LG | GB3133WBGW | Owner's Manual | LG GB3133WBGW Owner's Manual

LG GB3133WBGW Owner's Manual
94
94
106
107
107
108
108
108
110
110
110
111
Funkcija memoriranja
111
Alarm vrata
111
111
111
111
112
114
115
115
116
118
120
120
93
94
95
NE
NE
NE
96
NE
NE
97
Eter
Benzin
NE
Razrjeđivač
NE
98
99
100
N
E
N
E
E
N
Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili osoba bez iskustva i znanja,
osim u slučaju nadzora ili davanja uputa kako koristiti
uređaj, od strane osobe odgovorne za sigurnost tih osoba.
Djecu je potrebno nadzirati kako bi bili sigurni da se ne
igraju s uređajem.
101
102
103
104
105
3 5
Pladanj za meso
(dodatna mogućnost)
106
107
COLD
7
WARM
1
6
2
5
4
TEMP. CONTROL
COLD WARM
“WARM”
Zamrzivač
Displej ploča za upravljanje temperaturom
Ploča s
prikazom
funkcija
Tipka za super
zamrzavanje
Tipka za podešavanje
temperature za odjeljak zamrzivača
108
3
Tipka za
zaključavanje (Lock)
Tipka za godišnji
odmor (Vacation)
109
Funkcija
Zamrzivač
• Molimo ovu funkciju odaberite za brzo zamrzavanje.
• Ta se funkcija koristi kada želite brzo zamrznuti hranu.
Pritisnite jedanput tipku ‘SUPER FRZ.’ (Super
zamrzivač), i nakon toga će se početi operacija brzog
zamrzavanja s upaljenom žaruljicom.
• Super zamrzavanje traje otprilike 3 sata. Kada završi,
zamrzavanje se automatski vraća na prethodno
podešenu temperaturu. Ako želite zaustaviti operaciju
brzog zamrzavanja, pritisnite ponovo jedanput tipku
‘SUPER FRZ.’ , žaruljica će se ugasiti, a operacija
brzog zamrzavanja će se prekinuti i hladnjak će se
vratiti na prethodno podešenu temperaturu.
Kod odabira
"On" (Uključeno)
Godišnji odmor
Kod odabira
"Off" (Isključeno)
• Ova funkcija omogućuje hladnjaku-zamrzivaču rad u
načinu rada podešenom za štednju energije, što je
korisno kada odlazite na praznike i tako najviše
moguće smanjuje potrošnju električne energije.
Pritiskom na tipku ‘VACATION’ (Godišnji odmor)
pokrećete taj način rada s upaljenom žaruljicom, a kada
tipku ponovo pritisnete isključit ćete taj način rad.
Kod odabira
"On" (Uključeno)
110
Kod odabira
"Off" (Isključeno)
111
MAX
MIN
112
RAZINA VODE
RAZINA VODE
• MAX: Ukoliko je razina vode viša od MAX može doći
do prolijevanja vode.Razina vode se mora držati
ispod MAX.
• MIN: Ako je razina vode ispod oznake MIN onda će
voda slabije istjecati.Prije korištenja je potrebno
doliti vodu.
Razina vode
113
114
Koristite DC12V 0.75W LED žarulju.
Ako je LED žarulja oštećena, žarulju trebaju promijeniti serviseri
u servisnom centru, a ne sam korisnik.
•
115
Žarulja
116
Izvadite REŠETKA, pomoću čiste krpe obrišite vlagu oko
dijela VRATA i POSUDA ZA KAPANJE VODE.
POSUDA ZA
KAPANJE VODE
117
118
119
1. Kako biste skinuli ručku vrata 1
s lijeve
strane, skinite kapice na vratima 2 i
odvijte vijak 3 u smjeru suprotnom od
kretanja sata. Skinite ručku vrata 4 na
zamrzivaču prema istom redoslijedu.
(Gornji postupak nije potrebno slijediti
za skrivenu ručku.)
2. Nakon što ste odvili vijak 6 poklopca
desnog okova 5 na vrhu, skinite poklopac
desnog okova 5 kako bi ste skinuli
spojni kabel 9 . Odvijte vijak 7 koji
učvršćuje gornji desni okov 8 i pažljivo
skinite vrata hladnjaka 10 . Skinite lijevi
poklopac 19 .
3. Nakon skidanja gornje lijeve kapice 11
skinutih vrata hladnjaka 10, pažljivo skinite
gornju kapicu 12 i povucite kabel 13 kako
biste ga priključili u rupu na lijevoj strani.
Postavite skinutu gornju kapu 12 u pravilan
položaj i postavite kapu 11 na rupu za
kabel na desnoj strani. Otpustite vijak 32 44
ispod vrata za hladnu komoru 10, postavite
ga na lijevu stranu zaustavljača 31 43 , zatim
ga priključite.
4. Skinite čep 15 pomoću oštrog odvijača ili
nožića s prednjeg poklopca 14 , otpustite
vijak 16 , a zatim pomaknite kabel 18 za
montiranje na lijevu stranu. Iskopčajte kabel
40 i prekidač za vrata 38 sa skinutog prednjeg
poklopca 14 , zamijenite položaj skinutog
kabela 40 i prekidača za vrata 38 s čepom 39 ,
montirajte ih i učvrstite pomoću vijka 16 , a
zatim postavite čep 15 .
120
3
2 2
1
3
2
4
6
5
7
9
8
19
10
12
13
11
10
31
43
44
32
18
40
38
14
39
16
15
5. Otpustite vijak 20 srednjeg okova 21 , skinite srednji
okov 21 , zatim podignite vrata hladnjaka 30 kako biste
ih skinuli. (Kod skidanja vrata hladnjaka, zajedno
skinite i četku 35 .) Skinite poklopac okova 24 i postavite
ga na skinuti dio srednjeg okova 21 . Nakon odvijanja
vijka spojenog na donji poklopac 25 spojite čep poklopca
26 na desnu stranu. Otpustite vijak 27 postavljen na
donji okov 28 . Odvijte vijak 32 44 koji učvršćuje
zaustavljač vrata 31 43 na dnu vrata zamrzivača 30 ,
učvrstite ga na rupi na lijevoj strani sa
zaustavljačem vrata 31 43 . A zatim, pomaknite
25
desni čep 33 na desnu starnu i pokrijte ga.
35
22
23
21
20
24
33
28
27
30
26
31
43
32
44
6. Uzmite skinuti donji okov 28 i stavite ga u vrećicu,
izvadite donji lijevi okov 45 iz vrećice i stavite
donji lijevi okov 45 na donju rupu na lijevoj strani
zamrzivača, a zatim stegnite okov vijkom 27 .
Nakon učvršćenja donjeg poklopca 25 na njegovom
mjestu, poravnajte vrata zamrzivača 30 na klinu
donjeg okova 45 kako biste pravilno postavili vrata.
Okrenite skinuti srednji okov 21 i listni okov 22 kako
biste ih sastavili. Postavite zajedno četku 35 i
podlošku 23 i učvrstite ih vijkom 20 . (Kada zatežete
vijak, pazite da ne ogrebete vrata zamrzivača).
21
20
30
45
27
25
6
36
42
7
7. Nakon sastavljanja vrata poravnavanjem rupe okova
na dnu vrata hladnjaka 10 i klina srednjeg okova 21 ,
izvadite iz vrećice poklopac gornjeg lijevog okova 36 i
lijevi okov 37 . Nakon priključivanja kabla 9 , zategnite
vijak 7 i učvrstite vijke 6 na poklopac ljevog okova
36 . Izvadite iz vrećice desni čep 42 i očistite žicu,
zatim je postavite na desnu stranu na vrhu hladnjaka.
37
9
10
41
3
2
8. Premjestite skinutu ručku za vrata 1 na desnu stranu
i učvrstite vijak 3 na desnom položaju kako biste
stavili kapicu za vrata 2 . Premjestite kapicu za vrata
41 s desne strane na lijevu i stavite je na njenom mjesto.
Stavite ručku za vrata zamrzivača 2 na isti način kao
i ručku za vrata hladnjaka 1 .
121
41
3
2
Memo
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising