LG LAC6710R Owner's Manual
LAC6700R_CRO
CROATIAN
CD/MP3/WMA Receiver za
automobil
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
MODEL : LAC6700R/6710R
Prije instaliranja, upotrebe ili podešavanja ovog
proizvoda molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte
knjižicu s uputama.
Sigurnosne napomene
OPREZ
NE OTVARAJTE, OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA
U CILJU SMANJENJA OPASNOSTI OD STRUJNOG
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DIO).
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE TREBA OBAVLJATI ZA
TO KVALIFICIRANO OSOBLJE.
Munja sa simbolom strelice, unutar jedankostraničnog trokuta treba korisnika
upozoriti na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda
koji bi mogao biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od strujnog udara za
osobe.
Uskličnik unutar jedankostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje
važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje prate ureœaj.
Vozilom uvijek upravljajte na siguran način.
Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta
za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu funkciju. Prije nego li se odlučite za
takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni način.
Ne upotrebljavajte ureœaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim
temperaturama. (-10~60°C)
Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac
ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati.
Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.
Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja
kaplje ili zapljuskuje, kiši ili vlazi.
Zbog visoke temperature izvan ureœaja, molimo upotrebljavajte ureœaj samo kada
je instaliran u automobilu.
OPREZ: Ovaj ureœaj je opremljen laserskim sistemom.
U svrhu pravilne upotrebe ovog ureœaja molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za
korisnika. Sačuvajte priručnik kao referencu za buduće potrebe. Ako je ureœaj potrebno
popravljati obratite se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte postupak za servisiranje).
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvoœenje postupaka koji nisu navedeni u priručniku
mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.
Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zraci ne pokušavajte otvarati kućište.
Vidljiva laserska radijacija u slučaju otvaranja. NE GLEDAJTE U ZRAKU.
2
Sigurnosne napomene
• Oštećeni ili nečisti disk koji se umetne u ureœaj može prouzročiti nestanak
zvuka tijekom reprodukcije.
• Rukujte diskom tako da ga držite za unutrašnje i vanjske rubove.
• Ne dirajte površinu one strane diska koja je bez naljepnice.
Ne lijepite papir ili traku i sl. na površinu diska.
Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj toplini.
8 cm
Ovaj ureœaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove
od12 cm).
• Prije reprodukcije očistite disk. Disk čistite krpom za brisanje od sredine diska
prema njegovom vanjskom rubu.
• Nikada ne upotrebljavajte otapala kao što su benzin i alkohol za čišćenje diska.
S vremena na vrijeme pamučnim štapićem namočenim u alkohol obrišite kontakte na zadnjoj strani upravljačke ploče.
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod
pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom,
već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po
okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi
za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj proizvod proizveden je u skladu s Direktivom 2005/83/EEC(ANNEX I , 3.2.9),
72/245/EEC, i 2006/95/EC.
3
Sadržaj
Sigurnosne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prije upotrebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Upravljačka ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Instaliranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Prikaz priključivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Priključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Osnovne operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-14
Radio operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RDS operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CD/MP3/WMA operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18
USB operacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odjeljak čiji naslov ima jedan od sljedećih simbola vrijedi samo za disk koji je
predstavljen tim simbolom.
CD
MP3
Audio CD-i
MP3 datoteke
WMA WMA datoteke
4
Prije upotrebe
Skidanje upravljačke ploče
Upravljačku ploču možete skinuti prije nego što napustite automobil.
Kod skidanja ili stavljanja upravljačke ploče pazite da se ne oštete
konektori na zadnjoj strani upravljačke ploče i ploče držača.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite “ ” tipku kako biste otključali upravljačku ploču.
Pritisnite upravljačku ploču na lijevoj strani.
Povucite upravljačku ploču iz ureœaja.
Stavite skinutu upravljačku ploču u zaštitno kućište.
Stavljanje upravljačke ploče
1
2
3
Stavite dio A upravljačke ploče u dio B ureœaja.
Spojite dio C upravljačke ploče D ureœaja istovremeno gurajući upravljačku ploču na lijevo.
Zatvorite prednju ploču.
Oprez
D
B
• Kada skidate i stavljate upravljačku ploču, ne pritišćite displej i
upravljačke tipke.
• Upravljačke tipke možda neće pravilno raditi ako upravljačka ploča
nije pravilno stavljena. U tom slučaju lagano pritisnite upravljačku
ploču.
• Ne ostavljate upravljačku ploču na mjestu koje je izloženo visokim
temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Ne bacajte upravljačku ploču i pazite da ne bude izložena jakim
udarcima.
• Pazite da jaka otapala kao što su benzin, razrjeœivači ili insekticidi
ne doœu u dodir s površinom upravljačke ploče.
• Ne pokušavajte rastavljati upravljačku ploču.
5
A
C
Upravljačka ploča
1
2
17
1
2
3
4
16
5
15
14
IZVOR [SOURCE]
i
• Skip (Preskoči) / Search (Traži) I/i
i
• PRESKOČI/TRAŽI I/i
U/AS]
• AUTO SPREMANJE [U
9
10
11
12
13
14
15
5
6
7
8
12
11
10
USB priključak
Programirane stanice [1-6]
NASUMIČNO [SHF]
PONOVI [RPT]
UVODNO SKENIRANJE [SCAN]
Play/Pause B/X
• FREK. PODRUČJE [BAND]
• [DRIVE]
16 ODABERI [SEL]
17 [MENU]
u/PS]
• PRIJE PROGRAMIRANO SKENIRANJE [u
u MP3 WMA
• MP3 SNIMKA +10/-10 U/u
u MP3 WMA
• FOLDER GORE/DOLJE U/u
3
4
13
6
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
• JAČINA ZVUKA
• [MUTE]
• EL. NAPAJANJE [PWR]
• PROMETNE OBAVJESTI [TA]
• VRSTA PROGRAMA [PTY]
• EKVALIZATOR [EQ]
• Extreme Dynamic Sound System (Izuzetno
dinamičan sustav zvuka) [XDSS]
• Bass Reverb Blaster [BRB]
DISPLEJ [DISP]
Release/Eject (Otpusti/Izbaci)
6
7
8
9
Daljinski upravljač
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EL. NAPAJANJE [POWER] / Mute
Odaberi [MENU/SEL]
IZVOR [SRC]
PLAY / PAUSE B/X
UVODNO SKENIRANJE [SCAN]
NASUMIČNO [SHF]
• MP3 SNIMKA +10 MP3 WMA
• FOLDER GORE U MP3 WMA
• CD PRESKOČI/TRAŽI ?m m
• TRAŽI / PODESI ?m m
• FREK. PODRUČJE [BAND]
• Pogon (DRIVE) [DRV]
JAČINA ZVUKA GORE
/ DOLJE
BROJ [#]
PONOVI [RPT]
BROJ [0-9]
• CD PRESKOČI/TRAŽI M M?
• TRAŽI / PODESIM M?
DISPLEJ [DISP.]
• MP3 SNIMAK -10 MP3 WMA
• FOLDER DOLJE u MP3 WMA
1
2
3
4
2
3
11
12
5
6
7
13
8
14
9
15
16
Umetanje baterije
1
10
Skinite držač baterije oštrim predmetom kao što je kemijska
olovka.
Umetnite baterije u držač baterija.
Umetnite držač baterija na njegovo pravo mjesto.
Napomena
• Upotrebljavajte samo jednu litijsku bateriju CR2025 (3V).
• Izvadite bateriju ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati
kroz dulje vrijeme.
• Bateriju nemojte puniti, rastavljati, grijati i ne bacajte ju u vatru.
• Ne rukujte baterijom pomoću metalnih alata.
• Ne pospremajte bateriju zajedno s metalnim materijalima.
7
Instaliranje
Osnovna instalacija
Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na
isključeno (OFF) i skinite kabel s akumulatora automobila kako biste
izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.
Savijte držače
u skladu s
debljinom
ploče.
1
2
3
4
Izvadite postojeći prijemnik.
Napravite potrebna priključivanja.
Postavite nosač za montažu.
Postavite ureœaj u nosač za montažu.
Upravljačka ploča
Skidanje postojećeg receiver ureœaja
Ako već postoji rukav za instalaciju za receiver ureœaj on se mora
ukloniti.
A
1
2
3
A
Skinite zadnji oslonac s ureœaja.
Skinite prednju ploču i prsten za podešavanje s ureœaja.
Umetnite polugu A u rupu sa strane ureœaja.
Izvedite istu radnju na drugoj strani i povucite ureœaj van iz
nosača za montažu.
ISO-DIN instalacija
1
4
5
3
6
2
1
2
3
4
5
6
Gurnite ureœaj u ISO-DIN okvir.
Postavite vijke koje ste skinuli sa starog ureœaja.
Gurnite ureœaj i okvir u otvor na ploči.
Postavite poklopac za ploču ili adapter.
Postavite na ureœaj prsten za podešavanje.
Postavite upravljačku ploču na ureœaj.
Upravljačka ploča
8
Prikaz priključivanja
Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s
akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.
B
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
A
B
A
1
Na zvučnik
Na vozilo
A
2
TELEFON
BEZ TONA
(NARANČASTA)
PHONE MUTE
(ORANGE)
A
8
UZEMLJENJE
(-) (CRNA)
GROUND(-) (BLACK)
A
6
PRIGUŠIVAČ
(RUŽIČASTA)
DIMMER (PINK)
A
prekidač
za SWITCH
potenciometar
DIMMER
7
NA
TO PALJENJE
IGNITION (CRVENA)
(RED)
A
prekidač
za paljenje
IGNITION
SWITCH
4
NA
(+) (ŽUTA)
TOAKUMULATOR
BATTERY(+) (YELLOW)
A
5
EL.
ANTENA
(PLAVA) (BLUE)
POWER
ANTENNA
A
1
POJAČALO
AMPLIFIER
(Dodatna
mogućnost)
AKUMULATOR
BATTERY
(Optional)
1
2
DALJINSKI UPRAVLJAČ UKLJUČEN
REMOTE ON (BLUE/WHITE)
(PLAVA/BIJELA)
3
El. NAPAJANJE
POWER
ANT
4
Antenna
5
KONTROLNI
RELEJ
CONTROL RELAY
6
7
8
B 1. Ljubičasta : Zadnji desni +
B 2. Ljubičasta / Crna pruga : Zadnji desni B 3. Siva : Prednji desni +
B 4. Siva / Crna pruga : Prednji desni B 5. Bijela : Prednji lijevi +
B 6. Bijela / Crna pruga : Prednji lijevi B 7. Zelena : Zadnji desni +
B 8. Zelena / Crna pruga : Zadnji desni -
9
C
Priključivanje
C Priključivanje zvučnika A Od antene
B Boje vodiča prema ožičenju vozila
1
2
3
4
5
6
7
8
: Ovaj vodič služi za priključivanje na uzemljenje.
• CRNA
• NARANČASTA : Ova žica služi za priključivanje na telefonsku
liniju.
L
• RUŽIČASTA
: Ovaj vodič služi za priključivanje na liniju
prigušivača.
• CRVENA
: Ovaj vodič služi za priključivanje na
priključak s kojeg se uzima električno
napajanje kada je prekidač za paljenje
postavljen na ACC.
• ŽUTA
: Ovaj vodič služi za priključivanje na akumulatorski (back-up) priključak s kojeg je
omogućeno neprestano el. napajanje.
• PLAVA
: Ovaj vodič se priključuje na električnu
antenu.
NAZAD
REAR
Impendancija
L
NAPRIJED
FRONT
Impendancija
R
FRONT
NAPRIJED
• PLAVA / BIJELA PRUGA: Ovaj vodič se priključuje na
uključivanje udaljenog pojačala.
Impendancija
R
NAZAD
REAR
Impendancija
Priključivanje dodatne opreme (Auxiliary)
(Dodatna mogućnost)
Priključite AUDIO OUTPUT konektor ovog ureœaja na
AUDIO INPUT konektor pojačala.
FL (Front
(Front Lijevo)
Left)
RL
RL (Rear
(RearLijevo)
Left)
FR
FR (Front
(FrontDesno)
Right)
RR
RR(Rear
(RearDesno)
Right)
Na
OUT
To AUDIO
AUDIO OUT
NaAUDIO
AUDIOIN
IN
To
Na
IN
To AUDIO
AUDIO IN
Pojačalo
Amplifier
10
Osnovne operacije
Uključivanje ureœaja
Pritisnite tipku MUTE/PWR (POWER/
na daljinskom upravljaču) ili bilo koju drugu tipku.
Napomena
Ureœaj će se uključiti kada umetnete CD u otvor za CD.
Isključivanje ureœaja
Pritisnite i držite MUTE/PWR. (POWER/
na daljinskom upravljaču.)
Umetanje diska
1
2
Pritisnite tipku
kako biste otvorili prednju ploču.
Disk se uvlači i automatski započinje reprodukcija.
Izbacivanje diska
Pritisnite tipku
kako biste otvorili prednju ploču. Disk se automatski izbacuje iz utora za umetanje.
Kada se tijekom reprodukcije disk izbacuje pomoću tipke
, disk će se nakon 10 sekundi automatski
umetnuti u ureœaj ako ga prije toga sami ne izvučete iz ureœaja.
Odabiranje izvora
Pritisnite tipku SOURCE više puta kako biste odabrali izvor.
Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. TUNER → CD → USB → TUNER...
Napomena
Izvor ne možete odabrati ako nije spreman.
Podešavanje jačine zvuka
Okrenite MUTE/PWR kotačić (pritisnite tipku VOLUME
podesili jačinu zvuka.
na daljinskom upravljaču) kako biste
Napomena
Kada ureœaj isključite ureœaj će automatski memorirati zadnju jačinu zvuka prije isključenja. Kada
sljedeći put uključite ureœaj on će raditi s memoriranom jačinom zvuka.
Isključivanje zvuka (Mute)
1
2
Pritisnite tipku MUTE/PWR (POWER/
Za poništenje, pritisnite ponovo.
na daljinskom upravljaču) kako biste isključili zvuk.
Provjeravanje sata
Pritiskom na tipku DISP (DISP. na daljinskom upravljaču) možete vidjeti sat.
11
Osnovne operacije
Mijenjanje općenitih postavki
1
2
3
4
Pritisnite MENU (Pritisnite i držite MENU/SEL na daljinskom upravljaču) kako bi se prikazala
jedna od stavki izbornika.
Pritisnite MENU (MENU/SEL na daljinskom upravljaču) kako biste prelazili iz izbornika u
izbornik.
AF ON t REG ON t TA ALARM t PI SOUND t DEMO ON t BEEP 2ND
Okrenite MUTE/PWR u smjeru sata ili suprotno kako biste odabrali jednu od dolje navedenih
postavki.
(Pritisnite VOLUME
na daljinskom upravljaču.)
Pritisnite i držite MENU (MENU/SEL na daljinskom upravljaču) kako biste završili podešavanje.
AF(Alternative frequency) ON / OFF (Uklj /Isklj)
Kada se smanji kvaliteta prijema, prijemnik automatski prelazi na drugu stanicu unutar mreže, koja
ima bolji signal za prijem, služeći se PI i AF kodovima.
AF ON :
Bez obzira gdje se vozili, moći ćete slušati isti program bez prekidanja.
AF OFF :
Prikazat će se samo naziv stanice. U slučaju slabog prijema neće se prelaziti na alternativnu stanicu.
REG (Region) ON / OFF
REG ON :
Ureœaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal
trenutne stanice postane preslab.
REG OFF :
Ureœaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal
trenutne stanice postane preslab. (U ovom načinu rada, program se može razlikovati od onog koji
se trenutno prima.)
TA(Traffic Announcement (Prometne obavijesti)) ALARM / SEEK (Alarm /Traži)
TA ALARM :
Kada novo podešena stanica nema TP informaciju duže od 5 sekundi, čut će se dvostruki bip zvuk.
TA SEEK :
Kada novo podešena stanica ne primi TP informaciju duže od 5 sekundi, prijemnik se podešava na
novu stanicu koja ima isti PI kao i zadnja stanica, ali koja ima TP informaciju.
PI (Programme Identification (Identifikacija programa)) SOUND / MUTE (Zvuk / Bez zvuka)
PI SOUND :
Ako se čuje zvuk stanice s različitim PI, prijemnik će nakon 1 sekunde isključiti ton.
PI MUTE :
Ako se čuje miješajući zvuk stanice s drugačijim PI, prijemnik će odmah isključiti zvuk.
12
Osnovne operacije
DEMO ON / OFF
Početnu indikaciju na displeju možete promijeniti u naziv informacije (naziv funkcije, EQ naziv, i
sl...) dok slušate izvor.
DEMO ON
Prikazuje naziv informacije tijekom slušanja izvora.
DEMO OFF
Isključuje funkciju.
BEEP 2ND / ALL (Bip ton dugi / Sve)
Svaki put kada se pritisne tipka čut će se bip zvuk.
BEEP 2ND
Bip će se čuti samo kada se tipka duže pritisne (1 sekunda).
BEEP ALL
Bip će se čuti kad se pritisne svaka tipka.
Upotreba EQ (ekvalizatora)
Pritisnite tipku EQ/XDSS/BRB više puta. Svaki pritisak tipke mijenja moduse prema sljedećem redoslijedu.
Pop t Classic t Rock t Jazz t Vocal t Salsa t Samba t User1 t User2 t Off
• Pop
: Podešeno za R&B, Soul i Country glazbu.
• Classic
: Podešeno za klasičnu glazbu.
• Rock
: Podešeno za Hard Rock i Heavy Metal glazbu.
• Jazz
: Meki zvuk s mekim osjećajem.
• Vocal
: Snažni realizam sa snažnom kvalitetom zvuka.
• Salsa
: Reproducira akustiku salsa glazbe.
• Samba
: Reproducira akustiku samba glazbe.
• User1
: Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.
• User2
: Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.
Svaku jačinu zvuka možete podešavati prema svojim sklonostima i potrebama. Kada odaberete USER
(Korisnik) modus, a zatim izvršite podešavanje, ureœaj će automatski spremiti postavke pod trenutno
odabranim USER modusom. Pogledajte “Podešavanje jačine zvuka” na stranici 14.
13
Osnovne operacije
Podešavanje jačine zvuka
1
2
Press SEL (MENU/SEL na daljinskom upravljaču) više puta kako biste odabrali željeni modus koji
želite podešavati, a izmeœu jačine (volume), equalizer-a, balansa i fader-a.
Indikator za modus će se paliti prema sljedećem redoslijedu.
VOL t BAS t MID t TRB t BAL t FAD
Okrenite MUTE/PWR kotačić (pritisnite tipku VOLUME
na daljinskom upravljaču) kako
biste podesili kvalitetu zvuka.
Indikacija
Okrenite desno
Okrenite lijevo
VOL
BAS
Povećava jačinu zvuka.
Smanjuje jačinu zvuka.
Povećava jačinu basa
Smanjuje jačinu basa
MID
TRB
BAL
Povecava srednju razinu.
Smanjuje srednju razinu.
Povećava jačinu visokih tonova (Treble).
Smanjuje jačinu visokih tonova (Treble).
Smanjuje jačinu lijevog zvučnika.
Smanjuje jačinu desnog zvučnika.
FAD
Smanjuje jačinu prednjih zvučnika.
Smanjuje jačinu zadnjih zvučnika.
Napomena
Kada je EQ, BRB ili XDSS+ postavljen na “Off (Isključeno)”, možete podesiti glasnoću na (BAS,
MID, TRB) postavkama.
XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System (Izuzetno dinamičan sustav zvuka))
1
2
Pritisnite i držite EQ/XDSS/BRB.
Svaki put kada pritisnete i držite tipku, načini rada se mijenjaju na sljedeći način.
XDSS+ t BRB (TBB t 3D t SBB)
XDSS+ : Povećava jačinu visokih tonova (Treble), basa.
BRB (Bass Reverb Blaster)
1
2
3
Pritisnite i držite EQ/XDSS/BRB.
Svaki put kada pritisnete i držite tipku, načini rada se mijenjaju.
Pritisnite više puta EQ/XDSS/BRB kako bi odabrali pod BRB.
• TBB (Turbo-Bass Blaster) : Pojačava bas tonove kako bi zvuk bio spektakularan.
• 3D (3D-TremD Blaster) : Postavlja audio efekte u realnom vremenu u 3D prostoru.
• SBB (Sound field Boost Blaster) : Izuzetno široki stereo doživljaj i poboljšani bas tonovi niske
frekvencije.
14
Radio operacije
Slušanje radio stanica
1
2
3
Pritisnite SOURCE kako biste odabrali prijemnik (tuner).
Pritisnite tipku DRIVE/BAND više puta kako biste odabrali frekventno područje.
Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. FM1 t FM2 t FM3 t MW(AM)
Auto Search (Auto traženje) : Pritisnite I/i (?m m/M M? na daljinskom upravljaču).
Kada je stanica primljena, traženje se zaustavlja.
Manual Search (Ručno traženje) : Pritisnite i držite I/i (?m m/M M? na daljinskom
upravljaču) sve dok se ne pojavi “MANUAL”, a zatim ponovo pritisnite tipku.
Frekvencije se pomiču gore ili dolje u koracima .
Spremanje i pozivanje frekvencija predajnika
Bez teškoća možete spremiti 6 frekvencija predajnika za kasnije pozivanje pritiskom na tipku.
1
2
3
4
Pritisnite DRIVE/BAND kako bi odabrali željeno frekventno područje za spremanje.
Odaberite željenu frekvenciju.
Pritisnite jednu od preset tipki 1~6 i držite dok ne začujete bip ton.
Broj koji ste pritisnuli treptat će na indikatoru preset brojeva i ostat će upaljen. Frekvencija
odabrane radio stanice je spremljena u memoriju ureœaja.
Ponovite korake 1~3 da spremite u memoriju (preset) druge stanice.
Sljedeći put kad pritisnete istu preset tipku, frekvencija radio stanice će se pozvati iz memorije.
Napomena
• U memoriju se može spremiti najviše 18 FM stanica, 6 za svaki od tri FM pojasa i 6 MW(AM)
stanica.
• Kada je stanica spremljena na preset broj na kojem već postoji spremljena druga stanica istog
frekventnog pojasa, prethodno memorirana stanica biće automatski obrisana.
Memoriranje automatskog traženja
Ova vam funkcija omogućuje automatsko pospremanje šest najjačih radio frekvencija pod.
1
2
Pritisnite U/AS dok se ne pojavi “AUTO STORE”.
Šest najjačih emitiranih stanica biće spremljeno pod preset tipke 1~6 po redoslijedu snage njihovih signala.
Za poništenje, pritisnite U/AS.
Skeniranje prije spremljenih (preset) stanica
Pritisnite u/PS. Pojavljuje se svaka preset stanica. Za poništenje, pritisnite u/PS.
Podešavanje prije spremljenih (preset) stanica
Pritisnite DRIVE/BAND kako biste odabrali željeni pojas i pritisnite željenu preset tipku 1~6.
Prikazuje se preset stanica preset tipke 1~6 i ta se preset stanica prima od strane prijemnika.
15
RDS operacije
Opcije RDS displeja
U normalnoj RDS operaciji displej će prikazivati naziv stanice, Pritiskom na tipku DISP na prednjoj
ploči možete prelaziti preko različitih vrsta podataka u nizu:
(CT t FREQUENCY t PTY t RT t PS)
• CT (Vrijeme koje kontrolira radio stanica)
• PTY (Prepoznavanje vrste programa - Program type recognition)
• RT (Prepoznavanje radio teksta - Radio text recognition)
• PS (Naziv programa -Program Service)
• PI (Identifikacija programa - Program Identification)
• AF (Alternativne frekvencije za trenutni program - Alternative Frequencies)
• TP (Identifikacija prometnog programa -Traffic Program Identification)
• TA (Identifikacija prometnih obavjesti - Traffic Announcement Identification)
PTY (Programme Type) funkcija
Za odabir odreœene vrste programa iz prijemnog frekventnog područja upotrijebite sljedeću proceduru.
1 Pritisnite i držite TA/PTY kako biste odabrali vrstu programa.
2 Nakon toga, pritisnite i držite TA/PTY više puta kako biste odabrali jedan od modusa.
Music group t Speech group t Search off
3 Pritisnite jednu od preset tipki 1~6.
Svaki put kada se pritisne jedna od ovih tipki programi se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu:
No
Glazbena grupa
No
Govorna grupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pop M, Rock M
Easy M, Light M.
Classics, Other M
Jazz, Country
Nation M, Oldies
Folk M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
News, Affairs, Info
Sport, Educate, Drama
Culture, Science, Varied
Weather, Finance, Children
Social, Religion, Phone In
Travel, Leisure, Document
Napomena
RDS je dostupan samo za FM prijem.
TA (Traffic Announcement (prometne obavjesti)) funkcija
TA funkcija omogućuje ureœaju da se s trenutnog izvora (druga FM stanica, CD ili druge priključene
komponente) privremeno prebaci na prometne obavijesti (Traffic Announcement).
Za uključivanje ili isključivanje TA (Traffic Announcement) funkcije, pritisnite TA/PTY.
• TA ON
Prometni programi i obavijesti se mogu automatski primati pomoću TP/TA značajki.
• TA OFF
Prometni programi i obavijesti se ne mogu primati pomoću TP/TA značajki.
16
CD/MP3/WMA operacije
Reprodukcija Audio CD-a i MP3/WMA diska
Ureœaj može reproducirati snimke u MP3/WMA formatu na CD-ROM-u, CD-R ili CD-RW diskovima.
Prije reproduciranja MP3/WMA snimki, pročitajte napomene o MP3/WMA snimkama na strani 21.
Ako promijenite izvor, isto tako ćete zaustaviti reprodukciju CD-a (bez izbacivanja CD-a). Sljedeći put
kada odaberete „CD" kao izvor, CD će početi s reprodukcijom na mjestu gdje je prethodno zaustavljena
reprodukcija.
Kako biste pokrenuli izravnu reprodukciju datoteke, pritisnite tipku broja NUMBER (#) a zatim
unesite broj snimke pomoću tipaka brojeva 0-9 na brojčaniku.
Pauza
1
2
Pritisnite tipku B/X tijekom reprodukcije.
Za povratak na reprodukciju pritisnite ponovno tipku B/X.
Preskoči na sljedeću snimku/datoteku
Pritisnite kratko tipke i (M M? na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali sljedeće.
Preskoči na prethodnu snimku/datoteku
Pritisnite kratko tipke I (?m m na daljinskom upravljaču) unutar 3 sekunde vremena za reprodukciju.
Povratak na početak trenutne snimke/datoteke
Pritisnite kratko tipke I (?m m na daljinskom upravljaču) nakon 4 sekunde vremena za reprodukciju.
Traženje
Pritisnite i držite tipku I/i (?m m/M M? na daljinskom upravljaču) otprilike 1 sekundu tijekom
reprodukcije, a zatim otpustite tipku na točci koju ste odabrali.
Uvodno skeniranje
Reproducirat će se prvih 10 sekundi svake snimke/datoteke (SCAN) svake datoteke u trenutnom
folderu (
SCAN) na disku.
1
2
Pritisnite tipku SCAN.
– Na prozoru displeja se prikazuje
SCAN MP3 WMA (ili SCAN CD ).
Pritisnite i držite tipku SCAN otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
– SCAN se pojavljuje u prozoru displeja. MP3 WMA
Pritisnite ponovo tipku SCAN.
– SCAN ili
SCAN nestaje s prozora displeja, a uvodno skeniranje se prekida.
Ponavljanje
Trenutno odabrane snimke/datoteke (1 RPT) ili folder (
RPT) će se ponavljano reproducirati.
1 Pritisnite tipku RPT tijekom reprodukcije.
– 1 RPT se pojavljuje u prozoru displeja. CD MP3 WMA
2 Pritisnite i držite tipku RPT otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
–
RPT se pojavljuje u prozoru displeja. MP3 WMA
3 Pritisnite ponovo tipku RPT.
– 1 RPT ili
RPT nestaje s prozora displeja, a modus ponavljanja se prekida.
17
CD/MP3/WMA operacije
Shuffle (Nasumično)
Sve snimke/datoteke (SHF) ili trenutno odabrani folder (
SHF) na disku reproducira se nasumičnim
odabirom.
1 Pritisnite tipku SHF tijekom reprodukcije.
– Na prozoru displeja se prikazuje
SHF MP3 WMA (ili SHF CD ).
Pritisnite i držite tipku SHF otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
– SHF se pojavljuje u prozoru displeja. MP3 WMA
2 Pritisnite ponovo tipku SHF.
– SHF ili
SHF nestaje s prozora displeja, a nasumična reprodukcija se prekida.
Napomena
Tijekom reprodukcije nasumičnim odabirom, ako pritisnete tipku I (?m m na daljinskom upravljaču), nećete prijeći na prethodnu snimku.
CD TEXT / ID3 TAG
CD
MP3
WMA
Kada reproducirate disk koji sadrži informacije, možete vidjeti CD TEXT/ID3 TAG informaciju.
Kod CD TEXT-a, snimljena je informacija o disku (naziv diska, izvoœač i naziv snimke).
Kod ID3 TAG-a, snimljena je informacija o datoteci (naziv albuma, ime izvoœača, naziv pjesme).
Kod WMA sadržaja, snimljena je informacija o datoteci (naziv pjesme, ime izvoœača).
Ako nema informacije, “NO TEXT” će se pojaviti na prozoru displeja.
Pritisnite tipku DISP više puta tijekom reprodukcije datoteka u MP3/WMA/CD TEXT.
Brzo prelaženje (+10/-10 tipke)
MP3
WMA
(Ako nema foldera ili postoji jedan folder.)
Pritisnite U/AS U na daljinskom upravljaču) kako bi preskočili 10 narednih snimki, a pritisnite u/PS u
na daljinskom upravljaču) kako bi preskočili 10 prethodnih snimki.
Preskakanje na sljedeći ili prethodni folder
MP3
WMA
(Ako ima više od dva foldera.)
U na daljinskom upravljaču) kako biste preskočili na sljedeći folder, a pritisnite u/PS
Pritisnite U/AS (U
u na daljinskom upravljaču) kako biste preskočili na prethodni folder.
(u
Napomena
Prikaz vremena koje se pojavljuje u dijelu displeja se može razlikovati kod reprodukcije VBR datoteke,
može biti neke razlike u odnosu na stvarno vrijeme (kod reprodukcije datoteke se istovremeno
prikazuju i vrijeme napredovanja i VBR).
18
USB operacija
Ako je dužina USB priključka manja od 10mm, USB
se neće moći ispravno umetnuti ili priključivanje neće
biti moguće.
Reprodukcija USB ureœaja
1
2
Priključite jedan kraj USB priključka na vašem USB ureœaju,a zatim uključite drugi kraj u USB
priključak vašeg dodatnog ureœaja.
Nakon što se pojavi “USB CHECK”, reprodukcija automatski započinje.
Napomena
Način na koji se upotrebljavaju datoteke koje su snimljene na USB memorijski ureœaj ne razlikuje se
od načina na koji se upotrebljavaju datoteke na DISKU.
Prelazak na drugi DRIVER
Kada se ureœaj prikljči na čitač (Multi reader), pritisnite DRIVE/BAND za prelazak na sljedeći pogon
(drive). (Pritisnite BAND/DRV na daljinskom upravljaču.)
Svaki put kada pritisnete tipku, mijenja se modus pogona.
Napomene
• Ne uklanjajte MP3 player ili memorijsku karticu kada reproducirate datoteku s USB-a.
• Broj mogućih datoteka je maksimalno 999 EA.
• Broj maksimalno mogućih foldera je 255 EA.
• Pazite da datoteku spremite na memorijsku karticu nakon formatiranja.
• MP3 player-i koji zahtijevaju instaliranje pogona nisu podržani.
• Ureœaj podržava FAT format (2 Kbyte/sektor).
• USB Hub nije podržan. Kada se ureœaj priključuje na USB Hub, na prozoru displeja će se prikazati
“USB CHECKING/USB ERROR1”.
• Ovisno o vrsti memorijske kartice može se dogoditi da ta kartica ne bude prepoznata.
• Ne podržava se USB ureœaj (Čitač kartice, USB memorija, MP3 player) koji zahtjeva dodatnu instalaciju.
• Ako se priključeni ureœaj ne podržava, na prozoru displeja će se prikazati "USB ERROR1" ili "USB
ERROR2".
• Ne preopterećujte struju napajanja. (Maksimalna struja napajanja je 500 mA)
• Ne podržava USB ureœaje koji imaju OTG tehnologiju.
19
Otklanjanje poteškoća
Simptom
Uzrok
Rješenje
Vodiči i konektor su nepravilno spojeni.
Pregorio je osigurač.
Buka i drugi faktori uzrokuju
nepravilan rad ugraœenog
mikroprocesora.
Reprodukcija je
onemogućena.
Na disku ima nečistoća.
Disk koji ste stavili pripada vrsti
koju ovaj ureœaj ne reproducira.
Očistite disk.
Provjerite vrstu diska.
Ne čuje se ton.
Glasnoća se ne
može pojačati.
Kabeli nisu ispravno spojeni.
Spojite kabele ispravno.
Ne prikazuje se
slika.
Razina glasnoće vrlo je niska.
Prilagodite glasnoću.
Dolazi do audio
preskakanja.
Ureœaj nije čvrsto postavljen.
Učvrstite položaj ureœaja.
Ureœaj ne radi
ispravno čak i
kada se pritišću
ispravne kontrolne tipke na
daljinskom
upravljaču.
Baterija je ispražnjena.
Staru i praznu bateriju zamijenite
novom.
Napajanje se ne
uključuje.
Ureœaj ne radi.
20
Još jednom provjerite jesu li svi spojevi i priključci ispravno i pravilno izvedeni.
Otklonite problem zbog kojega je pregorio osigurač, a zatim stari osigurač
zamijenite novim. Pazite da je novi
osigurač iste jačine kao i stari.
Isključite ureœaj, a zatim ga ponovo
uključite.
Specifikacije
Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim ureœajem ograničena je u skladu sa sljedećim:
1. Frekvencija uzorka / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bit brzina / unutar 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 -320kbps (WMA)
3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti “ISO 9660”
4. Ako snimate MP3/WMA datoteke pomoću softvera koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na
primjer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteke. Zato Vam preporučujemo da koristite
"Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660.
Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-datoteka i muzike sa
Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola se mora tražiti od vlasnika autorskih
prava.
OPĆENITO
Izlazna snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50W x 4CH(Maks.)
Električno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DC 12V
Impendancija zvučnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ω
Sistem uzemljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Negativno
Dimenzije (Š x V x D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 x 51 x 171 mm (Bez prednje ploče)
Neto težina (approx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 kg
CD ODJELJAK
Raspon frekvencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Hz-20 kHz
S/N omjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 dB
Distorzija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.05%
Odvajanje kanala (1kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 dB
RADIO ODJELJAK
FM
Frekventno područje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87.5-107.9 ili 87.5-108 MHz
S/N omjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 dB
Distorzija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.7%
Iskoristiva osjetljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 dBµV
AM (MW)
Frekventno područje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520-1720 ili 522-1620 kHz
S/N omjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 dB
Distorzija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.0%
Iskoristiva osjetljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 dBµV
USB ODABIR
Verzija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .USB 1.1
21
P/NO : MFL37340803
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising