LG 28MT45D-PZ, 19mn43d, 24MT45D-PZ, 19MN43D-PZ, 24MT45D-WZ, 29MT45D-PZ Owner's manual

LG 28MT45D-PZ, 19mn43d, 24MT45D-PZ, 19MN43D-PZ, 24MT45D-WZ, 29MT45D-PZ Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
*
LED TV
*LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
MN43*
MT44*
MT45*
MT46*
MT40*
www.lg.com
2
SADRŽAJ
HRVATSKI
SADRŽAJ
3
LICENCE
3
NAPOMENA O SOFTVERU S
“OTVORENIM” IZVORNIM KODOM
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
4
6
6
10
10
10
13
15
16
18
Raspakiravanje
Dijelovi i gumbi
- Upotreba upravljačke tipke
Podizanje i premještanje televizora
Postavljanje televizora
- Pričvršćivanje postolja
- Odvajanje postolja
Postavljanje na stol
Montaža na zid
Pospremanje kabela
19
PRIKLJUČIVANJE
19
19
20
21
23
Povezivanje antene
Povezivanje sa satelitskim tanjurom
Euro Scart priključak
Ostale Veze
- Povezivanje s računalom
24
DALJINSKI UPRAVLJAČ
25
POSTAVKE
29
PREGLED WEB-KORISNIČKOG
PRIRUČNIKA
30
ODRŽAVANJE
30
30
30
30
Čišćenje televizora
- Okvir ekrana, kućište i postolje
- Kabel napajanja
Sprječavanje prikaza “urezane slike” ili
“zaostale slike” na zaslonu televizora
31
RJEŠAVANJE PROBLEMA
32
SPECIFIKACIJE
UPOZORENJE
yy Ako zanemarite poruke upozorenja, možete
se teško ozlijediti, odnosno postoji mogućnost
nezgode ili smrti.
OPREZ
yy Ako zanemarite poruku koja poziva na oprez,
može doći do lakše ozljede ili oštećenja
proizvoda.
NAPOMENA
yy Napomene objašnjavaju proizvod i omogućuju
sigurno korištenje proizvoda. Pažljivo pročitajte
napomene prije korištenja proizvoda.
LICENCE / NAPOMENA O SOFTVERU S “OTVORENIM” IZVORNIM KODOM
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne informacije o licencama posjetite www.lg.com.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i duplo-D simbol su zaštitne marke
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je format digitalnih videozapisa koji je stvorila tvrtka
DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj koji
je prošao stroga ispitivanja kako bi se provjerilo mogu li se reproducirati DivX videozapisi.
Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.
O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati kupljen sadržaj DivX videozapisa na zahtjev
(VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX VOD na izborniku
za postavljanje uređaja. Na web-mjestu vod.divx.com potražite dodatne informacije o
dovršetku registracije.
“DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti HD 1080p, uključujući i
premium sadržaj.”
“DivX®, DivX Certified® i srodni logotipovi zaštićeni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili
njenih podružnica te se koriste prema licenci.”
“Pokriveno jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
NAPOMENA O SOFTVERU S “OTVORENIM” IZVORNIM
KODOM
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom
sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o
autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog
medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na [email protected] Ta
ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.
HRVATSKI
LICENCE
3
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
NAPOMENA
yyPrikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
yy Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
yy U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
yy Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, možete ga prebaciti u stanje pripravnosti kako biste smanjili
potrošnju energije. Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, isključite ga jer ćete na taj način dodatno
uštedjeti energiju.
yy Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja može se znatno smanjiti ako se smanji svjetlina
slike, čime ćete smanjiti i ukupne troškove.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Raspakiravanje
Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se lokalnom
distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog
proizvoda i dijelova.
OPREZ
yyNemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
yyOštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu pokrivene jamstvom.
yyNa ekranu nekih modela nalazi se tanka folija koju ne smijete skidati.
NAPOMENA
yy Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
yy Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog
nadograđivanja funkcija uređaja.
yy Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje
od 10 mm i širine manje od 18 mm. Koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0 ako USB kabel ili USB
memorija ne odgovaraju USB priključku vašeg televizora.
B
B
A
A
*A
10 mm
*B
18 mm
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
5
HRVATSKI
Daljinski upravljač,
baterije (AAA)
(Pogledajte stranicu 24)
CD (korisnički
priručnik), kartice
Baza postolja
(Samo modeli 22MT44*)
(Pogledajte stranicu 10, 13)
Baza postolja
(Samo modeli 19MN43*)
(Pogledajte stranicu 12, 14)
Baza postolja
(Samo modeli 24/27MT46*)
(Pogledajte stranicu 12, 14)
Baza postolja
(Samo modeli 29MT40*,
29MT45*)
(Pogledajte stranicu 11, 13)
Tijelo postolja
Tijelo postolja
(Samo modeli 19MN43*,
24/27MT46*)
(Pogledajte stranicu 12, 14)
Vijci za postolje
2 EA, M4 x L16
(Samo modeli 29MT40*,
29MT45*)
(Pogledajte stranicu 11, 13)
(Samo modeli
29MT40*, 29MT45*)
(Pogledajtestranicu11,13)
ili
Kabel napajanja
AC-DC adapter
(Ovisno o modelu)
(Pogledajte stranicu 15)
(Pogledajte stranicu 15)
AC-DC adapter
(Ovisno o modelu)
(Pogledajte stranicu 15)
Baza postolja
(Samo modeli 24MT40*,
20/22/24/28MT45*)
(Pogledajte stranicu 10, 13)
Spona za kabele
(Samo modeli
19MN43*, 24/27MT46*)
(Pogledajte stranicu 18)
6
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
Dijelovi i gumbi
(Samo modeli 24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*)
Ekran
Zvučnici
Upravljačka tipka
(* Ovaj gumb nalazi se ispod zaslona
televizora.)
Senzor daljinskog upravljača
Indikator napajanja
yy
Crveno: Kada je napajanje isključeno
yy
yy
Isključeno Kada je napajanje uključeno
Žuto: Kada je aktiviran način rada za štednju energije
NAPOMENA
yy Indikator napajanja možete uključiti i isključiti tako da u glavnom izborniku odaberete OPCIJA.
Upotreba upravljačke tipke
TV funkcijama možete jednostavno upravljati pritiskom ili pomicanjem upravljačke tipke prema gore, dolje, lijevo ili
desno.
Osnovne funkcije Uključivanje
Dok je TV isključen, stavite prst na upravljačku tipku i pritisnite je jednom
pa je otpustite.
Isključivanje
Dok je TV uključen, postavite prst na upravljačku tipku i pritisnite je jednom na nekoliko sekundi pa je otpustite.
(Međutim ako se na zaslonu nalazi gumb izbornika, pritiskom i držanjem
upravljačkog gumba zatvorit će se izbornik.)
Upravljanje
glasnoćom
Ako postavite prst preko upravljačke tipke i gurnete je u desno ili lijevo,
možete podesiti glasnoću po želji.
Upravljanje
programima
Ako postavite prst na upravljačku tipku i gurnete je prema gore ili dolje,
možete se kretati po programima koje ste spremili.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
7
Podešavanje izbornika
Dok je TV uključen, jednom pritisnite upravljačku tipku.
Stavke izbornika ( , , ,
) možete podešavati pomicanjem upravljačke tipke prema gore, dolje, lijevo ili desno.
TV isključen
Isključite napajanje.
Postavke
Pristup glavnom izborniku.
Zatvori
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje TV programa.
Ulazna lista
Promjena izvora ulaznog signala.
HRVATSKI
NAPOMENA
yy Kada prst postavite na upravljački gumb, gurnite ga prema gore, dolje, lijevo ili desno te pazite da ga ne
pritisnete. Ako upravljački gumb prvo pritisnete, nećete moći prilagoditi jakost zvuka i spremljene programe.
8
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
(Samo modeli 19MN43*)
Ekran
Zvučnici
Senzor daljinskog upravljača
Indikator mirovanja
yy Crveno: Kada je napajanje isključeno
yy
yy
Isključeno Kada je napajanje uključeno
Žuto: Kada je aktiviran način rada za štednju energije
Dodirni gumbi
(Samo modeli 29MT40*, 29MT45*)
Ekran
Zvučnici
Senzor daljinskog upravljača
Indikator mirovanja
yy Crveno: Kada je napajanje isključeno
yy
yy
Isključeno Kada je napajanje uključeno
Žuto: Kada je aktiviran način rada za štednju energije
Dodirni gumbi
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
(Samo modeli 24/27MT46*)
9
Ekran
Zvučnici
Senzor daljinskog upravljača
Indikator mirovanja
yy Crveno: Kada je napajanje isključeno
yy
yy
Isključeno Kada je napajanje uključeno
Žuto: Kada je aktiviran način rada za štednju energije
Dodirni gumbi
NAPOMENA
yySvi gumbi osjetljivi su na dodir i njima se upravlja jednostavnim dodirom prsta.
yyIndikator napajanja možete uključiti i isključiti tako da u glavnom izborniku odaberete OPCIJA.
Dodirni gumb
Opis
Kretanje kroz spremljene programe.
Podešavanje glasnoće.
OK
Odabir označenih opcija izbornika ili potvrda unosa.
SETTINGS
Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika.
INPUT
Promjena izvora ulaznog signala.
Uključivanje i isključivanje uređaja.
10 SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
Podizanje i premještanje televizora
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte
sljedeće upute kako se televizor ne bi izgrebao ili
oštetio te kao biste televizor sigurno premjestili bez
obzira na njegov tip i veličinu.
OPREZ
yyUređajem pažljivo rukujte kako ne biste oštetili
ispupčeni upravljački gumb. (Ovisno o modelu)
OPREZ
yyNikada ne dodirujte ekran jer ga tako možete
oštetiti.
yyPreporučujemo da televizor premještate u kutiji
ili ambalaži u kojoj je kupljen.
yyPrije premještanja ili podizanja televizora
isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
yyKada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut
prema vama kako biste spriječili ogrebotine.
Postavljanje televizora
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Pričvršćivanje postolja
24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*
1
yyČvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da
ga ne držite za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor
zvučnika.
Baza postolja
2
yyTelevizor prilikom prenošenja nemojte izlagati
trzajima ni jakim vibracijama.
yyKada prenosite televizor, držite ga uspravno,
nemojte ga polagati na bok niti naginjati lijevo ili
desno.
yyNemojte koristiti preveliku silu jer biste
savijanjem/uvijanjem postolja okvira mogli
oštetiti zaslon.
OPREZ
yyKada postolje postavljate na televizor, zaslon
okrenite prema dolje i postavite ga na obložen stol ili
ravnu površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA 11
29MT40*, 29MT45*
1
HRVATSKI
3
2 EA
M4 x L16
2
NAPOMENA
yyAko vijke ne pritegnete čvrsto, televizor će pasti
i oštetiti se.
yyČvrsto stegnite vijke kako biste spriječili
naginjanje televizora prema naprijed. Nemojte
ih previše stegnuti.
4
Tijelo postolja
Blokada
Baza postolja
NG
12 SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
19MN43*, 24/27MT46*
OPREZ
1
NG
yy24/27MT46*
NG
2
NG
Tijelo postolja
Baza postolja
ili
3
OK
NG
OK
O
SASTAVLJANJE I PRIPREMA 13
24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*
29MT40*, 29MT45*
HRVATSKI
Odvajanje postolja
1
1
Baza postolja
Baza postolja
NAPOMENA
yy Podignite zasun na dnu baze postolja i odvojite
bazu postolja od televizora.
2
2
3
Tijelo postolja
14 SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
19MN43*, 24/27MT46*
OPREZ
1
yyKada postolje postavljate na televizor, zaslon
okrenite prema dolje i postavite ga na obložen
stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili od
ogrebotina.
OPREZ
yy Prilikom prenošenja televizor nemojte okretati
naopako i držati ga za tijelo postolja (ili bazu
postolja) jer na taj način može ispasti iz postolja
i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
yy Slika prikazuje primjer postavljanja koji se može
razlikovati od stvarnog proizvoda.
2
Tijelo postolja
1
Baza postolja
ili
1
2
SASTAVLJANJE I PRIPREMA 15
1
Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na
stolu.
Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi
odgovarajuće ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
OPREZ
yyNemojte postavljati televizor u blizinu izvora
topline ili na njih jer to može dovesti do požara
ili drugih oštećenja.
yyTelevizor obavezno priključite na adapter za
AC/DC struju prije no što utikač za napajanje
televizora uključite u strujnu utičnicu.
Podešavanje kuta televizora za optimalno
gledanje
10 cm
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
Kako biste prilagodili kut gledanja televizora možete
nagnuti prema gore ili dolje, u rasponu od +20 do -5
stupnjeva.
(Samo modeli 24/29MT40*, 19MN43*, 22/24/29MT45*,
24/27MT46*)
-5
2
+20
Priključite AC-DC adapter i kabel napajanja u
zidnu utičnicu.
3
2
DC-IN
(19V
)
AC-DC adapter
Prednja
strana
1
ili
OPREZ
2
DC-IN
(19V
)
Stražnja
strana
1
AC-DC adapter
yyPrilikom prilagođavanja kuta nemojte dno
televizora držati kao što je prikazano na slici
ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.
HRVATSKI
Postavljanje na stol
16 SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg
yy
televizora.
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se
na stražnjoj strani televizora. Dodatne informacije o
montiranju i korištenju potražite u priručniku koji ste
dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington ili posjetite
stranicu http://www.kensington.com .
Montaža na zid
Za nesmetanu ventilaciju ostavite 10 cm prostora sa
svake strane i od zida. Detaljne upute za montiranje
dostupne su kod prodavača, a možete i pročitati
vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača pod
nagibom.
Kabel sigurnosnog sustava Kensington spojite između
televizora i stola.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
NAPOMENA
yySigurnosni sustav Kensington ubraja se u
dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete
nabaviti u većini trgovina elektroničkom
opremom.
Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje
za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio
televizora.
Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje
na zid (dodatni dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne
bi pao.
1 Vijak i sučelje za montiranje na zid koristite u
skladu s VESA standardima.
2 Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u
specifikacijama, možete oštetiti unutarnje dijelove
televizora.
3 Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod
se može oštetiti te pasti s mjesta na koje ste ga
montirali. U tom slučaju tvrtka LG Electronics ne
snosi nikakvu odgovornost.
4 Sukladno VESA standardu samo u odnosu na
dimenzije sučelja za montiranje na zid s vijcima i
specifikacije vijaka.
5 Koristite VESA standard kao što je opisano u
nastavku.
yy784,8 mm ili manje
* Debljina podloška za montiranje na zid: 2,6 mm
* Vijak: Φ 4,0 mm x otklon 0,7 mm x duljina 10 mm
yy787,4 mm ili više
* Koristite vijke i podložak za montažu na zid
sukladan VESA standardu.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA 17
VESA (A x B)
19MN43*
24MT40*
22MT44*
20/22/24MT45*
75 x 75
Standardni vijak
29MT40*
28/29MT45*
24/27MT46*
100 x 100
M4 x L10
Broj vijaka
4
Nosač za montiranje na zid (dodatna
oprema)
RW120
yyVESA (A x B)
OPREZ
yyPrije prenošenja ili montaže televizora isključite
kabel za napajanje. U suprotnom može doći do
strujnog udara.
yyAko ga montirate na strop ili kosi zid, televizor
može pasti i uzrokovati teške ozljede.
yyKoristite ovlašteni LG nosač za zid te se
obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom
osoblju.
yyNemojte previše stezati vijke jer tako možete
oštetiti televizor i poništiti jamstvo.
yyKoristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju
VESA standard. Sva oštećenja ili ozljede
nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem
neodgovarajuće dodatne opreme nisu
pokrivene jamstvom.
yy Duljina vijka na stražnjoj strani televizora treba
iznositi manje od 8 mm.
Podložak za montiranje na zid
A
B
Stražnja strana
Podložak za
montiranje na zid
Stražnja strana
Standardni vijak:
M4 x L10
Maks.8mm
NAPOMENA
yyKoristite vijke navedene u specifikacijama
vijaka prema VESA standardu.
yyKomplet za montiranje na zid sadrži priručnik
za montiranje i sve potrebne dijelove.
yyNosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu
opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog
distributera.
yyDuljina vijaka može se razlikovati ovisno o
zidnom nosaču. Obavezno koristite vijke
odgovarajuće duljine.
yyDodatne informacije potražite u priručniku koji
ste dobili sa zidnim nosačem.
HRVATSKI
Model
18 SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
Pospremanje kabela
(Samo modeli 19MN43*, 24/27MT46*)
1 Kabele prikupite i povežite isporučenom sponom
za kabele.
2 Kabel provucite kroz kuku na tijelu postolja.
Spona za kabele
PRIKLJUČIVANJE 19
Povezivanje antene
HRVATSKI
PRIKLJUČIVANJE
U ovom odjeljku PRIKLJUČIVANJE uglavnom se
koriste dijagrami modela 22MT45D.
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje
na televizor i promijenite načine ulaza. Dodatne
informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u
priručniku svakog uređaja.
Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji,
videorekorderi, USB memorije, računala, uređaji za igru
i drugi vanjski uređaji.
NAPOMENA
yy Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati
ovisno o modelu.
yy Priključite vanjske uređaje na televizor bez
obzira na redoslijed priključaka na televizoru.
yy Ako snimate televizijski program pomoću DVD
snimača ili videorekordera, kabel za ulazni
televizijski signal obavezno uključite u televizor
preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne
informacije o snimanju potražite u priručniku
priključenog uređaja.
yy Upute za rukovanje potražite u priručniku
vanjskog uređaja..
yy Ako na televizor priključujete igraću konzolu,
koristite kabel koji ste dobili s igraćom
konzolom.
yy U PC načinu rada može doći do šuma koji je
povezan s razlučivošću, okomitim uzorkom,
kontrastom ili svjetlinom. Ako postoji šum,
promijenite izlaznu razlučivost računala,
promijenite stopu osvježavanja ekrana ili
podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik
SLIKA kako biste postigli jasnu sliku.
yy U PC načinu rada neke postavke razlučivosti
možda neće pravilno funkcionirati, ovisno o
grafičkoj kartici.
ANTENNA
/ CABLE IN
(*ne isporučuje se)
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću
RF kabela (75 Ω).
NAPOMENA
yyAko želite koristiti više od 2 televizora,
upotrijebite razdjelnik signala.
yyAko je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo
signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.
yyAko je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu,
pokušajte je okrenuti u pravom smjeru.
yyAntenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s
proizvodom.
yyPodržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Povezivanje sa satelitskim tanjurom
(Samo satelitski modeli)
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
(*ne isporučuje se)
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem
satelitske utičnice koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).
20 PRIKLJUČIVANJE
HRVATSKI
Euro Scart priključak
(*ne isporučuje se)
AUDIO/VIDEO
Digitalni video i audio signal s vanjskog uređaja prenosi
na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor
pomoću Euro Scart kabela kako je prikazano na
sljedećoj slici.
Vrsta izlaza
Trenutačni
način ulaza
Digitalna TV
AV1
(TV izlaz1)
Digitalna TV
Analogna TV, AV
Komponentni
HDMI
Analogna TV
RGB
1
TV izlaz: prenosi analogne ili digitalne TV signale.
NAPOMENA
yySvaki Euro Scart kabel koji koristite mora imati
zaštitu signala.
PRIKLJUČIVANJE 21
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela,
kako je prikazano. Odvojeni kabel ne isporučuje se u kompletu.
DVD / Blue-Ray / PC /
HD kabelska kutija / HD STB
HDMI OUT
(Samo satelitski modeli)
RGB IN (PC)
HDMI IN
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
DC-IN
(19 V
COMPONENT IN
LAN
ANTENNA
/ CABLE IN
)
AV2 IN
(Samo modeli s LAN priključkom)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
AV2 IN
AV2 IN
BIJELI
CRVENI
BIJELI
CRVENI
CRVENI
ŽUTI
CRVENI
BIJELI
ŽUTI
BIJELI
PLAVI
CRVENI
PLAVI
ZELENI
CRVENI
ZELENI
DVD / Blue-Ray /
HD kabelska kutija
VCR / DVD / Blue-Ray /
HD kabelska kutija
HRVATSKI
Ostale Veze
22 PRIKLJUČIVANJE
5V
USB IN
0.5A
PCMCIA
CARD SLOT
HRVATSKI
HDMI IN
AUDIO OUT
DVD / Blue-Ray / PC /
HD kabelska kutija / HD STB
AUDIO
IN
(PC)
DVI OUT
USB / HDD1
ili
AUDIO
IN
(RGB/DVI)
AUDIO
IN
(PC)
RGB IN (PC)
(Ovisno o modelu)
RGB OUT AUDIO OUT
PC
1
USB priključak podržava napajanje od 0,5A. Ako trebate više napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.
PRIKLJUČIVANJE 23
Vaš televizor podržava značajku Plug & Play* i opremljen je ugrađenim Virtual Surround zvučnicima koji zvuk
reproduciraju jasno, uz pojačan bas.
* Plug & Play: funkcija koja računalu omogućuje prepoznavanje priključenog uređaja koje korisnik priključi na
računalo i uključi, bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
NAPOMENA
yyAko želite koristiti način rada HDMI-PC, opciju Oznaka unosa morate postaviti na PC način rada.
yy Prikaz na zaslonu izgleda kao što je prikazano u nastavku.
»»Prilikom uključivanja proizvoda kada se koristi HDMI ulaz.
»»Prilikom prebacivanja na HDMI ulaz.
Dali je ulaz povezan s Vašim računalom?
Da
Ne
Ne pokazuj više ovu poruku
yyAko odaberete “Da”, veličina i kvaliteta slike optimizirat će se za računalo.
yyAko odaberete”Ne”, veličina i kvaliteta slike optimizirat će se za AV uređaj (DVD uređaj, set-top box, igraću
konzolu).
yyAko odaberete “Ne pokazuj više ovu poruku”, poruka se neće prikazivati sve dok televizor ne vratite na
tvorničke postavke. Postavljenu vrijednost možete promijeniti u izborniku SETTINGS s ULAZ s Oznaka
unosa.
HRVATSKI
Povezivanje s računalom
24 DALJINSKI UPRAVLJAČ
HRVATSKI
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA) tako da
odgovaraju
i
polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite
poklopac na mjesto.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
OPREZ
yyNemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.
Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
(NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora.
TV/
RAD
PIP/
INPUT
AD
SUBTITLE
1
4
7
TV/PC
2
5
8
0
LIST
3
6
9
Q.VIEW
FAV
GUIDE
P
MUTE
TEXT
INFO
SETTINGS
T.OPT
Q.MENU
EXIT
REC/
TV/RAD
Odabir radijskog, televizijskog ili DTV kanala.
SUBTITLE Prikazuje omiljene titlove u digitalnom načinu.
AD Pritiskom na gumb AD omogućuju se audio opisi.
PIP/ Uključivanje/isključivanje načina rada PIP. (Ovisno o modelu)
TV/PC Odabir TV ili PC načina rada.
INPUT Mijenja izvor ulaznog signala, uključuje televizor.
Brojčani gumbi Unos brojeva.
LIST Pristup popisu spremljenih programa.
Q.VIEW Vraća na prethodno gledani program.
FAV Pristup popisu omiljenih programa.
GUIDE Prikazuje vodič programa.
MUTE Isključivanje zvuka.
Podešavanje glasnoće.
P
Kretanje kroz spremljene programe ili kanale.
PAGE
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.
Gumbi teleteksta(
TEXT / T.OPT) Ti se gumbi koriste za teletekst.
INFO Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
SETTINGS Pristup glavnim izbornicima.
Q. MENU Pristup brzim izbornicima.
Gumbi za navigaciju (gore/dolje/lijevo/desno) Kretanje kroz izbornike ili opcije.
OK
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
BACK Povratak na prethodnu razinu.
EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
Pristup AV uređajima koji su putem HDMI-CEC povezani pomoću
HDMI kabela. otvaranje izbornika SIMPLINK.
Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja. (Ovisno o modelu)
Upravljački gumbi (
) Upravljanje izbornicima MOJI MEDIJI ili
uređajima kompatibilnima sa SIMPLINK tehnologijom (USB,SIMPLINK).
Gumbi u boji Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim
izbornicima. (
: Crveni,
: Zeleni,
: Žuti,
: Plavi)
(Pozadinsko osvjetljenje) Podešavanje svjetline zaslona kontrolom
pozadinskog osvjetljenja zaslona.
NAPOMENA
yy Na MHEG programu ne možete podesiti pozadinsko osvjetljenje pomoću žute ili plave tipke.
POSTAVKE 25
Automatsko postavljanje programa
SETTINGS POSTAVLJANJE Autom.
podešavanje
Automatski postavlja programe.
yy Ako ulazni izvor nije ispravno priključen, registracija
programa možda neće raditi.
yy Autom. podešavanje traži samo programe koji
trenutno emitiraju.
yy Ako je Sustav za zaključavanje uključen, prikazat
će se skočni prozor za unos lozinke.
Prilagodba slike pomoću Čarobnjaka za sliku
SETTINGS SLIKA Čarobnjak za sliku III
[ovisno o modelu]
Kalibrira i prilagođava optimalnu kvalitetu slike pomoću
daljinskog upravljača i Čarobnjaka za sliku bez skupih
uređaja za uzorke ili pomoći stručnjaka.
Odabir opcije Način slike
SETTINGS SLIKA Način slike
Odabire način slike optimiziran za prostor u kojem se
nalazi TV ili program.
yy Jasni : Pojačava kontrast, svjetlinu i oštrinu za
dobivanje jasnih slika.
yy Standard : Prikazuje slike uz standardnu razinu
kontrasta, svjetline i oštrine.
yy Eco/APS : [ovisno o modelu]
Značajka Energy Saver (Ušteda energije) mijenja
postavke televizora kako bi se smanjila potrošnja
energije.
yy Kino / Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i
fotografije.
yy Sport : Optimizacija video slike za dinamične
akcijske programe naglašavanjem primarnih boja,
primjerice bijele boje, boje trave ili neba.
Stručna 1, 2 : Izbornik za ugađanje kvalitete
yy
slike koji stručnjacima i amaterima omogućuje
gledanje najbolje slike na televizoru. Ovo je
izbornik za prilagodbu namijenjen stručnjacima za
prilagodbu slike s ISF certifikatom (ISF logotip smije
se koristiti samo na televizorima s ISF certifikatom). ISFccc: Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
yy Ovisno o ulaznom signalu, dostupni načini slike
mogu se razlikovati.
Stručna način namijenjen je stručnjacima
yy
za fino namještanje pomoću posebne slike. Za
uobičajene slike učinak možda neće biti toliko uočljiv.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
Postavljanje naprednog upravljanja
SETTINGS SLIKA Način slike Napredno upravljanje / Stručna kontrola
Kalibrira zaslon za svaki način slike ili namješta
postavke slike za posebni zaslon. Najprije odaberite
željeni Način slike.
yy Dinamički Kontrast : Prilagodba kontrasta na
optimalnu razinu prema svjetlini slike.
yy Dinamička Boja : Prilagodba boja kako bi boja slike
bila što prirodnija.
yy Boja kože : Zasebno postavljanje spektra boje kože
kako bi korisnik sam definirao boju kože.
yy Boja neba : Boja neba postavlja se zasebno.
yy Boja trave : Spektar boja prirode (livade, brežuljci
itd.) može se postaviti zasebno.
yy Gama : Postavljanje krivulje gradacije prema odnosu
izlaznog i ulaznog signala slike.
yy Skala boja : Odabir raspona boja koji se može
prikazati.
yy Naglašavanje rubova : Rubove videozapisa
prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način.
yy Stručni obrazac : [ovisno o modelu] Obrasci
namijenjeni za profesionalnu prilagodbu slike
yy Filter boja : Filtriranje određenog spektra u RGB
bojama kako bi se detaljno prilagodila zasićenost
boja i nijanse.
yy Top. boje : Prilagođavanje ukupnog tona boje na
zaslonu prema želji. U načinu rada Expert (Stručni)
detaljna fina prilagodba može se postaviti i pomoću
metode Gama itd.
yy Sustav upravljanja bojom : Ovo je sustav koji
stručnjaci koriste kada pomoću testnog uzorka
prilagođavaju boju. Moguće je odabrati šest područja
boje (Crvena/Zelena/Plava/Cijan/Ružičasta/Žuta) bez
utjecaja na ostale boje. Kod uobičajenih slika možda
neće biti primjetnih promjena boje.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama
slike raspon detaljnih stavki za ugađanje može se
razlikovati.
HRVATSKI
POSTAVKE
26 POSTAVKE
HRVATSKI
Postavljanje dodatnih opcija slike
Korištenje značajke Ušteda energije
SETTINGS SLIKA Način slike Opcija slike
SETTINGS SLIKA Ušteda energije
[ovisno o modelu]
Namješta detaljne postavke za slike.
Štedi električnu energiju prilagođavanjem svjetline
ekrana.
yy Smanjenje buke : Smanjuje buku na slici.
yy Smanjenje MPEG šuma : Smanjuje šum koji se
generira prilikom stvaranja digitalnih signala slike.
yy Zacrnjenost : Pomoću zacrnjenosti zaslona
prilagođava svjetlinu i kontrast zaslona kako bi on
odgovarao zacrnjenosti ulazne slike.
yy Pravo kino : Optimiziranje zaslona za gledanje filma.
yy Zaštita očiju pri kretnjama / SUPER Energy Saving
: [ovisno o modelu]
Omogućava uštedu energije podešavanjem svjetline
u skladu s kretanjem slike na zaslonu.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama
slike raspon detaljnih stavki za ugađanje može se
razlikovati.
Korištenje funkcije TruMotion
SETTINGS SLIKA TruMotion
[ovisno o modelu]
Ispravlja slike da bi se prikazao uglađeniji slijed pokreta.
yy Glatko: De-Judder / De-Blur rade u višem rasponu u
automatskom načinu rada.
yy Jasno: De-Judder / De-Blur rade u srednjem
rasponu u automatskom načinu rada.
yy User : Funkcije De-judder/De-blur mogu se ručno
postaviti.
De-judder: ova funkcija uklanja podrhtavanje ili
vibracije korisnika.
De-blur: ova funkcija prilagođava i uklanja
zamućenost slike.
Automatski način rada podrazumijeva da drhtanjem
slike na zaslonu i rasponom zamućenja slike koji ovise
o statusu ulaznog videosignala upravlja način rada
TruMotion.
yy Automatski : [ovisno o modelu]
Senzor televizora prepoznaje osvjetljenje okoline i
automatski prilagođava svjetlinu zaslona.
yy Isključeno : Isključuje značajku uštede energije.
yy Minimum / Srednja / Maksimum : Primjenjuje
prethodno postavljene vrijednosti značajke uštede
energije.
yy Isključen zaslon : Isključuje se ekran i reproducira
se samo zvuk. Kako biste ponovno uključili zaslon,
pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču
(osim tipke za uključivanje/isključivanje).
Upotreba TV zvučnika
SETTINGS ZVUK Audioizlaz TV zvučnik
[ovisno o modelu]
Zvuk izlazi kroz TV zvučnik.
Upotreba vanjskog zvučnika
SETTINGS ZVUK Audioizlaz Vanjski zvučnik
(optički)
[ovisno o modelu]
Zvuk izlazu kroz zvučnik povezan na optički priključak.
yy Značajka SimpLink je podržana.
Upotreba digitalnog audio izlaza
SETTINGS ZVUK Audioizlaz Vanjski zvučnik
(optički) Digitalni audioizlaz
[ovisno o modelu]
Postavlja Digitalni audio izlaz.
Stavka
Audio ulaz
Digitalni audio
izlaz
Automatski
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Sve
PCM
POSTAVKE 27
SETTINGS ZVUK Audioizlaz LG Sinkronizacija
zvuka (Optička)
[ovisno o modelu]
Audiouređaj tvrtke LG s logotipom
priključite u
izlazni priključak optičkog digitalnog audio izlaza.
Audiouređaj tvrtke LG omogućava vam jednostavno
uživanje u bogatom i snažnom zvuku.
Upotreba slušalice
SETTINGS ZVUK Audioizlaz Slušalice
[ovisno o modelu]
Zvuk izlazi kroz slušalicu povezanu na priključak za slušalicu.
Sinkronizacija zvuka i slike
SETTINGS ZVUK AV Sync. Podeš.
[ovisno o modelu]
Izravna sinkronizacija slike i zvuka kada oni nisu usklađeni.
yy Ako opciju AV Sync. Podeš. postavite na
Uključeno, izlaz zvuka (TV zvučnici ili SPDIF)
možete prilagoditi slici na zaslonu.
Korištenje značajke SIMPLINK
[ovisno o modelu]
SIMPLINK je značajka koja omogućuje jednostavnu
kontrolu i upravljanje raznim multimedijskim uređajima
samo pomoću daljinskog upravljača za televizor putem
izbornika SIMPLINK.
Povežite HDMI IN priključak televizora i izlazni priključak
uređaja s funkcijom SIMPLINK pomoću HDMI kabela.
yy [ovisno o modelu]
Za jedinice kućnog kina s funkcijom SIMPLINK
povežite HDMI priključke kao što je navedeno
i koristite optički kabel za povezivanje optičkog
digitalnog audio izlaza na televizoru i optičkog
digitalnog audio ulaza na SIMPLINK uređaju.
2 Odaberite INPUT(OPTION) SimpLink. Pojavit će
se prozor izbornika SIMPLINK.
3 U prozoru postavki funkcije SIMPLINK postavlja
SIMPLINK na Uključeno.
4 U prozoru izbornika SIMPLINK odabir uređaja
kojim želite upravljati.
yy Ova funkcija kompatibilna je samo s uređajima s
logotipom SIMPLINK. Provjerite ima li vanjski uređaj
logotip SIMPLINK.
®
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, koristite HDMI
kabel velike brzine (s dodanom značajkom CEC
(Consumer Electronics Control, Kontrola potrošačke
elektronike). HDMI® kabeli koriste pin broj 13 za
razmjenu informacija između uređaja.
yy Ako se prebacite na drugi ulaz, SIMPLINK uređaj će
se zaustaviti.
1
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača s HDMICEC funkcijom, SIMPLINK uređaj možda neće
pravilno funkcionirati.
yy [ovisno o modelu]
Ako odaberete ili reproducirate multimedijske
sadržaje s uređaja s funkcijom kućnog kina,
HT zvučnik(Zvučnik) automatski se povezuje.
Obavezno priključite optički kabel (prodaje
se zasebno) da biste koristili značajku HT
zvučnika(Zvučnik).
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direct Play : Odmah reproducira sadržaj s
multimedijskog uređaja na televizoru.
yy Odabir multimedijskog uređaja : Odabir željenog
uređaja putem izbornika SIMPLINK da biste njime
odmah upravljali s ekrana televizora.
yy Reprodukcija diska : Upravlja multimedijskim
uređajem putem daljinskog upravljača televizora.
yy Isključivanje svih uređaja : Kada se televizor
isključi, isključit će se i svi povezani uređaji.
yy Sinkronizirano uključivanje : Kada uređaji sa
SIMPLINK funkcijom priključeni na HDMI priključak
počnu raditi, televizor se automatski uključuje.
yy Zvučnik : [ovisno o modelu]
Odabir zvučnika na jedinici kućnog kina ili televizoru.
Postavljanje lozinke
SETTINGS ZAKLJUČAVANJE Postavi lozinku
Postavlja ili mijenja lozinku TV prijamnika.
Početna lozinka postavljena je na ‘0000’.
Kada se za državu odabere Francuska, lozinka nije
‘0000’, nego ‘1234’.
Kada se za državu izabere Francuska, za lozinku se ne
može postaviti ‘0000’.
Vraćanje tvorničkih postavki
SETTINGS  OPCIJA Vraćanje tvorničkih
postavki
e spremljene informacije brišu se i postavke televizora
vraćaju se na tvorničke. Televizor se isključuje i ponovno uključuje, a sve
postavke su vraćene na tvorničke.
yy Kada je funkcija Sustav zaključav. aktivna,
pojavljuje se skočni prozor s upitom za lozinku.
yy Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.
HRVATSKI
Povezivanje i korištenje audiouređaja tvrtke LG
28 POSTAVKE
HRVATSKI
Vađenje USB uređaja
Q.MENU USB uređaj
Odaberite USB memoriju koju želite izvaditi.
Kada se prikaže poruka da je USB uređaj izvađen,
odvojite uređaj od televizora. yy Nakon što se USB uređaj odabere za vađenje, više
ga nije moguće pročitati. Izvadite USB memoriju, a
zatim je ponovno priključite.
Korištenje USB memorije - upozorenje
yy Ako USB memorija ima ugrađen program za
automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti
upravljački program, možda neće funkcionirati.
yy Neke USB memorije možda neće funkcionirati ili
neće ispravno funkcionirati.
yy Koristite samo USB memorije koje su formatirane
pomoću Windows FAT32 ili NTFS sustava datoteka.
yy Za vanjske USB tvrde diskove preporučuje se
korištenje uređaja s nominalnim naponom manjim od
5 V i nominalnom jačinom struje manjom od 500 mA.
yy Preporučuje se korištenje USB memorija od 32 GB ili
manje i USB tvrdih diskova od 1 TB ili manje.
yy Ako USB tvrdi disk s funkcijom uštede energije
pravilno ne funkcionira, isključite i uključite napajanje.
Dodatne informacije potražite u korisničkom
priručniku za USB tvrdi disk.
yy Podaci na USB memoriji mogu se oštetiti, stoga
obavezno napravite sigurnosne kopije važnih
datoteka na drugim uređajima. Održavanje
podataka odgovornost je korisnika, a proizvođač nije
odgovoran za gubitak podataka.
Podržana datoteka za opciju Moji mediji
yy Maksimalna brzina prijenosa: 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
yy Podržani formati vanjskih titlova: *.srt (SubRip), *.smi
(SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation
Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Podržani formati internih titlova: XSUB (podržava
interne titlove koje generira DivX6)
Podržani video formati
yy Maksimum: 1920 x 1080 @ 30p (samo Motion
JPEG 640 x 480 @ 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1), MP43
[Zvuk] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3, MP3, 3D WMV Single Stream.
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), *DTS
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Zvuk] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, HE-AAC, *DTS
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1
Layer II, DVD-LPCM
yy mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Zvuk] AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Zvuk] HE-AAC,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Zvuk] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Zvuk] MP3, AAC, HE-AAC
yy *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Zvuk] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Zvuk] AAC, AMR(NB/WB)
yy *DTS / *rm / *rmvb : Ovisno o modelu
POSTAVKE / PREGLED WEB-KORISNIČKOG PRIRUČNIKA 29
yy Vrsta datoteke: mp3 [Brzina prijenosa podataka] 32 Kb/s – 320 Kb/s
[Učestalost sempliranja] 16 kHz – 48 kHz [Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Vrsta datoteke : AAC [Brzina prijenosa podataka] Slobodan format [Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz [Podrška] ADIF, ADTS
yy Vrsta datoteke : M4A [Brzina prijenosa podataka] Slobodan format [Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz [Podrška] MPEG-4
yy Vrsta datoteke : WMA [Brzina prijenosa podataka] 128 kbps ~ 320 kbps [Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz [Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Vrsta datoteke : WMA
[Brzina prijenosa podataka] ~ 768 kbps [Kanal / Učestalost sempliranja] M0: do 2 kanala pri 48 kHz
(osim u načinu rada s niskim brzinama prijenosa
(LBR)),
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA 10 Pro
yy Vrsta datoteke : OGG [Brzina prijenosa podataka] Slobodan format [Učestalost sempliranja] 8kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorvis
Podržani formati fotografija
yy Kategorija : 2D(jpeg, jpg, jpe) [Dostupna vrsta datoteke]
SOF0: osnovno, SOF1: Proširen slijed, SOF2: Progresivno
yy [Veličina fotografije] Minimalno: 64 x 64 Maksimalno
Uobičajeno: 15360 (Š) x 8640 (V) Progresivno:
1920 (Š) x 1440 (V)
yy Kategorija : BMP [Veličina fotografije] Minimalno : 64 x 64 Maksimalno : 9600 x 6400
yy Kategorija : PNG [Dostupna vrsta datoteke] Ispreplitana, Nije ispreplitana
[Veličina fotografije] Minimalno : 64 x 64
Maksimalno : Ispreplitana : 1200 x 800 Nije ispreplitana : 9600 x 6400
yy Prikaz datoteka u formatu BMP i PNG mogao bi biti
sporiji od onih u formatu JPEG.
PREGLED WEB-KORISNIČKOG
PRIRUČNIKA
Kako biste dobili detaljne informacije Korisničkog
vodiča, posjetite stranicu www.lg.com.
HRVATSKI
Podržani formati zvuka
30 ODRŽAVANJE
HRVATSKI
ODRŽAVANJE
Čišćenje televizora
Televizor redovito čistite kako biste održali najbolje radne karakteristike i produžili vijek trajanja.
OPREZ
yyNajprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
yyAko televizor dulje vremensko razdoblje ostavljate bez nadzora ili ga ne koristite, iskopčajte kabel za
napajanje iz zidne utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom struje.
Okvir ekrana, kućište i postolje
yyPrašinu i prljavštinu s površina uklonite suhom, čistom i mekanom krpom.
yyZa uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili
razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
OPREZ
yyNikada ne dodirujte ekran jer ga tako možete oštetiti.
yyPovršinu ekrana nemojte gurati, trljati ni udarati noktima ili oštrim predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na ekranu i uzrokovati iskrivljenje slike.
yyNemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.
yyNemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ako voda uđe u televizor, to može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
Kabel napajanja
Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela.
Sprječavanje prikaza “urezane slike” ili “zaostale slike” na zaslonu
televizora
yyAko se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, ona će se urezati na zaslon i ostati
kao trajno izobličenje. To je “urezana slika” ili “zaostala slika” i nije pokrivena jamstvom.
yyAko je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći do efekta urezane slike u gornjem i donjem
dijelu zaslona.
yyIzbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste
spriječili nastanak urezane slike.
31
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Rješenje
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog
upravljača.
yyProvjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
yyProvjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
na ).
yyProvjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute ( na ,
Nema slike ni tona.
yyProvjerite je li uređaj uključen.
yyProvjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
yyProvjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada
isključuje.
yyProvjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja.
yyProvjerite je li značajka Aut. st. mirovanja (ovisno o modelu) / Vrijeme isključeno
/ Vrijeme gašenja aktivirana u postavkama opcije VRIJEME.
yyAko nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15
minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s
računalom (HDMI/DVI/
RGB) na zaslonu se
prikazuje poruka ‘Nema
signala’ ili ‘Neodgovarajući
format’.
yyIsključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
yyPonovo priključite HDMI/RGB kabel.
yyPonovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
HRVATSKI
RJEŠAVANJE PROBLEMA
32 SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
22MT45D
22MT45V
24MT45D
24MT45V
24MT40D
S postoljem (mm)
507,6 x 364,3 x 166,4
556,0 x 392,7 x 166,4
Bez postolja (mm)
507,6 x 314,7 x 56,0
556,0 x 343,2 x 56,0
S postoljem (kg)
3,0
3,6
Bez postolja (kg)
2,8
3,4
33 W
33 W
MODELS
Dimenzije
(Š x V x D)
Masa
Potrošnja energije
Zahtjevi za napajanje
19 V
1,6 A
Proizvođač: Lien Chang
Models: LCAP16A-E, LCAP25A
Proizvođač: Honor
Models: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC adapter
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V 28MT45D
28MT45V
29MT45D
29MT45V
29MT40D
S postoljem (mm)
641,5 x 445,2 x 175,0
668,6 x 472,4 x 223,5
Bez postolja (mm)
641,5 x 396,1 x 57,5
668,6 x 410,5 x 65,8
MODELS
Dimenzije
(Š x V x D)
Masa
1,7 A
S postoljem (kg)
4,8
5,8
Bez postolja (kg)
4,6
5,26
33 W
Potrošnja energije
Zahtjevi za napajanje
19 V
40 W
1,6 A
19 V
Proizvođač : Lien Chang
Models : LCAP16B-E, LCAP25B
Proizvođač : LG InNAPOMENAk
Models : PSAB-L205B, PSAB-L204B
AC/DC adapter
2,4 A
Proizvođač : Lien Chang
Models : LCAP35
Proizvođač : APD
Models : DA-48F19
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
MODELS
Dimenzije
(Š x V x D)
Masa
IZLAZ: DC 19 V
2,53 A
24MT46D
27MT46D
S postoljem (mm)
556,5 x 445,0 x 188,4
641,2 x 489,1 x 213,2
Bez postolja (mm)
556,5 x 346,1 x 66,5
641,2 x 391,3 x 77,8
S postoljem (kg)
3,9
5,3
Bez postolja (kg)
3,6
4,9
33 W
35 W
Potrošnja energije
Zahtjevi za napajanje
AC/DC adapter
2,1 A
19 V
1,6 A
19 V
Proizvođač : Lien Chang
Models : LCAP16B-E, LCAP25B
Proizvođač : LG Innotek
Models : PSAB-L205B, PSAB-L204B
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
2,1 A
2,0 A
SPECIFIKACIJE 33
Dimenzije
(Š x V x D)
Masa
20MT45D
19MN43D
S postoljem (mm)
466,5 x 329,4 x 140,6
441,7 x 350,9 x 167,8
Bez postolja (mm)
466,5 x 286,1 x 52,7
441,7 x 277,7 x 62,9
S postoljem (kg)
2,5
2,5
Bez postolja (kg)
2,3
2,3
28 W
Potrošnja energije
Zahtjevi za napajanje
19 V
1,6 A
Proizvođač: Lien Chang
Models: LCAP16A-E, LCAP25A
Proizvođač: Honor
Models: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC adapter
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V MODELS
Dimenzije
(Š x V x D)
Masa
1,7 A
22MT44D
S postoljem (mm)
507,6 x 335,9 x 135,8
Bez postolja (mm)
507,6 x 314,7 x 52,7
S postoljem (kg)
2,8
Bez postolja (kg)
2,6
33 W
Potrošnja energije
Zahtjevi za napajanje
19 V
1,6 A
Proizvođač: Lien Chang
Models: LCAP16A-E, LCAP25A
Proizvođač: Honor
Models: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC adapter
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uvjeti u okruženju
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura za skladištenje
Vlažnost skladišta
-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %
Digitalna satelitska televizija
Digitalna
TV
Analogna TV
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/I/D/K,
SECAM L/L’
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 do E12,
UHF: E21 do E69,
CATV: S1 do S20,
HYPER: S21 do S47
Maksimalan broj programa koji se mogu
spremiti
6,000
1,500
Impedancija vanjske antene
75 Ω
Televizijski sustav
Pokrivenost programa
HRVATSKI
MODELS
34 SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
Podržani načini rada za RGB (PC) / HDMI (PC)
(Samo modeli 20MT45*)
(Samo modeli 24/29MT40*, 19MN43*, 24/28/29MT45*)
Razlučivost
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
1152 x 864
67,500
75,000
1600 x 900
60,000
60,000
Razlučivost
(Samo modeli 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*)
Razlučivost
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1024 x 768
(SAMO
HDMI(PC))
56,476
70,069
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
NAPOMENA
Optimalna razlučivost zaslona
yy
- 20MT45*: 1600 X 900 pri 60 Hz.
- 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*:
1920 X 1080 pri 60 Hz.
- 24/29MT40*, 19MN43*, 24/28/29MT45*:
1366 X 768 pri 60 Hz.
Optimalna vrijednost okomite frekvencije u svakom
yy
načinu rada iznosi 60 Hz,
SPECIFIKACIJE 35
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
720 × 480
31,469
31,500
59,940
60,000
Razlučivost
720 × 576
31,250
50,000
1280 × 720
37,500
44,960
45,000
50,000
59,940
60,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Podržani komponentni način rada
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
720 × 480
15,730
15,750
31,470
31,500
59,940
60,000
59,940
60,000
720 × 576
15,625
31,250
50,000
1280 × 720
44,960
45,000
37,500
59,940
60,000
50,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Razlučivost
Informacije o komponentnom priključku
Komponentni ulazi na televizoru
Videoizlazi
na DVD uređaju
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
HRVATSKI
Podržani način rada za HDMI (DTV)
Prije korištenja proizvoda obavezno
pročitajte sigurnosne mjere.
Korisnički priručnik (CD) spremite na
dostupno mjesto za buduću upotrebu.
Model i serijski broj televizora nalaze se
na stražnjoj i bočnoj strani televizora.
Zabilježite ih ispod za potrebe servisiranja.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement