LG | OLED55B7V | Owner's Manual | LG OLED65B7V Owner's Manual

LG OLED65B7V Owner's Manual
OLED TV
OLED55B7*
OLED65B7*
a
AA
12
14
b
16
c X5
(M5 X L12)
20
d X4
(M4 X L12)
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu /
Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
www.lg.com
P/No: MFL69649022 (1701-REV00)
Printed in Korea
1
2
3
c
4
d
a
b
5
6
a + b
7
ANTENNA /
CABLE IN
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
LAN
AUDIO OUT/
H/P OUT
LAN
AUDIO OUT/
H/P OUT
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AV IN
VIDEO
L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
1
2
3
4
0
1
A
2
E
D
B
G
F
B
A
OLED55B7D-Z
OLED55B7V-Z
OLED65B7D-Z
OLED65B7V-Z
C
C
D
E
F
G
F
1229
764
254
708
48.6
18.6
17.2
1451
887
282
831
48.6
24.5
23.1
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
*MFL69649022*
Sigurnost i reference
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduće potrebe.
www.lg.com
Autorska prava ⓒ 2017 LG Electronics Inc.
Sva prava pridržana.
Upozorenje! Sigurnosne
upute
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE OTVARAJTE
HRVATSKI
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. OBRATITE SE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost
neizoliranog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji
može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog
udara za ljude.
Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost
važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u
dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.
UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
KAKO BI SE SPRIJEČILO ŠIRENJE POŽARA, SVIJEĆE ILI
DRUGE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM UVIJEK
DRŽITE DALJE OD PROIZVODA.
•• Ne ostavljajte TV niti daljinski upravljač u sljedećim okruženjima:
-- izloženost izravnim zrakama sunca
-- visoka vlažnost (poput kupaonice)
-- blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja
koji proizvode toplinu
-- blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen
pari ili ulju
-- izloženost kiši ili vjetru
-- blizina posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili
deformacije proizvoda.
•• Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje bi mogao biti izložen
prašini. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
•• Mrežni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Utikač uvijek mora biti
potpuno funkcionalan.
2
•• Nemojte dodirivati utikač napajanja mokrim rukama. Uz to, ako je
kontakt utikača napajanja mokar ili pokriven prašinom, potpuno
osušite utikač, odnosno uklonite prašinu. Višak vlage može dovesti do
smrtonosnog strujnog udara.
•• Kabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u
slučaju uređaja koji se ne uzemljuju.) Može doći do strujnog udara sa
smrtnim posljedicama ili do ozljede.
•• Gurnite utikač u utičnicu do kraja. Ako to ne učinite, može doći do
požara.
•• Pripazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućim predmetima,
primjerice grijačem. To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od
strujnog udara.
•• Na kabele napajanja nemojte postavljati teške predmete niti sam
proizvod.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
•• Pri provlačenju antenskog kabela s vanjskog u unutarnji dio zgrade
oblikujte petlju kako kiša ne bi dospjela u unutrašnjost. Prodor kiše
mogao bi oštetiti proizvod i prouzročiti strujni udar.
•• Pri montaži TV-a na zid pripazite da kabeli napajanja i signala na
prolaze sa stražnje strane TV-a. To može prouzročiti požar ili strujni
udar.
•• Nemojte priključivati prevelik broj uređaja na isti produžni kabel. U
suprotnom zbog pregrijavanja može doći do požara.
•• Tijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste
ispustili proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispao. U
suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.
•• Držite vinilni materijal za pakiranje i materijal za odvlaživanje iz
pakiranja podalje od djece. Materijal za odvlaživanje štetan je ako
se proguta. U slučaju nehotičnog gutanja natjerajte pacijenta na
povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Vinil pakiranje može, uz
to, biti uzrokom gušenja. Držite ga izvan dohvata djece.
•• Nemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega.
U suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu
ozljedu.
•• Pažljivo odložite potrošene baterije kako ih djeca ne bi pojela. U
slučaju da dijete proguta bateriju, odmah ga odvedite liječniku.
•• Nemojte umetati nikakve metalne predmete / vodiče (poput
metalnog štapića / pribora za jelo / odvijača) u završetak kabela za
napajanje dok je strujni utikač ukopčan u zidnu utičnicu. Osim toga,
nemojte dodirivati strujni utikač neposredno nakon što ga iskopčate
iz zidne utičnice. Strujni udar može biti smrtonosan.
•• Nemojte stavljati zapaljive tvari u blizinu proizvoda niti ih
pohranjivati u njegovoj blizini. Nepažljivo rukovanje zapaljivim
tvarima može dovesti do opasnosti od eksplozije ili požara.
•• Pažljivo rukujte adapterom kako ga ne biste izložili udarcima izvana.
Udarac izvana može oštetiti adapter.
•• Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u priključak na
televizoru.
•• Montirajte uređaj na mjesto na kojemu nije izložen radiovalovima.
•• Između vanjske antene i vodova napajanja moralo bi biti dovoljno
mjesta da antena u slučaju pada ne zahvati vodove. To bi moglo
dovesti do strujnog udara.
•• Nemojte montirati uređaj na nestabilne police ili na podloge pod
nagibom. Izbjegavajte, također, mjesta na kojima se pojavljuju
vibracije ili ona koja proizvodu ne pružaju dovoljnu potporu. U
suprotnom se uređaj može prevrnuti ili pasti i izazvati štetu ili ozljede.
•• Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se proizvod
ne bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti, što može
prouzročiti tjelesne ozljede.
•• Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA priključak za
montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora. Kad
uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi),
pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
•• Koristite samo nastavke / dodatke koje navodi proizvođač.
•• Pri montaži antene obratite se kvalificiranom serviseru. To bi moglo
dovesti opasnosti od požara ili strujnog udara.
•• Preporučujemo da televizijski program gledate s udaljenosti od
najmanje 2 do 7 dijagonala zaslona. Ako televiziju gledate dulje
vrijeme, to može zamutiti vid.
•• Koristite samo navedenu vrstu baterije. U suprotnom bi moglo doći
do oštećenja daljinskog upravljača.
•• Ne kombinirajte nove baterije sa starima. To bi moglo dovesti do
pregrijavanja i curenja baterija.
•• Baterije ne izlažite previsokoj temperaturi. Odnosno držite podalje od
izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena i električnih grijača.
•• Sunčevo svjetlo ili neki drugi izvor jakog svjetla može ometati signal
daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite prostoriju.
•• Pri povezivanju vanjskih uređaja poput konzola za videoigre, pripazite
jesu li spojni kabeli dovoljno dugački. U suprotnom se uređaj može
prevrnuti i izazvati štetu ili ozljede.
•• Proizvod nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili
iskopčavanjem utikača napajanja iz utičnice. (Utikač nemojte koristiti
kao prekidač.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog
udara.
HRVATSKI
•• Pripazite da vam metalni predmeti poput kovanica, ukosnica, igala ili
žica, odnosno zapaljivi predmeti poput papira ili šibica ne upadnu u
proizvod. Djeca bi trebala biti osobito pažljiva. Može doći do strujnog
udara, požara ili ozljede. Ako strani predmet upadne u proizvod,
iskopčajte kabel napajanja i obratite se servisnom centru.
•• Nemojte proizvod špricati vodom niti ga trljati zapaljivom tvari
(otapalo ili benzen). Može doći do nezgode s požarom ili strujnim
udarom.
•• Nemojte podvrgavati uređaj udarcima niti dopustiti da strana tijela
padnu u uređaj te pazite da ništa ne padne na zaslon. Možete se
ozlijediti ili se proizvod može oštetiti.
•• Nikada nemojte dodirivati uređaj niti antenu tijekom sijevanja ili
grmljavinske oluje.
Strujni udar može biti smrtonosan.
•• Nikada nemojte dodirivati mrežnu utičnicu ako je došlo do istjecanja
plina, već otvorite prozore i prozračite prostoriju. Može doći do požara
potaknutog iskrenjem.
•• Nemojte rastavljati, popravljati niti mijenjati proizvod po vlastitom
nahođenju. Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.
Kontaktirajte servisni centar radi provjere, kalibracije ili popravka.
•• Ako dođe do bilo kojeg od sljedećih događaja, odmah iskopčajte
proizvod i obratite se lokalnom servisnom centru.
-- Proizvod je oštećen
-- U proizvod su dospjeli strani predmeti
-- Proizvod se dimi ili stvara čudan miris
Zbog navedenog može doći do požara ili strujnog udara.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskopčajte kabel
napajanja iz uređaja. Prašina koja padne može prouzročiti požar, a
pad kvalitete izolacije može dovesti do propuštanja struje, strujnog
udara ili požara.
•• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni zapljuskivanju te se na njega ne
smiju stavljati predmeti ispunjeni vodom poput vaza.
•• Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao biti izložen
ulju ili isparavanju ulja. Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i
njegovo ispadanje iz postolja.
•• Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabel napajanja ili televizor) dospije
voda ili druga tvar, isključite kabel napajanja i odmah se obratite
servisnom centru. U suprotnom bi moglo doći do požara ili strujnog
udara.
•• Koristite isključivo AC adapter i kabel napajanja koje je odobrila tvrtka
LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara,
kvara ili deformacije proizvoda.
•• AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može
uzrokovati požar ili strujni udar.
3
HRVATSKI
•• Slijedite donje upute za montažu kako se uređaj ne bi pregrijavao.
-- Udaljenost između proizvoda i zida mora biti veća od 10 cm.
-- Nemojte montirati proizvod na mjesto na kojem nema
prozračivanja (npr. na policu ili u ormarić).
-- Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
-- Pazite da stolnjak ili zavjesa ne blokira ventilacijski otvor.
To može uzrokovati požar.
•• Vodite računa da ne dodirujete ventilacijske otvore prilikom dužeg
gledanja televizije jer se ventilacijski otvori mogu zagrijati. To ne
utječe na funkcioniranje niti na djelotvornost proizvoda.
•• S vremena na vrijeme provjerite kabel uređaja i ako njegov izgled
otkriva oštećenja, iskopčajte ga, prestanite s upotrebom uređaja
i pozovite ovlaštenog servisera koji će kabel zamijeniti jednakim
zamjenskim kabelom.
•• Nemojte dopustiti da se prašina skuplja na kontaktima utikača ili
zidne utičnice. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
•• Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog trošenja,
zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili
hodati po njemu. Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto
na kojem kabel izlazi iz uređaja.
•• Nemojte jače pritiskati zaslon rukom niti oštrim predmetom poput
čavla, olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ogrepsti.
•• Izbjegavajte dodirivanje LCD zaslona i ne držite dugo prste na njemu.
To bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.
•• Sve dok je uređaj priključen na AC mrežnu utičnicu, nije iskopčan iz AC
napajanja, bez obzira na to jeste li ga isključili pomoću PREKIDAČA.
•• Pri iskopčavanju napajanja uhvatite utikač i isključite napajanje. Ako
žica unutar kabela napajanja izgube kontakt, to može dovesti do
požara.
•• Pri premještanju proizvoda svakako ga prvo isključite. Potom
iskopčajte kabele napajanja i antenske kabele te sve spojne kabele.
Televizor ili kabel napajanja možda je oštećen, što može prouzročiti
opasnost od požara ili strujni udar.
•• Pri premještanju ili otpakiravanju proizvoda potrebne su dvije osobe
jer je proizvod težak. U suprotnom može doći do ozljede.
•• Cjelokupno servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje
je potrebno prilikom svakog oštećenja uređaja, poput oštećenja
kabela za napajanje ili utikača, izlijevanja tekućine ili pada predmeta
u uređaj, izlaganje uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada uređaja ili
pada uređaja.
•• U blizini televizora nemojte koristiti visokonaponske električne
uređaje (npr. električnu mlatilicu za komarce). To bi moglo rezultirati
njegovim oštećenjem.
•• Pri čišćenju proizvoda i komponenti od kojih se sastoji prvo iskopčajte
uređaj iz napajanja, a zatim ga obrišite mekom krpom. Korištenje
pretjeranog pritiska može dovesti do grebanja ili gubitka boje.
Nemojte špricati uređaj vodom niti ga brisati mokrom krpicom.
Nikada nemojte koristiti sredstvo za pranje stakla, osvježivače zraka,
insekticide, maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazivna
sredstva, razrjeđivač, benzen, alkohol i slično, jer ta sredstva mogu
oštetiti proizvod i sam zaslon. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara ili oštećenja proizvoda (deformacije, korozije ili
lomljenja).
•• Ako je stražnji dio stakla na donjoj strani zaslona kontaminiran
prašinom ili drugim tvarima, možete ga očistiti pomoću pamučnog
flanela ili krpe. (Samo OLED65E7*)
Priprema
•• Prvo uključivanje televizora nakon dopremanja iz tvornice može
potrajati do nekoliko minuta.
•• Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
•• Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog
prikazanog u ovom priručniku.
•• Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog
signala ili modela proizvoda koji koristite.
•• U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
•• Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o
modelu.
•• Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati
bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
•• Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji
trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje od 18
mm. Ako vaš USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a, koristite
produžni kabel koji podržava USB 2.0.
B
B
A
4
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
•• Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće
prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju. (Preporučene
vrste HDMI kabela)
-- High-Speed HDMI®/TM kabel (3 m ili kraći)
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet (3 m ili
kraći)
Oprema koja se kupuje
zasebno
Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti
bez prethodne najave. Za kupnju tih proizvoda obratite se svom
distributeru. Uređaji funkcioniraju samo s nekim modelima. Naziv ili
dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda ažurirane
ili ovisno o odluci ili smjernicama proizvođača.
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute
kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno
premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
•• Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je kupljen.
•• Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za
napajanje i sve ostale kablove.
•• Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako
ne bi došlo do oštećenja.
HRVATSKI
•• Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako
biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
•• Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu
odobreni nisu pokrivene jamstvom.
•• Na zaslonu nekih modela nalazi se tanka folija koju ne
smijete skidati.
•• Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite
prema dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu
površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
•• Provjerite jesu li vijci ispravno umetnuti i pritegnuti.
(Ako vijci nisu dovoljno pritegnuti, televizor bi se
nakon postavljanja mogao nagnuti prema naprijed.)
Prilikom pritezanja vijaka nemojte koristiti pretjeranu
silu; na taj način možete oštetiti navoj te se vijak neće
moći dobro pritegnuti.
•• Krpu svakako ocijedite kako bi se uklonio višak vode ili
sredstva za čišćenje.
•• Vodu ili sredstvo za čišćenje ne prskajte izravno na
zaslon televizora.
•• Na suhu krpu nanesite samo onoliko vode ili sredstva
za čišćenje koliko je potrebno za brisanje zaslona.
Podizanje i premještanje
televizora
•• Čvrsto držite bočnu stranu i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite
za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.
•• U prenošenju velikog televizora moraju sudjelovati najmanje 2 osobe.
•• Ako televizor prenosite ručno, držite ga na način prikazan na sljedećoj
slici.
(Ovisno o modelu)
AN-MR650A
Magic daljinskog upravljača
•• Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim
vibracijama.
•• Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na
bok niti naginjati lijevo ili desno.
5
•• Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem
postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
•• Televizorom pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispupčene tipke.
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)1
•• Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
•• Nemojte pomicati televizor tako da držite spone
za kabele jer one tako mogu puknuti te uzrokovati
ozljede i oštećenje televizora.
Upravljanje glasnoćom
HRVATSKI
Upravljanje programima
Korištenje tipke
(Ovisno o modelu)
Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.
<Vrsta A>
1 Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije, i zaustavit će se trenutno
snimanje.
Podešavanje izbornika
Kada je televizor uključen, jednom pritisnite tipku . Stavke izbornika
možete podešavati pomoću tipke.
Isključite napajanje.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje TV
programa.
Promjena izvora ulaznog signala.
Pristup izborniku s postavkama.
Postavljanje na stol
<Vrsta B>
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.
•• Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline
ili na njih jer to može dovesti do požara ili drugog
oštećenja.
•• Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati
strane tvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može
oštetiti proizvod.)
6
Montiranje televizora na zid
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju stranu televizora i
montirajte ga na zid koji je načinjen od čvrstog materijala i okomit je na
pod. Kada televizor montirate na neki drugi građevni materijal, obratite
se kvalificiranom osoblju. LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti
profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke
LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako
ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje
odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za
provođenje kabela za povezivanje s vanjskim uređajima. Preporučuje
se da prije postavljanja i pričvršćivanja zidnog nosača priključite sve
kabele.
HRVATSKI
1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za televizor i vijke na
stražnjoj strani televizora.
• Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite
ih.
2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima.
Pritom poštujte lokacije zidnog nosača i okastih vijaka na stražnjoj
strani televizora.
3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć jačeg užeta. Uže mora
biti postavljeno vodoravno u odnosu na ravnu površinu.
Montaža na zid
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
•• Pazite da se djeca ne penju i ne vješaju po televizoru.
•• Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno čvrsti i velik za sigurno
postavljanje televizora.
•• Nosači, vijci i uže ne isporučuju se u paketu. Nabaviti ih možete od
lokalnog distributera.
Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA
standardu. Standardne dimenzije kompleta zidnog nosača opisane su
u sljedećoj tablici.
Oprema koja se kupuje zasebno (zidni
nosač)
Modeli
OLED55/65B7*
OLED55/65C7*
OLED65E7*
OLED55E7*
VESA (A x B) (mm)
300 x 200
400 x 200
Standardni vijak
M6
M6
Broj vijaka
4
4
Nosač za montiranje
OTW420B
na zid
OTW420B
A
B
•• Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje
od televizora tako da izvedete postupak postavljanja
postolja obrnutim redoslijedom.
7
•• Kako biste uklonili postolje, primite vrh i dno postolja i zatim ga
istovremeno vucite i spuštajte kako je prikazano u nastavku. (Samo
OLED55E7*)
2
1
HRVATSKI
2
1
•• Kako biste montirali zidni nosač, pomoću vijaka za sklapanje
postolja pričvrstite poklopac zidnog nosača na dno proizvoda kako je
prikazano na slici u nastavku. (Samo ako je navedeni dio priložen)
Priloženi dio
Poklopac
zidnog nosača
x2
Priključivanje (obavijesti)
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i
promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog
uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.
Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi,
USB memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.
•• Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed
priključaka na televizoru.
•• Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili
videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno uključite u
televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne informacije o
snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
•• Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
•• Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste
dobili s igraćom konzolom.
8
•• U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću,
okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. Ako postoji šum,
promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite stopu
osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik
SLIKA kako biste postigli jasnu sliku.
•• U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno
funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
•• Ako se na računalu reproducira ULTRA HD sadržaj, slika ili zvuk
povremeno se može prekidati, ovisno o performansama računala.
•• Preporučuje se da prilikom povezivanja žične LAN mreže koristite
kabel CAT 7.
Priključivanje antene
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75 Ω).
•• Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik signala.
•• Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste
postigli bolju kvalitetu slike.
•• Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je okrenuti
u pravom smjeru.
•• Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
•• Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
•• Televizor ne može izravno primati emitirani ULTRA HD sadržaj na
lokaciji koja ne podržava emitiranje ULTRA HD sadržaja. (Ovisno o
modelu)
Priključivanje satelitskog tanjura
(Samo satelitski modeli)
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice
koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).
Povezivanje CI modula
(Ovisno o modelu)
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu
rada.
•• Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom
smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja na
televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
•• Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je
priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/
satelitskih usluga.
USB priključak
(Ovisno o modelu)
Neka USB čvorišta možda neće raditi. Ako USB uređaj povezan putem
USB čvorišta nije prepoznat, izravno ga priključite na USB priključak
televizora.
STB
PWR
Ostale veze
1. @
2 abc
3 def
••
LIST
Općenito
0
HDMI ULTRA HD Deep Colour
:
-- Uključeno : Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Isključeno : Podržani format 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Ako uređaj koji je spojen na Ulaz također/ podržava ULTRA HD Deep
Colour, slika bi mogla biti jasnija./
STB
MENU
RECENT
Međutim, ako uređaj ne podržava tu značajku, možda neće raditi
ispravno.
U tom slučaju, spojite uređaj na drugi HDMI priključak ili promijenite
postavku TV-a HDMI ULTRABACK
HD Deep Colour na Isključeno.
GUIDE
•• Podržani HDMI zvučni format :
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
192 kHz)
TEXT96 kHz,
T.OPT
(Ovisno o modelu)
FOCUS
EXIT
HRVATSKI
A
jkl
4 ghi
Priključite TV na vanjske uređaje.
Za sliku5i zvuk
najbolje
6 mno kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem
kabel ne
7pqrs HDMI
8 kabela.
tuv
9Odvojeni
wxyz
isporučuje se u kompletu.
LIVE ZOOM
Funkcije magic daljinskog
upravljača
Kada se prikaže poruka “Baterija Magic daljinskog upravljača je slaba.
Zamijenite bateriju.”, potrebno je zamijeniti bateriju.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih
(1,5 V AA) tako da odgovaraju i polu kako prikazuje oznaka
u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač
obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
Preporučuje se postaviti pristupnu točku na udaljenost veću od 0,2 m
od televizora. Ako se pristupna točka postavi na udaljenosti manjoj od
0,2 m, Magic daljinskog upravljača možda neće raditi ispravno zbog
frekvencijskih smetnji.
•• Neki gumbi i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima
ili regijama.
A
(NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora.
Ako set-top box uređaj dodate univerzalnom daljinskom
upravljaču za televizor, možete ga uključivati i isključivati putem
daljinskog upravljača.
Brojčane tipke Unos brojeva.
Tipke sa slovima Unos slova.
(Razmak) Otvara prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.
Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.
(Zaslonski upravljač) Prikazivanje zaslonskog upravljača.
-- Pristup izborniku univerzalnog upravljača u određenim regijama.
* Aplikaciji ili usluzi Live TV možete pristupiti pomoću
brojčanih tipki koji odgovaraju pojedinim značajkama.
* Omogućit će se audio opisi.
Prilagodba glasnoće.
Kretanje kroz spremljene programe.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Isključivanje zvuka.
-- Pritiskom i držanjem tipke
možete pristupiti izborniku
Pristupačnost.
(Prepoznavanje glasa)
Mrežna veza je potrebna za korištenje funkcije glasovnog
prepoznavanja.
1 Pritisnite tipku za glasovno pretraživanje.
2 Kada se na zaslonu televizora pojavi prozor za glas, izgovorite
željene riječi.
(PRETRAŽIVANJE)* Pretraživanje sadržaja poput TV programa,
filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje Interneta unosom pojma
za pretraživanje u okvir za pretraživanje.
9
v
6 mno
9wxyz
1
STB
MENU
B
GUIDE
LIVE ZOOM
1
HRVATSKI
FOCUS
2
Upravljačke tipke (
) Upravlja medijskim sadržajima.
Zumiranjem odabranog područja možete ga prikazati preko
cijelog zaslona.
* Možete zumirati područje na koje usmjerite daljinski upravljač.
,
,
,
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
* Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3
sekunde.
(Ovisno o modelu)
B
(POČETNO) Pristup početnom izborniku.
* Prikaz prethodno gledanih kanala.
Prikaz početnog izbornika set-top box uređaja.
1
-- Kada ne gledate sadržaje putem set-top box uređaja: prikazuje se
zaslon set-top box uređaja.
Kotačić (U redu) Pritisnite središnji dio kotačića kako biste
odabrali izbornik. Programe možete mijenjati pomoću kotačića.
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno)
Pomoću tipke za gore, dolje, lijevo ili desno možete se kretati po
izborniku.
Ako tipke
pritisnete dok se na zaslonu prikazuje pokazivač,
pokazivač će nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat
će poput običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno na zaslonu
prikazati pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno.
Povratak na prethodnu razinu.
* Izlaz iz prikaza na zaslonu uz povratak na prikaz zadnjeg unosa.
Prikazuje vodič programa.
1 2 Tipke za usluge streaminga Povezuje se s uslugom
streaminga video sadržaja.
(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.
-- Pritiskom i držanjem tipke prikazuje se popis svih vanjskih izvora
ulaznog signala.
(Brze postavke) Pristup brzim postavkama.
1
-- Pritiskom i držanjem tipke prikazuje se izbornik Sve postavke.
Tipke teleteksta (
,
) Te se tipke koriste za upravljanje
teletekstom.
* Pruža sadržaj povezan s programom koji trenutačno
gledate.
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
10
A
A
(NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora.
Ako set-top box uređaj dodate univerzalnom daljinskom
upravljaču za televizor, možete ga uključivati i isključivati putem
daljinskog upravljača.
Brojčane tipke Unos brojeva.
Tipke sa slovima Unos slova.
Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.
(Razmak) Otvara prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.
(Zaslonski upravljač) Prikazivanje zaslonskog upravljača.
-- Pristup izborniku univerzalnog upravljača u određenim regijama.
* Aplikaciji ili usluzi Live TV možete pristupiti pomoću
brojčanih tipki koji odgovaraju pojedinim značajkama.
* Omogućit će se audio opisi.
1
2
1
B
Prilagodba glasnoće.
Kretanje kroz spremljene programe.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Isključivanje zvuka.
-- Pritiskom i držanjem tipke
možete pristupiti izborniku
Pristupačnost.
(Prepoznavanje glasa)
Mrežna veza je potrebna za korištenje funkcije glasovnog
prepoznavanja.
1 Pritisnite tipku za glasovno pretraživanje.
2 Kada se na zaslonu televizora pojavi prozor za glas, izgovorite
željene riječi.
(PRETRAŽIVANJE)* Pretraživanje sadržaja poput TV programa,
filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje Interneta unosom pojma
za pretraživanje u okvir za pretraživanje.
(POČETNO) Pristup početnom izborniku.
* Prikaz prethodno gledanih kanala.
Prikaz početnog izbornika set-top box uređaja.
1
-- Kada ne gledate sadržaje putem set-top box uređaja: prikazuje se
zaslon set-top box uređaja.
Kotačić (U redu) Pritisnite središnji dio kotačića kako biste odabrali
izbornik. Programe možete mijenjati pomoću kotačića.
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno)
Pomoću tipke za gore, dolje, lijevo ili desno možete se kretati po
izborniku.
Ako tipke
pritisnete dok se na zaslonu prikazuje
pokazivač, pokazivač će nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač
funkcionirat će poput običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno
na zaslonu prikazati pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač
lijevo-desno.
HRVATSKI
B
Povratak na prethodnu razinu.
* Izlaz iz prikaza na zaslonu uz povratak na prikaz zadnjeg unosa.
Prikazuje vodič programa.
1 2 Tipke za usluge streaminga Povezuje se s uslugom
streaminga video sadržaja.
(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.
-- Pritiskom i držanjem tipke prikazuje se popis svih vanjskih izvora
ulaznog signala.
(Brze postavke) Pristup brzim postavkama.
1
-- Pritiskom i držanjem tipke prikazuje se izbornik Sve postavke.
,
,
,
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
Tipke teleteksta (
,
) Te se tipke koriste za upravljanje
teletekstom.
* Pruža sadržaj povezan s programom koji trenutačno
gledate.
Zumiranjem odabranog područja možete ga prikazati preko
cijelog zaslona.
* Možete zumirati područje na koje usmjerite daljinski upravljač.
* Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3
sekunde.
Registriranje magic daljinskog
upravljača
Registracija magic daljinskog upravljača
Kako biste mogli koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate
upariti s televizorom.
1 Stavite baterije u Magic daljinski upravljač i uključite televizor.
2 Usmjerite Magic daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite
Kotačić (U redu) na daljinskom upravljaču.
* Ako televizor ne registrira Magic daljinski upravljač, isključite ga i
uključite te pokušajte ponovno.
Poništavanje registracije magic daljinskog
upravljača
Istovremeno pritisnite tipke
i
(POČETNO) i držite ih
pritisnutima pet sekundi kako biste razdvojili Magic daljinski upravljač
od televizora.
* Pritisnete li tipke
i zadržite pritisak, jednim ćete potezom
poništiti Magic daljinski upravljač i ponovno ga registrirati.
11
Licence
Rješavanje problema
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne
informacije o licencama posjetite www.lg.com.
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
•• Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
•• Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
•• Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute ( na ,
na ).
HRVATSKI
Nema slike ni tona.
•• Provjerite je li uređaj uključen.
•• Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
•• Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite
neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
Obavijest s informacijama
o softveru s otvorenim
izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence,
izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM
mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak
nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na
opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave
proizvoda.
Postavljanje vanjskog
upravljačkog uređaja
Informacije o postavljanju vanjskog upravljačkog uređaja potražite na
www.lg.com.
12
•• Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod
napajanja.
•• Provjerite je li značajka Mjerač vremena gašenja / Mjerač
isključen aktivirana u postavkama za Mjerači.
•• Provjerite je li značajka Automatski isključi aktivirana u
postavkama Općenito Eco Način. (Ovisno o modelu)
•• Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti
nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) na zaslonu se prikazuje
poruka ‘Nema signala’ ili ‘Neodgovarajući format’.
•• Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
•• Ponovo priključite HDMI kabel.
•• Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
Nepravilni prikaz
Specifikacije
Specifikacije modula za bežični LAN
•• Budući da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o
zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju.
Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija.
•• Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba
nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.
Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC72)
bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2.400 do 2.483,5 MHz
5.150 do 5.725 MHz
5.725 do 5.850 MHz (Za države
izvan EU)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Stvaranje zvukova
•• Pucketanje: Pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili isključivanja
televizora nastaje zbog toplinskog skupljanja plastike koja je
uzrokovana temperaturom i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen za
proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija.
•• Zujanje električnih sklopova/ploče: Sklop za brzo prebacivanje koji
daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk
može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu.
Taj generirani zvuk ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
HRVATSKI
•• Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg “treperenja” pri
uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.
•• Ovaj zaslon je napredan proizvod koji sadrži više milijuna piksela.
Možda ćete na ekranu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice
(bijelo, crveno, plavo ili zeleno) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar
i ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne
predstavlja prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.
•• Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na zaslonu, ovisno o kutu
gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki zaslona. Pojava ne utječe na
djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
•• Dugotrajni prikaz statične slike može uzrokovati trajno zaostajanje
slike. Izbjegavajte dugotrajni prikaz statične slike na zaslonu
televizora.
•• Pri korištenju značajke Osvježivač piksela mogu se pojaviti vodoravne
linije. To je uobičajeno i nema razloga za brigu.
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2.400 do 2.483,5 MHz
8,5 dBm
* Standard “IEEE 802.11ac” nije dostupan u svim zemljama.
CI modul (Š x V x D)
Uvjeti u
okruženju
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Radna
temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna
vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura
za
skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Vlažnost
skladišta
Manja od 85 %
13
(Ovisno o državi)
Televizijski sustav
DVB-S/S2
HRVATSKI
Pokriveni kanali
(Frekvencija)
Maksimalan broj programa
koji se mogu spremiti
Impedancija vanjske
antene
14
950 ~ 2.150 MHz
Digitalna TV
Analogna televizija
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
DVB-T/T2
46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S frekvencija II : 230 ~ 300 MHz
S frekvencija III : 300 ~ 470
MHz
6.000
2.000
75 Ω
46 ~ 862 MHz
KORISNIČKI PRIRUČNIK
POSTAVLJANJE VANJSKOG
UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduće potrebe.
www.lg.com
2
ŠIFRE TIPKI
HRVATSKI
HR
ŠIFRE TIPKI
• Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Šifra
Funkcija
(heksadecimalna)
00
KAN +, PR +
Šifra
Funkcija
(heksadecimalna)
Gumb R/C
53
Popis
Napomena
Napomena
Gumb R/C
01
KAN -, PR -
Gumb R/C
5B
Izlaz
Gumb R/C
02
03
Gumb R/C
Gumb R/C
60
61
PIP(AD)
Plava
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
63
Žuta
Gumb R/C
Gumb R/C
71
Zelena
Gumb R/C
08
Glasnoća +
Glasnoća > (tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom
udesno)
< (tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom
ulijevo)
Napajanje
Gumb R/C
72
Gumb R/C
09
Isključi zvuk
Gumb R/C
79
0B
Ulaz
Gumb R/C
91
Crvena
Format / Format
slike
AD (Opis zvuka)
0E
Isključivanje
Gumb R/C
7A
Korisnički vodič
Gumb R/C
0F
TV, TV/RAD
* Tipke s brojevima
0 do 9
Gumb R/C
7C
Smart / Početno
Gumb R/C
Gumb R/C
7E
SIMPLINK
Gumb R/C
1A
Brzi prikaz / Prethodno Gumb R/C
8E
1E
FAV (Omiljeni kanal)
Gumb R/C
8F
20
Tekst (Teletekst)
T. Opt (Opcija
teleteksta)
Gumb R/C
AA
►► ( Premotavanje
unaprijed)
◄◄ ( Premotavanje
unatrag)
Informacije
Gumb R/C
AB
Programski vodič
Gumb R/C
28
Natrag (BACK)
Gumb R/C
B0
► (Reprodukcija)
Gumb R/C
30
AV (audio/video)
način rada
Gumb R/C
B1
39
Podnaslovi/titlovi
Gumb R/C
BA
06
07
10 – 19
21
42
Λ (tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom Gumb R/C
prema gore)
V ( tipka sa strelicom
/ tipka sa strelicom Gumb R/C
prema dolje)
Moje aplikacije
Gumb R/C
DC
43
Izbornik / Postavke
Gumb R/C
99
44
U redu / Enter
Gumb R/C
45
Brzi izbornik
Gumb R/C
4C
Popis, - (samo
model ATSC)
Gumb R/C
40
41
ꕗ (tZaustavljanje /
Televizija uživo)
ꕘ (Zamrzni / Spora
reprodukcija /
Pauza)
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
Gumb R/C
BB
Nogomet
Gumb R/C
BD
ꔄ (REC)
Gumb R/C
3D
Automatska
konfiguracija
Gumb R/C
9F
Aplikacija / *
Gumb R/C
9B
TV/PC
Gumb R/C
Gumb R/C
* Šifra tipke 4C (0x4C) dostupna je na modelima ATSC/ISDB koji koriste glavne i manje važne kanale
(za modele za Južnu Koreju, Japan, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku osim Kolumbije).
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
• Prikazana slika može se razlikovati od one na vašem televizoru.
Pretvarač iz USB u serijsku vezu/ulazni priključak RS-232C povežite s vanjskim kontrolnim uređajem (kao
što je računalo ili A/V kontrolni sustav) radi vanjske kontrole funkcija proizvoda.
Napomena: Vrsta kontrolnog priključka na televizoru može se razlikovati među serijama modela.
* Imajte na umu da ovu vrstu veze ne podržavaju svi modeli.
* Kabel nije priložen.
Pretvarač iz USB u serijsku vezu s USB kabelom
USB IN
Vrsta USB priključka
(PC)
(TV)
• LGTV podržava pretvarač PL2303 iz USB veze u serijsku koji je
zasnovan
na čipu (ID prodavača:
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
0x0557, ID proizvoda: 0x2008), a koji nije proizvela niti priložila
tvrtka LG.
• Može se kupiti u prodavaonicama računalne opreme koje prodaju opremu za stručnjake za IT podršku.
(TV)
(PC)
USB IN
RS232C s RS-232C kabelom
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
Tip DE9 (D-Sub 9-pinski)
1
• Trebate nabaviti RS-232C (tip DE9, D-Sub 9-pinski
3 žensko-ženski) - RS-232C kabel koji je potreban za
povezivanje računala i televizora, kao što je navedeno u priručniku.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
1
Sučelje s priključcima može se razlikovati od onog na televizoru.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
HRVATSKI
HR
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG
UREĐAJA
3
USB USB
IN IN
4
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL &za
SERVICE)
• Trebate kupiti telefonsku utičnicu za RS-232 kabel koji je potreban
povezivanje računala i televizora,
kako je navedeno u priručniku.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Na ostalim modelima priključite u USB priključak.
* Sučelje s priključcima može se razlikovati od onog na televizoru.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- ili
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Računalo kupca
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
HRVATSKI
HR
Vrsta telefonskog priključka
Konfiguracije za RS-232C
3-žične konfiguracije (nestandardno)
1
5

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RXD
6
9
RS-232C
(serijski priključak)
Televizor
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

Računalo
ILI
D-Sub 9
Telefon
Set ID
ID broj uređaja potražite u odjeljku "Mapiranje stvarnih podataka" na str. str.6
1. Pritisnite SETTINGS za pristup glavnim izbornicima.
2. Pritisnite navigacijske gumbe kako biste se pomaknuli do izbornika (*Općenito → o ovom TV uređaju
ili opcijama) i pritisnite OK.
3. Pritisnite navigacijske gumbe kako biste se pomaknuli do opcije SET ID i pritisnite OK.
4. Pomaknite se ulijevo ili udesno i odaberite ID uređaja te pritisnite CLOSE. Raspon prilagodbe iznosi
1-99.
5. Kada završite, pritisnite EXIT.
* (ovisno o modelu)
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
5
• Brzina prijenosa: 9600 b/s (UART)
• Duljina podataka: 8-bitni
• Paritet: nema
HRVATSKI
HR
Parametri komunikacije
• Stop bit: 1 bit
• Komunikacijski kod: ASCII kod
• Koristite ukriženi (obrnuti) kabel.
Referentni popis naredbi
(ovisno o modelu)
NAREDBA1 NAREDBA2
01. Napajanje* k
a
02. Format slike k
c
03. Isključivanje
k
zaslona
d
04. Isključivanje
k
zvuka
05. Upravljanje
k
glasnoćom
Podaci
(heksadeciNAREDBA1
malni)
00 do 01
15. Ravnoteža k
16. Boja
(str.7)
x
Temperatura
17. ISM metoda
(str.7)
(samo plazma j
televizori)
e
00 do 01
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Svjetlina
k
h
00 do 64
08. Boja
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 32
k
l
00 do 01
11. Odabir
prikaza na
zaslonu
12. Način za
zaključavanje
daljinskog
upravljača
13. Visoki
tonovi
14. Bas
k
m
00 do 01
k
r
00 do 64
k
s
00 do 64
t
Podaci
(heksadecimalni)
00 do 64
u
00 do 64
p
(str.8)
v
(str.8)
q
00 do 05
a
(str.9)
b
00 do 01
c
g
ŠIFRE tipki
00 do 64
b
(str.11)
t
(str.11)
x
v
(str.11)
27. Automatska j
konfiguracija
u
(str.12)
18. Ekvilizator
j
19. Štednja
j
energije
20. Naredba za
m
ugađanje
21. Dodaj/izbriši m
(preskoči)
kanal (program)
22. Tipka
m
23. Upravljanje m
pozadinskim
osvjetljenjem,
Upravljanje
osvjetljenjem
ploče
24. Odabir
x
ulaza (glavni)
25. 3D (samo x
3D modeli)
26. Prošireni
3D (samo 3D
modeli)
NAREDBA2
* Napomena: Tijekom snimanja ili reprodukcije multimedijskih sadržaja izvršavaju se samo naredbe Power (ka)
(Napajanje) i Key (mc) (Tipka), a ostale se naredbe ne izvršavaju i tretiraju se kao pogreška.
RS232C kabel televizoru omogućuje slanje "ka naredbe" i kada je uključen i kada je isključen.
Ako se koristi USB-serijski konverterski kabel, naredba će raditi samo kada je televizor uključen.
6
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
Protokol prijenosa / prijema
Transmission
[Naredba1][Naredba2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Naredba 1]
[Naredba 2]
[Set ID]
: Prva naredba za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)
: Druga naredba za upravljanje televizorom.
:Možete prilagoditi ID [Set ID] kako biste u izborniku opcija odabrali željeni broj ID-a
monitora.
Raspon prilagodbe za TV je 1 – 99. Ako je vrijednost za [Set ID] na "0", može se upravljati
svim povezanim uređajima.
* V
rijednost [Set ID] označena je kao decimalna vrijednost (od 1 do 99) u izborniku te kao
heksadecimalna vrijednost (od 0x00 do 0x63) u protokolu prijenosa/prijema.
[DATA]
: Prijenos podataka naredbe (heksadecimalna vrijednost). Prijenos "FF" podataka za prikaz
stanja naredbe.
[Cr]
: Novi redak – ASCII šifra "0x0D"
[ ]
: Razmak – ASCII šifra "0x20"
Potvrda OK
[Naredba2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Televizor na temelju ovog formata prenosi potvrde prilikom primanja uobičajenih podataka. Ako su podaci
u ovom trenutku u načinu rada za očitavanje, označava podatke trenutnog statusa. Ako su podaci u
načinu rada za zapisivanje podataka, vraća podatke računala.
Potvrda pogreške
[Naredba2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Televizor prenosi potvrde na temelju ovog oblika prilikom primanja neuobičajenih podataka iz
neodrživih funkcija ili komunikacijskih pogreški.
Podaci 00: nedopušteni kod
Mapiranje stvarnih podataka (Hexadecimal b Decimal)
* Kada unesete [data] u heksadecimalnom obliku, koristite sljedeću tablicu za konverziju.
* Komanda podešavanja kanala (ma) koristi dvobajtnu heksadecimalnu vrijednost ([data]) za odabir broja
kanala.
00: Korak 0
01: Korak 1 (Postavi ID 1)
...
0A: Korak 10 (Postavi ID 10)
...
0F: Korak 15 (Postavi ID 15)
10: Korak 16 (Postavi ID 16)
...
32: Korak 50 (Postavi ID 50)
33: Korak 51 (Postavi ID 51)
...
63: Korak 99 (Postavi ID 99)
...
C7: Korak 199
C8: Korak 200
...
FE: Korak 254
FF: Korak 255
...
01 00: Korak 256
...
27 0E: Korak 9998
27 0F: Korak 9999
...
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
7
01. Napajanje (Naredba: k a)
►► *Uključivanje i isključivanje napajanja televizora.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Isključeno
01: *Uključeno
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Prikaz uključivanja ili *isključivanja televizora
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Slično tome, ako druge funkcije prenose
"FF"podatke na temelju ovog formata, povratne
informacije podataka potvrde ulaza predstavljaju
status svake funkcije.
02. Format slike (Naredba: k c)
(veličina glavne slike)
►► Podešavanje formata zaslona. (Format glavne slike).
Format zaslona možete odrediti i pomoću značajke
Format slike u izborniku Q.MENU. ili u izborniku
PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01: Uobičajen
07: 14:9
zaslon (4:3)
(Europa, Kolumbija, Bliski
02: Š
irok zaslon Istok, Azija osim Južne Koreje
(16:9)
i Japana)
04: Zumiranje
09: * Samo skeniraj
05: Zumiranje 2
0B: Potpuno široko
( samo Južna
(Europa, Kolumbija, Bliski
Amerika osim
Istok, Azija osim Južne
Kolumbije)
Koreje i Japana)
06: P
ostavljanje
10 to 1F: Kino zum 1 do
prema programu/
16
Izvorno
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samo kada je videozapis isključen, televizor
prikazuje prikaz na zaslonu (OSD). Međutim, kada
je zaslon isključen, nema prikaza na zaslonu.
04. Isključen zvuk (Naredba: k e)
►► Kontrola uključivanja/isključivanja zvuka.
Isključivanje zvuka možete prilagoditi i tipkom
MUTE na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Isključen zvuk
01: U
ključen zvuk
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Upravljanje glasnoćom (Naredba: k f)
►► Prilagodba glasnoće.
Glasnoću možete prilagoditi i tipkama za glasnoću
na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Naredba: k g)
►► Prilagodba kontrasta na zaslonu.
Kontrast možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomoću računalnog ulaza možete odabrati
format slike 16:9 ili 4:3.
* U načinu rada Digitalna televizija/HDMI/
Komponenta (visoka razlučivost) dostupna je
funkcija Samo skeniraj.
* Način rada Potpuno široko može drukčije raditi
ovisno o modelu, a potpuno je podržan za DTV
te djelomično za ATV i AV.
03. Isključivanje zaslona (Naredba: k d)
►► Odabir isključivanja ili uključivanja zaslona.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Uključivanje zaslona (prikaz slike)
Uključivanje videozapisa
01: Isključivanje zaslona (nema prikaza slike)
10: Isključivanje videozapisa
07. Svjetlina (Naredba: k h)
►► Prilagodba svjetline zaslona.
Svjetlinu možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Boja (Naredba: k i)
►► Prilagodba boje zaslona.
Boju možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
HRVATSKI
HR
* Naredbe mogu različito funkcionirati ovisno o modelu i signalu.
8
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Nijansa (Naredba: k j)
►► Prilagodba nijanse zaslona.
Nijansu možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci – crvena: 00 do zelena: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Oštrina (Naredba: k k)
►► Prilagodba oštrine zaslona.
Oštrinu možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Odabir OSD-a (Naredba: k l)
►► Odabir uključivanja/isključivanja prikaza na
zaslonu pomoću daljinskog upravljača.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Prikaz na
zaslonu
isključen
01: Prikaz na zaslonu
uključen
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Način rada s blokadom daljinskog upravljača
(Naredba: k m)
►► Zaključavanje kontrola prednje ploče na monitoru i
daljinskom upravljaču.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Zaključavanje 01: Zaključavanje
isključeno
uključeno
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, koristite ovaj
način rada.
Kada se glavno napajanje isključi i uključi (tj.
kada se kabel isključi i opet priključi, nakon
20-30 sekundi), oslobađa se eksterno kontrolno
zaključavanje.
* U stanju mirovanja (napajanje isključeno mjeračem
vremena ili naredbom "ka", "mc") i ako je uključeno
zaključavanje tipki, TV se neće uključiti pritiskom
na tipku IC upravljača i lokalnu tipku.
13. Visoki tonovi (Naredba: k r)
►► Prilagodba visokih tonova.
Visoke tonove možete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (ovisno o modelu)
14. Niski tonovi (Naredba: k s)
►► Prilagodba niskih tonova.
Niske tonove možete podesiti i u izborniku AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (ovisno o modelu)
15. Ravnoteža (Naredba: k t)
►► Prilagodba ravnoteže.
Ravnotežu možete prilagoditi i u izborniku AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura boje (Naredba: x u)
►► Podešavanje topline boje. Temperaturu boje
možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM metoda (Naredba: j p) (samo plazma
televizori)
►► Kontrola ISM metode. ISM metodu možete
prilagoditi i u izborniku OPTION.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 02: Orbiter
08: Uobičajeno
20: Osvježenje bojama
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvilizator (Naredba : j v)
►► Prilagođavanje ekvilizatora televizora.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
0
LSB
0
0
0
Frekvencija

0
0
0
Podaci
7
6
5
Frekvencija
4
3
2
1
0
Korak
0
0
0
1. frekvencija
0
0
0
0
0
0 (decimalno)
0
0
1
2. frekvencija
0
0
0
0
1
1 (decimalno)
0
1
0
3. frekvencija
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4. frekvencija
1
0
0
1
1
19 (decimalno)
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
0
0
5. frekvencija
1
0
1
0
0
20 (decimalno)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ovisi o modelu i može se prilagoditi kada se
vrijednost načina rada zvuka može podesiti
ekvilizatorom.
19. Štednja energije (Naredba: j q)
►► Smanjenje potrošnje energije televizora. Štednju
energije možete prilagoditi i u izborniku PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00: Isključeno
01: Minimum
02: Srednje
03: Maksimum
04 : Automatski (za LCD TV / LED TV) /
Inteligentni senzor (za PDP TV)
05: Zaslon isključen
* (ovisno o modelu)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Naredba podešavanja (Naredba: m a)
* Ova naredba može različito funkcionirati ovisno o
modelu i signalu.
• Za Europu, Bliski istok, Kolumbiju, Aziju osim
modela za Južnu Koreju i Japan
►► Odaberite kanal za sljedeći broj.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogna zemaljska/kabelska
[Data 00][Data 01] Podaci kanala
Podaci 00 : Podaci kanala visokog bajta
Podaci 01 : Podaci kanala niskog bajta
- 00 00 ~ 00 C7 (decimalno: 0 ~ 199)
Podaci 02: Izvor ulaznog signala (analogni)
- 00: Zemaljska televizija (ATV)
- 80: Kabelska televizija (CATV)
* Digitalna zemaljska/kabelska/satelitska
[Data 00][Data 01]: Podaci kanala
Podaci 00: Podaci visokog kanala
Podaci 01: Podaci niskog kanala
- 00 00 ~ 27 0F (decimalno: 0 ~ 9999)
Podaci 02: Izvor ulaznog signala (digitalni)
- 10: Zemaljska televizija (DTV)
- 20: Zemaljski radio (Radio)
- 40: Satelitska televizija (SDTV)
- 50: Satelitski radio (S-Radio)
- 90: Kabelska televizija (CADTV)
- a0: Kabelski radio (CA-Radio)
* Primjeri naredbi za podešavanje:
1. Prijeđite na analogni zemaljski (PAL) kanal 10.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 i 01 = Podaci kanala 10 = 00 0a
Podaci 02 = Analogna zemaljska televizija = 00
Rezultat = ma 00 00 0a 00
2. Prijeđite na digitalni zemaljski (DVB-T) kanal 01.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 i 01 = Podaci kanala 1 = 00 01
Podaci 02 = Digitalna zemaljska televizija = 10
Rezultat = ma 00 00 01 10
3. Prijeđite na satelitski (DVB-S) kanal 1000.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 i 01 = Podaci kanala 1000 = 03 E8
Podaci 02 = Digitalna satelitska televizija = 40
Rezultat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za Južnu Koreju, Sjevernu/Južnu Ameriku osim
modela za Kolumbiju
►► Podešavanje kanala na sljedeći fizički/glavni/
sporedni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitalni kanali imaju fizički, glavni i sporedni broj
kanala. Fizički broj je stvarni digitalni broj kanala,
glavni broj je broj za koji kanal treba biti mapiran,
a sporedni broj je podkanal. Budući da ATSC tuner
automatski mapira kanal iz glavnog/sporednog broja,
fizički broj nije potreban prilikom slanja naredbe u
digitalnom načinu rada.
* Analogna zemaljska/kabelska
Podaci 00 : Fizički broj kanala
- Zemaljska (ATV): 02~45 (decimalno: 2 ~ 69)
- Kabelska (CATV): 01, 0E~7D (decimalno: 1,
14~125)
[Data 01 ~ 04]: Glavni/sporedni broj kanala
Podaci 01 i 02: xx (nije bitno)
Podaci 03 i 04: xx (nije bitno)
Podaci 05: Izvor ulaznog signala (analogni)
- 00: Zemaljska televizija (ATV)
- 01: Kabelska televizija (CATV)
* Digitalna zemaljska/kabelska
Podaci 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Glavni broj kanala
Podaci 01: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 02: Podaci kanala niskog bajta
- 00 01 ~ 27 0F (decimalno: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sporedni broj kanala
Podaci 03: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 04: Podaci kanala niskog bajta
Podaci 05: Izvor ulaznog signala (digitalni)
- 02: Zemaljska televizija (DTV) – Koristi fizički broj
kanala
- 06: Kabelska televizija (CADTV) – Koristi fizički
broj kanala
HRVATSKI
HR
1
9
10 POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
- 22: Zemaljska televizija (DTV) – Ne koristi fizički
broj kanala
- 26: Kabelska televizija (CADTV) – Ne koristi
fizički broj kanala
- 46: Kabelska televizija (CADTV) – Koristi samo
glavni broj kanala (jednodijelni kanal)
Dva su bajta dostupna za sve glavne i manje važne
podatke kanala, ali se obično niži bajt koristi sam (viši
bajt je 0).
* Primjeri naredbe za podešavanje:
1.Prijeđite na analogni kabelski (NTSC) kanal 35.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Podaci kanala su 35 = 23
Podaci 01 i 02 = Nema glavnog = 00 00
Podaci 03 i 04 = Nema sporednog = 00 00
Podaci 05 = Analogna kabelska televizija = 01
Ukupno = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Prijeđite na digitalni zemaljski (ATSC) kanal 30-3.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Fizički broj nije poznat = 00
Podaci 01 i 02 = Glavni broj je 30 = 00 1E
Podaci 03 i 04 = Sporedni broj je 3 = 00 03
Podaci 05 = Digitalna zemaljska televizija = 22
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za modele za Japan
►► Podešavanje kanala na sljedeći fizički/glavni/
sporedni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitalna zemaljska/satelitska
Podaci 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Glavni broj kanala
Podaci 01: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 02: Podaci kanala niskog bajta
- 00 01 ~ 27 0F (decimalno: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sporedni broj kanala/ogranak
(nije bitno za satelitske)
Podaci 03: Podaci kanala visokog bajta
Podaci 04: Podaci kanala niskog bajta
Podaci 05: Izvor ulaznih signala (digitalna/satelitska
televizija u Japanu)
- 02: Zemaljska televizija (DTV)
- 07: BS (Satelitsko emitiranje)
- 08: CS1 (Komunikacijski satelit 1)
- 09: CS2 (Komunikacijski satelit 2)
* Primjeri naredbi za podešavanje:
1 Prijeđite na digitalni zemaljski (ISDB-T) kanal 17-1.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Fizički broj nije poznat = 00
Podaci 01 i 02 = Glavni broj je 17 = 00 11
Podaci 03 i 04 = Sporedni broj/ogranak je 1 = 00 01
Podaci 05 = Digitalna zemaljska televizija = 02
Ukupno = ma 00 00 00 11 00 01 02
2 Prijeđite na BS (ISDB-BS) kanal 30.
Postavi ID = Sve = 00
Podaci 00 = Fizički broj nije poznat = 00
Podaci 01 i 02 = Glavni broj je 30 = 00 1E
Podaci 03 i 04 = Nije bitno = 00 00
Podaci 05 = Digitalna BS TV = 07
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ova se značajka razlikuje ovisno o modelu.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Dodaj/izbriši (preskoči) kanal (program)
(Naredba: m b)
►► Preskakanje trenutnog kanala (programa) za
sljedeći put.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 00: Izbriši(ATSC,ISDB)/Preskoči(DVB) 01: Dodaj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Stanje spremljenog kanala postavite na
del(ATSC, ISDB)/skip(DVB) (izbriši(ATSC,ISDB)/
preskoči(DVB)) ili add (dodaj).
22. Tipka (Naredba: m c)
►► Za slanje šifre za infracrveni prijenos na
daljinskom upravljaču.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci Šifra tipke - str.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Upravljanje pozadinskim osvjetljenjem
(Naredba: m g)
• Za LCD TV / LED TV
►► Kontrola pozadinskog osvjetljenja.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Upravljanje osvjetljenjem ploče (Naredba: m g)
• Za plazma televizore
►► Kontrola osvjetljenja zaslona.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min.: 00 do maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
►► Odabir izvora ulaznog signala za glavnu sliku.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci
00: DTV
01: CADTV
02: Satelitska digitalna 10: ATV
televizija
ISDB-BS (Japan)
03: ISDB-CS1 (Japan)
04: ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
00
O
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X: nije bitno
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
20: AV ili AV1
21: AV2
26. Prošireni 3D (Naredba: x v) (samo 3D modeli)
(ovisno o modelu)
40: Komponenta1
60: RGB
41: Komponenta2
►► Promjena 3D opcije na televizoru.
90: HDMI1
92: HDMI3
91: HDMI2
93: HDMI4
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ova funkcija ovisi o modelu i signalu.
25. 3D (Naredba: x t) (samo 3D modeli)
(ovisno o modelu)
►► Za promjenu 3D načina rada na televizoru.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (ovisno o modelu)
Podaci Struktura
[Data 00]00: 3D uključen
01: 3D isključen
02: 3D u 2D
03: 2D u 3D
[Data 01]00: Ispod i iznad
01: Jedno uz drugo
02: Šahovnica
03: Kadrovi slijedno
04: Ispreplitanje stupaca
05: Ispreplitanje redova
[Data 02]00: Zdesna nalijevo
01: Slijeva nadesno
[Data 03]3D efekt (3D dubina): min.: 00 - maks.: 14
(*prijenos heksadecimalnom šifrom)
[Data 00]3D opcija
00: Ispravljanje 3D slike
01: 3D dubina (3D način rada samo je ručni)
02: 3D kut gledanja
06: 3D ispravljanje boje
07: 3D zumiranje zvuka
08: Normalni prikaz slike
09: 3D način rada (žanr)
[Data 01]Ima zaseban raspon za svaku definiranu
3D opciju u [Data 00].
1) Kada je[Data 00] 00
00: Zdesna nalijevo
01: Slijeva nadesno
2) Kada je[Data 00] 01, 02
PodaciMin.: 0 - Maks.: 14 (*prijenos
heksadecimalnom šifrom)
Raspon podatkovnih vrijednosti (0 - 20) automatski pretvara
raspon kuta gledanja (-10 - +10) (ovisno o modelu)
* Ova opcija radi kada je 3D način rada (žanr)
postavljen na ručni.
3) Kada je[Data 00] 06, 07
00: Isključeno
01: Uključeno
* Ako je [Data 00] 01 (3D isključen) ili 02 (3D u 2D),
[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nemaju značenje.
4) Kada je[Data 00] 08
00: Vraća u 3D video iz 3D videozapisa
koji je konvertiran koristeći 2D u 2D
01: Mijenja 3D video u 2D video, osim 2D
u 3D videozapisa
* Ako se ne zadovolje uvjeti konverzije, naredba se
tretira kao pogreška.
* Ako je [Data 00] 03 (2D u 3D), [Data 01] i
[Data 02] nemaju značenje.
5) Kada je [Data 00] 09
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen) ili 03 (2D u 3D),
[Data 03] radi jedino kad je 3D način rada (žanr)
postavljen na ručni.
00: Standardno
02: Kino
04: Ručno
* Funkcije [Podaci 02] i [Podaci 03] ovise o modelu i
signalu.
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen), [Data 03] nema
značenje.
* Sve opcije 3D uzoraka ([Data 01]) ne moraju biti
dostupne prema signalu emitiranja/video signalu.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
01: Sport
03: Ekstremno
05: Automatski
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
HRVATSKI
HR
24. Odabir ulaza (Naredba: x b)
(Ulazni signal za glavnu sliku)
11
12 POSTAVLJANJE VANJSKOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA
HRVATSKI
HR
27. Automatska konfiguracija (Naredba: j u)
(ovisno o modelu)
►► Za automatsku prilagodbu položaja slike i
minimiziranje podrhtavanja slike.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci 01: Pokrenite automatsko konfiguriranje
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising