Изберете от галерията.
3 Изберете типа на контакта, като
докоснете .
4 Натиснете категория информация
за контакт и въведете данните за
него.
5 Докоснете Запиши.
Предпочитани контакти
Можете да класифицирате често
набираните от вас контакти като
любими.
Добавяне на контакт към вашите
предпочитани
1 Докоснете , за да отворите
списъка с контакти.
2 За да прегледате данните за
контакт, го изберете.
3 Натиснете звездата вдясно до
името на контакта. Звездата става
златна.
Изтриване на контакт от списъка ви
с предпочитани
1 Докоснете , за да отворите
списъка с контакти.
2 Докоснете раздела Групи и
изберете Предпочитани най-горе
в списъка, след което посочете
даден контакт, за да прегледате
информацията за него.
81
Контакти
3 Натиснете златната звезда вдясно
до името на контакта. Звездата
става сива и контактът се изтрива
от списъка ви с любими.
Преместване на контакти от
стария в новия ви телефон
Експортирайте контактите си в
CSV файл от стария си телефон
в компютъра чрез програма за
синхронизация с компютър.
1 Инсталиране на компютърното
приложение “LG PC Suite”
82
на компютъра. Стартирайте
програмата и свържете своя
мобилен телефон с компютъра
чрез USB кабел.
2 От горната част на екрана изберете
Устройство > Импорт на лична
информация > Импорт на
контакти.
3 Ще се появи изскачащ прозорец,
в който ще трябва да отворите
контактите.
4 Изберете файла с контакти и
щракнете Отвори.
5 Ще се появи прозорец за импорт
на нови контакти от компютъра
към контактите в телефона.
6 Ако контактите в телефона и
новите контакти от компютъра се
различават, изберете контактите,
които желаете да импортирате от
компютъра.
7 Щракнете върху бутон [OK], за
да импортирате нов контакт от
компютъра в телефона.
83
Съобщения
Съобщения
Вашият LG-E400 съчетава SMS и
MMS в едно интуитивно, лесно за
използване меню.
Изпращане на съобщение
1 Докоснете иконата
oт
началния екран и след това Ново
съобщение, за да отворите празно
съобщение.
2 Въведете името на контакта
или номера на контакта в поле
До. Докато въвеждате името на
контакта, системата извежда
84
съвпадащите контакти. Можете да
докоснете някой от предложените
получатели. Може да добавите
повече от един контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА Ще бъдете таксувани за всяко
текстово съобщение, което изпращате.
3 Докоснете поле Въведи
съобщение и започнете да пишете
своето съобщение.
4 Натиснете клавиша Меню, за
да отворите менюто с опции.
Изберете от Повикване, Преглед
на контакт, Добавяне на тема,
Изтриване, Отговори с и Още.
5 За да изпратите съобщението си,
натиснете Изпрати.
6 Отваря се екранът на съобщението,
като текстът на съобщението
се извежда след името/номера
на получателя. Отговорите се
извеждат на екрана. Докато
преглеждате и изпращате
допълнителни съобщения, се
изгражда нишка към съобщението.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
160-знаковото ограничение може да
варира в зависимост от държавата въз
основа на начина на кодиране на SMS
съобщението и езика.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако добавите към SMS съобщение
изображение, видеоклип или
аудиофайл, то се преобразува
автоматично в MMS съобщение, за
което ще бъдете съответно таксувани.
85
Съобщения
ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите SMS
съобщение по време на разговор, ще
бъдете уведомени за това със звуково
известяване.
Кутия свързани
Съобщения (SMS, MMS) разменени с
друга страна могат да бъдат показани
в хронологичен ред, така че да
можете удобно да виждате преглед на
вашия разговор.
86
Използване на усмивки
Освежете своите съобщения с
помощта на усмивките.
Когато съставяте ново съобщение,
докоснете клавиша Меню и след това
изберете Вмъкни усмивка.
Смяна на настройките за
съобщения
Настройките за съобщения във
вашия LG-E400 са предварително
дефинирани, така че да можете
да изпращате своите съобщения
незабавно. Можете да променяте
настройките съобразно своите
предпочитания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В този режим устройството с MMS
клиент насочва потребителя в
начина на създаване и изпращане на
съобщения със съдържание, което
принадлежи на основния домейн с
MM съдържание. Тези указания се
извеждат чрез диалогови прозорци.
87
Имейл
Отваряне на имейл и екрана за
профили
Отваря се съветник за настройка,
който ще ви помогне да създадете
Можете да използвате приложението своя имейл акаунт. След
първоначалната настройка опцията
Имейл, за да четете имейли от
Имейл показва съдържанието
различни от Google Mail услуги.
на вашата кутия Входящи (ако
Имейл приложението поддържа
следните типове акаунти: POP3, IMAP и разполагате само с един акаунт) или
екрана Акаунти (ако разполагате с
Exchange.
повече от един акаунт).
Управление на имейл акаунт
На началния екран докоснете
Изтегляния > Имейл, след което
изберете Доставчик на имейл услуга.
88
Екран с акаунти
Екранът с акаунтите извежда списък
на вашата обединена входяща кутия и
поотделно за всеки имейл акаунт.
1 Отваряне на Имейл приложение.
Ако не се намирате в екрана с
акаунтите, натиснете клавиша
Меню и докоснете Акаунти.
2 Изберете доставчика на имейл
услугата.
- Докоснете, за да отворите
обединената си входяща кутия
със съобщенията, изпратени до
всичките ви акаунти.
- Докоснете, за да отворите
списъка със съобщения,
отбелязани със звезда.
- Докоснете иконата на папката, за
да отворите папките към акаунта.
Можете да докоснете акаунт и да
разгледате входящата му кутия.
Акаунтът, от който изпращате имейл
съобщения по подразбиране, е
отбелязан с отметка.
89
Имейл
За да отворите обединената си
входяща кутия:
Ако сте конфигурирали имейла си
така, че да изпраща и получава имейл
съобщения за повече от един акаунт,
в обединената входяща кутия можете
да прегледате всички съобщения,
изпратени до всичките ви акаунти.
1 Докоснете Имейл.
2 Докоснете Обединена входяща
кутия (на екрана с акаунтите).
Съобщенията в обединената
входяща кутия са маркирани с
90
определен цвят в лявата си страна
в зависимост от акаунта, като се
използват същите цветове, които се
използват за акаунтите ви в екрана с
акаунти.
В телефона ви се изтеглят само
последно получените имейл
съобщения в акаунта ви. За да
изтеглите още (по-стари) имейл
съобщения, докоснете Зареждане на
още съобщения най-долу в списъка с
имейл съобщения.
Съставяне и изпращане на имейл 3 Докоснете клавиша Mеню и след
това Добави Cc/Bcc, за да копирате
съобщение
За да съставите и изпратите
съобщение
1 Докато сте в приложението Имейл,
докоснете клавиша Mеню и след
това Съставяне.
2 Въведете адреса на получателя на
съобщението. Докато въвеждате
текста, системата ви предлага
съвпадащите контакти от списъка
ви с контакти. Отделяйте адресите
със запетая.
или да изпратите скрито копие до
други контакти/имейл адреси.
4 Въведете текста на съобщението.
5 Докоснете клавиша Меню и
докоснете Прикачи, за да изпратите
файл със съобщението.
6 Докоснете бутон Изпращане.
Ако не сте готови да изпратите
съобщението, докоснете бутона
Запис като чернова и съобщението
ще се запише в папката с
91
Имейл
Чернови. Докоснете съобщениечернова в папката Чернови, за
да възстановите работата по
него. Вашето съобщение също
се запомня като чернова, ако
докоснете клавиша Назад
преди да го изпратите. Докоснете
бутона Отхвърляне, за да изтриете
съобщението, включително всички
негови записани чернови. Ако не
сте свързани с нито една мрежа,
например ако работите в режим
на полет, съобщенията, които
92
изпратите, ще се натрупват в
а.кутията изходящи, докато не се
свържете отново към мрежа. Ако в
кутията изходящи има изчакващи
съобщения, Кутията изходящи ще
се появи на екрана с акаунти.
Моля, имайте предвид, че
съобщенията, които се изпращат
чрез Exchange акаунт няма да бъде
разположен на телефона, но те
ще бъдат разположени на самия
Exchange сървър.
Ако желаете да видите съобщенията,
които сте изпратили в папка
Изпратени, тогава докоснете бутон
Меню и докоснете Папки, след
което докоснете папка Изпратени и
изберете Опресняване от менюто с
опции.
СЪВЕТ! Когато във входящата кутия
се получи ново имейл съобщение, ще
получите уведомяване със звук или
вибрация.
Работа с папките на акаунтите
Всеки акаунт разполага с Кутия
входящи, Кутия изходящи, Папка
изпратени и Папка чернови. В
зависимост от функциите, които
вашата хостинг компания поддържа,
може да разполагате с допълнителни
папки.
93
Имейл
Добавяне и редактиране на
имейл акаунти
1 За да добавите имейл акаунт,
докоснете раздел Приложения и
изберете Имейл.
2 Изберете MS Exchange или Други и
въведете настройките на акаунта.
3 Ако вече има създаден имейл
акаунт, трябва да докоснете клавиш
Меню. след това чукнете Добавяне
на акаунт от екран Акаунти.
4 Въведете име за този акаунт,
потвърдете как искате името ви да
94
се изписва в изходящата поща и
докоснете бутона Готово.
За да промените настройките на
акаунта
1 Отворете екрана Aкаунти.
2 Докоснете и задръжте акаунта,
чийто настройки искате да
промените. В менюто, което ще се
отвори, докоснете Настройки на
акаунт.
За да изтриете имейл акаунт
1 Отворете екрана Aкаунти.
2 Докоснете и задръжте акаунта,
който искате да изтриете.
3 Докоснете Изтриване на акаунт в
менюто, което ще се отвори.
4 Докоснете бутона OК в диалоговия
прозорец, за да потвърдите, че
искате да изтриете акаунта.
95
Камера
Запознаване с визьора
96
Варио - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и
страничните клавиши за сила на звука.
Яркост - тази опция определя и управлява количеството слънчева
светлина, която попада върху снимката. Плъзнете индикатора
за яркост в лентата по посока на “-”, за да понижите яркостта на
изображението, или по посока на “+”, за да я увеличите.
Режим сцена - изберете от Автоматично, Портрет, Пейзаж, Спорт,
Залез и Нощ.
Размер на снимка - докоснете, за да настроите размера (в пиксели)
на снимката, която ще правите.
Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с
разширени настройки.
Видео режим - плъзнете надолу тази икона, за да превключите на
видео режим.
Заснемане на снимка
Галерия - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така
можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните
снимки от така избрания режим на камерата.
Заснемане на снимка
След като направите снимка
1 Отворете приложението Камера.
2 Дръжте телефона хоризонтално
и насочете обектива към обекта,
който искате да снимате.
3 Натиснете бутона за заснемане .
Заснетата от вас снимка се появява
на екрана.
Споделяне
Докоснете, за да
споделите своята
снимка чрез Bluetooth,
Gmail, Google+,
Messaging и Picasa.
Д
окоснете, за
Задаване
да използвате
като
изображението като
Икона за контакт или
тапет.
97
Камера
окоснете за
Д
редактиране името на
току що направената
снимка.
Докоснете , за да изтриете
изображението.
Докоснете, за да направите
веднага друга снимка. Текущата ви
снимка ще се запише.
Докоснете, за да видите
последната заснета снимка, както
и галерията.
Преименуване
98
Използване на разширени
настройки
На визьора докоснете
, за да
отворите всички разширени опции.
Сменете настройките на камерата,
като превъртите списъка. След като
изберете опцията, докоснете клавиша
Назад.
ISO – ISO определя чувствителността
на сензора за светлина на камерата.
Колкото по-високо е ISO, толкова
по-чувствителна е камерата. Това
е полезно при по-тъмни условия,
когато светкавицата не може да се
използва.
Баланс на бялото – изберете
от Автоматично, Стандартно
осветление, Слънчево,
Флуоресцентно и Облачно.
Цветен ефект – изберете нюанс на
цвета за новата ви снимка.
Таймер – Самоснимачката ви
позволява да зададете забавяне след
натискане на бутона за заснемане.
Изберете Изключен, 3 секунди.,
5 секунди. или 10 секунди. Това е
идеално, ако искате да се включите в
снимката.
Звук на затвора – изберете един от
четирите звука на затвора.
Автоматичен преглед – ако
настроите Автоматичен преглед да
е активиран, той автоматично ще ви
показва снимката, която току-що сте
направили.
Местоположение на етикет
– активирайте, за да използвате
разрешените от телефона услуги в
зависимост от местонахождението
99
Камера
ви. Правете снимки, където и
да сте, и поставяйте тагове за
местоположение. Ако качите
снимките в блог, който поддържа
гео тагване, ще видите снимките,
показани на карта.
– Нулиране – възстановявате
всички настройки на фотоапарата по
подразбиране.
– Докоснете тази опция всеки
път, когато искате да научите как
функционира тази функция. Тя
ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само предоставя кратко ръководство.
когато е активен GPS.
Съхранение – избирате дали да
запишете снимките в паметта на
телефона или във външна памет.
100
СЪВЕТ! Когато затворите камерата,
някои от настройките се връщат към
опциите по подразбиране, например
баланс на бялото, цветови ефект
и таймер. Проверете ги, преди да
направите следващата снимка.
СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага
върху визьора, така че при смяна на
елементи на цвета или качеството
на изображение да виждате как ще
изглежда тази промяна зад менюто с
настройки.
Преглед на записаните снимки
Получавате достъп до записаните
си снимки в режим Камера. Просто
докоснете
и след това екрана.
След това ще видите Слайдшоу и
Mеню.
СЪВЕТ! Местете наляво или надясно,
за да видите други снимки или
видеоклипове.
- Докоснете, за да видите
слайдшоу.
- Докоснете, за да споделите
съдържанието или да изтриете
снимка. Докоснете Още за
допълнителни опции.
Подробности – преглеждате
информация в съдържанието.
101
Камера
Задаване като – указвате икона
за контакт или тапет.
Изрязване – изрязвате
снимката. Плъзнете пръста си по
екрана, за да изберете областта
за изрязване.
Завъртане – завъртате вляво
или вдясно.
102
Видеокамера
Запознаване с визьора
Варио - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и
страничните клавиши за сила на звука.
Яркост - тази опция определя и управлява количеството слънчева
светлина, която попада във видеоклипа. Плъзнете индикатора
за яркост в лентата по посока на “-”, за да понижите яркостта на
изображението, или по посока на “+”, за да я увеличите.
Размер на клип - докоснете тази опция, за да настроите размера
(в пиксели) на клипа, който ще записвате.
Аудио запис - избирате Заглушаване, за да запишете видеоклип
без звук.
Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с
разширени настройки.
Режим камера - плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в
режим камера.
Старт на запис
Галерия - докоснете, за да видите последно записаният
видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да
прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео
режим.
103
Видеокамера
Заснемане на видеоклип
1 Плъзнете бутона за режим Камера
надолу, при което иконата ще се
промени на .
2 На екрана ще се появи визьорът на
камерата.
3 Като държите телефона
хоризонтално, насочете обектива
към обекта, който искате да
снимате.
4 Докоснете бутон Запис веднъж,
за да започнете записа.
104
5 REC ще се появи отгоре на визьора,
отдолу ще се появи таймер, който
показва продължителността на
вашия видеоклип.
6 Докоснете на екрана, за да
спрете заснемането.
След заснемане на видеоклип
На екрана ще се появи снимка, която
представлява заснетия видеоклип.
Възпроизвеждане. Докоснете,
за да пуснете
видеоклипа.
окоснете, за
Д
да споделите
своето видео
чрез Bluetooth,
Gmail, Messaging и
YouTube.
Преименуване Докоснете за
редактиране името на
избрания видеоклип.
Споделяне
окоснете, за да изтриете току
Д
що заснетото от вас видео.
Потвърдете, като докоснете OK.
Визьорът се появява отново.
Натиснете, за да заснемете
веднага друг клип. Ще се запише
текущият видеоклип.
Докоснете, за да видите
последното записано видео, както
и галерията.
105
Видеокамера
Използване на разширени
настройки
С помощта на визьора докоснете
, за да отворите всички разширени
опции. Регулирайте настройката
на камерата, като превъртите
списъка. След като изберете опцията,
докоснете клавиша Назад.
Баланс на бялото – балансът
на бялото гарантира, че белите
цветове във видеоклипа изглеждат
реалистично. За да позволите на
камерата да регулира правилно
106
баланса на бялото, може да е
необходимо да определите условията
на осветяване. Можете да избирате
от Автоматично, При осветление,
При слънчево време, При
флуоресцентно осветление и При
облачно време.
Цветен ефект – избирате нюанс на
цвета, който да използвате за новия
си изглед.
Автоматичен преглед – тази опция
автоматично показва току-що
заснетият видеоклип.
Съхранение – избирате дали да
запишете видео клипа в паметта на
телефона или във външна памет.
– възстановявате всички
настройки на видео камерата по
подразбиране.
– Докоснете тази опция всеки
път, когато искате да научите как
функционира тази функция. Тя
предоставя кратко ръководство.
Гледане на записаните
видеоклипове
1 От визьора просто докоснете .
2 Галерията ви се появява на екрана.
3 Докоснете видеоклип, за да
го покажете преди появата на
галерията. Ще се пусне автоматично.
Регулиране на силата на звука
при гледане на видеоклип
За да регулирате силата на звука на
видеоклип, докато се изпълнява,
използвайте бутоните за регулиране
силата на звука отляво на апарата.
107
Мултимедия
Преинсталирани приложения
Галерия
В полето App Box се намират някои
полезни приложения, предварително
инсталирани в App Box. За да
използвате приложението, найнапред трябва да инсталирате
приложението в телефона си.
Натиснете раздела Приложения,
след което изберете Галерия.
Отворете списък с каталожни папки,
в които да се съхраняват всичките ви
мултимедийни файлове.
ЗАБЕЛЕЖКА: предварително
инсталираните приложения могат да се
различават в съответствие със софтуера на
телефона или доставчика на услуги.
108
Режим на преглед.
Докоснете Галерия. Показва се изглед
на папки.
Докоснете произволна папка и тя ще
премине в режим на преглед мрежа.
Ако докоснете снимка, ще се промени
на режим на цял екран.
Изглед времева линия
Музика
Галерията на LG-Е400 предоставя
хронологична подредба на снимките
и видеоклиповете ви. В режим
мрежа изтеглете
вдясно, при
което ще се появи датата, на която
сте направили снимките си, като
се започне с най-актуалните. Ако
изберете конкретна дата, всички
снимки, които сте направили на тази
дата, ще се групират.
Вашият телефон LG-Е400 разполага
с вграден музикален плейър, който
ви позволява да пускате любимите
си песни. За да получите достъп до
музикалния плейър, докоснете после
Забавления и Музика.
Изпълнение на песен
1 В началния екран, докоснете
раздел Приложения и изберете
Музика.
109
Мултимедия
2 Докоснете Песни.
3 Изберете песента, която искате да
изпълните.
4 Докоснете
, за да паузирате
песента.
5 Докоснете
, за да прескочите на
следващата песен.
6 Докоснете
, за да се върнете
обратно в началото на песента.
Докоснете двукратно
, за да
прескочите на предишната песен.
110
За да промените силата на звука,
докато слушате музика, натиснете
клавишите за увеличаване и
намаляване силата на звука вляво на
телефона.
Докоснете и задръжте коя да е песен
от списъка. Ще се изведат опциите
Възпроизвеждане, Добавяне към
плейлист, Използване като мелодия
на телефона, Изтриване, Детайли,
Споделяне и Търсене.
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните
файлове да са защитени с авторски права
съгласно международни договори и
национални закони за интелектуалната
собственост.
Затова може да се наложи да получите
разрешение или лиценз, за да можете
да възпроизвеждате музиката. В някои
държави националното право забранява
частното копиране на материали
защитени с авторски права. Преди
изтегляне или копиране на файла, моля
проверете националното законодателство
на съответната страна по отношение на
използването на такъв материал.
Прехвърлянето на файлове чрез
USB устройства с външна памет.
За да прехвърляте файлове като
използвате USB устройства с външна
памет:
1 Свържете LG-Е400 с компютър чрез
USB кабел.
2 Ще се появи списък с режим за
USB връзка – изберете опция
Устройство за съхранение.
3 Отворете папката на сваляемия
диск с памет от компютъра. Можете
да прегледате съдържанието в
111
Мултимедия
устройството за съхранение на
компютъра и да прехвърлите
файловете.
4 Копирайте файловете от
компютъра в папка на диска.
5 След като станете готови, изберете
опцията “Само зареждане”, за да
изключите телефона.
112
Как да прехвърлите музикални/
видео файлове в телефона
1 Свържете своя телефон с компютър
чрез USB кабел. В начален екран,
докоснете и дръпнете надолу
полето за уведомяване. Изберете
USB е свързано > Активиране на
USB устройството за съхранение
и изберете Отваряне на папка,
за да прегледате файловете
от изскачащия прозорец
Отстраняем диск, който се
появява на компютъра. Ако не
сте инсталирали LG Android
Platform Drive на своя компютър,
трябва ръчно да го настроите.
За допълнителна информация
разгледайте "Прехвърляне на
файлове чрез устройства за
съхранение".
2 Прехвърляте музикални или видео
файлове от компютър в сваляемата
памет на телефона.
• Можете да копирате или
премествате файлове от
компютър на сваляемия диск на
телефона с помощта на картов
четец.
• Ако съществува видео файл със
субтитри към него (*.srt файл със
същото наименование като това на
видео файла), го поставете в същата
папка, за да могат субтитрите да се
появят автоматично, когато пуснете
видео файла.
• Когато изтегляте музикални или
видео файлове, авторските им
права трябва да бъдат защитени.
Имайте предвид, че повредените
файлове или файловете с
неправилни разширения може да
повредят телефона ви.
113
Мултимедия
Изпращане на данни от телефона
ви с помощта на Bluetooth
Изпращане на данни с помощта на
Bluetooth: Можете да използвате
Bluetooth за изпращане на данни, като
отворите съответното приложение,
но не от менюто на Bluetooth както
при обикновените мобилни телефони.
* Изпращане на снимки: отворете
приложението на галерията и
след това изберете Снимка >
Меню. Щракнете върху Сподели
и изберете Bluetooth. Проверете
114 дали Bluetooth е включен и изберете
Търсене на устройства. От извелия
се списък изберете устройството, до
което искате да изпратите данни.
* Експортиране на контакти:
отворете приложението Контакти.
Докоснете желания от вас адрес, до
който да ги експортирате. Натиснете
клавиша Меню и изберете Сподели
> Bluetooth. Проверете дали
Bluetooth е включен и изберете
Търсене на устройства. От извелия
се списък изберете устройството, до
което искате да изпратите данни.
* Изпращане до много контакти:
отворете приложението Контакти.
За да изберете повече от един
контакт, докоснете клавиша Меню
и докоснете Сподели. Изберете
всички контакти, които желаете
да изпратите или докоснете
Избор на всички опции отгоре >
Изберете Споделяне > Bluetooth >
Активиране на Bluetooth и изберете
Сканиране за устройства > Изберете
устройството, на което желаете да
изпратите данни от списъка.
* Свързване с FTP (само ако FTP
сървърът се поддържа в този
телефон): изберете Настройки
> Безжична връзка и мрежи >
Настройки на Bluetooth. Изберете
поле Откриваем; така вече можете
да търсите своя телефон от други
устройства. Открийте FTP услугата и
се свържете с FTP сървъра.
• Ако искате да търсите телефона си
от други устройства, преминете към
Настройки > Безжична връзка и
мрежи > Настройки на Bluetooth.
Изберете видимото поле. Полето
за отметка се изчиства след 120
секунди.
115
Помощни програми
Настройка на алармата
1 В началния екран, докоснете
раздел Приложения и изберете
Часовник.
2 Ако искате да добавите нова
аларма, докоснете
и изберете
Добавяне на аларма.
3 Настройте часа, за да включите
алармата. След като настроите
часа, LG-Е400 ще ви уведоми колко
часа остават до активиране на
алармата.
116
4 Изберете Повтаряне, Мелодия или
Вибрация, след което добавете
етикет, за да зададете заглавие на
алармата. Докоснете Готово.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените настройките
на алармата, от екрана на списъка с аларми
докоснете клавиша Меню и изберете
Настройки. Можете да настроите следните
опции: Аларма в безшумен режим, Сила
на звука на аларма, Продължителност на
дрямка и Страничен бутон.
Използване на калкулатора
1 В началния екран, докоснете
раздел Приложения и изберете
Калкулатор.
2 Докоснете цифровите клавиши, за
да въведете номера.
3 За прости изчисления, докоснете
функцията, която желаете (+, –, x
или ÷) последвано от =.
4 За по-сложни изчисления
докоснете клавиша Меню, след
това Advanced panel (Разширен
панел) и посочете sin, cos, tan, log
и т.н.
Добавяне на събитие в
календара
1 В началния екран, докоснете
раздел Приложения и изберете
Календар.
2 За да проверите събитие, докоснете
датата. Докоснете и задръжте, ако
искате да добавите ново събитие.
Докоснете Ново събитие.
3 Докоснете Какво, след това
въведете името на събитието.
Проверете датата и въведете
часа, в който искате да започва и
свършва събитието.
117
Помощни програми
4 Също така докоснете Къде и
въведете мястото.
5 Ако искате да добавите
ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си,
докоснете Описание и въведете
информацията.
6 Ако искате алармата да се
повтаря, настройте Повтаряне и
задайте Напомняния, ако това е
необходимо.
7 Докоснете Готово, за да запишете
събитието в календара. Цветен
квадрат в календара ще маркира
118
всички дни, на които има записани
събития. Когато началният час на
събитието настъпи, ще се активира
аларма, за да ви помогне да се
организирате.
Смяна на изгледа на календара
1 В началния екран, докоснете
раздел Приложения и изберете
Календар. Натиснете клавиша
Meню.
2 Изберете изгледа календар за
конкретен ден, седмица или месец.
Гласов запис
Използвайте вашия гласов запис, за
да записвате гласови бележки или
други аудио файлове.
Запис на звук или глас
1 От началния екран натиснете
раздела Приложения и изберете
Гласов запис.
2 Докоснете
за начало на
записа.
3 Докоснете
, за да прекратите
записа.
4 Докоснете
записа.
, за да прослушате
ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете
, за да влезете в
своя албум. Можете да слушате и записи.
Забележка: наличното време за запис
може да е различно от действително
разполагаемото.
Изпращане на гласов запис
1 След като приключите със
записването, можете да изпратите
аудио клипа чрез докосване на
Споделяне.
119
Помощни програми
2 Изберете от Bluetooth, Gmail
Съобщения. Когато изберете
Gmail и Съобщения, гласовият
запис се добавя към съобщението,
след което можете да съставите
и изпратите съобщението по
обичайния начин.
Polaris Office
Polaris Office представлява
професионално мобилно офис
решение, което позволява на
потребителя да разглежда по удобен
120
начин различни типове документи, в
това число Word, Excel и PowerPoint
файлове навсякъде, по всяко време, с
помощта на съответните си мобилни
устройства.
Управление на файлове
Polaris Office предоставя на
мобилните потребители удобни
функции за управление на файлове,
включително копиране, изрязване
и поставяне, както и изтриване
на файлове и папки вдясно на
устройството.
Преглед на файлове
Мобилните потребители вече могат
лесно да използват различни файлови
формати, включително документи
във формат Microsoft Office и Adobe
PDF, директно на своите мобилни
устройства. При преглед на файлове
с помощта на Polaris Office обектите и
подредбата остават същите като тези
на оригиналните документи.
Мениджър на приложения
Можете да управлявате своите
приложения с App Manager. Можете
лесно да проверявате броя на
активираните в момента приложения
и да изключвате приложения. Също
така можете да деинсталирате
приложения, които сте инсталирали
на своето устройство.
121
Уеб
Браузър
Браузърът осигурява бърз,
пълноцветен свят на игри, музика,
новини, спорт, забавление и много
други директно в мобилния ви
телефон. Където и да сте и каквото и
да правите.
ЗАБЕЛЕЖКА: приложими са допълнителни
такси при свързването към тези услуги и
изтеглянето на съдържание. Проверете
тарифите за данни от вашия мрежов
оператор.
122
Използване на уеб лентата с
инструменти
окоснете, за да преминете с
Д
една страница назад.
Докоснете, за да отидете
на следваща страница,
на страницата, която сте
отворили, след като сте
отворили настоящата. Това е
противоположната функция на
активиращата се при натискане
на клавиша Назад, с която
преминавате на предишната
страница.
окоснете, за да се появят всички
Д
отворени прозорци.
Докоснете, за да добавите нов
прозорец.
Добавяне/показване на
показалци и показване на Найпосещавани, Прочети по-късно
и Хронология.
Използване на опции
Натиснете клавиша Меню за преглед
на опции.
Прочети по-късно – Добавете
текущата уеб страница, за да я
прочетете по-късно.
Добави RSS канал – добавя
текущата уеб страница към RSS
канала.
Сподели страница – позволява
ви да споделите уеб страницата с
други хора.
123
Уеб
амери на страница - позволява
Н
ви да намирате букви или думи на
текущата уеб страница.
Избери текст – позволява ви да
копирате произволен текст от уеб
страницата.
Още
• Начална страница: Отиди в
началната страница.
• Указване на начална страница:
указвате текущата страница като
начална.
124
• Добавяне на пряк път до
началната страница: добавяте пряк
път до текущата уеб страница, който
се поставя на началната страница.
• Информация за страница: показва
се информацията за уеб страницата.
• Изтеглени файлове: появява се
хронологията на изтегляне.
• Настройки: указвате настройки на
браузъра.
СЪВЕТ! За да се върнете на предишната
уеб страница, натиснете клавиша
Назад.
Настройки
В началния екран натиснете раздела
Приложения, след това превъртете и
докоснете Настройки.
Безжични и Мрежи
Тук можете да управлявате Wi-Fi
и Bluetooth. Също така можете да
създавате мобилни мрежи и да
преминавате в самолетен режим.
Самолетен режим – след като
изберете самолетен режим,
всички безжични връзки ще бъдат
дезактивирани.
Wi-Fi – натиснете, за да маркирате:
активира Wi-Fi, за да се свържете към
достъпни Wi-Fi мрежи.
Настройки за Wi-Fi – разрешава
да зададете и управлявате точки
за безжичен достъп. Позволява да
зададете мрежови уведомявания или
да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с
разширените Wi-Fi настройки може
да се отвори от екрана за настройка
на Wi-Fi. Докоснете клавиша Меню и
Разширени.
125
Настройки
СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес
За да настроите връзка при някои
безжични мрежи с MAC филтри,
може да се наложи да въведете MAC
адреса на своя телефон LG-Е400 в
маршрутизатора.
Ще откриете MAC адреса в следния
потребителски интерфейс: натиснете
Приложения > Настройки > Безжични
и Мрежи > Wi-Fi настройки и клавиша
Меню. След това изберете Разширени
> MAC адрес.
126
Bluetooth – докоснете, за да изберете:
включва Bluetooth, за да се свърже с
Bluetooth устройства.
Bluetooth настройки – указвате име
на устройството и дали е откриваемо,
търсите други устройства. Или
прегледайте списъка с Bluetooth
устройства, които сте конфигурирали
преди това, както и онези, които са
открити при последното търсене
на Bluetooth устройства от вашия
телефон.
Предоставяне на връзка и
портативна гореща точка – можете
да конфигурирате настройките за
свързване на преносим компютър и
телефон през USB и гореща точка за
USB Wi-Fi.
VPN настройки – показва се списък
на виртуалните частни мрежи (VPN),
които сте конфигурирали преди това.
Позволява да добавяте различни
типове VPN.
Настройки на мобилната мрежа
– позволява да зададете опции за
роуминг на данни, мрежов режим и
оператори, имена на точки за достъп
(APN) и други.
Настройки на повиквания
< Фиксирани номера за набиране >
Изберете Фиксирани номера за
набиране, за да включите и съставите
списък с номера, които могат да
се изберат от вашия телефон.
Необходим е вашият PIN2 код, който
се дава от оператора. От телефона ви
могат да се набират само номерата,
127
Настройки
включени в списъка на фиксираните
набирания.
< Гласова поща >
Услуга гласова поща – позволява
да изберете услугата гласова поща,
предлагана от мобилния ви оператор.
Настройки на гласова поща – ако
използвате услугата за гласова поща
на мобилния си оператор, тази опция
ви позволява да въведете телефонния
номер, който ще използвате за
прослушване и управление на
гласовата си поща.
128
< Други настройки на разговори >
Извинителни съобщения – когато
отхвърлите повикване, можете
да изпратите кратко съобщение
с извинение с помощта на тази
функция. Това е чудесна възможност,
ако трябва да отхвърлите повикване,
когато сте в среща.
Пренасочване на повиквания –
изберете дали да пренасочите всички
повиквания, когато линията е заета,
когато няма отговор или когато не сте
достижими.
Блокиране на повиквания – изберете
кои повиквания искате да блокирате.
Въведете паролата за блокиране
на повиквания. Допитайте се до
мрежовия оператор за тази услуга.
Отхвърляне на повикване –
позволява ви да настроите функцията
за отхвърляне на повикване.
Изберете от Изключен, Отхвърляне
според списък или Отхвърляне на
всички повиквания.
Стойност на разговори –
преглеждате всички такси, начислени
към дадено повикване. Тази услуга
зависи от мрежата и някои оператори
не поддържат тази функция.
Продължителност на разговор
– виждате продължителността на
разговорите, включително последния
разговор, всички разговори;
набраните разговори и приетите
разговори.
Допълнителни настройки – тази
опция позволява да променяте
следните настройки:
129
Настройки
Идентификация на повикващ
– избирате дали да се показва
номера ви при изходящо повикване
(Тази услуга зависи от мрежата и
някои оператори не поддържат тази
функция.)
Изчакване на разговор – ако е
активирана функцията изчакване на
разговор, телефонът ще ви уведоми
за входящо повикване, докато
говорите по телефона (в зависимост
от мобилния оператор).
130
Звук
< Общи >
Безшумен режим – позволява ви да
заглушите всички звуци (включително
мелодии за повиквания и
уведомяване), с изключение на аудио
звука от музиката, видеоклиповете
и всички настроени от вас аларми.
Трябва да изключите звука на медията
и алармите в техните собствени
приложения.
Вибрация – позволява да настроите
телефона си да вибрира, когато
получите входящо повикване,
независимо от указаната мелодия или
настройките на силата на звука.
Сила на звука – позволява да
настроите силата на звука за мелодии,
мултимедия и аларми. Ако откажете
опцията да използвате силата на
входящо повикване за известия,
можете да зададете индивидуално
силата на звука за входящи
повиквания и известия.
< Входящи повиквания >
Тон на звънене – позволява да
настроите мелодия за входящи
повиквания по подразбиране.
< Уведомления >
Тон на звънене за уведомяване
– позволява да настроите мелодия за
уведомяване по подразбиране.
< Обратна връзка >
Тонове при докосване – позволява
да настроите телефона да
възпроизвежда тонове, когато се
131
Настройки
използва клавиатурата за избиране
на номера.
Звуков избор – позволява
да настроите телефона си да
възпроизвежда звук, когато
докоснете бутони, икони и други
екранни елементи, които реагират на
докосването ви.
Звуци при заключване на екрана
– позволява да настроите телефона да
възпроизвежда звук, когато получите
уведомявания в microSD картата.
132
Дисплей
Яркост – Регулиране яркостта на
екрана.
Автоматично завъртане на екрана
– указвате ориентацията да се завърта
автоматично, когато завъртате и
самия телефон.
Анимация – указвате да се показва
анимация
Интервал на дезактивиране на
екрана – указвате продължителността
от време, след която екранът се
дезактивира.
Местоположение и защита
Използване на безжични мрежи
– ако изберете Използване на
безжични мрежи, вашият телефон
ще определи приблизителното ви
местоположение, като използва Wi-Fi
и мобилни мрежи. Когато отметнете
тази опция, ще бъдете помолени да
дадете съгласието си за позволяване
на Google да използва вашето
местоположение при предоставяне
на тези услуги.
Използване на GPS сателити
– ако изберете Използване на
GPS сателити, вашият телефон ще
определя местоположението ви със
степен на точност до улици.
Задаване на заключване на екрана
– указвате шаблон за отключване,
с който да защитите телефона си.
Отваря се съветник на екрана, който
ви води през процеса по създаване
на шаблон за отключване на екрана.
Можете да зададете ПИН или Парола
вместо схема или да оставите на
опция Няма.
133
Настройки
Когато включите своя телефон
или активирате екрана, ще бъдете
подканени да впишете модела си за
отключване, за да отключите екрана.
Задаване на заключване на SIM
карта – задава заключване на SIM
картата или позволява да смените
SIM PIN.
Видими пароли – изберете паролите
да се показват, докато ги изписвате,
или премахнете отметката, за да може
паролите да остават скрити, докато ги
изписвате.
134
Избор на администратори на
устройството – добавяте един или
повече администратори.
Избор на защитени атрибути за вход
– позволява достъп до защитени
атрибути за вход.
Инсталиране от SD карта – избирате
да инсталирате шифровани
сертификати от вашата SD карта.
Указване на парола – задавате или
променяте съхранената парола.
Изтриване на паметта – изтривате
идентификационните данни за цялото
съдържание и нулирате паролите.
Приложения
Можете да управлявате приложения и
да задавате бързи клавиши.
Непознати източници – настройката
по подразбиране за инсталиране на
непазарни приложения.
Управление на приложения
– управление и премахване на
инсталираните приложения.
Активни услуги - проверявате текущо
активните услуги
Използване на паметта
– преглеждате използваната памет по
приложения.
Използване на батерията – виждате
какви приложения използват
батерията.
Разработка – указвате опции за
разработка на приложения.
135
Настройки
Акаунти и синхр.
< Общи настройки за синхр. >
Фонови данни – позволява на
приложенията да синхронизират
данни във фонов режим, независимо
дали активно ги използвате или
не. Отказването на избора от
тази настройка може да спести от
енергията на батерията и да понижи
(но не и да елиминира) използването
на данни.
Автоматична синхр. – позволява на
приложенията да синхронизират,
136
изпращат и получават данни по свой
собствен график.
< Управление на акаунти >
Списък на всички профили в Google
и други акаунти, които сте добавили
в телефона.
Ако докоснете даден профил на този
екран, ще се отвори екранът му.
Поверителност
Промяна на настройките за
управление на вашите настройки и
данни.
• Архивиране на моите данни:
Настройва архивирането на
вашите настройки и данни на
приложенията в сървър на Google.
• Автоматично възстановяване:
Настройка за възстановяване
на вашите настройки и данни на
приложения, когато приложенията
бъдат инсталирани на вашия
телефон.
• Възстановяване на фабрични
данни: Възстановява вашите
настройки към фабрично
зададените стойности и изтрива
всички ваши данни. Ако нулирате
телефона по този начин, системата
ще ви подкани да въведете отново
същия тип информация, както сте
направили при първото включване
на Аndroid.
Съхранение
< Вътрешна памет >
Проверете общото налично
пространство на вътрешна памет.
Докоснете Изтриване на вътрешна
137
Настройки
памет, ако желаете да изтриете
всички данни от вътрешната памет.
< SD карта >
Проверявате общото налично
пространство в SD картата. За да я
извадите безпроблемно, натиснете
Демонтиране на SD картата.
Форматирайте SD картата, ако искате
да изтриете всички данни от нея.
< Системна памет >
Извършва проверка на наличното
свободно пространство.
138
Език и клавиатура
Укажете локалния език и регион и
настройките на клавиатурата.
Гласово въвеждане и извеждане
< Гласово въвеждане >
Настройки за разпознаване на
глас – използвайте настройките
за разпознаване на глас, за да
конфигурирате функцията за
въвеждане на глас в Android.
• Език: Отваря екран, където можете
да зададете езика, който използвате
за въвеждане на текст.
• SafeSearch (Защитено търсене):
отваря се диалогов прозорец, в
който можете да укажете дали
искате филтърът на Google
SafeSearch да блокира някои
резултати.
• Блокиране на обидни думи: когато
тази опция не е избрана, функцията
за разпознаване на глас на Google
ще разпознава и транскрибира
думи, считани от много хора за
обидни, докато въвеждате текст,
говорейки. Когато тази опция е
избрана, функцията за разпознаване
на глас на Google ще замести
въпросните думи в транскрипциите
със знак, представен чрез знака
диез (#).
< Гласово извеждане >
Настройки на текст към реч
– използвайте настройките на текст към
реч, за да конфигурирате синтезатора на
Аndroid за текст към реч за приложения,
които могат да го използват.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако нямате инсталирани
данни за синтезатор на реч, можете да
използвате самонастройката Инсталация
на гласови данни.
139
Настройки
• Прослушване на пример: гласовият
синтезатор възпроизвежда кратък
пример с помощта на текущите ви
настройки.
• Винаги използвай мои настройки:
поставете отметка, за да използвате
настройката на този екран на
мястото на настройките на гласовия
синтезатор в други приложения.
• Машина по подразбиране: отваря
се диалогов прозорец, в който
можете да укажете приложението
за текст към реч, което искате да
140
използвате, ако сте инсталирали
повече от едно такова.
• Инсталиране на гласови данни:
ако телефонът ви няма инсталиран
синтезатор на речеви данни,
тази опция ви свързва с Аndroid
Market и ви води в процеса на
изтегляне и инсталиране на данни.
Тази настройка не е налична, ако
данните вече са инсталирани.
• Скорост на глас: отваря се диалогов
прозорец, в който можете да
изберете колко бързо искате да
говори синтезаторът.
• Език: отваря се диалогов прозорец,
в който можете да изберете езика
на текста, които искате синтезаторът
да прочете. Тази опция е особено
полезна в съчетание с Винаги
използвай моите настройки, за да се
гарантира, че текстът е изговорен
правилно в различни приложения.
• Pico TTS: конфигурирате
настройките на Pico TTS.
Достъп
Използвайте настройките под
Достъпност, за да конфигурирате
приставките за достъпност на
телефона.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква допълнителни
добавки.
Свързване
Тип USB връзка – можете да изберете
желания режим (само зареждане,
USB съхранение, компютърен
софтуер или предоставяне на
връзка чрез USB).
141
Настройки
Винаги питай – поставете отметка
тук, ако не искате да виждате
изскачащото съобщение за режима
на USB свързване всеки път, когато се
включва USB кабел.
Wi-Fi връзка – поставете отметка,
за да използвате LG PC Suite с Wi-Fi
връзка. Моля, имайте предвид, че WiFi мрежата трябва да бъде свързана
с LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в
настройките Безжични и Мрежи.
142
Дата и час
Използвайте настройките за Дата
и час, за да зададете как да се
показват датата и времето. Можете
да използвате тези настройки, за да
укажете сами часа и часовата зона,
вместо да получавате информация за
текущия час от мобилната мрежа.
Относно телефона
Вижте правната информация и
проверете състоянието на телефона и
версията на софтуера.
Актуализация на софтуера
Актуализиране софтуера на
телефона
Актуализиране на софтуера на
мобилни телефони на LG през
интернет
Повече информация относно
използването на тази функция можете
да намерите на адрес http://update.
lgmobile.com или http://www.lg.com/
common/index.jsp изберете страна
и език.
Тази функция позволява по удобен
начин да актуализирате фърмуера
на телефона до последната версия
през интернет, без необходимост
да посещавате центъра за услуги.
Тази функция е активна само ако
и когато LG е направила достъпна
новата версия на фърмуера за вашето
устройство.
Тъй като актуализирането на
фърмуера на телефона изисква
пълното внимание на потребителя,
докато трае процесът на
актуализация, погрижете се да
проверите всички инструкции и
143
Актуализация на софтуера
бележки, които се появяват при всяка
стъпка, преди да продължите. Моля,
имайте предвид, че изваждането на
USB кабела за данни или батерията
по време на актуализация може
сериозно да повреди вашия мобилен
телефон.
ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото
да прави достъпни актуализациите на
фърмуера единствено за определени
модели по свое усмотрение и не гарантира
наличността на по-новата версия на
фърмуера за всички модели телефони.
144
Софтуерът за мобилни телефони или
телефони през Over-the-Air (ОТА)
Тази функция разрешава да
актуализирате по удобен начин
фърмуера на своя телефон до по-нова
версия през OTA без необходимост
от използване на USB кабел за данни.
Тази функция е активна само ако
и когато LG е направила достъпна
новата версия на фърмуера за вашето
устройство.
Най-напред може да проверите
софтуерната версия на телефона:
Настройки > Относно телефона
> Софтуерна актуализация >
Проверка за актуализации на
софтуера.
Можете и да отложите актуализацията
с 1 час, 4 часа, 8 часа или 24 часа.
В този случай приложението ще
ви уведоми да актуализирате
след изтичане на времето. Също
така можете да прегрупирате
актуализирането ръчно.
ЗАБЕЛЕЖКА: предлагането на тази
функция зависи от интернет доставчика,
региона или държавата.
DivX Mobile
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX®
представлява цифров видео формат,
създаден от DivX, LLC, подразделение
на Rovi Corporation. Това е устройство,
официално сертифицирано съгласно
Certified®, което възпроизвежда DivX
видео. Посетете www.divx.com за
повече информация и софтуерни
инструменти, за да конвертирате
файловете си във видео формат DivX.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEOON-DEMAND: това DivX Certified®
145
Актуализация на софтуера
устройство трябва да бъде
регистрирано, за да може да
изпълнява закупени DivX Video-onDemand (VOD) видеоклипове. За да
генерирате регистрационния код,
намерете DivX VOD секцията в менюто
за настройки на устройството. За
допълнителна информация относно
това как да довършите своята
регистрация, отидете на адрес vod.
divx.com.
DivX Certified® за изпълнение на
DivX® видео до to 320 x 240.
DivX®, DivX Certified® и свързаните
146
с тях лога са търговски марки
на Rovi Corporation или нейни
подразделения и се използват
съгласно лицензионни условия.
Бележка:
Софтуер с отворен код
С цел да получите съответния изходен
код съгласно GPL, LGPL, MPL и други
лицензи с отворен код, моля, посетете
http://opensource.lge.com/
Всички съответни лицензионни условия,
откази от гаранция и известия могат да
се изтеглят заедно с изходния код.
Аксесоари
Тези аксесоари се предлагат за използване с LG-Е400. (Описаните по-долу елементи може да
са избираеми)
Адаптер за
път
Батерия
Кабел за данни
Свързва
LG-Е400 с
компютър.
Ръководство за потребителя
Научете повече за своя телефон
LG-Е400.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
• Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
• Аксесоарите може да са различни за различните региони.
147
Технически данни
Температура на околната среда
Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)
Мин.: -10°C
148
149
Отстраняване на неизправности
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при
използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на
доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.
Съобщение Възможни причини
Възможни мерки за корекция
Няма SIM карта в
SIM грешка телефона или е
Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
поставена неправилно.
150
Съобщение Възможни причини
Сигналът е слаб или
се намирате извън
Няма
обхвата на мрежата на
мрежова
своя оператор.
връзка/
мрежата се Операторът е
приложил нови услуги.
губи
Възможни мерки за корекция
Преместете се до прозорец или на открито.
Проверете картата за покритие на мрежовия
оператор.
Проверете дали SIM картата не е с период на
използване над 6~12 месеца. Ако това е така,
сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя
мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен
оператор.
151
Отстраняване на неизправности
Съобщение Възможни причини
Когато искате да
смените кода за
сигурност, трябва да
Кодовете потвърдите новия
не
код, като го въведете
съвпадат. отново.
Кодовете, които сте
въвели, не съвпадат.
Не можете Не се поддържа
да настроите от доставчика на
всяко
услуги или се изисква
приложение. регистрация.
152
Възможни мерки за корекция
Ако забравите кода, се обърнете към доставчика
на услуги.
Свържете се с вашия мобилен оператор.
Съобщение Възможни причини
Грешка при набиране
Поставена е нова SIM
Не са
карта.
налични
повиквания Достигнат е
предварително
заплатения кредит.
Възможни мерки за корекция
Новата мрежа не е оторизирана.
Проверете за нови ограничения.
Свържете се с доставчика на услуги или
пренастройте лимита с PIN2.
153
Отстраняване на неизправности
Съобщение Възможни причини
Клавишът за
включване/изключване
е натиснат за твърде
Телефонът кратко
не може да
Батерията не е
се включи
заредена.
Клемите на батерията
са замърсени.
154
Възможни мерки за корекция
Натиснете клавиша за включване/изключване поне
за две секунди.
Заредете батерията. Проверете индикатора за
зареждане на дисплея.
Почистете клемите на батерията.
Съобщение Възможни причини
Батерията не е заредена.
Температурата навън е
прекалено висока или
ниска.
Проблем с контакт
Възможни мерки за корекция
Заредете батерията.
Непременно зареждайте телефона при нормална
температура.
Проверете зарядното устройство и връзката му
с телефона. Проверете контактите на батерията,
почистете ги, ако е необходимо.
Включете зарядното устройство в друг контакт.
Зарядното устройство е Ако зарядното устройство не се загрява, сменете го.
дефектно
Грешно зарядно
Използвайте само оригинални LG аксесоари.
устройство
Батерията е дефектна
Сменете батерията.
Грешка при
зареждане Няма напрежение
155
Отстраняване на неизправности
Съобщение
Номерът
не е
разрешен.
Невъзможност
за получаване
/ изпращане
на SMS
съобщения и
снимки
Не се
отварят
файлове
156
Възможни причини
Възможни мерки за корекция
Функцията за
Проверете менюто за настройки и изключете
фиксирано набиране е
функцията.
включена.
Паметта е пълна
Изтрийте някои съобщения от телефона.
Неподдържан файлов
формат
Проверете кои файлови формати могат да се
поддържат
Съобщение Възможни причини
Възможни мерки за корекция
Проверете файловата система на SD картата чрез
SD картата Поддържат се файлови
картовия четец или форматирайте SD картата от
не работи системи FAT 16, FAT32.
телефона.
Екранът не
Ако използвате защитен слой или калъф,
се включва,
Проблем със сензора проверете дали не е закрил мястото около сензора
когато
за близост
за близост. Проверете дали мястото около сензора
получавам
за близост е чисто.
повикване.
Вижте състоянието на настройките на менюто
Няма звук Режим на вибрация
за звуци, за да проверите дали телефонът не е в
режим вибрация или в безшумен режим.
157
Отстраняване на неизправности
Съобщение Възможни причини
Затворете
или
Вътрешен софтуерен
активирайте проблем
замразяване
Телефонът
е заключен Временна софтуерна
или не
грешка
функционира.
158
Възможни мерки за корекция
Извадете батерията, поставете я обратно и
включете телефона.
Опитайте да направите актуализация на софтуера
през уеб сайта.
1 Изключете телефона.
2. Свалете капака на батерията.
3.Извадете батерията и я поставете отново.
4. Затворете капака на батерията.
5. Включете телефона отново.
Srpski
LG-E400 Korisničko uputstvo
Ovo uputstvo će vam pomoći da počnete da koristite telefon.
Ako su vam potrebne dodatne informacije, posetite www.lg.com.
• Neki delovi sadržaja ovog uputstvo se možda neće odnositi na vaš telefon. To
zavisi od softvera na telefonu i operatera.
• Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature
na ekranu osetljivom na dodir.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip
predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih
kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ i Android Market™
predstavljaju zaštićene žigove kompanije Google, Inc.
Sadržaj
Uputstva za bezbednu i
efikasnu upotrebu............7
Važno obaveštenje.........19
Osnovne informacije o
telefonu ........................34
Instaliranje SIM kartice i
baterije.........................37
Punjenje telefona..........38
Postavljanje memorijske
kartice..........................39
Formatiranje memorijske
kartice..........................41
Vaš početni ekran..........42
Saveti za ekran osetljiv na
dodir............................42
Zaključavanje telefona...43
Otključavanje ekrana.....44
Režim bez zvuka...........44
Početni ekran ..............44
Dodavanje vidžeta na
početni ekran................45
Povratak na nedavno
korišćene aplikacije.......46
Fioka s obaveštenjima...47
Pregledanje statusne
trake............................48
Tastatura na ekranu......51
Podešavanje Google
naloga............................53
Wi-Fi..............................54
Uključivanje Wi-Fi veze..54
Povezivanje na Wi-Fi
mreže...........................54
Deljenje veze za prenos
podataka na telefonu.....55
Postavke USB veze
sa Internetom preko
telefona i prenosnog Wi-Fi
hotspota.......................56
Deljenje veze za prenos
podataka na telefonu
putem USB veze...........57
Deljenje Internet veze
preko USB kabla i deljenje
podataka......................58
Da biste podelili vezu
za prenos podataka na
telefonu kao prenosni
Wi-Fi hotspot................59
Da biste preimenovali ili
obezbedili svoj prenosni
hotspot.........................60
Pozivi.............................62
Obavljanje poziva..........62
Pozivanje kontakata......62
Odgovaranje na poziv i
odbijanje poziva............63
Podešavanje jačine zvuka
u toku poziva................63
Obavljanje drugog
poziva..........................63
Pregledanje evidencije
poziva..........................64
Postavke poziva............64
Kontakti.........................66
Traženje kontakta..........66
Dodavanje novog
kontakta.......................66
Omiljeni kontakti...........67
Premeštanje kontakata sa
starog telefona na novi..68
Poruke...........................69
Poruke.........................69
Slanje poruke................69
Sanduče sa nitima .......70
Korišćenje emotikona....71
Sadržaj
Menjanje postavki za
poruke.........................71
E-pošta .........................72
Otvaranje ekrana za epoštu i naloge...............72
Sastavljanje i slanje epošte............................74
Rad s fasciklama
naloga..........................76
Dodavanje i uređivanje
naloga e-pošte..............77
Fotoaparat.....................78
Upoznavanje sa
tražilom........................78
Brzo fotografisanje .......79
Kada snimite fotografiju..79
Upotreba naprednih
postavki........................80
Pregledanje sačuvanih
fotografija.....................82
Video kamera.................84
Upoznavanje sa
tražilom........................84
Brzo snimanje videozapisa..........................85
Nakon snimanja video
zapisa..........................85
Upotreba naprednih
postavki........................86
Pregledanje sačuvanih
video-zapisa.................87
Podešavanje jačine zvuka
pri reprodukciji videozapisa..........................87
Multimedija....................88
App Box.......................88
Galerija.........................88
Režim prikaza...............88
Prikaz sa vremenskom
osom............................88
Muzika.........................89
Reprodukcija numere....89
Prenos datoteka pomoću
USB memorije...............91
Kako da prebacite muziku
/ video datoteke na
telefon..........................91
Slanje podataka sa
telefona putem Bluetooth
veze.............................93
Uslužni programi...........95
Podešavanje alarma......95
Upotreba kalkulatora.....95
Dodavanje događaja u
kalendar.......................96
Menjanje prikaza
kalendara.....................97
Snimanje glasa.............97
Snimanje zvuka ili glasa..97
Slanje snimljenog
materijala.....................98
Polaris Office................98
Menadžer aplikacija......99
Web..............................100
Pregledač...................100
Korišćenje trake s
alatkama za Web........100
Korišćenje opcija.........101
Postavke......................103
Bežično povezivanje i
mreže.........................103
Postavke poziva..........105
Zvuk...........................107
Ekran.........................108
Lokacija i bezbednost . 109
Aplikacije....................110
Sadržaj
Nalozi i sinhronizacija..111
Privatnost...................112
Memorija....................113
Jezik i tastatura..........113
Unos glasom i
reprodukcija glasa.......113
Pristupačnost..............116
Povezivanje ...............116
Datum i vreme............117
Osnovni podaci o
telefonu......................117
Ažuriranje softvera......118
Ažuriranje softvera za
telefon........................118
DivX Mobile................119
Dodatna oprema..........122
Tehnički podaci............123
Rešavanje problema....125
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
Pročitajte ova jednostavna uputstva.
Nepridržavanje ovih uputstava može da bude
opasno ili nezakonito.
Izloženost radio talasima
Informacije o izlaganju radio talasima i SAR
vrednostima (Specific Absorption Rate).
Model mobilnog telefona LG-E400 dizajniran
je u skladu sa važećim bezbednosnim
smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove
smernice su ustanovljene od strane naučnih
organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe
izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake
osobe, bez obzira na starost i zdravstveno
stanje.
• Smernice o izlaganju radio-talasima koriste
jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific
Absorption Rate). Testovi za određivanje
SAR vrednosti obavljaju se po standardnim
metodama za telefon koji emituje na svojoj
najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim
frekventnim opsezima.
• Iako SAR vrednosti za različite modele LG
telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa
relevantnim smernicama koje se odnose
na izlaganje radio-talasima.
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
• Granična SAR vrednost preporučena od
strane Međunarodne komisije za zaštitu
od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2
W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
• Najviša SAR vrednost za ovaj model
telefona, testirana pomoću sistema DASY4,
iznosi 1,10 W/kg (10 g) kada je telefon
prislonjen uz uho, a 0,572 W/kg (10 g)
kada se nosi uz telo.
• Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju
RF talasima kada se koristi normalno
naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar
1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi
torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da
sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar
1,5 cm od tela.
Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj
zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom. U
nekim slučajevima, prenos datoteka
i poruka može da bude odložen dok
takva veza ne bude ostvarena. Uverite
se da se gore navedena uputstva u vezi
sa razdaljinom pri nošenju poštuju do
dovršetka prenosa.
Čuvanje i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače i
dodatnu opremu koji su odobreni za
upotrebu sa ovim modelom telefona.
Upotreba drugih modela može poništiti
eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi
za telefon, a može biti i opasna.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za
eventualne popravke telefon odnesite ga
kvalifikovanom serviseru.
• Popravke u garantnom roku od strane
kompanije LG mogu da podrazumevaju
zamenu delova ili štampanih ploča novim
ili popravljenim, pod uslovom da imaju istu
funkcionalnost kao delovi koje zamenjuju.
• Uređaj držite dalje od električnih uređaja
kao što su televizori, radio-aparati i
računari.
• Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao
što su radijatori i šporeti.
• Vodite računa da vam telefon na ispadne.
• Uređaj nemojte izlagati mehaničkim
vibracijama i udarcima.
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
• Isključite telefon kad god to zahtevaju
posebni propisi koji su na snazi u toj
oblasti. Na primer, nemojte da koristite
telefon u bolnici jer može uticati na rad
osetljivih medicinskih uređaja.
• Nemojte da rukujete telefonom mokrim
rukama dok se puni. Tako možete izazvati
strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
• Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih
materijala jer se telefon može zagrejati i
može nastati opasnost od požara.
10
• Za čišćenje spoljašnjosti telefona nemojte
koristiti jake hemikalije (kao što su benzin,
razređivači ili alkohol).
• Nemojte puniti telefon koji leži na
nameštaju od mekih materijala.
• Telefon treba puniti u dobro provetrenim
prostorijama.
• Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili
prašini.
• Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i
karte za prevoz jer može izmeniti podatke
na magnetnim trakama.
• Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima
jer ga možete oštetiti.
• Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
• Dodatnu opremu, kao što su slušalice i
slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo.
Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
• Nemojte da koristite, dodirujete i
pokušavate da uklonite ili popravite
slomljeno, odvaljeno ili napuklo staklo.
Oštećenje staklenog ekrana usled
zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja nije
pokriveno garancijom.
• Vaš telefon je elektronski uređaj koji
tokom normalnog rada proizvodi toplotu. U
slučaju veoma dugog direktnog kontakta
sa kožom, kada ne postoji adekvatna
ventilacija, možete osetiti nelagodnosti
ili zadobiti manje opekotine. Zbog toga
pažljivo rukujte telefonom tokom i odmah
nakon razgovora.
11
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
Efikasna upotreba telefona
Bezbednost u vožnji
Električni uređaji
Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu
smetnji, što može uticati na performanse.
• Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini
medicinskih uređaja bez izričite dozvole.
Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera
(npr. u džepu na grudima).
• Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih
slušnih aparata.
• Može doći do manjih smetnji na televizoru,
radio-aparatu, računaru itd.
Informišite se o zakonima i pravilima o
upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj
vozite.
• Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
• U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
• Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se
pored puta pre nego što se javite na poziv.
• Energija radio-talasa može uticati na neke
elektronske sisteme u vozilu, kao što je
muzički uređaj i bezbednosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim
jastucima, nemojte da ih blokirate
12
instaliranom ili prenosnom bežičnom
opremom. To može dovesti do greške u
vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda
zbog loših karakteristika.
• Ako slušate muziku u pokretu, pazite da
jačina zvuka bude umerena da biste bili
svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno
kada se nalazite u blizini puta.
Sprečite oštećenje slu ha
Да бисте спречили могуће
оштећење слуха, немојте
слушати на високим нивоима
јачине звука дуго времена.
Do oštećenja sluha može da dođe nakon
dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato
preporučujemo da telefon ne uključujete
i isključujete u blizini uha. Takođe,
preporučujemo da jačina muzike i poziva
bude umerena.
• Kada koristite slušalice, smanjite jačinu
zvuka ukoliko ne možete da čujete ljude
koji vam se obraćaju ili ukoliko osoba
koja sedi pored vas može da čuje ono što
slušate.
13
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из
слушалица за ухо и слушалица за главу
може да доведе до губитка слуха.
Stakleni delovi
Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni
od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni
telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi
jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte
ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite.
Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni
dobavljač usluga ne zameni staklo.
14
U blizini eksploziva
Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva.
Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.
Sredine u kojima postoji
opasnost od eksplozija
• Nemojte koristiti telefon na benzinskim
pumpama.
• Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili
hemikalija.
• Nemojte da odlažete zapaljive gasove,
tečnosti ili eksplozive u pregradu
automobila u kojoj držite telefon i dodatnu
opremu.
U avionu
Pozivi za pomoć
Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u
avionu.
• Isključite mobilni telefon pre nego što
uđete u avion.
• Bez dozvole posade nemojte koristiti
telefon ni dok je avion na zemlji.
Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u
svim mrežama. Zato nikada nemojte da se
oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč
o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog
dobavljača usluga.
Deca
• Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena
pre ponovnog punjenja. Za razliku od
drugih baterija, nije prisutan memorijski
efekat koji bi mogao da ugrozi performanse
baterije.
Telefon držite na sigurnom mestu, van
domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove
koji mogu prouzrokovati gušenje ako se
odvoje.
Informacije o bateriji i održavanje
15
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
• Koristite samo LG baterije i punjače. LG
punjači su osmišljeni tako da maksimalno
produže vreme trajanja baterije.
• Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa
da ne izazovete kratak spoj.
• Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
• Zamenite bateriju kada joj se performanse
umanje. Baterija može da se puni više
stotina puta pre nego što ju je potrebno
zameniti.
• Ako baterija nije korišćena duže
vreme, napunite je da biste joj povećali
performanse.
•
16 Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj
svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama
sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
• Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili
hladnim mestima pošto to može umanjiti
performanse baterije.
• Postoji rizik od eksplozije ako se baterija
zameni neodgovarajućim tipom baterije.
• Korišćene baterije odložite u skladu s
uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad
to bude moguće. Nemojte odlagati sa
otpadom iz domaćinstva.
• Ako je potrebno da zamenite bateriju, za
pomoć se obratite najbližem servisu ili
distributeru kompanije LG Electronics.
• Kada se baterija napuni, punjač uvek
isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno
trošio struju.
• Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od
konfiguracije mreže, podešavanja uređaja,
načina korišćenja, baterije i uslova okoline.
• Pazite da oštri predmeti, kao što su
životinjski zubi ili kandže ne dođu u dodir
sa baterijom. Ovo može da izazove požar.
Канцеларија задужена за усаглашеност
овог производа:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Izjava o usklađenosti
Kompanija LG Electronics ovim
izjavljuje da je proizvod LG-E400
usklađen sa suštinskim zahtevima i
ostalim relevantnim propisima Direktive
1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti
možete da pronađete na http://www.
lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp ili na
loklanoj internet prezentaciji u delu za
podršku datog uređaja.
17
Odlaganje vašeg starog uređaja
1 Simbol precrtane korpe za otpatke na
proizvodu znači da se na njega odnosi
Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se
odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na
posebnim mestima za prikupljanje otpada koje
određuje državna ili lokalna uprava.
3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja
sprečiće potencijalne negativne posledice po
okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
4 Da biste dobili više informacija o odlaganju
starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti,
javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj
ste kupili uređaj.
18
Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora
1 Ako se ovaj simbol precrtane kante za otpatke
nalazi na baterijama/akumulatoru vašeg proizvoda,
to znači da se na njih odnosi Evropska direktiva
2006/66/EC.
2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski
simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb)
ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno
sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima
za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili
lokalna uprava.
4 Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora
sprečiće potencijalne negativne posledice po
okolinu i zdravlje ljudi i životinja.
5 Za više informacija o odlaganju starih baterija/
akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj
komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili
uređaj.
Važno obaveštenje
Pre nego što odnesete telefon u servis ili se
obratite predstavniku servisa, proverite da li
su problemi s kojima ste se suočili opisani u
ovom odeljku.
1. Memorija telefona
Kada dostupna količina memorije na telefonu
padne ispod 10%, neće biti moguć prijem
novih poruka. Potrebno je da proverite
sadržaj memorije telefona i izbrišete neke
podatke poput aplikacija ili poruka kako biste
oslobodili dodatnu količinu memorije.
Upravljanje aplikacijama
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije i izaberite Postavke >
Aplikacije > Upravljanje aplikacijama.
2 Kada se prikažu sve aplikacije, dođite
do aplikacije koju želite da deinstalirate i
izaberite je.
3 Dodirnite Deinstaliraj, a zatim OK da
biste deinstalirali željenu aplikaciju.
19
Važno obaveštenje
2. Optimalno trajanje baterije
Možete da produžite trajanje baterije između
dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije
koje ne želite da uvek budu pokrenute u
pozadini. Takođe možete da pratite način
na koji aplikacije i sistemski resursi troše
baterije.
Kako da produžite trajanje baterije
• Isključite radio-veze koje ne koristite.
Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS,
isključite ih.
• Smanjite osvetljenost ekrana i skratite
vremensko ograničenje za osvetljenje
20 ekrana.
• Isključite automatsku sinhronizaciju
za Gmail, Kalendar, Kontakte i druge
aplikacije.
• Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu
skratiti trajanje baterije.
Proveravanje nivoa napunjenosti baterije
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, pa izaberite Postavke >
Osnovni podaci o telefonu > Status.
2 Na vrhu ekrana se prikazuje status
(puni se, ne puni se) i nivo (procenat
napunjenosti baterije) baterije.
Praćenje i upravljanje potrošnjom
baterije
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Postavke
> Osnovni podaci o telefonu >
Korišćenje baterije.
2 Na vrhu ekrana prikazano je preostalo
vreme korišćenja baterije. Biće prikazano
vreme koje je prošlo od poslednjeg
priključivanja na izvor napajanja ili, ukoliko
je telefon priključen na izvor napajanja,
vreme prethodnog korišćenja baterije.
Na sredini ekrana prikazaće se spisak
aplikacija ili usluga koje troše bateriju, od
najveće potrošnje prema najnižoj.
3. Instalacija operativnog
sistema otvorenog koda
Ako instalirate operativni sistem (OS)
otvorenog koda na telefon, a ne koristite
operativni sistem koji je obezbedio
proizvođač, to može izazvati neispravan rad
telefona.
21
Važno obaveštenje
UPOZORENJE
Ako instalirate i koristite operativni
sistem koji se razlikuje od onog koji je
ugradio proizvođač, garancija za vaš
telefon prestaje da važi.
22
UPOZORENJE
Da biste zaštitili svoj telefon i lične
podatke, preuzimajte aplikacije samo
sa pouzdanih izvora, kao što je Android
Market. Ako pojedine aplikacije na
telefonu nisu ispravno instalirane, može
doći do neispravnog rada telefona
ili ozbiljne greške. Potrebno je da s
telefona deinstalirate takve aplikacije,
kao i sve njihove podatke i postavke.
4. Korišćenje šablona za
otključavanje
Podesite šablon za otključavanje kako biste
obezbedili telefon. Otvoriće se nekoliko
ekrana koji vas vode kroz proces crtanja
šablona za otključavanje ekrana.
Oprez: Pre postavljanja šablona za
otključavanje, kreirajte Google nalog.
UPOZORENJE
Mere predostrožnosti prilikom
korišćenja šablona za zaključavanje.
Izuzetno je važno da zapamtite šablon
za otključavanje koji ste podesili.
Nećete moći da pristupite telefonu
ako 5 puta unesete neispravnu šemu.
Imate 5 pokušaja za unos šablona za
otključavanje, PIN koda ili lozinke. Ako
ste iskoristili svih 5 pokušaja, možete
ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.
23
Važno obaveštenje
Ako ne možete da se setite svog šablona
za otključavanje, PIN-a ili Lozinke:
Ukoliko ste zaboravili šablon: Ako ste
pokušali da se prijavite na Google nalog
na telefonu i 5 puta uneli pogrešan šablon,
dodirnite dugme Zaboravljeni šablon. Zatim
treba da se prijavite na svoj Google nalog
kako biste otključali telefon.
Ako niste kreirali Google nalog na telefonu
ili ste ga zaboravili, neophodno je da obavite
hardversko resetovanje.
24
Ako ste zaboravili PIN ili lozinku Ako
ste zaboravili PIN ili lozinku, potrebno je da
izvršite hardversko resetovanje.
Oprez : Ako obavite hardversko
resetovanje, sve korisničke aplikacije i svi
korisnički podaci će biti izbrisani.
5. Korišćenje hardverskog
resetovanja
Ako se telefon ne vrati u prvobitno
stanje, možete da ga pokrenete pomoću
hardverskog resetovanja.
Kada je telefon isključen, pritisnite i zadržite
najmanje 10 sekundi taster za početni
ekran + taster za smanjivanje jačine zvuka
+ taster za uključivanje/isključivanje. Kada
se na ekranu prikaže LG logotip, otpustite
taster za uključivanje/isključivanje.
Kada se prikaže ekran za hardversko
resetovanje, otpustite ostale tastere.
Sačekajte da telefon obavi hardversko
resetovanje, nakon čega će se uključiti.
Oprez: Kada obavite hardversko
resetovanje, sve korisničke aplikacije i
svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ova
radnja se ne može opozvati. Ne zaboravite
da napravite rezervnu kopiju svih važnih
podataka pre nego što obavite hardversko
resetovanje.
6. Povezivanje na Wi-Fi mreže
Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno
je da se povežete na pristupnu tačku (tzv.
hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene
i možete se jednostavno povezati s njima.
Druge su skrivene ili koriste bezbednosne
funkcije, što znači da morate da podesite
telefon kako biste mogli da se povežete na
njih.
25
Važno obaveštenje
Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste
produžili trajanje baterije.
Uključivanje Wi-Fi veze i povezivanje na
Wi-Fi mrežu
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Postavke
> Bežične i druge mreže > Wi-Fi
postavke.
2 Dodirnite opciju Wi-Fi da biste je uključili
i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
• Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža.
Obezbeđene mreže biće označene ikonom
katanca.
26
3 Dodirnite mrežu da biste se priključili
na nju.
• Ako je mreža otvorena, od vas će se tražiti
da potvrdite da želite da se povežete na
nju tako što ćete dodirnuti dugme Poveži.
• Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo
da unesete lozinku ili drugi akreditiv. (Više
podataka potražite od administratora
mreže.)
4 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje
označavaju Wi-Fi status.
7. Otvaranje aplikacija i
prebacivanje sa jedne na
drugu aplikaciju
Obavljanje više operacija odjednom je
jednostavno u operativnom sistemu Android,
pošto istovremeno može biti pokrenuto više
od jedne aplikacije. Nema potrebe da izađete
iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu.
Možete da koristite više otvorenih aplikacija i
prebacujete se između njih. Android upravlja
svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i
pokreće kako bi sprečio da aplikacije koje se
ne koriste bespotrebno troše resurse.
Zaustavljanje aplikacija
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, pa izaberite Postavke >
Aplikacije > Upravljanje aplikacijama
> izaberite Izvršavanje.
2 Dođite do željene aplikacije i dodirnite
Zaustavi da biste je zatvorili.
SAVET! Da biste se vratili na nedavne
aplikacije, pritisnite i zadržite taster
Početni ekran. Na ekranu će se pojaviti
lista aplikacija koje ste nedavno koristili.
27
Važno obaveštenje
8. Instalacija softvera za računar • Sinhronizacija podataka (rasporeda,
kontakata, obeleživača) na uređaju i
(LG PC Suite)
Aplikacija „LG PC Suite“ je program koji
vam pomaže da svoj uređaj povežete sa
računarom pomoću USB kabla i Wi-Fi veze.
Nakon povezivanja, možete da koristite
funkcije telefona na računaru.
Aplikacija „LG PC Suite“ omogućava vam
sledeće...
• Upravljanje i reprodukovanje
multimedijalnih sadržaja (muzike, filmova,
slika) na računaru.
• Slanje multimedijalnih sadržaja na uređaj.
28
računaru.
• Kreiranje rezervne kopije aplikacija na
uređaju.
• Ažuriranje softvera na uređaju.
• Kreiranje rezervne kopije i vraćanje
uređaja.
• Reprodukovanje multimedijalnih sadržaja
na računaru pomoću drugog uređaja.
NAPOMENA: Možete koristiti meni
Pomoć u aplikaciji da biste saznali kako
da koristite aplikaciju „LG PC Suite“.
Instalacija aplikacije „LG PC Suite“
Aplikaciju „LG PC Suite“ možete preuzeti sa
Web lokacije kompanije LG.
1 Posetite www.lg.com i izaberite svoju
zemlju.
2 Izaberite Podrška > Podrška za
mobilne telefone > Izaberite model
(LG-E400).
3 Kliknite na PC Sync na stranici
Preuzimanje, a zatim kliknite na
Preuzimanje programa WINDOW PC
Sync da biste preuzeli računarski softver
„LG PC Suite“.
Sistemski zahtevi za računarski softver
„LG PC Suite“
• OS: Windows XP 32-bitni (Service pack 2),
Windows Vista 32-bitni/64-bitni, Windows
7 32-bitni/64-bitni
• Procesor: 1 GHz ili jači procesor
• Memorija: 512 MB RAM ili više
• Grafička kartica: rezolucija 1024 x 768,
32-bitna boja ili viša
• Čvrsti disk: 100 MB ili više slobodnog
prostora na čvrstom disku (više prostora
na čvrstom disku može biti potrebno u
zavisnosti od količine sačuvanih podataka).
29
Važno obaveštenje
• Potreban softver: LG integrisani upravljački
programi.
NAPOMENA
LG integrisani upravljački program.
LG integrisani USB upravljački program
je potreban za povezivanje LG uređaja
sa računarom i on se automatski
instalira kada instalirate računarski
softver „LG PC Suite“.
30
9. Sinhronizacija telefona sa
računarom
Podaci na vašem uređaju i računaru mogu
jednostavno da se sinhronizuju pomoću
aplikacije „LG PC Suite“. Kontakti, rasporedi i
obeleživači mogu da se sinhronizuju.
Procedura je sledeća:
1 Povežite svoj uređaj s računarom.
(Koristite USB kabl ili Wi-Fi vezu.)
2 Nakon povezivanja pokrenite program i
izaberite uređaj u kategorijama na levoj
strani ekrana.
3 Kliknite na [Lične informacije] da biste
izabrali.
4 Izaberite polje za potvrdu sadržaja da
biste sinhronizovali, a zatim kliknite na
dugme Sinhronizacija.
10. Prenos muzike, fotografija i
video zapisa pomoću USB
memorija velikog kapaciteta
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite stavku
Postavke > Memorija da biste pogledali
dostupne medijume za skladištenje.
(Ako želite da prenesete datoteke sa
memorijske kartice ili na nju, umetnite
memorijsku karticu u telefon.)
2 Povežite telefon s računarom pomoću
USB kabla.
3 Iz liste sa režimima USB veze, koja se
bude otvorila, izaberite opciju Memorija
velikog kapaciteta.
4 Otvorite fasciklu prenosne memorije na
računaru. Možete da pregledate sadržaj
memorijske kartice na računaru i da
prebacujete datoteke.
31
Važno obaveštenje
5 Kopirajte datoteke sa računara u fasciklu
na uređaju.
6 Kada završite, izaberite opciju „Samo
punjenje“ da biste prekinuli vezu sa
telefonom.
32
11. Uspravite telefon
Držite telefon uspravno, poput običnog
telefona. LG-E400 ima unutrašnju antenu.
Vodite računa da ne izgrebete ili oštetite
zadnju stranu telefona, jer to može dovesti
do gubitka performansi.
Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/
prijema podataka pokušajte da izbegnete
držanje donjeg dela telefona u kojem se
nalazi antena. To može negativno uticati na
kvalitet poziva.
12. Ako dođe do zamrzavanja
ekrana
Ako dođe do zamrzavanja ekrana ili telefon
ne reaguje kada pokušate da ga koristite:
Uklonite bateriju, ponovo je postavite pa
uključite telefon. Ako i dalje ne radi, obratite
se servisnom centru.
13. Ne povezujte telefon dok je u
toku uključivanje/isključivanje
računara.
Obavezno isključite kabl za prenos
podataka između telefona i računara jer
se u suprotnom mogu pojaviti greške na
računaru.
33
Osnovne informacije o telefonu
Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje.
Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite 3 sekunde taster za uključivanje/isključivanje, zatim dodirnite
Isključi, pa OK.
Zvučnik/prijemnik
Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje
Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.
Isključivanje i zaključavanje ekrana.
Senzor blizine
Taster „Meni“
Proverite dostupne opcije.
34
Taster „Početni ekran“
Povratak na početni ekran iz bilo kog ekrana.
Taster „Nazad“
Povratak na prethodni ekran.
NAPOMENA: Senzor blizine
Senzor blizine prilikom primanja
i upućivanja poziva automatski
isključuje pozadinsko osvetljenje
i zaključava tastaturu tako što
detektuje telefon kada se nađe
blizu vašeg uha. To produžava vek
trajanja baterije i sprečava slučajno
aktiviranje dodirnih tastera tokom
poziva.
Poklopac baterije
Objektiv kamere
Baterija
Ležište microSD memorijske
kartice
Ležište SIM kartice
Priključak za punjač/mikro USB
priključak
35
Osnovne informacije o telefonu
Tasteri za jačinu zvuka
• Na početnom ekranu:
kontroliše jačinu zvona.
• Tokom poziva: kontroliše
jačinu zvuka u slušalici.
• Prilikom reprodukcije
numere: neprekidno
podešavanje jačine zvuka.
Priključak za stereo slušalice
36
Taster za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje
UPOZORENJE
Postavljanjem teških objekata na telefon
i sedanjem na njega možete oštetiti
LCD ekran i funkcije ekrana osetljivog
na dodir. Ne prekrivajte zaštitni film
na senzoru za rastojanje na LCD-u.
To može da izazove neispravan rad
senzora.
Instaliranje SIM kartice i baterije
1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite
čvrsto telefon jednom rukom. Palcem
druge ruke čvrsto pritisnite poklopac
baterije. Zatim podignite poklopac
baterije.
2 Postavite SIM karticu u držač za SIM
karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim
kontaktima na kartici okrenut nadole.
37
Osnovne informacije o telefonu
3 Postavite bateriju u ležište tako što ćete
poravnati zlatne kontakte na telefonu i
bateriji.
4 Ponovo postavite poklopac baterije.
Punjenje telefona
Priključite punjač i uključite ga u električnu
utičnicu. Telefon LG-E400 mora da se puni
dok se ne pojavi simbol .
38
NAPOMENA:
Baterija se pri
prvom punjenju
mora napuniti u
potpunosti kako bi
se poboljšao njen
radni vek.
Da biste postavili memorijsku karticu:
1 Isključite telefon pre postavljanja ili
uklanjanja memorijske kartice. Uklonite
poklopac baterije.
Postavljanje memorijske kartice
NAPOMENA: LG-E400 podržava
memorijske kartice do 32 GB.
39
Osnovne informacije o telefonu
2 Ubacite memorijsku karticu u ležište.
Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima
okrenut prema dole.
Uklanjanje memorijske kartice
Pažljivo izvadite memorijsku karticu iz ležišta.
UPOZORENJE
Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku
karticu kada je telefon uključen. U
suprotnom, možete oštetiti memorijsku
karticu i telefon, a može doći i do
oštećenja podataka uskladištenih na
memorijskoj kartici.
40
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica je možda već
formatirana. Ukoliko nije, morate da je
formatirate da biste mogli da je koristite.
NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice
biće izbrisane sve datoteke sa nje.
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije da biste otvorili meni s
aplikacijama.
2 Listajte do i dodirnite Postavke >
Memorija.
3 Dodirnite „Isključi SD karticu, a zatim
dodirnite U redu da biste potvrdili.
4 Dodirnite Izbriši SD karticu, a zatim
potvrdite izbor.
5 Ako je podešen šablon za zaključavanje,
unesite ga i izaberite stavku Obriši sve.
Kartica će nakon toga biti formatirana i
spremna za korišćenje.
NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj
kartici već nalaze neki sadržaji, struktura
fascikli može biti različita nakon formatiranja
jer će sve datoteke biti izbrisane.
41
Vaš početni ekran
Saveti za ekran osetljiv na dodir
Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj
na vašem telefonu.
Dodir – da biste izabrali meni/opciju ili
otvorili željenu aplikaciju, dodirnite ih.
Dodir i držanje – da biste otvorili meni
sa opcijama ili izabrali objekat koji želite
da premestite, dodirnite i zadržite željenu
stavku.
Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu
ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite
prstom po ekranu osetljivom na dodir.
42
Prelistavanje – da biste se brzo kretali
kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana,
prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na
dodir (brzo prevucite i pustite).
NAPOMENA:
• Da biste izabrali neku stavku, dodirnite
sredinu njene ikone.
• Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv
na dodir dovoljno precizan da registruje
lagan, postojan dodir.
• Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite
da ne dodirnete neki drugi taster.
Zaključavanje telefona
Kada ne koristite telefon LG-E400, pritisnite
taster za uključivanje/isključivanje da biste
ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti
slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju
baterije.
Takođe, ako duže vreme ne koristite
telefon, početni ekran ili drugi ekran koji
ste pregledali biće zamenjen ekranom za
zaključavanje radi manje potrošnje baterije.
Ako su u trenutku podešavanja šablona
aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni
i u zaključanom režimu. Preporučuje se da
zatvorite sve programe pre nego što uđete u
zaključani režim da biste izbegli nepotrebne
troškove (npr. za telefonske pozive, pristup
Webu i prenos podataka).
Podešavanje šablona za otključavanje:
Možete da nacrtate šablon za otključavanje
tako što ćete povezati tačke.Kada postavite
šablon, ekran telefona će se zaključati. Da
biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji
ste postavili na ekranu.
Oprez: Ako želite da podesite šablon za
otključavanje, najpre treba da kreirate svoj
Gmail nalog.
43
Vaš početni ekran
Oprez: Ako načinite više od 5 uzastopnih
grešaka pri crtanju šablona, nećete moći da
otključate telefon. U tom slučaju, pogledajte
tačku 4 u odeljku Važno obaveštenje.
Otključavanje ekrana
Kada se telefon LG-E400 ne koristi, njegov
ekran će se automatski zaključati. Da biste
otključali ekran, prevucite prstom odozdo
nagore.
Režim bez zvuka
U fioci sa obaveštenjima dodirnite
biste promenili režim
.
44
da
Početni ekran
Jednostavno prevucite prstom nalevo ili
nadesno da biste pregledali panele. Svaki
panel možete prilagoditi tako što ćete na
njega dodati vidžete, prečice (do omiljenih
aplikacija), fascikle i pozadine.
NAPOMENA: Određene slike ekrana
mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg
operatera.
Tasteri za brz pristup nalaze se u dnu
početnog ekrana. Oni omogućavaju
jednostavan pristup funkcijama koje
najčešće koristite samo jednim dodirom.
Dodirnite ikonu Telefon da biste
prikazali tastaturu za biranje na ekranu
osetljivom na dodir.
Dodirnite ikonu Kontakti da biste
otvorili kontakte.
Dodirnite ikonu Poruke da biste
pristupili meniju za razmenu poruka. Ovde
možete da sastavite novu poruku.
Dodirnite karticu Aplikacije na dnu
ekrana. Možete da pregledate sve instalirane
aplikacije.
Da biste otvorili željenu aplikaciju, dodirnite
odgovarajuću ikonu sa liste aplikacija.
NAPOMENA: Fabrički instalirane aplikacije
mogu da se razlikuju u zavisnosti od
softvera na telefonu ili izabranog operatera.
Dodavanje vidžeta na početni
ekran
Možete da prilagodite početni ekran tako
što ćete na njega dodati prečice, vidžete ili
fascikle. Dodajte omiljene vidžete na početni
ekran da biste olakšali korišćenje telefona.
1 Na početnom ekranu dodirnite taster
Meni i izaberite stavku Dodaj. Takođe
možete dodirnuti i zadržati prazan deo
početnog ekrana.
45
Vaš početni ekran
2 U meniju Dodaj na početni ekran
dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
3 Na primer, u listi izaberite stavku Fascikle
i dodirnite je.
4 Na početnom ekranu videćete ikonu nove
fascikle. Prevucite je na željenu lokaciju
na željenom panelu, pa uklonite prst s
ekrana.
SAVET! Da biste dodali ikonu određene
aplikacije na početni ekran, u meniju
Aplikacije dodirnite i zadržite aplikaciju
koju želite da dodate.
46
SAVET! Da biste izbrisali ikonu neke
aplikacije s početnog ekrana, kliknite i
zadržite ikonu koju želite da izbrišete i
prevucite je na ikonu .
NAPOMENA: Ne možete da izbrišete
fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će
njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)
Povratak na nedavno korišćene
aplikacije
1 Dodirnite i zadržite taster Početni ekran.
Na ekranu će se prikazati iskačući prozor
sa ikonama aplikacija koje ste nedavno
koristili.
2 Dodirnite ikonu da biste otvorili
odgovarajuću aplikaciju. Možete i da
dodirnete taster Nazad da biste se vratili
na korišćenu aplikaciju.
Fioka s obaveštenjima
Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu
ekrana.
Zvuk/ Wi-Fi
Vibracija/Bez
zvuka
Bluetooth
GPS Veza za prenos
podataka
47
Vaš početni ekran
Dodirnite i prstom naniže povucite fioku s
obaveštenjima.
Možete takođe da dodirnete taster Meni
na početnom ekranu i izaberete stavku
Obaveštenja. Ovde možete da proverite
zvuk, Wi-Fi mrežu, Bluetooth vezu, GPS
mrežu i druga obaveštenja, kao i da
upravljate njima.
Pregledanje statusne trake
Na statusnoj traci nalaze se različite ikone
koje služe za prikaz podataka, poput jačine
48
signala, novih primljenih poruka, trajanja
baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za
prenos podataka.
U nastavku se nalazi tabela koja sadrži
objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na
statusnoj traci.
[Statusna traka]
Ikona Opis
Ikona Opis
Ikona Opis
Nema SIM kartice
Zvučnik
Nova glasovna pošta
Nema signala
Mikrofon telefona je
isključen
Zvuk zvona je isključen
Režim za let avionom
Propušten poziv
Povezan na Wi-Fi mrežu
Bluetooth je uključen
Slušalice
Povezan sa Bluetooth
uređajem
Poziv je u toku
Sistemsko upozorenje
Poziv na čekanju
Alarm je podešen
Režim vibracije
Baterija puna
Baterija se puni
Dolazni i odlazni podaci
Telefon je povezan sa
računarom preko USB
kabla
49
Vaš početni ekran
Ikona Opis
50
Ikona Opis
Ikona Opis
Preuzimanje podataka
Preuzimanje završeno
Otpremanje podataka
Nova Gmail poruka
Deljenje Internet veze
preko USB kabla je
uključeno
Uspostavljanje GPS
prijema
Nova Google Talk
poruka
Prenosni Wi-Fi hotspot
je aktivan
Prijem GPS podataka o
lokaciji
Nova poruka
Nisu prikazana još 3
obaveštenja
Numera se reprodukuje
Podaci se sinhronizuju
Predstojeći događaj
Aktivni su deljenje
Internet veze preko USB
kabla i prenosni Wi-Fi
hotspot
Tastatura na ekranu
Tekst možete uneti pomoću tastature na
ekranu. Tastatura na ekranu se automatski
prikazuje na ekranu kada je potrebno da
unesete tekst. Da biste ručno prikazali
tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno
polje kada želite da unesete tekst.
Korišćenje tastature i unos teksta
Dodirnite jednom da bi sledeće slovo
koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za
uključivanje velikih slova.
Dodirnite da pređete na numeričku
tastaturu i tastaturu sa simbolima. Takođe
možete da dodirnete i zadržite ovu karticu da
biste prikazali meni Postavke.
Dodirnite da biste dodali smeška u poruku
koju pišete.
Dodirnite da biste uneli razmak.
Dodirnite da biste prešli u novi red u
polju za poruku.
Dodirnite da biste izbrisali prethodni
znak.
Dodirnite da biste sakrili ekransku
tastaturu.
51
Vaš početni ekran
Unos akcentovanih slova
Ako kao jezik unosa odaberete srpski,
dobićete mogućnost da unesete posebne
srpske znakove (npr. č).
Na primer, da biste dodali slovo „č“, dodirnite
i zadržite taster „c“ dok se zumirani taster
ne poveća, a u njemu prikažu znakovi iz
različitih jezika. A zatim izaberite specijalni
znak koji želite.
52
Podešavanje Google naloga
Kada prvi put uključite telefon, možete da
aktivirate mrežu, da se prijavite na svoj
Google nalog i da izaberete kako želite da
koristite pojedine Google usluge.
Da biste podesili Google nalog:
* Prijavite se na Google nalog na ekranu za
podešavanje sa upitom.
ILI
* Aplikacije > izaberite neku Google
aplikaciju, kao što je Gmail > izaberite
Sledeće > izaberite Kreiraj da biste kreirali
novi nalog.
Ukoliko posedujete Google nalog, unesite eadresu i lozinku, a zatim dodirnite Prijavi se.
Kada podesite svoj Google nalog na telefonu,
vaš telefon će se automatski sinhronizovati s
Google nalogom na Webu.
Kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara
i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga
na Webu sinhronizuju se sa telefonom. (Ova
funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)
Nakon što se prijavite, moći ćete da koristite
Gmail i da na svom telefonu koristite druge
Google usluge.
53
Wi-Fi
Wi-Fi omogućava širokopojasni Internet
pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja
bežične pristupne tačke (AP).
Uživajte u bežičnom Internetu preko Wi-Fi
veze, bez dodatnih troškova.
Povezivanje na Wi-Fi mreže
Uključivanje Wi-Fi veze
• Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete
3G vezu, možda će se primenjivati dodatno
tarifiranje.
• Ako vaš telefon pređe u režim mirovanja
dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza
će automatski biti onemogućena.
• U tom slučaju, ako telefon ima pristup
3G podacima, može automatski da se
Na početnom ekranu otvorite fioku s
obaveštenjima i dodirnite
.
Ili, dodirnite Aplikacije > Postavke >
Bežične i druge mreže, a zatim > Wi-Fi
.
54
Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se
povežete. Ako je prikazana ikona
, za
povezivanje će vam biti potrebna lozinka.
NAPOMENA:
poveže na 3G mrežu, što se može dodatno
naplaćivati.
• LG-E400 podržava bezbednosne protokole
WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je
vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator
mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti
mreže, u iskačućem prozoru unesite
odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije
podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti.
Ključ možete da zatražite od dobavljača
Wi-Fi usluga ili administratora mreže.
Deljenje veze za prenos
podataka na telefonu
Vezu za prenos podataka na telefonu možete
podeliti sa jednim računarom preko USB
kabla (ova funkcija se zove deljenje Internet
veze preko USB kabla). Takođe, vezu za
prenos podataka na telefonu možete podeliti
sa do pet uređaja istovremeno tako što ćete
telefon pretvoriti u prenosni Wi-Fi hotspot.
Kada vaš telefon deli svoju vezu za prenos
podataka, u statusnoj traci se prikazuje
ikona, a u fioci obaveštenjima se dodaje
stalno obaveštenje.
55
Wi-Fi
Ikona Opis
Deljenje Internet veze preko USB kabla je
uključeno
Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
Aktivni su deljenje Internet veze preko
USB kabla i prenosni Wi-Fi hotspot
Za najnovije informacije o deljenju Internet
veze preko USB kabla i prenosnim
hotspotovima, uključujući podržane
operativne sisteme i druge detalje, posetite
http://www.android.com/tether.
56
NAPOMENA: Povezivanje na mrežne
usluge i njihovo korišćenje možda se
dodatno naplaćuje. Troškove prenosa
podataka proverite kod operatera mobilne
telefonije.
Postavke USB veze sa
Internetom preko telefona i
prenosnog Wi-Fi hotspota
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Postavke.
2 Dodirnite stavku Bežične i druge mreže
i izaberite Veza sa Internetom preko
telefona i prenosni hotspot.
3 Izaberite opcije koje želite da prilagodite.
Deljenje Internet veze preko USB kabla
– označite ovu opciju da biste putem USB
veze podelili mobilnu Internet vezu na
telefonu sa računarom.
Prenosni Wi-Fi hotspot – označite ovu
opciju da biste podelili vezu za prenos
podataka na telefonu kao vezu za Wi-Fi
deljenje.
Pomoć – otvara dijalog s informacijama
o deljenju Internet veze preko USB kabla
i prenosnim Wi-Fi hotspotovima, kao i
informacije o tome gde možete saznati više
o ovim opcijama.
Deljenje veze za prenos
podataka na telefonu putem
USB veze
Ako koristite računar s operativnim
sistemom Windows 7 ili novijim verzijama
operativnog sistema Linux (kao što je
Ubuntu), nije potrebno da pripremite računar
za povezivanje na Internet preko telefona.
Ali, ako koristite računar sa nekom od
prethodnih verzija operativnog sistema
Windows ili nekim drugim operativnim
sistemom, možda će biti potrebno da
podesite računar kako bi veza sa Internetom
mogla da se uspostavi putem USB veze.
57
Wi-Fi
Najnovije informacije o operativnim
sistemima koji podržavaju povezivanje
na Internet preko telefona i njihovom
konfigurisanju možete nači na lokaciji http://
www.android.com/tether.
Deljenje Internet veze preko USB
kabla i deljenje podataka
Nije moguće istovremeno deljenje Internet
veze preko USB kabla i povezivanje sa
microSD karticom preko USB kabla. Ako
želite da preko USB veze povežete microSD
karticu sa računarom, potrebno je da prvo
58
prekinete deljenje Internet veze preko USB
kabla.
1 USB kablom koji ste dobili uz telefon
povežite telefon sa računarom.
2 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Postavke.
3 Dodirnite stavku Bežične i druge mreže
i izaberite Veza sa Internetom preko
telefona i prenosni hotspot.
4 Označite opciju Deljenje Internet veze
preko USB kabla.
• Telefon će početi da deli vezu za prenos
podataka u mobilnoj mreži sa računarom
preko USB veze. Stalno obaveštenje
biće dodato na statusnu traku i u fioku s
obaveštenjima.
5 Opozovite izbor opcije Deljenje Internet
veze preko USB kabla da biste prekinuli
deljenje veze za prenos podataka. Ili,
umesto toga, možete samo ukloniti USB
kabl.
Da biste podelili vezu za prenos
podataka na telefonu kao
prenosni Wi-Fi hotspot
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Postavke.
2 Dodirnite stavku Bežične i druge mreže
i izaberite Veza sa Internetom preko
telefona i prenosni hotspot.
3 Označite opciju Prenosni Wi-Fi hotspot.
• Nakon nekoliko trenutaka, telefon će
početi da emituje ime svoje Wi-Fi mreže
(SSID) na koju može da se poveže do
osam računara ili drugih uređaja. Stalno
59
Wi-Fi
obaveštenje
biće dodato na statusnu
traku i u fioku s obaveštenjima.
• Kada je izabrana opcija Prenosni Wi-Fi
hotspot, možete da promenite naziv mreže
i da je obezbedite.
4 Opozovite izbor opcije Prenosni Wi-Fi
hotspot da biste prestali da delite vezu za
prenos podataka preko Wi-Fi veze.
Da biste preimenovali ili
obezbedili svoj prenosni hotspot
Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID)
na telefonu i obezbediti Wi-Fi mrežu.
60
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Postavke.
2 Dodirnite stavku Bežične i druge mreže
i izaberite Veza sa Internetom preko
telefona i prenosni hotspot.
3 Proverite da li je izabrana opcija Prenosni
Wi-Fi hotspot.
4 Dodirnite Postavke za prenosni Wi-Fi
hotspot.
5 Dodirnite Konfiguriši Wi-Fi hotspot.
• Otvoriće se dijalog Konfiguriši Wi-Fi
hotspot.
• Možete da promenite ime Wi-Fi mreže
(SSID) koju vide drugi računari prilikom
pretrage Wi-Fi mreža.
• Takođe možete dodirnuti meni
Bezbednost da biste konfigurisali Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) bezbednost na
mreži pomoću PSK ključa.
• Ako dodirnete bezbednosnu opciju WPA2
PSK, polje za lozinku biće dodato u
dijalog Konfiguriši Wi-Fi hotspot. Ako
postavite lozinku, moraćete da je unosite
prilikom povezivanja na hotspot telefona
sa računara ili nekog drugog uređaja.
Odnosno, možete dodirnuti opciju Otvori
u meniju Bezbednost kako biste uklonili
bezbednosnu opciju sa Wi-Fi mreže.
PAŽNJA!
Ako ste opciju bezbednosti postavili na
Otvori, ne možete sprečiti neovlašćenu
upotrebu usluga na mreži od strane
drugih ljudi, što vam može biti
dodatno naplaćeno. Da biste sprečili
neovlašćenu upotrebu, preporučujemo
da koristite opciju bezbednosti.
6 Dodirnite Sačuvaj.
61
Pozivi
Obavljanje poziva
Pozivanje kontakata
1 Dodirnite
da biste otvorili tastaturu.
2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste
izbrisali cifru, dodirnite ikonu Obriši
.
3 Dodirnite ikonu Poziv
da biste
obavili poziv.
4 Da biste završili poziv, dodirnite taster
Kraj
.
1 Dodirnite
da biste otvorili kontakte.
2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite
početno slovo ili početna slova kontakta
koji želite da pozovete tako što ćete
dodirnuti Pretraga.
3 Dodirnite kontakt sa liste koji želite da
pozovete, pa dodirnite broj ili ikonu za
pozivanje da biste obavili poziv.
62
SAVET! Da biste uneli znak „+“
neophodan za uspostavljanje
međunarodnih poziva, dodirnite i
zadržite taster
.
Odgovaranje na poziv i odbijanje
poziva
Kada telefon zazvoni dok je ekran zaključak,
prevucite ikonu Odgovori
nadesno.
Prevucite ikonu Odbij
nalevo da biste
odbili dolazni poziv.
Podešavanje jačine zvuka u toku
poziva
Da biste prilagodili jačinu zvuka u slušalici
tokom poziva, pritisnite dugme za
pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa
leve strane telefona.
Obavljanje drugog poziva
1 Tokom prvog poziva dodirnite .
2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
3 Dodirnite ikonu Poziv
da biste
započeli poziv.
4 Na ekranu sa pozivima biće prikazana
oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i
stavljen na čekanje.
5 Dodirnite prikazani broj da biste se
prebacivali s poziva na poziv. Odnosno,
dodirnite
Spoji pozive kako biste
uspostavili konferencijski poziv.
63
Pozivi
6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite
Završi.
NAPOMENA: Svaki poziv koji obavite biće
vam naplaćen.
Pregledanje evidencije poziva
Na početnom ekranu, dodirnite
i
izaberite karticu Evidencija poziva.
Biće prikazana lista svih odlaznih, dolaznih i
propuštenih govornih poziva.
64
SAVET! Dodirnite bilo koji evidentirani
poziv da biste prikazali datum, vreme i
trajanje poziva.
SAVET! Dodirnite taster Meni, a zatim
dodirnite Izbriši sve da biste izbrisali
sve snimljene stavke.
Postavke poziva
Možete da podesite postavke telefonskog
poziva poput prosleđivanja poziva i drugih
posebnih funkcija koje vaš operater nudi.
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije da biste otvorili meni s
aplikacijama.
2 Pronađite i dodirnite stavku Postavke.
3 Dodirnite Postavke poziva i izaberite
opcije koje želite da podesite.
65
Kontakti
Možete da dodate kontakte u svoj telefon i
da ih sinhronizujete s kontaktima na vašem
Google nalogu ili nekom drugom nalogu koji
podržava sinhronizaciju kontakata.
Traženje kontakta
Na početnom ekranu
1 Dodirnite
da biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite Pretraga i pomoću tastature
unesite ime kontakta.
66
Dodavanje novog kontakta
1 Dodirnite , unesite broj novog
kontakta, a zatim pritisnite taster Meni.
Dodirnite Dodaj u kontakte, pa Kreiraj
novi kontakt.
2 Ukoliko novom kontaktu želite da dodate
sliku, dodirnite . Izaberite opciju Snimi
sliku ili Izaberi iz galerije.
3 Izaberite tip kontakta tako što ćete
dodirnuti .
4 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i
unesite detalje kontakta.
5 Dodirnite Sačuvaj.
Omiljeni kontakti
Kontakte koje često pozivate možete
klasifikovati kao omiljene.
Dodavanje kontakta u omiljene
1 Dodirnite
da biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite kontakt da biste prikazali
podatke o njemu.
3 Dodirnite zvezdicu desno od imena
kontakta. Zvezdica postaje zlatna.
Uklanjanje kontakta sa liste omiljenih
1 Dodirnite
da biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite karticu Grupe, izaberite
Omiljene stavke sa vrha liste, a zatim
odaberite kontakt čije podatke želite da
prikažete.
3 Dodirnite zlatnu zvezdicu desno od imena
kontakta. Zvezdica će posiveti i kontakt će
biti uklonjen iz omiljenih.
67
Kontakti
Premeštanje kontakata sa starog 4 Izaberite datoteku sa kontaktima, a zatim
kliknite na Otvori.
telefona na novi
5 Otvoriće iskačući prozor za uvoz novog
Izvezite kontakte iz starog telefona
kontakta sa računara u kontakte na
kao CSV datoteku na računar koristeći
uređaju.
program za sinhronizaciju s računarom.
6
Ako se kontakti na uređaju i novi kontrakti
1 Instalirajte aplikaciju „LG PC Suite“ na
sa računara razlikuju, izaberite kontakt
računaru. Pokrenite program i USB
koji želite da uvezete sa računara.
kablom povežite svoj telefon s računarom.
2 Na vrhu ekrana izaberite Uređaj > Uvezi 7 Kliknite na dugme [OK] da biste uvezli
novi kontakt sa računara na uređaj.
lične informacije > Uvezite kontakte.
3 Otvoriće se iskačući prozor i pojaviće se
datoteka sa kontaktima.
68
Poruke
Poruke
Na modelu LG-E400 funkcije SMS i MMS
objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se
lako koristi.
Slanje poruke
na početnom ekranu,
1 Dodirnite ikonu
a zatim izaberite stavku Nova poruka da
biste otvorili praznu poruku.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje
Za. Tokom unosa imena kontakta biće
prikazani odgovarajući kontakti. Možete
da dodirnete nekog od predloženih
primalaca. Možete da dodate više
kontakata.
NAPOMENA: Biće vam naplaćena po jedna
tekstualna poruka za svaku osobu kojoj
pošaljete poruku.
3 Dodirnite polje Napiši poruku i počnite
da sastavljate poruku.
4 Dodirnite taster Meni da biste otvorili
meni s opcijama. Izaberite neku od opcija:
Poziv, Prikaži kontakt, Dodaj predmet,
Odbaci, Odgovori i Još.
5 Dodirnite Pošalji da biste poslali poruku.
69
Poruke
6 Otvoriće se ekran s porukama na kome
će biti prikazana vaša poruka imena/broja
primaoca. Odgovori na poruku će se
prikazati na ekranu. Tokom pregleda i
slanja dodatnih poruka biće kreirana nit
s porukama.
UPOZORENJE
Ograničenje od 160 znakova može
se razlikovati od države do države, u
zavisnosti od načina kodiranja SMS
poruke i jezika.
70
UPOZORENJE
Ako u SMS poruku dodate sliku,
video-zapis ili zvučnu datoteku, ona će
automatski biti pretvorena u MMS poruku,
pa će u skladu s tim biti i naplaćena.
NAPOMENA: Kada tokom poziva dobijete
SMS poruku, bićete obavešteni zvonom.
Sanduče sa nitima
Poruke (SMS) koje ste razmenili sa drugima
mogu biti prikazane u hronološkom
redosledu kako biste na praktičan način
mogli da pregledate tok razgovora.
Korišćenje emotikona
Osvežite poruke pomoću emotikona.
Prilikom pisanja nove poruke dodirnite taster
Meni, a zatim izaberite stavku Umetni
emotikon.
Menjanje postavki za poruke
UPOZORENJE
U ovom režimu MMS klijentski uređaj
vodi korisnika kroz kreiranje i slanje
poruka sa sadržajem koji spada u
Core MM Content Domain. Ovo
vođenje se obavlja pomoću dijaloga s
upozorenjima.
LG-E400 sadrži unapred definisane postavke
za poruke, tako da odmah možete da šaljete
poruke. Postavke možete da prilagodite
sopstvenim potrebama.
71
E-pošta
Otvaranje ekrana za e-poštu i
naloge
Aplikaciju E-pošta možete koristite za čitanje
e-poruka i sa drugih usluga, pored usluge
Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava
sledeće tipove naloga: POP3, IMAP i
Exchange.
Upravljanje nalogom e-pošte
Na matičnom ekranu dodirnite Aplikacije
> E-pošta, a zatim izaberite Provajdera za
e-poštu.
72
Prikazaće se čarobnjak za podešavanje koji
će vam pomoći da dodate nalog e-pošte.
Nakon početnog podešavanja, aplikacija
E-pošta prikazaće sadržaj vašeg Prijemnog
sandučeta (ako posedujete samo jedan
nalog), odnosno ekran Nalozi (ako posedujete
više naloga).
Ekran Nalozi
Ekran Nalozi prikazuje Kombinovano prijemno
sanduče i sve vaše naloge e-pošte.
1 Otvorite aplikaciju E-pošta. Ako se ne
nalazite na ekranu Nalozi, dodirnite taster
Meni, pa dodirnite stavku Nalozi.
2 Izaberite dobavljača usluge e-pošte.
– dodirnite da biste otvorili Kombinovano
prijemno sanduče s porukama
poslatim na sve vaše naloge.
– dodirnite da biste otvorili listu koja
sadrži isključivo poruke označene
zvezdicom.
– dodirnite ikonu fascikle da biste otvorili
fascikle željenog naloga.
Možete da dodirnete nalog kako biste
pregledali njegovo Prijemno sanduče. Nalog
s kojeg podrazumevano šaljete poruke
označen je znakom potvrde.
73
E-pošta
Otvaranje Objedinjenog prijemnog
sandučeta
Ako ste podesili da program E-pošta šalje
i prima e-poruke koristeći više naloga, u
Objedinjenom prijemnom sandučetu možete
da pregledate sve poruke poslate na bilo koji
od vaših naloga.
1 Dodirnite E-pošta.
2 Dodirnite Kombinovano prijemno
sanduče (na ekranu Nalozi). Poruke u
Objedinjenom prijemnom sandučetu
obojene su s leve strane prema nalogu,
i to bojom koja se koristi za taj nalog na
74 ekranu Nalozi.
Telefon će preuzeti samo najnovije e-poruke
za nalog. Da biste preuzeli više (starijih)
e-poruka, dodirnite Učitaj još poruka na
dnu liste e-poruka.
Sastavljanje i slanje e-pošte
Sastavljanje i slanje poruke
1 Dok ste u aplikaciji E-pošta, dodirnite
taster Meni, a zatim dodirnite Sastavi.
2 Unesite adresu željenog primaoca poruke.
Tokom unosa teksta biće vam ponuđene
odgovarajuće adrese iz Kontakata. Razdvojte
adrese zarezima.
3 Dodirnite taster Meni, a zatim dodirnite
Dodaj CC/BCC da biste poslali kopiju
ili skrivenu kopiju drugim kontaktima/
e-adresama.
4 Unesite tekst poruke.
5 Dodirnite taster Meni i dodirnite Dodaj
prilog da biste uz poruku poslali datoteku.
6 Dodirnite dugme Pošalji.
Ako niste spremni da pošaljete poruku,
dodirnite dugme Sačuvaj kao radnu
verziju kako biste je sačuvali u fascikli
Radne verzije. Dodirnite radnu verziju
poruke u fascikli Radne verzije kako
biste nastavili njeno pisanje. Vaša poruka
će biti sačuvana kao radna verzija i u
slučaju da dodirnete taster Nazad
pre nego što je pošaljete. Dodirnite
dugme Odbaci da biste otkazali pisanje
i izbrisali poruku i sve sačuvane radne
verzije. Ako niste povezani na mrežu, na
primer, ako koristite režim rada u avionu,
poruke koje pošaljete biće sačuvane u
fascikli Odlazno sanduče dok se ponovo
ne povežete na mrežu. Ako sadrži poruke
na čekanju, fascikla Odlazno sanduče
biće prikazana na ekranu Nalozi.
75
E-pošta
Obratite pažnju na to da se poruke koje
pošaljete putem Exchange naloga neće
nalaziti na telefonu, već na Exchange
serveru.
Ako želite da pregledate poslate poruke
u fascikli Poslato, dodirnite taster Meni,
dodirnite Fascikle, pa fasciklu Poslato i
izaberite opciju Osveži u meniju s opcijama.
SAVET! Kada u Prijemno sanduče
stigne nova e-poruka, bićete obavešteni
zvučnim signalom ili vibracijom.
76
Rad s fasciklama naloga
Svaki nalog sadrži fascikle Prijemno
sanduče, Odlazno sanduče, Poslato i
Radne verzije. U zavisnosti od funkcija
koje pruža vaš pružalac usluge za vaš
nalog e-pošte, možda će biti dostupne neke
dodatne fascikle.
Dodavanje i uređivanje naloga
e-pošte
1 Da biste dodali nalog e-pošte, dodirnite
karticu Aplikacije, pa izaberite stavku
E-pošta.
2 Izaberite MS Exchange ili Ostalo, a zatim
unesite postavke naloga.
3 Ako nalog e-pošte nije već podešen,
dodirnite taster Meni, a zatim dodirnite
opciju Dodaj nalog na ekranu Nalozi.
4 Unesite naziv naloga, potvrdite da želite
da vaše ime bude prikazano u odlaznoj
pošti, a zatim dodirnite dugme Gotovo.
Promena postavki naloga
1 Otvorite ekran Nalozi.
2 Dodirnite i zadržite nalog čije postavke
želite da promenite. U meniju koji se
otvorio dodirnite Postavke naloga.
Brisanje naloga e-pošte
1 Otvorite ekran Nalozi.
2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da
izbrišete.
3 Dodirnite stavku Ukloni nalog u meniju
koji se otvorio.
4 Dodirnite dugme U redu u dijalogu da
biste potvrdili da želite da izbrišete nalog.
77
Fotoaparat
Upoznavanje sa tražilom
78
Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne
tastere za jačinu zvuka.
Osvetljenost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja
će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku
„-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste dobili svetlije
slike.
Režim scene – izaberite neku od opcija: Automatski, Portret, Pejzaž,
Sportovi, Zalazak Sunca i Noć.
Veličina slike – dodirnite da biste podesili veličinu snimljene slike (u
pikselima).
Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa naprednim
postavkama.
Video-režim – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video-režim.
Fotografisanje
Galerija – dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju.
Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar režima za
fotografisanje pregledali sačuvane fotografije.
Brzo fotografisanje
Kada snimite fotografiju
1 Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
2 Držeći telefon u vodoravnom položaju
usmerite objektiv prema objektu koji želite
da fotografišete.
3 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.
Fotografija koju ste snimili pojaviće se na
ekranu.
Dodirnite da biste podelili
Deli
fotografiju na neki od sledećih
načina: Bluetooth, Gmail,
Google+, Poruke i Picasa.
Postavi Dodirnite da biste postavili
sliku kao ikonu kontakta ili
kao
pozadinu.
Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime
snimljene fotografije.
79
Fotoaparat
odirnite da biste izbrisali sliku.
D
Dodirnite da biste odmah snimili još
jednu fotografiju. Fotografija će biti
sačuvana.
Dodirnite da biste videli poslednju
snimljenu fotografiju, kao i galeriju.
Upotreba naprednih postavki
Na ekranu optičkog tražila dodirnite
da
biste otvorili sve napredne postavke.
Postavke fotoaparata možete da menjate
kretanjem kroz listu. Nakon što izaberete
željenu opciju, dodirnite taster Nazad.
80
ISO – ISO vrednost određuje osetljivost
svetlosnog senzora kamere. Što je ISO
vrednost viša, fotoaparat će biti osetljiviji.
Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja
kada nije moguće koristiti blic.
Balans bele – izaberite neku od opcija:
Automatski, Sijalica, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.
Efekti boja – odaberite nijansu za novu
fotografiju.
Tajmer – ova opcija omogućava da podesite
interval odlaganja nakon pritiskanja dugmeta
za snimanje. Izaberite Isključeno, 3 sek.,
5 sek. ili 10 sek. Ova opcija je idealna u
slučajevima kada želite da se i vi nađete na
fotografiji.
Zvuk okidanja – izaberite jedan od četiri
zvuka pri zatvaranju blende.
Automatski pregled – ako uključite
Automatski pregled, slika koju ste upravo
snimili biće automatski prikazana.
Dodavanje lokacije – aktivirajte ovu
opciju ako želite da na telefonu koristite
usluge zasnovane na lokaciji. Snimajte
fotografije na bilo kom mestu i označite
ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite
označene fotografije na blog koji podržava
geo-označavanje, moći ćete da vidite slike
označene na mapi.
NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna
samo kada je GPS aktiviran.
Memorija – odaberite da li želite da se
fotografije čuvaju u memoriji telefona ili
spoljnoj memoriji.
– vratite sve podrazumevane postavke
fotoaparata.
– dodirnite kad god poželite da saznate
svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak
vodič.
81
Fotoaparat
SAVET! Kada izađete iz aplikacije
Fotoaparat, neke postavke će se
vratiti na podrazumevane vrednosti,
npr. balans bele, efekti boja i tajmer.
Proverite te vrednosti pre snimanja
sledeće fotografije.
SAVET! Meni Postavke prikazuje se
preko ekrana tražila, pa kada menjate
elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete
da vidite kako se slika uživo menja iza
menija sa postavkama.
82
Pregledanje sačuvanih
fotografija
Pristup sačuvanim fotografijama kada
je aktivan režim Fotografisanja. Samo
dodirnite
pa dodirnite ekran. Prikazaće
se Prikaz slajdova i Meni.
SAVET! Prelistavajte levo ili desno da
biste pregledali druge fotografije i video
zapise.
- dodirnite da biste videli prikaz slajdova.
- dodirnite da biste podelili sadržaj ili
izbrisali fotografiju. Dodirnite Još da
biste videli još opcija.
Detalji – pogledajte informacije o
sadržaju.
Postavi kao – postavite kao ikonu
kontakta ili pozadinu.
Iseci – isecite fotografiju. Pomerajte
prst preko ekrana kako biste označili
oblast.
Rotiraj – rotiranje nalevo ili nadesno.
83
Video kamera
Upoznavanje sa tražilom
84
Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne
tastere za jačinu zvuka.
Osvetljenost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja
će dospeti u video zapis. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema
znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost video zapisa ili prema znaku „+“
da biste je povećali.
Veličina slike – Dodirnite da podesite veličinu (u pikselima) video zapisa
koji snimate.
Snimanje audio zapisa - odaberite Bez zvuka da biste snimali video
zapis bez zvuka.
Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa naprednim
postavkama.
Režim kamere – prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim
kamere.
Započni snimanje
Galerija – dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis.
Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste u okviru video režima
pregledali sačuvane video zapise.
Brzo snimanje video-zapisa
1 Pomerite naniže dugme za izbor režima
Fotografisanja i ikona će se promeniti
u .
2 Tražilo kamere pojaviće se na ekranu.
3 Držeći telefon horizontalno, usmerite
objektiv prema objektu koji želite da
snimite kamerom.
4 Jednom dodirnite dugme Snimi da
biste započeli snimanje.
5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis
REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava
trajanje video zapisa.
6 Dodirnite na ekranu da biste zaustavili
snimanje.
Nakon snimanja video zapisa
Na ekranu će biti prikazana statična slika
koja predstavlja video zapis.
Reprodukuj Dodirnite da biste prikazali video
zapis.
Deli
Dodirnite da biste podelili
video zapis na neki od sledećih
načina: Bluetooth, Gmail,
Poruke i YouTube.
85
Video kamera
NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka
dok se nalazite u romingu dodatno se
naplaćuje.
Dodirnite da biste uredili ime
izabranog video zapisa.
Dodirnite da biste izbrisali upravo
snimljeni video zapis. Potvrdite tako što
ćete izabrati OK. Ponovo će se prikazati
tražilo.
Dodirnite da biste odmah snimili sledeći
video zapis. Video zapis će biti sačuvan.
Dodirnite da biste videli poslednji
snimljeni video zapis, kao i galeriju.
Preimenuj
86
Upotreba naprednih postavki
Na ekranu tražila, dodirnite
da biste
otvorili sve napredne opcije. Podešavanja
video kamere možete da menjate kretanjem
kroz listu. Nakon što izaberete željenu opciju,
dodirnite taster Nazad.
Balans bele – ova opcija služi za realistično
prikazivanje bele boje u video zapisima. Da
biste omogućili fotoaparatu da ispravno
podesi balans bele boje, možda ćete
morati da utvrdite uslove osvetljenja.
Izaberite Automatski, Sijalica, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.
Efekti boja – izaberite nijansu boje koju
želite da koristite za novi prikaz.
Automatski pregled – video zapis koji ste
upravo snimili biće automatski prikazan.
Memorija – odaberite da li želite da se
video zapisi čuvaju u memoriji telefona ili
spoljnoj memoriji.
– vratite podrazumevane postavke video
kamere.
– dodirnite da biste saznali kako se
koristi neka funkcija. Prikazaće se kratak
vodič.
Pregledanje sačuvanih video-zapisa
1 U tražilu dodirnite .
2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio
prikazan ispred galerije. Reprodukcija će
automatski započeti.
Podešavanje jačine zvuka pri
reprodukciji video-zapisa
Da biste podesili jačinu zvuka u toku
reprodukcije video zapisa, upotrebite tastere
za jačinu zvuka sa leve strane telefona.
87
Multimedija
App Box
Režim prikaza
U funkciji App Box nalaze se korisne
aplikacije koje su unapred učitane na App
Box. Da biste koristili aplikaciju, najpre
morate da ju instalirate na telefon.
Dodirnite Galerija. Aktiviraće se prikaz u
obliku fascikli.
Dodirnite bilo koju fasciklu i aktiviraće se
prikaz u vidu mreže. Ako dodirnete bilo
koju fotografiju, biće prikazana preko celog
ekrana.
NAPOMENA: Fabrički instalirane aplikacije
mogu da se razlikuju u zavisnosti od
softvera na telefonu ili izabranog operatera.
Galerija
Dodirnite karticu Aplikacije i izaberite stavku
Galerija. Možete da otvorite listu traka
kataloga koje sadrže sve vaše multimedijske
datoteke.
88
Prikaz sa vremenskom osom
Opcija Galerija na modelu LG-E400 pruža
hronološki prikaz vaših fotografija i video
zapisa. Kada je aktiviran prikaz u vidu mreže,
prevucite
nadesno, nakon čega će
biti prikazan datum snimanja fotografija
počevši od najnovijeg. Ako izaberete
određeni datum, biće grupisane sve
fotografije koje ste snimili tog dana.
Reprodukcija numere
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite stavku
Muzika.
2 Dodirnite Numere.
Muzika
3 Izaberite pesmu koju želite da
Telefon LG-E400 ima ugrađeni muzički plejer
reprodukujete.
pomoću kojeg možete slušati svoje omiljene 4 Dodirnite
da biste pauzirali numeru.
numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru,
5 Dodirnite
da biste prešli na sledeću
dodirnite Aplikacija, a zatim Muzika.
numeru.
6 Dodirnite
da biste se vratili na
početak numere. Dodirnite
dvaput da
biste se vratili na prethodnu numeru.
89
Multimedija
Da biste promenili jačinu zvuka tokom
reprodukcije, koristite tastere za pojačavanje,
odnosno smanjivanje jačine zvuka na levoj
strani telefona.
Dodirnite i zadržite bilo koju pesmu na listi.
Prikazaće se opcije Pokreni, Dodaj u listu
za reprodukciju, Koristi kao zvuk zvona,
Izbriši, Detalji, Deli i Pretraži.
90
NAPOMENA: Autorska prava na muziku
mogu biti zaštićena međunarodnim
sporazumima i državnim zakonima o
autorskim pravima.
Stoga može biti neophodno da nabavite
dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za
kopiranje muzike. U nekim državama
zakonom je zabranjeno kopiranje
materijala koji je zaštićen autorskim
pravom u privatne svrhe. Pre nego
što preuzmete ili kopirate datoteku,
proverite zakone u svojoj zemlji koji se
tiču korišćenja takvog materijala.
Prenos datoteka pomoću USB
memorije
Da biste prebacili datoteke pomoću USB
uređaja
1 Povežite telefon LG-E400 sa računarom
pomoću USB kabla.
2 Iz liste sa režimima USB veze, koja
se bude otvorila, izaberite opciju USB
memorija.
3 Otvorite fasciklu prenosne memorije na
računaru. Možete da pregledate sadržaj
memorijske kartice na računaru i da
prebacujete datoteke.
4 Kopirajte datoteke sa računara u fasciklu
na uređaju.
5 Kada završite, izaberite opciju „Samo
punjenje“ da biste prekinuli vezu sa
telefonom.
Kako da prebacite muziku /
video datoteke na telefon
1 Povežite telefon i računar USB kablom.
Na početnom ekranu dodirnite
fioku s obaveštenjima i prstom je
povucite naniže. Izaberite USB veza
je uspostavljena > Uključi USB
91
Multimedija
memoriju, pa izaberite Otvori fasciklu
da biste pregledali datoteke iz iskačućeg
prozora Prenosni disk koji će se
pojaviti na računaru. Ako niste instalirali
upravljački program za LG Android
platformu na računaru, potrebno je da ga
ručno podesite. Više informacija potražite
u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB
memorije“.
2 Prebacite muzičke ili video datoteke sa
računara na prenosivu memoriju telefona.
• Pomoću čitača kartica možete da
kopirate ili premestite datoteke s
računara u prenosivu memoriju
92
telefona.
• Ako uz video datoteku postoji datoteka
s titlom (*.srt datoteka s istim nazivom
kao video datoteka), postavite je u istu
fasciklu kako bi se titlovi automatski
učitali prilikom reprodukcije video
datoteke.
• Prilikom preuzimanja muzičkih ili
video datoteka, mora se osigurati
poštovanje autorskih prava. Imajte u
vidu da oštećene datoteke ili datoteke s
pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti
telefon.
Slanje podataka sa telefona
putem Bluetooth veze
Slanje podataka putem Bluetooth veze
Pomoću odgovarajuće aplikacije možete da
šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za
razliku od većine mobilnih telefona, za slanje
se ne koristi Bluetooth meni.
* S lanje slika: Pokrenite aplikaciju Galerija i
izaberite Slika > Meni. Kliknite na dugme
Deli, pa izaberite Bluetooth. Proverite da
li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite
Skeniraj uređaje. Izaberite uređaj na koji
želite da pošaljete podatke sa liste.
* Izvoz kontakata: pokrenite aplikaciju
Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da
izvezete kontakte. Dodirnite taster Meni, a
zatim izaberite Deli > Bluetooth. Proverite
da li je Bluetooth veza uključena, pa
izaberite Skeniraj uređaje. Izaberite uređaj
na koji želite da pošaljete podatke sa liste.
* S lanje više izabranih kontakata:
Pokrenite aplikaciju Kontakti. Da biste
izabrali više kontakata, dodirnite taster
Meni, a zatim dodirnite Deli. Izaberite
kontakte koje želite da pošaljete ili dodirnite
opciju Izaberi sve sa vrha > Deli >
93
Multimedija
Bluetooth > Omogući Bluetooth, pa
izaberite Skeniraj uređaje > izaberite uređaj
sa liste kojem želite da pošaljete podatke.
* P ovezivanje na FTP (ovaj telefon
podržava samo FTP servere): izaberite
Postavke > Bežične i druge mreže >
Bluetooth postavke. Potvrdite izbor u polju
Vidljiv da biste mogli da tražite telefon
sa drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i
povežite se na FTP server.
• Ako želite da pronađete ovaj telefon sa
drugih uređaja, idite na Postavke >
Bežične i druge mreže > Bluetooth
94
postavke. Izaberite polje Vidljiv. Nakon
120 sekundi, ova opcija će se isključiti.
Uslužni programi
Podešavanje alarma
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite Sat.
2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite
, a zatim izaberite Dodaj alarm.
3 Podesite vreme da biste uključili alarm.
Nakon što podesite vreme, LG-E400 će
vas obavestiti koliko vremena je preostalo
do oglašavanja alarma.
4 Podesite opcije Ponovi, Melodija zvona
ili Vibracija, pa dodajte oznaku da biste
alarmu dali ime. Dodirnite Gotovo.
NAPOMENA: da biste promenili postavke
alarma na ekranu sa listom alarma, dodirnite
taster Meni, a zatim izaberite Postavke.
Možete da podesite sledeće opcije: Alarm
je u režimu bez zvuka, Jačina zvuka
alarma, Dužina odlaganja i Ponašanje
bočnog tastera.
Upotreba kalkulatora
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite stavku
Kalkulator.
2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli
brojeve.
95
Uslužni programi
3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite
željenu funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.
4 Za složenija izračunavanja pritisnite taster
Meni, dodirnite tablu Napredno , a zatim
izaberite sin, cos, tan, log itd.
Dodavanje događaja u kalendar
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite stavku
Kalendar.
2 Da biste proverili sadržaj događaja,
dodirnite datum. Dodirnite i zadržite
ukoliko želite da dodate novi događaj.
Dodirnite Novi događaj.
96
3 Dodirnite Šta, a zatim upišite naziv
događaja. Proverite datum, a zatim
unesite vreme početka i završetka
događaja.
4 Takođe, dodirnite Gde, a zatim unesite
lokaciju.
5 Ako želite da dodate belešku svom
događaju, dodirnite Opis i unesite detalje.
6 Ako želite da se alarm ponavlja, podesite
Ponavljanje, i po potrebi postavite
Podsetnike.
7 Dodirnite Gotovo da biste sačuvali
događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na
kalendaru označava dane za koje postoje
sačuvani događaji. U vreme početka
događaja oglasiće se alarm kako ga ne
biste propustili.
Menjanje prikaza kalendara
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim izaberite stavku
Kalendar. Dodirnite taster Meni.
2 Izaberite prikaz kalendara za određeni
dan, sedmicu ili mesec.
Snimanje glasa
Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa
da biste snimili glasovne beleške ili druge
zvučne datoteke.
Snimanje zvuka ili glasa
1 Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije i izaberite Snimanje glasa.
2 Dodirnite
da biste započeli
snimanje.
3 Dodirnite
da biste prekinuli
snimanje.
4 Dodirnite
da biste preslušali snimak.
97
Uslužni programi
NAPOMENA: Dodirnite
da biste
pristupili albumu. Možete da preslušate
snimak.
Napomena: Dostupno vreme snimanja
može se razlikovati od stvarnog vremena.
Slanje snimljenog materijala
1 Kada završite snimanje, možete da
pošaljete zvučni zapis tako što ćete
dodirnuti Podeli.
2 Izaberite Bluetooth, Gmail ili Razmena
poruka. Ako izaberete opciju Gmail ili
Poruke, poruci koju pišete biće dodat
98
glasovni zapis, a zatim ćete napisati
poruku i poslati je na uobičajen način.
Polaris Office
Polaris Office je profesionalno mobilno
rešenje za Office koje omogućava praktično
prikazivanje raznih tipova Office dokumenata,
što obuhvata Word, Excel i PowerPoint
datoteke, na mobilnom uređaju – kad god
poželite, gde god da se nalazite.
Upravljanje datotekama
Polaris Office korisnicima mobilnih telefona
pruža praktične funkcije za upravljanje
datotekama, što obuhvata kopiranje,
lepljenje, preimenovanje te brisanje datoteka
i fascikli direktno na uređaju.
Prikazivanje datoteka
Korisnici mobilnih telefona sada mogu lako
pregledati širok spektar tipova datoteka,
što obuhvata Microsoft Office dokumente i
Adobe PDF datoteke. Prilikom pregledanja
dokumenata u programu Polaris Office,
objekti i raspored ostaju isti kao u
originalnim dokumentima.
Menadžer aplikacija
Funkcija Menadžer aplikacija služi za
upravljanje aplikacijama. Možete lako
proveriti broj trenutno pokrenutih aplikacija
i zatvoriti aplikacije po želji. Takođe, možete
deinstalirati aplikacije koje ste instalirali na
uređaju.
99
Web
Pregledač
Pregledač omogućava brz pristup šarenom
svetu igara, muzike, vesti, sporta, zabave i
još mnogo toga na mobilnom telefonu. Gde
god da ste, šta god da vas zanima.
NAPOMENA: Povezivanje sa ovim
uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno
se naplaćuje. Troškove prenosa podataka
proverite kod operatera mobilne telefonije.
100
Korišćenje trake s alatkama za
Web
Dodirnite da biste se vratili na
prethodnu stranicu.
Dodirnite da biste prešli na sledeću
stranicu koju ste posetili posle trenutne
stranice. Ova funkcija je suprotna
funkciji tastera Nazad, koji vas vraća
na prethodnu stranicu.
Dodirnite da biste prikazali sve otvorene
prozore.
Dodirnite da biste dodali novi prozor.
Dodaje/prikazuje obeleživač i prikazuje
Najčešće posećivano, Pročitaj
kasnije i Istoriju.
Korišćenje opcija
Dodirnite taster Meni da biste videli opcije.
P ročitaj kasnije – Dodajte trenutnu
Web lokaciju i pročitajte ju kasnije.
D
odaj RSS kanal – dodaje trenutnu
Web stranicu RSS kanalu.
D
eli stranicu – Web stranicu možete
podeliti sa drugima.
P ronađi na stranici – Na trenutnoj
Web stranici možete pronaći slova ili
reči.
Izaberi tekst – Sa Web stranice
možete kopirati bilo koji deo teksta.
Još
• Matična stranica: otvaranje matične
stranice.
• Postavi matičnu stranicu: postavljanje
trenutne Web stranice kao matične
stranice.
101
Web
• Dodaj prečicu na početnom ekranu:
dodajte prečicu otvorene Web stranice na
početni ekran.
• Informacije o stranici: prikazuje
informacije o Web stranici.
• Preuzete stavke: prikazuje istoriju
preuzimanja.
• Postavke: menjanje postavki pregledača.
SAVET! Da biste se vratili na prethodnu
Web stranicu, pritisnite taster Nazad.
102
Postavke
Na početnom ekranu dodirnite karticu
Aplikacije, a zatim pronađite i dodirnite
opciju Postavke.
Bežično povezivanje i mreže
Odavde možete da upravljate Wi-Fi i
Bluetooth vezom. Takođe, možete da
podesite mobilne mreže i da pređete na
režim rada u avionu.
Režim rada u avionu – nakon aktiviranja
režima rada u avionu, sve bežične veze biće
onemogućene.
Wi-Fi – dodirnite da biste izabrali: uključuje
Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi
mrežama.
Wi-Fi postavke – omogućava vam da
podesite bežične pristupne tačke i da
upravljate njima. Podešavanja obaveštenja o
mrežama ili dodavanje Wi-Fi mreže. Ekranu
za napredne postavke za Wi-Fi pristupa se
sa ekrana za Wi-Fi postavke. Dodirnite taster
Meni i izaberite Napredno.
103
Postavke
SAVET! Kako pribaviti MAC adresu
Da biste uspostavili vezu u pojedinim
bežičnim mrežama s MAC filtrima,
neophodno je da u ruter unesete MAC
adresu svog telefona LG-E400.
MAC adresu možete prikazati na sledeći
način: Dodirnite Aplikacije > Postavke
> Bežične i druge mreže > Wi-Fi
postavke, pa dodirnite taster Meni.
Zatim izaberite Napredno > MAC
adresa.
104
Bluetooth – dodirnite da biste izabrali:
uključuje Bluetooth radi povezivanja s
Bluetooth uređajima.
Bluetooth postavke – podesite naziv
uređaja i vidljivost i potražite druge uređaje.
Ili pogledajte listu Bluetooth uređaja koje ste
prethodno konfigurisali i one koji su otkriveni
kada je telefon poslednji put skenirao
Bluetooth uređaje.
Veza sa Internetom preko telefona
i prenosni hotspot – možete podesiti
postavke deljenja Internet veze preko USB
kabla i prenosnog Wi-Fi hotspota.
VPN postavke – prikazivanje liste virtuelnih
privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno
konfigurisali. Omogućava dodavanje različitih
tipova VPN mreža.
Mobilne mreže – podešavanje opcija za
prenos podataka u romingu, mrežni režim
i operatore, imena pristupnih tačaka (APN)
i slično.
Postavke poziva
< Brojevi za fiksno biranje >
Izaberite stavku Brojevi za fiksno biranje
da biste uključili i sastavili listu brojeva koji
se mogu pozvati sa vašeg telefona. Biće
vam potreban PIN2 kôd koji ćete dobiti od
svog operatera. Sa telefona će biti moguće
pozivati samo brojeve koji se nalaze na
utvrđenoj listi.
< Govorna pošta >
Usluga govorne pošte – omogućava da
izaberete uslugu govorne pošte na vašoj
mreži.
Postavke govorne pošte – ako koristite
uslugu govorne pošte mrežnog operatera,
ova opcija vam omogućava da unesete
broj telefona koji će se koristiti za slušanje i
upravljanje govornom poštom.
105
Postavke
< Ostale postavke poziva >
Poruke izvinjenja – kada odbijete poziv,
pomoću ove funkcije možete brzo da
pošaljete poruku. Ovo je korisno ako treba
da odbijete poziv jer se nalazite na sastanku.
Prosleđivanje poziva – odaberite da li želite
da preusmeravate sve pozive, kada je linija
zauzeta, kada nema odgovora ili kada ste
nedostupni.
Zabrana poziva – izaberite kada želite da
zabranite pozive. Unesite lozinku za zabranu
poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od
operatera mobilne telefonije.
106
Odbijanje poziva – pomoću ove opcije
možete da podesite funkciju odbijanja poziva.
Izaberite jednu od opcija: Isključeno, Lista
odbijanja ili Odbij sve pozive.
Cene poziva – prikazuje troškove poziva.
(Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača
usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.)
Trajanje poziva – prikazuje trajanje svih
poziva, odlaznih poziva, dolaznih poziva i
poslednjeg poziva.
Dodatne postavke – ova stavka vam
omogućava da izmenite sledeće postavke:
ID pozivaoca: izaberite da li će vaš broj biti
prikazan tokom odlaznog poziva. (Dostupnost
ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je
neki dobavljači ne podržavaju.)
Poziv na čekanju: ako je poziv na čekanju
aktiviran, telefon će vas obavestiti o
dolaznom pozivu dok tokom obavljanja
poziva. (zavisi od dobavljača usluga).
Zvuk
< Opšte >
Režim bez zvuka – možete da utišate
sve zvukove (što obuhvata melodije zvona
i obaveštenja), osim zvukova reprodukcije
muzike, video zapisa i podešenih alarma.
Zvukove multimedijalnih sadržaja i alarma
morate da isključite u njihovim aplikacijama.
Vibracija – omogućava uključivanje
vibriranja telefona prilikom dolaznog poziva.
Jačina zvuka – omogućava podešavanje
jačine zvuka za melodije zvona, multimediju
i alarme. Ako opozovete izbor opcije da za
obaveštenja koristite istu jačinu zvuka kao i
za dolazne pozive, možete posebno podesiti
jačinu zvuka za dolazne pozive i obaveštenja.
107
Postavke
< Dolazni pozivi >
Melodija zvona telefona – omogućava
izbor podrazumevane melodije zvona za
dolazne pozive.
< Obaveštenja >
Melodija zvona obaveštenja – omogućava
izbor podrazumevane melodije zvona za
obaveštenja.
< Odziv >
Čujni tonovi dodira – možete podesiti
telefon da reprodukuje tonove dok koristite
numeričku tastaturu za biranje brojeva.
108
Čujna biranja – omogućava da telefon
reprodukuje zvuk kada dodirnete neki taster,
ikonu i druge stavke na ekranu koje reaguju
na dodir.
Zvuci pri zaključavanju ekrana
– omogućava da telefon reprodukuje zvuk
prilikom zaključavanja i otključavanja ekrana.
Ekran
Osvetljenost – podesite osvetljenost ekrana.
Automatsko rotiranje ekrana – podesite
ovu opciju da bi telefon menjao orijentaciju
ekrana prilikom rotacije.
Animacija – uključite ovu opciju za prikaz
animacije.
Vreme isteka ekrana – podešavanje
vremena isteka za ekran.
Lokacija i bezbednost
Koristi bežične mreže – ako izaberete
opciju Koristi bežične mreže, telefon će
određivati vašu okvirnu lokaciju pomoću
Wi-Fi i mobilnih mreža. Nakon što izaberete
ovu opciju, bićete upitani da li ste saglasni
da Google koristi vašu lokaciju pri pružanju
ovih usluga.
Koristi GPS satelite – ako izaberete opciju
Koristi GPS satelite, telefon će moći da
utvrdi vašu lokaciju do nivoa ulice.
Podešavanje zaključavanja ekrana –
postavite šablon za otključavanje kako biste
obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga
koji vas vode kroz proces crtanja šeme za
otključavanje ekrana. Možete podesiti PIN
kôd ili lozinku umesto šablona ili izabrati
opciju Ništa.
Kada uključite telefon ili aktivirate ekran, od
vas će biti zatraženo da nacrtate šablon za
otključavanje kako biste otključali ekran.
109
Postavke
Podešavanje zaključavanja SIM kartice
– podesite zaključavanje SIM kartice ili
promenite njen PIN kôd.
Vidljive lozinke – izaberite ovu opciju za
prikaz lozinki prilikom kucanja ili je isključite
kako lozinke ne bi bile prikazane pri kucanju.
Izaberite administratore uređaja
– dodavanje jednog ili više administratora.
Koristi bezbedne akreditive – omogućava
pristup bezbednosnim certifikatima.
Instaliraj sa SD kartice – izaberite da biste
instalirali šifrovane certifikate sa SD kartice.
110
Postavi lozinku – podesite ili izmenite
lozinku za memoriju akreditiva.
Obriši memoriju – brisanje celokupnog
sadržaja iz memorije akreditiva i resetovanje
lozinke.
Aplikacije
Možete da upravljate aplikacijama i podesite
prečice za brzo pokretanje.
Nepoznati izvori – podrazumevana
postavka za instaliranje aplikacija koje ne
potiču s lokacije Market.
Upravljanje aplikacijama – upravljanje
instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.
Pokrenute usluge – proverite koje su
usluge trenutno pokrenute.
Korišćenje memorije – prikazivanje količine
memorije koju zauzimaju aplikacije.
Korišćenje baterije – pogledajte koje
aplikacije troše bateriju.
Razvoj – podešavanje opcija za razvoj
aplikacija.
Nalozi i sinhronizacija
< Opšte postavke sinhronizacije >
Podaci u pozadini – omogućava
aplikacijama da sinhronizuju podatke u
pozadini, bez obzira na to da li ih aktivno
koristite. Opozivanje izbora ove postavke
može da produži trajanje baterije i smanji
korišćenje podataka (ali ga ne eliminiše).
Automatska sinhronizacija – omogućava
aplikacijama da prema sopstvenom
rasporedu obavljaju sinhronizaciju, šalju i
primaju podatke.
111
Postavke
< Upravljanje nalozima >
Lista svih Google naloga i drugih naloga koje
ste dodali u telefon.
Ako dodirnete nalog na ovom ekranu,
otvoriće se ekran naloga.
Privatnost
Promenite postavke za upravljanje
postavkama i podacima.
• Napravi rezervnu kopiju mojih
podataka: postavite da biste napravili
rezervne kopije svojih postavki i podataka
iz aplikacija na Google serveru.
112
• Automatsko vraćanje: postavite da biste
vratili postavke i podatke iz aplikacija kada
se aplikacije ponovo instaliraju na uređaju.
• Resetovanje na fabričke postavke:
resetujte postavke na podrazumevane
fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.
Ako poništite postavke telefona na ovaj
način, od vas će biti zatraženo da ponovo
unesete iste informacije kao kada ste prvi
put pokrenuli Android.
Memorija
< Interna memorija >
Pogledajte ukupan dostupan prostor u
internoj memoriji. Dodirnite Izbriši internu
memoriju ako želite da izbrišete sve
podatke iz interne memorije.
< SD kartica >
Provera ukupno dostupnog prostora na
SD kartici. Dodirnite Isključi SD karticu
radi bezbednog uklanjanja. Izaberite opciju
Obriši SD karticu ako želite da izbrišete sve
podatke sa nje.
< Sistemska memorija >
Proveravanje dostupnog prostora.
Jezik i tastatura
Podesite lokalni jezik i region, kao i postavke
tastature.
Unos glasom i reprodukcija
glasa
< Unos glasom >
Postavke prepoznavanja glasa – koristite
Postavke prepoznavanja glasa za
konfigurisanje funkcije unosa glasom u
operativnom sistemu Android.
113
Postavke
• Jezik: otvara ekran na kojem možete
da podesite jezik koji koristite prilikom
glasovnog unosa teksta.
• SafeSearch: otvaranje dijaloga u kojem
možete podesiti da li želite da Google
SafeSearch filter blokira određene
rezultate.
• Blokiraj nepristojne reči: kada ova
opcija nije izabrana, Google funkcija
prepoznavanja glasa će prilikom
unošenja teksta govorom prepoznavati i
transkribovati reči koje se mogu smatrati
nepristojnim. Kada se ova opcija izabere,
114
Google prepoznavanje glasa u transkripciji
zamenjuje takve reči čuvarom mesta
sačinjenom od simbola (*).
< Reprodukcija glasa >
Postavke pretvaranja teksta u govor
– koristite Postavke pretvaranja teksta u
govor da biste podesili Android sintetizator
teksta u govor za korišćenje u aplikacijama
koje to podržavaju.
NAPOMENA: Ako nemate instalirane
podatke sintetizatora teksta u govor,
dostupna je samo postavka Instaliraj
govorne podatke.
• Slušajte primer: reprodukcija kratkog
primera sintetizatora govora sa vašim
trenutnim postavkama.
• Uvek koristi moje postavke: označite da
biste postavke na ovom ekranu koristili
umesto postavki sintetizatora govora iz
drugih aplikacija.
• Podrazumevana mašina: otvaranje
dijaloga u kojem možete podesiti aplikaciju
za pretvaranje teksta u govor koju želite
da koristite ako je instalirano više takvih
aplikacija.
• Instaliraj govorne podatke: ako na
vašem telefona nisu instalirani podaci za
sintezu govora, ova opcija omogućava
povezivanje na Android Market i vodi vas
kroz postupak preuzimanja i instalacije
ovih podataka. Ova postavka nije dostupna
ako su podaci već instalirani.
• Brzina govora: otvaranje dijaloga u
kojem možete izabrati koliko brzo želite da
sintetizator govori.
• Jezik: otvaranje dijaloga u kojem možete
izabrati jezik teksta na kojem želite da
sintetizator čita. Ova opcija je naročito
korisna kada se koristi sa opcijom Uvek
115
Postavke
koristi moje postavke kako biste bili
sigurni da će tekst biti pravilno izgovoren u
različitim aplikacijama.
• Pico TTS: konfigurisanje postavki funkcije
Pico TTS.
Pristupačnost
Postavke Pristupačnost služe za
konfigurisanje dodatnih komponenti za
pristupačnost ako ste ih instalirali na
telefonu.
NAPOMENA: neophodne su dodatne
komponente.
116
Povezivanje
Tip USB veze – Možete da podesite željeni
režim (Samo punjenje, USB memorija, PC
softver ili Deljenje Internet veze preko
USB kabla).
Uvek pitaj – Označite ako ne želite da se
prozor za režim USB povezivanja prikazuje
svaki put kada se priključi USB kabl.
Wi-Fi veza – Označite da biste sa Wi-Fi
vezom koristili LG PC Suite. Napominjemo da
bi Wi-Fi veza za LG PC Suite trebala da bude
spojena preko Wi-Fi veze u podešavanju
Bežične i druge mreže.
Datum i vreme
Pomoću postavki Datum i vreme možete
izabrati način na koji će biti prikazan
datum. Ove postavke možete da koristite
i za podešavanje sopstvenog vremena i
vremenske zone, umesto da trenutno vreme
dobijate sa mobilne mreže.
Osnovni podaci o telefonu
Pregledajte pravna obaveštenja i proverite
status telefona i verziju softvera.
117
Ažuriranje softvera
Ažuriranje softvera za telefon
Ažuriranje softvera za LG mobilne
telefone putem Interneta
Više informacija o korišćenju ove funkcije
potražite na Web lokaciji http://update.
lgmobile.com ili http://www.lg.com/common/
index.jsp izaberite zemlju i jezik.
Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje
firmvera telefona na noviju verziju preko
Interneta, bez posećivanja servisnog centra.
Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da
kompanija LG učini dostupnom noviju verziju
firmvera za vaš uređaj.
118
Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona
zahteva korisnikovu punu pažnju tokom
procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći
korak detaljno proučite sva uputstva i sve
beleške koje se pojavljuju na svakom koraku.
Obratite pažnju na to da uklanjanje USB
kabla za prenos podataka ili baterije tokom
nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni
telefon.
NAPOMENA: Kompanija LG zadržava
pravo da, prema sopstvenom nahođenju,
ispravke firmvera učini dostupnim samo za
određene modele i ne garantuje dostupnost
novije verzije firmvera za sve modele
telefona.
Ažuriranje softvera za LG mobilne
telefone preko bežične mreže (OTA)
Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje
firmvera telefona na noviju verziju preko
bežične mreže (OTA), bez povezivanja USB
kabla za prenos podataka. Ova funkcija je
dostupna samo u slučaju da kompanija LG
učini dostupnom noviju verziju firmvera za
vaš uređaj.
Prvo proverite verziju softvera na mobilnom
telefonu: Postavke > Osnovni podaci o
telefonu > Ažuriranje softvera > Proveriti
sada za ažuriranje.
Ažuriranje takođe možete odložiti za 1 čas,
4 časa, 8 časova ili 24 časa. U tom slučaju,
nakon isteka podešenog vremena, aplikacija
će vas obavestiti da je potrebno da obavite
ažuriranje. Takođe, raspored ažuriranja
možete promeniti ili ručno obaviti ažuriranje.
NAPOMENA: Ova funkcija zavisi od
dobavljača usluga mreže, regiona ili države.
DivX Mobile
VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX®
je digitalni video format koji je razvila
kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije
Rovi. Ovo je zvanični uređaj sa oznakom
119
Ažuriranje softvera
DivX Certified® koji podržava reprodukciju
DivX video zapisa. Na lokaciji www.divx.
com možete da pronađete više informacija i
softverskih alatki za konvertovanje datoteka
u DivX video format.
VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTEV:
ovaj uređaj za oznakom DivX Certified®
mora da se registruje da bi mogao da
reprodukuje kupljene DivX video zapise na
zahtev (VOD). Da biste saznali svoj kôd,
pronađite odeljak DivX VOD u meniju za
podešavanje uređaja. Dodatne informacije
o dovršavanju registracije potražite na vod.
divx.com.
120
DivX Certified® za reprodukovanje DivX®
video zapisa rezolucije do 320 x 240.
DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi
predstavljaju zaštićene žigove
korporacije Rovi ili njenih podružnica i
koriste se po licenci.
Obaveštenje:
Softver otvorenog koda
Da biste za GPL, LGPL, MPL i
ostale licence otvorenog izvora dobili
odgovarajući izvorni kôd, posetite http://
opensource.lge.com/
Svi navedeni licencni uslovi, odricanja
odgovornosti i napomene dostupne su
za preuzimanje sa izvornim kodom.
121
Dodatna oprema
Sledeća dodatna oprema dostupna je za telefon LG-E400. (Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)
Putni adapter
Baterija
Korisnički priručnik
Saznajte više o telefonu LG-E400.
NAPOMENA:
• Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
• Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
• Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
122
Data kabl
Povežite LG-E400
sa računarom.
Tehnički podaci
Temperatura
Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)
Min: -10°C
123
124
Rešavanje problema
U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj
telefon. Da biste rešili određene probleme, biće neophodno da se obratite svom operateru, ali
ćete većinu problema moći i sami lako da otklonite.
Simptom
Mogući uzroci
U telefonu nema SIM
SIM greška kartice ili ste nepravilno
postavili SIM karticu.
Signal je slab ili ste van
Nema mrežne dometa mreže.
veze/gubitak Operater je primenio nove
mreže
usluge.
Moguće mere za otklanjanje
Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu
pokrivenosti mreže vašeg operatera.
Proverite da li je SIM kartica starija od 6~12 meseci. Ako
jeste, zamenite SIM karticu u najbližem predstavništvu vašeg
operatera mobilne telefonije. Obratite se svom operateru.
125
Rešavanje problema
Simptom
Mogući uzroci
Moguće mere za otklanjanje
Da biste promenili
bezbednosni kôd, moraćete
Kodovi se ne da potvrdite novi kôd tako
Ako izgubite kôd, obratite se svom operateru.
podudaraju što ćete ga ponovo uneti.
Dva koda koja ste uneli se
ne podudaraju.
Ne može se Operater ne podržava
podesiti neka ovu funkciju ili je za nju
Obratite se svom operateru.
aplikacija
neophodna registracija.
126
Simptom
Mogući uzroci
Greška pri biranju broja
Umetnuta je nova SIM
Pozivanje nije
kartica.
moguće
Dostigli ste ograničenje
prepaid računa.
Prekratko ste pritisnuli
Telefon nije taster Uklj./isklj.
moguće
Baterija nije napunjena.
uključiti
Kontakti na bateriji su
prljavi.
Moguće mere za otklanjanje
Nije obavljena autorizacija za novu mrežu.
Proverite koja su nova ograničenja.
Obratite se dobavljaču usluga ili resetujte ograničenje tako
što ćete uneti PIN 2.
Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde.
Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu.
Očistite kontakte baterije.
127
Rešavanje problema
Simptom
Greška pri
punjenju
Broj nije
dozvoljen
128
Mogući uzroci
Baterija nije napunjena.
Spoljna temperatura je
previsoka ili preniska.
Problem s kontaktom
Nema napona
Punjač je neispravan
Pogrešan tip punjača
Baterija je neispravna
Funkcija broja za fiksno
biranje je uključena.
Moguće mere za otklanjanje
Napunite bateriju.
Proverite da li se telefon puni pri uobičajenoj temperaturi.
Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte
baterije i po potrebi ih očistite.
Priključite punjač u drugu utičnicu.
Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
Koristite isključivo originalni LG pribor.
Zamenite bateriju.
Proverite meni Podešavanja i isključite ovu funkciju.
Simptom
Nije moguće
primati/slati
SMS poruke i
slike
Datoteke se
ne otvaraju
SD kartica ne
funkcioniše
Ekran se ne
uključuje
kada primam
poziv.
Mogući uzroci
Moguće mere za otklanjanje
Memorija je puna
Izbrišite deo poruka sa telefona.
Nepodržan tip datoteke
Proverite koji su formati datoteka podržani.
Podržani su FAT 16 i FAT
32 sistemi datoteka.
Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice
ili formatirajte SD karticu koristeći telefon.
Problem sa senzorom
blizine
Ako koristite zaštitnu traku ili kućište, proverite da li pokriva
oblast oko senzora blizine. Obezbedite da oblast oko senzora
blizine bude čista.
129
Rešavanje problema
Simptom
Mogući uzroci
Bez zvuka
Režim vibracije
Zaglavljivanje Privremeni problem sa
ili blokiranje softverom
Moguće mere za otklanjanje
Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili
sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracije ili režimu
bez zvuka.
Uklonite bateriju, ponovo je stavite i uključite telefon.
Pokušajte da ažurirate softver preko Web lokacije.
1.Isključite telefon.
2.Skinite poklopac baterije.
Telefon je
zaključan i ne Privremena softverska greška 3.Uklonite bateriju pa je ponovo vratite na mesto.
funkcioniše.
4.Zatvorite poklopac baterije.
5.Ponovo uključite telefon.
130
Македонски
LG-E400 Водич за почеток на користење
Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.
Доколку ви се потребни дополнителни информации, посетете ја веб-страницата
www.lg.com.
• Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот
телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач
на услуги.
• Овој уред не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на
екранот на допир.
• Авторски права ©2012 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и
LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините
поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на
нивните респективни сопственици.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android
Market™ се трговски марки на Google, Inc.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Ве молиме прочитајте ги овие едноставни
инструкции. Нивното непочитување може
да биде опасно или противзаконско.
Изложување на
радиофреквентна енергија
Информации за изложување на
радиобранови и специфична апсорпциона
стапка (SAR).
Овој мобилен телефон - модел LGE400 е дизајниран за да ги задоволува
безбедносните барања за изложување на
радиобранови. Овие барања се базираат
на научни упатства кои вклучуваат граници
на безбедност потребни да ја гарантираат
сигурноста на сите луѓе, независно од
нивната возраст или здравствена состојба.
• Во упатствата за изложување на
радиобранови се користи мерна
единица позната како специфична
апсорпциона стапка или SAR. Тестот за
SAR се спроведува со употребување на
стандардни методи при кои телефонот
емитува на највисокото потврдено
енергетско ниво на сите користени
фреквентни појаси.
• Иако постојат разлики помеѓу нивото
на SAR кај различни модели на LG
телефони, сите тие се дизајнирани да
ги задоволат релевантните мерки за
изложување на радиобранови.
• Границата на SAR препорачана од
Меѓународната комисија за заштита од
нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/
kg во просек на 10 грама ткиво.
• Највисоката вредност на SAR за овој
модел на телефон тестиран од DASY4
при поставување на уво изнесува 1,10
W/kg (10 g), а при поставеност на тело
изнесува 0,572 W/kg (10 g).
• Овој уред ги задоволува напатствијата
за RF изложеност при користење во
нормална позиција наспроти увото
или при поставување најмалку на
1,5 cm оддалеченост од телото. При
користење на футрола, прицврстувач
за ремен или држач за носење на
телото, тие не треба да содржат метал
и треба да бидат поставени најмалку
на 1,5 cm оддалеченост од телото. За
пренесување на податочни фајлови
или пораки, на овој уред потребно му
е квалитетно поврзување со мрежата.
Во некои случаи, пренесувањето на
податочни фајлови или пораки може да
биде одложено додека не се воспостави
такво поврзување. Придржувајте се
до горните инструкции во однос на
растојанието сè додека преносот не
биде завршен.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Чување и одржување на
производот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете единствено батерии, полначи
и дополнителна опрема кои се одобрени
за употреба со овој конкретен модел на
телефон. Користењето на кои било други
видови може да поништи секаква потврда или
гаранција која важи за телефонот, а исто така
може да биде и опасно.
• Не расклопувајте го овој уред. Однесете
го на квалификуван сервисер доколку е
потребна негова поправка.
• Поправките извршени под гаранција, по
избор на LG, може да вклучат делови
•
•
•
•
•
или електронски плочи за замена кои ќе
бидат нови или репарирани, доколку тие
имаат еднаква функционалност со оние
делови кои се заменуваат.
Уредот држете го подалеку од
електрични уреди како на пр.
телевизори, радиоприемници и
компјутери.
Уредот држете го подалеку од извори
на топлина како што се радијаторите и
шпоретите.
Не дозволувајте да ви падне телефонот.
Немојте да го изложувате уредот на
механички вибрации или потреси.
Исклучете го телефонот на места каде
тоа се бара со специјални прописи.
На пример, немојте да го користите
телефонот во болници каде уредот може
да влијае на медицинската опрема.
• Немојте да ракувате со телефонот
со влажни раце додека се врши
дополнување. Може да дојде до
електричен удар и сериозно оштетување
на вашиот телефон.
• Немојте да го полните телефонот близу
до запаливи материјали бидејќи тој
може да стане жежок и да предизвика
опасност од пожар.
• Користете сува ткаенина за чистење на
надворешноста на уредот (немојте да
користите растворувачи како бензол,
разредувач или алкохол).
• Немојте да го полните телефонот кога е
поставен на мек мебел.
• Телефонот треба да се полни во добро
проветрена просторија.
• Немојте да го изложувате уредот на
прекумерни количества дим или прав.
• Телефонот држете го подалеку од
кредитни картички или возни билети;
може да влијае на информациите од
магнетните ленти.
• Не допирајте го екранот со остри
предмети, бидејќи тоа може да го оштети
телефонот.
• Не изложувајте го телефонот на
течности или влага.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
• Дополнителната опрема како
слушалките користете ја претпазливо.
Немојте непотребно да ја допирате
антената.
• Немојте да користете, допирате или
да се обидувате да отстраните или
поправите скршено, оштетено или
пукнато стакло. Оштетувањето на
стаклото не екранот заради груба или
неправилна употреба не е покриено со
гаранцијата.
• Вашиот телефон е електронски уред
кој генерира топлина за време на
нормалното работење. Екстремно
долгиот директен допир со кожата во
отсуство на соодветна вентилација може
да резултира со непријатно чувство и
помали изгореници. Затоа, внимателно
ракувајте со телефонот за време, или
непосредно по користењето.
Ефикасно користење на
телефонот
Електронски уреди
Кај сите мобилни телефони може да
се јават пречки, кои може да влијаат на
работата.
• Не употребувајте го вашиот мобилен
телефон во близина на медицинска
опрема без да побарате дозвола.
Избегнувајте да го ставате телефонот
во близина на пејсмејкер, на пример, во
вашиот горен џеб.
• Кај одредени помагала за слушање може
да се јават пречки заради мобилните
телефони.
• Помали пречки може да се јават кај
телевизорите, радиоприемниците,
компјутерите, итн.
Безбедност при патување
Запознајте се со законот и прописите
за употреба на мобилните телефони во
подрачјата во кои возите.
• Не употребувајте ја телефонската
слушалка додека возите.
• Посветете го целосното внимание на
возењето.
• Застанете покрај патот пред да се
започнете или одговорите на повик
доколку тоа го налагаат условите за
возење.
• RF енергијата може да влијае врз
некои електронски системи во вашето
возило, на пр. врз стерео уредот или
безбедносната опрема.
• Ако вашето возило е опремено со
воздушно перниче, внимавајте да не
го попречите со инсталираната или
преносливата безжична опрема. Може
да дојде до неисправност на воздушното
перниче или сериозни повреди заради Напатствија за безбедно и ефикасно користење
направилното функционирање.
• Доколку слушате музика додека сте
излезени, ве молиме одржувајте ја
јачината на звукот на разумно ниво, за
да можете да бидете свесни за вашата
околина. Ова е особено значајно кога се
наоѓате во близина на сообраќај.
Избегнете оштетување на
слухот
За спречување на можното
оштетување на слухот, немојте да
слушате со голема јачина на звук
подолги периоди.
Доколку подолг период бидете
изложени на гласен звук, може да
настане оштетување на вашиот слух.
Ви препорачуваме вклучувањето и
исклучувањето на апаратот да не го
вршите блиску до вашето уво. Исто така
ви препорачуваме јачината на звукот кај
музиката и повиците да ја одржувате на
разумно ниво.
• Кога користите слушалки, намалете ја
јачината на звукот ако не можете да го
слушате зборувањето на луѓето во ваша
близина, или ако лицето кое седи до вас
може да го чуе она што го слушате.
ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок
од слушалките за во уши и слушалките за
на глава може да предизвика оштетување
на слухот.
Стаклени делови
Некои делови на мобилниот телефон се
изработени од стакло. Стаклото може да
се скрши доколку мобилниот телефон
падне на тврда површина или прими
силен удар. Доколку стаклото се скрши,
не допирајте го и не обидувајте се да го
отстраните. Не употребувајте го мобилниот
телефон додека стаклото не биде
заменето од страна на овластен сервисер.
Подрачје на минирање
Не употребувајте го телефонот додека
во тек е минирање. Придржувајте се на
ограничувањата и следете ги прописите
или правилата.
Подрачја на можни експлозии
• Не употребувајте го телефонот на места
каде се полни гориво.
• Не употребувајте го во близина на
горива и хемиски средства.
• Не пренесувајте или чувајте запаливи
гасови, течности или експлозивни
материјали во истиот дел на возилото
во кој го чувате мобилниот телефон и
дополнителната опрема.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Во авион
Итни повици
Безжичните уреди може да предизвикаат
пречки во авион.
• Исклучете го вашиот мобилен телефон
пред да се качите во авионот.
• Немојте да го користите додека авионот
е на земја без дозвола од екипажот на
авионот.
Итните повици може да не се достапни на
сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не
потпирајте се единствено на телефонот
за итните повици. Проверете кај вашиот
локален обезбедувач на услуги.
Деца
10
Чувајте го телефонот на безбедно место
подалеку од дофат на мали деца. Тој
содржи мали делчиња кои доколку се
одвојат може да предизвикаат опасност од
задушување.
Информации и грижа за
батеријата
• Не морате целосно да ја испразните
батеријата пред да ја ставите
повторно да се полни. За разлика од
други системи на батерии, не постои
мемориски ефект кој може да влијае на
перформансите на батеријата.
• Употребувајте само LG батерии и
полначи. LG полначите се дизајнирани
да го максимизираат работниот век на
батеријата.
• Не расклопувајте ја батеријата и
внимавајте да не направите краток спој.
• Внимавајте металните контакти на
батеријата да бидат чисти.
• Заменете ја батеријата кога повеќе нема
да нуди прифатливи перформанси.
Батеријата може да се полни стотици
пати пред да биде потребно да се
замени.
• Дополнете ја батеријата доколку подолго
време не била користена, за да се
продолжи векот на траење.
• Не изложувајте го полначот на
батеријата на директна сончева
светлина и не употребувајте го во услови
на висока влажност, на пример во бањи.
• Немојте да ја чувате батеријата на
жешки или ладни места, бидејќи
тоа може да ги намали нејзините
перформанси.
• Постои опасност од експлозија доколку
батеријата е заменета со несоодветен тип.
• Отстранете ги истрошените батерии
во согласност со упатството од
производителот. Ве молиме извршете
рециклирање кога е можно. Не
отстранувајте ги заедно со отпадот од
домаќинствата.
11
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
• Доколку треба да ја замените батеријата,
за да добиете помош однесете ја
кај најблискиот овластен сервис или
продавач на LG Electronics.
• Секогаш извадете го полначот од
ѕидниот приклучок откако телефонот
целосно ќе се наполни, за да избегнете
непотребна потрошувачка на енергија
на полначот.
• Реалното траење на батеријата зависи
од конфигурацијата на мрежата,
поставките на производот, начинот
на користење, како и состојбата на
батеријата и околината.
• Внимавајте никакви остри предмети како
12 на пр. заби од животни или нокти да не
дојдат во контакт со батеријата. Ова
може да предизвика пожар.
Декларација за усогласеност
Со ова, LG Electronics изјавува дека овој
LG-E400 производ е во согласност со
основните барања и другите релевантни
одредби на Директивата 1999/5/EC. Копија
на Декларацијата за усогласеност може
да се најде на http://www.lg.com/global/
support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp.
Канцеларија за контакт за усогласеноста на
овој производ:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Отстранување на вашиот стар апарат
1 Доколку на производот е поставен овој симбол
на прецртана канта за отпад, тоа значи дека
производот е опфатен со европската директива
2002/96/EC.
2 Сите електрични и електронски производи
треба да бидат отстранети одделно од другиот
отпад, на посебни места назначени од страна
на владата или локалните власти.
3 Правилното отстранување на вашиот стар
апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни
последици за животната средина и за здравјето
на луѓето.
4 За повеќе информации околу отстранувањето
на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се
до локалните власти, службата за отстранување
отпад или продавницата од која сте го купиле
производот.
Отстранување на старите батерии/акумулатори
1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот
производ е поставен овој симбол на прецртана
канта за отпад, тоа значи дека тие се се
опфатени со европската директива 2006/66/EC.
2 Овој симбол може да биде комбиниран и со
хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd)
или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе
од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004%
олово.
3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат
отстранети одделно од другиот отпад, на посебни
места назначени од страна на владата или
локалните власти.
4 Правилното отстранување на вашите стари
батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните
негативни последици за животната средина и за
здравјето на животните и луѓето.
5 За повеќе информации околу отстранувањето на
вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме
обратете се до локалните власти, службата за
отстранување отпад или продавницата од која
сте го купиле производот.
13
Технички податоци
Амбиентална температура
Макс.: +55°C (празнење),
+45°C (полнење)
Мин.: -10°C
14
15
Запознавање со вашиот телефон
За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето за напојување 3 секунди.
За исклучување на телефонот, притиснете и задржете на копчето за напојување 3
секунди, а потоа допрете Исклучување и OK.
Звучник/Приемник
Копче за напојување/заклучување
Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова
копче. Исклучување и заклучување на екранот.
Сензор за оддалеченост
Копче за мени
Проверете кои опции се достапни.
Копче за почетен екран
Враќање на почетниот екран од кој
било екран.
16
Копче за назад
Враќање на претходниот екран.
ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост
При примањето и започнувањето на
повици, сензорот за оддалеченост
автоматски го исклучува задното
осветлување и ја заклучува тастатурата
на допир кога телефонот е доближен до
увото. Со ова се продолжува траењето
на батеријата и се спречува случајното
допирање на тастатурата за време на
повиците.
Задно капаче
Објектив на
фотоапарат
Батерија
Отвор за microSD
мемориска картичка
Отвор за SIM картичка
Приклучок за полнач и
микро USB кабел
17
Запознавање со вашиот телефон
Копчиња за јачина на звук
• На почетниот екран:
контрола на јачина на звук
на ѕвоно.
• За време на повик:
контрола на јачина на звук на
слушалка.
• При репродукција на песна:
континуирана контрола на
јачина на звук.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поставување на тежок предмет врз
телефонот или седењето врз него може
да го оштети LCD екранот и функциите на
екранот осетлив на допир. Не прекривајте го
заштитниот слој на сензорот за оддалеченост
на LCD екранот. Тоа може да предизвика
неправилна работа на сензорот.
Приклучок за стерео слушалки
Копче за напојување/
заклучување
18
Заклучен екран
Секогаш кога LG-E400 не се користи, тој
се враќа во режим на заклучен екран.
Повлечете со прстот оддолу нагоре за да
го отклучите екранот.
Почетен екран
За приказ на панелите едноставно
повлечете со прстот налево или надесно.
Можете да извршите прилагодување на
секој панел со widget-и, кратенки (кон
вашите омилени апликации), фолдери и
слики за заднини.
ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да
бидат различни во зависност од обезбедувачот
на телефонот.
На долниот дел од почетниот екран
можете да ги видите брзите копчиња.
Брзите копчиња овозможуваат едноставен
пристап со еден допир до функциите кои
најчесто ги користите.
Допрете ја иконата за Телефон за
да се појави површината за бирање на
екранот на допир заради упатување на
повик.
Допрете ја иконата Контакти за да ги
отворите вашите контакти.
19
Запознавање со вашиот телефон
Допрете ја иконата за Пораки за да
пристапите до менито за пораки. Тука
можете да креирате нова порака.
Допрете ја картичката Апликации
на дното од екранот. Ќе може да ги
прегледате сите инсталирани апликации.
За да ја отворите саканата апликација,
едноставно допрете ја иконата од листата
на апликации.
ЗАБЕЛЕШКА: Однапред вчитаните апликации
може да се разликуваат во зависност од
софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач
на услуги.
20
Фотоапарат
Основни информации
за визирот
Зум - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги
користите и страничните копчиња за јачина на звук.
Осветленост - Со ова се одредува и контролира количеството
на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го
индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за намалување
на осветленоста на сликата или кон “+” за зголемување на
осветленоста.
Режим на сцени - Изберете помеѓу AUTO, Портрет,
Хоризонтално, Спорт, Ноќ и Зајдисонце.
Големина на слика - Допрете за поставување на големината (во
пиксели) на сликата која ја снимате.
Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
идео режим - Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување
В
во видео режим.
Снимање на фотографија
Галерија - Допрете за приказ на последната снимена фотографија.
Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате
зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.
21
Видео камера
Основни информации
за визирот
Зум - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги
користите и страничните копчиња за јачина на звук.
Осветленост - Со ова се одредува и контролира количеството
на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете
го индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за намалување
на осветленоста на видео записот или кон “+” за зголемување на
осветленоста.
Големина на видео - Допрете за поставување на големината (во
пиксели) на видео записот кој го снимате.
удио снимање - Изберете Исклучи звук за снимање на видео без
А
звук.
Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
ежим на фотоапарат - Повлечете ја нагоре оваа икона за
Р
префрлување во режим на фотоапарат.
Започни снимање
22
Галерија - Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви
овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате
зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.
Важно известување
Пред да го однесете телефонот на сервис
или да повикате претставник на сервисот,
проверете дали проблемот со кој се
соочувате кај телефонот е опишан во овој
дел.
1. Меморија на телефон
Кога слободниот мемориски простор
на вашиот телефон е помал од 10%,
телефонот нема да може да прима нови
пораки. Потребно е да ја проверите
меморијата на телефонот и да избришете
дел од податоците, како апликации или
пораки за да добиете повеќе слободна
меморија.
Управување со апликации
1 На почетниот екран, допрете ја
картичката Апликации, а потоа
изберете Поставки > Апликации >
Управување со апликации.
2 Откако ќе се појават сите апликации,
придвижете се и изберете ја
апликацијата која сакате да ја
деинсталирате.
3 Допрете Деинсталирање, а потоа
допрете OK за да ја деинсталирате
избраната апликација.
23
Важно известување
2. Оптимизирање на траењето
на батеријата
Продолжете го траењето на батеријата
меѓу полнењата преку исклучување на
функциите кои нема потреба постојано
да се извршуваат во заднина. Можете
да надгледувате колку апликациите
и ресурсите на системот ја трошат
батеријата.
Продолжување на траењето на
батеријата
• Исклучете ги радио-комуникациите кои
не ги користите. Ако не користите Wi-Fi,
Bluetooth или GPS, исклучете ги.
24
• Намалете ја осветленоста на екранот и
поставете пократко време на истекување
на екранот.
• Исклучете го автоматското
синхронизирање на Gmail, Календар,
Контакти и другите апликации.
• Некои апликации кои сте ги превземале
може да предизвикаат намалување на
траењето на батеријата.
Проверка на нивото на наполнетост на
батеријата
1 На почетниот екран, допрете ја
картичката Апликации, а потоа
изберете Поставки > За телефонот >
Статус.
2 Статусот на батеријата (полнење,
празнење) и нивото (процент на
наполнетост) се прикажуваат на горниот
дел од екранот.
Надгледување и контрола на
употребата на батеријата
1 На почетниот екран, допрете ја
картичката Апликации, а потоа
изберете Поставки > За телефонот >
Користење на батеријата.
2 Времето на користење на батеријата се
прикажува на горниот дел од екранот.
Тоа покажува колку време е поминато
од последното поврзување на извор за
напојување, или - доколку сте поврзани
на извор за напојување, колку долго
сте ја користите батеријата последниот
пат. Во телото на екранот се прикажува
листа на апликациите или услугите
кои ја користат батеријата, подредени
според потрошувачката.
3. Инсталирање на
оперативен сиситем со
отворен код
Доколку на вашиот телефон инсталирате
и користите оперативен систем (OС) со
отворен код, наместо ОС кој е обезбеден
од производителот, вашиот телефон може
да не функционира правилно.
25
Важно известување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку на вашиот телефон инсталирате
и користите ОС различен од оној кој е
обезбеден од производителот, вашиот
телефон веќе нема да биде покриен со
гаранцијата.
26
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Заради заштита на вашиот телефон и
личните податоци, превземајте апликации
единствено од доверливи извори, како на пр.
од Android Market. Ако постојат апликации
кои не се правилно инсталирани на вашиот
телефон, тој може да не работи нормално
или може да дојде до сериозна грешка. Мора
да ги деинсталирате таквите апликации
заедно со сите нивни податоци и поставки од
телефонот.
4. Користење на облик за
отклучување
Поставете облик за отклучување за
поголема безбедност на телефонот. Ќе се
прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат
низ постапката како да исцртате облик за
отклучување на екранот.
Внимание: Пред да поставите облик за
отклучување, првин креирајте Google
сметка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Мерки на претпазливост при користење на
облик за заклучување.
Многу е важно да го запомните обликот за
отклучување кој ќе го поставите. Нема да
можете да пристапите до телефонот доколку
5 пати употребите неправилен облик. Имате
5 можности за да ги внесете вашиот облик
за отклучување, PIN или лозинка. Ако
ги искористите сите 5 можности, можете
повторно да се обидете по 30 секунди.
Во случај кога не можете да се сетите
на вашиот облик за отклучување:
Ако се имате најавено на вашата Google
сметка на телефонот, но неуспешно сте го
27
Важно известување
внеле правилниот облик 5 пати, допрете
го копчето "Го заборавивте обликот?".
Потоа, потребно е да се најавите на
вашата Google сметка за да го отклучите
телефонот.
Ако немате креирано Google сметка на
телефонот или ја имате заборавено,
потребно е да извршите фабричко
ресетирање.
Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање,
сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат
избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите
важни податоци пред да извршите хардверско
ресетирање.
28
5. Користење на хардверското
ресетирање
Ако телефонот не се врати во првобитната
состојба, употребете хардверско
ресетирање за да го иницијализирате
телефонот.
Кога телефонот е исклучен, притиснете
ги и задржете на копчињата за Почетен
екран + Зголемување на јачина на звук
+ Напојување подолго од десет секунди.
Кога на екранот ќе се прикаже логото на
LG, ослободете го копчето за напојување.
Откако ќе се прикаже екранот за
хардверското ресетирање, ослободете ги
останатите копчиња.
Оставете го телефонот најмалку една
минута додека се врши хардверското
ресетирање, по што телефонот ќе се
вклучи.
Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање,
сите апликации и податоци на корисникот ќе
бидат избришани. Ова дејство е неповратно. Не
заборавајте да ги архивирате сите важни податоци
пред да извршите хардверско ресетирање.
6. Поврзување со Wi-Fi мрежи
За да користите Wi-Fi на телефонот,
потребно е да пристапите до безжични
пристапни точки или “жешки точки”. Некои
пристапни точки се отворени и можете
едноставно да се поврзете на нив. Други
пак се скриени или користат безбедносни
функции; ќе мора да го конфигурирате
телефонот за да се поврзе со нив.
Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да
го зголемите траењето на батеријата.
29
Важно известување
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со
Wi-Fi мрежа
1 На почетниот екран, допрете ја
картичката Апликации, а потоа
изберете Поставки > Контроли за
безжична работа > Wi-Fi поставки.
2 Допрете Wi-Fi за негово вклучување и
започнување со скенирање на достапни
Wi-Fi мрежи.
• Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi
мрежи. Безбедните мрежи се означени
со икона за заклученост.
3 Допрете мрежа за да се поврзете на
неа.
30
• Ако мрежата е отворена, од вас ќе се
побара да потврдите дека сакате да се
поврзете на таа мрежа преку допирање
на Поврзување.
• Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се
побара да внесете лозинка или други
податоци. (За повеќе детали обратете се
до администраторот на мрежата)
4 На статусната лента се прикажуваат
икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.
7. Отворање и префрлување
меѓу апликации
Извршувањето на повеќе задачи со
Android е едноставно бидејќи можно е
истовремено извршување на повеќе
од една апликација. Нема потреба да
затворите одредена апликација пред да
отворите друга. Користете повеќе отворени
апликации и префрлувајте се помеѓу
нив. Android управува со сите апликации,
запирајќи и активирајќи ги според
потребите за да се спречи непотребно
трошење на ресурсите од страна на
неактивните апликации.
Запирање на апликациите
1 На почетниот екран, допрете ја
картичката Апликации, а потоа
изберете Поставки > Апликации >
Управување со апликации.
2 Дојдете до саканата апликација и
допрете Присилно запри за да ја
запрете.
СОВЕТ! За враќање на
последните користени апликации, притиснете
и задржете на копчето за почетен екран. На
екранот ќе се прикаже листа на апликации
кои сте ги користеле неодамна.
31
Важно известување
8. Инсталирање на PC
софтвер (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC апликацијата е програма
која ќе ви помогне да го поврзете вашиот
уред со PC преку USB кабел за пренос на
податоци и Wi-Fi. По поврзувањето, вие
ќе можете да ги користите функциите на
вашиот уред од PC.
Со вашата "LG PC Suite" PC апликација,
вие ќе можете да...
• Организирате и репродуцирате медиски
содржини (музика, филмови, слики) на
вашиот PC.
32
• Испраќате мултимедиски содржини на
вашиот уред.
• Синхронизирате податоци (распореди,
контакти, означени страници) помеѓу
вашиот уред и PC.
• Архивирате апликации на вашиот уред.
• Ажурирате софтвер на вашиот уред.
• Вршите архивирање и враќање на
податоците од уредот.
• Репродуцирате мултимедиски содржини
на вашиот PC од други уреди.
ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите
менито за помош од апликацијата за да
дознаете повеќе околу користењето на
вашата "LG PC Suite" PC апликација.
Инсталирање на "LG PC Suite" PC
апликацијата
"LG PC Suite" PC апликацијата може да се
превземе од веб-страницата на LG.
1 Отворете www.lg.com и изберете земја
по ваш избор.
2 Одете на Support (Поддршка) > Mobile
Phone Support (Поддршка за мобилни
телефони) > изберете го моделот (LGE400).
3 Кликнете PC Sync од Download
(Превземање) и кликнете WINDOW PC
Sync Download за да ја превземете LG
PC Suite PC апликацијата.
Системски потреби за LG PC Suite PC
апликацијата
• Оперативен систем: Windows XP 32
бита (Service pack 2), Windows Vista 32
бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
• CPU: процесори од 1GHz или повисоко
• Меморија: RAM од 512MB или повисоко
• Графичка картичка: резолуција 1024 x
768, боја 32 бита или повисоко
• HDD: слободен простор на хард диск
од 100 MB или повеќе (може да биде
33
Важно известување
потребно повеќе слободен простор на
хард дискот во зависност од количината
на складирани податоци.)
• Потребен софтвер: LG интегрирани
драјвери.
ЗАБЕЛЕШКА
LG интегриран USB драјвер
LG интегриран USB драјвер е потребен за
поврзување на LG уред и PC, и тој автоматски
се инсталира со инсталирањето на LG PC
Suite PC апликацијата.
34
9. Синхронизирање на вашиот
телефон со компјутер
Податоците од вашиот уред може лесно
да се синхронизираат со PC со помош на
"LG PC Suite" PC апликацијата, заради
поголема практичност при користењето.
Може да се синхронизираат контакти,
распореди и означени страници.
Постапката е следната:
1 Поврзете го вашиот уред со PC.
(Употребете USB кабел или Wi-Fi
врска.)
2 По поврзувањето, активирајте ја
програмата и изберете го делот за
уреди од категориите на левата страна
од екранот.
3 Кликнете [Personal information] (Лични
информации) за да извршите избор.
4 Селектирајте ги содржините кои треба
да се синхронизираат и кликнете го
копчето Sync (Синхронизација).
10. Префрлување на музика,
фотографии и видео со
помош на USB мемориски
уреди
1 Апликации > Поставки > Меморија за
да го проверите меморискиот медиум.
(Ако сакате да префрлите фајлови од
или на мемориска картичка, вметнете
мемориска картичка во телефонот.)
2 Поврзете го телефонот со PC преку
USB кабел.
3 Ќе се прикаже листата на USB режими
на поврзување и изберете ја опцијата
Мемориски уред.
35
Важно известување
4 Отворете го фолдерот на отстранливата
меморија на вашиот PC. Можете да ја
прегледате содржината на меморискиот
уред на вашиот PC и да ги префрлите
фајловите.
5 Ископирајте ги фајловите од вашиот PC
во фолдерот на драјвот.
6 Кога ќе завршите, изберете ја опцијата
Само полнење за да ја прекинете
врската со телефонот.
36
11. Телефонот држете го во
исправена положба
Телефонот држете го исправено, како што
би држеле и обичен телефон. LG-E400
има внатрешна антена. Внимавајте да не
ја изгребете или оштетите задната страна
на телефонот, бидејќи тоа ќе предизвика
намалување на перформансите.
Додека започнувате/примате повици или
испраќате/примате податоци, избегнувајте
да го држите долниот дел од телефонот
каде што се наоѓа антената. Тоа може да
влијае на квалитетот на повикот.
12. Кога екранот ќе се
"замрзне"
Ако екранот се "замрзне" или телефонот
не реагира кога се обидувате да ракувате
со него:
Отстранете ја батеријата, повторно
вметнете ја, а потоа вклучете го
телефонот. Ако телефонот сè уште не
работи, обратете се до центарот за услуги.
13. Немојте да го поврзувате
телефонот кога го
вклучувате/исклучувате
вашиот PC.
Проверете дали податочниот кабел меѓу
телефонот и компјутерот е откачен;
доколку тој остане поврзан може да дојде
до грешка на вашиот компјутер.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising