LG | CM8360 | Owner's Manual | LG CM8360 Owner's Manual

LG CM8360 Owner's Manual
HRVATSKI
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
Mini Hi-Fi
sustav
Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite
http://www.lg.com, a zatim preuzmite Korisnički priručnik.
Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.
MODEL
CM8360
*MFL69412223*
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_CRO_2223.indd 1
www.lg.com
2016-05-12 �� 5:46:36
Prednja strana
i j
kl
m TREBLE
Služi za namještanje glasnoće zvuka TREBLE tijekom
postavljanja funkcije USER EQ.
m n
a
e
b
f
c
g
d
h
o
p
q r
st u
v
b DJ EFFECT
Odabir željenog DJ efekta (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY)
te okretanje EFFECT LEVEL za podešavanje razine DJ EFFECT.
a
e USB REC / DEMO
Snima na USB uređaj. / Prikazuje način rada Demo.
f SEARCH
Služi za prijelaz
na mapu
i datoteku
u načinu odabira.
b
c
de
g OK
Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.
h VOICE CANCELLER
U ovoj funkciji možete uživati kao u karaokama, samo smanjite
glasnoću vokala u različitim izvorima.
i USB 1 ulaz
Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem
USB uređaja.
k Prozor zaslona
l MASTER VOLUME
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
q I / RDS
- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije
DELETE.
- Radio Data System
T
- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada Stereo/Mono.
c USER EQ
Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.
j BASS
Služi za namještanje glasnoće funkcije BASS tijekom
postavljanja funkcije USER EQ.
o SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL
Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto za postizanje
zvuka grebanja. / Služi za namještanje razine efekta DJ
EFFECT.
p MIC 1 / 2 priključak
Povežite mikrofon.
a 1/!(Napajanje)
Uključite ili isključite uređaj.
d REGION EQ / BASS BLAST
- bira ekvilizator frekvencijskog područja.
- Pritisnite i držite za izravni odabir BASS efekta.
n USB 2 ulaz
Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem
USB uređaja.
R
Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
KEY CHANGER
Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim
mogućnostima.
CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje
glazbe.
(Želite li koristiti način USER, morate izvorni zvuk registrirati s
aplikacijom „Music Flow Bluetooth”.)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Pritisnite željenu zvučnu podlogu.
r Ladica za disk
s MIC VOL / KEY CONTROL
- Upravljanje glasnoćom mikrofona.
- Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim
mogućnostima.
t PORT. IN priključak
Povežite prijenosni uređaj.
u F (Function) / WIRELESS LINK
- Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.
- Pritisnite i držite 3 sekunde za odabir načina WIRELESS
PARTY LINK.
v Y SEARCH U
- Traženje mape ili datoteke.
- Odabir radio stanice.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_CRO_2223.indd 2
2016-05-12 �� 5:46:37
Stražnja ploča
a Kabel za napajanje
b SPEAKERS priključak
a
b
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Priključite pomoćni uređaj.
c d
Priključivanje zvučnika
Dodatne informacije
Specifikacije
Električno napajanje
Potrošnja energije
Pogledajte glavnu
naljepnicu na uređaju.
Pogledajte glavnu
naljepnicu na uređaju.
Pasivna potrošnja: 0,5 W
(Ako su svi mrežni ulazi
aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)
Približno. 450 mm x
160 mm x 355 mm
Neto težina
Približno. 6 kg
Napajanje sabirnice (USB)
5 V 0 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS
izlazna snaga)
2200 W
Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez
posebne najave.
Aplikacija upravljača
Preuzmite aplikaciju Music Flow Bluetooth na svoj
uređaj.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_CRO_2223.indd 3
LG Sound Sync (Bežična)
Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više
informacija. http://www.lg.com
2016-05-12 �� 5:46:38
Dodatne informacije
Oprez
yy Kada koristite višestruku utičnicu, preporuča se
upotreba 15 A utičnice. 10 A utičnica može uzrokovati
isključivanje zbog slabog napajanja.
yy Ne stavljajte predmete na zvučnike. Može doći do pada
predmeta i oštećenja imovine.
Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili
bežični uređaj
Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet
sekundi.
Zamjena baterije
yy Postavite zvučnike na čvrstu podlogu da ne skliznu.
Vibracije prouzročene snažnim zvukom mogu protresti i
pomaknuti zvučnike.
(R0
3)
yy Nemojte pojačavati zvuk na maksimalnu glasnoću u
malom zatvorenom prostoru. Snažan i žestok zvuk iz
zvučnika može zatresti strop i prouzročiti pad predmeta
u prostoriji.
(R03)
yy Da biste se zaštitili od oštećenja sluha, budite na
dovoljnoj udaljenosti od zvučnika. Snažan zvuk iz
zvučnika može prouzročiti oštećenje sluha.
yy Kada glavni uređaj instalirate na tlo, ostavite više od
20 cm slobodnog prostora između nje i zvučnika. Velik
zvučni tlak iz zvučnika može prouzročiti podrhtavanje
uređaja te tako omesti reprodukciju CD-a.
yy Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u
zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se
preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V
/ 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće
pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
yy Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim
električnim opterećenjem.
O feritnoj jezgri (opcionalno)
Namotani kabel za napajanje i kabeli SPEAKERS oko
feritne jezgre.
Izjava o sukladnosti
Ovime, LG Electronics European Shared Service Center B.V.,
izjavljuje da je ovaj MINI HI-FI SUSTAV u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim bitnim zakonskim odredbama Direktive
1999/5/EC. Potpuna Izjava o sukladnosti može se zatražiti putem
sljedeće poštanske adrese:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
ili se može zatražiti na našoj namjenskoj DoC web stranici:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ovaj uređaj je širokopojasni sustav prijenosa na 2,4 GHz i
namijenjen je za upotrebu u svima državama članicama EU i EFTA.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_CRO_2223.indd 4
2016-05-12 �� 5:46:38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising