LG | 4064159 | Owner's Manual | LG 4064159 Owner's Manual

LG 4064159 Owner's Manual
E1941T/E1941S/E2041T/
E2041S/E2241T/E2241S/
E2341T/E2441T/E2541T
S vakako pročitajte važna upozorenja prije korištenja ovog uređaja. CD s korisničkim vodičom spremite na pristupačno mjesto za ubuduće.
Korisnički vodič
P rilikom zahtjeva za servis pogledajte podatke na naljepnici na uređaju te ih proslijedite dobavljaču.
Važna upozorenja
Ovaj je uređaj osmišljen i izrađen kako bi osigurao vašu osobnu sigurnost, međutim, nepravilno
korištenje može uzrokovati opasnost od potencijalnog električnog udara ili požara. Kako biste
omogućili pravilan rad svih sigurnosnih sklopova ugrađenih u zaslon, pročitajte sljedeća osnovna
pravila za montažu i servisiranje.
Nemojte trljati ili udarati tvrdim predmetima po LCD-u s aktivnom matricom jer možete ogrepsti, pokvariti ili
trajno oštetiti LCD zaslon.
Sigurnost
Neke defektne točke mogu se na zaslonu pojaviti kao crvene, zelene ili plave točke. Međutim, to neće imati
utjecaja ili učinka na performanse zaslona.
Koristite samo kabel za napajanje priložen uz uređaj. U slučaju da niste dobili kabel za napajanje, nabavite
kabel za koji ste sigurni da ima certifikat nacionalnih standarda. Ako je kabel za napajanje na bilo koji način
oštećen obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom serviseru radi zamjene.
Kabel za napajanje je korišten kao osnovno sredstvo za iskopčanje. Odaberite naponsku utičnicu koja je jednostavno dostupna i nakon montaže.
Zaslon napajajte samo iz izvora napajanja navedenog u tehničkim podacima ovog priručnika ili na samom
zaslonu. Ako niste sigurni koju vrstu napajanja imate doma obratite se svom dobavitelju.
Preopterećene AC utičnice i produžni kablovi su opasni. Kao i pohabani kablovi za napajanje i slomljenu
utikači. Oni mogu uzrokovati opasnost od električnog udara ili požara. Nazovite servisnog tehničara radi zamjene.
Nemojte prstom pritiskati na LCD zaslon jer možete uzrokovati trajni otisak.
Da biste dobili najbolju kvalitetu prikaza na LCD zaslonu, ako je moguće koristite preporučenu rezoluciju. U
slučaju da se koristi u bilo kojem načinu koji nije preporučena rezolucija, postoji mogućnost prikaza skaliranih
ili obrađenih slika na zaslonu. Međutim, to je karakteristika LCD ploča s fiksiranom rezolucijom.
Ako statična slika ostane dulje vrijeme na zaslonu, to može izazvati oštećenje zaslona, odnosno pojavu tzv.
„izgorene slike" (Image Burn-in). Ne zaboravite koristiti čuvar zaslona na monitoru. Ova pojava javlja se i kod
uređaja drugih proizvođača i ona nije obuhvaćena jamstvom.
Nemojte udarati ili grebati prednju i bočne strane zaslona metalnim predmetima. U protivnom može doći do
oštećenja zaslona.
Provjerite je li zaslon okrenut sučelice, a pomičite ga objema rukama.
Ako ispustite proizvod, oštećeni proizvod može uzrokovati električni udar ili požar. Za popravak obratite se
ovlaštenom servisu.
Dok je ova jedinica spojena na zidnu utičnicu AC, spojena je na AC izvor energije čak i ako je isključite.
Izbjegavajte visoke temperature i vlagu.
Zaslon nemojte otvarati.
U njemu se ne nalaze dijelovi koje korisnik može sam servisirati.
Unutar zaslona se čak i za vrijeme isključenog napajanja nalazi opasni visoku napon.
U slučaju da zaslon ne radi pravilno kontaktirajte svog dobavljača.
Za prikazuje sjajnim oštricama korisnik bi trebao uzeti u obzir položaj prikazati kao okvir može izazvati uznemirujuće refleksije od okolnih svjetlo i svijetle površine.
Čišćenje
Da biste izbjegli osobne ozljede:
Zaslon nemojte postavljati na ukošene površine osim ako nije pravilno pričvršćen.
Koristite samo postolja preporučena od strane proizvođača.
Uređaj nemojte ispustiti ili udarati. Nemojte bacati igračke ili predmete u zaslonu proizvoda. To može
uzrokovati ozljede, probleme pri proizvodu i oštećenje zaslona.
Da biste izbjegli požar ili opasnosti:
U slučaju da izlazite iz prostor na duže vrijeme zaslon uvijek isključite. U slučaju da izlazite iz kuće zaslon
nemojte ostaviti uključen.
Nemojte dopustiti djeci da guraju ili bacaju predmete u otvore zaslona. Neki interni dijelovi mogu biti pod
opasnim naponom.
Nemojte dodavati pribor koji nije namijenjen ovom zaslonu.
U slučaju da zaslon napuštate na produženo razdoblje svakako ga otkopčajte iz zidne utičnice.
U slučaju udara groma nemojte dirati kabel za napajanje i signalni kabel jer to može biti vrlo opasno. Moguć
je električni udar.
Prije čišćenja zaslona otkopčajte ga iz napajanja.
Rabite neznatno vlažnu (ne mokru) tkaninu. Nemojte koristiti aerosol izravno na zaslon jer prekomjerno špricanje može uzrokovati električni udar.
Kada čistite proizvod, isključite ga iz struje i nježno pređite preko njega mekom krpom da biste izbjegli ogrebotine.
Nemojte čistiti mokrom krpom ili špricati vodu ili drugu tekućinu izravno na proizvod. Može doći do
električnog udara.
(Ne koristite kemikalije poput benzola, razrjeđivača boje ili alkohola.)
Meku krpu 2 do 4 puta pošpricajte vodom i njome očistite prednji okvir. Brišite samo u jednom smjeru.
Previše vlage može izazvati mrlje.
Montaža
Nemojte ništa ostaviti da leži ili se valja preko kabela za napajanje te izbjegavajte postavljanje zaslona na
mjesto na kojem je moguće oštećivanje kabela za napajanje.
Ponovno pakiranje
Zaslon nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, sudopera, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Kućišta zaslona su opremljena s ventilacijskim otvorima radi ispuštanja topline generirane tijekom rada. Ako
su ti otvori blokirani, nakupljanje topline može uzrokovati kvar i opasnost od požara. Stoga nemojte NIKAD:
Materijal za pakiranje i kartonsku kutiju nemojte odbaciti. To je idealni spremnik za transport uređaja.
Prilikom premještanja uređaja na drugu lokaciju ponovno ga zapakirajte u originalni materijal.
Odlaganje
Blokirati donje ventilacijske utore tako da zaslon postavite na krevet, kauč, tepih i sl.
Zaslon postaviti u ugradivi otvor ukoliko nije omogućena pravilna ventilacija.
Otvore pokriti s tkaninom ili drugim materijalom.
Zaslon postaviti pored ili na radijator ili drugi izvor topline.
Uređaj nemojte odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
Odlaganje uređaja mora biti izvedeno u skladu s lokalnim propisima.
Pribor
!!! Hvala što ste odabrali proizvod LGE !!!
Provjerite jesu li uz monitor priložene sljedeće stavke. Ako neka od njih nedostaje, obratite se svom prodavaču.
Korisnički priručnik/
kartice
Kabel za napajanje
(Ovisno o državi)
Signalni DVI-D kabel
(Samo E1941T/E2041T/E2241T/
E2341T/E2441T/E2541T)
(Ova značajka nije dostupna u
svim državama.)
Signalni kabel s 15-pinskim D-Sub
priključkom
(Da bi se mogao postaviti, signalni kabel mora
biti priključen na proizvod prije otpreme.)
NAPOMENA
Dodatni pribor može se razlikovati od pribora prikazanog ovdje.
Korisnik mora koristiti kablove sučelja sa zaštićenim signalom (kabel D-sub 15 pin, kabel DVI-D) s feritnim jezgrama (jezgra u priključku) kako bi se zadržala standardna sukladnost proizvoda.
Povezivanje zaslona
Prije postavljanja monitora pazite da je isključeno napajanje monitora, računala i
druge priključene opreme.
Rasklapati stalak za monitor
1. Stavite meku kupu ili prostirač na ravnoj površini.
2. Stavite monitor sa frontom nadolje na kupu ili
Sastavljanje postolja
prostirač.
1. Postavite monitor na jastuk ili mekanu krpu s prednjim
dijelom prema dolje.
2. Stavite stalak na monitor u ispravnoj
smjeri kao što na slici. Biti sigurni da Vi
gurate do kada možete čuti „klik“.
3. Stavite naslon (fronta, zaleđe) na
stalak u sipravnoj smjeri.
3. Uklonite Stav Tijelo i Stav baze od proizvoda u
4. Koristite kovanice na leđima Stav baze i okrenite
ispravnom smjeru kao što je prikazano na slici.
vijak popustiti suprotno kazaljkama na satu.
Zglob za monitor
Stalak za
monitor
Stalak za monitor
Naslon za
monitor
4. Koristite novčić na stražnjoj strani baze stajanja i okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu stezati.
5. Kad ste završili instalizaciju, podignete monitor pažljivo i gledate frontu.
Važno
Slika prikazuje općeniti način sastavljanja. Vaš se monitor može razlikovati od stavki prikazanih na slici.
Proizvod ne nosite u obrnutom položaju tako da ga držite samo za osnovu postolja. Proizvod može pasti,
oštetiti se i ozlijediti vaše stopalo.
Povezivanje zaslona
Postavljanje položaja zaslona
Povezivanje na računalo
-Nakon instalacije prilagodite kut kao što je niže prikazano.
1. Podesite položaj ploče za maksimalnu udobnost.
1. Prije postavljanja monitora provjerite je isključeno napajanje monitora, računalnog sustava i drugih
priključenih uređaja.
Raspon nagiba : -5˚ to 18˚
2. Priključite kabl ulaznog signala 1
i kabl napajanja
2
pravilnim redoslijedom, a potom vijkom
pričvrstite signalni kabl.
A Spojite DVI-D (digitalni signal) kabel (Samo E1941T/E2041T/E2241T/E2341T/E2441T/E2541T)
B Spojite D-sub (analogni signal) kabel
3. Pritisnite power button (gumb napajanja) na prednjoj ploči kako biste uključili napajanje. U slučaju da je
uključeno napajanje monitora, automatski se izvršava opcija 'Self Image Setting Function' (Funkcija
samostalnog postavljanja slike).
Gumb napajanja
Ne dirajte i ne pritišćite zaslon prilikom prilagođavanja kuta monitora.
Prljavštinu na vanjskom dijelu kućišta lagano obrišite krpom
za čišćenje. Tvrdokorne mrlje nemojte čvrsto strugati uklanjanja
mrlja zato što kućište možete ogrepsti ili skinuti boju s njega.
NAPOMENA
''Self Image Setting Function (Funkcija za automatsko postavljanje slike)''? Ova funkcija korisniku pruža optimalne
postavke zaslona. Nakon što korisnik prvi put poveže monitor ova funkcija automatski podešava zaslon na optimalne postavke za
pojedine ulazne signale.
Funkcija ''AUTO (AUTOMATSKO)''? Ako prilikom korištenja ili mijenjanja rezolucije zaslona dođe do pogreške kao što je
zamagljeni prikaz ili nejasna slova, treptanje ili nagnuti prikaz, pritisnite funkcijski gumb AUTO (AUTOMATSKO) da biste poboljšali
rezoluciju.
ERGONOMSKI
Radi održavanja ergonomskog i ugodnog položaja gledanja preporučeno je da prednji nagib monitora ne premaši 5 stupnjeva.
NAPOMENA
Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na stražnji dio uređaja.
Pogled straga prikazuje osnovni model, vaš zaslon se može razlikovati od prikazanog.
Povezivanje zaslona
Postavljanje ploče za zidni nosač
Ovaj monitor udovoljava specifikacijama za postavljanje ploče za zidni
nosač ili izmjenjivi sklop.
E1941T/E2041T/E2241T/E2341T/E2441T/E2541T
Kada koristite konektor D-Sub
signalnog ulaznog kabela za
Macintosh:
Različit ovisno o modelu.
Prilagodnik za Mac
Za uporabu s računalom Apple Machintosh
potreban je dodatni prilagodnik s 15-pinskog D-sub VGA utikača (3 reda) priloženog
kabela na 15-pinski utikač s 2 reda.
1 . Monitor položite licem prema dolje na mekanu tkaninu ili jastuk.
2 .Uklonite Stav Tijelo i Stav baze od proizvoda u ispravnom smjeru kao što je
prikazano na slici.
Priključite kabel
ulaznog signala i
pritegnite ga tako da
ga okrenete u smjeru
strelice, kao što je
prikazano na slici.
Vrsta za
uključivanje u
zidnu utičnicu
E1941S/E2041S/E2241S
Kada koristite konektor D-Sub
signalnog ulaznog kabela za
Macintosh:
Različit ovisno o modelu.
Vrsta za
uključivanje u
zidnu utičnicu
Prilagodnik za Mac
Za uporabu s računalom Apple Machintosh
potreban je dodatni prilagodnik s 15-pinskog D-sub VGA utikača (3 reda) priloženog
kabela na 15-pinski utikač s 2 reda.
Priključite kabel
ulaznog signala i
pritegnite ga tako da
ga okrenete u smjeru
strelice, kao što je
prikazano na slici.
P reporučena rezolucija
W2271TC
Prilagodite dolje navedenu rezoluciju da biste optimizirali uvjete ekrana.
E1941T/E1941S : 1366 x 768
E2041T/E2041S : 1600 x 900
Postavljanje ploče za zidni nosač
3. Postavite ploču za zidni nosač.
Ploča za zidni nosač (zasebno kupljena)
Vrsta nosača je uspravni ili zidni koji je moguće povezati na
ploču za zidni nosač.
Više pojedinosti potražite u vodiču za postavljanje priloženom
uz ploču za zidni nosač.
< Vijak za montažu Dimenzije sučelja>
Rupa razmak: (A x B)
E1941T,E1941S,E2041T,E2041S,E2241T,
E2241S,E2341T:
75 mm x 75 mm
E2441T,E2541T:
200 mm x 100 mm
Sigurnosni utor Kensington
Priključen na kabel za zaključavanje koji je
moguće zasebno kupiti u većini trgovina s
računalima.
Napomena
VESA kompatibilan samo s obzirom na ugradnju vijaka sučelje dimenzije i specifikacije vijak
Molimo Vas da koristite standardne VESA kao ispod.
* 784.8 mm, a pod (30.9 inča)
- Debljina zidni nosač jastuka: 2.6 mm
- Pužni: 4.0 mm x 0,7 mm Pitch x duljina 10 mm
* 787.4 mm i veća (31.0 inča)
- Molimo vas da koristite standardne VESA zidni nosač jastuk i vijcima.
E2241T/E2241S/E2341T/E2441T/E2541T: 1920 x 1080
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising