LG | FLATRON LCD 575LE(LB575BE) | Owner's Manual | LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE) Handleiding

LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE) Handleiding
Inhoud
Inleiding
Inleiding
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Installatie
Bediening
De monitor aansluiten
De
plaatsing en de werking van de knoppen
Het
bedieningspaneel
Bediening via het
Kiezen
Technische Informatie
beeldscherm
instellen via het
en
(OSD On Screen Display)
-
OSD-systeem
Energiebesparingssysteem
Naleving van regels voor lage stralings- waarden (MPR II),
Zelfdiagnoseberichten en DDC (Display Data Channel)
Modi
voor
Problemen
videogeheugen
oplossen
Onderhoud
Specificaties
Bijlage
Informatie over communicatievoorschriften
Milieuvoorschriften
voor
PC's
Zie achterzijde
handleiding
Zie achterzijde
handleiding
Inleiding
De FLATRON L
LCD 575LE monitor met vlak beeldscherm heeft
actieve-matrix TFT (Thin-Film Transistor) LCD-scherm.
Deze monitor is bedoeld voor gebruik op krap bemeten werkplekken
een
of voor
Kenmerken
gebruikers die meer werkruimte op het bureau nodig hebben.
De FLATRON
LCD 575LE is
beeldscherm
een
15,1 inch
van
een
(15,1
intelligente monitor met een
zichtbaar) en is uitgerust
inches
met
microprocessor.
De
microprocessor bestuurt de digitale automatische scanning. Hierbij
liggen de horizontale scanfrequenties tussen 31 en 69 kHz en de
verticale scanfrequenties tussen 56 en 85 Hz. De microprocessor
verschaft de monitor intelligentie, waardoor deze bij elke
frequentiemodus kan weergeven met de precisie van een monitor met
een vaste frequentie.
De monitor is
vervaardigd met gebruikmaking van geavanceerde
ontwerpmethoden en technieken. Met de tiptoetsen op het frontpaneel
kunt u gemakkelijk diverse beeldinstellingen regelen. Het volkomen
vlakke beeldscherm en de oppervlaktebehandeling van het
beeldscherm voorkomen hinderlijke schitteringen.
De monitor ondersteunt resoluties tot 1024x768
kijkhoek
Registratie
De model-
en
u
op de
achterzijde van de monitor. Deze nummers
zijn uniek voor dit individuele apparaat en
zijn niet beschikbaar voor anderen. U dient
de hieronder gevraagde informatie te
noteren en vervolgens deze handleiding
zorgvuldig te bewaren.
Niet uw aankoopbewijs hier vast.
Aankoopdatum
:
Dealer
:
Adres dealer
:
Telefoonnr. dealer
:
Modelnr
:
Serienr.
:
±60
graden
De monitor wordt
monitor
serienummers vindt
van
horizontaal
geleverd
met 16
en
±45
en
graden
heeft
een
brede
verticaal.
voorgeprogrammeerde
videomodi
die permanent aanwezig zijn. Daarnaast zijn er nog 10 modi die door de
gebruiker zelf kunnen worden opgeslagen, zodat er in totaal 26
geheugenmodi zijn.
Om de
gezondheids- en veiligheidsrisico's te beperken, voldoet deze
aan de strenge regels voor lage stralingswaarden van het
monitor
Zweedse TCO'99.
lage verbruikskosten, is erkend dat deze monitor voldoet aan
EPA Energy Star. De monitor maakt gebruik van het VESA
DPMS-protocol (Display Power Management Signalling), waardoor er
energie wordt bespaard in de tijd dat de computer niet in gebruik is.
Dankzij
de
de eisen
van
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Dit apparaat is
zodanig ontworpen en geproduceerd dat uw
persoonlijke veiligheid is gewaarborgd. Bij onjuist gebruik bestaat er
echter gevaar
voor
elektrische schokken of brand. Als
u
onderstaande
basisregels voor het installeren, gebruiken en onderhouden van de
monitor in acht neemt, blijven de veiligheidsvoorzieningen van deze
monitor goed functioneren. Neem ook alle waarschuwingen en
aanwijzingen die rechtstreeks op uw monitor verschijnen, in acht.
Veiligheid
Gebruik het netsnoer dat bij dit apparaat is meegeleverd. Mocht u een ander
netsnoer gebruiken, dat niet door de leverancier van de monitor is geleverd,
zorg dan dat het snoer is goedgekeurd volgens de van toepassing zijnde
nationale normen. Als het netsnoer op enigerlei wijze is beschadigd, neem dan
contact op met de fabrikant of met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt
voor vervanging van het snoer.
Sluit de monitor uitsluitend aan op een spanningsbron zoals vermeld bij de
specificaties in deze handleiding of op de monitor. Als u niet weet welk type
stroomvoorziening u in uw huis gebruikt, raadpleeg dan uw dealer.
Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren zijn gevaarlijk. Dat geldt ook
versleten snoeren en gebroken stekkers. Elektrische schokken en brand
kunnen het gevolg zijn.
Neem contact op met uw onderhoudsmonteur voor vervanging.
voor
Maak de monitor niet open
In de monitor bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden.
In de monitor bevinden zich gevaarlijke, hoge elektrische spanningen, zelfs
wanneer de stroom is uitgeschakeld.
Neem contact op met uw dealer, wanneer de monitor niet naar behoren
functioneert.
Voorkom persoonlijk letsel:
Zet de monitor niet op een hellende
plank, tenzij
u
de monitor
goed
hebt
vastgezet.
Gebruik alleen een monitorvoet die door de fabrikant wordt aanbevolen.
Rol een monitorvoet die voorzien is van kleine wieltjes, niet over drempels
of over hoogpolig tapijt.
Voorkom brand of onveilige situaties:
Zet de monitor altijd uit als u de ruimte voor meer dan een korte tijd verlaat.
Laat de monitor nooit aanstaan als u het pand verlaat.
Zorg ervoor dat kinderen niets in de monitorbehuizing kunnen laten vallen
of naar binnen kunnen duwen. Sommige interne onderdelen zijn namelijk
geladen
met
gevaarlijk hoge spanningen.
Gebruik geen accessoires die niet voor deze monitor zijn ontworpen.
Haal de stekker uit het stopcontact als het onweert of als u de monitor
voor langere tijd onbeheerd laat.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Zet geen magnetisch geladen voorwerpen zoals magneten of motoren in
de buurt van de beeldbuis.
Installeren
Zorg
en
dat
er
niets op het netsnoer wordt
zet de monitor niet op een
plaats
of er over heen wordt gerold
het netsnoer makkelijk kan worden
geplaatst
waar
beschadigd.
Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals bij een badkuip,
een natte kelderruimte of in de buurt van een
zwembad.
gootsteen of wasteil, in
De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen om de warmte die
door de monitor wordt geproduceerd, kwijt te kunnen raken. Als deze
openingen worden geblokkeerd, kan de opgehoopte warmte brandgevaarlijke
storingen veroorzaken.
Neem daarom de volgende voorschriften in acht:
Zet de monitor nooit op een bed, sofa, kleed enz., omdat dan de onderste
ventilatieopeningen worden geblokkeerd.
Zet de monitor nooit in een ombouw, tenzij er maatregelen zijn getroffen
om een goede ventilatie te waarborgen.
Dek de openingen nooit af met een doek of met ander materiaal.
Zet de monitor nooit in de buurt van of boven een radiator of een andere
warmtebron.
of veeg niet met een hard voorwerp over de actieve-matrix LCD, want
hierdoor kunnen niet meer te verwijderen krassen of beschadigingen aan de
actieve-matrix LCD ontstaan.
Wrijf
Druk niet gedurende langere tijd met
dit nabeelden kan veroorzaken.
uw
vinger tegen
het LCD-scherm, omdat
Er kunnen een aantal foutpuntjes op het scherm verschijnen, zoals rode,
groene of blauwe vlekjes op het scherm. Dit is echter niet van invloed op de
prestaties van de monitor.
Gebruik indien mogelijk de videomodus VESA 1024x768 bij 60Hz om de best
mogelijke beeldkwaliteit voor uw LCD-monitor te verkrijgen. Als de monitor
wordt gebruikt in een andere modus dan de videomodus VESA 1024x768 bij
60Hz, kunnen aangepaste of bewerkte beelden op het scherm verschijnen.
Dit is echter een eigenschap van het LCD-scherm, dat een vaste resolutie
heeft van 1024x768 bij 60Hz.
Reinigen
Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact voordat u het oppervlak
het LCD-scherm reinigt.
Neem het scherm en de behuizing van de monitor af met een schone,
zachte doek. Als het scherm extra moet worden gereinigd, gebruik dan
een schone, vochtige doek.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit een
van
spuitbus.
Inpakken
Gooi het karton en het verpakkingsmateriaal niet weg. Deze materialen zijn
uitstekend te gebruiken als u de monitor nog eens moet vervoeren.
Wanneer u de monitor naar een andere locatie overbrengt, verpak het dan
in het originele verpakkingsmateriaal.
Installatie
De Monitor Aansluiten
Controleer voor het installeren
Aansluiten op een systeem
dat IBM/VGA/PC-
compatibel
van
de monitor of de stroom
naar
de
monitor, het computersysteem en de overige hierop aangesloten
apparaten is uitgeschakeld. Ga vervolgens als volgt te werk:
is
1.
Zet de monitor op een gemakkelijk toegankelijke,
plaats in de buurt van de computer.
2.
3.
4.
Zet de schakelaar van zowel de monitor als de computer op Uit.
Duw het palletje op de kap van de voet iets naar binnen en trek hem
5.
Sluit het uiteinde
het achterpaneel
goed geventileerde
naar u
toe.
de connector 1
de monitorsignaalkabel aan op
op
de monitor via de sleuf en de kabelhouder in de voet
(zie Afbeelding 1). Sluit het andere uiteinde aan op de 15-pins connector op
het achterpaneel van de computer en draai de schroefjes aan. Let erop dat
de signaalkabel goed op de 15-pins connector wordt aangesloten.
van
van
Sluit de stekker van de netadapter aan op de voet van de monitor.
het ene uiteinde van de netvoedingskabel aan op de netadapter
andere uiteinde op een goed geaard stopcontact dat gemakkelijk
toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 4
Sluit
het
32
en
6.
Nadat u de kabels heeft aangesloten, plaatst u de kap van de voet weer op
de juiste wijze in de uitsparingen onderaan de voet. Indien u de kap stevig
aandrukt, hoort u een klik van het palletje.
7.
8.
Zet de pc aan en vervolgens de monitor.
Als u het bericht NO SIGNAL ziet, controleer dan de
signaalkabel
en
de
connectoren.
9.
Als u klaar bent met het gebruik van het systeem, schakelt
monitor UIT en vervolgens de PC.
u
eerst de
Opmerking : Als u het bericht "OUT OF RANGE" ziet, controleer dan of het systeem
wel is ingesteld op een van de vooraf door de fabriek ingestelde modi (zie pagina N13),
of op een resolutie en een herhalingsfrequentie (verversingssnelheid) die binnen de
gespecificeerde limieten van deze monitor liggen.
12
Palletje
Kap van
3
D-15P
N4
Signaalkabel
Netadapter
Afbeelding
1.
voetstuk
4
Netsnoer
Installatie
De Monitor Aansluiten
Aansluiten op een Apple
Macintosh-PC
De afbeelding toont de aansluiting op een Apple Macintosh door middel van
apart aan te schaffen adapter. Voor meer informatie over de benodigde
adapter neemt u contact op met de erkende dealer, verkoper of serviceprovider.
een
1.
Zet de monitor op een gemakkelijk toegankelijke,
plaats in de buurt van de computer.
2.
3.
4.
Zet de schakelaar van zowel de monitor als de computer op Uit.
Duw het palletje op de kap van de voet iets naar binnen en trek hem
5.
Sluit de stekker van de netadapter aan op de voet van de monitor.
het ene uiteinde van de netvoedingskabel aan op de netadapter
andere uiteinde op een goed geaard stopcontact dat gemakkelijk
toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 4
goed geventileerde
naar u
toe.
de monitorsignaalkabel aan op de connector 1 op
van de monitor via de sleuf en de kabelhouder in de voet
(zie Afbeelding 2). Sluit het andere uiteinde van de monitorsignaalkabel aan
op het achterpaneel van de Macintosh-computer via een Macintoshadapter en draai de schroefjes aan.
Sluit het uiteinde
het achterpaneel
van
32
en
Sluit
het
6.
Nadat u de kabels heeft aangesloten, plaatst u de kap van de voet weer op
de juiste wijze in de uitsparingen onderaan de voet. Indien u de kap stevig
aandrukt, hoort u een klik van het palletje.
7.
8.
Zet de pc aan en vervolgens de monitor.
Als u het bericht NO SIGNAL ziet, controleer dan de
signaalkabel
en
de
connectoren.
9.
Als u klaar bent met het gebruik van het systeem, schakelt
monitor UIT en vervolgens de PC.
u
eerst de
Opmerking : Als u het bericht "OUT OF RANGE" ziet, controleer dan of het systeem
wel is ingesteld op een van de vooraf door de fabriek ingestelde modi (zie pagina N13),
of op een resolutie en een herhalingsfrequentie (verversingssnelheid) die binnen de
gespecificeerde limieten van deze monitor liggen.
12
Palletje
Kap van
voetstuk
15-pins adapter
4
D-15P
Signaalkabel
N5
3
Netadapter
Afbeelding 2.
Netsnoer
Bediening
De
plaatsing en de werking van de knoppen
Voorzijde
Aan/uit
Knop
Aan/uit Indicator
OSD
Knop
AUTO/SET
Knop
Knoppen
Achterzijde
Gelijkstroomconnector
-
+
D-Sub-signaalaansluiting
Kap van
N6
voetstuk
Bediening
Het
Knoppen voorzijde
bedieningspaneel
OSD
Aan/uit Indicator
Knop
Gebruik deze
knop om
de
Het
aan/uit-indicatielampje bevindt zich in
aan/uit-knop. Deze indicator licht groen
weergave op het scherm
de
te activeren of te
op als de monitor normaal functioneert.
Als de monitor in de energiebesparende
deactiveren.
DPM-modus is
uit),
*
(stand-by, onderbroken
amberkleurig.
of
wordt de indicator
De functie AUTO
Als
u op de knop AUTO/SET drukt
voordat u het menu OSD gebruikt,
Verdwijnt het scherm kortstondig.
Vervolgens wordt het scherm
automatisch in de optimale
configuratie afgesteld.
Gebruik deze
PROCESSING
om
AUTO
CONFIGURATION
Als de
configuratie van het scherm
moet worden bijgesteld, kunt u
gebruikmaken van de functies H/V
Position, Clock en Phase uit het OSDmenu om een
krijgen (zie
betere beeldkwaliteit te
N8 tot
en
met
AUTO/SET
Knop
knoppen
Gebruik deze
knop om
op het
een
Knoppen
N10).
N7
de
opties
keuze op het
beeldscherm te kiezen
beeldscherm te
of te selecteren.
bevestigen.
Aan/uit
Knop
Gebruik deze
de monitor
zetten.
knop om
aan
of uit te
Bediening
Bediening via het beeldscherm OSD
(On Screen Display)
behulp van de bediening via het beeldscherm OSD(On Screen
Display) kunt u snel en eenvoudig het formaat, de positie en de
weergave-instellingen van het beeld aanpassen. Hieronder is een kort
voorbeeld opgenomen om u snel vertrouwd te maken met het gebruik
van de bedieningsknoppen. Daarna volgt een paragraaf met een
overzicht van de keuze- en instellingsmogelijkheden die via het OSD
beschikbaar zijn.
Met
OPMERKING
Laat de monitor ten minste 30 minuten stabiliseren voordat
beeldinstelling
Dit zijn de stappen die u moet volgen om de instellingen
bediening via het beeldscherm (OSD), aan te passen:
De functie Direct Acces
1
gebruikt
helderheid
van
de
om
het
Contrast
gewenste
Knop, waarna het
hoofdmenu
van
van
de
het OSD
2
of
Kunt u een instellingsoptie kiezen. Als het
knoppen
is
gewenste pictogram gemarkeerd, drukt u op de AUTO/SET Knop.
3
Gebruik de
scherm in te stellen.
Voor het instellen
Druk op de OSD
door middel
verschijnt.
Helderheid
Wordt
u een
maakt.
van
Met de
Knoppen
om
het item op het gewenste niveau
in te stellen.
het
contrast.
45
N8
Bevestig
de
wijzigingen
door op de AUTO/SET
Verlaat het OSD door op de OSD
Knop
Knop
te drukken.
te drukken.
Bediening
Kiezen en instellen via het
OSD-systeem
Zojuist hebben we laten zien hoe u met behulp van het OSD-systeem
een optie kunt kiezen en instellen.
Hieronder worden de
pictogrammen en de bijbehorende namen en
omschrijvingen opgesomt van de opties die in het menu worden
weergegeven.
OSD
Omschrijving
Instelling
Helderheid
BRIGHTNESS / CONTRAST
HELDERHEID/CONTRAST
Voor het instellen
88
helderheid
van
van
de
het beeldscherm.
100
Contrast
Voor het instellen
gewenste
PRESET
COLOR
KLEUR
PRESET
9300K
Voorkeuze
De
kleurtemperatuur
?9300K: licht
RED
?6500K: licht
GREEN
RED
GREEN
BLUE
blauwachtig wit.
roodachtig wit.
eigen
kleurniveaus instellen.
Groen
Uw
eigen
kleurniveaus instellen.
Blauw
Uw
eigen
kleurniveaus instellen.
Verticale Positie
POSITION
Het beeld
61
omhoog
of
omlaag
verschuiven.
39
Horizontale Positie
Het beeld
naar
links of
rechts verschuiven.
N9
het
Rood
Uw
POSITIE
van
beeldscherm tonen.
6500K
BLUE
het
van
contrast.
naar
Bediening
Kiezen en instellen via het
OSD
OSD-systeem
Omschrijving
Instelling
CLOCK
TRACKING
Klok
Voor het tot
minimum
verticale balken
of strepen die zichtbaar zijn op
de achtergrond van het
scherm. Het formaat van het
horizontale scherm wijzigt ook.
beperken
CLOCK
PHASE
TRACKING
PHASE
een
van
Fase
Voor het scherpstellen van het
scherm. Met deze instelknop
kunt u horizontale ruis
onderdrukken en het beeld
van de karakters duidelijker
en/of scherper maken.
LANGUAGE
SETUP
Taal
De taal kiezen waarin de
LANGUAGE
ENGLISH
IMAGE SIZE
FULL
opties
worden weergegeven.
OSD POSITION
BEEP
ON
IMAGE SIZE
INSTELLINGEN
Beeldgrootte
Met deze functie
48.3kHz / 60.0Hz
PRESET MODE
beeld in de
geeft u het
oorspronkelijke
grootte of vergroot
weer, zodat
dit het LCD-scherm
geheel
vult.
OSD POSITION OSD Positie
De
positie
van
het OSD-
venster op het beeldscherm
instellen.
BEEP
Beep
Het
geluidssignaal
UITzetten.
N10
AAN- of
Energiebesparingssysteem
Deze monitor voldoet
aan
het
Energy Star-programma van
EPA. Dit
programma is bedoeld om fabrikanten van computerapparatuur zo ver te
krijgen elektronica in hun producten op te nemen die ervoor zorgt dat het
energieverbruik wordt teruggedrongen op
niet wordt gebruikt.
momenten dat de
apparatuur
Deze monitor gaat tevens over op de energiebesparingsstand als u de
grenzen van de mogelijkheden van de monitor overschrijdt, zoals de
maximale resolutie
van
1024
frequentiewaarden
van
31 tot 69 kHz horizontaal of 56 tot 85 Hz verticaal.
x
Wanneer deze monitor wordt
768 of het bereik van de
gebruikt
met een PC van Green of
Epa
schermbeveiliging
volgens het VESA DPMS-protocol (Display Power Management
Signalling), kan deze monitor significante hoeveelheden energie besparen
door het energieverbruik te reduceren in de periode dat de PC niet wordt
gebruikt. Als de PC overgaat in de energiebesparingsstand, wordt de
werking van de monitor tijdelijk onderbroken. Dit wordt aangeven doordat
de groene aan/uit-indicator amberkleurig wordt. Als deze situatie langere
tijd aanhoudt, zal de monitor overgaan op de semi-uitstand om zo nog
meer energie te besparen. In de semi-uitstand, in de specificaties de
DPMS-uitstand genaamd, zal de aan/uit-indicator nog steeds amberkleurig
zijn. Wanneer u de PC weer in gebruik neemt door op een toets te
drukken of door met de muis te bewegen, zal ook de monitor weer
terugkeren in de normale stand. Dit wordt aangegeven door een groene
aan/uit-indicator. Door deze werkwijze, kan het energieverbruik
teruggebracht worden tot de volgende niveaus:
Energy Star, of
met een PC die voorzien is van een
Energieverbruik
Normaal(Max.)
Stand-by
Onderbroken
Uit
36W
Groen
Uit
≤3W
Oranje
Uit
Uit
≤3W
Oranje
Uit
Uit
≤3W
Oranje
Aan
Aan
Normaal
Uit
Aan
Aan
Uit
≤
Technische Informatie
Naleving van regels voor lage stralings- waarden
(MPR II), Zelfdiagnoseberichten en DDC
(Display Data Channel)
Naleving van regels voor
lage stralingswaarden
(MPR II)
Deze monitor voldoet
aan een van de strengste richtlijnen van dit moment
gebied van lage-stralingsfrequenties. De gebruiker is verzekerd van
extra bescherming en het beeldscherm is voorzien van een anti-statische
laag. Deze richtlijnen, die zijn vastgesteld door een Zweedse
overheidsdienst, stellen grenzen aan de hoeveelheid straling die is
toegestaan in het elektromagnetisch bereik ELF (Extremely Low Frequency
extreem lage frequentie) en VLF (Very Low Frequency zeer lage
frequentie).
op het
-
-
Zelfdiagnoseberichten
op het scherm
Speciale zelfdiagnoseberichten (OSD) verschijnen
volgende monitorcondities zich voordoen:
wanneer
de
NO SIGNAL
SELF
(GEEN SIGNAAL)
DIAGNOSTICS
Deze OSD kan
verschijnen wanneer de monitor
maar er geen signaal wordt
waargenomen. In dat geval wordt het bericht
NO SIGNAL(GEEN SIGNAAL) geaccentueerd,
waarbij erop wordt gewezen dat u de
verbindingen van de signaalkabels moet
ON(AAN) staat,
NO
CHECK
SIGNAL
SIGNAL
CABLE
controleren.
OUT OF RANGE
(BUITEN BEREIK)
INPUT SIGNAL
Deze OSD kan
verschijnen
dat het
dat is verzonden
signaal
om u
te informeren
naar
de
monitor, niet binnen het frequentiebereik
OUT OF RANGE
ervan
valt. In dat
POWER MANAGEMENT 20SEC
geval moet u de resolutie en de
verversingssnel-heid waarop u de videokaart
hebt ingesteld, controleren en wijzigen, zodat
deze instellingen binnen het bereik van de
monitor vallen.
DDC
(Display
Data
Channel)
DDC is
een
communicatiekanaal
hostsysteem (de PC)
beschikt
over
twee
informeert
waarlangs de monitor automatisch het
de mogelijkheden ervan. Deze monitor
over
DDC-functies; DDC1
en
DDC2B. DDC1
en
DDC2B
verzorgen de unidirectionele communicatie tussen de PC en de monitor.
Onder deze omstandigheden verzendt de PC beeldschermgegevens naar
de monitor,
maar
geen
opdrachten
die de
monitorinstellingen regelen.
OPMERKING
Dit kan alleen als de PC DDC ondersteunt.
N12
Als uw monitor een monochroom beeld toont of
kies dan de optie DDC OFF.
een
verkeerde resolutie heeft,
Modi
voor
videogeheugen
De monitor beschikt
26
over
geheugenplaatsen voor weergavemodi.
voorgeprogrammeerd voor
16 in de fabriek
Hiervan
zijn er
veelgebruikte videomodi.
Weergavemodi(Resolutie)
VGA
640
x
350
VGA
720
x
400
123456789
VGA
640
x
480
MAC
640
x
480
VESA
640
x
480
VESA
640
x
480
VESA
800
x
600
VESA
800
x
600
MAC
800
x
600
10
VESA
800
x
600
11
VESA
800
x
600
12
MAC
832
x
624
13
VESA
1024
x
768
14
VESA
1024
x
768
15
VESA
1024
x
768
16
VESA
1024
x
768
Opmerking
:
Deze LCD-monitor is vooraf
VESA 1024x768
Gebruikers modi
31,47
31,47
31,47
35,00
37,50
43,27
35,16
37,88
48,08
46,88
53,67
49,73
48,36
56,48
60,02
68,67
De modi 17 t/m 26
videogegevens.
bij
zijn leeg
ingesteld
70
70
60
67
75
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
op de videomodus
60Hz.
en
Als de monitor
kunnen
een
gevuld
worden met nieuwe
nieuwe videomodus detecteert die
nog niet eerder was gebruikt of die niet was voorgeprogrammeerd, zal
de monitor de nieuwe modus automatisch opslaan in een van de lege
modi, te beginnen bij modus 17.
Als
u de 10 lege modi hebt opgebruikt en nog steeds meer nieuwe
videomodi hebt, vervangt de monitor de informatie in de
gebruikersmodi, te beginnen bij modus 17.
Technische Informatie
Problemen
Controleer de
oplossen
volgende punten, voordat u onze hulp inroept.
Weergavepositie
is fout.
Druk op de knop AUTO/SET.
Als het resultaat nog niet goed is, stelt u de beeldpositie af met behulp
van het symbool voor de H-position en de V-position op het scherm.
Op
de
achtergrond
strepen zichtbaar.
van
het scherm
zijn
verticale balken of
Druk op de knop AUTO/SET.
Als het resultaat nog niet goed is, vermindert u de zichtbaarheid van de
verticale balken of strepen met behulp van het symbool CLOCK op het
scherm.
Door aanwezigheid van horizontale ruis wordt
karakter niet scherp weergegeven.
een
beeld of
Druk op de knop AUTO/SET.
Als het resultaat nog niet goed is, vermindert u de zichtbaarheid van de
horizontale balken met behulp van het symbool PHASE op het scherm.
Bericht NO SIGNAL
De signaalkabel is niet aangesloten
aansluiting eventueel vast.
of zit los. Controleer dit
en
maak de
Bericht OUT OF RANGE verschijnt.
Het scherm is leeg.
De
van het signaal van de videokaart valt buiten het bereik
de monitor.
*Horizontale Frequentie: 31kHz-69kHz
*Verticale Frequentie: 56Hz-85Hz
frequentie
van
Gebruik de software
wijzigen (raadpleeg
U kunt de
de grafische kaart om de frequentie-instelling
handleiding voor de grafische kaart).
van
de
te
instelling wijzigen in de ondersteunde resolutie met behulp van
(druk op F8 tijdens het opstarten van het systeem).
de
Safe modus
De
power-LED
licht
oranje op.
De monitor is in de energiebeheermodus.
Er komt geen actief signaal van de PC binnen.
De signaalkabel is niet goed bevestigd.
Controleer de stroomtoevoer naar de computer
de grafische adapter.
OPMERKING
Als de aan/uit-indicator
(LED)
amberkleurig knippert, kan dit
leiden tot een monitorstoring.
Druk dan op cle Aan/Unit
schakelaar acn de voorzijde van het
paneel en ROEP de hulp im jan
een gekwali ficeerd technicuij.
De monitor
gaat niet
naar
de
en
de
configuratie
van
energiebesparingsmodus
(Oranje).
Het computervideosignaal is niet conform de VESA DPMS standaard.
De PC of de videobesturingskaart maakt geen gebruik van de VESA
DPMS-energiebeheerfunctie
N14
Onderhoud
In de
volgende gevallen
stopcontact
en
roept
u
haalt
de
u
hulp
Het netsnoer of de stekker is
Er is vloeistof in de monitor
de stekker
in
van een
beschadigd
van
de monitor uit het
gekwalificeerde
technicus:
of versleten.
gemorst.
De monitor heeft
blootgestaan aan regen of water.
De monitor werk niet goed, ondanks het feit dat u handelt volgens de
gebruiksaanwijzing. Beperk u bij het instellen van de monitor tot de
items die in de gebruiksaanwijzing worden besproken. Het onjuist
instellen van andere items kan storingen veroorzaken. Vaak is dan een
omvangrijke reparatie door een gekwalificeerde technicus nodig, om de
monitor weer voor normaal gebruik in gereedheid te brengen.
De monitor is gevallen of de behuizing is beschadigd.
De monitor functioneert wezenlijk anders dan normaal het geval is.
De monitor produceert voortdurend of regelmatig kraak- en
knalgeluiden. Bij sommige monitoren is het normaal dat ze af en toe
geluiden produceren bij het in- en uitschakelen, of wanneer ze
veranderen
van
videomodus.
Probeer de monitor niet zelf te repareren,
of
de
aangezien u bij het openen
behuizing blootgesteld kunt worden aan
verwijderen
gevaarlijke elektrische schokken of andere gevaren. Laat alle
reparatiewerkzaamheden over aan gekwalificeerde technici.
van
Technische Informatie
Specificaties
Sync signaal typen
Prioriteit
Type
1
(N.C
Signaal aansluiting
Pinverdeling
Aparte Sync.
:
No
H.Sync.
V.Sync.
H.
V.
Sync.
Sync.
Connection)
15pins VGA aansluiting
5
1
6
10
15
Pin
12345678
11
Pin
Signaal(D-Sub)
9
N. A.
Groen
10
Aarde
Blauw
11
Aarde
Aarde
12
SDA
Zelftest
13
H.
Sync.
Aarde rood
14
V.
Sync.
Aarde groen
15
SCL
Aarde blauw
OPMERKING
Pin 5 moet worden
Netadapter
geaard
aan
de
PC-zijde.
Ingang
AC 100-240V, 50-60Hz, 1,2A
-
0,6A
Uitgang
DC 24V
Gebruik alleen de
N16
Signaal(D-Sub)
Rood
1,5A
-
netadapter die bij
+
de monitor is
geleverd.
Technische Informatie
Specificaties
Display Scherm
15,1inch (38,35cm) Actieve matrix-TFT LCD met vlak
Type
scherm
Zichtbare grootte
Sync ingang
Video
ingang
Pixelverdeling
Ware kleuren
16,7 miljoen kleuren
Horizontale
31kHz 69kHz
Verticale
56Hz 85Hz
Wijze v. invoer
Ingangssignaal
(Automatisch)
(Automatisch)
Apart TTL, Positief/Negatief
15-pins-D-Sub-Aansluiting
Schermoppervlak
307
Wijze
v.
Freq.
Freq.
-
-
invoer
Resolutie
Afmetingen
x
230mm / 12,1
x
9,1inch
Apart, RGB-analoog, 0,714Vp-p/75 ohm,
VESA 1024
(max.)
Breedte
x
768
bij
Positief
85Hz
39,4cm / 15,5inches
37,87cm / 14,91inches
16,18cm / 6,37inches
Hoogte
Diepte
Netvoeding
Anti-glinster coating
15,1inch (38,35cm)
0,3 x 0,3mm
DC 24V 1,2A
Gewicht
Kantelbereik
Omgeving
Netto
4,8kg / 10,58lbs
Omhoog
Omlaag
30˚
5˚
Als de monitor in
bedrijf
is
10 °C tot 35 °C
Temperatuur
Luchtvochtigheid 10 % tot 90 % Geen condens
Bij opslag van de monitor
0 °C tot 60 °C
Temperatuur
Luchtvochtigheid 5 % tot 90 % Geen condens
OPMERKING
De informatie in deze
worden
N17
gewijzigd.
publicatie
kan zonder
voorafgaande kennisgeving
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising