LG | NB5540 | User guide | LG NB4540 Упътване за употреба

LG NB4540 Упътване за употреба
Optikai üzemmód
LG Sound Sync
a
Az LG Sound Sync lehetővé teszi, hogy az LG TV távirányítójával irányítsa az egység néhány funkcióját. Az
irányítható funkciók közé tartozik a hangerőszabályzás és a némítás. Az Ön televízióján láthatónak kell lennie
a fent látható LG Sound Sync emblémának. / LG Sound Sync nudi Vam upravljanje određenim funkcijama
ovog uređaja preko daljinskog upravljača LG TV-a. Funkcije kojima se može upravljat su pojačavanje/
smanjivanje zvuka i gašenje tona. Provjerite ima li Vaš TV LG Sound Sync logotip kako je naznačeno gore. /
LG Sound Sync Vam pruža mogućnost da upravljate nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog
upravljača LG TV-a. Funkcije kojima se može upravljati su pojačavanje/smanjivanje zvuka i gašenje tona.
Budite sigurni da vaš TV ima LG Sound Sync logo kako je prikazano gore. / LG Sound Sync ви дава
възможност да контролирате някои функции от тази единица чрез дистанционното контролно на
вашия LG телевизор. Контролирани функции са звука нагоре/надолу и изключването на звука. Уверете
се, че вашия телевизор има логото на LG Sound Sync, както е показано по-горе. / LG Sound Sync ви
овозможува да контролирате некои од функциите на оваа единица преку далечинскиот управувач на LG
TV. Функции кои можат да се контролираат се зголемување/намалување јачина на звук и беззвучност.
Проверете дали телевизорот има ознака LG Sound Sync како што е прикажано погоре.
Optički rad / Optički rad /
Оптична операция / Оптичка операција
SOUND BAR
HRVATSKI | JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
Za upoznavanje s uputama za napredne funkcije,
posjetite http://www.lg.com, a zatim preuzmite
Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku
mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.
SRPSKI | JEDNOSTAVNO UPUTSTVO
Válassza a következőt OPTICAL. / Odaberi OPTICAL. / Odaberi
OPTICAL. / Изберете OPTICAL. / Изберете OPTICAL.
b
Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na
http://www.lg.com i preuzmite uputstvo proizvođača.
Neki sadržaji iz ovog uputstva će se možda razlikovati
od vašeg uređaja.
Model : NB5540, NB4540
NB4542, NB3540
За да разгледате инструкциите за разширените
функции, посетете http://www.lg.com и след това
изтеглете Ръководство за експлоатация. Част от
съдържанието в това ръководство може да се
различава от вашия модел.
МАКЕДОНСКИ | ЕДНОСТАВНО УПАТСТВО
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasítások
megtekintése érdekében látogassa meg a http://www.
lg.com honlapot és töltse le a Felhasználói kézikönyvet.
A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az
ön készülékétől.
За да ги видите упатствата за напредните функции,
посетете ја веб-локацијата http://www.lg.com а
потоа преземете го Упатството за корисникот.
Некоја од содржините во овој прирачник може да
се разликува од вашата единица.
Wall bracket install guide
Vezeték nélküli / Bežični / Bežični / Безжичен / Безжично
Válassza a következőt LG TV. / Odaberi LG TV. / Odaberi LG TV. /
Изберете LG TV. / Изберете LG TV.
a
b
Optikai / Optički / Optički / Оптичен / Оптички
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
a
БЪЛГАРСКИ | ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО
MAGYAR | EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV
Cable ties
LG Sound Sync / LG Sound Sync /
LG Sound Sync / LG Sound Sync
,
Néhány televíziónál meg kell változtatni a hangkimeneti beállítást. Lásd az alábbi leírást. / Na nekim
TV prijemnicima portrebno je promjenit parametre za izlaz zvuka. Pogledajte donju tablicu. / Na
nekim TV uređajima treba da se promene parametri za izlaz zvuka. Pogledajte donju tabelu. / При
някои телевизори трябва да се променят настройките за мощност на звука. Вижте описанието
по-долу. / Некои телевизори треба да ги сменат поставките за излез за звук. Погледнете го
описот подолу.
TV Speaker
External Speaker (Optical)
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
,
USB gender changer
Wall brackets and screws
Állítsa be a televíziója hangkimenetét : TV beállítási menü
[ [Hang] [ [TV hangkimenet] [ [Külső hangszóró
(Optikai)] /
Podesite izlaz zvuka vašeg TV-a : Izbornik TV podešavanje
[ [Zvuk] [ [Izlaz zvuka TV-a] [ [Vanjski zvučnik
(Optički)] /
Postavi izlaz za zvuk vašeg TV-a : Meni TV podešavanje
[ [Zvuk] [ [Izlaz za zvuk TV-a] [ [Eksterni zvučnik
(Optički)] /
Настройте мощността на звука на вашия телевизор :
Меню за настройките на телевизора [ [Звук] [
[Мощност на звука на телевизора] [ [Външен
високоговорител (оптичен)] /
Поставете го излезот за звук на телевизорот : Мени за
поставки на телевизорот [ [Звук] [ [Излез за звук
на телевизор] [ [Надворешен звучник (Оптички)]
A televízió beállítási menüje függ a gyártóktól és az Ön televíziójának a modelljétől. / Detalji
izbornika TV-a mogu varirat ovisno od proizvođača ili modela TV-a. / Detalji menija TV podešavanje
mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a. / Подробностите в
менюто за настройките на телевизора варират в зависимост от производителя или модела
на вашия телевизор. / Деталите за поставките на телевизорот се различни во зависност од
произведувачот или моделот на вашиот телевизор.
b
c
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Állítsa be a televíziója hangkimenetét : TV beállítási menü
[ [Hang] [ [TV hangkimenet] [ [LG Sound Sync
(Vezeték nélküli)] /
Podesite izlaz zvuka vašeg TV-a : Izbornik TV podešavanje
[ [Zvuk] [ [Izlaz zvuka TV-a] [ [LG Sound Sync
(Bežična)] /
Postavi izlaz za zvuk vašeg TV-a : Meni TV podešavanje [
[Zvuk] [ [Izlaz za zvuk TV-a] [ [LG Sound Sync (Bežični)] /
Настройте мощността на звука на вашия телевизор :
Меню за настройките на телевизора [ [Звук]
[ [Мощност на звука на телевизора] [ [LG
синхронизиране на звука (безжично)] /
Поставете го излезот за звук на телевизорот : Мени за
поставки на телевизорот [ [Звук] [ [Излез за звук на
телевизор] [ [LG Sound Sync (Безжично)]
Állítsa be a televíziója hangkimenetét : TV beállítási menü
[ [Hang] [ [TV hangkimenet] [ [LG Sound Sync
(Optikai)] /
Podesite izlaz zvuka vašeg TV-a : Izbornik TV podešavanje
[ [Zvuk] [ [Izlaz zvuka TV-a] [ [LG Sound Sync
(Optička)] /
Postavi izlaz za zvuk vašeg TV-a : Meni TV podešavanje [
[Zvuk] [ [Izlaz za zvuk TV-a] [ [LG Sound Sync (Optički)] /
Настройте мощността на звука на вашия телевизор :
Меню за настройките на телевизора [ [Звук]
[ [Мощност на звука на телевизора] [ [LG
синхронизиране на звука (оптично)] /
Поставете го излезот за звук на телевизорот : Мени за
поставки на телевизорот [ [Звук] [ [Излез за звук на
телевизор] [ [LG Sound Sync (Оптички)]
Válassza a következőt OPTICAL. / Odaberi OPTICAL. / Odaberi
OPTICAL. / Изберете OPTICAL. / Изберете OPTICAL.
www.lg.com
Külső készülék használata
HDMI ARC (visszirányú hangcsatorna) üzemmód
a
Kizárólag NB5540, NB4540 és NB4542 / Samo NB5540, NB4540 i NB4542 / Samo NB5540, NB4540 i NB4542
/ Само за NB5540, NB4540 и NB4542 / Само NB5540, NB4540 и NB4542
Koristi vanjski uređaj / Koristeći eksterni uređaj /
Използване на външно устройство / Се користи надворошен уред
HDMI ARC (Kanal za audio vraćanje) operacija / HDMI ARC (Kanal za audio vraćanje) operacija /
Работа на HDMI ARC (Канал за възвратен звук) / Операција HDMI ARC (Повратен аудио канал)
Az ARC funkcióval a HDMI-kompatibilis televíziók a hangadatfolyamot az egység HDMI OUT kimenetére
küldhetik. / ARC funkcija omogućuje TV-u koji je opremljen HDMI priključkom slanje zvuka na HDMI OUT
ovog prijemnika. / Funkcija ARC omogućava TV-u koji poseduje HDMI opciju da šalje audio zapis na izlaz
HDMI OUT ovog prijemnika. / ARC функцията дава възможност на телевизор с опция за HDMI да предава
звук поточно до HDMI изхода на този приемник. / Функцијата ARC му овозможува на телевизор со
HDMI да го испраќа аудио протокот кон HDMI OUT од плеерот.
Az ARC funkció automatikusan működésbe lép, ha bekapcsolja a televízióját, függetlenül attól, hogy Ön
éppen milyen funkciót használ. / ARC funkcija će bit automatski označena kada uključite svoj TV bez
obzira na vrstu funkcije koju koristite. / ARC funkcija će biti automatski označena kada uključite svoj TV bez
obzira na vrstu funkcije koju koristite. / Функцията ARC се избира автоматично, когато включите вашия
телевизор, без значение каква функция използвате. / Функцијата ARC автоматски се избира кога ќе го
вклучите телевизорот без разлика каква функција користите.
a
Válassza a következőt PORTABLE. / Odaberi PORTABLE. / Odaberi
PORTABLE. / Изберете PORTABLE. / Изберете PORTABLE.
b
z
b
c
Játsszon le zenét a csatlakoztatott külső készüléken. / Pusti
glazbu na povezanom vanjskom uređaju. / Pusti muziku na
spojenom eksternom uređaju. / Възпроизвеждане на музика на
свързаното външно устройство. / Репродуцирај ја музиката
на поврзаниот надворешен уред.
NB series.DEUSLLF_SIM_A-4_3442.indd 1
Néhány televíziónál meg kell változtatni a hangkimeneti beállítást. Lásd az alábbi leírást. / Na nekim TV
prijemnicima portrebno je promjenit parametre za izlaz zvuka. Pogledajte donju tablicu. / Na nekim
TV uređajima treba da se promene parametri za izlaz zvuka. Pogledajte donju tabelu. / При някои
телевизори трябва да се променят настройките за мощност на звука. Вижте описанието по-долу. /
Некои телевизори треба да ги сменат поставките за излез за звук. Погледнете го описот подолу.
Állítsa be a televíziója hangkimenetét :
TV Speaker
1. TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hangkimenet] [
External Speaker (HDMI ARC)
[Külső hangszóró (HDMI ARC)]
LG Sound Sync (Optical)
2. Állítsa az ARC üzemmódot a következőre: [On].
LG Sound Sync (Wireless)
3. Kapcsolja be a HDMI CEC-t, majd válassza ki a TVkészüléke hangkimenetét. /
Podesite izlaz zvuka vašeg TV-a :
1. Izbornik TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz zvuka TV-a]
[ [Vanjski zvučnik (HDMI ARC)]
2. Podesite ARC mod na [Uključeno].
3. Aktivirajte HDMI CEC i odaberite izlazni zvuk TV-a. /
Postavi izlaz za zvuk vašeg TV-a :
1. Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za zvuk TV-a]
[ [Eksterni zvučnik (HDMI ARC)]
2. Podesite ARC režim na [Uključeno].
3. Aktivirajte HDMI CEC i izaberite zvučni izlaz vašeg TV-a. /
Настройте мощността на звука на вашия телевизор :
1. Меню за настройките на телевизора [ [Звук]
[ [Мощност на звука на телевизора] [ [Външен
високоговорител (HDMI ARC)]
2. Настройка на ARC режим към [Вкл.].
3. Активиране на HDMI CEC и избор на изходен звук на
вашия телевизор. /
Поставете го излезот за звук на телевизорот :
1. Мени за поставки на телевизорот [ [Звук] [ [Излез
за звук на телевизор] [ [Надворешен звучник (HDMI
ARC)]
2. Поставете ARC-режим во [On].
3. Активирајте HDMI CEC и изберете звучен излез на
вашиот телевизор.
SIMPLINK
SIMPLINK / SIMPLINK /
SIMPLINK / SIMPLINK
SIMPLINK lehetővé teszi, hogy a televíziója távirányítójával irányítsa az egység néhány funkcióját. Az
irányítható funkciók közé tartozik a ki- és bekapcsolás, a hangerőszabályzás stb. Az Ön televízióján láthatónak
kell lennie a fent látható SIMPLINK emblémának. / SIMPLINK omogućuje upravljanje nekim funkcijama
prijemnika preko daljinskog upravljača TV-a. Funkcije kojima se može upravljat su uključivanje/isključivanje
prijemnika, pojačavanje/smanjivanje zvuka, itd. Provjerite da vaš TV ima SIMPLINK logotip kako je prikazano
gore. / SIMPLINK Vam pruža mogućnost da upravljate nekim funkcijama prijemnika preko daljinskog
upravljača TV-a. Funkcije kojima se može upravljati su uključivanje/isključivanje prijemnika, pojačavanje/
smanjivanje zvuka, i dr. Budite sigurni da vaš TV ima SIMPLINK logo kako je prikazano gore. / SIMPLINK ви
дава възможност да контролирате някои функции от този приемник чрез дистанционното управление
на вашия телевизор. Контролирани функции са мощността вкл./изкл. и звука нагоре/надолу, и т.н.
Уверете се, че вашия телевизор има логото на SIMPLINK, както е показано по-горе. / SIMPLINK ви
овозможува да контролирате некои од функциите на оваа единица преку далечинскиот управувач на
вашиот телевизор. Функции кои можат да се контролираат вклучи/исклучи и зголемување/намалување
јачина на звук итн. Проверете дали телевизорот има ознака SIMPLINK како што е прикажано погоре.
2014-08-01
9:58:12
HDMI üzemmód
HDMI operacija / HDMI operacija /
HDMI oперация / Операција HDMI
Kizárólag NB5540 és NB4540 / Samo NB5540 i NB4540 / Samo NB5540 i NB4540 / Само за NB5540 и
NB4540 / Само NB5540 и NB4540
a
b
Automatikus funkcióváltás
A Bluetooth használata
Promjena auto funkcije / Promena auto funkcije /
Автоматична промяна на функция / Автоматско менување функција
Koristi Bluetooth / Koristi Bluetooth /
Използване на Bluetooth / Користење Bluetooth
Az egység felismeri az olyan bemeneti jeleket, mint az optikai, a Bluetooth és az LG TV , majd automatikusan
megváltoztatja a megfelelő funkciót. /
Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su optički, Bluetooth i LG TV nakon čega on automatski
promjeni odgovarajuću funkciju. /
Ovaj uređaj prepozna ulazne signale kao što je optički, Bluetooth i LG TV nakon čega automatski promeni
odgovarajuću funkciju. /
Този разпознавател за уреди сигнализира, когато има входящи звуци, като например оптични, Bluetooth
и LG TV , и след това променя автоматично удобната функция. /
Оваа единица ги препознава влезните сигнали како оптички, Bluetooth и LG TV и потоа ја менува
соодветната функција автоматски.
a
b
A Bluetooth távalkalmazás használata
Upotreba aplikacije „LG Bluetooth Remote“ / Korišćenje aplikacije LG Bluetooth Remote /
Използване на приложението Bluetooth Remote / Користење на апликацијата Bluetooth
Remote
Válasszon egy Bluetooth-funkciót. / Odabir Bluetooth funkcije. /
Odaberi Bluetooth funkciju. / Изберете функцията Bluetooth. /
Изберете ја функцијата Bluetooth.
Az egység kényelmesebb használatához telepítse az “LG Bluetooth Remote” alkalmazást a Bluetooth
készülékeire. Válasszon telepítési módot ( vagy ). / Za jednostavniju upotrebu ove jedinice, na Bluetooth
uređaje instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth Remote”. Odabir načina instaliranja ( ili ). / Za lakše korišćenje
ovog uređaja, instalirajte “LG Bluetooth Remote” aplikaciju na svojim Bluetooth uređajima. Odaberi način
instaliranja ( ili ). / За да използвате това устройство по-удобно, инсталирайте приложението “LG
Bluetooth Remote” на вашите Bluetooth устройства. Изберете начин на инсталиране ( или ). / За да
можете да ја користите единицата поудобно, инсталирајте „LG Bluetooth Remote“ на Bluetooth-уредите.
Изберете начин на инсталација ( или ).
Keressen rá az “LG Bluetooth Remote” alkalmazásra a Google
Play Store-ban. /
Traženje aplikacije „LG Bluetooth Remote“ na servisu Google
Play Store. /
Traženje “LG Bluetooth Remote” aplikacije na Google Play
Store. /
Търсене на “LG Bluetooth Remote” в Google Play Store. /
Побарајте „LG Bluetooth Remote“ на Google Play Store.
LG SOUND BAR (XX:XX)
Válassza a következőt HDMI IN. / Odaberi HDMI IN. / Odaberi
HDMI IN. / Изберете HDMI IN. / Изберете HDMI IN.
,
BLUETOOTH
LG TV
Adja meg a szükséges PIN-kódot (0000). / Unijesi PIN kod (0000) ako je potrebno. / Unesi PIN kod
(0000) ako je potrebno. / Въведете PIN кода (0000) при необходимост. / Внесете го PIN-кодот
(0000) по потреба.
QR-kód beolvasása. /
Skenira QR kod. /
Skenira QR kod. /
Сканиране на QR кода. /
Се скинаре QR-код.
c
Automatikus be- és kikapcsolás
AUTO POWER Uklj/Isklj / AUTO POWER Uključiti/Isključiti /
Автоматично вкл./изкл. на захранването / Автоматски Вкл/Иск
OPTICAL
Az egységet automatikusan bekapcsolja egy bemeneti forrás: Optikai, LG TV vagy Bluetooth. / Ovaj uređaj
će se automatski uključiti preko ulaznog izvora: optički, LG TV ili Bluetooth. / Ovaj uređaj će se automatski
upaliti preko ulaznog izvora: optički, LG TV ili Bluetooth. / Това устройство се включва автоматично
от входен източник: Oптичен, LG TV или Bluetooth. / Оваа единица се вклучува автоматски при
поврзување на : Оптички уред, LG TV или Bluetooth.
Játssza le a Bluetooth eszközén tárolt zenét. / Pusti glazbu na svom bluetooth uređaju. /
Pusti muziku na svom bluetooth uređaju. / Възпроизвеждане на музика на вашето Bluetooth
устройство. / Пуштете музика на вашиот bluetooth-уред.
Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót. / Uključuje ili
isključuje funkciju AUTO POWER. / Uključuje ili isključuje funkciju
AUTO POWER. / Включва или изключва функцията AUTO
POWER. / Ја вклучува или исклучува функцијата AUTO POWER.
Adat lejátszás
Reprodukcija podataka / Reprodukcija podataka /
Възпроизвеждане на данни / Репродукција на податоци
További funkció
Telepítés
Dodatna funkcija / Dodatna funkcija /
Допълнителни функции / Дополнителна функија
Instaliranje / Instaliranje /
Монтаж / Инсталација
a
a
Csatlakoztassa az USB készüléket az USB-átalakítóhoz. /
Povežite USB uređaj sa USB izmjenjivačem. /
Povežite USB uređaj sa USB izmenjivačem. /
Cвържете USB устройство към USB устройството за “смяна на
пола“. /
Поврзете USB-уред со менувач на полот на USB-приклучокот.
b
c
Válassza a következőt USB. / Odaberi USB. / Odaberi USB. /
Изберете USB. / Изберете USB.
Jelölje ki a kívánt dalt, és a dal megszólal. /
Odaberite željenu pjesmu i pjesma će bit puštena. /
Odaberite željenu pesmu i pesma će biti puštena. /
Изберете желаната песен и песента ще започне. /
Изберете ја посакуваната песна и песната ќе се репродуцира.
Traženje datoteke / Traženje fajla /
Търсене на файл / Пребарување датотеки
b
Állítsa be a megfelelő hangerőt. /
Služi za prilagodbu razine glasnoće na odgovarajuću. /
Podešava jačinu zvuka na odgovarajuću. /
Регулира нивото на звука според нуждите. /
Ја регулира јачината на звукот соодветно.
,
Szinkronizálja a hangot és a képet. (0 - 300 ms) /
Sinkronizira zvuk i video. (0 do 300 ms) /
Sinhronizuje zvuk i video. (0 do 300 ms) /
Синхронизира аудио и видео. (0 до 300 мс) /
Ги синхронизира аудио и видео. (0 до 300 ms)
b
d
e
CINEMA
MUSIC
Állítsa be a mélynyomó hangszintjét. (- 40 dB - 6 dB) /
Služi za prilagodbu razine glasnoće zvučnika. (- 40 db do 6 db) /
Podesi jačinu zvuka zvučnika. (- 40 db do 6 db) /
Настройте нивото на звука на басите. (- 40 dB до 6 dB) /
Прилагодете го нивото на звукот на вуферот. (- 40 dB до 6 dB)
SPORTS
BASS (BASS BLAST)
NEWS
Nyomja meg annak érdekében, hogy a fő- vagy almappába ugorjon a
gyökérmappából. / Pritisni za premještanje superiorne ili podređene mape. /
Pritisni za pomeranje superiornog ili podređenog foldera iz glavnog foldera. /
Натиснете, за да преместите главна или подпапка от главната папка. /
Притиснете за да преместите надредена или подредена папка од главната
папка.
Tegye tisztává a hangot, ha a hangerő túl alacsony. (Csak Dolby
Digital esetén) / Učinite zvuk jasnijim kada je glasnoća preslaba.
(Samo Dolby Digital) / Napravite zvuk jasnijim kada je jačina
zvuka preniska. (Samo Dolby Digital) / Направете звука
по-чист, когато нивото на звука е твърде ниско. (само Dolby
Digital) / Направете го звукот чист кога јачината е слаба.
(Само Dolby Digital)
180MIN
DIMMER
DISPLAY OFF
10MIN
OFF
,
Irányítja az Ön televízióját. / Kontrolira vaš TV. / Kontroliše
vaš TV. / Контролира вашият телевизор. / Го контролира
телевизорот.
Válassza ki a lejátszandó mappát. A mappa első fájlja kerül lejátszásra. /
Odaberite mapu za reprodukciju. Bit će puštena prva datoteka. /
Odaberite folder za puštanje. Biće pušten prvi fajl u folderu. /
Изберете папката за възпроизвеждане. Първият файл от папката ще бъде
възпроизведен. /
Изберете ја папката за репродукција.Првата датотека од папката се
репродуцијра.
,
NB series.DEUSLLF_SIM_A-4_3442.indd 2
A csavarokat és a tipliket nem tartalmazza a
termékcsomag. / Vijci i tiple nisu uključeni. /
Šrafovi i tiplovi nisu u paketu. / Не са
приложени винтове и дюбели. / Шрафови и
типли не се содржат во пакувањето.
STD.
Fájlkeresés
a
OPTICAL funkció közvetlenül kerül kiválasztásra. Ha még egyszer
megnyomja a gombot, akkor a funkció visszatér az előzőre. /
Funkcija OPTICAL bit će direktno odabrana. Ako ponovo pritisnete
ovu tipku, funkcija će se vratit na prijethodnu. / Funkcija OPTICAL
biće direktno odabrana. Ako ponovo pritisnete ovo dugme,
funkcija će se vratiti na prethodnu. / OPTICAL функция е избрана
директно. Ако отново натиснете този бутон, функцията ще
се върне към предишната. / Функцијата OPTICAL се избира
директно. Ако го притиснете ова копче повторно, фунцкијата
се враќа на претходната.
c
Ha az Ön televíziója nem szerelhető fel a falra, akkor nem
kell a fali konzolokat felhasználnia. Csak tegye az egységet a
televíziójával szembe. /
Ako se vaš TV ne može montirat na zid, ne trebate koristit zidne
nosače. Samo stavite uređaj ispred svog TV-a. /
Ako vaš TV ne može da se montira na zid, ne treba da koristite
zidne nosače. Samo stavite uređaj ispred svog TV-a. /
Ако вашият телевизор не се окачва на стената, не трябва да
използвате стенни скоби. Просто сложете уреда пред вашия
телевизор. /
Ако телевизорот не може да се постави на ѕид, не морате
да користите држачи за на ѕид. Само поставете ја единицата
пред телевизорот.
Az egységet tilos fémbútorba beépíteni. / Nikako ne stavljajte uređaj na metalnu površinu. /
Nikako nemojte stavljati uređaj na metalnu površinu. / Не инсталирайте този уред на метална
мебел. / Не ја ставајте единицата на метален мебел.
2014-08-01
9:58:21
Biztonsági tudnivalók
Sigurnosne informacije / Bezbednosne informacije /
Информация за безопасност / Сигурносни информации
SOUND BAR
Model : NB5540, NB4540
NB4542, NB3540
SRPSKI | JEDNOSTAVNO UPUTSTVO
Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na
http://www.lg.com i preuzmite uputstvo proizvođača.
Neki sadržaji iz ovog uputstva će se možda razlikovati
od vašeg uređaja.
MAGYAR | EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV
БЪЛГАРСКИ | ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasítások
megtekintése érdekében látogassa meg a http://www.
lg.com honlapot és töltse le a Felhasználói kézikönyvet.
A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az
ön készülékétől.
За да разгледате инструкциите за разширените
функции, посетете http://www.lg.com и след това
изтеглете Ръководство за експлоатация. Част от
съдържанието в това ръководство може да се
различава от вашия модел.
HRVATSKI | JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
Za upoznavanje s uputama za napredne funkcije,
posjetite http://www.lg.com, a zatim preuzmite
Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku
mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.
МАКЕДОНСКИ | ЕДНОСТАВНО УПАТСТВО
За да ги видите упатствата за напредните функции,
посетете ја веб-локацијата http://www.lg.com а
потоа преземете го Упатството за корисникот.
Некоја од содржините во овој прирачник може да
се разликува од вашата единица.
www.lg.com
NB series.DEUSLLF_SIM_B-4_2344.indd 1
2015-03-31
2:08:28
További adatok
Műszaki adatok
Dodatne informacije / Dodatne informacije /
Допълнителна информация / Дополнителни информации
Fájlkiterjesztések /
Ekstenzije datoteka /
Ekstenzije fajlova /
Разширения на файлове /
Екстензии на датотеки
USB
Bluetooth
• “.mp3”
• “.ogg”
• “.wav”
Specifikacije / Specifikacije /
Технически характеристики / Карактеристики
• “.wma”
• ”.flac”
Fájlok maximális száma /
Najviše datoteka /
Najviše fajlova /
Максимум файлове /
Максимум датотеки
Legfeljebb 999 /
Manje od 999 /
Ispod 999 /
Под 999 /
Под 999
USB Flash-meghajtó /
USB fleš memorija. /
USB fleš memorija /
USB флаш устройство /
USB-меморија
Készülékek, amelyek az USB 1.1 verziót támogatják. /
Uređaji koji podržavaju USB 1.1. /
Uređaji koji podržavaju USB 1.1. /
Устройства, които поддържат USB 1.1. /
Уреди што поддржуваат USB 1.1.
Verzió / Verzija / Verzija /
Версия / Верзија
3.0
Kodek / Kodek / Kodek /
Codec / Кодек
SBC
MAGYAR
Tápellátás
követelményei
Teljesítményfelvétel
Erősítő kimeneti
összteljesítménye
Busz tápfeszültsége
Lásd az egység fő adattábláján.
Lásd az egység fő adattábláján.
320 W
5 V 0 500 mA
MEGJEGYZÉS: A termék beazonosításához és a
megfelelőségi vagy biztonsági feliratozás adataihoz lásd az
egység alján található fő adattáblát.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
HRVATSKI
Параметри на
захранването
Консумация на
електроенергия
Обща изходна
мощност от
усилвателя
Захранване на
шината
МАКЕДОНСКИ
NAPOMENA: Za informacije o naljepnicama vezanim za
identifikaciju i sukladnost/sigurnost proizvoda pogledajte
glavnu naljepnicu na dnu aparata.
Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez
posebnog najavljivanja.
Потрошувачка на
струја
Целосен излез на
засилувачот
Напојување преку
магистрала
Potrošnja energije
SRPSKI
Napajanje
Potrošnja energije
Pojačajte ukupni
izlazni rezultat
Napajanje busa
Pogledajte glavnu nalepnicu na
uređaju.
Pogledajte glavnu nalepnicu na
uređaju.
Вижте главния етикет на уреда.
Вижте главния етикет на уреда.
320 W
5 V 0 500 mA
ЗАБЕЛЕЖКА: За идентификация на продукта
и информацията за етикетирането относно
съответствието/безопасността, вижте главния етикет в
долната част на уреда.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без
уведомление.
Pogledajte glavnu naljepnicu na
aparatu.
Pogledajte glavnu naljepnicu na
aparatu.
320 W
5 V 0 500 mA
Električno napajanje
Pojačajte ukupni izlaz
Bus el. napajanje
Az akkumulátor cseréje / Zamjena baterije / Zamena baterija /
Подмяна на батерията / Замена на батеријата
БЪЛГАРСКИ
Услови за напојување
Погледнете ја етикетата на
единицата.
Погледнете ја етикетата на
единицата.
320 W
5 V 0 500 mA
ИЗВЕСТУВАЊЕ: За идентификација на производот и
информации за Придржување кон условите/Безбедност
погледнете ја главната етикета на долниот дел од уредот.
Дизајнот и спецификациите се предмет на промена без
известување.
320 W
5 V 0 500 mA
NAPOMENA: Za identifikaciju proizvoda i informacije o
nalepnicama za usklađenost/bezbednost, pogledajte glavnu
nalepnicu u dnu uređaja.
Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog
obaveštenja.
NB series.DEUSLLF_SIM_B-4_2344.indd 2
2015-03-31
2:08:28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising