LG | 47LM960V | Owner's Manual | LG 42LM860V Owner's Manual

LG 42LM860V Owner's Manual
Korisnički vodič
Ovo je 「Korisnički vodič」 instaliran na TV.
Sadržaj ovog vodiča može se promijeniti bez prethodne najave kako bi se
poboljšala kvaliteta.
❐❐Pregled informacija o programu
kotačić(OK) ➾ Info.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i/ili trenutnom vremenu itd.
✎✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Trenutno vrijeme
Sub. 1 Sij. 12:02
Prethodno/sljedeće
PM 10:00
Promjena programa
Raspored
PM 10:00
Naziv programa ili naziv vanjskog
uređaja
Detaljne informacije o programu
(za digitalno emitiranje)
❐❐Postavljanje omiljenih programa
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Uređ. programa
1 Pomaknite se na željeni program i pritisnite kotačić(OK). Odabire se
program.
2 Pritisnite Postavi kao omiljeni.
3 Odaberite željenu Grupu omiljenih programa.
4 Odaberite U redu. Omiljeni program je postavljen.
❐❐Za korištenje Omiljenih programa
HOME ➾ Popis kan.
Prikazat će se popis programa. Odabire željeni omiljeni program s popisa
omiljenih programa od A do D.
HOME ➾ Programski vodič
[samo u digitalnom načinu rada]
Dohvat informacija o programima i vremenu emitiranja. Dohvat informacija o programima i rasporeda gledanja/snimanja.
[Prikazana slika možda neće biti ista kao na vašem televizoru.]
Programski vodič
SVE
Danas
Stranica 1/2
25.10.2011. sri.
-24H
+24H
Odabir rasporeda po datumu
Raspored
FAV Omiljena grupa programa
Pritisnite kotačić(OK) nakon što se prebacite
na program koji želite gledati ili gledati/
snimati.
Nakon što pregledate popis rasporeda
gledanja, promijenite ili izbrišite željene
stavke.
Napravite rezervaciju u rasporedu tako da odaberete datum/
vrijeme/program. Ponavljanje rezervacije u rasporedu.
❐❐Automatsko postavljanje programa
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Autom. podešavanje
Automatski postavlja programe.
1 Odaberite zemlju u kojoj se televizor koristi. Postavke programa mijenjaju se
ovisno o zemlji koju odaberete.
2 Pokrenite Autom. podešavanje.
3 Odaberite željeni ulazni izvor.
4 Postavite opciju Autom. podešavanje prateći upute na zaslonu.
✎✎ Ako ulazni izvor nije ispravno priključen, registracija programa možda neće
raditi.
✎✎ Autom. podešavanje traži samo programe koji trenutno emitiraju.
✎✎ Ako je Sustav za zaključavanje uključen, prikazat će se skočni prozor za unos
lozinke.
❌❌Opcija postavljanja kabelske DTV
Kada se za traženje programa koristi postavka Potpuno, postupak može potrajati.
Za brzo i ispravno pretraživanje dostupnih programa potrebne su sljedeće
vrijednosti. Vrijednosti koje se najčešće koriste navedene su kao "zadane".
Frekvencija
Brzina simbola
Modulacija
ID mreže
Unesite korisnički definiranu frekvenciju.
Brzina kojom uređaj kao što je modem šalje simbole programu.
Učitavanje audio ili video signala u prijenosnik.
Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.
Početna frekvencija Unesite korisnički definiran početni raspon frekvencija.
Završna frekvencija Unesite korisnički definiran završni raspon frekvencija.
❌❌Opcija Postavka satelita
Satelit
LNB frekvencija
Transponder
22KHz Tone
Odaberite željeni satelit.
Odaberite vrijednost 9750/10600, 9750/10750, 9750,
10600,10750, 5150. Ako odaberete 9750/10600,
9750/10750(MHz), 22KHz Tone će se onemogućiti. U slučaju
da na popisu ne možete pronaći odgovarajuću vrijednost za
LNB frekvenciju, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite
frekvenciju.
Odaberite transponder koji želite prilagoditi.
Ako koristite prekidač 22KHz Tone, odaberite A ili B. Ako
koristite 22KHz Tone, opcije Unicable i Vrsta motora bit će
onemogućene.
Kako biste omogućili napajanje za LNB, odaberite Uključeno.
LNB snaga
Ako odaberete Isključeno, onemogućit će se opcija Vrsta
motora.
Kada koristite DiSEqC, odaberite jednu od opcija A~D/
DiSEqC
ToneA~B. Ako koristite DiSEqC, opcije Unicable i Vrsta
motora bit će onemogućene.
Odaberite Uključeno kako biste koristili Unicable i postavite
Unicable u izborniku Postavka Unicable. Kada je omogućena
Postavka Unicable
opcija Unicable, onemogućit će se opcije 22KHz Tone,
DiSEqC, Vrsta motora.
Odaberite opciju Vrsta motora kako biste koristili Motor i
kako biste značajku Motor postavili u izborniku Postavka
Vrsta motora
motora. Kada je motor omogućen, onemogućit će se opcije
22KHz Tone, DiSEqC, Unicable.
✎✎ Ako satelit postavite na drugo, morate dodati transponder pomoću Ručnog
podešavanja.
✎✎ U slučaju da odaberete opciju 22KHz Tone i DiSEqc, morate ih priključiti u istom
položaju kao što je prikazano na zaslonu.
✎✎ Ako izbrišete satelit, izbrisat će se i svi programi spremljeni na satelitu.
❌❌Opcija Postavka motora
• DiSEqC 1.2 : Upravljajte motorom kako biste postavili položaj satelitske antene.
Smjer
upravljanja
Odaberite smjer u kojem želite pokrenuti motor.
Na raspolaganju su vam dva načina: Korak i Neprekidno.
• Korak: motor se pokreće na temelju vrijednosti koju
Način
unesete (od 1 do 128).
upravljanja
• Neprekidno: motor se neprekidno kreće dok ne pritisnete
gumb Stop.
Testiranje TP-a Odaberite testiranje TP-a koje želite podesiti.
Postavi
ograničenje
Postavite kretanje motora u smjeru istoka ili zapada kako bi
se motor kretao samo u skladu sa zadanim uputama.
• Uključeno: kretanje možete ograničiti na trenutačni
smjer odabirom opcije "Zapad/Istok".
• Isključeno: možete poništiti zadano ograničenje.
Postavljanje na
Motor možete postaviti na nulu.
nulu
Spremi
Možete spremiti trenutačni smjer motora.
• USALS: Postavite trenutnu lokaciju (zemljopisna dužina/širina).
❐❐Postavke digitalne kabelske televizije
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Postavke digitalne kabelske
televizije
[Samo u načinima rada Kabel, Kabel i satelit]
Postavite značajku Davatelj usluga.
Ako promijenite značajku Davatelj usluga, izbrisat će se
Davatelj usluga
spremljeni programi i pokrenut će se značajka Autom.
podešavanje.
• Uključeno: Možete ažurirati informacije za sve programe
koji se mogu ažurirati, uključujući program koji se trenutno
Automatsko
gleda.
ažuriranje kanala
• Isključeno: Ažurirati možete informacije samo onog
programa koji se trenutno gleda.
✎✎ Raspon koji korisnik može odabrati na izborniku Davatelj usluga ovisi o broju
davatelja usluga koji svaka zemlja podržava.
✎✎ Ako je broj podržanih davatelja usluga za zemlju 1, odgovarajuća funkcija će se
deaktivirati.
✎✎ Opciju Postavke digitalne kabelske televizije ne možete odabrati ako je davatelj
usluga postavljen na "Ziggo".
❐❐Postavka satelita
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Postavka satelita
[samo u načinima rada Satelit, Antena i satelit, Kabel i satelit]
Možete dodati/izbrisati/postaviti željeni satelit.
❐❐Ažuriranje popisa programa za Tivu
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Ažuriranje popisa programa za
Tivu
[Samo Italija]
[samo u načinima rada Satelit, Antena i satelit, Kabel i satelit]
Ažurira informacije o promijenjenom popisu programa na temelju informacija o
uvjetima emitiranja u zemlji i satelitu.
Ažurira popis programa kada je televizor cijelo vrijeme isključen. Po završetku
ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite opciju
Isključeno.
❐❐Ažuriranje popisa programa
SETTINGS ➾ POSTAVLJANJE ➙ Ažuriranje popisa programa
[samo u načinima rada Satelit, Antena i satelit, Kabel i satelit]
Ažurira informacije o promijenjenom popisu programa na temelju informacija o
uvjetima emitiranja u zemlji i satelitu.
Ažurira popis programa kada je televizor cijelo vrijeme isključen. Po završetku
ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite opciju
Isključeno.
✎✎ Za Austriju, Njemačku, Poljsku i Rusiju ova je funkcija podržana samo kada
opcija Davatelj usluga nije postavljena na Ništa.
❐❐Regionalni program
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Regionalni program
[Samo Austrija]
Postavite regionalni program te u dano vrijeme gledajte regionalni program.
✎✎ Za postavljanje davatelja usluge za Satelit, mora se odabrati ORS.
❐❐Korištenje opcije Ručno podešavanje
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Ručno podešavanje
Ručno prilagođavanje programa i spremanje rezultata.
Za digitalno odašiljanje može se provjeriti jakost i kvaliteta signala te slične
postavke.
❐❐Uređivanje programa
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ Uređ. programa
Uređuje spremljene programe.
Odabrani program postavite kao omiljeni, blokirajte/deblokirajte program,
preskočite program itd.
kotačić(OK) ➙
(Zaslonski upravljač)
(ili pritisnite gumb TEXT.)
[ovisno o zemlji]
Teletekst je besplatna usluga koju nude TV postaje s informacijama o TV
programima, vijestima i vremenskoj prognozi.
Dekoder teleteksta ovog televizora podržava JEDNOSTAVAN, TOP i BRZI TEKST
sustav.
Gumb u boji
Numerički gumb
ꔵ
Za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
Za unos broja željene stranice.
Za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
❐❐Posebne funkcije teleteksta
kotačić(OK) ➙
(Zaslonski upravljač)
(ili pritisnite gumb T. OPT.)
Odaberite izbornik Tekst opcije.
ꔻ Indeks
ꔾ TIME
ꕀ Zaustavi
Odaberite stranicu svakog indeksa.
Pri gledanju televizijskog programa odaberite ovaj izbornik za
prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona.
Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja se događa ako
se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica.
ꔽ Otkrij
ꔼ Ažuriraj
Jezik
Ovaj izbornik odaberite kako biste prikazali skrivene
informacije, poput rješenja zagonetki.
Prikazuje televizijsku sliku na zaslonu dok čekate novu
stranicu teleteksta.
[samo u digitalnom načinu rada]
Postavlja jezik teleteksta.
kotačić(OK) ➙
(Zaslonski upravljač)
(ili pritisnite gumb TEXT (Teletekst).)
[Samo u Velikoj Britaniji/Irskoj]
Televizor vam omogućuje pristup digitalnom teletekstom koji se odlikuje boljim
tekstom, grafikom itd. u odnosu na stari analogni teletekst. Digitalni teletekst
može pristupiti posebnim uslugama digitalnog teleteksta i određenim uslugama
koje emitiraju digitalni teletekst.
❌❌Teletekst unutar digitalne usluge
1 Pritisnite numerički ili ꔵ gumb za odabir usluge koja emitira digitalni teletekst.
2 Pratite upute na digitalnom teletekstu i na sljedeći se korak prebacite pritiskom
kotačić(OK), TEXT, navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog gumba te gumba
s brojevima itd.
3 Pritisnite numerički ili ꔵ gumb za odabir druge usluge koja emitira digitalni
teletekst.
❌❌Teletekst u digitalnoj usluzi
1 Pritisnite numerički ili ꔵ gumb za odabir određene usluge koja emitira digitalni
teletekst.
2 Za uključivanje teleteksta pritisnite TEXT ili gumb u boji.
3 Pratite upute na digitalnom teletekstu i na sljedeći se korak prebacite pritiskom
kotačić(OK), gumba za navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog gumba te
gumba s brojevima itd.
4 Pritisnite gumb TEXT ili obojeni gumb za isključivanje digitalnog teleteksta i
povratak na gledanje televizijskog programa.
❐❐Za postavljanje funkcije MHP Auto Start
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ MHP Automatsko pokretanje
[Ovisno o modelu] [Samo u Italiji]
Ovo je funkcija automatskog pokretanja MHP, talijanskog prijenosa podataka.
Koristi se za kanale s MHP signalom. Prijenos podataka može biti isprekidan
zbog okolnosti u kojima stanica emitira signal.
❐❐Što je HbbTV?
[Ovisno o modelu] [Ovisno o zemlji]
HbbTV ili Hybrid Broadcast Broadband TV zamjenjuje postojeće analogne usluge
teleteksta novom generacijom interaktivnog emitiranja utemeljenog na internetu.
Slično digitalnom tekstu i EPG-u, HbbTV može se rabiti za pružanje raznih usluga
uz standardni emitirani sadržaj.
Funkcionalnost i kvalitete HbbTV usluge mogu se razlikovati ovisno o vašem
davatelju usluga emitiranja.
Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama.
U Francuskoj je HbbTV usluga dostupna putem zemaljskog emitiranja.
U Njemačkoj je dostupna putem zemaljskog, kabelskog i satelitskog emitiranja.
Za više informacija o usluzi HbbTV, posjetite www.hbbtv.org.
❐❐Korištenje usluge HbbTV
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ HbbTV
HbbTV postavlja na Uključeno. Uživajte u raznolikom sadržaju usluge HbbTV.
✎✎ Usluga može biti ograničena ako uređaj nema vezu s mrežom.
✎✎ Ako je opcija HbbTV postavljena na Uključeno, funkcija za uzorke na Magic
daljinskom upravljaču neće raditi.
✎✎ Ako je HbbTV postavljen na Uključeno, funkcija olovke neće raditi. (samo
PenTouch TV.)
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Podatkovna usluga
[Ovisno o zemlji]
Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG (Digitalni teletekst) ili Teletekst
ako su obje opcije dostupno u isto vrijeme.
Ako je dostupna samo jedna opcija, omogućit će se MHEG ili Teletekst, bez
obzira na to koju ste opciju odabrali.
HOME ➾ Postavke ➙ POSTAVLJANJE ➙ CI informacije
• Ova funkcija omogućuje gledanje određenih kodiranih usluga (usluga koje
se naplaćuju).
• Ako uklonite CI modul, nećete moći gledati usluge koje se naplaćuju.
• CI (Common Interface) funkcije možda nisu omogućene, ovisno o
okolnostima u zemlji emitiranja.
• Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
• Za kupnju modula i smart kartice obratite se svom distributeru.
• Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, nema zvuka. Možda se
radi o nekompatibilnosti s CI modulom i smart karticom.
• Ako koristite CAM (Conditional Access Module, modul uvjetnog pristupa),
provjerite jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za DVB-CI ili CI plus.
• Neispravan CAM (Conditional Access Module, modul za uvjetni pristup)
postupak može uzrokovati lošu sliku.
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Format slike
Odabire format slike.
16:9
Automatski
Poč. veličina
Mijenja veličinu slike prema širini zaslona.
Videozapis se prikazuje u izvornoj veličini, bez uklanjanja rubnih
dijelova slike.
✎✎ U načinu DTV/HDMI/Komponentni (preko 720p) dostupna
je značajka Automatski.
Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim formatom slike,
automatski će promijeniti format u sliku prijema.
Nakon što televizor primi signal sa širokim formatom slike, vodit
će vas u vodoravnom ili okomitom podešavanju, u linearnom
omjeru, radi ispunjavanja cijelog ekrana.
Potpuno široko 4:3 i 14:9 video format može se preko DTV ulaza prikazati preko
cijelog zaslona bez iskrivljenja slike.
✎✎ U načinu rada Analogno/DTV/AV/Skart dostupna je opcija
Potpuno široko.
4:3
Vraća sliku na raniji format 4:3.
Možete gledati sliku u formatu 14:9 ili bilo koji televizijski
14:9
program u načinu rada 14:9. Zaslon 14:9 se prikazuje na isti
način kao kod 4:3, ali se pomiče prema gore i dolje.
Veličinu slike prilagođava širini zaslona. Možda će se odrezati
Zumiranje
vrh i dno slike.
Odaberite Kino zumiranje kada želite povećati sliku u ispravnom
Kino zumiranje
omjeru.
✎✎ Prilikom gledanje slike s vanjskog izvora, u sljedećim slučajevima može doći do
upisivanja slike u zaslon:
- slika sa statičnom natpisom (poput naziva kanala)
- Dulje gledanje u načinu formata 4 : 3
Pripazite kada koristite te funkcije.
✎✎ Dostupna veličina slike može se razlikovati ovisno o ulaznom signalu.
✎✎ Za ulazni signal HDMI/RGB-PC dostupni su samo formati 4:3 i 16:9.
✎✎ [Za modele koji podržavaju 2160p] Kad je ulazni signal 2160p ili kad je
razlučivost računala postavljena 3840 x 2160, Format slike se fiksira na
Automatski.
❐❐Za namještanje slike u načinu rada za računalo
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Zaslon
Namješta sliku u načinu RGB-PC.
Razlučivost
Automatsko
konfiguriranje
Položaj /
Veličina / Faza
Reset
Postavlja željenu razlučivost.
✎✎ Razlučivost je moguće odabrati samo kad je razlučivost
računala postavljena na 1.024 x 768, 1.280 x 768 ili
1.360 x 768.
Optimizira sliku.
Ako su veličina ili položaj slike na zaslonu iskrivljeni,
korisnik može izravno namjestiti veličinu i položaj slike na
zaslonu.
Vraća na izvorne vrijednosti sve postavke slike u načinu
rada za računalo.
❐❐Za postavljanje razlučivosti računala
1 Pritisnite desni gumb miša na radnoj površini računala i odaberite
「Properties」 (Svojstva).
2 Pritisnite 「Settings」 (Postavke) i odaberite jedan od podržanih formata za
postavljanje razlučivosti.
3 Odaberite 「Advanced → Monitor → Monitor Settings」 (Napredne postavke
monitora) u prozoru postavki. Odaberite jedan od podržanih formata za
optimalnu okomitu frekvenciju.
✎✎ U načinu rada za računalo razlučivost 1.920 x 1.080 daje optimalnu kvalitetu
slike.
✎✎ Postavke razlučivosti razlikuju se ovisno o vrsti računala.
❌❌Podržani formati
Način rada za
računalo
HDMI-PC /
RGB-PC
HDMI-PC
Razlučivost
640x350
720x400
640x480
800x600
1.024x768
1.152x864
1.360x768
1.920x1.080
1.280x1.024
Vodoravna
frekvencija (kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
54,348
47,712
67,5
63,981
Okomita
frekvencija (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,053
60,015
60,00
60,020
HOME ➾ Brzi izbornik ➙ AV način
Postavlja najbolji omjer slike / zvuka optimiziran za različine AV načine.
Off
Radi s vrijednošću postavljenom u izborniku Slika/Zvuk.
Cinema/ ꔧ
Optimizira postavke zvuka i slike za filmove.
Cinema
Game
Optimizira postavke zvuka i slike za igre.
✎✎ ꔧ [ovisno o modelu]
THX (Thomlinson Holman’s Experiment) je standard za certifikaciju
videozapisa i zvuka koji su ustanovili George Lucas i Thomlinson. Zaslon s
THX certifikatom jamči kvalitetu prikaza koja nadilazi standardnu kvalitetu
prikaza u hardverskom i softverskom smislu.
❐❐Za ugađanje slike pomoću Čarobnjaka za sliku
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Čarobnjak za sliku Ⅱ
Slijedite upute Čarobnjaka za sliku i pomoću daljinskog upravljača kalibrirajte i
prilagodite optimalnu kvalitetu slike bez skupih uređaja ili pomoći stručnjaka.
Slijedite upute kako biste dobili optimalnu kvalitetu slike.
❐❐Za odabir Načina slike
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Način slike
Odabire način slike optimiziran za prostor u kojem se nalazi TV ili program.
Detektira osvjetljenje u prostoru i automatski namješta svjetlinu
TV-a radi smanjenja potrošnje energije. Automatski namješta
svjetlinu, oštrinu, boju i nijansu za optimalnu kvalitetu slike.
Jasni
Pojačava kontrast, svjetlinu i oštrinu za dobivanje jasnih slika.
Prikazuje slike uz standardnu razinu kontrasta, svjetline i
Standard
oštrine.
Kino / ꔧ Kino Prikazuje slike optimizirane za filmove ili igre.
Igra
[ꔧ Kino : ovisno o modelu]
Inteligentni
senzor
ꕋ Stručni
izbornik za ugađanje kvalitete slike koji omogućuje
stručnjacima i entuzijastima gledanje najbolje slike na TV-u.
Ovajizbornik ima ISF certifikat i namijenjen je stručnjacima
za namještanje slike. (ISF logotip smije se rabiti samo na
televizorima s ISF certifikatom.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
✎✎ Ovisno o ulaznom signalu, raspon raspoloživih načina slike može se razlikovati.
✎✎ ꕋ Stručni način namijenjen je profesionalcima za fino namještanje pomoću
posebne slike. Za uobičajene slike učinak možda neće biti tako jasan
❐❐Na čin za fino namještanje slike
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Način slike ➙ Pozadinsko osvjetljenje /
Kontrast / Svjetlina / Oštrina / Boja / Nijansa / Top. boje
Najprije odaberite način slike koji želite.
Pozadinsko
osvjetljenje
Kontrast
Svjetlina
Sharpness
Boja
Tint
Namješta svjetlinu prikaza mijenjanjem svjetline LCD zaslona.
Namješta razliku između svijetlih i tamnih dijelova zaslona.
Postavlja ukupnu svjetlinu zaslona.
Namješta oštrinu granica između svijetlih i tamnih dijelova slike.
Namješta boje na zaslonu i čini ih tamnijim ili svjetlijim.
Namješta ravnotežu crvene i zelene boje.
Top. boje
Namješta ukupni ton boja, čini ih toplijim ili svjetlijim.
✎✎ Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki za
ugađanje može se razlikovati.
❐❐Za postavljanje naprednog upravljanja
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Način slike ➙ Napredna kontrola/
Stručna kontrola
Kalibrira zaslon za svaki način slike ili namješta postavke slike za posebni zaslon.
Najprije odaberite Način slike koji želite.
Dynamic Contrast
Dinamička boja
Clear White
Prilagodba kontrasta na optimalnu razinu, prema svjetlini
slike.
Prilagodba boja kako bi one izgledale prirodnije.
Pojačavanje bijele boje na zaslonu kako bi slika bila svijetlija i
oštrija.
Boja kože: Spektar boje kože može se zasebno postaviti kako
bi korisnik sam definirao boju kože.
Željena boja
Boja trave: Spektar boja prirode (livade, brežuljci itd.) može
se postaviti zasebno.
Boja neba: Boja neba postavlja se zasebno.
Daje kristalno jasnu sliku poboljšavajući pojedinosti u
Super razlučivost
dijelovima gdje je slika mutna ili nejasna.
Postavlja krivulju gradacije prema odnosu izlaznog i ulaznog
Gama
signala slike.
Skala boja
Odabire raspon boja koji se može prikazati.
Naglašavanje
Rubove videozapisa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan
rubova
način.
xvYCC
[ovisno o modelu] Prikazuje bogatije boje.
Filtrira određeni spektar u RGB bojama kako bi se detaljno
prilagodila zasićenost boja i nijanse.
Stručni obrazac Obrasci namijenjeni za profesionalnu prilagodbu slike.
Prilagodba ukupnog tona prikaza na zaslonu.
Ravnoteža bijele U stručnom načinu rada detaljno fino podešavanje može se
izvršiti i pomoću opcija Metoda/Uzorak itd.
To je funkcija koju koriste stručnjaci prilikom prilagodbe boja
Sustav upravljanja pomoću obrasca sa šest boja (crvena / zelena / plava / cijan
bojom
/ magenta / žuta) bez utjecaja na područja drugih boja. Kod
uobičajenih slika možda neće biti primjetnih promjena boje.
Filter boja
✎✎ Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike raspon detaljnih stavki za
ugađanje može se razlikovati.
❐❐Za postavljanje dodatnih opcija slike
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Način slike ➙ Opcija slike
Namješta detaljne postavke za slike.
Noise Reduction Smanjuje šum u video signalu.
Smanjenje MPEG
Smanjuje šum izazvan kompresijom digitalnog videa.
šuma
Namješta svjetlinu i tamu na zaslonu kako bi se razina crne
Black Level
boje na ulaznoj slici prikazala pomoću razine tame (black
level) na zaslonu.
Real Cinema
Optimizira zaslon za gledanje filma.
Zaštita očiju/
Namješta svjetlinu zaslona radi sprječavanja odsjaja iz
Zaštita očiju pri očiju.
kretnjama
[Zaštita očiju pri kretnjama : ovisno o modelu]
❐❐Za vraćanje postavki načina slike
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Način slike ➙ Vrać. post. slike
Vraća početne postavke vrijednosti koje je mijenjao korisnik.
Svi načini slike vraćaju se na početne postavke. Odaberite način slike koji želite
vratiti.
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Način slike ➙ Opcija slike ➙ LED lok.
zatam.
Posvjetljuje svijetle i potamnjuje tamne dijelove slike za maksimalni kontrast i
minimalno zatamnjenje, smanjujući potrošnju energije.
Off
Low
Srednja
High
Isključuje LED lokalno zatamnjenje.
Daje prirodne crne tonove. Ova se postavka koristi za gledanje
filmova.
Daje dublje tonove crne u usporedbi s postavkom Nisko. Ova se
postavka koristi za gledanje televizije.
Daje dublje tamne tonove i jasniju sliku od postavke Srednje.
Savršeno za gledanje u jarko osvijetljenim prostorima.
✎✎ Postavke LED lok. zatam. do Srednje / Visoko smanjuju potrošnju energije.
❐❐Za korištenje Načina zvuka
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Način zvuka
Optimizira zvuk na TV-u prema odabranom načinu zvuka.
Standard
Glazba / Kino /
Sport / Igre
Jasni
Korisnička
postavka
Prikladno za sve vrste video sadržaja
Postavlja zvuk optimiziran za pojedini žanr.
Daje jasan zvuk glasa uz bogati bas i čiste visoke
tonove.
Namješta glasnoću na razinu po vašem izboru pomoću
Korisničkog EQ-a.
❐❐Za fino namještanje glasnoće
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Korisnički EQ
Najprije postavlja način zvuka prema Korisničkoj postavci.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Reset
Ručno postavljanje ekvilizatora prilagodbom
pojasa zvuka.
Vraća izvorne postavke vrijednosti koju je korisnik
promijenio.
❐❐Postavljanje načina za glasnoću
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Način glasnoće
Postavlja različite načine za kontrolu glasnoće.
Autom.
glasnoća
Upravljanje
glasnoćom
Postavite funkciju Autom. glasnoća na Uključeno. Različita
glasnoća ovisno o programu. Automatski se prilagođava
prilikom promjene programa kako bi gledanje televizije bilo
što ugodnije.
Ako se koristi jedna krivulja glasnoće, određeni zvukovi
mogu biti nečujni ili vrlo glasni, ovisno o okruženju.
Prilagodba razine glasnoće prema dobu dana (dan/noć).
❐❐Korištenje funkcije Sound Optimizer
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Sound Optimizer
Omogućuje optimizaciju zvuka za prilagođene TV instalacije.
Uobičajeno
Tip sa zidnim
držačem
Tip sa stalkom
Općeniti način za zvuk.
Optimizacija zvuka televizora koji su pričvršćeni na zid.
Optimizacija zvuka televizora koji se nalaze na stalku.
❐❐Korištenje značajke zvuka Virtualno okruženje
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Virtualno okruženje
Tehnologija tvrtke LG za obradu zvuka omogućuje surround zvuk poput
5.1-kanalnog iz dva zvučnika.
✎✎ Ako je značajka Clear Voice ll postavljena na Uključeno, značajka Virtualno
okruženje neće biti odabrana.
❐❐Korištenje funkcije Clear Voice ll
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Clear Voice ll
Zvuk čini jasnijim.
❐❐Sinkronizacija zvuka i slike
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ AV sinkronizacija
Izravna sinkronizacija slike i zvuka kada oni nisu usklađeni.
Ako opciju AV sinkronizacija postavite na Uključeno, izlaz zvuka (TV zvučnici ili
SPDIF) možete prilagoditi slici na zaslonu.
TV zvučnik
SPDIF
Prilagođava sinkronizaciju zvuka iz unutarnjih zvučnika
televizora.
Gumb "-" ubrzava izlaz zvuka, a gumb "+" ga usporava u
odnosu na zadanu vrijednost.
(Sony Philips Digital InterFace) Prilagođava sinkronizaciju
zvuka iz zvučnika koji su priključeni na digitalne audio
priključke.
Gumb "-" ubrzava izlaz zvuka, a gumb "+" ga usporava u
odnosu na zadanu vrijednost.
Skretnica
šalje signale odašiljanja ili zvuk na vanjski uređaj bez odgode
zvuka. Zvuk se može slati prije videa jer obrada video unosa
u TV traje duže.
❐❐Korištenje načina ARC
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Postavka zvuka ➙ Način ARC
Vanjski audiouređaji mogu se priključiti putem HDMIⓇ kabela velike brzine pri
čemu za SPDIF izlaz nije potreban dodatni optički audiokabel. Koristi se sučelje
SIMPLINK.
Vanjski uređaj koji podržava ARC (Audio Return Channel) priključite na
HDMI(ARC) ulaz.
Isključeno
On
Čak i kada je povezani vanjski audiouređaj koji podržava
ARC uključen, audio izlaz neće se automatski obraditi putem
zvučnika vanjskog audiouređaja.
Ako je uključen vanjski audiouređaj koji podržava ARC,
audio izlaz automatski se obrađuje putem zvučnika vanjskog
audiouređaja.
Informacije o opciji SIMPLINK potražite pod 「Općenito →
Kontrola vanjskih uređaja」.
✎✎ Prilikom povezivanja s vanjskim uređajima koristite terminal koji je
namijenjen samo ARC standardu.
✎✎ Prilikom povezivanja s vanjskim uređajima koristite HDMIⓇ kabel velike
brzine.
✎✎ Korištenje uređaja drugih proizvođača s funkcijom ARC može uzrokovati
kvar.
❐❐Prilagodba ravnoteže zvuka
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Postavka zvuka ➙ Ravnoteža
Prilagođava ravnotežu zvuka lijeve/desne strane.
❐❐Korištenje TV zvučnika
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Postavka zvuka ➙ TV zvučnik
Kada za zvuk koristite vanjske audiouređaje koji su priključeni na televizor,
primjerice kućno kino, TV zvuk može biti isključen. Ako je kućno kino priključeno
na SIMPLINK, postavljanje opcije TV zvučnik na Isključno automatski će uključiti
kućno kino.
TV zvučnici ne reproduciraju zvuk.
TV zvuk reproducira se putem zvučnika vanjskog audiouređaja
Isključeno
koji je povezan s televizorom.
✎✎ Prilagodba glasnoće putem regulatora na vanjskom uređaju.
Uključeno Reprodukcija TV zvuka putem internog TV zvučnika.
❐❐Korištenje opcije Digitalni audioizlaz
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Postavka zvuka ➙ Digitalni audioizlaz
Postavlja Digitalni audioizlaz.
Stavka
Auto
PCM
Ulaz zvuka
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Sve
Digitalni audioizlaz
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐Postavka DTV zvuka
HOME ➾ Postavke ➙ ZVUK ➙ Postavka DTV zvuka
[ovisno o modelu]
Kad u ulaznom signalu postoje različite vrste zvuka, ova funkcija omogućava odabir
željene vrste zvuka.
Ako je ova opcija postavljena na Automatski, redoslijed traženja je HE-AAC →
Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a za izlaz se koristi prvi format zvuka koji
se pronađe.
✎✎ Samo u Italiji koristi se redoslijed HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG →
Dolby Digital.
✎✎ Samo za Novi Zeland redoslijed je Dolby Digital+ → Dolby Digital → HEAAC → MPEG.
✎✎ Ako odabrani format zvuka nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi
format zvuka.
❐❐Odabir vanjskog ulaza
HOME ➾ Ulazna lista
Odabir vanjskog ulaza.
Ulazna lista
Odabir zvučnika.
TV zvučnik
Odabir ulaza.
TV
USB
AV
Komponentni
HDMI1
HDMI2
Promijeni naziv uređaja
Postavka SimpLink
Postavlja značajku SIMPLINK.
Uređivanje naziva vanjskog uređaja koji je priključen
na vanjski terminal.
❐❐Korištenje značajke SIMPLINK
SIMPLINK je značajka koja omogućuje jednostavnu kontrolu i upravljanje
raznim multimedijskim uređajima samo pomoću daljinskog upravljača za
televizor putem izbornika SIMPLINK.
1 Povežite HDMI IN priključak televizora i izlazni priključak uređaja s
funkcijom SIMPLINK pomoću HDMI kabela. Za jedinice kućnog kina s
funkcijom SIMPLINK povežite HDMI priključke kao što je navedeno i
koristite optički kabel za povezivanje optičkog digitalnog audio izlaza na
televizoru i optičkog digitalnog audio ulaza na SIMPLINK uređaju.
2 Odaberite HOME ➾ SIMPLINK. Pojavit će se prozor izbornika SIMPLINK.
3 Odaberite Postavi SIMPLINK u prozoru s izbornikom SIMPLINK. Prikazat će se
prozor za postavljanje opcije SIMPLINK.
4 Značajku SIMPLINK postavite na Uključeno u prozoru za postavljanje
značajke SIMPLINK.
5 Zatvorite prozor za postavljanje značajke SIMPLINK.
6 Pod HOME ➾ SIMPLINK odaberite uređaj kojim želite upravljati.
✎✎ Ova funkcija radit će samo na uređajima koji nose SIMPLINK logotip
(
).
Provjerite ima li vanjski uređaj logotip SIMPLINK.
✎✎ Za korištenje funkcije SIMPLINK potreban je HDMIⓇ kabel velike brzine
(sa značajkom CEC (Consumer Electronics Control, Kontrola potrošačke
elektronike)). HDMIⓇ kabeli velike brzine koriste pin 13 za razmjenu
informacija između uređaja.
✎✎ Uključite ili odaberite medij uređaja sa značajkama kućnog kina kako bi se
prikazao prekidač za prebacivanje zvučnika na HT zvučnik.
✎✎ Povežite pomoću optičkog kabela (prodaje se zasebno) kako biste mogli
koristiti HT zvučnik.
✎✎ Prebacivanje na vanjski ulaz uzrokovat će zaustavljanje SIMPLINK uređaja.
✎✎ Korištenje uređaja drugih proizvođača sa značajkama HDMI-CEC može
uzrokovati kvar.
❌❌Objašnjenje SIMPLINK značajki Direct Play
Odabir
multimedijskog
uređaja
Reprodukcija
diska
Odmah reproducira sadržaj s multimedijskog uređaja na
televizoru.
Odabir željenog uređaja putem izbornika SIMPLINK da
biste njime odmah upravljali s ekrana televizora.
Upravlja multimedijskim uređajem putem daljinskog
upravljača televizora.
Ako je automatsko napajanje postavljeno na "Uključeno" u
Isključivanje svih postavkama značajke SIMPLINK, isključivanjem televizora
uređaja
isključit će se napajanje svih povezanih SIMPLINK
uređaja.
Sinkronizirano
uključivanje
Zvučnik
Ako je funkcija Auto. uklj. postavljena na Uključeno u
postavkama SIMPLINK, uključivanjem SIMPLINK uređaja
uključit će se i televizor.
Odabir zvučnika na jedinici kućnog kina ili televizoru.
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ Ušteda energije
Smanjuje potrošnju energije namještanjem svjetline zaslona.
Auto
Off
Minimum
/ Srednja /
Maksimum
Isključen zaslon
TV senzor detektira osvjetljenje u prostoru i automatski
namješta svjetlinu zaslona.
• Min. osvjetljenost : Odaberite minimalnu svjetlinu za
zaslon koji gledate pri slabom osvjetljenju u prostoriji.
• Jačina očitavanja: odaberite raspon svjetline TV-a u
prostoru u kojem gledate.
Isključuje način za uštedu energije.
Primjenjuje prethodno postavljeni način za uštedu
energije.
Zaslon se isključuje i čuje se samo zvuk.
Pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču i zaslon
će ponovno proraditi.
❐❐Uporaba vremena gašenja
HOME ➾ Postavke ➙ VRIJEME ➙ Vrijeme gašenja
Isključuje TV nakon postavljenog broja minuta.
Za isključivanje Vremena gašenja odaberite Isključeno.
❐❐Za postavljanje točnog vremena
HOME ➾ Postavke ➙ VRIJEME ➙ Sat
Provjerava ili mijenja točno vrijeme dok gledate TV.
Auto
Manual
Sinkronizira sat na TV-u s digitalnim podacima o točnom
vremenu koje šalje TV postaja.
Ručno postavljanje datuma i vremena za slučaj da automatski
postavljeno vrijeme nije točno.
❐❐Za postavljanje automatskog uključivanja i isključivanja
televizora
HOME ➾ Postavke ➙ VRIJEME ➙ Vrijeme uključivanja/Vrijeme
isključivanja
Postavlja vrijeme uključivanja/isključivanja.
Odaberite Isključeno pod Ponavljanje za prekid Vremena uključivanja/
Vremena isključivanja.
✎✎ Za uporabu Vremena uključivanja/Vremena isključivanja morate ispravno
postaviti točno vrijeme.
✎✎ Čak i kad je funkcija Vrijeme uključivanja odabrana, TV će se automatski
isključiti ako tijekom 120 minuta nitko ne pritisne nijedan gumb na
daljinskom upravljaču.
❐❐Za postavljanje Automatskog stanja mirovanja
HOME ➾ Postavke ➙ VRIJEME ➙ Automatsko stanje mirovanja
[Ovisno o modelu]
Ako tijekom određenog vremena ne pritisnete nijedan gumb na televizoru ili
daljinskom upravljaču, TV će se automatski prebaciti u stanje mirovanja.
✎✎ Ta funkcija ne radi u načinu rada Store Demo (Demonstracija u trgovini) ni
tijekom ažuriranja softvera.
❐❐Za postavljanje lozinke
HOME ➾ Postavke ➙ ZAKLJUČAVANJE ➙Postavljanje lozinke
Postavljanje ili mijenjanje lozinke za TV.
✎✎ Početna lozinka je postavljena kao 「0000」.
Kada kao Zemlju odaberete Francusku, lozinka nije 「0000」 nego 「1234」.
Kada kao Zemlju odaberete Francusku, nije moguće odabrati 「0000」 kao
lozinku.
❐❐Zaključavanje sustava
HOME ➾ Postavke ➙ ZAKLJUČAVANJE ➙ Zaključavanje sustava
Dopušta prikazivanje samo određenih programa, blokirajući ostale kanale ili
vanjski signal.
Postavite Sustav zaključav. na Uključeno.
Blokirati
program
Blokira programe koji emitiraju sadržaj neprikladan za djecu.
Programi se mogu odabrati, ali zaslon će biti prazan, a zvuk
isključen.
Za gledanje zaključanog kanala unesite lozinku.
Roditeljski
nadzor
Blokiranje
ulaza
Ova funkcija radi ovisno o informacijama televizijske kuće.
Stoga, ako signal ima neispravne informacije, ta funkcija neće
raditi.
Djeci onemogućuje gledanje određenih televizijskih programa
za odrasle, ovisno o postavljenim ograničenjima.
Unesite lozinku kako biste gledali blokirani program.
Kategorije se razlikuju ovisno o zemlji.
Blokiranje izvora ulaznog signala.
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Jezik
Odaberite Jezik izbornika i Audio jezik prikazan na zaslonu.
Jezik izbornika
Odabir jezika za prikaz teksta.
[samo u digitalnom načinu rada]
Audio jezik
Kada gledate digitalni program u kojem postoji nekoliko
audio jezika, možete odabrati željeni jezik.
(samo u digitalnom načinu rada)
Koristite funkciju Titlovi kada se emitiraju dva ili više
jezika titlova.
Jezik podnaslova
✎✎ Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku,
stranica teleteksta prikazat će se na zadanom jeziku za
teletekst.
Jezik za prikaz
teksta
Jezik glasovnog
pretraživanja
(samo u digitalnom načinu rada)
Koristite funkciju Jezik za prikaz teksta kada se tekst
emitira na dva ili više jezika.
✎✎ Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku,
stranica će se prikazati na zadanom jeziku za prikaz
teksta.
✎✎ Ako odaberete pogrešnu lokalnu državu, teletekst se
možda neće ispravno prikazati na zaslonu i može doći
do problema tijekom rada s teletekstom.
Odaberite jezik koji želite koristiti za glasovno
pretraživanje.
✎✎ Ovu postavku podržava samo model s glasovnim
pretraživanjem.
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Zemlja
Postavlja Zemlju za TV.
Postavke TV-a mijenjaju se u skladu s emitiranjem dostupnim u odabranoj zemlji.
✎✎ Ako promijenite odabranu Zemlju, može se prikazati zaslon s informacijama za
Autom. podešavanje.
✎✎ U zemlji u kojoj ne postoji pravilnik za digitalno emitiranje, neke DTV funkcije
neće ispravno funkcionirati ovisno o uvjetima digitalnog emitiranja.
✎✎ Ako je za postavku države odabrano “--”, bit će dostupni europski zemaljski/
kabelski digitalni radiotelevizijski programi, ali neke DTV funkcije možda neće
raditi kako treba.
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Pomoć za osobe s poteškoćama
Zvučni komentar ili titlovi namijenjeni su onima koji slabije čuju ili slabije vide.
Nagluhost
Audio opis
Ova funkcija namijenjena je osobama oštećenog sluha.
Ako je značajka uključena, titlovi se prikazuju automatski.
Ova funkcija namijenjena je slijepim osobama te se uz
osnovni zvuk emitiraju zvučni opisi trenutne situacije na
televizijskom programu.
Kada je opcija Audio opis postavljena na Uključeno,
osnovni zvuk i audio opis prikazuju se za one programe za
koje postoje.
❐❐Registriranje Magic daljinskog upravljača
Ako želite koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate registrirati na
televizoru.
Magic daljinski upravljač registrirajte na sljedeći način prije no što ga počnete
koristiti.
1 Uključite televizor i pričekajte približno 10 sekundi i zatim pritisnite
Kotačić(OK) i daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
2 Daljinski upravljač automatski će se registrirati i na zaslonu televizora
prikazat će se poruka o dovršetku registracije.
✎✎ Ako registracija Magic daljinskog upravljača nije uspjela, isključite
televizor i pokušajte ponovo.
❐❐Registriranje Magic daljinskog upravljača
1 Pritisnite zajedno gumbe HOME i BACK te ih držite oko 5 sekundi.
2 Usmjerite daljinski upravljač prema TV-u te pritisnite i držite Kotačić(OK)
oko 5 sekundi.
✎✎ Pritisnite gumb BACK i daljinski upravljač pet sekundi držite usmjeren
prema televizoru kako biste ga ponovo postavili i registrirali.
❐❐Za postavljanje pokazivača na Magic daljinskom
upravljaču
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Pokazivač
Postavlja brzinu i oblik pokazivača koji se pojavljuje na TV zaslonu.
Brzina
Oblik
Veličina
Por.
pokaz.
Postavljanje brzine kretanja pokazivača.
Odabir oblika pokazivača iz niza ponuđenih.
Odabire veličinu pokazivača.
Postavite na Uključeno. Ako pokazivač više nije poravnat sa
smjerom u kojem je okrenut daljinski upravljač, pomaknite
Magic daljinski upravljač lijevo-desno kako biste ih opet
poravnali. Pokazivač će se automatski poravnati sa sredinom
upravljača, kako bi ga bilo lakše kontrolirati.
✎✎ Ako se pokazivač neko vrijeme ne koristi, prestat će se prikazivati. Kada
pokazivač nestane sa zaslona, protresite Magic daljinski upravljač lijevodesno. Pokazivač će se ponovo prikazati.
✎✎ Ako pritisnete gumb za navigaciju dok na zaslonu pomičete pokazivač,
pokazivač će nestati, a Magic daljinski upravljač radit će kao običan
daljinski upravljač.
✎✎ Koristite ga unutar učinkovitog raspona od 10 metara. Korištenje daljinskog
upravljača s veće udaljenosti ili kada između upravljača i Tv ima predmeta
koji ometaju signal, može izazvati kvar.
✎✎ Elektronički uređaji u blizini mogu izazvati smetnje. Uređaji kao što su
mikrovalne pećnice i bežične mreže koriste isti frekvencijski pojas (2,4
GHz) kao i Magic daljinski upravljač te mogu izazvati smetnje.
✎✎ Ako Magic daljinski upravljač padne ili se ošteti na bilo koji način, možda
više neće raditi.
✎✎ Pazite da njime ne udarate o čvrste predmete, npr. o namještaj ili pod.
❐❐Korištenje funkcije uzorka
Pritisnite Kotačić(OK) kada je prikazan uobičajen video i nacrtajte uzorak
prema zaslonu.
Prethodni kanal: Vraćanje na prethodni kanal.
Nedavni popis: Prikazuje kanale koje ste nedavno gledali.
✎✎ Funkcija možda neće raditi ako su otvoreni određeni prozori.
❐❐Postavljanje indikatora rada
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Indikator mirovanja
[ovisno o modelu]
Uključuje/isključuje indikator stanja mirovanja na prednjoj strani televizora.
❐❐Promjena načina rada televizora
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Postavke načina rada
Odabir funkcije Kućna upotreba ili Rad u trgovini .
Ako ćete uređaj koristiti kod kuće, odaberite Kućna upotreba.
Rad u trgovini je način rada koji se koristi za izložbene modele uređaja u
trgovini.
❐❐Povratak na početne postavke
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Početna postavka
Briše sve korisničke postavke i uređaj vraća na početni zadani način rada.
Kada je inicijalizacija gotova, televizor će se sam isključiti i uključiti.
✎✎ Ako se aktivira opcija Sustav zaključav., prikazat će se skočni prozor za
unos lozinke.
✎✎ Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.
❐❐Korištenje početnog zaslona
Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču.
Sa svim značajkama Smart TV-a prikazanima na ekranu svatko može lako pristupiti
obilju sadržaja i aplikacija putem brzog izbornika jednostavnog za korištenje i
organiziranog po temama kao što su TV uživo, Kartica, Moje aplikacije, itd.
Prijava
Premium
Vrijeme
Više...
Vrijesti
11-1 MBC HD
Više...
Sport
4. srpnja 20:30
Fotografija
Uređivanje kartice
SMART SHARE
Kino
Tron
Priča o igračkama
Čudovište
Duh
Abata
NEBESA
Hvala
My Boy
Viralni
videozapis
Karta
Igra
Moje aplikacije
Ulazna lista
Postavke
Traži
Internet
LG Smart...
Program...
Medijska veza Smart Share Brzi izbornik Korisnički vodič
MOJA KARTICA
Odaberite karticu koju želite
koristiti.
Moje aplikacije
❐❐Korištenje i uređivanje MOJE KARTICE
HOME ➾ MOJA KARTICA
Za omogućavanje jednostavne provjere i pristupa širokoj paleti sadržaja i funkcija
glavne funkcije su grupirane u kategorije i prikazane na karticama.
Odabirom naziva kartice prelazite na stranicu te kategorije.
Odaberite Uredi na vrhu početnog zaslona kako biste promijenili položaje kartica
ili stvorili vlastitu karticu. (ne možete uređivati kartice Uživo i Premium.)
❐❐Korištenje Mojih aplikacija
HOME ➾ Moje aplikacije
Odaberite Moje aplikacije na dnu početnog zaslona ili pritisnite gumb MY APPS
na daljinskom upravljaču.
Odaberite Moje aplikacije kako biste provjerili prethodno instalirane i preuzete
aplikacije.
Moje aplikacije
Ulazna lista
Postavke
Traži
Internet
LG Smart...
Program...
Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti.
Medijska veza Smart Share
Brzi izbornik Korisnički vodič
❐❐Za uređivanje stavki u opciji Moje aplikacije:
HOME ➾ Moje aplikacije ➙ Uredi
Kako biste pomicali ili brisali aplikacije, na stranici Moje aplikacije odaberite
Uredi. Imajte na umu da se sistemske aplikacije mogu pomicati, ali ne mogu
brisati.
✎✎ Briše stavke / mijenja njihov redoslijed povlačenjem ikone aplikacije ako vaš
uređaj ima Magic daljinski upravljač.
MOJE APLIKACIJE
Koš za smeće
❐❐Upravljanje postavkama za LG Smart TV
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Postavke za Smart TV
Postavlja većinu Premium sadržaja i upravlja ID-om.
Mijenja postavke države na Smart TV-u.
Država za Smart TV Prima Premium uslugu i LG Smart World za odabranu
državu.
Verzija Premium
Prikazuje premium verziju usluge.
Popis ID-ova
Provjerava i briše ID-e prijavljene na TV prijamniku.
Poništavanje
Briše podatke o svim registriranim ID-ima s TV prijamnika.
Pravne napomene
Prikazuje pravne napomene za Smart TV.
Za upotrebu Smart značajki potrebna je žična ili bežična mrežna veza.
Kad ste povezani s mrežom, možete koristiti Premium sadržaj, LG Smart World,
DLNA i još mnogo toga.
❐❐Do mrežne veze samo jednim klikom
Jednostavno se povezuje sa žičnom/bežičnom mrežom.
HOME ➾ Postavke ➙ MREŽA ➙ Mrežna veza za automatsko povezivanje s
dostupnom mrežom. Slijedite upute na TV prijamniku.
❐❐Povezivanje s mrežom pomoću Naprednog postavljanja
HOME ➾ Postavke ➙ MREŽA ➙ Mrežna veza
Koristi se u posebnim uvjetima, primjerice, u uredima (ako se koristi statički IP).
1 Odaberite mrežnu vezu, Žično ili Bežično.
2 Ako se spajate preko Wi-Fi mreže, koristite jednu od sljedećih metoda za
uspostavljanje mrežne veze.
Popis pristupnih
Povezuje se s mrežom odabranom s popisa pristupnih točaka.
točaka
Unesite SSID
WPS-PBC
Povezuje se s unesenom bežičnom pristupnom točkom.
Jednostavno se povezuje pritiskom na gumb bežične pristupne
točke koja podržava PBC.
WPS-PIN
Jednostavno se povezuje kad je PIN bežične pristupne točke
koju želite povezati unesen na web-mjesto pristupne točke.
Ad-hoc
Povezuje se s mrežom putem računala koje podržava bežičnu
vezu ili mobitela.
❐❐Korištenje funkcije Wi-Fi Screen
HOME ➾ Postavke ➙ MREŽA ➙ Wi-Fi Screen Share
Omogućuje korištenje funkcija bežičnog povezivanja kao što su Wi-Fi Direct i
WiDi.
Dijeli zaslon uređaja povezanih putem opcije Wi-Fi Screen Share u značajki Smart
Share.
1 Postavite Wi-Fi Screen Share na Uključeno. (Ako ga ne koristite, postavite ga
na Isključeno.)
2 Omogućite postavke za Wi-Fi Direct na uređaju s kojim se želite povezati.
3 Prikazuje se popis s uređajima koji se mogu povezati s televizorom.
4 Odaberite uređaj za povezivanje.
5 Odaberite Da kad se pojavi poruka sa zahtjevom za povezivanje.
6 Ako uređaj koji želite povezati prihvati zahtjev, Wi-Fi Screen Share se
povezuje.
✎✎ Preporučuje se priključivanje prijenosnog računala pomoću funkcije Intel’s
WiDi unutar kratkog dometa.
✎✎ Iako se Intel’s WiDi može povezati bez bežičnog usmjernika, preporuča se da
prvo priključite bežični usmjernik za optimalnu učinkovitost.
✎✎ Dok je početni izbornik aktivan, televizor ne može otkriti uređaje Intel’s WiDi.
Obavezno zatvorite početni izbornik prije nego pokušajte otkriti uređaje Intel’s
WiDi.
❐❐Postavljanje mreže - upozorenje
✎✎ Koristite standardni LAN kabel (Cat5 ili više s priključkom RJ45, 10 Base-T ili
100 Base TX LAN portom).
✎✎ Vraćanje početnih postavki može uzrokovati probleme s vezom. Da biste riješili
taj problem, isključite napajanje, odspojite ga i ponovno spojite te uključite
napajanje.
✎✎ Tvrtka LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme s mrežnom vezom,
kvarove ili pogreške koje su nastale zbog korištenja mrežne veze.
✎✎ Mrežna veza možda neće ispravno raditi ovisno o pružatelju internetskih
usluga.
✎✎ Za korištenje DSL usluge potreban je DSL modem, a za korištenje usluge
kabelskog modema potreban je kabelski modem. Dostupan je ograničeni broj
mrežnih veza, a mrežne postavke televizora možda neće biti dostupne, ovisno
o ugovoru koji ste potpisali s davateljem internetskih usluga (ISP). (Drugi
uređaji ne mogu se koristiti ako je dopušten samo jedan uređaj po liniji, a
računalo je već povezano.)
✎✎ Zbog uređaja koji rade na frekvenciji od 2,4 GHz (bežični telefoni, Bluetooth
uređaji ili mikrovalne pećnice) može doći do smetnji u bežičnoj mreži. Također,
može doći do smetnji zbog uređaja frekvencije 5 GHz, kao i kod drugih Wi-Fi
uređaja.
✎✎ Bežična okolina može uzrokovati spori rad usluge bežične mreže.
✎✎ Ako ne isključite cijelu lokalnu kućnu mrežu, na nekim uređajima može doći do
mrežnog prometa.
✎✎ Za vezu putem pristupne točke potrebna je pristupna točka koji podržava
bežičnu vezu, a na uređaju mora biti omogućena značajka bežičnog
umrežavanja. Za informacije o dostupnosti bežične mreže na vašoj pristupnoj
točki obratite se svom pružatelju usluga.
✎✎ Za vezu putem pristupne točke provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne
točke. Provjerite odgovarajuću dokumetaciju za SSID i sigurnosne postavke
pristupne točke.
✎✎ Neispravne postavke na mrežnim uređajima (žični/bežični djelitelj linije, hub)
mogu uzrokovati usporeni ili nepravilni rad TV prijamnika. Pravilno instalirajte
uređaje u skladu s uputama odgovarajućeg priručnika i postavite mrežu.
✎✎ Ad-hoc veza možda neće raditi ovisno o povezanom uređaju (npr. prijenosno
računalo).
✎✎ Način povezivanja može se razlikovati ovisno o proizvođaču pristupne točke.
❐❐Korištenje usluge Smart Share
HOME ➾ Smart Share
Donosi fotografije / glazbu / videozapise na vaš TV prijamnik spajanjem na USB
uređaj ili kućnu mrežu (DLNA, Medijska veza).
SMART SHARE
Tip sadržaja
Više...
Nedavno pogledano
Više...
j
đa
Povezani ure
Novododano
Više...
Više...
Odabir snimki spremljenih na
USB HDD uređaju radi prikaza/
brisanja.
SVE
VIDEO
MUSIC
FOTOGRAFIJA
RECORDED TV
Postavke
Vodič za povezivanje
❐❐Kontroliranje reprodukcije filmova
Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije tijekom gledanja filmova.
Odabire željene točke i pokreće ih
Option
Pokretanje
Zaustavlja reprodukciju i vraća popis.
List
Postavlja opcije.
Mijenja u 3D način.
❐❐Kontroliranje pregleda slika
Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije prilikom pregleda slika na cijelom ekranu.
✎✎ Za 3D slike Efekt prikaza slajdova ne radi čak ni kada je omogućena
funkcija Prikaz slajdova.
Dijaprojekcija
BGM
Prikazuje dijaprojekciju
fotografija.
Reproducira pozadinsku
glazbu.
Zaokreće ili povećava sliku.
Opcija
Popis
Zaustavlja reprodukciju i
vraća popis.
Postavlja opcije.
Mijenja u 3D način.
❐❐Kontroliranje reprodukcije glazbe
Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije prilikom reprodukcije glazbe.
Odabire željene točke i pokreće
ih
Opcija
Pokretanje
Popis
Postavlja opcije.
Zaustavlja reprodukciju i vraća
popis.
❐❐Postavljanje funkcija povezanih s opcijom Smart Share
HOME ➾ Smart Share ➙ Postavke
Mijenja postavke povezane s reprodukcijom sadržaja Smart Share.
❌❌Napredna postavka
Naziv za TV
prijamnik
Status mreže
Wi-Fi Screen
Share
Podijeli moj TV
prijamnik
Mijenja naziv koji se pojavljuje prilikom traženja TV-a s drugih
uređaja.
Provjerava mrežnu vezu.
Omogućuje korištenje funkcija bežičnog povezivanja kao što
su Wi-Fi Direct i WiDi.
Dopušta / sprečava uspostavljanje veze s TV prijamnikom s
drugih uređaja.
Uključuje/isključuje vezu s DMR-om (Digital Media
Renderer).
Automatska
reprodukcija po
primitku
DivX VOD
Prihvaća / odbija sadržaj prebačen s drugih uređaja.
Registrira ili otpušta DivX.
Vrši provjeru registracijskog koda za DivX za reprodukciju
zaštićenih DivX videozapisa. Registrirajte se na http://vod.
divx.com.
Koristi registracijski kod za kupovinu ili posuđivanje filmova na
www.divx.com/vod.
✎✎ Kupljene/posuđene DivX datoteke ne mogu se
reproducirati ako koristite DivX registracijski kod drugog
uređaja. Koristite samo DivX registracijski kod ovog
uređaja.
✎✎ Možda nećete moći reproducirati pretvorene datoteke
koje ne odgovaraju DivX Codec standardu ili će one pri
reprodukciji stvarati neuobičajene slike ili zvukove.
❌❌Povijest
Da biste izbrisali povijest sadržaja, pritisnite gumb u nastavku. Koristite sadržaje u
izborniku Tip sadržaja i Povezani uređaj.
❌❌Privatnost
Provjerite uređaj koji ne želite otvoriti u izborniku Novo dodano i Nedavno gledano.
❐❐Datoteka podrške Smart Share
Maksimalna brzina prijenosa podataka :
20 Mbps (megabita po sekundi)
Podržani vanjski formati podnaslova : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Podržani unutarnji formati podnaslova : XSUB (podržava unutarnje podnaslove stvorene pomoću DivX6)
❐❐Podržani video kodek
Maksimum: 1920 x 1080 @30p
Ekstenzija
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Kodek
Video
Audio
Video
Audio
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple and Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
Motion Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
Video
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
Audio
AAC
Ekstenzija
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
.mpeg
Kodek
Video
Audio
Video
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Video
Audio
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 Layer I, II
❌❌Dostupna glazbena datoteka
Tip
datoteke
mp3
Stavka
Info
Brzina
32 Kbps - 320 Kbps
prijenosa
Frekv. uzorka 16 kHz - 48 kHz
Podrška
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Dostupna slikovna datoteka
Tip datoteke
2D(jpeg, jpg, jpe)
3D(jps)
3D (mpo)
Stavka
Dostupni
tip
datoteke
Profil
SOF0: baseline
SOF1: Extend Sequential
SOF2: Progressive
Minimalno: 64 x 64
Veličina Maksimalno:
fotografije Normalni tip: 15360 (W) x 8640 (H)
Normalni tip: 1920 (W) x 1440 (H)
Dostupni
tip
mpo
datoteke
4:3 veličina:
Veličina 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
fotografije
3:2 veličina: 3648 x 2432
❐❐Reprodukcija videozapisa - upozorenje
✎✎ Neki podnaslovi koje su stvorili korisnici možda neće ispravno raditi.
✎✎ Datoteke videozapisa i podnaslova trebaju biti spremljene u istu mapu. Za
ispravno prikazivanje podnaslova, datoteke videozapisa i podnaslova moraju
imati isti naziv.
✎✎ Podnaslovi na uređaju NAS (Network Attached Storage) ne moraju nužno biti
podržani, ovisno o proizvođaču i modelu.
✎✎ Ne podržavamo prijenos koji sadrži GMC (Global Motion Compensation) ili
Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Podržana je samo razina profila H.264 / AVC 4.1 i niža.
✎✎ Ograničenje veličine datoteke ovisi o okolini kodiranja.
✎✎ Videodatoteke napravljene u nekim alatima za kodiranje možda se neće
moći reproducirati.
✎✎ Videodatoteke koje nisu u ovdje navedenim formatima možda se neće moći
reproducirati.
✎✎ Videodatoteke koje nisu u ovdje navedenim formatima možda se neće moći
reproducirati.
✎✎ Televizor podržava DTS audio kodek prilikom reprodukcije videodatoteke s
USB memorije.
DLNA je skraćenica za Digital Living Network Alliance, standard koji vam
omogućava da putem kućne mreže na svom TV prijamniku uživate u videozapisima
/ glazbi / fotografijama pohranjenima na računalu ili poslužitelju.
❐❐Spajanje DLNA-ovjerenog Smartphonea
TV prijamnik i smartphone trebaju biti na istoj mreži.
1 Provjerite je li na smartphoneu uključen Wi-Fi.
2 Instalirajte/pokrenite aplikaciju da biste podijelili sadržaj smartphonea.
3 Pokrenite “Podijeli sadržaj mog mobitela”.
4 Odaberite vrstu sadržaja (videozapis / zvuk / fotografija) koji želite reproducirati.
5 Odaberite datoteku videozapisa, glazbe ili fotografije koju želite reproducirati na
TV prijamniku.
6 Odaberite Dodaj na popis za reprodukciju.
7 Odaberite naziv modela TV prijamnika na uređaju s kojeg želite reproducirati
sadržaj.
(Naziv modela TV prijamnika nalazi se na etiketi uređaja.)
8 Reproduciraj ▶ Prikazuje odabranu datoteku na TV prijamniku.
❐❐Spajanje funkcije DLNA DMR (Digital Media Renderer)
Ako je operativni sustav računala Windows 7 ili je putem mreže spojen DLNAovjereni uređaj (npr. mobitel), možete reproducirati glazbu / videozapise /
fotografije na TV prijamniku bez instaliranja posebnog programa.
1 Konfigurirajte TV prijamnik i računalo na istoj mreži. Konfigurirajte računalo sa
sustavom Windows 7 na mreži.
2 Desnim klikom odaberite datoteku glazbe / videozapis / fotografiju koju želite
reproducirati i koristite značajku "Udaljena reprodukcija" dostupnu u sustavu
Windows 7. Za reprodukciju sadržaja s uređaja poput mobitela pogledajte
korisnički priručnik uređaja.
3 Na skočnom prozoru koji se pojavi na zaslonu TV prijamnika odaberite DA.
Čak i ako je spojeno više od jednog TV prijamnika ili uređaja, sadržaj će se
reproducirati samo na jednom uređaju. Brzina reprodukcije možda će se
mijenjati ovisno o brzini mreže.
❐❐Spajanje funkcije DLNA DMP (Digital Media Player)
Na računalu s instaliranim programom Nero MediaHome 4 Essentials, datoteke
glazbe / videozapisi / fotografije mogu se reproducirati na TV prijamniku tako da ih
povežete putem kućne mreže.
1 Konfigurirajte TV prijamnik i računalo na istoj mreži. Da bi funkcija DLNA i usluga
Media Link bile dostupne, TV prijamnik i svaki uređaj trebaju biti povezani
putem jedne pristupne točke.
2 Instalirajte Nero MediaHome 4 na računalo s web-mjesta (http://www.
lg.com). Prije instalacije zatvorite sve programe, uključujući vatrozid i antivirusni
program.
3 Označite datoteke/mape koje želite podijeliti putem programa Nero MediaHome
4 Essentials instaliranog na računalu.
1. Pokrenite “Nero MediaHome 4 Essentials” instaliran na računalu.
2. Odaberite stavke mape koje želite podijeliti.
3. Konfigurirajte podijeljenu mapu i kliknite "Pokretanje poslužitelja". Poslužitelj
će se pokrenuti.
✎✎ Ako na na TV prijamniku ne pojavi podijeljena mapa, kliknite karticu Lokalna
mapa i ponovno pretražite.
✎✎ Za više informacija i informacija o softveru posjetite web-mjesto http://www.
nero.com.
❌❌Zahtjevi računala za instaliranje Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Service pack 2 ili noviji), Windows VistaⓇ, WindowsⓇ XP
Media Centre Edition 2005 (Service pack 2 ili noviji), Windows ServerⓇ 2003
(Service pack 1 ili noviji)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise ili Ultimate (32- i
64-bitno)
• Windows VistaⓇ 64-bitna inačica (aplikacija radi u 32-bitnom načinu)
• WindowsⓇ 7 64-bitna inačica (aplikacija radi u 32-bitnom načinu)
• Prostor na tvrdom disku: više od 200 MB
• Mikroporcesor : 1,2 GHz IntelⓇ PentiumⓇ III ili AMD Sempron™ 2200+ procesor
• Memorija : više od 256 MB RAM
• Grafička kartica : više od 32 MB, mora podržavati razlučivost od najmanje 800 x
600 piksela i najmanje 16-bitne postavke boje
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6,0 ili noviji
• DirectXⓇ 9,0c inačica 30 (kolovoz 2006.) ili noviji
• Mrežna okolina : 100 MB Ethernet, Wireless LAN WLAN (IEEE 802.11g) ili noviji
❌❌U slučaju neispravnog rada DLNA
✎✎ U slučaju neispravnog rada značajke DLNA, provjerite mrežne postavke.
✎✎ Ako želite gledati slike razlučivosti 1080p putem značajke DLNA, potrebna
je pristupna točka od 5 GHz. Ako koristite pristupnu točku od 2,4-GHz,
može doći do izlomljene slike i drugih problema
✎✎ DLNA možda neće ispravno raditi na bežičnoj mreži. Preporuča se
povezivanje na žičnu mrežu.
✎✎ Funkcija Multi Audio i podnaslovi nisu podržani pri reprodukciji
videozapisa u DLNA načinu.
✎✎ Ovisno o performansama poslužitelja sadržaj se možda neće reproducirati sko
je u DLNA načinu na jedan poslužitelj spojeno više od jednog TV prijamnika.
✎✎ Ovisno o DLNA uređaju, podnaslovi možda neće biti podržani.
✎✎ Ovisno o mrežnoj okolini, DLNA značajka možda neće ispravno raditi.
✎✎ DLNA značajka ne može se koristiti s nekim pristupnim točkama koje ne
podržavaju slanje više signala. Za više informacija pogledajte priručnik
pristupne točke ili se obratite proizvođaču.
✎✎ Čak i u slučaju tipova datoteka koje podržava TV prijamnik, podržani tipovi
datoteka mogu se razlikovati ovisno okolini DLNA poslužitelja.
✎✎ Previše podmapa i datoteka u jednoj mapi može dovesti do neispravnog rada.
✎✎ Podaci o datoteci s DLNA poslužitelja možda neće biti ispravno prikazani.
✎✎ Pri gledanju podnaslova videozapisa na DLNA poslužitelju preporučuje se
korištenje Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Ako naknadno dodajete datoteku podnaslova, isključite dijeljenu mapu i vratite
početne postavke.
✎✎ DRM datoteka koja se nalazi na poslužitelju Nero MediaHome ne može se
reproducirati.
❐❐Povezivanje s Medijskom vezom
Instalirajte Plex program na računalo ili prijenosno računalo povezano na
istoj mreži kao i Smart TV da biste imali jednostavan i praktičan pristup
raznovrsnom multimedijskom sadržaju uključujući fotografije, videozapise i
glazbu pohranjenu na računalo/prijenosno računalo.
1 Instalirajte program medijskog poslužitelja Plex na računalo/prijenosno
računalo. Posjetite web-mjesto (http://www.lg.com)i preuzmite potrebni
Plex program za svoje računalo/prijenosno računalo.
2 Nakon što instalirate program, desnim klikom odaberite ikonu Plex koja
se nalazi u donjoj traci na zaslonu računala. Postavlja odjeljak datoteke u
Media Manageru.
3 Odaberite Medijsku vezu na Početnom zaslonu TV prijamnika.
4 Pojavljuje se odjeljak Medijske veze na povezanom računalu/prijenosnom
računalu. Odaberite odjeljak.
❐❐Korištenje Medijske veze
HOME ➾ Medijska veza
MEDIJSKA VEZA
Podaci su možda na engleskom jeziku.
Ova se mapa pojavljuje kako
je postavljena u PLEX Media
Manageru.
Sortiraj prema
poslužitelju
Odabir uređaja
PLEX kanali
Natrag
Izlaz
❐❐Zahtjevi sustava za instaliranje PLEX-a
• Minimalni zahtjevi
Računalo s procesorom od najmanje 1,6 GHz Intel Core Duo te operativnim
sustavom Windows XP SP3, najmanje 512 MB RAM memorije
• Preporuke za prekodiranje HD sadržaja (720p i 1080p)
Računalo s procesorom od najmanje 2,4 GHz Intel Core Duo te operativnim
sustavom Windows XP SP3, najmanje 2 GB RAM memorije
Podržava sustave Windows XP, Vista i Windows 7
• Zahtjevi mreže
ADSL/kabelska/Wi-Fi internetska veza za ulaz i izlaz medijskih
metapodataka
Žična mreža : Ethernet mreža s 100 Base-T ili 1000 Base-T
Bežična mreža : Preporučuje se korištenje nezakrčene 802.11n i podržava
reprodukciju medijskih datoteka na bežičnim mobilnim uređajima
❐❐Korištenje Medijske veze - upozorenje
✎✎ Inačica PLEX medijskog poslužitelja instalirana na Macu ili računalu
podržava inačicu 0.9.1.14 ili noviju.
✎✎ Za sljedeće je jezike grafičko korisničko sučelje na engleskom jeziku i ne
prikazuju se isporučeni podaci;
tajlandski, arapski, perzijski, hebrejski, kurdski
✎✎ Prilikom reprodukcije video-dodatka medija koji vaš TV prijamnik ne
podržava možda će doći do kašnjenja u učitavanju u međuspremnik zbog
dodatnog vremena obrade.
Brzina prebacivanja računala možda se razlikuje od ovisno o
performansama računala i brzini mreže.
✎✎ Tipovi podržanih datoteka za datoteke pohranjene na računalu Film, TV
emisija, Glazba) isti su kao i za DLNA.
✎✎ Prilikom reproduciranja glazbe ne postoji podrška za reprodukciju dok se
zapis kreće. (Isto kao i za DLNA.)
✎✎ Prilikom reproduciranja videozapisa visoke razlučivosti putem Wi-Fi mreže
možda će doći do kašnjenja ili pogreške u reprodukciji.
✎✎ Ako postavke pristupne točke nisu ispravne, TV prijamnik možda neće
prepoznati računalo.
(primjerice, ako na uređaju pristupne točke postavite značajku
"višesmjerno slanje", TV uređaj ne može prepoznati računalo ili Wi-Fi
vezu.)
✎✎ Kod nekih je dodataka reproduciranje možda ograničeno za neke tipove
medija.
✎✎ Dodatak je podložan promjeni i može prestati raditi bez prethodne najave u
skladu s politikom davatelja usluga.
❐❐Spajanje USB uređaja
Priključite USB memoriju (vanjski tvrdi disk, USB memorija) u USB priključak
televizora kako biste uživali u različitim sadržajima koji su spremljeni na USB
uređaju na vašem televizoru.
Da biste uklonili USB memoriju odaberite Brzi izbornik ➙ USB uređaj koji
želite ukloniti; nemojte ga fizički ukloniti dok se ne pojavi poruka da je USB
uređaj uklonjen. U slučaju nasilnog uklanjanja može doći do pogreške na TV
prijamniku ili USB memoriji
✎✎ Nakon što odaberete uklanjanje USB uređaja, on se više ne može učitati.
Uklonite USB memoriju i ponovno je spojite.
❐❐Korištenje USB memorije - upozorenje
✎✎ USB memorija možda neće raditi ako ima ugrađeni program automatskog
prepoznavanja ili korisiti vlastiti pogon.
✎✎ Neke USB memorije možda neće raditi ili će raditi neispravno.
✎✎ Koristite samo USB memoriju formatiranu pomoću sustava Windows FAT32
ili NTFS.
✎✎ Za vanjske USB tvrde diskove preporuča se korištenje uređaja nazivnog
napona manjeg od 5 V i nazivne struje manje od 500 mA.
✎✎ Preporučuje se korištenje USB sabirnice ili tvrdog diska s napajanjem.
(Ako napajanje nije dovoljno, USB uređaj možda se neće ispravno prepoznati.)
✎✎ Preporuča se korištenje USB memorijskog pogona veličine 32 GB ili manje i
USB tvrdog diska veličine 2 TB ili manje.
✎✎ Ako USB tvrdi disk s funkcijom štednje napajanja ne radi ispravno,
isključite pa uključite napajanje. Za više informacija pogledajte korisnički
priručnik USB tvrdog diska.
✎✎ Može doći do oštećenja podataka na USB memoriji, stoga napravite
sigurnosnu kopiju važnih datoteka. Održavanje podataka odgovornost je
korisnika i proizvođač nije odgovoran za gubitak podataka.
❐❐Korištenje❐Premium❐sadržaja
HOME❐➾❐Premium
Ova usluga daje vam jednostavan pristup raznim sadržajima poput videozapisa,
vijesti i usluge UCC kad god želite dok ste povezani s mrežom.
Premium sadržaj obuhvaća specijalizirane usluge za određenu državu koje u obzir
uzimaju regionalne kulturološke posebnosti, kao i globalni sadržaj.
PREMIUM
Traži
Emitirana slika
Prijava
Premium sadržaj
Odaberite sadržaj koji
želite koristiti.
Viralni
videozapis
Kino
Vrijeme
Fotografija
Društvena
mreža
Vrijesti
Sport
Video
Karta
Igra
Dodaj u Moje aplikacije
Dodaj u Moje
aplikacije
❐❐Korištenje plaćenog sadržaja
Neki Premium sadržaji se naplaćuju. Usluge koje se naplaćuju plaćaju se putem
sustava za naplatu tvrtke LG Electronics ili putem sustava danog davatelja sadržaja.
Prije korištenja LG sustava za naplatu morat ćete se prijaviti za članstvo i registrirati
podatke o plaćanju na televizoru ili web-stranici (www.lgappstv.com) kako biste kupili
sadržaj koji se naplaćuje.
Za članstvo se možete prijaviti putem zaslona prijave na televizoru ili web-stranici.
Tada se s jednim ID-om možete prijaviti i na TV i na web-stranicu.
1 Da biste se prijavili, kliknite gumb Prijava koji se nalazi u gornjem desnom dijelu
Početnog zaslona.
2 Prelazi na željenu dodatnu uslugu. (Kod nekih premium usluga, nakon prijave za
premium uslugu od vas bi se mogla tražiti još jedna zasebna prijava.)
3 Nakon što provjerite cijene i servisne informacije sadržaja kliknite gumb Plati.
(Ovisno o sadržaju, mogu postojati ograničenja s obzirom na trajanje dostupnosti i
broj pokušaja prijave.)
4 Nakon dovršetka kupovine pregledajte kupljeni sadržaj klikom na gumb Kupi.
5 Odaberite ID u gornjem izborniku Početnog zaslona i provjerite povijest
kupovine na Moja stranica ➙ Upit za plaćanje. Također, podaci su dostupni na
Mojoj stranici ➙ Povijest kupovine na web-mjestu (www.lgappstv.com).
❐❐Vraćanje početnih postavki usluge Premium
HOME ➾ Postavke ➙ PODRŠKA ➙ Pokretanje usluge Premium
Vraća popis dodatnog sadržaja, postavke države i podatke o prijavi korisnika na
početne postavke. Vraćanje postavki riješit će pogreške do kojih je došlo tijekom
ažuriranja dodatnog sadržaja.
✎✎ U svrhu povećanja kvalitete usluge sadržaj koji pruža davatelj usluga podložan
je promjenama i brisanju bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja ili trebate
pomoć u rješavanju problema ili najnovije informacije o sadržaju posjetite naše
web-mjesto ili se obratite odgovarajućem dobavljaču sadržaja. LG Electronics
ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za sadržaj usluga i povezane
informacije, čak i ako davatelj usluga prekine pružati uslugu.
✎✎ Vaša internetska veza može utjecati na kvalitetu usluge premium. Za sva pitanja
u vezi s brzinom interneta ili drugim problemima vezanim uz uslugu obratite se
svom davatelju internetskih usluga.
✎✎ U svrhu postizanja najbolje kvalitete usluge preporučamo da se pretplatite na
internetsku uslugu brzine 4,0 Mbps (1.5 Mbps ili brže). U slučaju problema s
brzinom internetske veze obratite se davatelju internetskih usluga.
✎✎ Neki davatelji usluga možda pružaju sadržaj neprimjeren za maloljetne osobe.
Preporučuje se nadzor roditelja.
❐❐Korištenje aplikacija LG Smart World
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World je TV aplikacija dostupna putem usluga Smart TV-a. Možete
preuzeti i uživati u najnovijim raznovrsnim plaćenim/besplatnim aplikacijama
uključujući obrazovanje, zabavu, život i vijesti.
Moje aplikacije
Sve
Igra
Najnovije
Zabava
Najbolje plaćeno Najbolje besplatno
Život
Novo
Obrazovanje
Vijesti/Informacije
Ukupno
Prijavite se.
Nakon što se prijavite, prikazat će se ID.
Kada odaberete ID, možete odabrati
opcije Moja stranica i Odjava.
Odaberite aplikaciju koju želite
instalirati.
❐❐Prijava u LG Smart World
HOME ➾ Prijava
Za preuzimanje i pokretanje aplikacija potrebna je prijava.
1 Odaberite polje Prijava i prihvatite Pravne napomene.
2 Unesite ID i lozinku.
3 U polju Potvrdite lozinku ponovno unesite lozinku.
4 Da biste završili postupak prijave odaberite OK.
✎✎ Za članstvo se možete prijaviti na televizoru ili web-stranici (www.
lgappstv.com).
✎✎ Nakon prijave za članstvo, prijavite se na televizor i našu web-stranicu s istim
ID-om.
✎✎ S jednim ID-om možete se prijaviti na najviše pet TV-a.
❐❐Instaliranje aplikacije na TV prijamniku
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
5
Za prijavu pritisnite gumb Prijava na vrhu početnog zaslona.
Odberite karticu LG Smart World.
S popisa odaberite aplikaciju koju želite.
Provjerite podatke aplikacije, a zatim odaberite gumb Instaliraj ili Kupi.
Provjerite imat li funkcije ili dodatnu opremu potrebnu za instaliranje aplikacije,
a zatim odaberite gumb U redu.
6 Za kupovne aplikacije potrebna je autorizacija kupnje i plaćanja.
7 Kad se instalacija dovrši, odaberite Pokreni kako biste odmah pokrenuli
aplikaciju. Ako ne želite aplikaciju pokrenuti odmah, odaberite Zatvori.
Ako želite aplikaciju pokrenuti kasnije, odaberite Moje aplikacije kako biste
provjerili popis aplikacija instaliranih na TV.
✎✎ Možete kupiti aplikacije putem računala ili TV prijamnika, ali za njihovu
instalaciju i pokretanje morate koristiti TV prijamnik.
✎✎ Ako nemate dovoljno memorije na TV prijamniku, možete preuzeti
aplikacije na USB memoriju povezanu putem priključka TV prijamnika za
USB aplikacije. Aplikacije pohranjene na USB pogonu možete pokrenuti /
obrisati / pomaknuti sa zaslona Moje aplikacije.
✎✎ USB memoriju na kojoj se nalaze aplikacije ne možete koristiti za druge
podatke. (Samo za USB aplikacije)
❐❐Upravljanje podacima
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Prijavite se.
Odaberite prijavljeni ID na vrhu zaslona.
Odaberite Moju stranicu.
Na ovaj način možete upravljati podacima tako da provjerite Podatke o
članstvu, Popis kupljenih aplikacija i Popis aplikacija instaliranih na TV
prijamniku.
Moji podaci
Upit za plaćanje
Kupljene aplikacije
Prikazuje osnovne podatke o trenutačno prijavljenom
ID-u. Ako želite promijeniti svoje podatke o članstvu, na
računalu posjetite web-mjesto www.lgappstv.
Prikazuje Povijest plaćanja prijavljenog ID-a.
Prikazuje Popis kupljenih aplikacija prijavljenog ID-a.
Možete obrisati/ponovno instalirati kupljene aplikacije.
HOME ➾ Internet
Ručno unosi URL na TV prijamniku ili posjećuje web-mjesta dodana u
Omiljene.
Unosi web-adresu.
Odabire kada
otvorite nekoliko
web-preglednika.
Dodavanje trenutne stranice u
omiljene.
Prelazi na web-mjesto
koje ste posjetili.
✎✎ Internet podržava Flash 10 i ranije inačice, ali ne podržava tehnologiju koja
se temelji na platformi poput ActiveX.
✎✎ Internet radi samo s unaprijed instaliranim dodatkom.
✎✎ Internet možda neće reproducirati medijske datoteke koje nisu sljedećeg
formata:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Internet će se nasilno zatvoriti u slučaju nedostatka memorije.
✎✎ Za Internet koriste se fontovi instalirani na TV i oni se možda neće ispravno
prikazati, ovisno o sadržaju koji se reproducira.
✎✎ Internet ne podržava preuzimanje datoteka i fontova.
✎✎ Internet je osmišljen za TV prijamnik te će možda imati drugačiju funkciju od
one preglednika namijenjenih korištenju na računalu.
✎✎ Internet je TV preglednik i možda neće raditi kako treba prilikom reprodukcije
nekih sadržaja.
HOME ➾ Social Center
LG Smart TV daje aplikaciju Social Center koja vam omogućuje komunikaciju
putem društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter dok gledate TV.
Putem aplikacije Social Center možete komunicirati s prijateljima dok gledate
TV te pregledavati komentare i slike koji su postavili vaši prijatelji s društvenih
mreža.
Možete urediti karticu Social
Center.
Social Center
Odaberite karticu, na primjer, Facebook /
Twitter / Aktivnost / Razgovor kako biste
komunicirali putem društvenih mreža
(SNS).
Račun
Osvježi
1 Možete se prijaviti s računom za LG TV. Ako još niste član, prvo se prijavite.
2 Odaberite karticu Facebook, Twitter, Aktivnost ili Razgovor. Neke funkcije
vezane su uz druge društvene mreže, pa će vam možda trebati račun
društvene mreže da se prijavite na uslugu.
3 Sad možete tražiti razne sadržaje i postavljati komentare dok gledate TV.
Social Center omogućuje vam pisanje komentara dok koristite LG Smart
TV usluge povezane sa stranicama Facebook ili Twitter te pregledavanje
komentara na internetu ili mobilnom uređaju.
Facebook /
Twitter
Aktivnost
Razgovor
Možete komunicirati putem društvenih mreža kao što su
Facebook i Twitter dok gledate TV.
Putem Facebook računa možete lako vidjeti odličan sadržaj
za LG Smart TV koji preporučaju ostali korisnici. Pritisnite
preporučeni program/emisiju za premještanje u odgovarajući
3D World, K-pop ili LG app.
Možete vidjeti što ostali korisnici Twittera misle o emisijama
koje se trenutno prikazuju.
✎✎ Funkcije aplikacije Social Center mogu se promijeniti u skladu s ažuriranjem
softvera televizora.
Besplatne aplikacije dostupne su neposredno nakon prijave, ali za korištenje
kupovnih aplikacija morate registrirati način plaćanja.
Prijava i registriranje načina plaćanja mogu se obaviti putem televizora ili na
našoj web-stranici (www.lgappstv.com).
Problem
Rješenje
Pri otvaranju izbornika
uvijek se pojavljuje
poruka "Pokretanje".
• Poruka “Pokretanje” pojavljuje se dok se mikroprocesor i
hardver ponovno pokreću, postavlja mrežna komunikacija
i uspostavlja komunikacija sa SDP-om (ovjera uređaja i
preuzimanje osnovnih informacija). Radi se o uobičajenom
postupku koji traje otprilike 20 sekundi.
Na Premium kartici nije
prikazan sadržaj.
• Sadržaj možda neće biti prikazan ako promijenite postavke
države za Smart TV. Promijenite državu u HOME ➾
Postavke ➙ OPCIJA ➙ Postavke za Smart TV ➙ Država
Smart TV-a.
Problem
Rješenje
Pri korištenju
internetskih značajki
neka web-mjesta
sadrže prazan prostor.
• Internetska veza TV-a podržava verziju Flash 10 ili starije i
reproducira samo datoteke u sljedećim formatima :
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Internet se automatski
zatvara prilikom posjeta
web-mjestu.
• Internetska veza će se možda prisilno zatvoriti ako nema
dovoljno memorije za količinu podataka na web-mjestu.
Već sam se prijavio
putem TV-a. Moram
li se ponovno prijaviti
na web-mjestu (www.
lgappstv.com)?
• Ako se prijavite putem televizora, više se nećete morati
prijavljivati na web-mjestu tvrtke LG (www.lgappstv.com).
Nakon prijave na televizoru moći ćete se na web-mjesto
prijaviti koristeći isti ID i lozinku te unosom dodatnih podataka
kako biste dovršili postupak potvrde putem e-pošte.
Problem
Rješenje
Može li svaki član
obitelji koristiti različiti
ID na jednom TV-u?
• Možete registrirati i koristiti više od jednog ID-a na jednom
TV-u.
• Možete pogledati ID-e registrirane na TV-u u HOME ➾
Postavke ➙ OPCIJA ➙ Postavke za Smart TV ➙ Popis ID-ova.
• Možete provjeriti popis aplikacija kupljenih putem svakog
ID-a. No, možete pogledati sve aplikacije instalirane putem
svakog ID-a u Mojim aplikacijama.
Što trebam učiniti ako
zaboravim svoj ID?
• Ako ste se prijavili putem računala, odaberite značajku
"Zaboravili ste ID?" na web-mjestu (www.lgappstv.com).
• Ako ste se prijavili putem TV-a, možete pregledati ID-e u
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Postavke za Smart TV ➙
Popis ID-ova.
Problem
Kupio sam aplikaciju
na web-mjestu (www.
lgappstv.com). Kako
je mogu koristiti na TV
prijamniku?
Mogu li vidjeti svoje
prethodno kupljene
aplikacije?
Rješenje
• Ako želite provjeriti aplikaciju koju ste kupili na TV
prijamniku, prijavite se i pregledajte je u izborniku Kupljene
aplikacije.
Izaberite ID na vrhu Početne stranice i pogledajte aplikaciju
na Moja stranica ➙ Kupljene aplikacije.
• Izaberite ID na vrhu Početne stranice i pogledajte aplikaciju
na Moja stranica ➙ Kupljene aplikacije.
• Prijavite se na web-mjesto (www.lgappstv.com) i
odaberite Moja stranica ➙ Prethodne kupovine.
Problem
Rješenje
Obrisao sam plaćenu
aplikaciju - moram li je
ponovno kupiti da bih
je preuzeo?
• Ako se kupljena aplikacija slučajno izbriše, možete ju
preuzeti i ponovno instalirati bez dodatne kupnje ako je još
uvijek dostupna. Odaberite ID pri vrhu stranice Početak i
ponovo preuzmite aplikacije na lokaciju Moja stranica ➙
Kupljene aplikacije. (Ovisno o verziji softvera, više nećete
moći preuzeti ili pokrenuti aplikacije koje ste prethodno
posjedovali.)
Mogu li aplikacije sa
značajke LG Smart
World za LG pametni
televizor koristiti i
na televizoru i na
računalu?
• Provjerite podržava li vaš model televizora LG Smart World.
• Aplikacije sa značajke LG Smart World za LG pametne
televizore mogu se pokrenuti samo na LG pametnim
televizorima.
• Također, možete kupiti aplikacije na web-mjestu (www.
lgappstv.com), ali ne možete ih koristiti na računalu ili
Macu, stoga budite pažljivi pri kupovini.
Problem
Rješenje
Kako mogu saznati
koji je ID trenutačno
prijavljen na TV?
• Odaberite ID na vrhu Početne stranice i provjerite
trenutačno prijavljeni ID na Moja stranica ➙ Moji podaci.
Instalirao sam
aplikaciju na svoj TV
prijamnik. Gdje mogu
pogledati instaliranu
aplikaciju?
• Odaberite HOME ➾ Moje aplikacije. Prikazuju se sve
plaćene i besplatne aplikacije instalirane na TV prijamniku.
Veličina aplikacije
prikazana na zaslonu
razlikuje se od stvarne
veličine aplikacije
instalirane na TV
prijamniku.
• Veličina aplikacije prikazana na zaslonu uključuje i dodatni
prostor potreban za instaliranje aplikacije i može se
razlikovati od stvarne veličine instalirane aplikacije.
Problem
Zaboravio sam lozinku
za TV. Što trebam
učiniti?
Rješenje
• Ako ID i lozinku unesete prilikom prijave putem televizora,
nećete moći povratiti lozinku koju ste zaboravili. Izradite novi
ID i prijavite se pomoću njega.
• Ako prilikom prijave putem televizora ili web-mjesta tvrtke
LG (www.lgappstv.com) unesete i druge podatke osim ID-a i
lozinke, moći ćete povratiti lozinku na web-mjestu.
Problem
Rješenje
Trebam li za kupovinu
aplikacija spremiti
podatke o plaćanju?
• Za kupovinu aplikacija trebate na televizoru ili web-stranici
(www.lgappstv.com) imati registriranu kreditnu karticu ili
morate imati kredit. Ako ne želite da se podaci o kreditnoj
kartici spreme, unaprijed omogućite kredit. Omogućavanje
kredita dostupno je samo na našoj web-stranici i ne možete
kupiti aplikacije ako nemate registrirane podatke o kreditnoj
kartici ili ako nemate dovoljno kredita.
Mogu li vratiti kupljenu
aplikaciju?
• Kao član ne možete zatražiti povrat novca ako se
predomislite nakon kupnje.
• U slučaju da je proizvod oštećen ili se prilikom korištenja
proizvoda javlja problem koji nije uzrokovan vašom
pogreškom, možete tražiti povrat novca. Međutim,
potrebno je navesti valjani razlog za povrat.
Problem
Rješenje
Prijavio sam se putem
televizora, ali ne mogu
kupiti aplikacije.
• Prije kupovanja plaćene aplikacije potrebno je registrirati
kreditnu karticu na web-stranici (www.lgappstv.com).
Sredstva mogu biti spremna ako kupovinu naplatite putem
web-stranice. Plaćene aplikacije ne možete kupiti ako detalji
kreditne kartice nisu kod nas registrirani ili ako nemate
dovoljno sredstava.
Moram li za ID koristiti
adresu e-pošte?
• Za nove članove, format ID-a promijenjen je iz kombinacije
brojeva i slova u adresu e-pošte.
• Prilikom prijave, za ID možete koristiti adresu e-pošte.
Problem
Rješenje
Trebam li promijeniti
svoj ID u adresu
e-pošte?
• Za nove članove, format ID-a promijenjen je iz kombinacije
brojeva i slova u adresu e-pošte.
• Ako ste postojeći član, možete nastaviti koristiti svoj ID ili ga
pak možete promijeniti u adresu e-pošte.
Što je to LG račun?
• LG račun omogućava vam prijavu na sve usluge LG Smart
pomoću jedinstvenog ID-a i lozinke. Uz LG račun možete
koristiti sljedeće usluge : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart
World (neke države nisu uključene), LG Smart ThinQ i LG
Smart air conditioning (LG Smart uređaji za klimatizaciju) itd.
• Ovisno o usluzi, od vas bismo mogli tražiti dodatne podatke.
❐❐Za gledanje 3D slika
3D je tehnologija koja koristi sitne razlike u gledanju lijevim i desnim okom kako bi
prikazala slike na televizoru trodimenzionalnim, kao u stvarnom životu.
1 Reproducirajte 3D film ili prebacite na 3D program.
2 Stavite 3D naočale.
3 Pritisnite gumb 3D za prebacivanje na 3D sliku.
4 Za izlaz iz 3D prikaza pritisnite gumb 3D na daljinskom upravljaču dok gledate
3D slike.
✎✎ Ovisno o ulaznom signalu, može biti dostupna različita vrsta 3D-a.
❐❐Za namještanje pojedinosti 3D slika
HOME ➾ Postavke ➙ SLIKA ➙ 3D postavka
Namještanje različitih aspekata za 3D imaging.
3D način rada
Određivanje odgovarajuće 3D dubine.
• 3D dubina : Prilagodba 3D dubine između objekta i
pozadine.
• 3D kut gledanja : Prilagodba udaljenosti 3D slike od
korisnika.
3D zumiranje zvuka
Prepoznavanje uzorka
3D
Normalni prikaz slike
Ispravak boje 3D slike
Ispravak 3D slike
Daje optimizirani 3D zvuk.
Automatski pretvara u 3D zaslon tako da analizira
uzorak izvornog zaslona.
Možete gledati 2D slike uz uklanjanje 3D efekta.
Ispravlja boju 3D slike.
✎✎ Ovisno o modelu, značajka Ispravak boje 3D slike
možda neće biti dostupna.
Isključuje lijevu/desnu sliku 3D videozapisa.
❐❐Gledanje 3D slika - upozorenje
✎✎ Prilikom gledanja 3D slika preporučuje se da gledatelj bude udaljen od zaslona
najmanje dvostruko od dijagonalne duljine zaslona.
✎✎ 3D slike možda neće izgledati kako valja s naočalama koje se moraju puniti.
✎✎ Ako se u budućnosti pojavi standard za 3D emitiranje koji ovaj TV neće
podržavati, možda ćete morati kupiti dodatni uređaj.
❐❐Korištenje 3D naočala - upozorenje
✎✎ Ne koristite 3D naočale kao zamjenu za naočale za vid, naočale za sunce ili
zaštitne naočale. Neispravno korištenje 3D naočala može uzrokovati ozljedu
oka.
✎✎ Ne pohranjujte 3D naočale u ekstremnim uvjetima. Izlaganje vrlo visokim ili
vrlo niskim temperaturama može iskriviti leće. Nemojte koristiti deformirane
naočale.
✎✎ Nemojte pritiskati 3D naočale niti ih izlagati udarcima. Ako grubo rukujete s 3D
naočalama možete ih oštetiti.
✎✎ Leće na 3D naočalama (s polarizirajućim premazom) osjetljive su na grebanje.
Za čišćenje koristite samo mekanu i čistu krpu. Prljava krpa mogla bi izgrebati
polarizirajući premaz.
✎✎ Ne grebite površinu leća 3D naočala oštrim predmetima niti ih čistite
kemikalijama. Ako ogrebete površinu leća, 3D slike možda se neće ispravno
prikazivati.
❐❐Za povezivanje namjenskog DVR USB uređaja za snimanje
1 Priključite USB HDD (40 GB ili veći) na HDD IN priključnicu na TV-u. DVR funkcija
radi samo s HDD IN priključnicom.
2 Ako za DVR želite koristiti USB HDD, morate ga inicijalizirati. Kada priključujete
USB HDD koji nije inicijaliziran, odaberite MY APPS ➾ Snimanje. Prikazat će se
zaslon Pokretanje USB uređaja.
3 Dovršite pokretanje USB HDD-a i značajku Timeshift način snimanja postavite
na Uključeno.
✎✎ Za uklanjanje USB uređaja za snimanje odaberite Brzi izbornik ➙ USB uređaj
i potvrdite poruku da je USB uređaj za snimanje uklonjen prije nego što ga
odvojite ručno.
❐❐Za promjenu Timeshift načina snimanja ili pokretanje USB
uređaja za snimanje
kotačić(OK) ➾ Opcija
Mijenja postavke snimanja za vrijeme snimanja.
Način rada
Timeshift
Pokretanje USB
uređaja
Uključeno: Automatski omogućuje Timeshift način snimanja
kada je televizor uključen.
Isključeno: Onemogućuje Timeshift način snimanja.
Priključeni HDD postaje dostupan za snimanje. Svi podaci
pohranjeni na USB uređaju se brišu.
✎✎ Preporuča se korištenje HDD-a (pogona tvrdog diska). SSD uređaji (Solid State
Drive) imaju ograničenu mogućnost zapisivanja/brisanja.
✎✎ Preporučuje se USD HDD od 40 GB ili manje od 2 TB.
✎✎ Pokretanje USB uređaja neće biti prepoznato na računalu.
✎✎ Podaci na USB uređaju mogli bi biti oštećeni. Za održavanje podataka treba se
brinuti korisnik. Proizvođač neće biti odgovoran za eventualni gubitak podataka.
✎✎ Ako ima problema s podatkovnim sektorom na USB uređaju za pohranu, možda
neće raditi kako valja.
DVR vam omogućuje da televizijski program snimite na USB memoriju
tijekom gledanja digitalnog emitiranja. Propuštene dijelove programa možete
pogledati kasnije i nastaviti gledati na mjestu gdje ste stali, čak i ako neko
vrijeme niste bili pored televizora.
✎✎ Timeshift način snimanja može se postaviti na maks. 90 minuta (za Italiju
na maks. 60 minuta).
✎✎ Ako ima problema s podatkovnim sektorom na USB uređaju za pohranu,
možda neće raditi kako valja.
Pritisnite kotačić (OK) tijekom korištenja funkcije DVR.
Odabir željene točke i pokretanje reprodukcije
Promjena Timeshift načina snimanja
Pokretanje USB uređaja
Prebacivanje na trenutnu emisiju
Počinje snimanje
Pokretanje snimanja
od trenutne točke
TV uživo
Snimljeni TV
DVR kontrola
reprodukcije
Raspored
Raspored
Opcija
Provjera definiranog
rasporeda
Prikaz snimljenih
programa
Postavljanje rasporeda
✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
❐❐Za snimanje odmah
kotačić(ОК) ➾ Počinje snimanje
Snima program kada morate izaći iz prostorije tijekom gledanja.
✎✎ Snima samo digitalni program koji trenutačno gledate.
✎✎ Ako pokušavate prisilno isključiti televizor za vrijeme snimanja, program se
možda neće spremiti. U idealnom slučaju biste trebali zaustaviti snimanje i
provjeriti jeste li snimili program prije nego isključite televizor.
✎✎ Programi su zaštićeni odgovarajućim zakonima o autorskim pravima.
Za kopiranje i reprodukciju snimljenih programa možda ćete trebati
dopuštenje vlasnika autorskih prava. Snimke načinjene ovim uređajem
smiju se koristiti samo za osobne potrebe. Zabranjeno je prodavati,
prenositi ili posuđivati trećoj strani snimljene materijale zaštićene
autorskim pravima.
❌❌Za prekid snimanja
kotačić(ОК) ➾ Prekid snimanja
Snimanje se odmah prekida.
❌❌Za promjenu vremena završetka snimanja
kotačić(ОК) ➾ Mogućnost Zaustavi ➙ Promjena vremena završetka
snimanja
✎✎ Maksimalno vrijeme snimanja iznosi 5 sati.
❐❐Za postavljanje rasporeda snimanja
kotačić(ОК) ➾ Raspored
Odabir rasporeda Odabire program za gledanje ili snimanje sa zaslona
po programu
Programskog vodiča.
Odabir rasporeda
Odabire datum,vrijeme i program za gledanje i snimanje.
po datumu
✎✎ Najkraće vrijeme snimanja pomoću rasporeda snimanja je dvije minute.
✎✎ Oštećeni sektor diska može utjecati na neke ili sve stavke na Rasporedu.
✎✎ Maksimalan broj stavki na Rasporedu snimanja je 30.
❐❐Za potvrdu i / ili promjenu rasporeda
kotačić(ОК) ➾ Raspored
Potvrđuje, modificira ili briše stavku za gledanje ili snimanje s rasporeda.
❐❐Gledanje snimljenog TV programa
HOME ➾ Smart Share ➙ Popis snimki
Odabir snimki spremljenih na USB HDD uređaju radi prikaza/brisanja.
Reprodukcija
od prethodnog
vremena
reprodukcije
Reprodukcija od
početka
Izbriši
Reprodukcija ranije gledane snimke od prethodnog vremena
reprodukcije.
Reprodukcija odabrane snimke od početka.
Brisanje odabrane snimke.
✎✎ Maksimalan broj stavki na Popisu snimki je 300.
❐❐Kontrola reprodukcije snimke
Tijekom reprodukcije na daljinskom upravljaču pritisnite kotačić (OK).
Odabir željene točke i pokretanje reprodukcije.
Popis sa sličicama
Kontrola
reprodukcije
Popis sa
sličicama
Uređivanje zapisa
Postavljanje opcije za reprodukciju snimke
Ponovi
Uređivanje zapisa /
funkcija ponavljanja
Opcija
3D prikaz
✎✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
List
❐❐Što je način rada Dual Play?
Kada ste na igraćoj konzoli kao što je Playstation, XBox i Wii igrali igru 1-na-1,
ona se obično prikazivala kao vodoravno ili okomito podijeljeni zaslon.
Način rada Dual Play svakom igraču omogućuje da u igri uživa preko cijelog
zaslona.
Za igranje u načinu rada Dual Play potrebne su vam Dual Play naočale (tip A i B).
Ako se Dual Play naočale ne isporučuju uz vaš model, nabavite ih zasebno.
❐❐Ponovno postavljanje načina rada Dual Play
HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙ Dual Play
Odaberite Opcija za podijeljeni zaslon (okomito/vodoravno) koji igra podržava.
Ako igra ne podržava odabrani Opcija za podijeljeni zaslon, način rada Dual
Play neće biti dostupan.
❐❐Pokretanje načina rada Dual Play
1 Igraću konzolu povežite s televizorom.
2 Odaberite HOME ➾ Moje aplikacije ➙ Dual Play. Pokrenut će se način rada
Dual Play.
3 Stavite Dual Play naočale i uživajte u igri.
4 Način rada Dual Play isključit će se ako dok je on uključen odaberete HOME ➾
Moje aplikacije ➙ Dual Play.
✎✎ Kako bi se mogla igrati u načinu rada Dual Play, igra bi trebala podržavati
podjelu zaslona.
✎✎ Ako zaslon ne izgleda dovoljno jasno kroz Dual Play naočale, igrači
mogu međusobno zamijeniti naočale. Trebali biste odabrati naočale koji
odgovaraju načinu rada Dual Play.
✎✎ Za postavljanje izbornika igre isključite način rada Dual Play.
✎✎ Određene slike možda će se preklapati tijekom igranja. Preporuča se da
igru igrate tako da ste okrenuti prema sredini zaslona.
✎✎ Ako je razlučivost igraće konzole niska, kvaliteta slike u načinu rada Dual
Play možda neće biti dobra.
✎✎ U načinu rada Dual Play koristi se samo 2D prikaz.
❐❐Upozorenja vezana uz Dual Play naočale
✎✎ Napominjemo da se Dual Play naočale razlikuju od uobičajenih 3D naočala.
Na Dual Play naočalama istaknuta je oznaka "Dual Play".
✎✎ Dual Play naočale nemojte koristiti kao naočale s dioptrijom, naočale za
sunce ili zaštitne naočale. To može uzrokovati ozljede.
✎✎ Dual Play naočale nemojte spremati na vrlo visokim ili niskim
temperaturama. To može deformirati naočale. Nemojte koristiti
deformirane naočale.
✎✎ Pazite da vam Dual Play naočale ne padnu te da njima ne lupite o drugi
predmet. To može oštetiti proizvod.
✎✎ Leće Dual Play naočala (polarizirajući film) lako se mogu ogrepsti. Čistite ih
mekanom tkaninom. Strane čestice na krpi mogu uzrokovati ogrebotine.
✎✎ Po Dual Play naočalama nemojte grepsti oštrim predmetima niti ih čistiti
kemikalijama. Ako se leće ogrebu, 3D slika možda neće izgledati ispravno.
❐❐Način rada za Dual Play podršku
Ulaz
Kompozitni
Komponentni
HDMI/
komponentni
Signal
Razlučivost
480i
576i
480i
480p
576i
720x480
720x576
720x480
720x480
720x576
720P
1.280x720
1080i
1.920x1.080
1080p
1.920x1.080
Vodoravna
frekvencija (kHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75
Okomita frekvencija
(Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30
✎✎ Neki modeli možda ne podržavaju kompozitni/komponentni ulaz.
✎✎ Podržani formati za Dual Play: okomita/vodoravna podjela zaslona
Preuzmite aplikaciju LG Magic Remote sa stranice Google Play Store ili Apple
App Store kako biste za gledanje televizije koristili pametni telefon.
• Sada na pametnom telefonu možete gledati omiljene TV programe. (samo
neki modeli)
• Dodajte omiljene kanale na pametni telefon.
• Značajke kao što su PREMIUM, MOJE APLIKACIJE možete koristiti izravno
na pametnom telefonu.
• Podržana je funkcija unosa teksta te jednostavno možete unijeti tekst.
(Tekst se ne može unijeti na nekim zaslonima.)
• Odaberite dodirnu plohu aplikacije i upravljajte kao pokazivačem na Magic
daljinskom upravljaču.
• Odaberite Game Pad (Upravljač za igranje) na aplikaciji LG Magic Remote
kako biste upravljali igrama na televizoru.
✎✎ Podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o televizoru ili verziji aplikacije
LG Magic Remote.
❐❐Korištenje USB žičnog/bežičnog miša
Miš priključite na USB priključak. Pomoću miša pomaknite pokazivač na zaslonu
televizora i odaberite željeni izbornik.
Miš
Magic daljinski upravljač
Lijeva tipka
Gumb OK na Magic daljinskom upravljaču
Kotačić
Kotačić na Magic daljinskom upravljaču
✎✎ Desna tipka i posebne tipke na mišu ne rade.
✎✎ Na mogućnost korištenja bežičnog USB miša i tipkovnice mogu utjecati okolne
radijske frekvencije i udaljenost.
❐❐Korištenje USB žične/bežične tipkovnice
Tipkovnicu priključite na USB priključak. Kada koristite značajku pretraživanja i
internet, tekst možete unijeti pomoću tipkovnice.
✎✎ Tekst se ne može unijeti na nekim zaslonima.
✎✎ Preporuča se da koristite proizvod koji je provjereno kompatibilan s LG
televizorom.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 i LG Electronics ST-800
✎✎ Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za promjenu jezika (ili desnu
tipku Alt) na tipkovnici.
❐❐Korištenje upravljača za igranje
Ako je za igru potreban upravljač za igranje, priključite ga na USB priključak na
televizoru.
✎✎ Preporuča se da koristite upravljač za igranje koji je provjereno kompatibilan s
LG televizorom.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 i
Microsoft Xbox 360 upravljač (žični)
❐❐Što❐je❐funkcija❐Prepoznavanje❐pokreta?
Ako ste instalirali kameru za videopoziv tvrtke LG na svoj TV, njime možete
upravljati jednostavnim prikazivanjem pokreta kameri.
Funkciju Prepoznavanje pokreta možete koristiti za isključivanje TV-a, promjenu
kanala i regulaciju glasnoće.
❐❐Upotreba funkcije Prepoznavanje pokreta
1 Instalirajte kameru za videopoziv tvrtke LG (AN-VC400, prodaje se zasebno) na
TV.
2 Idite na HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA i provjerite je li Prepoznavanje pokreta
postavljeno na Uključeno.
3 Gledajte u kameru dok je TV uključen i držite ruku blizu lica. Na TV zaslonu
prikazat će se upravljač funkcije prepoznavanja pokreta. (Doseg kamere za
prepoznavanje pokreta možete provjeriti pod HOME ➾ Postavke ➙ OPCIJA ➙
Pomoć za postavljanje kamere.)
4 Pomičite ruku u lijevo, desno, prema gore ili prema dolje kako biste odabrali
željenu funkciju, a zatim stisnite šaku kako biste pokrenuli funkciju.
5 Upravljač će nestati nakon što spustite ruku.
✎✎ Funkcija Prepoznavanje pokreta ne mora raditi ispravno u sljedećim uvjetima:
- nalazite se u presvijetlom ili pretamnom prostoru
- Kamera ne može prepoznati vaše lice zbog svjetla iza vas.
- kamera nije prepoznala vaše lice jer nosite šešir
- prevelika ili premala udaljenost između vas i kamere (Idealna udaljenost: 1,5
m - 4,5 m)
- Kamera ne može otkriti vaše otiske jer nosite rukavice ili zavoj.
✎✎ Pokret se možda neće prepoznati u sljedećim slučajevima.
-ako je funkcija Prepoznavanje pokreta postavljena na Isključeno pod HOME
➾ Postavke➙ OPCIJA,
: postavite je na Uključeno.
- ako se na zaslonu prikazuje neki drugi izbornik osim upravljača funkcije
prepoznavanja pokreta,
: uklonite ga.
- ako gledate TV pomoću set-top box uređaja,
: odaberite TV u izborniku ULAZ.
✎✎ Ako kamera otkrije više od jedne ruke, radit će samo s prvom otkrivenom
rukom. Kako biste drugom rukom regulirali upravljač, spustite ruku kako biste
uklonili upravljač sa zaslona te ponovno podignite ruku.
✎✎ Ako podignete ruku sa raširenom ili stisnutom šakom, kamera možda neće
otkriti ruku. Obavezno podignite ruku na način da pokažete svih pet prstiju.
✎✎ Nemojte brzo pomicati ruku ili raditi velike pokrete. Kamera tada možda neće
raditi ispravno.
✎✎ Ako značajka Prepoznavanje pokreta ne radi ispravno, spustite ruke pa ih
ponovno podignite..
HOME ➾ Settings ➙ PODRŠKA ➙ Ažuriranje softvera
Korištenje Ažuriranja softvera za provjeru i nabavu najnovije verzije.
Moguće je i ručno tražiti dostupna ažuriranja.
Ažuriranje
softvera
Provjerite
ažuriranu verziju
Postavite na Uključeno.
Kada se otkrije ažurirana datoteka, automatski je se
preuzima.
Kada se dovrši preuzimanje datoteke, pojavite će se
prozor ažuriranja softvera.
Provjerava posljednju instaliranu ažuriranu verziju. Kada
je dostupno novo ažuriranje, proces preuzimanja može se
izvesti ručno.
✎✎ Najnovija verzija može se dobiti putem digitalnog signala emitiranja ili
internetske veze.
✎✎ Mijenjanje programa tijekom preuzimanja softvera putem digitalnog
signala emitiranja prekida proces preuzimanja. Vraćanjem na početni
program omogućuje se nastavak preuzimanja.
✎✎ Ako se softver ne ažurira, neke funkcije neće ispravno raditi.
✎✎ [samo za nordijske modele]
Možete provjeriti je li LG OTA usluga dostupna za DTV kanal pritiskom
crvenog gumba kada se ispod oznake kanala prikaže poruka Ažuriranje je
pronađeno!.
Ako dođe do sljedećih simptoma, izvršite niže opisane provjere i prilagodbe.
Možda nema kvarova.
HOME ➾ Postavke ➙ PODRŠKA ➙ Test signala
Prikazuje MUX i informacije o usluzi itd. Ako odaberete opciju Antena i satelit
ili Kabel i satelit, test signala prikazat će se samo za opciju Antena i satelit.
❐❐Općenito
Problem
Ne vide se neki kanali.
Nakon što uključite
televizor, cijela slika neće
se prikazati odmah.
Rješenje
• Prilagodite mjesto ili smjer antene.
• Željene kanale spremite pomoću opcija Autom.
podešavanje ili Uređivanje kanala.
• Ne radi se o problemu jer se tim postupkom čiste
smetnje koje bi se mogle prikazati kada se televizor
uključi.
❐❐Slike
HOME ➾ Postavke ➙ PODRŠKA ➙ Test slike
Pokretanjem testa slike provjerite je li izlazni signal slike uobičajen.
Ako na testnoj slici nema problema, provjerite veze s vanjskim uređajima i
emitirane signale.
Problem
Rješenje
Zadržale su se slike
• Pokušajte antenu okrenuti u smjeru TV postaje ili
prethodnog ili drugih kanala
u uputama potražite ispravan način priključivanja
ili se na ekranu prikazuju
antene.
iritirajuće linije.
Problem
Rješenje
• Do takvog problema može doći ako postoje jake
elektroničke smetnje. Isključite ostale elektroničke
uređaje kao što su mobilni telefoni, alati s napajanjem
i drugi manji električni uređaji.
• Do te pojave može doći ako je signal slab ili ako
Prikaz na ekranu se smrzava
je prijem nestabilan. Prilagodite smjer antene ili
ili pravilno ne funkcionira
kabelske veze.
tijekom digitalnog
• Ako su jačina signala ili kvaliteta niska u funkciji
emitiranja.
Ručno podešavanje, obratite se TV postaji ili
administrativnom uredu radi provjere.
Na trenutke se pojavljuju
vodoravne/okomite linije ili
mreža.
Digitalno emitiranje nije
dostupno iako je kabel
priključen.
• Kod davatelja usluga kabelske televizije provjerite
informacije o pretplati i/ili signalu (ovisno o pretplati,
digitalno emitiranje možda nije podržano).
Problem
Slika se ne prikazuje ili nije
jasna kada se koristi HDMI
veza.
Ne radi kada je priključen
USB uređaj za spremanje
podataka.
Rješenje
• Provjerite specifikacije HDMIⓇ kabela. Koristite samo
HDMIⓇ kabel. Drugi kabeli mogu uzrokovati slabije
vidljive ili neispravno prikazane slike.
• Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni. Ako
priključci nisu sigurni, slike se možda neće pravilno
prikazivati.
• Provjerite jesu li USB uređaj i kabel verzije 2.0 ili noviji.
❐❐Zvuk
HOME ➾ Postavke ➙ PODRŠKA ➙ Test zvuka
Prvo pokrenite test zvuka da biste provjerili je li izlazni signal zvuka ispravan.
Ako je test zvuka ispravan, provjerite veze s vanjskim uređajima i emitirane
signale.
Problem
Zaslon je uključen, no nema
zvuka.
Tijekom analognog
emitiranja stereo nije jasan
ili se zvuk čuje samo iz
jednog zvučnika.
Rješenje
• Provjerite druge TV kanale.
• Provjerite je li TV zvučnik postavljen na Uključeno.
• U područjima sa slabim prijemom (područjima sa
slabim ili nestabilnim signalima) ili ako Multi Audio
nije stabilan, odaberite Mono u značajki Multi Audio.
• Prilagodite značajku Ravnoteža pomoću gumba za
navigaciju.
Problem
TV zvuk nije usklađen sa
slikom ili se zvuk povremeno
prekida.
Glasnoća se mijenja s
promjenom kanala.
Zvuka na određenim
kanalima nema ili se čuje
samo pozadinska glazba.
(Ako se radi o programu
namijenjenom inozemstvu)
Rješenje
• Ako se to dogodi na određenom TV kanalu, uzrok
mogu biti problemi sa signalom koji emitira ta
postaja. Obratite se TV postaji ili lokalnom davatelju
kabelskih usluga.
• Različiti kanali mogu koristiti različitu glasnoću.
• Postavite funkciju Autom. glasnoća na Uključeno.
• Pod Jezik postavite opciju Jezik ➙ Audio jezik na
željeni jezik. Čak i kada se promijeni jezik u opciji
Multi Audio, uređaj se vraća na zadane postavke
kada se napajanje isključi ili kada se promijeni kanal.
Problem
Kada se koristi HDMI/USB
kabel, nema zvuka.
Rješenje
• Provjerite je li HDMIⓇ kabel velike brzine.
• Provjerite jesu li USB uređaj i kabel verzije 2.0 ili
noviji.
• Koristite samo obične glazbene datoteke (*mp3).
❐❐Problem s povezivanjem s računalom
Problem
Zaslon se ne uključuje
nakon priključivanja
računala.
Nema zvuka nakon
povezivanja računala
putem HDMI kabela.
Rješenje
• Provjerite jesu li računalo i televizor sigurno povezani.
• Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski
upravljač.
• Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
• Provjerite je li pravilno postavljena razlučivost za ulazni
računalni signal.
• Da biste koristili televizor kao sekundarni monitor,
provjerite podržava li povezana radna površina ili
prijenosno računalo dvostruki prikaz monitora.
• Ponovo priključite RGB/HDMI kabel.
• Provjerite podržava li proizvođač video kartice HDMI
izlaz zvuka (za video kartice u DVI formatu potrebno je
povezivanje zasebnog kabela za zvuk).
Problem
Kada je televizor
priključen na računalo,
zaslon je djelomično
izrezan ili je pomaknut
na jednu stranu.
Rješenje
• Postavite razlučivost koja podržava računalni ulaz (ako ne
radi, ponovo pokrenite računalo).
• Odaberite Ekran (RGB-PC) i prilagodite postavke Položaj/
Veličina/Faza.
❐❐Problemi s reprodukcijom filmova u opciji Moji mediji.
Problem
Rješenje
• Provjerite može li računalo pročitati datoteku na USB
memoriji.
• Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
"Datoteka nije valjana."
• Provjerite može li se datoteka ispravno reproducirati na
Pojavljuje se gore
video reproduktoru računala (provjerite jesu li datoteke
navedena poruka o
oštećene).
pogrešci ili prikaz slike nije • Provjerite podržava li računalo postavljenu razlučivost.
uobičajen iako je zvuk u
• Provjerite je li podržan video/audio kodek.
redu.
• Provjerite je li podržan broj sličica u sekundi.
Datoteke se ne prikazuju
na Popisu filmova.
Problem
"Nepodržan audio."
Prikazuje se gore
navedena poruka o
pogrešci ili zvuk nije
uobičajen iako je prikaz
slike u redu.
Rješenje
• Provjerite može li se datoteka ispravno reproducirati na
video reproduktoru računala (provjerite jesu li datoteke
oštećene).
• Provjerite podržava li računalo audio kodek.
• Provjerite je li podržan broj prikazanih slika u sekundi.
• Provjerite je li podržana brzina sempliranja u sekundi.
Problem
Titlovi se ne prikazuju.
Rješenje
• Provjerite može li se datoteka ispravno reproducirati na
video reproduktoru računala (provjerite jesu li datoteke
oštećene).
• Provjerite ima li video datoteka isti naziv kao datoteka
titlova.
• Provjerite jesu li video datoteka i datoteka titlova u istoj
mapi.
• Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
• Provjerite je li podržan jezik titlova (otvorite datoteku
titlova u programu Notepad i provjerite jezik).
✎✎ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
✎✎ Informacije o zahtjevu za pomoć potražite na izborniku televizora.
HOME ➾ Postavke ➙ PODRŠKA ➙ Info. o proiz./usluzi
❐❐Napomena o sukladnosti s EU standardima
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod
sukladan sljedećim Direktivama.
R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC
Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.
Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
❐❐Odlaganje (Samo LCD TV sa živinom žaruljom)
• Fluorescentna lampa korištena u uređaju sadrži malu količinu žive.
• Uređaj nemojte odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
• Odlaganje uređaja mora biti izvedeno u skladu s lokalnim propisima.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising