LG | E2380VX-PN | Owner's Manual | LG E2380VX-PN Handleiding

LG E2380VX-PN Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LED LCD-MONITOR
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in
gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.
LED LCD-MONITOR MODELLEN
E2280V
E2380V
E2280VX
E2380VX
www.lg.com
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid
centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden
blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een
goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u
de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht
nemen.
Veiligheid
Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt
dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer
voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor
vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.
De netstroomkabel wordt gebruikt om de voeding van het apparaat uit te schakelen.
Zorg ervoor dat het apparaat op korte afstand van het stopcontact plaatst waarop u het
aansluit en dat dit stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze
handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke
spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.
Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken
connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem
voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.
Zolang het toestel aangesloten is op een stopcontact, is het niet losgekoppeld van de
voeding, zelfs als het toestel uitgeschakeld is.
Open de monitor niet:
De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is
uitgeschakeld.
Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.
Lichamelijk letsel voorkomen:
Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn
vastgezet.
Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi
geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen
met het product en schade aan het scherm veroorzaken.
Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:
Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de
monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten
vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn.
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Installatie
Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het
netsnoer beschadigd kan raken.
Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen,
waskuip, vochtige kelder of zwembad.
De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens
de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte
defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:
De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt,
enzovoort te plaatsen.
De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede
ventilatie.
De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.
Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix
LCD permanent kan beschadigen.
Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan
achterlaten.
Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm
verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.
Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm
verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.
Door langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd
worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor.
Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie.
Stel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met
metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden.
Zorg ervoor dat het paneel naar voren wijst en houd het met beide handen vast om het te
verplaatsen. Als u het product laat vallen, kan het elektrische schokken of brand
veroorzaken. Neem contact op met een gemachtigd servicecentrum voor reparaties.
Vermijd hoge temperaturen en vocht.
2
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Reinigen
Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm
reinigt.
Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het
monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.
Trek voor het reinigen van het product de stroomkabel uit en wrijf er, om krassen te
voorkomen, met een zachte doek over. Reinig niet met een natte doek en sproei geen
water of andere vloeistoffen direct op het product. Een elektrische schok kan het gevolg
zijn. (Gebruik geen chemicaliën zoals benzine, verfverdunners of alcohol).
Sproei water twee tot viermaal op een zachte doek en gebruik het om het voorframe
schoon te maken, veeg allen in één richting. Te veel vocht kan verkleuring veroorzaken.
Opnieuw inpakken
Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een
ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat
naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke
verpakkingsmateriaal.
Correct sorteren
Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.
3
Accessoires
!!! Bedankt dat u voor LGE-producten hebt gekozen !!!
Controleer of de volgende onderdelen bij uw monitor zijn geleverd.
Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met uw dealer.
Gebruiksaanwijzing /
Kaarten
Stroomdraad
15-pin D-Sub signaalkabel
(Om hem op te zetten kan de
signaalkabel aan dit product
worden vastgemaakt voordat
het wordt verscheept.)
DVI-D signaalkabel
(Deze functie is niet in alle
landen beschikbaar.)
Wisselstroomadapter
(Afhankelijk van het land)
OPMERKING
Deze accessoires kunnen er anders uitzien dan hier getoond.
Maak gebruik van afgeschermde signaal interfacekabels (D-sub 15 pin kabel, DVI-D-kabel) met
ferrietkernen om de standaard naleving voor het product te behouden.
4
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is
uitgeschakeld.
Monitorsteun bevestigen
1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek.
2. Monteer de Steunbasis in de steunbehuizing in de juiste richting zoals getoond in de
afbeelding.
Steunkolom
Monitorsteun
3. Bevestig de monitor aan de steunbasis door de schroef naar rechts te draaien.
Schroef : Draai
aan de schroef met
behulp van de
schroefhendel.
4. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe.
5
Monitor aansluiten
Draai de schroef naar links om de steunbehuizing
van de steunbasis te verwijderen.
BELANGRIJK
Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de
items die in de illustratie worden getoond.
Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan vallen en beschadigd
raken of letsel aan uw voeten veroorzaken.
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn
uitgeschakeld.
Het schem plaatsen
1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
Kantelbereik : -5˚ de 10˚
BELANGRIJK
Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de
kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen.
Plaats uw vingers niet tussen het toestel en de steun als u de hoek van het
scherm aanpast. U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren.
6
Monitor aansluiten
Aansluiten op de PC
1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het
computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat.
en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de
signaalkabel vast.
2. Sluit signaalinvoerkabel 1
A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan
B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan
C Sluit de HDMI-kabel aan
AV-apparatuur
(Kastje met convertor en
decoder, DVD, Video,
Videospelletjeconsole)
Afhankelijk van model.
Hoofdtelefoon/Oortelefooningang
*Een niet ondersteunde pc
Digitaal signaal DVI-D
(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.)
Naar stopcontact
Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor
Macintosh gebruikt:
Mac-adapter
Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt
u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde
kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen.
OPMERKING
Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht.
Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit.
7
Monitor aansluiten
Aansluiten op de PC
3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de
monitor ingeschakeld is, wordt ‘Self Image Setting Function’ (zelfbeeld instellingsfunctie)
automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus)
E2280V/E2380V
Aan/uit-knop
E2280VX/E2380VX
Aan/uit-knop
OPMERKING
Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de
monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte
ingangssignalen.
‘AUTO’ functie? Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is
gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO
functieknop om de resolutie te verbeteren.
8
Functies van bedieningspaneel
Besturingselementen op voorpaneel
E2280V/E2380V
E2280VX/E2380VX
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
Knop MENU
OSD LOCKED / OSD UNLOCKED
(OSD VERGRENDELEN / OSD ONTGRENDELEND)
Met deze instelling kunt u de huidige instellingen
vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden
gewijzigd.
Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het
bericht "OSD LOCKED"(OSD VERGRENDELEN)zal
verschijnen.
U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde
ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden
ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED"(OSD
ONTGRENDELEND) zal verschijnen.
Knop SMART+
Gebruik deze knop voor het openen van de onderdelen
ORIGINAL RATIO,F-ENGINE,DUAL WEB,CINEMA
MODE.
Zie pagina 22 de 30 voor meer informatie.
9
Functies van bedieningspaneel
Knop
SUPER+
RESOLUTION
Zie pagina 31 de 34 voor meer informatie.
E2280V / E2380V
Knop AUTO
E2280VX / E2380VX
AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING
Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd
eerst op de knop AUTO voordat u het schermmenu
opent. (Alleen analoog modus)
Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale
instellingen voor de huidige schermresolutie
(weergavestand).
De beste weergavemodi zijn als volgt
1920 x 1080
Knop INPUT
Gebruik deze knop om de invoersbron te selecteren.
(Bron Hot Key)
Wanneer er twee of meer invoer signalen aangesloten
zijn, kan u een invoer signaal naar uw wens kiezen (DSUB/DVI/HDMI). Wanneer er slechts een signaal
aangesloten is, zal het systeem automatisch de
standaardinstelling D-Sub kiezen.
Knop EXIT
Verlaat de OSD.
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
Aan/uit-knop
/Aan/uit-lampje
Aan de voorzijde brandt het statuslampje voor voeding
met constant paars licht als de beeldbuis normaal werkt
(stand “Aan”)
Als het beeldscherm in de slaapstand is (energiezuinige
stand), knippert het statuslampje voor voeding met paars
kicht.
10
Schermmenu - besturingselementen
E2280V / E2380V
Scherminstellingen
U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van
de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder
vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de
besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de
beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.
Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:
1
Druk op een willekeurige Knop, daarna verschijnt het hoofdmenu van OSD.
2
Om een functie te kiezen, gebruik de corresponderende Knoppen.
3
Stel het beeld met de / knoppen in op het gewenste niveau.
Met de
-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
4
Druk op de EXIT Knop om naar OSD te gaan.
11
Schermmenu - besturingselementen
E2280VX / E2380VX
Scherminstellingen
U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van
de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder
vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de
besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de
beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.
Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:
1
Druk op een willekeurige Knop, daarna verschijnt het hoofdmenu van OSD.
2
Om een functie te kiezen, gebruik de corresponderende Knoppen.
3
Stel het beeld met de / knoppen in op het gewenste niveau.
Met de
-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
4
Druk op de EXIT Knop om naar OSD te gaan.
12
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De volgende tabel bevat alle menu’s voor besturingselementen, aanpassingen en
instellingen van het schermmenu.
DSUB : D-SUB (analoog signaal) input
DVI-D : DVI-D (digitaal signaal) input
HDMI : HDMI signaal
Hoofdmenu
PICTURE
COLOR
DISPLAY
Ondersteunde
input
Vervolgmenu
BRIGHTNESS
CONTRAST
SHARPNESS
DSUB
BLACK LEVEL
HDMI
DVI-D
Beschrijving
Om de helderheid, contrast en
scherpte van het beeld te regelen
HDMI
COLOR TEMP
(PRESET)
sRGB
6500K
7500K
8500K
9300K
GAMMA
DSUB
(USER)
RED
GREEN
BLUE
DVI-D
De kleur van het scherm
regelen
HDMI
HORIZONTAL
VERTICAL
DSUB
De positie van het scherm regelen
CLOCK
PHASE
DSUB
OVERSCAN
HDMI
VOLUME
VOLUME
HDMI
Om volume te regelen
OTHERS
LANGUAGE
POWER INDICATOR
BUTTON INDICATOR
DSUB
De status van het scherm aan
uw gebruiksomgeving
aanpassen
WHITE BALANCE
DSUB
FACTORY RESET
DSUB
DVI-D
HDMI
De leesbaarheid en stabiliteit
van het scherm verbeteren
DVI-D
HDMI
SMART+
DSUB
ORIGINAL
RATIO
WIDE
ORIGINAL
F-ENGINE
NORMAL
MOVIE
INTERNET
DEMO
STANDARD
MOVIE
GAME
SPORTS
DVI-D
HDMI
DSUB
DVI-D
HDMI
DUAL WEB
DSUB
CINEMA MODE
DVI-D
13
De beeldgrootte aanpassen
Schermmenu - selecteren en aanpassen
SUPER+
RESOLUTION
NORMAL
LOW
MEDIUM
HIGH
DEMO
DSUB
DVI-D
HDMI
Het beeld wordt onvermijdelijk
beschadigd tijdens de data verwerking om het beeld te
vergroten. SUPER+ Resolution kan
de resolutie behouden om een
helder videobeeld te laten zien,
zelfs vergroot waarbij de
beeldkwaliteit
verbeteringstechnologie de wazige
focus en ruwe kanten door de
vergroting aanpast.
OPMERKING
De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (13 de 34).
14
Schermmenu - selecteren en aanpassen
E2280V / E2380V
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en
aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte
bevat het pictogram, de pictogramnaam en een
pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Pictogrammen
Submenu's
Ga naar het bovenste menu
Instellen (hoger/lager)
Een ander submenu selecteren
Afsluiten
Knoptip
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
15
Schermmenu - selecteren en aanpassen
E2280VX/ E2380VX
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en
aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte
bevat het pictogram, de pictogramnaam en een
pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Pictogrammen
Submenu's
Ga naar het bovenste menu
Instellen (hoger/lager)
Een ander submenu selecteren
Afsluiten
Knoptip
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
16
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
(BEELD)
E2280V/E2380V
D-SUB/DVI-D-ingang
BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het
(HELDERHEID) scherm.
CONTRAST
Hiermee regelt u het contrast van het
scherm.
SHARPNESS
(SCHERPTE)
Hiermee regelt u de scherpte van het
scherm.
HDMI-ingang
BLACK LEVEL Het afwijkingsniveau is instelbaar. Als u
(ZWART NIVEAU) “HIGH” (Hoog) selecteert, kiest u voor
een helder scherm en als u “LOW”
(Laag) selecteert wordt het scherm
donkerder. (alleen voor HDMIingangssignaal)
* Afwijking? Als criterium voor het
videosignaal is dit het donkerste scherm dat
de monitor kan weergeven.
E2280VX/E2380VX
D-SUB/DVI-D-ingang
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
Exit : Afsluiten
17
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
(KLEUR)
E2280V/E2380V
PRESET(AFSTELLEN) Modus
COLOR TEMP Selecteer PRESET of USER om de
scherm kleur te regelen.
PRESET
Selecteer de schermkleur.
• sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat
deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties.
• 6500K-7500K: rode schermkleur.
• 8500K-9300K: blauwe schermkleur.
USER
RED(ROOD)
Uw eigen kleurenniveau voor rood
instellen.
GREEN(GROEN)
Uw eigen kleurenniveau voor groen
instellen.
BLUE(BLAUW)
Uw eigen kleurenniveau voor blauw
instellen.
GAMMA
Instellen van uw eigen gammawaarde. :
0/ 1 / 2
Op de monitor tonen hoge
gammawaarden witachtig beeld en lage
gammawaarden beelden met hoog
contrast.
USER(GEBRUIKER) Modus
E2280VX/E2380VX
PRESET(AFSTELLEN) Modus
USER(GEBRUIKER) Modus
: Ga naar het bovenste menu
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
Exit : Afsluiten
18
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280V/E2380V
D-SUB-ingang
HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links
(HORIZONTAAL) en naar rechts.
VERTICAL
(VERTICAAL)
Hiermee verplaatst u het beeld omhoog
en omlaag.
CLOCK
(KLOK)
Hiermee beperkt u het aantal zichtbare
verticale balken of strepen op de
achtergrond van het scherm.
De horizontale schermgrootte
verandert eveneens.
PHASE
(FASE)
Hiermee regelt u scherpstelling van het
scherm.
Hiermee verwijdert u eventuele
horizontale ruis en verscherpt u het
beeld van tekens.
OVERSCAN
Verwijdert geluid dat aan de randen van
een beeld kan optreden als HDMI wordt
verbonden met een ander apparaat. Als
ON (AAN) wordt gekozen, wordt de
omvang van het beeld beperkt om geluid
te voorkomen. Als OFF (UIT) wordt
gekozen, blijft de oorspronkelijke
beeldomvang gehandhaafd zonder
rekening te houden met geluid. (Alleen
voor HDMI -ingangssignaal)
HDMI-ingang
E2280VX/E2380VX
D-SUB-ingang
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
Exit : Afsluiten
19
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280V/E2380V
HDMI-ingang
VOLUME
E2280VX/E2380VX
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
: Lager
: Hoger
: Stil
Exit : Afsluiten
20
Om de volume van de hoofdtelefoon in te
stellen (alleen voor HDMI invoeren)
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
E2280V/E2380V
D-SUB-ingang
Vervolgmenu
Beschrijving
LANGUAGE
(TAAL)
Hiermee kiest u de taal waarin u de namen
van de besturingselementen wilt
weergeven.
POWER
INDICATOR
(AAN/UITINDICATOR)
Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te
stellen op ON (AAN) of OFF(UIT).
Als u dit instelt op OFF (UIT), gaat het
scherm uit.
Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij
automatisch ingeschakeld worden.
BUTTON
INDICATOR
Gebruikt deze functie met de afstelknop
indicator op voorkant van het beeldscherm
om ON (AAN) of OFF(UIT) te kiezen.
Als u OFF(UIT) selecteert, hij wordt
uitgeschakeld.
Als u ON (AAN) selecteert, hij wordt
ingeschakeld.
HDMI/DVI-D-ingang
E2280VX/E2380VX
D-SUB-ingang
HDMI/DVI-D-ingang
WHITE
Als de uitgang van de videokaart niet
overeenkomt met de vereiste specificaties,
BALANCE
(WITBALANS) dan kan het kleurniveau verslechteren
door vervorming van het videosignaal. Met
deze functie kunt u het signaalniveau
afstemmen op het standaard
uitgangsniveau van de videokaart, om een
optimaal beeld te krijgen.
Activeer deze functie als het scherm de
kleuren wit en zwart bevat.
FACTORY
RESET
(FABRIEK
RESET)
Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen
terug, behalve "LANGUAGE"(TAAL).
Druk op de
-knop om terug te
keren naar de originele instelling.
: Ga naar het bovenste menu
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
Exit : Afsluiten
OPMERKING
Als dit de schermafbeelding niet verbetert, herstel dan de standaard instellingen van de fabriek.
Indien nodig, voert u de functie WHITE BALANCE (WITBALANS) opnieuw uit. Deze functie zal
alleen ingeschakeld worden, wanneer het invoersignaal een analoog signaal is.
21
Schermmenu - selecteren en aanpassen
E2280V / E2380V
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast
met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het
pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items
in het menu.
Als u op de SMART+ -knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Pictogrammen
Sub
menu's
Ga naar het bovenste menu
Verplaatsen
Een ander submenu selecteren
Afsluiten
Knoptip
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
22
Schermmenu - selecteren en aanpassen
E2280VX / E2380VX
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast
met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het
pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items
in het menu.
Als u op de SMART+ -knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Pictogrammen
Sub
menu's
Ga naar het bovenste menu
Verplaatsen
Een ander submenu selecteren
Afsluiten
Knoptip
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
23
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280V/E2380V
D-SUB/DVI-D/HDMI-ingang
WIDE
Hiermee schakelt u over naar de
schermvullende modus afhankelijk van het
binnenkomende beeldsignaal.
ORIGINAL
Verander het inkomende beeld signaal ratio naar
de originele ratio.
E2280VX/E2380VX
D-SUB/DVI-D/HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
24
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280V/E2380V
D-SUB/DVI-D-ingang
NORMAL
Deze optie wordt geadviseerd voor diverse
toepassingen van de monitor in de
gangbare gebruiksomgeving.
STANDARD
Selecteer deze optie als u de
oorspronkelijke fabrieksafstelling van de
monitor wilt beoordelen of gebruiken.
HDMI-ingang
* In de algemene (standaard) modus is de fENGINE uitgeschakeld.
D-SUB/DVI-D-ingang
MOVIE
Deze beeldinstelling is ideaal voor het
bekijken van video-opnamen en films.
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
25
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
D-SUB/DVI-D-ingang
INTERNET Deze optie is speciaal ontwikkeld voor het
bewerken van documenten (in Word e.d.).
HDMI-ingang
Deze optie is speciaal ontwikkeld voor het
spelen van computerspellen.
GAME
D-SUB/DVI-D-ingang
DEMO
Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden
op het verkooppunt. Hierbij wordt het beeldscherm
in twee helften verdeeld: links de standaardmodus
en rechts de videomodus. Hierdoor kan de
consument het verschil na toepassing van de
videomodus beoordelen.
SPORTS
Deze optie leent zich vooral voor het bekijken van
sportuitzendingen.
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
26
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280VX/E2380VX
D-SUB/DVI-D-ingang
Deze optie wordt geadviseerd voor diverse
toepassingen van de monitor in de
gangbare gebruiksomgeving.
NORMAL
HDMI-ingang
STANDARD Selecteer deze optie als u de
oorspronkelijke fabrieksafstelling van de
monitor wilt beoordelen of gebruiken.
* In de algemene (standaard) modus is de fENGINE uitgeschakeld.
D-SUB/DVI-D-ingang
Deze beeldinstelling is ideaal voor het
bekijken van video-opnamen en films.
MOVIE
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
27
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
D-SUB/DVI-D-ingang
INTERNET
Deze optie is speciaal ontwikkeld voor het
bewerken van documenten (in Word e.d.).
GAME
Deze optie is speciaal ontwikkeld voor het
spelen van computerspellen.
HDMI-ingang
D-SUB/DVI-D-ingang
DEMO
Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden
op het verkooppunt. Hierbij wordt het beeldscherm
in twee helften verdeeld: links de standaardmodus
en rechts de videomodus. Hierdoor kan de
consument het verschil na toepassing van de
videomodus beoordelen.
SPORTS
Deze optie leent zich vooral voor het bekijken van
sportuitzendingen.
HDMI-ingang
: Ga naar het bovenste menu
,
: Verplaatsen
Exit : Afsluiten
28
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
* Voordat u de onderstaande functies gebruikt, zorg dat u eerst het Easy Set Package
programma installeert.
E2280V/E2380V
D-SUB/DVI-D-ingang
ON
Surfen op een webpagina kan meer efficient
zijn als deze door de helft wordt gedeeld.
Helpt om de vensters op het beeldsscherm te
regelen en bewegen.
Help de gebruiker om de verdeling van de
venster verhouding te controlen.
OFF
Wanneer OFF gekozen is, wordt DUAL WEB
uitgezet.
D-SUB/DVI-D-ingang
ON
Verminderen van de helderheid van de
achtergrond van de webpagina gunt uw ogen
een meer confortabele omgeving.
OFF
Wanneer OFF gekozen is, wordt CINEMA
MODE uitgezet.
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
29
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
* Voordat u de onderstaande functies gebruikt, zorg dat u eerst het Easy Set Package
programma installeert.
E2280VX/E2380VX
D-SUB/DVI-D-ingang
ON
Surfen op een webpagina kan meer efficient
zijn als deze door de helft wordt gedeeld.
Helpt om de vensters op het beeldsscherm te
regelen en bewegen.
Help de gebruiker om de verdeling van de
venster verhouding te controlen.
OFF
Wanneer OFF gekozen is, wordt DUAL WEB
uitgezet.
D-SUB/DVI-D-ingang
ON
Verminderen van de helderheid van de
achtergrond van de webpagina gunt uw ogen
een meer confortabele omgeving.
OFF
Wanneer OFF gekozen is, wordt CINEMA
MODE uitgezet.
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
30
Schermmenu - selecteren en aanpassen
E2280V / E2380V
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en
aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte
bevat het pictogram, de pictogramnaam en een
pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de SUPER+ RESOLUTION -knop drukt, verschijnt het
hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Sub
menu's
Ga naar het bovenste menu
Verplaatsen
Knoptip
Afsluiten
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
31
Schermmenu - selecteren en aanpassen
E2280VX / E2380VX
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en
aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte
bevat het pictogram, de pictogramnaam en een
pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de SUPER+ RESOLUTION -knop drukt, verschijnt het
hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Sub
menu's
Ga naar het bovenste menu
Verplaatsen
Knoptip
Afsluiten
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
32
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280V/E2380V
NORMAL
Selecteert deze functie wanneer u dit product
in de meest voorkomende omgeving
gebruikt. In deze mode, is SUPER+
RESOLUTION uitgezet.
Kies deze functie om het beste effect te
krijgen wanneer de gebruiker een natuurlijk
videobeeld met een zacht beeld wil. Het is
efficiënt voor video met kleine beweging of
stillstaand beeld.
LOW
MEDIUM
Deze functie helpt om een geoptimaliseerde
scherm te krijgen wanneer de gebruiker een
comfortabel videobeeld op het gemiddelde
niveau tussen LOW en HIGH mode wil. Het
is efficiënt voor video van UCC en SD
niveau.
HIGH
Deze functie helpt om een geoptimaliseerde
scherm te krijgen wanneer de gebruiker een
scherpte videobeeld met duidelijke beeld wil.
Het is efficiënt voor videobeelden en
speletjes met hoge resolutie.
DEMO
Het scherm is gesplist in twee: met een
originele scherm op het linkerscherm en een
rechterscherm met SUPER +RESOLUTION
mode, van daar kunnen we de schermen
voor en na de mode toegepast is vergelijken.
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
* Volgens de SUPER +RESOLUTION Mode kan de ruis er bestaan zijn, selecteert SUPER +RESOLUTION Mode
volgens de inhoud om van een duidelijke beeld te genieten.
33
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
E2280VX/E2380VX
NORMAL
Selecteert deze functie wanneer u dit product
in de meest voorkomende omgeving
gebruikt. In deze mode, is SUPER+
RESOLUTION uitgezet.
LOW
Kies deze functie om het beste effect te
krijgen wanneer de gebruiker een natuurlijk
videobeeld met een zacht beeld wil. Het is
efficiënt voor video met kleine beweging of
stillstaand beeld.
MEDIUM
Deze functie helpt om een geoptimaliseerde
scherm te krijgen wanneer de gebruiker een
comfortabel videobeeld op het gemiddelde
niveau tussen LOW en HIGH mode wil. Het
is efficiënt voor video van UCC en SD
niveau.
HIGH
Deze functie helpt om een geoptimaliseerde
scherm te krijgen wanneer de gebruiker een
scherpte videobeeld met duidelijke beeld wil.
Het is efficiënt voor videobeelden en
speletjes met hoge resolutie.
DEMO
Het scherm is gesplist in twee: met een
originele scherm op het linkerscherm en een
rechterscherm met SUPER +RESOLUTION
mode, van daar kunnen we de schermen
voor en na de mode toegepast is vergelijken.
: Ga naar het bovenste menu
, : Verplaatsen
Exit : Afsluiten
* Volgens de SUPER +RESOLUTION Mode kan de ruis er bestaan zijn, selecteert SUPER +RESOLUTION Mode
volgens de inhoud om van een duidelijke beeld te genieten.
34
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische
ondersteuning.
Geen beeld
● Is het netsnoer van de
monitor aangesloten?
• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in
het stopcontact zit.
● Brandt het aan/uitlampje?
• Druk op de aan/uit-knop.
● Knippert het
verklikkerlampje?
• Als de energiebesparende stand van de monitor
is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op
een toets van het toetsenbord om het scherm te
activeren.
• Probeer de pc in te schakelen.
● Verschijnt het bericht
"OUT OF RANGE" op
het scherm?
• Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc
(videokaart) zich buiten het horizontale of
verticale frequentiebereik van de monitor bevindt.
Zie het gedeelte ‘Specificaties’ van deze
handleiding en configureer de monitor opnieuw.
● Verschijnt het bericht
"CHECK SIGNAL
CABLE" op het
scherm?
• Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen
de pc en de monitor niet is aangesloten.
Controleer of de signaalkabel is aangesloten en
probeer het opnieuw.
Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?
● Verschijnt het bericht
“OSD LOCKED” als u
op de knop MENU
drukt?
• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat
deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.
U kunt de schermmenubesturingselementen te
allen tijde ontgrendelen door de knop MENU
enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht
"OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal
verschijnen.
35
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● Weergavepositie is
incorrect.
• Druk op de knop AUTO om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de
beeldpositie aan met de positiepictogrammen
voor de horizontale en verticale positie in het
schermmenu.
● Op de achtergrond van • Druk op de knop AUTO om het beeld
het scherm zijn
automatisch de optimale instelling te geven. Als
verticale balken of
de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de
strepen zichtbaar.
verticale balken of strepen met het CLOCKpictogram in het schermmenu.
● Horizontale ruis in een
beeld of tekens
worden niet duidelijk
weergegeven.
• Druk op de knop AUTO om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u
de horizontale met het PHASE-pictogram in het
schermmenu.
• Controleer via Configuratiescherm -->
Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm
de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel
de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden.
Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren).
BELANGRIJK
Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de
frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de
videokaart wijzigen.
Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden letters
mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin vertekend
weergegeven. Zorg er dus voor dat u de aanbevolen resolutie kiest.
De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en de
hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de grafische kaart
van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met de leverancier of
fabrikant van de computer of de grafische kaart.
36
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● De schermkleur is
monochroom of wijkt
af.
• Controleer of de beeldschermkabel correct is
aangesloten en gebruik indien nodig een
schroevendraaier om deze vast te zetten.
• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is
geplaatst.
• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren)
via Beeldscherm in het Configuratiescherm.
● Het scherm knippert.
• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is
ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen
resolutie in.
Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA
DDC)-monitor aangetroffen"?
● Hebt u het
monitorstuurprogram
ma geïnstalleerd?
• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de
cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U
kunt het stuurprogramma ook downloaden van
onze website: http://www.lg.com.
• Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt.
De audiofunctie werkt niet
● Beeld OK & geen geluid.
• Controleer of het volume op “0” staat.
• Controleer of het geluid gedempt is.
• Controleer of de HDMI-kabel juist is geïnstalleerd.
• Controleer of de kabel van de koptelefoon juist is
geïnstalleerd.
• Controleer het geluidsformaat. Voorzie niet in
samengeperst geluidsformaat.
37
Specificaties
E2280V
Monitor
54,686 cm (21,53 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 54,686 cm
(Pixel pitch) 0,248 mm x 0,248 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
Signaalingang
Analoog,Digitaal: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
HDMI: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
Analoog,Digitaal: 56 Hz de 75 Hz (Automatisch)
HDMI: 56 Hz de 61 Hz (Automatisch)
Koppel Sync, Los Digitaal
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
19-pins HDMI connector
Analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal, HDMI
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Analoog,Digitaal,HDMI)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Video-ingang
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
24 W (Normaal)
1W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
51,55 cm ( 20,30 inch)
42,65 cm (16,79 inch)
19,45 cm (7,66 inch)
51,55 cm (20,30 inch)
41,22 cm (16,23 inch)
9,54 cm (3,76 inch)
Gewicht (excl. verpakking)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ de 10˚
Voedingsingang
12 V
3,3 kg (7,28 lb)
2,0 A
Wisselstroomadapter Model LCAP07F,geproduceerd door Lienchange Electronics
Omgevingsver
eisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C de 35 °C
10 % de 80 % zonder condensatie
-20 ˚C de 60 ˚C
5 % de 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
38
Specificaties
E2380V
Monitor
58,42 cm (23 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 58,42 cm
(Pixel pitch) 0,266 mm x 0,266 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
Signaalingang
Analoog,Digitaal: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
HDMI: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
Analoog,Digitaal: 56 Hz de 75 Hz (Automatisch)
HDMI: 56 Hz de 61 Hz (Automatisch)
Koppel Sync, Los Digitaal
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
19-pins HDMI connector
Analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal, HDMI
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Analoog,Digitaal,HDMI)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Video-ingang
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
28 W (Normaal)
1W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
55,39 cm (21,81 inch)
44,84 cm (17,65 inch)
19,45 cm (7,66 inch)
55,39 cm (21,81 inch)
45,37 cm (17,07 inch)
9,54 cm (3,76 inch)
Gewicht (excl. verpakking)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ de 10˚
Voedingsingang
12 V
3,7 kg (8,16 lb)
2,2 A
Wisselstroomadapter Model LCAP07F,geproduceerd door Lienchange Electronics
Omgevingsver
eisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C de 35 °C
10 % de 80 % zonder condensatie
-20 ˚C de 60 ˚C
5 % de 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
39
Specificaties
E2280VX
Monitor
54,686 cm (21,53 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 54,686 cm
(Pixel pitch) 0,248 mm x 0,248 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
Signaalingang
Analoog,Digitaal: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
HDMI: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
Analoog,Digitaal: 56 Hz de 75 Hz (Automatisch)
HDMI: 56 Hz de 61 Hz (Automatisch)
Koppel Sync, Los Digitaal
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
19-pins HDMI connector
Analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal, HDMI
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Analoog,Digitaal,HDMI)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Video-ingang
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
25 W (Normaal)
1 W (D-SUB, DVI-D) / 1,2 W (HDMI)
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
51,62 cm ( 20,32 inch)
42,69 cm (16,81 inch)
19,45 cm (7,66 inch)
51,62 cm (20,32 inch)
41,25 cm (16,24 inch)
9,54 cm (3,76 inch)
Gewicht (excl. verpakking)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ de 10˚
Voedingsingang
12 V
3,7 kg (8,16 lb)
2,0 A
Wisselstroomadapter Model LCAP07F,geproduceerd door Lienchange Electronics
Omgevingsver
eisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C de 35 °C
10 % de 80 % zonder condensatie
-20 ˚C de 60 ˚C
5 % de 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
40
Specificaties
E2380VX
Monitor
58,42 cm (23 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 58,42 cm
(Pixel pitch) 0,266 mm x 0,266 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
Signaalingang
Analoog,Digitaal: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
HDMI: 30 kHz de 83 kHz (Automatisch)
Analoog,Digitaal: 56 Hz de 75 Hz (Automatisch)
HDMI: 56 Hz de 61 Hz (Automatisch)
Koppel Sync, Los Digitaal
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
19-pins HDMI connector
Analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal, HDMI
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Analoog,Digitaal,HDMI)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Video-ingang
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
29 W (Normaal)
1 W (D-SUB, DVI-D) / 1,2 W (HDMI)
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
55,44 cm (21,83 inch)
44,84 cm (17,65 inch)
19,45 cm (7,66 inch)
55,44 cm (21,83 inch)
43,37 cm (17,07 inch)
9,54 cm (3,76 inch)
Gewicht (excl. verpakking)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ de 10˚
Voedingsingang
12 V
4,2 kg (9,26 lb)
2,2 A
Wisselstroomadapter Model LCAP07F,geproduceerd door Lienchange Electronics
Omgevingsver
eisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C de 35 °C
10 % de 80 % zonder condensatie
-20 ˚C de 60 ˚C
5 % de 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
41
Specificaties
Voorkeurmodi (Resolutie)
– D-sub (analoog) / DVI-D (digitaal) INGANG
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Horizontale freq. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Aanbevolen Modus
HDMI video-INGANG
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
Horizontale freq. (kHz)
31,50
31,25
37,50
45,00
28,12
33,75
56,25
67,50
480P
576P
720P
720P
1080i
1080i
1080P
1080P
Indicator
MODUS
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
LED-kleur
Paars (voorzijde)
Paars knipperend (voorzijde)
Uit
42
Verticale freq. (Hz)
60
50
50
60
50
60
50
60
Lees de veiligheidsmaatregelen voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
B e w a a r d e ze h a n d l e i d i n g (C D) o n d e r
handbereik voor later gebruik.
Het model en het serienummer van het
apparaat zijn aangegeven op de achterkant
en een van de zijkanten ervan. Vul deze
gegevens hieronder in voor het geval dat u
ooit service nodig hebt.
MODEL
SERIENUMMER
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S. Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc.
has determined that this product meets the
ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising