LG CM2760 Korisnički priručnik
HRVATSKI
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
Micro Hi-Fi
Audio
Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite
http://www.lg.com, a zatim preuzmite Korisnički priručnik.
Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.
MODEL
CM2760
*MFL70021509*
CM2760-DB_AEEULLZ_SIM_CRO_1509.indd 1
www.lg.com
Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava pridržana
2017-04-18
1:47:07
Prednja strana
a Prozor zaslona
b 1/! (Napajanje): uključuje ili isključuje uređaj.
c FUNC. : bira funkciju i ulazni izvor.
d podešava glasnoću zvučnika.
e C (Prijeđi/Traži): traži unazad. / prelazi na prethodnu
pjesmu/datoteku. / Služi za odabir radio stanice.
a
f Bass Blast : bira efekt BASS.
i
b
j
k
c
d
e
f
g
h
l
m
n
o
g USB : reproducira audio datoteke povezivanjem USB-uređaja.
h Ladica diska
i Senzor daljinskog upravljača
j z/M (Reproduciraj/Pauziraj): pokreće ili pauzira reprodukciju
/ bira Stereo/Mono.
k h : Mijenja ulazni priključak na Bluetooth.
l V (Prijeđi/Traži): traži unaprijed / prelazi na sljedeću
pjesmu/datoteku. / Služi za odabir radio stanice.
m B : Otvara ili zatvara ladicu za disk.
n PORT. IN : Povezivanje s prijenosnim uređajem.
o Z (Stop) : Zaustavlja reprodukciju.
Stražnja ploča
a FM ANTENNA (FM ANTENA)
b POWER IN
c Priključci za SPEAKERS (ZVUČNIKE) (L/R)
a
c
b
Aplikacija upravljača
Preuzmite aplikaciju Music Flow Bluetooth na svoj
uređaj.
CM2760-DB_AEEULLZ_SIM_CRO_1509.indd 2
LG Sound Sync (Bežična)
Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više
informacija. http://www.lg.com
2017-04-18
1:47:07
Priključivanje zvučnika
Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili
bežični uređaj
Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet
sekundi.
Zamjena baterije
crvena
Izjava o sukladnosti
crna
Dodatne informacije
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Specifikacije
Električno napajanje
Potrošnja energije
Dimenzije (Š x V x D)
Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste MIKRO
HI-FI SUSTAV sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU
izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:
Pogledajte glavnu
naljepnicu na jedinici.
Pogledajte glavnu
naljepnicu na jedinici.
Pasivna potrošnja: 0,5 W
Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i
upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.
Raspon frekvencije
Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz
10 dBm
(Ako su svi mrežni ulazi
aktivirani.)
Približno 170 mm x
230 mm x 276 mm
Neto težina
Približno 2,2 kg
Napajanje sabirnice (USB)
5 V 0 500 mA
Pojačalo (Ukupna RMS
izlazna snaga)
160 W
Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez
posebne najave.
CM2760-DB_AEEULLZ_SIM_CRO_1509.indd 3
2017-04-18
1:47:08
CM2760-DB_AEEULLZ_SIM_CRO_1509.indd 4
2017-04-18
1:47:08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising