LG 15EL9500 Owner's manual
HRVATSKI
KORISNIČKI PRIRUČNIK
OLED televizor
Prije korištenja TV uređaja, molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj
priručnik.
Sačuvajte ga za buduće korištenje.
www.lg.com
• OLED zaslon odlikuje se reprodukcijom boja koja je najsličnija prirodnim bojama i vrhunskim kontrastom koji se
temelji na organskom materijalu koji emitira svjetlost bez tvari koje su štetne za ljudsko tijelo, a potrošnja energije
niža je no kod LCD televizora, optimalno za videozapise uz 1.000 puta brži odaziv
• Otporan je na vodu te može podnijeti lagano prskanje vode te ga možete koristiti bilo gdje u svom domu, uključujući
kupaonicu i kuhinju.
OLED (Organic Light Emitting Diodes, organske diode koje emitiraju svjetlost) : Kako organski materijal koji emitira
svjetlost sam generira svjetlost pomoću fenomena osvjetljavanja električnog polja prilikom protoka struje, dovoljan je
nizak napon, a otvaraju se i mogućnosti tankog dizajna. Na OLED zaslonima nema zaostalih slika jer je brzina odaziva
mnogo veća u usporedbi s TFT zaslonima, potrošnja i grijanje su minimalni, dok su izražajnosti i kut gledanja odlični.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog slova "D" su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC.
SADRŽAJ
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Model OLED televizora: 15EL9* * *................... A-1
PRIKLJUČIVANJE USB UREĐAJA...................................29
POPIS FOTOGRAFIJA .................................................. 30
POPIS GLAZBE ............................................................34
Popis FILMOVA..........................................................37
Kod registracije DivX-a ...............................................41
Deaktiviranje.............................................................42
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PRIKLJU_IVANJE NAPAJANJA .....................................1
SPAJANJE ANTENE............................................................2
Prilikom spajanja RF kabelom .......................................3
Spajanje s HDMI kabelom ............................................ 4
POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN)...............................4
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA........................................ 5
Početno postavljanje ......................................................5
ODABIR PROGRAMA ........................................................ 5
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE ........................................ 5
BRZI IZBORNIK ................................................................ 6
ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA............. 7
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA .............................. 8
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)..... 11
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)..... 13
UREĐIVANJE PROGRAMA ............................................ 15
SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera)........................17
Poja_alo ..................................................................... 18
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) ................................... 18
ODABIR TABLICE PROGRAMA ...................................... 19
postavljanje omiljenog programa ................................... 20
POPIS ULAZA ............................................................. 21
DATA SERVICE (PODATKOVNA USLUGA) .................21
INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA) .................................... 22
SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik) ........................23
.............................................................. 24
AV MODE (AV NAČIN) ................................................. 27
Početno podešavanje
(Podešavanje na originalne tvorničke postavke) ...............28
SADRŽAJ
PRIPREMA
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE–
ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
- Uključivanje ili isključivanje EPG ................................ 43
- Select a programme ................................................ 43
- Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT
(SADAŠNJI/SLJEDEĆI) ........................................... 43
- Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana ................. 44
- Funkcije gumba u načinu promjene datuma ................ 44
- Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis .................. 45
- Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting
(Podešavanje snimanja/podsjetnika) ............................ 45
- Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda) ....45
PODEŠAVANJE SLIKE
PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE) ......... 46
Picture Wizard (Čarobnjak slike) ...................................48
ušteda energije ..........................................................49
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE
- Način prikaza slike - Prethodno postavljene postavke.... 50
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
- Način prikaza slike - Korisnički način ........................ 51
TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE............. 52
Napredno upravljanje slikom ..................................... 53
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE ......... 56
Demo mode (Način demo).........................................57
Postavka načina rada................................................58
I
SADRŽAJ
SADRŽAJ
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
TELETEKST
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA ........ 59
CLEAR VOICE II (ISTAKNI GLAS II)................................60
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA - NAČIN
RADA ZVUKA............................................................. 61
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN . 62
SRS TruSurround XT .................................................. 62
RAVNOTEŽA.............................................................. 63
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA...................... 64
Audio description (Opis zvuka) (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA) ............................................65
I/II
- Stereo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada) .....66
- NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)...... 67
-Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika ......................... 67
JEZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU /
ODABIR ZEMLJE........................................................ 68
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA
RADA) ...................................................................... 69
UKLJUČI/ISKLJUČI .....................................................78
JEDNOSTAVAN TELETEKST......................................... 78
TELETEKST NA VRHU ZASLONA .................................. 78
BRZI TELETEKST ....................................................... 79
POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA............................... 79
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA.................................................. 70
POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.................................. 71
POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA ...............................72
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO
STAROSNOJ DOBI
POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA .......... 73
BLOKIRANJE PROGRAMA........................................... 74
RODITELJSKI NADZOR (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG
NAČINA RADA) .......................................................... 75
BLOKIRANJE VANJSKOG ULAZA ..................................76
ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE .................................... 77
II
DIGITALNI TELETEKST
TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE ..................... 80
TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI .............................. 80
DODATA K
RJEŠAVANJE PROBLEMA ........................................... 81
ODRŽAVANJE ........................................................... 83
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA ................................... 84
PRIPREMA
Model OLED televizora: 15EL9***
DODACI
ENER
GY
AV
SAVIN
MO
G
2
MA
R
FA K
V
RAT
Q.V
IEW
IO
P
E
NU
GU
IDE
E
G
A
P
Q.M
EN
U
OK
BA
Baterije
3 V (CR2032)
Kabel za napajanje
Nosač za montiranje na zid
CK
IN
FO
x2
Korisnički priručnik
MUT
ME
* Prljavštinu ili otiske prstiju na površini televizora
lagano obrišite tkaninom
za poliranje.
9
0
Owner's
Manual
TV
RA /
D
6
8
LIS
T
UT
3
5
7
DE
INP
1
4
EX
IT
T kanina za poliranje
Tkanina za poliranja za Pripazite da ne pritišćete
uporabu na zaslonu. zaslon. Može se ogrepsti ili
(Pokriveno zaslonom
doći do gubljenja boje.
proizvoda)
Daljinski upravljač
RF/DC kabel
PRIPREMA
Provjerite jesu li sljedeći dodaci isporučeni s TV uređajem. Ako neki dodatak nedostaje, obratite se zastupniku kod kojeg
ste kupili televizor.
A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Mini HDMI-HDMI kabel
AC-DC adapter
Vijak za montiranje na zid
(za beton/drvo) - 4 komada
A-1
PRIPREMA
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
! NAPOMENA!
G
Energija potrošena tijekom korištenja može biti znatno umanjena smanjivanjem razine svjetline slike, čime se
smanjuje sveukupni trošak uporabe.
PRIPREMA
OPREZ
Nemojte stupiti na stakleno postolje ili izlagati ga udarcima.
Staklo se može razbiti i uzrokovati ozljede od komadića stakla ili pad TV prijemnika.
G Nemojte vući TV prijemnik. Pod ili proizvod mogu biti oštećeni.
G
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Senzor daljinskog upravljača
Radna lampa
Lampa je uključena kada je televizor uključen, a isključena je u
stanju mirovanja te kada je televizor isključen.
A-2
BOČNE KONTROLE
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Senzor za dodir
Željenu funkciju gumba
možete odabrati dodirom.
PRIPREMA
• Vodootporni pokrov otvarajte samo prilikom priključivanja vanjskog uređaja.
• Ako proizvod u vlažnom okruženju koristite bez vodootpornog pokrova, uređaj više
neće biti vodootporan.
SERVICE
IN
Servisni priključak
IN
SERVICE
PROGRAM
GLASNOĆA
HDMI ulaz
OK (U REDU)
USB ulaz
Ulaz za antenu/napajanje
ANT / POWER IN
MENU (IZBORNIK)
POWER
r / I NAPAJANJE
Zvučnik
OPREZ
Ako proizvod koristite na lokaciji na kojoj ima vlage, pazite da on nije neprekidno izložen vodi te da ne padne u
vodu.
G Ako isporučeni kabel ne priključite na priključak za antenu/napajanje ili ako uređaj koristite bez vodootpornog
pokrova na terminalima, uređaj više neće biti vodootporan.
Na vlažnim lokacijama obavezno zatvorite vodootporni pokrov i priključite isporučeni kabel za antenu/napajanje.
G Ako je televizor dugo uključen, AC-DC adapter će se ugrijati. Stoga pripazite da ga ne dodirujete.
G
A-3
PRIPREMA
POSTAVLJANJE ZASLONA
A
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Položaj zaslona podesite na više načina za najveću udobnost.
• Raspon nagiba
PRIPREMA
10˚
19˚
UGRADNJA NA PODLOGU
Za adekvatnu ventilaciju oko televizora je sa svih strana potrebno 10 cm praznog prostora.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
A-4
A
A
TV ekran je moguće ugraditi na različite načine poput ugradnje na zid, na podlogu i sl.
TV ekran je predviđen za vodoravnu ugradnju.
UZEMLJENJE
Napajanje
Provjerite da li ste priključili kabel uzemljenja kako bi spriječili moguće
električne udare. Ukoliko nisu izvedive metode uzemljenja, kvalificirani
električar treba ugraditi zasebni prekidač kruga.
Ne pokušavajte uzemljiti TV uređaj spajanjem na telefonske žice,
gromobrane ili plinske cijevi.
Prekidač kruga
PRIPREMA
ZIDNA UGRADNJA : VODORAVNA
Način instalacije
1
Za adekvatnu ventilaciju oko televizora je sa svih strana
potrebno 10 cm praznog prostora.
Nakon što provjerite materijal od kojeg je zid
napravljen, nosač za montiranje na zid pričvrstite
pomoću isporučenog vijka na željeno mjesto.
Provjerite prednju i stražnju stranu nosača i
pričvrstite ga tako da prednja strana bude vidljiva.
10 cm
10 cm
10 cm
Naprijed
Natrag
10 cm
Lokacija za sigurno pričvršćivanje vijkom
2
Nakon što potporu televizora pričvrstite na zidni
nosač kao što je prikazano na slici, pritisnite je u
smjeru strelice.
! NAPOMENA!
GProizvod
nemojte spremati na mjesta na kojima je temperatura visoka (60°C ili viša) ili niska (-20 °C ili niža).
To može negativno utjecati na vodootpornost.
GProizvod ne uranjajte u vodu niti nemojte puštati vodu
da teče po uređaju. To može uzrokovati problem ili
deformaciju proizvoda.
GZidni nosač trebate instalirati na čvrst zid koji je okomit na pod.
G Želite li ga instalirati na strop ili na kosi zid, trebate upotrijebiti poseban zidni nosač.
G Površina na koju želite pričvrstiti zidni nosač treba biti dovoljno snažna da podnese težinu TV seta, kao što je beton, prirodna stijena,
opeka i šuplji blok.
GLG ne odgovara za nesreće, materijalnu štetu ili štetu na televizoru
zbog nepravilne instalacije:
- nepravilnim pričvršćivanjem vijaka na površinu, zbog čega TV može
pasti i izazvati ozljedu
- jer niste pratili preporučeni način instalacije.
A-5
PRIPREMA
FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku.
r(POWER) Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
(NAPAJANJE) uključuje.
PRIPREMA
ENERGY
AV MODE
ENERGY SAVING Prilagodite način uštede energije TV-a.(G p.49)
(ŠTEDNJA ENERGIJE)
INPUT
TV/
RAD
AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri
(AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.(G p.27)
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
INPUT (ULAZ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.(G p.21)
TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
Tipke s brojevi- Odabire program.
ma 0 do 9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.(G p . 1 9)
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
(BRZI PRIKAZ )
MARK
FAV
RATIO
P
MUTE
MENU
GUIDE
Q.MENU
P
A
G
E
MENU Odabir izbornika.
(IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV
programa iz svakog izbornika.(G p.7)
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.(G p.43)
Q.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.(Omjer šir. i vis., Čisti zvuk II ,
IZBORNIK) Način slike, Način zvuka, Zvuk, Vrijeme gašenja, Omiljeni, USB
uređaj)(G p.6)
BACK Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom programu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.
OK
EXIT(IZLAZ ) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV
programa iz svakog izbornika.
BACK
INFO
EXIT
ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(Gore/Dolje/
Lijevo/Desno)
OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
1
Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa.
1
GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.
TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.(G p.78)
SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
(TITLOVI)
A-6
ENERGY
AV MODE
INPUT
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
TV/
RAD
MARK (Označi) Odaberite ulaz koji će se primjenjivati na postavke Picture
Wizard (čarobnjaka slike).
Odaberite programe u USB izborniku.
SAVING
1
2
3
4
5
6
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
7
8
9
Programme UP/ Odabire program.
DOWN (Gore/Dolje)
LIST
0
Q.VIEW
RATIO (OMJER) Odabire željeni omjer dimenzija slike.(G p.46)
PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na
UP/DOWN sljedeći.
(Gore/Dolje)
MARK
FAV
RATIO
P
PRIPREMA
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(Gore/Dolje)
P
A
G
E
Gumbi izbornika Upravlja izbornikom SIMPLINK ili USB (Popis fotografija i
SIMPLINK/USB popis glazbe ili popis filmova
MUTE
MENU
GUIDE
Q.MENU
Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.
Kad prebacite ovaj gumb, na ekranu će se pojaviti izbornik
Simplink.(G p.24)
OK
BACK
INFO
EXIT
Ulaganje baterija
A
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
A
Umetnite dvije baterije od 3 V. Nemojte pomiješati stare ili korištene
baterije s novima.
A
Zatvorite poklopac.
A
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
A-7
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PRIKLJUČIVANJE NAPAJANJA
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
■ Kako biste mogli koristiti televizor, priključite napajanje kao što je prikazano na sljedećoj slici.
SERVICE
IN
3
ANT / POWER IN
ANT / POWER IN
IN
Kabel za napajanje
2
1
RF/DC kabel
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SERVICE
■
AC-DC adapter
Za priključivanje napajanja pratite sljedeći redoslijed:
RF/DC kabel priključite na priključak ANT/POWER IN na bočnoj strani televizora - - AC/DC adapter – kabel za
napajanje – priključak za napajanje.
OPREZ
Ako je televizor dugo uključen,
stražnja ploča će se ugrijati. Stoga
pripazite da je ne dodirujete.
1
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
A
Ne spajajte na priključnicu za napajanje ukoliko između uređaja nisu spojeni svi priključci kako bi izbjegli oštećenja
opreme.
S PAJANJE ANTENE
A
Ugodite smjer antene za optimalnu kvalitetu slike.
Antenski kabel i pretvarač nisu u opremi.
Kuća/zgrada s više stanara
(spojite na zidnu atensku utičnicu)
SERVICE
RF/DC kabel
kuće ili stanovi za jednu obitelj
(spojite na zidnu utičnicu za vanjsku antenu)
IN
Vanjska antena
(VHF, UHF)
ANT / POWER IN
RF koaksijalni kabel (75 Ω)
ANT / POWER IN
Zidna
antenska
utičnica
IN
IN
SERVICE
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SERVICE
A
UHF
VHF
A
A
2
ANT / POWER IN
Signal
Pojačalo
Antenna
RF/DC kabel
U područjima sa slabim signalom, možda će na antenu biti potrebno ugraditi pojačalo signala kako bi se postigla
bolja kvaliteta slike, kako je prikazano na slici gore.
Ukoliko je potrebno podijeliti signal za dva TV uređaja, za spajanje koristite antenski razdjelnik signala.
Kako bi se spriječilo oštećenje sve opreme, nikad ne uključujte napajanje dok niste završili sa spajanjem sve opreme.
■ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
■
Prilikom spajanja RF kabelom
IN
VIDEO
L
R
ANT OUT
1
RF/DC kabel
OUTPUT
SWITCH
ANT IN
Zidna utičnica
2
ANT / POWER IN
S-VIDEO
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SERVICE
IN
SERVICE
Kako bi se izbjegao šum slike (međudjelovanje), ostavite dovoljan razmak između VCR i TV.
ANT / POWER IN
A
Antena
1
Priključak ANT OUT na video rekorderu spojite s priključkom ANT/POWER IN na televizoru.
2
Spojite antenski kabel na utičnicu ANT IN (ANT ULAZ) VCR-a.
3
Pritisnite tipku P LAY na VCR uređaju i ugodite odgovarajući kanal između TV i VCR za gledanje.
3
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Uključite vanjsku opremu.
(Pogledajte priručnik za vanjsku opremu za upute o
rukovanju.)
3
Odaberite HDMI izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
SERVICE
Spojite HDMI izlaz vanjske opreme (digitalni set-top box
prijamnik, DVD itd.) na priključke HDMI IN na TV-u.
ANT / POWER IN
1
! NAPOMENA!
uređaj može primati video i audio signale istodobno kad
koristi
2 HDMI kabel.
G Ukoliko DVD ne podržava Auto HDMI, potrebno je namjestiti
odgovarajuću izlaznu razlučivost.
G Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija.
Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1.3, može doći do
treperenja ili nestanka slike. Koristite najnovije kabele koji
podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.
2
Nakon priključenja uređaja u utičnice USB IN, funkcija
SERVICE
Spojite USB uređaj s USB IN utikačem na televizoru.
ANT / POWER IN
1
IN
POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN)
SERVICE
G TV
IN
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
IN
IN
1
SERVICE
SERV
Spajanje s HDMI kabelom
ER IN
USB je u upotrebi. (str.29)
4
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA
- Kad uključite vaš TV prijemnik, ove funkcije će vam biti na raspolaganju za korištenje.
1
2
Najprije pravilno priključite kabel za napajanje.
Ovog trenutka će se TV prijemnik prebaciti u način mirovanja.
U načinu mirovanja TV prijemnik uključite pritiskom na gumb r / I, INPUT ili P
(ili P D E) na TV prijemniku ili pritisnite gumb POWER, INPUT, P
ili gumb NUMBER na daljinskom upravljaču i TV prijemnik će
se uključiti.
1
Ako se nakon uključivanja prijemnika na ekranu prikazuje OSD (Ekranski izbornik), možete podesiti Jezik,
Postavke načina rada, Country (Zemlja), Auto tuning (Autom. podešavanje).
a. Ukoliko zatvorite bez dovršenog ispunjavanja početnih postavki, izbornik početnih postavki možete ponovo
otvoriti.
b. Pritisnite gumb BACK kako biste promijenili trenutni OSD na prijašnji OSD.
c. U zemljama u kojima standardi DTV emisija nisu potvrđeni, neke značajke DTV neće raditi, što ovisi o opremi za
emisiju.
d. Način rada "Kućna upotreba” predstavlja optimalnu postavku za okruženje doma i to je zadani način rada TVa.
e. Način rada "Rad u trgovini"predstavlja optimalnu postavku za okruženje trgovine. Ako korisnik izmijeni podatke
o kvaliteti slike, uređaj se nakon nekog vremena vraća na tvorničke postavke kvalitete slike pomoću načina rada
"Rad u trgovini".
f. Način (Kućna upotreba, Rad u trgovini) može se promijeniti pokretanjem Postav ke načina rada u izborniku
OPTION (OPCIJA).
ODABIR PROGRAMA
1
Pritisnite gumbe P
izabrali broj programa.
ili gumbe s BROJEVIMA kako biste
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Početno postavljanje
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE
1
Pritisnite gumb
+ ili - kako biste prilagodili glasnoću zvuka.
Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb MUTE (Bez zvuka).
Ovu funkciju možete obustaviti pritiskom na gumb MUTE (BEZ
ZVUKA),
+ ili -, AV Mode (Način AV).
5
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
BRZI IZBORNIK
OSD vašeg televizora (On Screen Display - Prikaz na zaslonu) može se donekle razlikovati od onoga prikazanog u
ovom priručniku.
Brzi izbornik (Quick Menu) je izbornik značajki koje će korisnik često koristiti.
Zvuk : Odabire izlaz zvuka.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Omjer šir. i vis.: Odabire željeni format slike.
Za Zoom Setting (Postavka zumiranja) odaberite
14:9, Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku Ratio
(Omjer dužine i visine slike). Kad završite s postavljanjem zumiranja, ponovo se prikazuje brzi izbornik.
Čisti zvuk II : Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog
glasa korisniku pomaže da bolje čuje ljudske glasove.
Način slike : Odabire željeni način slike.
Način zvuka : Ova značajka služi za automatsko
postavljanje kombinacije zvukova koja je procijenjena
kao najbolja za prizore koji se prikazuju. Odabire željeni način zvuka.
F
Vrijeme gašenja : Postavlja programator za stanje
mirovanja.
Omiljeni : Odabire omiljeni program.
USB uređaj : Odaberite "Izbaci" kako biste izvadili
USB uređaj.
Omjer šir. i vis.
G
16:9
1
Q.MENU
Prikaži svaki izbornik.
2
Odabire željeni Izvor.
3
OK
• Pritisnite gumb Q.MENU za povrat na normalni TV prikaz.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.
6
ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA
OSD (Ekranski izbornik) vašeg TV prijemnika se može pomalo razlikovati od ovoga koji je prikazan u ovom priručniku.
POSTAVKE
Prmj.
SLIKA
U redu.
Prmj.
Autom. podešavanje
Omjer šir. i vis.
Ručno podešavanje
Čarobnjak za slike
U ređ. programa
Ušteda energije
Pojačalo
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
ZVUK
U redu.
: 16:9
Način slike
: Isključeno
Čisti zvuk II
: Isključeno
: Isključeno
• Razina
: Standardni
Dijagnostika
Prmj.
Autom. glasnoća
R avnoteža
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
Nagluhost (
)
R
• Kontrast
90
• Infinite Sound : Isključeno
• Svjetlina
50
• Visoki tonovi
50
• Oštrina
70
• Bas
50
Način zvuka
: Standardni
E
VRIJEME
U redu.
Prmj.
U redu.
Sat
POSTAVKE
SLIKA
TIME
ZVUK
: Isključeno
Zemlja
+
L
70
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Audio jezik
-
0
Vrijeme isključeno : Isključeno
Vrijeme uključeno
: Isključeno
Vrijeme gašenja
: Isključeno
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
OPCIJA
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
ZAKLJUČAJ
USB
ULAZ
E
ZAKLJUČAJ
Sustav zaključav.
Prmj.
U redu.
: Isključeno
Postavi lozinku
ULAZ
Prmj.
USB
Popis slika
HDMI
Popis glazbe
Blokirati progra m
Roditeljski nadzor
U redu.
Antena
Prmj.
U redu.
Popis filmova
: Isključeno blokiranje
DivX reg. kod
Blokiranje ulaza
Deaktivacija
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Prmj.
3
• Svjetlo
E
OPCIJA
U redu.
1
MENU
Prikaži svaki izbornik.
2
OK
Odabir stavke s izbornika.
3
OK
Prijeđi na skočni izbornik.
• Pritisnite gumb INFO (Informacije), možete pogledati izbornik Simple
Manual (Jednostavan korisnički meni.).
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo
prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni
zaslon izbornika.
! NAPOMENA!
G
G
Postavi ID: Ova se funkcija koristi za servis.
Značajke Pojačalo nije moguće koristiti u analognom načinu.
7
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
(Za države koje nisu Finska i Švedska )
Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.
Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.
Moguće je pohraniti do 500 programa. No, broj se donekle može razlikovati ovisno o emitiranim signalima.
POSTAVKE
Prmj.
U redu.
POSTAVKE
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U redu.
Prmj.
U ređ. programa
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
: UključenoPrethodni podaci o kanalu bit će
Dijagnostika
Dijagnostika
Provjerite povezanost antene.
ažurirani prilikom samopodešavanja.
SECAM L pretraživanje
Automatsko numeriranje
Pokreni
Za tvori
1
MENU
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
Odaberite Autom. podešavanje.
OK
Odaberite Pokreni.
3
4
OK
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
• Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski
određen
, odaberite Pokreni pomoću
gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U
protivnom odaberite Za tvori.
• Automatsko brojanje: odlučuje da li koristiti brojeve
programa onako kako su ih isporučile televizijske
stanice za podešavanje
Autom. podešavanje.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
8
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
( Samo za Finsku i Švedsku))
(Modeli LCD TV prijemnika samo za Finsku i Švedsku)
DVB-C Auto Tuning (Automatsko podešavanje) izbornik je za korisnike u državama koje podržavaju DVB kabel.
Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.
Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.
Ako želite odabrati opciju Antenna (Antena),
POSTAVKE
Prmj.
U redu.
POSTAVKE
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Prmj.
U redu.
Odaberite svoju TV vezu .
Provjerite povezanost antene.
Prethodni podaci o kanalu bit će
ažurirani prilikom samopodešavanja.
U ređ. programa
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Dijagnostika
SECAM L pretraživanje
Automatsko numeriranje
Dijagnostika
Antena
Kabel
Za tvori
1
MENU
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
Odaberite Autom. podešavanje.
OK
Odaberite Antena.
3
Pokreni
Za tvori
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
• Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski
određen
, odaberite Pokreni pomoću
gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U
protivnom odaberite Za tvori.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Autom. podešavanje
4
OK
Odaberite Pokreni.
5
OK
Autom. podešavanje.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo
prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
9
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Ako želite odabrati opciju Cable (Kabel),
POSTAVKE
U redu.
Prmj.
POSTAVKE
Prmj.
U redu.
Odaberite svoju TV vezu .
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Pojačalo
Ažur. softvera
F
U ređ. programa
: Isključeno
: Uključeno
Dijagnostika
Brzina simbola(kS/s)
Pojačalo
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Modulacija
Antena
Kabel
Za tvori
MENU
Odaberite POSTAVKE.
G
362000
6 87 5
640AM
ID mre že
Dijagnostika
1
Zadane postav ke
Frekvencija(kHz)
0
U redu.
Za tvori
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 zna-
menke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
• Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski
2
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OK
Odaberite Autom. podešavanje.
OK
Odaberite Kabel.
određen
, odaberite O K pomoću gumba.
Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U protivnom
odaberite Za tvori.
3
4
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Napravite željena
podešavanja.
5
OK
Odaberite U redu..
6
OK
Autom. podešavanje.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
Sljedeće su vrijednosti potrebne za brzu i točnu pretragu svih dostupnih programa. Često korištene vrijednosti postavljene
su na „zadano“.
Ipak, za točne postavke raspitajte se kod pružatelja usluge kabelske TV. Prilikom pokretanja automatskog podešavanja
u načinu kabela DVB, odabirom opcije Full (Puno) dostupni će se kanali pretražiti preko svih frekvencija između 110 MHz
i 862 MHz.
Ako program nije pronađen pomoću mogućnosti Default (Zadano), potražite ga pomoću mogućnosti Full (Potpuno).
Međutim, u slučaju da programe pretražujete pomoću mogućnosti Full (Potpuno), Auto Tuning (Autom. podešavanje)
može uzeti previše vremena.
• Fre kvencija : Unesite korisnički raspon frekvencije.
• Brzina simbola : Unesite korisničku vrijednost simbola (Vrijednost simbola: brzina kojom uređaj poput modema
šalje simbole kanalu).
• Modulacija : Unesite korisničku modulaciju. (Modulacija: učitavanje audio ili video signala na prijenosnik).
• ID mre že(Samo za Švedsku): jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.
Bilješka
G Ako odaberete "Kabel" (Kabelski) nakon označavanja Finske ili Švedske, prikazat će se izbornik "Channel Auto
Update" (Automatsko ažuriranje kanala) sa zadanom postavkom "Uključeno".
G Ako ostavite postavku "Uključeno", kanalne informacije automatski će se ažurirati pri svakoj promjeni mrežnih informacija.
G Ako je postavka za "Channel Auto Update" (Automatsko ažuriranje kanala) "Isključeno", kanalne se informacije
neće ažurirati.
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
Ako odaberete "--" u Country Setting (Postavka države), (Osim Finske i Švedske)
10
Da biste imali prijem DVB-C u zemljama osim Finske i Švedske, u izborniku OPCIJA kao opciju Zemlja odaberite "--".
U izborniku Autom. podešavanje možete odabrati način Korisnik ili Potpuno.
Odgovarajući podaci o kućnoj frenkvenciji možda se budu morali promijeniti prilikom podešavanja u načinu Korisnik,
a ti podaci ovise o operateru usluge kabelske televizije (SO).
Prilikom podešavanja u načinu Potpuno neki kanali mogu biti ograničeni na određenog operatera usluge kabelske
televizije (SO) pa podešavanje može potrajati.
Bilješka
G Davatelj kabelske usluge može naplatiti usluge ili tražiti da se složite s njegovim stavkama i uvjetima poslovanja.
G Moguće je da kabelski prijem DVB-C ne funkcionira ispravno s nekim davateljima kabelske usluge.
G Kompatibilnost s digitalnim kabelskim prijemom DVB-C nije zajamčena.
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)
Ručno biranje programa vam omogućava dodavanje programa na vaš popis programa.
( Za države koje nisu Finska i Švedska & Prilikom odabira opcije Antenna (Antena),
a ko je odabrana Finska, Švedska ili “--”))
POSTAVKE
Prmj.
U redu.
POSTAVKE
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
podešavanje
Ručno
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U ređ. programa
F Prmj.
UHF CH.
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Dijagnostika
Dijagnostika
U DTV
redu.
G
Vaš će prijamnik dodati ovaj kanal
popisu kanala.
Loše
30
Uobičajeno
Dobro
Dodaj
Za tvori
1
MENU
Odaberite POSTAVKE.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
2
OK
Odaberite Ručno podešavanje.
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
3
OK
4
Odaberite DTV.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Autom. podešavanje
Odabir željenog broja kanala.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo
prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
11
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(Kada odabire te Kabel (način kabla DVB), ako je odabrana Finska, Švedska ili
“ - - ”)
POSTAVKE
Prmj.
POSTAVKE
U redu.
FPrmj.
U DTV
redu.
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Frekvencija(kHz)
Ručno podešavanje
podešavanje
Ručno
Ručno podešavanje
Brzina simbola(kS/s)
U ređ. programa
U ređ. programa
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
Modulacija
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Dijagnostika
Dijagnostika
Loše
G
362000
6 87 5
640AM
Uobičajeno
Dobro
Dodaj
Za tvori
1
MENU
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
Odaberite Ručno podešavanje.
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
3
OK
4
OK
Odaberite DTV.
1
2
4
5
6
7
8
3
9
Odabir željenog broja kanala.
0
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
Potrebni su načini rada Frequency (Frekvencija), Symbol rate (Vrijednost simbola) i Modulation (Modulacija) kako biste
ispravno dodali program u način kabela DVB.
O točnim vrijednostima raspitajte se kod pružatelja usluge kabelske TV.
12
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)
Ručno biranje vam omogućava ručno ugađanje i organiziranje stanica redom po vašoj želji.
POSTAVKE
Prmj.
U redu.
POSTAVKE
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U ređ. programa
: Isključeno
Pojačalo
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
Dijagnostika
Dijagnostika
TV
F
G
Memorija
3
Siste m
: Isključeno
Fre kvencija
: Uključeno
Kanal
BG
V/UHF
0
Tražia
F G
Naziv
C 02
Spremi
Za tvori
1
MENU
Odaberite POSTAVKE.
6
Odabir između V/UHF ili Kable.
7
2
OK
1
ili
Odaberite Ručno podešavanje.
2
3
4
5
6
7
8
9
Odabir željenog broj
kanala.
0
8
3
OK
Odaberite TV.
Pokreni pretraživanje.
9
4
ili
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odabir željenog broja
programa.
OK
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Pojačalo
U redu.
Prmj.
Autom. podešavanje
Odaberite Spremi.
0
5
Odabir TV sustava.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
• L : SECAM L/L' (Francuska)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/ Azija / Novi Zeland / Srednj iistok / Afrika)
I : PAL I (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa / Kina / Afrika / CIS)
• Za spremanje novog kanala pratite korake 4 do 9.
13
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Prmj.
U redu.
POSTAVKE
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U ređ. programa
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
Dijagnostika
Dijagnostika
Prmj.
F
U redu.
TV
G
Memorija
3
Siste m
: Isključeno
Fre kvencija
: Uključeno
V/UHF
BG
Kanal
0
Tražia
F G
Naziv
C 02
Spremi
Za tvori
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
A
Dodjeljivanje naziva stanici
Možete dodijeliti ime stanice za svaki programski broj.
1
Odaberite POSTAVKE.
MENU
5
OK
2
Odaberite položaj i odredite
mjesto drugog znaka i tako dalje.
Možete koristiti slova od A do Z,
brojeve 0 do 9, +/- i prazninu.
Odaberite Ručno podešavanje.
OK
6
3
OK
Odaberite Za tvori.
OK
Odaberite Spremi.
Odaberite TV.
OK
7
4
OK
Odaberite Naziv.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
14
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
UREĐIVANJE PROGRAMA
Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P
za vrijeme TV emisije.
Ako želite izabrati preskočeni program, brojčanim gumbima izvršite neposredni upis BROJA programa u izborniku za
uređivanje programa.
Ova vam funkcija omogućava preskakanje spremljenih programa.
Broj programa možete promijeniti pomoću funkcije „Prmj.“ („Premjesti“), ako nije odabrano automatsko numeriranje
kada pokrećete automatsko podešavanje.
1
Prmj.
Autom. podešavanje
DTV
RADIO
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Ručno podešavanje
8 YLE24
9 YLE Teema
ređ. programa
programa
UUređ.
Pojačalo
: Isključeno
Ažur. softvera
: Uključeno
Dijagnostika
TV
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
P reth. Promjena
N avigacija
P
P romjena stranice
P rethodni
P reskoči
1
MENU
Odaberite POSTAVKE.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
2
OK
Odaberite U ređ. programa.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
YLE TV1
U redu.
3
OK
4
Uđite u U ređ. programa.
Odaberite programe koje
treba spremiti ili preskočiti.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
15
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(U DTV/RADIO NAČINU)
A
P reska kanje broja programa
1
Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
2
PLAVA Broj programa prebacite na plavo.
3
• Kad se preskoči broj programa, to znači da ga
nećete moći izabrati pomoću gumba P
za
vrijeme normalne TV emisije.
• Ako želite izabrati preskočeni program, neposredno upišite broj programa s BROJČANIM ili
odaberite Programme edit (Uređivanje programa)
ili EPG.
PLAVA Otpustite.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
U TV NAČINU
Ova funkcija omogućava brisanje ili preskakanje pohranjenih programa.
Također možete preseliti neke kanale na druge programske brojeve.
A
Brisanje program a
1
Odaberite broj programa koji želite izbrisati.
2
CRVENA Broj programa prebacite na crveno.
A
ZELENA
• Izabrani broj programa se briše, dok se svi ostali
programi pomiču za jedan broj prema gore
ZELENA Otpustite.
Broj programa prebacite na zeleno.
Automats ko sortiranje
1
ŽUTO Pokrenite Automatsko sortiranje.
• Kad ste jednom aktivirali automatsko sortiranje,
nećete više moći uređivati programe.
P reska kanje broja programa
1
Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
2
PLAVA Broj programa prebacite na plavo.
3
PLAVA Otpustite.
16
PLAVA Otpustite.
3
Odaberite broj programa koji želite premjestiti.
2
A
CRVENA Izbrišite.
P remještanje programa
1
A
3
• Kad se preskoči broj programa, to znači da ga
nećete moći izabrati pomoću gumba P
za
vrijeme normalnog praćenja TV programa.
• Ako želite izabrati preskočeni program, upišite
neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama
ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG.
Ažuriranje softvera
Software Update znači da softver možete ažurirati putem sustava za digitalno emitiranje programa.
POSTAVKE
Prmj.
POSTAVKE
U redu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
Ažur. softvera
:: Uključeno
Uključeno
Ažur. softvera
Dijagnostika
Dijagnostika
3
Odaberite POSTAVKE.
OK
2
4
Odaberite Ažu r. softvera.
OK
: Isključeno
IskljuËeno
:: Uključeno
Uključeno
UkljuËeno
Uključeno
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Ako izaberete Uključeno, pojavit
će se potvrdni okvir za korisničku
potvrdu kako bi vas obavijestio da
je novi softver pronađen.
Spremite.
* Pri prostavljanju “Ažu r. softvera” (Ažuriranje softvera )
Povremeno će prijenos podataka
ažuriranog digitalnog softvera
dovesti do pojave ovog izbornika
na ekranu TV prijemniku.
Pomoću gumba
odaberite D a
i prikazat će se sljedeća slika
A žu r i ranje soft v e ra je dostupno.
Îelite li sada pre u ze t i ?
(otprilike 30 min ~ 2 sata )
Softver TV-a se ažurira kod isključivanja putem daljinskog ili na
gumbu TV-a.
Nemojte isključiva t i !
Da
Nakon ažuriranja softvera sustav
se ponovo pokreće
E
Napredak preuzimanja softvera .
Ver. 03.02.00
Ver. 03.01.00
i
Novi softver uspješno je instaliran.
65%
Ne
Sakrij
Stani
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
OK
U redu.f
U ređ. programa
U ređ. programa
MENU
Prmj.
Autom. podešavanje
Simple Update (Jednostavno ažuriranje):
za trenutno strujanje ažuriranja
Nakon isključenja napajanja započinje učitaNovi je softver ažuriran u vrijeme navedeno u nastavku .
00/00/0 00:00
Îelite li sada pre u ze t i ?
Da
vanje.
Ako se tijekom ažuriranja uključi napajanje,
prikazuje se informacija o tijeku preuzimanja.
Ne
Schedule Update (Zakazano ažuriranje):
za zakazano strujanje ažuriranja
Kada je izbornik Software Update (Ažuriranje
softvera) "Isključeno", pojavljuje se poruka za
promjenu stanja u "Uključeno".
- Za vrijeme trajanja ažuriranja softvera imajte na umu sljedeće:
• Napajanje TV prijemnika se ne smije prekinuti.
• TV prijemnik se ne smije isključiti.
• Antena se ne smije isključiti.
• Nakon Ažuriranja softvera, možete potvrditi verziju ažuriranog softvera u izborniku Dijagnostika (Dijagnostika).
• Preuzimanje softvera može potrajati sat vremena, stoga osigurajte da je napajanje uključeno tijekom preuzimanja.
17
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
BOOSTER (POJAČANJE) (SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
Ako je prijem slab, odaberite Pojačalo Uključeno.
Kad je signal snažan, odaberite “Isključeno”.
POSTAVKE
Prmj.
POSTAVKE
U redu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U ređ. programa
Pojačalo
Pojačalo
: Isključeno
Pojačalo
Pojačalo
Ažur. softvera
: Uključeno
Ažur. softvera
Dijagnostika
IskljuËeno
: Isključeno
UkljuËeno
Uključeno
: Uključeno
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
3
Odaberite POSTAVKE.
OK
2
4
OK
U redu.
Dijagnostika
1
MENU
Prmj.
Autom. podešavanje
Odaberite Pojačalo.
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili
na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon
izbornika.
DIJAGNOSTIKA
Ova funkcija vam omogućava uvid u podatke o proizvođaču, Modelu/Vrsti, Serijskom broju i verziji softvera.
Ovdje se prikazuju podaci i snaga signala ugođenog *MUX.
Ovdje se prikazuju podaci o signalu i servisno ime izabranog MUX.
(*MUX: Viši direktorij kanala u digitalnom emitiranju (jedan MUX sadrži više kanala.))
Inžinjers ka dijagnostika
POSTAVKE
Prmj.
P roizvođač : LG Electronics Inc.
Model / Vrs ta :15EL9500-ZA
Serijski broj : SKJY1107
Verzija softvera : V1.10.00
U redu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
D
Pojačalo
: Isključeno
CH 30
CH 34
Ažur. softvera
: Uključeno
CH 36
U ređ. programa
Dijagnostika
CH 38
CH 54
CH 60
E
P reth.
1
MENU
MENU
Izlaz
3
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
Prikazuje proizvođača, Model/Vrsta, Serijski broj, Verzija
softvera.
4
OK
18
Iskočni
Odaberite Dijagnostika.
OK
Prikazuje podatke o kanalu.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.
ODABIR TABLICE PROGRAMA
Možete provjeriti koji programi su spremljeni u memoriji prikazivanjem tablice programa.
Mali rječnik
Prikazuje se kad je
program zaključan.
Popis programa
1 BBC
2 BBC
3 BBC
A
Prikaz POPISA program a
1
Prikazuje the PROGRAMME LIST (POPIS
PROGRAMA).
LIST
A
programi koji su preskočeni automatskim programiranjem ili u načinu uređivanja programa.
• Neki programi s prikazanim brojevima u POPISU
programa pokazuju da nema dodijeljenog naziva
stanice.
Odabir programa u popisu progra m a
1
2
A
• Možda ćete pronaći neke plave programe. To su
Odabir programa.
TV/
RAD
Na programu koji trenutno gledate
izmjenjivat će se načini TV, DTV i Radio.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Izlaz
Prijelaz na izabrani broj programa.
OK
K re tanje kroz stranice popisa s programima
1
P
P
A
G
E
2
Okreće stranice.
LIST
Povratak normalnog načina praćenja TV
programa.
19
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
postavljanje omiljenog programa
A
Odabir omiljenog programa
Omiljeni programi praktična je značajka koja omogućuje da brzo skenirate programe po svom izboru, bez potrebe da se
skeniraju svi programi između njih.
F
G
Omiljeni
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Omiljeni
1
P
P
A
G
E
ili
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
2
3
Odaberite željeni
program.
Odaberite Omiljeni.
4
Q.MENU
Odaberite Omiljeni.
Q.MENU
Nastavite gledati TV.
• Odabrani program bit će automatski uključen na popis vaših omiljenih programa.
A
Prikazivanje popisa omiljenih programa
Omiljeni popis
1 BBC
2 BBC
1 MARK
3 BBC
FAV
Izlaz
20
Prikažite Favourite Programme List (Popis
omiljenih programa).
POPIS ULAZA
HDMI se može prepoznati pinom te je omogućen samo ako vanjski uređaj odobrava napon.
Pomoću gumba TV/RAD možete prebacivati između mogućnosti External Input (Vanjski ulaz) i RF Input (RF ulaz) te na posljednji
gledani program u načinu DTV/RADIO/TV.
Antena
1 INPUT
Odaberite ulazni izvor.
OK
HDMI
PODAT KOVNA USLUGA
(Ovaj je izbornik omogućen samo u Irskoj. )
Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG(Digitalni teletekst) ili Teletext ako je oboje dostupno u isto vrijeme.
Ako je samo jedno dostupno, omogućeno je MHEG ili Teletext , bez obzira koju ste opciju odabrali.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
OPCIJA
Prmj.
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
: Isključeno
Nagluhost (
Nagluhost (
)
)
: Isključeno
Zemlja
Podatkovna usluga. :: UK
MHEG
Zemlja
Podatkovna usluga. :: UK
MHEG
MHEG
Oznaka unosa
Oznaka unosa
SIMPLINK
Zaklj. tipkovnice
: Uključeno
SIMPLINK
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
E
U redu.
Teletext
: Uključeno
: Isključeno
E
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
• Antena ili Kabel : Odaberite kad gledate
DTV/TV. (Digitalni ulazni kabel dostupan je samo
u Finskoj, Švedskoj i “--”)
•HDMI: Odaberite ako koristite DVD ili digitalni
Set Top Box, ovisno o konektoru.
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Podatkovna usluga..
OK
Odaberite MHEG ili Teletext.
3
4
OK
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
21
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OZNAKA ULAZA
Odabire naziv za svaki izvor na ulazu.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
OPCIJA
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
: Isključeno
Nagluhost (
: UK
Zemlja
Nagluhost (
)
Zemlja
U redu.
Prmj.
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
)
: Isključeno
: UK
HDMI
Oznaka unosa
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
E
Zatvori
E
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
3
OK
Odaberite Oznaka unosa.
Odaberite oznaku.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
22
SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik)
Informacijama televizora možete pristupiti jednostavno i učinkovito pregledavanjem jednostavnog priručnika na
televizoru.
Tijekom korištenja Jednostavnog priručnika, zvuk će biti prigušen.
OPCIJA
Prmj.
Audio jezik
U redu.
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
)
: Isključeno
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
Jednostavan
Jednostavan korisnički
korisnički meni.
meni.
E
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Jednostavan korisnički meni..
OK
Odaberite dio priručnika koji želite pogledati.
3
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Nagluhost (
• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
23
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Ova funkcija radi samo kod uređaja s logotipom SIMPLINK.
Molimo vas provjerite da li postoji logotip SIMPLINK.
Ovaj TV uređaj možda neće raditi ispravno kad se koristi s drugim proizvodima s HDMI-CEC funkcijom.
Ovo će vam omogućiti upravljanje i reprodukciju na AV uređajima koji su priključeni preko HDMI kabela bez potrebe za
dodatni kablovima i podešavanjima.
Ako ne želite izbornik SIMPLINK,odaberite “Isključeno”.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OPCIJA
Prmj.
OPCIJA
U redu.
Prmj.
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
: Isključeno
Nagluhost (
: UK
Zemlja
Nagluhost (
)
Zemlja
Oznaka unosa
)
: Isključeno
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
Zaklj. tipkovnice
: Uključeno
SIMPLINK
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
E
U redu.
IskljuËeno
: Uključeno
UkljuËeno
Uključeno
: Isključeno
E
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite SIMPLINK.
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
4
OK
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
24
Odaberite kućno kino u izborniku zvučnika pritiskom na
gumb SIMPLINK.
SERVICE
2
IN
HDMI IN terminal s bočne strane televizora pomoću HDMI
kabela povežite s izlaznim HDMI terminalom kućnog kina.
ANT / POWER IN
IN
1
SERVICE
Spajanje na kućno kino s logotipom SIMPLINK.
1
G
Kad izaberete ili uključite medijski uređaj pomoću funkcije
kućnog kina, zvučnik će se automatski prebaciti na zvučnik za
kućno kinu (HT zvučnik).
! NAPOMENA!
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Kućno kino
Ulazni HDMI terminal na televizoru pomoću HDMI kabela povežite s terminalom (HDMI terminal) na SIMPLINK
uređaju.
G Kad prebacite ulazni izvor pomoću gumba INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču, zaustavit ćete rad uređaja sa
SIMPLINK upravljanjem.
G
25
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Funkcije SIMPLINK
Disc playback (Reprodukcija diska )
Upravlja priključenim AV uređajima pritiskom na gumbe
, O K (U REDU), G, A, l l, FF i gumbe GG.
Direct Play (Neposredna reprodukcija)
Nakon priključivanja AV uređaja na TV prijemnik, njima možete neposredno upravljati i vršiti reprodukciju s medija
bez dodatnih podešavanja.
Select AV device (Odabir AV uređaja)
Omogućuje vam da odabir i pokretanje jednog od AV uređaja koji su priključeni na TV prijemnik.
Power off all devices (Isključivanje svih uređaja)
Kad isključite TV prijemnik, isključit će se i svi priključeni uređaji.
Sync Power on (Sinkrono uključivanje)
Kada oprema s funkcijom Simplink spojenom na HDMI terminal počne reproducirati zapise, TV će se automatski
prebaciti na uključeni način.
* Uređaj koji je priključen na TV prijemnik preko HDMI kabela, ali ne podržava SIMPLINK, neće pružiti ovu funkciju.
Napomena: Za upravljanje funkcijom SIMPLINK potrebno je koristiti HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1.3 s
funkcijom *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control, Nadzor elektronike korisnika).
Izbornik SIMPLINK
a zatim gumb OK (U REDU) da biste odabrali izvor SIMPLINK.
2
Disc playback (Reprodukcija diska): Odabire i
vrši reprodukciju priključenih diskova. Kad je dostupno više diskova, nazivi diskova će biti na prikladni
način prikazani u dnu ekrana.
3
4
Kad ni jedan uređaj nije
priključen (prikazuje se u
sivoj boji)
4
5
Audio Out to Home theater/Audio Out to TV
(Zvučni izlaz na izlaz TV prijemnika za Kućno
kino/Izlaz zvuka): Odabire kućno kino ili TV zvučnik
kao izlazni zvučni uređaj.
• Kućno kino: Istodobno podržava samo jedan
• DVD, Recorder (DVD, snimač): Do četiri istodobno podržana.
• VCR: Istodobno podržava samo jedan
26
Selected Device (Izabrani
uređaj)
3
E
HDD Recordings playback (Reprodukcija snimki s HDD): Vrši reprodukciju i upravljanje snimki na
HDD-u.
2
E
5
VCR playback (Reprodukcija s videore ko rdera):
Vrši reprodukciju i upravljanje priključenim VCR-om.
1
E
P raćenje TV programa: Prebacuje se na prethodni
TV program bez obzira na trenutni način.
E
1
E
Pritisnite gumb
E
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Switch audio-out (Prebacivanje zvučnog izlaza )
Nudi lak način prebacivanja zvučnog izlaza.
Change Device
U redu.
Kad je uređaj priključen
(prikazuje se u svijetloj
boji)
AV MODE (AV NAČIN)
Možete izabrati optimalne slike i zvukove prilikom priključivanja AV uređaja na vanjski ulaz.
Isključeno
Kino
Sport
Igra
Isključeno
Kino
Igra
Sport
Pritisnite gumb AV MODE nekoliko puta zaredom dok ne odaberete željeni izvor.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1 AV MODE
Isključuje AV MODE (AV NAČIN).
Optimizira video i audio postavke za gledanje filmova.
Optimizira video i audio postavke za gledanje sportskih događaja.
Optimizira video i audio postavke za igranje igara.
2
OK
• Ako odaberete način Kino u način AV, način Kino će biti odabran i za način
slike i za način zvuka u izborniku SLIKA i izborniku ZVUK.
• Ako odaberete “Isključeno” (Isklj) u AV načinu, bit će odabrani slika i prikaz
koji ste inicijalno odabrali.
27
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Početno podešavanje
( Podešavanje na originalne tvorničke postav ke )
Ova funkcija sve postavke vraća u tvorničke. Međutim, postavke
Dan
Noć načina slike ne mogu se vratiti u
tvorničke.
U slučaju seljenja u drugi grad ili državu korisno je vratiti tvorničke postavke proizvoda.
Po završetku vraćanja tvorničkih postavki morate ponovno pokrenuti postavljanje inicijalizacije.
Kada je izbornik Sustav zaključav. podešen na “Uključeno”, pojavljuje se poruka za ponovnim unosom lozinke.
Prmj.
OPCIJA
U redu.
E
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Jednostavan korisnički
meni.
Sve korisničke
postav ke i
p o s tav: ke
Postavi ID
1 kanala bit će ponovno
p o s tavljene.
Nastaviti dalje?
Demo način
: Uključeno
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
:1
Demo način
: Uključeno
Postav ke načina rada : Rad u trgovini
Da
Vraćanje
postavki
Vraćanjetvorničkih
tvorničkih
postavki
Postav ke načina rada : Rad u trgovini
Vraćanje tvorničkih
Vraćanje
tvorničkihpostavki
postavki
MENU
2
OK
U redu.
Oznaka unosa
Oznaka unosa
1
Prmj.
E
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OPCIJA
Ne
• Dok je sustav zaključan, u slučaju da zaboravite
Odaberite OPCIJA.
svoju lozinku, pritisnite '0', '3', '2', '5' na daljinskom upravljaču.
Odaberite Vraćanje tvorničkih postavki.
3
OK
Odaberite D a.
4
OK
Pokreni vraćanje tvorničkih postavki.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
28
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Priključivanje USB uređaja
IN
SERVICE
Ovaj se skočni izbornik prikazuje automatski kada spojite USB uređaj.
Skočni se izbornik neće prikazati ako je aktiviran OSD, uključujući Izbornik, EPG ili Raspored.
Kada se skočni izbornik ne pojavi, možete odabrati Music List (Popis glazbe), Photo List (Popis fotografija) ili Movie List
(Popis filmova) na USB izborniku.
Na USB uređaju ne možete dodati novu mapu niti izbrisati postojeću.
1
Spojite USB uređaj s USB IN utikačem na televizoru.
• Podržani su samo fotografije (JPEG), glazba (MP3) i filmovi
(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP).
Prilikom uklanjanja USB uređaja
IN
USB memorijski modul
Odaberite POPIS SLIKA., POPIS GLAZBE ili
POPIS FILMOVA .
1
Q.MENU
2
3
Popis slika
Popis glazbe
Popis filmova
OK
Odaberite USB uređaj.
Odaberite Izbaci.
OK
Mjere opre za prilikom korištenja USB uređaja
Prepoznatljiv je samo USB uređaj za pohranu.
Ako je USB uređaj za pohranu priključen putem USB čvorišta, uređaj nije prepoznatljiv.
USB uređaj za pohranu koji koristi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat.
USB uređaj za pohranu koji koristi vlastiti upravljački program možda neće biti prepoznat.
Brzina prepoznavanja USB uređaja za pohranu može se razlikovati od uređaja do uređaja.
Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB uređaj dok je priključeni USB uređaj za pohranu u radu. Kada se takav
uređaj iznenada izvadi ili iskopča, datoteke pohranjene na USB uređaj za pohranu mogu biti oštećene.
G USB uređaj za pohranu koji je nasilno izvađen nemojte priključivati na računalo. Uređaj možda neće raditi, a može
uzrokovati i kvar proizvoda. Uvijek koristite samo USB uređaje za pohranu na kojima se nalaze obične glazbene,
slikovne ili filmske datoteke.
G Koristite samo USB uređaj za pohranu formatiran u datotečnom sustavu FAT32, datotečnom sustavu NTFS
operacijskog sustava Windows. U slučaju uređaja za pohranu formatiranog drugim uslužnim programom koji Windows
ne podržava, uređaj možda neće biti prepoznat.
G USB uređaj za pohranu (preko 0,5 A) kojem je potrebno vanjsko napajanje priključite na vanjsko napajanje. Ako
to ne učinite, uređaj možda neće biti prepoznat.
G USB uređaj za pohranu priključite pomoću kabela koji isporučuje njegov proizvođač.
G Neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani i možda neće dobro raditi.
G Način poravnanja datoteka USB uređaja za pohranu sličan je načinu sustava Window XP pa je u nazivu datoteke
moguće prepoznati do 100 znakova iz engleskog jezika.
G Svakako izradite sigurnosnu kopiju važnih datoteka, jer se podaci pohranjeni u USB memorijskom uređaju mogu
oštetiti. Ne preuzimamo odgovornost za izgubljene podatke.
G Ako USB HDD nema vanjski izvor napajanja, USB uređaj možda neće biti prepoznat. Stoga obavezno priključite
vanjski izvor napajanja.
- Koristite prilagodnik napajanja za vanjski izvor napajanja. Ne osiguravamo USB kabel za vanjski izvor napajanja.
G Podatke u USB uređaju za pohranu nije moguće brisati u NTFS datotečnom sustavu.
G Ako vaš USB memorijski uređaj ima višestruke particije ili ako koristite USB višestruki čitač kartica, možete koristiti do 4 particije ili USB memorijska uređaja.
G Funkciju brisanja podržava samo datotečni sustav FAT32.
G Ako je USB memorijski uređaj priključen na USB višestruki čitač kartica, podaci o količini možda neće biti
otkriveni.
G Ako USB memorijski uređaj ne radi ispravno, isključite ga te ga ponovno uključite.
G Brzina otkrivanja USB memorijskog uređaja razlikuje se od uređaja do uređaja.
G Preporučeni kapacitet za vanjski USB tvrdi disk iznosi 1 TB, dok za USB memoriju iznosi 32 GB ili manje.
G Bilo koji uređaj s kapacitetom većim od preporučenog možda neće raditi pravilno.
G Ukoliko vanjski USB tvrdi disk s funkcijom ''Energy Saving'' (Ušteda energije) ne radi, isključite i ponovno
uključite tvrdi disk kako bi proradio.
G Podržani su USB uređaji za pohranu koji su prethodili standardu USB 2.0. No, moguće je da u popisu filmova
možda neće ispravno funkcionirati.
G
G
G
G
G
G
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
2
Prije uklanjanja USB uređaja odaberite izbornik USB
uređaj.
29
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
POPIS FOTOGRAFIJA
Možete pregledavati datoteke fotografija s USB uređaja za pohranu.
Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri
korištenju televizora.
Kada gledate fotografiju funkcijom Photo List (Popis fotografija), ne možete promijeniti način slike.
PHOTO(*.JPEG) - datoteka za podršku
Osnovno: 64 x 64 do 15360 x 8640
Progresivno: 64 x 64 do 1920 x 1440
• Možete reproducirati samo JPEG datoteke.
• Nepodržane datoteke prikazane su u obliku unaprijed definirane ikone.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Komponente zaslona
2
1
MENU
Odaberite USB.
OK
2
1
Prelazi na datoteku više razine
2
Trenutna stranica / Ukupan broj
stranica
Popis slika
3
Ukupan broj označenih fotografija
4
Odgovarajući gumbi na daljinskom
upravljaču
1
Neoznačen
Mapa iznad.
Mapa iznad.
N avigacija
3
Str. 2/3
U ređaj1
JMJ001
13 6 6x 768, 125KB
K Y 10 3
09/10/2008
K Y 101
09/10/2008
K Y 10 4
09/10/2008
K Y 10 2
09/10/2008
K Y 10 5
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
I s kočni izbornik
4
30
Odaberite Popis slika.
OK
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
Odabir fo tografija i skočni izbornik
Popis slika
Str. 2/3
U ređaj1
Neoznačen
Mapa iznad.
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x 768, 125KB
Mapa iznad.
Navigacija
Iskočni izbornik
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
Popis slika
Str. 2/3
U ređaj1
Neoznačen
JMJ001iznad.
Mapa
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Gledaj
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ001
JMJ002
1366x 768,
125KB
Mapa iznad.
Navigacija
1
2
3
4
1366x768, 125KB
Označi sve
09/10/2008
Izbriši
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Iskočni izbornik
Za tvori
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Gledaj : prikazivanje odabrane stavke.
G Označi sve : označavanje svih fotografija na
zaslonu.
G Izbriši sve oznake : Odznačivanje svih označenih
fotografija.
G Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav
FAT32) : brisanje odabrane fotografije.
G Zatvori : zatvaranje skočnog izbornika.
G
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
Odaberite željene fotografije.
OK
OK
Prikažite skočni izbornik.
OK
Odaberite željeni skočni izbornik.
• Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb
P
.
• Za označavanje i odznačivanje fotografija koristite
gumb MARK. Kada su neke fotografije označene,
svaku od njih možete pogledati pojedinačno ili
kao prezentacijski prikaz. Ako niti jedna fotografija nije označena, možete pogledati svaku pojedinačnu fotografiju u mapi ili prezentacijski prikaz
svih fotografija u mapi.
• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na
uobičajeno gledanje televizije.
31
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Gledanje fo tografija
Na zaslonu za prikaz fotografija u punoj veličini dostupne su brojne mogućnosti.
Popis slika
Str. 2/3
U ređaj1
Neoznačen
Mapa iznad.
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x 768, 125KB
Mapa iznad.
Navigacija
Iskočni izbornik
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Popis slika
Str. 2/3
U ređaj1
P romjena stranice
MARK
JMJ001
KR101
Mapa iznad.
Navigacija
Izlaz
Neoznačen
Mapa iznad.
1366x 768, 125KB
Označi
09/10/2008
KR102
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ003
JMJ004
Iskočni izbornik
KR103
09/10/2008
KR104
09/10/2008
1366x768, 125KB
KR105
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Gledaj
Označi sve
Izbriši
Za tvori
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
1/17
Dijaprojekcija
BGM
Izbriši
Opcija
Sakrij
Omjer dužine i visine fotografije može promijeniti veličinu fotografije
prikazane na zaslonu u punoj veličini.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
1
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
2
3
OK
OK
4
5
32
Odaberite željene fotografije.
Prikažite skočni izbornik.
Odaberite Gledaj
OK
Odabrana fotografija prikazuje se u punoj veličini.
• Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb
P
.
6
OK
Odaberite Dijaprojekcija , BGM,
Izbriši , Opcija ili Sakrij.
(Rotacija),
• Za odabir prethodne ili sljedeće fotografije koris-
tite gumb
1/17
Dijaprojekcija
BGM
Izbriši
Opcija
Sakrij
.
• Za odabir izbornika i upravljanje izbornikom na
zaslonu u punoj veličini koristite gumb
.
G
G
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
G Dijaprojekcija : kad nije odabrana nijedna slika, sve fotografije u
trenutnoj mapi prikazuju se tijekom prezentacijskog prikaza. Ako se
neke fotografije odaberu, bit će prikazane u prezentacijskom prikazu.
■ Postavite vremenski interval prezentacijskog prikaza pod značajkom
Opcija.
B G M (Background Music) (Glazba u pozadini) : slušanje glazbe
tijekom pregledavanja fotografija u punoj veličini.
■ Postavite Music Folder (Mapa glazbe) za BGM u Options (Opcije)
prije korištenja te funkcije.
(Rotiraj): rotiranje fotografija.
Rotira fotografiju za 90°, 180°, 270°, 360°u smjeru kazaljke na satu.
■ Ne može se rotirati kada je širina slike veća od podržane visine.
■
G
Izbriši(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje fotografija.
G
Opcija : Postavite vrijednosti za Brz. slajda i Glazbena mapa za
BGM.
■ Pomoću gumba
i OK podesite vrijednosti. Zatim idite
na Uredu. i pritisnite OK (U redu) kako biste spremili postavke.
■ Dok se BGM reproducira, mapu s glazbom ne možete promijeniti.
Pritisnite F G da postavite vremenski interval
između slika .
Brz. slajda
Glazbena mapa
U redu.
G
Brzo
Glazba
Poništi
Sakrij : sakriva izbornik na zaslonu u punoj veličini.
■ Da biste izbornik ponovo prikazali na zaslonu u punoj veličini, pritisnite gumb OK (U redu).
33
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
POPIS GLAZBE
Možete slušati glazbene datoteke s USB uređaja za pohranu.
Na kupljene glazbene datoteke(*.MP3) mogu se primjenjivati ograničenja koja se odnose na autorska prava. Ovaj model
možda ne podržava reprodukciju takvih datoteka.
Ova jedinica može reproducirati glazbenu datoteku s vašeg USB uređaja.
Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri
korištenju televizora.
MUSIC (*.MP3) - datoteka za podršku
Brzina prijenosa podataka do 32 do 320
• Brzina uzorkovanja za MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Brzina uzorkovanja za MPEG2 layer 3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
• Brzina uzorkovanja za MPEG2.5 layer 3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Komponente zaslona
1
2
MENU
Odaberite USB.
OK
OK
3
1
Preview (Pregled): Ako postoji
omot albuma (Album Art
Image), isti će se i prikazati.
2
Prelazi na datoteku više razine
3
Trenutna stranica / Ukupan broj
stranica
4
Ukupan broj označenih skladbi
5
Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču
Popis glazbe
1
Str. 2/3
4
Neoznačen
Glazba
Naslov
Trajanje
Mapa iznad.
01:34
00:00/01:34
2
03:23
Mapa iznad.
N avigacija
Iskočni izbornik
5
34
Odaberite Popis glazbe.
04:28
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
Odabir glazbe i skočni izbornik
Kao što je prikazano, na jednoj stranici prikazuje se do 6 glazbenih
naslova.
G
Neoznačen
Str. 2/3
Trajanje
Naslov
Kada završi reprodukcija skladbe, započet
će reprodukcija sljedeće. Ako nije odabrana
Mapa iznad.
01:34
00:00/01:34
03:23
04:28
Iskočni izbornik
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
Naslov
Mapa iznad.
4395KB
1Kbps
Reproducira j
Reprod. s fo to .
Označi sve
Izbriši
Za tvori
04:28
Iskočni izbornik
1
P romjena stranice
Označi
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
Izlaz
nijedna datoteka, bit će reproducirana sljedeća
datoteka u trenutnoj mapi. Ako prijeđete u drugu
mapu i pritisnete gumb O K (U redu), trenutna
reprodukcija bit će zaustavljena.
G Reprod. ozn. : reprodukcija označene glazbe.
Kad se reprodukcija glazbe dovrši, automatski će
biti reproducirana sljedeća odabrana skladba.
G Zaustavi repro. (tijekom izvođenja): zaustavlja
reprodukciju glazbe.
G Reprod. s fo to . : pokretanje reprodukcije
odabranih skladbi, a zatim prelazak na Popis
fotografija.
G Označi sve : označavanje svih skladbi u mapi.
G Izbriši sve oznake : Odznačite svu označenu
glazbu.
G Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav
FAT32) : brisanje odabrane glazbe.
G Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika.
• Za kretanje gore-dolje po stranici s glazbom
koristite gumb P
2
3
4
.
• Za označavanje i odznačivanje glazbe koristite
OK
OK
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Neoznačen
Str. 2/3
Reproduciraj (dok je zaustavljeno): reprodukcija
odabrane glazbe.
Odaberite željenu glazbu.
Prikažite skočni izbornik.
OK
gumb MARK. Kada su neke glazbene datoteke
označene, glazbene datoteke bit će reproducirane
jedna za drugom. Na primjer, ako želite slušati
samo jednu skladbu više puta, označite samo nju i
reproducirajte je. Ako nijedna skladba nije
označena, sve glazbene datoteke u mapi bit će
reproducirane jedna za drugom.
Odaberite željeni skočni izbornik.
• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
35
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
■
Ako tijekom reprodukcije ne pritisnete nijedan gumb, okvir s
informacijama o reprodukciji (kao što je dolje prikazano)
pojavit će se kao čuvar zaslona.
■
Što je "čuvar zaslona"?
Čuvar zaslona služi za sprječavanje oštećenja piksela zbog
statične slike koja na zaslonu ostaje prikazana dulje vijeme.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
36
! NAPOMENA
Kada se reproducira glazbena datoteka, iza naslova je prikazano .
Oštećena
ili neispravna glazba ne reproducira se. Kao vrijeme reprodukcije prikazuje se 00:00.
G
G Glazba preuzeta od usluge koja se plaća sa zaštitom autorskih prava ne biva reproducirana, već se kao vrijeme
reprodukcije prikazuju pogrešne informacije.
G Ako pritisnete gumbe OK (U redu) ili A, čuvar zaslona se prekida.
G Gumbi P LAY ( G) (Reprodukcija), Pause( I I) (Pauza), A, GG, FF na daljinskom upravljaču također su dostupni u ovom načinu.
G Za odabir sljedeće skladbe koristite gumb GG, a za odabir prethodne skladbe koristite gumb FF .
G
POPIS FILMOVA
Možete gledati filmske datoteke s USB uređaja za pohranu.
Popis se filmova aktivira kada sustav prepozna USB. Koristi se pri reprodukciji filmskih datoteka na TV-u.
Prikazuje filprmj. u mapi USB i podržava reproduciranje.
Omogućuje reprodukciju svih filmova u mapi i datoteka koje korisnik želi.
To je popis filmova na kojem su navedeni podaci o mapi i filmskoj datoteci.
Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onog na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju
televizora.
File (Datoteka)
Video Decoder (Video decoder)
Audio Codec
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dolby Digital,HE-AAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
Naziv ekstenzije
mpg, mpeg, vob
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Datote ka koja podržava FILPRMJ.(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx )
Format videa: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audio format: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
Brzina prijenosa podataka: od 32 kb/s do 320 kb/s(MP3)
Format titlova:
*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
• Neki podnaslovi koje su izradili korisnici možda neće ispravno funkcionirati.
• Neki posebni znakovi u podnaslovima nisu podržani.
• HTML oznake u podnaslovima nisu podržane.
• Podnaslovi u nepodržanim jezicima nisu dostupni.
• Podaci o vremenu u vanjskoj datoteci s titlovima moraju biti poredani uzlaznim redoslijedom kako bi se reproducirali.
• Kada se promijeni jezik zvuka, na zaslonu može doći do privremenih prekida (zaustavljanje slike, brže reproduciranje itd.).
• Oštećena filmska datoteka možda se neće ispravno reproducirati, ili možda neće biti dostupne neke funkcije playera.
• Filmske datoteke pri čijoj su se izradi koristili neki programi za kodiranje možda se neće ispravno reproducirati.
• Ukoliko video- i audio- struktura zabilježene datoteke nije spremljena u međuprostor, emitira se ili video ili audio.
• Podržani su HD videozapisi s najviše of 1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P, ovisno o brzini slike.
• Videozapisi s rezolucijom većom od 1920X1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P možda neće pravilno funkcionirati, ovisno o
brzini slike.
• Druge vrste i formati filmskih datoteka možda neće ispravno raditi.
• Najveća brzina prijenosa reproducirane filmske datote ke iznosi 20 Mbps.
• Ne jamčimo da će se profili kodirani na razini 4.1 ili višoj bez problema reproducirati u H.264/AVC.
• DTS Audio codec nije podržan.
• Filmske datoteke veće od 30 GB nisu podržane za reprodukciju.
• Filmska datoteka DivX i njezina datoteka s podnaslovima moraju biti smještene u istu mapu.
• Imena video datoteke i njene datoteke s titlovima moraju biti identična da bi se datoteka prikazala.
• Reprodukcija videozapisa putem USB veze koja ne podržava velike brzine možda neće ispravno funkcionirati.
• Datoteke kodirane pomoću GMC-a (Global Motion Compensation) nije moguće reproducirati.
• Ušteda energije i tipka AV Mode (AV način) na daljinskom upravljaču. Korisničko postavljanje za svaki način slike ne funkcionira.
Maksimalna
rezolucija
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG, [email protected]
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
37
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Komponente zaslona
1
2
MENU
Odaberite USB.
OK
OK
2
1
Prelazi na datoteku više razine
2
Trenutna stranica / Ukupan broj
stranica
Ukupni broj označenih naslova
filmova
3
4
Popis filmova
Str. 2/3
Odaberite Popis filmova
3
Neoznačen
movie
Naslov
Trajanje
Mapa iznad.
Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču
640x480, 720KB
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
38
1
Mapa iznad.
N avigacija
Iskočni izbornik
4
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
Odabir filmova i skočni izbornik
Popis filmova
Neoznačen
Str. 2/3
movie
Trajanje
Naslov
Mapa iznad.
1:340, 120KB
Mapa iznad.
Navigacija
Iskočni izbornik
Popis filmova
P romjena stranice
MARK
Označi
Izlaz
Neoznačen
Str. 2/3
movie
Označi sve
Izbriši
Za tvori
Mapa iznad.
Navigacija
1
2
3
4
Iskočni izbornik
P romjena stranice
MARK
Označi
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
Odaberite sve filprmj. koje želite.
OK
OK
Izlaz
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
1366x768, 125KB
Reproducira j
1:340, 120KB
Reproducira j: reprodukcija odabranih filmova.
Divx reprodukcija pokrenuta je dok se zaslon
mijenja.
G Označi sve : označavanje svih filmova u mapi.
G Izbriši sve oznake : poništavanje odabira svih
označenih filmova.
G Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav
FAT32) : Izbrišite odabranu stavku Movie (Film).
G Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika.
G
Trajanje
Naslov
Mapa iznad.
• Za kretanje po filmskoj stranici koristite gumb P
.
• Za označavanje ili poništavanje označavanja filma
koristite gumb &&&. Kada su neke filmske
datoteke označene, reproducirat će se jedna za
drugom.
Prikažite skočni izbornik.
OK
Odaberite željeni skočni izbornik.
• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
! NAPOMENA
• U slučaju da se datoteka ne podržava, prikazuje se poruka o nepodržanoj datoteci.
39
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Korištenje funkcije Movie List (Popis filmova), play (reprodukcija)
Veličina slike
F
Puni ekran
Audio jezik
1
Jezik titlova
Latin 1
. Sinkronizacija
0
. Položaj
0
G
Za tvori
Veličina slike : Odabire željeni format slike
tijekom reprodukcije filma.
G Audio jezik & Jezik titlova : Mijenja Language
Group (Jezičnu skupinu) audio zapisa ili podnaslova tijekom reprodukcije filma.
G Sinkronizacija : Prilagodba vremenske sinkronizacije titlova od -10 s do +10 s u koracima od
0,5 s tijekom reprodukcije filma.
G Položa j : Mijenja položaj podnaslova prema gore
ili prema dolje tijekom reprodukcije filma.
G
Opcija
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Subtitle Language (Jezik titlova)
Support Language (Jezik podrške)
Latin1 (latinica 1)
engleski, španjolski, francuski, njemački, talijanski, švedski,
finski, holandski, portugalski, danski, rumunjski, norveški,
albanski, galski, velški, irski, katalonski, valencijski
bosanski, poljski, hrvatski, češki,
slovački, slovenski, srpski, mađarski
Latin2 (latinica 2)
Latin4 (latinica 4)
Cyrillic (ćirilica)
estonski, latvijski, litavski
bugarski, makedonski, ruski, ukrajinski, kazaški
Greek (grčki)
grčki
Turkish (Turski)
Turski
! NAPOMENA
Za vanjske titlove filmova podržane su samo
datoteke spremljene u ASCII CODE (KODU).
G U svakom retku titla podržano je samo 500
slovnobrojčnih znakova.
G Unutar datoteke titlova podržano je najviše
10.000 sinkronizacijskih blokova.
G
Upotreba daljinskog upravljača
Tijekom reprodukcije ,
FF
/ GG
više puta pritisnite gumb R EW ( FF) za ubrzavanje FF(x2) -> FFF(x4) -> FFFF(x8)
-> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32) .
više puta pritisnite gumb F F( GG) za ubrzavanje GG(x2)-> GGG(x4) -> GGGG(x8) ->
GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
■
II
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb Pause(II) (Pauza).
■ Na zaslonu je nepomična slika.
■ Ako se nijedan gumb na daljinskom aparatu ne pritisne 10 minuta nakon pauziranja, TV se
vraća na stanje reprodukcije.
■ Pritisnite gumb Pause(II) (Pauza) pa upotrijebite gumb F F( GG) za usporeno prikazivanje.
■
P L A Y ( G)
ENERGY
AV MODE
40
Višekratnim pritiskanjem tih gumba povećavate brzinu kretanja naprijed/natrag.
Kada tijekom reprodukcije koristite gumbe
položaja.
ili
na zaslonu ćete vidjeti pokazivač
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb P LAY ( G) .
Pritisnite gumb ENERGY SAVING (Ušteda energije) više puta da biste pojačali svjetlinu
zaslona. (Više na str.49)
Pritisnite gumb AV MODE (AV način) da biste odabrali željeni način. (Više na str. 27)
KOD REGISTRACIJE DIVX-A
Potvrdite DivX broj koda registracije televizora. Pomoću registracijskog broja filmovi se mogu iznajmiti ili kupiti na adresi
www.divx.com/vod.
Reprodukcija iznajmljenih ili kupljenih DivX datoteka pomoću DivX registracijskog koda s drugih televizora nije
dozvoljena. (Mogu se reproducirati samo DivX datoteke kojima odgovara registracijski kod kupljenog televizora.)
USB
Prmj.
U redu.
USB
Popis slika
Popis slika
Popis glazbe
Popis glazbe
Popis filmova
Popis filmova
DivX
DivX reg.
reg. kod
kod
DivX reg.
DivX
reg. kod
kod
Deaktivacija
Deaktivacija
Prmj.
i
U redu.
DivX(R) Video On Demand
Your registration code is: xxxxxxxxxx
To learn more visit www.divx.com/vod.
Zatvori
MENU
2
OK
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
1
Odaberite USB.
Odaberite DivX reg. kod.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
3
OK
Prikaz DivX reg. ko d.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni format videozapisa koji je izradila tvrtka DivX,Inc. Ovaj uređaj
ima službeni certifikat DivX Certified i reproducira DivX videozapise. Na web-mjestu www.divx.com naći
ćete dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise.
O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® mora se registrirati
kako bi reproducirao sadržaj DivX videozapisi na zahtjev (VOD). Kako biste izradili registracijski kod,
pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. S tim kodom posjetite stranicu
vod.divx.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o usluzi DivX VOD.
“Uređaj s certifikatom DivX Certified za reprodukciju DivX videozapisa do HD 1080 p, uključujući premium
sadržaj”
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
! NAPOMENA
Filmske su datoteke podržane ovako
Rezolucija: manje od 1920x1080 WxH piksela
Brzina slike: manje od 30 slika/s (1920x1080), manje od 60 slika/s (manje od 1280x720)
G Video Codec (Video kodek) : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
G
41
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
D EA KTIVIRANJE
Svrha je deaktivacije da korisnicima koji su aktivirali sve dostupne uređaje putem web-poslužitelja, te im je
onemogućena aktivacija daljnjih uređaja, omogući deaktivaciju aktiviranih uređaja. DivX VOD omogućuje korisniku da
aktivira do 6 uređaja na jednom računu, ali za premještanje ili deaktiviranje nekog od tih uređaja, korisnik se mora
obratiti DivX podršci i zatražiti brisanje. S ovom dodanom značajkom korisnici će uređaj moći deaktivirati sami i tako
bolje upravljati svojim DivX VOD uređajima.
USB
Prmj.
U redu.
USB
Popis slika
Popis slika
Popis glazbe
Popis glazbe
Popis filmova
Popis filmova
DivX reg. kod
DivX reg. kod
Deaktivacija
Deaktivacija
Prmj.
U redu.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
DivX® video na upit
U ređaj je deaktiviran.
Vaš deaktivacijski kod je: xxxxxxxx
Za dodatne informacije posjetite www.divx.com/vod
i
i
DivX® video na upit
Dali želite deaktivirati uređaj?
Da
Ne
Zatvori
1
MENU
Odaberite USB.
2
OK
Odaberite Deaktivacija.
OK
Odaberite D a.
3
4
OK
Display Deactivation (Deaktivacija zaslona).
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
42
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Ovaj sustav posjeduje Electronic Programme Guide (Elektronički programski vodič) (EPG) koji vam pomaže da se
snađete u svim mogućnostima za praćenje programa.
EPG vam pruža obavijesti kao što su popisi programa, početak i kraj dostupnih programskih usluga. Dodatno, detaljni
podaci o programu su često dostupni u EPG (dostupnost i količina detalja o programu može se razlikovati u ovisnosti o
pojedinim emisijama).
Ova se funkcija može koristiti samo kad stanice emitiraju EPG podatke.
EPG prikazuje opis programa za sljedećih 8 dana.
INFO
Prikazuje trenutne informacije na zaslonu.
Prikazuje se s programom Teletext (Teletekst).
Prikazuje se s programom DTV.
Prikazuje se s programom Subtitle (Titlovi).
Prikazuje se s programom Radio.
Prikazuje se s programom Scramble.
Prikazuje se s programom MHEG.
Prikazuje se s programom Dolby.
Prikazano s programom AAC.
Prikazano s Dolby Digital PLUS programom.
DTV
Omjer širine i visine slike televizijskog programa
576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolucija televizijskog programa
Omjer širine i visine slike televizijskog programa
1
GUIDE
Uključivanje ili isključivanje EPG.
Odabir programa
1
ili
P
P
A
G
E
Odabir željenog programa.
2
EPG će nestati nakon pomicanja na
odabrani program.
OK
Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI)
Možete pogledati program koji se emitira i koji je sljedeći zakazan.
P rogramski vodič
1 YLE TV1
DTV
ŽUTO Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
PLAVA Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis
podsjetnika.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
FAV
EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani
program.
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI)
program.
Bira program emitiranja.
PP
P
A
G
E
Stranica Gore/Dolje.
SAD
1 YLE TV1
SLJEDEČE
That ’70s show
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV. .
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
8 YLE24
DTV
DTV
DTV
OK
SVE
5 YLE FST
6 CNN
TV/
RAD
INFO
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
E
Omiljeni
INFO
i Informacije
P reth. Promjena
Ničin
GUIDE
6 Apr. 2007 15:09
E
CRVENA Promjena EPG načina.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Uključivanje ili isključivanje EPG
Raspore d
ili
BACK
ili
EXIT
TV/RAD
RADIO
Započinjanje liste
Uključivanje EPG.
Odabir TV ili RADIO programa.
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
43
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana
P rogramski vodič
1 YLE TV1
DTV
SVE
DTV
DTV
DTV
ZELENA Ulaz u način Podešavanje datuma.
5 YLE FST
6 CNN
DTV
DTV
DTV
8 YLE24
DTV
DTV
...
E
FAVDTV Omiljeni
INFO
PLAVA Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis
podsjetnika.
P
A
G
E
P
EPG će nestati nakon pomicanja na
odabrani program.
GUIDE
i Informacije
P reth. Promjena
Datum
Ničin
OK
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
TV2: Farmen
Mint Extra
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
4 TV. .
DTV
DTV
DTV
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
14:00
2 YLE TV2
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
ŽUTO
6 Apr. (Fri.)
1 YLE TV1
DTV
6 Apr. 2007 15:09
E
CRVENA Promjena EPG načina.
Raspore d
TV/RAD
RADIO
Započinjanje liste
Stranica Gore/Dolje.
ili
BACK
ili
EXIT
Uključivanje EPG.
Odaberite Programme (Program).
Select the Broadcast Programme.
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
INFO
Funkcije gumba u načinu promjene datuma
ZELENA Isključivanje načina podešavanja datuma.
P rogramski vodič
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Isključivanje načina podešavanja datuma.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
BACK
ili
SVE
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
14:00
15:00
E
Odabir datuma.
ili
1 YLE TV1
E
Prebacivanje na izabrani datum.
E
OK
GUIDE
44
Odabir TV ili RADIO programa.
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
TV/
RAD
EXIT
Uključivanje EPG.
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV. .
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
TV2: Farmen
Mint Extra
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
P romjena datuma
Izlaz iz datuma
Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis
DTV
Informacije
Tekst Gore/Dolje.
DTV
6 Apr. 2007 15:09
DTV
6 Apr. 2007
ŽUTO Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
INFO
ili
BACK
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
E
GUIDE
Uključivanje EPG.
INFO
i Izlaz iz informacija
Raspore d
Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting
( Podešavanje snimanja/podsjetnika )
Postavlja vrijeme početka i kraja snimanja te postavlja podsjetnik za vrijeme početka, dok je vrijeme kraja u sivoj boji.
BACK
Promijenite na način Guide (Vodič) ili Schedule (Raspored).
Odaberite datum snimanja.
Datum
Vrijeme početka Vrijeme kraja
P rogra m
E
6 Ožu..
15:09
17 : 30
That ’70s sh
E
Odaberite Date (Datum), vrijeme za Start/End (Početak i
završetak) ili Programme (Program).
OK
P reth.
U redu.
Sprema Programirano
snimanje/Podsjetnik.
Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda)
Ako ste napravili popis rasporeda, zakazani se program prikazuje u zakazano vrijeme čak i ako u to vrijeme gledate drugi
program.
Kada je otvoren skočni prozor, koristiti se mogu samo tipke gore/dolje/OK (U redu)/Back (Natrag).
Raspored
Str.1/1
CRVENA Dodajte novi način postavljanja Manual Recording
(Ručno snimanje).
GUIDE
OK
ili
Friend1
6 Svi.
18:00
Friend2
Friend2
16:00
Izmijeni
Izbriši sve
Prebacivanje na način vodiča.
D
E
EXIT
16:00
Podsjeti
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
Za tvori
Izmijeni/Izbriši
Prmj.
Uključivanje EPG.
Odaberite željenu opciju Option (Modify/Delete/Delete All)
(Promijeni/Izbriši/Izbriši sve).
P
P romjena stranice
Novi podsjetnik
Novo snimanje
BACK
Naslov
6 Svi.
Izbriši
ZELENA Dodajte novi način postavljanja Timer Watching
(Promatranje kontrolnog sata).
PLAVA ili
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Datum početka Vrijeme početka
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Odaberite Record (Snimi) ili Remain (Ostani).
Podešavanje funkcije.
Izlaz
P rogramski vodič
Odabire Raspored.
P
P
A
G
E
Stranica Gore/Dolje.
45
PODEŠAVANJE SLIKE
PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE)
Moguće je odabrati različite formate prikaza slike na zaslonu; 16:9, Samo
skeniraj, Original, Potpuno široko, 4:3, 14:9, Zumiranje i Kino zumiranje.
Ukoliko je statična slika prikazana na zaslonu dulji vremenski period, postoji
mogućnost da ta statična slika postane "utisnuta" na zaslonu i ostane vidljiva.
Moguće je podesiti omjer uvećanja pomoću gumba
.
Ova opcija radi kod slijedećeg signala.
1
Q.MENU
Odaberite Omjer šir. i vis..
• Format slike je moguće podesiti koristeći SLIKA
ili Q.izbornika izbornik.
• Za Zoom podešavanje odaberite 14 : 9,
2
Odaberite željeni format slike.
PODEŠAVANJE SLIKE
• 16 : 9
Slijedeći odabir omogućava horizontalno
podešavanje slike, pri linearnom omjeru, popunjavanje čitavog zaslona (korisno prilikom gledanja DVD-a s 4:3 formatom slike)
Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku Omjer.
Nakon završetka Zoom podešavanja, izbornik se
vraća natrag u Q.izbornika.
• Original
Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim
formatom slike, automatski će promijeniti format
slike prijema.
Original
• Samo skenira j
Slijedeći odabir omogućava prikaz slike u
najboljoj kvaliteti bez gubitka izvorne slike visoke
rezolucije.
Napomena: Interferencija će biti prikazana na
rubovima prikazane slike ukoliko interferencija
postoji u izvornoj slici.
Samo skenira j
46
• Puni široko
Kada televizor primi signal za široki zaslon, sliku ćete trebati
proporcionalno vodoravno ili okomito prilagoditi da ispuni
čitav zaslon.
Potpuno širo ko
• 4:3
Slijedeći odabir omogućava gledanje slike s
izvornim omjerom slike od 4:3. S obje strane slike,
desne i lijeve strane, biti će prikazane sive trake.
• 14 : 9
U načinu rada s formatom 14:9, možete gledati
14:9 format slike ili opći televizijski program. 14:9
format slike je prikazan na isti način kao i 4:3 format, ali je povećan s desne i lijeve strane.
• Zumiranje
Slijedeći odabir omogućava prikaz slike bez ikakvih
promjena popunjavajući cijeli zaslon. Međutim,
gornji i donji dio slike biti će odrezani.
• Kino zumiranje
Odaberite Cinema Zoom (Kino zumiranje) kada
želite uvećati sliku do točnih proporcija.
Napomena: Kada uvećavate ili umanjujete sliku,
ona se može izobličiti.
PODEŠAVANJE SLIKE
Gumbi F ili G: Podešavaju proporciju uvećanja za
Cinema Zoom (Kino zumiranje). Raspon prilagodbe
je 1 do 16.
Gumbi E ili D: Pomiču zaslon.
! NAPOMENA!
G
G
G
Formate 4:3, Original, 16:9 (Wide) (široki format), 14:9, zumirani, kino zumiranje možete odabrati isključivo u
HDMI načinu rada.
U DTV/HDMI načinu rada dostupna je funkcija Samo skeniraj.
U analognom načinu rada dostupna je opcija Potpuno široko.
47
PODEŠAVANJE SLIKE
Picture Wiza rd (Čarobnjak slike )
Ta značajka omogućuje da podesite kvalitetu reprodukcije originalne slike.
Upotrijebite je da biste kalibrirali kvalitetu zaslona podešavanjem značajki Black and White Level (Razina crne i bijele)
itd. Opći korisnici lako mogu kalibrirati kvalitetu zaslona slijedeći svaki stupanj.
Kada sliku podesite na Low (Nisko), Recommended (Preporučeno) ili High (Visoko), rezultat promjene možete vidjeti kao
primjer.
Čarobnjak za slike
SLIKA
Prmj.
Omjer šir. i vis.
U redu.
Pomoću čarobnjaka za slike možete podesiti kvalitetu izvorne slike.
: 16:9
Čarobnjak za slike
Ušteda energije
Način slike
: Isključeno
: Standardni
• Svjetlo
70
• Kontrast
90
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
E
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
3
OK
4
OK
OK
Odaberite Čarobnjak za
slike.
P rethodni
Sljedeće
• Ako ne dovršite postavljanje, promjene se neće primijeniti
• Vrijednost podešavanja bit će pohranjena u Expert1.
• Kada Picture Wizard (Čarobnjak slike) postavlja kvalitetu
slike, Energy Saving (Štednja energije) prebacuje se na Off
(Isključeno).
Prilagodite Zacrnjenost, Jačina bijele, Boja, Sjena,Vodoravna oštrina, Okomita oštrina,
Toplina boje, Dinamički Kontrast, Pojačanje boje, Svjetlo.
MARK
FAV
Odaberite izvor ulaza da biste primijenili te postavke.
5
OK
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
48
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
U šTEDA ENERGIJE
Time TV prijemnik smanjuje potrošnju energije.
Zadana postavka prilagođena je ugodnom gledanju kod kuće.
Zadana tvornička postavka u skladu je sa zahtjevima Energy Star i prilagođena je za ugodno gledanje kod kuće.
Svjetlinu ekrana možete povećati tako da prilagodite razinu uštede energije ili tako da postaviti način slike.
Kada prilagođavate uštedu energije u načinu MHEG, postavka uštede energije primjenjuje se nakon završetka MHEG-a.
Tijekom slušanja kanala radio stanice, odabir opcije "Screen off" (Zaslon isključen) smanjiti će potrošnju energije.
SLIKA
Prmj.
Omjer šir. i vis.
U redu.
: 16:9
Omjer šir. i vis.
Čarobnjak za slike
Prmj.
U redu.
: 16:9
Čarobnjak za slike
Isključeno
Uštedaenergije
energije : :Isključeno
Isključeno Isključeno
Ušteda
: Standardni Minimum
Uštedaenergije
energije : :Isključeno
Isključeno
Ušteda
Način slike
SLIKA
: Standardni
Način slike
• Svjetlina
50
Srednja
70
• Svjetlo
• Kontrast M a9ksimum
0
zvuk videa
• Svjetlina Isključen
50
• Oštrina
70
• Oštrina
• Svjetlo
70
• Kontrast
90
E
70
E
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite
Ušteda energije.
3
OK
Odaberite Isključeno, Mimimum, Srednja, M a ksimum ili
Isključen zvuk videa.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
• Kada odaberete Screen off (Zaslon isključen), TV prijemnik se isključuje nakon 3 sekunde.
• Ako postavite “Ušteda energije- Minimum, Srednja, Maksimum”, značajka Svjetlo neće raditi.
• Tu značajku možete podešavati i odabirom gumba Energy Saving (Uš teda energije) na daljinskom upravljaču.
49
PODEŠAVANJE SLIKE
P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE
Način prika za slike - Prethodno postavljene postav ke
Jasni
Standardni
Stvarno
Kino
Sport
Igra
Pojačajte kontrast, svjetlinu, boju i oštrinu da biste dobili življu sliku.
Najopćenitije stanje prikaza zaslona.
Najprirodnije stanje prikaza zaslona.
Optimizira video za gledanje filmova.
Optimizira video za gledanje sportskih događaja.
Optimizira video za igranje igara.
SLIKA
Prmj.
Omjer šir. i vis.
SLIKA
U redu.
: 16:9
Čarobnjak za slike
Ušteda energije
Način
Načinslike
slike
: 16:9
Čarobnjak za slike
Jasni
: IsključenoStandardni
Standardni
: Isključeno
Ušteda energije
: :Standardni
Standardni
Način
Načinslike
slike
• Svjetlo
70
• Kontrast
90
Prmj.
Omjer šir. i vis.
U redu.
: :Standardni
Standardni
Stvarno
• Svjetlo
• Svjetlina
50
Kino 70
• Kontrast Sport9 0
• Svjetlina Igra 5 0
• Oštrina
70
• Oštrina
E
7Stručna1
0
E
PODEŠAVANJE SLIKE
Stručna2
1
MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Način slike.
3
OK
Odaberite Jasni, Standardni, Stvarno, Kino,
Sport ili Igra
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
• Način prikaza slike podešava najbolji način prikaza slike na televizoru. Odaberite vrijednost prethodno postavljene
postavke u izborniku Način slike ovisno o kategoriji gledanog programa.
• You can also adjust Picture Mode in the Q. Menu.
50
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
Način prika za slike - Korisnički način
Svjetlo
Pomoću značajke Svjetlo u izborniku može se prilagoditi svjetlina zaslona.
Preporučuje se prilagoditi svjetlinu kada se prilagođava osvijetljenost.
Kontrast
Podesite razinu signala između crne i bijele na slici. Kada je svijetli dio slike zasićen, možete koristiti Contrast (Kontrast).
Svjetlina
Podesite baznu razinu signala na slici.
Oštrina
Podešava oštrinu granica između svijetlih i tamnih područja slike.
Što je ova postavka niža, slika je "mekša".
Boja
Podešava intenzitet svih boja.
Sjena
Podešava uravnoteženost crvene i zelene boje.
SLIKA
Prmj.
U redu.
: 16:9
Omjer šir. i vis.
Čarobnjak za slike
Ušteda energije
Načinslike
slike
Način
SLIKA
: Isključeno
Ušteda energije
Standardni
: :Standardni
Način
Načinslike
slike
2
OK
3
OK
Standardni
Standardni
: Isključeno
: :Standardni
Standardni
• Svjetlo
70
• Svjetlo
• Kontrast
90
• Kontrast
• Svjetlina
50
• Svjetlina
• Oštrina
70
• Oštrina
1
Odaberite SLIKA.
Odaberite Način slike.
U redu.
Jasni
Čarobnjak za slike
E
MENU
Prmj.
: 16:9
E
Stvarno
Kino
70
Sport
90
Igra
50
Stručna1
70
Stručna2
•Prednosti značajke Svjetlo
- Potrošnja električne energije smanjuje se do 60%.
- Smanjuje se svjetlina crne. (Kako je crna boja dublja,
dobit ćete kvalitetnu definiciju.)
- Svjetlinu možete podešavati održavajući izvornu
rezoluciju signala.
PODEŠAVANJE SLIKE
Omjer šir. i vis.
Odaberite Jasni, Standardni S t v a r n o,
Kino, Sport ili Igra
4
OK
Odaberite Svjetlo, Kontrast, Svjetlina, Oštrina, Boja ili
Sjena.
OK
Napravite željena podešavanja.
5
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako
biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje
televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA!
G
Ako odaberete Expert 1/2 (Napredno 1/2), možete odabrati Svjetlo, Kontrast, Svjetlina, Oštrina H, Oštrina V,
Boja ili Nijansa.
51
PODEŠAVANJE SLIKE
TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE
Zaslon se može kalibrirati za svaki način slike, a može se i postaviti vrijednost za video prema posebnom video zaslonu.
Za svaki unos možete postaviti različitu vrijednost videa.
Da biste ponovno vratili zadane tvorničke postavke zaslona nakon prilagođavanja svakog načina videa, pokrenite funkciju
"Vrać. post. slike" za svaki način slike.
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
SLIKA
Prmj.
U redu.
Toplina boje Prmj.
UF
redu. Srednja
E
E
• Svjetlo
SLIKA
• Svjetlo Dinamički Kontrast
70
70
• Kontrast
90
• KontrastDinamički Boja
90
• Svjetlina
50
• SvjetlinaSmanjenje
50
buke
R
• Oštrina
70
• Boja
60
• Oštrina Gama 7 0
• Boja
60
Zacrnjenost
• Sjena
0 R
P ravo kino
Naprednoupravljanje
upravljanje
••Napredno
TruMotion 100Hz
• Vrać. post. slike
• Sjena
0 R
Naprednoupravljanje
upravljanje
••Napredno
R
G
• Vrać. post. slike
G
Srednja
Niska
G
G
Srednja
Srednja
Automatski
G
Uključeno
Niska
E
Za tvori
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
3
OK
Odaberite Napredno upravljanje.
Odabire željeni Izvor. :
Toplina boje, Dinamički Kontrast, Dinamički Boja, Smanjenje buke, Gama, Zacrnjenost, P rav o
kino,TruMotion 100Hz, S kala boja, Naglašavanje rubova ili xvYCC.(pogledajte str. 54 do 55)
4
Odaberite željeni izvor.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
52
Napredno upravljanje sliko m
Razdjeljivanjem u kategorije, Stručna1 i Stručna2 pružaju više kategorija koje korisnici mogu po želji odabrati,
pružajući tako korisnicima optimalnu kvalitetu prikaza slike.
Na taj će način i profesionalno osoblje podesiti rad TV prijemnika koristeći određene videozapise.
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
SLIKA
Prmj.
Omjer šir. i vis.
U redu.
: 16:9
Načinslike
slike
Način
Dinamički Kontrast
Smanjenje buke
• Svjetlo
Gama
• Kontrast
Čarobnjak za slike
Ušteda energije
SLIKA
Jasni
: Isključeno
Standardni
Stručna1
: :Standardni
Stvarno
70
• Svjetlo
Kino
• Kontrast
90
Sport
• Svjetlina
50
Igra
• Oštrina
70
Stručna1
Stručna1
E
R
R
Zacrnjenost
• Svjetlina
• Oštrina
P ravo kino
F
Prmj.
70
9 G0
Srednja
50
Automatski
G
70
• Boja
TruMotion 100Hz6 0
• Sjena
0
Standard boje
Control
••Expert
Napredno
upravljanje
Skala boja
• Vrać. post. slike
G
Uključeno
R
E
Naglašavanje
rubova
Stručna2
Isključeno
U redu.
Isključeno
Niska
G
SD
Standardni
Visoka
E
Za tvori
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Način slike.
3
OK
Odaberite
OK
Odaberite Stručna kontrola.
OK
Odaberite željeni izvor.
Stručna1 ili
Stručna2.
4
5
6
Učinite potrebna ugađanja.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
53
PODEŠAVANJE SLIKE
■
Birajte među tri načina podešavanja boje. Postavljanjem na tople boje poput crvene
pojačavaju se, a postavljanjem na hladne boje slika postaje plavkasta.
■
Prilagođava kontrast da bude optimalan u odnosu na svjetlinu zaslona. Kada se svijetli
dijelovi još više posvijetle, a tamni još više zatamne, slika se poboljšava.
Dinamički Boja
(Isključeno/Niska
/Visoka )
Smanjenje buke
(Isključeno/Niska
/Srednja/Visoka )
■
Prilagođava boje zaslona tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije. Ova značajka
naglašava nijansu, zasićenost i osvijetljenost, tako da crvena, plava, zelena i bijela
izgledaju življe.
Gama
(Niska /Srednja/Visoka )
■
Toplina boje
[Napredno upravljanje]
( Topla/Srednja/Hladna)
Dinamički Kontrast
(Isključeno/Niska/Srednja/
Visoka )
Zacrnjenost
(Niska
/Visoka/Automatski)
PODEŠAVANJE SLIKE
P ravo kino
(Uključeno/Isključeno)
TruMotion 100Hz
(Isključeno/Niska
/Visoka )
■
Možete prilagoditi svjetlinu tamnog područja i razinu srednje sivog područja slike.
• Niska :Posvijetlite tamno i srednje sivo područje slike.
• Srednja: Prikažite izvorne razine slike.
• Visoka: Potamnite tamno i srednje sivo područje slike.
• Niska : Slika zaslona postaje tamnija.
• Visoka : Slika zaslona postaje svjetlija.
• Automatski : automatski postavlja zacrnjenost prikaza na Visoka ili Niska ovisno o
razini zatamnjenosti zaslona.
■ Postavite razinu crne na zaslonu na pravu razinu.
■ Pomoću ove funkcije u načinu rada HDMI možete odabrati opcije “Niska” i “Visoka”. U
suprotnom je “Zacrnjenost” postavljena na “Automatski”.
■
■
■
Eliminacijom efekta podrhtavanja gledati možete videozapise slične onima u kinu.
Ovu funkciju koristite za gledanje filmova.
Ta funkcija može djelovati kada je opcija TruMotion (Pravi pokreti) isključena.
• Visoka : Omogućuje glatkije pokrete slike.
• Niska : Omogućuje glatke pokrete slike. Ovu postavku koristite kao standardnu.
• Isključeno : Ovu funkciju koristite kad postavka "High (Visoko)" ili "Low (Nisko)"
rezultira smetnjama.
■
■
■
54
Smanjuje šum na zaslonu bez smanjenja kvalitete videa.
TruMotion 100Hz (Pravi pokreti) može reducirati zamućenje brzih scena prikazom stotine
slika u sekundi.
Koristi se za najbolju kvalitetu slike bez zamagljivanja prilikom pokreta i bez podrhtavanja kad aktivirate brzo prikazivanje (quick image) ili Film Source (Izvor filma).
Ako omogućite "TruMotion 100Hz", na zaslonu se mogu pojaviti smetnje.
Ako se to dogodi, isključite "TruMotion 100Hz".
Skala boja
(Širo ko/Standardni)
Naglašavanje rubova
(Isključeno/Niska
/Visoka )
• Standardno: Način za reprodukciju originalne boje prema standardu ulaznog signala
neovisno o karakteristikama zaslona.
• Širo ko: Način za korištenje i postavljanje područja jakih boja na zaslonu.
■ Maksimalno iskoristite područje boja koje se mogu prikazati.
■
■
xvYCC
(Auto /Isključeno
/Uključeno)
■
Standard boje
(SD/HD)
■
Stručni obra za c
(Isključeno/Stručna1/Str
učna2)
Ta funkcija prikazuje jače boje.
Ta je funkcija omogućena u načinu "Picture mode - Cinema, Expert" (Način slike –
Kino, Stručno) kada signal xvYCC ulazi putem HDMI.
Boju drugih videozapisa pretvara u HD boju. Ta je funkcija postavljena za formate boje
SD video (BT-601) i HD video (BT-709).
Taj je uzorak potreban za stručno podešavanje.
■ Ta je funkcija omogućena u načinu "Picture Mode - Expert" (Način slike – Vrhunski) kada gledate DTV.
■
■
Tom se funkcijom filtriraju određene boje videozapisa.
Za precizno postavljanje zasićenja i nijanse možete koristiti RGB filtar.
■ Tom se funkcijom podešava opći dojam boje na čitavom zaslonu.
Toplina boje
a. • Metoda: 2 točke
[Stručna kontrola]
• Uzorak: Inner (Unutarnji), Outer (Vanjski)
• Red/Green/Blue Contrast (Kontrast crveno/zeleno/plavo, svjetlina
(Srednja/Topla/Hladna)
crveno/zeleno/plavo):
Raspon prilagodbe je -50 do +50.
b. • Metoda: 10 točaka IRE
• Uzorak: Inner (Unutarnji) / Outer (Vanjski)
• IRE (Institute of Radio Engineers) jedinica je za prikazivanje veličine video signala i
može se postavljati na 10, 20, 30 do 100. Možete podešavati crvenu, zelenu ili plavu
prema svakoj postavci.
• Osvjetljenje: Ova funkcija prikazuje izračunatu vrijednost osvijetljenosti za 2.2 gama.
Željenu vrijednost osvijetljenosti možete unijeti na 100 IRE, a zatim se vrijednost osvijetl•
jenosti za 2.2 gama prikazuje za svakih 10 stupnjeva, od 10 do 90 IRE.
Red/Green/Blue (Crvena/zelena/plava): Raspon prilagodbe je -50 do +50.
Sustav upravljanja
bojom
PODEŠAVANJE SLIKE
Filter Boja
(Isključeno/Crvena/Zele
na/Plava )
■
Uglove videa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način.
Ova je funkcija omogućena u "Picture Mode-Cinema, Expert" (Način slike -Kino,
Stručno).
Taj alat koriste stručnjaci kako bi vršili podešavanja pomoću testnih uzoraka, pa ne utječe
na ostale boje, ali može se koristiti selektivno za podešavanje 6 područja boja (crvena/zelena/plava/cijan/grimizna/žuta).
Razlike u bojama možda se neće opažati čak i kada vršite podešavanje za opće videozapise.
■ Podešava crvenu/zelenu/plavu/žutu/cijan/grimiznu.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Colour (Crvena/zelena/plava/žuta/cijan/grimizna
boja): Raspon prilagodbe je -30 do +30.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Tint (Crveni/zeleni/plavi/žuti/cijan/grimizni ton):
Raspon prilagodbe je -30 do +30.
■
55
PODEŠAVANJE SLIKE
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE
Postavke odabranog načina prikaza slike postavlja se natrag na tvorničke postavke.
SLIKA
Prmj.
U redu.
Prmj.
U redu.
E
E
• Svjetlo
• Kontrast
SLIKA
70
• Svjetlo
70
90
• Kontrast
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
60
• Svjetlina
50
? Sve postav ke slike bit će vraćene na tvorničke
• Oštrina
70
postav ke. Nastaviti?
• Boja
60
• Sjena
0
R
G
90
• Sjena
0
• Napredno upravljanje
• Napredno upravljanje
Vrać.post.
post.slike
slike
••Vrać.
• •Vrać.
Vrać.post.
post.slike
slike
R
Da
G
Ne
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Vrać. post. slike.
OK
Odaberite Da ili Ne.
3
4
OK
Pokreni postavljenu vrijednost.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
56
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
DEMO MODE (NAčIN DEMO)
Prikazuje prezentacijski prikaz raznih logotipa ovog TV prijemnika.
Nije moguće koristiti Demo način u načinu Kućna uporaba.
U Rad u trgovini , Demo način automatski se postavlja na Uključeno.
Kada je Demo način postavljen na Isključeno u Rad u trgovini, Demo način se ne izvršava, a na početnu se
vrijednost vraća samo zaslon.
Početna se vrijednost zaslona automatski vraća nakon 5 minuta u načinu demonstracije.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
E
E
Oznaka unosa
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Jednostavan korisnički meni.
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
Demo
Demonačin
način
Postavi ID
Demo
Demonačin
način
:1
: Uključeno
Uključeno
:1
: Uključeno
Uključeno
IskljuËeno
Postav ke načina rada : Rad u trgovini
Postav ke načina radaUkljuËeno
: Rad u trgovini
Uključeno
Vraćanje tvorničkih postavki
Vraćanje tvorničkih postavki
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Demo način.
OK
Odaberite Uključeno da biste prikazali različite logotipe TV prijemnika.
3
4
OK
Nastavite gledati TV.
Ako želite zaustaviti demonstraciju, pritisnite bilo koji gumb. (osim za
+ , -)
MUTE (bez zvuka), gumb
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
57
PODEŠAVANJE SLIKE
POSTAVKA NAčINA RADA
Preporučimo da televizor postavite na “Kućna upotreba” za najbolju sliku u kućnom okruženju.
Način “Rad u trgovini” najbolja je postavka za prikaz u trgovinama.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
E
Oznaka unosa
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
:1
Demo način
: Uključeno
Postavkekenačina
načina
rada: Rad
: Rad
u trgovini
Postav
rada
u trgovini
: Uključeno
: Isključeno
Jednostavan korisničkiOdabir
meni.okružja.
Odaberite
željeni način postavljanja.
Postavi ID
:1
Demo način
: Uključeno
Rad
uu trgovini
Postav
rada
u trgovini
Postavkekenačina
načina
rada: Rad
: Rad
trgovini
Kućna upotreba
Vraćanje tvorničkihOdaberite
postavki[Kućna upotreba] da biste TV koristili kod kuće.
Vraćanje tvorničkih postavki
E
Da biste TV koristili u trgovini, odaberite [Rad u trgovini].
PODEŠAVANJE SLIKE
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Postav ke načina rada.
3
OK
Odaberite Rad u trgovini ili Kućna upotreba.
4
OK
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
58
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA
AVL automatski ostaje na istoj razini glasnoće prilikom promjene programa.
Zbog toga što svaka stanica za emitiranje ima vlastite uvjete signala, možda ćete trebati prilagoditi glasnoću svaki puta
kada promijenite kanal. Ova značajka korisnicima omogućuje da automatskom prilagodbom za svaki program uvijek čuju
istu glasnoću.
Ukoliko kvaliteta zvuka ili glasnoća nije na željenoj razini, preporučuje se korištenje zasebnog sustava kućnog kina ili
pojačala kako bi izašli na kraj s različitim korisničkim okruženjima.
ZVUK
Autom. glasnoća
Čisti zvuk II
Prmj.
R avnoteža
Čisti zvuk II
3
-
+
0
L
R
MENU
Prmj.
: :Isključeno
Isključeno
U redu.
IskljuËeno
Isključeno
: Isključeno
UkljuËeno
• Razina
3
-
+
0
L
R
R avnoteža
Način zvuka
: Standardni
: Standardni
• Infinite Sound : Isključeno
• Infinite Sound : Isključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
E
1
ZVUK
Autom. glasnoća
: Isključeno
• Razina
Način zvuka
U redu.
: : Isključeno
Isključeno
E
Odaberite ZVUK.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
2
OK
Odaberite Autom. glasnoća.
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
59
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
ISTAKNI GLAS II
Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog glasa pomaže korisnicima da bolje čuju ljudske glasove.
ZVUK
Prmj.
U redu.
ZVUK
Prmj.
Autom. glasnoća
: Isključeno
Autom. glasnoća
: Isključeno
Čisti
Čistizvuk
zvukIIII
: :Isključeno
Isključeno
Čisti zvuk II
: Isključeno
• Razina
• Razina
R avnoteža
Način zvuka
3
-
+
0
L
R
R avnoteža
Način zvuka
: Standardni
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
MENU
IskljuËeno
Isključeno
UkljuËeno
3 0
L
• Infinite Sound : Isključeno
• Infinite Sound : Isključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite Čisti zvuk II.
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
+
R
: Standardni
E
E
1
U redu.
• Ako odaberete “On” (Uključeno) za Clear Voice II
(Jasan glas), značajka Infinite Sound (Beskrajan
zvuk) neće raditi.
• Odabire nivoe od -6’ to ’+6’.
3
Podešavanje za Clear Voice Level odabirom On (Uključeno)
3
OK
Odaberite Razina.
OK
Napravite željena podešavanja.
4
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
60
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA - NAČIN
RADA ZVUKA
Možete odabrati postavku zvuka koju želite: Standard (Standardno), Music (Glazba), Cinema (Kino), Sport (Sport) ili
Game (Igra), a možete i prilagoditi Treble (Visoke tonove) i Bass (Bas).
Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka bez posebnih postavki pošto televizor postavlja
odgovarajuću postavku ovisno o vrsti televizijskog programa.
Standardni, Glazba, Kino, Sport i Igra tvorničke su postavke za optimalnu kvalitetu zvuka.
Standardni Nudi standardnu kvalitetu zvuka.
Glazba
Optimizira zvuk za slušanje glazbe.
Kino
Optimizira zvuk za gledanje filmova.
Sport
Optimizira zvuk za gledanje sportskih događaja.
Igra
Optimizira zvuk za igranje igara.
ZVUK
Prmj.
Autom. glasnoća
: Isključeno
Čisti zvuk II
: Isključeno
• Razina
R avnoteža
Način zvuka
zvuka
Način
U redu.
3
-
+
0
L
R
: Standardni
ZVUK
: Isključeno
Čisti zvuk II
: Isključeno
• Razina
R avnoteža
Način zvuka
• Infinite Sound : Isključeno
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
E
MENU
Odaberite ZVUK.
:: Standardni
Standardni
3
-
0
L
U redu.
+
R
Standardni
Standardni
Glazba
• Infinite Sound : Isključeno
Kino
• Visoki tonovi
50 Sport
• Bas
50 Igra
E
+
+
+
• Postavku Način zvuka možete prilagoditi i u
brzom izborniku.
2
OK
Odaberite Način zvuka.
3
OK
Odaberite Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
1
Prmj.
Autom. glasnoća
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
61
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN
ZVUK
Prmj.
Autom. glasnoća
Čisti zvuk II
ZVUK
U redu.
Autom. glasnoća
: Isključeno
Čisti zvuk II
: Isključeno
• Razina
R avnoteža
Način
Način zvuka
zvuka
3
-
+
0
L
R
: Isključeno
• Razina
R avnoteža
Način zvuka
: :Standardni
Standardni (koris)
U redu.
Prmj.
: Isključeno
3
-
+
0
L
Standardni
Standardni (koris)
R
:: Standardni
Standardni (koris)
• Visoki tonovi
50
Glazba
• Infinite Sound : Isključeno
Kino
• Visoki tonovi
5 0 Sport
• Bas
50
• Bas
• Infinite Sound : Isključeno
50
Igra
E
E
1
MENU
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite Način zvuka.
OK
Odaberite Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.
OK
Odaberite Visoki tonovi, Bas.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako
biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje
televizije.
Odaberite željenu razinu glasnoće zvuka.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.
3
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
4
5
OK
INFINITE SOUND (Beskrajan zvuk)
Odaberite ovu opciju ako želite realističan zvuk.
1
MENU
2
OK
Odaberite ZVUK.
Odaberite Infinite Sound
(Beskrajan zvuk).
Infinite Sound (Beskrajan zvuk): Infinite Sound je
patentirana tehnologija tvrtke LG za obradu zvuka
koja daje osjećaj 5.1-kanalnog surround zvuka uz
dva prednja zvučnika.
3
OK
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
62
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
R AVNOTEŽA
Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvuka zvučnika.
ZVUK
Prmj.
Autom. glasnoća
Čisti zvuk II
: Isključeno
• Razina
avnoteža
RRavnoteža
Način zvuka
U redu.
: Isključeno
3
-
+
0
LL
RR
: Standardni
ZVUK
Prmj.
Autom. glasnoća
: Isključeno
Čisti zvuk II
: Isključeno
• Razina
Način zvuka
3
L-
R avnote
00L L ža
R avnoteža
U redu.
R+
R
: Standardni
• Infinite Sound : Isključeno
• Infinite Sound : Isključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
E
0 RF
L
E
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite R avnote ža.
3
OK
G
Zatvori
1
MENU
R
Napravite željena podešavanja.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
63
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA
Postavke odabranog načina rada zvuka vraćaju se natrag na tvorničke postavke.
ZVUK
Prmj.
U redu.
ZVUK
Prmj.
E
Način zvuka
E
R avnoteža
0
L
R
: Standardni
R avnoteža
• Infinite Sound
: Isključeno
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
1
MENU
-
+
R
: Isključeno
• Visokipostavki
tonovi za
5 0 zvuk...
Resetiranje
• Bas
Audio opis
0
L
: Standardni
• Infinite Sound
i
:Uključeno
•Glasnoća
0
Način zvuka
Vraćanje postavki
postavki
•• Vraćanje
Audio opis
U redu.
50
Vraćanjepostavki
postavki
••Vraćanje
:Uključeno
•Glasnoća
0
-
+
Odaberite ZVUK.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
2
OK
Odaberite Vraćanje postavki.
3
OK
Pokreni postavljenu vrijednost.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
64
OPIS ZVUKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)
Ta je funkcija za ljude oštećena vida, a uz postojeći osnovni zvučni zapis nudi i zvučni opis kojim se objašnjava što se
trenutno događa na TV programu.
Ako je odabrana mogućnost Audio Description On (Uključen zvučni zapis), osnovni zvučni zapis i zvučni opis imat će
samo one programe koji nude zvučni opis.
ZVUK
Prmj.
U redu.
ZVUK
E
Način zvuka
0
L
R
: Standardni
R avnoteža
Način zvuka
0
L
: Isključeno
• Infinite Sound
: Isključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
: Uključeno
:Uključeno
•Glasnoća
Audio opis
opis
Audio
0
-
+
R
: Standardni
• Infinite Sound
• Vraćanje postavki
Audio opis
U redu.
E
R avnoteža
Prmj.
• Vraćanje postavki
IskljuËeno
:Uključeno
: Uključeno Uključeno
UkljuËeno
•Glasnoća
0 -
+
1
Odaberite ZVUK.
OK
Odaberite Audio opis .
2
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Podešavanje Audio Description Volume (Jačine zvučnog opisa) odabirom On (Uključeno)
4
OK
OdaberiteGlasnoća.
OK
Napravite željena podešavanja.
5
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
MENU
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
65
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
I/II
Ste reo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)
Kada je program odabran, informacije o zvuku s postaje pojavljuju se zajedno s brojem programa i nazivom postaje.
1
Q.MENU
2
Odaberite zvučni izlaz.
OK
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
66
Odaberite Zvuk.
Emitiranje signala
Prikaz na zaslonu
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
D UAL I, D UAL II, DUAL I+II
A
Odabir mono načina rada zvuka
Ukoliko je stereo zvučni signal preslab pri stereo prijemu, možete ga prebaciti na mono način rada. Čistoća zvuka se
poboljšava pri postavljanju na mono način rada.
A
Odabir jezika kod prijema signala s dvostrukim jezičnim audio signalom
Ukoliko se televizijski program odašilje s dvostrukim audio signalom (dva različita audio jezika), moguće je prebaciti
način rada na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima.
šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima.
propušta zasebni jezik do svakog od zvučnika.
NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)
Ukoliko je televizor opremljen s prijemnikom za NICAM signal, moguć je prijem visoko kvalitetnog NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex - gotovo trenutni kompresijski/dekompresijski audio multiplekser)
digitalnog audio signala.
Zvučni izlaz se može odabrati ovisno o vrsti primljenog emitiranog signala.
1
Prilikom NICAM mono prijema, moguće je odabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Prilikom NICAM ste re o prijema, moguće je odabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ukoliko je signal preslab, odaberite FM mono način rada.
3
Prilikom NICAM dual prijema, moguće je odabrati NICAM D UAL I, NICAM DUAL II ili NICAM
D UAL I+II ili FM MONO.
U HDMI načinu rada možete odabrati izlazni zvuk za lijevi i desni zvučnik.
Odaberite zvučni izlaz.
L+R: Audio signal iz audio L ulaza se šalje u lijevi zvučnik, a audio signal iz audio R ulaza šalje se u desni
zvučnik.
L+L: Audio signal iz audio L ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
R + R: Audio signal iz audio R ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Odabir vrs te zvučnog izlaza zvučnika
67
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
J EZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU /
ODABIR ZEMLJE
Upute za instalaciju pojavljuju se na zaslonu proizvoda prilikom prvog uključivanja.
1
OK
Odaberite željeni jezik.
OK
Odaberite vašu državu.
2
* A ko želite promijeniti odabir jezika/držav e
1
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Jezik izbornika (Language) ili Zemlja.
3
OK
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
68
Odaberite željeni jezik ili zemlju.
4
OK
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA
G Ukoliko
ne dovršite postavljanje Vodiča za početno postavljanje pritiskom na gumb BACK, ili ukoliko OSD (On
Screen Display - prikaz na zaslonu) nestane nakon određenog perioda mirovanja, instalacijski izbornik će se
nanovo pojavljivati pri svakom paljenju televizora.
G Ukoliko odaberete pogrešnu lokalnu postavku zemlje, teletekst če biti netočno prikazan i moguće je pojavljivanje problema prilikom rukovanja s teletekst opcijama.
G Upravljački gumbi DTV načina rada možda neće ispravno funkcionirati ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
G U zemljama u kojima ne postoje fiksni propisi digitalnog emitiranja, neke DTV funkcije možda neće biti dostupne
ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
G Postavku zemlje „UK” potrebno je aktivirati samo u Velikoj Britaniji.
G Ako je postavka države postavljena na "--", bit će dostupni europski zemaljski/kabelski digitalni radiotelevizijski
programi, ali neke DTV funkcije možda neće raditi kako treba.
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)
Audio funkcija dozvoljava odabir preferiranog jezika.
Ukoliko prijemni signal ne odašilje audio signal na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni audio jezik će
biti odabran.
Prilikom prijema titlova na dva ili više različitih jezika , koristite opciju prikaza titlova. Ukoliko prijemni signal ne odašilje
signal titlova na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni jezik titlova će biti odabran.
Ukoliko jezik koji ste odabrali nije podržan kao glavni jezik za Audio jezik i jezik titlova, možete odabrati jezik u
sekundarnoj kategoriji.
1
1
MENU
MENU
Odaberite OPCIJA.
2
2
Odaberite Audio jezik, Jezik
titlova.
OK
Odaberite Nagluhost(
OK
3
).
3
Odaberite željeni jezik.
OK
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
OK
4
OK
Spremite.
OSD informacije o audio jeziku
< Odabir audio jezika >
G Ukoliko prijemni signal podržava dva ili više audio jezika,
moguće je odabrati audio jezik.
1
Q.MENU
Zaslon
N.A
Odaberite Zvuk .
2
AAC Audio
3
Odaberite jezik za zvuk.
< Odabir jezika titlova >
G Ukoliko prijemni signal podržava titlove na dva ili više jezika,
moguće je odabrati jezik prikaza titlova pomoću gumba SUBTITLE (titlovi) na daljinskom upravljaču.
gumb da bi odabrali jezik prikaza titlova.
G Pritisnite
Stanje
Not Available (Nije podržano)
MPEG zvuk
Dolby Digital zvuk
Zvuk za osobe oštećena vida.
Zvuk za osobe oštećena sluha.
Dolby Digital Plus Audio
Odaberite L+R, L+L ili R+R.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
Subtitle Language OSD Information
Zaslon
N.A
Stanje
Not Available (Nije podržano)
Titlovi teleteksta
Titlovi za osobe koje slabo čuju
- Signal Audio/Titlovi može biti prikazan u pojednostavljenom obliku s 1 do 3 slova emitirana u signalu vašeg
pružatelja usluge.
- Ukoliko odaberete dodatni audio signal(audio signal za osobe s problemima s vidom/sluhom), televizor može
davati dio glavnog audio signala.
69
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA
Prilikom prijema digitalnog signala, sat se automatski podešava. (Sat možete ručno postaviti samo ukoliko digitalni
televizijski signal nije dostupan.)
Morate ispravno postaviti vrijeme prije uporabe funkcije On/Off time (vrijeme uključivanja/isključivanja).
Nakon odabira grada iz vremenske zone, sat se na televizoru podešava pomoću otklona vremenske zone i GMT-a
(Greenwich centralno vrijeme) koje televizor prima preko prijemnog signala i vrijeme se automatski podešava pomoću
digitalnog signala.
Nakon što je u načinu DTV sat podešen, ne možete mijenjati vrijeme, ali ako pod Time Zone (Vremenska zona)
odaberete grad s vremenskom razlikom, možete promijeniti vrijeme za 1 sat.
VRIJEME
Prmj.
U redu.
Sat
VRIJEME
Sat
Sat
Prmj.
Vrijeme uključeno
: Isključeno
Mjesec
Vrijeme isključeno : Isključeno
God.
Vrijeme uključeno : Isključeno
Vrijeme gašenja
: Isključeno
Vrijeme gašenja
Vrijeme isključeno : Isključeno
U redu.
Datum
01
Ožu .
2008
: Isključeno
Sat
16
Minuta
09
Vremenska zona
aLondon
GMT
Za tvori
POSTAVKE VREMENA
1
MENU
Odaberite VRIJEME.
2
OK
Odaberite Sat.
OK
Odaberite godinu, mjesec, datum, vrijeme ili vremensku zonu
3
4
Postavite godinu, mjesec, datum, vrijeme ili vremensku zonu.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
70
POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Funkcija Vrijeme isključivanja automatski prebacuje televizor u stanje mirovanja u postavljeno vrijeme.
Dva sata nakon što je televizor uključen funkcija Vrijeme uključivanja, automatski će ga prebaciti natrag u stanje
mirovanja, osim ako nije pritisnut gumb.
Funkcija Vrijeme isključivanja poništava funkciju Vrijeme uključivanja ukoliko su obje funkcije postavljene u isto vrijeme.
Televizor mora biti u stanju mirovanja da bi funkcija Vrijeme uključivanja uključila televizor.
VRIJEME
Prmj.
VRIJEME
U redu.
Sat
Prmj.
U redu.
Sat
1 Ožu.. 2007 16:09
Vrijeme isključeno : Isključeno
Ponoviti
F
Isključeno
Vrijeme uključeno : Isključeno: Isključeno
Sat
00
Vrijeme gašenja
: Isključeno
Minuta
00
Vrijeme isključeno : Isključeno
Vrijeme uključeno
: Isključeno: Isključeno
Vrijeme gašenja
: Isključeno
Ulaz
G
Antena
P rogra m
TV1
Glasnoća
30
Za tvori
1
MENU
• Da bi poništili funkciju On/Off Time (vrijeme
Odaberite VRIJEME.
uključivanja/isključivanja), odaberite Off (isključeno).
2
OK
Odaberite Vrijeme isključeno
ili Vrijeme uključeno ..
OK
Odaberite Ponoviti.
1
3
4
2
Odaberite Isključeno, Jednom, Dnevno,
Pon ~ Pe t, Pon ~ Sub, Sub ~ Sun ili Sun.
5
3
4
Postavite sat.
Odaberite U l a z.
Odaberite ulazni izvor.
Postavite kanal.
POSTAVKE VREMENA
• Samo za funkciju On Time (vrijeme uključivanja)
Podesite razinu glasnoće
zvuka pri uključenju.
6
Postavite minute.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
71
POSTAVKE VREMENA
POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA
Ne morate brinuti o gašenju televizora prije spavanja.
Nakon isteka postavljenog vremenskog perioda, funkcija automatskog gašenja automatski gasi televizor u stanje
mirovanja.
1
Q.MENU
Odaberite Vrijeme gašenja.
2
Odaberite Isključeno, 10, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 12 0, 18 0 ili 240 Min.
• Ukoliko isključite televizor, prethodno postavljeno vrijeme automatskog gašenja se poništava.
• Također možete postaviti Vrijeme gašenja preko izbornika VRIJEME.
POSTAVKE VREMENA
72
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA
Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.
Ukoliko je kanal zaključan, unesite lozinku kako bi ga privremeno otključali.
ZAKLJUČAJ
Sustav
Sustav zaključav.
zaključav.
Prmj.
U redu.
: Isključeno
Isključeno
:: Isključeno
IskljuËeno
Isključeno
Postavi lozinku
Postavi lozinku
UkljuËeno
Blokirati progra m
Blokirati progra m
: Isključeno blokiranje
Blokiranje ulaza
MENU
Odaberite ZAKLJUČAJ.
OK
Odaberite Sustav zaključav..
OK
Odaberite Uključeno.
Roditeljski nadzor
U redu.
: Isključeno blokiranje
Blokiranje ulaza
• U slučaju da zaboravite svoju lozinku, pritisnite '0',
'3', '2', '5' na daljinskom upravljaču.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
2
Prmj.
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
1
ZAKLJUČAJ
3
4
OK
5
2
3
4
5
6
7
1
8
9
0
OK
Postavite lozinku.
Unesite 4-znamenkastu lozinku.
Pazite da ne biste zaboravili ovaj broj!
Ponovno unesite novu lozinku za potvrdu.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
73
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
B LOKIRANJE PROGRAMA
Blokira sve programe koje ne želite gledati ili za koje ne želite da vaša djeca gledaju.
Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno.
Unesite lozinku da biste gledali program koji je blokiran.
1
ZAKLJUČAJ
Sustav zaključav.
Prmj.
YLE TV1
U redu.
: Isključeno
RADIO
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Postavi lozinku
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
Blokirati progra m
Roditeljski nadzor
DTV
1 YLE TV1
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
: Isključeno blokiranje
Blokiranje ulaza
P reth. Promjena
N avigacija
P
P romjena stranice
P rethodni
Blokirati / Odblokirati
1
MENU
2
OK
Odaberite ZAKLJUČAJ.
Odaberite Blokirati progra m.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
3
OK
4
Uđite u Blokirati progra m.
ZELENA Odaberite program koji želite blokirati.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
74
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM NAČINU RADA)
Ova funkcija radi sukladno s informacijama s postaje. Stoga, ako signal prima neispravnu informaciju, ova funkcija ne
radi.
Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka.
Ovaj TV je programiran da pamti zadnju postavku čak i ako ste ugasili TV.
Sprječava da djeca gledaju određene TV programe za odrasle prema ocijenjenim ograničenjima.
Unesite lozinku da biste gledali program koji ima ocjenu kvalitete.
Prmj.
Sustav zaključav.
U redu.
: Isključeno
ZAKLJUČAJ
Sustav zaključav.
Postavi lozinku
Postavi lozinku
Blokirati progra m
Blokirati progra m
:: Isključeno
Isključenoblokiranje
bloki-
Roditeljski nadzor
nadzor
Roditeljski
Roditeljski nadzor
Blokiranje ulaza
Blokiranje ulaza
Isklj.Blokiranje:
Odobreni svi
U redu.
Prmj.
programi
: Isključeno
10 i više
11 i više
12 i više
:: Isključeno
Isključenoblokiranje
bloki13 i više
14 i više
15 i više
16 i više
17 i više
18 i više
E
ZAKLJUČAJ
Isključeno blokiranje
1
MENU
2
Odaberite ZAKLJUČAJ.
Odaberite Roditeljski nadzor.
OK
Napravite željena podešavanja.
3
4
OK
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
OK
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
75
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
B LOKIRANJE VANJSKOG ULAZA
Omogućuje vam blokiranje unosa.
Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno.
ZAKLJUČAJ
Sustav zaključav.
Prmj.
ZAKLJUČAJ
U redu.
Sustav zaključav.
: Isključeno
Postavi lozinku
Postavi lozinku
Blokirati progra m
Blokirati progra m
Roditeljski nadzor
Roditeljski nadzor
: Isključeno blokiranje
Blokiranje ulaza
Blokiranje
Blokiranje ulaza
ulaza
MENU
U redu.
Prmj.
: Isključeno
HDMI
F
Isključen
: Isključeno blokiranje
G
Zatvori
Odaberite ZAKLJUČAJ.
2
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
OK
Odaberite Blokiranje ulaza.
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
3
4
OK
Spremite.
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
76
ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE
TV se može podesiti tako da je za upravljanje potreban daljinski upravljač. Ova značajka može se koristiti kako bi se
spriječilo neovlašteno gledanje.The TV can be set so that the remote control is required to control it. This feature
can be used to prevent unauthorized viewing.
OPCIJA
Prmj.
U redu.
Audio jezik
: Hrva ts ka
Audio jezik
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
Jezik titlova
: Hrva ts ka
: Isključeno
Nagluhost (
: UK
Zemlja
)
Zemlja
Oznaka unosa
2
OK
OK
U redu.
: Isključeno
: UK
Oznaka unosa
: Uključeno
SIMPLINK
Zaklj.
tipkovnice
Zaklj. tipkovnice
Isključeno
: Isključeno
Zaklj.
tipkovnice
Zaklj. tipkovnice
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Zaklj. tipkovnice.
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
E
: Uključeno
IskljuËeno
:: Isključeno
Isključeno
UkljuËeno
Uključeno
• Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljen na ‘Uključeno’, ako je
TV isključen, pritisnite gumb r / I, INPUT(ulaz), P
ili
POWER, INPUT, P
ili NUMBER ili BROJEVE na daljinskom upravljaču.
• Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljena na Uključeno, na
zaslonu se prikazuje poruka '
Zaklj. Tipkovnicu
Uključeno' u slučaju pritiska bilo koje tipke na prednjoj ploči
prilikom gledanja TV-a.
4
OK
Spremite.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
3
)
SIMPLINK
E
MENU
Prmj.
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
Nagluhost (
1
OPCIJA
Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka
•Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se
ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
•Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na
prethodni zaslon izbornika.
77
TELET E KST
Ova značajka nije dostupna u svim državama.
TV/
RAD
SAVING
Teletekst je besplatna usluga koju nudi većina TV postaja s ažuriranim
informacijama o novostima, vremenu, TV programu, cijenama dionica i
mnogim drugim temama.
1
2
3
4
5
6
Dekoder teleteksta na ovom TV-u podržava sustave JEDNOSTAVNOG,
TELETEKSTA NA VRHU ZASLONA i BRZOG TELETEKSTA. JEDNOSTAVAN
(standardni teletekst) sastoji se od broja stranica koje se odabiru izravno
unošenjem odgovarajućeg broja stranice. TELETEKST NA VRHU
ZASLONA i BRZI TELETEKST moderniji su načini koji omogućavaju brz i
jednostavan odabir informacija na teletekstu.
7
8
9
0
Q.VIEW
LIST
MARK
FAV
RATIO
P
P
A
G
E
MUTE
UKLJUČI/ISKLJUČI
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) kako biste prebacili na teletekst. Na
zaslonu se pojavljuje početna stranica ili stranica koja je zadnja gledana.
Na zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv TV postaje, datum i
sat. Prvi broj stranice označava vaš odabir, a drugi označava trenutno
prikazanu stranicu.
Pritisnite tipku TEXT ili EXIT kako biste ugasili teletekst. Ponovno se
pojavljuje prethodni način rada.
MENU
GUIDE
Q.MENU
OK
BACK
INFO
EXIT
JEDNOSTAVAN TELET E KST
A Odabir
1
2
stranice
Unesite broj željene stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću tipki s BROJEVIMA. Ako tijekom odabira pritisnete krivu tipku, morate dovršiti troznamenkasti broj i zatim ponovno unijeti ispravan broj stranice.
Tipka P
može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
TELET E KST NA VRHU ZASLONA
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu zaslona. Žuto polje označava sljedeću skupinu,
a plavo polje sljedeći blok.
TELET E KST
A Odabir
1
2
3
4
bloka / skupine / stranice
S plavom tipkom možete se kretati iz bloka u blok.
Pomoću žute tipke prelazite na sljedeću skupinu s automatskim prijelazom u sljedeći blok.
Pomoću zelene tipke prelazite na sljedeću postojeću stranicu s automatskim prijelazom u sljedeću skupinu. Također,
može se koristiti tipka P .
Crvenom tipkom vraćate se na prethodni odabir. Također, može se koristiti tipka P .
A Izravan
odabir stranice
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada NA VRHU ZASLONA.
78
BRZI TELET E KST
Stranice teleteksta kodirane su bojama na dnu zaslona te se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje.
A Odabir
1
2
3
4
stranice
Pritisnite tipku T.OPT i zatim pomoću tipke
odaberite i izbornik. Prikažite početnu stranicu.
Možete odabrati stranice koje su kodirane bojom na dnu pomoću tipki odgovarajućih boja.
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada BRZOG TELETEKSTA.
Tipka P
može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
POSEBNE FUNKCIJE TELET E KSTA
A
Pritisnite tipku T. OPT i zatim koristite tipku
za odabir izbornika Text Option (Opcije teleteksta).
i
A Indeks
Odaberite svaku stranicu kazala.
Te kst opcije
Indeks
Vrijeme
Zaustav i
A Vrijeme
Prilikom gledanja TV programa, odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom
kutu zaslona.
U načinu rada teleteksta, pritisnite ovaj gumb da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice prikazan je na dnu zaslona. Da biste zadržali ili promijenili podstranicu, pritisnite
RED/GREEN (CRVENO/ZELENO),
ili gumbe NUMBER (BROJ).
Otkrij
Ažuriraj
Za tvori
Prekida automatsku izmjenu stranica koja se pojavljuje ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj
podstranica i trenutna podstranica obično su prikazani na zaslonu ispod sata. Kod odabira ovog izbornika, u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavljuje se zaustavni simbol i automatska izmjena stranica je neaktivna.
TELET E KST
A Zaustav i
?
A Otkrij
Odaberite ovaj izbornik za prikaz skrivenih informacija poput rješenja pitalica ili zagonetki.
A Ažurira j
Prikazuje sliku TV programa na zaslonu tijekom čekanja nove stranice teleteksta. Prikaz će se pojaviti na gornjem lijevom
kutu zaslona. Kada je dostupna ažurirana stranica, prikaz će se promijeniti u broj stranice. Ponovno odaberite ovaj
izbornik za pregled ažurirane stranice teleteksta.
79
DIGITALNI TELET E KST
* Ova funkcija radi samo u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irs koj.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je značajno poboljšan u raznim vidovima poput teksta, slike, itd.
Digitalni teletekst ima pristup posebnim uslugama digitalnog teleteksta i konkretnim uslugama koje se nude putem
digitalnog teleteksta.
Morate odabrati off u izborniku jezika titlova za prikaz teleteksta tako da pritisnete tipku SUBTITLE (titlovi).
TELET E KST UNUTAR DIGITALNE USLUGE
1
Pritisnite brojeve ili tipku P
za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
2
Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći
korak pritiskom tipki TEXT, O K (U REDU),
,
CRVENE, ZELENE, ŽUTE, BROJ EVA ili P LAV E itd.
3
Za promjenu digitalnog operatera, odaberite drugog operatera pomoću brojeva ili tipke P
.
TELET E KST U DIGITALNOJ USLUZI
DIGITALNI TELETEKST
1
Pritisnite brojeve ili tipku P
za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
2
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
uključili teletekst.
3
Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći
korak pritiskom tipki O K (U REDU),
, CRVENE,
ZELENE, ŽUTE, BROJ EVA ili P LAV E itd.
4
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
isključili digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a.
Određeni operateri omogućavaju pristup teletekstu pritiskom na CRVENU tipku.
80
DODATA K
RJEŠAVANJE PROBLEMA
TV ne radi ispravno.
Provjerite prisutnost bilo kakvog predmeta između TV-a i daljinskog upravljača koji bi
uzrokovao smetnju. U svakom slučaju usmjerite daljinski upravljač izravno u TV.
A Provjerite jesu li baterije umetnute ispravno (+ do +, - do -).
A Umetnite nove baterije.
A
Daljinski upravljač ne radi
Je li podešen sleep timer (tajmer za gašenje)?
A Provjerite postavke za upravljanje. Je li prekinuto napajanje strujom.
A TV prijemnik automatski će se isključiti ako 15 minuta bude uključen, a da nema
ulaznog signala.
A
Odjednom je Off struja.
Video funkcija ne radi.
Provjerite je li TV uključen.
A Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
A Je li strujni kabel ispravno umetnut u utore?
A Provjerite smjer i/ili položaj svoje antene.
A Ispitajte utore tako da uključite drugi TV u istu utičnicu.
A
Nema slike & Nema zvuka
Slika se sporo pojavljuje
nakon uključivanja
A
Ovo je uobičajeno, slika gubi ton tijekom postupka pokretanja TV-a. Molimo kontaktirajte svoj servis ako se slika ne pojavljuje nakon pet minuta.
Podesite Colour (boju) u izborniku.
A Osigurajte dovoljan razmak između TV-a i video uređaja.
Nema boje ili je loša ili loša
A Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
slika
A Jesu li kablovi video uređaja ispravno umetnuti?
A Pokrenite bilo koju funkciju za povrat osvijetljenosti slike.
A
Vodoravne/okomite trake ili
slika se trese
A
Provjerite prisutnost lokalnih smetnji poput električnog uređaja ili alata na struju.
A
Linije ili trake po slici
A
Provjerite antenu (Promijenite položaj antene).
A
Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija.
Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1.3, može doći do treperenja ili nestanka
slike. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.
Nema slike prilikom
povezivanja s HDMI-em
DODATA K
Problemi na postaji ili kabelskom kanalu, okrenite drugu postaju.
Signal postaje je slab, postavite antenu u drugi položaj za primanje slabijih postaja.
A Provjerite prisutnost izvora mogućih smetnji.
A
Slab prijam na nekim
kanalima
81
DODATA K
Audio funkcija ne radi.
A
Slika u redu & Nema zvuka
A
A
A
Nema zvuka iz jednog od
zvučnika
Pritisnite tipku
+ ili - (jačina zvuka).
Je li zvuk stišan do kraja? Pritisnite tipku MUTE (isključivanje zvuka).
Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
Jesu li kablovi audio uređaja ispravno umetnuti?
A
Podesite Balance (ravnotežu) u izborniku.
Neobičan zvuk iz
unutrašnjosti TV-a
A
Promjena vlage ili temperature zraka može dovesti do neobičnog zvuka prilikom
paljenja ili gašenja TV-a i ne znači kvar na TV-u.
Nema zvuka prilikom povezivanja
HDMI-a ili USB-a
A
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1.3.
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 2.0.
A
Postoji problem s postav kama PICTURE (SLIKA).
Kada korisnik mijenja
postavke slike, televizor
automatski vraća početne
postavke nakon određenog
vremenskog razdoblja.
DODATA K
82
A
To znači da je trenutačna postavka TV-a način Rad u trgovini
Kako biste se prebacili na način Kućna upotreba, trebate učiniti sljedeće:
Iz izbornika TV-a, odaberite OPCIJA -> Odabir Postav ke načina rada -> Odabir
Kućna upotreba.
Prebacivanje na način kućne upotrebe dovršeno je.
ODRŽAVANJE
Kvarovi u ranoj fazi mogu se spriječiti. Pažljivo i redovito čišćenje može produžiti vijek vašeg novog TV-a.
Oprez: Svakako isključite TV i iskopčajte kabel prije početka bilo kakvog čišćenja.
Čišćenje zaslona
1
Dobar način za sprječavanje skupljanja prašine na vašem zaslonu na neko vrijeme je da namočite meku krpu u
mješavinu mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za posuđe. Iscijedite krpu dok ne postane gotovo suha, a
zatim njome obrišite zaslon.
2
Svakako provjerite nema li ostataka vode na zaslonu. Pričekajte da voda ili vlaga ispare prije uključivanja.
Čišćenje kućišta
Za skidanje prljavštine ili prašine obrišite kućište mekom, suhom krpom koja ne pušta dlačice.
A Ne koristite mokru krpu.
A
Dulje izbivanje
OPREZ
G
Ako predviđate da dulje vremensko razdoblje (npr. za praznik) nećete uključivati TV, iskopčajte kabel kako
biste ga zaštitili od mogućih oštećenja od gromova ili strujnih udara.
DODATA K
83
DODATA K
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA
15EL9***
15EL9500-ZA / 15EL950N-ZA
MODELS
MODELI
Širina
351 mm
Visina
235 mm
Dubina
Maks. 80 mm / min. 43 mm (zaslon maks. 8,6 mm / min. 3,2 mm)
Dimenzije
Težina
1,6 kg
Energetski uvjeti
15EL9*** : DC 24 V , 1,5 A
AC-DC adapte r: 24 V
0 °C do 40 °C
Radna temperatura
Uvjeti okruženja
Radna vlažnost
Manje od 80 %
Temperatura skladištenja
-20 °C do 60 °C
Vlažnost skladištenja
Manje od 85 %
Vodootpornost
IPX2, međunarodna razina vodootpornosti 2
Pogledajte na str.37
Podržane filmske datoteke
A Gore
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
Televizijski sustav
Pokrivenost programa
Digitalna TV
Analogna TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C (Samo za Švedsku, Finsku)
SECAM L/L’
VHF, UHF
VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,
CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do S47
Impedancija vanjske antene
DODATA K
84
75 Ω
75 Ω
Napomena o open source softveru (softveru s "otvorenim" izvornim kodom)
Sljedeće GPL izvršne datoteke i LGPL/MPL biblioteke korištene u ovom proizvodu podliježu propisu
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1
Licenčni ugovori:
GPL IZVRŠNE DATOTEKE:
Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot
LGPL BIBLIOTEKE:
uClibc
MPL BIBLIOTEKE:
nanox
LG Electronics nudi vam izvorni kod na mediju CD-ROM uz nadoknadu koja pokriva troškove distribucije, npr. troškove
medija, poštarine i rukovanja na zahtjev upućen e-poštom tvrtki LG Electronics na adresu:
[email protected]
Ponuda je valjana za razdoblje od tri(3) godine od datuma distribucije ovog proizvoda od strane tvrtke LG Electronics.
Kopiju GPL, LGPL i MPL licenci možete pronaći na CD-ROM-u koji je isporučen uz proizvod.
Licence za GPL, LGPL možete dobiti na
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1translations.html.
Ovaj proizvod sadrži
•freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
• jpeg: Independent JPEG Group, autorska prava © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
• libpng: autorska prava © 2004 Glenn Randers-Pehrson
•tinyxml: autorska prava © 2000-2006 Lee Thomason
•zlib: autorska prava © 1995-2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler.
DODATA K
85
Zabilježite broj modela i serijski broj TV uređaja.
Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj
strani uređaja i proslijedite ih zastupniku kad
tražite uslugu.
Model :
Serijski broj :
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement