LG | OJ98 | Owner's Manual | LG OJ98 Owner's Manual

LG OJ98 Owner's Manual
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
HRVATSKI
Mini Hi-Fi
Audio
Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.
Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite http://www.lg.com, a zatim preuzmite Korisnički
priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.
MODEL
OJ98
*MFL69712111*
OJ98-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_2111.indd 1
www.lg.com
2017-03-15 �� 1:53:35
Gornja ploča
a
b
cd
i SEARCH
Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.
e
p
f
o
g
n
h
m
i
l
j
k
a PORT. (Prijenosna) IN utičnica.
b USB 1 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.
c PARTY THRUSTER ručica
Podići ručicu za postizanje atmosfere proslave.
d Prozor zaslona
REGION EQ / BASS BLAST
- bira ekvilizator frekvencijskog područja.
- Pritisnite i držite za izravni odabir BASS efekta.
j Y (Preskočiti/Tražiti)
- Preskače unatrag.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.
T (Emitiranje/Pauziranje)
- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada Stereo/Mono.
U (Preskočiti/Tražiti)
- Preskače naprijed.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.
I (Zaustaviti)
Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije
DELETE.
R (Otvoriti/Zatvoriti)
Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
k Način PARTY THRUSTER
Odabire PARTY THRUSTER način rada.
e USB 2 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.
l CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje
glazbe.
(Želite li koristiti način USER, morate izvorni zvuk registrirati s
aplikacijom „Music Flow Bluetooth”.)
f F (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.
USB REC / DEMO
- Snima na USB uređaj.
-U
statusu Isključeno, ako pritisnete
DEMO, pokazuje se DEMO način rada.
OK
Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.
USB REC /
LIGHTING MODE
Bira svjetlosne efekte.
LIGHTING ON/OFF
Uključuje/isključuje svjetlosne efekte.
PARTY LINK
Pritisnite i držite za odabir PARTY LINK-a.
WIRELESS LINK
- Odabire MASTER ili SLAVE u WIRELESS PARTY LINK načinu
rada.
- Omogućava ili onemogućava WIRELESS PARTY LINK način
rada.
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Pritisnite željenu zvučnu podlogu.
PARTY STARTER
-U
isključenom režimu rada, ova funkcija uključuje uređaj sa
zvukom Party Kick Starter.
- U uključenom režimu rada, ova funkcija miksa glazbu sa
zvukom Party Kick Starter.
DJ LOOP
Odabire DJ LOOP način rada.
(DJ LOOP način rada se može koristiti tijekom CD/USB
reprodukcije.)
m USER EQ
Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.
g MASTER VOLUME
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
DJ EFFECT
Odabire željeni DJ EFFECT.
h SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG
- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru,
kako bi proizveo scratch efekt.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.
- Bira način osvjetljenja.
VOCAL EFFECTS
Odabire VOCAL EFFECTS način rada.
OJ98-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_2111.indd 2
2017-03-15 �� 1:53:37
n SCRATCH / LEVEL CONTROL
-O
kreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru,
kako bi proizveo scratch efekt.
- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru,
kako bi regulirao razinu USER EQ-a.
- Podesiti razinu DJ EFFECT-a.
- Bira način glasovnih efekata.
o MIC (Mikrofon) VOLUME
Podesiti jakost zvuka mikrofona.
p 1 (Stanje mirovanja)
Uključuje i isključuje napajanje.
VOICE CANCELLER
Možete uživati u funkciji tijekom slušanja glazbe, smanjivanjem
vokala, na različitim izvorima.
KEY CHANGER ( / )
Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim
mogućnostima.
ECHO
Odabire ECHO način rada.
Prednja ploča / Stražnja ploča
d
e
a
b
c
f
a
(Senzor daljinskoga upravljača)
b MIC (Mikrofon) 1/2 utičnica.
c Ladica za disk
d ANTENNA (FM)
e AUX IN / OUT
Priključite pomoćni uređaj.
f Utičnica s izmjeničnom strujom
Aplikacija upravljača
Preuzmite aplikaciju Music Flow Bluetooth na svoj
uređaj. (Samo za Android)
OJ98-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_2111.indd 3
LG Sound Sync (Bežična)
Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više
informacija. http://www.lg.com
2017-03-15 �� 1:53:39
Dodatne informacije
Električno napajanje
Potrošnja energije
Pogledajte glavnu
naljepnicu na uređaju.
Pogledajte glavnu
naljepnicu na uređaju.
Pasivna potrošnja: 0,5 W
(Ako su svi mrežni ulazi
aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)
Približno. 380 mm x
1099 mm x 400 mm
Napajanje sabirnice (USB)
5 V 0 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS
izlazna snaga)
1,800 W RMS
Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili
bežični uređaj
Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet
sekundi.
Zamjena baterije
(R0
Specifikacije
3)
(R03)
Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez
posebne najave.
Oprez
yy Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u
zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se
preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V
/ 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće
pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
yy Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim
električnim opterećenjem.
Izjava o sukladnosti
Ovime, LG Electronics European Shared Service Center B.V.,
izjavljuje da je ovaj MINI HI-FI AUDIO u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim bitnim zakonskim odredbama Direktive
1999/5/EC. Potpuna Izjava o sukladnosti može se zatražiti putem
sljedeće poštanske adrese:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
ili se može zatražiti na našoj namjenskoj DoC web stranici:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ovaj uređaj je širokopojasni sustav prijenosa na 2,4 GHz i
namijenjen je za upotrebu u svima državama članicama EU i EFTA.
Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba
nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.
OJ98-DB.DEUSLLK_SIM_CRO_2111.indd 4
2017-03-15 �� 1:53:40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising