LG 24MT58DF-PZ Owner's manual

LG 24MT58DF-PZ Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Sigurnost i reference
LED TV*
*L
G LED TV ima LCD zaslon s LED
pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduće potrebe.
MT58* MT48*
www.lg.com
Sadržaj
ENG
HRVATSKI
2
3
Licence
9
Postavke
3
Obavijest s informacijama o softveru
s otvorenim izvornim kodom
13
Pregled web-korisničkog priručnika
14
Održavanje
3
Priprema
4
Podizanje i premještanje televizora
14
14
14
14
4
Postavljanje televizora
-Čišćenje televizora
-Okvir ekrana, kućište i postolje
-Kabel za napajanje
-Sprječavanje prikaza “urezane slike” ili
“zaostale slike” na zaslonu televizora
4
Upotreba upravljačke tipke
14
Rješavanje problema
4
5
-Osnovne funkcije
-Podešavanje izbornika
15
Tehnički podaci
5
Postavljanje na stol
5
6
-Podešavanje kuta televizora za optimalno
gledanje
-Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
6
Montaža na zid
6
-Oprema koja se kupuje zasebno
(zidni nosač)
7
Priključivanje (obavijesti)
7
7
7
7
7
8
-Povezivanje antene
-Povezivanje sa satelitskim tanjurom
-Povezivanje CI modula
-Euro Scart priključak
-Ostale Veze
-Povezivanje s računalom
8
Daljinski upravljač
Licence
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne
informacije o licencama posjetite www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
NAPOMENA
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od
onog prikazanog u ovom priručniku.
yy Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora
ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
yy U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
yy Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, možete ga
prebaciti u stanje pripravnosti kako biste smanjili potrošnju
energije. Ako se televizor neko vrijeme neće koristiti, isključite
ga jer ćete na taj način dodatno uštedjeti energiju.
yy Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja
može se znatno smanjiti ako se smanji svjetlina slike, čime ćete
smanjiti i ukupne troškove.t.
yy Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati
ovisno o modelu.
yy Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se
mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija
uređaja.
yy Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, HDMI kabeli i
USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i
širine manje od 18 mm. Koristite produžni kabel koji podržava
USB 2.0 ako USB kabel ili USB memorija ne odgovaraju USB
priključku vašeg televizora.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.
divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p,including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and
others available at [www.divx.com/patents]
Obavijest s informacijama
o softveru s otvorenim
izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
B
B
A
A
HRVATSKI
ENG
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
Priprema
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite
certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati
slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/™ kabel
- High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet
OPREZ
yy Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste
osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni
nisu pokrivene jamstvom.
yy Na ekranu nekih modela nalazi se tanka folija koju ne smijete
skidati.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence,
izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM
mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak
nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev
na [email protected] Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma
nabave proizvoda.
3
Podizanje i premještanje
televizora
ENG
HRVATSKI
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute
kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno
premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
yy Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u
kojoj je kupljen.
yy Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za
napajanje i sve ostale kabele.
yy Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama
kako biste spriječili ogrebotine..
Postavljanje televizora
OPREZ
yy Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite prema
dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu površinu kako biste
ga zaštitili od ogrebotina.
yy Prilikom prenošenja televizor nemojte okretati naopako i držati
ga za tijelo postolja (ili bazu postolja) jer na taj način može
ispasti iz postolja i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
NAPOMENA
yy Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od
televizora tako da izvedete postupak postavljanja postolja
obrnutim redoslijedom. (Samo modeli MT58*, MT48T)
yy Podignite zasun na dnu baze postolja i odvojite bazu postolja
od televizora. (Samo modeli MT48D*, MT48V*, MT48U)
Upotreba upravljačke tipke
yy Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite
za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.
TV funkcijama možete jednostavno upravljati pritiskom ili pomicanjem
upravljačke tipke prema gore, dolje, lijevo ili desno.
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Upravljačka tipka
yy Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni
jakim vibracijama.
yy Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga
polagati na bok niti naginjati lijevo ili desno.
yy Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem
postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
Senzor daljinskog
upravljača
Osnovne funkcije
Uključivanje
OPREZ
yy Nikada ne dodirujte ekran jer ga tako možete oštetiti.
yy Uređajem pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispupčeni
upravljački gumb. (Ovisno o modelu)
Isključivanje
Upravljanje
glasnoćom
Upravljanje
programima
4
Dok je TV isključen, stavite prst
na upravljačku tipku i pritisnite je
jednom pa je otpustite.
Dok je TV uključen, postavite prst
na upravljačku tipku i pritisnite je
jednom na nekoliko sekundi pa
je otpustite. (Međutim ako se na
zaslonu nalazi gumb izbornika,
pritiskom i držanjem upravljačkog
gumba zatvorit će se izbornik.)
Ako postavite prst preko upravljačke
tipke i gurnete je u desno ili lijevo,
možete podesiti glasnoću po želji.
Ako postavite prst na upravljačku
tipku i gurnete je prema gore
ili dolje, možete se kretati po
programima koje ste spremili.
Podešavanje izbornika
Isključite napajanje.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje TV
programa.
Promjena izvora ulaznog signala.
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
(Samo modeli 22MT58*)
Kako biste prilagodili kut gledanja televizora možete nagnuti prema
gore ili dolje, u rasponu od -5 do +20 stupnjeva.
-5°
20°
HRVATSKI
ENG
Dok je TV uključen, jednom pritisnite upravljačku tipku.
Stavke izbornika možete podešavati pomicanjem upravljačke tipke
prema gore, dolje, lijevo ili desno.
Podešavanje kuta televizora za optimalno
gledanje
Pristup izborniku Početna.
NAPOMENA
yyAko upravljački gumb prvo pritisnete, nećete moći prilagoditi
jakost zvuka i spremljene programe.
OPREZ
yyKada prst postavite na upravljački gumb, gurnite ga prema gore,
dolje, lijevo ili desno te pazite da ga ne pritisnete.
Stražnja strana
Prednja strana
(Samo modeli 24/27MT58*)
Kako biste prilagodili kut gledanja televizora možete nagnuti prema
gore ili dolje, u rasponu od -2 do +15 stupnjeva.
Postavljanje na stol
-2°
15°
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
-- Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida radi
odgovarajuće ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Prednja strana
Stražnja strana
OPREZ
yy Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno televizora držati kao
što je prikazano na slici ispod jer na taj način možete ozlijediti
prste.
2 Priključite AC-DC adapter i kabel napajanja u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih
jer to može dovesti do požara ili drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno priključite na adapter za AC/DC struju
prije no što utikač za napajanje televizora uključite u strujnu
utičnicu.
5
Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
(ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
ENG
HRVATSKI
Priključak za Kensington sigurnosni sustav nalazi se na stražnjoj strani
televizora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite
u priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim sustavom ili
posjetite stranicu http://www.kensington.com. Kensington sigurnosni
sustav spojite između televizora i stola.
Oprema koja se kupuje zasebno
(zidni nosač)
Modeli
20MT48*
22MT58*
22MT48*
24MT58*
24MT48*
27MT58*
28MT48*
29MT48*
75 x 75
100 x 100
Zidni držač (A x B)
A
B
Standardni vijak
M4 x L10
Broj vijaka
4
Nosač za montiranje na RW120
zid (dodatna oprema)
OPREZ
NAPOMENA
yy Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu.
Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina
elektroničkom opremom.
Montaža na zid
Za nesmetanu ventilaciju ostavite 100 mm prostora sa svake strane
i od zida. Detaljne upute za montiranje dostupne su kod prodavača,
a možete i pročitati vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača
pod nagibom.
yy Prije prenošenja ili montaže televizora isključite kabel za
napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara.
yy Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televizor može pasti i
uzrokovati teške ozljede.
yy Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se obratite lokalnom
zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
yy Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor i
poništiti jamstvo.
yy Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Sva oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili
korištenjem neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivene
jamstvom.
yy Duljina vijka na stražnjoj strani televizora treba iznositi manje
od 8 mm.
Podložak za montiranje na zid
100 mm
100 mm
Stražnja
strana
100 mm
100 mm
Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje za montiranje
na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora.
Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni
dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne bi pao.
1 Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u specifikacijama,
možete oštetiti unutarnje dijelove televizora.
2 Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti
te pasti s mjesta na koje ste ga montirali. U tom slučaju tvrtka LG
Electronics ne snosi nikakvu odgovornost.
6
Podložak za
montiranje na zid
Stražnja strana
Standardni vijak:
M4 x L10
Maks. 8 mm
NAPOMENA
yy Koristite vijke navedene u specifikacijama vijaka prema VESA
standardu.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montiranje i
sve potrebne dijelove.
yy Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu.
Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
yy Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču.
Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
yy Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa
zidnim nosačem.
Priključivanje (obavijesti)
NAPOMENA
yy Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o
modelu.
yy Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed
priključaka na televizoru.
yy Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili
videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno
uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera.
Dodatne informacije o snimanju potražite u priručniku
priključenog uređaja.
yy Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja..
yy Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel
koji ste dobili s igraćom konzolom.
yy U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s
razlučivošću, okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom.
Ako postoji šum, promijenite izlaznu razlučivost računala,
promijenite stopu osvježavanja ekrana ili podesite svjetlinu i
kontrast slike u izbornik SLIKA kako biste postigli jasnu sliku.
yy U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće
pravilno funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
Povezivanje antene
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela
(75 Ω).
yy Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik
signala.
yy Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste
postigli bolju kvalitetu slike.
yy Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je
okrenuti u pravom smjeru.
yy Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
yy Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Povezivanje sa satelitskim tanjurom
(Samo satelitski modeli)
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice
koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).
(Ovisno o modelu)
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu
rada.
yy Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u
pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći
do oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
yy Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad
je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/
kabelskih/satelitskih usluga.
HRVATSKI
ENG
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor
i promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju
vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.
Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi,
USB memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.
Povezivanje CI modula
Euro Scart priključak
(Ovisno o modelu)
Digitalni video i audio signal s vanjskog uređaja prenosi na televizor.
Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću Euro Scart kabela kako
je prikazano.
Trenutačni
način ulaza
Vrsta izlaza
Digitalna TV
AV1
(TV izlaz1)
Digitalna TV
Analogna TV
AV, HDMI
Komponentni, RGB
(Ovisno o modelu)
Analogna TV
1 Prenosi analogne ili digitalne TV signale.
NAPOMENA
yy Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora imati zaštitu signala.
Ostale Veze
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne
isporučuje se u kompletu.
yy USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako trebate više
napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.
NAPOMENA
yy Podržani HDMI zvučni format :
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Ovisno o modelu)
7
Daljinski upravljač
Povezivanje s računalom
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
ENG
HRVATSKI
Vaš televizor podržava značajku Plug and Play* i opremljen je
ugrađenim Virtual Surround zvučnicima koji zvuk reproduciraju jasno,
uz pojačan bas.
* Plug and Play: funkcija koja računalu omogućuje prepoznavanje
priključenog uređaja koje korisnik priključi na računalo i uključi, bez
potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor. Kada
mijenjate baterije, otvorite poklopac zahri^Z`^\^_]
baterije, zamijenite ih
(1,5 V AAA) tako da odgovaraju i polu, kako prikazuje oznaka u
odjeljku za baterije te vratite poklopac. Baterije izvadite redoslijedom
obrnutim od redoslijeda umetanja.
OPREZ
NAPOMENA
yy Ako želite koristiti način rada HDMI-PC, opciju Oznaka unosa
morate postaviti na PC način rada.
yy Prikaz na zaslonu izgleda kao što je prikazano u nastavku.
»»Prilikom uključivanja proizvoda kada se koristi HDMI ulaz.
»»Prilikom prebacivanja na HDMI ulaz.
yy Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti
daljinski upravljač.
yy Daljinski upravljač nije dostupan na svim tržištima.
Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog
upravljača na televizoru.
Dali je ulaz povezan s Vašim računalom?
Ne pokazuj više ovu poruku
A
DA
NE
yy Ako odaberete “DA”, veličina i kvaliteta slike optimizirat će se
za računalo.
yy Ako odaberete”NE”, veličina i kvaliteta slike optimizirat će se za
AV uređaj (DVD uređaj, set-top box, igraću konzolu).
yy Ako odaberete “Ne pokazuj više ovu poruku”, poruka se neće
prikazivati sve dok televizor ne vratite na tvorničke postavke.
Postavljenu vrijednost možete promijeniti u izborniku
(Početna) Ulazi Oznaka unosa.
yy Vrijednosti postavljene za HDMI1/HDMI2 spremaju se zasebno.
(Samo modeli MT58*)
B
A
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje i isključivanje
televizora.
Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.
Prikaz željenih podnaslova u digitalnom načinu rada.
Uključivanje/isključivanje načina rada PIP. (Ovisno o modelu)
Pritiskom na gumb AD omogućuju se ZVUK opisi.
Odabir TV ili PC načina rada.
(Ulazi) Promjena izvora ulaznog signala.
B
8
Brojčani gumbi Unos brojeva.
Pristup popisu spremljenih programa.
Povratak na posljednji gledani program.
Prilagodba glasnoće.
Pristup popisu omiljenih programa.
Prikazuje vodič programa.
Isključivanje zvuka.
Kretanje kroz spremljene programe ili kanale.
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.
C
Postavke
Automatsko postavljanje programa
Postavljanje
Autom. podešavanje
Automatski postavlja programe.
D
yy Ako ulazni izvor nije ispravno priključen, registracija programa
možda neće raditi.
yy Autom. podešavanje traži samo programe koji trenutno
emitiraju.
yy Ako je Sustav za zaključavanje uključen, prikazat će se
skočni prozor za unos lozinke.
HRVATSKI
ENG
(Postavke)
Odabir opcije Način slike
(Postavke)
Slika
Postavke načina slike
Način slike
Odabire način slike optimiziran za prostor u kojem se nalazi TV ili
program.
C
Gumbi teleteksta (
) Ti se gumbi koriste za teletekst.
(Početna) Pristup izborniku Početna.
(Postavke) Pristup izborniku s postavkama.
Pristup brzim izbornicima.
(Gumbi za navigaciju) Kretanje kroz izbornike ili
opcije.
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
Povratak na prethodnu razinu.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
D
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
Nije funkcionalno.
(Upravljački gumbi) Upravljanje izbornicima
MOJI MEDIJI ili uređajima kompatibilnima sa SIMPLINK tehnologijom
(USB,SIMPLINK).
, , ,
(Gumbi u boji) Pomoću njih možete pristupiti
posebnim funkcijama u određenim izbornicima.
(Mod igre) Uključivanje ili isključivanje načina rada za igre.
(Pozadinsko osvjetljenje) Podešavanje svjetline
zaslona kontrolom pozadinskog osvjetljenja zaslona.
NAPOMENA
yy Jasni : Pojačava kontrast, svjetlinu i oštrinu za dobivanje jasnih
slika.
yy Standard : Prikazuje slike uz standardnu razinu kontrasta,
svjetline i oštrine.
yy Eco/APS: [Ovisno o modelu]
Značajka Energy Saver (Ušteda energije) mijenja postavke
televizora kako bi se smanjila potrošnja energije.
yy Kino/Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i fotografije.
yy Sport : [Ovisno o modelu]
Optimizacija video slike za dinamične akcijske programe
naglašavanjem primarnih boja, primjerice bijele boje, boje
trave ili neba.
Stručni 1,2 : Izbornik za ugađanje kvalitete slike
yy
koji stručnjacima i amaterima omogućuje gledanje najbolje
slike na televizoru. Ovo je izbornik za prilagodbu namijenjen
stručnjacima za prilagodbu slike s ISF certifikatom (ISF logotip
smije se koristiti samo na televizorima s ISF certifikatom).
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
yy Ovisno o ulaznom signalu, dostupni načini slike mogu se
razlikovati.
Stručni način namijenjen je stručnjacima za fino
yy
namještanje pomoću posebne slike. Za uobičajene slike učinak
možda neće biti toliko uočljiv.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
yy Na MHEG programu ne možete podesiti pozadinsko osvjetljenje
pomoću žute ili plave tipke.
9
Način za fino namještanje slike
(Postavke)
Slika
Postavke načina slike
ENG
HRVATSKI
Ta značajka omogućuje detaljno podešavanje odabranog načina rada
slike.
yy Pozadinsko osvjetljenje : Upravljanje razinom osvijetljenosti
zaslona tako da se podešava pozadinsko osvjetljenje. Što je
vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetliji.
yy Kontrast : Podešavanje kontrasta svijetlih i tamnih područja
na slici. Što je vrijednost bliža broju 100, veći je kontrast.
yy Svjetlina : Podešavanje ukupne svjetline zaslona. Što je
vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetliji.
yy Oštrina : Podešavanje oštrine slike na zaslonu. Što je
vrijednost bliža broju 50, oštrija i jasnija je slika.
yy Boja : Jače ili slabije toniranje boja na zaslonu. Što je vrijednost
bliža broju 100, boja je dublja.
yy Sjena : Podešavanje ravnoteže boja između crvene i zelene
na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju Crveno 50, boja će biti
crvenija. Što je vrijednost bliža broju Zeleno 50, boja će biti
zelenija.
yy Top. boje : Podešavanje temperature boje iz hladne u toplu.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon
detaljnih stavki za ugađanje može se razlikovati.
Postavljanje naprednog upravljanja
(Postavke) Slika Postavke načina slike
Napredno upravljanje / Stručna kontrola
Kalibrira zaslon za svaki način slike ili namješta postavke slike za
posebni zaslon.
yy Dinamički Kontrast : Prilagodba kontrasta na optimalnu
razinu prema svjetlini slike.
yy Dinamička Boja : Prilagodba boja kako bi boja slike bila što
prirodnija.
yy Željena boja : Podešavanje boja kože, trave i neba prema
vašim osobnim preferencama.
yy Gama : Postavljanje krivulje gradacije prema odnosu izlaznog
i ulaznog signala slike.
yy Skala boja : Odabir raspona boja koji se može prikazati.
yy Naglašavanje rubova : Rubove videozapisa prikazuje
jasnijima i oštrijima na prirodan način.
yy Filter boja : Filtriranje određenog spektra u RGB bojama kako
bi se detaljno prilagodila zasićenost boja i nijanse.
yy Ravnoteža bijele : Prilagođavanje ukupnog tona boje na
zaslonu prema želji.
yy Sustav upravljanja bojom : Ovo je sustav koji stručnjaci
koriste kada pomoću testnog uzorka prilagođavaju boju.
Moguće je odabrati šest područja boje (Crvena/Zelena/
Plava/Cijan/Ružičasta/Žuta) bez utjecaja na ostale boje. Kod
uobičajenih slika možda neće biti primjetnih promjena boje.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike raspon
detaljnih stavki za ugađanje može se razlikovati.
10
Postavljanje dodatnih opcija slike
(Postavke)
Slika
Postavke načina slike
Opcija slike
Namješta detaljne postavke za slike.
yy Smanjenje buke : Smanjuje buku na slici.
yy Smanjenje MPEG šuma : Smanjuje šum koji se generira
prilikom stvaranja digitalnih signala slike.
yy Zacrnjenost : Pomoću zacrnjenosti zaslona prilagođava
svjetlinu i kontrast zaslona kako bi on odgovarao zacrnjenosti
ulazne slike.
yy Pravo kino : Pomaže zaslon održati u optimalnom stanju.
yy Zaštita očiju pri kretnjama : Na temelju podataka o slici
automatski prilagođava svjetlinu i smanjuje zamućenost kako
bi se ublažilo naprezanje očiju.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike raspon
detaljnih stavki za ugađanje može se razlikovati.
Vraćanje postavki za slike
(Postavke)
slike
Slika
Postavke načina slike
Vrać. post.
Postavke slike koje je korisnik prilagodio vraća na početne postavke.
Svi načini slike vraćaju se na početne postavke. Odaberite način slike
koji želite vratiti.
Upotreba opcije Mod igre
(Postavke)
Slika
Mod igre
[Dostupno samo za RGB/HDMI-PC]
Ovaj način optimizira kvalitetu slike za igranje igara.
yy DAS mod : [Ovisno o modelu]
Skraćuje vrijeme potrebno za prikaz videosignala iz ulaznog
uređaja radi bržeg igranja. (Kada se DAS mod postavi na
Uključeno ili Isključeno, zaslon će zatreperiti.)
- DAS : Dynamic Action Sync (dinamička sinkronizacija akcijskih
scena)
yy Stabilizator crnog kontrasta : Podešavanjem razine crne boje
predmeti se jasnije prikazuju na tamnom zaslonu. Povećavanjem
vrijednosti značajke Stabilizator crnog kontrasta posvjetljuje
se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete
lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim scenama
igara.) Smanjivanjem vrijednosti značajke Stabilizator crnog
kontrasta zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i
povećava dinamički kontrast na zaslonu.
-- Detaljnije postavke za Mod igre možete konfigurirati pomoću
tipke na daljinskom upravljaču.
-- DAS mod možete postaviti samo ako okomita ulazna frekvencija
iznosi 50 Hz / 60 Hz.
-- Kada je uključen način PIP, DAS mod nije dostupan.
Korištenje značajke Ušteda energije
(Postavke)
Slika
Ušteda energije
(Postavke)
Štedi električnu energiju prilagođavanjem svjetline ekrana.
Za korištenje značajke Način Udobnost
Gledanja
Slika
Način Udobnost Gledanja
yy Uključeno : Automatsko prilagođavanje topline boje zaslona.
yy Isključeno : Isključivanje značajke Način Udobnost
Gledanja.
Postavke načina zvuka
Način
Postavlja zvuk televizora na optimalnu razinu u skladu s odabranim
načinom zvuka.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Standardni : Optimizacija zvuka za sve vrste sadržaja.
Clear Voice : Poboljšava jasnoću zvuka na televizoru.
Glazba : [Ovisno o modelu] Optimizacija zvuka za glazbu.
Kino : Optimizacija zvuka za filmove.
Sport : [Ovisno o modelu] Optimizacija zvuka za sport.
Igra : Optimizacija zvuka za igranje igara.
Prilagodba ravnoteže zvuka
(Postavke)
Zvuk
Postavke načina zvuka
Ravnoteža
Možete podesiti glasnoću na lijevom i desnom zvučniku.
Korištenje funkcije Zvučni efekt
(Postavke)
Zvuk
[Ovisno o modelu]
Izravna sinkronizacija slike i zvuka kada oni nisu usklađeni. Ako opciju
AV Sync Podešavanje postavite na Uključeno, izlaz zvuka (TV
zvučnici ili Vanjski zvučnik) možete prilagoditi slici na zaslonu.
yy Ako odaberete Bypass, emitirani signali ili zvuk iz vanjskih
uređaja izlazi bez ikakve odgode zvuka. Zvuk može izlaziti
prije videosignala jer televizor neko vrijeme obrađuje izlaz
videosignala.
Postavka PIP
(Postavke)
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Odabir načina ozvučenja
Zvuk
AV Sync Podešavanje
Općenito
PIP
[Ovisno o modelu]
Ako uključite ovu opciju, toplina boje automatski će se prilagoditi kako
bi se smanjilo naprezanje očiju.
(Postavke)
zvuka
Zvuk
HRVATSKI
ENG
yy Isključeno : Isključuje značajku uštede energije.
yy Minimum / Srednja / Maksimum : Primjenjuje prethodno
postavljene vrijednosti značajke uštede energije.
yy Isključen zaslon : Isključuje se ekran i reproducira se samo
zvuk. Kako biste ponovno uključili zaslon, pritisnite bilo koju
tipku na daljinskom upravljaču (osim tipke za uključivanje/
isključivanje).
(Postavke)
Sinkronizacija zvuka i slike
Postavke načina zvuka
Korisnik može odabrati razne zvučne efekte.
yy Virtualno okruženje : Uz višekanalni surround zvučni efekt
uživajte u prožimajućem doživljaju zvučnog okruženja.
yy Ekvilizator : Željeni zvuk možete postaviti izravnim
podešavanjem ekvilizatora.
yy Vraćanje postavki : Opcije se mogu razlikovati ovisno o
modelu.
yy Ovo je dostupno samo ako je funkcija Način zvuka
postavljena na Standardni.
yy
yy
yy
Način : Prikazuje ili sakriva dodatni okvir.
Sub ulaz : Odabir unosa podzaslona.
Položaj : Prilagođava položaj dodatnog okvira.
Veličina : Prilagođava veličinu dodatnog okvira.
Zvuk : Omogućuje prebacivanje na zvuk glavnog zaslona ili
zvuk podzaslona.
Funkcija PIP dostupna je jedino u sljedećem načinu rada:
- Glavni : RGB-PC
Podređen : DTV / ATV / HDMI
- Glavni : HDMI
Podređen : DTV / ATV / Komponentni
Postavke funkcije PIP mogu se postaviti i putem brzog
izbornika.
Dodatni okvir možete prikazati ili sakriti tako da na daljinskom
upravljaču pritisnete tipku PIP.
Funkcija PIP ne može se koristiti kada je omogućena funkcija
SIMPLINK.
Postavljanje funkcije USB automatsko
pokretanje
(Postavke)
Općenito
USB automatsko pokretanje
Automatsko reproduciranje fotografija ili videozapisa s USB uređaja
kada je uključen televizor ili kada je povezan USB uređaj.
yy Isključeno : Isključivanje funkcije USB automatsko
pokretanje.
yy Videozapisi : Automatsko reproduciranje videozapisa s USB
uređaja.
yy Fotografije : Automatsko reproduciranje fotografija s USB
uređaja.
yy Reproduciraju se samo datoteke iz mape najviše razine na USB
uređaju jedna za drugom.
yy Kako biste zaustavili ovu funkciju, prilikom reproduciranja
pritisnite gumb BACK ili EXIT na daljinskom upravljaču.
yy Ako datoteke nisu valjane ili su neispravne, prije povratka na
prethodni status ulaza prikazat će se sljedeća poruka: "Ova
datoteka nije valjana".
yy Kada se USB uređaj ponovo priključi nakon što se tijekom
reprodukcije videozapisa isključi, gledanje se automatski
nastavlja i videozapis se pokreće od zadnje pogledane scene
(odnosi se samo na prvi videozapis).
11
ENG
HRVATSKI
Korištenje značajke SIMPLINK
Vraćanje tvorničkih postavki
[Ovisno o modelu]
SIMPLINK je značajka koja omogućuje jednostavnu kontrolu i upravljanje raznim multimedijskim uređajima samo pomoću daljinskog
upravljača za televizor putem izbornika SIMPLINK.
(Postavke)
postavki
1 Povežite HDMI IN priključak televizora i izlazni priključak uređaja s
funkcijom SIMPLINK pomoću HDMI kabela.
2 Odaberite
(Početna) Općenito
Pojavit će se prozor izbornika SIMPLINK.
SIMPLINK.
3 U prozoru postavki funkcije SIMPLINK postavlja SIMPLINK na
Uključeno.
4 Konfigurirajte postavke opcije Automatsko uključivanje
sinkronizirano na Uključeno ili Isključeno.
5 U prozoru izbornika SIMPLINK odabir uređaja kojim želite upravljati.
yy SIMPLINK možete postaviti i odabirom (Postavke)
Ulazi SIMPLINK.
yy Ova funkcija kompatibilna je samo s uređajima s logotipom
SIMPLINK. Provjerite ima li vanjski uređaj logotip SIMPLINK.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, koristite HDMI® kabel
velike brzine (s dodanom značajkom CEC (Consumer Electronics
Control, Kontrola potrošačke elektronike). HDMI® kabeli koriste
pin broj 13 za razmjenu informacija između uređaja.
yy Ako se prebacite na drugi ulaz, SIMPLINK uređaj će se zaustaviti.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača s HDMI-CEC
funkcijom, SIMPLINK uređaj možda neće pravilno funkcionirati.
yy Ako odaberete ili reproducirate multimedijske sadržaje s uređaja
s funkcijom kućnog kina, HT zvučnik automatski se povezuje.
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direct Play : Odmah reproducira sadržaj s multimedijskog
uređaja na televizoru.
yy Upravljanje uređajima putem daljinskog upravljača
televizora : Upravlja multimedijskim uređajem putem
daljinskog upravljača televizora.
yy Jedinstveno isključivanje napajanja : Ako funkciju
Automatsko uključivanje sinkronizirano u postavkama za
SIMPLINK postavite na Uključeno i isključite televizor, uređaji
povezani s televizorom putem SIMPLINK veze također će se
isključiti.
yy Jedinstveno uključivanje napajanja : Ako je funkcija
Automatsko uključivanje sinkronizirano u postavkama
za SIMPLINK postavljena na Uključeno, uključivanje uređaja
povezanog putem SIMPLINK veze uključit će i televizor.
Postavljanje lozinke
(Postavke)
Sigurnost
Postavi lozinku
Postavlja ili mijenja lozinku TV prijamnika.
yy Početna lozinka postavljena je na ‘0000’.
yy Kada se za državu odabere Francuska, lozinka nije ‘0000’, nego
‘1234’.
yy Kada se za državu izabere Francuska, za lozinku se ne može
postaviti ‘0000’.
12
Općenito
Ponovno postavljanje početnih
Sve spremljene informacije brišu se i postavke televizora vraćaju se na
tvorničke.
Televizor se isključuje i ponovno uključuje, a sve postavke su vraćene
na tvorničke.
yy Kada je funkcija Sustav zaključav. aktivna, pojavljuje se
skočni prozor s upitom za lozinku.
yy Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.
Vađenje USB uređaja
Odaberite povezani USB uređaj na zaslonu
(Početna) Ulazi i
odaberite gumb Izbaci za isključivanje USB memorije. Kada se prikaže
poruka da je USB uređaj izvađen, odvojite uređaj od televizora.
yy Nakon što se USB uređaj odabere za vađenje, više ga nije
moguće pročitati. Izvadite USB memoriju, a zatim je ponovno
priključite.
Korištenje USB memorije - upozorenje
yy Ako USB memorija ima ugrađen program za automatsko
prepoznavanje ili koristi vlastiti upravljački program, možda
neće funkcionirati.
yy Neke USB memorije možda neće funkcionirati ili neće ispravno
funkcionirati.
yy Koristite samo USB memorije koje su formatirane pomoću
Windows FAT32 ili NTFS sustava datoteka.
yy Za vanjske USB tvrde diskove preporučuje se korištenje uređaja
s nominalnim naponom manjim od 5 V i nominalnom jačinom
struje manjom od 500 mA.
yy Preporučuje se korištenje USB memorija od 32 GB ili manje i
USB tvrdih diskova od 2 TB ili manje.
yy Ako USB tvrdi disk s funkcijom uštede energije pravilno ne
funkcionira, isključite i uključite napajanje. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
yy Podaci na USB memoriji mogu se oštetiti, stoga obavezno napravite sigurnosne kopije važnih datoteka na drugim uređajima.
Održavanje podataka odgovornost je korisnika, a proizvođač
nije odgovoran za gubitak podataka.
Podržana datoteka za opciju Moji mediji
yy Maksimalna brzina prijenosa: 20 Mb/s (megabita u sekundi)
yy Podržani formati vanjskih titlova: *.srt (SubRip), *.smi
(SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt
(TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Podržani formati internih titlova: *.dat/*.mpg/*.mpeg/
*.vob (DVD titlovi), *.ts/*.tp/*.m2ts/ (DVB titlovi), *.mp4 (DVD
titlovi, UTF-8 običan tekst), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 običan
tekst, univerzalni format titlova, VobSub, DVD titlovi), *.divx/
*.avi (XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : Podržava interne titlove koje generira DivX6
Podržani video formati
Podržani formati zvuka
yy Vrsta datoteke : mp3
[Brzina prijenosa podataka] 32 Kb/s ~ 320 Kb/s
[Učestalost sempliranja] 16 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Vrsta datoteke : AAC
[Brzina prijenosa podataka] Slobodan format
[Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] ADIF, ADTS
yy Vrsta datoteke : M4A
[Brzina prijenosa podataka] Slobodan format
[Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG-4
yy Vrsta datoteke : WMA
[Brzina prijenosa podataka] 128 kbps ~ 320 kbps
[Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Vrsta datoteke : WMA 10 Pro
[Brzina prijenosa podataka] ~ 768 kbps
[Kanal / Učestalost sempliranja]
M0: do 2 kanala pri 48 kHz
(osim u načinu rada s niskim brzinama prijenosa (LBR)),
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA 10 Pro
yy Vrsta datoteke : OGG
[Brzina prijenosa podataka] Slobodan format
[Učestalost sempliranja] 8kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorbis
yy Vrsta datoteke : WAV
[Brzina prijenosa] 64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
[Učestalost sempliranja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] LPCM
[Dubina boje] 8 bita/16 bita/24 bita
HRVATSKI
ENG
yy Maksimum: 1920 x 1080 @ 30p (samo Motion JPEG 640 x 480 @
30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1),
MP43
[Zvuk] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Zvuk] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVDLPCM
yy .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XViD,
H.264/AVC
[Zvuk] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Zvuk] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Zvuk] MP3, AAC, HE-AAC
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Zvuk] AAC, AMR(NB/WB)
Podržani formati fotografija
yy Kategorija : 2D(jpeg, jpg, jpe)
[Dostupna vrsta datoteke] SOF0: osnovno,
SOF1: Proširen slijed,
SOF2: Progresivno
[Veličina fotografije]
Minimalno: 64 x 64,
Maksimalno (Uobičajeno): 15360 (Š) x 8640 (V),
Maksimalno (Progresivno): 1920 (Š) x 1440 (V)
yy Kategorija : BMP [Veličina fotografije] Minimalno : 64 x 64,
Maksimalno : 9600 x 6400
yy Kategorija : PNG
[Dostupna vrsta datoteke] Ispreplitana, Nije ispreplitana
[Veličina fotografije]
Minimalno : 64 x 64,
Maksimalno (Ispreplitana): 1200 x 800,
Maksimalno (Nije ispreplitana): 9600 x 6400
yy Prikaz datoteka u formatu BMP i PNG mogao bi biti sporiji od
onih u formatu JPEG.
Pregled web-korisničkog
priručnika
Kako biste dobili detaljne informacije Korisničkog vodiča, posjetite
stranicu www.lg.com.
13
Održavanje
Rješavanje problema
Čišćenje televizora
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
ENG
HRVATSKI
Televizor redovito čistite kako biste održali najbolje radne
karakteristike i produžili vijek trajanja.
yy Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za
napajanje i sve ostale kabele.
yy Ako televizor dulje vremensko razdoblje ostavljate bez nadzora
ili ga ne koristite, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne
utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom
groma ili nestankom struje.
Okvir ekrana, kućište i postolje
Prašinu i prljavštinu s površina uklonite suhom, čistom i mekanom
krpom.
Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom
krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim
deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
yy Nikada ne dodirujte ekran jer ga tako možete oštetiti.
yy Površinu ekrana nemojte gurati, trljati ni udarati noktima ili
oštrim predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na ekranu i
uzrokovati iskrivljenje slike.
yy Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti
površinu.
yy Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ako voda uđe u
televizor, to može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
Kabel za napajanje
Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela.
Sprječavanje prikaza “urezane slike” ili
“zaostale slike” na zaslonu televizora
yy Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična
slika, ona će se urezati na zaslon i ostati kao trajno izobličenje.
To je “urezana slika” ili “zaostala slika” i nije pokrivena
jamstvom.
yy Ako je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći
do efekta urezane slike u gornjem i donjem dijelu zaslona.
yy Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu
televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste spriječili nastanak
urezane slike.
14
yy Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
yy Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i
daljinskog upravljača.
yy Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute
( na , na ).
Nema slike ni tona.
yy Provjerite je li uređaj uključen.
yy Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
yy Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju
uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut
dovod napajanja.
yy Provjerite je li značajka Automatski isključi (Ovisno o
modelu) / Vrijeme gašenja / Mjerač isključen aktivirana u
postavkama opcije Mjerači.
yy Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se
isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s računalom (HDMI/RGB) na zaslonu se prikazuje
poruka ‘Nema signala’, 'Provjerite antenski kabel' ili ‘Format nije
podržan’.
yy Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
yy Ponovo priključite HDMI/RGB kabel.
yy Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
Kada se televizor automatski isključi.
yy Ako je postavljena opcija Mjerač uključen, vaš će se televizor
automatski uključiti u postavljeno vrijeme te će se automatski
isključiti ako se ne koristi 2 sata.
yy Za onemogućavanje ove funkcije pomoću daljinskog upravljača
otvorite (Postavke) Mjerači Mjerač uključen
Automatsko isključivanje za 2 sata Isključeno.
Tehnički podaci
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
Masa (kg)
Zahtjevi za
napajanje
S postoljem
Bez postolja
467,0 x 330,5 x 146,3
467,0 x 278,0 x 52,7
2,4
2,2
22 W
19 V
1,2 A
507,6 x 410,5 x 198,2
507,6 x 316,5 x 74,5
3,1
2,8
26 W
19 V
1,6 A
554,9 x 422,9 x 203,5
554,9 x 342,3 x 92,8
3,6
3,2
28 W
19 V
2,0 A
642,0 x 473,7 x 203,5
642,0 x 393,5 x 93,0
5,0
4,6
32 W
19 V
2,0 A
22MT48DF
22MT48VF
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
24MT48DF
24MT48VF
24MT48U
24MT48DW
24MT48DG
556 x 387,3 x 146,3
556 x 345,2 x 53,1
3,4
3,2
28 W
19 V
1,6 A
28MT48DF
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 444,5 x 186,1
665,8 x 405,5 x 61,4
4,8
4,6
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 435 x 159,2
665,8 x 396 x 61,4
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
20MT48DF
20MT48VF
22MT58DF
22MT58VF
24MT58DF
24MT58VF
27MT58DF
27MT58VF
28MT48VF
28MT48U
29MT48DF
29MT48VF
29MT48T
20MT48*
AC/DC adapter
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP26-E, LCAP21
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19
19025GPG-1, ADS-40SG-19-3
19025G
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
1,3 A
24MT58* / 27MT58* / 29MT48*/
28MT48VF / 28MT48U
22MT58* / 22MT48* / 24MT48* /
28MT48DF
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16B-E, LCAP21C
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16A-E, LCAP21A
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
2,1 A
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
1,7 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uvjeti u okruženju
S postoljem Bez postolja
Potrošnja energije
(U standardnim
uvjetima)
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Vlažnost skladišta
HRVATSKI
ENG
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
Modeli
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
-20 °C do 60 °C
Ispod 85 %
15
Digitalna satelitska TV
(Ovisno o modelu)
Televizijski sustav
ENG
HRVATSKI
Pokrivenost programa
Maksimalan broj programa koji se
mogu spremiti
Impedancija vanjske antene
1 Samo satelitski modeli.
2 Samo za modele koji podržavaju DVB-T2.
16
DVB-S/S21
C-Band, Ku-Band
Digitalna TV
(Ovisno o modelu)
DVB-T/T22
DVB-C
Analogna TV
PAL/SECAM B/G/D/K/I,
SECAM L/L’
VHF : E2 do E12,
UHF : E21 do E69,
CATV : S1 do S20,
HYPER : S21 do S47
VHF, UHF
6000
2000
75 Ω
Podržani načini rada za RGB (PC) /
HDMI (PC)
Podržani načini rada za HDMI (PC)
(Samo modeli 22MT48*)
(Samo modeli MT58*)
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
59,883
59,954
59,883
59,954
1680 x 1050
64,674
65,290
64,674
65,290
1920 x 1080
67,500
60,000
66,590
59,930
67,500
60,000
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
59,940
75,000
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,004
1024 x 768
(Samo HDMI(PC))
56,476
70,069
1024 x 768
60,023
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
1280 x 1024
640 x 480
800 x 600
1920 x 1080
(Samo RGB (PC))
1920 x 1080
(Samo HDMI (PC))
NAPOMENA
yy Optimalna razlučivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz.
yy Optimalna vrijednost okomite frekvencije u svakom načinu
rada iznosi 60 Hz.
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
HRVATSKI
ENG
Razlučivost
Razlučivost
(Samo modeli 20/24/28/29MT48*)
Razlučivost
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
NAPOMENA
yy Optimalna razlučivost zaslona
- 22MT48*: 1920 x 1080 pri 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*: 1366 x 768 pri 60 Hz.
yy Optimalna vrijednost okomite frekvencije u svakom načinu
rada iznosi 60 Hz.
17
Podržani način rada za HDMI (DTV)
Razlučivost
ENG
HRVATSKI
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Podržani komponentni način rada
(Samo modeli MT58*, MT48T)
Razlučivost
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
NAPOMENA
yy Optimalna razlučivost zaslona
- MT58*, 22MT48*: 1920 x 1080 pri 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*: 1366 x 768 pri 60 Hz.
yy Optimalna vrijednost okomite frekvencije u svakom načinu
rada iznosi 60 Hz.
18
Informacije o komponentnom priključku
(Samo modeli MT58*, MT48T)
Komponentni ulazi na televizoru
Videoizlazi
na DVD uređaju
Y
PB
PR
Y
PB
B-Y
PR
R-Y
Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
UPOZORENJE!
yy Korištenje ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korištenje samo onog namještaja koje sigurno može izdržati
težinu televizora.
yy Postavljanje televizora na namještaj tako da ne prelazi preko
ruba namještaja.
yy Ako se televizor postavlja na visoki namještaj (kao što su
ormarići ili police za knjige), namještaj i televizor obavezno
treba prikladno učvrstiti.
yy Nemojte postavljati televizor na stolnjak ili druge materijale
koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
yy Objasnite djeci zašto je penjanje po namještaju s ciljem
dosezanja televizora ili njegovih kontrola opasno.
HRVATSKI
ENG
Televizor nikada nemojte stavljati na nestabilno mjesto. Televizor može
pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, pogotovo
ozljede djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera
opreza kao što su:
Bez obzira ostaje li televizor na istom mjestu ili ga premještate,
pridržavajte se gore navedenih mjera opreza.
Simboli
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Odnosi se na uređaje klase II.
Odnosi se na stanje pripravnosti.
Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
19
Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte
sigurnosne mjere.
Korisnički priručnik (CD) spremite na
dostupno mjesto za buduću upotrebu.
Model i serijski broj televizora nalaze se na
stražnjoj i bočnoj strani televizora. Zabilježite
ih ispod za potrebe servisiranja.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement