LG 32LG3000, 32LG2000, 19LG3050, 42PG1000, 32LG5000.AEU, 52LG5030.AEU, 32LG5600.BEU, 32LG5700, 42PG2000, 42LG3000.AEU Owner's manual

LG 32LG3000, 32LG2000, 19LG3050, 42PG1000, 32LG5000.AEU, 52LG5030.AEU, 32LG5600.BEU, 32LG5700, 42PG2000, 42LG3000.AEU Owner's manual
HRVATSKI
LCD TV
P LAZMA TV
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LCD TV MODELI
1 9 L S 4 D*
3 2 L G 3 0* *
2 2 L S 4 D*
3 7 L G 3 0* *
3 2 L G 2 0* * 4 2 L G 3 0* *
3 7 L G 2 0* * 3 2 L G 5* * *
4 2 L G 2 0* * 3 7 L G 5 0* *
1 9 L G 3 0* * 4 2 L G 5 0* *
2 2 L G 3 0* * 4 7 L G 5 0* *
2 6 L G 3 0* * 5 2 L G 5 0* *
PLAZMA TV MODELI
4 2 P G 1 0* *
5 0 P G 1 0* *
4 2 P G 2 0* *
5 0 P G 2 0* *
4 2 P G 3 0* *
5 0 P G 3 0* *
6 0 P G 3 0* *
Prije korištenja TV uređaja, molimo Vas pažljivo
pročitajte ovaj priručnik.
Sačuvajte ga za buduće korištenje.
Zabilježite broj modela i serijski broj TV uređaja.
Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj strani
uređaja i proslijedite ih
zastupniku kad tražite uslugu.
DODACI
Provjerite jesu li sljedeći dodaci isporučeni s TV uređajem. Ako neki dodatak nedostaje, obratite se zastupniku kod
kojeg ste kupili televizor.
A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
/RAD
IO
PO
W
ER
TE
XT
ME
NU
Owner's
Manual
MU
2
7
5
LIST
IN
PU
T
I/II
RA
TIO
TE
3
8
6
0
9
Q.VIE
W
IN
FO
E
RE XIT
TU
RN
VO
L
AV
OK
i
MO
ili
DE
DODACI
TV
D/A
TV
1
4
GU
IDE
*
RAT
FA
V
IO
PR
SLE
EP
IND
EX
SUBT
TIM
E
ITLE
HO
LD
RE
UPDA
TE
VE
AL
?
Korisnički priručnik
Baterije
Daljinski upravljač
Ova značajka nije dostupna za sve modele.
ili
Kabel za napajanje
T kanina za poliranje
Tkanina za poliranja za uporabu na zaslonu.
Zaštitna ploča
(Osim kod 19/22LS4D*)
Prljavštinu ili otiske prstiju na površini televizora
lagano obrišite tkaninom za poliranje.
Pripazite da ne pritišćete zaslon. Može se
ogrepsti ili doći do gubljenja boje.
P LAZMA TV modeli
(samo
42/50PG10**)
(samo 42/50PG20**,
42/50/60PG30**)
x4
Vijci za montažu postolja
(Pogledajte na str. 11) (samo
Držač kabela
(42PG10**, 42PG20**,
42PG10**, 42PG20**, 42PG30**)
42PG30**: 1EA, 50PG10**,
50PG20**, 50/60PG30**: 2EA)
Feritna jezgra
Obujmica za slaganje kabla
(Ova značajka nije dostupna za
sve modele.)
LCD TV modeli
x4
x4
Vijci za montažu postolja
(Pogledajte na str. 10)
(samo 32/37/42LG5***,
32/37/42LG20**,
26/32/37/42LG30**)
1 vijak za pričvršćivanje postolja Obujmica za slaganje kabla
(Pogledajte na str. 10) (samo
(samo 19/22LS4D*)
Obujmica za slaganje kabla
(samo 19/22LG30**)
32/37/42LG20**,
26/32/37/42LG30**,
32/37/42LG5***)
Korištenje feritne jezgre (Ova značajka nije dostupna za sve modele.)
Feritna jezgra može se koristiti za reduciranje elektromagnetskog
vala prilikom spajanja kabela napajanja.
Što je feritna jezgra bliža utikaču napajanja, tim bolje.
Utikač napajanja postavite u blizini.
1
SADRŽAJ
DODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SADRŽAJ
PRIPREMA
Kontrole na prednjoj ploči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Informacije o stražnjoj ploči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ugradnja postolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odvajanje postolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Postavljanje vršite izuzetno pažljivo
kako proizvod ne bi pao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stražnja ploča za slaganje kabela . . . . . . . . . . . . . . 15
Postavljanje zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Smještaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kensington sigurnosni sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ugradnja na podlogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zidna ugradnja : Vodoravna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spajanje antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podešavanje HD prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Podešavanje digitalnog audio izlaza . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje DVD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje VCR (videorekordera) . . . . . . . . . . . . . 25
Podešavanje ostalih A/V izvora . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Umetanje CI modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podešavanje osobnog računala . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- Podešavanje ekrana za PC način rada . . . . . . . 32
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Funkcije tipki na daljinskom upravljaču . . . . . . . . . . 36
Uključivanje TV prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Odabir programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Prilagođavanje glasnoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Odabir na ekranskom izborniku i prilagodba . . . . . . 43
Automatsko biranje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ručno biranje programa (u digitalnom načinu) . . . . 45
Ručno biranje programa (u analognom načinu) . . . 46
Uredi program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Booster (Pojačanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2
Ažuriranje softvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dijagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
CI podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Odabir tablice programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
SIMPLINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Oznaka unosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
AV način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
EPG (ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI
VODIČ) (U DIGITALNOM NAČINU)
Uključivanje ili isključivanje EPG . . . . . . . . . . . . . . . 60
Odabir programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT
(SADAŠNJI/SLJEDEĆI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana . . . . . . . 61
Funkcije gumba u načinu promjene datuma . . . . . . 61
Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis . . . . . . . 62
Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting
(Podešavanje snimanja/podsjetnika) . . . . . . . . . . . . 62
Funkcije gumba u načinu Schedule List
(Popis rasporeda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PODEŠAVANJE SLIKE
Podešavanje veličine slike (Omjer šir. i vis.) . . . . . . 63
Prethodno postavljene postavke slike
- Način slike - Prethodno postavljene postavke . . . 65
- Automatska kontrola nijansi boje
(Topla/Srednja/Hladna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Ručno podešavanje slike
- Način slike - Korisnički način . . . . . . . . . . . . . . 67
- Način slike – Stručno upravljanje . . . . . . . . . . . 68
Tehnologija poboljšanja prikaza slike . . . . . . . . . . . 69
Napredno – Način filma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Napredno – Zacrnjenost (zatamnjenost) . . . . . . . . . 71
Zaštita očiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vraćanje postavki slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Metoda smanjenje efekta trajne slike (ISM) . . . . . . 74
Način slike s opcijom štednje energije . . . . . . . . . . 75
TELET E KST
Automatsko podešavanje glasnoće zvuka . . . . . . . . 76
Prethodno postavljene postavke zvuka – Način zvuka . . . 77
Podešavanje postavki zvuka – Korisnički način . . . . 78
Ravnoteža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Podešavanje TV zvučnika uključeno/ isključeno . . . 80
Odabir digitalnog audio izlaza . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Vraćanje početnih postavki zvuka . . . . . . . . . . . . . . 82
I/II
- Stereo/Dvostruki prijem
(samo kod analognog načina rada) . . . . . . . . . 83
- NICAM prijem
(samo kod analognog načina rada) . . . . . . . . . . . 84
- Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika . . . . . . . . 84
Odabir jezika/države na Zaslonskom izborniku . . . . 85
Odabir jezika
(isključivo kod digitalnog načina rada) . . . . . . . . . . 86
Uključivanje/isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Jednostavan teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Teletekst na vrhu zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Brzi teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Posebne funkcije teleteksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
POSTAVKE VREMENA
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Postavke tajmera za automatsko uključivanje/
isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Postavke automatskog gašenja . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Podešavanje vremenske zone . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Postavke tajmera za gašenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
SADRŽAJ
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
DIGITALNI TELET E KST
Teletekst unutar digitalne usluge . . . . . . . . . . . . . . 97
Teletekst u digitalnoj usluzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
DODATA K
Početno podešavanje (Podešavanje na originalne
tvorničke postavke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Tehnički podaci proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Programiranje daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . 105
IR kodovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podešavanje vanjskog kontrolnog uređaja . . . . . . . 109
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO
STAROSNOJ DOBI
Postavite lozinku i sustav zaključavanja . . . . . . . . . . 91
Blokiranje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Roditeljski nadzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Zaključavanje tipkovnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3
PRIPREMA
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
A
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Ukoliko vaš TV ima postavljeni zaštitni film, uklonite film i zatim obrišite TV tkaninom za poliranje.
PRIPREMA
P LAZMA TV modeli : 42/50PG20**, 42/50/60PG30**
Senzor daljinskog
upravljača
POWER (NAPAJANJE)
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli zeleno kad je TV uključen.
INPUT
MENU
-
OK
INPUT
MENU
INPUT (ULAZ)
-
OK
MENU
INPUT
+
MENU
OK
(IZBORNIK)
+
P
P
OK
(U REDU)
+
P
GLASNOĆA
PROGRAM
P LAZMA TV modeli : 42/50PG10**
Senzor daljinskog upravljača
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli zeleno kad je TV uključen.
INPUT
POWER
INPUT
(NAPAJANJE) (ULAZ)
4
MENU
MENU
(IZBORNIK)
-
OK
OK
(U REDU)
+
GLASNOĆA
P
PROGRAM
LCD TV modeli :
32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***
PROGRAM
PRIPREMA
P
+
GLASNOĆA
-
OK
OK (U REDU)
MENU
MENU (IZBORNIK)
INPUT
INPUT (ULAZ)
POWER (NAPAJANJE)
Senzor daljinskog upravljača
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli plavo kad je TV uključen.
Napomena: Indikator napajanja moguće je podesiti
u izborniku OPCIJA.
Intelligent Sensor (Inteligentni senzor)
Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline.
(samo 32/37/42/47/52LG5***)
Učvršćivanje TV uređaja na podlogu
(samo 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***)
TV uređaj treba pričvrstiti na podlogu tako da ga nije moguće izvlačiti u smjeru prema naprijed/nazad što bi moglo
uzrokovati ozljede ili oštećenja proizvoda. Koristite samo dostavljeni vijak.
Postolje
1-vijak
(dostavljen kao dio proizvoda)
Podloga
! UPOZORENJE
G
Kako bi spriječili pad TV uređaja, potrebno je sigurno pričvrstiti TV uređaj na pod/zid prema uputama za ugradnju.
Prevrtanje, trešnja ili ljuljanje uređaja može uzrokovati ozljede.
5
PRIPREMA
LCD TV modeli :19/22LG30**
INPUT
(ULAZ)
OK
MENU
GLASNOĆA
(IZBORNIK) (U REDU)
PRIPREMA
INPUT MENU OK
-
PROGRAM
+
P
POWER (NAPAJANJE)
Senzor daljinskog upravljača
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli plavo kad je TV uključen.
Napomena: Indikator napajanja moguće je podesiti u izborniku
OPCIJA.
LCD TV modeli :19/22LS4D*
INPUT MENU
OK
POWER
GLASNOĆA
(NAPAJANJE) (ULAZ) (IZBORNIK) (U REDU)
/I
INPUT
MENU
OK
VOL
PROGRAM
PR
Senzor daljinskog upravljača
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli zeleno kad je TV uključen.
6
INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
S-VIDEO
1
5
10
PRIPREMA
VIDEO L/MONO AUDIO R
P LAZMA TV modeli :
42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**
AV IN 3
2
SERVICE ONLY
HDMI/DVI IN
4
3
11
S-VIDEO
HDMI IN
3
2
AV IN 3
1
HDMI/DVI IN
S-VIDEO
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
Samo 42/50PG10**
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
A
12
AV IN 3
5
6
7
8
1
Utičnica za napajanje
TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon je
naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
2
RGB/DVI audio ulaz
Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a.
3
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Spojite digitalni audio s različitih vrsta opreme.
Napomena: U stanju mirovanja, ovi ulazi ne rade.
4
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja
na ove utičnice.
5
HDMI IN (ULAZ )
Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Ili DVI
(VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na
HDMI kabela.
6
RGB ulaz
Spojite izlaz sa PC-ja.
9
7
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
(RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA))
Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.
8
Ulaz za komponentu
Spojite video/audio komponentu uređaja na ove
utičnice.
9
Antenski ulaz
Spojite RF antenu na ovu utičnicu.
10
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory
Card International Association) ka rticu
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
11
U LAZ SAMO ZA USLUGU
12
Audio/video ulaz (Osim kod 42/50PG10**)
Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove
utičnice.
S-Video ulaz (Osim kod 42/50PG10**)
Spojite S-Video iz S-VIDEO uređaja.
7
10
HDMI IN 3
PRIPREMA
LCD TV modeli :
32/37/42LG20**, 19/22/26/32/37/42LG30**,
32/37/42/47/52LG5***
PCMCIA CARD SLOT
PRIPREMA
AUDIO IN OPTICAL
DIGITAL
(RGB/DVI) AUDIO
OUT
USB IN
SERVICE ONLY
1
3
COMPONENT
IN
4
AV 1
AV 2
VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
13
5
Osim kod
32/37/42LG20**
HDMI/DVI IN
2
RGB IN (PC)
S-VIDEO
11
AV IN 3
12
AUDIO
1(DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
H/P
ANTENNA IN
5
6
7
8
9
2
RGB/DVI audio ulaz
Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a.
3
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Spojite digitalni audio s različitih vrsta opreme.
Napomena: U stanju mirovanja, ovi ulazi ne rade.
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
(RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA))
Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.
8
Ulaz za komponentu
Spojite video/audio komponentu uređaja na ove
utičnice.
9
Antenski ulaz
Spojite RF antenu na ovu utičnicu.
10
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory
Card International Association) ka rticu
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
11
Audio/video ulaz
Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove
utičnice.
S-Video ulaz (Osim kod 32/37/42LG20**)
Spojite S-Video iz S-VIDEO uređaja.
12
Utičnica za slušalice (Osim kod 32/37/42LG20**)
Spojite priključnicu slušalica u ovu utičnicu.
13
U LAZ SAMO ZA USLUGU
VIDEO L/MONO AUDIO R
4
7
PCMCIS CARD SLOT
Utičnica za napajanje
TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon je
naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
HDMI IN 3
1
S-VIDEO
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja
na ove utičnice.
AV IN 3
8
5
HDMI IN (ULAZ )
Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Ili DVI
(VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na
HDMI kabela.
6
RGB ulaz
Spojite izlaz sa PC-ja.
H/P
LCD TV modeli :19/22LS4D*
PRIPREMA
1
AV 1
2
3
HDMI/DVI IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
4
5
ANTENNA IN
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
AV 2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RGB (PC) IN
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
Y
PB
PR
L
R
SERVICE
ONLY
6
7
8
1
Utičnica za napajanje
TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon je
naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
2
HDMI IN (ULAZ )
Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Ili DVI
(VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na
HDMI kabela.
3
RGB/DVI audio ulaz
Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a.
4
Antenski ulaz
Spojite RF antenu na ovu utičnicu.
5
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory
Card International Association) ka rticu
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
9
10
6
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja
na ove utičnice.
7
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
(RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA))
Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.
8
Ulaz za komponentu
Spojite video/audio komponentu uređaja na ove
utičnice.
9
RGB ulaz
Spojite izlaz sa PC-ja.
10
U LAZ SAMO ZA USLUGU
9
PRIPREMA
Ugradnja postolja
(LCD TV modeli : 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***)
A
Prilikom sastavljanja stalka za postavljanje na stol provjerite je li vijak potpuno pritegnut. (Ako vijak nije potpuno pritegnut,
proizvod se nakon postavljanja može nagnuti prema naprijed). Ako vijak previše pritegnete, vijak se može deformirati uslijed
trenja zateznog dijela vijka.
PRIPREMA
1
Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na
meku, obloženu površinu kako bi spriječili
oštećivanje ekrana.
3
Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.
2
Spojite dijelove tijela postolja s osnovicom
postolja TV uređaja.
4
Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to
predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana.
Tijelo postolja
Osnovica
postolja
(samo 19/22LG30**)
Tijelo postolja
Osnovica
postolja
10
1
Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku, obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.
2
Spojite dijelove tijela postolja s osnovicom postolja TV uređaja. Umetnite STAND BODY (tijelo postolja) u
COVER BASE (podnožje poklopca) dok ne začujete klik.
3
Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.
(samo 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**)
Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku, obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.
2
Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.
3
Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana.
PRIPREMA
1
11
PRIPREMA
Ugradnja postolja (samo 19/22LS4D*)
A
1
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
PRIPREMA
Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na
meku, obloženu površinu kako bi spriječili
oštećivanje ekrana.
3
Umetnite tijelo postolja u TV uređaj dok ne začujete
glasni škljocaj.
Tijelo postolja
2
Uhvatite tijelo zgloba i savinite ga prema gore.
4
Spojite dijelove tijela postolja s osnovicom
postolja TV uređaja.
Tijelo zgloba
Osnovica postolja
Zakretno postolje
(osim za 19/22LS4D*, 50PG10**)
Nakon postavljanja TV ekrana moguće je ručno
podešavanje usmjerenosti ekrana ulijevo i udesno za 20
stupnjeva kako bi najbolje odgovarao položaju gledatelja.
12
ODVAJANJE POSTOLJA
A
(samo 19/22LS4D*)
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Položite TV ekran prednjom stranom na mekanu
tkaninu ili jastuk.
4
Držite tijelo postolja i savinite ga prema gore.
2
Izvucite osnovicu postolja prema nazad uz
istodobni pritisak na tipku na tijelu postolja.
5
Izvucite tijelo postolja kako bi ga odvojili od TV
ekrana uz istodobni pritisak 2 zupca.
3
Držite osnovicu postolja i izvucite je pomalo
pomičući unazad kako bi je odvojili od tijela
postolja.
PRIPREMA
1
13
PRIPREMA
POSTAVLJANJE VRŠITE IZUZETNO PAŽLJIVO KAKO
PROIZVOD NE BI PAO.
A
A
PRIPREMA
A
Potrebne dijelove za učvršćivanje TV ekrana na zid trebate nabaviti u slobodnoj prodaji.
Postavite TV ekran blizu zida kako bi izbjegli njegov pad ukoliko ekran gurnete ili pritisnete.
Dolje navedene upute pokazuju siguran način kako učvrstiti TV ekran na zid, te tako izbjeći mogućnost pada
uređaja prema naprijed ukoliko ga povučete. To će spriječiti pad TV ekrana prema naprijed što može uzrokovati
ozljede. Također ćete tako spriječiti i oštećenja TV uređaja. Pazite da se djeca ne penju niti ne vješaju po TV
uređaju.
1
1
2
2
1
Koristite sidreni vijak s ušicom ili usadne vijke za TV nosače za postavljanje TV ekrana na zid kako je prikazano
slikom. (Ako vaš TV ekran ima već umetnute vijke, opustite ih.)
* Umetnite sidrene vijke s ušicom ili vijke za TV nosače i sigurno ih učvrstite u gornje otvore.
2
Učvrstite zidne nosače vijcima na zid. Namjestite visinu nosača postavljenog na zid.
3
3
Koristite čvrsto uže za vezivanje TV ekrana. Sigurnije je vezati uže tako da je vodoravno između zida i TV uređaja.
! NAPOMENA!
G
G
G
14
Prilikom micanja TV ekrana, najprije isključite kabele.
Koristite dovoljno veliku i čvrstu podlogu ili stol koji odgovaraju veličini i težini TV ekrana.
Za sigurnu uporabu TV ekrana, uvjerite se kako su visine nosača na zidu i na TV ekranu iste.
STRAŽNJA PLOČA ZA SLAGANJE KABELA
P LAZMA TV modeli
Spojite kabele prema potrebi.
PRIPREMA
1
Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme.
2
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.
Ako TV ekran ima DRŽAČ KABELA, postavite ga za pričvršćenje snopa kabela kako je prikazano slikom.
(samo 42/50PG10**)
(samo 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
DRŽAČ KABELA
OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA
OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA
DRŽAČ KABELA
Ka ko ukloniti obujmicu za slaganje kabela
Držite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA objema rukama i povucite je prema gore.
* Za model 42PG10**, pritisnite sredinu OBUJMICE ZA SLAGANJE KABELA i zatim je podignite.
(samo 42/50PG10**)
(samo 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
15
PRIPREMA
PRIPREMA
LCD TV modeli :
32/37/42LG20**, 26/32/37/
42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***
1
Spojite kabele prema potrebi.
LCD TV modeli :19/22LS4D*
1
Za spajanje dodatne opreme,
pogledajte poglavlje Postavljanje
vanjske opreme u priručniku.
2
Spojite kabele prema potrebi.
Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje
Postavljanje vanjske opreme u priručniku.
Otvorite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je
prikazano i složite kabele.
2
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako
je prikazano slikom.
OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA
3
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako
je prikazano slikom.
Ka ko ukloniti obujmicu za slaganje kabela (LCD TV modeli :19/22LS4D*)
Najprije, pritisnite obujmicu za upravljanje kabelom. Držite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA objema rukama i
povucite je prema gore.
! NAPOMENA!
G Nikad ne koristite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA za podizanje TV ekrana.
- Ako nehotice ispustite TV ekran, možete se povrijediti i/ili oštetiti TV ekran.
16
LCD TV modeli : 19/22LG30**
Spojite kabele prema potrebi.
Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme u priručniku.
2
PRIPREMA
1
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.
OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA
Ka ko ukloniti obujmicu za slaganje kabela
G
Uhvatite CABLE MANAGEMENT CLIP (kopču za pričvršćivanje kabela) objema rukama i povucite je unatrag.
! NAPOMENA!
G Nikad ne koristite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA za podizanje TV ekrana.
- Ako nehotice ispustite TV ekran, možete se povrijediti i/ili oštetiti TV ekran.
17
PRIPREMA
POSTAVLJANJE ZASLONA (samo 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
• Raspon nagiba
A
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Položaj zaslona podesite na više načina za najveću udobnost.
10~12
0
3
PRIPREMA
SMJEŠTAJ (samo 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
Postavite vaš TV ekran tako da na njega izravno ne pada sunčevo niti drugo jako svjetlo. Ne izlažite TV ekran
nepotrebnim vibracijama, vlazi, prašini ili vrućini. Vodite računa i o tome da TV ekran postavite na mjesto koje
omogućava slobodni protok zraka. Ne prekrivajte otvore za prozračivanje na stražnjoj ploči uređaja.
Ukoliko namjeravate postaviti TV ekran na zid, na stražnju stranu TV ekrana priključite sučelje za ugradnju, standard
VESA (dodatni dijelovi).
Ukoliko TV ekran postavljate na zidni nosač (dodatni dijelovi), pažljivo ga postavite kako ne bi pao.
KENSINGTON SIGURNOSNI SUSTAV
(samo 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
TV ekran je opremljen priključnicom Kensington sigurnosnog sustava na stražnjoj ploči. Spojite kabel Kensington sigurnosnog sustava kako je prikazano dolje.
Za detaljne upute o postavljanju i uporabi Kensington sigurnosnog sustava, pogledajte korisnički priručnik dostavljen s
Kensington sigurnosnim sustavom.
Za daljnje informacije pogledajte http://www.kensington.com, internet kućnu stranicu tvrtke Kensington.
Kensington prodaje sigurnosne sustave za skupocjenu elektroničku opremu poput prijenosnih osobnih računala i LCD
projektora.
NAPOMENA
- Kensington sigurnosni sustav je dodatna oprema.
NAPOMENE
a. Ako je TV ekran hladan na dodir, prilikom uključivanja može se
pojaviti malo treperenje. To je normalno i ne predstavlja
neispravnost TV ekrana.
b. Na ekranu se mogu pojaviti sitne neispravne točkice prikaza u
obliku sićušnih crvenih, zelenih ili plavih mrljica. To međutim nema
nikakvog neželjenog učinka na radne karakteristike ekrana.
c. Ne dodirujte LCD ekran i ne držite ruke u blizini ekrana dulje
vrijeme. To bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na ekranu.
18
A
A
TV ekran je moguće ugraditi na različite načine poput ugradnje na zid, na podlogu i sl.
TV ekran je predviđen za vodoravnu ugradnju.
UZEMLJENJE
Provjerite da li ste priključili kabel uzemljenja kako bi spriječili
moguće električne udare. Ukoliko nisu izvedive metode
uzemljenja, kvalificirani električar treba ugraditi zasebni prekidač
kruga.
Ne pokušavajte uzemljiti TV uređaj spajanjem na telefonske žice,
gromobrane ili plinske cijevi.
Napajanje
PRIPREMA
Prekidač kruga
UGRADNJA NA PODLOGU
Ostavite prostor od 10 cm (4") oko TV ekrana radi odgovarajućeg prozračivanja.
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
R
ZIDNA UGRADNJA : VODORAVNA
Ostavite prostor od 10 cm (4") oko TV ekrana radi odgovarajućeg prozračivanja Za postavljanje televizora na
zid preporučujemo zidni nosač tvrtke LG.
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
Ne koriste postolje za
postavljanje na ravnu površinu
(osim 19/22LS4D*)
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Prilikom ugradnje uređaja na zid, koristite zaštitni
pokrov za ugradnju na površinu.
Umetnite ZAŠTITNI POKLOPAC u TV uređaj dok ne
začujete glasni škljocaj.
A
< PLAZMA TV >
< LCD TV >
19
PRIPREMA
A
Ne spajajte na priključnicu za napajanje ukoliko između uređaja nisu spojeni svi priključci kako bi izbjegli oštećenja
opreme.
S PAJANJE ANTENE
A
A
Ugodite smjer antene za optimalnu kvalitetu slike.
Antenski kabel i pretvarač nisu u opremi.
PRIPREMA
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
AV IN 3
Zidna
antenska
utičnica
AV 1
Kuća/zgrada s više stanara
(spojite na zidnu atensku utičnicu)
HDMI IN
2
VIDEO
AUDIO
ANTENNA
IN
ANTENNA IN
COMPONENT IN
AV 1
AV 2
RGB IN
1
VARIABLE
AUDIO OUT
AV 2
RF koaksijalni kabel (75 ohm)
Vanjska
antena
(VHF, UHF)
kuće ili stanovi za jednu obitelj
(spojite na zidnu utičnicu za vanjsku antenu)
UHF
Antenna
Signal
Pojačalo
ANTENNA IN
AV 1
AV 2
VHF
A
A
20
U područjima sa slabim signalom, možda će na antenu biti potrebno ugraditi pojačalo signala kako bi se postigla
bolja kvaliteta slike, kako je prikazano na slici gore.
Ukoliko je potrebno podijeliti signal za dva TV uređaja, za spajanje koristite antenski razdjelnik signala.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
A
A
Kako bi se spriječilo oštećenje sve opreme, nikad ne uključujte napajanje dok niste završili sa spajanjem sve opreme.
Ovaj odlomak u POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME koristi većinom nacrte za modele 22LS4D*.
PODEŠAVANJE HD PRIJEMNIKA
A
Ovaj TV uređaj može primati Digital RF/kabelske signale bez vanjskog digitalnog satelitskog prijemnika. No, ako primate digitalne signale iz digitalnog satelitskog prijemnika ili drugog digitalnog vanjskog uređaja, pogledajte nacrt
prikazan dolje.
Spajanje komponentnim kabelom
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
1
Spojite video izlaze (Y, PB, PR) digitalnog satelitskog prijemnika na VIDEO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu.
2
Spojite video izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na AUDIO
utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu.
PB
PR
L
1
3
Uključite digitalni satelitski prijemnik.
(Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
4
Odaberite izvor ulaza za komponentu tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
Signal
Komponenta
HDMI
480i/576i
Da
Ne
480p/576p
Da
Da
720p/1080i
Da
Da
1080p
Da
(50/60Hz)
Da
Spajanje digitalnog satelits ko g
prijemnika HDMI kabelom
1
R
2
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Y
HDMI/DVI IN
Spojite HDMI izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 ili
H D M I I N 3 utičnice na TV uređaju.
2
Uključite digitalni satelitski prijemnik.
(Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
3
Odaberite HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 ili HDMI3 izvor ulaza
tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
1
21
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje kabelom HDMI na DVI
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
Spojite digitalni satelitski prijemnik na H D M I / D V I I N,
H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) ili H D M I / D V I I N 1 utičnicu
na TV ekranu.
2
Spojite audio izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
AUDIO ULAZ (RGB/DVI) utičnicu na TV ekranu.
AUDIO IN
(RGB/DVI)
HDMI/DVI IN
2
1
3
Uključite digitalni satelitski prijemnik. (Pogledajte
priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
4
Odaberite HDMI/DVI ili HDMI 1 izvor ulaza tipkom
INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
AUDIO
DVI-PC OUTPUT
PODEŠAVANJE DIGITALNOG
AUDIO IZLAZA (osim za 19/22LS4D*)
- Slanje TV audio signala na vanjsku audio opremu preko digitalnog audio
izlaza (optički).
DVI IN
2
Postavite “TV Speaker option - Off” ("Opcija TV zvučnik –
isključen) u izborniku AUDIO. (G p.80) Za pojedinosti
pogledajte priručnik vanjske audio opreme.
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
OPREZ
G Ne
gledajte u optički izlaz. Gledanje u lasersku zraku može
oštetiti vid.
22
AUDIO
3
Spojite drugi kraj optičkog kabela u digitalni audio
(optički) ulaz audio opreme.
1
COMPONENT
IN
VIDEO
1
AUDIO IN OPTICAL
DIGITAL
(RGB/DVI) AUDIO
OUT
Spojite jedan kraj optičkog kabela u utičnicu TV digital
audio (optički) izlaz.
AV 1
AV
PODEŠAVANJE DVD-a
Spajanje komponentnim kabelom
1
Spojite video izlaze (Y, PB, PR) DVD-a na VIDEO utičnice ULAZA
ZA KOMPONENTU na TV ekranu.
Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu.
3
Uključite DVD player, umetnite DVD.
4
Odaberite izvor ulaza za komponentu tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
5
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem.
Y
PB
PR
L
1
R
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
2
Ulazi za komponentu
Za najbolju kvalitetu slike, spojite DVD player na ulaz za
komponentu kako je prikazano slikom.
Komponentne utičnice na TV
Video izlazi na DVD playeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Spajanje Euro scart kabelom
AV 1
1
Spojite Euro scart utičnicu DVD-a s AV1 Euro scart utičnicom
na TV ekranu.
2
Uključite DVD player, umetnite DVD.
3
Odaberite AV 1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom
upravljaču.
Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu, odaberite AV 2
ulaz izvora.
4
AV 2
1
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem.
! NAPOMENA!
G
Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala.
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
23
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje S-Video kabelom
2
Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO ulazne utičnice na TV
uređaju.
3
Uključite DVD player, umetnite DVD.
4
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
5
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
VIDEO
S-VIDEO
L
2
S-VIDEO
AV IN 3
Spajanje HDMI kabela
Spojite HDMI izlaz DVD-a na H D M I / D V I I N,
H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 ili H D M I I N 3
utičnice na TV uređaju.
2
Odaberite HDMI/DVI, H D M I 1, H D M I 2 ili H D M I 3 izvor
ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
3
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem.
HDMI/DVI IN
1
! NAPOMENA!
G TV
uređaj može primati video i audio signale istodobno kad
koristi HDMI kabel.
G Ukoliko DVD ne podržava Auto HDMI, potrebno je namjestiti
odgovarajuću izlaznu razlučivost.
24
ANT IN
ANT OUT
1
1
R
OUTPUT
SWITCH
HDMI IN 3
Spojite S-VIDEO izlaz DVD-a na S-VIDEO ulaz na TV
ekranu.
VIDEO L/MONO AUDIO R
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
PCMCIA CARD SLOT
(osim za 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**)
PODEŠAVANJE VCR (VIDEOREKORDERA)
A
A
Kako bi se izbjegao šum slike (međudjelovanje), ostavite dovoljan razmak između VCR i TV.
Ukoliko se dugo koristi format slike 4:3, mogu postati vidljive nepokretne slike na stranama ekrana.
Prilikom spajanja RF kabelom
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
1
Zidna utičnica
2
Antena
1
Spojite ANT OUT (ANT IZLAZ) utičnicu na VCR na utičnicu ANTENNA IN (ANT ULAZ)
na TV ekranu.
2
Spojite antenski kabel na utičnicu ANT IN (ANT ULAZ) VCR-a.
AV 1
3
R
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
ANTENNA IN
AV 2
Pritisnite tipku PLAY na VCR uređaju i ugodite odgovarajući kanal između TV i VCR
za gledanje.
25
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje Euro scart kabelom
AV 1
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
Spojite Euro scart utičnicu VCR-a s AV1 Euro scart
utičnicom na TV ekranu.
2
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na VCR.
(Pogledajte priručnik za VCR.)
3
Odaberite AV1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
AV 2
1
4
Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu, odaberite
AV2 ulaz izvora.
! NAPOMENA!
G
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala.
Spajanje RCA kabelom
PCMCIA CARD SLOT
2
Umetnite video traku u videorekorder i pritisnite PLAY na
videorekorderu. (Pogledajte priručnik za VCR.)
HDMI IN 3
HDMI IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i VCR. Pazite da
uskladite boje utičnica (video = žuta, audio lijeva = bijela i
audio desna = crvena).
3
Odaberite AV3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
1
S-VIDEO
AV IN 3
! NAPOMENA!
G
26
Ako imate mono VCR (videorekorder), spojite audio kabel sa
VCR na utičnicu AUDIO L/MONO TV uređaja.
VIDEO L/MONO AUDIO R
PCMCIA CARD SLOT
(osim za 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
L
R
OUTPUT
SWITCH
S-VIDEO
AV IN 3
VIDEO S-VIDEO
ANT IN
ANT OUT
Spajanje S-Video kabelom
(osim za 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**)
4
PCMCIA CARD SLOT
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na
VCR. (Pogledajte priručnik za VCR.)
L
VIDEO
ANT IN
ANT OUT
1
Odaberite AV3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
R
OUTPUT
SWITCH
HDMI IN 3
3
Spojite audio izlaze VCR-a na AUDIO ulazne utičnice na TV
uređaju.
S-VIDEO
2
S-VIDEO
AV IN 3
! NAPOMENA!
G
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Spojite S-VIDEO izlaz VCR-a na S-VIDEO ulaz na TV
uređaju. Kvaliteta slike se poboljšava u odnosu na normalni kompozitni ulaz (RCA kabel).
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
Ako su istodobno spojene i S-VIDEO i VIDEO utičnice na SVHS VCR, moguć je prijem samo S-VIDEO.
PODEŠAVANJE OSTALIH A/V IZVORA
3
Odaberite AV3 ulaz izvora tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
Upravljajte odgovarajućim vanjskim uređajem.
Pogledajte upute za rukovanje vanjskim uređajem.
Kamera
Video set za igre
HDMI IN 3
2
Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i vanjske opreme.
Uskladite boje utičnica. (Video = žuta, audio lijevi = bijela i
audio desni = crvena)
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
PCMCIA CARD SLOT
(osim za 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
VIDEO
L
R
S-VIDEO
1
AV IN 3
27
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
U M ETANJE CI MODULA
- Za gledanje šifriranih usluga (koje se plaćaju) u digitalnom TV
načinu rada.
- Ovo obilježje nije dostupno u svim državama.
PCMCIA
CARD SLOT
1
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
Umetnite CI modul u PCMCIA (Personal Computer Memory
Card International Association) CARD SLOT (UTOR ZA
PCMCIA KARTICU) na TV uređaju kako je prikazano slikom.
TV
Za dodatne informacije, pogledajte str. 54.
PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA
Ovaj TV uređaj osigurava mogućnost uključi-i-koristi što znači da se osobno računalo automatski usklađuje s
postavkama TV uređaja.
Spajanje D-sub kabelom s 15 nožica
1
Spojite RGB izlaz osobnog računala na RGB IN (RGB
ULAZ) (PC) utičnicu na TV uređaju.
2
Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO IN (RGB/DVI)
(AUDIO ULAZ (RGB/DVI)) na TV uređaju.
3
Uključite osobno računalo i TV uređaj.
RGB (PC) IN
1
4
2
Odaberite RGB izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
RGB OUTPUT
28
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AUDIO
Spajanje kabelom HDMI na DVI
HDMI/DVI IN
Spojite DVI izlaz osobnog računala H D M I / D V I I N ,
H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) ili H D M I / D V I I N 1 utičnice na
TV uređaju.
2
Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO ULAZ (RGB/DVI)
na TV uređaju.
3
Uključite osobno računalo i TV uređaj.
4
Odaberite HDMI/DVI ili HDMI 1 izvor ulaza tipkom INPUT
(ULAZ) na daljinskom upravljaču.
1
DVI-PC OUTPUT
2
AUDIO
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
! NAPOMENA!
G Kako
biste uživali u živopisnoj slici i zvuku, spojite
osobno računalo na TV uređaj.
G Nastojte izbjeći dulje prikazivanje statičnih slika na TV
ekranu. Statične slike mogu postati stalno utisnute
kao prikaz na ekranu, kad god je moguće koristite
čuvar ekrana.
G Spojite PC na RGB (PC) ili HDMI IN (ULAZ) (ili
HDMI/DVI IN (ULAZ)) TV uređaja, mijenjajte
razlučivost.
G Moguće je međudjelovanje s obzirom na razlučivost,
okomiti raspored, kontrast ili svjetlinu u PC načinu
rada. Promijenite razlučivost u PC načinu rada,
promijenite brzinu osvježavanja ili ugodite svjetlinu i
kontrast na izborniku sve dok slika nije potpuno
jasna. Ako PC grafička kartica ne omogućava mijenjanje brzine osvježavanja, promijenite PC grafičku
karitcu ili se obratite proizvođaču PC grafičke kartice.
G Odvojene su frekvencije vodoravnog i okomitog oblika ulaznog signala za sinkronizaciju.
G Spojite signalni kabel s izlaza monitora osobnog
računala na RGB (PC) ulaz TV uređaja ili signalni
kabel iz HDMI izlaza osobnog računala na HDMI IN
(ULAZ) (ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) na TV uređaju.
G Spojite audio kabel s osobnog računala na audio ulaz
na TV uređaju. (Audio kabeli nisu dostavljeni s TV
uređajem).
G Ako
koristite zvučnu karticu, ugodite po želji zvuk na
osobnom računalu.
G Ovaj TV uređaj koristi VESA Plug and Play Solution
(VESA rješenja uključi-i-koristi). TV osigurava EDID
podatke za PC sustav sa DDC protokolom. Pri uporabi ovog TV uređaja, osobno računalo automaski se
prilagođava.
G DDC protokol je početni za RGB (Analog RGB), HDMI
(Digital RGB) način rada.
G Ukoliko je potrebno, ugodite postavke za uključi-ikoristi obilježje.
G Ako grafička kartica na osobnom računalu nema
istodobno analogni i digitalni izlaz, spojite ili RGB ili
HDMI IN (ULAZ) (ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) za prikaz
izlaza s osobnog računala na TV ekranu.
G Ako grafička kartica na osobnom računalu nema
istodobno analogni i digitalni RGB, prebacite TV
uređaj na RGB ili HDMI; (drugi navedeni način je
podešen na automatski uključi-i-koristi na TV
uređaju.)
G DOS način rada možda neće raditi, ovisno o video
kartici ukoliko koristite kabel HDMI na DVI.
G Ako koristite predugi RGB-PC kabel, na ekranu se
mogu pojaviti smetnje međudjelovanja. Prporučljivo
je koristiti kabel kraći od 5 m. Time se osigurava
najbolja kvaliteta slike.
29
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podržana razlučivost zaslona (samo 19/22LS4D*)
HDMI[DTV] način rada
RGB[PC], HDMI[PC] način rada
Razlučivost
720x400
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
30
640x480
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1280x1024
1440x900
1400x1050
1680x1050
Frekvencija
(kHz)
Frekvencija
(Hz)
31,468
31,469
37,684
37,879
46,875
49,725
48,363
56,470
60,123
47,78
47,72
47,56
63,595
55,5
64,744
65,16
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
60,0
59,90
59,948
59,94
Razlučivost
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
samo 19LS4D*
samo 22LS4D*
Frekvencija
(kHz)
Frekvencija
(Hz)
31,469
31,5
31,25
37,500
44,96
45
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,250
67,43
67,5
59,94
60
50
50
59,94
60
59,94
60
50,00
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Podržana razlučivost zaslona
(samo 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)
HDMI[DTV] način rada
RGB[PC], HDMI[PC] način rada
Razlučivost
720x400
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1440x900
1400x1050
1680x1050
1280x1024
1920x1080
Frekvencija
(Hz)
31,468
31,469
37,84
37,879
46,875
49,725
48,363
56,470
60,123
47,78
47,72
47,56
55,5
64,744
65,16
63,595
66,647
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
59,90
59,948
59,94
60,0
59,988
Frekvencija
(kHz)
Razlučivost
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Frekvencija
(Hz)
31,469 / 31,5
59,94 / 60
31,25
50
37,500
50
44,96 / 45
59,94 / 60
33,72 / 33,75
59,94 / 60
28,125
50,00
26,97 / 27
23,97 / 24
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00
56,250
50
67,43 / 67,5
59,94 / 60
samo 19LG30**
samo 22LG30**
samo 19LG30**, 37/42/47/52LG5***
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
640x480
Frekvencija
(kHz)
samo 37/42/47/52LG5***
Podržana razlučivost zaslona
(samo 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
HDMI[DTV] način rada
RGB[PC], HDMI[PC] način rada
Razlučivost
720x400
640x480
800x600
1024x768
1280x768
1360x768
1920x1080
Frekvencija
(kHz)
Frekvencija
(Hz)
31,468
31,469
37,879
48,363
47,78
47,72
66,647
70,08
59,94
60,31
60,00
59,87
59,80
59,988
Razlučivost
640x480
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Frekvencija
(kHz)
Frekvencija
(Hz)
31,469
31,469
31,47
31,50
31,25
37,50
44,96
45,00
28,125
33,72
33,75
27,000
33,75
56,25
67,433
67,50
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
24,00
30
50,00
59,94
60
31
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podešavanje ekrana za PC način rada
Resetiranje ekrana
Vraća početne tvorničke postavke za položaj, veličinu i fazu.
Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC].
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SLIKA
Prmj
EKRAN
Uredu.
Prmj
RETURN Preth.
D
• Kontrast
: 70
• Svjetlina
: 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Sjena
:0
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Razlučivost
Aut. konfig.
Veličina
Faza
Ekran
1MENU
2
Vraćanje postavki
Odabertie EKRAN.
OK
Odaberite Vraćanje postavki.
OK
Odaberite Da.
4
5
OK
G
Odaberite SLIKA.
OK
3
Za podeš.
Položaj
Pokrenite Vraćanje postavki.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
32
Ugađanje Position (Položaj), Size (Veličina), Phase (Fa za) zaslona
Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog ugađanja i posebno ukoliko znakovi još trepere, ručno ugodite fazu slike.
Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC].
Prmj
EKRAN
Uredu.
RETURN Preth.
Prmj
D
• Kontrast
: 70
• Svjetlina
: 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Sjena
:0
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Razlučivost
Aut. konfig.
D
Položaj
2
G
Veličina
Faza
Vraćanje postavki
Odaberite SLIKA.
OK
Odabertie EKRAN.
OK
Odaberite Položa j, Veličina ili Fa za.
3
F
E
Ekran
1MENU
G
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SLIKA
4
Učinite potrebna ugađanja.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
33
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Odabir razlučivosti
Za prikaz normalne slike, ugodite razlučivost RGB načina rada s odabranom u PC načinu rada.
Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC] način rada.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SLIKA
Prmj
EKRAN
Uredu.
Prmj
RETURN Preth.
D
• Kontrast
: 70
• Svjetlina
: 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Sjena
:0
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Razlučivost
Aut. konfig.
Položaj
2
4
osim za PLAZMA TV
Faza
Vraćanje postavki
Odaberite SLIKA.
OK
Odabertie EKRAN.
OK
Odaberite Razlučivost.
3
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
1366 x 768
Veličina
Ekran
1MENU
G
Odaberite potrebnu razlučivost.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
34
Automats ko konfiguriranje (samo RGB [PC] način rada)
Automatski ugađa položaj slike i smanjuje nestabilnost prikaza. Nakon ugađanja, ukoliko slika još nije ispravna, vaš TV
uređaj radi ispravno no potrebna su dodatna ugađanja.
SLIKA
Prmj
EKRAN
Uredu.
Prmj
RETURN Preth.
D
• Kontrast
: 70
• Svjetlina
: 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Sjena
:0
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Razlučivost
Aut. konfig.
Položaj
Za podeš.
Veličina
Faza
Ekran
1MENU
G
Vraćanje postavki
Odaberite SLIKA.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Automats ko konfiguriranje
Funkcija služi za automatsko podešavanje položaja ekrana, sata i faze Prikazana slika bit će nestabilna nekoliko sekundi
dok je u tijekuj automatsko konfiguriranje.
• Ako položaj slike još nije ispravan, pokušajte
ponovno automatsko ugađanje.
2
• Ako i nakon automatskog ugađanja treba još
OK
Odabertie EKRAN.
OK
Odaberite Aut. konfig..
3
4
OK
Odaberite Da.
OK
Pokrenite Aut. konfig..
5
podešavati sliku u RGB (PC) načinu rada, možete
ugoditi Position (Položaj), Size (Veličina) ili Phase
(Faza).
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
35
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
(Samo 19/22LS4D*)
Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku.
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
(NAPAJANJE) uključuje.
INPUT
MUTE
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
TV/RADIO Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
I/II Idabire izlaz za zvuk.
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
AV MODE
GUIDE
*
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
(BRZI PRIKAZ )
MENU Odabir izbornika.
(IZBORNIK)
EXIT
RETURN
VOL
gumbi s broje- Odabire program.
vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.
OK
INFO i
D/A INPUT Odabire digitalni ili analogni način.
(D/A ULAZ ) Uključuje TV iz stanja mirovanja.
AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri
(AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.
PR
FAV
I N F O i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(Gore/Dolje/
Lijevo/Desno)
OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(Gore/Dolje)
POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom
(IZLAZ ) programu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
* Nema funkcije
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
Programme UP/ Odabire program.
DOWN (Gore/Dolje)
36
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
INPUT
1
GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.
TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima
bojama TELETEXT ) ili za uređivanje programa.
R ATIO (OMJER) Odabire željeni format slike.
SLEEP Podešava tajmer za gašenje.
(GAŠENJE)
AV MODE
SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
(TITLOVI)
OK
GUIDE
INFO i
EXIT
RETURN
*
VOL
PR
FAV
1
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
REVEAL
?
Ulaganje baterija
A
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
A
Postavite dvije 1,5 V AAA baterije. Nemojte pomiješati stare ili
korištene baterije s novima.
A
Zatvorite poklopac.
37
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(Samo 42/50PG10**)
POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
(NAPAJANJE) uključuje.
POWER
INPUT
TV/RAD
GUIDE
TEXT AV MODE
INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
1
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Q.MENU
RATIO
RETURN
1 GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.
TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.
AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri
(AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
(BRZI PRIKAZ )
EXIT
MARK
FAV
*
INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.
gumbi s brojevi- Odabire program.
ma 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
OK
P
MUTE
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.
MENU Odabir izbornika.
(IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV
programa iz svakog izbornika.
Q.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.
IZBORNIK)
1
*
T.OPT
SUBTITLE
ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(Gore/Dolje/
Lijevo/Desno)
OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
R ATIO (OMJER) Odabire željeni format slike.
38
POWER
INPUT
TV/RAD
GUIDE
TEXT AV MODE
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
* Nema funkcije
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
Programme UP/ Odabire program.
DOWN (Gore/Dolje)
Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa.
Q.MENU
SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
(TITLOVI)
OK
RATIO
RETURN
SIMPLINK Upravljanje za simplink.
upravljački gumbi
EXIT
MARK
FAV
*
P
MUTE
*
T.OPT
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(Gore/Dolje)
SUBTITLE
Ulaganje baterija
A
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
A
Postavite dvije 1,5 V AAA baterije. Nemojte pomiješati stare ili
korištene baterije s novima.
A
Zatvorite poklopac.
39
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(osim za 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
RATIO
3
1
NAČIN Odabire način rada daljinskog upravljača.
POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
(NAPAJANJE) uključuje.
1
INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
R ATIO (OMJER) Odabire željeni format slike.
Q.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.
IZBORNIK)
MENU Odabir izbornika.
(IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV
programa iz svakog izbornika.
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.
ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(Gore/Dolje/
Lijevo/Desno)
OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.
AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri
(AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.
Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa.
2
2
GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.
TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.
SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
(TITLOVI)
3
2
40
Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.
Kad prebacite ovaj gumb, na ekranu će se pojaviti izbornik
Simplink.
RATIO
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(Gore/Dolje)
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
Programme UP/ Odabire program.
DOWN (Gore/Dolje)
PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na
UP/DOWN sljedeći.
(Gore/Dolje)
gumbi s broje- Odabire program.
vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
(BRZI PRIKAZ )
SIMPLINK Upravljanje za simplink.
upravljački gumbi
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
Ulaganje baterija
A
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
A
Postavite dvije 1,5 V AAA baterije. Nemojte pomiješati stare ili
korištene baterije s novima.
A
Zatvorite poklopac.
41
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA
- Kad uključite vaš TV prijemnik, ove funkcije će vam biti na raspolaganju za korištenje.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Prvo priključite kabel za napajanje.
Ovog trenutka će se TV prijemnik prebaciti u način mirovanja.
2
U načinu mirovanja TV prijemnik uključite pritiskom na gumb r / I, INPUT ili P
(ili PR D E) na TV prijemniku ili pritisnite gumb POWER, INPUT, D/A, P
(ili (PR + - ili P + -)) ili gumb NUMBER na daljinskom upravljaču i TV prijemnik će se uključiti.
Početno postavljanje
Ako se nakon uključivanja prijemnika na ekranu prikazuje OSD (Ekranski izbornik), možete podesiti Language
(Jezik), Select Mode (Odabir načina) (Samo LCD TV), Country (Zemlja), Time Zone (Vremenska zona), Auto
programme tuning (Automatsko biranje programa).
Napomena:
a. Nestat će nakon približno 40 sekundi ako se ne pritisne ni jedan gumb.
b. Pritisnite gumb RETURN kako biste promijenili trenutni OSD na prijašnji OSD.
c. U zemljama u kojima standardi DTV emisija nisu potvrđeni, neke značajke DTV neće raditi, što ovisi o opremi
za emisiju.
d. Način rada "Home” (Dom) predstavlja optimalnu postavku za okruženje doma i to je zadani način rada TV-a.
e. Način rada "In Store" (U trgovini) predstavlja optimalnu postavku za okruženje trgovine. Ako korisnik izmijeni
podatke o kvaliteti slike, uređaj se nakon nekog vremena vraća na tvorničke postavke kvalitete slike pomoću
načina rada "In Store" (U trgovini).
f. Način rada (Home, In Store - Dom, U trgovini) može se mijenjati pomoću stavke Factory Reset (Vrać. tvor.
pos.) u izborniku OPTION (OPCIJA).
ODABIR PROGRAMA
1
Pritisnite gumbe P
(ili (PR + - ili P + -)) ili gumbe s BROJEVIMA kako biste izabrali broj programa.
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE
1
Pritisnite gumb V O L + - (ili
+ -) kako biste prilagodili glasnoću zvuka.
Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb MUTE (Bez zvuka).
Ovu funkciju prekidate pritiskanjem na gumbe MUTE, V O L + - (ili
42
+ -) ili I/II.
ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA
OSD (Ekranski izbornik) vašeg TV prijemnika se može pomalo razlikovati od ovoga koji je prikazan u ovom priručniku.
POSTAVKE
Prmj
Uredu.
SLIKA
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Prmj
Uredu.
Omjer šir. i vis. : 16:9
Način slike
: Vivid
• P o z a d i n s k o s v j e t l o 100
100
50
70
70
0
R
G
E
ZVUK
POSTAVKE
SLIKA
VRIJEME
OPCIJA
Prmj
Autom. glasnoća : Isključeno
Ravnoteža
Način zvuka
: Standardni
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
ZVUK
ZAKLJUČAJ
Uredu.
0
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
VRIJEME
Prmj
OPCIJA
Uredu.
Sat
Vrijeme isključiv. : Isključeno
Vrijeme uključiv. : Isključeno
Vrijeme gašenja : Isključeno
Automatsko gašenje : Isključeno
Prmj
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka unosa
SIMPLINK
Zaklj. Tipkovnicu
Vremenska zona : Canary GMT
Uredu.
: Hrvatski
: Hrvatski
: Hrvatski
: Isključeno
ZAKLJUČAJ
Prmj
Sustav zaključav.
Uredu.
: Isključeno
Postavi Iozinku
Block Programme
Roditeljski nadzor : Isključeno
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
• Kontrast
• Svjetlina
• Oštrina
• Boja
• Sjena
: Hrvatska
: Uključeno
: Isključeno
E
1MENU
2
OK
3
OK
Prikaži svaki izbornik.
Odabir stavke s izbornika.
Prijeđi na skočni izbornik.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
43
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.
Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Prmj
POSTAVKE
Uredu.
Autom.podešavanje
podešavanje
Autom.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
Odaberite Autom. podešavanje.
OK
Odaberite Da.
OK
Autom. podešavanje.
3
Prmj
Uredu.
Autom.podešavanje
podešavanje
Autom.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažurirat će se sve servisne informacije.
Pojačalo
: Uključeno Nastaviti?
Ažur. softvera : Isključeno Da
Ne
Dijagnostika
SECAM L pretraživanje
CI informacije
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
• Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski
određen
, odaberite YES (DA) pomoću
gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U
protivnom odaberite NO (NE).
4
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
44
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)
Ručno biranje programa vam omogućava dodavanje programa na vaš popis programa.
Prmj
POSTAVKE
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručnopodešavanje
podešavanje
Ručno
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Prmj
Uredu.
Autom. podešavanje
F
G
DTV
Ručnopodešavanje
podešavanje
Ručno
Vaš
će
prijamnik
dodati
ovaj
kanal
popisu
Uređ. programa
kanala.
Pojačalo
: Uključeno
UHF CH.
30
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Loše
Uobičajeno
Dobro
Dodaj
Zatvori
1MENU
Odaberite POSTAVKE.
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
2
OK
Odaberite Ručno podešavanje.
OK
Odaberite DTV.
3
4
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Odabir željenog broja kanala.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
45
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)
Ručno biranje vam omogućava ručno ugađanje i organiziranje stanica redom po vašoj želji.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Prmj
POSTAVKE
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručnopodešavanje
podešavanje
Ručno
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Prmj
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručnopodešavanje
podešavanje
Ručno
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
TV
F
Memorija
G
2007
Sistem
BG
Frekvencija
V/UHF
Kanal
Fino pod.
Traži
Naziv
0
F G
F G
C 02
Spremi
Zatvori
1MENU
6
Odaberite POSTAVKE.
Odabir između V/UHF ili Cable.
7
2
ili
Odaberite Ručno podešavanje.
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odabir željenog broj
kanala.
0
8
3
4
ili
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
Pokreni pretraživanje.
Odaberite TV.
OK
9
Odabir željenog
broja programa.
OK
Odaberite Spremi.
Odabir TV sustava.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
• L : SECAM L/L' (Francuska)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/ Azija / Novi Zeland / Srednj iistok / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa / Kina / Afrika / CIS)
• Za spremanje novog kanala pratite korake 4 do 9.
46
A
Dodjeljivanje naziva stanici
Možete dodijeliti ime stanice za svaki programski broj.
1MENU
5
OK
2
OK
Odaberite Ručno podešavanje.
6
3
OK
Odaberite položaj i odredite
mjesto drugog znaka i tako dalje.
Možete koristiti slova od A do Z,
brojeve 0 do 9, +/- i prazninu.
OK
Odaberite Zatvori.
OK
Odaberite Spremi.
Odaberite TV.
7
4
Odaberite Naziv.
A
P recizno ugađanje
Precizno ugađanje će u normalnim okolnostima biti potrebno samo kad je prijem slab.
1MENU
4
Odaberite POSTAVKE.
Odaberite Fino pod..
2
5
OK
Odaberite Ručno podešavanje.
OK
Odaberite TV.
3
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Odaberite POSTAVKE.
Fino ugađajte dok ne dobijete najbolju
sliku i zvuk.
6
OK
Odaberite Spremi.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
47
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UREĐIVANJE PROGRAMA
Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P
emisije.
(ili PR + / -) za vrijeme TV
Ako želite izabrati preskočeni program, brojčanim gumbima izvršite neposredni upis BROJA programa u izborniku za
uređivanje programa.
Ova vam funkcija omogućava preskakanje spremljenih programa.
U nekim je zemljama moguće premještati brojeve programa samo ŽUTOM tipkom.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Prmj
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ.programa
programa
Uređ.
Pojačalo
Ažur. softvera
: Uključeno
: Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
Odaberite POSTAVKE.
znamenke dok je sustav za zaključavanje
‘Uključen.
2
OK
3
OK
4
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4
Odaberite U ređ. programa.
Uđite u U ređ. programa.
Odaberite programe koje treba spremiti ili
preskočiti.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
48
(U DTV/RADIO NAČINU)
A
P reska kanje broja programa
1
P LAVA
3
PLAVA
A
Preskočeni broj programa se pretvara u plavo.
Pokretanje preskočenog programa.
• Kad se preskoči broj programa, to znači da ga
nećete moći izabrati pomoću gumba P
(ili
PR + / -) za vrijeme normalne TV emisije.
• Ako želite izabrati preskočeni program, neposredno upišite broj programa s BROJČANIM ili
odaberite Programme edit (Uređivanje programa)
ili EPG.
Odaberite omiljeni progra m
1
FAV
Odaberite svoj omiljeni broj
programa.
• On će automatski uključiti izabrane programe u
vaš popis omiljenih programa.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
2
Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
49
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
U TV NAČINU
Ova funkcija omogućava brisanje ili preskakanje pohranjenih programa.
Također možete preseliti neke kanale na druge programske brojeve.
A
Automats ko sortiranje
1
ZELENA
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
2
CRVENA
3
CRVENA
Odaberite broj programa koji želite izbrisati.
programi pomiču za jedan broj prema gore
Pokretanje izbrisanog programa.
Odaberite broj programa koji želite premjestiti.
Premješteni broj programa se pretvara u plavo.
ŽUTO
3
ŽUTO
Oslobodite premješteni program.
P reska kanje broja programa
1
2
PLAVA
3
PLAVA
Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
Preskočeni broj programa se pretvara u plavo.
Pokretanje preskočenog programa.
• Kad se preskoči broj programa, to znači da ga
nećete moći izabrati pomoću gumba P
(ili PR
+ / -) za vrijeme normalnog praćenja TV programa.
• Ako želite izabrati preskočeni program, upišite
neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama
ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG.
Odabir omiljenog progra m a
1
FAV
50
• Izabrani broj programa se briše, dok se svi ostali
Izbrisani broj programa se pretvara u crveno.
2
A
nećete više moći uređivati programe.
P remještanje programa
1
A
• Kad ste jednom aktivirali automatsko sortiranje,
Brisanje programa
A
A
Pokrenite Automatsko sortiranje.
Odaberite broj svoga omiljenog programa.
• Izabrani program će se dodati na popis omiljenih
programa.
BOOSTER (POJAČANJE) (SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
Ako je prijem slab, odaberite Booster (Pojačanje) On (Uklj).
Kad je signal snažan, odaberite “Off” (Isklj).
Prmj
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
Uključeno
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
: Isključeno
POSTAVKE
Prmj
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Isključeno
Pojačalo
Uključeno
Pojačalo
: Uključeno
Uključeno
Ažur. softvera : IsključenoUključeno
Dijagnostika
CI informacije
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
Odaberite Pojačalo.
OK
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
3
4
OK
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
51
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera )
Software Update znači da softver možete ažurirati putem sustava za digitalno emitiranje programa.
POSTAVKE
Prmj
POSTAVKE
Uredu.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur.
Ažu r.softvera
softvera :: Isključeno
Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
Uredu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur.
IsključenoIsključeno
Isključeno
Ažu r.softvera
softvera : Isključeno
Uključeno
Dijagnostika
CI informacije
3
Odaberite POSTAVKE.
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Ako izaberete Uključeno, pojavit će se potvrdni okvir za korisničku potvrdu kako bi vas obavijestio da je novi softver
pronađen.
OK
2
OK
Prmj
Odaberite Ažu r. softvera.
4
OK
Spremite.
* Pri postavljanju “Softwa re Update” (Ažuriranje softvera )
Povremeno će prijenos podataka
ažuriranog digitalnog softvera
dovesti do pojave ovog izbornika
na ekranu TV prijemniku.
Kada je izbornik Software Update
(Ažuriranje softvera) "Isključeno",
pojavljuje se poruka za promjenu
stanja u "Uključeno".
Pomoću gumba
odaberite
DA i prikazat će se sljedeća slika
Nakon ažuriranja softvera sustav
se ponovo pokreće
Nakon isključenja napajanja započinje učitavanje.
Ako se tijekom ažuriranja uključi napajanje,
prikazuje se informacija o tijeku preuzimanja.
- Za vrijeme trajanja ažuriranja softvera imajte na umu sljedeće:
• Napajanje TV prijemnika se ne smije prekinuti.
• TV prijemnik se ne smije isključiti.
• Antena se ne smije isključiti.
• Nakon Ažuriranja softvera, možete potvrditi verziju ažuriranog softvera u izborniku Diagnostics (Dijagnostika).
52
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) (SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
Ova funkcija vam omogućava uvid u podatke o proizvođaču, Modelu/Vrsti, Serijskom broju i veziji softvera.
Ovdje se prikazuju podaci i snaga signala ugođenog MUX.
Ovdje se prikazuju podaci o signalu i servisno ime izabranog MUX.
POSTAVKE
Prmj
Inž. dijagnost.
Uredu.
: LG Electronics Inc.
: 22LS4D
: 708KGKG00019
: V1.18.1
D
CH 30
CH 34
CH 36
CH 38
CH 54
CH 60
E
RETURN Preth.
1MENU
Odaberite Dijagnostika.
OK
OK
MENU Izlaz
Odaberite POSTAVKE.
2
3
Iskočni
Prikazuje proizvođača, Model/Vrsta, Serijski broj, Verzija softvera.
4
OK
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Proizvođač
Model/Vrsta
Serijski broj
Verzija softv.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
: Uključeno
Ažur. softvera : Isključeno
Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
Prikazuje podatke o kanalu.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
53
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION
Ova funkcija vam omogućava praćenje nekih šifriranih programa (plaćaju se posebno). Ako uklonite CI modul, nećete
moći gledati ove programe.
Kad modul bude uložen u CI utoru, moći ćete pristupiti izborniku modula.
Od vašeg zastupnika zatražite podatke o kupnji smart card kartice i modula. Nemojte uzastopni umetati i vaditi CAM
modul iz vašeg TV prijemnika. Time možete izazvati neispravnosti u radu. Kad je TV prijemnik uključen nakon ulaganja CI
modula, možda neće biti zvuka na izlazu.
Ovo nije kompatibilno sa CI modulom i smart card karticom.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) funkcije mogu biti nedostupne, što ovisi uvjetima emitiranja u pojedinoj
zemlji.
Viaccess Module
POSTAVKE
Prmj
Uredu.
Consultations
Authorizations
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Pojačalo
Ažur. softvera
Module information
: Uključeno
: Isključeno
Select the item
Dijagnostika
CI informacije
informacije
CI
• Ovaj OSD služi samo kao slikoviti prikaz mogućnosti izborni-
ka dok će se format ekrana razlikovati prema davatelju
plaćene digitalne usluge.
• CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) ekran izbornika
i uslugu možete promijeniti u dogovoru s vašim zastupnikom.
1MENU
2
OK
3
OK
4
OK
Odaberite POSTAVKE.
Odaberite CI informacije.
Odaberite željenu stavku: Podaci o modulu, podaci o
smart card kartici, jeziku ili preuzimanju softvera, itd..
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
54
ODABIR TABLICE PROGRAMA
Možete provjeriti koji programi su spremljeni u memoriji prikazivanjem tablice programa.
Prikazuje se kad je
program zaključan.
Prikaz POPISA programa
1
Prikazuje the PROGRAMME LIST (POPIS
PROGRAMA).
LIST
A
TV/RAD
Odabir programa.
2
ili
TV/RADIO
Iz programa koji trenutno
pratite, način se može
promijeniti od TV, na DTV ili
Radio.
Prijelaz na izabrani broj programa.
OK
K re tanje kroz stranice popisa s programima
1
P
A
programi koji su preskočeni automatskim programiranjem ili u načinu uređivanja programa.
• Neki programi s prikazanim brojevima u POPISU
programa pokazuju da nema dodijeljenog naziva
stanice.
Odabir programa u popisu programa
1
A
• Možda ćete pronaći neke plave programe. To su
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
A
ili
P
Okreće stranice.
2
LIST
Povratak normalni način praćenja TV
programa.
Prika zuje tablicu omiljenih progra m a
1
FAV
Prikazuje tablicu omiljenih programa.
55
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(OSIM ZA 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
Ova funkcija radi samo kod uređaja s logotipom SIMPLINK.
Molimo vas provjerite da li postoji logotip SIMPLINK.
Ovaj TV uređaj možda neće raditi ispravno kad se koristi s drugim proizvodima s HDMI-CEC funkcijom.
Ovo će vam omogućiti upravljanje i reprodukciju na AV uređajima koji su priključeni preko HDMI kabela bez potrebe za
dodatni kablovima i podešavanjima.
Ako ne želite izbornik SIMPLINK,odaberite “Off” (Isklj).
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Funkcija SIMPLINK nije podržana za ulaz HDMI IN 3.
OPCIJA
Prmj
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka unosa
SIMPLINK
SIMPLINK
Zaklj. Tipkovnicu
OPCIJA
Uredu.
: Hrvatski
: Hrvatski
: Hrvatski
: Isključeno
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka unosa
SIMPLINK
SIMPLINK
Zaklj. Tipkovnicu
: Hrvatska
Uključeno
: Uključeno
: Isključeno
E
1MENU
2
OK
3
OK
4
OK
Prmj
Uredu.
: Hrvatski
: Hrvatski
: Hrvatski
: Isključeno
: Hrvatska
Isključeno
: Uključeno
Uključeno
: IsključenoUključeno
Uključeno
E
Odaberite OPCIJA.
Odaberite SIMPLINK.
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA!
Povežite HDMI kabelom HDMI/DVI IN ili HDMI IN priključak TV prijemnika na stražnji priključak (HDMI priključak)
SIMPLINK uređaja.
G Nakon povezivanja HDMI priključka za sustav kućnog kina s SIMPLINK funkcijom na gore opisani način, povežite
priključak DIGITAL AUDIO OUT (IZLAZ ZA DIGITALNI ZVUK) na stražnjoj strani TV prijemnika na priključak DIGITAL
AUDIO IN (ULAZ ZA DIGITALNI ZVUK) na stražnjoj strani SIMPLINK uređaja pomoću OPTICAL (OPTIČKOG) kabela.
G Dok koristite vanjski SIMPLINK uređaj, pritisnite gumb TV među gumbima MODE (NAČIN) na daljinskom upravljaču.
G Kad prebacite ulazni izvor pomoću gumba INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču, zaustavit ćete rad uređaja sa
SIMPLINK upravljanjem.
G Kad izaberete ili uključite medijski uređaj pomoću funkcije kućnog kina, zvučnik će se automatski prebaciti na
zvučnik za kućno kinu (HT zvučnik).
G
56
Funkcije SIMPLINK
Disc playback (Reprodukcija diska )
Upravlja priključenim AV uređajima pritiskom na gumbe
Ô ne osiguravaju takve funkcije.)
, O K (U REDU), G, A, l l, FF i gumbe GG. (gumbi
Direct Play (Neposredna reprodukcija)
Nakon priključivanja AV uređaja na TV prijemnik, njima možete neposredno upravljati i vršiti reprodukciju s medija bez
dodatnih podešavanja.
Select AV device (Odabir AV uređaja)
Omogućuje vam da odabir i pokretanje jednog od AV uređaja koji su priključeni na TV prijemnik.
Switch audio-out (Prebacivanje zvučnog izlaza )
Nudi lak način prebacivanja zvučnog izlaza.
Sync Power on (Sinkrono uključivanje)
Kad aktivirate priključeni AV uređaj, TV prijemnik će se automatski uključiti.
* Uređaj koji je priključen na TV prijemnik preko HDMI kabela, ali ne podržava SIMPLINK, neće pružiti ovu funkciju.
Izbornik SIMPLINK
Pritisnite gumb
a zatim gumb OK (U REDU) da biste odabrali izvor SIMPLINK.
1
P raćenje TV programa: Prebacuje se na prethodni
TV program bez obzira na trenutni način.
2
Disc playback (Reprodukcija diska): Odabire i
vrši reprodukciju priključenih diskova. Kad je dostupno više diskova, nazivi diskova će biti na prikladni
način prikazani u dnu ekrana.
1
2
3
3
VCR playback (Reprodukcija s videore ko rdera):
Vrši reprodukciju i upravljanje priključenim VCR-om.
4
5
HDD Recordings playback (Reprodukcija snimki
s HDD): Vrši reprodukciju i upravljanje snimki na
HDD-u.
4
5
Selected Device (Izabrani
uređaj)
Kad ni jedan uređaj nije
priključen (prikazuje se u
sivoj boji)
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Power off all devices (Isključivanje svih uređaja)
Kad isključite TV prijemnik, isključit će se i svi priključeni uređaji.
Kad je uređaj priključen
(prikazuje se u svijetloj
boji)
Audio Out to Home theater/Audio Out to TV
(Zvučni izlaz na izlaz TV prijemnika za Kućno
kino/Izlaz zvuka): Odabire kućno kino ili TV zvučnik
kao izlazni zvučni uređaj.
• Kućno kinu: Istodobno podržava samo jedan
• DVD, Recorder (DVD, snimač): Podržava do tri
odjednom
• VCR: Istodobno podržava samo jedan
57
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA)
Odabire naziv za svaki izvor na ulazu.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OPCIJA
Prmj
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka
Oznakaunosa
unosa
SIMPLINK
Zaklj. Tipkovnicu
OPCIJA
Uredu.
: Hrvatski
: Hrvatski
: Hrvatski
: Isključeno
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka
Oznakaunosa
unosa
SIMPLINK
Zaklj. Tipkovnicu
: Hrvatska
: Uključeno
: Isključeno
E
1MENU
Prmj
Uredu.
AV1
: Hrvatski
AV2
: Hrvatski
AV3
: Hrvatski
Komponenta
: Isključeno
RGB
: Hrvatska HDMI1
HDMI2
: Uključeno HDMI3
: Isključeno
E
Zatvori
• Samo za model
Odaberite OPCIJA.
19/22LS4D*, 42/50PG10**
AV1
2
Odaberite Oznaka unosa.
OK
AV2
Komponenta
RGB
HDMI
3
OK
Odaberite izvor.
Zatvori
4
Odaberite oznaku.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
58
AV MODE (AV NAČIN)
Možete izabrati optimalne slike i zvukove prilikom priključivanja AV uređaja na vanjski ulaz.
2
OK
Kino
Igra
Sport
Odaberite željeni izvor.
• Ako odaberete način Kino u način AV, način Kino će
biti odabran i za način slike i za način zvuka u izborniku
SLIKA i izborniku ZVUK.
• Ako odaberete “Off” (Isklj) u AV načinu, bit će odabrani
slika i prikaz koji ste inicijalno odabrali.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1AV MODE
Isključeno
59
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Ovaj sustav posjeduje Electronic Programme Guide (Elektronički programski vodič) (EPG) koji vam pomaže da se
snađete u svim mogućnostima za praćenje programa.
EPG vam pruža obavijesti kao što su popisi programa, početak i kraj dostupnih programskih usluga. Dodatno, detaljni
podaci o programu su često dostupni u EPG (dostupnost i količina detalja o programu može se razlikovati u ovisnosti o
pojedinim emisijama).
Ova se funkcija može koristiti samo kad stanice emitiraju EPG podatke.
EPG prikazuje opis programa za sljedećih 8 dana.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
60
Uključivanje ili isključivanje EPG
P rogramski vodič
1 YLE TV1
1 GUIDE
SVE
Uključivanje ili isključivanje EPG.
1
2
4
5
6
8
06 Ožu 2006 15:09
D
06 Ožu
14:00
15:00
YLE TV1
Nema informacija
Kungskonsumente
YLE TV2
Nema informacija
TV2: Farmen Nema informacija
TV..
Nema informacija
YLE FST
Nema informacija
CNN
Nema informacija
YLE24
... ... Nema informacija ... ...
Tänään otsikoissa
E
TV/RAD Radio
Ničin
Odabir programa
1
ili
2
OK
P
ili
P
Odabir željenog programa.
Prikazuje izabrani program.
FAV OMILJENI
Datum
INFO
informacija
Ručno snimanje
Preth. Promjena
Popis s rasporeda
Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI)
CRVENA
ŽUTO
PLAVA
OK
Promjena EPG načina.
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Popis podsjetnika.
Promjena na izabrani program.
P
GUIDE
TV/RAD
ili
ili
ili
INFO i
P
P
EXIT
TV/RADIO
Stranica Gore/Dolje.
Uključivanje EPG.
Odabir TV ili RADIO programa.
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana
CRVENA
Promjena EPG načina.
ZELENA
Ulaz u način Podešavanje datuma.
ŽUTO
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
PLAVA
OK
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Popis podsjetnika.
Promjena na izabrani program.
Bira program emitiranja.
P
GUIDE
TV/RAD
ili
ili
ili
INFO i
P
P
EXIT
TV/RADIO
Stranica Gore/Dolje.
Uključivanje EPG.
Odabir TV ili RADIO programa.
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT
(SLJEDEĆI) program.
Funkcije gumba u načinu promjene datuma
ZELENA
OK
Isključivanje načina podešavanja datuma.
Prebacivanje na izabrani datum.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT
(SLJEDEĆI) program.
Bira program emitiranja.
Isključivanje načina podešavanja datuma.
GUIDE
ili
EXIT
Uključivanje EPG.
Odabir datuma.
61
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis
Tekst Gore/Dolje.
ŽUTO
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
62
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
INFO i
GUIDE
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
ili
EXIT
Uključivanje EPG.
Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting
( Podešavanje snimanja/podsjetnika )
- Ova funkcija je dostupna samo kad je na priključak DTV-OUT pomoću SCART kabela priključena oprema za snimanje
koja koristi kontakt 8 za signaliziranje snimanja.
- Dva sata nakon što je TV uključen funkcijom Remind (Podsjetnik), automatski će se prebaciti natrag na isključeni
način, osim ako nije pritisnut gumb.
ŽUTO
OK
Prebacivanje na način pregleda Guide
(Vodič) ili Timer (Tajmer).
Bira Vrstu, Uslugu, Datum ili
Početno/Završno vrijeme.
Sprema Programirano
snimanje/Podsjetnik.
Podešavanje funkcije.
Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda)
ŽUTO
Način ručnog podešavanja novog
tajmera.
ZELENA
Ulaz u način uređivanja rasporeda.
CRVENA
Briše izabranu stavku.
PLAVA
Prebacivanje na način vodiča.
Odabire Raspored.
PODEŠAVANJE SLIKE
PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE)
Moguće je odabrati različite formate prikaza slike na zaslonu; 16:9, Samo skeniraj, Original, 4:3, 14:9 i
Zumiranje1/2.
Ukoliko je statična slika prikazana na zaslonu dulji vremenski period, postoji mogućnost da ta statična slika postane
"utisnuta" na zaslonu i ostane vidljiva.
Moguće je podesiti omjer uvećanja pomoću gumba
.
Ova opcija radi kod slijedećeg signala.
ili
Q. MENU
Odaberite željeni format slike.
• Format slike je moguće podesiti koristeći
SLIKA ili Q.MENU izbornik.
• Za Zoom podešavanje odaberite 14 : 9,
Zumiranje1 i Zumiranje2 u izborniku
Omjer. Nakon završetka Zoom podešavanja,
izbornik se vraća natrag u Q.MENU.
• 16:9
Slijedeći odabir omogućava horizontalno
podešavanje slike, pri linearnom omjeru, popunjavanje čitavog zaslona (korisno prilikom gledanja DVD-a s 4:3 formatom slike)
PODEŠAVANJE SLIKE
RATIO
• 4:3
Slijedeći odabir omogućava gledanje slike s
izvornim omjerom slike od 4:3. S obje strane
slike, desne i lijeve strane, biti će prikazane sive
trake.
63
PODEŠAVANJE SLIKE
• Original
Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim
formatom slike, automatski će promijeniti format
slike prijema.
• Zumiranje2
Ukoliko želite da se slika bude izmijenjena, i
vodoravno razvučena i okomito odrezana,
odaberite opciju Zumiranje2. Prilagođavanje
prikaza slike s omjerom izmjene slike i pokrivanja zaslona.
Original
PODEŠAVANJE SLIKE
• 14:9
U načinu rada s formatom 14:9, možete gledati
14:9 format slike ili opći televizijski program.
14:9 format slike je prikazan na isti način kao i
4:3 format, ali je povećan s desne i lijeve strane.
• Zumiranje1
Slijedeći odabir omogućava prikaz slike bez
ikakvih promjena popunjavajući cijeli zaslon.
Međutim, gornji i donji dio slike biti će odrezani.
• Samo skeniraj
Slijedeći odabir omogućava prikaz slike u
najboljoj kvaliteti bez gubitka izvorne slike visoke
rezolucije.
Napomena: Interferencija će biti prikazana na
rubovima prikazane slike ukoliko interferencija
postoji u izvornoj slici.
Samo skeniraj
! NAPOMENA!
G
G
G
G
64
Formate 16:9 (Wide) (široki format), 4:3, 149:9, Zoom 1/2 možete odabrati isključivo u Komponenta (ispod
720p) načinu rada.
Formate 4:3, 16:9 (Wide) (široki format) možete odabrati isključivo u RGB/HDMI[PC] načinu rada.
U HDMI/Komponenta (preko 720p) načinu rada, dostupan je Samo skenira j.
Original (izvorni prikaz) je moguće odabrati samo kod UK digitalnog teleteksta (MHEG-5).
P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE
Način prika za slike - Prethodno postavljene postav ke
Iinteligentni senzor je moguće koristiti isključivo kod modela 32/37/42/47/52LG5***.
G Kod PLASMA TV modela, Po zadinsko svjetlo neće biti prikazano.
G
Prmj
Omjer šir. i vis. : 16:9
Način
Načinslike
slike: Živopisno
: Živopisno
• Pozadinsko svjetlo
• Kontrast
• Svjetlina
• Oštrina
• Boja
• Sjena
100
100
50
70
70
0
SLIKA
Uredu.
R
G
E
1MENU
Prmj
Omjer šir. i vis. : 16:9
Način
Načinslike
slike: Živopisno
: Živopisno
• Pozadinsko svjetlo
• Kontrast
• Svjetlina
• Oštrina
• Boja
• Sjena
E
Uredu.
Inteligentni senzor
100 Živopisno
Živopisno
100 Standardni
50 Kino
70 Sport
70 Igra
Stručna1
0
Stručna2
PODEŠAVANJE SLIKE
SLIKA
• Način prikaza slike podešava najbolji način prikaza
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Način slike.
OK
Odaberite željeni način prikaza slike.
3
slike na televizoru. Odaberite vrijednost prethodno
postavljene postavke u izborniku Način slike
ovisno o kategoriji gledanog programa.
• Kada je funkcija Inteligentni senzor uključena,
najprikladniji prikaz slike se podešava automatski
s obzirom na ambijentalne uvjete. (isključivo za
modele 32/37/42/47/52LG5***)
• Način prikaza slike možete podesiti i u Q . M e n u.
• Inteligentni senzor : podešava prikaz slike ovisno
o ambijentalnim uvjetima. (Isključivo za modele
32/37/42/47/52LG5***)
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
65
PODEŠAVANJE SLIKE
Automats ka kontrola nijansi boje (Topla/Srednja/Hladna)
Odaberite jednu od triju opcija automatskog podešavanje boje. Odaberite postavku toplo ukoliko želite naglasiti toplije
boje kao što su crvena, ili odaberite postavku hladno da bi bile prikazane manje intenzivne boje s više plavih nijansi.
SLIKA
Prmj
SLIKA
Uredu.
D
PODEŠAVANJE SLIKE
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
G
E
1MENU
2
4
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
Uredu.
Toplina boje
Hladna
F
Svejži kontrast
Visoka
Svježa boja
Visoka
Smanjenje buke
Srednja
Gama
Srednja
Zacrnjenost
Visoka
Zaštita očiju
Isključeno
Isključeno
Način filma
E
Zatvori
Odaberite SLIKA.
OK
Odaberite Napredno upravljanje.
OK
Odaberite Toplina boje.
3
Prmj
D
Odaberite ili Hladna, Srednja ili Topla.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
66
G
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
Način prika za slike - Korisnički način
Inteligentni senzor je moguće koristiti isključivo kod modela 32/37/42/47/52LG5***.
G Kod PLAZMA TV modela, Po zadinsko svjetlo neće biti prikazano.
G
SLIKA
Prmj
R
G
Omjer šir. i vis. : 16:9
Način
Načinslike
slike: Živopisno
: Standardni (korisnik)
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
70
• Svjetlina
50
• Oštrina
50
• Boja
50
• Sjena
0
E
1MENU
Prmj
E
Uredu.
Inteligentni senzor
Živopisno
Standardni
Standardni (korisnik)
Kino
Sport
Igra
Stručna1
Stručna2
PODEŠAVANJE SLIKE
Omjer šir. i vis. : 16:9
Način
Načinslike
slike: Živopisno
: Standardni (korisnik)
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
70
• Svjetlina
50
• Oštrina
50
• Boja
50
• Sjena
0
SLIKA
Uredu.
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Način slike.
OK
Odaberite željeni način prikaza slike.
OK
Odaberite Pozadinsko svjetlo (Samo kod LCD televizora), Kontrast, Svjetlina,
Oštrina, Boja ili Sjena.
OK
Napravite željena podešavanja.
3
4
5
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA!
G
Kod RGB-PC načina rada, podešavanje boje, oštrine i nijanse boje nije moguće.
67
PODEŠAVANJE SLIKE
Način prika za slike -Stručno Upravljanje
Razdjeljivanjem u kategorije, Stručna1 i Stručna2 pružaju više kategorija koje korisnici mogu po želji odabrati,
pružajući tako korisnicima optimalnu kvalitetu prikaza slike.
PODEŠAVANJE SLIKE
SLIKA
Prmj
SLIKA
Uredu.
Prmj
Uredu.
D
E
Inteligentni senzor
100 Živopisno
100 Standardni
50 Kino
70 Sport
70 Igra
Stručna1
Stručna1
0
Stručna2
• Pozadinsko svjetlo 100
Sveži kontrast
• Kontrast
70Smanjenje buke
• Svjetlina
50Gama
• Oštrina
50Zacrnjenost
Način filma
• Boja
50
Standard boje
• Sjena
0
Ravnoteža bijele
• Stručna
kontrola
Stručna kontrola
• Crvena kontrast
• Vrać. post. slike
F
Isključeno
Isključeno
Srednja
Visoka
Uključeno
SD
Topla
0
D
Omjer šir. i vis. : 16:9
Način
: Stručna1
Načinslike
slike: Živopisno
• Pozadinsko svjetlo
• Kontrast
• Svjetlina
• Oštrina
• Boja
• Sjena
Zatvori
1MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Način slike.
OK
Odaberite Stručna1 ili Stručna2.
OK
Odaberite Stručna kontrola.
OK
Odaberite željeni izvor.
3
4
4
5
Napravite željena podešavanja.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
68
G
TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE
Fresh Contrast (svježi kontrast)
Automatski podešava optimalni kontrast ovisno o svjetlini prikaza.
Fresh Colour (Svježa boja)
Automatski podešava boju prikaza da bi prikazane boje bile što bliže prirodnima.
Noise Reduction (Smanjenje šuma)
Uklanja interferenciju prikaza do mjere u kojoj ne kvari kvalitetu prikaza izvorne slike.
Gama
Visoka vrijednost Game se manifestira kao svjetlije slike dok niska vrijednost game prikazuje visoko kontrastne slike.
Prmj
SLIKA
Uredu.
D
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
G
E
1MENU
2
OK
3
OK
4
Prmj
D
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
Uredu.
Toplina boje
Hladna
Svježi kontrast
Visoka
F
Svježa boja
Visoka
Smanjenje buke
Srednja
Gama
Srednja
Zacrnjenost
Visoka
Zaštita očiju
Isključeno
Isključeno
Način filma
E
G
PODEŠAVANJE SLIKE
SLIKA
Zatvori
Odaberite SLIKA.
Odaberite Napredno upravljanje.
Odaberite Svježi kontrast, Svježa boja,
Smanjenje buke ili Gama.
Odaberite željeni izvor.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
69
PODEŠAVANJE SLIKE
NAPREDNO- NAČIN RADA FILM
Da biste podesili televizor za najbolji način prikaza slike za gledanje filmova.
Ova funkcija je dostupna samo u TV, AV i Komponentom 480i/576i/1080i načinu rada.
SLIKA
Prmj
SLIKA
Uredu.
D
PODEŠAVANJE SLIKE
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
G
E
1MENU
2
Prmj
D
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
Uredu.
Toplina boje
Hladna
Svježi kontrast
Visoka
Svježa boja
Visoka
Smanjenje buke
Srednja
Gama
Srednja
Zacrnjenost
Visoka
Zaštita očiju
Isključeno
Isključeno
Način filma
E
F
Zatvori
Odaberite SLIKA.
OK
Odaberite Napredno upravljanje.
OK
Odaberite Način filma.
3
4
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
70
G
NAPREDNO - ZACRNJENOST (ZATAMNJENOST )
Ova opcija postiže najbolju kvalitetu prikaza slike televizora prilikom gledanja filma.
Ova opcija radi kod slijedećeg načina rada: AV (NTSC-M), HDMI ili Komponenta.
SLIKA
Prmj
SLIKA
Uredu.
D
G
E
1MENU
2
4
Hladna
Svježi kontrast
Visoka
Svježa boja
Visoka
Smanjenje buke
Srednja
Gama
Zacrnjenost
Zaštita očiju
Način filma
E
Srednja
Visoka
F
G
Isključeno
Isključeno
Zatvori
• N i s k a : prikaz slike postaje tamniji.
• V i s o k a : prikaz slike postaje svjetliji.
• A u t o : automatski postavlja zacrnjenost prikaza
Odaberite SLIKA.
OK
Odaberite Napredno upravljanje.
OK
Odaberite Zacrnjenost.
3
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
Uredu.
Toplina boje
PODEŠAVANJE SLIKE
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
Prmj
D
na Visoka ili Niska ovisno o razini zatamnjenosti
zaslona.
Odaberite Niska ili Visoka.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
71
PODEŠAVANJE SLIKE
ZAŠTITA OČIJU (ISKLJUČIVO LCD TELEVIZORI)
Pomaže pri podešavanja svjetline u slučaju da je zaslon previše osvijetljen da bi se spriječilo privremeno zasljepljenje.
SLIKA
Prmj
SLIKA
Uredu.
D
PODEŠAVANJE SLIKE
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
G
E
1MENU
2
Prmj
D
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Napredno
upravljanje
Napredno upravljanje
Uredu.
Toplina boje
Hladna
Svježi kontrast
Visoka
Svježa boja
Visoka
Smanjenje buke
Srednja
Gama
Srednja
Zacrnjenost
Zaštita očiju
Način filma
E
Visoka
F
Isključeno
Isključeno
Zatvori
Odaberite SLIKA.
OK
Odaberite Napredno upravljanje.
OK
Odaberite Zaštita očiju.
3
4
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
72
G
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE
Postavke odabranog načina prikaza slike postavlja se natrag na tvorničke postavke.
SLIKA
Prmj
SLIKA
Uredu.
D
1MENU
Prmj
Uredu.
D
R
G
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
•i Oštrina
70
Ponovno postavljanje konfiguracije videa...
• Boja
70
R
G
• Sjena
0
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
PODEŠAVANJE SLIKE
• Pozadinsko svjetlo 100
• Kontrast
100
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Vrać. post. slike.
3
OK
Pokreni postavljenu vrijednost.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
73
PODEŠAVANJE SLIKE
M ETODA SMANJENJE EFEKTA TRAJNE SLIKE (ISM)
(ISKLJUČIVO KOD PLAZMA TELEVIZORA)
Zamrznuta ili statična slika s PC/Video igre prikazane na zaslonu duži vremenski period može uzrokovati nastanak tzv.
ghost (duh) slike koja ostaje vidljiva čak i kad promijenite prikazanu sliku. Izbjegavajte prikazivanje statične slike na
zaslonu na duže vremenske periode.
White wash
Funkcija White wash uklanja trajne slike sa zaslona.
Napomena: Jako izraženu trajnu sliku neće biti moguće potpuno ukloniti s opcijom White Wash.
PODEŠAVANJE SLIKE
Orbiter
Orbiter opcija može pomoći u sprječavanju nastanka trajne slike. Međutim, najbolje je izbjegavati prikaz bilo kakve
statične slike na zaslonu.
Da bi se izbjegao efekt trajne slike, zaslon će pomjerati svake 2 minute.
Inversion
Ova opcija invertira paletu boja zaslona. Paleta boja zaslona se automatski invertira svakih 30 minuta.
OPCIJA
Prmj
OPCIJA
Uredu.
D
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi ID
ISM
ISM Method
Method
Štednja energije : Razina 0
Vrać. tvor. pos.
1MENU
2
OK
3
OK
4
OK
Prmj
Uredu.
D
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi ID
Normal
Normal
ISM
ISM Method
Method
Orbiter
Štednja energije : Razina
0
Inversion
Vrać. tvor. pos.
White wash
Odaberite OPCIJA.
Odaberite ISM Method.
Odaberite Normal, Orbiter,
Inversion ili White wash.
• Ukoliko vam nije potrebna ova opcija, odaberite
Normal.
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
74
NAČIN RADA SLIKE S OPCIJOM ŠTEDNJE ENERGIJE
(ISKLJUČIVO KOD PLAZMA TELEVIZORA)
Ova opcija omogućava smanjenje potrošnje električne energije televizora.
OPCIJA
Prmj
OPCIJA
Uredu.
D
2
OK
3
OK
4
OK
Uredu.
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi ID
Razina
Razina00
ISM Method
Razina
Štednja
Štednjaenergije
energije: Razina 0 1
Razina 2
Vrać. tvor. pos.
Razina 3
Razina 4
PODEŠAVANJE SLIKE
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi ID
ISM Method
Štednja
Štednjaenergije
energije: Razina 0
Vrać. tvor. pos.
1MENU
Prmj
D
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Štednja energije.
Odaberite Razina 0, Razina 1, Razina
2, Razina 3 ili Razina 4.
• Razina 0 je najsvjetlija.
Spremite.
! NAPOMENA!
G
Zadana tvornička postavka u skladu je sa zahtjevima Energy sta r i prilagođena je prikladnoj razini tako da se
može gledati kod kuće.
Svjetlinu zaslona možete povećati prilagođavanjem opcije Razina Štednja energije ili opcije Način slike.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
75
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
G
Kod modela 19/22LS4D*, TV zvučnik neće biti prikazani.
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA
AVL automatski ostaje na istoj razini glasnoće prilikom promjene programa.
ZVUK
Prmj
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Autom.
: Isključeno
Autom.glasnoća
glasnoća
: Isključeno
Ravnoteža
Način zvuka
: Standardni
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
ZVUK
Uredu.
0
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
1MENU
Prmj
Autom.
: Isključeno
Autom.glasnoća
glasnoća
: Isključeno
Ravnoteža
Način zvuka
: Standardni
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
Uredu.
0
L
Isključeno
Isključeno
Uključeno
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
Odaberite ZVUK.
2
OK
3
OK
Odaberite Autom. glasnoća.
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
76
P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA
- NAČIN RADA ZVUKA
Moguće je odabrati preferiranu postavku zvuka; SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround HD (isključivo kod
modela 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice, Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra a također je moguće
podešavati i frekvenciju ekvilizatora.
Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka bez posebnih postavki pošto televizor postavlja
odgovarajuću postavku ovisno o vrsti televizijskog programa.
SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround HD (isključivo kod modela 32/37/42/47/52LG5010)) ili Surround Max
(isključivo kod modela 19/22LS4D*)), Clear Voice (osim za 19/22LS4D*), Standardni, Glazba, Kino, Sport ili
Igra su tvornički podešene za optimalnu kvalitetu zvuka.
ZVUK
Prmj
0
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Autom. glasnoća : Isključeno
Ravnoteža
Načinzvuka
zvuka : Standardni
Način
Standardni
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
E
1MENU
Prmj
0
0
0
0
0
0
Uredu.
SRS TruSurround XT
Clear Voice
Standardni
Standardni R
L
Glazba
Kino
Sport
Igra
E
• Ukoliko odaberete opciju Clear Voice (čisti zvuk),
Odaberite ZVUK.
SRS TruSurround XT opcija neće biti dostupna.
2
OK
3
OK
Odaberite Način zvuka.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Autom. glasnoća : Isključeno
Ravnoteža
Način
Načinzvuka
zvuka : Standardni
Standardni
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
ZVUK
Uredu.
Odaberite SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround
HD (isključivo kod modela 32/37/42/47/52LG5010))),
Clear Voice, Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
G
G
i
zaštitni su znakovi SRS Labs, Inc.
TruSurround XT i TruSurround HD tehnologije su pod zaštitom licence SRS Labs, Inc.
77
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN
Podešavanje ekvilizatora zvuka.
ZVUK
Prmj
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Autom. glasnoća : Isključeno
Ravnoteža
0
Načinzvuka
zvuka :: Standardni (korisnik)
Način
(korisnik)
• 120Hz
0
• 200Hz
0
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
ZVUK
Uredu.
L
R
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Autom. glasnoća : Isključeno
Ravnoteža
0
Načinzvuka
zvuka : Standardni
Način
(korisnik)
Standardni (korisnik)
• 120Hz
0
• 200Hz
0
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
E
1MENU
Prmj
Uredu.
SRS TruSurround XT
Clear Voice
Standardni R
)
LStandardni (korisnik
Glazba
Kino
Sport
Igra
E
Odaberite ZVUK.
2
OK
3
OK
Odaberite Način zvuka.
Odaberite SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround
HD (isključivo kod modela 32/37/42/47/52LG5010))),
Clear Voice, Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.
4
OK
Odaberite frekvencijski opseg.
OK
Odaberite željenu razinu glasnoće zvuka.
5
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
78
R AVNOTEŽA
Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvuka zvučnika.
ZVUK
Prmj
00
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
1MENU
Prmj
Uredu.
Autom. glasnoća : Isključeno
• Ravnoteža
0F L
Ravnoteža
00
R avnote ža
Način zvuka
: Standardni
Zatvori
• 120Hz
0
• 200Hz
0
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
E
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite R avnote ža.
OK
Napravite željena podešavanja.
3
R
+
+
+
+
G
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Autom. glasnoća : Isključeno
R avnote ža
Ravnoteža
Način zvuka
: Standardni
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
ZVUK
Uredu.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
79
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
PODEŠAVANJE TV ZVUČNIKA UKLJUČENO/ ISKLJUČENO
(Osim modela 19/22LS4D*)
Moguće je podesiti stanje unutrašnjih zvučnika.
Kod AV, KOMPONENTA, RGB i HDMI1 s HDMI na DVI kabelskog načina rada, TV zvučnik može biti uključen iako video
signal nije prisutan.
Ukoliko želite koristiti vanjski Hi-Fi sustav, isključite unutrašnje TV zvučnike.
ZVUK
Prmj
ZVUK
Uredu.
D
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
• 7.5KHz
0
• 12KHz
0
• Vraćanje postavki
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Digitalni audio izlaz : PCM
TV zvučnik
zvučnik : Isključeno
Isključeno
TV
1MENU
2
OK
3
OK
Prmj
Uredu.
D
-
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
• 7.5KHz
0
• 12KHz
0
• Vraćanje postavki
Digitalni audio izlaz : PCM
TV zvučnik
zvučnik :: Isključeno
Isključeno
TV
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Isključeno
Isključeno
Uključeno
Odaberite ZVUK.
Odaberite TV zvučnik.
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
80
ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
(Osim modela 19/22LS4D*)
Ova vam funkcija omogućava postavljanje željenog digitalnog audio izlaza.
TV može davati DOLBY Digital signal jedino ukoliko televizijski program odašilje DOLBY Digital audio signal.
Kada je dostupan DOLBY Digital audio signal, odabiranjem DOLBY Digital u izborniku Digitalni audio SPDIF izlaz će biti
postavljen na DOLBY Digital način rada ukoliko je DOLBY Digital postavljen u Digitalni audio izlaz izborniku. Ukoliko
DOLBY Digital signal nije dostupan, SPDIF izlaz će biti postavljen na PCM način rada.
Čak i kada su DOLBY Digital i Audio jezik postavljeni na kanalu koji odašilje DOLBY Digital audio signal, samo će
DOLBY Digital signal biti postavljen kao izlazni zvuk.
ZVUK
Prmj
ZVUK
Uredu.
D
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Digitalni
Digitalni audio
audio izlaz : PCM
PCM
: Isključeno
TV zvučnik
1MENU
2
OK
3
OK
Prmj
Uredu.
D
-
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
• 7.5KHz
0
• 12KHz
0
• Vraćanje postavki
Digitalni
Digitalni audio
audio izlaz : PCM
PCM
:
TV zvučnik
Isključeno
Odaberite ZVUK.
Odaberite D i g i t a l n i a u d i o
i z l a z.
Odaberite D o l b y D i g i t a l ili
P C M.
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Dolby Digital
PCM
PCM
Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories. "Dolby" i simbol
dvostrukog slova "D" su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
• U slučaju da je postavljen HDMI način rada, postoji mogućnost da neki DVD uređaji neće
postaviti izlazni audio signal na SPDIF izlaz. U
tom slučaju, postavite izlazni digitalni audio signal DVD uređaja na PCM način.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
• 7.5KHz
0
• 12KHz
0
• Vraćanje postavki
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
81
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA
Postavke odabranog načina rada zvuka vraćaju se natrag na tvorničke postavke.
ZVUK
Prmj
ZVUK
Uredu.
D
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
• 120Hz
0
• 200Hz
0
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
• 7.5KHz
0
• 12KHz
0
Vraćanje postavki
•• Vraćanje
postavki
1MENU
Prmj
Uredu.
D
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
• 120Hz
0 • 200Hz
0 • 500Hz
0 • 1.2KHz
0
i Resetiranje postavki za zvuk
• 3KHz
0
• 7.5KHz
0 • 12KHz
0 •
Vraćanje
postavki
• Vraćanje postavki
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite Vraćanje postavki.
3
OK
Pokreni postavljenu vrijednost.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
82
+
+
+
+
+
I/II
Ste reo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)
Nakon odabiranja kanala, informacije o postavkama zvuka za odabrani kanal se pojavljuje na zaslonu nakon što nestane
prikaz broja i imena kanala.
1
Q. MENU
Odaberite ZVUK.
• Samo za model 19/22LS4D*
I/II
2
Odaberite zvučni izlaz.
Odaberite zvučni izlaz.
OK
Prikaz na zaslonu
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
A
Odabir mono načina rada zvuka
Ukoliko je stereo zvučni signal preslab pri stereo prijemu, možete ga prebaciti na mono način rada. Čistoća zvuka se
poboljšava pri postavljanju na mono način rada.
A
Odabir jezika kod prijema signala s dvostrukim jezičnim audio signalom
Ukoliko se televizijski program odašilje s dvostrukim audio signalom (dva različita audio jezika), moguće je prebaciti
način rada na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Emitiranje signala
šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima.
šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima.
propušta zasebni jezik do svakog od zvučnika.
83
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)
Ukoliko je televizor opremljen s prijemnikom za NICAM signal, moguć je prijem visoko kvalitetnog NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex - gotovo trenutni kompresijski/dekompresijski audio multiplekser)
digitalnog audio signala.
Zvučni izlaz se može odabrati ovisno o vrsti primljenog emitiranog signala.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
1
Prilikom NICAM mono prijema, moguće je odabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Prilikom NICAM stereo prijema, moguće je odabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ukoliko je signal preslab, odaberite FM mono način rada.
3
Prilikom NICAM dual prijema, moguće je odabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL I I ili NICAM DUAL
I+II ili FM MONO.
Odabir vrs te zvučnog izlaza zvučnika
U AV, Komponentom, RGB i HDMI načinu rada, možete odabrati izlazni zvuk za lijeve i desne
zvučnike.
Odaberite zvučni izlaz.
L+R: Audio signal iz audio L ulaza se šalje u lijevi zvučnik, a audio signal iz audio R ulaza šalje se u
desni zvučnik.
L+L: Audio signal iz audio L ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
R+R: Audio signal iz audio R ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
84
J EZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU /
ODABIR ZEMLJE
Upute za instalaciju pojavljuju se na zaslonu proizvoda prilikom prvog uključivanja.
1
OK
Odaberite željeni jezik.
OK
Odaberite vašu državu.
2
* A ko želite promijeniti odabir jezika/držav e
2
Odaberite OPCIJA.
OK
Odaberite Jezik izbornika ili Zemlja.
OK
Odaberite željeni jezik ili zemlju.
3
4
OK
Spremite.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
1MENU
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA
G
G
G
G
G
G
Ukoliko ne dovršite postavljanje Vodiča za početno postavljanje pritiskom na gumb RETURN (povratak), ili ukoliko OSD (On Screen Display - prikaz na zaslonu) nestane nakon određenog perioda mirovanja, instalacijski
izbornik će se nanovo pojavljivati pri svakom paljenju televizora.
Ukoliko odaberete pogrešnu lokalnu postavku zemlje, teletekst bi biti netočno prikazan i moguće je pojavljivanje problema prilikom rukovanja s teletekst opcijama.
CI (Common Interface - uobičajeno sučelje) funkciju možda neće biti moguće primijeniti ovisno o okolnostima
lokalnog televizijskog signala.
Upravljački gumbi DTV načina rada možda neće ispravno funkcionirati ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
U zemljama u kojima ne postoje fiksni propisi digitalnog emitiranja, neke DTV funkcije možda neće biti dostupne ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
Postavku zemlje „UK” potrebno je aktivirati samo u Velikoj Britaniji.
85
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)
Audio funkcija dozvoljava odabir preferiranog jezika.
Ukoliko prijemni signal ne odašilje audio signal na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni audio jezik će
biti odabran.
Prilikom prijema titlova na dva ili više različitih jezika , koristite opciju prikaza titlova. Ukoliko prijemni signal ne odašilje
signal titlova na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni jezik titlova će biti odabran.
Ukoliko jezik koji ste odabrali nije podržan kao glavni jezik za Audio jezik i jezik titlova, možete odabrati jezik u
sekundarnoj kategoriji.
1MENU
2
OK
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
3
OK
1MENU
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Audio jezik, Jezik
titlova.
Odaberite OPCIJA.
2
Odaberite
Nagluhost(
OK
3
Odaberite željeni jezik.
).
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
OK
4
OK
Spremite.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
< Odabir audio jezika >
G Ukoliko prijemni signal podržava dva ili više audio jezika,
moguće je odabrati audio jezik.
< Odabir jezika titlova >
G Ukoliko prijemni signal podržava titlove na dva ili više jezika,
moguće je odabrati jezik prikaza titlova pomoću gumba SUBTITLE (titlovi) na daljinskom upravljaču.
gumb da bi odabrali jezik prikaza titlova.
G Pritisnite
OSD informacije o audio jeziku
Display
N.A
Status
Not Available
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio for “Visual Impaired”
Audio for “Hearing Impaired”
OSD informacije o jeziku titlova
Display
N.A
Status
Not Available
Teletext Subtitle
Subtitle for “Hard of Hearing”
- Signal Audio/Titlovi može biti prikazan u pojednostavljenom obliku s 1 do 3 slova emitirana u signalu vašeg
pružatelja usluge.
- Ukoliko odaberete dodatni audio signal(audio signal za osobe s problemima s vidom/sluhom), televizor može
davati dio glavnog audio signala.
86
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA
Prilikom prijema digitalnog signala, sat se automatski podešava. (Sat možete ručno postaviti samo ukoliko digitalni
televizijski signal nije dostupan.)
Morate ispravno postaviti vrijeme prije uporabe funkcije On/Off time (vrijeme uključivanja/isključivanja).
VRIJEME
2
OK
3
OK
4
VRIJEME
Uredu.
Prmj
Uredu.
Datum
Sat
Sat
Vrijeme isključiv. : Isključeno
Vrijeme uključiv. : Isključeno
Vrijeme gašenja : Isključeno
Automatsko gašenje : Isključeno
Sat
Sat
Mjesec
Vrijeme isključiv. : Isključeno
God.
Vrijeme uključiv. : Isključeno
Vrijeme gašenja : Isključeno
Sat
Automatsko gašenje : Isključeno
Minuta
Vremenska zona : Canary GMT
Vremenska zona : Canary GMT
06
Ožu
2007
04
45
Zatvori
Odaberite VRIJEME.
POSTAVKE VREMENA
1MENU
Prmj
Odaberite Sat.
Odaberite opciju godine, datuma, ili
vremena.
Postavite vrijednosti godine, datuma i vremena.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
87
POSTAVKE VREMENA
POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Funkcija Vrijeme isključivanja automatski prebacuje televizor u stanje mirovanja u postavljeno vrijeme.
Dva sata nakon što televizor uključen funkcijom Vrijeme uključivanja, automatski će se prebaciti natrag u stanje
mirovanja, osim ako nije pritisnut gumb.
Funkcija Vrijeme isključivanja poništava funkciju Vrijeme uključivanja ukoliko su obje funkcije postavljene u isto vrijeme.
Televizor mora biti u stanju mirovanja da bi funkcija Vrijeme uključivanja uključila televizor.
VRIJEME
Prmj
VRIJEME
Uredu.
Prmj
Uredu.
POSTAVKE VREMENA
Sat
Vrijeme isključiv. : Isključeno
Vrijeme
Isključeno
Vrijeme uključiv.
uključiv. :: Isključeno
Vrijeme gašenja : Isključeno
Automatsko gašenje : Isključeno
Sat
1/Ožu 2007 16:09
Vrijeme isključiv. : Isključeno
Ponoviti
F Isključeno
Vrijeme
Isključeno
Vrijeme uključiv.
uključiv. :: Isključeno
Sat
04
Vrijeme gašenja : Isključeno
Minuta
45
Automatsko gašenje : Isključeno
Vremenska zona : Canary GMT
Vremenska zona : CanaryNačin
GMT
G
DTV
Program
800
Glasnoća
30
Zatvori
1MENU
• Da bi poništili funkciju On/Off Time (vrijeme
Odaberite VRIJEME.
uključivanja/isključivanja), odaberite Off (isključeno).
• Samo za funkciju On Time (vrijeme uključivanja)
2
OK
3
OK
4
5
6
Odaberite Vrijeme isključiv. ili
Vrijeme uključiv..
1
Odaberite Ponoviti.
2
Odaberite Isključeno, Jednom, Dnevno,
Pon ~ Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Sun ili
Postavite sat.
OK
Odaberite Način.
Odaberite TV, DTV ili Radio.
3
Postavite kanal.
4
Podesite razinu glasnoće
zvuka pri uključenju.
Postavite minute.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
88
POSTAVKE AUTOMATSKOG GAŠENJA
Ukoliko je pri uključenju televizora ulazni signal nedostupan, televizor će se automatski isključiti nakon 10 minuta.
VRIJEME
Prmj
VRIJEME
Uredu.
Sat
Vrijeme isključiv. : Isključeno
Vrijeme uključiv. : Isključeno
Vrijeme gašenja : Isključeno
Automatsko
gašenje :: Isključeno
Automatsko gašenje
Isključeno
Uredu.
Odaberite VRIJEME.
2
OK
Odaberite Automats ko gašenje.
OK
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
3
POSTAVKE VREMENA
Sat
Vrijeme isključiv. : Isključeno
Vrijeme uključiv. : Isključeno
Vrijeme gašenja : Isključeno
Isključeno
Isključeno
gašenje :: Isključeno
Automatsko gašenje
Isključeno
Automatsko
Uključeno
Vremenska zona : Canary GMT
Vremenska zona : Canary GMT
1MENU
Prmj
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
89
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE
Nakon odabira grada iz vremenske zone, sat se na televizoru podešava pomoću otklona vremenske zone i GMT-a
(Greenwich centralno vrijeme) koje televizor prima preko prijemnog signala i vrijeme se automatski podešava pomoću
digitalnog signala.
1MENU
2
Odaberite VRIJEME.
OK
Odaberite Vremenska zona.
OK
Odaberite svoju vremensku zonu.
3
4
OK
Potvrdite odabir.
POSTAVKE VREMENA
POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA
Ne morate brinuti o gašenju televizora prije spavanja.
Nakon isteka postavljenog vremenskog perioda, funkcija automatskog gašenja automatski gasi televizor u stanje
mirovanja.
1
Q. MENU
2
OK
Odaberite Vrijeme gašenja.
Odaberite Isključeno, 1 0, 2 0, 3 0,
6 0, 9 0, 1 2 0, 1 8 0 ili 2 4 0 M i n.
• Samo za model 19/22LS4D*
SLEEP
Odaberite broj minuta.
• Ukoliko isključite televizor, prethodno postavljeno vrijeme automatskog gašenja se poništava.
• Također možete postaviti Sleep Timer (tajmer za gašenje) preko izbornika VRIJEME.
90
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA
Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.
ZAKLJUČAJ
Prmj
ZAKLJUČAJ
Uredu.
Uredu.
Isključeno
Isključeno
Sustavzaključav.
zaključav. ::Isključeno
Isključeno
Sustav
Uključeno
Postavi Iozinku
Sustavzaključav.
zaključav. ::Isključeno
Isključeno
Sustav
Postavi Iozinku
Blokirati program
Roditeljski nadzor : Isključeno
Blokirati program
Roditeljski nadzor : Isključeno
• U slučaju da zaboravite svoju lozinku, pritisnite '7',
Odaberite ZAKLJUČAJ.
'7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.
2
OK
Odaberite Sustav zaključav..
OK
Odaberite Uključeno.
3
4
OK
5
OK
1
2
4
5
6
7
8
9
0
Postavite lozinku.
3
Unesite 4-znamenkastu lozinku.
Pazite da ne biste zaboravili ovaj broj!
Ponovno unesite novu lozinku za potvrdu.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
1MENU
Prmj
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
91
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
B LOKIRANJE PROGRAMA
Blokira sve programe koje ne želite gledati ili za koje ne želite da vaša djeca gledaju.
Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno.
ZAKLJUČAJ
Prmj
1
YLE TV1
TV
Uredu.
DTV
Radio
D
Sustav zaključav.
: Isključeno
Postavi Iozinku
Blokiratiprogram
program
Blokirati
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
Roditeljski nadzor : Isključeno
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
Preth. Promjena
D
F G
E
Navigacija
P
P
Promjena stranice
RETURN Pret.
Blokirati/odblokirati
1MENU
Odaberite ZAKLJUČAJ.
2
Odaberite Blokirati program.
OK
3
OK
Uđite u Blokirati program.
4
ZELENA
Odaberite program koji želite blokirati.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
92
RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM NAČINU RADA)
Ova funkcija radi sukladno s informacijama s postaje. Stoga, ako signal prima neispravnu informaciju, ova funkcija ne
radi.
Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka.
Ovaj TV je programiran da pamti zadnju postavku čak i ako ste ugasili TV.
Sprječava da djeca gledaju određene TV programe za odrasle prema ocijenjenim ograničenjima.
ZAKLJUČAJ
Prmj
ZAKLJUČAJ
Uredu.
Sustav zaključav.
Prmj
Uredu.
Sustav zaključav.
: Isključeno
Postavi Iozinku
Blokirati program
Isključeno
Roditeljski
nadzor : Isključeno
Roditeljski nadzor
: Isključeno
Postavi Iozinku
Blokirati program
F
Roditeljski
Roditeljskinadzor
nadzor : Isključeno
Isključeno
Isključeno
G
Zatvori
2
Odaberite ZAKLJUČAJ.
OK
Odaberite Roditeljski nadzor.
OK
Napravite željena podešavanja.
3
4
OK
Spremite.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
1MENU
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
93
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE
TV se može podesiti tako da je za upravljanje potreban daljinski upravljač. Ova značajka može se koristiti kako bi se
spriječilo neovlašteno gledanje.
OPCIJA
Prmj
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka unosa
SIMPLINK
Zaklj.Tipkovnicu
Tipkovnicu
Zaklj.
OPCIJA
Uredu.
: Hrvatski
: Hrvatski
: Hrvatski
: Isključeno
Jezik izbornika
Audio jezik
Jezik titlova
Nagluhost( )
Zemlja
Oznaka unosa
SIMPLINK
Zaklj.Tipkovnicu
Tipkovnicu
Zaklj.
: Hrvatska
: Uključeno
: Isključeno
Isključeno
E
1MENU
2
OK
3
OK
E
Uredu.
: Hrvatski
: Hrvatski
: Hrvatski
: Isključeno
: Hrvatska
: Uključeno
Isključeno
Isključeno
: Isključeno
Isključeno
Uključeno
• Kada je Zaklj.
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Zaklj. Tipkovnicu.
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
4
OK
Prmj
Tipkovnicu postavljen na
‘Uključeno’, ako je TV isključen, pritisnite gumb r
/ I, INPUT (ulaz), P
(ili PR D E) INPUT
(ulaz), D/A TV, P
(ili (PR + - ili P + -)) ili
BROJEVE na daljinskom upravljaču.
• Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljeno na
Uključeno, na zaslonu se prikazuje poruka 'Zaklj.
Tipkovnicu Uključeno' u slučaju pritiska bilo koje
tipke na prednjoj ploči prilikom gledanja TV-a.
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
94
TELET E KST
Ova značajka nije dostupna u svim državama.
Teletekst je besplatna usluga koju nudi većina TV postaja s ažuriranim informacijama o novostima, vremenu, TV
programu, cijenama dionica i mnogim drugim temama.
Dekoder teleteksta na ovom TV-u podržava sustave JEDNOSTAVNOG, TELETEKSTA NA VRHU ZASLONA i BRZOG
TELETEKSTA. JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sastoji se od broja stranica koje se odabiru izravno unošenjem
odgovarajućeg broja stranice. TELETEKST NA VRHU ZASLONA i BRZI TELETEKST moderniji su načini koji omogućavaju
brz i jednostavan odabir informacija na teletekstu.
UKLJUČI/ISKLJUČI
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) kako biste prebacili na teletekst. Na zaslonu se pojavljuje početna stranica ili stranica
koja je zadnja gledana.
Na zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv TV postaje, datum i sat. Prvi broj stranice označava vaš odabir, a
drugi označava trenutno prikazanu stranicu.
Pritisnite tipku TEXT ili EXIT kako biste ugasili teletekst. Ponovno se pojavljuje prethodni način rada.
JEDNOSTAVAN TELET E KST
Odabir stranice
1
Unesite broj željene stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću tipki s BROJEVIMA. Ako tijekom odabira pritisnete krivu tipku, morate dovršiti troznamenkasti broj i zatim ponovno unijeti ispravan broj stranice.
Tipka P
(ili (PR + - ili P + -)) može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
2
TELET E KST
A
TELET E KST NA VRHU ZASLONA
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu zaslona. Žuto polje označava sljedeću skupinu,
a plavo polje sljedeći blok.
A
Odabir bloka / skupine / stranice
1
4
S plavom tipkom možete se kretati iz bloka u blok.
Pomoću žute tipke prelazite na sljedeću skupinu s automatskim prijelazom u sljedeći blok.
Pomoću zelene tipke prelazite na sljedeću postojeću stranicu s automatskim prijelazom u sljedeću skupinu. Također,
može se koristiti tipka P
(ili PR -).
Crvenom tipkom vraćate se na prethodni odabir. Također, može se koristiti tipka P
(ili PR -).
A
Izravan odabir stranice
2
3
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada NA VRHU ZASLONA.
95
TELET E KST
BRZI TELET E KST
Stranice teleteksta kodirane su bojama na dnu zaslona te se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje.
A
Odabir stranice
1
Pritisnite tipku T.OPT i zatim pomoću tipke
2
3
4
odaberite
i
izbornik. Prikažite početnu stranicu.
(U 19/22LS4D*, pritisnite i tipku za odabir početnog izbornika.)
Možete odabrati stranice koje su kodirane bojom na dnu pomoću tipki odgovarajućih boja.
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada BRZOG TELETEKSTA.
Tipka P
(ili (PR + - ili P + -)) može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
POSEBNE FUNKCIJE TELET E KSTA
A
Pritisnite tipku T. OPT i zatim koristite tipku
za odabir izbornika Text Option (Opcije teleteksta).
?
TELET E KST
A R EVEAL (otkrivanje)
Odaberite ovaj izbornik za prikaz skrivenih informacija poput rješenja pitalica ili zagonetki.
A UPDATE (ažuriraj)
Prikazuje sliku TV programa na zaslonu tijekom čekanja nove stranice teleteksta. Prikaz će se pojaviti na gornjem lijevom
kutu zaslona. Kada je dostupna ažurirana stranica, prikaz će se promijeniti u broj stranice. Ponovno odaberite ovaj
izbornik za pregled ažurirane stranice teleteksta.
A TIME (vrijeme)
Prilikom gledanja TV programa, odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona.
U načinu rada teleteksta, pritisnite ovaj gumb da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice prikazan je na dnu
zaslona. Da biste zadržali ili promijenili podstranicu, pritisnite RED/GREEN (CRVENO/ZELENO),
ili gumbe NUMBER (BROJ).
A HOLD (zadrži)
Prekida automatsku izmjenu stranica koja se pojavljuje ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj
podstranica i trenutna podstranica obično su prikazani na zaslonu ispod sata. Kod odabira ovog izbornika, u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavljuje se zaustavni simbol i automatska izmjena stranica je neaktivna.
96
DIGITALNI TELET E KST
* Ova funkcija vrijedi samo za UK.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je značajno poboljšan u raznim vidovima poput teksta, slike, itd.
Digitalni teletekst ima pristup posebnim uslugama digitalnog teleteksta i konkretnim uslugama koje se nude putem
digitalnog teleteksta.
Morate odabrati off u izborniku jezika titlova za prikaz teleteksta tako da pritisnete tipku SUBTITLE (titlovi).
TELET E KST UNUTAR DIGITALNE USLUGE
1
Pritisnite brojeve ili tipku P
(ili (PR + - ili P + -)) za
odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
Za informacije o digitalnim operaterima, pogledajte popis
operatera na EPG-u (elektroničkom vodiču).
2
Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći
korak pritiskom tipki TEXT, O K (U REDU),
,
CRVENE, ZELENE, ŽUTE, BROJ EVA ili P LAV E itd..
3
Za promjenu digitalnog operatera, odaberite drugog operatera pomoću brojeva ili tipke P
(ili (PR + - ili P + -)).
1
Pritisnite brojeve ili tipku P
(ili (PR + - ili P + -)) za
odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
2
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
uključili teletekst.
3
Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći
korak pritiskom tipki TEXT, O K (U REDU),
,
CRVENE, ZELENE, ŽUTE, BROJ EVA ili P LAV E itd..
4
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
isključili digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a.
DIGITALNI TELET E KST
TELET E KST U DIGITALNOJ USLUZI
Određeni operateri omogućavaju pristup teletekstu pritiskom na CRVENU tipku.
97
DODATA K
Početno podešavanje
( Podešavanje na originalne tvorničke postav ke )
Ova funkcija radi u trenutnom načinu rada.
Za postavljanje podešene vrijednosti.
Kada je izbornik Lock System (Sustav blokiranja) podešen na “On” (uključeno), pojavljuje se poruka za ponovnim
unosom lozinke.
OPCIJA
Prmj
OPCIJA
Uredu.
D
Prmj
Uredu.
D
Zemlja
: Hrvatska
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi ID
ISM Method
: Normal
Štednja energije : Razina 0
Vrać.tvor.
tvor.pos.
pos.
Vrać.
Zemlja
: Hrvatska
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi ID
ISM Method
: Normal
Štednja energije : Razina 0 Unesite Iozinku
* * * *
Vrać.tvor.
tvor.pos.
pos.
Vrać.
Poništi
1MENU
• Dok je sustav zaključan, u slučaju da zaboravite
Odaberite OPCIJA.
svoju lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.
DODATA K
2
OK
Odaberite Vrać. tvor. pos..
3
OK
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
98
RJEŠAVANJE PROBLEMA
TV ne radi ispravno.
Provjerite prisutnost bilo kakvog predmeta između TV-a i daljinskog upravljača koji bi
uzrokovao smetnju. U svakom slučaju usmjerite daljinski upravljač izravno u TV.
A Provjerite jesu li baterije umetnute ispravno (+ do +, - do -).
A Provjerite je li postavljen ispravan način rada za daljinski upravljač TV, STB, itd.
A Umetnite nove baterije.
A
Daljinski upravljač ne radi
Je li podešen sleep timer (tajmer za gašenje)?
Provjerite postavke za upravljanje. Je li prekinuto napajanje strujom.
A Je li uključen automatski sleep timer (tajmer za gašenje) na ovoj postaji?
A
Odjednom je Off struja.
A
Video funkcija ne radi.
Provjerite je li TV uključen.
A Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
A Je li strujni kabel ispravno umetnut u utore?
A Provjerite smjer i/ili položaj svoje antene.
A Ispitajte utore tako da uključite drugi TV u istu utičnicu.
A
Nema slike & Nema zvuka
Slika se sporo pojavljuje
nakon uključivanja
A
Ovo je uobičajeno, slika gubi ton tijekom postupka pokretanja TV-a. Molimo kontaktirajte svoj servis ako se slika ne pojavljuje nakon pet minuta.
Vodoravne/okomite trake ili
slika se trese
A
DODATA K
Podesite Colour (boju) u izborniku.
A Osigurajte dovoljan razmak između TV-a i video uređaja.
Nema boje ili je loša ili loša
A Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
slika
A Jesu li kablovi video uređaja ispravno umetnuti?
A Pokrenite bilo koju funkciju za povrat osvijetljenosti slike.
A
Provjerite prisutnost lokalnih smetnji poput električnog uređaja ili alata na struju.
Problemi na postaji ili kabelskom kanalu, okrenite drugu postaju.
Signal postaje je slab, postavite antenu u drugi položaj za primanje slabijih postaja.
A Provjerite prisutnost izvora mogućih smetnji.
A
Slab prijam na nekim
kanalima
A
Linije ili trake po slici
A
Provjerite antenu (Promijenite položaj antene).
A
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1,3.
HDMI kabeli ne podržavaju HDMI verzije 1,3 jer dolazi do treperenja ili nema slike.
U tom slučaju upotrijebite najnovije kabele koji podržavaju HDMI verzije 1,3.
Nema slike prilikom
povezivanja s HDMI-em
99
DODATA K
Audio funkcija ne radi.
A
Slika u redu & Nema zvuka
A
A
A
Nema zvuka iz jednog od
zvučnika
Pritisnite tipku VOLUME (jačina zvuka).
Je li zvuk stišan do kraja? Pritisnite tipku MUTE (isključivanje zvuka).
Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
Jesu li kablovi audio uređaja ispravno umetnuti?
A
Podesite Balance (ravnotežu) u izborniku.
Neobičan zvuk iz
unutrašnjosti TV-a
A
Promjena vlage ili temperature zraka može dovesti do neobičnog zvuka prilikom
paljenja ili gašenja TV-a i ne znači kvar na TV-u.
Nema zvuka prilikom povezivanja
HDMI-a ili USB-a
A
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1,3.
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 2,0.
A
*Ova značajka nije dostupna za sve modele.
P roblem u računalnom načinu rada. (Samo kod primijenjenog PC načina rada)
A
Podesite rezoluciju, vodoravnu frekvenciju ili okomitu frekvenciju.
A
Provjerite izvor zvuka.
Okomite trake u pozadini
& Vertikalni šum &
Neispravan položaj
A
Koristite Auto configure (automatsku konfiguraciju) ili podesite sat, fazu ili H/V
(vodoravan/okomit) položaj. (Opcija)
Boja zaslona je nestabilna
ili je u jednoj boji
A
Provjerite signalni kabel.
Ponovno ugradite računalnu video karticu.
Signal je izvan dometa
(Nevaljani format)
DODATA K
A
Postoji problem s postav kama PICTURE (SLIKA).
Kada korisnik mijenja
postavke slike, televizor
automatski vraća početne
postavke nakon određenog
vremenskog razdoblja.
100
A
To znači da je televizor trenutno u načinu U TRGOVINI.
Da biste se prebacili u način DOMA, trebate učiniti sljedeće:
Na izborniku televizora odaberite OPCIJA -> Vrać. tvor. pos. -> D a (pričekajte
nekoliko sekundi da televizor završi novo preuzimanje) -> Pojavljuje se OSD "DOBRO
DOŠLI"-> Pritisnite gumb O K (U REDU) -> Odaberite Jezik -> Odaberite DOMA ->
Odaberite postavke za Zemlja i Vremenska zona -> Pritisnite gumb OK (U REDU).
Pretraživanje programa započinje automatski (pretraživanje možete zaustaviti ako
pritisnete gumb O K (U REDU)). Sada ste dovršili prebacivanje u način DOMA.
ODRŽAVANJE
Kvarovi u ranoj fazi mogu se spriječiti. Pažljivo i redovito čišćenje može produžiti vijek vašeg novog TV-a.
Oprez: Svakako isključite TV i iskopčajte kabel prije početka bilo kakvog čišćenja.
Čišćenje zaslona
1
Dobar način za sprječavanje skupljanja prašine na vašem zaslonu na neko vrijeme je da namočite meku krpu u
mješavinu mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za posuđe. Iscijedite krpu dok ne postane gotovo suha,
a zatim njome obrišite zaslon.
2
Svakako provjerite nema li ostataka vode na zaslonu. Pričekajte da voda ili vlaga ispare prije uključivanja.
Čišćenje kućišta
A
A
Za skidanje prljavštine ili prašine obrišite kućište mekom, suhom krpom koja ne pušta dlačice.
Ne koristite mokru krpu.
Dulje izbivanje
OPREZ
G
Ako predviđate da dulje vremensko razdoblje (npr. za praznik) nećete uključivati TV, iskopčajte kabel kako
biste ga zaštitili od mogućih oštećenja od gromova ili strujnih udara.
DODATA K
101
DODATA K
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA
42PG10**
50PG10**
42PG30**
42PG1000-ZA
50PG1000-ZA
42PG3000-ZA
s postoljem
1040,0 x 729,0 x 308,0 mm
41,0 x 28,7 x 12,2 inches
1224,7 x 849,0 x 364,0 mm
48,3 x 33,5 x 14,4 inches
1039,5 x 726,0 x 307,6 mm
41,0 x 28,6 x 12,1 inches
bez postolja
1040,0 x 677,0 x 84,0 mm
41,0 x 26,7 x 3,3 inches
1224,7 x 790,0 x 83,6 mm
48,3 x 31,1 x 3,3 inches
1039,5 x 673,7 x 84,0 mm
41,0 x 26,6 x 3,3 inches
s postoljem
26,6 kg / 58,7 lbs
24,6 kg / 54,3 lbs
41,5 kg / 91,5 lbs
38,1 kg / 84,0 lbs
28,0 kg / 61,8 lbs
25,0 kg / 55,1 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
310W
AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
420W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
310W
50PG30**
42PG20**
50PG20**
50PG3000-ZA
42PG2000-ZA
50PG2000-ZA
s postoljem
1232.0 x 850.0 x 363,6 mm
48,5 x 33,5 x 14,4 inches
1040 x 731,3 x 308 mm
40,9x 28,7 x 12,1 inches
1224,7 x 849 x 364 mm
48,2 x 33,4x 14,3 inches
bez postolja
1232,0 x 793,0 x 84,0 mm
48,5 x 31,2 x 3,3 inches
1040 x 677 x 86 mm
40,9 x 26,6 x 3,4 inches
1224,7 x 790 x 86 mm
48,2x 31,1 x 3,4 inches
s postoljem
42,3 kg / 93,3 lbs
38,3 kg / 84,5 lbs
27,3 kg / 60,1 lbs
24,4 kg / 53,8 lbs
41,8 kg / 92,2 lbs
37,8 kg / 83,3 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
420W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
310W
AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
420W
60PG30**
19LS4D*
22LS4D*
60PG3000-ZA
19LS4D-ZD
22LS4D-ZD
s postoljem
1468 x 1009,1 x 413,9 mm
57,8 x 39,7 x 16,3 inches
456,8x 396,6x 172,0 mm
18,0 x 15,6 x 6,8 inches
525,4 x 441,7x 187,4 mm
20,7 x 17,4 x 7,3 inches
bez postolja
1468 x 949,5 x 88,5 mm
57,8 x 37,4 x 3,5 inches
456,8 x 368,5 x 70,5 mm
18,0 x 14,5 x 2,8 inches
525,4 x 413x 68,6 mm
20,7 x 16,3 x 2,7 inches
s postoljem
80,6 kg / 177,7 lbs
72,6 kg / 160,1 lbs
5,1 kg / 11,3 lbs
4,6 kg / 10,2 lbs
6,1 kg / 13,5 lbs
5,7 kg / 12,6 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 5,6A
560W
AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A
50W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
60W
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
Težina
bez postolja
DODATA K
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
Televizijski sustav
Pokrivenost programa
Impedancija vanjske antene
Radna temperatura
Radna vlažnost
Uvjeti okruženja
A Gore
102
Temperatura skladištenja
Vlažnost skladištenja
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Manje od 85%
navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
19LG30**
22LG30**
26LG30**
19LG3000-ZA
19LG3050-ZA
19LG3060-ZB
22LG3000-ZA
22LG3050-ZA
22LG3060-ZB
26LG3000-ZA
26LG3050-ZA
s postoljem
458,8 x 391,0 x 189,2 mm
18,1 x 15,4 x 7,5 inches
522,2 x 431,5 x 189,0 mm
20,6 x 17,0 x 7,5 inches
663,3 x 508,2 x 227,3 mm
26,1 x 20,1 x 9,0 inches
bez postolja
458,8 x 344,5 x 69,0 mm
18,1 x 13,6 x 2,7 inches
522,2 x 384,2 x 69,0 mm
20,6 x 15,2 x 2,7 inches
663,3 x 449,8 x 80,0 mm
26,1 x 17,8 x 3,2 inches
s postoljem
5,02 kg / 11,1 lbs
4,76 kg / 10,5 lbs
5,6 kg / 12,4 lbs
5,34 kg / 11,8 lbs
10,1 kg / 22,3 lbs
8,6 kg / 19,0 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A
50W
AC100-240V~ 50/60Hz 0,9A
55W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,2A
120W
32LG30**
37LG30**
42LG30**
32LG3000-ZA
32LG3030-ZA
37LG3000-ZA
37LG3030-ZA
42LG3000-ZA
42LG3030-ZA
s postoljem
801,8 x 604,2 x 227,3 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 inches
919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2 x 26,9 x 11,6 inches
1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 inches
bez postolja
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inches
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2 x 24,0 x 3,5 inches
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 inches
s postoljem
13,4 kg / 29,6 lbs
11,9 kg / 26,3 lbs
18,8 kg / 41,5 lbs
16,2 kg / 35,7 lbs
23,6 kg / 52,1 lbs
21,0 kg / 46,3 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
32LG20**
37LG20**
42LG20**
32LG2000-ZA
37LG2000-ZA
42LG2000-ZA
s postoljem
801,8 x 604,2 x 227,3 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 inches
919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2 x 26,9 x 11,6 inches
1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 inches
bez postolja
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inches
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2 x 24,0 x 3,5 inches
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 inches
s postoljem
13,4 kg / 29,6 lbs
11,9 kg / 26,3 lbs
18,8 kg / 41,5 lbs
16,2 kg / 35,7 lbs
23,6 kg / 52,1 lbs
21,0 kg / 46,3 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
Težina
bez postolja
MODELI
Dimenzije
DODATA K
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
(Širina x Visina x Dubina)
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
Televizijski sustav
Pokrivenost programa
Impedancija vanjske antene
Radna temperatura
Radna vlažnost
Uvjeti okruženja
A Gore
Temperatura skladištenja
Vlažnost skladištenja
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Manje od 85%
navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
103
DODATA K
32LG5***
32LG5000-ZA
32LG5010-ZD
32LG5020-ZB
32LG5030-ZE
32LG5600-ZB
37LG50**
42LG50**
37LG5000-ZA
37LG5010-ZD
37LG5020-ZB
37LG5030-ZE
42LG5000-ZA
42LG5010-ZD
42LG5020-ZB
42LG5030-ZE
s postoljem
813,8 x 598,8 x 231,9 mm
32,1 x 23,6 x 9,2 inches
936,4 x 685,4 x 293,4 mm
36,9 x 27,0 x 11,6 inches
1032,0 x 894,8 x 293,8 mm
40,7 x 35,3 x 11,6 inches
bez postolja
813,8 x 540,4 x 95,5 mm
32,1 x 21,3 x 3,8 inches
936,4 x 612,8 x 88,0 mm
36,9 x 24,2 x 3,5 inches
1032,0 x 662,3 x 89,0 mm
40,7 x 26,1 x 3,5 inches
14,1 kg / 31,1 lbs
12,6 kg / 27,8 lbs
18,3 kg / 40,4 lbs
15,6 kg / 34,4 lbs
26,2 kg / 57,8 lbs
23,5 kg / 51,8 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
1,8A (32LG5600)
150W
180W (32LG5600)
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
32LG5***
47LG50**
52LG50**
32LG5700-ZF
47LG5000-ZA
47LG5010-ZD
47LG5020-ZB
47LG5030-ZE
52LG5000-ZA
52LG5010-ZD
52LG5020-ZB
52LG5030-ZE
813,8 x 599,3 x 294,0 mm
32,1 x 23,6 x 11,6 inches
1156,2 x 813,1 x 342,9 mm
45,6 x 32,0 x 13,5 inches
1291,7 x 892,17 x 342,9 mm
50,9 x 35,2 x 13,5 inches
813,8 x 540,4 x 95,5 mm
32,1 x 21,3 x 3,8 inches
1156,2 x 739,2 x 103,0 mm
45,6 x 29,1 x 4,1 inches
1291,7 x 817,0 x 115,3 mm
50,9 x 32,2 x 4,6 inches
14,1 kg / 31,1 lbs
12,6 kg / 27,8 lbs
29,2 kg / 64,4 lbs
24,6 kg / 54,3 lbs
39,5 kg / 87,1 lbs
34,9 kg / 77,0 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A
300W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,3A
330W
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
s postoljem
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
s postoljem
(Širina x Visina x Dubina)
bez postolja
s postoljem
DODATA K
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
Televizijski sustav
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Pokrivenost programa
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedancija vanjske antene
Radna temperatura
Uvjeti okruženja
A Gore
104
Radna vlažnost
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
Temperatura skladištenja
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Vlažnost skladištenja
Manje od 85%
navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(Samo 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)
Daljinski upravljač je namijenjen za nekoliko marki ili je univerzalnog tipa. Može se programirati da upravlja
većinom uređaja na daljinsko upravljanje drugih proizvođača.
Napominjemo da daljinski upravljač ne može upravljati svim modelima drugih marki.
P rogramiranje koda za način rada daljinskog upravljanja
Ispitivanje vašeg daljinskog upravljača.
Da biste otkrili može li vaš daljinski upravljač upravljati drugim sklopovima bez programiranja, uključite sklop
poput STB-a i pritisnite tipku odgovarajućeg načina rada (npr. STB) na daljinskom upravljaču, istovremeno ga
usmjeravajući u sklop. Ispitajte tipke POWER (napajanje) i P
kako biste provjerili reagiraju li sklopovi
ispravno. Ako sklop ne radi ispravno, potrebno je programirati daljinski upravljač kako bi upravljao uređajem.
2
Uključite sklop koji treba programirati, zatim pritisnite tipku odgovarajućeg načina rada (npr. STB) na daljinskom
upravljaču. Tipka daljinskog upravljača na željenom uređaju se pali.
3
Istovremeno pritisnite tipke MENU (IZBORNIK) i MUTE (utišavanje) i daljinski upravljač se može programirati
kodom.
4
Unesite broj koda pomoću tipki s brojevima na daljinskom upravljaču. Brojevi programirajućih kodova za odgovarajući sklop mogu se pronaći na sljedećim stranicama. Ako je kod ispravan, uređaj će se isključiti.
5
Pritisnite tipku MENU (IZBORNIK) kako biste spremili kod.
6
Ispitajte funkcije daljinskog upravljača kako biste vidjeli reagira li sklop ispravno. U protivnom, ponovite postupak
od 2. koraka.
DODATA K
1
105
DODATA K
HDSTB
Marka
ALPHASTAR DSR
AMPLICA
BIRDVIEW
CHANNEL MASTER
DODATA K
106
Kodovi
123
050
051
013
036
CHAPARRAL
008
CITOH
054
CURTIS MATHES
050
DRAKE
005
011
141
DX ANTENNA
024
ECHOSTAR
038
093
097
122
ELECTRO HOME
089
EUROPLUS
114
FUJITSU
017
133
GENERAL INSTRUMENT 003
031
HITACHI
139
Marka
126 129
014 015 018
055
009 012 077
145
006 007 010
052 112 116
046
040
094
098
056
057
095
099
076
058
096
100
021 022 027
134
004 016 029
059 101
140
Kodovi
HOUSTON TRACKER 033
057
HUGHES
068
JANIEL
060
JERROLD
061
KATHREIN
108
LEGEND
057
LG
001
LUTRON
132
LUXOR
062
MACOM
010
065
MEMOREX
057
NEXTWAVE
028
NORSAT
069
PACE SKY SATELLITE 143
PANASONIC
060
PANSAT
121
PERSONAL CABLE
117
PHILIPS
071
PICO
105
PRESIDENT
019
PRIMESTAR
030
037 039 051
104
147
144
059 063 064
124 125
070
142
102
110 111
Marka
PROSAT
RCA
REALISTIC
SAMSUNG
SATELLITE SERVICE CO
Kodovi
072
066
043
123
028
085
SCIENTIFIC ATLANTA 032
SONY
103
STARCAST
041
SUPER GUIDE
020
TEECOM
023
088
137
TOSHIBA
002
UNIDEN
016
044
078
10
VIEWSTAR
115
WINEGARD
128
ZENITH
081
091
106
074
035 047 057
138
124 125
026 075 087
090 107 130
127
025
045
079
135
042 043
048 049
080 086
136
146
082 083 084
120
IR KODOVI
1. Ka ko spojiti
A
Spojite svoj ožičeni daljinski upravljač na ulaz za daljinski upravljač na TV-u.
2. IR kodovi daljinskog upravljača
A
Izlazni valni oblik
Pojedinačni impuls, moduliran pomoću signala od 37,917 KHz pri 455 KHz
Nosiva frekvencija
Tc
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Zadani omjer = T1/TC = 1/3
T1
A
Konfiguracija okvira
1. okvir
Lead code
Low custom code
High custom code
Data code
Data code
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Ponovljeni okvir
Repeat code
A
Tf
Vodeći ko d
DODATA K
9 ms
4.5 ms
A
Ponovljeni ko d
0.55 ms
9 ms
A
2.25 ms
Bitni opis
Bit ”0”
Bit ”1”
0.56 ms
0.56 ms
2.24 ms
1.12 ms
A
Inte rval okvira: Tf
Oblik valova se odašilje sve dok je pritisnuta tipka.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
107
DODATA K
Kod (Hexa)
DODATA K
108
08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09
10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
BD
7E
79
0A
0E
26
2A
50
62
65
70
Funkcija
POWER (NAPAJANJE)
INPUT (ULAZ)
TV/RADIO
Q.MENU (BRZI IZBORNIK)
MENU (IZBORNIK)
VODIČ
Lijevo ( ili F)
Desno ( ili G)
Gore ( ili D)
Dolje ( ili E)
OK (U REDU)( )
RETURN (POVRAT)
INFO i
AV MODE (NAČIN RADA)
+)
VOL + (ili
-)
VOL - (ili
P (ili (PR + ili P +))
P (ili (PR - ili P -))
FAV
MUTE (BEZ ZVUKA)
Tipke brojeva 0~9
LIST (POPIS)
Q.VIEW (BRZI PRIKAZ)
CRVENA tipka
ZELENA tipka
ŽUTA tipka
PLAVA tipka
TEXT (TEKST)
T.opcija
SUBTITLE (TITLOVI)
Ô(Snimanje)
SIMPLINK
RATIO
I/II
SLEEP
TIME
REVEAL
TV D/A
UPDATE
HOLD
INDEX
Napomena
R/C TIPKA (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
PODEŠAVANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJ A
RS-232C Postav ke
Spojite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski ulaz) na vanjski
kontrolni uređaj (poput računala ili A/V upravljačkog
sustava) kako biste vanjskim putem upravljali funkcijama
TV-a.
Spojite serijski ulaz kontrolnog uređaja u RS-232C
utičnicu na stražnjoj ploči TV-a.
Napomena: Spojni kablovi za RS-232C ne isporučuju se s
TV-om.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Tip utikača; D-Sub 15-pinski muški
Naziv pina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nema veze
RXD (Primanje podataka)
TXD (Prijenos podataka)
DTR (Spremna DTE strana)
GND
DSR (Spremna DCE strana)
RTS (Spremno za slanje)
CTS (Sigurno za slanje)
Nema veze
1
5
6
9
DODATA K
Br.
RS-232C konfiguracije
7-žična konfiguracija (obični RS-232C kabel)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-žična konfiguracija (nije obični)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
109
DODATA K
Set ID (Postavi ID)
Pomoću ove funkcije odredite ID sklopa.
Pogledajte odjeljak ‘Real Data Mapping’ (Raspoređivanje stvarnih podataka). G str. 114
OPCIJA
Prmj
Uredu.
OPCIJA
Prmj
D
1MENU
DODATA K
2
Uredu.
D
: Isključeno
Zemlja
: Hrvatska
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
Postavi
PostaviIDID
Indikator rada
Vrać. tvor. pos.
Nagluhost(
)
: Isključeno
Zemlja
: Hrvatska
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. Tipkovnicu : Isključeno
F
Postavi
PostaviIDID
Indikator rada
Vrać. tvor. pos.
Nagluhost(
)
1
G
Zatvori
Odaberite OPCIJA.
OK
Odaberite Postavi ID.
OK
podesite ID sklopa za odabir ID broja željenog TV-a.
Raspon podešavanja ID sklopa je 1~99.
3
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
110
Komunikacijski parametri
Brzina prijenosa : 9600 bps (UART)
A Duljina podatka : 8 bitova
A Paritet : Nema
A
Zaustavni bit : 1 bit
A Komunikacijski kod : ASCII kod
A Koristite križni (unatražni) kabel.
A
Popis referentnih naredbi
Protokol prijenosa / primanja
NAREDBA
1
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
j
j
j
j
m
m
m
m
x
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
t
u
z
p
q
u
v
a
b
c
g
b
00 ~ 01
Pogledajte str. 112
00 ~ 01
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 01
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 02
00 ~ 09
Pogledajte str. 114
00 ~ 04
01
Pogledajte str. 114
Pogledajte str. 114
00 ~ 01
Kod tipke
00 ~ 64
Pogledajte str. 115
* Kod postavljanja 15 ~ 24, izbornik se ne pojavljuje na zaslonu.
Prijenos
[Naredba1][Naredba2][ ][ID sklopa][ ][Podaci][Cr]
* [Naredba 1]
* [Naredba 2]
* [ID SKLOPA]
* [PODACI]
* [Cr]
* [ ]
: Prva naredba za upravljanjem TV-om.
(j, k, m ili x)
: Druga naredba za upravljanjem TV-om.
: ID sklop možete podesiti za odabir željenog broja ID-a monitora u izborniku
za postavljanje. Raspon podešavanja je
1 ~ 99.
Kod odabira ID-a sklopa ‘0’, upravlja se
svakim spojenim sklopom.
ID sklopa se označava kao decimalni
broj (0~99) iz izbornika te kao heksadecimalni. (0x0~0x63) na protokolu prijenosa/ primanja
: Za prijenos podatka upravljanja.
Prenosi 'FF' podatke za prikaz stanja
naredbe.
: ASCII kod povrata pokazivača ‘0x0D’
: ASCII kod ‘razmak(0x20)’
DODATA K
01. Uključivanje
02. Omjer
03. Stišan zaslon
04. Stišan zvuk
05. Kontrola zvuka
06. Kontrast
07. Osvjetljenje
08. Boja
09. Nijanse
10. Oštrina
11. Odabir OSD-a
12. Blokiranje daljinskog upravljača
13. Uravnoteženost
14. Temperatura boje
15. Neuobičajeno stanje
16. Način ISM-a
17. Štednja struje
18. Automatska konfiguracija
19. Ujednačavanje
20. Naredba Tune
21. Dodaj/Preskoči kanal
22. Tipka
23. Kontrola pozadinskog osvjetljenja
24. Odabir ulaza (Glavni)
PODACI
NAREDBA
(Heksadecimalni)
2
OK Potvrda
[Naredba2][ ][ID sklopa][ ][OK][Podaci][x]
* TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom
primanja običnih podataka. U ovom vremenu u slučaju
načina čitanja podataka, označava trenutno stanje podataka. Ako je podatak u načinu zapisivanja podataka, podatke
vraća u računalo.
Potvrda pogreške
[Naredba2][ ][ID sklopa][ ][NG][Podaci][x]
* TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom
primanja abnormalnih podataka iz neodrživih funkcija ili
komunikacijskih pogreški.
111
DODATA K
0 1 . Uključivanje ( N a r e d b a : k a )
0 4 . Isključen zvuk ( N a r e d b a : k e )
G Za uključivanje/isključivanje TV-a.
G Za kontrolu isključivanja/uključivanja zvuka. Također,
Prijenos
isključivanje zvuka možete podesiti pomoću tipke MUTE
(utišavanje) na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Isključen TV
Ack
01 : Uključen TV
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
G Za prikaz uključivanja/isključivanja.
Podaci 00 : Stišan zvuk (Isključen zvuk)
01 : Uključen zvuk (Uključen zvuk)
Ack
Prijenos
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
0 5 . Isključen zvuk ( N a r e d b a : k f )
Ack
G Za podešavanje zvuka. Također, zvuk možete podesiti
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Slično tome, ako ostale funkcije prenose podatke ‘0xFF’
na temelju ovog formata, podaci o potvrdi prikazuju stanje
svake funkcije.
OK
Potvrda. ,Potvrda pogreške i ostale poruke mogu se
*
prikazivati na zaslonu kada je TV uključen.
0 2 . Odnos ( N a r e d b a : k c ) (Veličina glavne slike )
G Za podešavanje oblika zaslona. (Oblik glavne slike)
Također, oblik zaslona možete podesiti pomoću odnosa u
izborniku Q.MENU (brzi izbornik) ili SLIKA.
Prijenos
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DODATA K
Podaci 01 : Normalan zaslon (4:3)
02 : Široki zaslon (16:9)
04 : Zumiranje1
05 : Zumiranje2
06 : Original
07 : 14:9
09 : Samo skeniraj
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomoću računalnog ulaza odabirete omjer zaslona
16 : 9 ili 4 : 3.
* U HDMI/komponento m (preko 720p) načinu rada,
dostupan je Samo skenira j.
* Original je moguće odabrati samo kod UK digitalnog
teleteksta (MHEG-5).
0 3 . Zaslon utišan ( N a r e d b a : k d )
G Za odabir uključenja/isključenja zvuka na zaslonu.
Prijenos
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Uključen zaslon (slika uključena)
01 : Isključen zaslon (slika isključena)
Ack
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
pomoću tipke VOLUME (glasnost) na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 6 . Boja ( N a r e d b a : k g )
G Za podešavanje kontrasta na zaslonu. Također, kontrast
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 7 . Osvjetljenje ( N a r e d b a : k h )
G Za podešavanje svjetline zaslona. Također, osvjetljenje
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 8 . Boja ( N a r e d b a : k i )
G Za podešavanje boje zaslona. Također, boju možete
podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
112
0 9 . Nijanse ( N a r e d b a : k j )
1 3 . U ravnote ženost ( N a r e d b a : k t )
G Za podešavanje nijansi na zaslonu. Također, nijanse
G Za podešavanje uravnoteženosti. Također, uravnoteženost
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
možete podesiti i u izborniku za podešavanje ZVUK.
Prijenos
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci crveno : 00 ~ Zeleno : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1 0 . Oštrina ( N a r e d b a : k k )
1 4 . Temperatura boje ( N a r e d b a : k u )
G Za podešavanje oštrine na zaslonu. Također, oštrinu
G Za podešavanje topline boje. Također, možete podesiti
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
temperaturu boje i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 114.)
Ack
Podaci 00: Srednja
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
01: Hladna
02: Topla
1 5 . Neuobičajeno stanje ( N a r e d b a : k z )
1 1 . Odabir OSD-a ( N a r e d b a : k l )
G Za uključivanje/uključivanje OSD-a (Prikaz na zaslonu)
prilikom rada s daljinskim upravljačem.
G Za prepoznavanje neuobičajenog stanja.
Prijenos
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci FF : Očitanje
Ack
01 : Uključen OSD
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1 2 . Način rada blokiranja daljinskog upravljača
(Naredba: k m)
G Za blokiranje kontrola na prednjoj ploči monitora i daljin-
skog upravljača.
Prijenos
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Off blokada
Ack
01 : Blokada uključena
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podaci 00: Normalno (Uključen TV i signal postoji)
01: Nema signala (Uključen TV)
02: Isključite monitor pomoću daljinskog upravljača
03: Isključite monitor pomoću funkcije sata za spavanje
04: Isključite monitor pomoću funkcije RS-232C
05: 5V dolje
06: AC dolje
07: Isključite monitor pomoću funkcije Alarm za obožavatelje
08: Isključite monitor pomoću funkcije sata za isključivanje
09: Isključite monitor pomoću automatske funkcije za spavanje
a: Isključite monitor pomoću funkcije otkrivanja AV sklopa
DODATA K
Podaci 00 : Isključen OSD
Ack
Prijenos
* Ova funkcija je “samo za očitavanje”.
* Ako ne koristite daljinski upravljač, koristite ovaj način
rada. Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno,
otpušta se vanjska blokada komandi.
113
DODATA K
1 6 . ISM način (samo za plazma TV-e)
(Naredba: j p )
G Za kontrolu ISM načina. Također, ISM način možete podesiti i
u izborniku za podešavanje OPCIJA.
Prijenos
G Za podešavanje ujednačavanja.
Prijenos
[j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci :
Podaci 01: Inversion
02: Orbiter
04: White wash
08: Normal
0
LSB
0
0
0
0
0
Frekvencija
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1 7 . Štednja energije (samo za plazma TV-e)
(Naredba: j q)
G Za smanjivanje potrošnje energije TV-a. Također, nisku
potrošnju možete podesiti i u izborniku za podešavanje
OPCIJA.
Prijenos
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
0
Korak
Frekvencija : 0
120Hz
1
200Hz
2
500Hz
3
1.2kHz
4
3kHz
5
7.5kHz
6
12kHz
Korak (podaci o frekvenciji):
Pogledajte odjeljak "Real data mapping 3 (Raspoređivanje
stvarnih podataka 3)". Pogledajte stranicu 115.
Ack
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ujednačavanje izraza naredbe
6
5
0
0
0
120Hz
0
0
1
200Hz
0
1
0
500Hz
0
1
1
1.2KHz
1 8 . Automats ka konfiguracija ( N a r e d b a : j u )
1
0
0
3KHz
G Za podešavanje položaja slike i automatsko minimiziranje
1
0
1
7.5KHz
trešnje slike. Radi samo u načinu rada RGB (računalnom).
Prijenos
1
1
0
12KHz
Ack
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
4
3
DODATA K
7
Podaci 01: Za postavljanje
Ack
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Očitavanje stvarnih
podata ka 2
A : Korak 10 (Set ID 10)
00 :-40
01 : -39
02 :-38
F : Korak 15 (Set ID 15)
10 : Korak 16 (Set ID 16)
28 :0
00 : Korak 0
64 : Korak 100
6E : Korak 110
73 : Korak 115
74 : Korak 116
C7: Korak 199
FE : Korak 254
FF : Korak 255
1
0
Korak
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* Očitavanje stvarnih
podata ka 1
2
Frekvencija
7
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 04
(*slanje pomoću heksadecimalnog koda)
114
1 9 . Ujednačavanje ( N a r e d b a : j v )
4E : +38
4F : +39
50 : +40
6
5
4
3
2
1
0
OSD
vrijednost
0
0
0
0
0
-24
..
..
..
..
..
..
0
1
1
1
1
0
..
..
..
..
..
..
1
1
1
1
1
24
Npr.: ako želite postaviti frekvenciju od 500Hz i vrijednost 20 u izborniku OSD, pogledajte odjeljak "Real data mapping
3 (Raspoređivanje stvarnih podataka)" gdje ćete pronaći
vrijednost koraka za -20.
010 (500Hz) 00011(Korak 3) => 01000011 => 43
(heksadecimalno): [j][v][ ][ID sklopa][ ][43][Cr]
* 3 bita za frekvenciju i 5 bitova za korak čine 8 bitova (1
bajt). Promijenite 8 bitova u heksadecimalni kod.
2 0 . Naredba Tune ( N a r e d b a : m a )
G Odaberite kanal do sljedećeg fizičkog broja.
Prijenos
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Podaci 00 : Podaci o visokom kanalu
Podatak 01 : Podaci o niskom kanalu
pr. Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 88 (188H),
DTV Br. 0 -> Nije važno
Podatak 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio
2 4 . Odabir ulaza ( N a r e d b a : x b )
(Glavni ulaz slike )
G Za odabir izvora ulaza za glavnu sliku.
Prijenos
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Struktura podataka
MSB
0
LSB
0
0
0
0
0
0
Raspon podataka o kanalu
Analogni - Najmanje: 00 ~ Najviši : 63 (0~99)
Digitalni - Najmanje: 00 ~ Najviši : 3E7 (0~999)
Vanjski ulaz
Broj ulaza
Ack
Vanjski ulaz
Podaci
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
0
0
0
DTV
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 7DH
0
0
0
1
Analogni
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Sklop
0
1
1
0
RGB
1
0
0
1
HDMI
2 1 . Dodaj/Preskoči kanal ( N a r e d b a : m b )
G Za podešavanje stanja preskoči za trenutni program.
Prijenos
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Preskoči
01 : Add
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Broj ulaza
0
Podaci
0
0
0
0
Ulaz1
0
0
0
1
Ulaz2
0
0
1
0
Ulaz3
2 2 . Tipka ( N a r e d b a : m c )
Ack
Prijenos
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Kod ključa podataka – Pogledajte stranicu 106.
DODATA K
G Za slanje koda daljinskog ključa IR.
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
2 3 . Kontrola pozadinskog osvjetljenja (samo za LCD TV-e)
(Naredba: m g)
G Za kontrolu pozadinskog osvjetljenja.
Prijenos
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64
(*slanje pomoću heksadecimalnog koda)
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Očitavanje stvarnih podata ka 2
( Ujednačavanje))
Korak : O S D
Korak : O S D
16 : 1
00 : -24
17 : 3
01 : -23
18 : 4
02 : -21
19 : 6
03 : -20
20 : 7
04 : -18
21 : 9
05 : -16
22 : 10
06 : -15
23 : 12
07 : -13
24 : 13
08 : -12
25 : 15
09 : -10
26 : 16
10 : -8
27 : 18
11 : -7
28 : 19
12 : -5
29 : 21
13 : -4
30 : 22
14 : -2
31 : 24
15 : 0
115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement