LG | E2351T-BN | Owner's Manual | LG E1951S-BN Handleiding

LG E1951S-BN Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LED LCD-MONITOR
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u
het apparaat bedient en bewaar de handleiding op
een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt
raadplegen.
LED LCD-MONITORMODELLEN
E1951S
E2051S
E2251S
E1951T
E2051T
E2251T
E2351T
E2251VR
E2351VR
E2251VQ
E2351VQ
www.lg.com
2
INHOUD
NEDERLANDS
NLD
INHOUD
3
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
25
Vooraf ingestelde modi (Resolutie)
25
- D-SUB- / DVI-timing
3
Uitpakken
26
- HDMI-timing
4
Onderdelen en knoppen
26
Indicator
6
De monitor instellen
6
- De standaard bevestigen
27
JUISTE HOUDING
6
- De basis van de standaard verwijderen
27
Juiste houding voor gebruik van de moni-
6
- De standaard verwijderen (bij gebruik
van de muurbevestiging)
7
- Op een tafelblad plaatsen
8
- Aan een muur monteren
10
DE MONITOR GEBRUIKEN
10
Aansluiten op een PC
10
- D-SUB-aansluiting
11
- DVI-D-verbinding
12
- HDMI-verbinding
13
INSTELLINGEN AANPASSEN
13
Toegang tot de hoofdmenu's
14
Instellingen aanpassen
14
- Menu-instellingen
15
- Instellingen voor SUPER ENERGY
SAVING (Stroombesparing)
16
- Instellingen SUPER+ RESOLUTION
(Super+-resolutie)
16
- Volume-instellingen
17
- Instellingen DUAL MONITOR
17
- Instellingen DUAL WEB
(Alleen ondersteund in HDMI)
(Twee schermen)
(Gesplitst scherm)
18
PROBLEMEN OPLOSSEN
20
SPECIFICATIES
tor.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
3
Uitpakken
Controleer de doos op de aanwezigheid van de onderstaande items. Als een van de accessoires ontbreekt,
neem dan contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. De afbeeldingen in deze
handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires.
CD
(Gebruikershandleiding)/
Kaart
Netsnoer
D-sub-kabel
(Deze signaalkabel kan al aan het
product zijn bevestigd.)
AC/DC-adapter
DVI-D-kabel
(Deze kabel wordt niet in alle
landen meegeleverd.)
Basis van standaard
WAARSCHUWING
Gebruik alleen goedgekeurde accessoires. De veiligheid en levensduur van het product kunnen
yy
anders niet worden gegarandeerd.
Schade of letsel door gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt door de garantie.
yy
OPMERKING
Welke accessoires bij uw product worden geleverd, is afhankelijk van het model.
yy
Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder
yy
voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
Gebruik een interfacekabel waarvoor het signaal is afgeschermd (RGB-kabel/DVI-D-kabel), met een
yy
ferrietkern waarmee wordt voldaan aan de productstandaarden.
NLD
NEDERLANDS
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
4
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
Onderdelen en knoppen
NEDERLANDS
NLD
Stroomindicator
Indicator aan: ingeschakeld
yy
Indicator uit: uitgeschakeld
yy
(Knop aan/uit)
Knop (Zie pag.13)
E2251VR E2251VQ
E1951S E2051S E2251S
E2351VR E2351VQ
DC-IN /
D-SUB
䏳㵎幑‣
HDMI
DVI-D
D-SUB
DC-IN /
䏳㵎幑‣
E1951T E2051T
E2251T E2351T
DC-IN /
DVI-D
D-SUB
䏳㵎幑‣
Aansluitpaneel (Zie pag.10)
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
Knop
5
Beschrijving
Hiermee hebt u toegang tot de hoofdmenu's.(Zie pag.14)
Left First Button
OSD LOCKED/
UNLOCKED (OSD
Vergrendeld/
Ontgrendeld)
SUPER+ RESOLUTION
Gebruik deze knop om het menu SUPER+ RESOLUTION te openen. Meer informatie.(Zie
pag.16)
DUAL
Gebruik deze knop om het menu DUAL te openen.
Meer informatie.(Zie pag.17)
AUTO
Als u de weergave-instellingen wilt aanpassen, drukt u op de knop AUTO in MONITOR
SETUP OSD (OSD Monitorinstellingen). (Alleen ondersteund in analoge modus)
Met deze functie kunt u de huidige besturingsinstellingen
vergrendelen zodat deze niet onbedoeld kunnen worden
gewijzigd.
Houd de knop MENU gedurende enkele seconden ingedrukt.
Het bericht "OSD LOCKED" (OSD Vergrendeld) moet worden
weergegeven.
U kunt de OSD-bediening op elk gewenst moment
ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt
te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" (OSD Ontgrendeld)
moet worden weergegeven.
The best display mode
E1951S / E1951T
1366 x 768
E2051S / E2051T
1600 x 900
E2251S / E2251T
E2251VR / E2251VQ
E2351T / E2351VR E2351VQ
1920 x 1080
VOLUME
(alleen HDMI-modus)
E2251VR / E2351VR / E2251VQ / E2351VQ
INPUT (Invoer)
U kunt het invoersignaal kiezen.
yy Wanneer er ten minste twee invoersignalen zijn aangesloten, kunt u het gewenste
invoersignaal kiezen (D-SUB/DVI/HDMI).
yy Wanneer er maar één signaal is aangesloten, wordt dit automatisch gedetecteerd. De
standaardinstelling is D-SUB.
EXIT (Afsluiten)
Sluit het OSD (On Screen Display).
(Knop aan/uit)
Adjust the volume of the Monitor set.("Volume Settings (Only supported in HDMI)" op
pagina 16)
Hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.
Stroomindicator
De stroomindicator blijft blauw branden wanneer het scherm
goed functioneert (Ingeschakeld). Wanneer het scherm in
Slaapmodus is, knippert de stroomindicator blauw.
NLD
NEDERLANDS
MENU
6
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
De monitor instellen
NEDERLANDS
NLD
De standaard bevestigen
1 Plaats de monitor met het scherm omlaag op
een vlakke en zachte ondergrond.
WAARSCHUWING
Leg een schuimrubberen mat of een zachte
beschermdoek op de ondergrond om
beschadigingen aan het scherm te voorkomen.
De basis van de standaard
verwijderen
1 Plaats de monitor met het scherm omlaag op
een vlakke en zachte ondergrond.
2 Draai de schroef naar links en trek de
basis van de standaard vervolgens uit de
standaard.
2 Bevestig de basis van de standaard aan
de monitor door de schroef naar rechts te
draaien.
Standaard
De standaard verwijderen (bij
gebruik van de muurbevestiging)
1 Verwijder 2 schroeven en trek de scharnierkap
uit de monitor.
Basis van standaard
WAARSCHUWING
Op deze afbeelding wordt een gangbare
yy
aansluiting weergegeven. Uw monitor
heeft mogelijk een andere aansluiting dan
getoond in de afbeelding.
Draag het product niet ondersteboven aan
yy
de standaard. Het product kan vallen en
beschadigd raken of u verwonden.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
2 Verwijder 4 schroeven en trek de standaard uit
2 Sluit de AC/DC-adapter en het netsnoer aan op
een stopcontact.
DC-IN /
䏳㵎幑‣
3 Druk op de knop aan/uit op het schakelpaneel
aan de voorkant om de stroom in te schakelen.
Op een tafelblad plaatsen
1 Til de monitor op, kantel hem rechtop en zet
hem op het tafelblad.
Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf
de muur voor een goede ventilatie.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
WAARSCHUWING
Koppel eerst het netsnoer los en plaats of
monteer daarna de monitor. Als u dat niet doet,
kunt u een elektrische schok krijgen.
NLD
NEDERLANDS
de monitor.
7
8
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
veiligheidssysteem of gaat u naar http://www.
kensington.com .
WAARSCHUWING
NEDERLANDS
NLD
Wanneer u de hoek aanpast, houd de
onderkant van de monitor dan niet vast zoals
aangegeven in de volgende afbeelding, omdat
u op die manier letsel aan uw vingers kunt
oplopen.
Raak het scherm niet aan en druk er niet op
wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.
Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de monitor en een
tafel.
OPMERKING
Het Kensington-veiligheidssysteem is
optioneel. Het systeem is verkrijgbaar bij de
meeste elektronicawinkels.
Aan een muur monteren
OPMERKING
Kantel de monitor van +15 tot -5 graden op en
neer om de kijkhoek naar wens in te stellen.
-5
Laat aan de zijkanten en de achterzijde een
ventilatieruimte van 10 cm vrij. Gedetailleerde
instructies zijn verkrijgbaar bij uw dealer; zie
de installatiehandleiding voor de optionele
muurbevestigingssteun.
15
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Voorkant
Achterkant
Het Kensington-veiligheidssysteem gebruiken
De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant
van de monitor. Voor meer informatie over de
installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de
handleiding die is geleverd bij het Kensington-
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
VESA (A x B)
yy
B
A
1 Gebruik schroeven en een
muurbevestigingssteun die voldoen aan de
VESA-normen.
2 Als u een schroef gebruikt die langer is dan
een standaardschroef, kunt u de monitor aan
de binnenzijde beschadigen.
3 Als u een verkeerde soort schroef gebruikt,
kunt u het product beschadigen en kan het
van zijn plek vallen. LG Electronics is in deze
gevallen niet verantwoordelijk voor enige
schade.
4 VESA-compatibiliteit geldt alleen voor de
afmetingen van schroeven voor wandmontage
en de specificaties van de montageschroeven.
5 Houd de volgende specificaties voor de VESAnormen aan:
784,8 mm (30,9 inch) en korter
yy
* Dikte wandmontagekussen: 2,6 mm
* Schroef: Φ 4,0 mm x spoed 0,7 mm x lengte
10 mm
787,4 mm (31,0 inch) en langer
yy
* Gebruik een wandmontagekussen en
schroeven die aan de VESA-normen
voldoen.
Model
VESA (A x B)
Standaardschroef
Aantal schroeven
Muurbevestigingssteun
(optioneel)
E1951S
E2051S
E2251S
E1951T
E2051T
E2251T
75 x 75
M4
4
RW120
E2351T
E2251VR
E2351VR
E2251VQ
E2351VQ
WAARSCHUWING
Koppel eerst het netsnoer los en plaats of
yy
monteer daarna de monitor. Als u dat niet
doet, kunt u een elektrische schok krijgen.
Als u de monitor aan een plafond of schuine
yy
wand monteert, kan de monitor vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
Gebruik alleen een goedgekeurde
yy
muurbevestigingssteun van LG en neem
contact op met uw plaatselijke winkelier of
een vakman.
Draai de schroeven niet te vast omdat
yy
hierdoor schade kan ontstaan aan de
monitor en uw garantie kan komen te
vervallen.
Gebruik alleen schroeven en een
yy
muurbevestiging die voldoen aan de VESAnorm. Eventuele beschadiging of eventueel
letsel door verkeerd gebruik of door gebruik
van een ongeschikt accessoire valt niet
onder de garantie.
OPMERKING
Gebruik de schroeven die worden vermeld
yy
op de specificaties voor schroeven volgens
de VESA-norm.
De muurbevestigingsset bevat een
yy
montagehandleiding en alle benodigde
onderdelen.
De muurbevestigingssteun is optioneel.
yy
Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw
plaatselijke winkelier.
De lengte van de schroeven kan verschillen
yy
afhankelijk van de muurbevestiging. Zorg
ervoor dat u schroeven van de juiste lengte
gebruikt.
Zie voor meer informatie de instructies die
yy
bij de muurbevestiging zijn geleverd.
NLD
NEDERLANDS
Als u de monitor aan een muur wilt monteren,
monteert u de muurbevestigingssteun (optionele
onderdelen) op de achterzijde van de monitor.
Als u de monitor met behulp van de
muurbevestigingssteun (optionele onderdelen)
monteert, moet u dit zorgvuldig doen zodat de
monitor niet van de wand kan loskomen.
9
10
DE MONITOR GEBRUIKEN
NEDERLANDS
NLD
DE MONITOR GEBRUIKEN
Aansluiten op een PC
Uw monitor ondersteunt Plug & Play*.
yy
*Plug & Play: een PC herkent een apparaat
dat een gebruiker op de PC heeft aangesloten
en ingeschakeld, zonder het apparaat
te configureren of enige handelingen te
verrichten.
E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ
HDMI
DC-IN /
DVI-D
D-SUB
䏳㵎幑‣
D-SUB-aansluiting
U kunt analoge video vanaf uw PC naar de monitor
zenden. Sluit de PC en de monitor op elkaar aan
met behulp van de 15-pins D-sub-signaalkabel,
zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen.
E1951S E2051S E2251S
DC-IN /
D-SUB
䏳㵎幑‣
RGB OUT
OPMERKING
Een D-Sub-kabel gebruiken voor aansluiting
yy
op een Macintosh
RGB OUT
DC-IN /
DVI-D
D-SUB
䏳㵎幑‣
E1951T E2051T E2251T E2351T
Mac-adapter
yy
Voor gebruik met Apple Macintosh is een
aparte adapterstekker vereist om de 15-pins
D-SUB VGA-aansluiting (drie rijen) van de
bijgeleverde kabel om te zetten naar een
15-pins aansluiting met twee rijen.
DE MONITOR GEBRUIKEN
WAARSCHUWING
U kunt een digitaal videosignaal vanaf uw PC naar
de monitor zenden. Sluit de PC en de monitor met
een DVI-kabel op elkaar aan zoals aangegeven in de
volgende afbeeldingen.
E1951T E2051T E2251T E2351T
DC-IN /
DVI-D
D-SUB
䏳㵎幑‣
DVI OUT
E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ
HDMI
DC-IN /
DVI-D
DVI OUT
D-SUB
䏳㵎幑‣
Sluit de kabel voor
yy
signaalinvoer aan en
zet deze vast door de
schroeven rechtsom te
draaien.
Druk niet te lang met uw vinger
yy
op het scherm omdat dit tijdelijke
vervormingseffecten op het scherm kan
veroorzaken.
Voorkom dat een stilstaand beeld lang
yy
op het scherm wordt weergegeven om
inbranden van het beeld op het scherm te
voorkomen. Gebruik indien mogelijk een
schermbeveiliging.
NLD
NEDERLANDS
DVI-D-verbinding
11
12
DE MONITOR GEBRUIKEN
HDMI-verbinding
Functie Self Image Setting (Automatische
NEDERLANDS
NLD
U kunt de digitale video- en audiosignalen vanaf
uw PC of A/V naar de monitor zenden. Sluit de PC
(of A/V) en de monitor op elkaar aan met behulp
van de HDMI-kabel, zoals aangegeven in de
volgende afbeeldingen.
E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ
beeldinstelling).
Druk op de knop aan/uit op het schakelpaneel
aan de voorkant om de stroom in te schakelen.
Wanneer de monitor is ingeschakeld wordt de
functie "Self Image Setting" (Automatische
beeldinstelling) automatisch uitgevoerd. (Alleen
ondersteund in analoge modus)
HDMI
DC-IN /
DVI-D
D-SUB
䏳㵎幑‣
OPMERKING
HDMI OUT
HDMI OUT
Functie "Self Image Setting"
yy
(Automatische beeldinstelling).
OPMERKING
Wanneer u een HDMI-PC gebruikt, kan dit
yy
compatibiliteitsproblemen opleveren.
Wanneer u twee PC's wilt aansluiten op de
yy
monitor, sluit u de benodigde signaalkabel
(D-SUB/DVI-D/HDMI) aan op de monitor.
Als u de monitor inschakelt wanneer deze
yy
koud is, kan het scherm flikkeren. Dit is
normaal.
Er kunnen enkele rode, groene of blauwe
yy
stippen op het scherm verschijnen. Dit is
normaal.
Met deze functie kan de gebruiker het
scherm optimaal instellen. Wanneer de
monitor voor het eerst wordt aangesloten,
stelt deze functie het scherm automatisch
optimaal in voor de afzonderlijke
invoersignalen. (Alleen ondersteund in
analoge modus)
‘Auto'-functie.
yy
Wanneer het scherm er vaag uitziet, de
letters onscherp zijn, het beeld flikkert of
kantelt tijdens het gebruik of na het wijzigen
van de schermresolutie, drukt u op de knop
Auto-functie om de resolutie te verbeteren.
(Alleen ondersteund in analoge modus)
INSTELLINGEN AANPASSEN
13
Toegang tot de hoofdmenu's
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP
(Monitorinstellingen) weer te geven.
2 Druk op het gewenste menu-item.
3 Wijzig de waarde van het menu-item met de knoppen aan de voorkant van de monitor.
Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de
knop met het pijltje naar boven ( ).
4 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Monitor-knoppen
MENU (Zie pag.14)
Hiermee stelt u schermopties
in.
AUTO (Zie pag.5)
Hiermee optimaliseert u de
resolutie.
EXIT (Afsluiten)
Hiermee verlaat u het OSDmenu.
MONITOR SETUP
MENU
SUPER+ RESOLUTION
(Zie pag.16)
SUPER+
RESOLUTION
DUAL
DUAL ("DUAL WEB
Settings" op pagina
17)
AUTO
VOLUME
INPUT
EXIT
VOLUME (Zie pag.16)
Hiermee stelt u het
volume in.
INPUT (Invoer)
Hiermee stelt u de externe
invoer in.
OPMERKING
Afhankelijk van het type invoersignaal en het model kunnen verschillende menu-items worden
ingeschakeld.
E1951S / E2051S / E22551S
MENU
SUPER+
RESOLUTION
DUAL
AUTO VOLUME INPUT
●
-
●
●
-
EXIT
-
●
E1951T / E2051T / E2251T / E2351T
●
-
●
●
-
●
●
E2251VR / E2351VR
●
●
●
●
-
●
●
E2251VR / E2351VR
(alleen HDMI-modus)
●
●
●
-
●
●
●
E2251VQ / E2351VQ
●
-
●
●
-
●
●
E2251VQ / E2351VQ
(alleen HDMI-modus)
●
-
●
-
●
●
●
NLD
NEDERLANDS
INSTELLINGEN AANPASSEN
14
INSTELLINGEN AANPASSEN
Instellingen aanpassen
NEDERLANDS
NLD
Menu-instellingen
MENU
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor
om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen)
weer te geven.
2 Druk op de knop MENU om de opties in het OSD-menu weer
te geven.
3 Stel de opties in door op de knop ◄ of ► of ▼ te drukken.
4 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere
menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje
naar boven ( ).
BRIGHTNESS
ORIGINAL RATIO
COLOR TEMP
PRESET
RED
GREEN
BLUE
CONTRAST
BLACK LEVEL
LANGUAGE
RTC
SUPER ENEYGY SAVING
100
WIDE
PRESET
WARM
50
50
50
70
LOW
ENGLISH
ON
FACTORY RESET
NO
EXIT
De beschikbare menu-instellingen worden hieronder beschreven.
Menu
BRIGHTNESS
(Helderheid)
Analoog Digital HDMI
●
●
●
ORIGINAL RATIO
Beschrijving
Stel de helderheid van het scherm in.
WIDE (Breed)
Schakel de modus voor volledig scherm in overeenkomstig het
inkomende beeldsignaal.
●
●
●
ORIGINAL (Oorspronkelijke breedte)
Herstel de oorspronkelijke verhouding van het inkomende beeldsignaal.
* Deze functie werkt alleen wanneer de invoerresolutie lager is dan de
beeldverhouding van de monitor (16:9).
COLOR TEMP
(Kleurtemp)
PRESET (Vooraf instellen)
●
●
●
Kies de kleur van het scherm.
yy WARM: stel het scherm in op een warme kleurtemperatuur (meer
rood).
yy MEDIUM: stel het scherm in op een gemiddelde kleurtemperatuur.
yy COOL (Koel): stel het scherm in op een koele kleurtemperatuur (meer
blauw).
USER (Gebruiker)
yy RED (Rood): handmatig het roodgehalte instellen.
yy GREEN (Groen): handmatig het groengehalte instellen.
yy BLUE (blauw): handmatig het blauwgehalte instellen.
CONTRAST
●
●
●
Stel de helderheid van het scherm in.
BLACK LEVEL
(Zwartniveau)
(Alleen
ondersteund in
HDMI-modus)
-
-
●
U kunt het offset-niveau instellen. Als u 'HIGH' (Hoog) kiest, wordt het
scherm helder en wanneer u ‘LOW’ (Laag) kiest, wordt het scherm
donker.
yy Offset: Als criterium voor het videosignaal is dit het donkerste
scherm dat de monitor kan weergeven.
LANGUAGE (Taal)
●
●
●
Hier kunt u de menutaal wijzigen.
●
●
●
Als u deze instelt op ON, schakelt u de functie Response Time Control
in en vermindert u het nabeeld op het scherm.
Als u deze instelt op OFF, schakelt u de functie Response Time Control
uit en is de reactietijd van het scherm ingeschakeld.
SUPER ENERGY
SAVING
●
●
●
Hiermee schakelt u de functie SUPER ENERGY SAVING
(Stroombesparing) in.
FACTORY RESET
(Fabrieksinstelling)
●
●
●
Hiermee herstelt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de
monitor, uitgezonderd de taal.
RTC
Analoog: D-SUB-invoer (Analoog signaal).
yy
Digitaal: DVI-D-invoer (Digitaal signaal).
yy
HDMI: HDMI-invoer (Digitaal signaal).
yy
INSTELLINGEN AANPASSEN
DUAL ► DUAL MONITOR
SUPER ENERGY SAVING
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van
ON
de Monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP
(Monitorinstellingen) weer te geven.
2
Druk op de knop MENU om de opties in het OSDmenu weer te geven.
OFF
NLD
NEDERLANDS
Instellingen voor SUPER ENERGY
SAVING (Stroombesparing)
15
RESET
SUPER
SAVING
: 5 W/h
TOTAL POWER REDUCTION:
20 W
LED
SAVING
: 12 W/h
TOTAL CO2 REDUCTION:
16 g
3 Selecteer SUPER ENERGY SAVING
(Stroombesparing) door op de knop ▼ te drukken.
OK
EXIT
4 Open SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing)
door op de knop ► te drukken.
5 Schakel de opties in door op de knop ◄ of ► te
drukken.
6 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Als u terug wilt keren naar het bovenliggende menu of
andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop
met het pijltje naar boven ( ).
De mogelijke instellingen voor SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) worden hieronder beschreven.
Menu
Beschrijving
ON
Schakelt de energie-efficiënte functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) in.
OFF
Schakelt de functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) uit.
RESET
Deze optie herstelt de waarden voor het totale verminderde energieverbruik en de geschatte
verminderde CO2-uitstoot.
OPMERKING
TOTAL POWER REDUCTION (Totaal verminderd stroomverbruik): dit geeft aan hoeveel stroom
yy
wordt bespaard bij het gebruik van de monitor.
TOTAL CO2 REDUCTION (Totaal verminderde CO2-uitstoot): dit geeft aan hoeveel de CO2-uitstoot
yy
wordt verminderd.
SAVING DATA (Besparingsgegevens) (W/h)
yy
470 mm (18,5 inch) 508 mm (20 inch)
546 mm (21,5 inch) 584 mm (23 inch)
SUPER SAVING
3 W/h
3 W/h
4 W/h
5 W/h
LED SAVING
3 W/h
18 W/h
15 W/h
12 W/h
De besparingsgegevens zijn afhankelijk van het scherm. De waarden verschillen mogelijk per scherm
yy
en per verkoper.
LG heeft deze gegevens berekend aan de hand van het “video-uitzendsignaal”.
yy
LED Saving (Led-besparing) geeft aan hoeveel stroom kan worden bespaard bij gebruik van een
yy
WLED-scherm in plaats van een CCFL-scherm.
SUPER SAVING (Stroombesparing) verwijst naar hoeveel stroom kan worden bespaard wanneer
yy
gebruik wordt gemaakt van de functie SUPER ENERGY SAVING.
16
INSTELLINGEN AANPASSEN
NEDERLANDS
NLD
Instellingen SUPER+ RESOLUTION
(Super+-resolutie)
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van
SUPER+ RESOLUTION
NORMAL
de Monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP
(Monitorinstellingen) weer te geven.
LOW
MEDIUM
HIGH
EXIT
2 Druk op de knop SUPER+ RESOLUTION om de opties
in het OSD-menu weer te geven.
3 Schakel de opties in door op de knop ◄ of ► te
drukken.
4 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Als u terug wilt keren naar het bovenliggende menu of
andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop
met het pijltje naar boven ( ).
De mogelijke instellingen voor SUPER+ RESOLUTION (Super+-resolutie) worden hieronder beschreven.
Menu
Beschrijving
NORMAL
(Normaal)
Kies deze optie voor gebruik onder normale omstandigheden. In de normale modus is de
SUPER+ RESOLUTION uitgeschakeld.
LOW (Laag)
Voor een natuurlijk videoscherm met zacht beeld, wordt aanbevolen het scherm te optimaliseren.
Effectief voor videobeelden met weinig beweging of voor stilstaand beeld.
MEDIO
(Gemiddeld)
Voor een comfortabele kijkervaring tussen de modi Low (Laag) en High (Hoog), wordt aanbevolen
het scherm te optimaliseren. Effectief voor videobeelden op UCC- en SD-niveau.
HIGH Voor een scherp videoscherm met heldere beelden wordt aanbevolen het scherm te
optimaliseren. Dit is van toepassing voor videobeelden en -games met een hoge resolutie.
OPMERKING
In de modus SR (SUPER+-RESOLUTIE) kan ruis optreden. Kies daarom de modus SR(SUPER+
yy
RESOLUTION) volgens de instructies in de inhoud om van helder beeld te kunnen genieten.
Volume-instellingen
(Alleen ondersteund in HDMI)
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor
om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer
te geven.
2 Druk op de knop VOLUME om de opties in het OSD-menu weer
te geven.
3 Pas het VOLUME aan door op de knop ◄ of ► te drukken.
4 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Als u terug wilt keren naar het bovenliggende menu of andere
menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar
boven ( ).
VOLUME
30
EXIT
INSTELLINGEN AANPASSEN
Instellingen DUAL MONITOR
(Twee schermen)
DUAL PACKAGE ► DUAL MONITOR
NLD
NEDERLANDS
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van
de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP
(Monitorinstellingen) weer te geven.
2 Druk op de knop DUAL om de opties in het OSD-menu weer te
OFF
EXTENDED
CLONE
geven.
EXIT
3 Stel de opties in door achtereenvolgens op de knoppen ▼ en
◄ / ► te drukken.
4 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere
menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje
naar boven ( ).
De mogelijke instellingen voor DUAL MONITOR (Twee schermen) worden hieronder beschreven.
Menu
DUAL MONITOR
(Twee schermen)
Beschrijving
OFF MODE
(Uitgeschakeld)
Als OFF (Uit) is gekozen, is de optie DUAL MONITOR (Twee
schermen) uitgeschakeld.
EXTENDED MODE
(Uitgebreid)
Door EXTENDED te kiezen, kan de gebruiker een tweede monitor
gebruiken als uitbreiding van de primaire monitor.
CLONE MODE (Kopie)
Door CLONE te kiezen, kan de gebruiker een tweede monitor
gebruiken voor een identieke weergave als op de primaire monitor.
Instellingen DUAL WEB
(Gesplitst scherm)
DUAL PACKAGE ► DUAL WEB
1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de
monitor om het OSD-menu MONITOR WEB (Gesplitst
scherm) weer te geven.
ON
OFF
2 Druk op de knop DUAL om de opties in het OSD-menu weer te
geven.
EXIT
3 Stel de opties in door achtereenvolgens op de knoppen ▼ en
◄ / ► te drukken.
4 Kies EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten.
Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere
menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje
naar boven ( ).
De mogelijke instellingen voor DUAL WEB (Gesplitst scherm) worden hieronder beschreven.
Menu
DUAL WEB
(Gesplitst
scherm)
17
Description
ON (Aan)
In tweeën delen van het scherm, waardoor de gebruiker efficiënt kan
surfen op internet.
Vensters plaatsen op en verslepen over het scherm.
Beheren van de verhoudingen van de gesplitste vensters op het
scherm.
OFF (Uit)
Als OFF (Uit) is gekozen, is de optie DUAL WEB (Gesplitst scherm)
uitgeschakeld.
OPMERKING
Als de monitor overschakelt naar de Power Saving Mode (energiebesparingsmodus) met de PCyy
energiebesparingsoptie, kan de gebruiker de normale modus van de monitor heractiveren door op
een willekeurige knop te drukken en Dual te kiezen.
18
PROBLEMEN OPLOSSEN
NEDERLANDS
NLD
PROBLEMEN OPLOSSEN
Controleer onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de helpdesk.
Er wordt geen beeld weergegeven
Is het netsnoer van het scherm
aangesloten?
yy Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact.
Brandt het lichtje van de
stroomindicator?
yy Druk op de knop aan/uit.
Knippert de stroomindicator?
yy Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets om het scherm in te
schakelen wanneer de stroombesparende modus is ingeschakeld.
yy Probeer de PC in te schakelen.
yy Dit bericht verschijnt wanneer het signaal van de PC (videokaart) zich
buiten het verticale of horizontale frequentiebereik van de weergave
bevindt. Raadpleeg het onderwerp 'Specificaties' in deze handleiding
en configureer uw scherm opnieuw.
yy Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen uw PC en uw monitor
niet is aangesloten. Controleer de signaalkabel en probeer het
opnieuw.
Verschijnt het bericht "OUT OF
RANGE" (Buiten bereik)?
Verschijnt het bericht "CHECK
SIGNAL CABLE" (Controleer
signaalkabel)?
Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" (OSD vergrendeld)?
Verschijnt het bericht "OSD
LOCKED" (OSD vergrendeld) als u
op de knop MENU drukt?
yy U kunt de huidige besturingsinstellingen vergrendelen zodat deze
niet onbedoeld worden gewijzigd. U kunt de OSD-bediening op elk
gewenst moment ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden
ingedrukt te houden, waarna het bericht "OSD UNLOCKED" (OSD
ontgrendeld) verschijnt.
Beeldweergave is incorrect
Positie beeld is incorrect.
Op de schermachtergrond zijn
verticale
balken of strepen zichtbaar.
yy Druk op de knop AUTO om automatisch de ideale instellingen voor
beeldweergave toe te passen.
yy Druk op de knop AUTO om automatisch de ideale instellingen voor
beeldweergave toe te passen.
Er is horizontale storing of de tekens yy Druk op de knop AUTO om automatisch de ideale instellingen voor
worden onscherp weergegeven.
beeldweergave toe te passen.
yy Controleer Configuratiescherm ► Beeldscherm ► Instellingen
en stel het scherm in op de aanbevolen resolutie of pas de ideale
instellingen voor de beeldweergave toe. Verander de kleurinstellingen
naar meer dan 24-bits (ware kleuren).
WAARSCHUWING
Ga naar Configuratiescherm ► Beeldscherm ► Instellingen en controleer of de resolutie is
yy
veranderd. Als dit het geval is, stel dan de aanbevolen resolutie voor de videokaart opnieuw in.
Als de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet is geselecteerd, kunnen letters onscherp zijn. Het
yy
beeld kan afwijken of te donker zijn, of worden afgekapt. Controleer of u de aanbevolen resolutie hebt
geselecteerd.
De methode voor het instellen kan per computer en besturingssysteem verschillen en de
yy
eerdergenoemde resolutie wordt niet door iedere videokaart ondersteund. Raadpleeg in dit geval de
fabrikant van de computer of videokaart.
PROBLEMEN OPLOSSEN
19
De schermkleur wijkt af of is maar
één kleur.
Het scherm knippert.
yy Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten en draai indien
nodig de schroeven steviger vast.
yy Controleer of de videokaart goed in de sleuf is geplaatst.
yy Verander de kleurinstellingen naar meer dan 24-bits (ware kleuren) in
Configuratiescherm ► Instellingen.
yy Controleer of het scherm is ingesteld op interliniëringsmodus. Als dit
het geval is, stel dan de aanbevolen resolutie voor het scherm in.
Verschijnt het bericht "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Onbekende monitor,
Plug&Play-monitor gevonden)?
Hebt u het
beeldschermstuurprogramma
geïnstalleerd?
yy Installeer het beeldschermstuurprogramma met de meegeleverde
CD (of diskette). U kunt het programma ook downloaden van onze
website: http://www.lg.com.
yy Controleer of uw videokaart de Plug&Play-functie ondersteunt.
De audiofunctie doet het niet.
Beeld OK en geen geluid.
yy Controleer of het volume is ingesteld op "0".
yy Controleer of het geluid is gedempt.
yy Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten.
yy Controleer of de hoofdtelefoon correct is aangesloten.
yy Controleer de geluidsindeling. Gecomprimeerde geluidindelingen
worden niet ondersteund.
NLD
NEDERLANDS
Beeldweergave is incorrect
20
SPECIFICATIES
NEDERLANDS
NLD
SPECIFICATIES
E1951S
E1951T
Monitor
Type scherm
47,0 cm (18,5 inch) Flat Panel Active matrix-TFT LCD
“Anti-glare”-laag
Zichtbare diagonale afmeting: 47,0 cm
0,3 mm x 0,3 mm (Pixel-pitch)
30 kHz tot 61 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Pixel-pitch
Horizontale frequentie
Verticale frequentie
Synchronisatie-ingang
E1951S
Aparte synchronisatie-ingang
E1951T
Aparte synchronisatie-ingang Digital
Video-ingang
Signaalingang
E1951S
15-pins D-SUB-aansluiting
E1951T
15-pins D-SUB-aansluiting / DVI-D-aansluiting (Digitaal)
Synchronisatie-ingang
E1951S
Analoge RGB-aansluiting (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
E1951T
Analoge RGB-aansluiting (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digitaal
Resolutie
Max.
E1951S
D-SUB (Analoog) : 1366 x 768 bij 60 Hz
E1951T
D-SUB (Analoog) / DVI (Digitaal): 1366 x 768 bij 60 Hz
Aanbevolen
VESA 1366 x 768 bij 60 Hz
Plug & Play
E1951S
DDC 2B (Analoog)
E1951T
DDC 2B (Analoog,Digitaal)
Energieverbruik
Ingeschakeld : 17 W (typ.)
Slaapmodus ≤ 0,5 W
Uitgeschakeld ≤ 0,5 W
Stroominvoer
12 V 2,0 A
AC/DC-adapter
Type ADS-24NP-12-1 12024G, gefabriceerd door HONOR Electronic
Afmetingen
Inclusief standaard
44,94 cm x 17,26 cm x 35,6 cm
(breedte x hoogte x Exclusief standaard
44,94 cm x 3,35 cm x 27,9 cm
diepte)
Gewicht
2 kg
Synchronisatieingang
Kantelbereik
-5° tot 15°
Omgevings
vereisten
Gebruikstemperatuur 10 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid bij
20% tot 80% zonder condensatie
gebruik
Opslagtemperatuur
-10 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid bij
5% tot 90% zonder condensatie
opslag
Gekoppeld ( ), losgekoppeld (O)
Basis van
standaard
Netsnoer
Type stopcontact
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
SPECIFICATIES
E2051T
Monitor
Type scherm
50,8 cm (20,0 inch) Flat Panel Active matrix-TFT LCD
“Anti-glare”-laag
Zichtbare diagonale afmeting: 50,8 cm
0,2766 mm x 0,2766 mm (Pixel-pitch)
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Pixel-pitch
Horizontale frequentie
Verticale frequentie
Synchronisatie-ingang
E2051S
Aparte synchronisatie-ingang
E2051T
Aparte synchronisatie-ingang Digital
Video-ingang
Signaalingang
E2051S
15-pins D-SUB-aansluiting
E2051T
15-pins D-SUB-aansluiting / DVI-D-aansluiting (Digitaal)
Synchronisatie-ingang
E2051S
Analoge RGB-aansluiting (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
E2051T
Analoge RGB-aansluiting (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digitaal
Resolutie
Max.
E2051S
D-SUB (Analoog) : 1600 x 900 bij 60 Hz
E2051T
D-SUB (Analoog) / DVI (Digitaal): 1600 x 900 bij 60 Hz
Aanbevolen
VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
Plug & Play
E2051S
DDC 2B (Analoog)
E2051T
DDC 2B (Analoog,Digitaal)
Energieverbruik Ingeschakeld : 21 W (typ.)
Slaapmodus ≤ 0,5 W
Uitgeschakeld ≤ 0,5 W
Stroominvoer
12 V 2,0 A
AC/DC-adapter
Type ADS-24NP-12-1 12024G, gefabriceerd door HONOR Electronic
Afmetingen
Inclusief standaard
48,28 cm x 17,42 cm x 37,5 cm
(breedte x hoogte Exclusief standaard
48,28 cm x 3,35 cm x 29,7 cm
x diepte)
Gewicht
2,197 kg
Synchronisatieingang
Kantelbereik
-5° tot 15°
Omgevings
vereisten
Gebruikstemperatuur 10 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid bij
20% tot 80% zonder condensatie
gebruik
Opslagtemperatuur
-10 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid bij
5% tot 90% zonder condensatie
opslag
Gekoppeld ( ), losgekoppeld (O)
Basis van
standaard
Netsnoer
Type stopcontact
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
NLD
NEDERLANDS
E2051S
21
22
SPESIFIKASJONER
E2251S
E2251T
NORSK
NO
Display
Skjermtype
54,6 mm (21,5 tommer) Flat Panel Active matrix-TFT
LCD
Belegg mot gjenskinn
Synlig diagonal størrelse: 54,6 cm
0,248 mm x 0,248 mm (pikseldybde)
30 kHz til 83 kHz (automatisk)
56 Hz til 75 Hz (automatisk)
Pikseldybde
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
Innsignalform
E2251S
Separat synkronisering
E2251T
Separat synkronisering Digital
Videoinngang
Signalinngang
E2251S
15-pinners D-SUB-kontakt
E2251T
15-pinners D-SUB-kontakt / DVI-D-kontakt (digital)
Innsignalform
E2251S
RGB Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm)
E2251T
RGB Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
Resolution
Maks,
E2251S
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
E2251T
D-SUB (analog) / DVI (digital): 1920 x 1080 @ 60 Hz
Anbefalt
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play
E2251S
DDC 2B (analog)
E2251T
DDC 2B (analog, digital)
Inngangseffekt
På-modus: 26 W (typ,)
Dvalemodus: ≤ 0,5 W
Av-modus: ≤ 0,5 W
2,1 A
Power Input
19 V
Adapter fra vekselstrøm Type EADP-40LB B, produsert av Delta Electronic
til likestrøm
Inkludert stativ
51,75 cm x 18,65 cm x 39,4 cm
Mål
(Bredde x høyde x
Uten stativ
51,75 cm x 3,35 cm x 31,7 cm
dybde)
Vekt
2,477 kg
Synkronisert innsignal
Vippevidde
Miljøforhold
Stativsokkel
Strømledning
-5° til 15°
Driftstemperatur
10°C til 35 °C
Driftsfuktighet
20 % til 80 % ikke-kondenserende
Oppbevaringstemperatur -10°C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Montert ( ), ikke montert (O)
Vegguttakstype
Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner,
SPESIFIKASJONER
23
E2251VR E2251VQ
Synkronisert innsignal
Videoinngang
Resolution
Plug & Play
Inngangseffekt
Power Input
Skjermtype
54,6 mm (21,5 tommer) Flat Panel Active matrix-TFT
LCD
Belegg mot gjenskinn
Synlig diagonal størrelse: 54,6 cm
Pikseldybde
0,248 mm x 0,248 mm (pikseldybde)
Horisontal frekvens
30 kHz til 83 kHz (automatisk)
Vertikal frekvens
56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
56 Hz til 61 Hz (HDMI)
Innsignalform
Separat synkronisering Digital, HDMI
Signalinngang
15-pinners D-SUB-kontakt
DVI-D-kontakt (digital)
HDMI (TYPE - A)-kontakt
Innsignalform
RGB Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Maks,
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
DVI (digital) / HDMI: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Anbefalt
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
DDC 2B (analog, digital, HDMI)
På-modus: 26 W (typ,)
Dvalemodus: ≤ 0,5 W
Av-modus: ≤ 0,5 W
19 V
2,1 A
Adapter fra vekselstrøm
til likestrøm
Mål
(Bredde x høyde x
dybde)
Vekt
Type EADP-40LB B, produsert av Delta Electronic
Vippevidde
Miljøforhold
-5° til 15°
Driftstemperatur
10°C til 35 °C
Driftsfuktighet
20 % til 80 % ikke-kondenserende
Oppbevaringstemperatur -10°C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Montert ( ), ikke montert (O)
Vegguttakstype
Stativsokkel
Strømledning
Inkludert stativ
Uten stativ
51,75 cm x 18,65 cm x 39,4 cm
51,75 cm x 3,35 cm x 31,7 cm
2,477 kg
Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner,
NO
NORSK
Display
24
RIKTIG SITTESTILLING
E2351T E2351VR E2351VQ
NORSK
NO
Display
Synkronisert innsignal
Videoinngang
Resolution
Plug & Play
Inngangseffekt
Power Input
Adapter fra vekselstrøm
til likestrøm
Mål
(Bredde x høyde x
dybde)
Vekt
Vippevidde
Miljøforhold
Stativsokkel
Strømledning
Skjermtype
Pikseldybde
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
E2351T
E2351VR / E2351VQ
Innsignalform
E2351T
E2351VR / E2351VQ
Signalinngang
E2351T
E2351VR / E2351VQ
Innsignalform
E2351T
E2351VR / E2351VQ
Maks,
E2351T
E2351VR / E2351VQ
Anbefalt
E2351T
E2351VR / E2351VQ
På-modus: 30 W (typ,)
Dvalemodus: ≤ 0,5 W
Av-modus: ≤ 0,5 W
19 V
2,1 A
58,4 mm (23 tommer) Flat Panel Active matrix-TFT
LCD
Belegg mot gjenskinn
Synlig diagonal størrelse: 58,4 cm
0,265 mm x 0,265 mm (pikseldybde)
30 kHz til 83 kHz (automatisk)
56 Hz til 75 Hz (D-SUB)
56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
56 Hz til 61 Hz (HDMI)
Separat synkronisering Digital
Separat synkronisering Digital, HDMI
15-pinners D-SUB-kontakt / DVI-D-kontakt (digital)
15-pinners D-SUB-kontakt / DVI-D-kontakt (digital)
HDMI (TYPE - A)-kontakt
RGB Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
RGB Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
DVI (digital) / DHMI (digital): 1920 x 1080 @ 60 Hz
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
DDC 2B (analog, digital)
DDC 2B (analog, digital, HDMI)
Type EADP-40LB B, produsert av Delta Electronic
Inkludert stativ
Uten stativ
54,92 cm x 18,65 cm x 41,2 cm
54,92 cm x 3,35 cm x 33,5 cm
2,724 kg
-5° til 15°
Driftstemperatur
10°C til 35 °C
Driftsfuktighet
20 % til 80 % ikke-kondenserende
Oppbevaringstemperatur -10°C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Montert ( ), ikke montert (O)
Vegguttakstype
Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner,
SPECIFICATIES
25
Vooraf ingestelde modi (Resolutie)
NLD
NEDERLANDS
D-SUB- / DVI-timing
E1951S / E1951T
*Als u 1366 x 768 niet kunt kiezen in de juiste timingoptie voor beeldeigenschappen, werk dan het
stuurprogramma van de videokaart bij.
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Polariteit
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
832 x 624
49,725
75
-/-
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75
+/+
1366 x 768
47,712
60
+/+
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Polariteit
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1600 x 900
60,000
60
+/+
Aanbevolen modus
E2051S / E2051T
Aanbevolen modus
E2251S / E2251T / E2251VR / E2251VQ / E2351T / E2351VR / E2351VQ
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Polariteit
(H/V)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Aanbevolen modus
26
SPECIFICATIES
HDMI-timing
NEDERLANDS
NLD
E2251VR / E2251VQ / E2351VR / E2351VQ
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
480P
31,50
60
576P
31,25
50
720P
37,50
50
720P
45,00
60
1080i
28,12
50
1080i
33,75
60
1080P
56,25
50
1080P
67,50
60
Indicator
Mode (Modus)
LED-kleur
Ingeschakeld
Blauw
Slaapmodus
Knipperend blauw
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld
JUISTE HOUDING
NLD
NEDERLANDS
JUISTE HOUDING
Juiste houding voor gebruik van de monitor.
Pas uw monitor en
uw houding aan
om de beelden
onder de optimale
kijkhoek te
bekijken.
Laat uw handen zacht
op het toetsenbord
rusten, houd uw
armen gebogen bij
de ellebogen, met
de onderarmen
horizontaal.
27
Pas de plaats van
de monitor aan om
reflecterend licht te
voorkomen.
Lees voor gebruik van dit product de
Veiligheidsmaatregelen.
Bewaard de Gebruikershandleiding (CD) op
een plaats waar u er eenvoudig bij kunt, zodat
u deze later kunt raadplegen.
Het model- en serienummer van de SET
vindt u op de achterzijde en één zijde van de
SET. Noteer deze hieronder voor het geval
u onderhoudswerkzaamheden moet laten
uitvoeren.
MODELNR.
SERIENR.
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A.,Inc. has determined that this
product meets the ENERGY STAR
guidelines for energy efficiency.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising