LG | GBB327PZQW | Owner's Manual | LG GBB327PZQW Owner's Manual

LG GBB327PZQW Owner's Manual
Uvod
PRIKLJUČIVANJE
RAD
Čuvanje i održavanje
NAMJEŠTANJE VRATA
Otklanjanje pogrešaka
PAMETNA DIJAGNOSTIKA
3
Registracija
4
OSNOVNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI
4
Identifikacija dijelova
9
INSTALACIJA
10
PRIKLJUČIVANJE
10
UPRAVLJAČKA PLOČA
12
• KONTROLA TEMPERATURE
13
• Brzo zamrzavanje
13
• EKONOMIČAN NAČIN RADA
14
• ALARM ZA OTVORENA VRATA
14
• SAMOTESTIRANJE
15
HEQJA DHE INSTALIMI I NDARËSES SË XHAMIT
15
UKLANJANJE I INSTALACIJA ODVOJIVE
STAKLENE POLICE
15
UKLANJANJE I INSTALACIJA LADICE U
ODJELJKU ZA HLAĐENJE
16
Pravljenje leda
16
Čuvanje hrane
17
Kako štediti energiju
17
Čišćenje
17
Opće informacije
18
ZNAČAJKE RADA HLADNJAKA
18
NAMJEŠTANJE VRATA
19
Otklanjanje pogrešaka
21
Uklanjanje starog aparata
22
PAMETNA DIJAGNOSTIKA (opcija)
23
Uvod
Registracija
Kod ukapčanja u električno napajanje
Potrebno je koristiti utičnicu koja napaja
isključivo taj proizvod.
• Kada nekoliko uređaja koristi
jednu utičnicu to može dovesti
do požara.
• Zaštitna strujna sklopka može
pokvariti hranu, a aparat za vodu može procuriti.
Pazite da električni utikač
ne gleda prema gore, kao i
da ne bude prignječen
zadnjom stranom hladnjaka.
Pazite da električni kabel ne bude presavijen i
da na njemu ne leže teški
predmeti i da se tako ne ošteti. NO
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
Tako se može oštetiti
električni kabel, što može
izazvati požar ili strujni udar.
Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. On vas
upozorava na sigurnosnu informaciju koja će
vas upoznati s opasnostima koje mogu ubiti ili
ozlijediti vas ili druge, ili koje mogu prouzročiti
materijalnu štetu na proizvodu. Sve sigurnosne
poruke će ispred sebe imati simbol sigurnosnog
upozorenja i riječ za označavanje prijetnje
OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ.
Te riječi znače:
Ne produžujte i ne prilagođavajte dužinu
električnog kabela utikača.
Električno oštećenje kabela i
NO
utikača izaziva strujni udar ili
požar.
UPOZORENJE
U slučaju ne pridržavanja uputa možete biti
ubijeni ili ozbiljno ozlijeđeni.
Ne potežite električni kabel i ne dodirujte
utikač mokrim rukama.
OPREZ
Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne
izbjegne, može dovesti do manje ili srednje teške
ozljede, ili samo do oštećenja proizvoda.
To može izazvati strujni udar
ili ozljedu.
Obrišite vodu i prašinu s električnog utikača,
a utikač ukopčajte u utičnicu tako
da je dobro i sigurno ukopčan
u utičnicu.
Prašina, voda i utikač koji ne
leži dobro u utičnici mogu
prouzročiti požar ili strujni udar.
UPOZORENJE
• Prije korištenja,ovaj uređaj mora se pravilno
instalirati i smjestiti na odgavarajuće mjesto prema
uputama za instaliranje danim u ovom priručniku.
• Sve sigurnosne poruke će označiti opasnost,
objasnit će vam kako smanjiti mogućnost
ozljeđivanja i reći će vam što se može dogoditi
u slučaju ne pridržavanja uputa.
Pazite na uzemljenje.
Nepravilno uzemljenje može izazvati
kvar ili strujni udar.
• Kako bi smanjili rizik od požara, strujnog udara ili
ozljeđivanja osoba tijekom upotrebe proizvoda,
potrebno se je pridržavati osnovnih mjera
predostrožnosti, uključujući sljedeće: Prije
upotrebe ovog proizvoda pročitajte sve upute.
•
Žica za uzemljenje
Više od 80 cm
4
Bakrena ploča
Uvod
Kada je električni kabel ili utikač oštećen, ili
kada spoj utičnice nije dobar, prestanite ih
upotrebljavati.
To može izazvati strujni udar ili kratki
spoj koji će prouzročiti požar.
NO
Kod upotrebe hladnjaka
Ne stavljajte na hladnjak teške predmete i
opasne stvari (posude s tekućinama).
Ne spremajte u hladnjak lijekove ili materijale
za proučavanje.
Kada se sprema materijal s izričitom
kontrolom temperature, može doći
do njegovog kvarenja ili se
može prouzročiti neočekivana
NO
reakcija koja može biti rizična
na razne načine.
Kada se otvaraju i zatvaraju vrata ti
predmeti mogu pasti i prouzročiti
ozljedu, požar ili strujni udar.
Poplavljeni hladnjak koristite samo nakon
njegove provjere.
To može prouzročiti strujni
udar ili požar.
Ne vješajte se na vrata, na police na vratima,
na kućni bar zamrzivača ili na hladnu komoru.
Tako možete srušiti hladnjak ili
možete ozlijediti ruke. Posebno,
NO
ne dopustite djeci da na ovaj
način postupaju s hladnjakom.
U slučaju istjecanja plina, ne dirajte hladnjak
i utičnicu i odmah prozračite prostoriju.
• Eksplozija od iskre može izazvati
požar ili opekline.
• S obzirom da hladnjak
koristi prirodni plin (izobutan,
R600a) kao sredstvo za
hlađenje koje ne šteti
okolišu, zapaljiva je čak i mala količina
(80~90g) plina. Kada dođe do istjecanja
plina zbog oštećenja tijekom isporuke,
postavljanja ili upotrebe hladnjaka, svaka
iskra može izazvati požar ili opekline.
Hladnjak ne postavljajte na vlažna mjesta ili
po kojima zapljuskuje voda ili kiša.
Oštećenje izolacije na električnim
dijelovima može izazvati proboj
električnog napona.
NO
Ne upotrebljavajte i ne spremajte zapaljive
materijale kao što su eter, benzin, alkohol,
lijekovi, LP plin, sprej ili kozmetika u blizini
hladnjaka ili u samom hladnjaku.
To može prouzročiti
eksploziju ili požar.
NO
Thinner
Ne stavljajte u hladnjak
nikakve žive životinje.
Ne prskajte vodom unutrašnje ili vanjske
dijelove hladnjaka, i ne koristite za čišćenje
benzin i razrjeđivač.
Oštećenje izolacije na električnim
dijelovima može izazvati strujni NO
udar ili požar.
5
Uvod
Iskopčajte utikač električnog kabela kod
čišćenja, rukovanja ili zamjene
unutrašnje žaruljice u
hladnjaku.
• Utikač u utičnici može
prouzročiti strujni udar ili
ozljedu.
• Kada mijenjate unutrašnju
žaruljicu hladnjaka, pazite da nije skinut
gumeni prsten koji sprečava nastajanje
iskre unutar grla.
Hladnjak nosite tako da ga uhvatite za ručke na
zadnjoj strani na vrhu i dnu
hladnjaka.
U protivnom se ruke mogu
okliznuti i ozlijediti.
Molimo pazite kod otvaranja i zatvaranja
vrata hladnjaka, jer tako možete ozlijediti
osobe koje se nalaze u blizini.
Postavite hladnjaka na čvrsti
i ravan pod.
Postavljanje hladnjaka na
nestabilno mjesto može
izazvati smrt u slučaju padanja
hladnjaka kod otvaranja ili zatvaranja vrata.
NO
Otvaranje ili zatvaranje vrata
može prikliještiti stopala ili ruke,
a rub vrata može ozlijediti djecu.
Ne gurajte ruke ili metalne predmete u izlaze za
hladni zrak, poklopac, dno
hladnjaka, rešetku koja
NO
štiti od topline (izlazni
otvor za zrak) na zadnjoj
strani.
Kada kod hladnjaka osjetite bilo kakav čudan
miris ili dim, odmah iskopčajte električni utikač
i pozovite servisni centar.
To može prouzročiti požar.
To može prouzročiti strujni
udar ili ozljedu
Izbjegavajte uređaje za grijanje.
Servisni centar
To može prouzročiti požar.
NO
Ne upotrebljavajte hladnjak za ne-kućanske
namjene (spremanje lijekova ili testiranje
materijala, za upotrebu na
brodovima, i sl.).
NO
To može prouzročiti
neočekivane rizike od
požara, strujnog udara,
kvarenja spremljenog
materijala ili kemijske reakcije.
Hladnjak ne postavljajte na vlažna mjesta
ili po kojima zapljuskuje voda ili kiša.
Oštećenje izolacije na
električnim dijelovima može
izazvati proboj električnog
napona.
Ne upotrebljavajte hladnjak za ne-kućanske
namjene (spremanje lijekova ili testiranje
materijala, za upotrebu na brodovima, i sl.).
To može prouzročiti neočekivane
rizike od požara, strujnog udara,
kvarenja spremljenog materijala
ili kemijske reakcije.
Spriječite prodiranje masti i ulja (uključujući
biljna) na plastične dijelove hladnjaka.
NO
To uzrokuje njihovo kvarenje
i uništenje.
6
NO
Uvod
Iskopčajte utikač električnog kabela kod
čišćenja, rukovanja ili zamjene unutrašnje
žaruljice u hladnjaku.
• Utikač u utičnici može
prouzročiti strujni udar
ili ozljedu.
• Kada mijenjate unutrašnju
žaruljicu hladnjaka, pazite
da nije skinut gumeni prsten koji sprečava
nastajanje iskre unutar grla.
OPREZ
Nepridržavanje ove upute može prouzročiti
ozljedu, oštećenja na kući ili namještaju.
Molimo, budite uvijek oprezni.
U slučaju odlaganja hladnjaka, kontaktirajte
mjesni ured.
Kada želite odložiti veliki kućni otpad kao što
su kućni električni uređaji i
namještaj, najbolje je da
kontaktirate lokalni mjesni ured.
Mjesni ured
Ne stavljajte na hladnjak vaze s cvijećem,
šalice, kozmetiku, lijekove ili bilo koje druge
posude s vodom.
Ne dirajte hranu ili posude u zamrzivaču
mokrim rukama.
To može prouzročiti promrzline.
NO
U slučaju padanja može se
prouzročiti požar, strujni udar ili
ozljeda.
NO
Kod ponovnog ukapčanja utikača u utičnicu
sačekajte 5 minuta ili duže.
NO
U protivnom hladnjak možda
neće raditi.
After
5 minutes
NO
Kada iskapčate utikač iz utičnice, utikač
uhvatite rukom, ne iskapčajte
utikač potezanjem kabela.
To može prouzročiti strujni udar,
kratki spoj ili požar.
Električna utičnica treba biti lako dostupna u
slučaju potrebe za brzim odspajanjem.
Ne upotrebljavajte zapaljivi sprej u blizini
hladnjaka.
U aparat ne spremajte
NO
eksplozivne tvari kao što
su aerosolni raspršivači
sa zapaljivim potisnim
plinom.
To može prouzročiti požar.
Kad se jedna vrata hladnjaka naglo zatvore,
druga bi se mogla otvoriti zato što su pretinci
hladnjaka povezani putem otvora za zrak.
7
Uvod
VINI RE!
OPREZ!
Uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i
drugim sličnim primjenama kako što su male
kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i
drugim radnim mjestima, u seoskim
gospodarstvima, u hotelskim, motelskim
sobama i drugim stambenim prostorima, u
iznajmljivanju soba i apartmana, u serviranju
hrane i drugim ne-maloprodajnim primjenama.
UPOZORENJE!
UPOZORENJE!
OPREZ!
Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane
osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili
osoba bez iskustva i znanja, osim u slučaju
nadzora ili davanja uputa kako koristiti uređaj,
od strane osobe odgovorne za sigurnost tih
osoba.
Djecu je potrebno nadzirati kako bi bili sigurni
da se ne igraju s uređajem.
UPOZORENJE!
UPOZORENJE!
8
Uvod
Identifikacija dijelova
Višenamjenski prostor
(ne u svim modelima)
Odjeljak za mliječne proizvode
(ne u svim modelima)
Zaslon
(ne u svim modelima)
LED svjetlo
Ladica za jaja
Stakiena polica s
mogućnošću vađenja
Vratna košara
Višenamjenski odvod
Vitamin Plus system
(ne u svim modelima)
Razdjelnik za boce
(ne u svim modelima)
Ladica za povrće
Vratna košara za boce od 2L
Odvajač namirnica
(ne u svim modelima)
Podložak za ledene kocke
Odjeljak zamrzivača
Vijak za podešavanje visine
NAPOMENA
9
PRIKLJUČIVANJE
INSTALACIJA
• Prije upotrebe, pažljivo operite hladnjak;
• Postavite graničnike u gornje kutove na stražnjoj
strani hladnjaka kako je prikazano na sl. 1.
Graničnici se nalaze u košari u vratima unutar
odjeljka za hlađenje;
• Odaberite prikladno mjesto. Postavite hladnjak
na mjesto prikladno za upotrebu;
• Hladnjak nije ugradivi uređaj. S gornje, stražnje
i bočnih strana treba ostaviti najmanje 5 cm za
cirkuliranje zraka i smanjenje potrošnje energije.
Sl. 2;
• Ne instalirajte hladnjak u blizini izvora topline,
te u području izloženom izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili visokoj vlažnosti;
• Provjerite je li električni napon naveden u
priručniku u skladu s parametrima električne mreže;
• Ne uklanjajte okrugle naljepnice sa stražnje
strane hladnjaka. One imaju dekorativnu funkciju
prekrivanja otvora nastalih tijekom proizvodnje;
•
•
PRIKLJUČIVANJE
•
Zamjena žaruljice
Ako je LED žarulja oštećena, žarulju trebaju
promijeniti serviseri u servisnom centru, a ne
sam korisnik.
•
10
PRIKLJUČIVANJE
naprijed
natrag
Slika 1. Postavljanje graničnika
ZID
Slika 2. Instalacija hladnjaka prema zidu
NAPOMENA
Graničnici se nalaze u košari u vratima odjeljka za hlađenje.
Trebaju se postaviti radi bolje radne učinkovitosti hladnjaka.
11
RAD
UPRAVLJAČKA PLOČA
Vanjski zaslon s diodom koja odašilje svjetlo (LED)
Kontrola temperature u
odjeljku za zamrzavanje
С
Brzo zamrzavanje/
Ekonomičan način rada
Kontrola temperature u
odjeljku za hlađenje
Tipka za zaključavanje LED zaslona
Alarm za otvorena vrata
Unutarnji zaslon
Brzo zamrzavanje
Kontrola temperature u
odjeljku za zamrzavanje
Kontrola temperature u
odjeljku za hlađenje
12
Ekonomičan način rada
RAD
KONTROLA TEMPERATURE
BRZO ZAMRZAVANJE
Početna temperatura u odjeljcima za hlađenje i
zamrzavanje je 3 °C, odnosno - 20 °C.
Ako želite, možete je promijeniti pritiskom tipke
za kontrolu temperature odgovarajućeg odjeljka.
Upotrebljava se kada je potrebno brzo zamrznuti
prehrambene namirnice.
Jednom pritisnite tipku "Brzo zamrzavanje/
Ekonomičan način rada" (na vanjskom zaslonu)
ili tipku "Brzo zamrzavanje"
(na unutarnjem zaslonu). Zasvijetlit će lampica
"BRZO ZAMRZAVANJE" i proces brzog
zamrzavanja će započeti.
Brzo zamrzavanje traje približno 24 sata.
Poslije dovršetka ovog procesa, hladnjak se
automatski vraća u prethodno stanje
(ranije zadane postavke temperature).
Ako želite zaustaviti postupak brzog zamrzavanja,
ponovno dvaput pritisnite tipku "Brzo zamrzavanje
/Ekonomičan način rada"(na vanjskom zaslonu) ili
jednom tipku "Brzo zamrzavanje" (na unutarnjem
zaslonu). Lampica će se ugasiti, postupak brzog
zamrzavanja će se zaustaviti, a hladnjak će se
vratiti u prethodno stanje (prethodno postavljenu
temperaturu).
Vanjski LED zaslon
Unutarnji LED zaslon
Vanjski LED zaslon
NAPOMENA
ЭКО-РЕЖИМ
Temperatura prikazana na LED zaslonu je
ciljna vrijednost zato što se stvarna
temperatura unutar hladnjaka mijenja ovisno
o intenzitetu izloženosti vanjskim faktorima,
poput temperature prehrambenih namirnica i
učestalosti otvaranja vrata.
Nakon uključivanja, hladnjak za 2-3 dana
doseže zadani način rada.
Unutarnji LED zaslon
13
RAD
EKONOMIČAN NAČIN RADA
NAPOMENA
Aktivira način rada za štednju energije koji je
praktičan u slučaju duljeg izbivanja. Omogućuje
smanjenje potrošnje energije.
Dvaput pritisnite tipku "Brzo zamrzavanje/
Ekonomičan način rada" (na vanjskom zaslonu) ili
jednom tipku "Ekonomičan način rada" (na
unutarnjem zaslonu). Zasvijetlit će lampica
(EKONOMIČAN NAČIN RADA).
Ponovno pritiskanje tipke deaktivira funkciju.
Radi štednje energije, vanjski zaslon se
prebacuje u način očuvanja energije – gasi
se pozadinsko osvjetljenje svih indikatora
osim za "ZAKLJUČAVANJE".
ALARM ZA OTVORENA VRATA
• Alarm se aktivira ako su vrata hladnjaka
otvorena neko vrijeme (30 s);
• Alarm za otvorena vrata možete aktivirati i
deaktivirati pritiskom tipke "ALARM" (nije
dostupno za sve modele);
• Ako se alarm nastavi oglašavati nakon što su
vrata zatvorena, obratite se servisnom centru.
Vanjski LED zaslon
Unutarnji LED zaslon
Vanjski LED zaslon
Ndezur
Za aktiviranje "EKONOMIČNOG NAČINA RADA",
pritisnite tipku "Brzo zamrzavanje/Ekonomičan
način rada". Treće pritiskanje tipke deaktivira oba
načina rada, a hladnjak se vraća na prethodno
postavljenu temperaturu
Fikur
Ndezur
"ZAKLJUČAVANJE"
(za modele s LED zaslonom)
• Kada je aktivirana tipka "ZAKLJUČAVANJE",
ostale tipke nisu u funkciji;
• Za zaključavanje/otključavanje zaslona
hladnjaka, pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutu
tipku "ZAKLJUČAVANJE".
NAPOMENA
Kada je aktiviran "EKONOMIČAN NAČIN
RADA", ostale tipke nisu u funkciji.
Pritisnite tipku "EKONOMIČAN NAČIN
RADA" za povratak uređaja na prethodno
postavljenu temperaturu.
Otključavanje
Zaključavanje
Otključavanje
NAPOMENA
U slučaju prekida napajanja, zadržavaju se
postavke načina rada.
14
RAD
SAMOTESTIRANJE
UKLANJANJE I INSTALACIJA LADICE U
ODJELJKU ZA HLAĐENJE
Zaslon ima funkciju samotestiranja. Ako na
hladnjaku postoji kvar, tipke prestaju funkcionirati,
a indikator prikazuje šifru pogreške.
U ovom slučaju ne isključujte napajanje i smjesta
se obratite lokalnom servisnom centru.
Ako isključite hladnjak, serviseru će možda dugo
trebati da pronađe uzrok kvara.
Za uklanjanje donje ladice iz odjeljka za hlađenje,
postupite na sljedeći način:
• Uklonite donju košaru iz vrata tako da je
podignete;
• U potpunosti izvadite ladicu tako da je podignete
za prednji dio i povučete;
UKLANJANJE I INSTALACIJA ODVOJIVE
STAKLENE POLICE
Za uklanjanje police iz hladnjaka, prvo je lagano
podignite (1) i zatim povucite (2). Nepravilno
uklanjanje može dovesti do oštećenja unutarnjih
dijelova hladnjaka.
• Za uklanjanje poklopca ladice, podignite ga za
prednji dio i povucite;
Za instalaciju police u hladnjak, postupite na ovaj
način: prvo podignite prednji rub police (3), a
zatim je gurnite u hladnjak (4). Nepravilna
instalacija može dovesti do oštećenja unutarnjih
dijelova hladnjaka.
• Za ponovno instaliranje ladice, postupite
obrnutim redoslijedom.
OPREZ!
Pritom pazite da spriječite nakrivljenost ladice.
Nepravilno uklanjanje i instalacija mogu dovesti
do oštećenja unutarnjih dijelova hladnjaka.
1
Odjeljak s dvije zvjezdice (
)
(Primjenjuje se samo kod nekih modela)
Odjeljak s dvije zvjezdice označava prostor za
spremanje od -12°C do -18°C.
Hrana za kratkotrajno držanje u zamrzivaču.
15
RAD
NAPOMENA
Jamstvo ne pokriva mehanička oštećenja
(pukotine, ogrebotine, udubljenja, tragove
otvaranja kućišta itd.) nastala kršenjem
pravila o skladištenju, prijevozu, rukovanju i
održavanju hladnjaka, te primjenom
pretjerane sile.
2
1
UKLANJANJE I INSTALACIJA LADICA U
ODJELJKU ZA ZAMRZAVANJE
3
OPREZ!
Kad je velika količina prehrambenih proizvoda
pohranjena u odjeljku za zamrzavanje, srednju
ladicu možete ukloniti i namirnice pohraniti izravno
na one smještene u donjoj ladici.
Za uklanjanje bilo koje ladice iz odjeljka za
zamrzavanje, postupite na sljedeći način:
1. U potpunosti izvucite ladicu;
2. Podignite je za prednji dio i povucite.
Ne primjenjujte pretjeranu silu pri uklanjanju
ladica i polica – to može uzrokovati oštećenje
hladnjaka.
Akullbërja
Ako su kocke leda potrebne što je prije moguće,
aktivirajte funkciju "BRZO ZAMRZAVANJE".
Za vađenje kocki leda, uhvatite posudu za
krajeve i lagano je savijte.
1
2
Za ponovno instaliranje bilo koje ladice u odjeljak
za zamrzavanje, postupite obrnutim redoslijedom:
1. Smjestite ladicu u vodilice pod kutom od 45°;
2. Spustite prednji dio ladice paralelno prema
vodilicama;
3. U potpunosti gurnite ladicu unutra.
Pritom pazite da spriječite nakrivljenost ladice.
OPREZ!
Spremnik za vodu treba puniti samo s pitkom
vodom.
NAPOMENA
Za lakše vađenje kockica leda, prelijte
podložak za led vodom prije zaokretanja i
vađenja.
16
Čuvanje i održavanje
Čuvanje hrane
• Molimo, ne držite vrata predugo otvorena,
vrata zatvorite što je brže moguće.
• Vruću hranu prije spremanja u hladnjak,
ostavite da se ohladi.
Ne preporučuje se stavljanje previše hrane.
• Oko hrane treba postojati prostor za kruženje
hladnog zraka.
• Temperaturu hladnjaka ne postavljajte niže
nego što je potrebno.
• Ne stavljajte hranu blizu senzora za temperaturu.
• Ne savjetujemo spremanje hrane koja ne zahtjeva
držanje u hladnjaku.
• Duboko zamrznutu hranu stavite na odmrzavanje
u hladnjak; tako se ta hrana koristi za hlaðenje
hladnjaka. (Vrijedi samo za neke modele.)
• Povremeno očistite zadnju stranu i
anti-kondenzacijsku cijev (jednom godišnje)
kako bi se toplina bolje prenosila.
(Vrijedi samo za neke modele.)
• Ne začepljujte otvore za zrak hranom.
(Vrijedi samo za neke modele.)
• Ako je potrebno brzo zamrznuti prehrambene
proizvode, smjestite ih u donju ladicu odjeljka za
zamrzavanje i pritisnite tipku "BRZO
ZAMRZAVANJE";
• Zamrznuti prehrambeni proizvodi trebaju se
pohraniti zapakirani (u polietilensku foliju,
aluminijsku foliju itd.) u odjeljak za zamrzavanje;
• Zapremnina gornje ladice odjeljka za zamrzavanje
čini odjeljak s "dvije zvjezdice". Temperatura
unutar tog odjeljka ne prelazi - 12 °C. Uzmite to u
obzir pri pohrani prehrambenih proizvoda.
Čišćenje
1. Prije čišćenja ,Dobro pazite jeste li uređaj
iskopčali iz struje.
2.
3.
KUJDES!
Kako štediti energiju
1.
• Postavite hladnjak na sjenovito, hladno i
prozračno mjesto.
• Ako nije potrebno, ne otvarajte i ne zatvarajte
vrata prečesto.
2.Proizvode s vanjštinom od nehrđajućeg čelika
čistite čistom krpom ili spužvom i toplom vodom
s blagim sredstvom za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili snažna sredstva
za pranje. Temeljito osušite mekom krpom.
Na nehrđajući čelik ne primjenjujte vosak, bjelilo
ili druge proizvode koji sadržavaju klor.
17
Čuvanje i održavanje
Čuvanje hrane
OPREZ!
Nestanak struje
•
Ne pomičite ili naginjite hladnjak kad radi.
Kompresor može početi šumiti. Ta pojava
ne utječe na radnu sposobnost kompresora.
TIJEKOM SELIDBE:
ZNAČAJKE RADA HLADNJAKA
• Iz hladnjaka uklonite sve prehrambene namirnice
i ostale predmete. Sigurno pričvrstite sve
unutarnje odvojive dijelove (police, ladice, košare
za vrata);
• Za sprečavanje oštećenja dna i prilagodljivih
nogu hladnjaka, prije prijevoza ih okrenite u
suprotnom smjeru;
• U kamionu, hladnjak treba biti sigurno pričvršćen
radi sprečavanja udaraca i padova tijekom
prijevoza;
• Hladnjak se treba prevoziti u okomitom položaju
u natkrivenom vozilu. Prilikom prijevoza,
originalno pakiranje ne smije se oštetiti.
• Tijekom ukrcaja i iskrcaja, hladnjak treba
zaštititi od udaraca.
Pucketanje se može čuti zbog toplinskih
deformacija dijelova hladnjaka. Tipični zvukovi
aktivacije termostatskog kontrolera i kompresora
normalni su zvukovi koji se javljaju tijekom rada
električne opreme uređaja. Rashladna tekućina
koja cirkulira rashladnim sustavom može tiho
klokotati, čak i kada je kompresor u stanju
mirovanja. Ne brinite, to je sasvim normalno.
Tijekom rada hladnjaka mogu se čuti sljedeći
zvukovi:
- Škljocanje od pokretanja senzora temperature/
prekidača;
- Žuborenje rashladne tekućine koja cirkulira u
cijevima rashladnog sustava;
- Tiho pucketanje zbog toplinske deformacije
materijala. Ovi zvukovi nisu povezani s bilo kojim
kvarom i posljedica su rada uređaja.
Cijev protiv kondenzacije
PRIJE UKLJUČIVANJA:
• Ako se hladnjak prevozi kad je hladno,
raspakirajte ga u toploj prostoriji i ne uključujte
ga najmanje 12 sati.
Cijev protiv kondenzacije
18
NAMJEŠTANJE VRATA
NAMJEŠTANJE VRATA
Hladnjak je dizajniran tako da se vrata mogu
otvoriti na desno ili lijevo ovisno o izgledu kuhinje.
OPREZ!
1. Prije namještanja šarki vrata na suprotnu stranu,
prvo iz hladnjaka uklonite prehrambene proizvode
i sve odvojive dodatne dijelove (police i ladice).
2. Za pritezanje i otpuštanje vijaka upotrijebite
nasadni ili okasti ključ od 10 mm.
3. Nemojte polagati hladnjak na pod.
4. Pazite da izbjegnete pad vrata u postupku
rastavljanja ili sastavljanja.
Uklonite plastičnu izolacijske cijevi 6 iz vrata
odjeljka za rashlađivanje А .
Odvijte vijak 10 postavljen iznad vrata
hladnjaka i pomaknite zaustavljač vrata 9 na
suprotnu stranu. Pritegnite vijak 10 .
Pomaknite plastične izolacijske cijevi 6 i 14
(samo za modele s vanjskim zaslonom) na
suprotnu stranu.
14
5
7
A
1. Odvijte vijak
2 na gornjem poklopcu šarke 1
za uklanjanje poklopca šarke 1 i odspojite kabel
za povezivanje 5 (samo za modele s vanjskim
zaslonom). Odvijte vijke 3 koji pričvršćuju gornju
šarku 4 i oprezno uklonite vrata sa
središnje šarke 18 . Uklonite ukrasni dio 8 .
2
1
3
9
10
6
3. (Samo za modele s vanjskim zaslonom). S
pomoću ravnog odvijača gurnite i odvojite
poklopce 12 s prednje ploče 11 , te odvijte
vijke 13 , uklonite ploču 11 i pomaknite kabel
15 na suprotnu stranu. Nakon instalacije ploče
11 na mjesto, pritegnite vijke 13 i pokrijte
njihove glave poklopcima 12 .
Za vanjski zaslon
5
4
8
15
A
8
11
2. Uklonite gornji pokrov vrata
7 (samo za modele
s vanjskim zaslonom), izvucite kabel 5 i
provucite ga kroz otvor na suprotnoj strani vrata.
Postavite gornji pokrov vrata 7 na mjesto.
13
4. Odvijte vijke
12
17 na središnjoj šarci, uklonite
središnju šarku i podignite vrata odjeljka za
zamrzavanje B da biste ih uklonili. Uklonite
ukrasni dio 19 i postavite ga na mjesto
uklonjene središnje šarke 18 .
19
NAMJEŠTANJE VRATA
Odvijte klip 22 donje šarke 23 tako da ga
okrenete u suprotnom smjeru i pritegnite ga u otvor
na suprotnoj strani. Odvijte vijke 24 koji učvršćuju
donju šarku 23 i vijak 25 na kućištu hladnjaka.
Odvijte vijak 10 na donjem dijelu vrata koji
učvršćuje zatvarač vrata 29 odjeljka za
zamrzavanje В . Odvijte vijak 10 na donjem dijelu
vrata koji učvršćuje zaustavljač vrata 9 odjeljka za
zamrzavanje В , te pomaknite zaustavljač 9 na
odgovarajuće mjesto na suprotnoj strani i pričvrstite
ga. Namjestite zatvarač vrata 29 na određeno
mjesto na suprotnoj strani i pričvrstite ga.
Pomaknite gornji čep 26 na suprotnu stranu.
18
20
B
22
23
9
6. Instalirajte vrata odjeljka za hlađenje A tako
da poravnate otvor u donjem dijelu vrata i klip
donje šarke 18 . Tada instalirajte gornju šarku
27 koja se nalazi u pakiranju na način da klip
postavite u odgovarajući gornji otvor u vratima
odjeljka za hlađenje A . Spojite priključke
kabela 5 (samo za modele s vanjskim
zaslonom). Pričvrstite gornju šarku 27 s
pomoću vijaka 3 . Postavite lijevi poklopac
gornje šarke 29 i pričvrstite ga vijkom 2 .
Postavite ukrasni dio 28 koji se nalazi u pakiranju.
16
18
17
19
23
26
22
24
B
9
25
29
10
2
29
5. Pričvrstite uklonjenu donju šarku
u otvore
na suprotnoj strani kućišta i pričvrstite je vijcima
24 . Pritegnite vijak 25 na kućištu sa suprotne
strane. Postavite vrata odjeljka za zamrzavanje
В na klip donje šarke 23 . Raširite uklonjenu
središnju šarku 18 s osovinom prema vani i
pričvrstite je s pomoću vijaka 17 (pažljivo
pritegnite vijke da ne biste ogrebli vrata).
Postavite podložak 16 na središnju šarku 18 .
23
28
Za vanjski zaslon
3
27
5
10
NAPOMENA
20
21
.
22
PAMETNA DIJAGNOSTIKA (opcija)
PAMETNA DIJAGNOSTIKA
Ako dođe do problema s vašim hladnjakom, on ima
mogućnost prijenosa podataka do servisnog centra
tvrtke LG putem telefona. To vam omogućuje
izravan razgovor s našim obučenim stručnjacima.
Stručnjak snima podatke prenesene s vašeg
uređaja i upotrebljava ih za analizu problema,
postavljajući brzu i učinkovitu dijagnozu.
3 Kada vam to kažu iz pozivnog centra, mikrofon
svojeg telefona držite ispred zvučnika koji se
nalazi na desnoj šarki vrata hladnjaka.
Ako se pojave problemi s hladnjakom, nazovite
telefonski broj centra za informiranje korisnika
tvrtke LG. Značajku Smart Diagnosis
(Pametna dijagnostika) rabite jedino ako vas je
na to uputio službenik pozivnog centra tvrtke LG.
Zvukovi prijenosa koje ćete čuti uobičajeni su i
slični zvuku telefaksa.
4 Pritisnite i tri sekunde držite pritisnutom tipku
Freezer Temperature (Temperatura zamrzivača),
dok i dalje držite telefon pred zvučnikom.
Smart Diagnosis ne može se aktivirati ako
hladnjak nije spojen na napajanje.
Ako se hladnjak ne može uključiti, tada se
rješavanje problema mora obaviti bez upotrebe
značajke Smart Diagnosis.
5 Nakon što čujete tri zvučna signala, otpustite
tipku Freezer Temperature (Temperatura
zamrzivača).
6 Telefon nemojte pomicati dok se ne završi
prijenos zvučnih signala. To traje oko 15
sekundi, a na zaslonu će se odbrojavati vrijeme.
Kada se završi odbrojavanje i zvučni signali
prestanu, nastavite razgovor sa stručnjakom
koji će vam tada moći pomoći putem informacija
prenesenih za analizu.
Upotreba pametne dijagnostike
Najprije nazovite telefonski broj centra za
informiranje korisnika tvrtke LG. Značajku
Smart Diagnosis (Pametna dijagnostika) rabite
jedino ako vas je na to uputio službenik
pozivnog centra tvrtke LG.
1
NAPOMENA
Zaključajte zaslon. (opcija)
Za najbolje rezultate nemojte pomicati
telefon za vrijeme prijenosa zvučnih
signala.
Ako službenik pozivnog centra ne može
dobiti točnu snimku podataka, može vas
zamoliti da pokušate ponovno.
Za zaključavanje zaslona, pritisnite i tri
sekunde držite pritisnutom tipku Lock
(Zaključaj).(Ako je zaslon zaključan više
od pet minuta, morate deaktivirati
zaključavanje i zatim ga ponovno aktivirati.)
NAPOMENA
Otključaj
2
Zaključaj
Otključaj
Kvaliteta poziva razlikuje se ovisno o
regiji, što može utjecati na funkciju.
Služite se kućnim telefonom za bolje
performanse komunikacijske veze, što
će rezultirati boljom uslugom.
Loša kvaliteta poziva može uzrokovati
loš prijenos podataka s vašeg telefona
na uređaj, što može dovesti do
neispravnog rada značajke Smart
Diagnosis.ефон.
Otvorite vrata hladnjaka.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising