LG | Leon 4G LTE - LG H340N | User guide | LG LGH340N Упътване за употреба

LG LGH340N Упътване за употреба
MAGYAR HRVATSKI БЪЛΓАРСКИ СРПСКИ МАКЕДОНСКИ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
LG-H340n
MFL69573901 (1.0)
www.lg.com
Használati útmutató
•
•
•
•
•
MAGYAR
Az eszközén lévő egyes tartalmak és illusztrációk eltérhetnek régiótól,
szolgáltatótól, szoftververziótól vagy operációs rendszer verziótól függően, valamint
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag
ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem
garantált.
A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult
személyek számára nem ajánlott.
Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG
logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden
további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
A Google™, Google Térkép™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play
Áruház™ a Google, Inc védjegyei.
Tartalomjegyzék
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz.............................................4
Fontos figyelmeztetés ............................13
Általános tudnivalók ...............................16
A telefon megjelenése ...........................16
A SIM vagy USIM kártya és az
akkumulátor behelyezése ......................18
Az akkumulátor feltöltése ......................20
A memóriakártya behelyezése ...............21
A memóriakártya eltávolítása .................22
A készülék zárolása és feloldása ............22
A kezdőképernyő ...................................24
Tippek az érintőképernyő használatához 24
Kezdőképernyő ......................................25
A kezdőképernyő testreszabása .............26
Visszatérés a korábban használt
alkalmazásokhoz ...................................27
Értesítések panel ...................................28
Képernyő-billentyűzet ............................31
2
Bejelentkezés a Google fiókba ...............36
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való
csatlakozás .............................................37
Wi-Fi .....................................................37
Bluetooth ...............................................38
Wi-Fi Direct ...........................................39
Adatátvitel egy PC és a készülék között .40
Hívások....................................................41
Híváskezdeményezés ............................41
Partnerek hívása ....................................41
Hívás fogadása és elutasítása ................41
Második hívás kezdeményezése ............42
A hívásnaplók megtekintése ..................42
Hívás beállítások....................................42
Névjegyek ...............................................43
Partner keresése ...................................43
Új partner hozzáadása ...........................43
Kedvenc névjegyek ................................43
Csoport létrehozása ...............................44
Speciális funkciók ..................................32
Kézmozdulat pillanatfelvételhez .............32
Képernyő bekapcsolása .........................33
Knock Code ...........................................33
Rögzítés+ ..............................................34
Üzenet .....................................................45
Üzenetküldés .........................................45
Beszélgetés nézet..................................46
Az üzenetküldés beállításainak
módosítása ............................................46
Google fiók beállítása .............................36
Google fiók létrehozása..........................36
Email .......................................................47
E-mail fiókok kezelése ...........................47
Tartalomjegyzék
A fiókok mappái.....................................47
E-mail létrehozása és küldése ...............48
Fényképezőgép és Kamera ....................49
A keresőképernyőn elérhető kamera
opciók ...................................................49
A speciális beállítások használata ..........50
Fényképezés..........................................51
A fénykép elkészítése után ....................51
Videofelvétel készítése...........................51
A videofelvétel elkészítése után .............52
Galéria ...................................................53
Multimédia ..............................................56
Zene ......................................................56
Kellékek ..................................................58
Óra ........................................................58
Számológép...........................................59
Naptár ...................................................59
Diktafon.................................................60
Hangalapú keresés ................................60
Letöltések..............................................60
FM-rádió ...............................................61
PC szoftver (LG PC Suite) .......................78
Windows operációs rendszer esetén ......78
Mac operációs rendszer esetén .............79
A telefon szoftverfirssítése ....................81
A telefon szoftverfirssítése .....................81
A Használati útmutatóról........................83
A Használati útmutatóról ........................83
Védjegyek ..............................................84
Lopásvédelmi Útmutató .........................84
Tartozékok ..............................................85
Hibaelhárítás...........................................86
Kérdések és válaszok .............................90
Webböngésző..........................................62
Böngésző...............................................62
Chrome .................................................63
Beállítások ..............................................65
Hálózatok ..............................................65
Hang és Értesítés ...................................68
Kijelző ...................................................69
Általános ...............................................71
Tartalomjegyzék
3
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat,
veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely
hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például
jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött
alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a
naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben
a készüléket javításra kell visszaküldeni.
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.
Az LG-H340n típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos
irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében,
hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól
függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési
érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb
hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül
megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm
emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
• A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,920 W/kg (10 g), a
testközeli helyzetében pedig 0,764 W/kg (10 g).
4
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
•
A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a
szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket
tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó
nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a
testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat
szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve
történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti
utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.
A termék kezelése és karbantartása
FIGYELMEZTETÉS
Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és
tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a
telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy
panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos
a kicserélt alkatrészekével.
Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és
a számítógéptől.
Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
Ne ejtse le.
Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják.
Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.
Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
telefonja súlyosan károsodhat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat
és tűzveszélyessé válhat.
A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert,
benzolt, hígítót vagy alkoholt).
Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében,
mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen
hozzá az antennához.
Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és
ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen
használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel.
Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik
a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért
mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt
követően.
Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja
a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító
segítségével gyorsítani.
A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke
színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.
• Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl.
felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
• Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont
szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a
készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy
hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen
beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos
utak közelében.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
7
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig
nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást
szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki
és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa
túlságosan magas szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az
Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.
MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
nyomás halláskárosodást okozhat.
Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre
ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és
ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget
szakszervizben ki nem cserélik.
Robbantási terület
Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse
az előírásokat és a szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
•
•
8
Ne használja a telefont benzinkúton.
Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
•
Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat
járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.
Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön
hálózati szolgáltatójánál.
Az akkumulátor használata és karbantartása
•
•
•
•
•
Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
9
•
•
•
•
•
•
•
•
A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után
töltse fel újra az akkumulátort.
A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú
helyen, pl. fürdőszobában.
Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a
teljesítményét.
Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze
le.
Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG
Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne
kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által
tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő
webhelyre: http://opensource.lge.com.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és
szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a
forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára,
szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen
lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék
megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.
10
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
AZ ESZKÖZ FRISSÍTÉSE
Hozzáférés a termékszoftver legújabb kiadásaihoz, az új szoftverfunkciókhoz
és fejlesztésekhez.
• Válassza ki a szoftverfrissítést az eszköz beállításainál.
• Frissítse eszközét egy számítógéphez csatlakoztatva. A funkció
használatával kapcsolatos további információért keresse fel a
http://www.lg.com/common/index.jsp honlapot, majd válassza ki az
országot és a nyelvet.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LG-H340n készülék megfelel
az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta,
akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól
kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem
megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a
készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében
mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
11
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt
módon és helyen.
2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.
hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és
kezelési kötelezettségeinkről.
Használt akkumulátorok leselejtezése
1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb)
vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005%
higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon
és helyen.
3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az
esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív
hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora
leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz,
illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
12
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Fontos figyelmeztetés
Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!
Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a
részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.
1. Telefonmemória
Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10 MB alá csökken, a telefon nem tud
új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl.
alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így memóriaterületet szabadítson fel.
Alkalmazások eltávolítása:
1 Érintse meg:
>
>
> Általános fül > Alkalmazások.
2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani
kívánt alkalmazást.
3 Érintse meg az Törlés elemet.
2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a
funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon
követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az
akkumulátort.
A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:
• Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket.
Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth® vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
• Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás
várakozási időt.
Fontos figyelmeztetés
13
•
•
•
Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus
szinkronizálását.
Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi
szintjét.
3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek
telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az
eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.
FIGYELMEZTETÉS
Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos
forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Áruház™ alkalmazásból.
Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók,
előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba
lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást
el kell távolítani a készülékről.
4. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között
Az Android készülék több feladattal is egyszerűen megbirkózik; egyszerre több
alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia
egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden
alkalmazást kezel, szükség szerint leállítva vagy elindítva azokat, így biztosítja, hogy a
készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.
1 Érintse meg a következőt: . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások
előnézete.
14
Fontos figyelmeztetés
2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a háttérben futó előző
alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a
gombot.
• Ha szeretne bezárni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor
húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás
eltüntetéséhez érintse meg a Összes törlése gombot.
5. Lefagyott képernyő
Ha lefagy a képernyő, illetve a telefon nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt,
távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ezt követően kapcsolja be újra a
telefont.
Fontos figyelmeztetés
15
Általános tudnivalók
A telefon megjelenése
Mikrofon
Fejhallgató-csatlakozó
Távolságérzékelő
Előlapi hangszóró
Előlapi kamera
MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő
Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan
kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli,
amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és
megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az érintőképernyő megsérülhet,
és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt
képernyővédő vagy más típusú védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését
eredményezheti.
16
Általános tudnivalók
Hátlapi kamera
Vaku
Be- és kikapcsolás/
Zárolás gomb
NFC érintőpont
Hangerő gombok
Hangszóró
Töltőcsatlakozó/USB-port
Be- és
kikapcsolás/
Zárolás gomb
Hangerő gombok
•
•
•
•
Mikrofon
A gomb megnyomásával és nyomva tartásával be- vagy
kikapcsolhatja a telefont
Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.
(Amikor a képernyő ki van kapcsolva)
• Érintse meg hosszan a Fel gombot a Rögzítés+
elindításához
• Érintse meg hosszan a Le gombot a Kamera elindításához
FIGYELMEZTETÉS
Ennél a típusnál az NFC antenna a hátlapon található.
Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot,
amely az NFC antenna része.
Általános tudnivalók
17
A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése
Helyezze be a mobiltelefon-szolgáltató által biztosított SIM-kártyát vagy USIM-kártyát,
illetve a mellékelt akkumulátort.
1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze
hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.
2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon.
Győződjön meg róla, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek-e.
18
Általános tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS
Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM-kártya nyílásába. Amennyiben
memóriakártya szorul a SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása
érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.
MEGJEGYZÉS: Az eszközzel csak a microSIM kártyák kompatibilisek.
3 Helyezze be az akkumulátort.
4 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére
majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan .
Általános tudnivalók
,
19
Az akkumulátor feltöltése
Első használat előtt töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja
a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel
csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
FIGYELMEZTETÉS
Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket
használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata
esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor
felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre
vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.
A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a
hálózati aljzatba.
MEGJEGYZÉS:
• Ne nyissa fel a hátlapot a telefon töltése közben.
20
Általános tudnivalók
A memóriakártya behelyezése
Az Ön készüléke legfeljebb 32GB méretű microSD-kártyákat támogat. A memóriakártya
gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem
kompatibilisek az Ön készülékével.
FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek az
Ön készülékével. Inkompatibilis kártya használata kárt tehet a készülékben
vagy a memóriakártyában, illetve előfordulhat, hogy a kártyára másolt adatok
megsérülnek.
MEGJEGYZÉS:
• Az adatok gyakori másolása és törlése lerövidíti a memóriakártyák
élettartamát.
1 Távolítsa el a hátlapot.
2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé
nézzenek.
3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.
Általános tudnivalók
21
A memóriakártya eltávolítása
A memóriakártya eltávolítása előtt első lépésként biztonságosan válassza le azt.
1 Érintse meg:
>
>
> Általános fül > Tárhely és USB > .
2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.
FIGYELMEZTETÉS
Ne távolítsa el a memóriakártyát, miközben a készülék adatokat másol vagy
az adatokat használja. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek vagy
megsérülhetnek, illetve a memóriakártya vagy a készülék is meghibásodhat.
Semmiféle felelősséget nem vállalunk a sérült memóriakártyák használatából
eredő károkért, ideértve az adatvesztést is.
A készülék zárolása és feloldása
A Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásakor a képernyő kikapcsol, a
készülék pedig zárolás módba vált. A készülék egy adott idő elteltével automatikusan
zárolja magát. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.
A készülék feloldásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot és húzza
el az ujját a képernyőn valamelyik irányba.
MEGJEGYZÉS: A képernyő a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
megnyomása helyett a képernyőn való kétszeri koppintással is feloldható.
A képernyőzárolási mód módosítása
Annak elkerülése érdekében, hogy mások is hozzáférjenek személyes adataihoz, a
képernyőzárolási módszer is módosítható.
1 Érintse meg:
>
>
> Kijelző fül > Képernyő zárolása > Válassza ki a
képernyőzárat.
2 Válassza ki a kívánt képernyőzárolási módot a következő lehetőségek közül: Semmi,
Húzza, Knock Code, Feloldási minta, PIN és Jelszó.
22
Általános tudnivalók
MEGJEGYZÉS: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása
előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben
létrehozott biztonsági PIN kódot.
TIPP! Smart Lock
Az Smart Lock használatával egyszerűbben oldhatja fel telefonját. A funkció
segítségével beállíthatja, hogy a telefon ne kerüljön zárolásra egy megbízható
Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor, amikor olyan ismert helyen tartózkodik,
mint az otthona vagy a munkahelye, illetve amikor a készülék felismeri az Ön
arcát.
Az Smart Lock beállítása
1 Érintse meg:
>
>
.
2 Érintse meg: Kijelző fül > Képernyő zárolása > Smart Lock.
3 Mielőtt megbízható eszközöket, megbízható helyeket vagy megbízható
arcokat adna hozzá, be kell állítania egy képernyőzárolási módszert (Knock
Code, feloldási minta, PIN kód vagy jelszó).
Általános tudnivalók
23
A kezdőképernyő
Tippek az érintőképernyő használatához
Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.
• Érintés – Az ujja egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat,
parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.
• Érintés és tartás – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne
emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment.
• Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujja
felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az
egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.
• Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az
ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően
(így nem húzza el véletlenül az elemeket).
• Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt, képet, vagy térképet nagyíthat.
• Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/távolítással – Mutató- és hüvelykujjának
egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt
a böngésző és a Térképek alkalmazás használatakor, illetve képek megtekintésekor.
• A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő
tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.
MEGJEGYZÉS:
• Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy
finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
• Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá
más gombokhoz.
24
A kezdőképernyő
Kezdőképernyő
A Kezdőképernyő számos funkció és alkalmazás kezdőpontjaként működik. A
Kezdőképernyőn különféle elemek, pl. alkalmazás-parancsikonok és Google widgetek
helyezhetők el, melyek segítségével azonnal hozzáférhet az információkhoz és az
alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből
elérhető a
érintésével.
Állapotsáv
Alkalmazásikonok
Helyjelző
Gyorsgomb terület
Előlapi érintőgombok
A telefon állapotinformációit mutatja, beleértve az időt, a jelerősséget, az
akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.
Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és
használatához.
Azt jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.
Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vásznon.
A kezdőképernyő
25
Vissza gomb
Az előző képernyőre ugrik vissza. Ezenfelül a
felugró tételeket is bezárja, például a menüket,
párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő
billentyűzetet.
Kezdőlap
gomb
Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.
Áttekintés
gomb
A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg. A gomb
hosszú megérintése esetén megnyílik az elérhető opciókat
tartalmazó menü.
Kiterjesztett kezdőképernyő
Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, így több hely áll
rendelkezésre az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.
• Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn a további vásznak eléréséhez.
A kezdőképernyő testreszabása
Testre szabhatja a Kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a
háttérkép megváltoztatásával.
Elemek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz
1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
2 Az Üzemmód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor a
hozzáadott elem megjelenik a kezdőképernyőn.
3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.
TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az
Alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt
alkalmazáson.
26
A kezdőképernyő
Elem törlése a Kezdőképernyőről
• Miközben a Kezdőképernyő látható a készüléken, érintse meg és tartsa lenyomva
az eltávolítandó ikont, majd húzza rá a
ikonra.
Alkalmazás hozzáadása a Gyorsgomb területhez
• Az Alkalmazás képernyőn vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy
alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre. Ezt követően a kívánt helyen
engedje el.
Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről
• Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt Gyorsgombot, majd húzza a
MEGJEGYZÉS: Az Alkalmazások gomb
ikonra.
nem távolítható el.
Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn
1 Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi
helyzetéből, majd engedje el. A szerkesztés ikon
megjelenik az alkalmazás jobb
felső sarkában.
2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és
méretét.
3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz
1 Érintse meg a következőt: . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások
előnézete.
2 Egy alkalmazás előnézetének megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse
meg a
gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
A kezdőképernyő
27
Értesítések panel
Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor
és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.
Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A
függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például
a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.
MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régiónként vagy szolgáltatónként
különbözőek lehetnek.
Függőben lévő
értesítések
28
Rendszerértesítések
A kezdőképernyő
Az értesítések panel megnyitása
Húzza le az állapotsávot, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések panel
bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg a
gombot.
Gyorsbeállítások terület
Értesítések
Törlés
Érintse meg az egyes gyorsbeállító gombokat azok ki-/bekapcsolásához. Tartsa
nyomva a kívánt gombot a funkció beállítások menüjének közvetlen eléréséhez.
További gyorsváltó gombok megtekintéséhez húzza ujját balra vagy jobbra. Érintse
meg az
gombot a gyorsbeállítás gombok eltávolításához, hozzáadásához vagy
újrarendezéséhez.
Az aktuális értesítések rövid leírással kiegészített felsorolás formájában jelennek
meg. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.
Érintse meg az összes értesítés törléséhez.
Jelzőikonok az állapotsoron
Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt
a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát
jelzik.
A kezdőképernyő
29
A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást.
A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.
Ikon
Leírás
Icon
Leírás
Nincs behelyezve SIM kártya
Lejátszás alatt van egy szám
Nincs hálózati jel
Csengetés lenémítva
Repülési mód bekapcsolva
Rezgő üzemmód bekapcsolva
Wi-Fi hálózathoz
csatlakoztatva
Teljesen feltöltött akkumulátor
Vezetékes fejhallgató
csatlakoztatva
Töltés alatt álló akkumulátor
Hívás folyamatban
A telefon USB-kábelen
keresztül csatlakozik a
számítógéphez
Nem fogadott hívás
Adatok letöltése
A Bluetooth be van kapcsolva
Adatok feltöltése
Rendszerfigyelmeztetés
GPS bekapcsolva
Ébresztés beállítva
Adatok szinkronizálása
Új hangposta-üzenet érkezett
Válasszon beviteli módot
Új szöveges vagy multimédiás
üzenet érkezett
A Wi-Fi hotspot aktív
NFC bekapcsolva
30
A kezdőképernyő
MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás
függvényében változhat.
Képernyő-billentyűzet
A képernyő-billentyűzet segítségével írhat be szöveget. Szövegbevitelt lehetővé tevő
mező megérintése esetén megjelenik a képernyő-billentyűzet.
A billentyűzet használata, szövegbevitel
Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése
esetén minden további betű nagybetű lesz.
Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához. Érintse meg és tartsa
nyomva a hang alapú szövegbevitel vagy a Vágólap megnyitásához.
Szóköz bevitele.
Érintse meg egy új sor létrehozásához.
Az előző karakter törlése.
Ékezetes betűk megadása
Ha ékezetes karaktereket használó nyelvet választ szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége
van speciális ékezetes karakterek bevitelére (pl. „á”).
Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor
a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek
különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.
A kezdőképernyő
31
Speciális funkciók
Kézmozdulat pillanatfelvételhez
A Kézmozdulat pillanatfelvételhez funkcióval kézmozdulattal készíthet képet az előlapi
kamera használatával.
Fénykép készítése
Kétféle módon lehet a kézmozdulat pillanatfelvételhez funkciót használni.
• Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy
négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul
az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.
• Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli
és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor
elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.
vagy
TIPP! Sorozat szelfi
Ha kétszer ökölbe szorítja a kezét, vagy nyomva tartja a
kamera egymás után egyszerre 4 fényképet készít.
32
gombot, a
Speciális funkciók
Képernyő bekapcsolása
A Képernyő bekapcsolása funkció segítségével úgy is be- és kikapcsolhatja a képernyőt,
hogy kétszer rákoppint a kijelzőre.
A képernyő bekapcsolása
1 A képernyő bekapcsolásához koppintson rá duplán a Képernyőzár képernyő
közepére.
2 Oldja fel a képernyőt vagy nyissa meg az elérhető parancsikonokat vagy widgeteket.
A képernyő kikapcsolása
1 Érintsen meg kétszer egy üres területet a Kezdőképernyőn vagy az Állapotsoron.
2 A képernyő ekkor kikapcsol.
MEGJEGYZÉS: A képernyő középső részét érintse meg. A felső vagy az alsó
terület megérintésekor a felismerés hatékonysága alacsonyabb lehet.
Knock Code
A Knock Code funkció segítségével saját feloldó kódot hozhat létre a képernyő
különböző részeinek bizonyos sorrendben történő megérintésével. A képernyő megfelelő
sorrendben történő megérintésével közvetlenül megnyithatja a Kezdőképernyőt, amikor
a képernyő ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS:
• Ha 6-szor hibás „koppintási kódot” ad meg, a rendszer Google-fiókjához/
Biztonsági mentés PIN kódjához irányítja.
• Ügyeljen rá, hogy a készülék be- és kikapcsoláshoz inkább ujjhegyét, és ne
körmét használja.
• Amikor a Knock Code funkció nincs használatban, akkor a készüléket a
képernyő megérintésével oldhatja fel.
Speciális funkciók
33
1 Érintse meg:
>
>
> Kijelző fül > Képernyő zárolása > Válassza ki a
képernyőzárat > Knock Code.
2 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, ezzel beállítva saját Knock
Code mintáját. A Knock Code minta 6-8 érintésből állhat.
A képernyőzár feloldása a Knock Code funkcióval
Amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van, a képernyőzár feloldható a korábban már
beállított Knock Code feloldási minta megadásával.
Rögzítés+
A Rögzítés+ funkcióval jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet.
A Rögzítés+ funkció segítségével egyszerűen és hatékonyan készíthet jegyzeteket hívás
közben egy elmentett kép segítségével vagy a telefon aktuális kijelzőjére.
ikont.
1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a
2 Jegyzet létrehozása a következő opciók segítségével:
Érintse meg a legutoljára végzett művelet visszavonásához.
Érintse meg a legutoljára végzett művelet ismételt elvégzéséhez.
Érintse meg egy szöveg jegyzetbe történő beillesztéséhez.
Érintse meg a toll típusának és színének kiválasztásához.
Érintse meg a radír használatához, melynek segítségével a jegyzetbe írt
szöveget törölheti ki.
34
Speciális funkciók
Érintse meg a jegyzet képének kivágásához.
Érintse meg a megosztás vagy a papírstílus kiválasztásához.
Érintse meg az eszköztár elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.
MEGJEGYZÉS: A Rögzítés funkció használatakor az ujjbegyével érintse meg
a képernyőt. Ne a körmét használja.
3 Érintse meg a
vagy ide: .
, majd a Kész gombot az aktuális jegyzet elmentéséhez ide:
Rögzítés+ jegyzetek elvetése:
• Érintse meg:
.
Elmentett jegyzet megtekintése
Érintse meg:
>
>
elemet, majd válassza a Rögzítés+ albumot, vagy
érintse meg a
lehetőséget, majd érintse meg a kívánt jegyzetet.
Speciális funkciók
35
Google fiók beállítása
Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google
fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.
Google fiók létrehozása
1 Érintse meg:
> .
2 Érintse meg:
> Általános fül > Fiókok és szinkronizálás > FIÓK
HOZZÁADÁSA > Google > vagy új fiók létrehozása.
3 A fiókbeállítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Bejelentkezés a Google fiókba
1 Érintse meg:
> .
2 Érintse meg:
> Általános fül > Fiókok és szinkronizálás > Fiók hozzáadása
> Google.
3 Adja meg e-mail címét, majd érintse meg a KÖVETKEZŐ gombot.
4 Adja meg jelszavát, és érintse meg a KÖVETKEZŐ elemet.
5 A bejelentkezést követően a telefonkészüléken használhatja a Gmail és a Google által
nyújtott szolgáltatásokat.
A bejelentkezés után a telefon szinkronizálást hajt végre a Google szolgáltatásokkal,
például a Gmail, Névjegyek és Google Naptár funkciókkal. Ezenfelül használhatja a
Google Térkép szolgáltatást, alkalmazásokat tölthet le a Play Áruházból, biztonsági
másolatot készíthet a beállításairól a Google szervereire, valamint további Google
szolgáltatások előnyeit élvezheti a telefonján.
36
Google fiók beállítása
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
Wi-Fi
Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáféréssel dolgozhat a vezeték nélküli hozzáférési
pont lefedettségén belül.
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz
1 Érintse meg:
>
>
> Hálózatok fül > Wi-Fi.
2 A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a
kapcsolót, majd indítsa el az elérhető
Wi-Fi hálózatok keresését.
3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
• Amennyiben egy lakat ikonnal ellátott biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni,
meg kell adnia egy biztonsági kódot vagy egy jelszót.
4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.
MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség,
vagy KI állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a készülék a mobil adatforgalom
segítségével automatikusan csatlakozhat az internethez, amiért a szolgáltató
díjat számíthat fel.
TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez
Érintse meg:
>
>
> Hálózatok fül > Wi-Fi >
beállítások > MAC cím.
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
> Haladó Wi-Fi
37
Bluetooth
A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, melynek segítségével
vezeték nélküli módon kapcsolódhat számos Bluetooth-eszközhöz, pl. headsethez
és autós kihangosító rendszerhez, továbbá Bluetooth-kompatibilis kézi eszközhöz,
számítógéphez, nyomtatóhoz és vezeték nélküli eszközhöz.
MEGJEGYZÉS:
• Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott
adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk
illetéktelen használatáért.
• Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsági megoldásokkal
védett eszközökkel osszon meg információt, illetve kizárólag ilyenekről
fogadjon adatokat.
• A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket
nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön
készülékével.
A telefon másik Bluetooth-eszközzel való párosítása
1 Érintse meg:
>
>
> Hálózatok fül > Bluetooth.
2 A Bluetooth bekapcsolásához érintse meg az
elemet, és keressen elérhető
Bluetooth eszközöket.
• Ha emellett a hatótávolságon belül lévő látható eszközöket is észlelni kívánja,
érintse meg a KERESÉS elemet.
3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, a telefon
csatlakozik a másik eszközhöz.
MEGJEGYZÉS: Két Bluetooth-eszközt elég egyszer párosítani egymáshoz.
Az első párosítást követően a készülékek automatikusan felismerik egymást,
így bármikor képesek adatot cserélni.
38
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
TIPP! A párosítási módra és a jelszóra (jellemzően 0 0 0 0 – négy
nulla) vonatkozó információkat lásd a Bluetooth készülékhez mellékelt
dokumentációban.
Adatküldés Bluetooth-on keresztül
1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet vagy médiafájlt.
2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.
3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.
• A másik Bluetooth-kompatibilis eszköz eltérő specifikációi és funkciói miatt a
kijelzett adatok és a műveletek eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy az olyan
funkciók, mint az átvitel vagy az adatcsere nem lehetséges minden Bluetoothkompatibilis eszközzel.
Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül
1 Érintse meg:
>
>
> Hálózatok fül > Bluetooth.
2 Érintse meg az
elemet a Bluetooth bekapcsolásához.
3 Ekkor egy kérés jelenik meg, melynek segítségével elfogadhatja a küldő eszköz
párosítási szándékát. Válassza az Elfogad lehetőséget.
Wi-Fi Direct
A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül biztosít közvetlen kapcsolatot a Wi-Fi-képes
eszközök között.
A Wi-Fi Direct kikapcsolása
1 Érintse meg:
>
>
> Hálózatok fül > Wi-Fi.
2 Érintse meg: > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct.
MEGJEGYZÉS: Amikor ebben a menüben tartózkodik, a készüléke láthatóvá
válik a közelben lévő többi látható Wi-Fi Direct készülék számára.
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
39
Adatátvitel egy PC és a készülék között
Adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti egy PC és készüléke között.
Adatátvitel
1 A telefonhoz mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
2 Nyissa meg az Értesítések panelt, érintse meg az aktuális kapcsolat típusát, majd
válassza a Média eszköz (MTP) lehetőséget.
3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt
adatok átvitelét.
MEGJEGYZÉS:
• Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja a telefont, a
számítógépen telepítenie kell az LG Android Platform illesztőprogramot.
• Ellenőrizze a Média eszköz (MTP) használatára vonatkozó
követelményeket.
Programok
OS
Window Media Player verzió
40
Követelmény
Microsoft Windows XP SP3, Vista vagy újabb
Windows Media Player 10 vagy újabb
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás
Hívások
Híváskezdeményezés
1 A tárcsázó megnyitásához érintse meg a
elemet.
2 A tárcsázó segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg
az
elemet.
3 A kívánt szám megadását követően a hívás indításához érintse meg a
gombot.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg a
gombot.
TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg
a
ikont, és tartsa rajta az ujját.
Partnerek hívása
1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a
ikont.
2 Görgessen a névjegyek listájában. A névjegy nevét a Keresési mezőbe is beírhatja,
továbbá a képernyő jobb széle segítségével ábécé sorrendben is görgethet a
névjegyek között.
3 A megjelenő listában érintse meg a felhívni kívánt .
Hívás fogadása és elutasítása
•
•
Húzza az
Húzza az
elemet bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.
elemet bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben elutasítana egy hívást és üzenetet szeretne
küldeni a hívó félnek, húzza el az ujját az
elemen.
Hívások
41
Második hívás kezdeményezése
1 Az első hívás közben érintse meg a > Hívás hozzáadása opciót, majd írja be a
számot.
2 A hívás indításához érintse meg a
gombot.
3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első
hívást.
4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Vagy egy konferenciahívás
indításához érintse meg a
gombot.
5 Az összes hívás befejezéséhez érintse meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.
A hívásnaplók megtekintése
A Kezdőképernyőn érintse meg a
ikont, majd válassza ki a Hívás infó elemet.
Az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját megtekintheti.
TIPP!
• Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát,
érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
• Az összes rögzített elem törléséhez érintse meg a
gombot, majd az
Összes törlése opciót.
Hívás beállítások
Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által
felkínált további speciális funkciókat.
1 A Kezdőképernyőn érintse meg a
elemet a tárcsázó megnyitásához.
2 Az elérhető lehetőségek megjelenítéséhez érintse meg a elemet.
3 Érintse meg a Hívás beállítások elemet, és állítsa be a kívánt opciókat.
42
Hívások
Névjegyek
Partnereket adhat hozzá a telefonjához, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy
egyéb adatszinkronizációt támogató fiókjához tartozó partneradatokkal.
Partner keresése
1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a
ikont.
2 Érintse meg a Keresés a névjegyek közt opciót, és írja be a névjegyet a
billentyűzeten.
Új partner hozzáadása
1 Érintse meg a
gombot, majd írja be az új partner számát. Érintse meg az
Névjegy létrehozása mezőt, vagy a > Hozzáadás a Névjegyekhez > Új
névjegy elemet.
2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a
Fényképkészítés vagy Kiválasztás a galériából opciók közül.
3 Adja be a kívánt információkat a névjegyhez.
4 Érintse meg a MENTÉS gombot.
Kedvenc névjegyek
A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.
Névjegy hozzáadása a kedvencekhez
1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a
ikont.
2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található csillag ikont. A csillag sárga
lesz.
Névjegyek
43
Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából
1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a
ikont.
2 Érintse meg a Kedvencek fület, majd válassza ki azt a névjegyet, akinek az adatait
meg kívánja tekinteni.
3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található sárga csillag ikont. A csillag
elsötétedik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.
Csoport létrehozása
1
2
3
4
5
A névjegyek megnyitásához érintse meg a
ikont.
Érintse meg: Csoportok > > Új csoport.
Írja be az új csoport nevét. Az új csoporthoz saját csengőhangot is társíthat.
A Új tagok lehetőség megérintésével névjegyeket vehet fel a csoportba.
A csoport mentéséhez érintse meg a MENTÉS gombot.
MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem
vesznek el. Továbbra is a névjegyek listáján maradnak.
44
Névjegyek
Üzenet
Az Ön telefonja a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen
használható menüben egyesíti.
Üzenetküldés
1 Új üzenet írásához érintse meg a Kezdőképernyőn található
ikont, majd az
opciót.
2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a Címzett mezőben. A név beírása
közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. A kiválasztáshoz kattintson
egy javasolt címzettre. Egynél több névjegyet is hozzáadhat.
MEGJEGYZÉS: A szolgáltatója minden egyes üzenetért külön díjat számol fel.
Kérjük, erről tájékozódjon szolgáltatójánál.
3 Érintse meg a szövegmezőt, majd kezdje el begépelni az üzenetet.
4 Az opciók menü megnyitásához érintse meg a gombot. Válasszon a rendelkezésre
álló opciókból.
TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a
elemet.
5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a Küldés gombot.
TIPP!
• A 160 karakteres korlát a szöveges üzenet kódolásától és az üzenetben
használt nyelvtől függően országonként változó lehet.
• Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék
automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat
számolnak fel érte.
Üzenet
45
MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben szöveges üzenet érkezik, a telefon
hangjelzést ad.
Beszélgetés nézet
A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben jelennek meg, így
kényelmesen áttekintheti és megtalálhatja a beszélgetéseket.
Az üzenetküldés beállításainak módosítása
A telefon üzenetbeállításait előre konfiguráltuk, így azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a
beállításokat tetszése szerint módosíthatja.
• Érintse meg a Kezdőképernyőn lévő
elemet, majd válassza ki a >
Beállítások menüpontot.
46
Üzenet
Email
Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail
üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és
Microsoft Exchange (Enterprise felhasználók esetében).
E-mail fiókok kezelése
Az E-mail alkalmazás megnyitása
Érintse meg:
>
> .
Amikor először nyitja meg az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy
segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában.
További e-mail fiók hozzáadása:
• Érintse meg:
>
>
>
> Beállítások >
Fiók hozzáadása.
Az e-mail fiók általános beállításának módosítása:
• Érintse meg:
>
>
> > Beállítások > Általános beállítások.
E-mail fiók törlése:
• Érintse meg:
>
>
> > Beállítások >
fiók kiválasztása > ELTÁVOLÍTÁS > IGEN.
> Fiók törlése > Törlendő
A fiókok mappái
Érintse meg:
>
>
> > Mappák.
Minden fiók tartalmaz egy Bejövő, Kimenő üzenetek és Piszkozat mappát. A fiók
szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.
Email
47
E-mail létrehozása és küldése
1 Új email cím létrehozásához az
alkalmazásban érintse meg a
elemet.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek
a névjegyek közül a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket
pontosvesszővel válassza el egymástól.
3 Egyéb partnereknek/email címekre való másolat vagy titkos másolat küldéséhez
érintse meg a Cc/Bcc mezőt.
4 Érintse meg a szövegmezőt, majd írja be az üzenetet.
5 Érintse meg a
elemet az üzenettel elküldeni kívánt fájl csatolásához.
6 Az üzenetet a
gomb megérintésével küldheti el.
48
Email
Fényképezőgép és Kamera
A keresőképernyőn elérhető kamera opciók
A Kamera alkalmazás megnyitásához válassza a következőt:
>
>
A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat
megoszthatja.
.
MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ne feledje mikroszálas textillel megtisztítani
a lencsevédőt. Az összetapogatott lencsevédő miatt a képek homályosak
lehetnek, és a fénykoszorú hatás jelentkezhet rajtuk.
Lehetőségek megjelenítése/elrejtése – Érintse meg a keresőképernyőn látható
kameraopciók elrejtéséhez/megjelenítéséhez.
Vaku – Ezen elem segítségével kezelheti a kamera vakujának beállításait.
Kameraváltás – Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
Beállítások – Érintse meg a kamerabeállítások menü megnyitásához.
Galéria – Érintse meg az utoljára készült fénykép vagy videó megtekintéséhez.
Felvétel – Érintse meg a felvétel elindításához.
Fényképezőgép és Kamera
49
Rögzítés – Érintse meg egy fénykép elkészítéséhez.
Vissza gomb – Érintse meg a kamera bezárásához.
A speciális beállítások használata
A speciális opciók megnyitásához érintse meg a
gombot a kamera
keresőképernyőjén. Érintse meg az egyes ikonokat a kamera alábbi beállításainak
módosításához:
A kép vagy videó méretének megadása.
Hangparancsokkal készíthet fényképeket. A fénykép a „Cheese”, „Smile”,
„LG” stb. parancs kimondásakor készül el.
Kamera időzítőjének beállítása. Ez akkor ideális, ha Ön is szerepelni kíván
a fényképen vagy a videón.
A beállítást elősegítő rácsvonalak megjelenítése, melynek segítségével
jobb képeket és videókat készíthet.
A képek és videók tárolási helyének meghatározása. A két lehetőség az IN
(belső memória) és az SD (memóriakártya). Ez a menü csak akkor jelenik
meg, ha a készülékben van SD kártya.
Segítségével megtanulhatja, hogyan működnek a funkciók. Az ikon
megérintésekor egy súgó jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A kamerahang rezgő módban és néma módban nem érhető
el.
50
Fényképezőgép és Kamera
Fényképezés
1
2
3
4
Érintse meg:
>
> .
Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
A téma körüli négyzet azt jelenti, hogy a kamera fókuszált.
Érintse meg a gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a
galériába menti.
A fénykép elkészítése után
A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatűrt.
Megérintésével szerkesztheti a fényképet.
Új fénykép készítése azonnal.
Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja az
elérhető közösségi oldalakon.
Megérintésével törölheti a fényképet.
Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
Érintse meg a fénykép kedvencek közé mentéséhez.
Videofelvétel készítése
1
2
3
4
Érintse meg:
>
> .
Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
Érintse meg a
gombot videófelvétel készítéséhez.
A felvétel időtartama a kijelző felső részén látható.
Fényképezőgép és Kamera
51
MEGJEGYZÉS: A videófelvétel készítése közben a
fényképeket készíthet.
gombot megérintve
5 Érintse meg: , ha szüneteltetni kívánja a videófelvétel készítését. A
megérintésével folytathatja a felvételt.
VAGY
A felvétel leállításához érintse meg a
gombot. A videófelvételt a készülék
automatikusan a galériába menti.
A videofelvétel elkészítése után
A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatűrt.
Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek (pl. üzenetküldés vagy
Bluetooth) megnyitásához.
Megérintésével törölheti a videót.
Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
Érintse meg a videó kedvencek közé mentéséhez.
Többpontos autofókusz
Amikor fényképet készít, a Többpontos autofókusz funkció automatikusan működik, és
biztosítja a kép élességét.
52
Fényképezőgép és Kamera
Galéria
A Galéria alkalmazás a tárolt fényképek és videofelvételek bemutatására szolgál, köztük
a Kamera alkalmazással készített, valamint az internetről és más helyekről letöltött
fényképeket és videókat is.
1 A tárhelyen tárolt képek megtekintéséhez érintse meg a
>
>
elemet.
2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található
fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)
3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.
MEGJEGYZÉS:
• A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok
nem támogatottak.
• A kódolás miatt előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.
Képek megtekintése.
A Galéria alkalmazás mappákba rendezve jeleníti meg a képeket. Ha egy alkalmazás,
pl. az E-mail elment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása
automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan
megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása.
A képek a keletkezésük dátuma szerint jelennek meg. Válassza ki a képet, amit teljes
képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy
az előző kép megjelenítéséhez.
Nagyítás és kicsinyítés
Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:
• Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
• Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. A kicsinyítéshez közelítse
egymáshoz az ujjait, vagy érintse meg kétszer a képet.
Fényképezőgép és Kamera
53
Videó opciók
1 Érintse meg:
>
> .
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt videót.
Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
Érintse meg a 10 másodperces gyors előretekeréshez.
Érintse meg a 10 másodperces visszatekeréshez.
Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
Érintse meg a képernyő lezárásához és feloldásához.
Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
MEGJEGYZÉS:
• Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő
jobb oldalán a hangerő beállításához.
• Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal
oldalán a fényerő beállításához.
• Videó lejátszása közben ujjának balról jobbra csúsztatásával (illetve
visszafelé) előre- vagy visszatekerheti a felvételt.
54
Fényképezőgép és Kamera
Fényképek szerkesztése
Fénykép megtekintésekor érintse meg a
ikont.
Fényképek/videók törlése
Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:
• Miközben egy mappában van, érintse meg a
ikont, válassza ki a fényképeket/
videókat, majd érintse meg a TÖRLÉS gombot.
• Fénykép megtekintésekor érintse meg a
ikont.
Háttérkép beállítása
Fénykép megtekintésekor érintse meg a > Kép beállítása elemet, és állítsa be a
képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.
MEGJEGYZÉS:
• A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok
nem támogatottak.
• Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a
fájlok megnyitásakor.
Fényképezőgép és Kamera
55
Multimédia
Zene
A telefon zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát.
Zeneszám lejátszása
1 Érintse meg:
>
> .
2 Érintse meg a Számok fület.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
4 Az elérhető opciók a következők:
Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
56
Multimédia
Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő
lejátszásához.
Érintse meg az összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés
kikapcsolása opciók közti váltogatáshoz.
Érintse meg a hangerő beállításához.
Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási
lista vagy véletlen sorrendű lejátszási lista előző számának elindításához.
Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
Érintse meg a lejátszás folytatásához.
Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a véletlenszerű lejátszási
lista következő számának elindításához. Érintse meg és tartsa nyomva a
gyors előretekeréshez.
Megérintésével megnyithatja a zenetárat.
MEGJEGYZÉS:
• A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok
nem támogatottak.
• Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a
fájlok megnyitásakor.
MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami
szerzői jogvédelmi törvények védelme alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a
zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.
Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett
anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása
előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok
felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.
Multimédia
57
Kellékek
Óra
Az Óra alkalmazás segítségével érheti el az Ébresztés, Időzítő, Világóra és a Stopperóra
funkciókat. Ezeket a funkciókat a képernyő felső részén lévő fülek megérintésével vagy
az ujja vízszintes irányba történő elhúzásával érheti el.
>
> .
Érintse meg:
Ébresztés
Az Ébresztés fül segítségével ébresztéseket állíthat be.
1 Nyissa meg az alkalmazást, majd válassza ki az Ébresztés fület.
2 Érintse meg a
ikont új ébresztő hozzáadásához.
3 Szükség szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg a MENTÉS gombot.
MEGJEGYZÉS: A meglévő ébresztés szerkesztéséhez érintse meg az adott
ébresztést.
Időzítő
Az Időzítő fül segítségével egy előre beállított idő adható meg, ami után a készülék
hangjelzéssel jelez.
1 Nyissa meg a alkalmazást, majd válassza ki az Időzítő fület.
2 Állítsa be a kívánt időt az időzítőn.
3 Az időzítő elindításához érintse meg a Start gombot.
4 Az időzítő leállításához érintse meg a Leállít gombot.
Világóra
A Világóra fül segítségével egyszerűen ellenőrizheti, hogy a világ más városaiban éppen
mennyi az idő.
1 Nyissa meg az alkalmazást, majd válassza ki a Világóra fület.
58
Kellékek
2 Érintse meg a
gombot, majd válassza ki a kívánt várost.
Stopper
A Stopperóra fül segítségével a telefonját stopperként használhatja.
1 Nyissa meg az alkalmazást, majd válassza ki a Stopper fület.
2 A stopper indításához érintse meg az Start gombot.
• A részidők rögzítéséhez érintse meg a Részidő gombot.
3 A stopper leállításához érintse meg a Leállít gombot.
Számológép
A Számológép alkalmazás normál vagy tudományos funkciója segítségével különféle
matematikai számításokat végezhet el.
1 Érintse meg:
>
> .
2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, –, x vagy ÷),
majd az = jelet.
MEGJEGYZÉS: A komplexebb számítások érdekében érintse meg a
gombot.
Naptár
A Naptár alkalmazás segítségével nyomon követheti a beütemezett eseményeket.
1 Érintse meg:
>
> .
2 Érintse meg azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Ezt követően
érintse meg a
elemet.
Kellékek
59
Diktafon
A Hangrögzítő alkalmazás segítségével számos különféle módon felhasználható
hangfájlokat rögzíthet.
Hangfelvétel készítése
1 Érintse meg:
>
> .
2 A felvétel indításához érintse meg a gombot.
3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a gombot.
4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a gombot.
MEGJEGYZÉS: A hangfelvételei eléréséhez érintse meg a
Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.
gombot.
Hangalapú keresés
Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.
1 Érintse meg:
>
> Google mappa > .
2 Mondja ki a kulcsszót vagy kifejezést, amikor a Meghallgatás... felirat megjelenik a
képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
Letöltések
Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson
keresztül.
• Érintse meg:
>
> .
60
Kellékek
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
FM-rádió
A telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc
állomásaira.
>
> .
Érintse meg:
TIPP! A fülhallgató antennaként történő használata érdekében csatlakoztatnia
kell a fülhallgatót a készülékhez.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
Kellékek
61
Webböngésző
Böngésző
Az internet a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el
egyenesen a mobiltelefonjára.
MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés
többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon
szolgáltatójánál.
1 Érintse meg:
>
>
.
Az internetes állapotsáv használata
A böngésző eszköztárának eléréséhez görgessen a weboldal eleje felé.
Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.
Érintse meg a gombot a következő oldalra történő továbblépéshez.
Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
Érintse meg egy új ablak megnyitásához.
Érintse meg a könyvjelzők eléréséhez.
Weboldalak megtekintése
Érintse meg a címsort, adja meg a webcímet, majd érintse meg a billentyűzet OK
elemét.
62
Webböngésző
Oldal megnyitása
Új oldal megnyitásához érintse meg a
>
elemet.
Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel
válassza ki az oldalt.
Keresés az interneten hang alapján
Érintse meg a címsort, majd a gombot. Ha a készülék erre kéri, mondjon ki egy
kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként
nem elérhető.
Könyvjelzők
Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg a > Mentés
könyvjelzőként > MENTÉS elemet.
Egy könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a jelet, majd válassza
ki a kívánt könyvjelzőt.
Előzmények
A nemrégiben megtekintett oldalak listájának megjelenítéséhez érintse meg a >
Előzmények fület. Az összes előzmény törléséhez érintse meg a
> Igen elemet.
Chrome
A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.
1 Érintse meg:
>
> .
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy
szolgáltatónként nem elérhető.
Webböngésző
63
Weboldalak megtekintése
Érintse meg a címmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.
Oldal megnyitása
Új lap megnyitásához érintse meg a > Új lap lehetőséget.
gombot, majd érintéssel válassza ki az
Másik oldal megnyitásához érintse meg a
oldalt.
64
Webböngésző
Beállítások
A Beállítások alkalmazás tartalmazza a telefon testreszabásához és konfigurálásához
szükséges eszközök többségét. A Beállítások alkalmazás összes beállítása bemutatásra
kerül ebben a részben.
A Beállítások alkalmazás megnyitása
• Érintse meg a
gombot, tartsa rajta az ujját
- vagy • Érintse meg:
>
> .
> Rendszerbeállítások elemet.
Hálózatok
< VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK >
Wi-Fi
Bekapcsolja a WiFi-funkciót, így csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokhoz.
Bluetooth
Be-/kikapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót a Bluetooth használatához.
Mobil adat
Az adatfelhasználás és a mobil adatkapcsolat korlátozásának megjelenítése.
Hívás beállítások
Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált
további speciális funkciókat.
• Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta-szolgáltatását.
• Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját,
amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott
PIN2 kódra. Csak a rögzített tárcsázási számok listáján található számok lesznek
hívhatóak a telefonról.
• Felugró ablak bejövő hívásnál – Bejövő hívás esetén megjelenít egy előugró
értesítést, ha épp egy alkalmazást használ.
Beállítások
65
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót.
Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet
küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.
Hívásátirányítás – Itt állíthatja be a hívásátirányítás beállításait.
Automatikus válasz – Azt állíthatja be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító
mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást.
Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.
Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a
hívást követően.
A bekapcsológomb befejezi a hívást – Megszakíthatja a kapcsolatot.
Bejövő hívások elnémítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a készülék lefelé
fordításával elnémíthatja a bejövő hívásokat.
Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.
Hívás időtartama – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó
hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.
További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja.
Hívó szám: Lehetővé teszi az alapértelmezett szolgáltatói beállítások konfigurálását
annak érdekében, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze a hívott fél
készüléke.
Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés
közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).
< KAPCSOLATOK >
Megosztás és csatlakoztatás
• NFC – Az NFC (Near Field Communication, rövid hatótávú kommunikáció) egy
olyan vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi az adatok küldését és
fogadását két eszköz között, ha azok néhány centiméteres közelségbe kerülnek
egymással. Ha az NFC funkció be van kapcsolva a telefonon, akkor az képes
adatcserére más NFC-kompatibilis készülékekkel, valamint képes kiolvasni az
információkat a poszterekben, matricákban és más termékekben elhelyezett
intelligens címkékből.
66
Beállítások
Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, tartalmakat sugározhat másik
NFC-kompatibilis eszközre, ha az eszközöket közel tartja egymáshoz. Továbbítási
lehetőségek: Böngészőoldalak, YouTube videók, névjegyek stb. Közelítse egymáshoz
a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az
alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.
• LG PC Suite – A multimédiás tartalmak és alkalmazások könnyed kezelése
érdekében csatlakoztassa az LG PC Suite alkalmazást a készülékével.
• Nyomtatás – Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl.
a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely az
Androidos készülékkel azonos Wi-Fi hálózatra kapcsolódik.
Internetmegosztás
• Internetmegosztás USB-n – Az Internetmegosztás USB-n funkció
bekapcsolásával megoszthatja telefonja adatkapcsolatát egy számítógéppel.
• Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat.
Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.
• Bluetooth megosztás – Más eszközöket csatlakoztathat telefonjához Bluetoothkapcsolaton keresztül, illetve megoszthatja annak internetkapcsolatát.
• Súgó – Az Internetmegosztás USB-n, Wi-Fi hotspot és a Bluetooth-megosztás
funkciókkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
További lehetőségek
• Repülési mód – Az opció bekapcsolásával minden vezeték nélküli kapcsolat és
hívás letiltásra kerül.
• Mobilhálózatok – A hálózati mód, a szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének
(APN) stb. beállítása.
• VPN – A telefonján virtuális magánhálózatokat adhat hozzá, állíthat be, illetve
kezelheti azokat. A VPN segítségével lehetősége nyílik csatlakozni egy biztonságos
helyi hálózathoz, pl. vállalati hálózathoz, illetve hozzáférni az azon található
erőforrásokhoz.
•
Beállítások
67
Hang és Értesítés
< ALAP >
Hang profilok
A következő hangprofilok közül választhat: Csengőhang, Csak rezgő és Néma.
< HANG >
Hangerő
A telefon hangerő-beállításait igényeinek és az adott környezetnek megfelelően
bármikor módosíthatja.
Csengőhang
Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját.
Névjegy csengőhangja
Lehetővé teszi a csengőhangok bejövő hívás szerinti beállítását.
< REZGÉS >
Csengőhang rezgéssel
Abban az esetben jelölje ki, ha rezgő hívásjelzést szeretne beállítani.
Rezgés típusa
Az opció kiválasztása esetén az értesítések rezgéssel jeleznek.
< ÉRTESÍTÉSEK >
Ne zavarjon
Érintse meg az értesítések beállításához. Ezen opció beállítása esetén az értesítések
nem fogják zavarni Önt.
Képernyő zárolása
Ezen opció kiválasztásakor az összes értesítés a kezdőképernyőn jelenik meg.
Alkalmazások
Lehetővé teszi, hogy az értesítéseket alkalmazásonként állítsa be.
68
Beállítások
< SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >
További lehetőségek
• Értesítési hang – Az értesítési hang beállítása. Hozzáadhat és törölhet is értesítési
hangokat.
• Koppintásra rezeg – Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap
gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon
rezegjen-e vagy sem.
• Hangeffektusok – Ezen menü segítségével kiválaszthatja, hogy legyen-e
hangjelzés a tárcsázóban lévő számok megérintésekor, a képernyőopciók
kiválasztásakor stb.
- Tárcsázó érintőhangjai – Az opció bejelölésével a készülék hangokat játszik le a
számok tárcsázásakor.
- Érintés hangja – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő
valamely elemének kiválasztásakor.
- Képernyőzárolási hangok – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le
a képernyő zárolásakor és feloldásakor.
• Üzenet/hívás hangértesítései – A készülék automatikus hangértesítést ad bejövő
híváskor és üzenet fogadása esetén.
Kijelző
< KEZDŐLAP ÉS ZÁROLÁS >
Kezdőképernyő
• Kezdőlap kiválasztása – A kívánt Kezdőlap téma kiválasztása. A következő
lehetőségek közül választhat: Kezdőlap (standard Android elrendezés) vagy
EasyHome (egy egyszerűbb verzió azon felhasználók számára, akik kevésbé
ismerik a Android rendszerben történő navigálást).
• Téma - Az eszköz képernyőtémájának beállítása.
• Háttérkép – A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása.
• Kijelző effekt – Kiválasztható az effektustípus, ami akkor jelenik meg, amikor az
ujját egyik kezdőképernyő-vászontól a másikra húzza.
Beállítások
69
Kezdőképernyő körkörös görgetése – Az opció bejelölésével lehetővé teszi a
kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal
után).
• Súgó – Érintse meg a Kezdőképernyővel kapcsolatos információk
megjelenítéséhez.
Képernyő zárolása
• Válassza ki a képernyőzárat – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága
érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a
képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Ha engedélyezte a képernyőzárfeloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő
felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.
• Smart Lock – Ezen funkció segítségével beállíthatja, hogy a telefon ne kerüljön
zárolásra egy megbízható Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor, amikor olyan ismert
helyen tartózkodik, mint az otthona vagy a munkahelye, illetve amikor a készülék
felismeri az Ön arcát.
• Kijelző effekt – A kijelzőeffekt-opciók beállítása.
• Háttérkép – A zárolási képernyőn megjelenítendő háttérkép kiválasztása.
• Parancsikon – A képernyőzár parancsikonjainak testreszabása.
• Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz – Válassza ki, hogy kívánja-e
megjeleníteni a tulajdonos adatait a zárolt képernyőn és testre szabja-e a
tulajdonos adatait.
• Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja
magát automatikusan.
• A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha azt szeretné,
hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítást.
Előlapi érintőgombok
Válassza ki a kezdőlapi gombok kombinációját, a színt, illetve, hogy szeretne-e átlátszó
hátteret használni.
•
70
Beállítások
< BETŰTÍPUS >
Betűtípus
A kívánt betűtípus kiválasztása.
Betűméret
A kívánt betűméret kiválasztása.
< ALAPBEÁLLÍTÁSOK >
Fényerő
A csúszka segítségével állítsa be a képernyő fényerejét.
Képernyő auto fordítása
Automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.
Képernyő idő
A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.
< SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >
További lehetőségek
• Álmodozás – A készenléti módban vagy a dokkolón és/vagy töltőn lévő telefon
esetén megjelenő képernyővédő beállítása.
• Mozgásérzékelő kalibrálás – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi
pontosságának javítására.
Általános
< SZEMÉLYES >
Nyelv és bevitel
A telefon szövegbeviteli nyelvének megadása, és a képernyő-billentyűzet nyelvének
beállítása, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.
• Nyelv – Válassza ki a telefonon használni kívánt nyelvet.
• Jelenlegi billentyűzet – Kiválaszthatja az alapértelmezett billentyűzettípust.
• LG billentyűzet – Érintse meg a Beállítások ikont az LG billentyűzet beállításainak
módosításához.
Beállítások
71
Google hangalapú gépelés – Jelölje be a Google hangbeírás által történő
adatbevitelhez. A Google hangbeírás beállításainak módosításához érintse meg a
Beállítások ikont.
• Szöveg beszéddé alakítása – Érintse meg a kívánt módszer vagy az általános
beállítások megadásához a szöveg beszéddé alakítására vonatkozóan.
• Mutató sebessége – A mutató sebességének beállítása.
• Gombok felcserélése – Felcseréli az egérgombokat, így az elsődleges gombot a
jobb oldalon lehet használni.
Hely
Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a Wi-Fi és a mobil hálózatok
segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy
kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a
szolgáltatásainak nyújtása során.
• Mód – Az aktuális tartózkodási hely meghatározási módjának beállítása.
• Kamera – Az opció bejelölésével a fényképekhez és videókhoz hozzáadhatja azok
készítési helyét.
• Google tartózkodási hely előzmények – Ezen opció segítségével kiválaszthatja,
hogy a Google és annak termékei hogyan kapják meg az Ön tartózkodási helyével
kapcsolatos információkat.
Fiókok és szinkronizálás
A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével Google és egyéb
támogatott fiókokat adhat hozzá, távolíthat el, illetve kezelheti azokat. Ezekkel a
beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint
szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen
módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan
szinkronizálja a felhasználói adatokat.
A Gmail™, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az
adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket.
Új fiók hozzáadásához érintse meg a Fiók hozzáadása elemet.
•
72
Beállítások
Hozzáférés
A telefonra telepített kisegítő lehetőségek beépülő moduljainak konfigurálásához
használja a Kisegítő lehetőségek beállítások opciót.
• Látás
- TalkBack – Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, amely a látási
nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti.
- Üzenet/hangos hívásértesítés – Érintse meg az Üzenet/hangos hívásértesítés
gombot a funkció be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban beérkező hívás
és üzenet esetén egy automatikus hang alapú figyelmeztetés szólal meg.
- Képernyőárnyalatok – Ezen opció kijelölése esetén a képernyő sötétebb
kontraszttal jelenik meg.
- Betűméret – A kijelző betűméretének beállítása.
- Nagyítás érintésre – Nagyítás és kicsinyítés a képernyő tripla érintésével.
- Képernyőszín invertálása – Engedélyezze a funkciót a képernyő és a tartalom
színeinek invertálásához.
- Képernyőszín beállítása – A képernyő színeinek igazítása.
- Képernyő-színszűrő – Ezen opció segítségével módosíthatja a képernyő és a
tartalom színeit.
- Hívás befejezése bekapcsológombbal – A funkció engedélyezésével a
hanghívásokat a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb megnyomásával is
megszakíthatja.
• Hallás
- Feliratok – Módosíthatja a hallássérült emberek számára megjeleníthető
feliratozás beállításait.
- Villogó figyelmeztetések – A funkció engedélyezésekor bejövő hívás vagy
értesítés esetén a készülék vakuja villog.
- Az összes hang kikapcsolása – Engedélyezze a funkciót, hogy a készülék
összes hangját lekapcsolja.
- Hang típusa – A hangtípus beállítása.
- Hangegyensúly – A hang forrásának beállítása. A beállításhoz húzza el a
csúszkát.
Beállítások
73
Motoros és felismerés
- Érintés reakcióideje – Beállíthatja, hogy a készülék mennyi időn belül reagáljon
az érintésre.
- Touch assistant – A gyors elérhetőség érdekében a szokásos gombok egyszerű
használatát vagy kézmozdulatokat lehetővé tevő érintőpanelt biztosít.
- Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a háttérvilágítás mennyi idő után
kapcsoljon ki.
- Érintésszabályzási területek – Ezen funkció segítségével kiválaszthatja a
képernyő egy területét. Az érintéssel történő aktiválás ezt követően a képernyő
ezen részére korlátozódik.
• Kisegítő funkciók parancsikonja – Lehetővé teszi a kiválasztott funkciók gyors
elérését a Home gomb háromszori megérintése esetén.
• Képernyő auto fordítása – Ezen funkció kiválasztásával megadhatja, hogy a
telefon tájolása (álló vagy fekvő) alapján elforduljon-e a képernyő képe.
• Gombvezérlés – Ezen funkció segítségével egy vagy több, a készülékhez
csatlakoztatott kapcsoló segítségével úgy használhatja a készüléket, mintha azok
billentyűgombok lennének. Ez a menü azon felhasználók számára hasznos, akik
korlátozott mobilitásuk miatt nem tudják közvetlenül használni a készüléket.
Gyorsbillentyű
Gyorsan elérheti az alkalmazásokat kikapcsolt kijelzőnél a Hangerő gombok nyomva
tartásával.
Google
Használja a Google beállításokat a Google alkalmazások és fiókbeállításainak
kezeléséhez.
•
< ADATVÉDELEM >
Biztonság
A Biztonság menü segítségével konfigurálhatja a telefonra és a rajta található adatokra
vonatkozó biztonsági beállításokat.
• Tartalom zárolása – Válassza ki a lezárás típusát a QuickMemo+ fájljainak
lezárásához.
74
Beállítások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A
telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék
feloldásához.
SD-kártya titkosítása – Titkosítja az SD-kártyát, így az azon tárolt adatok más
készülékekről nem lesznek elérhetőek.
SIM kártyazár beállítások – Beállítja a SIM-kártya zárolását és módosíthatja a
PIN kódot.
Bevitelkor látható jelszó – A jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor,
így láthatja, hogy mit ír be.
Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.
Ismeretlen források – A nem a Play Áruházból származó alkalmazások
telepítésének engedélyezése.
Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy
figyelmeztetés ezek telepítése előtt.
Tárhelytípus – Megjeleníti az aktuális tárhely típusát.
Tanúsítvány kezelése – Lehetővé teszi a biztonsági tanúsítványok kezelését.
Trust agents – Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő
feloldása nélkül szeretne használni.
Képernyőrögzítő – A képernyőrögzítő funkció segítségével beállíthatja, hogy
készüléke csak bizonyos alkalmazások képernyőjét jelenítse meg.
Alkalmazások felhasználási hozzáférése – Lehetővé teszi az eszközén lévő
alkalmazások használatával kapcsolatos információk megtekintését.
< ESZKÖZKEZELÉS >
Dátum és idő
Állítsa be, hogyan legyen megjelenítve a dátum és az idő.
Tárhely és USB
Nyomon követheti, hogy mekkora részt használt fel eddig a készülék belső
memóriájából, illetve, hogy mennyi a fennmaradó szabad tárhely.
Beállítások
75
Akkumulátor és energiatakarékosság
• Akkumulátor használata – Az akkumulátor használatának megtekintése.
• Az akkumulátor százalékos töltöttségi szintje az állapotsávban – Ha bejelöli
ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos
formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
• Energiatakarékosság – Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció
be-/kikapcsolásához. Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány
százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási
lehetőségek: Azonnal, 5% akkumulátoron vagy 15% akkumulátoron.
• Súgó – Az energiatakarékossági elemekkel kapcsolatos információk megjelenítése.
Memória
Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes
alkalmazások által lefoglalt memóriát.
Alkalmazások
Megtekinthetők a telefonra telepített alkalmazások részletei, kezelhetők azok adatai,
illetve végrehajtható kényszerített leállításuk.
Alapértelmezett üzenet-alkalmazás
Ezen menü segítségével kiválaszthatja, hogy mely üzenetküldő alkalmazást kívánja
alapértelmezett üzenetküldő szolgáltatásként használni.
Biztonsági mentés és visszaállítás
A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.
• LG Biztonsági mentés – A készüléken lévő összes adatról biztonsági másolatot
készít, így azok adatveszteség vagy a készülék cseréje esetén visszaállíthatók.
• Biztonsági mentés az adatokról – Biztonsági mentés készítése az
alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google
kiszolgálókra.
• Felhasználó fiók biztonsági mentése – Megjeleníti az aktuálisan biztonsági
mentés alatt álló fiókot.
• Auto visszaállítás – Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok
visszaállítása a biztonsági mentésből.
• Hálózati beállítások visszaállítása – Visszaállít minden hálózati beállítást.
76
Beállítások
Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított
értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont,
ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.
A telefonról
A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése, és
szoftverfrissítés végrehajtása.
•
Beállítások
77
PC szoftver (LG PC Suite)
Windows operációs rendszer esetén
A LG PC Suite alkalmazás segítségével összekötheti telefonját és számítógépét, melynek
köszönhetően lehetővé válik a telefonon lévő médiatartalmak és alkalmazások kezelése.
Az LG PC Suite szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:
• A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
• Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
• Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és
számítógépén.
• Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
• Szoftverek frissítése a készüléken.
• A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása más készülékről
MEGJEGYZÉS: A modelltől függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók
nem érhetők el.
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az
LG PC Suite szoftver használatát.
Az LG PC Suite szoftver telepítése
Az LG PC Suite szoftver telepítéséhez kérjük, végezze el a következő műveleteket:
1 Nyissa meg az www.lg.com weboldalt.
2 Navigáljon a TÁMOGATÁS > MOBILE TÁMOGATÁS > PC Sync helyre.
3 Válassza ki a modell információit, majd kattintson az UGRÁS gombra.
4 Az LG PC Suite letöltéséhez görgessen lefelé, majd válassza ki a PC SYNC fül >
Windows > LETÖLTÉS elemet.
78
PC szoftver (LG PC Suite)
Az LG PC Suite szoftver rendszerkövetelményei
• Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
• Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
• Videokártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
• HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt
adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
• Szükséges szoftver: LG United illesztőprogramok, Windows Media Player 10 vagy
annál újabb.
MEGJEGYZÉS: LG United USB-illesztőprogram
Az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához LG United USB
illesztőprogram szükséges. Az illesztőprogram az LG PC Suite szoftver
telepítésekor automatikusan telepítésre kerül.
Mac operációs rendszer esetén
Az LG PC Suite szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:
• A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
• Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
• Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és
számítógépén.
MEGJEGYZÉS: A modelltől függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók
nem érhetők el.
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az
LG PC Suite szoftver használatát.
PC szoftver (LG PC Suite)
79
Az LG PC Suite szoftver telepítése
Az LG PC Suite szoftver telepítéséhez kérjük, végezze el a következő műveleteket:
1 Nyissa meg az www.lg.com weboldalt.
2 Navigáljon a TÁMOGATÁS > MOBILE TÁMOGATÁS > PC Sync helyre.
3 Válassza ki a modell információit, majd kattintson az UGRÁS gombra.
4 Az LG PC Suite letöltéséhez görgessen lefelé, majd válassza ki a PC SYNC fül >
Mac OS > LETÖLTÉS elemet.
Az LG PC Suite szoftver rendszerkövetelményei
• Operációs rendszer: Mac OS X (10.6.8) vagy újabb
• Memória: 2 GB RAM vagy több
• Videókártya: 1024 x 768 vagy ennél magasabb képernyőfelbontás és 32 bites
színmélység
• Merevlemez: 500 MB vagy ennél nagyobb tárolókapacitás (az adattárolás nagyobb
tárolókapacitást igényelhet)
• Szükséges szoftver: LG United Mobile illesztőprogram
MEGJEGYZÉS: LG United USB-illesztőprogram
Az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához LG United USB
illesztőprogram szükséges. Az illesztőprogram az LG PC Suite szoftver
telepítésekor automatikusan telepítésre kerül.
80
PC szoftver (LG PC Suite)
A telefon szoftverfirssítése
A telefon szoftverfirssítése
Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül
A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a http://www.
lg.com/common/index.jsp honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.
Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra
a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a
funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb
termékszoftver-verziót.
Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést
követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő,
az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel
eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak
bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem
garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.
LG mobiltelefon szoftverének frissítése műholdon keresztül (OTA)
Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra műholdon
keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az
LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.
Először ellenőrizze a mobiltelefon szoftverének verzióját: Beállítások > Általános fül >
A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.
A telefon szoftverfirssítése
81
MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok —
beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és
alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRMlicenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az
LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen
biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az
adatvesztésért.
MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és
országonként változhat.
82
A telefon szoftverfirssítése
A Használati útmutatóról
A Használati útmutatóról
•
•
•
•
•
•
•
A készülék használatát megelőzően kérjük, alaposan olvassa el a használati
útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján
másképp jelennek meg.
Előfordulhat, hogy a tartalom vagy a szolgáltatók által mellékelt szoftver eltér az
itt bemutatottaktól. A tartalom előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát
fenntartjuk. A jelen kézikönyv legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán:
www.lg.com.
A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve
hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től
eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt
hatásaiért.
Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs
beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó
működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer
testreszabásának bármilyen megkísérlése a készülék alkalmazásainak nem
megfelelő működését eredményezheti.
A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák
felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi
vagy egyéb célzattal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog
megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség
teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők
el, pl. üzenetküldés és -fogadás, feltöltés és letöltés, automatikus szinkronizálás,
illetve helyi szolgáltatások. A további díjak elkerülés érdekében az Ön igényeinek
megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a
szolgáltatójához.
A Használati útmutatóról
83
Védjegyek
•
•
•
•
Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
Lopásvédelmi Útmutató
Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye
nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták
vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az
Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.
A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:
• Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított
képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával,
amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
• Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az
Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési
folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.
Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat vagy meg kell
adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal
a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.
MEGJEGYZÉS: Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett
tartalmak végleges törlését jelenti.
84
A Használati útmutatóról
Tartozékok
A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett
eszközök egy része opcionális.)
•
•
•
•
•
Utazó adapter
Rövid használati útmutató
Sztereó fejhallgató
USB-kábel
Akkumulátor
MEGJEGYZÉS:
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található
elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való
kompatibilitásuk nem garantált.
• A készülékhez kapott eszközök, illetve az elérhető tartozékok régiónként
vagy szolgáltatónként eltérők lehetnek.
Tartozékok
85
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon
használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz
kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.
Üzenet
A SIM- vagy
USIM-kártya
hibája
Nincs
hálózati
kapcsolat/
A kapcsolat
megszakadt
A kódok nem
egyeznek
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Nincs SIM- vagy
USIM-kártya a
telefonban, vagy
nem megfelelően
helyezte be.
Győződjön meg arról, hogy a SIMvagy USIM-kártyát megfelelően
helyezte-e be.
Gyenge a jel vagy
a szolgáltató
hálózatán kívül
tartózkodik.
Menjen az ablakhoz vagy a
szabadba. Ellenőrizze a hálózati
üzemeltetőjének lefedettségi
térképét.
A szolgáltató új
szolgáltatásokat
vezetett be.
Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIMkártya 6-12 hónapnál régebbi-e.
Ha igen, cserélje ki SIM- vagy
USIM-kártyáját a szolgáltató
legközelebbi üzletében. Forduljon a
szolgáltatóhoz.
A biztonsági kód
módosításához az
új kódot ismételt
bevitellel meg kell
erősíteni.
Ha elfelejtette a kódot, hívja
szolgáltatóját.
A bevitt kódok
nem egyeznek.
86
Hibaelhárítás
Üzenet
Nem
állíthatók
be az
alkalmazások
Nem
kezdeményezhető
hívás
A telefont
nem lehet
bekapcsolni
Hibaelhárítás
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A szolgáltató
nem támogatja
a szolgáltatást,
vagy annak
igénybevételéhez
regisztráció
szükséges.
Forduljon a szolgáltatóhoz.
Tárcsázási hiba
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Új SIM- vagy
USIM-kártyát
helyeztek be.
Ellenőrizze, nincsenek-e új
korlátozások.
Az előre fizetett
keret lemerült.
Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy
állítsa vissza a korlátozást a PIN2
kód segítségével.
Túl röviden
nyomta meg a
be-/kikapcsoló
gombot.
Legalább két másodpercig tartsa
lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
Az akkumulátor
nincs feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze
a kijelzőn a töltésmutatót.
87
Üzenet
Lehetséges megoldás
Az akkumulátor
nincs feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort.
A külső
hőmérséklet túl
magas vagy túl
alacsony.
Ellenőrizze, hogy a telefon normál
hőmérsékleten tölt-e.
Érintkezési
probléma
Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz
való csatlakozást.
Nincs feszültség
Csatlakoztassa a töltőt egy másik
aljzathoz.
A töltő hibás
Cserélje ki a töltőt.
A töltő nem
megfelelő
Csak eredeti LG tartozékokat
használjon.
Nem
engedélyezett
szám.
Be van kapcsolva
a Rögzített
tárcsázási szám
funkció.
Ellenőrizze a Beállítások menüben,
és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet
SMS-t és
fényképet
fogadni /
küldeni
A memória megtelt
Töröljön néhány üzenetet a
telefonjáról.
Nem nyílik
meg a fájl
Nem támogatott
fájlformátum
Ellenőrizze a támogatott
fájlformátumokat.
Töltési hiba
88
Lehetséges ok
Hibaelhárítás
Üzenet
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A képernyő
hívásfogadáskor
nem kapcsol
be.
A távolságérzékelő
hibája
Ha védőfóliát vagy tokot használ,
ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a
távolságérzékelőt. Győződjön meg
róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő
környezete.
Nincs hang
Rezgő mód
Ellenőrizze a hangmenü állapotát,
és bizonyosodjon meg róla, hogy
a telefon nincs rezgő vagy néma
módban.
A hívás
megszakad
vagy a
telefon lefagy
Időszakos
szoftverhiba
A honlapon keresztül próbálja meg
frissíteni a szoftvert.
Hibaelhárítás
89
Kérdések és válaszok
Kategória
Kérdés
Bluetooth
eszközök
Mely funkciók érhetők
el a Bluetooth-on
keresztül?
Bluetooth-audio eszközt, például
sztereó/monó fülhallgatót vagy
kihangosítót csatlakoztathat.
A névjegyek
biztonsági
mentése
Hogyan készíthetek
biztonsági mentést a
névjegyekről?
A telefonon található Névjegyek
adatait szinkronizálhatja Google
fiókjával.
Szinkronizálás
Van lehetőség
egyirányú Gmailszinkronizálásra?
Csak kétirányú szinkronizálás érhető
el.
Szinkronizálás
Lehetséges-e az
összes e-mail mappa
szinkronizálására?
A Bejövő üzenetek szinkronizálása
automatikusan megtörténik. Más
mappák megtekintéséhez érintse
meg a gombot, majd válassza
a Mappák elemet a mappa
kijelöléséhez.
Bejelentkezés
a Gmail
alkalmazásba
90
Válasz
Be kell jelentkeznem a A Gmail szolgáltatásba elegendő
Gmail alkalmazásba a egyszer belépni, nem szükséges
Gmail eléréséhez?
ismét bejelentkeznie.
Google fiók
Képes az eszköz az
e-mailek szűrésére?
Nem, a telefon nem támogatja az
e-mailek szűrése funkciót.
E-mail
Mi történik, ha egy
e-mail írása közben
egy új alkalmazást
indítok el?
Az e-mailt az eszköz automatikusan
elmenti piszkozatként.
Kérdések és válaszok
Kategória
Kérdés
Csengőhang
Vonatkozik valamilyen
fájlméret-korlátozás
az MP3-fájlok
csengőhangként való
használatára?
Nem vonatkozik rájuk
méretkorlátozás.
Kézbesítés
ideje
Telefonom nem
mutatja a 24 óránál
régebbi üzenetek
kézbesítésének idejét.
Hogyan nézhetem
meg az időt?
Nyissa meg a beszélgetést, majd
érintse meg és tartsa nyomva a
kívánt üzenetet. Ezt követően érintse
meg a Részletek lehetőséget.
Navigáció
A Play Áruház™ által kibocsátott
Telepíthetek másik
bármely alkalmazás kompatibilis
navigációs alkalmazást
a készülékkel, telepíthető és
a telefonomra?
használható.
Szinkronizálás
Valamennyi e-mail
fiók névjegyeinek
szinkronizálására van
lehetőség?
Kérdések és válaszok
Válasz
Csak a Gmail és a MS Exchange
Server (vállalati levelezőszerver)
névjegyeinek szinkronizálására van
lehetőség.
91
Kategória
Várakoztatás
és
szüneteltetés
Biztonság
92
Kérdés
Menthetők névjegyek
a Várakoztatás
és Szüneteltetés
funkcióval a számok
közé?
Válasz
Ha egy névjegyet a Várakoztatás és
Szüneteltetés funkciókkal helyezett
át a számok közé, a funkciók nem
használhatók. Ismételten el kell
mentenie az összes számot.
Mentés a Várakoztatás és a
Szüneteltetés funkciókkal:
1. A kezdőképernyőn érintse meg a
elemet.
2. Tárcsázza a számot, majd érintse
meg a gombot.
3. Érintse meg a ',' beillesztése vagy
';' hozzáadása elemet.
Beállíthatja, hogy a telefonhoz
Milyen biztonsági
való hozzáféréshez vagy annak
funkciókkal rendelkezik
használatához egy Feloldási mintát
a telefon?
kelljen megadni.
Kérdések és válaszok
Kategória
Kérdés
Válasz
1. A Kezdőképernyőn tartsa rajta az
elemet.
ujját
2. Érintse meg: Rendszerbeállítások
> Kijelző fül > Képernyő
zárolása.
3. Érintse meg a Válassza ki a
képernyőzárat > Feloldási minta
elemet. Amikor először választja
ezt az opciót, megjelenik egy rövid
tájékoztató, amely bemutatja a
feloldási minta létrehozásának
módját.
4. A minta beállításához rajzolja
meg a mintát, majd ezt követően
ismét rajzolja meg a megerősítés
Hogyan hozhatok létre
Feloldási minta
érdekében.
feloldási mintát?
A képernyőzár-feloldási minta
használatára vonatkozó
figyelmeztetések.
Nagyon fontos, hogy emlékezzen
a beállított képernyőzár-feloldási
mintára. Ha ötször rossz mintát
ad meg, nem fogja tudni használni
a telefonját. Öt lehetősége van a
feloldási minta, a PIN-kódot vagy
jelszó megadására. Ha mind az
öt lehetőséget kimerítette, az
újbóli próbálkozásig várjon 30
másodpercet. (Vagy ha beállítja
a biztonsági mentés PIN kódját,
használhatja ezt a feloldási mintához.
Kérdések és válaszok
93
Kategória
Kérdés
Válasz
Ha elfelejtette a feloldási mintát:
Ha telefonján bejelentkezett Google
fiókjába, de 5-ször nem sikerült
helyesen megadnia a megfelelő
mintát, érintse meg az Elfelejtett
minta gombot. Ezt követően a telefon
Mi a teendő, ha
feloldásához be kell jelentkeznie a
elfelejtettem a feloldási Google fiókjával. Ha nem hozott
Feloldási minta mintát, és nem
létre a telefonon Google fiókot, vagy
hoztam létre Google
elfelejtette, hardver visszaállítást kell
fiókot a telefonon?
végrehajtania.
Figyelem: Gyári visszaállítás esetén
a rendszer minden felhasználói
alkalmazást és adatot töröl. Ne
felejtsen el biztonsági mentést
készíteni a fontos adatokról a gyári
alapbeállítások visszaállítása előtt.
Memória
Nyelvtámogatás
94
Honnan fogom
megtudni, hogy az
eszköz memóriája
megtelt?
Az eszköz egy értesítést fog
megjeleníteni.
Megváltoztatható a
nyelv?
A telefon többnyelvű módban is
használható.
A nyelv megváltoztatása:
1. A kezdőképernyőn tartsa nyomva
a
gombot, majd érintse meg a
Rendszerbeállítások elemet.
2. Érintse meg: Általános fül > Nyelv
és billentyűzet > Nyelv.
3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Kérdések és válaszok
Kategória
VPN
A képernyő
időtúllépése
Wi-Fi és
mobilhálózat
Kérdés
Válasz
Hogyan állíthatok be
VPN-kapcsolatot?
A VPN-hozzáférés konfigurálása
vállalatonként különböző. A
telefon VPN-hozzáférésének
konfigurálásához szükséges
adatokért forduljon a vállalat egyik
rendszergazdájához.
A képernyőm
mindössze 15
másodperc után
kikapcsol. Hogyan
változtathatom
meg a képernyő
kikapcsolásának
idejét?
1. A Kezdőképernyőn tartsa rajta az
elemen.
ujját a
2. Érintse meg a
Rendszerbeállítások > Kijelző
fület.
3. Érintse meg a Képernyő idő
elemet.
4. Érintse meg a kívánt
háttérvilágítás-kikapcsolási időt.
Ha mind a Wi-Fi,
mind a mobilhálózat
elérhető, a telefon
melyik szolgáltatást
fogja használni?
Adathasználat esetén a telefon
alapértelmezésben a Wi-Fi
kapcsolatot fogja használni (ha a
telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A
két hálózat közti váltásról azonban a
telefon nem küld értesítést.
Az éppen használt adatkapcsolat
típusát a képernyő tetején látható
Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Törölhetők-e az
Kezdőképernyő alkalmazások a
kezdőképernyőről?
Kérdések és válaszok
Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az
ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik
a képernyő felső részének közepén.
Ezután, anélkül, hogy felemelné az
ujját, húzza az ikont a kukára.
95
Kategória
Alkalmazás
Válasz
1. A Kezdőképernyőn tartsa rajta az
Letöltöttem egy
ujját a
elemen.
alkalmazást, ami
2. Érintse meg: Rendszerbeállítások
számos hibát idéz elő.
> Általános fül > Alkalmazások.
Hogyan távolíthatnám
3. Érintse meg az alkalmazást, majd
el?
az Törlés elemet.
Tölthető a telefon
USB-adatkábellel,
a szükséges USBmeghajtó telepítése
nélkül?
Igen, a telefon feltölthető az
USB-kábellel, függetlenül attól,
hogy telepítette-e a szükséges
illesztőprogramokat vagy sem.
Ébresztés
Használhatom a
zenefájlokat az
ébresztőmhöz?
Igen. A zenefájl csengőhangként való
mentését követően az használható
ébresztőhangként is.
1. Érintse meg, és tartsa ujjait az
egyik könyvtárlistában lévő dalon.
A megnyíló menüben érintse meg
a Beállítás csengőhangként
> Telefon csengőhang vagy
Csoport csengőhang elemet.
2. Az Ébresztőóra beállítási
képernyőjén válassza ki a dalt
csengőhangként.
Ébresztés
Akkor is megszólal az
ébresztés, ha a telefon Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
ki van kapcsolva?
Ébresztés
Fogom-e hallani
az ébresztést, ha a
telefon rezgésre van
állítva?
Töltő
96
Kérdés
Az ébresztő a programozása révén
ilyen helyzetben hallható.
Kérdések és válaszok
Kategória
Kérdés
Válasz
Hardver
visszaállítás
(Gyári
alapbeállítások
visszaállítása)
Hogyan végezhetem el
a gyári alapbeállítások
visszaállítását, ha a
telefon Beállítások
menüje nem érhető el?
Ha telefonján nem áll vissza az
eredeti állapot, inicializálásához
használja a hardver visszaállítás (gyári
alapbeállítások visszaállítása) opciót.
Kérdések és válaszok
97
Korisnički priručnik
•
•
•
•
•
HRVATSKI
Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o
regiji, pružatelju usluge, verziji softvera ili operacijskog sustava te su podložni
promjenama bez prethodne najave.
Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je
isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
Ovaj uređaj nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice
osjetljive na dodir.
Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip
registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni
znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™
trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
Sadržaj
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje ..................................................4
Važna obavijest.......................................14
Osnovne informacije o telefonu .............17
Izgled telefona .......................................17
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije..19
Punjenje baterije ....................................21
Umetanje memorijske kartice ................22
Uklanjanje memorijske kartice ...............23
Zaključavanje i otključavanje uređaja .....23
Vaš početni zaslon..................................25
Savjeti o dodirnom zaslonu ....................25
Početni zaslon .......................................26
Prilagođavanje početnog zaslona ...........27
Povratak na nedavno korištene
aplikacije ...............................................28
Prozor s obavijestima.............................28
Zaslonska tipkovnica .............................31
Posebne značajke ...................................33
Snimanje pomoću pokreta .....................33
KnockON ...............................................34
Knock Code ...........................................34
Capture+ ...............................................35
Postavljanje Google računa ....................37
Stvaranje Google računa ........................37
Prijava na Google račun .........................37
2
Povezivanje s mrežom i uređajima ........38
Wi-Fi .....................................................38
Bluetooth ...............................................39
Wi-Fi Direct ...........................................40
Prijenos podataka između računala i
uređaja ..................................................41
Pozivi .......................................................42
Upućivanje poziva ..................................42
Pozivanje kontakata iz imenika ..............42
Odgovaranje ili odbijanje poziva .............42
Upućivanje drugog poziva ......................43
Pregled popisa poziva ............................43
Pozivi.....................................................43
Kontakti...................................................44
Traženje kontakta ..................................44
Dodavanje novog kontakta .....................44
Favoriti ..................................................44
Stvaranje grupe .....................................45
Poruke .....................................................46
Slanje poruke ........................................46
Pregled razgovora ..................................47
Promjena postavki poruka .....................47
E-pošta ....................................................48
Upravljanje računima e-pošte ................48
Rad s mapama računa ...........................48
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte .......49
Sadržaj
Fotoaparat i videozapisi .........................50
Opcije fotoaparata na tražilu ..................50
Korištenje naprednih postavki ................51
Snimanje fotografije...............................52
Nakon snimanja fotografije ....................52
Snimanje videozapisa ............................52
Nakon snimanja videozapisa..................53
Galerija ..................................................54
Multimedija .............................................57
Glazba ...................................................57
Uslužne značajke ....................................59
Sat ........................................................59
Kalkulator ..............................................60
Kalendar ................................................60
Snimač glasa .........................................61
Glas. pretraživanje .................................61
Preuzeto ................................................61
Radio .....................................................62
Ažuriranje softvera telefona ...................79
Ažuriranje softvera telefona ...................79
O korisničkom priručniku.......................81
O korisničkom priručniku .......................81
Trgovački znakovi ..................................82
Priručnik za zaštitu od krađe..................82
DODATNA OPREMA..................................83
Rješavanje problema ..............................84
Često postavljana pitanja .......................88
Web preglednik .......................................63
Web preglednik......................................63
Chrome .................................................64
Postavke..................................................65
Mreža ....................................................65
Zvuk & Obavijest....................................67
Zaslon ...................................................69
Standardno ............................................71
Računalni softver (LG PC Suite) .............76
Za operacijski sustav Windows ..............76
Za operacijski sustav Mac......................77
Sadržaj
3
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili
nedopušteno.
Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik
pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku,
kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja
aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su
zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je
stoga potrebno predati uređaj na popravak
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Mobilni telefon LG-H340n dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve
izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju
dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu
pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine
apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s
najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke
LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,920 W/kg (10 g), a
kada se nosi na tijelu 0,764 W/Kg (10 g).
4
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
•
Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u
uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna
oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili
držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj
na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili
poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima
slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude
dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje
s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti
dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može
uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da
po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih
računala.
Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
Nemojte ga ispuštati da padne.
Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti
telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni
udar i ozbiljno oštetiti telefon.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika
od požara.
Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati
na informacije na magnetskim vrpcama.
Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.
Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo
staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed
zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu.
Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati
nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom
ili odmah nakon razgovora.
Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte
ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice,
mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona.
Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja.
Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u
džepu na prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
• Telefon koristite pri temperaturama od 0 ºC do 40 ºC, ako je to moguće. Izlaganje
telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja,
neispravnosti ili čak eksplozije.
Pacemaker
Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost
mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa
pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani
od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju
uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu,
kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
7
•
•
Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili
prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati
ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i
zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena
slušati na velikoj glasnoći.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili
ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.
NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama
može uzrokovati oštećenje sluha.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na
tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati
ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.
Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i pravila.
8
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Potencijalno eksplozivne atmosfere
•
•
•
Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se
nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
•
•
Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva
ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94,
moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem
nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
9
Informacije o bateriji i održavanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od
drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati
na rad baterije.
Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi
produžili vijek trajanja baterije.
Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom
baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila
duže vrijeme.
Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti
njezinu učinkovitost.
Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije.
Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili
distributeru tvrtke LG Electronics.
Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno
trošio struju.
Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda,
uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju.
To može uzrokovati vatru.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite
http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o
odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju
pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija,
poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta
ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.
KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ UREĐAJ
Pristup najnovijim izdanjima programskih datoteka, novim softverskim
funkcijama i poboljšanjima.
• U izborniku postavki na uređaju odaberite ažuriranje softvera.
• Uređaj možete ažurirati tako da ga povežete s računalom.
Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi
http://www.lg.com/common/index.jsp (odaberite državu i jezik).
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod
LG-H340n u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o sukladnosti možete
pronaći na http://www.lg.com/global/declaration
Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
11
Zbrinjavanje starog uređaja
1 Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako
se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati
odvojeno od komunalnog otpada.
2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će
ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš
dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti
za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu
reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3 Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se
popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjeći otpada. Proizvodi
koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se
oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju
novih sirovina.
4 Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete
kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih
tijela te od njih saznati više informacija o najbiližem ovlaštenom WEEE
sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo
pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling
12
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg),
kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog
otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne
vlasti.
3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od
gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili
proizvod.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
13
Važna obavijest
Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće
napomene!
Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite
serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.
1. Memorija telefona
Kada u memoriji telefona ostane manje od 10 MB raspoloživog prostora, telefon ne
može primati nove poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati
neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.
Postupak deinstalacije aplikacija:
1 Dodirnite
>
>
> karticu Standardno > Aplikacije.
2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite
deinstalirati.
3 Dodirnite Deinstaliraj.
2. Optimizacija trajanja baterije
Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju
stalno izvoditi u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju
baterije.
Produljenje trajnosti baterije:
®
• Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili
GPS, isključite ih.
• Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
• Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
14
Važna obavijest
•
•
Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.
3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog
sustava
UPOZORENJE
Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od
proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti
pokriven jamstvom.
UPOZORENJE
Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte
samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu
ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći
do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim
podacima i postavkama.
4. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih
Android omogućuje jednostavno izvršavanje više zadataka jer se istovremeno može
izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge.
Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom
pojedinačnom aplikacijom tako da ih zaustavlja ih i pokreće prema potrebi kako
neaktivne aplikacije ne bi bespotrebno trošile resurse.
1 Dodirnite . Prikazat će se pregled nedavno korištenih aplikacija.
2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini neće prestati izvršavati
prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite
.
Važna obavijest
15
•
Za zatvaranje aplikacije iz popisa nedavnih aplikacija povucite pregled aplikacije
ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite Očisti sve.
5. U slučaju smrzavanja zaslona
Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa, izvadite bateriju i vratite
je natrag. Potom ponovo uključite telefon.
16
Važna obavijest
Osnovne informacije o telefonu
Izgled telefona
Mikrofon
Priključak za slušalice
Senzor blizine
Slušalica
Objektiv prednje kamere
NAPOMENA: Senzor blizine
Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje
pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru
koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i
onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.
UPOZORENJE
Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti
zaslon i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine nemojte prekrivati zaštitnim
slojem ili bilo kojom drugom vrstom zaštitne folije. To može uzrokovati
nepravilan rad senzora.
Osnovne informacije o telefonu
17
Stražnji objektiv
fotoaparata
Bljeskanje
Gumb za napajanje/
zaključavanje
NFC dodirna točka
Gumbi za glasnoću
Zvučnik
Punjač/USB priključak
Gumb za
napajanje/
zaključavanje
Gumbi za
glasnoću
•
•
18
•
•
Mikrofon
Uključite ili isključite telefon pritiskom i držanjem gumba
Zaključavanje/otključavanje zaslona kratkim pritiskom
(kada je zaslon isključen)
• Dugi pritisak gumba za pojačavanje glasnoće za pokretanje
značajke Capture+
• Dugi pritisak za pokretanje Fotoaparata
UPOZORENJE
NFC antena za ovaj model nalazi se na stražnjem poklopcu.
Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC
antene.
Osnovne informacije o telefonu
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.
1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke
povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.
2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena
kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.
Osnovne informacije o telefonu
19
UPOZORENJE
Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska
kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo
izvade memorijsku karticu.
NAPOMENA: Uređaj podržava samo microSIM kartice.
3 Umetnite bateriju.
4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije
pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto .
20
i
Osnovne informacije o telefonu
Punjenje baterije
Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću
punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s
telefonom putem USB kabela.
UPOZORENJE
Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako
koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije
puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije
pokriveno jamstvom.
Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Umetnite punjač i ukopčajte ga
u utičnicu.
NAPOMENA:
• Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.
Osnovne informacije o telefonu
21
Umetanje memorijske kartice
Ovaj uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32GB. Ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim
uređajem.
UPOZORENJE
Neke memorijske kartice možda nisu u potpunosti kompatibilne s vašim
uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može oštetiti vaš uređaj ili
memorijsku karticu ili pak oštetiti pohranjene podatke.
NAPOMENA:
• Često upisivanje i brisanje podataka skraćuje vijek trajanja memorijskih
kartica.
1 Skinite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta
prema dolje.
3 Vratite stražnji poklopac telefona na mjesto.
22
Osnovne informacije o telefonu
Uklanjanje memorijske kartice
Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, prvo je morate isključiti.
1 Dodirnite
>
>
> karticu Općenito > Pohrana i USB > .
2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.
UPOZORENJE
Memorijsku karticu nemojte vaditi ako uređaj prenosi podatke ili im pristupa.
To bi moglo dovesti do gubitka ili oštećenja podataka ili štete na memorijskoj
kartici ili uređaju. Uređaj nije odgovoran za gubitak uslijed nepravilnog
korištenja memorijske kartice ili oštećenja na njoj, uključujući gubitak
podataka.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Pritiskom gumba za napajanje/zaključavanje zaslon će se isključiti i uređaj će prijeći
na zaključani način rada. Uređaj se automatski zaključava ako se određeno vrijeme ne
koristi. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.
Za otključavanje uređaja pritisnite gumb za napajanje/zaključavanje i prstom
povucite po zaslonu u bilo kojem smjeru.
NAPOMENA: Umjesto pritiska gumba za napajanje/zaključavanje, zaslon
možete aktivirati dvostrukim dodirom po zaslonu.
Promjena metode zaključavanja zaslona
Kako biste spriječili da druge osobe pristupe vašim osobnim informacijama, možete
promijeniti način zaključavanja zaslona.
1 Dodirnite
>
>
> karticu Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi
zaključavanje zaslona.
2 Postavite željeni način zaključavanja odabirom metode Ništa, Povuci, Knock Code,
Uzorak, PIN i Lozinka.
Osnovne informacije o telefonu
23
NAPOMENA: Prije postavljanja uzorka za otključavanje otvorite Google
račun i zapamtite rezervni PIN koji ste postavili tijekom kreiranja uzorka za
zaključavanje.
SAVJET! Smart Lock
Značajkom Smart Lock možete pojednostaviti način otključavanja telefona.
Uključivanjem značajke telefon možete držati otključanim kad je povezan s
pouzdanim Bluetooth uređajem, kad se nalazi na poznatoj lokaciji poput vašeg
doma ili posla ili kad telefon prepozna vaše lice.
Postavljanje značajke Smart Lock
1 Dodirnite
>
>
.
2 Dodirnite karticu Zaslon > Zaključani zaslon > Smart Lock.
3 Prije dodavanje pouzdanih uređaja, pouzdanih lokacija ili pouzdanih lica,
morate postaviti zaključavanje zaslona (Knock Code, uzorkom, PIN-om ili
lozinkom).
24
Osnovne informacije o telefonu
Vaš početni zaslon
Savjeti o dodirnom zaslonu
Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.
• Dodirnite – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova
tipkovnice na zaslonu.
• Dodirnite i zadržite – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete
i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja.
• Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta,
povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom
zaslonu kako biste ima promijenili raspored.
• Povucite prstom ili kliznite – brzo pomaknite prst po površini zaslona, bez
zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku).
• Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite povećati web-stranicu ili kartu.
• Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati
kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite preglednik ili karte ili dok
pregledavate slike.
• Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona
prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.
NAPOMENA:
• Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih,
odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
Vaš početni zaslon
25
Početni zaslon
Početni zaslon početna je točka za brojne aplikacije i funkcije. Omogućava dodavanje
stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutan pristup
informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg
izbornika, dodirom na tipku .
Traka stanja
Ikone aplikacije
Indikator lokacije
Područje tipki za brzi pristup
Početni gumbi osjetljivi na dodir
Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status
baterije i ikone obavijesti.
Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.
Označava koji prozor početnog zaslona trenutno gledate.
Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirom.
26
Vaš početni zaslon
Tipka
Natrag
Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje
skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske
tipkovnice.
Tipka za
početni
zaslon
Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.
Tipka
Pregled
Prikazuje nedavno korištene aplikacije. Ako dodirnete i držite
ovu tipku, otvorit će se izbornik dostupnih opcija.
Prošireni početni zaslon
Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo
više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.
• Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona za pristup dodatnim
prozorima.
Prilagođavanje početnog zaslona
Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija i widgeta te mijenjanjem
pozadina.
Dodavanje stavki na početni zaslon
1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu
ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.
SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon sa zaslona Aplikacije
dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.
Vaš početni zaslon
27
Brisanje stavke s početnog zaslona
• Kad ste na početnom zaslonu, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite
je u .
Dodavanje aplikacije na područje tipki za brzi pristup
• Dok se nalazite na zaslonu Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite
ikonu aplikacije, a zatim je povucite na područje tipki za brzi pristup. Kad je ikona
na željenom mjestu, otpustite je.
Uklanjanje aplikacije iz područja tipki za brzi pristup
• Dodirnite i zadržite željenu tipku za brzi pristup, a zatim je povucite u
NAPOMENA: Tipku Aplikacije
.
ne možete ukloniti.
Prilagodba ikona aplikacija na početnom zaslonu
1 Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja,
a zatim je otpustite. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za
uređivanje .
2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
3 Za spremanje promjena dodirnite U redu.
Povratak na nedavno korištene aplikacije
1 Dodirnite . Prikazat će se pregled nedavno korištenih aplikacija.
2 Dodirnite prikaz aplikacije kako biste je otvorili. Osim toga, možete dodirnuti i
povratak na prethodni zaslon.
za
Prozor s obavijestima
Obavijesti su upozorenja o primitku novih poruka, događajima i alarmima iz kalendara te
o trenutnim događajima, kao što je razgovor s nekime.
28
Vaš početni zaslon
Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone
obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke
kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.
NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju
usluga.
Obavijesti
na čekanju
Obavijesti sustava
Otvaranje prozora s obavijestima
Kako biste otvorili prozor s obavijestima, prstom povucite po zaslonu sa statusne trake
prema dolje. Za zatvaranje prozora s obavijestima, prstom povucite po zaslonu prema
gore ili dodirnite .
Površina za brze
postavke
Obavijesti
Obriši
Vaš početni zaslon
29
Dodirnite svaku od tipki za brze postavke kako biste je uključili/isključili. Dodirnite
i zadržite tipku kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz
više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili
promjenu redoslijeda tipki za brze postavke dodirnite .
Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati,
dodirnite obavijest.
Dodirnite za brisanje svih obavijesti.
Ikone indikatora na statusnoj traci
Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene
pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.
Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u
nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.
Ikona Opis
30
Icon
Opis
SIM kartica nije umetnuta
U tijeku je reprodukcija
pjesme
Signal mreže nije dostupan
Zvonjava je utišana
Način rada u avionu je
uključen
Način rada s vibracijom je
aktiviran
Priključeno na Wi-Fi mrežu
Baterija je puna
Žičane slušalice su priključene
Baterija se puni
Poziv u tijeku
Telefon je povezan s
računalom putem USB kabela
Propušten poziv
Preuzimanje podataka
Vaš početni zaslon
Bluetooth je uključen
Prijenos podataka
Upozorenja sustava
GPS je uključen
Alarm je postavljen
Podaci se sinkroniziraju
Dostupna je nova poruka
glasovne pošte
Odaberite način unosa
Nova tekstualna/multimedijska
poruka
Aktivan je Wi-Fi hotspot
NFC je uključen
NAPOMENA: Položaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na
funkciju ili uslugu.
Zaslonska tipkovnica
Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica prikazuje se na
zaslonu kad dodirnete dostupno polje za unos teksta.
Korištenje tipkovnice i unos teksta
Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite
dvaput za sva velika slova.
Dodirnite za pristup postavkama tipkovnice. Dodirnite i zadržite kako biste glasom
unijeli tekst ili pristupili značajci Clip Tray.
Dodirnite za unos razmaka.
Dodirnite za stvaranje nove linije.
Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.
Vaš početni zaslon
31
Unos slova s dijakritičkim znakovima
Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne
znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").
Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza
znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.
32
Vaš početni zaslon
Posebne značajke
Snimanje pomoću pokreta
Značajka Snimanje pomoću pokreta omogućuje vam snimanje fotografija pokretom ruke
uz pomoć prednjeg fotoaparata.
Snimanje fotografije
Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.
• Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se
ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete
dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
• Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu
se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete
dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
ili
SAVJET! Intervalni snimak
Ako dvaput zatvorite šaku ili dodirnete i zadržite
snimati po 4 fotografije.
Posebne značajke
, fotoaparat će uzastopno
33
KnockON
Značajka KnockON omogućava jednostavno uključivanje/isključivanje zaslona
dvostrukim dodirom.
Uključivanje zaslona
1 Za uključivanje zaslona dvaput dodirnite središte zaključanog zaslona.
2 Otključajte zaslon ili pristupite bilo kojem dostupnom prečacu ili widgetu.
Isključivanje zaslona
1 Dvaput dodirnite prazno područje početnog zaslona ili statusne trake.
2 Zaslon će se isključiti.
NAPOMENA: Dodirnite središnji dio zaslona. Ako dodirnete donju ili gornju
stranu zaslona, manja je mogućnost prepoznavanja.
Knock Code
Značajka Knock Code omogućuje stvaranje vlastitog koda za otključavanje pomoću
kombinacije kucanja na zaslonu. Početnom zaslonu izravno možete pristupiti kad je
zaslon isključen tako da napravite isti slijed dodira.
NAPOMENA:
• Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, obavezno ćete se morati
prijaviti pomoću svog Google računa ili unijeti rezervni PIN.
• Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirom koristite jagodicu prsta, a ne
nokat.
• Ako se značajka Knock Code ne koristi, dodirivanjem zaslona možete
koristiti funkciju Knock On.
1 Dodirnite
>
>
> karticu Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi
zaključavanje zaslona > Knock Code.
34
Posebne značajke
2 Knock Code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom. Vaš Knock
Code uzorak može sadržavati od 6 do 8 dodira.
Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code
Kada se zaslon isključi, možete ga otključati pomoću unaprijed postavljenog Knock
Code uzorka.
Capture+
Značajka Capture+ omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona.
Capture+ možete koristiti kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito izradili
bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.
1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .
2 Bilješku možete stvoriti na sljedeće načine:
Dodirnite kako biste poništili posljednju radnju.
Dodirnite kako biste vratili posljednju poništenu radnju.
Dodirnite kako biste u bilješku unijeli tekst.
Dodirnite kako biste odredili vrstu i boju olovke.
Dodirnite kako biste upotrijebili brisač za brisanje olovke iz bilješke.
Dodirnite kako biste izrezali sliku bilješke.
Dodirnite kako biste odabrali dijeljenje ili stil papira.
Posebne značajke
35
Dodirnite kako biste sakrili ili prikazali alatnu traku.
NAPOMENA: Za funkciju Capture+ koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti
nokat.
3 Dodirnite
> Gotovo kako biste trenutnu bilješku spremili u
ili
.
Odbacivanje bilješki značajke Capture+:
• Dodirnite
.
Pregled spremljenih bilješki
Dodirnite
>
>
i odaberite album značajke Capture+ ili dodirnite
odaberite željenu bilješku.
36
i
Posebne značajke
Postavljanje Google računa
Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg
Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.
Stvaranje Google računa
1 Dodirnite
> .
2 Dodirnite
> kartica Općenito > Računi i sinkronizacija > DODAJ RAČUN >
Google > ili stvorite novi račun.
3 Za dovršetak postavljanja računa slijedite upute na zaslonu.
Prijava na Google račun
1 Dodirnite
> .
2 Dodirnite
> karticu Standardno > Računi i sinkronizacija > Dodaj račun >
Google.
3 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite DALJE.
4 Unesite lozinku i dodirnite DALJE.
5 Nakon prijave možete koristiti Gmail i uživati u prednostima Google usluga na svom
telefonu.
Nakon prijave vaš će se telefon sinkronizirati s Google uslugama kao što su Gmail,
Kontakti i Google kalendar. Možete koristiti i Karte, preuzimati aplikacije pomoću usluge
Play Store, kopirati postavke na Google poslužitelje i uživati u pogodnostima ostalih
Google usluga na svom telefonu.
Postavljanje Google računa
37
Povezivanje s mrežom i uređajima
Wi-Fi
Možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega bežične pristupne točke (AP).
Povezivanje s Wi-Fi mrežama
1 Dodirnite
>
>
> karticu Mreža > Wi-Fi.
2 Dodirnite
kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.
3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
• Ako je mreža zaštićena ikonom lokota, morate unijeti sigurnosnu šifru ili lozinku.
4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.
NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, uređaj
se mobilnom podatkovnom vezom automatski može povezati na web, zbog
čega vam se može naplatiti naknada za prijenos podataka.
SAVJET! Kako dobiti MAC adresu
Dodirnite
>
>
> karticu Mreža > Wi-Fi >
MAC adresa.
38
> Napredni Wi-Fi >
Povezivanje s mrežom i uređajima
Bluetooth
Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkog dosega koja omogućava bežično
povezivanje s različitim Bluetooth uređajima, kao što su slušalice, hands-free kompleti
za automobile, Bluetooth dlanovnici, računala, pisači i bežični uređaji.
NAPOMENA:
• Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka
poslanih ili primljenih putem Bluetooth veze.
• Uvijek vodite računa da su uređaji s kojima dijelite i s kojih primate podatke
pouzdani i pravilno zaštićeni.
• Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
• Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu
biti nekompatibilni s vašim uređajem.
Uparivanje telefona s drugim Bluetooth uređajem
1 Dodirnite
>
>
> karticu Mreža > Bluetooth.
2 Dodirnite
kako biste uključili Bluetooth i započeli pretraživanje dostupnih
Bluetooth uređaja.
• Ako želite otkriti dodatne vidljive uređaje u dometu, dodirnite TRAŽI.
3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite upariti. Po dovršetku uparivanja vaš se
uređaj povezuje s drugim uređajem.
NAPOMENA: Uparivanje između dva Bluetooth uređaja jednokratan je
postupak. Kad se uparivanje uspostavi, uređaji će prepoznavati partnerstvo i
dijeliti podatke.
SAVJET! Informacije o načinu usklađivanja i lozinci (ona je obično 0 0 0 0 –
četiri nule) potražite u dokumentaciji za Bluetooth uređaj.
Povezivanje s mrežom i uređajima
39
Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije
1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt ili multimedijsku datoteku.
2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.
3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.
• Zbog različitih specifikacija i značajki drugih kompatibilnih Bluetooth uređaja, prikaz
i funkcije mogu se razlikovati, a radnje poput prijenosa ili razmjene podataka
možda neće biti moguće sa svim kompatibilnim Bluetooth uređajima.
Primanje podataka putem Bluetooth tehnologije
1 Dodirnite
>
>
> karticu Mreža > Bluetooth.
2 Dodirnite
kako biste uključili Bluetooth.
3 Dobit ćete zahtjev za prihvaćanje uparivanja s uređaja koji šalje podatke. Odaberite
Prihvati.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za
pristupnom točkom.
Uključivanje značajke Wi-Fi Direct
1 Dodirnite
>
>
> karticu Mreža > Wi-Fi.
2 Dodirnite > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
NAPOMENA: Kada se nalazite u ovom izborniku, vaš je uređaj vidljiv drugim
uređajima u blizini s uključenom značajkom Wi-Fi Direct.
40
Povezivanje s mrežom i uređajima
Prijenos podataka između računala i uređaja
Podatke možete kopirati ili premještati između računala i svog uređaja.
Prijenos podataka
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
2 Otvorite prozor s obavijestima, dodirnite trenutnu vrstu veze i odaberite Medijski
uređaj (MTP).
3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene
podatke.
NAPOMENA:
• Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android
kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
• Pogledajte zahtjeve za korištenje načina rada Medijski uređaj (MTP).
Stavke
OS
Verzija aplikacije Windows
Media Player
Uvjet
Microsoft Windows XP SP3, Vista ili noviji sustav
Windows Media Player 10 ili novija verzija
Povezivanje s mrežom i uređajima
41
Pozivi
Upućivanje poziva
1 Dodirnite
za otvaranje tipkovnice za biranje brojeva.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice za biranje. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite
.
3 Nakon unosa željenog broja dodirnite
za upućivanje poziva.
4 Za prekid poziva dodirnite
.
SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite
.
Pozivanje kontakata iz imenika
1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Krećite se po popisu kontakata. U polje za pretraživanje također možete unijeti ime
kontakta ili se kretati trakom s abecedom na desnoj strani zaslona.
3 Na prikazanom popisu dodirnite
koji želite nazvati.
Odgovaranje ili odbijanje poziva
•
•
Povucite ikonu
Povucite ikonu
u bilo kojem smjeru kako biste odgovorili na dolazni poziv.
u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.
NAPOMENA: Povucite
42
ako želite odbiti poziv i poslati poruku pozivatelju.
Pozivi
Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom prvog poziva dodirnite > Dodaj poziv i unesite broj.
2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu
.
3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen
na čekanje.
4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete
dodirnuti
kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
5 Kako biste prekinuli sve pozive, dodirnite
.
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.
Pregled popisa poziva
Na početnom zaslonu dodirnite
i odaberite Prethodno.
Tako ćete vidjeti popis svih upućenih, primljenih i propuštenih poziva.
SAVJET!
• Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i
trajanje poziva.
• Dodirnite
, a zatim dodirnite Izbriši sve za brisanje svih zabilježenih stavki.
Pozivi
Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne
značajke koje nudi vaš mobilni operater.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu za biranje brojeva.
2 Dodirnite za prikaz dostupnih opcija.
3 Dodirnite Pozivi i konfigurirajte željene opcije.
Pozivi
43
Kontakti
Na telefonu možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima Google računa ili
drugim računima koji podržavaju sinkronizaciju kontakta.
Traženje kontakta
1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Dodirnite Pretraži kontakte i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
Dodavanje novog kontakta
1 Dodirnite
i unesite broj novog kontakta. Dodirnite polje Stvoriti kontakt ili >
Dodaj kontaktima > Novi kontakt.
2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju
Slikaj ili Odaberi iz galerije.
3 Za kontakt unesite željene informacije.
4 Dodirnite SPREMI.
Favoriti
Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.
Dodavanje kontakta u omiljene kontakte
1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda će poprimiti žutu boju.
44
Kontakti
Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata
1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu Favoriti i odaberite kontakt.
3 Dodirnite žutu zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda će potamnjeti i
kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.
Stvaranje grupe
1
2
3
4
5
Za otvaranje imenika dodirnite .
Dodirnite Grupe > > Nova grupa.
Unesite naziv nove grupe. Možete postaviti i zasebnu melodiju zvona za novu grupu.
Za dodavanje kontakata u grupu dodirnite Dodajte članove.
Dodirnite SPREMI kako biste spremili grupu.
NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se
izbrisati. I dalje će se nalaziti na popisu kontakata.
Kontakti
45
Poruke
Vaš telefon kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan i jednostavan
izbornik.
Slanje poruke
1 Dodirnite
na početnom zaslonu i zatim dodirnite
za sastavljanje nove poruke.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje Za. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se
kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti ime predloženog primatelja i
dodati više od jednog kontakta.
NAPOMENA: Možda će vam se naplatiti svaka poslana poruka. Za više
informacije obratite se svom mobilnom operateru.
3 Dodirnite polje za tekst i počnite unositi poruku.
4 Dodirnite kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od dostupnih opcija.
SAVJET! Možete dodirnuti
poruci.
za dodavanje datoteke koju želite priložiti
5 Za slanje poruke dodirnite Šalji.
SAVJET!
• Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države,
ovisno o načinu kodiranja tekstnih poruka i jeziku kojim je poruka pisana.
• Ako tekstnoj poruci dodajete sliku, videozapis ili zvučnu datoteku, poruka će
se automatski pretvoriti u multimedijsku poruku i naplatiti u skladu s vašom
tarifom.
46
Poruke
NAPOMENA: Kada primite tekstnu poruku tijekom poziva, čut ćete zvučnu
obavijest.
Pregled razgovora
Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali
praktičan pregled razgovora i mogli ih jednostavno pronaći.
Promjena postavki poruka
Postavke poruka na telefonu unaprijed su određene kako biste poruke odmah mogli
slati. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.
• Dodirnite
na početnom zaslonu i zatim dodirnite > Postavke.
Poruke
47
E-pošta
Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte od davatelja usluga, ne samo iz
usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Microsoft
Exchange (za korisnike verzije Enterprise).
Upravljanje računima e-pošte
Otvaranje aplikacije E-pošta
Dodirnite
>
> .
Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će
vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.
Dodavanje drugog računa e-pošte:
• Dodirnite
>
>
> > Postavke >
Dodaj račun.
Mijenjanje općih postavki e-pošte:
• Dodirnite
>
>
> > Postavke > Opće postavke.
Brisanje računa e-pošte:
• Dodirnite
>
>
> > Postavke >
račun koji želite izbrisati > UKLONI > DA.
> Brisanje računa > Odaberite
Rad s mapama računa
Dodirnite
>
>
> > Mape.
Za svaki račun postoje mape za dolaznu, odlaznu i poslanu poštu te skice. Ovisno o
značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.
48
E-pošta
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte
1 U aplikaciji
dodirnite
kako biste sastavili novu poruku e-pošte.
2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se
nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa
zarezom.
3 Dodirnite polje Cc/Bcc za dodavanje kopije ili skrivene kopije drugim kontaktima/
adresama e-pošte.
4 Dodirnite polje za unos teksta i unesite poruku.
5 Dodirnite
za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.
6 Dodirnite
za slanje poruke.
E-pošta
49
Fotoaparat i videozapisi
Opcije fotoaparata na tražilu
Za otvaranje aplikacije Fotoaparat dodirnite
>
> .
Fotoaparat i videokameru možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i
videozapisa.
NAPOMENA: Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite
tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju,
fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.
Opcije skrivanja/prikaza – dodirnite kako biste sakrili/prikazali opcije fotoaparata
na tražilu.
Bljeskalica – omogućuje upravljanje bljeskalicom fotoaparata.
Promijeni fotoaparat – omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i
prednjeg objektiva fotoaparata.
Postavke – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
Galerija – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.
50
Fotoaparat i videozapisi
Snimanje – dodirnite za početak snimanja videozapisa.
Snimi – dodirnite za snimanje fotografije.
Tipka za povratak – dodirnite kako biste zatvorili fotoaparat.
Korištenje naprednih postavki
U tražilu dodirnite
kako biste otvorili napredne opcije. Dodirnite pojedinu ikonu kako
biste podesili sljedeće postavke fotoaparata.
Određivanje veličine fotografije i videozapisa.
Omogućuje fotografiranje glasovnim naredbama. Kako biste snimili
fotografiju kad je postavka uključena, izgovorite Cheese, Smile ili LG.
Postavljanje vremena do snimanja fotografije. Ova je postavka idealna
ako želite biti na fotografiji ili u videozapisu.
Omogućuje snimanje boljih fotografija i videozapisa prikazom rešetki na
zaslonu radi olakšavanja poravnanja.
Postavite lokaciju pohrane svojih slika i videozapisa. Odaberite IN (interna
memorija) ili SD (memorijska kartica). Ovaj se izbornik pojavljuje samo
kada je umetnuta SD kartica.
Saznajte kako koja funkcija radi. Ova ikona prikazuje upute pomoći.
NAPOMENA: Zvuk okidača nije dostupan kad je omogućen način rada s
vibracijom ili tihi način rada.
Fotoaparat i videozapisi
51
Snimanje fotografije
1
2
3
4
Dodirnite
>
> .
Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
Kad se fotoaparat fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
Dodirnite za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti
u galeriju.
Nakon snimanja fotografije
Dodirnite sličicu slike na zaslonu kako biste vidjeli posljednju fotografiju koju ste snimili.
Dodirnite za uređivanje fotografije.
Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
Dodirnite kako biste fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem
dostupnih društvenih mreža.
Dodirnite za brisanje fotografije.
Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
Dodirnite za dodavanje fotografije u Favorite.
Snimanje videozapisa
1
2
3
4
52
Dodirnite
>
> .
Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
Za početak snimanja videozapisa dodirnite .
Duljina snimke prikazuje se na vrhu zaslona.
Fotoaparat i videozapisi
NAPOMENA: Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite
.
5 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja
videozapisa dodirnite .
ILI
Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se
spremiti u galeriju.
Nakon snimanja videozapisa
Dodirnite sličicu videozapisa na zaslonu kako biste vidjeli posljednju fotografiju koju ste
snimili.
Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja (primjerice porukom ili
Bluetooth vezom).
Dodirnite za brisanje videozapisa.
Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
Dodirnite za dodavanje videozapisa u Favoriti.
Automatsko fokusiranje u više točaka
Prilikom snimanja fotografije, funkcija automatskog fokusiranja (AF) u više točaka
aktivira se automatski i omogućuje prikaz jasne slike.
Fotoaparat i videozapisi
53
Galerija
Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje
ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparat i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih
lokacija.
1 Kako biste vidjeli spremljene fotografije, dodirnite
>
> .
2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u
albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.
NAPOMENA:
• Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti
podržani.
• Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati zbog načina šifriranja.
Pregled slika
Slike su u Galeriji organizirane u mape. Kada neka aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku,
automatski će se izraditi mapa preuzetih slika u koju će se slika spremiti. Slično tome,
snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona.
Slike se prikazuju prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko
cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.
Povećavanje i smanjivanje
Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:
• Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
• Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite
prste kako biste sliku smanjili.
54
Fotoaparat i videozapisi
Opcije za videozapise
1 Dodirnite
>
> .
2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.
Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
Dodirnite kako biste premotali unaprijed za 10 sekundi.
Dodirnite kako biste premotali unatrag za 10 sekundi.
Dodirnite za podešavanje glasnoće zvuka.
Dodirnite za zaključavanje/otključavanje zaslona.
Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
NAPOMENA:
• Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije
videozapisa povucite gore ili dolje.
• Za podešavanje osvjetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije
videozapisa povucite gore ili dolje.
• Za premotavanje unaprijed ili unatrag, kliznite prstom zdesna nalijevo (ili
obrnuto).
Fotoaparat i videozapisi
55
Uređivanje fotografija
Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite
.
Brisanje fotografija/videozapisa
Odaberite jedan od sljedećih načina:
• U mapi dodirnite
, odaberite fotografije/videozapise i dodirnite IZBRIŠI.
• Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite
.
Postavljanje pozadine
Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite > Postavi sliku kao kako biste sliku
postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.
NAPOMENA:
• Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti
podržani.
• Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do
pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
56
Fotoaparat i videozapisi
Multimedija
Glazba
Vaš telefon ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama.
Reprodukcija pjesme
1 Dodirnite
>
> .
2 Dodirnite karticu Pjesme.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
4 Dostupne su sljedeće opcije.
Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
Multimedija
57
Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj
reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme
ili isključivanja ponavljanja.
Dodirnite za podešavanje glasnoće.
Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na
prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju.
Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
Dodirnite za nastavak reprodukcije.
Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili
u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite za premotavanje unaprijed.
Dodirnite kako biste otvorili glazbenu biblioteku.
NAPOMENA:
• Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti
podržani.
• Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do
pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena
međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.
Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje
ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno
kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili
kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču
upotrebe takvog materijala.
58
Multimedija
Uslužne značajke
Sat
Aplikacija Sat daje vam pristup funkcijama alarma, brojača vremena, svjetskog sata
i štoperice. Za pristup tim funkcijama dodirnite kartice pri vrhu zaslona ili vodoravno
povucite prstom po zaslonu.
>
> .
Dodirnite
Alarmi
Kartica Alarmi omogućuje podešavanje alarma.
1 Otvorite aplikaciju i odaberite karticu Alarmi.
2 Za dodavanje novog alarma dodirnite .
3 Prilagodite postavke i dodirnite SPREMI.
NAPOMENA: Također možete dodirnuti postojeći alarm i urediti ga.
Brojač
Kartica Brojač može vas zvučnim signalom upozoriti kad je vremensko razdoblje koje ste
postavili prošlo.
1 Otvorite aplikaciju i odaberite karticu Brojač.
2 U brojaču postavite željeno vrijeme.
3 Dodirnite Početak za pokretanje odbrojavanja.
4 Dodirnite Prekid za zaustavljanje odbrojavanja.
Svjetski sat
Kartica Svjetski sat omogućuje vam jednostavnu provjeru lokalnog vremena u drugim
gradovima u cijelom svijetu.
1 Otvorite aplikaciju i odaberite karticu Svjetski sat.
2 Dodirnite
i odaberite željeni jezik.
Uslužne značajke
59
Štoperica
Kartica Štoperica omogućuje upotrebu telefona kao štoperice.
1 Otvorite aplikaciju i odaberite karticu Štoperica.
2 Dodirnite tipku Početak za pokretanje štoperice.
• Dodirnite tipku Ciklus za mjerenje vremena ciklusa.
3 Dodirnite gumb Prekid za zaustavljanje štoperice.
Kalkulator
Aplikacija Kalkulator omogućuje izvedbu matematičkih zadataka pomoću standardnog ili
znanstvenog kalkulatora.
1 Dodirnite
>
> .
2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.
NAPOMENA: Za složenije izračune dodirnite
.
Kalendar
Aplikacija Kalendar omogućuje praćenje rasporeda događaja.
1 Dodirnite
>
> .
2 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj. Zatim dodirnite
60
.
Uslužne značajke
Snimač glasa
Aplikacija Snimanje glasa snima zvučne datoteke koje možete koristiti na razne načine.
Snimanje zvuka ili glasa
1 Dodirnite
>
> .
2 Za početak snimanja dodirnite .
3 Za prekid snimanja dodirnite .
4 Za slušanje snimljenog zapisa dodirnite
NAPOMENA: Dodirnite
slušati snimljeni zapis.
.
za pristup snimljenim zapisima. Sada možete
Glas. pretraživanje
Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.
1 Dodirnite
>
> mapu Google > .
2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz Slušam..., izgovorite ključnu riječ ili frazu.
Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće
biti dostupna.
Preuzeto
Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.
• Dodirnite
>
> .
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće
biti dostupna.
Uslužne značajke
61
Radio
Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.
>
> .
Dodirnite
SAVJET! Slušalice morate priključiti kako bi služile kao antena.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće
biti dostupna.
62
Uslužne značajke
Web preglednik
Web preglednik
Internet pruža brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još
mnogo toga izravno na mobitelu.
NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno
naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga
mobilne mreže.
1 Dodirnite
>
>
.
Upotreba alatne trake za web
Kako biste pristupili alatnoj traci preglednika, prijeđite na vrh web-stranice.
Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
Dodirnite za prelazak na sljedeću stranicu.
Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
Dodirnite za otvaranje novog prozora.
Dodirnite za pristup web oznakama.
Pregled web-stranica
Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i na tipkovnici dodirnite Idi.
Otvaranje stranice
Za prelazak na novu stranicu dodirnite
> .
Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i
dodirnite stranicu kako biste je odabrali.
Web preglednik
63
Glasovno pretraživanje weba
Dodirnite polje za adresu i potom dodirnite . Kad telefon zatraži unos glasovne
naredbe, izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje se
prikažu.
NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti
dostupna.
Web oznake
Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite > Dodaj oznaku > SPREMI.
Za otvaranje označene web-stranice dodirnite i odaberite željenu označenu webstranicu.
Prethodne stranice
Za otvaranje popisa nedavno posjećenih web-stranica dodirnite > karticu
Prethodne stranice. Za brisanje povijesti posjećenih stranica dodirnite
> Da.
Chrome
Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.
1 Dodirnite
>
> .
NAPOMENA: Ovisno o regiji i mobilnom operateru ova aplikacija možda neće
biti dostupna.
Pregled web-stranica
Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.
Otvaranje stranice
Ako želite otvoriti novu stranicu, dodirnite
Za prelazak na drugu web-stranicu dodirnite
64
> Nova kart..
i zatim dodirnite stranicu koju želite odabrati.
Web preglednik
Postavke
Aplikacija Postavke sadrži većinu alata za prilagođavanje i konfiguraciju vašeg telefona.
Sve postavke u aplikaciji Postavke opisane su u ovome odjeljku.
Otvaranje aplikacije Postavke
• Dodirnite
> dodirnite i držite
– ili –
• Dodirnite
>
> .
> Postavke sustava.
Mreža
< BEŽIČNE MREŽE >
Wi-Fi
Uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.
Bluetooth
Uključivanje ili isključivanje bežične Bluetooth tehnologije.
Mobilni podaci
Prikaz podatkovnog prometa i postavljanje ograničenja uporabe za mobilne podatke.
Pozivi
Postavljanje postavki poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke
koje nudi vaš mobilni operater.
• Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte mobilnog operatera.
• Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s
vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg
telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.
• Skočni okvir dolaznog poziva – skočni prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat
će se tijekom korištenja aplikacije.
• Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva.
Postavke
65
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo
poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.
Prosljeđivanje poziva – omogućuje postavljanje opcija za prosljeđivanje poziva.
Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će povezani hands-free uređaj
automatski odgovoriti na dolazni poziv.
Vibracija spajanja – vibracija telefona kada sugovornik odgovori na poziv.
Spremi nepoznate brojeve – dodavanje nepoznatih brojeva na popis kontakata
po završetku poziva.
Gumb napajanja prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.
Dolazni poziv na čekanju – označite kako biste omogućili utišavanje zvuka zvona
za dolazne pozive okretanjem uređaja.
Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, odlaznih ili međunarodnih poziva.
Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv,
Odlazni poziv, Dolazni poziv i Svi pozivi.
Dodatne postavke poziva – omogućava promjenu sljedećih postavki.
ID pozivatelja: omogućuje vam postavljanje zadanih postavki mobilnog operatera
za prikaz vašeg telefonskog broja u odlaznim pozivima.
Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o
dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).
< POVEZIVANJE >
Dijeli i spoji
• NFC – NFC (komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije
koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između dva uređaja kada su na
međusobnoj udaljenosti od nekoliko centimetara. Ako omogućite NFC na telefonu,
telefon može izmijeniti podatke s drugim uređajima koji podržavaju NFC ili pročitati
informacije pametnih oznaka s postera, naljepnica i drugih proizvoda.
• Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj
aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje posavite jedan pored
drugog. Na primjer, možete prenositi stranice iz preglednika, videozapise sa servisa
YouTube, kontakte i više od toga. Jednostavno prislonite dva uređaja (obično sa
66
Postavke
stražnje strane) jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će
se sadržaji prenijeti.
• LG PC Suite – povežite LG PC Suite sa svojim telefonom i s lakoćom upravljajte
multimedijskim sadržajima i aplikacijama.
• Ispis – omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih
u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš
Android uređaj.
Tethering
• USB tethering povezivanje – podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s
računalom putem USB tethering povezivanja.
• Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze.
Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.
• Bluetooth tethering – omogućuje povezivanje telefona s drugim uređajima putem
Bluetooth veze i dijeljenje internetske veze.
• Pomoć – prikaz informacija o USB tethering povezivanju, Wi-Fi hotspotu i Bluetooth
tethering povezivanju.
Više
• Zrakoplovni mod – uključite ovaj način rada za isključivanje svih bežičnih veza i
poziva.
• Mobilne mreže – postavljanje opcija za način rada mreže, mrežne operatere,
nazive pristupnih točaka itd.
• VPN – putem telefona možete dodavati i postavljati virtualne privatne mreže (VPN)
te njima upravljati kako biste se mogli povezati na sigurne lokalne mreže, kao što
je vaša korporativna mreža, i pristupiti podacima na njima.
Zvuk & Obavijest
< OSNOVNO >
Profil zvona
Omogućuje postavljanje zvučnog profila na postavke Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.
Postavke
67
< ZVUK >
Glasnoća
Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona svojim potrebama i okruženju.
Zvono
Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive.
ID melodije zvona
Omogućuje vam stvaranje melodija zvona ovisno o telefonskom broju dolaznog poziva.
< VIBRACIJA >
Zvuk s vibracijom
Uključite opciju ako želite povratnu vibraciju za pozive.
Vrsta vibracije
Omogućuje postavljanje vrste vibracije za dolazne pozive.
< OBAVIJESTI >
Ne smetaj
Dodirnite za postavljanje obavijesti. Obavijesti vas ne moraju ometati.
Zaključani zaslon
Omogućuje prikaz obavijesti na zaključanom zaslonu.
Aplikacije
Omogućuje postavljanje obavijesti za aplikacije.
< NAPREDNE POSTAVKE >
Više
• Zvuk obavijesti – omogućuje vam postavljanje zvuka obavijesti. Također možete
dodati ili izbrisati zvukove obavijesti.
• Vibriraj na dodir – Uključite opciju za vibraciju prilikom dodirivanja početnih
gumba i upotrebe korisničkog sučelja.
• Zvučni efekti – Pomoću ovog izbornika odaberite želite li čuti ton prilikom
dodirivanja brojeva na tipkovnici za biranje, odabira zaslonskih opcija itd.
- Zvukovi dodira tipkovnice telefona – označite za postavljanje zvuka kod
upotrebe tipkovnice za biranje brojeva.
68
Postavke
•
- Zvuk kod dodira – dodirnite za postavljanje zvuka kod odabira stavki na zaslonu.
- Zvuk zaključavanja zaslona – dodirnite za postavljanje zvuka prilikom
zaključavanja i otključavanja zaslona.
Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – Omogućuje automatsko obavještavanje o
dolaznom pozivu ili porukama.
Zaslon
< POČETNI I ZAKLJUČANI ZASLON >
Početni zaslon
• Odaberi home – odaberite temu početnog zaslona. Odaberite Natrag (standardni
izgled na Android uređajima) ili EasyHome (pojednostavljena verzija namijenjena
korisnicima koji su manje upoznati s navigacijom na Android uređajima).
• Tema - postavljanje teme na zaslonu uređaja.
• Pozadina – postavljanje pozadine na početnom zaslonu.
• Efekt zaslona – omogućuje odabir efekta koji će se prikazati kada povlačite prst
od jednog prozora početnog zaslona do drugog.
• Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu – označite za kontinuirano
pomicanje početnih zaslona (nakon zadnjeg, ponovno se prikazuje prvi zaslon).
• Pomoć – dodirnite kako biste dobili informacije o korištenju početnog zaslona
vašeg uređaja.
Zaključani zaslon
• Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako
biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje
zaslona. Ako ste za otključavanje zaslona odabrali Uzorak, nakon što uključite
telefon ili aktivirate zaslon za otključavanje zaslona morate nacrtati uzorak.
• Smart Lock – telefon drži otključanim kad je povezan s pouzdanim Bluetooth
uređajem, kad se nalazi na poznatoj lokaciji poput vašeg doma ili posla ili kad
telefon prepozna vaše lice.
• Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona.
• Pozadina – odaberite pozadinu koja će se prikazivati na zaključanom zaslonu.
Postavke
69
Prečaci – prilagodba prečaca na zaključanom zaslonu.
Kontakt podaci izgubljenog telefona – odaberite želite li da se na zaključanom
zaslonu prikazuju informacije o vlasniku i želite li prilagoditi informacije o vlasniku.
• Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja
zaslona nakon isteka vremena.
• Tipka napajanja odmah zaključava – označite ako želite trenutno zaključavanje
zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanja. Ova
postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za
zaključavanje.
Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu
Odaberite kombinaciju početnih gumba, boju i želite li koristiti prozirnu pozadinu.
•
•
< FONT >
Vrsta slova
Odaberite željenu vrstu fonta.
Veličina fonta
Odaberite željenu veličinu fonta.
< OSNOVNE POSTAVKE >
Osvjetljenje
Prilagodba svjetline zaslona pomoću klizača.
Orijentacija
Automatski odabir orijentacije zakretanjem telefona.
Vrijeme gašenja zaslona
Postavite vrijeme odgode do automatskog isključivanja zaslona.
< NAPREDNE POSTAVKE >
Više
• Sanjarenje – Odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je telefon u stanju
mirovanja u baznoj stanici i/ili dok se puni.
• Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i
brzine senzora.
70
Postavke
Standardno
< OSOBNO >
Jezik i unos
Odaberite jezik za tekst na svom telefonu i konfigurirajte zaslonsku tipkovnicu,
uključujući riječi koje ste dodali u rječnik.
• Jezik – odaberite jezik koji želite koristiti na telefonu.
• Trenutna tipkovnica – omogućuje odabir zadane vrste tipkovnice.
• LG tipkovnica – dodirnite ikonu Postavke i promijenite postavke LG tipkovnice.
• Google unos teksta govorom – označite za odabir unosa podataka pomoću
Google diktiranja. Dodirnite ikonu Postavke za promjenu postavki značajke Google
diktiranje.
• Izlaz za pretvorbu teksta u govor – dodirnite kako biste odredili preferirani
program ili opće postavke značajke pretvaranja teksta u govor.
• Brzina pokazivača – podešava brzinu pokazivača.
• Gumbi obrnuto – preokrenite tipke miša kako biste koristili primarnu tipku na
desnoj strani.
Lokacija
Kad uključite uslugu lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi
mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim
tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.
• Način rada – određuje način određivanja trenutne lokacije.
• Fotoaparat – označite za dodavanje oznake lokacije fotografijama ili videozapisima.
• Povijest Google lokacija – omogućuje odabir informacija o lokacijama kojima
mogu pristupiti tvrtka Google i njezini proizvodi.
Računi i sinkronizacija
Pomoću izbornika Računi i sinkronizacija možete dodavati, uklanjati i upravljati vašim
Google računom i drugim podržanim računima. Ove postavke možete koristiti i za
provjeru šalju li, primaju i sinkroniziraju li sve aplikacije podatke po vlastitom rasporedu
te mogu li sve aplikacije automatski sinkronizirati korisničke podatke.
Postavke
71
Gmail™, Kalendar i druge aplikacije također mogu imati svoje postavke koje određuju
kako sinkroniziraju podatke; pojedinosti potražite u odjeljcima o tim aplikacijama. Za
dodavanje novog računa dodajte Dodaj račun.
Pristupačnost
Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za
pristupačnost koji su instalirani na telefonu.
• Vid
- TalkBack – omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja govornim funkcijama
pomaže osobama s oštećenim vidom.
- Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – dodirnite prekidač za glasovne obavijesti
o poruci/pozivu kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Kad je opcija aktivirana čut
ćete automatske govorne obavijesti o dolaznim pozivima i porukama.
- Zatamnjenje zaslona – označite kako biste zatamnili zaslon.
- Veličina fonta – postavljanje veličine fonta.
- Zum osjetljiv na dodir – omogućuje zumiranje nakon dodirivanja zaslona tri
puta.
- Inverzija boje zaslona – omogućite kako biste zamijenili boje zaslona i sadržaja.
- Podešavanje boje zaslona – prilagođava boju zaslona.
- Filtar boje zaslona – omogućuje promjenu boje zaslona i sadržaja.
- Gumb napajanja prekida poziv – omogućite kako biste govorni poziv mogli
završiti pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje.
• Sluh
- Opis – omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.
- Treperava upozorenja – omogućite za uključivanje treperavog svjetla koje
označava dolazne pozive i obavijesti.
- Isključi sve zvukove – omogućite za isključivanje svih zvukova uređaja.
- Audio traka – postavljanje vrste zvuka.
- Balans zvuka – postavljanje rute prijenosa zvuka. Pomaknite klizač na traci kako
biste ga postavili.
72
Postavke
Motorika i kognicija
- Vrijeme reakcije na dodir – postavljanje vremena reakcije na dodir.
- Touch assistant – omogućuje ploču osjetljivu na dodir za lako korištenje općih
gumba ili pokreta za brzi pristup.
- Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije
automatskog isključivanja zaslona.
- Područje kontrole na dodir – omogućuje postavljanje područja na zaslonu koje
će jedino biti osjetljivo na dodir.
• Prečac funkcije dostupnosti – omogućuje brzi pristup odabranim značajkama
kada se triput dodirne početni gumb.
• Orijentacija – označite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji
telefona (okomita ili vodoravna).
• Pristup prekidačima – omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili
više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći
osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju
s uređajem.
Gumb prečaca
Brzo pristupite aplikacijama pritiskom i držanjem gumba za glasnoću kad je zaslon
isključen ili zaključan.
Google
Koristite Google postavke za upravljanje Google aplikacijama i postavkama računa.
•
< PRIVATNOST >
Sigurnost
Pomoću izbornika Sigurnost možete konfigurirati zaštitu telefona i njegovih podataka.
• Zaključavanje sadržaja – odaberite vrste zaključavanja za zaključavanje datoteka
u značajci QuickMemo+.
• Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih
razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili
lozinke za dešifriranje telefona.
Postavke
73
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enkripcija SD kartice – šifriranje podataka na SD kartici kako podaci ne bi bili
dostupni drugim uređajima.
Postavi SIM zaključavanje – postavljanje PIN-a kojim se zaključava SIM kartica i
promjena PIN-a.
Vidljiv upis lozinke – uključite ako želite da se svaki od znakova lozinke nakratko
vidi nakon što ga unesete tako da možete vidjeti što unosite.
Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.
Nepoznati izvori – omogućuje instalaciju aplikacija koje nisu preuzete pomoću
usluge Play Store.
Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije
instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.
Tip pohrane – prikaz trenutačne vrste pohrane.
Upravljanje potvrdama – omogućuje vam da upravljate certifikatima sigurnosti.
Trust agents – odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.
Dodavanje na zaslon – pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da se na
njemu prikazuju samo zasloni određenih aplikacija.
Aplikacije s pristupom korištenju – pomoću ove opcije možete pregledati
informacije o korištenju aplikacija na uređaju.
< UPRAVLJANJE UREĐAJEM >
Datum i vrijeme
Postavite željeni prikaz datuma i vremena.
Pohrana i USB
Možete pratiti iskorištenu i slobodnu internu memoriju uređaja.
Ušteda baterije i potrošnje energije
• Korištenje baterije – pregled korištenja baterije.
• Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti
baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.
• Ušteda energije – dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/
deaktivirali. Postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski
aktivirati Ušteda energije. Odaberite Odmah, 5 % baterija ili 15 % baterija.
74
Postavke
• Pomoć – prikazuje informacije o stavkama uštede energije.
Memorija
Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog
vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.
Aplikacije
Ova opcija omogućava pregled pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na vašem
uređaju, upravljanje podacima aplikacija i prisilni prekid aplikacija.
Zadana aplikacija poruka
Ovaj izbornik omogućava odabir aplikacije koju želite koristiti kao zadanu aplikaciju za
razmjenu poruka.
Arhiviranje i reset
Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.
• LG Backup – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u
slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.
• Arhiviraj moje podatke – označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije,
Wi-Fi lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.
• Račun arhive – prikazuje račun koji se koristi za arhiviranje informacija.
• Automatsko obnavljanje – prilikom ponovne instalacije aplikacije možete obnoviti
arhivirane postavke i podatke.
• Ponovno postavljanje mrežnih postavki – ponovno postavljanje svih mrežnih
postavki.
• Reset podataka – vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih
podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje
informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.
O telefonu
Pregled pravnih informacija, provjera statusa telefona i verzije softvera te ažuriranje
softvera.
Postavke
75
Računalni softver (LG PC Suite)
Za operacijski sustav Windows
LG PC Suite pomaže u upravljanju multimedijskim sadržajem i aplikacijama na telefonu
tako što povezuje telefon i računalo.
Pomoću softvera LG PC Suite možete...
• Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga na
svom računalu.
• Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
• Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
• Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
• Ažurirati softver instaliran na uređaju.
• Reproducirati multimedijski sadržaj računala na drugom uređaju
NAPOMENA: Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako
koristiti računalni softver LG PC Suite.
Instalacija softvera LG PC Suite
Softver LG PC Suite možete preuzeti na sljedeći način:
1 Posjetite web-mjesto na www.lg.com.
2 Odaberite PODRŠKA > PODRŠKA ZA MOBILNE TELEFONE > Sinkroniziranje s
računalom.
3 Odaberite podatke o modelu i pritisnite IDI.
4 Kako biste preuzeli LG PC Suite, pomaknite se prema dolje i odaberite karticu
SINKRONIZIRANJE S RAČUNALOM > Windows > PREUZMI.
76
Računalni softver (LG PC Suite)
Sistemski preduvjeti za softver LG PC Suite
• OS: Windows XP (Servisni paket 3) 32-bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Procesor: 1 GHz ili jači procesor
• Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
• Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
• Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća
količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
• Potreban softver: upravljački programi LG United, Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
NAPOMENA: Upravljački program LG United za USB
Upravljački program LG United za USB potreban je za povezivanje uređaja
tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalne
softverske aplikacije LG PC Suite.
Za operacijski sustav Mac
Pomoću softvera LG PC Suite možete...
• Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga na
svom računalu.
• Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
• Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
NAPOMENA: Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako
koristiti računalni softver LG PC Suite.
Računalni softver (LG PC Suite)
77
Instalacija softvera LG PC Suite
Softver LG PC Suite možete preuzeti na sljedeći način:
1 Posjetite web-mjesto na www.lg.com.
2 Odaberite PODRŠKA > PODRŠKA ZA MOBILNE TELEFONE > Sinkroniziranje s
računalom.
3 Odaberite podatke o modelu i pritisnite IDI.
4 Kako biste preuzeli LG PC Suite, pomaknite se prema dolje i odaberite karticu
SINKRONIZIRANJE S RAČUNALOM > Mac OS > PREUZMI.
Sistemski preduvjeti za softver LG PC Suite
• OS: Mac OS X (10.6.8) ili novija verzija
• Memorija : 2 GB RAM ili više
• Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768 ili veća i 32-bitna boja
• Tvrdi disk: memorija od 500 MB ili veća (za pohranu podataka može biti potrebna i
veća količina prostora)
• Potrebni softver: upravljački programi LG United Mobile
NAPOMENA: Upravljački program LG United za USB
Upravljački program LG United za USB potreban je za povezivanje uređaja
tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalne
softverske aplikacije LG PC Suite.
78
Računalni softver (LG PC Suite)
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta
Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi http://www.lg.com/
common/index.jsp (odaberite državu i jezik).
Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju
verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka
dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.
Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju
korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije
nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za
prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.
NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za
odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije
verzije programskih datoteka za sve modele telefona.
Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim pomoću značajke OTA
(Over-the-Air)
Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću
značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna
samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.
Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: Postavke > karticu
Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera >
Provjerite odmah za ažuriranje.
Ažuriranje softvera telefona
79
NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci
s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom
računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke,
preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG
preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što
ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak
osobnih podataka.
NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.
80
Ažuriranje softvera telefona
O korisničkom priručniku
O korisničkom priručniku
•
•
•
•
•
•
•
Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Tako ćete telefon moći
koristiti na siguran i ispravan način.
Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera
koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne
najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG,
www.lg.com.
Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim
državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima
odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija
koje su razvili drugi davatelji usluga.
Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili
nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama
operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati
nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom
za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u
komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao
korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
Dodatne naknade mogu se naplatiti za podatkovne usluge, kao što su razmjena
poruka, prijenos ili preuzimanje podataka, automatska sinkronizacija i usluge
lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu
sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.
O korisničkom priručniku
81
Trgovački znakovi
•
•
•
•
LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Wi-Fi® i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znaci udruženja Wi-Fi Alliance.
Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
Priručnik za zaštitu od krađe
Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati
na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi,
ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili
zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.
Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:
• Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste
značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika
postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
• Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu
imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja
dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.
Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun
za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi
ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.
NAPOMENA: Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na
uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati
informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći
upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.
82
O korisničkom priručniku
DODATNA OPREMA
Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema. (stavke opisane u
nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).
•
•
•
•
•
Putni punjač
Vodič za početak korištenja
Stereo slušalice
USB kabel
Baterija
NAPOMENA:
• Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema
namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim
uređajima.
• Oprema isporučena zajedno s ovim uređajem i sav dodatni pribor mogu se
razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.
DODATNA OPREMA
83
Rješavanje problema
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja
telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu
možete riješiti i sami.
Poruka
Pogreške
sa SIM
ili USIM
karticom
Nema veze
s mrežom
/ Gubitak
signala
Šifre se ne
podudaraju
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
U telefonu nema
SIM ili USIM kartice
ili nije ispravno
umetnuta.
Provjerite je li SIM ili USIM kartica
ispravno umetnuta.
Signal je slab ili
se nalazite izvan
dometa mreže
davatelja bežičnih
usluga.
Pomaknite se do prozora ili na
otvoreno područje. Provjerite kartu
pokrivenosti mrežnog operatera.
Davatelj usluga
koristi nove usluge.
Provjerite je li SIM ili USIM kartica
starija od 6~12 mjeseci. Ako jest,
zamijenite je u nekom od centara
mobilnog operatera. Obratite se svom
davatelju usluga.
Želite li promijeniti
sigurnosnu šifru,
ponovnim unosom
morate potvrditi
novu šifru.
U slučaju da zaboravite šifru, obratite
se davatelju usluga.
Dvije šifre koje
ste unijeli ne
podudaraju se.
84
Rješavanje problema
Poruka
Ne može
se postaviti
nijedna
aplikacija
Pozivi nisu
dostupni
Telefon se
ne može
uključiti
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
Ne podržava
davatelj usluga
ili je potrebna
registracija.
Obratite se svom davatelju usluga.
Pogreška u biranju
Nova mreža nije autorizirana.
Umetnuta je
nova SIM ili USIM
kartica.
Provjerite nova ograničenja.
Dosegnuta
unaprijed plaćena
svota.
Obratite se davatelju usluga ili ponovo
postavite ograničenje pomoću PIN 2
šifre.
Tipka za
uključivanje/
isključivanje
pritisnuta je
prekratko.
Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje i držite je najmanje dvije
sekunde.
Baterija nije
napunjena.
Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj
punjenja na zaslonu.
Rješavanje problema
85
Poruka
Moguće korektivne mjere
Baterija nije
napunjena.
Napunite bateriju.
Temperatura
okruženja je
previsoka ili
preniska.
Telefon se mora puniti u okruženju
normalne temperature.
Problemi s
kontaktom
Provjerite punjač i vezu s telefonom.
Nema napajanja
Ukopčajte punjač u drugu utičnicu.
Punjač u kvaru
Zamijenite punjač.
Pogrešan punjač
Koristite samo originalnu LG dodatnu
opremu.
Broj nije
dopušten.
Funkcija fiksnog
broja za biranje je
uključena.
Provjerite izbornik Postavke i isključite
funkciju.
Primanje/
slanje SMS
poruka i
fotografija
nije moguće
Memorija je puna
Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se
ne otvaraju
Nepodržan
datotečni format
Provjerite podržane formate datoteka.
Pogreška
punjenja
86
Mogući uzroci
Rješavanje problema
Poruka
Mogući uzroci
Moguće korektivne mjere
Zaslon se
ne uključuje
kada imam
dolazni
poziv.
Problem sa
senzorom blizine
Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu,
provjerite prekriva li područje oko
senzora blizine. Provjerite je li područje
oko senzora blizine čisto.
Nema
zvuka
Način rada za
vibraciju
Provjerite postavke u izborniku zvuka
kako biste provjerili ne koristite li
vibracije ili tihi način rada.
Prekid
veze ili
zamrzavanje
Povremeni
softverski problem
Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera
putem web-mjesta.
Rješavanje problema
87
Često postavljana pitanja
Kategorija
Bluetooth
uređaji
88
Pitanje
Odgovor
Koje su funkcije
Možete priključiti Bluetooth audiouređaj
dostupne putem
poput stereo/mono slušalica ili komplet
Bluetooth tehnologije? za automobil.
Sigurnosno
kopiranje
kontakata
Kako mogu stvoriti
sigurnosnu kopiju
kontakata?
Podaci kontakata mogu se sinkronizirati
između telefona i Google računa.
Sinkronizacija
Može li se postaviti
jednosmjerna
sinkronizacija za
Gmail™?
Dostupna je samo dvosmjerna
sinkronizacija.
Sinkronizacija
Ulazni spremnik se sinkronizira
Mogu li se
automatski. Druge mape možete
sinkronizirati sve mape
pregledati dodirom na , a za odabir
e-pošte?
mape odaberite opciju Mape.
Prijava u
Gmail
Moram li se prijaviti
u aplikaciju Gmail
svaki put kada želim
pristupiti aplikaciji
Gmail?
Nakon što se jednom prijavite u
Gmail, više se nećete morati ponovno
prijavljivati.
Google
račun
Mogu li se poruke
e-pošte filtrirati?
Ne, telefon ne podržava filtriranje
e-pošte.
E-pošta
Što će se dogoditi ako
pokrenem još jednu
Vaša se poruka e-pošte automatski
aplikaciju dok pišem
sprema kao skica.
poruku e-pošte?
Često postavljana pitanja
Kategorija
Pitanje
Odgovor
Melodija
zvona
Postoji li ograničenje
veličine za MP3
datoteke koje se
koriste kao melodije
zvona?
Nema ograničenja veličine datoteke.
Vrijeme
primanja
poruke
Moj telefon ne
prikazuje vrijeme
primanja poruke ako
je poruka starija od
24 sata. Kako mogu
vidjeti vrijeme?
Otvorite razgovor i dodirnite i zadržite
željenu poruku. Potom dodirnite
Pojedinosti.
Navigacija
Može li se na
telefon instalirati
druga aplikacija za
navigaciju?
Mogu se instalirati i koristiti sve
aplikacije koje su dostupne na webmjestu Play Store™, a kompatibilne su
s hardverom uređaja.
Sinkronizacija
Mogu li sinkronizirati
kontakte iz svih svojih
računa e-pošte?
Sinkronizirati se mogu samo kontakti
na poslužiteljima za Gmail i MS
Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Čekanje i
stanka
Mogu li se spremati
kontakti koji u
brojevima sadrže
čekanje i stanku?
Ako ste prenijeli kontakt pomoću
funkcija čekanja i stanke spremljenih u
taj broj, te značajke ne možete koristiti.
Svaki broj morate ponovo spremiti.
Spremanje kontakata s čekanjem i
stankom:
1. Na početnom zaslonu dodirnite
.
2. Birajte broj, a zatim dodirnite .
3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2
sekunde ili Dodaj čekanje.
Sigurnost
Kojim je sigurnosnim
funkcijama uređaj
opremljen?
Možete postaviti obavezan unos
uzorka za otključavanje prije pristupanja
uređaju ili korištenja uređaja.
Često postavljana pitanja
89
Kategorija
Pitanje
Kako da stvorim
Uzorak za
uzorak za
otključavanje
otključavanje?
90
Odgovor
1. Na početnom zaslonu dodirnite i
držite
.
2. Dodirnite Postavke sustava >
karticu Zaslon > Zaključani zaslon.
3. Dodirnite Odaberi zaključavanje
zaslona > Uzorak. Pri prvom
odabiru te mogućnosti prikazat će
se kratke upute za stvaranje uzorka
za otključavanje.
4. Postavite uzorak tako da ga jednom
nacrtate, a zatim ga ponovo unesite
za potvrdu.
Mjere opreza prilikom korištenja uzorka
za zaključavanje.
Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka
za otključavanje koji postavite. Telefonu
više ne možete pristupiti ako unesete
neispravan uzorak pet puta. Imate
pet mogućnosti za unos uzorka za
otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako
ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete
pokušati ponovo nakon 30 sekundi.
(Osim toga, ako postavite rezervni PIN,
moći ćete ga koristiti za otključavanje
uzorka.)
Često postavljana pitanja
Kategorija
Pitanje
Što da napravim ako
zaboravim uzorak
Uzorak za
za otključavanje, a
otključavanje
nemam Google račun
na telefonu?
Memorija
Podrška za
jezik
Odgovor
Ako ste zaboravili uzorak za
otključavanje napravite sljedeće:
Ako ste se prijavili na svoj Google račun
putem telefona te iz 5 pokušaja niste
unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb
Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim
zatražiti prijava pomoću Google računa
čime ćete otključati telefon. Ako na
telefonu niste napravili Google račun
ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti
vraćanje tvorničkih postavki.
Upozorenje: prilikom vraćanja tvorničkih
postavki sve korisničke aplikacije i
korisnički podaci bit će izbrisani. Prije
vraćanja tvorničkih postavki svakako
napravite sigurnosnu kopiju svih važnih
podataka.
Hoću li znati da je
memorija puna?
Da, primit ćete obavijest.
Mogu li promijeniti
jezik telefona?
Telefon ima višejezične mogućnosti.
Promjena jezika:
1. Na početnom zaslonu dodirnite
i držite
i dodirnite Postavke
sustava.
2. Dodirnite karticu Općenito > Jezik i
tipkovnica > Jezik.
3. Dodirnite željeni jezik.
Često postavljana pitanja
91
Kategorija
VPN
Istek
vremena za
zaslon
92
Pitanje
Odgovor
Kako da postavim
VPN?
Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se
od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju
VPN pristupa na telefonu morate
zatražiti podatke od mrežnog
administratora tvrtke.
Moj se zaslon
isključuje nakon samo
15 sekundi. Kako
mogu promijeniti
vrijeme nakon kojeg se
isključuje pozadinsko
osvjetljenje?
1. Na početnom zaslonu dodirnite i
.
držite
2. Dodirnite Postavke sustava >
karticu Zaslon.
3. Dodirnite Vrijeme gašenja zaslona.
4. Dodirnite željeno vrijeme isteka
pozadinskog osvjetljenja.
Wi-Fi i
mobilna
mreža
Kada koristite podatkovnu vezu, vaš
uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi
vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje
Ako su dostupni i
uključena na vašem telefonu). Nećete,
Wi-Fi i mobilna mreža,
međutim, primiti obavijest kada uređaj
koju će uslugu moj
prelazi s jedne veze na drugu.
telefon koristiti?
Kako biste saznali koju vezu uređaj
koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne
mreže u gornjem dijelu zaslona.
Početni
zaslon
Mogu li ukloniti
aplikaciju s početnog
zaslona?
Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu
do pojavljivanja ikone kante za smeće
na vrhu središnjeg dijela zaslona.
Odvucite ikonu u kantu za smeće bez
podizanja prsta.
Često postavljana pitanja
Kategorija
Pitanje
Odgovor
Aplikacija
1. Na početnom zaslonu dodirnite i
.
držite
Preuzeo/la sam
aplikaciju koja uzrokuje 2. Dodirnite Postavke sustava >
karticu Standardno > Aplikacije.
pogreške. Kako je
mogu ukloniti?
3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite
Deinstaliraj.
Punjač
Je li moguće puniti
telefon putem USB
podatkovnog kabela
Da, telefon se puni putem USB kabela
bez instaliranja
bez obzira na to jesu li potrebni
neophodnog
upravljački programi instalirani ili ne.
upravljačkog programa
za USB?
Alarm
Mogu li za alarm
koristiti glazbene
datoteke?
Da. Nakon spremanja glazbene
datoteke kao zvona, možete je koristiti
za alarm.
1. Dodirnite i držite pjesmu s
knjižničnog popisa. U izborniku koji
će se otvoriti dodirnite Postavi za
melodiju > Zvuk zvona telefona ili
Melodija zvona grupe.
2. Na zaslonu za postavljanje sata
za alarm odaberite tu pjesmu kao
zvono.
Alarm
Hoće li se moj alarm
oglasiti ili će se
isključiti ako je telefon
isključen?
Ne, ta funkcija nije podržana.
Često postavljana pitanja
93
Kategorija
Alarm
Fizičko
resetiranje
(vraćanje
tvorničkih
postavki)
94
Pitanje
Odgovor
Ako je glasnoća
zvona postavljena na
Vibracija, hoću li čuti
alarm?
Alarm je programiran tako da se oglasi i
u takvim slučajevima.
Kako vratiti tvorničke
postavke ako ne mogu
pristupiti izborniku s
postavkama?
Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno
stanje, pokrenite takav povrat fizičkim
resetiranjem (vraćanjem tvorničkih
postavki).
Često postavljana pitanja
БЪЛГАРСКИ
Ръководство на
потребителя
• Част от съдържанието и илюстрациите може да се различава
•
•
•
•
от вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на
услуги, софтуерната версия или версията на ОС и подлежат на
промяна без предизвестие.
Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Доставените
артикули са предназначени единствено за това устройство и
може да не са съвместими с други устройства.
Заради сензорната клавиатурата това устройство не е подходящо
за хора, които са със зрително увреждане.
Авторски права ©2016 LG Electronics, Inc. Всички права запазени.
LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и
свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play
Store™ са търговски марки на Google, Inc.
Съдържание
Указания за безопасна и
eфективна употреба ........................ 4
Важна забележка ........................... 15
Запознаване с вашия нов
телефон ........................................... 18
Оформление на телефона ................18
Инсталиране на SIM или USIM карта
и батерия ..................................................20
Зареждане на батерията....................23
Вмъкване на карта с памет ...............24
Премахване на картата с памет ......25
Заключване и отключване на
устройството...........................................25
Вашият начален екран .................. 27
Съвети за сензорния екран ..............27
Начален екран ........................................28
Персонализиране на началния
екран...........................................................29
Връщане към последно
използваните приложения...............31
Панел за уведомления .......................31
Екранна клавиатура.............................34
Специални функции ...................... 36
Заснемане чрез жестове....................36
Включване на екрана ..........................37
Knock Code ...............................................38
2
Снимане+ .................................................39
Настройка на профил в Google.... 41
Създаване на профил в Google ......41
Влизане в профила ви в Google .....41
Свързване към мрежи и
устройства....................................... 42
Wi-Fi .............................................................42
Bluetooth ...................................................43
Wi-Fi Direct ................................................44
Прехвърляне на данни между
компютър и устройството ................45
Повиквания .................................... 46
Извършване на повикване ...............46
Повикване на контактите ..................46
Отговаряне и отхвърляне на
повикване ................................................46
Извършване на второ повикване..47
Преглед на вашите регистри
повиквания ..............................................47
Настройки разговор ............................48
Контакти .......................................... 49
Търсене на контакт ..............................49
Добавяне на нов кoнтакт...................49
Любими контакти ..................................49
Създаване на група ..............................50
Съдържание
Съобщения...................................... 51
Изпращане на съобщение ................51
Изглед разговори .................................52
Промяна на вашите настройки за
съобщения ...............................................52
Имейл ............................................... 53
Управление на имейл акаунти ........53
Работа с папките на акаунтите ........54
Съставяне и изпращане на имейл
съобщение ...............................................54
Камера и видео .............................. 55
Опции за камера на визьора ...........55
Използване на разширени
настройки .................................................56
Заснемане на снимка ..........................57
След като направите снимка ...........57
Запис на видео .......................................58
След запис на видео ............................58
Галерия ......................................................59
Мултимедия .................................... 62
Музика .......................................................62
Помощни програми....................... 65
Часовник ...................................................65
Калкулатор ...............................................66
Календар ...................................................67
Гласов запис ............................................67
Гласово търсене ....................................67
Изтегляния ...............................................68
FM радио ...................................................68
Съдържание
Уеб браузър .................................... 69
Интернет ...................................................69
Chrome .......................................................70
Настройки ....................................... 72
Мрежи ........................................................72
Звук и Известие .....................................76
Дисплей .....................................................77
Общи ...........................................................80
Компютърен софтуер
(LG PC Suite) ..................................... 87
За Windows OS ........................................87
За Mac OS ..................................................88
Актуализиране софтуера на
телефона ......................................... 90
Актуализиране софтуера на
телефона ...................................................90
За това ръководство за употреба 92
За това ръководство за употреба..92
Търговски марки ...................................93
Съвети за предпазване от кражби 94
Аксесоари ........................................ 95
Отстраняване на неизправности 96
ЧЗВ.................................................. 100
3
Указания за безопасна и eфективна употреба
Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания
може да бъде опасно или неправомерно.
В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден
софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за
нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за
неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката
при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният
файл служи само за определяне на причината за възникналата
неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни
само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете
телефона си за ремонт.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен
коефициент на поемане (SAR).
Този мобилен телефон модел LG-H340n е произведен в съответствие
с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на
радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни
указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира
безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно
състояние.
• Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица,
наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовете за
SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което
устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при
всички използвани честотни ленти.
4
Указания за безопасна и eфективна употреба
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните
модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на
съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от
нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и
тествана за използване в близост до ухото, е 0,920 W/kg (10 г), а при
носене до тялото е 0,764 W/kg (10 г).
• Това устройство отговаря на изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост
до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото.
Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене
близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва
да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават
файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено
свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с
данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава
връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се
спазват, докато предаването приключи.
Грижа за продукта и поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за
използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други
типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията,
която е в сила за телефона, и може да е опасно.
• Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е необходима поправка.
Указания за безопасна и eфективна употреба
5
• Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
включва подмяна на части или платки които са или нови или
отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с
частите, които се подменят.
Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални компютри.
Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като
радиатори и фурни.
Не го изпускайте.
Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си
в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско
оборудване.
Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да
доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не
използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди
телефона.
Не излагайте телефона на влага или течности.
Указания за безопасна и eфективна употреба
• Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не
пипайте антената, когато не се налага.
• Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или
поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука.
Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно
използване не се покрива от гаранцията.
• Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по
време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен
контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до
дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте,
когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте
го използвали.
• Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете
да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на
подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна,
микровълнова фурна или сешоар.
• Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата
табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат
на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.
Ефективно действие на телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе
на работата им.
• Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без
да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над
пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
• Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
Указания за безопасна и eфективна употреба
7
• Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори,
радиоапарати, компютри и др.
• Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури
между 0 ºC и 40 ºC. Излагането на изключително ниски или високи
температури може да доведе до повреда или неправилна работа на
телефона ви и дори до експлозия.
Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони
в областите, където шофирате.
• Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни
системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и
съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не
блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това
може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница
или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й
действие.
• Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете
дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате
какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до
автомобилен път.
8
Указания за безопасна и eфективна употреба
Предпазвайте слуха си
С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте
продължително с усилен звук.
Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг
период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или
изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е
да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо
ниво.
• Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате
да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас,
чува това, което слушате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с
поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба
на слуха.
Стъклени части
Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може
да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност
или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не
се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато
стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.
Взривни площадки
Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
Указания за безопасна и eфективна употреба
9
Потенциално взривоопасна атмосфера
• Не използвайте телефона в бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до горива или химикали.
• Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност,
експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа
мобилния телефон и аксесоарите.
В самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
• Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.
Деца
Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца.
В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до
опасност от задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни
мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни
повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.
Информация за използване и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.
За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект,
който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
10
Указания за безопасна и eфективна употреба
• Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните
устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
• Пазете металните контакти на батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество.
•
•
•
•
•
•
•
•
Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е
необходима смяна.
Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на работа.
Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или
висока влажност, като например в баня.
Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това
може да влоши качеството на работата й.
Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има
опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в
съответствие с инструкциите.
Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия
оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт,
след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана
консумация от зарядното.
Действителният живот на батерията зависи от мрежовата
конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване,
батерията и условията на средата.
Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на
животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини
пожар.
Указания за безопасна и eфективна употреба
11
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен
код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати
лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу
заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например
разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до
opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата
на закупуване на продукта.
КАК ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО
Достъп до най-новия фърмуер, новите софтуерни функции и подобренията.
• Изберете актуализирането на софтуера в менюто с настройки на
вашето устройство.
• Актуализирайте устройството, като го свържете с компютъра си.
За повече информация относно използването на тази функция, моля посетете
http://www.lg.com/common/index.jsp изберете страна и език.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LG-H340n е в
съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 1999/5/ЕC. Текстът на Декларацията за съответствие можете да
откриете на адрес http://www.lg.com/global/declaration
Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани
с пригодността на продукта за определен начин на употреба:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
12
Указания за безопасна и eфективна употреба
Изхвърляне на стария уред
1 Символът със зачертания контейнер показва, че
отпадъците от електрическите и електронните продукти
(WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите
отпадъци.
2 Старите електрически продукти могат да съдържат
опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия
уред ще помогне за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Вашият стар уред може да съдържа части за многократна
употреба, които биха могли да бъдат използвани
за ремонт на други продукти, както и други ценни
материали, които могат да бъдат рециклирани с цел
запазване на ограничените ресурси.
3 Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от
който сте го закупили или можете да се свържете с
местния държавен офис за отпадъците, за да получите
информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за
събиране на отпадъци. За най-актуална информация от
Вашата държава, моля, погледнете тук:
www.lg.com/global/recycling
Указания за безопасна и eфективна употреба
13
Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на
срока им на годност
1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002%
кадмий или 0,004% олово, този символ може да е
придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg),
кадмий (Cd) или олово (Pb).
2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни
отделно от битовите отпадъци чрез определени за това
от правителството и местните власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/
акумулатори ще помогне за предотвратяване на
възможни негативни последици за околната среда,
животните и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на
непотребни батерии/акумулатори се обърнете към
местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
14
Указания за безопасна и eфективна употреба
Важна забележка
Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да
използвате вашия телефон!
Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви
проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в
сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.
1. Памет на телефона
Когато на вашия телефон има по-малко от 10 MБ налично
пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови
съобщения. Възможно е да се наложи да прегледате паметта на
вашето устройство и да изтриете някои данни, като например
приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.
За да деинсталирате приложения:
1 Изберете
>
>
> раздел Общи > Приложения.
2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете
приложението, което искате да деинсталирате.
3 Докоснете Деинсталиране.
2. Оптимизиране на живота на батерията
Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията чрез
изключване на функции, които не е необходимо постоянно да са
активни във фонов режим. Освен това може да следите по какъв
начин различните приложения и системни ресурси консумират
енергията на батерията.
Важна забележка
15
Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:
• Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако
не използвате Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, ги изключете.
• Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на
дезактивиране на екрана.
• Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара,
Контактите и други приложения.
• Някои приложения, които изтегляте, може да изразходват
захранването на батерията.
• Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото
на заряд на батерията.
3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с
отворен код:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от
предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности
на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за
вашия телефон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само
от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно
инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да
възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения
със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.
16
Важна забележка
4. Отваряне и превключване между приложения
Изпълнението на няколко задачи е лесно с Android; вие можете
едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение.
Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго.
Използване и превключване между няколко отворени приложения.
Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато
е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не
консумират ресурси, без да е необходимо.
1 Докоснете . Извеждат се прегледи на последно използваните
приложения.
2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не
прекъсва предишното приложение, което работи във фонов
режим. Не забравяйте да изберете , за да излезете от дадено
приложение, след като го използвате.
• За да затворите дадено приложение от списъка с последно
използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението
наляво или надясно. За да изчистите всички приложения,
докоснете Изтрий всички.
5. Когато екранът се фиксира
Ако екранът замръзне или телефонът не реагира, когато се опитате да
работите с него, премахнете батерията и я вмъкнете отново. След това
включете отново телефонът.
Важна забележка
17
Запознаване с вашия нов телефон
Оформление на телефона
Микрофон
Жак на телефона
Сензор за близост
Слушалка
Обектив на
предната камера
ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост
Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост
автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната
клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този
начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно
активиране на сензорния екран по време на разговор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него
може да повреди дисплея и функциите на сензорния екран. Не покривайте
сензора за близост с протектори за екрани или с други видове защитно
покритие. Това може да предизвика неизправност на сензора.
18
Запознаване с вашия нов телефон
Обектив на задната
камера
Светкавица
Бутон за захранване/
заключване
Сензорна NFC точка
Бутони за
увеличаване или
намаляване силата
на звука
Високоговорител
Зарядно устройство/
USB порт
Бутон за
захранване/
заключване
Микрофон
• Включва/изключва телефона, като натиснете и
задържите този бутон
• Натиснете кратко за заключване/отключване
на екрана
Бутони за
увеличаване
или
намаляване
силата на
звука
(Докато екранът е изключен)
• Натиснете продължително нагоре, за да
стартирате Capture+
• Натиснете продължително надолу, за да
стартирате Camera
Запознаване с вашия нов телефон
19
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• NFC антената за този модел е на задния капак.
• Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е
част от NFC антената.
Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
Вмъкнете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на
мобилната телефонна услуга, и батерията в комплекта.
1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката
си. С другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на
фигурата по-долу.
20
Запознаване с вашия нов телефон
2 Плъзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на
фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата
сочи надолу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вмъквайте карта с памет в слота на SIM картата. Ако карта с памет заседне
в слота на SIM картата, занесете устройството в сервизен център на LG, за да
извадят картата с памет.
ЗАБЕЛЕЖКА: единствено microSIM карти работят с устройството.
Запознаване с вашия нов телефон
21
3 Поставете батерията.
4 За да поставите обратно капака на устройството, подравнете задния
капак върху отделението на батерията
и го натиснете надолу,
докато щракне на място .
22
Запознаване с вашия нов телефон
Зареждане на батерията
Преди първоначалното използване заредете батерията. Използвайте
зарядното устройство, за да заредите батерията. Можете също да
използвате и компютър, за да заредите батерията, като свържете
телефона към него с помощта на USB кабел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели.
Ако използвате неодобрени зарядни устройства, батерии или кабели, това
може да причини забавяне на зареждането на батерията. Или това може да
доведе до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което
не се покрива от гаранцията.
Конекторът на зарядното устройство се намира от долната страна
на телефона. Вмъкнете зарядното устройство и го свържете към
електрически контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.
Запознаване с вашия нов телефон
23
Вмъкване на карта с памет
Това устройство поддържа microSD карти с вместимост до 32GB. В
зависимост от производителя и типа на картата с памет някои карти с
памет може да не са съвместими с вашето устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството.
Използването на несъвместима карта може да повреди устройството или
картата с памет, или да повреди съхранените вътре данни.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Честото записване и изтриване на данни съкращава срока на експлоатация
на картите с памет.
1 Свалете задния капак.
2 Вмъкнете карта с памет, като позлатените контакти на картата
трябва да сочат надолу.
3 Върнете обратно задния капак.
24
Запознаване с вашия нов телефон
Премахване на картата с памет
Преди да премахнете картата с памет, първо я демонтирайте за
безопасно премахване.
1 Докоснете
>
>
> раздел Общи > Съхранение и USB >
2 Отстранете задния капак и извадете картата с памет.
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или
извършва достъп до информация. Това може да доведе до загуба или
повреда на данните, или повреда на картата с памет или устройството. Не
носим отговорност за загуби в резултат на неправилното използване на
повредени карти с памет, включително загуба на данни.
Заключване и отключване на устройството
Натиснете бутона за захранване/заключване, за да изключите
екрана и да поставите устройството в заключен режим. Устройството
се изключва автоматично, ако не бъде използвано за определен
период от време. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще
спестите от енергията на батерията.
За да отключите устройството, натиснете бутона за захранване/
заключване и плъзнете екрана в произволна посока.
ЗАБЕЛЕЖКА: двукратното докосване на екрана ще събуди екрана, вместо
бутона за захранване/заключване.
Промяна на метода за заключване на екрана
Можете да промените начина, по който се заключва екранът, за да
предотвратите достъпа на чужди лица до вашите лични данни.
1 Изберете
>
>
> раздел Дисплей > Заключен екран >
Изберете заключване на екрана.
Запознаване с вашия нов телефон
25
2 Изберете желано заключване на екрана от Няма, Плъзгане, Knock
Code, Схема, PIN и Парола.
ЗАБЕЛЕЖКА: създайте профил в Google, преди да сте задали схема за
отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по
време на задаване на схемата.
СЪВЕТ! Smart Lock
Можете да използвате Smart Lock, за да улесните отключването на телефона
си. Можете да го зададете да държи телефона ви отключен, когато имате
надеждно Bluetooth устройство, свързано към него, когато е на познато
място, като дома или работата ви, или когато разпознае лицето ви.
Настройка на Smart Lock
1 Изберете
>
>
.
2 Изберете раздел Дисплей > Заключен екран > Smart Lock.
3 Преди да добавите надеждни устройства, надеждни места или надеждно
лице, вие трябва да зададете заключване на екрана (Knock Code, схема,
PIN или парола).
26
Запознаване с вашия нов телефон
Вашият начален екран
Съвети за сензорния екран
Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.
• Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки,
преки пътища и букви на екранната клавиатура.
• Натиснете и задръжте – натиснете и задръжте елемент на екрана,
като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи
действие.
• Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след
това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста
си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да
изтегляте елементи от началния екран и така да промените
местоположението им.
• Прокарайте или плъзнете – за да прокарате или плъзнете,
преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без
да спирате след първоначалното си докосване (така, че да не
изтеглите елемента вместо това).
• Двойно докосване – докоснете двукратно, за да промените
мащаба на уеб страница или карта.
• Промяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез
отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите
или намалите мащаба, когато използвате браузъра, карти или
когато преглеждате снимки.
• Завъртане на екрана – от много приложения и менюта
ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата
ориентация на устройството.
Вашият начален екран
27
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно
чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
• Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция.
Внимавайте да не докосвате други клавиши.
Начален екран
Началният екран е отправната точка за много приложения и функции.
Той ви позволява да добавяте елементи, като икони за бърз достъп до
приложения и Google уиджети, за да получавате незабавен достъп до
информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е
достъпен от всяко меню чрез докосване .
Лента на състоянието
Икони на приложения
Индикатор на местоположение
Клавиши за бърз достъп
Сензорни клавиши на началния
екран
Показва информация за състоянието на телефона, включително
час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за
уведомяване.
28
Вашият начален екран
Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и
използвате.
Показва кой начален екран виждате в момента.
Осигурява достъп с един допир до функцията във всеки начален
екран.
Клавиш
Назад
Връща се на предишния екран. Също така
затваря изскачащи елементи, като например
менюта, диалогови прозорци и екранната
клавиатура.
Клавиш
Начало
Връща се в началния екран от всеки друг екран.
Бутон
за общ
преглед
Показва наскоро използвани приложения. Ако
докоснете и задържите този клавиш, ще се
отвори меню с наличните опции.
Разширен начален екран
Операционната система предоставя няколко начални екрана, за
осигуряване на повече място за добавяне на икони, уиджети и др.
• Плъзнете пръста си наляво или надясно на началния екран за
достъп до допълнителни екрани.
Персонализиране на началния екран
Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като
добавите приложения и уиджети или сменяте тапети.
Добавяне на елементи на началния екран
1 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да
добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния
Вашият начален екран
29
екран.
3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и
повдигнете пръста си.
СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение на началния екран, в екрана
Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да
добавите.
Премахване на елемент от началния екран
• Докато сте на началния екран, натиснете и задръжте иконата,
която желаете да премахнете > дръпнете я до .
Добавяне на приложение към областта с клавиши за бърз достъп
• От менюто с приложения или от началния екран натиснете и
задръжте икона на приложение и я дръпнете към областта с
клавиши за бърз достъп. След това я освободете на желаното
място.
Премахване на приложения от областта с клавиши за бърз достъп
• Докоснете и задръжте желания клавиш за бърз достъп и го
дръпнете към .
ЗАБЕЛЕЖКА: клавиш Приложения
не може да бъде премахнат.
Персонализиране на икони на приложения върху началния екран
1 Докоснете и задръжте иконата на приложение, докато се отключи
от текущата си позиция, след това я освободете. Иконата за
редактиране
ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желания
дизайн и размер.
3 Докоснете OK за запазване на промяната.
30
Вашият начален екран
Връщане към последно използваните приложения
1 Докоснете . Извеждат се прегледи на последно използваните
приложения.
2 Докоснете преглед на приложение, за да отворите приложението.
Или докоснете
за връщане към предишния екран.
Панел за уведомления
Известията ви уведомяват за получаване на нови съобщения, събития
от календара и аларми, както и за текущи събития, като например
докато водите разговор.
Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната
част на екрана. Иконите за изчакващите известия се появяват вляво,
а иконите на системата, като Wi-Fi или състояние на батерията, се
извеждат вдясно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
изчакващи
уведомления
Системни
уведомления
Отваряне на поле с уведомления
Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета
за уведомления. За да затворите панела с известия, плъзнете екрана
нагоре или изберете .
Вашият начален екран
31
Област за бързи
настройки
Уведомления
Изтрий
Изберете произволен клавиш за бърза настройка, за да го
включите/изключите. Докоснете и задръжте желания клавиш за
директен достъп до менюто с настройки за функцията. За да видите
още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно.
Докоснете
за премахване, добавяне или пренареждане на
клавишите за бърза настройка.
Текущите известия са изброени, като всяко има кратко описание.
Натиснете уведомление, за да го видите.
Натиснете за изчистване на всички уведомления.
Индикаторни икони в Лентата за състояние
Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната
част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови
съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.
32
Вашият начален екран
Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за
състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони
са някои от най-често използваните.
Икона Описание
Икона Описание
Няма поставена SIM
карта
В момента се изпълнява
песен
Няма активен мрежов
сигнал
Мелодията е заглушена
Режимът полет е
включен
Режимът на вибрация е
включен
Свързан към Wi-Fi
мрежа
Батерията е напълно
заредена
Включени са кабелни
слушалки
Батерията се зарежда
В ход е разговор
Телефонът е свързан
към компютър чрез USB
кабел
Пропуснато повикване.
Изтегляне на данни
Bluetooth е включен
Качване на данни
Системно
предупреждение
GPS е включен
Алармата е настроена
Данните се
синхронизират
Пристигнало е ново
гласово съобщение
Изберете метод за
въвеждане
Вашият начален екран
33
Ново текстово или
мултимедийно
съобщение
Wi-Fi точката е активна
NFC е включен
ЗАБЕЛЕЖКА: местоположението на иконите в лентата за състояние може да
се различава в зависимост от функцията или услугата.
Екранна клавиатура
Може да въвеждате текст от екранната клавиатура. Екранната
клавиатура се извежда на екрана, когато докоснете налично поле за
въвеждане на текст.
Използване на клавиатурата и въвеждане на текст
Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква
главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни,
докоснете го два пъти.
Докоснете, за да отидете до настройките на клавиатурата.
Натиснете и задръжте, за да въведете текст чрез глас или за достъп до
clip tray.
Докоснете, за да въведете интервал.
Докоснете, за да създадете нов ред.
Докоснете, за да изтриете предишната буква.
34
Вашият начален екран
Въвеждане на букви с ударение
Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на
текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци
(например "á").
Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато
клавишът за приближаване стане по-голям и покаже символи от
различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате
да използвате.
Вашият начален екран
35
Специални функции
Заснемане чрез жестове
Функцията Заснемане чрез жестове ви позволява да снимате с жест на
ръката с помощта на предната камера.
За да направите снимка
Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.
• Вдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие
и на екрана се появи поле. След това стиснете юмрук, за да
включите таймера, за да имате време да се приготвите.
• Вдигнете ръка, стисната в юмрук, докато предната камера я открие
и на екрана се появи поле. След това разтворете пръсти, за да
включите таймера, за да имате време да се приготвите.
или
СЪВЕТ! Кадър с интервал
Ако свиете ръка в юмрук два пъти или докоснете и задържите
прави последователно 4 снимки наведнъж.
36
, камерата
Специални функции
Включване на екрана
Функцията Включване на екрана ви позволява да докоснете двукратно
екрана за лесно включване или изключване.
За включване на екрана
1 Докоснете двукратно центъра на заключения екран, за да включите
екрана.
2 Отключване на екрана или достъп до наличните преки пътища или
уиджети.
За изключване на екрана
1 Докоснете двукратно празна област на началния екран или лентата
за състоянието.
2 Екранът ще се изключи.
ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете централната област на екрана. Ако докоснете
долната или горната област, скоростта на разпознаване може да се понижи.
Специални функции
37
Knock Code
Функцията Knock Code ви позволява да създадете свой собствен код
за отключване чрез комбинация от почуквания на екрана. Можете
да получите достъп до началния екран директно, когато екранът е
изключен, като докоснете същата последователност на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако въведете грешен Knock Code 6 пъти, това задължително ще ви отведе
до PIN кода за вход/резервен PIN за вашия google акаунт.
• Използвайте върха на пръстите си, вместо ноктите, за да натиснете екрана
за включване или изключване.
• Когато Knock Code не се използва, можете да използвате функцията Knock
On, като докосвате екрана.
1 Изберете
>
>
> раздел Дисплей > Заключен екран >
Изберете заключване на екрана > Knock Code.
2 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия Knock Code.
Вашата схема за Knock Code може да е от 6 до 8 докосвания.
Отключване на екрана с помощта на Knock Code
Можете да отключите екрана, като натиснете схемата Knock Code,
която вече сте задали при изключване на екрана.
38
Специални функции
Снимане+
Функцията Capture+ ви дава възможност да създавате бележки и да
правите екранни снимки.
Можете да използвате Capture+ за лесно и ефективно създаване на
бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на
текущия екран на телефона.
1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и изберете .
2 Създайте бележка с помощта на следните опции:
изберете, за да отмените последното си действие.
изберете, за да възстановите последното изтрито действие.
изберете, за да вмъкнете текст в бележката.
натиснете за избор на тип и цвят на писалката.
изберете, за да използвате гумичката за изтриване на
маркировките от писалката върху бележката.
Докоснете за изрязване на изображение от бележка.
Докоснете, за да изберете стил на споделяне или вид на
хартията.
изберете, за да скриете или покажете лентата с инструменти.
Специални функции
39
БЕЛЕЖКА: докато използвате функцията Capture+, си служете с върха на
пръста. Не използвайте нокът.
3 Докоснете
в .
>Готово, за да запишете текущата бележка в
или
Изтриване на Снимане+:
• Докоснете .
Преглед на запазената бележка
Изберете
>
>
и изберете албума Снимане+ или натиснете
и изберете желаната бележка.
40
Специални функции
Настройка на профил в Google
При първото отваряне на приложението Google от своя телефон, ще
бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google.
Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си
създадете.
Създаване на профил в Google
1 Изберете
> .
2 Докоснете
> раздел Общи > Профили и синхронизиране >
Доб. акаунт > Google > Или създаване на нов акаунт.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката
за акаунта.
Влизане в профила ви в Google
1 Изберете
> .
2 Изберете
> раздел Общи > Профили и синхронизиране >
Добавяне на акаунт > Google.
3 Въведете вашия имейл адрес и изберете НАПРЕД.
4 Въведете паролата си и докоснете СЛЕДВАЩ.
5 След като влезете, можете да използвате Gmail и да се възползвате
от Google услугите от вашето устройство.
След като влезете, вашето устройство ще се синхронизира с вашите
Google услуги, като например Gmail, Контакти и Календар на Google.
Освен това можете да използвате карти, да теглите приложения от Play
Store, да архивирате настройките си в сървъри на Google, както и да
се възползвате от други Google услуги на вашето устройство.
Настройка на профил в Google
41
Свързване към мрежи и устройства
Wi-Fi
Можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на
обхвата на точката за безжичен достъп (AP).
Свързване към Wi-Fi мрежи
1 Изберете
>
>
> раздел Мрежи > Wi-Fi.
2 Докоснете
за включване на Wi-Fi и да започне търсене на
достъпни Wi-Fi мрежи.
3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
• Ако мрежата е защитена с икона за заключване, вие ще трябва да
въведете ключ за сигурност или парола.
4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi
статусът.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън зоната на Wi-Fi или сте задали Wi-Fi на
Изкл., устройството може автоматично да се свърже към интернет с помощта
на мобилни данни, което може да доведе до таксуване на данни.
СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес
Изберете
>
>
> раздел Мрежи > Wi-Fi >
MAC адрес.
42
> Разширен Wi-Fi >
Свързване към мрежи и устройства
Bluetooth
Bluetooth е комуникационна технология с малък обхват, която
позволява безжично свързване към редица Bluetooth устройства, като
например слушалки за разговори със свободни ръце, комплекти за
кола и ръчни устройства, компютри, принтери и безжични устройства
с Bluetooth.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправилно използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и
подходящо защитени устройства.
• Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние
може да се скъси.
• Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от
Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.
Сдвояване на вашето устройство с друго Bluetooth устройство
1 Изберете
>
>
> раздел Мрежи > Bluetooth.
2 Докоснете
, за да включите Bluetooth и да започнете да
сканирате за достъпни Bluetooth устройства.
• Ако искате допълнително да откриете видимите устройства в
обхват, докоснете ТЪРСЕНЕ.
3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите
връзка. След като сдвояването е успешно, вашето устройство се
свързва към другото устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: сдвояването между две Bluetooth устройства е еднократен
процес. След като сдвояването е създадено, устройствата ще продължат да
разпознават своето партньорство и да обменят информация.
Свързване към мрежи и устройства
43
СЪВЕТ! Моля, направете справка с документите, включени в Bluetooth
устройството, за информация относно режима на сдвояване и паролата
(обикновено е 0 0 0 0 – четири нули).
Изпращане на данни през Bluetooth
1 Изберете файл или елемент, като например контакт или
мултимедиен файл.
2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.
3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.
• Поради различните спецификации и функции на други
съвместими с Bluetooth устройства извеждането и действията
може да са различни и функциите като прехвърляне или обмен
може да не са възможни при всички съвместими с Bluetooth
устройства.
Получаване на данни през Bluetooth
1 Изберете
>
>
> раздел Мрежи > Bluetooth.
2 Докоснете
, за да включите Bluetooth.
3 Ще получите заявка да приемете опит за сдвояване от изпращащото
устройство. Уверете се, че избирате Приеми.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между устройства с разрешен
Wi-Fi без изискване за точка за достъп.
Включване на Wi-Fi Direct
1 Изберете
>
>
> раздел Мрежи > Wi-Fi.
2 Изберете > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
44
Свързване към мрежи и устройства
ЗАБЕЛЕЖКА: когато сте в това меню, вашето устройство се вижда от други
устройства с Wi-Fi Direct наблизо.
Прехвърляне на данни между компютър и устройството
Можете да копирате или местите данни между компютър и
устройството.
Прехвърляне на данни
1 Свържете вашето устройство към компютър чрез предоставения
към телефона USB кабел.
2 Отворете панела с известия, изберете текущия тип връзка и
изберете Медиа устройство (MTP).
3 На вашия компютър ще изскочи прозорец, който ви позволява да
прехвърляте желаните данни.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Драйверът за платформата Android на LG трябва да бъде инсталиран на
вашия компютър, за да може телефонът да бъде открит.
• Проверете изискванията за използване на Медиа устройство (MTP).
Елементи
ОС
Изискване
Microsoft Windows XP SP3, Vista или
по-висока версия
Версия на Windows Media Windows Media Player 10 или по-висока
Player
версия
Свързване към мрежи и устройства
45
Повиквания
Извършване на повикване
1 Изберете , за да отворите клавиатурата.
2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете
.
3 След като въведете желания номер, изберете
, за да извършите
повикването.
4 За край на повикването изберете
.
СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и
задръжте
.
Повикване на контактите
1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Превъртете през списъка с контакти. Можете също да въведете
името на контакта в полето за търсене или да превъртите през
буквите от азбуката в десния ъгъл на екрана.
3 В извелия се списък докоснете
на човека, който искате да
наберете.
Отговаряне и отхвърляне на повикване
46
• Прокарайте
в произволна посока, за да отговорите на входящо
повикване.
• Прокарайте
повикване.
в произволна посока, за да откажете входящо
Повиквания
БЕЛЕЖКА: плъзнете
, ако искате да откажете обаждане и да изпратите
съобщение на обаждащия се.
Извършване на второ повикване
1 По време на първия си разговор изберете > Добавяне
на разговор и въведете номера.
2 Изберете
, за да осъществите повикването.
3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното
ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на
задържане.
4 Докоснете показания номер,
р за да преминете между различни
повиквания. Или изберете , за да осъществите конферентен
разговор.
5 За край на всички повиквания изберете
.
ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.
Преглед на вашите регистри повиквания
От началния екран докоснете
и изберете Регистър повиквания.
Преглед на всички избрани, получени и пропуснати повиквания.
СЪВЕТ!
• Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и
продължителността на разговора.
• Изберете , след което изберете Изтриване на всички, за да изтриете
всички записани елементи.
Повиквания
47
Настройки разговор
Можете да конфигурирате настройките за повиквания на своя
телефон, като например прехвърляне на повикване и други
специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.
1 От началния екран изберете , за да отворите клавиатурата.
2 Изберете , за да изведете наличните опции.
3 Изберете Настройки разговор и конфигурирайте желаните опции.
48
Повиквания
Контакти
Можете да добавите контакти в своя телефон и да ги синхронизирате
с контактите си в профила ви в Google или други профили, които
поддържат синхронизиране на контакти.
Търсене на контакт
1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Докоснете Търсене на контакти и въведете името на контакта от
клавиатурата.
Добавяне на нов кoнтакт
1 Докоснете
и въведете номера на новия контакт. Докоснете
полето Създай контакт или > Добави в контакти > Нов
контакт.
2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната
на изображението. Изберете Направи картина или Изберете от
галерия.
3 Въведете желаната информация за контакта.
4 Докоснете ЗАПИШИ.
Любими контакти
Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като
предпочитани.
Добавяне на контакт към вашите предпочитани
1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
Контакти
49
3 Докоснете звездата горе вдясно на екрана. Звездата става жълта.
Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани
1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Докоснете раздела Любими и изберете контакт, за да прегледате
подробности за него.
3 Изберете жълтата звезда горе вдясно на екрана. Звездата става
тъмна и контактът се изтрива от списъка ви с любими.
Създаване на група
1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Изберете Групи > > Нова група.
3 Въведете име за новата група. Можете също да зададете различен
тон на звънене за новосъздадената група.
4 Изберете Добавяне на членове, за да добавите контакти към
групата.
5 Докоснете ЗАПИШИ, за да запишете групата.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея,
няма да се изгубят. Те ще останат в списъка ви с контакти.
50
Контакти
Съобщения
Вашето устройство съчетава текстови и мултимедийни съобщения в
интуитивно и лесно за използване меню.
Изпращане на съобщение
1 Изберете
на началния екран и изберете , за да създадете ново
съобщение.
2 Въведете името на контакта или номера на контакта в полето
До. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда
съвпадащите контакти. Можете да изберете предложен получател и
да добавите повече от един контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА: може да бъдете таксувани за всяко изпратено текстово
съобщение. Моля, консултирайте се с вашия доставчик на услуги.
3 Докоснете текстовото поле и започнете да въвеждате вашето
съобщение.
4 Изберете , за да отворите менюто с опции. Изберете от наличните
опции.
СЪВЕТ! Можете да изберете
споделите със съобщението.
, за да прикачите файла, който искате да
5 За да изпратите своето съобщение, докоснете Изпр..
Съобщения
51
СЪВЕТ!
• Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни
в зависимост от начина на кодировка на SMS и езика, използван в
съобщението.
• Ако добавите към текстовото съобщение изображение, видеоклип или
аудиофайл, то се преобразува автоматично в мултимедийно съобщение, за
което ще бъдете съответно таксувани.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите текстово съобщение по време на обаждане,
ще се появи звуково уведомяване.
Изглед разговори
Съобщенията, обменени с други лица, се извеждат в хронологичен
ред, за да можете удобно да виждате и намирате вашите разговори.
Промяна на вашите настройки за съобщения
Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително
зададени, за да ви позволят да изпращате съобщения незабавно.
Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.
• Изберете
на началния екран, изберете > Настройки.
52
Съобщения
Имейл
Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл
съобщение от източници, различни от Gmail. Приложението Имейл
поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Microsoft Exchange
(за потребители на Enterprise).
Управление на имейл акаунти
За да отворите имейл приложение
Изберете
>
> .
При първото отваряне на Имейл приложението ще се отвори
съветник за настройка, който ще ви помогне да добавите имейл
акаунт.
Добавяне на друг имейл акаунт:
• Изберете
>
>
> > Настройки >
акаунт.
Добавяне на
Промяна на общите настройки на имейл:
• Изберете
>
>
> > Настройки > Общи настройки.
Изтриване на имейл акаунт:
• Докоснете
>
>
> > Настройки > > Премахване на
профила > Избор на профил за изтриване > ПРЕМАХВАНЕ > ДА.
Имейл
53
Работа с папките на акаунтите
Докоснете
>
>
> > Папки.
Всеки акаунт разполага с Входяща кутия, Изходящи, папка Изпратени
и папка Чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг
компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.
Съставяне и изпращане на имейл съобщение
1 В приложението
изберете , за да създадете нов имейл.
2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате
текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с
контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
3 Докоснете полето Cc/Bcc, за да копирате или да направите скрито
копие към друг контакт/имейл адреси.
4 Докоснете текстовото поле и въведете вашето съобщение.
5 Изберете , за да прикачите файла, който искате да изпратите със
съобщението.
6 Изберете , за да изпратите съобщението.
54
Имейл
Камера и видео
Опции за камера на визьора
За да отворите приложението Камера, докоснете
>
> .
Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и
споделяте снимки и видеоклипове.
ЗАБЕЛЕЖКА: не забравяйте да почистите предпазния капак на обектива с
микрофибърна кърпа, преди да снимате. Капак на обектив с петна от пръсти
може да причини размазани снимки с "хало" ефект.
Опции за показване/скриване – докоснете, за да покажете/
скриете опциите на камерата на визьора.
Светкавица – позволява ви да управлявате светкавицата на
камерата.
Смяна камера – докоснете, за да превключите между задния
обектив и предния обектив.
Настройки – изберете тази икона, за да отворите менюто с
настройки на камерата.
Камера и видео
55
Галерия – натиснете, за да прегледате последно направената
снимка или видео.
Запис – изберете, за да започнете записване.
Снимане – изберете, за да направите снимка.
Клавиш Назад – изберете, за да излезете от камерата.
Използване на разширени настройки
На визьора на камерата изберете , за да се изведат разширените
опции. Докоснете всяка една икона, за да коригирате следните
настройки на камерата.
Задава размера на вашата снимка или видеоклип.
Позволява ви да правите снимки с гласови команди. Когато
функцията е включена, просто кажете Чийз, Смайл, ЕлДжи
и т.н., за да направите снимка.
Настройка на таймера на вашата камера. Това е идеален
избор, ако искате да бъдете част от снимката или
видеоклипа.
Позволява ви да правите по-добри снимки и да записвате
по-добри видеоклипове чрез извеждане на координатна
мрежа, за да ви помогне при изравняването.
Задайте местоположение за съхранение на снимките и
видеоклиповете ви. Изберете от IN (вътрешна памет) и
SD (карта с памет). Това меню се показва само когато има
поставена SD карта.
Позволява ви да научите как работи дадена функция. Тази
икона ви предоставя помощни насоки.
56
Камера и видео
ЗАБЕЛЕЖКА: звукът на затвора не е наличен, когато сте в режим вибрация
или безшумен режим.
Заснемане на снимка
1
2
3
4
Изберете
>
> .
Фокусирайте вашия обект на екрана.
Квадратът около обекта означава, че фотоапаратът е фокусиран.
Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде
автоматично запазена в Галерията.
След като направите снимка
Изберете миниатюрата на изображението на екрана, за да прегледате
последно направената снимка.
Докоснете, за да редактирате снимката.
Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
Изберете, за да изпратите снимката до други или да я
споделите в наличните социални мрежи.
Докоснете, за да изтриете снимката.
Изберете за достъп до допълнителни опции.
Изберете, за да добавите снимката към вашите любими.
Камера и видео
57
Запис на видео
1
2
3
4
Изберете
>
> .
Фокусирайте вашия обект на екрана.
Натиснете , за да започнете да записвате видеото.
Времетраенето на записа се показва в горната част на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете
видео.
, за да направите снимка, докато записвате
5 Докоснете , за да поставите на пауза записа на видео. Можете да
възобновите записа, като отново натиснете .
ИЛИ
Докоснете
за край на записа. Вашият видеоклип ще бъде
автоматично запазен в Галерията.
След запис на видео
Изберете миниатюрата на видеоклипа на екрана, за да прегледате
последно направения видеоклип.
Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
Докоснете, за да отворите наличните опции за споделяне
(като Съобщения или Bluetooth), за да споделите.
Докоснете, за да изтриете клипа.
Изберете за достъп до допълнителни опции.
Натиснете, за да добавите видеото към Любими.
58
Камера и видео
Автофокус с няколко точки
Когато правите снимка, функцията Автофокус с няколко точки
(AF) работи автоматично и ще ви позволи да виждате по-ясно
изображение.
Галерия
Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във
вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили
с приложението Камера, и тези, които сте изтеглили от мрежата или от
други места.
1 Изберете
>
> , за да прегледате съхранените изображения.
2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието
му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в
хронологичен ред.)
3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В зависимост от инсталирания софтуер някои файлови формати може да
не се поддържат.
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат правилно поради тяхното
кодиране.
Преглед на картини
Галерия извежда вашите снимки в папки. Когато друго приложение,
напр. Имейл, запамети снимка, папката, в която да се изтегли, се
създава автоматично за съхранение на снимката. По същия начин при
създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни
снимки.
Снимките се извеждат според датата, на която са създадени. Изберете
картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно,
Камера и видео
59
за да видите следващо или предходно изображение.
Увеличаване или намаляване на мащаба
За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от
следните методи:
• Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите
мащаба.
• Разтворете два пръста на произволно място на снимката, за да я
приближите. Съберете пръстите или докоснете два пъти върху
изображението, за да го отдалечите.
Опции за видео
1 Изберете
>
> .
2 Изберете видеоклипа, който искате да гледате.
Докоснете, за да направите пауза/продължите
възпроизвеждането на видеоклипа.
Докоснете, за да превъртите напред 10 секунди.
Докоснете, за да превъртите назад 10 секунди.
Докоснете, за да коригирате силата на звука на
видеоклипа.
60
Камера и видео
Докоснете, за да заключите/отключите екрана.
Изберете за достъп до допълнителни опции.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете дясната част от екрана
нагоре или надолу, за да регулирате звука.
• Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете лявата част от екрана
нагоре или надолу, за да регулирате яркостта.
• Докато възпроизвеждате видео, плъзнете пръст отляво надясно (или
обратното) за бързо превъртане напред и назад.
Редактиране на снимки
Когато гледате снимка, изберете
.
Изтриване на снимки/видеоклипове
Използвайте един от следните методи:
• Докато сте в папката, докоснете , изберете снимките/
видеоклиповете и след това докоснете ИЗТРИЙ.
• Когато гледате снимка, изберете .
Настройка на тапет
Когато гледате снимка, изберете > Задай снимката за, за да
зададете изображението като тапет или да го зададете към контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В зависимост от инсталирания софтуер някои файлови формати може да
не се поддържат.
• Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне
грешка при отваряне на файловете.
Камера и видео
61
Мултимедия
Музика
Вашият телефон разполага с музикален плейър, който ви позволява да
пускате любимите си песни.
Изпълнение на песен
1 Изберете
>
> .
2 Докоснете раздела Песни.
3 Изберете песента, която искате да изпълните.
4 На разположение са следните опции.
Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
Изберете за достъп до допълнителни опции.
62
Мултимедия
Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за
изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на
случаен принцип).
Докоснете, за да изберете повтаряне на всички песни,
повтаряне на текущата песен и повторението е изключено.
Докоснете, за да регулирате силата на звука.
Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да
прескочите до следващата песен от албума, плейлиста
или за да разбъркате списъка. Докоснете и задръжте за
превъртане назад.
Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.
Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума,
плейлиста или за да разбъркате списъка. Докоснете и
задръжте за превъртане напред.
Докоснете, за да отворите музикалната библиотека.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В зависимост от инсталирания софтуер някои файлови формати може да
не се поддържат.
• Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне
грешка при отваряне на файловете.
Мултимедия
63
ЗАБЕЛЕЖКА: авторските права на музикалните файлове могат да бъдат
защитени от международни спогодби и национални закони за авторско
право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за
да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното
право забранява частното копиране на материали защитени с авторски
права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете
националното законодателство на съответната страна по отношение на
използването на такъв материал.
64
Мултимедия
Помощни програми
Часовник
Приложението Часовник ви дава достъп до функциите Аларми,
Таймер, Световен часовник и Хронометър. Влезте в тези функции,
като докоснете разделите в горната част на екрана или като плъзнете
хоризонтално по екрана.
>
> .
Изберете
Аларма
Разделът Аларми ви позволява да задавате аларми.
1 Отворете приложението , след това изберете раздела Аларма.
2 Натиснете , за да добавите нова аларма.
3 Коригирайте настройките, както желаете и докоснете ЗАПИШИ.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да докоснете съществуваща аларма, за да я
редактирате.
Таймер
Разделът Таймер може да ви предупреждава със звуков сигнал, когато
е изминал определен период от време.
1 Отворете приложението , след това изберете раздела Таймер.
2 Задайте желаното време на таймера.
3 Докоснете Старт, за да стартирате таймера.
4 Докоснете Стоп, за да спрете таймера.
Помощни програми
65
Световен часовник
Разделът Световен часовник ви позволява лесно да проверявате
текущото време в други градове по света.
1 Отворете приложението , след това изберете раздела Световен
часовник.
2 Докоснете
и изберете желания град.
Хронометър
Разделът Хронометър ви позволява да използвате телефона си като
хронометър.
1 Отворете приложението , след това изберете раздела
Хронометър.
2 Натиснете клавиша Старт, за да стартирате хронометъра.
• Натиснете клавиша Обиколка, за да запишете времето на
обиколките.
3 Натиснете бутона Стоп, за да спрете хронометъра.
Калкулатор
Приложението Калкулатор ви позволява да извършвате
математически изчисления с помощта на стандартен или научен
калкулатор.
1 Изберете
>
> .
2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да
извършите (+, –, x или ÷), последвано от =.
ЗАБЕЛЕЖКА: за по-сложни изчисления докоснете
66
.
Помощни програми
Календар
Приложението Календар ви позволява да проследявате вашия график
от събития.
1 Изберете
>
> .
2 Докоснете датата, за която искате да добавите събитие. След това
докоснете .
Гласов запис
Приложението Гласов запис записва звукови файлове, които можете
да използвате по различни начини.
Запис на звук или глас
1 Изберете
>
> .
2 Изберете , за да започнете запис.
3 Изберете , за да прекратите записа.
4 Изберете , за да прослушате записа.
ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете
запазените записи.
за достъп до вашите записи. Можете да чуете
Гласово търсене
Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.
1 Изберете
>
> папка Google > .
2 Когато на екрана се появи Говори сега..., произнесете ключова
дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се
извеждат.
Помощни програми
67
ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Изтегляния
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са
изтеглени чрез приложенията.
• Изберете
>
> .
ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
FM радио
Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да
настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.
>
> .
Натиснете
СЪВЕТ! Трябва да включите слушалките, за да можете да ги използвате като
антена.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
68
Помощни програми
Уеб браузър
Интернет
Интернет осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини,
спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон.
ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание
се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия
мрежов оператор.
1 Изберете
>
>
.
Използване на уеб лентата с инструменти
Превъртайте към горната част на уеб страницата за достъп до лентата
с инструменти на браузъра.
Докоснете, за да преминете с една страница назад.
Докоснете, за да преминете с една страница напред.
Докоснете, за да преминете към началната страница.
Докоснете, за да отворите нов прозорец.
Докоснете, за да получите достъп до вашите показалци.
Разглеждане на уеб страници
Докоснете адресната лента, въведете уеб адреса и докоснете Давай
на клавиатурата.
Уеб браузър
69
Отваряне на страница
За да отворите нова страница, докоснете
> .
За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете
нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.
Търсене в интернет чрез глас
Докоснете адресната лента и след това . Когато бъдете подканени,
кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи,
които се показват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
Показалци
За да маркирате текущата уебстраница, докоснете
показалец > ЗАПИСВАНЕ.
За да отворите уеб страница с отметка, докоснете
желаната отметка.
> Добави
и изберете
Хронология
Докоснете > раздел Хронология, за да отворите списък с последно
посетени уеб страници. За да изчистите цялата хронология, докоснете
> Да.
Chrome
Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в
интернет.
1 Изберете
>
> .
ЗАБЕЛЕЖКА: приложението може да не е налично в зависимост от региона
и доставчика на услуги.
70
Уеб браузър
Разглеждане на уеб страници
Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или
критерии за търсене.
Отваряне на страница
За да отворите нова страница, докоснете > Нов раздел.
и докоснете
За да отидете на друга уеб страница, докоснете
страницата, за да я маркирате.
Уеб браузър
71
Настройки
Приложението "Настройки" съдържа повечето инструменти за
персонализиране и конфигуриране на вашия телефон. Всички
настройки в приложението "Настройки" са описани в настоящия
раздел.
За да отворите приложението Настройки
• Докоснете
> натиснете и задръжте
- или • Изберете
>
> .
> Системни настройки.
Мрежи
< БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ >
Wi-Fi
Активиране на Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.
Bluetooth
Включва или изключва безжичната функция Bluetooth, за да
използвате Bluetooth.
Мобилни данни
Показва се информация за използваните данни и се задава
ограничение за използване на мобилни данни.
Повикване
Конфигуриране на настройките за разговори на телефона, като
например прехвърляне на повикване и други специфични функции,
които вашият мобилен оператор предлага.
• Гласова поща – позволява ви да изберете услугата гласова поща,
предлагана от мобилния ви оператор.
72
Настройки
• Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон.
Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От
телефона ви могат да се набират само номерата, включени в
списъка за фиксирано набиране.
Изскачащ прозорец за входящо повикване – за показване на
изскачащ прозорец за входящо повикване, докато се използва
приложение.
Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите
функцията за отхвърляне на повикване.
Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване,
можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази
функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите
повикване, когато сте в среща.
Препращане на повикване – позволява ви да настроите опциите
за препращане на повикване.
Автоматичен отговор – позволява ви да зададете времето, преди
свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори
автоматично на входящо повикване.
Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да
вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.
Запазване на непознати номера – след проведен разговор
добавяте непознати номера към контакти.
Бутонът за включване прекратява разговора – позволява ви да
изберете край на разговор.
Заглуши входящи повиквания – поставете отметка, за да
позволите обръщане на устройството за заглушаване на
входящите повиквания.
Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи или
международни повиквания.
Настройки
73
• Продължителност на разговора – виждате продължителността
на разговорите, включително последно повикване, изходящи
повиквания, входящи повиквания и всички повиквания.
• Допълнителни настройки – тази опция ви позволява да
променяте следните настройки.
ИД на викащ: Дава възможност за задаване на настройки на
оператора по подразбиране, дали да се показва вашият номер при
изходящи повиквания.
Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо
повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване,
докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния
оператор).
< СВЪРЗВАНЕ >
Споделяне и свързване
• NFC – NFC (комуникация в близко поле) е безжична технология,
която позволява прехвърляне на данни между два обекта, когато
те се намират в рамките на няколко инча един от друг. Когато
активирате NFC на вашия телефон, той може да обменя данни
с други устройства с активиран NFC или да четат информация
от интелигентни етикети, вградени в постери, стикери и други
продукти.
• Android Beam – когато е включена тази функция, можете да
предавате съдържание от приложение към друго устройство с
активирана NFC функция, като приближите устройствата едно
до друго. Например можете да предавате страници на браузър,
YouТube видеоклипове, контакти и др. Просто доближете
устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и
докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се
предава.
74
Настройки
• LG PC Suite – свързване на LG PC Suite с вашето устройство за
лесно управление на мултимедийното съдържание и приложения.
• Отпечатване – позволява ви да отпечатвате съдържанието на
определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на
принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано
вашето устройство с Android.
Предоставяне на връзка
• Предоставяне на връзка чрез USB – можете да споделяте
връзката към данни на вашето устройство с компютър, като
включите предоставянето на връзка чрез USB.
• Wi-Fi гореща точка – можете също да използвате телефона си,
за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте
гореща точка и споделете връзката.
• Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви
свързване на други устройства към вашето устройство чрез
Bluetooth и споделяне на интернет връзката.
• Помощ – извежда информация относно Предоставяне на връзка
чрез USB, Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет
връзка.
Още
• Самолетен режим – поставете отметка за изключване на всички
безжични връзки и повиквания.
• Мобилни мрежи – задава опции за мрежов режим, мрежови
оператори, имена на точки за достъп и т.н.
• VPN – от вашето устройство вие можете да добавяте, задавате и
управлявате виртуални частни мрежи (VPN), което ви позволява
да свързвате и получавате достъп до ресурси вътре в защитена
локална мрежа, като например вашата корпоративна мрежа.
Настройки
75
Звук и Известие
< ОСНОВЕН >
Звуков профил
Позволява ви да задавате звуковия профил на Звук, Само вибрация
или Без звук.
< ЗВУК >
Сила на звук
Регулирате настройките на силата на звука на телефона така, че да
отговарят на нуждите и условията.
Тон на звънене
Изберете тона на звънене за входящи повиквания.
ID на мелодия
Позволява ви да композирате мелодии на базата на телефонния
номер на входящото повикване.
< ВИБРАЦИЯ >
Звук с вибрация
Отметка за вибрация за разговори.
Тип вибрация
Позволява ви да задавате тип вибрация за известия.
< ИЗВЕСТИЯ >
Моля, не безпокойте
Докоснете за задаване на известия. Може да не бъдете безпокоени от
известия.
Заключен екран
Позволява ви да извеждате всички известия на заключения екран.
Приложения
Позволява ви да задавате известия за приложения.
76
Настройки
< РАЗШИРЕНИ НАСТР. >
Още
• Звук за уведомление – позволява да настроите звук за
уведомяване. Можете също да добавяте и изтривате звуци за
уведомления.
• Вибриране при натискане – Отметка за вибрация, когато
докоснете сензорните бутони на началния екран и по време на
други взаимодействия с потребителския интерфейс.
• Звукови ефекти – Това меню ви позволява да изберете дали
да чувате тонове, когато докосвате цифрите на клавиатурата,
избирате екранни опции и още.
- Звуци на докосване при набиране – поставете отметка за
възпроизвеждане на тонове при използване на клавиатурата.
- Звук при докосване – поставете отметка за възпроизвеждане на
звук при осъществяване на екранна селекция.
- Звук при заключване на екрана – поставете отметка за
възпроизвеждане на звук при заключване и отключване на
екрана.
• Гласово уведомяване за съобщение/обаждане – Позволява
на устройството да изчита на глас входящото повикване и
съобщението автоматично.
Дисплей
< НАЧАЛО & ЗАКЛЮЧВАНЕ >
Начален екран
• Избор на Начало – изберете желаната тема за начало. Изберете
от Начало (стандартно оформление на Android) или EasyHome
(опростена версия за потребители, които са по-малко запознати с
навигацията в Android).
• Тема - задава темата за екрана на вашето устройство.
Настройки
77
• Тапет – задава тапета, който да използвате на началния екран.
• Ефект на екран – изберете какъв тип ефект да се показва, когато
плъзнете от един начален екран на друг.
• Разрешаване на превъртане на Начален екран – поставете
отметка, за да позволите постоянно превъртане на Началния
екран (превъртане обратно до първия екран след последния).
• Помощ – докоснете, за да получите информация относно
използването на началния екран на вашето устройство.
Заключен екран
• Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване
на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на
екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за
отключване на екрана. Ако сте разрешили опцията за заключване
чрез шаблон, когато включите телефона или активирате екрана,
телефонът ще ви подкани да въведете шаблона за отключване, за
да отключите екрана.
• Smart Lock – задава се, за да поддържа телефона ви отключен,
когато имате свързано надеждно Bluetooth устройство, когато е
познато местоположение като вашия дом или работното място
или когато разпознае лицето ви.
• Ефект на екран – задава опциите за ефект при плъзгане по
екрана.
• Тапет – изберете тапета, който да се показва на вашия заключен
екран.
• Преки пътища – персонализирайте преките пътища на
заключения екран.
• Информация за контакт за изгубен телефон – изберете дали да
се показва информацията за собственика на екрана при заключен
телефон и персонализирайте информацията за собственика.
• Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от
време, преди екранът автоматично да се заключи след изтичане на
78
Настройки
времето на екрана.
• Бутонът за захранване заключва моментално – поставете
отметка за незабавно заключване на екрана, когато бутонът за
захранване/заключване е натиснат. Тази настройка замества
настройката за Таймер за заключване за защита.
Сензорни бутони на Началния екран
Изберете комбинация от сензорни бутони, цвят и ако искате да
използвате прозрачен фон за началния екран.
< ШРИФТ >
Тип шрифт
Изберете желания тип шрифт.
Размер на шрифт
Изберете желания размер на шрифт.
< ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ >
Яркост
Регулирайте яркостта на екрана, като използвате плъзгача.
Авто-завъртане на екрана
Задава автоматично превключване на ориентацията, когато завъртите
телефона.
Таймаут на екрана
Указвате продължителността на изчакване, преди екранът да се
изключи автоматично.
< РАЗШИРЕНИ НАСТР. >
Още
• Мечта – Изберете скрийнсейвъра, който да се показва, когато
телефонът е в режим на покой и е поставен на докинг станцията и/
или се зарежда.
• Калибриране на сензора за движение – позволява ви да
подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.
Настройки
79
Общи
< ЛИЧНИ >
Език и въвеждане
Избира езика за текст на вашето устройство и за конфигуриране на
екранната клавиатура, включително думи, които сте добавили към
речника.
• Език – изберете език, който да използвате на вашето устройство.
• Текуща клавиатура – позволява ви да изберете типа клавиатура
по подразбиране.
• LG клавиатура – натиснете иконата Настройки, за да промените
настройките на LG клавиатурата.
• Гласово въвеждане с Google – поставете отметка за избор на
Google гласов печат за въвеждане на данни. Изберете иконата
Настройки, за да промените настройките за Google глас.
• Резултат от текст-към-реч – докоснете, за да зададете
предпочитаната система или общи настройки за резултат от тексткъм-реч.
• Скорост на курсора – коригирайте скоростта на курсора.
• Обръщане на бутоните – обръщане на бутоните на мишката, за
да използвате главния като десен.
Местоположение
Включва услугата за местоположение, вашето устройство определя
приблизителното ви положение с помощта на Wi-Fi и мобилни мрежи.
Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието
си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при
предоставяне на тези услуги.
• Режим – задава начина на определяне на информацията за
текущото ви местоположение.
• Камера – поставете отметка, за да отбелязвате снимките или
видео клиповете с техните местоположения.
80
Настройки
• Хронология за Google местоположение – позволява ви да
изберете настройките на вашата информация за местоположение
при достъп до нея от Google и неговите продукти.
Профили и синхронизиране
Използвайте менюто за настройки на Профили и синхронизиране, за
да добавяте, премахвате и управлявате вашия акаунт в Google и други
поддържани акаунти. Можете също да използвате тези настройки,
за да управлявате как и дали всички приложения да изпращат,
получават и синхронизират данни по собствени графици и дали
всички приложения могат да синхронизират потребителските данни
автоматично.
Gmail™, Календар и други приложения също могат да имат собствени
настройки, за да управляват начина на синхронизиране на данните;
вижте разделите в тези приложения за допълнителна информация.
Докоснете Добавяне на акаунт, за да добавите нов акаунт.
Достъп
Използвайте настройките в Достъпност, за да конфигурирате
приставките за достъпност, които сте инсталирали на вашето
устройство.
• Зрение
- TalkBack – позволява ви да зададете функцията TalkBack, която
помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална
обратна връзка.
- Гласово уведомяване за съобщение/обаждане – натиснете
бутона Гласово уведомяване за съобщение/обаждане, за да го
включите или изключите. Когато е включено, чувате автоматични
гласови предупреждения за входящи повиквания и съобщения.
- Нюанси на екрана – поставете отметка, за да зададете по-тъмен
контраст на екрана.
- Размер на шрифта – задава размера на шрифта.
Настройки
81
- Варио при докосване – позволява ви да увеличавате и
отдалечавате, като докоснете екрана три последователни пъти.
- Инверсия на цветовете на екрана – разрешете, за да
инвертирате цветовете на екрана и съдържанието.
- Регулиране на цветовете на екрана – регулирайте цветовете
на дисплея.
- Филтър за цветовете на екрана – позволява ви да промените
цветовете на екрана и съдържанието.
- Бутон за включване прекратява разговора – разрешете, за да
прекратите гласовите разговори чрез натискане на клавиша за
захранване/заключване.
• Слух
- Надписи – дава възможност за персонализиране на настройките
за надписи за лица с увреден слух.
- Примигващи известявания – разрешете, за да настроите
светкавицата да мига при входящи разговори и получаване на
известия.
- Изключване на всички звуци – поставете отметка за
изключване на всички звуци на устройството.
- Тип аудио – задава типа аудио.
- Звуков баланс – настройва аудиомаршрута. Придвижете
плъзгача по лентата, за да го зададете.
• Задействане и разпознаване
- Време за реакция при докосване – задава времето за реакция
при докосване.
- Помощник при докосване – извежда табло за докосване с
лесен достъп до най-често използваните действия.
- Време за изчакване на екрана – задава периода от време
преди автоматичното изключване на подсветката.
82
Настройки
- Зони за контрол на докосването – дава възможност за избор
на зона от екрана за ограничаване на активирането чрез
докосване само до тази зона.
• Пряк път до Функции за достъпност – позволява ви бърз достъп
до избраните функции, когато докоснете три пъти бутона Начало.
• Автоматично завъртане на екран – поставете отметка, за
да позволите на телефона да завърта екрана, в зависимост от
ориентацията си (портрет или пейзаж).
• Превключвател за достъп – дава възможност за взаимодействие
с устройството чрез един или повече превключватели, които
работят като клавиши на клавиатурата. Това меню може да е от
полза за потребители с ограничена подвижност, която не им
позволява пряко взаимодействие с устройството.
Клавиш за бърз достъп
Получавате бърз достъп до приложенията чрез натискане и
задържане на бутоните за сила на звука, когато екранът е изключен
или заключен.
Google
Използвайте Google настройките, за да управлявате своите Google
приложения и настройки на профила.
< ПОВЕРИТЕЛНОСТ >
Защита
Използвайте менюто за защита, за да конфигурирате как да
спомогнете за защитата на своя телефон и данните в него.
• Заключено съдържание – изберете типове заключване за
заключване на файлове за QuickMemo+.
• Криптиране на телефона – Позволява ви да криптирате
данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да
въвеждате PIN или парола за дешифроване на телефона всеки път,
когато го включите.
Настройки
83
• Криптиране на паметта на SD карта – криптирайте паметта на
SD картата и запазете данните недостъпни за други устройства.
• Задаване на заключване на SIM картата – задава PIN, който
•
•
•
•
•
•
•
•
•
заключва вашата SIM карта, и ви дава възможност за промяна на
вашия PIN.
Въвежданата парола е видима – поставете отметка, за да
укажете всеки знак на паролите да се показва за кратко, докато го
въвеждате, така че да виждате какво въвеждате.
Администратори на устройството – преглед или деактивиране
на администраторите на устройството.
Непознати източници – позволява се инсталация на приложения,
които не са от Play Store.
Потвърждаване на приложения – забрана или предупреждаване
преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.
Тип памет – показва текущия тип памет.
Управление на сертификати – позволява ви да управлявате
вашите сертификати за защита.
Trust agents – изберете приложения, които могат да се ползват,
без да се отключва екранът.
Фиксиране на екрана – можете да разрешите на устройството да
показва само екрана на дадено приложение чрез фиксиране на
екрана.
Достъп до употреба на приложения – позволява ви да
преглеждате информация за използване на приложения на вашето
устройство.
< УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН >
Час и Дата
Настройвате предпочитанията си за това как да се виждат датата и
часът.
84
Настройки
Памет и USB
Можете да следите използваната и свободната вътрешна памет в
устройството.
Пестене на батерия и енергия
• Използване на батерия – преглед на използването на батерията.
• Процент на батерията в лентата за състоянието – поставете
отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията
до иконата на батерията в лентата за състояние.
• Пестене на енергия – изберете ключа за пестене на енергия, за да
го включите или изключите. Задава нивото на заряд на батерията в
проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично.
Изберете от Незабавно, 5% батерия и 15% батерия.
• Помощ – извежда информация за елементите, които пестят
енергия.
Памет
Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта
за определен период от време, както и паметта, заета от дадено
приложение.
Приложения
Позволява ви да виждате информация за приложения, инсталирани
на вашето устройство, да управлявате данните им и да ги спирате
принудително.
Приложение за съобщения по подразбиране
Това меню ви позволява да избирате какви приложения за съобщения
да използвате като приложение за съобщения по подразбиране.
Архивиране и нулиране
Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.
• LG Backup – архивира цялата информация на устройството и я
възстановява в случай на загуба на данни или смяна.
• Архивиране на моите данни – архивиране на данни за
приложение, Wi-Fi пароли и други настройки на Google сървъри.
Настройки
85
• Архивен акаунт– извежда акаунта, който се използва в момента
за архивиране на информация.
• Автоматично възстановяване – когато се преинсталира
приложение, се възстановяват архивираните настройки и данни.
• Нулиране на мрежовите настройки – Нулира всички мрежови
настройки.
• Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите
настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички
ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще
ви подкани да въведете отново същата информация, която сте
въвели при първото включване на Android.
Относно телефона
Преглед на правна информация, проверка на състоянието на
телефона и софтуерните версии, както и извършване на актуализация
на софтуера.
86
Настройки
Компютърен софтуер (LG PC Suite)
За Windows OS
LG PC Suite ви помага да управлявате мултимедийното съдържание и
приложенията във вашето устройство, като ви позволява да свързвате
вашето устройство към компютъра.
С помощта на софтуера LG PC Suite можете да...
• да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание
(музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
• да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
• синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във
вашия телефон и компютър.
• да архивирате приложения в телефона си.
• Актуализирате софтуера на телефона си.
• възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър
от друго устройство
ЗАБЕЛЕЖКА: някои функции може да не са достъпни в зависимост от
модела.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера LG PC Suite,
можете да използвате меню Помощ в самото приложение.
Инсталация на софтуера LG PC Suite
За да изтеглите софтуера LG PC Suite, моля направете следното:
1 Отидете на www.lg.com.
2 Отидете на SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Изберете информацията за модела и щракнете върху ДАВАЙ.
Компютърен софтуер (LG PC Suite)
87
4 Превъртете надолу, изберете раздела СИНХРОНИЗИРАНЕ С
КОМПЮТЪР > Windows > ИЗТЕГЛЯНЕ, за да изтеглите LG PC Suite.
Системни изисквания за софтуера LG PC Suite
• Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Процесор: 1 GHz или по-мощен
• Памет: 512 МБ или повече
• Видеокарта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят
или повече
• Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство
(може да е необходимо повече дисково пространство в
зависимост от съхраняваните данни.)
• Необходим софтуер: драйвери LG United, Windows Media Player 10
или по-висока версия.
ЗАБЕЛЕЖКА: USB драйвер LG United
USB драйверът LG United е необходим за свързване на LG устройство и
компютър. Той се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера LG
PC Suite.
За Mac OS
С помощта на софтуера LG PC Suite можете да...
• да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание
(музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
• да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
• синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във
вашия телефон и компютър.
88
Компютърен софтуер (LG PC Suite)
ЗАБЕЛЕЖКА: някои функции може да не са достъпни в зависимост от
модела.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера LG PC Suite,
можете да използвате меню Помощ в самото приложение.
Инсталация на софтуера LG PC Suite
За да изтеглите софтуера LG PC Suite, моля направете следното:
1 Отидете на www.lg.com.
2 Отидете на ПОДДРЪЖКА > МОБИЛНА ПОДРЪЖКА >
Синхронизиране с компютър.
3 Изберете информацията за модела и щракнете върху ДАВАЙ.
4 Превъртете надолу, изберете раздела СИНХРОНИЗИРАНЕ С
КОМПЮТЪР > Mac OS > ИЗТЕГЛЯНЕ, за да изтеглите LG PC Suite.
Системни изисквания за софтуера LG PC Suite
• OS: Mac OS X (10.6.8) или по-висока версия
• Памет: 2 GB RAM или повече
• Видеокарта:1024 x 768 резолюция на екрана или по-голяма и
32-битов цвят
• Твърд диск: за съхранение на 500 MB или повече (може да е
необходима допълнителна памет за данните)
• Необходим софтуер: драйвер за мобилни устройства LG United
ЗАБЕЛЕЖКА: USB драйвер LG United
USB драйверът LG United е необходим за свързване на LG устройство и
компютър. Той се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера LG
PC Suite.
Компютърен софтуер (LG PC Suite)
89
Актуализиране софтуера на телефона
Актуализиране софтуера на телефона
Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет
За повече информация относно използването на тази функция, моля,
посетете http://www.lg.com/common/index.jsp изберете вашата
страна и език.
Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера
на телефона до последната версия през интернет, без необходимост
да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако
и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.
Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното
внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация,
погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които
се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте
предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на
актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.
ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите
на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не
гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели
телефони.
Актуализация на мобилен телефон LG през Over-the-Air (ОТА)
Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си
до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази
функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на
фърмуер за вашия телефон.
Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си
телефон: Настройки > раздел Общи > Относно телефона > Център
90
Актуализиране софтуера на телефона
за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за
обновяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на
телефона - включително информация за профила ви в Google и други
профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени
приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае
процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва
да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера
на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги,
региона или държавата.
Актуализиране софтуера на телефона
91
За това ръководство за употреба
За това ръководство за употреба
• Преди да използвате вашето устройство, моля прочетете
•
•
•
•
•
92
внимателно настоящото ръководство. Това ще гарантира, че
използвате вашето устройство по безопасен и правилен начин.
Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това
ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона
ви.
Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или
от софтуера, предоставени от доставчици на услуги или оператор.
Това съдържание подлежи на промяна без предизвестие. За
последната версия на това ръководство, моля посетите уеб сайта
на LG на адрес www.lg.com.
Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се
различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните
спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било
проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от
използването на приложения, разработени от други доставчици, а
не от LG.
LG не носи отговорност за проблеми, свързани с
производителността или несъвместимостта, произтичащи от
редактиране на настройките на регистъра или модифициране
на операционната система. Всеки опит за персонализиране на
вашата операционна система може да доведе до неправилно
функциониране на устройството или приложенията му.
Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и
други медии, предоставени с устройството, са лицензирани
за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези
материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете
За това ръководство за употреба
привлечени под отговорност за нарушаване на законите за
авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно
и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни
материали.
• Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни,
като например съобщения, качване, изтегляне, автоматично
синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За
да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни,
отговарящ на вашите нужди. За да получите повече информация,
се свържете с вашия доставчик на услуги.
Търговски марки
• LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG
Electronics.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по
целия свят.
• Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
• Всички останали търговски марки и авторски права са собственост
на съответните им притежатели.
За това ръководство за употреба
93
Съвети за предпазване от кражби
Настройте устройството си така, че да предотвратите използването
му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки
без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено,
откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация
за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го
използва.
Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е
защитено, е:
• Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено
или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да
може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът
ви не бъде отключен.
• Добавете профила си в Google в устройството си: Ако
устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в
Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране,
докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в
Google.
След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите
екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако
трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че
нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте
добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на
фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да
предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате
устройството, след възстановяването на фабричните настройки.
94
За това ръководство за употреба
Аксесоари
Тези аксесоари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)
• Адаптер за пътуване
• Кратко ръководство
• Стерео слушалки
• USB кабел
• Батерия
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Доставените артикули са
предназначени единствено за това устройство и може да не са съвместими
с други устройства.
• Доставените с устройството артикули и всички налични аксесоари може да
се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Аксесоари
95
Отстраняване на неизправности
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при
използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите
на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да
разрешите сами.
Съобщение
Възможни
причини
Възможни мерки за корекция
Грешка на
SIM или USIM
картата
Няма SIM или USIM
карта в телефона
или е вмъкната
неправилно.
Уверете се, че SIM или USIM картата
е вмъкната правилно.
Сигналът е слаб
или се намирате
извън обхвата на
мрежата на своя
оператор.
Преместете се близо до прозорец
или на открито. Проверете
картата за покритие на мрежовия
оператор.
Операторът е
приложил нови
услуги.
Проверете дали SIM или USIM
картата не е с период на
използване над 6~12 месеца. Ако
това е така, сменете SIM или USIM
картата си в най-близкия клон на
своя мобилен оператор. Свържете
се с вашия мобилен оператор.
Няма
мрежова
връзка/
мрежата се
губи
96
Отстраняване на неизправности
Съобщение
Кодовете не
съвпадат.
Възможни
причини
Когато искате да
промените кода за
сигурност, трябва
да потвърдите
новия код, като го
въведете отново.
Възможни мерки за корекция
Ако забравите кода, се обърнете
към доставчика на услуги.
Двата кода, които
сте въвели, не
съвпадат.
Не могат да
се настроят
никакви
приложения
Не са налични
повиквания
Не се поддържа
от доставчика
на услуги или
се изисква
регистрация.
Свържете се с вашия мобилен
оператор.
Грешка при
набирането
Новата мрежа не е оторизирана.
Вмъкната е нова
SIM или USIM
карта.
Проверете за нови ограничения.
Достигнат е
предварително
заплатения кредит.
Свържете се с доставчика на услуги
или пренастройте лимита с PIN2.
Отстраняване на неизправности
97
Съобщение
Телефонът не
може да се
включи
Възможни
причини
Клавишът за
включване/
изключване е
натиснат за твърде
кратко
Натиснете клавиша за включване/
изключване поне за 2 секунди.
Батерията не е
заредена.
Заредете батерията. Проверете
индикатора за зареждане на
дисплея.
Батерията не е
заредена.
Заредете батерията.
Температурата
навън е прекалено
висока или ниска.
Непременно зареждайте телефона
при нормална температура.
Проблем с контакт
Проверете зарядното устройство и
връзката му с телефона.
Няма напрежение
Включете зарядното устройство в
друг контакт.
Зарядното
устройство е
дефектно
Подменете зарядното устройство.
Грешно зарядно
устройство
Използвайте само оригинални LG
аксесоари.
Грешка при
зареждане
98
Възможни мерки за корекция
Отстраняване на неизправности
Съобщение
Възможни
причини
Възможни мерки за корекция
Номерът не е
разрешен.
Функцията за
фиксирано
набиране е
включена.
Проверете менюто за настройки и
изключете функцията.
Невъзможност
за получаване/
изпращане
на SMS
съобщения и
снимки
Паметта е пълна
Изтрийте някои съобщения от
телефона.
Файловете не
се отварят
Неподдържан
файлов формат
Проверете поддържаните формати
на файлове.
Екранът не
се включва,
когато
получавам
повикване.
Проблем със
сензора за близост
Ако използвате предпазна лента
или калъф, се уверете, че те не
покриват областта около сензора
за близост. Проверете дали мястото
около сензора за близост е чисто.
Няма звук
Режим на
вибрация
Вижте състоянието на настройките
на менюто за звуци, за да
проверите дали телефонът не е в
режим вибрация или в безшумен
режим.
Прекъсване
или
блокиране
Вътрешен
софтуерен
проблем
Опитайте да направите
актуализация на софтуера през уеб
сайта.
Отстраняване на неизправности
99
ЧЗВ
Категория
Въпрос
Можете да свържете
аудиоустройство с Bluetooth,
например стерео/моно слушалки или
комплект за автомобил.
Bluetooth
устройства
Какви функции
са достъпни чрез
Bluetooth?
Архивиране
на контакти
Как мога да
Данните за контактите могат да
архивирам контактите се синхронизират между вашето
си?
устройство и профила ви в Google.
Синхронизиране
Възможно ли е да
настроя еднопосочна
синхронизация с
Gmail™?
Възможно ли е да
Синхронизиране синхронизирам
всички имейл папки?
100
Отговор
Поддържа се единствено двупосочна
синхронизация.
Кутията входящи се синхронизира
автоматично. Можете да видите
други папки, като докоснете и
изберете Папки, за да изберете
папка.
Влизане в
Gmail
Трябва ли да
влизам в Gmail с
потребителското си
име и парола всеки
път, когато искам да
използвам Gmail?
След като веднъж сте влезли в Gmail,
не е нужно отново да влизате в Gmail.
Профил в
Google
Възможно ли е да
филтрирам имейл
съобщения?
Не, телефонът не поддържа
филтриране на имейли.
ЧЗВ
Категория
Въпрос
Отговор
Имейл
Какво става, когато
изпълня приложение
по време на
съставяне на имейл
съобщение?
Вашият имейл автоматично ще бъде
запазен като чернова.
Тон на
звънене
Съществува ли
ограничение за
размера на файла
при използване на
MP3 файл като тон на
звънене?
Няма ограничение за размера на
файла.
Час на
съобщение
Телефонът ми не
показва час на
получаване на
Отворете разговора и докоснете и
съобщения за
задръжте желаното съобщение. След
съобщения, които са това изберете Детайли.
по-стари от 24 часа.
Как мога да видя часа?
Навигация
Възможно ли е да
инсталирам друго
приложение за
навигация в моя
телефон?
Възможно ли е да
синхронизирам
Синхронизация всичките си контакти
от всички мои имейл
акаунти?
ЧЗВ
Всяко приложение, което се предлага
в Play Store™ и е съвместимо с
хардуера, може да се инсталира и
използва.
Може да синхронизирате само
контактите си от Gmail и MS Exchange
сървър (корпоративен пощенски
сървър).
101
Категория
Изчакване и
пауза
Защита
102
Въпрос
Отговор
Ако сте прехвърлили контакт с
помощта на функциите Изчакване
и пауза, запазени в номера, вие не
можете да използвате тези функции.
Трябва да запазите отново всеки
Възможно ли е да се
един номер.
запази контакт, който Как да запаметите с изчакване и
има изчакване и пауза пауза:
в номера?
1. От началния екран докоснете .
2. Наберете номера, след което
изберете .
3. Докоснете Добави 2-секундна
пауза или Добави изчакване.
Можете да настроите телефона
да изисква въвеждане на шаблон
Какви са функциите за
за отключване на екрана, преди
защита в телефона?
да можете да влезете в или да
използвате телефона.
ЧЗВ
Категория
Използване
на схема за
отключване
ЧЗВ
Въпрос
Отговор
1. От началния екран натиснете и
задръжте .
2. Натиснете Системни настройки >
раздел Дисплей > Заключен екран.
3. Докоснете Изберете заключване
на екрана > Схема. При първото
изпълнение на тази процедура,
се появява кратко ръководство
за това как да създадете схема за
отключване.
4. Задайте своя шаблон, като
го нарисувате, след което
го нарисувайте втори път за
потвърждение.
Предохранителни мерки, необходими
Как да създам шаблон при използване на схема за
за отключване?
блокиране.
Много важно е да запомните
схемата за отключване на екрана,
която ще настроите. Няма да
можете да получите достъп до
вашето устройство, ако използвате
неправилен шаблон пет пъти.
Разполагате с 5 възможности за
въвеждане на вашия шаблон за
отключване, PIN код или парола. Ако
сте изпробвали всичките пет опита,
можете да направите нов опит отново
след 30 секунди. (Или, ако настроите
предварително архивния ПИН код,
можете да го използвате в схемата за
отключване.
103
Категория
Използване
на схема за
отключване
Памет
Езикова
поддръжка
104
Въпрос
Отговор
Какво трябва да
направя, ако забравя
шаблона си за
отключване и нямам
създаден профил в
Google в телефона?
Ако сте забравили шаблона:
Ако сте влезли в профила си в
Google от телефона, но не сте успели
да въведете шаблона 5 поредни
пъти, натиснете бутона Забравен
шаблон. При това е необходимо да
сте влезли в своя профил в Google,
за да отблокирате телефона. Ако
не сте създали профил в Google
на телефона си или ако сте го
забравили, ще трябва да извършите
пълно нулиране.
Внимание: ако извършите фабрично
нулиране, всички потребителски
приложения и данни ще бъдат
изтрити. Не забравяйте да
архивирате всички важни данни
преди да извършите възстановяване
на фабричните настройки.
Ще бъда ли
уведомен(а), когато
паметта е пълна?
Да, ще бъдете уведомен(а).
Възможно ли е да
променя езика на
телефона си?
Телефонът поддържа многоезичен
режим на работа.
За да смените езика:
1. От началния екран натиснете и
задръжте
и изберете Системни
настройки.
2. Докоснете раздел Общи > Език и
клавиатура > Език.
3. Докоснете желания език.
ЧЗВ
Категория
VPN
Изключване
на екрана
Wi-Fi и
мобилна
мрежа
ЧЗВ
Въпрос
Как да настроя VPN?
Отговор
Конфигурирането на VPN достъпа
е различно за всяка компания. За
да конфигурирате VPN достъп от
вашето устройство, е необходимо
да получите данните от мрежовия
администратор на вашата компания.
1. От началния екран натиснете и
Екранът се изключва
задръжте .
след едва 15 секунди.
2. Докоснете Системни настройки >
Как да променя
раздел Дисплей.
продължителността
3. Докоснете Таймаут на екрана.
от време, след която
осветяването отзад се 4. Докоснете предпочитаната от вас
продължителност от време на
изключва?
таймаута на подсветката.
Когато е налична
както Wi-Fi, така и
мобилна мрежа, коя
от двете услуги ще
използва телефонът?
Когато използвате данни, по
подразбиране телефонът може
да се насочи към Wi-Fi връзка
(ако опцията за Wi-Fi свързване в
телефона ви е зададена да е Вкл.). Но
телефонът няма да ви съобщи, когато
преминава от едната към другата
връзка.
За да разберете кой метод на
свързване се използва в конкретен
момент, погледнете иконата за
мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе
на екрана.
105
Категория
Отговор
Начален
екран
Да. Просто докоснете и задръжте
иконата, докато се появи иконата на
Възможно ли е да
кошче за боклук в горната централна
премахна приложение
част на екрана. След това, без да
от началния екран?
вдигате пръста си, изтеглете иконата
до кошчето за боклук.
Приложения
1. От началния екран натиснете и
задръжте .
Изтеглих приложение,
което генерира много 2. Изберете Системни настройки >
раздел Общи > Приложения.
грешки. Как да го
премахна?
3. Докоснете приложението, след
което докоснете Деинсталиране.
Зарядно
устройство
Аларма
106
Въпрос
Възможно ли
е да зареждам
телефона си чрез
USB кабел за данни
без да инсталирам
необходимия USB
драйвер?
Да, телефонът се зарежда чрез
USB кабел, независимо от това
дали необходимите драйвери са
инсталирани или не.
Да. След като запазите музикален
файл като тон на звънене, можете да
го използвате и за аларма.
1. Докоснете и задръжте песен в
списъка. В менюто, което се отваря,
Мога ли да използвам
докоснете Задаване като тон на
музикални файлове за
звънене > Тон на звънене на
алармата си?
телефона или Тон на звънене за
повикващ.
2. В екрана за настройка на алармата
изберете песента като тон на
звънене.
ЧЗВ
Категория
Въпрос
Аларма
Ако телефонът бъде
изключен ще се чуе
ли звукът на алармата Не, тази функция не се поддържа.
или и тя ще се
изключи?
Аларма
Ако силата на звука
на тона на звънене се
настрои на Вибрация,
ще чуя ли алармата?
Как мога да извърша
Пълно нулиране
фабрично нулиране,
(възстановяване
ако нямам достъп до
на фабричните
менюто за настройки
настройки)
на телефона?
ЧЗВ
Отговор
Алармата е настроена така, че да се
чува, дори когато настъпи описаната
ситуация.
Ако телефонът ви не се възстанови
до първоначалното си състояние,
използвайте функцията пълно
възстановяване (нулиране до
фабрични настройки), за да го
стартирате.
107
Корисничко
упутство
СРПСКИ
• Поједини садржаји и илустрације могу се разликовати од вашег
•
•
•
•
уређаја у зависности од региона, оператера, верзије софтвера
или верзије оперативног система и подлежу промени без
претходног обавештења.
Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
Прибор који се испоручује дизајниран је за коришћење само
са овим уређајем и можда неће бити компатибилан са другим
уређајима.
Овај уређај није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на
екрану осетљивом на додир.
Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG
логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе
и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови
власништво су одговарајућих компанија.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play
Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
Садржај
Упутства за безбедну и ефикасну
употребу ............................................ 4
Важна напомена............................. 15
Основне информације о
телефону ......................................... 18
Преглед делова телефона.................18
Инсталирање SIM или USIM картице
и батерије .................................................20
Мењање батерије .................................22
Уметање меморијске картице .........23
Уклањање меморијске картице .....24
Закључавање и откључавање
уређаја .......................................................25
Почетни екран ................................ 27
Савети за екран осетљив на
додир ..........................................................27
Почетни екран........................................28
Прилагођавање почетног екрана .29
Повратак на недавно коришћене
апликације ...............................................30
Табла са обавештењима.....................31
Тастатура на екрану .............................34
Посебне функције .......................... 35
Снимак покретом ..................................35
Укључите екран .....................................36
Knock Code ...............................................36
Capture+ ....................................................37
2
Подешавање Google налога ......... 39
Креирање Google налога ..................39
Пријављивање на Google налог ....39
Повезивање на мреже и уређаје. 40
Wi-Fi .............................................................40
Bluetooth ...................................................41
Wi-Fi Direct ................................................42
Пренос података између рачунара и
уређаја .......................................................43
Позиви ............................................. 44
Обављање позива ................................44
Позивање контаката ............................44
Одговарање на позив и одбијање
позива ........................................................44
Обављање другог позива .................45
Прегледање евиденције позива ....45
Поставке позива ....................................45
Контакти .......................................... 46
Тражење контакта.................................46
Додавање новог контакта .................46
Омиљени контакти ..............................46
Креирање групе ....................................47
Поруке ............................................. 48
Слање поруке .........................................48
Приказ дискусије ..................................49
Мењање поставки за поруке ...........49
Садржај
Е-пошта ............................................ 50
Управљање налозима е-поште .......50
Рад с фасциклама налога...................50
Састављање и слање е-поште.........51
Фотоапарат и камера .................... 52
Упознавање са тражилом..................52
Употреба напредних поставки .......53
Фотографисање .....................................54
Након снимања фотографије ..........54
Снимање видео записа ......................55
Након снимања видео записа .........55
Галерија .....................................................56
Мултимедија ................................... 59
Музика .......................................................59
Услужни програми ......................... 62
Часовник ...................................................62
Калкулатор ...............................................63
Календар ...................................................63
Снимање гласа .......................................63
Гласовна претрага ................................64
Преузетo ...................................................64
ФМ радио..................................................65
Опште .........................................................76
Рачунарски софтвер (LG PC Suite) 83
За оперативни систем Windows .....83
За оперативни систем Mac ...............84
Ажурирање софтвера за
телефон ........................................... 86
Ажурирање софтвера за телефон .86
Више информација о овом
корисничком приручнику ............ 88
Више информација о овом
корисничком приручнику ................88
Заштићени жигови ...............................89
Водич за заштиту од крађе ...............90
Додатна опрема ............................. 91
Решавање проблема ..................... 92
Најчешћа питања ........................... 96
Веб прегледач................................. 66
Интернет ...................................................66
Chrome .......................................................67
Поставке .......................................... 69
Мреже ........................................................69
Звук и обавештења...............................72
Екран...........................................................74
Садржај
3
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава
може да буде опасно или незаконито.
Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће
прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке
који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај
идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације.
Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове
евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени
сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.
Изложеност радио таласима
Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific
Absorption Rate).
Модел мобилног телефона LG-H340n пројектован је тако да буде
усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радиоталасима. Ове смернице су установљене од стране научних организација
и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност
сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.
• Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која
се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR
вредности обављају се по стандардним методама за телефон који
емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним
фреквентним опсезима.
• Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви
телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на
излагање радио таласима.
4
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
• Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне
комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg
на 10 g телесног ткива.
• Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,920 W/kg (10 g)
када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,764 W/kg (10 g) када се носи уз
тело.
• Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се
користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм
од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас,
не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм
од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну
везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може
да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се
горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до
довршетка преноса.
Чување и одржавање производа
УПОЗОРЕЊЕ
Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за
употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити
евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.
• Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон
однесите га квалификованом сервисеру.
• Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или
штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG,
под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
5
• Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори,
радио-апарати и рачунари.
• Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и
шпорети.
• Немојте испуштати телефон.
• Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
• Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у
болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако
можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се
телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке
хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер
може изменити податке на магнетним тракама.
Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
Телефон чувајте даље од течности и влаге.
Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте
без потребе додиривати антену.
Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или
поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење
стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није
покривено гаранцијом.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
• Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада
производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са
кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити
нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво
рукујте телефоном током и одмах након разговора.
• Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим
осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног
извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
• Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се
налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења
која су проузрокована дејством течности.
Ефикасна употреба телефона
Електрични уређаји
Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на
перформансе.
• Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја
без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера
(нпр. у џепу на грудима).
• Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
• Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару
итд.
• Ако је могуће, телефон користите на температурама између
0 ºC и 40 ºC. Излагање телефона екстремно ниским или високим
температурама може да доведе до оштећења, квара или чак
експлозије.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
7
Безбедност у вожњи
Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона
у области у којој возите.
• Немојте држати телефон у руци док возите.
• У потпуности се концентришите на вожњу.
• Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што
се јавите на позив.
• Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у
возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
• Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да
их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може
довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати
фаталне последице!
• Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена
да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини
путева.
Спречите оштећење слуха
Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на
високим нивоима јачине звука дуго времена.
До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним
звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете
у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде
умерена.
• Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да
чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може
да чује оно што слушате.
8
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за уво и слушалица за
главу може да доведе до губитка слуха.
Стаклени делови
Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може
разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими
јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати
да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени
пружалац услуга не замени стакло.
У близини експлозива
Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се
ограничења, правила и прописа.
Средине у којима постоји опасност од експлозија
• Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
• Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
• Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у
преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.
У авиону
Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
• Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
• Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је
авион на земљи.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
9
Деца
Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи
ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.
Позиви за помоћ
Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне
телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон
када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.
Информације о батерији и одржавање
• Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За
•
•
•
•
•
•
•
10
разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би
могао да угрози перформансе батерије.
Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако
да максимално продуже време трајања батерије.
Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак
спој.
Металне контакте батерије одржавајте чистим.
Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да
се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој
повећали перформансе.
Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га
користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то
може умањити њене перформансе.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
• Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим
типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
• Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем
сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
• Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да
не би додатно трошио струју.
• Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже,
подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
• Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не
дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
11
Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ
садржи добили изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com.
Осим изворног кôда, сви наведени лиценцни услови, гарантне изјаве и
обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.
Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни кôд на
CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова
обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања).
Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.
КАКО АЖУРИРАТИ УРЕЂАЈ
Приступите најновијим верзијама фирмвера, новим функцијама
софтвера и побољшањима.
• Изаберите опцију ажурирања софтвера у менију Поставке на уређају.
• Ажурирајте уређај тако што ћете га повезати са рачунаром.
Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији
http://www.lg.com/common/index.jsp (изаберите земљу и језик).
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ LG-H340n
усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама
Директиве 1999/5/ЕC. Примерак Изјаве о усклађености доступан је
на адреси http://www.lg.com/global/declaration
Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
12
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
Одлагање старог апарата
1 Овај симбол прецртана канта за смење показује да
електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се
одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2 Стари електрични производи могу да садрже отровне
супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог
апарата помоћи у спречавању појаве негативних
последица по животну средину и здравље људи. Ваш
стари апарат може да садржи делове за вишекратну
употребу који се могу користити за замену других
производа и друге вредне материјале који се могу
рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3 Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили
или да контактирате локалну владину канцеларију за
отпад како бисте добили информације о најближој
ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада.
За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас
погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
13
Одлагање потрошених батерија/акумулатора
1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе
(Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија
садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или
0,004% олова.
2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од
градског отпада, на посебним местима за прикупљање
отпада која је одредила државна или локална управа.
3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора
спречиће потенцијалне штетне последице по околину и
здравствено стање људи и животиња.
4 Више информација о одлагању старих батерија/
акумулатора можете добити од градске власти, јавне
комуналне службе или у продавници у којој сте купили
уређај.
14
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
Важна напомена
Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!
Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите
представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се
суочили описани у овом одељку.
1. Меморија телефона
Када на телефону има мање од 10 MB слободне меморије, није могућ
пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије
телефона и избришете неке податке, попут апликација или порука,
како бисте ослободили додатну количину меморије.
Да бисте деинсталирали апликације:
1 Додирните
>
>
> картица Опште > Апликације.
2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите
да деинсталирате и изаберите је.
3 Додирните Деинсталирај.
2. Оптимизовање трајања батерије
Продужите трајање батерије тако што ћете искључити функције које
не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите
начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.
Важна напомена
15
Како да продужите трајање батерије:
• Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi,
Bluetooth® и GPS, искључите их.
• Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење
за осветљење екрана.
• Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар,
Контакте и друге апликације.
• Неке апликације које преузмете могу да троше батерију.
• Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво
напуњености батерије.
3. Пре инсталирања апликације и оперативног система
отвореног кода
УПОЗОРЕЊЕ
Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног
који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога,
гаранција за ваш телефон ће престати да важи.
УПОЗОРЕЊЕ
Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације
само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације
на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада
телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате
такве апликације, као и све њихове податке и поставке.
16
Важна напомена
4. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу
апликацију
У оперативном систему Android можете једноставно обављати више
задатака одједном, пошто истовремено може бити покренуто више од
једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте
отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и
пребацујете се између њих. Оперативни систем Android управља свим
апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио
да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.
1 Додирните . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна
апликација ће и даље остати активна у позадини. Водите рачуна
да додирнете
да бисте изашли из апликације када завршите са
њеним коришћењем.
• Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених
апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да
бисте обрисали све апликације, додирните Избриши све.
5. Ако дође до замрзавања екрана
Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате
да га користите, извадите батерију па је поново ставите. Затим поново
укључите телефон.
Важна напомена
17
Основне информације о телефону
Преглед делова телефона
Микрофон
Прикључак за
слушалице
Сензор близине
Слушалица
Објектив фотоапарата
на предњој страни
НАПОМЕНА: Сензор близине
Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски
искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује
када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и
спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.
УПОЗОРЕЊЕ
Постављањем тешких објеката на телефон или седањем на њега можете
оштетити екран и функције осетљиве на додир. Водите рачуна да фолијом за
екран или неком другом врстом заштите не прекријете сензор близине. То
може да изазове неисправан рад сензора.
18
Основне информације о телефону
Објектив фотоапарата на
задњој страни
Блиц
Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање
Тастери за јачину звука
NFC додирна тачка
Звучник
Пуњач/USB прикључак
Тастер за
укључивање/
искључивање
и закључавање
Тастери за
јачину звука
Микрофон
• Укључује/искључује телефон када притиснете и
задржите овај тастер
• Кратко притисните тастер да бисте закључали/
откључали екран.
(Док је екран искључен)
• Дуже притисните дугме нагоре да бисте
покренули функцију Capture+
• Дуже притисните дугме надоле да бисте
покренули камеру
Основне информације о телефону
19
УПОЗОРЕЊЕ
• NFC антена за овај модел се налази на задњем поклопцу.
• Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која
представља део NFC антене.
Инсталирање SIM или USIM картице и батерије
Уметните SIM или USIM картицу коју сте добили од добављача услуга, а
затим и батерију коју сте добили уз телефон.
1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном
руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге
руке, као што је приказано на слици испод.
2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици.
Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут
надоле.
20
Основне информације о телефону
УПОЗОРЕЊЕ
Немојте уметати меморијску картицу у отвор за SIM картицу. Ако се
меморијска картица заглави у отвору за SIM картицу, однесите уређај у LG
сервисни центар како би извадили меморијску картицу.
НАПОМЕНА: Овај уређај подржава само microSIM картице.
3 Уметните батерију.
Основне информације о телефону
21
4 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са
лежиштем за батерију
и притисните га тако да легне на место .
Мењање батерије
Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење
батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар ако
повежете телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
УПОЗОРЕЊЕ
Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија
LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени,
пуњење батерије може трајати дуже. Неодобрени пуњачи или каблови
могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива
гаранција.
Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и
укључите га у електричну утичницу.
22
Основне информације о телефону
НАПОМЕНА:
• Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.
Уметање меморијске картице
Овај уређај подржава microSD картице капацитета до 32GB. У
зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице
можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.
УПОЗОРЕЊЕ
Неке меморијске картице можда неће бити потпуно компатибилне са овим
уређајем. Употреба некомпатибилне картице може оштетити уређај или
меморијску картицу, као и податке који се налазе на картици.
НАПОМЕНА:
• Учестало писање и брисање података скраћује век трајања меморијске
картице.
1 Скините задњи поклопац.
Основне информације о телефону
23
2 Уметните меморијску картицу тако да златни контакт буде окренут
надоле.
3 Вратите задњи поклопац.
Уклањање меморијске картице
Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.
>
>
> Општа картица > Меморија и USB > .
1 Додирните
2 Скините поклопац батерије и извуците меморијску картицу.
УПОЗОРЕЊЕ
Немојте уклањати меморијску картицу док уређај врши пренос података
или приступа информацијама. У супротном може доћи до оштећења или
брисања података или оштећења картице или уређаја. Компанија LG није
одговорна за губитке до којих дође услед коришћења оштећене меморијске
картице, укључујући и губитак података.
24
Основне информације о телефону
Закључавање и откључавање уређаја
Притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање
искључујете екран и закључавате уређај. Уређај се аутоматски
закључава ако га не користите одређено време. На овај начин ћете
спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.
Да бисте откључали уређај, притисните тастер за укључивање/
искључивање и закључавање и прстом пређите преко екрана у
било ком смеру.
НАПОМЕНА: Да бисте пробудили екран можете да користите и двоструки
додир уместо тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
Промена начина закључавања екрана
Можете да промените начин закључавања телефона да бисте
спречили да друге особе приступају вашим личним подацима.
>
>
> картица Екран > Закључај екран >
1 Додирните
Одаберите начин закључавања екрана.
2 Изаберите један од понуђених начина закључавања екрана: Ништа,
Превлачење, Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка.
НАПОМЕНА: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за
откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док
сте подешавали закључавање помоћу шаблона.
Основне информације о телефону
25
САВЕТ! Smart Lock
Функцију Smart Lock можете користити да бисте олакшали откључавање
телефона. Можете је подесити тако да телефон остане откључан када
је повезан са поузданим Bluetooth уређајем, када се налази на познатој
локацији попут ваше куће или посла, или кад препозна ваше лице.
Подешавање функције Smart Lock
1 Додирните
>
>
.
2 Додирните картицу Екран > Закључај екран > Smart Lock.
3 Пре него што додате поуздани уређај, поуздану локацију или поуздано
лице, морате подесити закључавање екрана (Knock Code, шаблон, PIN или
лозинка).
26
Основне информације о телефону
Почетни екран
Савети за екран осетљив на додир
Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.
• Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и
слова на тастатури на екрану.
• Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на
екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се
не изврши одговарајућа команда.
• Превлачење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а
затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану.
Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их
преуредили.
• Превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана,
без задржавања када додирнете екран (да не бисте случајно
померили ставку).
• Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате вебстраницу или мапу.
• Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и
палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите
прегледач, мапе или док прегледате слике.
• Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај
екрана се прилагођава физичком положају уређаја.
НАПОМЕНА:
• Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да
региструје лаган, постојан додир.
• Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други
тастер.
Почетни екран
27
Почетни екран
Почетни екран је полазна тачка за коришћење многих апликација и
функција. На њега можете да додајете ставке као што су пречице до
апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и
апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити
из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .
Статусна трака
Иконе апликација
Индикатор локације
Област са брзим тастерима
Дугмад осетљива на
додир на почетном
екрану
Приказивање информација о статусу телефона, укључујући време,
јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.
Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је
отворили и користили.
Показује које се платно почетног екрана тренутно приказује.
Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног
екрана.
28
Почетни екран
Тастер
Назад
Повратак на претходни екран. Такође затвара
искачуће ставке, као што су менији, дијалози и
тастатура на екрану.
Тастер за Повратак на почетни екран из било ког екрана.
почетни
екран
Тастер
Преглед
Приказивање недавно коришћених апликација.
Ако додирнете и задржите овај тастер, отвориће
се мени са доступним опцијама.
Проширени почетни екран
Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте
имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.
• Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану да бисте
приступили додатним платнима.
Прилагођавање почетног екрана
Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати
апликације и виџете или променити позадине.
Додавање ставки на почетни екран
1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да
додате. На почетном екрану ће се приказати ставка коју сте додали.
3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.
САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у
менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.
Почетни екран
29
Уклањање ставке са почетног екрана
• Док сте на почетном екрану додирните и задржите икону коју
желите да уклоните > превуците је на .
Додавање апликације у област са брзим тастерима
• У менију Апликације или на почетном екрану додирните и
задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим
тастерима. Затим отпустите на жељеном месту.
Уклањање апликације из области са брзим тастерима
• Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на
икону .
НАПОМЕНА: Тастер Апликације није
могуће уклонити.
Прилагођавање икона апликација на почетном екрану
1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа, а затим
је отпустите. Икона за уређивање
појавиће се у горњем десном
углу апликације.
2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и
величину иконе.
3 Додирните OK да бисте сачували промену.
Повратак на недавно коришћене апликације
1 Додирните . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
2 Додирните преглед апликација да бисте отворили жељену
да бисте се вратили на претходни
апликацију. Или, додирните
екран.
30
Почетни екран
Табла са обавештењима
Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из
календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном
позиву.
Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху
екрана. Иконе непрочитаних обавештења приказују се са леве стране,
а системске иконе, нпр. Wi-Fi и напуњеност батерије, приказују се са
десне стране.
НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона
или добављача услуга.
Непрочитана
обавештења
Системска
обавештења
Отварање табле са обавештењима
Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са
обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима,
превуците екран нагоре или додирните .
Почетни екран
31
Област Брза
подешавања
Обавештења
Обриши
Додирните било који од тастера за брзо подешавање да бисте га
укључили/искључили. Додирните и задржите жељени тастер да
бисте директно приступили менију са поставкама за ту функцију. Да
бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно.
Додирните
да бисте уклонили, додали или променили распоред
тастера за брзо подешавање.
Наведена су тренутна обавештења са кратким описом. Додирните
обавештење да бисте га прочитали.
Додирните да бисте обрисали сва обавештења.
Иконе-индикатори на статусној траци
Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као
обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима
из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.
32
Почетни екран
Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу
уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.
Икона Опис
Икона Опис
Није уметнута SIM
картица
У току је репродукција
нумере
Нема мрежног сигнала
Звук звона је искључен
Укључен је режим за
коришћење телефона у
авиону
Укључен је режим
вибрације
Повезан на Wi-Fi мрежу
Батерија пуна
Повезана је кабловска
слушалица
Батерија се пуни
Позив је у току
Телефон је повезан са
рачунаром помоћу USB
кабла
Пропуштен позив
Преузимање података
Bluetooth је укључен
Отпремање података
Системско упозорење
GPS је укључен
Аларм је подешен
У току је синхронизација
података
Нова говорна пошта
Изаберите метод уноса
Почетни екран
33
Нова текстуална или
мултимедијална порука
Wi-Fi хотспот је активан
NFC је укључен
НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у
зависности од функције или услуге.
Тастатура на екрану
Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану
се појављује када додирнете доступно поље за унос текста.
Коришћење тастатуре и унос текста
Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико.
Двапут додирните да би сва слова била велика.
Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре. Додирните и
задржите да бисте унели текст гласом или приступили касети клипа.
Додирните да унесете размак.
Додирните да бисте креирали нову линију.
Додирните да избришете претходни знак.
Унос акцентованих слова
Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете
могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр.
„á“).
На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер
„а“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из
различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.
34
Почетни екран
Посебне функције
Снимак покретом
Функција Снимак покретом омогућава вам да фотографишете
предњом камером тако што ћете извести одређен покрет руком.
Да бисте фотографисали
Функцију Снимак покретом можете да користите на два начина.
• Подигните руку отворене шаке тако да је предња камера детектује
и на екрану се прикаже оквир. Затим скупите шаку у песницу да
би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за
фотографисање.
• Подигните шаку скупљену у песницу тако да је предња камера
детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим отворите шаку да
би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за
фотографисање.
ИЛИ
САВЕТ! Сликање у интервалима
Скупите песницу двапут или додирните и држите
4 фотографије једну за другом.
Посебне функције
да би камера снимила
35
Укључите екран
Функција Укључите екран омогућава вам да лако укључите или
искључите екран тако што ћете га двапут додирнути.
Да бисте укључили екран
1 Двапут додирните средину закључаног екрана да бисте га
укључили.
2 Откључајте екран или приступите било којој пречици или виџету.
Да бисте искључили екран
1 Двапут додирните празну област почетног екрана или статусну
траку.
2 Екран ће се искључити.
НАПОМЕНА: Додирните средишњи део екрана. Ако додирнете дно или врх
екрана, може доћи до смањења стопе препознавања.
Knock Code
Функција Knock Code омогућава вам да креирате сопствени кôд
за откључавање помоћу комбинације додира на екрану. Унесите
подешени шаблон када је екран искључен да бисте директно
приступили почетном екрану.
НАПОМЕНА:
• Ако 6 пута унесете погрешан Knock Code узорак, бићете усмерени на екран
за пријављивање на Google налог/унос резервног PIN кода.
• Када додирујете екран да бисте га укључили или искључили, користите
јагодицу прста, а не нокат.
• Када не користите Knock Code, можете да користите функцију Knock On
тако што ћете додирнути екран.
36
Посебне функције
1 Додирните
>
>
> картица Екран > Закључај екран >
Одаберите начин закључавања екрана > Knock Code.
2 Додирујте квадрате жељеним редоследом да бисте подесили Knock
Code. Knock Code шаблон може да садржи од 6 до 8 додира.
Откључавање екрана помоћу функције Knock Code
Када се екран искључи, можете да га откључате тако што ћете
додирнути Knock Code шаблон који сте претходно подесили.
Capture+
Функција Capture+ омогућава креирање бележака и прављење
снимака екрана.
Помоћу функције Capture+ можете практично и ефикасно креирати
белешке током позива уз помоћ снимљене слике или тренутног
екрана телефона.
1 Додирните и превуците статусну траку наниже, па додирните .
2 Креирајте белешку путем следећих опција:
Додирните да бисте опозвали последњу радњу.
Додирните да бисте поновили последњу избрисану радњу.
Додирните да бисте унели текст у белешку.
Додирните да бисте изабрали врсту оловке и боју.
Посебне функције
37
Додирните да бисте гумицом обрисали трагове оловке у
белешци.
Додирните да бисте исекли слику белешке.
Додирните да бисте изабрали опцију дељења или стил
папира.
Додирните да бисте сакрили или приказали траку са
алаткама.
НАПОМЕНА: Функцијом Capture+ управљајте јагодицом прста. Немојте
користити нокат.
3 Додирните
апликацији
> Готово да бисте сачували тренутну белешку у
или .
Одбацивање Capture+ белешке:
• Додирните .
Приказивање сачуване белешке
Додирните
>
>
па изаберите Capture+ албум или додирните
ставку
и изаберите жељену белешку.
38
Посебне функције
Подешавање Google налога
Први пут када отворите Google апликацију на телефону, од вас ће
бити затражено да се пријавите помоћу постојећег Google налога. Ако
немате Google налог, приказаће се упит да га креирате.
Креирање Google налога
1 Додирните
> .
> картица Опште > Налози и синхронизација >
2 Додирните
ДОДАЈ НАЛОГ > Google > или креирајте нови налог.
3 Пратите упутства на екрану да бисте завршили подешавање налога.
Пријављивање на Google налог
1 Додирните
> .
> картица Опште > Налози и синхронизација >
2 Додирните
Додај налог > Google.
3 Унесите своју е-адресу и додирните ДАЉЕ.
4 Унесите лозинку и додирните ДАЉЕ.
5 Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и друге
Google услуге на телефону.
Након пријављивања, телефон ће се синхронизовати са Google
услугама, као што су Gmail, Контакти и Google календар. Такође, моћи
ћете да користите Мапе, да преузимате апликације са локације Play
Store, да креирате резервне копије поставки на Google серверима и да
користите предности других Google услуга на телефону.
Подешавање Google налога
39
Повезивање на мреже и уређаје
Wi-Fi
Можете користити широкопојасни приступ Интернету док се налазите
у домету неке бежичне приступне тачке (AP).
Повезивање на Wi-Fi мреже
1 Додирните
>
>
> картица Мреже > Wi-Fi.
да бисте укључили Wi-Fi и покренули
2 Додирните прекидач
претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
3 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
• Ако је мрежа обезбеђена иконом катанца, мораћете да унесете
безбедносни кључ или лозинку.
4 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.
НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или искључите функцију
Wi-Fi, уређај се може аутоматски повезати на Интернет путем мобилног
преноса података што може проузроковати додатне трошкове.
САВЕТ! Како прибавити MAC адресу
Додирните
>
>
> картица Мреже > Wi-Fi >
> MAC адреса.
40
> Напредно Wi-Fi
Повезивање на мреже и уређаје
Bluetooth
Bluetooth је технологија за комуникацију уређаја на малој удаљености
која омогућава бежично повезивање са великим бројем Bluetooth
уређаја, попут слушалица и опреме за разговор без руку у аутомобилу,
ручним уређајима који подржавају Bluetooth технологију, рачунарима,
штампачима и бежичним уређајима.
НАПОМЕНА:
• Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу
података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
• Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су
поуздани и заштићени на одговарајући начин.
• Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
• Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација
Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.
Упаривање телефона са другим Bluetooth уређајима
1 Додирните
>
>
> картица Мреже > Bluetooth.
да бисте укључили Bluetooth и покренули претрагу
2 Додирните
доступних Bluetooth уређаја.
• Ако желите поново да претражите видљиве уређаје који су у
домету, додирните ПРЕТРАЖИ.
3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што
успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим
уређајем.
НАПОМЕНА: Упаривање два Bluetooth уређаја се обавља само једном.
Након упаривања, уређаји ће наставити да се препознају и размењују
информације.
Повезивање на мреже и уређаје
41
САВЕТ! Информације о режиму упаривања и приступном коду
(подразумевани кôд је 0 0 0 0 – четири нуле) потражите у документацији коју
сте добили уз Bluetooth уређај.
Слање података путем Bluetooth мреже
1 Изаберите жељену датотеку или ставку, попут контакта или
мултимедијалне датотеке.
2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.
3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.
• Због различитих спецификација и функција других компатибилних
Bluetooth уређаја, приказ и операције се могу разликовати, а
функције попут преноса или размене података можда неће бити
доступне на свим компатибилним Bluetooth уређајима.
Пријем података преко Bluetooth везе
1 Додирните
>
>
> картица Мреже > Bluetooth.
да бисте укључили Bluetooth.
2 Додирните
3 Добићете захтев од уређаја која шаље податке да прихватите
упаривање. Обавезно изаберите опцију Прихвати.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct омогућава директну везу између Wi-Fi уређаја без
приступне тачке.
Укључивање функције Wi-Fi Direct
1 Додирните
>
>
> картица Мреже > Wi-Fi.
2 Додирните > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
НАПОМЕНА: Када је изабрана ова функција, други Wi-Fi Direct уређаји моћи
ће да виде ваш уређај.
42
Повезивање на мреже и уређаје
Пренос података између рачунара и уређаја
Можете да копирате или пребаците податке са рачунара на уређај и
обрнуто.
Пренос података
1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили
уз телефон.
2 Отворите таблу са обавештењима, додирните тренутни тип везе, а
затим изаберите Медиа уређај (МТП).
3 На рачунару ће се појавити прозор помоћу којег ћете моћи да
пребаците жељене податке.
НАПОМЕНА:
• Да би рачунар могао да препозна телефон, морате инсталирати
управљачки програм за LG Android платформу.
• Проверите захтеве за употребу Медиа уређај (МТП).
Ставке
Захтев
Оперативни систем
Microsoft Windows XP SP3, Vista или
новији
Windows Media Player
верзија
Windows Media Player 10 или новији
Повезивање на мреже и уређаје
43
Позиви
Обављање позива
1 Додирните
да бисте отворили бројчаник.
2 Унесите број помоћу бројчаника. Да бисте избрисали једну цифру,
додирните .
да бисте га позвали.
3 Након уношења броја, додирните
.
4 Да бисте завршили позив, додирните
САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних
позива, додирните и задржите тастер
.
Позивање контаката
1 Додирните
да бисте отворили контакте.
2 Прелиставајте контакте. Такође можете да унесете име контакта у
поље за претрагу или да прелистате слова абецеде на десној страни
екрана.
који желите да
3 У листи која се буде појавила, додирните
позовете.
Одговарање на позив и одбијање позива
• Превуците
у било ком смеру да бисте се јавили на долазни
позив.
• Превуците
у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.
НАПОМЕНА: Превуците
пошаљете поруку.
44
ако желите да одбијете позив и позиваоцу
Позиви
Обављање другог позива
1 Током првог позива додирните > Додај позив и унесите број.
да бисте обавили позив.
2 Додирните
3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће
бити закључан и стављен на чекање.
4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива
да бисте успоставили
на позив. Можете и да додирнете
конференцијски позив.
.
5 Да бисте прекинули све позиве, додирните
НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.
Прегледање евиденције позива
На почетном екрану додирните
и изаберите Евиденције позива.
Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.
САВЕТ!
• Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум,
време и трајање позива.
• Додирните , а затим додирните Обриши све да бисте обрисали све
евидентиране ставке.
Поставке позива
Можете да подесите поставке телефонског позива, попут прослеђивања
позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.
1 На почетном екрану додирните
да бисте отворили бројчаник.
2 Додирните да бисте приказали доступне опције.
3 Додирните Поставке позива и подесите жељене опције.
Позиви
45
Контакти
Додајте контакте на телефон и синхронизујте их са контактима
из Google налога или са другим налозима који подржавају
синхронизовање контаката.
Тражење контакта
1 Додирните
да бисте отворили контакте.
2 Додирните Претражи контакте и помоћу тастатуре унесите име
контакта.
Додавање новог контакта
1 Додирните
и унесите број телефона новог контакта. Додирните
поље Креирај контакт или > Додај у контакте > Нови контакт.
2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област
слике. Изаберите Фотографиши или Одабрати из галерије.
3 Унесите жељене информације о контакту.
4 Додирните САЧУВАЈ.
Омиљени контакти
Контакте које често позивате можете означити као омиљене.
Додавање контакта у омиљене
1 Додирните
да бисте отворили контакте.
2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
3 Додирните звездицу у горњем десном углу екрана. Звездица ће
постати жута.
46
Контакти
Уклањање контакта са листе омиљених
1 Додирните
да бисте отворили контакте.
2 Додирните картицу Омиљене ставке, а затим изаберите контакт да
бисте видели детаље о њему.
3 Додирните жуту звездицу у горњем десном делу екрана. Звездица
ће потамнети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.
Креирање групе
1 Додирните
да бисте отворили контакте.
2 Додирните Групе > > Нова група.
3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити посебну мелодију
звона за групу коју сте креирали.
4 Додирните Додај бројеве да бисте додали контакте у групу.
5 Додирните САЧУВАЈ да бисте сачували групу.
НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени.
Они ће остати у листи ваших контаката.
Контакти
47
Поруке
На овом телефону текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене
у један интуитиван мени који се лако користи.
Слање поруке
1 Додирните
на почетном екрану, а затим додирните
да бисте
саставили нову поруку.
2 Унесите име или број контакта у поље За. Током уноса имена
контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да
додирнете предложеног примаоца и додате више контаката.
НАПОМЕНА: Свака порука коју пошаљете може бити наплаћена. Обратите
се свом добављачу услуга.
3 Додирните текстуално поље да бисте унели поруку.
4 Додирните да бисте отворили мени са опцијама. Изаберите било
коју доступну опцију.
САВЕТ! Можете да додирнете
да пошаљете у оквиру поруке.
да бисте приложили датотеку коју желите
5 Додирните Поша... да бисте послали поруку.
САВЕТ!
• У зависности од начина кодирања текстуалних порука и језика који се
користи у поруци, ограничење поруке се разликује од земље до земље, а
најчешће износи 160 знакова.
• Ако се у текстуалну поруку дода слика, видео запис или аудио датотека,
она ће одмах бити конвертована у мултимедијалну поруку и биће вам
наплаћена услуга слања ове поруке.
48
Поруке
НАПОМЕНА: Када вам током телефонског позива стигне текстуална порука,
чуће се звучно обавештење.
Приказ дискусије
Поруке које сте разменили са другима приказују се по хронолошком
редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате и
пронађете разговоре.
Мењање поставки за поруке
Ваш телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако
да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите
сопственим потребама.
• Додирните
на почетном екрану, додирните > Поставке.
Поруке
49
Е-пошта
Апликацију E-пошта можете да користите за читање е-порука и са
других услуга, поред услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава
следеће типове налога: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (за кориснике
у компанијама).
Управљање налозима е-поште
Отварање апликације Е-пошта
Додирните
>
> .
Када први пут покренете апликацију Е-пошта, отвориће се чаробњак
за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.
Додавање новог налога е-поште:
• Додирните
>
>
> > Поставке >
Додај налог.
Промена општих поставки е-поште:
• Додирните
>
>
> > Поставке > Опште поставке.
Брисање налога е-поште:
• Додирните
>
>
> > Поставке > > Уклони налог >
изаберите налог који желите да избришете > УКЛОНИ > ДА.
Рад с фасциклама налога
Додирните
>
>
> > Фасцикле.
Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче,
Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш
пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.
50
Е-пошта
Састављање и слање е-поште
1 У апликацији
додирните
да бисте саставили нову поруку.
2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће
вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе
тачком и зарезом.
3 Додирните поље Cc/Bcc да бисте копирали или скривено копирали
поруку за друге контакте/на друге е-адресе.
4 Додирните поље за текст и унесите поруку.
да бисте приложили датотеку коју желите да
5 Додирните
пошаљете са поруком.
да бисте послали поруку.
6 Додирните
Е-пошта
51
Фотоапарат и камера
Упознавање са тражилом
Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, притисните
>
>
Помоћу фотоапарата или камере можете снимити и поделити
фотографије и видео записе.
.
НАПОМЕНА: Пре фотографисања, обришите заштитни поклопац објектива
крпом од микрофибера. Ако на поклопцу има отисака прстију, слике могу
испасти мутно и имати ефекат „ореола“.
Сакриј/прикажи опције – додирните да бисте сакрили/приказали
опције фотоапарата на тражилу.
Блиц – омогућава управљање блицем фотоапарата.
Замени камеру – омогућава пребацивање с објектива камере на
задњој страни на објектив камере на предњој страни и обрнуто.
Поставке – додирните ову икону да бисте отворили мени са
поставкама.
52
Фотоапарат и камера
Галерија – додирните да бисте прегледали последњу снимљену
фотографију.
Снимање – додирните да бисте почели да снимате.
Фотографисање – додирните да бисте фотографисали.
Тастер Назад – додирните да бисте изашли из апликације.
Употреба напредних поставки
На тражилу фотоапарата додирните
да бисте отворили напредне
поставке. Додирните сваку икону да бисте подесили следеће поставке
фотоапарата.
Подешавање величине фотографија и видео записа.
Омогућава да фотографишете помоћу гласовних команди.
Када је ова функција укључена, једноставно изговорите
Cheese, Smile, LG и слично да бисте фотографисали.
Подешавање тајмера фотоапарата. Ова функција је корисна
ако желите да се и сами нађете на фотографији или у видео
запису.
Омогућава снимање бољих фотографија и видео записа
приказом мреже која помаже при поравнању.
Подешавање локације за чување слика и видео записа.
Изаберите IN (интерна меморија) или SD (меморијска
картица). Овај мени се приказује само ако је уметнута SD
картица.
Омогућава вам да сазнате како се користи нека функција.
Притиском на ову икону приказаће се водич са упутством
за употребу.
Фотоапарат и камера
53
НАПОМЕНА: Звук окидача је онемогућен када је телефон у режиму
Вибрација или Нечујно.
Фотографисање
1
2
3
4
Додирните
>
> .
Кадрирајте објекат снимања на екрану.
Квадрат око објекта означава да је објекат фокусиран.
Додирните да бисте фотографисали. Слика ће аутоматски бити
сачувана у фасцикли Галерија.
Након снимања фотографије
Додирните сличицу фотографије на екрану фотоапарата да бисте
видели последњу фотографију коју сте снимили.
Додирните да бисте уредили фотографију.
Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
Додирните да бисте послали фотографију другима или је
поделили преко неке од доступних друштвених мрежа.
Додирните да бисте обрисали фотографију.
Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
Додирните да бисте додали фотографију у омиљене.
54
Фотоапарат и камера
Снимање видео записа
1
2
3
4
Додирните
>
> .
Кадрирајте објекат снимања на екрану.
да бисте започели снимање видео записа.
Додирните
Дужина снимка приказује се у врху екрана.
НАПОМЕНА: Додирните
записа.
да бисте фотографисали у току снимања видео
5 Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
Снимање можете наставити тако што ћете додирнути .
ИЛИ
да бисте зауставили снимање. Видео запис ће
Додирните
аутоматски бити сачуван у фасцикли Галерија.
Након снимања видео записа
Додирните сличицу видео записа на екрану фотоапарата да бисте
видели последњи видео запис који сте снимили.
Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
Додирните да бисте приступили доступним опцијама
дељења (преко апликације Поруке или Bluetooth везе) и
поделили садржај.
Додирните да бисте обрисали видео запис.
Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
Додирните да бисте додали видео запис у Омиљене ставке.
Фотоапарат и камера
55
Аутоматски фокус у више тачака
Приликом фотографисања, функција Аутоматски фокус у више тачака
(АФ) аутоматски се активира и омогућава вам да добијете оштрије
слике.
Галерија
Апликација Галерија приказује слике и видео записе који су сачувани
на телефону, укључујући оне који су снимљени помоћу апликације
Фотоапарат и оне које сте преузели са Интернета или неке друге
локације.
>
>
да бисте прегледали сачуване
1 Додирните
фотографије.
2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали
његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се
хронолошким редоследом.)
3 Додирните жељену слику из албума да бисте је приказали.
НАПОМЕНА:
• У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда
неће бити подржани.
• Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од
кодека.
Приказивање слика
Галерија приказује слике у фасциклама. Када нека апликација, као
што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за
преузимање у коју ће та слика бити смештена. Исто тако, ако снимите
екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана.
Слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику
да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или
надесно да бисте видели следећу или претходну слику.
56
Фотоапарат и камера
Повећавање и смањивање зума
Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање
зума за слику:
• Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
• Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте
зумирали. Уштините или двапут додирните слику да бисте
смањили степен зума.
Опције видео записа
1 Додирните
>
> .
2 Изаберите видео запис који желите да гледате.
Додирните да бисте паузирали/наставили
репродукцију видео записа.
Додирните да бисте премотали унапред 10 секунди.
Додирните да бисте премотали уназад 10 секунди.
Додирните да бисте подесили јачину звука видео
записа.
Додирните да бисте закључали/откључали екран.
Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
Фотоапарат и камера
57
НАПОМЕНА:
• Док се репродукује видео запис, превуците десну страну екрана нагоре
или надоле да бисте подесили јачину звука.
• Док се репродукује видео запис, превуците леву страну екрана нагоре или
надоле да бисте подесили осветљеност.
• У току репродукције видео записа, пређите прстом налево или надесно
(или обрнуто) да бисте премотавали унапред или уназад.
Уређивање фотографија
Док прегледате фотографију, додирните
.
Брисање фотографија/видео записа
Употребите неки од следећих начина:
• Док сте у фасцикли, додирните , изаберите фотографије / видео
записе, а затим додирните ИЗБРИШИ.
• Док прегледате фотографију, додирните .
Постављање позадине
Док прегледате фотографију, додирните > Поставите слику као
да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили
контакту.
НАПОМЕНА:
• У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда
неће бити подржани.
• Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке
приликом отварања датотека.
58
Фотоапарат и камера
Мултимедија
Музика
Телефон поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате
своје омиљене нумере.
Репродукција нумере
1 Додирните
>
> .
2 Додирните картицу Нумере.
3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.
4 Доступне су следеће опције.
Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
Мултимедија
59
Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера
у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују
насумичним редоследом).
Додирните да бисте активирали понављање свих песама,
понављање тренутне песме или искључили понављање.
Додирните да бисте подесили јачину звука.
Додирните да бисте поново покренули репродукцију
тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у
албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и
задржите да бисте премотали уназад.
Додирните да бисте паузирали репродукцију.
Додирните да бисте наставили репродукцију.
Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму,
листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите
да бисте премотали унапред.
Додирните да бисте отворили библиотеку музичких
нумера.
НАПОМЕНА:
• У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда
неће бити подржани.
• Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке
приликом отварања датотека.
60
Мултимедија
НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним
споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може
бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или
за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање
материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него
што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који
се тичу коришћења таквог материјала.
Мултимедија
61
Услужни програми
Часовник
Апликација Часовник омогућава приступ функцијама Аларми, Тајмер,
Светски сат и Штоперица. Овим функцијама можете приступити тако
што ћете додирнути картице на врху екрана или хоризонтално прећи
прстом преко екрана.
>
> .
Додирните
Аларми
Картица Аларми омогућава вам да подесите аларме.
1 Отворите апликацију , затим изаберите картицу Аларми.
да бисте додали нов аларм.
2 Додирните
3 Прилагодите поставке по потреби и додирните САЧУВАЈ.
НАПОМЕНА: Такође можете да додирнете постојећи аларм да бисте га
уредили.
Тајмер
Картица Тајмер вас може обавестити звучним сигналом када прође
одређено време.
1 Отворите апликацију , затим изаберите картицу Тајмер.
2 Подесите жељено време на тајмеру.
3 Додирните Започни да бисте покренули тајмер.
4 Додирните Стоп да бисте зауставили тајмер.
Светски сат
Картица Светски сат омогућава да једноставно проверите тренутно
време у градовима широм света.
1 Отворите апликацију , затим изаберите картицу Светски сат.
62
Услужни програми
2 Додирните
и изаберите жељени град.
Штоперица
Картица Штоперица омогућава вам да користите телефон као
штоперицу.
1 Отворите апликацију , затим изаберите картицу Штоперица.
2 Додирните тастер Започни да бисте покренули штоперицу.
• Додирните тастер Круг да бисте забележили време круга.
3 Додирните тастер Стоп да бисте зауставили штоперицу.
Калкулатор
Апликација Калкулатор омогућава вам да вршите математичке
прорачуне помоћу стандарног или научног калкулатора.
>
> .
1 Додирните
2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да
извршите (+, –, x или ÷), а затим =.
НАПОМЕНА: За сложеније прорачуне, додирните
.
Календар
Апликација Календар омогућава вам да додајете планиране догађаје.
>
> .
1 Додирните
2 Додирните датум којем желите да додате догађај. Затим додирните .
Снимање гласа
Апликација Снимање гласа снима звучне датотеке које можете да
користите на различите начине.
Услужни програми
63
Снимање звука или гласа
1 Додирните
>
> .
2 Додирните да бисте започели снимање.
3 Додирните да бисте прекинули снимање.
4 Додирните да бисте преслушали снимак.
НАПОМЕНА: Додирните
да бисте приступили снимцима. Можете да
преслушате сачуване записе.
Гласовна претрага
Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу
гласа.
>
> фасцикла Google > .
1 Додирните
2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже
порука Слушање…. Изаберите једну од понуђених кључних речи.
НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег
региона или добављача услуга.
Преузетo
Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете
помоћу апликација.
• Додирните
>
> .
НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег
региона или добављача услуга.
64
Услужни програми
ФМ радио
Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје
омиљене станице могли да слушате у покрету.
>
> .
Додирните
САВЕТ! Морате прикључити слушалице да би служиле као антена.
НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег
региона или добављача услуга.
Услужни програми
65
Веб прегледач
Интернет
Интернет омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике,
вести, спорта, забаве и других садржаја на мобилном телефону.
НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују
се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера
мобилне телефоније.
1 Додирните
>
>
.
Коришћење траке с алаткама за веб
Превуците прстом ка врху веб-странице да бисте приступили траци са
алаткама прегледача.
Додирните да се вратите на претходну страницу.
Додирните да пређете на следећу страницу.
Додирните да пређете на почетну страницу.
Додирните да бисте отворили нови прозор.
Додирните да бисте приступили обележивачима.
Приказивање веб-страница
Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните
Иди на тастатури.
66
Веб прегледач
Отварање странице
Да бисте прешли на нову страницу, додирните
> .
Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците
нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.
Претраживање веба гласом
Додирните поље адресе а затим додирните . Када чујете упит,
изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних
речи.
НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег
региона или добављача услуга.
Обележивачи
Да бисте обележили тренутну Веб страницу, додирните
обележивач > САЧУВАЈ.
Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните
жељену страницу.
> Додај
и изаберите
Претходно
Додирните > картица Претходно да бисте отворили листу недавно
посећених веб-страница. Да бисте обрисали историју, додирните
> Да.
Chrome
Користите Chrome да тражите информације и прегледате вебстранице.
>
> .
1 Додирните
НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег
региона и добављача услуга.
Веб прегледач
67
Приказивање веб-страница
Додирните поље адресе и унесите веб-адресу или критеријуме
претраге.
Отварање странице
Да бисте отворили нову страницу, додирните > Нова карт..
а затим
Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните
додирните жељену страницу да бисте је изабрали.
68
Веб прегледач
Поставке
У апликацији Поставке налази се већина алатки за прилагођавање и
подешавање телефона. Све поставке у апликацији Поставке описане
су у овом одељку.
Отварање апликације Поставке
• Додирните
> кликните и држите
- или • Додирните
>
> .
> Системске поставке.
Мреже
< БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ >
Wi-Fi
Укључује Wi-Fi да бисте се повезали на доступне Wi-Fi мреже.
Bluetooth
Укључује или искључује Bluetooth бежичну везу.
Пренос података
Приказује податке о преносу података и ограничењу преноса
података преко мобилне мреже.
Позив
Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су
прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.
• Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне
поште у вашој мрежи.
• Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе
бројева који се могу позвати са вашег телефона. Потребан вам је
PIN2 кôд који ћете добити од оператора мреже. Са телефона ће
бити могуће позивање само бројева са утврђене листе.
Поставке
69
• Поп-ап са долазећим позивом – приказивање искачућих
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
70
обавештења о долазном говорном позиву док се апликација
користи.
Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите
функцију одбијања позива.
Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције
можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да
одбијете позив јер се налазите на састанку.
Прослеђивање позива – помоћу ове опције можете да подесите
функцију прослеђивања позива.
Аутом. одговор – подесите време пре него што повезани
хендсфри уређај аутоматски одговори на долазни позив.
Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник
јави.
Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих
бројева у контакте након позива.
Типка за паљење завршава позив– омогућава вам да изаберете
како ћете прекидати позив.
Утишај долазеће позиве – потврдите избор да бисте могли да
утишате долазни позив тако што ћете окренути уређај на другу
страну.
Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или
међународних позива.
Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата
опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви
позиви.
Додатне поставке – омогућава вам да промените следеће
поставке.
Поставке
ID позиваоца: омогућава вам да подесите подразумеване
поставке оператора за приказивање вашег броја у одлазним
позивима.
Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће
вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од
оператера).
< ПОВЕЗИВАЊЕ >
Размените и повежите се
• NFC – NFC (Near Field Communication – комуникација блиског
поља) представља бежичну технологију која омогућава пренос
података између два објекта када се поставе на неколико
центиметара један од другог. Када на телефону омогућите
функцију NFC, телефон може да размењује податке са другим
уређајима који подржавају функцију NFC или да чита информације
из интелигентних ознака које су уграђене у постере, налепнице и
друге производе.
• Android Beam – када се ова функција укључи, моћи ћете да
шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC
тако што ћете приближити уређаје један другом. На пример,
можете да шаљете странице прегледача, YouTube видео записе,
контакте и још много тога. Само приближите уређаје један другом
(обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација
одређује који се садржај шаље.
• LG PC Suite – повежите LG PC Suite са телефоном да бисте лако
управљали мултимедијалним садржајима и апликацијама.
• Штампање – омогућава вам да штампате садржај са неких екрана
(нпр. веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на
штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као ваш Android
уређај.
Поставке
71
Веза са Интернетом преко телефона
• Дељење Интернет везе преко УСБ кабла – опција USB тетеринг
вам омогућава да поделите везу за пренос података на телефону
са рачунаром.
• Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте другим
уређајима омогућили да приступе мобилној широкопојасној вези.
Креирајте приступну тачку и поделите везу.
• Bluetooth tethering – омогућава вам да повежете друге уређаје
са вашим телефоном путем Bluetooth мреже и делите његову
Интернет везу.
• Помоћ – приказује информације о USB тетерингу, Wi-Fi хотспоту и
Bluetooth тетерингу.
Још
• Авио режим – потврдите избор да бисте искључили све бежичне
везе и позиве.
• Мобилне мреже – подешавање опција за режим мреже,
операторе мреже, имена приступних тачака и слично.
• VPN – преко телефона можете да додате, подесите и управљате
виртуелним приватним мрежама (VPN) које омогућавају
повезивање и приступање ресурсима из обезбеђене локалне
мреже, попут ваше пословне мреже.
Звук и обавештења
< ОСНОВНИ >
Звучни профили
Омогућава подешавање звучног профила на Звук, Само вибрација
или Нечујно.
< ЗВУК >
Јачина звука
Подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим
72
Поставке
потребама и окружењем.
Мелодија звона
Изаберите мелодију звона за долазне позиве.
ID звука звона
Омогућава подешавање мелодије звона у зависности од броја
телефона који вас позива.
< ВИБРАЦИЈА >
Звук са вибрацијом
Потврдите избор да бисте укључили вибрацију приликом позива.
Тип вибрације
Подешавање типа вибрације за обавештења.
< ОБАВЕШТЕЊА >
Немојте ометати
Додирните да бисте подесили обавештења. Можете да искључите
обавештења.
Закључај екран
Омогућава приказ свих обавештења на закључаном екрану.
Апликац.
Омогућава подешавање обавештења за апликације.
< НАПРЕДНО >
Још
• Звук обавештења – изаберите звук обавештења. Такође можете
да додајете и бришете звукове обавештења.
• Вибрира на додир – Потврдите избор да би телефон вибрирао
када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом
других интеракција са корисничким интерфејсом.
• Звучни ефекти – Овде можете изабрати да ли желите да чујете
тонове када бирате бројеве на бројчанику, бирате опције на
екрану, и друго.
Поставке
73
- Звуци додира тастатуре бројчаника – потврдите избор да би
се чули звуци приликом коришћења бројчаника за бирање.
- Звук за додир – потврдите избор да би се чули звуци приликом
избора ставки на екрану.
- Звуци при закључавању екрана – потврдите избор да би се чуо
звук приликом закључавања и откључавања екрана.
• Обавештења о поруци/позиву – Омогућава уређају да
аутоматски чита обавештења о долазним позивима и порукама.
Екран
< МАТИЧНА И ЗАКЉУЧАВАЊЕ >
Почетни екран
• Одаберите почетну – изаберите жељену тему почетног екрана.
Изаберите Матична (стандардни Android изглед) или EasyHome
(поједностављена верзија за кориснике који не познају добро
оперативни систем Android).
• Тема – подешава тему екрана уређаја.
• Позадина – подешава позадину која ће се користити на почетном
екрану.
• Ефекти екрана – избор врсте ефекта који ће се приказати
приликом преласка са једног платна почетног екрана на следеће.
• Омогућите петљу почетног екрана – потврдите избор да бисте
омогућили непрекидно кретање кроз почетне екране (након
последњег екрана прелазите на први екран).
• Помоћ – додирните да бисте видели информације о коришћењу
почетног екрана вашег уређаја.
Закључај екран
• Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин
закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара
неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона
74
Поставке
за откључавање екрана. Ако сте омогућили да се шаблон за
закључавање приказује приликом укључивања телефона или
активирања екрана, биће неопходно да нацртате шаблон за
откључавање како бисте откључали екран.
• Smart Lock – омогућава да телефон остане откључан када је
повезан са поузданим Bluetooth уређајем, када се налази на
познатој локацији попут ваше куће или посла, или кад препозна
ваше лице.
• Ефекти екрана – подешавање опција за ефекте екрана.
• Позадина – изаберите позадину коју желите да прикажете на
закључаном екрану.
• Пречице – прилагођавање пречица на закључаном екрану.
• Контакт информација за изгубљен телефон – изаберите да ли
да се приказују информације о власнику на закључаном екрану и
прилагодите информације о власнику.
• Време закључавања – омогућава да подесите количину времена
пре аутоматског закључавања екрана након истека времена
екрана.
• Тастер за укључивање/искључивање одмах закључава
– потврдите избор да бисте одмах закључали екран када
притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.
Типке на почетном екрану
Изаберите комбинацију дугмади осетљивих на додир, боју и да ли
желите да провидну транспарентну позадину.
< ФОНТ >
Тип фонта
Изаберите жељени тип фонта.
Величина фонта
Изаберите жељену величину фонта.
Поставке
75
< ОСНОВНА ПОДЕШАВАЊА >
Осветљеност
Прилагодите осветљеност екрана помоћу клизача.
Аутоматско ротирање екрана
Подешавање аутоматске промене оријентације екрана приликом
ротирања телефона.
Истек екрана
Подешавање времена одлагања аутоматског искључивања екрана.
< НАПРЕДНО >
Још
• Сањарење – Изаберите чувар екрана који ће се приказивати док
је телефон прикључен на базу и/или се пуни.
• Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате
прецизност нагиба и брзину сензора.
Опште
< ЛИЧНО >
Језик и унос
Изаберите језик на којем ће се приказивати текст на телефону и који
ће се користити за тастатуру на екрану, што подразумева и речи које
сте додали у речник телефона.
• Језик – изаберите језик који ћете користити на телефону.
• Тренутна тастатура – избор подразумеваног типа тастатуре.
• ЛГ тастатура – додирните икону Поставке да бисте променили
поставке LG тастатуре.
• Google унос тeкcтa гласом – потврдите избор да бисте изабрали
унос података помоћу Google уноса гласом. Додирните икону
Поставке да бисте променили поставке Google уноса гласом.
76
Поставке
• Излаз текст-у-говор – додирните да бисте изабрали жељену
машину или да бисте подесили опште поставке за пребацивање
текста у говор.
• Брзина показивача – подесите брзину показивача.
• Обрнуте типке – замена функција тастера миша тако да десни
тастер буде примарни.
Локација
Ако укључите услуге лоцирања, телефон ће одређивати вашу
приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што
изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google
користи вашу локацију при пружању ових услуга.
• Режим – подешавање начина одређивања информација о
тренутној локацији.
• Камера – потврдите избор да би се фотографијама или видео
записима додавала ознака са локацијом.
• Историја Google локације – омогућава избор поставки
информација о вашој локацији којима приступа компанија Google
и њени производи.
Налози и синхронизација
Помоћу поставки у менију Налози и синхронизација можете да
додате, избришете и управљате вашим Google налозима и осталим
подржаним налозима. Такође, помоћу ових поставки можете да
контролишете како и да ли ће све апликације слати, примати или
синхронизовати податке према сопственом распореду и да ли све
апликације могу да аутоматски синхронизују корисничке податке.
Gmail™, Календар и остале апликације такође можда имају сопствене
поставке за управљање синхронизацијом података; детаље потражите
у одељцима о овим апликацијама. Додирните Додај налог да бисте
додали нови налог.
Поставке
77
Приступачност
Поставке приступачности служе за конфигурисање додатних
компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.
• Вид
- TalkBack – омогућава вам да подесите функцију TalkBack која
помаже људима са оштећеним видом тако што пружа вербалне
повратне информације.
- Обавештења о поруци/позиву – додирните прекидач
Обавештења о поруци/позиву да бисте укључили или искључили
ову опцију. Када је ова опција укључена, добијаћете гласовна
обавештења о долазним позивима и порукама.
- Нијансе екрана – потврдите избор да бисте подесили тамнији
контраст екрана.
- Величина фонта – подесите величину фонта.
- Зумирање додиром – омогућава да приближите и удаљите зум
тако што ћете три пута додирнути екран.
- Инверзија боје екрана – потврдите ову опцију да бисте
инвертовали боју екрана и боју садржаја.
- Подешавање боје екрана – подешавање боје екрана.
- Филтер боје екрана – промените боју екрана и боју садржаја.
- Тастер за паљење завршава позив – потврдите овај избор да
бисте могли да прекидате гласовне позиве притиском на тастер
за укључивање/искључивање и закључавање.
• Слух
- Наслови – омогућава прилагођавање поставки титлова за особе
са оштећеним слухом.
- Упозорења на блиц – потврдите овај избор да бисте подесили
блиц да трепери за долазне позиве и обавештења.
- Искључите све звукове – потврдите избор да бисте искључили
све звукове уређаја.
- Тип звука – подешавање типа звука.
78
Поставке
- Баланс звука – подешавање усмеравања звука. Померите
клизач на траци да бисте подесили ову опцију.
• Моторна способност и познавање уређаја
- Време одзива додира – подешавање времена одзива за додир.
- Touch assistant – приказ додирне табле за једноставан приступ
честим радњама.
- Истек екрана – подешавање временског периода пре
аутоматског искључивања екрана.
- Области контроле додира – омогућава избор области екрана
на којој ће бити могуће активирање додиром.
• Икона за Функције приступачности – омогућава вам да брзо
приступите изабраним функцијама када трипут притиснете тастер
Почетна.
• Аутоматско ротирање екрана – потврдите избор да би се екран
на уређају ротирао у зависности од положаја уређаја (усправан
или водораван).
• Промена приступа – омогућава вам да користите уређај путем
једног или више прекидача који функционишу попут дугмади
тастатуре. Овај мени може помоћи корисницима са ограниченом
покретљивошћу због које не могу директно да управљају
уређајем.
Типка за пречицу
Брзо приступајте апликацијама тако што ћете притиснути и задржати
тастере за јачину звука док је екран искључен или закључан.
Google
Помоћу Google поставки управљајте Google апликацијама и
поставкама налога.
< ПРИВАТНОСТ >
Сигурност
Помоћу менија Сигурност можете да подесите начин заштите
телефона и података на њему.
Поставке
79
• Закључавање садржаја – изаберите тип закључавања датотека за
QuickMemo+.
• Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
80
телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN
кôд или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте
га дешифровали.
Шифруј SD картицу – шифрујте садржај на SD картици да не би
могло да му се приступа са других уређаја.
Подешавање закључавања SIM картице – подешавање PIN кода
за закључавање SIM картице или мењање PIN кода.
Видљиво уношење лозинке – потврдите избор да бисте
накратко видели сваки знак лозинке када га унесете како бисте
знали шта сте унели.
Администратори уређаја – можете да прикажете или
деактивирате администраторе телефона.
Непознати извори – дозволите инсталацију апликација које не
потичу са локације Play Store.
Верификујте апликације – онемогућавање инсталације
апликација које могу нашкодити уређају или приказивање
упозорења пре инсталације таквих апликација.
Врста меморија – приказује врсту тренутне меморије.
Управљање сертификатима – омогућава управљање
сигурносним сертификатима.
Trust agents – изаберите апликације које желите да користите без
откључавања екрана.
PIN екрана – помоћу ове опције можете да омогућите уређају да
приказује само екран одређене апликације.
Aпликације које се могу користити – омогућава приказ
информација о коришћењу апликација на уређају.
Поставке
< УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈЕМ >
Датум и време
Изаберите жељени приказ датума и времена.
Меморија и USB
Можете да погледате искоришћени и слободни простор системске
меморије уређаја.
Уштеда батерије и енергије
• Рад батерије – преглед употребе батерије.
• Проценат батерије у статусној линији – потврдите избор да би
се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци
поред иконе батерије.
• Чувар енергије – додирните прекидач Чувар енергије да бисте
га подесили на Укључено или Искључено. Подешавање нивоа
напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски
укључивати. Изаберите једну од следећих опција Одмах, 5%
батерије и 15% батерије.
• Помоћ – приказивање информација о опцијама за уштеду енергије.
Меморија
Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током
одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.
Апликације
Омогућава приказ детаља о апликацијама које су инсталиране на
телефону, управљање њиховим подацима и њихово заустављање.
Предодређена апликација за поруке
Овај мени вам омогућава да изаберете подразумевану апликацију за
слање порука.
Резервна копија и ресет
Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.
• LG Backup – прављење резервне копије свих података на уређају
и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.
Поставке
81
• Направи резервну копију мојих података – креирајте резервну
копију података апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на
Google серверима.
• Рез. копија налога – приказ налога који се тренутно користи за
креирање резервне копије података.
• Аутоматско враћање – вратите резервне копије поставки и
података приликом поновне инсталације апликација.
• Ресетовање мрежних поставки – ресетује све мрежне поставке.
• Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање
поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих
ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће
бити затражено да поново унесете информације које сте унели
при првом покретању оперативног система Android.
Основни подаци о телефону
Прегледајте правна обавештења, проверите статус телефона и верзију
софтвера и ажурирајте софтвер.
82
Поставке
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)
За оперативни систем Windows
LG PC Suite служи за управљање мултимедијалним садржајима и
апликацијама на телефону и омогућава повезивање телефона са
рачунаром.
Софтвер LG PC Suite омогућава...
• да управљате мултимедијалним садржајима (музика, филмови,
слике) и репродукујете их на рачунару.
• шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
• синхронизујете податке (распореде, контакте, обележиваче)
између уређаја и рачунара.
• Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
• Ажурирање програма на уређају.
• Репродукцију мултимедијалних садржаја са рачунара на другом
уређају
НАПОМЕНА: Неке функције можда неће бити доступне, у зависности од
модела.
НАПОМЕНА: Мени Помоћ у апликацији садржи више детаља о коришћењу
софтвера LG PC Suite.
Инсталирање софтвера LG PC Suite
Да бисте преузели софтвер LG PC Suite, урадите следеће:
1 Посетите локацију www.lg.com.
2 Посетите ПОДРШКА > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ >
Синхронизација с рачунаром.
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)
83
3 Изаберите информације о моделу и кликните на ИДИ.
4 Померите приказ надоле, изаберите картицу СИНХРОНИЗАЦИЈА С
РАЧУНАРОМ > Windows > ПРЕУЗМИ да бисте преузели LG PC Suite.
Системски захтеви за софтвер LG PC Suite
• ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8
• Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
• Меморија: капацитета 512 MB или већег
• Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
• Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом
диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам
бити неопходно више простора на чврстом диску.)
• Неопходан софтвер: Управљачки програми LG United, Windows
Media Player 10 или новији.
НАПОМЕНА: Управљачки програм LG United за USB
НАПОМЕНА: Управљачки програм LG United је потребан да би се LG уређај
повезао са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити
инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.
За оперативни систем Mac
Софтвер LG PC Suite омогућава...
• да управљате мултимедијалним садржајима (музика, филмови,
слике) и репродукујете их на рачунару.
• шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
• синхронизујете податке (распореде, контакте, обележиваче)
између уређаја и рачунара.
84
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)
НАПОМЕНА: Неке функције можда неће бити доступне, у зависности од
модела.
НАПОМЕНА: Мени Помоћ у апликацији садржи више детаља о коришћењу
софтвера LG PC Suite.
Инсталирање софтвера LG PC Suite
Да бисте преузели софтвер LG PC Suite, урадите следеће:
1 Посетите локацију www.lg.com.
2 Посетите ПОДРШКА > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ >
Синхронизација с рачунаром.
3 Изаберите информације о моделу и кликните на ИДИ.
4 Померите приказ надоле, изаберите картицу СИНХРОНИЗАЦИЈА С
РАЧУНАРОМ > Mac OS > ПРЕУЗМИ да бисте преузели LG PC Suite.
Системски захтеви за софтвер LG PC Suite
• Оперативни систем: Mac OS X (10.6.8) или новији
• Меморија: 2 GB RAM или више
• Графичка картица: резолуција екрана од 1024 x 768 или више и
најмање 32-битна боја
• Чврсти диск: најмање 500 MB (Можда ће бити потребан додатни
простор због података)
• Потребан софтвер: управљачки програм LG United за мобилни
НАПОМЕНА: Управљачки програм LG United за USB
НАПОМЕНА: Управљачки програм LG United је потребан да би се LG уређај
повезао са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити
инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)
85
Ажурирање софтвера за телефон
Ажурирање софтвера за телефон
Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета
Више информација о коришћењу ове функције потражите на веблокацији http://www.lg.com/common/index.jsp (изаберите земљу и
језик).
Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона
на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра.
Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи
нову верзију фирмвера за ваш уређај.
Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову
пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи
корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на
сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла
током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.
НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу,
исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не
гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.
Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже
(ОТА)
Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона
на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB
кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG
направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.
86
Ажурирање софтвера за телефон
Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:
Поставке > картица Опште > Основни подаци о телефону > Центар
за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за
ажурирање.
НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што
обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима,
податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете
апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса
ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује
да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате
софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак
личних података.
НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.
Ажурирање софтвера за телефон
87
Више информација о овом корисничком приручнику
Више информација о овом корисничком приручнику
• Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник.
•
•
•
•
•
88
Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и
правилно.
Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати
другачије на телефону.
Садржај се може разликовати од коначног производа или од
софтвера који пружају добављачи услуга или оператери. Садржај
се може мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог
приручника можете преузети са веб-локације компаније LG на
адреси www.lg.com.
Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се
разликовати у зависности од земље, региона или хардверских
спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме
са перформансама које су последице коришћења апликација које
није развила компанија LG.
Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или
некомпатибилношћу које су последица измењених поставки
регистратора или модификованог оперативног система. Сваки
покушај прилагођавања оперативног система може довести до
неправилног рада уређаја или апликација на њему.
Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које
сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење.
Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или
друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских
права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално
коришћење медија.
Више информација о овом корисничком приручнику
• Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање
и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у
вези с локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли
додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са вашим
потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу
услуга.
Заштићени жигови
• LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови
компаније LG Electronics.
• Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније
Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
• Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови
компаније Wi-Fi Alliance.
• Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су
одговарајућих компанија.
Више информација о овом корисничком приручнику
89
Водич за заштиту од крађе
Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако
је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример,
ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са
њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о
закључаном екрану може користити уређај.
Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:
• подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га
је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај
неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран
није откључан;
• додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја
избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да
заврши процес подешавања док се поново не унесу информације
о Google налогу.
Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете
лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на
фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или
неко у кога имате поверења.
НАПОМЕНА: Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали
на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не
можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања,
уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке
поставке.
90
Више информација о овом корисничком приручнику
Додатна опрема
Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани
у наставку могу бити опциони.)
• Путни адаптер
• Водич за брзи почетак
• Стерео слушалице
• USB кабл
• Батерија
НАПОМЕНА:
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Прибор који се
испоручује дизајниран је за коришћење само са овим уређајем и можда
неће бити компатибилан са другим уређајима.
• Прибор и додаци који се испоручују се могу разликовати у зависности од
региона пружаоца услуга.
Додатна опрема
91
Решавање проблема
У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете
суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих
неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и
сами да отклоните.
Порука
Грешка SIM
или USIM
картице
Нема
мрежне
везе/
губитак
мреже
92
Могући узроци
Могуће мере за отклањање
У телефону нема
SIM или USIM
картице или сте
је неправилно
поставили.
Проверите да ли је SIM или USIM
картица исправно постављена.
Сигнал је слаб или
сте ван домета
мобилне мреже.
Приближите се прозору или
отвореном простору. Проверите
мапу покривености мреже вашег
оператера.
Оператер је
применио нове
услуге.
Проверите да ли је SIM или USIM
картица старија од 6 до 12 месеци.
Ако јесте, замените SIM или USIM
картицу у представништву оператера.
Обратите се свом оператеру.
Решавање проблема
Порука
Кодови
се не
подударају
Могући узроци
Да бисте
променили
безбедносни
кôд, морате да
потврдите нови
кôд тако што ћете
га поново унети.
Могуће мере за отклањање
Ако изгубите код, обратите се свом
оператеру.
Унети кодови се не
подударају.
Није могуће
поставити
апликације
Разговори
нису
доступни
Оператер не
подржава ову
функцију или је
за њу неопходна
регистрација.
Обратите се свом оператеру.
Грешка при
бирању броја
Није обављена ауторизација за нову
мрежу.
Уметнута је нова
SIM или USIM
картица.
Проверите која су нова ограничења.
Достигли сте
ограничење
припејд рачуна.
Обратите се оператеру или ресетујте
ограничење тако што ћете унети
PIN 2.
Решавање проблема
93
Порука
Телефон
није могуће
укључити
Грешка при
пуњењу
Број није
дозвољен.
94
Могући узроци
Могуће мере за отклањање
Прекратко сте
притиснули тастер
Укљ./искљ.
Притисните и задржите тастер за
укључивање/искључивање најмање
две секунде.
Батерија није
напуњена.
Напуните батерију. Проверите
индикатор пуњења на екрану.
Батерија није
напуњена.
Напуните батерију.
Спољна
температура је
превисока или
прениска.
Проверите да ли се телефон пуни при
уобичајеној температури.
Проблем с
контактом
Проверите пуњач и везу са
телефоном.
Нема напона
Укључите пуњач у другу утичницу.
Пуњач је
неисправан
Замените пуњач.
Погрешан тип
пуњача
Користите искључиво оригинални LG
прибор.
Функција броја за
фиксно бирање је
укључена.
Проверите мени Поставке и
искључите ову функцију.
Решавање проблема
Порука
Могући узроци
Могуће мере за отклањање
Није могућ
пријем /
слање SMS
порука и
фотографија
Меморија је пуна
Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се
не отварају
Неподржан тип
датотеке
Проверите који су формати датотека
подржани.
Екран се не
укључује
када
примам
позив.
Проблем са
сензором близине
Ако користите заштитну траку или
кућиште, проверите да ли покрива
област око сензора близине.
Обезбедите да област око сензора
близине буде чиста.
Без звука
Режим вибрације
Проверите статус поставки из менија
за звук како бисте били сигурни
да се телефон не налази у режиму
вибрација или режиму без звука.
Уређај се
кочи
Привремени
проблем са
софтвером
Покушајте да ажурирате софтвер
преко веб-локације.
Решавање проблема
95
Најчешћа питања
Категорија
Bluetooth
уређаји
Питање
Које функције су
доступне путем
Bluetooth везе?
Одговор
Можете повезати Bluetooth
аудио-уређај попут стерео/моно
слушалица или комплета за
аутомобил.
Креирање
Како могу да креирам Подаци о контактима могу да се
резервне копије резервне копије
синхронизују између телефона и
контаката
контаката?
вашег Google налога.
Синхронизација
96
Да ли је могуће
подесити једносмерну Доступна је само двосмерна
синхронизацију са
синхронизација.
услугом Gmail?
Да ли је могуће
Синхронизација синхронизовати све
фасцикле е-поште?
Пријемно сандуче аутоматски
се синхронизује. Можете да
видите друге фасцикле тако што
ћете додирнути и изабрати
Фасцикле да бисте изабрали
фасциклу.
Gmail
пријављивање
Да ли морам да се
пријавим на услугу
Gmail кад год желим
да јој приступим?
Након што се први пут пријавите
на Gmail, неће морати поново да
се пријављујете.
Google налог
Да ли је могуће
Не, телефон не подржава
филтрирати е-поруке? филтрирање е-порука.
Е-пошта
Шта се дешава када
покренем другу
Е-порука ће аутоматски бити
апликацију док пишем сачувана као радна верзија.
е-поруку?
Најчешћа питања
Категорија
Питање
Мелодија звона
Да ли је ограничена
величина MP3
датотека које се
користе као мелодија
звона?
Не постоји ограничење величине
датотеке.
Време поруке
Мој телефон не
приказује време
пријема порука које
су старије од 24
часа. Како могу да
погледам време?
Отворите разговор, а затим
додирните и задржите жељену
поруку. Затим додирните Детаљи.
Навигација
Да ли је могуће
инсталирати
другу апликацију
за навигацију на
телефон?
Свака апликација која је доступна
на локацији Play Store™ и која је
компатибилна са хардвером може
да се инсталира и користи.
Синхронизација
Могу ли да
синхронизујем
контакте из свих мојих
налога е-поште?
Могу да се синхронизују само
контакти из услуге Gmail и са MS
Exchange сервера (компанијског
сервера е-поште).
Најчешћа питања
Одговор
97
Категорија
98
Питање
Одговор
Чекање и пауза
Да ли је могуће
сачувати у бројевима
контакт који има
функције чекања и
паузе?
Ако сте пренели контакт
користећи функције чекања и
паузе које су сачуване у број,
нећете моћи да користите те
функције. Морате поново сачувати
сваки број.
Како се врши чување са чекањем
и паузом:
1. На почетном екрану додирните
.
2. Бирајте жељени број, а затим
додирните .
3. Додирните Додај паузу од 2
сец. или Додај чекање.
Сигурност
Које су сигурносне
функције телефона?
Можете подесити да телефон
тражи да се унесе шаблон за
откључавање да бисте могли да му
приступите и да га користите.
Најчешћа питања
Категорија
Шаблон за
откључавање
Најчешћа питања
Питање
Како да креирам
шаблон за
откључавање?
Одговор
1. На почетном екрану кликните и
држите .
2. Додирните Системске поставке
> картица Екран > Закључај
екран.
3. Додирните Одаберите начин
закључавања екрана > Узорак.
Када први пут изаберете ову
опцију, приказаће се кратко
упутство за креирање шаблона
за откључавање.
4. Подесите ову функцију тако што
ћете нацртати шаблон једном, а
затим још једном ради потврде.
Мере предострожности приликом
коришћења закључавања помоћу
шаблона.
Изузетно је важно да запамтите
шаблон за откључавање који
сте подесили. Нећете моћи да
приступите телефону ако пет пута
унесете неисправан шаблон. Имате
пет прилика за унос шаблона
за откључавање, PIN кода или
лозинке. Ако сте искористили
свих 5 покушаја, можете поново
да покушате након 30 секунди.
(Односно, ако направите резервну
копију PIN кода, можете њоме да
откључавате шаблон.)
99
Категорија
Одговор
Шаблон за
откључавање
Ако сте заборавили шаблон:
Ако сте покушали да се пријавите
на Google налог на телефону и
5 пута унели погрешан шаблон,
додирните дугме Заборавили
сте шаблон. Затим треба да се
пријавите на свој Google налог
Шта треба да радим
како бисте откључали телефон.
ако заборавим
Ако нисте креирали Google налог
шаблон за
на телефону или сте га заборавили,
откључавање, а нисам мораћете да обавите хардверско
креирао/ла Google
ресетовање.
налог на телефону?
Опрез: Приликом фабричког
ресетовања телефона бришу се
све корисничке апликације и
сви кориснички подаци. Немојте
заборавити да направите резервну
копију свих важних података
пре него што обавите фабричко
ресетовање.
Меморија
Да ли ћу знати када је
меморија пуна?
Да, примићете обавештење.
Могу ли да променим
језик телефона?
Телефон има вишејезичке
могућности.
Да бисте променили језик:
1. На почетном екрану кликните
и држите
затим додирните
Системске поставке.
2. Додирните картицу Опште >
Језик и тастатура > Језик.
3. Додирните жељени језик.
Језичка
подршка
100
Питање
Најчешћа питања
Категорија
Питање
Одговор
VPN
Конфигурисање приступа
VPN мрежи разликује се од
компаније до компаније. Да бисте
Како да подесим VPN? конфигурисали приступ VPN
мрежи на телефону, потребно
је да добијете податке од
администратора пословне мреже.
Истек екрана
Мој екран се
искључује након само
15 секунди. Како
могу да променим
количину времена
за искључивање
позадинског
осветљења?
1. На почетном екрану кликните и
држите .
2. Додирните Системске поставке
> картица Екран.
3. Додирните Истек екрана.
4. Додирните жељени временски
период до искључивања
позадинског осветљења екрана.
Када су доступне и
Wi-Fi веза и мобилна
мрежа, коју услугу ће
телефон користити?
Када се преносе подаци,
телефон може да се постави да
подразумевано користи Wi-Fi везу
(ако је на телефону укључено
повезивање на Wi-Fi мрежу).
Међутим, неће се приказивати
обавештење приликом
пребацивања с једне мреже на
другу.
Да бисте знали која веза за пренос
података се користи, погледајте
икону мобилне мреже или Wi-Fi
икону на врху екрана.
Wi-Fi и мобилна
мрежа
Најчешћа питања
101
Категорија
Одговор
Да. Само додирните и задржите
икону док се на средини горњег
дела екрана не појави икона канте
за отпатке. Затим, без подизања
прста, превуците икону у корпу за
отпатке.
Почетни екран
Да ли је могуће
уклонити апликацију
на почетном екрану?
Апликација
1. На почетном екрану кликните и
држите .
Преузео сам
2. Додирните Системске поставке
апликацију и она
> картица Опште > Апликације.
изазива пуно грешака.
Како да је уклоним?
3. Додирните жељену апликацију, а
затим додирните Деинсталирај.
Пуњач
Да ли могу да пуним
телефон преко
USB кабла иако
није инсталиран
управљачки програм
за USB?
Да, телефон се пуни преко
USB кабла без обзира на то да
ли су инсталирани потребни
управљачки програми.
Могу ли да користим
музичке датотеке за
аларм?
Да. Након што сачувате музичку
датотеку као мелодију звона, моћи
ћете да је користите као аларм.
1. Додирните и задржите неку од
нумера на листи библиотеке.
У менију који ће се отворити
додирните Постави као звук
звона > Мелодија звона
телефона или Мелодија групе.
2. На екрану за подешавање
аларма/сата, изаберите жељену
нумеру као мелодију звона.
Аларм
102
Питање
Најчешћа питања
Категорија
Питање
Одговор
Аларм
Да ли ће се аларм
чути или ће се
искључити ако се
искључи телефон?
Не, ово није подржано.
Аларм
Ако је јачина звука
звона постављена на
Вибрација, да ли ћу
чути аларм?
Аларм је програмиран тако да се
чује чак и у таквој ситуацији.
Хардверско
ресетовање
(ресетовање
на фабричке
поставке)
Како да извршим
ресетовање на
фабричке поставке
ако не могу да
приступим менију са
поставкама телефона?
Ако се телефон не врати у
оригинално стање, употребите
хардверско ресетовање
(ресетовање на фабричке
поставке) да бисте га
иницијализовали.
Најчешћа питања
103
МАКЕДОНСКИ
Упатство за
користење
• Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од
•
•
•
•
вашиот уред во зависност од регионот, обезбедувачот на услуги,
верзијата на софтверот или верзијата на OS, и тие подлежат на
промени без претходно известување.
Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може
да не бидат компатибилни со другите уреди.
Овој уред не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата
на екранот на допир.
Авторски права ©2016 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани.
LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG
Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски
марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play
Store™ се заштитени трговски марки на Google, Inc.
Содржина
Напатствија за безбедно и
ефикасно користење ....................... 4
Knock Code ...............................................37
Сними+ ......................................................38
Важно известување ....................... 16
Поставување на Google сметка ... 40
Креирање на ваша Google сметка 40
Најавување на вашата Google
сметка.........................................................40
Запознавање со вашиот
телефон ........................................... 19
Изглед на телефонот ...........................19
Инсталирање на SIM или USIM
картичката и батеријата.....................21
Полнење на батеријата ......................23
Вметнување на мемориска
картичка ....................................................24
Вадење на мемориската картичка 25
Заклучување и отклучување на
уредот ........................................................26
Вашиот почетен екран .................. 28
Совети за екранот на допир ............28
Почетен екран ........................................29
Прилагодување на почетниот
екран...........................................................30
Враќање на неодамна користените
апликации ................................................32
Панел за известувања.........................32
Тастатура на екран ...............................35
Специјални функции ..................... 36
Фотографирање со потег ..................36
Вклучи екран...........................................37
2
Поврзување со мрежи и уреди.... 41
Wi-Fi .............................................................41
Bluetooth ...................................................42
Wi-Fi Direct ................................................43
Пренос на податоци помеѓу PC и
уредот ........................................................44
Повици ............................................. 45
Започнување на повик .......................45
Повикување на вашите контакти ..45
Одговарање и отфрлање на
повик ..........................................................45
Започнување на втор повик ............46
Прегледување на евиденцијата на
повиците ...................................................46
Поставки за повици .............................47
Контакти .......................................... 48
Пребарување на контакт...................48
Додавање на нов контакт..................48
Омилени контакти ................................48
Креирање на група ..............................49
Содржина
Пораки ............................................. 50
Испраќање на порака .........................50
Приказ на конверзација ....................51
Промена на вашите поставки за
размена на пораки ...............................51
E-mail ................................................ 52
Управување со e-mail сметки ..........52
Работа со фолдери на сметка ..........53
Составување и испраќање e-mail
пораки........................................................53
Фотоапарат и видео записи ......... 54
Опции за фотоапаратот на
визирот ......................................................54
Користење на напредните
поставки ....................................................55
Снимање на фотографија ..................56
Откако ќе снимите фотографија ....56
Снимање видео .....................................57
По снимањето на видео .....................57
Галерија .....................................................58
Мултимедија ................................... 61
Музика .......................................................61
Услужни програми ......................... 64
Часовник ...................................................64
Калкулатор ...............................................65
Календар ...................................................66
Диктафон ..................................................66
Гласовно пребарување ......................66
Превземање ............................................67
ФМ радио..................................................67
Содржина
Веб-пребарувач ............................. 68
Интернет ...................................................68
Chrome .......................................................69
Поставки .......................................... 71
Мрежи ........................................................71
Звуци и известувања ...........................74
Екран...........................................................76
Општо .........................................................78
PC софтвер (LG PC Suite) ................ 86
За Windows OS ........................................86
За Mac OS ..................................................87
Ажурирање на софтверот на
телефонот ....................................... 89
Ажурирање на софтверот на
телефонот .................................................89
Околу упатството за користење .. 91
Околу упатството за користење.....91
Трговски марки ......................................92
Упатство против кражба ....................93
Дополнителна опрема .................. 94
Отстранување на проблеми......... 95
FAQ (Најчесто поставувани
прашања) ........................................ 99
3
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното
непочитување може да биде опасно или противзаконско.
Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка
која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира
само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот,
позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик
и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за
да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се
шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за
поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.
Изложување на радиофреквентна енергија
Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона
стапка (SAR).
Овој мобилен телефон - модел LG-H340n е дизајниран за да ги задоволува
безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања
се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност
потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната
возраст или здравствена состојба.
• Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна
единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот
за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои
телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите
користени фреквентни појаси.
• Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на
LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните
мерки за изложување на радиобранови.
4
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
• Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита
од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама
ткиво.
• Највисоката вредност на SAR за овој модел на
телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,920 W/kg (10 g) а
при поставеност на тело изнесува 0,764 W/kg (10 g).
• Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при
користење во нормална позиција наспроти увото или при
поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При
користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење
на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени
најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување
на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е
квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето
на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека
не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните
инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде
завршен.
Чување и одржување на производот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се
одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои
било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи
за телефонот, а исто така може да биде и опасно.
• Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер
доколку е потребна негова поправка.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
5
• Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови
или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние
делови кои се заменуваат.
Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр.
телевизори, радиоприемници и компјутери.
Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се
радијаторите и шпоретите.
Не дозволувајте да ви падне телефонот.
Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални
прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници
каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши
дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно
оштетување на вашиот телефон.
Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали
бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот
(немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или
алкохол).
Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или
прав.
Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни
билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го
оштети телефонот.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
• Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
• Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо.
Немојте непотребно да ја допирате антената.
• Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните
или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето
на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е
покриено со гаранцијата.
• Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време
на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со
кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со
непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте
со телефонот за време, или непосредно по користењето.
• Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и
оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате
процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка,
микробранова печка или фен за коса.
• Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на
производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот
како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
Ефикасно користење на телефонот
Електронски уреди
Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат
на работата.
• Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на
медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го
ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот
горен џеб.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
7
• Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради
мобилните телефони.
• Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците,
компјутерите, итн.
• Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 ºC и 40 ºC,
доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно
високи или ниски температури може да резултира со оштетување,
неправилна работа, па дури и експлозија.
Безбедност при патување
Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони
во подрачјата во кои возите.
• Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
• Посветете го целосното внимание на возењето.
• Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик
доколку тоа го налагаат условите за возење.
• RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во
вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
• Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте
да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична
опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или
сериозни повреди заради направилното функционирање.
• Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте
ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни
за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на
сообраќај.
8
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Избегнете оштетување на слухот
За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со
голема јачина на звук подолги периоди.
Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да
настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и
исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто
така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја
одржувате на разумно ниво.
• Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не
можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако
лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.
ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и
слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.
Стаклени делови
Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото
може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина
или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не
обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон
додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.
Подрачје на минирање
Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте
се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
9
Подрачја на можни експлозии
• Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
• Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
• Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или
експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате
мобилниот телефон или дополнителната опрема.
Во авион
Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.
• Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
• Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од
екипажот на авионот.
Деца
Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца.
Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат
опасност од задушување.
Итни повици
Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа,
никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици.
Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.
10
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Информации и грижа за батеријата
• Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не
постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на
батеријата.
Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се
дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток
спој.
Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи
перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде
потребно да се замени.
Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за
да се продолжи векот на траење.
Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева
светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на
пример во бањи.
Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа
може да ги намали нејзините перформанси.
Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета
со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во
согласност со упатството.
Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош
однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG
Electronics.
Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако
телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна
потрошувачка на енергија на полначот.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
11
• Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата,
поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на
батеријата и околината.
• Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или
нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика
пожар.
Известување за софтвер со отворен код
За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за
отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата
http://opensource.lge.com.
Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на
лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.
LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск
за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата
(како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail
барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од
датумот на купување на производот.
КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ ПРОИЗВОД
Пристап до најновите верзии на firmware, нови софтверски функции и
подобрувања.
• Изберете го ажурирањето на софтверот во менито за поставки на
вашиот уред.
• Ажурирајте го вашиот уред преку поврзување со вашиот PC. За повеќе
информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја вебстраницата http://www.lg.com/common/index.jsp и изберете ја вашата земја и
јазик.
12
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
Со ова, LG Electronics изјавува дека овој LG-H340n производ е во согласност со
основните барања и другите релевантни одредби на Директивата
1999/5/EC. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на
http://www.lg.com/global/declaration
Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
13
Отстранување на вашиот стар апарат
1 Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека
отпадот од електричните и електронските производи
(WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2 Старите електрични производи може да содржат опасни
супстанци, така што правилното отстранување на старите
уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици
за околината и човековото здравје. Старите уреди
може да содржат делови кои можат да се искористат
повторно и кои можат да послужат за поправка на други
производи, како и други вредни материјали кои може да
се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3 Вашиот уред можете да го однесете до продавницата
каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната
власт за управување со отпад за повеќе детали околу
најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови
информации во врска со вашата земја, посетете ја
страницата www.lg.com/global/recycling
14
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Отстранување на старите батерии/акумулатори
1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските
симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку
батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум
или 0,004% олово.
2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети
одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од
страна на владата или локалните власти.
3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/
акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни
последици за животната средина и за здравјето на
животните и луѓето.
4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите
стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до
локалните власти, службата за отстранување отпад или
продавницата од која сте го купиле производот.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
15
Важно известување
Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата
на вашиот телефон!
Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник
на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај
телефонот е опишан во овој дел.
1. Меморија на телефон
Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10MB слободен
мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки.
Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете
дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе
слободна меморија.
За деинсталирање на апликации:
1 Допрете
>
>
> картичката Општо > Апликации.
2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја
апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3 Допрете Деинсталирање.
2. Оптимизирање на траењето на батеријата
Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите
кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да
надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат
батеријата.
16
Важно известување
Продолжување на траењето на батеријата телефонот:
• Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не
користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, исклучете ги.
• Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време
на истекување на екранот.
• Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар,
Контакти и другите апликации.
• Некои апликации кои ги преземате може да ја трошат енергијата
на батеријата.
• Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото
на наполнетост на батеријата.
3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен
код
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној
кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно
функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да
биде покриен со гаранцијата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте
апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако
постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој
може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора
да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци
и поставки од телефонот.
Важно известување
17
4. Отворање и префрлување меѓу апликации
Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно; можете
истовремено да извршувате повеќе од една апликација. Нема потреба
да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете
повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android
управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според
потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од
страна на неактивните апликации.
1 Допрете . Ќе се прикаже преглед на неодамна користените
апликации.
2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова
нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува
во заднината. Не заборавајте да допрете
за да излезете од
апликацијата откако ќе престанете да ја користите.
• За затворање на апликација од листата на последни користени
апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или
надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете Избриши
сè.
5. Кога екранот ќе се "замрзне"
Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате
да ракувате со него, отстранете ја батеријата и повторно вметнете ја.
Потоа повторно вклучете го телефонот.
18
Важно известување
Запознавање со вашиот телефон
Изглед на телефонот
Микрофон
Приклучок за
слушалки
Слушалка
Сензор за
оддалеченост
Објектив на преден
фотоапарат
ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост
При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски
го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот
е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува
случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да
го оштети екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте
го сензорот за оддалеченост со заштитни фолии или каков било друг заштитен
слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.
Запознавање со вашиот телефон
19
Објектив на заден
фотоапарат/камера
Блиц
Копче за напојување/
заклучување
NFC точка на допир
Копчиња за јачина
на звук
Звучник
Микрофон
Полнач/USB влез
Копче за
напојување/
заклучување
• Вклучете/исклучете го телефонот со
притиснување и задржување на ова копче
• Притиснете кратко за заклучување/
отклучување на екранот
Копчиња за
јачина на звук
20
(Додека екранот е исклучен)
• Долго притиснете на копчето за нагоре за
активирање на Сними+
• Долго притиснете на копчето за надолу за
активирање на Фотоапарат
Запознавање со вашиот телефон
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• NFC антената за овој модел се наоѓа на задното капаче.
• Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел
од NFC антената.
Инсталирање на SIM или USIM картичката и батеријата
Вметнете ја SIM или USIM картичката испорачана од мобилниот
оператор и вклучената батерија.
1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со
едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот
палец како што е прикажано на сликата подолу.
2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на
сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат
завртени надолу.
Запознавање со вашиот телефон
21
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM картичка. Доколку се
заглави мемориска картичка во отворот за SIM картичка, однесете го уредот
до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.
ЗАБЕЛЕШКА: Со уредот функционираат само microSIM картички.
3 Вметнете ја батеријата.
22
Запознавање со вашиот телефон
4 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче
врз одделот за батеријата
и притиснете го надолу додека не
легне на своето место .
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат.
Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење
на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете
телефонот на него со USB кабел.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG.
Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може
да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да
предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е
опфатено со гаранцијата.
Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот.
Вметнете го полначот и потоа поврзете го во штекер.
Запознавање со вашиот телефон
23
ЗАБЕЛЕШКА:
• Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.
Вметнување на мемориска картичка
Вашиот уред поддржува microSD картички до 32GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, одредени
мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Одредени мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни
со вашиот уред. Користењето на некомпатибилна картичка може да го
оштети уредот или мемориската картичка, или пак да ги оштети податоците
зачувани на неа.
ЗАБЕЛЕШКА:
• Честото запишување и бришење на податоците го намалува векот на
траење на мемориските картички.
24
Запознавање со вашиот телефон
1 Отстранете го задното капаче.
2 Вметнете мемориска картичка со златните контакти завртени
нагоре.
3 Вратете го задното капаче.
Вадење на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво оневозможете ја за
безбедно отстранување.
1 Допрете
>
>
> картичката Општо > Меморија и USB > .
2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Немојте да ја отстранувате мемориска картичка кога уредот пренесува или
пристапува до информации. Во спротивно, може да дојде до губење или
оштетување на податоците или оштетување на мемориската картичка или
уредот. Компанијата не презема одговорност за загубата која произлегува
од неправилната употреба на оштетени мемориски картички, вклучувајќи го
губењето на податоците.
Запознавање со вашиот телефон
25
Заклучување и отклучување на уредот
Копчето за напојување/заклучување го исклучува екранот и го
става уредот во режимот на заклучување. Уредот автоматски се
заклучува доколку не се користи одреден временски период. Ова
помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата
на батеријата.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за напојување/
заклучување и повлечете по екранот во која било насока.
ЗАБЕЛЕШКА: Двојното допирање на екранот исто така може да го активира
екранот наместо копчето за напојување/заклучување.
Промена на методот за заклучување на екранот
Можете да го промените начинот на кој го заклучувате екранот за да
спречите туѓ пристап до вашите лични информации.
1 Допрете
>
>
> картичката Екран > Заклучен екран >
Одберете заклучување на екран.
2 Изберете го саканото заклучување на екран од опциите Ништо,
Удри, Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.
ЗАБЕЛЕШКА: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте
Google сметка и запомнете го резервниот PIN кој сте го креирале при
креирањето на вашиот облик за заклучување.
26
Запознавање со вашиот телефон
СОВЕТ! Smart Lock
Можете да ја користите функцијата Smart Lock за да го олесните
отклучувањето на вашиот телефон. Можете да ја поставите да го одржува
вашиот телефон отклучен кога е поврзан Bluetooth уред на кој му верувате,
кога е позната локација како вашиот дом или работно место, или кога го
препознава вашето лице.
Поставување на Smart Lock
1 Допрете
>
>
.
2 Допрете ја картичката Екран > Заклучен екран > Smart Lock.
3 Пред да додадете уреди, места или лица на кои им верувате, потребно е да
поставите заклучување на екран (Knock Code, облик, PIN или лозинка).
Запознавање со вашиот телефон
27
Вашиот почетен екран
Совети за екранот на допир
Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот
телефон.
• Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи,
линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.
• Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот
преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи
одредено дејство.
• Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент
за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го
по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да
повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.
• Повлечи или лизгај – За да повлечете или лизгате, брзо движете
го вашиот прст по површината на екранот, без паузирање кога прв
пат ќе го допрете (така што не влечете икона наместо тоа).
• Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или
мапа.
• Стисни-за-зум – Употребете ги палецот и показалецот во
движење со стискање или ширење за да зумирате или одзумирате
при користење на пребарувачот, мапите или кога прегледувате
слики.
• Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија,
ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката
ориентација на уредот.
28
Вашиот почетен екран
ЗАБЕЛЕШКА:
• Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно
чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
• Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте
да не ги допрете другите копчиња.
Почетен екран
Почетниот екран е појдовна точка за многу апликации и функции. Тој
ви овозможува да додавате елементи како кратенки за апликации и
додатоци за Google за брз пристап до информациите и апликациите.
Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку
допирање на .
Статусна лента
Икони на апликации
Индикатор на локација
Област за брзи копчиња
Копчиња на допир
на почетна страница
Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време,
јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.
Вашиот почетен екран
29
Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и
користите.
Означува кој од почетните екрани го гледате во моментот.
Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од
почетните екрани.
Копче за
назад
Враќање на претходниот екран. Исто така,
ги затвора скокачките елементи, како што се
менијата, дијалог прозорчињата и тастатурата на
екранот.
Копче за
почетен
екран
Враќање на почетниот екран од кој било екран.
Копче за
преглед
Приказ на неодамна користените апликации.
Доколку го допрете и го држите ова копче, ќе се
отвори мени со достапни опции.
Проширен почетен екран
Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување
повеќе простор за додавање икони, додатоци и друго.
• Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран
за да пристапите на други екрани.
Прилагодување на почетниот екран
Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на
апликации и додатоци или менување на заднини.
30
Вашиот почетен екран
Додавање на елементи на почетниот екран
1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате
да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите
додадениот елемент.
3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.
СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од екранот
Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.
Отстранување на елемент од почетниот екран
• Додека сте на почетниот екран, допрете и задржете на иконата
која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .
Додавање на апликација кон областа за брзи копчиња
• Од екранот Апликации или на почетниот екран, допрете и
задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи
копчиња. Потоа спуштете ја на саканата локација.
Отстранување на апликација од областа за брзи копчиња
• Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон
ЗАБЕЛЕШКА: Копчето Апликации
.
не може да се отстрани.
Персонализација на иконите на апликациите на почетниот екран
1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи
од нејзината тековна позиција, а потоа пуштете ја. Иконата за
уредување
ќе се појави во горниот десен агол на апликацијата.
2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги
саканиот дизајн и големина на иконата.
3 Допрете OK за да ја зачувате промената.
Вашиот почетен екран
31
Враќање на неодамна користените апликации
1 Допрете . Ќе се прикаже преглед на неодамна користените
апликации.
2 Допрете на преглед на апликација за да ја отворите апликацијата.
Или допрете
за да се вратите на претходниот екран.
Панел за известувања
Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во
календарот и алармите, како и за тековните настани, како на пр. за
време на повик.
Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во
горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе
се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi
поврзување или наполнетост на батеријата ќе се прикажат од десната
страна.
ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
Непрегледани
известувања
Системски
известувања
Отворање на панелот за известувања
Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за
известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете по
екранот нагоре или допрете на .
32
Вашиот почетен екран
Област за брзи
поставки
Известувања
Исчисти
Допрете на секое копче за брзи постави за негово вклучување/
исклучување. Допрете и задржете на саканото копче за директен
пристап до менито со поставки за функцијата. За да погледнете
повеќе копчиња-преклопници, повлечете налево или надесно.
Допрете
за отстранување, додавање или преуредување на
копчињата за брзи поставки.
Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток
опис. Допрете известување за да го погледнете.
Допрете за да ги избришете сите известувања.
Икони-индикатори на статусната лента
Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на
екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот,
статусот на уредот и друго.
Вашиот почетен екран
33
Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот
на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите
икони.
Икона Опис
34
Икона Опис
Нема вметната SIM
картичка
Во моментот се
репродуцира песна
Не е достапен мрежен
сигнал
Ѕвоното е исклучено
Режимот на работа во
авион е вклучен
Режимот на вибрации е
вклучен
Поврзано со Wi-Fi мрежа
Батеријата е наполнета
Поврзани се слушалки
со кабел
Батеријата се полни
Повик во тек
Телефонот е поврзан со
PC преку USB кабел
Пропуштен повик
Превземање податоци
Bluetooth е вклучен
Вчитување податоци
Системско
предупредување
GPS е вклучен
Алармот е поставен
Податоците се
синхронизираат
Достапна е нова
говорна порака
Изберете методот за
внесување
Вашиот почетен екран
Нова текстуална или
мултимедијална порака
Wi-Fi “жешката точка” е
активна
NFC е вклучено
ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се
разликува во зависност од функцијата или услугата.
Тастатура на екран
Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран.
Тастатурата на екран се прикажува кога ќе допрете празно поле за
внесување на текст.
Користење на тастатура и внесување на текст
Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема
буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.
Допрете за да отидете до поставките на тастатурата. Допрете и
држете за да внесете текст преку говор или да пристапите на фиоката.
Допрете за внесување празно место.
Допрете за креирање нов ред.
Допрете за бришење на претходниот знак.
Внесување на букви со акцентски знаци
Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на
текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската
или шпанската азбука (на пр. "á").
На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè
додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од
различните јазици. Потоа изберете го саканиот специјален знак.
Вашиот почетен екран
35
Специјални функции
Фотографирање со потег
Функцијата Фотографирање со потег ви овозможува да снимите слика
со потег на раката користејќи ја предната камера.
За да снимите фотографија
Постојат два метода за користење на функцијата Фотографирање со
потег.
• Подигнете ја раката, со отворена дланка, сè додека предниот
фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот.
Потоа, затворете ја раката во тупаница за да го активирате
тајмерот, што ви дава време да се подготвите.
• Подигнете ја раката, во стисната тупаница, сè додека предниот
фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот.
Потоа, отпуштете ја тупаницата за да го активирате тајмерот, што
ви дава време да се подготвите.
или
СОВЕТ! Снимање на интервали
Доколку стиснете тупаница двапати, или пак го допрете и задржите копчето
, фотоапаратот ќе сними 4 фотографии една по друга.
36
Специјални функции
Вклучи екран
Функцијата "Вклучи екран" ви овозможува двојно да го допрете
екранот за негово лесно вклучување или исклучување.
За да го вклучите екранот
1 Набрзина кликнете двапати на центарот на екранот за го вклучите
екранот.
2 Отклучете го екранот или пристапете до достапните кратенки или
додатоци.
За да го исклучите екранот
1 Допрете двапати на празна област од почетниот екран или од
статусната лента.
2 Екранот ќе се исклучи.
ЗАБЕЛЕШКА: Допрете на центарот на екранот. Доколку го допрете долниот
или горниот дел, стапката на препознавање можеби ќе биде помала.
Knock Code
Функцијата Knock Code ви овозможува да направите сопствен код за
отклучување преку употребата на комбинација од удари (или допири)
на екранот. Можете директно да пристапите на почетниот екран кога е
исклучен екранот со допирање на истата секвенца на екранот.
Специјални функции
37
ЗАБЕЛЕШКА:
• Доколку внесете погрешен код на чукање 6 пати, ќе бидете пренасочени
на најавувањето на вашата google сметка/резервниот PIN.
• Користете го врвот од прстот наместо ноктот од прстот за да го допрете
екранот и да го вклучите или исклучите.
• Кога функцијата Код на чукање не се користи, можете да ја користите
функцијата Код на чукање со допирање на екранот.
1 Допрете
>
>
> картичката Екран > Заклучен екран >
Одберете заклучување на екран > Knock Code.
2 Допрете ги квадратчињата по облик за да го поставите вашиот
Knock Code. Вашиот облик на Knock Code може да се состои од 6 до
8 допирања.
Отклучување на екранот со помош на функцијата Knock Code
Кога екранот ќе се исклучи, можете да го отклучите со допирање на
обликот на Knock Code кој сте го поставиле.
Сними+
Функцијата Сними+ ви овозможува да креирате белешки и да снимите
слики од екранот.
Можете да ја користите функцијата Сними+ за лесно и ефикасно да
креирате белешки за време на повик, со зачувана фотографија или на
тековниот екран на телефонот.
1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .
38
Специјални функции
2 Креирајте белешки користејќи ги следните опции:
Допрете за поништување на последното дејство.
Допрете за повторно извршување на последното
избришано дејство.
Допрете за да внесете текст во вашите белешки.
Допрете за да го изберете типот и бојата на пенкалото.
Допрете за да ја искористите гумата за бришење на
пенкалото на белешките.
Допрете да ја отсечете сликата од белешката.
Допрете за да го изберете стилот на споделувањето или на
хартијата.
Допрете за сокривање или прикажување на лентата со
алатки.
ЗАБЕЛЕШКА: Ве молиме користете го врвот на прстот додека ја користите
функцијата Сними+. Немојте да ги користите ноктите.
3 Допрете
или .
> Извршено за да ја зачувате тековната белешка во
Отфрлување на Сними+ белешките:
• Допрете .
Погледнете ја зачуваната белешка
Допрете
>
>
и изберете Сними+ албум или допрете на
изберете ја саканата белешка.
Специјални функции
и
39
Поставување на Google сметка
Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од
вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка.
Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате
сметка.
Креирање на ваша Google сметка
1 Допрете
> .
2 Допрете
> картичката Општо > Сметки и синхронизација >
ДОДАЈ СМЕТКА > Google > Или креирајте нова сметка.
3 Следете ги упатствата прикажани на екранот за да го завршите
поставувањето на сметката.
Најавување на вашата Google сметка
1 Допрете
> .
2 Допрете
> картичката Општо > Сметки и синхронизација >
Додади сметка > Google.
3 Внесете ја вашата e-mail адреса и допрете СЛЕДНО.
4 Внесете ја вашата лозинка и допрете СЛЕДНО.
5 По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail и да ги користите
предностите на Google услугите на вашиот телефон.
По најавувањето, телефонот се синхронизира со вашите Google
услуги, како Gmail, Контакти и Google календар. Исто така, можете
да користите мапи, да преземате апликации од Play Store, да ги
архивирате вашите поставки на Google сервери и да ги користите
предностите на другите Google услуги на вашиот телефон.
40
Поставување на Google сметка
Поврзување со мрежи и уреди
Wi-Fi
Можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на
покривање на безжичната пристапна точка (AP).
Поврзување со Wi-Fi мрежи
1 Допрете
>
>
> картичката Мрежи > Wi-Fi.
2 Допрете
за да го вклучите Wi-Fi и почнете со скенирање за
достапни Wi-Fi мрежи.
3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
• Ако мрежата е обезбедена со икона за заклучување, потребно е да
внесете безбедносен код или лозинка.
4 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi
статусот.
ЗАБЕЛЕШКА: Ако сте надвор од Wi-Fi зоната или го имате исклучено Wi-Fi,
уредот може автоматски да се поврзе на интернет со помош на мобилни
податоци, што може да ви биде наплатено.
СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата
Допрете
>
>
> картичката Мрежи > Wi-Fi >
> MAC адреса.
Поврзување со мрежи и уреди
> Напредно Wi-Fi
41
Bluetooth
Bluetooth е технологија за комуникација на кратко растојание која ви
овозможува безжично да се поврзете до повеќе Bluetooth уреди, како
слушалки или hands-free комплети за автомобил и рачни конзоли со
активиран Bluetooth, компјутери, печатачи и безжични уреди.
ЗАБЕЛЕШКА:
• LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното
користење на податоците кои се испратени или примени преку функцијата
Bluetooth.
• Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди
кои се доверливи и соодветно заштитени.
• Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да
се намали.
• Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth
SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.
Впарување на вашиот телефон со друг Bluetooth уред
1 Допрете
>
>
> картичката Мрежи > Bluetooth.
2 Допрете
за да го активирате Bluetooth и за да започнете со
скенирање на достапни Bluetooth уреди.
• Доколку сакате да ги детектирате уредите кои се во опсегот,
допрете ПРЕБАРАЈ.
3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.
Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот телефон ќе се
поврзе со другиот уред.
ЗАБЕЛЕШКА: Впарувањето меѓу два Bluetooth уреди е еднократен
процес. Откако ќе се создаде впарувањето, уредите ќе продолжат да го
препознаваат нивното партнерство и ќе разменуваат информации.
42
Поврзување со мрежи и уреди
СОВЕТ! Разгледајте ја документацијата која е вклучена со Bluetooth уредот
околу информациите за режим на впарување и лозинка (типично 0 0 0 0 –
четири нули).
Испраќање податоци преку Bluetooth
1 Изберете фајл или елемент како контактен или медиумски фајл.
2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.
3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.
• Поради различните спецификации и функции на другите уреди
кои се компатибилни со Bluetooth, приказот и операциите може
да се разликуваат, а функциите како пренос и размена може да не
бидат возможни на сите уреди кои се компатибилни со Bluetooth.
Примање податоци преку Bluetooth
1 Допрете
>
>
> картичката Мрежи > Bluetooth.
2 Допрете
за да го вклучите Bluetooth.
3 Ќе добиете барање да прифатите обид за впарување од уредот кој
испраќа. Изберете Прифати.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct овозможува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите
без пристапна точка.
Вклучување на Wi-Fi Direct
1 Допрете
>
>
> картичката Мрежи > Wi-Fi.
2 Допрете > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
ЗАБЕЛЕШКА: Кога се наоѓате во ова мени, вашиот уред се гледа на другите
видливи Wi-Fi Direct уреди во близина.
Поврзување со мрежи и уреди
43
Пренос на податоци помеѓу PC и уредот
Можете да копирате или да пренесувате податоци помеѓу PC и уредот.
Пренос на податоци
1 Поврзете го вашиот уред на компјутер користејќи го USB кабелот кој
го добивте со вашиот телефон.
2 Отворете го панелот за известувања, допрете го тековниот тип на
поврзување и изберете Медиумски уред (MTP).
3 На вашиот компјутер ќе се појави прозорец кој ќе ви овозможи да
ги пренесете саканите податоци.
ЗАБЕЛЕШКА:
• На вашиот компјутер е потребно да се инсталира драјвер за LG Android
платформата за да може да го детектира телефонот.
• Проверете ги барањата за користење на Медиумски уред (MTP).
Елементи
ОС
Барање
Microsoft Windows XP SP3, Vista или
понова верзија
Верзија на Window Media
Windows Media Player 10 или повисоко
Player
44
Поврзување со мрежи и уреди
Повици
Започнување на повик
1 Допрете
за да го отворите бирачот.
2 Внесете го бројот со помош на бирачот. За да избришете број,
допрете .
3 Откако ќе го внесете саканиот број, допрете
за да го започнете
повикот.
4 За да го завршите повикот, допрете
.
СОВЕТ! За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици,
допрете и задржете на
.
Повикување на вашите контакти
1 Допрете
за да ги отворите вашите контакти.
2 Движете се низ листата на контактите. Исто така, можете да го
внесете името на контактот во полето за пребарување или да се
движите по буквите од азбуката на десниот раб од екранот.
3 Во прикажаната листа, допрете
кој сакате да го повикате.
Одговарање и отфрлање на повик
• Повлечете
во било која насока за да одговорите на дојдовниот
повик.
• Повлечете
повик.
во било која насока за да го одбиете дојдовниот
Повици
45
ЗАБЕЛЕШКА: Повлечете на
доколку сакате да одбиете повик и да
испратите порака на повикувачот.
Започнување на втор повик
1 За време на првиот повик, допрете > Додади повик и внесете го
бројот.
2 Допрете
за да започнете повик.
3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален
повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или пак,
допрете
за да започнете конференциски повик.
5 За да ги завршите сите повици допрете
.
ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.
Прегледување на евиденцијата на повиците
На почетниот екран, допрете
и изберете Евиденција на повици.
Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени
повици.
СОВЕТ!
• Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум,
време и траење на повикот.
• Допрете , а потоа допрете Избриши сè за бришење на сите снимени
записи.
46
Повици
Поставки за повици
Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како
проследување на повици и други специјални функции понудени од
вашиот оператор.
1 На почетниот екран допрете
за да го отворите бирачот.
2 Допрете за да се прикажат достапните опции.
3 Допрете Поставки за повици и конфигурирајте ги саканите опции.
Повици
47
Контакти
Можете да додадете контакти на вашиот телефон и да ги
синхронизирате со контактите од вашата Google сметка или други
сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.
Пребарување на контакт
1 Допрете
за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете Пребарај контакти и внесете го името на контактот со
помош на тастатурата.
Додавање на нов контакт
1 Допрете
и внесете го бројот на новиот контакт. Допрете го
полето Креирање контакт, или > Додај во контакти > Нов
контакт.
2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа
за слика. Изберете Фотографирај или Избери од галерија.
3 Внесете ги саканите информации за контактот.
4 Допрете ЗАЧУВАЈ.
Омилени контакти
Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како
омилени.
Додавање контакт во вашите омилени
1 Допрете
за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
48
Контакти
3 Допрете ја ѕвездата во горниот десен дел од екранот. Ѕвездата ќе
добие жолта боја.
Отстранување контакт од вашата листа на омилени
1 Допрете
за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете ја картичката Омилено и изберете контакт за да ги
прегледате деталите за него.
3 Допрете ја жолтата ѕвезда во горниот десен дел од екранот.
Ѕвездата ќе добие темна боја и контактот ќе се отстрани од вашите
омилени контакти.
Креирање на група
1 Допрете
за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете Групи > > Нова група.
3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така
можете да поставите и посебен тон за ѕвонење.
4 Допрете Додади членови за да додадете контакти во групата.
5 Допрете ЗАЧУВАЈ за да ја зачувате групата.
ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема
да бидат избришани. Тие ќе останат во вашата листа на контакти.
Контакти
49
Пораки
Вашиот телефон нуди комбинација на текстуални и мултимедијални
пораки во едно интуитивно и практично мени.
Испраќање на порака
1 Допрете
на почетниот екран и допрете
за да креирате нова
порака.
2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето До.
Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти
кои одговараат. Можете да допрете на предложен примател и да
додадете повеќе од еден контакт.
ЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе ви се пресмета трошок за секоја испратена
текстуална порака. Ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
3 Допрете го текстуалното поле и започнете со пишување на
пораката.
4 Допрете за да го отворите менито со опции. Изберете некоја од
достапните опции.
СОВЕТ! Можете да допрете
споделите со пораката
за да го прикачите фајлот кој сакате да го
5 Допрете Испрати за испраќање на пораката.
50
Пораки
СОВЕТ!
• Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во
зависност од начинот на кодирање на текстуалната порака и од јазикот кој
се користи за пораката.
• Ако на текстуалната порака додадете слика, видео или аудио фајл, таа
автоматски ќе се претвори во мултимедијална порака, за што ќе ви се
пресмета соодветен трошок.
ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе примите текстуална порака за време на повик, ќе
добиете звучно известување.
Приказ на конверзација
Пораките разменети со другата страна се прикажуваат по хронолошки
ред така што ќе можете да ги погледнете и пронајдете вашите
разговори.
Промена на вашите поставки за размена на пораки
Поставките за размена на пораки на вашиот телефон се однапред
дефинирани за да ви овозможат да испраќате пораки веднаш.
Поставките можете да ги менувате според вашите желби.
• Допрете
на почетниот екран, а потоа допрете > Поставки.
Пораки
51
E-mail
Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки
од обезбедувачи на услуги различни од Gmail. E-mail апликацијата
ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Microsoft
Exchange (за Enterprise корисници).
Управување со e-mail сметки
За да ја отворите апликацијата за e-mail
Допрете
>
> .
Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора
волшебник за поставување кој ќе ви помогне да додадете нова e-mail
сметка.
Додавање на друга e-mail сметка:
• Допрете
>
>
> > Поставки >
Додади сметка.
Промена на општите поставки за e-mail:
• Допрете
>
>
> > Поставки > Општи поставки.
Бришење на e-mail сметка:
• Допрете
>
>
> > Поставки > > Отстрани сметка >
Изберете ја сметката која сакате да ја избришете > ОТСТРАНИ >
ДА.
52
E-mail
Работа со фолдери на сметка
Допрете
>
>
> > Фолдери.
Секоја сметка има фолдери за Влезно сандаче, Излезно сандаче,
Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува
обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате
дополнителни фолдери.
Составување и испраќање e-mail пораки
1 Во апликацијата , допрете
за да креирате нова e-mail порака.
2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст,
се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите
контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
3 Допрете го полето Cc/Bcc за копирање или слепо копирање кон
други контакти/e-mail адреси.
4 Допрете го полето за текст и внесете ја пораката.
5 Допрете
за да прикачите фајл кој сакате да го испратите со
пораката.
6 Допрете
за да ја испратите пораката.
E-mail
53
Фотоапарат и видео записи
Опции за фотоапаратот на визирот
За да ја отворите апликацијата Фотоапарат, допрете
>
> .
Можете да користите фотоапарат или видео камера за да снимате и
споделувате слики и видео записи.
ЗАБЕЛЕШКА: Пред да снимате слики, внимателно исчистете го заштитното
капаче на објективот со ткаенина од микрофибер. Дамките од прсти на
капачето на објективот може да предизвикаат заматени слики со ефект на
"ореол".
Сокривање/прикажување на опции – Допрете за сокривање/
прикажување на опциите за фотоапаратот на визирот.
Блиц – Ви овозможува да управувате со блицот на фотоапаратот.
Замени фотоапарат – Допрете за префрлување помеѓу задниот и
предниот објектив на фотоапаратот.
Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито со
поставки за фотоапаратот.
54
Фотоапарат и видео записи
Галерија – Допрете за приказ на последната снимена фотографија
или видео запис.
Сними – Допрете за да започнете со снимање.
Сними – Допрете за да снимите фотографија.
Копче за назад – Допрете за да излезете од фотоапаратот.
Користење на напредните поставки
Во визирот на фотоапаратот, допрете
за да се прикажат
напредните опции. Допрете ја секоја икона за да ги прилагодите
следните поставки за фотоапаратот.
Прилагодете ја големината на вашите слики и видео записи.
Ви овозможува снимање на слики со гласовни наредби.
Кога е вклучено, само кажете Cheese, Smile, LG итн. за да
снимите слика.
Поставување на тајмерот на вашиот фотоапарат. Оваа
опција е идеална доколку и самите сакате да бидете дел од
сликата или видео записот.
Ви овозможува да снимате подобри слики и видео записи
со прикажување на решеткасти линии како помош при
порамнувањето.
Поставете локација за складирање за сликите и видео
записите. Изберете помеѓу IN (внатрешна меморија) и SD
(мемориска картичка). Ова мени се прикажува само кога е
вметната SD картичката.
Ви овозможува да дознаете како работи одредена
функција. Оваа икона ќе ви обезбеди водич за помош.
Фотоапарат и видео записи
55
ЗАБЕЛЕШКА: Звукот на блендата не е достапен кога е овозможен режимот
на вибрирање или бесчујниот режим.
Снимање на фотографија
1 Допрете
>
> .
2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
3 Квадратчето околу предметот означува дека фотоапаратот извршил
фокусирање.
4 Допрете за да снимите фотографија. Вашата слика автоматски ќе
се зачува во Галерија.
Откако ќе снимите фотографија
За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле,
допрете ја малата слика на екранот.
Допрете за уредување на фотографијата.
Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица
или за споделување преку достапните услуги на социјалните
мрежи.
Допрете за да ја избришете фотографијата.
Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
Допрете за да ја додадете фотографијата во вашите омилени.
56
Фотоапарат и видео записи
Снимање видео
1
2
3
4
Допрете
>
> .
Врамете го вашиот предмет на екранот.
Допрете
за да започнете со снимање на видео записот.
Должината на снимањето е прикажана во горниот дел од екранот.
ЗАБЕЛЕШКА: Допрете
запис.
за да снимате слики во текот на снимањето видео
5 Допрете за да го паузирате снимањето на видео запис. Можете да
продолжите со снимањето преку притиснување на .
ИЛИ
Допрете
за да прекинете со снимање. Вашиот видео запис
автоматски ќе се зачува во Галерија.
По снимањето на видео
За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле,
допрете ја малата слика од видео записот на екранот.
Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување
(како размена на пораки или Bluetooth) за да споделите.
Допрете за да го избришете видео записот.
Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
Допрете за да го додадете видео записот во Омилени.
Фотоапарат и видео записи
57
Автоматски фокус во повеќе точки
Кога снимате слика, функцијата за автоматски фокус во повеќе точки
функционира автоматски и ви овозможува да гледате чиста слика.
Галерија
Апликацијата Галерија ви ги претставува сликите и видео записите
во вашата меморија, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со
апликацијата Фотоапарат и оние кои сте ги презеле од интернет или
од други локации.
1 Допрете
>
>
за да ги видите сликите зачувани во
меморијата.
2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата
содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по
хронолошки редослед.)
3 Допрете на слика во албумот за да ја погледнете.
ЗАБЕЛЕШКА:
• Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови
може да не бидат подржани.
• Одредени фајлови може да не се репродуцираат правилно поради
нивното кодирање.
Прегледување на слики
Галеријата ги прикажува вашите слики во фолдери. Кога некоја
апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе
се креира фолдер за преземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто
така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер
Снимки на екран.
Сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика
за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или
надесно за да ја видите следната или претходната слика.
58
Фотоапарат и видео записи
Зголемување и намалување на зумот
Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување
на зумот кај слики:
• Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите
зумот.
• Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да зумирате.
Приближете ги прстите или допрете двапати на сликата за да го
намалите зумот.
Видео опции
1 Допрете
>
> .
2 Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете.
Допрете за да го паузирате/продолжите видео
записот.
Допрете за да премотате 10 секунди нанапред.
Допрете за да премотате 10 секунди наназад.
Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот на
видео записот.
Притиснете за да го заклучите/отклучите екранот.
Фотоапарат и видео записи
59
Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
ЗАБЕЛЕШКА:
• При репродукција на видео запис, повлечете ја десната страна од екранот
нагоре или надолу за да го прилагодите звукот.
• При репродукција на видео запис, повлечете ја левата страна од екранот
нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста.
• При репродукција на видео запис, повлечете го вашиот прст од лево кон
десно (или обратно) за премотување нанапред или наназад.
Уредување на фотографии
При прегледување на фотографијата, допрете
.
Бришење на фотографии/видео записи
Употребете еден од следните начини:
• Додека сте во некој фолдер, допрете , изберете ги
фотографиите/видео записите, а потоа допрете ИЗБРИШИ.
• При прегледување на фотографијата, допрете .
Поставување на слика за заднина
При прегледување на фотографија, допрете > Постави слика
како за да ја поставите прикажаната слика како заднина или за да ја
доделите на контакт.
ЗАБЕЛЕШКА:
• Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови
може да не бидат подржани.
• Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да
дојде до грешка при отворање на фајловите.
60
Фотоапарат и видео записи
Мултимедија
Музика
Вашиот телефон има музички плеер кој ви овозможува да ги
репродуцирате омилените песни.
Репродукција на песна
1 Допрете
>
> .
2 Допрете ја картичката Песни.
3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.
4 Можни се следните опции.
Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
Мултимедија
61
Допрете за репродукција на тековната листа во режим
на мешана репродукција (песните се репродуцираат по
случаен редослед).
Допрете за префрлување помеѓу режимите за
повторување на сите песни, повторување на тековната
песна или за исклучување на повторувањето.
Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот.
Допрете за репродуцирање од почеток на тековната
песна или за да скокнете на претходната песна од албумот,
листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и
задржете за премотување наназад.
Допрете за паузирање на репродукција.
Допрете за продолжување на репродукција.
Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот,
листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и
задржете за премотување нанапред.
Допрете за да ја отворите музичката библиотека.
ЗАБЕЛЕШКА:
• Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови
може да не бидат подржани.
• Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да
дојде до грешка при отворање на фајловите.
62
Мултимедија
ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат
заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права.
Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за
репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува
приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред
преземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните
закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид
материјал.
Мултимедија
63
Услужни програми
Часовник
Апликацијата Часовник ви овозможува пристап до функциите Аларми,
Тајмер, Светски часовник и Стоперка. Пристапете до овие функции со
допирање на картичките во горниот дел од екранот или повлечете
хоризонтално по екранот.
>
> .
Допрете
Аларми
Картичката Аларми ви овозможува да поставите аларми.
1 Отворете ја апликацијата , а потоа изберете ја картичката
Аларми.
2 Допрете
за да додадете нов аларм.
3 Прилагодете ги поставките соодветнo и допрете ЗАЧУВАЈ.
ЗАБЕЛЕШКА: Можете да допрете и постоечки аларм за да го уредите.
Тајмер
Картичката Тајмер може да ве предупреди со звучен сигнал кога ќе
помине поставеното време.
1 Отворете ја апликацијата , а потоа изберете ја картичката Тајмер.
2 Поставете го саканото време на тајмерот.
3 Допрете Почеток за да го активирате тајмерот.
4 Допрете Стоп за да го запрете тајмерот.
64
Услужни програми
Светски часовник
Картичката Светски часовник ви овозможува на едноставен начин да
го проверите тековното време во другите градови низ светот.
1 Отворете ја апликацијата , а потоа изберете ја картичката Светски
часовник.
2 Допрете
и изберете го саканиот град.
Стоперка
Картичката Стоперка ви овозможува да го користите телефонот како
стоперка.
1 Отворете ја апликацијата , а потоа изберете ја картичката
Стоперка.
2 Допрете го копчето Почеток за да ја активирате стоперката.
• Допрете го копчето Циклус за да ги снимате времињата по
кругови.
3 Допрете го копчето Стоп за да ја запрете стоперката.
Калкулатор
Апликацијата Калкулатор ви овозможува да извршувате математички
пресметки со помош на стандарден или калкулатор со научни
пресметки.
1 Допрете
>
> .
2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја
извршите (+, –, x или ÷) проследена со =.
ЗАБЕЛЕШКА За посложени пресметки, допрете
Услужни програми
.
65
Календар
Апликацијата Календар ви овозможува да го следите вашиот распоред
на настани.
1 Допрете
>
> .
2 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан. Потоа, допрете
.
Диктафон
Апликацијата Диктафон снима аудио фајлови кои можете да ги
користите на повеќе начини.
Снимање на звук или говор
1 Допрете
>
> .
2 Допрете за да започнете со снимањето.
3 Допрете за да го запрете снимањето.
4 Допрете за да го слушате снимањето.
ЗАБЕЛЕШКА: Допрете
за да пристапите до вашите снимки. Можете да ги
преслушате зачуваните снимки.
Гласовно пребарување
Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со
помош на говор.
1 Допрете
>
> фолдерот Google > .
2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже
пораката Слушање.... Изберете еден од понудените клучни
зборови.
66
Услужни програми
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
Превземање
Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се
превземени преку апликациите.
• Допрете
>
> .
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
ФМ радио
Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе
можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.
>
> .
Допрете
СОВЕТ! Мора да ги вклучите слушалките за да ги користите како антена.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
Услужни програми
67
Веб-пребарувач
Интернет
Интернетот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри,
музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на
вашиот мобилен телефон.
ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини
се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за
трошоците кај вашиот мрежен оператор.
1 Допрете
>
>
.
Користење на лентата за интернет алатки
Придвижете се кон горниот дел на веб-страницата за да пристапите на
лентата со алатки на пребарувачот.
Допрете за да се вратите наназад една страница.
Допрете за да одите нанапред една страница.
Допрете за да преминете на почетната страница.
Допрете за да отворите нов прозорец.
Допрете за да пристапите до вашите обележувачи.
Прегледување на веб-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја веб-адресата и допрете Оди
на тастатурата.
68
Веб-пребарувач
Отворање на страница
За да преминете на нова страница, допрете
> .
За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се
нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на интернет со помош на глас
Допрете го полето за адреса, а потоа допрете . Кога тоа ќе биде
побарано од вас, изговорете клучен збор и изберете еден од
понудените клучни зборови.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
регионот или обезбедувачот на услуги.
Омилени
За да ја означите тековната веб-страница, допрете > Додај
означена страница > ЗАЧУВАЈ.
За да отворите означена веб-страница, допрете и изберете ја
саканата означена страница.
Претходно
Допрете > картичката Претходно за да ја отворите листата на
последни посетени веб-страници. За да ја избришете целата историја,
допрете
> Да.
Chrome
Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на
веб-страници.
1 Допрете
>
> .
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од
регионот и обезбедувачот на услуги.
Веб-пребарувач
69
Прегледување на веб-страници
Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или
критериум за пребарување.
Отворање на страница
За да отворите нова страница, допрете > New tab.
и допрете ја
За да преминете на друга веб-страница, допрете
страницата за да ја изберете.
70
Веб-пребарувач
Поставки
Апликацијата Поставки ги содржи повеќето алатки за прилагодување
и конфигурирање на вашиот телефон. Во овој дел се опишани сите
поставки од апликацијата Поставки.
За да ја отворите апликацијата за поставки
• Допрете
> допрете и задржете
> Системски поставки.
- или • Допрете
>
> .
Мрежи
< БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ >
Wi-Fi
Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапните Wi-Fi мрежи.
Bluetooth
Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција
заради користење на Bluetooth.
Мобилен податочен
Приказ на користењето на податоци и ограничувањето за
користењето на податоци.
Поставки за повици
Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како
проследување на повици и други специјални функции понудени од
вашиот оператор.
• Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на
говорна пошта на вашиот оператор.
• Броеви за фиксно бирање – Вклучете и составете листа броеви
кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде
Поставки
71
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72
потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од
вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите од фиксната
листа за бирање.
Известување за дојдовен повик – Приказ на известување за
дојдовен говорен повик при користење на апликација.
Отфрлање на повици – Ви овозможува да ја поставите функцијата
за отфрлање на повик.
Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да
испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно
доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.
Проследување на повици – Ви овозможува да ги поставите
опциите за проследување на повици.
Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски
одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици.
Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе
одговори на повикот.
Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во
контактите по повикот.
Копчето за вкл/иск исклучува повик – Овозможува да изберете
како да се заврши повикот.
Исклучи звук за дојдовни повици – Штиклирајте за да
овозможите со превртување на уредот да се исклучи звукот за
дојдовни повици.
Забрана за повик – Заклучување на влезни, излезни или
меѓународни повици.
Траење на повикот – Погледнете го траењето на повиците
вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните
повици и Сите повици.
Дополнителни поставки – Овозможува да ги измените следните
поставки.
Поставки
ID на повикувач: Ви овозможува да ги поставите зададените
поставки на операторот за приказ на вашиот број во излезните повици.
Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на
чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека
разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).
< ПОВРЗЛИВОСТ >
Сподели и поврзи
• NFC – NFC (Near Field Communication) е безжична технологија која
овозможува пренос на податоци помеѓу два предмети откако тие
ќе бидат доближени на неколку сантиметри еден од друг. Кога
ќе активирате NFC на вашиот телефон, тој ќе може да разменува
податоци со други уреди со активиран NFC или да исчитува
информации од "паметни ознаки" вчитани во постери, лепенки и
други производи.
• Android Beam – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да
проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC
можности преку меѓусебно приближување на уредите. На пример,
можете да проследувате страници од пребарувач, YouTube видео
снимки, контакти и друго. Едноставно доближете ги уредите еден
до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот
екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.
• LG PC Suite – Поврзете LG PC Suite на вашиот телефон за лесно
управување со мултимедиумските содржини и апликациите.
• Печатење – Ви овозможува да ги печатите содржините на
одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во
Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот
Android уред.
Делење
• USB делење – Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот
телефон можете да ја делите со компјутер со вклучување на
опцијата USB делење.
Поставки
73
• Wi-Fi пристапно – Исто така, вашиот телефон можете да го
користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска.
Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска.
• Bluetooth поврзување – Ви овозможува да поврзувате други
уреди со вашиот телефон преку Bluetooth и да ја споделувате
интернет врската.
• Помош –Прикажува информации во врска со USB делењето, Wi-Fi
“жешките точки” и Bluetooth делењето.
Повеќе
• Режим на работа во авион – Штиклирајте за да ги исклучите сите
безжични врски и повици.
• Мобилни мрежи – Поставете опции за режимот на мрежа,
мрежните оператори, имињата на пристапните точки итн.
• VPN – Од вашиот телефон можете да додавате, поставувате
и управувате со виртуелни приватни мрежи (VPN) кои ви
овозможуваат да се поврзете и да пристапите до ресурси во
рамките на обезбедена локална мрежа, како на пример вашата
корпоративна мрежа.
Звуци и известувања
< ОСНОВНО >
Профили на звук
Ви овозможува да го поставите звучниот профил на Звук, Само
вибрации или Бесчујно.
< ЗВУК >
Јачина на звук
Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според
вашите потреби и опкружувањето.
Тон за ѕвонење
Изберете тон за ѕвонење за влезните повици.
74
Поставки
ID на тон на ѕвонење
Ви овозможува да составувате тонови на ѕвонење врз основа на
телефонскиот број на дојдовниот повик.
< ВИБРАЦИИ >
Звук со вибрирање
Штиклирајте за вибрации при повиците.
Вид на начин на вибрирање
Ви овозможува поставување на типот на вибрациите за
известувањата.
< ИЗВЕСТУВАЊА >
Не вознемирувај
Допрете за да поставите известувања. Не можете да имате прекин во
известувањата.
Заклучен екран
Ви овозможува приказ на сите известувања на заклучен екран.
Апликации
Ви овозможува да поставите известувања за апликациите.
< НАПРЕДНИ ПОДЕСУВАЊА >
Повеќе
• Звуци за известување – Ви овозможува поставување на звуци за
известување. Исто така, можете и да додавате и да бришете звуци
за известување.
• Вибрирај на допир – Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате
копчињата на допир на почетниот екран и при одредени
интеракции со корисничкиот интерфејс.
• Звучни ефекти – Ова мени ви овозможува да изберете дали
сакате да слушате тонови при допирање на броевите на
тастатурата за бирање, да бирате опции на екранот, и многу
повеќе од тоа.
Поставки
75
- Звуци на допир на подлога за избирање – Штиклирајте за
репродукција на тонови при употреба на тастатура за бирање.
- Звук на допир – Штиклирајте за репродукција на звук при избор
на екрани.
- Звуци на заклучување на екран – Штиклирајте за репродукција
на звук при заклучување и отклучување на екран.
• Гласовни известувања за порака/повик – Му овозможува на
уредот автоматски да ве известува за влезни повици и пораки.
Екран
< ПОЧЕТНА СТРАНИЦА & ЗАКЛУЧИ >
Почетен екран
• Cелектирај почетно – Изберете ја саканата тема на почетен
екран. Изберете помеѓу Почетна Страница (стандарден Android
изглед) или EasyHome (поедноставена верзија за корисниците кои
не се толку запознаени со навигацијата на Android).
• Тема – Поставување на темата на екранот за вашиот уред.
• Слика за заднина – Ја поставува сликата за заднина на вашиот
почетен екран.
• Ефект на екран – Изберете го саканиот тип на ефектот кој ќе се
прикаже кога брзо ќе повлечете од една слика на почетниот екран
кон наредната.
• Дозволи кружење на почетниот екран – Штиклирајте за да
дозволите континуирано прелистување на почетниот екран
(враќање на првиот екран по последниот екран).
• Помош – Допрете за да добиете информации за користењето на
почетниот екран на вашиот уред.
76
Поставки
Заклучен екран
• Одберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување
на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат
неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување
облик за отклучување на екранот. Ако сте овозможиле тип со
облик за отклучување кога го вклучувате вашиот телефон или
го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате
вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.
• Smart Lock – Го одржува вашиот телефон отклучен кога е поврзан
Bluetooth уред на кој му верувате, кога е позната локација како
вашиот дом или работно место, или кога го препознава вашето
лице.
• Ефект на екран – Поставување на опции за ефект при
повлекување на екран.
• Слика за заднина – Изберете ја заднината која ќе се прикаже на
заклучениот екран.
• Кратенки – Прилагодете ги кратенките на заклучениот екран.
• Информација за контакт за изгубен телефон – Изберете дали
да се прикажуваат информации за сопственикот на заклучениот
екран и прилагодете ги информациите за сопственикот.
• Мерач на време за заклучување – Ви овозможува да го
поставите времето пред екранот автоматски да се заклучи откако
ќе измине зададеното време.
• Копчето за напојување заклучува веднаш – Штиклирајте за
моментално заклучување на екранот при притиснување на
копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива
предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.
Копчиња на допир на почетниот екран
Изберете ја комбинацијата на копчиња на допир на почетниот екран,
бојата и дали сакате да користите проѕирна заднина.
Поставки
77
< ФОНТ >
Тип на фонт
Изберете го саканиот тип на фонт.
Големина на фонт
Изберете ја саканата големина на фонт.
< ОСНОВНИ ПОСТАВКИ >
Осветленост
Прилагодете ја осветленоста на екранот со користење на лизгачот.
Ориентација
Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при
завртување на телефонот.
Време на истекување на екран
Поставете одложување на времето пред екранот автоматски да се
исклучи.
< НАПРЕДНИ ПОДЕСУВАЊА >
Повеќе
• Дневно сонување – Одберете заштитник за екран за да се
прикаже кога телефонот спие, додека е во мирување и/или се
полни.
• Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја
подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.
Општо
< ЛИЧНО >
Јазик & внес
Изберете го јазикот за текстовите на вашиот телефон и за
конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите
кои ги имате додадено во речникот.
• Јазик – Изберете јазик кој сакате да се користи на телефонот.
78
Поставки
• Моментална тастатура – Ви овозможува да го изберете
зададениот тип на тастатура.
• Тастатура на LG – Допрете на иконата за поставки за да ги
промените поставките за LG тастатурата.
• Гласовно пишување нa Google – Штиклирајте за да изберете
Google говорно внесување за внесување на податоци. Допрете
ја иконата Поставки за да ги промените поставките на Google
говорното внесување.
• Излез за текст-за-говор – Допрете за поставување на
претпочитан модул или општи поставки за репродукција на текство-говор.
• Брзина на покажувачот – Прилагодување на брзината на
покажувачот.
• Обратни копчиња – Заменете ги копчињата на глувчето за да се
користи десното копче како главно.
Локација
Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата
приближна локација со користење на Wi-Fi и мобилни мрежи. Кога
ќе ја изберете оваа опција, ќе бидете запрашани дали се согласувате
Google да ја користи вашата локација при обезбедување на овие
услуги.
• Начин на работа – Поставува како се одредуваат информациите
за вашата тековна локација.
• Фотоапарат – Штиклирајте за да означувате фотографии или
видео снимки со нивните локации.
• Историја на Google-локации – Ви овозможува да ги изберете
поставките за вашата тековна локација до кои имаат пристап
Google и неговите производи.
Поставки
79
Сметки и синхронизација
Користете го менито за поставки на сметки и синхронизација за
додавање, отстранување или управување со Google и другите
поддржани сметки. Овие поставки можете да ги употребите и за
контрола - како и дали сите апликации можат да испраќаат, примаат
и синхронизираат податоци по нивен сопствен распоред и дали сите
апликации можат автоматски да ги синхронизираат корисничките
податоци.
Gmail™, Calendar и другите апликации исто така може да имаат и
сопствени поставки за контрола како тие вршат синхронизирање
на податоци; погледнете ги деловите за овие апликации за повеќе
детали. Допрете Додади сметка за да додадете нова сметка.
Пристапност
Користете ги поставките за достапност за конфигурирање на
додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на
телефонот.
• Гледање
- TalkBack – Ви овозможува да поставите Тalkback функција која
им помага на лицата со оштетен вид преку обезбедување на
вербални повратни информации.
- Гласовни известувања за порака/повик – Допрете го
преклопникот за Известување за порака/говорен повик за
префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Кога е вклучена
оваа функција, ви овозможува да слушате автоматски говорни
предупредувања за дојдовни повици и пораки.
- Сенки на екранот – Штиклирајте за да го поставите екранот на
потемен контраст.
- Големина на фонт – Поставување на големината на фонтот.
- Зум на допир – Ви овозможува да зумирате и одзумирате со
тројно потчукнување на екранот.
80
Поставки
- Инверзија на боите на екранот – Овозможете за обратни бои
на екранот и содржините.
- Прилагодување на боите на екранот – Прилагодете ги боите
на екранот.
- Филтер на боите на екранот – Ви овозможува да ги смените
боите на екранот и содржината.
- Завршување на повик со копче за напојување – Овозможете
за да можете да ги завршувате говорните повици со
притиснување на копчето за вклучување/заклучување.
• Слушање
- Наслови – Ви овозможува да ги прилагодите поставките за
лицата со оштетен слух.
- Флеш-предупредувања – Овозможете за да поставите
трепкање за дојдовните повици и известувањата.
- Исклучи ги сите звуци – Овозможете за да ги исклучите сите
звуци од уредот.
- Тип на аудио – Го поставува типот на аудио.
- Звучна рамнотежа – Го поставува аудио патот. Поместувајте го
лизгачот на лентата за лизгање за да го поставите.
• Моторно и когнитивно
- Време на повратен ефект при допир – Го поставува времето на
повратен ефект при допир.
- Touch assistant – Се прикажува табла за допир со лесен пристап
до вообичаените дејства.
- Време на истекување на екран – Поставување на временскиот
период пред задното осветлување автоматски да се исклучи.
- Полиња со контрола на допир – Ви овозможува да изберете
област од екранот за да го ограничите активирањето со допир
само на таа област од екранот.
Поставки
81
• Кратенка за функциите за пристап – Ви овозможува брз пристап
до избраните функции кога го допирате трипати копчето за
почетен екран.
• Ориентација – Штиклирајте за да го поставите телефонот да го
ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот
(вертикална или хоризонтална).
• Промена на пристап – Ви овозможува да вршите интеракција
со вашиот уред користејќи еден или повеќе преклопници кои
функционираат како копчиња од тастатура. Ова мени може да
биде од помош за корисниците со ограничувања во движењето
кои ги спречуваат во директната интеракција со вашиот уред.
Кратенка
Добијте брз пристап до апликациите со притиснување и задржување
на копчињата за јачина на звук кога екранот е исклучен или
заклучен.
Google
Користете ги Google поставките за да управувате со вашите Google
апликации и поставки на сметката.
< ПРИВАТНОСТ >
Сигурност
Користете го менито за сигурност за да конфигурирате на кој начин да
се зголеми безбедноста на телефонот и неговите податоци.
• Заклучување на содржини – Изберете тип на заклучување за да
заклучувате фајлови за QuickMemo+.
• Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате
податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно
да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при
секое негово вклучување.
• Шифрирај меморија на SD картичка – Шифрирајте ги
податоците на SD картичката и чувајте ги како недостапни за
другите уреди.
82
Поставки
• Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете
•
•
•
•
•
•
•
•
•
заклучување на SIM картичката со PIN или извршете промена на
PIN.
Пишувањето лозинка е видливо – Штиклирајте за прикажување
на секој знак од лозинката додека внесувате, за да можете да
видите што внесувате.
Администратори на уред – Преглед или деактивирање на
администраторите на телефонот.
Непознати извори – Овозможување на инсталирање на
апликации кои не се од Play Store.
Верификувај апликации – Оневозможување или
предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да
бидат опасни.
Тип на меморија – Приказ на тековниот тип на меморија.
Управување со сертификати – Ви овозможува да управувате со
вашите сертификати за сигурност.
Агенти од доверба – Изберете апликации кои ќе се користат без
отклучување на екранот.
Истакни екран – Со истакнувањето на екран можете да му
овозможите на вашиот уред да прикажува само екран од
одредена апликација.
Пристап до информации за користење на апликациите – Ви
овозможува да имате преглед врз информациите за користењето
на апликациите на уредот.
< УПРАВУВАЊЕ СО УРЕД >
Датум и време
Поставете го начинот на кој ќе се прикажуваат датумот и времето.
Меморија и USB
Можете да ја надгледувате искористената и достапната внатрешна
меморија на уредот.
Поставки
83
Батерија и заштеда на енергија
• Употреба на батерија – Погледнете ја искористеноста на
батеријата.
• Ниво на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ
на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента
покрај иконата за батерија.
• Заштеда на Енергија – Допрете го преклопникот за заштеда
на енергија за да го вклучите или исклучите. Поставување на
процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе
се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу Веднаш, 5%
батерија и 15% батерија.
• Помош – Приказ на информации околу елементите за зачувување
на батеријата.
Меморија
Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на
меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата
зафатена од некоја апликација.
Апликации
Ви овозможува да ги погледнете деталите за апликациите кои се
инсталирани на вашиот телефон, да управувате со нивните податоци и
веднаш да ги сопрете.
Стандардна апликација за пораки
Ова мени ви овозможува да изберете која апликација за размена
на пораки ќе ја користите како зададена апликација за размена на
пораки.
Создај резервна копија и ресетирај
Променете ги поставките за управување со вашите поставки и
податоци.
• LG архивирање – Архивирање на сите информации од уредот и
нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.
84
Поставки
• Арх. на мои податоци – Заштитете ги вашите апликациски
податоци, Wi-Fi лозинки и други поставки на Google серверите.
• Резервна сметка – Приказ на сметката која се користи во
моментот за архивирање на информации.
• Автоматско враќање – Кога реинсталирате апликација, вратете ги
зачуваните поставки и податоци.
• Ресетирање на мрежни поставки – Ресетирајте ги сите поставки
за мрежата.
• Ресетирање и поставување на фабрички податоци –
Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и
бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на
овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите
информации како и при првото активирање на Android.
За телефонот
Прегледајте ги правните информации, проверете го статусот на
телефонот и верзијата на софтверот и извршете ажурирање на
софтверот.
Поставки
85
PC софтвер (LG PC Suite)
За Windows OS
LG PC Suite ви помага во управувањето со медиумските содржини
и апликациите на вашиот телефон со тоа што ви овозможува да го
поврзете вашиот телефон со компјутерот.
Со LG PC Suite софтверот, вие ќе можете да...
• Организирате и репродуцирате медиумски содржини (музика,
филмови, слики) на вашиот PC.
• Испраќате мултимедиски содржини на вашиот уред.
• Синхронизирате податоци (распореди, контакти, означени
страници) помеѓу вашиот уред и PC.
• Архивирате апликации на вашиот уред.
• Ажурирате софтвер на вашиот уред.
• Репродуцирате мултимедиумски содржини на вашиот PC од други
уреди
ЗАБЕЛЕШКА: Одредени апликации може да не бидат достапни, во зависност
од моделот.
ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за
да дознаете повеќе околу користењето на LG PC Suite софтверот.
Инсталирање на LG PC Suite софтверот
За да го преземете LG PC Suite софтверот, сторете го следново:
1 Посетете ја страницата www.lg.com.
2 Одете на SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Изберете ги информациите за моделот и кликнете ОДИ.
86
PC софтвер (LG PC Suite)
4 Придвижете се надолу и изберете ја картичката PC
СИНХРОНИЗАЦИЈА > Windows > ПРЕЗЕМАЊЕ за да го преземете
LG PC Suite.
Системски потреби за LG PC Suite софтверот
• OS: Windows XP (Сервисен пакет 3) 32 бита, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8
• CPU: процесори од 1GHz или повисоко
• Меморија: RAM од 512MB или повисоко
• Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или
повисоко
• HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може
да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во
зависност од количината на складирани податоци.)
• Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player
10 или понова верзија.
ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер
За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер. Тој
автоматски се инсталира со инсталирањето на софтверската апликација LG
PC Suite.
За Mac OS
Со LG PC Suite софтверот, вие ќе можете да...
• Организирате и репродуцирате медиумски содржини (музика,
филмови, слики) на вашиот PC.
• Испраќате мултимедиски содржини на вашиот уред.
• Синхронизирате податоци (распореди, контакти, означени
страници) помеѓу вашиот уред и PC.
PC софтвер (LG PC Suite)
87
ЗАБЕЛЕШКА: Одредени апликации може да не бидат достапни, во зависност
од моделот.
ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за
да дознаете повеќе околу користењето на LG PC Suite софтверот.
Инсталирање на LG PC Suite софтверот
За да го преземете LG PC Suite софтверот, сторете го следново:
1 Посетете ја страницата www.lg.com.
2 Одете на ПОДДРШКА > ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ > PC
синхронизација.
3 Изберете ги информациите за моделот и кликнете ОДИ.
4 Придвижете се надолу и изберете ја картичката PC
СИНХРОНИЗАЦИЈА > Mac OS > ПРЕЗЕМАЊЕ за да го преземете
LG PC Suite.
Системски потреби за LG PC Suite софтверот
• OS: Mac OS X (10.6.8) или понова верзија
• Меморија : 2 GB RAM или повеќе
• Графичка картичка: резолуција 1024 x 768 или повисока и боја 32
бита
• Хард диск: Меморија од 500 MB или повеќе (Можно е да биде
потребен дополнителен простор за податоци)
• Потребен софтвер: LG интегриран драјвер
ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер
За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер. Тој
автоматски се инсталира со инсталирањето на софтверската апликација LG
PC Suite.
88
PC софтвер (LG PC Suite)
Ажурирање на софтверот на телефонот
Ажурирање на софтверот на телефонот
Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет
За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве
молиме посетете ја веб-страницата http://www.lg.com/common/index.
jsp изберете ја вашата земја и јазик.
Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на
firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба
од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна
единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware
за вашиот уред.
Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара
целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот,
ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки
кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви
обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел
додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.
ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања
на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не
гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на
телефони.
Ажурирање на софтверот на телефонот
89
Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос
(OTA)
Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот
на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без
поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна
единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware
за вашиот уред.
Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот
телефон: Поставки > картичката Општо > За телефонот > Центар
за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за
ажурирање.
ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на
телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите
други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и
сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат
при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG
препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред
ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за
каква било загуба на лични податоци.
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот
и земјата.
90
Ажурирање на софтверот на телефонот
Околу упатството за користење
Околу упатството за користење
• Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно
•
•
•
•
•
прочитајте го овој водич. Со ова ќе бидете сигурни дека телефонот
го користите безбедно и правилно.
Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да
изгледаат различно на вашиот телефон.
Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ
или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги
или операторите. Оваа содржина подлежи на промени без
претходно известување. Најновата верзија од овој водич можете
да ја преземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се
рзликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските
спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви
било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од
користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми
со функционирањето или некомпатибилности кои се последица
на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето
на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на
оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите
апликации да не работат правилно.
Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски
содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за
ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали
за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на
законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост
сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.
Околу упатството за користење
91
• Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање
пораки, вчитување, преземање на содржини, автоматска
синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да
бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни
трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби.
За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на
услуги.
Трговски марки
• LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG
Electronics.
• Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ
целиот свет.
• Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на
Wi-Fi Alliance.
• Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на
нивните респективни сопственици.
92
Околу упатството за користење
Упатство против кражба
Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат
ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На
пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само
некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае
информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.
Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:
• Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или
украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш
уредот не може да биде избришан со користење на менито за
поставки ако не се отклучи екранот.
• Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е
избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може
да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се
внесат информациите од вашата сметка на Google .
Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко
ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете
лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или
некој кому му верувате го прави ресетирањето.
ЗАБЕЛЕШКА: Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате
додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време
на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за
сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето
на фабричкото ресетирање.
Околу упатството за користење
93
Дополнителна опрема
Следната дополнителна опрема е достапна за користење со
вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат
опционални.)
• Адаптер за патувања
• Водич за почеток на користење
• Стерео слушалки
• USB кабел
• Батерија
ЗАБЕЛЕШКА:
• Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните
елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат
компатибилни со другите уреди.
• Елементите кои се испорачани со уредот и достапната дополнителна
опрема може да се разликуваат во зависност од регионот или од
обезбедувачот на услуги.
94
Дополнителна опрема
Отстранување на проблеми
Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се
сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно
е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел
од нив ќе можете да ги отстраните сами.
Порака
Можни причини
Грешка
на SIM
или USIM
картичката
Во телефонот
нема SIM или USIM
картичка или таа
не е правилно
вметната.
Внимавајте SIM или USIM картичката
да биде правилно вметната.
Сигналот е слаб
или сте надвор
од мрежата на
операторот.
Придвижете се кон прозорец или
на отворен простор. Проверете ја
мапата на покриеност на мрежниот
оператор.
Операторот
применува нови
услуги.
Проверете дали SIM или USIM
картичката е постара од 6~12 месеци.
Ако е така, сменете ја вашата SIM или
USIM картичка кај вашиот мрежен
оператор во најблиската нивна
продавница. Обратете се до вашиот
обезбедувач на услуги.
Нема врска
со мрежата
/ Се губи
врската со
мрежата
Отстранување на проблеми
Можни мерки за корекција
95
Порака
Кодовите
не се
совпаѓаат
Можни причини
Можни мерки за корекција
За да го промените
сигурносниот код,
потребно е да го
потврдите новиот
код со повторно
внесување.
Ако го заборавите кодот, обратете се
до вашиот обезбедувач на услуги.
Двата кода кои
ги внесовте не се
совпаѓаат.
Не е можно
да се
постават
апликации
Повиците
не се
достапни
96
Нема поддршка
од обезбедувачот
на услуги или
е потребна
регистрација.
Обратете се до вашиот обезбедувач
на услуги.
Грешка при
бирање
Новата мрежа не е авторизирана.
Вметната е нова
SIM или USIM
картичка.
Проверете нови ограничувања.
Достигнато
ограничување на
припејд трошоци.
Обратете се до обезбедувачот на
услуги или ресетирајте ограничување
со помош на PIN2.
Отстранување на проблеми
Порака
Телефонот
не може да
се вклучи
Грешка при
полнењето
Бројот не е
дозволен.
Можни причини
Можни мерки за корекција
Копчето за вкл./
искл. е притиснато
прекратко.
Притиснете и задржете го копчето за
вкл./искл. најмалку две секунди.
Батеријата не е
наполнета.
Наполнете ја батеријата. Проверете го
индикаторот за полнење на екранот.
Батеријата не е
наполнета.
Наполнете ја батеријата.
Надворешната
температура е
премногу висока
или премногу
ниска.
Проверете дали телефонот се полни
при нормална температура.
Проблеми со
поврзувањето
Проверете го полначот и неговото
поврзување со телефонот.
Нема напон
Приклучете го полначот на друг
електричен штекер.
Дефектен полнач
Заменете го полначот.
Несоодветен
полнач
Користете единствено оригинална LG
дополнителна опрема.
Вклучена е
функцијата Фиксни
броеви за бирање.
Проверете го менито за Поставки и
исклучете ја функцијата.
Отстранување на проблеми
97
Порака
98
Можни причини
Можни мерки за корекција
Не е можно
примање/
испраќање
на SMS и
фотографии
Меморијата е
полна
Избишете некои пораки од
телефонот.
Фајловите
не може да
се отворат
Неподдржан
формат на фајл
Проверете кои формати на фајлови се
поддржани.
Екранот не
се вклучува
кога
примам
повик.
Проблем со
сензорот за
оддалеченост
Ако користите лента за заштита или
футрола, обрнете внимание таа да
не го покрива делот околу сензорот
за оддалеченост. Внимавајте делот
околу сензорот за оддалеченост да
биде чист.
Нема звук
Режим на
вибрации
Проверете го статусот на поставките
од менито за звук за да проверите
дали е вклучен режим на вибрации
или бесчујниот режим.
Уредот не
реагира ("се
замрзнува")
Повремени
проблеми на
софтверот
Обидете се да извршите надградба на
софтверот преку веб-сајтот.
Отстранување на проблеми
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Категорија
Bluetooth
уреди
Прашање
Кои функции се
достапни преку
Bluetooth?
Одговор
Можете да поврзете Bluetooth аудио
уред како стерео/моно слушалки или
комплет за автомобил.
Како можам да
Податоците за контактите може
Архивирање
извршам архивирање да бидат синхронизирани помеѓу
на контакти
на контактите?
телефонот и вашата Google сметка.
Дали е можно да се
постави еднонасочна
Синхронизација
синхронизација со
Gmail?
Можна е само двонасочна
синхронизација.
Дали е можно да се
Синхронизација синхронизираат сите
e-mail фолдери?
Автоматски се синхронизира влезното
сандаче. Можете да ги погледнете
другите фолдери со допирање на
и избирање Фолдери за да изберете
фолдер.
Gmail
најавување
Дали треба да се
Откако еднаш ќе се најавите на
најавам на Gmail
Gmail, нема потреба повторно да се
секогаш кога сакам да
најавувате на Gmail.
пристапам до Gmail?
Google
сметка
Дали е можно да се
филтрираат e-mail
пораките?
Не, телефонот не поддржува
филтрирање на e-mail пораките.
E-mail
Што ќе се случи кога
ќе активирам друга
апликација додека
пишувам e-mail
порака?
Вашата e-mail порака автоматски се
зачувува како нацрт порака.
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
99
Категорија
Прашање
Одговор
Тон за
ѕвонење
Дали постои
ограничување на
големина на фајл при
користење на MP3
фајлови како тон за
ѕвонење?
Не постои ограничување на големина
на фајл.
Време на
порака
Мојот телефон не го
прикажува времето
Отворете го разговорот и допрете и
на прием на пораките
задржете на саканата порака. Потоа,
постари од 24 часа.
допрете на Детали.
Како можам да го
видам времето?
Навигација
Дали е можно да
се инсталира друга
апликација за
навигација на мојот
телефон?
Дали е можно
синхронизирање
Синхронизација на моите контакти
од сите мои e-mail
сметки?
100
Секоја апликација која е достапна
на Play Store™ и е компатибилна со
хардверот може да се инсталира и да
се користи.
Може да се синхонизираат само
контакти од Gmail и MS Exchange
сервер (e-mail сервер на компанијата).
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Категорија
Прашање
Одговор
Доколку сте префрлиле контакт со
функциите за чекање и паузирање
зачувани во бројот, нема да можете да
ги користите функциите. Мора одново
да го зачувате секој број.
Дали е можно да се
Како да извршите зачувување со
Причекајте и зачува контакт со
Пауза
функциите Причекајте Причекајте и Пауза:
и Пауза во броевите? 1. На почетниот екран допрете .
2. Повикајте го бројот, а потоа допрете
.
3. Допрете Додади 2 сек. пауза или
Додади чекање.
Сигурност
Кои се сигурносните
функции на
телефонот?
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Како услов за пристап или користење
на телефонот, можете да го поставите
телефонот да побара внес на облик за
отклучување.
101
Категорија
Прашање
Како да креирам
Облик за
облик за
отклучување
отклучување?
102
Одговор
1. На почетниот екран допрете и
задржете .
2. Допрете Системски поставки
> картичката Екран > Заклучен
екран.
3. Допрете Одберете заклучување на
екран > Облик. Кога за првпат ќе го
направите ова, ќе се појави кратко
упатство за креирање на облик за
отклучување.
4. Исцртајте и поставете го вашиот
облик, а потоа исцртајте го уште
еднаш за потврда.
Мерки на претпазливост при
користење на облик за заклучување.
Многу е важно да го запомните
обликот за отклучување кој ќе го
поставите. Нема да можете повеќе да
пристапите до телефонот доколку пет
пати употребите неправилен облик.
Имате пет можности за да ги внесете
вашиот облик за отклучување, PIN
или лозинка. Ако ги искористите сите
5 можности, можете повторно да
се обидете по 30 секунди. (Или, ако
однапред го поставите резервниот
PIN, со него ќе може да го отклучите
обликот.)
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Категорија
Прашање
Одговор
Доколку сте го заборавиле вашиот
облик:
Ако се имате најавено на вашата
Google сметка на телефонот, но
неуспешно сте го внеле правилниот
облик 5 пати, допрете го копчето
"Го заборавивте обликот?". Потоа,
Што треба да
потребно е да се најавите на вашата
направам ако го
Google сметка за да го отклучите
Облик за
заборавам обликот за
телефонот. Ако немате креирано
отклучување отклучување и немам
Google сметка на телефонот или сте
креирано моја Google
ја заборавиле, мора да извршите
сметка на телефонот?
хардверско ресетирање.
Внимание: Ако извршите фабричко
ресетирање, сите апликации и
податоци на корисникот ќе бидат
избришани. Не заборавајте да ги
архивирате сите важни податоци пред
да извршите фабричко ресетирање.
Меморија
Јазична
поддршка
Дали ќе знам кога
меморијата ќе биде
празна?
Да, ќе добиете известување.
Дали е можно да се
промени јазикот на
телефонот?
Телефонот има повеќејазични
можности.
За да го промените јазикот:
1. д почетниот екран, допрете
и задржете
и допрете на
Системски поставки.
2. Допрете ја картичката Општо >
Јазик и тастатура > Јазик.
3. Допрете го саканиот јазик.
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
103
Категорија
VPN
Прашање
Како да поставам
VPN?
Одговор
Конфигурацијата за пристап до
VPN се разликува во зависност од
компанијата. За да конфигурирате
VPN пристап на вашиот телефон, мора
да ги добиете деталите од мрежниот
администратор на вашата компанија.
1. На почетниот екран допрете и
задржете .
Мојот екран се
исклучува по само 15 2. Допрете Системски поставки >
картичката Екран.
Време на секунди. Како можам
истекување да го променам
3. Допрете Време на истекување на
на екран
временскиот период
екран.
по кој се исклучува
4. Допрете го претпочитаното
задното осветлување?
време на истекување на задното
осветлување на екранот.
Wi-Fi и
мобилна
мрежа
104
Кога истовремено
се достапни Wi-Fi и
мобилната мрежа,
која услуга ќе ја
користи мојот
телефон?
При користење на пренос на
податоци, вашиот телефон стандардно
може да ја користи Wi-Fi врската
(доколку поврзувањето со Wi-Fi на
вашиот телефон е поставено на
Вклучено). Меѓутоа, нема известување
кога вашиот телефон ќе се префрли од
едната на другата услуга.
За да дознаете кое податочно
поврзување се користи, погледнете ја
иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi
иконата на горниот дел од екранот.
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Категорија
Прашање
Одговор
Почетен
екран
Дали е можно да се
отстрани апликација
од почетниот екран?
Да. Едноставно допрете и задржете
на иконата сè додека во горниот
централен дел на екранот не се појави
иконата на кантичката за отпадоци.
Потоа, без да го подигнувате вашиот
прст, повлечете ја иконата кон
кантичката за отпадоци.
Апликација
Превзедов одредена
апликација и таа
предизвикува многу
грешки. Како да ја
отстранам?
1. На почетниот екран допрете и
задржете .
2. Допрете Системски поставки >
картичката Општо > Апликации.
3. Допрете ја апликацијата, а потоа
допрете Деинсталирање.
Полнач
Дали е можно да се
наполни телефонот со
USB податочен кабел
без инсталирање
на потребниот USB
драјвер?
Да, телефонот се полни преку
USB кабел без оглед на тоа дали
потребните драјвери се инсталирани
или не.
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
105
Категорија
106
Прашање
Одговор
Аларм
Ќе можам ли да
користам музички
фајлови за мојот
aларм?
Да. По зачувувањето на музички фајл
како тон за ѕвонење, ќе можете да го
користите како аларм.
1. Допрете и задржете на песна во
листа на библиотека. Во менито
што ќе се отвори, допрете Постави
како тон за ѕвонење > Тон за
ѕвонење на телефон или Тонови
на ѕвонење за повикувач.
2. На екранот за поставување на
аларм, изберете ја песната како тон
на ѕвонење.
Аларм
Ако телефонот се
исклучи дали мојот
аларм ќе може да се
чуе или и тој ќе биде
исклучен?
Не, ова не е поддржано.
Аларм
Ако јачината на
звукот на ѕвоното
е поставена на
Вибрации, ќе го чујам
ли алармот?
Вашиот аларм е програмиран да може
да се чуе дури и во ваков случај.
Хардверско
ресетирање
(Фабричко
ресетирање)
Како да извршам
фабричко ресетирање
ако не можам да
пристапам до менито
за поставки на
телефонот?
Ако телефонот не се враќа во
првобитната состојба, употребете
хардверско ресетирање (фабричко
ресетирање) за да го иницијализирате.
FAQ (Најчесто поставувани прашања)
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Pri j e p oz i va n j a p rov j e ri t e b ro j i
pripremite vaš upit.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди
да го наберете.
Општа питања
<LG кориснички центар>
011/36-30-500
* Пре позивања проверите број и припремите
питање.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising