LG | 27UD69P-W | Owner's Manual | LG 27UD69P-W Owner's Manual

LG 27UD69P-W Owner's Manual
Korisnički Priručnik
LED LCD Monitor
(LED Monitor*)
*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.
LED LCD monitor (LED monitor) - popis modela
27UD69P
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SADRŽAJ
HRVATSKI
HR
3
LICENCA
18
POSTAVKE KORISNIKA
18
Aktiviranje glavnog izbornika
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
18
- Značajke glavnog izbornika
4
Komponente proizvoda
19
Postavke korisnika
5
Podržani upravljački programi i softver
19
- Postavke izbornika
6
- Način korištenja upravljačkog gumba
6
Opis komponenti i gumba
23
RJEŠAVANJE PROBLEMA
8
Premještanje i podizanje monitora
9
Montiranje monitora
9
- Sastavljanje baze postolja
25
SPECIFIKACIJE
11
- Pomoću držača kabela
25
27UD69P
11
- Postavljanje na stol
26
Tvornički način podrške (Preset Mode, PC)
12
- Prilagodba visine postolja
26
HDMI
12
- Podešavanje kuta
26
DisplayPort
14
- Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
27
HDMI vrijednosti (video)
14
- Montiranje ploče zidnog nosača
27
LED indikator napajanja
15
- Montiranje na zid
16
KORIŠTENJE MONITORA
16
Povezivanje s računalom
16
- HDMI priključak
16
- DisplayPort priključak
17
Povezivanje s A/V uređajima
17
- HDMI priključak
17
Povezivanje s vanjskim uređajima
17
- Priključivanje slušalica
3
LICENCA
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:
* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo novog
podešavanja monitora.
* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku “Automatic Stand by (Automatski način spremnosti)”.
HR
HRVATSKI
Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
HR
Komponente proizvoda
Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju, obratite se u
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih
ovdje.
ili
CD / kartica
Kabel napajanja
AC-DC adapter
(Hrvatski)
HDMI Kabel
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
Tijelo postolja
AC-DC adapter
(Hrvatski)
DisplayPort Kabel
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
Baza postolja
Držač kabela
UPOZORENJE
Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
yy
Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
yy
yy Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
yy Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati
šum slike.
NAPOMENA
Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
yy
Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se
yy
poboljšale radne karakteristike proizvoda.
Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratyy
ite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
5
Podržani upravljački programi i softver
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
27UD69P
Upravljački program monitora
Preporučeno
O
OnScreen Control
Preporučeno
O
Opcionalno
O
Dual Controller
HR
HRVATSKI
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
6
Opis komponenti i gumba
HRVATSKI
HR
Upravljački gumb
Power LED
yy Uključeno Napajanje uključeno
yy Isključeno Napajanje isključeno
Način korištenja upravljačkog gumba
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom
ulijevo/udesno.
Osnovne funkcije
◄/►
Uključivanje
Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i
zadržite pritisak.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/
udesno.
NAPOMENA
yy Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
7
Ulazni priključak
HR
HRVATSKI
8
Premještanje i podizanje monitora
HRVATSKI
HR
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite
ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na
monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao
njegov siguran transport bez obzira na njegov oblik ili
veličinu.
OPREZ
Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje
yy
zaslona monitora. To može dovesti do oštećivanja
zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje
slika.
Prije pokušaja njegovog premještanja
yy
preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
Prije premještanja ili podizanja monitora
yy
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
Čvrsto držite gornji i donji dio okvira moniyy
tora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
yy Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb
na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost
monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje
monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i
na upravljačkom gumbu.
Kada držite monitor, zaslon ne smije biti
yy
okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
Prilikom premještanja monitora izbjegavajte
yy
snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
Prilikom premještanja monitora držite ga usyy
pravno te ga nikada nemojte okretati na bok
ili ga naginjati na bilo koju stranu.
9
Montiranje monitora
4
HR
HRVATSKI
Sastavljanje baze postolja
1
Tijelo postolja
UPOZORENJE
5
Tijelo postolja
Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu
yy
prekrijte mekanom tkaninom.
2
Baza postolja
3
ili
10
UPOZORENJE
HRVATSKI
HR
yy Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične
postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
yy Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga
za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti
od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
yy Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte
dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli
biste oštetiti zaslon monitora.
yy Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati
strane materije (ulja, maziva itd.) na vijke. (Na taj
način možete oštetiti proizvod.)
yy Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može
oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena
jamstvom proizvoda.
NAPOMENA
Postolje možete rastaviti redoslijedom
yy
suprotnim onome u za sastavljanje.
11
Postavljanje na stol
Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak
postavite kao što je prikazano na ilustraciji.
1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom
položaju.
Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi se
zajamčilo dostatno prozračivanje.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Držač kabela
2 Uključite adapter napajanja u monitor, a zatim kabel
napajanja uključite u zidnu utičnicu.
ili
3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački
gumb na donjoj strani monitora.
OPREZ
Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte
yy
kabel napajanja. Postoji rizik od strujnog udara.
HR
HRVATSKI
Pomoću držača kabela
12
HRVATSKI
HR
Prilagodba visine postolja
Podešavanje kuta
1 Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite
1 Postavite monitor u uspravnom položaju, montiran
objema rukama.
na bazu postolja.
2 Podesite kut zaslona. Kut zaslona možete podesiti
prema naprijed ili natrag za više udoban kut gledanja.
2 Visina se može prilagoditi za maksimalno
120,0 mm.
120,0 mm
Stražnja strana
Prednja strana
UPOZORENJE
Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili
yy
prste, donji dio monitora nemojte držati kako je
prikazano na slici u nastavku.
UPOZORENJE
Nemojte stavljati prste ili ruku
yy
između zaslona i baze (postolja)
prilikom prilagodbe visine
zaslona.
Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora
yy
ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.
NAPOMENA
Lijeva i desna strana glave monitora može biti
yy
malo zakrenuta prema gore ili dolje (do 3 °). Podesite horizontalnu razinu glave monitora.
Glava monitora
13
Značajka okretanja
3 Zakrenite monitor udesno kako je prikazano na slici.
HR
HRVATSKI
Značajka okretanja omogućuje zaokretanje monitora za
90 stupnjeva udesno.
Glava
4 Dovršite postavljanje okretanjem monitora za 90°,
Postolje
kao što je prikazano u nastavku.
UPOZORENJE
yy Kako ne biste ogrebali bazu postolja, pazite da
postolje ne dođe u dodir s monitorom prilikom
zakretanja monitora.
1 Podignite monitor na maksimalnu visinu.
NAPOMENA
2 Podesite kut monitora u smjeru strelice kako je
prikazano na slici.
Značajka zaslona Auto Pivot (Automatsko okreyy
tanje) nije podržana.
Zaslon se može jednostavno okrenuti pomoću
yy
prečaca za okretanje zaslona koji nudi operacijski
sustav Windows. Napominjemo da neke verzije
operacijskog sustava Windows i neki upravljački
programi za grafičke kartice mogu koristiti
drugačije postavke prečaca za okretanje zaslona
ili možda uopće ne podržavaju prečac za okretanje
zaslona.
Podržane verzije operacijskog sustava Windows:
yy
Windows 7 i Windows 8.1
Kombinacija tipki prečaca za okretanje zaslona u
yy
operacijskom sustavu Windows
-- 0°: Ctrl + Alt + strelica gore (↑)
-- 90°: Ctrl + Alt + strelica lijevo (←)
-- 180°: Ctrl + Alt + strelica dolje (↓)
-- 270°: Ctrl + Alt + strelica desno (→)
14
HRVATSKI
HR
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na
stražnjoj strani monitora.
Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u
korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington
ili na web-mjestu http://www.kensington.com.
Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite
monitor i stol.
Montiranje ploče zidnog nosača
Ovaj monitor podržava specifikacije standardnog zidnog
nosača ili kompatibilnog uređaja za zidnu montažu.
1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.
Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte
mekanom tkaninom.
2 Odvajanje tijela postolja.
3 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i
poravnajte je s otvorima za vijke.
4 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste
ploču pričvrstili za monitor.
NAPOMENA
Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
yy
Više informacija o montaži potražite u vodiču za
yy
postavljanje zidnog nosača.
Pazite kako prilikom montiranja zidnog nosača ne
yy
biste primijenili preveliku silu, što može dovest do
oštećivanja zaslona monitora.
NAPOMENA
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington nije
yy
obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.
15
Stenska instalacija (A x B)
yy
Montiranje na zid
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu
monitora pričvrstite zidni nosač (opcijski).
Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.
1 Ako čete koristiti duže vijke nego je propisano, mo-
HR
HRVATSKI
Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite
oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako
biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za
montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača potražite u
priručniku.
A
B
B
OPREZ
Prije premještanja ili postavljanja monitora
yy
iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli
strujni udar.
Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor
yy
može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite originalni
zidni nosač tvrtke LG. Više informacija zatražite u
lokalnoj trgovini ili kod kvalificiranog instalatera.
Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može
yy
oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena
jamstvom proizvoda.
Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s
yy
VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem
neodgovarajućih komponenata neće biti pokrivena
jamstvom proizvoda.
Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg poklopca
yy
treba biti pod 8mm.
Podstava ugradnje na zid
gli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa
zaslona.
Zadnji poklopac
2 Ako čete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći do
oštečivanja proizvoda ili do toga da padne sa zida. U
tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.
Stenska instalacija (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Ploča zidnog
nosača (dodatno)
100 x 100
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
standardni vijak
M4 x L10
4
LSW 149
maksimalno 8mm
NAPOMENA
Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu
yy
VESA.
Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i
yy
sve potrebne dijelove.
Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Dodatnu
yy
opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini.
Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni
yy
nosač. Moraju se koristiti vijci odgovarajuće
dužine.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku
yy
za zidni nosač.
16
KORIŠTENJE MONITORA
HRVATSKI
HR
Povezivanje s računalom
Ovaj monitor podržava značajku *Plug and
yy
Play.
*Plug and Play: značajka koja vam omogućava da
svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za
ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem
upravljačkih programa.
DisplayPort priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo povežite s monitorom pomoću kabela za
monitor kako je prikazano na slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/
V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s
monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na
slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
NAPOMENA
Ovisno o verziji DP priključka na računalu, možda
yy
se neće reproducirati slika ili zvuk.
yy Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će
se javljati šum slike.
NAPOMENA
Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do
yy
problema s kompatibilnošću.
Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.Ako
yy
ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu
se možda neće prikazati slika ili može doći do
pogreške u povezivanju.
Preporučene vrste HDMI kabela
yy
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
17
Povezivanje s A/V uređajima
Povezivanje s vanjskim uređajima
HR
HRVATSKI
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/
V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s
monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na
slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
Priključivanje slušalica
Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem
priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani
način.
(prodaju se odvojeno)
NAPOMENA
NAPOMENA
Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do
yy
problema s kompatibilnošću.
Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.Ako
yy
ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu
se možda neće prikazati slika ili može doći do
pogreške u povezivanju.
Preporučene vrste HDMI kabela
yy
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
yy Periferni uređaji prodaju se zasebno.
yy Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo
bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog
vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo
upotrebu slušalica s ravnim utikačem.
Kutni utikač
Ravni utikač
yy Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom
uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti
ograničene.
18
POSTAVKE KORISNIKA
HRVATSKI
HR
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◄/►).
3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvaranje glavnog izbornika
(Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor: Na ovaj
način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada
je prikaz na zaslonu uključen)
◄
►
▲
▼
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajci Input (Ulaz).
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama u opciji Menu (Izbornik).
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Ulaz u značajke Game.
Značajke glavnog izbornika
Glavni izbornik
Power Off
Power Off
Input
Exit
Menu
Power Off
Opis
Menu (Izbornik)
Konfiguriranje postavki zaslona.
Game
Postavljanje načina slike za igranje.
Input
Podešava način umetanja
Power Off
Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)
Zatvaranje glavnog izbornika.
Game
Input
Input
Exit
Power Off
Input
Exit
Game
Exit
Menu
Menu
Game
Game
Menu
19
Postavke korisnika
1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite Menu (Izbornik).
2 Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
3 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◄ ili
ga pritisnite (
/ Ok).
4 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◄ sve dok ga ne zatvorite.
Nakon što pristupite izborniku, u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se upute o načinu korištenja gumba.
yy
Quick Settings
Input
Picture
General
UPOZORENJE
Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
yy
Sve su opcije opisane u nastavku.
Izbornik > Quick
Settings
Brightness
Contrast
Volume
Opis
Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
Podešavanje glasnoće.
NAPOMENA
Možete podesiti opcije Mute (Isključivanje zvuka) / Unmute (Uključivanje zvuka)
yy
pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku Volume (Glasnoća).
Izbornik > Input
Opis
Input List
Odabir ulaznog signala.
Aspect Ratio
Podešavanje formata zaslona.
Full Wide
Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original (Original) Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
1:1
Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.
NAPOMENA
yyKod preporučene razlučivosti (3840 x 2160), opcije Full Wide, Original (Original) i 1:1 mogle bi
izgledati isto.
yyNema izbornika 1:1 na načinu FreeSync (Freesync) (Idite na Picture (Slika) → Game Adjust
(Podešavanje igre) → FreeSync (Freesync) kako biste FreeSync podesili na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
Izbornik > Picture
Picture Mode
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku
može se podešavati.
Reader
Optimizira zaslon za pregled datoteka. Zaslon možete posvijetliti u izborniku OSD načina rada.
Photo
Optimizacija zaslona za fotografije.
Cinema
Optimizacija zaslona za videozapise.
HR
HRVATSKI
Postavke izbornika
20
HRVATSKI
HR
Dark Room 1
(Zatamnjena prostorija 1)
Podešavanje svjetline na razinu koja je optimalna za rad u zatamnjenim prostorima.
Dark Room 2
(Zatamnjena prostorija 2)
Podešavanje svjetline na razinu manju od Dark Room 1 (Zatamnjena prostorija 1).
Color Weakness Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati između crvene i zelene. Daltonistima
omogućava lako razlikovanje ove dvije boje.
FPS Game 1
Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
FPS Game 2
Ima višu vrijednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1 (FPS Igra 1). Pogodan je za veoma
tamne FPS igre.
RTS Game
Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).
Custom (Game)
Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.
NAPOMENA
yyAko je picture mode (način rada slika) izmijenjen, zaslon može treperiti ili rezolucija zaslona Vašeg računala
može biti oštećena.
Picture Brightness Adjust
Contrast
Podešavanje svjetline zaslona.
Podešava kontrast zaslona.
Sharpness (Oštrina) Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
SUPER
RESOLUTION+
High
(Visoko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi kristalno jasne slike. To je
učinkovito kod visokokvalitetne video reprodukcije ili igre.
Middle
(Srednje)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike između niskog i visokog.
načina na ugodno gledanje. To je učinkovito za UCC ili SD video.
Low (Nisko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne i prirodne slike. To je
dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili fotografija.
Off
(Isključeno)
Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER RESOLUTION+ je u
ovom načinu isključeno.
NAPOMENA
yyBudući da je ovo značajka za povećanje oštrine niske razlučivosti slike, ne preporuča se
korištenje značajke za normalan tekst ili ikona na radnoj površini. To može rezultirati
nepotrebno visokom oštrinom.
Black Level
(Razina crne)
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
yy Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.
High (Visoko) Zadržava trenutni omjer kontrasta na zaslonu.
Low
(Nisko)
HDMI ULTRA HD
Deep Color
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta
zaslona.
Omogućava oštrije slike kada se poveže sa uređajem koji podržava ULTRA HD Deep Color(ULTRA
HD duboke boje).
Format za podršku 4K@60 Hz1)
Rezolucija
Okvrina stopa
(Hz)
Dubina boje / Chroma uzorkovanje
8 bit
10 bit
YCbCr 4:2:0
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB 4:4:4
-
1) Podržan kada je HDMI ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD duboke boje).podešen na On (Upaljeno).
NAPOMENA
yyAko povezani uređaj ne podržava ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD duboke boje), funkcija
možda neće dobro raditi.
yyAko se problem nastavi, podesite opciju HDMI ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD duboke boje)
na Off (Isključeno).
21
DFC
On
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
(Uključeno)
Game
Adjust
Response Time
(Vrijeme odaziva)
FreeSync
Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Normal. U slučaju prikazivanja brzih slika
preporučuje se korištenje opcije Fast.
Odabirom opcije Fast može doći do pojave zaostalih slika.
Fast
Odabir Fast vrijednosti za vrijeme odziva.
Normal
Odabir Normal vrijednosti za vrijeme odziva.
Slow
Odabir Slow vrijednosti za vrijeme odziva.
Off
Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
Omogućava čiste i prirodne slike sinkronizacijom vertikalne frekvencije ulaznog signala sa frekvencijom izlaznog signala.
UPOZORENJE
yyPodržano sučelje: DisplayPort, HDMI.
yyPodržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.
yyPodržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
yyZa više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://www.amd.
com/FreeSync.
Extended
Omogućite širi raspon frekvencije funkcije FreeSync nego što je osnovni način.
(Produljeno) Zaslon će možda titrati tijekom igre.
Color
Adjust
Basic
(Osnovno)
Omogućite raspon osnovne frekvencije funkcije FreeSync.
Off
(Isključeno)
Isključuje FreeSync.
Black Stabilizer
(Stabilizator crne
boje)
Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) posvjetljuje se
područje s niskom razinom sive boje na zaslonu.
(Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) zatamnjuje se područje
s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.
Gamma
Mode 1,
Mode 2,
Mode 3
Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost
manja, to je slika svjetlija.
Mode 4
Ako ne trebate podešavati gama postavke, odaberite Mode 4.
Custom
Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili plavu
Color Temp
(Toplina boje)
Warm (Topla) boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
Medium
(Srednja)
boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
Cool (Hladna) boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
Red(Crvena)
Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
Green(Zelena)
Blue(Plava)
Six Color
(Šest boja)
Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (Red,
Blue, Green, Cyan, Magenta, Yellow) i sprema te postavke.
Hue (Nijansa) Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
Saturation
(Zasićenost)
Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će
biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Picture Do you want to Picture reset your settings?
Reset No
Poništite odabir.
Yes
Povratak na tvornički zadane postavke.
HR
HRVATSKI
Off
Onemogućavanje značajke DFC.
(Isključeno)
22
Izbornik > General
Opis
HRVATSKI
HR
Language
Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.
SMART ENERGY
SAVING
High (Visoka)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke učinkovitosti.
Low (Niska)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske učinkovitosti.
Off (Isključeno)
Onemogućavanje značajke SMART ENERGY SAVING.
Power LED
Automatic
Standby
DisplayPort 1.2
Služi za uključivanje/isključivanje indikatora rada na prednjoj strani monitora.
On (Uključeno)
Indikator rada automatski će se uključiti.
Off (Isključeno) Indikator rada isključit će se.
Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja.
(Off (Isključeno), 4 H (4 sata), 6 H (6 sati) i 8 H (8 sati))
Omogućavanje/onemogućavanje priključka DisplayPort 1.2.
NAPOMENA
yy Opciju postavite u skladu s verzijom priključka DisplayPort koju vaša grafička kartica podržava. Ako
vaša grafička kartica ne podržava DisplayPort 1.2, onemogućite opciju.
OSD Lock
Ova značajka onemogućuje konfiguraciju i podešavanje izbornika.
On
Omogućava OSD zaključavanje
Off
Onemogućava OSD zaključavanje
NAPOMENA
yy Onemogućene su sve značajke osim Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Volumen), Input (Ulaz), OSD Lock (OSD zaključavanje), pritiskom na gumb General (Općenito) i Exit
(Izlaz).
OSD Size
Korisnik može odabrati OSD Size (OSD veličinu) između Large (Velika) ili Small (Mala)
Reset
Do you want to reset your settings?
No
Poništite odabir.
Yes
Povratak na tvornički zadane postavke.
NAPOMENA
Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče od trgovca.
yy
Ako je postavka SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na High (VISOKO) ali Low (NISKO),
svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
23
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Je li kabel napajanja monitora
priključen?
yy Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?
yy Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED
indikator napajanja svijetli bijelom
bojom?
yy Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Menu > Input > Input list).
Je li prikazana poruka "OUT OF
RANGE" (Izvan dosega)?
yy Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (videokartica)
izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona uređaja. U odjeljku
"Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikazuje li se poruka "No Signal"
(Nema signala)?
yy Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je
iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Prikazuje se poruka "OSD Locked" (OSD zaključan).
Jesu li vam nakon što pritisnete
gumb izbornika neke funkcije
nedostupne?
yy OSD prikaz je zaključan. Odaberite Menu > Settings (Izbornik > Postavke)
i za opciju "OSD Lock" (Zaključavanje OSD prikaza) odaberite vrijednost
Off (Isključeno).
Zaslon zadržava sliku.
Urezuje li se slika čak i kada je
monitor isključen?
yy Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja
zaslona i uzrokovati urezivanje slike.
yy Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.
Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.
Jeste li odabrali preporučenu
razlučivost?
yy Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon
bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080P ili na preporučenu
razlučivost.
NAPOMENA
yy Vertikalna frekvencija: Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi,
poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom
osvježavanja i izražava se u Hz.
yy Horizontalna frekvencija: Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1
podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo
horizontalnom frekvencijom, a izražava se u kHz.
HR
HRVATSKI
Ništa se ne prikazuje na zaslonu.
24
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
yy Provjerite je li rezolucija ili frekvencija grafičke kartice je u rasponu koji dopušta monitor i postavite je na
preporučenu (optimalnu) rezoluciju u Upravljačka ploča> Zaslon> Podešavanja.
yy Ne postavljanje grafičke kartice na preporučenu (optimalnu) rezoluciju može uzrokovati zamagljen tekst, zatamnjen zaslon, skraćeno područje prikaza, odnosno nepodudaranje zaslona.
yy Metode podešavanja mogu biti različite, ovisno o računalu ili operacijskom sustavu, a neke rezolucije možda neće
biti dostupne, ovisno o izvedbi grafičke kartice. Ako je to slučaj, obratite se proizvođaču računala ili grafičke kartice
za pomoć.
yy Neke grafičke kartice ne podržavaju rezoluciju 3840 x 2160. Ukoliko se rezolucija ne može prikazati, obratite se
proizvođaču grafičke kartice.
Boja zaslona nije ispravna.
Prikazuje li se slika na zaslonu bez
boja (u 16 boja)?
yy Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows
odaberite Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Upravljačka
ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje).
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili
je monokromatska?
yy Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili
ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?
yy Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke
(crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije
pogreška i ne utječe na performanse monitora.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,
pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
yy Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.
lg.com.
yy Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
Nema zvuka iz priključka za slušalice ili zvučnika.
Jesu li slike prikazane pomoću DisplayPort ili HDMI ulaza bez zvuka?
yy Pokušajte povećati glasnoću pomoću tipke na monitoru.
yy Podesite audio izlaz osobnog računala na monitor koji koristite. Na Microsoft Windows, idite na Upravljačka ploča> Hardver i Zvuk> Zvuk> Postavite
monitor kao zadani uređaj.
25
27UD69P
LCD zaslon
Razlučivost
Videosignal
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Otklon piksela
0,1554 mm x 0,1554 mm
Maksimalna razlučivost
3840 x 2160 pri 60 Hz
Preporučena razlučivost
3840 x 2160 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 135 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 61 Hz
Ulazni priključak
HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT
Priključak za napajanje
19 V
Potrošnja energije (tip.)
Uključeno: 29,8 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
40 W tip. (Uvjet izlaza) **
Stanje mirovanja ≤ 0,5 W
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC adapter
Model ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21C, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26B-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Izlaz: 19 V
2,1 A
Uvjeti u okruženju
Radni uvjeti
Temperatura: 0 °C do 40 °C; vlaga: < 80%
Uvjeti za čuvanje
Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: < 85%
Dimenzije
Težina (bez ambalaže)
2,0 A
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
615,0 mm x 537,2 mm x 235,5 mm
Bez postolja
615,0 mm x 365,1 mm x 41,2 mm
S postoljem
6,4 kg
Bez postolja
4,6 kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli
uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
26
Tvornički način podrške (Preset Mode, PC)
HRVATSKI
HR
HDMI
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekven- Polaritet
cija (Hz)
(V/O)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
67,5
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/-
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekven- Polaritet
cija (Hz)
(V/O)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,32
60
+/-
Opaske
DisplayPort
Opaske
27
HDMI vrijednosti (video)
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
480p
31,5
60
720p
45,0
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
LED indikator napajanja
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Opaske
Kada je HDMI ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD
duboke boje).podešen na On (Upaljeno).
HR
HRVATSKI
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Da biste nabavili izvorni kod pod GPL, LGPL MPL i druge
dozvole otvorenog koda, koje se nalaze u ovom proizvodu, posjetite http://opensource.lge.com. Pored izvornog koda, sve licencne odredbe, odricanja od jamstva i
obavijesti o autorskim pravima su dostupni za preuzimanje. LG Electronics će također pružiti otvoreni kod na
CD-ROM-u uz plaćanje troška takve dostave (kao što je
trošak medija, transport i rukovanje) ukoliko pošaljete
zahtjev na adresu e-pošte: opensource@lge.com. Ova
ponuda vrijedi tri(3) godine od datuma kupnje proizvoda
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i
jednoj strani proizvoda.
Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
MODEL
SERIJSKI BROJ
ENERGY STAR ® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the
ENERGY STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising