LG | 50PS6000 | Owner's Manual | LG 42PQ1100 Owner's Manual

LG 42PQ1100 Owner's Manual
HRVATSKI
P LAZMA TV
KORISNIČKI PRIRUČNIK
P LAZMA TV MODELI
4 2 P Q 1 0* * 4 2 P Q 6 0* *
5 0 P Q 1 0* * 5 0 P Q 6 0* *
4 2 P Q 1 1* * 5 0 P S 2 0* *
5 0 P Q 1 1* * 5 0 P S 3 0* *
4 2 P Q 2 0* * 5 0 P S 6 0* *
5 0 P Q 2 0* * 6 0 P S 4 0* *
4 2 P Q 3 0* *
5 0 P Q 3 0* *
Prije korištenja TV uređaja, molimo Vas pažljivo
pročitajte ovaj priručnik.
Sačuvajte ga za buduće korištenje.
Zabilježite broj modela i serijski broj TV uređaja.
Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj strani
uređaja i proslijedite ih
zastupniku kad tražite uslugu.
Model :
Serijski broj :
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.
DODACI
ENER
AV
V
MO
DE
ING
RAT
IO
PO
W
ER
ENER
GY
GY SAV
DODACI
Provjerite jesu li sljedeći dodaci isporučeni s TV uređajem. Ako neki dodatak nedostaje, obratite se zastupniku kod
kojeg ste kupili televizor.
A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
SAVIN
G
LIS
T
Owner's
Manual
M
UT
E
Q.V
IEW
ili
ME
NU
Q.M
EN
U
RETU
RN
IN
FO
FR
/ EX
EE
ZE
IT
i
GU
ID
E
MA
R
FA K
V
Korisnički priručnik
Baterije
Daljinski upravljač
x2
x4
Kabel za napajanje
Feritna jezgra
(Ova stavka ne dolazi sa
svim modelima.)
Zaštitna ploča
(Pogledajte na str. 8)
Vijci za montažu postolja
(Pogledajte na str. 8)
Držač kabela
(Pogledajte na str. 8)
(osim za 60PS40**)
Obujmica za slaganje kabla
(Pogledajte na str. 8)
(samo 60PS40**)
Zidni nosač
( kupuje se odvojeno)
Ova stav ka ne dolazi sa svim modelima.
T kanina za poliranje
Tkanina za poliranja za uporabu na zaslonu.
AW-50PG60MS
(osim za 60PS40**)
AW-60PG60MS
(samo 60PS40**)
Prljavštinu ili otiske prstiju na površini televizora
lagano obrišite tkaninom za poliranje.
Pripazite da ne pritišćete zaslon. Može se ogrepsti
ili doći do gubljenja boje.
Korištenje feritne jezgre (Ova stav ka ne dolazi sa svim modelima.)
Feritna jezgra može se koristiti za reduciranje elektromagnetskog vala prilikom spajanja kabela napajanja.
Što je feritna jezgra bliža utikaču napajanja, tim bolje.
Utikač napajanja postavite u
blizini.
1
SADRŽAJ
DODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PRIPREMA
SADRŽAJ
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI . . . . . . . . . . . . 4
INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI . . . . . . . . . . 6
UGRADNJA POSTOLJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
STRAŽNJA PLOČA ZA SLAGANJE KABELA . . . . . 8
UGRADNJA NA PODLOGU . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Savjet za pažljivu instalaciju. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ZIDNA UGRADNJA : VODORAVNA . . . . . . . . . . . 9
SPAJANJE ANTENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ZAKRETNO POSTOLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PODEŠAVANJE HD PRIJEMNIKA . . . . . . . . . . . .
PODEŠAVANJE DVD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODEŠAVANJE VCR (VIDEOREKORDERA) . . . . .
UMETANJE CI MODULA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODEŠAVANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA. . . .
PODEŠAVANJE OSTALIH A/V IZVORA . . . . . . . .
POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN) . . . . . . . .
PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA . . . . . . .
- Podešavanje ekrana za PC način rada . . . . .
11
13
16
19
19
20
20
21
24
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE
PROGRAMA
2
FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU 28
UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA . . . . . . . . . . . . 32
Početno postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ODABIR PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE. . . . . . . . . . . . . 32
BRZI IZBORNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA 34
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA . . . . . . . . 35
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM
NAČINU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM
NAČINU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
UREĐIVANJE PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera) . . . . . 42
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) . . . . . . . . . . . . 43
CI [COMMON INTERFACE] INFORMACIJE . . . . . 44
ODABIR TABLICE PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . 45
POPIS ULAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DATA SERVICE (PODATKOVNA USLUGA) . . . . . . 49
INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA) . . . . . . . . . . . . 49
AV MODE (AV NAČIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik). . . . . . 51
Početno podešavanje
(Podešavanje na originalne tvorničke postavke). . 52
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
PRIKLJUČIVANJE USB UREĐAJA . . . . . . . . . . . 53
POPIS FOTOGRAFIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
POPIS GLAZBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Popis FILMOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kod registracije DivX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Deaktiviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE
– ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
- Uključivanje ili isključivanje EPG . . . . . . . . . . . . 67
- Select a programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
- Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT
(SADAŠNJI/SLJEDEĆI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
- Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana . . . . 68
- Funkcije gumba u načinu promjene datuma . . . . 69
- Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis . . . . . 69
- Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting
(Podešavanje snimanja/podsjetnika) . . . . . . . . . . 70
- Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PODEŠAVANJE SLIKE
PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE) 61
UšTEDA ENERGIJE / UŠTEDA ENERGIJE . . . 73
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE
- Način prikaza slike - Prethodno postavljene
postavke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
- Način prikaza slike - Korisnički način. . . . . . . 75
TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE . 76
Napredno upravljanje slikom. . . . . . . . . . . . . . . 78
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE 81
METODA SMANJENJE EFEKTA TRAJNE SLIKE (ISM) 82
Demo mode (Način demo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Postavka načina rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA 85
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA NAČIN RADA ZVUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI
NAČIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
CLEAR VOICE (ISTAKNI GLAS) . . . . . . . . . . . . . . 88
RAVNOTEŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
PODEŠAVANJE TV ZVUČNIKA UKLJUČENO/
ISKLJUČENO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA . . . . . . . . . . 90
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA . . . . . . . 91
Audio description (Opis zvuka). . . . . . . . . . . . . . . 92
I/II
- Stereo/Dvostruki prijem (samo kod analognog
načina rada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
- NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada) 94
-Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika . . . . . . . . 94
JEZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU /
ODABIR ZEMLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG
NAČINA RADA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA 100
BLOKIRANJE PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . 101
RODITELJSKI NADZOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Input block (Blokiranje unosa) . . . . . . . . . . . . . . 103
ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE . . . . . . . . . . . . . 104
SADRŽAJ
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO
STAROSNOJ DOBI
TELET E KST
UKLJUČI/ISKLJUČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JEDNOSTAVAN TELETEKST . . . . . . . . . . . . . . .
TELETEKST NA VRHU ZASLONA . . . . . . . . . . . .
BRZI TELETEKST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA . . . . . . . . . .
105
105
105
106
106
DIGITALNI TELET E KST
TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE . . . . . 107
TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI . . . . . . . . . . 108
DODATA K
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . 111
IR KODOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
PODEŠAVANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA . . . . . . . . . . 99
3
PRIPREMA
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
OPREZ
G
PRIPREMA
Kada se televizijski prijemnik ne može uključiti pomoću daljinskog upravljača, pritisnite njegov glavni prekidač.
(Kada je izvor napajanja isključen pomoću glavnog gumba za napajanje na TV-u, TV se neće uključiti pomoću daljinskog upravljača.)
42/50PQ11 **, 42/50PQ30**, 50PS30**
Senzor daljinskog
upravljača
Intelligent Sensor
(Inteligentni senzor)
Ugađa sliku u skladu s
uvjetima okoline. (osim za
42/50PQ11**)
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli plavo kad je TV uključen.
INPUT
INPUT
OK
MENU
INPUT
INPUT
MENU
(ULAZ)
MENU
OKMENU
(IZBORNIK)
P
OK
(U REDU)
POWER
P
GLASNOĆA
OK
P
PROGRAM
POWER
(NAPAJANJE)
POWER
42/50PQ10 **, 42/50PQ20**, 50PS20**
MENU
INPUT
Intelligent Sensor (osim za 42/50PQ10**)
(Inteligentni
senzor)
OK
P
Ugađa sliku u skladu s
uvjetima okoline.
Senzor
daljinskog
upravljača
POWER
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli plavo kad je TV uključen.
INPUT
MENU
OK
INPUT
4
INPUT
(ULAZ)
P
MENU
MENU
OK
(IZBORNIK) (U REDU)
OK
GLASNOĆA
P
PROGRAM
POWER
(NAPAJANJE)
P
PROGRAM
P
PRIPREMA
UT
42/50PQ60**, 50PS60**
GLASNOĆA
OK (U REDU)
Senzor daljinskog
upravljača
OK
MENU (IZBORNIK)
Intelligent Sensor
(Inteligentni senzor)
Ugađa sliku u skladu s
uvjetima okoline.
MENU
INPUT (ULAZ)
INPUT
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• LED (svjetleća dioda) je isključena, dok TV ostaje uključen.
MENU
OK
POWER (NAPAJANJE)
POWER
P
60PS40**
Senzor daljinskog
upravljača
POWER (NAPAJANJE)
Indika tor rada/miro vanja
• svijetli crveno u stanju mirovanja.
• svijetli zeleno kad je TV uključen.
INPUT
MENU
INPUT
OK
MENU
INPUT
(ULAZ)
-
OK
MENU
INPUT
-
OK
MENU
(IZBORNIK)
+
+
OK (U
REDU)
+
P
P
P
GLASNOĆA
PROGRAM
5
PRIPREMA
A
USB IN
SERVICE ONLY
INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
PRIPREMA
USB IN
SERVICE ONLY
42/50PQ10 **, 42/50PQ11 **
1
7
3
USB IN
SERVICE ONLY
2
8
HDMI IN
(CONTROL & SERVICE)
4
6
5
1
Utičnica za napajanje
TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon je
naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
2
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme.
Spojite s digitalnom audio komponentom.
Upotrijebite optički audio kabel.
3
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog
uređaja na ove utičnice.
4
HDMI IN (ULAZ )
Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ).
6
5
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
(RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA))
Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.
Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel.
6
Antenski ulaz
Spojite RF antenu na ovu utičnicu.
7
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory
Card International Association) ka rticu
Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu).
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
8
PRIKLJUČAK NAMIJENJEN ISKLJUČIVO SERVISIRANJU
HDMI IN 3
R
AV IN 3
10
PRIPREMA
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
42/50PQ20**, 42/50PQ30**, 42/50PQ60**, 50PS20**,
50PS30**, 50PS60**, 60PS40**
11
3
4
HDMI IN 3
2
2
1
VARIABLE AUDIO OUT
HDMI/DVI IN
5
5
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HDMI IN
6
7
8
12
AV IN 3
9
1
Utičnica za napajanje
TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon je
naveden na stranici s tehničkim podacima. Nikad ne
priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.
7
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
(RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA))
Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.
Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel.
2
RGB/DVI audio ulaz
Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a.
8
Ulaz za komponentu
Spojite video/audio komponentu uređaja na ove
utičnice.
3
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme.
Spojite s digitalnom audio komponentom.
Upotrijebite optički audio kabel.
9
Antenski ulaz
Spojite RF antenu na ovu utičnicu.
10
U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory
Card International Association) ka rticu
Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu).
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)
11
USB ulaz
USB uređaj za pohranu uključite u ovu utičnicu.
12
Audio/video ulaz
Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove
utičnice.
S-Video ulaz
Spojite S-Video iz S-VIDEO uređaja.
4
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog
uređaja na ove utičnice.
5
HDMI IN (ULAZ )
Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Ili DVI
(VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI
na HDMI kabela.
6
RGB ulaz
Spojite izlaz sa PC-ja.
USB IN
SERVICE ONLY
1
7
PRIPREMA
STRAŽNJA PLOČA ZA
SLAGANJE KABELA
Ugradnja postolja
(osim za 60PS40**)
A
A
PRIPREMA
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Prilikom sastavljanja stalka za postavljanje na stol provjerite je li vijak potpuno pritegnut. (Ako vijak nije potpuno
pritegnut, proizvod se nakon postavljanja može nagnuti
prema naprijed). Ako vijak previše pritegnete, vijak se
može deformirati uslijed trenja zateznog dijela vijka.
1
2
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Nakon što spojite kabele, instalirajte DRŽAČ
KABLOVA kao što je prikazano i skupite kabele u
svežanj.
Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na
meku, obloženu površinu kako bi spriječili
oštećivanje ekrana.
Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.
Samo 60PS40**
Držač kabela
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je
prikazano slikom.
OBUJMICA ZA
SLAGANJE
KABELA
3
Ka ko ukloniti obujmicu za
slaganje kabela
Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to
predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana.
Držite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA objema rukama
i povucite je prema gore.
! NAPOMENA!
G
Prilikom sastavljanja
držača svakako pravilno
spojite prednju i stražnju stranu držača.
! NAPOMENA!
Nikad ne koristite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA
za podizanje TV ekrana.
- Ako nehotice ispustite TV ekran, možete se povrijediti
i/ili oštetiti TV ekran.
G
Prednja
UGRADNJA NA PODLOGU
Ostavite prostor od 10 cm (4") oko TV ekrana radi
odgovarajućeg prozračivanja.
A
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Kada jedinicu postavljate na zidni nosač, koristite zaštitni
poklopac. Umetnite ZAŠTITNI POKLOPAC u TV uređaj dok
ne začujete glasni škljocaj.
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
Ne koriste postolje za
postavljanje na ravnu površinu
10,16 cm
8
zaštitni poklopac
Savjet za pažljivu instalaciju
A
Potrebne komponente za sigurnost TV-a i pričvršćivanje
na zid kupujte od ovlaštenih prodavača.
A Postavite TV ekran blizu zida kako bi izbjegli njegov pad ukoliko
ekran gurnete ili pritisnete.
A Dolje navedene upute pokazuju siguran način kako učvrstiti TV
ekran na zid, te tako izbjeći mogućnost pada uređaja prema
naprijed ukoliko ga povučete. To će spriječiti pad TV ekrana
prema naprijed što može uzrokovati ozljede. Također ćete tako
spriječiti i oštećenja TV uređaja. Pazite da se djeca ne penju niti
ne vješaju po TV uređaju.
A
A
2
1
2
ZIDNA UGRADNJA :
VODORAVNA
Savjetujemo uporabu zidnog nosača marke LG za
pričvršćivanje TV-a na zid.
A Savjetujemo da kupite zidni nosač koji odgovara standardima VESA.
A LG preporučuje da profesionalni instalater pričvrsti
proizvod na zid.
A
! NAPOMENA!
PRIPREMA
1
TV ekran je moguće ugraditi na različite načine poput
ugradnje na zid, na podlogu i sl.
TV ekran je predviđen za vodoravnu ugradnju.
Zidni nosač trebate instalirati na čvrst zid koji je okomit na pod.
G Želite li ga instalirati na strop ili na kosi zid, trebate upotrijebiti poseban zidni nosač.
G Površina na koju želite pričvrstiti zidni nosač treba biti
dovoljno snažna da podnese težinu TV seta, kao što je
beton, prirodna stijena, opeka i šuplji blok.
G Vrsta i dužina vijaka ovisi o zidnom nosaču. Za dodatne
informacije pogledajte upute koje dolaze s nosačem.
G LG ne odgovara za nesreće, materijalnu štetu ili štetu na
televizoru zbog nepravilne instalacije:
- pri uporabi zidnog nosača koji ne odgovara standardima VESA
- nepravilnim pričvršćivanjem vijaka na površinu, zbog čega
TV može pasti i izazvati ozljedu
- jer niste pratili preporučeni način instalacije.
G
1
Koristite sidreni vijak s ušicom ili usadne vijke za TV nosače
za postavljanje TV ekrana na zid kako je prikazano slikom.
(Ako vaš TV ekran ima već umetnute vijke, opustite ih.)
* Umetnite sidrene vijke s ušicom ili vijke za TV nosače i sigurno ih učvrstite u gornje otvore.
2
Učvrstite zidne nosače vijcima na zid. Namjestite visinu
nosača postavljenog na zid.
3
10,16 cm
10,16 cm
10,16 cm
3
10,16 cm
Upotrijebite čvrsto uže kako biste ravno pričvrstili
proizvod. Sigurnije je vezati uže tako da je
vodoravno između zida i TV uređaja.
10,16 cm
! NAPOMENA!
G
G
G
Prilikom micanja TV ekrana, najprije isključite kabele.
Koristite dovoljno veliku i čvrstu podlogu ili stol koji
odgovaraju veličini i težini TV ekrana.
Za sigurnu uporabu TV ekrana, uvjerite se kako su
visine nosača na zidu i na TV ekranu iste.
UZEMLJENJE
Provjerite da li ste priključili kabel uzemljenja kako bi
spriječili moguće električne udare. Ukoliko nisu izvedive
metode uzemljenja, kvalificirani električar treba ugraditi
zasebni prekidač kruga.
Ne pokušavajte uzemljiti TV uređaj spajanjem na
telefonske žice, gromobrane ili plinske cijevi.
Napajanje
Prekidač
kruga
A
B
Model
42PQ10**
50PQ10**
42PQ11**
50PQ11**
42PQ20**
50PQ20**
42PQ30**
50PQ30**
42PQ60**
50PQ60**
50PS20**
50PS30**
50PS60**
60PS40**
VESA Standardn
Količina
(A * B)
i vijak
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
9
PRIPREMA
A
Ne spajajte na priključnicu za napajanje ukoliko između uređaja nisu spojeni svi priključci kako bi izbjegli oštećenja
opreme.
S PAJANJE ANTENE
A
Ugodite smjer antene za optimalnu kvalitetu slike.
Antenski kabel i pretvarač nisu u opremi.
HDMI IN 3
A
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
PRIPREMA
AV IN 3
Zidna
antenska
utičnica
Kuća/zgrada s više stanara
(spojite na zidnu atensku utičnicu)
RF koaksijalni kabel (75 ohm)
Vanjska
antena
(VHF, UHF)
kuće ili stanovi za jednu obitelj
(spojite na zidnu utičnicu za vanjsku antenu)
UHF
Antena
Signal
Pojačalo
VHF
A
A
U područjima sa slabim signalom, možda će na antenu biti potrebno ugraditi pojačalo signala kako bi se postigla
bolja kvaliteta slike, kako je prikazano na slici gore.
Ukoliko je potrebno podijeliti signal za dva TV uređaja, za spajanje koristite antenski razdjelnik signala.
Zakretno postolje
Nakon postavljanja TV ekrana moguće je ručno podešavanje usmjerenosti ekrana ulijevo i udesno za 20 stupnjeva kako
bi najbolje odgovarao položaju gledatelja.
10
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Kako bi se spriječilo oštećenje sve opreme, nikad ne uključujte napajanje dok niste završili sa spajanjem sve opreme.
Ovaj odlomak u POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME koristi većinom nacrte za modele 42PQ30**.
A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
A
A
PODEŠAVANJE HD PRIJEMNIKA
A
Ovaj TV uređaj može primati Digital RF/kabelske signale bez vanjskog digitalnog satelitskog prijemnika. No, ako primate digitalne signale iz digitalnog satelitskog prijemnika ili drugog digitalnog vanjskog uređaja, pogledajte nacrt
prikazan dolje.
Spajanje komponentnim kabelom
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
Spojite video izlaze (Y, PB, PR) digitalnog satelitskog prijemnika na VIDEO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV
ekranu.
2
Spojite video izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
AUDIO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu.
3
Uključite digitalni satelitski prijemnik.
(Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
4
Odaberite izvor ulaza za komponentu tipkom INPUT
(ULAZ) na daljinskom upravljaču.
Signal
Komponenta
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
O
(samo 50/60Hz)
(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
1
2
(Za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
HDMI IN
* Pomoću HDMI prilagodnika za komponentni
kabel možete imati HD prijem.
(Na web-mjestu ili u trgovini možete saznati više
o HDMI prilagodniku za komponentni kabel ili ga
kupiti.)
HDMI OUT
Povezivanje s HDMI prilagodnikom za komponentni kabel
HDMI prilagodnik
za komponentni
kabel
11
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje digitalnog satelits kog prijemnika HDMI kabelom
Spojite HDMI izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
HDMI/DVI IN 1, HDMI IN, HDMI IN 2 ili HDMI IN 3
utičnice na TV uređaju.
1
HDMI IN
2
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Uključite digitalni satelitski prijemnik.
(Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
1
HDMI/DVI IN
Odaberite HDMI1, HDMI2 ili HDMI3 izvor ulaza tipkom
INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
3
1
! NAPOMENA!
G Provjerite
je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija.
Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1.3, može doći do
treperenja ili nestanka slike. Koristite najnovije kabele koji
podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.
Spajanje kabelom HDMI na DVI
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
1
Spojite digitalni satelitski prijemnik na HDMI/DVI IN 1
utičnicu na TV ekranu.
HDMI IN
2
2
Spojite audio izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na
AUDIO ULAZ (RGB/DVI) utičnicu na TV ekranu.
1
HDMI/DVI IN
3
Uključite digitalni satelitski prijemnik. (Pogledajte
priručnik digitalnog satelitskog prijemnika.)
1
4
12
Odaberite HDMI1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
2
PODEŠAVANJE DVD-a
Spajanje komponentnim kabelom
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
1
Spojite video izlaze (Y, PB, PR) DVD-a na VIDEO utičnice
ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu.
1
Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO utičnice ULAZA ZA
KOMPONENTU na TV ekranu.
3
Uključite DVD player, umetnite DVD.
2
4
Odaberite izvor ulaza za komponentu tipkom INPUT
(ULAZ) na daljinskom upravljaču.
5
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Ulazi za komponentu
Za najbolju kvalitetu slike, spojite DVD player na ulaz za
komponentu kako je prikazano slikom.
Komponentne utičnice na TV
Video izlazi na DVD playeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
13
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Spajanje Euro scart kabelom
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
Spojite Euro scart utičnicu DVD-a s AV1 Euro scart
utičnicom na TV ekranu.
2
Uključite DVD player, umetnite DVD.
3
Odaberite AV 1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu, odaberite
AV 2 ulaz izvora.
4
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
AUDIO/
VIDEO
Video
O
AV1
O
AV2
Trenutačni
način ulaza
Vrsta izlaza
Audio
O
RGB
O
O
Dostupni su izlazi ATV, DTV i AV1/2/3.
X
AV1
(TV Out)
Video, Audio
Samo ATV
AV2 (Monitor
Out)
AV2
(Kada je u tijeku DTV zakazano snimanje
pomoću opreme za snimanje.)
Digitalna TV
X
O
Analogna TV
O
O
AV1/2/3
O
O
O
Component/RGB/HDMI
O
X
O
O
(Način ulaza automatski se prebacuje na DTV.)
Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala.
AV IN 3
G
O
HDMI IN 3
G
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
! NAPOMENA!
(R) AUDIO (L)
Izlaz
Ulaz
Skart
14
1
G
TV Out: Emitira analogne TV
video signale.
Monitor Out: Emitira trenutačnu sliku na zaslonu.
AV3, Component, RGB :
osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**.
Spajanje S-Video kabelom
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
VIDEO
Uključite DVD player, umetnite DVD.
4
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
5
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
HDMI IN 3
Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO ulazne utičnice na TV
uređaju.
3
OUTPUT
SWITCH
1
AV IN 3
Spajanje HDMI kabela
1
R
ANT IN
Spojite HDMI izlaz DVD-a na HDMI/DVI IN 1, HDMI IN,
HDMI IN 2 ili HDMI IN 3 utičnice na TV uređaju.
ANT OUT
2
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
L
Spojite S-VIDEO izlaz DVD-a na S-VIDEO ulaz na TV
ekranu.
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
1
S-VIDEO
HDMI IN
2
1
2
Odaberite HDMI1, HDMI2 ili HDMI3 izvor ulaza tipkom
INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.
3
Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju
uređajem.
HDMI/DVI IN
1
! NAPOMENA!
G TV
uređaj može primati video i audio signale istodobno kad
koristi HDMI kabel.
G Ukoliko DVD ne podržava Auto HDMI, potrebno je namjestiti
odgovarajuću izlaznu razlučivost.
G Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija.
Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1.3, može doći do
treperenja ili nestanka slike. Koristite najnovije kabele koji
podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.
15
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PODEŠAVANJE VCR (VIDEOREKORDERA)
A
Kako bi se izbjegao šum slike (međudjelovanje), ostavite dovoljan razmak između VCR i TV.
Prilikom spajanja RF kabelom
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
Zidna utičnica
Antena
Spojite ANT OUT (ANT IZLAZ) utičnicu na VCR na utičnicu ANTENNA IN (ANT ULAZ) na TV ekranu.
2
Spojite antenski kabel na utičnicu ANT IN (ANT ULAZ) VCR-a.
3
Pritisnite tipku P LAY na VCR uređaju i ugodite odgovarajući kanal između TV i VCR za gledanje.
16
R S-VIDEO
HDMI IN 3
1
Spajanje Euro scart kabelom
Spojite Euro scart utičnicu VCR-a s AV 1 Euro scart
utičnicom na TV ekranu.
2
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na
VCR. (Pogledajte priručnik za VCR.)
3
Odaberite AV 1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
4
Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu, odaberite
AV 2 ulaz izvora.
1
AUDIO/
VIDEO
Izlaz
Ulaz
Skart
Video
O
AV1
O
AV2
Trenutačni
način ulaza
Vrsta izlaza
Audio
O
O
RGB
O
X
AV1
(TV Out)
(R) AUDIO (L)
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
Video, Audio
Samo ATV
Dostupni su izlazi ATV, DTV i AV1/2/3.
AV2 (Monitor
Out)
AV2
(Kada je u tijeku DTV zakazano snimanje
pomoću opreme za snimanje.)
Digitalna TV
X
O
O
Analogna TV
O
O
O
AV1/2/3
O
O
O
Component/RGB/HDMI
O
X
O
(Način ulaza automatski se prebacuje na DTV.)
G
G
TV Out: Emitira analogne TV
video signale.
Monitor Out: Emitira trenutačnu sliku na zaslonu.
AV3, Component, RGB :
osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**.
! NAPOMENA!
G
Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala.
17
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
1
2
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
3
Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i VCR. Pazite da
uskladite boje utičnica (video = žuta, audio lijeva = bijela i
audio desna = crvena).
Umetnite video traku u videorekorder i pritisnite PLAY na
videorekorderu. (Pogledajte priručnik za VCR.)
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
Spajanje RCA kabelom
HDMI IN 3
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
AV IN 3
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na
daljinskom upravljaču.
S-VIDEO
! NAPOMENA!
G
VIDEO
L
ANT IN
R
OUTPUT
SWITCH
ANT OUT
Ako imate mono VCR (videorekorder), spojite audio kabel sa
VCR na utičnicu AUDIO L/MONO TV uređaja.
Spajanje S-Video kabelom
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
S-VIDEO
Spojite audio izlaze VCR-a na AUDIO ulazne utičnice na TV
uređaju.
3
Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na
VCR. (Pogledajte priručnik za VCR.)
4
Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
AV IN 3
! NAPOMENA!
G
18
Ako su istodobno spojene i S-VIDEO i VIDEO utičnice na SVHS VCR, moguć je prijem samo S-VIDEO.
L
R
OUTPUT
SWITCH
HDMI IN 3
2
Spojite S-VIDEO izlaz VCR-a na S-VIDEO ulaz na TV
uređaju. Kvaliteta slike se poboljšava u odnosu na normalni kompozitni ulaz (RCA kabel).
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
1
VIDEO
1
ANT IN
ANT OUT
2
U M ETANJE CI MODULA
- Za gledanje šifriranih usluga (koje se plaćaju) u digitalnom TV
načinu rada.
- Ovo obilježje nije dostupno u svim državama.
1
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Umetnite CI modul u PCMCIA (Personal Computer
Memory Card International Association) CARD SLO T
(UTOR ZA PCMCIA KARTICU) na TV uređaju kako je
prikazano slikom.
1
HDMI IN 3
Za dodatne informacije, pogledajte str. 44.
S-VIDEO
! NAPOMENA!
G Provjerite
je li CI modul umetnut u utor za karticu PCMCIA u
pravom smjeru. Ako modul nije pravilno umetnut, može oštetiti
TV i utor za karticu PCMCIA.
PODEŠAVANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
- Slanje TV audio signala na vanjsku audio opremu preko digitalnog audio izlaza (optički).
Želite li uživati u digitalnom emitiranju pomoću zvučnika s 5.1 kanala, spojite terminal OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
na stražnjoj strani TV-a s DVD Kućnim kinom (ili s pojačalom).
1
Spojite jedan kraj optičkog kabela u utičnicu TV digital
audio (optički) izlaz.
2
Spojite drugi kraj optičkog kabela u digitalni audio
(optički) ulaz audio opreme.
3
Postavite “TV Speaker option - Off” ("Opcija TV zvučnik –
isključen) u izborniku AUDIO. (G p.89) Za pojedinosti
pogledajte priručnik vanjske audio opreme.
IN
1
VI IN
2
OPREZ
GNe
gledajte u optički izlaz. Gledanje u lasersku zraku može
oštetiti vid.
19
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
PODEŠAVANJE OSTALIH A/V IZVORA
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i vanjske
opreme. Uskladite boje utičnica. (Video = žuta, audio lijevi
= bijela i audio desni = crvena)
Odaberite AV 3 ulaz izvora tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
3
Upravljajte odgovarajućim vanjskim uređajem.
Pogledajte upute za rukovanje vanjskim uređajem.
Video set za igre
VIDEO
HDMI IN 3
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
2
Kamera
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
1
1
AV IN 3
POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN)
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
1
Priključite USB uređaj u utičnice USB IN na bočnoj strani
televizora.
2
Nakon priključenja uređaja u utičnice USB IN, funkcija
1
20
O
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HDMI IN 3
USB je u upotrebi. (str.53)
AV IN 3
L
R
PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
Ovaj TV uređaj osigurava mogućnost uključi-i-koristi što znači da se osobno računalo automatski usklađuje s
postavkama TV uređaja.
Spajanje D-sub kabelom s 15 nožica
HDMI IN
2
Spojite RGB izlaz osobnog računala na RGB IN (RGB
U LAZ) (PC) utičnicu na TV uređaju.
2
Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO IN (RGB/DVI)
(AUDIO ULAZ (RGB/DVI)) na TV uređaju.
3
Uključite osobno računalo i TV uređaj.
4
Odaberite RGB izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
1
HDMI/DVI IN
2
1
AUDIO
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
1
RGB OUTPUT
Spajanje kabelom HDMI na DVI
HDMI IN
1
Spojite DVI izlaz osobnog računala HDMI/DVI IN1
utičnice na TV uređaju.
2
1
HDMI/DVI IN
2
Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO IN(RGB/DVI)
na TV uređaju.
3
Uključite osobno računalo i TV uređaj.
4
Odaberite HDMI1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na
daljinskom upravljaču.
1
DVI-PC OUTPUT
2
AUDIO
21
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podržana razlučivost zaslona
HDMI/DVI-DTV način rada
RGB-PC, HDMI/DVI-PC način rada
Razlučivost
720x400
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
22
HorizontalFrequency
VerticalFrequency
(Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz)
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,8
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
1920x1080
(HDMI-PC)
67,50
60,00
Razlučivost
HorizontalFrequency
VerticalFrequency
(Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz)
31,469
59,94
31,469
60
31,47
59,94
31,50
60
720x576
31,25
50,00
1280x720
37,50
50,00
44,96
59,94
45,00
60
28,125
50,00
33,72
59,94
33,75
60
27,00
24,00
640x480
720x480
1920x1080
33,75
30
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
! NAPOMENA!
G Nastojte
G Spojite
audio kabel s osobnog računala na audio ulaz
na TV uređaju. (Audio kabeli nisu dostavljeni s TV
uređajem).
G Ako koristite zvučnu karticu, ugodite po želji zvuk na
osobnom računalu.
G Ako grafička kartica na osobnom računalu nema
istodobno analogni i digitalni izlaz, spojite ili RGB ili
HDMI IN (ULAZ) (ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) za prikaz
izlaza s osobnog računala na TV ekranu.
G Ako grafička kartica na osobnom računalu nema
istodobno analogni i digitalni RGB, prebacite TV
uređaj na RGB ili HDMI; (drugi navedeni način je
podešen na automatski uključi-i-koristi na TV
uređaju.)
G DOS način rada možda neće raditi, ovisno o video kartici ukoliko koristite kabel HDMI na DVI.
G Ako koristite predugi RGB-PC kabel, na ekranu se
mogu pojaviti smetnje međudjelovanja. Prporučljivo je
koristiti kabel kraći od 5 m. Time se osigurava najbolja kvaliteta slike.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
izbjeći dulje prikazivanje statičnih slika na TV
ekranu. Statične slike mogu postati stalno utisnute
kao prikaz na ekranu, kad god je moguće koristite
čuvar ekrana.
G Moguće je međudjelovanje s obzirom na razlučivost,
okomiti raspored, kontrast ili svjetlinu u PC načinu
rada. Promijenite razlučivost u PC načinu rada, promijenite brzinu osvježavanja ili ugodite svjetlinu i kontrast na izborniku sve dok slika nije potpuno jasna.
Ako PC grafička kartica ne omogućava mijenjanje
brzine osvježavanja, promijenite PC grafičku karitcu ili
se obratite proizvođaču PC grafičke kartice.
G Odvojene su frekvencije vodoravnog i okomitog oblika
ulaznog signala za sinkronizaciju.
G Preporučujemo modele 1024x768, 60 Hz
(42PQ20**, 42PQ30**, 42PQ60**) / 1360x768,
60 Hz (50PQ20**, 50PQ30**, 50PQ60**) /
1920x1080, 60 Hz(50PS20**, 50PS30**,
50PS60**, 60PS40**) za način računala, oni daju
najbolju kvalitetu slike.
G Spojite signalni kabel s izlaza monitora osobnog
računala na RGB (PC) ulaz TV uređaja ili signalni kabel
iz HDMI izlaza osobnog računala na HDMI IN (ULAZ)
(ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) na TV uređaju.
23
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Podešavanje ekrana za PC način rada
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
Resetiranje ekrana
Vraća početne tvorničke postavke za položaj, veličinu i fazu.
Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC].
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SLIKA
P remj.
U redu.
E
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
EKRAN
P remj.
RETURN P reth.
Razlučivost
Aut. konfig.
Položa j
R
Postavljanje
G
Da
Veličina
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Ne
Fa za
Ekra
Ekrann
Vraćanje postavki
1 MENU
2
Odaberite SLIKA.
OK
Odabertie Ekra n.
OK
Odaberite Vraćanje postavki.
OK
Odaberite D a.
3
G
4
5
OK
Pokrenite Vraćanje postavki.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
24
Automats ko konfiguriranje (samo RGB [PC] način rada)
Automatski ugađa položaj slike i smanjuje nestabilnost prikaza. Nakon ugađanja, ukoliko slika još nije ispravna, vaš TV
uređaj radi ispravno no potrebna su dodatna ugađanja.
Auto configure
Ova funkcija služi za automatsko prilagođavanje položaja, veličine i faze zaslona. Prikazana slika nekoliko će sekundi biti
nestabilna, za vrijeme trajanja automatske konfiguracije.
P remj.
P remj.
RETURN P reth.
U redu.
Razlučivost
E
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
Aut. konfig. G
Položaj
Postavljanje
Da
R
G
Ne
Veličina
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Fa za
Ekra
Ekrann
Vraćanje postavki
1 MENU
2
Odaberite SLIKA.
OK
Odabertie Ekra n.
OK
Odaberite Aut. konfig..
OK
Odaberite D a.
3
• Ako položaj slike još nije ispravan, pokušajte
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
EKRAN
SLIKA
ponovno automatsko ugađanje.
• Ako i nakon automatskog ugađanja treba još
podešavati sliku u RGB (PC) načinu rada, možete
ugoditi Position (Položaj), Size (Veličina) ili
Phase (Fa za ).
4
5
OK
Pokrenite Aut. konfig..
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
25
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
Odabir razlučivosti
Za prikaz normalne slike, ugodite razlučivost RGB načina rada s odabranom u PC načinu rada.
Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC] način rada.
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
EKRAN
SLIKA
P remj.
Razlučivostt
E
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
P remj.
RETURN P reth.
U redu.
G
10 24 x 76 8
1280 x 76 8
Aut. konfig.
1360 x 76 8
Položaj
R
G
Veličina
• Napredno upravljanje
Fa za
• Vrać. post. slike
Ekra
Ekrann
Vraćanje postavki
1 MENU
2
Odaberite SLIKA.
OK
Odabertie Ekra n.
OK
Odaberite Razlučivost.
3
4
Odaberite potrebnu razlučivost.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
26
Ugađanje Position (Položaj), Size (Veličina), Phase (Fa za) zaslona
Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog ugađanja i posebno ukoliko znakovi još trepere, ručno ugodite fazu slike.
Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC].
P remj.
U redu.
EKRAN
P remj.
RETURN P reth.
E
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
Razlučivost
Aut. konfig.
D
Položa j
R
G
F
G
E
G
Veličina
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
Fa za
Ekra
Ekrann
Vraćanje postavki
POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME
SLIKA
1 MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odabertie Ekra n.
OK
Odaberite Položa j, Veličina ili Fa za.
3
4
Učinite potrebna ugađanja.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
27
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
(Samo 42/50PQ10**, 42/50PQ11**, 42/50PQ20**, 42/50PQ30**)
Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku.
TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
POWER
AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri
(AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.(G p.50)
POWER SAVING
AV MODE
1
POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
(NAPAJANJE) uključuje.
POWER
ENERGY SAVING
AV MODE
INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.(G p.46)
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
1
ENERGY SAVING Prilagodite način uštede energije TV-a.(G p.73)
ili POWER SAVING
LIST
Q.VIEW
POWER
AV MODE
POWER SAVING
gumbi s broje- Odabire program.
vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
Q.VIEW
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
(BRZI PRIKAZ )
MUTE
LIST
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.(G p.45)
MUTE
LIST
Q.VIEW
ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(Gore/Dolje/
Lijevo/Desno)
OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
MENU Odabir izbornika.
(IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV
programa iz svakog izbornika.(G p.34)
MUTE
MENU
POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
RETURN / EXIT
Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa.
2
Q.MENU INFO
i
GUIDE
MARK
FAV
2
2
FAV
Q.MENU INFO
28
i
GUIDE
GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.
TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.(G p.10 5)
SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
(TITLOVI)
Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.
Kad prebacite ovaj gumb, na ekranu će se pojaviti izbornik
Simplink.(G p.47 )(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(Gore/Dolje)
POWER
POWER SAVING
AV MODE
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
ENERGY SAVING
AV MODE
PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na
UP/DOWN sljedeći.
(Gore/Dolje)
LIST
Q.VIEW
POWER
POWER SAVING
AV MODE
Gumbi izbornika Upravlja izbornikom SIMPLINK ili USB (Popis fotografija i
SIMPLINK/USB popis glazbe ili popis filmova (Samo 42/50PQ60**,
50PS60**)).
MUTE
LIST
Q.VIEW
Q.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.(Omjer šir. i vis.,Način slike, Način
IZBORNIK) zvuka, Zvuk, Vrijeme gašenja, Isključivanje USB-a(G p.33)
INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.
MUTE
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.(G p.67 )
LIST
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
Q.VIEW
MARK (Označi) Odaberite programe u USB izborniku.
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
MUTE
MENU
Q.MENU INFO
RETURN / EXIT
GUIDE
i
Ulaganje baterija
MARK
FAV
A
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
A
Postavite dvije 1,5 V AAA baterije. Nemojte pomiješati stare ili
korištene baterije s novima.
A
Zatvorite poklopac.
A
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
FAV
Q.MENU INFO
i
GUIDE
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Programme UP/ Odabire program.
DOWN (Gore/Dolje)
POWER
29
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**, 42/50PQ20**, 42/50PQ30**)
ENERGY SAVING Prilagodite način uštede energije TV-a.(G p.73)
ENERGY SAVING
R ATIO (OMJER) Odabire željeni format slike.(G p.71 )
POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet
(NAPAJANJE) uključuje.
RATIO
INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.(G p.46)
TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Q.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.(Omjer šir. i vis.,Način slike, Način
IZBORNIK) zvuka, Zvuk, Vrijeme gašenja, Isključivanje USB-a(G p.33)
MENU Odabir izbornika.
(IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV
programa iz svakog izbornika.(G p.34)
GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.G p.67 )
ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama.
(Gore/Dolje/
Lijevo/Desno)
OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.
POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.
INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.
AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri
(AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.(G p.50)
Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa.
1
GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.
TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.(G p.10 5)
1
FREEZE
SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.
(TITLOVI)
Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.
Kad prebacite ovaj gumb, na ekranu će se pojaviti izbornik
Simplink.(G p.47 )
FREEZE Trenutačna se slika na zaslonu pauzira.
(ZAMRZAVANJE)
30
ENERGY SAVING
VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.
(Gore/Dolje)
RATIO
MARK (Označi) Odaberite programe u USB izborniku.
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.
PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na
UP/DOWN sljedeći.
(Gore/Dolje)
gumbi s broje- Odabire program.
vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.
LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.(G p.45)
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
(BRZI PRIKAZ )
Gumbi izbornika Upravlja izbornikom SIMPLINK ili USB (Popis fotografija i
SIMPLINK/USB popis glazbe ili popis filmova (Samo 42/50PQ60**,
50PS60**)).
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Programme UP/ Odabire program.
DOWN (Gore/Dolje)
Ulaganje baterija
FREEZE
A
Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite
baterije tako da se polaritet podudara(+ i +,- i -).
A
Postavite dvije 1,5 V AAA baterije. Nemojte pomiješati stare ili
korištene baterije s novima.
A
Zatvorite poklopac.
A
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
31
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA
- Kad uključite vaš TV prijemnik, ove funkcije će vam biti na raspolaganju za korištenje.
1
Najprije pravilno spojite kabel za napajanje i provjerite glavno napajanje (
2
Postavi ID : Isključeno
Na načinu mirovanja uključite TV, pritisnite gumb INPUT ili P D E na TV-u ili pritisnite gumb POWER
(NAPAJANJE) na daljinskom upravljaču, a TV će se uključiti.
Postavi ID : Uključeno
U načinu mirovanja TV prijemnik uključite pritiskom na gumb INPUT ili P D E na TV prijemniku ili pritisnite
gumb POWER, INPUT, P
ili gumb NUMBER na daljinskom upravljaču i TV prijemnik će se uključiti.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Početno postavljanje
1
Ako je OSD (Zaslonski izbornik) prikazan na zaslonu nakon što uključite televizor, možete podesiti mogućnosti
Language (Jezik), Mode Setting (Postav ka načina rada), Country (Država ), Auto tuning (Auto m .
a. Ukoliko zatvorite bez dovršenog ispunjavanja početnih postavki, izbornik početnih postavki možete ponovo
otvoriti.
b. Pritisnite gumb RETURN kako biste promijenili trenutni OSD na prijašnji OSD.
c. U zemljama u kojima standardi DTV emisija nisu potvrđeni, neke značajke DTV neće raditi, što ovisi o opremi za
emisiju.
d. Način rada "Kućna upotreba” predstavlja optimalnu postavku za okruženje doma i to je zadani način rada TVa.
e. Način rada "Rad u trgovini"predstavlja optimalnu postavku za okruženje trgovine. Ako korisnik izmijeni podatke
o kvaliteti slike, uređaj se nakon nekog vremena vraća na tvorničke postavke kvalitete slike pomoću načina rada
"Rad u trgovini".
f. Način (Kućna upotreba, Rad u trgovini) može se promijeniti pokretanjem Postav ke načina rada u izborniku
OPTION (OPCIJA).
ODABIR PROGRAMA
1
Pritisnite gumbe P
izabrali broj programa.
ili gumbe s BROJEVIMA kako biste
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE
1
Pritisnite gumb
+ ili - kako biste prilagodili glasnoću zvuka.
Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb MUTE (Bez zvuka).
Ovu funkciju možete obustaviti pritiskom na gumb MUTE (BEZ
ZVUKA),
+ ili -, AV Mode (Način AV).
32
) na TV-u.
BRZI IZBORNIK
OSD vašeg televizora (On Screen Display - Prikaz na zaslonu) može se donekle razlikovati od onoga prikazanog u
ovom priručniku.
Brzi izbornik (Quick Menu) je izbornik značajki koje će korisnik često koristiti.
• Omjer šir. i vis.: Odabire željeni format slike.
• Zvuk : Odabire izlaz zvuka.
• Vrijeme gašenja : Postavlja programator za stanje
Za Zoom Setting (Postavka zumiranja) odaberite 14:9,
Zumiranje i Zumiranje u izborniku Ratio (Omjer dužine i
visine slike). Kad završite s postavljanjem zumiranja,
ponovo se prikazuje brzi izbornik.
• Način slike : Odabire željeni način slike.
• Način zvuka : Ova značajka služi za automatsko postavljanje kombinacije zvukova koja je procijenjena kao
najbolja za prizore koji se prikazuju. Odabire željeni način
zvuka.
mirovanja.
• Isključivanje USB-a : Odaberite "Isključivanje USB-a"
BRZI IZBORNIK
Omjer šir. i vis.
16 : 9
Postav ke za Zoom
Način slike
Standardnini
Način zvuka
Standardni
L+R
Zvuk
Vrijeme gašenja
Isključeno
Isključivanje USB-a
Izbaci USB
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
Za tvori
1 Q. MENU
2
OK
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
kako biste izvadili USB uređaj.(osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
Prikaži svaki izbornik.
ili
Odabire željeni Izvor.
3
OK
• Pritisnite gumb Q.MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
33
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA
OSD (Ekranski izbornik) vašeg TV prijemnika se može pomalo razlikovati od ovoga koji je prikazan u
ovom priručniku.
POSTAVKE
P remj.
SLIKA
U redu.
Autom. podešavanje
P remj.
Omjer šir. i vis.
: 16 : 9
Način slike
U ređ. programa
Čisti zvuk II
• Razina
10 0
Dijagnostika
• Svjetlina
50
CI informacije
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
R avnote ža
Način zvuka
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
P remj.
R
G
: Hrva tski
: Hrva tski
Nagluhost (
)
R
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
VRIJEME
P remj.
U redu.
Sat
POSTAVKE
SLIKA
ZVUK
VRIJEME
: Isključeno
Data Service
+
L
E
U redu.
Jezik titlova
-
0
• SRS TruSurround XT : Uključeno
Jezik izbornika (Language) : Hrva tski
Audio jezik
3
: Standardni
E
OPCIJA
U redu.
: Uključeno
: Jasni
• Kontrast
: Uključeno
P remj.
Autom. glasnoća : Isključeno
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Ručno podešavanje
Ažu r. softvera
ZVUK
U redu.
Vrijeme isključeno
: Isključeno
Vrijeme uključeno
: Isključeno
Vrijeme gašenja
: Isključeno
: MHEG
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
OPCIJA
ZAKLJUČAJ
U LAZ
USB
E
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
ZAKLJUČAJ
P remj.
U redu.
U LAZ
P remj.
USB
U redu.
Sustav zaključav.: Isključeno
Antena
Popis slika
Postavi lozinku
AV1
Popis glazbe
Blokirati progra m
AV2
Popis filmova
Roditeljski nadzor: Isključeno
AV3
DivX reg. ko d
Blokiranje ulaza
Komponentni
Deaktivacija
P remj.
U redu.
RGB
HDMI1
HDMI2
E
(Samo 42/50PQ60**, 50PS60**)
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
1 MENU
Prikaži svaki izbornik.
2
Odabir stavke s izbornika.
OK
3
OK
Prijeđi na skočni izbornik.
• Pritisnite gumb INFO (INFORMACIJE), možete pogledati izbornik Simple
Manual (Jednostavni priručnik).
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA!
GZnačajke
34
CI informacije nije moguće koristiti u analognom načinu.
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA
Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.
Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.
Moguće je pohraniti do 500 programa. No, broj se donekle može razlikovati ovisno o emitiranim signalima.
P remj.
POSTAVKE
U redu.
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U redu.
U ređ. programa
U ređ. programa
Ažu r. softvera
P remj.
Ažu r. softvera
: Uključeno
Diagnostics
Diagnostics
CI informacije
CI informacije
: Uključeno
Ažurirat će se sve servisne informacije.
Nastaviti?
Da
Ne
SECAM L pretraživanje
Automats ko numeriranje
1 MENU
Odaberite POSTAVKE.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 zna-
menke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
2
OK
Odaberite Autom. podešavanje.
OK
Odaberite D a.
3
4
OK
• Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski
određen
, odaberite YES (DA) pomoću
gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U protivnom odaberite NO (NE).
• Automatsko brojanje: odlučuje da li koristiti brojeve
programa onako kako su ih isporučile televizijske
stanice za podešavanje
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
Autom. podešavanje.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
35
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)
Ručno biranje programa vam omogućava dodavanje programa na vaš popis programa.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
P remj.
POSTAVKE
U redu.
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Ažu r. softvera
U ređ. programa
: Uključeno
Ažu r. softvera
Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
P remj.
U redu.
F
DTV
G
Vaš će prijamnik dodati ovaj kanal
popisu kanala.
: Uključeno
UHF CH.
Loše
30
Uobičajeno
Dobro
Ažuriraj
Za tvori
1 MENU
Odaberite POSTAVKE.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 zna-
menke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
2
OK
3
OK
4
Odaberite Ručno podešavanje.
Odaberite DTV.
Odabir željenog broja kanala.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
36
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)
Ručno biranje vam omogućava ručno ugađanje i organiziranje stanica redom po vašoj želji.
POSTAVKE
P remj.
POSTAVKE
U redu.
P remj.
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U ređ. programa
: Uključeno
Ažu r. softvera
Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
TV
F
G
Memorija
3
: Uključeno
Siste m
BG
Fre kvencija
V/UHF
Kanal
0
Traži
F G
Naziv
C 02
Spremi
Za tvori
1 MENU
2
OK
6
Odaberite POSTAVKE.
Odaberite Ručno podešavanje.
Odabir između V/UHF ili Kable.
7
ili
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odabir željenog broj
kanala.
0
8
3
OK
Pokreni pretraživanje.
Odaberite TV.
9
4
OK
ili
1
2
3
4
5
6
8
9
7
Odabir željenog
broja programa.
Odaberite Spremi.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Ažu r. softvera
U redu.
0
5
Odabir TV sustava.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
• L : SECAM L/L' (Francuska)
B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/ Azija / Novi Zeland / Srednj iistok / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa / Kina / Afrika / CIS)
• Za spremanje novog kanala pratite korake 4 do 9.
37
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
P remj.
POSTAVKE
U redu.
P remj.
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
U ređ. programa
Memorija
Ažu r. softvera
: Uključeno
F
U redu.
TV
G
3
Ažu r. softvera
Siste: mUključeno
Dijagnostika
Dijagnostika
Fre kvencija
CI informacije
CI informacije
BG
V/UHF
Kanal
0
Traži
F G
Naziv
C 02
Spremi
Za tvori
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
A
Dodjeljivanje naziva stanici
Možete dodijeliti ime stanice za svaki programski broj.
1 MENU
5
Odaberite POSTAVKE.
2
OK
Odaberite položaj i odredite
mjesto drugog znaka i tako dalje.
Možete koristiti slova od A do Z,
brojeve 0 do 9, +/- i prazninu.
Odaberite Ručno podešavanje.
OK
6
3
OK
Odaberite Za tvori.
OK
Odaberite Spremi.
Odaberite TV.
OK
7
4
OK
Odaberite Naziv.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
38
UREĐIVANJE PROGRAMA
Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P
za vrijeme TV emisije.
Ako želite izabrati preskočeni program, brojčanim gumbima izvršite neposredni upis BROJA programa u izborniku za
uređivanje programa.
Ova vam funkcija omogućava preskakanje spremljenih programa.
U nekim je zemljama moguće premještati brojeve programa samo ŽUTOM tipkom.
P remj.
YLE TV1
U redu.
DTV
Radio
1 YLE TV1
2 YLE TV2
Autom. podešavanje
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
Ručno podešavanje
6 CNN
U ređ. programa
9 YLE Teema
Favourite List
TV
8 YLE24
14 TV4 Film
24 TV4 Fa kta
50 TV400
Dijagnostika
24 TV4 Fa kta
84 Kanal Loka l
CI informacije
24 TV4 Fa kta
86 Info/3sat
Ažu r. softvera
: Uključeno
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
FAV Omiljeni
Promjena programa
N avigacija
P
P romjena stranice
P remjesti
1 MENU
2
OK
Odaberite POSTAVKE.
R ETURN P rethodni
P reskoči
• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen.
Odaberite U ređ. programa.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
POSTAVKE
3
OK
4
Uđite u U ređ. programa.
Odaberite programe koje
treba spremiti ili preskočiti.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
39
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
(U DTV/RADIO NAČINU)
A
P reska kanje broja programa
1
Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
2
P LAVA Preskočeni broj programa se pretvara u plavo.
3
• Kad se preskoči broj programa, to znači da ga
nećete moći izabrati pomoću gumba P
za
vrijeme normalne TV emisije.
• Ako želite izabrati preskočeni program, neposredno upišite broj programa s BROJČANIM ili
odaberite Programme edit (Uređivanje programa)
ili EPG.
P LAVA Pokretanje preskočenog programa.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
40
A
Odaberite omiljeni progra m
1
MARK
FAV
Odaberite svoj omiljeni broj
programa.
• On će automatski uključiti izabrane programe u vaš
popis omiljenih programa.
U TV NAČINU
Ova funkcija omogućava brisanje ili preskakanje pohranjenih programa.
Također možete preseliti neke kanale na druge programske brojeve.
A
Automats ko sortiranje
1
ZELENA
A
Pokrenite Automatsko sortiranje.
• Kad ste jednom aktivirali automatsko sortiranje,
nećete više moći uređivati programe.
Brisanje programa
Odaberite broj programa koji želite izbrisati.
• Izabrani broj programa se briše, dok se svi ostali
programi pomiču za jedan broj prema gore
2
CRVENA Izbrisani broj programa se pretvara u crveno.
3
CRVENA Pokretanje izbrisanog programa.
A
P remještanje programa
1
Odaberite broj programa koji želite premjestiti.
2
Premješteni broj programa se pretvara u plavo.
ŽUTO
3
ŽUTO Oslobodite premješteni program.
A
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
P reska kanje broja programa
1
Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
2
PLAVA Preskočeni broj programa se pretvara u plavo.
3
• Kad se preskoči broj programa, to znači da ga
nećete moći izabrati pomoću gumba P
za vrijeme normalnog praćenja TV programa.
• Ako želite izabrati preskočeni program, upišite
neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama
ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG.
PLAVA Pokretanje preskočenog programa.
A
Odabir omiljenog progra m a
1
MARK
FAV
Odaberite broj svoga omiljenog programa.
• Izabrani program će se dodati na popis omiljenih
programa.
41
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera )
Software Update znači da softver možete ažurirati putem sustava za digitalno emitiranje programa.
POSTAVKE
P remj.
POSTAVKE
U redu.
P remj.
Autom. podešavanje
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
U ređ. programa
Ažu r. softvera
U ređ. programa
: Uključeno
: Uključeno
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OK
4
Odaberite Ažu r. softvera.
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Ako izaberete Uključeno,
pojavit će se potvrdni okvir za
korisničku potvrdu kako bi vas
obavijestio da je novi softver
pronađen.
Spremite.
3
Odaberite POSTAVKE.
2
: Isključeno
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Ažu r. softvera
Dijagnostika
1 MENU
U redu.
OK
* Pri prostavljanju “Ažu r. softvera” (Ažuriranje softvera )
Povremeno će prijenos podataka
ažuriranog digitalnog softvera
dovesti do pojave ovog izbornika
na ekranu TV prijemniku.
?
Ažuriranje softvera je dostupno.
Da li ga želite preuzeti?
(Ver. 02.54.00)
Softver TV-a se ažurira kod isključivanja putem
daljinskog ili na gumbu TV-a.
Da
Ne
Simple Update (Jednostavno
ažuriranje): za trenutno strujanje
ažuriranja
?
Novi je softver ažuriran u vrijeme
navedeno u nastavku.
(Ver. 02.54.00)
Pomoću gumba
odaberite DA i
prikazat će se sljedeća slika
i
Nakon ažuriranja softvera sustav
se ponovo pokreće
Uključivanje TV-a će prekinuti ažuriranje. Da li želite prekinuti?
Ažuriranje sofvera
(Ver. 02.33.00) G
i
(Ver. 02.54.00)
7%
Da
Ažuriranje gotovo.
TV će biti ponovno pokrenut.
i
Za tvori
Ne
Nakon isključenja napajanja započinje učitavanje.
Ako se tijekom ažuriranja uključi napajanje,
prikazuje se informacija o tijeku preuzimanja.
10/Ruj. 2008 00:00
ž elite li sada preuzeti?
Da
Ne
Schedule Update (Zakazano
ažuriranje): za zakazano
strujanje ažuriranja
42
Kada je izbornik Software Update
(Ažuriranje softvera) "Isključeno",
pojavljuje se poruka za promjenu
stanja u "Uključeno".
- Za vrijeme trajanja ažuriranja softvera imajte na umu sljedeće:
• Napajanje TV prijemnika se ne smije prekinuti.
• TV prijemnik se ne smije isključiti.
• Antena se ne smije isključiti.
• Nakon Ažuriranja softvera, možete potvrditi verziju ažuriranog softvera u izborniku Diagnostics (Dijagnostika).
• Preuzimanje softvera može potrajati sat vremena, stoga osigurajte da je napajanje uključeno tijekom preuzimanja.
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA)
Ova funkcija vam omogućava uvid u podatke o proizvođaču, Modelu/Vrsti, Serijskom broju i verziji softvera.
Ovdje se prikazuju podaci i snaga signala ugođenog *MUX.
Ovdje se prikazuju podaci o signalu i servisno ime izabranog MUX.
(*MUX: Viši direktorij kanala u digitalnom emitiranju (jedan MUX sadrži više kanala.))
P remj.
P roizvođač : LG Electronics Inc.
Model / Vrs ta : 50PQ3000-ZA
Serijski broj : : SKJY1107
Verzija softvera: V1.16.1
U redu.
Autom. podešavanje
Ručno podešavanje
D
Kanal 30
Kanal 34
U ređ. programa
Ažu r. softvera
: Uključeno
Dijagnostika
Kanal 36
CI informacije
Kanal 38
Kanal 54
Kanal 60
E
R ETURN
1 MENU
MENU
Izlaz
Odaberite Dijagnostika.
OK
OK
Iskočni
Odaberite POSTAVKE.
2
3
P reth.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Inžinjers ka dijagnostika
POSTAVKE
Prikazuje proizvođača, Model/Vrsta, Serijski broj, Verzija softvera.
4
OK
Prikazuje podatke o kanalu.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
43
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
CI [COMMON INTERFACE] INFORMACIJE
Ova funkcija vam omogućava praćenje nekih šifriranih programa (plaćaju se posebno). Ako uklonite CI modul, nećete
moći gledati ove programe.
Kad modul bude uložen u CI utoru, moći ćete pristupiti izborniku modula.
Od vašeg zastupnika zatražite podatke o kupnji smart card kartice i modula. Nemojte uzastopno umetati i vaditi CAM
modul iz vašeg TV prijemnika. Time možete izazvati neispravnosti u radu. Kad je TV prijemnik uključen nakon ulaganja CI
modula, možda neće biti zvuka na izlazu.
Ovo nije kompatibilno sa CI modulom i smart card karticom.
CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) funkcije mogu biti nedostupne, što ovisi uvjetima emitiranja u pojedinoj
zemlji.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POSTAVKE
i
P remj.
U redu.
Viaccess Module
Consultations
Autom. podešavanje
Authorizations
Ručno podešavanje
Module information
U ređ. programa
Ažu r. softvera
: Uključeno
Dijagnostika
CI informacije
Select the ite m
• Ovaj OSD služi samo kao slikoviti prikaz mogućnosti
izbornika dok će se format ekrana razlikovati prema
davatelju plaćene digitalne usluge.
• CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) ekran
izbornika i uslugu možete promijeniti u dogovoru s
vašim zastupnikom.
1 MENU
2
Odaberite POSTAVKE.
OK
Odaberite CI informacije.
OK
Odaberite željenu stavku: Podaci o modulu, podaci o
smart card kartici, jeziku ili preuzimanju softvera, itd.
3
4
OK
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
44
ODABIR TABLICE PROGRAMA
Možete provjeriti koji programi su spremljeni u memoriji prikazivanjem tablice programa.
Prikazuje se kad je
program zaključan.
A
Prikaz POPISA programa
Prikazuje the PROGRAMME LIST (POPIS
PROGRAMA).
LIST
A
Odabir programa u popisu programa
1
2
A
Odabir programa.
OK
TV/RAD
Iz programa koji trenutno pratite, način
se može promijeniti od TV, na DTV ili
Radio.
Prijelaz na izabrani broj programa.
K re tanje kroz stranice popisa s programima
1
P
A
• Možda ćete pronaći neke plave programe. To su
programi koji su preskočeni automatskim programiranjem ili u načinu uređivanja programa.
• Neki programi s prikazanim brojevima u POPISU
programa pokazuju da nema dodijeljenog naziva
stanice.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
1
P
A
G
E
Okreće stranice.
2
LIST
Povratak normalnog načina praćenja TV
programa.
Prika zuje tablicu omiljenih progra m a
1 MARK
FAV
Prikazuje tablicu omiljenih programa.
45
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
POPIS ULAZA
HDMI i AV1, 2 (SCART) prepoznatljivi su po pinu za detekciju te se mogu omogućiti samo ako vanjski uređaj prihvaća napon.
Pomoću gumba TV/RAD možete prebacivati između mogućnosti External Input (Vanjski ulaz) i RF Input (RF ulaz) te na posljednji
gledani program u načinu DTV/RADIO/TV.
AV1
Antena
(Samo 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
HDMI
AV2
Antena
AV1
AV2
AV3
Komponentni
(osim za
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
1
Odaberite ulazni izvor.
OK
INPUT
• Možete podesiti i izbornik U LAZ.
• Antenna (Antena): Odaberite kad gledate DTV/TV.
• AV1, AV2, AV3: Odaberite kad koristite video snimač ili
vanjsku opremu.
• Komponentni ulaz: Odaberite kad korištenje DVD-a ili
uređaja Digital set-top box ovisi o priključku.
U LAZ
P remj.
• RGB: Odaberite kad korištenje računala ovisi o
priključku.
Antena
AV1
• HDMI1, HDMI2, HDMI3: Odaberite kad korištenje
AV2
DVD-a, računala ili uređaja Digital set-top box ovisi o
priključku.
AV3
Komponentni
RGB
HDMI1
HDMI2
E
46
U redu.
(Osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
Ova funkcija radi samo kod uređaja s logotipom SIMPLINK.
Molimo vas provjerite da li postoji logotip SIMPLINK.
Ovaj TV uređaj možda neće raditi ispravno kad se koristi s drugim proizvodima s HDMI-CEC funkcijom.
Ovo će vam omogućiti upravljanje i reprodukciju na AV uređajima koji su priključeni preko HDMI kabela bez potrebe za
dodatni kablovima i podešavanjima.
Ako ne želite izbornik SIMPLINK,odaberite “Isključeno”.
Funkcija SIMPLINK nije podržana za ulaz HDMI IN 3.
OPCIJA
P remj.
OPCIJA
U redu.
P remj.
U redu.
Jezik izbornika (Language) : Hrva tski
Audio jezik
: Hrva tski
Audio jezik
: Hrva tski
Jezik titlova
: Hrva tski
Jezik titlova
: Hrva tski
: Isključeno
Nagluhost (
Nagluhost (
)
Data Service
: MHEG
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
SIMPLINK
)
: Isključeno
Data Service
: MHEG
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
: Uključeno
: Uključeno
SIMPLINK
SIMPLINK
E
E
Isključeno
: Uključeno
: Uključeno
Uključeno
Uključeno
3
1 MENU
OK
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
4
2
OK
OK
Odaberite SIMPLINK.
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
Funkcije SIMPLINK
Disc playback (Reprodukcija diska )
Upravlja priključenim AV uređajima pritiskom na gumbe
, U redu. (U REDU), G, A, l l, FF i gumbe GG.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Jezik izbornika (Language) : Hrva tski
Direct Play (Neposredna reprodukcija)
Nakon priključivanja AV uređaja na TV prijemnik, njima možete neposredno upravljati i vršiti reprodukciju s medija bez
dodatnih podešavanja.
Select AV device (Odabir AV uređaja)
Omogućuje vam da odabir i pokretanje jednog od AV uređaja koji su priključeni na TV prijemnik.
Power off all devices (Isključivanje svih uređaja)
Kad isključite TV prijemnik, isključit će se i svi priključeni uređaji.
Switch audio-out (Prebacivanje zvučnog izlaza )
Nudi lak način prebacivanja zvučnog izlaza.
Sync Power on (Sinkrono uključivanje)
Kada oprema s funkcijom Simplink spojenom na HDMI terminal počne reproducirati zapise, TV će se automatski
prebaciti na uključeni način.
* Uređaj koji je priključen na TV prijemnik preko HDMI kabela, ali ne podržava SIMPLINK, neće pružiti ovu funkciju.
Napomena: Za upravljanje funkcijom SIMPLINK potrebno je koristiti HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1.3 s funkcijom
*CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control, Nadzor elektronike korisnika).
47
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Spajanje na kućno kino s logotipom SIMPLINK.
Spojite terminal HDMI/DVI IN 1ili HDMI IN 2 na stražnjoj
strani TV-a s HDMI terminalom za izlaz na kućnom kinu
pomoću HDMI kablova.
1
HDMI IN
2
1
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
48
2
Pomoću optičkih kabela pojite terminal digitalnog audio
izlaza na stražnjoj strani TV-a s terminalom digitalnog audio
ulaza kućnog kina.
3
Odaberite kućno kino u izborniku zvučnika pritiskom na
gumb SIMPLINK.
G
HDMI/DVI IN
1
Kad izaberete ili uključite medijski uređaj pomoću funkcije
kućnog kina, zvučnik će se automatski prebaciti na zvučnik za
kućno kinu (HT zvučnik).
2
Kućno kino
! NAPOMENA!
Povežite HDMI kabelom HDMI/DVI IN ili HDMI IN priključak TV prijemnika na stražnji priključak (HDMI priključak)
SIMPLINK uređaja.
G Kad prebacite ulazni izvor pomoću gumba INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču, zaustavit ćete rad uređaja sa
SIMPLINK upravljanjem.
G
Izbornik SIMPLINK
Pritisnite gumb
a zatim gumb OK (U REDU) da biste odabrali izvor SIMPLINK.
1
P raćenje TV programa: Prebacuje se na prethodni
TV program bez obzira na trenutni način.
2
Disc playback (Reprodukcija diska): Odabire i
vrši reprodukciju priključenih diskova. Kad je dostupno više diskova, nazivi diskova će biti na prikladni
način prikazani u dnu ekrana.
3
VCR playback (Reprodukcija s videore ko rdera):
Vrši reprodukciju i upravljanje priključenim VCR-om.
4
HDD Recordings playback (Reprodukcija snimki s HDD): Vrši reprodukciju i upravljanje snimki na
HDD-u.
5
Audio Out to Home theater/Audio Out to TV
(Zvučni izlaz na izlaz TV prijemnika za Kućno
kino/Izlaz zvuka): Odabire kućno kino ili TV zvučnik
kao izlazni zvučni uređaj.
1
2
3
4
5
•Kućno kino: Istodobno podržava samo jedan
•DVD, Recorder /DVD, snimač): Istodobno podržana najviše dva
• VCR: Istodobno podržava samo jedan
Selected Device (Izabrani
uređaj)
Kad ni jedan uređaj nije
priključen (prikazuje se u
sivoj boji)
Kad je uređaj priključen
(prikazuje se u svijetloj
boji)
D ATA SERVICE (PODAT KOVNA USLUGA)
(Ovaj je izbornik omogućen samo u Irskoj. )
Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG(Digitalni teletekst) ili Teletext ako je oboje dostupno u isto vrijeme.
Ako je samo jedno dostupno, omogućeno je MHEG ili Teletext , bez obzira koju ste opciju odabrali.
OPCIJA
P remj.
OPCIJA
U redu.
P remj.
U redu.
Jezik izbornika (Language) : Hrva tski
Jezik izbornika (Language) : Hrva tski
Audio jezik
: Hrva tski
Audio jezik
: Hrva tski
Jezik titlova
: Hrva tski
Jezik titlova
: Hrva tski
: Isključeno
Nagluhost (
Nagluhost (
)
Data Service
Service
Data
: MHEG
: MHEG
Zemlja
)
: Isključeno
MHEG
MHEG
:: MHEG
MHEG
Teletext
: Irs ka
Data
Data Service
Service
: Irs ka
Zemlja
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
E
: Uključeno
E
3
1 MENU
OK
Odaberite OPCIJA.
Odaberite MHEG ili Teletext.
4
2
OK
Odaberite Data Service.
OK
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA)
Odabire naziv za svaki izvor na ulazu.
AV 1
OPCIJA
P remj.
U redu.
OPCIJA
P remj.
Jezik izbornika (Language) : Hrva tski
Jezik izbornika (Language) : Hrva tskiAV 3
Audio jezik
: Hrva tski
Audio jezik
Jezik titlova
: Hrva tski
Jezik titlova
: Isključeno
Nagluhost (
Data Service
: MHEG
Data Service
: Hrva tski
Komponentni
: Hrva tski
RGB
: Isključeno
: MHEGHDMI1
Zemlja
: UK
Zemlja
: UK
Nagluhost (
)
Oznaka
Oznaka unosa
unosa
)
Oznaka
Oznaka unosa
unosa
SIMPLINK
: Uključeno
G
HDMI2
(osim za
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
HDMI3
: Uključeno
SIMPLINK
E
1 MENU
F
U redu.
AV 2
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Oznaka unosa
E
Za tvori
3
OK
Odaberite OPCIJA.
Odaberite izvor.
4
2
OK
Odaberite Oznaka unosa.
Odaberite oznaku.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
49
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
AV MODE (AV NAČIN)
Možete izabrati optimalne slike i zvukove prilikom priključivanja AV uređaja na vanjski ulaz.
Isključeno Isključuje AV MODE (AV NAČIN).
Kino
Optimizira video i audio postavke za gledanje filmova.
Sport
Optimizira video i audio postavke za gledanje sportskih događaja.
Igra
Optimizira video i audio postavke za igranje igara.
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
50
1 AV MODE
Isključeno
Kino
Igra
Sport
Pritisnite gumb AV MODE nekoliko puta zaredom dok ne odaberete željeni izvor.
2
OK
• Ako odaberete način Kino u način AV, način Kino će biti odabran i za način
slike i za način zvuka u izborniku SLIKA i izborniku ZVUK.
• Ako odaberete “Isključeno” (Isklj) u AV načinu, bit će odabrani slika i prikaz
koji ste inicijalno odabrali.
SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik)
Informacijama televizora možete pristupiti jednostavno i učinkovito pregledavanjem jednostavnog
priručnika na televizoru.
Tijekom korištenja Jednostavnog priručnika, zvuk će biti prigušen.
P remj.
U redu.
E
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Jednostavan
Jednostavan korisnički
korisnički meni.
meni.
Postavi ID
:1
ISM metoda
: Uobičajeno
Demo način
: Isključeno
E
1 MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Jednostavan korisnički meni..
OK
Odaberite dio priručnika koji želite pogledati.
3
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OPCIJA
• Pritisnite gumb R ETURN za povrat na normalni TV prikaz.
51
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
Početno podešavanje
( Podešavanje na originalne tvorničke postav ke )
Ova funkcija sve postavke vraća u tvorničke. Međutim, postavke
Dan
Noć načina slike ne mogu se vratiti u
tvorničke.
U slučaju seljenja u drugi grad ili državu korisno je vratiti tvorničke postavke proizvoda.
Po završetku vraćanja tvorničkih postavki morate ponovno pokrenuti postavljanje inicijalizacije.
Kada je izbornik Sustav zaključav. podešen na “Uključeno”, pojavljuje se poruka za ponovnim unosom lozinke.
P remj.
OPCIJA
U redu.
E
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
2
U redu.
Jednostavan korisnički meni.
Jednostavan korisnički meni.
Sve korisničke postavke i postavke kanala bit
Postavi ID
:1
Postavi ID
ISM metoda
: Uobičajeno
ISM metoda
Demo način
: Isključeno
Demo način
: Uobičajeno
Da
: Isključeno
Postavke načina rada
: Kućna upotreba
Postavke načina rada
: Kućna upotreba
Vraćanje
tvorničkih
postavki
Vraćanje tvorničkih
postavki
1 MENU
P remj.
E
PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA
OPCIJA
1
će: ponovno
postavljene. Nastaviti dalje?
Ne
Vraćanje
tvorničkih
postavki
Vraćanje
tvorničkih
postavki
• Dok je sustav zaključan, u slučaju da zaboravite
svoju lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.
Odaberite OPCIJA.
OK
Odaberite Vraćanje tvorničkih postavki.
OK
Odaberite D a.
3
4
OK
Pokreni vraćanje tvorničkih postavki.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
52
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
G Nije
moguće koristiti USB funkciju za modele 4 2 / 5 0 P Q 1 0* * , 4 2 / 5 0 P Q 1 1* *.
Priključivanje USB uređaja
Spojite li USB uređaj, ovaj se skočni izbornik automatski prikazuje.
Ne pojavi li se skočni izbornik, možete odabrati popis fotografija i popis glazbe ili popis filmova (samo 42/50PQ60**,
50PS60**) u USB izborniku.
“POP UP MENU” (SKOČNI IZBORNIK) neće se prikazati dok je aktiviran OSD, uključujući Menu (Izbornik), EPG ili popis
Schedule (Raspored).
Na USB uređaju ne možete dodati novu mapu niti izbrisati postojeću.
1 Na USB uređaju ne možete dodati novu mapu
niti izbrisati postojeću.
• Ovaj televizor podržava JPEG, MP3 i SD Divx.
Prilikom uklanjanja USB uređaja
HDMI IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
2
3
1 Q. MENU
Odaberite POPIS FOTOGRAF., POPIS
G LAZBE ili POPIS FILMOVA(Samo
42/50PQ60**, 50PS60**).
Odaberite Isključivanje -a.
2
OK
POPIS SLIKA
POPIS GLAZBE
POPIS FILMOVA
AV IN 3
OK
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Prije uklanjanja USB uređaja odaberite izbornik
Isključivanje USB-a.
Mjere opre za prilikom korištenja USB uređaja
Prepoznatljiv je samo USB uređaj za pohranu.
Ako je USB uređaj za pohranu priključen putem USB čvorišta, uređaj nije prepoznatljiv.
G USB uređaj za pohranu koji koristi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat.
G USB uređaj za pohranu koji koristi vlastiti upravljački program možda neće biti prepoznat.
G Brzina prepoznavanja USB uređaja za pohranu može se razlikovati od uređaja do uređaja.
G Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB uređaj dok je priključeni USB uređaj za pohranu u radu. Kada se takav
uređaj iznenada izvadi ili iskopča, datoteke pohranjene na USB uređaj za pohranu mogu biti oštećene.
G USB uređaj za pohranu koji je nasilno izvađen nemojte priključivati na računalo. Uređaj možda neće raditi, a može
uzrokovati i kvar proizvoda. Uvijek koristite samo USB uređaje za pohranu na kojima se nalaze obične glazbene ili
slikovne datoteke.
G Koristite samo USB uređaj za pohranu koji je formatiran u datotečnom sustavu FAT16, FAT32, NTFS koji podržava
operacijski sustav Windows. U slučaju uređaja za pohranu formatiranog drugim uslužnim programom koji Windows ne
podržava, uređaj možda neće biti prepoznat.
Podaci u USB uređaju za pohranjivanje ne mogu se izbrisati u NTFS datotečnom sistemu.
G Ako je potrebno, USB uređaj za pohranu priključite na vanjski izvor napajanja. Ako to ne učinite, uređaj možda neće biti
prepoznat.
G USB uređaj za pohranu priključite pomoću kabela koji isporučuje njegov proizvođač. Ako USB uređaj povežete kabelom
drugog proizvođača ili predugim kabelom, uređaj možda neće biti prepoznat.
G Neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani i možda neće dobro raditi.
G Podržano je samo 999 datoteka i mapa. Datoteke i mape iznad tog broja neće biti prepoznate.
G Podaci u USB uređaju za pohranjivanje možda neće biti prepoznati.
Najviše 128 jezičnih znakova može biti prepoznato kao ime datoteke.
G Napravite sigurnosnu kopiju važne datoteke jer se podaci na USB uređaju mogu oštetiti. Upravljanje podacima
odgovornost je korisnika te stoga jamstvo proizvođača ne obuhvaća oštećenje podataka na proizvodu.
G Ako je USB priključen u načinu Standby Mode (Način mirovanja), određeni tvrdi disk automatski će se učitati
kada se TV prijemnik uključi.
G Preporučeni kapacitet za vanjski USB tvrdi disk iznosi 1 TB, dok za USB memoriju iznosi 32 GB ili manje.
G Bilo koji uređaj s kapacitetom većim od preporučenog možda neće raditi pravilno.
G Ukoliko vanjski USB tvrdi disk s funkcijom ''Energy Saving'' (Ušteda energije) ne radi, isključite i ponovno
uključite tvrdi disk kako bi proradio.
G
G
53
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
! NAPOMENA!
■
G
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
Kako ne biste izgubili USB memorijski modul, upotrijebite USB
priključak (prodaje se odvojeno) kako biste pričvrstili USB
memorijski modul na držač USB priključka na televizoru.
Držač USB priključka
USB ulaz
USB priključak (prodaje se odvojeno)
- Pričvrstite jedan kraj USB priključka na USB
memorijski modul, a drugi kraj na držač USB
priključka.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
POPIS FOTOGRAFIJA
Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri
korištenju televizora.
PHOTO(*.JPEG) - datoteka za podršku
Osnovna odrednica: 15360 x 8640
Napredni format: 1024 x 768
• Možete reproducirati samo JPEG datoteke.
• Za JPEG (samo SOF0, SOF1) podržana je samo osnovna odrednica.
• Datoteke koje nisu podržane prikazuju se kao bitmapa.
Komponente zaslona
1 MENU
2
Odaberite USB.
OK
Odaberite Popis fotograf..
OK
2
1
Prelazi na datoteku više razine
2
Trenutna stranica / Ukupan broj
stranica
Popis fotograf.
3
Ukupan broj označenih fotografija
4
Iskoristiva USB memorija
5
Odgovarajući gumbi na daljinskom
upravljaču
1
54
13 6 6x 768, 125KB
Mapa iznad.
Opcija
5
4
USB uređaj
Stranica 2/3
Drive1
N avigacija
3
Neoznačen
Slob. prostor 150MB
Mapa iznad.
K Y 10 3
K Y 101
K Y 10 4
K Y 10 2
K Y 10 5
JMJ001
JMJ005
JMJ002
JMJ006
JMJ003
JMJ007
JMJ004
JMJ008
P
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
Odabir fo tografija i skočni izbornik
Popis fotograf.
USB uređaj
Stranica 2/3
Drive1
1366x 768, 125KB
Slob. prostor 150MB
Mapa iznad.
K R 10 3
K R 101
K R 10 4
K R 10 2
K R 10 5
JMJ001
JMJ005
JMJ002
JMJ006
JMJ003
JMJ007
JMJ004
Mapa iznad.
Navigacija
Neoznačen
Opcija
P
JMJ008
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
Popis fotograf.
Stranica 2/3
Drive1
Neoznačen
Slob. prostor 150MB
Mapa iznad.
K R 10 3
K R 101
K R 10 2
JMJ001
JMJ002
1366x 768,
125KB
Mapa iznad.
Navigacija
1
Gledaj : prikazivanje odabrane stavke.
Opcija
JMJ003
K R 10 4
1366x768, 125KB
K R 10 5
Gledaj
JMJ005
Označi sve
JMJ006
Izbriši
JMJ007
Za tvori
JMJ004
P
P romjena stranice
JMJ008
MARK
Označi
RETURN
Označi sve : označavanje svih fotografija na
zaslonu.
G Izbriši sve oznake : Odznačivanje svih označenih
fotografija.
G Izbriši : brisanje odabrane fotografije.
G Zatvori : zatvaranje skočnog izbornika.
G
Izlaz
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
G
USB uređaj
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
• Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb
2
3
4
Odaberite željene fotografije.
OK
OK
Prikažite skočni izbornik.
OK
Odaberite željeni skočni izbornik.
P
.
• Za označavanje i odznačivanje fotografija koristite
gumb MARK. Kada su neke fotografije označene,
možete pregledati pojedinačne fotografije ili
pogledati prezentacijski prikaz označenih
fotografija. Ako nije označena nijedna fotografija,
svaku fotografiju možete pogledati zasebno ili
prikazati sve fotografije u mapi kao prezentacijski
prikaz.
• Za povratak na normalno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN.
55
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Postavljanje izbornika na zaslonu u punoj veličini
Na zaslonu u punoj veličini možete promijeniti postavke prikazivanja fotografija pohranjenih na USB uređaju.
Na zaslonu za prikaz fotografija u punoj veličini dostupne su brojne mogućnosti.
Popis fotograf.
USB uređaj
Stranica 2/3
Drive1
1366x 768, 125KB
Mapa iznad.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Navigacija
Opcija
Popis fotograf.
Slob. prostor 150MB
Mapa iznad.
K R 10 3
K R 101
K R 10 4
K R 10 2
K R 10 5
JMJ001
JMJ005
JMJ002
JMJ006
JMJ003
JMJ007
JMJ004
JMJ008
P
P romjena stranice
MARK
Drive1
Neoznačen
Mapa iznad.
K R 10 2
JMJ001
JMJ002
Navigacija
1
2
3
Izlaz
K R 10 3
125KB
JMJ003
K R 10 4
1366x768, 125KB
K R 10 5
Gledaj
JMJ005
Označi sve
JMJ006
Izbriši
JMJ004
Opcija
P
P romjena stranice
1/17
JMJ007
Za tvori
Dijaprojekcija
OK
OK
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
Odaberite željene fotografije.
Prikažite skočni izbornik.
Odaberite Gledaj
OK
BGM
Izbriši
Opcija
Sakrij
JMJ008
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
4
5
RETURN
Slob. prostor 150MB
K R 101
1366x 768,
Označi
USB uređaj
Stranica 2/3
Mapa iznad.
56
Neoznačen
Odabrana fotografija prikazuje se u punoj veličini.
Omjer dužine i visine fotografije može promijeniti
veličinu fotografije prikazane na zaslonu u punoj
veličini.
Za povratak na prethodni zaslon izbornika pritisnite gumb R ETURN.
• Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb
P
.
6
OK
1/17
Dijaprojekcija
BGM
Izbriši
Opcija
Sakrij
Odaberite Dijaprojekcija , BGM,
Izbriši , Opcija ili Sakrij.
• Za odabir prethodne ili sljedeće fotografije koristite
gumb
.
• Za odabir izbornika i upravljanje izbornikom na
zaslonu u punoj veličini koristite gumb
.
Dijaprojekcija : kad nije odabrana nijedna slika, sve fotografije u
trenutnoj mapi prikazuju se tijekom prezentacijskog prikaza. Kada su
fotografije odabrane, ove se fotografije prikazuju tijekom prezentacijskog prikaza.
■ Postavite vremenski interval prezentacijskog prikaza pod značajkom
Opcija.
G
BGM : slušanje glazbe tijekom pregledavanja fotografija u punoj
veličini.
■ Postavite BGM uređaj i album pod značajkom Opcija .
■
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
G
G
(Rotiraj): rotiranje fotografija.
Rotira fotografiju za 90°, 180°, 270°, 360° u smjeru kazaljke na satu.
G
Izbriši : brisanje fotografija.
G
Opcija : postavljanje vrijednosti za brzinu prezentacijskog prikaza i
mapu s glazbom.
■ Pomoću gumba
i OK podesite vrijednosti. Zatim idite
na Uredu. i pritisnite OK (U redu) kako biste spremili postavke.
■ Dok se BGM reproducira, mapu s glazbom ne možete promijeniti.
Pritisnite F G da postavite vremenski interval
između slika .
Brz. slajda
Glazbena mapa
U redu.
G
(Rotacija),
Brzo
Music
Poništi
Sakrij : sakriva izbornik na zaslonu u punoj veličini.
■ Da biste izbornik ponovo prikazali na zaslonu u punoj veličini, pritisnite gumb OK (U redu).
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
57
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
POPIS GLAZBE
Na kupljene glazbene datoteke(*.MP3) mogu se primjenjivati ograničenja koja se odnose na autorska prava. Ovaj model
možda ne podržava reprodukciju takvih datoteka.
Ova jedinica može reproducirati glazbenu datoteku s vašeg USB uređaja.
Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri
korištenju televizora.
MUSIC (*.MP3) - datoteka za podršku
Broj bitova u sekundi: 32 ~ 320
• Brzina uzorkovanja za MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Komponente zaslona
1 MENU
2
Odaberite USB.
OK
Odaberite Popis glazbe.
OK
2
1
Prelazi na datoteku više razine
2
Trenutna stranica / Ukupan broj
stranica
3
Ukupan broj označenih skladbi
4
Iskoristiva USB memorija
5
Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču
Popis glazbe.
4
USB uređaj
Stranica 2/3
Neoznačen
Music
Slob. prostor 150MB
Naslov
S003
Trajanje
Mapa iznad.
S001
1
S002
S003
1:340, 120KB
S004
Mapa iznad.
N avigacija
Opcija
5
58
3
S005
P
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
Odabir glazbe i skočni izbornik
Kao što je prikazano, na jednoj stranici prikazuje se do 6 glazbenih naslova.
Popis glazbe.
USB uređaj
Neoznačen
Stranica 2/3
Slob. prostor 150MB
Trajanje
Naslov
Music
S003
Mapa iznad.
S001
S002
S003
1:340, 120KB
Mapa iznad.
Navigacija
S005
Opcija
MARK
Naslov
4395KB
1Kbps
S001
Reproducira j
S002
Reprod. s fo to .
S003
Označi sve
S004
Izbriši
1:340, 120KB
Mapa iznad.
2
3
4
Izlaz
Slob. prostor 150MB
Trajanje
Mapa iznad.
Navigacija
RETURN
USB uređaj
Neoznačen
Stranica 2/3
Music
S003
1
Označi
Opcija
Za tvori
S005
P
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
Odaberite željenu glazbu.
OK
OK
Prikažite skočni izbornik.
OK
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Popis glazbe.
P romjena stranice
P
Reproduciraj (dok je zaustavljeno): reprodukcija
odabrane glazbe.
Kad reprodukcija glazbe prestane, započet će reprodukcija sljedeće glazbene datoteke. Ako nije odabrana
nijedna datoteka, bit će reproducirana sljedeća datoteka u trenutnoj mapi. Ako prijeđete u drugu mapu i pritisnete gumb O K (U redu), trenutna reprodukcija bit će
zaustavljena.
G Reprod. ozn. : reprodukcija označene glazbe. Kad se
reprodukcija glazbe dovrši, automatski će biti reproducirana sljedeća odabrana skladba.
G Zaustavi repro. (tijekom izvođenja): zaustavlja reprodukciju glazbe.
G Reprod. s fo to . : pokretanje reprodukcije odabranih
skladbi, a zatim prelazak na Popis fotografija.
G Označi sve : označavanje svih skladbi u mapi.
G Izbriši sve oznake : Odznačite svu označenu glazbu.
G Izbriši : brisanje odabrane glazbe..
G Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika.
G
S004
• Za navigaciju na stranici s glazbom koristite gumb
P
.
• Za označavanje i odznačivanje glazbe koristite
gumb MARK. Kada su neke glazbene datoteke
označene, glazbene datoteke bit će reproducirane
jedna za drugom. Na primjer, ako želite slušati
samo jednu skladbu više puta, označite samo nju i
reproducirajte je. Ako nijedna skladba nije
označena, sve glazbene datoteke u mapi bit će
reproducirane jedna za drugom.
Odaberite željeni skočni izbornik.
• Za povratak na normalno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN.
59
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
60
■
Ako tijekom reprodukcije ne pritisnete nijedan gumb, okvir s
informacijama o reprodukciji (kao što je dolje prikazano)
pojavit će se kao čuvar zaslona.
■
Što je "čuvar zaslona"?
Čuvar zaslona služi za sprječavanje oštećenja piksela zbog
statične slike koja na zaslonu ostaje prikazana dulje vijeme.
NAPOMENA
Tijekom reprodukcije glazbe, u pozadini glazbenog naslova prikazuje se
.
G Oštećena ili neispravna glazba ne reproducira se. Kao vrijeme reprodukcije prikazuje se 00:00.
G Glazba preuzeta od usluge koja se plaća sa zaštitom autorskih prava ne biva reproducirana, već se kao vrijeme
reprodukcije prikazuju pogrešne informacije.
G Ako pritisnete gumbe OK (U redu) ili A, čuvar zaslona se prekida.
G Gumbi P LAY ( G) (Reprodukcija), Pause( I I) (Pauza), A, GG, FF na daljinskom upravljaču također su dostupni u ovom načinu.
G Za odabir sljedeće skladbe koristite gumb GG, a za odabir prethodne skladbe koristite gumb FF .
G
POPIS FILMOVA
(samo 42/50PQ60**, 50PS60**)
Popis se filmova aktivira kada sustav prepozna USB. Koristi se pri reprodukciji filmskih datoteka na TV-u.
Prikazuje filmove u mapi USB i podržava reproduciranje.
Omogućuje reprodukciju svih filmova u mapi i datoteka koje korisnik želi.
Uređivanje videozapisa nije podržano, ali datoteke je moguće izbrisati.
To je popis filmova u kojem su navedeni podaci o mapi i datoteka Divx.
Podržava do četiri diska.
Naziv ekstenzije
Video kodek
Audio kodek
mpg, mpeg, mpe, vob, dat
MPEG1, MPEG2
AC3, MPEG, MP3, PCM
Avi, divx, m4v
MPEG4-SP, MPEG4-ASP, DivX 3.xx,
DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX 6.xx(reprodukcija), Xvid
AC3, MPEG, MP3, PCM
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Dato te ka koja podržava FILMOVE(*.avi/*.Divx )
Format videa: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ne podržava Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx , DivX
4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ), XviD, DivX 6.xx (reprodukcija).
Audio format: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital
Učestalost uzorkovanja: 8~48 khz
Brzina prijenosa: 8~320 bitova u sekundi
Format titlova: *.smi/ *.srt/ *.sub (MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt (Sustav titlova za DVD)
• DivX možda se neće reproducirati, ovisno o vrsti i načinu snimanja.
• Ukoliko video- i audio- struktura zabilježene datoteke nije spremljena u međuprostor, emitira se ili video ili audio.
• M a ksimalna brzina prijenosa dato te ke DivX za reprodukciju je 4 Mbps.
• Maksimalni broj FPS (slika u sekundi) može se dosegnuti samo na razini SD-a. FPS je 25 FPS (720*576) ili 30 FPS
(720*480), ovisno o razlučivosti.
• Datoteke s 25 FPS, 30 FPS ili više možda se ne budu pravilno reproducirale.
• Datoteke kodirane pomoću GMC-a (Global Motion Compensation) nije moguće reproducirati.
• Kada gledate film pomoću funkcije Movie List (Popis filmova) i Photo List (Popis fotografija), postavljanje načina
slike ne funkcionira.
Resolution
(Rezolucija)
720x576@25p
720x480@30p
61
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
Komponente zaslona
1 MENU
2
Odaberite USB.
OK
Odaberite Popis filmova
OK
2
1
Prelazi na datoteku više razine
2
Trenutna stranica / Ukupan broj
stranica
Ukupni broj označenih naslova
filmova
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
3
3
4
USB uređaj
Popis filmova
Stranica 2/3
Neoznačen
movie
Slob. prostor 1.8GB
Naslov
Trajanje
Mapa iznad.
M001
4
Iskoristiva USB memorija
5
Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču
M002
1
704 x 400, 34MB
Mapa iznad.
N avigacija
Opcija
M003
01:34:45
M004
01 : 15:30
M005
01:30:20
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
5
! NAPOMENA!
G
G
G
62
Filmska datoteka DivX i njezina datoteka s podnaslovima moraju biti smještene u istu mapu.
Imena video datoteke i njene datoteke s titlovima moraju biti identična da bi se datoteka prikazala.
Koristite tipke lijevo/desno ( / ) da biste došli do određenog kadra naprijed ili natrag dok se prikazuje film.
(Tipke lijevo/desno ( / ) možda neće ispravno funkcionirati za neke datoteke dok se prikazuje film.)
Odabir filmova i skočni izbornik
Kao što je prikazano na slici, do 6 naslova filmova popisano je na stranici.
Popis filmova
USB uređaj
Stranica 2/3
Neoznačen
movie
Slob. prostor 1.8GB
Trajanje
Naslov
Mapa iznad.
M001
M002
01:34:45
M003
704 x 400, 34MB
Navigacija
01 : 15:30
M005
01:30:20
Opcija
Popis filmova
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Izlaz
USB uređaj
Stranica 2/3
Neoznačen
movie
Slob. prostor 1.8GB
Trajanje
Naslov
Mapa iznad.
M001
704x400, 34MB
M002
Reproducira j
01:34:45
Označi sve
Izbriši 01 : 15:30
M003
704 x 400, 34MB
M004
Mapa iznad.
Navigacija
1
Opcija
Za tvori 01:30:20
M005
P romjena stranice
MARK
Označi
RETURN
Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
Izlaz
Reproducira j: reprodukcija odabranih filmova.
Divx reprodukcija pokrenuta je dok se zaslon
mijenja.
G Označi sve : označavanje svih filmova u mapi.
G Izbriši sve oznake : poništavanje odabira svih
označenih filmova.
G Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika.
G
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Mapa iznad.
M004
• U slučaju da se datoteka ne podržava, prikazuje
se poruka o nepodržanoj datoteci.
2
3
4
Odaberite sve filmove koje želite.
OK
OK
Prikažite skočni izbornik.
OK
Odaberite željeni skočni izbornik.
• Za povratak na normalno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN.
63
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
DivX jezik audia i jezik titlova
Veličina slike
F
Full Screen
Jezik titlova
0
Audio jezik
1/1
Datoteka podnaslova
G
0
. Jezik
Latinica1
. Sinkronizacija
0
. Položaj
0
U redu.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
1
• Kada se DivX reproducira, pritisnete li CRVENI
Odaberite opciju koju želite.
gumb, prikazat će se ova poruka.
2
Odaberite Veličina slike, Jezik titlova ,
Audio jezik, Dato te ka podnaslova, Jezik,
Sinkronizacija ili Položa j.
OK
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
Upotreba daljinskog upravljača
FF
/ GG
Tijekom reprodukcije,
više puta pritisnite gumb R E W( FF) (Natrag) za ubrzavanje FF -> FFF -> FFFF ->
FFFFF ->FFFFFF .
više puta pritisnite gumbe F F( GG) (Naprijed) za ubrzavanje GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG -> GGGGGG.
■
II
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb P a u s e ( I I) (Pauza).
■ Na zaslonu je nepomična slika.
■
P L A Y ( G)
64
Višekratnim pritiskanjem tih gumba povećavate brzinu kretanja naprijed/natrag.
Kada tijekom reprodukcije koristite gumb
položaja.
ili
, na zaslonu ćete vidjeti pokazivač
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb P L A Y( G) (REPRODUKCIJA)
KOD REGISTRACIJE DIVX-A (samo 42/50PQ60**, 50PS60**)
Potvrdite DivX broj koda registracije televizora. Pomoću registracijskog broja filmovi se mogu iznajmiti ili kupiti na adresi
www.divx.com/vod.
Reprodukcija iznajmljenih ili kupljenih DivX datoteka pomoću DivX registracijskog koda s drugih televizora nije
dozvoljena. (Mogu se reproducirati samo DivX datoteke kojima odgovara registracijski kod kupljenog televizora.)
USB
P remj.
U redu.
USB
Popis slika
Popis slika
Popis glazbe
Popis glazbe
Popis filmova
Popis filmova
DivX
DivX reg.
reg. ko
kodd
DivX reg. ko d
Deaktivacija
Deaktivacija
P remj.
i
U redu.
DivX® video na upit
Vaš kod za registraciju je: : *** *******
Za dodatne informacije posjetite w w w.divx.com/vod
1 MENU
Odaberite USB.
2
OK
Odaberite DivX reg. kod.
3
Prikaz DivX reg. ko d.
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Za tvori
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
“Uređaj s certifikatom DivX Certified za reprodukciju DivX videozapisa, uključujući premium sadržaj”
O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni format videozapisa koji je izradila tvrtka DivX,Inc. Ovaj
uređaj ima službeni certifikat DivX Certified i reproducira DivX videozapise. Na web-mjestu
www.divx.com naći ćete dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX
videozapise.
O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® mora se registrirati
kako bi reproducirao sadržaj DivX videozapisi na zahtjev (VOD). Kako biste izradili registracijski kod,
pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. S tim kodom posjetite stranicu
vod.divx.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o usluzi DivX VOD.
! NAPOMENA!
Podržana dato te ka filma
Rezolucija: do 720x576 ŠxV piksela.
Brzina slike: do 30 slika/sek
Video kodek: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ne podržava Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx , DivX
4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ), XviD, DivX 6.xx (reprodukcija).
G Tijekom učitavanja neki gumbi možda neće raditi.
G
65
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A
D EA KTIVIRANJE (samo 42/50PQ60**, 50PS60**)
Izbrišite postojeće autentifikacijske informacije da biste dobili novu autentifikaciju korisnika DivX-a za TV.
Kad se ta funkcija izvede, za gledanje DivX DRM datoteka potrebna je ponovna autentifikacija korisnika DivX-a.
USB
P remj.
U redu.
USB
Popis slika
Popis slika
Popis glazbe
Popis glazbe
Popis filmova
Popis filmova
DivX reg. ko d
Deaktivacija
Deaktivacija
DivX reg. ko d
Deaktivacija
Deaktivacija
: Isključeno
P remj.
U redu.
i
: Isključeno
DivX® video na upit
Dali želite deaktivirati uređaj?
ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA
Da
1 MENU
Ne
Odaberite USB.
2
OK
Odaberite Deaktivacija.
OK
Odaberite D a ili N e.
3
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
66
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Ovaj sustav posjeduje Electronic Programme Guide (Elektronički programski vodič) (EPG) koji vam pomaže da se
snađete u svim mogućnostima za praćenje programa.
EPG vam pruža obavijesti kao što su popisi programa, početak i kraj dostupnih programskih usluga. Dodatno, detaljni
podaci o programu su često dostupni u EPG (dostupnost i količina detalja o programu može se razlikovati u ovisnosti o
pojedinim emisijama).
Ova se funkcija može koristiti samo kad stanice emitiraju EPG podatke.
EPG prikazuje opis programa za sljedećih 8 dana.
Prikazuje trenutne informacije na zaslonu.
Prikazuje se s programom Teletext (Teletekst).
Prikazuje se s programom Subtitle (Titlovi).
Prikazuje se s programom DTV.
Prikazuje se s programom Scramble.
Prikazuje se s programom Radio.
Prikazuje se s programom Dolby.
Prikazuje se s programom MHEG.
Prikazano s programom AAC.
Prikazano s Dolby Digital PLUS programom.
Omjer širine i visine slike televizijskog programa
480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolucija televizijskog
programa
Uključivanje ili isključivanje EPG
1 GUIDE
Uključivanje ili isključivanje EPG.
P rogramski vodič
1 YLE TV1
Odabir programa
6/Ožu.(Pon.)
14:00
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV. .
5 YLE FST
6 CNN
1
ili
P
Odabir željenog programa.
8 YLE24
Ničin
OK
Prikazuje izabrani program.
...
15:00
Kungskonsumente
Nema informacija
Nema informacija
TV2: Farmen Nema inform
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
TV/RAD
2
6/ Ožu. 2006 15:09
E
SVE
Radio
FAV
Omiljeni
Datum
INFO
i Informacije
Raspore d
P romjena programa
Započinjanje liste
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Omjer širine i visine slike televizijskog programa
67
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI)
Možete pogledati program koji se emitira i koji je sljedeći zakazan.
P rogramski vodič
CRVENA Promjena EPG načina.
1 YLE TV1
SAD
1 YLE TV1
ŽUTO Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
PLAVA Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis
podsjetnika.
6/ Ožu. 2006 15:09
E
SVE
SLJEDEČE
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV. .
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
Tänään otsikoissa
E
Radio
TV/RAD
FAV
Omiljeni
i Informacije
INFO
Ničin
OK
Promjena programa
Započinjanje liste
Promjena na izabrani program.
GUIDE
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI)
program.
Uključivanje EPG.
ili
Odabir TV ili RADIO programa.
TV/RAD
Bira program emitiranja.
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
Stranica Gore/Dolje.
P
Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana
CRVENA Promjena EPG načina.
P rogramski vodič
1 YLE TV1
SVE
6/Ožu.(Pon.)
14:00
1 YLE TV1
ZELENA Ulaz u način Podešavanje datuma.
2 YLE TV2
4 TV. .
ŽUTO
5 YLE FST
6 CNN
Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
8 YLE24
Ničin
PLAVA Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis
podsjetnika.
FAV
Omiljeni
Datum
INFO i
Informacije
Raspore d
P romjena programa
Započinjanje liste
Promjena na izabrani program.
GUIDE
Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI)
program.
Bira program emitiranja.
P
...
15:00
Kungskonsumente
Nema informacija
Nema informacija
TV2: Farmen Nema inform
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
Radio
TV/RAD
OK
6/ Ožu. 2006 15:09
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
68
Raspore d
Stranica Gore/Dolje.
TV/RAD
ili
Uključivanje EPG.
Odabir TV ili RADIO programa.
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
Funkcije gumba u načinu promjene datuma
ZELENA Isključivanje načina podešavanja datuma.
P rogramski vodič
1 YLE TV1
Prebacivanje na izabrani datum.
E
OK
14:00
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV. .
Odabir datuma.
6/ Ožu. 2006 15:09
6/Ožu.(Pon.)
SVE
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
15:00
Kungskonsumente
Nema informacija
Nema informacija
TV2: Farmen Nema informa
Nema informacija
Nema informacija
Nema informacija
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
P romjena datuma
Izlaz iz datuma
Isključivanje načina podešavanja datuma.
GUIDE
ili
Uključivanje EPG.
Tekst Gore/Dolje.
Informacije
6/ Ožu. 2006 15:09
ŽUTO Ulaz u način Programiranog
snimanja/Podešavanje podsjetnika.
6/ Ožu. 2006
Uključuje ili isključuje detaljne podatke.
GUIDE
ili
Uključivanje EPG.
INFO
i Izlaz iz informacija
Raspore d
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis
69
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI
PROGRAMSKI VODIČ)
Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting
( Podešavanje snimanja/podsjetnika )
Postavlja vrijeme početka i kraja snimanja te postavlja podsjetnik za vrijeme početka, dok je vrijeme kraja u sivoj boji.
- Ova funkcija je dostupna samo kad je na priključak DTV-OUT(AV2) pomoću SCART kabela priključena oprema za snimanje koja koristi kontakt 8 za signaliziranje snimanja.
ŽUTO
Prebacivanje na način pregleda Guide
(Vodič) ili Timer (Tajmer).
Raspore d
6/ Ožu. 2006 15:09
Vrs ta
P rogra m
Snimi
6CNN
Datum
Vrijeme početka Vrijeme kraja
E
OK
Sprema Programirano
snimanje/Podsjetnik.
10
Ožu..
17 : 00
17 : 30
E
Spremi
Poništi
Odaberite vrstu, program, datum i vrijeme početka/kraja.
Podešavanje funkcije.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)
70
Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda)
Ako ste napravili popis rasporeda, zakazani se program prikazuje u zakazano vrijeme čak i ako u to vrijeme gledate drugi
program.
Započinjanje liste
ŽUTO Način ručnog podešavanja novog tajmera.
6/ Ožu. 2006 12:09
Snimi
Naslov
Vrijeme
Datum
P rogra m
6/ Ožu.
6/ Ožu.
ZELENA Ulaz u način uređivanja rasporeda.
6/ Ožu.
6/ Ožu.
6/ Ožu.
CRVENA Briše izabranu stavku.
6/ Ožu.
Izbriši
PLAVA Prebacivanje na način vodiča.
Odabire Raspored.
U redi
Nova
Vodič
PODEŠAVANJE SLIKE
PICTURE SIZE (ASPECT RATIO) CONTROL
Moguće je odabrati različite formate prikaza slike na zaslonu; 16:9, Samo
skeniraj, Original, 4:3, 14:9, Zumiranje, Kino zumiranje i Potpuno široko.
Ukoliko je statična slika prikazana na zaslonu dulji vremenski period, postoji
mogućnost da ta statična slika postane "utisnuta" na zaslonu i ostane vidljiva.
Moguće je podesiti omjer uvećanja pomoću gumba
.
Ova opcija radi kod slijedećeg signala.
1 Q. MENU
Odaberite Omjer šir. i vis..
2
OK
Odaberite željeni format slike.
• Original
Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim
formatom slike, automatski će promijeniti format
slike prijema.
PODEŠAVANJE SLIKE
• 16:9
Slijedeći odabir omogućava horizontalno
podešavanje slike, pri linearnom omjeru, popunjavanje čitavog zaslona (korisno prilikom gledanja DVD-a s 4:3 formatom slike)
• Format slike je moguće podesiti koristeći SLIKA ili
Q.izbornika izbornik.
• Za Zoom podešavanje odaberite 14 : 9, Zumiranje
i Kino zumiranje u izborniku Omjer. Nakon
završetka Zoom podešavanja, izbornik se vraća
natrag u Q.izbornika.
Original
• Samo skenira j
Slijedeći odabir omogućava prikaz slike u
najboljoj kvaliteti bez gubitka izvorne slike visoke
rezolucije.
Napomena: Interferencija će biti prikazana na
rubovima prikazane slike ukoliko interferencija
postoji u izvornoj slici.
• 4:3
Slijedeći odabir omogućava gledanje slike s
izvornim omjerom slike od 4:3. S obje strane
slike, desne i lijeve strane, biti će prikazane sive
trake.
Samo skenira j
71
PODEŠAVANJE SLIKE
• 14 : 9
U načinu rada s formatom 14:9, možete gledati
14:9 format slike ili opći televizijski program. 14:9
format slike je prikazan na isti način kao i 4:3 format, ali je povećan s desne i lijeve strane.
• Zumiranje
Slijedeći odabir omogućava prikaz slike bez ikakvih
promjena popunjavajući cijeli zaslon. Međutim,
gornji i donji dio slike biti će odrezani.
• Kino zumiranje
Odaberite kino zumiranje kada želite izmijeniti
sliku, ujedno je vodoravno raširiti i okomito
obrezati. Prilagođavanje prikaza slike s omjerom
izmjene slike i pokrivanja zaslona.
Raspon prilagođavanja je 1-16.
• Puni široki
Kada televizor primi signal za široki zaslon, sliku
ćete trebati proporcionalno vodoravno ili okomito
prilagoditi da ispuni čitav zaslon.
PODEŠAVANJE SLIKE
Potpuno širo ko
! NAPOMENA!
G
G
G
72
Možete odabrati omjere 4:3, 16:9 (široki), 14:9, zumirani, kino zumiranje u komponenti (manje od 720p),
HDMI način.
Formate 4:3, 16:9 (Wide) (široki format) možete odabrati isključivo u RGB/HDMI[PC] načinu rada.
U DTV/HDMI/Komponenta (preko 720p) načinu rada, dostupan je Samo skenira j.
U šTEDA ENERGIJE / U ŠTEDA ENERGIJE
Smanjuje potrošnju energije plazma zaslona.
Zadana tvornička postavka u skladu je sa zahtjevima Energy Star i prilagođena je za ugodno gledanje kod kuće.
Svjetlinu ekrana možete povećati tako da prilagodite razinu uštede energije ili tako da postaviti način slike.
U načinu Picture Mode – Cinema (Način slike – kino), Ne možete prilagoditi Energy Saving (Uštedu energije) ili Power
Saving (Uštedu napajanja).
Samo 42/50PQ20**, 42/50PQ30**,
42/50PQ60**, 50PS20**, 50PS30**,
50PS60**, 60PS40**
SLIKA
P remj.
Omjer šir. i vis.
Samo 42/50PQ10**, 42/50PQ11**
SLIKA
U redu.
Omjer šir. i vis.
: 16 : 9
: Jasni
• Kontrast
• Svjetlina
• Oštrina
• Boja
• Sjena
Inteligentni senzor
10 0
Isključeno
50
Minimum
70
Srednja
70
M a ksimum
0
F
Niska
Način slike
G
OK
3
OK
: Jasni
• Svjetlina
• Oštrina
• Boja
• Sjena
Isključeno
sključeno
10 0
Minimum
50
Srednja
70
M a ksimum
70
0
R
G
E
Odaberite SLIKA.
Odaberite
Ušteda energije
ili štednja energije.
Odaberite Inteligentni senzor(osim za
42/50PQ10**, 42/50PQ11**),
Isključeno, Minimum, Srednja ili
M a ksimum.
(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
• Kada je funkcija Inteligentni senzor uključena,
najprikladniji prikaz slike se podešava automatski
s obzirom na ambijentalne uvjete.
• Inteligentni senzor : podešava prikaz slike ovisno o
ambijentalnim uvjetima.
PODEŠAVANJE SLIKE
2
: 16 : 9
• Kontrast
E
1 MENU
U redu.
Ušteda
energije : :Isključeno
štednja
energije
Isključeno
Ušteda
Uštedaenergije
energije : :Inteligentni
Inteligentnisenzor
senzor
Način slike
P remj.
Dok je odabran Inteligentni senzor ,(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
4
OK
odaberite Niska , Sredina ili Visoka .
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
73
PODEŠAVANJE SLIKE
P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE
Način prika za slike - Prethodno postavljene postav ke
Jasni
Standardni
Kino
Sport
Igra
Ističe kontrast, boju i razlučivost.
Prikazuje zaslon standardne kvalitete.
Optimizira video za gledanje filmova.
Optimizira video za gledanje sportskih događaja.
Optimizira video za igranje igara.
SLIKA
Omjer šir. i vis.
P remj.
SLIKA
U redu.
: 16 : 9
Omjer šir. i vis.
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Način slike
slike : Jasni: Jasni
Način
Način slike
slike : Jasni: Jasni
Način
PODEŠAVANJE SLIKE
2
OK
3
OK
U redu.
Jasni
Jasni
Standardni
• Kontrast
10 0
• Kontrast
10 0
Kino
• Svjetlina
50
• Svjetlina
50
Sport
• Oštrina
70
• Oštrina
70
Igra
• Boja
70
• Boja
70
Stručna1
• Sjena
0
• Sjena
0
Stručna2
R
G
E
1 MENU
P remj.
: 16 : 9
E
Odaberite SLIKA.
• Način prikaza slike podešava najbolji način prikaza
slike na televizoru. Odaberite vrijednost prethodno
postavljene postavke u izborniku Način slike
ovisno o kategoriji gledanog programa.
• Način prikaza slike možete podesiti i u Q.izbornika.
Odaberite Način slike.
Odaberite Jasni, Standardni,
Kino, Sport ili Igra
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
74
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
Način prika za slike - Korisnički način
• Kontrast
Podešava razliku između svijetlih i tamnih dijelova slike.
• Svjetlina
Povećava ili smanjuje količinu bijele boje na slici.
• Oštrina
Podešava oštrinu granica između svijetlih i tamnih područja slike.
Što je ova postavka niža, slika je "mekša".
• Boja
Podešava intenzitet svih boja.
• Sjena
Podešava uravnoteženost crvene i zelene boje.
SLIKA
Omjer šir. i vis.
P remj.
SLIKA
U redu.
: 16 : 9
Omjer šir. i vis.
Ušteda energije : Inteligentni senzor
P remj.
U redu.
: 16 : 9
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Jasni
Jasni
Način slike
slike : Jasni: Jasni
Način
Način
Način slike
slike : Jasni: Jasni
10 0
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Oštrina
70
• Boja
70
• Boja
70
• Sjena
0
• Sjena
0
R
G
E
E
Standardni
Kino
Sport
Igra
Stručna1
Stručna2
1 MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Način slike.
PODEŠAVANJE SLIKE
• Kontrast
3
OK
OdaberiteJasni, Standardni, Kino, Sport ili Igra.
OK
Odaberite Kontrast, Svjetlina, Oštrina, Boja ili Sjena.
OK
Napravite željena podešavanja.
4
5
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA!
G
G
Kod RGB/HDMI-PC načina rada, podešavanje boje, oštrine i nijanse boje nije moguće.
Kada je odabranoStručna 1/2 , možete odabrati Kontrast, Svjetlina, H Sharpness (V oštrinu), V
Sharpness (O oštrinu), Boja ili Sjena.
75
PODEŠAVANJE SLIKE
TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE
Zaslon se može kalibrirati za svaki način slike, a može se i postaviti vrijednost za video prema posebnom video zaslonu.
Za svaki unos možete postaviti različitu vrijednost videa.
Da biste ponovno vratili zadane tvorničke postavke zaslona nakon prilagođavanja svakog načina videa, pokrenite funkciju
"Vraćanje postavki" za svaki način slike.
SLIKA
P remj.
U redu.
SLIKA
P remj.
U redu.
E
E
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Kontrast Toplina
10 boje
0
F
• Oštrina
70
• Svjetlina Dinamički
5 0 Kontrast
• Oštrina Dinamički
7 0 Boja
• Boja
70
• Boja
• Sjena
0
R
G
• Napredno upravljanje
PODEŠAVANJE SLIKE
• Vrać. post. slike
Ekra n
Ekra n
70
Smanjenje buke
• Sjena
0
Gama
• Napredno upravljanje
Zacrnjenost
• Vrać. post. slike
Način filma
Srednja
G
Visoka
Visoka
Srednja
Srednja
Visoka
Isključeno
Skala boja
Standardni
Naglašavanje rubova
Isključeno
Za tvori
1 MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
Odaberite Napredno upravljanje.
OK
Odabire željeni Izvor. : Toplina boje , Dinamički Kontrast, Dinamički Boja,
Smanjenje buke, Gama, Zacrnjenost, Način filma, Skala boja ili Naglašavanje
rubova .
3
4
Odaberite željeni izvor.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
76
Toplina boje
(Hladna/Srednja/Topla)
■
Odaberite jednu od triju opcija automatskog podešavanje boje. Odaberite
postavku toplo ukoliko želite naglasiti toplije boje kao što su crvena, ili odaberite
postavku hladno da bi bile prikazane manje intenzivne boje s više plavih nijansi.
■
Dinamički Kontrast
(Isključeno/Niska /Visoka )
Dinamički Boja
(Isključeno/Niska /Visoka )
Smanjenje buke
(Isključeno/Niska /Srednja/Visoka )
Gama
(Niska /Srednja/Visoka )
Način filma
(Uključeno/Isključeno)
• Niska : prikaz slike postaje tamniji.
• Visoka : prikaz slike postaje svjetliji.
• Automatski : automatski postavlja zacrnjenost prikaza na Visoka ili Niska
ovisno o razini zatamnjenosti zaslona.
■ Tamni dijelovi slike na zaslonu izgledaju tamniji.
Postavite razinu crne na zaslonu na pravu razinu.
Ova opcija radi kod slijedećeg načina rada: AV (NTSC-M), HDMI ili
Komponenta.
Ova funkcija omogućuje odabir opcije “Low” (Nisko) ili “High” (Visoko) u
sljedećem načinu: AV(NTSC-M), HDMI ili Component. U suprotnom,
“Black level” (Razina crne) postavljena je na “Auto” (Automatski).
■
Videoisječke snimljene u načinu filma čini prirodnijima.
Ova funkcija je dostupna samo u TV, AV i Komponentom
480i/576i/1080i načinu rada.
■
Mijenja spektar boja izlazne slike.
• Wide (Široki): Prikazuje bogate nijanse boje korištenjem maksimalnog
spektra boja koji je dostupan na TV-u, bez obzira na ulaznu sliku.
• Standard (Standardni): Prikazuje tačne nijanse boja mijenjanjući spektar
boja na osnovi podataka o ulaznoj slici (razlučivost/format), tako da
odgovara međunarodnim standardima.
■
Uglove videa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način. Naglašava
okvire kadrova videa bez prevelikog naglašavanja njihove oštrine.
Skala boja
(Širo ko/Standardni)
Naglašavanje rubova
(Isključeno/Uključeno)
PODEŠAVANJE SLIKE
Zacrnjenost
(Niska /Visoka )
Prilagođava kontrast da bude optimalan u odnosu na svjetlinu zaslona.
Razlučivost gradacije poboljšana je osvjetljavanjem svijetlih dijelova i
zatamnjenjem tamnih dijelova. Ova se značajka odnosi na dinamički kontrast i pojačava dojam prisutnosti koje komande za kontrast trebaju dati
korištenjem zatamnjenja i ostalih ulaznih signala.
■ Prilagođava boje zaslona tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije. Ova
značajka naglašava nijansu, zasićenost i osvijetljenost, tako da crvena,
plava, zelena i bijela izgledaju življe.
■ Smanjuje šum na zaslonu bez smanjenja kvalitete videa. Ova se značajka
koristi i za smanjenje šuma koji se ponavlja i šuma na MPEG-u
(komarac/blokiranje).
■ Možete prilagoditi svjetlinu tamnog područja i razinu srednje sivog
područja slike.
• Niska : osvjetljava tamna i srednje siva područja slike.
• Srednja: ističe originalnu gradaciju slike.
• Visoka: zatamnjuje tamna i srednje siva područja slike.
77
PODEŠAVANJE SLIKE
Napredno upravljanje sliko m
Razdjeljivanjem u kategorije, Stručna1 i Stručna2 pružaju više kategorija koje korisnici mogu po želji odabrati,
pružajući tako korisnicima optimalnu kvalitetu prikaza slike.
Budući da je ovo stavka detalja napredne kvalitete videozapisa za prilagođavanje videozapisa pomoću određenih
videozapisa, ovo možda nije učinkovito za sve videozapise.
SLIKA
P remj.
U redu.
SLIKA
P remj.
U redu.
E
Omjer šir. i vis.
Dinamički Kontrast
• Svjetlina
50
Smanjenje buke
• H sharpness 5 0
Gama7 0
• V sharpness
Zacrnjenost
• Boja
70
: 16 : 9
Jasni
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Način slike
slike : Stručna1
Način
: Jasni
• Kontrast
Standardni
10Kino
0
• Svjetlina
5Sport
0
• Oštrina
7Igra
0
• Boja
7Stručna1
0
Stručna1
• Sjena
Stručna2
0 R
• Sjena
F
Isključeno
Srednja
Visoka
0
Način filma
Isključeno
• Napredno
upravljanje
Expert Control
Colour
Standard
G
SD
• Vrać. post.Skala
slikeboja
Ekra n
Standardni
Naglašavanje rubova
Isključeno
D
PODEŠAVANJE SLIKE
E
Isključeno
Za tvori
1 MENU
Odaberite SLIKA.
2
OK
3
Odaberite Način slike.
OK
Odaberite Stručna1 ili Stručna2.
OK
Odaberite Stručna kontrola.
OK
Odaberite željeni izvor.
4
5
6
Napravite željena podešavanja.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
78
G
■
Dinamički Kontrast
(Isključeno/Niska /Srednja/Visoka )
Smanjenje buke
(Isključeno/Niska /Srednja/Visoka )
Gama
(Niska /Srednja/Visoka )
Zacrnjenost
(Niska /Visoka )
Prilagođava kontrast da bude optimalan u odnosu na svjetlinu zaslona.
Razlučivost gradacije poboljšana je osvjetljavanjem svijetlih dijelova i
zatamnjenjem tamnih dijelova. Ova se značajka odnosi na dinamički kontrast i pojačava dojam prisutnosti koje komande za kontrast trebaju dati
korištenjem zatamnjenja i ostalih ulaznih signala.
■
Način filma
(Uključeno/Isključeno)
■
Videoisječke snimljene u načinu filma čini prirodnijima.
Ova funkcija je dostupna samo u TV, AV i Komponentom
480i/576i/1080i načinu rada.
Standard boje
(SD/HD)
■
Odabire međunarodni standard za spektar boja koji će se primjenjivati
kad se spektar boja podesi na Standard (Standardni).
• SD (Standardna rezolucija): Izoštrava tačnost boje podešavanjem
izlazne slike prema Standardu za usklađivanje boja EBU-a (Evropska
radio-televizijska unija).
• HD (Visoka rezolucija): Izoštrava točnost boje podešavanjem izlazne
slike prema ITU.BT-709 Standardu (Međunarodni standard za
usklađivanje boja signala visoke rezolucije).
■
Mijenja spektar boja izlazne slike.
• Wide (Široki): Prikazuje bogate nijanse boje korištenjem maksimalnog
spektra boja koji je dostupan na TV-u, bez obzira na ulaznu sliku.
• Standard (Standardni): Prikazuje tačne nijanse boja mijenjanjući spektar
boja na osnovi podataka o ulaznoj slici (razlučivost/format), tako da
odgovara međunarodnim standardima.
■
Uglove videa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način. Naglašava
okvire kadrova videa bez prevelikog naglašavanja njihove oštrine.
Skala boja
(Širo ko/Standardni)
Naglašavanje rubova
(Isključeno/Niska /Visoka )
PODEŠAVANJE SLIKE
Smanjuje šum na zaslonu bez smanjenja kvalitete videa. Ova se značajka
koristi i za smanjenje šuma koji se ponavlja i šuma na MPEG-u
(komarac/blokiranje).
■ Možete prilagoditi svjetlinu tamnog područja i razinu srednje sivog
područja slike.
• Niska : osvjetljava tamna i srednje siva područja slike.
• Srednja: ističe originalnu gradaciju slike.
• Visoka: zatamnjuje tamna i srednje siva područja slike.
• Niska : prikaz slike postaje tamniji.
• Visoka : prikaz slike postaje svjetliji.
• Automatski : automatski postavlja zacrnjenost prikaza na Visoka ili
Niska ovisno o razini zatamnjenosti zaslona.
■ Tamni dijelovi slike na zaslonu izgledaju tamniji.
Postavite razinu crne na zaslonu na pravu razinu.
Ova opcija radi kod slijedećeg načina rada: AV (NTSC-M), HDMI ili
Komponenta.
Ova funkcija omogućuje odabir opcije “Low” (Nisko) ili “High” (Visoko) u
sljedećem načinu: AV(NTSC-M), HDMI ili Component. U suprotnom,
“Black level” (Razina crne) postavljena je na “Auto” (Automatski).
79
PODEŠAVANJE SLIKE
■
White Balance (Medium/Warm/Cool) (Balans bijelog (Srednja/Toplo/Hladna))
• Podešava balans bijelog.
■
Pattern (Inner/Outer) (Šablona (Unutarnja/Izvanjska))
• Odlučuje da li će se kod podešavanja balansa bijelog koristiti Unutrašnja šablona ili
Vanjska šablona.
Ravnoteæa bijele
(Srednja/Toplo/Hladna)
■
Red Gain/Green Gain/Blue Gain (Dodavanje crvenog/Dodavanje zelenog/Dodavanje
plavog)
• Podešava visok nivo balansa bijelog.
■
Red Offset/Green Offset/Blue Offset (Crveni kontrabalans/Zeleni kontrabalans/Plavi
kontrabalans)
• Podešava nizak nivo balansa bijelog.
■
Colour (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta) (Boja
(Crvena/Zelena/Plava/Žuta/Tirkizna/Ružičasta))
• Podešava zasićenost boja prema području.
Sustav upravljanja
bojom
PODEŠAVANJE SLIKE
80
■
Tint (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta) (Nijansa
(Crvena/Zelena/Plava/Žuta/Tirkizna/Ružičasta))
• Podešava zasićenost nijansi prema području.
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE
Postavke odabranog načina prikaza slike postavlja se natrag na tvorničke postavke.
SLIKA
P remj.
U redu.
SLIKA
U redu.
E
E
• Kontrast
10 0
• Kontrast
10 0
• Svjetlina
50
• Svjetlina
50
• Oštrina
70
• Oštrina
70
• Boja
70
• Sjena
0
i
R
G
• Boja konfiguracije
7 0 videa...
Ponovno postavljanje
• Sjena
R
0
G
• Napredno upravljanje
• Vrać. post. slike
• Vrać. post. slike
Ekra n
Ekra n
Odaberite SLIKA.
2
OK
PODEŠAVANJE SLIKE
• Napredno upravljanje
1 MENU
P remj.
Odaberite Vrać. post. slike.
3
OK
Pokreni postavljenu vrijednost.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
81
PODEŠAVANJE SLIKE
M ETODA SMANJENJE EFEKTA TRAJNE SLIKE (ISM)
Smrznuta ili nepomična slika koja se dulje vrijeme prikazuje na zaslonu rezultirat će fantomskom slikom koja ostaje i
kada promijenite sliku. Izbjegavajte da nepomična slika dulje vrijeme ostaje na zaslonu.
Orbite r
Orbiter opcija može pomoći u sprječavanju nastanka trajne slike. Međutim, najbolje je izbjegavati prikaz bilo kakve
statične slike na zaslonu.
Da bi se izbjegao efekt trajne slike, zaslon će pomjerati svake 2 minute.
Osvježenje bojama
Blok boje sa zaslonom malo se pomaknuo i bijeli se uzorak naizmjence prikazuje. Ako se ukloni privremena slika koja
kasni, a izvodi se uzorak boje, slika neće kasniti.
Osvježenje bijelom
Funkcija White wash uklanja trajne slike sa zaslona.
Napomena: Jako izraženu trajnu sliku neće biti moguće potpuno ukloniti s opcijom White Wash.
OPCIJA
P remj.
U redu.
OPCIJA
E
: UK
Oznaka unosa
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
PODEŠAVANJE SLIKE
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Jednostavan korisnički meni.
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
:1
Postavi ID
ISM metoda
metoda
ISM
: Uobičajeno
ISM
ISM metoda
metoda
: Isključeno
Demo način
Demo način
1 MENU
U redu.
E
Zemlja
P remj.
E
Odaberite OPCIJA.
Uobičajeno
:1
E
Orbite r
: UobičajenoOsvježenje bojama
: Isključeno Osvježenje bijelom
• Ukoliko vam nije potrebna ova opcija, odaberite
Uobičajeno.
2
OK
Odaberite ISM metoda.
3
OK
4
OK
Odaberite Uobičajeno, Orbite r, Osvježenje bojama ili
Osvježenje bijelom.
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
82
DEMO MODE (NAčIN DEMO)
Upotrijebite ga da biste vidjeli razliku između načina XD Demo i isključenog načina XD Demo.
OPCIJA
P remj.
U redu.
OPCIJA
E
: UK
Oznaka unosa
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
:1
Postavi ID
:1
ISM metoda
: Uobičajeno
ISM metoda
Isključeno
:: Isključeno
Demo način
način
Demo
: UobičajenoIsključeno
IsključenoUključeno
:: Isključeno
E
E
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Demo način.
PODEŠAVANJE SLIKE
Jednostavan korisnički meni.
Demo način
način
Demo
1 MENU
U redu.
E
Zemlja
P remj.
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Da biste prekinuli način demo, pritisnite bilo koji gumb.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
83
PODEŠAVANJE SLIKE
POSTAVKA NAčINA RADA
Preporučimo da televizor postavite na “Home Use” (Kućna upotreba) za najbolju sliku u kućnom okruženju.
Način “Store Demo” (Rad u trgovini) najbolja je postavka za prikaz u trgovinama.
OPCIJA
P remj.
Postav ke načina rada
U redu.
E
Odabir okružja.
Odaberite željeni način postavljanja.
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Rad u trgovini
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
:1
ISM metoda
: Uobičajeno
Demo način
: Isključeno
Kućna upotreba
Odaberite [Kućna upotreba] da biste TV koristili kod
kuće. Da biste TV koristili u trgovini, odaberite [Rad
u trgovini].
PODEŠAVANJE SLIKE
Postavkeke
načina
rada rada ::Kućna upotreba
Postav
načina
Kućna
E
1 MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Postav ke načina rada.
OK
Odaberite Rad u trgovini ili Kućna upotreba.
3
4
OK
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
84
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA
AVL automatski ostaje na istoj razini glasnoće prilikom promjene programa.
Zbog toga što svaka stanica za emitiranje ima vlastite uvjete signala, možda ćete trebati prilagoditi glasnoću svaki puta
kada promijenite kanal. Ova značajka korisnicima omogućuje da automatskom prilagodbom za svaki program uvijek čuju
istu glasnoću.
ZVUK
P remj.
U redu.
• Razina
R avnote ža
Način zvuka
3
-
+
0
L
R
: Standardni
OK
U redu.
• Razina
3
-
+
0
L
R
: Standardni
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
E
Odaberite ZVUK.
Odaberite Autom. glasnoća.
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
2
P remj.
R avnote ža
Način zvuka
E
1 MENU
ZVUK
: Isključeno Isključeno
Autom. glasnoća : Isključeno
Uključeno
Uključeno
Čisti zvuk II
: Uključeno
Autom.
Autom. glasnoća
glasnoća : Isključeno
: Isključeno
Čisti zvuk II
: Uključeno
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
85
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA - NAČIN
RADA ZVUKA
Možete odabrati postavku zvuka koju želite: Standard (Standardno), Music (Glazba), Cinema (Kino), Sport (Sport) ili
Game (Igra), a možete i prilagoditi Treble (Visoke tonove) i Bass (Bas).
Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka bez posebnih postavki pošto televizor postavlja
odgovarajuću postavku ovisno o vrsti televizijskog programa.
Standardni, Glazba, Kino, Sport i Igra tvorničke su postavke za optimalnu kvalitetu zvuka.
Standardni Nudi standardnu kvalitetu zvuka.
Glazba
Optimizira zvuk za slušanje glazbe.
Kino
Optimizira zvuk za gledanje filmova.
Sport
Optimizira zvuk za gledanje sportskih događaja.
Igra
Optimizira zvuk za igranje igara.
ZVUK
P remj.
ZVUK
U redu.
Autom. glasnoća : Isključeno
Čisti zvuk II
R avnote ža
Način zvuka
Čisti zvuk II
3
-
+
0
L
R
: Standardni
• Razina
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
OK
Odaberite ZVUK.
3
0
Način
Način zvuka
zvuka :: Standardni
Standardni
-
+
Standardni
Standardni
Glazba
• SRS TruSurround XT : Uključeno
Kino
• Visoki tonovi 5 0 Sport
• Bas
50 Igra
E
E
2
: Uključeno
R avnote ža
• SRS TruSurround XT : Uključeno
1 MENU
U redu.
Autom. glasnoća : Isključeno
: Uključeno
• Razina
P remj.
+
+
+
• Postavku Način zvuka možete prilagoditi i u brzom
izborniku.
Odaberite Način zvuka.
3
OK
Odaberite Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
86
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN
ZVUK
P remj.
ZVUK
U redu.
Autom. glasnoća : Isključeno
Čisti zvuk II
: Uključeno
• Razina
R avnote ža
Način zvuka
Čisti zvuk II
3
-
+
0
L
R
: Standardni (korisnik)
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
OK
3
-
+
0
Način
Način zvuka
zvuka :: Standardni
Standardni (korisnik)
Standardni
Standardni (korisnik)
Glazba
• SRS TruSurround XT : Uključeno
Kino
• Visoki tonovi 5 0 Sport
• Bas
50 Igra
E
E
2
U redu.
: Uključeno
• Razina
R avnote ža
• SRS TruSurround XT : Uključeno
1 MENU
P remj.
Autom. glasnoća : Isključeno
+
+
+
Odaberite ZVUK.
Odaberite Način zvuka.
3
Odaberite Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.
OK
Odaberite Visoki tonovi, Bas.
4
5
OK
Odaberite željenu razinu
glasnoće zvuka.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
SRS TruSurround XT
Odaberite ovu opciju ako želite realističan zvuk.
1 MENU
2
Odaberite ZVUK.
OK
Odaberite SRS TruSurround XT.
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• SRS TruSurround XT: TruSurround XT patentirana
je SRS tehnologija koja rješava problem reprodukcije sadržaja 5.1 na više kanala na dva zvučnika.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
OK
3
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
G
G
i je zaštitni znak tvrtke SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround XT koristi se pod licencom tvrtke SRS Labs, Inc.
87
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
CLEAR VOICE II (ISTAKNI GLAS II)
Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog glasa pomaže korisnicima da bolje čuju ljudske glasove.
ZVUK
P remj.
ZVUK
U redu.
Autom. glasnoća : Isključeno
Čisti zvuk II
: Uključeno
• Razina
R avnote ža
Način zvuka
P remj.
Čisti zvuk II
3
-
+
0
L
R
R avnote ža
Način zvuka
2
3
-
+
0
L
R
: Standardni
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
E
1 MENU
Uključeno
Uključeno
: Uključeno
• Razina
: Standardni
U redu.
Isključeno
Autom. glasnoća : Isključeno
E
Odaberite ZVUK.
• Odabire nivoe od -6’ to ’+6’.
OK
Odaberite Čisti zvuk II.
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Kada je opcija Čisti zvuk II Uključeno,
4
OK
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
odaberite razinu koju želite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
R AVNOTEŽA
Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvuka zvučnika.
ZVUK
P remj.
ZVUK
U redu.
Autom. glasnoća : Isključeno
Čisti zvuk II
R avnote ža
Način zvuka
Čisti zvuk II
3
-
+
0
L
R
: Standardni
: Uključeno
• Razina
RRavnote
avnoteža
ža
Način zvuka
3
-
R00avnote ža
+
0F
L
R
G
: Standardni
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
E
1 MENU
U redu.
Autom. glasnoća : Isključeno
: Uključeno
• Razina
P remj.
Za tvori
E
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite R avnote ža.
3
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
OK
88
Napravite željena podešavanja.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
PODEŠAVANJE TV ZVUČNIKA UKLJUČENO/ ISKLJUČENO
Moguće je podesiti stanje unutrašnjih zvučnika.
Kod AV 1, AV 2, AV 3(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**), KOMPONENTA(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**),
RGB(osim za 42/50PQ10**, 42/50PQ11**) na HDMI1 kabelskog načina rada, TV zvučnik može biti uključen iako video
signal nije prisutan.
Ukoliko želite koristiti vanjski Hi-Fi sustav, isključite unutrašnje TV zvučnike.
ZVUK
P remj.
E
Način zvuka
0
U redu.
ZVUK
P remj.
L
R
: Standardni
R avnote ža
Način zvuka
0
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
Digitalni audio izlaz
: Automatski
Digitalni audio izlaz
: Auto
Isključeno
TV zvučnik
: Uključeno
zvučnik
TV Speaker
: Uključeno
Uključeno
Uključeno
E
Odaberite ZVUK.
Odaberite TV zvučnik.
3
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
OK
R
• Reset
E
2
L
: Standardni
• Vraćanje postavki
1 MENU
U redu.
E
R avnote ža
! NAPOMENA
G
Kada je zvučnik TV-a isključen, a Simplink kućno kino je uključeno, zvuk se automatski prebacuje na zvučnik
kućnog kina, ali kada je uključen zvučnik TV-a, zvuk izlazi na zvučnik TV-a.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
89
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
Ova vam funkcija omogućava postavljanje željenog digitalnog audio izlaza.
TV može davati DOLBY Digital signal jedino ukoliko televizijski program odašilje DOLBY Digital audio signal.
Kada je dostupan Dolby digital, odabirom Auto (Automatski) na izborniku Digital Audio Out postavit ćete SPDIF (Sony
Philips Digital InterFace) izlaz na Dolby Digital.
Ako je na izborniku digital audio out odabrana opcija Auto (Automatski) kada dolby digital nije dostupan, SPDIF izlaz bit
će PCM(Pulse-code modulation (Modulacija impulsnim kodom)).
Čak i kada su Auto (Automatski) i Audio jezik postavljeni na kanalu koji odašilje DOLBY Digital audio signal, samo će
DOLBY Digital signal biti postavljen kao izlazni zvuk.
Ako pretvornik frekvencije uzorkovanja na ovom čipu ne podržava 44,1 za 48 kHz, ovaj sadržaj trebao bi uvijek proizvoditi
PCM stereo zvuk na digitalnom izlazu.
ZVUK
P remj.
ZVUK
U redu.
P remj.
E
Način zvuka
0
L
R
: Standardni
R avnote ža
Način zvuka
0
L
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
Digitalni audio izlaz
: Automatski
Digitalni audio izlaz
• Vraćanje postavki
Dolby
Digita l
Automatski
: Automatski P C M
TV zvučnik
: Uključeno
TV zvučnik
: Uključeno
E
R
: Standardni
• Vraćanje postavki
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
1 MENU
U redu.
E
R avnote ža
E
Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories. "Dolby" i simbol
dvostrukog slova "D" su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
Odaberite ZVUK.
• U slučaju da je postavljen HDMI način rada, posto-
2
OK
3
OK
Odaberite Digitalni audio izlaz.
Odaberite Automatski ili P C M.
ji mogućnost da neki DVD uređaji neće postaviti
izlazni audio signal na SPDIF izlaz. U tom slučaju,
postavite izlazni digitalni audio signal DVD uređaja
na PCM način.(U sučelju HDMI nije podržan DOLBY
DIGITAL PLUS.)
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
90
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA
Postavke odabranog načina rada zvuka vraćaju se natrag na tvorničke postavke.
ZVUK
P remj.
ZVUK
U redu.
P remj.
E
: Uključeno
• Razina
R avnote ža
Način zvuka
Čisti zvuk II
3
-
+
0
L
R
: Standardni
• Visoki tonovi
50
-
• Bas
50
-
OK
-
+
L
R
: Standardni
i
Resetiranje postavki za zvuk...
• Visoki tonovi
+
• Bas
50
• Vraćanje postavki
50
-
+
-
+
E
Odaberite ZVUK.
Odaberite Vraćanje postavki.
Pokreni postavljenu vrijednost.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
3
3
0
• SRS TruSurround XT : Uključeno
E
OK
• Razina
+
• Vraćanje postavki
2
: Uključeno
R avnote ža
Način zvuka
• SRS TruSurround XT : Uključeno
1 MENU
U redu.
E
Čisti zvuk II
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
91
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
AUDIO DESCRIPTION(ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA
RADA)
Ova funkcija namijenjena je slijepim osobama i uz osnovni zvuk nudi i pomoćni zvučni zapis s objašnjenjem trenutne
situacije u nekoj TV emisiji.
Ako je odabrana mogućnost Audio Description On (Uključen zvučni opis), osnovni zvučni zapis i zvučni opis imat če
samo oni programi koji nude zvučni opis.
Kada je Main Audio (Glavni audio) AAC ili Dolby Digital Plus Audio, Audio Description (Zvučni opis) nije podržan.
ZVUK
P remj.
U redu.
ZVUK
E
E
• Visoki tonovi
50
• Visoki tonovi
50
• Bas
50
• Bas
50
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
OK
3
OK
• Vraćanje postavki
Digitalni audio izlaz
: Automatski
Digitalni audio izlaz
: Automatski
TV zvučnik
: Uključeno
TV zvučnik
: Uključeno
Audio opis
: Uključeno
Description
Audio opis
: Uključeno
• Glasnoća
2
U redu.
• SRS TruSurround XT : Uključeno
• Vraćanje postavki
1 MENU
P remj.
• SRS TruSurround XT : Uključeno
0
• Glasnoća
Isključeno
0
Uključeno
Uključeno
Odaberite ZVUK.
Odaberite Audio opis .
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Kada je Audio opis Uključeno,
4
OK
odaberite željenu Glasnoća.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
92
I/II
Ste reo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)
Kada je program odabran, informacije o zvuku s postaje pojavljuju se zajedno s brojem programa i nazivom postaje.
1 Q. MENU
Odaberite ZVUK.
2
OK
Odaberite zvučni izlaz.
Prikaz na zaslonu
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
D UAL I, D UAL II, DUAL I+II
A
Odabir mono načina rada zvuka
Ukoliko je stereo zvučni signal preslab pri stereo prijemu, možete ga prebaciti na mono način rada. Čistoća zvuka se
poboljšava pri postavljanju na mono način rada.
A
Odabir jezika kod prijema signala s dvostrukim jezičnim audio signalom
Ukoliko se televizijski program odašilje s dvostrukim audio signalom (dva različita audio jezika), moguće je prebaciti
način rada na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima.
šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima.
propušta zasebni jezik do svakog od zvučnika.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Emitiranje signala
93
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)
Ukoliko je televizor opremljen s prijemnikom za NICAM signal, moguć je prijem visoko kvalitetnog NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex - gotovo trenutni kompresijski/dekompresijski audio multiplekser)
digitalnog audio signala.
Zvučni izlaz se može odabrati ovisno o vrsti primljenog emitiranog signala.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
94
1
Prilikom NICAM mono prijema, moguće je odabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Prilikom NICAM ste re o prijema, moguće je odabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ukoliko je signal preslab, odaberite FM mono način rada.
3
Prilikom NICAM dual prijema, moguće je odabrati NICAM D UAL I, NICAM DUAL II ili NICAM
D UAL I+II ili FM MONO.
Odabir vrs te zvučnog izlaza zvučnika
U AV, Komponentom, RGB i HDMI načinu rada, možete odabrati izlazni zvuk za lijeve i desne zvučnike.
Odaberite zvučni izlaz.
L+R: Audio signal iz audio L ulaza se šalje u lijevi zvučnik, a audio signal iz audio R ulaza šalje se u desni
zvučnik.
L+L: Audio signal iz audio L ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
R + R: Audio signal iz audio R ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.
J EZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU /
ODABIR ZEMLJE
Upute za instalaciju pojavljuju se na zaslonu proizvoda prilikom prvog uključivanja.
1
OK
Odaberite željeni jezik.
OK
Odaberite vašu državu.
2
* A ko želite promijeniti odabir jezika/držav e
1
2
MENU
Odaberite OPCIJA.
Odaberite Jezik izbornika (Language) ili Zemlja.
OK
3
4
OK
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
! NAPOMENA
G Ukoliko
ne dovršite postavljanje Vodiča za početno postavljanje pritiskom na gumb EXIT (izlaz) ili RETURN
(povratak), ili ukoliko OSD (On Screen Display - prikaz na zaslonu) nestane nakon određenog perioda mirovanja, instalacijski izbornik će se nanovo pojavljivati pri svakom paljenju televizora.
G Ukoliko odaberete pogrešnu lokalnu postavku zemlje, teletekst če biti netočno prikazan i moguće je pojavljivanje problema prilikom rukovanja s teletekst opcijama.
G CI (Common Interface - uobičajeno sučelje) funkciju možda neće biti moguće primijeniti ovisno o okolnostima
lokalnog televizijskog signala.
G Upravljački gumbi DTV načina rada možda neće ispravno funkcionirati ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
G U zemljama u kojima ne postoje fiksni propisi digitalnog emitiranja, neke DTV funkcije možda neće biti dostupne
ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
G Postavku zemlje „UK” potrebno je aktivirati samo u Velikoj Britaniji.
G Ako se postavka zemlje namjesti na "--", biće dostupni televizijski programi Evropskog zemaljskog digitalnog
standarda, ali neke DTV funkcije (funkcije digitalne televizije) možda neće ispravno raditi.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
Odaberite željeni jezik ili zemlju.
OK
95
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)
Audio funkcija dozvoljava odabir preferiranog jezika.
Ukoliko prijemni signal ne odašilje audio signal na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni audio jezik će
biti odabran.
Prilikom prijema titlova na dva ili više različitih jezika , koristite opciju prikaza titlova. Ukoliko prijemni signal ne odašilje
signal titlova na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeni jezik titlova će biti odabran.
Ukoliko jezik koji ste odabrali nije podržan kao glavni jezik za Audio jezik i jezik titlova, možete odabrati jezik u
sekundarnoj kategoriji.
1 MENU
1 MENU
Odaberite OPCIJA.
2
OK
Odaberite Audio jezik, Jezik
titlova.
OK
Odaberite željeni jezik.
Odaberite OPCIJA.
2
Odaberite Nagluhost(
OK
3
3
).
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
OK
4
OK
Spremite.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
< Odabir audio jezika >
G Ukoliko prijemni signal podržava dva ili više audio jezika,
moguće je odabrati audio jezik.
G Kada se prima AAC, Dolby Digital ili Dolby Digital PLUS, ne
možete odabrati L+R, L+L ili R+R.
1 Q. MENU
2
OK
OSD informacije o audio jeziku
Zaslon
N.A
Odaberite Zvuk .
Odaberite jezik za zvuk.
AAC Audio
3
< Odabir jezika titlova >
G Ukoliko prijemni signal podržava titlove na dva ili više jezika,
moguće je odabrati jezik prikaza titlova pomoću gumba SUBTITLE (titlovi) na daljinskom upravljaču.
gumb da bi odabrali jezik prikaza titlova.
G Pritisnite
Stanje
Not Available (Nije podržano)
MPEG zvuk
Dolby Digital zvuk
Zvuk za osobe oštećena vida.
Zvuk za osobe oštećena sluha.
Dolby Digital Plus Audio
Odaberite L+R, L+L ili R+R.
OSD informacije o jeziku titlova
Zaslon
N.A
Stanje
Not Available (Nije podržano)
Titlovi teleteksta
Titlovi za osobe koje slabo čuju
- Signal Audio/Titlovi može biti prikazan u pojednostavljenom obliku s 1 do 3 slova emitirana u signalu vašeg
pružatelja usluge.
- Ukoliko odaberete dodatni audio signal(audio signal za osobe s problemima s vidom/sluhom), televizor može
davati dio glavnog audio signala.
96
POSTAVKE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA
Prilikom prijema digitalnog signala, sat se automatski podešava. (Sat možete ručno postaviti samo ukoliko digitalni
televizijski signal nije dostupan.)
Morate ispravno postaviti vrijeme prije uporabe funkcije On/Off time (vrijeme uključivanja/isključivanja).
Nakon odabira grada iz vremenske zone, sat se na televizoru podešava pomoću otklona vremenske zone i GMT-a
(Greenwich centralno vrijeme) koje televizor prima preko prijemnog signala i vrijeme se automatski podešava pomoću
digitalnog signala.
Nakon što je u načinu DTV sat podešen, ne možete mijenjati vrijeme, ali ako pod Time Zone (Vremenska zona)
odaberete grad s vremenskom razlikom, možete promijeniti vrijeme za 1 sat.
VRIJEME
P remj.
VRIJEME
U redu.
Sat
Sat
Sat
Sat
Vrijeme isključeno
: Isključeno
Vrijeme isključeno
Vrijeme uključeno
: Isključeno
Vrijeme uključeno
Vrijeme gašenja
: Isključeno
Vrijeme gašenja
P remj.
U redu.
Datum
01
Mjesec
: Isključeno
Godina
: Isključeno
Ožu .
2 0 07
: Isključeno
Sat
16
Minuta
09
Vremenska zona
F
London
G
GMT
Za tvori
1 MENU
OK
Odaberite Sat.
3
OK
4
Odaberite opciju godine, datuma, vremena ili vremenske zone.
POSTAVKE VREMENA
2
Odaberite VRIJEME.
Postavite opcije godine, datuma, vremena i vremenske zone.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
97
POSTAVKE VREMENA
POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Funkcija Vrijeme isključivanja automatski prebacuje televizor u stanje mirovanja u postavljeno vrijeme.
Dva sata nakon što je televizor uključen funkcija Vrijeme uključivanja, automatski će ga prebaciti natrag u stanje
mirovanja, osim ako nije pritisnut gumb.
Funkcija Vrijeme isključivanja poništava funkciju Vrijeme uključivanja ukoliko su obje funkcije postavljene u isto vrijeme.
Televizor mora biti u stanju mirovanja da bi funkcija Vrijeme uključivanja uključila televizor.
VRIJEME
P remj.
VRIJEME
U redu.
Sat
P remj.
Sat
U redu.
25 / Velj. 2005 22:26
Vrijeme isključeno
: Isključeno
Vrijeme isključeno
Vrijeme uključeno
Isključeno
:: Isključeno
Vrijeme uključeno
Vrijeme gašenja
: Isključeno
Vrijeme gašenja
Ponoviti
: Isključeno
:
Sat
: Isključeno
Minuta
F
Isključeno
G
00
00
Način
DTV
P rogra m
1
Glasnoća
30
Za tvori
1 MENU
• Da bi poništili funkciju On/Off Time (vrijeme
Odaberite VRIJEME.
uključivanja/isključivanja), odaberite Off (isključeno).
• Samo za funkciju On Time (vrijeme uključivanja)
2
OK
Odaberite Vrijeme isključiv. ili
Vrijeme uključiv..
POSTAVKE VREMENA
Dok je odabrana mogućnost On Time (Vrijeme uključiv. ),
3
OK
4
1
OK
2
Odaberite Ponoviti.
Odaberite Isključeno, Jednom, Dnevno,
Pon ~ Pe t, Pon ~ Sub, Sub ~ Sun ili Sun.
5
Postavite sat.
6
3
4
Postavite minute.
Odaberite Način.
Odaberite TV, DTV, Radio, AV1, AV2,
AV3(osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**), Component(osim za
42/50PQ10**, 42/50PQ11**),
RGB(osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
, HDMI1, HDMI2(osim za
42/50PQ10**, 42/50PQ11**) ili
HDMI3(osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
Postavite kanal.
Podesite razinu glasnoće
zvuka pri uključenju.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
98
POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA
Ne morate brinuti o gašenju televizora prije spavanja.
Nakon isteka postavljenog vremenskog perioda, funkcija automatskog gašenja automatski gasi televizor u stanje
mirovanja.
1 Q. MENU
2
OK
Odaberite Vrijeme gašenja.
Odaberite Isključeno, 10, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 12 0, 18 0 ili 240 Min.
• Ukoliko isključite televizor, prethodno postavljeno vrijeme automatskog gašenja se poništava.
• Također možete postaviti Vrijeme gašenja preko izbornika VRIJEME.
POSTAVKE VREMENA
99
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA
Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.
Ponovo pokrenite funkciju Block Programme (Blokiraj program), Parental Guidance (Roditeljski nadzor) i Input Block
(Blokiranje unosa).
ZAKLJUČAJ
P remj.
ZAKLJUČAJ
U redu.
Sustav
: Isključeno
Sustav zaključav.
zaključav.: Isključeno
1 MENU
P remj.
U redu.
Postavi lozinku
zaključav. Isključeno
: Isključeno
Sustav zaključav.:
Isključeno
Isključeno
Postavi lozinku
Uključeno
Blokirati progra m
Blokirati progra m
Roditeljski nadzor: Isključeno
Roditeljski nadzor: Isključeno
Blokiranje ulaza
Blokiranje ulaza
• U slučaju da zaboravite svoju lozinku, pritisnite '7',
Odaberite ZAKLJUČAJ.
'7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.
• Ako odaberete On (Uključeno), Block Programme
2
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
100
OK
Odaberite Sustav zaključav..
OK
Odaberite Uključeno.
(Blokiraj program), Parental Guidance (Roditeljski
nadzor) i Input Block (Blokiranje unosa) rade.
3
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Postavite lozinku.
Unesite 4-znamenkastu lozinku.
Pazite da ne biste zaboravili ovaj broj!
Ponovno unesite novu lozinku za potvrdu.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
B LOKIRANJE PROGRAMA
Blokira sve programe koje ne želite gledati ili za koje ne želite da vaša djeca gledaju.
Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno.
Unesite lozinku da biste gledali program koji je blokiran.
1
ZAKLJUČAJ
P remj.
YLE TV1
U redu.
DTV
Radio
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
Sustav zaključav.: Isključeno
6 CNN
Postavi lozinku
9 YLE Teema
Blokirati progra
programm
Blokirati
TV
8 YLE24
24 TV4 Fa kta
14 TV4 Film
50 TV400
Roditeljski nadzor: Isključeno
Blokiranje ulaza
P romjena programa
N avigacija
P
P romjena stranice
RETURN Prethodni
Blokirati / Odblokirati
2
OK
Odaberite ZAKLJUČAJ.
Odaberite Blokirati progra m.
3
OK
Uđite u Blokirati progra m.
4
ZELENA Odaberite program koji želite blokirati.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
1 MENU
101
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM NAČINU RADA)
Ova funkcija radi sukladno s informacijama s postaje. Stoga, ako signal prima neispravnu informaciju, ova funkcija ne
radi.
Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka.
Ovaj TV je programiran da pamti zadnju postavku čak i ako ste ugasili TV.
Sprječava da djeca gledaju određene TV programe za odrasle prema ocijenjenim ograničenjima.
Unesite lozinku da biste gledali program koji ima ocjenu kvalitete.
ZAKLJUČAJ
1 MENU
2
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
102
P remj.
ZAKLJUČAJ
U redu.
P remj.
Sustav zaključav.: Isključeno
Sustav zaključav.: Isključeno
Postavi lozinku
Postavi lozinku
Blokirati progra m
Blokirati progra m
Roditeljski nadzor
nadzor: Isključeno
Roditeljski
: Isključeno
nadzor Isključeno
Roditeljski nadzor:
Blokiranje ulaza
Blokiranje ulaza
F
U redu.
Isključeno
G
Za tvori
Odaberite ZAKLJUČAJ.
OK
Odaberite Roditeljski nadzor.
OK
Napravite željena podešavanja.
3
4
OK
Spremite.
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
INPUT BLOCK (BLOKIRANJE UNOSA)
Omogućuje vam blokiranje unosa.
ZAKLJUČAJ
P remj.
ZAKLJUČAJ
U redu.
Sustav zaključav.: Isključeno
P remj.
U redu.
Sustav zaključav.: Isključeno
AV 1
Postavi lozinku
AV 2
Blokirati progra m
AV 3
Roditeljski nadzor: Isključeno
Komponentni
Blokiranje ulaza
ulaza
Blokiranje
Postavi lozinku
Blokirati progra m
Roditeljski nadzor: Isključeno
Blokiranje ulaza
F
Isključeno
G
Isključeno
Isključeno
Isključeno
RGB
Isključeno
HDMI1
Isključeno
HDMI2
Isključeno
HDMI3
Isključeno
(osim za
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
Za tvori
1 MENU
2
Odaberite ZAKLJUČAJ.
Odaberite Blokiranje ulaza.
OK
Odaberite izvor.
OK
Odaberite Uključeno ili Isključeno.
3
4
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
OK
103
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE
TV se može podesiti tako da je za upravljanje potreban daljinski upravljač. Ova značajka može se koristiti kako bi se
spriječilo neovlašteno gledanje.
OPCIJA
P remj.
OPCIJA
U redu.
P remj.
E
: Hrva tski
Audio jezik
: Hrva tski
Jezik titlova
: Isključeno
Nagluhost (
Data Service
: MHEG
Data Service
: MHEG
Zemlja
: UK
Zemlja
: UK
Jezik titlova
Nagluhost (
)
Oznaka unosa
: Uključeno
Zaklj.tipkovnice
tipkovnice
Zaklj.
Odaberite OPCIJA.
RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI
104
OK
Odaberite Zaklj. tipkovnice.
OK
Odaberite Uključeno ili
Isključeno.
3
Spremite.
: Isključeno
• Postavi ID : Isključeno
2
OK
: Hrva tski
)
SIMPLINK
: Uključeno
Isključeno
Zaklj.
tipkovnice : Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Uključeno
Uključeno
E
: :Isključeno
Isključeno
E
4
: Hrva tski
Oznaka unosa
SIMPLINK
1 MENU
U redu.
E
Audio jezik
Kada je opcija Key Lock (Brava je zaključana), ako je TV
isključen, pritisnite gumb INPUT, P D ili E na TV-u ili gumb
POWER (NAPAJANJE) na daljinskom upravljaču. Na taj se
način set uključuje.
Postavi ID : Uključeno
Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljen na ‘Uključeno’, ako je
TV isključen, pritisnite gumb INPUT(ulaz), P D ili E ili
POWER, INPUT, P
ili NUMBER ili BROJEVE na daljinskom upravljaču.
• Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljena na Uključeno, na
zaslonu se prikazuje poruka ' X
Zaklj. Tipkovnicu
Uključeno' u slučaju pritiska bilo koje tipke na prednjoj ploči
prilikom gledanja TV-a.(Osim za gumb r / I)
• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
TELET E KST
POWER
Ova značajka nije dostupna u svim državama.
AV MODE
ENERGY SAVING
LIST
Q.VIEW
Teletekst je besplatna usluga koju nudi većina TV postaja s ažuriranim
informacijama o novostima, vremenu, TV programu, cijenama dionica i
mnogim drugim temama.
Dekoder teleteksta na ovom TV-u podržava sustave JEDNOSTAVNOG,
TELETEKSTA NA VRHU ZASLONA i BRZOG TELETEKSTA. JEDNOSTAVAN
(standardni teletekst) sastoji se od broja stranica koje se odabiru izravno
unošenjem odgovarajućeg broja stranice. TELETEKST NA VRHU ZASLONA i
BRZI TELETEKST moderniji su načini koji omogućavaju brz i jednostavan
odabir informacija na teletekstu.
MUTE
UKLJUČI/ISKLJUČI
MENU
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) kako biste prebacili na teletekst. Na zaslonu
se pojavljuje početna stranica ili stranica koja je zadnja gledana.
Na zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv TV postaje, datum i sat.
Prvi broj stranice označava vaš odabir, a drugi označava trenutno prikazanu
stranicu.
Pritisnite tipku TEXT ili EXIT kako biste ugasili teletekst. Ponovno se
pojavljuje prethodni način rada.
Q.MENU INFO
RETURN / EXIT
i
GUIDE
FAV
MARK
FREEZE
JEDNOSTAVAN TELET E KST
A Odabir
1
2
stranice
Unesite broj željene stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću tipki s BROJEVIMA. Ako tijekom odabira pritisnete krivu tipku, morate dovršiti troznamenkasti broj i zatim ponovno unijeti ispravan broj stranice.
Tipka P
može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
TELET E KST NA VRHU ZASLONA
A Odabir
1
2
3
4
bloka / skupine / stranice
TELET E KST
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu zaslona. Žuto polje označava sljedeću skupinu,
a plavo polje sljedeći blok.
S plavom tipkom možete se kretati iz bloka u blok.
Pomoću žute tipke prelazite na sljedeću skupinu s automatskim prijelazom u sljedeći blok.
Pomoću zelene tipke prelazite na sljedeću postojeću stranicu s automatskim prijelazom u sljedeću skupinu. Također,
može se koristiti tipka P .
Crvenom tipkom vraćate se na prethodni odabir. Također, može se koristiti tipka P .
A Izravan
odabir stranice
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada NA VRHU ZASLONA.
105
TELET E KST
BRZI TELET E KST
Stranice teleteksta kodirane su bojama na dnu zaslona te se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje.
A Odabir
1
2
3
4
stranice
Pritisnite tipku T.OPT i zatim pomoću tipke
odaberite i izbornik. Prikažite početnu stranicu.
Možete odabrati stranice koje su kodirane bojom na dnu pomoću tipki odgovarajućih boja.
Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj
pomoću BROJEVA u načinu rada BRZOG TELETEKSTA.
Tipka P
može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
POSEBNE FUNKCIJE TELET E KSTA
A
Pritisnite tipku T. OPT i zatim koristite tipku
za odabir izbornika Text Option (Opcije teleteksta).
i
A Indeks
Odaberite svaku stranicu kazala.
Te kst opcije
Indeks
Vrijeme
Zaustav i
A vrijeme
Prilikom gledanja TV programa, odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom
kutu zaslona.
U načinu rada teleteksta, pritisnite ovaj gumb da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice prikazan je na dnu zaslona. Da biste zadržali ili promijenili podstranicu, pritisnite
RED/GREEN (CRVENO/ZELENO),
ili gumbe NUMBER (BROJ).
Otkrij
Ažuriraj
Za tvori
TELET E KST
A Zaustav i
Prekida automatsku izmjenu stranica koja se pojavljuje ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj
podstranica i trenutna podstranica obično su prikazani na zaslonu ispod sata. Kod odabira ovog izbornika, u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavljuje se zaustavni simbol i automatska izmjena stranica je neaktivna.
?
A Otkrij
Odaberite ovaj izbornik za prikaz skrivenih informacija poput rješenja pitalica ili zagonetki.
A Ažurira j
Prikazuje sliku TV programa na zaslonu tijekom čekanja nove stranice teleteksta. Prikaz će se pojaviti na gornjem lijevom
kutu zaslona. Kada je dostupna ažurirana stranica, prikaz će se promijeniti u broj stranice. Ponovno odaberite ovaj
izbornik za pregled ažurirane stranice teleteksta.
106
DIGITALNI TELET E KST
* Ta funkcija djeluje samo za UK/ Irsku.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je značajno poboljšan u raznim vidovima poput teksta, slike, itd.
Digitalni teletekst ima pristup posebnim uslugama digitalnog teleteksta i konkretnim uslugama koje se nude putem
digitalnog teleteksta.
Morate odabrati off u izborniku jezika titlova za prikaz teleteksta tako da pritisnete tipku SUBTITLE (titlovi).
TELET E KST UNUTAR DIGITALNE USLUGE
1
Pritisnite brojeve ili tipku P
za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
Za informacije o digitalnim operaterima, pogledajte popis
operatera na EPG-u (elektroničkom vodiču).
2
Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći
korak pritiskom tipki TEXT, O K (U REDU),
,
CRVENE, ZELENE, ŽUTE, BROJ EVA ili P LAV E itd.
3
Za promjenu digitalnog operatera, odaberite drugog operatera pomoću brojeva ili tipke P
.
TELET E KST U DIGITALNOJ USLUZI
Pritisnite brojeve ili tipku P
za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
2
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
uključili teletekst.
3
Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći
korak pritiskom tipki O K (U REDU),
, CRVENE,
ZELENE, ŽUTE, BROJ EVA ili P LAV E itd.
4
Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste
isključili digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a.
DIGITALNI TELETEKST
1
Određeni operateri omogućavaju pristup teletekstu pritiskom na CRVENU tipku.
107
DODATA K
RJEŠAVANJE PROBLEMA
TV ne radi ispravno.
Provjerite prisutnost bilo kakvog predmeta između TV-a i daljinskog upravljača koji bi
uzrokovao smetnju. U svakom slučaju usmjerite daljinski upravljač izravno u TV.
A Provjerite jesu li baterije umetnute ispravno (+ do +, - do -).
A Umetnite nove baterije.
A
Daljinski upravljač ne radi
Je li podešen sleep timer (tajmer za gašenje)?
Provjerite postavke za upravljanje. Je li prekinuto napajanje strujom.
A TV automatski prelazi u Standby modus (Pripravnost) ako 15 minuta nema signala ili
izvođenja bilo kakvih operacija.
A
Odjednom je Off struja.
A
Video funkcija ne radi.
Provjerite je li TV uključen.
Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
A Je li strujni kabel ispravno umetnut u utore?
A Provjerite smjer i/ili položaj svoje antene.
A Ispitajte utore tako da uključite drugi TV u istu utičnicu.
A
A
Nema slike & Nema zvuka
Slika se sporo pojavljuje
nakon uključivanja
A
Ovo je uobičajeno, slika gubi ton tijekom postupka pokretanja TV-a. Molimo kontaktirajte svoj servis ako se slika ne pojavljuje nakon pet minuta.
Podesite Colour (boju) u izborniku.
Osigurajte dovoljan razmak između TV-a i video uređaja.
Nema boje ili je loša ili loša
A Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
slika
A Jesu li kablovi video uređaja ispravno umetnuti?
A Pokrenite bilo koju funkciju za povrat osvijetljenosti slike.
A
A
Vodoravne/okomite trake ili
slika se trese
Provjerite prisutnost lokalnih smetnji poput električnog uređaja ili alata na struju.
DODATA K
Slab prijam na nekim
kanalima
Problemi na postaji ili kabelskom kanalu, okrenite drugu postaju.
A Signal postaje je slab, postavite antenu u drugi položaj za primanje slabijih postaja.
A Provjerite prisutnost izvora mogućih smetnji.
Linije ili trake po slici
A
Provjerite antenu (Promijenite položaj antene).
A
Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija.
Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1.3, može doći do treperenja ili nestanka
slike. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.
A
Nema slike prilikom
povezivanja s HDMI-em
108
A
Audio funkcija ne radi.
A
Slika u redu & Nema zvuka
A
A
A
Nema zvuka iz jednog od
zvučnika
Pritisnite tipku
+ ili - (jačina zvuka).
Je li zvuk stišan do kraja? Pritisnite tipku MUTE (isključivanje zvuka).
Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju.
Jesu li kablovi audio uređaja ispravno umetnuti?
A
Podesite Balance (ravnotežu) u izborniku.
Neobičan zvuk iz
unutrašnjosti TV-a
A
Promjena vlage ili temperature zraka može dovesti do neobičnog zvuka prilikom
paljenja ili gašenja TV-a i ne znači kvar na TV-u.
Nema zvuka prilikom povezivanja
HDMI-a ili USB-a
A
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1.3.
Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 2.0.
A
*Ova značajka nije dostupna za sve modele.
P roblem u računalnom načinu rada. (Samo kod primijenjenog PC načina rada)
A
Podesite rezoluciju, vodoravnu frekvenciju ili okomitu frekvenciju.
A
Provjerite izvor zvuka.
Okomite trake u pozadini
& Vertikalni šum &
Neispravan položaj
A
Koristite Auto configure (automatsku konfiguraciju) ili podesite sat, fazu ili H/V
(vodoravan/okomit) položaj. (Opcija)
Boja zaslona je nestabilna
ili je u jednoj boji
A
Provjerite signalni kabel.
Ponovno ugradite računalnu video karticu.
Signal je izvan dometa
(Nevaljani format)
A
Postoji problem s postav kama PICTURE (SLIKA).
A
To znači da je trenutačna postavka TV-a način Rad u trgovini
Kako biste se prebacili na način Kućna upotreba, trebate učiniti sljedeće:
Iz izbornika TV-a, odaberite OPCIJA -> Odabir Postav ke načina rada -> Odabir
Kućna upotreba.
Prebacivanje na način kućne upotrebe dovršeno je.
DODATA K
Kada korisnik mijenja
postavke slike, televizor
automatski vraća početne
postavke nakon određenog
vremenskog razdoblja.
109
DODATA K
ODRŽAVANJE
Kvarovi u ranoj fazi mogu se spriječiti. Pažljivo i redovito čišćenje može produžiti vijek vašeg novog TV-a.
Oprez: Svakako isključite TV i iskopčajte kabel prije početka bilo kakvog čišćenja.
Čišćenje zaslona
1
Dobar način za sprječavanje skupljanja prašine na vašem zaslonu na neko vrijeme je da namočite meku krpu u
mješavinu mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za posuđe. Iscijedite krpu dok ne postane gotovo suha, a
zatim njome obrišite zaslon.
2
Svakako provjerite nema li ostataka vode na zaslonu. Pričekajte da voda ili vlaga ispare prije uključivanja.
Čišćenje kućišta
A
A
Za skidanje prljavštine ili prašine obrišite kućište mekom, suhom krpom koja ne pušta dlačice.
Ne koristite mokru krpu.
Dulje izbivanje
OPREZ
G
DODATA K
110
Ako predviđate da dulje vremensko razdoblje (npr. za praznik) nećete uključivati TV, iskopčajte kabel kako
biste ga zaštitili od mogućih oštećenja od gromova ili strujnih udara.
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
s postoljem
bez postolja
s postoljem
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
50PQ20**
42PQ30**
50PQ30**
42PQ2000-ZA
42PQ2010-ZB
50PQ2000-ZA
50PQ2010-ZB
42PQ3000-ZA
50PQ3000-ZA
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
40,6 x 28,4 x 12,1 inches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm 1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inches
40,6 x 28,4 x 12,1pinches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inches
1031.2 x 656.7 x 80.8mm
40.6 x 25.9 x 3.2 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inches
1031,2 x 656,7 x 80,8mm
40,6 x 25,9 x 3,2 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inches
24,8 kg / 54,7 lbs
22,7 kg / 50,1 lbs
33,7kg / 74,3 lbs
31,2 kg / 68,8 lbs
24,8 kg / 54,7 lbs
22,7 kg / 50,1 lbs
33,7kg / 74,3 lbs
31,2 kg / 68,8 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
Potrošnja energije
MODELS
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x Dubina)
s postoljem
bez postolja
s postoljem
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Televizijski sustav
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
430W
320W
42PQ60**
42PQ6000-ZA
42PQ6010-ZB
50PQ60**
50PQ6000-ZA
1040,8 x 725,8 x 308 mm
41,0 x 28,6 x 12,1 inches
1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 inches
1040,8 x 669,2 x 76,8 mm
41,0 x 26,4 x 3,1 inches
1228,8 x 772,0 x 78,9 mm
48,4 x 30,4 x 3,1 inches
25,3kg / 55,8 lbs
23,3 kg / 51,4 lbs
35 kg / 77,2 lbs
32,5 kg / 71,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Pokrivenost programa
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedancija vanjske antene
Radna temperatura
Uvjeti okruženja
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
Potrošnja energije
Radna vlažnost
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
Temperatura skladištenja
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Vlažnost skladištenja
Manje od 85%
navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
DODATA K
A Gore
42PQ20**
111
DODATA K
MODELI
Dimenzije
s postoljem
(Širina x Visina x Dubina)
bez postolja
s postoljem
Težina
bez postolja
Power requirement
MODELI
s postoljem
50PQ10**
42PQ1000-ZD/ZA 50PQ1000-ZD/ZA
42PQ11**
50PQ11**
42PQ1100-ZE
50PQ1100-ZE
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
40,6 x 28,4 x 12,1 inches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm 1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inches
40,6 x 28,4 x 12,1 inches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inches
1031,2 x 656,7 x 80,8mm
40,6 x 25,9 x 3,2 inches
1216,7 x 759.,0 x 83,0 mm 1031,2 x 656,7 x 80,8mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inches
40,6 x 25,9 x 3,2 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inches
24,3 kg / 53,6 lbs
22,2 kg / 49,0 lbs
33,7kg / 74,3 lbs
31,2 kg / 68,8 lbs
33,7kg / 74,3 lbs
31,2 kg / 68,8 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
Power Consumption
Dimenzije
42PQ10**
24,3 kg / 53,6 lbs
22,2 kg / 49,0 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
50PS30**/ 50PS20**
50PS3000-ZB
50PS2000-ZB
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
430W
320W
50PS60**
60PS40**
50PS6000-ZC
60PS4000-ZA
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inches
1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 inches
1468 x 1028,8 x 395,5 mm
57,7 x 40,5 x 15,5 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inches
1228,8 x 772,0 x 78,9 mm
48,4 x 30,4 x 3,1 inches
1468 x 949,5 x 88,5 mm
57,7 x 37,3 x 3,4 inches
35,4 kg / 78,0lbs
32,8 kg / 72,3 lbs
36,3 kg / 80,0 lbs
33,8 kg / 74,5 lbs
53,06 kg / 116,9 lbs
47,16 kg / 103,9 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
490W
AC100-240V~ 50/60Hz
490W
AC100-240V~ 50/60Hz
580W
(Širina x Visina x Dubina)
bez postolja
s postoljem
Težina
bez postolja
Energetski uvjeti
Potrošnja energije
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Televizijski sustav
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Pokrivenost programa
75 Ω
Impedancija vanjske antene
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Radna temperatura
Uvjeti okruženja
DODATA K
A Gore
Temperatura skladištenja
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Vlažnost skladištenja
Manje od 85%
navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
MODELI
Podržane filmske datoteke
112
Manje od 80%
Radna vlažnost
42PQ60**
50PQ60**
50PS60**
42PQ6000-ZA
50PQ6000-ZA
50PS6000-ZC
Pogledajte na str. 61
IR KODOVI
Kod (Hexa)
08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09
10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
95
65
79
Funkcija
POWER (NAPAJANJE)
INPUT (ULAZ)
TV/RAD
Q.MENU (BRZI IZBORNIK)
MENU (IZBORNIK)
VODIČ
Lijevo( )
Desno ( )
Gore ( )
Dolje ( )
OK( )
RETURN/EXIT
INFO i
AV MODE (NAČIN RADA)
+
P
P
FAV(MARK)
MUTE (BEZ ZVUKA)
Tipke brojeva 0~9
LIST (POPIS)
Q.VIEW (BRZI PRIKAZ)
CRVENA tipka
ZELENA tipka
ŽUTA tipka
PLAVA tipka
TEXT (TEKST)
T.OPT(T.opcija)
SUBTITLE (TITLOVI)
SIMPLINK
ENERGY SAVING ili
POWER SAVING
FREEZE (ZAMRZAVANJE)
RATIO (Omjer)
Napomena
R/C TIPKA (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
R/C TIPKA
(osim za
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
(osim za
42/50PQ10**,
42/50PQ11**,
42/50PQ20**,
42/50PQ30**)
DODATA K
113
DODATA K
PODEŠAVANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJ A
RS-232C Postav ke
Spojite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski ulaz) na vanjski
kontrolni uređaj (poput računala ili A/V upravljačkog
sustava) kako biste vanjskim putem upravljali funkcijama
TV-a.
Spojite serijski ulaz kontrolnog uređaja u RS-232C utičnicu
na stražnjoj ploči TV-a.
Napomena: Spojni kablovi za RS-232C ne isporučuju se s
TV-om.
Tip utikača; D-Sub 15-pinski muški
Br.
Naziv pina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nema veze
RXD (Primanje podataka)
TXD (prijenos podataka)
DTR (Spremna DTE strana)
GND
DSR (Spremna DCE strana)
RTS (Spremno za slanje)
CTS (Sigurno za slanje)
Nema veze
RS-232C konfiguracije
7-žična konfiguracija (obični RS-232C kabel)
DODATA K
114
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-žična konfiguracija (nije obični)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID (Postavi ID)
Pomoću ove funkcije odredite ID sklopa.
Pogledajte odjeljak ‘Real Data Mapping’ (Raspoređivanje stvarnih podataka ). G str. 119
OPCIJA
P remj.
U redu.
OPCIJA
E
: UK
Oznaka unosa
Zemlja
: UK
Oznaka unosa
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Zaklj. tipkovnice
: Isključeno
Jednostavan korisnički meni.
Jednostavan korisnički meni.
Postavi ID
ID
Postavi
:: 11
Postavi ID
ID
Postavi
:: 11
ISM metoda
: Uobičajeno
ISM metoda
: Uobičajeno
: Isključeno
Demo način
Demo način
1 MENU
U redu.
E
Zemlja
P remj.
E
E
F
: Isključeno
1
G
Za tvori
Odaberite OPCIJA.
2
OK
3
OK
Odaberite Postavi ID.
podesite ID sklopa za odabir ID broja željenog TV-a.
Raspon podešavanja ID sklopa je 1~99.
DODATA K
• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.
115
DODATA K
Komunikacijski parametri
Brzina prijenosa : 9600 bps (UART)
A Duljina podatka : 8 bitova
A Paritet : Nema
Zaustavni bit : 1 bit
A Komunikacijski kod : ASCII kod
A Koristite križni (unatražni) kabel.
A
A
Protokol prijenosa / primanja
Popis referentnih naredbi
NAREDBA 1 NAREDBA 2
DODATA K
01. Uključivanje
02. Omjer
03. Stišan zaslon
04. Stišan zvuk
05. Kontrola zvuka
06. Kontrast
07. Osvjetljenje
08. Boja
09. Nijanse
10. Oštrina
11. Odabir OSD-a
12. Blokiranje daljinskog upravljača
13. Treble (Visoki tonovi)
14. Bass (Bas)
15. Uravnoteženost
16. Temperatura boje
17. Neuobičajeno stanje
18. Način ISM-a
19. Ušteda energije
20. Automatska konfiguracija
21. Naredba Tune
22. Dodaj/Preskoči kanal
23. Tipka
24. Odabir ulaza (Glavni)
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
j
j
j
m
m
m
x
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
r
s
t
u
z
p
q
u
a
b
c
b
PODACI
(Heksadecimalni)
00 ~ 01
Pogledajte str. 117
Pogledajte str. 117
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 01
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 02
FF
Pogledajte str. 119
Pogledajte str. 119
01
Pogledajte str. 119
00 ~ 01
Kod tipke
Pogledajte str. 120
* Kod postavljanja 17 ~ 24, izbornik se ne pojavljuje na zaslonu.
* Napomena: tijekom rada s USB-om što uključuje Dvix ili EMF,
izvršavaju se samo naredbe Power (ka) (Napajanje) i Key (mc)
(Tipka), a ostale imaju istu funkciju kao NG.
116
Prijenos
[Naredba1][Naredba2][ ][ID sklopa][ ][Podaci][Cr]
* [Naredba 1]
* [Naredba 2]
* [ID SKLOPA]
* [PODACI]
* [Cr]
* [ ]
: Prva naredba za upravljanjem TV-om.
(j, k, m ili x)
: Druga naredba za upravljanjem TV-om.
: ID sklop možete podesiti za odabir željenog broja ID-a monitora u izborniku
za postavljanje. Raspon podešavanja je
1 ~ 99.
Kod odabira ID-a sklopa ‘0’, upravlja se
svakim spojenim sklopom.
ID sklopa se označava kao decimalni
broj (0~99) iz izbornika te kao heksadecimalni. (0x0~0x63) na protokolu prijenosa/ primanja
: Za prijenos podatka upravljanja.
Prenosi 'FF' podatke za prikaz stanja
naredbe.
: ASCII kod povrata pokazivača ‘0x0D’
: ASCII kod ‘razmak(0x20)’
OK Potvrda
[Naredba2][ ][ID sklopa][ ][OK][Podaci][x]
* TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom
primanja običnih podataka. U ovom vremenu u slučaju
načina čitanja podataka, označava trenutno stanje podataka. Ako je podatak u načinu zapisivanja podataka, podatke
vraća u računalo.
Potvrda pogreške
[Naredba2][ ][ID sklopa][ ][NG][Podaci][x]
* TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom
primanja abnormalnih podataka iz neodrživih funkcija ili
komunikacijskih pogreški.
01. Uključivanje (Naredba: k a)
04. Isključen zvuk (Naredba: k e)
G Za uključivanje/isključivanje TV-a.
G Za kontrolu isključivanja/uključivanja zvuka. Također,
Prijenos
isključivanje zvuka možete podesiti pomoću tipke MUTE
(utišavanje) na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Isključen TV
Ack
01 : Uključen TV
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Za prikaz uključivanja/isključivanja.
Prijenos
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Stišan zvuk (Isključen zvuk)
01 : Uključen zvuk (Uključen zvuk)
Ack
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Isključen zvuk (Naredba: k f)
Ack
G Za podešavanje zvuka. Također, zvuk možete podesiti
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Slično tome, ako ostale funkcije prenose podatke ‘0xFF’
na temelju ovog formata, podaci o potvrdi prikazuju stanje
svake funkcije.
OK
Potvrda. ,Potvrda pogreške i ostale poruke mogu se
*
prikazivati na zaslonu kada je TV uključen.
pomoću tipke VOLUME (glasnost) na daljinskom upravljaču.
Prijenos
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Odnos (Naredba: k c) (Veličina glavne slike )
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
G Za podešavanje oblika zaslona. (Oblik glavne slike)
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Također, oblik zaslona možete podesiti pomoću odnosa u
izborniku Q.izbornika ili SLIKA.
Prijenos
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01 : Normalan zaslon (4:3)
02 : Široki zaslon (16:9)
04 : Zumiranje
06 : Original
07
: 14:9
Ack
09 : Samo skeniraj
0B : Full Wide (Puni široki)
10~1F : Cinema Zoom (Kino
zumiranje) 1~16
06. Boja (Naredba: k g)
G Za podešavanje kontrasta na zaslonu. Također, kontrast
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomoću računalnog ulaza odabirete omjer zaslona 16 : 9 ili
4 : 3.
* Za DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz,
1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), način
Komponentni(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) dostupno
je Just Scan (Samo skeniranje).
* Puni široki podržavaju samo ATV, AV1,2,3.
07. Osvjetljenje (Naredba: k h)
G Za podešavanje svjetline zaslona. Također, osvjetljenje
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
03. Zaslon utišan (Naredba: k d)
G Za odabir uključenja/isključenja zvuka na zaslonu.
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
08. Boja (Naredba: k i)
Podaci 00 : Uključen zaslon (slika uključena)
Video mute off (Video nečujno isključeno je)
01 : Isključen zaslon (slika isključena)
10 : Video mute on (Video nečujno uključeno je)
Ack
G Za podešavanje boje zaslona. Također, boju možete
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako je uključeno samo Video mute on (Video nečujno
uključeno), prikazat će se zaslonski izbornik (OSD).
Ali ako je uključeno Screen mute on (Zaslon nečujno
uključeno), OSD (zaslonski izbornik) neće biti
prikazan.
podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
DODATA K
Prijenos
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
117
DODATA K
09. Nijanse (Naredba: k j)
G Za podešavanje nijansi na zaslonu. Također, nijanse
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
G Za prilagođavanje basa.
Bas možete i prilagoditi u izborniku ZVUK.
Podaci crveno : 00 ~ Zeleno : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
Prijenos
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje
stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
10. Oštrina (Naredba: k k)
15. Uravnote ženost (Naredba: k t)
G Za podešavanje oštrine na zaslonu. Također, oštrinu
možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Odabir OSD-a (Naredba: k l)
G Za uključivanje/uključivanje OSD-a (Prikaz na zaslonu)
prilikom rada s daljinskim upravljačem.
G Za podešavanje uravnoteženosti. Također, uravnoteženost
možete podesiti i u izborniku za podešavanje ZVUK.
Prijenos
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte
odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura boje (Naredba: k u)
G Za podešavanje topline boje. Također, možete podesiti
temperaturu boje i u izborniku za podešavanje SLIKA.
Prijenos
Prijenos
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Isključen OSD
Ack
01 : Uključen OSD
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Način rada blokiranja daljinskog upravljača
(Naredba: k m)
G Za blokiranje kontrola na prednjoj ploči monitora i daljin-
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Srednja
Ack
01: Hladna
02: Topla
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Neuobičajeno stanje (Naredba: k z)
skog upravljača.
Prijenos
G Za prepoznavanje neuobičajenog stanja.
Prijenos
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
Podaci 00 : Off blokada
Ack
Podaci FF : Očitanje
Ack
01 : Blokada uključena
DODATA K
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, koristite ovaj način
rada. Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno,
otpušta se vanjska blokada komandi.
* Lokalna tipka za uključivanje neće raditi.
13 . Treble (Visoki tonovi) (Naredba: k r)
Podaci 00: Normalno (Uključen TV i signal postoji)
01: Nema signala (Uključen TV)
02: Isključite monitor pomoću daljinskog upravljača
03: Isključite monitor pomoću funkcije sata za spavanje
04: Isključite monitor pomoću funkcije RS-232C
05: 5V dolje
06: AC dolje
07: Isključite monitor pomoću funkcije Alarm za obožavatelje
08: Isključite monitor pomoću funkcije sata za isključivanje
09: Isključite monitor pomoću automatske funkcije za spavanje
a: Isključite monitor pomoću funkcije otkrivanja AV sklopa
G Za prilagođavanje visokih tonova.
Visoke tonove možete i prilagoditi u izborniku ZVUK.
Prijenos
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje
stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 119.)
Ack
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
118
14 . Bass (Bas) (Naredba:k s)
* Ova funkcija je “samo za očitavanje”.
18. ISM način (samo za plazma TV-e)(Naredba: j p )
21. Naredba Tune (Naredba: m a)
G Za kontrolu ISM načina. Također, ISM način možete podesiti i
G Odaberite kanal do sljedećeg fizičkog broja.
u izborniku za podešavanje OPCIJA.
Prijenos
Prijenos
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Podaci o visokom kanalu
Podatak 01 : Podaci o niskom kanalu
pr. Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 88 (188H),
DTV Br. 0 -> Nije važno
Data02 0x00: ATV - glavno
0x10: DTV - glavno
0x20 : Radio
Podaci 02: Orbiter
04: Izbijeljeno
08: Uobičajeno
20 : Pranje boje
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Raspon podataka o kanalu
Analogni - Najmanje: 00 ~ Najviši : 63 (0~99)
Digitalni - Najmanje: 00 ~ Najviši : 3E7 (0~999)
19 . Ušteda energije
(Naredba: j q)
Ack
G Za smanjenje potrošnje energije TV-a. Uštedu energije
možete i prilagoditi u izborniku OPTION (OPCIJA).
Prijenos
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00: Off (Isključeno)
01: Minimum (Minimum)
02: Medium (Srednje)
03: Maksimum (Maksimum)
10: Inteligentni senzor (Nisko)
11: Inteligentni senzor (Srednje)
12: Inteligentni senzor (Visoko)
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Najniži podatak: 00 ~ Najviši : FF
22. Dodaj/Preskoči kanal (Naredba: m b)
G Za podešavanje stanja preskoči za trenutni program.
Prijenos
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Preskoči
01 : Add
(osim za
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Automats ka konfiguracija (Naredba: j u)
G Za podešavanje položaja slike i automatsko minimiziranje
trešnje slike. Radi samo u načinu rada RGB (računalnom).
Prijenos
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01: Za postavljanje
Ack
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Raspoređivanje
s tvarnih podata ka 1
00 : Korak 0
A : Korak 10 (Set ID 10)
64 : Korak 100
6E : Korak 110
00 : -40
01 : -39
02 : -38
28 : 0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
DODATA K
F : Korak 15 (Set ID 15)
10 : Korak 16 (Set ID 16)
* Raspoređivanje
s tvarnih podata ka 2
73 : Korak 115
74 : Korak 116
C7 : Korak 199
FE : Korak 254
FF : Korak 255
119
DODATA K
23. Tipka (Naredba : m c)
G Za slanje koda daljinskog ključa IR.
Prijenos
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Kod ključa podataka – Pogledajte stranicu 113.
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Odabir ulaza (Naredba: x b)
(Glavni ulaz slike )
G Za odabir izvora ulaza za glavnu sliku.
Prijenos
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Struktura podataka
MSB
0
LSB
0
0
0
0
0
Vanjski ulaz
Broj ulaza
Vanjski ulaz
Podaci
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogni
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Sklop
0
1
0
1
RGB
1
0
0
1
HDMI
Broj ulaza
DODATA K
120
0
Podaci
0
0
0
0
Ulaz1
0
0
0
1
Ulaz2
0
0
1
0
Ulaz3
Ack
0
(osim za 42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising