LG | SK1 | Owner's Manual | LG SK1 Owner's Manual

LG SK1 Owner's Manual
Jednostavan priručnik
Sound bar
HRVATSKI
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za
buduću upotrebu.
Ako se želite upoznati s uputama za napredne funkcije posjetite internetske stranice
http://www.lg.com , a zatim preuzmite korisnički priručnik. Prikazi nekih dijelova u
ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg uređaja.
MODEL
SK1
www.lg.com
MFL70443680
SK1.AEUSLLK_SIM_CRO_MFL70443680.indd 1
Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2018-05-14
9:21:58
Prednja strana
Stražnja strana
A LED indikatori statusa
yy Bijelo (Stabilno): Odabrana je optička funkcija.
yy Bijelo (trepće dvaput i nastavlja svijetliti): Odabrana
je (optička) funkcija LG Sound Sync.
yy Zeleno (Stabilno): Odabrana je funkcija za prijenosni
uređaj.
yy Crveno (Stabilno): Stanje mirovanja bez mrežne
veze.
USB (samo za servis) · · · · · · Konektor za preuzimanje
softvera.
PORT. IN (Prenosivi) · · · · Spajanje na prijenosni uređaj.
OPT. IN (Optički) · · · · · · · · · Spajanje na optički uređaj.
B Bluetooth LED
yy Plavo (trepće): čekanje na uspostavljanje
Bluetooth veze.
yy Plavo (Stabilno): upareno s Bluetooth uređajem.
Ovaj uređaj može se upotrebljavati samo s
daljinskim upravljačem.
SK1.AEUSLLK_SIM_CRO_MFL70443680.indd 2
2018-05-14
9:21:59
Povezivanje televizora
Daljinski upravljač
a Spojite sound bar-kućno kino na televizor
pomoću optičkog kabela.
b Podesite [Vanjski zvučnik (optički)] na izborniku
postavki televizora.
TV
Povezivanje dodatnog uređaja
a Na sljedeći način povežite se s vanjskim
uređajem.
(Set-top Box,
uređaj itd.)
STANDARD/BASS BLAST: Odabir zvučnog efekta.
DRC ON/OFF: Stvara odgovarajući zvuk na Dolby Digital
podešavanju.
Zamjena baterije
TV
b Odaberite ulazni izvor pritiskom tipke OPTICAL
na daljinskom upravljaču.
SK1.AEUSLLK_SIM_CRO_MFL70443680.indd 3
2018-05-14
9:22:00
Dodatne informacije
Specifikacije
Električno napajanje
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja
el. energije
Postavljanje na zid (izborno)
Možete postaviti glavni uređaj na zid korištenjem rupa na
stražnjem dijelu uređaja. Za više detalja, preuzmite vlasnički
priručnik dostupan na internetu. http://www.lg.com
a
b
c
d
Pripravnost mreže : 0,5 W
(Ako su svi mrežni ulazi
aktivirani)
Dimenzije
(Š x V x D)
Pribl.
650,0 mm x 79,0 mm x
94,0 mm S postoljem
Pojačalo
(Ukupna RMSizlazna snaga)
40 W RMS
Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez
prethodne obavijesti.
KUPITE :
Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili
bežični uređaj
Pritisnite i oko dvije sekunde držite
(utišavanje) na
daljinskom upravljaču i zatim isključite uređaj.
Izjava o sukladnosti
Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste sound bar
sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o
sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i
upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.
Raspon frekvencije
Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz
10 dBm
SK1.AEUSLLK_SIM_CRO_MFL70443680.indd 4
2018-05-14
9:22:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising