LG AF115 Owner's manual

LG AF115 Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LCOS PROJEKTOR
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
AF115
www.lg.com
LCOS PROJEKTOR
Upozorenje
Ovo je uređaj klase B. Ovaj uređaj u kućnom okruženju može uzrokovati radijske smetnje, a u tom
slučaju korisnik bi trebao poduzeti odgovarajuće mjere.
SADRŽAJ
SADRŽAJ
Sigurnosne upute........................................................... 4
Nazivi dijelova
Kućište..................................................................................................7
Priključak............................................................................................. 8
Upravljačka ploča............................................................................. 9
Daljinski upravljač ..........................................................................10
Umetanje baterija............................................................................10
Indikatori statusa projektora.......................................................... 11
Dodaci................................................................................................12
Opcijski dodaci................................................................................12
Instalacija i kompozicija
Sigurnosne mjere prilikom postavljanja....................................13
Postavljanje položaja projektora..................................................14
Kensington sigurnosni sustav......................................................15
Uključivanje projektora...................................................................16
Isključivanje projektora...................................................................16
Fokus i položaj slike na zaslonu.................................................. 17
Odabir načina izvora....................................................................... 17
Opcije izbornika OPTION
Upotreba funkcije statičkog isječka........................................... 27
Odabir jezika.................................................................................... 27
Upotreba funkcije ispune............................................................. 27
Odabir boje ispune........................................................................28
Funkcija za stanje mirovanja........................................................28
Funkcija Auto sleep.......................................................................29
Funkcija Option Reset...................................................................29
Opcije izbornika INFORMATION
Prikaz informacija o projektoru...................................................29
Informacije
Podržani zaslon monitora............................................................30
Održavanje........................................................................................31
Zamjena lampe...............................................................................32
Tehnički podaci...............................................................................35
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje
s računalom...............................................................18
video izvora................................................................18
s uređajem za DVD reprodukciju.........................19
s D-TV uređajem......................................................19
funkcija
Opcije izbornika PICTURE
Način upravljanja slikom...............................................................20
Podešavanje videozapisa..............................................................20
ADV. Opcije izbornika PICTURE
Funkcija Auto Iris.............................................................................21
Funkcija za naprednu kontrolu.....................................................21
Funkcija Advanced Picture Reset..............................................23
Opcije izbornika SCREEN
Promjena načina rada PJT..........................................................24
Upotreba funkcije za format slike..............................................24
Upotreba funkcije za korigiranje kuta.......................................25
Funkcija testnog uzorka................................................................25
Funkcija za automatsko konfiguriranje.....................................25
Funkcija za RGB konfiguraciju....................................................26
Funkcija Screen Reset...................................................................26
Odlaganje starog uređaja
1. A
ko je na uređaj postavljen simbol s prekriženom kantom za smeće na kotačićima, to znači kako se na uređaj
odnosi Europska direktiva 2002/96/EC.
2. Električne i elektroničke uređaje ne biste trebali odlagati putem komunalnih kanala za prikupljanje otpada, već
putem za to određenih odlagališta koje je odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Ispravno odlaganje starih uređaja doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i
ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih uređaja zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili
trgovine u kojoj ste proizvod kupili.
3
Sigurnosne upute
Sigurnosne upute
Poštujte sigurnosne upute kako biste izbjegli potencijalne nezgode ili zloupotrebu projektora.
ꔈ Sigurnosne upute dolaze u dva oblika koji su opisani u nastavku.
UPOZORENJE: Nepoštivanjem ovih uputa može doći do ozbiljnih ozljeda, čak i pogubnih za život.
NAPOMENE: Nepoštivanjem ovih uputa može doći do ozljeda ili oštećenja projektora.
ꔈ Nakon što pročitate priručnik, stavite ga na mjesto na kojemu ćete mu moći jednostavno pristupiti.
Postavljanje u zatvorenom prostoru
Projektor nemojte postavljati na
izravnu sunčevu svjetlost ili u blizinu
izvora topline kao što su radijatori,
otvoreni plamen, pećnice itd.
UPOZORENJE
U, na ili blizu projektora nemojte
stavljati zapaljive materijale.
Nemojte se vješati na postavljeni
projektor.
To bi moglo dovesti do opasnosti od
požara!
Projektor bi uslijed toga mogao pasti i
uzrokovati ozljedu ili smrtne posljedice.
Ne blokirajte otvore projektora i na
nikakav način ne priječite protok zraka.
Projektor ne postavljajte u blizinu
izvora pare ili ulja (npr. ovlaživača).
Projektor ne postavljajte tamo gdje
bi mogao biti izložen prašini.
Time biste uzrokovali povećanje interne
temperature i doveli do opasnosti od
požara ili oštećenja uređaja!
To bi moglo dovesti opasnosti od požara ili
strujnog udara!
To bi moglo dovesti do opasnosti od
požara ili do oštećenja uređaja!
Projektor nemojte koristiti na vlažnim
mjestima kao što je kupaonica, u kojima postoji velika mogućnost od
ovlaživanja.
Projektor nemojte postavljati izravno
na tepih, sag ili na druga mjesta koja
priječe ventilaciju.
Prostor oko projektora treba biti
prozračan. Udaljenost između projektora i zida treba biti veća od 30 cm.
To će dovesti do povećanja interne temperature i može dovesti do opasnosti od
požara ili oštećenja uređaja.
Prevelik porast interne temperature može
dovesti do opasnosti od požara ili oštećenja
uređaja!
To bi moglo dovesti do opasnosti od
požara!
To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti
od strujnog udara!
Postavljanje u zatvorenom prostoru
Postavljate li projektor na stol, nemojte ga postaviti preblizu ruba.
Projektor bi mogao pasti, ozlijediti nekoga
i oštetiti se.
Koristite samo prikladne stalke.
Napajanje
Trebali biste spojiti uzemljenje.
Provjerite je li spojeno uzemljenje kako biste
spriječili mogući strujni udar (projektor s
priključkom za izmjeničnu struju i uzemljenjem
potrebno je spojiti na utičnicu izmjenične struje
sa spojenim uzemljenjem).
Ukoliko nisu izvedive metode uzemljenja, kvalificirani električar treba ugraditi zasebni prekidač
kruga.
Ne pokušavajte uzemljiti uređaj spajanjem na
telefonske žice, gromobrane ili plinske cijevi.
4
NAPOMENE
Prije premještanja ili čišćenja
iskopčajte ga iz napajanja i uklonite
sve priključke.
Projektor koristite isključivo na ravnim
i stabilnim površinama.
Mogao bi pasti, ozlijediti nekoga i/ili
oštetiti se.
UPOZORENJE
Kabel napajanja trebali biste gurnuti u
utičnicu do kraja kako biste izbjegli
opasnost od požara!
To bi moglo dovesti do opasnosti od požara
ili do oštećenja uređaja.
Nemojte postavljati teške predmete
na kabel napajanja.
To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti
od strujnog udara!
Sigurnosne upute
Napajanje
UPOZORENJE
Nikad ne dodirujte strujne priključke
mokrom rukom.
Ne priključujte previše strujnih
potrošača u jednu zidnu utičnicu.
To bi moglo dovesti do opasnosti od
strujnog udara!
To bi moglo dovesti do pregrijavanja
utičnice i opasnosti od požara!
Napajanje
Nemojte dopustiti da se prašina skuplja na izvodima napajanja ili zidne
utičnice.
To bi moglo dovesti do opasnosti od
požara!
NAPOMENE
Prilikom iskopčavanja, čvrsto držite
utičnicu. Ako povučete za kabel,
mogli biste ga oštetiti.
Nemojte koristiti ako su kabel napajanja ili utičnica oštećeni ili ako je bio
koji dio zidne utičnice nepričvršćen.
To bi moglo dovesti do opasnosti od
požara!
To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja
uređaja!
Projektor postavite tako da se ljudi ne
spotiču i ne zapinju za kabel napajanja.
Projektor nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili iskopčavanjem
priključka napajanja iz utičnice
(prije iskopčavanja napajanja pričekajte da se uređaj ohladi).
To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja
uređaja!
To bi moglo dovesti do mehaničkih pogrešaka ili uzrokovati strujni udar.
Upotreba
To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja
uređaja!
UPOZORENJE
Na projektor nemojte postavljati ništa U slučaju strujnog udara ili oštećenja
što sadrži tekućine (npr. posudu s
projektora, isključite ga i iskopčajte iz
cvijećem, čašu, kozmetiku ili svijeću). strujne utičnice i obratite se u ovlašteni
servisni centar.
To bi moglo dovesti do opasnosti od
požara ili do oštećenja uređaja!
Kabel napajanja ne smije dolaziti u
dodir s oštrim ili vrućim predmetima.
Ne dopustite da u projektor upadnu
predmeti.
To bi moglo dovesti do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!
To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti
od strujnog udara ili oštećenja uređaja!
Ako projektor polijete vodom, odmah ga isključite iz napajanja i obratite se serviseru.
Iskorištene baterije odložite
pažljivo i na siguran način.
To bi moglo dovesti do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!
Ako dijete proguta bateriju,
odmah se javite doktoru.
Ne skidajte poklopce. Velika opasnost
od strujnog udara!
Ne gledajte izravno u leću dok projektor radi. Moglo bi doći do
oštećenja očiju!
Ne dodirujte metalne dijelove tijekom
ili neposredno nakon rada jer ventilacijski otvori budu vrući!
OPREZ u vezi kabela napajanja
Nemojte preopteretiti zidne utičnice ili prekidače strujnog kruga. Preopterećene zidne utičnice, nepričvršćene ili
oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, oštećeni kabeli napajanja ili oštećenja na izolaciji predstavljaju opasnost.
Navedeni bi uvjeti mogli dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme provjerite kabel uređaja i ako njegov izgled otkriva oštećenja, iskopčajte ga, prestanite s upotrebom uređaja i pozovite ovlaštenog servisera koji će
kabel zamijeniti identičnim zamjenskim kabelom.
Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog habanja, zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati
vratima ili hodati po njemu. Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.
5
Sigurnosne upute
Upotreba
UPOZORENJE
Ako se projektor nalazi u prostoriji u kojoj curi plin, nemojte ga dodirivati.
To može uzrokovati požar potaknut iskrenjem.
Upotreba
Uvijek držite vrata leće otvorenima
i poklopac leće skinutim kad je
lampa projektora uključena.
NAPOMENE
Na projektor ne postavljajte teške
predmete.
Time biste mogli uzrokovati mehanički
kvar ili se ozlijediti!
Ne koristite oštre predmete na projektoru jer tako biste mogli oštetiti
kućište.
Pripazite kako ne biste oštetili leću,
naročito prilikom premještanja projektora.
Ako se na zaslonu ne prikazuje slika,
isključite ga i iskopčajte iz zidne
utičnice i obratite se serviseru.
To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!
Čišćenje
Ne dodirujte leću projektora.
Osjetljiva je i lako biste je mogli
oštetiti.
Ne ispuštajte projektor na pod i izbjegavajte udarce.
Time biste mogli uzrokovati mehanički
kvar ili se ozlijediti!
UPOZORENJE
Projektor nemojte čistiti vodom.
To bi moglo dovesti do oštećenja projektora ili opasnosti od strujnog udara.
U neočekivanom slučaju dima ili
neobičnih mirisa iz projektora,
isključite ga, iskopčajte iz zidne
utičnice i obratite se svom distributeru
ili u servisni centar.
Za uklanjanje prašine ili mrlja s leće
projektora koristite zračni sprej ili
meku krpicu navlaženu neutralnim
deterdžentom i vodom.
To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja
uređaja!
Čišćenje
Jednom godišnje javite
se u servisni centar radi
čišćenja unutarnjih
dijelova projektora.
Nakupljena prašina može
uzrokovati mehanički kvar.
NAPOMENE
Prilikom čišćenja plastičnih dijelova poput kućišta projektora, iskopčajte napajanje i
obrišite dio mekom krpicom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje, prskati dijelove
vodom ili ih brisati mokrom krpicom. Naglašavamo kako nikada ne biste smjeli koristiti
sredstva za čišćenje (sredstvo za čišćenje stakla), sredstva za poliranje automobila ili
industrijska sredstva za poliranje, abrazivna sredstva ili vosak, benzen, alkohol itd., jer
njima biste mogli oštetiti uređaj. Za uklanjanje prašine ili mrlja s leće projektora koristite
zračni sprej ili meku krpicu navlaženu neutralnim deterdžentom i vodom.
To može uzrokovati požar, električni udar ili oštećenja uređaja (izobličenja, koroziju i oštećenja).
Ostalo
UPOZORENJE
Nemojte pokušavati sami servisirati projektor. Obratite se svom distributeru ili u servisni centar.
To bi moglo dovesti do oštećenja projektora i strujnog udara te poništiti valjanost jamstva!
Ostalo
NAPOMENE
Ne kombinirajte nove baterije sa
starima.
Svakako iskopčajte projektor ako ga ne
namjeravate koristiti duže vremena.
Koristite samo navedenu vrstu
baterije.
To bi moglo dovesti do pregrijavanja i
curenja baterija.
Nakupljena prašina mogla bi dovesti do
opasnosti od požara ili do oštećenja uređaja!
To bi moglo dovesti do oštećenja
daljinskog upravljača.
Servisiranje lampe prepustite kvalificiranom osoblju.
6
Nazivi dijelova
Nazivi dijelova
Kućište
*P
rojektor je proizveden pomoću iznimno precizne tehnologije. Unatoč tome, na zaslonu projektora mogli biste uočiti crne i/ili svijetle (crvena,
plava ili zelena) točkice. One su često uobičajen rezultat proizvodnog procesa i ne ukazuju uvijek na kvar.
Prsten za fokusiranje
Gumb za pomicanje leće
Otvori za ventilaciju
Prsten za zumiranje
Prednji senzor daljinskog upravljača
7
Nazivi dijelova
Priključak
Stražnji senzor za
daljinski upravljač
USB (SAMO SVC)
RGB ULAZ
Priključak za Kensington
sigurnosni sustav
(pogledajte na str. 15).
Video
KOMPONENTNI ULAZ
AC ULAZ
S-Video
HDMI ULAZ 1/2
8
Upravljačka ploča
Nazivi dijelova
Upravljačka ploča
Gumb POWER
Uključivanje/isključivanje projektora.
Gumb INPUT
Prebacuje na način RGB, HDMI, Video, S-Video ili
Component.
Gumb ꔉOK
Provjerava trenutni način i
sprema promjene funkcije.
Gumb ∧/∨/</>
Gumb MENU
Podešavanje funkcije izbornika
Odabir ili zatvaranje izbornika.
Gumb AUTO
Automatski ispravlja položaj slike u RGB
načinu rada i sprječava njeno podrhtavanje.
9
Nazivi dijelova
Daljinski upravljač
Gumb POWER
Gumb RATIO
Gumb AUTO
Gumb INPUT
Gumb EXIT (Izlaz)
Gumb MENU
Gumb ꔉOK, ∧/∨/</>
Gumb za svjetlinu
Gumb za kontrast
Gumb LIGHT
Gumb BLANK
Tipka PICTURE
Gumb A.IRIS
Tipka KEYSTONE
Gumb STILL
Tipka PATTERN
Gumb C.TEMP
Gumb GAMMA
Tipka SLEEP
Umetanje baterija
OPREZ
RIZIK OD EKSPLOZIJE U SLUČAJU ZAMJENE BATERIJE BATERIJOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE.
ISKORIŠTENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.
• Otvorite poklopac odjeljka s baterijom na poleđini daljinskog upravljača.
• Umetnite određenu vrstu baterija odgovarajućeg polariteta, postavite “+” na “+” te “-” na
“-”.
• Umetnite dvije AAA baterije od 1,5 V. Nemojte kombinirati korištene baterije s novima.
10
Nazivi dijelova
Indikatori statusa projektora
* Indikator lampe, indikator rada i indikator temperature na gornjem dijelu projektora korisniku pokazuju radni status projektora.
Indikator rada
Indikator temperature
LED lampa
(gumb za pomicanje leće)
Indikator lampe
Indikator rada/
Indikator temperature
Crvena
Stanje pripravnosti.
Zelena
Jedinica radi (lampa je uključena)
Narančasto (treperi)
Lampa se hladi (60 sekundi).
Zeleno (treperi)
Projektor se isključio zbog previsoke temperature (60 sekundi).
Off
Narančasto
Crveno (treperi)
Crvena
Indikator lampe
LED lampa
(gumb za pomicanje
leće)
Isključivanje.
To je poruka upozorenja o previsokoj temperaturi kada je projektor
uključen.
Isključite projektor i provjerite ventilator.
Napajanje se isključilo zbog problema s ventilatorom za hlađenje projektora.
Obratite se u servisni centar.
Lampa projektora bliži se kraju svog vijeka te je valja
zamijeniti novom lampom.
Crveno (treperi)
Došlo je do kvara lampe. Ponovno uključite projektor nakon određenog
vremena. Ako indikator ponovno treperi crveno, obratite se u lokalni servisni centar.
Zeleno (treperi)
Poklopac lampe i poklopac filtra su otvoreni.
Plavo (treperi)
Lampa se pokreće.
11
Nazivi dijelova
Dodaci
Daljinski upravljač
AAA baterija
Korisnički priručnik
Kabel napajanja
Tkanina za poliranje
Filtar
Korisnički priručnik na CD-u
Opcijski dodaci
* Želite li kupiti ove stavke, obratite se svom distributeru.
* Lampa je potrošna roba i treba se zamijeniti novom kada se potroši. Obratite se svom distributeru ili u servisni centar za zamjensku lampu.
* Opcijske dijelove možete promijeniti kako biste poboljšali kvalitetu uređaja, a možete dodavati i nove opcijske dijelove.
Montiranje projektora na strop
Projekcijski zaslon
Lampa
Priključak SCART RCA
S-Video kabel
HDMI kabel
Komponentni kabel
Računalni kabel
Video kabel
12
Instalacija i kompozicija
Instalacija i kompozicija
Sigurnosne mjere prilikom postavljanja
Osigurajte nesmetanu ventilaciju projektora.
• P
rojektor je opremljen ulaznim otvorima za ventilaciju na
•
dnu i izlaznim otvorima za ventilaciju na prednjoj strani.
Nemojte blokirati te otvore niti stavljati predmete u njihovu
blizinu. Moglo bi doći do internog porasta temperature,
koji može uzrokovati pad kvalitete slike ili oštećenje projektora.
rojektor nemojte postavljati na tepih, sag ili slične
P
površine. Tako biste mogli spriječiti adekvatnu ventilaciju
dna projektora. Uređaj biste trebali postaviti samo na zid ili
strop.
• P
rojektor nikada nemojte gurati i ne polijevajte ga
tekućinom.
Ostavite dovoljan razmak (30 cm ili više) oko projektora.
•
Omogućite odgovarajuće uvjete za projektor s obzirom na adekvatnu temperaturu i vlažnost.
• Projektor postavite samo ondje gdje možete ostvariti adekvatnu temperaturu i vlažnost (pogledajte na str. 35).
Projektor nemojte postavljati na mjesta na kojima će ga prekriti prašina.
• To bi moglo dovesti do njegovog pregrijavanja.
Ne zatvarajte utore i otvore na projektoru. To bi moglo uzrokovati pregrijavanje i dovesti do opasnosti od požara.
Projektor je proizveden pomoću iznimno precizne tehnologije. Mogli biste uočiti crne i/ili svijetle (crvena, plava ili zelena)
točkice koje se stalno prikazuju na zaslonu projektora. One su uobičajen rezultat proizvodnog procesa i ne ukazuju na kvar.
Za prikaz DTV programa potrebno je kupiti DTV prijemnik (uređaj) i povezati ga s projektorom.
Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je lampa opremljena elektroničkim balastom ili ako je ugrađena lampa s
tri valne duljine. Želite li omogućiti normalan rad daljinskog upravljača, takve lampe zamijenite međunarodno standardnima.
13
Instalacija i kompozicija
Postavljanje položaja projektora
1. Projektor postavite na stabilnu vodoravnu površinu.
2. Projektor postavite na željenu udaljenost od zaslona. Udaljenost između projektora i zaslona određuje stvarnu
veličinu slike.
3. Projektor postavite tako da leća bude postavljena pod pravim kutom u odnosu na zaslon. Ako projektor ne
postavite pod pravim kutom, slika na zaslonu bit će izobličena. Doduše, mala odstupanja mogu se kompenzirati pomoću funkcije za korigiranje kuta (pogledajte na str. 25).
4. Nakon postavljanja projektora na željeno mjesto, priključite kabel napajanja u projektor i zidnu utičnicu.
udaljenost projekcije s obzirom na format slike
Pomicanje leće: maks.
X/2
Zaslon
Visina zaslona (X)
Pomicanje leće: 0
X/2
Omjer pomaka projekcije:120%
(pomicanje leće: maks.)
Udaljenost projekcije (D)
Y/2
Zaslon
Širina zaslona (Y)
Y/2
Udaljenost projekcije (D)
Omjer 16 : 9
Zaslon
Dijagonalno
(inča)
14
Dijagonalna
veličina (mm)
Udaljenost projekcije
Horizontalna
veličina (mm)
Vertikalno
(mm)
Najkraća
udaljenost (mm)
Najduža udaljenost (mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
*U
daljenost projekcije može se
podesiti pomoću funkcije
zumiranja.
* Sliku možete pomaknuti do
70% veličine zaslona od centra leće.
Instalacija i kompozicija
Kensington sigurnosni sustav
• P
rojektor s bočne strane ploče ima priključak Kensington sigurnosnog sustava. Spojite kabel Kensington sigurnosnog sustava na način prikazan u nastavku.
• D
etaljne upute o postavljanju i upotrebi Kensington sigurnosnog sustava potražite u korisničkom priručniku
koji ste dobili uz Kensington sigurnosni sustav.
• D
odatne upute potražite na početnoj internetskoj stranici tvrtke Kensington, http://www.kensington.com, koja
se bavi skupom elektroničkom opremom poput prijenosnih računala i projektora.
• Kensington sigurnosni sustav je dodatna oprema.
15
Instalacija i kompozicija
Uključivanje projektora
1. Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen.
2. Skinite poklopac leće. Ako ga ne skinete, mogao bi se izobličiti zbog topline lampe projektora.
3. Pritisnite gumb POWER na daljinskom upravljaču ili stražnjem poklopcu.
• Slika će se pojaviti nakon što LED indikator rada zasvijetli (Plavo (bljeska)).
• Za odabir željenog ulaznog signala pritisnite gumb INPUT na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na upravljačkoj
ploči.
*N
emojte isključivati kabel napajanja dok radi ventilator. To može skratiti vijek trajanja lampe. Zbog toga će i aktivacija
lampe dulje trajati prilikom ponovnog uključivanja.
Isključivanje projektora
1. Pritisnite gumb POWER na stražnjem poklopcu ili daljinskom upravljaču.
2. P
onovno pritisnite gumb POWER na stražnjem poklopcu ili daljinskom upravljaču kako biste isključili napajanje.
3. A
ko indikator rada treperi narančastom bojom, tj. ako ventilator radi (60 sekundi), nemojte iskopčavati projektor. Kada se boja indikatora promijeni u crvenu, možete iskopčati kabel napajanja (pogledajte str. 11).
• A
ko indikator rada treperi narančasto, gumb napajanja na stražnjem poklopcu ili daljinskom upravljaču neće funkcionirati.
Power off?
Please press Power key again.
16
Instalacija i kompozicija
Fokus i položaj slike na zaslonu
Nakon što se na zaslonu prikaže slika, provjerite je li fokusirana i je li prilagođena zaslonu.
Prsten za fokusiranje
Prsten za zumiranje
• Kako biste podesili fokus slike, zakrenite prsten za fokusiranje tj. vanjski prsten na leći.
• Kako biste podesili veličinu slike, zakrenite prsten za zumiranje tj. donji prsten na leći.
Ako sliku na zaslonu želite pomaknuti gore ili dolje, koristite gumb za pomicanje leće na projektoru kako biste prilagodili visinu, kao što je prikazano u nastavku.
Gumb za pomicanje leće
• Gumb za pomicanje leće okrenite ulijevo ili udesno kako biste sliku projektora pomaknuli gore ili dolje.
Snažno okretanje gumba za pomicanje leće može dovesti do oštećenja projektora.
Odabir načina izvora
1. Pritisnite gumb INPUT.
Ulazna lista
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. O
daberete li ulazni signal pomoću gumba INPUT, projektor će koristiti samo priključene
ulaze. Možete odabrati bilo koji ulaz pomoću gumba <, >.
17
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje s računalom
* Projektor možete povezati s računalom pomoću VGA, SVGA, XGA, SXGA i 1080p/60Hz izlaza.
* Rješenja o podršci za projektor potražite na str. 30.
< Način povezivanja >
Priključite RGB IN priključak projektora i izlazni
priključak računala pomoću računalnog kabela.
*M
ožda ćete morati prilagoditi izlaznu razlučivost računala
onoj koju podržava projektor. Pogledajte str. 30. Projektor
možda neće podržavati izlazne signale s prijenosnih računala
kad je zaslon prijenosnih računala uključen.
Povezivanje video izvora
* Na projektor možete priključiti videorekorder, kamkorder ili bilo koji drugi kompatibilan izvor video slika.
< Način povezivanja 1 >
a. P
ovežite ulazne priključke projektora s video izlaznim
priključcima A/V izvora pomoću video kabela.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
< Način povezivanja 2 >
OUT
IN
<Videorekorder>
b. P
ovežite ulazni S-Video priključak projektora s izlaznim
S-Video priključkom A/V izvora pomoću S-Video kabela.
*S
-Video podržava bolju kvalitetu videozapisa od
uobičajene A/V veze.
18
VIDEO
Povezivanje
Povezivanje s uređajem za DVD reprodukciju
* Ovisno o opremi, izlazni komponentni priključci (Y, PB, PR) DVD uređaja mogu biti označeni kao Y, Pb, Pr/Y, B-Y, R-Y/Y, Cb ili Cr.
< Način povezivanja >
a. P
ovežite komponentni kabel DVD uređaja s ulaznim
priključcima Y, PB i PR COMPONENT priključka projektora.
*P
rilikom priključivanja komponentnog kabela, uskladite
boje priključka s komponentnim kabelom (Y=zelena,
PB=plava, PR =crvena).
Komponentni kabel
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
<DVD uređaj>
b. U
mjesto komponentnog ulaza možete koristiti HDMI ako
je dostupan na DVD uređaju. HDMI podržava bolju
kvalitetu od komponentnog ulaza.
Signal
Component
480i
O
HDMI
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Povezivanje s D-TV uređajem
* Želite li primati programe digitalne televizije (D-TV), trebate kupiti D-TV prijemnik (uređaj) i spojiti ga s projektorom.
*Način povezivanja projektora i D-TV uređaja potražite u korisničkom priručniku D-TV uređaja.
< Priključivanje HDMI izvora >
a. P
ovežite HDMI ulaz projektora i izlazni HDMI
priključak DTV uređaja pomoću HDMI kabela.
b. P
ostavite razlučivost DTV prijemnika na jedan od
sljedećih načina rada:
480p(576p)/720p/1080i/1080p.
< Priključivanje komponentnog izvora >
a. P
ovežite komponentni kabel koji je povezan s DTV uređajem s
priključcima Y, PB i PR ulaznog COMPONENT priključka projektora.
*P
rilikom priključivanja komponentnog kabela, uskladite boje
priključka s komponentnim kabelom. (Y=zelena, PB=plava,
PR=crvena)
<D-TV uređaj>
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
HDMI kabel
Komponentni kabel
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV uređaj>
19
funkcija
funkcija
* Prikaz na zaslonu (OSD) u ovom priručniku može se djelomično razlikovati od onoga na projektoru.
* U ovom priručniku za rukovanje objašnjen je rad RGB (računalnog) načina rada.
Opcije izbornika PICTURE
Način upravljanja slikom
* Pomoću funkcije načina upravljanja slikom postavite projektor za optimalan izgled slike.
1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb PICTURE.
2. Pomoću gumba <, > odaberite postavke slike.
• Svakim pritiskom gumba <, > mijenja se zaslon kao što je prikazano u nastavku.
ꔗ
Vivid
ꔃ
ꔗ
Expert2
ꔃ
ꔗ
Standard
ꔃ
ꔗ
ꔗ
Expert1
Cinema
ꔃ
ꔃ
ꔗ
Sport
ꔃ
ꔗ
Game
ꔃ
• Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba MENU.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
Podešavanje videozapisa
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na opciju PICTURE pomoću
gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
PICTURE
Picture Mode
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
70
3. P
omoću gumba <, > napravite željena podešavanja i zatim pritisnite gumb ꔉOK.
• Color
70
• Za svaki ulaz i Picture Mode možete postaviti različite vrijednosti slike.
• Spremanjem nakon podešavanja prikazat će se (User) u podešenoj opciji Picture Mode.
(osim u slučaju postavke Expert 1/2).
• Za povratak na zadane tvorničke postavke izvršite Picture Reset za Picture Mode.
• Kontrast možete podesiti pritiskom na gumb
na daljinskom upravljaču.
• Svjetlinu možete podesiti pritiskom na gumb
na daljinskom upravljaču.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
20
: Standard
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na željenu funkciju i pritisnite gumb ꔉOK.
• Tint
• Picture Reset
0
R
G
funkcija
ADV. Opcije izbornika PICTURE
* Ta funkcija prilagođava svjetlinu cijele slike, ovisno o ulaznoj slici, kako bi omogućila optimalnu kvalitetu slike.
Funkcija Auto Iris
1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb A.IRIS.
2. Za podešavanje zaslona prema vlastitom nahođenju pritisnite gumb <, >.
• Svakim pritiskom gumba <, > mijenja se zaslon kao što je prikazano u nastavku.
ꔗ
Off
ꔃ
ꔗ
Auto Iris1
ꔃ
ꔗ
Auto Iris3
ꔃ
ꔗ
Auto Iris2
ꔃ
• Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba MENU.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
Funkcija za naprednu kontrolu
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na ADV. PICTURE
pomoću gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću
gumba ∧, ∨ prijeđite na Advanced Control i pritisnite gumb
ꔉOK.
< Kad je opcija Picture Mode postavljena na Vivid/
Standard/Cinema/Sport/Game >
ADV. PICTURE
ꔗ
•Fresh Contrast
Auto Iris
: Auto Iris1
•Fresh Colour
Advanced Control•Color Temp.
Adv. Picture Reset
•Noise Reduction
3. P
omoću gumba ∧, ∨ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb ꔉOK.
•Gamma
4. P
omoću gumba <, > napravite željena podešavanja i zatim
pritisnite gumb ꔉOK.
•Lamp Mode
Off
ꔃ
Off
Natural
On
Low
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
High
ꔍ
< Kad je opcija Picture Mode postavljena na Expert 1/2 >
• Z
a svaki ulaz i Picture Mode možete postaviti različite vrijednosti
slike.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
ADV. PICTURE
ꔗ
•Fresh Contrast
•Fresh Colour
Auto Iris
: Auto Iris1
Expert Control
Off
ꔃ
Off
On
•Noise Reduction
Adv. Picture Reset•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
•Overscan
100
Gamma Mode
Preset
ꔍ
21
funkcija
ꔃ
►► Fresh Contrast : Ugađa kontrast na optimalnu razinu, ovisno o svjetlini slike.
ꔗ
Low
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔗ
Off
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
•Fresh Contrast
ꔃ
►► Fresh Colour : Ugađa boje na slici da budu što bliže prirodnima.
ꔗ
Off
ꔃ
ꔗ
Low
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔗ
Cool
ꔃ
ꔗ
Natural
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
•Fresh Colour
ꔃ
►► Color Temp : odabire ugođaj boja zaslona.
ꔗ
Medium
ꔃ
ꔗ
Warm
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Color Temp.
• Možete koristiti i gumb C.TEMP na daljinskom upravljaču.
ꔃ
►► Noise Reduction : uklanja šum iz slike bez njena oštećenja.
ꔗ
•
On
ꔃ
ꔗ
Off
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Noise Reduction
Možete je koristiti samo u načinima Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) i HDMI(480p, 576p).
ꔃ
►► Gamma : postavlja intenzitet slike.
ꔗ
•
Low
ꔃ
ꔗ
Medium
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Gamma
Možete koristiti i gumb GAMMA na daljinskom upravljaču.
ꔃ
►► Real Cinema : postavlja sliku na najbolji izgled slike za gledanje filmova.
ꔗ
•
Off
ꔃ
ꔗ
On
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Real Cinema
ožete koristiti samo u načinima Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz) i
M
HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz).
ꔃ
►► Black Level : podešava kontrast i svjetlinu zaslona pomoću razine crne na zaslonu.
ꔗ
•
Low
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Black Level
Tu funkciju ne možete postaviti na signale SECAM, PAL 60 i PAL BGDK načina Video, S-Video i RGB .
ꔃ
►► Lamp Mode : podešava svjetlinu lampe.
ꔗ
High
ꔃ
ꔗ
Low
ꔃ
100
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Lamp Mode
ꔃ
►► Overscan : možete podesiti od 90, 92, 94...100.
ꔗ
ꔗ
• Overscan
90
ꔃ
~
ꔗ
ꔉ OK
• F
unkciju ne možete postaviti kad je priključen dolazni signal računala, signal je 1080i i 1080p ili je Aspect Ratio postavljen na
Justscan.
• Uz signal 1080i/1080p, na rubovima zaslona može se pojaviti šum zbog kvara uređaja za ulaz slike. U tom slučaju promijenite
signal u neki koji se može postaviti pomoću opcije Overscan i postavite Overscan.
22
funkcija
ꔃ
►► Gamma Mode : Ovaj način rada možete odabrati samo kad je Picture Mode postavljen na Expert 1/2.
ꔗ
•
•
•
•
Preset
ꔃ
ꔗ
User
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
•Gamma način rada
Adjustment : možete odabrati Low, Medium ili High.
Level : možete prilagoditi od 0 do 8.
IRE : automatski postavljeno od 0 do 100, ovisno o promjeni opcije Level.
Red/Green/Blue : Možete postaviti vrijednost od -127 do 127.
ꔃ
►► White Balance : p
odešava ukupni dojam zaslona po vlastitom nahođenju. Tu funkciju možete postaviti samo kad je
Picture Mode postavljen na Expert 1/2.
ꔗ
Medium
ꔃ
ꔗ
Cool
ꔃ
ꔗ
0
ꔃ
ꔗ
Natural
ꔃ
ꔗ
30
ꔃ
ꔗ
Warm
ꔃ
ꔉ OK
ꔃ
ꔗ
•White Balance
ꔗ
ꔗ
•Red Contrast
-30
ꔃ
~
~
ꔉ OK
• Red/Green/Blue Contrast : možete podesiti od -30 do 30.
• Red/Green/Blue Brightness : možete podesiti od -30 do 30.
Funkcija Advanced Picture Reset
* Postavke odabrane funkcije ADV PICTURE za svaki od ulaza i opciju Picture Mode vratit će se na tvornički zadane postavke.
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na ADV. PICTURE
pomoću gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću
gumba ∧, ∨ prijeđite na Adv. Picture Reset i pritisnite gumb
ꔉOK.
ADV. PICTURE
Auto Iris
ꔂMove ꔉOK
: Auto Iris1
Advanced Control
Adv. Picture Reset
3. P
rijeđite na Yes pomoću gumba <, > i zatim pritisnite gumb
ꔉOK.
• Pritisnite gumb MENU ili EXIT za izlazak iz zaslona izbornika.
23
funkcija
Opcije izbornika SCREEN
Promjena načina rada PJT
* Ovom funkcijom projicirana se slika okreće po vertikalnoj ili horizontalnoj osi.
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na opciju SCREEN pomoću
gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
SCREEN
ꔂMove ꔉOK
PJT Mode
: Front
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na funkciju PJT Mode i pritisnite gumb ꔉOK.
Aspect Ratio
: 16 : 9
3. P
omoću gumba ∧, ∨ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite
gumb ꔉOK.
RGB Config.
Keystone
Test
Screen Reset
• Prilikom projekcije sa stražnje strane prozirnog zaslona koji ste dokupili zasebno, odaberite opciju Rear.
• Postavljate li uređaj na strop, odaberite Ceiling.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
Upotreba funkcije za format slike
1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb RATIO.
2. Pomoću gumba <, > odaberite željenu veličinu zaslona.
ꔗ
Auto
ꔃ
ꔗ
4:3
ꔃ
ꔗ
Just Scan
ꔃ
ꔗ
16 : 9
ꔃ
• Određene funkcije možda neće biti dostupne, ovisno o ulaznih signalima.
• Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba MENU.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
24
funkcija
Upotreba funkcije za korigiranje kuta
*
*
Tu funkciju koristite ako zaslon nije pod pravim kutom u odnosu na projektor, a slika je trapezoidnog oblika.
Funkciju Keystone koristite samo ako ne možete postići najbolji kut za projekciju.
1. Pritisnite gumb KEYSTONE na daljinskom upravljaču.
2. P
omoću gumba ∧, ∨ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite
gumb >.
Keystone
Top Left
ꔂMove ꘀ OK
ꔃ
Top Right
3. P
omoću gumba ∧, ∨, <, > podesite zaslon prema vlastitom
nahođenju i zatim pritisnite gumb ꔉOK.
•
•
•
•
Keystone možete postaviti od -100 do 100.
Pokrenite Reset za vraćanje zadanih tvorničkih postavki.
Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba MENU.
Za izlaz iz zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
Bottom Left
Bottom Right
Reset
H:
0
V:
0
Funkcija testnog uzorka
* Ovu funkciju koristite prilikom postavljanja veličine slike i fokusa na projektoru.
Pritisnite gumb PATTERN na daljinskom upravljaču.
• Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba MENU.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
Funkcija za automatsko konfiguriranje
* Ova funkcija osigurava najbolju kvalitetu videozapisa automatskim podešavanjem horizontalne veličine i sinkronizacijom slike.
* Funkcija automatskog praćenja radi samo kod RGB ulaza s računala.
1. Pritisnite gumb AUTO na daljinskom upravljaču.
• Postavljanje položaja slike i sinkroniziranje automatski se podešavaju.
2. A
ko je nakon automatskog podešavanja potrebno dodatno ručno
podešavanje, ovisno o opciji RGB Config. na izborniku SCREEN. U
određenim slučajevima ne možete dobiti najbolju kvalitetu slike samo
pomoću automatskog ispravljanja.
Auto RGB Config.
Auto configuration is on the process.
Please wait a moment.
Ovu funkciju možete koristiti i pomoću gumba MENU. (samo u načinu RGB)
Za najbolje rezultate tu funkciju izvršite prilikom prikaza statičkog isječka.
25
funkcija
Funkcija za RGB konfiguraciju
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na opciju SCREEN pomoću
gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
RGB Config.
ꔂMove ꔉOK
Auto Configure ꔃ
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na funkciju RGB Config. i pritisnite gumb ꔉOK.
Phase
3. P
omoću gumba ∧, ∨ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite
gumb >.
Position
Auto Configure?
Sat
Yes
No
4. Pomoću gumba ∧, ∨, <, > podesite zaslon prema vlastitom nahođenju i zatim pritisnite gumb ꔉOK.
• F
unkcija Auto Configure funkcionira samo za RGB ulaz. Izvršavate li podešavanje zaslona za videozapis iz grafičkog
signala računala, možda nećete pronaći optimalno stanje. Izvršite funkciju Auto Configure za statički isječak.
• Varijabilni raspon može se razlikovati ovisno o ulaznoj razlučivosti.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
Funkcija Screen Reset
* Postavke odabranih načina SCREEN vraćaju se na zadane tvorničke postavke.
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na opciju SCREEN pomoću
gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
PJT Mode
: Front
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na funkciju Screen Reset i pritisnite gumb ꔉOK.
Aspect Ratio
: 16 : 9
3. P
rijeđite na Yes pomoću gumba <, > i zatim pritisnite gumb
ꔉOK.
RGB Config.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
26
SCREEN
Keystone
Test
Screen Reset
funkcija
Opcije izbornika OPTION
Upotreba funkcije statičkog isječka
1. Pritisnite gumb STILL na daljinskom upravljaču.
* Možete zamrznuti sliku u pokretu.
<Pokretne slike>
<Statički isječak>
2. Želite li napustiti način rada STILL, pritisnite bilo koji gumb.
* Funkcija STILL otpustit će se automatski, nakon desetak minuta.
Odabir jezika
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na funkciju OPTION pomoću
gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na opciju Language i pritisnite gumb ꔉOK.
3. P
omoću gumba ∧, ∨ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite
gumb ꔉOK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
• Prikaz na zaslonu (OSD) bit će na željenom jeziku.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
Upotreba funkcije ispune
* Ova bi funkcija mogla biti učinkovita ako želite zadobiti pažnju publike tijekom prezentacija, okupljanja ili sastanaka.
1. Pritisnite gumb BLANK na daljinskom upravljaču.
• Zaslon će ispuniti boja pozadine.
• Možete odabrati boju pozadine (pogledajte ‘Odabir boje slike ispune’)
2. Želite li poništiti funkciju ispune, pritisnite bilo koji gumb.
•Ž
elite li privremeno isključiti lampu, na daljinskom upravljaču pritisnite BLANK. Nemojte blokirati leću projektora predmetima dok radi, jer bi se uslijed toga predmeti mogli pregrijati i izobličiti ili čak uzrokovati požar.
27
funkcija
Odabir boje ispune
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na funkciju OPTION
pomoću gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
OPTION
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na funkciju Blank Image i pritisnite gumb ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. P
omoću gumba ∧, ∨ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite
gumb ꔉOK.
• Boja pozadine će se promijeniti u odabranu boju funkcije Blank.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
Funkcija za stanje mirovanja
* Mjerač vremena za stanje mirovanja isključit će projektor u za to određeno vrijeme.
1. Pritisnite gumb SLEEP na daljinskom upravljaču.
2. Pomoću gumba <, > odaberite željeno vrijeme.
• Svakim pritiskom gumba <, > mijenja se zaslon kao što je prikazano u nastavku.
ꔗ
ꔗ
Off
240 Min
ꔃ
ꔃ
ꔗ
ꔗ
10 Min
180 Min
ꔃ
ꔃ
• Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba MENU.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb EXIT.
28
ꔗ
ꔗ
20 Min
120 Min
ꔃ
ꔃ
ꔗ
30 Min
ꔃ
ꔗ
60 Min
ꔃ
ꔗ
90 Min
ꔃ
funkcija
Funkcija Auto sleep
* Ovom funkcijom projektor će se isključiti automatski nakon isteka 10 minuta bez signala.
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na funkciju OPTION pomoću
gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na funkciju Auto Sleep i pritisnite gumb ꔉOK.
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
3. P
rijeđite na Yes pomoću gumba <, > i zatim pritisnite gumb
ꔉOK.
Option Reset
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
Funkcija Option Reset
* Postavke odabranih načina OPTION vraćaju se na zadane tvorničke postavke.
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na funkciju OPTION
pomoću gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb ꔉOK.
2. P
rijeđite na podstavku pomoću gumba >. Zatim pomoću gumba
∧, ∨ prijeđite na funkciju Option Reset i pritisnite gumb ꔉOK.
3. P
rijeđite na Yes pomoću gumba <, > i zatim pritisnite gumb
ꔉOK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
• Funkcija Language nije ponovno postavljena.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
Opcije izbornika INFORMATION
Prikaz informacija o projektoru
1. P
ritisnite tipku MENU. Zatim prijeđite na funkciju
INFORMATION pomoću gumba ∧, ∨, <, > i pritisnite gumb
ꔉOK.
2. Možete vidjeti trenutne informacije o projektoru.
• Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite MENU ili EXIT.
INFORMATION
ꔂMove
Serijski broj
: CF181D-JS
Lamp Time (R)
:9
Input
: Video
Resolution
: NTSC M
Fh/Fv
: 15.7KHz/60.0Hz
29
Informacije
Informacije
Podržani zaslon monitora
* U sljedećoj tablici navedeni su formati prikaza koje projektor podržava.
Izvori
Format
Vertikalna frekvencija (Hz)
Horizontalna frekvencija (kHz)
*A
ko projektor ne podržava ulazni signal, na zaslonu će se prikazati poruka “Out of Range”.
* Projektor podržava DDC1/2B u obliku funkcije automatskog prepoznavanja (plug and play) (automatsko prepoznavanje računalnog monitora).
* Oblici vala sinkronizacije ulaza za vodoravnu i okomitu frekvenciju su odvojeni.
< DVD/DTV ulaz >
Signal
60 Hz
50 Hz
24/25/30 Hz
30
Komponentni-*1
HDMI (DTV) -*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Vrsta kabela
1 - Komponentni kabel
2 - HDMI kabel
Informacije
Održavanje
*P
rojektor nije zahtijevan u pogledu održavanja. Leću biste trebali održavati čistom jer bi se na zaslonu mogle prikazivati mrlje ili
nečistoća. U slučaju potrebe za zamjenom određenih dijelova, obratite se svom distributeru. Prilikom čišćenja bilo kojeg dijela
projektora, uvijek prethodno isključite napajanje i iskopčajte projektor.
Čišćenje leće
Ako na površini leće postoje mrlje ili ima prašine, svakako je morate očistiti. Uređaj lagano očistite pomoću zračnog spreja ili
krpice za čišćenje koju ste dobili uz uređaj. Koristite preporučeni zračni sprej ili proizvod za čišćenje leće. Prilikom čišćenja leće,
malom količinom tekućine za čišćenje natopite vatirani štapić ili meku krpicu i očistite leću. Imajte na umu kako bi u slučaju
izravnog nanošenja na leću tekućina mogla proći kroz leću.
Čišćenje kućišta projektora
Prije čišćenja kućišta monitora iskopčajte kabel napajanja. Radi uklanjanja nečistoća ili prašine, kućište obrišite priloženom krpicom na poliranje. Nemojte koristiti, alkohol, benzen, razrjeđivače ili druga kemijska sredstva za čišćenje jer bi mogla uzrokovati
izobličenja kućišta ili skidanje boje.
Čišćenje filtra
U slučaju potrebe za čišćenjem filtra tijekom korištenja projektora, poduzmite sljedeće mjere kako biste ga očistili.
1
Projektor isključite i kabel napajanja iskopčajte
iz utičnice. Okrenite ga naopako i stavite na
stol ili neku drugu ravnu površinu.
3
Okrenite poklopac filtra naopako, izvadite filtar
i očistite prašinu.
(Ako je filtar oštećen, zamijenite ga dodatnim novim.)
2
Filtar
Pritisnite s obje ruke kao što je naznačeno
strelicama i izvadite poklopac filtra.
Poklopac filtra
4
Umetnite filtar u poklopac. Namjestite poklopac na projektor i pritisnite ga dok se ne
začuje škljocaj.
31
Informacije
Zamjena lampe
Zamjena lampe
Interval zamjene lampe može ovisiti o okruženju u kojem se projektor koristi.
Vrijeme korištenja lampe možete provjeriti u odjeljku CHECKING LAMP TIME na
izborniku (str. 29). Lampu morate zamijeniti u sljedećim slučajevima:
<Gornja ploča projektora >
• Projicirana slika postala je tamnija ili slabija.
• Indikator lampe svijetli crvenom bojom.
• Prilikom uključivanja projektora prikazuje se poruka "Zamijenite lampu".
Indikatori lampe
Pažljivo zamijenite lampu
▪▪ Pritisnite gumb POWER na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste isključili napajanje.
▪▪ Ako je LED indikator rada treperi narančastom bojom, nemojte iskopčavati kabel napajanja dok LED indikator rada ne
počne trajno svijetliti (crvenom bojom).
▪▪ Prije zamjene lampu ostavite 1 sat da se ohladi.
▪▪ Lampu zamijenite isključivo lampom istog tipa iz LG Electronics servisnog centra. Korištenje lampe drugog proizvođača
može dovesti do oštećenja projektora i same lampe.
▪▪ Lampu vadite samo prilikom zamjene.
▪▪ Lampu držite izvan dohvata djece. Lampu držite dalje od izvora topline kao što su radijatori, štednjaci itd.
▪▪ Kako biste smanjili rizik od požara, lampu nemojte izlagati tekućinama ili stranim materijalima.
▪▪ Lampu nemojte stavljati blizu izvora topline.
▪▪ Provjerite je li nova lampa čvrsto pričvršćena vijcima. Ako nije, slika može biti tamna ili se može povećati rizik od požara.
▪▪ Nemojte dodirivati staklo lampe. Time se može narušiti kvaliteta slike ili smanjiti vijek trajanja lampe.
Kupnja zamjenske lampe
Broj modela lampe nalazi se na stranici 35. Provjerite model lampe i zatim je kupite u LG Electronics servisnom centru.
Korištenje lampe drugog proizvođača može dovesti do oštećenja projektora.
Odlaganje lampe
Iskorištenu lampu vratite u LG Electronics servisni centar.
32
Informacije
Zamjena lampe
1
Projektor isključite i kabel napajanja iskopčajte
iz utičnice. Pažljivo ga stavite na meku
površinu.
2
Odvijte vijak iz poklopca lampe pomoću
odvijača.
(Prije vađenja stare lampe iz projektora ostavite je 1
sat da se ohladi.)
Vijak u poklopcu lampe
3
Nakon skidanja poklopca lampe izvadite dva
pričvrsna vijka iz kućišta lampe pomoću
odvijača.
4
Vijci
Podignite lampu iz projektora.
Dno
Jezičac
5
7
Polako izvucite ručicu i izvadite kućište lampe.
Pritegnite vijke koje ste izvadili u koraku 3.
(Provjerite jesu li čvrsto pričvršćeni.)
6
8
Pažljivo umetnite novu lampu na odgovarajuće
mjesto. Gurnite donji dio lampe kako biste
provjerili je li pravilno umetnuta.
Zatvorite poklopac lampe i stavite vijke
izvađene u koraku 2 kako biste fiksirali poklopac.
(Ako se poklopac lampe ne postavi pravilno, uređaj
se neće uključiti.)
• Korištenje lampe drugog proizvođača može dovesti do oštećenja projektora ili same lampe.
• Provjerite je li poklopac lampe sigurno pričvršćen. Ako se poklopac lampe ne postavi pravilno, uređaj se neće
uključiti.
• Ako ne uspijete riješiti problem, obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke LG.
33
funkcija
Informacije vezane uz kontrolu lampe projektora
UPOZORENJE
• Projektor nemojte isključivati najmanje 5 minuta nakon pokretanja.
- Često uključivanje/isključivanje lampe može dovesti do njenog slabljenja.
• Nemojte iskopčavati kabel napajanja dok projektor ili ventilator rade.
- To će skratiti vijek trajanja lampe ili je oštetiti.
• Vijek trajanja projektora ovisi o okruženju u kojem se koristi i uvjetima korištenja.
• Projektor koristi lampu sa živom pod visokim tlakom. Pažljivo rukujte projektorom. Lampa se može razbiti i ozlijediti vas.
• A
ko nastavite s korištenjem projektora nakon što vam je preporučena zamjena lampe, lampa se može razbiti i može je
biti teško i opasno izvaditi.
• Ako se lampa razbije, učinite sljedeće
- Odmah isključite projektor.
- Odmah osigurajte dovoljno svježeg zraka (ventilacija).
- Neka servisni centar provjeri je li projektor oštećen i zamijeni lampu.
- Nemojte rastavljati projektor.
34
funkcija
Tehnički podaci
MODEL
AF115 (AF115-JS)
Razlučivost
1920 (horizontalno) x 1080 (vertikalno) piksela
Horizontalni/vertikalni omjer
16:9 (vodoravno:okomito)
Veličina LCOS ploče (mm)
15.4
Veličina zaslona
(udaljenost projekcije)
Širokokutno: 0,9 m ~ 9,1 m (76,2 cm ~ 762,0 cm)
Telefoto: 1,6 m ~ 16,4 m (76,2 cm ~ 762,0 cm)
Pomak projekcije
120 %
Udaljenost daljinskog
12 m
upravljača
Omjer zumiranja
1:1.8
Video kompatibilnost
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Power
AC 110 V - 240 V~ 50/60 Hz, 3,0 A-1.2 A
Visina (mm)
173.0
Širina (mm)
366.0
Dužina (mm)
447.5
Masa (kg)
9.6
Radni uvjeti
Lampa projektora
Temperatura
Model lampe
U radu: 0°C ~ 40°C
Kod pohrane i transporta: -20°C ~ 60°C
Vlažnost
U radu: 0 % ~ 75% relativne vlažnosti
U stanju pripravnosti: 0 % ~ 85% relativne vlažnosti
AJ-LAF1
Potrošnja energije lampe
220 W
35
Model i serijski broj projektora nalaze se na
stražnjoj ili bočnoj strani projektora. Zabilježite ih
ispod za potrebe servisiranja.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement