LG | F12B9LD | Owner's Manual | LG F10B9LD Упатство за користење

LG F10B9LD Упатство за користење
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
P/No.: MFL67872820
ver. 29082013.00
www.lg.com
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)
(1~9)
Funkce SmartDiagnosisTM je
dostupná pouze u produktů s
označením „SmartDiagnosisTM”.
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
Bavlna (Cotton) - Bavlna Eko (Cotton Eco) Snadná péče (Easy Care) - Pokrývky (Duvet) Dětská péče (Baby Care) Jemné prádlo (Delicate) - Vlna (Wool) Rychlý 30 (Quick 30) Máchaní+Odstředení (Rinse+Spin)
[F12B9LD
(W)(1~9)]
[F10B9LD
(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
- Bavlna (Cotton) - Bavlna Eko (Cotton Eco) Rychlý program 30 Máchaní+Odstředení (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No spin - 400 - 800 - 1200
[F1096Q/TD(W)(1~9)]
- Jemné
prádlo (Delicate) - Vlna (Wool) Dětská péče (Baby Care) - Pokrývky (Duvet) Snadná péče (Easy Care) Rinse Hold - No spin - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
- Bavlna (Cotton) - Bavlna Eko (Cotton Eco) Rychlý program 30 Máchaní+Odstředení (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No spin - 400 - 800 - 1000
- Jemné prádlo (Delicate) - Vlna (Wool) Dětská péče (Baby Care) - Pokrývky (Duvet) Snadná péče (Easy Care) Rinse Hold - No spin - 400 - 800
- Bavlna (Cotton) - Bavlna Eco (Cotton Eco) Mix (Mix) - Alergická péče (Skin Care) Intenzivní program 60 (Intensive 60) Rychlý 30 (Quick 30) Máchaní+Odstředení (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1400
- Sportovní oblečení (Sports Wear) Jemný (Delicate) - Vlna (Wool) Dětská péče (Baby Care) - Pokrývky (Duvet) Snadná péče (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9L
D(W)(1~9)
2
2
2
2
2
nformační list
Informační list_dle Nařízení Evropské unie č. 1061/2010
Značka
Název výrobku
Jmenovitá kapacita
Třída energetické účinnosti
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
5
5
kg
A++
A++
Ocenění "EU Ecolabel award" podle nařízení (ES) č. 66/2010
No
No
Roční spotřeba energie, na základě 220 standardních pracích cyklů s
programy pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a částečnou
náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná
spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
146
146
kWh/rok
- Spotřeba energie programu Bavlna 60°C při plné náplni
0.82
0.82
kWh
- Spotřeba energie programu Bavlna 60°C při částečném naplnění
0.54
0.54
kWh
- Spotřeba energie programu Bavlna 40°C při částečném naplnění
0.49
0.49
kWh
Průměrný příkon při vypnutém/nevypnutém stavu
0.33
0.33
W
Roční spotřeba vody, na základě 220 standardních pracích cyklů s
programy pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a částečnou náplní.
Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
9900
9900
litrů/rok
B
B
Spotřeba energie
Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A
(nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu
pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního
programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho,
rpm
1200
1000
která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního
programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u s
tandardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní
%
53
53
podle toho, která hodnota je větší
"Bavlna Eco 60°C/40°C + Intenzivní" jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na
štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se
jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;
Trvání standardního programu
- standardní Bavlna 60°C při plné náplni
237
237
min
- standardní Bavlna 60°C při částečné náplni
200
200
min
- standardní Bavlna 40°C při částečné náplni
188
188
min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
10
10
min
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW
zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u
standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní
56
74
56
74
dB(A)
Volně stojící
32
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
F12B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
F10B9LD(W)(1~9)
2
2
2
2
2
nformačný list
Informačný list_podľa Nariadenia Európskej únie č. 1061/2010
Značka
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Menovitá kapacita
5
5
Trieda energetickej účinnosti
A++
A++
Ocenenie "EU Ecolabel award" podľa nariadenia (ES) č. 66/2010
No
No
Ročná spotreba energie, na základe 220 štandardných pracích cyklov s
programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou
náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná
spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.
146
146
kWh/rok
- Spotreba energie programu Bavlna 60°C pri plnej náplni
0.82
0.82
kWh
- Spotreba energie programu Bavlna 60°C pri čiastočnom naplnení
0.54
0.54
kWh
- Spotreba energie programu Bavlna 40°C pri čiastočnom naplnení
Názov výrobku
kg
Spotreba energie
0.49
0.49
kWh
Priemerný príkon pri vypnutom/nevypnutom stave
0.33
0.33
W
Ročná spotreba vody, na základe 220 štandardných pracích cyklov s
programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou
náplňou. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako je spotrebič
používaný.
9900
9900
litrov/rok
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
Trieda účinnosti odstreďovania na stupnici od G (najmenšia účinnosť) do
A (najvyššia účinnosť)
Maximálníe otáčky pri odstreďovaní dosiahnuté pri štandardnom programe
pre bavlnu pre pranie pri 60 °C s celou náplňou, alebo pri štandardnom
programe pre bavlnu pre pranie pri 40°C s polovičnou náplňou podľa
toho, ktorá hodnota je menšia, a zbytkový obsah vlhkosti pri štandardnom
programe pre bavlnu pre pranie pri 60°C s celou náplňou, alebo pri
štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 40°C s polovičnou
náplňou podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
"Bavlna Eco 60°C/40°C + Intenzívny" sú štandardné pracie programy, na ktoré sa vzťahujú informácie uvedené na
štítku a v informačnom liste, že tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a že sa
jedná o najúčinnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody;
Trvanie štandardného programu
- štandardný Bavlna 60°C pri plnej náplni
237
237
min
- štandardný Bavlna 60°C pri čiastočnej náplni
200
200
min
- štandardný Bavlna 40°C pri čiastočnej náplni
188
188
min
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave
10
10
min
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW
zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v priebehu fází prania a
odstreďovania pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 60°C s
celou náplňou
56
74
56
74
dB(A)
Voľne stojací
32
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F1096Q/TD(W)(1~9)]
Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) Easy Care (Easy Care) - Paplan (Duvet) KímélŐ (Delicate) - Gyapjú (Wool) Gyors 30 (Quick 30) - öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
[F1496Q/TD(W)(1~9)]
Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco)
Easy Care (Easy Care) - Mix (Mix)
Allergia Program (Skin Care) - Paplan (Duvet)
Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) Gyapjú (Wool) - Intenzív 60 (Intensive 60)
Gyors 30 (Quick 30) - Baby program (Baby Care)
öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin) -
- Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) -
Mix (Mix) - Allergia Program (Skin Care) Intenzív 60 (Intensive 60) - Gyors 30 (Quick 30) öblítés+Centrifugálas
(Rinse+Spin)
[F1296Q/TD(W)(1~9)]
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1400
- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
- Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) -
[F12B9LD
(W)(1~9)]
[F10B9LD
(W)(1~9)]
Mix (Mix) - Allergia Program (Skin Care) Intenzív 60 (Intensive 60) - Gyors 30 (Quick 30) öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200
- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F14B9LD(W)(1~9)]
Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) Gyors 30 (Quick 30) öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200
- KímélŐ (Delicate) Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F12B9LD(W)(1~9)]
Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) Gyors 30 (Quick 30) öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000
- KímélŐ (Delicate) Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
- Pamut (Cotton) - Pamut Eco (Cotton Eco) -
[F1096Q/TD(W)(1~9)]
Mix
(Mix) - Allergia Program (Skin Care) Intenzív 60 (Intensive 60) - Gyors 30 (Quick 30) öblítés+Centrifugálas (Rinse+Spin)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000
- Sportruházat (Sports Wear) - KímélŐ (Delicate) Gyapjú (Wool) - Baby program (Baby Care) Paplan (Duvet) - Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
Ő
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
2
2
2
Üzemi adatok
Termékismertetȍ adatlap_A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete
Forgalmazó neve vagy védjegye
A forgalmazó által megadott típusazonosító
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Maximális ruhatöltet
6
Energiahatékonysági osztály
A++
A++
66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét"
No
No
146
146
kWh/year
- A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél
0.82
0.82
kWh
- A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés
0.54
0.54
kWh
- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés
0.49
0.49
kWh
Súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott
üzemmódban.
0.33
0.33
W
Súlyozott éves vízfogyasztás (AWC) liter/év-ben amely 60°C-os és 40°C-os
pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási
cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
9900
9900
litres /
year
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
Súlyozott éves energiafogyasztás (AEC) kWh/év-ben amely 60°C-os és
40°C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál
mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon
alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."
6
kg
Az energiafogyasztás
‘’ (legkevésbé hatékony)
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-tol
A-ig (leghatékonyabb) terjed skálán.
Normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál
40°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb
‘’
centrifugálási sebesség attól függoen,
melyik az alacsonyabb, valamint
normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40°C-os
pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék
‘’
nedvességtartalom attól függoen,
melyik a nagyobb.
Annak jelölése, hogy a "Pamut Eco 60°C / 40°C + intenzív" az az ideális mosási program, amelyre a címkén és
az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut
ruhanemı mosására, illetve hogy a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a
leghatékonyabb programok;
A program idȍ
- A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél
237
237
min
- A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés
200
200
min
- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés
188
188
min
‘’
A bekapcsolva hagyott üzemmód idotartama
(Tl)
10
10
min
‘’
Levegoben
terjedo‘’ akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre
vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve
normál 60°C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa esetében teljes
töltet mellett.
56
74
56
74
dB(A)
Szabadonálló
31
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD
(W)(1~9)]
[F10B9LD
(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
Pamuk (Cotton) - Brzo 30 (Quick 30) Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) Pamuk Eco (Cotton Eco) Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200
Osetljivo rublje (Delicate) - Vuna (Wool) Nega Beba (Baby Care) - Jorgan (Duvet) Lako održavanje (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
Pamuk (Cotton) - Brzo 30 (Quick 30) Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) Pamuk Eco (Cotton Eco) Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000
Osetljivo rublje (Delicate) - Vuna (Wool) Nega Beba (Baby Care) - Jorgan (Duvet) Lako održavanje (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F1096Q/TD(W)(1~9)]
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
2
2
2
2
R
adni podaci
Specifikacija proizvoda_Odredba delegirane komisije (EU) Br.1061/2010
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Ime ili trgovinska marka dobavljača
Model dobavljača
Procenjeni kapacitet
5
Klasa energetske efikasnosti
A++
A++
Nagrađena sa “EU Ecolabel” nagradom pod regulativom (EC) Br. 66/2010
No
No
Izmerena godišnja potrošnja energije (AEC) u kWh bazirano na 220
standardnih ciklusa pranja tokom programa za pranje pamuka na 60°C i 40°C,
sa punim i delimično punim bubnjem, i potrošnja modela sa manjom snagom.
Tačna potrošnja energije će zavisiti od načina na koji se uređaj koristi.
146
146
kWh/
godišnje
- Standardni 60°C pamučni program pri punom opterećenju
0.82
0.82
kWh
- Standardni 60°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem
0.54
0.54
kWh
- Standardni 60°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem
0.49
0.49
kWh
0.33
0.33
W
9 900
9 900
litara/
godišnje
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
5
kg
Potrošnja energije
Izmerena potrošnja energije u “off” režimu i “left-on” režimu
Izmerena godišnja potrošnja vode (AWC) u litrama bazirano na 220 standardnih
ciklusa pranja tokom programa za pranje pamuka na 60°C i 40°C, sa punim i
delimično punim bubnjem. Tačna potrošnja vode će zavisiti od načina na koji se
uređaj koristi.
Energetska klasa centrifuge na skali od G (najmanje efikasna) do A
(najefikasnija)
Maksimalan broj obrtaja koji se dostiže tokom standardnog programa za
pamuk na 60 °C sa punim bubnjem ili tokom standardnog programa za pamuk
na 40°C i delimično punim bubnjem, onaj koji je niži, i preostala vlaga nakon
standardnog programa za pamuk na 60°C sa punim bubnjemili tokom
standardnog programa za pamuk na 40°C.
Ukazuje da su “Pamuk Eco 60°C” i “Pamuk Eco 40°C” standardni programi za pranje, na koje se informacije sa
etikete i specifikacije odnose, da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog veša i da su najefikasniji
programi u pojmovima kombinovane potrošnje energije i vode
Vreme trajanja programa
- Standardni 60°C pamučni program pri punom opterećenju
237
237
min
- Standardni 60°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem
200
200
min
Standardni 60°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem
188
188
min
Trajanje “left-on” režima (TI)
10
10
min
Prenosiva akustična buka izražena u dB(A) po 1 pW, zaokružena na najbliži
ceo broj, tokom ciklusa pranja i centrifuge standardnog programa pranja na
60°C sa punim bubnjem
56
74
56
74
dB(A)
Ukoliko je veš mašina namenjena da bude ugradna, to se može odraziti na iskazane veličine.
31
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
Pambuk (Cotton) - Eco Pambuk (Cotton Eco) Kujdes I thjeshte (Easy Care) - Mbulese (Duvet) Kujdesi per fëmijët (Baby Care) Delikate (Delicate) - Lesh (Wool) Shpejtesi 30 (Quick 30) Shpëlarje+Centrifuge (Rinse+Spin)
[F12B9LD
(W)(1~9)]
[F10B9LD
(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
Pambuk (Cotton) - Shpejtesi 30 (Quick 30) Shpëlarje+Centrifuge (Rinse+Spin) Eco Pambuk (Cotton Eco) Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200
Delikate (Delicate) - Lesh (Wool) Kujdesi per fëmijët (Baby Care) - Mbulese (Duvet) Kujdes I thjeshte (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
Pambuk (Cotton) - Shpejtesi 30 (Quick 30) Shpëlarje+Centrifuge (Rinse+Spin) Eco Pambuk (Cotton Eco) Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000
Delikate (Delicate) - Lesh (Wool) Kujdesi per fëmijët (Baby Care) - Mbulese (Duvet) Kujdes I thjeshte (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W) (1~9)
2
2
2
2
T
ë dhënat e përdoruesit
Lavatrice - Fleta e produktit_Rregullorja e komisionit të deleguar (BE) Nr 1061/2010
Emri furnizuesit ose e markës
Modeli i furnizuesit
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Kapaciteti I vleresuar
5
Klasa e efiçencës së energjisë
A++
Atje ku lavatrices I eshte dhene cmimi "EU cmimi Ecolabel" sipas Rregullores
(EC) No 66/2010, ky informacion mund te perfshihet
No
No
Vlerësimi i energjisë vjetore të konsumuar (AEC) ne kWh per vit,
rrumbullakosur ne numrin e plotë me te afert, do te pershkruhet si: "Konsumi
energjise "X" kWh per vit bazuar ne 220 cilket standarde te te larit per
programet e pambukut 60°C dhe 40°C me ngarkese te plote dhe te pjesshme,
dhe konsumi i modeleve me fuqi te ulet. Konsumi aktual i energjise do te varet
nga menyra se si pajisja do te perdoret
146
146
kWh/vit
5
kg
A++
Konsumi i energjisë
- Programi standart 60°C pambuk me ngarkesë të plotë
0.82
0.82
kWh
- Programi standart 60°C pambuk në ngarkesë të pjesshme
0.54
0.54
kWh
- Programi standart 40°C pambuk në ngarkesë të pjesshme
0.49
0.49
kWh
0.33
0.33
W
9900
9900
litra/vit
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
Konsumi I vleresuar I fuqise e modalitetit off dhe nga e majta e modalitetit on
Vlerësimi i konsumit vjetor të ujit (AWC) ne litra per vit, rrumbullakosur ne numrin e
plotë me te afert, do te pershkruhet si: "Konsumim uji "X" litra ne vit, bazuar ne 220
cilket standarde te te larit per programet e pambukut 60°C dhe 40°C me ngarkese te
plote dhe te pjesshme.Konsumi aktual i ujit do te varet nga menyra se si pajisja do te
perdoret"
Klasa e efiçencës se tharjes rrotulluese e percaktuar sipas pikes 2 ne Aneksin
IV, shprehur si klasa e efiçencës se tharjes rrotulluese "X" me nje shkalle nga
G (me pak eficente) ne A ( me eficentja)"; kjo mund të jetë e shprehur në
mënyra të tjera që janë të qarta se shkalla eshte nga G (me pak eficente) ne A
( me eficentja)"
Maksimumi i shpejtesise se rrotullimeve i arritur per programin standart 60°C
pambuk me ngarkese te plote ose programin standart 40°C pambuk me
ngarkese te pjesshme, cilido te jete me i ulti, dhe mbetja e lageshtires e arritur
nga programi standart 60°C pambuk me ngarkese te plote ose programi
standart 40°C pambuk mengarkese te pjesshme, cilido eshte me i madhi
Tregues që "programi standart 60°C pambuk" dhe "programi standart 40°C pambuk" janë programet standarte të
larjes të cilave u referohen etiketa dhe fleta e produktit, që këto programe janë të përshtatshme për të pastruar
rrobat e pambukta tëndotura dhe që janë programet më efiçente në sajë të konsumit të kombinuar të energjisë dhe
ujit.
Koha e programit
- Programi standart 60°C pambuk me ngarkesë të plotë
237
237
min
- Programi standart 60°C pambuk në ngarkesë të pjesshme
200
200
min
- Programi standart 40°C pambuk në ngarkesë të pjesshme
188
188
min
Kohezgjatja e modalitetit on ne te majte(TI) nese lavatriçja e shtëpisëeshte e
pajisur me nje sistem meaxhimi te energjise:
10
10
min
Emetimet ajrore të zhurmës akustike shprehur në dB (A) re 1 pW dhe te
rrumbullakosura në numrin e plotë më të afërt gjatë fazave të larjes dhe tharjes
për programin standart 60°C pambuk mengarkesë të plotë;
56
74
56
74
dB(A)
Nese lavatriçja e shtëpisë ka per qellim te jete built-in, nje indikacion te ketij efekti.
32
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
Памук (Cotton) - Еко Памук (Cotton Eco) - Нежна грижа (Easy Care) Грижа за бебето (Baby Care) - Јорган (Duvet) Чувствителна облека (Delicate) - Волна (Wool) Брзо 30 (Quick 30) - Плакнење+Центрифуга (Rinse+Spin)
[F12B9LD
(W)(1~9)]
[F10B9LD
(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
Памук (Cotton) - Брзо 30 (Quick 30) Плакнење+Центрифуга (Rinse+Spin) Еко памук (Cotton Eco) Задржување на Испирање - Без центрофуга - 400 - 800 - 1200
Чувствителна облека (Delicate) Волна (Wool) - Бебешка облека (Baby Care) Јорган (Duvet) - Облека лесна за одржување (Easy Care)
Задржување на Испирање - Без центрофуга - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
Памук (Cotton) - Брзо 30 (Quick 30) Плакнење+Центрифуга (Rinse+Spin) Еко памук (Cotton Eco) Задржување на Испирање - Без центрофуга - 400 - 800 - 1000
Чувствителна облека (Delicate) Волна (Wool) - Бебешка облека (Baby Care) Јорган (Duvet) - Облека лесна за одржување (Easy Care)
Задржување на Испирање - Без центрофуга - 400 - 800
F10/1296
F1496
Q/TD(W)(1~9) Q/TD(W)(1~9)
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
2
2
2
2
O
перативни податоци
Машини за перење - Производен урнек_Регулативата (ЕУ) бр 1061/2010
делегирана од комисија
Име на добавувачот или тсговска марка
Модел на добавувачот
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Оценет капацитет
5
Класа на енергетска ефикаснос
A++
Наградена со „EU Ecolabel награда” од Pегулативата (EC) бр. 66/2010
No
No
Измерена годишна потрошувачка на енергија (AEC) во kWh по година,
базирано на 220 стандардни циклуси за перење на памучни програми на
60°C и 40°C на цело и делумно полнење и за потрошувачка на мала
моќност. Pеалната потрошувачка на енергија ќе зависи од тоа како се
користи апаратот.
146
146
kWh/year
- Стандаррната памучна програма од 60°C на полно оптоварување
0.82
0.82
kWh
- Стандаррната памучна програма од 60°C на делумно оптоварување
0.54
0.54
kWh
- Стандаррната памучна програма од 40°C на делумно оптоварување
0.49
0.49
kWh
Оценета потрошувачка на моќ кога е искучени или кога е вклучен апаратот
0.33
0.33
W
Оценета годишна потрошувачка на вода (AWC) во литри по година,
базирано на 220 стандардни за циклуси на перење за памучни програми
на 60°C и 40°C за полно и делумно полнење. Pеалната потрошувачка на
вода ќе зависи од тоа како се користи апаратот.
9900
9900
liters/year
Класата за ефикасност за сушење преку вртење на скала од Г (најмалку
ефикасно) од А (најмногу ефикасно).
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
5
kg
A++
Потрошувачкат енергија
Максимална брзина на вртежи постигната на стандардна памучна
програма од 60°C на целосно полнење ини на стандардна памучна
програма од 40°C на целосно полнење, која и да е пониска и останатата
содржина на влага достигната а стандардна памучна програма од 60°C
на целосно полнење ини на стандардна памучна програма од 40°C на
целосно полнење, која и да е поголема.
„Еко памучк 60°C/40°C + Интензивна” се стандардните програми за перење кои се однесуваат информации
етикетата и урнекот. Овие програми се погодни за чистење на нормално извалкани памучни алишта и тие
се најефикасни програми во однос на комбинирана потрошувачка на енергија и вода;
Времетраење на програмата:
- Стандаррната памучна програма од 60°C на полно оптоварување
237
237
min
- Стандаррната памучна програма од 60°C на делумно оптоварување
200
200
min
- Стандаррната памучна програма од 40°C на делумно оптоварување
188
188
min
Времетраењето на вклучен режим (TI)
10
10
min
Воздушнм акустични емисии на бучава изразени во dB (A) Одг 1 pw и
заокружени на најблискиот цел број за стандаррната памучна програма од
60°C на целосно полнење
56
74
56
74
dB(A)
Aко машината за перење во домаќинството е наменета да биде вградена, индикација овој ефект.
32
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
Wash
Rinse
Spin
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
Pamuk (Cotton) - Ekološki program za pamuk (Cotton Eco) Easy Care (Easy Care) - Njega beba (Baby Care) Poplun (Duvet) - Osjetljivo rublje (Delicate) - Vuna (Wool) Brzno 30 (Quick 30) - Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
Pamuk (Cotton) - Brzno 30 (Quick 30) Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) Ekološki program za pamuk (Cotton Eco) Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1200
Osjetljivo rublje (Delicate) - Vuna (Wool) Njega beba (Baby Care) - Poplun (Duvet) Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F10B9LD(W) (1~9)]
Pamuk (Cotton) - Brzno 30 (Quick 30) Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin) Ekološki program za pamuk (Cotton Eco) Rinse Hold - No Spin - 400 - 800 - 1000
Osjetljivo rublje (Delicate) - Vuna (Wool) Njega beba (Baby Care) - Poplun (Duvet) Easy Care (Easy Care)
Rinse Hold - No Spin - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
2
2
2
2
O
perating data
Product fiche_Commission Delegated Regulation(EU) No 1061/2010
Supplier’s name or trade mark
Supplier’s model
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Rated capacity
5
Energy efficiency class
A++
A++
Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No 66/2010
No
No
146
146
kWh/year
- the standard 60 °C cotton programme at full load
0.82
0.82
kWh
- the standard 60 °C cotton programme at partial load
0.54
0.54
kWh
- the standard 40 °C cotton programme at partial load
0.49
0.49
kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode.
0.33
0.33
W
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220
standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and
partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used
9900
9900
liters/year
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on
220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C
at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
5
kg
The energy consumption
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most
efficient).
Maximum spin speed attained for the standard 60°C cotton programme at
full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever
is the lower, and remaining moisture content attained for the standard
60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton
programme at partial load, whichever is the greater.
The "Cotton Eco 60°C/40°C +Intensive" are the standard washing programmes to which the information in the label
and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are
the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption;
The programme time
- the standard 60°C cotton programme at full load
237
237
min
- the standard 60 °C cotton programme at partial load
200
200
min
- the standard 40 °C cotton programme at partial load
188
188
min
The duration of the left-on mode (Tl)
10
10
min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and
rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases
for the standard 60°C cotton programme at full load
56
74
56
74
dB(A)
Free standing
31
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)1~9)]
[F12B9L(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
Памук (Cotton) - Еко Памук (Cotton Eco) Нежна грижа (Easy Care) Грижа за бебето (Baby Care) Завивки (Duvet) Деликатно пране (Delicate) Вълна (Wool) - Бързо 30 (Quick 30) Плакнене+Центрафуга (Rinse+Spin)
[F12B9LD
(W)(1~9)]
[F10B9LD
(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
Памук (Cotton) - Бързо 30 (Quick 30) Плакнене+Центрафуга (Rinse+Spin) Еко Памук (Cotton Eco) Задържане на изплакването - Без центрофуга - 400 - 800 - 1200
Деликатно пране (Delicate) - Вълна (Wool) Грижа за бебето (Baby Care) - Завивки (Duvet) Нежна грижа (Easy Care)
Задържане на изплакването - Без центрофуга - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
Памук (Cotton) - Бързо 30 (Quick 30) Плакнене+Центрафуга (Rinse+Spin) Еко Памук (Cotton Eco) Задържане на изплакването - Без центрофуга - 400 - 800 - 1000
Деликатно пране (Delicate) - Вълна (Wool) Грижа за бебето (Baby Care) - Завивки (Duvet) Нежна грижа (Easy Care)
Задържане на изплакването - Без центрофуга - 400 - 800
-
2
2
2
чÌÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
Продуктов фиш_Делегиран регламент (EC) No 1061/2010 на Комисията
Име или търговска марка на доставчика;
Идентификатор на модела
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Номинален капацитет в kg
5
Клас на енергийна ефективност
A++
A++
No
No
146
146
kWh/year
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар
0.82
0.82
kWh
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар
0.54
0.54
kWh
- На стандартната 40 ° програма за памук при частичен товар
Е присъдена "екомаркировката на ЕС" съгласно Регламент (ЕО)
№ 66/2010
Среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC) в kWh за година
въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при
60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар и консумация при режими с
ниска мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от
това как се използва машината.
5
kg
Консумация на енергия
0.49
0.49
kWh
Среднопретеглена консумация на мощност в режим "изключена" и в
режим "оставена включена";
0.33
0.33
W
Среднопретеглена годишна консумация на вода (AWC) в литра за година въз
основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при
60°C и 40°C при пълен и при частичен товар. Действителната консумация
на вода ще зависи от това как се използва машината.
9900
9900
litres /
year
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
Клас на ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G
(най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно)
Максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната
програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма
за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и
остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма
за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук
при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности
Указание, че "стандартна програма за памук при 60 °C" и "стандартна програма за памук при 40 °C" са
стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш,
че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че това са
най-ефикасните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода;
Времетраенето на програмата
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар
237
237
min
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар
200
200
min
- На стандартната 40°C програма за памук при частичен товар
188
188
min
Времетраенето на режима "оставена включена" (Tl)
10
10
min
Издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен
до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на
стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;
56
74
56
74
dB(A)
Свободно стоящи
31
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
Bumbac (Cotton) - Bumbac Eco (Cotton Eco) Spălare ușoară (Easy Care) Protecția copiilor (Baby Care) - Pilote (Duvet) Delicate (Delicate) - Lâna (Wool) - Rapid 30 (Quick 30) Clătire + Centrifugare (Rinse+Spin)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
Bumbac (Cotton) - Rapid 30 (Quick 30) Clătire + Centrifugare (Rinse+Spin) Bumbac Eco (Cotton Eco) Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800 - 1200
Delicate (Delicate) - Lâna (Wool) Protecția copiilor (Baby Care) - Pilote (Duvet) Spălare ușoară (Easy Care)
Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800
[F10B9LD(W)(1~9)]
Bumbac (Cotton) - Rapid 30 (Quick 30) Clătire + Centrifugare (Rinse+Spin) Bumbac Eco (Cotton Eco) Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800 - 1000
Delicate (Delicate) - Lâna (Wool) Protecția copiilor (Baby Care) - Pilote (Duvet) Spălare ușoară (Easy Care)
Oprire clătire - Fără stoarcere - 400 - 800
2
2
2
2
Fișa produsului
Fișa produsului_Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei
Denumirea sau marca de comerț a furnizorului
Modelul furnizorului
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
Capacitatea nominală, în kilograme
5
Clasa de eficiență energetică
A++
Etichetă ecologică UE" în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010
No
No
Consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an bazat pe 220 de
cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din
bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în
modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de
condițiile de utilizare a aparatului
146
146
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă
0.82
0.82
kWh
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială
0.54
0.54
kWh
5
kg
A++
kWh/an
Consumul de energie
- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială
0.49
0.49
kWh
Consumul ponderat de putere în modul oprit și în modul inactiv
0.33
0.33
W
Consumul anual ponderat de apă (AWC) în litri pe an bazat pe 220 de cicluri
standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu
încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de
condițiile de utilizare a aparatului.
9900
9900
litri/an
Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare pe o scară de la G (eficiență
minimă) la A (eficiență maximă).
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru
rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C
pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută
dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la
programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă,
sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură
parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori
"Bumbac Eco 60 ° C/40 ° C + Intensiv" sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile
conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac
cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de
energie și de apă.
Durata programului
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă
237
237
min
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială
200
200
min
- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială
188
188
min
Durata modului inactiv (Tl)
10
10
min
Emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite
la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare
pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură
completă
56
74
56
74
dB(A)
Gratuit-în picioare
30
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
Noi
seLevel
F12B9LD(W)(1~9)
F10B9LD(W)(1~9)
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
5.
O
perating data
Product fiche_Commission Delegated Regulation(EU) No 1061/2010
Supplier’s name or trade mark
Supplier’s model
Rated capacity
Energy efficiency class
LG
LG
F12B9LD
(W)(1~9)
F10B9LD
(W)(1~9)
5
5
kg
A++
A++
Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No 66/2010
No
No
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on
220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C
at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
146
146
kWh/year
- the standard 60 °C cotton programme at full load
0.82
0.82
kWh
- the standard 60 °C cotton programme at partial load
0.56
0.56
kWh
- the standard 40 °C cotton programme at partial load
0.52
0.52
kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode.
0.33
0.33
W
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220
standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and
partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used
9900
9900
liters/year
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
The energy consumption
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most
efficient).
Maximum spin speed attained for the standard 60°C cotton programme at
full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever
is the lower, and remaining moisture content attained for the standard
60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton
programme at partial load, whichever is the greater.
The "Cotton Eco 60°C/40°C +Intensive" are the standard washing programmes to which the information in the label
and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are
the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption;
The programme time
- the standard 60°C cotton programme at full load
237
237
min
- the standard 60 °C cotton programme at partial load
200
200
min
- the standard 40 °C cotton programme at partial load
188
188
min
The duration of the left-on mode (Tl)
10
10
min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and
rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases
for the standard 60°C cotton programme at full load
56
74
56
74
dB(A)
Free standing
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising