LG 65LB730V Korisnički priručnik

LG 65LB730V Korisnički priručnik
OWNER’S MANUAL
LED TV*
* LG LED TV applies LCD
screen with LED backlights.
Click! User Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain
it for future reference.
LB63** LB68** LB72** LB87**
LB65** LB69** LB73**
LB67** LB70** LB86**
*MFL68027011*
www.lg.com
P/NO : MFL68027011(1405-REV01)
Printed in Korea
A-2
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS
A-3 SETTING UP THE TV
A-3
A-8
A-10
Attaching the stand
Attaching the Sound Bar Supporter
Tidying cables
A-12 MAKING CONNECTIONS
A-12
A-15
A-16
A-21
A-23
A-27
A-30
A-32
A-36
A-36
A-40
A-43
A-46
A-49
Antenna connection
Satellite dish connection
HDMI connection
- ARC (Audio Return Channel)
DVI to HDMI connection
Component connection
Composite connection
MHL connection
Audio connection
- Digital optical audio connection
USB connection
CI module connection
Headphone connection
Euro Scart connection
COMMON
LANGUAGE LIST
English
Magyar
Polski
Česky
Slovenčina
Română
Български
Eesti
Lietuvių k.
Latviešu
Srpski
Hrvatski
Shqip
Bosanski
Македонски
Русский
B-1 SPECIFICATIONS
LANGUAGE
COMMON
SETTING UP THE TV
SETTING UP THE TV
70LB65**-ZA, LB67**, LB68**, LB69**, LB73**-ZA
1
Stand Body
Image shown may differ from your TV.
Attaching the stand
LB63**-ZA, 32/39/42/47/50/55LB65**-ZA
A stand base
1
B stand base
1
Stand Base
2
A stand Assy
B stand Assy
1 Attach the stand to the TV using the upper
mounting hole on the back of the TV.
2 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.
1
2
2
1 Attach the stand to the TV using the upper
mounting hole on the back of the TV.
2 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.
M4 x L14
4EA
M4 x L20
(Only 32LB65**ZA)
A-3
A-4
SETTING UP THE TV
2
2
1
2
M4 x L14
4EA
M4 x L14
1
2
4EA
M4 x L20
(Only
32LB65**ZK)
LB63**-ZL, LB65**-ZK
1
32/39LB65**-ZE/ZN
A stand base
1
1
B stand base
2
1
2
4EA
M4 x L20
1
1 Attach the stand to the TV using the upper
mounting hole on the back of the TV.
2 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.
Stand Body
Stand Base
SETTING UP THE TV
2
42/47/50/55/60LB65**-ZE/ZN
1
4EA
M4 x L20
1
3
Stand Body
Stand Base
2
2EA
M4 x L20
A-5
A-6
SETTING UP THE TV
3
3
1
2
4EA
M4 x L14
1 Attach the stand to the TV using the upper
mounting hole on the back of the TV.
2 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.
LB70**, LB72**, LB73**-ZD/ZE
1
4
Stand Front
B Stand
Supporter
A Stand
Supporter
2
4EA
M4 x L10
4EA
M4 x L14
SETTING UP THE TV
3
LB86**, LB87**
1
Sound Bar
Stand Assy Right
Stand Assy Left
4EA
M4 x L14
4EA
M4 x L14
4
2
Screw Cover
A-7
A-8
SETTING UP THE TV
CAUTION
yy When attaching the stand to the TV
set, place the screen facing down on a
cushioned table or flat surface to protect
the screen from scratches.
yy Make sure that the screws are inserted
correctly and fastened securely. (If they
are not fastened securely enough, the TV
may tilt forward after being installed.)
Do not use too much force and over
tighten the screws; otherwise screw may
be damaged and not tighten correctly.
Attaching the Sound Bar
Supporter
(In case of mounting on a wall)
LB86**, LB87**
1
Sound Bar
Sound Bar Supporter Right
Sound Bar Supporter Left
NOTE
yy Remove the stand before installing the
TV on a wall mount by performing the
stand attachment in reverse.
yy The Screw Cover will protect the opening
from accumulating dust and dirty.
yy The Rubber will protect the opening from
accumulating dust and dirt. When
installing the wall mounting bracket, use
the Rubber. (Only LB65**-ZE/ZN)
4EA
M4 x L14
2
Rubber
SETTING UP THE TV
A-9
3
CAUTION
4EA
M4 x L14
4
Screw Cover
yy When attaching the sound bar supporter
to the TV set, place the screen facing
down on a cushioned table or flat surface
to protect the screen from scratches.
yy Make sure that the screws are inserted
correctly and fastened securely. (If they
are not fastened securely enough, the TV
may tilt forward after being installed.)
Do not use too much force and over
tighten the screws; otherwise screw may
be damaged and not tighten correctly.
yy The sound bar supporter only uses for
wall mounting.
yy After assembling the Sound Bar Wall
Mount Brackets, do not adjust the angle
of the TV while holding the Sound Bar or
hanging onto the Sound Bar.
yy When lifting the product, or moving it,
make sure that two or more people safely
lift it and set it upright on a flat surface.
When there are two people, one person
should stand on the right side of the
product and the other person should
stand on the left side to lift it. When
moving the product, hold the top and
bottom corners.
yy When lifting the product, or moving it,
do not hold the Sound Bar. If you hold
the Sound Bar when lifting the product,
or moving it, the Sound Bar may be
damaged.
<When lifting the product>
<When moving the product>
A-10
SETTING UP THE TV
NOTE
yy Remove the sound bar supporter before
installing the stand by performing the
sound bar supporter attachment in
reverse.
yy The Screw Cover will protect the opening
from accumulating dust and dirty.
Tidying cables
Image shown may differ from your TV.
1
2
Gather and bind the cables with the Cable
Holder. (Depending on model)
Fix the Cable Management firmly to the TV.
(Only 32LB65**-ZA)
Cable Management
(Only LB63**-ZA, 39/42/47/50/55/60LB65**-ZA,
LB67**, LB68**, LB69**, LB73**-ZA)
Cable Holder
Cable Management
(Only 32LB65**-ZK)
Cable Management
SETTING UP THE TV
(Only LB63**-ZL, 39/42/47/50/55/60/70LB65**ZK/ZL)
Cable Holder
Cable Management
(Only LB65**-ZE/ZN)
A-11
(Only LB70**, LB72**, LB73**-ZD/ZE)
Cable Holder
Cable Management
(Only LB86**, LB87**)
Cable Holder
Cable Management
Cable Holder
(Only 70LB65**)
Cable Holder
Cable Management
CAUTION
yy Do not move the TV by holding the cable
holders, as the cable holders may break,
and injuries and damage to the TV may
occur.
A-12
MAKING CONNECTIONS
MAKING CONNECTIONS
This section on MAKING CONNECTIONS mainly
uses diagrams for the LB67** models.
Antenna connection
ANTENNA /
CABLE IN
Magyar
Csatlakoztassa a TV-t egy fali antennaaljzatba
egy RF-kábellel (75 Ω).
MEGJEGYZÉS
yy 2-nél több TV használatához használjon
jelelosztót.
yy Nem megfelelő képminőség esetében
alkalmazzon jelerősítőt a minőség
javítása érdekében.
yy Ha a csatlakoztatott antenna
használatával a képminőség gyenge,
állítsa be az antennát a megfelelő
irányba.
yy Az antennakábel és az átalakító nem
tartozék.
yy Támogatott DTV Audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Polski
Telewizor należy podłączyć do ściennego
gniazdka antenowego za pomocą przewodu
antenowego RF (75 Ω).
UWAGA
(*Not Provided)
English
Connect the TV to a wall antenna socket with an
RF cable (75 Ω).
NOTE
yy Use a signal splitter to use more than 2
TVs.
yy If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image
quality.
yy If the image quality is poor with an
antenna connected, try to realign the
antenna in the correct direction.
yy An antenna cable and converter are not
supplied.
yy Supported DTV Audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
yy Aby korzystać z więcej niż dwóch
odbiorników telewizyjnych, należy użyć
rozdzielacza sygnału antenowego.
yy Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy
zainstalować odpowiedni wzmacniacz
sygnału w celu jej poprawienia.
yy Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas
korzystania z anteny, spróbuj dostosować
kierunek ustawienia anteny.
yy Przewód antenowy i konwerter nie są
dostarczane w zestawie.
yy Obsługa dźwięku telewizji cyfrowej:
MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
MAKING CONNECTIONS
Česky
A-13
Български
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény
pomocí kabelu RF (75 Ω).
Включете телевизора в стенно гнездо за
антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).
POZNÁMKA
yy Jestliže budete používat více než
2 televizory, použijte rozdělovač signálu.
yy Jestliže má obraz špatnou kvalitu,
nainstalujte správným způsobem
zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
yy Pokud je kvalita obrazu s připojenou
anténou špatná, zkuste anténu natočit
správným směrem.
yy Kabel antény a převaděč nejsou součástí
dodávky.
yy Podporované DTV Audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Slovenčina
Pripojte televízor ku konektoru antény v stene
prostredníctvom kábla RF (75 Ω).
POZNÁMKA
yy Ak chcete používať viac ako 2 monitory,
použite rozdeľovač signálu.
yy Ak je kvalita obrazu slabá, na vylepšenie
kvality obrazu správne pripojte zosilňovač
signálu.
yy Ak je pripojená anténa a kvalita obrazu
je nízka, skúste otočiť anténu správnym
smerom.
yy Kábel na pripojenie antény a konvertor
nie sú súčasťou dodávky.
yy Podporovaný formát zvuku DTV: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Română
Conectaţi televizorul la priza unei antene de
perete cu un cablu RF (75 Ω).
NOTĂ
yy Utilizaţi un splitter de semnal pentru a
utiliza mai mult de 2 televizoare.
yy În cazul în care calitatea imaginii
este slabă, instalaţi în mod corect
un amplificator de semnal pentru a
îmbunătăţi calitatea imaginii.
yy În cazul în care calitatea imaginii este
slabă cu antena conectată, încercaţi
să orientaţi din nou antena în direcţia
corectă.
yy Cablul antenei şi transformatorul nu sunt
furnizate.
yy Format audio DTV acceptat: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Използвайте сплитер на сигнала,
който е предназначен за повече от 2
телевизора.
yy Ако качеството на изображението
е лошо, монтирайте усилвател на
сигнала, за да го подобрите.
yy Ако качеството на изображението е
слабо със свързана антена, опитайте
да настроите антената отново в
правилната посока.
yy Кабелът на антената и
преобразувателят не се предоставят в
комплекта.
yy Поддържан DTV звук: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Eesti
Ühendage teler antenni seinapistmikusse RFkaabliga (75 Ω).
MÄRKUS
yy Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks
kasutage signaalijaoturit.
yy Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage
kujutise kvaliteedi parendamiseks
signaalivõimendi.
yy Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn
on ühendatud, suunake antenn õigesse
suunda.
yy Antennikaablit ega muundurit
tarnekomplektis ei ole.
yy Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
A-14
MAKING CONNECTIONS
Lietuvių k.
Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo
RF kabeliu (75 Ω).
Hrvatski
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu
pomoću RF kabela (75 Ω).
NAPOMENA
PASTABA
yy Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite
naudoti daugiau nei 2 televizorius.
yy Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti
tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą.
yy Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė
prasta, bandykite reguliuodami rasti
tinkamą antenos kryptį.
yy Antenos kabelis ir konverteris
nepridedami.
yy Palaikomas DTV garsas: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Latviešu
Pievienojiet televizoru antenas rozetei sienā,
izmantojot RF kabeli (75 Ω).
PIEZĪME
yy Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus,
izmantojiet signāla sadalītāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla
kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla
pastiprinātāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota
antena, mēģiniet koriģēt antenas
izvietojumu pareizā virzienā.
yy Antenas kabelis un pārveidotājs
komplektā nav iekļauti.
yy Atbalstītais DTV audio formāts: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Srpski
Povežite televizor na zidni antenski priključak
pomoću RF kabla (75 Ω).
NAPOMENA
yy Ukoliko imate više od dva televizora,
upotrebite skretnicu antenskog signala.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte
pojačavač signala da biste postigli bolji
kvalitet slike.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta dok je
povezana antena, usmerite antenu u
odgovarajućem smeru.
yy Antenski kabl i pojačavač se ne
isporučuju uz uređaj.
yy Podržani DTV standardi zvuka: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
yy Ako želite koristiti više od 2 televizora,
upotrijebite razdjelnik signala.
yy Ako je kvaliteta slike loša, ugradite
pojačalo signala kako biste postigli bolju
kvalitetu slike.
yy Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite
antenu, pokušajte je okrenuti u pravom
smjeru.
yy Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju
se s proizvodom.
yy Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Shqip
Lidheni TV-në me një prizë të antenës në mur me
një kabllo RF (75 Ω).
SHËNIM
yy Përdorni ndarës sinjali për të lidhur më
shumë se 2 televizorë.
yy Nëse cilësia e figurës është e dobët,
instaloni përforcues sinjali për ta
përmirësuar.
yy Nëse cilësia e figurës është e dobët
me një antenë të lidhur, mundohuni ta
vendosni antenën në drejtimin e duhur.
yy Kablloja e antenës dhe konvertuesi nuk
jepen me televizorin.
yy Audioja e mbështetur DTV: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Bosanski
Povežite TV na utičnicu zidne antene RF kablom
(75 Ω).
NAPOMENA
yy Ako želite koristiti više od dva TV uređaja,
upotrijebite frekvencijsku skretnicu
antenskog signala.
yy Ako je kvalitet slike loš, instalirajte
pojačivač signala pravilno kako biste
poboljšali kvalitet slike.
yy Ako je kvalitet slike loš i pored povezane
antene, pokušajte ponovo okrenuti
antenu u odgovarajućem smjeru.
yy Kabl antene i pretvarač se ne isporučuju.
yy Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
MAKING CONNECTIONS
Македонски
Поврзете го телевизорот со ѕиден приклучок
за антена со RF кабел (75 Ω).
A-15
Satellite dish connection
(Only satellite models)
ЗАБЕЛЕШКА
yy За користење на повеќе од 2
телевизори употребете разделник на
сигнал.
yy Ако квалитетот на сликата е слаб,
правилно инсталирајте засилувач на
сигнал за подобрување на квалитетот
на сликата.
yy Ако квалитетот на сликата е слаб кога
е поврзана антена, обидете се да ја
насочите антената во правилна насока.
yy Кабелот за антената и конвертерот не
се испорачуваат.
yy Поддржано DTV аудио: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
13/18V
700mA Max
LNB
Satellite IN
Русский
Подключите телевизор к настенной антенной
розетке с помощью телевизионного кабеля (75
Ω).
(*Not Provided)
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Для подключения нескольких
телевизоров используйте антенный
разветвитель.
yy При плохом качестве изображения
правильно установите усилитель
сигнала, чтобы обеспечить
изображение более высокого качества.
yy Если после подключения антенны
качество изображение плохое,
направьте антенну в правильном
направлении.
yy Антенный кабель и преобразователь в
комплект поставки не входят.
yy Поддерживаемый формат DTV Audio:
MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
English
Connect the TV to a satellite dish to a satellite
socket with a satellite RF cable (75 Ω).
Magyar
Csatlakoztassa a TV-készüléket a műholdvevő
antennához tartozó aljzathoz RF kábellel (75 Ω).
Polski
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej,
umieszczając przewód RF anteny satelitarnej (75
Ω) w gnieździe anteny satelitarnej telewizora.
Česky
Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω).
Slovenčina
Pripojte televízor k satelitnej parabolickej anténe
cez konektor satelitu prostredníctvom kábla RF
(75 Ω).
A-16
MAKING CONNECTIONS
Română
Conectaţi televizorul la priza unei antene de
perete cu un cablu RF (75 Ω).
HDMI connection
(Only LB86**, LB87**)
Български
Свържете телевизора със сателитна чиния и
включете в сателитно гнездо чрез сателитен
радиочестотен кабел (75 Ω).
Eesti
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).
Lietuvių k.
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω).
Latviešu
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta
ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).
(*Not Provided)
Srpski
Povežite televizor sa satelitskom antenom
pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla
za satelitsku antenu (75 Ω).
Hrvatski
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem
satelitske utičnice koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).
Shqip
Lidheni TV-në me një antenë satelitore, me një
prizë satelitore nëpërmjet një kablloje RF (75 Ω).
HDMI
Bosanski
Povežite TV na satelitsku antenu i satelitsku
utičnicu RF kablom (75 Ω).
Македонски
Поврзете го телевизорот со сателитска антена
преку приклучокот за сателитска антена со
сателитски RF кабел (75 Ω).
Русский
Подключите телевизионный кабель,
подсоединенный к телевизору, к спутниковой
антенной розетке (75 Ω).
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box
/ HD STB / PC
MAKING CONNECTIONS
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
A-17
Magyar
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy
külső eszközről a TV-készülékre. Az alábbi ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez
a HDMI-kábel segítségével.
A csatlakozáshoz válassza ki bármelyik HDMI
bemeneti portot. Bármelyik port használható.
MEGJEGYZÉS
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box
/ HD STB / PC
yy Javasoljuk, hogy a legjobb képminőség
elérése érdekében a TV-készüléket a
HDMI-kábellel csatlakoztassa.
yy Alkalmazza a legújabb CEC (Customer
Electronics Control) funkciós nagy
sebességű HDMI™ kábelt.
yy A nagysebességű HDMI™ kábeleket
1080p és annál jobb HD-jel átvitelére
tesztelik.
yy Támogatott HDMI hangformátum: Dolby
Digital, DTS, PCM (max. 192 KHz,
32 KHz/44,1 KHz/48 KHz/88 KHz/96
KHz/176 KHz/192 KHz)
Polski
(*Not Provided)
HDMI
English
Transmits the digital video and audio signals
from an external device to the TV. Connect the
external device and the TV with the HDMI cable
as shown.
Choose any HDMI input port to connect. It does
not matter which port you use.
NOTE
yy It is recommended to use the TV with
the HDMI connection for the best image
quality.
yy Use the latest High Speed HDMI™ Cable
with CEC (Customer Electronics Control)
function.
yy High Speed HDMI™ Cables are tested
to carry an HD signal up to 1080p and
higher.
yy Supported HDMI Audio format : Dolby
Digital, DTS, PCM (Up to 192 KHz, 32KH
z/44.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz
/192KHz )
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych
sygnałów audio i wideo z urządzenia
zewnętrznego do telewizora. Urządzenie
zewnętrzne i telewizor należy połączyć za
pomocą przewodu HDMI w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
Wybierz port wejściowy HDMI, aby podłączyć
urządzenie. Nie ma znaczenia, którego portu
użyjesz.
UWAGA
yy W celu uzyskania jak najwyższej jakości
obrazu zaleca się podłączanie telewizora
do komputera za pomocą przewodu
HDMI.
yy Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji
przewodu High Speed HDMI™ z funkcją
CEC (Customer Electronics Control).
yy Przewody High Speed HDMI™
umożliwiają przesyłanie sygnału o
rozdzielczości 1080p i wyższej.
yy Obsługiwane formaty dźwięku HDMI:
Dolby Digital, DTS, PCM (do 192 KHz,
32KHz/44.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/17
6KHz/192KHz )
A-18
MAKING CONNECTIONS
Česky
Română
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku
z externího zařízení do televizoru. Spojte externí
zařízení a televizor pomocí kabelu HDMI podle
následujícího vyobrazení.
Zvolte k připojení libovolný port HDMI. Nezáleží
na tom, který port použijete.
POZNÁMKA
yy Pro dosažení co nejlepší kvality
obrazu se doporučuje použít televizor
s připojením HDMI.
yy Použijte nejnovější vysokorychlostní
kabel HDMI™ s funkcí CEC (Customer
Electronics Control – ovládání spotřební
elektroniky).
yy Vysokorychlostní kabely HDMI™
jsou testovány pro přenos HD signálu
s rozlišením až 1 080p a vyšším.
yy Podporovaný formát HDMI Audio: Dolby
Digital, DTS, PCM (do 192 KHz, 32KHz/4
4,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/19
2KHz)
Slovenčina
Slúži na prenos digitálneho obrazového a
zvukového signálu z externého zariadenia
do televízora. Prepojte externé zariadenie a
televízor prostredníctvom kábla HDMI podľa
nasledujúceho obrázku.
Na pripojenie zvoľte ľubovoľný port HDMI.
Nezáleží na tom, ktorý port použijete.
POZNÁMKA
yy Pre dosiahnutie najlepšej kvality obrazu
sa odporúča používať televízor s
pripojením HDMI.
yy Použite najnovší vysokorýchlostný
kábel HDMI™ s funkciou podpory CEC
(Customer Electronics Control).
yy Vysokorýchlostné káble HDMI™ sú
testované tak, aby prenášali HD signál s
rozlíšením až do 1080p a viac.
yy Podporovaný formát zvuku cez konektor
HDMI: Dolby Digital, DTS, PCM (až do
192 kHz, 32 KHz/44,1 KHz/48 KHz/88
KHz/96 KHz/176 KHz/192 KHz)
Transmite semnale audio şi video digitale de
la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi
dispozitivul extern şi televizorul cu cablul HDMI,
aşa cum se arată în ilustraţia următoare.
Alegeţi orice port de intrare HDMI pentru a vă
conecta. Nu are importanţă ce port utilizaţi.
NOTĂ
yy Se recomandă utilizarea televizorului cu
conexiunea HDMI pentru cea mai bună
calitate a imaginii.
yy Utilizaţi cel mai recent cablu HDMI™ de
mare viteză cu funcţia CEC (Customer
Electronics Control).
yy Cablurile HDMI™ de mare viteză sunt
testate să transporte un semnal HD de
până la 1080p şi peste.
yy Format audio HDMI acceptat: Dolby
Digital, DTS, PCM (Până la 192 KHz,
32KHz/44,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/17
6KHz/192KHz)
Български
Предава цифровите видео- и аудиосигнали от
външно устройство на телевизора. Свържете
външното устройство с телевизора чрез HDMI
кабела, както е показано на следната фигура.
За да се свържете, изберете произволен HDMI
вход. Няма значение кой порт ще използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy За най-добро качество на
изображението е препоръчително да
използвате телевизора с HDMI връзка.
yy Използвайте най-новия
високоскоростен HDMI™ кабел с
функция CEC (Customer Electronics
Control).
yy Високоскоростните HDMI™ кабели са
тествани за възможност да поемат HD
сигнал до 1080p и по-висок.
yy Поддържан HDMI аудиоформат: Dolby
Digital, DTS, PCM (до 192 KHz, 32KHz/4
4.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/19
2KHz)
MAKING CONNECTIONS
Eesti
A-19
Latviešu
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja
helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja
teleri vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
Ühendamiseks valige suvaline HDMI-sisendpesa.
Pole tähtis, millise pesa valite.
Pārraida digitālos video un audio signālus no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo
ierīci un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, kā
redzams nākamajā attēlā.
Savienojumam izmantojiet jebkuru HDMI ieejas
portu. Varat izmantot jebkuru portu.
MÄRKUS
yy Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks
on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
yy Kasutage uusimat High Speed HDMI™
kaablit, millel on funktsioon CEC
(Customer Electronics Control).
yy High Speed HDMI™ kaablite võime
edastada kuni 1080p ja rohkem
eraldusvõimega HD-signaali on
kontrollitud.
yy Toetatud HDMI audiovorming: Dolby
Digital, DTS, PCM (kuni 192 KHz, 32KHz
/44.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/
192KHz)
Lietuvių k.
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus
iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį
įrenginį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai
parodyta šiame paveikslėlyje.
Norėdami sujungti pasirinkite bet kurį HDMI
įvesties prievadą. Nesvarbu, kurį prievadą
naudojate.
PASTABA
yy Geriausiai vaizdo kokybei gauti
rekomenduojama naudoti televizorių su
HDMI jungtimi.
yy Naudokite naujausią „High Speed
HDMI™“ kabelį su CEC (Naudotojo
elektroninės įrangos valdymas (angl.
Consumer Electronics Control)) funkcija.
yy „High Speed HDMI™“ kabeliai yra
išbandyti perduodant HD signalą iki
1080p ir daugiau.
yy Palaikomas HDMI garso formatas: „Dolby
Digital“, DTS, PCM (iki 192 KHz, 32KHz/
44,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/1
92KHz)
PIEZĪME
yy Vislabākās attēla kvalitātes iegūšanai
televizoram ieteicams izmantot HDMI
savienojumu.
yy Izmantojiet jaunāko lielātruma HDMI™
kabeli ar funkciju CEC (patēriņa
elektroierīču vadība).
yy Lielātruma HDMI™ kabeļi spēj pārraidīt
1080p un lielāku signālu.
yy Atbalstītais HDMI audio formāts: Dolby
Digital, DTS, PCM (līdz192 KHz, 32KHz/
44,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/1
92KHz)
Srpski
Omogućava prenos digitalnih video i audio
signala sa spoljnog uređaja do televizora.
Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću HDMI
kabla na način prikazan na sledećoj slici.
Izaberite bilo koji HDMI ulazni priključak da
biste povezali uređaje. Možete koristiti bilo koji
priključak.
NAPOMENA
yy Za bolji kvalitet slike na televizoru,
preporučujemo da koristite HDMI vezu.
yy Koristite najnoviji High Speed HDMI™
kabl sa CEC funkcijom (Customer
Electronics Control).
yy High Speed HDMI™ kablovi su testirani
za prenos HD signala rezolucije do 1080p
i veće.
yy Podržani HDMI format zvuka: Dolby
Digital, DTS, PCM (do 192 kHz, 32KHz/4
4,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/19
2KHz)
A-20
MAKING CONNECTIONS
Hrvatski
Bosanski
Prijenos digitalnog video i audio signala s
vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski
uređaj na televizor pomoću HDMI kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici.
Za povezivanje iskoristite bilo koji HDMI ulazni
priključak. Nije važno koji priključak koristite.
NAPOMENA
yy Za najbolju kvalitetu slike preporučuje se
koristiti televizor s HDMI priključkom.
yy Koristite najnoviji High Speed HDMI™
kabel s funkcijom CEC (Customer
Electronics Control).
yy High Speed HDMI™ kabeli su pokazali
na testovima da prenose HD signal do
1080p i više.
yy Podržani HDMI zvučni format: Dolby
Digital, DTS, PCM (do 192 KHz,
32KHz/44,1 KHz/48 KHz/88 KHz/96
KHz/176 KHz/192 KHz)
Shqip
Transmeton sinjalet e videos dixhitale dhe të
audios nga një pajisje e jashtme tek TV-ja. Lidhni
pajisjen e jashtme dhe TV-në me kabllon HDMI
siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.
Zgjidhni një portë hyrëse çfarëdo HDMI për ta
lidhur. Nuk ka rëndësi se cilën portë përdorni.
SHËNIM
yy Për cilësinë më të mirë të fotografisë
rekomandohet që TV-ja të përdoret me
lidhjen HDMI.
yy Përdorni kabllon më të fundit High Speed
HDMI™ me funksionin CEC (Kontrolli i
pajisjeve elektronike për konsumatorët).
yy Kabllot High Speed HDMI™ janë testuar
për të mbartur një sinjal HD deri në
1080p dhe më lart.
yy Formati audio HDMI i mbështetur: Dolby
Digital, DTS, PCM (Deri në 192 KHz,
32KHz/44.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/17
6KHz/192KHz)
Prenosi digitalne video i audio signale sa
vanjskog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj
i TV putem HDMI kabla na način prikazan na
sljedećoj ilustraciji.
Odaberite neki HDMI priključak za povezivanje.
Možete koristiti bilo koji priključak.
NAPOMENA
yy Preporučuje se korištenje TV uređaja
sa HDMI vezom za postizanje najbolje
kvalitete slike.
yy Koristite najnoviji kabl HDMI™ velike
brzine sa funkcijom CEC (Customer
Electronics Control - Korisnička
elektronska kontrola).
yy HDMI™ kablovi velike brzine testirani su
za prenos HD signala do 1080p i više.
yy Podržani HDMI format zvuka: Dolby
Digital, DTS, PCM (do 192 KHz, 32KHz/4
4.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/19
2KHz)
Македонски
Овозможува пренесување на дигитални видео
и аудио сигнали од надворешниот уред кон
телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред
и телевизорот со HDMI кабел како што е
прикажано на следната слика.
Изберете кој било HDMI влезен приклучок
за да поврзете. Не е важно кој приклучок се
користи.
ЗАБЕЛЕШКА
yy За најдобар квалитет на сликата се
препорачува користење на телевизорот
со HDMI поврзување.
yy Користете најнови HDMI™ кабли со
голема брзина со CEC (Customer
Electronics Control) функција.
yy HDMI™ каблите со голема брзина
се тестирани за пренесување на HD
сигнали до 1080p и повисоко.
yy Поддржан HDMI аудио формат: Dolby
Digital, DTS, PCM (до 192 KHz, 32KHz/4
4,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/19
2KHz)
MAKING CONNECTIONS
Русский
Передача цифровых видео и аудио сигналов
от внешнего устройства на телевизор.
Подключите внешнее устройство к телевизору
с помощью кабеля HDMI, как показано на
следующем рисунке.
Для подключения выберите любой входной
порт HDMI. Используемый порт не имеет
значения.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Для получения наилучшего качества
изображения рекомендуется
подключать телевизор через HDMI.
yy Используйте высокоскоростной кабель
HDMI™ самой последней версии с
функцией CEC (Customer Electronics
Control).
yy Высокоскоростные кабели HDMI™
тестируются на способность
передачи сигнала высокой четкости с
разрешением до 1080p и выше.
yy Поддерживаемый формат HDMI Audio:
Dolby Digital, DTS, PCM (до 192 кГц,
32кГц/44,1кГц/48кГц/88кГц/96кГц/176кГ
ц/192кГц)
A-21
ARC (Audio Return Channel)
English
yyAn external audio device that supports
SIMPLINK and ARC must be connected
using HDMI IN 1 (ARC) or HDMI/DVI IN 1
(ARC) port.
yyWhen connected with a high-speed
HDMI cable, the external audio device
that supports ARC outputs optical SPDIF
without additional optical audio cable and
supports the SIMPLINK function.
Magyar
yyA SIMPLINK és ARC funkciót támogató
külső audioeszközt a HDMI IN 1 (ARC)
vagy HDMI/DVI IN 1 (ARC) porton
keresztül kell csatlakoztatni.
yyNagy sebességű HDMI-kábellel
való csatlakoztatás esetén a külső
audioeszköz az ARC kimenetek optikai
SPDIF-ét további optikai audiokábel
nélkül támogatja, valamint támogatja a
SIMPLINK funkciót.
Polski
yyZewnętrzne urządzenie audio z obsługą
funkcji SIMPLINK i ARC musi być
podłączone przez port wejścia HDMI IN 1
(ARC) lub HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyW przypadku podłączenia za pomocą
przewodu High Speed HDMI zewnętrzne
urządzenie audio z obsługą funkcji ARC
wysyła optyczny sygnał SPDIF bez
dodatkowego optycznego przewodu audio
i obsługuje funkcję SIMPLINK.
Česky
yyExterní audio zařízení, které podporuje
SIMPLINK a ARC, musí být připojeno
pomocí portu HDMI IN 1 (ARC) nebo
HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyPokud je externí audio zařízení,
které podporuje ARC, připojeno
vysokorychlostním kabelem HDMI, má
na výstupu optické SPDIF bez dalšího
optického audio kabelu a podporuje funkci
SIMPLINK.
A-22
MAKING CONNECTIONS
Slovenčina
yyExterné zvukové zariadenie, ktoré
podporuje štandardy SIMPLINK a ARC,
musí byť pripojené pomocou portu HDMI
IN 1 (ARC) alebo HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyPri pripojení pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI externé zvukové zariadenie,
ktoré podporuje štandard ARC, produkuje
výstup prostredníctvom optického
rozhrania SPDIF aj bez dodatočného
optického zvukového kábla a podporuje
funkciu SIMPLINK.
Română
yyUn dispozitiv audio extern care acceptă
SIMPLINK şi ARC trebuie conectat
utilizându-se portul HDMI IN 1 (ARC) sau
HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyLa conexiunea printr-un cablu HDMI de
mare viteză, dispozitivul audio extern care
acceptă ARC furnizează ieşire SPDIF
optic fără cablu audio optic suplimentar şi
acceptă funcţia SIMPLINK.
Български
yyВъншно аудио устройство, което
поддържа SIMPLINK ARC, трябва да
бъде свързано с помощта на HDMI IN 1
(ARC) или HDMI/DVI IN 1 (ARC) порт.
yyПри свързване чрез високоскоростен
HDMI кабел аудиоустройството,
поддържащо ARC, извежда оптичен
SPDIF без допълнителен оптичен
аудиокабел и поддържа функция
SIMPLINK.
Eesti
yyVäline audioseade, mis toetab SIMPLINKi
ja ARCi tuleb ühendada kasutades HDMI
IN 1 (ARC) või HDMI/DVI IN 1 (ARC)
porti.
yyKui seade on ühendatud High Speed
HDMI-kaabliga, edastab ARC-d toetav
väline audioseade optilist SPDIF-i
täiendava optilise audiokaabli abita ja
toetab SIMPLINK-funktsiooni.
Lietuvių k.
yyIšorinis garso įrenginys, palaikantis
„SIMPLINK“ ir ARC, turi būti prijungtas
naudojant HDMI IN 1 (ARC) arba HDMI/
DVI IN 1 (ARC) prievadą.
yyKai jungiate didelės spartos HDMI kabeliu,
išorinis garso įrenginys, palaikantis
ARC, išveda optinį SPDIF be papildomo
optinio garso kabelio ir palaiko SIMPLINK
funkciją.
Latviešu
yyĀrējai audio ierīcei, kas atbalsta SIMPLINK
un ARC, jābūt pievienotai, izmantojot
HDMI IN 1 (ARC) vai HDMI/DVI IN 1 (ARC)
portu.
yyJa savienojumam izmanto lielātruma HDMI
kabeli, ārējā audio ierīce, kas atbalsta
ARC, nodrošina izejas optisko SPDIF bez
papildu optiskā audio kabeļa un atbalsta
SIMPLINK funkciju.
Srpski
yySpoljni uređaj sa podrškom za SIMPLINK i
ARC mora da bude povezan na priključak
HDMI IN 1 (ARC) ili HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyU slučaju povezivanja HDMI kablom
velike brzine, spoljni audio uređaj koji
podržava ARC prosleđuje optički SPDIF
signal bez potrebe za dodatnim optičkim
audio kablom i pri tome podržava funkciju
SIMPLINK.
Hrvatski
yyVanjski audio uređaj koji podržava
značajke SIMPLINK i ARC mora se
priključiti putem HDMI IN 1 (ARC) ili
HDMI/DVI IN 1 (ARC) ulaza.
yyKad je povezan putem brzog HDMI
kabela, vanjski zvučni uređaj koji
podržava ARC daje SPDIF optički izlaz
bez dodatnog optičkog zvučnog kabela i
podržava funkciju SIMPLINK.
MAKING CONNECTIONS
Shqip
yyPajisja e jashtme audio që mbështet
SIMPLINK dhe ARC duhet të lidhet me
anë të folesë HDMI IN 1 (ARC) ose HDMI/
DVI IN 1 (ARC).
yyKur lidhet me kabllo HDMI me shpejtësi të
lartë, pajisja audio e jashtme që mbështet
ARC-në, nxjerr SPDIF-në optike pa kabllo
optike për audio shtesë dhe mbështet
funksionin SIMPLINK.
A-23
DVI to HDMI connection
(Only LB86**, LB87**)
Bosanski
yyVanjski audio uređaj koji podržava
SIMPLINK i ARC mora se povezati putem
HDMI IN 1 (ARC) ili HDMI/DVI IN 1 (ARC)
priključka.
yyNakon povezivanja HDMI kablom velike
brzine, vanjski audio uređaj koji podržava
ARC šalje na izlaz optički SPDIF bez
dodatnog optičkog audio kabla i podržava
funkciju SIMPLINK.
Македонски
yyНадворешен аудио уред кој поддржува
SIMPLINK и ARC мора да се поврзе со
користење на приклучокот HDMI IN 1
(ARC) или HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyПри поврзување со HDMI кабел со
голема брзина, надворешниот аудио
уред кој поддржува ARC на излез
проследува оптички SPDIF без потреба
од дополнителен оптички аудио кабел и
ја поддржува SIMPLINK функцијата.
Русский
(*Not Provided)
yyВнешнее аудиоустройство с поддержкой
SIMPLINK и ARC необходимо
подключать через порт HDMI IN 1 (ARC)
или HDMI/DVI IN 1 (ARC).
yyПри подключении с помощью
высокоскоростного кабеля HDMI,
внешнее аудиоустройство,
поддерживающее ARC, выводит сигнал
оптического SPDIF без использования
дополнительного оптического
аудиокабеля и поддерживает функции
SIMPLINK.
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / HD STB / PC
A-24
MAKING CONNECTIONS
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
Magyar
Továbbítja a digitális videojeleket egy külső
eszközről a TV-készülékre. Az alábbi ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TVhez a DVI-HDMI-kábel segítségével. Audiojel
továbbításához csatlakoztasson egy audiokábelt.
A csatlakozáshoz válassza ki bármelyik HDMI
bemeneti portot. Bármelyik port használható.
MEGJEGYZÉS
yy A grafikus kártyától függően előfordulhat,
hogy a DOS mód nem működik, ha DVI–
HDMI kábelt használ.
yy HDMI/DVI-kábel használata esetén csak
a Single link opciót támogatja a rendszer.
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowego
sygnału wideo z urządzenia zewnętrznego do
telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor
należy połączyć za pomocą przewodu DVI-HDMI
w sposób pokazany na poniższej ilustracji. W
celu przesyłania sygnału audio należy podłączyć
przewód audio.
Wybierz port wejściowy HDMI, aby podłączyć
urządzenie. Nie ma znaczenia, którego portu
użyjesz.
RED
WHITE
Polski
(*Not Provided)
UWAGA
AUDIO OUT
DVI OUT
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / HD STB / PC
English
Transmits the digital video signal from an external
device to the TV. Connect the external device and
the TV with the DVI-HDMI cable as shown. To
transmit an audio signal, connect an audio cable.
Choose any HDMI input port to connect. It does
not matter which port you use.
NOTE
yy Depending on the graphics card, DOS
mode may not work if a HDMI to DVI
Cable is in use.
yy When using the HDMI/DVI cable, only
Single link is supported.
yy W przypadku korzystania z przewodu
HDMI-DVI tryb DOS może nie działać —
zależnie od karty graficznej.
yy W przypadku używania przewodu
HDMI/DVI obsługiwane jest wyłącznie
połączenie Single link.
Česky
Přenáší signál digitálního videa z externího
zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení
a televizor pomocí kabelu DVI-HDMI podle
následujícího vyobrazení. Chcete-li přenášet
signál zvuku, připojte zvukový kabel.
Zvolte k připojení libovolný port HDMI. Nezáleží
na tom, který port použijete.
POZNÁMKA
y y V závislosti na grafické kartě nemusí
režim DOS fungovat v případě, že se
používá kabel HDMI na DVI.
y y Pokud používáte kabel HDMI/DVI, je
podporováno pouze jedno připojení.
MAKING CONNECTIONS
Slovenčina
Slúži na prenos digitálneho videosignálu z
externého zariadenia do televízora. Prepojte
externé zariadenie a televízor prostredníctvom
kábla DVI-HDMI podľa nasledujúceho obrázku.
Na prenos zvukového signálu musíte pripojiť
zvukový kábel.
Zvoľte k pripojeniu ľubovolný port HDMI.
Nezáleží na tom,ktorý port použijete.
POZNÁMKA
yy V závislosti od špecifikácií grafickej karty
režim DOS nemusí fungovať, ak sa
používa kábel HDMI-do-DVI.
yy Pri používaní kábla HDMI/DVI je
podporovaný dátový spoj single link.
Română
A-25
Eesti
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
DVI-HDMI kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage
audiokaabel.
Ühendamiseks valige suvaline HDMI-sisendpesa.
Pole tähtis, millise pesa valite.
MÄRKUS
yy Graafikakaardist sõltuvalt ei pruugi
HDMI–DVI kaabli kasutamisel DOSrežiim töötada.
yy Kui kasutate HDMI-/DVI- kaablit,
toetatakse ainult ühekordset ühendust
(Single Link).
Lietuvių k.
Transmite semnal video digital de la un dispozitiv
extern la televizor. Conectaţi dispozitivul extern şi
televizorul cu cablul DVI-HDMI, aşa cum se arată
în ilustraţia următoare. Pentru a transmite un
semnal audio, conectaţi un cablu audio.
Alegeţi orice port de intrare HDMI pentru a vă
conecta. Nu are importanţă ce port utilizaţi.
NOTĂ
yy În funcţie de placa video, este posibil ca
modul DOS să nu funcţioneze dacă este
un cablu HDMI la DVI este în uz.
yy Atunci când utilizaţi cablul HDMI/DVI,
este acceptată numai o legătură.
Български
Предава цифровия видеосигнал от външно
устройство на телевизора. Свържете
външното устройство с телевизора чрез DVIHDMI кабела, както е показано на следната
фигура. За да се предава аудиосигнал, е
необходимо да включите аудиокабел.
За да се свържете, изберете произволен HDMI
вход. Няма значение кой порт ще използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy В зависимост от графичната карта
е възможно DOS режимът да не
е активен, ако в същото време
използвате кабел HDMI към DVI.
yy При използването на HDMI/DVI кабел
се поддържа само единична връзка.
Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš
išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį
įrenginį su televizoriumi DVI-HDMI kabeliu, kaip
parodyta šiame paveikslėlyje. Garso signalui
perduoti prijunkite garso kabelį.
Norėdami sujungti pasirinkite bet kurį HDMI
įvesties prievadą. Nesvarbu, kurį prievadą
naudojate.
PASTABA
yy Jei naudojate HDMI–DVI kabelį,
priklausomai nuo grafinės plokštės, gali
neveikti DOS režimas.
yy Kai naudojate HDMI / DVI kabelį,
vienguba jungtis yra palaikoma.
Latviešu
Pārraida digitālu video signālu no ārējas
ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā
redzams šajā attēlā. Lai pārraidītu audiosignālu,
pievienojiet audiokabeli.
Savienojumam izmantojiet jebkuru HDMI ieejas
portu. Varat izmantot jebkuru portu.
PIEZĪME
yy Atkarībā no grafiskās kartes DOS režīms
var nedarboties, ja izmantots HDMI
savienojuma ar DVI kabelis.
yy Lietojot HDMI/DVI kabeli, tiek atbalstītas
tikai vienas saites ierīces.
A-26
MAKING CONNECTIONS
Srpski
Bosanski
Prenos digitalnog video signala sa spoljnog
uređaja do televizora. Povežite spoljni uređaj
i televizor pomoću DVI-HDMI kabla na način
prikazan na sledećoj slici. Za prenos audio
signala, povežite audio kabl.
Izaberite bilo koji HDMI ulazni priključak da
biste povezali uređaje. Možete koristiti bilo koji
priključak.
NAPOMENA
yy U zavisnosti od grafičke kartice, DOS
režim možda neće raditi ako se koristi
kabl HDMI–DVI.
yy Prilikom upotrebe HDMI/DVI kabla,
podržana je jedino jednostruka veza.
Prenosi digitalni video signal sa vanjskog uređaja
na TV. Povežite vanjski uređaj i TV putem
DVI-HDMI kabla na način prikazan na sljedećoj
ilustraciji. Za prenos audio signala povežite audio
kabl.
Odaberite neki HDMI priključak za povezivanje.
Možete koristiti bilo koji priključak.
NAPOMENA
yy Ovisno o grafičkoj kartici, moguće je da
DOS način rada neće funkcionirati ako se
koristi kabl HDMI na DVI.
yy Prilikom korištenja HDMI/DVI kabla,
podržana je samo jednostruka veza.
Македонски
Hrvatski
Prijenos digitalnog videosignala s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj
na televizor pomoću DVI-HDMI kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici. Za prijenos zvučnog
signala priključite zvučni kabel.
Za povezivanje iskoristite bilo koji HDMI ulazni
priključak. Nije važno koji priključak koristite.
NAPOMENA
yy Ovisno o grafičkoj kartici, DOS način rada
možda neće funkcionirati ako se koristi
kabel HDMI na DVI.
yy Ako koristite HDMI/DVI kabel, podržana
je samo jednostruka veza.
Shqip
Transmeton sinjalet e videos dixhitale nga një
pajisje e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen e
jashtme dhe TV-në me kabllon DVI-HDMI siç
tregohet në ilustrimin e mëposhtëm. Lidhni një
kabllo për audion, nëse doni të transmetoni një
sinjal audio.
Zgjidhni një portë hyrëse çfarëdo HDMI për ta
lidhur. Nuk ka rëndësi se cilën portë përdorni.
SHËNIM
yy Në varësi të kartës grafike, regjimi DOS
mund të mos funksionojë nëse është në
përdorim një kabllo HDMI në DVI.
yy Kur përdorni kabllon HDMI/DVI,
mbështetet vetëm një lidhje.
Овозможува пренесување на дигитален видео
сигнал од надворешниот уред кон телевизорот.
Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот
со DVI-HDMI кабел како што е прикажано на
следната слика. За пренесување на аудио
сигнал, поврзете аудио кабел.
Изберете кој било HDMI влезен приклучок
за да поврзете. Не е важно кој приклучок се
користи.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Во зависност од графичката картичка,
DOS режимот може да не функционира
доколку користите кабел "HDMI кон
DVI".
yy При користење на HDMI/DVI кабел,
поддржано е единствено единечно
поврзување.
Русский
Передача цифрового видеосигнала
от внешнего устройства на телевизор.
Подключите внешнее устройство к телевизору
с помощью кабеля DVI-HDMI, как показано
на следующем рисунке. Для передачи
аудиосигнала подключите аудиокабель.
Для подключения выберите любой входной
порт HDMI. Используемый порт не имеет
значения.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy В зависимости от видеоплаты режим
DOS может быть недоступен, если
используется кабель HDMI-DVI.
yy При использовании кабеля HDMI/DVI
поддерживается только соединение
Single link (одинарный режим).
A-27
MAKING CONNECTIONS
Component connection
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
(Only LB86**, LB87**)
AV2
VIDEO
IN
COMPONENT
AUDIO
PR
PB
Y
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
(*Not
Provided)
WHITE
RED
RED
BLUE
GREEN
WHITE
RED
RED
BLUE
GREEN
YELLOW
L
VIDEO
(*Not
Provided)
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
GREEN
(Use the
component gender
cable provided.)
YELLOW
(Use the composite
gender cable
provided.)
R
AUDIO
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
R
AUDIO
VIDEO
GREEN
BLUE
RED
RED
WHITE
L
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with a component cable as
shown.
NOTE
yy If cables are not installed correctly, it
could cause this image to display in black
and white or with distorted colours.
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
A-28
MAKING CONNECTIONS
Magyar
Română
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy
külső eszközről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján
csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a
komponens kábel segítségével.
MEGJEGYZÉS
yy Ha a kábelek helytelenül vannak
telepítve, a kép fekete-fehéren jelenhet
meg, vagy eltorzulhatnak a színek.
Polski
To połączenie umożliwia przesyłanie
analogowych sygnałów audio i wideo z
urządzenia zewnętrznego do telewizora.
Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy
połączyć za pomocą przewodu typu Component
w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
Transmite semnale audio şi video analogice
de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi
dispozitivul extern şi televizorul cu un cablu
component, aşa cum se arată în ilustraţia
următoare.
NOTĂ
yy În cazul instalării incorecte a cablurilor,
este posibil ca imaginea să fie afişată albnegru sau cu culori distorsionate.
Български
Предава аналоговите видео- и аудиосигнали
от външно устройство на телевизора.
Свързвате външното устройство с телевизора
чрез компонентния кабел, както е показано на
следната фигура.
UWAGA
yy Jeśli przewody zostaną podłączone
nieprawidłowo, może to powodować
wyświetlanie obrazów czarno-białych lub
zniekształcenie kolorów.
Česky
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако кабелите са поставени неправилно,
може да доведат до показване на
изображението в черно и бяло или с
неясни цветове.
Eesti
Přenáší analogový signál videa nebo
zvuku z externího zařízení do televizoru.
Propojte externí zařízení a televizor pomocí
komponentního kabelu podle následujícího
vyobrazení.
POZNÁMKA
yy Při nesprávné instalaci kabelů se může
zobrazit černobílý obraz nebo zkreslené
barvy.
Slovenčina
Slúži na prenos analógového obrazového a
zvukového signálu z externého zariadenia
do televízora. Prepojte externé zariadenie a
televízor pomocou komponentného kábla podľa
nasledujúceho obrázku.
POZNÁMKA
yy Ak nie sú káble nainštalované správne,
obraz sa môže zobrazovať v čiernobielych farbách alebo so skreslenými
farbami.
Edastab välisseadme analoog video- ja
helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme
ja teleri vahele komponentkaabel nii, nagu on
näidatud alltoodud joonisel.
MÄRKUS
yy Kui kaablid ühendatakse valesti,
võib kuvatav pilt olla must-valge või
moonutatud värvidega.
Lietuvių k.
Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus
iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį
įrenginį su televizoriumi komponentiniu kabeliu,
kaip parodyta šiame paveikslėlyje.
PASTABA
yy Netinkamai sumontavus kabelius,
vaizdas gali būti rodomas nespalvotai
arba iškraipytomis spalvomis.
MAKING CONNECTIONS
Latviešu
Pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo
ierīci un televizoru, izmantojot kombinētā signāla
kabeli, kā redzams šajā attēlā.
PIEZĪME
yy Ja kabeļi ir uzstādīti nepareizi, attēls var
tikt rādīts melnbaltās vai ar izkropļotās
krāsās.
Srpski
Omogućava prenos analognog video i audio
signala sa spoljnog uređaja do televizora.
Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću
komponentnog kabla na način prikazan na
sledećoj slici.
NAPOMENA
yy Ukoliko se kablovi ne instaliraju na
pravilan način, može doći do narušavanja
kvaliteta slike, pri čemu će slika postati
crno-bela ili boje neće biti verno
prikazane.
Hrvatski
A-29
Bosanski
Prenos analognog video i audio signala s
vanjskog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj i
TV putem komponentnog kabla na način prikazan
na sljedećoj ilustraciji.
NAPOMENA
yy Ako se kablovi nepravilno instaliraju,
moguće je da će se slika prikazivati
u crno-bijeloj tehnici ili da će boje biti
izobličene.
Македонски
Овозможува пренесување на аналогни видео
и аудио сигнали од надворешниот уред кон
телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред и
телевизорот со компонентен кабел, како што е
прикажано на следната слика.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Ако каблите не се правилно
инсталирани, можно е сликата да се
прикаже во црно-бел формат или со
изобличени бои.
Русский
Prijenos video i zvučnog signala s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću komponentnog kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici.
NAPOMENA
yy Ako su kabeli neispravno postavljeni,
može doći do prikaza crno-bijele slike ili
iskrivljenih boja.
Shqip
Transmeton sinjalet analoge të videos dhe audios
nga një pajisje e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen
e jashtme dhe TV-në me kabllon komponent siç
tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.
SHËNIM
yy Nëse kabllot janë instaluar në mënyrë të
pasaktë, mund të ndodhë që imazhi të
afishohet bardhë e zi ose me ngjyra të
prishura.
Передача аналоговых видео- и аудиосигналов
от внешнего устройства на телевизор.
Подключите внешнее устройство к телевизору
с помощью компонентного кабеля, как
показано на следующем рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy При неправильном подключении
кабелей изображение может быть
черно-белым или иметь искаженный
цвет.
A-30
MAKING CONNECTIONS
Composite connection
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
(Only LB86**, LB87**)
AV2
VIDEO
IN
COMPONENT
AUDIO
PR
PB
Y
RED
WHITE
YELLOW
(*Not Provided)
RED
WHITE
YELLOW
YELLOW
(Use the composite
gender cable
provided.)
RED
WHITE
L (MONO) AUDIO R
RED
WHITE
YELLOW YELLOW
VIDEO
(*Not
Provided)
RED
DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box / VCR
WHITE
YELLOW
VIDEO
L (MONO) AUDIO R
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / VCR
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with the composite cable as
shown.
MAKING CONNECTIONS
Magyar
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy
külső eszközről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján
csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a
kompozit kábel segítségével.
Polski
To połączenie umożliwia przesyłanie
analogowych sygnałów audio i wideo z
urządzenia zewnętrznego do telewizora.
Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy
połączyć za pomocą przewodu typu Composite w
sposób pokazany na poniższej ilustracji.
Česky
Přenáší analogový signál videa nebo zvuku
z externího zařízení do televizoru. Propojte
externí zařízení a televizor pomocí kompozitního
kabelu podle následujícího vyobrazení.
Slovenčina
Slúži na prenos analógového obrazového a
zvukového signálu z externého zariadenia
do televízora. Prepojte externé zariadenie a
televízor pomocou kompozitného kábla podľa
nasledujúceho obrázku.
Română
Transmite semnale audio şi video analogice
de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi
dispozitivul extern şi televizorul cu un cablu
compozit, aşa cum se arată în ilustraţia
următoare.
Български
Предава аналоговите видео и аудио сигнали
от външно устройство на телевизора.
Свързвате външното устройство с телевизора
чрез композитния кабел, както е показано.
Eesti
Edastab välisseadme analoog video- ja
helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme
ja teleri vahele komposiitkaabel nii, nagu on
näidatud alltoodud joonisel.
A-31
Lietuvių k.
Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus
iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį
įrenginį su televizoriumi kompozitiniu kabeliu, kaip
parodyta šiame paveikslėlyje.
Latviešu
Pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo
ierīci un televizoru, izmantojot kompozītsignāla
kabeli, kā redzams šajā attēlā.
Srpski
Omogućava prenos analognog video i audio
signala sa spoljnog uređaja do televizora.
Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću
kompozitnog kabla na način prikazan na sledećoj
slici.
Hrvatski
Prijenos video i zvučnog signala s vanjskog
uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću kompozitnog kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici.
Shqip
Transmeton sinjalet analoge të videos dhe audios
nga një pajisje e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen
e jashtme dhe TV-në me kabllon e përbërë siç
tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.
Bosanski
Prenos analognog video i audio signala s
vanjskog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj i
TV putem komponentnog kabla na način prikazan
na sljedećoj ilustraciji.
Македонски
Овозможува пренесување на аналогни видео
и аудио сигнали од надворешниот уред кон
телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред
и телевизорот со композитен кабел, како што е
прикажано на следната слика.
Русский
Передача аналоговых видео- и аудиосигналов
от внешнего устройства на телевизор.
Подключите внешнее устройство к телевизору
с помощью композитного кабеля, как показано
на следующем рисунке.
A-32
MAKING CONNECTIONS
MHL connection
Magyar
A Mobile High-definition Link (MHL) egy olyan
interfész, amely segítségével a mobiltelefonokról
érkező digitális audiovizuális jelek
televíziókészülékekre játszhatók át.
MEGJEGYZÉS
MHL passive cable
(*Not Provided)
yyHa a tévén akarja megtekinteni a
telefon képernyőjét, csatlakoztassa a
mobiltelefont a HDMI IN 3 (MHL) vagy a
HDMI/DVI IN 4 (MHL) porthoz.
yyA tévé és a mobiltelefon
csatlakoztatásához MHL passzív kábelre
van szükség.
yyEz csak MHL-kompatibilis telefonok
esetén működik.
yyEgyes alkalmazások a távirányítóval is
működtethetőek.
yyBizonyos, az MHL-t támogató
mobiltelefonok esetében a Magic
távirányítót is használhatja.
yyTávolítsa el az MHL passzív kábelt a
tévéből a következő esetekben:
--az MHL funkció le van tiltva
--a mobil eszköz készenléti állapotban
van és teljesen fel van töltve
Polski
Mobile phone
English
Mobile High-definition Link (MHL) is an interface
for transmitting digital audiovisual signals from
mobile phones to television sets.
NOTE
yyConnect the mobile phone to the HDMI IN
3 (MHL) or HDMI/DVI IN 4 (MHL) port to
view the phone screen on the TV.
yyThe MHL passive cable is needed to
connect the TV and a mobile phone.
yyThis only works for the MHL-enabled
phone.
yySome applications can be operated by the
remote control.
yyFor some mobile phones supporting MHL,
you can control with the magic remote
control.
yyRemove the MHL passive cable from the
TV when:
--the MHL function is disabled
--your mobile device is fully charged in
standby mode
Mobile High-definition Link (MHL) to interfejs
przeznaczony do przesyłania cyfrowych sygnałów
audiowizualnych z telefonów komórkowych do
telewizorów.
UWAGA
yyPodłącz telefon komórkowy do portu HDMI
IN 3 (MHL) lub HDMI/DVI IN 4 (MHL), aby
wyświetlać zawartość ekranu telefonu na
ekranie telewizora.
yyPrzewód MHL służy do połączenia
telewizora z telefonem komórkowym.
yyJest to możliwe tylko w przypadku
telefonów z obsługą interfejsu MHL.
yyNiektórymi aplikacjami można sterować za
pomocą pilota.
yyNiektóre telefony komórkowe obsługujące
standard MHL można kontrolować za
pomocą pilota zdalnego sterowania Magic.
yyNależy odłączyć przewód pasywny MHL
od telewizora, gdy:
--funkcja MHL jest wyłączona
--urządzenie przenośne jest w pełni
naładowane w trybie czuwania
MAKING CONNECTIONS
A-33
Română
Česky
Mobile High-definition Link (MHL) je rozhraní
pro přenos digitálních audiovizuálních signálů
z mobilních telefonů do televizorů.
POZNÁMKA
yyPřipojte mobilní telefon k portu HDMI
IN 3 (MHL) nebo HDMI/DVI IN 4 (MHL)
a zobrazte obrazovku telefonu.
yyPasivní kabel MHL je nutný pro připojení
TV a mobilního telefonu.
yyLze použít pouze pro telefony vybavené
rozhraním MHL.
yyNěkteré aplikace je možné ovládat pomocí
dálkového ovladače.
yyNěkteré mobilní telefony podporující
rozhraní MHL umožňují ovládání dálkovým
ovladačem Magic.
yyOdpojte pasivní kabel MHL od televizoru v
následujících situacích:
--je-li funkce MHL deaktivována,
--je-li vaše mobilní zařízení plně nabité
v pohotovostním režimu.
Slovenčina
Mobile High-definition Link (MHL) je rozhranie na
prenášanie digitálnych audiovizuálnych signálov z
mobilných telefónov do televízorov.
POZNÁMKA
yyPripojte mobilný telefón k portu HDMI
IN 3 (MHL) alebo HDMI/DVI IN 4 (MHL)
a v televízore sa zobrazí obrazovka
telefónu.
yyNa prepojenie televízora a mobilného
telefónu je potrebný pasívny kábel MHL.
yyTáto možnosť je určená iba pre telefóny,
ktoré podporujú pripojenie MHL.
yyNiektoré aplikácie je možné obsluhovať
pomocou diaľkového ovládania.
yyV prípade niektorých mobilných telefónov
s podporou technológie MHL môžete
ovládanie realizovať prostredníctvom
diaľkového ovládania Magic Remote
Control.
yyOdstráňte pasívny kábel MHL z televízora,
ak:
--funkcia MHL je vypnutá
--mobilný telefón je plne nabitý
v pohotovostnom režime
Mobile High-definition Link (MHL) este o interfaţă
pentru transmiterea semnalelor audiovizuale
digitale de la telefoane mobile la televizoare.
NOTĂ
yyConectaţi telefonul mobil la portul HDMI IN
3 (MHL) sau HDMI/DVI IN 4 (MHL) pentru
a vedea ecranul telefonului pe televizor.
yyCablul pasiv MHL este necesar pentru
conectarea televizorului la un telefon
mobil.
yyAcest lucru funcţionează numai la
telefoanele compatibile MHL.
yyUnele aplicaţii pot fi operate de
telecomandă.
yyPentru anumite telefoane mobile care
acceptă MHL, controlul poate fi asigurat
de telecomanda Magic.
yyScoateţi cablul pasiv MHL din televizor
atunci când:
--funcţia MHL este dezactivată
--dispozitivul dvs. mobil a fost încărcat
complet în modul de aşteptare
Български
Мобилната връзка с висока резолюция (MHL)
е интерфейс за предаване на цифрови
аудиовизуални сигнали от мобилни телефони
към телевизори.
ЗАБЕЛЕЖКА
yyЗа да изведете телефонния екран
на телевизора, свържете мобилния
телефон с HDMI IN 3 (MHL) или HDMI/
DVI IN 4 (MHL) порта.
yyПасивният MHL кабел е необходим
за свързване на телевизор с мобилен
телефон.
yyТова е възможно само за телефон с
разрешена MHL връзка.
yyНякои приложения могат да бъдат
насочвани от дистанционното
управление.
yyПри някои мобилни телефони, които
поддържат MHL, можете да използвате
дистанционното управление “Меджик”.
yyИзвадете пасивния MHL кабел от
телевизора, когато:
--функцията MHL бъде дезактивирана
--вашето мобилно устройство е
напълно заредено в режим на
готовност
A-34
MAKING CONNECTIONS
Latviešu
Eesti
Mobiilne kõrglahutusega link (MHL) on liides
digitaalsete audiovisuaalsete signaalide
mobiiltelefonidest teleritesse edastamiseks.
Mobile High-definition Link (MHL) ir interfeiss, kas
paredzēts digitālo audio/video signālu pārraidei
no mobilajiem tālruņiem un televizoriem.
PIEZĪME
MÄRKUS
yyMobiiltelefoni ühendamine HDMI IN 3
(MHL) või HDMI/DVI IN 4 (MHL) porti
telefoni ekraani teleril kuvamiseks.
yyMHL passiivset kaablit on vaja TV ja
mobiiltelefoni ühendamiseks.
yySee toimib ainult MHL-lubatud telefoni
puhul.
yyMõningaid rakendusi saab kasutada
kaugjuhtimispuldi abil.
yyMõningate MHLi toetavate mobiiltelefonide
puhul saab juhtimiseks kasutada
kaugjuhtimispulti MAGIC.
yyEemaldage MHL- passiivkaabel teleri
küljest juhul, kui:
--funktsioonMHL on välja lülitatud
--teie mobiilseade on täielikult laetud ja
ooterežiimis
Lietuvių k.
Mobili didelės raiškos jungtis (MHL) yra sąsaja,
kuria skaitmeninis garso ir vaizdo signalas iš
mobiliųjų telefonų yra perduodamas į televizorius.
PASTABA
yyPrijunkite mobilųjį telefoną prie HDMI
IN 3 (MHL) arba HDMI/DVI IN 4 (MHL)
prievado, kad TV ekrane būtų rodomas
telefono ekranas.
yyMHL pasyvų laidą reikia prijungti prie
televizoriaus ir mobiliojo telefono.
yyTai veiks tik jei telefone yra įjungta MHL
funkcija.
yyKai kurias programas galima valdyti
nuotolinio valdymo pultu.
yyKai kuriuos mobiliuosius telefonus,
palaikančius MHL, galite valdyti „Magic“
nuotolinio valdymo pultu.
yyIštraukite MHL pasyvų kabelį iš TV, kai:
--išjungiama MHL funkcija
--jūsų mobilusis įrenginys visiškai
įkraunamas parengties režimu
yy Pievienojiet mobilo tālruni HDMI IN 3 (MHL) vai
HDMI/DVI IN 4 (MHL) portam, lai televizorā
skatītu tālruņa ekrānu.
yyMHL pasīvais kabelis ir nepieciešams, lai
savienotu televizoru un mobilo tālruni.
yyŠī iespēja darbojas tikai tad, ja tālrunī ir
aktivizēts MHL.
yyDažas lietojumprogrammas var darbināt,
izmantojot tālvadības pulti.
yyDažus mobilos tālruņus, kas atbalsta MHL,
varat kontrolēt, izmantojot tālvadības pulti
Magic remote control.
yyNoņemiet MHL pasīvo kabeli no TV šādos
gadījumos:
--ir atspējota MHL funkcija;
--mobilā ierīce ir pilnībā uzlādēta
gaidīšanas režīmā;
Srpski
Mobile High-definition Link (MHL) je interfejs
za prenos digitalnih audio vizuelnih signala sa
mobilnih telefona na televizore.
NAPOMENA
yyPovežite mobilni telefon na priključak
HDMI IN 3 (MHL) ili HDMI/DVI IN 4 (MHL)
da biste sadržaj ekrana telefona prikazali
na televizoru.
yyMHL pasivni kabl potreban je povezivanje
televizora sa mobilnim telefonom.
yyRadi samo na telefonima koji su
omogućeni za MHL.
yyNeke aplikacije mogu da se izvode
pomoću daljinskog upravljača.
yyKod nekih mobilnih telefona koji
podržavaju MHL, možete koristiti magični
daljinski upravljač.
yyIsključite pasivni MHL kabl iz televizora u
slučaju da je:
--funkcija MHL onemogućena
--baterija mobilnog uređaja potpuno
napunjena u režimu pripravnosti
MAKING CONNECTIONS
Hrvatski
A-35
Bosanski
Mobile High-definition Link (MHL) je sučelje
za prijenos digitalnih audiovizualnih signala s
mobilnih telefona na televizore.
NAPOMENA
yyPriključite mobilni telefon putem HDMI
IN 3 (MHL) ili HDMI/DVI IN 4 (MHL)
ulaza kako biste zaslon telefona vidjeli na
televizoru.
yyPasivni MHL kabel potreban je za
povezivanje televizora s mobilnim
telefonom.
yyOva funkcija radi samo na telefonima koji
su omogućeni za MHL.
yyNekim aplikacijama može se upravljati
daljinskim upravljačem.
yyKod nekih mobilnih telefona koji
podržavaju MHL, možete koristiti Magic
daljinski upravljač.
yyUklonite pasivni MHL kabel s TV-a ako je:
--funkcija MHL onemogućena
--mobilni uređaj napunjen do kraja u
stanju mirovanja
Mobilna veza visoke definicije (MHL) je sučelje
za prenošenje digitalnih audiovizuelnih signala s
mobilnih telefona na televizijske uređaje.
NAPOMENA
yyPovežite mobilni telefon na priključak
HDMI IN 3 (MHL) ili HDMI/DVI IN 4 (MHL)
kako biste prikazali ekran telefona na TVu.
yyZa povezivanje TV-a i mobilnog telefona
neophodan je MHL pasivni kabl.
yyTo funkcionira samo za telefon sa
omogućenim MHL-om.
yyNekim aplikacijama može se upravljati
daljinskim upravljačem.
yyKod nekih mobilnih telefona koji
podržavaju MHL, možete koristiti magični
daljinski upravljač.
yyUklonite MHL pasivni kabl s TV-a kada:
--je MHL funkcija onemogućena
--je vaš mobilni uređaj potpuno napunjen
u stanju pripravnosti
Македонски
Shqip
Lidhja celulare e përcaktimit të lartë (MHL) është
ndërfaqe transmetimi e sinjaleve audiovizuale
nga celularët drejt televizorëve.
SHËNIM
yyLidhni celularin me folenë HDMI IN 3
(MHL) ose HDMI/DVI IN 4 (MHL) për të
parë ekranin e telefonit në televizor.
yyKablloja pasive MHL nevojitet për të lidhur
televizorin dhe një celular.
yyPunon vetëm në celularë që mbështesin
MHL.
yyDisa aplikacione mund të kontrollohen me
telekomandë.
yyCelularët që mbështesin MHL-në mund t’i
kontrolloni me telekomandën magjike.
yyHiqni kabllon pasive MHL nga televizori
kur:
--funksioni MHL është joaktiv
--pajisja celulare është ngarkuar
plotësisht në modalitet pritjeje
Мобилна High-definition врска (Mobile
High-definition Link - MHL) е интерфејс за
пренесување на дигитални аудиовизуелни
сигнали од мобилни телефони кон телевизори.
ЗАБЕЛЕШКА
yyЗа да го гледате екранот од мобилниот
телефон на телевизорот, поврзете го
мобилниот телефон на HDMI IN 3 (MHL)
или HDMI/DVI IN 4 (MHL) приклучокот.
yyMHL пасивниот кабел е потребен за
поврзување на телевизорот со мобилен
телефон.
yyОва функционира само кај телефони со
MHL можности.
yyОдредени апликации може да се
управуваат преку далечинскиот
управувач.
yyЗа одредени мобилни телефони кои
поддржуваат MHL, можно е да вршите
контрола со помош на магичниот
далечински управувач.
yyОтстранете го MHL пасивниот кабел од
телевизорот кога:
--функцијата MHL е оневозможена
--вашиот мобилен уред е целосно
наполнет во режим на подготвеност
A-36
MAKING CONNECTIONS
Русский
Mobile High-definition Link (MHL) представляет
собой интерфейс для передачи цифровых
аудиовизуальных сигналов от мобильных
телефонов к телевизорам.
Audio connection
ПРИМЕЧАНИЕ
yyПодключите мобильный телефон к
порту HDMI IN 3 (MHL) или HDMI/
DVI IN 4 (MHL) для просмотра экрана
телефона на телевизоре.
yyДля подключения телевизора и
мобильного телефона требуется
пассивный кабель MHL.
yyЭто возможно только для мобильных
телефонов, поддерживающих MHL.
yyНекоторыми приложениями можно
управлять с помощью пульта ДУ.
yyНекоторыми мобильными телефонами,
поддерживающими MHL, можно
управлять с помощью Волшебного
пульта ДУ.
yyОтсоединять пассивный кабель MHL от
телевизора можно в том случае, если:
--функция MHL отключена
--мобильное устройство полностью
заряжено в режиме ожидания
/P OUT
(*Not Provided)
OPTICAL AUDIO IN
Digital Audio System
English
You may use an optional external audio system
instead of the built-in speaker.
Digital optical audio connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an
external device. Connect the external device and
the TV with the optical audio cable as shown.
NOTE
yy Do not look into the optical output port.
Looking at the laser beam may damage
your vision.
yy Audio with ACP (Audio Copy Protection)
function may block digital audio output.
MAKING CONNECTIONS
A-37
Česky
Magyar
A beépített hangszóró helyett használjon
opcionális külső audiorendszert.
Místo vestavěného reproduktoru můžete používat
volitelný externí zvukový systém.
Digitális optikai audiocsatlakozás
Připojení digitálním optickým
zvukovým kabelem
A digitális audiojeleket továbbítja a TVkészülékről egy külső eszközbe. Az alábbi ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez
az optikai audiokábel segítségével.
MEGJEGYZÉS
yy Ne nézzen bele az optikai kimenetbe. Ha
belenéz a lézersugárba, az károsíthatja
látását.
yy Az ACP (Audio másolásvédelem)
funkcióval ellátott hang letilthatja a
digitális audiokimenetet.
Přenáší signál digitálního videa z televize do
externího zařízení. Spojte externí zařízení
a televizor pomocí optického zvukového kabelu
podle následujícího vyobrazení.
POZNÁMKA
yy Nedívejte se do optického výstupního
portu. Laserový paprsek by vám mohl
poškodit zrak.
yy Zvuk s funkcí ACP (Audio Copy
Protection) může blokovat výstup
digitálního zvuku.
Polski
Można korzystać z dodatkowego zewnętrznego
zestawu audio zamiast wbudowanych głośników.
Optyczne połączenie cyfrowe audio
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowego
sygnału audio z telewizora do urządzenia
zewnętrznego. Urządzenie zewnętrzne i
telewizor należy połączyć za pomocą optycznego
przewodu audio w sposób pokazany na poniższej
ilustracji.
UWAGA
yy Nie wolno zaglądać do środka
optycznego portu wyjściowego. Patrzenie
na wiązkę laserową może spowodować
uszkodzenie wzroku.
yy System audio z funkcją zabezpieczenia
przed kopiowaniem plików audio (ACP)
może blokować wyjściowy cyfrowy sygnał
audio.
Slovenčina
Namiesto zabudovaného reproduktora môžete
použiť voliteľný externý zvukový systém.
Digitálne optické zvukové
pripojenie
Slúži na prenos digitálneho zvukového signálu
z televízora do externého zariadenia. Prepojte
externé zariadenie a televízor prostredníctvom
optického zvukového kábla podľa nasledujúceho
obrázku.
POZNÁMKA
yy Nepozerajte sa do optického výstupného
portu. Laserový lúč vám môže poškodiť
zrak.
yy Funkcia Zvuk s ACP (ochrana zvuku pred
kopírovaním) môže blokovať digitálny
výstup zvuku.
A-38
MAKING CONNECTIONS
Română
Eesti
Este bine să utilizaţi un sistem audio extern
opţional în locul difuzorului încorporat.
Sisse ehitatud kõlarite asemel võite kasutada
valikulist välist audiosüsteemi.
Conectarea audio cu cablu optic
digital
Digitaalne optiline heliühendus
Transmite semnal audio digital de la televizor la
un dispozitiv extern. Conectaţi dispozitivul extern
şi televizorul cu cablul audio optic, aşa cum se
arată în ilustraţia următoare.
NOTĂ
yy Nu priviţi în portul de ieşire optică.
Privirea fasciculului laser vă poate afecta
vederea.
yy Funcţia audio cu ACP (Audio Copy
Protection) poate bloca ieşirea audio
digitală.
Edastab digitaalse audiosignaali telerist
välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele optiline audiokaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
MÄRKUS
yy Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse.
Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist
kahjustada.
yy Heli ACP-funktsioon (heli
kopeerimiskaitse) võib blokeerida
digitaalse heliväljundi.
Lietuvių k.
Български
Можете да използвате допълнителна
външна аудиосистема вместо вградения
високоговорител.
Свързване на цифрова оптична
аудиосистема
Предава цифров аудиосигнал от телевизора
към външно устройство. Свързвате външното
устройство с телевизора чрез оптичния
аудиокабел, както е показано на следната
фигура.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Не насочвайте погледа си към порта
на оптичния изход. Поглеждането
по посока на лазерния лъч може да
повреди зрението ви.
yy Аудио с функция ACP (защита на звука
срещу копиране) може да блокира
извеждането на цифров аудиосигнал.
Vietoj integruoto garsiakalbio galite naudoti
atskirai įsigyjamą išorinę garso sistemą.
Skaitmeninė optinė garso jungtis
Perduoda skaitmeninį garso signalą iš
televizoriaus į išorinį įrenginį. Sujunkite išorinį
įrenginį su televizoriumi optiniu garso kabeliu,
kaip parodyta šiame paveikslėlyje.
PASTABA
yy Nežiūrėkite į optinės išvesties prievadą.
Žiūrėjimas į lazerio spindulį gali pakenkti
regėjimui.
yy Garsas su ACP (apsaugos nuo garso
kopijavimo) funkcija gali blokuoti
skaitmeninę garso išvestį.
MAKING CONNECTIONS
Latviešu
A-39
Shqip
Varat izmantot papildu ārējo audiosistēmu
iebūvētā skaļruņa vietā.
Përdorni një sistem të jashtëm fakultativ për
audion në vend të altoparlantit të integruar.
Digitālā optiskā audio savienojums
Lidhja e audios dixhitale optike
Pārraida digitālo audio signālu no televizora uz
ārējo ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot optisko audiokabeli, kā redzams šajā
attēlā.
Transmeton sinjalin dixhital audio nga TV-ja në
një pajisje të jashtme. Lidhni pajisjen e jashtme
dhe TV-në me kabllon optike audio siç tregohet
në ilustrimin e mëposhtëm.
PIEZĪME
yy Neskatieties optiskās izejas portā tieši
iekšā. Skatoties uz lāzera staru, varat
bojāt redzi.
yy Audio ar ACP (aizsardzība pret audio
kopēšanu) funkciju var bloķēt digitālo
audio izeju.
Srpski
SHËNIM
yy Mos shikoni në portën e daljes optike.
Shikimi i rrezeve lazer mund t’ju dëmtojë
shikimin.
yy Audioja me funksion ACP (Mbrojtje e
kompjimit të audios) mund të bllokojë
daljen dixhitale të audios.
Bosanski
Možete da koristite opcioni spoljni audio sistem
umesto ugrađenih zvučnika.
Možete koristiti opcionalni vanjski zvučni sistem
umjesto ugrađenog zvučnika.
Digitalna optička audio veza
Digitalna optička audio veza
Omogućava prenos digitalnog audio signala
sa televizora na spoljni uređaj. Povežite spoljni
uređaj i televizor pomoću optičkog audio kabla na
način prikazan na sledećoj slici.
Prenosi digitalni audio signal sa TV-a na vanjski
uređaj. Povežite vanjski uređaj i TV putem
optičkog audio kabla na način prikazan na
sljedećoj ilustraciji.
NAPOMENA
yy Nemojte gledati u port optičkog izlaza.
Gledanjem u laserski zrak možete oštetiti
vid.
yy Ako zvučna datoteka sadrži funkciju ACP
(Audio Copy Protection), može doći do
blokade digitalnog audio izlaza.
Hrvatski
Umjesto ugrađenog zvučnika možete koristiti
dodatni vanjski audio sustav.
Digitalni optički zvučni priključak
Prijenos digitalnog audiosignala s televizora do
vanjskog uređaja. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću optičkog zvučnog kabela kako
je prikazano na sljedećoj slici.
NAPOMENA
yy Ne gledajte u optički izlazni priključak.
Gledanje u lasersku zraku može oštetiti
vid.
yy Zvuk koji koristi funkciju ACP (Audio Copy
Protection) može blokirati digitalni zvučni
izlaz.
NAPOMENA
yy Nemojte gledati u priključak optičkog
izlaza. Gledanje u laserski zrak može
oštetiti vid.
yy Funkcija Zvuk s ACP-om (Zaštita od
kopiranja zvuka) može blokirati digitalni
izlaz zvuka.
A-40
MAKING CONNECTIONS
Македонски
Можете да користите опционален надворешен
аудио систем наместо вградениот звучник.
USB connection
Дигитално оптичко аудио
поврзување
Овозможува пренесување на дигитален аудио
сигнал од телевизорот кон надворешен уред.
Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот
со оптички аудио кабел, како што е прикажано
на следната слика.
ЗАБЕЛЕШКА
y y Не гледајте во оптичкиот излезен
приклучок. Гледањето во ласерскиот
зрак може да ви го оштети видот.
y y Аудио со функција ACP (Audio
Copy Protection - Аудио со заштита
од копирање) може да го блокира
дигиталниот аудио излез.
Русский
Вместо встроенного динамика можно
использовать дополнительную внешнюю
аудиосистему.
Подключение цифрового
оптического аудиоустройства
Передача цифрового оптического
аудиосигнала от телевизора к внешнему
устройству. Подключите внешнее устройство
к телевизору с помощью оптического
аудиокабеля, как показано на следующем
рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ
y y Не смотрите внутрь оптического
выходного порта. Попадание лазерного
луча в глаза может повредить зрение.
y y Функция аудио с ACP (защита от
копирования аудио) может блокировать
вывод аудио на цифровые выходы.
HUB
(*Not Provided)
HDD
USB
(*Not Provided)
(*Not Provided)
English
Connect a USB storage device such as a USB
flash memory, external hard drive, or a USB
memory card reader to the TV and access the
SmartShare menu to use various multimedia files.
NOTE
yy Some USB Hubs may not work. If a USB
device connected using a USB Hub is not
detected, connect it to the USB port on
the TV directly.
yy Connect the external power source if your
USB is needed.
MAKING CONNECTIONS
A-41
Slovenčina
Magyar
Csatlakoztasson a TV-hez USB-tárolóeszközt,
például USB flash memóriát, külső merevlemezt
vagy USB memóriakártya-olvasót, majd lépjen
a SmartShare menüre a különböző multimédiás
fájlok használatához.
Pripojte k televízoru úložné zariadenie USB,
ako napr. pamäťové zariadenie USB typu
flash, externý pevný disk alebo čítačku USB
pamäťových kariet, otvorte ponuku SmartShare a
zobrazte rôzne multimediálne súbory.
POZNÁMKA
MEGJEGYZÉS
yy Előfordulhat, hogy egyes USB-elosztók
nem működnek. Ha a készülék nem
érzékeli az USB-elosztón keresztül
csatlakozó USB-eszközt, csatlakoztassa
azt közvetlenül a TV-készülék USBportjához.
yy Ha használni szeretné az USB-eszközt,
csatlakoztassa a külső tápellátást.
yy Niektoré rozbočovače USB nemusia
fungovať. Ak sa zariadenie USB pripojené
pomocou rozbočovača USB nepodarí
rozpoznať, pripojte ho priamo k portu
USB na televízore.
yy Ak je potrebné USB, pripojte externý
zdroj napájania.
Română
Polski
Do telewizora można podłączyć urządzenia
pamięci masowej USB, takie jak pamięć flash
USB, zewnętrzny dysk twardy lub czytnik kart
pamięci, a następnie za pośrednictwem menu
SmartShare korzystać z zapisanych w nich plików
multimedialnych.
UWAGA
yy Niektóre koncentratory USB mogą nie
być obsługiwane. Jeżeli urządzenie USB
podłączone za pomocą koncentratora
USB nie zostanie wykryte, podłącz je do
portu USB telewizora.
yy Do korzystania z urządzenia USB
potrzebne może być zewnętrzne źródło
zasilania.
Česky
K televizoru lze připojit záznamové zařízení
USB, jako například paměť flash USB, externí
pevný disk nebo čtečku paměťových karet USB,
a potom prostřednictvím nabídky SmartShare
používat různé multimediální soubory.
POZNÁMKA
yy Některé huby USB nemusí fungovat.
Pokud není zařízení USB připojené
pomocí hubu USB rozpoznáno, připojte
jej přímo k portu USB na TV.
yy Pokud je vyžadováno zařízení USB,
připojte externí zdroj napájení.
Conectaţi un dispozitiv de stocare USB, precum
o memorie flash USB, un hard disk extern sau
un cititor de carduri de memorie USB la televizor
şi accesaţi meniul SmartShare pentru a utiliza
diverse fişiere multimedia.
NOTĂ
yy Este posibil ca anumite huburi USB să
nu funcţioneze.Dacă un dispozitiv USB
conectat utilizând un hub USB nu este
detectat, conectaţi-l direct la portul USB
de pe televizor.
yy Conectaţi sursa de alimentare externă
sau este necesar USB-ul.
Български
Свържете USB устройство за съхранение като
USB флаш памет, външен твърд диск или
четец на USB карти с памет с телевизора и
отваряте менюто SmartShare, за да използвате
различни мултимедийни файлове.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Възможно е някои USB концентратори
да не работят. Ако USB устройство,
свързано чрез USB концентратор, не
бъде открито, свържете го директно с
USB порта на телевизора.
yy Ако се наложи да използвате USB,
включете външен източник на
захранване.
A-42
MAKING CONNECTIONS
Eesti
Srpski
Ühendage teleriga USB-mäluseade (näiteks
USB-välkmälu, väline kõvakettadraiv või USBmälukaardilugeja), avage menüü SmartShare ja
sirvige erinevaid multimeediumfaile.
MÄRKUS
yy Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada.
Kui USB-seadet, mis on ühendatud USBjaoturiga, ei tuvastata, ühendage see
otse teleri USB-pordiga.
yy Kui peate USB-seadet kasutama,
ühendage väline toiteallikas.
Lietuvių k.
Prijunkite USB laikmeną, pvz., USB atmintinę,
išorinį standųjį diską arba USB atminties kortelių
skaitytuvą, prie televizoriaus ir pasiekite meniu
„SmartShare“, kad galėtumėte naudotis įvairiais
multimedijos failais.
PASTABA
yy Kai kurie šakotuvai gali neveikti. Jei USB
įrenginys, prijungtas naudojant USB
šakotuvą, neaptinkamas, prijunkite jį prie
televizoriaus USB prievado tiesiogiai.
yy Prijunkite išorinę maitinimo šaltinį, jei
reikia USB.
Latviešu
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu, ārējo cieto disku vai USB atmiņas
kartes lasītāju pie televizora un atveriet izvēlni
SmartShare, lai izmantotu dažādos multivides
failus.
PIEZĪME
yy Daži USB centrmezgli, iespējams,
nedarbosies.Ja, izmantojot USB
centrmezglu, pievienotā USB ierīce
netiek atrasta, pievienojiet to tieši TV
USB portam.
yy Pievienojiet ārēju strāvas avotu, ja
vajadzīgs USB.
Povežite USB memorijski uređaj poput USB fleš
memorije, spoljnog čvrstog diska ili USB čitača
memorijskih kartica sa televizorom, a zatim
pristupite meniju SmartShare da biste koristili
različite tipove multimedijskih datoteka.
NAPOMENA
yy Neki USB razvodnici možda neće
funkcionisati. Ako USB uređaj koji je
povezan pomoću USB razvodnika nije
prepoznat, direktno ga priključite na USB
priključak na televizoru.
yy Priključite spoljni izvor napajanja ako vam
je potrebna USB veza.
Hrvatski
Priključite USB memoriju, kao što je USB
flash memorija, vanjski tvrdi disk ili USB čitač
memorijskih kartica na televizor i pristupite
izborniku SmartShare kako biste mogli koristiti
različite multimedijske datoteke.
NAPOMENA
yy Neka USB čvorišta možda neće raditi.
Ako USB uređaj povezan putem USB
čvorišta nije prepoznat, izravno ga
priključite na USB priključak televizora.
yy Priključite vanjski izvor napajanja ako
vam je potrebna USB memorija.
Shqip
Lidhni me TV-në një pajisje të ruajtjes USB, si
p.sh. memoria flash USB, njësia e jashtme e
diskut të ngurtë ose lexuesi i kartës së memories
USB, dhe hyni në menynë SmartShare për të
përdorur skedarë të ndryshëm multimedia.
SHËNIM
yy Disa nyje USB mund të mos funksionojnë.
Nëse nuk diktohet pajisja USB e lidhur
me anë të nyjës USB, lidheni drejtpërdrejt
me portën USB të televizorit.
yy Lidhni burimin e jashtëm të energjisë
nëse nevojitet USB-ja.
MAKING CONNECTIONS
Bosanski
Povežite USB uređaj za pohranjivanje kao što
je USB flash memorija, vanjski tvrdi disk ili USB
čitač memorijskih kartica sa TV-om i pristupite
izborniku SmartShare kako biste koristili različite
multimedijalne datoteke.
A-43
CI module connection
NAPOMENA
yy Neka USB čvorišta možda neće raditi.
Ako uređaj povezan putem USB čvorišta
nije prepoznat, priključite ga izravno na
USB ulaz televizora.
yy Povežite vanjski izvor napajanja ako je
vaš USB potreban.
(*Not Provided)
Македонски
Поврзете USB мемориски уреди мемориски
уреди како што се USB флеш меморија,
надворешен хард диск, или читач на USB
мемориски картички со телевизорот и
пристапете до менито SmartShare , за да
можете да користите разни мултимедијални
фајлови.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Одредени USB хаб уреди(анг. USB Hub,
уред што расчленува еден USB порт
на повеќе) може да не функционираат.
Ако USB уред кој е поврзан преку USB
хаб не може да се препознае, директно
поврзете го на USB приклучокот од
телевизорот.
yy Поврзете го надворешниот извор на
напојување, доколку е потребен USB.
Русский
Подключите к телевизору USB-устройство
хранения данных, например устройство
флэш-памяти USB, внешний жесткий диск
или USB-устройство для чтения карт памяти и
откройте меню SmartShare для использования
различных мультимедийных файлов.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Некоторые концентраторы USB
могут не работать. Если устройство
USB, подключенное с помощью
концентратора USB, не обнаружено,
подсоедините его непосредственно к
порту USB на телевизоре.
yy Подсоедините внешний источник
питания, если необходим USB.
English
View the encrypted (pay) services in digital
TV mode. This feature is not available in all
countries.
NOTE
yy Check if the CI module is inserted into the
PCMCIA card slot in the right direction. If
the module is not inserted properly, this
can cause damage to the TV and the
PCMCIA card slot.
yy If the TV does not display any video
and audio when CI+ CAM is connected,
please contact to the Terrestrial/Cable/
Satellite Service Operator.
A-44
MAKING CONNECTIONS
Magyar
Slovenčina
A kódolt (fizetős) szolgáltatások megtekintése
digitális TV üzemmódban.
Prezeranie zakódovaných (platených) služieb
v digitálnom televíznom režime.
MEGJEGYZÉS
yy Győződjön meg arról, hogy a CImodult a megfelelő irányban helyezte
be a PCMCIA kártyanyílásba. Ha a
modult nem megfelelően helyezi be,
azzal károsíthatja a TV-készüléket és a
PCMCIA kártyanyílást.
yy Ha a CI+ CAM csatlakoztatása után
a tévé nem játszik le sem video-, sem
audiotartalmat, vegye fel a kapcsolatot
a földi sugárzású/kábel/műholdas adás
szolgáltatójával.
Polski
Umożliwia oglądanie programów kodowanych
(płatnych) w trybie telewizji cyfrowej.
UWAGA
yy Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo
umieszczony w gnieździe karty PCMCIA.
Nieprawidłowe umieszczenie modułu
może być przyczyną uszkodzenia
telewizora i gniazda karty PCMCIA.
yy Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu
ani dźwięku w przypadku podłączenia
modułu CI+CAM, należy skontaktować
się z operatorem usługi transmisji
naziemnej/kablowej/satelitarnej.
Česky
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání
v režimu digitální televize.
POZNÁMKA
yy Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do
slotu PCMCIA se správnou orientací.
Pokud modul není vložen správně, může
dojít k poškození televizoru nebo slotu
PCMCIA.
yy Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při
připojení modulu CI + CAM, kontaktujte
provozovatele pozemního/ kabelového/
satelitního vysílání.
POZNÁMKA
yy Skontrolujte, či je modul CI vložený do
otvoru na kartu PCMCIA v správnom
smere. Ak modul nie je vložený správne,
môže dôjsť k poškodeniu televízora a
otvoru na kartu PCMCIA.
yy Ak televízor po pripojení modulu CI+
CAM nezobrazuje žiadne video ani
zvuk, kontaktujte operátora pozemného/
káblového/satelitného vysielania.
Română
Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost)
în modul TV digital.
NOTĂ
yy Verificaţi dacă modulul CI este introdus
în fanta pentru card PCMCIA în
direcţia corectă. Dacă modulul nu este
introdus corect, acest lucru poate cauza
deteriorarea televizorului şi a fantei
pentru card PCMCIA.
yy Dacă televizorul nu redă niciun conţinut
video sau audio când CI+ CAM este
conectat, vă rugăm contactaţi operatorul
de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.
Български
Вижте шифрованите (платените) услуги в
цифров телевизионен режим.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Проверете дали CI модулът е поставен
в слота за PCMCIA в правилната
посока. Ако модул не е поставен
правилно, това може да причини
увреждане на телевизора и картата
PCMCIA слот.
yy Ако телевизорът не показва нито
видео, нито аудио при свързване
на CI+ CAM, моля, свържете се с
оператора на наземни/кабелни/
сателитни услуги.
MAKING CONNECTIONS
Eesti
A-45
Srpski
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid
digitaalses TV-režiimis. Esta función no está
disponible en todos los países.
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja
(usluga koje se plaćaju) u režimu digitalne
televizije.
MÄRKUS
yy Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA
kaardipesasse sisestatud õiges suunas.
Kui moodul ei ole õigesti sisestatud,
võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa
kahjustada.
yy Kui teler ei esita videot ega audiot
ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke
ühendust maapealse televisiooni/
kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni
teenusepakkujaga.
Lietuvių k.
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas
skaitmeninės televizijos režimu. Kai kuriose
šalyse nebus galima pasirinkti teleteksto
funkcijos.
PASTABA
yy Patikrinkite, ar CI modulis teisinga
kryptimi įdėtas į PCMCIA kortelės lizdą.
Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali
padaryti žalos televizoriui ir PCMCIA
kortelės lizdui.
yy Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas
ir garsas, kai yra prijungta CI+ kamera,
kreipkitės į antžemėninės / kabelinės
/ palydovinės televizijos paslaugų
operatorių.
Latviešu
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās
televīzijas režīmā. Šī funkcija nav pieejama visās
valstīs.
PIEZĪME
yy Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA
kartes slotā ir ievietots pareizā virzienā.
Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var
izraisīt televizora un PCMCIA kartes slota
bojājumu.
yy Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad
ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties
ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
NAPOMENA
yy Proverite da li je CI modul pravilno
umetnut u PCMCIA otvor za karticu. Ako
modul nije pravilno postavljen, to može
da ošteti televizor i otvor za PCMCIA
karticu.
yy Ako TV ne prikazuje video i audio signale
kad je CI+ CAM povezan, obratite se
operateru zemaljskog/kablovskog/
satelitskog servisa.
Hrvatski
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u
digitalnom načinu rada.
NAPOMENA
yy Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA
karticu umetnut u pravom smjeru. Ako
modul nije ispravno umetnut, može doći
do oštećenja na televizoru i utoru za
PCMCIA karticu.
yy Ako se na televizoru ne prikazuju
videozapisi i audiozapisi kad je priključen
CI+ CAM, kontaktirajte davatelja
zemaljskih/kabelskih/satelitskih usluga.
Shqip
Shikoni shërbimet e shifruara (me pagesë) në
regjimin TV dixhital.
SHËNIM
yy Kontrolloni nëse moduli CI është futur
në folenë e kartës PCMCIA në drejtimin
e duhur. Nëse moduli nuk është futur si
duhet, kjo mund t’i shkaktojë dëm TV-së
dhe folesë së kartës PCMCIA.
yy Nëse televizori nuk jep video dhe audio
kur lidhet CI+ CAM, kontaktoni me
operatorin e shërbimit tokësor/kabllor/
satelitor.
A-46
MAKING CONNECTIONS
Bosanski
Prikazujte šifrirane (plaćene) usluge u digitalnom
TV načinu rada.
Headphone connection
NAPOMENA
y y Provjerite je li CI Modul umetnut u utor
za PCMCIA karticu u pravom smjeru.
Ako modul nije ispravno umetnut, može
doći do oštećenja televizora i utora za
PCMCIA karticu.
y y Ako TV ne prikazuje video i audio signale
dok je CI+ CAM povezan, kontaktirajte
operatera usluge zemaljskog/kablovskog/
satelitskog signala.
Ext.Speaker / H/P OUT
Македонски
За гледање на кодирани услуги (со плаќање)
во дигитален TV режим. Оваа функција не е
достапна во сите земји.
ЗАБЕЛЕШКА
y y Проверете дали CI модулот е вметнат
во отворот за PCMCIA картичка
во правилна насока. Ако модулот
не е вметнат правилно, тоа може
да предизвика оштетување на
телевизорот и на отворот за PCMCIA
картичка.
y y Доколку телевизорот не прикажува
никаков видео и аудио сигнал кога е
поврзан CI+ CAM, ве молиме обратете
се до вашиот оператор за копнена/
кабелска/сателитска услуга.
Русский
Просмотр зашифрованных (платных) служб в
режиме цифрового ТВ. Эта функция доступна
не во всех странах.
ПРИМЕЧАНИЕ
y y Проверьте, правильно ли установлен
модуль CI в разъем для карты PCMCIA.
Неправильная установка модуля может
привести к повреждению телевизора и
разъема для карты PCMCIA.
y y Если в телевизоре отсутствуют
видеоизображение и звук при
подключенном CI+ CAM, свяжитесь
с оператором клиентской службы
наземного/кабельного/спутникового
вещания.
(*Not
Provided)
English
Transmits the headphone signal from the TV to
an external device. Connect the external device
and the TV with the headphone as shown.
NOTE
yyAUDIO menu items are disabled when
connecting a headphone.
yyOptical Digital Audio Out is not available
when connecting a headphone.
yyHeadphone impedance: 16 Ω
yyMax audio output of headphone: 0.624
mW to 1.04 mW
yyHeadphone jack size: 0.35 cm
MAKING CONNECTIONS
Magyar
A-47
Slovenčina
A fejhallgatón által előállított jeleket továbbítja a
TV-készülékről egy külső eszközbe. A következő
ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a
TV-készülékhez a fejhallgató segítségével.
Slúži na prenos signálu slúchadiel z televízora
do externého zariadenia. Prepojte externé
zariadenie a televízor pomocou slúchadiel podľa
nasledujúceho obrázku.
MEGJEGYZÉS
yyFejhallgató csatlakoztatásakor az HANG
menü elemei nem működnek.
yyAz optikai digitális audiokimenet nem áll
rendelkezésre csatlakoztatott fejhallgató
mellett.
yyFejhallgató-ellenállás: 16 Ω
yyA fejhallgató maximális hangteljesítménye:
0,624-1,04 mW
yyA fejhallgató-csatlakozó átmérője: 0,35 cm
POZNÁMKA
y yPo pripojení slúchadiel sa deaktivujú
položky ponuky AUDIO.
y yOptický digitálny zvukový výstup nie je po
pripojení slúchadiel k dispozícii.
y yImpedancia slúchadiel: 16 Ω
y yMax. zvukový výkon slúchadiel: 0,624 mW
až 1,04 mW
y yVeľkosť konektora slúchadiel: 0,35 cm
Română
Polski
To połączenie umożliwia przesyłanie
dźwiękowego sygnału z telewizora do urządzenia
zewnętrznego. Urządzenie zewnętrzne i telewizor
należy połączyć za pomocą przewodu audio w
sposób pokazany na poniższej ilustracji.
UWAGA
yyPo podłączeniu słuchawek pozycje menu
AUDIO będą zablokowane.
yyPo podłączeniu słuchawek optyczne
cyfrowe wyjście audio nie jest dostępne.
yyImpedancja słuchawek: 16 Ω
yyMaksymalna moc dźwięku dla wyjścia
słuchawkowego: od 0,624 do 1,04 mW
yyRozmiar gniazda słuchawek: 0,35 cm
Česky
Přenáší signál sluchátek z televize do externího
zařízení. Spojte externí zařízení a televizor se
sluchátky podle následujícího vyobrazení.
POZNÁMKA
y yPoložky nabídky ZVUK při připojení
sluchátek nejsou aktivní.
y yVýstup optického digitálního zvuku při
připojení sluchátek není k dispozici.
y yImpedance sluchátek: 16 Ω
y yMaximální výkon sluchátek: 0,624 mW až
1,04 mW
y yVelikost konektoru pro sluchátka: 0,35 cm
Transmite semnalul pentru căşti de la televizor
la un dispozitiv extern. Conectaţi dispozitivul
extern şi televizorul cu căştile aşa cum se arată în
ilustraţia următoare.
NOTĂ
y yElementele meniului AUDIO sunt
dezactivate când conectaţi o cască.
y yIeşirea audio digitală optică nu este
disponibilă când conectaţi o cască.
y yImpedanţă căşti: 16 Ω
y yIeşirea audio maximă a căştilor: 0,624 mW
- 1,04 mW
y yDimensiunea mufei căştilor: 0,35 cm
Български
Предава сигнала от слушалките от телевизора
към външно устройство. Свържете външното
устройство с телевизора чрез слушалките,
както е показано на следната фигура.
ЗАБЕЛЕЖКА
y yЕлементите от менюто АУДИО са
забранени при свързване на слушалки.
y yОптичен цифров аудиоизточник не е
на разположение, когато свързвате
слушалки.
y yСъпротивление на слушалки: 16 Ω
y yМаксимална изходна мощност на
слушалки: от 0,624 mW до 1,04 mW
y yРазмер на жака на слушалките: 0,35 см
A-48
MAKING CONNECTIONS
Srpski
Eesti
Edastab kõrvaklappide signaali telerist
välisseadmesse. Ühendage kõrvaklapid
välisseadme ja teleriga nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
Omogućava prenos signala za slušalice sa
televizora na spoljni uređaj. Povežite spoljni
uređaj i televizor sa slušalicama na način
prikazan na sledećoj slici.
NAPOMENA
MÄRKUS
y yMenüü HELI valikuid ei saa kõrvaklappide
ühendamisel kasutada.
y yFunktsioon Optiline digitaalne audioväljund
ei ole ühendatud kõrvaklappide korral
kasutatav.
y yKõrvaklappide näivtakistus: 16 Ω
y yKõrvaklappide maksimaalne heliväljund:
0,624 mW kuni 1,04 mW
y yKõrvaklappide pistiku suurus: 0,35 cm
y yStavke iz menija AUDIO su isključene
kada se priključe slušalice.
y yOptički digitalni audio izlaz (Optical
Digital Audio Out) nije dostupan kada su
priključene slušalice.
y yImpedansa slušalica: 16 Ω
y yMaksimalna izlazna snaga slušalica: 0,624
mW do 1,04 mW
y yVeličina priključka slušalica: 0,35 cm
Lietuvių k.
Hrvatski
Perduoda ausinių signalą iš televizoriaus į išorinį
įrenginį. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi
ausinėmis, kaip parodyta šiame paveikslėlyje.
PASTABA
y yGARSAS meniu elementai išjungiami, kai
prijungiamos ausinės.
y yOptinė skaitmeninė garso išvestis negali
būti naudojama, kai prijungiamos ausinės.
y yAusinių varža: 16 Ω
y yMaks. ausinių garso išvestis: 0,624–1,04
mW
y yAusinių lizdo dydis: 0,35 cm
Latviešu
Pārraida austiņu signālu no televizora uz ārējo
ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru ar
austiņām, kā redzams šajā attēlā.
PIEZĪME
y yKad austiņas ir pievienotas, izvēlnes
AUDIO elementi ir atspējoti.
y yKad austiņas ir pieslēgtas, optiskā digitālā
audio izeja nav pieejama.
y yAustiņu pilna pretestība: 16 Ω
y yMaks. austiņu audio izvade: 0,624–
1,04 mW
y yAustiņu spraudņa lielums: 0,35 cm
Prijenos signala za slušalice od televizora do
vanjskog uređaja. Priključite vanjski uređaj na
televizor pomoću slušalica kako je prikazano na
sljedećoj slici.
NAPOMENA
y yStavke izbornika ZVUK onemogućene su
kada su priključene slušalice.
y yOptički digitalni audio izlaz nije dostupan
kada su priključene slušalice.
y yImpedancija slušalica: 16 Ω
y yMaksimalna jakost audio izlaza na
slušalicama: 0,624 mW do 1,04 mW
y yVeličina priključka za slušalice: 0,35 cm
Shqip
Transmeton sinjalin e kufjeve nga TV-ja në një
pajisje të jashtme. Lidhni pajisjen e jashtme
dhe TV-në me kufjen siç tregohet në ilustrimin e
mëposhtëm.
SHËNIM
y yElementet e menysë AUDIO çaktivizohen
kur lidhni kufjet.
y yDalja e audios dixhitale optike nuk
disponohet kur lidhni kufjet.
y yImpedanca e kufjeve: 16 Ω
y yDalja maksimale audio e kufjeve: 0,624
mW deri në 1,04 mW
y yMadhësia e vrimës së kufjeve: 0,35 cm
MAKING CONNECTIONS
Bosanski
Prenos signala za slušalice iz TV-a na vanjski
uređaj. Povežite vanjski uređaj i TV sa
slušalicama na način prikazan na sljedećoj
ilustraciji.
Euro Scart connection
(Only LB86**, LB87**)
NAPOMENA
y yKorištenje stavki izbornika AUDIO
je onemogućeno nakon povezivanja
slušalica.
y yNakon povezivanja slušalica, optički
digitalni izlaz zvuka nije dostupan.
y yOtpornost slušalica: 16 Ω
y yMaksimalni audio izlaz slušalica: 0,624
mW do 1,04 mW
y yVeličina priključka za slušalice: 0,35 cm
Македонски
Овозможува пренесување на сигналот за
слушалки од телевизорот кон надворешен
уред. Поврзете ги надворешниот уред и
телевизорот со кабелот за слушалки, како што
е прикажано на следната слика.
(Use the Scart
gender cable
provided.)
ЗАБЕЛЕШКА
y yОпциите од менито АУДИО се
оневозможени кога се приклучени
слушалки.
y yОптичкиот дигитален аудио излез не е
достапен кога се приклучени слушалки.
y yИмпеданса на слушалки: 16 Ω
y yМаксимален аудио излез на слушалки:
0,624 mW до 1,04 mW
y yГолемина на приклучок за слушалки:
0,35 cm
Русский
Передача сигнала от телевизора к наушникам.
Подключите наушники к телевизору, как
показано на следующем рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ
y yПри подключении наушников элементы
меню настройки ЗВУК становятся
недоступными.
y yПри подключенных наушниках
оптический выход цифрового
аудиосигнала недоступен.
y yСопротивление наушников: 16 Ω
y yМаксимальная мощность звука
наушников: 0,624 мВт до 1,04 мВт
y yГнездо наушников: 0,35 см
(*Not Provided)
A-49
A-50
MAKING CONNECTIONS
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
English
Transmits the video and audio signals from
an external device to the TV set. Connect the
external device and the TV set with the euro scart
cable as shown.
Current
input mode
AV1
IN/OUT
Digital TV
Output
Type
AV1
(TV Out1)
Digital TV
Analogue TV, AV
Component
Analogue TV
HDMI
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV
signals.
(*Not Provided)
NOTE
yy Any Euro scart cable used must be signal
shielded.
yy When watching digital TV in 3D imaging
mode, only 2D out signals can be output
through the SCART cable. (Only 3D
models)
yy If you set the 3D mode to On while a
scheduled recording is performed on
digital TV, monitor out signals cannot be
output through the SCART cable, and the
recording cannot be performed. (Only 3D
models)
MAKING CONNECTIONS
Magyar
Polski
Továbbítja a video- és audiojeleket egy külső
eszközről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez az Euro Scart
kábel segítségével.
Kimenet típusa
Aktuális
bemeneti mód
Digitális TV
To połączenie umożliwia przesyłanie sygnałów
audio i wideo z urządzenia zewnętrznego do
telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor
należy połączyć za pomocą przewodu Euro Scart
w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
Typ sygnału
wyjściowego
AV1
(TV-kimenet1)
Aktualny
sygnał wejściowy
Digitális TV
Telewizja cyfrowa
Analóg TV, AV
Komponens
Analóg TV
TV-kimenet: Analóg vagy digitális TV-jelet
közvetít.
MEGJEGYZÉS
yy Csak árnyékolt Scart kábelt szabad
használni.
yy Digitális tévéadás 3D képmódban történő
megtekintése esetén csak a 2D kimenő
jelek továbbíthatók SCART-kábelen
keresztül. (Csak 3D típusoknál)
yy Ha digitális TV-ről történő, folyamatban
lévő ütemezett rögzítés közben kapcsolja
be a 3D-s üzemmódot, a monitor kimenő
jelei nem továbbíthatók SCART-kábelen
keresztül, és a felvétel nem folytatható.
(Csak 3D típusoknál)
AV1
(Wyjście telewizyjne1)
Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa, AV
Component
HDMI
1
A-51
Telewizja analogowa
HDMI
1
Wyjście telewizyjne: wysyłanie sygnału
telewizji analogowej lub cyfrowej.
UWAGA
yy Używany przewód Euro Scart musi być
ekranowany.
yy Podczas oglądania telewizji cyfrowej w
trybie 3D za pośrednictwem przewodu
SCART może być wysyłany wyłącznie
sygnał wyjściowy 2D. (Tylko modele 3D)
yy Jeśli podczas zaplanowanego
nagrywania telewizji cyfrowej zostanie
włączony tryb 3D, sygnał wyjściowy
monitora nie będzie wysyłany za
pośrednictwem przewodu SCART i
nagrywanie nie będzie mogło zostać
zrealizowane. (Tylko modele 3D)
A-52
MAKING CONNECTIONS
Česky
Slovenčina
Přenáší signál videa nebo zvuku z externího
zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení
a televizor pomocí kabelu Euro Scart podle
následujícího vyobrazení.
Slúži na prenos obrazového a zvukového signálu
z externého zariadenia do televízora. Prepojte
externé zariadenie a televízor prostredníctvom
kábla Euro Scart podľa nasledujúceho obrázku.
Typ výstupu
Aktuální
vstupní režim
Digitální TV
Typ výstupu
AV1
(Výstup TV1)
Aktuálny
režim vstupu
Digitálna TV
Digitální TV
1
Komponent
Analogová TV
HDMI
Výstup TV: výstup analogových nebo
digitálních televizních signálů.
POZNÁMKA
yy Kabel Euro Scart musí být vybaven
stíněním signálu.
yy Pokud sledujete televizi v 3D
režimu, poskytuje výstup televizoru
prostřednictvím kabelu SCART pouze
signál 2D. (Pouze 3D modely)
yy Pokud nastavíte 3D režim na
možnost Zapnuto během provádění
naplánovaného nahrávání na digitálním
televizoru, nelze provádět výstup signálů
výstupu monitoru prostřednictvím kabelu
SCART ani nahrávání. (Pouze 3D
modely)
Digitálna TV
Analógová TV, AV
Analogová TV, AV
Komponentní
AV 1
(Výstup televízora1)
Analógová TV
HDMI
1
Výstup televízora: Výstup signálov
analógovej alebo digitálnej TV.
POZNÁMKA
yy Každý kábel Euro Scart musí používať
signálové tienenie.
yy Keď sledujete digitálnu TV v režime
3D zobrazovania, iba výstupné signály
v režime 2D je možné prenášať cez kábel
SCART. (Len 3D modely)
yy Ak nastavíte režim 3D na možnosť
Zap. počas plánovaného nahrávania z
digitálnej TV, výstupné signály z monitora
nemožno prenášať cez kábel SCART a
nahrávanie nemožno vykonať. (Len 3D
modely)
MAKING CONNECTIONS
Română
Български
Transmite semnale audio şi video de la un
dispozitiv extern la televizor. Conectaţi dispozitivul
extern şi televizorul cu cablul Euro Scart, aşa cum
se arată în ilustraţia următoare.
Tip de ieşire
Mod
intrare curent
Televizor digital
Предава видео и аудио сигнали от външно
устройство на телевизора. Свържете външно
устройство с телевизора чрез Euro Scart кабел,
както е показано на следната фигура.
Тип изход
AV1
(Ieşire TV1)
AV1
(TV изход1)
Текущ
входящ
режим
Televizor digital
Televizor analogic, AV
Цифрова телевизия
Component
Аналогова телевизия, AV
Televizor analogic
Компонент
HDMI
1
A-53
Ieşire TV: transmite semnalul TV analogic
sau TV digital.
NOTĂ
yy Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să
fie ecranat faţă de semnal.
yy Când urmăriţi televiziunea digitală
în modul pentru imagini 3D, numai
semnalele de ieşire 2D pot fi transmise
prin cablul SCART. (Numai modele 3D)
yy Dacă setaţi modul 3D la Pornit în timpul
realizării unei înregistrări programate pe
televizorul digital, semnalele de ieşire pe
monitor nu pot fi transmise prin cablul
SCART şi înregistrarea nu poate fi
efectuată. (Numai modele 3D)
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
HDMI
1
TV изход: отвежда сигнали от аналогова
или цифрова телевизия.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Всички използвани Euro scart кабели
трябва да са със защитен сигнал.
yy Когато гледате цифрова телевизия в
3D режим на изобразяване, единствено
изходящите 2D сигнали могат да бъдат
изведени чрез SCART кабела. (само
при 3D модели)
yy Ако настроите 3D режима на опция
“Вкл.”, докато се извършва планиран
запис по цифровата телевизия,
изходящите сигнали на екрана не
могат да бъдат изведени чрез SCART
кабел, а самият запис не може да бъде
осъществен. (само при 3D модели)
A-54
MAKING CONNECTIONS
Eesti
Lietuvių k.
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio
įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį
su televizoriumi „Euro Scart“ kabeliu, kaip tai
parodyta šiame paveikslėlyje.
Väljundi tüüp
Valitud
sisendtüüp
Digitaalteler
Išvesties tipas
AV1
(TV-väljund1)
Dabartinis
įvesties režimas
Digitaalteler
Skaitmeninė televizija
Analoogteler, AV
Komponent
Skaitmeninė televizija
Analoginė televizija, AV
Analoogteler
Komponentas
HDMI
1
AV1
(TV išvestis1)
Analoginė televizija
HDMI
TV-väljund: analoog- või digitaaltelevisiooni
signaalide väljundid.
MÄRKUS
yy Kui soovite kasutada Euro Scart kaablit,
peab see olema varjestatud.
yy Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, saab
läbi SCART-kaabli edastada ainult 2D
väljundsignaale. (Ainult 3D-mudelid)
yy Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis,
kui digiteler sooritab ajakavastatud
salvestamist, ei saa ekraani
väljundsignaale edastada läbi SCARTkaabli ning salvestamist ei toimu. (Ainult
3D-mudelid)
1
TV išvestis: siunčia analoginės arba
skaitmeninės televizijos signalus.
PASTABA
yy Bet kuris „Euro Scart“ kabelis turi būti
ekranuotas signalų kabelis.
yy Kai žiūrite skaitmeninę TV 3D vaizdo
režimu, per SCART kabelį gali būti
perduoti tik 2D išvesties signalai. (Tik 3D
modeliams)
yy Jei įjungsite 3D režimą, kai bus vykdomas
suplanuotas skaitmeninės televizijos
įrašymas, monitoriaus išvesties signalai
negalės būti perduodami per SCART
kabelį, o įrašas negalės būti atliktas. (Tik
3D modeliams)
MAKING CONNECTIONS
Latviešu
Srpski
Tas pārraida video un audio signālu no ārējās
ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot Euro Scart kabeli, kā
redzams attēlā.
Izejas veids
Pašreizējais
ievades režīms
Digitālā TV
Prenos video i audio signala sa spoljašnjeg
uređaja do televizora. Povežite spoljašnji uređaj
i televizor pomoću Euro Scart kabla kao što je
prikazano na sledećoj slici.
Tip izlaza
AV1
(Televizora izeja1)
Trenutni
ulazni režim
Digitālā TV
Digitalna televizija
Analogā TV, AV
Komb. sign
AV1
(TV izlaz1)
Digitalna televizija
Analogna televizija, AV
Analogā TV
Komponentni
HDMI
1
A-55
Analogna televizija
HDMI
Televizora izeja: izejā nodrošina analogos vai
digitālos TV signālus.
PIEZĪME
yy Izmantojot jebkuru Euro scart kabeli,
nepieciešama signāla ekranēšana.
yy Skatoties digitālo televīziju 3D
attēlveidošanas režīmā, caur SCART
kabeli var raidīt tikai 2D izejas signālus.
(Tikai 3D modeļiem)
yy Ja ieslēgsiet 3D režīmu, kamēr digitālajā
televīzijā tiek veikts plānots ieraksts,
monitora signālu nevarēs raidīt,
izmantojot SCART kabeli, un ierakstu
nevarēs veikt. (Tikai 3D modeļiem)
1
TV izlaz: Prosleđuje analogni TV signal ili
digitalni TV signal.
NAPOMENA
yy Svaki scart kabl mora biti oklopljen.
yy Prilikom gledanja digitalnog TV programa
u 3D režimu, samo 2D izlazni signali
mogu da se prenose preko SCART kabla.
(Samo za 3D modele)
yy Ako uključite 3D režim u toku zakazanog
snimanja digitalnog TV programa, izlazni
video signal neće biti moguće proslediti
preko SCART kabla niti obaviti snimanje.
(Samo za 3D modele)
A-56
MAKING CONNECTIONS
Hrvatski
Shqip
Digitalni video i audio signal s vanjskog uređaja
prenosi na televizor. Priključite vanjski uređaj
na televizor pomoću Euro Scart kabela kako je
prikazano na sljedećoj slici.
Vrsta izlaza
Trenutačni
način ulaza
Digitalna TV
Transmeton sinjalet e videos dhe audios nga
një pajisje e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen
e jashtme dhe TV-në me kabllot Euro Scart siç
tregohet në ilustrimin më poshtë.
Lloji i daljes
AV1
(TV izlaz1)
Regjimi
aktual i hyrjes
Digitalna TV
TV dixhital
Analogna TV, AV
Komponentni
TV dixhital
TV analog, AV
Analogna TV
Komponenti
HDMI
1
AV1
(Dalje e TV-së1)
TV analog
HDMI
TV izlaz: prenosi analogne ili digitalne TV
signale.
NAPOMENA
yy Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora
imati zaštitu signala.
yy Kada gledate digitalnu televiziju u 3D
načinu rada, samo se 2D izlazni signali
mogu prenijeti SCART kabelom. (samo
3D modeli)
yy Ako 3D način rada postavite na Uključeno
tijekom programiranog snimanja digitalne
televizije, izlazni signali monitora ne
mogu se prenijeti SCART kabelom te
se snimanje ne može izvršiti. (samo 3D
modeli)
1
Dalja e TV-së: Nxjerr sinjalet e TV-së analoge
ose TV-së dixhitale.
SHËNIM
yy Kabllot Euro Scart duhet të jenë të
mbrojtur nga sinjalet.
yy Kur shikohen transmetime televizive
dixhitale në modalitet figure 3D, nga
kablloja SCART mund të dalin vetëm
sinjale 2D. (Vetëm modelet 3D)
yy Nëse e caktoni modalitetin 3D në
Aktiv gjatë regjistrimi të programuar në
televizion dixhital, sinjalet e daljes së
ekranit nuk mund të nxirren me kabllo
SCART dhe regjistrimi nuk mund të
kryhet. (Vetëm modelet 3D)
MAKING CONNECTIONS
Bosanski
Македонски
Prenosi video i audio signale sa vanjskog uređaja
na TV uređaj. Povežite vanjski uređaj i TV aparat
putem Euro Scart kabla na način prikazan na
sljedećoj ilustraciji.
Tip izlaza
Trenutni
način ulaza
Digitalna TV
Овозможува пренесување на видео и
аудио сигнали од надворешниот уред кон
телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред
и телевизорот со Euro Scart кабел, како што е
прикажано на следната слика.
Тип на излез
AV1
(TV izlaz1)
Тековен
режим на влез
Digitalna TV
Дигитална TV
Analogna TV, AV
Komponenta
Analogna TV
TV izlaz: izlaz analognih TV ili digitalnih TV
signala.
NAPOMENA
yy Svaki Euro Scart kabl mora imati zaštitu
signala.
yy Prilikom gledanja digitalnog TV programa
u 3D načinu prikaza, preko SCART kabla
je moguće slati samo 2D izlazne signale.
(Samo 3D modeli)
yy Ako 3D način prikaza postavite na
Uključeno dok se programirano snimanje
izvršava na digitalnom TV-u, izlazni
signali monitora ne mogu se slati putem
SCART kabla, a snimanje se ne može
izvršavati. (Samo 3D modeli)
AV1
(TV излез1)
Дигитална TV
Аналогна TV, AV
Компонентен
HDMI
1
A-57
Аналогна TV
HDMI
1
TV излез: излез кој проследува аналогни
TV или дигитални TV сигнали.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Секој Euro scart кабел кој ќе се користи
мора да има оклоп за заштита на
сигналот.
yy При гледање на дигитална телевизија
во 3D режим на слика, единствено
2D излезните сигнали може да бидат
емитувани преку SCART кабелот.
(Само 3D модели)
yy Ако го поставите 3D режимот на
Вклучено додека се врши закажано
снимање на дигитална телевизија,
сигналите за излез на монитор нема
да можат да бидат емитувани преку
SCART кабелот и снимањето нема да
може да се изврши. (Само 3D модели)
A-58
MAKING CONNECTIONS
English
Русский
Для передачи аналоговых видео- и
аудиосигналов от внешнего устройства на
телевизор подключите внешнее устройство к
телевизору с помощью кабеля Euro Scart, как
показано на следующем рисунке.
Тип выхода
AV1
(ТВ-выход1)
Текущий
режим
ввода
NOTE
Цифровое ТВ
Цифровое ТВ
Аналоговое ТВ, AV
Компонентный
Аналоговое ТВ
HDMI
1
Connect various external devices to the TV
and switch input modes to select an external
device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with
each device.
Available external devices are: HD receivers,
DVD players, VCRs, audio systems, USB storage
devices, PC, gaming devices, and other external
devices.
ТВ-выход: Вывод аналогового или
цифрового ТВ-сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ
y y Используемый кабель Scart Euro
должен иметь защиту сигнала.
y y При просмотре цифрового ТВ в режиме
3D-изображения только выходные
сигналы 2D могут выводиться через
кабель SCART. (Только для моделей с
поддержкой 3D)
y y Если установить режим 3D во время
выполнения запланированной записи
с цифрового ТВ, выходные сигналы
монитора не будут выводиться через
кабель SCART и запись не удастся
выполнить. (Только для моделей с
поддержкой 3D)
y y The external device connection may differ
from the model.
y y Connect external devices to the TV
regardless of the order of the TV port.
yy If you record a TV programme on a
DVD recorder or VCR, make sure to
connect the TV signal input cable to the
TV through a DVD recorder or VCR. For
more information of recording, refer to
the manual provided with the connected
device.
y y Refer to the external equipment’s manual
for operating instructions.
y y If you connect a gaming device to the TV,
use the cable supplied with the gaming
device.
y y In PC mode, there may be noise
associated with the resolution, vertical
pattern, contrast or brightness. If noise is
present, change the PC output to another
resolution, change the refresh rate to
another rate or adjust the brightness and
contrast on the PICTURE menu until the
picture is clear.
y y In PC mode, some resolution settings
may not work properly depending on the
graphics card.
MAKING CONNECTIONS
Magyar
A-59
Polski
Csatlakoztasson különböző külső eszközöket a
TV-készülékhez, és váltson át bemeneti módra
a külső eszköz kiválasztásához. Külső eszköz
csatlakoztatására vonatkozó további tudnivalókat
az egyes eszközök használati útmutatójában
talál.
A csatlakoztatható külső eszközök: HDvevőkészülékek, DVD-lejátszók, videomagnók,
audiorendszerek, USB-tárolóeszközök,
számítógépek, játékeszközök és egyéb külső
eszközök.
MEGJEGYZÉS
yy A külső eszköz csatlakozása függhet a
típustól.
yy Csatlakoztassa a külső eszközöket a
TV-készülékhez a TV-port sorrendjétől
függően.
yy Ha DVD-felvevőn vagy videomagnón
rögzít egy TV-műsort, győződjön meg
róla, hogy a TV jelbemeneti kábelét a
DVD-felvevőn vagy a videomagnón
keresztül csatlakoztatta a TV-hez. A
felvételre vonatkozó további tudnivalókat
a csatlakoztatott eszköz használati
útmutatójában találja meg.
yy A használatra vonatkozó utasítások
a külső berendezés használati
útmutatójában találhatók.
yy Ha játékeszközt csatlakoztat a TVkészülékhez, használja az adott eszköz
saját kábelét.
yy Előfordulhat, hogy PC módban
felbontással, a függőleges mintával,
a kontraszttal vagy a fényerővel
kapcsolatos zaj lép fel. Zaj esetén
módosítsa a PC kimenetet más
felbontásra, módosítsa a képfrissítési
sebességet más értékre, vagy állítsa
be a fényerőt és a kontrasztot a KÉP
menüben, amíg tiszta nem lesz a kép.
yy PC-módban előfordulhat, hogy egyes
felbontási beállítások a grafikus kártyától
függően nem működnek megfelelően.
Do telewizora można podłączać różne
urządzenia. Funkcja przełączania trybów
sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne
urządzenie zewnętrzne, które będzie używane
w danym momencie. Więcej informacji o
podłączaniu urządzeń zewnętrznych można
znaleźć w ich instrukcjach obsługi.
Telewizor współpracuje między innymi z
następującymi urządzeniami zewnętrznymi:
odbiorniki sygnału HD, odtwarzacze DVD,
magnetowidy, systemy audio, urządzenia pamięci
masowej USB, komputery, konsole do gier.
UWAGA
yy Sposób podłączania urządzenia
zewnętrznego może się różnić w
zależności od modelu.
yy Urządzenia zewnętrzne można podłączać
do dowolnego odpowiedniego gniazda w
telewizorze.
yy W przypadku nagrywania programu
telewizyjnego przy użyciu nagrywarki
DVD lub magnetowidu wejściowy
przewód sygnału telewizyjnego
należy podłączyć do telewizora za
pośrednictwem tego urządzenia. Więcej
informacji o nagrywaniu znajdziesz w
instrukcji podłączonego urządzenia.
yy Informacje na temat obsługi urządzenia
zewnętrznego można znaleźć w jego
instrukcji obsługi.
yy Konsolę do gier należy podłączyć
do telewizora za pomocą przewodu
dołączonego do konsoli.
yy W trybie PC mogą pojawiać
się zakłócenia przy niektórych
rozdzielczościach, pionowych wzorach
lub ustawieniach kontrastu i jasności.
Należy wówczas spróbować ustawić dla
trybu PC inną rozdzielczość, zmienić
częstotliwość odświeżania obrazu lub
wyregulować w menu OBRAZ jasność i
kontrast, aż obraz stanie się czysty.
yy W trybie PC niektóre ustawienia
rozdzielczości mogą nie działać
poprawnie w zależności od karty
graficznej.
A-60
MAKING CONNECTIONS
Česky
Slovenčina
K televizoru lze připojit různá externí zařízení
a přepínáním režimů vstupů volit určité externí
zařízení. Další informace o připojování externích
zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
Dostupná externí zařízení jsou: přijímače HD,
přehrávače DVD, videorekordéry, audio systémy,
záznamová zařízení USB, počítače, herní
zařízení a další externí zařízení.
POZNÁMKA
yy Připojení externích zařízení se může
u různých modelů lišit.
yy Externí zařízení lze připojovat k televizoru
bez ohledu na pořadí televizního portu.
yy Když nahráváte televizní pořad do
rekordéru DVD nebo videorekordéru,
připojte vstupní kabel televizního signálu
k televizoru prostřednictvím rekordéru
DVD nebo videorekordéru. Další
informace o nahrávání najdete v návodu
k připojenému zařízení.
yy Pokyny k používání externího zařízení
naleznete v příslušném návodu k použití.
yy Když k televizoru připojujete herní
zařízení, použijte kabel dodaný společně
s herním zařízením.
yy V režimu PC může vznikat šum
v souvislosti s rozlišením, svislým
vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud
vzniká šum, změňte vstup PC na jiné
rozlišení, změňte obnovovací frekvenci
na jinou hodnotu nebo upravte jas a
kontrast v nabídce OBRAZ, dokud se
obraz nevyjasní.
yy V režimu PC nemusí některá nastavení
rozlišení fungovat správně v závislosti na
grafické kartě.
K televízoru môžete pripájať rôzne externé
zariadenia a prepínaním režimov vstupu vybrať
príslušné externé zariadenie. Viac informácií o
pripájaní externého zariadenia nájdete v príručke
dodanej s príslušným zariadením.
Dostupné externé zariadenia sú: HD prijímače,
DVD prehrávače, videorekordéry, zvukové
systémy, úložné zariadenia USB, počítač, herné
zariadenia a iné externé zariadenia.
POZNÁMKA
yy Pripojenie externého zariadenia sa môže
líšiť podľa príslušného modelu.
yy Externé zariadenia pripájajte k televízoru
bez ohľadu na poradie TV portu.
yy Ak zaznamenávate televízny program
na DVD rekordér alebo videorekordér,
pripojte televízny vstupný signálový
kábel k televízoru cez DVD rekordér
alebo videorekordér. Viac informácií
o zaznamenávaní nájdete v príručke
dodanej s pripojeným zariadením.
yy Postupujte podľa pokynov v príručke k
externému zariadeniu.
yy Ak pripájate k televízoru herné
zariadenie, použite kábel dodaný s
herným zariadením.
yy V režime PC sa môže s rozlíšením,
vertikálnym vzorom, kontrastom alebo
jasom spájať šum. Ak je prítomný šum,
zmeňte výstup z PC na iné rozlíšenie,
zmeňte obnovovací kmitočet na
iný kmitočet, prípadne nastavujte v
ponuke OBRAZ jas a kontrast, až kým
nedosiahnete čistý obraz.
yy V režime PC sa v závislosti od grafickej
karty môže stať, že určité nastavenia
rozlíšenia nemusia pracovať správne.
MAKING CONNECTIONS
Română
A-61
Български
Conectaţi diferite dispozitive externe la televizor
şi comutaţi modurile de intrare pentru a selecta
un dispozitiv extern. Pentru mai multe informaţii
privind conectarea dispozitivului extern, consultaţi
manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.
Dispozitivele externe disponibile sunt: receptoare
HD, playere DVD, VCR-uri, sisteme audio,
dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive
pentru jocuri şi alte dispozitive externe.
NOTĂ
yy Conectarea dispozitivului extern poate
diferi de model.
yy Conectaţi dispozitivele externe la
televizor, indiferent de ordinea portului
televizorului.
yy Dacă înregistraţi un program TV pe un
dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau pe
un VCR, asiguraţi conectarea cablului de
intrare pentru semnalul TV la televizor
printr-un dispozitiv de înregistrare DVDuri sau printr-un VCR. Pentru mai multe
informaţii privind înregistrarea, consultaţi
manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
yy Consultaţi manualul echipamentului
extern pentru instrucţiuni de funcţionare.
yy În cazul în care conectaţi un dispozitiv
pentru jocuri la televizor, utilizaţi cablul
furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
yy În modul PC, este posibil să existe
interferenţă legată de rezoluţie, model
vertical, contrast sau luminozitate. Dacă
există interferenţă, schimbaţi modul
PC la altă rezoluţie, schimbaţi rata de
reîmprospătare sau reglaţi luminozitatea
şi contrastul din meniul IMAGINE până
când imaginea este clară.
yy În modul PC, este posibil ca unele setări
ale rezoluţiei să nu opereze corect, în
funcţie de placa video.
Свържете различни външни устройства с
телевизора и превключвате режимите за
входния сигнал, за да изберете съответното
външно устройство. За допълнителна
информация относно свързването на външни
устройства, разгледайте ръководството на
съответното устройство.
Наличните външни устройства са: HD
приемници, DVD плейъри, VCR, аудиосистеми,
USB устройства за съхранение, компютри,
устройства за игри и други външни устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Свързването на външното устройство
може да е различно в зависимост от
модела.
yy Свържете външните устройства с
телевизора, независимо от реда
на подреждане на телевизионните
портове.
yy Ако записвате телевизионна програма
с DVD рекордер или VCR, непременно
включете входния кабел за сигнала
от телевизора в самия телевизор
чрез DVD рекордер или VCR. За
подробности относно записването
направете справка в ръководството на
потребителя на свързаното устройство.
yy За да се запознаете с инструкциите за
работа, разгледайте ръководството за
използване на външното оборудване.
yy Ако включвате устройство за игри
в телевизора, използвайте кабела,
предоставен с това устройство.
yy В режим на работа с компютър е
възможно да се появи шум, произтичащ
от резолюцията, вертикалния шаблон,
контраста или яркостта. Ако доловите
шум, променете режима компютър на
вариант с друга резолюция, настройте
различна норма на опресняване или
регулирайте яркостта и контраста от
меню КАРТИНА, докато картината се
изчисти.
yy В режим на компютър някои настройки
на разделителната способност може
да не работят правилно в зависимост
от графичната карта.
A-62
MAKING CONNECTIONS
Eesti
Lietuvių k.
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning
lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid.
Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate
vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD
vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid,
audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti,
mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
yy Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt
mudelist erineda.
yy Ühendage välisseadmed teleriga TVportide järjekorrast sõltumatult.
yy Kui salvestate telesaate DVD-le või
videokassetile, veenduge, et ühendate
telesignaali sisendkaabli teleriga DVDsalvesti või videokassettmaki kaudu.
Lisateavet salvestamise kohta leiate
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
yy Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
yy Mänguseadme ühendamisel teleriga
kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
yy Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime,
vertikaalmustri, kontrasti või heledusega
seotud müra. Müra olemasolul
muutke arvutiväljundi eraldusvõimet,
värskendussagedust või reguleerige
heledust ja kontrasti menüüs PILT, kuni
jääte kvaliteediga rahule.
yy Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi
arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist
korralikult töötada.
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie
televizoriaus ir perjunkite įvesties režimus,
kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau
informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą
rasite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove.
Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: HD
imtuvai, DVD leistuvai, vaizdo leistuvai, garso
sistemos, USB atmintinės, kompiuteriai, žaidimų
įranga ir kiti išoriniai įrenginiai.
PASTABA
yy Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis,
tai priklauso nuo modelio.
yy Prijunkite išorinius įrenginius prie
televizoriaus nepaisydami televizoriaus
jungties tvarkos.
yy Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu
įrašote televizijos programą, įsitikinkite,
kad prijungėte televizoriaus signalo
įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD
arba vaizdo įrašymo įrenginį. Daugiau
informacijos rasite su prijungtu įrenginiu
pateiktame vadove.
yy Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas
rasite vadove.
yy Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų
įrangą, naudokite su ja pateiktą kabelį.
yy Kompiuterio režimu gali atsirasti
skiriamosios gebos, vertikalaus vaizdo,
kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei
yra trikdžių, nustatykite kompiuterio
išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite
atnaujinimo dažnį arba VAIZDO meniu
reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol
vaizdas taps ryškus.
yy Kompiuterio režimu kai kurie raiškos
nustatymai gali tinkamai neveikti
atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
MAKING CONNECTIONS
Latviešu
A-63
Srpski
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces
un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai
atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD
uztvērēji, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni,
audiosistēmas, USB atmiņas ierīces, dators,
spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
yy Ārējās ierīces savienojums var atšķirties
atkarībā no modeļa.
yy Pievienojiet ārējās ierīces televizoram
neatkarīgi no televizora portu secības.
yy Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot
DVD rakstītāju vai videomagnetofonu,
pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot
DVD rakstītāju vai videomagnetofonu. Lai
uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
yy Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus
skatiet tās attiecīgajā rokasgrāmatā.
yy Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci,
izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā
iekļauto kabeli.
yy Datora režīmā var rasties trokšņi, ko
izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla
struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja
troksnis nezūd, mainiet datora režīmu
uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes
intensitāti vai izvēlnē ATTĒLS pielāgojiet
spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir
skaidrs.
yy Datora režīmā daži izšķirtspējas
iestatījumi, iespējams, nedarbosies
pareizi. Tas ir atkarīgs no grafiskās
kartes.
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom
i aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste
izabrali željeni spoljni uređaj. Da biste dobili
više informacija o povezivanju spoljnih uređaja,
pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
Podržani su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri,
DVD plejeri, videorikorderi, audio sistemi, USB
memorije, računar, igračke konzole i drugi spoljni
uređaji.
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se
razlikovati u zavisnosti od modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom
bez obzira na redosled TV priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD
rikorderu ili videorikorderu proverite
da li je ulazni kabl TV signala povezan
na televizor preko DVD rikordera ili
videorikordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u
priručniku spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa
televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji
potiče od rezolucije, vertikalnog šablona,
kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru,
promenite brzinu osvežavanja ili podesite
osvetljenost i kontrast u meniju SLIKA
sve dok slika ne postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine
postavke rezolucije možda neće ispravno
raditi u PC režimu.
A-64
MAKING CONNECTIONS
Hrvatski
Shqip
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske
uređaje na televizor i promijenite načine ulaza.
Dodatne informacije o priključivanju vanjskog
uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.
Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD
uređaji, videorekorderi, USB memorije, računala,
uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.
NAPOMENA
yy Priključak vanjskog uređaja može se
razlikovati ovisno o modelu.
yy Priključite vanjske uređaje na televizor
bez obzira na redoslijed priključaka na
televizoru.
yy Ako snimate televizijski program pomoću
DVD snimača ili videorekordera, kabel
za ulazni televizijski signal obavezno
uključite u televizor preko DVD snimača
ili videorekordera. Dodatne informacije
o snimanju potražite u priručniku
priključenog uređaja.
yy Upute za rukovanje potražite u priručniku
vanjskog uređaja..
yy Ako na televizor priključujete igraću
konzolu, koristite kabel koji ste dobili s
igraćom konzolom.
yy U PC načinu rada može doći do šuma
koji je povezan s razlučivošću, okomitim
uzorkom, kontrastom ili svjetlinom.
Ako postoji šum, promijenite izlaznu
razlučivost računala, promijenite stopu
osvježavanja ekrana ili podesite svjetlinu i
kontrast slike u izbornik SLIKA kako biste
postigli jasnu sliku.
yy U PC načinu rada neke postavke
razlučivosti možda neće pravilno
funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
Lidhni disa pajisje të jashtme në TV dhe vendosni
regjimet e hyrjes për të zgjedhur një pajisje të
jashtme. Për më shumë informacione për lidhjen
e pajisjes së jashtme, referojuni manualit të ofruar
për çdo pajisje.
Pajisjet e jashtme të mundshme janë: marrësit
HD, lexuesit DVD, VCR-të, sistemet audio,
pajisjet e ruajtjes USB, PC, pajisjet e lojërave dhe
pajisje të tjera të jashtme.
SHËNIM
yy Lidhja e pajisjes së jashtme mund të
ndryshojë sipas modelit.
yy Lidhini pajisjet e jashtme me TV-në,
pavarësisht renditjes së portës së TV-së.
yy Nëse regjistroni një program televiziv në
një regjistrues DVD ose VCR, sigurohuni
të lidhni kabllon e hyrjes së sinjalit të TVsë në TV nëpërmjet një regjistruesi DVD
ose VCR. Për më shumë informacione
për regjistrimin, referojuni manualit të
ofruar me pajisjen e lidhur.
yy Referojuni manualit të pajisjes së jashtme
për udhëzimet e përdorimit.
yy Nëse lidhni një pajisje lojërash në TV,
përdorni kabllon që ofrohet me pajisjen e
lojërave.
yy Në regjimin PC, mund të ketë zhurmë që
lidhet me rezolucionin, modelin vertikal,
kontrastin dhe shkëlqimin. Nëse vihet
re zhurmë, ndryshojeni daljen e PCsë në një rezolucion tjetër, ndryshoni
shpejtësinë e rifreskimit në një shpejtësi
tjetër ose rregulloni shkëlqimin dhe
kontrastin në menynë FIGURA derisa të
qartësohet figura.
yy Në regjimin PC, disa cilësime të
rezolucionit mund të mos funksionojnë
siç duhet, në varësi të kartë grafike.
MAKING CONNECTIONS
Bosanski
Povežite različite vanjske uređaje sa TV-om i
mijenjajte ulazne načine rada kako biste odabrali
vanjski uređaj. Za više informacija o povezivanju
sa vanjskim uređajima pogledajte priručnike
isporučene sa svakim tim uređajem.
Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD
uređaj za reproduciranje, videorekorderi, zvučni
sistemi, USB uređaji za pohranjivanje, računari,
uređaji za igre, te drugi vanjski uređaji.
NAPOMENA
yy Povezivanje vanjskih uređaja može se
razlikovati od modela do modela.
yy Povezujte vanjske uređaje na TV bez
obzira na redoslijed TV priključka.
yy Ako snimate neki TV program na DVD
rekorderu ili videorekorderu, pazite
da povežete ulazni kabl TV signala
na TV uređaj preko DVD rekordera ili
videorekordera. Za više informacija o
snimanju pogledajte priručnik isporučen s
povezanim uređajem.
yy Informacije o rukovanju vanjskim
uređajem potražite u njegovom priručniku
za korištenje.
yy Ako povezujete uređaj za igre sa TV-om,
koristite kabl isporučen sa uređajem za
igre.
yy U PC načinu rada mogu se pojaviti
smetnje povezane sa rezolucijom,
vertikalnim uzorkom, kontrastom ili
svjetlinom. Ako ima smetnji, promijenite
PC izlaz na drugu rezoluciju, promijenite
brzinu osvježavanja ili podešavajte
svjetlinu i kontrast na izborniku SLIKA
dok slika ne bude jasna.
yy Moguće je da neke postavke rezolucije
neće funkcionirati pravilno u PC načinu
ovisno o datoj grafičkoj kartici.
A-65
Македонски
Поврзувајте различни надворешни
уреди со телевизорот и менувајте ги
режимите за влезен сигнал за да изберете
надворешен уред. За повеќе информации
околу поврзувањето на надворешен уред,
погледнете во упатството испорачано со секој
од уредите.
Достапни надворешни уреди се: HD ресивери,
DVD плеери, VCR, аудио системи, USB уреди
за складирање, PC, уреди за игри и други
надворешни уреди.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Поврзувањето со надворешниот уред
може да се разликува во зависност од
моделот.
yy Надворешните уреди поврзувајте ги со
телевизорот без оглед на редоследот
на TV приклучокот.
yy Ако снимате TV програма на DVD
рекордер или VCR, кабелот за влезен
сигнал во телевизорот поврзете го
преку DVD рекордерот или VCR
уредот. За повеќе информации околу
снимањето, погледнете во упатството
испорачано со секој од поврзаните
уреди.
yy Упатства за ракување побарајте во
прирачникот за надворешната опрема.
yy Ако сакате да поврзете уред за игри
со телевизорот, користете го кабелот
испорачан со уредот за игри.
yy Во PC режим, може да има шум
поврзан со резолуцијата, вертикалната
шема, контрастот или осветленоста.
Ако е присутен шум, сменете го
PC излезот на друга резолуција,
сменете ја стапката на обновување со
друга стапка, или прилагодувајте ги
осветленоста и контрастот во менито
СЛИКА додека сликата не биде јасна.
yy Во PC режим, некои поставувања
за резолуцијата може да не
функционираат правилно во зависност
од графичката картичка.
A-66
MAKING CONNECTIONS
Русский
Подключите к телевизору различные
внешние устройства и переключайте режимы
источников для выбора внешнего устройства.
Для получения дополнительной информации
о подключении внешнего устройства см.
руководства пользователя каждого устройства.
Допустимо подключение следующих
внешних устройств: ресиверов HD, DVDпроигрывателей, видеомагнитофонов,
аудиосистем, устройств хранения данных
USB, ПК, игровых приставок и других внешних
устройств.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Процесс подключения внешнего
устройства отличается в зависимости
от модели.
yy Подключите внешние устройства
независимо от порядка расположения
разъемов телевизора.
yy При записи телевизионной передачи
с помощью устройства записи DVD
или видеомагнитофона проверьте,
что входной телевизионный сигнал
поступает на вход телевизора
через устройство записи DVD или
видеомагнитофон. Для получения
дополнительной информации о
записи см. руководство пользователя
подключенного устройства.
yy Инструкции по эксплуатации см. в
документации внешнего устройства.
yy При подключении к телевизору игровой
приставки используйте кабель, который
поставляется в комплекте игровой
приставки.
yy В режиме PC (ПК) может наблюдаться
шум, из-за выбранного разрешения,
частоты вертикальной развертки,
контрастности или яркости. При
возникновении помех выберите
для выхода PC другое разрешение,
измените частоту обновления или
отрегулируйте яркость и контрастность
в меню КАРТИНКА так, чтобы
изображение стало четким.
yy В режиме PC (ПК) некоторые настройки
разрешения экрана могут не работать
должным образом в зависимости от
видеоплаты.
NAUDOTOJO VADOVAS
LED TV*
* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas
su foniniu šviesos diodų apšvietimu.
spustelėkite!
Naudotojo vadovas
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį
ateičiai.
www.lg.com
2
TURINYS
TURINYS
29
NAUDOTOJO VADOVO
NAUDOJIMAS
30
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
30
30
30
Televizoriaus valymas
- Ekranas, rėmas, korpusas ir stovas
- Maitinimo laidas
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO
NUSTATYMAS
30
GEDIMŲ ŠALINIMAS
4
SAUGOS INSTRUKCIJOS
31
SPECIFIKACIJOS
10
- 3D vaizdo žiūrėjimas (tik 3D modeliai)
12
ĮRENGIMO PROCEDŪRA
3
LICENCIJOS
3
PASTABA DĖL ATVIROJO KODO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
3
12
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
12
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24
Išpakavimas
Atskiras pirkinys
Dalys ir mygtukai
- Valdymo svirties mygtuko naudojimas
Televizoriaus kėlimas ir judinimas
Montavimas ant stalo
Montavimas ant sienos
Integruotos kameros naudojimas
- Integruotos kameros paruošimas
- Integruotos kameros dalių pavadinimai
- Kameros filmavimo atstumo tikrinimas
25
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
27
STEBUKLINGO NUOTOLINIO
VALDYMO PULTO FUNKCIJOS
28
LIETUVIŲ K.
28
29
Stebuklingo nuotolinio valdymo pulto
registravimas
Kaip naudoti stebuklingą nuotolinio
valdymo pultą
Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis
naudojant stebuklingą nuotolinio valdymo
pultą
ĮSPĖJIMAS
yy Jei nepaisysite įspėjimo pranešimo,
galite smarkiai susižeisti, taip pat gali
kilti nelaimingo atsitikimo arba mirties
pavojus.
DĖMESIO
yy Jei nepaisysite perspėjimo pranešimo,
galite nesunkiai susižeisti arba sugadinti
gaminį.
PASTABA
yy Pastaba padės geriau susipažinti su
gaminiu ir saugiai jį naudoti. Prieš
naudodami gaminį atidžiai perskaitykite
pastabą.
LICENCIJOS / PASTABA DĖL ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS
/ IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS
3
LICENCIJOS
Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite apsilankę
svetainėje www.lg.com.
PASTABA DĖL ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS
ĮRANGOS
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas,
apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių
teisių pastabas.
„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį,
padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu
„LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu [email protected] Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus
nuo gaminio įsigijimo datos.
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS
Norėdami gauti informacijos apie išorinio valdymo įtaiso nustatymą, apsilankykite svetainėje www.lg.com.
LIETUVIŲ K.
4
SAUGOS INSTRUKCIJOS
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Perskaitykite šias saugos instrukcijas prieš naudodami gaminį.
ĮSPĖJIMAS
yyNelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto tokioje aplinkoje:
--tiesioginiuose saulės spinduliuose;
--drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje;
--šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštį skleidžiančių įrenginių;
--šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur ant jo lengvai gali patekti garai
arba alyva;
--nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose;
--šalia indų su vandeniu, pavyzdžiui, vazų.
To nesilaikant gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gali sugesti arba
deformuotis gaminys.
yyNestatykite gaminio ten, kur ant jo gali patekti dulkių.
Taip gali kilti gaisro pavojus.
yyMaitinimo kištukas yra atjungimo įtaisas. Kištuką turi būti galima lengvai
ištraukti.
yyNelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Be to, jei kabelio kaištis
šlapias arba padengtas dulkėmis, visiškai nusausinkite maitinimo kištuką
arba nuvalykite dulkes.
Dėl per didelės drėgmės galite patirti elektros smūgį.
yyBūtinai prijunkite maitinimo kabelį prie įžemintos srovės. (Išskyrus įrenginius, kurie nėra įžeminti.)
Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
yyGerai pritvirtinkite maitinimo kabelį.
Jei maitinimo kabelis nevisiškai pritvirtintas, gali kilti gaisras.
LIETUVIŲ K.
yyUžtikrinkite, kad maitinimo kabelis nesiliestų su karštais daiktais, pvz., šildytuvu.
Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgio pavojus.
yyNestatykite sunkių daiktų ar paties gaminio ant maitinimo kabelių.
Kitaip gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
5
yySulenkite antenos kabelį tarp pastato vidinės ir išorinės dalies, kad lyjant
vanduo nepatektų į vidų.
Į gaminį patekęs vanduo gali jį sugadinti ir galite patirti elektros smūgį.
yyKai televizorių tvirtinate ant sienos, jo jokiu būdu nemontuokite pakabindami
maitinimo ir signalo kabelius ant televizoriaus galinės pusės.
Dėl to gali kilti gaisras, elektros smūgis.
yyNeprijunkite per daug elektros įrenginių prie vieno elektros tinklo šakotuvo.
Taip dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
yyNenumeskite gaminio ir saugokite, kad jis neapvirstų jungiant išorinius
įrenginius.
Taip galite susižeisti arba sugadinti gaminį.
Des
icca
nt
yyLaikykite nuo drėgmės saugančią arba vinilo pakavimo medžiagą vaikams
neprieinamoje vietoje.
Praryti nuo drėgmės saugančią medžiagą kenksminga. Netyčia ją prarijus,
sukelkite pacientui vėmimą ir apsilankykite artimiausioje ligoninėje. Be to,
dėl vinilo pakuočių galima uždusti. Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
yyNeleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis.
Dėl to televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.
yyTinkamai pašalinkite išeikvotas baterijas saugodami, kad vaikai jų neprarytų.
Jeigu vaikas jas prarytų, kreipkitės į gydytoją.
yyNekiškite konduktoriaus (pvz., metalinės lazdelės) į vieną maitinimo lizdo
galą, kol kitas galas yra prijungtas prie sieninio įvesties terminalo. Be to,
nelieskite maitinimo kabelio iš karto jį išjungę iš sieninio įvesties terminalo.
Galite patirti elektros smūgį.
(Priklauso nuo modelio)
yyNelaikykite šalia gaminio degių medžiagų.
Dėl neatsargaus degių medžiagų naudojimo gali kilti sprogimas arba gaisras.
yyNepurkškite vandens ant gaminio ir nevalykite degiomis medžiagomis (skiedikliu arba benzinu). Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
LIETUVIŲ K.
yyNemeskite į gaminį metalinių daiktų, pvz., monetų, plaukų segtukų, valgymo
lazdelių ar vielos, ir degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų. Ypač atsargūs turi būti vaikai.
Gali iškilti elektros smūgio, gaisro ar sužeidimo pavojus. Jeigu į gaminį
įkrito pašalinis objektas, atjunkite maitinimo kabelį ir kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.
6
SAUGOS INSTRUKCIJOS
yyVenkite smūgių ir saugokitės, kad į gaminį neįkristų daiktų, taip pat nuo
krintančių daiktų saugokite ekraną.
Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.
yyNiekada nelieskite šio gaminio ir antenos perkūnijos arba žaibavimo metu.
Galite patirti elektros smūgį.
yyEsant dujų nuotėkiui niekada nelieskite kištukinio lizdo – išvėdinkite atidarę
langus.
Kibirkštys gali sukelti gaisrą arba nudeginti.
yySavavališkai neišrinkite, netaisykite ir neperdarykite gaminio.
Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Dėl tikrinimo, kalibravimo ar taisymo kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
yyJeigu įvyko kuris nors toliau nurodytų veiksnių, iškart atjunkite gaminį nuo
elektros tinklo ir kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
--Gaminys buvo sutrenktas
--Gaminys buvo pažeistas
--Į gaminį pateko pašalinių objektų
--Gaminys skleidžia dūmus arba neįprastą kvapą
Dėl to gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
yyJei ilgą laiką nesiruošiate naudoti gaminio, ištraukite iš jo maitinimo kabelį.
Susikaupusios dulkės gali sukelti gaisrą arba dėl pablogėjusios izoliacijos
gali atsirasti elektros nuotėkis, iškilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
yyPrietaisą reikia saugoti, kad neužlašėtų arba neužtikštų skysčio, ant jo
negalima dėti indų su skysčiais, pvz., vazų.
yyNeinstaliuokite šio gaminio ant sienos, jei jis gali turėti sąlytį su tepalu ar riebalų garais.
tai gali pažeisti produktą ir jis gali nukristi.
DĖMESIO
LIETUVIŲ K.
yyMontuokite gaminį ten, kur nėra radijo bangų.
yyTuri būti pakankamas atstumas nuo lauko antenos iki elektros kabelių, kad
antena prie jų neprisiliestų, net jei nuvirstų.
Tai gali sukelti elektros smūgį.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
7
yyNestatykite gaminio ant nestabilių lentynų arba nuožulnių paviršių. Be to,
venkite vietų, kur yra didelė vibracija arba kur gaminys negali gerai laikytis.
To nesilaikant gaminys gali nukristi arba apvirsti, dėl to gali būti sužeisti
žmonės arba sugadintas gaminys.
yyJeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų, kad apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius, gaminys virsdamas gali sužeisti.
yyJei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie gaminio galinės sienelės pritvirtinkite standartinę
VESA montavimo sąsają (papildomas dalis). Kai tvirtinate televizorių naudodami tvirtinimo prie
sienos laikiklį (atskirai įsigyjama dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
yyNaudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus.
yyĮrengdami anteną pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu.
Gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
yyRekomenduojame žiūrint televizorių išlaikyti mažiausiai 2–7 kartus didesnį
atstumą nei ekrano įstrižainė.
Jeigu ilgai žiūrite televizorių, gali pradėti lietis vaizdas.
yyNaudokite tik nurodyto tipo baterijas.
Kitokios gali pakenkti nuotolinio valdymo pultui.
yySenų ir naujų baterijų nedėkite kartu.
Baterijos gali perkaisti ir ištekėti.
yyElementai turi būti apsaugoti nuo per didelio karščio – saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių,
atviros ugnies ir elektrinių šildytuvų.
yyNEDĖKITE pakartotinai neįkraunamų elementų į įkrovimo įrenginį.
yyĮsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir jo jutiklio nėra daiktų.
yyNuotolinio valdymo pulto signalą gali trikdyti saulės šviesa arba kitas stiprus
šviesos šaltinis. Tokiu atveju pritemdykite kambarį.
yyGaminio neįjunkite į sieninį lizdą įkišdami ir neišjunkite iš jo ištraukdami
maitinimo kištuką. (Nenaudokite maitinimo kištuko kaip jungiklio.)
Tai gali sukelti mechaninį gedimą arba galite patirti elektros smūgį.
LIETUVIŲ K.
yyKai prijungiate išorinius įrenginius, pvz., vaizdo žaidimų konsolę, įsitikinkite,
kad jungiamieji kabeliai yra pakankamai ilgi.
To nesilaikant gaminys gali apvirsti, dėl to gali būti sužeisti žmonės arba
sugadintas gaminys.
8
SAUGOS INSTRUKCIJOS
yyLaikykitės toliau pateiktų įrengimo nurodymų, kad apsaugotumėte gaminį
nuo perkaitimo.
--Atstumas tarp gaminio ir sienos turi būti daugiau nei 10 cm.
--Nestatykite gaminio vietose, kur nėra ventiliacijos (pvz., ant lentynos ar
spintoje).
--Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
--Įsitikinkite, kad vėdinimo angos neuždengtos staltiese ar užuolaida.
To nesilaikant gali kilti gaisras.
yyBūkite atsargūs ir ilgą laiką žiūrėdami televizorių nelieskite vėdinimo angų,
nes jos gali įkaisti. Tai neturi įtakos gaminio naudojimui ar veikimui.
yyNuolat apžiūrėkite prietaiso kabelį ir, jei jis atrodo sugedęs arba nusidėvėjęs, ištraukite jį, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros paslaugų teikėją, kad jis pakeistų
kabelį tokiu pat.
yyNeleiskite ant maitinimo jungties kaiščių ar lizdo kauptis dulkėms.
Taip gali kilti gaisro pavojus.
yySaugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio poveikio,
pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar
mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius lizdus ir vietas, kur
kabelis išeina iš prietaiso.
yyStipriai nespauskite pulto ranka ar aštriu daiktu, pvz., vinimi, pieštuku ar
rašikliu, taip pat būkite atsargūs, kad jo neįbrėžtumėte.
yyVenkite ilgesnį laiką liesti LCD ekraną, nelaikykite į jį įremtų pirštų. Tai
darant ekrane atsiranda laikinų vaizdo iškraipymų.
yyValydami gaminį ir jo komponentus, pirmiausia atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, valykite švelnia medžiagos skiaute. Per daug spausdami galite subraižyti arba išblukinti. Nepurkškite vandeniu ir nevalykite drėgnu skudurėliu.
Niekada nenaudokite stiklo valiklio, automobilių ar pramoninių poliruoklių,
abrazyvų ar vaško, benzino, spirito ir t. t., kurie gali sugadinti gaminį ir jo
ekraną.
To nesilaikant gali kilti gaisras, galite patirti elektros smūgį arba gali sugesti
gaminys (deformacija, korozija ar lūžiai).
yyKol įrenginys prijungtas prie AC kištukinio lizdo, jis neatjungiamas nuo AC maitinimo šaltinio, net
jei išjungiamas JUNGIKLIU.
LIETUVIŲ K.
yyAtjungdami kabelį nuo maitinimo tinklo suimkite už kištuko ir ištraukite jį.
Jeigu maitinimo kabelio vidinės gyslos atsijungtų, gali kilti gaisras.
yyPerkeldami gaminį būtinai pirmiausia išjunkite maitinimą. Tada atjunkite
maitinimo kabelį, antenos kabelį ir visus jungiamuosius kabelius.
Galite pažeisti televizorių arba maitinimo kabelį, dėl to gali kilti gaisro ar
elektros smūgio pavojus.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
9
yyPerkeldami arba išpakuodami gaminį dirbkite dviese, nes gaminys sunkus.
To nesilaikydami galite susižeisti.
yyKartą per metus kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą dėl vidinių gaminio
dalių valymo.
Susikaupusios dulkės gali sukelti mechaninį gedimą.
yyPatikėkite visus techninės priežiūros darbus kvalifikuotam specialistui.
Priežiūra būtina, kai prietaisas kokiu nors būdu sugadinamas, pvz., kai
pažeidžiamas maitinimo kabelis ar kištukas, kai į prietaisą patenka skysčių
ar daiktų, kai prietaisas patenka po lietumi ar sudrėksta, kai prietaisas tinkamai neveikia arba numetamas.
yyJeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai yra normalu ir nėra gaminio gedimas.
yyEkranas yra aukštųjų technologijų gaminys, kurio raiška nuo dviejų iki
šešių milijonų pikselių. Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių
spalvų taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra
gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui. Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis,
dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.
yyGalite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į jūsų
žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios).
Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.
yyIlgą laiką rodant nejudantį vaizdą (pvz., transliuojamo kanalo logotipą, ekrano meniu, vaizdo žaidimo siužetą), gali atsirasti ekrano gedimas, dar vadinamas vaizdo išdeginimu, dėl kurio ekrane
išlieka vaizdas. Garantija netaikoma vaizdo išdeginimui.
Stenkitės ilgai nerodyti savo televizoriaus ekrane fiksuotų vaizdų (2 ar daugiau val. LCD ekrane, 1
ar daugiau val. plazminiame ekrane).
Be to, jeigu ilgai žiūrite televizijos laidas 4:3 santykiu, vaizdo išdeginimas gali atsirasti ekrano
kraštuose.
Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis, dėl kurios gaminys
turėtų būti pakeistas ar grąžintas.
LIETUVIŲ K.
yySkleidžiamas garsas
Traškėjimas: traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių kyla termiškai susitraukiant
plastikui dėl temperatūros ir drėgmės. Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga
terminė deformacija. Elektros grandinės gaudesys / ekrano dūzgimas: žemo lygio triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename
gaminyje tai gali skirtis.
Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.
10
SAUGOS INSTRUKCIJOS
3D vaizdo žiūrėjimas (tik 3D modeliai)
ĮSPĖJIMAS
Žiūrėjimo aplinka
yy Žiūrėjimo laikas
-- Kai žiūrite 3D turinį, kas valandą darykite 5–15 minučių pertraukas. Ilgiau žiūrint 3D turinį gali
atsirasti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis arba akių įtampa.
Galintys patirti priepuolį dėl jautrumo šviesai arba chroniški ligoniai
yy Kai kuriuos naudotojus gali ištikti priepuoliai arba gali pasireikšti kiti neįprasti simptomai dėl mirksinčios
šviesos ar tam tikrų 3D turinio vaizdinių.
yy Nežiūrėkite 3D vaizdo įrašų, jeigu jaučiate pykinimą, esate nėščia ir (arba) sergate chroniškomis
ligomis, tokiomis kaip epilepsija, širdies nepakankamumas ar kraujo spaudimo sutrikimai ir t. t.
yy 3D turinys nerekomenduojamas kenčiantiesiems nuo stereofoninio aklumo arba anomalijų. Žiūrint gali
dvejintis vaizdas arba gali būti jaučiamas diskomfortas.
yy Jeigu jums nustatytas strabizmas (žvairumas), ambliopija (silpnaregiškumas) ar astigmatizmas, jums
gali kilti problemų suvokiant vaizdo gylį ir greitai pajusite nuovargį dėl susidvejinusio vaizdo. Patariama
dažniau daryti pertraukas nei vidutiniam suaugusiam žmogui.
yy Jeigu jūsų dešiniosios ir kairiosios akies regėjimas skiriasi, prieš žiūrėdami 3D turinį pasitikrinkite
regėjimą.
Simptomai, kuriems esant reikia liautis arba susilaikyti nuo 3D turinio žiūrėjimo
yy Nežiūrėkite 3D turinio, kai jaučiatės pavargę dėl miego trūkumo, persidirbę ar po išgertuvių.
yy Kai jaučiate šiuos simptomus, nebenaudokite / nežiūrėkite 3D turinio ir pakankamai pailsėkite, kol šie
simptomai praeis.
-- Jeigu simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją. Gali būti tokie simptomai kaip akių obuolių skausmas, galvos svaigimas, pykinimas, pulso dažnėjimas, vaizdo susiliejimas, diskomfortas, vaizdo
susidvejinimas, žiūrėjimo nepatogumas ar nuovargis.
LIETUVIŲ K.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
11
DĖMESIO
Žiūrėjimo aplinka
yy Žiūrėjimo atstumas
-- Žiūrėdami 3D turinį laikykitės mažiausiai dukart už ekrano įstrižainės ilgį didesnio atstumo nuo
televizoriaus. Jeigu žiūrėdami 3D turinį jaučiate diskomfortą, atsitraukite toliau nuo televizoriaus.
Žiūrėjimo amžius
yy Kūdikiai / vaikai
-- Vaikams iki 6 metų draudžiama naudoti / žiūrėti 3D turinį.
-- Vaikai iki 10 metų gali pernelyg jautriai reaguoti ir pasidaryti dirglūs, nes jų rega nėra galutinai
išsivysčiusi (pavyzdžiui, jie gali bandyti paliesti ekraną arba į jį įšokti). Vaikams, žiūrintiems 3D
turinį, reikalinga speciali priežiūra ir papildomas dėmesys.
-- Vaikams pasireiškia didesnis dviakio regėjimo 3D perteikimo nesuderinamumas, nes atstumas
tarp jų akių mažesnis nei suaugusiųjų. Todėl jie suvokia didesnį stereoskopinį gylį nei suaugusieji, žiūrėdami tą patį 3D vaizdą.
yy Paaugliai
-- Paaugliai iki 19 metų gali jautriau reaguoti dėl 3D turinio skleidžiamos šviesos stimuliavimo.
Patarkite jiems ilgai nežiūrėti 3D turinio, kai jie yra pavargę.
yy Pagyvenę žmonės
-- Pagyvenę žmonės gali prasčiau suvokti 3D efektą, palyginti su jaunais. Nesėdėkite arčiau televizoriaus nei rekomenduojamas atstumas.
Perspėjimai, kaip naudoti 3D akinius
yy
yy
yy
yy
yy
Būtinai naudokite LG 3D akinius. Kitaip galite tinkamai nematyti 3D vaizdo įrašų.
Nenaudokite 3D akinių vietoj įprastinių, saulės ar apsauginių akinių.
Naudojant perdarytus 3D akinius gali pervargti akys ar suprastėti rega.
Nelaikykite 3D akinių itin aukštoje ar žemoje temperatūroje. Jie gali deformuotis.
3D akiniai yra trapūs ir juos lengva subraižyti. Lęšius visada valykite švelnia, švaria medžiagos skiaute.
Nebraižykite 3D akinių lęšių aštriais daiktais ir nevalykite chemikalais.
LIETUVIŲ K.
12
ĮRENGIMO PROCEDŪRA / SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
PASTABA
yy Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
yy Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove
pateiktų paveikslėlių.
yy Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį ar gaminio modelį.
yy Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
yy Televizorius galima nustatyti veikti laukimo režimu, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos. Jei
nežiūrėsite televizoriaus ilgą laiką, jį reikia išjungti, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
yy Naudojantis įrenginiu galima labai sumažinti sunaudojamą energiją, sumažinus vaizdo šviesumą,
taip sumažės bendros eksploatavimo išlaidos.
ĮRENGIMO PROCEDŪRA
1
2
3
4
Atidarykite pakuotę ir įsitikinkite, kad yra visi priedai.
Pritvirtinkite stovą prie televizoriaus.
Prijunkite prie televizoriaus išorinį įrenginį.
Įsitikinkite, kad yra tinklo ryšys.
TV tinklo funkcijas galite naudoti tik prisijungę prie tinklo.
* Jeigu po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV inicijavimas gali trukti iki vienos
minutės.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Išpakavimas
Patikrinkite, ar gaminio dėžėje yra toliau nurodytos dalys. Jei trūksta priedų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.
DĖMESIO
yy Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio eksploatavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų
priedų.
yy Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija
netaikoma.
yy Kai kurie modeliai turi ant ekrano užklijuotą ploną plėvelę, kurios nuimti negalima.
PASTABA
LIETUVIŲ K.
yy Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
yy Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
yy Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio
ir 18 mm pločio apvadus. Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį USB 2.0, jei USB kabelis ar USB
atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Nuotolinis valdymo pultas
ir baterijos (AAA)
(Priklauso nuo modelio)
Nuotolinio valdymo pultelis
nepridedamas nei vienoje iš
pardavimo rinkų.
(Žiūrėkite 25, 26)
Stebuklingo nuotolinio
valdymo pultas, baterijos
(AA)
(Tik LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**,
LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite 27)
Naudotojo vadovas
Tag on
Kino teatro 3D akiniai
3D akinių skaičius gali skirtis
atsižvelgiant į modelį ir šalį.
(Tik LB65**, LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**, LB72**,
LB73**, LB86**, LB87**)
Dveji žaidėjų akiniai
(Priklauso nuo modelio)
Kabelių laikiklis
(Priklauso nuo modelio)
(Žiūrėkite A-10, A-11)
Kabelių tvarkymas
2EA
(Tik LB63**, LB65**-ZA/
ZK/ZH/ZL, LB67**, LB68**,
LB69**, LB73**-ZA)
(Žiūrėkite A-10, A-11)
Kabelių tvarkymas
2EA
(Tik LB70**, LB72**, LB73**ZD/ZE)
(Žiūrėkite A-11)
Tag On
o
LIETUVIŲ K.
14
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
Maitinimo kabelis
(Priklauso nuo modelio)
Stovo varžtai
2EA, M4 x L20
(Tik 32/39LB65**-ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Tik 32LB65**-ZA/ZK)
(Žiūrėkite A-3, A-4, A-5)
Stovo varžtai
4EA, M4 x L14
(Tik LB63**, 39LB65**-ZA/ZK,
42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-3, A-4, A-6, A-7,
A-8, A-9)
Stovo varžtai
4EA, M4 x L20
(Tik LB65**-ZE/ZN)
(Žiūrėkite A-4, A-5)
Stovo varžtai
4EA, M4 x L10
(Tik LB70**, LB72**, LB73**ZD/ZE)
(Žiūrėkite A-6)
Guma
2EA
(Tik LB65**-ZE/ZN)
(Žiūrėkite A-8)
Pagrindas
(Tik LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Žiūrėkite A-3)
Pagrindas
(Tik LB63**-ZL, LB65**-ZK)
(Žiūrėkite A-4)
Stovo korpusas / Pagrindas
(Tik LB65**-ZE/ZN)
(Žiūrėkite A-4, A-5)
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Stovo priekis
(Tik LB70**, LB72**, LB73**ZD/ZE)
(Žiūrėkite A-6)
Stovo laikiklis
(Tik LB70**, LB72**, LB73**ZD/ZE)
(Žiūrėkite A-6)
Stovo blokas
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-7)
Garso juosta
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-7, A-8)
Garso juostos laikikliai
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-8)
Varžtų dangteliai
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-7, A-9)
Komponentinis jungimo
kabelis
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-27)
Kompozitinis jungimo
kabelis
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-27, A-30)
„Scart“ jungimo kabelis
(Tik LB86**, LB87**)
(Žiūrėkite A-49)
Tvirtinimo prie sienos
tarpikliai
2EA
(Tik 42LB63**, 42LB65**)
(Žiūrėkite 23)
LIETUVIŲ K.
Stovo blokas
(Stovo korpusas /
Pagrindas)
(Tik 70LB65**-ZA, LB67**,
LB68**, LB69**, LB73**-ZA)
(Žiūrėkite A-3)
15
16
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Atskiras pirkinys
Atskirai įsigyjami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami arba modifikuojami iš anksto
nepranešus.
Norėdami įsigyti šiuos gaminius, susisiekite su savo tiekėju.
Šie įrenginiai veikia tik su tam tikrais modeliais.
AG-F***DP
Dveji žaidėjų akiniai
AG-F***
Kino teatro 3D akiniai
AN-MR500
Stebuklingas nuotolinio valdymo
pultas
AN-VC5**
Vaizdo skambučių kamera
LG garso įrenginys
Tag on
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Dveji žaidėjų akiniai
•
•
•
AG-F***
Kino teatro 3D akiniai
•
•
•
•
Suderinamumas
LB63**
AN-MR500
Stebuklingas nuotolinio valdymo pultas
•
•
•
AN-VC5**
Vaizdo skambučių
kamera
•
•
•
LG garso įrenginys
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti priklausomai nuo gaminio funkcijų
atnaujinimo, gamintojo aplinkybių ar politikos.
LIETUVIŲ K.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
17
Dalys ir mygtukai
A tipas:
LB63**-ZA, LB65**-ZA
B tipas:
Ekranas
Ekranas
Garsiakalbiai
Garsiakalbiai
Nuotolinio valdymo ir
intelektualusis1 jutikliai
Maitinimo indikatorius
Nuotolinio valdymo ir
intelektualusis1 jutikliai
Maitinimo indikatorius
Valdymo svirties mygtukas2
Valdymo svirties mygtukas2
C tipas:
LB65**-ZE/ZN
Ekranas
LB63**-ZL, LB65**-ZK
D tipas:
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA Ekranas
Garsiakalbiai
Garsiakalbiai
Valdymo svirties mygtukas2
Nuotolinio valdymo ir
intelektualusis1 jutikliai
Maitinimo indikatorius
Valdymo svirties mygtukas2
LIETUVIŲ K.
Nuotolinio valdymo ir
intelektualusis1 jutikliai
Maitinimo indikatorius
18
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
E tipas:
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
F tipas:
LB86**, LB87**
Ekranas
Ekranas
Integruota kamera
(Tik LB87**)
Garsiakalbiai
Garsiakalbiai
Nuotolinio valdymo ir
intelektualusis1 jutikliai
Maitinimo indikatorius
LG logotipas šviesa
Nuotolinio valdymo ir
intelektualusis1 jutikliai
Valdymo svirties mygtukas2
Valdymo svirties mygtukas2
LIETUVIŲ K.
1 Intelektualusis jutiklis - pagal aplinką pritaiko vaizdo kokybę.
2 Valdymo svirties mygtukas - Šis mygtukas yra TV ekrano apačioje.
PASTABA
y y Norėdami įjungti arba išjungti LG logotipo apšvietimą arba maitinimo indikatoriaus apšvietimą,
pagrindiniame meniu pasirinkite
Bendra. (Priklauso nuo modelio)
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
19
Valdymo svirties mygtuko naudojimas
TV funkcijas galite lengvai valdyti paspausdami valdymo svirties mygtuką arba pakreipdami jį į viršų, apačią
kairę arba dešinę pusę.
Pagrindinės funkcijos
Maitinimo
įjungimas
Kai TV yra išjungtas, uždėkite pirštą ant valdymo svirties mygtuko
ir paspauskite jį vieną kartą, tada atleiskite mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Kai TV yra įjungtas, uždėkite pirštą ant valdymo svirties mygtuko
ir paspauskite jį vieną kartą kelioms sekundėms, tada atleiskite
mygtuką.
Garso
reguliavimas
Jei uždedate pirštą ant valdymo svirties mygtuko ir pastumiate jį
į kairę arba dešinę pusę, galite reguliuoti garso lygį pagal savo
pageidavimą.
Programų
valdymas
Jei uždedate pirštą ant valdymo svirties mygtuko ir pastumiate jį
į viršų arba apačią, galite slinkti per pageidaujamas išsaugotas
programas.
PASTABA
yy Kai liečiate valdymo svirties mygtuką pirštais ir spaudžiate jį aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę,
nepaspauskite valdymo svirties mygtuko. Jei pirmiausia paspausite valdymo svirties mygtuką,
negalėsite reguliuoti garsumo lygio ir išsaugotų programų.
Meniu reguliavimas
Kai TV yra įjungtas, vieną kartą paspauskite valdymo svirties mygtuką.
Meniu elementus( , ,
) galite reguliuoti paspausdami valdymo svirties mygtuką į kairę arba dešinę.
Uždaryti
Uždaryti
ĮVESTIS
Išjungiamas maitinimas.
Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo
režimą.
Pakeičia įvesties šaltinį.
LIETUVIŲ K.
20
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
yy Didelį televizorių gali pernešti mažiausiai 2
žmonės.
yy Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį
taip, kaip parodyta šiame paveikslėlyje.
Prieš judindami arba keldami televizorių,
perskaitykite šią informaciją, kad
nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus
ir galėtumėte jį saugiai pervežti nepriklausomai
nuo jo tipo ir dydžio.
DĖMESIO
yy Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo
nepažeistumėte.
yy Televizorių rekomenduojama pervežti
naudojant originalią televizoriaus pakuotę
arba dėžę.
yy Prieš judindami arba keldami televizorių,
atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus
kabelius.
yy Kai laikote televizorių, ekranas turi būti
nusuktas nuo jūsų, kad nesugadintumėte.
yy Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir
apačios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios
dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
yy Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti
ir per daug nepurtyti.
yy Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai,
niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į
kairę ar dešinę.
yy Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis
gali susilankstyti / sulinkti ir sugadinti ekraną.
yy Valdydami TV būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte išsikišusių valdymo svirties
mygtukų.
LIETUVIŲ K.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Montavimas ant stalo
1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią
padėtį.
-- Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo
sienos, kad užtikrintumėte tinkamą
vėdinimą.
21
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
(Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.)
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo
sienoje.
DĖMESIO
yy Nestatykite televizoriaus šalia šilumos
šaltinių, nes gali kilti gaisras ar būti
padaryta kitokios žalos.
Kensingtono saugos sistemos naudojimas
(Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.)
yyPateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Kensingtono saugos sistemos jungtis yra televizoriaus galinėje pusėje. Daugiau informacijos apie
montavimą ir naudojimą ieškokite su Kensingtono
saugos sistema pateiktame vadove arba apsilankykite interneto svetainėje http://www.kensington.
com.
Sujunkite Kensingtono saugos sistemos kabeliu
televizorių ir stalą.
1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite
ir priveržkite varžtus su ąselėmis arba
televizoriaus laikiklius ir varžtus.
-- Jei vietoj varžtų su ąselėmis įsukti varžtai, pirmiausia išsukite šiuos varžtus.
2 Pritvirtinkite sienos laikiklius varžtais prie
sienos.
Sutapatinkite sienos laikiklį ir televizoriaus gale
esančius varžtus su ąsomis.
3 Tvirtai sujunkite varžtus su ąsomis ir sienos
laikiklius tvirta virvute.
Įsitikinkite, kad virvutė yra horizontali su
plokščiu paviršiumi.
DĖMESIO
yy Pasirūpinkite, kad vaikai neliptų arba
nesikabintų ant televizoriaus.
PASTABA
LIETUVIŲ K.
yy Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie
būtų pakankamai stiprūs ir dideli, kad
saugiai išlaikytų televizorių.
yy Laikikliai, varžtai ir virvutės nepateikiami.
Papildomų priedų galite įsigyti iš vietos
pardavėjo.
22
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Montavimas ant sienos
Pritvirtinkite atskirai įsigyjamą tvirtinimo prie
sienos laikiklį ant televizoriaus galinės pusės
ir pritvirtinkite jį prie tvirtos sienos statmenai
grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų
statybinių medžiagų, kreipkitės į kvalifikuotus
meistrus.
LG rekomenduoja, kad montavimą atliktų
kvalifikuotas profesionalus montuotojas.
Mes rekomenduojame naudoti LG prie sienos
montuojamus laikiklius.
Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais
laikikliais, prie sienos montuojamus laikiklius
naudokite ten, kur įrenginys yra atitinkamai
pritvirtintas prie sienos ir palikta pakankamai
vietos išorinių įrenginių prijungimui.
Įsitikinkite, kad naudojate VESA standartą
atitinkančius sraigtus ir prie sienos tvirtinamus
laikiklius. Standartiniai prie sienos tvirtinamų
laikiklių rinkinių matmenys pateikiami šioje
lentelėje.
Įsigyjamas atskirai (prie sienos tvirtinamas laikiklis)
Modelis
32/39LB65**
VESA (A x B)
Standartinis sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
200 x 200
M6
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
4
LSW440B
MSW240
Modelis
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
Standartinis sraig- M6
tas
Sraigtų skaičius
4
M8
Prie sienos tvirtina- LSW440B
mas laikiklis
LSW640B
4
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
LIETUVIŲ K.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
DĖMESIO
yy Pirmiausia atjunkite maitinimą ir tik tuomet
judinkite arba montuokite televizorių. Antraip
gali ištikti elektros smūgis.
yy Jeigu tvirtinate televizorių prie lubų arba
pasvirusios sienos, jis gali nukristi ir sunkiai
sužeisti.
Naudokite patvirtintą LG tvirtinimo prie
sienos laikiklį ir kreipkitės į vietinį atstovą ar
kvalifikuotą darbuotoją.
yy Nepriveržkite sraigtų per daug, nes taip
galite pažeisti televizorių ir prarasti teises į
garantinę priežiūrą.
yy Naudokite VESA standartą atitinkančius
sraigtus ir sieninius laikiklius. Bet kokiai
žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų
naudojimo, garantija netaikoma.
PASTABA
yy Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA
standartinių varžtų specifikacijose.
yy Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra
montavimo vadovas ir reikalingos detalės.
yy Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra
užsakomas atskirai. Papildomų priedų
galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
yy Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos
tvirtinamo laikiklio. Įsitikinkite, kad
naudojate tinkamo ilgio sraigtus.
yy Jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite
vadovą, pateikiamą su tvirtinimo prie
sienos laikikliu.
yy Tvirtindami tvirtinimo prie sienos laikiklį
prie televizoriaus, įstatykite tvirtinimo
prie sienos tarpiklius į televizoriaus
tvirtinimo skyles, kad televizorių
galėtumėte pakreipti vertikaliu
kampu. (Tik 42LB63**, 42LB65**)
23
Integruotos kameros
naudojimas
(Tik LB87**)
Naudodami TV integruotą kamerą galite
paskambinti per „Skype“ su vaizdu arba naudoti
judesio atpažinimo funkciją.
Šis TV nepalaiko išorinės kameros.
PASTABA
yy Prieš naudodami integruotą kamerą,
turite patvirtinti, kad esate atsakingi už
tinkamą ir netinkamą kameros naudojimą
pagal atitinkamus vietinius įstatymus,
įskaitant ir baudžiamąją teisę.
yy Tarp taikomų įstatymų yra asmeninės
informacijos apsaugos įstatymas, kuris
reglamentuoja asmeninės informacijos
apdorojimą ir perdavimą, bei kameros
naudojimą darbe ar kitose vietose
reglamentuojantis įstatymas.
yy Nenaudokite integruotos kameros
įtartinoms, neteisėtoms arba moralės
principus pažeidžiančioms veikloms
vykdyti. Jei vieta ar renginys nėra
vieši, fotografuojant gali reikėti leidimo.
Rekomenduojame vengti šių situacijų :
(1) Nenaudokite kameros ten, kur
kameros naudojimas yra aiškiai
draudžiamas, pavyzdžiui, tualetuose,
persirengimo kabinose, persirengimo
patalpose arba apsaugos zonose.
(2) Nenaudokite kameros, jei toks
naudojimas pažeidžia privatumą.
(3) Nenaudokite kameros, jei ją naudojant
yra pažeidžiami atitinkami reglamentai ar
įstatymai.
LIETUVIŲ K.
Tvirtinimo prie
sienos tarpikliai
24
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Integruotos kameros paruošimas
3 Nulenkite integruotą kamerą, kai jos
nenaudojate.
1 Patraukite TV galinėje dalyje esantį griovelį.
Kampo
reguliavimo svirtis
7
5
Griovelis
7
Integruotos
kameros dalių
5
pavadinimai
PASTABA
Kameros objektyvas
Apsauginė
plėvelė
yy Prieš naudodami integruotą kamerą
nuimkite apsauginę plėvelę.
2 Kameros pakreipimo kampą galite reguliuoti
kampo reguliavimo svirtimi, esančia integruotos
kameros galinėje pusėje.
7
<Šoninis vaizdas>
7
5
Mikrofonas
5
7
5
Svirtis Objektyvas
Kameros filmavimo atstumo
tikrinimas
LIETUVIŲ K.
1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką
(Namai), kad būtų rodomas meniu Namai.
2 Pasirinkite Kamera
ir paspauskite Ratukas
(OK) mygtuką.
PASTABA
yy Naudojant judesio atpažinimo funkciją
optimalus atstumas nuo kameros yra nuo
1,5 iki 4,5 m.
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
25
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V
AAA), kad jų
ir
galai atitiktų ženklinimą skyrelio viduje, ir uždarykite baterijų
dangtelį.
Norėdami išimti baterijas atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
arba
DĖMESIO
yy Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
yy Nuotolinio valdymo pultelis nepridedamas nei vienoje iš pardavimo rinkų.
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
(Priklauso nuo modelio)
TV/RAD Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės televizijos
programa.
INPUT Pakeičia įvesties šaltinį.
SETTINGS Atveria pagrindinį meniu.
Q. MENU Atveria sparčiojo meniu langus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.
SUBTITLE Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas skaitmeninis režimas.
GUIDE Rodo programų vadovą.
Q. VIEW Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.
FAV Atveria mėgstamiausių kanalų sąrašą.
3D Naudojamas norint žiūrėti 3D vaizdą.
PAGE
Pereinama prie ankstesnio arba kito ekrano.
0
RECENT Rodo ankstesnę istoriją.
SMART Įjungia „Namai“ meniu.
LIVE MENU Rodomi sąrašai „Rekomenduojama“, „Programos“, „Paieška“
ir „Įrašyta“.
1
1
1
TELETEKSTO MYGTUKAI Šie mygtukai naudojami teletekstui įvesti.
Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn) Slenkama per
meniu langus ir parinktis.
OK
Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.
BACK Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
2
Valdymo mygtukai (
) Valdo „Premium“ turinį, Time
MachineReady arba „SmartShare“ meniu, arba su SIMPLINK suderinamus
įrenginius (USB arba SIMPLINK, arba Time MachineReady).
2 Spalvoti mygtukai Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų
funkcijos. (
: raudonas,
: žalias,
: geltonas,
: mėlynas)
LIETUVIŲ K.
EXIT Išvalo ekrano rodmenis ir grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
AD Paspaudę AD mygtuką įjungsite garso aprašymo funkciją.
REC/ Įrašymo paleidimo ir įrašo rodymo meniu. (tik Time MachineReady
palaikantys modeliai)
26
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
(Priklauso nuo modelio)
INPUT Pakeičia įvesties šaltinį.
SETTINGS Atveria pagrindinį meniu.
Q. MENU Atveria sparčiojo meniu langus.
INPUT
1
RATIO Pakeičia vaizdo dydį. (Priklauso nuo modelio)
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną. (Priklauso nuo
1 INFO
modelio)
Q.MENU
1
SETTINGS
(Naudotojo vadovas) Rodomas naudotojo vadovas.
1.,;@ 2 abc 3 def
GUIDE Rodo programų vadovą.
4 ghi 5 jkl 6 mno
Q. VIEW Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.
(tarpas) Atveria tuščią tarpą ekrano klaviatūroje.
FAV Atveria mėgstamiausių kanalų sąrašą.
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
2 INFO
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną. (Priklauso nuo
modelio)
2 3D Naudojamas norint žiūrėti 3D vaizdą. (Priklauso nuo modelio)
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
PAGE
MUTE
RECENT
SMART
Pereinama prie ankstesnio arba kito ekrano.
RECENT Rodo ankstesnę istoriją.
SMART Įjungia „Namai“ meniu.
MY APPS
OK
MY APPS Rodo programų sąrašą.
Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn) Slenkama per meniu
langus ir parinktis.
OK
Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.
BACK Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
BACK
LIVE MENU
EXIT
EXIT Išvalo ekrano rodmenis ir grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
3
4
LIVE MENU Rodomi sąrašai „Rekomenduojama“, „Programos“, „Paieška“ ir
„Įrašyta“.
TEXT
T.OPT
LIVE TV
APP/
REC/
SUBTITLE
AD
TV/RAD
3 Spalvoti mygtukai ���������������������������������������������������������
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos. (
: raudonas,
: žalias,
: geltonas,
: mėlynas)
4 TELETEKSTO MYGTUKAI Šie mygtukai naudojami teletekstui įvesti.
LIVE TV Grįžta į LIVE TV (tiesioginę TV).
APP/* �����������������������������������������������������������������������������
Pasirinkite norimą MHP TV meniu šaltinį. (Tik Italijoje) (Priklauso nuo modelio)
Valdymo mygtukai (
) Valdo „Premium“ turinį, Time MachineReady
arba „SmartShare“ meniu, arba su SIMPLINK suderinamus įrenginius (USB arba
SIMPLINK, arba Time MachineReady).
REC/ Įrašymo paleidimo ir įrašo rodymo meniu. (tik Time MachineReady palaikantys
modeliai)
LIETUVIŲ K.
SUBTITLE Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas skaitmeninis
režimas.
AD Paspaudę AD mygtuką įjungsite garso aprašymo funkciją.
TV/RAD Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės televizijos programa.
STEBUKLINGO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS
27
STEBUKLINGO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS
Šis priedas pridedamas ne prie visų modelių.
Kai pasirodo pranešimas stebuklingo nuotolinio valdymo pulto baterija
išsieikvojo. Pakeiskite bateriją“, pakeiskite bateriją.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas
(1,5 V AA), kad jų
ir
galai atitiktų ženklinimą skyrelio viduje, ir uždarykite
baterijų dangtelį. Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į
televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
Norėdami išimti maitinimo elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
DĖMESIO
yy Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
(Tik LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
(maitinimas)
Įjungia arba išjungia televizorių.
Navigacijos mygtukai
(aukštyn / žemyn / kairėn /
dešinėn)
Paspauskite aukštyn, žemyn,
kairėn ar dešinėn nukreiptos
rodyklės mygtuką, kad
slinktumėte meniu.
Jei paspausite , , arba
mygtukus, kai naudojamas
žymeklis, žymeklis iš ekrano
dings ir nuotolinio valdymo
pultas MAGIC veiks kaip įprastas
nuotolinio valdymo pultas.
Norėdami vėl ekrane rodyti
žymeklį, pakratykite nuotolinio
valdymo pultą MAGIC iš kairės į
dešinę.
Ratukas (OK)
Paspauskite ratuko mygtuko
centrą, kad pasirinktumėte meniu. Ratuko mygtuku galite keisti
programas arba kanalus ir slinkti
meniu.
Pritaiko garsumo lygį.
(Balso atpažinimas)
(Priklauso nuo modelio)
P
Slenkama per įrašytas programas
ar kanalus.
/ INPUT
Rodomas nuotolinis valdymas
ekrane.
* Įjungia universalaus valdymo
meniu. (Priklauso nuo modelio)
* Paspaudus ir palaikius / INPUT mygtuką bus rodomas
meniu, kuriame bus galima
pasirinkti išorinį įrenginį, kuris
yra prijungtas prie TV.
Naudojamas 3D vaizdui žiūrėti.
(tik 3D modeliai)
(NUTILDYTI)
Nutildo visus garsus.
* Paspaudę ir palaikę mygtuką
įjungsite garso aprašymo
funkciją. (Priklauso nuo
modelio)
LIETUVIŲ K.
Spalvoti mygtukai
Jais pasiekiamos specialios tam
tikrų meniu langų funkcijos. (
: raudonas,
: žalias,
:
geltonas,
: mėlynas)
(Atgal)
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
(Namai)
Įjungia „Namai“ meniu.
(Išeiti iš Tiesioginės
transliacijos)
Perjungia transliaciją (antena)
ir kitas įvestis.
28
STEBUKLINGO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS
Balso atpažinimas (Priklauso nuo
modelio)
Nuotolinio valdymo pulto MAGIC
išregistravimas
Norint naudoti balso atpažinimo funkciją,
būtinas tinklo ryšys.
(Atgal)
1.
(Namai)
Paspauskite balso atpažinimo
mygtuką.
2.
Kai TV ekrano kairėje pasirodo balso
funkcijos langas, pasakykite norimą
tekstą.
• Jei kalbėsite per greitai arba per lėtai,
balso atpažinimo funkcija gali neveikti.
• Nuotolinio valdymo pultelį MAGIC
naudokite ne toliau nei 10 cm nuo
veido.
• Atpažinimo greitis gali skirtis ir
priklauso nuo vartotojo savybių
(balso, tarimo, intonacijos ir greičio)
bei aplinkos (triukšmo ir televizoriaus
garsumo nustatymo).
Stebuklingo nuotolinio
valdymo pulto registravimas
Kaip užregistruoti nuotolinio valdymo pultą
BACK
MAGIC
HOME
Norėdami naudoti nuotolinio
valdymo pultą MAGIC, pirmiausia
jį privalote susieti su TV.
P
MY APPS
1 Į nuotolinio valdymo pultą
MAGIC įdėkite maitinimo
elementus ir įjunkite TV.
2 Nuotolinio valdymo pultą
MAGIC nukreipkite į savo TV ir
valdymo pultelyje paspauskite
Ratukas (OK).
LIETUVIŲ K.
»»Jeigu TV nepavyks
užregistruoti nuotolinio
valdymo pulto MAGIC,
išjunkite ir įjunkite TV,
tuomet bandykite dar kartą.
Vienu metu penkioms sekundėms
palaikykite nuspaudę mygtukus
(Atgal) ir
(Namai), kad
galėtumėte atšaukti nuotolinio
valdymo pulto MAGIC susiejimą
su TV.
»»Paspaudus ir palaikus
(Išeiti iš
mygtuką
Tiesioginės transliacijos)
galėsite iškart atšaukti
ir išregistruoti nuotolinio
valdymo pultą MAGIC.
Kaip naudoti stebuklingą
nuotolinio valdymo pultą
yy Švelniai papurtykite nuotolinio
valdymo pultą MAGIC į
dešinę ir kairę puses arba
paspauskite mygtukus
(Namai),
/ INPUT,
ir ekrane atsiras žymeklis.
»»Žymeklis atsiras pasukus
ratuko mygtuką. (Priklauso
nuo modelio)
yy Jei žymeklis nenaudojamas
tam tikrą laiką arba nuotolinio
valdymo pultas MAGIC yra
pastatomas ant plokščio
paviršiaus, žymeklis dings.
yy Jei žymeklis nejuda, kaip jūs
norite, papurtykite nuotolinio
valdymo pultą MAGIC iš
kairės į dešinę. Žymeklis
pajudės į ekrano centrą.
yy Nuotolinio valdymo pultas
MAGIC turi įvairių funkcijų,
todėl jo maitinimo elementai
išeikvojami greičiau nei
įprastinio pultelio.
STEBUKLINGO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS
/ NAUDOTOJO VADOVO NAUDOJIMAS
Atsargumo priemonės,
kurių reikia imtis naudojant
stebuklingą nuotolinio
valdymo pultą
NAUDOTOJO VADOVO
NAUDOJIMAS
Naudotojo vadovas suteikia galimybę lengviau
pasiekti išsamią informaciją apie televizorių.
1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką
(Namai), kad būtų rodomas meniu Namai.
2 Pasirinkite Naudotojo vadovas ir paspauskite
ratuką (OK).

yyNuotolinio valdymo pultą naudokite
nurodytu atstumu (10 metrų.) Ryšys
gali trūkinėti, jeigu įrenginį naudosite
ne aprėpties plote arba aprėpties plote
pasitaikys kliūčių.
yyRyšys gali trūkinėti priklausomai nuo
naudojamų priedų. Kai kurie įrenginiai,
pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ir
belaidis LAN, veikia tokiu pačiu dažnio
diapazonu (2,4 GHz) kaip nuotolinio
valdymo pultas MAGIC. Dėl šios
priežasties ryšys gali trūkinėti.
yyNuotolinio valdymo pultas MAGIC gali
veikti netinkamai, jei 1 metro atstumu nuo
TV yra belaidis maršruto parinktuvas (AP).
Belaidis maršruto parinktuvas turi būti
toliau nei 1 m atstumu nuo TV.
yyNeardykite ir nekaitinkite maitinimo
elementų.
yyNenumeskite maitinimo elementų.
Stenkitės nekratyti maitinimo elementų.
yyJei neteisingai įdėsite maitinimo
elementus, gali įvykti sprogimas.
29
PASTABA
yy Be to, galite pasiekti naudotojo vadovą
paspausdami
(Naudotojo vadovas)
nuotolinio valdymo pulte. (Priklauso nuo
modelio)
LIETUVIŲ K.
30
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA / GEDIMŲ ŠALINIMAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Televizoriaus valymas
Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo veikimą ir pailgintumėte eksploatavimo
trukmę.
DĖMESIO
yy Prieš pradėdami būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
yy Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš
sieninio elektros lizdo, kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos pertrūkių.
Ekranas, rėmas, korpusas ir stovas
yy Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu, švariu ir minkštu audiniu.
yy Norėdami pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite paviršių švariame vandenyje arba praskiestame
švelniame valiklyje sudrėkintu audiniu. Tuomet iškart nušluostykite sausu audiniu.
DĖMESIO
yy Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
yy Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite ekrano paviršiaus nagais ar aštriu daiktu, nes galite
subraižyti ekraną ir sukelti vaizdo iškraipymus.
yy Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti gaminį.
yy Nepurkškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens, gali kilti gaisras, elektros
smūgis arba gedimas.
Maitinimo laidas
Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo kabelio.
GEDIMŲ ŠALINIMAS
LIETUVIŲ K.
Problema
Sprendimas
Nepavyksta valdyti
televizoriaus
nuotolinio valdymo
pultu.
yy Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar kartą.
yy Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių.
yy Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos ( prie ,
Nėra nei vaizdo, nei
garso.
yy Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
yy Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
yy Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo, prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai
išsijungia.
yy Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas elektros tiekimas.
yy Patikrinkite, ar nustatymuose Laikmačiai neįjungta funkcija Autom. budėjimas (Priklauso
nuo modelio) / Išsijungimo laikmatis / Laikmačio maitinimas išjungtas.
yy Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių televizorius išsijungs
automatiškai.
Kai jungiama prie
kompiuterio (HDMI/
DVI), rodoma
„Nėra signalo“
arba „Netinkamas
formatas“.
yy Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
yy Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
yy Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.
prie
).
SPECIFIKACIJOS
31
SPECIFIKACIJOS
Belaidžio modulio(LGSBW41) specifikacijos
Belaidis LAN
standartinis
IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth
standartinis
„Bluetooth“ versija 3.0
Dažnių diapazonas
2400–2483.5 MHz
5150–5250 MHz
5725–5850 MHz (Skirta ne ES)
Dažnių diapazonas
2400–2483.5 MHz
Išvesties galia
(maks.)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n – 2.4GHz: 16 dBm
802.11n – 5GHz: 16 dBm
Išvesties galia
(maks.)
10 dBm ar mažesnė
yyKadangi atskirose šalyse gali būti naudojamas skirtingas dažnių kanalas, naudotojas negali keisti ar
reguliuoti veikimo dažnių, šis produktas nustatytas naudoti su vietine dažnių lentele.
yyŠis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas išlaikant ne mažesnį nei 20 cm atstumą tarp
įrenginio ir jūsų kūno. Tai taikoma naudotojo aplinkos rekomendacijoms.
0197
0197
LIETUVIŲ K.
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
*
LED TV
* LG LED TV lieto LCD ekrānu
ar LED fona apgaismojumu.
Klikšķiniet!
Lietotāja ceļvedis
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
2
SATURA RĀDĪTĀJS
SATURA RĀDĪTĀJS
29
LIETOTĀJA CEĻVEŽA
LIETOŠANA
LATVIEŠU
3
LICENCES
3
ATKLĀTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS
PAZIŅOJUMS
30
TEHNISKĀ APKOPE
30
30
30
Televizora tīrīšana
- Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
- Strāvas vads
3
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU
IESTATĪŠANA
30
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
31
SPECIFIKĀCIJAS
4
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
10
- 3D attēlveidošanas skatīšanās (tikai
3D modeļiem)
12
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA
12
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
12
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24
Izsaiņošana
Jāiegādājas atsevišķi
Detaļas un pogas
- Kursorsviras pogas izmantošana
Televizora celšana un pārvietošana
Uzstādīšana uz galda
Uzstādīšana pie sienas
Iebūvētās kameras lietošana
- Iebūvētās kameras sagatavošana
- Iebūvētas kameras daļu nosaukumi
- Kameras filmēšanas diapazona
pārbaude
25
TĀLVADĪBAS PULTS
27
MAĢISKĀS TĀLVADĪBAS PULTS
FUNKCIJAS
28
28
29
Maģiskās tālvadības pults reģistrēšana
Maģiskās tālvadības pults lietošana
Piesardzības pasākumi maģiskās
tālvadības pults lietošanā
BRĪDINĀJUMS
yy Ignorējot brīdinājuma paziņojumu, varat
gūt nopietnas traumas, turklāt pastāv
negadījuma vai nāves risks.
UZMANĪBU!
yy Ignorējot piesardzības paziņojumu, varat
gūt vieglas traumas, un var tikt radīti
ierīces bojājumi.
PIEZĪME
yy Piezīme palīdz izprast ierīces darbību un
to droši lietot. Pirms ierīces lietošanas,
lūdzu, rūpīgi izlasiet piezīmi.
LICENCES / ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS
/ ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
3
LICENCES
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju par licencēm,
apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com.
ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS
PAZIŅOJUMS
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā
ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un
autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [email protected]) pirmkodu piegādās
arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram,
datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes
datuma.
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
Lai iegūtu informāciju par ārējās vadības ierīces iestatīšanu, apmeklējiet vietni www.lg.com.
LATVIEŠU
4
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmākās norādes par piesardzības pasākumiem.
BRĪDINĀJUMS
yyNenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:
--tiešos saules staros;
--telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā;
--siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā;
--virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai
eļļas iedarbībai;
--vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai;
--ūdens trauku, piemēram, vāžu, tuvumā.
Neievērojot šos nosacījumus, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas
triecienu, radīt ierīces bojājumus vai deformāciju.
yyNenovietojiet ierīci putekļainās vietās.
Tas var radīt ugunsbīstamību.
yyAtvienojiet ierīci, izmantojot elektrotīkla kontaktdakšu. Kontaktdakšai ir jābūt
viegli pieejamai.
yyNeaiztieciet elektrotīkla kontaktdakšu ar slapjām rokām. Turklāt, ja vada
kontakti ir slapji vai putekļaini, nosusiniet kontaktdakšu vai noslaukiet putekļus.
Pārlieka mitruma dēļ varat gūt nāvējošu elektrotraumu.
yyPārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots iezemētam elektrotīklam (izņemot
neiezemētas ierīces).
Varat gūt nāvējošu elektrotraumu vai traumu.
yyStrāvas vadam ir jābūt pilnīgā darba kārtībā.
Ja strāvas vads nav pilnīgā darba kārtībā, var izcelties ugunsgrēks.
yyNodrošiniet, lai strāvas vads nesaskartos ar karstiem priekšmetiem, piemēram, sildītāju.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
yyNenovietojiet smagus priekšmetus vai pašu ierīci uz tās strāvas vadiem.
Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas
triecienu.
LATVIEŠU
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
5
yyAntenas kabeļa ievadu telpā no āra izlokiet tā, lai nepieļautu lietus ūdens
ieplūšanu telpā.
Ūdens ieplūšana var radīt ierīces bojājumus un izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
yyUzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai strāvas un signāla kabeļi
nekarātos televizora aizmugurē.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
yyVienai sienas kontaktligzdai nepievienojiet pārāk daudz elektroierīču.
Pārkaršanas rezultātā var izcelties ugunsgrēks.
yyPievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt vai neapgāžas.
Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces bojājumus.
Des
icca
nt
yyIepakojuma pretmitruma materiālu vai vinila iepakojumu glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
Pretmitruma materiāls ir bīstams, to norijot. Ja nejaušības dēļ tas tiek
norīts, izraisiet personai vemšanu un dodieties uz tuvāko slimnīcu. Turklāt
vinila iepakojums var izraisīt nosmakšanu. Glabājiet to bērniem nepieejamā
vietā.
yyNeļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā.
Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
yyAtbrīvojieties no izlietotajām baterijām pārdomāti, lai nepieļautu, ka bērns
tās norij.
Ja baterija ir norīta, nekavējoties vērsieties pie ārsta pēc palīdzības.
yyNeievietojiet vadītāju (piemēram, metāla irbuli) vienā strāvas vada galā, ja
otrs tā gals ir pievienots sienas ieejas terminālim. Turklāt neskarieties pie
strāvas vada uzreiz pēc tā pievienošanas sienas ieejas terminālim.
Tādējādi varat gūt nāvējošu elektrotraumu.
(atkarībā no modeļa)
yyNenovietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas vielas ierīces tuvumā.
Pastāv sprādziena vai ugunsgrēka bīstamība, ko var izraisīt neuzmanīga
apiešanās ar viegli uzliesmojošām vielām.
yyNemetiet ierīcē metāla priekšmetus, piemēram, monētas, matu sprādzes,
irbulīšus vai vadus, kā arī viegli uzliesmojošas lietas, piemēram, papīru un
sērkociņus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, bērniem esot ierīces tuvumā.
Iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai traumu risks. Ja
ierīcē nokļūst svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
LATVIEŠU
yyNesmidziniet uz ierīces ūdeni un neberziet to ar viegli uzliesmojošu vielu
(atšķaidītāju vai benzolu). Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
6
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
yyNepakļaujiet ierīci triecieniem un nepieļaujiet, ka tajā iekrīt vai uz ekrāna
uzkrīt priekšmeti.
Tādējādi varat gūt traumas, vai ierīcei var tikt radīti bojājumi.
yyNekad neskarieties pie šīs ierīces vai antenas pērkona negaisa vai zibens
laikā.
Tādējādi varat gūt nāvējošu elektrotraumu.
yyNeskarieties pie sienas kontaktligzdas, kad radusies gāzes noplūde. Atveriet logus un izvēdiniet telpu.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai aizdegšanos no dzirksteles.
yyNeizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci paša spēkiem.
Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Lai veiktu pārbaudi, kalibrēšanu vai remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
yyJa rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet ierīci
no elektrotīkla kontaktligzdas un sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas
centru.
--Ierīce tikusi pakļauta triecienam
--Ierīce ir bojāta
--Ierīcē ir nokļuvuši svešķermeņi
--Ierīce rada dūmus vai neparastu smaku
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
yyJa plānojat ierīci nelietot ilgu laiku, atvienojiet strāvas vadu no ierīces.
Uzkrājušies putekļi var izraisīt ugunsgrēku, vai izolācijas pasliktināšanās
var izraisīt elektrības noplūdi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
yyIerīce nedrīkst atrasties vietās, kur tai var uzpilēt vai uzšļakstīties šķidrums,
un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
yyNeuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai eļļas dūmu ietekmei.
Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
UZMANĪBU!
yyUzstādiet ierīci vietā, kur nav radioviļņu.
LATVIEŠU
yyStarp ārējo antenu un elektrotīkla līniju ir jābūt pietiekamam attālumam, lai
līnija netiktu skarta, pat ja antena nogāžas.
Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
7
yyNeuzstādiet ierīci nedrošās vietās, piemēram, uz nestabiliem plauktiem vai
slīpām virsmām. Nenovietojiet to arī vietās, kuras pakļautas vibrācijai vai
kur ierīci nevar pilnīgi atbalstīt.
Pretējā gadījumā ierīce var nokrist vai apgāzties, tādējādi radot traumu vai
ierīces bojājumus.
yyJa uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot
traumas.
yyJa plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu
stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina
komplektu (papildu detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
yyIzmantojiet tikai ražotāja norādīto papildaprīkojumu/piederumus.
yyUzstādot antenu, konsultējieties ar kvalificētu tehniķi.
Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsbīstamību vai elektriskās strāvas trieciena risku.
yySkatoties televizoru, ieteicams atrasties attālumā, kas ir 2–7 reizes lielāks
par ekrāna diagonāles garumu.
Ilgstoša televizora skatīšanas var veicināt redzes miglošanos.
yyLietojiet tikai norādītā veida baterijas.
Pretējā gadījumā varat radīt tālvadības pults bojājumus.
yyVienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju.
Tas var veicināt bateriju pārkaršanu vai iztecēšanu.
yyBaterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, neturiet tās tiešos saules staros,
neglabājiet pie atklātas uguns un elektriskajiem sildītājiem.
yyNEIEVIETOJIET nelādējamas baterijas lādēšanas ierīcē.
yyUzmaniet, lai starp tālvadības pulti un tās sensoru neatrastos priekšmeti.
yyTālvadības pults signālu var traucēt saules vai cita spēcīga gaisma. Šādā
gadījumā aptumšojiet telpu.
yyNeieslēdziet/neizslēdziet ierīci, pievienojot strāvas vadu sienas kontaktligzdai vai atvienojot no tās (neizmantojiet kontaktdakšu slēdža vietā).
Tādējādi varat radīt mehānisku bojājumu vai izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
LATVIEŠU
yyPievienojot ārējas ierīces, piemēram, videospēļu konsoles, pārbaudiet, vai
savienojuma vadi ir pietiekami gari.
Pretējā gadījumā ierīce var apgāzties, tādējādi radot traumas vai ierīces
bojājumus.
8
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
yyLūdzu, ievērojiet tālāk izklāstītās uzstādīšanas norādes, lai novērstu ierīces
pārkaršanu.
--Attālumam starp ierīci un sienu ir jābūt lielākam par 10 cm.
--Nenovietojiet ierīci vietā, kur nav ventilācijas (piem., grāmatplauktā vai
sienas skapī).
--Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
--Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nenosedz galdauts vai aizkars.
Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.
yyNeskarieties ventilācijas atverēm, kad ilgstoši skatāties televizoru, jo atveres var sakarst. Tas neietekmē šīs ierīces darbību vai veiktspēju.
yyPeriodiski pārbaudiet ierīces vadu, un, ja tā izskats liecina par bojājumu vai nolietojumu, atvienojiet to no strāvas avota, pārtrauciet ierīces lietošanu un nomainiet vadu pret tieši tādu pašu
pilnvarota apkopes veicēja rezerves vadu.
yyNepieļaujiet putekļu uzkrāšanos uz strāvas vada kontaktiem vai kontaktligzdā.
Tas var radīt ugunsbīstamību.
yySargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas —
savērpšanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvīs un samīšanas.
Pievērsiet uzmanību kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai,
kur vads iznāk no ierīces.
yyNespiediet paneli stingri ar plaukstu vai asu priekšmetu, piemēram, naglu,
zīmuli vai pildspalvu, un neskrāpējiet to.
yyNepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstu(s). Šādi ekrānā
varat radīt īslaicīgu kropļojumu.
yyTīrot ierīci un tās sastāvdaļas, vispirms atvienojiet strāvas vadu un notīriet
ierīci ar mīkstu drāniņu. Pārmērīgi spiežot, iekārtu varat saskrāpēt vai radīt
krāsu bojājumus. Nesmidziniet uz ierīces ūdeni un netīriet to ar slapju drāniņu. Nekad neizmantojiet stiklu tīrāmo līdzekli, automašīnu vai rūpniecisko
spodrinātāju, abrazīvu līdzekli vai vasku, benzolu, spirtu u. c. līdzekli, kas
var radīt ierīces un tās paneļa bojājumus.
Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas
triecienu vai ierīces bojājumus (deformāciju, koroziju vai defektus).
yyKamēr šī ierīce ir pievienota maiņstrāvas sienas kontaktligzdai, tā nav atvienota no maiņstrāvas
enerģijas avota, pat ja izslēdzat ierīci ar SLĒDZI.
yyAtvienojot strāvas vadu, satveriet kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.
Ja strāvas vada iekšējās dzīslas ir atvienojušās, tas var izraisīt ugunsgrēku.
LATVIEŠU
yyPārvietojot ierīci, vispirms to izslēdziet. Pēc tam atvienojiet strāvas vadus,
antenas kabeļus un visus savienojuma vadus.
Televizors vai strāvas vads var tikt bojāts, tādējādi radot ugunsgrēka vai
elektriskās strāvas trieciena bīstamību.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
9
yyPārvietojot vai izsaiņojot ierīci, strādājiet vismaz divatā, jo ierīce ir smaga.
Pretējā gadījumā varat gūt traumas.
yyReizi gadā sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iztīrītu ierīces
iekšējās detaļas.
Uzkrājušies putekļi var izraisīt mehāniskus bojājumus.
yyVisus apkopes darbus uzticiet kvalificētiem apkopes darbiniekiem. Apkope
ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta — bojāts strāvas vads
vai kontaktdakša, ierīcei uzliets šķidrums vai tajā iekrituši priekšmeti, ierīce
nokļuvusi lietū vai slapjumā, tā nedarbojas, kā paredzēts, vai tikusi nomesta.
yyJa ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.
yyIerīces panelis ir augstās tehnoloģijas izstrādājums ar augstu izšķirtspēju —
no diviem līdz sešiem miljoniem pikseļu. Uz paneļa, iespējams, redzēsiet
sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (sarkanus, zilus vai zaļus) punktiņus
1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces
veiktspēju un drošumu.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas
apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
yyPanelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.
Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā
nav nepareiza ierīces darbība.
yyJa ekrānā ilgāku laiku ir redzams nekustīgs attēls (piem., apraides kanāla logotips, ekrāna izvēlne, videospēles aina), tas ilgākā laika periodā var radīt ekrāna bojājumu, kā rezultātā attēls tiek
aizturēts — notiek tā saucamā attēla pielipšana. Attēla pielipšana ierīces garantijas nosacījumos
nav ietverta.
Izvairieties no ilgstošas (2 stundas vai ilgāk LCD ekrānā, 1 stundu vai ilgāk plazmas ekrānā) fiksēta attēla rādīšanas ekrānā.
Turklāt, ja ilgstoši skatāties televizoru attēla attiecībā 4:3, attēla pielipšana var veidoties paneļa
malās.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atlīdzības
nosacījumi.
LATVIEŠU
yyAtskaņotā skaņa
„Krakšķošs” troksnis: krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada
plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija. Elektroshēmas/paneļa dūkoņa:
nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu.
Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras.
Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.
10
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
3D attēlveidošanas skatīšanās (tikai 3D modeļiem)
BRĪDINĀJUMS
Skatīšanās vide
yy Skatīšanas ilgums
-- Skatoties 3D saturu, ik pēc stundas atpūtieties 5–15 minūtes. Ilgstoša 3D satura skatīšanās var
izraisīt galvassāpes, reiboni, nogurumu vai acu pārpūli.
Cilvēki ar gaismjutības problēmām vai hroniskām slimībām
yy Dažiem lietotājiem, skatoties uz mirgojošu gaismu vai noteikta veida 3D satura attēlu, var rasties
slimības saasinājumi vai neparasti simptomi.
yy Neskatieties 3D video, ja jums ir slikta dūša, esat grūtniece un/vai jums ir kāda hroniska slimība,
piemēram, epilepsija, sirdsdarbības traucējumi vai asinsspiediena slimība u. c.
yy 3D saturu nav ieteicams skatīties tiem, kuri cieš no stereoakluma vai stereoanomālijas. Attēls var
dubultoties vai skatīšanās var radīt diskomfortu.
yy Ja šķielējat, ja jums ir ambliopija (vāja redze) vai astigmatisms, jums var rasties grūtības izjust
dziļuma efektu un dubultattēlu dēļ varat ātri nogurt. Šādos gadījumos ir ieteicami biežāki skatīšanās
pārtraukumi nekā vidēji nepieciešams pieaugušajiem.
yy Ja redze labajā un kreisajā acī atšķiras, pirms 3D satura skatīšanās koriģējiet redzi.
Simptomi, kuru gadījumā ir jāpārtrauc vai jāatturas no 3D satura skatīšanās
yy Neskatieties 3D saturu, ja jūtat nogurumu miega trūkuma, lielas darba slodzes vai pārmērīgas alkohola
lietošanas dēļ.
yy Ja jums ir šie simptomi, pārtrauciet skatīties 3D saturu un pietiekami atpūtieties, līdz simptomi izzūd.
-- Ja simptomi neizzūd, konsultējieties ar ārstu. Simptomi var būt galvassāpes, acābolu sāpes,
reibonis, nelabums, paātrināta sirdsdarbība, aizmiglota redze, diskomforts, attēla dubultošanās,
redzes traucējumi vai nogurums.
LATVIEŠU
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
11
UZMANĪBU!
Skatīšanās vide
yy Skatīšanās attālums
-- Skatoties 3D saturu, ieteicams atrasties no televizora attālumā, kas ir vismaz divas reizes lielāks
par televizora diagonāles garumu. Ja jūtaties neērti, skatoties 3D saturu, pavirzieties tālāk no
televizora.
Skatīšanās vecums
yy Zīdaiņi/bērni
-- Vecumā līdz 6 gadiem lietot/skatīties 3D saturu ir aizliegts.
-- Bērni vecumā līdz 10 gadiem var pārmēru aizrauties, jo viņu redze ir attīstības posmā (piemēram,
var mēģināt skart ekrānu vai ieiet ekrānā). Bērniem, kuri skatās 3D saturu, ir jāpievērš īpaša
papildu uzmanība.
-- Bērniem ir spēcīgāka 3D attēlu binokulārās atšķirības uztvere nekā pieaugušajiem, jo viņiem
attālums starp acīm ir mazāks nekā pieaugušajiem. Tādēļ, skatoties vienu un to pašu 3D attēlu,
bērniem būs lielāks stereoskopiskais dziļums nekā pieaugušajiem.
yy Pusaudži
-- Pusaudži vecumā līdz 19 gadiem var jutīgi reaģēt, ko veicina 3D satura gaismas stimulācija. Ja
pusaudži ir noguruši, viņiem nav ieteicams ilgstoši skatīties 3D saturu.
yy Cilvēki gados
-- Cilvēki gados var uztvert mazāku 3D efektu nekā jaunieši. Nesēdiet televizoram tuvāk par ieteikto attālumu.
Piesardzības pasākumi, lietojot 3D brilles
yy
yy
yy
yy
yy
Lietojiet tikai LG 3D brilles. Pretējā gadījumā 3D video, iespējams, nevarēsiet atbilstoši skatīties.
Nelietojiet 3D brilles parasto briļļu, saulesbriļļu vai aizsargbriļļu vietā.
Pārveidotu 3D briļļu lietošana var acīm radīt papildu piepūli vai izkropļot attēlu.
Neglabājiet 3D brilles ļoti augstā vai zemā temperatūrā. Tas var radīt deformāciju.
3D brilles ir trauslas un viegli saskrāpējamas. Vienmēr tīriet to lēcas ar mīkstu un tīru drāniņu.
Nesaskrāpējiet 3D briļļu lēcu virsmu ar asiem priekšmetiem un netīriet ar ķimikālijām.
LATVIEŠU
12
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA / MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
PIEZĪME
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
yy Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
yy Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces
modeļa.
yy Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
yy Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves režīmā. Ja televizoru paredzēts
neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz, tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
yy Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā patērēto elektroenerģiju var
ievērojami samazināt, kas savukārt pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA
1
2
3
4
Atveriet iepakojumu un pārbaudiet, vai ir iekļauti visi piederumi.
Pievienojiet televizoram statīvu.
Pievienojiet televizoram ārējo ierīci.
Pārbaudiet, vai ir pieejami tīkla savienojumi.
Varat izmantot televīzijas tīkla funkcijas tikai tad, kad darbojas tīkla savienojums.
* Ja TV tiek ieslēgts pirmo reizi pēc piegādes no rūpnīcas, TV ieslēgšana var ilgt līdz vienai minūtei.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izsaiņošana
Pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļauti visi tālāk norādītie piederumi. Ja kāds piederums trūkst, sazinieties
ar vietējo izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no
faktiskās ierīces un piederumiem.
UZMANĪBU!
yy Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus
piederumus.
yy Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
yy Dažiem modeļiem uz ekrāna ir plāna plēve, ko nedrīkst noņemt.
PIEZĪME
yy Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt
mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
yy Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB ierīcēm ir jābūt ietvaram, kura
biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas
karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0.
LATVIEŠU
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Tālvadības pults un baterijas (AAA)
(Atkarībā no modeļa)
Tālvadības pults nav iekļauta
komplektā visos tirgos.
(Sk. 25, 26)
Maģiskā tālvadības pults,
baterijas (AA)
(Tikai modelim LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
(Sk. 27)
Lietotāja rokasgrāmata
Tag on
Kino 3D brilles
3D briļļu skaits var atšķirties atkarībā no modeļa vai
valsts.
(Tikai modelim LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**,
LB86**, LB87**)
Dual Play brilles
(atkarībā no modeļa)
Kabeļu turētājs
(Atkarībā no modeļa)
(Sk. A-10, A-11)
Kabeļu pārvaldība
2EA
(Tikai modelim LB63**,
LB65**-ZA/ZK/ZH/ZL,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA)
(Sk. A-10, A-11)
Kabeļu pārvaldība
2EA
(Tikai modelim LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Sk. A-11)
Tag On
es
no
LATVIEŠU
14
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Strāvas vads
(Atkarībā no modeļa)
Statņa skrūves
2EA, M4 x L20
(Tikai modelim 32/39LB65**ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Tikai modelim 32LB65**-ZA/
ZK)
(Sk. A-3, A-4, A-5)
Statņa skrūves
4EA, M4 x L14
(Tikai modelim LB63**,
39LB65**-ZA/ZK,
42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-3, A-4, A-6, A-7, A-8,
A-9)
Statņa skrūves
4EA, M4 x L20
(Tikai modelim LB65**-ZE/
ZN)
(Sk. A-4, A-5)
Statņa skrūves
4EA, M4 x L10
(Tikai modelim LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Sk. A-6)
Gumija
2EA
(Tikai modelim LB65**-ZE/
ZN)
(Sk. A-8)
Statīva pamatne
(Tikai modelim LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Sk. A-3)
Statīva pamatne
(Tikai modelim LB63**-ZL,
LB65**-ZK)
(Sk. A-4)
Statīva korpuss/Statīva
pamatne
(Tikai modelim LB65**-ZE/
ZN)
(Sk. A-4, A-5)
LATVIEŠU
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Statīvs, priekšējais
(Tikai modelim LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Sk. A-6)
Statīva balsts
(Tikai modelim LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Sk. A-6)
Statīva uzstādīšana
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-7)
Skaņas josla
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-7, A-8)
Skaņas joslas stiprinājumi
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-8)
Skrūvju vāciņi
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-7, A-9)
Komponenta kabelis
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-27)
Kompozīta kabelis
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-27, A-30)
Scart kabelis
(Tikai modelim LB86**,
LB87**)
(Sk. A-49)
Sienas stiprinājuma
starplikas
2EA
(Tikai modelim 42LB63**,
42LB65**)
(Sk. 23)
LATVIEŠU
Statīva uzstādīšana
(Statīva korpuss/Statīva
pamatne)
(Tikai modelim 70LB65**ZA, LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA)
(Sk. A-3)
15
16
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Jāiegādājas atsevišķi
Atsevišķas pirkuma vienības var tikt nomainītas vai pārveidotas bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu
kvalitāti.
Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju.
Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
AG-F***DP
Dual Play brilles
AG-F***
Kino 3D brilles
AN-MR500
Maģiskā tālvadības pults
AN-VC5**
Videozvanu kameru
LG audio ierīce
Tag on
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Dual Play brilles
•
•
•
AG-F***
Kino 3D brilles
•
•
•
•
Saderība
LB63**
AN-MR500
Maģiskā tālvadības
pults
•
•
•
AN-VC5**
Videozvanu kameru
•
•
•
LG audio ierīce
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju
jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
LATVIEŠU
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
17
Detaļas un pogas
A Stips :
LB63**-ZA, LB65**-ZA
B Stips :
Ekrāns
Ekrāns
Skaļruņi
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
Kursorsviras poga2
Kursorsviras poga2
C Stips :
LB65**-ZE/ZN
Ekrāns
LB63**-ZL, LB65**-ZK
D Stips :
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA
Ekrāns
Skaļruņi
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
Kursorsviras poga2
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
Kursorsviras poga2
LATVIEŠU
18
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
E Stips :
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
F Stips :
LB86**, LB87**
Ekrāns
Ekrāns
Iebūvētā kamera
(Tikai modelim LB87**)
Skaļruņi
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
LG logotipa
indikators
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Kursorsviras poga2
Kursorsviras poga2
1 Inteliģentais sensors - pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi.
2 Kursorsviras poga - Šī poga atrodas zem televizora ekrāna.
LATVIEŠU
PIEZĪME
y y Lai ieslēgtu vai izslēgtu LG logotipa apgaismojumu vai barošanas indikatoru, galvenajā izvēlnē
atlasiet
Vispārēji. (atkarībā no modeļa)
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
19
Kursorsviras pogas izmantošana
Lai izmantotu TV funkcijas, nospiediet vai pārvietojiet kursorsviras pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana
Ja TV ir izslēgts, novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas, vienreiz
nospiediet un atlaidiet.
Izslēgšana
Ja TV ir ieslēgts, novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas, vienreiz
nospiediet un pēc dažām sekundēm atlaidiet.
Skaļuma
regulēšana
Novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas un nospiediet to pa kreisi
vai pa labi, lai noregulētu vajadzīgo skaļuma līmeni.
Programmu
vadība
Novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas un nospiediet to
uz augšu vai uz leju, lai ritinātu saglabātās programmas līdz
vajadzīgajai.
PIEZĪME
yy Kad pirkstu novietojat virs kursorsviras pogas un nospiežat to uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa
labi, uzmanieties, lai nenospiestu pašu kursorsviras pogu. Ja vispirms nospiedīsit kursorsviras
pogu, nevarēsit koriģēt skaļuma līmeni un saglabātās pārraides.
Izvēlnes pielāgošana
Ja TV ir ieslēgts, vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu.
Lai pielāgotu izvēlnes elementus( , ,
), pārvietojiet kursorsviras pogu pa kreisi vai pa labi.
Aizvērt
Aizvērt
Ievade
Izslēdz ierīci.
Aizver ekrānā parādīto saturu un atgriežas TV skatīšanās
režīmā.
Maina ievades avotu.
LATVIEŠU
20
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora celšana un
pārvietošana
yy Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz
2 personām.
yy Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā
redzams attēlā.
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk
minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu
vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši
neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
UZMANĪBU!
yy Vienmēr centieties nepieskarties
ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā
bojājumus.
yy Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai
iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija
ievietots.
yy Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas
atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
yy Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam
prom no ķermeņa, lai neradītu tā bojājumus.
yy Stingri satveriet televizora ietvara augšējo
un apakšējo daļu. Pārliecinieties, vai neturat
televizoru aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa
vai skaļruņa restīšu vietas.
yy Pārvadājot televizoru, sargiet to no
triecieniem un pārliekas vibrācijas.
yy Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli.
Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un
nelieciet to pa kreisi vai pa labi.
yy Nespiediet ar spēku uz korpusa, lai to
nesaliektu un šādi nesabojātu ekrānu.
yy Strādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu
izvirzāmo kursorsviras pogu.
LATVIEŠU
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana uz galda
1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz
galda.
-- Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz
sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
21
Televizora nostiprināšana pie sienas
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
UZMANĪBU!
yy Nenovietojiet televizoru siltuma avotu
tuvumā vai virs tiem, jo tādējādi varat
izraisīt ugunsgrēku vai cita veida
bojājumus.
Kensington drošības sistēmas izmantošana
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurējā daļā. Lai uzzinātu
vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet
Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai
apmeklējiet vietni http://www.kensington.com.
Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa
vienu galu pie televizora, bet otru pie galda.
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai
televizora kronšteinu un skrūves televizora
aizmugurējā daļā.
-- Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, izņemiet tās.
2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas.
Saskaņojiet sienas kronšteina izvietojumu ar
cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās daļas.
3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves
un sienas kronšteinus.
Uzraugiet, lai tiktu saglabāts virves horizontāls
stāvoklis pret plakano virsmu.
UZMANĪBU!
yy Uzraugiet, lai bērni nerāptos uz televizora
un tajā nekarātos.
PIEZĪME
yy Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi,
kas ir pietiekami izturīgs un liels, lai droši
atbalstītu televizoru.
yy Kronšteini, bultskrūves un virves
komplektā nav iekļautas. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā
izplatītāja.
LATVIEŠU
22
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma
kronšteinu (papildu piederums) pie televizora
aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas
stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas
ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru
pie citiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties ar
kvalificētu darbinieku.
LG iesaka stiprināšanu pie sienas veikt
kvalificētam uzstādīšanas profesionālim.
Mēs iesakām izmantot LG sienas stiprinājuma
kronšteinu.
Ja neizmantojat LG sienas stiprināšanas
kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas
kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie
sienas un nodrošina pietiekami daudz vietas
ārēju ierīču pievienošanai.
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas
stiprinājuma kronšteinu, kas atbilst VESA
standartam. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti
sienas stiprinājuma komplektu standarta izmēri.
Atsevišķi iegādājams piederums
(sienas stiprinājuma kronšteins)
Modelis
32/39LB65**
VESA (AxB)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma kronšteins
Modelis
200 x 200
M6
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
4
LSW440B
MSW240
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (AxB)
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
Standarta skrū- M6
ve
Skrūvju skaits 4
M8
Sienas stiprinā- LSW440B
juma kronšteins
LSW640B
4
Sienas stiprinājuma kronšteins
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
LATVIEŠU
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
UZMANĪBU!
yy Vispirms atvienojiet strāvas padevi un pēc
tam pārvietojiet vai uzstādiet televizoru.
Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās
strāvas triecienu.
yy Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas
sienas, tas var nokrist un radīt nopietnas
traumas.
Izmantojiet apstiprinātu LG sienas
stiprinājumu un sazinieties ar vietējo
izplatītāju vai kvalificētu darbinieku.
yy Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi
varat radīt televizora bojājumus un anulēt
garantiju.
yy Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus,
kas atbilst VESA standartam. Garantija
neattiecas uz bojājumiem un traumām,
ko radījusi neatbilstoša lietošana vai
nepiemērotu piederumu izmantošana.
PIEZĪME
yy Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA
standarta skrūvju specifikācijās.
yy Sienas stiprinājuma komplekts ietver
uzstādīšanas rokasgrāmatu un
nepieciešamās detaļas.
yy Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu
piederums. Papildu piederumus varat
iegādāties pie vietējā izplatītāja.
yy Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas
stiprinājuma veida. Pārbaudiet, vai izmantojat
atbilstoša garuma skrūves.
yy Lai uzzinātu vairāk, skatiet sienas stiprinājuma
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
yy Ja pievienojat televizoram sienas stiprinājuma
kronšteinu, ievietojiet sienas montāžas
starplikas televizora sienas stiprinājuma
atverēs, lai novietotu televizoru vertikālā
leņķī.(Tikai modelim 42LB63**, 42LB65**)
Iebūvētās kameras lietošana
(Tikai modelim LB87**)
Varat veikt Skype videozvanu vai lietot kustību
atpazīšanas funkciju, izmantojot TV iebūvēto
kameru.
Šis televizors neatbalsta ārējās kameras
izmantošanu.
PIEZĪME
yy Lietojot iebūvēto videokameru, jums ir
jāapzinās, ka jūs saskaņā ar attiecīgajiem
valsts tiesību aktiem, ieskaitot
krimināltiesību aktus, esat juridiski
atbildīgs par videokameras lietošanu vai
nepareizu lietošanu.
yy Attiecīgie tiesību akti ietver personiskās
informācijas aizsardzības likumu, kas
nosaka personiskās informācijas apstrādi
un pārsūtīšanu, un likumu, kas nosaka
videonovērošanas kārtību darbavietā un
citviet.
yy Izmantojot iebūvēto kameru, izvairieties
no šaubīgām, nelikumīgām un
amorālām situācijām. Fotografējot ārpus
sabiedriskām vietām un pasākumiem, var
būt nepieciešama piekrišana. Iesakām
izvairīties no šādām situācijām
1) Vietās, kur kameru lietošana ir parasti
aizliegta, piemēram, labierīcībās,
ģērbtuvēs, pielaikošanas kabīnēs un
drošības zonās.
2) Veidā, kas var pārkāpt konfidencialitāti.
3) Veidā, kas var izraisīt attiecīgo
noteikumu vai tiesību aktu pārkāpumu.
LATVIEŠU
Sienas stiprinājuma
starplikas
23
24
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Iebūvētās kameras sagatavošana
3 Iebīdiet iebūvēto kameru, ja to neizmantojat.
1 Izvelciet izvirzījumu TV aizmugurē.
Leņķa
koriģēšanas svira
7
5
Izvirzījums
7
Iebūvētas5 kameras daļu nosaukumi
PIEZĪME
Kameras objektīvs
yy Pirms kameras lietošanas noņemiet
Aizsargfilmiņa
aizsargplēvi.
2 Varat regulēt kameras leņķi, izmantojot leņķa
regulēšanas sviru, kas atrodas iebūvētās
kameras aizmugurē.
7
<Sānu skats>
Mikrofons
5
7
7
5
Svira Objektīvs
5
Kameras filmēšanas diapazona
pārbaude
1 Nospiediet tālvadības pults pogu
(Sākums), lai parādītu Sākums izvēlni.
2 Izvēlieties Kamera
un nospiediet pogu
Ritenītis (Labi).
PIEZĪME
LATVIEŠU
yy Optimālais attālums, kādā no kameras
ieteicams lietot kustību atpazīšanas
funkciju, ir 1,5–4,5 m.
TĀLVADĪBAS PULTS
25
TĀLVADĪBAS PULTS
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas
(1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām polaritātes norādēm
un
un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā secībā.
vai
UZMANĪBU!
yy Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat radīt tālvadības pults bojājumus.
yy Tālvadības pults nav iekļauta komplektā visos tirgos.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
(Atkarībā no modeļa)
TV/RAD Atlasa radio, televizora un DTV programmas.
INPUT Maina ievades avotu.
SETTINGS Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Q. MENU Piekļuve ātrajām izvēlnēm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Skata informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu.
SUBTITLE Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
GUIDE Parāda programmu ceļvedi.
Q.VIEW Ļauj atgriezties iepriekš skatītajā programmā.
FAV Piekļuve izlases programmu sarakstam.
3D Izmanto, lai skatītos 3D video.
PAGE
Pārvietojas uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.
0
RECENT Parāda vēsturi.
SMART Piekļūst izvēlnei Sākums.
LIVE MENU Parāda sarakstu Ieteiktie, Programma, Meklēšana un
Ierakstītie.
1
1
1
TELETEXT BUTTONS Šīs pogas izmanto teletekstam.
Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritina izvēlnes vai
opcijas.
OK
Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadi.
BACK Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
EXIT Nodzēš rādījumus ekrānā un atgriežas pie televizora skatīšanās
funkcijas.
AD Nospiežot AD pogu, tiks iespējota audio apraksta funkcija.
REC/ Sāciet ierakstīt un parādiet ierakstīšanas izvēlni. (tikai Time
MachineReady atbalstīts modelis)
2
2
(
Krāsainās pogas Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
: sarkana,
: zaļa,
: dzeltena,
: zila)
LATVIEŠU
Vadības pogas (
) Vada Premium saturu, Time
MachineReady vai SmartShare izvēlnes, vai SIMPLINK saderīgas ierīces
(USB vai SIMPLINK vai Time MachineReady).
26
TĀLVADĪBAS PULTS
(Atkarībā no modeļa)
INPUT
INPUT Maina ievades avotu.
SETTINGS Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Q. MENU Piekļuve ātrajām izvēlnēm.
1
RATIO Maina attēla izmērus. (atkarībā no modeļa)
Skata informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu. (atkarībā
1 INFO
no modeļa)
(Lietotāja ceļvedis) Skata lietotāja ceļvedi.
Q.MENU
1
SETTINGS
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
RECENT
SMART
MY APPS
GUIDE) Parāda programmu ceļvedi.
(Atstarpe) Ievieto tukšumzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru.
Q.VIEW Ļauj atgriezties iepriekš skatītajā programmā.
FAV Piekļuve izlases programmu sarakstam.
2 INFO
Skata informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu. (atkarībā
no modeļa)
2 3D Izmanto, lai skatītos 3D video. (atkarībā no modeļa)
PAGE
Pārvietojas uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.
RECENT Parāda vēsturi.
SMART Piekļūst izvēlnei Sākums.
MY APPS Rāda lietojumprogrammu sarakstu.
Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritina izvēlnes vai opcijas.
OK
OK
Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadi.
BACK Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
BACK
LIVE MENU
EXIT
3
4
TEXT
T.OPT
LIVE TV
APP/
REC/
SUBTITLE
AD
TV/RAD
LIVE MENU Parāda sarakstu Ieteiktie, Programma, Meklēšana un Ierakstītie.
EXIT Nodzēš rādījumus ekrānā un atgriežas pie televizora skatīšanās funkcijas.
3 Krāsainās pogas Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
(
: sarkana,
: zaļa,
: dzeltena,
: zila)
4 TELETEXT BUTTONS (Teleteksta pogas) Šīs pogas izmanto teletekstam.
LIVE TV Atgriežas tiešraides TV skatīšanās režīmā.
APP/* Atlasa MHP TV izvēlnes avotu. (Tikai Itālijā) (Atkarībā no modeļa)
Vadības pogas (
) Vada Premium saturu, Time MachineReady vai
SmartShare izvēlnes, vai SIMPLINK saderīgas ierīces (USB vai SIMPLINK vai
Time MachineReady).
REC/ Sāciet ierakstīt un parādiet ierakstīšanas izvēlni. (tikai Time MachineReady
atbalstīts modelis)
SUBTITLE Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
AD Nospiežot AD pogu, tiks iespējota audio apraksta funkcija.
TV/RAD Atlasa radio, televizora un DTV programmas.
LATVIEŠU
MAĢISKĀS TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS
27
MAĢISKĀS TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS
Šis piederums nav iekļauts visu modeļu komplektācijās.
Ja ir redzams ziņojums „Maģiskās tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis ir
zems. Nomainiet baterijas.”, ir jānomaina baterijas.
Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V
AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām polaritātes norādēm
un
un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī
televizora tālvadības sensoram.
Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā secībā.
UZMANĪBU!
yy Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat radīt tālvadības pults bojājumus.
(Tikai modelim LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
(Ieslēgšana/izslēgšana)
Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
Navigācijas pogas
(uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa
labi) Nospiediet pogu augšup,
lejup, pa kreisi vai pa labi, lai
ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas
, , vai laikā, kad tiek
izmantots rādītājs, rādītājs
pazudīs no ekrāna un maģiskā
tālvadības pults darbosies kā
parasta tālvadības pults. Lai
ekrānā atkal parādītos rādītājs,
pakratiet maģisko tālvadības pulti
pa kreisi un pa labi.
Ritenītis (Labi)
Nospiediet ripas pogas centru, lai
izvēlētos izvēlni. Izmantojot ripas
pogu, varat mainīt programmas
vai kanālus un ritināt izvēlni.
Krāsainās pogas
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām
funkcijām.
(
: sarkana,
: zaļa,
:
dzeltena,
: zila)
Regulē skaļuma līmeni.
(Atpakaļ)
Ļauj atgriezties iepriekšējā
līmenī.
(Sākums)
Piekļūst izvēlnei Sākums.
(IZIET uz TIEŠRAIDE)
Pārslēdzas no apraides (antena)
uz dažādām ievadēm un pretēji.
(Balss atpazīšana)
(atkarībā no modeļa)
P
Ritina saglabātās programmas
vai kanālus.
/ INPUT
Parāda ekrāna tālvadību.
* Piekļūst universālās vadības
izvēlnei. (atkarībā no modeļa)
* Nospiežot pogu
/ INPUT
un turot to nospiestu, tiks
parādīta izvēlne, lai izvēlētos
ārēju ierīci, kas ir pievienota
televizoram.
Izmanto, lai skatītos 3D video.
(tikai 3D modeļiem)
LATVIEŠU
(IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
* Nospiežot un turot
pogu,
tiks iespējota audio apraksta
funkcija. (atkarībā no modeļa)
28
MAĢISKĀS TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS
Kā atcelt Magic tālvadības pults reģistrāciju
Balss atpazīšana (atkarībā no modeļa)
Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju,
nepieciešams tīkla savienojums.
(ATPAKAĻ)
1.
2.
(Sākums)
Nospiediet pogu Balss atpazīšana.
Kad TV ekrāna kreisajā pusē tiek
parādīts balss displeja logs, sakiet
vajadzīgo tekstu.
• Balss atpazīšana var neizdoties, ja
runāsiet pārāk ātri vai lēnu.
• Magic tālvadības pulti nelietojiet tālāk
pat 10 cm no sejas.
• Atpazīšanas līmenis ir atkarīgs no
lietotāja (balss, izrunas, intonācijas un
ātruma) un apkārtējās vides (trokšņa
un TV skaļuma).
Maģiskās tālvadības pults
reģistrēšana
BACK
HOMEMagic
Kā reģistrēt
tālvadības pulti
Lai lietotu Magic tālvadības pulti,
vispirms savienojiet to pārī ar
televizoru.
P
MY APPS
1 M
agic tālvadības pultī
ievietojiet baterijas un ieslēdziet
televizoru.
2 Vērsiet Magic tālvadības pulti
uz televizoru un nospiediet
tālvadības pults Ritenītis
(Labi) pogu
»»Ja televizors nereģistrē
Magic tālvadības pulti,
izslēdziet un ieslēdziet
televizoru un mēģiniet
vēlreiz.
Vienlaikus nospiediet un piecas
sekundes turiet pogas
(ATPAKAĻ) un
(Sākums), lai
atceltu Magic tālvadības pults un
televizora savienošanu pārī.
»»Nospiežot pogu
(IZIET
uz TIEŠRAIDE) un turot to
nospiestu, varēsiet uzreiz
atcelt un no jauna reģistrēt
Magic tālvadības pulti.
Maģiskās tālvadības pults
lietošana
yy Viegli pakratiet maģisko
tālvadības pulti pa labi un
pa kreisi vai nospiediet
pogas
(Sākums),
/ INPUT,
lai ekrānā
redzētu rādītāju.
»»Rādītājs parādīsies,
pagriežot ripas pogu.
(atkarībā no modeļa)
yy Ja rādītājs netiek izmantots
noteiktu laika periodu vai
maģiskā tālvadības pults
tiek novietota uz plakanas
virsmas, rādītājs pazudīs.
yy Ja rādītājs nekustas tā, kā
jūs vēlaties, pakratiet Magic
tālvadības pulti pa kreisi un
pa labi. Rādītājs virzīsies uz
ekrāna centru.
yy Magic tālvadības pults
bateriju enerģiju iztērē ātrāk
nekā parasta tālvadības pults,
jo tai ir papildu funkcijas.
LATVIEŠU
MAĢISKĀS TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS / LIETOTĀJA CEĻVEŽA LIETOŠANA
Piesardzības pasākumi
maģiskās tālvadības pults
lietošanā
LIETOTĀJA CEĻVEŽA
LIETOŠANA
Lietotāja ceļvedis ļauj vienkāršāk iegūt sīku informāciju par televizoru.
1 Nospiediet tālvadības pults pogu
(Sākums), lai parādītu Sākums izvēlni.
2 Atlasiet Lietotāja rokasgrāmata un nospiediet
ritenīti (Labi).

yyLietojiet tālvadības pulti norādītajā
diapazonā (10 metri). Ja ierīci lietojat
ārpus pārklājuma zonas vai pārklājuma
zonā ir šķēršļi, var rasties sakaru
problēmas.
yyAtkarībā no piederumiem var rasties
sakaru problēmas. Tādas ierīces kā
mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN
darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4
GHz) kā Magic tālvadības pults. Tas var
radīt sakaru problēmas.
yyMagic tālvadības pults var nedarboties
atbilstoši, ja 1 metra attāluma robežās no
televizora atrodas bezvadu maršrutētājs
(AP). Bezvadu maršrutētājam jāatrodas
tālāk kā 1 metru no televizora.
yyNeizjauciet un nekarsējiet baterijas.
yyNenometiet baterijas. Sargiet baterijas no
spēcīgiem triecieniem.
yyJa baterijas tiek ievietotas nepareizi, var
notikt eksplozija.
29
PIEZĪME
yy Lietotāja ceļvedim varat piekļūt arī,
nospiežot
(Lietotāja rokasgrāmata)
uz tālvadības pults. (atkarībā no modeļa)
LATVIEŠU
30
TEHNISKĀ APKOPE / PROBLĒMU NOVĒRŠANA
TEHNISKĀ APKOPE
Televizora tīrīšana
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un pagarinātu tā kalpošanas laiku.
UZMANĪBU!
yy Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt
ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
yy Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa
atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
yy Lai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
yy Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram
pievienots maigs mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.
UZMANĪBU!
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
yy Nespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tā varat saskrambāt
ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
yy Nelietojiet ķīmiskas vielas, jo tās var bojāt ierīci.
yy Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens, tas var izraisīt ugunsgrēku,
elektriskās strāvas triecienu vai ierīces nepareiza darbību.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz strāvas vada.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
LATVIEŠU
Problēma
Risinājums
Nevar vadīt televizora
funkcijas, izmantojot
tālvadības pulti.
yy Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yy Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
yy Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar
Nerāda attēlu, un nav
skaņas.
yy Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yy Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
yy Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi
izslēdzas.
yy Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.
yy Pārbaudiet, vai Aut. gaidstāve (atkarībā no modeļa) / Izslēgšanas taimeris /
Taimera izslēgšana funkcija ir aktivizēta iestatījumu sadaļā Taimeri.
yy Ja televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Pieslēdzoties
datoram (HDMI/DVI),
ekrānā redzams
uzraksts “Nav
signāla” vai “Nederīgs
formāts”.
yy Izslēdziet/ ieslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
yy Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
yy Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
,
ar
).
SPECIFIKĀCIJAS
31
SPECIFIKĀCIJAS
Bezvadu modulis(LGSBW41) specifikācijas
Bezvadu LAN
Standarta
IEEE802.11a/b/g/n
Frekvenču diapazons
Izejas jauda
(maks.)
No 2400 līdz 2483.5 MHz
No 5150 līdz 5250 MHz
No 5725 līdz 5850 MHz (Ārpus
ES)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n–2.4 GHz: 16 dBm
802.11n–5 GHz: 16 dBm
Bluetooth
Standarta
Frekvenču diapazons
Izejas jauda
(maks.)
Bluetooth versija 3.0
No 2400 līdz 2483.5 MHz
10 dBm vai mazāk
yyTā kā valsts izmantotais frekvenču joslas kanāls var būt atšķirīgs, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot
darbības frekvenci, un šī ierīce ir iestatīta atbilstoši reģionālo frekvenču tabulai.
yyŠī ierīce ir jānovieto un jālieto vismaz 20 cm attālumā no ķermeņa. Šī frāze ir vispārīgs paziņojums
par lietotāja vidi.
0197
0197
LATVIEŠU
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LED TV*
* LG LED TV poseduje LCD ekran sa LED
pozadinskim osvetljenjem.
Kliknite!
Korisnički vodič
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite
uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SRPSKI
SADRŽAJ
29
3
LICENCE
3
NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
3
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
4
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
10
- Gledanje 3D slika (samo za 3D
modele)
12
POSTUPAK INSTALACIJE
12
MONTIRANJE I PRIPREMA
12
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24
Raspakivanje
Opcioni dodaci
Delovi i dugmad
- Korištenje upravljačkog dugmeta
Podizanje i premeštanje televizora
Montiranje na sto
Montiranje na zid
Korišćenje ugrađene kamere
- Priprema ugrađene kamere
- Imena delova ugrađene kamere
- Provera opsega dometa kamere
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
27
FUNKCIJE TASTERA NA
MAGIČNOM DALJINSKOM
UPRAVLJAČU
28
28
29
Registrovanje magičnog daljinskog
upravljača
Korišćenje magičnog daljinskog
upravljača
Mere predostrožnosti prilikom korišćenja
magičnog daljinskog upravljača
KORIŠĆENJE KORISNIČKOG
UPUTSTVA
30
ODRŽAVANJE
30
30
30
Čišćenje televizora
- Ekran, okvir, komoda i postolje
- Kabl za napajanje
30
REŠAVANJE PROBLEMA
31
SPECIFIKACIJE
UPOZORENJE
yy Ukoliko zanemarite ovu poruku, možete
biti ozbiljno povređeni, doživeti nezgodu
ili poginuti.
OPREZ
yy Ukoliko zanemarite poruku opreza,
možete biti lakše povređeni ili može doći
do oštećenja uređaja.
NAPOMENA
yy Napomena vam omogućava da razumete
neke činjenice i da koristite uređaj na
bezbedan način. Pre korišćenja uređaja
detaljno pročitajte napomenu.
LICENCE / NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
/ KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na
lokaciji www.lg.com.
NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su
sadržane u ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i
obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da
pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected] Ova ponuda važi tri (3)
godine od datuma kupovine proizvoda.
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG
UREĐAJA
Informacije o spoljašnjem kontrolnom uređaju potražite na www.lg.com.
SRPSKI
LICENCE
3
4
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SRPSKI
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte ova bezbednosna uputstva.
UPOZORENJE
yyNe postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:
--Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
--U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
--U blizinu bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji
generišu toplotu
--U blizinu kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti izloženi
dejstvu pare ili ulja
--U zonu izloženu kiši ili vetru
--U blizinu posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije
uređaja.
yyNe stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini.
To može izazvati opasnost od požara.
yyUtikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora uvek ostati
u funkcionalnom stanju.
yyNe dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko je kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili obrišite prašinu.
Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni udar.
yyOsigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.)
Strujni udar vas može ubiti ili povrediti.
yyDobro pričvrstite kabl za napajanje.
Ukoliko ne pričvrstite dobro kabl za napajanje, može doći do požara.
yyVodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim predmetima
poput grejača.
To može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
yyNe stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje.
U suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
yyPrilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate tako da
kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje strane televizora.
To može dovesti do požara i strujnog udara.
yyNe priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu sa više
priključaka.
U suprotnom može doći do požara usled pregrevanja.
yyNemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom priključivanja
spoljnih uređaja.
U suprotnom može doći do povrede ili oštećenja uređaja.
Des
icca
nt
yyMaterijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje od
domašaja dece.
Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga progutate. Ukoliko dođe do
njegovog slučajnog gutanja, naterajte pacijenta na povraćanje i odvedite
ga u najbližu bolnicu. Pored toga, PVC ambalaža može izazvati gušenje.
Držite je dalje od domašaja dece.
yyNemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati ozbiljne
povrede.
yyPažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih progutaju.
U slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite lekaru.
yyNemojte da gurate provodnik (poput metalnog štapa) u jedan kraj kabla
za napajanje dok je drugi kraj priključen u zidnu utičnicu. Pored toga, ne
dodirujte kabl za napajanje odmah nakon što ga priključite u zidnu utičnicu.
Strujni udar vas može ubiti.
(u zavisnosti od modela)
yyNe postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini uređaja.
Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog tretiranja zapaljivih supstanci.
yyNemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu, metalnih štapova ili žice u uređaj. Isto važi i za zapaljive predmete poput papira
i šibica. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu.
Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj ispustite
strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisu.
yyNe prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom
(razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog udara.
SRPSKI
yySavijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog dela zgrade
kako biste sprečili prodor kiše.
Voda koja na ovaj način dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje i
strujni udar.
5
6
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SRPSKI
yyPazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u njega i
nemojte da ispuštate predmete na ekran.
To može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
yyNikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog nevremena.
Strujni udar vas može ubiti.
yyNikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa. Otvorite prozore i
provetrite prostoriju.
Može doći do požara ili opekotina usled varničenja.
yyNemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete uređaj.
Može doći do požara ili strujnog udara.
Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.
yyUkoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite uređaj iz
električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
--Uređaj je udaren
--Uređaj je oštećen
--U uređaj su upali strani predmeti
--Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše
Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
yyUkoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite kabl za
napajanje iz njega.
Nagomilavanje prašine može izazvati požar, a slabljenje izolacije može
dovesti do nastanka struje curenja, strujnog udara ili požara.
yyUređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti poprskan, i
na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.
yyNemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu ulja ili uljne pare.
To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog padanja sa postolja.
OPREZ
yyUređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.
yyIzmeđu antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta kako bi se
izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u slučaju da padne.
To može dovesti do strujnog udara.
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
yyUkoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete korake
kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.
yyAko nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni interfejs za montiranje
na zid (opcioni delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za
montiranje na zid (opcioni delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
yyKoristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.
yyMontažu antene poverite kvalifikovanom serviseru.
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
yyPreporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje od
najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana.
Ukoliko dugo gledate televiziju, vid vam se može zamutiti.
yyKoristite samo odgovarajući tip baterije.
Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.
yyNe mešajte nove i stare baterije.
To može dovesti do pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
yyBaterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi, npr. držite dalje od direktne sunčeve
svetlosti, kamina i grejalica.
yyNE stavljajte baterije koje se ne mogu puniti u uređaj za punjenje.
yyOsigurajte da se između daljinskog upravljača i odgovarajućeg senzora ne
nalaze nikakve prepreke.
yySunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal daljinskog
upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.
yyPrilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre, osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački.
U suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede ili
oštećenje uređaja.
yyNe uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu,
odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto
prekidača.)
To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.
SRPSKI
yyNemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima izloženim vibraciji i
mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti.
U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može izazvati
povrede ili oštećenje uređaja.
7
8
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SRPSKI
yyPostupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste
sprečili pregrevanje uređaja.
--Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje 10 cm.
--Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr. na
policu ili u ormar).
--Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
--Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.
U suprotnom može doći do požara.
yyPazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i performanse
uređaja.
yyPovremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno oštećenje ili habanje, izvucite
ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni
kabl drugim s istom oznakom modela.
yyPazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina.
To može izazvati opasnost od požara.
yyZaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su
uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno
obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi iz
uređaja.
yyNe pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, obične
ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.
yyIzbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do
privremene izobličenosti slike na njemu.
yyPrilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite napajanje, a
zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak može dovesti do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte da prskate uređaj vodom i ne brišite ga
vlažnom krpom. Ni u kom slučaju nemojte da koristite sredstva za čišćenje
stakla, sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje,
abrazive ili vosak, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja uređaja.
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja
(izobličenja, korozije ili pucanja).
yySve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od izvora naizmeničnog napona,
bez obzira na to da li ste ga isključili pomoću PREKIDAČA.
yyDa biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač.
Ukoliko dođe do prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati
požar.
yyPrilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje. Zatim
izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge priključene kablove.
Može doći do oštećenja televizor ili kabla za napajanje, što može izazvati
opasnost od požara ili strujnog udara.
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
yyJednom godišnje obratite se servisu radi čišćenja unutrašnjih delova
uređaja.
Ako se nakupi prašina, može doći do mehaničkih kvarova.
yySve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvalifikovanim osobama.
Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji način, npr. ukoliko
je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je na uređaj prosuta tečnost
ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko je bio izložen kiši ili vlazi, kao i
ukoliko ne funkcioniše ispravno ili je ispušten.
yyUkoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključenja može doći do malog
„treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u bilo kom
smislu neispravan.
yyPanel uređaja predstavlja proizvod vrhunske tehnologije tipa sa rezolucijom
od dva do šest megapiksela. Na panelu možete da uočite sićušne crne
tačke i/ili svetle tačke (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne
predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže
pravu na zamenu ili povraćaj novca.
yyMožda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od mesta
posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije povezan
sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
yyDugotrajno prikazivanje statične slike (npr. logotipa TV kanala, ekranskog menija ili scene iz
video-igre) može dovesti do oštećenja ekrana sa posledicom da slika bude zadržana na ekranu,
što je poznato i kao „urezivanje slike“. Garancija ne pokriva urezivanje slike na uređaju.
Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora (2 sata ili duže za LCD, 1 sat
ili duže za plazma TV).
Ukoliko je format slike duže vreme podešen na 4:3, može doći do urezivanja slike na ivici ekrana.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili
povraćaj novca.
yyZvuci koje uređaj stvara
„Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje usled
skupljanja plastike usled dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je
termička deformacija neophodna. Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike
brzine koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum niskog nivoa. Ovaj
šum se razlikuje od uređaja do uređaja.
On ne utiče na rad i performanse uređaja.
SRPSKI
yyImajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje treba da
obave dve osobe.
U suprotnom može doći do povrede.
9
10
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Gledanje 3D slika (samo za 3D modele)
SRPSKI
UPOZORENJE
Okruženje za gledanje
yy Vreme gledanja
-- Prilikom gledanja 3D sadržaja, na svakih sat vremena pravite pauze u trajanju 5–15 minuta.
Dugotrajno gledanje 3D sadržaja može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, umor ili naprezanje očiju.
Osobe kod kojih može doći do napada zbog osetljivosti na svetlost i osobe sa hroničnim oboljenjima
yy Pojedini korisnici mogu da dožive napad ili druge neuobičajene simptome kada su izloženi trepćućem
svetlu ili određenom svetlosnom šablonu 3D sadržaja.
yy Nemojte da gledate 3D video sadržaje ukoliko osećate mučninu, ukoliko ste trudni i/ili bolujete od
hroničnog oboljenja poput epilepsije, srčanih oboljenja, povećanog krvnog pritiska itd.
yy Gledanje 3D sadržaja nije preporučeno za osobe koje pate od stereoskopskog slepila ili stereoskopske
anomalije. Oni mogu iskusiti dvostruke slike ili nelagodu prilikom gledanja ovakvih sadržaja.
yy Ukoliko bolujete od strabizma (razrokosti), ambliopije (slabog vida) ili astigmatizma, možda ćete imati
problema da detektujete dubinu i možda ćete se lako zamarati usled dvostrukih slika. Preporučuje se
da pravite češće pauze nego što to čine prosečne odrasle osobe.
yy Ukoliko se vaš vid na desno i levo oko razlikuje, korigujte ga pre gledanja 3D sadržaja.
Simptomi kod kojih je neophodan prekid ili uzdržavanje od gledanja 3D sadržaja
yy Nemojte da gledate 3D sadržaje kada osećate umor usled nedostatka sna, prekomernog rada ili pića.
yy Ukoliko uočite ove simptome, prestanite da koristite/gledate 3D sadržaje i dovoljno se odmorite kako
bi simptomi nestali.
-- Obratite se lekaru ako se ovakvi simptomi često javljaju. Simptomi mogu biti: glavobolja, bol u
očima, vrtoglavica, mučnina, drhtavica, zamućenost vida, nelagoda, dvostruka slika, vizuelna
neugodnost ili umor.
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Okruženje za gledanje
yy Udaljenost gledanja
-- 3D sadržaje gledajte na udaljenosti od najmanje dve dužine dijagonale ekrana. Ukoliko osetite
nelagodu prilikom gledanja 3D sadržaja, udaljite se od televizora.
Starost za gledanje
yy Mala deca/deca
-- Korišćenje/gledanje 3D sadržaja je zabranjeno deci mlađoj od 6 godina.
-- Deca mlađa od 10 godina mogu da ishitreno reaguju i previše se uzbude jer se njihov vid još
razvija (na primer, mogu pokušati da dodirnu ekran ili skoče u njega). Kada deca gledaju 3D
sadržaje, neophodno je obezbediti poseban nadzor i posvetiti im dodatnu pažnju.
-- Deca imaju veći binokularni disparitet 3D sadržaja od odraslih, jer je razmak između njihovih
očiju manji nego kod odraslih. Stoga će oni imati utisak veće stereoskopske dubine nego odrasli
za istu 3D sliku.
yy Tinejdžeri
-- Tinejdžeri mlađi od 19 godina mogu biti osetljivi na svetlosnu stimulaciju usled 3D sadržaja.
Posavetujte ih da se uzdrže od dugotrajnog gledanja 3D sadržaja kada su umorni.
yy Starije osobe
-- Moguće je da će starije osobe u manjoj meri od mladih uočavati 3D efekte. Nemojte da sedite na
manjem rastojanju od televizora od preporučenog.
Mere opreza prilikom upotrebe 3D naočara
yy Obavezno koristite LG 3D naočari. U suprotnom možda nećete moći da pravilno vidite 3D video
sadržaje.
yy Nemojte da koristite 3D naočare umesto naočara za ispravljanje vida, naočara za sunce ili zaštitnih
naočara.
yy Korišćenje modifikovanih 3D naočara može izazvati naprezanje očiju ili izobličenje slike.
yy Nemojte da čuvate 3D naočari na izuzetno visokim ili niskim temperaturama. To može dovesti do
njihovog izobličenja.
yy 3D naočari su nežne i lako se mogu izgrebati. Za brisanje naočara uvek koristite meku i čistu
krpu. Nemojte grebati površinu stakala 3D naočara oštrim predmetima i nemojte je čistiti/brisati
hemikalijama.
SRPSKI
OPREZ
11
12
POSTUPAK INSTALACIJE / MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
NAPOMENA
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora use može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom
priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela
uređaja koji koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja energije. Televizor treba da
isključite ako ga neko vreme nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju električne energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i
ukupne tekuće troškove.
POSTUPAK INSTALACIJE
1
2
3
4
Otvorite paket i proverite da li je sav pribor u paketu.
Pričvrstite postolje na televizor.
Povežite spoljni uređaj sa televizorom.
Osigurajte da mrežna veza bude dostupna.
Mrežne funkcije televizora možete da koristite samo kada je upostavljena veza sa mrežom.
* Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike, inicijalizacija televizora može potrajati do
jednog minuta.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Raspakivanje
Proverite da li se u kutiji s uređajem nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom
distributeru od koga ste kupili uređaj. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja
i stavki.
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
yy Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za ekran. Ovu foliju ne smete da uklanjate.
NAPOMENA
yy Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
yy Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez prethodne najave zbog
unapređenja funkcija uređaja.
yy Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina
manja od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može
umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
MONTIRANJE I PRIPREMA
13
SRPSKI
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Daljinski upravljač i baterije
(AAA)
(U zavisnosti od modela)
Daljinski upravljač nije
dostupan za sva tržišta.
(Pogledajte stranicu 25, 26)
Magični daljinski upravljač,
baterije (AA)
(Samo za modele LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu 27)
Korisnički priručnik
Tag on
Cinema 3D naočare
Broj komada 3D naočara se
može razlikovati u zavisnosti
od modela ili države.
(Samo za modele LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**,
LB86**, LB87**)
Dual play glasses
(u zavisnosti od modela)
Držač kabla
(U zavisnosti od modela)
(Pogledajte stranicu A-10,
A-11)
Dodatak za fiksiranje kabla
2EA
(Samo za modele LB63**,
LB65**-ZA/ZK/ZH/ZL,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA)
(Pogledajte stranicu A-10,
A-11)
Dodatak za fiksiranje kabla
2EA
(Samo za modele LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte stranicu A-11)
Tag On
m
a
14
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Dual play naočare
(U zavisnosti od modela)
Zavrtnji za postolje
2EA, M4 x L20
(Samo za modele
32/39LB65**-ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Samo za modele 32LB65**ZA/ZK)
(Pogledajte stranicu A-3, A-4,
A-5)
Zavrtnji za postolje
4EA, M4 x L14
(Samo za modele
LB63**, 39LB65**-ZA/ZK,
42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-3, A-4,
A-6, A-7, A-8, A-9)
Zavrtnji za postolje
4EA, M4 x L20
(Samo za modele LB65**ZE/ZN)
(Pogledajte stranicu A-4, A-5)
Zavrtnji za postolje
4EA, M4 x L10
(Samo za modele LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte stranicu A-6)
Gumeni poklopac
2EA
(Samo za modele LB65**-ZE/
ZN)
(Pogledajte stranicu A-8)
Osnova postolja
(Samo za modele LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Pogledajte stranicu A-3)
Osnova postolja
(Samo za modele LB63**-ZL,
LB65**-ZK)
(Pogledajte stranicu A-4)
Telo postolja / Osnova postolja
(Samo za modele LB65**-ZE/
ZN)
(Pogledajte stranicu A-4, A-5)
MONTIRANJE I PRIPREMA
15
SRPSKI
Sklop postolja
(Telo postolja / Osnova
postolja)
(Samo za modele 70LB65**ZA, LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA)
(Pogledajte stranicu A-3)
Prednja strana postolja
(Samo za modele LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte stranicu A-6)
Nosač za postolje
(Samo za modele LB70**,
LB72**, LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte stranicu A-6)
Sklop postolja
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-7)
Zvučni sistem
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-7, A-8)
Nosači za Sound Bar
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-8)
Poklopci zavrtanja
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-7, A-9)
Komponentni kabl sa
muškim i ženskim krajem
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-27)
Kompozitni kabl sa muškim
i ženskim krajem
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-27,
A-30)
SCART kabl sa muškim i
ženskim krajem
(Samo za modele LB86**,
LB87**)
(Pogledajte stranicu A-49)
Odstojnici zidnog nosača
2EA
(Samo za modele 42LB63**,
42LB65**)
(Pogledajte stranicu 23)
16
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Opcioni dodaci
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene bez prethodne najave radi poboljšanja
kvaliteta.
Ukoliko želite da ih kupite, obratite se distributeru.
Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa pojedinim modelima.
AG-F***DP
Dual play naočare
AG-F***
Cinema 3D naočare
AN-MR500
Magični daljinski upravljač
AN-VC5**
Kamera za video pozive
LG uređaj za zvuk
Tag on
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Dual play naočare
•
•
•
AG-F***
Cinema 3D naočare
•
•
•
•
Kompatibilnost
LB63**
AN-MR500
Magični daljinski
upravljač
•
•
•
AN-VC5**
Kamera za video
pozive
•
•
•
LG uređaj za zvuk
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od nadogradnje za funkcije proizvoda,
uslova rada i smernica proizvođača.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Tip A:
LB63**-ZA, LB65**-ZA
Tip B:
Ekran
Ekran
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator rada
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator rada
Upravljačko dugme2
Upravljačko dugme2
Tip C:
LB65**-ZE/ZN
Ekran
LB63**-ZL, LB65**-ZK
Tip D:
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA
Ekran
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator rada
Upravljačko dugme2
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator rada
Upravljačko dugme2
SRPSKI
Delovi i dugmad
17
18
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Tip E:
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
Tip F:
LB86**, LB87**
Ekran
Ugrađena kamera
(Samo za modele
LB87**)
Ekran
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator rada
LG Indikator
logotipa
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Upravljačko dugme2
Upravljačko dugme2
1 Inteligentni senzor - Podešava kvalitet slike koji odgovara okruženju.
2 Upravljačko dugme - Ovo dugme se nalazi ispod ekrana televizora.
NAPOMENA
yy Osvetljenje LG logotipa ili indikator napajanja možete uključiti ili isključiti tako što ćete u glavnom
meniju izabrati stavku
Opšte. (u zavisnosti od modela)
MONTIRANJE I PRIPREMA
19
Korištenje upravljačkog dugmeta
Osnovne funkcije Uključivanje
Kada je TV isključen, stavite prst na upravljačko dugme i
pritisnite ga jednom te pustite.
Isključivanje
Kada je TV uključen, stavite prst na upravljačko dugme,
pritisnite i držite nekoliko sekundi, a zatim ga pustite.
Upravljanje
zvukom
Ako stavite prst iznad upravljačkog dugmeta i gurnete ga levo ili
desno, možete podesiti jačinu zvuka po želji.
Kontrola
programa
Ako stavite prst iznad upravljačkog dugmeta i gurnete ga gore ili
dole, možete se pomicati po spremljenim programima po želji.
NAPOMENA
yy Ako stavite prst na upravljačko dugme i gurnete ga nagore/nadole/nalevo/nadesno, budite pažljivi
kako ne biste pritisnuli upravljačko dugme. Ako prvo budete pritisnuli upravljačko dugme, nećete
moći da podešavate nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme.
Stavke( , ,
) menija možete podešavati pomeranjem upravljačkog dugmeta levo ili desno.
Isključivanje
televizora
Isključite napajanje.
Zatvori
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
ULAZ
Promena ulaznog signala.
SRPSKI
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili pomeranjem upravljačkog dugmeta gore,
dole, levo ili desno.
20
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Podizanje i premeštanje
televizora
yy Transport velikog televizora treba da
obavljaju najmanje 2 osobe.
yy U slučaju ručnog transporta, televizor držite
na način prikazan na sledećoj slici.
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje
televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste
sprečili ogrebotine ili oštećenja tele vizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i
veličinu televizora.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Preporučuje se da televizor premeštate u
kutiji ili ambalaži u kojoj je isporučen.
yy Pre premeštanja ili podizanja televizora,
izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
yy Televizor držite tako da ekran bude okrenut
od vas kako biste izbegli oštećenja.
yy Čvrsto držite gornji i donji deo okvira
televizora. Vodite računa da ne držite
providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
yy Prilikom transporta televizor ne izlažite
udarcima ili prejakim vibracijama.
yy Prilikom transporta televizor držite uspravno.
Nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjite ga
nalevo ili nadesno.
yy Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se
uvijanjem mogao oštetiti ekran.
yy Kada rukujete televizorom, vodite računa da
ne oštetite izbočeno upravljačko dugme.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Montiranje na sto
21
Pričvršćivanje televizora na zid
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Ne postavljajte televizor blizu izvora
toplote niti na njih, jer to može dovesti do
požara i drugih oštećenja.
Korišćenje Kensington sistema bezbednosti
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
yyPrikazana slika se može razlikovati od
vašeg televizora.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjem delu televizora. Više informacija
o montaži i korišćenju potražite u priručniku koji
se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti ili posetite lokaciju http://www.kensington.
com.
Povežite kabl Kensington sistema bezbednosti
između televizora i stola.
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili
nosače televizora i zavrtnje na zadnjoj strani
televizora.
-- Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom
nalaze obični zavrtnji, uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga
zavrtnjima.
Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani
televizora sa mestom na kojem se nalazi zidni
nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa
ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom
položaju.
OPREZ
yy Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o
televizor.
NAPOMENA
yy Koristite platformu ili komodu koja je
dovoljno jaka i velika da bezbedno može
da nosi televizor.
yy Nosači, vijci i konopac nisu isporučeni u
paketu. Dodatni pribor možete nabaviti
kod lokalnog distributera.
SRPSKI
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na
stolu.
-- Ostavite prostor od najmanje 10 cm od
zida zbog odgovarajuće ventilacije.
22
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Montiranje na zid
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu
televizora i montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom
u odnosu na pod. Ukoliko želite da montirate televizor
na zid od nekog drugog građevinskog materijala,
obratite se kvalifikovanim osobama.
LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovani
profesionalni montažer.
Preporučujemo da koristite LG zidni nosač.
Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite zidni
nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža
dovoljno prostora za povezivanje spoljnih
uređaja.
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju
VESA standard. Standardne dimenzije kompleta za
montažu na zid date su u sledećoj tabeli.
Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)
Model
32/39LB65**
VESA (A x B)
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač
200 x 200
M6
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
4
LSW440B
MSW240
Model
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
10 cm
Standardni zavr- M6
tanj
Broj zavrtanja
4
M8
Zidni nosač
LSW640B
4
LSW440B
Zidni nosač
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
MONTIRANJE I PRIPREMA
23
yy Prvo isključite napajanje, a zatim
premestite ili postavite televizor. U
suprotnom može doći do strujnog udara.
yy Ukoliko televizor montirate na plafon ili
kosi zid, uređaj može pasti i dovesti do
ozbiljnih povreda.
Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite
se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
yy Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to
može dovesti do oštećenja televizora i
gubitka garancije.
yy Koristite zavrtnje i zidne nosače koji
zadovoljavaju VESA standard. Garancija
ne pokriva bilo kakva oštećenja i povrede
koji nastanu zbog pogrešne upotrebe ili
korišćenja neodgovarajućeg pribora.
NAPOMENA
yy Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji
zavrtnja VESA standarda.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik
za montažu i neophodne delove.
yy Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
yy Dužina zavrtnja se može razlikovati u
zavisnosti od zidnog nosača. Proverite da li
koristite odgovarajuću dužinu.
yy Da biste dobili više informacija, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa zidnim
nosačem.
yy Kada na televizor pričvršćujete
nosač za montiranje na zid, postavite
odstojnike za montiranje na zid u otvore
za montiranje na zid na televizoru da
biste podesili vertikalni ugao televizora.
(Samo za modele 42LB63**, 42LB65**)
Odstojnici zidnog
nosača
(Samo za modele LB87**)
Možete obavljati Skype video pozive ili koristiti
funkciju prepoznavanja pokreta pomoću ugrađene
kamere na televizoru.
Ovaj televizor ne podržava upotrebu spoljne
kamere.
NAPOMENA
yy Pre korišćenja ugrađene kamere, morate
uzeti u obzir činjenicu da ste zakonski
odgovorni za upotrebu ili zloupotrebu
kamere prema relevantnim nacionalnim
zakonima, uključujući i krivični zakon.
yy Relevantni zakoni obuhvataju Zakon
o zaštiti osobnih informacija kojim se
regulira obrađivanje i prenošenje osobnih
informacija kao i zakon kojim se regulira
praćenje kamerom na radnom mestu i
drugim mestima.
yy Prilikom upotrebe ugrađene kamere
izbegavajte sumnjive, nelegalne ili
nemoralne situacije. Osim na javim
mestima i događajima, može da bude
potrebna dozvola za fotografisanje.
Preporučujemo vam da izbegavate
sledeće situacije:
(1) Korišćenje kamere u prostorima u
kojima je korišćenje kamere uopšte
zabranjeno kao što su toaleti, svlačionice,
kabine za isprobavanje odjeće i zaštićeni
prostori.
(2) Korišćenje kamere na način kojim se
narušava privatnost.
(3) Korišćenje kamere na načim kojim se
krše relevantni propisi i zakoni.
SRPSKI
Korišćenje ugrađene kamere
OPREZ
24
MONTIRANJE I PRIPREMA
Priprema ugrađene kamere
SRPSKI
3 Spustite ugrađenu kameru kada je ne koristite.
1 Povucite klizač na zadnjoj strani televizora.
Poluga za
podešavanje
kamere
7
Klizač
5
7
5
Imena delova
ugrađene kamere
NAPOMENA
Objektiv kamere
yy Uklonite zaštitni film pre korišćenja
Zaštitna folija
kamere.
2 Možete podesiti ugao kamere pomoću poluge
za podešavanje kamere na zadnjoj strani
ugrađene kamere.
7
<Prikaz sa strane>
5
Mikrofon
7
7
5
Poluga
Objektiv
5
Provera opsega dometa kamere
1 Pritisnite dugme
(Početna) na daljinskom
upravljaču da biste prikazali meni Pokretač.
2 Izaberite opciju Kamera
, a zatim pritisnite
Točkić (OK).
NAPOMENA
yy Optimalno rastojanje od kamere za
korišćenje funkcije prepoznavanja
pokreta je između 1,5 i 4,5 m.
DALJINSKI UPRAVLJAČ
25
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom upravljaču.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije
(1,5 V AAA) tako da polovi
i
odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite
poklopac odeljka za baterije.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
SRPSKI
DALJINSKI UPRAVLJAČ
ili
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.
yy Daljinski upravljač nije dostupan za sva tržišta.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
(U zavisnosti od modela)
TV/RAD Izbor radija, TV i DTV programa.
INPUT Menja izvor ulaznog signala.
SETTINGS Pristupanje glavnom meniju.
Q. MENU Pristupanje brzom meniju.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
SUBTITLE Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom režimu.
GUIDE Prikazivanje programskog vodiča.
Q.VIEW Povratak na program koji ste prethodno gledali.
FAV Pristupanje listi omiljenih kanala.
3D Prikazuje 3D video zapise.
PAGE
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
0
RECENT Prikazivanje istorije.
SMART Pristup meniju Početna.
LIVE MENU Prikazivanje sledećih lista: Preporučeno, Program, Pretraga i
Snimljeno.
1
1
1
DUGMAD ZA TELETEKST Ova dugmad se koristi za teletekst.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz menije ili
opcije.
OK
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
BACK Vraćanje na prethodni nivo.
EXIT Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje televizije.
AD Kada pritisnete dugme AD, funkcija audio opisa će biti omogućena.
REC/ Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje. (samo za
modele koji podržavaju funkciju Time MachineReady)
2
Kontrolna dugmad (
) Služe za upravljanje premium
sadržajima, Time MachineReady ili SmartShare menijima ili uređajima
kompatibilnim sa SIMPLINK tehnologijom (USB ili SIMPLINK ili Time
MachineReady).
Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim meni2 Dugmad u boji �����������������������������������������������������
jima.
(
: crveno,
: zeleno,
: žuto,
: plavo)
26
DALJINSKI UPRAVLJAČ
(U zavisnosti od modela)
SRPSKI
INPUT
INPUT Menja izvor ulaznog signala.
SETTINGS Pristupanje glavnom meniju.
Q. MENU Pristupanje brzom meniju.
1
RATIO Promena dimenzija slike. (u zavisnosti od modela)
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu. (u zavisnosti
1 INFO
od modela)
(Korisničko uputstvo) Prikazuje korisničko uputstvo.
Q.MENU
1
SETTINGS
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
RECENT
SMART
MY APPS
GUIDE Prikazivanje programskog vodiča.
(Razmak) Pritiska razmak na tastaturi na ekranu.
Q.VIEW Povratak na program koji ste prethodno gledali.
FAV Pristupanje listi omiljenih kanala.
2 INFO
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu. (u zavisnosti
od modela)
2 3D Prikazuje 3D video zapise. (u zavisnosti od modela)
PAGE
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
RECENT Prikazivanje istorije.
SMART Pristup meniju Početna.
MY APPS Prikazuje listu aplikacija.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz menije ili opcije.
OK
OK
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
BACK Vraćanje na prethodni nivo.
BACK
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
3
4
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
AD
TV/RAD
LIVE MENU Prikazivanje sledećih lista: Preporučeno, Program, Pretraga i
Snimljeno.
EXIT Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje televizije.
3 Dugmad u boji Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.
: crveno,
: zeleno,
: žuto,
: plavo)
4 DUGMAD ZA TELETEKST Ova dugmad se koristi za teletekst.
LIVE TV Povratak na TV UŽIVO.
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (samo u Italiji) (u zavisnosti od
modela)
Kontrolna dugmad (
) Služe za upravljanje premium
sadržajima, Time MachineReady ili SmartShare menijima ili uređajima kompatibilnim
sa SIMPLINK tehnologijom (USB ili SIMPLINK ili Time MachineReady).
REC/ Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje. (samo za modele
koji podržavaju funkciju Time MachineReady)
SUBTITLE Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom režimu.
AD Kada pritisnete dugme AD, funkcija audio opisa će biti omogućena.
TV/RAD Izbor radija, TV i DTV programa.
(
FUNKCIJE TASTERA NA MAGIČNOM DALJINSKOM UPRAVLJAČU
27
Ova stavka nije dostupna za sve modele.
Kada se prikaže poruka „Baterija magičnog daljinskog upravljača je prazna.
Zamenite bateriju.“, potrebno je da zamenite bateriju.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite
baterije (1,5 V AA) tako da polovi
i
odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim
zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.
(Samo za modele LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
(NAPAJANJE)
Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Dugmad za navigaciju
(gore/dole/levo/desno)
Pritiskajte dugmad za gore, dole,
levo i desno da biste se kretali
kroz meni.Ako pritisnete
, , ili dok se pokazivač
koristi, pokazivač će nestati sa
ekrana i moći ćete da koristite
Magični daljinski upravljač kao
običan daljinski upravljač. Da bi
se pokazivač ponovo prikazao
na ekranu, protresite Magični
daljinski upravljač levo-desno.
Točkić (OK)
Pritisnite sredinu točkića da biste
izabrali željeni meni. Pomoću
točkića možete menjati programe
ili kanale i kretati se kroz meni.
Dugmad u boji
Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.
(
: crveno,
: zeleno,
: žuto,
: plavo)
Podešava jačinu zvuka.
(NAZAD)
Vraćanje na prethodni nivo.
(Početna)
Pristup meniju Početna.
(IZLAZ u opciju UŽIVO)
Prebacivanje između emitovanja
(antene) i različitih izvora ulaznog
signala.
(Prepoznavanje glasa)
(u zavisnosti od modela)
P
Kretanje kroz snimljene emisije
ili kanale.
/ INPUT
Prikazivanje daljinskog upravljača na
ekranu.
* Pristup meniju Univerzalno
upravljanje. (u zavisnosti od
modela)
* Ako pritisnete i zadržite dugme
/ INPUT, prikazaće se
meni za izbor spoljnog uređaja
koji je povezan na televizor.
Prikazuje 3D video zapise.
(samo za 3D modele)
(UTIŠAJ)
Isključivanje svih zvukova.
* Kada pritisnete i zadržite dugme
, funkcija audio opisa će biti
omogućena. (u zavisnosti od
modela)
SRPSKI
FUNKCIJE TASTERA NA MAGIČNOM DALJINSKOM
UPRAVLJAČU
28
FUNKCIJE TASTERA NA MAGIČNOM DALJINSKOM UPRAVLJAČU
SRPSKI
Prepoznavanje glasa (u zavisnosti od
modela)
Da biste mogli da koristite funkciju za
prepoznavanje glasa potrebna je mrežna
veza.
1.
Pritisnite dugme Prepoznavanje
glasa.
2.
Kada se na levoj strani ekrana
televizora pojavi prozor za glas,
izgovorite željene reči.
• Funkcija za prepoznavanje glasa
možda neće prepoznati govor ako
govorite prebrzo ili presporo.
• Magični daljinski upravljač držite na
najviše 10 cm od lica.
• Brzina prepoznavanja može da se
razlikuje u zavisnosti od karakteristika
korisnika (glas, izgovor, intonacija
i brzina) i okruženja (buka i jačina
zvuka televizora).
Registrovanje magičnog
daljinskog upravljača
BACK
HOME
Registrovanje
Magičnog daljinskog upravljača
Da biste koristili Magični daljinski
upravljač, prvo ga uparite sa
televizorom.
P
MY APPS
1 S
tavite baterije u Magični
daljinski upravljač i uključite
televizor.
2 Uperite Magični daljinski
upravljač u televizor i pritisnite
Točkić (OK) na daljinskom
upravljaču.
»»Ukoliko televizor ne
registruje Magični daljinski
upravljač, isključite pa
uključite televizor i pokušajte
ponovo.
Kako poništiti registraciju Magičnog
daljinskog upravljača
(NAZAD)
(Početna)
Istovremeno pritisnite dugmad
(NAZAD) i
(Početna) i
držite ih pritisnutim pet sekundi
da biste poništili uparivanje
Magičnog daljinskog upravljača
sa televizorom.
»»Ako pritisnete i zadržite
dugme
(IZLAZ u opciju
UŽIVO), otkazaćete ovaj
postupak i odmah ponovo
registrovati Magični daljinski
upravljač.
Korišćenje magičnog
daljinskog upravljača
yy Da bi se pokazivač prikazao
na ekranu, blago protresite
Magični daljinski upravljač levodesno ili pritisnite dugmad
(Početna),
.
/ INPUT,
»»Pokazivač će se prikazati
kada okrenete točkić. (u
zavisnosti od modela)
yy Ako se pokazivač neko vreme
ne koristi ili ako spustite Magični
daljinski upravljač na ravnu
površinu, pokazivač će nestati.
yy Ako se pokazivač ne pomera
kao što je predviđeno, protresite
Magični daljinski upravljač
levo-desno. Pokazivač će se
pomeriti na sredinu ekrana.
yy Magični daljinski upravljač
troši baterije brže nego običan
daljinski upravljač pošto
poseduje dodatne funkcije.
FUNKCIJE TASTERA NA MAGIČNOM DALJINSKOM UPRAVLJAČU
/ KORIŠĆENJE KORISNIČKOG UPUTSTVA
Korisničko uputstvo vam omogućava da na jednostavniji način pristupite detaljnim informacijama
o televizoru.
(Početna) na daljinskom
1 Pritisnite dugme
upravljaču da biste prikazali meni Pokretač.
2 Izaberite Korisnički vodič i pritisnite Točkić
(OK).

yyDaljinski upravljač koristite u okviru
navedenog dometa (do 10 m). Ako
daljinski upravljač koristite van dometa
ili ako se pojavi fizička prepreka između
uređaja, može da dođe do prekida u
komunikaciji.
yyDo prekida u komunikaciji može da dođe i
u slučaju korišćenja određenog dodatnog
pribora. Uređaji poput mikrotalasne
pećnice i bežičnih LAN uređaja rade na
istom frekventnom opsegu (2,4 GHz) kao
Magični daljinski upravljač. Oni mogu da
dovedu do prekida u komunikaciji.
yyMagični daljinski upravljač možda neće
pravilno raditi ako se na rastojanju od 1 m
od televizora nalazi bežični ruter (pristupna
tačka). Razdaljina između televizora i
bežičnog rutera mora biti veća od 1 m.
yyNemojte rastavljati ili grejati bateriju.
yyVodite računa da vam baterija ne ispadne.
Vodite računa da ne udarite bateriju.
yyUkoliko bateriju umetnete naopako, može
da eksplodira.
KORIŠĆENJE
KORISNIČKOG
UPUTSTVA
NAPOMENA
yy Korisničko uputstvo možete da otvorite
i tako što ćete pritisnuti dugme
(Korisnički vodič) na daljinskom
upravljaču. (u zavisnosti od modela)
SRPSKI
Mere predostrožnosti
prilikom korišćenja
magičnog daljinskog
upravljača
29
30
ODRŽAVANJE / REŠAVANJE PROBLEMA
SRPSKI
ODRŽAVANJE
Čišćenje televizora
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i produžili njegov radni vek.
OPREZ
yy Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
yy Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da
biste sprečili moguća oštećenja od udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, komoda i postolje
yy Da biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom, čistom i mekom krpom.
yy Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili
razblaženim blagim deterdžentom. Odmah zatim obrišite suvom krpom.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili oštrim objektima jer to može dovesti
do ogrebotina ili izobličenja slike.
yy Ne koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti uređaj.
yy Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u televizor, može doći do požara,
strujnog udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za napajanje.
REŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Rešenje
Nije moguće upravljati
televizorom pomoću
daljinskog upravljača.
yy Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet.
yy Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
na
yy Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na ,
Nema slike i zvuka.
yy Proverite je li uređaj uključen.
yy Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yy Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.
Televizor se iznenada
isključuje.
yy Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju.
yy Proverite da li je u podešavanjima menija Tajmeri aktivirana funkcija Aut. rež. priprav. (u
zavisnosti od modela) / Tajmer za spavanje / Tajmer za isključivanje.
yy Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti nakon
15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete
sa računarom (HDMI/DVI),
prikazaće se poruka „Nema
signala“ ili „Nevažeći
format“.
yy Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI kabl.
yy Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
).
SPECIFIKACIJE
SRPSKI
SPECIFIKACIJE
Specifikacije bežičnog modula (LGSBW41)
Bežični LAN
Standard
IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth
Standard
Bluetooth. verzija 3.0
Frekvencijski
opseg
2400 do 2483.5 MHz
5150 do 5250 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države
izvan EU)
Frekvencijski
opseg
2400 do 2483.5 MHz
Izlazna snaga
(maksimalna)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n – 2.4GHz: 16 dBm
802.11n – 5GHz: 16 dBm
Izlazna snaga
(maksimalna)
10 dBm ili manja
yyPošto se kanal iz opsega koji se koristi može razlikovati od države do države, korisnik ne može da
izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju, a ovaj uređaj je podešen prema tabeli regionalnih frekvencija,
yyTokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od vas. Ova izjava se odnosi na
odredbu o bezbednosti u korisničkom okruženju.
0197
0197
31
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LED TV*
* LG LED TV ima LCD zaslon s
LED pozadinskim osvjetljenjem.
Kliknite!
Vodič za korisnike
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SADRŽAJ
HRVATSKI
3
LICENCE
29
KORIŠTENJE KORISNIČKOG
PRIRUČNIKA
3
NAPOMENA O SOFTVERU
S “OTVORENIM” IZVORNIM
KODOM
30
ODRŽAVANJE
30
30
30
Čišćenje televizora
- Okvir ekrana, kućište i postolje
- Kabel za napajanje
3
POSTAVLJANJE VANJSKOG
UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
30
RJEŠAVANJE PROBLEMA
4
SIGURNOSNE UPUTE
31
SPECIFIKACIJE
10
- Prikaz 3D slika (samo 3D modeli)
12
POSTUPAK MONTAŽE
12
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
12
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24
Raspakiravanje
Oprema koja se kupuje zasebno
Dijelovi i gumbi
- Upotreba upravljačke tipke
Podizanje i premještanje televizora
Postavljanje na stol
Montaža na zid
Upotreba ugrađene kamere
- Priprema ugrađene kamere
- Naziv dijelova ugrađene kamere
- Provjera dometa snimanja kamere
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
27
FUNKCIJE MAGIČNOG
DALJINSKOG UPRAVLJAČA
28
28
29
Registriranje daljinskog upravljača Magic
Kako koristiti daljinski upravljač Magic
Mjere opreza prilikom upotrebe
daljinskog upravljača Magic
UPOZORENJE
yy Ako zanemarite poruke upozorenja,
možete se teško ozlijediti, odnosno
postoji mogućnost nezgode ili smrti.
OPREZ
yy Ako zanemarite poruku koja poziva na
oprez, može doći do lakše ozljede ili
oštećenja proizvoda.
NAPOMENA
yy Napomene objašnjavaju proizvod i
omogućuju sigurno korištenje proizvoda.
Pažljivo pročitajte napomene prije
korištenja proizvoda.
LICENCE / NAPOMENA O SOFTVERU S “OTVORENIM” IZVORNIM KODOM
/ POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
3
LICENCE
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne informacije o licencama posjetite www.
lg.com.
HRVATSKI
NAPOMENA O SOFTVERU S “OTVORENIM”
IZVORNIM KODOM
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim
kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i
napomene o autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti
dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na
[email protected] Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG
UREĐAJA
Informacije o postavljanju vanjskog upravljačkog uređaja potražite na www.lg.com.
4
SIGURNOSNE UPUTE
SIGURNOSNE UPUTE
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove sigurnosne mjere.
HRVATSKI
UPOZORENJE
yyTV niti daljinski upravljač u okruženja koja odlikuje:
--izloženost izravnim zrakama sunca
--visoka vlažnost (poput kupaonice)
--blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja koji
proizvode toplinu
--blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen pari ili ulju
--izloženost kiši ili vjetru
--blizina posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije
proizvoda.
yyNemojte postavljati uređaj na mjesto gdje bi mogao biti izložen prašini.
To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
yyMrežni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Utikač uvijek mora biti potpuno
funkcionalan.
yyNemojte dodirivati utikač napajanja mokrim rukama. Uz to, ako je kontakt
utikača napajanja mokar ili pokriven prašinom, potpuno osušite utikač,
odnosno uklonite prašinu.
Višak vlage može dovesti do smrtonosnog strujnog udara.
yyKabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u slučaju
uređaja koji se ne uzemljuju.)
Može doći do strujnog udara sa smrtnim posljedicama ili do ozljede.
yyGurnite utikač u utičnicu do kraja.
Ako to ne učinite, može doći do požara.
yyPripazite da kabel napajanje ne dođe u dodir s vrućim predmetima, primjerice grijačem.
To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od strujnog udara
yyNa kabele napajanja nemojte postavljati teške predmete niti sam proizvod.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
SIGURNOSNE UPUTE
5
yyPri provlačenju antenskog kabela s vanjskog u unutarnji dio zgrade oblikujte petlju kako kiša ne bi dospjela u unutrašnjost.
Prodor kiše mogao bi oštetiti proizvod i prouzročiti strujni udar.
yyNemojte priključivati prevelik broj uređaja na isti produžni kabel.
U suprotnom zbog pregrijavanja može doći do požara.
yyTijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste ispustili
proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispao.
U suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.
Des
icca
nt
yyDržite vinilni materijal za pakiranje i materijal za odvlaživanje iz pakiranja
podalje od djece.
Materijal za odvlaživanje štetan je ako se proguta. U slučaju nehotičnog
gutanja natjerajte pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu.
Vinil pakiranja može, uz to, biti uzrokom gušenja. Držite ga izvan dohvata
djece.
yyNemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega.
U suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu ozljedu.
yyPažljivo odložite potrošene baterije kako ih djeca ne bi pojela.
U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah ga odvedite liječniku.
yyNemojte umetati vodič (poput metalne igle za pletenje) u završetak kabela
napajanja dok je kabel priključen na mrežnu utičnicu u zidu. Uz to, nemojte
dodirivati kabel napajanja odmah nakon priključivanja na mrežnu utičnicu.
Strujni udar može biti smrtonosan.
(Ovisno o modelu)
yyNemojte stavljati zapaljive tvari u blizinu proizvoda niti ih pohranjivati u
njegovoj blizini.
Nepažljivo rukovanje zapaljivim tvarima može dovesti do opasnosti od
eksplozije ili požara.
yyPripazite da vam metalni predmeti poput kovanica, ukosnica, igala ili žica,
odnosno zapaljivi predmeti poput papira ili šibica ne upadnu u proizvod.
Djeca bi trebala biti osobito pažljiva.
Može doći do strujnog udara, požara ili ozljede. Ako strani predmet upadne
u proizvod, iskopčajte kabel napajanja i obratite se servisnom centru.
yyNemojte proizvod špricati vodom niti ga trljati zapaljivom tvari (otapalo ili
benzen). Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.
HRVATSKI
yyPri montaži TV-a na zid pripazite da kabeli napajanja i signala na prolaze
sa stražnje strane TV-a.
To može prouzročiti požar ili strujni udar.
6
SIGURNOSNE UPUTE
yyNemojte podvrgavati uređaj udarcima niti dopustiti da strana tijela padnu u
uređaj te pazite da ništa ne padne na ekran.
Možete se ozlijediti ili se proizvod može oštetiti.
HRVATSKI
yyNikada nemojte dodirivati uređaj niti antenu tijekom sijevanja ili grmljavinske oluje.
Strujni udar može biti smrtonosan.
yyNikada nemojte dodirivati mrežnu utičnicu ako je došlo do istjecanja plina,
već otvorite prozore i prozračite prostoriju.
Može doći do požara potaknutog iskrenjem.
yyNemojte rastavljati, popravljati niti mijenjati proizvod po vlastitom
nahođenju.
Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.
Kontaktirajte servisni centar radi provjere, kalibracije ili popravka.
yyAko dođe do bilo kojeg od sljedećih događaja, odmah iskopčajte proizvod i
obratite se lokalnom servisnom centru.
--Proizvod je izložen udarcu
--Proizvod je oštećen
--U proizvod su dospjeli strani predmeti
--Proizvod se dimi ili stvara čudan miris
Zbog navedenog može doći do požara ili strujnog udara.
yyAko proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskopčajte kabel napajanja iz uređaja.
Pašina koja padne može prouzročiti požar, a pad kvalitete izolacije može
dovesti do propuštanja struje, strujnog udara ili požara.
yyUređaj se ne smije izlagati kapanju ni zapljuskivanju te se na njega ne
smiju stavljati predmeti ispunjeni vodom poput vaza.
yyOvaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao biti izložen ulju ili isparavanju ulja.
Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz postolja.
OPREZ
yyMontirajte uređaj na mjesto na kojemu nije izložen radiovalovima.
yyIzmeđu vanjske antene i vodova napajanja moralo bi biti dovoljno mjesta da
antena u slučaju pada ne zahvati vodove.
To bi moglo dovesti do strujnog udara.
SIGURNOSNE UPUTE
7
yyNemojte montirati uređaj na nestabilne police ili na podloge pod nagibom.
Izbjegavajte, također, mjesta na kojima se pojavljuju vibracije ili ona koja
proizvodu ne pružaju dovoljnu potporu.
U suprotnom se uređaj može prevrnuti ili pasti i izazvati štetu ili ozljede.
yyAko televizor želite montirati na zid, priključite VESA priključak za montiranje na zid (dodatni
dijelovi) na stražnji dio televizora. Kad uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodatni
dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
yyKoristite samo nastavke / dodatke koje navodi proizvođač.
yyPri montaži antene obratite se kvalificiranom serviseru.
To bi moglo dovesti opasnosti od požara ili strujnog udara.
yyPreporučujemo da televizijski program gledate s udaljenosti od najmanje 2
do 7 dijagonala ekrana.
Ako televiziju gledate dulje vrijeme, to može zamutiti vid.
yyKoristite samo navedenu vrstu baterije.
U suprotnom bi moglo doći do oštećenja daljinskog upravljača.
yyNe kombinirajte nove baterije sa starima.
To bi moglo dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
yyBaterije ne izlažite previsokoj temperaturi, odnosno držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti,
otvorenog plamena i električnih grijača.
yyNE stavljajte baterije koje nisu punjive u uređaj za punjenje.
yyPripazite da između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač
nema predmeta.
yySunčevo svjetlo ili neki drugi izvor jakog svjetla može ometati signal daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite prostoriju.
yyPri povezivanju vanjskih uređaja poput konzola za videoigre, pripazite jesu
li spojni kabeli dovoljno dugački.
U suprotnom se uređaj može prevrnuti i izazvati štetu ili ozljede.
yyProizvod nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili iskopčavanjem
utikača napajanja iz utičnice. (Utikač nemojte koristiti kao prekidač.)
To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.
HRVATSKI
yyAko TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se proizvod ne bi
prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti, što može prouzročiti tjelesne
ozljede.
8
SIGURNOSNE UPUTE
HRVATSKI
yySlijedite donje upute za montažu kako se uređaj ne bi pregrijavao.
--Udaljenost između proizvoda i zida mora biti veća od 10 cm.
--Nemojte montirati proizvod na mjesto na kojem nema prozračivanja (npr.
na policu ili u ormarić).
--Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
--Pazite da stolnjak ili zavjesa ne blokira ventilacijski otvor.
U suprotnom može doći do požara.
yyVodite računa da ne dodirujete ventilacijske otvore prilikom dužeg gledanja
televizije jer se ventilacijski otvori mogu zagrijati. To ne utječe na funkcioniranje niti na djelotvornost proizvoda.
yyS vremena na vrijeme provjerite kabel uređaja i ako njegov izgled otkriva oštećenja, iskopčajte ga,
prestanite s upotrebom uređaja i pozovite ovlaštenog servisera koji će kabel zamijeniti jednakim
zamjenskim kabelom.
yyNemojte dopustiti da se prašina skuplja na kontaktima utikača ili zidne
utičnice.
To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
yyKabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog habanja, zakretanja,
uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu.
Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz
uređaja.
yyNemojte jače pritiskati ekran rukom niti oštrim predmetom poput čavla,
olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ogrepsti.
yyIzbjegavajte dodirivanje LCD ekrana i ne držite dugo prste na njemu. To bi
moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.
yyPri čišćenju proizvoda i komponenti od kojih se sastoji prvo iskopčajte
uređaj iz napajanja, a zatim ga obrišite mekom krpom. Korištenje pretjeranog pritiska može dovesti do grebanja ili gubitka boje. Nemojte špricati
uređaj vodom niti ga brisati mokrom krpicom. Nikada nemojte koristiti
sredstvo za pranje stakla, sredstvo za laštenje automobila ni industrijsko
sredstvo za laštenje, abrazivna sredstva niti vosak, benzen, alkohol i slično,
jer ta sredstva mogu oštetiti proizvod i sam ekran.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda
(deformacije, korozije ili lomljenja).
yySve dok je uređaj priključen na AC mrežnu utičnicu, nije iskopčan iz AC napajanja, bez obzira na
to jeste li ga isključili pomoću PREKIDAČA.
yyPri iskopčavanju napajanja uhvatite utikač i isključite napajanje.
Ako žica unutar kabela napajanja izgube kontakt, to može dovesti do
požara.
yyPri premještanju proizvoda svakako ga prvo isključite. Potom iskopčajte
kabele napajanja i antenske kabele te sve spojne kabele.
Televizor ili kabel napajanja možda je oštećen, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujni udar.
SIGURNOSNE UPUTE
9
yyPri premještanju ili otpakiranju proizvoda potrebne su dvije osobe jer je
proizvod težak.
U suprotnom može doći do ozljede.
yyCjelokupno servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je
potrebno prilikom svakog oštećenja uređaja, poput oštećenja kabela za
napajanje ili utikača, izlijevanja tekućine ili pada predmeta u uređaj, izlaganje uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada uređaja ili pada uređaja.
yyAko je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg "treperenja" pri
uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.
yyEkran je proizvod visoke tehnologije s razlučivošću od dva do šest milijuna
piksela. Možda ćete na ekranu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne utječe
na djelotvornost i pouzdanost proizvoda. Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja
prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.
yyMožda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na ekranu, ovisno o kutu gledanja
(lijevo/desno/gore/dolje).
Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki ekrana. Pojava ne utječe na
djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
yyPrikazivanje nepomične slike (npr. logotipa kanala koji vrši emitiranje, zaslonskog izbornika, scene
iz videoigre) tijekom duljeg vremena može oštetiti ekran i "urezivanja" slike. Jamstvo ne pokriva
takvo urezivanje slike u ekran.
Izbjegavajte dugotrajne prikaze statičnih slika na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD televizore, 1 ili više sati za plazma televizore).
Isto tako, ako program dulje vrijeme gledate s odnosom stranica 4:3, na vanjskim rubovima
ekrana može doći do urezivanja slike.
Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv razlog za
zamjenu proizvoda ili povrat novca.
yyStvaranje zvukova
Pucketanje: pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje zbog
toplinskog skupljanja plastike koja je uzrokovana temperaturom i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen
za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija. Zujanje električnih sklopova/ploče: sklop
za brzo prebacivanje koji daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk može
biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu
Taj generirani zvuk ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
HRVATSKI
yyJednom godišnje javite se u servisni centar radi čišćenja unutarnjih dijelova
proizvoda.
Nakupljena prašina može uzrokovati mehanički kvar.
10
SIGURNOSNE UPUTE
Prikaz 3D slika (samo 3D modeli)
UPOZORENJE
HRVATSKI
Okruženje za gledanje
yy Vrijeme gledanja
-- Pri gledanju 3D sadržaja odmorite se 5 - 15 minuta svakog sata. Gledanje 3D sadržaja tijekom
duljeg vremena može prouzročiti glavobolju, vrtoglavicu, umor ili zamor očiju.
Osobe koje imaju fotosenzibilne napade ili povezanu kroničnu bolest
yy Neki korisnici pri izlaganju bljeskavom svjetlu i posebnom uzorku 3D sadržaja mogu doživjeti napade
ili neke druge abnormalne simptome.
yy Nemojte gledati 3D videozapise ako osjećate mučninu, ako ste trudni i/ili imate kroničnu bolest poput
epilepsije, bolesti srca, probleme s krvnim tlakom itd.
yy 3D sadržaji ne preporučuju se osobama bez stereoskopskog vida ili sa stereoskopskom anomalijom.
Te osobe mogu vidjeti dvostruke slike ili osjetiti neugodu pri gledanju takvog sadržaja.
yy Ako imate strabizam (gledate u križ), ambliopiju (slab vid) ili astigmatizam, možda ćete imati problema
s uočavanjem dubine i lako se zamoriti gledanjem dvostrukih slika. Preporučuje se češće odmaranje
nego što je to potrebno prosječnoj odrasloj osobi.
yy Ako vaš vid naizmjence prelazi iz jednog u drugo oko, pregledajte vid prije gledanja 3D sadržaja.
Simptomi koji zahtijevaju prekid ili odustajanje od gledanja 3D sadržaja
yy Nemojte gledati 3D sadržaj kada ste umorni od nedostatka sna, pretjeranog rada ili pića.
yy Kad se pojave sljedeći simptomi, prestanite gledati 3D sadržaja i dobro se odmorite kako bi se
simptomi povukli.
-- Ako se simptomi ne povuku, obratite se liječniku. Simptomi mogu obuhvaćati glavobolje, bol u
očnim jabučicama, vrtoglavica, mučnina, palpitacija, zamućenje vida, nelagoda, dvostruka slika,
vizualna nelagoda ili umor.
SIGURNOSNE UPUTE
11
OPREZ
Okruženje za gledanje
Starost gledatelja
yy Dojenčad/djeca
-- Djeci do 6 godina zabranjeno je korištenje / gledanje 3D sadržaja.
-- Djeca do 10 godina starosti mogu postati pretjerano uzbuđena zbog činjenice da im se vid još
razvija (primjerice mogu pokušati dodirnuti zaslon ili skočiti u njega). Kad djeca gledaju 3D
sadržaj, potrebno je primjenjivati nadzor i posebnu pozornost.
-- Binokularni vid djece pri gledanju 3D prikaza znatno se razlikuje u odnosu na odrasle jer je razmak između očiju kod njih manji. Stoga će, gledajući isti 3D sadržaj kao odrasli, imati dojam veće
stereoskopske dubine no što je to slučaj kod odraslih.
yy Tinejdžeri
-- Tinejdžeri mlađi od 19 godina na svjetlosnu stimulaciju 3D sadržaja mogu reagirati osjetljivošću.
Savjetujte im da, kada su umorni, ne gledaju 3D sadržaj tijekom duljeg vremena.
yy Starije osobe
-- Starije osobe imat će manji dojam 3D efekta u usporedbi s mladima. Nemojte sjediti na manjoj
udaljenosti od televizora u odnosu na onu koja je preporučena.
Pozor pri korištenju 3D naočala
yy
yy
yy
yy
yy
Svakako koristit 3D naočale tvrtke LG. U suprotnom možda nećete dobro vidjeti 3D videozapise.
3D naočale nemojte koristiti umjesto svojih dioptrijskih, sunčanih ili zaštitnih naočala.
Korištenje izmijenjenih 3D naočala može dovesti do zamora oka ili distorzije slike.
3D naočale nemojte izlagati vrlo visokim ni vrlo niskim temperaturama. To ih može izobličiti.
3D naočale su osjetljive i lako ih je izgrepsti. Za čišćenje naočala uvijek koristite meku i čistu krpu. Ne
grebite leće 3D naočala oštrim predmetima niti ih čistite kemikalijama.
HRVATSKI
yy Udaljenost za gledanje
-- Pri gledanju 3D sadržaja održavajte udaljenost od najmanje dvije dijagonale ekrana. Ako pri
gledanju 3D sadržaja osjećate nelagodu, udaljite se od televizora.
12
POSTUPAK MONTAŽE / SASTAVLJANJE I PRIPREMA
NAPOMENA
HRVATSKI
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom
priručniku.
yy Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji
koristite.
yy U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
yy Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, možete ga prebaciti u stanje pripravnosti kako biste
smanjili potrošnju energije. Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, isključite ga jer ćete na taj
način dodatno uštedjeti energiju.
yy Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja može se znatno smanjiti ako se smanji
svjetlina slike, čime ćete smanjiti i ukupne troškove.
POSTUPAK MONTAŽE
1
2
3
4
Otvorite paket i provjerite nalaze li se u njemu svi dijelovi.
Pričvrstite postolje na televizor.
Priključite vanjski uređaj na televizor.
Provjerite jesu li mrežne veze dostupne.
Mrežne funkcije televizora rade samo ako je uspostavljena mrežna veza.
* Prvo uključivanje televizora nakon dopremanja iz tvornice može potrajati do jedne minute.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Raspakiravanje
Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se lokalnom
distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog
proizvoda i dijelova.
OPREZ
yy Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu pokrivene jamstvom.
yy Na ekranu nekih modela nalazi se tanka folija koju ne smijete skidati.
NAPOMENA
yy Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
yy Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog
nadograđivanja funkcija uređaja.
yy Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje
od 10 mm i širine manje od 18 mm. Ako vaš USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a, koristite
produžni kabel koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Daljinski upravljač i baterije
(AAA)
(Ovisno o modelu)
Daljinski upravljač nije
dostupan na svim tržištima.
(Pogledajte str. 25, 26)
Magični daljinski upravljač,
baterije (AA)
(Samo LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**, LB72**,
LB73**, LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. 27)
Korisnički priručnik
Tag on
Cinema 3D naočale
Broj 3D naočala može se
razlikovati ovisno o modelu ili
državi.
(Samo LB65**, LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
Naočale za dvostruku
reprodukciju
(Ovisno o modelu)
Držač kabela
(Ovisno o modelu)
(Pogledajte str. A-10, A-11)
Držači za postavljanje
kabela
2EA
(Samo LB63**, LB65**-ZA/
ZK/ZH/ZL, LB67**, LB68**,
LB69**, LB73**-ZA)
(Pogledajte str. A-10, A-11)
Držači za postavljanje
kabela
2EA
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-11)
Tag On
HRVATSKI
BACK
14
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
Kabel napajanja
(Ovisno o modelu)
Vijci za postolje
2EA, M4 x L20
(Samo 32/39LB65**-ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Samo 32LB65**-ZA/ZK)
(Pogledajte str. A-3, A-4, A-5)
Vijci za postolje
4EA, M4 x L14
(Samo LB63**, 39LB65**-ZA/
ZK, 42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-3, A-4, A-6,
A-7, A-8, A-9)
Vijci za postolje
4EA, M4 x L20
(Samo LB65**-ZE/ZN)
(Pogledajte str. A-4, A-5)
Vijci za postolje
4EA, M4 x L10
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-6)
Gumeni poklopac
2EA
(Samo LB65**-ZE/ZN)
(Pogledajte str. A-8)
Baza postolja
(Samo LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Pogledajte str. A-3)
Baza postolja
(Samo LB63**-ZL, LB65**ZK)
(Pogledajte str. A-4)
Tijelo postolja / Baza postolja
(Samo LB65**-ZE/ZN)
(Pogledajte str. A-4, A-5)
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Prednji dio postolja
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-6)
Nosač za postolje
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-6)
Sklop za postolje
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-7)
Sound Bar zvučnik
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-7, A-8)
Nosači za Sound Bar
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-8)
Poklopci vijaka
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-7, A-9)
Komponentni kabel
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-27)
Kompozitni kabel
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-27, A-30)
Scart kabel
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-49)
Odstojnici zidnog nosača
2EA
(Samo 42LB63**, 42LB65**)
(Pogledajte str. 23)
HRVATSKI
Sklop za postolje
(Tijelo postolja / Baza postolja)
(Samo 70LB65**-ZA, LB67**,
LB68**, LB69**, LB73**-ZA)
(Pogledajte str. A-3)
15
16
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Oprema koja se kupuje zasebno
Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti bez prethodne najave.
Za kupnju tih proizvoda obratite se svom distributeru. Uređaji funkcioniraju samo s nekim modelima.
HRVATSKI
AG-F***DP
Naočale za dvostruku
reprodukciju
AG-F***
Cinema 3D naočale
AN-MR500
Magični daljinski upravljač
AN-VC5**
Kamera za videopozive
LG audio uređaj
Tag on
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Naočale za dvostruku
reprodukciju
•
•
•
AG-F***
Cinema 3D naočale
•
•
•
•
Kompatibilnost
LB63**
AN-MR500
Magični daljinski
upravljač
•
•
•
AN-VC5**
Kamera za videopozive
•
•
•
LG audio uređaj
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda ažurirane ili ovisno o
odluci ili smjernicama proizvođača.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
17
Dijelovi i gumbi
Tip A:
LB63**-ZA, LB65**-ZA
Tip B:
LB63**-ZL, LB65**-ZK
Ekran
Ekran
HRVATSKI
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator napajanja
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator napajanja
Upravljačka tipka2
Upravljačka tipka2
Tip C:
LB65**-ZE/ZN
Ekran
Tip D:
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA
Ekran
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator napajanja
Upravljačka tipka2
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator napajanja
Upravljačka tipka2
18
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Tip E:
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
Tip F:
LB86**, LB87**
Ekran
Ugrađena kamera
(Samo LB87**)
Ekran
HRVATSKI
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Indikator napajanja
LG logotip Svjetlo
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Upravljačka tipka2
Upravljačka tipka2
1 Inteligentni senzor - podešava kvalitetu sliku prema okruženju.
2 Upravljačka tipka - Ovaj gumb nalazi se ispod zaslona televizora.
NAPOMENA
yy Svjetlo LG logotipa ili svjetlo indikatora možete uključiti ili isključiti odabirom
glavnim izbornicima. (Ovisno o modelu)
Općenito na
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
19
Upotreba upravljačke tipke
TV funkcijama možete jednostavno upravljati pritiskom ili pomicanjem upravljačke tipke prema gore, dolje,
lijevo ili desno.
Uključivanje
Dok je TV isključen, stavite prst na upravljačku tipku i pritisnite je
jednom pa je otpustite.
Isključivanje
Dok je TV uključen, postavite prst na upravljačku tipku i pritisnite
je jednom na nekoliko sekundi pa je otpustite.
Upravljanje
glasnoćom
Ako postavite prst preko upravljačke tipke i gurnete je u desno ili
lijevo, možete podesiti glasnoću po želji.
Upravljanje
programima
Ako postavite prst na upravljačku tipku i gurnete je prema gore ili
dolje, možete se kretati po programima koje ste spremili.
NAPOMENA
yy Kada prst postavite na upravljački gumb, gurnite ga prema gore, dolje, lijevo ili desno te pazite
da ga ne pritisnete. Ako upravljački gumb prvo pritisnete, nećete moći prilagoditi jakost zvuka i
spremljene programe.
Podešavanje izbornika
Dok je TV uključen, jednom pritisnite upravljačku tipku.
Stavke izbornika( , ,
) možete podešavati pomicanjem upravljačke tipke prema lijevo ili desno.
TV
isključen
Zatvori
ULAZ
Isključite napajanje.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje TV
programa.
Promjena izvora ulaznog signala.
HRVATSKI
Osnovne funkcije
20
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Podizanje i premještanje
televizora
yy U prenošenju velikog televizora moraju
sudjelovati najmanje 2 osobe.
yy Ako televizor prenosite ručno, držite ga na
način prikazan na sljedećoj slici.
HRVATSKI
Prije premještanja ili podizanja televizora
pročitajte sljedeće upute kako se televizor ne bi
izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno
premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
OPREZ
yy Nikada ne dodirujte ekran jer ga tako
možete oštetiti.
yy Preporučujemo da televizor premještate u
kutiji ili ambalaži u kojoj je kupljen.
yy Prije premještanja ili podizanja televizora
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
yy Kada držite televizor, zaslon ne smije biti
okrenut prema vama kako ne bi došlo do
oštećenja.
yy Čvrsto držite gornji i donji dio televizora.
Pazite da ga ne držite za prozirne dijelove,
zvučnik ili otvor zvučnika.
yy Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati
trzajima ni jakim vibracijama.
yy Kada prenosite televizor, držite ga uspravno,
nemojte ga polagati na bok niti naginjati lijevo
ili desno.
yy Nemojte koristiti preveliku silu jer biste
savijanjem/uvijanjem postolja okvira mogli
oštetiti zaslon.
yy Uređajem pažljivo rukujte kako ne biste
oštetili ispupčeni upravljački gumb.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Postavljanje na stol
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj
na stolu.
-- Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do
zida radi odgovarajuće ventilacije.
21
Montiranje televizora na zid
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
HRVATSKI
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Nemojte postavljati televizor u blizinu
izvora topline ili na njih jer to može
dovesti do požara ili drugog oštećenja.
1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za
televizor i vijke na stražnjoj strani televizora.
-- Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite ih.
2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima.
Pritom poštujte lokacije zidnog nosača i okastih
vijaka na stražnjoj strani televizora.
3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć
jačeg užeta.
Uže mora biti postavljeno vodoravno u odnosu
na ravnu površinu.
Korištenje Kensington sigurnosnog sustava
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
yyPrikazana slika može se razlikovati od
vašeg televizora.
Priključak za Kensington sigurnosni sustav nalazi se na stražnjoj strani televizora. Dodatne
informacije o montiranju i korištenju potražite u
priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim
sustavom ili posjetite stranicu http://www.kensington.com.
Kensington sigurnosni sustav spojite između televizora i stola.
OPREZ
yy Pazite da se djeca ne penju i ne vješaju
po televizoru.
NAPOMENA
yy Koristite platformu ili ormarić koji
je dovoljno čvrsti i velik za sigurno
postavljanje televizora.
yy Nosači, vijci i uže ne isporučuju se u
paketu. Nabaviti ih možete od lokalnog
distributera.
22
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Montaža na zid
HRVATSKI
Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju
stranu televizora i montirajte ga na zid koji je
načinjen od čvrstog materijala i okomit je na pod.
Kada televizor montirate na neki drugi građevni
materijal, obratite se kvalificiranom osoblju.
LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti
profesionalni instalater.
Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke LG.
Ako ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite
zidni nosač koji omogućuje odgovarajuće
pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora
za provođenje kabela za povezivanje s vanjskim
uređajima.
Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji
zadovoljavaju VESA standard. Standardne dimenzije
kompleta zidnog nosača opisane su u sljedećoj tablici.
Oprema koja se kupuje zasebno (zidni nosač)
Model
32/39LB65**
VESA (A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje na zid
Model
200 x 200
M6
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
4
LSW440B
MSW240
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
M6
M8
4
4
Nosač za mon- LSW440B
tiranje na zid
LSW640B
Nosač za montiranje na zid
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
23
Upotreba ugrađene kamere
OPREZ
NAPOMENA
yy Koristite vijke navedene u specifikacijama
vijaka prema VESA standardu.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži
priručnik za montiranje i sve potrebne
dijelove.
yy Nosač za montiranje na zid ubraja se u
dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od
lokalnog distributera.
yy Duljina vijaka može se razlikovati ovisno
o zidnom nosaču. Obavezno koristite
vijke odgovarajuće duljine.
yy Dodatne informacije potražite u priručniku
koji ste dobili sa zidnim nosačem.
yy Prilikom pričvršćivanja zidnog nosača
na televizor umetnite odstojnike
zidnog nosača u otvore za montažu na
televizoru kako biste podesili okomiti kut
televizora. (Samo 42LB63**, 42LB65**)
Odstojnici zidnog
nosača
(Samo LB87**)
Pomoću ugrađene kamere TV-a možete
uspostaviti video poziv putem aplikacije Skype ili
upotrijebiti funkciju prepoznavanja pokreta.
Ovaj TV ne podržava upotrebu vanjske kamere.
NAPOMENA
yy Prije upotrebe ugrađene kamere, morate
uzeti u obzir činjenicu da ste zakonski
odgovorni za upotrebu ili zloupotrebu
kamere prema relevantnim državnim
zakonima, uključujući i krivični zakon.
yy Relevantni zakoni obuhvaćaju Zakon o
zaštiti osobnih podataka kojim se regulira
obrada i prijenos osobnih informacija
kao i zakon kojim se regulira praćenje
kamerom na radnom mjestu i drugim
mjestima.
yy Prilikom upotrebe ugrađene kamere,
izbjegavajte sumnjive, nezakonite
ili nemoralne situacije. Možda ćete
morati zatražiti pristanak drugih osoba
za fotografiranje, ako se ne nalazite
na javnim mjestima ili događajima.
Predlažemo izbjegavanje sljedećih
situacija :
(1) Upotreba kamere u prostorima u
kojima je upotreba kamere općenito
zabranjena kao što su toaleti, svlačionice,
kabine za isprobavanje odjeće i zaštićeni
prostori.
(2) Upotreba kamere na način kojim se
narušava privatnost.
(3) Upotreba kamere na načim kojim se
krše relevantni propisi i zakoni.
HRVATSKI
yy Prije prenošenja ili montaže televizora
isključite napajanje. U suprotnom može
doći do strujnog udara.
yy Ako televizor montirate na strop ili nagnut
zid, on može pasti i ozlijediti nekoga.
Upotrijebite autorizirani zidni nosač tvrtke
LG i obratite se lokalnom distributeru ili
kvalificiranom osoblju.
yy Nemojte previše stezati vijke jer tako
možete oštetiti televizor i poništiti
jamstvo.
yy Koristite vijke i zidne nosače koji
zadovoljavaju VESA standard.
Sva oštećenja ili ozljede nastale
pogrešnim korištenjem ili korištenjem
neodgovarajuće dodatne opreme nisu
pokrivene jamstvom.
24
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Priprema ugrađene kamere
1 Povucite vratašca na stražnjoj strani televizora.
3 Spustite ugrađenu kameru ukoliko je ne
koristite.
Ručica za
podešavanje kuta
HRVATSKI
7
Vratašca
5
7
5
Naziv dijelova
ugrađene kamere
NAPOMENA
Leća kamere
yy Prije upotrebe ugrađene kamere skinite
Zaštitna folija
zaštitnu foliju.
2 Možete podesiti kut kamere pomoću ručice za
podešavanje kuta na stražnjem dijelu ugrađene
kamere.
7
<Bočni prikaz>
5
Mikrofon
7
7
5
Ručica
Objektiv
5
Provjera dometa snimanja kamere
1 Pritisnite gumb
(Početna) na daljinskom
upravljaču za prikaz izbornika Početna.
2 Odaberite Kamera
i zatim pritisnite
Kotačić (U redu).
NAPOMENA
yy Optimalna udaljenost od kamere za
upotrebu funkcije prepoznavanja pokreta
iznosi između 1,5 i 4,5 m.
DALJINSKI UPRAVLJAČ
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
ili
OPREZ
yy Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.
yy Daljinski upravljač nije dostupan na svim tržištima.
Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
(Ovisno o modelu)
TV/RAD Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.
INPUT Promjena izvora ulaznog signala.
SETTINGS Pristup glavnim izbornicima.
Q.MENU Pristup brzim izbornicima.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
SUBTITLE Prikazuje željene podnaslove ili titlove u digitalnom
načinu rada.
GUIDE Prikazuje vodič programa.
Q.VIEW Povratak na posljednji gledani program.
FAV Pristup popisu omiljenih programa.
3D Služi za prikaz 3D videozapisa.
PAGE
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.
0
RECENT Prikaz prethodno gledanih kanala.
SMART Pristup izborniku Početna.
LIVE MENU Prikaz popisa Preporučeno, Program, Pretraživanje i
Snimljeno.
1
1
1 GUMBI TELETEKSTA Ti se gumbi koriste za upravljanje
teletekstom.
Navigacijski gumbi (gore/dolje/lijevo/desno)����������������������
Kretanje
���������������������
kroz izbornike ili opcije.
OK
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
BACK Povratak na prethodnu razinu.
EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
AD Pritiskom na gumb AD omogućuju se audio opisi.
REC/ Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja. (samo za modele koji
podržavaju Time MachineReady)
2
Upravljački gumbi (
) Upravljaju premium
sadržajem, Time MachineReady ili SmartShare izbornicima ili uređajima
koji su kompatibilni sa SIMPLINK tehnologijom (USB, SIMPLINK ili
Time MachineReady).
2 Gumbi u boji ������������������������������������������������
Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima. (
: Crveni,
: Zeleni,
: Žuti,
: Plavi)
HRVATSKI
Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA)
tako da odgovaraju
i
polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a
zatim vratite poklopac na mjesto.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
26
DALJINSKI UPRAVLJAČ
(Ovisno o modelu)
HRVATSKI
INPUT
INPUT Promjena izvora ulaznog signala.
SETTINGS Pristup glavnim izbornicima.
Q.MENU Pristup brzim izbornicima.
1
RATIO Promjena veličine slike. (Ovisno o modelu)
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
1 INFO
(Ovisno o modelu)
(Korisnički priručnik) Prikaz korisničkog priručnika.
Q.MENU
1
SETTINGS
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
RECENT
SMART
MY APPS
OK
GUIDE Prikazuje vodič programa.
(Razmak) Otvara prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.
Q.VIEW Povratak na posljednji gledani program.
FAV Pristup popisu omiljenih programa.
2 INFO
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
(Ovisno o modelu)
2 3D Služi za prikaz 3D videozapisa. (Ovisno o modelu)
PAGE
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.
RECENT Prikaz prethodno gledanih kanala.
SMART Pristup izborniku Početna.
MOJE APLIKACIJE Prikazuje popis aplikacija.
Navigacijski gumbi (gore/dolje/lijevo/desno) Kretanje kroz izbornike ili
opcije.
OK
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
BACK Povratak na prethodnu razinu.
BACK
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
3
4
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
AD
TV/RAD
LIVE MENU Prikaz popisa Preporučeno, Program, Pretraživanje i Snimljeno.
EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
3 Gumbi u boji Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u
određenim izbornicima. (
: Crveni,
: Zeleni,
: Žuti,
: Plavi)
4 GUMBI TELETEKSTA Ti se gumbi koriste za upravljanje teletekstom.
LIVE TV Povratak na TV uživo.
APP/* Odabire izvor MHP izbornika. (Samo u Italiji) (Ovisno o modelu)
Upravljački gumbi (
) Upravljaju premium sadržajem,
Time MachineReady ili SmartShare izbornicima ili uređajima koji su kompatibilni sa SIMPLINK tehnologijom (USB, SIMPLINK ili Time MachineReady).
REC/ Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja. (samo za modele koji
podržavaju Time MachineReady)
SUBTITLE Prikazuje željene podnaslove ili titlove u digitalnom načinu
rada.
AD Pritiskom na gumb AD omogućuju se audio opisi.
TV/RAD Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.
FUNKCIJE MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
27
FUNKCIJE MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
OPREZ
yy Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.
(Samo LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje
televizora.
Navigacijski gumbi
(gore/dolje/lijevo/desno)
Pomoću gumba za gore, dolje,
lijevo ili desno možete se kretati
po izborniku.Ako gumbe , ,
ili
pritisnete dok se na zaslonu
prikazuje pokazivač, pokazivač
će nestati sa zaslona i Magic
daljinski upravljač funkcionirat
će poput običnog daljinskog
upravljača. Želite li ponovno na
zaslonu prikazati pokazivač,
protresite Magic daljinski
upravljač lijevo-desno.
Kotačić (U redu)
Pritisnite središnji dio kotačića
kako biste odabrali izbornik.
Kotačićem možete mijenjati
programe ili kanale i kretati se po
izborniku.
Gumbi u boji
Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u
određenim izbornicima. (
:
Crveni,
: Zeleni,
: Žuti,
: Plavi)
Prilagodba glasnoće.
(NATRAG)
Povratak na prethodnu razinu.
(Početna)
Pristup izborniku Početna.
(IZLAZ u opciju UŽIVO)
Prijelaz s emitiranja (antene) na
razne izvore ulaznog signala i
obrnuto.
(Glasovno pretraživanje)
(Ovisno o modelu)
P
Kretanje kroz spremljene programe ili kanale.
/ INPUT
Prikazivanje zaslonskog upravljača.
* Pristup izborniku univerzalnog
upravljača. (Ovisno o modelu)
* Pritisnete li gumb
/
INPUT i zadržite pritisak,
prikazat će se izbornik za
odabir vanjskog uređaja koji je
povezan s televizorom.
Koristi se za gledanje 3D videozapisa. (samo 3D modeli)
(ISKLJUČI ZVUK)
Isključivanje zvuka.
* Pritiskom na gumb
i zadržavanjem pritiska
omogućuju se audio opisi.
(Ovisno o modelu)
HRVATSKI
Ovaj upravljač ne isporučuje se sa svim modelima.
Kada se prikaže poruka “Baterija magičnog daljinskog upravljača je skoro
prazna. Zamijenite bateriju.”, potrebno je zamijeniti bateriju.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AA)
tako da odgovaraju
i
polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a
zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru
daljinskog upravljača na televizoru.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
28
FUNKCIJE MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Glasovno pretraživanje (Ovisno o modelu)
Mrežna veza je potrebna za korištenje
funkcije glasovnog prepoznavanja.
HRVATSKI
1.
Pritisnite gumb za Glasovno
pretraživanje.
2.
Kada se na lijevoj strani zaslona
televizora pojavi prozor za glas,
izgovorite željene riječi.
• Funkcija za prepoznavanje glasa
možda neće prepoznati govor ako
govorite prebrzo ili presporo.
• Magic daljinski upravljač držite najviše
10 cm od lica.
• Brzina prepoznavanja može se
razlikovati ovisno o osobinama
korisnika (glas, izgovor, intonacija
i brzina) i okruženja (buka i jakost
zvuka televizora).
Registriranje daljinskog
upravljača Magic
BACK
HOME Magic
Registracija
daljinskog upravljača
Kako biste mogli koristiti Magic
daljinski upravljač, prvo ga morate
upariti s televizorom.
P
MY APPS
1 S
tavite baterije u Magic
daljinski upravljač i uključite
televizor.
2 Usmjerite Magic daljinski
upravljač prema televizoru i
pritisnite Kotačić (U redu) na
daljinskom upravljaču.
»»Ako televizor ne registrira
Magic daljinski upravljač,
isključite ga i uključite te
pokušajte ponovno.
Poništavanje registracije Magic daljinskog
upravljača
(NATRAG)
(Početna)
Istovremeno pritisnite tipke
(NATRAG) i
(Početna) i držite
ih pritisnutima pet sekundi kako
biste razdvojili Magic daljinski
upravljač od televizora.
»»Pritisnete li gumb
(IZLAZ
u opciju UŽIVO), jednim
ćete potezom poništiti Magic
daljinski upravljač i ponovno
ga registrirati.
Kako koristiti daljinski
upravljač Magic
yy Lagano protresite Magic
daljinski upravljač lijevodesno ili pritisnite gumbe
(Početna),
/
INPUT,
na zaslonu će se
prikazati pokazivač.
»»Pokazivač će se prikazati
nakon što okrenete kotačić.
(Ovisno o modelu)
yy Ako se pokazivač neko
vrijeme ne koristi ili Magic
daljinski upravljač postavite
na ravnu površinu, pokazivač
će se prestati prikazivati.
yy Ako se pokazivač ne
pomakne na željeni način,
protresite Magic daljinski
upravljač lijevo-desno.
Pokazivač će se pomaknuti
na sredinu zaslona.
yy Zbog dodatnih značajki
Magic daljinski upravljač troši
baterije brže od standardnih
daljinskih upravljača.
FUNKCIJE MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
/ KORIŠTENJE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA
Mjere opreza prilikom
upotrebe daljinskog
upravljača Magic
KORIŠTENJE
KORISNIČKOG
PRIRUČNIKA
1 Pritisnite gumb
(Početna) na daljinskom
upravljaču za prikaz izbornika Početna.
2 Odaberite Korisnički vodič i pritisnite kotačić
(U redu).
NAPOMENA
yy Korisničkom priručniku također možete
pristupiti pritisnuvši
(Korisnički vodič)
na daljinskom upravljaču. (Ovisno o
modelu)
HRVATSKI
Korisnički priručnik omogućuje jednostavniji pristup detaljnim informacijama o televizoru.

yyDaljinski upravljač nemojte koristiti izvan
navedenog raspona (10 metara). Koristite
li uređaj izvan područja pokrivenosti
signalom ili nađu li se unutar područja
pokrivenosti signalom fizičke prepreke,
mogli biste imati poteškoće u komunikaciji.
yyMogli biste imati poteškoće u komunikaciji
u slučaju korištenja dodatne opreme.
Uređaji poput mikrovalnih pećnica
i bežičnih LAN veza rade u istom
frekvencijskom opsegu (2,4 GHz) kao
i Magic daljinski upravljač. Uslijed toga
moglo bi doći do poteškoća u komunikaciji.
yyMagic daljinski upravljač možda neće
ispravno funkcionirati ako je bežični
usmjerivač (pristupna točka) na udaljenosti
manjoj od 1 metra od televizora. Svoj
biste bežični usmjerivač trebali držati na
udaljenosti većoj od 1 m od televizora.
yyBateriju nemojte rastavljati ili zagrijavati.
yyBateriju nemojte ispustiti. Bateriju nemojte
izlagati snažnim udarcima.
yyUmetnete li bateriju na pogrešan način,
moglo bi doći do eksplozije.
29
30
ODRŽAVANJE / RJEŠAVANJE PROBLEMA
ODRŽAVANJE
Čišćenje televizora
Televizor redovito čistite kako biste održali najbolje radne karakteristike i produžili vijek trajanja.
HRVATSKI
OPREZ
yy Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
yy Ako televizor dulje vremensko razdoblje ostavljate bez nadzora ili ga ne koristite, iskopčajte
kabel za napajanje iz zidne utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili
nestankom struje.
Okvir ekrana, kućište i postolje
yy Prašinu i prljavštinu s površina uklonite suhom, čistom i mekanom krpom.
yy Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili
razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
OPREZ
yy Nikada ne dodirujte ekran jer ga tako možete oštetiti.
yy Površinu ekrana nemojte gurati, trljati ni udarati noktima ili oštrim predmetima jer to može ostaviti
ogrebotine na ekranu i uzrokovati iskrivljenje slike.
yy Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.
yy Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ako voda uđe u televizor, to može uzrokovati požar,
strujni udar ili kvar.
Kabel za napajanje
Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Rješenje
Ne mogu upravljati
televizorom pomoću
daljinskog upravljača.
yy Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
yy Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i
daljinskog upravljača.
na
,
yy Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (
na
).
Nema slike ni tona.
yy Provjerite je li uređaj uključen.
yy Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
yy Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju
uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada
isključuje.
yy Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut
dovod napajanja.
yy Provjerite je li u postavkama opcije Mjerači aktivirana značajka
Aut. st. mirovanja (Ovisno o modelu) / Mjerač vremena
gašenja / Mjerač isključen.
yy Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se
isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s
računalom (HDMI/DVI)
na zaslonu se prikazuje
poruka ‘No signal’ (Nema
signala) ili ‘Invalid Format’
(Neodgovarajući format).
yy Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski
upravljač.
yy Ponovo priključite HDMI kabel.
yy Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
SPECIFIKACIJE
31
SPECIFIKACIJE
Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBW41)
Standard
IEEE802.11a/b/g/n
2400 do 2483.5 MHz
5150 do 5250 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države
izvan EU)
Frekventni
raspon
Izlazna snaga
(maks.)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4 GHz: 16 dBm
802.11n - 5 GHz: 16 dBm
Bluetooth
Standard
Bluetooth Verzija 3.0
Frekventni
raspon
2400 do 2483.5 MHz
Izlazna snaga
(maks.)
10 dBm ili niža
yyBudući da se frekvencija kanala koji koristi pojedinačna zemlja može razlikovati od zemlje do zemlje,
korisnik ne može mijenjati ili prilagođavati radnu frekvenciju, a ovaj je uređaj postavljen u skladu s
regionalnom tablicom frekvencija.
yyUređaj se tijekom montaže i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od vas. Ova se izjava odnosi na
odredbu o sigurnosti u korisničkom okruženju.
0197
0197
HRVATSKI
Bežični LAN
MANUALI I PËRDORIMIT
Televizor LED*
* Televizori LED LG ka ekran
LCD me drita të pasme LED.
Shtyp!
Udhëzuesi i përdorimit
Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se të vini në përdorim
pajisjen dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.
www.lg.com
2
PASQYRA E LËNDËS
PASQYRA E LËNDËS
29
PËRDORIMI I UDHËZUESIT TË
PËRDORUESIT
SHQIP
3
LICENCAT
3
NJOFTIMI I SOFTUERIT ME
BURIM TË HAPUR
30
MIRËMBAJTJA
30
30
KONFIGURIMI I PAJISJES SË
JASHTME TË KONTROLLIT
30
Pastrimi i TV-së
- Ekrani, kuadroja, mobilja e TV-së dhe
mbështetësja
- Kordoni elektrik
30
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
31
SPECIFIKIMET
3
4
UDHËZIMET MBI SIGURINË
10
- Shikimi i imazheve 3D (Vetëm për
modelet 3D)
12
PROCEDURA E INSTALIMIT
12
MONTIMI DHE PËRGATITJA
12
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24
Heqja nga paketimi
Blerje e veçantë
Pjesët dhe butonat
- Përdorimi i butonit të levës
Ngritja dhe zhvendosja e TV-së
Montimi mbi tavolinë
Montimi në mur
Përdorimi i kamerës së integruar
- Përgatitja e kamerës së integruar
- Emërtimet e pjesëve të kamerës së
integruar
- Kontrolli i rrezes së filmimit të kamerës
25
TELEKOMANDA
27
FUNKSIONET E TELEKOMANDËS
MAGJIKE
28
Regjistrimi i telekomandës magjike
28
29
Si ta përdorni telekomandën magjike
Masat paraprake që duhen marrë kur
përdorni telekomandën magjike
PARALAJMËRIM
yy Nëse e shpërfillni mesazhin
paralajmërues, ju mund të lëndoheni
rëndë ose mund të shkaktohet aksident
ose vdekje.
KUJDES
yy Nëse e shpërfillni mesazhin për kujdesin,
mund të plagoseni lehtë ose produkti
mund të dëmtohet.
SHËNIM
yy Shënimi ju ndihmon të kuptoni dhe të
përdorni produktin në mënyrë të sigurt.
Lexoni me kujdes informacionin mbi
sigurinë përpara përdorimit të produktit.
LICENCAT / NJOFTIMI I SOFTUERIT ME BURIM TË HAPUR
/ KONFIGURIMI I PAJISJES SË JASHTME TË KONTROLLIT
3
LICENCAT
Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit. Për më shumë informacion rreth licencave,
vizitoni www.lg.com.
Për të përftuar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL, LGPL, MPL dhe licencave të tjera të
hapura të burimit, vizitoni faqen http://opensource.lge.com.
Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës, refuzimet për garanci dhe shënimet për të
drejtën e autorit janë të disponueshme për shkarkim.
LG Electronics do t’ju sigurojë gjithashtu pajisjen e kodit burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që
mbulon kostot për kryerjen e një dërgimi të tillë (si p.sh. koston e medias, dërgimin dhe transportimin)
nëpërmjet një kërkese me email te [email protected] Kjo ofertë është e vlefshme për tre (3) vjet që
nga data e blerjes së këtij produkti.
KONFIGURIMI I PAJISJES SË JASHTME TË
KONTROLLIT
Për të marrë informacion rreth konfigurimit të pajisjes së jashtme të kontrollit, vizitoni www.lg.com.
SHQIP
NJOFTIMI I SOFTUERIT ME BURIM TË HAPUR
4
UDHËZIMET MBI SIGURINË
UDHËZIMET MBI SIGURINË
Ju lutemi, lexojini me kujdes masat paraprake për sigurinë, para se të përdorni produktin.
PARALAJMËRIM
SHQIP
yyMos e vendosni TV-në dhe telekomandën në mjediset si më poshtë:
--Në një vend të ekspozuar drejtpërdrejt ndaj rrezeve të diellit
--Në një vend me shumë lagështirë, si p.sh. në banjë
--Pranë një burimi nxehtësie si p.sh. pranë sobave dhe pajisjeve të tjera
që prodhojnë nxehtësi
--Pranë tryezave të kuzhinës ose lagështuesve ku mund të ekspozohen
lehtësisht ndaj avullit ose vajit
--Në një ambient të ekspozuar ndaj shiut ose erës
--Pranë enëve me ujë si p.sh. vazot
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike, keqfunksionim
ose deformim të produktit.
yyMos e vendosni produktin aty ku mund të ekspozohet ndaj pluhurit.
Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri.
yyShkëputeni pajisjen nga priza. Spina duhet të mbetet e gatshme për
përdorim.
yyMos e prekni spinën me duar të lagura. Gjithashtu, nëse kunjat e spinës
janë të lagura ose të mbuluara me pluhur, thajeni spinën plotësisht ose
largoni pluhurin.
Ju mund të pësoni elektroshok për shkak të lagështisë së tepërt.
yyKujdesuni që ta lidhni kabllon e rrymës elektrike në korrent të tokëzuar.
(Përveç pajisjeve që nuk janë të tokëzuara.)
Mund të pësoni elektroshok ose të lëndoheni.
yyFiksoni plotësisht kabllon elektrike.
Nëse kablloja elektrike nuk është fiksuar krejtësisht, mund të shpërthejë
zjarr.
yySigurohuni që kordoni elektrik të mos bjerë në kontakt me objekte të nxehta
si p.sh. me një ngrohës.
Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.
yyMos vendosni objekte të rënda ose dhe vetë produktin mbi kabllot elektrike.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
UDHËZIMET MBI SIGURINË
5
yyPërthyejeni kabllon e antenës ndërmjet pjesës së brendshme dhe të
jashtme të ndërtesës për të shmangur depërtimin e shiut.
Kjo mund të shkaktojë dëmtim nga uji brenda produktit dhe mund të japë
goditje elektrike.
yyKur të montoni TV-në në mur, sigurohuni që të mos e instaloni TV-në duke
e varur kabllon elektrike dhe atë të sinjalit mbrapa TV-së.
Kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike.
yyMos lidhni shumë pajisje elektrike në një spinë të vetme me disa ndarje.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr për shkak të mbinxehjes.
Des
icca
nt
yyMbajeni materialin kundër lagështisë të paketimit ose ambalazhimin prej
vinili larg nga fëmijët.
Materiali kundër lagështisë është i dëmshëm nëse gëlltitet. Nëse gëlltitet
pa dashje, detyrojeni personin ta vjellë dhe shkoni në spitalin më të afërt.
Gjithashtu, paketimi prej vinili mund të shkaktojë mbytje. Mbajeni larg nga
fëmijët.
yyMos i lejoni fëmijët të ngjiten ose të varen te TV-ja.
Në të kundërt, TV-ja mund të bjerë, gjë që mund të shkaktojë lëndime të
rënda.
yyHidhini me kujdes bateritë e përdorura për të shmangur gëlltitjen e tyre nga
fëmijët.
Nëse ndodh që fëmija t'i gëlltisë, dërgojeni menjëherë te doktori.
yyMos vendosni përcjellës (p.sh., një shufër metalike) në njërën anë të
kordonit elektrik kur ana tjetër është e lidhur me prizën në mur. Gjithashtu,
mos e prekni kabllon elektrike menjëherë pasi e keni lidhur me prizën në
mur.
Ju mund të pësoni elektroshok.
(Në varësi të modelit)
yyMos vendosni ose mos ruani substanca të ndezshme pranë produktit.
Përdorimi pa kujdes i substancave të ndezshme paraqet rrezik zjarri ose
shpërthimi.
yyMos hidhni mbi produkt objekte metalike, si p.sh monedha, karfica flokësh,
shkopinj të hollë ose tela apo objekte të ndezshme, si p.sh letra dhe
shkrepëse. Fëmijët duhet të bëjnë kujdes të veçantë.
Mund të ndodhë goditje elektrike, zjarr ose lëndim. Nëse te produkti
hidhet një objekt i huaj, hiqeni kordonin elektrik dhe kontaktoni qendrën e
shërbimit.
SHQIP
yyMos e hidhni produktin dhe mos lejoni të bjerë kur të lidhni pajisjet e
jashtme.
Në të kundërt, kjo mund t'ju shkaktojë lëndim ose mund të dëmtojë
produktin.
6
UDHËZIMET MBI SIGURINË
yyMos spërkasni ujë mbi produkt ose ta fërkoni atë me një substancë të
ndezshme (hollues ose benzen). Mund të shkaktohet një aksident zjarri ose
goditjeje elektrike.
yyMos lejoni që produkti të goditet ose që të bien objekte të ndryshme, dhe
mos rrëzoni asgjë mbi ekran.
Ju mund të lëndoheni ose produkti mund të dëmtohet.
SHQIP
yyMos e prekni kurrë këtë produkt ose antenën gjatë një stuhie me bubullima
ose vetëtima.
Ju mund të pësoni elektroshok.
yyMos e prekni kurrë prizën në mur kur ka rrjedhje gazi, hapni dritaret që të
ajroset.
Kjo mund të shkaktojë zjarr ose djegie nga një shkëndijë.
yyMos e çmontoni, riparoni ose modifikoni produktin sipas dëshirës suaj.
Mund të shkaktohet një aksident zjarri ose goditjeje elektrike.
Kontaktoni me qendrën e shërbimit për kontroll, kalibrim ose riparim.
yyNëse ndodh një nga këto, hiqeni produktin nga priza menjëherë dhe
kontaktoni qendrën lokale të shërbimit.
--Produkti ka pësuar goditje
--Produkti është dëmtuar
--Në produkt kanë hyrë objekte të huaja
--Produkti ka lëshuar tym ose një erë të çuditshme
Kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
yyNëse nuk keni ndërmend ta përdorni produktin për një kohë të gjatë,
shkëputeni kordonin elektrik nga produkti.
Pluhuri mund të shkaktojë zjarr ose prishja e izolimit mund të shkaktojë
rrjedhje elektrike, goditje elektrike ose zjarr.
yyAparati nuk duhet të ekspozohet pranë pikave ose spërkatjes, dhe mbi
aparat nuk duhet të vendoset asnjë objekt i mbushur me lëngje, si p.sh.
vazo.
yyMos e vendosni produktin në mur nëse ka mundësi ekspozimi ndaj vajit ose avujve të vajit.
Kjo mund ta dëmtojë produktin dhe të shkaktojë rrëzimin e tij.
KUJDES
yyInstalojeni produktin aty ku nuk ka valë radioje.
yyDuhet të ketë distancë të mjaftueshme ndërmjet antenës së jashtme dhe
linjave elektrike për të shmangur që e para të prekë të dytën edhe në rast
se antena do të bjerë.
Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
UDHËZIMET MBI SIGURINË
7
yyMos e instaloni produktin në vende si p.sh. në rafte të paqëndrueshme ose
në sipërfaqe të pjerrëta. Gjithashtu, shmangni vendet ku ka dridhje ose aty
ku produkti nuk mund të mbështetet plotësisht.
Në të kundërt, produkti mund të bjerë ose të rrëshqasë, gjë që mund t'ju
shkaktojë lëndim ose mund të dëmtojë produktin.
yyNëse e instaloni TV-në mbi një mbështetëse, duhet të merrni masa që të
shmangni përmbysjen e produktit. Në të kundërt, TV-ja mund të bjerë, gjë
që mund të shkaktojë lëndim.
yyPërdorni vetëm pjesët shtesë / aksesorët që specifikohen nga prodhuesi.
yyKur të instaloni antenën, konsultohuni me një punonjës shërbimi të
kualifikuar.
Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.
yyNe rekomandojmë që të mbani një distancë prej të paktën sa 2 ose 7-fishi i
madhësisë së ekranit kur shikoni TV.
Nëse shikoni TV për një kohë të gjatë, kjo mund të shkaktojë turbullim në
shikim.
yyPërdorni vetëm llojin e specifikuar të baterisë.
Kjo mund të shkaktojë dëmtim të telekomandës.
yyMos i përzieni bateritë e reja me bateritë e vjetra.
Kjo mund të shkaktojnë mbinxehjen e baterive dhe rrjedhjen e tyre.
yyBateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt, p.sh. mbajini larg dritës së
drejtpërdrejtë të diellit, vatrave të hapura të zjarrit dhe ngrohësve elektrikë.
yyMOS i vendosni bateritë e paringarkueshme në pajisjen e ngarkimit.
yySigurohuni që të mos ketë objekte ndërmjet telekomandës dhe sensorit të
saj.
yySinjali nga telekomanda mund të ndërpritet nga drita e diellit ose nga një
dritë tjetër e fortë. Në këtë rast, errësojeni dhomën.
yyKur të lidhni pajisjet e jashtme, të tilla si konsolat e videolojërave, sigurohuni
që kabllot e lidhjes të jenë mjaftueshëm larg.
Në të kundërt, produkti mund të bjerë, gjë që mund t'ju shkaktojë lëndim
ose mund të dëmtojë produktin.
yyMos e ndizni/fikni produktin duke vënë ose hequr spinën nga priza. (Mos e
përdorni prizën elektrike si çelës.)
Kjo mund të shkaktojë defekt mekanik ose mund të japë goditje elektrike.
SHQIP
yyNëse keni ndërmend që ta montoni pajisjen në mur, lidhni ndërfaqen e montimit në mur VESA
(pjesët fakultative) në pjesën e pasme të pajisjes. Kur e instaloni TV-në për montim në mur (pjesë
fakultative), bashkojeni me kujdes në mënyrë që të mos bjerë.
8
UDHËZIMET MBI SIGURINË
yyJu lutemi, ndiqni udhëzimet e mëposhtme për instalim për të parandaluar
mbinxehjen e produktit.
--Distanca ndërmjet produktit dhe murit duhet të jetë më e madhe se
10 cm.
--Mos e instaloni produktin në një vend pa ventilim (p.sh., në një raft
librash ose në dollap).
--Mos e instaloni produktin mbi tapet ose jastëk.
--Sigurohuni që vrima e ventilimit të mos jetë e bllokuar nga një mbulesë
tavoline ose perde.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr.
SHQIP
yyKujdesuni që të mos i prekni vrimat e ventilimit kur jeni duke parë TV
për një kohë të gjatë pasi ato mund të nxehen. Kjo gjë nuk ndikon te
funksionimi apo performanca e produktit.
yyKontrolloni vazhdimisht kabllon e pajisjes suaj, dhe nëse pamja e saj tregon dëmtim ose
përkeqësim, shkëputeni atë, mos e përdorni më pajisjen dhe ndërrojeni kabllon me një pjesë
këmbimi të njëjtë nga një riparues i autorizuar.
yyParandaloni mbledhjen e pluhurit mbi kunjat e spinës ose mbi prizë.
Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri.
yyMbrojeni kordonin elektrik nga keqpërdorimi fizik ose mekanin, si p.sh. nga
përdredhja, përkulja, pickimi, mbyllja e derës mbi të ose nga shkelja. Bëni
kujdes të veçantë ndaj spinave, prizave në mur dhe pikës nga ku kablloja
del nga pajisja.
yyMos e shtypni fort me dorën tuaj ose mos e gërvishtni ekranin me një objekt
të mprehtë, si p.sh. me thonj, laps ose stilolaps.
yyShmangni prekjen e ekranit ose mbajtjen e gishtit (gishtave) mbi të për
periudha të gjata kohore. Kjo mund të prodhojë disa efekte të përkohshme
shtrembërimi në ekran.
yyKur të pastroni produktin dhe komponentët e tij, fillimisht hiqeni nga priza
dhe pastrojeni me një leckë të butë. Ushtrimi i forcës së tepërt mbi të
mund të shkaktojë gërvishtje ose çngjyrim. Mos spërkatni ujë mbi të dhe
mos e pastroni me leckë të njomë. Mos përdorni kurrë pastrues xhamash,
shkëlqyes makine ose industrial, gërryes ose dyll, benzen, alkool, etj. i cili
mund të dëmtojë produktin dhe panelin e tij.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim të
produktit (deformim, gërryerje ose thyerje).
yyPër sa kohë që kjo njësi është lidhur te priza AC në mur, ajo nuk shkëputet nga burimi i ushqimit
AC madje edhe nëse e fikni këtë pajisje me ÇELËS.
yyKur ta hiqni kabllon nga priza, kapeni nga spina dhe hiqeni.
Nëse telat brenda kabllos së energjisë janë të shkëputur, kjo gjë mund të
shkaktojë zjarr.
yyKur të zhvendosni produktin, fillimisht sigurohuni që të jetë i fikur. Më pas,
hiqini nga priza kabllot e energjisë, kabllot e antenës dhe të gjithë kabllot e
lidhjes.
TV-ja ose kordoni i energjisë mund të jenë dëmtuar, gjë që mund të përbëjë
rrezik zjarri ose mund të shkaktojë goditje elektrike.
UDHËZIMET MBI SIGURINË
9
yyLëvizja e produktit ose heqja e tij nga paketimi, duhet bërë nga dy persona,
pasi produkti është i rëndë.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë lëndim.
yyKontaktoni qendrën e shërbimit një herë në vit për të pastruar pjesët e
brendshme të produktit.
Pluhuri i grumbulluar mund të shkaktojë defekt mekanik.
yyNëse produkti është i ftohtë në të prekur, mund të ketë një "dritë" të vogël
kur ai ndizet. Kjo është normale, nuk ka asnjë problem me TV-në.
yyPaneli është një produkt teknologjie me rezolucion nga dy milion në
gjashtë milion pikëza. Ju mund të shikoni pika të vogla të zeza dhe/ose
pika me ngjyrë të shndritshme (të kuqe, blu ose të gjelbër) me një madhësi
prej 1 ppm në panel. Kjo nuk tregon keqfunksionim dhe nuk ndikon në
performancën dhe në besueshmërinë e produktit.
Ky fenomen ndodh gjithashtu në produktet e palëve të treta dhe nuk i
nënshtrohet zëvendësimit ose rimbursimit.
yyJu mund të vini re ndriçim dhe ngjyra të ndryshme të panelit, në varësi të
këndit të shikimit (majtas/djathtas/lart/poshtë).
Ky fenomen shfaqet për shkak të karakteristikës së panelit. Nuk lidhet me
performancën e produktit dhe nuk ka të bëjë me keqfunksionimin.
yyShfaqja e një imazhi të palëvizshëm (p.sh., logoja e një kanali transmetimi, menyja në ekran,
pamje të një videoloje) për një kohë të gjatë mund të dëmtojë ekranin, duke shkaktuar mbetjen
e imazhit në ekran, gjë që njihet si ngjitje e imazhit. Garancia nuk mbulon produktin për ngjitje të
imazhit.
Shmangni shfaqjen e një imazhi të fiksuar në ekranin e televizorit për një kohë të gjatë (2 ose më
shumë orë për LCD, 1 ose më shumë orë për Plasma).
Gjithashtu, nëse shikoni TV në një raport 4:3 për një kohë të gjatë, ngjitja e imazhit mund të
shfaqet në kufijtë e panelit.
Ky fenomen ndodh gjithashtu në produktet e palëve të treta dhe nuk i nënshtrohet zëvendësimit
ose rimbursimit.
yyTingull i gjeneruar
Zhurmë “kërcitëse”: Zhurma kërcitëse që shfaqet kur jeni duke parë TV ose kur e fikni atë,
gjenerohet nga një tkurrje termike plastike për shkak të temperaturës dhe lagështisë. Kjo zhurmë
është e zakonshme për produktet ku kërkohet deformim termik. Gumëzhimë në qarkun elektrik/
zukatje në panel: Gjenerohet një zhurmë e ulët prej qarkut të çelësit me shpejtësi të lartë i cili
siguron një sasi të madhe energjie për të vënë në punë produktin. Kjo është në varësi të produktit.
Ky tingull i gjeneruar nuk ndikon në performancën dhe besueshmërinë e produktit.
SHQIP
yyKalojini të gjithë shërbimin personelit të kualifikuar të shërbimit. Shërbimi
nevojitet kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si p.sh. kur është
dëmtuar kablloja e ushqimit me energji ose spina, kur është derdhur lëng
ose kur kanë rënë objekte mbi aparat, kur aparati është ekspozuar ndaj
shiut ose lagështisë, kur nuk funksionon normalisht ose kur është rrëzuar.
10
UDHËZIMET MBI SIGURINË
Shikimi i imazheve 3D (Vetëm për modelet 3D)
PARALAJMËRIM
Ambienti i shikimit
yy Koha e shikimit
-- Kur të shikoni përmbajtje 3D, bëni 5 - 15 minuta pushim çdo orë. Shikimi i përmbajtjeve 3D për
një kohë të gjatë mund të shkaktojë dhimbje koke, marramendje, lodhje ose tension të syve.
SHQIP
Ata që kanë kriza të shkaktuara nga ndjeshmëria ndaj dritës ose sëmundje kronike
yy Disa përdorues mund të përjetojnë krizë ose simptoma të tjera anormale kur ekspozohen ndaj dritave
vezulluese ose modeleve të caktuara nga përmbajtjet 3D.
yy Mos shikoni video 3D nëse keni përzierje, jeni shtatzënë dhe/ose keni sëmundje kronike si p.sh.,
epilepsi, çrregullime kardiake ose tension gjaku etj.
yy Përmbajtjet 3D nuk rekomandohen për ata që vuajnë nga verbimi prej shikimit të stereos ose anomali
nga shikimi i stereos. Mund të përjetohet shikimi i imazheve të dyfishuara ose mungesë komforti në
shikim.
yy Nëse vuani nga strabizmi (sy të kryqëzuar), ambliopia (shikim i dobët) ose astigmatizma, mund të
keni probleme në shikimin e thellësisë dhe mund të ndjeni lodhje shpejt për shkak të imazheve të
dyfishuara. Këshillohet që të bëjnë pushime më të shpeshta se sa të rriturit e tjerë.
yy Nëse shikimi i syve tuaj varion ndërmjet syrit tuaj të djathtë dhe të majtë, kontrolloni shikimin e syve
para se të shikoni përmbajtje 3D.
Simptomat që kërkojnë ndërprerje ose kufizim të shikimit të përmbajtjeve 3D
yy Mos shikoni përmbajtje 3D kur ndiheni të lodhur nga mungesa e gjumit, nga mbingarkesa në punë ose
nga pija.
yy Kur të përjetoni këto simptoma, ndërprisni përdorimin/shikimin e përmbajtjeve 3D dhe pushoni derisa
simptomat të eliminohen.
-- Konsultohuni me doktorin në rast se simptomat vazhdojnë. Simptomat mund të përfshijnë
dhimbje koke, dhimbje të bebes së syrit, marramendje, përzierje, dridhje, turbullim, mungesë
rehatie, imazh të dyfishuar, shqetësime në shikim ose lodhje.
UDHËZIMET MBI SIGURINË
11
KUJDES
Ambienti i shikimit
yy Distanca e shikimit
-- Ruani një distancë prej të paktën sa dyfishi i gjatësisë së ekranit kur të shikoni përmbajtje 3D.
Nëse nuk ndiheni komod gjatë shikimit të përmbajtjeve 3D, largohuni më shumë nga TV-ja.
Mosha e shikimit
Kujdes kur përdorni Syzet 3D
yy Sigurohuni që të përdorni syze LG 3D. Në të kundërt, mund të mos jeni në gjendje të shikoni siç duhet
videot 3D.
yy Mos përdorni syze 3D në vend të syzeve tuaja normale, syzeve të diellit ose syzeve mbrojtëse.
yy Përdorimi i syzeve 3D të modifikuara mund të shkaktojë tension të syve ose deformim të imazhit.
yy Mos i mbani syzet 3D në temperatura tepër të larta ose të ulëta. Kjo shkakton deformim.
yy Syzet 3D janë të brishta dhe mund të gërvishten lehtësisht. Përdorni gjithmonë një copë lecke të butë
dhe të pastër kur të pastroni lentet. Mos i gërvishtni lentet e syzeve 3D me objekte të mprehta ose t’i
pastroni me kimikate.
SHQIP
yy Foshnjat/Fëmijët
-- Përdorimi/Shikimi i përmbajtjeve 3D për fëmijët nën moshën 6 vjeç është i ndaluar.
-- Fëmijët nën moshën 10 vjeç mund të mbireagojnë dhe mund të emocionohen së tepërmi sepse
shikimi i tyre është në zhvillim e sipër (për shembull: mund të përpiqen të prekin ekranin ose
të hidhen mbi të). Kërkohet mbikëqyrje e veçantë dhe kujdesi i duhur për fëmijët që shikojnë
përmbajtje 3D.
-- Fëmijët kanë një diferencë binokulare më të madhe në krahasim me të rriturit për sa i përket
shikimit të 3D-së sepse distanca ndërmjet syve tek ata është më e shkurtër se tek të rriturit.
Prandaj dhe ata dallojnë një thellësi më steriotipike krahasuar me të rriturit për të njëjtin imazh
3D.
yy Adoleshentët
-- Adoleshentët nën moshën 19 vjeç mund të reagojnë me ndjeshmëri për shkak stimulimit të dritës
në përmbajtjet 3D. Këshillojini ata të kufizojnë shikimin e përmbajtjeve 3D për një kohë të gjatë
kur janë të lodhur.
yy Të moshuarit
-- Të moshuarit m und të shikojnë më pak efekte 3D krahasuar me të rinjtë. Mos u ulni më afër TVsë se sa distanca e rekomanduar.
12
PROCEDURA E INSTALIMIT / MONTIMI DHE PËRGATITJA
SHËNIM
yy Figura e shfaqur mund të ndryshojë nga TV-ja juaj.
yy OSD-ja (afishimi në ekran) e TV-së tuaj mund të ndryshojë pak nga ajo që shfaqet në këtë manual.
yy Menytë dhe opsionet që disponohen mund të ndryshojnë nga burimi hyrës ose nga modeli i
produktit që përdorni aktualisht.
yy Kësaj TV-je mund t’i shtohen veçori të reja në të ardhmen.
yy TV-ja mund të vendoset në regjimin në pritje për të ulur konsumin e energjisë. Dhe TV-ja duhet
të fiket nëse nuk do të shohë njeri për një farë kohe, duke reduktuar në këtë mënyrë konsumin e
energjinë.
yy Energjia e konsumuar gjatë përdorimit mund të ulet ndjeshëm nëse niveli i shkëlqimit të pamjes
ulet, dhe kjo do të ulë koston totale të punës.
SHQIP
PROCEDURA E INSTALIMIT
1
2
3
4
Hapni paketimin dhe sigurohuni që të jenë përfshirë të gjitha pjesët shtesë.
Bashkoni mbështetësen me TV-në.
Lidhni një pajisje të jashtme me TV-në.
Sigurohuni që të jetë e vlefshme lidhja me rrjetin.
Mund të përdorni funksionet e rrjetit të TV-së vetëm kur kryhet lidhja me rrjetin.
* Nëse televizori ndizet për herë të parë, nisja e televizorit mund të zgjasë deri në një minutë.
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Heqja nga paketimi
Kontrolloni në kutinë e produktit për artikujt e mëposhtëm. Nëse mungon ndonjë pjesë shtesë, kontaktoni
shitësin vendas ku keni blerë produktin. Ilustrimet në manual mund të ndryshojnë nga produkti dhe artikulli
aktual.
KUJDES
yy Mos përdorni artikuj të pamiratuar për të garantuar sigurinë dhe jetëgjatësinë e produktit.
yy Çdo dëm apo lëndim që shkaktohet nga përdorimi i artikujve të pamiratuar nuk mbulohet nga
garancia.
yy Disa modele kanë një film të hollë ngjitur mbi ekran, i cili nuk duhet hequr.
SHËNIM
yy Artikujt që vijnë me produktin mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
yy Specifikimet e produktit ose përmbajtja e këtij manuali mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për
shkaqe përmirësimi të funksioneve të produktit.
yy Për një lidhje optimale, kabllot HDMI dhe pajisjet USB duhet të kenë trashësi më të vogël se 10
mm dhe gjerësi prej18 mm. Përdorni një kabllo zgjatuese që mbështet USB 2.0 nëse kablloja USB
ose njësia e memories USB nuk përputhen me portën e USB-së në TV.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
MONTIMI DHE PËRGATITJA
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
3
ENERGY AV MODE INPUT
6
SAVING
1
2
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
TV
MARK
1
2
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
LIST
3
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Telekomanda magjike,
bateritë (AA)
(Vetëm LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**, LB72**,
LB73**, LB86**, LB87**)
(Shikoni f. 27)
Manuali i përdorimit
Tag on
Syze 3D për kinema
Numri i syzeve 3D mund
të ndryshojë në varësi të
modelit ose të shtetit.
(Vetëm LB65**, LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
Syzet Dual play
(Në varësi të modelit)
Mbajtësi i kabllos
(Në varësi të modelit)
(Shikoni f. A-10, A-11)
Mbledhësi i kabllove
2EA
(Vetëm LB63**, LB65**-ZA/
ZK/ZH/ZL, LB67**, LB68**,
LB69**, LB73**-ZA)
(Shikoni f. A-10, A-11)
Mbledhësi i kabllove
2EA
(Vetëm LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Shikoni f. A-11)
SHQIP
Telekomanda dhe bateritë
(AAA)
(Në varësi të modelit)
Telekomanda nuk do të
përfshihet për të gjitha tregjet
e shitjes.
(Shikoni f. 25, 26)
Tag On
14
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Vidat e mbështetëses
2EA, M4 x L20
(Vetëm 32/39LB65**-ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Vetëm 32LB65**-ZA/ZK)
(Shikoni f. A-3, A-4, A-5)
Vidat e mbështetëses
4EA, M4 x L14
(Vetëm LB63**, 39LB65**-ZA/
ZK, 42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-3, A-4, A-6, A-7,
A-8, A-9)
Vidat e mbështetëses
4EA, M4 x L20
(Vetëm LB65**-ZE/ZN)
(Shikoni f. A-4, A-5)
Vidat e mbështetëses
4EA, M4 x L10
(Vetëm LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Shikoni f. A-6)
Gomina
2EA
(Vetëm LB65**-ZE/ZN)
(Shikoni f. A-8)
Baza e mbështetëses
(Vetëm LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Shikoni f. A-3)
Baza e mbështetëses
(Vetëm LB63**-ZL, LB65**ZK)
(Shikoni f. A-4)
Trupi i mbështetëses / Baza
e mbështetëses
(Vetëm LB65**-ZE/ZN)
(Shikoni f. A-4, A-5)
SHQIP
Kordoni elektrik
(Në varësi të modelit)
MONTIMI DHE PËRGATITJA
15
Pjesa e përparme e krahut
(Vetëm LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Shikoni f. A-6)
Mbajtësja e krahut
(Vetëm LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Shikoni f. A-6)
Grupi i mbështetëseve
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-7)
Shiriti i tingullit
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-7, A-8)
Mbështetëset e Soundbarit
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-8)
Kapakët e vidave
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-7, A-9)
Kabllo me fishë
Component
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-27)
Kabllo me fishë Composite
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-27, A-30)
Kabllo me fishë Scart
(Vetëm LB86**, LB87**)
(Shikoni f. A-49)
Bokullat për montim në
mur
2EA
(Vetëm 42LB63**, 42LB65**)
(Shikoni f. 23)
SHQIP
Grupi i mbështetëseve
(Trupi i mbështetëses /
Baza e mbështetëses)
(Vetëm 70LB65**-ZA,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA)
(Shikoni f. A-3)
16
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Blerje e veçantë
Artikujt që blihen veç mund të ndryshohen ose të modifikohen për përmirësimin e cilësisë, pa ndonjë
njoftim.
Kontaktoni shitësin për të këta artikuj.
Këto pajisje punojnë vetëm me disa modele të caktuara.
AG-F***DP
Syzet Dual play
AG-F***
Syze 3D për kinema
AN-MR500
Telekomanda magjike
AN-VC5**
Kamera e videothirrjes
Pajisja audio LG
Tag on
SHQIP
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Syzet Dual play
•
•
•
AG-F***
Syze 3D për kinema
•
•
•
•
Përshtatshmëria
LB63**
AN-MR500
Telekomanda magjike
•
•
•
AN-VC5**
Kamera e
videothirrjes
•
•
•
Pajisja audio LG
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Emri ose dizajni i modelit mund të ndryshojnë në varësi të përditësimit të funksioneve të produktit,
rrethanave ose politikave të prodhuesit.
MONTIMI DHE PËRGATITJA
17
Pjesët dhe butonat
Lloji A:
LB63**-ZA, LB65**-ZA
Lloji B:
LB63**-ZL, LB65**-ZK
Ekrani
Ekrani
Altoparlantët
Altoparlantët
SHQIP
Telekomanda dhe
sensorët inteligjentë1
Treguesi i energjisë
Telekomanda dhe
sensorët inteligjentë1
Treguesi i energjisë
Butoni i levës2
Butoni i levës2
Lloji C:
LB65**-ZE/ZN
Ekrani
Lloji D:
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA
Ekrani
Altoparlantët
Altoparlantët
Telekomanda dhe
sensorët inteligjentë1
Treguesi i energjisë
Butoni i levës2
Telekomanda dhe
sensorët inteligjentë1
Treguesi i energjisë
Butoni i levës2
18
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Lloji E:
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
Lloji F:
LB86**, LB87**
Ekrani
Ekrani
Kamera e integruar
(Vetëm LB87**)
Altoparlantët
SHQIP
Altoparlantët
Telekomanda dhe
sensorët inteligjentë1
Treguesi i energjisë
LG Drita me logon
Telekomanda dhe sensorët
inteligjentë1
Butoni i levës2
Butoni i levës2
1 Sensori inteligjent - Rregullon cilësinë e imazhit sipas mjedisit rrethues.
2 Butoni i levës - Ky buton gjendet poshtë ekranit të televizorit.
SHËNIM
yy Dritën e logos LG ose të treguesit të energjisë mund ta caktoni aktive ose joaktive duke zgjedhur
Të përgjithshme te menyja kryesore. (Në varësi të modelit)
MONTIMI DHE PËRGATITJA
19
Përdorimi i butonit të levës
Funksionet e televizorit mund t’i përdorni thjesht duke shtypur ose lëvizur butonin e levës lart, poshtë,
majtas ose djathtas.
Funksionet bazë
Ndezja
Kur televizori është i ndezur, vendoseni gishtin mbi butonin e
levës, shtypeni një herë për pak sekonda dhe lëshojeni.
Kontrolli i
volumit
Nëse e vendosni gishtin mbi butonin e levës dhe e shtyni majtas
ose djathtas, mund ta rregulloni nivelin e volumit sipas dëshirës.
Kontrolli i
programeve
Nëse e vendosni gishtin mbi butonin e levës dhe e shtypni për
lart ose poshtë, mund të lëvizni midis programeve të ruajtura që
dëshironi.
SHËNIM
yy Kur e keni gishtin mbi butonin e levës dhe e shtypni për lart, poshtë, majtas ose djathtas, bëni
kujdes që të mos shtypni butonin e levës. Nëse shtypni në fillim butonin e levës, nuk mund ta
rregulloni nivelin e volumit dhe programet e ruajtura.
Sistemimi i menysë
Kur televizori është i ndezur, shtypni një herë butonin e levës.
Zërat e menysë( , ,
) mund t’i rregulloni duke e lëvizur butonin e levës majtas ose djathtas.
TV fikur
Mbyll
Hyrja
Fikni televizorin.
Spastron dritaret nga ekrani dhe kthehet në shikimin e
televizorit.
Ndryshon burimin e hyrjes.
SHQIP
Fikja
Kur televizori është i fikur, vendoseni gishtin mbi butonin e levës,
shtypeni një herë dhe lëshojeni.
20
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Ngritja dhe zhvendosja e
TV-së
yy Gjatë transportit të një TV-je të madh duhet
të jenë të paktën 2 persona.
yy Gjatë transportit të TV-së me duar, mbajeni
TV-në sipas ilustrimit të mëposhtëm.
Gjatë lëvizjes apo ngritjes së TV-së, lexoni në
vijim se si të parandaloni gërvishtjet apo dëmtimin
e TV-së, si dhe në lidhje me transportin e sigurt
pavarësisht llojit dhe madhësisë.
KUJDES
SHQIP
yy Shmangni gjithmonë prekjen e ekranit
sepse mund të dëmtohet.
yy Rekomandohet ta lëvizni TV-në në kuti ose
në materialin e paketimit me të cilin erdhi
fillimisht.
yy Përpara se ta lëvizni apo ta ngrini TV-në,
shkëputni kordonin elektrik dhe të gjitha
kabllot.
yy Kur mbani TV-në në krah, ekrani duhet të
jetë në drejtim të kundërt me trupin tuaj në
mënyrë që të mos gërvishtet.
yy Mbajeni fort pjesën e sipërme dhe të poshtme
të kornizës së TV-së. Sigurohuni të mos e
prekni pjesën transparente, altoparlantin ose
zonën e rrjetës së altoparlantit.
yy Gjatë transportimit të TV-së, mos i shkaktoni
tronditje apo dridhje të tepërta.
yy Gjatë transportimit të TV-së, mbajeni drejt,
mos e ktheni nga anët, as mos e anoni
majtas apo djathtas.
yy Mos ushtroni presion të tepërt që shkakton
përthyerjen/përkuljen e kasës së kornizës,
sepse mund të dëmtohet ekrani.
yy Kur ta mbani televizorin, bëni kujdes që të
mos ta dëmtoni butonin e levës së dalë.
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Montimi mbi tavolinë
1 Ngrijeni dhe anojeni TV-në mbi tavolinë në
pozicionin drejt.
-- Lini një Shtëpirë 10 cm (minimumi) nga
muri për ajrosje të përshtatshme.
21
Sigurimi i TV-së në një mur
(Kjo veçori nuk disponohet në të gjitha modelet.)
10 cm
SHQIP
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
2 Lidheni kordonin elektrik me një prizë në mur.
KUJDES
yy Mos e vendosni TV-në pranë burimeve të
nxehtësisë, sepse kjo mund të shkaktojë
zjarr ose dëmtime të tjera.
Përdorimi i sistemit të sigurisë Kensington
(Kjo veçori nuk disponohet në të gjitha modelet.)
yyImazhi i shfaqur mund të ndryshojë nga
televizori juaj.
Lidhësi i sistemit të sigurisë Kensington ndodhet
në pjesën e pasme të TV-së. Për më shumë
informacione rreth instalimit dhe përdorimit
referojuni manualit të dhënë me sistemin e
sigurisë Kensington ose vizitoni http://www.
kensington.com.
Lidhni kabllon e sistemit të sigurisë Kensington
midis TV-së dhe një tavoline.
1 Futni dhe shtrëngoni bulonat me veshë, ose
kapëset dhe bulonat e TV-së në pjesën e
pasme të TV-së.
-- Nëse në pozicionin e bulonave me
veshë janë futur bulona, në fillim hiqni
bulonat.
2 Montoni kllapat e murit me bulona në mur.
Përshtatni vendndodhjen e kllapës së murit
dhe bulonave me veshë në pjesën e pasme të
TV-së.
3 Lidhini mirë bulonat me veshë dhe kllapat e
murit me një litar të fortë.
Sigurohuni që litarin ta mbani horizontalisht me
sipërfaqen e sheshtë.
KUJDES
yy Sigurohuni që fëmijët të mos ngjiten ose
varen në TV.
SHËNIM
yy Përdorni një platformë ose mobilje të
fortë dhe me gjerësi të mjaftueshme për
të mbajtur TV-në.
yy Mbërthyeset, bulonat dhe spangot nuk
ofrohen. Mund të blini aksesorë të tjerë
nga shitësi vendas.
22
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Montimi në mur
SHQIP
Vendosni një kapëse për montim në mur në
pjesën e pasme të TV-së dhe instalojeni me
kujdes kapësen për montim mbi një mur të fortë
pingul me dyshemenë. Kur ta vendosni TV-në në
materiale të tjera ndërtimi, ju lutemi kontaktoni
personelin e kualifikuar.
LG rekomandon që montimi në mur të kryhet nga
një instalues profesionist i kualifikuar.
Rekomandojmë përdorimin e kllapave të montimit
në mur të LG-së.
Nëse nuk përdorni kllapa montimi në mur të
LG-së, përdorni kllapa montimi në mur ku pajisja
fiksohet mirë në mur me Shtëpirë të mjaftueshme
për të lejuar lidhjen me pajisje të jashtme.
Sigurohuni që të përdorni vida dhe kllapa për montim
në mur, të cilat përmbushin standardet VESA.
Dimensionet standarde për kompletet për montim në
mur përshkruhen në tabelën e mëposhtme.
Blerje e veçantë (kapëse për montim në mur)
Modeli
32/39LB65**
VESA (A x B)
Vidë standarde
Numri i vidave
Kllapa montimi
në mur
Modeli
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW440B
MSW240
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
Vidë standarde M6
M8
Numri i vidave
4
4
Kllapa montimi LSW440B
në mur
LSW640B
Kllapa montimi në mur
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
MONTIMI DHE PËRGATITJA
23
Përdorimi i kamerës së
integruar
KUJDES
SHËNIM
yy Përdorni vidat e përmendura në specifikimet e
vidave të standardit VESA.
yy Kompleti për montim në mur përfshin një manual
instalimi dhe pjesët e nevojshme shtesë.
yy Kllapa e montimit në mur është fakultative. Mund
të blini aksesorë të tjerë nga shitësi vendas.
yy Gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të
montueses së murit. Sigurohuni që po përdorni
vida me gjatësinë e duhur.
yy Për më shumë informacione referojuni manualit
të dhënë bashkë me montuesen për mur.
yy Kur montoni kllapë muri në televizor,
futni bokullat për montim në mur në
vrimat për montim në mur të televizorit
për të rregulluar këndin vertikal të
televizorit. (Vetëm 42LB63**, 42LB65**)
Bokullat për montim
në mur
(Vetëm LB87**)
Mund të bëni një videotelefonatë me Skype ose
të përdorni funksionin e njohjes së lëvizjeve me
anë të kamerës së integruar të televizorit.
Ky televizor nuk e mbështet përdorimin e
kamerave të jashtme.
SHËNIM
yy Përpara se të përdorni kamerën e
integruar duhet të mbani parasysh faktin
se keni përgjegjësi ligjore për përdorimin
ose keqpërdorimin e kamerës sipas
ligjeve përkatëse shtetërore, ku përfshihet
dhe legjislacioni penal.
yy Ligjet përkatëse përfshijnë ligjin për
mbrojtjen e të dhënave personale, i cili
rregullon procesimin dhe transferimin
e të dhënave personale si dhe ligjin që
rregullon mbikëqyrjen me kamera në
ambientin e punës dhe në ambiente të
tjera.
yy Kur përdorni kamerën e integruar,
shmangni situatat e dyshimta, të
jashtëligjshme ose imorale. Nëse nuk
gjendeni në vende ose evenimente
publike, mund të kërkohet leje për të
fotografuar. Ju sugjerojmë të shmangni
situatat e mëposhtme :
(1) Përdorimin e kamerës në ambiente
ku përgjithësisht ndalohet me ligj, si p.sh.
dhoma pritjeje, dhoma zhveshjeje, dhoma
prove të veshjeve dhe zona sigurie.
(2) Përdorimin e kamerës në raste kur ka
shkelje të fshehtësisë.
(3) Përdorimin e kamerës kur ka shkelje
të rregulloreve apo të ligjeve përkatëse.
SHQIP
yy Në fillim shkëputni energjinë dhe pastaj
zhvendoseni ose instaloni TV-në. Në të
kundërt mund të ndodhë goditje elektrike.
yy Nëse e instaloni TV-në në tavan ose në një
mur të shtrembër ai mund të bjerë dhe të
shkaktojë lëndim të rëndë.
Përdorni vetëm montuese për mur të
autorizuara nga LG dhe kontaktoni shitësin
vendas ose personelin e kualifikuar.
yy Mos i shtrëngoni vidat më shumë seç duhet
pasi kjo gjë mund të dëmtojë TV-në dhe të
mos përfshihet në garanci.
yy Përdorni vida dhe montuese për mur, që
përmbushin standardin VESA. Çdo dëm ose
lëndim i shkaktuar nga keqpërdorimi ose
përdorimi i një aksesori të papërshtatshëm
nuk mbulohet nga garancia.
24
MONTIMI DHE PËRGATITJA
Përgatitja e kamerës së integruar
1 Tërhiqni rrëshqitësin në pjesën e pasme të
televizorit.
3 Shtyni për poshtë kamerën e integruar kur nuk
e përdorni.
Leva për
rregullimin e
këndit
SHQIP
Rrëshqitësi
7
5
Emërtimet7 e pjesëve të kamerës së
integruar 5
SHËNIM
Lentja e kamerës
yy Hiqni shtresën mbrojtëse përpara se të
Membranë
mbrojtëse
përdorni kamerën e integruar.
2 Mund ta rregulloni këndin e kamerës me anë
të levës për rregullimin e këndit në pjesën e
pasme të kamerës së integruar.
<Pamja anësore>
7
5
Leva
Lentet
7
5
Mikrofoni
7
5
Kontrolli i rrezes së filmimit të
kamerës
1 Shtypni butonin
(Shtëpi) në telekomandë
për të shfaqur menynë Shtëpi.
2 Zgjidhni Kamera
dhe shtypni butonin
Rrotulla(OK).
SHËNIM
yy Distanca optimale nga kamera për të
përdorur funksionin e njohjes së lëvizjeve
është ndërmjet 1,5 dhe 4,5 m.
TELEKOMANDA
25
TELEKOMANDA
Përshkrimet në këtë manual bazohen në butonat e telekomandës.
Lexojeni manualin me kujdes dhe përdoreni TV-në siç duhet.
Për të ndërruar bateritë, hapni kapakun e baterisë, ndërroni bateritë (1,5 V AAA)
duke përshtatur skajet
dhe
sipas etiketës brenda dhomëzës dhe mbylleni
kapakun e baterisë.
Për t’i hequr bateritë, bëni të kundërtën.
ose
KUJDES
Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën drejt sensorit të telekomandës në TV.
(Në varësi të modelit)
TV/RAD Zgjedh programin Radio, TV dhe DTV.
INPUT Ndryshon burimin e hyrjes.
SETTINGS Hyn në menytë kryesore.
Q.MENU Hyn në menytë e shpejta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Shfaq informacionin e programit aktual dhe të ekranit.
SUBTITLE Rivendos titrat tuaja të preferuara në regjimin dixhital.
GUIDE Tregon drejtuesin e programeve.
Q.VIEW Kthehet te programi i parë më parë.
FAV Hyn në listën e programeve tuaj të preferuar.
3D Përdoret për të parë video 3D.
PAGE Lëviz në ekranin e mëparshëm ose pasardhës.
0
RECENT Tregon historikun e mëparshëm.
SMART Hyn në menynë Shtëpi.
LIVE MENU Shfaq listën Të rekomanduara, Programi, Kërko dhe Të
regjistruara.
1
1
1 BUTONAT E TELETEKSTIT Këta butona përdoren për
teletekstin.
Butonat e navigimit (lart/poshtë/majtas/djathtas) Lëviz nëpër
meny ose nëpër opsione.
OK
Zgjedh menytë ose opsionet dhe konfirmon të dhënat tuaja.
BACK Kthehet në nivelin e mëparshëm.
EXIT Pastron paraqitjet në ekran dhe kthehet në shikimin e TV-së.
AD Me shtypjen e butonit AD, aktivizohet funksioni i përshkrimeve
të audios.
REC/ Fillo regjistrimin dhe shfaq menynë e regjistrimit. (vetëm për
modelin me mbështetje për Time MachineReady)
2
Butonat e kontrollit (
) Kontrollon përmbajtjet
Premium, Time MachineReady ose menytë SmartShare ose pajisjet
përshtatëse SIMPLINK (USB ose SIMPLINK ose Time MachineReady).
2 Butonat me ngjyra Këto bëjnë të mundur përdorimin e disa
funksioneve të veçanta në disa meny.
(
: E kuqe,
: Jeshile,
: E verdhë,
: Blu)
SHQIP
yy Mos përdorni bashkë bateri të reja me të vjetra, pasi mund të dëmtoni telekomandën.
yy Telekomanda nuk do të përfshihet për të gjitha tregjet e shitjes.
26
TELEKOMANDA
(Në varësi të modelit)
INPUT
INPUT Ndryshon burimin e hyrjes.
SETTINGS Hyn në menytë kryesore.
Q.MENU Hyn në menytë e shpejta.
1
RATIO Ndryshon përmasat e figurës. (Në varësi të modelit)
Shfaq informacionin e programit aktual dhe të ekranit. (Në
1 INFO
varësi të modelit)
(Udhëzuesi i përdoruesit) Shikoni udhëzuesin e përdoruesit.
Q.MENU
1
SETTINGS
1.,;@ 2 abc 3 def
SHQIP
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
RECENT
SMART
MY APPS
OK
BACK
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
3
4
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
AD
TV/RAD
GUIDE Tregon drejtuesin e programeve.
(Shtëpirë) Krijon një Shtëpirë boshe në tastierën në ekran.
Q.VIEW Kthehet te programi i parë më parë.
FAV Hyn në listën e programeve tuaj të preferuar.
2 INFO
Shfaq informacionin e programit aktual dhe të ekranit. (Në
varësi të modelit)
2 3D Përdoret për të parë video 3D. (Në varësi të modelit)
PAGE
Lëviz në ekranin e mëparshëm ose pasardhës.
RECENT Tregon historikun e mëparshëm.
SMART Hyn në menynë Shtëpi.
MY APPS Shfaq listën e aplikacioneve
Butonat e navigimit (lart/poshtë/majtas/djathtas) Lëviz nëpër meny ose
nëpër opsione.
OK
Zgjedh menytë ose opsionet dhe konfirmon të dhënat tuaja.
BACK Kthehet në nivelin e mëparshëm.
LIVE MENU Shfaq listën Të rekomanduara, Programi, Kërko dhe Të regjistruara.
EXIT Pastron paraqitjet në ekran dhe kthehet në shikimin e TV-së.
3 Butonat me ngjyra Këto bëjnë të mundur përdorimin e disa
funksioneve të veçanta në disa meny.
(
: E kuqe,
: Jeshile,
: E verdhë,
: Blu)
4 BUTONAT E TELETEKSTIT Këta butona përdoren për teletekstin.
LIVE TV Kthehuni te TV i DREJTPËRDREJTË.
APP/* Zgjedh burimin MHP të menysë së TV-së. (Vetëm Italia) (Në varësi
të modelit)
Butonat e kontrollit (
) Kontrollon përmbajtjet Premium,
Time MachineReady ose menytë SmartShare ose pajisjet përshtatëse
SIMPLINK (USB ose SIMPLINK ose Time MachineReady).
REC/ Fillo regjistrimin dhe shfaq menynë e regjistrimit. (vetëm për
modelin me mbështetje për Time MachineReady)
SUBTITLE Rivendos titrat tuaja të preferuara në regjimin dixhital.
AD Me shtypjen e butonit AD, aktivizohet funksioni i përshkrimeve të
audios.
TV/RAD Zgjedh programin Radio, TV dhe DTV.
FUNKSIONET E TELEKOMANDËS MAGJIKE
27
FUNKSIONET E TELEKOMANDËS MAGJIKE
Ky artikull nuk përfshihet në të gjitha modelet.
Kur shfaqet mesazhi “Bateria e telekomandës magjike ka rënë. Ndërroni
baterinë.”, ndërrojeni atë.
Për të ndërruar bateritë, hapni mbulesën e baterive, ndërroni bateritë (1,5 V AA)
sipas skajeve
dhe
në etiketën brenda dhomëzës dhe mbylleni mbulesën e
baterive. Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën drejt sensorit të telekomandës
në TV.
Për të hequr bateritë, ndiqni hapat e instalimit anasjelltas.
yy Mos përdorni bashkë bateri të reja me të vjetra, pasi mund të dëmtoni telekomandën.
(Vetëm LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
(ENERGJIA)
Bën ndezjen ose fikjen e TV-së.
Butonat e navigimit
(lart/poshtë/majtas/djathtas)
Shtypni butonin lart, poshtë,
majtas ose djathtas për të lëvizur
nëpër meny. Nëse shtypni
butonat , , ose
ndërkohë
që treguesi është në përdorim,
treguesi zhduket nga ekrani dhe
telekomanda magjike funksionon
si telekomandë e zakonshme.
Për ta shfaqur treguesin sërish
në ekran, tundeni telekomandën
magjike majtas dhe djathtas.
Rrotulla(OK)
Shtypni qendrën e butonit të
rrotullës për të zgjedhur një meny.
Mund t’i ndryshoni programet ose
kanalet dhe të lëvizni nëpër meny
me anë të butonit të rrotullës.
Butonat me ngjyra
Këto bëjnë të mundur përdorimin
e disa funksioneve të veçanta në
disa meny.
(
: E kuqe,
: Jeshile,
: E verdhë,
: Blu)
Rregullon nivelin e volumit.
(PAS)
Kthehet në nivelin e mëparshëm.
(Shtëpi)
Hyn në menynë Shtëpi.
(DIL në DIREKT)
Kalon ndërmjet transmetimit (antenës) dhe hyrjeve të ndryshme.
(Njohja e zërit)
(Në varësi të modelit)
P
Lëviz nëpër programet ose
kanalet e ruajtura.
/ INPUT
Shfaq telekomandën në ekran.
* Hyn në menynë e telekomandës
universale. (Në varësi të
modelit)
* Shtypja dhe mbajtja e butonit
/ INPUT do të shfaq
një meny për të selektuar një
pajisje të jashtme e cila lidhet
me TV-në.
Përdoret për të parë video 3D.
(Vetëm për modelet 3D)
(PA ZË)
Heq zërin e të gjithë tingujve.
* Me shtypjen dhe mbajtjen
shtypur të butonit
, aktivizohet funksioni i
përshkrimeve të audios. (Në
varësi të modelit)
SHQIP
KUJDES
28
FUNKSIONET E TELEKOMANDËS MAGJIKE
Çregjistrimi i telekomandës magjike
Njohja e zërit (Në varësi të modelit)
Nevojitet lidhja me internetin për të përdorur
funksionin e njohjes së zërit.
1.
2.
SHQIP
Shtypni butonin e njohjes së zërit.
Flisni çfarë të dëshironi kur shfaqet
dritarja e ekranit të zërit në të majtë të
ekranit të televizorit.
• Njohja e zërit mund të dështojë
nëse flisni shumë shpejt ose shumë
ngadalë.
• Përdoreni telekomandën magjike
duke e mbajtur jo më larg se 10 cm
nga fytyra juaj.
• Shpejtësia e njohjes mund të
ndryshojë në varësi të karakteristikave
të përdoruesit (zërit, shqiptimit,
intonacionit dhe shpejtësisë) dhe
nga mjedisi (zhurma dhe volumi i
televizorit).
Regjistrimi i telekomandës
magjike
BACK
HOME
Regjistrimi
i telekomandës
magjike
Për të përdorur telekomandën
magjike, fillimisht çiftojeni me
televizorin.
P
MY APPS
1 V
endosni bateritë në
telekomandën magjike dhe
ndizni televizorin.
2 Drejtojeni telekomandën
magjike nga televizori dhe
shtypni Rrotulla(OK) në
telekomandë.
»»Nëse televizori nuk arrin të
regjistrojë telekomandën
magjike, provojeni sërish
pasi ta fikni dhe rindizni
televizorin.
(PAS)
(Shtëpi)
Shtypni njëkohësisht
(PAS)
dhe
(Shtëpi) për pesë
sekonda për të shkëputur çiftimin
e telekomandës magjike me
televizorin.
»»Shtypja dhe mbajtja
e butonit
(DIL në
DIREKT) mundëson
anulimin dhe riregjistrimin
e menjëhershëm të
telekomandës magjike.
Si ta përdorni telekomandën
magjike
yy Tundeni telekomandën
magjike lehtë djathtas dhe
majtas ose shtypni butonat
(Shtëpi),
/ INPUT,
për ta shfaqur treguesin
në ekran.
»»Treguesi shfaqet kur lëvizni
butonin e rrotullës. (Në
varësi të modelit)
yy Nëse treguesi nuk është
përdorur për një farë periudhe
kohe ose nëse telekomanda
magjike është vendosur mbi
një sipërfaqe të sheshtë,
treguesi zhduket.
yy Nëse treguesi nuk lëviz
siç dëshironi, tundeni
telekomandën magjike majtas
dhe djathtas. Treguesi lëviz
në qendër të ekranit.
yy Telekomanda magjike i
shkarkon bateritë më shpejt
sesa një telekomandë
normale, për shkak të
veçorive shtesë.
FUNKSIONET E TELEKOMANDËS MAGJIKE
/ PËRDORIMI I UDHËZUESIT TË PËRDORUESIT
Masat paraprake që
duhen marrë kur përdorni
telekomandën magjike
PËRDORIMI I
UDHËZUESIT TË
PËRDORUESIT
Udhëzuesi i përdoruesit ju lejon të përdorni më
lehtësisht informacionin e detajuar për TV-në.
SHËNIM
yy Ju mund të përdorni gjithashtu
udhëzuesin e përdoruesit duke shtypur
(Udhëzuesi i përdoruesit) në
telekomandë. (Në varësi të modelit)
SHQIP
1 Shtypni butonin
(Shtëpi) në telekomandë
për të shfaqur menynë Shtëpi.
2 Zgjidhni Udhëzuesi i përdoruesit dhe shtypni
Rrotulla(OK).

yyPërdoreni telekomandën brenda rrezes
së specifikuar (brenda 10 m). Mund t’ju
ndodhë dështim komunikimi kur e përdorni
pajisjen jashtë zonës së mbulimit ose nëse
ka pengesa brenda zonës së mbulimit.
yyMund t’ju ndodhë dështim komunikimi
në varësi të aksesorëve. Pajisje të tilla
si furra me mikrovalë dhe LAN me valë
funksionojnë në të njëjtin brez frekuence
(2,4 GHz) si telekomanda magjike. Kjo
mund të shkaktojë defekte në komunikim.
yyTelekomanda magjike mund të mos
funksionojë siç duhet nëse rrugëzuesi me
valë (AP) është më afër se 1 metër nga
televizori. Rrugëzuesi me valë duhet të
jetë më shumë se 1 metër larg televizorit.
yyMos e çmontoni ose nxehni baterinë.
yyMos e rrëzoni baterinë. Shmangni goditje
të forta ndaj baterisë.
yyVendosja e baterisë në mënyrë të gabuar
mund të shkaktojë shpërthim.
29
30
MIRËMBAJTJA / ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
MIRËMBAJTJA
Pastrimi i TV-së
Pastrojeni TV-në tuaj rregullisht për të ruajtur performancën më të mirë dhe për të rritur jetëgjatësinë e produktit.
KUJDES
yy Sigurohuni që fillimisht të fikni televizorin dhe të hiqni kabllon elektrike dhe të gjitha kabllot e tjera.
yy Kur TV-ja nuk do të hapet dhe nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, hiqni kabllon elektrike nga
priza në mur për të shmangur dëmtimet e mundshme nga rrufetë ose nga luhatjet e energjisë.
SHQIP
Ekrani, kuadroja, mobilja e TV-së dhe mbështetësja
yy Për të hequr pluhurin ose papastërtitë e vogla, pastrojeni sipërfaqen me një leckë të thatë, të pastër dhe të butë.
yy Për të hequr papastërtitë e mëdha, pastrojeni sipërfaqen me një leckë të lagur me ujë të pastër ose me detergjent
të holluar. Më pas fshijeni menjëherë me një leckë të thatë.
KUJDES
yy Shmangni gjithmonë prekjen e ekranit sepse mund të dëmtohet.
yy Mos shtyni, mos fërkoni dhe mos godisni sipërfaqen me thonj ose me ndonjë objekt të fortë, sepse mund të
gërvishtë ekranin dhe të krijojë deformime të figurës.
yy Mos përdorni kimikate, sepse mund të dëmtojnë ekranin.
yy Mos spërkatni lëngje mbi sipërfaqe. Nëse uji futet në TV, kjo gjë mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose defekt.
Kordoni elektrik
Pastroni rregullisht kabllon elektrike nga papastërtitë dhe nga pluhuri që mblidhet aty.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja
Televizori nuk mund
të kontrollohet nga
telekomanda.
yy Kontrolloni sensorin e telekomandës së produktit dhe riprovoni.
yy Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë midis produktit dhe telekomandës.
yy Kontrolloni nëse bateritë funksionojnë ende dhe nëse janë instaluar siç duhet
( në ,
në ).
Nuk nxjerr as figurë as zë.
yy Kontrolloni nëse produkti është ndezur.
yy Kontrolloni nëse kordoni elektrik është lidhur siç duhet me prizën.
yy Kontrolloni nëse ka ndonjë problem me prizën duke lidhur produkte të tjera.
Televizori fiket papritmas.
yy Kontrolloni cilësimet e kontrollit të energjisë. Thjesht mund të jetë ndërprerë
rryma.
yy Kontrolloni nëse veçoria Gatishëri Automat. (Në varësi të modelit)
/ Kohëmatësi i fikjes / Çaktivizimi i kohëmatësit është aktivizuar te
parametrat e Kohëmatësit.
yy Nëse nuk ka sinjal kur televizori është i ndezur, ky i fundit do të fiket
automatikisht pas 15 minutash qëndrimi në gjendje joaktive.
Kur lidheni me PC-në (HDMI/
DVI), afishohen mesazhet
“S’ka sinjal” ose “Format i
pavlefshëm”.
yy Fikni/ndizni TV-në me anë të telekomandës.
yy Rilidhni kabllon HDMI.
yy Rindizni PC-në me TV-në e ndezur.
SPECIFIKIMET
31
SPECIFIKIMET
Moduli me valë(LGSBW41) Specifikimet
LAN me valë
Standard
IEEE802.11a/b/g/n
Fuqia në dalje
(Maks.)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm
Standard
Shkalla e
frekuencës
Fuqia në dalje
(Maks.)
Versioni Bluetooth 3.0
2400 ~ 2483.5 MHz
SHQIP
2400 në 2483.5 MHz
5150 në 5250 MHz
5725 në 5850 MHz (Për vendet
jashtë BE-së)
Shkalla e
frekuencës
Bluetooth
10 dBm ose më e ulët
yyDuke qenë se kanali i bandës së përdorur nga shteti mund të jetë i ndryshëm, përdoruesi nuk mund
të ndryshojë ose të rregullojë frekuencën e përdorimit dhe ky produkt është caktuar për tabelën e
frekuencave rajonale.
yyKjo pajisje duhet të instalohet dhe të përdoret në një distancë minimalisht 20 cm nga trupi. Dhe kjo
frazë është për deklaratën e përgjithshme për të marrë parasysh mjedisin e përdoruesit.
0197
0197
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LED TV*
* LG LED TV posjeduje LCD ekran sa LED
pozadinskim osvjetljenjem.
Kliknite!
Korisnički vodič
Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije rada s uređajem i zadržite
ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SADRŽAJ
3
LICENCAMA
3
SOFTVERU OTVORENOG KODA
3
POSTAVLJANJE VANJSKOG
UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
BOSANSKI
4
SIGURNOSNE UPUTE
10
- Gledanje 3D prikaza (samo 3D modeli)
12
POSTUPAK INSTALIRANJA
12
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
12
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24
Raspakivanje
Odvojena kupovina
Dijelovi i tipke
- Korištenje upravljačkog dugmeta
Podizanje i micanje TV-a
Montiranje na sto
Postavljanje na zid
Korištenje ugrađene kamere
- Priprema ugrađene kamere
- Imena dijelova ugrađene kamere
- Provjera opsega dometa kamere
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
27
FUNKCIJE TIPKI MAGIČNOG
DALJINSKOG UPRAVLJAČA
28
Registriranje magičnog daljinskog
upravljača
Kako koristiti magični daljinski upravljač
Mjere predostrožnosti koje je potrebno
poduzeti prilikom korištenja magičnog
daljinskog upravljača
28
29
29
KORIŠTENJE KORISNIČKOG
PRIRUČNIKA
30
ODRŽAVANJE
30
30
30
Čišćenje TV-a
- Ekran, okvir, ormarić i postolje
- Kabl za napajanje
30
RJEŠAVANJE PROBLEMA
31
SPECIFIKACIJE
UPOZORENJE
yy Ako zanemarite poruku upozorenja,
možete pretrpiti teške povrede ili doživjeti
nesreću ili smrtno nastradati.
OPREZ
yy Ako zanemarite poruku upozorenja,
možete pretrpiti lakše povrede ili može
doći do oštećenja proizvoda.
NAPOMENA
yy Napomena vam daje dodatno objašnjenje
i pomaže da proizvod koristite bezbjedno.
Prije korištenja proizvoda, pažljivo
pročitajte napomene.
LICENCAMA / SOFTVERU OTVORENOG KODA
/ POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
3
LICENCAMA
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za više informacija o licencama, posjetite stranicu
www.lg.com.
SOFTVERU OTVORENOG KODA
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG
UREĐAJA
Informacije o vanjskom upravljačkom uređaju potražite na www.lg.com.
BOSANSKI
Da biste pribavili izvorni kôd pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama za otvoreni kôd, koje su sadržane u
ovom proizvodu, molimo posjetite stranicu http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, za preuzimanje su dostupne i sve spomenute licencne odredbe, odricanja od
garancije i obavijesti o autorskim pravima.
LG Electronics će vam također isporučiti otvoreni kôd na CD-ROM disku po cijeni koja pokriva trošak takve
distribucije (npr. cijena medija za zapisivanje, pakovanja i isporuke) nakon što pošaljete zahtjev na adresu
[email protected] Ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.
4
SIGURNOSNE UPUTE
SIGURNOSNE UPUTE
Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne upute.
UPOZORENJE
BOSANSKI
yyNemojte postavljati TV i daljinski upravljač u sljedeća okruženja:
--Lokacija izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti
--Prostorija u kojoj ima puno vlage, npr. kupatilo
--U blizini nekog izvora toplote kao što je peć ili neki drugi uređaj koji
stvara toplotu
--U blizini kuhinjskih pultova ili ovlaživača zraka gdje uređaj može biti lako
izložen pari ili ulju
--Područje izloženo kiši ili vjetru
--U blizini posuda s vodom kako što su vaze za cvijeće
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije
proizvoda.
yyNe stavljajte uređaj na mjesta na kojima može biti izložen prašini.
Na taj način možete izazvati požar.
yyGlavni priključak napajanja je uređaj za prekidanje napajanja. Priključak
mora uvijek biti dostupan.
yyKabl za napajanje ne dodirujte mokrim rukama. Pored toga, ako je spoj
kabla mokar ili prekriven prašinom, osušite kabl za napajanje u potpunosti
ili obrišite prašinu s njega.
Možete doživjeti strujni udar uslijed prekomjerne vlage.
yyPazite da kabl za napajanje priključite na uzemljeni izvor. (Izuzev u slučaju
uređaja koji nisu uzemljeni.)
Možete doživjeti strujni udar ili pretrpiti povrede.
yyKabl za napajanje učvrstite u potpunosti.
Ako kabl za napajanje nije u potpunosti učvršćen, može izbiti požar.
yyPazite da kabl za napajanje ne dolazi u kontakt sa vrućim predmetima kao
što je grijalica.
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
yyNemojte stavljati neke teške predmete, ili sam proizvod, na kablove za
napajanje.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
SIGURNOSNE UPUTE
5
yySavijte antenski kabl između unutrašnjeg i vanjskog dijela objekta kako
biste spriječili ulazak kiše.
To može dovesti do oštećenja unutar uređaja izazvanih prodorom vode i
strujnog udara.
yyPrilikom postavljanja TV-a na zid, pazite da TV instalirate tako da kablovi za
napajanje i prenos signala ne vise sa stražnjeg dijela TV-a.
To može izazvati požar ili strujni udar.
yyNemojte priključivati previše električnih uređaja u jednu utičnicu sa više
izlaza.
Ako to učinite, može doći do požara izazvanog pregrijavanjem.
Des
icca
nt
yyMaterijal u pakovanju za uklanjanje vlage ili plastičnu ambalažu držite van
domašaja djece.
Materijal za uklanjanje vlage je škodljiv u slučaju gutanja. Ukoliko ga neka
osoba greškom proguta, prisilite tu osobu na povraćanje i odvedite je u
najbližu bolnicu. Pored toga, plastična ambalaža može izazvati gušenje.
Držite je van domašaja djece.
yyNe dajte da se djeca penju po TV-u ili vješaju o njega.
Ako to čine, TV se može prevrnuti i izazvati teške povrede.
yyPažljivo odložite iskorištene baterije kako biste spriječili da ih djeca
progutaju.
U slučaju da to neko dijete ipak učini, odmah ga odvedite ljekaru.
yyNemojte umetati neki provodnik (recimo metalni štapić) u jedan kraj kabla
za napajanje dok je drugi kraj uključen u utičnicu. Dodatno, ne dodirujte
kabl za napajanje odmah nakon što ga uključite u utičnicu.
Možete doživjeti strujni udar.
(ovisno o modelu)
yyNemojte stavljati ili pohranjivati zapaljive tvari u blizini uređaja.
Postoji opasnost od eksplozije ili požara uslijed nemarnog rukovanja zapaljivim tvarima.
yyNemojte ubacivati u uređaj metalne predmete kao što su novčići, šnale za
kosu, štapići za jelo ili žica, niti zapaljive predmete kao što su papir i šibice.
Djeca moraju biti posebno pažljiva.
Mogu se povrijediti ili izazvati požar ili strujni udar. Ukoliko u uređaj dospije
neki neželjeni predmet, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom
centru.
yyNemojte prska vodu po uređaju ili ga trljati nekom zapaljivom tvari
(razrjeđivač ili benzen). Na taj način možete izazvati požar ili strujni udar.
BOSANSKI
yyNemojte ispuštati proizvod ili pustiti da se prevrne prilikom povezivanja
eksternih uređaja.
Ako to učinite, možete se povrijediti ili izazvati oštećenja na proizvodu.
6
SIGURNOSNE UPUTE
yyPazite da proizvod ne bude izložen nekom udaru ili da neki predmeti
upadnu u proizvod i nemojte bilo šta ispuštati na ekran.
Možete pretrpiti povrede ili izazvati oštećenja proizvoda.
yyNikada nemojte dodirivati antenu proizvoda za vrijeme električnih munja ili
olujne grmljavine.
Možete doživjeti strujni udar.
yyNikada nemojte dodirivati zidnu utičnicu u slučaju curenja plina; otvorite
prostore i prozračite prostoriju.
Može doći do požara ili opekotina uslijed varničenja.
BOSANSKI
yyNemojte rasklapati, popravljati ili modificirati proizvod po vlastitom
nahođenju.
Na taj način možete izazvati požar ili strujni udar.
Obratite se servisnom centru ako je potrebno izvršiti provjeru, kalibriranje ili
popravak.
yyAko se desi nešto od sljedećeg, odmah isključite uređaj iz napajanja i obratite se lokalnom servisnom centru.
--Uređaj je bio izložen udaru
--Uređaj je oštećen
--Strani predmeti su dospjeli u proizvod
--Iz uređaja se pojavio dim ili se osjetio neprijatan miris
To može izazvati požar ili strujni udar.
yyAko nemate namjeru uređaj koristiti duže vrijeme, isključite kabl za napajanje iz uređaja.
Prašina na uređaju može izazvati požar dok oštećena izolacija može izazvati curenje električne energije, strujni udar ili požar.
yyUređaj se ne smije izlagati kapanju ili zapljuskivanju tekućinom niti se predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su vaze, smiju stavljati na uređaj.
yyNemojte montirati uređaj na zid ako tamo može biti lako izložen ulju ili isparavanju ulja.
To može izazvati pad i oštećenje uređaja.
OPREZ
yyInstalirajte uređaj na mjestu na kom nema radijskih valova.
yyIzmeđu vanjske antene i kablova za napajanje treba biti dovoljno prostora
kako antena ne bi dodirivala kable čak i u slučaja pada antene.
To može izazvati strujni udar.
SIGURNOSNE UPUTE
7
yyNemojte instalirati uređaj na mjestima kao što su nestabilne police ili nagnute površine. Također izbjegavajte mjesta na kojima ima vibracija ili tamo
gdje uređaj nema puni oslonac.
U suprotnom, uređaj može pasti ili se prevrnuti i time izazvati povrede ili
oštećenja na proizvodu.
yyAko TV instalirate na postolje, trebate poduzeti mjere kojima će se spriječiti
prevrtanje proizvoda. U suprotnom, TV se može prevrnuti i izazvati teške
povrede.
yyAko uređaj namjeravate montirati na zid, pričvrstite sklop za montažu na zid prema VESA standardu (opcionalni dijelovi) na stražnji dio uređaja. Kada uređaj instalirate tako da koristi konzolu
zidnog nosača (opcionalni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
yyKoristite samo one spojeve / pribor koje je odobrio proizvođač.
yyPrilikom gledanja TV-a, preporučujemo da održavate udaljenost od uređaja
jednaku najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana.
Ako TV gledate duži vremenski period, može vam se zamutiti vid.
yyKoristite samo odgovarajući tip baterije.
Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.
yyNe miješajte nove i stare baterije.
To može dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
yyBaterije se ne smije izlagati previsokim temperaturama, npr. držite dalje od direktne sunčeve
svjetlosti, otvorenog kamina i električnih grijalica.
yyNE stavljajte baterije koje se ne mogu puniti u uređaj za punjenje.
yyPazite da između daljinskog upravljača i njegovog senzora nema nikakvih
predmeta.
yySunčeva svjetlost ili neka druga jaka svjetlost može poremetiti signal s
daljinskog upravljača. Ako se to dešava, zamračite prostoriju.
yyPrilikom povezivanja vanjskih uređaja kao što su konzole za video igre,
pazite da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugi.
U suprotnom, uređaj se može prevrnuti i time izazvati povrede ili oštećenja
na proizvodu.
yyNemojte uključivati ili isključivati uređaj uključivanjem ili isključivanjem
priključka za napajanje u utičnicu ili iz nje. (Nemojte koristiti priključak za
napajanje kao prekidač.)
Tako možete izazvati mehanički kvar ili pretrpiti strujni udar.
BOSANSKI
yyPrilikom instaliranja antene, obratite se kvalificiranom serviseru.
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
8
SIGURNOSNE UPUTE
yySlijedite upute za instaliranje date u nastavku kako biste spriječili pregrijavanje proizvoda.
--Udaljenost uređaja od zida bi trebala biti veća od 10 cm.
--Nemojte instalirati uređaj na mjestu na kom nema prozračivanja (npr. na
polici za knjige ili u ormaru).
--Nemojte instalirati uređaj na tepihu ili mekanoj podlozi.
--Pazite da neki stolnjak ili zavjesa ne blokiraju ventilacijske otvore.
U suprotnom možete izazvati požar.
yyKada TV gledate duže vrijeme, pazite da ne dodirujete ventilacijske otvore
jer mogu biti vrući. To ne utiče na rad ili učinkovitost proizvoda.
yyPovremeno pregledajte kabl za napajanje uređaja i ako na njemu ima znakova oštećenja ili
istrošenosti, isključite ga, prestanite koristiti uređaj i dajte da ovlašteni serviser kabl zamijeni
predviđenim zamjenskim dijelom.
BOSANSKI
yyNe dajte da se na priključcima utikača za napajanje ili utičnici nakuplja
prašina.
Na taj način možete izazvati požar.
yyZaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećivanja, kao što
je uvrtanje, izvijanje, gnječenje, priklještenje u vratima ili gaženje. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice i mjesto na kom kabl izlazi iz
uređaja.
yyEkran nemojte jako pritiskati rukom ili oštrim ivicama, npr. noktom ili
olovkom ili ga grebati.
yyIzbjegavajte da ekran duže vrijeme dodirujete ili držite prst(e) na njemu. Na
taj način možete izazvati privremena izobličenja na ekranu.
yyPrilikom čišćenja uređaja i njegovih komponenata, prvo isključite napajanje
i prebrišite uređaj mekanom krpom. Primjenom prekomjerne sile uređaj
možete izgrebati ili izazvati promjene boje. Uređaj nemojte prskati vodom
ili ga brisati mokrom krpom. Nikada nemojte koristiti sredstvo za čišćenje
stakla, automobilsko ili industrijsko sjajilo, abrazivna sredstva ili vosak,
benzen, alkohol itd. zbog mogućih oštećenja uređaja i njegovog ekrana.
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda
(deformacija, korozija ili pucanje).
yySve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu za naizmjeničnu struju, njegova veza s izvorom
napajanja naizmjeničnom strujom nije prekinuta čak ni ako uređaj isključite prekidačem.
yyPrilikom isključivanja kabla, uzmite za priključak i izvucite ga.
Ako žice u kablu za napajanje nisu spojene, može doći do požara.
yyPrilikom pomjeranja proizvoda pazite da prvo isključite napajanje. Zatim isključite kablove za napajanje, antenske kablove i sve kablove za
povezivanje.
TV uređaj ili kabl za napajanje mogu se oštetiti, što može izazvati opasnost
od požara ili strujni udar.
SIGURNOSNE UPUTE
9
yyPrilikom premještanja ili raspakivanja uređaja, radite uz pomoć druge osobe
jer je uređaj težak.
U suprotnom se možete povrijediti.
yyJednom godišnje se obratite servisnom centru radi čišćenja unutrašnjih
dijelova uređaja.
Nakupljena prašina može izazvati mehanički kvar.
yyZa sve poslove servisiranja se obratite kvalificiranom servisnom osoblju.
Servisiranje je neophodno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, npr.
ako je oštećen kabl ili priključak za napajanje, ako je na uređaj prosuta
tekućina ili ako su u njega dospjeli neki predmeti, ako je uređaj izložen kiši
ili vlazi, ako ne radi pravilno ili ako je ispušten prilikom nošenja.
yyAko je uređaj hladan na dodir, može se pojaviti malo “treptanja” prilikom
uključivanja. To je normalno, s uređajem je sve uredu.
yyMoguće je da ćete na ekranu uočiti različitu svjetlinu i boju ovisno o
položaju gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
Ta pojava se dešava zbog karakteristike samog ekrana. Ona nije povezana
s radom proizvoda i ne predstavlja kvar.
yyPrikazivanje nepokretne slike (npr. logotip kanala s kojeg se emitira program, izbornik na ekranu,
scena iz video igre) duže vrijeme može izazvati oštećenje ekrana i dovesti do zadržavanja slike,
poznatog i kao utiskivanje slike. Utiskivanje slike nije obuhvaćeno garancijom na uređaj.
Izbjegavajte prikazivanje nepomičnog prizora na televizijskom ekranu duži vremenski period (2 ili
više sati za LCD uređaje, 1 ili više sati za plazma TV aparate).
Također, ako TV gledate duži vremenski period uz omjer slike 4:3, može doći do utiskivanja slike
na ivicama ekrana.
Ta pojava prisutna je i na uređajima trećih strana i ne podliježe zamjeni ili povratu novca.
yyGenerirani zvuk
Šum “krckanja”: šum koji se pojavljuje prilikom gledanja ili isključivanja TV-a nastaje toplotnim
skupljanjem plastike uslijed temperature i vlažnosti. Taj zvuk je uobičajen za proizvode kod kojih je
neophodno toplotno deformiranje. Zujanje električnog kola/ploče: zvuk slabog intenziteta nastaje
uslijed rada kola za brzo preklapanje, koje doprema veliku količinu električne energije potrebne za
rad proizvoda. On se razlikuje ovisno o proizvodu.
Generirani zvuk ne utiče na rad i pouzdanost TV uređaja.
BOSANSKI
yyEkran je proizvod visoke tehnologije sa rezolucijom od dva miliona do šest
miliona piksela. Moguće je da ćete na ekranu vidjeti crne tačkice i/ili svijetlo
obojene tačkice (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne ukazuje na
kvar niti utiče na učinkovitost i pouzdanost uređaja. Ta pojava prisutna je i na uređajima trećih strana i ne podliježe zamjeni ili
povratu novca.
10
SIGURNOSNE UPUTE
Gledanje 3D prikaza (samo 3D modeli)
UPOZORENJE
Okruženje za gledanje
yy Vrijeme gledanja
-- Prilikom gledanja 3D sadržaja, svakog sata pravite pauze od 5 do 15 minuta. Gledanje 3D
sadržaja duži vremenski period može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, zamor ili naprezanje očiju.
Osobe koje boluju od fotosenzitivne epilepsije ili hronične bolesti
BOSANSKI
yy Neki korisnici mogu imati napadaj ili iskusiti neke druge neuobičajene simptome prilikom izlaganja
treptavom svjetlu ili određenom uzorku iz 3D sadržaja.
yy Nemojte gledati 3D video sadržaje ukoliko osjetite mučninu, ako ste u drugom stanju i/ili bolujete od
neke hronične bolesti kao što je epilepsija, ako imate poremećaj rada srca ili ako imate problema s
pritiskom itd.
yy 3D sadržaj se ne preporučuje osobama koje boluju od poremećaja ili izostanka binokularnog vida.
Mogu se iskusiti dvostruke slike ili nelagoda prilikom gledanja.
yy Ako bolujete od strabizma (razrokost), ambliopije (slabovidnost) ili astigmatizma, moguće je da ćete
imati problema s osjećajem dubine i da ćete lako osjetiti zamor zbog dvostrukih slika. Savjetuje vam
se da pauze pravite češće nego neka prosječna odrasla osoba.
yy Ako vam vid varira između lijevog i desnog oka, obavite pregled vida prije gledanja 3D sadržaja.
Simptomi koji iziskuju prekid ili uzdržavanje od gledanja 3D sadržaja
yy Nemojte gledati 3D sadržaje kada ste umorni zbog nedostatka sna, prekomjernog rada ili uživanja
alkohola.
yy Kada se kod vas ispolje ti simptomi, prestanite koristiti/gledati 3D sadržaj i odmarajte se dok se
simptomi ne povuku.
-- Potražite pomoć ljekara u slučaju da simptomi potraju. Simptomi mogu obuhvatati glavobolju, bol
u očnim jabučicama, vrtoglavicu, mučninu, palpitacije, zamućenost, nelagodu, dvostruku sliku,
vizuelnu neugodnost ili zamor.
SIGURNOSNE UPUTE
11
OPREZ
Okruženje za gledanje
yy Razdaljina gledanja
-- Održavajte udaljenost od uređaja jednaku najmanje dvostrukoj dužini dijagonale ekrana prilikom
gledanja 3D video sadržaja. Ako osjetite nelagodu prilikom gledanja 3D sadržaja, odmaknite se
dalje od TV uređaja.
Starost gledatelja
Mjere opreza prilikom korištenja 3D naočala
yy
yy
yy
yy
Obavezno koristite LG 3D naočale. U suprotnom je moguće da nećete moći pravilno gledati 3D video.
Nemojte koristiti 3D naočale umjesto vaših dioptrijskih, sunčanih ili zaštitnih naočala.
Korištenje modificiranih 3D naočala može izazvati zamor očiju ili izobličavanje slike.
Nemojte držati 3D naočale na izuzetno visokim ili niskim temperaturama. Tako će se načale
deformirati.
yy 3D naočale su krhke i lako ih je izgrebati. Uvijek koristite mekanu i čistu krpicu za brisanje leća.
Nemojte grebati površinu leća 3D naočala oštrim predmetima ili ih čistiti/brisati hemikalijama.
BOSANSKI
yy Dojenčad/djeca
-- Korištenje/gledanje 3D sadržaja je zabranjeno za djecu mlađu od 6 godina.
-- Djeca mlađa od 10 godina mogu prekomjerno reagirati i previše se uzbuditi jer je njihov vid još u
razvoju (na primjer, mogu pokušavati da dodirnu ekran ili uskoče u njega. Djeca koja gledaju 3D
sadržaje iziskuju poseban nadzor i pažnju.
-- Djeca imaju veći binokularni disparitet 3D prikaza u odnosu na odrasle osobe jer je kod njih
razmak između očiju manji nego kod odraslih osoba. Stoga djeca uočavaju veću stereoskopsku
dubinu 3D slike nego odrasle osobe.
yy Tinejdžeri
-- Tinejdžeri starosti do 19 godina mogu osjetljivo reagirati uslijed stimulacije svjetlom u 3D
sadržaju. Uputite ih da se uzdrže od dužeg gledanja 3D sadržaja kada su umorni.
yy Starije osobe
-- Starije osobe mogu slabije opažati 3D efekt u odnosu na mlade. Nemojte sjediti ispred TV-a na
razdaljini manjoj od preporučene.
12
POSTUPAK INSTALIRANJA / SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
NAPOMENA
yy Moguće je da se vaš TV uređaj razlikuje od onoga na slici.
yy OSD (prikaz na ekranu) na vašem TV-u može se unekoliko razlikovati od onog koji je prikazan u
ovom priručniku.
yy Dostupne opcije i izbornici mogu se razlikovati ovisno o ulazu ili modelu proizvoda koji koristite.
yy Ovom TV uređaju u budućnosti mogu biti dodane nove funkcije.
yy TV se može postaviti u stanje pripravnosti kako bi se smanjila potrošnja energije. Pored toga, TV
treba isključiti ako se neko vrijeme neće gledati, jer se tako smanjuje potrošnja energije.
yy Energija koja se troši tokom korištenja može se značajno smanjiti ako se smanji nivo svjetline slike,
što će sniziti i ukupne troškove rada.
POSTUPAK INSTALIRANJA
BOSANSKI
1
2
3
4
Otvorite pakovanje i provjerite je li isporučen sav pribor.
Pričvrstite postolje na TV uređaj.
Povežite vanjski uređaj na TV.
Provjerite je li dostupna mrežna veza.
Mrežne funkcije TV-a možete koristiti tek nakon uspostavljanja mrežne veze.
* Ako se TV uključuje prvi put nakon isporuke iz fabrike, pokretanje TV-a može potrajati do jedne minute.
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Raspakivanje
Pregledajte imate li sljedeće stavke u pakovanju proizvoda. Ako nešto od pribora nedostaje, obratite se
lokalnom ovlaštenom prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se
razlikovati od stvarnog proizvoda i stavke.
OPREZ
yy Nemojte koristiti stavke koje nisu odobrene kako biste osigurali bezbjedan rad i životni vijek
proizvoda.
yy Bilo kakva oštećenja ili povrede nastale uslijed korištenja neodobrenih stavki nisu obuhvaćene
garancijom.
yy Na nekim modelima je na ekran postavljen tanki film koji se ne smije uklanjati.
NAPOMENA
yy Stavke isporučene uz vaš proizvod mogu se razlikovati ovisno o modelu.
yy Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti
uslijed nadogradnje funkcija proizvoda.
yy Za optimalno povezivanje, HDMI kablovi i USB uređaji bi trebali imati obrube manje od 10 mm
debljine i 18 mm širine. Koristite produžni kabl koji podržava USB 2.0 ako se USB kabl ili USB
memorijski uređaj za pohranjivanje ne mogu uključiti u USB priključak na TV-u.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Daljinski upravljač i baterije
(AAA)
(Ovisno o modelu)
Daljinski upravljač neće biti
dostupan na svim tržištima.
(Pogledajte str. 25, 26)
Korisnički priručnik
Tag on
Kino 3D naočale
Broj isporučenih 3D naočala
može se razlikovati ovisno o
modelu ili zemlji.
(Samo LB65**, LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
Naočale za dvojno reproduciranje
(ovisno o modelu)
Kabl za stolno postolje
(Ovisno o modelu)
(Pogledajte str. A-10, A-11)
Spojnica za rukovanje
kablovima
2EA
(Samo LB63**, LB65**-ZA/
ZK/ZH/ZL, LB67**, LB68**,
LB69**, LB73**-ZA)
(Pogledajte str. A-10, A-11)
Spojnica za rukovanje
kablovima
2EA
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-11)
BOSANSKI
Magični daljinski upravljač,
baterije (AA)
(Samo LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**, LB72**,
LB73**, LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. 27)
Tag On
14
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Kabl za napajanje
2EA, M4 x L20
(Samo 32/39LB65**-ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Samo 32LB65**-ZA/ZK)
(Pogledajte str. A-3, A-4, A-5)
Kabl za napajanje
4EA, M4 x L14
(Samo LB63**, 39LB65**-ZA/
ZK, 42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-3, A-4, A-6,
A-7, A-8, A-9)
Kabl za napajanje
4EA, M4 x L20
(Samo LB65**-ZE/ZN)
(Pogledajte str. A-4, A-5)
Kabl za napajanje
4EA, M4 x L10
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-6)
Gumeni poklopac
2EA
(Samo LB65**-ZE/ZN)
(Pogledajte str. A-8)
Osnova postolja
(Samo LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Pogledajte str. A-3)
Osnova postolja
(Samo LB63**-ZL, LB65**ZK)
(Pogledajte str. A-4)
Tijelo postolja / Osnova
postolja
(Samo LB65**-ZE/ZN)
(Pogledajte str. A-4, A-5)
BOSANSKI
Kabl za napajanje
(Ovisno o modelu)
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Prednja strana postolja
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-6)
Nosač za postolje
(Samo LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Pogledajte str. A-6)
Sklop za postolje
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-7)
Sound Bar zvučnik
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-7, A-8)
Nosači za Sound Bar
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-8)
Poklopci vijaka
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-7, A-9)
Komponentni kabl
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-27)
Kompozitni kabl
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-27, A-30)
Scart kabl
(Samo LB86**, LB87**)
(Pogledajte str. A-49)
Odstojnici zidnog nosača
2EA
(Samo 42LB63**, 42LB65**)
(Pogledajte str. 23)
BOSANSKI
Sklop za postolje
(Tijelo postolja / Osnova
postolja)
(Samo 70LB65**-ZA, LB67**,
LB68**, LB69**, LB73**-ZA)
(Pogledajte str. A-3)
15
16
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Odvojena kupovina
Stavke koje se kupuju odvojeno mogu biti promijenjene ili izmijenjene radi poboljšanja kvaliteta bez
prethodnog obavještenja.
Obratite se svom prodavaču kako biste kupili ove stavke.
Navedeni uređaju rade samo s određenim modelima.
AG-F***DP
Naočale za dvojno reproduciranje
AG-F***
Kino 3D naočale
AN-MR500
Magični daljinski upravljač
AN-VC5**
Kamera za video pozive
LG Audio uređaj
Tag on
BOSANSKI
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Naočale za dvojno
reproduciranje
•
•
•
AG-F***
Kino 3D naočale
•
•
•
•
Kompatibilnost
LB63**
AN-MR500
Magični daljinski
upravljač
•
•
•
AN-VC5**
Kamera za video
pozive
•
•
•
LG Audio uređaj
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Naočale za dvojno reproduciranje Ime modela ili dizajn mogu se promijeniti ovisno o nadogradnji
funkcija programa, okolnostima ili smjernicama proizvođača.
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
17
Dijelovi i tipke
Tip A :
LB63**-ZA, LB65**-ZA
Tip B :
Ekran
Ekran
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Pokazivač napajanja strujom
Upravljačko dugme2
Upravljačko dugme2
Tip C :
LB65**-ZE/ZN
Ekran
Tip D :
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA Ekran
Zvučnici
Zvučnici
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Pokazivač napajanja strujom
Upravljačko dugme2
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Pokazivač napajanja strujom
Upravljačko dugme2
BOSANSKI
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Pokazivač napajanja strujom
LB63**-ZL, LB65**-ZK
18
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Tip E :
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
Tip F :
LB86**, LB87**
Ekran
Ugrađena kamera
(Samo LB87**)
Ekran
Zvučnici
Zvučnici
BOSANSKI
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Pokazivač napajanja strujom
LG Lampica logotipa
Daljinski upravljač i
inteligentni1 senzori
Upravljačko dugme2
Upravljačko dugme2
1 Inteligentni senzor - Podešava kvalitet slike u skladu sa okruženjem.
2 Upravljačko dugme - Ovo dugme se nalazi ispod ekrana TV-a.
NAPOMENA
yy Možete postaviti LG lampicu logotipa ili Pokazivač napajanja strujom na uključeno ili isključeno
odabirom stavke
Opće u glavnim menijima. (ovisno o modelu)
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
19
Korištenje upravljačkog dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili pomjeranjem upravljačkog dugmeta gore,
dolje, lijevo ili desno.
Osnovne funkcije
Kada je TV isključen, stavite prst na upravljačko dugme i pritisnite
ga jednom te pustite.
Isključivanje
Kada je TV uključen, stavite prst na upravljačko dugme, pritisnite
i držite nekoliko sekundi, a zatim ga pustite.
Upravljanje
zvukom
Ako stavite prst iznad upravljačkog dugmeta i gurnete ga ulijevo
ili udesno, možete podesiti jačinu zvuka po želji.
Kontrola
programa
Ako stavite prst iznad upravljačkog dugmeta i gurnete ga gore ili
dolje, možete se pomicati po spremljenim programima po želji.
NAPOMENA
yy Kada postavite prst iznad dugmeta upravljačke palice i pomjerate je prema gore, dolje, lijevo ili
desno, pazite da ne pritisnete dugme upravljačke palice. Ako prvo pritisnete dugme upravljačke
palice, ne možete podesiti nivo jačine zvuka i sačuvane programe. Podešavanje izbornika
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme.
Stavke( , ,
) izbornika možete podešavati pomjeranjem upravljačkog dugmeta lijevo ili desno.
TV
isključen
Zatvori
Ulaz
Isključite napajanje.
Brisanje prikaza na ekranu i vraćanje natrag na gledanje
TV-a.
Promjena ulaznog signala.
BOSANSKI
Uključivanje
20
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Podizanje i micanje TV-a
Da biste spriječili ogrebotine ili oštećenja na TV-u
i osigurali siguran transport bez obzira na vrstu
i veličinu uređaja, pročitajte sljedeće upute za
slučajeve pomicanja ili podizanja TV uređaja.
yy Kada vršite transport velikog TV uređaja,
trebale bi biti prisutne najmanje dvije osobe.
yy Prilikom ručnog transportiranja TV-a, držite
ga kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.
OPREZ
yy Uvijek pazite da ne dodirujete ekran jer to
može izazvati oštećenja na njemu.
BOSANSKI
yy Preporučuje se da pomičete TV u kutiji ili
originalnom pakovanju u kojem je isporučen.
yy Prije pomicanja ili podizanja TV-a, isključite
kabl za napajanje i sve druge kablove.
yy Kada držite TV, stranu na kojoj je ekran
okrenite suprotno od vas kako biste izbjegli
oštećenje.
yy Čvrsto držite gornji i donji dio TV-a. Pazite
da ne hvatate za providni dio, zvučnik ili
područje rešetke zvučnika.
yy Prilikom transporta, televizor ne izlažite
udarcima ili prejakim vibracijama.
yy TV prilikom transporta držite uspravno;
nikada ga nemojte okretati na stranu ili
naginjati ulijevo ili udesno.
yy Nemojte pritiskati postolje okvira jer biste
savijanjem mogli oštetiti ekran.
yy Budite pažljivi prilikom rukovanja TV-om kako
ne biste oštetili izbačeno dugme upravljačke
palice.
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Montiranje na sto
21
Pričvršćivanje TV-a za zid 1 Podignite i postavite TV u uspravan položaj na
stolu.
-- Ostavite prostor od (najmanje) 10 cm
od zida zbog odgovarajuće ventilacije.
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
OPREZ
yy Nemojte postavljati TV blizu izvora toplote
ili na takve izvore jer to može izazvati
požar ili druga oštećenja.
Korištenje sigurnosnog sistema Kensington
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
yyMoguće je da se vaš TV aparat razlikuje
od onoga na slici.
Poveznik sigurnosnog sistema Kensington nalazi
se na stražnjoj strani TV-a. Za više informacija
o postavljanju i korištenju, pogledajte uputsvo
obezbjeđeno sa sigurnosnim sistemom Kensington ili posjetite http://www.kensington.com.
Povežite kabl sigurnosnog sistema Kensington
između TV i stola.
1 Umetnite i stegnite okaste vijke ili nosač za TV
i vijke na stražnjoj strani TV-a.
-- Ako su vijci postavljeni na mjesto okastih vijaka, najprije uklonite te vijke.
2 Montirajte zidne spojnice sa vijcima na zid.
Poravnajte poziciju zidne spojnice i okastih
vijaka na stražnjem dijelu TV-a.
3 Povežite čvrsto okaste vijke i zidne konzole
jakim užetom.
Pazite da uže bude horizontalno u odnosu na
ravnu površinu.
OPREZ
yy Pazite da se djeca ne penju na TV ili
vješaju za njega.
NAPOMENA
yy Koristite platformu ili ormarić koji je
dovoljno jak i velik da može sigurno
podupirati TV.
yy Nosači, vijci i konop ne isporučuju se u
paketu. Dodatni pribor možete nabaviti
kod lokalnog distributera.
BOSANSKI
2 Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
22
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Postavljanje na zid
Pažljivo pričvrstite opcionalni zidni nosač na
stražnji dio TV-a i postavite zidni nosač na čvrst
zid okomito prema podu. Ako TV želite postaviti
na neki drugi građevinski materijal, kontaktirajte
kvalificirano osoblje.
LG preporučuje da montiranje TV aparata na zid
izvrši kvalificirana stručna osoba.
Preporučujemo da koristite zidni nosač kompanije
LG.
Ako ne koristite zidni nosač kompanije LG,
postavite zidni nosač na mjesto na kojem će
uređaj biti pričvršćen na zid na odgovarajući
način, uz dovoljno prostora da se omogući
povezivanje vanjskih uređaja.
Pazite da koristite vijke i konzolu zidnog nosača
koji ispunjavaju VESA standard. Standardne
dimenzije za komplete zidnog nosača opisane su
u sljedećoj tabeli.
Kupuje se odvojeno (postolje za postavljanje na zid)
BOSANSKI
Model
32/39LB65**
VESA (A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
Postolje za
postavljanje na
zid
Model
200 x 200
M6
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
4
LSW440B
MSW240
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
M6
M8
4
4
Postolje za
LSW440B
postavljanje na
zid
LSW640B
Postolje za postavljanje na zid
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
23
Korištenje ugrađene kamere
OPREZ
NAPOMENA
yy Koristite vijke koji su na popisu
specifikacija za vijke VESA standarda.
yy Komplet zidnog nosača sadrži upute za
montiranje i neophodne dijelove.
yy Zidni nosač je opcionalan. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
yy Dužina vijaka može biti različita ovisno
o zidnom nosaču. Pazite da koristite
odgovarajuću dužinu.
yy Za više informacija pogledajte priručnik
koji ste dobili sa zidnim nosačem.
yy Kada nosač za postavljanje na
zid pričvršćujete na TV, umetnite
odstojnike zidnog nosača u rupe
za zidni nosač na TV uređaju kako
biste podesili vertikalni ugao TV
uređaja. (Samo 42LB63**, 42LB65**)
Odstojnici zidnog
nosača
(Samo LB87**)
Pomoću ugrađene kamere TV-a možete
napraviti Skype video poziv ili koristiti funkciju
prepoznavanja pokreta.
Ovaj TV ne podržava korištenje eksterne kamere.
NAPOMENA
yy Prije korištenja ugrađene kamere, morate
uzeti u obzir činjenicu da ste zakonski
odgovorni za upotrebu ili zloupotrebu
kamere prema relevantnim državnim
zakonima, uključujući i krivični zakon.
yy Relevantni zakoni obuhvataju Zakon
o zaštiti osobnih informacija kojim se
regulira obrađivanje i prenošenje osobnih
informacija kao i zakon kojim se regulira
praćenje kamerom na radnom mjestu i
drugim mjestima.
yy Prilikom korištenja ugrađene kamere
izbjegavajte sumnjive, nezakonite ili
nemoralne situacije. Izuzev na javnim
mjestima ili dešavanjima, moguće
je da morate tražiti tuđi pristanak za
fotografiranje. Preporučujemo da
izbjegavate sljedeće situacije :
(1) Korištenje kamere u prostorima u
kojima je korištenje kamere uopćeno
zabranjeno kao što su toaleti, svlačionice,
kabine za isprobavanje odjeće i zaštićeni
prostori.
(2) Korištenje kamere na način kojim se
narušava privatnost.
(3) Korištenje kamere na načim kojim se
krše relevantni propisi i zakoni.
BOSANSKI
yy Najprije isključite napajanje, a zatim
pomjerajte ili postavljajte TV. U suprotnom
može doći do strujnog udara.
yy Ako TV postavite na strop ili ukošen zid,
moguće je da uređaj padne i izazove
teške povrede.
Koristite odobreni LG zidni nosač i
kontaktirajte lokalnog prodavača ili
kvalificirano osoblje.
yy Nemojte suviše pritezati vijke jer to može
dovesti do oštećenja televizora i gubitka
garancije.
yy Koristite vijke i zidne nosače koji
ispunjavaju VESA standard. Sva
oštećenja ili povrede koje nastanu
nepravilnim korištenjem dodatne opreme
ili korištenjem nepropisne dodatne
opreme nisu pokrivene garancijom.
24
SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE
Priprema ugrađene kamere
3 Gurnite ugrađenu kameru prema dolje kada je
ne koristite.
1 Povucite klizač na stražnjoj strani TV-a.
Poluga za
podešavanje
kamere
7
Klizač
5
BOSANSKI
7
5
Imena dijelova
ugrađene kamere
NAPOMENA
Objektiv kamere
yy Uklonite zaštitni film prije korišćenja
Zaštitna folija
kamere.
2 Možete podesiti ugao kamere pomoću poluge
za podešavanje kamere na zadnjoj strani
ugrađene kamere.
7
<Postranični prikaz>
5
Mikrofon
7
7
5
Poluga
Objektiv
5
Provjera opsega dometa kamere
1 Pritisnite tipku
(Početak) na daljinskom
upravljaču za prikaz izbornika Početak.
2 Odaberite Kamera
, a zatim ponovno
pritisnite Točkić (OK).
NAPOMENA
yy Optimalna daljina od kamere za
korišćenje funkcije prepoznavanja
pokreta je između 1,5 i 4,5 m.
DALJINSKI UPRAVLJAČ
25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama na daljinskom upravljaču.
Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i TV koristite pravilno.
Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, zamijenite baterije (1,5
V AAA) povezujući krajeve
i
prema naljepnici unutar odjeljka i zatvorite
poklopac baterije.
Da biste izvadili baterije, obavite postupak koji je objašnjen za umetanje baterija,
ali u obrnutom smjeru.
ili
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.
yy Daljinski upravljač neće biti dostupan na svim tržištima.
TV/RAD Odabir Radija, TV i DTV programa.
INPUT Promjena ulaznog signala.
SETTINGS Pristupanje glavnim izbornicima.
Q. MENU Pristup brzim izbornicima.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Prikaz informacija o trenutnom programu i ekranu.
SUBTITLE Pamti vaš željeni titl u digitalnom načinu rada.
GUIDE Prikazuje programski vodič.
Q.VIEW Povratak na prethodni gledani program.
FAV Pristupanje listi omiljenih kanala.
3D Koristi se za prikaz 3D videa.
PAGE
Pomjeranje na sljedeći ili prethodni ekran.
0
RECENT Prikaz prethodnih kanala.
SMART Pristup izborniku Početak.
LIVE MENU Prikaz liste Preporučeno, Program, Pretraživanje i Snimljeno.
1
TIPKE ZA TELETEKST Ove tipke koriste se za teletekst.
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno) Pomjeranje kroz
izbornike ili opcije.
1
1
OK
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
BACK Vraćanje na prethodni nivo.
EXIT Brisanje prikaza na ekranu i vraćanje natrag na gledanje TVa.
AD Pritiskom na dugme AD bit će omogućena funkcija zvučnih
opisa.
REC/ Početak snimanja i prikazivanja izbornika snimanja. (samo model s
podrškom za Time MachineReady način rada)
2
Tipke za upravljanje (
) Kontrola Premium
sadržaja, Time MachineReady-a ili izbornika SmartShare ili SIMPLINK
kompatibilnih uređaja (USB ili SIMPLINK ili Time MachineReady).
2 Obojene tipke Služe za pristup posebnim funkcijama u nekim
izbornicima. (
: Crvena,
: Zelena,
: Žuta,
: Plava)
BOSANSKI
Daljinski upravljač usmjeravajte prema senzoru daljinskog upravljanja na TV-u.
(Ovisno o modelu)
26
DALJINSKI UPRAVLJAČ
(Ovisno o modelu)
INPUT
TV/RAD Odabir Radija, TV i DTV programa.
SETTINGS Pristupanje glavnim izbornicima.
Q. MENU Pristup brzim izbornicima.
1
RATIO Promjena veličine slike. (ovisno o modelu)
Prikaz informacija o trenutnom programu i ekranu. (ovisno o
1 INFO
modelu)
(Korisnički priručnik) Prikaz korisničkog priručnika.
Q.MENU
1
SETTINGS
1.,;@ 2 abc 3 def
GUIDE Prikazuje programski vodič.
(Razmak) Otvaranje praznog prostora na tastaturi na ekranu.
Q.VIEW Povratak na prethodni gledani program.
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
FAV Pristupanje listi omiljenih kanala.
Q.VIEW
BOSANSKI
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
RECENT
SMART
MY APPS
2 INFO
Prikaz informacija o trenutnom programu i ekranu. (ovisno o
modelu)
2 3D Koristi se za prikaz 3D videa. (ovisno o modelu)
PAGE
Pomjeranje na sljedeći ili prethodni ekran.
RECENT Prikaz prethodnih kanala.
SMART Pristup izborniku Početak.
MY APPS Prikaz liste Aplikacija.
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno) Pomjeranje kroz izbornike ili
opcije.
OK
OK
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
BACK Vraćanje na prethodni nivo.
BACK
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
3
4
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
AD
TV/RAD
LIVE MENU Prikaz liste Preporučeno, Program, Pretraživanje i Snimljeno.
EXIT Brisanje prikaza na ekranu i vraćanje natrag na gledanje TV-a.
3 Obojene tipke ����������������������������������������������������
Služe za pristup posebnim funkcijama u nekim izbornicima. (
: Crvena,
: Zelena,
: Žuta,
: Plava)
4 TIPKE ZA TELETEKST Ove tipke koriste se za teletekst.
LIVE TV Povratak na TV UŽIVO.
APP/* Odabir MHP izvora TV izbornika. (Samo Italija) (Ovisno o modelu)
Tipke za upravljanje (
) Kontrola Premium sadržaja, Time
MachineReady-a ili izbornika SmartShare ili SIMPLINK kompatibilnih uređaja
(USB ili SIMPLINK ili Time MachineReady).
REC/ Početak snimanja i prikazivanja izbornika snimanja. (samo model s
podrškom za Time MachineReady način rada)
SUBTITLE Pamti vaš željeni titl u digitalnom načinu rada.
AD Pritiskom na dugme AD bit će omogućena funkcija zvučnih opisa.
TV/RAD Odabir Radija, TV i DTV programa.
FUNKCIJE TIPKI MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
27
FUNKCIJE TIPKI MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Artikl se ne isporučuje sa svim modelima.
Kada se prikaže poruka “Baterija magičnog daljinskog upravljača je gotovo
prazna. Zamijenite bateriju”, umetnite novu bateriju.
Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, umetnite baterije (1,5 V
AA) tako da priključci
i
odgovaraju oznaci u odjeljku i zatvorite poklopac
baterije. Pazite da usmjeravate daljinski upravljač prema senzoru daljinskog
upravljanja na TV-u.
Da biste izvadili baterije, obavite postupak koji je objašnjen za umetanje baterija,
ali u obrnutom smjeru.
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.
(Samo LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
Navigacijske tipke
(gore/dolje/lijevo/desno)
Pritisnite dugme gore, dolje, lijevo
ili desno kako biste se pomjerali
kroz izbornik. Ako pritisnete
dugmad , , ili dok se
koristi pokazivač, pokazivač
će nestati s ekrana i Čarobni
daljinski upravljač će raditi kao
obični daljinski upravljač. Da
biste ponovo prikazali pokazivač
na ekranu, protresite Čarobni
daljinski upravljač ulijevo i
udesno.
Točkić (OK)
Pritisnite sredinu točkića kako
biste odabrali izbornik. Pomoću
točkića možete mijenjati
programe ili kanale i pomjerati se
kroz izbornike.
Coloured buttons
These access special functions in
some menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
Podešavanje jačine zvuka.
(NATRAG )
Vraćanje na prethodni nivo.
(Početak)
Pristup izborniku Početak.
(IZAĐI u opciju UŽIVO)
Prebacivanje između emitiranja
(antene) i raznih izvora ulazog
signala.
(Prepoznavanja glasa)
(ovisno o modelu)
P
Pomjeranje kroz sačuvane programe ili kanale.
/ INPUT
Prikazuje Daljinsko upravljanje
ekrana.
* Pristup izborniku Univerzalne
kontrole. (ovisno o modelu)
* Pritiskanjem i držanjem
dugmeta
/ INPUT
prikazat će se izbornik za
odabir eksternog uređaja koji je
povezan s TV-om.
Koristi se za gledanje 3D videa.
(samo 3D modeli)
(STIŠAJ)
Isključivanje svih zvukova.
* Pritiskanjem i držanjem
dugmeta
omogućava se
funkcija zvučnih opisa. (ovisno
o modelu)
BOSANSKI
(NAPAJANJE)
Uključivanje i isključivanje TV-a.
28
FUNKCIJE TIPKI MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Prepoznavanja glasa (ovisno o modelu)
Za korištenje funkcije prepoznavanja
glasa je potrebna mrežna veza.
1.
BOSANSKI
Pritisnite dugme Prepoznavanja
glasa.
2.
Govorite šta želite kad se na lijevoj
strani TV ekrana pojavi prozor za
prikaz glasa.
• Moguće je da prepoznavanje glasa
neće uspjeti ako govorite prebrzo ili
presporo.
• Magični daljinski upravljač koristite
tako da vam od lica bude udaljen
maksimalno 10 cm.
• Stepen prepoznavanja može varirati
ovisno o osobinama korisnika (glas,
izgovor, intonacija i brzina) i okruženja
(buka i jačina zvuka TV-a).
Registriranje magičnog
daljinskog upravljača
BACK
HOME
Registriranje
Čarobnog daljinskog upravljača
Da biste mogli koristiti Čarobni
daljinski upravljač, prvo ga uparite
sa TV-om.
P
MY APPS
1 U
metnite baterije u Čarobni
daljinski upravljač i uključite TV.
2 Usmjerite Čarobni daljinski
upravljač prema TV-u i pritisnite
Točkić (OK) na daljinskom
upravljaču.
»»Ako TV ne uspije registrirati
Čarobni daljinski upravljač,
pokušajte ponovo nakon što
isključite i ponovo uključite
TV.
Poništavanje registriranja Čarobnog
daljinskog upravljača
(NATRAG)
(Početak)
Pritisnite istovremeno tipke
(NATRAG) i
(Početak) i držite
ih pet sekundi kako biste otkazali
uparivanje Čarobnog daljinskog
upravljača s TV-om.
»»Pritiskanjem i držanjem tipke
(IZAĐI u opciju UŽIVO)
moći ćete odmah otkazati i
ponovo registrirati Čarobni
daljinski upravljač.
Kako koristiti magični
daljinski upravljač
yy Protresite lagano Čarobni
daljinski upravljač ulijevo i
udesno ili pritisnite dugmad
(Početak),
/
INPUT,
kako bi se
pokazivač prikazao na
ekranu.
»»Pokazivač će se pojaviti
kada okrenete točkić.
(ovisno o modelu)
yy Ako se pokazivač nije koristio
određeni vremenski period
ili ako se Čarobni daljinski
upravljač postavi na ravnu
površinu, pokazivač će
nestati.
yy Ako se pokazivač ne pomjera
onako kako želite, protresite
Čarobni daljinski upravljač
ulijevo i udesno. Pokazivač
će se pomjeriti na sredinu
ekrana.
yy Čarobni daljinski upravljač
baterije troši brže nego obični
daljinski upravljač zbog
dodatnih funkcija.
FUNKCIJE TIPKI MAGIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA
/ KORIŠTENJE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA
Mjere predostrožnosti
koje je potrebno poduzeti
prilikom korištenja magičnog
daljinskog upravljača
KORIŠTENJE
KORISNIČKOG
PRIRUČNIKA
Korisnički priručnik vam omogućava jednostavnije
pristupanje detaljnim informacijama o TV-u.
(Početak) na daljinskom
1 Pritisnite tipku
upravljaču za prikaz izbornika Početak.
2 Odaberite Korisnički priručnik i pritisnite
Točkić (OK).
BOSANSKI

yyKoristite daljinski upravljač unutar
predviđenog rastojanja (ispod 10 metara).
Može doći do grešaka u komunikaciji
kada se uređaj koristi izvan područja
pokrivenosti ili ako postoje prepreke u
području pokrivenosti.
yyMože doći do prekida u komunikaciji,
ovisno o priboru. Uređaji kao što su
mikrovalna pećnica i bežični LAN rade u
istom frekvencijskom opsegu (2,4 GHz)
kao i Čarobni daljinski upravljač. To može
uzrokovati greške u komunikaciji.
yyMoguće je da Čarobni daljinski upravljač
neće raditi pravilno ako se na 1 metar od
TV-a nalazi bežični ruter (AP). Bežični
ruter treba biti udaljen od TV-a više od 1 m.
yyNe rasklapajte i ne zagrijavajte baterije.
yyNe ispuštajte baterije. Pazite da baterije
ne budu izložene snažnim udarcima.
yyUmetanje baterija na pogrešan način
može dovesti do eksplozije.
29
NAPOMENA
yy Korisničkom priručniku možete pristupiti i
pritiskom tipke
(Korisnički priručnik)
na daljinskom upravljaču. (ovisno o
modelu)
30
ODRŽAVANJE / RJEŠAVANJE PROBLEMA
ODRŽAVANJE
Čišćenje TV-a
Redovno čistite TV kako biste osigurali njegovu najbolju učinkovitost i produžili životni vijek proizvoda.
OPREZ
yy Pazite da prvo isključite napajanje i iskopčate kabl za napajanje i sve ostale kablove.
yy Kada se TV ostavi bez nadzora i ne koristi se duže vrijeme, isključite kabl za napajanje iz utičnice
kako biste spriječili moguća oštećenja uslijed grmljavine ili naponskih udara.
Ekran, okvir, ormarić i postolje
BOSANSKI
yy Da biste uklonili prašinu ili manje zaprljanje, obrišite površinu suhom, čistom i mekanom krpom.
yy Da biste uklonili veliko zaprljanje, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili
razblaženim blagim deterdžentom. Zatim je odmah obrišite suhom krpom.
OPREZ
yy Uvijek pazite da ne dodirujete ekran jer to može izazvati oštećenja na njemu.
yy Nemojte gurati, trljati ili udarati ekran noktom ili nekim oštrim predmetom jer to može izazvati
ogrebotine i izobličenja slike.
yy Nemojte koristiti hemikalije jer one mogu oštetiti uređaj.
yy Nemojte prskati tekućinu na površinu. U slučaju da voda dospije u TV, može doći do požara,
strujnog udara ili nepravilnog rada uređaja.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte akumuliranu prašinu ili prljavštinu na kablu za napajanje.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Rješenje
Nije moguće
kontrolirati TV putem
daljinskog upravljača.
yy Provjerite senzor daljinskog upravljača na uređaju i pokušajte ponovo.
yy Provjerite ima li nekih prepreka između uređaja i daljinskog upravljača.
yy Provjerite da li baterije još funkcioniraju i jesu li pravilno instalirane ( na
na ).
Nema slike na ekranu
i ne reproducira se
zvuk.
yy Provjerite je li uređaj uključen.
yy Provjerite je li kabl za napajanje uključen u utičnicu.
yy Provjerite ima li problema sa funkcioniranjem zidne utičnice uključivanjem drugih
uređaja.
TV se iznenada
isključuje.
yy Provjerite postavke kontrole napajanja. Mogući prekid napajanja.
yy Provjerite je li funkcija Aut. st. mirovanja (ovisno o modelu) / Samoisključivanje
/ Isključivanje pomoću tajmera aktivirana u postavkama opcije Tajmeri.
yy Ako nema signala kada je TV uključen, TV će se automatski isključiti nakon 15
minuta neaktivnosti.
Prilikom povezivanja
na računar (HDMI/
DVI), prikazuje se
poruka ‘Nema signala’
ili ‘Nevažeći format’.
yy Isključite/uključite TV putem daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI kabl.
yy Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.
,
SPECIFIKACIJE
31
SPECIFIKACIJE
Specifikacije za bežični modul(LGSBW41)
Bežični LAN
Standard
IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth
Standard
Bluetooth verzija 3.0
2400 do 2483.5 MHz
5150 do 5250 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države
izvan EU)
Frekvencijski
opseg
2400 ~ 2483.5 MHz
Izlazna snaga
(maks.)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm
Izlazna snaga
(maks.)
10 dBm ili manje
yyBudući da područje kanala može biti različito za pojedine zemlje, korisnik ne može promijeniti ili
podesiti radnu frekvenciju; ovaj proizvod je postavljen prema regionalnoj tablici frekvencija,
yyTokom montaže i rada uređaj se treba nalaziti najmanje 20 cm od vas. Ova izjava se odnosi na
odredbu o sigurnosti u korisničkom okruženju.
0197
0197
BOSANSKI
Frekvencijski
opseg
УПАТСТВО ЗА
КОРИСНИКОТ
LED
ТЕЛЕВИЗОР*
* LG LED телевизорот користи LCD
екран со LED задно осветлување.
Кликнете!
Водич за корисници
Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате
со вашиот уред и задржете го за користење во иднина.
www.lg.com
2
СОДРЖИНА
СОДРЖИНА
3
ЛИЦЕНЦИ
3
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОФТВЕР
СО ОТВОРЕН ИЗВОРЕН КОД
29
УПОТРЕБА НА УПАТСТВОТО ЗА
КОРИСТЕЊЕ
30
ОДРЖУВАЊЕ
30
30
30
Чистење на телевизорот
- Екран, рамка, куќиште и држач
- Кабел за напојување
МАКЕДОНСКИ
3
ПОСТАВУВАЊЕ НА
НАДВОРЕШЕН КОНТРОЛЕН
УРЕД
30
ОТСТРАНУВАЊЕ НА
ПРОБЛЕМИ
4
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
31
СПЕЦИФИКАЦИИ
10
- Гледање на 3D слика (само 3D
модели)
12
ПОСТАПКА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ
12
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
12
16
17
19
20
Распакување
Одделно купување
Делови и копчиња
- Користење на џојстик копчето
Подигнување и пренесување на
телевизорот
Поставување на маса
Монтирање на ѕид
Користење на вградената камера
- Подготовка на вградената камера
- Имиња на деловите на вградената
камера
- Проверка на опсегот на снимање на
камерата
21
22
23
24
24
24
25
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
27
ФУНКЦИИ НА МАГИЧНИОТ
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
28
Регистрирање на магичниот
далечински управувач
Како да го користите магичниот
далечински управувач
Мерки на претпазливост при
користење на магичниот далечински
управувач
28
29
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
yy Ако ја игнорирате пораката за
предупредување, можете да бидете
сериозно повредени или постои
можност за несреќа или смрт.
ВНИМАНИЕ
yy Доколку ја игнорирате пораката
за претпазливост, постои можност
полесно да се повредите или да дојде
до оштетување на производот.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Забелешката ви помага да го
разберете и безбедно да го користите
производот. Пред користење на
производот внимателно прочитајте ја
забелешката.
ЛИЦЕНЦИ / ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОФТВЕР СО ОТВОРЕН ИЗВОРЕН КОД
/ ПОСТАВУВАЊЕ НА НАДВОРЕШЕН КОНТРОЛЕН УРЕД
3
ЛИЦЕНЦИ
Поддржаните лиценци може да се разликуваат во зависност од моделот. За повеќе информации
околу лиценците, посетете ја страницата www.lg.com.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОФТВЕР СО ОТВОРЕН
ИЗВОРЕН КОД
ПОСТАВУВАЊЕ НА НАДВОРЕШЕН КОНТРОЛЕН
УРЕД
За добивање информации околу поставувањето на надворешен контролен уред, посетете ја
страницата www.lg.com.
МАКЕДОНСКИ
За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код
кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата http://opensource.lge.com.
Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања
од одговорност и известувања за авторски права.
LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден
надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот,
испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до [email protected] Оваа понуда е
валидна три (3) години од датумот на купување на производот.
4
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Пред да го користите производот прочитајте ги внимателно овие безбедносни мерки на претпазливост.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
yyНе поставувајте ги телевизорот и далечинскиот управувач во следните
опкружувања:
--Места изложени на директна сончева светлина
--Област со висока влажност како бања
--Во близина на извори на топлина како печки и други уреди кои
емитуваат топлина
--Во близина на работни маси во кујни или развлажнувачи каде лесно
може да бидат изложени на пареа или масло
--Области изложени на дожд или ветер
--Во близина на садови со вода како вазни
Во спротивно, тоа може да предизвика пожар, електричен удар,
неисправно функционирање или деформирање на производот.
МАКЕДОНСКИ
yyНе поставувајте го производот на места каде може да биде изложен на
прашина.
Тоа би можело да предизвика опасност од пожар.
yyПриклучокот за електрична мрежа треба да служи како елемент за
исклучување. Приклучокот треба да може веднаш да се употреби.
yyНе допирајте го струјниот кабел со влажни раце. Покрај тоа, доколку
приклучоците на кабелот се влажни или покриени со прашина, исушете
го целосно приклучокот на електричниот кабел или избришете ја
прашината.
Може да добиете струјен удар како резултат на преголема влажност.
yyВодете сметка струјниот кабел да го поврзете на заземјена струја.
(Освен за уреди кои не се заземјуваат.)
Во спротивно, може да се случи да ве удри струја или да бидете
повредени.
yyКабелот за струја вметнете го целосно.
Доколку струјниот кабел не биде целосно вметнат, може да избувне
пожар.
yyВнимавајте струјниот кабел да не дојде во допир со жешки предмети
како на пр. греалка.
Тоа би можело да предизвика пожар или опасност од електричен удар.
yyНе поставувајте тежок предмет, или самиот производ, на кабелот за
напојување.
Во спротивно, би можело да дојде до пожар или електричен удар.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
5
yyПревиткајте го кабелот на антената помеѓу внатрешниот и
надворешниот дел од зградата за да се спречи протекување на дождот
во кабелот.
Тоа би можело да предизвика оштетување заради водата во
производот и електричен удар.
yyПри поставување на телевизорот на ѕид, внимавајте на неговата задна
страна да не се протегаат каблите за напојување и сигнал.
Тоа би можело да предизвика пожар или електричен удар.
yyНе приклучувајте премногу електрични уреди на единечен електричен
штекер со повеќе приклучоци.
Во спротивно, би можело да дојде до пожар заради прегревање.
yyНе испуштајте го производот и не дозволувајте да падне при
поврзување на надворешни уреди.
Во спротивно, би можело да дојде до повреда или оштетување на
производот.
icca
nt
yyНе дозволувајте деца да се качуваат или да се држат со својата
тежина на телевизорот.
Во спротивно, телевизорот може да падне и да предизвика сериозни
повреди.
yyВнимавајте кога ги фрлате истрошените батерии за да спречите дете
да ги стави во уста.
Во случај да ги проголта, веднаш однесете го на лекар.
yyНе вметнувајте проводник (како што се метални прачки) на едната страна
од струјниот кабел додека неговата друга страна е поврзана на влезниот
приклучок на ѕидот. Покрај тоа, не допирајте го струјниот кабел веднаш
по неговото приклучување на влезниот приклучок на ѕидот.
Може да ве удри струја.
(Во зависност од моделот)
yyНемојте да ставате или чувате запаливи супстанци во близина на
производот.
Постои опасност од експлозија или пожар како резултат на
невнимателно ракување со запаливи супстанци.
yyНе испуштајте метални објекти како што се метални парички, шноли,
или жица во производот, или запаливи објекти како што се хартија и
чкорчиња од кибрит. Децата треба особено да внимаваат.
Може да дојде до струен удар, пожар или повреда. Доколку
надворешен предмет се испушти во производот, исклучете го струјниот
кабел и контактирајте со сервисниот центар.
yyНе прскајте вода на производот и не чистете го со запаливи материи
(разредувач или бензол). Може да дојде до пожар или незгода од
струен удар.
МАКЕДОНСКИ
Des
yyМатеријалите отпорни на влага или најлонските обвивки за пакување
чувајте ги надвор од дофат на деца.
Материјалот отпорен на влага е штетен доколку се проголта. Ако
случајно се проголта, натерајте го лицето да поврати и посетете
ја најблиската болница. Покрај тоа, најлонските обвивки може да
предизвикаат гушење. Чувајте ги надвор од дофат на деца.
6
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
yyНе дозволувајте удирање или паѓање на објекти во производот и не
фрлајте предмети кон екранот.
Би можеле да се повредите или производот може да се оштети.
yyНикогаш не допирајте го овој производ или антената за време на
грмотевици или молњи.
Може да ве удри струја.
yyНикогаш не допирајте го штекерот на ѕидот кога постои испуштање на
гас - отворете ги прозорците и проветрете.
Тоа може да предизвика пожар или запалување со искра.
yyНемојте сами да го расклопувате, поправате или модификувате
производот.
Може да дојде до пожар или незгода од струен удар.
Контактирајте го сервисниот центар за проверка, калибрација или
поправка.
МАКЕДОНСКИ
yyАко се случи нешто од подолу наведеното, веднаш исклучете го
производот од напојување и обратете се до локалниот сервисен
центар.
--Производот е удрен
--Производот е оштетен
--Туѓи тела се навлезени во производот
--Производот испушта чад или чуден мирис
Ова може да предизвика пожар или електричен удар.
yyАко немате намера да го користите производот подолго време,
исклучете го струјниот кабел од производот.
Наталожената прашина може да предизвика пожар или поради
оштетена изолација може да дојде до истекување на електрична
струја, струен удар или пожар.
yyУредот не би требало да се изложува на капење и прскање и на него
не треба да се поставуваат предмети наполнети со течности, како на
пр. вазни.
yyНе инсталирајте го овој производ на ѕид, доколку таму може да се изложи на масло или
масни честички. Тоа може да предизвика оштетување и паѓање на производот.
ВНИМАНИЕ
yyИнсталирајте го производот на места каде што нема радио бранови.
yyТреба да има доволно растојание помеѓу надворешната антена и
електричниот вод за да се спречи контакт меѓу нив дури и ако антената
падне.
Тоа би можело да предизвика електричен удар.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
7
yyНе инсталирајте го производот на места како нестабилни полици
или закосени површини. Исто така, избегнувајте места каде постојат
вибрации или каде производот не би имал добра подлога.
Во спротивно, производот може да падне или да се преврти, што може
да предизвика повреди или оштетување на производот.
yyАко го инсталирате телевизорот на држач, потребно е да се преземат
мерки за да се спречи превртување на производот. Во спротивно,
производот може да падне и да предизвика повреди.
yyАко имате намера производот да го монтирате на ѕид, на задната страна од производот
прикачете рамка за монтирање усогласена со VESA стандардот (опционален дел). При
инсталирање на уредот со користење на носач за на ѕид (опционален дел), внимателно
прицврстете го за да не дојде до паѓање.
yyКористете само додатоци / опрема наведени од производителот.
yyПри инсталирање на антената, обратете се до квалификуван сервисер.
Може да дојде до опасност од пожар или електричен удар.
yyКористете го единствено специфицираниот тип на батерија.
Во спротивно, би можело да дојде до оштетување на далечинскиот
управувач.
yyНе мешајте ги новите со старите батерии.
Тоа може да предизвика прегревање или истекување на батериите.
yyБатериите не треба да бидат изложени на прекумерна топлина и треба да се чуваат
подалеку од директна сончева светлина, отворени камини или електрични греалки.
yyНЕМОЈТЕ да ставате батерии кои не може да се полнат во уред за полнење.
yyВодете сметка да нема предмети помеѓу далечински управувач и
неговиот сензор.
yyСигналот од далечинскиот управувач може да биде попречен од
сончева светлина или друг вид силна светлина. Во овој случај,
затемнете ја собата.
yyПри поврзување надворешни уреди како конзоли за видео игри,
проверете дали каблите за поврзување се доволно долги.
Во спротивно, производот може да се преврти, што може да
предизвика повреди или оштетување на производот.
yyНемојте да го вклучувате/исклучувате на уредот со вметнување или вадење
на струјниот кабел од штекерот на ѕидот. (Не употребувајте го приклучокот на
струјниот кабел како прекинувач.)
Тоа би можело да предизвика механичко оштетување или пак струен удар.
МАКЕДОНСКИ
yyКога гледате телевизија, ви препорачуваме да се наоѓате на растојание
барем 2 до 7 пати поголемо од дијагоналата на екранот.
Доколку гледате телевизија подолго период, тоа може да предизвика
заматување на видот.
8
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
yyСледете ги упатствата за инсталирање наведени подолу за да се спречи
прегревање на производот.
--Растојанието меѓу производот и ѕидот треба да биде поголемо од 10 cm.
--Не вршете инсталирање на производот на места без вентилација (на пр.
на полица или шкаф).
--Немојте да го инсталирате производот на тепих или перница.
--Внимавајте отворот за вентилација да не е блокиран од покривка за
маса или завеса.
Во спротивно, тоа би можело да предизвика пожар.
yyВнимавајте да не ги допрете отворите за вентилација при гледање
на телевизорот подолго време, бидејќи отворите за вентилација
можат да станат жешки. Ова не влијае врз функционирањето или
перформансите на производот.
yyОдвреме навреме проверете го кабелот на уредот и доколку забележите оштетување или
неисправност, исклучете го и прекинете со употребата на уредот додека не се замени
неисправниот дел од кабелот од страна на овластен сервисер.
yyСпречете собирање на прашина на приклучоците на електричниот
кабел или штекерот.
Тоа би можело да предизвика опасност од пожар.
МАКЕДОНСКИ
yyЗаштитете го струјниот кабел од физичко и механичко оштетување,
како извиткување, всукување, приклештување, притиснување со врата,
или нагазување. Особено внимавајте на приклучоците, штекерите и
местото каде кабелот излегува од уредот.
yyНе притискате силно на панелот со рака или остар предмет, како нокт,
молив или пенкало, и не гребете го.
yyИзбегнувајте допирање на екранот или задржување на прстите на него
подолго време. При ова може да се предизвикаат некои привремени
ефекти на изобличување на екранот.
yyПри чистење на производот и неговите компоненти, прво откачете го кабелот
за напојување и потоа избришете го производот со мека крпа. Примена на
прекумерен притисок може да предизвика гребење или губење на бојата.
Не прскајте вода на производот и не бришете го со влажна крпа. Никогаш не
користете средства за чистење стакло, индустриски или средства за давање
сјај за автомобили, абразиви или восок, бензол, алкохол итн., кои може да го
оштетат производот и неговиот панел.
Во спротивно може да дојде до пожар, електричен удар или оштетување на
производот (деформација, корозија или кршење).
yyСè додека уредот е поврзан на ѕиден штекер на наизменична струја, тој е поврзан на извор
на напојување иако можеби вие сте го исклучиле со ПРЕКИНУВАЧ.
yyПри откачување на кабелот, држете го за приклучокот и повлечете.
Ако жиците во кабелот за напојување се прекинати, може да дојде до
пожар.
yyПри преместување на производот, внимавајте прво да го исклучите
напојувањето. Потоа, откачете ги каблите за напојување, антенските
кабли и сите кабли за поврзување.
Телевизорот или кабелот за напојување може да се оштетат и да
предизвикаат пожар или електричен удар.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
9
yyПри преместување или распакување на производот, заради неговата
тежина работете по двајца.
Во спротивно, може да дојде до повреда.
yyКонтактирајте го сервисниот центар еднаш годишно за да се исчистат
внатрешните делови на уредот.
Насобраната прашина може да предизвика механички оштетувања.
yyНаведете ги сите сервисирања на овластени сервисни лица.
Сервисирање е потребно кога уредот е оштетен на каков било
начин, како во случај на неисправност на кабелот за напојување или
приклучокот на кабелот, прскање на течност или кога објекти паднале
во уредот, изложување на уредот на дожд или влага, кога тој не
функционира нормално, или доколку се испушти.
yyАко производот е ладен на допир, при вклучувањето може да се појави
мало “треперење”. Ова е нормално, кај производот нема никаков
проблем.
yyВо зависност од местото на гледање може да забележите различна
осветленост и боја на екранот (лево/десно/горе/долу).
Овој феномен се должи на карактеристиките на панелот. Ова не е
поврзано со перформансите на производот, и тоа не претставува
неисправност.
yyДолготрајното прикажување на неподвижна слика (на пр. емитување на лого на канал, мени
на екран, сцена од видео игра ) може да предизвика оштетување на екранот, што резултира
со ефект познат како врежување на сликата. Гаранцијата на производот не го покрива
врежувањето на сликата.
Избегнувајте прикажување на неподвижна слика на екранот од телевизорот подолго време (2
или повеќе часови за LCD, 1 или повеќе часови за плазма).
Исто така, ако подолго време гледате телевизија со сооднос на сликата 4:3, може да дојде
до врежување на сликата на рабовите на панелот.
Овој феномен исто така се случува и кај производи на трети страни и не може да биде
причина за замена или враќање на пари.
yyГенериран звук
Звук на “крцкање”: Звукот на крцкање кој настанува за време на гледање или исклучување
на телевизорот се генерира при термичко собирање на пластиката заради температурата и
влажноста. Овој шум е вообичаен кај производите кај кои доаѓа до термички деформации.
Брмчење на електричните кола/зуење на панелот: Шум со ниско ниво се генерира од
колата со преклопување со голема брзина, кои испорачуваат големи количини на струја за
функционирање на производот. Шумот се разликува во зависност од производот.
Овој генериран звук не влијае врз перформансите и сигурното функционирање на
производот.
МАКЕДОНСКИ
yyПанелот е производ со висока технологија, со резолуција од два до
шест милиони пиксели. На панелот може да се видат мали црни точки
и/или светло обоени точки (црвени, сини или зелени) со големина од
1 ppm. Ова не укажува на дефект и не влијае врз перформансите и
сигурното функционирање на производот.
Овој феномен исто така се случува и кај производи на трети страни и
не може да биде причина за замена или враќање на пари.
10
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Гледање на 3D слика (само 3D модели)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Условите за гледање
yy Време на гледање
-- При гледање 3D содржини, направете пауза од 5 - 15 минути на секој час. Гледање 3D
содржини подолг период може да предизвика главоболка, вртоглавица или замор на очите.
Оние кои имаат фотосензитивна епилепсија или хронични болести
МАКЕДОНСКИ
yy Некои корисници може да доживеат напад или други ненормални симптоми кога се изложени на
треперење на светлина или одредени секвенци од 3D содржини.
yy Не гледајте 3D видео ако чувствувате гадење, ако сте бремени и/или имате хронична болест
како епилепсија, срцеви проблеми или нарушување на крвниот притисок, итн.
yy 3D содржините не се препорачуваат за лица кои страдаат од стерео слепило или стерео
аномалија. Може да се доживеат двојни слики или непријатност при гледањето.
yy Ако имате страбизам (шашливи очи), амблиопија (слаб вид) или астигматизам, може да имате
проблеми со осетот за длабочина и лесно да почувствувате замор заради двојни слики. Се
препорачуваат почести паузи во однос на просекот за возрасни.
yy Ако видот ви се разликува меѓу десното и левото око, корегирајте го видот пред да гледате 3D
содржини.
Симптоми кои наложуваат прекинување или воздржување од гледање 3D содржини
yy Не гледајте 3D содржини кога чувствувате замор од недостаток на сон, премногу работа или
пиење.
yy Ако почувствувате некои од овие симптоми, престанете со користење/гледање на 3D содржини
и доволно одморете се додека симптомите не исчезнат.
-- Посоветувајте се со доктор ако симптомите продолжат и понатаму. Симптомите може да
вклучуваат главоболка, болка во очите, вртоглавица, гадење, палпитација, заматување,
непријатно чувство, двојна слика, визуелна непријатност или замор.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
11
ВНИМАНИЕ
Условите за гледање
yy Растојание на гледање
-- При гледање 3D содржини одржувајте растојание кое е барем двапати поголемо од
дијагоналата на екранот. Ако почувствувате непријатност при гледање 3D содржини,
преместете се подалеку од телевизорот.
Гледање и возраст
Мерки на претпазливост при користење на 3D очила
yy Обратете внимание да користите LG 3D очила. Во спротивно, може да да не бидете во можност
да гледате 3D видео правилно.
yy Не користете ги 3D очилата наместо вашите нормални очила, очилата за сонце или заштитните
очила.
yy Користењето на модификувани 3D очила може да предизвика замор на очите или изобличување
на сликата.
yy Не чувајте ги 3D очилата на екстремно високи или ниски температури. Тоа ќе предизвика
деформации.
yy 3D очилата се кршливи и лесно може да се изгребат. При бришење на леќите секогаш користете
мека и чиста крпа. Немојте да ги гребете леќите на 3D очилата со остри предмети или да ги
чистите/бришете со хемикалии.
МАКЕДОНСКИ
yy Бебиња/деца
-- Користењето/гледањето 3D содржини кај деца на возраст под 6 години е забрането.
-- Деца под 10-годишна возраст може да реагираат бурно и да се возбудат премногу бидејки
нивната визија е во развој (на пр.: да се обидуваат да го допрат екранот или да скокнат во
него. Потребно е специјално надгледување и внимание за деца кои гледаат 3D содржини.
-- Децата имаат поголема бинокуларна несразмерност за 3D презентации отколку
возрасните, бидејќи растојанието помеѓу очите им е помало од она кај возрасните. Затоа
тие гледаат поголема стереоскопска длабочина во споредба со возрасните за истата 3D
слика.
yy Тинејџери
-- Тинејџерите под 19-годишна возраст може да реагираат со поголема чувствителност
заради стимулацијата од светлината на 3D содржините. Советувајте ги да не гледаат 3D
содржини подолго време кога се уморни.
yy Постари лица
-- Постарите лица може да забележат помалку 3D ефекти во споредба со младите. Не седете
поблиску до телевизорот од препорачаното растојание.
12
ПОСТАПКА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ / СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
ЗАБЕЛЕШКА
yy Прикажаната слика може да се разликува од вашиот телевизор.
yy OSD (On Screen Display - приказ на екранот) може малку да се разликува од приказот што е даден во
ова упатство.
yy Достапните менија и опции може да се разликуваат во зависност од влезниот извор или моделот на
производот кој го користите.
yy Во иднина, на овој телевизор може да му бидат додадени нови функции.
yy Телевизорот може да се стави во режим на подготвеност за да се намали потрошувачката на енергија.
Освен тоа, телевизорот треба да го исклучите доколку нема да работи некое време, бидејќи на тој
начин ќе ја намалите потрошувачката на енергија.
yy Потрошувачката на електричната енергија може значително да се намали доколку го намалите нивото
на осветленост на сликата, со што ќе се намалат и вкупните трошоци на користење на телевизорот.
ПОСТАПКА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ
1
2
3
4
Отворете го пакувањето и проверете дали е вклучена комплетната дополнителна опрема.
Прикачете го држачот на телевизорот.
Поврзете надворешен уред на телевизорот.
Обратете внимание да биде достапно мрежното поврзување.
Мрежните ТВ функции можете да ги користите само кога е направено поврзување со мрежа.
МАКЕДОНСКИ
* Ако телевизорот се вклучува за првпат откако е испорачан од фабрика, иницијализирањето на
телевизорот може да трае до една минута.
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Распакување
Проверете дали во кутијата на производот ги има елементите подолу. Доколку недостасува некој дел
од опремата, обратете се до локалниот продавач кај кој сте го купиле производот. Сликите во ова
упатство може да се разликуваат од реалниот производ и дел.
ВНИМАНИЕ
yy За да обезбедите сигурно и долготрајно користење, немојте да користите неодобрени предмети.
yy Какви било оштетувања или повреди настанати заради употреба на неодобрени предмети не се
опфатени со гаранцијата.
yy Одредени модели на екранот имаат прилепен тенок слој и тој не смее да се отстранува.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Елементите кои се испорачуваат со вашиот производ може да се разликуваат во зависност од моделот.
yy Спецификациите на производите или содржината на ова упатство може да бидат променети без
претходно известување заради надградување на функциите на производите.
yy За оптимално поврзување, HDMI каблите и USB уредите треба да имаат лежиште со дебелина помала
од 10 mm и широчина помала од 18 mm. Доколку USB кабелот или USB меморискиот уред не може да
се вметне во USB влезот на телевизорот, употребете продолжителен кабел кој поддржува USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Далечински управувач и
батерии (AAA)
(Во зависност од моделот)
Далечинскиот управувач не
е вклучен во сите продажби
на пазарот.
(Погледнете на стр. 25, 26)
Магичен далечински
управувач, батерии (AA)
(Само LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**, LB72**,
LB73**, LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. 27)
Упатство за корисникот
Tag on
Очила за 3D кино
Бројот на 3D очила може да
се разликува во зависност
од моделот или земјата.
(Само LB65**, LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
Очила за двојно играње
(Во зависност од моделот)
Држач за кабли
(Во зависност од моделот)
(Погледнете на стр. A-10,
A-11)
Организатор на кабли
2EA
(Само LB63**, LB65**-ZA/
ZK/ZH/ZL, LB67**, LB68**,
LB69**, LB73**-ZA)
(Погледнете на стр. A-10,
A-11)
Организатор на кабли
2EA
(Само LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Погледнете на стр. A-11)
Tag On
МАКЕДОНСКИ
14
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
МАКЕДОНСКИ
Кабел за напојување
(Во зависност од моделот)
Завртки за држач
2EA, M4 x L20
(Само 32/39LB65**-ZE/ZN)
4EA, M4 x L20
(Само 32LB65**-ZA/ZK)
(Погледнете на стр. A-3,
A-4, A-5)
Завртки за држач
4EA, M4 x L14
(Само LB63**, 39LB65**-ZA/
ZK, 42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8EA, M4 x L14
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-3, A-4,
A-6, A-7, A-8, A-9)
Завртки за држач
4EA, M4 x L20
(Само LB65**-ZE/ZN)
(Погледнете на стр. A-4,
A-5)
Завртки за држач
4EA, M4 x L10
(Само LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Погледнете на стр. A-6)
Гума
2EA
(Само LB65**-ZE/ZN)
(Погледнете на стр. A-8)
Основа на држач
(Само LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(Погледнете на стр. A-3)
Основа на држач
(Само LB63**-ZL, LB65**ZK)
(Погледнете на стр. A-4)
Тело на држач / Основа на
држач
(Само LB65**-ZE/ZN)
(Погледнете на стр. A-4,
A-5)
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Преден држач
(Само LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Погледнете на стр. A-6)
Поддршка за држач
(Само LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(Погледнете на стр. A-6)
Склоп на држач
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-7)
Sound Bar
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-7,
A-8)
Потпирачи за звучник во
вид на лента
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-8)
Капачиња за завртките
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-7,
A-9)
Кабел со компонентен
претворувач
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-27)
Кабел со композитен
претворувач
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-27,
A-30)
Кабел со Scart
претворувач
(Само LB86**, LB87**)
(Погледнете на стр. A-49)
Одбојни елементи за
монтирање на ѕид
2EA
(Само 42LB63**, 42LB65**)
(Погледнете на стр. 23)
МАКЕДОНСКИ
Склоп на држач
(Тело на држач / Основа
на држач)
(Само 70LB65**-ZA, LB67**,
LB68**, LB69**, LB73**-ZA)
(Погледнете на стр. A-3)
15
16
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Одделно купување
Додатоците со одделно купување можат да бидат променети заради подобрување на квалитетот без
претходно известување.
Обратете се до вашиот продавач за да ги набавите овие елементи.
Овие уреди работат само со одредени модели.
AG-F***DP
Очила за двојно играње
AG-F***
Очила за 3D кино
AN-MR500
Магичен далечински
управувач
AN-VC5**
Камера за видео повици
LG аудио уред
Tag on
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Очила за двојно
играње
•
•
•
AG-F***
Очила за 3D кино
•
•
•
•
Компатибилност
LB63**
МАКЕДОНСКИ
AN-MR500
Магичен далечински
управувач
•
•
•
AN-VC5**
Камера за видео
повици
•
•
•
LG аудио уред
•
•
•
•
Tag On
•
•
•
•
Името на моделот или дизајнот може да бидат променети во зависност од ажурирањето на
функциите на производот, потребите или политиките на производителот.
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
17
Делови и копчиња
Тип A :
LB63**-ZA, LB65**-ZA
Тип B :
Екран
Екран
Звучници
Звучници
Далечинско управување и
интелигентни1 сензори
Индикатор за напојување
LB63**-ZL, LB65**-ZK
Далечинско управување и
интелигентни1 сензори
Индикатор за напојување
Џојстик копче2
Џојстик копче2
МАКЕДОНСКИ
Тип C :
LB65**-ZE/ZN
Екран
Тип D :
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA
Екран
Звучници
Звучници
Далечинско управување и
интелигентни1 сензори
Индикатор за напојување
Џојстик копче2
Далечинско управување и
интелигентни1 сензори
Индикатор за напојување
Џојстик копче2
18
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Тип E :
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
Екран
Тип F :
LB86**, LB87**
Вградена камера
(Само LB87**)
Екран
Звучници
Звучници
Далечинско управување и
интелигентни1 сензори
Индикатор за напојување
Џојстик копче2
LG Светилка на
лого
Далечинско управување и
интелигентни1 сензори
Џојстик копче2
МАКЕДОНСКИ
1 Интелигентен сензор - Го прилагодува квалитетот на сликата во согласност со опкружувањето.
2 Џојстик копче - Ова копче е поставено под екранот на телевизорот.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Светилката со логото на LG или за индикаторот за напојување можете да ја поставите на
Вклучено или Исклучено преку избирање на
Општо во главните менија. (Во зависност од
моделот)
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
19
Користење на џојстик копчето
Преку притиснување или поместување на џојстик копчето нагоре, надолу, налево или надесно, ќе
можете едноставно да управувате со функциите на телевизорот.
Основни функции
Вклучување
Кога телевизорот е исклучен, поставете го прстот на џојстик
копчето, притиснете го еднаш и отпуштете го.
Кога телевизорот е вклучен, поставете го прстот на џојстик
Исклучување копчето, притиснете го еднаш во траење од неколку секунди и
отпуштете го.
Контрола на
јачината на
звук
Доколку го поставите прстот на џојстик копчето и го притиснете
налево или надесно, ќе можете да ја прилагодите јачината на
звукот на саканото ниво.
Контрола на
програмите
Доколку го поставите прстот на џојстик копчето и го притиснете
нагоре или надолу, ќе можете да се движите низ зачуваните
програми.
МАКЕДОНСКИ
ЗАБЕЛЕШКА
yy Кога ќе го поставите прстот на џојстик копчето и ќе притиснувате нагоре, надолу, налево или
надесно, внимавајте да не го притиснете џојстик копчето. Ако прво го притиснете џојстик
копчето, нема да можете да ја прилагодувате јачината на звукот и зачуваните програми.
Прилагодување на менито
Кога телевизорот е вклучен, притиснете го еднаш џојстик копчето.
Преку поместување на џојстик копчето налево или надесно, ќе можете да ги прилагодите
елементите од менијата( , ,
).
Телевизорот
е исклучен
Затвори
ВЛЕЗ
Исклучување на напојувањето.
Ги брише приказите на екранот и враќа на гледање
телевизија.
Промена на изворот на влезен сигнал.
20
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Подигнување и пренесување
на телевизорот
При пренесување или подигнување на
телевизорот, прочитајте ги следните
напатствија за да се спречи гребење или
оштетување на телевизорот и за безбедно
пренесување без оглед на видот и големината.
yy При пренесување на голем телевизор,
потребно е учество на најмалку 2 лица.
yy При рачно пренесување на телевизорот,
држете го телевизорот како што е
прикажано на следната слика.
ВНИМАНИЕ
yy Избегнувајте секакво допирање на
екранот, бидејќи тоа може да резултира
во оштетување на екранот.
МАКЕДОНСКИ
yy Се препорачува телевизорот да се
пренесува во кутијата или материјалот за
пакување во кои телевизорот оригинално
бил испорачан.
yy Пред преместување или подигнување
на телевизорот, откачете го кабелот за
напојување и сите кабли.
yy Кога го држите телевизорот, екранот треба
да биде завртен спротивно од вашето тело
за да се избегне оштетување.
yy Цврсто држете го горниот и долниот дел
од рамката на телевизорот. Внимавајте да
не ги држите проѕирниот дел, звучникот
или делот за решетка на звучникот.
yy При пренесување на телевизорот,
немојте да го изложувате на нишање или
прекумерни вибрации.
yy При пренесување на телевизорот,
задржете го во исправена положба,
никогаш немојте да го завртувате
странично или да го накосувате налево
или надесно.
yy Не применувајте прекумерен притисок
кој би предизвикал превиткување/
закривување на рамката на куќиштето,
бидејќи тоа може да го оштети екранот.
yy При ракување и пренесување на
телевизорот, внимавајте да не го оштетите
испакнатото џојстик копче.
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Поставување на маса
1 Подигнете го телевизорот и закосете го по
потреба за да дојде во исправена положба
на масата.
-- Оставете простор од 10 cm (минимум)
од ѕидот за правилна вентилација.
21
Прицврстување на телевизорот на ѕид
(Оваа функција не е достапна за сите модели.)
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
10 cm
2 Поврзете го кабелот за напојување со
штекер на ѕид.
yy Немојте да го поставувате телевизорот
во близина на извори на топлина,
бидејќи може тоа може да предизвика
пожар или друга штета.
Користење на Kensington безбедносен (Оваа функција не е достапна за сите модели.)
yyПрикажаната слика може да се
разликува од вашиот телевизор.
Приклучокот за Kensington безбедносниот
систем се наоѓа на задната страна од
телевизорот. За повеќе информации околу
инсталирањето и користењето, погледнете
во упатството испорачано со Kensington
безбедносниот систем или посетете ја
страницата http://www.kensington.com.
Поврзете го кабелот на Kensington
безбедносниот систем помеѓу телевизорот и
масата.
ВНИМАНИЕ
yy Внимавајте децата да не се качуваат
или да се држат со својата тежина на
телевизорот.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Користете платформа или ормар кои
се доволно цврсти и големи за да
овозможат безбедна поддршка на
телевизорот.
yy Носачите, завртките и јажињата
не се испорачуваат. Дополнителна
опрема можете да набавите од вашиот
локален продавач.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ
1 Вметнете ги и прицврстете ги завртките со
отвор, или носачите и завртките на задната
страна од телевизорот.
-- Ако има вметнато завртки на местото
за завртки со отвор, прво извадете ги
завртките.
2 Монтирајте ги носачите за ѕид со завртките
на ѕидот.
Усогласете ја позицијата на носачите за ѕид
со завртките со отвор поставени на задната
страна од телевизорот.
3 Цврсто поврзете ги завртките со отвор и
носачите за ѕид со издржливо јаже.
Внимавајте да задржите хоризонтална
положба на јажето.
22
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Монтирање на ѕид
Внимателно прикачете го опционалниот носач
за на ѕид на задната страна од телевизорот и
инсталирајте го носачот на цврст ѕид под прав
агол во однос на подот. При прикачување на
телевизорот на други градежни материјали, ве
молиме обратете се до квалификувано лице.
LG препорачува монтирањето на ѕид да биде
извршено од квалификувано професионално
лице за инсталирање.
Ви препорачуваме да го користите носачот за
прицврстување на ѕид на LG.
Ако не го користите носачот за прицврстување
на ѕид на LG, ве молиме користете носач за
прицврстување на ѕид кадешто уредот ќе биде
соодветно прицврстен за ѕидот со доволно
простор за да овозможи поврзување со
надворешните уреди.
Треба да користите завртки и носач за на
ѕид кои ги задоволуваат VESA стандардите.
Стандардните димензии на комплетите за
монтирање на ѕид се опишани во следната
табела.
Одделно купување
(Носач за монтирање на ѕид)
МАКЕДОНСКИ
Модел
32/39LB65**
VESA (A x B)
Стандардна
завртка
Број на завртки
Носач за
прицврстување на
ѕид
Модел
200 x 200
M6
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
4
LSW440B
MSW240
60LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
70LB65**
600 x 400
M6
M8
4
4
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
Стандардна
завртка
Број на завртки
Носач за
LSW440B
прицврстување на
ѕид
LSW640B
Носач за прицврстување на ѕид
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
ВНИМАНИЕ
yy Прво откачете го напојувањето и дури потоа
преместувајте го и монтирајте го телевизорот. Во
спротивно може да дојде до електричен удар.
yy Ако телевизорот го монтирате на таван или
закосен ѕид, тој може да падне и да предизвика
сериозни повреди.
Користете авторизиран LG носач за ѕид и
обратете се до локалниот продавач или
квалификувано лице.
yy Немојте премногу да ги затегнувате завртките
бидејќи тоа може да предизвика оштетување на
телевизорот и да ја поништи вашата гаранција.
yy Користете завртки и носач за на ѕид кои
ги задоволуваат VESA стандардите. Какви
било оштетувања или повреди настанати
заради погрешна употреба или користење
на несоодветен елемент не се опфатени со
гаранцијата.
yy Користете завртки кои се наведени во
спецификациите за VESA стандардни завртки.
yy Комплетот за монтирање на ѕид вклучува
упатство за инсталирање и неопходни делови.
yy Носачот за прицврстување на ѕид е опционален.
Дополнителна опрема можете да набавите од
вашиот локален продавач.
yy Должината на завртките може да се разликува
во зависност од носачот за на ѕид. Внимавајте
да користите соодветна должина.
yy За повеќе информации, погледнете во
упатството испорачано со носачот за на ѕид.
yy Кога на телевизорот прикачувате
носач за монтирање на ѕид, вметнете
ги одбојните елементи во отворите за
монтирање на телевизорот на ѕид, за
да го прилагодите вертикалниот агол
на телевизорот. (Само 42LB63**, 42LB65**)
Одбојни елементи
за монтирање на
ѕид
Користење на вградената
камера
(Само LB87**)
Со помош на вградената камера на
телевизорот можете да остварувате Skype
видео повици или да ја користите функцијата
за препознавање на движењето.
Овој телевизор не поддржува користење на
надворешна камера.
ЗАБЕЛЕШКА
yy Пред користењето на вградената
камера, треба да бидете свесни
за фактот дека вие сте законски
одговорни за употребата или
злоупотребата на камерата според
одредбите на релевантните
национални закони, вклучувајќи го тука
и кривичниот закон.
yy Во релевантните закони се вбројува
и Законот за заштита на личните
информации, со кој се пропишува
обработката и пренесувањето на
личните информации, како и законот
со кој се пропишува надзорот со
камери на работното место и други
локации.
yy При користење на вградената камера,
избегнувајте спорни, незаконски
или неморални ситуации. Освен
на јавни места или јавни настани,
може да биде потребно одобение
за да се фотографира некое лице.
Препорачуваме избегнување на
следните ситуации :
(1) Користење на камерата на места
каде обично е забрането користење на
камери, како тоалети, соблекувални,
гардероби и безбедносни простории.
(2) Користење на камерата на начин со
кој се прекршува приватноста.
(3) Користење на камерата на начин
со кој се прекршуваат релевантните
прописи или закони.
МАКЕДОНСКИ
ЗАБЕЛЕШКА
23
24
СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА
Подготовка на вградената камера
1 Повлечете го нагоре лизгачот на задната
страна од телевизорот.
3 Спуштете ја надолу вградената камера кога
не ја користите.
Рачка за
прилагодување на
аголот
Лизгач
7
5
МАКЕДОНСКИ
7 деловите на
Имиња на
5
вградената
камера
ЗАБЕЛЕШКА
Објектив на камера
yy Пред употребата на вградената камера
Заштитен слој
отстранете го заштитниот слој.
2 Можете да го прилагодувате аголот
на камерата со помош на рачката за
прилагодување на агол на задната страна 7
од вградената камера.
5
<Страничен поглед>
Микрофон
7
7
5
Рачка Објектив
5
Проверка на опсегот на снимање
на камерата
1 Притиснете го копчето
(Почетна
страница) на далечинскиот управувач за
приказ на менито за Почетна страница.
2 Изберете КАМЕРА
и потоа притиснете
го Тркалце(OK).
ЗАБЕЛЕШКА
yy Оптималната оддалеченост од
камерата за користење на функцијата
за препознавање на движењето
изнесува помеѓу 1,5 и 4,5 m.
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
25
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
Описот во ова упатство се базира на копчињата од далечинскиот управувач.
Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и користете го телевизорот
на правилен начин.
За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите, заменете
ги батериите (1,5 V AAA) внимавајќи да се совпаднат
и
краевите со
внатрешните ознаки и затворете го капакот на батериите.
За да ги извадите батериите, извршете ги чекорите за инсталирање во
обратен редослед.
или
ВНИМАНИЕ
yy Немојте да комбинирате стари и нови батерии, бидејќи тоа може да го оштети далечинскиот управувач.
yy Далечинскиот управувач не е вклучен во сите продажби на пазарот.
Внимавајте да го насочувате далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско управување на телевизорот.
(Во зависност од моделот)
TV/RAD Избор на радио, телевизиски и DTV програми.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INFO
Преглед на информациите за тековната програма и сликата.
SUBTITLE Го повикува претпочитаниот титл во дигитален режим.
GUIDE Го прикажува водичот за програми.
Q.VIEW Враќање на претходно гледаната програма.
FAV Пристап до вашата листа на омилени канали.
3D Се користи за гледање на 3D видео.
PAGE Преминување на претходниот или наредниот екран.
0
RECENT Приказ на претходната историја.
SMART Пристап до менито за Почетна страница.
LIVE MENU Приказ на листите Препорачано, Програма, Пребарување и Снимено.
1
1
1 ТЕЛЕТЕКСТ КОПЧИЊА Овие копчиња се користат за
телетекст.
Копчиња за навигација (горе/долу/лево/десно) Движење низ
менијата или опциите.
OK
Избирање на менијата или опциите и потврдување на вашиот внес.
BACK Враќање на претходното ниво.
EXIT Ги брише приказите на екранот и враќа на гледање
телевизија.
AD Со притиснување на копчето AD ќе се овозможи функцијата
за видео/аудио опис.
REC/ Започнување со снимање и приказ на мени за снимање. (само
за подели со поддршка за Time MachineReady)
2
Контролни копчиња (
) Контрола врз Премиум
содржините, Time MachineReady или SmartShare менијата или врз
уредите компатибилни со SIMPLINK (USB или SIMPLINK или
Time MachineReady).
2 Копчиња во боја Пристап до специјалните функции во некои
менија. (
: Црвена,
: Зелена,
: Жолта,
: Сина)
МАКЕДОНСКИ
INPUT Промена на изворот на влезен сигнал.
SETTINGS Пристап до главните менија.
Q.MENU Пристап до брзите менија.
26
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
(Во зависност од моделот)
INPUT
INPUT Промена на изворот на влезен сигнал.
SETTINGS Пристап до главните менија.
Q.MENU Пристап до брзите менија.
1
RATIO Менување на големината на сликата. (Во зависност од
моделот)
Преглед на информациите за тековната програма и
1 INFO
сликата. (Во зависност од моделот)
(Упатство за користење) Приказ на упатството за користење.
Q.MENU
1
SETTINGS
GUIDE Го прикажува водичот за програми.
(Празно место) Вметнување на празно место на екранската
тастатура.
Q.VIEW Враќање на претходно гледаната програма.
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
FAV Пристап до вашата листа на омилени канали.
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
МАКЕДОНСКИ
RECENT
SMART
SMART Пристап до менито за Почетна страница.
MY APPS
OK
Избирање на менијата или опциите и потврдување на вашиот
внес.
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
3
4
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
AD
MY APPS Се прикажува листата на апликации.
Копчиња за навигација (горе/долу/лево/десно) Движење низ
менијата или опциите.
OK
BACK
2 INFO
Преглед на информациите за тековната програма и
сликата. (Во зависност од моделот)
2 3D Се користи за гледање на 3D видео. (Во зависност од моделот)
PAGE
Преминување на претходниот или наредниот екран.
RECENT Приказ на претходната историја.
TV/RAD
BACK Враќање на претходното ниво.
LIVE MENU Приказ на листите Препорачано, Програма, Пребарување и Снимено.
EXIT Ги брише приказите на екранот и враќа на гледање телевизија.
3 Копчиња во боја Пристап до специјалните функции во некои
менија. (
: Црвена,
: Зелена,
: Жолта,
: Сина)
4 ТЕЛЕТЕКСТ КОПЧИЊА Овие копчиња се користат за телетекст.
LIVE TV Враќање на телевизија во живо.
APP/* Избор на извор од MHP TV мени. (Само за Италија) (Во
зависност од моделот)
Контролни копчиња (
) Контрола врз Премиум
содржините, Time MachineReady или SmartShare менијата или врз
уредите компатибилни со SIMPLINK (USB или SIMPLINK или Time
MachineReady).
REC/ Започнување со снимање и приказ на мени за снимање. (само за
подели со поддршка за Time MachineReady)
SUBTITLE Го повикува претпочитаниот титл во дигитален режим.
AD Со притиснување на копчето AD ќе се овозможи функцијата за
видео/аудио опис.
TV/RAD Избор на радио, телевизиски и DTV програми.
ФУНКЦИИ НА МАГИЧНИОТ ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
27
ФУНКЦИИ НА МАГИЧНИОТ ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
Овој елемент не се испорачува со сите модели.
Кога ќе се прикаже пораката “Батеријата на магичниот далечински
управувач е слаба. Променете ја батеријата.”, заменете ја батеријата.
За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите, заменете
ги батериите (1,5 V AA) внимавајќи да се совпаднат
и
краевите со
внатрешните ознаки и затворете го капакот на батериите. Внимавајте
да го насочувате далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско
управување на телевизорот.
За да ги извадите батериите, извршете ги чекорите за инсталирање во
обратен редослед.
ВНИМАНИЕ
yy Немојте да комбинирате стари и нови батерии, бидејќи тоа може да го оштети далечинскиот управувач.
(Само LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
Копчиња за навигација
(горе/долу/лево/десно)
Притиснувајте ги копчињата за
горе, долу, лево или десно за
да се движите низ менито.
Ако ги притиснете копчињата
, , или додека
се користи покажувачот,
покажувачот ќе исчезне од
екранот и магичниот далечински
управувач ќе работи како
обичен далечински управувач.
За повторно прикажување
на покажувачот на екранот,
затресете го магичниот
далечински управувач налево и
надесно.
Тркалце(OK)
Притиснете на средината на
тркалцето за да изберете мени.
Со помош на тркалцето можете
да менувате програми или
канали и да се движите низ
менијата.
Копчиња во боја
Пристап до специјалните
функции во некои менија. (
: Црвена,
: Зелена,
:
Жолта,
: Сина)
Прилагодување на јачината на
звукот.
(НАЗАД)
Враќање на претходното ниво.
(Почетна страница)
Пристап до менито за Почетна
страница.
(ИЗЛЕЗ до LIVE)
Префрлување помеѓу
емитување (антена) и различни
влезови.
(Препознавање на говор)
(Во зависност од моделот)
P
Движење низ зачуваните
програми или канали.
/ INPUT
Приказ на Далечинскиот управувач
на екран.
* Пристап до менито за
Универзална контрола. (Во
зависност од моделот)
* о притиснување и задржување
на копчето
/ INPUT ќе
се прикаже мени за избор
на надворешен уред кој е
поврзан на телевизорот.
Се користи за гледање на 3D
видео. (само 3D модели)
(ИСКЛУЧИ ЗВУК)
Исклучување на сите звуци.
* Со притиснување и
задржување на копчето
ќе се овозможи функцијата
за видео/аудио опис. (Во
зависност од моделот)
МАКЕДОНСКИ
(НАПОЈУВАЊЕ)
Вклучување или исклучување
на телевизорот.
28
ФУНКЦИИ НА МАГИЧНИОТ ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
Препознавање на говор (Во зависност
од моделот)
За користење на функцијата за
препознавање на говор потребно е
мрежно поврзување.
1.
МАКЕДОНСКИ
Притиснете го копчето за
Препознавање на говор.
2.
Кога на левата страна од екранот ќе
се прикаже прозорецот за приказ на
глас, изговорете што сакате.
• Препознавањето на говор може
да биде неуспешно ако зборувате
премногу брзо или бавно.
• Далечинскиот управувач за магично
движење немојте да го користите
подалеку од 10 см од вашето лице.
• Стапката на препознавање може
да се разликува во зависност од
карактеристиките на корисникот
(глас, изговор, интонација и брзина)
и опкружувањето (шум и јачина на
звук на телевизор).
Регистрирање на магичниот
далечински управувач
Како да го регистрирате далечинскиот
магично движење
BACK
HOME
управувач
за
За да го користите магичниот
далечински управувач,
прво впарете го со вашиот
телевизор.
P
MY APPS
1 С
тавете ги батериите во
магичниот далечински
управувач и вклучете го
телевизорот.
2 Насочете го магичниот
далечински управувач кон
телевизорот и притиснете
го Тркалце(OK) на
далечинскиот управувач.
»»Доколку телевизорот не
успее да го регистрира
магичниот далечински
управувач, обидете се
повторно откако ќе го
исклучите и повторно ќе го
вклучите телевизорот.
Како да го дерегистрирате далечинскиот
управувач за магично движење
(НАЗАД)
(Почетна
страница)
Истовремено притиснете ги
копчињата
(НАЗАД) и
(Почетна
страница) , во траење од пет
секунди, за да се ресетира
Далечинскиот управувач за
магично движење.
»»Со притиснување и
задржување на копчето
(ИЗЛЕЗ до LIVE) ќе
можете истовремено
да го откажете и
пререгистрирате
Далечинскиот управувач за
магично движење.
Како да го користите магичниот
далечински управувач
yy Малку протресете го
магичниот далечински
управувач надесно или
налево, или притиснете ги
копчињата
(Почетна
страница),
/ INPUT,
за да се прикаже
покажувачот на екранот.
»»Покажувачот ќе се појави
кога ќе го завртите
тркалцето. (Во зависност
од моделот)
yy Ако покажувачот не
се користи одредено
време или магичниот
далечински управувач се
постави на рамна подлога,
покажувачот ќе исчезне.
yy Ако покажувачот не се
движи како што сакате,
затресете го магичниот
далечински управувач
налево и надесно.
Покажувачот ќе се премести
во центарот на екранот.
yy Магичниот далечински
управувач ги празни
батериите побрзо отколку
обичен далечински
управувач заради
дополнителните функции.
ФУНКЦИИ НА МАГИЧНИОТ ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
/ УПОТРЕБА НА УПАТСТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ
Мерки на претпазливост
при користење на
магичниот далечински
управувач
УПОТРЕБА НА
УПАТСТВОТО ЗА
КОРИСТЕЊЕ
Упатството за користење ви нуди полесен
пристап до деталните информации за
телевизорот.
(Почетна
1 Притиснете го копчето
страница) на далечинскиот управувач за
приказ на менито за Почетна страница.
2 Изберете Упатство за користење и
притиснете го тркалцето(OK).
ЗАБЕЛЕШКА
yy До упатството за користење исто
така можете да пристапите и со
притиснување на
(Упатство
за користење) на далечинскиот
управувач. (Во зависност од моделот)
МАКЕДОНСКИ

yyДалечинскиот управувач користете го
во рамките на наведениот опсег (до 10
m). Можно е да се појават проблеми во
комуникацијата кога уредот се користи
надвор од опсегот на покривање или
доколку има пречки во рамките на
опсегот на покривање.
yyМожно е да се појават проблеми во
комуникацијата заради други уреди.
Уредите како микробрановите печки
или безжичните LAN мрежи го користат
истиот фреквентен опсег (2,4 GHz) како
и магичниот далечински управувач.
Ова може да предизвика проблеми во
комуникацијата.
yyМагичниот далечински управувач
може да не функционира правилно
доколку безжичен рутер (AP) се наоѓа
на растојание помало од 1 метар од
телевизорот. Безжичниот рутер треба
да се наоѓа на растојание поголемо од
1 m од телевизорот.
yyНемојте да ја расклопувате или
загревате батеријата.
yyНемојте да ја испуштате батеријата.
Избегнувајте екстремни удари на
батеријата.
yyВметнувањето на батеријата на
погрешен начин може да доведе до
експлозија.
29
30
ОДРЖУВАЊЕ / ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ОДРЖУВАЊЕ
Чистење на телевизорот
Редовно вршете чистење на вашиот телевизор за да добиете најдобри перформанси и да го продолжите работниот век.
ВНИМАНИЕ
yy Прво, не заборавајте да го исклучите напојувањето и да го откачите кабелот за напојување и сите други кабли.
yy Кога телевизорот треба да биде оставен без надзор или нема да се користи подолго време, откачете го кабелот
за напојување од ѕидниот штекер за да спречите можно оштетување од гром или електрични удари.
Екран, рамка, куќиште и држач
yy За да извршите отстранување на прав и мали нечистотии, избришете ја површината со сува
чиста и мека ткаенина.
yy За да извршите отстранување на поголеми нечистотии, избришете ја површината со мека
ткаенина натопена во чиста вода или разреден мек детергент. Веднаш потоа пребришете со
сува ткаенина.
ВНИМАНИЕ
МАКЕДОНСКИ
yy Избегнувајте секакво допирање на екранот, бидејќи тоа може да резултира во оштетување на екранот.
yy Немојте да ја триете или удирате површината на екранот со вашите нокти или остри предмети, бидејќи
тоа може да предизвика гребење на екранот и изобличување на сликата.
yy Немојте да користите какви било хемиски средства бидејќи тие може да го оштетат производот.
yy Немојте да прскате течност на површината. Доколку во телевизорот навлезе вода, може да дојде до
пожар, електричен удар или неисправност.
Кабел за напојување
Редовно отстранувајте ја акумулираната прашина и нечистотиите од кабелот за напојување.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем
Решение
Не е можно
управување на
телевизорот со
далечинскиот
управувач.
yy Проверете го сензорот за далечинско управување на производот и обидете се повторно.
yy Проверете дали помеѓу производот и далечинскиот управувач има некаква пречка.
yy Проверете дали батериите сè уште работат и дали се правилно поставени ( со ,
со ).
Нема приказ на
слика и не се
емитува звук.
yy Проверете дали производот е вклучен.
yy Проверете дали кабелот за напојување е поврзан на ѕидниот штекер.
yy Проверете дали има проблем со ѕидниот штекер преку поврзување на други уреди.
Телевизорот
ненадејно се
вклучува.
yy Проверете ги поставките за контрола на напојувањето. Напојувањето може да има
прекин.
yy Проверете дали функцијата за Автом. мирување (Во зависност од моделот) /
Тајмер за мирување / Тајмерот е исклучен е активирана во поставките за Тајмери.
yy Доколку нема влезен сигнал кога телевизорот е вклучен, телевизорот автоматски ќе се
исклучи по 15 минути неактивност.
При поврзување
со PC (HDMI/
DVI), се прикажува
‘Нема сигнал’
или ‘Неважечки
формат’.
yy Исклучете/вклучете го телевизорот со помош на далечинскиот управувач.
yy Повторно поврзете го HDMI кабелот.
yy Рестартирајте го компјутерот додека телевизорот е вклучен.
СПЕЦИФИКАЦИИ
31
СПЕЦИФИКАЦИИ
Безжичен модул (LGSBW41) - спецификации
Безжичен LAN
Стандард
Фреквентен
опсег
Излезна
моќност
(Макс.)
IEEE802.11a/b/g/n
2400 до 2483.5 MHz
5150 до 5250 MHz
5725 до 5850 MHz (За земји
кои не се во ЕУ)
802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm
Bluetooth
Стандард
Фреквентен
опсег
Излезна
моќност
(Макс.)
Bluetooth верзија 3.0
2400 ~ 2483.5 MHz
10 dBm или пониско
0197
0197
МАКЕДОНСКИ
yyБидејќи фреквентниот канал кој се користи во земјата може да се разликува, корисникот не
може да ја промени или прилагоди работната фреквенција и овој производ е поставен според
регионалната табела фреквенции.
yyУредот треба да биде инсталиран и управуван на минимално растојание од 20 см помеѓу уредот и
телото. Oваа фраза е во врска со општата одредба за водење сметка за корисничкото опкружување.
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
*
LED TV
* В LED-телевизоре LG установлен ЖКдисплей со светодиодной подсветкой.
Нажмите кнопку!
Руководство пользователя
Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее
руководство и сохраните его для будущего использования.
www.lg.com
2
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
3
3
3
ЛИЦЕНЗИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ
КОДОМ
НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
РУССКИЙ
4
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
10
- Просмотр 3D-изображения (только
для моделей с поддержкой 3D)
12
УСТАНОВКА
12
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К
РАБОТЕ
12
16
Распаковка
Принадлежности, приобретаемые
отдельно
Органы управления и кнопки
- Использование кнопки-джойстика
Поднятие и перемещение
Установка на столе
Крепление на стене
Использование встроенной камеры
- Подготовка встроенной камеры
- Описание компонентов встроенной
камеры
- Проверка диапазона съемки камеры
17
19
20
21
22
23
24
24
24
25
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ ДУ)
27
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ MAGIC
28
28
29
Регистрация пульта ДУ Magic
Использование пульта ДУ Magic
Меры предосторожности при
использовании пульта ДУ Magic
29
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
30
ОБСЛУЖИВАНИЕ
30
30
30
Чистка телевизора
- Экран, панель, корпус и основание
- Кабель питания
30
УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
31
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
yy Несоблюдение указанных мер
предосторожности может привести
к серьезной травме, несчастному
случаю или смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ!
yy Несоблюдение указанных мер
предосторожности может привести
к легкой травме или повреждению
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Примечание помогает понять
безопасный способ использования
устройства и следовать ему.
Пожалуйста, внимательно прочитайте
это примечание, прежде чем
использовать устройство.
ЛИЦЕНЗИИ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ / НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
3
ЛИЦЕНЗИИ
Поддерживаемые лицензии могут отличаться в зависимости от модели. Дополнительная
информация о лицензиях находится по адресу www.lg.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ
Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с
открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: http://
opensource.lge.com.
Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от
гарантий и уведомления об авторских правах.
LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает
стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и
обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: [email protected] Данное
предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.
Чтобы получить информацию о настройке внешнего устройства управления, посетите сайт www.
lg.com.
РУССКИЙ
НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ
4
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
yyНе размещайте телевизор и пульт ДУ в следующих местах:
--под воздействием прямых солнечных лучей;
--в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате;
--вблизи источников тепла, например, печей, обогревателей и др.;
--вблизи кухонных столов или увлажнителей, где на них легко может
попасть пар или масло;
--в местах, не защищенных от дождя или ветра;
--вблизи сосудов с водой, например, ваз.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к
возгоранию, поражению электрическим током, неисправности или
деформации устройства.
yyНе размещайте устройство в местах, где оно может подвергнуться
воздействию пыли.
Это может привести к пожару.
yyСетевая вилка служит для отключения устройства. Вилка должна
оставаться исправной.
РУССКИЙ
yyНе прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Кроме того, если шнур
влажный или покрыт пылью, как следует просушите вилку или сотрите
со шнура пыль.
Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.
yyРозетка, к которой подключается устройство, должна быть заземлена
(кроме незаземляемых устройств).
В противном случае, возможно поражение электрическим током или
иная травма.
yyПлотно вставляйте кабель питания в разъем.
Если кабель питания вставлен неплотно, может возникнуть пожар.
yyКабель питания не должен соприкасаться с такими предметами, как
нагреватели.
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
yyНе следует ставить тяжелые предметы или сам телевизор на шнур
питания.
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5
yyВо избежание попадания дождевой воды по антенному кабелю, его
следует вводить снаружи здания в помещение снизу вверх.
Попадание воды внутрь устройства может привести к его повреждению
и поражению электрическим током.
yyПри монтаже телевизора на стену следует убедиться, что телевизор не
висит на кабеле питания и сигнальных кабелях.
Это может стать причиной пожара или поражения электрическим
током.
yyНе подключайте слишком много электрических устройств к одной
розетке на несколько потребителей.
Это может привести к возгоранию по причине перегрева.
yyПри подключении внешних устройств следите за тем, чтобы телевизор
не упал или не опрокинулся.
Это может привести к нанесению вам травмы или повреждению
телевизора.
Des
icca
nt
yyДержите влагонепроницаемый упаковочный материал и виниловую упаковку в
месте, недоступном для детей.
Влагопоглощающий материал может нанести вред при проглатывании.
При случайном попадании материала внутрь организма, следует вызвать у
пострадавшего рвоту и обратиться в ближайшее медучреждение. Кроме того,
виниловая упаковка может привести к удушению. Держите ее в недоступном для
детей месте.
yyНе разрешайте детям забираться или держаться за телевизор.
Телевизор может упасть, что может привести к тяжелым травмам.
yyКогда кабель питания вставлен в розетку, не вставляйте проводник
(например, металлическую спицу) в другой конец кабеля. Кроме
того, не прикасайтесь к другому концу кабеля питания, когда кабель
вставлен в розетку.
Возможно поражение электрическим током.
yyНе размещайте и не храните горючие вещества около устройства.
Из-за неосторожного обращения с горючими веществами может
возникнуть взрыв или пожар.
yyНе роняйте внутрь устройства металлические предметы (монеты, заколки для
волос, спицы, куски провода и т.п.), а также легковоспламеняющиеся предметы
(например, бумагу или спички). Следует внимательно следить за детьми, когда они
находятся вблизи устройства.
Возможно поражение электрическим током, пожар или иные травмы. Если в
устройство попал посторонний предмет, отсоедините кабель питания и обратитесь
в сервисный центр.
yyНе распыляйте воду на устройство и не очищайте его горючими
веществами (бензин или растворитель). Возможно поражение
электрическим током или пожар.
РУССКИЙ
yyУтилизируйте использованные батареи должным образом и следите за
тем, чтобы дети не проглотили их.
Если это произошло, немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
6
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
yyНе допускайте ударов по устройству и попадания посторонних
предметов внутрь устройства, не стучите по экрану.
Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к
нанесению вам травмы или повреждению устройства.
yyНе прикасайтесь к устройству или антенне во время грозы.
Возможно поражение электрическим током.
yyНе прикасайтесь к стенной розетке в случае утечки газа. Откройте окна
и проветрите помещение.
Искра может вызвать пожар, и вы можете получить ожог.
yyНе следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и
модифицировать устройство.
Возможно поражение электрическим током или пожар.
Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в
сервисный центр.
yyЕсли произойдет что-либо из перечисленного, немедленно отключите
устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр:
--Устройство было подвергнуто электрическому разряду.
--Устройство было повреждено.
--В устройство попали посторонние предметы.
--Из устройства шел дым или странный запах.
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
РУССКИЙ
yyЕсли вы не собираетесь пользоваться устройством в течение
длительного времени, отсоедините от него кабель питания.
Пыль или влага, могут стать причиной утечки тока и нарушения
изоляции, что может привести к пожару или поражению электрическим
током.
yyНа устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя
также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например,
вазы).
yyНе устанавливайте это устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию
масла или масляного тумана.
Это может повредить устройство и привести к его падению.
ВНИМАНИЕ!
yyУстановите устройство в месте, где нет радиопомех.
yyСледует обеспечить достаточное расстояние между наружной
антенной и кабелем питания во избежание их соприкосновения даже в
случае падения антенны.
Это может привести к поражению электрическим током.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
7
yyНе устанавливайте устройство на неустойчивые полки или наклонные
поверхности. Также следует избегать мест, где устройство подвергается
вибрациям, или мест с неполной опорой.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к тому, что
устройство упадет или перевернется, что может повлечь за собой нанесение
вам травмы или повреждение устройства.
yyПри установке телевизора на подставку нужно предпринять меры по
предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных
мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к
нанесению вам травмы.
yy Если требуется закрепить устройство на стене, установите стандартное VESA-крепление для монтажа на стене
(дополнительные детали) на его задней панели. При установке устройства на стене с помощью настенного
монтажного кронштейна (дополнительные детали) надежно закрепите его во избежание падения устройства.
yyИспользуйте только крепления / аксессуары, рекомендованные изготовителем.
yyДля установки антенны обратитесь к квалифицированному
специалисту.
Самостоятельная установка может привести к пожару или поражению
электрическим током.
yyПри просмотре телевизора рекомендуется соблюдать расстояние,
равное не менее 2—7 диагоналям экрана телевизора.
Просмотр телевизора в течение длительного времени может привести
к снижению остроты зрения.
yyИспользуйте только указанный тип батарей.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению
пульта ДУ.
yyЭлементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или
электрических обогревателей.
yyНЕ вставляйте неперезаряжаемые элементы питания в зарядное устройство.
yyМежду пультом ДУ и датчиком не должно быть никаких предметов.
yyСигнал от пульта ДУ может быть подавлен солнечным светом или
другим источником яркого света. В этом случае в комнате следует
сделать свет менее ярким.
yyПри подключении внешних устройств, таких как игровые консоли,
убедитесь в том, что подключаемые кабели имеют достаточную длину.
Иначе устройство может упасть, что приведет к нанесению вам травмы
или повреждению устройства.
yyНе следует включать/выключать телевизор, подсоединяя или
отсоединяя вилку от настенной розетки (не используйте вилку для
включения).
Это может стать причиной механического отказа или поражения
электрическим током.
РУССКИЙ
yyНе используйте новые батареи вместе со старыми.
Это может привести к перегреву и протечкам батарей.
8
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
yyСоблюдайте инструкции по установке, приведенные далее, чтобы
предотвратить перегрев устройства:
--Расстояние между телевизором и стеной должно быть не менее 10
см.
--Не устанавливайте устройство в местах без вентиляции (например,
на книжной полке или в серванте).
--Не устанавливайте устройство на ковёр или подушку.
--Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не закрыты
скатертью или шторой.
В противном случае, может произойти возгорание.
yyНе прикасайтесь к вентиляционным отверстиям при просмотре
телевизора в течение долгого времени, поскольку они могут сильно
нагреться. Это не влияет на работу или производительность
устройства.
yyПериодически осматривайте кабель устройства и в случае видимого износа или
повреждения выньте его из розетки и замените на кабель, рекомендованный
авторизованным специалистом по обслуживанию.
yyНе допускайте скопления пыли на контактах разъемов или на розетке.
Это может привести к пожару.
yyНе допускайте физического или механического воздействия на шнур
электропитания, а именно перекручивания, завязывания, перегибания
шнура. Не зажимайте шнур дверью и не наступайте на него.
Обращайте особое внимание на вилки, настенные розетки и точки
соединения провода с устройством.
yyНе нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом (гвоздем,
карандашом или ручкой). Не царапайте панель.
РУССКИЙ
yyСтарайтесь не прикасаться к экрану и не держать на нем пальцы в
течение продолжительного периода времени. Это может вызвать
временные искажения на экране.
yy При чистке устройства и его компонентов, сначала, отсоедините вилку шнура питания
от розетки, а затем протрите устройство мягкой тканью. Применение избыточных усилий
может привести к появлению царапин или обесцвечиванию поверхности. Не распыляйте
воду и не протирайте устройство мокрой тканью. Никогда не пользуйтесь очистителями
для стекол, автомобильными или промышленными полиролями, абразивными
средствами или воском, бензолом, спиртом и т. п., которые могут повредить устройство
и его панель. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести
к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства
(деформации, коррозии или поломке).
yyЕсли устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника
питания переменного тока, даже при выключении с помощью переключателя питания.
yyОтключая прибор от электрической розетки, беритесь рукой за вилку.
Отсоединение проводов внутри кабеля может привести к возгоранию.
yyПри перемещении устройства сначала убедитесь в том, что оно
отключено от сети. Затем отсоедините кабели питания, антенные
кабели и остальные подключаемые кабели.
Телевизор или кабель питания могут быть повреждены, что может
создать опасность возгорания или поражения электрическим током.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9
yyПеремещение или распаковку устройства следует производить двум
людям, т.к. оно тяжелое.
Иначе возможно получение травмы.
yyРаз в год отдавайте устройство в сервисный центр для чистки его
внутренних частей.
Накопившаяся пыль может привести к механическому повреждению.
yyЛюбое обслуживание должны производить квалифицированные
специалисты. Обслуживание требуется, когда устройство было
повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или
вилка, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет,
устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает
должным образом, или его уронили).
yyЕсли устройство кажется холодным на ощупь, при его включении
возможно небольшое мерцание. Это нормальное явление, с
устройством все в порядке.
yyЖК-панель — это высокотехнологичное изделие с матрицей с
разрешением от 2 до 6 миллионов пикселей. На панели могут
появляться мелкие черные точки и/или яркие цветные точки (красные,
синие или зеленые) размером 1 ppm. Это не является неисправностью
и не влияет на производительность и надежность устройства.
Эта проблема также встречается в сторонних продуктах и не
является поводом для обмена или денежного возмещения (денежной
компенсации).
yyОтображение неподвижного изображения (например, логотипа вещаемого канала,
экранного меню, сцены из видеоигры) в течение длительного времени может привести
к повреждению экрана и появлению остаточного изображения. Настоящая гарантия на
устройство не распространяется на появление остаточного изображения.
Не допускайте отображения статичного изображения в течение длительного времени (двух
и более часов для ЖК-телевизоров, одного и более часов для плазменных телевизоров).
Кроме того, остаточное изображение по краям экрана может появиться при просмотре
изображения в формате 4:3 в течение длительного периода времени.
Эта проблема также встречается в сторонних продуктах, и не является поводом для обмена
или денежного возмещения.
yyЗвуки, издаваемые устройством
Треск: треск, который можно услышать при просмотре или выключении телевизора,
вызван тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности.
Данный шум является обычным явлением при использовании продуктов, подверженных
температурной деформации.
Гудение электрической цепи/жужжание панели: из высокоскоростной коммутационной
схемы устройства может исходить тихий шум, образованный при прохождении большого
тока, необходимого для работы устройства. Это зависит от устройства. Данный звук не
влияет на работу и надежность продукта.
РУССКИЙ
yyВ зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу)
яркость и цветность панели может изменяться.
Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это не связано
с производительностью устройства и не является неисправностью.
10
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Просмотр 3D-изображения (только для моделей с поддержкой 3D)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Условия просмотра
yy Время просмотра
-- При просмотре 3D-изображения каждый час следует делать 5—15-минутные перерывы.
Просмотр 3D-изображения в течение длительного времени может стать причиной головной
боли, головокружения, усталости или дискомфорта.
Люди, подверженные припадкам от светового воздействия или имеющие хронические
заболевания
yy Некоторые зрители могут испытывать припадки или другие симптомы в результате воздействия
импульсов света или определенного его сочетания в 3D-изображении.
yy Не следует смотреть 3D-видео, если чувствуется тошнота, при беременности и / или
хронических заболеваниях, таких как эпилепсия, расстройство сердечной деятельности или при
проблемах с давлением и т.д.
yy 3D-изображения не рекомендуются к просмотру людям со стереослепотой или
стереоаномалиями. Может появиться двоение изображения или дискомфорт.
yy В случае страбизма (косоглазие), амблиопии (пониженное зрение) или астигматизма могут
возникнуть сложности в распознавании глубины, может быстро наступать усталость из-за
двоения изображения. Рекомендуется делать более частые перерывы.
yy Если зрение левым и правым глазом различается, то перед просмотром 3D-изображений
следует пройти осмотр у окулиста.
РУССКИЙ
Симптомы, при которых требуется прекратить просмотр 3D-изображения или сделать
перерыв
yy Не следует смотреть 3D-изображение при усталости от недостатка сна, переутомлении или
опьянении.
yy В этом случае следует прекратить просмотр 3D-изображения и отдохнуть, чтобы данные
симптомы прошли.
-- Если симптомы сохраняются, то следует обратиться к врачу. Симптомы включают
головную боль, боль в глазах, головокружение, тошноту, сердцебиение, расфокусировку
изображения, дискомфорт, двоение изображения, зрительный дискомфорт и усталость.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
11
ВНИМАНИЕ!
Условия просмотра
yy Расстояние просмотра
-- При просмотре 3D-видео рекомендуется находиться на расстоянии не менее двух
диагоналей экрана от телевизора. Если при просмотре 3D-видео вы чувствуете
дискомфорт, отодвиньтесь от телевизора дальше.
Возраст зрителей
yy Младенцы/дети
-- Просмотр 3D-изображений детьми до 6 лет запрещен.
-- Дети до 10 лет, поскольку их зрение развивается, имеют повышенную восприимчивость
и перевозбуждаются (например, пытаются дотронуться до экрана или прыгнуть в него).
Просмотр 3D-изображений детьми должен строго контролироваться.
-- У детей более выражена бинокулярная диспаратность 3D-изображений, чем у взрослых,
поскольку расстояние между глазами у них меньше. Таким образом, одно и то же
стереоизображение для них выглядит более глубоким, чем для взрослых.
yy Подростки
-- Подростки до 19 лет могут иметь повышенную чувствительность из-за световой
стимуляции 3D-изображения. Рекомендуйте им воздерживаться от длительного просмотра
3D-изображений в состоянии усталости.
yy Пожилые люди
-- Для пожилых людей стереоэффект 3D-изображений может быть менее выражен, чем для
молодых. Не следует располагаться к телевизору ближе, чем рекомендуется.
yy Убедитесь в том, что вы используете 3D-очки производства LG. Иначе качественное
отображение 3D-видео может не обеспечиваться.
yy Не используйте 3D-очки вместо очков для коррекции зрения, солнечных очков и защитных
очков.
yy Применение модифицированных 3D-очков может привести к напряжению зрения или искажению
изображения.
yy Не подвергайте 3D-очки воздействию чрезвычайно высоких или низких температур. Это может
привести к их деформации.
yy 3D-очки легко сломать или поцарапать. Используйте только чистую мягкую ткань для очистки
линз. Не царапайте поверхность линз 3D-очков острыми предметами и не очищайте их
химическими веществами.
РУССКИЙ
Меры предосторожности при использовании 3D-очков
12
УСТАНОВКА / СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
yy Экранное меню вашего телевизора может незначительно отличаться от изображенного на
рисунке.
yy Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника
входа или модели устройства.
yy В дальнейшем этот телевизор может получить новые функции.
yy Для снижения энергопотребления переключайте телевизор в режим ожидания. Если какоето время телевизор не смотрят, следует выключить его, чтобы снизить потребление энергии.
yy Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем
уменьшения яркости изображения. При этом будут снижены и эксплуатационные расходы.
УСТАНОВКА
1
2
3
4
Откройте упаковку и убедитесь в наличии полного комплекта аксессуаров.
Подсоедините подставку к телевизору.
Подключите внешнее устройство к телевизору.
Убедитесь в том, что сетевое подключение доступно.
Функции настройки сети можно использовать, только если сеть подключена.
* При первом включении нового телевизора после приобретения инициализация телевизора может
занять около одной минуты.
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Распаковка
РУССКИЙ
Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров обратитесь
в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного
устройства и его элементов.
ВНИМАНИЕ!
yy Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте
детали, не одобренные изготовителем.
yy Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей не одобренных
производителем, не являются гарантийным случаем.
yy На экране некоторых моделей может быть тонкая пленка; не снимайте ее.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Комплектация устройства может отличаться в зависимости от модели.
yy Спецификации устройства или содержание данного руководства может изменяться без
предварительного уведомления ввиду модернизации функций устройства.
yy Для обеспечения оптимального соединения кабели HDMI и USB-устройства должны
иметь корпус разъема толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. Используйте
удлинитель, который поддерживает USB 2.0, если кабель USB или флэш-накопитель USB не
вставляется в порт USB на вашем телевизоре.
B
B
A
A
*A<
= 10 мм
*B<
= 18 мм
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
MARK
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
FAV
LIST
6
MARK
FAV
VOL
Q.MENU
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
BACK
FREEZE
RATIO
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Пульт ДУ и батареи (AAA)
(в зависимости от модели)
Пульт ДУ не будет входить
в комплектацию для всех
рынков.
(См. стр. 25, 26)
Пульт ДУ Magic, батареи
(AA)
(только для LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**, LB72**,
LB73**, LB86**, LB87**)
(См. стр. 27)
Руководство пользователя
Tag on
3D-очки
Количество 3D-очков может
отличаться в зависимости
от модели или страны.
(только для LB65**, LB67**,
LB68**, LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**, LB86**,
LB87**)
Очки Dual Play
(в зависимости от модели)
Держатель для кабеля
(в зависимости от модели)
(См. стр. A-10, A-11)
Кабельный органайзер
2 шт.
(только для LB63**, LB65**ZA/ZK/ZH/ZL, LB67**,
LB68**, LB69**, LB73**-ZA)
(См. стр. A-10, A-11)
Кабельный органайзер
2 шт.
(только для LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(См. стр. A-11)
Tag On
т
РУССКИЙ
14
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
РУССКИЙ
Кабель питания
(в зависимости от модели)
Винты для подставки
2 шт., M4 x L20
(только для 32/39LB65**ZE/ZN)
4 шт., M4 x L20
(только для 32LB65**-ZA/
ZK)
(См. стр. A-3, A-4, A-5)
Винты для подставки
4 шт., M4 x L14
(только для LB63**,
39LB65**-ZA/ZK,
42/47/50/55/60/70LB65**,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
8 шт., M4 x L14
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-3, A-4, A-6, A-7,
A-8, A-9)
Винты для подставки
4 шт., M4 x L20
(только для LB65**-ZE/ZN)
(См. стр. A-4, A-5)
Винты для подставки
4 шт., M4 x L10
(только для LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(См. стр. A-6)
Резинка
2 шт.
(только для LB65**-ZE/ZN)
(См. стр. A-8)
Основание
(только для LB63**-ZA,
32/39/42/47/50/55LB65**ZA)
(См. стр. A-3)
Основание
(только для LB63**-ZL,
LB65**-ZK)
(См. стр. A-4)
Стойка / Основание
(только для LB65**-ZE/ZN)
(См. стр. A-4, A-5)
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
15
Передняя часть
подставки
(только для LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(См. стр. A-6)
Фиксатор подставки
(только для LB70**, LB72**,
LB73**-ZD/ZE)
(См. стр. A-6)
Подставка
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-7)
Звуковая панель
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-7, A-8)
Ножки настенного
крепления
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-8)
Заглушки
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-7, A-9)
Компонентный
переходной кабель
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-27)
Композитный переходный
кабель
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-27, A-30)
Переходной кабель
SCART
(только для LB86**, LB87**)
(См. стр. A-49)
Фигурная шайба настенного
крепления
2 шт.
(только для 42LB63**,
42LB65**)
(См. стр. 23)
РУССКИЙ
Подставка
(Стойка / Основание)
(только для 70LB65**-ZA,
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA)
(См. стр. A-3)
16
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Принадлежности, приобретаемые отдельно
Отдельные элементы каталога могут быть изменены или модифицированы без уведомления.
Для приобретения этих принадлежностей обратитесь к дилеру.
Данные устройства работают только с совместимыми моделями.
AG-F***DP
Очки Dual Play
AG-F***
3D-очки
AN-MR500
Пульт ДУ Magic
AN-VC5**
Камера для видеозвонков
Звуковая панель LG
Tag on
LB65**
LB67**, LB68**,
LB69**, LB70**,
LB72**, LB73**,
LB86**
LB87**
AG-F***DP
Очки Dual Play
•
•
•
AG-F***
3D-очки
•
•
•
•
Совместимость
LB63**
РУССКИЙ
AN-MR500
Пульт ДУ Magic
•
•
•
AN-VC5**
Камера для
видеозвонков
•
•
•
Звуковая панель
LG
•
•
•
•
Tag on
•
•
•
•
Название модели или ее конструкция может изменяться в зависимости от функциональных
обновлений, решения производителя или от его политики.
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
17
Органы управления и кнопки
Тип A :
LB63**-ZA, LB65**-ZA
Тип B :
Экран
Экран
Кнопки
Кнопки
Пульт дистанционного
управления и
интеллектуальные1 сенсоры
Индикатор питания
Пульт дистанционного
управления и
интеллектуальные1 сенсоры
Индикатор питания
Кнопка-джойстик2
Кнопка-джойстик2
LB65**-ZE/ZN
Экран
Тип D :
LB67**, LB68**, LB69**,
LB73**-ZA
Экран
Кнопки
Кнопки
Пульт дистанционного
управления и
интеллектуальные1 сенсоры
Индикатор питания
Кнопка-джойстик2
Пульт дистанционного
управления и
интеллектуальные1 сенсоры
Индикатор питания
Кнопка-джойстик2
РУССКИЙ
Тип C :
LB63**-ZL, LB65**-ZK
18
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Тип E :
LB70**, LB72**, LB73**-ZE/ZD
Экран
Тип F :
LB86**, LB87**
Камера для
видеозвонков
(Только для LB87**)
Экран
Кнопки
Кнопки
Пульт дистанционного
управления и
интеллектуальные1 сенсоры
Индикатор питания
Кнопка-джойстик2
LG Подсветка
логотипа
Пульт дистанционного
управления и
интеллектуальные1 сенсоры
Кнопка-джойстик2
РУССКИЙ
1 Интеллектуальный сенсор настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
2 Кнопка-джойстик Данная кнопка расположена под экраном телевизора.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Чтобы включить или выключить индикатор питания, выберите в главном меню
зависимости от модели)
Общие. (в
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
19
Использование кнопки-джойстика
Возможность легко управлять функциями телевизора с помощью кнопки-джойстика, сдвигая ее
вверх, вниз, влево или вправо.
Основные функции
Включение
питания
Когда телевизор выключен, нажмите пальцем кнопку-джойстик
один раз и отпустите ее.
Выключение
питания
Когда телевизор включен, нажмите и удерживайте пальцем
кнопку-джойстик в течение нескольких секунд, затем отпустите
ее.
Управление
громкостью
Сдвигая пальцем кнопку-джойстик влево или вправо, можно
регулировать уровень громкости звука.
Сдвигая пальцем кнопку-джойстик вверх или вниз, можно
Управление
программами выбирать программы из списка сохраненных программ
(каналов).
(каналами)
ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка меню
Когда телевизор включен, нажмите кнопку-джойстик один раз.
Можно настраивать элементы меню( , ,
), сдвигая кнопку-джойстик влево или вправо.
ТВ
ВЫКЛЮЧЕН
Выключение питания телевизора.
ЗАКРЫТЬ
Закрытие окон просмотра на экране и возврат к
просмотру ТВ.
ВВОД
Изменение источника входного сигнала.
РУССКИЙ
yy Сдвигая пальцем кнопку-джойстик вверх, вниз, влево или вправо, будьте внимательны и не
нажимайте на кнопку. Если нажать кнопку-джойстик, невозможно будет выполнить настройку
уровня громкости и сохранить программы (каналы).
20
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Поднятие и перемещение
Перед перемещением или поднятием
телевизора ознакомьтесь со следующими
инструкциями во избежание повреждения и
для обеспечения безопасной транспортировки
независимо от типа и размера телевизора.
yy Большой телевизор должны переносить
не менее 2-х человек.
yy При транспортировке телевизора в
руках удерживайте его, как показано на
следующем рисунке.
ВНИМАНИЕ!
yy Избегайте касания экрана, так как это
может привести к его повреждению.
yy Телевизор предпочтительно перемещать
в оригинальной коробке или упаковочном
материале.
yy Перед перемещением или поднятием
телевизора отключите кабель питания и
все остальные кабели.
yy Во избежание царапин, когда вы держите
телевизор, экран должен быть направлен
в сторону от вас.
РУССКИЙ
yy Крепко удерживайте верхнюю и
нижнюю части корпуса телевизора. Не
дотрагивайтесь до прозрачной части,
динамика или области решетки динамика.
yy При транспортировке не подвергайте
телевизор тряске или избыточной
вибрации.
yy При транспортировке держите телевизор
вертикально, не ставьте его на бок и не
наклоняйте влево или вправо.
yy Не оказывайте чрезмерного давления на
каркас рамы, ведущего к ее сгибанию /
деформации, так как это может привести к
повреждению экрана.
yy При обращении с телевизором будьте
осторожны, чтобы не повредить кнопкуджойстик, выступающую из корпуса.
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Установка на столе
1 Поднимите и вертикально установите
телевизор на столе.
-- Оставьте 10 см (минимум) зазор от
стены для достаточной вентиляции.
21
Закрепление телевизора на стене
(Этот компонент доступен не для всех
моделей.)
10 см
м
10 с
10 см
10 см
10 см
2 Подключите шнур питания к розетке.
ВНИМАНИЕ!
yy Не размещайте телевизор вблизи
источников тепла, так как это может
привести к пожару или другим
повреждениям.
(Этот компонент доступен не для всех
моделей.)
yyПриведенное изображение может
отличаться от вашего телевизора.
Разъем системы безопасности Kensington
находится на задней крышке телевизора.
Дополнительная информация об установке
и использовании приведена в руководстве к
системе безопасности Kensington или на сайте
http://www.kensington.com.
Продевание кабеля системы безопасности
Kensington через телевизор и отверстие в
столе.
ВНИМАНИЕ!
yy Следите за тем, чтобы дети не
забирались и не висели на телевизоре.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Используйте платформу или шкаф
достаточно большой и прочный, чтобы
выдержать вес устройства.
yy Кронштейны, винты и шнуры не входят
в комплект поставки. Дополнительные
аксессуары можно приобрести у
местного дилера.
РУССКИЙ
Использование системы безопасности Kensington
1 Вставьте и затяните болты с ушками или
болты кронштейнов ТВ на задней панели
телевизора.
-- Если в местах для болтов с ушками
уже установлены другие болты, то
сначала вывинтите их.
2 Закрепите кронштейны на стене с помощью
болтов.
Совместите кронштейн и болты с ушками на
задней панели телевизора.
3 Крепким шнуром надежно привяжите болты
с ушками к кронштейнам.
Убедитесь в том, что шнур расположен
горизонтально.
22
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Крепление на стене
Осторожно прикрепите настенный
кронштейн (приобретаемый отдельно) к
задней части телевизора и прикрепите его
к прочной стене перпендикулярно полу. Для
монтажа телевизора на стены из других
строительных материалов обращайтесь к
квалифицированным специалистам.
Компания LG рекомендует вызывать
квалифицированного мастера для крепления
телевизора к стене.
Рекомендуется использовать кронштейн для
настенного крепления LG.
Если вы используете кронштейн для
настенного крепления другого производителя,
рекомендуется использовать кронштейн,
который обеспечивает надежное крепление
устройства на стене и наличие достаточного
места за устройством, для удобного
подсоединения всех внешних устройств.
Убедитесь в том, что винты и настенный
кронштейн отвечают стандартам VESA. В
следующей таблице приведены стандартные
габариты для комплектов настенного
крепления.
Принадлежности, приобретаемые
отдельно (кронштейн для настенного крепления)
Модель
32/39LB65**
VESA (A x B)
Стандартный винт
Количество
винтов
Кронштейн для
настенного
крепления
Модель
200 x 200
M6
4
42/47/55LB63**
42/47/50/55LB65**
49/55LB86**
49/55LB87**
400 x 400
M6
4
LSW240B
MSW240
LSW440B
MSW240
10 см
10 см
РУССКИЙ
10 см
10 см
VESA (A x B)
60LB65**
70LB65**
42/47/50/55LB67**
42/47/55/60/65LB68**
42/47/55LB69**
42/47/55LB70**
42/47/55/60/65LB72**
42/47/55/60/65LB73**
60LB86**
60LB87**
400 x 400
600 x 400
Стандартный винт M6
M8
Количество
винтов
Кронштейн для
настенного
крепления
4
4
LSW440B
LSW640B
Кронштейн для настенного крепления
MSW240
LSW240B LSW440B LSW640B
A
B
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ!
yy Перед перемещением и установкой
телевизора отключите кабель питания.
Несоблюдение этого правила может
привести к поражению электрическим током.
yy Установка телевизора на потолок или
наклонную стену может привести к его
падению и получению травмы.
Следует использовать одобренный
кронштейн LG для настенного крепления
и обратиться к местному дилеру или
квалифицированному специалисту.
yy Не заворачивайте винты с избыточной силой,
т.к. это может привести к повреждению
телевизора и потере гарантии.
yy Следует использовать винты и настенные
крепления, отвечающие стандарту
VESA. Гарантия не распространяется на
повреждения или травмы, полученные в
результате неправильного использования
или использования неправильных
аксессуаров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фигурная шайба
настенного
крепления
Использование встроенной
камеры
(Только для LB87**)
С помощью встроенной камеры телевизора
можно выполнять видеозвонки Skype или
использовать функцию распознавания
движения. Этот телевизор не поддерживает
использование внешней камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Перед использованием встроенной
камеры вы должны признать, что
несете юридическую ответственность
за использование или неправомерное
использование камеры в соответствии
с действующим местным
законодательством, в том числе
уголовным.
yy Соответствующее законодательство
включает Закон о защите
персональных данных, который
регулирует обработку и передачу
личной информации, а также закон,
который регулирует видеонаблюдение
на рабочем месте и в других местах.
yy При использовании встроенной камеры
избегайте неоднозначных ситуаций,
вступающих в противоречие с законами
или нормами морали. В местах и на
мероприятиях, которые не являются
общественными, может потребоваться
согласие на съемку. Советуем избегать
следующих ситуаций :
(1) Использование камеры в местах,
где это обычно запрещено, таких как
уборные, раздевалки, примерочные и
охраняемые зоны.
(2) Использование камеры в
нарушение прав конфиденциальности.
(3) Использование камеры в
нарушение соответствующих законов и
правил.
РУССКИЙ
yy Следует использовать винты, указанные в
спецификации для винтов стандарта VESA.
yy Комплект кронштейна для настенного крепления
снабжается инструкцией по монтажу и
необходимыми комплектующими.
yy Настенный кронштейн является дополнительным
аксессуаром. Дополнительные аксессуары
можно приобрести у местного дилера.
yy Длина винтов может зависеть от кронштейна
для настенного крепления. Убедитесь в том, что
винты имеют соответствующую длину.
yy Дополнительная информация приведена в
руководстве к кронштейну для настенного
крепления.
yy При креплении телевизора к кронштейну для
настенного крепления стороннего производителя
вставьте фигурные шайбы настенного крепления
в отверстия для крепления телевизора к
стене для сохранения его вертикального
положения.(Только для 42LB63**, 42LB65**)
23
24
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Подготовка встроенной камеры
1 Потяните вверх ползунок на задней панели
телевизора.
3 Нажав вниз, уберите встроенную камеру,
когда она не используется.
Рычаг
регулировки
наклона
7
5
Ползунок
Описание7 компонентов
5
встроенной
камеры
ПРИМЕЧАНИЕ
Объектив камеры
yy Перед спользованием встроенной
РУССКИЙ
камеры удалите защитную пленку.
Защитная
пленка
2 Настроить наклон камеры можно с помощью
рычага регулировки наклона с обратной
стороны встроенной камеры
7
<Вид сбоку>
5
7
7
5
Рычаг Объектив
Микрофон
5
Проверка диапазона съемки
камеры
1 Нажмите кнопку
(Дома) на пульте ДУ
для отображения меню Дома.
2 Выберите Камера
и нажмите кнопку
Колесико(OK).
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Оптимальным расстоянием до
камеры для использования функции
распознавания движения является от
1,5 до 4,5 м.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ ДУ)
25
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ
ДУ)
Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте ДУ.
Внимательно прочитайте настоящее руководство и правильно используйте пульт
ДУ с телевизором. Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека,
замените батареи (1,5 В AAA) с учётом
и , указанных на маркировке в
отсеке, и закройте крышку отсека.
Для извлечения батарей выполните действия по их установке в обратном порядке.
или
ВНИМАНИЕ!
yy Не используйте новые батареи вместе со старыми, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
yy Пульт ДУ не будет входить в комплектацию для всех рынков.
Направляйте пульт ДУ на телевизор.
(В зависимости от модели)
TV/RAD
DTV.
Выбор радио-, телевизионного канала или канала
INPUT Изменение источника входного сигнала.
SETTINGS Доступ к главному меню.
Q. MENU Доступ к быстрому меню.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
RECENT Отображение предыдущих действий.
SMART Доступ к начальному меню Дома.
LIVE MENU Отображение списков Рекомендуемое, Программа,
Поиск и Записанные.
1
1
1 Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА Эти кнопки используются для работы
с телетекстом.
Кнопки навигации (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) Прокрутка меню
или параметров.
OK
2
Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
BACK Возврат на предыдущий уровень.
EXIT Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру
ТВ.
AD При нажатии кнопки AD включается функция звуковых
описаний.
REC/ Начало записи и отображение меню записи.
(поддерживается только моделями со встроенной поддержкой
стандарта Time MachineReady)
Кнопки управления (
)
Управление содержимым премиум-качества, Time MachineReady,
меню SmartShare или SIMPLINK-совместимыми устройствами
(USB, SIMPLINK или Time MachineReady).
2 Цветные клавиши Доступ к специальным функциям
некоторых меню.
(
: Красная,
: Зеленая,
: Желтая,
: Синяя)
РУССКИЙ
1
INFO
Отображение информации о текущей программе и
экране.
SUBTITLE Повторное отображение наиболее часто
используемых в цифровом режиме субтитров.
GUIDE Показ программы передач.
Q.VIEW Возврат к ранее просматриваемой программе.
FAV Доступ к списку избранных каналов.
3D 3D Просмотр 3D-видео.
PAGE
Переход к предыдущему или следующему экрану.
26
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ ДУ)
(В зависимости от модели)
INPUT Изменение источника входного сигнала.
SETTINGS Доступ к главному меню.
Q. MENU Доступ к быстрому меню.
INPUT
1
RATIO Изменение размеров изображения. (в зависимости от
модели)
Отображение информации о текущей программе и
1 INFO
экране.(в зависимости от модели)
Q.MENU
1
SETTINGS
(Руководство пользователя) См. Руководство пользователя.
1.,;@ 2 abc 3 def
GUIDE Показ программы передач.
(Пробел) Ввод пробела на экранной клавиатуре.
Q.VIEW Возврат к ранее просматриваемой программе.
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE
0
FAV Доступ к списку избранных каналов.
2 INFO
Отображение информации о текущей программе и
экране.(в зависимости от модели)
2 3D 3D Просмотр 3D-видео. (в зависимости от модели)
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
2
MUTE
RECENT
SMART
SMART Доступ к начальному меню Дома.
MY APPS
OK
РУССКИЙ
BACK
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
3
4
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
AD
PAGE
Переход к предыдущему или следующему экрану.
RECENT Отображение предыдущих действий.
TV/RAD
MY APPS Отображение списка приложений.
Кнопки навигации (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) Прокрутка меню или
параметров.
OK
Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
BACK Возврат на предыдущий уровень.
LIVE MENU Отображение списков Рекомендуемое, Программа,
Поиск и Записанные.
EXIT Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
3 Цветные клавиши Доступ к специальным функциям некоторых
меню.
(
: Красная,
: Зеленая,
: Желтая,
: Синяя)
4 Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА Эти кнопки используются для работы с
телетекстом.
LIVE TV Возврат к ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.
APP/* Выбор нужного источника в меню MHP телевизора. (Только
для Италии) (в зависимости от модели)
Кнопки управления (
)
Управление содержимым премиум-качества, Time MachineReady,
меню SmartShare или SIMPLINK-совместимыми устройствами (USB,
SIMPLINK или Time MachineReady).
REC/ Начало записи и отображение меню записи. (поддерживается только
моделями со встроенной поддержкой стандарта Time MachineReady)
SUBTITLE Повторное отображение наиболее часто используемых в
цифровом режиме субтитров.
AD При нажатии кнопки AD включается функция звуковых описаний.
TV/RAD Выбор радио-, телевизионного канала или цифрового канала
(DTV).
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ MAGIC
27
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ MAGIC
Этот компонент доступен не для всех моделей.
При появлении сообщения "Разряжена батарея пульта ДУ Magic. Замените батарею."
необходимо заменить батарею.
Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В
AA) с учетом
и , указанных на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Направляйте
пульт ДУ на телевизор.
Чтобы извлечь батареи, выполните указания по их установке в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!
yy Не используйте новые батареи вместе со старыми, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
(Только для LB67**, LB68**, LB69**, LB70**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)
(ПИТАНИЕ)
Включение и выключение
телевизора.
Колесико(OK)
Нажмите центральную кнопку
Колесико для выбора меню.
Переключать программы и
каналы, а также прокручивать
меню можно с помощью кнопки
Колесико.
(
Цветные клавиши
Доступ к специальным
функциям некоторых меню.
: Красная,
: Зеленая,
: Желтая,
: Синяя)
(Распознавание голоса )
(в зависимости от модели)
P
Переход между сохраненными
программами или каналами.
/ INPUT
Отображение пульта ДУ.
* Доступ к меню
универсального пульта. (в
зависимости от модели)
* При нажатии и
удерживании кнопки
/
INPUTотобразится меню для
выбора внешнего устройства,
подключенного к телевизору.
Просмотр 3D-видео.
(в зависимости от модели)
(БЕЗ ЗВУКА)
Настройка громкости.
Выключение звука.
* Для включения функции
звуковых описаний нажмите
и удерживайте кнопку
. (в
зависимости от модели)
РУССКИЙ
Кнопки навигации
(Вверх/Вниз/Влево/Вправо)
Прокручивать меню можно
нажатием кнопок вверх, вниз,
влево, вправо.
При нажатии кнопок ,
, или при использовании
указателя, указатель исчезнет с
экрана и Пульт ДУ Magic будет
выполнять функции обычного
пульта ДУ. Чтобы вернуть
указатель на экран, встряхните
Пульт ДУ Magic влево и вправо.
(Назад)
Возврат на предыдущий
уровень.
(Дома)
Доступ к меню Дома.
(ВЫХОД К ТВ (LIVE TV))
Переключение между
режимами приёма антенн и
другими входами.
28
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ MAGIC
Повторная регистрация пульта ДУ Magic
Распознавание голоса (в зависимости
от модели)
Для использования функции
распознавания голоса требуется
подключение к сети.
1.
Нажмите кнопку распознавания
голоса.
2.
Произнесите необходимую фразу
при появлении окна отображения
голоса в левой части экрана
телевизора.
• Распознавание голоса может быть
не выполнено, если вы говорите
слишком быстро или слишком
медленно.
• При использовании пульта ДУ Magic
расстояние между пультом и лицом
не должно превышать 10 см.
• Уровень распознаваемости голоса
зависит от пользовательских
характеристик (тембр,
произношение, интонация и
скорость) и от окружающих
условий (шум и уровень громкости
телевизора).
РУССКИЙ
Регистрация пульта ДУ Magic
BACK
HOME
Регистрация
пульта ДУ Magic
Чтобы пользоваться пультом ДУ
Magic сначала выполните его
сопряжение с телевизором.
P
MY APPS
1 В
ставьте батареи в пульт ДУ
Magic и включите телевизор.
2 Направьте пульт ДУ Magic в
сторону телевизора и нажмите
кнопку Колесико(OK) на
пульте.
»»Если зарегистрировать
пульт ДУ Magic на
телевизоре не удается,
повторите попытку,
предварительно выключив
и снова включив
телевизор.
(Назад)
(Дома)
Одновременно нажмите
кнопки
(Назад) и
(Дома)
и удерживайте их в течение
5 секунд, чтобы отключить
пульт ДУ Magic от телевизора.
»»Нажатие и удерживание
кнопки
(ВЫХОД К
ТВ (LIVE TV)) позволяет
выполнить отмену и
повторно зарегистрировать
пульт ДУ Magic без
задержки.
Использование пульта ДУ Magic
yy Аккуратно встряхните пульт
ДУ Magic справа налево
или нажмите кнопки
(Дома),
/ INPUT,
чтобы указатель появился
на экране.
»»Указатель появится на
экране, если прокрутить
кнопку Колесико. (в
зависимости от модели)
yy Если указатель не
использовать в течение
некоторого времени, или
пульт ДУ Magic положить
на ровную поверхность,
указатель исчезнет с экрана
телевизора.
yy Если указатель не
передвигается по экрану
так, как вам бы этого
хотелось, встряхните пульт
ДУ Magic влево или вправо.
Указатель переместится в
центр экрана.
yy Пульт ДУ Magic расходует
батарейки быстрее,
чем обычный пульт ДУ
по причине наличия
дополнительных функций.
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ MAGIC / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Меры предосторожности
при использовании пульта
ДУ Magic
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РУКОВОДСТВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Руководство пользователя облегчает доступ к
подробной информации о телевизоре.
(Дома) на пульте ДУ
1 Нажмите кнопку
для отображения меню Дома.
2 Выберите Руководство пользователя и
нажмите Колесико(OK).

ПРИМЕЧАНИЕ
yy Доступ к руководству пользователя
можно получить, нажав
(Руководство пользователя) на
пульте ДУ. (в зависимости от модели)
РУССКИЙ
yyИспользуйте пульт ДУ в пределах
указанного диапазона (до 10 метров.)
При использовании устройства за
пределами указанного диапазона
или при наличии препятствий в зоне
действия устройства могут возникнуть
сбои передачи сигналов.
yyВ зависимости от наличия аксессуаров
могут возникнуть сбои передачи
сигналов. Такие устройства, как СВЧпечи и беспроводные ЛВС используют
тот же диапазон частот (2,4 ГГц) , что и
пульт ДУ Magic. Это может привести к
сбоям передачи сигналов.
yyПульт ДУ Magic может работать
некорректно, если беспроводной роутер
установлен в пределах одного метра
от телевизора. Беспроводной роутер
следует устанавливать на расстоянии
более одного метра от телевизора.
yyНе разбирайте и не нагревайте батареи
питания.
yyНе роняйте элементы питания.
Избегайте ударов и иных сильных
воздействий на элементы питания.
yyНеправильная установка батарей может
привести к взрыву.
29
30
ОБСЛУЖИВАНИЕ / УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистка телевизора
Для сохранения превосходного качества изображения и длительного срока службы продукта
необходимо регулярно чистить телевизор.
ВНИМАНИЕ!
yy Перед очисткой телевизора выключите питание и отключите шнур питания и другие кабели.
yy Если телевизор не используется в течение длительного времени, отключите шнур питания от
розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.
Экран, панель, корпус и основание
yy Для удаления пыли или незначительных загрязнений используйте сухую, чистую и мягкую ткань.
yy Для удаления значительных загрязнений протирайте поверхность мягкой тканью, смоченной в чистой воде или мягком
растворе моющего средства. После этого сразу же протрите экран и рамку сухой тканью.
ВНИМАНИЕ!
yy Всегда избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.
yy Не нажимайте, не трите и не бейте по поверхности ногтями или острыми предметами, так как
это может привести к появлению царапин на экране и искажению изображения.
yy Не используйте химические вещества, так как это может привести к повреждению поверхности.
yy Не наносите жидкость непосредственно на поверхность. При попадании воды внутрь корпуса
телевизора существует риск возникновения пожара, поражения электрическим током и
неисправности.
РУССКИЙ
Кабель питания
Регулярно очищайте шнур питания от накопившейся пыли или грязи.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Решение
Невозможно
управлять
телевизором с
помощью пульта ДУ.
yy Проверьте датчик ДУ на телевизоре и повторите попытку.
yy Убедитесь в отсутствии препятствий между телевизором и пультом ДУ.
yy Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно
установлены (
к
,
к
).
Отсутствуют
изображение и
звук.
yy Убедитесь в том, что телевизор включен.
yy Убедитесь в том, что шнур питания подключен к розетке.
yy Убедитесь в том, что розетка работает, подключив к ней другие
устройства.
Телевизор
неожиданно
выключается.
yy Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно,
произошел сбой в сети электропитания.
yy Проверьте, включена ли функция Авт. реж. ожидания (в зависимости
от модели) / Таймер сна /Включение питания по таймеру в меню
Таймеры.
yy Если телевизионный сигнал отсутствует в течение 15 минут, телевизор
выключается автоматически.
При подсоединении
к компьютеру (HDMI/
DVI), отображается
сообщение “Нет
сигнала” или
“Неверный формат”.
yy Выключение/включение телевизора с помощью пульта ДУ.
yy Повторное подключение кабеля HDMI.
yy Перезапустите компьютер, пока телевизор включен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Беспроводной модуль: технические характеристики (LGSBW41)
Беспроводной LAN
Стандартный
2400 — 2483.5 МГц
5150 — 5250 МГц
5725 — 5850 МГц (Для
стран, не входящих в
ЕС)
Диапазон
частот
Выходная
мощность
(Макс.)
IEEE 802.11a/b/g/n
802.11a: 13 дБм
802.11b: 15 дБм
802.11g: 14 дБм
802.11n - 2.4ГГц: 16 дБм
802.11n - 5ГГц: 16 дБм
Bluetooth
Стандартный
Диапазон
частот
Bluetooth версии 3.0
2400 — 2483.5 МГц
Выходная
мощность
10 дБм или ниже
(Макс.)
yyПоскольку диапазон, используемый для страны, может отличаться, пользователь не может
изменять и настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей
частот в регионах.
yyМинимальное рабочее расстояние до пользователя при установке устройства составляет
20 см. Данную инструкцию можно считать общим положением при настройке условий работы.
0197
РУССКИЙ
0197
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
42LB63**
MODELS
42LB630V-ZA
42LB631V-ZL
960 x 610 x 218
960 x 612 x 193
Without stand(mm) 960 x 567 x 54.5
960 x 567 x 54.5
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
9.9
9.9
Without stand (kg)
9.6
9.6
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
100 W
100 W
47LB63**
MODELS
47LB630V-ZA
47LB631V-ZL
1072 x 677 x 247
1072 x 675 x 230
Without stand(mm) 1072 x 629 x 54.5
1072 x 629 x 54.5
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
13.4
13.3
Without stand (kg)
13.0
13.0
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
110 W
110 W
55LB63**
MODELS
55LB630V-ZA
55LB631V-ZL
1241 x 772 x 247
1241 x 769 x 230
Without stand(mm) 1241 x 725 x 55.5
1241 x 725 x 55.5
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
18.7
18.6
Without stand (kg)
18.3
18.3
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
130 W
B-1
B-2
SPECIFICATIONS
32LB65**
32LB650V-ZA
32LB651V-ZA
32LB652V-ZA
32LB653V-ZK
32LB650V-ZE
32LB650V-ZN
731 x 484 x 207
731 x 475 x 185
731 x 474 x 233
Without stand(mm) 731 x 437 x 54.5
731 x 437 x 54.5
731 x 437 x 54.5
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
6.5
6.5
8.4
Without stand (kg)
6.3
6.3
6.3
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
65 W
MODELS
39LB650V-ZA
39LB651V-ZA
39LB652V-ZA
65 W
65 W
39LB65**
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
Without stand (kg)
884 x 569 x 218
39LB653V-ZK
39LB650V-ZE
39LB650V-ZN
884 x 570 x 193
884 x 564 x 238
884 x 524 x 54.5
884 x 524 x 54.5
8.6
8.6
10.8
8.3
8.3
8.3
Without stand(mm) 884 x 524 x 54.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
90 W
MODELS
42LB650V-ZA
42LB651V-ZA
42LB652V-ZA
42LB653V-ZK
42LB650V-ZE
42LB650V-ZN
960 x 610 x 218
960 x 612 x 193
960 x 606 x 238
Without stand(mm) 960 x 567 x 54.5
960 x 567 x 54.5
960 x 567 x 54.5
90 W
90 W
42LB65**
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
9.9
9.9
12.1
Without stand (kg)
9.6
9.6
9.6
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
100 W
100 W
100 W
SPECIFICATIONS
B-3
47LB65**
47LB650V-ZA
47LB651V-ZA
47LB652V-ZA
47LB653V-ZK
47LB650V-ZE
47LB650V-ZN
1072 x 677 x 247
1072 x 675 x 230
1072 x 669 x 267
Without stand(mm) 1072 x 629 x 54.5
1072 x 629 x 54.5
1072 x 629 x 54.5
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
13.4
13.3
16.2
Without stand (kg)
13.0
13.0
13.0
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
110 W
MODELS
50LB650V-ZA
50LB651V-ZA
50LB652V-ZA
50LB653V-ZK
50LB650V-ZE
50LB650V-ZN
1127 x 710 x 247
1127 x 706 x 230
1127 x 699 x 267
Without stand(mm) 1127 x 660 x 54.5
1127 x 660 x 54.5
1127 x 660 x 54.5
110 W
110 W
50LB65**
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
14.7
14.6
17.5
Without stand (kg)
14.3
14.3
14.3
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
120 W
120 W
120 W
55LB65**
55LB650V-ZA
55LB651V-ZA
55LB652V-ZA
55LB653V-ZK
55LB650V-ZE
55LB650V-ZN
1241 x 772 x 247
1241 x 769 x 230
1241 x 765 x 293
Without stand(mm) 1241 x 725 x 55.5
1241 x 725 x 55.5
1241 x 725 x 55.5
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
18.7
18.6
22.8
Without stand (kg)
18.3
18.3
18.3
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
130 W
60LB65**
70LB65**
60LB650V-ZN
70LB650V-ZA
70LB650V-ZB
1351 x 828 x 293
1574 x 970 x 314
Without stand(mm) 1351 x 788 x 57.5
1574 x 919 x 60.2
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
26.3
31.6
Without stand (kg)
21.8
30.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
260 W
130 W
B-4
SPECIFICATIONS
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
42LB67**
47LB67**
50LB67**
42LB670V-ZA
42LB671V-ZB
42LB671V-ZF
42LB673V-ZB
42LB675V-ZA
42LB677V-ZC
42LB679V-ZF
47LB670V-ZA
47LB671V-ZB
47LB671V-ZF
47LB673V-ZB
47LB675V-ZA
47LB677V-ZC
47LB679V-ZF
50LB670V-ZA
50LB671V-ZB
50LB671V-ZF
50LB673V-ZB
50LB675V-ZA
50LB677V-ZC
50LB679V-ZF
948.2 x 606.9 x 210.9 1059.9 x 671.9 x 247.5 1116.1 x 704.9 x 247.5
Without stand(mm) 948.2 x 558.2 x 55.1
1059.9 x 621 x 55.1
1116.1 x 652.9 x 55.1
With stand (kg)
10.4
13.2
14.6
Without stand (kg)
10.0
12.7
14.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
95 W
100 W
110 W
55LB67**
42LB68**
47LB68**
55LB670V-ZA
55LB671V-ZB
55LB671V-ZF
55LB673V-ZB
55LB675V-ZA
55LB677V-ZC
55LB679V-ZF
42LB680V-ZA
42LB680V-ZD
47LB680V-ZA
47LB680V-ZD
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
Without stand (kg)
1229.8 x 767.5 x 247.5 949 x 608 x 211
Without stand(mm) 1229.8 x 716.6 x 55.1
1061 x 670 x 247
949 x 560 x 55.1
1061 x 623 x 55.1
18.5
10.4
13.3
18
10
12.8
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
95 W
100 W
55LB68**
60LB68**
65LB68**
55LB680V-ZA
55LB680V-ZD
60LB680V-ZA
60LB680V-ZD
65LB680V-ZA
65LB680V-ZD
1231 x 769 x 247
1338.4 x 834.7 x 288.9 1449.5 x 883.7 x 313.9
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
Without stand (kg)
Without stand(mm) 1231 x 718 x 55.1
1338.4 x 778.8 x 58.1
1449.5 x 840.8 x 58.1
19
22.2
27.9
18.5
21.3
26.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
140 W
160 W
SPECIFICATIONS
MODELS
42LB69**
47LB69**
55LB69**
42LB690V-ZA
42LB690V-ZC
47LB690V-ZA
47LB690V-ZC
55LB690V-ZA
55LB690V-ZC
949 x 608 x 211
1061 x 670 x 247
1231 x 769 x 247
1061 x 623 x 55.1
1231 x 718 x 55.1
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
10.4
13.3
19
Without stand (kg)
10
12.8
18.5
Without stand(mm) 949 x 560 x 55.1
B-5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
95 W
100 W
130 W
42LB70**
47LB70**
55LB70**
42LB700V-ZG
47LB700V-ZG
55LB700V-ZG
948.2 x 608 x 213
1059.9 x 666 x 227
1229.8 x 761 x 244
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
1059.9 x 621 x 55.1
1229.8 x 716.6 x 55.1
Weight
With stand (kg)
10.8
13.6
19.1
Without stand (kg)
10
12.7
18
Without stand(mm) 948.2 x 558.2 x 55.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
95 W
100 W
42LB72**
MODELS
42LB720V-ZA
42LB720V-ZB
42LB720V-ZG
949 x 608 x 211
949 x 608 x 213
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
10.4
10.7
Without stand (kg)
10
10
Without stand(mm) 949 x 560 x 55.1
949 x 560 x 55.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
95 W
95 W
47LB72**
MODELS
47LB720V-ZA
47LB720V-ZB
47LB720V-ZG
1061 x 670 x 247
1061 x 666 x 227
Without stand(mm) 1061 x 623 x 55.1
1061 x 623 x 55.1
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
13.3
13.7
Without stand (kg)
12.8
12.8
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
100 W
100 W
130 W
B-6
SPECIFICATIONS
55LB72**
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
55LB720V-ZA
55LB720V-ZB
55LB720V-ZG
1231 x 769 x 247
1231 x 766 x 237
Without stand(mm) 1231 x 718 x 55.1
1231 x 718 x 55.1
With stand (mm)
With stand (kg)
19
19.6
Without stand (kg)
18.5
18.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
MODELS
60LB720V-ZA
60LB720V-ZB
130 W
60LB72**
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
60LB720V-ZG
1338.4 x 834.7 x 288.9 1338.4 x 826.2 x 268.4
Without stand(mm) 1338.4 x 778.8 x 58.1 1338.4 x 778.8 x 58.1
With stand (kg)
22.2
22.6
Without stand (kg)
21.3
21.3
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
140 W
MODELS
65LB720V-ZA
65LB720V-ZB
140 W
65LB72**
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
65LB720V-ZG
1449.5 x 883.7 x 313.9 1449.5 x 894.4 x 293.1
Without stand(mm) 1449.5 x 840.8 x 58.1
1449.5 x 840.8 x 58.1
With stand (kg)
27.9
27.9
Without stand (kg)
26.5
26.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
160 W
160 W
SPECIFICATIONS
42LB73**
MODELS
42LB730V-ZA
42LB730V-ZD
42LB730V-ZE
42LB731V-ZE
949 x 608 x 211
949 x 608 x 213
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
10.4
10.7
Without stand (kg)
10
10
Without stand(mm) 949 x 560 x 55.1
949 x 560 x 55.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
95 W
95 W
47LB73**
47LB730V-ZA
47LB730V-ZD
47LB730V-ZE
47LB731V-ZE
1061 x 670 x 247
1061 x 666 x 227
Without stand(mm) 1061 x 623 x 55.1
1061 x 623 x 55.1
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
13.3
13.7
Without stand (kg)
12.8
12.8
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
100 W
100 W
55LB73**
55LB730V-ZA
55LB730V-ZD
55LB730V-ZE
55LB731V-ZE
1231 x 769 x 247
1231 x 766 x 237
Without stand(mm) 1231 x 718 x 55.1
1231 x 718 x 55.1
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
19
19.6
Without stand (kg)
18.5
18.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
130 W
60LB73**
MODELS
60LB730V-ZA
60LB730V-ZD
60LB730V-ZE
60LB731V-ZE
1338.4 x 834.7 x 288.9 1338.4 x 826.2 x 268.4
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
22.2
22.6
Without stand (kg)
21.3
21.3
Without stand(mm) 1338.4 x 778.8 x 58.1 1338.4 x 778.8 x 58.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
140 W
140 W
B-7
B-8
SPECIFICATIONS
65LB73**
MODELS
65LB730V-ZA
65LB730V-ZD
65LB730V-ZE
65LB731V-ZE
1449.5 x 883.7 x 313.9 1449.5 x 894.4 x 293.1
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
27.9
27.9
Without stand (kg)
26.5
26.5
Without stand(mm) 1449.5 x 840.8 x 58.1
1449.5 x 840.8 x 58.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
160 W
160 W
49LB86**
55LB86**
60LB86**
49LB860V-ZA
49LB860V-ZB
55LB860V-ZA
55LB860V-ZB
60LB860V-ZA
60LB860V-ZB
1091 x 690 x 229
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
1227 x 769 x 229
1335 x 830 x 261
Without stand(mm) 1091 x 632 x 34.7
1227 x 709 x 34.7
1335 x 770 x 35.7
With Sound Bar
Supporter(mm)
1091 x 688 x 34.7
1227 x 765 x 34.7
1335 x 826 x 35.7
With stand (kg)
17.4
22.6
27.1
Without stand (kg)
16.7
21.9
26.2
With stand (mm)
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
120 W
130 W
140 W
49LB87**
55LB87**
60LB87**
49LB870V-ZA
55LB870V-ZA
60LB870V-ZA
1091 x 690 x 229
1227 x 769 x 229
1335 x 830 x 261
Without stand(mm) 1091 x 632 x 34.7
1227 x 709 x 34.7
1335 x 770 x 35.7
With Sound Bar
Supporter(mm)
1091 x 688 x 34.7
1227 x 765 x 34.7
1335 x 826 x 35.7
With stand (kg)
17.4
22.6
27.1
Without stand (kg)
16.7
21.9
26.2
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
120 W
130 W
140 W
SPECIFICATIONS
CI Module Size (W x H x D)
100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
0 °C to 40 °C
Operating Temperature
Environment
condition
B-9
Operating Humidity
Less than 80 %
Storage Temperature
-20 °C to 60 °C
Storage Humidity
Less than 85 %
Digital TV
Analogue TV
Television system
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L/L’
Programme coverage
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF: E2 to E12, UHF : E21 to E69,
CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to
S47
Maximum number of
storable programmes
DVB-S/S2 : 6,000
DVB-T/T2/C & Analogue TV : 1,500
External antenna impedance
75 Ω
Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.
LG Customer Information Centre
Country
Record the model number and serial number of
the TV.
Refer to the label on the back cover and quote
this information to your dealer when requiring
any service.
Country
Service
Service
0 810 144 131
0900 543 5454
015 200 255
800 187 40
0032 15 200255
801 54 54 54
07001 54 54
808 78 54 54
810 555 810
031 228 3542
8088 5758
0850 111 154
0800 0 54 54
3220
902 500 234
54
0770 54 54 54
01806-11-54-11
(0,20€ pro Anruf
aus dem Festnetz der
DTAG; Mobilfunk: max.
0,60€ pro Anruf.)
MODEL
SERIAL
Latvija
0848 543 543
801 11 200 900,
210 4800 564
0844 847 5454
06 40 54 54 54
800 9990
0818 27 6955
0 800 303 000
199600099
8 820 0071 1111
8 8000 805 805,
2255(GSM)
80200201
8 800 120 2222
880008081
8 0000 710 005
8 800 200 7676
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement