LG | W1946T-BF | Owner's Manual | LG W1946T-BF Handleiding

LG W1946T-BF Handleiding
Gebruikshandleiding
W1946T
W1946TN
W2046T
W2246T
W2346T
W1946S
W1946SN
W2046S
W2246S
W2346S
Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product
gebruikt.
Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u
die ook later gemakkelijk kunt raadplegen.
Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan
uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u
het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een
elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle
veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor
installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen.
Veiligheid
Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt
dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer
voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor
vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.
Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de
connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting.
Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze
handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke
spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.
Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken
connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem
voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.
Zolang het toestel aangesloten is op een stopcontact, is het niet losgekoppeld van de
voeding, zelfs als het toestel uitgeschakeld is.
Open de monitor niet:
De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is
uitgeschakeld.
Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.
Lichamelijk letsel voorkomen:
Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn
vastgezet.
Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi
geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen
met het product en schade aan het scherm veroorzaken.
Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:
Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de
monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten
vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk
zijn. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Installatie
Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het
netsnoer beschadigd kan raken.
Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen,
waskuip, vochtige kelder of zwembad.
De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens
de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte
defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:
De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt,
enzovoort te plaatsen.
De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede
ventilatie.
De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.
Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix
LCD permanent kan beschadigen.
Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan
achterlaten.
Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm
verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.
Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm
verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.
Door langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd
worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor.
Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie.
Stel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met
metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden.
Zorg ervoor dat het paneel naar voren wijst en houd het met beide handen vast om het te
verplaatsen. Als u het product laat vallen, kan het elektrische schokken of brand
veroorzaken. Neem contact op met een gemachtigd servicecentrum voor reparaties.
Vermijd hoge temperaturen en vocht.
2
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Reinigen
Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm
reinigt.
Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het
monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.
Trek voor het reinigen van het product de stroomkabel uit en wrijf er, om krassen te
voorkomen, met een zachte doek over. Reinig niet met een natte doek en sproei geen
water of andere vloeistoffen direct op het product. Een elektrische schok kan het gevolg
zijn. (Gebruik geen chemicaliën zoals benzine, verfverdunners of alcohol).
Sproei water twee tot viermaal op een zachte doek en gebruik het om het voorframe
schoon te maken, veeg allen in één richting. Te veel vocht kan verkleuring veroorzaken.
Opnieuw inpakken
Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een
ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat
naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke
verpakkingsmateriaal.
Correct sorteren (Gebruik alleen Hg lamp in LCD Monitor)
De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid
kwik.
Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.
3
Accessoires
!!! Bedankt dat u voor LGE-producten hebt gekozen !!!
Controleer of de volgende onderdelen bij uw monitor zijn geleverd.
Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met uw dealer.
Stroomdraad
(Afhankelijk van het land)
Gebruiksaanwijzing /
Kaarten
DVI-D signaalkabel
(Deze functie is niet in alle
landen beschikbaar.)
(Uitsluitend
W1946T/W1946TN/W2046T/
W2246T/W2346T )
15-pin D-Sub signaalkabel
(Om hem op te zetten kan de
signaalkabel aan dit product
worden vastgemaakt voordat
het wordt verscheept.)
OPMERKING
Deze accessoires kunnen er anders uitzien dan hier getoond.
Maak gebruik van afgeschermde signaal interfacekabels (D-sub 15 pin kabel, DVI-D-kabel) met
ferrietkernen om de standaard naleving voor het product te behouden.
4
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is
uitgeschakeld.
Monitorsteun bevestigen
1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden
op een zachte doek .
2. Schuif de steunkolom in de juiste
3. Schuif de monitorsteun in de juiste
richting in het product (zie
afbeelding).Zorg ervoor dat u erop drukt
totdat het hoort “klikken”.
richting in de steunkolom.
Hengsellichaam
steunkolom
monitorst
eun
steunkolom
4. Maakt het basisslot vast in haakse richting.
.
5. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe.
Belangrijk
Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw
monitor van de items die in de illustratie worden getoond.
Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan
vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken.
5
Monitor aansluiten
De standaard uit elkaar nemen
1. Zet een kussen of een zachte doek
2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar
op een plat oppervlak.
beneden op het kussen of de zachte doek.
3. Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting.
.
Als u de standaardbasis niet los kunt krijgen, zelfs met de vergrendelknop in vrijgeefstand, druk
dan de aangegeven knop in en probeer nogmaals.
6
Monitor aansluiten
4. Trek de standaard uit om te verwijderen.
5. Druk op de PUSH (DRUK)-knop en neem de standaardbasis uit het standaardhoofddeel.
Goede positie
Slechte positie
Waarschuwing:
U kunt uw vinger bezeren.
7
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn
uitgeschakeld.
Het schem plaatsen
-Na installatie past u de hoek aan zoals beneden weergegeven.
1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Raak het scherm niet aan en druk het niet in
wanneer u de hoek van de monitor aanpast.
Plaats uw vingers niet tussen het toestel en
de steun als u de hoek van het scherm
aanpast. U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren.
ERGONOMIE
Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van
de monitor op maximal 5 graden in te stellen.
8
Monitor aansluiten
W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T
Aansluiten op de PC
1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het
computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat.
en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de
signaalkabel vast.
2. Sluit signaalinvoerkabel 1
A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan
B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan
OPMERKING
Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht.
Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit.
Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor
Macintosh gebruikt:
Mac-adapter
Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt
u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde
kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen.
Afhankelijk van model.
Naar stopcontact
Digitaal signaal DVI-D
B
A
(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.)
PC
PC
3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de
monitor ingeschakeld is, wordt ‘Self Image Setting Function’ (zelfbeeld instellingsfunctie)
automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus)
Aan/uit-knop
OPMERKING
Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de
monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte
ingangssignalen.
‘AUTO’ functie? Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is
gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO
functieknop om de resolutie te verbeteren.
9
Monitor aansluiten
W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S
Aansluiten op de PC
1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het
computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat.
en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de
signaalkabel vast.
2. Sluit signaalinvoerkabel 1
A Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan
OPMERKING
Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht.
Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit.
Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor
Macintosh gebruikt:
Mac-adapter
Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt
u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde
kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen.
Afhankelijk van model.
Naar stopcontact
A
PC
3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de
monitor ingeschakeld is, wordt ‘Self Image Setting Function’ (zelfbeeld instellingsfunctie)
automatisch uitgevoerd.
Aan/uit-knop
OPMERKING
Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de
monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte
ingangssignalen.
‘AUTO’ functie? Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is
gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO
functieknop om de resolutie te verbeteren.
10
Monitor aansluiten
Het gebruikt van de kabel houder (Dit kenmerk is niet verkrijgbaar in alle modellen.)
W1946T/W1946TN/W2046T
3
Kabelhouder
1
2
W1946S/W1946SN/W2046S
3
Kabelhouder
1
2
11
Functies van bedieningspaneel
Besturingselementen op voorpaneel
W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T
W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S
Knop MENU
OSD LOCKED / OSD UNLOCKED
(OSD VERGRENDELEN / OSD ONTGRENDELEND)
Met deze instelling kunt u de huidige instellingen
vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden
gewijzigd.
Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het
bericht "OSD LOCKED"(OSD VERGRENDELEN)zal
verschijnen.
U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde
ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden
ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED"(OSD
ONTGRENDELEND) zal verschijnen.
12
Functies van bedieningspaneel
Knop MODE
Knop AUTO
Gebruik deze knop voor het openen van de onderdelen
F-ENGINE, ORIGINAL RATIO.
Zie pagina 20 voor meer informatie.
AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING
Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd
eerst op de knop AUTO voordat u het schermmenu
opent. (Alleen analoog modus)
Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale
instellingen voor de huidige schermresolutie
(weergavestand).
De beste weergavemodi zijn als volgt
W1946S/W1946SN/W1946T/W1946TN : 1360 x 768
W2046S/W2046T : 1600 x 900
W2246S/W2346S/W2246T/W2346T : 1920 x1080
Knop INPUT
(Bron Hot Key)
Indien er twee of meer invoersignalen aangesloten zijn,
kunt u het gewenste invoersignaal (D-Sub/DVI)
selecteren. Indien er maar één signaal aangesloten is,
wordt dit automatisch vastgesteld. D-Sub is de
standaardinstelling.
(Uitsluitend W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T )
Knop EXIT
Verlaat de OSD.
Aan/uit-knop
/Aan/uit-lampje
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
De power indicator blijft wit als het display in de (On
Mode) staat. Als het display in de Slaap Mode (Energie
Sparing) staat, zal de power indicator in wit knipperen.
13
Schermmenu - besturingselementen
Scherminstellingen
U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van
de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder
vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de
besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de
beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.
Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:
1
Druk op een willekeurige Knop, daarna verschijnt het hoofdmenu van OSD.
2
Om een functie te kiezen, gebruik de corresponderende Knoppen.
3
Stel het beeld met de / knoppen in op het gewenste niveau.
Met de
-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
4
Druk op de EXIT Knop om naar OSD te gaan.
14
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De volgende tabel bevat alle menu’s voor besturingselementen,
aanpassingen en instellingen van het schermmenu.
DSUB : D-SUB (analoog signaal) input
DVI-D : DVI-D (digitaal signaal) input
Hoofdmenu
PICTURE
COLOR
Vervolgmenu
Ondersteunde
input
BRIGHTNESS
CONTRAST
SHARPNESS
DSUB
DVI-D
Beschrijving
Om de helderheid, contrast en
scherpte van het beeld te regelen
DVI-D
De kleur van het scherm
regelen
HORIZONTAL
VERTICAL
DSUB
De positie van het scherm regelen
CLOCK
PHASE
DSUB
De leesbaarheid en stabiliteit
van het scherm verbeteren
DSUB
De status van het scherm aan
uw gebruiksomgeving
aanpassen
COLOR TEMP
(PRESET / USER)
DSUB
GAMMA
DISPLAY
OTHERS
LANGUAGE
POWER INDICATOR
DVI-D
WHITE BALANCE
DSUB
FACTORY RESET
DSUB
DVI-D
F-ENGINE
ORIGINAL
RATIO
NORMAL
MOVIE
INTERNET
DEMO
DSUB
DVI-D
DSUB
WIDE
ORIGINAL
Gewenste beeldinstellingen
selecteren of aanpassen
De beeldgrootte aanpassen
DVI-D
OPMERKING
De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (15~22).
15
Schermmenu - selecteren en aanpassen
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en
aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte
bevat het pictogram, de pictogramnaam en een
pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Pictogram
men
Submenu's
Knoptip
Afsluiten
Instellen (hoger/lager)
Een ander submenu selecteren
Herstarten om het submenu te selecteren
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
16
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
(BEELD)
BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het
(HELDERHEID) scherm.
CONTRAST
Hiermee regelt u het contrast van het
scherm.
SHARPNESS
(SCHERPTE)
Hiermee regelt u de scherpte van het
scherm.
Exit : Afsluiten
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
: Herstarten om het submenu te selecteren
(KLEUR)
COLOR TEMP
Selecteer de schermkleur.
PRESET
• sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat
deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties.
• 6500K-7500K: rode schermkleur.
• 8500K-9300K: blauwe schermkleur.
USER
RED(ROOD)
Uw eigen kleurenniveau voor rood
instellen.
GREEN(GROEN)
Uw eigen kleurenniveau voor groen
instellen.
BLUE(BLAUW)
Uw eigen kleurenniveau voor blauw
instellen.
Exit : Afsluiten
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
: Herstarten om het submenu te selecteren
GAMMA
Instellen van uw eigen gammawaarde. :
0/ 1 / 2
Op de monitor tonen hoge
gammawaarden witachtig beeld en lage
gammawaarden beelden met hoog
contrast.
17
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T
HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links
(HORIZONTAAL) en naar rechts.
Hiermee verplaatst u het beeld omhoog
VERTICAL
(VERTICAAL) en omlaag.
CLOCK
(KLOK)
Hiermee beperkt u het aantal zichtbare
verticale balken of strepen op de
achtergrond van het scherm.
De horizontale schermgrootte
verandert eveneens.
PHASE
(FASE)
Hiermee regelt u scherpstelling van het
scherm.
Hiermee verwijdert u eventuele
horizontale ruis en verscherpt u het
beeld van tekens.
W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S
Exit : Afsluiten
: Lager
: Hoger
: Een ander submenu selecteren
: Herstarten om het submenu te selecteren
18
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
LANGUAGE
(TAAL)
Hiermee kiest u de taal waarin u de namen
van de besturingselementen wilt
weergeven.
POWER
INDICATOR
(AAN/UITINDICATOR)
Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te
stellen op ON (AAN) of OFF(UIT).
Als u dit instelt op OFF (UIT), gaat het
scherm uit.
Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij
automatisch ingeschakeld worden.
Exit : Afsluiten
WHITE
Als de uitgang van de videokaart niet
: Lager
overeenkomt met de vereiste specificaties,
BALANCE
: Hoger
(WITBALANS) dan kan het kleurniveau verslechteren
door vervorming van het videosignaal. Met
: Een ander submenu selecteren
deze functie kunt u het signaalniveau
: Herstarten om het submenu te selecteren
afstemmen op het standaard
uitgangsniveau van de videokaart, om een
optimaal beeld te krijgen.
Activeer deze functie als het scherm de
kleuren wit en zwart bevat.
FACTORY
RESET
(FABRIEK
RESET)
Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen
terug, behalve "LANGUAGE"(TAAL).
Druk op de
-knop om terug te
keren naar de originele instelling.
OPMERKING
Als dit de schermafbeelding niet verbetert, herstel dan de standaard instellingen van de fabriek.
Indien nodig, voert u de functie WHITE BALANCE (WITBALANS) opnieuw uit. Deze functie zal
alleen ingeschakeld worden, wanneer het invoersignaal een analoog signaal is.
19
Schermmenu - selecteren en aanpassen
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en
aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte
bevat het pictogram, de pictogramnaam en een
pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MODE-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Naam menu
Pictogram
men
Submenu's
Knoptip
Afsluiten
Verplaatsen
Een ander submenu selecteren
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
20
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
NORMAL
Deze optie wordt geadviseerd voor diverse
toepassingen van de monitor in de gangbare
gebruiksomgeving.
MOVIE
(FILM)
Deze beeldinstelling is ideaal voor het bekijken
van video-opnamen en films.
INTERNET Deze optie is speciaal ontwikkeld voor het
bewerken van documenten (in Word e.d.).
DEMO
Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden
op het verkooppunt. Hierbij wordt het beeldscherm
in twee helften verdeeld: links de standaardmodus
en rechts de videomodus. Hierdoor kan de
consument het verschil na toepassing van de
videomodus beoordelen.
Exit : Afsluiten
, : Verplaatsen
: Een ander submenu selecteren
21
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
WIDE
Beschrijving
Hiermee schakelt u over naar de schermvullende
modus afhankelijk van het binnenkomende
beeldsignaal.
ORIGINAL Verander de inkomende beeld signal ratio naar de
originele situatie.
* Deze funcite werkt alleen als de invoer resolutie
kleiner is dan de monitor ratio (16:9).
Exit : Afsluiten
, : Verplaatsen
: Een ander submenu selecteren
22
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische
ondersteuning.
Geen beeld
● Is het netsnoer van de
monitor aangesloten?
• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in
het stopcontact zit.
● Brandt het aan/uitlampje?
• Druk op de aan/uit-knop.
● Knippert het
verklikkerlampje?
• Als de energiebesparende stand van de monitor
is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op
een toets van het toetsenbord om het scherm te
activeren.
• Probeer de pc in te schakelen.
● Verschijnt het bericht
"OUT OF RANGE" op
het scherm?
• Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc
(videokaart) zich buiten het horizontale of
verticale frequentiebereik van de monitor bevindt.
Zie het gedeelte ‘Specificaties’ van deze
handleiding en configureer de monitor opnieuw.
● Verschijnt het bericht
"CHECK SIGNAL
CABLE" op het
scherm?
• Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen
de pc en de monitor niet is aangesloten.
Controleer of de signaalkabel is aangesloten en
probeer het opnieuw.
Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?
● Verschijnt het bericht
“OSD LOCKED” als u
op de knop MENU
drukt?
• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat
deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.
U kunt de schermmenubesturingselementen te
allen tijde ontgrendelen door de knop MENU
enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht
"OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal
verschijnen.
23
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● Weergavepositie is
incorrect.
• Druk op de knop AUTO om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de
beeldpositie aan met de positiepictogrammen
voor de horizontale en verticale positie in het
schermmenu.
● Op de achtergrond van • Druk op de knop AUTO om het beeld
het scherm zijn
automatisch de optimale instelling te geven. Als
verticale balken of
de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de
strepen zichtbaar.
verticale balken of strepen met het CLOCKpictogram in het schermmenu.
● Horizontale ruis in een
beeld of tekens
worden niet duidelijk
weergegeven.
• Druk op de knop AUTO om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u
de horizontale met het PHASE-pictogram in het
schermmenu.
• Controleer via Configuratiescherm -->
Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm
de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel
de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden.
Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren).
BELANGRIJK
Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de
frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie
van de videokaart wijzigen.
Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden
letters mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin
vertekend weergegeven. Zorg er dus voor dat u de aanbevolen resolutie kiest.
De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en
de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de
grafische kaart van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met
de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart.
24
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● De schermkleur is
monochroom of wijkt
af.
• Controleer of de beeldschermkabel correct is
aangesloten en gebruik indien nodig een
schroevendraaier om deze vast te zetten.
• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is
geplaatst.
• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren)
via Beeldscherm in het Configuratiescherm.
● Het scherm knippert.
• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is
ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen
resolutie in.
Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA
DDC)-monitor aangetroffen"?
● Hebt u het
monitorstuurprogram
ma geïnstalleerd?
• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf
de cd (of diskette) die bij de monitor is
geleverd. U kunt het stuurprogramma ook
downloaden van onze website:
http://www.lge.com.
• Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt.
25
Specificaties
W1946T/W1946TN
Monitor
47,0 cm (18,5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 47,0 cm
(Pixel pitch) 0,300 x 0,300 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 61 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green), Digitaal
Video-ingang
Signaalingang
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI-D-connector (Digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitaal
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1360 x 768 bij 60 Hz
VESA 1360 x 768 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
22 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
44,26 cm ( 17,42 inch )
35,62 cm ( 14,02 inch )
16,99 cm ( 6,68 inch )
44,26 cm ( 17,42 inch )
26,67 cm ( 10,50 inch )
6,04 cm ( 2,37 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
3,0 kg (6,66 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 0,8 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
26
Specificaties
W1946S/W1946SN
Monitor
47,0 cm (18,5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 47,0 cm
(Pixel pitch) 0,300 x 0,300 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 61 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Video-ingang
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1360 x 768 bij 60 Hz
VESA 1360 x 768 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2AB
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
22 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
44,26 cm ( 17,42 inch )
35,62 cm ( 14,02 inch )
16,99 cm ( 6,68 inch )
44,26 cm ( 17,42 inch )
26,67 cm ( 10,50 inch )
6,04 cm ( 2,37 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
3,0 kg (6,66 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 0,8 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
27
Specificaties
W2046T
Monitor
50,8 cm (20,0 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 50,8 cm
(Pixel pitch) 0,2766 x 0,2766 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green), Digitaal
Video-ingang
Signaalingang
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI-D-connector (Digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitaal
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
24 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
47,58 cm ( 18,73 inch )
37,64 cm ( 14,81 inch )
16,99 cm ( 6,68 inch )
47,58 cm ( 18,73 inch )
30,35 cm ( 11,94 inch )
6,08 cm ( 2,39 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
3,2 kg (7,11 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 1,0 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
28
Specificaties
W2046S
Monitor
50,8 cm (20,0 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 50,8 cm
(Pixel pitch) 0,2766 x 0,2766 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Video-ingang
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2AB
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
24 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
47,58 cm ( 18,73 inch )
37,64 cm ( 14,81 inch )
16,99 cm ( 6,68 inch )
47,58 cm ( 18,73 inch )
30,35 cm ( 11,94 inch )
6,08 cm ( 2,39 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
3,2 kg (7,11 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 1,0 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
29
Specificaties
W2246T
Monitor
54,6 cm (21,5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 54,6 cm
(Pixel pitch) 0,248 x 0,248 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green), Digitaal
Video-ingang
Signaalingang
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI-D-connector (Digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitaal
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
24 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
50,92 cm ( 20,04 inch )
39,69 cm ( 15,62 inch )
21,00 cm ( 8,26 inch )
50,92 cm ( 20,04 inch )
30,42 cm ( 11,97 inch )
5,98 cm ( 2,35 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
3,5 kg (7,77 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 1,0 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
30
Specificaties
W2246S
Monitor
54,6 cm (21,5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 54,6 cm
(Pixel pitch) 0,248 x 0,248 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Video-ingang
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2AB
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
24 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
50,92 cm ( 20,04 inch )
39,69 cm ( 15,62 inch )
21,00 cm ( 8,26 inch )
50,92 cm ( 20,04 inch )
30,42 cm ( 11,97 inch )
5,98 cm ( 2,35 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
3,5 kg (7,77 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 1,0 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
31
Specificaties
W2346T
Monitor
58,4 cm (23 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 58,4 cm
(Pixel pitch) 0,266 x 0,266 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green), Digitaal
Video-ingang
Signaalingang
Type ingang
15-pins D-sub connector
DVI-D-connector (Digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitaal
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
27 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
54,25 cm ( 21,35 inch )
41,66 cm ( 16,40 inch )
21,00 cm ( 8,26 inch )
54,25 cm ( 21,35 inch )
32,30 cm ( 12,71 inch )
6,05 cm ( 2,38 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
4,2 kg (9,33 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 1,0 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
32
Specificaties
W2346S
Monitor
58,4 cm (23 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 58,4 cm
(Pixel pitch) 0,266 x 0,266 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
Type ingang
30 kHz tot 83 kHz (Automatisch)
56 Hz tot 75 Hz (Automatisch)
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Video-ingang
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolutie
Max
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Plug en Play
DDC 2AB
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen
en gewicht
Breedte
Hoogte
Diepte
:
≤
≤
27 W(Normaal)
0,5 W
0,5 W
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
54,25 cm ( 21,35 inch )
41,66 cm ( 16,40 inch )
21,00 cm ( 8,26 inch )
54,25 cm ( 21,35 inch )
32,30 cm ( 12,71 inch )
6,05 cm ( 2,38 inch )
Gewicht (excl. verpakking)
4,2 kg (9,33 lb)
Kantelbereik
Kantelbereik : -5˚ tot 15˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 1,0 A
Omgevingsver
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
eisten
Kantelsteun
Bevestigd (
Netsnoer
Naar stopcontact
10 °C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
-20 ˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
), Niet bevestigd ( O )
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
33
Specificaties
Vooraf ingestelde waarden (Resolutie)
W1946T/W1946TN/W1946S/W1946SN
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Horizontale freq. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
*Aanbevolen Modus
W2046T/W2046S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Horizontale freq. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
60,000
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1600 x 900
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
*Aanbevolen Modus
34
Specificaties
W2246T/W2346T/W2246S/W2346S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Horizontale freq. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Aanbevolen Modus
Indicator
MODUS
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
LED-kleur
Wit
Wit Knipperen
Uit
35
De muurmontageplaat monteren
Dit product voldoet aan de specificaties van de muurmontageplaat of
het uitwisselapparaat.
1. Plaats de monitor met de voorkant naar boven gericht op een kussen of een
zachte doek.
2. Maak de standaard los door de PUSH (DRUK)-knop te drukken.
Goede positie
Slechte positie
Waarschuwing:
U kunt uw vinger bezeren.
3. De muurmontageplaat monteren.
Muurmontageplaat (moet apart worden aangeschaft)
Dit is een voet- of muurbevestigingstype en kan worden
gemonteerd op de muurmontageplaat.
Raadpleeg voor meer informatie de installatiegids die bij de
muurmontageplaat wordt geleverd.
-Zorg dat u schroeven en een muurbevestiging
gebruikt die voldoen aan de VESA richtlijnen.
-Het gebruik van schroeven die langer zijn dan
aanbevolen wordt, kan leiden tot
beschadigingen aan het product.
-Het gebruik van schroeven die niet voldoen aan
de VESA richtlijnen kunnen het product
beschadigen of het product kan van de muur
vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor
schade als gevolg van het niet opvolgen van
deze instructies.
<Wij adviseren het gebruik van de VESA standaard>
Montage schroef:
Montage plaat dichte: 2,6mm
4mm x spoed 0,7mm x lengte 10mm
Schroef:
Kensington-beveiligingssleuf
Bevestigd aan een beveiligingskabel (te koop
in de meeste computerwinkels)
36
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising