LG | W1934S-BN | Owner's Manual | LG W1934S-BN Handleiding

LG W1934S-BN Handleiding
Gebruikshandleiding
W1934S
W2234S
W1934SE
W2234SE
Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product
gebruikt.
Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u
die ook later gemakkelijk kunt raadplegen.
R
aadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan
uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u
het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een
elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle
veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor
installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen.
Veiligheid
Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt
dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer
voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor
vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.
Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de
connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting.
Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze
handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke
spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.
Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken
connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem
voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.
Open de monitor niet:
De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is
uitgeschakeld.
Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.
Lichamelijk letsel voorkomen:
Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn
vastgezet.
Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi
geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen
met het product en schade aan het scherm veroorzaken.
Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:
Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de
monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten
vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn.
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
Installatie
Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het
netsnoer beschadigd kan raken.
N1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen,
waskuip, vochtige kelder of zwembad.
De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens
de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte
defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:
De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt,
enzovoort te plaatsen.
De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede
ventilatie.
De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.
Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix
LCD permanent kan beschadigen.
Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan
achterlaten.
Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm
verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.
Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm
verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.
Door langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd
worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor.
Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie.
Stel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met
metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden.
Reinigen
Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm
reinigt.
Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het
monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.
Opnieuw inpakken
Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een
ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar
een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.
Correct sorteren
De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid
kwik.
Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.
N2
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is
uitgeschakeld.
Monitorsteun bevestigen
1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek.
2. Controleer de richting van de Steun en sluit het aan op het Scharnier zoals getoond in
de afbeelding.
Scharnier
Steun
3. Controleer de richting van de Steunbasis en sluit het aan op de Steun.
4. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe.
Steun
Steunbasis
Belangrijk
Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw
monitor van de items die in de illustratie worden getoond.
Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan vallen
en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken.
N3
Monitor aansluiten
De standaard uit elkaar nemen
1. Zet een kussen of een zachte doek
2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar
op een plat oppervlak.
beneden op het kussen of de zachte doek.
Steunbasis Deel
3. Houd het Kopdeel met een hand vast
Kopdeel
4. U duwt de vergrendeling naar binnen
en houd het Steunbasis deel met de
andere vast, zoals getoond in de
afbeelding, en trek het Steunbasis
deel iets omhoog.
en trekt de basis van de standaard uit
het lichaam van de standaard.
5. Trek een beetje aan de steunvoet om deze te scheiden van de draaikolom.
N4
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn
uitgeschakeld.
Het schem plaatsen
1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
Kantelbereik : -5˚~20˚
Ergonomie
Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de
kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen.
N5
Monitor aansluiten
Computer gebruiken
1.
Schakel de computer en het product uit. Sluit signaalkabel 1 en stroomkabel 2 aan, en
draai de schroef van de signaalkabel vast.
A Sluit het Dsub-snoer (PC) aan.
B Sluit het Dsub-snoer (Mac) aan
OPMERKING
Dit is een vereenvoudigde voorstelling
van het achteraanzicht.
Dit achteraanzicht is een algemeen
model. Mogelijk ziet uw monitor er anders
uit.
Maak gebruik van afgeschermde signaal
interfacekabels (D-sub 15 pin kabel, DVIkabel) met ferrietkernen om de standaard
naleving voor het product te behouden.
Netsnoer
1
2
Signaalkabel
Afhankelijk van model.
Naar stopcontact
PC
MAC
Mac-adapter
Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u
een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit
(3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te
converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen.
2. Druk op de
-knop op het schakelpaneel vóór om de
monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan
wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de
functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd.
OPMERKING
Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als
de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op
de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen.
‘AUTO/SET’ functie? Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters,
scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft
gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET functieknop om de resolutie te verbeteren.
N6
Functies van bedieningspaneel
Besturingselementen op voorpaneel
6
5
Knop
4 : 3 in Wide
(4 : 3 in Breed)
U kunt de grootte van het beeld waar u nu naar kijkt, aanpassen.
• WIDE(BREED) : Hiermee schakelt u over naar de
schermvullende modus afhankelijk van
het binnenkomende beeldsignaal.
• 4 : 3 : Wijzig de invoerbeeldsignaal verhouding naar 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
BREED modus
4 : 3 schermmodus
Knop MENU
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND
Met deze instelling kunt u de huidige instellingen
vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden
gewijzigd.
Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het
bericht "OSD LOCKED"zal verschijnen.
U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde
ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden
ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" zal
verschijnen.
N7
Functies van bedieningspaneel
Knop
Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen
Display selecteren of instellen.
LightView sneltoets
Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de
DAY
NIGHT gewenste beeldkwaliteit in functie van de
omgeving (verlichting, beeldtype enz…) instellen.
• DAY: Heldere omgevingsverlichting
• NIGHT: Donkere omgevingsverlichting
• TEXT: Voor weergave van teksten
(tekstverwerking enz…)
• MOVIE: Voor animatiebeelden in videoopnamen of films
• PHOTO: Voor foto’s of tekeningen
• NORMAL: Voor normale werkomstandigheden.
Knop AUTO/SET
Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het
schermmenu.
AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING
Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen
altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het
schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld
automatisch de optimale instellingen voor de huidige
schermresolutie (weergavestand).
De beste weergavemodi zijn als volgt
- W1934S : 1440 x 900
- W2234S : 1680 x 1050
- W1934SE : 1440 x 900
- W2234SE : 1680 x 1050
Aan/uit-knop
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te
schakelen.
Aan/uit-lampje
Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm
normaal werkt (Aan-modus).
Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand)
staat, wordt de indicator amberkleurig.
N8
Schermmenu - besturingselementen
Scherminstellingen
U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van
de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder
vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de
besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de
beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.
OPMERKING
Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast.
Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:
Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven.
Gebruik de knop
of om naar een besturingselement te gaan. Wanneer
het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SET-knop.
Stel het beeld met de /
knoppen in op het gewenste niveau. Met de
AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en
een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het
OSD af te sluiten.
N9
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De volgende tabel bevat alle menu’s voor besturingselementen, aanpassingen
en instellingen van het schermmenu.
Hoofdmenu
PICTURE
Vervolgmenu
Functie
BRIGHTNESS
De helderheid en het contrast
van het scherm regelen
CONTRAST
GAMMA
De kleur van het scherm regelen
sRGB
6500K
9300K
COLOR
PRESET
RED
GREEN
BLUE
POSITION
HORIZONTAL
De positie van het scherm regelen
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
De leesbaarheid en stabiliteit van
het scherm verbeteren
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
De status van het scherm aan uw
gebruiksomgeving aanpassen
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
: Regelbaar
OPMERKING
De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N10~N14).
N10
Schermmenu - selecteren en aanpassen
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met
behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de
pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
PICTURE
Submenu's
Pictogrammen
Knoptip
MENU:
Afsluiten
: Instellen (hoger/lager)
SET
: Invoeren
: Een ander submenu selecteren
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
N11
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Hiermee regelt u de helderheid van het
scherm.
CONTRAST
Hiermee regelt u het contrast van het
scherm.
GAMMA
Stel uw eigen gammawaarde in.:50/0/50
Met hoge gammawaarden worden op het
beeldscherm witachtige afbeeldingen
weergegeven en met lage gammawaarden
afbeeldingen met een hoog contrast.
MENU: Afsluiten
: Lager
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
COLOR
PRESET
Selecteer de schermkleur.
• sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat
deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties.
• 6500K: Enigszins roodachtig wit.
• 9300K: Enigszins blauwachtig wit.
RED
Uw eigen kleurenniveau voor rood instellen.
COLOR
GREEN
MENU: Afsluiten
BLUE
: Lager
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
N12
Uw eigen kleurenniveau voor groen instellen.
Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen.
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
POSITION
POSITION
HORIZONTAL
Hiermee verplaatst u het beeld naar
links en naar rechts.
VERTICAL
Hiermee verplaatst u het beeld
omhoog en omlaag.
MENU: Afsluiten
: Lager
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
TRACKING
TRACKING
CLOCK
Hiermee beperkt u het aantal zichtbare
verticale balken of strepen op de
achtergrond van het scherm.
De horizontale schermgrootte verandert
eveneens.
PHASE
Hiermee regelt u scherpstelling van het
scherm.
Hiermee verwijdert u eventuele horizontale
ruis en verscherpt u het beeld van tekens.
MENU: Afsluiten
: Lager
SHARPNESS
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
N13
Hiermee regelt u de scherpte van het
scherm.
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
SETUP
LANGUAGE
Hiermee kiest u de taal waarin u de namen
van de besturingselementen wilt
weergeven.
OSD
POSITION
Hiermee regelt u de positie van het
schermmenuvenster op het scherm.
WHITE
BALANCE
Als de uitgang van de videokaart
niet overeenkomt met de vereiste
specificaties, dan kan het
kleurniveau verslechteren door
vervorming van het videosignaal.
Met deze functie kunt u het
signaalniveau afstemmen op het
standaard uitgangsniveau van de
videokaart, om een optimaal beeld
te krijgen.
Activeer deze functie als het scherm
de kleuren wit en zwart bevat.
POWER
INDICATOR
(AAN/UITINDICATOR)
Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te
stellen op ON (AAN) of OFF(UIT).
Als u dit instelt op OFF (UIT), gaat het
scherm uit.
Als u de indicator op ON (AAN) zet,
zal hij automatisch ingeschakeld
worden.
FACTORY
RESET
Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen
terug, behalve "LANGUAGE".
Druk op de
-knop om terug te keren
naar de originele instelling.
SETUP
SETUP
MENU : Afsluiten
: Instellen
: Instellen
SET : Een ander submenu
selecteren
Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen.
Eventueel kunt u de functie voor witbalans opnieuw uitvoeren. Deze functie wordt
alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is.
N14
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische
ondersteuning.
Geen beeld
● Is het netsnoer van de
monitor aangesloten?
• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in
het stopcontact zit.
● Staat de powerknop
aan en is het lichtje
blauw of groen?
• Regel de helderheid en het contrast.
● Is het aan/uit-lampje
oranje?
• Als de energiebesparende stand van de monitor
is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op
een toets van het toetsenbord om het scherm te
activeren.
• Probeer de pc in te schakelen.
● Verschijnt het bericht
"OUT OF RANGE" op
het scherm?
• Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc
(videokaart) zich buiten het horizontale of
verticale frequentiebereik van de monitor bevindt.
Zie het gedeelte ‘Specificaties’ van deze
handleiding en configureer de monitor opnieuw.
● Verschijnt het bericht
"CHECK SIGNAL
CABLE" op het
scherm?
• Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen
de pc en de monitor niet is aangesloten.
Controleer of de signaalkabel is aangesloten en
probeer het opnieuw.
Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?
● Verschijnt het bericht
“OSD LOCKED” als u
op de knop MENU
drukt?
• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat
deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.
U kunt de schermmenubesturingselementen te
allen tijde ontgrendelen door de knop MENU
enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht
"OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal
verschijnen.
N15
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● Weergavepositie is
incorrect.
• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de
beeldpositie aan met de positiepictogrammen
voor de horizontale en verticale positie in het
schermmenu.
● Op de achtergrond van • Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
het scherm zijn
automatisch de optimale instelling te geven. Als
verticale balken of
de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de
strepen zichtbaar.
verticale balken of strepen met het CLOCKpictogram in het schermmenu.
● Horizontale ruis in een
beeld of tekens
worden niet duidelijk
weergegeven.
• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u
de horizontale met het PHASE-pictogram in het
schermmenu.
• Controleer via Configuratiescherm -->
Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm
de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel
de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden.
Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren).
Belangrijk
Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de
frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van
de videokaart wijzigen.
Redenen voor Aanbevolen Optimale Resolutie : De aspectverhouding is
16:10. Indien de input resolutie niet 16:10 is (bijvoorbeeld 16:9, 5:4, 4:3) kunt u
problemen tegenkomen zoals wazige letters, wazig scherm, afgesneden
scherm of gekanteld scherm.
De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en
de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de
grafische kaart van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met
de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart.
N16
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● De schermkleur is
monochroom of wijkt
af.
• Controleer of de beeldschermkabel correct is
aangesloten en gebruik indien nodig een
schroevendraaier om deze vast te zetten.
• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is
geplaatst.
• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren)
via Beeldscherm in het Configuratiescherm
● Het scherm knippert.
• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is
ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen
resolutie in.
Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd?
● Hebt u het
monitorstuurprogram
ma geïnstalleerd?
• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf
de cd (of diskette) die bij de monitor is
geleverd. U kunt het stuurprogramma ook
downloaden van onze website:
http://www.lge.com.
● Verschijnt het bericht
"Niet herkende monitor,
Plug en Play (VESA
DDC)-monitor
aangetroffen"?
• Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt.
N17
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
W1934S
19 inch (48 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 48 cm
Pixel pitch 0,285 mm
Horizontale freq.
30 - 83 kHz (Automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Video-ingang
Signaalingang
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
15-pins D-sub connector
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1440 x 900 bij 75 Hz
VESA 1440 x 900 bij 60 Hz
Plug en Play
Energieverbruik
DDC 2B
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
: 36W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Afmetingen en
gewicht
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
Breedte 44,836 cm / 17,65 inch
44,836 cm / 17,65 inch
Hoogte 37,575 cm / 14,79 inch
29,995 cm / 11,81 inch
Diepte
18,30 cm / 7,20 inch
6,00 cm / 2,36 inch
Gewicht (excl. verpakking) 3,2 kg (7,05 lbs)
Bereik
Kantel
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 0,8A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-5˚ ~ 20˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Kantelsteun
Opslag
Temperatuur
-20˚C tot 60 ˚C
Vochtigheidsgraad
5 % tot 90 % zonder condensatie
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact of naar pc
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N18
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
Video-ingang
W2234S
22 inch (55,8 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 55,8 cm
Pixel pitch 0,282 mm
Horizontale freq.
30 - 83 kHz (Automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
Plug en Play
Energieverbruik
DDC 2B
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
: 40W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Afmetingen en
gewicht
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
Breedte 50,93 cm / 20,15 inch
50,93 cm / 20,15 inch
Hoogte 43,13 cm / 16,98 inch
33,86 cm / 13,33 inch
Diepte
20,60 cm / 8,11 inch
6,05 cm / 2,38 inch
Gewicht (excl. verpakking) 4,7 kg (10,36 lbs)
Bereik
Kantel
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-5˚ ~ 20˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Kantelsteun
Opslag
Temperatuur
-20˚C tot 60 ˚C
Vochtigheidsgraad
5 % tot 90 % zonder condensatie
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact of naar pc
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N19
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
W1934SE
19 inch (48 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 48 cm
Pixel pitch 0,285 mm
Horizontale freq.
30 - 83 kHz (Automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Video-ingang
Signaalingang
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
15-pins D-sub connector
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1440 x 900 bij 75 Hz
VESA 1440 x 900 bij 60 Hz
Plug en Play
Energieverbruik
DDC 2B
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
: 22W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Afmetingen en
gewicht
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
Breedte 44,836 cm / 17,65 inch
44,836 cm / 17,65 inch
Hoogte 37,575 cm / 14,79 inch
29,995 cm / 11,81 inch
Diepte
18,30 cm / 7,20 inch
6,00 cm / 2,36 inch
Gewicht (excl. verpakking) 3,2 kg (7,05 lbs)
Bereik
Kantel
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 0,8A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-5˚ ~ 20˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Kantelsteun
Opslag
Temperatuur
-20˚C tot 60 ˚C
Vochtigheidsgraad
5 % tot 90 % zonder condensatie
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact of naar pc
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N20
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
Video-ingang
W2234SE
22 inch (55,8 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 55,8 cm
Pixel pitch 0,282 mm
Horizontale freq.
30 - 83 kHz (Automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
Plug en Play
Energieverbruik
DDC 2B
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
: 25W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Afmetingen en
gewicht
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
Breedte 50,93 cm / 20,15 inch
50,93 cm / 20,15 inch
Hoogte 43,13 cm / 16,98 inch
33,86 cm / 13,33 inch
Diepte
20,60 cm / 8,11 inch
6,05 cm / 2,38 inch
Gewicht (excl. verpakking) 4,7 kg (10,36 lbs)
Bereik
Kantel
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-5˚ ~ 20˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Kantelsteun
Opslag
Temperatuur
-20˚C tot 60 ˚C
Vochtigheidsgraad
5 % tot 90 % zonder condensatie
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact of naar pc
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N21
Specificaties
Vooraf ingestelde waarden (Resolutie)
W1934S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Horizontale freq. (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
Verticale freq. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
W2234S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Horizontale freq. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Aanbevolen Modus
N22
Specificaties
Vooraf ingestelde waarden (Resolutie)
W1934SE
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Horizontale freq. (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
Verticale freq. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
W2234SE
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Horizontale freq. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Aanbevolen Modus
Indicator
MODUS
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
LED-kleur
Blauw
Amber
Uit
N23
De muurmontageplaat monteren
Dit product voldoet aan de specificaties van de muurmontageplaat of
het uitwisselapparaat.
1. Zet een kussen of een zachte doek
2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar
op een plat oppervlak.
beneden op het kussen of de zachte doek.
Steunbasis Deel
3. Houd het Kopdeel met een hand vast
Kopdeel
4. U duwt de vergrendeling naar binnen
en houd het Steunbasis deel met de
andere vast, zoals getoond in de
afbeelding, en trek het Steunbasis
deel iets omhoog.
en trekt de basis van de standaard uit
het lichaam van de standaard.
5. Trek een beetje aan de steunvoet om deze te scheiden van de draaikolom.
N24
De muurmontageplaat monteren
6.
De muurmontageplaat monteren.
Muurmontageplaat
(moet apart worden aangeschaft)
Dit is een voet- of muurbevestigingstype en kan
worden gemonteerd op de muurmontageplaat.
Raadpleeg voor meer informatie de installatiegids
die bij de muurmontageplaat wordt geleverd.
Kensington-beveiligingssleuf
Bevestigd aan een
beveiligingskabel (te koop in de
meeste computerwinkels)
N25
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising