LG | 75SM8610PLA | Owner's Manual | LG 75SM8610PLA Owner's Manual

LG 75SM8610PLA Owner's Manual
ad
her
*MFL71079822*
(1902-REV00)
SM86*
AA
a
x4
(M5 x L14)
washer
washer
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
b
x4
(M4 x L20)
Head
washer
Head
Head
1
b
ղࢶQU
Head
washer
Français
ղࢶQU
ղࢶQU
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Biztonság
és
szabályozás
ղࢶQU megtekintése.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
ղࢶQU
adatok a készülékre ragasztott
címkén találhatók.
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.
Prosimy
o przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i uwag
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
dotyczących
przepisów.
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromver1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
brauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Dokładne
informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
umieszczone na etykiecie
znajdującej
się na produkcie.
QU
Lire le document Sécurité et mesures réglementaires.
Přečtěte
si část"MJHOTUSPLFPVUTJEF
Bezpečnost a zákonné předpisy.
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
Česky
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
Info
.
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF ýrobku.
Read Safety and Regulatory.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Leggere il manuale Sicurezza e normative.
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer Seguridad y normativa.
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Ler informações sobre a Segurança e Regulamentos.
Slovenčina
Prečítajte si bezpečnostné a regulačné informácie.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Consultaţi manualul referitor la siguranţă şi reglementare.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Veiligheidsinformatie en regelgeving lezen.
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια και τους κανονισμούς.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Preberite varnostne in regulativne vidike.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Lietuvių k.
Прочетете Безопасност и регулаторни стандарти.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege ohutus- ja normatiivteavet.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugos ir norminius reikalavimus.
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i usklađenost s propisima.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lex
“Siguria dhe rregullimi”.
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les sikkerhet og forskrifter.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte dio Sigurnost i propisi.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs sikkerhed og lovmæssige bestemmelser.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Прочитајте за безбедноста и регулативата.
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
Suomi
Lue Turvallisuus ja säännökset -osio.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Ελληνικά
Slovenščina
Македонски
Läs Säkerhet och föreskrifter.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
a
Magyar
Latviešu
10
13
14
Izlasiet sadaļu Drošība un normatīvi.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte odeljak Bezbednost i regulatorna pitanja.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
:D
epending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van
het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie
de model / В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në
varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan
Head
ղࢶQU
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Kg
E
A
90°
D
G
75SM8610PLA
B
F
C
A
B
C
D
E
F
1683
1043
369.8
974
65.2
41.6
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
F
G
38.8
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Sigurnost i reference
LED TV*
* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduće potrebe.
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
Upozorenje! Sigurnosne
upute
HRVATSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA,
NE OTVARAJTE
OPREZ : KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. OBRATITE SE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost
neizoliranog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji
može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog
udara za ljude.
Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost
važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u
dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.
UPOZORENJE : KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
•• RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA POŽARA UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I
DRUGE PLAMTEĆE PREDMETE DALJE OD OVOG PROIZVODA.
•• Ne ostavljajte TV niti daljinski upravljač u sljedećim
okruženjima:
-- Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
-- Visoka vlažnost (poput kupaonice)
-- Blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja
koji proizvode toplinu.
-- Blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen
pari ili ulju.
-- Izloženost kiši ili vjetru.
-- Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju i nemojte stavljati
predmete ispunjene tekućinom na ili iznad njega, kao što su
vaze, šalice itd. (npr. na police iznad uređaja).
-- Televizor nemojte postavljati blizu zapaljivih predmeta kao
što je gorivo ili svijeće i nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
klimatizacije.
-- Nemojte ga postavljati na mjesta s velikom količinom prašine.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljenja/
eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
2
•• Ventilacija
-- Postavite televizor na mjestu s pravilnom ventilacijom. Nemojte
ga postavljati u male prostore kao što je polica za knjige.
-- Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
-- Nemojte blokirati niti prekrivati proizvod tkaninama ili drugim
materijalima dok je uključen.
•• Pripazite da ne dotaknete ventilacijske otvore. Kada dulje vrijeme
gledate televizor, ventilacijski se otvori mogu zagrijati.
•• Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog trošenja,
zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili
hodati po njemu. Posebno pazite na utikače, zidne utičnice i mjesto
na kojem kabel izlazi iz uređaja.
•• Nemojte pomicati televizor dok je priključen kabel za napajanje.
•• Nemojte upotrebljavati oštećene ni labave kabele za napajanje.
•• Obavezno primite utikač kada isključujete kabel za napajanje.
Nemojte povlačiti kabel za napajanje da biste isključili televizor.
•• Nemojte priključivati previše uređaja u istu utičnicu izmjenične
struje jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
•• Iskopčavanje uređaja iz mrežnog napajanja
-- Strujni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Ako dođe do hitnog
slučaja, strujni utikač mora biti lako dostupan.
•• Nemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega. U
suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu
ozljedu.
•• Uzemljenje vanjske antene (može se razlikovati ovisno o
državi):
-- Ako je postavljena vanjska antena, slijedite mjere opreza
navedene u nastavku.
Vanjski sustav antene ne smije se nalaziti u blizini nadzemnih
naponskih vodova ili drugih električnih svjetlosnih ili naponskih
krugova, kao ni na mjestima na kojima može doći u kontakt
s takvim naponskim vodovima ili krugovima jer to može
uzrokovati smrt ili teške ozljede.
Pobrinite se da je sustav antene uzemljen kako biste osigurali
zaštitu od prenapona i nakupljenih statičkih naboja.
U dijelu 810. Nacionalnog kodeksa za električnu energiju (NEC)
SAD-a navode se informacije o pravilnom uzemljenju stupa
i potporne strukture, uzemljenju dovodne žice za jedinicu za
pražnjenje antene, veličini vodiča za uzemljenje, položaju
jedinice za pražnjenje antene, priključivanju na elektrode
uzemljenja i zahtjevima za elektrodu uzemljenja.
Uzemljenje antene u skladu s američkim Nacionalnim kodeksom
za električnu energiju, ANSI/NFPA 70
•• Pažljivo rukujte prilagodnikom kako ga ne biste ispustili ili udarili.
Udarac može oštetiti prilagodnik.
•• Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte
dodirivati televizor mokrim rukama. Ako su kontakti kabela za
napajanje mokri ili prekriveni prašinom, potpuno osušite utikač za
napajanje ili obrišite prašinu.
•• Baterije
-- Dodatnu opremu (baterije itd.) čuvajte na sigurnom mjestu,
izvan dohvata djece.
-- Nemojte izazivati kratki spoj, rastavljati baterije niti dozvoliti
da se pregriju. Ne bacajte baterije u vatru. Baterije ne izlažite
previsokoj temperaturi.
•• Pomicanje
-- Prilikom pomicanja proizvoda provjerite je li isključen i iskopčan
iz struje te jesu li isključeni svi kabeli. Za prenošenje većih
televizora može biti potrebno dvije ili više osoba. Nemojte
pritiskivati niti vršiti opterećenje na prednju stranu televizora.
U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od
požara ili ozljede.
•• Ambalažni materijal koji štiti od vlage ili vinilnu ambalažu držite
izvan dohvata djece.
•• Izbjegavajte udarce proizvoda i padanje predmeta u proizvod ili
pak na njegov zaslon.
•• Nemojte snažno pritiskati prednju stranu rukom ili oštrim
predmetom kao što je nokat, grafitna ili kemijska olovka i nemojte
je grebati. To može oštetiti zaslon.
•• Čišćenje
-- Prilikom čišćenja isključite kabel za napajanje i nježno ga
prebrišite mekom/suhom krpom. Nemojte raspršivati vodu ili
druge tekućine izravno na televizor. Nikada nemojte koristiti
sredstvo za pranje stakla, osvježivače zraka, insekticide, maziva,
vosak (za automobile ili industrijski), abrazivna sredstva,
razrjeđivač, benzen, alkohol i slično, jer ta sredstva mogu oštetiti
proizvod i sam zaslon. U suprotnom može doći do strujnog udara
ili oštećenja proizvoda.
HRVATSKI
•• Uzemljenje (Osim za uređaje koji nisu uzemljeni.)
-- Televizor s uzemljenim utikačem s tri kontakta za izmjeničnu
struju mora biti priključen na uzemljenju utičnicu s tri kontakta
za izmjeničnu struju. Pobrinite se da priključite žicu uzemljenja
da biste spriječili mogući strujni udar.
•• Nikada ne dodirujte uređaj ili antenu tijekom grmljavinske oluje.
Možete doživjeti strujni udar.
•• Pobrinite se da je kabel za napajanje čvrsto priključen na televizor
i u zidnu utičnicu. U suprotnom može doći do oštećenja utikača i
utičnice, a u ekstremnim slučajevima može izbiti i požar.
•• Nemojte umetati metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako
se u proizvod ispusti strani predmet, isključite kabel za napajanje i
obratite se korisničkoj službi.
•• Nemojte dodirivati završetak kabela za napajanje dok je priključen.
Možete doživjeti strujni udar.
•• Ako se dogodi nešto od navedenog, odmah isključite
proizvod i obratite se lokalnoj korisničkoj službi.
-- Proizvod je oštećen.
-- Ako u proizvod (poput prilagodnika za izmjeničnu struju, kabela
za napajanje ili televizora) uđe voda ili druga tvar.
-- Ako osjetite miris dima ili druge neugodne mirise koji proizlaze
iz televizora
-- Ako dođe do grmljavinske oluje ili dulje ne upotrebljavate
proizvod.
Čak i kada se televizor isključi s pomoću daljinskog upravljača ili
tipke, izvor napajanja izmjeničnom strujom i dalje je priključen na
uređaj ako se on ne iskopča.
•• U blizini televizora nemojte upotrebljavati visokonaponsku
električnu opremu (npr. uređaj za ubijanje kukaca). To bi moglo
rezultirati njegovim oštećenjem.
•• Nemojte pokušavati izmijeniti ovaj proizvod ni na koji način bez
pisanog odobrenja društva LG Electronics. Može doći do nehotičnog
požara ili strujnog udara. Za potrebe servisa ili popravka obratite
se lokalnoj korisničkoj službi. Zbog neovlaštenih izmjena može se
poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje proizvodom.
•• Upotrebljavajte samo priključke / dodatnu opremu koje je odobrilo
društvo LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog
udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
•• AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može
uzrokovati požar ili strujni udar.
3
Priprema
HRVATSKI
•• Prvo uključivanje televizora nakon dopremanja iz tvornice može
potrajati do nekoliko minuta.
•• Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
•• Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od
onog prikazanog u ovom priručniku.
•• Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog
signala ili modela proizvoda koji koristite.
•• U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
•• Uređaj mora biti priključen u utičnicu koja je lako dostupna. Neki
uređaji koji nemaju tipku za uključivanje/isključivanje, isključuju se
iskopčavanjem kabela za napajanje.
•• Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno
o modelu.
•• Specifikacije proizvoda i sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati
bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija proizvoda.
•• Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB
uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje
od 18 mm. Ako vaš USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a,
koristite produžni kabel koji podržava
.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
•• Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda
neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
(Preporučene vrste HDMI kabela)
-- Ultra High-Speed HDMI kabel®/TM (3 m ili manje)
4
Oprema koja se kupuje
zasebno
Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti
bez prethodne najave. Za kupnju tih proizvoda obratite se svom
distributeru. Uređaji funkcioniraju samo s nekim modelima.
Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda
ažurirane ili ovisno o odluci ili smjernicama proizvođača.
Magic daljinski upravljač
AN-MR19BA
Provjerite podržava li Vaš TV Bluetooth u specifikacijama bežičnog
modula kako biste saznali je li Vaš TV kompatibilan s Magic Remote
daljinskim upravljačem.
Nosač za montiranje na zid
A
B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje
na zid
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje
na zid
49SM80*
49SM82*
49SM85*
49SM86*
49SM90*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65SM82*
65SM85*
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
300 x 300
M6
4
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
OLW480B
LSW640B
Podizanje i premještanje
televizora
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute
kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno
premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
•• Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je kupljen.
•• Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za
napajanje i sve ostale kablove.
•• Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako
ne bi došlo do oštećenja.
HRVATSKI
Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA
standardu. Standardne dimenzije kompleta zidnog nosača opisane su
u sljedećoj tablici.
•• Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za
prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.
75SM86*
75/86SM90*
75SM99*
600 x 400
M8
4
•• U prenošenju velikog televizora moraju sudjelovati najmanje 2
osobe.
•• Ako televizor prenosite ručno, držite ga na način prikazan na
sljedećoj slici.
•• Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim
vibracijama.
•• Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati
na bok niti naginjati lijevo ili desno.
•• Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem
postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
•• Televizorom pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispupčene tipke.
5
•• Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
•• Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite
prema dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu
površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
HRVATSKI
Postavljanje na stol
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Ovisno o modelu)
2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.
•• Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane
tvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
•• Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se
proizvod ne bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti,
što može prouzročiti tjelesne ozljede.
•• Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste
osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
•• Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu
odobreni nisu pokrivene jamstvom.
•• Provjerite jesu li vijci ispravno umetnuti i pritegnuti.
(Ako vijci nisu dovoljno pritegnuti, televizor bi se nakon
postavljanja mogao nagnuti prema naprijed.) Prilikom
pritezanja vijaka nemojte koristiti pretjeranu silu; na taj
način možete oštetiti navoj te se vijak neće moći dobro
pritegnuti.
6
Učvršćivanje televizora na zid
(Ovisno o modelu)
1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za televizor i vijke na
stražnjoj strani televizora.
• Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite ih.
2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima. Pritom poštujte lokacije zidnog
nosača i okastih vijaka na stražnjoj strani televizora.
3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć jačeg užeta. Uže mora
biti postavljeno vodoravno u odnosu na ravnu površinu.
•• Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno čvrsti i velik za
sigurno postavljanje televizora.
•• Nosači, vijci i uže ne isporučuju se u paketu. Nabaviti ih možete od
lokalnog distributera.
Postavljanje na zid
10 cm
10 cm
HRVATSKI
Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju stranu televizora i
montirajte ga na zid koji je načinjen od čvrstog materijala i okomit je na
pod. Kada televizor montirate na neki drugi građevni materijal, obratite
se kvalificiranom osoblju. LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti
profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke
LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako
ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje
odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za
provođenje kabela za povezivanje s vanjskim uređajima. Preporučuje
se da prije postavljanja i pričvršćivanja zidnog nosača priključite sve
kabele.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Ovisno o modelu)
•• Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od
televizora tako da izvedete postupak postavljanja postolja
obrnutim redoslijedom.
•• Više informacija o vijcima i nosaču za postavljanje na zid
potražite u dijelu Zasebna kupnja.
•• Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA
priključak za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na
stražnji dio televizora. Kad uređaj postavljate na zid uz
pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi), pažljivo ga
pričvrstite kako ne bi pao.
•• Prilikom postavljanja televizora na zid pobrinite se da ga
ne postavljate tako da kabeli za napajanje i signale vise sa
stražnje strane televizora.
•• Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao
biti izložen ulju ili isparavanju ulja. Time se može
prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz
postolja.
(Ovisno o modelu)
•• Zaštitu za kabele ne odvajajte oštrim predmetima. U
suprotnom može doći do oštećenja kabela ili ormarića.
Može doći i do ozljeda. (Ovisno o modelu)
•• Prilikom montiranja zidnog nosača preporučuje se da ljepljivom
trakom blokirate otvor na postolju kako bi se spriječilo da u otvor
dospiju prašina ili kukci. (Ovisno o modelu)
Otvor na postolju
7
Priključci
HRVATSKI
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i
promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog
uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.
Antena/kabel
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75 Ω).
•• Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik
signala.
•• Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste
postigli bolju kvalitetu slike.
•• Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je
okrenuti u pravom smjeru.
•• Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
•• Televizor ne može izravno primati emitirani ULTRA HD sadržaj na
lokaciji koja ne podržava emitiranje ULTRA HD sadržaja.
Satelitska antena
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice
koristeći satelitski RF kabel (75 Ω). (Ovisno o modelu)
CI modul
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu
rada. (Ovisno o modelu)
•• Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u
pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do
oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
•• Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je
priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/
satelitskih usluga.
8
Ostale veze
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne
isporučuje se u kompletu.
HDMI
•• Podržani HDMI zvučni format (Ovisno o modelu):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
→
( ) → [Slika] → [Dodatne postavke] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- Uključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Isključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Ako uređaj koji je spojen na Ulaz također podržava ULTRA HD Deep
Colour, slika bi mogla biti jasnija. Međutim, ako uređaj ne podržava
tu značajku, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, promijenite
postavku TV-a [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na isključeno.
USB
Neka USB čvorišta možda neće raditi. Ako USB uređaj povezan putem
USB čvorišta nije prepoznat, izravno ga priključite na USB priključak
televizora.
Vanjski uređaji
Dostupni vanjski uređaji su: Blu-ray uređaji, HD prijemnici, DVD uređaji,
videorekorderi, audiosustavi, USB memorije, računala, uređaji za igru i
drugi vanjski uređaji.
Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.
HRVATSKI
•• Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed
priključaka na televizoru.
•• Ako snimate televizijski program pomoću Blu-ray/DVD snimača
ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno
uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne
informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
•• Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
•• Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste
dobili s igraćom konzolom.
•• U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću,
okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. Ako postoji šum,
promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite stopu
osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik
[SLIKA] kako biste postigli jasnu sliku.
•• U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno
funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
•• Ako se na računalu reproducira ULTRA HD sadržaj, slika ili zvuk
povremeno se može prekidati, ovisno o performansama računala.
(Ovisno o modelu)
•• Preporučuje se da prilikom povezivanja žične LAN mreže koristite
kabel CAT 7. (Samo kada postoji priključak .)
Upotreba tipke
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje1 (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje izbornikom (Pritisnite2)
Odabir izbornika (Pritisnite i zadržite3)
1 Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije i zaustavit će se trenutno
snimanje. (Ovisno o državi)
2 Izbornikom možete navigirati kratkim pritiskom na tipku dok je
televizor uključen.
3 Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju
izbornikom.
Podešavanje izbornika
Kada je televizor uključen, jednom pritisnite tipku . Stavke izbornika
možete podešavati pomoću tipke.
Isključite napajanje.
Promjena izvora ulaznog signala.
Prilagodba glasnoće.
Kretanje kroz spremljene programe.
9
Upotreba Magic daljinskog
upravljača
HRVATSKI
(Ovisno o modelu)
Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Kada se prikaže poruka “[Baterija daljinskog upravljača Magic Remote je
slaba. Zamijenite bateriju.]”, potrebno je zamijeniti bateriju.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih
(1,5 V AA) tako da odgovaraju i polu kako prikazuje oznaka
u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač
obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
1
1
1
1
1
(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili
regijama.)
10
Za upotrebu tipke pritisnite ju i držite dulje od 1 sekunde.
(NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora.
/ Ako set-top box uređaj dodate univerzalnom daljinskom
upravljaču za televizor, možete ga uključivati i isključivati putem
daljinskog upravljača.
Tipke brojeva Unesite brojeve.
**
Pristup značajki [Brza pomoć].
(CRTICA) Umetanje znaka između brojeva, npr. 2-1 i 2-2.
/
Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.
(VIŠE RADNJI) Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.
**
Uređivanje BRZOG PRISTUPA.
-- BRZI PRISTUP značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete
u određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojčanih
tipki.
**
Omogućit će se audio opisi.
Prilagodba glasnoće.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Potpuno isključivanje zvuka.
**
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Pristupa izborniku [Pristupačnost].
Kretanje kroz spremljene programe.
**
(Glasovno prepoznavanje) Mrežna veza potrebna je za
upotrebu funkcije glasovnog prepoznavanja. Kada se na zaslonu
televizora aktivira traka s prikazom glasa, pritisnite tipku te naglas
izgovorite naredbu.
(POČETNO) Pristup početnom izborniku.
**
(POČETNO) Prikaz prethodno gledanih kanala.
(Brze postavke) Pristup brzim postavkama.
**
(Brze postavke) Prikazuje se izbornik [Sve postavke].
Kotačić (OK) Pritisnite središnji dio tipke kako biste odabrali
izbornik. Programe možete mijenjati pomoću tipke .
(Gore/dolje/lijevo/desno) Pomoću tipke za gore,
dolje, lijevo ili desno možete se kretati po izborniku. Ako tipke
pritisnete dok se na zaslonu prikazuje pokazivač, pokazivač će
nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat će poput
običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno na zaslonu prikazati
pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno.
/
Povratak na prethodnu razinu.
**
**
/
Izlaz iz prikaza na zaslonu uz povratak na prikaz
zadnjeg unosa.
/
Prikazuje vodič programa.
1 Tipke za usluge streaminga Povezuje se s uslugom streaminga
video sadržaja.
(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.
**
(ULAZ) Pristup značajki [Kućna nadzorna ploča].
Prikaz početnog izbornika set-top box uređaja.
-- Kada ne gledate sadržaje putem set-top box uređaja: prikazuje se
zaslon set-top box uređaja.
,
,
,
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
**
Pokreće se funkcija snimanja.
, (Upravljačke tipke) Upravlja medijskim sadržajima.
Registracija Magic daljinskog
upravljača
Kako biste mogli koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate
upariti s televizorom.
1 Stavite baterije u Magic daljinski upravljač i uključite televizor.
2 Usmjerite Magic daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite
Kotačić (OK) na daljinskom upravljaču.
* Ako televizor ne registrira Magic daljinski upravljač, isključite ga i
uključite te pokušajte ponovno.
Kako poništiti registraciju Magic daljinskog
upravljača
Istovremeno pritisnite tipke /
i (POČETNO) i držite ih
pritisnutima pet sekundi kako biste razdvojili Magic daljinski upravljač
od televizora.
* Pritisnete li tipke
/
i zadržite pritisak, jednim ćete
potezom poništiti Magic daljinski upravljač i ponovno ga registrirati.
•• Ne kombinirajte nove baterije sa starima. To bi moglo
dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
•• Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju,
baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do
požara, tjelesne ozljede ili onečišćenja okoline.
•• Ovaj uređaj napaja se baterijama. U vašoj zajednici mogu
postojati propisi prema kojima ste obvezni pravilno odložiti
te baterije s obzirom na ekološke propise. Za informacije
o odlaganju otpada ili recikliranju obratite se lokalnim
tijelima.
•• Baterije u proizvodu ne smiju se izlagati prekomjernoj
toplini kao što je izravna sunčeva svjetlost, vatra i sl.
Dodatne informacije o ovom televizoru potražite u KORISNIČKOM
PRIRUČNIKU ugrađenom u proizvod. (Ovisno o modelu)
•• Za otvaranje VODIČA ZA KORISNIKE
→
( )→
[Općenito] → [O ovom TV prijamniku] → [Vodič za korisnike]
HRVATSKI
Kako registrirati Magic daljinski upravljač
Korisnički priručnik
Rješavanje problema
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
•• Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
•• Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
•• Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute ( na
, na ).
Nema slike ni tona.
•• Provjerite je li uređaj uključen.
•• Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
•• Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju
uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
•• Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod
napajanja.
•• U postavkama za vrijeme provjerite je li aktivirana funkcija
automatskog isključivanja.
•• Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se
isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) ne prepoznaje se signal.
•• Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
•• Ponovo priključite HDMI kabel.
•• Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
11
Nepravilni prikaz
HRVATSKI
•• Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg “treperenja”
pri uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost
proizvoda.
•• Ovaj zaslon je napredan proizvod koji sadrži više milijuna piksela.
Možda ćete na zaslonu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne
utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda. Do te pojave dolazi
i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv
razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.
•• Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na zaslonu, ovisno o kutu
gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki zaslona.
Pojava ne utječe na djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
•• Dugotrajni prikaz statične slike može uzrokovati trajno zaostajanje
slike. Izbjegavajte dugotrajni prikaz statične slike na zaslonu
televizora.
Stvaranje zvukova
•• Pucketanje: Pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje zbog toplinskog skupljanja plastike
koja je uzrokovana temperaturom i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen
za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija.
•• Zujanje električnih sklopova/ploče: Sklop za brzo prebacivanje koji
daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk
može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu. Taj generirani zvuk ne
utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
12
•• Prilikom čišćenja proizvoda pripazite da u prostor između
gornje, lijeve ili desne strane ploče i vodilice ploče ne
dospije tekućina ili strani predmeti. (Ovisno o modelu)
•• Krpu svakako ocijedite kako bi se uklonio višak vode ili
sredstva za čišćenje.
•• Vodu ili sredstvo za čišćenje ne prskajte izravno na zaslon
televizora.
•• Na suhu krpu nanesite samo onoliko vode ili sredstva za
čišćenje koliko je potrebno za brisanje zaslona.
Specifikacije
(Ovisno o državi)
Televizijski sustav
DVB-S/S21
Pokriveni kanali
(Frekvencija)
950 ~ 2150 MHz
Maksimalan broj
programa koji se mogu
spremiti
Digitalna TV
(Ovisno o državi)
Analogna televizija
(Ovisno o državi)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S frekvencija II : 230 ~ 300 MHz
S frekvencija III : 300 ~ 470 MHz
6000
HRVATSKI
Tehnički podaci o emitiranju
46 ~ 862 MHz
3000
Impedancija vanjske
antene
75 Ω
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC92)
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz
5150 do 5725 MHz
5725 do 5850 MHz (Za države izvan EU)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz
8 dBm
Budući da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod
je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija.
Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.
* Standard IEEE 802.11ac nije dostupan u svim zemljama.
13
Uvjeti u okruženju
HRVATSKI
14
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Vlažnost skladišta
Manja od 85 %
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence,
izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
HRVATSKI
Obavijest s informacijama
o softveru s otvorenim
izvornim kodom
Licence
(Samo za modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač)
15
Oznaka modela i serijski broj proizvoda nalaze se sa
stražnje i s jedne bočne strane proizvoda. Zabilježite ih u
nastavku za slučaj da vam bude potreban servis.
Model
Serijski br.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
POSTAVLJANJE VANJSKOG
UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduće potrebe.
www.lg.com
2
ŠIFRE TIPKI
HRVATSKI
HR
ŠIFRE TIPKI
• Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Šifra
Funkcija
(heksadecimalna)
00
KAN +, PR +
Šifra
Funkcija
(heksadecimalna)
Gumb R/C
53
Popis
Napomena
Napomena
Gumb R/C
01
KAN -, PR -
Gumb R/C
5B
Izlaz
Gumb R/C
02
03
Gumb R/C
Gumb R/C
60
61
PIP(AD)
Plava
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
63
Žuta
Gumb R/C
Gumb R/C
71
Zelena
Gumb R/C
08
Glasnoća +
Glasnoća > (tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom
udesno)
< (tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom
ulijevo)
Napajanje
Gumb R/C
72
Gumb R/C
09
Isključi zvuk
Gumb R/C
79
0B
Ulaz
Gumb R/C
91
Crvena
Format / Format
slike
AD (Opis zvuka)
0E
Isključivanje
Gumb R/C
7A
Korisnički vodič
Gumb R/C
0F
TV, TV/RAD
* Tipke s brojevima
0 do 9
Gumb R/C
7C
Smart / Početno
Gumb R/C
Gumb R/C
7E
SIMPLINK
Gumb R/C
1A
Brzi prikaz / Prethodno Gumb R/C
8E
1E
FAV (Omiljeni kanal)
Gumb R/C
8F
20
Tekst (Teletekst)
T. Opt (Opcija
teleteksta)
Gumb R/C
AA
►► ( Premotavanje
unaprijed)
◄◄ ( Premotavanje
unatrag)
Informacije
Gumb R/C
AB
Programski vodič
Gumb R/C
28
Natrag (BACK)
Gumb R/C
B0
► (Reprodukcija)
Gumb R/C
30
AV (audio/video)
način rada
Gumb R/C
B1
39
Podnaslovi/titlovi
Gumb R/C
BA
06
07
10 – 19
21
42
Λ (tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom Gumb R/C
prema gore)
V ( tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom Gumb R/C
prema dolje)
Moje aplikacije
Gumb R/C
DC
43
Izbornik / Postavke
Gumb R/C
99
44
U redu / Enter
Gumb R/C
45
Brzi izbornik
Gumb R/C
4C
Popis, - (samo
model ATSC)
Gumb R/C
40
41
ꕗ (tZaustavljanje /
Televizija uživo)
ꕘ (Zamrzni / Spora
reprodukcija /
Pauza)
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
BB
Nogomet
Gumb R/C
BD
ꔄ (REC)
Gumb R/C
3D
Automatska
konfiguracija
Gumb R/C
9F
Aplikacija / *
Gumb R/C
9B
TV/PC
Gumb R/C
Gumb R/C
* Šifra tipke 4C (0x4C) dostupna je na modelima ATSC/ISDB koji koriste glavne i manje važne kanale
(za modele za Južnu Koreju, Japan, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku osim Kolumbije).
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
• Prikazana slika može se razlikovati od one na vašem televizoru.
Pretvarač iz USB u serijsku vezu/ulazni priključak RS-232C povežite s vanjskim kontrolnim uređajem (kao
što je računalo ili A/V kontrolni sustav) radi vanjske kontrole funkcija proizvoda.
Napomena: Vrsta kontrolnog priključka na televizoru može se razlikovati među serijama modela.
* Imajte na umu da ovu vrstu veze ne podržavaju svi modeli.
* Kabel nije priložen.
Pretvarač iz USB u serijsku vezu s USB kabelom
USB IN
Vrsta USB priključka
(PC)
(TV)
• LGTV podržava pretvarač PL2303 iz USB veze u serijsku koji je
zasnovan
na čipu (ID prodavača:
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
0x0557, ID proizvoda: 0x2008), a koji nije proizvela niti priložila
tvrtka LG.
• Može se kupiti u prodavaonicama računalne opreme koje prodaju opremu za stručnjake za IT podršku.
(TV)
(PC)
USB IN
RS232C s RS-232C kabelom
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
Tip DE9 (D-Sub 9-pinski)
1
• Trebate nabaviti RS-232C (tip DE9, D-Sub 9-pinski
3 žensko-ženski) - RS-232C kabel koji je potreban za
povezivanje računala i televizora, kao što je navedeno u priručniku.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
1
Sučelje s priključcima može se razlikovati od onog na televizoru.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
HRVATSKI
HR
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG
UREĐAJA
3
USB USB
IN IN
4
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL &za
SERVICE)
• Trebate kupiti telefonsku utičnicu za RS-232 kabel koji je potreban
povezivanje računala i televizora,
kako je navedeno u priručniku.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Na ostalim modelima priključite u USB priključak.
* Sučelje s priključcima može se razlikovati od onog na televizoru.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- ili
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Računalo kupca
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
HRVATSKI
HR
Vrsta telefonskog priključka
Konfiguracije za RS-232C
3-žične konfiguracije (nestandardno)
1
5

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RXD
6
9
RS-232C
(serijski priključak)
Televizor
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

Računalo
ILI
D-Sub 9
Telefon
Set ID
ID broj uređaja potražite u odjeljku "Mapiranje stvarnih podataka" na str. str.6
1. Pritisnite SETTINGS za pristup glavnim izbornicima.
2. Pritisnite navigacijske gumbe kako biste se pomaknuli do izbornika (*Općenito → o ovom TV uređaju
ili opcijama) i pritisnite OK.
3. Pritisnite navigacijske gumbe kako biste se pomaknuli do opcije SET ID i pritisnite OK.
4. Pomaknite se ulijevo ili udesno i odaberite ID uređaja te pritisnite CLOSE. Raspon prilagodbe iznosi
1-99.
5. Kada završite, pritisnite EXIT.
* (ovisno o modelu)
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
5
• Brzina prijenosa: 9600 b/s (UART)
• Duljina podataka: 8-bitni
• Paritet: nema
HRVATSKI
HR
Parametri komunikacije
• Stop bit: 1 bit
• Komunikacijski kod: ASCII kod
• Koristite ukriženi (obrnuti) kabel.
Referentni popis naredbi
(ovisno o modelu)
NAREDBA1 NAREDBA2
01. Napajanje* k
a
02. Format slike k
c
03. Isključivanje
k
zaslona
d
04. Isključivanje
k
zvuka
05. Upravljanje
k
glasnoćom
Podaci
(heksadeciNAREDBA1
malni)
00 do 01
15. Ravnoteža k
16. Boja
(str.7)
x
Temperatura
17. ISM metoda
(str.7)
(samo plazma j
televizori)
e
00 do 01
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Svjetlina
k
h
00 do 64
08. Boja
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 32
k
l
00 do 01
11. Odabir
prikaza na
zaslonu
12. Način za
zaključavanje
daljinskog
upravljača
13. Visoki
tonovi
14. Bas
k
m
00 do 01
k
r
00 do 64
k
s
00 do 64
t
Podaci
(heksadecimalni)
00 do 64
u
00 do 64
p
(str.8)
v
(str.8)
q
00 do 05
a
(str.9)
b
00 do 01
c
g
ŠIFRE tipki
00 do 64
b
(str.11)
t
(str.11)
x
v
(str.11)
27. Automatska j
konfiguracija
u
(str.12)
18. Ekvilizator
j
19. Štednja
j
energije
20. Naredba za
m
ugađanje
21. Dodaj/izbriši m
(preskoči)
kanal (program)
22. Tipka
m
23. Upravljanje m
pozadinskim
osvjetljenjem,
Upravljanje
osvjetljenjem
ploče
24. Odabir
x
ulaza (glavni)
25. 3D (samo x
3D modeli)
26. Prošireni
3D (samo 3D
modeli)
NAREDBA2
* Napomena: Tijekom snimanja ili reprodukcije multimedijskih sadržaja izvršavaju se samo naredbe Power (ka)
(Napajanje) i Key (mc) (Tipka), a ostale se naredbe ne izvršavaju i tretiraju se kao pogreška.
RS232C kabel televizoru omogućuje slanje "ka naredbe" i kada je uključen i kada je isključen.
Ako se koristi USB-serijski konverterski kabel, naredba će raditi samo kada je televizor uključen.
6
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
Protokol prijenosa / prijema
Transmission
[Naredba1][Naredba2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Naredba 1]
[Naredba 2]
[Set ID]
: Prva naredba za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)
: Druga naredba za upravljanje televizorom.
:Možete prilagoditi ID [Set ID] kako biste u izborniku opcija odabrali željeni broj ID-a
monitora.
Raspon prilagodbe za TV je 1 – 99. Ako je vrijednost za [Set ID] na "0", može se upravljati
svim povezanim uređajima.
* V
rijednost [Set ID] označena je kao decimalna vrijednost (od 1 do 99) u izborniku te kao
heksadecimalna vrijednost (od 0x00 do 0x63) u protokolu prijenosa/prijema.
[DATA]
: Prijenos podataka naredbe (heksadecimalna vrijednost). Prijenos "FF" podataka za prikaz
stanja naredbe.
[Cr]
: Novi redak – ASCII šifra "0x0D"
[ ]
: Razmak – ASCII šifra "0x20"
Potvrda OK
[Naredba2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Televizor na temelju ovog formata prenosi potvrde prilikom primanja uobičajenih podataka. Ako su podaci
u ovom trenutku u načinu rada za očitavanje, označava podatke trenutnog statusa. Ako su podaci u
načinu rada za zapisivanje podataka, vraća podatke računala.
Potvrda pogreške
[Naredba2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Televizor prenosi potvrde na temelju ovog oblika prilikom primanja neuobičajenih podataka iz
neodrživih funkcija ili komunikacijskih pogreški.
Podaci 00: nedopušteni kod
Mapiranje stvarnih podataka (Hexadecimal b Decimal)
* Kada unesete [data] u heksadecimalnom obliku, koristite sljedeću tablicu za konverziju.
* Komanda podešavanja kanala (ma) koristi dvobajtnu heksadecimalnu vrijednost ([data]) za odabir broja
kanala.
00: Korak 0
01: Korak 1 (Postavi ID 1)
...
0A: Korak 10 (Postavi ID 10)
...
0F: Korak 15 (Postavi ID 15)
10: Korak 16 (Postavi ID 16)
...
32: Korak 50 (Postavi ID 50)
33: Korak 51 (Postavi ID 51)
...
63: Korak 99 (Postavi ID 99)
...
C7: Korak 199
C8: Korak 200
...
FE: Korak 254
FF: Korak 255
...
01 00: Korak 256
...
27 0E: Korak 9998
27 0F: Korak 9999
...
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
7
01. Napajanje (Naredba: k a)
►► *Uključivanje i isključivanje napajanja televizora.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Isključeno
01: *Uključeno
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Prikaz uključivanja ili *isključivanja televizora
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Slično tome, ako druge funkcije prenose
"FF"podatke na temelju ovog formata, povratne
informacije podataka potvrde ulaza predstavljaju
status svake funkcije.
02. Format slike (Naredba: k c)
(veličina glavne slike)
►► Podešavanje formata zaslona. (Format glavne slike).
Format zaslona možete odrediti i pomoću značajke
Format slike u izborniku Q.MENU. ili u izborniku
PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01: Uobičajen
07: 14:9
zaslon (4:3)
(Europa, Kolumbija, Bliski
02: Š
irok zaslon Istok, Azija osim Južne Koreje
(16:9)
i Japana)
04: Zumiranje
09: * Samo skeniraj
05: Zumiranje 2
0B: Potpuno široko
( samo Južna
(Europa, Kolumbija, Bliski
Amerika osim
Istok, Azija osim Južne
Kolumbije)
Koreje i Japana)
06: P
ostavljanje
10 to 1F: Kino zum 1 do
prema programu/
16
Izvorno
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samo kada je videozapis isključen, televizor
prikazuje prikaz na zaslonu (OSD). Međutim, kada
je zaslon isključen, nema prikaza na zaslonu.
04. Isključen zvuk (Naredba: k e)
►► Kontrola uključivanja/isključivanja zvuka.
Isključivanje zvuka možete prilagoditi i tipkom
MUTE na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Isključen zvuk
01: U
ključen zvuk
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Upravljanje glasnoćom (Naredba: k f)
►► Prilagodba glasnoće.
Glasnoću možete prilagoditi i tipkama za glasnoću
na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Naredba: k g)
►► Prilagodba kontrasta na zaslonu.
Kontrast možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomoću računalnog ulaza možete odabrati
format slike 16:9 ili 4:3.
* U načinu rada Digitalna televizija/HDMI/
Komponenta (visoka razlučivost) dostupna je
funkcija Samo skeniraj.
* Način rada Potpuno široko može drukčije raditi
ovisno o modelu, a potpuno je podržan za DTV
te djelomično za ATV i AV.
03. Isključivanje zaslona (Naredba: k d)
►► Odabir isključivanja ili uključivanja zaslona.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Uključivanje zaslona (prikaz slike)
Uključivanje videozapisa
01: Isključivanje zaslona (nema prikaza slike)
10: Isključivanje videozapisa
07. Svjetlina (Naredba: k h)
►► Prilagodba svjetline zaslona.
Svjetlinu možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Boja (Naredba: k i)
►► Prilagodba boje zaslona.
Boju možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
HRVATSKI
HR
* Naredbe mogu različito funkcionirati ovisno o modelu i signalu.
8
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Nijansa (Naredba: k j)
►► Prilagodba nijanse zaslona.
Nijansu možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci – crvena: 00 do zelena: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Oštrina (Naredba: k k)
►► Prilagodba oštrine zaslona.
Oštrinu možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Odabir OSD-a (Naredba: k l)
►► Odabir uključivanja/isključivanja prikaza na
zaslonu pomoću daljinskog upravljača.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Prikaz na
zaslonu
isključen
01: Prikaz na zaslonu
uključen
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Način rada s blokadom daljinskog upravljača
(Naredba: k m)
►► Zaključavanje kontrola prednje ploče na monitoru i
daljinskom upravljaču.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Zaključavanje 01: Zaključavanje
isključeno
uključeno
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, koristite ovaj
način rada.
Kada se glavno napajanje isključi i uključi (tj.
kada se kabel isključi i opet priključi, nakon
20-30 sekundi), oslobađa se eksterno kontrolno
zaključavanje.
* U stanju mirovanja (napajanje isključeno mjeračem
vremena ili naredbom "ka", "mc") i ako je uključeno
zaključavanje tipki, TV se neće uključiti pritiskom
na tipku IC upravljača i lokalnu tipku.
13. Visoki tonovi (Naredba: k r)
►► Prilagodba visokih tonova.
Visoke tonove možete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (ovisno o modelu)
14. Niski tonovi (Naredba: k s)
►► Prilagodba niskih tonova.
Niske tonove možete podesiti i u izborniku AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (ovisno o modelu)
15. Ravnoteža (Naredba: k t)
►► Prilagodba ravnoteže.
Ravnotežu možete prilagoditi i u izborniku AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura boje (Naredba: x u)
►► Podešavanje topline boje. Temperaturu boje
možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM metoda (Naredba: j p) (samo plazma
televizori)
►► Kontrola ISM metode. ISM metodu možete
prilagoditi i u izborniku OPTION.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 02: Orbiter
08: Uobičajeno
20: Osvježenje bojama
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvilizator (Naredba : j v)
►► Prilagođavanje ekvilizatora televizora.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
0
LSB
0
0
0
Frekvencija

0
0
0
Podaci
7
6
5
Frekvencija
4
3
2
1
0
Korak
0
0
0
1. frekvencija
0
0
0
0
0
0 (decimalno)
0
0
1
2. frekvencija
0
0
0
0
1
1 (decimalno)
0
1
0
3. frekvencija
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4. frekvencija
1
0
0
1
1
19 (decimalno)
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
0
0
5. frekvencija
1
0
1
0
0
20 (decimalno)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ovisi o modelu i može se prilagoditi kada se
vrijednost načina rada zvuka može podesiti
ekvilizatorom.
19. Štednja energije (Naredba: j q)
►► Smanjenje potrošnje energije televizora. Štednju
energije možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00: Isključeno
01: Minimum
02: Srednje
03: Maksimum
04 : Automatski (za LCD TV / LED TV) /
Inteligentni senzor (za PDP TV)
05: Zaslon isključen
* (ovisno o modelu)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Naredba podešavanja (Naredba: m a)
* Ova naredba može različito funkcionirati ovisno o
modelu i signalu.
• Za Europu, Bliski istok, Kolumbiju, Aziju osim
modela za Južnu Koreju i Japan
►► Odaberite kanal za sljedeći broj.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogna zemaljska/kabelska
[Data 00][Data 01] Podaci kanala
Podaci 00 : Podaci kanala visokog bajta
Podaci 01 : Podaci kanala niskog bajta
- 00 00 ~ 00 C7 (decimalno: 0 ~ 199)
Podaci 02: Izvor ulaznog signala (analogni)
- 00: Zemaljska televizija (ATV)
- 80: Kabelska televizija (CATV)
* Digitalna zemaljska/kabelska/satelitska
[Data 00][Data 01]: Podaci kanala
Podaci 00: Podaci visokog kanala
Podaci 01: Podaci niskog kanala
- 00 00 ~ 27 0F (decimalno: 0 ~ 9999)
Podaci 02: Izvor ulaznog signala (digitalni)
- 10: Zemaljska televizija (DTV)
- 20: Zemaljski radio (Radio)
- 40: Satelitska televizija (SDTV)
- 50: Satelitski radio (S-Radio)
- 90: Kabelska televizija (CADTV)
- a0: Kabelski radio (CA-Radio)
* Primjeri naredbi za podešavanje:
1. Prijeđite na analogni zemaljski (PAL) kanal 10.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 i 01 = Podaci kanala 10 = 00 0a
Podaci 02 = Analogna zemaljska televizija = 00
Rezultat = ma 00 00 0a 00
2. Prijeđite na digitalni zemaljski (DVB-T) kanal 01.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 i 01 = Podaci kanala 1 = 00 01
Podaci 02 = Digitalna zemaljska televizija = 10
Rezultat = ma 00 00 01 10
3. Prijeđite na satelitski (DVB-S) kanal 1000.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 i 01 = Podaci kanala 1000 = 03 E8
Podaci 02 = Digitalna satelitska televizija = 40
Rezultat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za Južnu Koreju, Sjevernu/Južnu Ameriku osim
modela za Kolumbiju
►► Podešavanje kanala na sljedeći fizički/glavni/
sporedni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitalni kanali imaju fizički, glavni i sporedni broj
kanala. Fizički broj je stvarni digitalni broj kanala,
glavni broj je broj za koji kanal treba biti mapiran,
a sporedni broj je podkanal. Budući da ATSC tuner
automatski mapira kanal iz glavnog/sporednog broja,
fizički broj nije potreban prilikom slanja naredbe u
digitalnom načinu rada.
* Analogna zemaljska/kabelska
Podaci 00 : Fizički broj kanala
- Zemaljska (ATV): 02~45 (decimalno: 2 ~ 69)
- Kabelska (CATV): 01, 0E~7D (decimalno: 1,
14~125)
[Data 01 ~ 04]: Glavni/sporedni broj kanala
Podaci 01 i 02: xx (nije bitno)
Podaci 03 i 04: xx (nije bitno)
Podaci 05: Izvor ulaznog signala (analogni)
- 00: Zemaljska televizija (ATV)
- 01: Kabelska televizija (CATV)
* Digitalna zemaljska/kabelska
Podaci 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Glavni broj kanala
Podaci 01: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 02: Podaci kanala niskog bajta
- 00 01 ~ 27 0F (decimalno: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sporedni broj kanala
Podaci 03: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 04: Podaci kanala niskog bajta
Podaci 05: Izvor ulaznog signala (digitalni)
- 02: Zemaljska televizija (DTV) – Koristi fizički broj
kanala
- 06: Kabelska televizija (CADTV) – Koristi fizički
broj kanala
HRVATSKI
HR
1
9
10 POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
- 22: Zemaljska televizija (DTV) – Ne koristi fizički
broj kanala
- 26: Kabelska televizija (CADTV) – Ne koristi
fizički broj kanala
- 46: Kabelska televizija (CADTV) – Koristi samo
glavni broj kanala (jednodijelni kanal)
Dva su bajta dostupna za sve glavne i manje važne
podatke kanala, ali se obično niži bajt koristi sam (viši
bajt je 0).
* Primjeri naredbe za podešavanje:
1.Prijeđite na analogni kabelski (NTSC) kanal 35.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Podaci kanala su 35 = 23
Podaci 01 i 02 = Nema glavnog = 00 00
Podaci 03 i 04 = Nema sporednog = 00 00
Podaci 05 = Analogna kabelska televizija = 01
Ukupno = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Prijeđite na digitalni zemaljski (ATSC) kanal 30-3.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Fizički broj nije poznat = 00
Podaci 01 i 02 = Glavni broj je 30 = 00 1E
Podaci 03 i 04 = Sporedni broj je 3 = 00 03
Podaci 05 = Digitalna zemaljska televizija = 22
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za modele za Japan
►► Podešavanje kanala na sljedeći fizički/glavni/
sporedni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitalna zemaljska/satelitska
Podaci 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Glavni broj kanala
Podaci 01: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 02: Podaci kanala niskog bajta
- 00 01 ~ 27 0F (decimalno: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sporedni broj kanala/ogranak
(nije bitno za satelitske)
Podaci 03: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 04: Podaci kanala niskog bajta
Podaci 05: Izvor ulaznih signala (digitalna/satelitska
televizija u Japanu)
- 02: Zemaljska televizija (DTV)
- 07: BS (Satelitsko emitiranje)
- 08: CS1 (Komunikacijski satelit 1)
- 09: CS2 (Komunikacijski satelit 2)
* Primjeri naredbi za podešavanje:
1 Prijeđite na digitalni zemaljski (ISDB-T) kanal 17-1.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Fizički broj nije poznat = 00
Podaci 01 i 02 = Glavni broj je 17 = 00 11
Podaci 03 i 04 = Sporedni broj/ogranak je 1 = 00 01
Podaci 05 = Digitalna zemaljska televizija = 02
Ukupno = ma 00 00 00 11 00 01 02
2 Prijeđite na BS (ISDB-BS) kanal 30.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Fizički broj nije poznat = 00
Podaci 01 i 02 = Glavni broj je 30 = 00 1E
Podaci 03 i 04 = Nije bitno = 00 00
Podaci 05 = Digitalna BS TV = 07
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ova se značajka razlikuje ovisno o modelu.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Dodaj/izbriši (preskoči) kanal (program)
(Naredba: m b)
►► Preskakanje trenutnog kanala (programa) za
sljedeći put.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Izbriši(ATSC,ISDB)/Preskoči(DVB) 01: Dodaj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Stanje spremljenog kanala postavite na
del(ATSC, ISDB)/skip(DVB) (izbriši(ATSC,ISDB)/
preskoči(DVB)) ili add (dodaj).
22. Tipka (Naredba: m c)
►► Za slanje šifre za infracrveni prijenos na
daljinskom upravljaču.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Šifra tipke - str.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Upravljanje pozadinskim osvjetljenjem
(Naredba: m g)
• Za LCD TV / LED TV
►► Kontrola pozadinskog osvjetljenja.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Upravljanje osvjetljenjem ploče (Naredba: m g)
• Za plazma televizore
►► Kontrola osvjetljenja zaslona.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
►► Odabir izvora ulaznog signala za glavnu sliku.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00: DTV
01: CADTV
02: Satelitska digitalna 10: ATV
televizija
ISDB-BS (Japan)
03: ISDB-CS1 (Japan)
04: ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
00
O
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X: nije bitno
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
20: AV ili AV1
21: AV2
26. Prošireni 3D (Naredba: x v) (samo 3D modeli)
(ovisno o modelu)
40: Komponenta1
60: RGB
41: Komponenta2
►► Promjena 3D opcije na televizoru.
90: HDMI1
92: HDMI3
91: HDMI2
93: HDMI4
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ova funkcija ovisi o modelu i signalu.
25. 3D (Naredba: x t) (samo 3D modeli)
(ovisno o modelu)
►► Za promjenu 3D načina rada na televizoru.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (ovisno o modelu)
Podaci Struktura
[Data 00]00: 3D uključen
01: 3D isključen
02: 3D u 2D
03: 2D u 3D
[Data 01]00: Ispod i iznad
01: Jedno uz drugo
02: Šahovnica
03: Kadrovi slijedno
04: Ispreplitanje stupaca
05: Ispreplitanje redova
[Data 02]00: Zdesna nalijevo
01: Slijeva nadesno
[Data 03]3D efekt (3D dubina): min.: 00 - maks.: 14
(*prijenos heksadecimalnom šifrom)
[Data 00]3D opcija
00: Ispravljanje 3D slike
01: 3D dubina (3D način rada samo je ručni)
02: 3D kut gledanja
06: 3D ispravljanje boje
07: 3D zumiranje zvuka
08: Normalni prikaz slike
09: 3D način rada (žanr)
[Data 01]Ima zaseban raspon za svaku definiranu
3D opciju u [Data 00].
1) Kada je[Data 00] 00
00: Zdesna nalijevo
01: Slijeva nadesno
2) Kada je[Data 00] 01, 02
PodaciMin.: 0 - Maks.: 14 (*prijenos
heksadecimalnom šifrom)
Raspon podatkovnih vrijednosti (0 - 20) automatski pretvara
raspon kuta gledanja (-10 - +10) (ovisno o modelu)
* Ova opcija radi kada je 3D način rada (žanr)
postavljen na ručni.
3) Kada je[Data 00] 06, 07
00: Isključeno
01: Uključeno
* Ako je [Data 00] 01 (3D isključen) ili 02 (3D u 2D),
[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nemaju značenje.
4) Kada je[Data 00] 08
00: Vraća u 3D video iz 3D videozapisa
koji je konvertiran koristeći 2D u 2D
01: Mijenja 3D video u 2D video, osim 2D
u 3D videozapisa
* Ako se ne zadovolje uvjeti konverzije, naredba se
tretira kao pogreška.
* Ako je [Data 00] 03 (2D u 3D), [Data 01] i
[Data 02] nemaju značenje.
5) Kada je [Data 00] 09
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen) ili 03 (2D u 3D),
[Data 03] radi jedino kad je 3D način rada (žanr)
postavljen na ručni.
00: Standardno
02: Kino
04: Ručno
* Funkcije [Podaci 02] i [Podaci 03] ovise o modelu i
signalu.
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen), [Data 03] nema
značenje.
* Sve opcije 3D uzoraka ([Data 01]) ne moraju biti
dostupne prema signalu emitiranja/video signalu.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
01: Sport
03: Ekstremno
05: Automatski
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
HRVATSKI
HR
24. Odabir ulaza (Naredba: x b)
(Ulazni signal za glavnu sliku)
11
12 POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
27. Automatska konfiguracija (Naredba: j u)
(ovisno o modelu)
►► Za automatsku prilagodbu položaja slike i
minimiziranje podrhtavanja slike.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01: Pokrenite automatsko konfiguriranje
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising