LG | W2042P-BF | Owner's Manual | LG W2042P-BF Owner's Manual

LG W2042P-BF Owner's Manual
Priručnik za korisnika
W1942P
W2042P
W2242P
P
rije korištenja proizvoda obavezno pročitajte poglavlje Važne mjere opreza.
Priručnik za korisnika (CD) čuvajte na pristupačnom mjestu za slučaj da vam
zatreba u budućnosti.
K
ada zatražite servisiranje proizvoda, pogledajte naljepnicu na proizvodu i tu
informaciju prenesite svom dobavljaču.
Važne mjere opreza
Ovaj je uređaj osmišljen i proizveden s ciljem da zajamči vašu osobnu
sigurnost, no njegova nepravilna upotreba može dovesti do strujnog
udara ili opasnosti od požara. Da biste osigurali pravilno
funkcioniranje svih zaštita ugrađenih u ovaj monitor, proučite
sljedeća osnovna pravila za postavljanje, korištenje i servisiranje
monitora.
Sigurnost
Koristite isključivo električni kabel isporučen s uređajem. U slučaju korištenja
drugog električnog kabela, ako kabel nije isporučio dobavljač, pazite da kabel
bude u skladu s važećim državnim standardima. Ako je električni kabel na bilo koji
način neispravan, obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom servisu radi
zamjene kabela.
Električni kabel koristi se kao glavni prekidač za isključivanje uređaja. Nakon
postavljanja uređaja utičnica mora biti lako dostupna.
Za električno napajanje monitora koristite samo električni napon koji je naveden u
specifikacijama ovog priručnika ili na samom monitoru. Ako niste sigurni koju
vrstu električnog napajanja koristite u svom domu, za savjet se obratite
dobavljaču.
Preopterećene utičnice i produžni kabeli su opasni. Isto tako su opasni presavijeni
kabeli i slomljeni utikači. Sve to može izazvati strujni udar i požar. Ako ih treba
zamijeniti, pozovite servisera.
Ne otvarajte monitor.
Unutar uređaja nema komponenti koje bi korisnik mogao samostalno
popravljati.
Unutar uređaja su prisutni opasni visoki naponi, čak i kad je ISKLJUČENO
električno napajanje.
Ako monitor ne radi ispravno, obratite se dobavljaču.
Izbjegavanje osobnih ozljeda:
Ne stavljajte monitor na nakošenu policu, osim ako nije pravilno učvršćen.
Koristite samo postolje koje preporučuje proizvođač.
Pazite da ne dođe do padanja predmeta na proizvod ili do udaranja u proizvod.
Ne bacajte igračke ili predmete na zaslon monitora.
Tako može doći do ozljeda, kvara na proizvodu ili oštećenja monitora.
Sprječavanje opasnosti od požara:
Monitor ISKLJUČITE svaki put kada na dulje vrijeme napuštate prostoriju.
Monitor nikada ne ostavljajte UKLJUČENIM kada napuštate kuću.
Pazite da djeca ne bacaju i ne guraju predmete u otvore na kućištu monitora.
Neki unutarnji dijelovi imaju opasne napone.
Ne koristite dodatnu opremu koja nije projektirana za ovaj monitor.
Kada monitor mislite ostaviti dulje vrijeme bez nadzora, iskopčajte električni
kabel iz utičnice.
Ne dirajte električni i signalni kabel za vrijeme grmljavine, jer to može biti vrlo
opasno. Tako može doći do strujnog udara.
1
Važne mjere opreza
Postavljanje
Ne stavljajte nikakve predmete na električni kabel i ne postavljajte monitor na mjesto
na kojem može doći do oštećenja električnog kabela.
Ne koristite monitor blizu vode, na mjestima kao što su kada, sudoper, stroj za
pranje rublja, vlažni podrum ili blizu bazena.
Monitori na kućištu imaju otvore za ventilaciju za oslobađanje topline koja se stvara
tijekom rada uređaja. Ako se ti otvori začepe, akumulirana toplina može dovesti do
kvarova koji mogu izazvati požar. Zato NIKADA:
ne začepljujte donje otvore za ventilaciju postavljanjem monitora na krevet, fotelju,
tepih i sl..
ne stavljajte monitor u zatvorena mjesta osim ako nije osigurano dobro
prozračivanje.
ne prekrivajte otvore krpom ili drugim materijalima.
ne postavljajte monitor blizu radijatora i izvora topline ili na njih.
ne ukopčavajte utikač električnog kabela u utičnicu koja nije lako pristupačna jer
je iskopčavanje utikača električnog kabela iz utičnice glavni način prekida
električnog napajanja .
Pazite da nikakvi grubi, tvrdi predmeti ne dođu u doticaj sa zaslonom Active Matrix
LCD jer bi ga mogli trajno ogrebati i oštetiti.
Ne pritiskujte dugo LCD zaslon prstima jer tako možete izazvati trajne otiske.
Oštećenja nekih točkica se mogu pojaviti kao crvene, zelene ili plave točke na zaslonu.
Međutim, to neće imati nikakvog učinka na performanse samog monitora.
Ako je moguće, koristite preporučenu rezoluciju da biste na LCD monitoru ostvarili
najbolju kvalitetu slike. Ako monitor koristite u bilo kojem drugom načinu rada izvan
preporučene rezolucije, na zaslonu se mogu pojaviti izobličene slike. To je,
međutim, značajka LCD monitora s fiksnom rezolucijom.
Ako statična slika ostane dulje vrijeme na zaslonu, to može izazvati oštećenje zaslona,
odnosno pojavu tzv. „izgorene slike" (Image Burn-in). Ne zaboravite koristiti čuvar
zaslona na monitoru. Ova pojava javlja se i kod uređaja drugih proizvođača i ona nije
obuhvaćena jamstvom.
Čišćenje
Iskopčajte utikač monitora iz utičnice prije čišćenja zaslona monitora.
Koristite vlažnu (ne mokru) krpu. Ne prskajte sredstvo za čišćenje izravno na
zaslon, jer prekomjerno prskanje može izazvati strujni udar.
Pakiranje
Ne bacajte karton i materijal za pakiranje. To je najbolja kutija za prenošenje i
transport uređaja. Kada uređaj prenosite na drugo mjesto, upakirajte ga u
originalno pakiranje.
Odlaganje
Fluorescentna žarulja koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
Ne odlažite ovaj proizvod s nerazvrstanim kućnim otpadom.
Odlaganje uređaja se mora provesti u skladu lokalnim propisima.
2
Priključivanje monitora
Prije postavljanja monitora pazite da je isključeno napajanje monitora,
računala i druge priključene opreme.
Sastavljanje postolja
1. Postavite monitor na jastuk ili mekanu krpu s prednjim dijelom prema dolje.
2. Spojite osnovu postolja s tijelom postolja.
Pazite da ne izvučete stop klin i postavite smjer osnove postolja u prikazanom smjeru.
Osnova postolja
Tijelo postolja
Strana
Stop klin
FRONT
3. Podignite monitor na postolje, a zatim izvucite stop klin.
Upozorenje: Traka i klin za zaključavanje se mogu skinuti s monitora koji imaju
postolje samo kada monitor stoji na osnovi postolja. U protivnom vas
izbačeni dijelovi postolja mogu ozlijediti.
izvucite stop klin
Stop klin
Stop klin
Važno
Slika prikazuje općeniti način sastavljanja. Vaš se monitor može razlikovati od stavki
prikazanih na slici.
Proizvod ne nosite u obrnutom položaju tako da ga držite samo za osnovu postolja.
Proizvod može pasti, oštetiti se i ozlijediti vaše stopalo.
3
Priključivanje monitora
Prije postavljanja monitora pazite da je isključeno napajanje monitora,
računala i druge priključene opreme.
Postavljanje monitora
1. Na različite načine podesite položaj monitora radi postizanja najveće udobnosti.
Raspon nagiba: -6˚~17˚
Opseg visine: najviše 110,0 mm
110,0 mm
Prvo, izvadite
klin za
zakljuËavanje.
Ergonomija
Da biste zadržali ergonomičan i udoban kut gledanja, preporučuje se da kut naginjanja
monitora prema naprijed ne bude veći od 5 stupnjeva.
4
Priključivanje monitora
Upotreba funkcije okretanja monitora
1. Podignite monitor do najviše točke kako biste mogli koristiti funkciju okretanja
monitora.
2. Krajolik i potret: Ploča se može zakretati 90˚ u smjeru kretanja sata.
Molimo pazite da tijekom okretanja monitora stranica monitora ne udari u
osnovu postolja. Ako stranica monitora uari u osnovu postolja može doći do
pucanja osnove postolja.
Stranica monitora
Osnova postolja
3. Detaljnije informacije potražite u isporučenom Pivot Software CD-u.
5
Priključivanje monitora
Prije postavljanja monitora pazite da je isključeno napajanje monitora,
računala i druge priključene opreme.
Postavljanje monitora
Upotreba držača za kablove
1
3
2
Ako želite svoje kablove držati skupljenim pomoću držača za kablove, molimo postavite
kablove kroz držač na prikazani način. U protivnom nećete moći slobodno koristiti
funkciju okretanja monitora.
6
Priključivanje monitora
Korištenje računala
1. Pazite da isključite računalo i monitor. Priključite kabel prema donjoj shemi od
1 do 2 .
A Priključite DVI kabel.
B Priključite Dsub kabel (PC)
C Priključite Dsub kabel (Mac)
NAPOMENA
Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na stražnji dio uređaja.
Pogled straga prikazuje osnovni model, vaš zaslon se može razlikovati od prikazanog.
Korisnik mora koristiti oklopljene signalne kabele sučelja (D-sub 15-pinski kabel, DVI kabel) s feritnom jezgrom kako bi se
održala standardna usklađenost uređaja.
Električni kabel
Analogni signal Digitalni signal
D-sub
DVI
Tip za zidnu utičnicu
PC
Tip za PC priključak
B
PC
c
MAC
Mac adapter
Za korištenje Apple Macintosha potreban je posebni
adapter koji će prilagoditi D-sub VGA konektor s 15
iglica visoke gustoće (3 reda) na isporučenom
kabelu u konektor s 15 iglica u 2 reda.
A
PC
DVI-D (Ta značajka nije dostupna u svim zemljama.)
2.
Pritisnite
tipku na prednjoj ploči da biste uključili monitor.
Kada je monitor uključen, automatski se izvršava "Funkcija samopodešavanja slike".
(samo u analognom načinu rada)
Napomena
"Funkcija samopodešavanja slike"? Ta funkcija korisniku nudi optimalno podešavanje postavki za monitor. Kada korisnik prvi put priključuje
monitor, ta funkcija automatski podešava monitor na optimalne postavke za pojedine ulazne signale.
"Funkcija AUTO/SET"? Kada se tijekom korištenje uređaja ili mijenjanja rezolucije suočite s problemom nejasne slike, mutnih slova, treperenja
zaslona ili iskrivljenog zaslona, pritisnite funkcijsku tipku AUTO/SET za poboljšanje rezolucije.
7
Funkcije na upravljačkoj ploči
Upravljačke funkcije na prednjoj ploči
Upravljačke funkcije
4:3 IN WIDE
(4:3 ŠIROKO)
Funkcija
Odabir veličine slike na zaslonu.
WIDE
4:3
*4:3 : Ovisno o omjeru ulaznog videosignala, postavka
se automatski mijenja na najprikladniji omjer prikaza.
Tipka MENU
Pomoću ove tipke možete otvarati ili zatvarati zaslonski izbornik (OSD).
OSD ZAKLJUČAN/OTKLJUČAN
Ova funkcija vam omogućuje zaključavanje trenutnih
upravljački postavki, tako da se te postavke ne mogu slučajno
promijeniti. Za zaključavanje OSD postavki pritisnite i držite
tipku MENU nekoliko sekundi. Pojavit će se poruka "OSD
LOCKED (OSD ZAKLJUČAN)".
OSD postavke možete otključati u svakom trenutku ako
pritisnete tipku MENU na nekoliko sekundi. Pojavit će se
poruka "OSD UNLOCKED (OSD OTKLJUČAN)".
8
Funkcije na upravljačkoj ploči
Upravljačke funkcije
Tipke
Funkcija
Pomoću ovih tipki možete odabirati ili podešavati funkcije
na zaslonskom izborniku (OSD-u).
Više pojedinosti potražite na stranici 16.
Pomoću ove tipke možete aktivirati D-Sub ili DVI
priključak. Ova se funkcija koristi kada se na jedan
monitor priključuju dva računala. D-Sub je zadana
postavka.
Tipka AUTO/SET
Pomoću ove tipke možete birati ikone na
zaslonskom izborniku (OSD-u).
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE SLIKE
Kada podešavate postavke monitora, prije svakog
otvaranja zaslonskog izbornika (OSD-a) pritisnite
tipku AUTO/SET. Tako ćete automatski podesiti
sliku monitora na idealne postavke za trenutnu
veličinu rezolucije (način prikaza).
Najbolji način prikaza:
19-inčni monitor: 1440 x 900
20,1/22-inčni monitor: 1680 x 1050
Tipka za električno Pomoću ove tipke možete uključiti ili isključiti
napajanje
monitor.
Indikator električnog Kada monitor normalno radi, ovaj indikator svijetli u
plavoj boji (Uključeno). Ako je monitor u režimu
napajanja
čekanja (štednja energije), indikator će svijetliti u
narančastoj boji.
9
Podešavanje upravljačkih funkcija na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Podešavanje zaslona
Podešavanje veličine slike, položaja i radnih parametara monitora
brzo je i jednostavno pomoću sustava upravljanja putem zaslonskog
izbornika.
U nastavku je prikazan kratak primjer koji će vas upoznati s načinom
korištenja tih upravljačkih funkcija. Sljedeći odjeljak je kratki prikaz
mogućih podešavanja i odabira koje možete napraviti pomoću
zaslonskog izbornika (OSD-a).
Napomena
Prije podešavanja slike pričekajte najmanje 30 sekundi da bi se monitor stabilizirao.
Prilikom podešavanja na zaslonskom izborniku (OSD-u) slijedite sljedeće korake:
MENU
AUTO/SET
MENU
Pritisnite tipku MENU i pojavit će se glavni zaslonski izbornik (OSD).
Za pristup upravljačkim funkcijama koristite tipke
ili
ikona koju želite podesiti, pritisnite tipku AUTO/SET.
Za podešavanje slike do željene razine koristite tipke /
drugih stavki na podizborniku koristite tipku AUTO/SET.
. Kada se označi
. Za odabir
Pritisnite tipku MENU jedanput za povratak na glavni izbornik da biste
odabrali neku drugu funkciju. Pritisnite tipku MENU dvaput za zatvaranje
zaslonskog izbornika (OSD-a).
10
Biranje i podešavanje na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Sljedeća tablica prikazuje sve upravljačke funkcije, podešavanja i
izbornike s postavkama na zaslonskom izborniku (OSD-u).
Podizbornik
Glavni izbornik
PICTURE
A
BRIGHTNESS
D
Reference
Podešavanje svjetline,
kontrasta i game zaslona
CONTRAST
GAMMA
COLOR
sRGB
6500K
9300K
PRESET
Prilagođavanje boje
zaslona
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
Podešavanje položaja
zaslona
VERTICAL
TRACKING CLOCK
Poboljšanje jasnoće i
stabilnosti zaslona
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
Prilagođavanje stanja
zaslona radnom okruženju
korisnika
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
Odabir ili prilagođavanje
željenih postavki za sliku
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
: Podesivo
A : Analogni ulaz
D : Digitalni ulaz
Napomena
Redoslijed ikona može se razlikovati ovisno o modelu (11 - 16).
11
Biranje i podešavanje na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Upoznali ste postupak odabiranja i podešavanja stavki pomoću
zaslonskog izbornika (OSD-a). U nastavku je prikazan popis ikona,
naziva ikona i opisa ikona svih stavki koje su prikazane na izborniku.
Pritisnite tipku MENU i otvorit će se glavni zaslonski izbornik (OSD).
Glavni izbornik
MENU
: Izlaz
: Podešavanje (Povećanje/smanjenje)
SET
: Ulaz
: Odabir drugog podizbornika
Savjet za
tipku
Naziv izbornika
Podizbornik
Ikone
Napomena
Jezik zaslonskog izbornika se može razlikovati od jezika navedenog u priručniku.
12
Biranje i podešavanje na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Glavni izbornik
Podizbornik
Opis
PICTURE
PICTURE (SLIKA)
BRIGHTNESS
(SVJETLINA)
Podešavanje svjetline zaslona.
CONTRAST
(KONTRAST)
Podešavanje kontrasta zaslona.
GAMMA (GAMA) Postavite vrijednost game:
-50/0/50
Visoka vrijednost game rezultira bjeljim
MENU : izlaz
slikama, a niska slikama s velikim
: smanjenje
kontrastom.
: povećanje
SET : odabir drugog podizbornika
COLOR
COLOR (BOJA)
PRESET
(POSTAVLJANJE)
• sRGB: postavlja boju zaslona koja
odgovara standardnoj SRGB
specifikaciji boja.
• 6500K: blago crvenkasto bijela.
• 9300K: blago plavkasto bijela.
RED (CRVENA)
Postavite željenu razinu crvene boje.
GREEN (ZELENA) Postavite željenu razinu zelene boje.
MENU : izlaz
: smanjenje
Postavite željenu razinu plave boje.
BLUE (PLAVA)
: povećanje
SET : odabir drugog podizbornika
13
Biranje i podešavanje na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Glavni izbornik
Podizbornik
Opis
TRACKING
TRACKING (POMICANJE)
HORIZONTAL Pomicanje slike lijevo i desno.
(VODORAVNO)
MENU : izlaz
: smanjenje
: povećanje
SET : odabir drugog
podizbornika
VERTICAL
(OKOMITO)
Pomicanje slike gore i dolje.
CLOCK
(SAT)
Smanjuje sve okomite pruge i crte
vidljive na pozadini zaslona.
Također se mijenja vodoravna
veličina zaslona.
PHASE
(FAZA)
Podešavanje fokusa monitora.
Pomoću ove stavke možete
ukloniti svaku vodoravnu smetnju i
učiniti sliku jasnijom i oštrijom.
SHARPNESS Podešavanje jasnoće zaslona.
(OŠTRINA)
14
Biranje i podešavanje na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Glavni izbornik
SETUP
Podizbornik
SETUP
(PODEŠAVANJE) LANGUAGE
(JEZIK)
Opis
Odabir jezika na kojem će se
prikazivati nazivi upravljačkih funkcija.
OSD
POSITION
(OSD
POLOŽAJ)
Podešavanje položaja prozora OSD-a
na zaslonu.
WHITE
BALANCE
(RAVNOTEŽA
BIJELE BOJE)
Ako se izlaz videokartice razlikuje od
traženih specifikacija, zbog izobličenja
videosignala može doći do
nepravilnosti u razini boje. Pomoću ove
funkcije možete podesiti razinu signala
koja odgovara standardnoj razini
videoizlaza za videokarticu da bi se
omogućila najbolja moguća slika.
Funkciju aktivirajte kada se na zaslonu
prikazuju kadrovi koji sadrže bijelu i
crnu boju.
MENU : izlaz
: podešavanje
: podešavanje
SET : odabir drugog podizbornika
POWER
INDICATOR
(INDIKATOR EL.
NAPAJANJA)
Pomoću ove funkcije možete postaviti
indikator električnog napajanja na
prednjoj ploči monitora na ON
(Uključeno) ili OFF (Isključeno).
Ako postavite OFF (Isključeno),
indikator će se isključiti.
Ako u bilo kojem trenutku postavite ON
(Uključeno), indikator električnog
napajanja odmah će se uključiti.
FACTORY RESET
(VRAĆANJE
TVORNIČKIH
POSTAVKI)
Obnavlja sve tvornički zadane postavke
osim postavke "LANGUAGE (JEZIK)".
Pritisnite tipke
za trenutno vraćanje tvornički
postavki.
Ako to ne poboljša sliku zaslona, vratite tvorničke postavke.
Ako je potrebno, ponovo pokrenite funkciju ravnoteže bijele boje. Ta je funkcija omogućena
samo kada je na ulazu prisutan analogni signal.
15
Biranje i podešavanje na zaslonskom izborniku (OSD-u)
Zaslon OSD-a pojavit će se kada dodirnete tipku
monitora.
na donjoj lijevoj strani
Naziv izbornika
Ikone
Naziv podizbornika
Glavni izbornik
Podizbornik
Opis
MOVIE Ova funkcija omogućuje jednostavan odabir
(FILM) najpoželjnijeg izgleda slike prilagođenog okruženju
INTERNET (osvjetljenje ambijenta, vrsta slike i sl.)
MOVIE (FILM): za pokretne slike u videosadržajima
i filmovima.
INTERNET: za tekstualne slike (obrada teksta i sl.)
USER
Korisnik
(KORISNIK) Ručno možete podesiti svjetlinu: ACE ili RCM.
Možete spremiti ili obnoviti podešene vrijednosti čak i
kada koristite različito okruženje.
...
(Svjetlina): podešava svjetlinu zaslona.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer (Prilagodljivo poboljšanje
jasnoće)): bira način jasnoće.
...RCM (Real Color Management (Upravljanje stvarnom
bojom)): bira način boje.
0 Nije primijenjeno
1 Pojačana zelena
2 Ton puti
3 Pojačana boja
Odaberite podizbornik
pomoću tipke
AUTO/SET i spremite vrijednost YES (DA)
pomoću tipki
,
.
NORMAL Kod normalnih uvjeta rada.
(NORMALNO)
DEMO
Služi samo za predstavljanje mogućnosti monitora
(DEMONSTRACIJA) u trgovini. Postavke su iste kao kod filmskog
načina rada, a zaslon je podijeljen na dva dijela.
16
Otklanjanje teškoća
Prije pozivanja servisa provjerite sljedeće.
No image
Slika
se neappears
prikazuje
● Je li električni kabel
monitora ukopčan u
utičnicu?
• Provjerite je li električni kabel monitora pravilno
ukopčan u utičnicu.
● Je li uključen indikator
električnog napajanja?
• Pritisnite tipku za električno napajanje.
● Je li uključeno
električno napajanje te
svijetli li indikator u
plavoj ili zelenoj boji?
• Podesite svjetlinu i kontrast.
● Svijetli li indikator
• Ako je monitor u načinu štednje električne
električnog napajanja u energije, pokušajte pomaknuti miš ili pritisnite
narančastoj boji?
bilo koju tipku na tipkovnici da biste aktivirali
zaslon.
• Pokušajte uključiti računalo.
● Vidite li na zaslonu
poruku "OUT OF
RANGE (IZVAN
RASPONA)"?
• Ova se poruka pojavljuje kada je signal s računala
izvan vodoravnog i okomitog frekvencijskog
raspona monitora. Pogledajte odjeljak
"Specifikacije" u ovom priručniku i ponovo
podesite monitor.
• Ova se poruka pojavljuje kada nije priključen
● Vidite li na zaslonu
poruku "CHECK SIGNAL signalni kabel između računala i monitora.
Provjerite signalni kabel i pokušajte ponovo.
CABLE (PROVJERITE
SIGNALNI KABEL)"?
Vidite li na zaslonu poruku "OSD LOCKED (OSD ZAKLJUČAN)"?
● Vidite li na zaslonu
poruku "OSD LOCKED
(OSD ZAKLJUČAN)"
kada pritisnete tipku
MENU?
• Trenutne upravljačke postavke možete
osigurati tako da se ne mogu slučajno
promijeniti. OSD upravljačke funkcije možete
otključati u svakom trenutku pritiskom na
tipku MENU u trajanju od nekoliko sekundi:
pojavit će se poruka “OSD UNLOCKED
(OSD OTKLJUČAN)”.
17
Otklanjanje teškoća
Slika monitora je nepravilna
● Položaj prikaza je
nepravilan.
• Pritisnite tipku AUTO/SET za automatsko
podešavanje slike monitora na najoptimalnije
postavke. Ako rezultat nije zadovoljavajući,
podesite položaj slike pomoću ikona
H position (H položaj) i V position (V položaj)
na zaslonu monitora.
● Na pozadini zaslona
vidljive su okomite
pruge i crte.
• Pritisnite tipku AUTO/SET za automatsko
podešavanje slike monitora na najoptimalnije
postavke. Ako rezultat nije zadovoljavajući,
smanjite okomite pruge i crte pomoću ikone
CLOCK (SAT) na zaslonu monitora.
● Na slikama se
pojavljuju vodoravne
smetnje ili se slova
jasno ne ocrtavaju.
• Pritisnite tipku AUTO/SET za automatsko
podešavanje slike monitora na najoptimalnije
postavke. Ako rezultat nije zadovoljavajući,
smanjite vodoravne pruge pomoću ikone PHASE
(FAZA) na zaslonu monitora.
• Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) -->
Display (Displej) --> Settings (Postavke) i
podesite monitor na preporučenu rezoluciju ili
podesite sliku monitora na idealne postavke.
Postavite postavku za boju na višu od 24 bita
(prava boja).
Važno
Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) --> Display (Displej) --> Settings
(Postavke) i pogledajte jesu li promijenjene frekvencija ili rezolucija. Ako jesu,
ponovno podesite videokarticu na preporučenu rezoluciju.
Razlozi za preporučenu optimalnu rezoluciju: omjer prikaza je 16:10.
Ako rezolucija ulaza nije 16:10 (na primjer 16:9, 5:4, 4:3), možda ćete imati
probleme kao što su mutna slova, mutan zaslon, odrezana ili iskrivljena slika.
Način podešavanja postavki razlikuje se ovisno o računalu i operacijskom
sustavu, a možda ni videokartica ne podržava gore navedenu rezoluciju. U
tom slučaju, zatražite savjet od proizvođača računala ili videokartice.
18
Otklanjanje teškoća
Slika monitora je nepravilna
● Zaslon ima samo jednu
• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen
boju ili je boja nenormalna. te, ako je potrebno, učvrstite konektor pomoću
odvijača.
• Provjerite je li videokartica dobro umetnuta u svoj
utor.
• Postavite postavku za boju na višu od 24 bita
(prava boja) na Control Panel (Upravljačka
ploča) - Settings (Postavke).
● Zaslon treperi.
• Provjerite je li zaslon postavljen na način rada
interlace, a ako jest, promijenite postavku na
preporučenu rezoluciju.
Jeste li instalirali upravljački program za monitor?
● Jeste li instalirali
upravljački program za
monitor?
• Svakako instalirajte upravljački program za
monitor s CD-a (ili diskete) koji ste dobili s
monitorom. Upravljački program za monitor
možete preuzeti i s naše web stranice:
http://www.lge.com.
● Vidite li poruku
"Unrecognized monitor,
Plug&Play (VESA DDC)
monitor found (Monitor
nije prepoznat,
prepoznat je Plug&Play
(VESA DDC) monitor)"?
• Provjerite podržava li videokartica značajku
Plug&Play.
19
W1942P
Specifikacije
Zaslon
Flat Panel Active matrix-TFT LCD 19 inča (48,1 cm)
Premaz protiv odbljeska
Vidljiva veličina po dijagonali: 48,1 cm
Razmak između piksela: 0,285*0,285 mm
Sync ulaz
Horizontalna frekvencija
Vertikalna frekvencija
Ulazni oblik
Videoulaz
Ulazni signal
Ulazni oblik
Rezolucija
Maksimalno
Preporučeno
Plug&Play
Stanje čekanja
Isključen
Dimenzije i težina
Širina
Visina
Dubina
Neto
Električno napajanje
15-pinski D-Sub konektor
DVI - D konektor (digitalni)
RGB analogni (0,7 Vp-p/75 Ω), digitalni
Analogni: VESA 1440 x 900 @75 Hz
Digitalni: VESA 1440 x 900 @60 Hz
VESA 1440 x 900 @60 Hz
DDC 2B
Potrošnja energije Uključen
Raspon nagiba
Analogni : 30 - 83 kHz (automatski)
Digitalni : 30 - 83 kHz (automatski)
56 - 75 Hz (automatski)
Odvojeni TTL, pozitivni/negativni
SOG (Sync na zelenu)
Digitalni
:
≤
≤
36 W (Tip.)
1W
1W
S postoljem
44,84 cm
40,14 cm
51,14 cm
24,16 cm
4,5 kg
Bez postolja
44,84 cm
30,06 cm
5,84 cm
Nagib:
-6˚ ~17˚
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Osnova postolja
Radni uvjeti
Temperatura 10 ˚C do 35 ˚C
Vlaga
10% do 80% bez kondenzacije
Uvjeti spremanja
Temperatura -20 ˚C do 60 ˚C
Vlaga
5% do 90% bez kondenzacije
Sastavljeno ( ), rastavljeno (O)
Električni kabel
Tip za zidnu utičnicu ili tip za PC priključak
Uvjeti okruženja
Napomena
Informacije u ovom dokumentu su podložene promjenama bez prethodne obavijesti.
20
W2042P
Specifikacije
Zaslon
Flat Panel Active matrix-TFT LCD 20,1 inča (51,1 cm)
Premaz protiv odbljeska
Vidljiva veličina po dijagonali: 51,1 cm
Razmak između piksela: 0,258*0,258 mm
Sync ulaz
Horizontalna frekvencija
Vertikalna frekvencija
Ulazni oblik
Videoulaz
Ulazni signal
Ulazni oblik
Rezolucija
Maksimalno
Preporučeno
Plug&Play
Stanje čekanja
Isključen
Dimenzije i težina
Širina
Visina
Dubina
Neto
Električno napajanje
15-pinski D-Sub konektor
DVI - D konektor (digitalni)
RGB analogni (0,7 Vp-p/75 Ω), digitalni
Analogni: VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Digitalni: VESA 1680 x 1050 @60 Hz
VESA 1680 x 1050 @60 Hz
DDC 2B
Potrošnja energije Uključen
Raspon nagiba
Analogni : 30 - 83 kHz (automatski)
Digitalni : 30 - 83 kHz (automatski)
56 - 75 Hz (automatski)
Odvojeni TTL, pozitivni/negativni
SOG (Sync na zelenu)
Digitalni
:
≤
≤
40 W (Tip.)
1W
1W
S postoljem
47,39 cm
40,99 cm
51,99 cm
24,16 cm
4,64 kg
Bez postolja
47,39 cm
31,89 cm
5,84 cm
Nagib:
-6˚~17˚
AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A
Osnova postolja
Radni uvjeti
Temperatura 10 ˚C do 35 ˚C
Vlaga
10% do 80% bez kondenzacije
Uvjeti spremanja
Temperatura -20 ˚C do 60 ˚C
Vlaga
5% do 90% bez kondenzacije
Sastavljeno ( ), rastavljeno (O)
Električni kabel
Tip za zidnu utičnicu ili tip za PC priključak
Uvjeti okruženja
Napomena
Informacije u ovom dokumentu su podložene promjenama bez prethodne obavijesti.
21
W2242P
Specifikacije
Zaslon
Flat Panel Active matrix-TFT LCD 22 inča (55,8 cm)
Premaz protiv odbljeska
Vidljiva veličina po dijagonali: 55,8 cm
Razmak između piksela: 0,282*0,282 mm
Sync ulaz
Horizontalna frekvencija
Vertikalna frekvencija
Ulazni oblik
Videoulaz
Ulazni signal
Ulazni oblik
Rezolucija
Maksimalno
Preporučeno
Plug&Play
Analogni : 30 - 83 kHz (automatski)
Digitalni : 30 - 83 kHz (automatski)
56 - 75 Hz (automatski)
Odvojeni TTL, pozitivni/negativni
SOG (Sync na zelenu)
Digitalni
15-pinski D-Sub konektor
DVI - D konektor (digitalni)
RGB analogni (0,7 Vp-p/75 Ω), digitalni
Analogni: VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Digitalni: VESA 1680 x 1050 @60 Hz
VESA 1680 x 1050 @60 Hz
DDC 2B
Potrošnja energije Uključen
Stanje čekanja
Isključen
Dimenzije i težina
:
≤
≤
40 W (Tip.)
1W
1W
Dubina
Neto
S postoljem
51,57 cm
42,32 cm
53,32 cm
24,16 cm
5,28 kg
Raspon nagiba
Nagib:
-6˚~17˚
Električno napajanje
AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A
Uvjeti okruženja
Osnova postolja
Radni uvjeti
Temperatura 10 ˚C do 35 ˚C
Vlaga
10% do 80% bez kondenzacije
Uvjeti spremanja
Temperatura -20 ˚C do 60 ˚C
Vlaga
5% do 90% bez kondenzacije
Sastavljeno ( ), rastavljeno (O)
Električni kabel
Tip za zidnu utičnicu ili tip za PC priključak
Širina
Visina
Bez postolja
51,57 cm
34,46 cm
5,91 cm
Napomena
Informacije u ovom dokumentu su podložene promjenama bez prethodne obavijesti.
22
Specifikacije
Unaprijed postavljeni načini rada (rezolucija)
19-inčni monitor
Načini prikaza (rezolucija)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
**16
Horizontalna frekvencija (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
Vertikalna frekvencija (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,500
55,935
70,635
* Preporučeni način rada
** Samo analogni način rada
20,1/22-inčni monitor
Načini prikaza (rezolucija)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Horizontalna frekvencija (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
Vertikalna frekvencija (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Preporučeni način rada
Indikator
NAČIN RADA
LED boja
Uključeno
Čekanje
Isključeno
Plava
Narančasta
Isključeno
23
Postavljanje ploče za zidni nosač
Ovaj monitor udovoljava specifikacijama za postavljanje ploče za zidni
nosač ili izmjenjivi sklop.
1 . Monitor položite licem prema dolje na mekanu tkaninu ili jastuk.
2 . Odvojite postolje tako da pomoću odvijača izvadite 4 vijka, kao na slici.
3 . Postavite ploču za zidni nosač.
Ploča za zidni nosač (zasebno kupljena)
Vrsta nosača je uspravni ili zidni koji je moguće
povezati na ploču za zidni nosač.
Više pojedinosti potražite u vodiču za postavljanje
priloženom uz ploču za zidni nosač.
Sigurnosni utor Kensington
Priključen na kabel za zaključavanje
koji je moguće zasebno kupiti u većini
trgovina s računalima.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising