LG | SJ7 | Owner's Manual | LG SJ7 Owner's Manual

LG SJ7 Owner's Manual
Jednostavan priručnik
HRVATSKI
Bežični
Sound bar kućno kino
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću
upotrebu. Ako se želite upoznati s uputama za napredne funkcije posjetite internetske
stranice http://www.lg.com , a zatim preuzmite korisnički priručnik. Neki dijelovi ovog
priručnika mogu se razlikovati od vašeg uređaja.
MODELI
SJ7
SJ7-C
*MFL69783438*
SJ7.DEUSLLZ_SIM_CRO_MFL69783438.indd 1
www.lg.com
Autorska prava © 2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2017-07-12 �� 10:12:55
Prednja/bočna tabla
Primarna jedinica
-/+: Podešavanje jačine zvuka
F: Odabir funkcije
1: Standby (režim čekanja)
Sekundarna jedinica
T: Počinje ili pauzira
reprodukciju.
: Povezuje Bluetooth
jedinicu.
LED indikator
(LED konekcija)
Konekcija zvučnika
Možete koristiti konekciju zvučnika samo u režimu rada
SOUND BAR ili REAR.
Konekcija sekundarne jedinice
Stavite sekundarnu jedinicu blizu primarne jedinice i pratite
dolje navedene korake.
a Konektirajte kabl za napajanje sekundarne i primarne
jedinice na priključak.
b Uključite primarnu jedinicu pritiskom na gumb 1.
Uključite sekundarnu jedinicu prebacivanjem režima
rada na funkciju REAR ili SOUND BAR.
: Bluetooth LED
TV konekcija
Konektirajte se sa digitalnim projektorom zvuka i televizorom
uporabom optičke funkcije ili HDMI ARC.
Sekundarna jedinica
Primarna i sekundarna jedinica biti će automatski
konektovane. Uključuje se bijeli LED ekran sekundarne
jedinice.
Ručna konekcija sekundarne jedinice
TV
Ili
Primarna jedinica
a Konektujte digitalni projektor zvuka sa televizorom
upotrebom optičke funkcije ili HDMI kabela.
b Podesite [Spoljni zvučnik (optički)] ili [Spoljni zvučnik
(HDMI ARC)] na meniju za podešavanje Vašeg televizora.
yy HDMI konekcija je nedostupna ako Vaš televizor ne
podržava HDMI ARC.
yy Ako je ova jedinica povezana pomoću funkcije OPTICAL
i ARC u isto vrijeme, ARC signal je od većeg prioriteta.
Konekcija dodatnog uređaja
a Konektirajte se na spoljni uređaj. Preporuča se konekcija
na sljedeći način.
Ako sekundarna jedinica ne pravi nikakav zvuk, probajte
ručnu konekciju.
a Isključite primarnu jedinicu.
b Pritisnite gumb PAIRING na stražnjem dijelu
sekundarne jedinice. Bijeli LED ekran na prednjem dijelu
sekundarne jedinice treperi.
c Uključite primarnu jedinicu.
d Uparivanje je završeno. Bijeli LED ekran na prednjem
dijelu sekundarne jedinice se uključuje.
Konekcija subwoofera
Stavite bežični subwoofer blizu zvučnika i pratite dolje
navedene korake.
a Konektirajte kabel za napajanje bežičnog subwoofera i
digitalnog projektora zvuka na priključak.
b Uključite primarnu jedinicu. :
Digitalni projektor zvuka i bežični subwoofer će se
automatski konektovati. Zeleni LED ekran subwoofera
se uključuje.
Ručna konekcija subwoofera
TV
Ako subwoofer ne pravi nikakav zvuk, probajte ručnu
konekciju.
(Set-top Box,
Player itd.)
Primarna jedinica
a Pritisnite tipku Pairing na stražnjoj strani bežičnoga
subwoofera. Zeleni LED ekran kratko treperi.
b Uključite primarnu jedinicu.
c Uparivanje je završeno. Zeleni LED ekran se uključuje.
b Podesite ulazni izvor višestrukim pritiskom na gumb F na
daljinskom upravljaču .
SJ7.DEUSLLZ_SIM_CRO_MFL69783438.indd 2
2017-07-12 �� 10:12:57
Pozicioniranje jedinice
Režim rada SOUND BAR
Režim rada PORTABLE
Primarna i sekundarna jedinica reproduciraju zvuk kao FRONT L/
R (lijevi/desni) zvučnik poput digitalnog projektora zvuka.
Možete puštati sekundarnu jedinicu bez primarne.
Primarna i sekundarna jedinica rade odvojeno sa svakim
konektovanim uređajem.
Uključite primarnu jedinicu pritiskom na gumb 1.
Uključite sekundarnu jedinicu prebacivanjem režima rada na
funkciju SOUND BAR.
Uključite sekundarnu jedinicu prebacivanjem režima rada na
funkciju PORTABLE.
Audio izlaz može biti smanjen u slučaju isključivanja AC adaptera
sekundarne jedinice.
Primarna jedinica
Sekundarna
jedinica
Primarna jedinica
Subwoofer
Subwoofer
Sekundarna
jedinica
Režim rada REAR
Primarna jedinica se reproducira kao prednji zvučnik, a
sekundarna jedinica se reproducira kao stražnji zvučnik.
Uključite primarnu jedinicu pritiskom na gumb 1.
Uključite sekundarnu jedinicu prebacivanjem režima rada na
funkciju REAR.
Audio izlaz može biti smanjen u slučaju isključivanja AC adaptera
sekundarne jedinice.
BLUETOOTH konekcija (sekundarni uređaj)
Odaberite LG SJ7-2ND (xx) sa liste uređaja kako biste uparili
svoj mobilni uređaj.
Kada je uparivanje uspješno obavljeno, Bluetooth LED se
uključuje u bijeloj boji sa pištećim zvukom.
BLUETOOTH konekcija (primarna jedinica)
a Pritisnite gumb F kako biste odabrali funkciju BT
(Bluetooth).
Primarna jedinica
Subwoofer
Sekundarna jedinica
b Izaberite LG SJ7 (xx) sa liste uređaja kako biste uparili
svoj mobilni uređaj.
Kada je uparivanje uspješno obavljeno, “PAIRED” naziv
Vašeg uređaja “BT” se pojavljuje na prozoru displeja
ovim redom.
Režim rada OFF
Primarna jedinica se reproducira sama bez sekundarnog uređaja
Uključite primarnu jedinicu pritiskom na gumb 1.
Uključite sekundarnu jedinicu prebacivanjem režima rada na
funkciju OFF.
Primarna jedinica
Subwoofer
SJ7.DEUSLLZ_SIM_CRO_MFL69783438.indd 3
2017-07-12 �� 10:12:58
Punjenje jedinice
Prije uporabe, napunite bateriju konektiranjem adaptera
naizmjenične struje. (Samo za sekundarnu jedinicu)
Dodatne informacije
Specifikacija
Potrošnja
električne
energije
LED baterija
- Zeleno: Napunjeno
- Crveno: Punjenje
Daljinski upravljač
REAR LEVEL -/+: Podešava stražnju razinu sekundarne jedinice
na režimu rada REAR.
SURROUND: Uključuje/isključuje funkciju rada okruženja
AV SYNC: Sinkronizira zvuk i video.
AUTO VOL: Automatski podešava preglasnu ili previše tihu
razinu jačine zvuka.
AUTO POWER: Automatski se uključuje pomoću ulaznog izvora.
Zamjena baterije
Pripravnost mreže : 1,5 W
(Ako su svi mrežni ulazi aktivirani)
yy Model : DA-38A25
yy Proizvođač : Asian Power Devices
Inc.
Prilagodnik za
yy Ulaz :
izmjenični napon
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1,2 A
yy Izlaz : 25 V 0 1,52 A
Dimenzije
(W x H x D)
Pojačalo
(Ukupna RMS
izlazna snaga)
Radno vrijeme
(Baterija)
8: Smanjuje jačinu tokom noći.
Odnosi se na glavnu oznaku.
Oko
340 mm x 74 mm x 110 mm
sa postoljem
(U svakoj primarnoj i sekundarnoj
jedinici)
320 W RMS (u stanju konektiranja
AC adaptera).
Oko 4 sata (Varira prema razini
jačine zvuka i zvučnom sadržaju.)
Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez
obavijesti.
Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili
bežični uređaj
Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/
ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.
Obavijest s informacijama o softveru s
otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL,
MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom
sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.
com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne
uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i
napomene o autorskim pravima.
O feritnoj jezgri (opcionalno)
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na
CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog
medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava)
ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.
com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave
proizvoda.
Omotajte kabel za AC adapter oko feritne jezgre jednom.
Priključite AC adapter na feritnoj jezgri na sekundarnu
jedinicu
SJ7.DEUSLLZ_SIM_CRO_MFL69783438.indd 4
2017-07-12 �� 10:12:58
Dodatne informacije
Izjava o sukladnosti
Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste bežični sound
bar sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o
sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Upotreba frekvencijskog pojasa 5150 - 5350 MHz je ograničena
samo na upotrebu u zatvorenom prostoru. Ovo ograničenje postoji
u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK),
Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španjolskoj (ES),
Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi
(LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Nizozemskoj
(NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugalu (PT), Rumunjskoj (RO),
Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom
Kraljevstvu (UK), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI) i
Norveškoj (NO).
Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i
upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.
Raspon frekvencije
Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz
10 dBm
2412 do 2472 MHz
16 dBm
5180 do 5240 MHz
20 dBm
5736 do 5814 MHz
12 dBm
5730 do 5821 MHz
13 dBm
OPREZ: Unutarnju litijsku bateriju korisnik ne smije zamijeniti
zbog opasnosti od eksplozije ako se baterija pogrešno zamijeni,
već je mora zamijeniti stručna osoba i to istovjetnom baterijom.
SJ7.DEUSLLZ_SIM_CRO_MFL69783438.indd 5
2017-07-12 �� 10:12:58
SJ7.DEUSLLZ_SIM_CRO_MFL69783438.indd 6
2017-07-12 �� 10:12:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising