LG 22LV255C, 22LK335C, 50PV250 Owner's manual

LG 22LV255C, 22LK335C, 50PV250 Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LCD TV / LED LCD TV
PLAZMA TELEVIZOR
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.
www.lg.com
2
LICENCE
LICENCE
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o licencama potražite na www.
lg.com.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby " i simbol dvostrukog slova D
zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.
O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni format videozapisa koji je izradila
tvrtka DivX, Inc. Ovaj uređaj ima službeni certifikat DivX Certified® i reproducira
DivX videozapise. Na web-stranici www.divx.com naći ćete dodatne informacije i
softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise.
HRVATSKI
HR
O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified®
potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati kupljen sadržaj DivX videozapisa na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD
odjeljak na izborniku za postavljanje uređaja. Na stranici vod.divx.com potražite
dodatne informacije o dovršetku registracije.
"DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti HD 1080p,
uključujući i premium sadržaj."
DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste
se prema licenci.
Pokriveno jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
3
LICENCE
HRVATSKI
HR
4
SADRŽAJ
SADRŽAJ
2
LICENCE
6
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
6
Raspakiravanje
9
Kupuje se odvojeno
9
Dijelovi i gumbi
16
Podizanje i premještanje televizora
16
Postavljanje televizora
16
- Pričvršćivanje postolja
19
- Kada ne koriste postolje za postavljanje
na ravnu površinu
HRVATSKI
HR
20
- Montiranje na stol
21
- Montaža na zid
23
- Pospremanje kabela
24
- Određivanje položaja zaslona
24
- Priključivanje televizora
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
talnom načinu rada)
39
- Uključivanje/isključivanje EPG-a
39
- Odabir programa
40
- Način rada vodiča SADA/SLJEDEĆE
40
- Način rada 8-dnevnog vodiča
40
- Način promjene datuma
40
- Okvir s proširenim opisom
40
- Način postavljanja za Snimi/Podsjeti
40
- Način postavljanja podsjetnika
41
- Način rada Raspored
41
Korištenje dodatnih opcija
41
- Podešavanje formata slike
43
- Promjena AV načina rada
43
- Korištenje popisa ulaza
44
- Blokiranje gumba na televizoru (dječja
zaštita)
45
Korištenje brzog izbornika
46
Korištenje podrške za korisnike
46
- Ažuriranje softvera za testiranje
47
- Test slike/zvuka
47
- Test signala
47
- Informacije o proizvodu ili usluzi
48
3D SLIKA
48
3D tehnologija
29
GLEDANJE TELEVIZIJE
29
Spajanje antene
49
- Pri korištenju 3D naočala
29
Prvo uključivanje televizora
49
- Udaljenost kod gledanja 3D slike
30
Gledanje televizije
50
Gledanje 3D slika
30
Upravljanje programima
30
- Automatsko postavljanje programa
32
- Postavke digitalne kabelske televizije
52
ZABAVA
52
- Spajanje sa žičanom mrežom
53
- Status mreže
54
- Spajanje USB memorije
55
- Pretraživanje datoteka
56
- Gledanje filmova
59
- Gledanje fotografija
61
- Slušanje glazbe
63
- Registracijski kod za DivX
(samo u kabelskom načinu)
33
- Ručno postavljanje programa (u digitalnom načinu rada)
34
- Ručno postavljanje programa (u digitalnom načinu rada)
35
- Pojačalo
35
- Uređivanje popisa programa
37
- Informacije o CI [Common Interface zajedničko sučelje]
38
- Odabir popisa programa
39
EPG (Electronic programme guide elektronički programski vodič) (u digi-
SADRŽAJ
64
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
TELEVIZORA
89
- Izravni odabir stranice
90
Fastext
64
Pristup glavnim izbornicima
90
- Odabir stranice
65
Prilagođavanje postavki
90
Posebne funkcije teleteksta
65
- Postavljanje
66
- Postavke SLIKE
91
DIGITALNI TELETEKST
72
- Postavke zvuka
91
Teletekst unutar digitalne usluge
75
- Postavljanje vremena
91
Teletekst u digitalnoj usluzi
76
- Postavke zaključavanja
77
- Postavke opcija
80
- Postavke mreže
92
ODRŽAVANJE
92
Čišćenje televizora
81
PRIKLJUČIVANJE
92
- Zaslon i okvir
92
- Ormarić i postolje
82
Pregled priključaka
92
- Kabel za napajanje
83
Priključivanje HD prijemnika, DVD uređaja
93
Sprječavanje "urezane slike" ili “zaostale
slike” na zaslonu televizora
ili videorekordera
- HDMI priključak
83
- DVI-HDMI priključak
83
- Komponentni priključak
84
- Euro Scart priključak
84
- Kompozitni priključak
85
Povezivanje s računalom
85
- HDMI priključak
85
- DVI-HDMI priključak
94
RJEŠAVANJE PROBLEMA
96
SPECIFIKACIJE
107IR KODOVI
85
- RGB priključak
86
Priključivanje audio sustava
86
- Digitalni optički audio priključak
87
- Spajanje slušalica
87
Priključivanje USB uređaja
87
Spajanje s CI modulom
88
SIMPLINK veza
88
- Aktivacija značajke SIMPLINK
108
RS-232C konfiguracije
109
Parametri komunikacije
89
TELETEKST
109
Referentni popis naredbi
110
Protokol prijenosa / prijema
89
Uključivanje/isključivanje
89
Jednostavni teletekst
89
- Odabir stranice
89
Teletekst na vrhu zaslona
89
- Odabir bloka/grupe/stranice
108POSTAVLJANJE VANJSKOG
KONTROLNOG UREĐAJA
108
RS-232C postavke
108
Vrsta priključka;
D-Sub 9-pinski, muški
HRVATSKI
HR
83
5
6
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Raspakiravanje
Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi. Ako neka dodatna oprema nedostaje, obratite se zastupniku
od kojeg ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda i dijelova.
HRVATSKI
HR
Daljinski upravljač i baterije (AAA)
Korisnički priručnik
Tkanina za brisanje1
(ne isporučuje se sa svim modelima).
Feritna jezgra
(ovisno o modelu)
1
Kabel za napajanje1
(ne isporučuje se sa svim modelima).
Nježno obrišite mrlje na ormariću krpom.
Samo 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**,
42/50PT45**
x4
M4 x 26
x3
M5 x 14,5
(Osim za 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)
x4
M4 x 28
x3
M5 x 24
(Samo 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)
Odvijač za sastavljanje
Zaštitni poklopac
3D naočale
(AG-S250 : ovisno o
modelu)
Držač kabela
Zaštitna
vrpca
Držač kabela za
napajanje
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
7
Samo 22LK33**
Držač kabela
Zaštitni poklopac
Samo 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**
x8
(Osim za 47LK53**)
(M4x20)
Odvijač za sastavljanje
Odvijač za
učvršćivanje
Zaštitni poklopac
Samo 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**
x2
(M4x6)
(M4x16)
x4
HRVATSKI
HR
x2
ili
M4 x 14
(Samo 19/22LV23**)
(Osim za 19/22LV23**)
Držač kabela
Odvijač za sastavljanje
DC adapter
Samo 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**
x8
(M4x12)
(Osim za 32LV25**)
x8
(M4x14)
(Samo 32LV25**)
Odvijač za sastavljanje
1
(Samo 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)
Broj 3D naočala može se razlikovati ovisno o zemlji.
Odvijač za
učvršćivanje
(samo 32/
42/47/55LW45**)
FPR 3D naočale1
8
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
UPOZORENJE
Nemojte koristiti piratske proizvode kako biste osigurali sigurnost i dugi vijek trajanja proizvoda.
yy
Oštećenja ili ozljede uzrokovane piratskim dijelovima nisu pokrivene jamstvom.
yy
NAPOMENA
Dijelovi koji se isporučuju s uređajem se mogu razlikovati ovisno o modelu.
yy
Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog
yy
nadograđivanja funkcija uređaja.
Kako koristiti feritnu jezgru (samo plazma televizori)
1 Pomoću feritne jezgre smanjite elektromagnetske smetnje na audio kabelu računala.
Audio kabel računala tri puta omotajte oko feritne jezgre. Feritnu jezgru postavite blizu televizora.
10 mm(+ / - 5 mm)
[na vanjski uređaj]
[na televizor]
(Sivo)
[Presjek feritne
jezgre]
2 Pomoću feritne jezgre smanjite elektromagnetske smetnje na kabelu za napajanje.
Kabel za napajanje omotajte oko feritne jezgre. Feritnu jezgru postavite blizu televizora.
[Slika 1]
[u zidnu utičnicu]
[na televizor]
HRVATSKI
HR
(Crno)
[Presjek feritne
jezgre]
3 Pomoću feritne jezgre smanjite elektromagnetske smetnje na kabelu za napajanje.
Kabel za napajanje omotajte oko feritne jezgre. Feritnu jezgru postavite blizu televizora i zidne utičnice.
[Slika 2]
[na televizor]
[u zidnu utičnicu]
(Crno)
[Presjek feritne
jezgre]
[Slika 3]
4 Pomoću feritne jezgre smanjite elektromagnetske smetnje na LAN kabelu. LAN kabel jednom
namotajte oko manje feritne jezgre, a triput oko velike feritne jezgre. Feritnu jezgru postavite blizu televizora.
(2)
(1)
A (Sivo)
[na televizor]
B (Sivo)
[na vanjski uređaj]
A
B
B
[Slika 4]
- Ako imate jednu feritnu jezgru, pratite upute na slici 1.
- Ako imate dvije feritne jezgre, pratite upute na slikama 1 i 2.
- Ako imate tri feritne jezgre, pratite upute na slikama 1 i 3.
- Ako imate četiri feritne jezgre, pratite postupak na slikama 1, 2 i 4(1).
- Ako imate pet feritnih jezgri, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(1).
- Ako imate šest feritnih jezgri, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(2).
yy
Za optimalno spajanje HDMI kabeli i USB
uređaji trebaju imati okvir debljine manje od
10 mm i širine manje od 18 mm (osim za
42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 42/50PT45**)
[Presjek feritne
jezgre]
*A
*B
10 mm
18 mm
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
9
Kupuje se odvojeno
Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti bez prethodne najave.
Za kupnju tih proizvoda obratite se zastupniku.
Ovaj uređaj radi samo s kompatibilnim LG plazma televizorom, LED LCD televizorom ili LCD televizorom.
1
samo plazma televizori
samo LCD TV/LED LCD TV
3D naočale
(AG-S230, AG-S250, AG-S270 :
samo 3D modeli)
FPR 3D naočale1
(AG-F2** : samo 3D modeli)
Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda ažurirane ili ovisno o odluci ili smjernicama
proizvođača.
HRVATSKI
HR
Dijelovi i gumbi
NAPOMENA
yy
Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, možete ga prebaciti u stanje pripravnosti kako biste
smanjili potrošnju energije. Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, isključite ga jer ćete na taj
način dodatno uštedjeti energiju.
yy
Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja može se znatno smanjiti ako se smanji
svjetlina slike, a tako ćete smanjiti i ukupne troškove.
UPOZORENJE
Pazite da ne stanete na stakleno podnožje ili da ga ne izlažete udarcima. Ono može puknuti, a
yy
komadići stakla mogu uzrokovati ozljedu, ili televizor može pasti.
Nemojte vući televizor. Možete oštetiti pod ili uređaj.
yy
Neki modeli televizora imaju tanki zaštitni sloj na zaslonu. Nemojte ga skidati. To je dio uređaja.
yy
10
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy
Samo 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**
Zaslon
Utor za PCMCIA
karticu
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
USB ulaz
HDMI ULAZ
AV
(audio i video)
ulaz
Indikator napajanja
 Crveno – stanje
pripravnosti
 Isključen – televizor
se uključuje
Zvučnici
Dodirni gumbi2
HRVATSKI
HR
(Samo
50/60PZ250T,
42/50PW450T,
42/50PW451T,
50/60PZ550T)
Ploča s
priključcima
(Pogledajte
stranicu 81)
Gumb
Opis
Uključivanje i isključivanje napajanja
Promjena ulaznog izvora
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika
Odabir označene opcije izbornika ili potvrda unosa
Podešavanje glasnoće
Kretanje kroz spremljene programe
1
2
Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.
Gumb na dodir - gumb za željenu funkciju možete koristiti tako da ga dodirnete.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
11
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy
Samo 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**
Zaslon
Utor za PCMCIA
karticu
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
USB ulaz
HDMI ULAZ
AV
(audio i video)
ulaz
Indikator napajanja
 Crveno – stanje
pripravnosti
 Isključen – televizor
se uključuje
Zvučnici
Dodirni gumbi2
HRVATSKI
HR
(Samo
50PV350T)
Ploča s
priključcima
(Pogledajte
stranicu 81)
Gumb
Opis
Uključivanje i isključivanje napajanja
Promjena ulaznog izvora
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika
Odabir označene opcije izbornika ili potvrda unosa
Podešavanje glasnoće
Kretanje kroz spremljene programe
1
2
Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.
Gumb na dodir - gumb za željenu funkciju možete koristiti tako da ga dodirnete.
12
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy
Samo 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Osim za 32/42/47LK530T)
Zaslon
(Samo 22/26/32LK33**)
(Samo 22LK33**)
(Samo 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**)
USB IN
1
HOME
OK
(Samo 26/32LK33**)
(Samo 32/37/42LK43**)
(Samo
32/42/47LK53**)
P
USB IN
INPUT
P
P
P
H/P
4
OK
IN 2
3
OK
HOME
H/P
IN 3
2
HOME
INPUT
OK
HOME
INPUT
INPUT
Zvučnici
HRVATSKI
HR
Br.
Opis
1
USB ulaz
2
Utor za PCMCIA
karticu
3
HDMI ULAZ
(Osim za 22LK33**)
4
Priključak za
slušalice
Daljinski upravljač i inteligentni1
senzori
Indikator napajanja
(može se podesiti pomoću
indikatora napajanja u izborniku OPCIJA.)
OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
(RGB/DVI)
AUDIO OUT
VIDEO
RGB IN (PC)
L/MONO
ANTENNA
IN
Ploča s
priključcima
(Pogledajte
stranicu 81)
RS-232C IN(CONTROL & SERVICE)
AUDIO
1
R
2
(Osim za 22/26/32LK33**)
Gumb
Opis
Uključivanje i isključivanje napajanja
Promjena ulaznog izvora
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika
Odabir označene opcije izbornika ili potvrda unosa
Podešavanje glasnoće
Kretanje kroz spremljene programe
1
Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.(Only 32/42/47LK53**)
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
13
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy
Samo 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**
Zaslon
USB ulaz
Utor za PCMCIA
karticu
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
HDMI ULAZ
(Samo 26LV25**,
26LV55**)
Priključak za
slušalice
Indikator napajanja
(može se podesiti
pomoću
indikatora napajanja u
izborniku OPCIJA.
Zvučnici
(Samo 19/22/26LV25**)
Dodirni gumbi2
(Samo 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)
Gumb
(Samo 22/26LV55**)
Ploča s priključcima
(Pogledajte stranicu 81)
Opis
Kretanje kroz spremljene programe
Podešavanje glasnoće
Odabir označene opcije izbornika ili potvrda unosa
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika
Promjena ulaznog izvora
Uključivanje i isključivanje napajanja
1
2
HRVATSKI
HR
(Samo 22/26LV55**, 19/22LV23**)
Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.
Gumb na dodir - gumb za željenu funkciju možete koristiti tako da ga dodirnete.
14
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy
Samo 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator napajanja
(može se podesiti
pomoću
indikatora napajanja u
izborniku OPCIJA.
Zaslon
USB ulaz
(Samo
32/42/47LK530T)
Utor za PCMCIA karticu
HDMI ULAZ
Priključak za
slušalice
HRVATSKI
HR
Zvučnici
Dodirni gumbi2
(Osim za
32/42/47LK530T)
Ploča s priključcima
(Pogledajte stranicu 81)
Gumb
Opis
Kretanje kroz spremljene programe
Podešavanje glasnoće
Odabir označene opcije izbornika ili potvrda unosa
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika
Promjena ulaznog izvora
Uključivanje i isključivanje napajanja
1
2
Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.
Gumb na dodir - gumb za željenu funkciju možete koristiti tako da ga dodirnete.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
15
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy
Samo 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45** (Osim za 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
(Samo 32/37/42LK45**,
Indikator napajanja
32/42LK55**)
(može se podesiti
Zaslon
pomoću
indikatora napajanja u
izborniku OPCIJA.
1
(Samo
32/42LV34**)
2
3
4
Zvučnici
Br.
Opis
1
USB ulaz
2
Utor za PCMCIA
karticu
3
HDMI ULAZ
(Osim za
32/42LV34**)
4
Priključak za
slušalice(Osim za
32/42LV34**)
Gumb
Ploča s
priključcima
(Pogledajte
stranicu 81)
Opis
Kretanje kroz spremljene programe
Podešavanje glasnoće
Odabir označene opcije izbornika ili potvrda unosa
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika
Promjena ulaznog izvora
Uključivanje i isključivanje napajanja
1
2
Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.
Gumb na dodir - gumb za željenu funkciju možete koristiti tako da ga dodirnete.
HRVATSKI
HR
Dodirni gumbi2
(Osim za
32/42LV34**)
(Osim za 32/37/
42LK45**, 32/42LK55**)
16
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Podizanje i premještanje televizora
Prije premještanja ili podizanja televizora, pročitajte
sljedeće upute kako biste spriječili grebanje ili
oštećivanje televizora te kao biste televizor sigurno
premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
UPOZORENJE
Nikada ne dodirujte zaslon jer tako
yy
možete oštetiti njega ili piksele koji
stvaraju sliku.
Preporučujemo da televizor premještate u
yy
kutiji ili pakiranju u kojem ste ga kupili.
Prije premještanja ili podizanja televizora,
yy
isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
Kada držite televizor, zaslon ne smije biti
yy
okrenut prema vama kako biste spriječili ogrebotine.
Postavljanje televizora
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
Stavite televizor na postolje i montirajte ga na stol
ili zid.
Pričvršćivanje postolja
(Samo 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
okrenutim prema dolje.
UPOZORENJE
Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
yy
laganom zaštitnom tkaninom kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
2 Sastavite dijelove postolja s podnožjem televizora.
HRVATSKI
HR
Tijelo postolja
Tijelo postolja
Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Payy
zite da televizor ne držite za prozirne dijelove,
zvučnik ili otvor zvučnika.
U prenošenju velikog televizora treba
yy
sudjelovati najmanje dvoje ljudi.
Kod ručnog prenošenja televizora, držite ga na
yy
način prikazan na sljedećoj slici.
3 Osigurajte televizor i postolje pomoću 4 vijka.
Pazite na to da spojite prednju i stražnju stranu
postolja.
Prednji dio
Stražnji dio
Kada prenosite televizor, nemojte ga izlagati
yy
trzajima ili jakim vibracijama.
Kada prenosite televizor, držite ga uspravno,
yy
nemojte ga polagati na bok ili naginjati lijevo ili
desno.
UPOZORENJE
yy
Čvrsto stegnite vijke kako biste spriječili
naginjanje televizora prema naprijed.
Nemojte ih previše stegnuti.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
(Samo 22LK33**)
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
17
(Samo 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
okrenutim prema dolje.
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
UPOZORENJE
okrenutim prema dolje.
Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
yy
laganom zaštitnom tkaninom kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
2 Sastavite televizor kako je prikazano na slici.
UPOZORENJE
Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
yy
laganom zaštitnom tkaninom kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
2 Sastavite dijelove postolja s podnožjem televizora.
Tijelo postolja
(Samo 19/22LV23**)
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
Tijelo postolja
UPOZORENJE
Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
yy
laganom zaštitnom tkaninom kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
3 Osigurajte televizor i postolje pomoću 4 vijka.
2 Sastavite dijelove postolja s podnožjem televizora.
Tijelo postolja
Tijelo postolja
3 Osigurajte televizor i postolje pomoću 4 vijka.
UPOZORENJE
yy
Čvrsto stegnite vijke kako biste spriječili
naginjanje televizora prema naprijed.
Nemojte ih previše stegnuti.
UPOZORENJE
yy
Čvrsto stegnite vijke kako biste spriječili
naginjanje televizora prema naprijed.
Nemojte ih previše stegnuti.
HRVATSKI
HR
okrenutim prema dolje.
18
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
(Samo 19/22/26LV25**, 22/26LV55**)
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
okrenutim prema dolje.
(Samo 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,
32/42/47/55LW45**)
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
okrenutim prema dolje.
UPOZORENJE
Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
yy
laganom zaštitnom tkaninom kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
2 Sastavite dijelove postolja s podnožjem tele-
UPOZORENJE
Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
yy
laganom zaštitnom tkaninom kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
vizora.
2 Sastavite dijelove postolja s podnožjem televizora.
Tijelo
postolja
(M4x6)
Tijelo postolja
Samo
32LV25**
Tijelo postolja
Tijelo
postolja
HRVATSKI
HR
3 Osigurajte televizor pomoću 2 vijka.
Osim za
32LV25**
Tijelo postolja
Tijelo postolja
(M4x16)
3 Osigurajte televizor i postolje pomoću 4 vijka.
UPOZORENJE
yy
Čvrsto stegnite vijke kako biste spriječili
naginjanje televizora prema naprijed.
Nemojte ih previše stegnuti.
UPOZORENJE
yy
Čvrsto stegnite vijke kako biste spriječili
naginjanje televizora prema naprijed.
Nemojte ih previše stegnuti.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Kada ne koriste postolje za postavljanje
na ravnu površinu
(Samo 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
1 Gurnite zaštitni pokrov u otvor na dnu televi-
(Samo 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Gurnite zaštitni pokrov u otvor na dnu televizora
yy
dok ne sjedne na mjesto.
Stavite zaštitnu vrpcu.
yy
- Ovim se sprječava nakupljanje prašine i
prljavštine u otvoru.
- Kod montiranja zidnog nosača, koristite
zaštitni pokrov.
Zaštitna
vrpca
zora dok ne začujete 'klik'.
Zaštitni poklopac
(Samo 22LK33**)
1 Položite televizor na ravnu površinu zaslonom
2 Izvadite 2 vijka i skinite postolje s televizora.
3 Gurnite zaštitni pokrov u otvor na dnu televizora dok ne sjedne na mjesto.
Ovim se sprječava nakupljanje prašine i
prljavštine u otvoru.
Zaštitni poklopac
HRVATSKI
HR
okrenutim prema dolje.
Zaštitni poklopac
19
20
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Montiranje na stol
Pričvršćivanje televizora za stol
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj
na stolu.
- Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida
radi odgovarajuće ventilacije.
10 cm
10 cm
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora
(Samo 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**)
Pričvrstite televizor za stol kako biste spriječili
naginjanje prema naprijed, oštećenje i moguću
ozljedu.
Montirajte televizor na stol, a zatim umetnite i
pričvrstite vijak na stražnju stranu postolja.
m
10 c
10 cm
2 Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
HRVATSKI
HR
UPOZORENJE
UPOZORENJE
yy
Nemojte postavljati televizor u blizini ili na
izvorima topline jer to može dovesti do
požara.
NAPOMENA
yy
Nagnite 20 stupnjeva ulijevo ili
udesno i podesite kut nagiba televizora kako vam najbolje odgovara
(osim za 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**)
Kako se televizor ne bi prevrnuo, treba
yy
ga u skladu s uputama za montiranje
čvrsto pričvrstiti za pod/zid. Naginjanje,
trešnja ili njihanje uređaja može uzrokovati ozljedu.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Pričvršćivanje televizora na zid
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
21
Korištenje Kensington sigurnosnog sustava
(ova značajka nije dostupna na svim modelima).
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
Priključak za Kensington sigurnosni sustav nalazi se na stražnjoj strani televizora. Dodatne
informacije o montiranju i korištenju potražite u
priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim
sustavom ili posjetite stranicu http://www.kensington.com.
Kensington sigurnosni sustav spojite između televizora
i stola.
1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za
televizor i vijke na stražnjoj strani televizora.
- Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki
drugi vijci, uklonite ih.
HRVATSKI
HR
2 Zidne nosače zajedno s vijcima montirajte na
zid.
Uskladite položaj zidnog nosača i okastih vijaka
sa stražnje strane televizora.
3 Okaste vijke i zidne nosače čvrsto spojite otpornim užetom.
Uže mora biti vodoravno u odnosu na ravnu
površinu.
UPOZORENJE
Pazite da se djeca ne penju i ne vješaju
yy
po televizoru.
NAPOMENA
Montaža na zid
Pažljivo pričvrstite zidni nosač na stražnju stranu
televizora i montirajte ga na zid od čvrstog materijala okomit na pod. Kada televizor montirate na
neki drugi građevni materijal, obratite se kvalificiranom osoblju.
LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti profesionalni instalater.
Koristite platformu ili ormarić koji je
yy
dovoljno čvrsti i velik za sigurno postavljanje televizora.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
22
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Standardne dimenzije
kompleta zidnog nosača opisane su u sljedećoj
tablici.
Kupuje se odvojeno (zidni nosač)
Model
VESA (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Zidni nosač
Model
HRVATSKI
HR
VESA (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Zidni nosač
42/50PT25**
42/50PT35**
50PV35**
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**
400 x 400
M6
4
PSW400B,
PSW400BG,
DSW400BG
Model
VESA (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Zidni nosač
42LV34**
400 x 400
M6
4
LSW400BX,
LSW400BXG
60PV25**
60PZ25**
60PZ55**
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
22LK33**
19/22/26LV25**
22/26LV55**
19/22LV23**
26/32LK33**
32LK43**
32LK45**
32LK53**
32LK55**
32LV25**
32LV35**
32LV45**
32LW45**
32LV34**
100 x 100
200 x 100
M4
M4
4
4
LSW100B, LSW100BG
UPOZORENJE
Najprije isključite napajanje, a zatim
yy
počnite prenositi ili montirati televizor. U
suprotnom, može doći do strujnog udara.
Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televiyy
zor može pasti i uzrokovati teške ozljede.
Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se
obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
Nemojte previše stezati vijke jer tako
yy
možete oštetiti televizor i poništiti jamstvo.
Koristite vijke i zidne nosače koji zadovolyy
javaju VESA standard. Sva oštećenja ili
ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili
korištenjem neodgovarajućih dodataka nisu
pokrivene jamstvom.
NAPOMENA
Model
VESA (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Zidni nosač
37/42LK43**
37/42LK45**
42LK55**
42/47LK53**
37LV35**
37LV45**
200 x 200
M6
4
LSW200B,
LSW200BG
40/42/47LV35**
42/47LV45**
42/47/55LW45**
400 x 400
M6
4
LSW400B,
LSW400BG
Koristite vijke navedene u specifikacijama
yy
vijaka prema VESA standardu.
Komplet za montiranje na zid sadrži
yy
priručnik za montiranje i sve potrebne
dijelove.
Duljina vijaka može se razlikovati ovisno
yy
o zidnom nosaču. Obavezno koristite
vijke odgovarajuće duljine.
Dodatne informacije potražite u priručniku
yy
koji ste dobili sa zidnim nosačem.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Pospremanje kabela
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
(Samo 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
23
(Samo 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)
1 Kada spojite kabele, montirajte držač kabela
kako je prikazano na slici i povežite kabele.
1 Montirajte držač kabela i kabel za napajanje.
Tako se kabel za napajanje neće slučajno
iskopčati.
Držač kabela
(Samo 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LK55**)
1 Skupite i povežite kabele pomoću kopče za
Držač Kabela za napajanje
2 Skupite i povežite kabele pomoću držača
2 Kopču za kabele dobro pričvrstite za televizor.
HRVATSKI
HR
kabela.
Montirajte LAN kabel kao što je prikazano na
slici kako biste smanjili utjecaj elektromagnetskih valova(Samo 50PV350T, 50/60PZ250T,
42/50PW450T, 42/50PW451T, 50/60PZ550T).
kabele.
Kopča za slaganje kabela
Držač kabela
UPOZORENJE
Nemojte pomicati televizor tako da držite
yy
držač kabela i držač kabela za napajanje jer držači kabela mogu puknuti te
uzrokovati ozljede ili oštećenje televizora.
NAPOMENA
Nemojte pomicati televizor tako da držite
yy
kopču za kabele jer ona tako može
puknuti te uzrokovati ozljede ili oštećenje
televizora.
24
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
(Samo 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**,
32/42LV34**)
1 Kabele prikupite i povežite pomoću držača za
kabele koji se nalazi na stražnjoj strani televizora.
Određivanje položaja zaslona
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
(Samo 22LK33**)
Položaj zaslona možete podesiti na različite
načine kako bi gledanje bilo što ugodnije.
• Nagib
Držač kabela
HRVATSKI
HR
Priključivanje televizora
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
(Samo 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)
DC adapter
1 Uključite antenski kabel u antenski ulaz na televizoru.
2 Uključite DC adapter u priključak za napajanje
na televizoru.
3Kabel za napajanje najprije uključite u DC
adapter, a zatim u zidnu utičnicu.
DALJINSKI UPRAVLJAČ
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA) tako
da odgovaraju 
i 
polu, kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, te vratite
poklopac. Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača
na televizoru.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
UPOZORENJE
Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.
yy
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje televizora.
AV MODE (AV NAČIN) (Pogledajte stranicu ��)
Odabir AV načina rada.
INPUT (ULAZ) (Pogledajte stranicu ��)
Promjena izvora unosa, uključivanje televizora.
TV/RAD (TV/RADIO)
Odabir radio prijemnika, televizije ili DTV kanala.
LIGHT (SVJETLO)
Osvjetljenje gumba na daljinskom upravljaču.
Brojčani gumbi
Unos brojeva.
LIST (POPIS) (Pogledajte stranicu ��)
Pristup spremljenim popisima programa.
Q.VIEW (BRZI PRIKAZ)
Povratak na posljednji gledani program.
HRVATSKI
HR
ENERGY SABING (UŠTEDA ENERGIJE) (Pogledajte stranicu ��)
Podešavanje svjetline zaslona kako bi se smanjila potrošnja električne
energije.
26
DALJINSKI UPRAVLJAČ
+Prilagođavanje glasnoće.
MARK (OZNAČI)
Odabir izbornika ili opcije.
FAV (Pogledajte stranicu ��)
Pristup popisu omiljenih programa.
3D(samo 3D modeli)������������������������
(Pogledajte stranicu ��)
Koristi se za gledanje video snimki u 3D tehnologiji.
RATIO (FORMAT) (Pogledajte stranicu ��)
Promjena veličine slike.
MUTE (ISKLJUČI ZVUK)
Isključivanje zvuka.
P
Kretanje kroz spremljene programe.
PAGE (STRANICA)
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.
CHAR/NUM (ZNAK/BR)
Prebacivanje između unosa slova i brojki.
DELETE (IZBRIŠI)
Brisanje slova i brojki.
HRVATSKI
HR
DALJINSKI UPRAVLJAČ
27
GUIDE (VODIČ)
Prikazuje vodič programa.
Home (Početno)
Pristup glavnim izbornicima.
Q. MENU (BRZI IZBORNIK) (Pogledajte stranicu ��)
Pristup brzim izbornicima.
Gumbi za navigaciju (gore/dolje/lijevo/desno)
Kretanje kroz izbornike ili opcije.
OK (U REDU)
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
BACK (NATRAG)
Povratak na prethodnu razinu.
INFO (Pogledajte stranicu ��)
Prikaz informacija o trenutnom programu i zaslonu.
EXIT (IZLAZ)
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
GUMBI TELETEKSTA (Pogledajte stranicu ��)
Ti se gumbi koriste za teletekst.
Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.
HRVATSKI
HR
Gumbi u boji
Ti se gumbi koriste samo za teletekst (samo na modelima TELETEXT),
Uređ. programa.
3D SETTING (3D POSTAVKA) (samo 3D modeli)
Koristi se za gledanje video snimki u 3D tehnologiji.
28
DALJINSKI UPRAVLJAČ
SUBTITLE (PODNASLOVI)
Prikazuje omiljene podnaslove u digitalnom načinu.
Upravljački gumbi ( , , ,
,
)
Upravljanje izbornicima MOJI MEDIJI ili uređajima kompatibilnima sa
SIMPLINK tehnologijom (USB,SIMPLINK).
FREEZE (ZAMRZNI)
Zamrzava trenutni kadar ako se koristi TV, AV, komponentni, RGB-PC ili
HDMI izvor.
SIMPLINK (Pogledajte stranicu ���
)
Pristup AV uređajima spojenima s televizorom;
otvaranje izbornika SIMPLINK.
AD
Uključuje ili isključuje Audio opis.
RATIO (FORMAT) (Pogledajte stranicu ��)
Promjena veličine slike.
HRVATSKI
HR
GLEDANJE TELEVIZIJE
GLEDANJE TELEVIZIJE
Prvo uključivanje televizora
Spajanje antene
Kada prvi put uključite televizor, pojavljuje se
početni zaslon s postavkama. Odaberite jezik i
prilagodite osnove postavke.
Za gledanje televizije spojite antenu prema
sljedećim uputama.
Kako biste spriječili oštećenja, ne uključujte antenu
u utičnicu dok niste priključili sve uređaje.
29
1 Uključite kabel za napajanje u utičnicu.
2 Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite
(NAPAJANJE) i uključite televizor.
Početni zaslon s postavkama prikazuje se kada
prvi put uključite televizor.
Spojite televizor sa zidnom antenskom utičnicom
pomoću RF kabela (75 Ω).
NAPOMENA
Opciji Vraćanje tvorničkih postavki
yy
možete pristupiti i putem OPTCIJA u
glavnim izbornicima.
3 Slijedite upute na zaslonu i prilagodite postavke televizora prema svojim željama.
Odabir jezika.

Zidna utičnica
za antenu
Postavke načina
rada

Indikator rada

NAPOMENA
Prilagodite smjer antene za optimalnu
yy
kvalitetu slike.
U područjima sa slabim signalom će
yy
možda na antenu biti potrebno ugraditi
pojačalo signala kako bi se postigla bolja
kvaliteta slike.
Ako je kvaliteta slike loša čak i kada je
yy
antena priključena, usmjerite antenu u
ispravnom smjeru.
Kabel antene i pretvarač se ne isporučuju
yy
s proizvodom.
Zemlja
Odabir postavke Kućna
upotreba za kućno
okruženje.
Postavljanje indikatora rada
(ako u Postavkama načina rada
odaberete Kućna upotreba samo LED LCD TV).
Odabir zemlje
(ovisno o modelu).

Vremenska zona

Postavi lozinku

Autom. podešavanje
Odabir vremenske zone i
ljetnog računanja vremena
(ako je kao zemlja odabrana
Rusija).
Postavite lozinku
(ako je kao zemlja odabrana
Francuska).
Automatsko skeniranje
i spremanje dostupnih
programa.
HRVATSKI
HR
Jezik
30
GLEDANJE TELEVIZIJE
Upravljanje programima
NAPOMENA
U zemljama bez potvrđenih standarda
yy
DTV emitiranja neke DTV značajke
možda neće funkcionirati, ovisno o
okruženju DTV emitiranja.
Kad je kao Zemlja odabrana Francuska,
yy
lozinka nije ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ nego ‘1’, ‘2’, ‘3’,
‘4’.
4 Kada završite s postavljanjem osnovnih postavki, pritisnite OK (U REDU).
Automatsko postavljanje programa
(Osim za 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Odabir postavke Antena,
Koristite za automatsko traženje i spremanje
dostupnih programa.
Kada pokrenete automatsko programiranje, sve se
prethodno spremljene informacije o usluzi brišu.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju se krećite do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
yy
Ako ne završite s postavljanjem početnih
postavki, one će se pojavljivati svaki put
kada uključite televizor.
yy
Ako televizor ne koristite dulje vremensko
razdoblje, isključite kabel za napajanje iz
zidne utičnice.
5 Za isključivanje televizora pritisnite
(NAPAJA-
NJE).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke
Autom. podešavanje i pritisnite OK (U
REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke
Antena i pritisnite OK (U REDU).
5 Odaberite Pokreni za pokretanje automatskog
podešavanja.
Televizor automatski traži i sprema dostupne
programe.
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
Gledanje televizije
1 Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite
(NAPAJANJE) za uključivanje televizora.
2 Pritisnite INPUT (ULAZ) i odaberite Antena.
3 Za isključivanje televizora pritisnite
NJE).
(NAPAJA-
Televizor se prebacuje u stanje mirovanja.
NAPOMENA
yy
Ako televizor pretražuje blokirane programe,
od vas će se zatražiti da unesete lozinku
kako bi se programi mogli pretraživati.
yy
Možete spremiti najviše 1000 programa. Broj
programa koje možete spremiti razlikuje se
ovisno o signalu.
yy
Automatsko numeriranje: odlučite želite li
koristiti brojeve programa za podešavanje
koje šalju postaje za emitiranje.
yy
Ako ste u izborniku Zemlja odabrali opciju
Italija, kada se nakon Autom. podešavanja
prikaže odzivnik za neusklađeni program,
za rješavanje problema odaberite televizijski
program.
yy
DVB kabel može se koristiti u sljedećim
državama : Njemačka, Nizozemska,
Švedska, Švicarska, Danska, Austrija, Finska, Norveška, Slovenija, Mađarska, Ukrajina, Irska, Poljska, Rumunjska, Španjolska,
Bugarska, Rusija, Litva, Estonija, Latvija
(može se dodati podržana zemlja).
yy
Digitalna televizija se ne može koristiti u
sljedećim zemljama: Bosna i Hercegovina,
Kazahstan (samo plazma televizori).
GLEDANJE TELEVIZIJE
Odabir postavke Kabel,
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Autom. podešavanje i pritisnite OK (U
REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Kabel i pritisnite OK (U REDU).
5 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Comhem ili Drugi davatelji usluga i
pritisnite OK (U REDU).
6 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Brzo ili Potpuno i pritisnite OK (U
REDU).
7 Pomoću gumba za navigaciju ili brojčanih
gumba postavite odgovarajuća podešenja
(osim za način rada Potpuno) i pritisnite OK (U
REDU).
8 Odaberite Pokreni za pokretanje automatskog
9 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
Ako televizor pretražuje blokirane programe,
yy
od vas će se zatražiti da unesete lozinku
kako bi se programi mogli pretraživati.
yy
Kada odaberete Kabel, zaslon za odabir
opcije Davatelj kabelskih usluga može
se razlikovati, a negdje možda i ne postoji,
ovisno o situaciji s kabelskom uslugom u
pojedinoj zemlji.
yy
Skočni prozor za odabir opcije Davatelj
usluga prikazuje se samo za prva tri slučaja
kada pristupate izborniku Početne postavke, kada promijenite postavku Antena
u Kabel ili kada pristupite izborniku nakon
promjene opcije Zemlja.
yy
Kada želite odabrati Davatelja usluga neovisno o gornja tri slučaja, to možete učiniti
tako da odaberete Postavke->Postavke
digitalne kabelske televizije-> Davatelj
usluga.
yy
Ovjera davatelja usluga: Švedska (Comhem, Canal Digital), Danska (YouSee,
Canal Digital, Stofa), Norveška (Canal
Digital), Nizozemska (Ziggo, UPC Digitaal), Ukrajina (Volia-Cable), Njemačka
(KDG), Švicarska (CableCom, UPC),
Austrija (UPC Digital), Mađarska (UPC
Digital), Irska (UPC Digital), Poljska
(UPC Digital), Rumunjska (UPC Digital),
Rusija (OnLime) (može se dodati ovjera
davatelja usluga).
yy
Ako nema željenog davatelja usluga,
odaberite Drugi davatelji usluga.
yy
Ako odaberete “Drugi davatelji
usluga” ili odabrana zemlja podržava
samo opciju “Drugi davatelji usluga”,
pretraživanje svih kanala može potrajati
ili može biti ograničeno na pretraživanje
samo nekih kanala.
yy
Ako se neki od kanala ne prikažu, pratite dolje navedeni postupak:
1. POSTAVKE -> Autom. podešavanje ->
Kabel -> Postavke
2. Opciju Početno traženje programa prebacite
iz "Isključeno" na "Uključeno"
3. Unesite dodatne vrijednosti poput frekvencije, brzine simbola, modulacije i ID-a mreže
(te informacije možete zatražiti od davatelja
usluga kabelske televizije).
Za brzo i ispravo pretraživanje dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti.
Vrijednosti koje se najčešće koriste navedene
su kao "zadane".
Ispravne postavke, međutim, zatražite od
davatelja usluge kabelske televizije.
Pri pokretanju opcije Autom. podešavanje u
DVB kabelskom načinu rada, ako odaberete
opciju Potpuno, pretraživanje će se vršiti kroz
sve frekvencije kako bi se pronašli dostupni
kanali.
Kada se programi ne pretražuju odabirom
načina Zadane postavke, pretražite ih odabirom načina Potpuno.
Međutim, pri traženju programa u načinu Potpuno, Autom. podešavanje može dugo trajati.
Ako se neki kanali ne pronađu kada se odabere opcija Potpuno, označite potvrdni okvir
In detail (Detaljno) i zatim ponovite ugađanje.
• Frekvencija: Unesite korisnički definiranu
frekvenciju.
• Brzina simbola: Unesite korisnički
definiranu brzinu simbola (brzina simbola:
brzina kojom uređaj poput modema šalje
simbole kanalu).
• Modulacija: Unesite korisnički definiranu
modulaciju (modulacija: učitavanje audio ili
video signala u prijenosnik).
• ID mreže: Jedinstveni identifikator koji se
dodjeljuje svakom korisniku.
• Početna frekvencija : Unesite korisnički
definiran opseg početne frekvencije.
• Završna frekvencija : Unesite korisnički
definiran opseg završne frekvencije.
HRVATSKI
HR
podešavanja.
Televizor automatski traži i sprema dostupne
programe.
31
32
GLEDANJE TELEVIZIJE
Automatsko postavljanje programa
(Samo 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Koristite kako biste automatski pronašli i spremili
sve dostupne programe.
Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom
načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će
izbrisani.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju se krećite do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke
Autom. podešavanje i pritisnite OK (U
REDU).
4 Odaberite Pokreni za pokretanje automatskog
podešavanja.
Televizor automatski traži i sprema dostupne
programe.
HRVATSKI
HR
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
Ako televizor pretražuje blokirane programe,
yy
od vas će se zatražiti da unesete lozinku
kako bi se programi mogli pretraživati.
Broj programa koje možete spremiti razlikuje
yy
se ovisno o signalu.
Ako se želite zadržati na odabiru koji
yy
automatski određen
, odaberite Pokreni
pomoću gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U
REDU). U protivnom odaberite Za tvori.
Ako ste u izborniku Zemlja odabrali opciju
yy
Italija, kada se nakon Autom. podešavanja
prikaže odzivnik za neusklađeni program,
za rješavanje problema odaberite televizijski
program
Postavke digitalne kabelske televizije (samo u kabelskom načinu)
(Osim za 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Raspon koji korisnik može odabrati s izbornika Davatelj usluga razlikuje se ovisno o broju davatelja
usluga koje podržava svaka zemlja, a ako je broj
podržanih davatelja usluga za svaku zemlju 1,
odgovarajuću funkciju nije moguće odabrati.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Kabelska DTV i pritisnite OK (U
REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Davatelj usluga ili Automatsko
ažuriranje kanala i pritisnite OK (U REDU).
5 Odaberite željeni izvor.
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
yy
Ako odaberete Kabel, možete vidjeti
izbornik Postavke digitalne kabelske
televizije.
yy
Kad je Automatsko ažuriranje kanala
postavljeno na Uključeno, možete
ažurirati informacije za sve programe
koje je moguće ažurirati, što obuhvaća i
program koji trenutno gledate.
yy
Kad je Automatsko ažuriranje kanala
Isključeno, možete ažurirati informacije
samo za program koji trenutno gledate.
yy
Opciju Postavke digitalne kabelske
televizije ne možete odabrati ako je
davatelj usluga postavljen na "Ziggo".
Ručno postavljanje programa (u
digitalnom načinu rada)
Ručno podešavanje omogućuje ručno dodavanje
programa na popis programa.
(Osim za 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Odabir postavke Antena,
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U redu).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke DTV i pritisnite OK (U REDU).
5 Krećite se kroz vrstu programa, a zatim dodajte
ili izbrišite programe.
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
Odabir postavke Kabel,
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U redu).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Kabelska DTV i pritisnite OK (U
REDU).
5 Izvršite potrebna podešenja.
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
yyAko televizor pretražuje blokirane programe, od
vas će se zatražiti da unesete lozinku kako bi
se programi mogli pretraživati.
yyBrzina simbola : Unesite korisnički definiranu
brzinu simbola (brzina simbola: brzina kojom
uređaj poput modema šalje simbole kanalu).
yyModulacija: Unesite korisnički definiranu
modulaciju (modulacija: učitavanje audio ili
video signala u prijenosnik).
yyNe možete odabrati opciju Kabelska DTV
kada je davatelj usluga postavljen na "Ziggo" ili
"Drugi davatelji usluga" za Nizozemsku.
Ručno postavljanje programa (u
digitalnom načinu rada)
33
Ručno podešavanje omogućuje ručno dodavanje
programa na popis programa.
(Samo 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Odabir postavke DTV,
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U redu).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke DTV i pritisnite OK (U REDU).
5 Krećite se kroz vrstu programa, a zatim dodajte
ili izbrišite programe.
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
yy
Ako televizor pretražuje blokirane programe,
od vas će se zatražiti da unesete lozinku
kako bi se programi mogli pretraživati.
yy
Možete odabrati SBAND ako je zemlja postavljena na "Norveška, Latvija."
Odabir postavke Kabelska DTV,
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U redu).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Kabelska DTV i pritisnite OK (U
REDU).
5 Krećite se kroz vrstu programa, a zatim dodajte
ili izbrišite programe.
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
yyAko televizor pretražuje blokirane programe, od
vas će se zatražiti da unesete lozinku kako bi
se programi mogli pretraživati.
yyBrzina simbola : Unesite korisnički definiranu
brzinu simbola (brzina simbola: brzina kojom
uređaj poput modema šalje simbole kanalu).
yyModulacija: Unesite korisnički definiranu
modulaciju (modulacija: učitavanje audio ili
video signala u prijenosnik).
HRVATSKI
HR
yy
Ako televizor pretražuje blokirane programe,
od vas će se zatražiti da unesete lozinku
kako bi se programi mogli pretraživati.
yy
Možete odabrati SBAND ako je zemlja postavljena na "Norveška, Latvija."
GLEDANJE TELEVIZIJE
34
GLEDANJE TELEVIZIJE
Ručno postavljanje programa (u
digitalnom načinu rada)
Ručno podešavanje omogućuju ručno
podešavanje i postavljanje postaja željenim redoslijedom.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju se krećite do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke TV ili Kabelska TV i pritisnite OK (U
REDU).
5 Krećite se kroz vrste programa, a zatim dodajte
ili izbrišite programe.
6 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
HRVATSKI
HR
postavke TV sustav.
7 Pomoću gumba za navigaciju se krećite do
postavke V/UHF ili Kabelska TV.
8 Pomoću gumba za navigaciju ili brojčanih
gumba krećite se do željenog broja kanala.
9 Pomoću gumba za navigaciju pokrenite
pretraživanje.
10 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Spremi i pritisnite OK (U REDU).
11 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
yy
Ako televizor pretražuje blokirane programe,
od vas će se zatražiti da unesete lozinku
kako bi se programi mogli pretraživati.
yy
L : SECAM L/L' (Francuska)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa /
Istočna Europa/ Azija / Novi Zeland / Bliski
istok / Afrika)
yy
I : PAL I (V. Britanija / Irska / Hong Kong /
Južnoafrička Republika)
yy
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa /
Kina / Afrika / CIS)
yy
Za spremanje drugog kanala, ponovite korake 5 do 10.
Dodjeljivanje naziva postaje
Svakom broju programa možete dodijeliti naziv
postaje pomoću pet znakova.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke TV ili Kabelska TV.
5 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Naziv i pritisnite OK (U REDU).
6 Pomoću gumba za navigaciju odaberite položaj
i drugi znak itd. Možete koristiti slova od A do
Z, brojeve od 0 do 9, +/ - i razmak. Nakon toga
pritisnite OK (U REDU).
7 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Zatvori i pritisnite OK (U REDU).
8 Pomoću gumba za navigaciju krećite do postavke Spremi i pritisnite OK (U REDU)
9 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
GLEDANJE TELEVIZIJE
Precizno podešavanje
Precizno podešavanje je potrebno samo ako je
prijem loš.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Ručno podešavanje i pritisnite OK
(U REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke TV ili Kabelska TV.
35
Pojačalo
(ovisno o modelu)
Ako je prijem slab, Pojačalo postavite na
Uključeno.
Ako je signal jak, odaberite Isključeno
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju pomaknite se do
opcije Pojačalo i pritisnite OK (U redu).
4 Odaberite Uključeno ili Isključeno.
5 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Fino podešavanje.
6 Precizno podešavajte dok ne dobijete najbolju
sliku i zvuk.
postavke Spremi i pritisnite OK (U REDU)
8 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
Ako se broj programa preskoči, to znači da ga
nećete moći odabrati pomoću gumba P ^, v kod
gledanja televizije.
Ako želite odabrati preskočeni program, izravno
unesite broj programa pomoću brojčanih gumba ili
ga odaberite u izborniku Uređ. programa.
Ova funkcija omogućuje preskakanje spremljenih
programa.
Broj programa možete promijeniti pomoću
funkcije "Premjesti", ako "Automatsko
numeriranje" nije označeno kod pokretanja Automatskog podešavanja. (Osim za
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C)
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju se krećite do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do opcije Uređ. programa i pritisnite OK (U REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju odaberite programe koje želite spremiti ili preskočiti.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
HRVATSKI
HR
7 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Uređivanje popisa programa
36
GLEDANJE TELEVIZIJE
U DTV/RADIO načinu rada
(Osim za 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Preskakanje broja programa
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite broj
U TV načinu rada
Brisanje programa
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite broj
programa koji želite izbrisati.
2 Pritisnite crveni gumb i izbrišite program.
programa koji želite preskočiti.
2 Pritisnite plavi gumb i preskočite program.
3 Pritisnite plavi gumb i otpustite.
NAPOMENA
yy
Odabrani program se briše, svi sljedeći programi se pomiču prema gore.
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
yy
Ako program treba preskočiti, preskočeni se
program prikazuje u plavoj boji i ne može
se odabrati pomoću gumba P ^ ili v tijekom
gledanja televizijskih programa.
yy
Ako želite odabrati preskočeni program,
izravno unesite broj programa pomoću
brojčanih gumba ili ga odaberite na izborniku
za uređivanje programa ili EPG-u.
Premještanje programa
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite broj
programa koji želite premjestiti.
2 Pritisnite zeleni gumb za odabir broja programa
i pritisnite gumbe za navigaciju.
3 Pritisnite plavi gumb i otpustite.
Zaključavanje broja programa
Preskakanje broja programa
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite broj
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite broj
programa koji želite zaključati.
programa koji želite preskočiti.
2 Pritisnite žuti gumb i zaključajte program.
2 Pritisnite plavi gumb i preskočite program.
3 Pritisnite plavi gumb i otpustite.
3 Pritisnite plavi gumb i otpustite.
NAPOMENA
NAPOMENA
yy
Program se može registrirati kao zaključan
čak i kad je Sustav zaključavanja postavljen na Isključeno.
yy
Ako program treba preskočiti, preskočeni
se program prikazuje plavom bojom i ne
može ga se odabrati pomoću gumba P
tijekom gledanja televizijskog programa.
yy
Ako želite odabrati preskočeni program,
izravno unesite broj programa pomoću
brojčanih gumba ili ga odaberite na izborniku
za uređivanje programa.
GLEDANJE TELEVIZIJE
Automatsko sortiranje
(Osim za 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
1 Pritisnite gumbe za navigaciju kako biste
pokrenuli Automatsko sortiranje i pritisnite OK
(U REDU).
NAPOMENA
Nakon aktivacije automatskog sortiranja
yy
nećete više moći uređivati programe.
Zaključavanje broja programa
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite broj
programa koji želite zaključati.
2 Pritisnite žuti gumb i zaključajte program.
3 Pritisnite plavi gumb i otpustite.
Program se može registrirati kao zaključan
yy
čak i kad je Sustav zaključavanja postavljen
na Isključeno.
Informacije o CI [Common Interface - zajedničko sučelje]
yyOva značajka nije dostupna u svim zemljama.
Ova funkcija omogućuje gledanje nekih kodiranih
usluga (usluga koje se naplaćuju). Ako uklonite
CI modul, ne možete gledati usluge koje se
naplaćuju.
Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti
izborniku modula.
Za kupnju modula i smart kartice obratite se svom
zastupniku. Nemojte uzastopno umetati CI modul
u televizor niti ga vaditi iz njega. To može izazvati
kvar. Kada se televizor uključi nakon umetanja CI
modula, nema zvuka.
To može biti nekompatibilno s CI modulom i smart
karticom.
CI (Common Interface) funkcije možda nisu
omogućene, ovisno o okolnostima u zemlji emitiranja.
Ako koristite CAM (Conditional Access Module,
modul uvjetnog pristupa), provjerite jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za DVB-CI ili CI plus.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
Odabir omiljenog programa
1 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
željenog programa.
2 Pritisnite gumb FAV za dodavanje
odgovarajućeg programa Omiljenom popisu u
trenutnoj Omiljenoj grupi.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Informacije o zajedničkom sučelju
i pritisnite OK (U REDU).
4 Odaberite željenu stavku: Informacije o modulu, informacije o smart kartici, jezik ili preuzimanje softvera itd., i pritisnite OK (U REDU).
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
3 Pritisnite FAV i otpustite.
NAPOMENA
Odabir grupe omiljenih programa
1 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
željenog programa.
2 Pritisnite Q.MENU (BRZI IZBORNIK) za prikaz
skočnog prozora kod promjene Omiljene
grupe.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavkeOmiljena grupa i pritisniteOK (U
REDU).
Ovaj prikaz na zaslonu služi samo kao ilusyy
tracija jer se opcije izbornika i format zaslona
mogu razlikovati ovisno o davatelju digitalnih
usluga koje se plaćaju.
Zaslon izbornik CI (Common Interface) i
yy
uslugu možete promijeniti tako da se obratite
svom zastupniku.
HRVATSKI
HR
NAPOMENA
37
38
GLEDANJE TELEVIZIJE
Odabir popisa programa
Listanje popisa programa
1 Pritisnite gumb P
Možete provjeriti koji su programi spremljeni u
memoriju tako da prikažete popis programa.
Prikaz popisa programa
1 Pritisnite LIST (POPIS) za pristup opciji Popis
programa.
2 Pritisnite plavi gumb i uključite uređivanje programa.
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
Možete pronaći neke plave programe. Oni su
yy
postavljeni tako da se automatskim programiranjem ili u načinu uređivanja programa
preskoče.
Neki programi s brojevima kanala koji se
yy
prikazuju na popisu programa naznačuju da
im nije dodijeljen naziv postaje.
Odabir programa s popisa programa
1 Pritisnite gumbe za navigaciju i odaberite program.
2 Pritisnite OK (U REDU) i promijenite odabrani
broj programa.
NAPOMENA
Pritisnite TV/RAD (TV/RADIO) (ovaj način
yy
rada prebacivat će se između načina TV,
DTV i Radio, ovisno o programu koji trenutno
gledate).
za okretanje stranica.
2 Pritisnite LIST (POPIS) za povratak na normalno gledanje televizijskog programa.
Prikazivanje popisa omiljenih programa
1 Pritisnite FAV za pristup popisu omiljenih programa.
2 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Gumb
Opis
Plavi gumb
Uključivanje uređivanja programa.
Žuti
gumb
Trenutni kanal se registrira ili
se poništava status preferiranog
kanala u
trenutno odabranoj grupi.
U REDU
Odabir programa za gledanje
< ili >
Omiljena grupa je promijenjena.
GLEDANJE TELEVIZIJE
EPG (Electronic programme
guide - elektronički programski vodič) (u digitalnom načinu
rada)
Ovaj sustav ima elektronički programski vodič (EPG)
koji omogućuje kretanje kroz sve moguće opcije
prikaza.
EPG daje informacije kao što su popisi programa ili vrijeme početka i vrijeme kraja za sve dostupne usluge.
Osim toga, detaljne informacije o programu često su
dostupne u EPG-u (dostupnost i količina tih programa
mogu se razlikovati, ovisno o određenom kanalu).
Ova se funkcija može koristiti samo kada televizijske postaje emitiraju EPG informacije.
Prije korištenja funkcije EPG treba postaviti sat u
izborniku Vrijeme.
EPG prikazuje detalje o programu za 8 dana.
►
DTV 1 TV ONE
►
Prom. prog.
► Sljedeće
ꕍ ili ꕌ
Prikazuje ostale informacije o programu.
Tyra
2 TV2
28. ruj. 2008. 21:00~00:00
Snimi
Podsjeti
Zatvori
OK (U
REDU)
Otvara se skočni prozor za postavke snimanja/podsjetnika.
Odaberite način postavljanja za snimanje
pomoću mjerača vremena/podsjetnika.
ili
Želite li postaviti podsjetnik za
odabrani program?
?
Bob The Builder Special
DTV 1 ABC TV Sydney
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Gledaj
Da
Good Morning
00:00
Emisija/Kviz
16:9 720p
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
... HE-AAC
Otvara se skočni prozor za postavke
podsjetnika.
<>
Odaberite način postavljanja za snimanje
pomoću mjerača vremena.
Dolje
Prikazuje se s TV ili DTV programom.
Prikazuje se s radio programom.
HE-AAC C
OK (U
REDU)
Gore
yy
Pritisnite INFO za prikaz informacija o trenutnom programu.
Prikazuje se s programom MHEG.
Prikazuje se s programom HE-AAC.
Format slike emitiranog programa.
Format slike emitiranog programa.
Prikazuje se s programom s teletekstom.
Prikazuje se s programom s podnaslovima.
Prikazuje se s kodiranim programom.
Prikazuje se s Dolby Digital programom.
Uključivanje/isključivanje EPG-a
1 Pritisnite GUIDE (VODIČ) za uključivanje
ili isključivanje elektroničkog programskog
vodiča.
Odabir programa
1 Pomoću gumba za navigaciju ili gumba P
odaberite željeni program.
Programski vodič
▲
That ’70s show
SVE
1 YLE TV1
Program s ikonom možda se neće prikazati u načinu rada Izlaz za monitor,
ovisno o informacijama programa.
5 YLE FST
6 CNN
Prikazuje informacije o sljedećem programu.
25 studeni, 2008. 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
Prikazuje se s Dolby Digital PLUS programom.
576i/p, 720p, 1080i/p : Razlučivost emitiranja
>
Ne
2 YLE TV2
4 TV..
SAD
SLJEDEĆE
That ’70s show
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
▼
FAV Omiljeni
Način
INFO i Informacije
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Gledanje/raspored
Raspored
TV/RAD RADIO
Raspored
HRVATSKI
HR
21:00
39
40
GLEDANJE TELEVIZIJE
Način rada vodiča SADA/
SLJEDEĆE
Možete gledati program koji se emitira i jedan program na rasporedu za praćenje.
Gumb
Crveni gumb
Žuti gumb
Plavi gumb
Opis
Promjena EPG načina rada.
Unesite način rada Raspored.
Unesite način rada Raspored.
Kada je odabrano ‘Sada’, prelazi se na
odabrani program, a EPG nestaje.
OK (U REDU)
Kada je odabrano ‘Sljedeće’, pojavljuje
se skočni prozor za rezerviranje.
Odabir opcije SAD ili SLJEDEĆI
<>
program.
Odabir programa.
P
Stranica gore/dolje.
GUIDE (VODIČ)
BACK
Isključivanje EPG-a.
(NATRAG)
EXIT (IZLAZ)
TV/RAD
Odabire DTV ili RADIO programa.
(TV/RADIO)
Uključivanje ili isključivanje detaljnih
INFO
podataka.
HRVATSKI
HR
Način rada 8-dnevnog vodiča
Gumb
Crveni gumb
Zeleni gumb
Žuti gumb
Plavi gumb
Opis
Promjena EPG načina rada.
Unos načina postavljanja datuma.
Unos načina rada Raspored.
Unos načina rada Raspored.
Kada je odabrano ‘Trenutni program’,
prelazi se na odabrani program, a EPG
OK (U REDU) nestaje.
Ako je odabrano ‘Budući program’, pojavljuje se skočni prozor za rezerviranje.
<>
Odabir programa.
Odabir programa.
P
Stranica gore/dolje.
GUIDE (VODIČ)
BACK
Isključivanje EPG-a.
(NATRAG)
EXIT (IZLAZ)
TV/RAD
Odabir DTV ili RADIO programa.
(TV/RADIO)
Uključivanje ili isključivanje detaljnih
INFO
podataka.
Način promjene datuma
Gumb
Zeleni gumb
ꕍ
BACK
(NATRAG)
OK (U REDU)
<>
GUIDE (VODIČ)
EXIT (IZLAZ)
Opis
Isključivanje načina rada Postavljanje
datuma.
Promjena u odabrani datum.
Odabir datuma.
Isključivanje EPG-a.
Okvir s proširenim opisom
Gumb
INFO
<>
GUIDE
(VODIČ)
EXIT (IZLAZ)
Opis
Uključivanje ili isključivanje detaljnih
podataka.
Tekst gore/dolje.
Odaberite način postavljanja za
snimanje pomoću brojača vremena/
podsjetnika.
Isključivanje EPG-a.
Način postavljanja za Snimi/Podsjeti
(samo plazma televizori).
Postavljanje vremena početka ili završetka, program za snimanje te vrijeme početka, program za
podsjetnik, gdje je vrijeme kraja obojano sivom.
Ova je funkcija dostupna samo ako je na TVOUT(AV1) priključak pomoću SCART kabela
priključena oprema za snimanje koja koristi pin8
signal za snimanje.
Funkcija snimanja podržana je samo u digitalnom
načinu rada, a nije podržana u analognom načinu rada.
Gumb
BACK
(NATRAG)
Žuti gumb
Plavi gumb
Opis
Isključivanje načina rada Raspored.
Promjena u način rada Vodič.
Promjena u način rada Raspored.
Sprema snimanje ili podsjetnik pomoću
OK (U REDU)
mjerača vremena.
Odaberite Vrstu, Vrijeme početka,
<>
Vrijeme kraja ili Program.
Odabir postavljanja funkcije Podsjeti
ili Snimi.
ili
Način postavljanja podsjetnika
(samo LCD TV/LED LCD TV)
Gumb
BACK
(NATRAG)
OK (U REDU)
Gumb za
navigaciju
Žuti gumb
Plavi gumb
Opis
Isključivanje načina rada Raspored.
Pojavljuje se skočni prozor Ponoviti.
Odabir datuma za raspored.
Promjena u način rada Vodič.
Promjena u način rada Raspored.
GLEDANJE TELEVIZIJE
Način rada Raspored
-
16:9: promjena veličine slike tako da odgovara
širini zaslona.
-
Automatski: prikazuju se video slike u izvornoj
veličini bez područja koja se gube na rubu
slike.
Ako ste napravili popis rasporeda, zakazani se program
prikazuje u zakazano vrijeme čak i ako u to vrijeme
gledate drugi program.
Gumb
Opis
Žuti gumb
Promjena u način rada Raspored.
Plavi gumb
Promjena u način rada vodiča.
GUIDE (VODIČ)
Odaberite željenu opciju (Izmijeni/
OK (U REDU)
Izbriši/Izbriši sve).
Odaberite program.
Stranica gore/dolje.
P
BACK
Isključivanje Rasporeda.
(NATRAG)
41
Automatski
Podešavanje formata slike
NAPOMENA
Promijenite veličinu slike u optimalnu pritiskom na
FORMAT dok gledate televiziju.
yy
Ako odaberete Automatski, možda ćete
uočiti šum na rubu izvornog signala.
NAPOMENA
Veličinu slike možete promijeniti i pritisyy
kom na Q. MENU (BRZI IZBORNIK) ili
tako da pristupite postavki Format slike
u izborniku Slika.
Za postavku Zumiranja odaberite 14:9,
yy
Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku
Format. Kada dovršite postavku zumiranja, zaslon se vraća na Brzi izbornik.
U komponentnom načinu rada možete
yy
odabrati samo 4:3, 16:9 (Široko), 14:9,
Zumiranje/Kino zumiranje.
U HDMI načinu rada možete odabrati
yy
samo 4:3, Original, 16:9 (Široko), 14:9,
Zumiranje/Kino zumiranje.
U RGB PC i HDMI-PC načinu rada
yy
možete odabrati samo 4:3, 16:9 (Široko).
U načinu DTV/HDMI/Komponentni (preko
yy
720p), dostupna je značajka Automatski.
U načinu rada Analogno/DTV/AV/Skart,
yy
dostupna je opcija Potpuno široko.
-
Original: kada televizor primi signal sa širokim
formatom slike, automatski će se prebaciti na
format slike emitiranog signala.
Original
HRVATSKI
HR
Korištenje dodatnih opcija
42
-
GLEDANJE TELEVIZIJE
Potpuno široko: kada televizor primi signal za
široki zaslon, ova opcija vas vodi kroz vodoravnu ili okomitu prilagodbu slike na linearno
proporcionalan način, a slika se prikazuje preko
cijelog zaslona.
-
Zumiranje: povećavanje slike kako bi odgovarala širini zaslona. Vrh i dno slike se možda
neće prikazivati.
4:3 i 14:9 video format može se preko DTV
ulaza prikazati preko cijelog zaslona bez iskrivljenja slike.
Potpuno
široko
-
4:3: promjena veličine slike na +prethodni
standardni format 4:3.
HRVATSKI
HR
-
14:9 : možete gledati sliku u formatu 14:9 ili
bilo koji televizijski program u načinu rada
14:9. Zaslon 14:9 se prikazuje na isti način
kao kod 4:3, ali se pomiče prema gore i dolje.
NAPOMENA
yy
Ako pristupite postavki Format slike u
brzim izbornicima,
- Pomoću gumba za navigaciju sliku razvucite okomito.
- Pomoću gumba za navigaciju fokus
zumiranja pomaknite dolje ili gore.
-
Kino zumiranje: povećavanje slike u kinematografskom omjeru, 2.35:1.
Za promjenu formata u kino zumiranje, pritisyy
nite gumbe za navigaciju; raspon formata je
od 1 do 16.
Za premještanje fokusa zumiranja gore ili
yy
dolje pritisnite gumbe za navigaciju.
NAPOMENA
Ako povećate ili smanjite slika, ona se
yy
može iskriviti.
GLEDANJE TELEVIZIJE
Promjena AV načina rada
Svaki AV način rada ima optimizirane postavke
slike i zvuka.
Više puta pritisnite AV način kako biste odabrali
odgovarajući način rada.
43
Korištenje popisa ulaza
Odabir izvora ulaza
1 Pritisnite INPUT (ULAZ) za pristup izvorima
ulaza.
- Za svaki izvor prikazuje se spojeni uređaj.
Način rada
Opis
Isključeno
Promjena na prethodne prilagođene
postavke
Kino ili
Kino
Za kino izgled koristite optimizirane
postavke slike i zvuka
Sport
Za dinamične sportove koristite optimizirane postavke slike i zvuka
Igra
Za brze igre koristite optimizirane postavke slike i zvuka
Kod igranja igara na uređajima PlayStation ili Xbox preporučuje se
način rada Igra.
U načinu rada Igra funkcije koje se
odnose na kvalitetu slike optimizirat će
se za igranje igara.
NAPOMENA
yy
Popisu izvora ulaza možete pristupiti
i tako da pritisnete INPUT (ULAZ) u
glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do jednog od izvora ulaza i pritisnite OK (U REDU).
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
Popis ulaza
USB
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
SIMPLINK
Izvor ulaza
AV3
Oznaka ulaza
OK
Komponentni
Izlaz
Opis
Antena ili
Kabel
Odaberite ovaj izvor kada gledate DTV/
RADIO/TV.
USB
Odaberite ovaj izvor kada koristite
USB, ovisno o priključku.
AV
Odaberite ovaj izvor kada koristite
videorekorder ili vanjsku opremu.
Komponentni
Odaberite ovaj izvor kada koristite DVD
ili digitalni uređaj, ovisno o priključku.
RGB
Odaberite ovaj izvor kada koristite PC,
ovisno o priključku.
HDMI
Odaberite ovaj izvor kada koristite
DVD, PC ili digitalni uređaj, ovisno o
priključku.
HRVATSKI
HR
Antena
NAPOMENA
yy
Ako u AV načinu odaberete “Isključeno”,
odabrat će se slika i prikaz koje ste prvobitno postavili.
Premjesti
44
GLEDANJE TELEVIZIJE
Korišteni ulazi prikazuju se u crnoj boji, a
nekorišteni u sivoj.
- Za dodavanje oznake ulaza pritisnite plavi
gumb. Uređaj spojen na svaki ulaz možete
jednostavno prepoznati.
- Za pristup značajki SIMPLINK pritisnite
crveni gumb. Ako odaberete “SIMPLINK i
Uključeno”, neće se prikazati skočni prozor za
HDMI ulaz.(samo LCD TV/LED LCD TV)
Blokiranje gumba na televizoru
(dječja zaštita)
Blokirajte gumbe na televizoru kako biste spriječili
neželjeno rukovanje od strane djece ili nezgode.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke ZAKLJUČAJ i pritisnite OK (U
REDU).
Dodavanje oznake ulaza
Dodajte oznaku ulazu kako biste jednostavno mogli
prepoznati uređaj spojen na svaki pojedinačni ulaz.
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
Oznaka ulaza
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Zaklj. tipkovnice i pritisnite OK (U
REDU).
4 Odaberite UKLJUČENo i aktivirajte značajku
Zaklj. tipkovnice.
- Za deaktivaciju značajke Zaklj. tikpovnice oda-
HRVATSKI
HR
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Komponentni
◄
►
◄
►
RGB
▼
Zatvori
1 Pritisnite INPUT (ULAZ) za pristup izvorima
ulaza.
2 Pritisnite plavi gumb.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
jednog od izvora ulaza.
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
jedne od oznaka ulaza.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
berite Isključeno.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
Televizor je programiran tako da nakon
yy
isključivanja pamti posljednju postavku.
Ako isključite televizor kada je značajka
yy
Zaklj. tipkovnice aktivirana, pritisnite gumb , INPUT (ULAZ), P
ili brojčane gumbe na daljinskom
upravljaču.
Ako pritisnete bilo koji gumb na televizoru
yy
dok je značajka Zaklj. tipkovnice aktivirana,
Zaklj. tipkovnice se pojavljuje
na zaslonu.
GLEDANJE TELEVIZIJE
Korištenje brzog izbornika
45
NAPOMENA
Dostupni izbornici i opcije mogu se razyy
likovati od izvora ulaza koji koristite.
Prilagođavanje često korištenih izbornika.
1 Pritisnite Q. MENU (BRZI IZBORNIK) za pristup brzim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se kroz
sljedeće izbornike i pritisnite OK (U REDU).
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije koju želite.
4 Kada završite, pritisnite Q. MENU (BRZI IZBORNIK).
Format slike
1
2
8
7
3
16:9
6
4
5
Izbornik
Opis
Format slike
Promjena veličine slike
(16:9, Automatski, Original,
Potpuno široko, 4:3, 14:9,
Zumiranje, Kino zumiranje)
Clear Voice II
Razlikovanjem raspona
ljudskog glasa od drugih,
slušateljima pomaže da bolje
čuju ljudski glas.
Način slike
(ovisno o modelu).
Promjena načina slike (Jasni,
Standard, APS, Kino,
Kino,
Bright Room,
Sport, Igra, Fotografija,
Stručna1, Stručna2)
Način zvuka
Promjena načina zvuka
(Standard, Glazba, Kino,
Sport, Igra)
Zvuk ili
Audio jezik
Promjena izlaza zvuka.
5
6
Vrijeme
gašenja
Postavljanje vremenskog
razdoblja nakon kojeg će se
televizor isključiti
Preskoči
Isključeno/
uključeno
Postavljanje funkcije Preskoči Isključeno/
uključeno.
USB uređaj
Izbacivanje USB uređaja
kada je on spojen
1
2
3
4
7
8
HRVATSKI
HR
Izlaz
46
GLEDANJE TELEVIZIJE
Korištenje podrške za korisnike
Ažuriranje softvera za testiranje
Preuzimanje softvera putem zemaljskog sustava
emitiranja.
1 Pritisnite Početno za pristup glavnim izbornicima.
- Preuzimanje se pokreće ako je odabrano
"Da". Skočni prozor s prikazom napretka se
sada neće prikazati.
- Napredak preuzimanja može se provjeriti
putem izbornika Ažur. softvera.
Ažur. softvera
◄ Uključeno►
Napredak preuzimanja softvera.
Verzija 00.00.01 ► Verzija 00.00.00
2 Pomoću crvenog gumba krećite se do
Podrške za korisnike.
4%
Zatvori
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Ažur. softvera.
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Uključeno i pritisnite OK (U REDU).
- Ako odaberete Uključeno, prikazuje se okvir
s potvrdnom porukom o novom softveru.
- Televizor će se ponovo pokrenuti kada se
preuzimanje završi.
Ponovno pokretanje.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
HRVATSKI
HR
Postavljanje opcije “Ažur. softvera”
- Povremeno će prijenos podataka ažuriranog
digitalnog softvera dovesti do pojave
sljedećeg izbornika na zaslonu televizora.
?
Ažuriranje softvera je dostupno.
Želite li sada preuzeti?
Da
Ne
- Jednostavno ažuriranje: za trenutno
ažuriranje
? Novi je softver ažuriran u 00/00/0 00:00.
Želite li ažurirati softver kada ažuriranje
bude dostupno?
Da
Ne
- Planirano ažuriranje: za planirano ažuriranje
- Kada je izbornik Ažur. softvera postavljen
na "Isključeno", pojavljuje se poruka za
promjenu u "Uključeno".
NAPOMENA
Tijekom ažuriranja softvera, slijedite ove
yy
upute:
- Napajanje televizora se ne smije prekinuti.
- Antena se ne smije isključiti.
- Nakon ažuriranja softvera, u izborniku
Ažur. softvera možete potvrditi ažuriranu
verziju softvera.
-P
reuzimanje softvera može trajati nekoliko
sati, stoga pazite da je napajanje uključeno
za vrijeme preuzimanja.
- Softver se preuzima samo u stanju
mirovanja ili u MUX-u pomoću usluge
Ažuriranje softvera, a preuzimanje
se prekida ako se kabel za napajanje
isključi ili ako se MUX gleda bez usluge
Ažuriranje softvera.
- Kada televizor vratite u stanje pripravnosti ili MUX sa uslugom Ažuriranje
softvera, preuzimanje softvera će se
nastaviti tamo gdje je stalo.
GLEDANJE TELEVIZIJE
47
Test slike/zvuka
Informacije o proizvodu ili usluzi
Testiranje slike i zvuka.
Provjera informacija o proizvodu ili usluzi
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
1 Pritisnite Početno za pristup glavnim izborn-
izbornicima.
2 Pomoću crvenog gumba krećite se do opcije
icima.
2 Pomoću crvenog gumba krećite se do opcije
Podrška za korisnike.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Podrška za korisnike.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije Test slike ili Test zvuka.
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije DTV i pritisnite OK (U REDU).
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
4
opcije Info. o proiz./usluzi.
Možete provjeriti razne informacije o proizvodu/
usluzi, ovisno o modelu.
Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
Test signala
1 Pritisnite Početno za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću crvenog gumba krećite se do opcije
Podrška za korisnike.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije Test signala.
4 Pritisnite OK (U REDU).
- Proizvođač, Model/Vrsta, Serijski broj, Verzija
softvera i informacije o kanalu.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
NAPOMENA
Tako se prikazuju informacije i jačina
yy
signala podešenog MUX-a*.
Tako se prikazuju informacije o signalu i
yy
nazivu usluga odabranog MUX-a.
(*MUX: viši direktorij kanala u digitalnom
emitiranju (jedan MUX sadrži više kanala.))
HRVATSKI
HR
Prikaz informacija i proizvođaču, modelu/vrsti,
serijskom broju i verziji softvera.
48
3D SLIKA
3D SLIKA
(samo 3D modeli)
3D tehnologija
Ovaj televizor može prikazivati sliku u 3D formatu
putem 3D prijenosa ili kad je televizor priključen na
kompatibilni uređaj kao što je Blu-ray 3D uređaj.
Trebat ćete takav uređaj za gledanje televizora u
3D formatu. 3D TV prikazuje dvije posebne slike
formatirane za svako oko. Gledatelj treba nositi 3D
naočale kako bi vidio slike u 3D formatu.
UPOZORENJE
HRVATSKI
HR
yy
Prilikom gledanja 3D sadržaja trebate biti
na udaljenosti najmanje dvaput većoj od
širine zaslona, a zaslon bi vam trebao biti
u razini očiju.
yy
Ako 3D sliku gledate iz velike blizine ili
duže vrijeme, to može oštetiti vid.
yy
Dugotrajno gledanje televizije ili igranje
igara koje sadrže 3D sliku 3D naočalama
može izazvati pospanost , glavobolje,
umor ili zamor očiju. Ako imate glavobolju
ili se osjećate umorno ili pospano, prestanite s gledanjem televizije i odmorite se.
yy
Trudnice, starije osobe, srčani bolesnici ili
osobe koje često osjećaju pospanost ne
bi trebale gledati 3D televiziju.
yy
Prilikom gledanja nekih 3D slika možda
ćete se pokušati sagnuti kako biste izbjegli prikazanu sliku. Stoga je najbolje da
3D televiziju ne gledate u blizini lomljivih
predmeta ili blizu predmeta koji se lako
mogu prevrnuti.
yy
Djeci mlađoj od 5 godina nemojte
dopustiti gledanje 3D televizije. To može
utjecati na razvoj vida.
yy
Upozorenje zbog napada uzrokovanog
prevelikom izloženošću svjetlu:
Neki gledatelji mogu doživjeti napad
epilepsije prilikom izlaganja određenim
čimbenicima, uključujući bljeskajuća svjetla ili slike na televiziji ili u video-igrama.
Ako vi ili netko iz vaše obitelji ima povijest
epilepsije ili napada, posavjetujte se s
liječnikom prije gledanja televizije u 3D
formatu.
Neki simptomi se mogu javiti u
neodređenim uvjetima i ako prije nije bilo
napada. Ako primijetite jedan od sljedećih
simptoma, odmah prestanite gledati
televiziju u 3D formatu i posavjetujte se s
liječnikom: vrtoglavica ili slabost, vizualni
prijelaz ili promjene vida, nestabilnost vida
ili lica, primjerice trzanje mišića oka, nesvjesne radnje, gubitak svijesti, zbunjenost
ili dezorijentiranost, gubitak osjećaja
za smjer, grčevi ili mučnina. Roditelji
bi trebali paziti na djecu, uključujući i
tinejdžere, te na pojavu ovih simptoma jer
su djeca osjetljivija na posljedice gledanja
3D televizije.
yy
Opasnost od napada uzrokovanih prevelikom izloženošću svjetlom može se
smanjiti sljedećim postupcima.
» Kod gledanja televizije u 3D formatu
uzimajte česte stanke.
» Osobe kojima vid nije jednak na oba
oka mogu gledati televiziju nakon poduzimanja mjera korekcije vida.
» Gledajte televiziju tako da su vaše oči
u razini s 3D zaslonom i nemojte sjediti
preblizu televizora.
» Ne gledajte 3D slike kada ste umorni
ili bolesni te izbjegavajte dugotrajno
gledanje 3D slike.
» Ne nosite 3D naočale osim u svrhu
gledanja 3D slika na 3D televizoru.
» Neki gledatelji osjećat će dezorijentiranost nakon gledanja 3D televizije.
Stoga biste nakon gledanja 3D
televizije, a prije kretanja, trebali malo
pričekati dok vam se ne vrati svijest o
trenutnim uvjetima.
3D SLIKA
NAPOMENA
Pri korištenju 3D naočala
OPREZ
yy
3D naočale prodaju se odvojeno. Upute
za uporabu potražite u priručniku za 3D
naočale.
yy
3D naočale nemojte koristiti kao zamjenu
za naočale s dioptrijom, naočale za sunce
ili zaštitne naočale.
yy
3D naočale nemojte spremati na vruća ili
hladna mjesta.
yy
Ne ispuštajte predmete na 3D naočale.
Nemojte ispustiti ili savijati naočale.
yy
Kako se leće na 3D naočalama lako
mogu izgrebati, čistite ih samo mekom
krpom. Kako se leće na 3D naočalama
lako mogu izgrebati, istresite prašinu s
krpe prije brisanja.
Udaljenost kod gledanja 3D slike
(samo plazma televizori)
Veličina televizora, kut gledanja i druge okolnosti
mogu promijeniti udaljenost gledanja i kut gledanja.
Udaljenost
kod gle-
2 m do 10 m
danja
Kut gledanja
120º
(ako je udaljenost od televizora 2 m)
HRVATSKI
HR
yy
Za gledanje 3D televizije morate staviti
3D naočale. Za najbolje rezultate trebali
biste nositi 3D naočale tvrtke LG. 3D
slike možda se neće dobro prikazati ako
koristite 3D naočale drugog proizvođača.
Upute o korištenju 3D naočala potražite u
priručniku za 3D naočale.
yy
Nakon uključivanja televizora bit će
potrebno nekoliko sekundi da se televizor
kalibrira.
yy
Ako maknete pogled sa zaslona i zatim
vratite pogled na 3D program, može proći
nekoliko sekundi dok ne vidite 3D sliku.
(samo plazma televizori)
yy
Ako se između televizora i 3D naočala
nalazi prepreka, 3D slika se neće ispravno prikazati. (samo plazma televizori)
yy
Televizor ne koristite u blizini druge
elektroničke opreme i opreme koja koristi
infracrveni prijenos. (samo plazma televizori)
yy
Preporuča se da prilikom gledanja 2D prikaza skinete 3D naočale. Ako 2D prikaz
gledate s 3D naočalama, slika može biti
iskrivljena.
49
50
3D SLIKA
Gledanje 3D slika
Korištenje 3D opcije brzog izbornika
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
1 Pritisnite 3D SETTIN (3D POSTAVKA).
2 Kod gledanja 3D slika koristite sljedeće opcije.
Prikaz 3D načina rada za 3D sliku
1
Pokrenite reprodukciju 3D videozapisa ili odaberite 3D kanal.(prebacivanje iz 2D načina rada
u 3D način rada dostupno je za sve sadržaje).
2
Pritisnite 3D i istu vrstu odaberite na slici koja
je prikazana na zaslonu.(odaberite vrstu na
karticu “3D Video”).
3D Video
2D Video
* Napomena: 3D način rada možete automatski
uključiti za HDMI ulazni signal za reprodukciju 3D
BluRay sadržaja.
3 Na prikazanom prozoru s informacijama pritisnite U redu.
HRVATSKI
HR
Uključite i stavite svoje 3D naočale.
Za najbolji 3D prikaz sjednite 2 metra od
televizora.
OK
Stavite 3D naočale.
Za najbolji 3D prikaz sjednite 2 metra od
televizora.
ili
Poništi
Poništi
OK
3D postavka
◀
Veličina 3D slike
3D Depth
Automatski
▶
15 ◀
▶
0 ◀
▶
3D kut gledanja
Ravnoteža 3D slike
◀
Isključeno
▶
Ispravljanje 3D slike
◀
Lijevo/desno
▶
U redu
Kraj 3D videa
ili
3D postavka
Ispravljanje 3D slike
◀
3D Depth
15
◀
▶
0
◀
▶
3D kut gledanja
Lijevo/desno
▶
ꔅ 3D postavka
ꔅ 3D postavka
OK
4 Za isključivanje 3D načina rada pritisnite 3D i
Kraj 3D videa
odaberite U redu.
Isključite 3D način.
2D način
OK
(ovisno o modelu)
Poništi
ꔅ 3D postavka
Prikaz 2D načina rada za 3D sliku
1
Pokrenite reprodukciju 3D videozapisa ili odaberite 3D kanal.
2
Pritisnite 3D i istu vrstu odaberite na slici koja
je prikazana na zaslonu.(odaberite vrstu na
karticu “2D Video”).
3D Video
3
2D Video
Za isključivanje 2D načina rada pritisnite 3D i
odaberite U redu.
Zaustavi 2D videozapis
3D video
OK
Poništi
Gumb
Opis
Vanjski rubovi slike su odreVeličina 3D
zani, a slika se proširuje kako bi
slike
odgovarala prikazu preko cijelog
zaslona u 3D načinu rada.
Udaljenost između subjekta i
pozadine na slici se prilagođava
3D Depth
kako bi se poboljšao 3D efekt u
2D i 3D načinu rada.
Premješta sliku (uključujući
subjekt i pozadinske slike) prema
3D kut gledanja naprijed ili natrag kako bi se
poboljšao 3D efekt u 3D načinu
rada.
Prilagođava se razlika u boji i
3D slika
svjetlini između desne i lijeve
Ravnoteža
strane slike u 3D načinu rada.
Mijenja se redoslijed slika na
3D slika
desnoj i lijevoj strani slike u 3D
Ispravljanje
načinu rada.
3D SLIKA
51
OPREZ
yy
Neki izbornici možda neće raditi dok televiziju gledate u 3D formatu.
yy
Ako se na 2D izvorniku koristi 3D efekt, 3D možda neće raditi.
yy
Način rada za 3D sliku automatski se onemogućuje prilikom promjene DTV kanala ili ulaznog signala.
yy
Slika se možda neće ispravno prikazivati ako 2D DTV slike gledate u načinu rada 3D slike.
yy
3D efekt možete vidjeti kad je za odgovarajući 3D ulazni signal odabran 3D način rada.
yy
3D način rada automatski se omogućuje za datoteke formata *mpo (datoteke 3D snimke).
yy
3D slika možda se neće ispravno prikazati ako se koriste određene računalne grafičke kartice.
OPREZ
* Za LCD TV/LED LCD TV
HRVATSKI
HR
Ako odaberete 3D način rada, indikator rada će se automatski isključiti.
yy
Dok gledate 3D sliku, ne možete prilagoditi video/audio postavke putem izbornika.
yy
Opciju "Standard → Kino → Igra možete odabrati pomoću gumba AV MODE (AV NAČIN) na
yy
daljinskom upravljaču. AV način rada postavljen je na Standard tijekom 3D prikaza.
Ako BGM želite reproducirati pomoću *.mpo datoteke (datoteka 3D snimke), put do BGM
yy
sadržaja unaprijed se treba postaviti na prikaz slike preko cijelog zaslona ako datoteka nije *.mpo
(datoteka 3D snimke).
Način prikaza slike postavlja se na Standard, Ušteda energije isključena kada se pokrene 3D
yy
način rada.
52
ZABAVA
ZABAVA
Spajanje sa žičanom mrežom
(ovisno o modelu)
Spojite televizor s lokalnom mrežom (LAN) preko
LAN priključaka kako je prikazano na sljedećoj slici
i postavite mrežne postavke.
Ako je dostupna i žična i bežična mreža, preferira
se žična mreža.
Nakon spajanja u rijetkim kućnim mrežama trebat
će podesiti mrežne postavke televizora. U većini
kućnih mreža televizor će se spojiti automatski bez
podešenja.
Dodatne pojedinosti zatražite od davatelja
internetske usluge ili ih potražite u priručniku za
usmjerivač.
Postavljanje mrežnih postavki: (čak i ako se televizor već automatski spojio, ponovno pokretanje
postavljanja neće štetiti),
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju se krećite do
opcije POSTAVKE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke MREŽA i pritisnite OK (U REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju odaberite Postavke mreže i pritisnite OK (U REDU).
5 Ako su žična i bežična mreža spojene istovremeno, pomoću gumba za navigaciju odaberite
Žično i pritisnite OK (U REDU).
6 Ako ste već postavili Postavke mreže, odaHRVATSKI
HR
berite Ponovno postavljanje. Nove postavke
veze ponovo postavljaju mrežne postavke.
7 Odaberite Automatsko postavljanje IP-a ili
Internet
OPREZ
yy
Ne spajajte modularni telefonski kabel na
LAN priključak.
yy
Budući da postoje različiti načini spajanja,
slijedite upute svog davatelja telekomunikacijskih usluga ili davatelja internetskih
usluga.
Ručno postavljanje IP-a.
- Ako odaberete Ručno postavljanje IP-a, pritisnite gumbe za navigaciju i brojčane gumbe.
IP adrese treba unijeti ručno.
- Automatsko postavljanje IP-a: Odaberite
ovu opciju ako na lokalnoj mreži (LAN-u)
putem žične mreže postoji DHCP poslužitelj
(usmjerivač), televizoru će automatski
biti dodijeljena IP adresa. Ako koristite
širokopojasni usmjerivač ili širokopojasni modem koji koristi poslužiteljsku funkciju DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). IP
adresa odredit će se automatski.
8 Kada završite, pritisnite EXIT (ZLAZ).
ZABAVA
NAPOMENA
yy
Ako želite izravno pristupiti internetu
preko televizora, širokopojasna internetska mreža treba uvijek biti uključena.
yy
Ako ne možete pristupiti internetu,
provjerite mrežne uvjete na računalu u
mreži.
yy
Kada koristite Postavke mreže, provjerite LAN kabel te je li funkcija DHCP na
usmjerivaču uključena.
yy
Ako ne završite s postavljanjem mreže,
mreža možda neće ispravno raditi.
Savjeti za postavljanje mreže
priključak kod korištenja žičnog spajanja ovog
televizora. Ako internetska usluga ne omogućuje
takvo spajanje, nećete moći spojiti televizor.
yy
Za korištenje DSL usluge potreban je DSL modem, a za korištenje usluge kabelskog modema
potreban je kabelski modem. Ovisno o načinu
pristupa i pretplatničkog ugovora s davateljem
internetskih usluga, možda nećete moći koristiti
značajku spajanja na internet kojom je televizor
opremljen ili broj uređaja koje možete spojiti
istovremeno može biti ograničen (ako davatelj
internetskih usluga ograničava pretplatu na jedan uređaj, televizor se možda neće moći spojiti
u trenutku kada je računalo već spojeno).
yy
Korištenje “usmjerivača” možda nije dopušteno
ili upotreba tog uređaja može biti ograničena,
ovisno o pravilima i ograničenjima koje je
postavio davatelj internetskih usluga. Pojedinosti zatražite izravno od davatelja internetskih
usluga.
Status mreže
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke MREŽA i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju odaberite Status
mreže.
4 Pritisnite OK (U REDU) za provjeru statusa
mreže.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Opcija
Postavka
Test
Zatvori
Opis
Povratak na izbornik za postavljanje mreže.
Testiranje trenutnog statusa mreže
nakon postavljanja.
Povratak u prethodni izbornik.
HRVATSKI
HR
yy
S ovim televizorom koristite standardni LAN
kabel. Cat5 ili bolji s priključkom RJ45.
yy
Mnogi problemi s mrežnim vezama tijekom
postavljanja mogu se otkloniti ponovnim postavljanjem usmjerivača ili modema. Nakon spajanja
uređaja za reprodukciju s kućnom mrežom,
brzo isključite napajanje ili iskopčajte kabel
usmjerivača ili modema u kućnoj mreži. Potom
ponovno uključite napajanje ili kabel.
yy
Ovisno o davatelju internetskih usluga (ISP),
broj uređaja koji mogu primati internetsku uslugu
može biti ograničen uvjetima korištenja usluge.
Detalje zatražite od davatelja internetskih
usluga.
yy
LG nije odgovoran za bilo kakav kvar televizora
i/ili značajke spajanja na internet zbog komunikacijskih pogrešaka/kvarova povezanih sa
širokopojasnom internetskom vezom ili drugom
spojenom opremom.
yy
LG nije odgovoran za probleme s internetskom
vezom.
yy
Neki od sadržaja dostupnih putem mrežne veze
možda nisu kompatibilni s televizorom. Ako
imate pitanja o takvom sadržaju, obratite se
proizvođaču sadržaja.
yy
Ako brzina veze ne odgovara zahtjevima
sadržaja kojemu pristupate, rezultati možda
neće biti zadovoljavajući.
yy
Neki postupci s internetskom vezom možda
neće biti mogući zbog određenih ograničenja
koje postavlja davatelj internetske usluge (ISP)
koji vam pruža uslugu širokopojasne internetske
veze.
yy
Naknade koje naplaćuje ISP, uključujući, ali
bez ograničenja na, troškove za povezivanje,
isključivo su vaša odgovornost.
yy
Potreban je 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN
53
54
ZABAVA
Savjeti za korištenje USB uređaja za pohranu
Spajanje USB memorije
USB uređaje za spremanje podataka poput USB
flash memorije i vanjskog tvrdog diska, možete
priključiti na televizor i koristiti multimedijske
značajke (pogledajte “Pretraživanje datoteka” na
str.55).
Spojite USB flash memoriju ili USB čitač memorijske kartice na televizor kako je prikazano na
sljedećoj ilustraciji. Pojavljuje se zaslon Moji mediji.
ili
HRVATSKI
HR
Kod isključivanja USB memorije,
obavezno to napravite na ispravan način kako
biste spriječili oštećivanje televizora ili datoteka.
1 Pritisnite Q.MENU (BRZI IZBORNIK) za pristup brzim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se
do postavke USB uređaj i pritisnite OK (U
REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Izbaci i pritisnite OK (U REDU).
4 USB uređaj isključite tek kada vas poruka
obavijesti da je uklanjanje sigurno.
UPOZORENJE
yy
Nemojte isključivati televizor ili USB
uređaj dok je USB uređaj uključen u
televizor jer to može rezultirati gubitkom
datoteka ili oštećenjem USB uređaja.
yy
Često radite sigurnosne kopije datoteka
spremljenih na USB uređaju jer možete
izgubiti ili oštetiti datoteke, a to možda
nije pokriveno jamstvom.
yy
Prepoznati se može samo USB memorija.
yy
Ako USB memoriju priključite putem USB
čvorišta, uređaj neće biti prepoznat.
yy
USB memorija koja koristi program za
automatsko prepoznavanje možda neće biti
prepoznata.
yy
USB memorija koja koristi vlastiti upravljački
program možda neće biti prepoznata.
yy
Brzina prepoznavanja USB memorije može
se razlikovati od uređaja do uređaja.
yy
Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB
memoriju dok priključena USB memorija
radi. Kada se memorija iznenada izvadi ili
iskopča, datoteke pohranjene u USB memoriju mogu se oštetiti.
yy
Nemojte priključivati USB memoriju koja je
umjetno preoblikovana pomoću računala.
Memorija možda neće funkcionirati, a mogli
biste uzrokovati i kvar proizvoda. Uvijek
koristite samo USB memorije na kojima se
nalaze obične glazbene, slikovne ili filmske
datoteke.
yy
Koristite samo one USB memorijske uređaje
koji su formatirani kao FAT32, NTFS sustav
datoteka s Windows operacijskim sustavom.
Ako je za formatiranje uređaja za spremanje
podataka korišten drugi uslužni program koji
sustav Windows ne podržava, uređaj možda
neće biti prepoznat.
yy
Priključite napajanje na USB memoriju
(preko 0,5 A). Za to je potrebno vanjsko
napajanje. Ako to ne učinite, memorija
možda neće biti prepoznata.
yy
Povežite USB uređaj za pohranu kabelom
koji isporučuje proizvođač uređaja.
yy
Neke USB memorije možda neće biti
podržane i možda neće dobro funkcionirati.
yy
Način poravnanja datoteka USB memorije
sličan je načinu sustava Windows XP pa
naziv datoteke može prepoznati do 100
znakova engleske abecede.
yy
Napravite sigurnosne kopije važnih datoteka
jer se podaci pohranjeni na USB uređaju za
pohranu mogu oštetiti. Mi nismo odgovorni
za gubitak podataka.
yy
Ako USB tvrdi disk nema vanjski izvor
napajanja, USB uređaj možda neće biti
prepoznat. Svakako priključite vanjski izvor
napajanja.
55
ZABAVA
Pretraživanje datoteka
Pristup popisima slika, glazbe ili filmova (Osim za
50PV250N, 50PT250N) i pretraživanje datoteka.
1 Priključite USB memoriju.
2 Pritisnite Home (Početno) za kretanje do
glavnih izbornika.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Moji mediji i pritisnite OK (U REDU).
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do opcija POPIS SLIKA, POPIS GLAZBE ILI POPIS
FILMOVA (Osim za 50PV250N, 50PT250N) i pritisnite OK (U REDU).
 
Popis filmova
Popis slika
Popis glazbe
Osim za 50PV250N, 50PT250N
2
1
Stranica 1/1
Popis slika
Vanjski USB
001
002
010
011
Uređaj1
003
004
005
006
012
013
014
015
Premjesti
Na popis glazbe
Stranica 1/1
Promjena brojeva
Gledaj
007
P
008
Promjena stranice
Način označavanja
009
4
5
MARK Označi
Izlaz
3

Br.
Opis
1
Prelazak na datoteku više razine
2
Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
3
4
5
Gumb
Odgovarajući gumbi na
daljinskom upravljaču
Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
Sadržaj mape  1
Sadržaj mape 
1
Opis
Više puta pritisnite ZELENI gumb kako
biste se prebacili na Popis slika->Popis
glazbe, Popis glazbe->Popis filmova ili
Popis filmova->Popis slika.
Zeleni (Osim za 50PV250N, 50PT250N)
gumb
Više puta pritisnite ZELENI gumb kako
biste se prebacili na Popis slika->Popis
glazbe ili Popis glazbe->Popis slika.
(Samo za 50PV250N, 50PT250N)
za prikaz u 5 velikih sličica ili u jedŽuti gumb Način
nostavnom popisu.
Plavi
gumb Pretvaranje u Način označavanja.
HRVATSKI
HR
- Koristite adapter za napajanje za vanjski izvor napajanja. Ne isporučujemo USB kabel
za vanjski izvor napajanja.
yy
Ako vaša USB memorija ima više particija ili
koristite USB višestruki čitač kartica, možete
koristiti do 4 particije ili USB memorije.
yy
Ako je USB memorijski uređaj povezan s
USB višestrukim čitačem kartica, podaci o
pogonu možda neće biti prepoznati.
yy
Ako USB memorijski uređaj ne funkcionira
pravilno, isključite ga i ponovno priključite.
yy
Brzina otkrivanja USB memorije razlikuje se
od uređaja do uređaja.
yy
Ako je USB priključen u stanju mirovanja,
određeni tvrdi disk će se automatski učitati
pri priključivanju televizora.
yy
Preporučeni kapacitet za vanjski USB tvrdi
disk iznosi 1 TB ili manje, a za USB memoriju 32 GB ili manje.
yy
Svi uređaji s većim kapacitetom od
preporučenog možda neće pravilno funkcionirati.
yy
Ako vanjski USB tvrdi disk s funkcijom
''uštede energije'' ne funkcionira, isključite
i ponovno uključite tvrdi disk kako bi počeo
pravilno funkcionirati.
yy
Podržane su i one USB memorije koje prethode standardu USB 2.0. No, možda neće
pravilno funkcionirati na popisu filmova.
yy
Jedna mapa može sadržavati maksimalno
999 mapa ili datoteka.
56
ZABAVA
Gledanje filmova
Podržani format datoteka
Vrsta
Film
Podržani format datoteka
DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4,
MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV)
(Osim za
50PV250N,
50PT250N) Film(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.
mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.
mkv(motion-jpeg)) podržane datoteke
Video format : DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1,
JPEG, Sorenson H.263
Fotografije
(Osim za 50PV250N, 50PT250N)
Gledajte videozapise na televizoru. Televizor može
prikazivati sve videozapise spremljene na USB
uređaju za pohranu ili��������������������������
zajedničkoj
�������������������������
mapi na osobnom računalu.
1 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Moji mediji i pritisnite OK (U REDU).
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Popis filmova i pritisnite OK (U
REDU).
Audio format : Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
3 Odaberite Uređaj1 za pristup spojenom USB
Brzina prijenosa podataka: u rasponu od
32 kbps do 320 kbps (MP3)
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Format vanjskih podnaslova: *.smi/*.srt/*.
sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.
ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
5 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Format unutarnjih podnaslova: samo,
XSUB (format podnaslova koji se koristi u
DivX6 datotekama)
JPEG
HRVATSKI
HR
Osnovno: 64 x 64 to 15360 x 8640
Progresivno: 64 x 64 to 1920 x 1440
uređaju za pohranu.
mape koju želite i pritisnite OK (U REDU).
datoteke koju želite i pritisnite OK (U REDU).
 
2D jpeg
jpg
jpe
Stavka
002
005
006
podržani
format
datoteke
yySOF0:
osnovno
yySOF1:
prošireni
slijed
yySOF2: progresivno
podržani
format
datoteke
mpo
MP3
Brzina prijenosa podataka 32 do 320
yyBrzina uzorkovanja za MPEG1 layer 3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
yyBrzina uzorkovanja za MPEG2 layer 3:
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yyBrzina uzorkovanja za MPEG2.5 layer 3:
8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Stranica 1/1
003
Premjesti
Promjena brojeva
Na popis slika
veličina
yyVeličina 4:3:
fotografije
3,648 X 2,736
2,592 X 1,944
2,048 X 1,536
yyVeličina 3:2:
3,648 X 2,432
Glazba
001
Profil
veličina
yyMin.: 64 x 64
fotografije yyMaks. uobičajeno:
15360 (Š) x
8640 (V)
yyProgresivno: 1920 (Š)
x 1440 (V)
3D mpo
Uređaj1
Vanjski USB
yyMogu se reproducirati samo JPEG datoteke.
yyDatoteke koje nisu podržane prikazuju se
u obliku unaprijed definirane ikone.
Samo 3D modeli
Datoteka
Ekstenzija
Stranica 1/1
Popis filmova
004
Reproduciraj P
Način označavanja
Uređaj1
Vanjski USB
001
002
005
006
Stranica 1/1
003
Označi sve
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Premjesti
Izbornik
MARK Označi
Izlaz
Stranica 1/1
Popis filmova
Reprod. ozn.
Promjena stranice
Način označavanja
Izbriši sve oznake
Označi
P
Promjena stranice
Izlaz iz načina označavanja
MARK Označi
Izlaz
Opis
Reprodukcija odabrane filmske
datoteke.
Reprod. ozn. Kada se završi reprodukcija filmske
datoteke, automatski će se reproducirati sljedeća odabrana datoteka.
Označite sve filmske datoteke na
Označi sve
zaslonu.
Izbriši sve
Poništavanje označavanja svih
oznake
označenih filmskih datoteka.
Izlaz iz načina
Izlaz iz Načina označavanja.
označavanja
ZABAVA
Savjeti za reprodukciju videozapisa
6 Reproducirajte film.
NAPOMENA
yy
Za datoteke koji nisu podržane prikazuje se
samo pregled u obliku ikone
.
yy
Neprihvatljive datoteke prikazuju se u obliku
bitmape
.
7 Upravljajte reprodukcijom pomoću jednog od
sljedećih gumba.

►
■
◄►
►
r
s
t
v
w
Home
(Početno)
ili Q.MENU
(BRZI IZBORNIK)
BACK
(NATRAG)
EXIT
(IZLAZ)
◄◄
01:02:30 / 02:30:25
►►
Q. MENU
Sakrij
Opcija
Izlaz
Opis
zaustavljanje reprodukcije
Reprodukcija videozapisa
Zaustavljanje ili nastavak reprodukcije
Premotavanje datoteke unatrag
Premotavanje datoteke unaprijed
Prikaz izbornika Opcija.
Skrivanje izbornika na zaslonu
pune veličine.
Povratak na Popis filmova.
Prelazak na određene točke u
datoteci za vrijeme reprodukcije.
Vrijeme određene točke prikazat
< ili >
će se na statusnoj traci. Kod nekih
datoteka ova funkcija možda neće
ispravno raditi.
ENERGY Pritisnite gumb ENERGY SAVING
SAVING
(UŠTEDA ENERGIJE) nekoliko
(UŠTEDA puta zaredom kako biste pojačali
ENERGIJE) svjetlinu zaslona.
Za odabir željenog izvora pritisAV MODE
nite gumb AV MODE (AV NAČIN)
(AV NAČIN)
nekoliko puta zaredom.
yy
Neki podnaslovi koje su izradili korisnici
možda neće ispravno funkcionirati.
yyNeki posebni znakovi nisu podržani u podnaslovima.
yyHTML oznake nisu podržane u podnaslovima.
yy
Podnaslovi nisu dostupni na jezicima koji
nisu podržani.
yy
Kada se promijeni audio jezik, na zaslonu
može doći do privremenih prekida (zaustavljanje slike, brže reproduciranje itd.).
yy
Oštećena filmska datoteka se možda neće
ispravno reproducirati, ili možda neće biti
dostupne neke funkcije uređaja.
yy
Filmske datoteke pri čijoj su se izradi koristili
neki programi za kodiranje se možda neće
ispravno reproducirati.
yy
Ako video i audio struktura snimljene
datoteke nisu isprepletene, emitira se ili
video ili audio.
yy
Podržani su HD videozapisi s najviše of
1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri
50/60P, ovisno o brzini slike.
yy
Videozapisi s rezolucijom većom od
1920X1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri
50/60P možda neće pravilno funkcionirati,
ovisno o brzini slike.
yy
Druge vrste i formati filmskih datoteka možda
neće pravilno funkcionirati.
yy
Najveća brzina prijenosa reproducirane filmske datoteke iznosi 20 Mbps (samo Motion
JPEG : 10 Mbps)
yy
Ne jamčimo da će se profili kodirani na razini
4.1 ili višoj bez problema reproducirati u
H.264/AVC.
yy
DTS Audio kodek nije podržan.
yy
Reprodukcija filmskih datoteka većih od 30
GB nije podržana.
yy
Filmska datoteka DivX i njezina datoteka s
podnaslovima moraju biti smještene u istu
mapu.
yy
Za uspješan prikaz nazivi video datoteke i
njezine datoteke s podnaslovima moraju biti
identični.
yy
Reprodukcija videozapisa putem USB veze
koja ne podržava velike brzine možda neće
ispravno funkcionirati.
yy
Datoteke kodirane u formatu GMC se ne
mogu reproducirati.
Ako gledate film pomoću funkcije Popis filmyy
ova, sliku možete prilagoditi pomoću Uštede
energije i gumba AV Mode (AV načina) na
daljinskom upravljaču. Korisničko postavljanje za svaki način slike ne funkcionira.
HRVATSKI
HR
Gumb
II
57
58
ZABAVA
Video opcije
Sinkronizacija
Prilagodba vremenske sinkronizacije podnaslova od -10 s do
+10 s u koracima od 0,5 s tijekom
reprodukcije filma.
Položaj
Promjena položaja
podnaslova prema gore ili prema
dolje tijekom reprodukcije filma.
Veličina
Odabir željene veličine podnaslova
tijekom reprodukcije filma.
Uključivanje/isključivanje funkcije
ponavljanja
reprodukcije filma. Kada je
uključeno, reprodukcija datoteke
unutar mape će se ponavljati. Čak
i kada je ponavljanje reprodukcije
isključeno, reprodukcija se može
pokrenuti ako je naziv datoteke
sličan nazivu prethodne datoteke.
1 Pritisnite Q. MENU (BRZI IZBORNIK) za pristup skočnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije Postavke reprodukcije videozapisa,
Postavke videozapisa ili Postavke zvuka i
pritisnite OK (U REDU).
NAPOMENA
yy
Vrijednosti opcija koje su promijenjene u
Popisu filmova ne utječu na Popis slika i
Popis glazbe.
yyVrijednosti opcija koje su promijenjene u
Popisu slika i Popisu glazbe utječu na Popis
slika i Popis glazbe, ali ne i Popis filmova.
yy
Kod ponovnog pokretanja reprodukcije videozapisa nakon zaustavljanja, reprodukciju
možete pokrenuti na mjestu na kojem ste je
prethodno zaustavili.
HRVATSKI
HR
Kada odaberete Postavke reprodukcije videozapisa,
1 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Ponoviti
Jezik podnaslova
Latinica 1
postavki Veličina slike, Audio jezik, Jezik
podnaslova ili Ponoviti.
2 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja.
Izbornik
Veličina
slike
Audio jezik
Jezik podnaslova
Opis
Odabir željenog formata slike
tijekom reprodukcije filma.
Promjena grupe jezika za audio
tijekom reprodukcije filma.
Datoteke
s jednim audio kanalom se ne
mogu odabrati.
Uključivanje/isključivanje podnaslova.
Jezik
Aktivirano za SMI podnaslov;
moguć odabir jezika unutar podnaslova.
Kodna
stranica
Mogućnost odabira fonta podnaslova.
Kada se postavi zadano, koristit
će se font kao u općem izborniku.
Latinica 2
Podržani jezik
Engleski, španjolski, francuski,
njemački, talijanski, švedski,
finski, nizozemski, portugalski,
danski, rumunjski,
norveški, albanski, galski, velški,
irski, katalonski, valencijski
bosanski, poljski, hrvatski, češki,
slovački, slovenski, srpski,
mađarski
Latinica 4
Estonski, latvijski, litavski
Ćirilica
Bugarski, makedonski, ruski,
ukrajinski, kazaški
Grčki
Grčki
Turski
Turski
NAPOMENA
yy
Unutar datoteke podnaslova podržano je
najviše 10.000 sinkronizacijskih blokova.
yy
Prilikom reprodukcije videozapisa možete
prilagoditi veličinu slike pritiskom na gumb
RATIO.
ZABAVA
Kada odaberete Postavke videozapisa,
1 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja. (Pogledajte
stranicu 67)
Stranica 1/1
Popis slika
Vanjski USB
001
010
002
011
Uređaj1
Kada odaberete Postavke zvuka,
1 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i otvorite Način zvuka, Autom. glasnoća, Clear
Voice II ili Ravnoteža.
2 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja.(Pogledajte
stranicu 72)
004
005
006
012
013
014
015
Promjena brojeva
007
P
008
Promjena stranice
Način označavanja
009
MARK Označi
Izlaz
Stranica 1/1
Način označavanja
Vanjski USB
001
010
002
011
Uređaj1
Izbornik
Prikaži
označeno
004
005
006
012
013
014
015
Označi sve
Označi
Izbriši sve oznake
007
P
008
Promjena stranice
Izlaz iz načina označavanja
009
MARK Označi
Izlaz
Opis
Prikazuje odabranu slikovnu
datoteku.
Označavanje svih slikovnih datoteka
na zaslonu.
Poništavanje označavanja svih
označenih slikovnih datoteka.
Izbriši sve
oznake
Izlaz iz načina
Izlaz iz načina označavanja.
označavanja
6 Pregledajte fotografije.
1 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Moji mediji i pritisnite OK (U REDU).
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Popis slika i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju odaberite
Uređaj1 za pristup spojenom USB uređaju za
pohranu.
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
mape koju želite i pritisnite OK (U REDU).
5 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
datoteke koju želite i pritisnite OK (U REDU).
NAPOMENA
yy
Za datoteke koji nisu podržane prikazuje se
samo pregled u obliku ikone
.
yy
Neprihvatljive datoteke prikazuju se u obliku
bitmape
.
HRVATSKI
HR
Označi sve
Stranica 1/1
003
Premjesti
Gledajte fotografije spremljene na USB uređaju za
pohranu ili na osobnom računalu putem mrežne
veze. Prikazi na zaslonu se možda razlikuju od
vašeg modela.
Gledaj
Popis slika
Prikaži označeno
Gledanje fotografija
Stranica 1/1
003
Premjesti
Na popis glazbe
59
60
ZABAVA
Korištenje foto opcija
Opcija
Koristite sljedeće opcije kod pregledavanja fotografija.

NAPOMENA
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
yyMapu s glazbom ne možete
promijeniti dok svira pozadinska glazba.
yyMožete odabrati samo MP3
mapu koja se nalazi na
uređaju s kojeg se trenutno
prikazuje fotografija.
◄
◄
Sakrij
◄
Dijaprojekcija
►
yyBrz. slajda: odabir brzine dijaprojekcije (Brzo, Srednje, Sporo).
yyBGM: odabir mape s glazbom za
pozadinsku glazbu.
BGM
Opcije
■
2/13
►
Opcija
Q.MENU
Sakrij
Izlaz
Broj odabranih fotografija
HRVATSKI
HR
Opcija
Opis
Dijaprojekcija Pokretanje ili zaustavljanje dijaprojekcije s odabranim fotografijama.
Ako nema odabranih fotografija, sve
fotografije spremljene u trenutnoj
mapi prikazuju se tijekom dijaprojekcije.
Za postavljanje brzine dijaprojekcije
odaberite Opcija.
BGM

(Zaokreni)
Uključivanje ili isključivanje pozadinske glazbe. Za postavljanje mape
s pozadinskom glazbom odaberite
Opcija.
Značajku Opcija možete podešavati
gumbom Q.MENU (BRZI IZBORNIK) ili MENU (IZBORNIK) na
daljinskom upravljaču.
Okreće fotografije u smjeru kazaljke
na satu (90°, 180°, 270°, 360°).

NAPOMENA
yyPodržana veličina fotografije
je ograničena. Fotografiju ne
možete okretati ako je rezolucija širine okrenute fotografije
veća od podržane rezolucije.
Gledanje fotografije povećane 2, 4
puta.
ENERGY
SAVING
(UŠTEDA
ENERGIJE)
Pritisnite gumb ENERGY SAVING
(UŠTEDA ENERGIJE) nekoliko
puta zaredom kako biste pojačali
svjetlinu zaslona.
EXIT
(IZLAZ)
Skrivanje prozora s opcijama.
Za prikaz opcija pritisnite OK (U
REDU).
Povratak na Popis slika.
Foto opcije
1 Pritisnite Q. MENU (BRZI IZBORNIK) ili Home
(Početno) za prikaz izbornika Opcije.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Postavke pregleda slika, Postavke videozapisa ili Postavke zvuka i pritisnite OK (U
REDU).
NAPOMENA
yy
Vrijednosti opcija koje su promijenjene u
Popisu filmova ne utječu na Popis slika i
Popis glazbe.
yy
Vrijednosti opcija koje su promijenjene u
Popisu slika i Popisu glazbe utječu na
Popis slika i Popis glazbe, ali ne i Popis
filmova.
Kada odaberete Postavke pregleda slika,
1 Pomoću gumba za navigaciju odaberite Brz.
slajda ili BGM.
2 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja.
ZABAVA
Kada odaberete opciju Postavke videozapisa,
1 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja.(Pogledajte
stranicu 67)
6 Uključite glazbu.
7 Upravljajte reprodukcijom pomoću jednog od
sljedećih gumba.
Kada odaberete Postavke zvuka,
3 označene datoteke
1 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i otvorite Način zvuka, Autom. glasnoća, Clear
Voice II ili Ravnoteža.
napravite potrebna podešenja. (Pogledajte
stranicu 72)
Slušanje glazbe
■
►
II
r
s
t
w
v
postavke Popis glazbe i pritisnite OK (U
REDU).
v
ili
datoteke koju želite i pritisnite OK (U REDU).
Stranica 1/1
Popis glazbe
Uređaj1
001. - B01.mp3
00:00
Stranica 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Premjesti
Na popis filmova
Reproduciraj P
Promjena brojeva
Promjena stranice
Način označavanja
MARK Označi
Izlaz
Stranica 1/1
Popis glazbe
Način označavanja
Vanjski USB
Uređaj1
001. - B01.mp3
00:00
002. -B02.mp3
00:00
Stranica 1/1
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Premjesti
Reprod. ozn.
Izbornik
Označi sve
Označi
Izbriši sve oznake
P
Promjena stranice
MARK Označi
Izlaz iz načina označavanja
Izlaz
Opis
Reprod. ozn. Prikaz odabrane glazbene datoteke.
Označi sve
Označavanje svih glazbenih datoteka na zaslonu.
Poništavanje označavanja svih
označenih glazbenih datoteka.
Izbriši sve
oznake
Izlaz iz načina
Izlaz iz načina označavanja.
označavanja
►►
►
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Reprod. s foto.
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
02:30 / 03:25
Q.MENU
Opcija
Sakrij
Izlaz
Opis
Reprodukcija glazbene datoteke
Zaustavljanje ili nastavak reprodukcije
Prelazak na sljedeću datoteku
Prelazak na prethodnu datoteku
w
Zeleni
gumb
Kada tijekom reprodukcije
pritisnete gumb v, reproducirat
će se prethodna glazbena datoteka.
Kada pritisnete gumb w, reproducirat će se sljedeća glazbena
datoteka.
Pokrenite reprodukciju odabranih
glazbenih datoteka, a zatim prijeđite
na Popis slika.
Pritisnite gumb ENERGY SAVING
(UŠTEDA ENERGIJE) nekoliko
puta zaredom kako biste pojačali
svjetlinu zaslona.
ENERGY
SAVING
(UŠTEDA
ENERGIJE)
Home
(Početno)
ili Q.MENU Prikaz izbornika Opcija.
(BRZI IZBORNIK)
Skrivanje prozora s opcijama.
Sakrij
Za prikaz opcija pritisnite OK (U
REDU).
Kad tijekom prikaza programa za
reprodukciju glazbe pritisnete gumb
EXIT (IZLAZ), zaustavit će se samo
glazba, a program se neće vratiti
na uobičajeni prikaz televizijskog
EXIT
programa.
(IZLAZ)
Ako pritisnete gumb EXIT (IZLAZ)
dok je glazba zaustavljena ili dok
je program za reprodukciju glazbe
skriven, program se vraća na
uobičajeno gledanje televizijskog
programa.
Kada tijekom reprodukcije koristite
< ili >
gumb < ili >, na zaslonu se prikazuje kursor.
Savjeti za reprodukciju glazbenih datoteka
Ova jedinica ne podržava ID3 oznaku koja je
yy
uložena u MP3 datoteke.
HRVATSKI
HR
5 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Stranica 1/1
Zaustavljanje reprodukcije
4 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
mape koju želite i pritisnite OK (U REDU).
◄◄
Gumb
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Uređaj1 za pristup spojenom USB uređaju za
pohranu.
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
postavke Moji mediji i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju odaberite
Uređaj1
►
004. - B04.mp3
00:00
1 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
Vanjski USB
Stranica 1/1
Popis glazbe
2 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
61
62
ZABAVA
NAPOMENA
yy
Za datoteke koji nisu podržane prikazuje se
samo pregled u obliku ikone .
yy
Nepravilne datoteke prikazuju se u obliku
bitmape .
yy
Oštećena ili neispravna glazba se ne reproducira. Kao vrijeme reprodukcije prikazuje se
00:00.
yy
Glazba preuzeta s usluge koja se naplaćuju
sa zaštićenim autorskim pravima ne pokreće
se i prikazuju se neodgovarajuće informacije
o trajanju reprodukcije.
yy
Ako pritisnete gumb OK (U REDU), ili r
čuvar zaslona se zaustavlja.
yy
Gumbi PLAY (REPRODUCIRAJ)(s),
Pause (Pauza) (t), r , w ili v na
daljinskom upravljačku su također dostupni u
ovom načinu rada.
yy
Pomoću gumba w možete odabrati
sljedeću glazbenu datoteku, a pomoću
gumba v sljedeću.
HRVATSKI
HR
naziv datoteke
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
Proteklo vrijeme/Trajanje
Opcije za glazbu
1 Pritisnite Q. MENU (BRZI IZBORNIK) za pristup skočnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
opcije Postavke reprodukcije zvuka ili Postavke zvuka i pritisnite OK (U REDU).
NAPOMENA
yy
Vrijednosti opcija koje su promijenjene u
Popisu glazbe ne utječu na Popis slika i
Popis glazbe.
yy
Vrijednosti opcija koje su promijenjene u
Popisu slika i Popisu glazbe utječu na
Popis slika i Popis glazbe, ali ne i Popis
filmova.
Kada odaberete Postavke reprodukcije zvuka,
1 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i odaberite Ponoviti ili Nasumično.
2 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja.
Kada odaberete Postavke zvuka,
1 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i odaberite Način zvuka, Autom. glasnoća, Clear
Voice II ili Ravnoteža.
2 Krećite se pomoću gumba za navigaciju i
napravite potrebna podešenja.(Pogledajte
stranicu 72)
ZABAVA
63
Registracijski kod za DivX
(Osim za 50PV250N, 50PT250N)
Registracija DivX koda
Deaktivacija DivX značajke
Provjerite i registrirajte registracijski kod za DivX
svog televizora kako biste mogli posuđivat ili kupovati najnovije filmove na stranici www.divx.com/
vod. Za reprodukciju posuđene ili kupljene DivX
datoteke, registracijski kod datoteke treba biti isti
kao registracijski kod za DivX vašeg televizora.
1 Pritisnite Početno za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke MOJI MEDIJI i pritisnite OK (U
REDU).
3 Pritisnite plavi gumb.
4 Pomoću gumba za navigaciju pomaknite se do
opcije DivX reg. kod i pritisnite OK (U redu).
5 Pogledajte registracijski kod za svoj televizor.
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).

1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke MOJI MEDIJI i pritisnite OK (U
REDU).
3 Pritisnite plavi gumb.
4 Pomoću gumba za navigaciju pomaknite se
do opcije DivX deaktivacija i pritisnite OK (U
redu).
5 Pomoću gumba za navigaciju pritisnite Da za
potvrdu.
Morate registrirati uređaj kako biste
mogli reproducirati zaštićene DivX videozapise.
Registracijski kod: **********
Registrirajte se na http://vod.divx.com
Zatvori
NAPOMENA
yy
Podržane su sljedeće filmske datoteke
Rezolucija: manje od 1920x1080 WxH
piksela
Brzina slike: manje od 30 slika/s
(1920x1080), manje od 60 slika/s (manje
od 1280x720)
yy
Video kodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.
Kod za poništavanje registracije :
********
Poništite registraciju na http://vod.divx.com
Želite li nastaviti s registracijom?

Da
Ne
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite
BACK (NATRAG).
HRVATSKI
HR
6 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Deaktivirajte sve uređaje putem internetskog
poslužitelja i blokirajte aktivaciju uređaja.
Izbrišite postojeće informacije o provjeri
autentičnosti kako biste primili novu DivX
korisničku provjeru autentičnosti za televizor. Nakon izvršavanja ove funkcije, od vas će se ponovno tražiti DivX korisnička provjera autentičnosti za
prikaz DivX DRM datoteka.
64
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI TELEVIZORA
Pristup glavnim izbornicima
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do jednog od sljedećih izbornika i pritisnite OK (U redu).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opciju koju želite i pritisnite OK (U redu).
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
SLIKA (Pogledajte
stranicu 66)
Podešavanje veličine,
kvalitete ili efekata slike
HRVATSKI
HR
POSTAVKE
(Pogledajte stranicu 65)
Postavljanje i
uređivanje programa
ZAKLJUČAJ
(Pogledajte stranicu 76)
Zaključavanje ili
otključavanje kanala i
programa
POSTAVKE
ZAKLJUČAJ
SLIKA
OPCIJA
OPCIJA (Pogledajte
stranicu 77)
Prilagođavanje
općih postavki
ZVUK (Pogledajte stranicu 72)
Podešavanje kvalitete zvuka,
efekata ili glasnoće
ZVUK
ULAZ
VRIJEME
MOJI MEDIJI
ULAZ (Pogledajte
stranicu 43)
Prikaz izvora ulaza
s njihovim oznakama
ili
MREŽA
MREŽA (Pogledajte
stranicu 80)
Određivanje postavki
mreže.
VRIJEME (Pogledajte
stranicu 75)
Postavljanje vremena,
datuma
ili mjerača vremena
MOJI MEDIJI
(Pogledajte stranicu 54)
Prikaz i reprodukcija filmova (Osim za
50PV250N, 50PT250N),
fotografija i glazbe
spremljenih na USB-u
65
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Prilagođavanje postavki
Postavljanje
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do opcije POSTAVKE i
pritisnite OK (U REDU).
POSTAVKE
● Autom.
Premjesti
●
Ručno podešavanje
●
Uređ. programa
● Pojačalo
●
U redu
podešavanje
: Isključeno
CI informacije
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opciju koju
želite i pritisnite OK (U REDU).
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Dostupne postavke programa opisane su u nastavku:
Postavka
Autom.
podešavanje
Ručno
podešavanje
Uređ. programa
Opis
Podešavanje i pohrana svih dostupnih programa preko antenskih ili kabelskih ulaza (Pogledajte
stranicu 30).
Ručno podešavanje i pohrana programa (Pogledajte stranicu 33).
Pojačalo
Postavlja na optimiziranu osjetljivosti ovisno od prijema signala (Pogledajte stranicu 35)
CI informacije
Omogućuje gledanje nekih kodiranih usluga (usluga koje se naplaćuju)(Pogledajte stranicu 37).
Postavke
digitalne kabelske
televizije
(samo u kabelskom
načinu rada)
Raspon koji korisnik može odabrati s izbornika Davatelj usluga razlikuje se ovisno o broju davatelja usluga koje podržava svaka zemlja, a ako je broj podržanih davatelja usluga za svaku
zemlju 1, odgovarajuću funkciju nije moguće odabrati.
Nakon promjene davatelja usluga prikazuje se prozor s upozorenjem kako će se mapa kanala
nakon pritiska gumba OK (U REDU) ili odabira opcija Zatvori izbrisati, a skočni prozor Autom.
podešavanje pojavljuje se ako se odabere 'Da'.(Pogledajte stranicu 32).
Uređivanje programa (Pogledajte stranicu 35).
HRVATSKI
HR
66
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
Postavke SLIKE
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke SLIKA i
pritisnite OK (U REDU).
SLIKA
Format slike
●
Čarobnjak za sliku
●
●
koju želite i pritisnite OK (U REDU).
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
●
: 16:9
Ušteda energije
Način slike
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opcije
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Premjesti U redu
●
: Inteligentni senzor
:
●
Kontrast
100
●
Svjetlina
50
●
Oštrina
65
●
Boja
60
●
Nijansa
0
●
Top. boje
0
●
Napredno upravljanje
●
Ponovno postavljanje slike
R
G
W
C
Zaslon
Dostupne postavke slike opisane su u nastavku.
Postavka
Format slike
Opis
Promjena veličine slike za prikaz u optimalnoj veličini (Pogledajte stranicu 41).
Čarobnjak za
sliku
Podešavanje kvalitete slike i kalibracija zaslona pomoću uputa na zaslonu.
Prilagođena opcija spremit će se pod nazivom Stručna1 u Načinu slike.
Standard
Preferirano
HRVATSKI
HR

Način rada za postavljanje standardne kvalitete slike.
(Zacrnjenost, Jačina bijele, Nijansa, Boja, Vodoravna oštrina, Okomita
oštrina, Pozadinsko osvjetljenje (samo LCD TV/LED LCD TV))
Način rada za postavljanje preferirane kvalitete slike umjesto standardne.
(Zacrnjenost, Jačina bijele, Nijansa, Boja, Oštrina, Dinamički kontrast,
Top. boje, Pozadinsko osvjetljenje (samo LCD TV/LED LCD TV))
NAPOMENA
yyAko ne završite s postavljanjem prije posljednje faze, promjene se neće primijeniti.
yyAko koristite Čarobnjaka za sliku, značajka uštede energije će se automatski isključiti.
yyZa promjenu postavki koje je postavio Čarobnjak za sliku, možete rukovati opcijom Vrać.
post. slike kada je Način slike postavljen na Stručna1.
yyU načinu rada RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC promijenjene vrijednosti postavki Boja, Nijansa
i V/O oštrina se ne primjenjuju.
Ušteda energije Smanjuje potrošnju energije podešavanjem svjetline zaslona.
Opcija
Inteligentni senzor *Ova značajka nije dostupna za sve modele.
(samo plazma tele- Najprikladnija svjetlina se automatski podešava prema okolnim uvjetima.
vizor) ili Automatski
(samo LCD TV/
LED LCD TV)
Isključeno
Značajka Ušteda energije je isključena
Minimum/Srednja/
Maksimum
Isključen zaslon

Odabir razine svjetline.
Zaslon se isključuje nakon 3 sekunde.
NAPOMENA
yyAko odaberete opciju Isključen zaslon, zaslon će se isključiti nakon 3 sekunde i pokrenut
će se način rada Isključen zaslon.
yyAko odaberite opciju “Ušteda energije-Automatski (ovisno o modelu), Maksimum”,
značajka Pozadinsko osvjetljenje neće raditi. (samo LCD TV/LED LCD TV)
yyAko odaberete opciju “Ušteda energije-Inteligentni senzor”, opcije Oštrina, Boja, Top.
boje neće raditi. (samo plazma televizori).
yyAko odaberete Automatski, Pozadinsko osvjetljenje se automatski podešava pomoću
inteligentnog senzora prema okolnim uvjetima, pod uvjetom da televizor ima inteligentni
senzor. (samo LCD TV/LED LCD TV) (ovisno o modelu)
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavka
Način slike
67
Opis
Odabir jedne prethodno postavljene slike ili prilagođavanje opcija u svakom načinu rada za najbolju
izvedbu. Možete prilagoditi i napredne opcije za svaki način rada.
Dostupni prethodno postavljeni načini slike ovise o pojedinom televizoru.
Način
Inteligentni senzor
(samo LCD TV)
Podešavanje slike prema okolnim uvjetima.
Jasni
Podešavanje video slike za korištenje u trgovini poboljšavanjem kontrasta,
svjetline, boje i oštrine.
Standardni
Podešavanje slike za uobičajenu okolinu.
Optimizacija potrošnje energije.
(samo plazma
televizori).
Kino,
Kino ili
Kino
Optimizacija video slike za kino izgled kako biste mogli uživati u filmovima kao
da ste u kinu.
Bright Room
(samo plazma
televizori).
Sport
Ova specifikacija optimizira gledanje pri jakom osvjetljenju.
Igra
Optimizacija video slike za zaslon za brze igre, kao što je osobno računalo ili
igre.
Optimizira nepokretne slike, primjerice fotografije, u USB načinu rada.
»»npr.) kada se priključi vanjski uređaj poput DSLR fotoaparata.
Stručni

Podešavanje detaljnih postavki video slike za video stručnjake i uobičajene
korisnike.
NAPOMENA
yyNačin slike odabire najbolji način prikaza slike na televizoru. Odaberite prethodno postavljenu vrijednost u izborniku Način slike na temelju kategorije programa.
yyAko je funkcija Inteligentni senzor uključena, najprikladnija slika se automatski podešava
prema okolnim uvjetima.
yyNačin slike možete postaviti i u Brzom izborniku.
(Automatska ušteda energije): Maksimalna ušteda energije bez smanjenja kvalitete
yy
slike. (samo plazma televizori).
Kino,
Bright Room”, značajka “Ušteda energije-InteliyyAko podesite “Način slikegentni senzor, Minimum, Srednje, Maksimum” neće raditi. (samo plazma televizori).
”, značajka “Ušteda energije-Isključeno, Minimum, SredyyAko podesite “Način slikenje, Maksimum” neće raditi. (samo plazma televizori).
»»
Kino ili
Kino (samo plazma televizori): ovo je način rada kino kvalitete koji
omogućuje iskustvo gledanja filma kod kuće. Korisnik može uživati u najboljoj razini
zadovoljavajuće kvalitete slike na zaslonu bez dodatnih podešenja. Značajka Kino izražava
optimalnu kvalitetu slike na zaslonu kada je slika najtamnija. Kada se odabere
Kino,
Bright Room, Format slike se mijenja u Automatski.
»»
Kino (Thomlinson Holman ’s Experiment) je THX standardza certifikaciju videa i zvuka
koji je ustanovio George Lucas, režiser filma Ratovi zvijezda, zajedno s Thomlinsonom. Riječ
je o proizvodu koji certifikatom THX jamči kvalitetu slike koja nadilazi standardnu kvalitetu
prikaza, u hardverskom i softverskom smislu.
HRVATSKI
HR
Fotografija
(ovisno o modelu)
Optimizacija video slike za dinamične akcijske programe naglašavanjem
primarnih boja, primjerice bijele boje, boje trave ili neba.
68
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavka
TruMotion
(samo LCD TV/
LED LCD TV)
Opis
*Ova značajka nije dostupna za sve modele.
Koristi se za najbolju kvalitetu slike bez zamagljivanja prilikom pokreta i bez podrhtavanja kada aktivirate brzo prikazivanje ili Izvor filma.
Ova značajka onemogućena je u načinu RGB-PC,HDMI-PC.
Ako omogućite "TruMotion", na zaslonu se može pojaviti šum.
Ako se to dogodi, postavite "TruMotion" na "Isključeno".
Ako odaberete “Način slike-Igra”, postavite “TruMotion" na "Isključeno".
Opcija
EKRAN
Visoko
Glađe kretanje slike.
Nisko
Glađe kretanje slike. Ovu postavku koristite za uobičajeno gledanje.
Isključeno
Isključivanje tehnologije TruMotion.
Korisnik
Korisnik može odvojeno podesiti Judder i Blur u TruMotion načinu rada.
Judder
Podešavanje šuma na zaslonu.
Blur
Podešavanje zaostale slike na zaslonu.
Prilagođavanje opcija zaslona osobnog računala.
Opcija
HRVATSKI
HR
Razlučivost
Odabir odgovarajuće razlučivosti kod korištenja osobnog računala.
Auto Configure
Postavljanje televizora tako da automatski optimizira prikaz.
Položaj
Postavlja sliku u ispravan položaj.
Veličina
Podešavanje veličine slike.
Faza
Uklanjanje vodoravnih crta.
Vraćanje postavki
Vraćanje opcija na zadane postavke.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
69
Osnovne opcije slike
Postavka
Pozadinsko osvjetljenje (samo LCD
TV/LED LCD TV)
Opis
Podešavanje svjetline zaslona kontrolom pozadinskog osvjetljenja LCD-a. Ako smanjite razinu
svjetline, zaslon postaje tamniji, a potrošnja električne energije se smanjuje bez gubitka video
signala.
yyAko koristite opciju “Ušteda energije - Automatski, Minimum, Srednja, Maksimum”,
Pozadinsko osvjetljenje neće biti dostupno.
yyPrednosti korištenja opcije Pozadinsko osvjetljenje
- Potrošnja električne energije smanjuje se do 60 %.
- Smanjuje se svjetlina crne (što crna ima veću dubinu, bolja je definicija).
- Svjetlinu možete podešavati održavajući izvornu razlučivost signala.
Kontrast
Povećanje ili smanjenje stupnja video signala. Možete koristiti Kontrast kada je svijetli dio
slike zasićen.
Podešavanje osnovne razine signala na slici.
Svjetlina
Oštrina
Boja
Podešavanje razine oštrine rubova između svijetlih i tamnih područja slike.
Što je niža razina, slika je manje oštra.
Podešavanje jačine svih boja.
Nijansa
Podešava ravnotežu između crvene i zelene.
Top. boje
Postavite na višu razinu topline ako želite pojačati tople boje, kao što je crvena, ili na nižu
razinu topline, ako želite pojačati hladnije boje, kao što je plava.
Prilagođavanje naprednih opcija
Napredno upravljanje
ili Stručna kontrola
Vrać. post. slike
Vraćanje opcija svih načina rada na tvornički zadane postavke
Kod RGB-PC/HDMI-PC načina rada, podešavanje boje, oštrine i nijanse boje nije moguće.
yy
HRVATSKI
HR
NAPOMENA
70
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Napredne opcije slike (ovisno o modelu)
Postavka
Opis
HRVATSKI
HR
Dinamički kontrast
Podešavanje kontrasta i njegovo prilagođavanje svjetlini zaslona. Kada se svijetli dijelovi još
više posvijetle, a tamni još više zatamne, slika se poboljšava.
Dinamička boja
Prilagođavanje boja na zaslonu tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije. Ova značajka
naglašava nijansu, zasićenost i osvijetljenost, tako da crvena, plava, zelena i bijela izgledaju
življe.
Clear White
Čini bijela područja na zaslonu svjetlijima i čišćima.
Boja kože
Podešava boju kože na slici, tako da korisnik može odabrati svoju omiljenu nijansu.
Smanjenje buke
Smanjenje buke na zaslonu bez smanjenja kvalitete videozapisa.
Sig. smanj. šuma
Smanjuje šum povezan s MPEG komprimiranim videom.
Gama
Možete prilagoditi svjetlinu tamnijih i srednje tamnih područja slike.
»»Nisko: posvjetljivanje tamnih i srednje tamnih područja.
»»Srednje: izvorna razina slike.
»»Visoko: zatamnjenje tamnih i srednje tamnih područja.
Zacrnjenost
ostavljanje razine zacrnjenosti zaslona na odgovarajuću razinu. Ova funkcija je dostupna u
P
sljedećim načinima rada: AV (NTSC-M), HDMI, Komponentni ili USB (samo plazma televizori).
»»Nisko: slika zaslona postaje tamnija.
»»Visoko: slika zaslona postaje svjetlija.
»»Automatski : automatsko postavljanje visoke ili niske razine zacrnjenosti, ovisno o razini
ulaznog signala.
Zaštita očiju
Podešavanje svjetline zaslona kako bi se spriječila pretjerana osvijetljenost. Zatamnjuje
izuzetno svijetle slike.
Ova značajka je onemogućena u opcijama “Način slike-Jasno, Kino, Stručna1, Stručna2,
Inteligentni senzor”.
Pravo kino ili Način
filma
Videozapisi snimljeni u filmu izgledat će prirodno kada se ukloni podrhtavanje.
DVD i Blu-ray filmovi snimaju se brzinom od 24 sličice u sekundi. Uz značajku LG RealCinema, svaki kadar se dosljedno obrađuje 5 puta u 1/24 sekunde, uz 120 fps i funkciju TruMotion,
ili 2 puta u 1/24 sekunde uz 48 fps bez funkcije TruMotion te se tako u potpunosti eliminira
efekt podrhtavanja.
Skala boja
Maksimalno se povećava iskorištenost boje kako bi se povećala kvaliteta boje.
»»Standardno: prikazuje se standardni skup boja.
»»Široko: povećava se boj korištenih boja.
Naglašavanje rubova
Rubove videa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način.
XVYCC
(dostupan u načinima
rada Kino i Stručno)
*Ova značajka nije dostupna za sve modele.
Ova funkcija prikazuje punije boje.
Ova značajka predstavlja punije boje, jednako kao uobičajeni video signal.
Ona je omogućena u načinu rada "Način slike - Kino, Stručno" kada signal xvYCC ulazi
putem HDMI priključka.
Stručni obrazac
(dostupno u načinu
rada Stručno)
Taj je uzorak potreban za napredno podešavanje.
Ova funkcija je omogućena u načinu rada "Način slike - Stručno" kada gledate DTV.
Filter boja
Ova funkcija filtrira određene boje videozapisa.
Možete koristiti i RGB filtar da biste postavili zasićenost i nijansu boje.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
71
Napredne opcije slike (ovisno o modelu)
Postavka
Top. boje
Opis
Podešavanje boje na zaslonu promjenom temeljne razine bijele boje.
Plazma televizor
b. Način : 20 točaka IRE
yyIRE (Institute of Radio Engineers) je jedinica
je za prikaz veličine video signala i može se
postaviti na vrijednost 5, 10, 15 - 95, 100 za
plazma televizore. Možete podesiti opciju
Crvena, Zelena ili Plava, prema postavkama.
yyCrvena/zelena/plava: raspon podešavanja
iznosi -50 do +50.
c. Primjena na sve unose
(LCD TV/LED LCD TV)
b. Način :10 točaka IRE
yyUzorak: Unutarnje, Vanjsko
yyIRE (Institute of Radio Engineers) je mjerna
jedinica za veličinu videosignala i može
se postaviti na vrijednost 10, 20, 30 - 100.
Možete podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju
sukladno svakoj postavci.
yyOsvjetljenje: ova funkcija prikazuje izračunatu
vrijednost osvijetljenosti za 2.2 gama. Željenu
vrijednost osvijetljenosti možete postaviti na
100 IRE, a zatim se vrijednost osvijetljenosti
za 2.2 gama prikazuje za svakih 10 stupnjeva,
od 10 do 90 IRE.
yyCrvena/zelena/plava: raspon podešavanja
iznosi -50 do +50.
c. Primjena na sve unose
Ovaj alat koriste stručnjaci za podešavanja pomoću testnih uzoraka, što ne utječe na ostale
boje, ali može se koristiti za selektivno podešavanje 6 područja boja (crvena/zelena/plava/
cijan/grimizna/žuta).
Razlike u bojama možda se neće opažati čak i ako vršite podešavanje za uobičajene videozapise.
Podešavanje crvene/zelene/plave/žute/cijan/grimizne.
Crvena/zelena/plava/žuta/cijan/grimizna boja: raspon podešavanja iznosi od -30 do +30.
Crvena/zelena/plava/žuta/cijan/grimizna boja: raspon podešavanja iznosi od -30 do +30.
Ova značajka je onemogućena u RGB-PC i HDMI (PC) načinu rada.
HRVATSKI
HR
Sustav upravljanja
bojom
a. Način :2 točke
yyUzorak: Unutarnje,
Vanjsko
yy- Crveni/Zeleni/Plavi
kontrast, Crvena/
Zelena/Plava
svjetlina: Raspon
podešavanja iznosi
-50 - +50.
72
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavke zvuka
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ZVUK i pritisnite
OK (U REDU).
ZVUK
Premjesti U redu
●
Autom. glasnoća : Isključeno
●
Clear Voice II
●
Ravnoteža
●
Način zvuka
: Isključeno
3
0
L
R
: Standardni
• Infinite Surround : Isključeno
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opcije koju
želite i pritisnite OK (U REDU).
50
• Bas
50
• Vraćanje postavki
●
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
• Visoki tonovi
Digitalni audio izlaz : PCM
●
TV zvučnik
●
DTV Audio postavke : Automatski
: Uključeno
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Dostupne postavke zvuka opisane su u nastavku.
Postavka
Opis
Autom.
glasnoća
Aktivacija značajke Autom. glasnoća kako bi se održala stalna razina glasnoće kod promjene kanala.
Razina glasnoće možda neće biti stalna zbog različitih uvjeta signala različitih televizijskih postaja.
Clear Voice
Poboljšanje jasnoće ljudskog glasa. Kada uključite ovu funkciju, možete podesiti razinu jasnoće.

NAPOMENA
yyAko odaberete “Uključeno” za Clear Voice II, funkcija Infinite Surround neće raditi.
yyOdaberite razine od ‘-6’ do ’+6’.
HRVATSKI
HR
Ravnoteža
Podešavanje ravnoteže između lijevog i desnog zvučnika prema okolnim uvjetima.
Način zvuka
Odabir jednog od prethodno postavljenih načina zvuka ili prilagođavanje opcija u svakom od načina.
Način
Standardni
Odabir zvuka standardne kvalitete.
Glazba
Odaberite ovu opciju kada slušate glazbu.
Kino
Odaberite ovu opciju kada gledate filmove.
Sport
Odaberite ovu opciju kada gledate sportske programe.
Igra
Odaberite ovu opciju kada igrate igre.
Opcija
Infinite Surround
Infinite Surround je patentirana tehnologija obrade zvuka tvrtke LG koja nastoji
postići osjećaj 5.1-kanalnog surround zvuka s dva prednja zvučnika.
Visoki tonovi
Kontroliranje dominantnih zvukova. Kada uključite funkciju Visoki tonovi, bolje će
se čuti zvuk više frekvencije.
Bas
Kontroliranje blažih zvukova. Kada uključite funkciju Bas, bolje će se čuti zvuk
niže frekvencije.
Vraćanje postavki Vraćanje postavki zvuka na zadane postavke.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
73
Postavka
Opis
Digitalni audio
izlaz
Ova funkcija omogućuje odabir preferiranog digitalnog audio izlaza.
Kada je dostupan Dolby Digital, ako odaberete Automatski u izborniku Digitalni audio izlaz,
SPDIF(Sony
Philips Digital InterFace) izlaz će biti postavljen na Dolby Digital.
Ako je u izborniku Digitalni audio izlaz odabrana opcija Automatski kada Dolby Digital nije dostupan,
SPDIF izlaz bit će PCM (Pulse-code modulation - Modulacija impulsnim kodom).
Čak i ako su Dolby Digital i Audio jezik postavljeni za kanal koji emitira samo Dolby
Digital Audio, reproducirat će se samo Dolby Digital.
Stavka
Automatski
PCM
TV zvučnik
Audio ulaz
Digitalni audio izlaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Sve
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Uključivanje unutarnjeg zvučnika televizora kod korištenja vanjskog Hi-Fi sustava. Zvučnik televizora
možete koristiti kao audio izlaz čak i ako ne postoji video ulaz.

NAPOMENA
Kada je zvučnik televizora isključen, a Simplink kućno kino je uključeno, zvuk se yy
automatski prebacuje na zvučnik kućnog kina, ali kada je uključen zvučnik televizora, zvuk
prolazi kroz zvučnik televizora.
Neki izbornici u opciji ZVUK su onemogućeni su kada je zvučnik televizora postavljen na
yy
Isključeno.
Automatski
Automatski izlaz zvuka prema sljedećem redoslijedu HE-AAC > Dolby Digital+
> Dolby Digital > MPEG (osim Italije).
Automatski izlaz zvuka redoslijedom HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG >
Dolby Digital (samo Italija).
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Korisnicima omogućuje odabir željene vrste zvuka.
ex) Ako se odabere MPEG, izlaz će uvijek biti MPEG.
Ako MPEG nije podržan, postavlja se drugi format zvuka, navedenim redoslijedom.
Pogledajte stranicu �����������������������
(Odabir audio jezika)
HRVATSKI
HR
DTV Audio
Kad u ulaznom signalu postoje različite vrste zvuka, ova funkcija omogućava odabir
postavke (samo željene vrste zvuka.
u digitalnom
načinu rada)
Način
74
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Stereo/Dvostruki prijem (samo u analognom načinu rada)
Kada je program odabran, informacije o zvuku za postaju pojavljuju se s brojem programa i
nazivom postaje.
1 Pritisnite Q. MENU (BRZI IZBORNIK) i pomoću gumba za navigaciju pristupite opciji Zvuk ili Audio
jezik i pritisnite OK (U REDU).
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do izlaza zvuka i pritisnite OK (U REDU).
Emitiranje
Mono
Stereo
Dvostruki
Prikaz na zaslonu
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Odabir mono zvuka
Ako je stereo zvuk slab, prebacite na mono način. Kod mono prijema povećava se čistoća zvuka.
yy
Odabir jezika za emitiranje s dva jezika
Ako se televizijski program može primati u dva jezika, moguće je prebaciti način rada na DUAL I,
DUAL II ili DUAL I+II.
HRVATSKI
HR
DUAL I DUAL I I
DUAL I+I I
Šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima.
Šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima.
Šalje posebni jezik svakom zvučniku.
NICAM prijem (samo u analognom načinu rada)
Ako je televizor opremljen NICAM prijemnikom, može primati kvalitetni NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex) digitalni zvuk.
Izlaz zvuka može se odabrati sukladno vrsti primljenog emitiranja.
1 Kod NICAM mono prijema, možete odabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2 Kod NICAM stereo prijema, možete odabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ako je stereo signal preslab, prebacite se na FM MONO.
3 Prilikom NICAM dual prijema, moguće je odabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili NICAM DUAL I+II
ili FM MONO.
Odabir izlaznog zvuka na zvučnicima
U AV, Komponentnom, RGB i HDMI načinu rada možete odabrati izlazni zvuk za lijevi i desni zvučnik.
Odaberite izlaz zvuka.
L+D: audio signal iz L audio ulaza šalje se u lijevi zvučnik, a audio signal iz audio D ulaza šalje se u desni
zvučnik.
L+L: audio signal iz L audio ulaza šalje se u lijevi i desni zvučnik.
D+D: audio signal iz L audio ulaza šalje se u lijevi i desni zvučnik.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
75
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
Postavljanje vremena
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke VRIJEME i pritisnite
OK (U REDU).
VRIJEME
Premjesti U redu
●
Sat
●
Vrijeme isključeno
: Isključeno
●
Vrijeme uključivanja
: Isključeno
●
Vrijeme gašenja
: Isključeno
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opciju koju želite i
pritisnite OK (U REDU).
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Dostupne postavke zvuka opisane su u nastavku.
Postavka
Sat
Opis
Postavljanje vremena, datuma, vremenske zone i značajke ljetnog računanja vremena.
Sat će se postaviti automatski prema digitalnom signalu kanala, uključujući informacije o vremenu
koje daje televizijska postaja. U protivnom, vrijeme i datum postavite ručno.

NAPOMENA
zone i GMT (Greenwich Mean Time) koje se primaju s emitiranim signalom, a vrijeme se
automatski podešava premadigitalnom signalu.
Ako se prilikom promjene grada u opciji Vremenska zona vrijeme pomakne, možete
yy
pomaknuti vrijeme za 1 sat.
yyIzbornik Vremenska zona može se promijeniti u načinu rada Automatski.

Vremenska zona
Magadan, Kamčatka
Vladivostok
Jakutsk
Irkutsk
Krasnojarsk
Omsk
Jekaterinburg
Moskva, Samara
Kalinjingrad
Ova tablica prikazuje 9 vremenskih zona u Rusiji i kad
korisnik odabere vremensku zonu svog područja,
automatski se postavlja vrijeme odgovarajućeg područja.
No, kada korisnik odabere svoje područje, ako nije ponuđen
pomak u lokalnom vremenu stanice koja emitira signal, ili
ako se ne podudaraju informacije o regiji, korisnik može
odabrati Pomak u vremenskoj zoni kako bi postavio točno
vrijeme.
HRVATSKI
HR
Vrijeme na televizoru se postavlja pomoću informacija za vrijeme na temelju vremenske
yy
76
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavka
Vrijeme
isključeno/
Vrijeme
uključivanja
Opis
Postavljanje vremena za automatsko uključivanje ili isključivanje televizora. Za korištenje ove funkcije vrijeme i datum trebate postaviti unaprijed.

NAPOMENA
yyAko ne pritisnete nijedan gumb unutar dva sata nakon uključivanja televizora putem
značajke Vrijeme uključivanja, televizor automatski ulazi u stanje mirovanja.(Osim za
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
yyAko postavite značajku Vrijeme isključeno i Vrijeme uključivanja na isto vrijeme, značajka
Vrijeme isključeno poništava značajku Vrijeme uključivanja.
Vrijeme gašenja
Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se televizor isključiti. Kada televizor isključite i
ponovno uključite, značajka Vrijeme gašenja će biti postavljena na isključeno.
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
Postavke zaključavanja
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
HRVATSKI
HR
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ZAKLJUČAJ i
ZAKLJUČAJ
●
Premjesti U redu
Postavi lozinku
● Sustav zaključav. :
●
pritisnite OK (U redu).
Isključeno
Blokirati program
● Roditeljski nadzor : Isključeno blokiranje
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opcije koju
●
●
Blokiranje ulaza
Zaklj. tipkovnice : Isključeno
želite i pritisnite OK (U REDU).
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Dostupne postavke zaključavanja opisane su u nastavku.
Postavka
Sustav
zaključav.
Opis
Aktivacija ili deaktivacija sustava zaključavanja.
Postavi lozinku Promjena 4-znamenkaste lozinke. Zadani PIN je “0 0 0 0”.
Kada je za zemlju odabrana Francuska, lozinka nije ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, nego ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Kada je za zemlju odabrana Francuska, lozinka se ne može postaviti na ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Ako ste zaboravili lozinku, pritisnite ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ na daljinskom upravljaču.
Blokirati program Pritiskom na zeleni gumb blokiraju se programa sa sadržajima neprimjerenima za djecu. Ikona za
zaključavanje pojavljuje se ispred blokiranih programa. Programi se mogu odabrati, ali zaslon je
prazan, a zvuk isključen.
Za gledanje zaključanog kanala unesite lozinku.
Funkcija se može koristiti tako da se Sustav zaključav. postavi na ”Uključeno”.
Roditeljski nadzor Ova funkcija radi ovisno o informacijama postaje za emitiranje. Stoga, ako signal
(samo u digisadrži netočne informacije, ova funkcija neće raditi.
talnom načinu
Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka.
rada)
Ovaj televizor pamti opciju koja je posljednja postavljena, čak i ako ga isključite.
Djeci onemogućuje gledanje određenih televizijskih programa za odrasle, ovisno o postavljenim
ograničenjima.
Unesite lozinku da biste gledali blokirani program.
Kategorije se razlikuju ovisno o zemlji.
Blokiranje ulaza Blokiranje izvora ulaza.
Funkcija se može koristiti tako da se Sustav zaključav. postavi na ”Uključeno”.
Zaklj. tipkovnice Zaključavanje ili otključavanje gumba na televizoru.
77
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
Postavke opcija
OPCIJA
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
●
● Zemlja
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke OPCIJA i
pritisnite OK (U REDU).
U redu
: UK
●
Pomoć isključena
●
ISM Metoda
● Vraćanje
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili opciju
Premjesti
Jezik
: Uobičajeno
tvorničkih postavki
●
Postavi ID
:1
●
Postavke načina rada
: Kućna upotreba
koju želite i pritisnite OK (U REDU).
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Dostupne opće postavke opisane su u nastavku.
Postavka
Jezik
Opis
Odabir jezika zaslona ili zvuka.
Opcija
Jezik izbornika
Odaberite željeni jezik.
Audio jezik
Funkcija Zvuk omogućuje odabir preferiranog jezika.
Ako se podaci o zvuku u odabranom jeziku ne emitiraju, reproducira se
zadani jezik zvuka.
Informacije na zaslonu za audio jezik
Zaslon
Status
Nije dostupno
MPEG zvuk
Dolby Digital Audio
Zvuk za osobe s oštećenim vidom

Zvuk za osobe s oštećenim sluhom
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
Jezik podnaslova
HE-AAC Audio
Koristite funkciju Podnaslov kada se emitiraju dva ili više jezika
podnaslova. Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku, stranica
teleteksta prikazat će se na zadanom jeziku za teletekst.
Informacije na zaslonu za jezik podnaslova
Zaslon
N.D.
Status
Nije dostupno
Podnaslovi teleteksta

Jezik za prikaz teksta

Podnaslovi za opciju Problemi sa
sluhom.
U digitalnom načinu rada koristite funkciju Jezik za prikaz teksta kada
se emitiraju dva ili više jezika teksta. Ako se teletekst ne emitira na
odabranom jeziku, prikazat će se zadana Jezik za prikaz teksta.
NAPOMENA
yyAko jezici koje ste prvotno odabrali u opcijama Audio jezik, Jezik podnaslova i Jezik za prikaz teksta nisu podržani, jezik možete odabrati u sekundarnoj kategoriji.
yyZvuk/podnaslovi se mogu prikazati u jednostavnijem obliku ako davatelj usluge emitira jedan
do tri znaka.
yyKada odaberete pomoćni zvuk (zvuk za osobe s oštećenim vidom ili sluhom), televizor može
reproducirati dio glavnog zvuka.
HRVATSKI
HR
N.D.
78
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavka
Zemlja
Opis
Odabir željene zemlje.

NAPOMENA
Ako ste prekinuli postavljanje prema vodiču za instalaciju pritiskom na BACK(NAZAD) ili
yy
ako je isteklo vrijeme za prikaz na zaslonu, izbornik za instalaciju će se pojavljivati kod
svakog uključivanja televizora dok se postavljanje ne dovrši.
Ako odaberete pogrešnu zemlju, teletekst se možda neće ispravno prikazivati te može
yy
doći do problema u radu teleteksta.
Funkcija CI (Common Interface - Zajedničko sučelje) možda se neće primjenjivati na
yy
temelju uvjeta emitiranja u zemlji.
Kontrolni gumbi kontrole u načinu rada digitalne televizije možda neće funkcionirati na
yy
temelju uvjeta emitiranja u zemlji.
U zemlji u kojoj nije regulirano digitalno emitiranje, neke funkcije digitalne televizije
yy
možda neće raditi, ovisno i uvjetima digitalnog emitiranja.
Postavka zemlje "UK" treba se aktivirati samo u Velikoj Britaniji.
yy
Ako je postavka zemlje postavljena na “--”, dostupni su programi prema europskom digiyy
talnom zemaljskom standardu, ali neke funkcije digitalne televizije možda neće ispravno
raditi.
Pomoć isključena Opcija
(samo u digitalnom
Problemi sa sluhom
načinu rada)
Audio opis
Ova funkcija je namijenjena osobama oštećenog sluha.
HRVATSKI
HR
Ova funkcija je namijenjena slijepim osobama te pruža audio opise
trenutne situacije na televizijskom programu uz osnovni zvuk.
Kada je odabrana opcija Audio opis uključen, osnovni zvuk i audio
opis postoji za one programe za koji postoji audio opis.
Glasnoća
Promjena glasnoće Audio opisa
Zvučni signal Oglašava se kada odaberete program s Audio opisom
ISM metoda
(samo plazma
televizori)
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje zamrznuta ili nepomična slika, doći će do pojave zaostalih slika, čak i kada promijenite sliku. Nastojte izbjeći dulje prikazivanje statičnih slika na zaslonu
televizora.
Opcija
Osvježenje bijelom
Indikator rada
(samo LCD/LED
LCD TV)
Osvježenje bijelom uklanja ostatke slike sa zaslona.
Napomena: trajna slika se možda neće moći u potpunosti ukloniti
značajkom Osvježenje bijelom.
Orbiter
Orbiter može spriječiti nastanak zaostale slike. Međutim, ipak je
najbolje ne dozvoliti dulje zadržavanje statičnih slika
na zaslonu. Kako bi se izbjeglo stvaranje zaostale slike, prikaz se
pomiče svake 2 minute.
Osvježenje bojama
Blok boje na zaslonu pomiče se i prikazuje naizmjenično s bijelom
bojom. Zaostalu sliku koja nastaje za vrijeme uklanjanja privremene
zaostale slike i za vrijeme rada uzorka boje je teško prepoznati.
Uključivanje ili isključivanje indikatora na televizoru.
Ako odaberete 3D način rada, indikator rada će se automatski isključiti.
Opcija
Indikator mirovanja
Uključivanje ili isključivanje indikatora kada je televizor u stanju
mirovanja.
Svjetlosni indikator rada
Uključivanje ili isključivanje indikatora kod uključivanja televizora.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavka
Podatkovna
usluga
(samo u Irskoj).
Vraćanje tvorničkih
postavki
79
Opis
Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG (Digitalni teletekst) ili Teletekst ako je oboje dostupno
u isto vrijeme.
Ova funkcija pokreće sve postavke.

NAPOMENA
Dok je Sustav zaključav. postavljen na “Uključeno”, ako ste zaboravili lozinku, pritisyy
nite ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’na daljinskom upravljaču.
Postavi ID
Dodavanje ID-a priključenim uređajima
Postavke načina
rada
Zadani odabir je “Kućna upotreba”. Preporučuje se postaviti televizor na način “Kućna upotreba”
za najbolju sliku u kućnom okružju.
Opcija
Kućna upotreba
Odaberite ovu opciju za kućno okružje.
Rad u trgovini
Odaberite ovu opciju za trgovine.
Demo način
Prikaz posebnih značajki televizora. Demo način možete otkazati pritiskom na bilo koji gumb osim gumba za glasnoću i isključivanje zvuka.

NAPOMENA
Demo način se ne može koristiti u načinu Kućna upotreba.
yy
U načinu rada Rad u trgovini Demo način se automatski
yy
postavlja na Uključeno.
Rad u trgovini, Demo način se ne izvodi, a ponovno se
postavlja samo zaslon.
Zaslon se automatski ponovno postavlja nakon 5 minuta u
yy
Demo načinu.
HRVATSKI
HR
Kad se Demo način postavi na Isključeno u načinu rada
yy
80
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavke mreže
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
MREŽA
(ovisno o modelu)
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim izbornicima.
Premjesti
●
Postavke mreže
: Žično
●
Status mreže
: Internet je spojen
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke
MREŽA i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do postavke ili
opciju koju želite i pritisnite OK (U REDU).
- Za povratak na sljedeću razinu pritisnite BACK (NATRAG).
4 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
Dostupne postavke mreže opisane su u nastavku.
Postavka
Postavke mreže
Opis
Konfigurirajte postavke mreže (Pogledajte stranicu 52).
Status mreže
Prikaz statusa mreže (Pogledajte stranicu 53).
U redu
HRVATSKI
HR
SPAJANJE
81
PRIKLJUČIVANJE
Priključite vanjske uređaje na televizor i promijenite načine ulaza za odabir vanjskog uređaja. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.
Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, USB uređaji za pohranu, računala,
uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.
NAPOMENA
Ako snimate televizijski program na DVD snimač ili videorekorder, obavezno uključite ulazni
yy
kabel u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne informacije o snimanju
potražite u priručniku priključenog uređaja.
Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
yy
Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed priključaka na televizoru.
yy
HRVATSKI
HR
82
SPAJANJE
Pregled priključaka
Priključite vanjske uređaje na priključke sa stražnje strane televizora.
1 Pronađite vanjski uređaj koji želite priključiti na televizor i to napravite prema sljedećoj slici.
2 Provjerite vrstu priključka vanjskog uređaja.
3 Pronađite odgovarajuću sliku i provjerite pojedinosti priključka.
HD prijemnik
HDMI – Pogledajte
stranicu 83
DVI – Pogledajte
stranicu 83
Komponentni –
Pogledajte stranicu 83
Kompozitni –Pogledajte
stranicu 84
HRVATSKI
HR
Zvučnici
Digitalno – Pogledajte
stranicu 86
Računalo
HDMI – Pogledajte stranicu 85
DVI – Pogledajte stranicu 85
RGB – Pogledajte stranicu 85
DVD
HDMI – Pogledajte
stranicu 83
DVI – Pogledajte
stranicu 83
Komponentni –
Pogledajte stranicu 83
Kompozitni – Pogledajte
stranicu 84
Euro Scart – Pogledajte
stranicu 84
VCR
Kompozitni – Pogledajte
stranicu 84
Euro Scart – Pogledajte
stranicu 84
USB
Memorija –
Pogledajte stranicu 87
Čitač memorijske
kartice – Pogledajte
stranicu 87
Uređaj za igru
HDMI – Pogledajte
stranicu 83
Komponentni –
Pogledajte stranicu 83
Kompozitni – Pogledajte
stranicu 84
NAPOMENA
Ako na televizor priključujete uređaj za igru, koristite kabel koji ste dobili s uređajem za igru.
yy
SPAJANJE
Ovaj dio o PRIKLJUČIVANJU uglavnom
yy
koristi dijagrame modela 50/60PZ55**.
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
Priključivanje HD prijemnika,
DVD uređaja ili videorekordera
83
DVI-HDMI priključak
Prenosi digitalni video signala s vanjskog uređaja
na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor
pomoću DVI-HDMI kabela kako je prikazano na
sljedećoj slici. Za prijenos audio signala spojite
audio kabel.
Priključite HD prijemnik, DVD uređaj ili videorekorder na televizor i odaberite odgovarajući ulaz.
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću HDMI kabela kako je prikazano
na sljedećoj slici.
HRVATSKI
HR
Komponentni priključak
Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću komponentnog kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici.
NAPOMENA
Kad koristi HDMI kabel, televizor može
yy
istovremeno primati video i audio signale.
Ako DVD ne podržava Automatski HDMI,
yy
trebate postaviti prikladnu razlučivost.
Provjerite je li HDMI kabel HDMI kabel
yy
velike brzine. Ako HDMI kabeli nisu HDMI
kabeli velike brzine, može doći do titranja
na zaslonu ili nestanka slike. Koristite HDMI
kabel velike brzine.
84
SPAJANJE
Euro Scart priključak
Kompozitni priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću Euro Scart kabela kako je prikazano na sljedećoj slici. Za prikaz slika pomoću
progresivnog snimanja koristite Euro Scart kabel.
Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću kompozitnog kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici.
HRVATSKI
HR
NAPOMENA
AV1
(TV izlaz1)
AV2
(izlaz za monitor2)
Digitalna TV
X
O
Analogna TV, AV
Analogna TV
O
Komponentni / RGB
Analogna TV
X
HDMI
Analogna TV
X
Trenutni
način ulaza
1
2
Izlaz
Vrsta
TV izlaz : proizvodi analogni TV signal.
Izlaz za monitor: proizvodi trenutnu sliku na zaslonu.
NAPOMENA
Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora
yy
imati zaštitu signala.
Ako imate mono videorekorder, videoyy
rekorder priključite audio kabelom u AUDIO
L/MONO priključak na televizoru.
SPAJANJE
Povezivanje s računalom
NAPOMENA
yy
Za najbolju kvalitetu slike preporučuje se
koristiti televizor s HDMI priključkom.
85
DVI-HDMI priključak
Prenosi digitalni video signal s računala do televizora. Priključite osobno računalo na televizor
pomoću DVI-HDMI kabela kako je prikazano na
sljedećoj slici. Za prijenos audio signala spojite
audio kabel.
HRVATSKI
HR
HDMI priključak
RGB priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na
televizor. Priključite osobno računalo na televizor pomoću HDMI kabela kako je prikazano na
sljedećoj slici.
Prenosi analogni video signal s računala na televizor. Priključite računalo na televizor pomoću D-sub
15-pinskog kabela kako je prikazano na sljedećim
slikama. Za prijenos audio signala spojite audio
kabel.
86
SPAJANJE
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
Pokušajte izbjeći dulje prikazivanje statičnih
yy
slika na zaslonu televizora. Statične slike
mogu postati stalno utisnute kao prikaz na
zaslonu, kad god je moguće koristite čuvar
zaslona.
Mogu se pojaviti smetnje u razlučivosti,
yy
okomitim uzorcima, kontrastu ili svjetlini
u PC načinu rada. Promijenite razlučivost
u PC načinu rada, promijenite brzinu
osvježavanja ili prilagodite svjetlinu i kontrast na izborniku dok slika ne postane
jasna. Ako se brzina osvježavanja grafičke
kartice računala ne može promijeniti, promijenite grafičku karticu računala ili se obratite
proizvođaču grafičke kartice računala.
Oblici vala sinkronizacije ulaza za vodoryy
avnu i okomitu frekvenciju su odvojeni.
Preporučujemo da koristite sljedeće:
yy
1920x1080, 60 Hz (Osim za42/50PT****,
42/50PW****, 22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22LV23**), 1024x768,
60 Hz(Samo 42/50PT****, 42/50PW****)
1360 x768, 60 Hz(Samo 22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22LV23**) za način
rada s računalom jer bi se tako trebala
postići najbolja kvaliteta slike.
Uključite signalni kabel u izlaza za moniyy
tor osobnog računala i RGB (PC) ulaz na
televizoru ili u HDMI izlaz na osobnom
računalu i HDMI IN (ULAZ) (ili HDMI/DVI IN
(ULAZ)) na televizoru.
Uključite audio kabel u računala i audio
yy
ulazni ulaz na televizoru (audio kabeli se ne
isporučuju s televizorom).
Ako koristite zvučnu karticu, prilagodite
yy
zvuk računala po potrebi.
Ako grafička kartica na osobnom računalu
yy
nema istodobno analogni i digitalni izlaz,
spojite RGB ili HDMI IN (ULAZ) (ili HDMI/
DVI IN (ULAZ)) za prikaz s osobnog
računala na zaslonu televizora.
DOS način rada možda neće ispravno
yy
funkcionirati s video karticom ako koristite
HDMI-DVI kabel.
Ako je RGB-PC kabel predug, može doći
yy
do smetnji na zaslonu. Preporučljivo je koristiti kabel kraći od 5 m. Time se osigurava
najbolja kvaliteta slike.
Priključivanje audio sustava
Koristite vanjski audio sustav umjesto ugrađenog
zvučnika.
NAPOMENA
Ako koristite vanjski audio uređaj umjesto
yy
ugrađenih zvučnika, isključite zvučnik na
televizoru (Pogledajte stranicu 73).
Digitalni optički audio priključak
Prenosi digitalni audio signal od televizora do vanjskog uređaja. Priključite vanjski uređaj na televizor
pomoću optičkog audio kabela kako je prikazano
na sljedećoj slici.
NAPOMENA
Ne gledajte u optički izlazni priključak.
yy
Gledanje u lasersku zraku može oštetiti
vid.
SPAJANJE
Spajanje slušalica
(Osim za 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Prenosi signal slušalica od televizora do vanjskog
uređaja. Priključite vanjski uređaj na televizor
pomoću slušalica kako je prikazano na sljedećoj
slici.
87
Priključivanje USB uređaja
USB uređaje za spremanje podataka poput USB
flash memorije, vanjskog tvrdog diska i USB čitača
memorijskih kartica, možete priključiti na televizor
i pomoću izbornika Moji mediji koristiti različite
multimedijske datoteke. Pogledajte “Spajanje USB
memorije” na str.54 i “Pretraživanje datoteka” na
str.55.
ili
Stavke izbornika ZVUK onemogućene su
yy
kada su priključene slušalice.
Kod mijenjanja AV NAČINA rada s
yy
priključenim slušalicama, ta se promjena
primjenjuje samo na sliku, dok na zvuk
ne utječe.
Optički digitalni audio izlaz nije dostupan
yy
kada su priključene slušalice.
Impendancija slušalica: 16 Ω
yy
Maksimalna jačina audio izlaza na
yy
slušalicama: 10 mW do 15 mW
Veličina priključka za slušalice: 0,35 cm
yy
Spajanje s CI modulom
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u
digitalno načinu rada.
Pogledajte stranicu 37.
Provjerite ovu točku kako
je prikazano i umetnite CI
modul.
NAPOMENA
Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA
yy
karticu umetnut u pravom smjeru. Ako
modul nije ispravno umetnut, to može
izazvati oštećenje na televizoru i utoru za
PCMCIA karticu.
HRVATSKI
HR
NAPOMENA
88
SPAJANJE
SIMPLINK veza
Pomoću daljinskog upravljača kontrolirajte AV
uređaj spojen HDMI kabelom kroz HDMI-CEC.
Televizor radi samo s uređajima koji podržavaju
HDMI-CEC.
Priključite jedan kraj HDMI kabela u HDMI/DVI
ulaz ili HDMI priključak na stražnjoj strani televizora, a drugi u SIMPLINK uređaj.
Bežični vanjski izlaz ne podržava funkciju SIMPLINK.
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
Ako priključeni uređaj ne podržava HDMIyy
CEC, značajka SIMPLINK neće biti
dostupna.
Za rad u SIMPLINK načinu rada treba
yy
koristiti HDMI kabel velike brzine s funkcijom *CEC. (*CEC: Consumer Electronics
Control, Kontrola potrošačke elektronike).
Aktivacija značajke SIMPLINK
1 Pritisnite SIMPINK za pristup SIMPLINK izbornicima.
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke Uključeno.
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do jednog od uređaja i pritisnite OK (U REDU).
Prikazana slika može se razlikovati od
yy
vašeg televizora.
U redu
◄
Izlaz
Uključeno
►
Odabrani uređaj
1
TV
2
DISK
3
VCR
4
Snimač
VCR s tvrdim diskom
5
Zvučnici
◄
Kad je uređaj
priključen (prikazuje
se u živoj boji)
TV zvučnik
►
Kad ni jedan uređaj
nije priključen (prikazuje se u sivoj boji)


Br.
Opis
1 Prikaz posljednjeg gledanog televizijskog kanala.
2
Reprodukcija diska. Ako je dostupno više diskova, naziv diska prikazuje se na dnu zaslona.

3 Upravljanje priključenim videorekorderom.

4

Reprodukcija snimaka s tvrdog diska: upravljanje
snimkama spremljenim na tvrdom disku.
Zvuk preko zvučnika kućnog kina ili preko tele5 vizora promjena prijenosa zvuka preko zvučnika
kućnog kina ili zvučnika televizora.
- Ispred odabranog uređaja prikazuje se
kvačica.
- Dostupni uređaji obojani su živom bojom.
- Nedostupni uređaji obojani su sivom bojom.
4 Upravljanje odabranim AV uređajem.
- Direct Play: nakon priključivanja AV uređaja
na televizor, njima možete izravno upravljati i
pokretati medije bez dodatnih postavki.
- Odabir AV uređaja: omogućuje odabir jednog
od AV uređaja priključenih na televizor.
- Reprodukcija diska: upravljajte priključenim
AV uređajima pritiskom gumba za navigaciju,
gumba OK (U REDU),
i
.
- Isključivanje svih uređaja: kada isključite
televizor, svi priključeni uređaji se isključuju.
- Promjena audio izlaza: jednostavan način za
promjenu audio izlaza.
- Sinkronizirano uključivanje: kada uređaji
sa SIMPLINK funkcijom priključeni na HDMI
priključak počnu raditi, televizor se automatski
uključuje.
NAPOMENA
Ako promijenite izvor ulaza pritiskom na
yy
INPUT (ULAZ), progresivna funkcija SIMPLINK uređaja će se zaustaviti.
Ako odaberete uređaj koji sadrži značajku
yy
kućnog kina, zvuk se automatski prebacuje na zvučnik kućnog kina, a zvučnik
na televizoru se isključuje.
Ako priključeni sustav kućnog kina SIMyy
PLINK ne reproducira zvuk s televizora,
spojite priključak DIGITAL AUDIO OUT
(digitalni audio izlaz) na stražnjoj strani
televizora s priključkom DIGITAL AUDIO
IN (digitalni audio ulaz) na stražnjoj strani
SIMPLINK uređaja pomoću optičkog
kabela.
TELETEKST
TELETEKST
yy
Ovo obilježje nije dostupno u svim zemljama.
Teletekst je besplatna usluga većine televizijskih
postaja koja daje ažurirane informacije o novostima, vremenu, televizijskim programima, cijenama i
drugim temama.
Dekoder teleteksta ovog televizora podržava
sustav SIMPLE, TOP i FASTEXT. SIMPLE (standardni teletekst) sastoji se od broja stranica koje
se odabiru izravnim unosom odgovarajućeg broja
stranice. TOP i FASTEXT modernije su metode
koje omogućuju brz i jednostavan odabir informacija teleteksta.
Uključivanje/isključivanje
Jednostavni teletekst
Odabir stranice
1 Unesite željeni broj stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću brojčanih gumba.
Ako tijekom odabira pritisnete krivi broj, morate
dovršiti unos troznamenkastog broja i zatim
ponovno unijeti ispravan broj stranice.
2 Gumb P
se može koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
Teletekst na vrhu zaslona
Korisnički vodič prikazuje četiri polja - crveno,
zeleno, žuto i plavo na dnu zaslona. Žuto polje
označava sljedeću grupu, a plavo polje sljedeći
blok.
Odabir bloka/grupe/stranice
1 Pomoću plavog gumba možete ići naprijed blok
po blok.
2 Pomoću žutog gumba možete prijeći na
sljedeću grupu s automatskim prijelazom na
sljedeći blok.
3 Pomoću zelenog gumba možete prijeći na
sljedeću postojeću stranicu s automatskim
prijelazom na sljedeću grupu.
4 Umjesto toga možete koristiti gumb P ^ .
Crvenim gumbom vraćate se na prethodni
odabir. Umjesto toga možete koristiti gumb P v
.
Izravni odabir stranice
Kao i sa SIMPLE teletekstom, možete odabrati
stranicu unosom troznamenkastog broja pomoću
brojčanih gumba u načinu rada TOP.
HRVATSKI
HR
Pritisnite gumb TEXT (TELETEKST) za prebacivanje na teletekst. Na zaslonu se pojavljuje
početna stranica ili stranica koja je zadnja gledana.
U zaglavlju zaslona pojavljuju se dva broja stranice, naziv televizijske postaje, datum i vrijeme. Prvi
broj stranice označava vaš odabir, a drugi prikazuje trenutnu stranicu.
Pritisnite gumb TEXT (TELETEKST) za
isključivanje teleteksta. Ponovno se prikazuje
prethodni način rada.
89
90
TELETEKST
ꔾ Vrijeme
Fastext
Stranice teleteksta kodirane su bojom uz dno
zaslona, a odabiru se pritiskom odgovarajućeg
gumba u boji.
Odabir stranice
1 Pritisnite gumb T.OPT (T. OPCIJA), a zatim
pomoću gumba za navigaciju odaberite izbornik
Pri gledanju televizijskog programa odaberite
ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona.
U načinu teleteksta pritisnite ovaj gumb i
odaberite broj podstranice. Broj podstranice
prikazan je na dnu zaslona. Kako biste zadržali
ili promijenili podstranicu, pritisnite crveni ili
zeleni gumb,< > ili brojčane gumbe.
. Prikaz stranice indeksa.
2 Možete odabrati stranice čija je boja kodirana na donjem dijelu zaslona pomoću
odgovarajućih gumba u boji.
3 Kao i sa SIMPLE teletekstom, možete odabrati
stranicu unosom njezinog troznamenkastog
broja brojčanim gumbima u FASTEXT načinu
rada.
4 Gumb P
se može koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.
HRVATSKI
HR
Posebne funkcije teleteksta
Pritisnite gumb T. OPT (T. OPCIJA) te pomoću
gumba za navigaciju odaberite izbornik Tekst
opcije.
ꕀ Zaustavi
Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja
se događa ako se stranica teleteksta sastoji od
2 ili više podstranica.
Broj podstranica i prikazana podstranica
obično se prikazuju na zaslonu ispod vremena.
Kada je odabran ovaj izbornik, prikazuje se
simbol zaustavljanja u gornjem lijevom kutu
zaslona, a automatska promjena stranice je
neaktivna.
ꔽ Otkrij
Ovaj izbornik odaberite da biste prikazali
skrivene informacije, kao što su rješenja zagonetki.
Opcija teleteksta
Indeks
Vrijeme
Zaustavi
Otkrij
Ažuriraj
Zatvori
ꔻ Indeks
ꔼ Ažuriraj
Prikazuje televizijsku sliku na zaslonu dok
čekate novu stranicu teleteksta. Zaslon se
pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona.
Kada je ažurirana stranica dostupna, zaslon se
mijenja u broj stranice. Ponovno odaberite ovaj
izbornik da biste prikazali ažuriranu stranicu
teleteksta.
Odaberite stranicu svakog indeksa.
NAPOMENA
U Velikoj Britaniji (u digitalnom načinu
yy
rada), gumb T. OPT (T. OPCIJA) ne radi.
DIGITALNI TELETEKST
91
DIGITALNI TELETEKST
yy
*Ova funkcija funkcionira samo u UK i Irskoj.
Televizor omogućuje pristup digitalnom teletekstu
koji je znatno poboljšan u raznim značajkama, kao
što su tekst,
grafika itd. Digitalni teletekst može pristupiti posebnim uslugama digitalnog teleteksta i određenim
uslugama koje emitiraju digitalni teletekst.
Teletekst u digitalnoj usluzi
Teletekst unutar digitalne
usluge
1 Pritisnite brojčani gumb ili gumb P
2 Za uključivanje teleteksta pritisnite gumb TEXT
(TELETEKST) ili gumb u boji.
3 Slijedite upute na digitalnom teletekstu i
1 Pritisnite brojčani gumb ili gumb P
i
odaberite digitalnu uslugu koja emitira digitalni
teletekst.
2 Slijedite upute na digitalnom teletekstu i
prijeđite na sljedeći korak pritiskom gumba
TEXT (TEKST), OK (U REDU), gumba za
navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog
ili brojčanog gumba itd.
3 Za promjenu usluge digitalnog teleteksta odaberite drugu uslugu pritiskom na brojčani gumb
ili P
gumb.
prijeđite na sljedeći korak pritiskom gumba, OK
(U REDU), gumba za navigaciju, crvenog,
zelenog, žutog, plavog ili brojčanog gumba
itd.
4 Pritisnite gumb TEXT (TELETEKST) ili gumb u
boji za isključivanje digitalnog teleteksta i vratili
se na gledanje televizijskog programa.
Neke usluge omogućuju pristup usluzi teleteksta pritiskom na crveni gumb.
HRVATSKI
HR
i odaberite uslugu koja emitira digitalni teletekst.
92
ODRŽAVANJE
ODRŽAVANJE
Televizor redovito ažurirajte i čistite kako biste održali najbolju razinu izvedbe i produžili vijek trajanja.
Čišćenje televizora
UPOZORENJE
Najprije obavezno isključite napajanja i iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
yy
Ako televizor dulje vremensko razdoblje ostavljate bez nadzora ili ga ne koristite, iskopčajte kabel
yy
za napajanje iz zidne utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom struje.
Zaslon i okvir
Kod uklanjanja prašine ili prljavštine površine obrišite suhom, čistom i mekanom krpom.
Kod uklanjanja tvrdokornije prljavštine, obrišite površine mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili
razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
HRVATSKI
HR
UPOZORENJE
Nemojte gurati, trljati ili udarati površinu noktima ili oštrim predmetima jer to može ostaviti ogreyy
botine na zaslonu i uzrokovati iskrivljenje slike.
Nemojte koristiti kemikalije, kao što je vosak, benzen, alkohol, razrjeđivač, insekticid, osvježivač
yy
zraka ili podmazivač jer to može oštetiti premaz na zaslonu i uzrokovati gubitak boje.
Ormarić i postolje
Kod uklanjanja prašine ili prljavštine ormarić obrišite suhom, čistom i mekanom krpom.
Kod uklanjanja tvrdokornije prljavštine ormarić obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili
razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
UPOZORENJE
Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ako voda uđe u televizor, to može dovesti do zayy
paljenja, električnog udara ili kvara.
Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer to može oštetiti površinu.
yy
Kabel za napajanje
Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela.
ODRŽAVANJE
93
Sprječavanje "urezane slike" ili “zaostale slike” na zaslonu televizora
Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, ona će se urezati na zaslon i
yy
ostati kao trajno izobličenje. To je "urezana slika" ili "zaostala slika" i nije pokrivena jamstvom.
Ako je format slike postavljen na 4:3 dulje vrijeme, može doći do efekta urezane slike u gornjem i donyy
jem dijelu zaslona.
Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD,
yy
1 ili više sati za plazma televizor) kako biste spriječili nastanak urezane slike.
HRVATSKI
HR
94
RJEŠAVANJE PROBLEMA
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Općenito
Problem
Rješenje
yyProvjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
yyProvjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
na 
, 
na
).
yyProvjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (
yyProvjerite je li postavljen ispravan način ulaza, npr. televizor ili videorekorder.
Nema slike ni tona.
yyProvjerite je li proizvod uključen.
yyProvjerite je li kabel za napajanje uključen u zidnu utičnicu.
yyProvjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi
uređaj.
Kada se televizor uključi, slika je
spora.
yySlika se ne prikazuje za vrijeme pokretanja uređaja. Ovo je uobičajeno. Ako
se slika ne pojavi kroz nekoliko minuta, isključite televizor na 30 sekundi i
pokušajte ponovno. Ako se slika i dalje ne pojavljuje, obratite se ovlaštenom
servisnom centru na svom području.
Ne mogu spajati vanjske uređaje.
) i priključite vanjski
yyPogledajte “Pregled priključka” (Pogledajte stranicu �������������������������
uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
yyProvjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja.
yyProvjerite je li u opciji Postavljanje vremena aktivirana značajka Automatsko
gašenje.
Pogledajte “Vrijeme gašenja” (Pogledajte stranicu ���
).
yyAko nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti. (Osim za 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
HRVATSKI
HR
Ne mogu upravljati televizorom
pomoću daljinskog upravljača.
Zvuk
Problem
Rješenje
Nema tona dok se prikazuje slika.
yyPritisnite gumb + ili - .
yyProvjerite je li isključen ton pritiskom na gumb MUTE (Isključi zvuk).
yyProđite kroz ostale kanale. Možda postoji problem s emitiranjem.
yyProvjerite jesu li audio kabeli ispravno spojeni.
Jedan od zvučnika proizvodi šum ili
uopće ne proizvodi zvuk.
yyPromjena vlažnosti ili temperature u okolini može uzrokovati neuobičajene
šumove kod uključivanja ili isključivanja televizora.
yyS uređajem je sve u redu.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
95
Video
Problem
Rješenje
Slika je crno-bijela ili je kvaliteta
boje niska.
).
yyPodesite postavke boje u izborniku SLIKA (Pogledajte stranicu ���
yyOdržavajte dovoljnu udaljenost između televizora i ostalih elektroničkih
uređaja.
yyProđite kroz ostale kanale. Možda postoji problem s emitiranjem.
Pojavljuju se vodoravne ili okomite
crte ili je slika zamućena
yyProvjerite postoje li lokalne smetnje, kao što si električni aparati ili alati.
Na slikama se pojavljuju linije ili
trake
yyProvjerite antenu ili je usmjerite u odgovarajućem smjeru.
Pojavljuju se zaostale slike kada se
televizor isključi
yyMožda su oštećeni pikseli zbog prikazivanja nepomične slike dulje vrijeme
(urezane slike). Kako biste spriječili oštećenje piksela na zaslonu, koristite
čuvar zaslona.
Napajanje je uključeno, ali je slika
na zaslonu jako tamna.
).
yyPodesite svjetlinu i kontrast u izborniku SLIKA (Pogledajte stranicu ���
Na zaslonu se pojavljuje poruka “No yyProvjerite je li signalni kabel između televizora i ostalih uređaja ispravno spojen.
Signal” (Nema signala).
yyProvjerite odabrani izvor ulaza pritiskom na INPUT (ULAZ).
Na zaslonu se pojavljuju crne točke. yyNa zaslonu se može pojaviti nekoliko piksela crvene, zelene, bijele ili crne
boje, ali to se može pripisati osobinama LCD zaslona.
yyOvo je uobičajeno.
).
yyPodesite postavke položaja u izborniku SLIKA (Pogledajte stranicu ���
yyPogledajte podržava li uređaj razlučivost video kartice i frekvenciju. Ako je
frekvencija iznad dosega, podesite preporučenu razlučivost pomoću postavki
zaslona na vanjskom uređaju.
U pozadini zaslona pojavljuju se
tanke linije.
yyProvjerite priključke video kabela.
Pojavljuje se vodoravni šum ili su
znakovi zamućeni.
yyPodesite postavke Faze u izborniku SLIKA. Pogledajte “EKRAN” (Pogledajte
stranicu ���
).
Prijem nekih kanala je slab
yyProđite kroz ostale kanale. Možda postoji problem s emitiranjem.
yySignal postaje je možda slab. Usmjerite antenu u odgovarajućem smjeru.
yyProvjerite postoje li lokalne smetnje, kao što si električni aparati ili alati.
HRVATSKI
HR
Pomak zaslona nije u redu.
96
SPECIFIKACIJE
SPECIFIKACIJE
MODELI
42PT25**
50PT25**
50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
42PT250-ZA / 42PT250N-ZA
42PT250A-ZA / 42PT250K-ZA
987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm
Bez postolja
987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
Bez postolja
21,4 kg
19,9 kg
29,5 kg
27,2 kg
50PV25**
60PV25**
MODELI
50PV250-ZA / 50PV250N-ZA 60PV250-ZA / 60PV250N-ZA
50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA 60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
29,8 kg
42,6 kg
Bez postolja
27,5 kg
38,5 kg
42PT351* / 42PT353*
42PT352*
50PT351* / 50PT353*
50PT352*
50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
S postoljem
Bez postolja
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
21,5 kg
29,6 kg
HRVATSKI
HR
Dimenzije
(Š x V x D)
42PT351-ZC / 42PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC
42PT352-ZB / 42PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB
42PT353-ZA / 42PT353A-ZA
42PT353N-ZA / 42PT353K-ZA
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
MODELI
Bez postolja
MODELI
20,0 kg
27,3 kg
42PT350*
50PT350*
50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
Bez postolja
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
21,5 kg
29,6 kg
Bez postolja
20,0 kg
27,3 kg
MODELI
50PV35**
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
50PV350-ZD / 50PV350A-ZD
50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Bez postolja
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
29,9 kg
Bez postolja
27,6 kg
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.
SPECIFIKACIJE
MODELI
50PZ25**
60PZ25**
60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB
60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
Bez postolja
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
29,8 kg
42,6 kg
Bez postolja
27,5 kg
38,5 kg
42PW45**
50PW45**
50PW450-ZA / 50PW450N-ZA
50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
42PW450-ZA / 42PW450N-ZA
42PW450A-ZA / 42PW450T-ZA
42PW451-ZD / 42PW451N-ZD
42PW451A-ZD / 42PW451T-ZD
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
Bez postolja
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
21,5 kg
29,5 kg
Bez postolja
20,0 kg
27,2 kg
MODELI
60PZ55**
60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA
60PZ550A-ZA / 60PZ550T-ZA
60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
29,8 kg
42,6 kg
Bez postolja
MODELI
27,5 kg
38,5 kg
42PT45**
50PT45**
50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
42PT450-ZB / 42PT450N-ZB
42PT450A-ZB / 42PT450K-ZB
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
Bez postolja
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Težina
S postoljem
21,5 Kg
29,5 Kg
Bez postolja
20,0 Kg
27,2 Kg
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.
HRVATSKI
HR
50PZ55**
50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA / 50PZ550T-ZA
50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD
1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
MODELI
97
98
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
S postoljem
Težina
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
HRVATSKI
HR
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
Težina
S postoljem
Bez postolja
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
22LK33**
26LK33**
22LK330-ZB / 22LK330A-ZB
22LK330N-ZB / 22LK331-ZA
22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB
22LK330-ZH / 22LK330N-ZH
22LK330A-ZH / 22LK330U-ZH
22LK331-ZG
526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
4,3 kg
26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA
26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
26LK330-ZH / 26LK330N-ZH
26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH
26LK331-ZG
663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
7,6 kg
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
32LK33**
6,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
32LK43**
32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
32LK330N-ZB / 32LK331-ZA
32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH
32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH
32LK331-ZG
800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
9,6 kg
8,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
37LK43**
32LK430-ZA / 32LK430N-ZA
32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
9,4 kg
8,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
42LK43**
37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA
37LK430-ZG / 37LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
12,5 kg
10,8 kg
42LK430-ZA / 42LK430N-ZA
42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
42LK430-ZG / 42LK430N-ZG
42LK430A-ZG / 42LK430U-ZG
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
15,1 kg
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Težina
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
32LK45**
37LK45**
32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA / 32LK455C-ZB
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH
32LK451-ZG
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
37LK451-ZG
913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
9,6 kg
8,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
12,8 kg
11,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LK45**
32LK53**
42LK450-ZB / 42LK450A-ZB
42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
42LK451-ZA / 42LK455C-ZB
42LK450-ZH / 42LK450A-ZH
42LK450U-ZH / 42LK450N-ZH
42LK451-ZG
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LK53**
32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC
32LK530T-ZC
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
9,8 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
47LK53**
42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC
42LK530T-ZC
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LK95**
47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC
47LK530T-ZC
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
47LK95**
42LK950-ZA / 42LK950N-ZA
42LK950A-ZA/ 42LK950U-ZA
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
47LK950-ZA / 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
HRVATSKI
HR
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
99
100
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
HRVATSKI
HR
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
32LK55**
42LK55**
32LK550-ZA / 32LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
9,2 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
19LV25**
42LK550-ZA / 42LK550A-ZA
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
22LV25**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG
22LV255C-ZA / 22LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG
22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG
19LV250N-ZG
22LV250N-ZG
455,2 mm x 354,5 mm x 150,7 mm
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
455,2 mm x 313,1 mm x 40,9 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 40,9 mm
2,8 kg
3,4 kg
2,5 kg
3,2 kg
DC 24 V, 1.4 A, 38 W
DC 24 V, 1.7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100-240 V~ 50 / 60 Hz
26LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE
26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA / 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL
635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm
635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm
5,6 kg
5,0 kg
DC 24 V, 1.8 A, 50 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LV25**
32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE
32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL
777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm
777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm
11,9 kg
10,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
70 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
32LV35**
37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB
32LV3551-ZD / 32LV355T-ZJ
32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
11,4 kg
9,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
40LV35**
37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB
37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ
37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
37LV3500-ZG
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
13,5 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV35**
42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB
42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
/ 42LV355U-ZB
40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 42LV350U-ZA
/ 42LV355C-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB 42LV355T-ZC
42LV3551-ZD / 42LV355T-ZJ
42LV3550-ZH / 42LV355A-ZH
42LV355U-ZH / 42LV355N-ZH
42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK
1228,0 mm x 836,5 mm x 364,0 mm
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
1228,0 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
37,3 kg
15,5 kg
34,3 kg
13,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
20,9 kg
18,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
HRVATSKI
HR
Dimenzije
(Š x V x D)
101
102
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
HRVATSKI
HR
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
32LV34**
42LV34**
32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG
768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm
768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm
11,0 kg
9,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
32LV45**
42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA
42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG
1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
14,8 kg
12,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
37LV45**
32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC
772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
10,9 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV45**
37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
12,4 kg
10,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
47LV45**
42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC
42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC
1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
15,2 kg
13,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
20,7 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Potrošnja energije
Veličina CI modula
(širina x visina x dubina)
32LW45**
32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB
772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
11,4 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LW45**
47LW45**
42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB
42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB 47WL450A-ZB / 47LW450U-ZB
1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
15,9 kg
21,4 kg
13,0 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
140 W
55LW45**
55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
27,0 kg
22,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LW54**
47LW54**
42LW5400-ZA
976,9 mm x 644,1 mm x 268,0 mm
976,9 mm x 584,0 mm x 36,6 mm
15,8 kg
12,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
47LW5400-ZA
1089,1 mm x 706,3 mm x 268,0 mm
1089,1 mm x 647,2 mm x 36,6 mm
21,0 kg
17,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
HRVATSKI
HR
Dimenzije
(Š x V x D)
103
104
SPECIFIKACIJE
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
22LV55**
26LV55**
22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC
22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC
22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD
22LV5500-ZJ / 22LV550A-ZJ
22LV550N-ZJ / 22LV550U-ZJ
22LV5510-ZK
530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm
530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm
3,2 kg
2,8 kg
DC 24 V, 1.7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A /
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
19LV23**
26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
26LV5500-ZJ / 26LV550A-ZJ
26LV550N-ZJ / 26LV550U-ZJ
26LV5510-ZK
640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
5,05 kg
4,4 kg
DC 24 V, 2.1 A, 60 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A /
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
22LV23**
19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA
19LV2300-ZG
22LV2300-ZG
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
3,4 kg
4,2 kg
3,2 kg
3,9 kg
DC 24 V, 1.4 A, 38 W
DC 24 V, 1.7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
HRVATSKI
HR
S postoljem
Bez postolja
Težina
S postoljem
Bez postolja
Zahtjevi za napajanje
Veličina CI modula
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(širina x visina x dubina)
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
Radna temperatura
Uvjeti u okruženju
Televizijski sustav
Pokrivenost programa
-20 °C do 60 °C
Ispod 85 %
Temperatura za pohranu
Vlažnost za pohranu
Digitalna TV1
Digitalna TV
Analogna TV
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
VHF, UHF
Maksimalan broj programa
koji se mogu spremiti
Impedancija vanjske antene
1
2
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Radna vlažnost
Samo modeli koji podržavaju DVB-T2
Osim za modele koji podržavaju DVB-T2
VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,
CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do S47
1,000
75 Ω
75 Ω
SPECIFIKACIJE
RGB-PC, HDMI/DVI-PC podržani način rada
Informacije o komponentnom priključku
Komponentni ulazi na
televizoru
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
720 x 400
31,468
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
1024 x 768
48,363
60,00
1280 x 768
(HDMI-PC način
rada: osim za LCD
televizore/LED
LCD televizore)
47,78
59,87
1360 x 768
47,72
59,80
1280 x 1024
63,981
60,02
1920 x 1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
1920 x 1080
(HDMI-PC)
67,5
60,00
(Osim za 42/50PT****, 42/50PW****)
HDMI/DVI-DTV podržani način rada
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280 x 720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Videoizlazi
na DVD uređaju
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signal
Komponentni
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O
(samo 50 Hz / 60 Hz)
SPECIFIKACIJE RADIOFREKVENCIJA
Specifikacije RF modula (BM-LDS201) (samo
yy
50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**)
Za televizor koji koristi radiofrekvenciju raspona 2,4 GHz.
»»Izlazna snaga: 1 dBm ili niža
»»Maksimalna udaljenost za komunikaciju: 10 m u
otvorenom prostoru
»»Frekvencijski raspon: 2,4 GHz (2,4035 GHz 2,4783 GHz)
»»Brzina prijenosa: 250 kbps
FCC ID RF modula u televizoru
FCC ID : BEJLDS201
HRVATSKI
HR
(Osim za 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)
105
106
SPECIFIKACIJE
Podržani video način rada
Datoteka
Video dekoder
Audio kodek
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
MP2
ts,trp,tp
MPEG2, H.264, AVS, VC1
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX
5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2H.264
AAC,HE-AAC,MP3
.mkv
H.264, MPEG-1,2,4
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX
4.DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2H.264
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
Maks. razlučivost
Naziv ekstenzije
[email protected]
(Samo Motion
JPEG
[email protected])
Podržani 3D način rada
HRVATSKI
HR
Signal
720p
Razlučivost
1280 x 720
Vodoravna
Frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Podržani formati 3D videozapisa
44,96 / 45
59,94 / 60
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
89,9 / 90
59,94/60
HDMI 3D Stapanje kadrova
37,5
75
1080i
1920 X 1080
HDMI ulaz
1080p
1080p
USB ulaz
PC ulaz
Komponentni
ulaz
(samo
plazma
televizori)
50
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
HDMI 3D Stapanje kadrova
33,72 / 33,75
59,94/60
28,125
50
69,433 / 67,50
59,94/60
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog,
šahovnica,
Slijedni prikaz pojedinačnih kadrova
56,250
50
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
27
24
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog,
šahovnica
53,95 / 54
23.98/24
HDMI 3D Stapanje kadrova
33,75
30
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog,
šahovnica
33,75
30
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
šahovnica, MPO (slika)
1920 X 1080
1920 X 1080
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
Razlučivost
Podržani formati 3D videozapisa
Druga razlučivost
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
1920 X 1080
66,587
59,93
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
59,94
60,00
50,00
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
59,94
60,00
50,00
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
720p
1280 X 720
44,96
45,00
37,50
1080i
1920 X 1080
33,72
33,75
28,125
DTV
(Samo 50/60PZ****, 32/42/47/55LW45**)
Signal
Podržani formati 3D videozapisa
720p, 1080i
Ispod i iznad, jedan pokraj drugog
(samo plazma televizori)
IR kodovi
107
IR KODOVI
(ova značajka nije dostupna na svim modelima).
yy
Šifra
(heksadecimalna)
Funkcija
08
(POWER) (NAPAJANJE)
Napomena
Gumb na daljinskom upravljaču (uključivanje/isključivanje)
95
ENERGY SAVING (UŠTEDA ENERGIJE) Gumb na daljinskom upravljaču
30
AV MODE (AV NAČIN)
Gumb na daljinskom upravljaču
0B
INPUT (UNOS)
Gumb na daljinskom upravljaču
F0
TV/RAD (TV/RADIO)
Gumb na daljinskom upravljaču
10-19
Brojčani gumb 0-9
Gumb na daljinskom upravljaču
53
LIST (POPIS)
Gumb na daljinskom upravljaču
1A
Q.VIEW (BRZI PRIKAZ)
Gumb na daljinskom upravljaču
02
+
Gumb na daljinskom upravljaču
03
-
Gumb na daljinskom upravljaču
FAV/MARK (FAV/OZNAČI)
Gumb na daljinskom upravljaču
DC
3D
Gumb na daljinskom upravljaču
09
MUTE (ISKLJUČI ZVUK)
Gumb na daljinskom upravljaču
00
P^
Gumb na daljinskom upravljaču
01
Pv
Gumb na daljinskom upravljaču
43
Home (Početno)
Gumb na daljinskom upravljaču
AB
GUIDE (VODIČ)
Gumb na daljinskom upravljaču
45
Q.MENU (BRZI IZBORNIK)
Gumb na daljinskom upravljaču
28
BACK (NATRAG)
Gumb na daljinskom upravljaču
AA
INFO
Gumb na daljinskom upravljaču
5B
EXIT (IZLAZ)
Gumb na daljinskom upravljaču
44
OK (U REDU)
Gumb na daljinskom upravljaču
40
Gumb na daljinskom upravljaču
41
^
v
07
<
Gumb na daljinskom upravljaču
06
>
Gumb na daljinskom upravljaču
72
CRVENI
Gumb na daljinskom upravljaču
71
ZELENI
Gumb na daljinskom upravljaču
63
ŽUTI
Gumb na daljinskom upravljaču
61
PLAVI(3D SETTING (3D POSTAVKA)) Gumb na daljinskom upravljaču
20
TEXT (TEKST)
Gumb na daljinskom upravljaču
21
T.OPT (T.opcija)
Gumb na daljinskom upravljaču
39
SUBTITLE (PODNASLOVI)
Gumb na daljinskom upravljaču
B1
n
Gumb na daljinskom upravljaču
B0

Gumb na daljinskom upravljaču
BA
yy(FREEZE) (ZAMRZNI)
Gumb na daljinskom upravljaču
8E

Gumb na daljinskom upravljaču
8F

Gumb na daljinskom upravljaču
7E
SIMPLINK
Gumb na daljinskom upravljaču
79
RATIO (FORMAT)
Gumb na daljinskom upravljaču
91
AD
Gumb na daljinskom upravljaču
Gumb na daljinskom upravljaču
HRVATSKI
HR
1E
108
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
POSTAVLJANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJA
RS-232C postavke
RS-232C konfiguracije
Povežite ulazni priključak RS-232C (serijski
priključak) s vanjskim kontrolnim uređajem (kao
što je računalo ili A/V kontrolni sustav) radi vanjske
kontrole funkcija proizvoda.
Povežite serijski priključak kontrolnog uređaja s
RS-232C priključkom na stražnjoj ploči proizvoda.
Napomena: RS-232C kabeli se ne isporučuju
s proizvodom.
7-žične konfiguracije (standardni RS-232C kabel)
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-žična konfiguracije (nestandardno)
HRVATSKI
HR
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Vrsta priključka;
D-Sub 9-pinski, muški
1
5
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Postavi ID
Postavljanje ID broja. “Mapiranje stvarnih
podataka” na str.114
1 Pritisnite Home (Početno) za pristup glavnim
izbornicima.
9
6
Br.
Naziv pina
1
Nema veze
2
RXD (prijem podataka)
3
TXD (prijenos podataka)
4
DTR (spremna DTE strana)
5
GND
6
DSR (spremna DCE strana)
7
RTS (spremno za slanje)
8
CTS (sigurno za slanje)
9
Nema veze
2 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
OPCIJE i pritisnite OK (U REDU).
3 Pomoću gumba za navigaciju krećite se do
postavke SET ID (POSTAVI ID) i pritisnite OK
(U REDU).
4 Krećite se lijevo ili desno i odaberite ID broj, a
zatim odaberite Zatvori. Raspon prilagodbe
iznosi 1-99.
5 Kada završite, pritisnite EXIT (IZLAZ).
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
109
Parametri komunikacije
yy
Brzina prijenosa: 9600 bps (UART)
yy
Duljina podataka: 8 bita
yy
Paritet: nema
yy
Stop bit: 1 bit
yy
Komunikacijski kod: ASCII kod
yy
Koristite križni (obrnuti) kabel.
Referentni popis naredbi
NAREDBA1
NAREDBA2
PODACI
(heksadecimalni)
00 do 01
14. Bas
(Pogledajte
15. Ravnoteža
stranicu 111)
s
k
t
00 do 64
x
u
00 do 64
j
p
(Pogledajte
stranicu 113)
j
q
00 do 05
j
u
01
m
a
m
b
(Pogledajte
stranicu 113)
00 do 01
m
m
c
g
Boja gumba
00 do 64
x
b
(Pogledajte
stranicu 114)
25. 3D
x
t
(Pogledajte
stranicu 114)
26. Prošireni
3D
x
v
(Pogledajte
stranicu 114)
01. Napajanje
02. Format
slike
03.
Isključivanje
zaslona
04. Isključi
zvuk
05. Kontrola
glasnoće
k
a
k
c
k
d
(Pogledajte 16. Toplina
stranicu 111) boje
k
e
00 do 01
k
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Svjetlina
k
h
00 do 64
08. Boja
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 64
k
l
00 do 01
k
m
00 do 01
k
r
00 do 64
11. Odabir
prikaza na
zaslonu
12. Daljinski
upravljač
Zaključavanje
13. Visoki
tonovi
17. ISM
metoda
18. Ušteda
energije
19. Automatsko
konfiguriranje
20. Naredba za
podešavanje
21. Dodaj/
Preskoči kanal
22. Gumb
23. Kontrola
pozadinskog
osvjetljenja
24. Odabir
ulaza (glavni)
NAREDBA2
yy
* Napomena:Tijekom rada s USB-om, što uključuje DivX i EMF, izvršavaju se samo naredbe Power
(ka) (Napajanje) i Key(mc) (Tipka), a ostale se naredbe ne izvršavaju i tretiraju kao NG.
HRVATSKI
HR
k
PODACI
(heksadecimalni)
00 do 64
NAREDBA1
110
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
Protokol prijenosa / prijema
Prijenos
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
: Prva naredna za upravljanje televizorom (j, k, m ili x)
: Druga naredba za upravljanje televizorom.
: Možete postaviti opciju postavljanja ID-a za odabir željenog ID broja monitora u izborniku opcija. Raspon prilagodbe je 1 do 99. K
ada za [Set ID] odaberete ‘0’, kontrolira se svaki spojeni televizor.
Opcija [Set ID] označava se kao decimalni broj (1 do 99) u izborniku te kao heksadecimalni (0x0
do 0x63) u protokolu prijenosa/prijema.
[DATA]
: Prijenos podataka naredbe. Prijenos 'FF' podataka za prikaz stanja naredbe.
[Cr]
: Novi red
ASCII kod ‘0x0D’
[ ]
: ASCII kod ‘razmak (0x20)’
Potvrda
HRVATSKI
HR
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Televizor na temelju ovog formata prenosi ACK (potvrde) prilikom primanja uobičajenih podataka. Ako su
podaci u ovom trenutku u načinu rada za očitavanje, označava podatke trenutnog statusa. Ako su podaci
u načinu rada za zapisivanje podataka, vraća podatke računala.
Potvrda pogreške
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Televizor na temelju tog formata prenosi ACK (potvrde) prilikom primanja neuobičajenih podataka iz
neodrživih funkcija ili komunikacijskih pogrešaka.
Data 00: nedopušteni kod
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
111
01. Uključivanje (Naredba: k a)
04. Isključen zvuk (Naredba: k e)
►► Uključivanje i isključivanje napajanja monitora.
►► Kontrola glasnoće, isključivanje zvuka.
Isključivanje zvuka možete podesiti i pomoću gumba
MUTE (ISKLJUČI ZVUK) na daljinskom upravljaču.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Isključeno
01 : Uključeno
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Prikaz uključivanja/isključivanja.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Slično tome, ako druge funkcije prenose ‘0xFF’
podatke na temelju ovog formata, povratne informacije podataka potvrde ulaza predstavljaju status svake
funkcije.
* OK Ack., Error Ack. i druge poruke mogu se prikazivati
na zaslonu kada je televizor uključen.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Isključen zvuk (Isključen zvuk)
01 : Uključen zvuk (Uključen zvuk)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Upravljanje glasnoćom (Naredba: k f)
►► Podešavanje glasnoće.
Glasnoća se može podesiti i gumbima za
GLASNOĆU na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Format slike (naredba: k c) (veličina glavne slike)
Podaci 01 : uobičajena veličina
zaslona (4:3)
02 : Široki zaslon (16:9)
04 : Zumiranje
06 : Original
07
:
09
:
0B
:
10 do 1F :
14:9
Automatski
Potpuno široko
Kino zumiranje 1 do 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomoću računalnog ulaza odabirete format slike 16:9
ili 4:3.
* Za DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60
Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponentni način rada (720p, 1080i, 1080p 50 Hz /
60 Hz) dostupna je opcija Automatski.
* Opcija Potpuno široko podržana je samo za opcije
DTV, Analogno, AV.
03. Isključivanje zaslona (Naredba: k d)
►► Odabir isključivanja ili uključivanja zaslona.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Uključivanje zaslona (prikaz slike)
Uključivanje videozapisa
01 : Isključivanje zaslona (nema prikaza slike)
10 : Isključivanje videozapisa
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samo kada je videozapis isključen, televizor prikazuje
prikaz na zaslonu (OSD). Međutim, kada je zaslon
isključen, nema prikaza na zaslonu.
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Naredba: k g)
►► Podešavanje kontrasta na zaslonu.
Kontrast možete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Svjetlina (Naredba: k h)
►► Podešavanje svjetline zaslona.
Svjetlinu možete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Boja (Naredba: k i)
►► Podešavanje boje na zaslonu.
Boju možete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HRVATSKI
HR
►► Podešavanje formata zaslona (format glavne slike).
Format zaslona možete odrediti i pomoću značajke
Format slike u Q.MENU (BRZI IZBORNIK) ili u
izborniku SLIKA.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
112
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
09. Nijanse (Naredba: k j)
13. Visoki tonovi (Naredba: k r)
►► Podešavanje nijanse zaslona.
Nijansu možete podesiti i u izborniku SLIKA.
►► Podešavanje visokih tonova.
Visoke tonove možete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Crveno : 00 u zeleno : 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min: 00 do Maks.: 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Oštrina (Naredba: k k)
►► Podešavanje oštrine zaslona.
Oštrinu možete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min: 00 do Maks.: 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bas (Naredba: k s)
►► Podešavanje niskih tonova.
Niske tonove možete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min: 00 do Maks.: 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HRVATSKI
HR
11. Odabir prikaza na zaslonu (Naredba: k l)
15. Ravnoteža (Naredba: k t)
►► Odabir uključivanja/isključivanja prikaza na zaslonu
pomoću daljinskog upravljača.
►► Podešavanje ravnoteže.
Ravnotežu možete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00 : prikaz na zaslonu isključen
01 : prikaz na zaslonu uključen
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Način rada sa blokadom daljinskog upravljača
(Naredba: k m)
►► Zaključavanje kontrola prednje ploče na monitoru i
daljinskom upravljaču.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00 : Zaključavanje isključeno
01 : Zaključavanje uključeno
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, koristite ovaj način rada.
Kad se pritisne glavni gumb za uključivanje/
isključivanje, otpušta se vanjsko kontrolno
zaključavanje.
* Ako je zaključavanje tipkovnice uključeno u stanju
mirovanja, televizor se neće uključiti pritiskom gumba
za uključivanje ili IR ili lokalnog gumba.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min: 00 do Maks.: 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Toplina boje (Naredba: x u)
►► Podešavanje topline boje. Toplinu boje možete
podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Min: 00 do Maks.: 64
* Pogledajte odjeljak ‘Mapiranje stvarnih podataka’.
Pogledajte stranicu 114.
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
17. ISM metoda (naredba: j p) (samo plazma televizori)
20. Naredba Tune (Naredba: m a)
►► Kontrola ISM metode. ISM metodu možete prilagoditi i u
izborniku OPCIJA.
►► Odaberite kanal za sljedeći broj.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
02:
04:
08:
20:
113
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]
Podaci00 : Podaci visokog kanala
Podaci01 : Podaci niskog kanala
npr. Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV br. 0 -> Nije važno
Podaci02 : 0x00 : Analogno glavni
0x10 : DTV glavni
0x20 : Radio
Orbiter
Osvježenje bijelom
Uobičajeno
Osvježenje bojama
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ušteda energije (Naredba: j q)
►► Smanjenje potrošnje energije televizora. Uštedu energije
možete i podesiti u izborniku PICTURE.
Raspon podataka kanala
Analogno - Min: 00 do Maks: 63 (0 do 99)
Digitalno - Min: 00 do Maks: 3E7 (0 do 999)
(osim za Švedsku, Finsku, Norvešku, Dansku i Irsku)
Digitalno - Min: 0 do Maks: 270F (0 do 9999)
(samo Švedska, Finska, Norveška, Danska i Irska)
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Funkcija
uštede energije
6
5
4
0
0
0
0
Opis
3
2
1
0
Nisko
Napajanje
0
0
0
0
Isključeno
0
0
0
1
Minimum
0
0
0
0
Nisko
Napajanje
0
0
0
0
Nisko
Napajanje
0
0
1
0
Srednje
0
0
1
1
Maksimum
0
1
0
1
Isključen
zaslon
0
Inteligentni
senzor
(samo
plazma
televizori)
0
0
0
0
Nisko
Napajanje
0
0
0
0
Nisko
Napajanje
0
0
0
0
0
0
0
0
Nisko
Napajanje
Low
Power
0
0
1
1
0
0
0
Automatski
(samo LCD
TV/LED
LCD TV ovisno o
modelu)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Automatsko konfiguriranje (Naredba: j u)
►► Za automatsko podešavanje položaja slike i minimiziranje
podrhtavanja slike. Samo u RGB (PC) načinu rada.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01: Postavljanje
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podaci
Min: 00 do Maks: 7DH
21. Dodavanje/Preskakanje programa (Naredba: m b)
►► Postavljanje statusa preskakanja za trenutni program.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00 : Preskoči
01 : Dodaj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Gumb (Naredba: m c)
►► Za slanje koda IR gumba na daljinskom upravljaču.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Kod gumba - Pogledajte stranicu 107.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Kontrolno pozadinsko svjetlo (Naredba: m g)
(samo LCD TV/LED LCD TV)
►► Kontrola pozadinskog svjetla.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci: podaci Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HRVATSKI
HR
7
Razina
114
POSTAVLJANJE VANJSKE KONTROLE UREĐAJA
24. Odabir ulaza (naredba: x b)
(glavni ulaz slike)
25. 3D (naredba: x t) (samo 3D modeli)
►► Za promjenu 3D načina rada na televizoru.
►► Odabir izvora ulaza za glavnu sliku.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
Struktura
MSB
0
LSB
0
0
0
Vanjski ulaz
0
0
0
Broj ulaza
Vanjski ulaz
Podaci
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogno
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponentni
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
HRVATSKI
HR
Broj ulaza
HDMI
0
Prijenos [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02[ ][Data03][ ]
[Data04][Cr]
Podaci Struktura
Podaci01 00 : 3D uključeno
01 : 3D isključeno
02 : 3D u 2D
03 : 2D u 3D
Podaci02 00 : Vrh i dno
01 : Jedno uz drugo
02 : Šahovnica
03 : Kadrovi slijedno
Podaci 03 00 : Zdesna nalijevo
01 : Slijeva nadesno
Podaci04
3D efekt (3D dubina) : Min.: 00 ~ Maks.: 14
(*prijenos heksadecimalnom šifrom)
*Ako su podaci 1 00 (3D uključeno), podaci 4 nemaju
značenje.
*Ako su podaci 1 01(3D isključeno) ili 02 (3D u 2D), podaci
2, podaci 3 i podaci 4 nemaju značenje.
*Ako su podaci 1 03(2D u 3D), podaci 2 i podaci 3 nemaju
značenje.
Podaci 1
Podaci 2
Podaci 3
Podaci 4
00
O
O
X
Podaci
01
X
X
X
02
X
X
X
X
X
O
0
0
0
0
Ulaz1
0
0
0
1
Ulaz2
03
X : nije bitno
0
0
1
0
Ulaz3
0
0
1
1
Ulaz4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
26 . Prošireni 3D (naredba: x v) (samo 3D modeli)
* Mapiranje stvarnih podataka
00 Korak 0
A:
Korak 10 (ID uređaja 10)
F:
10:
Korak 15 (ID uređaja 15)
Korak 16 (ID uređaja 16)
64:
Korak 100
6E:
Korak 110
73:
74:
Korak 115
Korak 116
CF:
Korak 199
FE:
FF:
Korak 254
Korak 255
►► Za promjenu 3D opcije na televizoru.
Prijenos [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Podaci 01 : 3D opcija
00 : Ispravljanje 3D slike
00 : Ispravljanje 3D slike
02 : 3D kut gledanja
03 : Veličina 3D slike(samo plazma televizori)
04 : Balans 3D slike(samo plazma televizori)
05: 3D optimizacija (samo aktivna vrsta (LCD TV))
Podaci 02 Ima zaseban raspon za svaku 3D opciju
definiranu u Podaci 01.
1) Kada je Podaci 01 na 00
00 : Zdesna nalijevo
01 : Slijeva nadesno
2) Kada je Podaci 01 na 01, 02
Podaci Min.: 0 ~ Maks.: 14
3) Kada je Podaci 01 na 03
00 : Automatski
01 : 16:9
4) Kada je Podaci 01 na 04
00 : Isključeno
01 : Uključeno
5) Kada su Podaci 01 na 05
Podaci
min: 0 ~ maks.: 02
* Pogledajte odjeljak “Mapiranje stvarnih podataka”.
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
Podaci o modelu i serijski broj televizora nalaze
se na stražnjoj strani televizora
Zabilježite ih ispod za potrebe servisiranja.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement