LG | 26MA33D-PZ | Owner's Manual | LG 26MA33D-PZ Handleiding

LG 26MA33D-PZ Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LED-TV
De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de TV bedient en
bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.
22MA33D
22MA33V
24MN33D
24MN33V
26MA33D
26MA33V
29MN33D
29MN33V
www.lg.com
2
INHOUDSOPGAVE
NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
3
LICENTIES
37
AFSTANDSBEDIENING
4
INSTALLATIEPROCEDURE
39
INSTELLINGEN AANPASSEN
39
Toegang tot de hoofdmenu's
5
MONTEREN EN
VOORBEREIDEN
5
9
11
12
12
12
16
17
18
20
Uitpakken
Onderdelen en knoppen
De TV optillen en verplaatsen
De TV plaatsen
- De standaard bevestigen
- Als u de TV niet aan een muur
monteert, volgt u de onderstaande
instructies om de standaard te
bevestigen.
- Op een tafelblad plaatsen
- Kabels wegwerken
- De standaard verwijderen
- Aan een wand monteren
22
40 DE GEBRUIKERSHANDLEIDING
GEBRUIKEN
40
40
40
Het menu Gebruikershandleiding.
- Het TV-menu gebruiken
- De AFSTANDSBEDIENING gebruiken
41
ONDERHOUD
41
41
41
41
42
De TV schoonmaken
Scherm en frame
Behuizing en standaard
Netsnoer
Inbranden van het beeld op het TVscherm voorkomen
TV KIJKEN
43
PROBLEMEN OPLOSSEN
22
De TV voor het eerst inschakelen
43
Algemeen
24
APPARATEN AANSLUITEN
44
SPECIFICATIES
24
25
26
Een antenne aansluiten
Satellietverbinding
Een HD-ontvanger, DVD-, videorecorder
of game-apparaat aansluiten
- HDMI-verbinding
- Verbinding van HDMI naar DVI
- Component-verbinding
- Composiet-verbinding
- Euroscart-verbinding
Aansluiten via USB
Aansluiten op een CI-module
Aansluiten op een bekabeld netwerk
Aansluiten op een PC
- HDMI-verbinding
- Verbinding van HDMI naar DVI
- RGB-verbinding
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
LICENTIES
3
Ondersteunde licenties kunnen per model verschillen. Ga voor meer informatie over de licenties naar www.
lg.com.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX,
LLC, een dochtermaatschappij van de Rovi Corporation. Dit is een officieel
DivX Certified®-apparaat dat DivX-video afspeelt. Ga naar divx.com voor meer
informatie en hulpprogramma's om uw bestanden om te zetten naar DivXvideo's.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn
geregistreerd om DivX VOD-films (Video-on-Demand) te kunnen afspelen.
Ga in het instellingenmenu van het apparaat naar het onderdeel DivX VOD
om de registratiecode te achterhalen. Ga naar vod.divx.com voor meer
informatie over het voltooien van de registratie.
DivX Certified® om DivX®-video tot HD 1080p af te spelen, inclusief
premium-inhoud.
DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van
de Rovi Corporation of de dochtermaatschappijen en worden onder licentie
gebruikt.
Van toepassing zijn een of meer van de volgende Amerikaanse patenten:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
NEDERLANDS
LICENTIES
4
INSTALLATIEPROCEDURE
NEDERLANDS
INSTALLATIEPROCEDURE
1 Open de verpakking en controleer of alle accessoires zijn meegeleverd.
2 Bevestig de standaard aan de TV.
3 Sluit een extern apparaat op de TV aan.
OPMERKING
Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
yy
De OSD (schermweergave) van uw TV kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze
yy
handleiding.
De beschikbare menu's en opties kunnen per gebruikte invoerbron en per model verschillen.
yy
Mogelijk wordt deze TV in de toekomst voorzien van nieuwe functies.
yy
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
5
Uitpakken
Controleer de doos op de aanwezigheid van de onderstaande items. Als een van de accessoires ontbreekt,
neem dan contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. De afbeeldingen in deze
handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires.
OPMERKING
Welke accessoires bij uw product worden geleverd, is afhankelijk van het model.
yy
Als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product kunnen productspecificaties of kan
yy
inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
WAARSCHUWING
Gebruik geen namaakitems om de veiligheid en levensduur van het product te garanderen.
yy
Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakitems wordt niet gedekt door de garantie.
yy
OPMERKING
De items die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen afhankelijk van het model.
yy
Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder
yy
voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USB-apparaten een stekkerbehuizing
yy
hebben die minder dan 10 mm dik en 18 mm breed is. Gebruik een verlengsnoer dat ondersteuning
biedt voor USB 2.0 als de USB-kabel of USB-geheugenstick niet in de USB-poort van uw TV past.
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
NEDERLANDS
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
6
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
22MA33D 24MN33D 24MN33V
NEDERLANDS
Afstandsbediening /
batterijen (AAA-formaat)
CD (Gebruikershandleiding)
/ Kaarten
Basis van standaard.
(Zie pag. 37, Zie pag. 38)
(Zie pag. 12, Zie pag. 18)
Standaard.
Kabelbinder.
(Zie pag. 12, Zie pag. 18)
(Zie pag. 17)
of
Netsnoer.
AC-DC Adapter.
(Afhankelijk van het land)
(Zie pag. 16)
of
Isolator
(Afhankelijk van het land)
(Zie pag. 16)
AC/DC-adapter.
(Afhankelijk van het land)
(Zie pag. 16)
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
7
26MA33D 29MN33D 29MN33V
NEDERLANDS
Afstandsbediening /
batterijen (AAA-formaat)
CD (Gebruikershandleiding)
/ Kaarten
Basis van standaard.
(Zie pag. 37, Zie pag. 38)
(Zie pag. 14, Zie pag. 19)
Standaard.
Schroeven voor montage
2 EA
Kabelbinder.
(Zie pag. 14, Zie pag. 19)
(Zie pag. 14, Zie pag. 19)
(Zie pag. 17)
of
Netsnoer.
AC-DC Adapter.
(Afhankelijk van het land)
(Zie pag. 16)
of
Isolator
(Afhankelijk van het land)
(Zie pag. 16)
AC/DC-adapter.
(Afhankelijk van het land)
(Zie pag. 16)
8
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
NEDERLANDS
OPMERKING
yy Installatiegids antenne-isolator
-- Gebruik de antenne-isolator om de TV te installeren op een plaats met een voltageverschil tussen
de TV en de GND van het antennesignaal.
»» Als er sprake is van een voltageverschil tussen de TV en de GND van het antennesignaal, kan de
antenneaansluiting heet worden, wat tot ongelukken kan leiden.
-- U kunt TV-kijken een veiligere bezigheid maken door het voltage van de TV-antenne te verlagen.
We raden u aan om de isolator aan de muur te bevestigen. Als de isolator niet aan de muur kan
worden bevestigd, bevestigt u deze aan de TV. Verwijder de antenne-isolator niet na de installatie.
-- Zorg ervoor dat u begint voordat de TV-antenne is aangesloten.
1. Verbind met TV.
Wand
ANTENNA/
CABLE IN
Kabel/antenne
of
Isolator
2. Verbind met set-topbox.
Sluit het ene uiteinde van de isolator aan op het kabel-/antennecontactpunt en het andere op de tv of
settopbox.
"Apparatuur die via de hoofdaansluiting van het pand of via andere geaarde apparatuur is geaard
en die met een coaxkabel op een kabeldistributiesysteem is aangesloten, kan onder bepaalde
omstandigheden brand veroorzaken. Apparatuur moet daarom op een kabeldistributiesysteem worden
aangesloten via een isolator die elektriciteit met een frequentie die lager is dan een bepaald bereik
isoleert (galvanische isolator, ziee EN 60728-11)"
Bij gebruik van de RF-isolator kan een licht verlies van signaalgevoeligheid optreden.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
9
Onderdelen en knoppen
NEDERLANDS
Sensor voor de
afstandsbediening
Stand-byverlichting
Indicator aan:
yy
uitgeschakeld
Indicator uit: ingeschakeld
yy
Touch Buttons
Aanraakknop
Omschrijving
Hiermee doorloopt u de opgeslagen programma's.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
OK
Hiermee kiest u de gemarkeerde menuoptie of bevestigt u een invoer.
SETTINGS
Hiermee roept u hoofdmenu's op of slaat u de invoer op en verlaat u het menu.
INPUT
Hiermee verandert u de invoerbron.
Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
/I
OPMERKING
Alle knoppen zijn aanraakgevoelig en kunnen gemakkelijk worden bediend door er met een vinger op
te tikken.
10
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
NEDERLANDS
22MA33D 24MN33D 26MA33D 29MN33D
22MA33V 24MN33V 26MA33V 29MN33V
of
(Afhankelijk van het
model)
Alleen in het V.K.
Aansluitpaneel (Zie pag. 24)
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
De TV optillen en verplaatsen
WAARSCHUWING
Voorkom te allen tijde dat u het scherm
aanraakt, aangezien hierdoor het scherm of
enkele van de pixels die worden gebruikt om
het beeld te vormen, beschadigd kunnen
raken.
Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de
yy
doos of het verpakkingsmateriaal waarin de
TV oorspronkelijk is geleverd.
Voordat u de TV verplaatst of optilt, koppelt u
yy
het netsnoer en alle kabels los.
Houd de boven- en onderkant van de
yy
TV stevig vast. Let erop dat u de TV niet
vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de
luidspreker of het luidsprekerrooster.
Bij het vervoeren van de TV mag de TV
yy
niet worden blootgesteld aan schokken of
buitensporige trillingen.
Bij het vervoeren van de TV houdt u de TV
yy
rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en
kantel deze niet naar links of rechts.
NEDERLANDS
Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of
verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast
of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt
vervoeren, ongeacht het type en de afmeting.
Wanneer u de TV vasthoudt, moet het
yy
scherm van u af zijn gekeerd om krassen te
voorkomen.
11
12
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
De TV plaatsen
NEDERLANDS
De standaard bevestigen
22MA33D 24MN33D 22MA33V 24MN33V
3 Bevestig debasis van standaard aan de
standaard door de schroef naar rechts te
draaien met eenmuntstuk.
Als u de TV niet aan een muur monteert, volgt u
de onderstaande instructies om de standaard te
bevestigen.
1 Plaats de TV met het scherm omlaag op een
vlakke en zachte ondergrond.
WAARSCHUWING
Leg een schuimrubberen mat of een
yy
zachte beschermdoek op de ondergrond
om beschadigingen aan het scherm te
voorkomen.
Als de standaard aan de TV wordt
yy
bevestigd, leg dan het scherm met de
beeldzijde op een zachte ondergrond of
een plat oppervlak om het krassen op het
scherm te voorkomen.
2 Bevestig de Standaard aan de TV.
WAARSCHUWING
Draai de schroeven stevig vast om te
voorkomen dat de TV naar voren kantelt. Draai
de schroeven niet te vast.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
13
WAARSCHUWING
NEDERLANDS
Draag de monitor niet ondersteboven aan
yy
de standaard, aangezien de monitor dan
van de standaard af kan vallen. Dit kan
leiden tot schade of letsel.
De afbeelding toont een algemeen
yy
voorbeeld van de installatie en kan
afwijken van dit product.
Draag de monitor niet ondersteboven aan
yy
de standaard, aangezien de monitor dan
van de standaard af kan vallen. Dit kan
leiden tot schade of letsel.
De afbeelding toont een algemeen
yy
voorbeeld van de installatie en kan afwijken
van dit product.
14
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
26MA33D 29MN33D 26MA33V 29MN33V
3 Bevestig de TV en de Standaard met de 2
NEDERLANDS
schroeven aan elkaar.
Als u de TV niet aan een muur monteert, volgt u
de onderstaande instructies om de standaard te
bevestigen.
1 Plaats de TV met het scherm omlaag op een
vlakke en zachte ondergrond.
WAARSCHUWING
Als u de schroeven niet stevig aandraait, valt
de TV om en kan deze beschadigd raken.
4 Bevestig debasis van standaard aan de
standaard door de schroef naar rechts te
draaien met eenmuntstuk.
2 Bevestig de Standaard aan de TV.
Plaats de tweevergrendelingen van de
standaard in de sleuven van de TV en
maak ze goed vast door op de linker- en
rechteronderzijde te drukken.
Vergrendeling
WAARSCHUWING
Draai de schroeven stevig vast om te
voorkomen dat de TV naar voren kantelt. Draai
de schroeven niet te vast.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
15
WAARSCHUWING
NEDERLANDS
Draag de monitor niet ondersteboven aan
yy
de standaard, aangezien de monitor dan
van de standaard af kan vallen. Dit kan
leiden tot schade of letsel.
De afbeelding toont een algemeen
yy
voorbeeld van de installatie en kan
afwijken van dit product.
Draag de monitor niet ondersteboven aan
yy
de standaard, aangezien de monitor dan
van de standaard af kan vallen. Dit kan
leiden tot schade of letsel.
De afbeelding toont een algemeen
yy
voorbeeld van de installatie en kan afwijken
van dit product.
16
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
Op een tafelblad plaatsen
2 Sluit deAC/DC-adapter en het Netsnoer aan
NEDERLANDS
op een stopcontact.
1 Til de TV op, kantel hem rechtop en zet hem
op het tafelblad.
Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf
de muur voor een goede ventilatie.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
of
WAARSCHUWING
Als u de hoek aanpast, houd de onderkant van
de TV dan niet vast zoals aangegeven in de
volgende afbeelding, omdat u op die manier
letsel aan uw vingers kunt oplopen.
WAARSCHUWING
Koppel eerst het netsnoer los en verplaats of
monteer daarna de TV. Als u dat niet doet,
kunt u een elektrische schok krijgen.
WAARSCHUWING
Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen
omdat hierdoor brand of andere schade kan
ontstaan.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
Het Kensington-veiligheidssysteem gebruiken
OPMERKING
+20
De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant
van de TV. Voor meer informatie over de
installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de
handleiding die is geleverd bij het Kensingtonveiligheidssysteem of gaat u naar http://www.
kensington.com .
Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de TV en een tafel.
Voorkant
Achterkant
Kabels wegwerken
Verzamel alle kabels en bind ze samen met de
geleverde kabelbinder.
OPMERKING
Het Kensington-veiligheidssysteem is
optioneel. Extra accessoires zijn verkrijgbaar
bij de meeste elektronicawinkels.
NEDERLANDS
Kantel de TV +20 tot -5 graden omhoog of
omlaag om de kijkhoek van de TV naar wens in
te stellen.
-5
17
18
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
De standaard verwijderen
NEDERLANDS
22MA33D 24MN33D 22MA33V 24MN33V
1 Plaats de TV met het scherm omlaag op een
vlakke en zachte ondergrond.
WAARSCHUWING
Leg een schuimrubberen mat of een
yy
zachte beschermdoek op de ondergrond
om beschadigingen aan het scherm te
voorkomen.
Als de standaard van de TV wordt
yy
verwijderd, leg dan het scherm met de
beeldzijde op een zachte ondergrond of
een plat oppervlak om beschadigingen
aan het scherm te voorkomen.
2 Draai de schroef naar rechts en trek vervolgens
de basis van standaard uit destandaard.
3 Trek de standaard uit de TV.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
19
26MA33D 29MN33D 26MA33V 29MN33V
vlakke en zachte ondergrond.
WAARSCHUWING
Leg een schuimrubberen mat of een
yy
zachte beschermdoek op de ondergrond
om beschadigingen aan het scherm te
voorkomen.
Als de standaard van de TV wordt
yy
verwijderd, leg dan het scherm met de
beeldzijde op een zachte ondergrond of
een plat oppervlak om beschadigingen
aan het scherm te voorkomen.
2 Draai de schroef naar rechts en trek vervolgens
de basis van standaard uit de standaard.
3 Verwijder de 2 schroeven en trek de standaard
uit de TV.
NEDERLANDS
1 Plaats de TV met het scherm omlaag op een
20
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
Aan een wand monteren
5 Houd de volgende specificaties voor de VESA-
NEDERLANDS
Laat aan de zijkanten en de achterzijde een
ventilatieruimte van 10 cm vrij. Gedetailleerde
installatie-instructies zijn verkrijgbaar bij uw dealer;
zie de installatiehandleiding voor de optionele
flexibele muurbevestigingssteun.
10 cm
10 cm
10 cm
normen aan:
784,8 mm (30,9 inch) en kleiner
yy
* Dikte wandmontagekussen: 2,6 mm
* Schroef: Φ 4,0 mm x spoed 0,7 mm x lengte
10 mm
787,4 mm (31,0 inch) en groter
yy
* Gebruik een wandmontagekussen en
schroeven die aan de VESA-normen
voldoen.
VESA (A x B)
Standaardschroef
Aantal schroeven
Muurbevestigingssteun
(optioneel)
100 x 100
M4
4
RW120
10 cm
Als u de TV aan een wand wilt monteren,
monteert u de muurbevestigingssteun (optionele
onderdelen) op de achterzijde van de TV.
Als u de TV met behulp van de
muurbevestigingssteun (optionele onderdelen)
monteert, moet u dit zorgvuldig doen zodat de TV
niet van de wand kan loskomen.
1 Gebruik schroeven en een
muurbevestigingssteun die voldoen aan de
VESA-normen.
2 Als u een schroef gebruikt die langer is dan
een standaardschroef, kunt u de TV aan de
binnenzijde beschadigen.
3 Als u een verkeerde soort schroef gebruikt,
kunt u het product beschadigen en kan het
van zijn plek vallen LG Electronics is in deze
gevallen niet verantwoordelijk voor enige
schade.
4 VESA-compatibiliteit geldt alleen voor de
afmetingen van schroeven voor wandmontage
en de specificaties van de montageschroeven.
VESA (A x B)
yy
A
B
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
21
WAARSCHUWING
OPMERKING
Gebruik de schroeven die worden vermeld op
yy
de specificaties voor schroeven volgens de
VESA-norm.
De muurbevestigingsset bevat een
yy
montagehandleiding en alle benodigde
onderdelen.
De muurbevestigingssteun is optioneel. Extra
yy
accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke
winkelier.
De lengte van de schroeven kan verschillen
yy
afhankelijk van de muurbevestiging. Zorg
ervoor dat u schroeven van de juiste lengte
gebruikt.
Zie voor meer informatie de instructies die
yy
bij de muurbevestiging zijn geleverd.
NEDERLANDS
Koppel eerst het netsnoer los en verplaats of
yy
monteer daarna de TV. Als u dat niet doet,
kunt u een elektrische schok krijgen.
Als u de TV tegen een plafond of aan een
yy
schuine wand aan monteert, kan deze vallen
en ernstig letsel veroorzaken.
Gebruik een goedgekeurde
yy
muurbevestigingssteun van LG en neem
contact op met uw plaatselijke winkelier of
een vakman.
Draai de schroeven niet te vast omdat
yy
hierdoor schade kan ontstaan aan de TV en
uw garantie kan komen te vervallen.
Gebruik schroeven en een muurbevestiging
yy
die voldoen aan de VESA-norm. Eventuele
beschadiging of eventueel letsel door
verkeerd gebruik of door gebruik van een
ongeschikt accessoire valt niet onder de
garantie.
22
TV KIJKEN
NEDERLANDS
TV KIJKEN
De TV voor het eerst inschakelen
Als u de TV voor het eerst gebruikt, verschijnt het scherm met eerste instellingen. Selecteer de taal en pas
de basisinstellingen aan.
1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2 Druk op
op de TV of depower-knop op de afstandebediening om de TV in te schakelen.
De stand-byverlichting is uitgeschakeld.
OPMERKING
Als de TV in de modus Stroombesparing staat, is de Stand-byverlichting oranje.
3 Het scherm met eerste instellingen verschijnt wanneer u de TV voor het eerst gebruikt.
OPMERKING
Als u de TV niet binnen 40 seconden bedient nadat het scherm met het instellingenmenu is
verschenen, verdwijnt het instellingenmenu weer.
4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen van de TV aan uw wensen aan te passen.
Taal
Hiermee selecteert u een taal voor het scherm.

Modusinstelling
Hiermee selecteert u de modus Thuisgebruik voor de woonomgeving.

Stroomindicator
Hiermee selecteert u de Stand-byverlichting. Als u Aan selecteert, gaat de Standbyverlichting aan de voorzijde aan als de TV uit is.

Land
Hiermee selecteert u een land dat moet worden weergegeven.

Tijdzone

Network Setting

Wachtwoord inst.
Hiermee kiest u de tijdzone en zomertijd.
(Als u Rusland als land kiest)
(Bij aanwezigheid van een LAN-poort) Hiermee selecteert u de Network Setting
(Netwerkinstelling) die moet worden weergegeven. (Model **MN33V (Alleen in
het V.K.))
Hiermee stelt u het wachtwoord in.
(Als u Frankrijk/Italië als land kiest)

Gebruikershandleiding en
Veelgestelde vragen
Uitleg over het gebruik van de Gebruikershandleiding en FAQ.

Automatisch afstemmen
Hiermee scant u automatisch de beschikbare programma's en slaat u deze op.
TV KIJKEN
23
OPMERKING
5 Wanneer de basisinstellingen klaar zijn, drukt u op OK.
OPMERKING
Als u de eerste instellingen niet voltooit, verschijnen deze steeds opnieuw wanneer u de TV inschakelt.
6 Druk TV op
op deTVom de TV uit te schakelen.
De Stand-byverlichting wordt ingeschakeld.
WAARSCHUWING
Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de TV gedurende lange tijd niet gaat
gebruiken.
OPMERKING
U kunt de TV ook overschakelen van PC-modus naar TV-modus door op TV/PC te drukken.
yy
U kunt de Fabrieksinstellingen ook openen door OPTIE te kiezen in de hoofdmenu's.
yy
NEDERLANDS
In landen waar de DTV-zendnormen nog niet zijn vastgelegd is het mogelijk dat bepaalde DTVyy
functies niet werken, afhankelijk van de DTV-uitzendomgeving.
Wanneer u Frankrijk als Land kiest, is het aanvankelijke wachtwoord niet ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ maar ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
yy
Om beelden met de best mogelijke kwaliteit voor uw woonomgeving weer te geven, kiest u de
yy
modus Thuisgebruik. De modus
Winkeldemo is geschikt voor een winkelomgeving.
yy
Als u de modus Winkeldemo selecteert, worden alle eerder aangepaste instellingen na 5 minuten
yy
teruggezet op de standaardinstellingen van de modus Winkeldemo.
24
APPARATEN AANSLUITEN
NEDERLANDS
APPARATEN AANSLUITEN
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op de TV en de invoerbron wijzigen om het externe apparaat
te selecteren. Zie voor meer informatie over het aansluiten van externe apparaten de handleiding die bij elk
extern apparaat is geleverd.
De mogelijke externe apparaten zijn: HD-ontvangers, DVD-spelers, videorecorders, audiosystemen, USBopslagapparaten, PC's, camcorders en camera's, gaming-apparaten en andere externe apparaten.
OPMERKING
Als u een TV-programma opneemt op een DVD-recorder of videorecorder, moet u ervoor zorgen dat
yy
de TV-signaalinvoerkabel via de DVD-recorder of videorecorder op de TV is aangesloten. Zie voor
meer informatie over het opnemen de handleiding die bij het aangesloten apparaat is geleverd.
De aansluiting van externe apparaten kan per model verschillen.
yy
Sluit externe apparaten aan op de TV, ongeacht de volgorde van de TV-poort.
yy
Een antenne aansluiten
Sluit een antenne, kabel-TV of kabelbox aan om TV te kunnen kijken. Let hierbij op het onderstaande. De
afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke accessoires en een RF-kabel is optioneel.
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een antenneaansluiting op de muur.
(niet meegeleverd)
Buitenantenne
VHF-antenne
yy
UHF-antenne
yy
Antennewanddoos
OPMERKING
Gebruik een signaalsplitter om meer dan
yy
twee TV's te gebruiken.
Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u
yy
een signaalversterker om de beeldkwaliteit te
verbeteren.
Als de beeldkwaliteit slecht is met een
yy
aangesloten antenne, richt u de antenne in
de juiste richting.
Ga naar http://AntennaWeb.org voor
yy
meer informatie over de antenne- en
kabelaansluiting.
WAARSCHUWING
Zorg dat het koperdraad van de RF-kabel
yy
niet buigt.
Koperdraad
Volg alle instructies op voor verbindingen
yy
tussen apparaten en verbind daarna het
netsnoer met het stopcontact om schade
aan uw TV te voorkomen.
APPARATEN AANSLUITEN
25
Satellietverbinding
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel (75 Ω) aan op een satellietschotel.
(niet meegeleverd)
NEDERLANDS
**MN33V models
26
APPARATEN AANSLUITEN
NEDERLANDS
Een HD-ontvanger, DVD-, videorecorder of game-apparaat
aansluiten
Sluit een HD-ontvanger, DVD-, videorecorder of game-apparaat aan op de TV en selecteer de bijbehorende
invoermodus.
HDMI-verbinding
HDMI is de best mogelijke verbinding voor een apparaat.
U kunt de digitale video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe
apparaat met behulp van de HDMI-kabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.
OPMERKING
Use a High Speed HDMI™ Cable.
yy
High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an HD signal up to 1080p and higher.
yy
Supported HDMI Audio format: Dolby Digital, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/
yy
192k, DTS Not supported.)
(niet meegeleverd)
DVD / Blu-Ray / HD-kabelbox /
HD STB / Game-apparaat
APPARATEN AANSLUITEN
27
Verbinding van HDMI naar DVI
OPMERKING
Als u geen optionele externe luidspreker gebruikt, sluit u het externe apparaat door middel van de
optionele audiokabel aan op de TV.
(niet meegeleverd)
(niet meegeleverd)
of
(Afhankelijk van het
model)
DVD / Blu-Ray / HD-kabelbox /
HD STB / Game-apparaat
NEDERLANDS
U kunt het digitale videosignaal vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe apparaat
met behulp van de HDMI naar DVI-kabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. Om
het audiosignaal van het externe apparaat naar de monitor te zenden, moet u een optionele audiokabel
aansluiten.
28
APPARATEN AANSLUITEN
Component-verbinding
NEDERLANDS
U kunt de analoge video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe
apparaat met behulp van de componentkabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.
Om beelden volgens progressief scannen te kunnen weergeven, moet u de componentkabel gebruiken.
OPMERKING
Als kabels onjuist zijn geïnstalleerd, kan het beeld worden weergegeven in zwart-wit of met vervormde
yy
kleuren.
Controleer of de kleuren van de kabel overeenkomen met die van de aansluiting.
yy
(niet meegeleverd)
(niet meegeleverd)
DVD / Blu-Ray / HD-kabelbox / HD STB
/ Game-apparaat
APPARATEN AANSLUITEN
29
Composiet-verbinding
OPMERKING
Controleer of de kleuren van de kabel overeenkomen met die van de aansluiting.
(niet meegeleverd)
DVD / Blu-Ray / HD-kabelbox / HD STB
/ Game-apparaat
NEDERLANDS
U kunt de analoge video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe
apparaat met behulp van de composietkabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.
30
APPARATEN AANSLUITEN
Euroscart-verbinding
NEDERLANDS
U kunt de video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe
apparaat met behulp van de Scart-kabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. Om
beelden volgens progressief scannen te kunnen weergeven, moet u de Scart-kabel gebruiken.
Uitvoertype
|AV1 (TV Uit1)
Huidige
invoermodus
Digitale TV
Digitale TV
Analoge TV
Analoge TV
Component, AV, HDMI, RGB
1 TV Uit: voert analoge of digitale TV-signalen uit.
OPMERKING
Voor elke Scart-kabel moet het signaal zijn afgeschermd.
yy
(niet meegeleverd)
DVD / Blu-Ray / HD-kabelbox
APPARATEN AANSLUITEN
31
Aansluiten via USB
of
USB
(niet meegeleverd)
Aansluiten op een CI-module
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in de digitale TV-modus.
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
OPMERKING
Controleer of de CI-module in de juiste richting in de PCMCIA-kaartsleuf is geplaatst. Indien de
yy
module niet goed is geplaatst, kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA-kaartsleuf.
Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is aangesloten, neem dan contact op met
yy
de ethernet-/kabel-/satellietexploitant.
(niet meegeleverd)
PCMCIA-kaart
NEDERLANDS
Sluit een USB-opslagapparaat, zoals een USB-flashgeheugen, externe harde schijf, MP3-speler of een
USB-geheugenkaartlezer, aan op de TV en open het USB-menu om diverse multimediabestanden te
kunnen gebruiken.
32
APPARATEN AANSLUITEN
Aansluiten op een bekabeld netwerk
NEDERLANDS
Model **MN33V (Alleen in het V.K.)
Sluit de TV aan op een LAN (Local Area Network) via de LAN-poort, zoals aangegeven in de volgende
afbeelding, en stel de netwerkinstellingen in. Na het tot stand brengen van een fysieke verbinding is het
voor een klein aantal thuisnetwerken mogelijk vereist om de TV-netwerkinstellingen aan te passen. De TV
zal automatisch worden verbonden met de meeste netwerken zonder enige aanpassingen.
Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw router.
WAARSCHUWING
Verbind geen modulaire telefoonkabel met de LAN-poort.
yy
Omdat er verschillende verbindingsmethoden bestaan, moet u de specificaties opvolgen van uw
yy
telecomleverancier of internetprovider.
(niet meegeleverd)
OPMERKING
[Model **MN33V]
V.K.: LAN-poort is beschikbaar. (De LAN-poort is toegevoegd ter ondersteuning van HD MHEG.)
yy
Andere gebieden: LAN-poort is niet beschikbaar.
yy
APPARATEN AANSLUITEN
33
Aansluiten op een PC
* Plug & Play: de functie waarbij een PC een apparaat herkent dat een gebruiker op de PC heeft
aangesloten en ingeschakeld, zonder het apparaat te configureren of enige handelingen te verrichten.
OPMERKING
Wij raden u aan de TV aan te sluiten door middel van een HDMI-verbinding voor de hoogste
yy
beeldkwaliteit.
Als u geen optionele externe luidspreker gebruikt, sluit u de PC door middel van de optionele
yy
audiokabel aan op de TV.
Als u de TV inschakelt wanneer deze koud is, kan het scherm flikkeren. Dit is normaal.
yy
Er kunnen enkele rode, groene of blauwe stippen op het scherm verschijnen. Dit is normaal.
yy
Sluit de kabel voor signaalinvoer aan en zet deze vast door de schroeven rechtsom te draaien.
yy
Druk niet te lang met uw vinger op het scherm; dit kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm
yy
veroorzaken.
Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven om inbranden van het
yy
beeld op het scherm te voorkomen. Gebruik indien mogelijk een schermbeveiliging.
OPMERKING
Als u de HDMI-PC-modus wilt gebruiken, moet u de invoerbron instellen op PC-modus.
yy
De OSD (schermweergave) wordt op het scherm getoond zoals hieronder weergegeven.
yy
»»Als u het product inschakelt via HDMI- invoer.
»»Als u de invoer wijzigt naar HDMI- invoer.
Is de ingang aangesloten op uw PC?
Ja
Nee
Boodschap niet opnieuw vertonen
Als u Ja selecteert, worden de grootte en kwaliteit van het beeld voor uw PC geoptimaliseerd.
yy
Als u Nee selecteert, worden de grootte en de kwaliteit van het beeld voor het AV- apparaat (DVDyy
speler, set-top box, gaming-apparaat) geoptimaliseerd.
Als u Boodschap niet opnieuw vertonen selecteert, wordt dit bericht pas opnieuw getoond nadat de
yy
TV is gereset. U kunt de ingestelde waarde wijzigen in SETTINGSs INVOERs Ingangslabel.
NEDERLANDS
Uw TV ondersteunt de Plug & Play*-functie en beschikt over ingebouwde speakers met Infinite Surround
waarmee een helder geluid met rijke diepe tonen wordt voortgebracht.
34
APPARATEN AANSLUITEN
HDMI-verbinding
NEDERLANDS
U kunt de digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de TV zenden. Sluit de PC met behulp van
de HDMI-kabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. U moet PC als invoerbron
instellen om de PC via een HDMI-aansluiting op de TV aan te sluiten.
OPMERKING
Gebruik een High Speed HDMI™-kabel.
yy
HDMI™-kabels met hoge snelheid zijn getest op het verzenden van HD-signalen tot 1080p en hoger.
yy
Als u de HDMI-PC-modus wilt gebruiken, moet u de invoerbron instellen op PC-modus.
yy
Ondersteunde HDMI-audio-indeling: Dolby Digital, PCM (maximaal 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96
yy
k/176k/192k; DTS niet ondersteund.)
(niet meegeleverd)
PC
APPARATEN AANSLUITEN
35
Verbinding van HDMI naar DVI
OPMERKING
Als u de HDMI-PC-modus wilt gebruiken, stelt u de invoerbron in op DVI-modus.
yy
Als u geen optionele externe luidspreker gebruikt, sluit u de PC door middel van de optionele
yy
audiokabel aan op de TV.
(niet meegeleverd)
(niet meegeleverd)
of
PC
(Afhankelijk van het
model)
NEDERLANDS
U kunt het digitale videosignaal vanaf uw PC naar de TV zenden. Sluit de PC met behulp van de HDMI
naar DVI-kabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. Om het audiosignaal van het
externe apparaat naar de monitor te zenden, moet u een optionele audiokabel aansluiten.
36
APPARATEN AANSLUITEN
RGB-verbinding
NEDERLANDS
U kunt het analoge videosignaal vanaf uw PC naar de TV zenden. Sluit de PC met behulp van de 15-pins
D-sub-kabel aan op de TV, zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. Om het audiosignaal van het
externe apparaat naar de monitor te zenden, moet u een optionele audiokabel aansluiten.
OPMERKING
Als u geen optionele externe luidspreker gebruikt, sluit u de PC door middel van de optionele
audiokabel aan op de TV.
(niet meegeleverd)
(niet meegeleverd)
PC
of
(Afhankelijk van het
model)
AFSTANDSBEDIENING
37
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op de afstandsbediening. Lees deze
handleiding aandachtig door en bedien de TV op de juiste wijze. Om de batterijen te vervangen, opent u
het klepje van het batterijvak, vervangt u de batterijen (1,5 V AA-formaat) waarbij u let op de juiste richting
van de - en -polen op de sticker in het batterijvak, en sluit u het klepje van het batterijvak.
Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.
WAARSCHUWING
Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.
Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigd raken.
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de afstandsbediening op de TV.
(POWER)
Hiermee schakelt u de TV in of
uit.
SUBTITLE
Hiermee geeft u uw favoriete
ondertiteling opnieuw weer in
de digitale modus.
Cijfertoetsen
Hiermee voert u cijfers in.
LIST
Hiermee hebt u toegang tot de
opgeslagen programmalijst.
+
-
Hiermee regelt u het
volumeniveau.
TV/RAD
Hiermee selecteert u een
radio-, TV- of digitaal TVprogramma.
INPUT
Hiermee verandert u de invoerbron
en schakelt u de TV in.
AD
Schakelt de functie
Audiobeschrijving in en uit.
PIP
Hiermee schakelt u de PIPmodus in of uit.
(Gebruikershandleiding)
Hiermee hebt u toegang tot het
menu Gebruikershandleiding.
Q.VIEW
Hiermee gaat u terug naar het
programma dat u hiervoor hebt
bekeken.
P
Hiermee selecteert u een
programma.
PAGE
Hiermee gaat u naar het vorige
of volgende scherm.
FAV
Hiermee roept u de lijst met uw
favoriete programma's op.
GUIDE
Toont de programmagids.
MUTE
Hiermee dempt u het geluid.
NEDERLANDS
AFSTANDSBEDIENING
38
AFSTANDSBEDIENING
NEDERLANDS
SETTINGS
Hiermee hebt u toegang tot de
hoofdmenu’s.
Navigatietoetsen
Hiermee doorloopt u de menu's
of opties.
OK
Hiermee kiest u menu's of
opties en bevestigt u uw invoer.
BACK
Keert terug naar het vorige niveau.
SIMPLINK
Hiermee krijgt u toegang tot
AV-toestellen die via HDMICEC zijn verbonden met de
HDMI-kabel en opent u het
SIMPLINK-menu.
TV/PC
Hiermee selecteert u de modus
TV of PC.
Gekleurde toetsen
Hiermee hebt u toegang tot
speciale functies in sommige
menu’s.
Teleteksttoetsen
Met deze toetsen bedient u
teletekst.
INFO ⓘ
Hiermee kunt u de informatie
over het huidige programma
en het scherm bekijken.
Q.MENU
Hiermee hebt u toegang tot
de snelmenu's.
EXIT
Hiermee wist u alle
schermmenu's en keert u
terug naar TV kijken.
Bedieningstoetsen
Hiermee bedient u de menu's
MY MEDIA (Mijn media) of
SIMPLINKcompatibele
apparaten (USB, SIMPLINK).
Backlight
Hiermee stelt u de helderheid
van het scherm in door de
schermachtergrondverlichting
te regelen.
OPMERKING
Op een MHEG-kanaal is het niet mogelijk de achtergrondverlichting aan te passen met de gele of
blauwe toets.
INSTELLINGEN AANPASSEN
NEDERLANDS
INSTELLINGEN AANPASSEN
Toegang tot de hoofdmenu's
1 Druk op SETTINGS voor toegang tot de hoofdmenu's.
2 Druk op de navigatietoetsen om naar een van de volgende menu's te gaan en druk op OK.
3 Druk op de navigatietoetsen om naar de gewenste instelling of optie te gaan en druk op OK.
4 Als u klaar bent, drukt u op EXIT.
Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u op
(TERUG).
BEELD
Hiermee stelt u het beeldformaat, de beeldkwaliteit of het beeldeffect in.
GELUID
Hiermee stelt u de geluidskwaliteit, het geluidseffect of het volumeniveau in.
SETUP
SETUP Hiermee stelt u programma's in en bewerkt u deze.
TIJD
Hiermee stelt u de tijd, datum of timer in.
VERGRENDELEN
OPTIE
Hiermee vergrendelt en ontgrendelt u zenders en programma's.
Hiermee past u de algemene instellingen aan.
Hiermee geeft u de invoerbronnen weer met hun namen.
(Model **MN33V (andere regio's met uitzondering van het V.K.))
INVOER
NETWERK
MIJN MEDIA
Hiermee stelt u het netwerk in. (Model **MN33V (Alleen in het V.K.))
Geïntegreerde mediafuncties gebruiken.
Druk op de RODE toets voor toegang tot deKlantenservice- menu's.
yy
Druk op de GROENE toets voor toegang tot deFAQ- menu's.
yy
Druk op OK ( ) om kanalen in te stellen.
Klantenservice
Klantenservice
De klantenservicefunctie gebruiken.
Software-update
yy
Beeldtest
yy
Geluidstest
yy
Signaaltest
yy
Product-/service-info.
yy
Netwerktest (Model **MN33V (Alleen in het V.K.))
yy
Gebruikershandleiding
yy
39
FAQ
Exit
FAQ
Hiermee worden antwoorden op
veelgestelde vragen over TV kijken en
werking van menu's weergegeven.
40
DE GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKEN
NEDERLANDS
DE GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKEN
Het menu
Gebruikershandleiding.
Het TV-menu gebruiken
Uw TV kan afwijken van de getoonde
yy
afbeelding.
3
Gebruikershandleiding
2
Invoerapparaat gebruiken
1 Druk op SETTINGS voor toegang tot de
hoofdmenu's.
2 Druk op de rode toets voor toegang tot de
Klantenservice- menu's.
ODC(Over-Driving Circuit) instellen
KANALEN instellen
4 Druk op de navigatietoetsen om naar de
gewenste optie te gaan en druk op OK.
5 Als u klaar bent, drukt u op EXIT.
Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige
menu, drukt u op
(TERUG).
De AFSTANDSBEDIENING
gebruiken
Tijdopties instellen
OPTIE
Tv-vergrendelingsopties instellen
Geavanceerde functie
Taal instellen
Informatie
3 Druk op de navigatietoetsen om naar de
Gebruikershandleiding te gaan en druk op OK.
PIP gebruiken (beeld in beeld)
BEELD, GELUID instellen
Land instellen
1
1 Hier kunt de gewenste categorie selecteren.
2 Hier kunt u het gewenste item selecteren.
Met ꕌ/ꕍkunt u door de pagina's bladeren.
3 Hiermee kunt u de gewenste functie in de
index opzoeken.
Gebruikershandleiding
1
KANALEN instellen
BEELD, GELUID instellen
OPTIE
Geavanceerde functie
Informatie
1 Druk op
(Gebruikershandleiding) voor
toegang tot de Gebruikershandleiding.
2 Druk op de navigatietoetsen om naar de
gewenste optie te gaan en druk op OK.
3 Als u klaar bent, drukt u op EXIT. Wanneer u
wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u
op
(TERUG).
OPTIE > Taal instellen
SETTINGS  OPTIE  Taal
U kunt de taal van het menu dat op het scherm wordt getoond
en van digitale geluidsuitzendingen selecteren.
y Menutaal (Language) : Hiermee selecteert u een taal voor
de schermtekst.
y Taal voor audio [Alleen in de digitale modus] : Hiermee
selecteert u de gewenste taal voor digitale programma’s met
audio die in verschillende talen beschikbaar is.
y Taal voor ondertiteling [Alleen in de digitale modus] : Gebruik
de functie Ondertiteling als de ondertiteling in twee of meer
talen wordt uitgezonden.
✎ Indien er geen ondertitelgegevens in een gekozen taal
worden uitgezonden, wordt de standaardtaal voor ondertite
ling getoond.
2
Inzoomen
Sluiten
SETTINGS  OPTIE  Taal
U kunt de taal van het menu dat op het scherm wordt getoond en van
digitale geluidsuitzendingen selecteren.
y Menutaal (Language) : Hiermee selecteert u een taal voor de
schermtekst.
y Taal voor audio [Alleen in de digitale modus] : Hiermee selecteert
u de gewenste taal voor digitale programma’s met audio die in
verschillende talen beschikbaar is.
y Taal voor ondertiteling [Alleen in de digitale modus] : Gebruik de
functie Ondertiteling als de ondertiteling in twee of meer talen wordt
uitgezonden.
✎ Indien er geen ondertitelgegevens in een gekozen taal worden
uitgezonden, wordt de standaardtaal voor ondertite ing getoond.
2
Uitzoomen
Sluiten
1 Toont de beschrijving van het geselecteerde
menu.
Metꕌ/ꕍkunt u door de pagina's bladeren.
2 Hiermee kunt u in- of uitzoomen op het
scherm.
ONDERHOUD
41
De TV schoonmaken
Voor de beste prestaties en een langere levensduur moet u de TV regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING
Zorg er eerst voor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat het netsnoer en alle andere kabels zijn
yy
losgekoppeld.
Als de TV gedurende een lange tijd onbeheerd en ongebruikt blijft, trekt u de stekker van het
yy
netsnoer uit het stopcontact om mogelijke beschadiging door blikseminslag of stroompieken te
voorkomen.
Scherm en frame
Veeg het oppervlak schoon met een droge en zachte doek om stof te verwijderen.
Om zwaar vuil te verwijderen, veegt u het oppervlak schoon met een zachte doek die is bevochtigd met
schoon water of een verdund, zacht schoonmaakmiddel. Veeg onmiddellijk daarna droog met een schone
en droge doek.
WAARSCHUWING
Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp tegen het scherm aangezien dit
yy
kan leiden tot beeldvervorming of krassen op het scherm.
Gebruik geen chemicaliën, zoals was, benzeen, alcohol, thinners, insecticiden, luchtverfrissers of
yy
smeermiddelen, aangezien deze de afwerklaag van het scherm kunnen beschadigen en verkleuring
kunnen veroorzaken.
Behuizing en standaard
Veeg de behuizing schoon met een droge en zachte doek om stof te verwijderen.
Om zwaar vuil te verwijderen, veegt u de behuizing schoon met een zachte doek die is bevochtigd met
schoon water of met water waaraan een kleine hoeveelheid zacht schoonmaakmiddel is toegevoegd.
WAARSCHUWING
Spuit geen vloeistof op het oppervlak. Als water in de TV terechtkomt, kan dat leiden tot brand,
yy
elektrische schokken of een defect.
Gebruik geen chemicaliën omdat hierdoor het oppervlak kan worden beschadigd.
yy
Netsnoer
Maak regelmatig het netsnoer schoon door opgehoopt stof en vuil te verwijderen.
NEDERLANDS
ONDERHOUD
42
ONDERHOUD
Inbranden van het beeld op het TV-scherm voorkomen
NEDERLANDS
Als een stilstaand beeld lang op het TV-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden en kan
yy
het scherm permanent beschadigd raken. Dit heet 'inbranden' en wordt niet gedekt door de garantie.
Als de beeldverhouding van de TV gedurende een lange tijd is ingesteld op 4:3, kan beeldbranden
yy
optreden op het 'letterbox'-gedeelte van het scherm.
Voorkom dat een stilstaand beeld langdurig wordt weergegeven op het TV-scherm (2 uur of langer
yy
voor een LCD-TV) om inbranden te voorkomen.
PROBLEMEN OPLOSSEN
43
NEDERLANDS
PROBLEMEN OPLOSSEN
Algemeen
Probleem
Oplossing
De TV kan niet worden
bediend met de
afstandsbediening.
yy Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer het opnieuw.
yy Controleer of zich een obstakel tussen het product en de afstandsbediening bevindt.
yy Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst
( naar , naar ).
Er worden geen beelden en
geluid weergegeven.
yy Controleer of het product is ingeschakeld.
yy Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is gestoken.
yy Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een ander product op
aan te sluiten.
De TV wordt plotseling
uitgeschakeld.
yy Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan zijn onderbroken.
yy Controleer of de functie Automatische slaapstand is ingeschakeld bij Tijd instellen.
yy Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV automatisch na 15
minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
44
SPECIFICATIES
NEDERLANDS
SPECIFICATIES
Satellite Digitale TV1
Digitale TV
Analoge TV
Televisiesysteem
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K
PAL-I/I’, SECAM L/L’2
Zenderbereik
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 tot E12, UHF: E21 tot E69,
CATV: S1 tot S21, HYPER: S21 tot S47
Maximumaantal
programma's
dat kan worden
opgeslagen
6,000
1,500
1 Alleen modellen met DVB-T2-ondersteuning
2 Behalve modellen met DVB-T2-ondersteuning
SPECIFICATIES
NEDERLANDS
22MA33D
45
22MA33V
Scherm
Videosignaal
Type scherm
550 mm breed (21,6 inch)
Zichtbare diagonale afmeting : 550 mm
Pixel-pitch
0,349 mm (H) x 0,349 mm (V)
Maximale resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Aanbevolen resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
30 kHz tot 61 kHz
Verticale frequentie
56 Hz tot 75 Hz
Type synchronisatie
Afzonderlijke Sync, Digital
Invoerverbinding
22MA33D
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
22MA33V
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Alleen in het V.K.)
Stroomvoorziening
Nominale spanning
19 V
Energieverbruik
Ingeschakeld : 30 W (normaal)
Uitgeschakeld
0,4 W
AC/DC-adapter
Kantelen
1,6 A
Fabrikant: Lien Chang, model LCAP16A-E, LCAP25A
Fabrikant: Honor, model ADS-40SG-19-2 19032G
Kantelbereik
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht
-5 tot 20°
Inclusief standaard
512,6 mm x 180,9 mm x 388,7 mm
3,4 kg
Exclusief standaard
512,6 mm x 63,1 mm x 315,6 mm
3,2 kg
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur
10 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik 20 % tot 80 %
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid bij opslag
-10 °C tot 60 °C
5 % tot 90 %
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
46
SPECIFICATIES
NEDERLANDS
24MN33D
24MN33V
Scherm
Videosignaal
Type scherm
600 mm breed (23,6 inch)
Zichtbare diagonale afmeting : 600 mm
Pixel-pitch
0,382 mm (H) x 0,382 mm (V)
Maximale resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Aanbevolen resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
30 kHz tot 61 kHz
Verticale frequentie
56 Hz tot 75 Hz
Type synchronisatie
Afzonderlijke Sync, Digital
Invoerverbinding
24MN33D
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
24MN33V
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Alleen in het V.K.)
Stroomvoorziening
Nominale spanning
19 V
Energieverbruik
Ingeschakeld : 33 W (normaal)
Uitgeschakeld
0,4 W
AC/DC-adapter
Kantelen
2,0 A
Fabrikant: Lien Chang, model LCAP16B-E, LCAP25B
Fabrikant: LG Innotek, model PSAB-L205B, PSABL204B
Kantelbereik
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht
-5 tot 20°
Inclusief standaard
556,5 mm x 180,9 mm x 414,7 mm
3,9 kg
Exclusief standaard
556,5 mm x 62,9 mm x 343,1 mm
3,7 kg
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur
10 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik 20 % tot 80 %
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid bij opslag
-10 °C tot 60 °C
5 % tot 90 %
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
SPECIFICATIES
NEDERLANDS
26MA33D
47
26MA33V
Scherm
Videosignaal
Type scherm
660 mm breed (26 inch)
Zichtbare diagonale afmeting : 660 mm
Pixel-pitch
0,422 mm (H) x 0,422 mm (V)
Maximale resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Aanbevolen resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
30 kHz tot 61 kHz
Verticale frequentie
56 Hz tot 75 Hz
Type synchronisatie
Afzonderlijke Sync, Digital
Invoerverbinding
26MA33D
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
26MA33V
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Alleen in het V.K.)
Stroomvoorziening
Nominale spanning
19 V
Energieverbruik
Ingeschakeld: 35 W (normaal)
Uitgeschakeld 0,4 W
AC/DC-adapter
Kantelen
2,0 A
Fabrikant: Lien Chang, model LCAP16B-E, LCAP25B
Fabrikant: LG Innotek, model PSAB-L205B, PSABL204B
Kantelbereik
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht
-5 tot 20°
Inclusief standaard
620,4 mm x 203,3 mm x 447,3 mm
4,7 kg
Exclusief standaard
620,4 mm x 58,8 mm x 380,5 mm
4,1 kg
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur
10 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik 20 % tot 80 %
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid bij opslag
-10 °C tot 60 °C
5 % tot 90 %
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
48
SPECIFICATIES
NEDERLANDS
29MN33D
29MN33V
Scherm
Videosignaal
Type scherm
730 mm breed (29 inch)
Zichtbare diagonale afmeting : 730 mm
Pixel-pitch
0,462 mm (H) x 0,462 mm (V)
Maximale resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Aanbevolen resolutie
1366 × 768 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
30 kHz tot 61 kHz
Verticale frequentie
56 Hz tot 75 Hz
Type synchronisatie
Afzonderlijke Sync, Digital
Invoerverbinding
29MN33D
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA
29MN33V
TV, analoge D-Sub, PC-audio-ingang, component,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB, PCMCIA, LAN
JACK (Alleen in het V.K.)
Stroomvoorziening
Nominale spanning
19 V
Energieverbruik
Ingeschakeld: 40 W (normaal)
Uitgeschakeld 0,4 W
AC/DC-adapter
Kantelen
2,4 A
Fabrikant: LG Innotek, model PSAB-L101A
Fabrikant: Lite-On, model PA-1650-64
Kantelbereik
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht
-5 tot 20°
Inclusief standaard
668,6 mm x 223,5 mm x 472,4 mm
5,9 kg
Exclusief standaard
668,6 mm x 65,8 mm x 405,5 mm
5,3 kg
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur
10 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik 20 % tot 80 %
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid bij opslag
-10 °C tot 60 °C
5 % tot 90 %
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
49
SPECIFICATIES
Ondersteunde modus voor RGB (PC) / HDMI (PC)
Ondersteunde modus voor component
Verticale
frequentie (Hz)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 480
15,730
59,940
720 x 480
15,750
60,000
Oplossing
640 x 480
31,469
59,940
640 x 480
37,500
75,000
720 x 576
15,625
50,000
800 x 600
37,879
60,317
720 x 480
31,470
59,940
800 x 600
46,875
75,000
720 x 480
31,500
60,000
720 x 576
31,250
50,000
1024 x 768
48,363
60,004
1024 x 768
60,023
75,029
1280 x 720
44,960
59,940
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 720
45,000
60,000
1366 x 768
47,717
59,790
OPMERKING
De optimale schermresolutie is 1366 X 768 bij
60 Hz. De optimale timing in elke modus is
een verticale frequentie van 60 Hz.
1280 x 720
37,500
50,000
1920 x 1080
33,720
59,940
1920 x 1080
33,750
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,432
59,940
1920 x 1080
67,500
60,000
Aansluitinformatie over componentpoort
Ondersteunde modus voor HDMI (DTV)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
37,500
50,000
1280 x 720
44,960
45,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
59,940
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
Oplossing
1920 x 1080
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,430
67,500
59,940
60,000
Componentpoorten op de
tv
Video-uitgangspoorten
op DVD-speler
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
NEDERLANDS
Horizontale
frequentie (kHz)
Oplossing
50
SPECIFICATIES
OPMERKING
NEDERLANDS
Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld kan
yy
inbranden op het scherm. Gebruik indien mogelijk een schermbeveiliging.
Er kan ruis zijn die wordt veroorzaakt door een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in
yy
de PC-modus. Verander dan de PC-modus in een andere resolutie, wijzig de vernieuwingsfrequentie
of pas de helderheid en het contrast aan in het menu totdat het beeld goed is. Als de
vernieuwingsfrequentie van de grafische kaart van de PC niet kan worden gewijzigd, vervangt u deze
grafische kaart of raadpleegt u de fabrikant van de grafische kaart.
De golfindeling voor de synchronisatie-ingang is gescheiden voor horizontale en verticale frequenties.
yy
Sluit de signaalkabel van de TV-uitgang van een PC aan op de RGB-poort (PC) van de TV of sluit de
yy
signaalkabel van de HDMI-uitgang van de PC aan op de HMDI-poort van de TV.
Sluit de PC met behulp van de audiokabel aan op de audio-ingang van de TV. (Audiokabels worden
yy
niet meegeleverd bij de TV.)
Als u een grafische kaart gebruikt, past u het PC-geluid naar wens aan.
yy
Als door de grafische kaart van de PC niet tegelijkertijd analoge en digitale RGB-uitvoer wordt
yy
aangeboden, sluit u RGB of HDMI IN aan om PC-uitvoer op de TV weer te geven.
Als door de grafische kaart van de PC niet tegelijkertijd analoge en digitale RGB-uitvoer wordt
yy
aangeboden, stelt u de TV in op RGB of HDMI. (De andere modus wordt automatisch door het toestel
ingesteld op Plug en Play.)
Afhankelijk van de videokaart werkt de DOS-modus mogelijk niet bij het gebruik van een HDMI naar
yy
DVI-kabel.
Als de RGB-PC-kabel te lang is, kan er interferentie optreden op het scherm. We adviseren u een
yy
kabel korter dan 5 meter te gebruiken. Hierdoor krijgt u de beste beeldkwaliteit.
Lees voor gebruik van dit product de
Veiligheidsmaatregelen.
Bewaard de Gebruikershandleiding (CD)
op een plaats waar u er eenvoudig bij kunt,
zodat u deze later kunt raadplegen.
Het model en serienummer van de TV vindt
u op de achterzijde en één zijde van de
TV. Noteer deze hieronder voor het geval
u onderhoudswerkzaamheden moet laten
uitvoeren.
MODELNR.
SERIENR.
Ga naar http://opensource.lge.com om de
broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere
licenties voor open sources in dit product te
achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics verleent u de open source-code
op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten
van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten
van de media, de verzending en de verwerking.
Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten
aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3)
jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het
product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising