LG CK43 Owner's manual

LG CK43 Owner's manual
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
HRVATSKI
Mini Hi-Fi
sustav
Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.
Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite http://www.lg.com, a zatim preuzmite
Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.
MODEL
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_MFL70382731.indd 1
Autorsko pravo © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana
2018-03-09 �� 2:45:49
Prednja strana
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
a USB 1 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.
b Prozor zaslona
c
(Senzor daljinskoga upravljača)
d USB 2 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.
e MASTER VOL. (Glasnoća)
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
f BASS BLAST (ili BASS BLAST+)
Pritisnite za izravan odabir efekta BASS (ili BASS+).
USB REC / DEMO
-- Snima na USB uređaj.
-- Za zaustavljanje snimanja pritisnite i držite oko 3 sekunde.
-- U statusu Isključeno, ako pritisnete USB REC / DEMO,
pokazuje se DEMO način rada.
3 WIRELESS LINK
-- Vrši odabir MAIN ili OTHER u načinu rada WIRELESS
PARTY LINK.
-- Omogućava ili onemogućava WIRELESS PARTY LINK način
rada.
g F (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.
V (Preskočiti/Tražiti)
-- Preskače naprijed.
-- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
-- Odabir radio stanice.
f
h AUTO DJ
Bira način AUTO DJ.
N (Emitiranje/Pauziranje)
-- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
-- Odabire način rada Stereo/Mono.
i 1 (Stanje mirovanja)
Uključuje i isključuje napajanje.
C (Preskočiti/Tražiti)
-- Preskače unatrag.
-- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
-- Odabir radio stanice.
Z (Zaustaviti) / RDS
-- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje
funkcije DELETE.
-- Radijski podatkovni sustav
j Ladica za disk
k REGION EQ
Bira ekvilizator frekvencijskog područja.
SEARCH
Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.
OK
Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Bira efekte zvuka.
-- Vrši pretraživanje mape ili datoteke.
B (Otvoriti/Zatvoriti)
Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_MFL70382731.indd 2
2018-03-09 �� 2:45:55
Stražnja ploča
a Kabel za napajanje
b SPEAKERS završeci kabela
a
c AUX IN (L/R)
Priključite pomoćni uređaj.
d ANTENNA (ANTENA) (FM)
b
cd
Priključivanje zvučnika
Crveno
Crno
Aplikacija upravljača
Preuzmite aplikaciju Music Flow Bluetooth na svoj
uređaj. (Samo za Android)
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_MFL70382731.indd 3
LG Sound Sync (Bežična)
Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više
informacija. http://www.lg.com
2018-03-09 �� 2:46:03
Dodatne informacije
Zamjena baterije
Potrošnja energije
Pogledajte glavnu
naljepnicu na uređaju.
Pogledajte glavnu
naljepnicu na uređaju.
Pasivna potrošnja: 0,5 W
3)
Električno napajanje
(R0
Specifikacije
(Ako su svi mrežni ulazi
aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)
(R03)
Približno. 300 mm x
163 mm x 241 mm
Napajanje sabirnice (USB) 5 V 0 500 mA
Pojačalo
300 W RMS
(ukupna RMS izlazna snaga)
Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez
posebne najave.
Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili
bežični uređaj
Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet
sekundi.
Izjava o sukladnosti
Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste
MINI HI-FI SUSTAV sukladna s Direktivom 2014/53/EU.
Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj
internet adresi:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti
i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od
tijela.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_MFL70382731.indd 4
Raspon frekvencije
Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:46:09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement