LG HT906TA Owner's Manual
HRVATSKI
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA
DVD kućno kino
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga
kao referencu za slučaj potrebe.
HT906TA (HT906TA, SH96TA-S/ W, SH96SB-C)
P/NO : MFL67164799
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 1
2011-03-09 �� 11:52:58
2
Početak
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA! NE OTVARAJ
OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO
SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE. Simbol munje sa strelicom na vrhu
unutar jednakostraničnog trokuta
ima za cilj upozoriti korisnika na
prisutnost opasnog neizoliranog
napona unutar kućišta proizvoda
koji može imati dovoljnu jakost da
za osobe predstavlja opasnost od
strujnog udara.
Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj
upozoriti korisnika na prisutnost
važnih uputa za rad i održavanje
(servisiranje) proizvoda u
knjižicama koje prate proizvod.
UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA
KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili
slično.
OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju.
Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.
Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog
ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i
kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se
nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi
na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu
površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena
tijela kao što su police za knjige, osim ako nije
osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to
navodi u uputama proizvođača.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 2
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.
Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda,
molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i
sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko ured-aj
zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja
ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom
priručniku može dovesti do opasanog izlaganje
zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste
spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci.
U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko
zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.
OPREZ u odnosu na električni kabel
Za većinu se ured-aja preporučuje da imaju zaseban
strujni krug za napajanje;
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa
zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih
utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite
stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom
priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu.
Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene
ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi,
presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta
izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo
koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog
udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte
električni kabel na ured-aju, ako ustanovite
njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel,
prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel
zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog
servisnog centra. Električni kabel zaštitite od
fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja,
lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu
pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na
kojem kabel izlazi iz ured-aja. Za iskapčanje glavnog
napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu.
Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude
pristupačan.
2011-03-09 �� 11:52:58
Početak
Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili
pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti
ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.
Zaštita autorskih prava
Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje,
prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u
javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala
koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod
sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je
zaštićena patentima SAD-a i drugima pravima na
intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za
zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision
Corporation, i može se koristiti samo za kućnu
upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim
ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije
odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i
otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.
Odlaganje starog ured-aja
1. A
ko se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi
trebaju se odlagati odvojeno od
komunalnog otpada preko za to
odred-enih odlagališta koja je za
te svrhe odredila vlada ili lokalna
uprava.
1
Početak
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju
odložite u odgovarajući spremnik u određenim
odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša
i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životonja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba
lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija
se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca,
vatre i drugih izvora topline. 3
3. P
ravilno odlaganje vašeg starog
ured-aja pomoći će spriječiti
potencijalno negativne posljedice
za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Z
a detaljnije informacije o
odlaganju vašeg starog ured-aja,
molimo kontaktirajte vaš gradski
ured, službu za odlaganje otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi
uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim
zahtijevima i drugim mjerodavnim
odredbama Direktiva 2004/108/EC,
2006/95/EC i 2009/125/EC.
Predstavnik za Europu :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI
VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI
S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO
PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU
PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN
SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI
PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA ‘STANDARD
DEFINITION’ (STANDARDNA REZOLUCIJA). U
SLUČAJU PITANJA U VEZI SKOMPATIBILNOŠĆU
NAŠEG TV URE-DAJA S OVIM MODELOM 525p I
625p URE-DAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ
KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.
Kada formatirate diskova na kojima se može
ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska
morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili
kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate
opciju na Live File System, disk ne možete koristiti
na LG player-ima.
(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za
Windows Vista)
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 3
2011-03-09 �� 11:52:58
4
Sadržaj
Sadržaj
23
23
– Brzo podešavanje (ez Setup) zvučnika
za kućno kino
Priključivanje antene
1
Početak
3
Postavke sustava
2
6
6
6
6
6
24
24
28
Podešavanje postavki za podešavanje
– OSD podešavanje početnog jezika dodatna mogućnost
– Otvaranje i zatvaranje izbornika za
podešavanje (Setup)
– Language (JEZIK)
– Display (ZASLON)
– Audio
– Lock (ZAKLJUČAVANJE) (Roditeljska
kontrola)
– Others (DRUGO)
4
Rad
9
10
11
Sigurnosne informacije
Jedinstvene funkcije
– Ulaz za prijenosni uređaj
– Izravno snimanje na USB
– Skaliranje za puni HD
– Brzo podešavanje (ez Setup) zvučnika
za kućno kino
– Proizveden za iPod
Dodatna oprema
Uvod
– Diskovi za reprodukciju
– O & simbolu na displeju
– Simboli korišteni u ovom priručniku
– Regionalni kodovi
Zahtjevi u odnosu na datoteke za
reprodukciju
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Zadnja ploča
2
Spajanje
12
14
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
Sastavite zvučnike
Priključivanje zvučnika na uređaj
Postavljanje sustava
Priključivanje na vaš TV
– Priključivanje komponentnog videa
– HDMI izlaz priključivanje
– Priključivanje videa
– Spajanje RCA na SCART kabel
– Podešavanje rezolucije
Rezolucija Video izlaza
Priključivanje dodatne opreme
– Priključivanje HDMI IN-a
– AUX IN priključivanje
– AUDIO IN (Portable IN) priključivanje
– Slušanje glazbe s prijenosnog playera
ili vanjskog uređaja
– Priključivanje USB-a
– Optički priključak
29
29
30
30
31
31
31
31
31
Korištenje [Home Menu] izbornika
Osnovne operacije
Druge operacije
– Prikaz disk informacija na zaslonu
– Prikaz DVD izbornika
– Prikaz DVD naslova
– 1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a
– Zaštita ekrana
– Pokretanje reprodukciji od odabranog
vremena
– Nastavljanje reprodukcije
– Mijenjanje stranice za titl kod
– Označena reprodukcija
– Prikaz PHOTO JPG datoteke
– Podešavanje samo-isključivanja
– ZATAMNJENJE
– Privremeno isključivanje zvuka
– Memoriranje zadnje scene
– Odabir sustava - dodatna mogućnost
– Podešavanje postavki za glasnoću
zvučnika
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memoriranje radio stanica
– Brisanje svih spremljenih stanica
– Brisanje spremljene stanice
– Poboljšanje lošeg FM prijema
6
6
7
7
7
7
7
8
22
23
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 4
24
24
25
26
27
31
31
32
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
2011-03-09 �� 11:52:58
Sadržaj
35
36
36
37
37
38
38
39
39
– Gledanje informacija o radio stanici
Podešavanje zvuka
– Postavljanje surround modusa
Napredne operacije
– Snimanje na USB
Reprodukcija iPod-a
– Priprema
– Reprodukcija iPod-a na zaslonu
– Uživanje u iPod-u u iPod IN modusu
5
Otklanjanje teškoća
41
Otklanjanje teškoća
6
Dodatak
42
42
42
43
44
45
46
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene o diskovima
Kodovi područja
Kodovi jezika
Robne marke i licence
Specifikacija
5
1
2
3
4
5
6
7
8
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 5
2011-03-09 �� 11:52:58
6
Početak
Jedinstvene funkcije
1
Ulaz za prijenosni uređaj
Dodatna oprema
Molimo provjerite isporučenu opremu.
Početak
Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3,
prijenosno računalo i sl.)
Izravno snimanje na USB
Snimanje glazbe s CD-a na vaš USB uređaj.
Daljinski upravljač (1)
baterija (1)
FM antena (1)
Kablovi zvučnika (6)
Skaliranje za puni HD
Prikaz slike pune HD kvalitete uz jednostavno
podešavanje.
Brzo podešavanje (ez Setup)
zvučnika za kućno kino
Slušanje zvuka s TV-a, DVD-a i digitalnog uređaja
pomoću živog 5.1 (2.1 ili 2.0) kanal modusa.
Proizveden za iPod
Slušanje glazbe s iPod-a jednostavnim
priključivanjem
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 6
RCA na SCART kabel (1)
2011-03-09 �� 11:52:59
Početak
Uvod
7
Simboli korišteni u ovom
priručniku
Diskovi za reprodukciju
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)
Diskovi kao što su filmovi koji se
mogu kupiti ili iznajmiti.
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus i finalizirani.
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus i finalizirani.
DVD+R: Samo Video
modus. Takod-er podržava
diskove s dva sloja.
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus.
Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/
CD-RW u glazbenom CD formatu
koji se mogu kupiti. O & simbolu na displeju
Tijekom rada se na TV-u može prikazati “ & ” simbol
koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom
priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 7
DVD-Video, DVD±R/RW u
Video modusu ili VR modusu i
finalizirani
t
Audio CDs
y
Filmske datoteke na USB-u/
disku
u
Glazbene datoteke na USB-u/
disku
i
Glazbene datoteke na USB-u/
disku
1
Početak
Ovaj ured-aj reproducira DVD±R/ RW i CD-R/ RW
diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA
i/ ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CDRW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na
ovom ured-aju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog
stanja diska, ili karakteristika ured-aja za snimanje i
softvera.
r
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.
,,SAVJET
Ukazuje na savjete i napomene za lakše izvršavanje
zadaće.
>>OPREZ
Ukazuje na oprez u cilju sprečavanja mogućeg
ozljeđivanja i oštećivanja.
Regionalni kodovi
Ovaj ured-aj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj
strani ured-aja. Ured-aj može reproducirati samo
DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.
yy Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi
globus s jednim ili više brojeva unutar globusa.
Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu
ured-aja ili se disk ne će moći reproducirati.
yy Ako pokušate reproducirati DVD s različitim
regionalnim kodom u odnosu na kod playar-a, na
TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional
Code” (Provjeri regionalni kod).
2011-03-09 �� 11:52:59
8
1
Početak
Zahtjevi u odnosu
na datoteke za
reprodukciju
Početak
Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA
glazbene datoteke
Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom
je ograničena na dolje prikazani način :
yy Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz
(MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
yy Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40
kbps do 192kbps (WMA)
yy Podržane verzije : v2, v7, v8, v9
yy Najviše datoteka: Manje od 999.
yy Ekstenzija datoteka : “.mp3”/ “.wma”
yy Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
yy Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji
kreira ISO 9660 sustav datoteka.
Zahtjevi u odnosu na DivX datoteku
Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je
ograničena prema sljedećem :
yy Moguća veličina rezolucije : within 720x576 (Š x
V) piksela
yy Naziv datoteke za DivX titl treba biti manji od 45
znakova.
yy Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne
može prikazati, on će se možda prikazati kao “ _ “
znak na displeju.
yy Brzina okvira: manje od 30 fps
yy Ako video i audio struktura snimljenih datoteka
nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio
signal.
yy DivX datoteke koje se mogu reproducirati : “.avi “,
“.mpg “, “.mpeg “, “.divx”
yy Titl format koji se može reproducirati : SubRip(*.
srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.
txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.
txt), Vobsub (*.sub)
yy Kodek formati koji se mogu reproducirati :
“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”.
Zahtjevi u odnosu na foto datoteku
yy Audio formati koji se mogu reproducirati : “AC3”,
“PCM”, “MP3”, “WMA”, “DTS”
Kompatibilnost foto datoteka s ovim uređajem je
ograničene prema sljedećem:
yy Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz
(MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
yy Maksimalni broj piksela po dužini: 2760 x 2048
piksela
yy Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40
kbps do 192kbps (WMA)
yy Najviše datoteka: Manje od 999.
yy Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu
reproducirati na ovom player-u.
yy Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog
formata snimanja ili stanja samog diska.
yy Ekstenzije datoteke : “.jpg”
yy Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 8
yy Ako se naziv filmske datoteke razlikuje od naziva
titl datoteke tijekom reprodukcije DivX datoteke,
možda se neće prikazati titl. yy Ako reproducirate DivX datoteku koja se razlikuje
od DivXspec, možda neće normalno raditi.
2011-03-09 �� 11:52:59
Početak
9
Daljinski upravljač
m INFO/DISPLAY: Otvara displej
na ekranu.
n HOME: Prikazuje [Home
Menu].
DISC MENU: Otvara izbornik na
DVD disku.
• • • • • • b • • • • • •
W/S/A/D (gore/ dolje/ lijevo/
desno): Koristi se za navigaciju
kroz displej na ekranu.
PRESET +/-: Odabire program
radija.
TUNING +/-: Bira željenu radio
stanicu.
b ENTER: Potvrd-uje odabir u
izborniku.
Memoriranje radio stanica.
x RETURN: Kretanje unazad u
izborniku ili zatvaranje izbornika
za podešavanje.
Instaliranje baterije
Skinite poklopac baterije na
stražnjoj strani daljinskog
upravljača i umetnite jednu
bateriju (veličine AAA) s pravilno
umetnutim 4 i 5.
• • • • • • a • • • • • •
P RADIO&INPUT: Mijenja izvor
ulaza.
MARKER: Označava popis za
reprodukciju.
1 POWER: Odabir funkcije i
ulaznog izvora.
B OPEN/CLOSE: Otvara i zatvara
pladanj diska.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 9
TITLE: Ako trenutni DVD naslov
ima izbornik, na ekranu će se
pojaviti izbornik naslova. U
protivnom se može pojaviti disk
izbornik.
• • • • • • d • • • • • •
SPEAKER LEVEL: Postavlja
glasnoću za željeni zvučnik.
SOUND EFFECT: Postavlja modus
zvučnog efekta.
1
Početak
SLEEP: Podešava sistem da
se automatski isključi nakon
odred-enog vremena. (Dimmer
(Prigušenje) : Prozor zaslona će se
zatamniti za polovicu.)
VOL -/+ (Volume): Podešava
glasnoću zvučnika.
OPTICAL: Izravno mijenja izvor
ulaza u optički ulaz.
MUTE: Isključivanje zvuka.
• • • • • • e • • • • • •
0 do 9 brojčane tipke : Odabiru
brojčane opcije u izborniku.
h REPEAT: Odabir načina
reprodukcije. (Ponavljanje/
Slučajan)
CLEAR: Uklanja oznaku s
označenog popisa ili broj kod
postavljanja lozinke.
• • • • • • f • • • • • •
Upravljačke tipke za TV :
Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)
-- Možete upravljati s glasnoćom,
izvorom ulaza, uključivanjem
ured-aja LG TV-a. Držite POWER
(TV) i pritisnite više puta PR/
CH (W/S) tipku dok se TV ne
uključi ili isključi.
X REC: USB izravno snimanje.
• • • • • • c • • • • • •
?: Ova tipka nije omogućena.
Z STOP: Zaustavlja reprodukciju
ili snimanje.
RDS : Sustav radio podataka
(Radio Data System)
d PLAY, MONO/STEREO: Pokreće
reprodukciju. Odabire Mono/
Stereo.
PTY : Prikazuje različite RDS
displeje
M PAUSE/STEP: Pauziranje
reprodukcije.
C/V SKIP: Prijeœi na
sljedeće ili prethodno poglavlje/
snimku/ datoteku.
c/v SCAN: Traženje nazad
ili naprijed.
2011-03-09 �� 11:53:00
10
Početak
Prednja ploča
1
Početak
a
b
c
l k
d
jih g
f
e
a 1/! (ELEKTRIČNO NAPAJANJE)
Uključuje ili isključuje uređaj.
h Z (STOP)
Zaustavlja reprodukciju.
b Pladanj za disk
i z/M (REPRODUKCIJA/PAUZA)
Pokreće reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo
pritisnite za izlazak iz stanja pauze.
c iPod Dock priključak
d Prozor zaslona
Prikazuje trenutno stanje uređaja.
e VOLUME
Podešava glasnoću zvučnika.
f F (FUNKCIJA)
Mijenja izvor ulaza ili funkciju.
g C/V (SKIP)
Ide na sljedeću ili prethodnu datoteku/snimku/
poglavlje. Traženje nazad ili naprijed. (Pritisnite i
držite)
Bira željenu radio stanicu.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 10
j B (OTVORI/ZATVORI)
Otvara ili zatvara pladanj za disk.
k USB priključak
Priključite USB uređaj.
l PORT. IN
Priključite na prijenosni player s audio izlazom.
2011-03-09 �� 11:53:00
Početak
11
Zadnja ploča
1
b
c
de
ji
a Električni kabel
b Konektori zvučnika
Priključite kablove za zvučnike.
c Ventilator za hlađenje
d Antenski konektor
FM – Priključite FM žičanu antenu.
e VIDEO OUT
Priključite na TV s video ulazima.
Početak
a
h
g
f
f HDMI OUT
Priključite na TV s HDMI ulazima.
(Sučelje za digitalni audio i video)
g HDMI IN 1/2
Priključite na vanjski izvor s HDMI izlazom.
h OPTICAL IN
Priključite na audio opremu s optičkim izlazom.
i COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Priključite na TV s Y PB PR ulazima.
j AUX (L/R) INPUT
Priključite na vanjski izvor s 2 kanalnim izlazom.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 11
2011-03-09 �� 11:53:00
12
Spajanje
Sastavite zvučnike
2. Gurnite žicu zvučnika kroz rupu na osnovi.
Prije nego priključite zvučnike, sastavite zvučnike
s postoljima. Molimo provjerite dijelove za
sastavljanje zvučnika.
Sadržaj pakiranja
2
Spajanje
Cijev
3. Spojite zvučnike s postoljima zvučnika
zatezanjem vijaka.
Osnova
Vijak
Zvučnik
Kabel
1. Postavite cijev na osnovu, zatim učvrstite cijev
pomoću isporučenog vijka.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 12
2011-03-09 �� 11:53:00
Spajanje
4. Priključite žicu zvučnika na priključak na
zvučniku.
Pazite da crnu žicu priključite na priključak s
oznakom “-„ (minus), a drugu žicu priključite na
priključak s oznakom „+“ (plus).
13
>>OPREZ
Pazite da vam zvučnici
ne ispadnu. U protivnom
bi posljedice mogle biti
nepravilnosti u radu
zvučnika, osobne ozljede i/ili
oštećenja imovine.
2
Spajanje
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 13
2011-03-09 �� 11:53:01
14
Spajanje
Priključivanje zvučnika
na uređaj
2
Spajanje
1. Priključite žice na uređaj.
Uskladite boju trake na svakoj žici s bojom
priključka na stražnjoj strani uređaja. Za
priključivanje žice na uređaj, pritisnite plastičnu
pločicu kako bi otvorili priključak. Umetnite žicu
i otpustite plastičnu pločicu.
Boja
Zvučnik
Položaj
Siva
Nazad
Nazad desno
Plava
Nazad
Nazad desno
Zelena
Sredina
Sredina
Narančasta
Subwoofer
Bilo koji položaj
naprijed
Crvena
Naprijed
Naprijed desno
Bijela
Naprijed
Naprijed lijevo
Za priključivanje žice na zvučnike, pritisnite
plastičnu pločicu kako bi otvorili priključak na
dnu svakog zvučnika. Umetnite žicu i otpustite
plastičnu pločicu.
Spojite crnu traku svake žice na kleme
označene s – (minus) a drugi kraj na kleme
označene s + (plus).
2. Priključite žice na zvučnike.
Drugi kraj svake žice priključite na odgovarajući
zvučnik u skladu s oznakom u boji.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 14
>>OPREZ
yy Pripazite da djeca ne guraju ruke ni
predmete u *odvod zvučnika.
*Odvod zvučnik : Rupa za bogatiju bas zvuk
na sanduku zvučnika (u prilogu).
yy Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako
da se na TV zaslonu ili monitoru računala
mogu pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo,
zvučnike postavite dalje od TV zaslona il
računala.
2011-03-09 �� 11:53:01
Spajanje
Postavljanje sustava
Sljedeća slika prikazuje primjer postavljanja sustava.
Napominjemo da se slike u ovim uputama razlikuju
od stvarnog uređaja u svrhu objašnjavanja. Za
najbolji mogući surround zvuk, svi zvučnici izuzev
subwoofera trebaju se postaviti na istu udaljenost u
odnosu na mjesto slušanja ( ).
G
F
A
A
Surround lijevi zvučnik (L)/ Surround desni
zvučnik (R): Ove zvučnike postavite iza mjesta
slušanja, okrenute malo prema unutra.
2
Uređaj
A
D
Srednji zvučnik: Srednji zvučnik postavite iznda ili
ispod monitora ili ekrana.
Spajanje
C
A
Prednji lijevi zvučnik (L)/ Prednji desni
zvučnik (R): Prednje zvučnike postavite sa strane
monitora ili ekrana i u što je više moguće u
ravnini s površinom ekrana.
Subwoofer: Položaj subwoofera nije toliko
kritičan, zato jer niski bas tonovi nisu visoko
usmjereni. Međutim, subwoofer je polje postaviti
blizu prednjih zvučnika. Zvučnik zakrenite malo
prema sredini sobe kako biste smanjili odbijanja
od zidova. B
A
15
E
A
A ABCD E F G
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 15
2011-03-09 �� 11:53:02
16
Spajanje
Priključivanje na vaš
TV
Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o
mogućnostima vaše postojeće opreme.
,,Napomena
2
Spajanje
yy Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju
želite priključiti, player možete priključiti
na više načina. Koristite samo jedan od
načina priključivanja koji su opisani u ovom
priručniku. Priključivanje komponentnog
videa
Priključite COMPONENT VIDEO OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN) priključke na uređaju na
odgovarajuće ulazne priključke na TV-u pomoću
komponentnih kablova.
Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk. Uređaj
yy Molimo pogledajte priručnike za vaš TV,
stereo sustav ili druge uređaje kako bi
izvršili najbolja priključivanja.
>>OPREZ
yy Pazite da player bude izravno priključen na
TV. Podesite TV na pravilni kanal za video
ulaz.
yy Ne priključujte svoj player preko vašeg VCR.
Slika se može izobličiti uslijed zaštite protiv
kopiranja.
TV
Zelena
Plava
Crvena
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 16
2011-03-09 �� 11:53:02
Spajanje
17
,,Napomena
HDMI izlaz priključivanje
Imate li HDMI TV ili monitor, možete ga priključiti na
ovaj uređaj koristeći HDMI kabel(Tip A, Brzi HDMI™
kabel).
Priključite HDMI OUT priključak na uređaju na
HDMI IN priključak na HDMI kompatibilnom TV-u ili
monitoru.
Postavite TV izvor na HDMI (Pogledajte TV priručnik
za vlasnika)
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća
audio izlaz uređaja, audio zvuk s HDMI
uređaja može biti izobličen ili ga možda
neće biti.
yy Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni
uređaj pazite na sljedeće:
- Je li video ulaz priključenog uređaja
pravilno postavljen za ovaj uređaj.
Uređaj
- Priključeni uređaj je kompatibilan s
720x480i (ili 576i), 720x480p (ili 576p),
1280x720p,1920x1080i ili 1920x1080p
video ulazom.
HDMI IN 2
2
Spajanje
- Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj
uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj,
pustite da prođe 30 sekundi, a zatim
uključite ovaj uređaj.
yy Svi HDCP-kompatibilni HDMI ili DVI uređaji
neće raditi s ovim uređajem.
TV
- Slika se neće pravilno prikazati s ne-HDCP
uređajem.
- Uređaj neće vršiti reprodukciju i TV zaslon
će se zatamniti ili pozeleniti, ili se na
zaslonu mogu pojaviti smetnje.
yy Ako se na zaslonu pojavljuju smetnje ili
linije, molimo provjerite HDMI kabel (Brzi
HDMI™ kabel).
,,SAVJET
yy Pomoću HDMI priključivanja možete u
potpunosti zajedno reproducirati signale za
digitalni video i audio.
yy Kada koristite HDMI priključivanje, možete
promijeniti rezoluciju za HDMI izlaz.
(Pogledajte “Podešavanje rezolucije” na
stranici 19.)
>>OPREZ
yy Mijenjanje rezolucije nakon što je već
izvedeno priključivanja može imati za
posljedicu nepravilnosti u radu. Problem
ćete riješiti isključivanjem i ponovnim
uključivanjem uređaja.
yy Kada HDMI priključivanje s HDCP-om nije
ovjereno, TV zaslon može potamniti ili
pozeleniti, ili se na zaslonu mogu pojaviti
smetnje. U tom slučaju, provjerite HDMI
priključivanje ili iskopčajte HDMI kabel.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 17
2011-03-09 �� 11:53:02
18
Spajanje
Priključivanje videa
Spajanje RCA na SCART kabel
Priključite VIDEO OUT priključak na uređaju na
priključak za video ulaz na TV-u pomoću video
kabla.
Kod upotrebe RCA na SCART kabela, priključite
RCA krajeva kabela na odgovarajuće VIDEO OUT
priključke na ureœaju, a scart kabel priključite na
scart priključak na TV-u.
Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.
2
Uređaj
Spajanje
Uređaj
TV
TV
Жълт
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 18
2011-03-09 �� 11:53:03
Spajanje
Podešavanje rezolucije
Uređaj omogućuje nekoliko izlaznih rezolucija za
HDMI OUT i COMPONENT VIDEO OUT priključke.
Rezoluciju možete promijeniti pomoću [Setup]
izbornika.
1. Pritisnite n HOME.
2. Koristite A/D za odabir [Setup], a zatim
pritisnite b ENTER. Prikazuje se [Setup]
izbornik.
19
Rezolucija Video izlaza
Rezolucija prikazana na prozoru zaslona i rezolucija
koja se prosljeđuje na izlaz se mogu razlikovati
ovisno o vrsti priključivanja.
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i
480i (ili 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (ili 576p) i 480i (ili
576i)
2
Spajanje
[VIDEO OUT]: 480i (ili 576i)
3. Koristite W/S za odabir [DISPLAY] opcije, a
zatim pritisnite D za prijelaz na drugu razinu.
4. Koristite W/S za odabir [Resolution] opcije, a
zatim pritisnite D za prijelaz na treću razinu.
5. Koristite W/S za odabir željene rezolucije,
a zatim pritisnite b ENTER za potvrdu svog
odabira.
,,Napomena
Ako vaš TV ne prihvaća rezoluciju koju ste
postavili na playeru, rezoluciju možete postaviti
na 480p (ili 576p) na sljedeći način:
Pritisnite Z STOP dulje od 5 sekundi.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 19
2011-03-09 �� 11:53:03
20 Spajanje
Priključivanje dodatne
opreme
Priključivanje HDMI IN-a
Pomoću ovog priključivanja možete uživati u slici i
zvuku s vaše komponente.
2
Spajanje
Priključite HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 priključak na
uređaju na HDMI izlazni priključak na vašoj SetTop kutiji (ili digitalnom uređaju i sl.) koristeći HDMI
kabel. Postavite vanjski izvor na HDMI IN 1 ili HDMI
IN 2 pritiskom na P RADIO&INPUT.
,,Napomena
yy U HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 modusu
ne možete mijenjati video rezoluciju.
Promijenite video rezoluciju priključene
komponente.
yy Ako signal video izlaza nije normalan kada
se vaše računalo priključi na HDMI IN 1 ili
HDMI IN 2 priključak, promijenite rezoluciju
na vašem računalu na 480p (ili 576p), 720p,
1080i ili 1080p.
yy Video signal s HDMI ulaza se ne može
prosljeđivati s komponentnih ili
kompozitnih video izlaza.
yy Player prosljeđuje audio s HDMI ulaza
prema oba HDMI izlaza i prema zvučnicima
uređaj.
yy U HDMI IN modusu ne možete koristiti
SIMPLINK funkciju.
Na HDMI OUT
priključak na vašoj
komponenti (settop kutija, digitalni
satelitski prijemnik,
uređaj za video igrice
i sl.)
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 20
2011-03-09 �� 11:53:03
Spajanje
AUX IN priključivanje
Priključite izlaz dodatnog uređaja na konektor za
AUX AUDIO ulaz (L/R).
21
AUDIO IN (Portable IN)
priključivanje
Priključite izlaz prijenosnog uređaja (MP3 ili PMP i
sl.) na priključak za AUDIO (PORT. IN) ulaz.
Uređaj
2
Na priključke za
audio izlaz na vašoj
komponenti
(TV, video rekorder i
sl.)
Slušanje glazbe s prijenosnog
playera ili vanjskog uređaja
Crvena
Bijela
,,Napomena
Spajanje
MP3 playera i sl.
Ako vaš TV ima samo jedan izlaz za audio
(mono), priključite ga na lijevi (bijela boja)
audio priključak na uređaju.
Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s
brojnih vrsta prijenosnih playera ili vanjskih uređaj.
1. Priključite prijenosni player na P. IN
(PORTABLE IN) priključak na uređaju.
Ili
priključite vanjski uređaj na AUX priključak na
uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na 1 (POWER).
3. Odaberite PORTABLE ili AUX funkciju pritiskom
na P RADIO&INPUT.
4. U
ključite prijenosni player ili vanjski uređaj i
pokrenite reprodukciju.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 21
2011-03-09 �� 11:53:04
22 Spajanje
Priključivanje USB-a
Kompatibilni USB uređaji
Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3
playera i sl.) na USB priključak na prednjoj ploči
uređaja.
yy MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
yy USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0
ili USB 1.1
yy USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB
uređaje.
Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
2
Spajanje
yy Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju
instaliranje dodatnog programa kada se priključe
na računalo.
yy Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada. Vađenje USB uređaja iz playera
1. Odaberite neku drugu funkciju za rad uređaja
ili pritisnite dva puta za redom Z STOP.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.
yy Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će
potrebno više od nekoliko minuta za njihovo
pretraživanje. yy Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi
izgubili podatke.
ko koristite produžni kabel za USB ili USB hub,
yy A
USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
e podržava se upotreba NTFS sustava datoteka.
yy N
(Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
yy Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj
datoteka 1 000 ili više. e podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji
yy N
ili vrsta tvrdih USB uređaja.
SB priključak na uređaju se ne može koristiti za
yy U
priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može
koristiti za spremanje podataka. HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 22
2011-03-09 �� 11:53:04
Spajanje 23
Optički priključak
Priključite optički izlaz na uređaju (ili digitalnom
uređaju i sl.) na OPTICAL IN priključak.
Priključivanje antene
Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.
Priključite FM žičanu antenu na FM antenski
priključak.
2
Spajanje
Na priključak za
digitalni optički
izlaz na vašoj
komponenti
Brzo podešavanje (ez Setup)
zvučnika za kućno kino
Slušanje zvuka s TV-a, DVD-a i digitalnog uređaja
pomoću živog 5.1 (2.1 ili 2) kanal modusa. Čak i kad
je uređaj isključen, ako pritisnete OPTICAL, a zatim
uključite uređaj, on se automatski mijenja u AUX
OPT modus.
,,Napomena
Pazite da FM žičanu antenu raširite do kraja.
Nakon priključivanja FM žičane antene, antenu
držite vodoravno što je više moguće.
1. Priključite OPTICAL IN priključak na uređaju
na optički izlaz na vašem TV-u (ili digitalnom
uređaju i sl.).
2. Odaberite AUX OPT koristeći OPTICAL. Izravno
biranje AUX OPT.
3. Slušanje zvuka pomoću 5.1(2.1 ili 2) kanalna
zvučnika.
4. Izbjegnite AUX OPT koristeći OPTICAL.
Funkcija se vraća na prethodnu funkciju.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 23
2011-03-09 �� 11:53:04
24 Postavke sustava
Podešavanje postavki
za podešavanje
Otvaranje i zatvaranje
izbornika za podešavanje
(Setup)
Pomoću izbornika za podešavanje (Setup), možete
izvršiti razna podešavanja stavki kao što su slika i
zvuk. 1. Pritisnite n HOME.
Prikazuje [Home Menu].
Isto tako, između brojnih drugih stvari, možete
postaviti jezik za titlove i izbornik za podešavanje.
Za pojedinosti o svakoj stavci u izborniku za
podešavanje, pogledajte stranice 24 to 28.
3
OSD podešavanje početnog
jezika - dodatna mogućnost
Postavke sustava
Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će
se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika.
Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir
početnog jezika. U protivnom će se odabrati
engleski kao početni jezik.
1. Pritisnite 1 (POWER) za uključivanje uređaja. Na
zaslonu će se pojaviti izbornik za podešavanje
jezika.
2. Odaberite [Setup] koristeći AD.
3. Pritisnite b ENTER.
Prikazuje [Setup]
4. Pritisnite n HOME ili x RETURN za izlaz iz
[Setup] izbornika.
O izborniku za pomoć za podešavanje
Izbornik
ws
Move
Operacija
WS
Prijelaz u drugi
izbornik.
a
Move
A
Prijelaz na
prethodnu razinu.
d
Move
D
Prijelaz na sljedeću
razinu ili odabir
izbornika. x
Close
2. Koristite WSAD za odabir jezika, a zatim
pritisnite b ENTER.
Otvara se izbornik za potvrdu.
Tipke
b
Select
x RETURN
b ENTER
Zatvara [Setup]
izbornika ili [5.1
Speaker Setup].
Otvara izbornik za
potvrdu.
Language (JEZIK)
3. Koristite AD za odabir [Enter], a zatim pritisnite
b ENTER za završetak podešavanja jezika.
Menu Language
Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.
Disc Audio / Disc Subtitle / Disc
Menu
Odaberite svoj jezik za audio snimku (disk audio),
titlovi i izbornik diska.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk
snimljen.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 24
2011-03-09 �� 11:53:04
Postavke sustava 25
[Other]
Za odabir drugog jezika pritisnite numeričke
tipke, a zatim unesite b ENTER za unos
odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u
skladu s popisom kodova jezika na stranici 44.
Ako unesete pogrešan kod za jezik, pritisnite
CLEAR.
[Off (Za disk titl)]
Isključuje titl.
Display (ZASLON)
TV Aspect
[4:3]
Odaberite u slučaju kada je priključen
standardni 4 : 3 TV.
[16:9]
Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9
široki TV.
Display Mode
Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način
na koji želite prikazivati programe i filmove širokog
ekrana na vašem TV-u.
Postavlja rezoluciju izlaza za Komponentni i HDMI
video signal. Pogledajte „Podešavanje rezolucije“ za
pojedinosti o rezoluciji (stranica 19).
[Auto]
Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV
koji pruža informaciju o zaslonu (EDID), tada
se automatski odabire rezolucija koja najviše
odgovara priključenom TV-u. Ako je priključen
samo COMPONENT VIDEO OUT priključak,
rezolucija se postavlja kao zadana 480i (ili 576i)
rezolucija.
[1080p]
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog
videa.
[1080i]
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija interlaced videa.
[720p]
Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog
videa.
3
Postavke sustava
Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu
oblika ekrana vašeg TV-a.
Resolution (Rezolucija)
[480p (ili 576p)]
Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija
progresivnog videa.
[480i (ili 576i)]
Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija interlaced
videa.
[Letterbox]
Prikazuje široku sliku s pojasima na gornjem i
donjem dijelu zaslona.
[Panscan]
Automatski prikazuje široku sliku na cijelom
zaslonu i odsijeca dijelove slike koji se ne
uklapaju. (Ako disk/datoteka nije kompatibilan
s Pan Scan-om slika će se prikazivati u omjeru
omotnice.)
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 25
2011-03-09 �� 11:53:04
26 Postavke sustava
Audio
5.1 Speaker Setup (Podešavanje 5.1
zvučnika)
Izvršite sljedeće podešavanje za ugrađeni 5.1
kanalni surround dekoder.
1. Odaberite [5.1 Speaker Setup] u [Audio]
izborniku.
2. Pritisnite b ENTER.
Prikazuje se [5.1 SPEAKER].
[Speaker]
Odaberite zvučnik koji želite podešavati.
,,Napomena
Određene postavke za zvučnik je zabranila
kompanija Dolby Digital u licenčnom ugovoru.
[Size]
Budući da je postavka za zvučnik fiksirana,
postavku ne možete mijenjati.
[Volume]
Pritisnite AD za podešavanje izlasne snage
odabranog zvučnika.
3
Postavke sustava
Naprijed L/R: 0 ~ -5
SubWoofer, Nazad L/R, Sredina: 5 ~ -5
[Distance]
3. Koristite AD za odabir željenog zvučnika.
4. Opcije podesite koristeći WSAD tipke.
5. Na prethodni izbornik se vraćate kada pritisnete
x RETURN.
Nakon što ste priključili zvučnike na vaš DVD
Receiver, postavite udaljenost između zvučnika
i vašeg mjesta slušanja ako je udaljenost
srednjeg i zadnjih zvučnika veća od udaljenosti
prednjih zvučnika. Tako se postiže da zvuk
sa svakog zvučnika istovremeno stigne do
slušatelja. Pritisnite AD za podešavanje
udaljenosti odabranog zvučnika. Ova
udaljenost je jednaka razlici udaljenosti između
srednjeg i zadnjih zvučnika i prednjih zvučnika. [Test]
Odaberite [Speaker Test Start] koristeći WS,
a zatim pritisnite b ENTER. Za stop ponovo
pritisnite b ENTER. Podesite glasnoću
i uskladite je s glasnoćom test signala
memoriranih u sustavu.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 26
2011-03-09 �� 11:53:05
Postavke sustava 27
DRC (Dynamic Range Control)
Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital
samo). Postavite [On] za ovaj efekt.
Vocal
Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u
normalni stereo.
Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke
DVD-e.
HD AV Sync
Početno podešavanje koda zemlje
Kada uređaj koristite po prvi put, potrebno je
podesiti kod područja (Area Code).
1. Odaberite [Lock] izbornik, a zatim pritisnite D.
2. Pritisnite D.
Za pristup do [Lock] opcija, morate unijeti
lozinku koju ste sami kreirali. Unesite lozinku i
pritisnite b ENTER. Unesite ponovo lozinku,
a zatim pritisnite b ENTER za potvrdu. Ako
pogriješite prije pritiska b ENTER, pritisnite
CLEAR.
3. Odaberite prvi znak pomoću WS tipki.
4. Pritisnite b ENTER, a zatim odaberite drugi
znak pomoću WS tipki.
5. Pritisnite b ENTER za potvrdu odabira koda
područja.
Rating (Ocjenjivanje)
3
Postavke sustava
Digitalni TV ponekad može imati kašnjenja između
slike i zvuka. Ukoliko se to dogodi, kašnjenje možete
kompenzirati određujući postavku kašnjenja zvuka
tako da zvuk ‘čeka’ dolazak slike: to se zove HD AV
Sync. Koristite WS (na daljinskom upravljaču) za
kretanje gore i dolje i odabir vrijednosti kašnjenja,
koje možete postaviti od 0 do 300 ms.
Lock (ZAKLJUČAVANJE)
(Roditeljska kontrola)
Blokira reprodukciju ocijenjenih DVD-a na osnovu
njihovih sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.
1. Odaberite [Rating] u [Lock] izborniku, a zatim
pritisnite D.
2. Unesite lozinku i pritisnite b ENTER.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći WS
tipke.
[Rating 1-8]
Ocjena (1) ima najveća ograničenja, a ocjena (8)
ima najmanja ograničenja.
[Unlock]
Ako odaberete otključano, roditeljska kontrola
neće biti aktivna, a disk će se reproducirati u
cijelosti.
4. Pritisnite b ENTER za potvrdu odabrane
ocjene.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 27
2011-03-09 �� 11:53:05
28 Postavke sustava
Password (Lozinka)
Others (DRUGO)
Možete unijeti ili promijeniti lozinku.
1. Odaberite [Password] u [Lock] izborniku, a zatim
pritisnite D.
2. Unesite lozinku i pritisnite b ENTER.
Za promjenu lozinke, pritisnite b ENTER kada
je jače osvijetljena opcija [Change]. Unesite
lozinku i pritisnite b ENTER. Ponovite unos i
pritisnite b ENTER za potvrdu.
3. Pritisnite n HOME za zatvaranje izbornika.
,,Napomena
3
Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete
obrisati na sljedeći način:
Postavke sustava
1. Odaberite izbornik [Setup] na izborniku
[Home Menu].
2. Unesite 6-znamenkasti broj “210499” i
pritisnite b ENTER . Lozinka je obrisana.
DivX VOD
Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On
Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji
vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX®
VOD uslugu.
Za više informacija posjetite www.divx.com/ vod.
[Register]
Prikazuje registracijski kod vašeg playera.
[Deregister]
Deaktivira vaš player i prikazuje kod za
deaktiviranje.
,,Napomena
Svi video sadržaji preuzeti s DivX VOD-a
koristeći registracijski kod ovog playera, mogu
se reproducirati samo na ovom uređaju.
Area Code
Unesite kod područja čije se standardi koriste za
ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu popisa na
stranici 43.
1. Odaberite [Area Code] u [Lock] izborniku, a
zatim pritisnite D.
2. Unesite lozinku i pritisnite b ENTER.
3. Odaberite prvi znaka pomoću WS tipki.
4. Pritisnite b ENTER i odaberite drugi znak
pomoću WS tipki.
5. Pritisnite b ENTER za potvrdu odabira koda
područja.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 28
2011-03-09 �� 11:53:05
Rad 29
Korištenje [Home
Menu] izbornika
1. Pritisnite n HOME.
Prikazuje [Home Menu].
2. Odaberite opciju koristeći AD.
3. Pritisnite b ENTER, a zatim odabrani izbornik s
opcijama.
[Music]: Prikazuje [MUSIC] izbornik.
[Movie]: Pokreće reprodukciju vide s medija ili
prikazuje [MOVIE] izbornik.
[Photo]: Prikazuje [PHOTO] izbornik.
[Setup]: Prikazuje [Setup] izbornik.
Kada USB nije priključen ili kad nije umetnut
disk ne možete odabrati [Music], [Movie] ili
[Photo] opciju.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 29
1. Umetnite disk koristeći B OPEN/CLOSE ili
priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Pritisnite n HOME.
Prikazuje [Home Menu].
3. Odaberite opciju koristeći AD.
Ako odaberete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju
kada je priključen USB uređaj, a istovremeno je
umetnut i disk, prikazat će se izbornik za odabir
medija. daberite medij, a zatim pritisnite b
ENTER.
4. Pritisnite b ENTER, a zatim odabrani izbornik s
opcijama.
,,Napomena
yy Za većinu Audio CD-a i DVD-ROM diskova,
reprodukcija započinje automatski.
yy Uređaj automatski reproducira samo
glazbene datoteke na USB uređaju za
pohranu ili disku.
4
Rad
,,Napomena
Osnovne operacije
2011-03-09 �� 11:53:05
30 Rad
Za
Stop
Pritisnite d PLAY, MONO/
STEREO.
Pauza
Pritisnite M PAUSE/STEP.
Preskakanje
na sljedeće/
prethodno
poglavlje/
snimku/
datoteku.
Rad
Brzo odredite
točku
reprodukcijom
datoteke
ubrzano
naprijed ili
ubrzano nazad. Ponavljana ili
nasumična
reprodukcija
Druge operacije
Pritisnite Z STOP.
Reprodukcija
Reprodukcija
okvir-po-okvir
4
Učinite
Pritisnite više puta M PAUSE/
STEP. za reprodukciju naslova
okvir-po-okvir. (samo DVD,
DivX)
Tijekom reprodukcije pritisnite
C/ V SKIP za prelazak
na sljedeće poglavlje/snimku
ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke.
Pritisnite dvaput kratko C
SKIP za povratak na prethodno
poglavlje/snimku.
Tijekom reprodukcije pritisnite
više puta c/v SCAN
za odabir potrebne brzine
traženja. Za povratak na
normalnu brzinu, pritisnite d
PLAY, MONO/STEREO.
Pritisnite više puta h
REPEAT i trenutno poglavlje
ili snimka će se reproducirati
ponavljano ili nasumično.
Prikaz disk informacija na
zaslonu
Na zaslonu možete prikazati razne informacije o
umetnutom disku.
1. Pritisnite m INFO/DISPLAY za prikaz raznih
informacija o reprodukciji.
Prikazane stavke se razlikuju ovisno o vrsti diska
ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na WS
promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na
AD.
Naslov – broj trenutnog naslova / ukupan broj
naslova.
Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj
poglavlja.
Vrijeme – Proteklo vrijeme reprodukcije.
Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.
Titl – Odabrani titl.
Kut – Odabrani kut/ ukupan broj kutova.
,,Napomena
Ako se tijekom nekoliko sekundi ne pritisne
tipka, prikaz na zaslonu će se zatvoriti.
- DVD : Chapter/ Title/ Off
- DivX : Title/ All/ Off
- Audio CD/ MP3/ WMA : Track/
All/ Random/ Off
Usporavanje
brzine
reprodukcije
U modusu pauze, pritisnite
SLOW (c ili v) za odabir
potrebne brzine. (samo DVD,
DivX) DivX datoteka se ne
može usporiti kod reprodukcije
unazad.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 30
2011-03-09 �� 11:53:05
Rad
Prikaz DVD izbornika
r
Kada reproducirate DVD koji sadrži više izbornika,
željeni izbornik možete otvoriti koristeći Menu.
1. Pritisnite DISC MENU.
Prikazuje se informacija o disku.
2. Odaberite izbornik koristeći WSAD.
3. Pritisnite d PLAY, MONO/STEREO za potvrdu.
Prikaz DVD naslova
r
Kada reproducirate DVD koji sadrži više naslova,
željeni naslov možete odabrati koristeći Menu.
1. Pritisnite TITLE.
Prikazuje se naslov diska.
2. Odaberite izbornik koristeći WSAD.
3. Pritisnite d PLAY, MONO/STEREO za potvrdu.
r
Brzina 1,5 vam omogućuje gledanje slike i slušanje
zvuka brže nego kod normalne reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite d PLAY, MONO/
STEREO za reprodukciju 1,5 puta većom
brzinom. Na zaslonu se prikazuje “dx1.5”.
2. Ponovo pritisnite d PLAY, MONO/STEREO za
zatvaranje.
Zaštita ekrana
Zaštita ekrana se pojavljuje kada ured-aj ostavite u
Stop modusu duže od pet minuta.
Pokretanje reprodukciji od
odabranog vremena
ry
Pokretanje reprodukcije u bilo kom odabranom
vremenu na datoteci ili naslovu.
1. Pritisnite m INFO/DISPLAY tijekom
reprodukcije.
2. Pritisnite WS za odabir ikone sata i prikazat će
se “--:--:--”.
3. Unesite potrebno vrijeme početka u satima,
minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako
unesete pogrešne brojke, pritisnite CLEAR za
brisanje unesenih brojki. Zatim unesite točne
brojke. Na primjer, za pronalaženje scene u 1 sat,
10 minuta i 20 sekundi, unesite “11020” koristeći
brojčane tipke.
4. Pritisnite b ENTER za potvrdu. Reprodukcija
kreće od postavljenog vremena.
Nastavljanje reprodukcije
ryut
4
Rad
1,5 puta brzina reprodukcije
DVD-a
31
Uređaj memorira mjesto na kojem ste pritisnuli
Z STOP ovisno o disku. Ako se na zaslonu kratko
prikaže ”MZ (Resume Stop)”, pritisnite d PLAY,
MONO/STEREO za nastavak reprodukcije (od
mjesta scene).
Ako pritisnete dva puta Z STOP ili izvadite disk, na
zaslonu se prikazuje Z (Complete Stop). Uređaj će
obrisati mjesto zaustavljanja.
,,Napomena
Mjesto nastavljanja se može obrisati kada se
pritisne tipka (na primjer; 1 (POWER), B
OPEN/CLOSE i sl.).
Mijenjanje stranice za titl kod
y
Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete promijeniti
stranicu za titl kod kako bi se titl pravilno prikazivao.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
m INFO/DISPLAY za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite WS za odabir [Code Page] opcije.
3. Koristite AD za odabir željene kod opcije.
4. Pritisnite x RETURN za zatvaranje prikaza nazaslonu.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 31
2011-03-09 �� 11:53:05
32 Rad
Označena reprodukcija
ut
Funkcija označavanja vam omogućuje spremanje
omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaj
u memoriju uređaja.
1. Odaberite [Music] na izborniku [Home Menu].
Povratak u prethodnu mapu.
(samo MP3/ WMA)
Informacija o datoteci će se prikazati
prema ID3TAG informaciji na
odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
(samo MP3)
Brisanje oznake
1. Koristite WS za odabir snimke koju želite obrisati
s označene datoteke.
2. Pritisnite MARKER.
Brisanje svih oznaka
Koristite WSAD za odabir [Deselect All], a
zatim pritisnite b ENTER u modusu uređivanja
programa.
,,Napomena
Oznake se isto tako brišu kada se disk ili USB
uređaj izvade iz uređaja, kada se uređaj isključi
ili kada se promijeni funkcija rada uređaja.
4
Rad
Odabiranje svih snimki/datoteka.
Poništenje odabiranja svih snimki/datoteka.
Prelazak na prethodni ili
sljedeći popis datoteka.
2. Odaberite željenu glazbu u [List] koristeći WS, a
zatim pritisnite MARKER kako bi se oznaka pojavila
na popisu.
3. Pritisnite b ENTER ili d PLAY, MONO/STEREO.
Prikazuje modus reprodukcije.
4. Odaberite modus reprodukcije koristeći
WS i pritisnite b ENTER.
[Mark Play]
Označena reprodukcija.
[Current Play]
Normalna reprodukcija.
,,Napomena
Ako želite odabrati sve datoteke na popisu,
odaberite [Select All], a zatim pritisnite b
ENTER.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 32
2011-03-09 �� 11:53:05
Rad 33
Prikaz PHOTO JPG datoteke
O izbornik za pomoć na punom zaslonu
Izbornik
i
Prelazak na prethodni ili
sljedeći popis datoteka.
Operacija
Prikaz izbornika s
opcijama.
Menu
m
INFO/
DISPLAY
a/d
Prev./ Next
A/D
Prelazak na drugu
datoteku.
x
RETURN
Povratak u [Photo]
izbornik.
Uređaj može reproducirati diskove s foto
datotekama.
1. Odaberite [Photo] na izborniku [Home Menu] i
pritisnite b ENTER.
Tipke
x,
Close
Opcije tijekom prikazivanja
fotografije
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu
možete koristiti razne opcije.
1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom
zaslonu, pritisnite m INFO/DISPLAY prikaz
izbornika s opcijama.
Povratak u prethodnu
mapu.
2. Odaberite opciju koristeći WSAD.
4
Rad
2. Pritisnite WS za odabir mape, a zatim pritisnite
b ENTER.
3. Želite li gledati slide prikaz, pritisnite WS
za osvjetljenje datoteke i pritisnite d PLAY,
MONO/STEREO.
O izbornik za pomoć u [Photo] izborniku
Izbornik
Tipke
d Slide
Show
d
PLAY, MONO/
STEREO
wsad
Move
WSAD
Prelazak na drugu
datoteku ili sadržaj.
b
Select
b ENTER
Prikazivanje
određene datoteke.
x
Close
x RETURN
Vraćanje na [Home
Menu].
a
Operacija
Prikazivanje slide
prikaza.
b
c
d
e
a Trenutna slika/ukupan broj slika. –
Koristite AD za prikaz prethodne/sljedeće
fotografije.
b Slide Show z/M– Pritisnite b ENTER za
pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
c Speed x3/ x2/ x1 – Koristite b ENTER za
odabir brzine kašnjenja između fotografija u
slide prikazu.
d Rotate – Pritisnite b ENTER za okretanje
fotografije.
e Go to list – Pritisnite b ENTER za povratak u
[Photo] izbornik.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 33
2011-03-09 �� 11:53:05
34 Rad
Podešavanje samoisključivanja
Odabir sustava - dodatna
mogućnost
Pritisnite jednom ili više puta SLEEP za odabir
vremena čekanja od 10 do 180 minuta, nakon kojeg
će se uređaj sam isključiti.
Morate odabrati odgovarajući režim sustava za vaš
TV sustav. Pritisnite i držite M PAUSE/STEP dulje
od pet sekundi da biste mogli odabrati sustav na
izborniku [Home Menu].
Za provjeru preostalog vremena, pritisnite SLEEP.
Za poništenje funkcije samo-isključivanja, funkcije,
pritisnite više puta SLEEP sve dok se ne pojavi
“SLEEP 10”, a zatim pritisnite još jednom SLEEP kada
je prikazano “SLEEP 10”.
,,Napomena
Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego
se uređaj isključi.
Pritisnite SLEEP, i u prozoru zaslona će se
prikazati preostalo vrijeme.
,,Napomena
Funkcija neće raditi ako je priključen USB
uređaj ili je umetnut disk.
Podešavanje postavki za
glasnoću zvučnika
Podešavati možete glasnoću svakog zvučnika.
1. Pritisnite više puta SPEAKER LEVEL za odabir
zvučnika koji želite podešavati.
4
ZATAMNJENJE
Rad
Pritisnite jedanput SLEEP. Prozor zaslona će se
zatamniti za polovicu. Za poništenje te funkcije,
više puta pritisnite SLEEP, sve dok se prigušenje ne
isključi.
2. Pritisnite VOL -/+ za podešavanje glasnoće
odabranog zvučnika, kada je izbornik za
podešavanje glasnoće prikazan na prozoru
zaslona.
3. Ponovite i podesite glasnoću drugih zvučnika.
Privremeno isključivanje zvuka
Pritisnite
MUTE za isključenje zvuka.
Na uređaju možete isključiti ton (mute) kako bi, na
primjer, odgovorili na telefonski poziv, na prozoru
zaslona će se prikazati „MUTE“.
Memoriranje zadnje scene
r
Ured-aj memorira zadnju scenu na zadnjem
gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji
čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite
(Stand-by mode) ured-aj. Ako umetnete disk
čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena
automatski pozvati iz memorije.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 34
2011-03-09 �� 11:53:05
Rad 35
Radio operacije
Pazite da su priključene FM antene. (Pogledajte
stranicu 23)
Slušanje radija
1. Pritisnite P RADIO&INPUT sve dok se FM ne
prikažu na prozoru zaslona.
Bira se zadnja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite TUNING (-/+) otprilike dvije
sekunde, sve dok se ne počne mijenjati
pokazatelj frekvencije, zatim otpustite tipku. Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj pronađe
stanice.
Ili
Pritisnite više puta TUNING (-/+).
3. Podesite glasnoću okretanjem VOLUME na
prednjoj ploči ili višekratnim pritiskanjem VOL
(+/-) na daljinskom upravljaču.
Brisanje spremljene stanice
1. Pritisnite PRESET -/+ za odabir željenog broja
memorije (preset) za brisanje.
2. Pritisnite CLEAR, u prozoru zaslona će treptati
broj memorije (preset).
3. Pritisnite ponovo CLEAR za brisanje odabranog
broja memorije.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite d PLAY, MONO/STEREO na daljinskom
upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo
prijema u mono prijem što obično poboljšava
prijem signala.
Gledanje informacija o radio
stanici
Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.
PS
( Programme Service Name (Naziv
usluge programa))
Na displeju se prikazuje naziv kanala.
PTY
( Programme Type Recognition
(Prepoznavanje vrste programa))
Na displeju se prikazuje vrsta programa
(na pr. Jazz ili Vijesti) .
RT
( Radio Text (Radio tekst))
Tekstualna poruka koja sadrži posebne
informacije emitirane radio stanice. Tekst
može prelaziti preko ekrana.
CT
( Vrijeme koje kontrolira kanal)
Prikazuje datum i vrijeme emitirane
radio stanice.
Prije biranja stanica, pazite da smanjite glasnoću. 1. Pritisnite P RADIO&INPUT sve dok se FM ne
prikažu na prozoru zaslona.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na
TUNING (-/+).
3. Pritisnite b ENTER i memorirani (preset) broj
će treptati na prozoru zaslona. 4. Pritisnite PRESET (-/+) za odabir željenog broja
memorije.
5. Pritisnite b ENTER Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih
stanica.
Brisanje svih spremljenih
stanica
1. Pritisnite i držite CLEAR dvije sekunde.
U prozoru displeja trepti “ERASE ALL”.
4
Rad
Memoriranje radio stanica
FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System
(Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. RDS
prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno
slušate. Pritisnite nekoliko puta RDS da pogledate
informaciju.
Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa
pritiskom na RDS. Na displeju će se prikazati zadnje
korišteni PTY. Pritisnite PTY jednom ili više puta
kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite
AD. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se
stanica pronaœe traženje se zaustavlja.
2. Pritisnite CLEAR za brisanje svih spremljenih
stanica.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 35
2011-03-09 �� 11:53:05
36 Rad
Podešavanje zvuka
Postavljanje surround modusa
Sustav ima brojna prije postavljena surround
zvučna polja. Pomoću SOUND EFFECT možete
odabrati željeni modus zvuka.
SOUND EFFECT možete promijeniti pomoću AD tipke strelice kada je prikazana SOUND EFFECT
informacija.
NA DISPLEJU
Opis
GAME
GAME označava ujednačivač
igre. Možete uživati u
dinamičnijem virtualnom
zvuku dok igrate video igrice.
NIGHT
NIGHT označava noćni način
rada. Ova postavka vam
pomaže kada gledate filmove
na maloj glasnoći, kasno noću.
RETOUCH
RETOUCH označava MP3
up-scaling Kada slušate
MP3 datoteke ili drugu
komprimiranu glazbu, možete
poboljšati zvuk. Ovaj modus
je moguć samo za 2-kanalne
izvore.
LOUDNESS
Poboljšava visoke tonove.
Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati
ovisno o izvorima zvuka i efektima.
4
NA DISPLEJU
Opis
NAT PLUS
Možete slušati prirodni zvučni
efekt isti kao i kod sustava 5.1
kanala.
NATURAL
Uživati možete u prirodnom
zvuku.
Rad
Lokalno
specijalizirani
ekvolizator
AUTO EQ
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BASS
CLRVOICE
Regionalno prilagoœeni efekt
zvuka. (DANGDUT/ ARABIC/
PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/
MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/
CUMBIA/ AFRO)
Ostvaruje zvuk ekvolizatora
koji je najsličniji žanr koji
uključen u MP3 ID3 Tagu same
pjesme.
Program koji stvara
entuzijastičnu atmosferu
zvuka, stvarajući osjećaj da se
nalazite na pravom rock, pop,
jazz ili klasičnom koncertu. VIRTUAL
Služi za uživanje u virtualnijem
surround zvuku.
BYPASS
Možete slušati zvuk bez efekta
evolizatora.
,,Napomena
yy U nekim surround modusima, neki zvučnici
neće imati zvuka ili će zvuk biti slab, što ovisi
o modusu surrounda i audio izvora, to nije
greška.
yy Možda ćete trebati resetirati surround
modus, nakon prebacivanja ulaza, ponekad
čak i kad se promijeni glazbena snimka.
Tijekom reprodukcije pojačava
visoke tonove, bas i surround
zvučni efekt.
CLRVOICE označava jasnan
i čist zvuk. Ovaj program
čini jasnim zvuk glasa,
poboljšavajući kvalitetu
zvuka glasa. (Preporučujemo
korištenje ovog EQ-a kada
gledate film s 5.1 kanala.)
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 36
2011-03-09 �� 11:53:05
Rad 37
Napredne operacije
Snimanje na USB
Glazbu ili izvor zvuka možete snimati na USB uređaj
ako USB priključite na uređaj.
1. Priključite USB uređaj na uređaj.
2. Odaberite modus u kojem želite snimati. Prvo
pokrenite reprodukciju izvora zvuka.
3. Pokrenite snimanje pritiskom na X REC.
4. Za prekidanje snimanja pritisnite Z STOP.
[All tracks/ files recording]
Snimanje na USB u stop ili reprodukcija
modusu.
[Program list recording]
Datoteka će se spremiti na sljedeći način.
Audio CD
yy Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka. yy Kada tijekom snimanja zaustavite
reprodukciju, spremit će se datoteka koja
je snimljena do tog trenutka (samo AUDIO
CD).
yy Ne vadite USB i ne isključujte uređaj tijekom
USB snimanja. U protivnom možete snimiti
nepotpunu datoteku.
yy Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će
se prikazati poruka “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL” ili “NO REC”.
yy Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu
koristiti za USB snimanje.
yy Datoteka se snima uz 128 MB (približno
2 sata) kada snimate duže razdoblje.
Snimljeno je manje od 4 datoteke.
yy Ako tijekom reprodukcije zaustavite
snimanje, eka se neće spremiti.
4
Rad
Nakon označavanje željene datoteke(a), te
datoteke možete snimiti na USB (Pogledajte
stranicu 32).
,,Napomena
yy Tijekom USB snimanja možete provjeriti
postotak snimljenog materijala na ekranu.
(Samo Audio CD-i ili MP3/ WMA CD-i.)
yy U slučaju CD-G, DTS disk, USB snimanje
neće raditi.
yy Datoteke u pod-mapama se ne snimaju
tijekom snimanja svih snimaka.
yy Snimiti možete najviše 999 datoteka.
MP3/ WMA
Drugi izvori
(Prijemnik,
AUX, prijenosni
uređaj)
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 37
dređivanje broja snimljene datoteke kreće
yy O
od najnižeg broja. Prema tome, ako obrišete
neke snimljene datoteke, sljedeća snimljena
datoteka može imati najmanji broj među
njima.
Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji
su zaštićeni autorskim pravima, uključujući
računalne programe, datoteke, emitirani program
i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava
i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne
smije koristiti u te svrhe.Budite odgovorni prema
autorskim pravima.
Budite odgovorni
Poštujte autorska prava
2011-03-09 �� 11:53:06
38 Rad
Reprodukcija iPod-a
yy Connect the iPod firmly.
To open the iPod Dock, pull iPod dock.
Možete slušati zvuk sa svog iPod-a. Za detalje o
iPod-u, pogledajte korisnički vodič za iPod.
Priprema
yy Za gledanje iPod videa i fotografija na TV zaslonu.
-- Pazite da koristite video priključivanje preko
VIDEO OUT priključka na zadnjoj ploči ovog
uređaja. Odaberite odgovarajući modus video
ulaza na TV-u.
-- Ovisno o iPod-u, pripazite da odaberete
Video > Video postavke, a zatim s vašeg iPod-a
postavite TV Out na Ask ili On.
Za detalje o video postavkama, pogledajte
korisnički vodič za iPod.
4
Rad
-- Prikaz fotografija je moguć samo ako se ovaj
uređaj nalazi u iPod modusu, a fotografije
možete prikazivati samo kao slide prikaz. Za
prikaz fotografija na TV-u, na iPodu morate
pokrenuti slide prikaz. Za detalje o slide
prikazu, pogledajte korisnički vodič za iPod.
yy RETOUCH е за оптимизиране на всички MP3
файлове.
yy Ako je vaš iPod potpuno ispražnjen, prvo
napunite bateriju.
V
yy Prije priključivanja iPod-a, isključite ovaj uređaj i
smanjite njegovu glasnoću na minimum..
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 38
2011-03-09 �� 11:53:06
Rad 39
Reprodukcija iPod-a na
zaslonu
Uživanje u iPod-u u iPod IN
modusu
Sa svojim iPodom možete upravljati pomoću
izbornika za upravljanje na zaslonu.
1. Sigurno priključite iPod.
Upravljanje s iPod-om možete vršiti pomoću
isporučenog daljinskog upravljača i upravljačkih
funkcija na vašem iPod-u.
2. Pritisnite HOME.n
1. Sigurno priključite iPod.
3. Odaberite [Music] (Glazba) ili [Movie] (Film)
koristeći AD, a zatim pritisnite ENTER b
Ako ste priključili drugi uređaj (CD ili USB),
odaberite u izborniku iPod i  ENTER.
Ako odaberete opciju [Music] kada priključujete
samo iPod, uređaj će automatski početi s
reprodukcijom glazbe.
2. Pritisnite P RADIO&INPUT za odabir iPod
4. Odaberite sadržaj koristeći WSAD,a zatim
pritisnite ENTER 
Informacija o datoteci će se prikazati
prema ID3TAG informaciji na
odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
(samo MP3)
IN modusa.
WSAD
Odabiru opciju u izborniku.
d PLAY, MONO/
Pokreće reprodukciju
STEREO,
glazbe ili videa.
b ENTER
M
Pauziranje videa tijekom
njegove reprodukcije. Za
nastavak reprodukcije,
ponovo pritisnite d PLAY,
MONO/STEREO
C/ V
SKIP
Preskače reprodukciju naprijed
ili nazad.
h REPEAT
Odabire željeni modus
ponavljanja. Track ( ), All (
), Isključeno (Nema prikaza).
4
Rad
c/v SCAN
Brzo kretanje naprijed – nazad
pjesme ili videa.
Povratak u prethodnu mapu.
(samo MP3/ WMA)
5. Rad s iPod-om
Pogledajte odjeljak s osnovnim operacijama.
,,Napomena
yy Ako je OSD jezik za iPod postavljen kao
jednostavni kineski, power scroll funkcija
neće pravilno raditi.
yy U ovom modusu upravljačke funkcije na
vašem iPod-u neće raditi.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 39
2011-03-09 �� 11:53:06
40 Rad
,,Note
yy Poruka greške “CHECK IPOD(Provjeri iPod)”
ili “Connected iPod model is not supported
(Priključeni iPod model nije podržan).” se
prikazuje kada:
-- vaš iPod nije dostupan za rad određene
funkcije.
yy Poruka greške “CHECK IPOD(Provjeri iPod)”
ili “Please update iPod’s software (Molimo
ažurirajte iPod softver).” se prikazuje kada:
yy Ovisno o verziji softvera na vašem iPod-u,
možda nećete moći upravljati vašim iPodom pomoću ovog uređaja. Preporučujemo
instaliranje zadnje verzije softvera.
yy Kvaliteta videa ovisi o video izvorima na
vašem iPod-u.
yy Ako imate problema s vašim iPod-om,
molimo posjetite www.apple.com/support/
ipod.
-- Vaš iPod ima staru verziju sofvera.
> Ažurirajte iPod softver novijom
verzijom.
yy Ako ovaj uređaj prikaže poruku greške,
slijedite poruku. Poruka greške “CHECK
IPOD(Provjeri iPod)” ili “Please check your
iPod (Molimo provjerite svoj iPod.).” se
prikazuje kada:
4
Rad
-- Komunikacija između ovog uređaja i
vašeg iPod-a nije uspjela.
> Iskopčajte i ponovo ukopčajte iPod na
njegov dock priključak.
-- Vaš iPod nije dobro priključen.
-- Uređaj prepoznaje vaš iPod kao nepoznati
uređaj.
-- Baterija vašeg iPoda je prilično prazna.
> Baterija se mora napuniti.
> Ako bateriju punite kad je iPod prilično
ispražnjen, punjenje može duže trajati.
yy Možete koristiti dock adapter, koji se
isporučuje s vašim iPod-om, za priključivanje
na dock priključak za stabilnije korištenje
iPod-a. Ukoliko trebate adapter, kontaktirajte
iPod dobavljača.
yy Kompatibilnost s vašim iPod-om se može
razlikovati ovisno o vrsti vašeg iPod-a.
yy iPod touch i iPhone se razlikuju u
operacijama od iPod-a. Možda ćete trebati
neke dodatne kontrole za njihovo korištenje
na ovom uređaju. (na pr. “slide to uunlock”)
yy Ako koristite program, vršite poziv ili šaljete
i primate SMS poruku i sl., na iPod touch ili
iPhone uređaju, prvo ih iskopčajte s iPod
dock priključka na ovom uređaju, a zatim ih
koristite.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 40
2011-03-09 �� 11:53:06
Otklanjanje teškoća
41
Otklanjanje teškoća
PROBLEM
Nema električnog napajanja.
Nema slike.
ISPRAVAK
Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.
Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u kako bi se slika s
DVD Receiver-a prikazala na TV ekranu.
Dobro priključite video kablove na TV i DVD Receiver.
Zvuk je slab ili ga nema.
Odaberite pravilan modus za ulaz audio receiver-a kako biste mogli
čuti zvuk s DVD receiver-a.
Dobro priključite audio kablove u priključke.
Zamijenite stari kabel novim audio kabelom.
DVD slika je loše kvalitete.
Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
Umetnite disk.
DVD/ CD se neće reproducirati.
Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska,
sustav boja i regionalni kod).
Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore.
Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.
Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
se čuju smetnje.
Stavite DVD receiver i audio komponente dalje od TV-a.
Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene.
5
Postavite vanjsku antenu ako je potrebno.
Ručno podesite stanicu.
Memorirajte (preset) neke stanice, pogledajte stranicu 35 za detalje.
Daljinski nije usmjeren izravno prema uređaju.
Usmjerite daljinski prema ured-aju.
Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.
Daljinski upravljač ne radi dobro/
nikako.
Koristite daljinski najviše 7m od DVD receiver-a.
Otklanjanje teškoća
Radio se ne može pravilno ugoditi.
Izmed-u daljinskog i ured-aja postoji prepreka.
Uklonite prepreku.
U daljinskom upravljaču se koristi plosnata baterija. Zamijenite stare baterije novim baterijama.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 41
2011-03-09 �� 11:53:06
42 Dodatak
Održavanje
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja
i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate
transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj
na način kako je bio originalno tvornički upakiran.
Napomene o diskovima
Rukovanje diskovima
Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju.
Držite disk za rubove kako na površini diska ne bi
ostavili otiske prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir
ili trake.
Spremanje diskova
yy Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej
u blizini uređaja.
Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu
kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama
ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u
automobilu koji je izložen izravnim sunčevim
zrakama.
yy Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti
površinu.
Čišćenje diskova
Čišćenje vanjskih površina
yy Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode
duže vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
je površina izrazito prljava, koristite meku krpu
lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta.
Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin,
razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu
uređaja.
Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati
lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije
reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite
od sredine prema vanjskom rubu.
Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin,
razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje
ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od
vinila.
Održavanje uređaja
6
Dodatak
Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije.
Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk
pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje
molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni
centar.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 42
2011-03-09 �� 11:53:06
Dodatak 43
Kodovi područja
Odaberite kod područja s popisa.
Područje
Afganistan Kod Područje
AF Fidži Kod Područje
Kod Područje
Kod
FJ Monako MC Singapur SG
Argentina AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka Republika SK
Australija AU Francuska FR Maroko
MA Slovenija Austrija AT Njemačka
DE Nepal NP Južna Afrika
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Nizozemska NL Južna Koreja
KR
Butan BT Grčka GR Nizozemski Antili
AN Španjolska
ES
Bolivija
BO Grenland GL Novi Zeland NZ Sri Lanka
LK
SI
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mad-arska
HU Norveška
NO Švicarska
CH
Kanada
CA Indija IN Oman OM Tajvan TW
Čile CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
TH
Kina
CN Izrael IL Panama PA Turska
TR
Kolumbija CO Italija IT Paragvaj PY Uganda
UG
Kongo CG Jamajka JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan JP Poljska PL Sjedinjene Države
US
Hrvatska HR Kenija KE Portugal PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
Češka Republika
CZ Kuvajt Danska DK Libija LY Ruska Federacija RU Vijetnam VN
Ekvador EC Luksemburg LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat EG Malezija MY Senegal SN
El Salvador SV Maldivi MV
Etiopija ET Meksiko
MX
6
Dodatak
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 43
KW Rumunjska 2011-03-09 �� 11:53:06
44 Dodatak
Kodovi jezika
Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk
izbornik.
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afarski 6565
Francuski 7082
Litvanski
7684
Sindi 8368
Afrikaanski
6570
Frizijski 7089
Makedonski 7775
Singaleski
8373
Albanski 8381
Galicijski 7176
Malagaški 7771
Slovački 8375
Ameharski 6577
Gruzijski
7565
Malajski 7783
Slovenski 8376
Arapski 6582
Njemački
6869
Malajalaski 7776
Španjolski
6983
Armenski
7289
Grčki 6976
Maorski 7773
Sudanski
8385
Asameški
6583
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Svahili
8387
Ajmarski 6588
Guaranski 7178
Moldavski
7779
Švedski 8386
Azerbejdžanski
6590
Gudžaratski 7185
Mongolski 7778
Tagaloski
8476
Baškirski
6665
Hauski
7265
Naurski
7865
Tadžikijski 8471
Baski
6985
Hebrejski 7387
Nepalski
7869
Tamilski 8465
Bengalski, Bangla 6678
Hindi 7273
Norveški 7879
Teluški 8469
Butanski 6890
Mad-arski 7285
Orijski 7982
Tajski
8472
Biharski 6672
Islandski 7383
Pandžabi
8065
Tonga 8479
Bretonski 6682
Indonezijski 7378
Paštu, Pušto 8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingua 7365
Perzijski 7065
Turkmenski
8475
Burmski 7789
Irski 7165
Poljski
8076
Tviski 8487
Bjeloruski
6669
Talijanski
7384
Portugalski 8084
Ukrajinski 8575
Kineski
9072
Japanski 7465
Kečuanski
8185
Urdski 8582
6
Hrvatski
7282
Kanadski
7578
Reto-romanski
8277
Uzbeški 8590
Dodatak
Češki 6783
Kašmirski 7583
Rumunjski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kazački 7575
Ruski 8285
Volapski 8679
Nizozemski 7876
Kirgijski
7589
Samoanski 8377
Velški
6789
Engleski 6978
Korejski
7579
Sanskrit
8365
Volofski
8779
Esperanto
6979
Kurdski 7585
Škotsko galski
7168
Ksosaški 8872
Estonski 6984
Laotski
7679
Srpski
8382
Jidiš
7473
Faroaski 7079
Latinski 7665
Srpsko-hrvatski 8372
Jorupski 8979
Fidžijski
7074
Latvijski, Letonski 7686
Šonski 8378
Zulu
9085
Finski 7073
Lingalski HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 44
7678
2011-03-09 �� 11:53:06
Dodatak 45
Robne marke i licence
Proizvedeno prema licenci obuhvaćenoj U.S.
Patent brojevima: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535; i drugim patentima SAD-a
i drugih zemalja odabranih i u postupku odobrenja. DTS i DTS Digital Surround su zaštićene
robne marke, DTS logotip i simbol su robne
marke vlasništvo DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki-D simbol su robne marke
vlasništvo Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su robne marke ili registrirane robne
marke u vlasništvu HDMI licencirajući LLC.
““DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su
zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se pod
licencom.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video-na-zahtjev):
Ovaj DivX Certified® uređaj se mora registrirati
kako bi mogao reproducirati DivX Videoon-Demand (VOD) sadržaj. Za generiranje
registracijskog koda, potražite DivX VOD odjeljak
u izborniku za podešavanja. S tim kodom
posjetite vod.divx.com kako bi dovršili postupak
registriranja i kako saznali više o DivX VOD-u.
iPod je robna marka vlasništvo Apple Inc.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” znači da
je elektronički dodatak napravljen izrazito za
priključivanje na iPod, a proizvođač potvrđuje
da proizvod zadovoljava Apple standard u
performansama.
Apple ne snosi odgovornost za rad ovog uređaja
i njegovu usklađenost sa standardima sigurnosti
i regulativa.
6
Što je SIMPLINK?
Neke funkcije na ovom player-u se mogu
kontrolirati preko daljinskog upravljača za TV
kada su uređaj i LG TV sa SIMPLINK-om spojeni
preko HDMI priključivanja. Funkcije kojima
može upravljati daljinski upravljač LG TV- su;
Reprodukcija, Pauze, Skeniranje, Preskakanje,
Stop, Isključivanje uređaja, i sl.
Dodatak
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format koji
je kreirao DivX, Inc. Ovo je službeni DivX Certified
uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite
www.divx.com za više informacija i softverskih
alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.
iPod je robna marka vlasništvo Apple Inc.,
registrirana je u SAD-u i drugim zemljama.
yy Pogledajte TV priručnik za pojedinosti o
SIMPLINK funkciji.
yy LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima gore
prikazani logo.
yy Koristite višu verziju od Brzi HDMI™ kabel.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 45
2011-03-09 �� 11:53:07
46 Dodatak
Specifikacija
Općenito
Potrebno električno napajanje
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Dimenzije (Š x V x D)
430 X 62,5 X 281 mm bez nožica
Neto težina (Približno)
4,0 kg
Radna temperatura
41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)
Radna vlažnost
5 % do 90 %
Napajanje za bus (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Ulazi/Izlazi
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1
COMPONENT VIDEO OUT
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V
(p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2
HDMI IN/ OUT (video/audio):
19 iglica (Tip A, HDMI™ Connector )
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):
3 V (p-p), Optički priključak x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3.5 mm stereo priključak)
Pojačalo
Stereo mode
6
Surround mode
180 W + 180 W (4 Ω na 1kHz)
Dodatak
Front
Center
180 W + 180 W (4 Ω na 1 kHz)
Surround
180 W + 180 W (4 Ω na 1 kHz)
Subwoofer
200 W (3 Ω na 60 Hz)
180 W (4 Ω na 1 kHz)
Prijemnik
FM područje prijema
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 46
87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz
2011-03-09 �� 11:53:07
Dodatak 47
Prednji zvučnik
Vrsta
2 kanala 3 zvučnika
Impedancija
4Ω
Ulazna snaga
180 W
Najveća ulazna snaga
360 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
280 X 1 152 X 225 mm
Neto težina
3,33 kg
Zadnji zvučnik
Vrsta
2 kanala 3 zvučnika
Impedancija
4Ω
Ulazna snaga
180 W
Najveća ulazna snaga
360 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
280 X 1 152 X 225 mm
Neto težina
3,33 kg
Srednji zvučnik
Vrsta
2 kanala 3 zvučnika
Impedancija
4Ω
Ulazna snaga
180 W
Najveća ulazna snaga
360 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
327 x 99 x 76 mm
Neto težina
1,21 kg
6
Pasivni subwoofer
1 kanala 1 zvučnika
Impedancija
3Ω
Ulazna snaga
200 W
Najveća ulazna snaga
400 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
190 X 385 X 358 mm
Neto težina
5,4 kg
Dodatak
Vrsta
Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 47
2011-03-09 �� 11:53:07
HT906TA-RH_BHUNLL_CRO_4799.indd 48
2011-03-09 �� 11:53:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising