LG 32LT76.AEU Owner's Manual
Hrvatski
LCD TV
P LAZMA TV
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LCD TV MODELI
32LT 7*
37LT 7*
42LT 7*
P LAZMA TV MODELI
42PT8*
50PT8*
Prije korištenja TV uređaja, molimo Vas pažljivo
pročitajte ovaj priručnik.
Sačuvajte ga za buduće korištenje.
Zabilježite broj modela i serijski broj TV uređaja.
Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj strani
uređaja i proslijedite ih
zastupniku kad tražite uslugu.
DODACI
Provjerite jesu li sljedeći dodaci isporučeni s TV uređajem. Ako neki dodatak nedostaje, obratite se zastupniku kod
kojeg ste kupili televizor.
DODACI
Owner's
Manual
Owner’s manual
Korisnički vodič
Kabel za napajanje
Tkanina za poliranje
Tkanina za poliranja za uporabu na zaslonu
Ova značajka nije dostupna za sve modele.
IN
PU
D/A T
TV/RA
INPU DIO
T
PO
BR
SIM
PLINK
TE
DV
1
5
MEN
U
GU
IDE
Pripazite da ne pritišćete zaslon. Može se
ogrepsti ili doći do gubljenja boje.
PR
3
8
6
0
9
Q.VIE
W
INDE
X
HO
LD
RAT
*Prljavštinu ili otiske prstiju na površini televizora lagano obrišite tkaninom za poliranje.
2
7
LIST
UPDA
TE
SL
EE
P
SUBT
ITLE
M
O
D
TV E
D
R
TI
SH ME
IFT
FA
V
MU
TE
4
ER
VC
LIV
E TV
R
OK
MA
RK
L
i
BA
CK
TI
SH ME
IFT
VO
W
HT
DV
INFO
EX
IT
IG
XT
TIM
E
RE
IO
?
VE
AL
I/II
Baterije
Daljinski upravljač
LCD TV modeli
Upravljanje kabelom
Samo za model
32/37 LT7*
Samo za model
32/37LT7*
4 vijka za sastavljanje postolja
Pogledajte 9. str.
1 vijak za učvršćivanje
postolja
Pogledajte 9. str.
1
SADRŽAJ
DODACI
......................................................
1
PRIPREMA
SADRŽAJ
Home Menu (Glavni izbornik) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrole na prednjoj ploči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Informacije o stražnjoj ploči . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ugradnja postolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UČVRŠĆIVANJE TV UREĐAJA NA PODLOGU (Samo za model
32/37LT7*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Učvršćivanje TV uređaja na zid . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stražnja ploča za slaganje kabela . . . . . . . . . . . . . . 11
Ugradnja na podlogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zidna montaža: Vodoravna ugradnja . . . . . . . . . . . . 13
Spajanje antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podešavanje HD prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje DVD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Umetanje CI modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanje VCR (videorekordera) . . . . . . . . . . . . . 20
Podešavanje digitalnog audio izlaza . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje ostalih A/V izvora . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje osobnog računala . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Podešavanje zaslona za PC način rada . . . . . . . 27
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Funkcije tipki na daljinskom upravljaču . . . . . . . . . . 31
Uključivanje TV prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odabir programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prilagođavanje glasnoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odabir na zaslonskom izborniku i prilagodba . . . . . . 35
Automatsko biranje programa (u digitalnom načinu) . 36
Ručno biranje programa (u digitalnom načinu) . . . . . 37
Programme Edit (Uređivanje programa) (U digitalnom
načinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Utičnica od 5V za antenu (Samo u digitalnom načinu) 40
Booster (Pojačanje) (Samo u digitalnom načinu) . . . 40
Software Update (Ažuriranje softvera) (Samo u digitalnom načinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Diagnostics (Dijagnostika) (Samo u digitalnom načinu) . . 42
CI Information (Podaci o zajedničkom sučelju) (Samo u
digitalnom načinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2
Automatsko biranje programa (u analognom načinu) . . 44
Ručno biranje programa (u analognom načinu) . . . . . . . . . 45
Fine Tuning (Fino namještanje programa) (U analognom
načinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Assigning a Station Name (Dodjeljivanje naziva postaji) (U
analognom načinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Programme Edit (Uređivanje programa) (U analognom načinu) . . 47
Odabir tablice programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odabir ulaznog izvora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Funkcija SIMPLINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
TimeShift Mode (Način s vremenskim pomakom)
(Pauzira & ponovno prikazuje TV program uživo) . . . 53
Neposredno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ručno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Popis snimljenih TV programa . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Popis s rasporedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kvaliteta snimke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Formatiranje čvrstog diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
EPG (Elektronički programski vodič)(U digitalnom načinu)
Uključivanje ili isključivanje EPG . . . . . . . . . . . . . 67
Odabir programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT
(SADAŠNJI/SLJEDEĆI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Funkcija gumba u načinu vodiča za 8 dana . . . . . . 68
Funkcija gumba u načinu promjene datuma . . . . . . 69
Funkcija gumba u sklopu za prošireni opis . . . . . . 69
Skočni izbornik snimke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Skočni izbornik pogreške . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
PODEŠAVANJE SLIKE
Podešavanje veličine slike (Omjer šir. i vis.) . . . . . . . 71
Prethodno postavljene postavke slike
- Način slike - Prethodno postavljene postavke . . 73
- Automatska kontrola nijansi boje (Topla/Srednja/Hladna) . .74
Ručno podešavanje slike
- Način slike - Korisnički način . . . . . . . . . . . . . . 75
- Nijansa boje – Korisničke postavke . . . . . . . . .76
TELET E KST
Uključivanje/isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jednostavan teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Teletekst na vrhu zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Brzi teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Posebne funkcije teleteksta . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
SADRŽAJ
XD – Tehnologija poboljšanja slike . . . . . . . . . . . . . . . 77
XD demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Napredna opcija – Kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Napredno – Zacrnjenost (zatamnjenost) . . . . . . . . . 80
Vraćanje postavki slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Metoda smanjenje efekta trajne slike (ISM) . . . . . . . . . . 82
Način prikaza s niskom potrošnjom struje . . . . . . . . 83
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
DIGITALNI TELET E KST
Automatsko podešavanje glasnoće zvuka . . . . . . . . 84
Prethodno postavljene postavke zvuka – Način zvuka . . 85
Podešavanje postavki zvuka – Korisnički način . . . . . . 86
Ravnoteža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Podešavanje TV zvučnika uključeno/ isključeno . . . . 88
Odabir digitalnog audio izlaza . . . . . . . . . . . . . . . . 89
I/II
- Stereo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada) . . 90
- NICAM prijem (samo kod analognog načina rada) . . . . 91
- Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika . . . . . . . . . 91
Odabir jezika/države na Zaslonskom izborniku . . . . . . . . . 92
Odabir jezika (isključivo kod digitalnog načina rada) . . 93
Teletekst unutar digitalne usluge . . . . . . . . . . . . 102
Teletekst u digitalnoj usluzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
DODATA K
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Tehnički podaci proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Programiranje daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . 107
IR kodovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Podešavanje vanjskog kontrolnog uređaja . . . . . . . 111
POSTAVKE VREMENA
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Postavke tajmera za automatsko uključivanje/
isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Postavke automatskog gašenja . . . . . . . . . . . . . . . 96
Podešavanje vremenske zone . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Postavke tajmera za gašenje . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO
STAROSNOJ DOBI
Postavite lozinku i sustav zaključavanja . . . . . . . . . 98
Roditeljski nadzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3
PRIPREMA
HOME (POČETNI) IZBORNIK
Ovaj izbornik služi kao vodič kroz sadržaje.
Putem Home (početnog) izbornika možete pristupati popisu DVR snimanja, ručnom DVR snimanju,
popisu programiranih zadataka ili TV izborniku.
PRIPREMA
INPUT
D/A
MODE
TV
POWER
TV/RADIO
INPUT
Glavni menu
DVD
BRIGHT
VCR
SIMPLINK TEXT
INFO i
Slobodan prosto r
LIVE TV
Ovdje se prikazuje preostalo vrijeme
snimanja kod analognog ulaza.
(Analogni TV, AV1, AV2, AV3)
Ovdje se prikazuje preostalo vrijeme snimanja kod DTV ulaza.
TV snimak
BACK
DVR
EXIT
DVR
p.53
MENU
GUIDE
P rogramski vodič
EPG
p.67
TIME
SHIFT
OK
TIME
SHIFT
Popis rasporeda
Ručno snimanje
MARK
FAV
VOL
PR
TV izbornik
TV izbornik
p.35
MUTE
4
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
A
A
Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na prednji dio uređaja. Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Ukoliko vaš TV uređaj ima postavljenu zaštitnu foliju, uklonite je te zatim obrišite TV uređaj tkaninom za poliranje.
PRIPREMA
Plazma TV modeli
Senzor daljinskog upravljača
Indikator rada/mirovanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli zeleno kad je TV uključen.
INPUT
MENU
INPUT
INPUT
MENU
OK
PR
VOL
OK
MENU
PR
PR
VOL
POWER
INPUT
(NAPAJANJE) (ULAZ)
VOL
OK
MENU
(IZBORNIK)
OK (U redu)
GLASNOĆA
PROGRAM
5
PRIPREMA
PRIPREMA
LCD TV modeli
PR
VOL
OK
6
Senzor daljinskog
upravljača
GLASNOĆA
OK (U redu)
MENU
MENU (IZBORNIK)
INPUT
INPUT (ULAZ)
/I
Funkcija Intelligent
Eye ugađa sliku u
skladu s uvjetima
okoline.
PROGRAM
Indikator rada/mirovanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli zeleno kad je TV uključen.
POWER (NAPAJANJE)
INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI
A
Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na stražnju ploču. Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Plazma TV modeli
AV IN 3
AV IN 3
S-VIDEO
S-VIDEO
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
USB
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
9
1
S-VIDEO
Audio/Video Input (ulaz)
Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice.
PRIPREMA
S-Video Input (ulaz)
Spojite S-Video izlaz iz S-VIDEO
uređaja.
AV IN 2
3
EJECT
HDMI/DVI IN
1
EJECT
PCMCIA
CARD SLOT
HDMI IN
COMPONENT IN
AV IN 1
2
ANTENNA
IN
RS-232C IN
ANTENNA
1IN
VARIABLE AUDIO OUT
VIDEO
2
R AUDIO L/MONO VIDEO
1
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
1
AVAV
OUT
AV 2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
HDMI/DVI IN
PCMCIA
CARD SLOT
RGB IN
HDMI IN
2
AV 1
AV 2
RGB IN
RGB(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
4
1
2
3
5
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card
International Association – Međunarodna organizacija za memorijske ka rtice za osobna računala)
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
HDMI Input (ulaz)
Spojite HDMI signal na HDMI ulaz.
Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI ulaz DVI na HDMI
kabelom.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (DIGITALNI AUDIO
IZLAZ (OPTIČKI))
Spojite digitalni audio signal s različitih vrsta opreme.
Napomena: u stanju mirovanja, ovi ulazi ne rade.
4
Antenna Input (ulaz za antenu)
Spojite RF antenu (UHF) na ovu utičnicu.
5
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT (ULAZ ZA
KONTROLU I SERVISIRANJE)
Spojite na RS-232C ulaz osobnog računala.
6
7
8
6
Component Input (ulaz za komponentu)
Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice.
7
RGB/DVI Audio Input (audio ulaz)
Spojite izlaz za monitor s osobnog računala na odgovarajući ulazni priključak.
8
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na
ove utičnice.
9
utičnica za napajanje
Ovaj TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon
je naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
7
PRIPREMA
32LT 7*
37LT 7*
42LT 7*
LCD TV modeli
AV IN 3
AV IN 3
1
R R
L/MONO
VIDEO
AUDIO
L/MONO
VIDEO
AUDIO
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 3
S-VIDEO
Audio/Video Input
(ulaz)
Spojite audio/video
izlaz s vanjskog
uređaja na ove
AV IN 3
utičnice.
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-Video Input (ulaz)
Spojite S-Video izlaz
iz S-VIDEO uređaja.
VIDEO L/MONO AUDIO R
PRIPREMA
9
S-VIDEO
S-VIDEO
S-VIDEO
S-VIDEO
2
AV IN
AV IN 3
3
EJECT
EJECT
EJECT
EJECT
PCMCIA
CARD SLOT
PCMCIA
CARD SLOT
PCMCIA
CARD SLOT
PCMCIA
CARD SLOT
AV 1
AV 2
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
HDMI IN
2
AV 1
(CONTROL & SERVICE)
RGB(PC)
AUDIO
AUDIO
VIDEO
VIDEO
4
1
2
3
8
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VIDEO
VIDEO
AV 2
RGB IN
RS-232C IN
ANTENNA
RS-232C
IN
IN
RS-232C IN
ANTENNA
IN
AV 1
AV 2
RS-232C IN
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
HDMI/DVI IN
1AV 2
AV 1
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card
International Association – Međunarodna organizacija za memorijske ka rtice za osobna računala)
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
HDMI Input (ulaz)
Spojite HDMI signal na HDMI ulaz.
Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI ulaz DVI na HDMI
kabelom.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (DIGITALNI AUDIO
IZLAZ (OPTIČKI))
Spojite digitalni audio signal s različitih vrsta opreme.
Napomena: u stanju mirovanja, ovi ulazi ne rade.
4
Antenna Input (ulaz za antenu)
Spojite RF antenu (UHF) na ovu utičnicu.
5
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT (ULAZ ZA
KONTROLU I SERVISIRANJE)
Spojite na RS-232C ulaz osobnog računala.
COMPONENT IN
AUDIO
5
6
7
S-V
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 3
8
6
Component Input (ulaz za komponentu)
Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice.
7
RGB/DVI Audio Input (audio ulaz)
Spojite izlaz za monitor s osobnog računala na odgovarajući ulazni priključak.
8
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na
ove utičnice.
9
utičnica za napajanje
Ovaj TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon
je naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
UGRADNJA POSTOLJA (samo za 32/37LT7* modele)
Pažljivo postavite TV zaslon s prednjom stranom na
meku, obloženu površinu kako bi spriječili
oštećivanje zaslona.
2
Sastavite TV uređaj kao što je prikazano slikom.
3
Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene
otvore na stražnjoj strani TV uređaja.
PRIPREMA
1
UčVRšćIVANJE TV UREđAJA NA PODLOGU (samo za 32/37LT7* modele)
TV uređaj treba pričvrstiti na podlogu tako da ga nije moguće izvlačiti u smjeru naprijed/natrag, što bi moglo uzrokovati ozljede ili oštećenja proizvoda. Koristite samo dostavljeni vijak.
Postolje
1-vijak
Podloga
! UPOZORENJE !
G
Kako bi spriječili pad TV uređaja, potrebno ga je sigurno pričvrstiti na tlo/zid prema uputama za
ugradnju. Prevrtanje, trešnja ili ljuljanje uređaja mogu uzrokovati ozljede.
9
PRIPREMA
POSTAVLJANJE VRŠITE IZUZETNO PAŽLJIVO KAKO
PROIZVOD NE BI PAO.(OVA ZNAčAJKA NIJE DOSTUPNA ZA SVE MODELE.)
■
■
PRIPREMA
Postavite TV uređaj blizu zida kako biste izbjegli njegov pad u slučaju guranja.
Dolje navedene upute pokazuju sigurniji način za učvršćivanje TV uređaja na zid, te tako izbjegavanje mogućnosti pada
prema naprijed u slučaju povlačenja. To će spriječiti pad TV uređaja prema naprijed što može uzrokovati ozljede.
Također ćete tako spriječiti i oštećenja TV uređaja. Pazite da se djeca ne penju ili vješaju po TV uređaju.
1
1
2
ili
2
1
Za postavljanje TV uređaja na zid koristite sidrene vijke s alkom ili usadne vijke za TV nosače, kao što je prikazano na slici.
(Ako vaš TV uređaj ima već umetnute vijke, opustite ih.)
* Umetnite sidrene vijke s alkom ili vijke za TV nosače i sigurno ih učvrstite u gornje otvore.
2
Pričvrstite zidne nosače vijcima (treba ih zasebno kupiti) na zid.
Provjerite da li su oba nosača usporedna.
3
3
Pomoću čvrste trake (treba je zasebno kupiti) učvrstite TV uređaj.
Traku pričvrstite tako da bude zategnuta kad je TV uređaj u željenom položaju.
! NAPOMENA !
G
G
G
10
Prilikom pomicanja TV uređaja, najprije isključite kabele.
Koristite dovoljno veliku i čvrstu podlogu ili stol koji odgovaraju veličini i težini TV uređaja.
Za sigurnu uporabu TV uređaja, provjerite da li visina nosača na zidu i odgovara onoj na TV uređaju.
STRAŽNJA PLOČA ZA SLAGANJE KABELA
Plazma TV modeli
1
Uhvatite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA i gurnite pokrov prema gore.
PRIPREMA
OBUJMICA ZA SLAGANJE
KABELA
2
Spojite kabele prema potrebi.
Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme u priručniku.
3
Ponovno postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.
11
PRIPREMA
LCD TV modeli
PRIPREMA
1
Spojite kabele prema potrebi.
Za spajanje dodatne opreme, pogledajte
poglavlje Postavljanje vanjske opreme.
2
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA
kako je prikazano slikom.
OBUJMICA ZA SLAGANJE
KABELA
Ka ko ukloniti obujmicu za slaganje kabela
Držite OB UJMICU ZA SLAGANJE KABELA objema
rukama i povucite je prema gore.
! NAPOMENA !
Nikad ne koristite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA za podizanje TV uređaja.
- Ako nehotice ispustite TV uređaj, možete se povrijediti i/ili oštetiti TV uređaj.
G
12
■
■
TV uređaj je moguće ugraditi na različite načine poput ugradnje na zid, podlogu i sl.
TV uređaj je predviđen za vodoravnu ugradnju.
UZEMLJENJE
Provjerite da li ste priključili kabel uzemljenja kako bi spriječili
moguće električne udare. Ukoliko nisu izvedive metode uzemljenja, kvalificirani električar treba ugraditi zasebni prekidač strujnog
kruga. Ne pokušavajte uzemljiti TV uređaj spajanjem na telefonske žice, gromobrane ili plinske cijevi.
Napajanje
PRIPREMA
Prekidač strujnog kruga
Ugradnja na podlogu
Ostavite prostor od 10 cm (4") oko TV uređaja radi odgovarajućeg prozračivanja.
4 inches
4 inches
INPUT
MENU
OK
VOL
4 inches
4 inches
PR
Zidna monta ža: vodoravna ugradnja
Ostavite prostor od 10 cm (4") oko TV uređaja radi odgovarajućeg prozračivanja. Detaljne upute o ugradnji
dostupne su kod vašeg dobavljača, pogledajte upute za ugradnju i podešavanje dodatnog zidnog nagibnog nosača.
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
13
PRIPREMA
■
Nemojte spajati priključnicu za napajanje ukoliko između uređaja nisu spojeni svi priključci kako bi izbjegli oštećenja opreme.
S PAJANJE ANTENE
Podesite smjer antene za optimalnu kvalitetu slike.
■ Antenski kabel i pretvarač nisu isporučeni.
■
AV IN 2
AV IN 3
USB
S-VIDEO
Zgrade/apartmani s više obitelji
(Spojite na zidnu antensku utičnicu)
HDMI IN
AV IN 1
2
COMPONENT IN
1
VARIABLE AUDIO OUT
2
R AUDIO L/MONO VIDEO
1
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
EJECT
RGB IN
HDMI/DVI IN
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
Zidna
antenska
utičnica
EJECT
VIDEO L/MONO AUDIO R
PRIPREMA
PCMCIA
CARD SLOT
AV OUT
PCMCIA
CARD SLOT
AV 1
ANTENNA
IN
AV 2
RS-232C IN
ANTENNA
IN
V
VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
RF koaksijalni kabel (75 ohma)
Vanjska antena
(VHF, UHF)
Stanovi/apartmani s jednom obitelji
(Spojite na zidnu utičnicu vanjske antene)
- Napajanje antene od 5V djeluje samo u
digitalnom načinu rada. (pogledajte
stranicu 40.)
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
UHF
ANTENNA
IN
Antena
Pojačalo
signala
VHF
■
■
14
V
RS-232C IN
U područjima sa slabim signalom, možda će na antenu biti potrebno ugraditi pojačalo signala kako bi se postigla bolja
kvaliteta slike, kao što je prikazano na slici gore.
Ukoliko je potrebno podijeliti signal za dva TV uređaja, za spajanje koristite antenski razdjelnik signala.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
■
■
Kako bi se spriječilo oštećenje opreme, nikad ne uključujte napajanje dok niste završili sa spajanjem cjelokupne opreme.
Ovaj odlomak o POSTAVLJANJU VANJSKE OPREME koristi većinom nacrte za modele Plasma TV uređaje.
PODEŠAVANJE HD PRIJEMNIKA
EJECT
■
Ovaj TV uređaj može primati Digitalne RF/kabelske signale bez vanjskog digitalnog satelitskog prijemnika. Međutim,
AV 1
ukoliko primate digitalne signale iz digitalnog satelitskog
prijemnika ili drugog digitalnog vanjskog uređaja, pogledajte
PCMCIA
CARD SLOT
nacrt prikazan dolje.
AV 2
RS-232C IN
ANTENNA
IN
Spajanje kabelom za komponente
VIDEO
1
COMPONENT IN
Spojite video izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
AUDIO priključke COMPONENT IN (ULAZA ZA KOMPONENTE) na TV uređaju.
3
Uključite digitalni satelitski prijemnik.
(Pogledajte korisnički priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
4
Odaberite izvor ulaza Komponentni tipkom INPUT (ULAZ)
na daljinskom upravljaču.
Signal
Komponenta
HDMI1/2
480i/576i
Da
Ne
480p/576p
Da
Da
720p/1080i
Da
Da
1080p
Ne
Da
1
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Spojite video izlaze (Y, PB, priključak) digitalnog satelitskog
prijemnika na priključke COMPONENT IN (ULAZA ZA KOMPONENTE) na TV uređaju.
AUDIO
2
EJECT
AV 1
PCMCIA
CARD SLOT
AV 2
RS-232C IN
ANTENNA
IN
VIDEO
AUDIO
15
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje digitalnog satelitskog prijemnika HDMI kabelom
EJECT
HDMI/DVI IN
1
PCMCIA
CARD SLOT
1
2
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
3
Spojite digitalni satelitski prijemnik na priključak
HDMI/DVI IN (ULAZ) ili HDMI IN (ULAZ) na TV uređaju.
Uključite digitalni satelitski prijemnik.
(Pogledajte korisnički priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
RGB(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VIDEO
1
AV
V1
RGB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
ANTENNA
NA
IN
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
HDMI IN
2
COMPONENT IN
Odaberite izvor HDMI1 ili HDMI2 tipkom INPUT (ULAZ)
na daljinskom upravljaču.
Spajanje kabelom HDMI na DVI
AV 1
AV 2
EJECT
32C IN
1
VIDEO
HDMI/DVI IN
1
PCMCIA
CARD SLOT
Spojite digitalni satelitski prijemnik na priključak
HDMI/DVI IN (ULAZ) na TV uređaju.
ANTENNA
IN
AUDIO
2
Spojite audio izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
priključak AUDIO IN (ULAZ) (RGB/DVI) na TV uređaju.
HDMI IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
RGB IN
RGB(PC)
VIDEO
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
COMPONENT IN
16
3
Uključite digitalni satelitski prijemnik. (Pogledajte korisnički
priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
4
Odaberite HDMI1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
1
2
AV 1
AV 2
AV 2
PODEŠAVANJE DVD-A
EJECT
AV 1
Spajanje kabelom za komponente
PCMCIA
CARD SLOT
ANTENNA
IN
1
RGB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Spojite video izlaze (Y, PB, priključak) DVD-a na VIDEO
utičnice COMPONENT IN (ULAZA ZA KOMPONENTU) na TV
uređaju.
AV 2
RGB(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
3
Uključite DVD player, umetnite DVD.
4
Odaberite izvor ulaza Komponentni tipkom INPUT (ULAZ)
na daljinskom upravljaču.
5
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO utičnice COMPONENT
IN (ULAZA ZA KOMPONENTU) na TV uređaju.
2
1
EJECT
Ulazi za komponentu
AV 1
PCMCIA
CARD SLOT
Za najbolju kvalitetu slike, spojite DVD player na ulaze za komponentu kako je prikazano slikom.
Ulazi sklopova na TV uređaju
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
RS-232C IN
ANTENNA
IN
VIDEO
Izlazi za video na DVD playeru
AUDIO
17
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje Euro scart kabelom
EJECT
1
Spojite Euro scart
utičnicu DVD-a s AV 1 Euro scart
PCMCIA
CARD SLOT
utičnicom na TV zaslonu.
ANTENNA
IN
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
4
AV 2
AUDIO
(RGB/DVI)
C)
Uključite DVD player, umetnite DVD.
AUDIO
VIDEO
3
AV 1
GB IN
RS-232C IN
2
GITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Odaberite AV1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu, odaberite
AV 2 ulaz izvora.
IN
1
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
! NAPOMENA !
GSvi
AV 1
korišteni Euro scart kabeli moraju biti zaštićeni signalom.
AV 2
Spajanje sa S-Video kabelom
AUDIO
VIDEO
1
18
Spojite S-VIDEO izlaz DVD-a na S-VIDEO ulaz na TV
zaslonu.
2
Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO ulazne utičnice na TV
uređaju.
3
Uključite DVD player, umetnite DVD.
4
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
5
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
AV 1
AV 2
EJECT
S-VIDEO
L
R
OUTPUT
SWITCH
S-VIDEO
1
ANT IN
ANT OUT
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
EO
2
VIDEO L/MONO AUDIO
Spajanje HDMI kabela
1
1
AV 2
SpojiteAVHDMI
izlaz na DVD uređaju za HDMI/DVI IN ili HDMI
IN utičnicu na TV uređaju.
EJECT
232C IN
2
AUDIO
VIDEO
HDMI/DVI IN
1
PCMCIA
Odaberite HDMI1 ili HDMI2 izvor ulaza tipkom INPUT
CARD SLOT
(ULAZ) na daljinskom upravljaču.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
AV 1
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB(PC)
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
1
! NAPOMENA
G
G
AV 2
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
ANTENNAA
IN
HDMI IN
2
TV uređaj može primati video i audio signale istodobno kad
koristi HDMI kabel.
Ako DVD uređaj ne podržava Auto HDMI, morate prikladno
podesiti izlaznu razlučivost.
U M ETANJE CI MODULA
- Za gledanje šifriranih usluga (koje se plaćaju) u digitalnom TV
načinu rada.
- Ova značajka nije dostupna u svim državama.
EJECT
HDMI/
PCMCIA
CARD SLOT
1
1
Umetnite modul zajedničkog sučelja na PCMCIA
(Međunarodno udruženje
za memorijske kartice na osobnim računalima) UTOR ZA
KARTICU na TV uređaju kao što je prikazano.
ANTENNA
IN
RS-232C IN
(CONT
AUDIO
VIDEO
TV
Za dodatne informacije, pogledajte str. 43.
19
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PODEŠAVANJE VCR (VIDEOREKORDERA)
■
■
Kako bi se izbjegao šum slike (međudjelovanje), ostavite dovoljan razmak između VCR i TV.
Ukoliko se dugo koristi format slike 4:3, mogu postati vidljive nepokretne slike na stranama zaslona. (Samo za plazma
TV uređaje)
EJECT
PCMCIA
Spajanje s CARD
RF SLOT
kabelom
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
ANTENNA
IN
VIDEO
20
ANT OUT
1
S-VIDEO
VIDEO
L
R
AUDIO
VIDEO
ANT IN
2
OUTPUT
SWITCH
Zidna utičnica
Antena
1
Spojite ANT OUT (ANT IZLAZ) utičnicu na VCR na utičnicu ANTENNA IN (ANT ULAZ) na TV zaslonu.
2
Spojite antenski kabel na utičnicu ANT IN (ANT ULAZ) VCR-a.
3
Pritisnite tipku PLAY na VCR uređaju i ugodite odgovarajući program između TV-a i VCR-a za gledanje.
AUDIO
AV 1
AV 2
Spajanje s Euro Scart kabelom
EJECT
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
1
Spojite Euro scart utičnicu VCR-a s AV 1 Euro scart
utičnicom na TV zaslonu.
PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
2
RS-232C IN
VIDEO
ANTENNA
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
4
Ukoliko je spojeno na AV 2 Euro scart utičnicu, odaberite
AV2 ulaz izvora.
AUDIO
ENT IN
1
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
! NAPOMENA
G
Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Odaberite
AV 1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinAUDIO
skom upravljaču.
AV 2
RGB IN
GB(PC)
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na VCR.
(Pogledajte priručnik za VCR.)
VIDEO
3
AV 1
Spajanje s RCA kabelom
AV IN 3
Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i VCR. Uskladite
boje s utičnicama (Video = žuta, Lijevi audio ulaz = bijela i
Desni audio ulaz = crvena)
2
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na VCR.
(Pogledajte priručnik za VCR.)
3
Odaberite AV3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
1
S-VIDEO
VIDEO
L
R
ANT IN
! NAPOMENA
OUTPUT
SWITCH
G
ANT OUT
Ako imate mono VCR (videorekorder), spojite audio kabel sa
VCR na utičnicu AUDIO L/MONO TV uređaja.
21
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje sa S-Video kabelom
RS-232C IN
S-VIDEO
Spojite S-VIDEO izlaz VCR-a na S-VIDEO ulaz na TV
uređaju. Kvaliteta slike se poboljšava u odnosu na normalni kompozitni ulaz (RCA kabel).
VIDEO
L
ANT IN
R
AUDIO
1
2
Spojite audio izlaze VCR-a na AUDIO ulazne utičnice na TV
uređaju.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
3
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na VCR.
(Pogledajte priručnik za VCR.)
4
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
OUTPUT
SWITCH
ANT OUT
AV IN 3
1
S-VIDEO
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO
! NAPOMENA
G Ako
su istodobno spojene i S-VIDEO i VIDEO utičnice na S-VHS
VCR, moguć je prijem samo S-VIDEO.
AV IN 3
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
PODEŠAVANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
Slanje TV audio signala na vanjsku audio opremu preko digitalnog audio izlaza (optički).
1
Spojite jedan kraj optičkog kabela u utičnicu
EJECT TV digital
audio (optički) izlaz.
PCMCIA
CARD SLOT
2
Spojite drugi kraj optičkog kabela u digitalni audio
ANTENNA
(optički) ulaz audio opreme.
IN
HDMI IN
2
RS-232C IN
N
RVICE)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB(PC)
1
3
Postavite "TV Speaker option (Opcija TV zvučnika – Off
(Isključena) " na izborniku AUDIO.(v. str.88). Pogledajte
odvojenu knjižicu s uputama za audio opremu za rukovanje
njome.
OPREZ
G Ne
gledajte u optički izlaz. Gledanje u lasersku zraku može
oštetiti vid.
22
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
2
AV 1
AV 2
OSTALE POSTAVKE A/V IZVORA
Kamera
Video set za igre
L
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
1
1
Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i vanjske opreme. Uskladite boje utičnica.
(Video = žuta, Lijevi audio ulaz = bijela i Desni audio ulaz = crvena)
2
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
3
Upravljajte odgovarajućim vanjskim uređajem.
Pogledajte upute za rukovanje vanjskim uređajem.
R
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
VIDEO
23
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA
Ovaj TV uređaj osigurava mogućnost uključi-i-koristi što znači da se osobno računalo automatski usklađuje s postavkaEJECT
ma TV uređaja.
EJECT
Spajanje s D-sub kablom s 15 pinova
PCMCIA
CARD SLOT
PCMCIA
CARD SLOT
AV 2
RS-232C IN
ANTENNA
IN
1
AV 1
RGB IN
ANTENNA RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
IN
Spojite RGB izlaz osobnog računala na RGB (PC) utičnicu
na TV uređaju.
RGB(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VIDEO
AUDIO
VIDEO
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
COMPONENT IN
2
Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO ULAZ
(RGB/DVI) na TV uređaju.
3
Uključite osobno računalo i TV uređaj.
4
Odaberite RGB izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
1
2
RGB OUTPUT
AUDIO
Spajanje kabelom HDMI na DVI
EJECT
EJECT
PCMCIA
CARD SLOT
1
HDMI/DVI IN
1
PCMCIA
CARD SLOT
Spojite DVI izlaz na računalu za HDMI/DVI IN utičnicu na
ANTENNA
TV uređaju.
IN
ANTENNA
NA RS-232C IN
IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO ULAZ
(RGB/DVI) na TV uređaju.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
AV 1
AV 2
RGB IN
RGB(PC)
VIDEO
AUDIO
VIDEO
2
HDMI IN
2
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
COMPONENT IN
1
2
3
Uključite osobno računalo i TV uređaj.
4
Odaberite HDMI1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
DVI-PC OUTPUT
! NAPOMENA
24
G
Ako računalo ima DVI izlaz, a nema HDMI, potrebna je odvojena audio veza.
G
Ako računalo ne podržava Auto DVI, morate prikladno podesiti izlaznu razlučivost.
AUDIO
AV 1
AV 2
AV 1
AV 2
! NAPOMENA
G Kako
G Spojite
audio kabel s osobnog računala na audio ulaz
na TV uređaju. (Audio kabeli nisu dostavljeni s TV
uređajem).
G Ako koristite zvučnu karticu, ugodite po želji zvuk na
osobnom računalu.
G Ovaj TV uređaj koristi VESA Plug and Play Solution
(VESA rješenja uključi-i-koristi). TV osigurava EDID
podatke za PC sustav sa DDC protokolom. Pri uporabi
ovog TV uređaja, osobno računalo automatski se prilagođava.
G DDC protokol je početni za RGB (Analog RGB), HDMI
(Digital RGB) način rada.
G Ukoliko je potrebno, ugodite postavke za uključi-ikoristi obilježje. Ako grafička kartica na računalu ne
daje analogni i digitalni RGB istovremeno, spojite
samo RGB ili samo HDMI IN (ili HDMI/DVI IN) za prikaz
računalnog izlaza na TV uređaju.
G Ako grafička kartica na računalu ne daje analogni i
digitalni RGB istovremeno, podesite TV uređaj na RGB
ili na HDMI; (drugi način TV uređaj automatski
podešava na Plug and Play (Uključi i radi) način rada.)
G DOS način rada možda neće raditi, ovisno o video kartici ukoliko koristite kabel HDMI na DVI.
G Ako koristite predugi RGB-PC kabel, na zaslonu se
mogu pojaviti smetnje međudjelovanja. Preporučljivo
je koristiti kabel kraći od 5 m. Time se osigurava
najbolja kvaliteta slike.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
biste uživali u živopisnoj slici i zvuku, spojite
osobno računalo na TV uređaj.
G Nastojte izbjeći dulje prikazivanje statičnih slika na TV
zaslonu. Statične slike mogu postati stalno utisnute
kao prikaz na zaslonu, kad god je moguće koristite
čuvar zaslona.
G Spojite PC na RGB (PC) ili HDMI ULAZ (ili HDMI/DVI
ULAZ) TV uređaja, te postepeno mijenjajte izlaznu
razlučivost osobnog uređaja.
G Moguće je međudjelovanje s obzirom na razlučivost,
okomiti raspored, kontrast ili svjetlinu u PC načinu
rada. Promijenite razlučivost u PC načinu rada, promijenite brzinu osvježavanja ili ugodite svjetlinu i kontrast na izborniku sve dok slika nije potpuno jasna.
Ako PC grafička kartica ne omogućava mijenjanje
brzine osvježavanja, promijenite PC grafičku karticu ili
se obratite proizvođaču PC grafičke kartice.
G RGB ulaz podržava samo odvojene vodoravne i
okomite sinkronizacijske pulsove u odvojenim kanalima.
G Preporučamo korištenje 1360x768, 60Hz (modeli LCD
TV / 50PT8* modele) / 1024x768, 60Hz (42PT8* modele) za računalni način rada jer bi oni trebali rezultirati
najboljom kvalitetom slike.
G Spojite signalni kabel s izlaza monitora osobnog
računala na RGB (PC/DTV) ulaz TV uređaja ili signalni
kabel iz HDMI izlaza osobnog računala na HDMI IN
(ULAZ) (ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) na TV uređaju.
25
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podržana razlučivost prika za
RGB[PC] / HDMI[PC] način rada
Resolution
(Razlučivost)
720x400
640x480
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
26
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1920x1080
HorizontalFrequency
VerticalFrequency
(Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz)
31,468
31,469
37,684
37,879
46,875
49,725
48,363
56,476
60,123
47,78
47,72
47,56
66,647
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
59,988
HDMI[DTV] način rada
Resolution
(Razlučivost)
640x480
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
HorizontalFrequency
VerticalFrequency
(Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz)
31,469
31,469
31,47
31,50
31,25
37,50
44,96
45,00
33,72
33,75
28,125
27,00
56,25
67,433
67,500
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
24,00
50,00
59,94
60,00
Podešavanje zaslona za PC način rada
BACK
Automats ko konfiguriranje (samo RGB [PC] način rada)
DVR
MENU
EXIT
Automatski ugađa položaj slike i smanjuje nestabilnost prikaza.
Nakon ugađanja, ukoliko slika još nije ispravna, vaš TV uređaj radi
ispravno no potrebna su dodatna ugađanja.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
PR
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
VOL
Aut. konfig (Automats ka konfiguracija)
Ova funkcija služi za automatsko podešavanje položaja zaslona,
sata i faze. Prikazana slika bit će nestabilna nekoliko sekundi dok
traje automatska konfiguracija.
1
Pritisnite gumb M E N U (IZBORNIK) i zatim koristite
gumbe D ili E za odabir izbornika EKRAN.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Aut. konfig.(Automatska konfiguracija)
3
Pritisnite gumb
konfiguracija)
G
za početak Aut. konfig.(Automatska
POSTAVKEO Aut. konfig.
SLIKAO Ručna konfig.
ZVUKO XGA Način
Omjer šir. i vis.
VRIJEMEO
Vraćanje postavki
OPCIJAO
EKRAN
G
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
• Kada automatska konfiguracija završi, na zaslonu će se
prikazati OK.
• Ako položaj slike još nije ispravan, pokušajte ponovno
automatsko ugađanje.
• Ako sliku treba ponovno podesiti nakon automatske
konfiguracije u RGB-u (računalo), možete podesiti
pomoću Ručna konfig.(Ručna konfiguracija).
4
Aut. konfig.
Ručna konfig.
XGA Način
Omjer šir. i vis.
Vraćanje postavki
G
Postavljanje
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
2
3
27
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Podešavanje Fa ze, Sata, Položaja na zaslonu
OK
TIME
SHIFT
Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog ugađanja i posebno
ukoliko znakovi još trepere, ručno ugodite fazu slike .
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Za ispravljanje veličine zaslone, podesite Sat.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
28
Ova opcija radi kod slijedećeg načina rada: RGB[PC].
Sat
Ova funkcija služi za minimiziranje okomitih traka u pozadini
zaslona, a promijenit će se i veličina vodoravnog zaslona.
POSTAVKEO Aut. konfig.
SLIKAO Ručna konfig.
ZVUKO XGA Način
Omjer šir. i vis.
VRIJEMEO
Vraćanje postavki
OPCIJAO
EKRAN
Fa za
Ova funkcija omogućuje uklanjanje horizontalnog šuma i čišćenje
slike znakova.
G
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
1
Pritisnite gumb M E N U (IZBORNIK) i zatim koristite
gumbe D ili E za odabir izbornika EKRAN.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Ručna konfig.(Ručna konfiguracija)
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Fa za, Sat, Vodoravni (vodoravni položaj) ili Usprav.
pol..
4
Pritisnite gumbe F ili G za potrebna podešavanja.
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Aut. konfig.
Ručna konfig.
XGA Način
Omjer šir. i vis.
Vraćanje postavki
G
Fa za
Sat
Vodoravni pol.
Usprav. pol.
2
3
0
0
0
0
4
Odabir načina Wide XGA (područje grafičko g
p roširenja)
BACK
DVR
MENU
EXIT
Za prikaz normalne slike, ugodite razlučivost RGB načina rada
s odabranom u XGA načinu rada.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Ova opcija radi kod slijedećeg načina rada: RGB[PC] način
rada
MARK
FAV
VOL
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir XGA Način.(područje grafičkog proširenja)
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili Eza odabir
željenog XGA Način.(područje grafičkog proširenja)
4
POSTAVKEO Aut. konfig.
SLIKAO Ručna konfig.
ZVUKO XGA Način
Omjer šir. i vis.
VRIJEMEO
Vraćanje postavki
OPCIJAO
EKRAN
G
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim koristite
gumbe D ili E za odabir izbornika EKRAN.
PR
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Aut. konfig.
Ručna konfig.
XGA Način
Omjer šir. i vis.
Vraćanje postavki
G
10 24
1280
1360
1366
X
X
X
X
76 8
76 8
76 8
76 8
2
3
29
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
BACK
Početno podešavanje (Podešavanje na
originalne tvorničke postav ke)
MENU
DVR
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Ova funkcija radi u trenutnom načinu rada.
Za postavljanje podešene vrijednosti.
MARK
FAV
Nije moguće koristiti ISM metoda i Slaba struja na LCD modelima.
VOL
PR
MUTE
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
2
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E
za odabir izbornika OPCIJA.
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Tvornički način.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Vrać. tvor. pos..
4
Pritisnite gumb G.
Pojavit će se poruka "Ako unesete lozinku, sve korisničke postav ke vratit će se na izvorne.".
5
Koristite tipke s BROJEVIMA za unos 4-znamenkaste
lozinke.
TV uređaj je podešen na početnu lozinku “0-0-0-0”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
POSTAV KO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
2
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
3
30
4
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku.
INPUT
D/A
MODE
TV
POWER
TV/RADIO
INPUT
DVD
BRIGHT
POWER (NAPA- Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
JANJE) uključuje.
D/A INPUT (D/A Odabire digitalni ili analogni način.
U LAZ ) Uključuje TV iz stanja mirovanja.
VCR
TV/RADIO Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
INFO i
SIMPLINK TEXT
LIVE TV
INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
BACK
DVR
EXIT
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Gumbi u boja- Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo kod modela s TELETEXm a TOM) ili za uređivanje programa.
EXIT (IZLAZ ) Briše sve zaslonske prikaze i vraća vas na praćenje TV programa iz svakog izbornika.
BACK Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom progra(NATRAG) mu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
DVR Pozivanje glavnog izbornika.
MARK
FAV
VOL
PR
MENU (IZBORNIK) Odabir izbornika.
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(GLASNOĆA
POJAČAVANJE/SMA
NJIVANJE)
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Podešavanje Podešava svjetlinu zaslona.
osvjetljenja Ovo vraća početne postavke osvjetljenja promjenom izvora
načina rada.
FAV/MARK Prikazuje izabrani omiljeni program.
(FAVORIT/OZNAKA) Označite i izbrišite programe u snimljenom izborniku TV
uređaja.
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
?
Programme UP/DOWN Odabire program.
(SLJEDEĆI/PRETHOD
NI program)
Gumbi s brojevi- Odabire program.
ma 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.
Q.VIEW (BRZI Vraća na prethodno gledani program.
PRIKAZ)
31
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
MODE (NAČIN) Odabire način rada daljinskog upravljača.
INPUT
D/A
POWER
TV/RADIO
INPUT
DVD
BRIGHT
VCR
INFO i
SIMPLINK TEXT
LIVE TV
1
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
BACK
DVR
EXIT
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.
Kad prebacite ovaj gumb, na zaslonu će se pojaviti izbornik
Simplink. (G str.51)
MODE
TV
TIME
SHIFT
1
GUMBI TELETEK- Ovi se gumbi koriste za teletekst.
STA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.
INFO (Informacije) i
Prikazuje podatke o trenutno prikazanom zaslonu. (Samo u digitalnom načinu)
LIVE TV (TV PRO- U Delayed mode (načinu s vremenskim odmakom), zaslon se
GRAM UŽIVO) vraća na program uživo s načina DTV, TV, AV1, AV2 i AV3.
Kontrolni gumbi za Kontrolira snimače video kaseta ili DVD uređaje kada odaberete
DVR/VCR/DVD gumb načina DVD ili VCR.
Kontrolirajte spojene AV uređaje pritiskom na gumbe D ili E ili F ili
G, OK te gumbe za reprodukciju, zaustavljanje, pauzu, premotavanje unatrag, premotavanje unatrag, preskakanje odlomka.
(gumbi
ne osiguravaju takve funkcije.)
Koristite za snimanje DVR-a ili trick play (funkcije tijekom gledanja
Tv programa).
ili Omogućuje vam navigaciju kroz zaslonske izbornike i priF / G (TIME SHIFT lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(VREMENSKI ODMAK))
D
/
E
OK (U redu) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
MARK
FAV
VOL
PR
SLEEP (GAŠENJE) Sets the sleep timer.
SUBTITLE (TITLOVI) Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
MUTE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
RATIO (OMJER) Selects your desired picture format.
I/II Odabire izlaz za zvuk.
Ulaganje baterija
?
32
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
■ Postavite dvije 1,5 V AA baterije. Nemojte pomiješati stare ili korištene
baterije s novima.
■ Zatvorite poklopac.
■
UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA
- Kad uključite vaš TV prijemnik, ove funkcije će vam biti na raspolaganju za korištenje.
INPUT
D/A
1
Prvo priključite kabel za napajanje.
Ovog trenutka će se TV prijemnik prebaciti u način mirovanja.
TV/RADIO
INPUT
DVD
BRIGHT
VCR
INFO i
SIMPLINK TEXT
2
Ako se na zaslonu pojavi OSD (Prikaz na zaslonu) nakon paljenja TV uređaja, možete podesiti Jezik, Zemlju, Vremensku
zonu, Automatsko biranje programa.
Napomena:
a. Nestat će nakon približno 40 sekundi ako se ne pritisne ni
jedan gumb.
b. Pritisnite gumb BACK (NATRAG) kako biste promijenili
trenutni OSD u prijašnji OSD.
BACK
DVR
EXIT
LIVE TV
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
U režimu mirovanja TV prijemnik uključite pritiskom na gumb
r / I, INPUT (ULAZ) ili PR D ili E na TV prijemniku ili pritisnite gumb POWER (UKLJUČIVANJE), D/A, PR + ili - or ili
gumbe s BROJEVIMA na daljinskom upravljaču i TV prijemnik
će se uključiti.
Početno podešavanje
MODE
TV
POWER
?
33
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
ODABIR PROGRAMA
1
Pritisnite gumb PR + ili – ili tipke s BROJEVIMA za odabir
programa.
INPUT
D/A
MODE
TV
POWER
TV/RADIO
INPUT
DVD
BRIGHT
VCR
INFO i
SIMPLINK TEXT
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE
BACK
EXIT
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
1
DVR
LIVE TV
TIME
SHIFT
Pritisnite gumb VOL + ili – (Glasnoća) kako biste prilagodili
glasnoću zvuka.
MARK
Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb MUTE (Bez zvuka).
Ovu funkciju prekidate pritiskanjem na gumbe M U T E
(UTIŠAVANJE), VOL (GLASNOĆA) + ili -, ili I/II.
FAV
VOL
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
?
34
ODABIR NA ZASLONSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA
OSD (Zaslonski izbornik) vašeg TV prijemnika se može pomalo razlikovati od ovoga koji je prikazan u ovom priručniku.
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E za prikaz svakog izbornika
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir stavke s izbornika.
3
Promijenite postavke stavki u podizborniku ili padajućem izborniku pomoću gumbi F ili G.
Možete prijeći na izbornik više razine pritiskom na gumb O K ili MENU (Izbornik).
MENU
Preth.
ZVUKO
Napredno
Vrać. post. slike
OPCIJAO
demo
EKRANO
VRIJEMEO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
D V RO
Preth.
Prmj
MENU
Preth.
*: Ova značajka nije dostupna u svim državama.
POSTAVKEO Sat
SLIKAO Vrijeme isključiv.
ZVUKO Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
VRIJEME G
Vremenska zona
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
POSTAVKEO Način TimeShift
SLIKAO Kvalitet snimanja
ZVUKO TV snimak
Popis rasporeda
VRIJEMEO
Ručno snimanje
OPCIJAO Formatiranje HDD
EKRANO
POSTAVKEO Aut. konfig.
SLIKAO Ručna konfig.
ZVUKO XGA Način
Omjer šir. i vis.
VRIJEMEO
Vraćanje postavki
OPCIJAO
EKRAN
DVRG
Prmj
MENU
Preth.
MENU
Preth.
Preth.
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
G
D V RO
D V RO
Prmj
MENU
0
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Prmj
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Prmj
MENU
Preth.
! NAPOMENA
Nije moguće koristiti ISM metoda i Slaba struja na LCD modelima.
G U analognom načinu, Antena jakosti 5V , Booste r (Pojačivač), Ažu r. softvera , Dijagnostika i podaci o
zajedničkom sučelju neće se prikazivati.
G Kada prikazujete snimljene programe, neke od funkcija POSTAVKE nisu uključene.
G
35
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
(U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
MENU
DVR
EXIT
Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Kad pokrenete automatsko programiranje u digitalnom načinu, svi
podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom snimanja programa.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Autom. podeš..
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Prmj
3
Pritisnite gumb G za početak automatskog biranja programa.
Pomoću gumba s BROJEVIMA upišite lozinku s 4 znamenke dok je Sustav zaključav. 'Uključeno'.
Poruka "Ažurirat će se sve servisne informacije.
Nastaviti?" će se pojaviti.
MENU
Preth.
1
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
Pokreni
G
Ako želite nastaviti s automatskim biranjem programa,
odaberite D A pomoću gumba F ili G. Zatim pritisnite
gumb OK (U REDU).
U protivnom izaberite N E.
2
Autom. podeš.
Za prekid automatskog programiranja pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
0
P rogrami
0
P rogrami
UHF CH.
14
24 %
MENU
4
36
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
stani
3
RUČNO BIRANJE PROGRAMA
(U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
DVR
EXIT
Ručno biranje programa vam omogućava dodavanje programa na vaš popis
programa.
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Ručno podešavanje.
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Prmj
3
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E ili tipke
s BROJEVIMA za odabir željenog broja kanala.
Pomoću gumba s BROJEVIMA upišite lozinku s 4 znamenke dok je Sustav zaključav. 'Uključeno'.
Pritisnite gumb OK za spremanje.
MENU
Preth.
1
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
G
Vaš će prijamnik dodati
o vaj kanal popisu
kanala.
UHF CH.
35
Kada broj kanala koji želite već postoji na popisu programa, poruka "Ažurirat će se postav ke kanala. Želite
li nastaviti?" će se pojaviti.
Ako želite nastaviti s ručnim biranjem programa,
odaberite D A pomoću gumba F ili G.
Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U protivnom
izaberite N E.
2
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
PR
Vaš će prijamnik dodati
o vaj kanal popisu
kanala.
UHF CH
D3 5
E
Traži
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
3
4
37
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UREĐIVANJE PROGRAMA
(U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati
pomoću gumba PR + ili - za vrijeme TV emisije.
DVR
EXIT
Ako želite izabrati preskočeni program, upišite neposredno broj programa
s BROJČANIM tipkama ili ga odaberite u izborniku Programme edit
(Uređivanje programa).
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
Ova funkcija vam omogućava preskakanje spremljenih programa.
FAV
VOL
PR
U nekim je zemljama moguće premještati brojeve programa samo ŽUTOM
tipkom.
MUTE
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom snimanja programa.
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir izbornika U ređ. progra m a.
3
Pritisnite gumb G za ulaz u izbornik U ređ. program a.
Pomoću gumba s BROJEVIMA upišite lozinku s 4 znamenke dok je Sustav zaključav. 'Uključeno' .
5
38
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Preth.
1
Odaberite koje programe želite spremiti ili preskočiti
pomoću gumba D ili E ili F ili G.
Pritisnite PLAVU tipku nekoliko puta uzastopno kako
biste program preskočili ili spremili.
Kada programe treba preskočiti, oni su prikazani plavom
bojom te neće biti prikazani pritiskom na tipke PR + ili –
tijekom gledanja programa.
6
2
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Prmj
4
1
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
G
Postavljanje
2
3
Mali rječnik
Program prikazivanja s DTV-om.
TEXT
Program prikazivanja sa zaključanim programom.
Program prikazivanja s teletekstom.
Program prikazivanja s titlom.
Program prikazivanja s kodiranim sadržajem.
Program prikazivanja s radijem.
Program prikazivanja s MHEG-om.
A
Program prikazivanja s Dolby sadržajem.
Preskakanje broja programa
Odaberite koje programe želite preskočiti pomoću gumba D ili E ili F ili G.
2
Pritisnite PLAVU tipku. Preskočeni program obojan je plavom bojom.
3
Pritisnite PLAVU tipku ponovno kako biste preskočeni program otpustili.
Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba PR + ili - za vrijeme normalnog
gledanja TV uređaja.
Ako želite izabrati preskočeni program, upišite neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama ili odaberite
Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG.
4
A
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na gledanje programa.
Zaključavanje programa (Samo u načinu In Sustav zaključav. On (Uključen sustav zaključavanja))
1
Odaberite koje programe želite zaključati pomoću gumba D ili E ili F ili G.
2
Pritisnite ZELENU tipku. Simbol ključa pojavit će se ispred broja tog programa.
3
Pritisnite ZELENU tipku ponovno kako biste otpustili tu funkciju.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Napomena :
Za gledanje zaključanog programa, unesite 4-znamenkastu lozinku u Sustav zaključav. (Sustav zaključavanja). Pazite
da ne biste zaboravili ovaj broj!
G Ukoliko ste zaboravili lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.
G Ako odaberete drugi program nakon otpuštanja zaključanog programa i zatim se vratite na zaključani program unutar
1 minute, nema potrebe za unosom lozinke za odabir zaključanog programa.
G
A
Odabir najdražeg programa
1
Odaberite broj svog najdražeg programa pritiskom na gumb D ili E ili F ili G i zatim pritisnite gumb FAV na svom
daljinskom upravljaču.
On će automatski uključiti izabrane programe u vaš popis omiljenih programa.
39
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UTIČNICA OD 5V ZA ANTENU
(SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
DVR
EXIT
Čak i ako ne postoji poseban priključak od 5V u vanjskoj anteni,
ova funkcija može slati 5V u TV uređaj.
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Utičnica od Antena jakosti 5V.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Uključeno ili Isključeno.
Kada je Antena jakosti 5V postavljena na Uključeno
ako je TV uređaj preopterećen (kratki spojevi), automatski će se vratiti na Isključeno.
FAV
VOL
PR
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Prmj
MENU
Preth.
1
Poruka "P reopte rećenje napajanja antene.
Automatski je ugašena.." će se pojaviti.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
G
Isključeno
Uključeno
BOOSTER (POJAČANJE) (SAMO U
DIGITALNOM NAČINU)
Ako je prijam slab, postavite Booster (Pojačivač) na Uključeno.
Ako je TV signal jak, postavite Booste r (Pojačivač) na Isključeno.
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
za odabir izbornika POSTAVKE.
E
40
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Booste r (pojačivač).
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Uključeno ili Isključeno.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
G
2
3
2
3
Isključeno
Uključeno
SOFTWARE UPDATE (AŽURIRANJE SOFTVERA)
(SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
DVR
EXIT
Software Update znači da softver možete ažurirati putem sustava za digitalno emitiranje programa.
Nakon ažuriranja softver možda će biti potrebno formatirati čvrsti disk.
U tom slučaju, prikazat će se poruka o HDD Failure (greška čvrstog diska) u glavnom
izborniku DVR-a.
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Ažu r. softvera.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Uključeno ili Isključeno.
PR
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
• Ako izaberete Uključeno, pojavit će se potvrdni okvir
za korisničku potvrdu kako bi vas obavijestio da je
pronađen novi softver.
4
Prmj
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
* Pri postavljanju “Ažur. softvera ” (Ažuriranje softvera)
G
Isključeno
Uključeno
Ponekad će se nakon prijenosa ažuriranih podataka o
digitalnom softveru pojaviti
sljedeći
izbornik na zaslonu TV uređaja.
2
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E
za odabir izbornika POSTAVKE.
3
- Za vrijeme trajanja ažuriranja softvera imajte
na umu sljedeće:
Odaberite YES (DA)
pomoću gumba F ili G i
vidjet ćete sljedeću sliku.
• Napajanje TV prijemnika se ne smije prekinuti.
• TV prijemnik se ne smije isključiti.
• Antena se ne smije isključiti.
• Za ovo vrijeme ne smijete isključivati TV uređaj
iz struje.
• U ovom trenutku ne smijete
uključivati/isključivati TV uređaj.
Kad ažuriranje softvera
bude završeno, sustavu će
trebati oko jedna minuta da
se opet pokrene.
• Nakon Ažuriranja softvera, možete potvrditi
verziju ažuriranog softvera u izborniku
Diagnostics (Dijagnostika).
• Nadogradnja softvera ne može se izvršiti dok je
u tijeku funkcija DVR-a (snimanje, gledanje).
41
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA)
(SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
Ova funkcija vam omogućava uvid u podatke o proizvođaču,
Modelu/Vrsti, Serijskom broju i verziji softvera.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Dijagnostika.
Pritisnite gumb G za prikaz Proizvođača, Modela/Tipa,
Serijskog broja i verzije softvera.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
OK
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Prmj
3
MENU
GUIDE
TIME
SHIFT
Ovdje se prikazuju podaci i snaga signala ugođenog MUX.
Ovdje se prikazuju podaci o signalu i servisno ime izabranog
MUX.
1
DVR
EXIT
MENU
Preth.
1
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
Postavljanje
G
2
Inž. dijagnost.
i Kanal 30
P roizvođač
: LG Electronics Inc.
: Teracom_Mux_2
Model/vrsta Odašiljač
: 37LC2D-EC
signala
53%
Serijski broj Jačina
: 604KG0000006
Verzija softv. : 1.1.0
Kvaliteta signala
100%
CH 30
CH 34
1 YLE PEU
3 YLE TV2
5 YLE FST
7 YLE FSR+
Menu
Preth.
1 YLE TV1
4 YLEQ
6 YLEN KLASS
8 YLE24
Natrag
Select
3
42
PODACI O CI [COMMON INTERFACE – ZAJEDNIČKO
SUČELJE] (SAMO U DIGITALNOM NAČINU)
BACK
DVR
EXIT
Ova funkcija vam omogućava praćenje nekih šifriranih programa (plaćaju se posebno).
Ako uklonite CI modul, nećete moći gledati ove programe.
Kad modul bude uložen u CI utoru, moći ćete pristupiti izborniku modula.
Od vašeg zastupnika zatražite podatke o kupnji smart card kartice i modula. Nemojte
uzastopno umetati i vaditi CAM modul iz vašeg TV prijemnika. Time možete izazvati neispravnosti u radu.
Kad je TV prijemnik uključen nakon ulaganja CI modula, možda neće biti zvuka na izlazu.
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Ovo nije kompatibilno sa CI modulom i smart card karticom.
CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) funkcije mogu biti nedostupne, što ovisi
uvjetima emitiranja u pojedinoj zemlji.
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe
D ili E za odabir CI moduli .
Prmj
3
Pritisnite gumb G i zatim OK.
4
Pritisnite gumb D ili E za odabir željene stavke:
Podaci o modulu, podaci o smart card kartici, jeziku ili
preuzimanju softvera, itd.
5
Pritisnite gumb OK (U REDU).
6
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
• Ovaj OSD služi samo kao slikoviti prikaz mogućnosti
izbornika dok će se format zaslona razlikovati prema
davatelju plaćene digitalne usluge.
• CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) zaslon
izbornika i uslugu možete promijeniti u dogovoru s
vašim zastupnikom.
MENU
Preth.
1
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Antena jakosti 5V
Booste r
Ažu r. softvera
Dijagnostika
CI moduli
G
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Antena jakosti 5V
VRIJEMEO
Booste r
OPCIJAO Ažu r. softvera
EKRANO Dijagnostika
D V RO CI moduli
Modul
2
3
4
5
Viaccess Module
Consultations
Authorizations
Module information
Select the ite m
43
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
BACK
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
(U ANALOGNOM NAČINU)
MENU
DVR
EXIT
OK
TIME
SHIFT
Sve stanice koje je moguće primati spremaju se na ovaj način.
Preporuča se korištenje automatskog biranja programa tijekom
instalacije ovog TV uređaja.
GUIDE
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom snimanja programa.
PR
MUTE
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Autom. podeš..
3
Pritisnite gumb G za odabir Siste m. Odaberite TV sustav pomoću gumba F ili G;
L: SECAM L/L' (Francuska)
B G: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/
Azija / Novi Zeland / Srednji istok / Afrika /
Australija)
I: PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa / Kina /
Afrika / CIS)
4
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
VRIJEMEO
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb E za odabir Memorija iz.
Odaberite broj prvog programa pomoću gumba F ili G
button ili tipki s BROJEVIMA u izborniku Memorija iz.
5
1
Pritisnite gumb E za odabir Pokreni.
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. program a
G
BG
Siste m
Memorija iz
2
Pokreni
Naziv stanice spremljen je za stanice koje odašilju VPS
(Usluga video programa), PDC (Kontrola dostave programa) ili podatke o TELETEKSTU.
Ako se stanici ne može dodijeliti naziv, dodjeljuje se broj
kanala i pohranjuje kao C (V/UHF 01-69) ili S (Cable 0147) nakon kojeg slijedi broj.
Za prekid automatskog programiranja pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
Kada završi automatsko biranje programa, na zaslonu se
pojavljuje izbornik U ređ. progra m a
Vidi odjeljak 'U ređ. progra m a' za uređivanje spremljenog programa.
44
2
3
4 5
BACK
RUČNO BIRANJE PROGRAMA
(U ANALOGNOM NAČINU)
DVR
MENU
EXIT
OK
TIME
SHIFT
Ručno biranje vam omogućava ručno ugađanje i organiziranje stanica
redom po vašoj želji.
GUIDE
TIME
SHIFT
MARK
Nije moguće koristiti tu funkciju kada je uključen TimeShift Mode
(Način s vremenskim pomakom).
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom snimanja programa.
FAV
VOL
PR
MUTE
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Ručno podešavanje.
3
6
Pritisnite gumb E za odabir Fre kvencija. Pritisnite
gumbe F ili G za odabir V/UHF ili Kabel po potrebi.
Pritisnite gumb E za odabir Kanal. Možete odabrati željeni broj kanala pomoću gumba F ili G ili tipki s BROJEVIMA.
Po mogućnosti, odaberite broj kanala izravno pomoću
tipki s BROJEVIMA.
7
Pritisnite gumb E za odabir Traži. Pritisnite gumbe F ili
G za početak pretraživanja. Pretraživanje završava kada
se pronađe stanica.
8
Pritisnite gumb O K za spremanje postavki.
9
Za spremanje druge stanice, ponovite korake 3 do 8.
10
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Pritisnite gumb E za odabir Siste m. Odaberite TV sustav pomoću gumba F ili G;
L: SECAM L/L' (Francuska)
B G: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/
Azija / Novi Zeland / Srednji istok / Afrika /
Australija)
I: PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa / Kina /
Afrika / CIS)
5
2
Pritisnite gumb G za odabir Memorija.
Odaberite broj željenog programa pomoću gumba F ili G
button ili tipki s BROJEVIMA u izborniku Memorija .
4
1
VRIJEMEO
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
1
Memorija
G
Siste m
BG
Fre kvencija
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
V/UHF
1
Kanal
Fino pod.
Traži
Naziv
C
01
2 3 4 5
6 7 8 9
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
45
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
FINO NAMJEŠTANJE PROGRAMA (U
ANALOGNOM NAČINU)
BACK
Precizno ugađanje će u normalnim okolnostima biti potrebno
samo kad je prijem slab.
1
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Ručno podešavanje.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Fino pod..
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G ili za
fino namještanje najbolje slike i zvuka.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
MENU
DVR
EXIT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
VRIJEMEO
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
5
Pritisnite gumb O K za spremanje postavki.
6
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
DODJELJIVANJE NAZIVA STANICE
(U ANALOGNOM NAČINU)
Prmj
MENU
P reth.
1
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
1
Memorija
Siste m
BG
Fre kvencija
V/UHF
1
Kanal
Fino pod.
Svakom broju programa možete dodijeliti naziv stanice.
FG
Traži
Naziv
C
01
Spremi
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Ručno podešavanje.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Naziv.
2 3 4 5
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
1
Memorija
Siste m
BG
Fre kvencija
V/UHF
1
Kanal
Fino pod.
4
46
Pritisnite gumb G i zatim gumb D ili E. Možete koristiti
slova od A do Z, brojeve 0 do 9, +/- i prazninu.
5
Pritisnite gumbe F ili G za odabir položaja te odaberite
drugi znak itd.
6
Pritisnite gumb O K za spremanje postavki.
7
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Traži
Naziv
F
D
E
C
01
G
2 3 4 5 6
PROGRAMME EDIT (UREĐIVANJE
PROGRAMA)(U ANALOGNOM NAČINU)
BACK
Ova funkcija omogućava brisanje ili preskakanje pohranjenih programa.
Neke programe možete premjestiti na drugi broj programa ili kopirati
podatke o praznom programu u odabrani broj programa.
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom snimanja programa.
VRIJEMEO
OPCIJAO
2
3
A
EKRANO
D V RO
Pritisnite gumb G za prikaz izbornika U ređ. program a.
Prmj
MENU
Preth.
1
Brisanje programa
a
b
A
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir U ređ. progra m a.
Odaberite koje programe želite izbrisati pomoću gumba
D ili E ili F ili G.
Autom. podeš.
Ručno podešavanje
U ređ. programa
G
Postavljanje
Dvaput pritisnite CRVENU tipku. Izabrani broj programa
se briše, dok se svi ostali programi pomiču za jedan broj
prema gore.
Kopiranje programa
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
POSTAVKEG Autom. podeš.
SLIKAO Ručno podešavanje
ZVUKO U ređ. programa
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika POSTAVKE.
2
a
Odaberite koje programe želite kopirati pomoću gumba
ili E ili F ili G.
D
b
Pritisnite ZELENU tipku. Svi sljedeći programi se pomiču
za jedan položaj prema dolje.
47
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
MARK
FAV
VOL
PR
MUTE
BACK
DVR
MENU
EXIT
TIME
SHIFT
A
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
Seljenje progra ma
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
a
Odaberite koje programe želite preseliti pomoću gumba D ili E ili F ili G.
b
Pritisnite ŽUTU tipku.
c
Premjestite program na željeni broj programa pomoću gumba D ili E ili F ili G.
d
Pritisnite ŽUTU tipku ponovno kako biste otpustili tu funkciju.
A
1
P reska kanje broja progra ma
a
Odaberite koje programe želite preskočiti pomoću gumba D ili E ili F ili G.
b
Pritisnite P LAV U tipku. Preskočeni program obojan je plavom bojom.
c
Pritisnite P LAV U tipku kako biste preskočeni program otpustili.
d
Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba PR + ili - za vrijeme normalnog gledanja TV uređaja.
Ako želite izabrati preskočeni program, upišite neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama ili ga odaberite
u izborniku Programme edit (Uređivanje programa) ili table menu-ju (Tablični izbornik).
A
Odabir omiljenog progra ma
a
Odaberite broj svog najdražeg programa pomoću gumba D ili E ili F ili G.
b
Pritisnite tipku FAV.
Izabrani program će se dodati na popis omiljenih programa.
48
EXIT
ODABIR TABLICE PROGRAMA
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
Možete provjeriti koji programi su spremljeni u memoriji prikazivanjem tablice programa.
FAV
VOL
PR
MUTE
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
Prikaz POPISA progra m a
Pritisnite tipku LIST (POPIS) za prikaz izbornika Popis
p rograma.
DTV popis
D
8 01 YLE TV1
Na zaslonu se pojavljuje popis programa.
8 0 2 YLE TV2
8 0 3 YLE FST
• Možda ćete pronaći neke plave programe.
To su programi koji su preskočeni automatskim pro
gramiranjem ili u načinu uređivanja programa.
• Neki programi s prikazanim brojevima u POPISU pro
grama pokazuju da nema dodijeljenog naziva stanice.
A
8 0 4 YLE24
805 YLE Teema
806 TV4
< U digitalnom načinu >
Odabir programa u popisu progra ma
Popis programa
1
2
A
Odaberite program pomoću gumba D ili E;
Pritisnite gumb O K (U REDU). TV se prebacuje na odabrani
broj programa.
K re tanje kroz stranice popisa s programima
1
Stranice s LIST (POPIS) programa sadrže ukupno 100 programa.
0
BBC1
1
C 01
2
C 04
3
C 05
4
BLN 2
5
C 05
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
< U analognom načinu >
Pritisnite gumb D ili E nekoliko puta za okretanje stranica.
2
Pritisnite gumb LIST (POPIS) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
A Prikazuje
tablicu omiljenih programa
Pritisnite tipku FAV za prikaz izbornika Favourite
Programme (Najdraži program).
Mali rječnik
Prikazuje se kad je
program zaključan.
49
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
ODABIR ULAZNOG IZVORA
BACK
DVR
MENU
EXIT
Bira oznaku za svaki ulazni izvor koji se ne koristi.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
PR
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
Pritisnite gumb MENU (izbornik) i zatim pomoću gumba
D ili E odaberite izbornik OPCIJA.
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Oznaka unosa.
Prmj
MENU
Preth.
1
3
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir izvora: AV 1, AV 2, AV 3, Comp., RGB, HDMI1 ili
HDMI2.
Pritisnite gumbe F ili G za odabir oznake.
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
AV1
AV2
AV3
G
Comp.
RGB
HDMI1
HDMI2
5
50
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
2 3 4
FUNCTION (FUNKCIJA SIMPLINK)
BACK
DVR
MENU
EXIT
Ova funkcija radi samo kod uređaja s logotipom SIMPLINK.
Molimo vas provjerite da li postoji logotip SIMPLINK.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Ovaj TV uređaj možda neće raditi ispravno kad se koristi s drugim
proizvodima s HDMI-CEC funkcijom.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Ovo će vam omogućiti upravljanje i reprodukciju na AV uređajima koji su
priključeni preko HDMI kabela bez potrebe za dodatni kablovima i
podešavanjima.
1
Pritisnite gumb MENU (izbornik) i zatim pomoću gumba
D ili E odaberite izbornik OPCIJA.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir SIMPLINK.
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
D V RO
Prmj
3
4
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Uključeno ili Isključeno.
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
G
Isključeno
Uključeno
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Ako trebate izbornik SIMPLINK, odaberite "Uključeno" (Uključeno).
2 3
51
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
FUNKCIJE SIMPLINK
Disc playback (Reprodukcija diska)
Kontrolirajte spojene AV uređaje pritiskom na gumbe D ili E ili F ili G, OK ,
,
,
,
,
,
i
.
Izravna reprodukcija
Nakon priključivanja AV uređaja na TV prijemnik, njima možete neposredno upravljati i vršiti reprodukciju s medija bez dodatnih
podešavanja.
Select AV device (Odabir AV uređaja)
Omogućuje vam da odabir i pokretanje jednog od AV uređaja koji su priključeni na TV prijemnik.
Power off all devices (Isključivanje svih uređaja)
Kad isključite TV prijemnik, isključit će se i svi priključeni uređaji.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Switch audio-out (Prebacivanje zvučnog izlaza)
Nudi lak način prebacivanja zvučnog izlaza.
* Uređaj koji je priključen na TV prijemnik preko HDMI kabela, ali ne podržava SIMPLINK, neće pružiti ovu funkciju.
IZBORNIK SIMPLINK
Pritisnite D ili E ili F ili G i zatim OK za odabir željenog izvora SIMPLINK.
1
P raćenje TV programa : Prebacuje se na prethodni TV
program bez obzira na trenutni način.
2
Disc playback (Reprodukcija diska) : Odabire i vrši
reprodukciju priključenih diskova.
Kad je dostupno više diskova, nazivi diskova će biti na
prikladni način prikazani u dnu zaslona.
3
VCR playback (Reprodukcija s videore ko rdera) :
kontrola spojenog video uređaja.
4
HDD Recordings playback (Reprodukcija snimki s
HDD) : kontrola snimaka spremljenih na čvrstom disku.
5
Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (Zvučni
izlaz na izlaz TV prijemnika za Kućno kino/Izlaz
zvuka): Odabire kućno kino ili TV zvučnik kao izlazni
zvučni uređaj.
1
2
Selected Device (Izabrani
uređaj)
3
Kad uređaj nije priključen
(prikazuje se u sivoj boji)
4
5
Kad je uređaj priključen
(prikazuje se u svijetloj boji)
! NAPOMENA
Povežite HDMI kabelom HDMI/DVI IN ili HDMI IN priključak TV prijemnika na stražnji priključak (HDMI priključak)
SIMPLINK uređaja.
G Nakon povezivanja HDMI priključka za sustav kućnog kina s SIMPLINK funkcijom na gore opisani način, povežite
priključak DIGITAL AUDIO OUT (IZLAZ ZA DIGITALNI ZVUK) na stražnjoj strani TV prijemnika na priključak DIGITAL
AUDIO IN (ULAZ ZA DIGITALNI ZVUK) na stražnjoj strani SIMPLINK uređaja pomoću OPTICAL (OPTIČKOG)
kabela.
Dok
koristite vanjski SIMPLINK uređaj, pritisnite gumb TV među gumbima MODE (NAČIN) na daljinskom upravljaču.
G
Kad
prebacite
ulazni izvor pomoću gumba INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču, zaustavit ćete rad uređaja sa
G
SIMPLINK upravljanjem.
G Kad izaberete ili uključite medijski uređaj pomoću funkcije kućnog kina, zvučnik će se automatski prebaciti na
zvučnik za kućno kinu (HT zvučnik).
Ako
SIMPLINK radi, tipke poput stop / play / pause / fast reverse / fast forward / chapter skip koriste se za
G
upravljanje uređajem SIMPLINK, ali se ne koriste za DVR značajku.
G
52
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
TIMESHIFT MODE (NAČIN S VREMENSKIM
POMAKOM) ( PAUZIRA & PONOVNO PRIKAZUJE
TV PROGRAM UŽIVO) .
BACK
S uključenim TimeShift Mode (Način s vremenskim pomakom),
možete pauzirati i ponovno gledati uobičajeni TV program u bilo
kojem trenutku bez propuštanja prijenosa uživo.
(Funkcije TimeShift Mode (Način s vremenskim pomakom) i snimanje
neće raditi ako je signal slab).
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Ova funkcija omogućava da jedinica automatski snima TV program
uživo i čini ga dostupnim za gledanje u bilo kojem trenutku.
1
DVR
EXIT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Pritisnite gumb MENU i zatim koristite gumb D / E za
odabir izbornika DVR.
DVRG
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D / E za
odabir Način TimeShift.
Prmj
MENU
Preth.
1
3
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D / E za
odabir Uključeno ili Isključeno.
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Način TimeShift
Kvalite ta snimanja
TV snimak
Popis rasporeda
Ručno snimanje
Formatiranje HDD
G
Isključeno
Uključeno
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
POSTAVKEO Način TimeShift
SLIKAO Kvalite ta snimanja
ZVUKO TV snimak
Popis rasporeda
VRIJEMEO
Ručno snimanje
OPCIJAO Formatiranje HDD
EKRANO
2 3
53
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Korištenje funkcije TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom)
UžIVO
1
1
2
3
4
Grafički pokazivač napretka?
Nakon podešavanja Način TimeShift (način s vremenskim
pomakom) na Uključeno, pritisnite tipku O K.
Ova funkcija pokazuje koje su mogućnosti DVR
gledanja moguće, trenutni položaj na zaslonu i prijenosu uživo.
Čim je pokrenut TimeShift Mode (način s vremenskim
pomakom), grafički pokazivač napretka pokazuje trenutno
stanje snimanja na dnu zaslona.
■ Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za skrivanje grafičkog pokazivača napretka ili pritisnite tipku O K za prikazivanje grafičkog
pokazivača napretka.
■ Ova funkcija ostaje čak i nakon promjene programe ili kretanja u TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom).
■
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
2
1
Stanje trenutno prikazivane video snimke.
2
Trenutno pohranjeno vrijeme.
Vremenski razmaci od 15 minuta od početka
3
TimeShift Mode (načina s vremenskim
pomakom). (Ukupno - jedan sat).
4
Pokazuje trenutan položaj TimeShift Mode (način
s vremenskim pomakom)
Kada završite s funkcijom TimeShift Mode (način s vremenskim
pomakom), uđite u izbornik s opcijama i isključite TimeShift
Mode.
! NAPOMENA
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ) : Uređaj koji snima
i reproducira sadržaj TV prijenosa na čvrsti disk DIGITALNOG SATELITSKOG PRIJAMNIKA.
Ukupno mjesto za pohranjivanje na čvrstom disku je
160 GB.
Minimalno 4 GB čuva se za TimeShift Mode (način s
vremenskim pomakom).
Prilikom uključivanja TV uređaja, početno
podešavanje čvrstog diska može trajati do 3 minute.
Funkcija snimanja neće se uključiti za snimanje
zaštićenih programa.
Zato što se analogni prijenos pretvara u digitalni
signal, snimka na kojoj su nagli pokreti može sadržavati "križne trake". Do toga dolazi kada se analogni
signal komprimira i vraća u digitalni signal. Jedinica
će pokušati smanjiti prekomjerne smetnje na slici.
54
TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom)
dostupan je u načinima DTV, TV, AV1, AV2, AV3.
TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom)
dostupan je na isključivo audio kanalima.
Kada pritisnete tipku Pause(II) (Pauza) u TimeShift
Off mode (način s vremenskim pomakom), način s
vremenskim pomakom se uključuje. Način s vremenskim pomakom ostaje uključen i kada promijenite
kanal.
U slučaju DTV-a, maksimalno trajanje snimanja na
DTV-u prikazano kao Free space (Slobodan prostor)
može se ponešto razlikovati od stvarnog maksimalnog trajanja snimanja.
VCR
SIMPLINK TEXT
Korištenje funkcije TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom), reprodukcija
INFO i
LIVE TV
Kada ste u TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom), dostupne su sljedeće opcije.
ODGOĐENO
BACK
DVR
MENU
EXIT
Prikazuje razliku između trenutnog prijama i prikazane snimke.
TIME
SHIFT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Pauza
Reprodukcija
MARK
Korištenje daljinskog upravljača
Možete se prebaciti na bilo koju točku snimke unutar snimljenog programa.
FF ili GG
uzastopce pritisnite tipku R EW ( FF) za ubrzanje F -> FF -> FFF ->
FFFF -> FFFFF .
uzastopce pritisnite tipku F F( GG) za ubrzanje GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG .
■
Uzastopno pritiskanje ovih tipki ubrzava premotavanje unaprijed/unatrag.
Pritisnite tipku
I FF
GGI
za preskakanje oko 20 sekundi unaprijed.
ili GGI
■
Pritisnite tipku I FF za skakanje oko 8 sekundi unatrag.
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Prilikom reprodukcije,
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku Pause(I I) (Pauza).
Prikazan je zamrznut zaslon.
■ Uzastopce pritišćite tipku Pause(I I) (Pauza) za kretanje po okvirima.
■
II
F ili G
P LAY ( G)
(REPRODUKCIJA)
LIVE TV
(TV PROGRAM UŽIVO)
■
Pritisnite tipku Pause(II) (Pauza) i zatim tipku FF(GG) za usporenu snimku
(prikazana je
slika.)
■
Prilikom korištenja gumbi F
zaslonu.
ili G
tijekom reprodukcije, pokazivač položaja se vidi na
Pritisnite tipku P LAY ( G) (REPRODUKCIJA) za povratak na uobičajenu reprodukciju.
Ako se želite vratiti na trenutni prijenos uživo, pritisnite tipku LIVE TV (TV PROGRAM UŽIVO).
55
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
NEPOSREDNO SNIMANJE
Koristite ovu funkciju za snimanje programa kojega gledate na glavnom zaslonu
(Analogno ili digitalno odašiljanje)
Neposredno snimanje
Ova funkcija snima trenutno prikazani program.
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
1
Odaberite program koji želite snimati i pritisnite tipku O .
SNIMANJE . Ovom značajkom snimajte maksimalno 2
Tijekom snimanja prikazuje se
sata programa.
2
Ako želite prestati snimati, pritisnite tipku A.
3
■
Ako tijekom snimanja pritisnete tipku A 10 sekundi prije isteka
vremena snimanja, prikazat će se ova poruka.
Snimanje nije bilo uspješno.
Dužina snimke je manja od 10 sekundi.
■
Ako tijekom audio snimanja pritisnete tipku A 30 sekundi prije
isteka vremena snimanja, prikazat će se ova poruka.
Snimanje nije bilo uspješno.
Dužina snimke je manja od 30 sekundi.
■
Ako tijekom snimanja pritisnete tipku A 10 sekundi nakon isteka
vremena snimanja, prikazat će se ova poruka.
Snimanje je dovršeno.
Možete povećati ili smanjiti vrijeme snimanja pritiskom na tipku O tijekom snimanja.
Nakon pritiska na tipku O, pritisnite tipku F ili G uzastopce za povećanje ili smanjenje vremena snimanja. Svaki put kada pritisnete tipku F ili G trajanje snimanja
mijenja se kako je prikazano dolje.
+10min -> +20min -> +30min -> +40min -> +50min -> +60min
Nema promjene
-10min -> -20min -> -30min -> -40min -> -50min -> -60min
56
Dodatno vrijeme snimanja pridodano postojećim postavkama
jednako je konačnom vremenu snimanja.
Mogućnosti snimanja
Cricket World Cup
23:40~00:40
4
Nakon podešavanja vremena snimanja, odaberite O K. Prikazat
će se traka stanja.
Ukupno trajanje snimanja
SNIMANJE
0:00:00 / 2:00:00
23:57
Vrijeme snimanja
23:54~01:55 (snimljeno minuta)
Postav traja
F
OK
Bez promjene G
Poništi
3
Proteklo vrijeme snimanja
■
Snimanje prestaje kada dođe do odabranog trajanja ili kada pritisnete tipku A.
Iako je snimanje prestalo, značajka TimeShift Mode (način s vremenskim pomakom) ostaje uključena.
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
5
Pritisnite gumb EXIT (Izlaz) za skrivanje trake stanja.
Pritisnite tipku OK za prikazivanje trake stanja.
57
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
! NAPOMENA
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Ako tijekom snimanja nema dovoljno prostora za
pohranjivanje, snimanje će se automatski zaustaviti.
U Radio mode (načinu s radijem), snimanja kraća
od 30 sekundi neće se pohraniti. U ostalim
načinima, snimanja kraća od 10 sekundi neće se
pohraniti.
Nikakvi podaci neće se pohraniti na plaćenim kanalima bez CI kartice ili s CI karticom kojoj je prošao
rok trajanja, nevažećim uslugama i isključivo
podatkovnim kanalima (npr. MHEG) To je zato da bi
se sačuvao prostor.
Funkcija snimanja neće se uključiti za snimanje
zaštićenih programa.
Prikazano vrijeme ponešto se razlikuje od stvarnog
vremena.
Kada nema signala ili se gleda izvor filma, prikazano
vrijeme može se ponešto razlikovati od stvarnog
vremena.
Snimanje nije moguće na zaštićenim programima.
■ Tijekom neposrednog snimanja prikazuje se ova
poruka.
Nije moguće snimanje
zbog zaštite od kopiranja.
■
Tijekom ručnog snimanja prikazuje se ova poruka.
Kodirani se program ne može gledati dok se drugi
DTV program snima.
Vremenski programirano snimanje ne može započeti.
Zaštita od kopiranja.
Kada se snima na vanjski izvor loše kvalitete (npr.
stara VHS kaseta) kvaliteta snimke neće biti optimalna.
Programi se pohranjuju odvojeno prema korištenom
sustavu boja. npr. PAL/NTSC.
58
Snimanje se temelji na izvoru koji se trenutno
gleda. Izvor Auto AV se snima prilikom gledanja
SCART Auto AV, no analogni TV izvor se snima prilikom gledanja analognog TV izvora. Kod rezerviranog snimanja, čak i ako je kanal postavljen na
analognu TV, ako Scart Auto AV radi, snima se izvor
Auto AV.
Kada se pritisne gumb za mijenjanje programa
tijekom snimanja analognog TV izvora, kanal se prebacuje na digitalni TV izvor. Međutim, ako se pritisne broj, onda se ne prebacuje.
Maksimalno trajanje snimanja koje se može podesiti
je 12 sati. Maksimalni broj podešenih snimanja je
60 u Ujedinjenom Kraljevstvu i 30 u ostatku svijeta.
Prilikom ručnog snimanja, primjenjuju se početne
postavke zvuka.
Kada se vrijeme snimanja ne podudara s onim postojećih snimaka, pokazuje se poruka
Nepodudaranja u skočnom prozoru u Ujedinjenom
Kraljevstvu, dok se u ostatku svijeta snimanje ne
registrira.
Prilikom snimanja DTV izvora, ne možete gledati
kodirane kanale (plaćene kanale).
Prilikom odabira kodiranog kanala (plaćenog
kanala), prikazat će se sljedeća poruka.
Kada promijenite kanal tijekom snimanja analognog
TV izvora, kanal će se prebaciti na način DTV.
RUČNO SNIMANJE
BACK
MENU
DVR
EXIT
GUIDE
Ova funkcija vam omogućava izvođenje rezerviranog snimanja.
OK
TIME
SHIFT
Ova funkcija dostupna je u izborniku DVR.
Prilikom ručnog snimanja, pohranjuju se početne postavke zvuka.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Glavni menu
1
Pritisnite tipku DVR za prikazivanje izbornik Glavni menu.
Koristite gumb D ili Eza odabir Ručno snimanje i zatim pritisnite tipku OK ili G.
Slobodan prostor
TV snimak
Programski vodič
Prikazat će se zaslon ručnog snimanja kako je prikazano dolje.
Pritisnite D ili E ili F ili Gza podešavanje Ulaz, P rogra m,
Datum, Sta rt (Početak)/Kraj, Ponovi.
Popis rasporeda
Ručno snimanje
TV izbornik
1
Input (Ulaz) : Odaberite ulazni izvor između DTV, RADIO, TV,
AV1, AV2, AV3.
P rogramme (Program) : Odaberite trenutni program ili skenirani program.
Date (Datum) : Možete odabrati datum do mjesec dana
unaprijed.
Sta rt(Početak)/Kraj : Osigurajte da su oni ispravno podešeni,
Repeat (Ponovi) : Odaberite jednom, dnevno, tjedno,
vikendom, preko tjedna.
3
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
2
Nakon podešavanja ručnog snimanja, pritisnite tipku O K.
Funkcija gumba u načinu ručnog snimanja
Tipke na daljinskom upravljaču
D ili E
F ili G
EXIT
Funkcija
Odaberite potrebne stavke pomoću gumba Gore/dolje.
Odabire potrebna polja .
OSD (Prikaz na zaslonu) nestaje.
Prikazuje popis rezervacija nakon što je
snimanje registrirano.
Ručno snimanje
Ulaz
Program
DTV
1 BBC ONE
Navigacija
Izmjeni
Datum
Pokreni
Pet Ožu 30
10:26
Unesi
Pet Ožu 30 10:24
Kraj
Ponovi
10:56
Ponšti
Jednom
Exit
Izlaz
2
59
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
POPIS SNIMLJENIH TV PROGRAMA
BACK
Možete nakratko pogledati popis snimljenih programa.
Ova funkcija dostupna je i u izborniku DVR.
Funkcija informacija dostupna je samo ako je odabrana zemlja Ujedinjeno Kraljevstvo.
1
MENU
DVR
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Pritisnite tipku DVR za prikazivanje izbornik G LAVNI MENU.
Koristite gumb D ili E za odabir TV snimak i zatim pritisnite
tipku O K ili G.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
TV snimak
Glavni menu
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
Slobodan prostor
:
:
:
:
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
23h 01m
3h 01m
TV snimak
Programski vodič
0 Označeno
Stranica 3/27
To Buy ili Not to Buy
Pet
Ožu 30
10:49
In the Night Garden
Pet
Ožu 30
10:36
Schools : Primary Geog
Pet
Ožu 30
10:36
Class TV : Revisewise
Pet
Ožu 30
10:21
30 Jahre ‘68 : Revolte
Pet
Ožu 30
10:20
Popis rasporeda
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Ručno snimanje
TV izbornik
INFO
Skočni izbornik
2
PR
Informacije
Pomakni str.
EXIT
MARK
Izlaz
Označi
1
Kada je označena snimka blokiran ili ocijenjen program, preglednik prikazuje 'LOCKED SERVICE' (BLOKIRANA USLUGA) umjesto
zaslona za reprodukciju.
Ako želite reproducirati blokirane ili ocijenjene snimke, morate
unijeti lozinku.
TV snimak
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
Usluga je
zaključana
:
:
:
:
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
23h 01m
3h 01m
Stranica 3/27
0 Označeno
To Buy ili Not to Buy
Pet
Pet
Unesite lozinku
In the Night Garden
Schools : Primary Geog
-
-
-
10:49
Ožu 30
10:36
Ožu 30
10:36
Class TV : Revisewise
Pet
Ožu 30
10:21
30 Jahre ‘68 : Revolte
Pet
Ožu 30
10:20
Informacije
Pomakni str.
INFO
Skočni izbornik
-
Pet
Ožu 30
PR
EXIT
MARK
Izlaz
Označi
2
TV snimak
3
U slučaju snimanja isključivo audio programa, preglednik prikazuje 'AUDIO ONLY' (ISKLJUČIVO AUDIO) umjesto zaslona za reprodukciju.
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
Samo zvuk
:
:
:
:
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
23h 01m
3h 01m
To Buy ili Not to Buy
Pet
Ožu 30
10:49
In the Night Garden
Pet
Ožu 30
10:36
Schools : Primary Geog
Pet
Ožu 30
10:36
Class TV : Revisewise
Pet
Ožu 30
10:21
30 Jahre ‘68 : Revolte
Pet
Ožu 30
10:20
INFO
Skočni izbornik
0 Označeno
Stranica 3/27
PR
Informacije
Pomakni str.
EXIT
MARK
Izlaz
Označi
3
4
Kada zakazano snimanje ne uspije iz različitih razloga poput
jačine signala, to se registrira u Popisu snimljenih programa i
preglednik prikazuje OSD (Prikaz na zaslonu) kako je prikazano
na dijagramu.
Kada pritisnete tipku OK za pregled neuspjele snimke, prikazat
će se poruka kako je prikazano na slici.
TV snimak
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
23h 01m
3h 01m
Stranica 3/27
0 Označeno
To Buy ili Not to Buy
Pet
Ožu 30
10:49
In the Night Vremenski
Garden
programirano
snimanje
Pet
Ožu
30
10:36
nije bilo uspješno zbog nevaljanog
formata
li Ožu
izbrisati?
Schools : Primary
Geog kanala. Želite
Pet
30
10:36
Class TV : Revisewise
DA
30 Jahre ‘68 : Revolte
INFO
Skočni izbornik
60
:
:
:
:
PR
Information
Pomakni str.
Pet
N EOžu 30
10:21
Pet
Ožu 30
10:20
EXIT
MARK
Izlaz
Ožuk
3
BACK
MENU
DVR
EXIT
GUIDE
Odabir snimljenih programa i skočni izbornik
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Popis s pregledom snimaka prikazan je gore.
MARK
FAV
VOL
PR
TV snimak
1
2
Koristite tipku PR + ili PR – za navigaciju gore/dolje po stranici.
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
23h 01m
3h 01m
je
Stranica 3/27
Pet
Ožu 30
10:49
In the Night Garden
Pet
Ožu 30
10:36
Schools : Primary Geog
Pet
Ožu 30
10:36
Class TV : Revisewise
Pet
Ožu 30
10:21
30 Jahre ‘68 : Revolte
Pet
Ožu 30
10:20
INFO
Skočni izbornik
0 Označeno
To Buy ili Not to Buy
PR
Informacije
Pomakni str.
Izlaz
Označi
EXIT
MARK
1
TV snimak
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
:
:
:
:
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
3
Koristite gumb D ili E za navigaciju prikladnom sličicom, zatim
pritisnite tipku za otvaranje skočnog izbornika.
23h 01m
3h 01m
0 Označeno
Stranica 3/27
DTV 1
10:49~11:19
To Buy ili Not to Buy
10:49
Reproduciraj
In the Night Garden
10:36
Označi sve
Schools : Primary Geog
Izbriši
10:36
Preimenuj
Class TV : Revisewise
30 Jahre ‘68 : Revolte
Play (Reprodukcija): Započinje reprodukciju odabrane snimke.
Mark All (Označi sve) : označava sve snimke na zaslonu.
Unmark All (Poništi sve) : Mijenja označene snimke u neoznačene
snimke.
Delete (Izbriši) : Briše odabranu snimku.
Rename (Preimenuj): Uređuje naslov snimljenog programa.
Cancel (Poništi) : Zatvara skočni izbornik.
INFO
Skočni izbornik
PR
Pet
Ako čvrsti disk ima poteškoća u izvođenju funkcije povezane
sa snimanjem, prikazat će se ova poruka.
■
Ako je temperatura ispod nule (0°), prikazat će se poruka upozorenja i nećete moći koristiti funkcije DVR.
Izlaz
Označi
EXIT
MARK
TV snimak
Ulaz
Datum
Trajanje
Kvaliteta
:
:
:
:
DTV 1
Pet Ožu 30 2007
30m
Visoka
Slobodan prostor
23h 01m
3h 01m
Stranica 3/27
To Buy ili Not to Buy
DTV 1
10:49~11:19
Reproduciraj
In the Night Garden
Označi sve
INFO
Skočni izbornik
PR
0 Označeno
10:49
10:36
Izbriši
10:36
Preimenuj
Ponšti
30 Jahre ‘68 : Revolte
■
10:20
2
Class TV : Revisewise
Uzastopce pritišćite tipku EXIT (IZLAZ) za povratak na gledanje
TV programa ili pritisnite tipku DVR za povratak na izbornik
Glavni menu (Početni).
Ožu 30
Informacije
Pomakni str.
Schools : Primary Geog
4
10:21
Ponšti
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Koristite tipku MARK (OZNAKA) za brisanje s popisa. A
prikazan odmah do preglednika ako je stavka označena.
:
:
:
:
Informacije
Pomakni str.
Pet
10:21
Ožu 30
10:20
EXIT
MARK
Izlaz
Označi
3
U tijeku je inicijalizacija čvrstog diska.
Pokušajte ponovo kasnije.
Inicijalizacija DVR-a nije mogla započeti
zbog niske temperature.
4
61
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Reprodukcija snimljenih programa
- Možete reproducirati odabrani program iz popisa snimljenih programa.
1
Reprodukcija snimljenog programa.
2
Tijekom reprodukcije vidjet ćete zaslon reprodukcija kako je prikazano dolje.
Grafički pokazivač napretka?
Ova funkcija pokazuje koje su mogućnosti
gledanja DVR, trenutni položaj prikazivanja
na zaslonu i uživo, dio djelomičnog snimanja.
1
REPRODU. .
Prvo se prikazuje sličica s trenutnim načinom reprodukcije
Pritisnite tipku OK za prikaz trake napretka.
■ Za prekid prikaza sličice snimljenih programa, pritisnite tipku EXIT (IZLAZ).
■
2
3
4
5
REPRODU.
1
2
3
4
5
6
6
Pokazuje napredak snimljenog programa.
Pokazuje stanje snimljenog programa.
Pokazuje proteklo vrijeme snimanja.
Pokazuje ukupno vrijeme snimanja.
Pokazuje četvrtinu izvedbenog vremena
programa.
Pokazuje trenutan položaj snimanja.
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Korištenje daljinskog upravljača
Možete se prebaciti na bilo koju točku snimke unutar snimljenog programa.
Tijekom reprodukcije,
FF
ili GG
uzastopce pritišćite tipku R EW ( FF) za ubrzanje F -> FF -> FFF ->
FFFF -> FFFFF .
uzastopce pritišćite tipku F F( GG) za ubrzanje GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG .
■
Uzastopno pritiskanje ovih tipki ubrzava premotavanje unaprijed/unatrag.
Pritisnite tipku
GGI
za preskakanje oko 20 sekundi unaprijed.
I FF ili GGI
■
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku Pause(II) (Pauza).
■ Prikazan je zamrznut zaslon.
■ Uzastopce pritišćite tipku Pause(II) (Pauza) za kretanje po okvirima.
II
F
ili
G
■
Pritisnite tipku Pause(II) (Pauza) i zatim tipku FF(GG) za usporenu snimku (kako je
prikazano na
.)
■
Prilikom korištenja gumbi F ili G tijekom reprodukcije, pokazivač položaja se vidi na
zaslonu.
P LAY ( G)
(REPRODUKCIJA)
Pritisnite tipku P LAY ( G) (REPRODUKCIJA) za povratak na uobičajenu reprodukciju.
LIVE TV (TV PROGRAM UŽIVO)
Ako se želite vratiti na trenutni prijenos uživo, pritisnite tipku LIVE TV (TV PROGRAM UŽIVO).
A
62
Pritisnite tipku I FF za skakanje oko 8 sekundi unatrag.
■
Ako pritisnete tipku STO P(A), možete gledati TV program uživo.
Chase playback (reprodukcija snimke koja još traje)
Tijekom snimanja, možete “prevariti” program koji se snima bez prekidanja snimanja korištenjem trake napretka.
1
Snimanje programa.
2
Tijekom snimanja vidjet ćete zaslon reprodukcija kako je prikazano dolje.
Grafički pokazivač napretka?
Ova funkcija pokazuje koje su mogućnosti
gledanja DVR, trenutni položaj prikazivanja
na zaslonu i uživo, dio djelomičnog snimanja.
1
SNIMANJE .
Prvo se prikazuje sličica s trenutnim načinom reprodukcije
Pritisnite tipku O K za prikaz trake napretka
■ Za prekid prikaza sličice snimljenih programa, pritisnite tipku EXIT (IZLAZ).
■
2
3
4
5
SNIMANJE
6
1
2
3
4
5
6
Pokazuje napredak snimljenog programa.
Pokazuje stanje snimljenog programa.
Pokazuje proteklo vrijeme snimanja.
Pokazuje ukupno vrijeme snimanja.
Pokazuje četvrtinu izvedbenog vremena
programa.
Pokazuje trenutan položaj snimanja.
Možete se prebaciti na bilo koju točku snimke tijekom snimanja programa.
Prilikom reprodukcije,
FF
ili GG
uzastopce pritisnite tipku R EW ( FF) za ubrzanje F -> FF -> FFF ->
FFFF -> FFFFF .
uzastopce pritisnite tipku F F( GG) za ubrzanje GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG .
■
Uzastopno pritiskanje ovih tipki ubrzava premotavanje unaprijed/unatrag.
Pritisnite tipku
GGI
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
Korištenje daljinskog upravljača
za preskakanje oko 20 sekundi unaprijed.
I FF ili GGI
■
Pritisnite tipku I FF za skakanje oko 8 sekundi unatrag.
Tijekom snimanja pritisnite tipku Pause( I I) (Pauza).
Prikazan je zamrznut zaslon.
■ Uzastopce pritišćite tipku Pause( I I) (Pauza) za kretanje po okvirima.
■
II
F
ili G
■
Pritisnite tipku Pause( I I) (Pauza) i zatim tipku FF(GG) za usporenu snimku (kako je
prikazano na
.)
■
Prilikom korištenja gumb F ili
zaslonu.
G
tijekom reprodukcije, pokazivač položaja se vidi na
P LAY ( G)
(REPRODUKCIJA)
Pritisnite tipku P LAY ( G) za povratak na uobičajenu reprodukciju.
LIVE TV (TV PROGRAM UŽIVO)
Ako se želite vratiti na trenutni prijenos uživo, pritisnite tipku LIVE TV (TV PROGRAM UŽIVO).
A
■
Ako pritisnete tipku STOP(A) možete gledati TV program uživo.
63
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
SCHEDULE LIST (RASPORED)
BACK
MENU
DVR
EXIT
Ova funkcija koristi se za prikaz rasporeda snimanja.
Ova funkcija dostupna je u izborniku DVR.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Možete pohraniti do 30 programa.
U Ujedinjenom Kraljevstvu možete pohraniti 60 programa.
MARK
FAV
1
Glavni menu
Pritisnite tipku DVR za prikazivanje izbornik Glavni menu.
Koristite gumb D iliE za odabir Popis rasporeda i zatim pritisnite tipku OK ili G .
Slobodan prostor
TV snimak
Programski vodič
2
Prikazat će se zaslon rasporeda kako je prikazano dolje.
Pritisnite gumb D iliE za odabir snimljenog programa.
Popis rasporeda
Ručno snimanje
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
TV izbornik
1
Funkcije gumba u načinu Popis rasporeda
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
D
ili E
EXIT (IZLAZ)
YELLOW (ŽUTA)
BLUE (PLAVA)
PR D ili E
Popis rasporeda
This is BBC THREE
Odabire sljedeći/prethodni program
Prikazuje skočni izbornik
OSD (Prikaz na zaslonu) nestaje.
Pokreće način ručnog snimanja
Prebacivanje na način vodiča.
Stranica Gore/Dolje
Pon Ožu 26 15:47
DTV 7 BBC THREE
Ned Tra 01 16:48~17:18 (30min)
Stranica 1/1
Naslov
Program
Datum
Ponovi
Bez naslova
TV
1 C 01
Tjedno Ožu 28 15:18
Jednom
This is BBC THREE
DTV
7 BBC THREE
Ned Tra 01
Tjedno
PR
Pomakni str.
16:48
Exit
Skočni izbornik
Ručno snimanje
U Ujedinjenom Kraljevstvu ova je funkcija dostupna za korištenje u načinu Overall Schedule
(Ukupni raspored).
Skočni izbornik
Modify (Izmijeni)
Brisanje
Delete All (Obriši sve)
Cancel (Poništi)
Pokreni
Izlaz
Vodič
2
Popis rasporeda
Funkcija
Izmijeni do snimke po rasporedu.
Briše snimanje po rasporedu.
Briše sva snimanja po rasporedu.
Briše skočni izbornik.
Mon Ožu 26 15:47
This is BBC THREE
DTV 7 BBC THREE
Ned Tra 01 16:48~17:18 (30min)
Stranica 1/1
Naslov
Program
Datum
Pokreni
Ponovi
Bez naslova
TV
1 C 01
Tjedno Ožu 28 15:18
Jednom
This is BBC THREE
DTV
7 BBC THREE
Ned Tra 01
Tjedno
16:48
Izmjeni
Izbriši
Delete All
Ponšti
PR
Pomakni str.
Skočni izbornik
Ručno snimanje
Sljedeći sadržaj dostupan je samo ako je odabrana zemlja Ujedinjeno Kraljevstvo.The contents below are only applicable when country selected is the UK.
Exit
Izlaz
Vodič
Popis rasporeda
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
RED (CRVENA)
INFO (Informacije) i
Catch me if you can
Odabir ukupnog rasporeda/tjednog rasporeda naizmjenično.
Uključivanje ili isključivanje detaljnih informacija.
Serija snimanja
18:20 - 21:20
Preporučeni
Stranica 1/1
Svi tajmeri
PR
64
Sub. Lis 30 19:10
027 Discovery Kanal Tjedno Oct 17
The Lord of the Rings
Uto. Velj13
13:00
Catch me if you can
Uto. Velj 13
15:12
TV 11 DiscoveryRTime
Tjedno. Velj 14
5:34
TV 1BBC (Tjedno)
Tjedno. Velj 14
6:00
Ally Mcbeal (Tjedno)
Uto. Velj 15
7:35
DTV 4 Bloomberg (Tjedno)
Pet. Velj 16
15:21
Royal Ceremony
Pet. Velj 16
22:00
Pomakni str.
Weekly Schedule
INFO
Informacije
Ručno snimanje
Skočni izbornik
Vodič
K VALITETA SNIMKE
BACK
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom snimanja programa.
(Samo za analogno snimanje po rasporedu)
DVR
EXIT
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
Pritisnite gumb MENU i zatim koristite gumb D / E za
odabir izbornika DVR.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D / E za
odabir Kvalite ta snimanja.
DVRG
Prmj
3
4
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D / E za
odabir Visoka ili Uobičajeno.
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Način TimeShift
Kvalite ta snimanja
TV snimak
Popis rasporeda
Ručno snimanje
Formatiranje HDD
G
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
1
POSTAVKEO Način TimeShift
SLIKAO Kvalite ta snimanja
ZVUKO TV snimak
Popis rasporeda
VRIJEMEO
Ručno snimanje
OPCIJAO Formatiranje HDD
EKRANO
Visoka
Uobičajeno
Samo za analogni ra spored snimanja (TV,
AV 1, AV2, AV3).
2 3
65
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
FORMATIRANJE ČVRSTOG DISKA
BACK
DVR
EXIT
Briše sve programe i početno podešava čvrsti disk.
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
DVR (DIGITALNI VIDEO SNIMAČ)
1
Pritisnite gumb MENU i zatim koristite gumb D / E za odabir
izbornika DVR.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D / E za odabir
Formatiranje HDD.
POSTAVKEO Način TimeShift
SLIKAO Kvalite ta snimanja
ZVUKO TV snimak
Popis rasporeda
VRIJEMEO
Ručno snimanje
OPCIJAO Formatiranje HDD
EKRANO
DVRG
Prmj
3
PR
MENU
Preth.
Pritisnite gumb G za početak Formatiranja čvrstog diska.
■
ako pritisnete tipku G prikazat će se ova poruka.
Želite li formatirati HDD?
DA
■
1
Način TimeShift
Kvalite ta snimanja
TV snimak
Popis rasporeda
Ručno snimanje
Formatiranje HDD
G
Postavljanje
NE
ako odaberete D A, prikazat će se ova poruka.
Obrada formatiranja čvrstog diska.
2 3
■
Po završetku prikazuje se ova poruka.
Uspješna inicijalizacija čvrstog diska.
4
66
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Ovaj sustav posjeduje Electronic Programski vodič (Elektronički programski vodič) (EPG) koji vam pomaže
da se snađete u svim mogućnostima za praćenje programa.
EPG vam pruža obavijesti kao što su popisi programa, početak i kraj dostupnih programskih usluga.
Dodatno, detaljni podaci o programu su često dostupni u EPG (dostupnost i količina detalja o programu
može se razlikovati u ovisnosti o pojedinim emisijama).
Ova se funkcija može koristiti samo kad postaje emitiraju EPG podatke.
EPG prikazuje podrobnosti o programima za sljedećih 8 dana.
Uključivanje ili isključivanje EPG.
1
Pritisnite gumb GUIDE (VODIČ) za uključivanje EPG-a.
2
Pritisnite gumb GUIDE (VODIČ) ili EXIT (IZLAZ) ponovno za isključenje EPG-a i povratak na
uobičajeno gledanje TV programa.
P rogramski vodič
1 BBC ONE
DTV
1
Pritisnite gumb D ili E, F ili G PR + ili – za odabir
željenog programa, zatim gumb OK, prikazat će se skočni
prozor za odabir funkcije.
1
BBC ONE
2
BBC TWO
08:25 26 Ožu
08:00
26 Mar
08:30
09:00
Don’. . .
B re a kfa s t
Cramp. . . Chuck. . .
To. . .
Number ja... Nina a... L u. . .
7
BBC THREE
70
CBBC Channel
D o g s ta r
Yo u n g D ra c u l a
Class TV:... CI...
80
BBC NEWS 24
B re a kf a s t
BBC News
BBC News
10 5 BBCi
TV/RADIO
BBCi
Iskočni
Radio
Način
Snimi
Datum
i
Ručno snimanje
Informacije
Popis rasporeda
Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI)
P rogramski vodič
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
RED (CRVENA)
YELLOW (ŽUTA)
BLUE (PLAVA)
F
ili G
D ili E
PR + ili GUIDE EXIT (IZLAZ IZ VODIČA)
TV/RADIO
INFO (Informacije) i
RECORD (SNIMANJE)
FAV
Promjena EPG načina
Ulazi u način za podešavanje ručnog snimanja
Ulazi u način za raspored
Prikazuje skočni izbornik
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI) program.
Bira program emitiranja.
Stranica Gore/Dolje
Isključivanje EPG
Odabir TV ili RADIO programa
Uključivanje ili isključivanje detaljnih informacija.
Naizmjenično snima/briše označene programe.
Naizmjenično bira Favorite/sve programe.
1 BBC ONE
08:25 26 Ožu
DTV
SAD
SLJEDEĆE
1
BBC ONE
B re a kfa s t
Don’t Get Done Get Dom
2
BBC TWO
ChuckleVision
Tommy Zoom
7
BBC THREE
This is BBC THREE
This is BBC THREE
70
CBBC Channel
D o g s ta r
Young Dracula
80
BBC NEWS 24
B re a kfa s t
BBC News
BBCi
BBCi
10 5 BBCi
TV/RADIO
Način
Radio
Iskočni
Snimi
Ručno snimanje
i
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Odabir program a
Informacije
Popis rasporeda
67
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana
P rogramski vodič
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
RED (CRVENA)
GREEN (ZELENA)
YELLOW (ŽUTA)
BLUE (PLAVA)
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Promjena EPG načina
Ulaz u način podešavanja datuma
Ulazi u način za podešavanje ručnog snimanja
Ulazi u način za raspored
Prikazuje skočni izbornik
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI) program.
F ili G
Bira program emitiranja.
D ili E
PR + ili Stranica Gore/Dolje
GUIDE EXIT (IZLAZ IZ VODIČA) Isključivanje EPG
TV/RADIO
Odabir TV ili RADIO programa
INFO (Informacije) i
Uključivanje ili isključivanje detaljnih
informacija.
FAV
Bira Favorite/sve programe naizmjenično.
FF
Kreni na lijevo svakih sat i pol.
GG
Kreni na desno svakih sat i pol.
IFF
Okreni se na lijevo svakih šest sati.
GGI
Okreni se na desno svakih šest sati.
RECORD (SNIMANJE)
Naizmjenično snima/briše označene programe.
Ikona
(Plava boja)
(Crvena boja)
DTV
1
BBC ONE
2
BBC TWO
08:25 26 Ožu
08:00
26 Mar
08:30
09:00
Don’. . .
B re a kfa s t
Cramp. . . Chuck. . .
To. . .
Number ja...
7
BBC THREE
70
CBBC Channel
D o g s ta r
Yo u n g D ra c u l a
80
BBC NEWS 24
B re a kfa s t
BBC News
This is BBC THREE
10 5 BBCi
TV/RADIO
Nina a... L u. . .
Class TV:... CI...
BBC News
BBCi
Radio
Način
Iskočni
i
Snimi
Datum
Ručno snimanje
Informacije
Popis rasporeda
Funkcija
Snimanje
Podsjetnik
Snimanje po rasporedu
Sljedeći sadržaj dostupan je samo ako je odabrana zemlja Ujedinjeno Kraljevstvo.
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
RECORD (SNIMANJE) Bira snimanje po rasporedu/snimanje po rasporedu
TV serija/označenih programa naizmjenično.
Ikona
(Crvena boja)
(Plava boja)
68
1 BBC ONE
Funkcija
Snimanje
Snimi samo jednu epizodu
Nepodudaranje kod snimanja jedne epizode
Snimanje TV serije
Nepodudaranje kod snimanja TV serije
Podsjetnik
P rogramski vodič
1 BBC ONE
DTV
1
BBC ONE
2
BBC TWO
5
Five
7
BBC THREE
15
abc1
16
QVC
17
10:28 30 Ožu
10:30
REC
30 Mar
Escape t. . .
Način
11:30
To Buy or. . .
S c h o o l s : P r i m a ry G e o g ra p hy
Car Booty
Sc. . .
Trisha Goddard
School...
Five News
This is BBC THREE
8 Simple Rules
Home Improvem...
Home Improv...
Silver Day
Silver Day
U KTV Gold
TV/RADIO
11:00
Closedown
Radio
Iskočni
Datum
Snimi
Ručno snimanje
i
Informacije
Popis rasporeda
Funkcije gumba u načinu promjene datuma
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
GREEN (ZELENA) Isključivanje načina podešavanja datuma
Prebacivanje na izabrani datum
Odabir datuma
F ili G
Isključivanje načina podešavanja datuma
E
GUIDE EXIT (IZLAZ IZ VODIČA) Isključivanje EPG
P rogramski vodič
1 BBC ONE
Today
1
BBC ONE
2
BBC TWO
08:25 26 Ožu
08:00
26 Mar
08:30
Cramp. . . Chuck. . .
09:00
B re a kfa s t
Don’. . .
To. . .
L u. . .
Number ja... Nina a...
7
BBC THREE
70
CBBC Channel
D o g s ta r
Yo u n g D ra c u l a
80
BBC NEWS 24
B re a kf a s t
BBC News
This is BBC THREE
10 5 BBCi
Class TV:...
CI...
BBC News
BBCi
Promjena datuma
Izlaz iz datuma
Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis
D
ili E
INFO i
GUIDE EXIT (IZLAZ IZ VODIČA)
YELLOW (ŽUTA)
BLUE (PLAVA)
Tekst Gore/Dolje
Uključivanje ili isključivanje detaljnih informacija.
Isključivanje EPG
Ulazi u način za podešavanje ručnog snimanja.
Ulazi u način za raspored.
Informacije
1 BBC ONE
10:31 30 Ožu
To Buy ili Not to buy
11:00
11:30 30 Mar
P resenters Sarah Walker and Simon Rimmer are looking for a house in
Cheshire for a couple with a growing family. [S]
Snimi
Ručno snimanje
i
Izlaz inf
Popis rasporeda
Sljedeći sadržaj dostupan je samo ako je odabrana zemlja Ujedinjeno Kraljevstvo.
* Preporuke : Preporučeni programi koji su povezani s odabranim programima.
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
D
ili E
S preporučenim programom,prikazat će se skočni
izbornik za podešavanje snimanja koji će vam
pomoći podesiti ili obrisati preporučeni tajmer za
snimanje serije/snimanje jedne epizode.
Sljedeći/prethodni preporučeni program.
Informacije
2 61 EIT 1
13:02 2 Tra
News Update
13:05 ~ 13:07 2 Tra
Latest breaking news stories from around the world.
Recommended programmes
Weather DTV261 EIT 1
Iskočni
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
Series
Snimi
Ručno snimanje
i
Izlaz inf
Popis rasporeda
69
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
S kočni izbornik snimke
* Možete postaviti i uključiti snimanje TV serija samo ako je odabrana zemlja Ujedinjeno kraljevstvo.
* Ne možete uključit podsjetnika kada je TV uređaj isključen.
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
EXIT/BACK (IZLAZ/NATRAG) Obriši skočni izbornik.
D
P rogramski vodič
1 BBC ONE
Pomakni označena polja.
Slijedite redoslijed funkcija odabranog gumba.
ili E
Skočni izbornik
Snimanje TV serije
Funkcija
Postavi rad snimanja TV serije za odabrani
program.
Snimanje programa Postavi rad snimanja programa za odabrani
program.
Gledaj ovaj program. Pomakni na odabrani kanal.
Postavi podsjetnik
Kada se odabrani program ne prikazuje,
postavite rad Snimanja po rasporedu.
Obriši ovo
Način brisana snimke ili podsjetnika.
Brisanje serije
Brisanje serije Način snimanja
Cancel (Poništi)
Obriši skočni izbornik.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
70
Kada je trenutni kanala koji se gleda različit od kanala za
snimanje po rasporedu, poruka kakva je prikazana dolje
pojavit će se na zaslonu 1 minutu prije snimanja po rasporedu.
10:45 30 MOžu
DTV
09:00
10
To Buy ili Not to Buy
Don’. . .
1
BBC ONE
2
BBC TWO
7
BBC THREE
70
CBBC Channel
Record programme
Set reminder
ass TV:... CI...
80
BBC NEWS 24
Ponšti
BBC News
Cr
DTV1
BBC ONE
Pet. 30 Ožu 11:00~11:30
ina a...
L u. . .
Snimi ovu seriju
10 5 BBCi
TV/RADIO
Radio
Iskočni
Način
Datum
Snimi
Ručno snimanje
i
Informacije
Popis rasporeda
Kada je sljedeće snimanje po tajmeru na redu za započeti prije
kraja programa koji se snima, poruka kakva je prikazana dolje
pojavit će se na zaslonu jednu minutu prije zakazanog vremena
početka sljedećeg snimanja (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo).
Tajmer je za ka zan i za 1 minutu će
p romijeniti kanal. Nastaviti?
P rekriv.vre m .
P rogramirano snimanje po_inje za nekoliko minuta .
i
EVENT 7 3 Channel 3 Thu Oct 12 13 : 10 ~ 13 : 14
Trenutno se prog. snim. zaustavlja da bi se ovo snimilo.
DA
NE
REC
EVENT 10 4 Channel 4 Thu Oct 12 13 : 07 ~ 13 : 12
DA
NE
S kočni izbornik nepodudaranja
* Sljedeći sadržaj dostupan je samo ako je odabrana zemlja Ujedinjeno Kraljevstvo.
Tipke na daljinskom upravljaču Funkcija
EXIT (IZLAZ)
F ili G
D ili E
Obriši skočni izbornik.
Pomakni označena polja.
Popis nepodudarnosti.
Kada pritisnete tipku OK(DA) moguće je obrisati
nepodudarnosti ili prebaciti način na ponovno
pokretanje i podesiti rad Snimanja.Kada pritis
nete tipku NO (Ne), možete obrisati skočni
izbornik snimanja.
P rekriv.vre m .
The Weakest Link 2 BBC TWO Fri Mar 23 17 : 15 ~ 18:00
Da biste ovo snimili, potrebno je prom.tajmer.
Gina’s Laughing Gear 1 BBC ONE Fr i Mar 23 17:00~17:30
-> Gina’s Laughing Gear 70 CBBC Channel Sat Mar 24 18:30~18:58
Gina’s Laughing Gear 1 BBC ONE Fr i Mar 23 17:00~17:30
DA
NE
PODEŠAVANJE SLIKE
EXIT
PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE)
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Moguće je odabrati različite formate prikaza slike na zaslonu; 16 : 9, Izvorni ,
4 : 3, 14 : 9 i Zumiranje1/2.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
Ukoliko je statična slika prikazana na zaslonu dulji vremenski period, postoji
mogućnost da ta statična slika postane "utisnuta" na zaslonu i ostane vidljiva.
PR
MUTE
Možete podesiti omjer povećavanja pomoću gumba D ili E.
Ova opcija radi kod slijedećeg signala.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
?
1
Pritisnite gumb R ATIO (odnos) nekoliko puta uzastopce za odabir željenog
formata slike.
Možete podesiti odnos i u izborniku EKRAN.
16:9
• Izvorni
Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim formatom
slike, automatski će promijeniti format slike prijema.
PODEŠAVANJE SLIKE
• 16:9
Slijedeći odabir omogućava horizontalno podešavanje
slike, pri linearnom omjeru, popunjavanje čitavog zaslona
(korisno prilikom gledanja DVD-a s 4:3 formatom slike)
Izvorni
71
PODEŠAVANJE SLIKE
• 4:3
Slijedeći odabir omogućava gledanje slike s izvornim formatom slike od 4:3. S obje strane slike, desne i lijeve
strane, biti će prikazane sive trake.
• Zumiranje1
Sljedećim odabirom možete gledati sliku bez
ikakve izmjene, ispunivši
zaslon u cijelosti. Međutim, gornji i donji dio
slike biti će odrezani.
4:3
Zumiranje 1
• 14:9
U načinu rada s formatom 14:9, možete gledati 14:9 format slike ili opći televizijski program. 14:9 format slike je
prikazan na isti način kao i 4:3 format, ali je povećan s
desne i lijeve strane.
PODEŠAVANJE SLIKE
14:9
DE
• Zumiranje2
Ukoliko želite da se slika bude izmijenjena, i
vodoravno razvučena i okomito odrezana,
odaberite opciju Zoom2. Prilagođavanje prikaza
slike s omjerom izmjene slike i pokrivanja
zaslona.
DE
Zumiranje 2
DE
! NAPOMENA
G
G
G
G
72
Možete odabrati samo 16 : 9 (široki), 4 : 3, Zumiranje 1/2 u sklopu, HDMI način.
Možete odabrati samo 16 : 9 (široki), 4 : 3, samo u RGB načinu.
Možete odabrati samo 16 : 9 (široki), 4 : 3, 14 : 9, Zumiranje 1/2 u načinu s odmakom i
tijekom reprodukcije snimki ulaza TV, AV1, AV2 i AV3.
Kontrolom odnosa u načinu s vremenskim odmakom i reprodukcijom upravlja se odvojeno
uobičajenim načinom unosa.
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Način prika za slike - Prethodno postavljene postav ke
Intelligent Eye(Inteligentno oko ) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline.
(Samo za LCD TV uređaje)
Dinamički
Ovu mogućnost odaberite za prikaz oštre slike.
Standardni
Uobičajeno i prirodno stanje prikaza zaslona.
Ublaženi
Ovu mogućnost odaberite za prikaz blage slike.
Korisnik 1/2
Odaberite ovu opciju za korištenje korisničkih postavki.
1
3
Pritisnite gumb G i zatim D ili E za odabir Inteligentno
Eye (Inteligentno oko) (samo za LCD TV uređaje),
Dinamički, Standardni, Ublaženi, Korisnik 1 ili
Korisnik 2.
4
FAV
VOL
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Način prikaza slike podešava najbolji način prikaza slike
na televizoru. Odaberite vrijednost prethodno postavljene
postavke u izborniku Način slike ovisno o kategoriji
gledanog programa.
Inteligent Eye (Inteligentno oko) (samo za LCD TV
uređaje), dinamično, standardno i blago programirani su
za optimalnu reprodukciju slike u tvornici i ne mogu se
mijenjati.
Kada je funkcija I n teligent eye (Inteligentno oko)
uključena, najprikladniji prikaz slike se podešava
automatski s obzirom na ambijentalne uvjete. (Samo za
LCD TV uređaje)
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
ZVUKO
Napredno
Vrać. post. slike
OPCIJAO
demo
EKRANO
VRIJEMEO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Način slike
Toplina boje
Napredno
Vrać. post. slike
demo
G
Intelligent Eye
Dinamički
Standardni
Ublaženi
Korisnik 1
Korisnik 2
PODEŠAVANJE SLIKE
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Način slike.
TIME
SHIFT
MARK
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika SLIKA.
2
OK
TIME
SHIFT
2 3
73
PODEŠAVANJE SLIKE
Automats ka kontrola nijansi boje (Topla/Srednja/Hladna)
BACK
Za početno podešavanje vrijednosti (povratak na početne
postavke), odaberite opciju Hladna.
DVR
MENU
EXIT
OK
TIME
SHIFT
Odaberite jednu od triju opcija automatskog podešavanje boje.
Odaberite postavku toplo ukoliko želite naglasiti toplije boje kao
što su crvena, ili odaberite postavku hladno da bi bile prikazane
manje intenzivne boje s više plavih nijansi.
GUIDE
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Ovaj izbornik uključuje se nakon odabira korisnika 1 ili korisnika 2 u načinu SLIKA.
1
2
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika SLIKA.
ZVUKO
Napredno
Vrać. post. slike
OPCIJAO
demo
EKRANO
VRIJEMEO
D V RO
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Toplina boje.
Prmj
PODEŠAVANJE SLIKE
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Hladna, Srednja, Topla ili Korisnik.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
MENU
Preth.
1
Način slike
Toplina boje
Napredno
Vrać. post. slike
demo
G
Hladna
Srednja
Topla
Korisnik
2 3
74
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Način prika za slike - Korisnički način
Kontrast
Svjetlina
Boja
Oštrina
To n
OK
TIME
SHIFT
Podešava razliku između stupnjeva svjetlosti i tame na
slici.
Povećava ili smanjuje količinu bijele na slici.
Podešava jačinu svih boja.
Podešava razinu svježina na rubovima između svijetlih i
tamnih područja na slici.
Što je niža razina, tim je mekša slika.
Podešava ravnotežu između crvenih i zelenih razina.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
ZVUKO
VRIJEMEO
OPCIJAO
Napredno
Vrać. post. slike
demo
EKRANO
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA.
1
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Način slike
Toplina boje
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe
Korisnik 1 ili Korisnik 2.
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir željene opcije za sliku (kontrast, Svjetlina, Boja, Oštrina i To n).
D
ili
E
za odabir
PODEŠAVANJE SLIKE
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Način slike.
2
Intelligent Eye
G
Dinamički
Standardni
Ublaženi
Korisnik 1
Korisnik 2
Napredno
Vrać. post. slike
demo
2 3
5
Pritisnite gumbeF ili G za potrebna podešavanja.
Korisnik 1
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
6
! NAPOMENA
G
Kontrast
Svjetlina
Boja
Oštrina
To n
10 0
45
50
50
0
G
R
G
4 5
Za podešavanje boje, oštrine i tona u RGB računalnom načinu.
75
PODEŠAVANJE SLIKE
BACK
DVR
MENU
EXIT
Nijansa boje – Korisničke postav ke
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Za podešavanje topline crvene, zelene, plave bilo kojoj drugoj boji
koju preferirate.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
ZVUKO
1
VRIJEMEO
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA.
OPCIJAO
Napredno
Vrać. post. slike
demo
EKRANO
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Toplina boje.
Prmj
MENU
Preth.
1
PODEŠAVANJE SLIKE
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Korisnik.
Način slike
Toplina boje
G
Napredno
Vrać. post. slike
demo
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Crvena, Zelena ili Plava.
5
Pritisnite gumbe F ili G za potrebna podešavanja.
6
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje
programa.
Hladna
Srednja
Topla
Korisnik
2 3
Korisnik
C rvena
Zelena
Plava
40
0
0
G
4 5
76
XD – TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA SLIKE
BACK
XD je jedinstvena tehnologija poboljšavanja slike tvrtke LG Electronics
za prikaz realnog HD izvora preko naprednog algoritma za obradu digitalnog signala.
MENU
DVR
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Nije moguće koristiti tu funkciju kada je uključen RGB računalni način.
MARK
FAV
1
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir X D.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Automatski ili Ručno.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
VOL
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
ZVUKO
Napredno
Vrać. post. slike
OPCIJAO
demo
EKRANO
VRIJEMEO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
* Ručni odabir
Automatski
Način slike
Toplina boje
Ručno
G
1
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir X D
kontrast, XD boja, XD NR ili MPEG NR.
Napredno
Vrać. post. slike
demo
PODEŠAVANJE SLIKE
Ovaj izbornik uključuje se nakon odabira Korisnik 1 ili Korisnik 2
u načinu SLIKA.
XD kontrast
Uključeno
XD boja
Uključeno
XD NR
Niska
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe
Uključeno ili Isključeno.
3
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
D
ili
E
za odabir
XD kontrast : Automatski podešava optimalni kontrast ovisno o svjetlini prikaza.
A XD boja : Automatski podešava boju prikaza da bi prikazane
boje bile što bliže prirodnima.
A XD NR : Uklanja interferenciju prikaza do mjere u kojoj ne
kvari kvalitetu prikaza izvorne slike.
A MPEG NR : Smanjuje smetnje koje se mogu pojaviti na
zaslonu tijekom gledanja TV-a.
A
MPEG NR
0
2
Način slike
Toplina boje
Napredno
Vrać. post. slike
demo
Automatski
Ručno
G
XD kontrast
Uključeno
XD boja
Uključeno
XD NR
Niska
MPEG NR
0
3
77
PODEŠAVANJE SLIKE
DEMO
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Koristite ga kako biste vidjeli razliku između uključenog XD demo i
isključenog XD demo.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Nije moguće koristiti tu funkciju kada je uključen RGB[računalni],
HDMI[računalni] način.
MARK
FAV
VOL
1
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA.
ZVUKO
VRIJEMEO
OPCIJAO
Napredno
Vrać. post. slike
demo
EKRANO
D V RO
2
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim koristite gumbe D ili
E za odabir XD DEMO.
Prmj
MENU
Preth.
1
3
PODEŠAVANJE SLIKE
Press the G button to begin XD DEMO.
Pritisnite gumb G za početak rada XD DEMO.
Način slike
Toplina boje
4
Za prekid XD DEMO, Pritisnite gumb MENU ili EXIT.
Napredno
Vrać. post. slike
demo
G
Početa k
2 3
• XD demo
XD™ Isključeno
XD™ Uključeno
Menu Izlaz
78
NAPREDNA OPCIJA - KINO
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Da biste podesili televizor za najbolji način prikaza slike za
gledanje filmova.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Ova karakteristika radi samo za TV, AV, S-Video i sklop
480i/576i.
MARK
FAV
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom reprodukcije snimljenog
programa.
1
VOL
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA.
ZVUKO
Napredno
Vrać. post. slike
OPCIJAO
demo
EKRANO
VRIJEMEO
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Napredno.
Prmj
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Kino.
PODEŠAVANJE SLIKE
3
Način slike
Toplina boje
Napredno
Vrać. post. slike
demo
G
Kino
Isključeno
Zacrnjenost
Niska
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za odabir
Uključeno ili Isključeno.
2
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje
programa.
Način slike
Toplina boje
Napredno
Vrać. post. slike
demo
Kino
F G Uključeno
Zacrnjenostl
Niska
3
79
PODEŠAVANJE SLIKE
NAPREDNO - ZACRNJENOST (ZATAMNJENOST)
BACK
DVR
MENU
EXIT
Ova opcija postiže najbolju kvalitetu prikaza slike televizora prilikom gledanja
filma. Podešavanje kontrasta i osvjetljenja na zaslonu pomoću crne razine
zaslona.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Ova opcija radi kod slijedećeg načina rada: AV (NTSC-M), SVideo (NTSC-M) ili
HDMI.
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Nije moguće koristiti tu funkciju prilikom reprodukcije snimljenog programa
1
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
Pritisnite gumb M E N U i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA .
ZVUKO
Napredno
Vrać. post. slike
OPCIJAO
demo
EKRANO
VRIJEMEO
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili Eza odabir
Napredno.
Prmj
MENU
Preth.
1
3
PODEŠAVANJE SLIKE
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Zacrnjenost .
Način slike
Toplina boje
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za odabir
Niska ili Visoka.
A
A
Napredno
Vrać. post. slike
demo
G
Kino
Isključeno
Zacrnjenost
Niska
Niska : Crna razina zaslona postaje tamnija.
Visoka : Crna razina zaslona postaje svjetlija.
2
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje
programa.
Način slike
Toplina boje
Napredno
Vrać. post. slike
demo
Kino
Isključeno
Zacrnjenost
F G Niska
3
80
4
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Vraća tvorničke postavke za način slike, boje, topline, XD i napredne
opcije.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
PR
POSTAVKEO Način slike
SLIKA G Toplina boje
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
SLIKA.
ZVUKO
VRIJEMEO
OPCIJAO
Napredno
Vrać. post. slike
demo
EKRANO
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Vrać. post. slike.
Prmj
MENU
Preth.
1
3
Pritisnite gumb G za početno podešavanje prilagođene vrijednosti.
Napredno
Vrać. post. slike
demo
G
Postavljanje
PODEŠAVANJE SLIKE
Način slike
Toplina boje
2 3
81
PODEŠAVANJE SLIKE
M ETODA SMANJENJA EFEKTA TRAJNE
SLIKE (ISM)
BACK
MENU
DVR
EXIT
Zamrznuta ili statična slika s PC/Video igre prikazane na zaslonu
duži vremenski period može uzrokovati nastanak tzv. ghost (duh)
slike koja ostaje vidljiva čak i kad promijenite prikazanu sliku.
Izbjegavajte prikazivanje statične slike na zaslonu na duže vremenske periode.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Nije moguće koristiti tu funkciju na LCD modelima.
Izbijeljeno
Izbjeljivanje skida trajne slike sa zaslona.
Napomena: Jako izraženu trajnu sliku neće biti moguće potpuno
ukloniti s opcijom White Wash.
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
D V RO
Orbite r
Orbiter opcija može pomoći u sprječavanju nastanka trajne slike.
Međutim, najbolje je izbjegavati prikaz bilo kakve statične slike
na zaslonu. Da bi se izbjegao efekt trajne slike, zaslon će pomjerati svake 2 minute.
PODEŠAVANJE SLIKE
Inverzija
Ova opcija invertira paletu boja zaslona. Paleta boja zaslona se
automatski invertira svakih 30 minuta.
Prmj
MENU
Preth.
1
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
G
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
za odabir izbornika OPCIJA.
2
E
2
3
4
5
82
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbeD ili E za
odabir Tvornički način.
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za ISM
metoda
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Uobičajeno, Orbite r, Izbijeljeno ili Inverzija.
Ukoliko vam nije potrebna ova opcija, odaberite
Uobičajeno.
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
FG
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
3 4
NAČIN SLIKA S UŠTEDOM STRUJ E
BACK
MENU
DVR
EXIT
Ova opcija omogućava smanjenje potrošnje električne energije
televizora.
OK
TIME
SHIFT
Nije moguće koristiti tu funkciju na LCD modelima.
GUIDE
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika OPCIJA.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Tvornički način.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Slaba struja.
4
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za
odabir Isključeno ili Uključeno.
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
PODEŠAVANJE SLIKE
5
PR
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
G
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
2
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
Uobičajeno
Slaba struja
FG
Uključeno
3 4
83
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA
BACK
DVR
MENU
EXIT
AVL automatski ostaje na istoj razini glasnosti prilikom promjene programa.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E
za odabir izbornika ZVUK.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Autom. glasnoća.
PR
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
0
EKRANO
D V RO
Prmj
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
84
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Uključeno ili Isključeno.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
MENU
Preth.
1
Način zvuka
Autom. glasnoća
R avnote ža
TV zvučnik
Digitalni izlaz
G
0
Isključeno
Uključeno
2 3
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE
ZVUKA - NAČIN RADA ZVUKA
BACK
Možete odabrati svoje postavke za zvuk: Surround MAX, Standardni,
Glazba, Film ili Sports te možete odabrati frekvenciju izjednačivača.
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Način zvuka.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Surround MAX, Standardni, Glazba, Film, Sport ili
Korisnik.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
ili
E
PR
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
0
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
G
0
Surround MAX
Standardni
Glazba
Film
Sport
Korisnik
za
2 3
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
2
D
TIME
SHIFT
FAV
VOL
Način zvuka
Autom. glasnoća
R avnote ža
TV zvučnik
Digitalni izlaz
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe
odabir izbornika ZVUK.
GUIDE
MARK
Surround MAX, Standardni, Glazba, Film i Sports su prethodno
prilagođene postavke za optimalnu kvalitetu zvuka u tvornici i nisu prilagodljive.
1
MENU
OK
TIME
SHIFT
Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka
bez posebnih postavki pošto televizor postavlja odgovarajući postavku
ovisno o vrsti televizijskog programa.
Surround MAX Odaberite ovu opciju za najrealističniji zvuk.
Standardni Komande i prirodni zvuk.
Glazba
Odaberite ovu opciju da biste uživali u izvornom zvuku
kada slušate glazbu.
Film
Odaberite ovu opciju da biste uživali u oplemenjenom
zvuku.
Sport
Odaberite ovu opciju da biste gledali sportske emisije.
Korisnik Odaberite ovu opciju za korištenje korisničkih postavki.
DVR
EXIT
85
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN
BACK
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
Podešavanje ekvilizatora zvuka.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe
odabir izbornika ZVUK.
D
ili
E
PR
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
za
0
EKRANO
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Način zvuka.
Prmj
MENU
Preth.
1
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Korisnik.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
4
Pritisnite gumb G.
5
Odaberite frekvenciju pritiskom na gumb F ili G.
Podesite željenu razinu zvuka pomoću gumba D ili E.
Način zvuka
Autom. glasnoća
R avnote ža
TV zvučnik
Digitalni izlaz
G
0
Surround MAX
Standardni
Glazba
Film
Sports
Korisnik
2 3
6
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
Korisnik
120Hz
200Hz
500Hz
1.2KHz
3KHz
7.5KHz
12KHz
F
G
4 5
86
R AVNOTEŽA
BACK
DVR
MENU
EXIT
Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvučnika.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E
za odabir izbornika ZVUK.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
R avnote ža.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za željene prilagodbe.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
PR
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
0
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
0
G
L
R
2 3
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Način zvuka
Autom. glasnoća
R avnote ža
TV zvučnik
Digitalni izlaz
87
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TV
ZVUČNIKA
BACK
DVR
MENU
EXIT
Moguće je podesiti stanje unutrašnjih zvučnika.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
U AV1, AV2, AV3, SKLOP, RGB i HDMI sa kablom od HDMI do
DVI, TV zvučnik može raditi čak i kada nema video signala.
MARK
FAV
Ukoliko želite koristiti vanjski hi-fi sustav, isključite unutrašnje TV
zvučnike.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
88
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E
za odabir izbornika ZVUK.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe
odabir TV zvučnik.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Uključeno ili Isključeno.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
D
ili
E
VOL
PR
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
0
EKRANO
za
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Način zvuka
Autom. glasnoća
R avnote ža
TV zvučnik
Digitalni izlaz
0
G
Isključeno
Uključeno
2 3
ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
BACK
DVR
MENU
EXIT
Ova vam funkcija omogućava postavljanje željenog digitalnog audio
izlaza.
TV može reproducirati Dolby Digital samo ako kanal odašilje Dolby
Digital zvuk.
Ako je Dolby Digital dostupan, odabir Dolby Digital u izborniku Digital
Audio Out (Izlazni digitalni zvuk) podesit će izlaz SPDIF na Dolby
Digital.
Ako je Dolby Digital odabran na izborniku digitalnog zvuka kada
Dolby Digital nije dostupan, izlaz SPDIF bit će PCM.
Čak i kada su DOLBY Digital i Audio jezik postavljeni na kanalu koji
odašilje DOLBY Digital audio signal, samo će DOLBY Digital signal
biti postavljen kao izlazni zvuk.
Ova funkcija ne prikazuje se u analognom načinu.
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog slova "D" su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Digitalni izlaz.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Dolby digita l ili P C M.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
POSTAVKEO Način zvuka
SLIKAO Autom. glasnoća
ZVUK G R avnote ža
TV zvučnik
VRIJEMEO
Digitalni izlaz
OPCIJAO
0
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Način zvuka
Autom. glasnoća
R avnote ža
TV zvučnik
Digitalni izlaz
0
G
Dolby digita l
PCM
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika ZVUK.
2 3
89
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
I/II
Ste reo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)
Nakon odabiranja kanala, informacije o postavkama zvuka za odabrani kanal se pojavljuj na
zaslonu nakon što nestane prikaz broja i imena kanala.
Emitiranje signala
Prikaz na zaslonu
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
D UAL I
A
Odabir mono zvuka
Ako je stereo signal slab u stereo prijemu, možete prebaciti na mono pomoću dva pritiska
na I/I I gumb. Čistoća zvuka se poboljšava pri postavljanju na mono način rada. Za povratak
na stereo, dvaput pritisnite gumb I/I I.
A
Odabir jezika kod prijema signala s dvostrukim jezičnim audio signalom
Ako je program dostupan na dva jezika (dvojezičan), možete prebaciti na DUAL I, DUAL II ili
DUAL I+II uzastopnim pritiscima na gumb I/I I.
D UAL I
D UAL II
D UAL I+II
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
90
šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima.
šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima.
propušta zasebni jezik do svakog od zvučnika.
NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)
Ukoliko je televizor opremljen s prijemnikom za NICAM signal, moguć je prijem visoko kvalitetnog NICAM
(Near Instantaneous Companding Audio Multiplex - gotovo trenutni kompresijski/dekompresijski audio
multiplekser) digitalnog audio signala.
Izlaz zvuka može se odabrati prema tipu prijama uzastopnim pritiskanjem gumba I/II.
1
Prilikom NICAM mono prijema, moguće je odabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Prilikom NICAM stereo prijema, moguće je odabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ukoliko je signal preslab, odaberite FM mono način rada.
3
Ako se radi o dvojezičnom prijmu NICAM, možete odabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili
NICAM DUAL I+II ili MONO.
U AV, S-Video, Komponentom, RGB i HDMI načinu rada, možete odabrati izlazni zvuk za lijeve i desne
zvučnike.
Pritišćite više puta gumb I/II da biste odabrali izlazni zvuk.
L+R: Audio signal iz audio L ulaza se šalje u lijevi zvučnik, a audio signal iz audio R ulaza šalje se u desni
zvučnik.
L+L: Audio signal iz audio L ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
R + R: Audio signal iz audio R ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Odabir vrs te zvučnog izlaza zvučnika
91
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
J EZIK IZBORNIKA NA ZASLONU /
ODABIR ZEMLJE
Upute za instalaciju pojavljuju se na zaslonu proizvoda prilikom
prvog uključivanja.
1
Pritisnite D ili
jenog jezika.
2
E
INPUT
D/A
TV/RADIO
INPUT
DVD
BRIGHT
VCR
INFO i
SIMPLINK TEXT
ili F ili G i zatim OK za odabir žel-
Pritisnite gumb D ili
BACK
DVR
EXIT
E za i zatim OK za odabir svoje zemlje.
MODE
TV
POWER
LIVE TV
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
* Ako želite promijeniti odabir jezika/države
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU (izbornik) i zatim pomoću gumba D
ili E odaberite izbornik OPCIJA.
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Jezik. Izbornici se mogu prikazati na zaslonu na
odabranom jeziku.
Ili pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za
odabir Zemlja.
2
MUTE
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
?
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili
željenog jezika ili zemlje.
G za odabir
4
Pritisnite gumb O K (U REDU).
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
! NAPOMENA
G
G
G
G
92
PR
Ako ne završite početno podešavanje prema vodiču pritiskom na EXIT
(IZLAZ) ili ako vam je isteklo vrijeme na OSD (Prikaz na zaslonu) instalacijski
izbornik će se stalno pojavljivati sve dok se ne završi podešavanje kad god je
uključen TV uređaj.
Ako odaberete pogrešnu lokalnu državu, teletekst se možda neće pojaviti
ispravno na zaslonu i može doći do problema za vrijeme rada s teletekstom.
CI (Common Interface - uobičajeno sučelje) funkciju možda neće biti
moguće primijeniti ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
Upravljački gumbi DTV načina rada možda neće ispravno funkcionirati ovisno
o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
BACK
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGI TALNOG NAČINA RADA)
DVR
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
Audio funkcija dozvoljava odabir preferiranog jezika. Ukoliko prijemni signal ne odašilje audio signal na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno
postavljeni audio jezik će biti odabran.
FAV
Prilikom prijema titlova na dva ili više različitih jezika , koristite opciju
prikaza titlova. Ukoliko prijemni signal ne odašilje signal titlova na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni jezik titlova će biti
odabran.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Zvuk, Titlovi ili Titlovi za Nagluhe.
4
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za odabir
željenog jezika.
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno gledanje programa.
1
2
3
4
5
6
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
?
! NAPOMENA
< Odabir audio jezika >
G Kada se odašilju dva ili više audio jezika, možete odabrati
audio jezik pomoću gumba I/II na daljinskom upravljaču.
G Pritisnite gumb D ili E za odabir audio jezika.
G Pritisnite gumbe F ili G za odabir L+R, L+L ili R+R.
< Odabir jezika titlova >
G Ukoliko prijemni signal podržava titlove na dva ili više jezika,
moguće je odabrati jezik prikaza titlova pomoću gumba SUBTITLE (titlovi) na daljinskom upravljaču.
G Pritisnite gumb D ili E za odabir jezika titlova.
Audio Language OSD Information (Informacija)
Prikaži
N.A
Status
Nije raspoloživo
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio za “osobe s problemom s vidom”
Audio za “osobe s problemom sa sluhom”
SOUND & LANGUAGE CONTROL
Pritisnite gumb Gi zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Jezik.
PR
MUTE
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E za
odabir izbornika OPCIJA.
2
TIME
SHIFT
MARK
VOL
1
MENU
Subtitle Language (Jezik titlova) OSD Information (Informacija)
Prikaži
N.A
TEXT
Status
Nije raspoloživo
Teletekst titlovi
Titlovi za „nagluhe“
- Signal Audio/Titlovi može biti prikazan u pojednostavljenom obliku s 1 do 3 slova emitirana u signalu vašeg pružatelja usluge.
- Ukoliko odaberete dodatni Audio signal (audio signal za osobe s "problemima s vidom/sluhom"), televizor može davati dio glavnog
audio signala.
93
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA
BACK
DVR
MENU
EXIT
Prilikom prijema digitalnog signala, sat se automatski podešava.
(Sat možete ručno postaviti samo ukoliko digitalni televizijski signal nije dostupan.)
Morate ispravno postaviti vrijeme prije uporabe funkcije on/off
time (vrijeme uključivanja/isključivanja).
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
VRIJEME.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Sat.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za odabir
godine, datuma ili opcije vremena.
Kada ste jednom odabrali, koristite gumb D ili
postavljanje godine, datuma i opcije vremena.
4
POSTAVKE VREMENA
94
E
PR
POSTAVKEO Sat
SLIKAO Vrijeme isključiv.
ZVUKO Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
VRIJEME G
Vremenska zona
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
za
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Sat
Vrijeme isključiv.
Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
Vremenska zona
G
Vrijeme
Datum
Godina
20
12
14
Tra
2 0 07
2 3
POSTAVKE VRIJEME
UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
BACK
Funkcija Vrijeme isključivanja automatski prebacuje televizor u stanje mirovanja u postavljeno vrijeme.
Dva sata nakon što televizor uključen funkcijom Vrijeme uključivanja,
automatski će se prebaciti natrag u stanje mirovanja, osima ako nije
pritisnut gumb.
Kada je vrijeme podešeno, ove funkcije svakodnevno rade u
stvarnom vremenu.
Funkcija Vrijeme isključivanja poništava funkciju Vrijeme uključivanja
ukoliko su obje funkcije postavljene u isto vrijeme.
Televizor mora biti u stanju mirovanja da bi funkcija Vrijeme
uključivanja uključila televizor.
1
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
VRIJEME.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Vrijeme isključiv. /Vrijeme uključiv..
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Uključeno.
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
POSTAVKEO Sat
SLIKAO Vrijeme isključiv.
ZVUKO Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
VRIJEME G
Vremenska zona
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
• Da bi poništili funkciju Uključeno/Vrijeme isključiv.
, odaberite Isključeno.
4
6
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe
podešavanje minuta.
D
D
ili
ili
E
E
za
za
Sat
Vrijeme isključiv.
Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
Vremenska zona
G
Isključen
Uključeno
18 :
Glasnoća
Način
PR
00
3
TV
0
Samo za funkciju Vrijeme uključiv.
• P rogra m : Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili
E za odabir TV, DTV ili Radio u izborniku načina. Zatim pritisnite gumb G i koristite gumbe D ili E za odabir programa.
2 3
4 5
6
POSTAVKE VREMENA
5
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe
podešavanje sata.
• Glasnoća: Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D
ili E za podešavanje razine jačine zvuka prilikom
uključivanja.
7
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
95
POSTAVKE VREMENA
POSTAVKE AUTOMATSKOG GAŠENJA
BACK
DVR
EXIT
Ukoliko je pri uključenju televizora ulazni signal nedostupan,
televizor će se automatski isključiti nakon 10 minuta.
MENU
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
VRIJEME.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Automats ko gašenje.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Uključeno ili Isključeno.
4
POSTAVKEO Sat
SLIKAO Vrijeme isključiv.
ZVUKO Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
VRIJEME G
Vremenska zona
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Sat
Vrijeme isključiv.
Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
Vremenska zona
POSTAVKE VREMENA
96
PR
G
Isključeno
Uključeno
2 3
BACK
PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE
Nakon odabira grada iz vremenske zone, sat se na televizoru
podešava pomoću otklona vremenske zone i GMT-a (Greenwich
centralno vrijeme) koje televizor prima preko prijemnog signala i
vrijeme se automatski podešava pomoću digitalnog signala.
1
Pritisnite gumb MENU i zatim D ili E za odabir izbornika
VRIJEME.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Vremenska zona.
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za odabir
vremenske zone vašeg područja.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SUBTITLE
RATIO
I/II
?
POSTAVKEO Sat
SLIKAO Vrijeme isključiv.
ZVUKO Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
VRIJEME G
Vremenska zona
OPCIJAO
EKRANO
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
POSTAVKE AUTOMATSKOG GAŠENJA
Ne morate brinuti o gašenju televizora prije spavanja.
Nakon isteka postavljenog vremenskog perioda, funkcija
automatskog gašenja automatski gasi televizor u stanje mirovanja.
Pritisnite gumb SLEEP (mirovanje) nekoliko puta za
odabir broja minuta.
Prikazat će se ' - - - Min ' na zaslonu, nakon čega slijedi 10, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 12 0, 18 0 i 24 0.
b
Kada se potreban broj minuta pojavi na zaslonu, tajmer
počinje odbrojavati od odabranog broja minuta.
c
Za prikaz ostatka vremena do mirovanja, jednom pritisnite
tipku SLEEP (mirovanje).
d
Za prekid vremena mirovanje, nekoliko puta pritisnite
gumb SLEEP (mirovanje) dok se ne pojavi prikaz ' - - M i n '.
e
Ukoliko isključite televizor, prethodno postavljeno vrijeme
automatskog gašenja se poništava
G
Vremenska zona
London GMT
2 3
POSTAVKE VREMENA
a
Sat
Vrijeme isključiv.
Vrijeme uključiv.
Automats ko gašenje
Vremenska zona
97
PARENTAL CONTROL / RATINGS
BACK
DVR
MENU
EXIT
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO
STAROSNOJ DOBI
POSTAVITE ZAPORKU I SUSTAV
ZAKLJUČAVANJA
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
PR
Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.
MUTE
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili E
za odabir izbornika OPCIJA.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Sustav zaključav..
3
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbeF ili G za odabir
Uključeno.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
D V RO
Prmj
MENU
Preth.
1
Za postavljanje lozinke
Pritisnite gumb G i zatim koristite tipke s BROJEVIMA za
unos 4-znamenkaste lozinke.
Pazite da ne biste zaboravili ovaj broj!
PARENTAL CONTROL / RATING
98
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Zaključaj
Isključeno
G
Postavi lozinku
Nova
Po tv rdi
Ponovno unesite novu lozinku za potvrdu.
Ukoliko ste zaboravili lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na
daljinskom upravljaču.
4
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
2 3
INPUT
D/A
RODITELJSKI NADZOR
Ova funkcija radi sukladno s informacijama s postaje.
Stoga, ako signal prima neispravnu informaciju, ova funkcija ne radi.
Ovo vam omogućava postavljanje shema za zaključavanje
određenih kanala i ocjena.
Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka.
Ovaj TV je programiran da pamti zadnju postavku čak i ako
ste ugasili TV.
Do načina za snimanje i TimeShift (vremenski odmak)
možete doći čak i kada su programi blokirani ili ocijenjeni.
Kada je program blokiran ili ocijenjen s vremenskim
odmakom, poruka "locked program" (blokiran program)
prikazuje se bez prikazivanja prozorčića za lozinku.
Prilikom snimanja blokiranog ili ocijenjenog programa,
snimljeni program bit će blokiran osim ako ne unesete
lozinku prije završetka snimanja. Ako želite reproducirati
blokirani program, morate unijeti lozinku.
POWER
TV/RADIO
INPUT
BACK
MODE
TV
DVR
MENU
EXIT
GUIDE
DVD
BRIGHT
VCR
SIMPLINK TEXT
INFO i
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
LIVE TV
MARK
FAV
VOL
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
D V RO
Prmj
1
Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) i zatim gumbe D ili
E za odabir izbornika OPCIJA.
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili E za odabir
Roditeljski nadzor.
Zatim pritisnite gumb G za unos lozinke prema zahtjevu.
TV uređaj je podešen na početnu lozinku “0-0-0-0”.
3
Rodit. nadzor (Samo u digitalnom načinu)
Sprječava da djeca gledaju određene TV programe za
odrasle prema ocijenjenim ograničenjima.
Zaklj. Tipkovnice
TV se može podesiti tako da je za upravljanje potreban
daljinski upravljač. Ova značajka može se koristiti kako
bi se spriječilo neovlašteno gledanje.
4
Pritisnite gumbe D ili E za potrebna podešavanja.
5
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
Preth.
1
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
G
Rodit. nadzor
Isključeno
Zaklj. Tipkovnice
Isključeno
2 3
4
Kada je Zaklj. Tipkovnice postavljeno na
‘Uključeno’ te ako je TV isključen, pritisnite gumb
r / I, INPUT (ulaz), PR D ili E na TV uređaju ili
POWER (UKLJUČIVANJE), INPUT (ULAZ), D/A, PR
+ or - ili BROJEVE na daljinskom upravljaču.
Kada je Zaklj. Tipkovnice postavljeno na
Uključeno , na zaslonu se prikazuje
Tipkovnica zaključana u slučaju pritiska
bilo koje tipke na prednjoj ploči prilikom
gledanja TV-a.
PARENTAL CONTROL / RATING
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za
odabir Rodit. nadzor ili Zaklj. Tipkovnice.
MENU
99
TELETEKST
Ova značajka nije dostupna u svim državama.
Teletekst je besplatna usluga koju nude pojedine TV postaja s ažuriranim informacijama o novostima, vremenu, TV programu, cijenama dionica i mnogim drugim temama.
Dekoder teleteksta na ovom TV-u podržava sustave JEDNOSTAVNOG, TELETEKSTA NA VRHU ZASLONA i BRZOG
TELETEKSTA. JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sastoji se od broja stranica koje se odabiru izravno unošenjem
odgovarajućeg broja stranice.
TELETEKST NA VRHU ZASLONA i BRZI TELETEKST moderniji su načini koji omogućavaju brz i jednostavan odabir informacija na teletekstu.
UKLJUČI/ISKLJUČI
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) kako biste prebacili na teletekst. Na zaslonu se pojavljuje početna stranica ili stranica
koja je zadnja gledana.
Na zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv TV postaje, datum i sat. Prvi broj stranice označava vaš odabir, a
drugi označava trenutno prikazanu stranicu.
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili EXIT (izlaz) kako biste ugasili teletekst. Ponovno se pojavljuje prethodni način rada.
JEDNOSTAVAN TELET E KST
A Odabir
1
2
stranice
Unesite broj željene stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću tipki s BROJEVIMA. Ako tijekom odabira pritisnete krivu tipku, morate dovršiti troznamenkasti broj i zatim ponovno unijeti ispravan broj stranice.
Tipka PR + ili - može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
TELET E KST NA VRHU ZASLONA
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu zaslona. Žuto polje označava sljedeću skupinu,
a plavo polje sljedeći blok.
A Odabir
TELETEKST
1
2
3
4
A
bloka / grupe / stranice
S plavom tipkom možete se kretati iz bloka u blok.
Pomoću žute tipke prelazite na sljedeću skupinu s automatskim prijelazom u sljedeći blok.
Pomoću zelene tipke prelazite na sljedeću postojeću stranicu s automatskim prijelazom u sljedeću skupinu. Osim toga
može se koristiti gumb PR +.
Crvenom tipkom vraćate se na prethodni odabir. Osim toga može se koristiti gumb PR -.
Izravan odabir stranice
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada NA VRHU ZASLONA.
100
BRZI TELET E KST
Stranice teleteksta kodirane su bojama na dnu zaslona te se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje.
A Odabir stranice
1
2
3
4
Pritisnite ovaj gumb za odabir i početne stranice.
Možete odabrati stranice koje su kodirane bojom na dnu pomoću tipki odgovarajućih boja.
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada BRZOG TELETEKSTA.
Tipka PR + ili - može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
POSEBNE FUNKCIJE TELET E KSTA
?
A R EVEAL (OTKRIVANJE)
Pritisnite ovaj gumb za prikaz skrivenih informacija poput rješenja pitalica ili zagonetki.
Pritisnite ovaj gumb ponovo kako biste uklonili informacije sa zaslona.
A UPDATE (AŽURIRAJ )
Prikazuje sliku TV programa na zaslonu tijekom čekanja nove stranice teleteksta. Prikaz će se pojaviti na gornjem lijevom
kutu zaslona. Kada je dostupna ažurirana stranica, prikaz će se promijeniti u broj stranice. Ponovno pritisnite ovaj gumb
za pregled ažurirane stranice teleteksta.
A TIME (VRIJEME)
TELETEKST
Prilikom gledanja TV programa, pritisnite ovaj gumb za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona.
Ponovno pritisnite ovaj gumb za uklanjanje prikaza. U načinu rada teleteksta, pritisnite ovaj gumb da biste odabrali broj
podstranice.
Broj podstranice prikazan je na dnu zaslona. Da biste zadržali ili promijenili podstranicu, pritisnite tipku RED/GREEN
(CRVENO/ZELENO), PR+ ili - ili gumbe NUMBER (BROJ).
Pritisnite ponovo da biste izašli iz ove funkcije.
A HOLD (ZAUSTAVI)
Prekida automatsku izmjenu stranica koja se pojavljuje ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj
podstranica i trenutna podstranica obično su prikazani na zaslonu ispod sata. Kod pritiska na ovaj gumb, u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavljuje se zaustavni simbol i automatska izmjena stranica je neaktivna. Za nastavak ponovno pritisnite ovaj gumb.
101
DIGITALNI TELETEKST
*Ova funkcija vrijedi samo za UK.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je značajno poboljšan u raznim vidovima poput teksta, slike, itd.
Digitalni teletekst ima pristup posebnim uslugama digitalnog teleteksta i konkretnim uslugama koje se nude putem digitalnog teleteksta.
Morate odabrati off (Isključeno) u izborniku jezika titlova za prikaz teleteksta tako da pritisnete tipku SUBTITLE (titlovi).
Ako je uključena usluga digitalnog teleteksta ili isključivo digitalnog teleteksta, nije podržana TrickPlay (reprodukcija s
odmakom).
Karakteristika neposrednog snimanja nije podržana s uslugom isključivo digitalnog teleteksta.
Usluga digitalnog teleteksta nije podržana u načinu s odmakom.
DIGITALNI TELET E KST
1
Pritisnite brojeve ili tipku PR + ili - za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
Za informacije o digitalnim operaterima, pogledajte popis
operatera na EPG-u (elektroničkom vodiču).
2
Slijedite pokazivače na digitalnom teletekstu i prijeđite na
sljedeći korak pritiskom na TEXT, OK, D ili E, F ili G,
CRVENE, ZELENE, ŽUTE, PLAVE ili tipke s BROJEVIMA itd.
3
Za promjenu digitalnog operatera, odaberite drugog operatera pomoću brojeva ili tipke PR + ili -.
Ako nakon pritiska na gumb MENU (IZBORNIK), GUIDE
(VODIČ) ILI INFO i privremeno nestane teleteksta, ponovno
pritisnite gumbe za povratak na teletekst.
DIGITALNI TELET E KST
DIGITALNI TELETEKST
1
Pritisnite brojeve ili tipku PR + ili - za odabir određenog
operatera koji nudi digitalni teletekst.
2
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
uključili teletekst.
3
Slijedite pokazivače na digitalnom teletekstu i prijeđite na
sljedeći korak pritiskom na TEXT, OK, D ili E, F ili G,
CRVENE, ZELENE, ŽUTE, PLAVE ili tipke s BROJEVIMA itd.
4
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
isključili digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a.
Određeni operateri omogućavaju pristup teletekstu pritiskom na CRVENU tipku.
Ako nakon pritiska na gumb MENU (IZBORNIK), GUIDE
(VODIČ) ILI INFO i privremeno nestane teleteksta. Ponovno
pritisnite te gumbe za povratak na teletekst.
102
DODATA K
RJEŠAVANJE PROBLEMA
TV ne radi ispravno
Provjerite prisutnost bilo kakvog predmeta između TV-a i daljinskog upravljača koji bi
uzrokovao smetnju. U svakom slučaju usmjerite daljinski upravljač izravno u TV.
A Provjerite jesu li baterije umetnute ispravno (+ do +, - do -).
A Provjerite je li postavljen ispravan način rada za daljinski upravljač TV, VCR itd.
A Umetnite nove baterije.
A
Daljinski upravljač ne radi
Je li podešen sleep timer (vrijeme gašenja)?
A Provjerite postavke za upravljanje. Je li prekinuto napajanje strujom.
A Je li uključen automatski sleep timer (sat za spavanje) na ovoj postaji?
A
Odjednom je isključeno
napajanje.
Video funkcija ne radi.
Provjerite je li TV uključen.
Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
A Je li strujni kabel ispravno umetnut u utore?
A Provjerite smjer i/ili položaj svoje antene.
A Ispitajte utore tako da uključite drugi TV u istu utičnicu.
A
A
Nema slike & Nema zvuka
Slika se sporo pojavljuje
nakon uključivanja
A
Ovo je uobičajeno, slika gubi ton tijekom postupka pokretanja TV-a. Molimo kontaktirajte svoj servis ako se slika ne pojavljuje nakon pet minuta.
Podesite Colour (boju) u izborniku.
Osigurajte dovoljan razmak između TV-a i video uređaja.
A Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
A Jesu li kablovi video uređaja ispravno umetnuti?
A Pokrenite bilo koju funkciju za povrat osvijetljenosti slike.
A
Nema boje ili je loša ili loša
slika
Vodoravne/okomite trake ili
slika se trese
A
A
Provjerite prisutnost lokalnih smetnji poput električnog uređaja ili alata na struju.
Linije ili trake po slici
A
DODATAK
Problemi na postaji ili kabelskom kanalu, okrenite drugu postaju.
A Signal postaje je slab, postavite antenu u drugi položaj za primanje slabijih postaja.
A Provjerite prisutnost izvora mogućih smetnji.
A
Slab prijam na nekim kanalima
Provjerite antenu (Promijenite položaj antene).
103
DODATA K
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Audio funkcija ne radi.
Pritisnite gumb VOL + ili -.
Je li zvuk stišan do kraja? Pritisnite tipku MUTE (isključivanje zvuka).
Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
Jesu li kablovi audio uređaja ispravno umetnuti?
A
Slika u redu & Nema zvuka
A
A
A
Nema zvuka iz jednog od
zvučnika
Neobičan zvuk iz
unutrašnjosti TV-a
A
Podesite Balance (ravnotežu) u izborniku.
A
Promjena vlage ili temperature zraka može dovesti do neobičnog zvuka prilikom
paljenja ili gašenja TV-a i ne znači kvar na TV-u.
A
Formatiranje čvrstog diska
Napominjemo da će sav sadržaj snimljen na čvrstom disku biti izbrisan.
Ako ovo ne riješi problem, kontaktirajte najbližeg LG prodavača.
DVR funkcija ne radi.
Kvar na čvrstom disku
Snimanje po
rasporedu/Neposredno
snimanje
Snimanje ne počinje.
A
Provjerite prostor za snimanje pritiskom na gumb DVR.
Ako nije preostalo mjesta za snimanje, obrišite sve nepotrebne programe na
Popisu snimljenih TV programa.
A
Provjerite broj programa na popisu snimljenih TV programa.
Maksimalni broj snimaka na popisu snimljenih TV programa je 255.
Problem u računalnom načinu rada. (Samo kod primijenjenog PC načina rada)
A
Signal je izvan dometa
(nevaljani format)
DODATAK
Okomite trake u pozadini
& Vertikalni šum &
Neispravan položaj
Boja zaslona je nestabilna
ili je u jednoj boji.
A
Provjerite ulazni izvor.
A Koristite Auto configure (automatsku konfiguraciju) ili podesite sat, fazu ili H/V
(vodoravan/okomit) položaj. (Opcija)
A
A
104
Podesite rezoluciju, vodoravnu frekvenciju ili okomitu frekvenciju.
Provjerite signalni kabel.
Ponovno ugradite računalnu video karticu.
ODRŽAVANJE
Kvarovi u ranoj fazi mogu se spriječiti. Pažljivo i redovito čišćenje može produžiti vijek vašeg novog TV-a.
Oprez: Svakako isključite TV i iskopčajte kabel prije početka bilo kakvog čišćenja.
Čišćenje zaslona
1
Dobar način za sprječavanje skupljanja prašine na vašem zaslonu na neko vrijeme je da namočite meku krpu u
mješavinu mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za posuđe. Iscijedite krpu dok ne postane gotovo suha, a
zatim njome obrišite zaslon.
2
Svakako provjerite nema li ostataka vode na zaslonu. Pričekajte da voda ili vlaga ispare prije uključivanja.
Čišćenje kućišta
Za skidanje prljavštine ili prašine obrišite kućište mekom, suhom krpom koja ne pušta dlačice.
A Ne koristite mokru krpu.
A
Dulje izbivanje
OPREZ
G
Ako predviđate da dulje vremensko razdoblje (npr. za praznik) nećete uključivati TV, > iskopčajte kabel kako
biste ga zaštitili od mogućih oštećenja od gromova ili strujnih udara.
DODATAK
105
DODATA K
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA
MODELI
Dimenzije(Širina x
Visina x Dubina)
s postoljem
bez postolja
Težina
s postoljem
bez postolja
Potrebna struja
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije(Širina x
Visina x Dubina)
s postoljem
bez postolja
Težina
s postoljem
bez postolja
Potrebna struja
Potrošnja energije
Televizijski sustav
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura skladištenja
Vlažnost skladištenja
DODATAK
106
42LT7*
32LT75-ZA/32LT76-ZA
37LT75-ZA/37LT76-ZA
42LT75-ZA/42LT76-ZA
806,4 x 598,9 x 273,9 mm
31,8 x 23,6 x 10,8 inches
934,3 x 675,9 x 285,6 mm
36,8 x 26,6 x 11,3 inches
1038,1 x 750,6 x 335,7 mm
40,9x 29,6 x 13,2 inches
806,4 x 542,4 x 79,0 mm
31,8 x 21,4 x 3,1 inches
934,3 x 628,5 x 88,5 mm
36,8 x 24,8 x 3,5 inches
1038,1 x 687,9 x 88,5 mm
40,9 x 27,1 x 3,5 inches
13,3 kg / 29,3 lbs
11,6 kg / 25,6 lbs
19,8 kg / 43,7 lbs
16,3 kg / 36,0 lbs
24,2 kg / 53,4 lbs
21,1 kg / 46,5 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
170W
AC100-240V~ 50/60Hz
200W
AC100-240V~ 50/60Hz
240W
42PT8*
50PT8*
42PT85-ZB
50PT85-ZB
1130,0 x 768,1 x 310,4 mm
44,5 x 30,3 x 12,3 inches
1308,0 x 906,1 x 370,0 mm
51,5 x 35,7 x 14,6 inches
1130.0 x 715.0 x 85.0 mm
44,5 x 28,2 x 3,4 inches
1308,0 x 845,0 x 89,5 mm
51,5 x 33,3 x 3,5 inches
31,1 kg / 68,6 lbs
27,7 kg / 61,1 lbs
42,4 kg / 93,5 lbs
37,7 kg / 83,1 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
330W
AC100-240V~ 50/60Hz
450W
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedancija vanjske antene
■
37LT7*
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Pokrivenost programa
Uvjeti za okoliš
32LT7*
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
- 20 ~ 60°C / - 4 ~ 60,00°C
Manje od 85%
Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Daljinski upravljač je namijenjen za nekoliko marki ili je univerzalnog tipa. Može se programirati da upravlja
većinom uređaja na daljinsko upravljanje drugih proizvođača.
Napominjemo da daljinski upravljač ne može upravljati svim modelima drugih marki.
P rogramiranje koda za način rada daljinskog upravljanja
1
Ispitivanje vašeg daljinskog upravljača.
Da biste otkrili može li vaš daljinski upravljač upravljati drugim sklopovima bez programiranja, uključite sklop
poput VCR-a i pritisnite tipku odgovarajućeg načina rada (npr. DVD ili VCR) na daljinskom upravljaču, istovremeno ga usmjeravajući u sklop. Ispitajte tipke POWER (napajanje) i PR + / - kako biste provjerili reagiraju li
sklopovi ispravno. Ako sklop ne radi ispravno, potrebno je programirati daljinski upravljač kako bi upravljao
uređajem.
2
Uključite sklop koji treba programirati, zatim pritisnite tipku odgovarajućeg načina rada (npr. DVD ili VCR) na
daljinskom upravljaču. Tipka daljinskog upravljača na željenom uređaju se pali.
3
Istovremeno pritisnite tipke MENU (izbornik) i MUTE (utišavanje) i daljinski upravljač se može programirati kodom.
4
Unesite broj koda pomoću tipki s brojevima na daljinskom upravljaču.
Brojevi kodova za programiranje odgovarajućih sklopova mogu se pronaći na sljedećim stranicama. Ako je kod
ispravan, uređaj će se isključiti.
5
Pritisnite tipku MENU (izbornik) kako biste spremili kod.
6
Ispitajte funkcije daljinskog upravljača kako biste vidjeli reagira li sklop ispravno. U protivnom, ponovite postupak
od 2. koraka.
KOD ZA PROGRAMIRANJE
DVD
marki
022
020 014
005 006
027
012
001 010 016
013
024
025
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
Kod
002
023
008
003
013
004
021
005
017
009
026
marki
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
Kod
005
011
007
005
019
009
010
006
015
006
008
018
016 025
DODATAK
APEX DIGITAL
DENON
GE
HARMAN KARDON
JVC
LG
MAGNAVOX
MARANTZ
marki
Kod
006
107
DODATA K
VCR
marki
AIWA
AKAI
DODATAK
108
marki
Kod
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS
012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME
059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON 012
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY
031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR)
001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
MAGNAVOX
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
045
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013
114
020
123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
marki
Kod
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
SAMSUNG
Kod
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
101
IR KODOVI
1. Ka ko spojiti
A
Spojite svoj ožičeni daljinski upravljač na ulaz za daljinski upravljač na TV-u.
2. IR kodovi daljinskog upravljača
A
Izlazni valovi
Pojedinačni impuls, moduliran pomoću signala od 37,917 KHz pri 455 KHz
Frekvencija nosača
FCAR = 1/Tc = fOSC/12
Zadani omjer = T1/Tc = 1/3
Tc
T1
A
Konfiguracija okvira
1. okvir
Niski
kod
Lowprilagođeni
custom code
Lead
Glavnicode
kod
Podatkovni
Datakod
code
Visoki
kod
Highprilagođeni
custom code
code
KodData
za ponavljanje
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Ponovljeni okvir
Repeat code
A
Tf
Glavni kod
9 ms
4.5 ms
A
Kod za ponavljanje
0.55 ms
9 ms
A
2.25 ms
Opis bita
Bit ”0”
Bit ”1”
2.24 ms
1.12 ms
A
DODATAK
0.56 ms
0.56 ms
Vremensko trajanje okvira Tf
Oblik valova se odašilje sve dok je pritisnuta tipka.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
109
DODATA K
Kod (heksa)
DODATAK
110
00
01
02
03
40
41
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0B
AA
AB
56
5B
1E
1A
50
F0
7E
E0
E1
0A
0E
43
44
53
20
2A
26
28
62
70
65
61
63
71
72
79
B0
BA
B2
B3
8F
8E
B1
BD
7C
9E
Funkcijska napomena
PR +
PR VOL (GLASNOĆA) +
VOL (GLASNOĆA) Gore (D)
Dolje (E)
Desno (G)
Lijevo (F)
POWER (NAPAJANJE)
MUTE (BEZ ZVUKA)
Tipka broja 0
Tipka broja 1
Tipka broja 2
Tipka broja 3
Tipka broja 4
Tipka broja 5
Tipka broja 6
Tipka broja 7
Tipka broja 8
Tipka broja 9
INPUT (ULAZ)
INFO (INFORMACIJE) i
GUIDE (VODIČ)
SUBTITLE (TITLOVI)
EXIT (IZLAZ)
FAV
Q.VIEW (BRZI PRIKAZ)
D/A
TV/RADIO
SIMPLINK
BRIGHT (OSVJETLJENJE) +
BRIGHT (OSVJETLJENJE) I/II
SLEEP (GAŠENJE)
MENU (IZBORNIK)
OK (U redu)( )
LIST (POPIS)
TEXT (TEKST)
REVEAL (OTKRIVANJE)
TIME (VRIJEME)
BACK (NATRAG)
UPDATE (AŽURIRAJ)
INDEX (KAZALO)
HOLD (ZAUSTAVI)
PLAVA tipka
ŽUTA tipka
ZELENA tipka
CRVENA tipka
RATIO (OMJER)
G
II
IFF
GGI
FF
GG
A
O
DVR
LIVE TV (TV PROGRAM UŽIVO)
Napomena
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
PODEŠAVANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJ A
RS-232C Postav ke
EJECT
AV 1
PCMCIA
CIA
CARD SLOT
Spojite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski ulaz) na vanjski
kontrolni uređaj (poput računala ili A/V upravljačkog sustava) kako biste vanjskim putem upravljali funkcijama TVa.
Spojite serijski ulaz kontrolnog uređaja u RS-232C
utičnicu na stražnjoj ploči TV-a.
Napomena: Spojni kablovi za RS-232C ne isporučuju se s
TV-om.
ANTENNA
IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AV 2
RGB IN
RGB(PC)
VIDEO
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
COMPONENT IN
Tip utikača; D-Sub 15-pinski muški
Br.
Naziv pina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nema veze
RXD (Primanje podataka)
TXD (Slanje podataka)
DTR (Spremna DTE strana)
GND
DSR (Spremna DCE strana)
RTS (Spremno za slanje)
CTS (Sigurno za slanje)
Nema veze
1
5
6
9
RS-232C konfiguracije
7-žična konfiguracija (obični RS-232C kabel)
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
DODATAK
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
3-žična konfiguracija (nije obični)
111
DODATA K
Postavi ID (Postavi
BACK
MENU
DVR
EXIT
Pomoću ove funkcije odredite ID sklopa.
Pogledajte odjeljak ‘Real Data Mapping’ (Raspoređivanje
stvarnih podataka). V str.116
GUIDE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MARK
FAV
VOL
1
PR
POSTAVKEO Jezik
SLIKAO Zemlja
ZVUKO Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
VRIJEMEO
Oznaka unosa
OPCIJA G SIMPLINK
EKRANO Tvornički način
Pritisnite gumb MENU (izbornik) i zatim pomoću gumba
D ili E odaberite izbornik OPCIJA.
D V RO
2
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili
odabir Tvornički način.
E
za
Prmj
MENU
Preth.
1
3
4
5
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe D ili
odabir Postavi ID.
E
za
Pritisnite gumb G i zatim koristite gumbe F ili G za
podešavanje Postavi ID za odabir željenog ID broja Tv
uređaja.
Raspon podešavanja ID sklopa je 1~99.
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
G
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
2
Pritisnite gumb EXIT (IZLAZ) za povratak na uobičajeno
gledanje programa.
DODATAK
Jezik
Zemlja
Sustav zaključav.
Roditeljski nadzor
Oznaka unosa
SIMPLINK
Tvornički način
Postavi ID
1
FG
Vrać. tvor. pos.
OK
ISM metoda
Uobičajeno
Slaba struja
Isključeno
3
112
4
Komunikacijski parametri
Brzina prijenosa : 9600 bps (UART)
Duljina podatka : 8 bitova
A Paritet: Nema
Zaustavni bit : 1 bit
Komunikacijski kod : ASCII kod
A Koristite križni (za izravni spoj s računalom) kabel.
A
A
A
A
Popis referentnih naredbi
Protokol prijenosa / primanja
NAREDBA 1 NAREDBA 2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
t
u
v
w
$
z
p
q
r
s
u
a
c
b
0~1
0~7
Pogledajte 114. str.
0~1
0~1
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0~1
0~1
0 ~ 64
0~3
0 ~ 50
0 ~ 50
0 ~ 50
0~7
Pogledajte 116. str.
0~1
1 ~ FE
0~3
1
Pogledajte 117. str.
Ključni kod
Pogledajte 117. str.
* Kod postavljanja 19 ~ 27, izbornik se ne pojavljuje na zaslonu.
Prijenos
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Naredba 1]: Prva naredba za upravljanjem TV-om.
(j, k, m ili x)
* [Naredba 2]: Druga naredba za upravljanjem TV-om.
* [SET ID] (ID SKLOPA) TV ID možete podesiti za odabir željenog broja ID-a monitora u izborniku za postavljanje.
Raspon podešavanja je 1 ~ 99.
Kod izbora ID-a sklopa ‘0’, upravlja se svakim
spojenim TV-om.
ID sklopa se označuje kao decimalni broj (1~99)
iz izbornika te kao heksa-decimalni (0x0~0x63)
putem protokola prijenosa/primanja.
* [DATA] (PODACI): Za prijenos podatka upravljanja.
Prenosi 'FF' podatke za prikaz stanja naredbe.
* [Cr]: Carriage Return (Povrat pokazivača)
ASCII kod '0x0D'
* [ ] : Prostor za ASCII kod (0x20)
OK Acknowledgement (Potvrda prolaza)
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom
primanja običnih podataka. U ovom vremenu u slučaju
načina čitanja podataka, označava trenutno stanje
podataka. Ako je podatak u načinu zapisivanja podataka,
podatke vraća u računalo.
Error Acknowledgement (Potvrda greške)
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Monitor prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika
prilikom primanja abnormalnih podataka iz neodrživih
funkcija ili komunikacijskih pogreški.
DODATAK
01. Napajanje
k
02. Odabir ulaza
k
03. Omjer šir. i vis. (Format slike) k
04. Screen Mute (Prigušen zaslon) k
05. Volume Mute (Prigušen ton) k
06. Volume Control (Kontrola jačine tona) k
07. Contrast (Kontrast)
k
08. Brightness (Svjetlina)
k
09. Colour (Boja)
k
10. Tint (ton)
k
11. Sharpness (Oštrina)
k
12. Odabir OSD (Prikaz na zaslonu) k
13. Način blokiranja daljinskog upravljača k
14. Balance (Ravnoteža)
k
15. Toplina boje
k
16. Podešavanje crvene
k
17. Podešavanje zelene
k
18. Podešavanje plave
k
19. Neuobičajeno stanje
k
20. ISM metoda (Način)
j
21. Niska potrošnja struje
j
22. Podešavanje vremena Orbiter j
23. Podešavanje piksela Orbiter j
24. Automatska konfiguracija
j
25. Naredba za biranje kanala
m
26. Slanje IR koda
m
27.Odabir glavnog ulaza
x
PODATAK
(Heksadecimalni)
Podatak 1: Nedopušteni kod
2: not support function (nepodržana funkcija)
3: Pričekaj više vremena
113
DODATA K
01. Struja (Naredba 2: a)
04. Prigušen zaslon (Naredba 2 : d)
G Za uključenje i isključenje napajanja TV-a.
G Za odabir uključenja/isključenja zvuka na zaslonu.
Prijenos
Prijenos
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 0:Uključen TV 1 : Isključenje iz struje 1
Ack
Podatak 0: Isključen zaslon (slika isključena)
1 : Uključen zaslon (slika uključena)
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Ack
G Za prikaz stanja napajanja.
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Prijenos
5. Prigušen ton (Naredba 2 : e)
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
G Za kontrolu isključivanja/uključivanja zvuka.
Ack
Također, isključivanje zvuka možete podesiti pomoću tipke
MUTE (utišavanje) na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Slično tome, ako ostale funkcije prenose podatke ‘0xFF’ na
temelju ovog formata, podaci o potvrdi prikazuju stanje svake
funkcije.
02. Odabir ulaza (Naredba 2: b)
Također možete odabrati izvor ulaza pomoću tipke INPUT
(ULAZ) na daljinskom upravljaču TV uređaja.
Prijenos
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
5 : Komponenta
6 : RGB-PC
7 : HDMI1
8 : HDMI2
Ack
06. Kontrola jačine tona (Naredba 2 : f)
G Za podešavanje jačine tona.
Također, zvuk možete podesiti pomoću tipke VOLUME (glasnost) na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka
1’. Vidi stranicu 116.
Ack
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
07. Kontrast (Naredba 2 : g)
03. Omjer šir. i vis. (Naredba 2: c)
G Za podešavanje kontrasta zaslona.
G Za podešavanje formata zaslona.
Možete podesiti format zaslona i pomoću gumba ARC
(Kontrola odnosa) na daljinskom upravljaču ili u izborniku
EKRAN.
Prijenos
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DODATAK
Podatak 0 : Normalan zaslon (4:3)
1 : Široki zaslon (16:9)
2 : Zoom1
3 : Zoom2
Podatak 0 : Stišan zvuk (Isključen zvuk)
1 : Uključen zvuk (Uključen zvuk)
Ack
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
G Za odabir izvora ulaza za TV.
Podatak 0 : DTV
1 :Analogue (Analogni)
2 : AV1
3 : AV2
4 : AV3
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
4 : Original (Originalno)
5 : 14:9
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Pomoću računalnog ulaza odabirete omjer zaslona 16:9 ili
4:3.
Također, kontrast možete podesiti i u izborniku za
podešavanje SLIKA (slika).
Prijenos
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih
podataka 1’. Vidi stranicu 116.
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
08. Osvjetljenje (Naredba 2 : h)
G Za podešavanje svjetline zaslona.
Također, osvjetljenje možete podesiti i u izborniku za
podešavanje SLIKA (slika).
Prijenos
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 116.
Ack
114
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
09. Boja (Naredba 2 : i)
14. Ravnote ža (Naredba 2 : t)
G Za podešavanje boje zaslona.
G Za podešavanje ravnoteže.
Također, boju možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA (slika).
Prijenos
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Također, uravnoteženost možete podesiti i u izborniku za
podešavanje ZVUK.
Prijenos
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka
1’. Vidi stranicu 116.
Ack
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.
Ack Vidi stranicu 116.
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
10. Ton (Naredba 2 : j)
G Za podešavanje tona zaslona.
Također, tonove možete podesiti i u izborniku za
podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
15. Toplina boje (Naredba 2: u)
G Za podešavanje topline boje, Također, Colour Temperature
(Toplinu boje) možete podesiti i u izborniku za podešavanje
SLIKA.
Prijenos
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci crveno : 0 ~ Zelena : 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.
Vidi stranicu 116.
Ack
Podatak 0: Hladno
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
11. Oštrina (Naredba 2: k)
G Za podešavanje oštrine zaslona,
Također, oštrinu možete podesiti i u izborniku za podešavanje
SLIKA (slika).
Prijenos
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
16. Podešavanje crvene (Naredba 2 :v)
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 64
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka
1’. Vidi stranicu 116.
Ack
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 50
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka
2’. Vidi stranicu 116.
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1: Srednje
2: Toplo
3: Korisnik
G Za podešavanje crvene u toplini boje.
Prijenos
[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
12. Odabir prika za na zaslonu (Naredba 2 : l)
G Za uključivanje/uključivanje OSD-a (Prikaz na zaslonu) pri-
likom rada s daljinskim upravljačem.
Prijenos
17. Podešavanje zelene (Naredba 2: w)
G Za podešavanje zelene u toplini boje.
Prijenos
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 0 : Isključen prikaz na zaslonu
Ack
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 50
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka
2’. Vidi stranicu 116.
Ack
13. Način rada blokiranja daljinskog upravljača (Naredba 2 : m)
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
G Za blokiranje komandi na prednjoj ploči monitora i daljin-
18. Podešavanje plave (Naredba 2 : $)
1 : Uključen OSD
G Za podešavanje plave u toplini boje.
Prijenos
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Isključena blokada
Ack
1 : Blokada uključena
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, koristite ovaj način rada.
Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno, otpušta se
vanjska blokada komandi.
[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DODATAK
skog upravljača.
Prijenos
Najniži podatak: 0 ~ Najviši: 50
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka
2’. Vidi stranicu 116.
Ack
[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
115
DODATA K
19. Neuobičajeno stanje (Naredba 2 : z)
G Za prepoznavanje neuobičajenog stanja
Prijenos
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
Podaci FF : Očitanje
Ack
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Podatak 0: Normalno (Uključen TV i signal postoji)
1: Nema signala (Uključen TV)
2: Isključite TV pomoću daljinskog upravljača
3: Isključite TV pomoću funkcije sata za spavanje
4: Isključite TV pomoću funkcije RS-232C
5: 5V dolje
6: AC dolje
7: Isključite TV pomoću funkcije Alarm za obožavatelje
8: Isključite TV pomoću funkcije sata za isključivanje
9: Isključite TV pomoću automatske funkcije za spavanje
21. Niska potrošnja struje
(Naredba 1: j, Naredba 2 : q)
G Za smanjivanje potrošnje energije TV-a. Također, nisku
potrošnju možete podesiti i u izborniku za podešavanje
OPCIJA.
Nije moguće koristiti tu funkciju na LCD modelima.
Prijenos
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Podatak 0 :Off (Isključeno)
1 :On (Uključeno)
Ack
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Podešavanje vremena Orbite r
(Naredba 1: j, Naredba 2 : r)
G Za podešavanje vremenskog termina rada orbitera.
Nije moguće koristiti tu funkciju na LCD modelima.
Prijenos
* Ova funkcija je “samo za očitavanje”.
[j][r][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
20. ISM metoda (Način)
(Naredba 1: j, Naredba 2 : p)
G Za kontrolu ISM načina, Također, ISM način možete podesiti i
u izborniku za podešavanje OPCIJA.
Nije moguće koristiti tu funkciju na LCD modelima.
Najniži podatak: 1 ~ Najviši: FE
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.
Ack
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Prijenos
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Uobičajeno
1: Izbijeljeno
2: Orbiter
3: Inverzija
23. Podešavanje piksela Orbite r
(Naredba 1: j, Naredba 2 : s)
Ack
G Za podešavanje broja piksela u funkciji orbitera.
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Nije moguće koristiti tu funkciju na LCD modelima.
Prijenos
[j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* Očitavanje stvarnih podata ka 1
0 : Korak 0
A : Korak 10 (ID sklopa 10)
DODATAK
F : Korak 15 (ID sklopa 15)
10 : Korak 16 (ID sklopa 16)
64 : Korak 100
6E : Korak 110
73 : Korak 115
74 : Korak 116
C7 : Korak 199
FE : Korak 254
FF : Korak 255
116
* Očitavanje stvarnih podataka 2
0 : -40
1 : -39
2 : -38
28 : 0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
Najniži podatak: 1 ~ Najviši: 3
* Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.
Ack
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Automats ka konfiguracija
(Naredba 1: j, Naredba 2 : u)
G Za podešavanje položaja slike i automatsko minimiziranje
trešnje slike. Radi samo u načinu rada RGB (računalnom).
Prijenos
27. Odabir ulaza (Naredba 1: x, Naredba 2: b)
G Za odabir ulaznog izvora.
Prijenos
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Struktura podataka
Podatak 1: Za postavljanje
Ack
MSB
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
LSB
0
0
0
Vanjski ulaz
0
0
Podaci
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Komponenta
Prijenos
0
0
1
0
AV
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
0
0
1
1
Component
Podatak0 :High channel data (Podatak 0: Podatak visokog kanala)
Podatak1 :Low channel data (Podatak 1: Podatak niskog kanala)
pr. Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 88 (188H),
DTV Br. 0 -> Nije važno
Podatak2 0x00 : ATV Main (Glavni izbornik ATV)
0x10 : DTV Main (Glavni izbornik DTV)
0
1
0
0
RGB
0
1
0
1
HDMI
0
0
0
0
Ulaz1
Raspon podataka o kanalu
Analogni - Najmanje: 00 ~ Najviši : 63 (0~99)
Digitalni - Najmanje: 00 ~ Najviši : 3E7 (0~999)
0
0
0
1
Ulaz2
0
0
1
0
Ulaz3
0
0
1
1
Ulaz4
G Odaberite kanal za sljedeći fizički broj.
Ack
0
Broj ulaza
Vanjski ulaz
25. Naredba za biranje kanala
(Naredba 1: m, Naredba 2 : a)
0
Broj ulaza
Podaci
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 7D
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
26. Slanje IR koda
(Naredba 1: m, Naredba 2 : c)
G Za slanje IR koda tipki na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Kod ključa podataka – Pogledajte stranicu 110.
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
DODATAK
117
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising