LG | W2043T-PF | Owner's Manual | LG W2043T-PF Handleiding

LG W2043T-PF Handleiding
Gebruikshandleiding
W2043T
W2243T
W2343T
Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product
gebruikt.
Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u
die ook later gemakkelijk kunt raadplegen.
Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan
uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u
het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een
elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle
veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor
installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen.
Veiligheid
Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt
dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer
voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor
vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.
Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de
connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting.
Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze
handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke
spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.
Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken
connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem
voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.
Zolang het toestel aangesloten is op een stopcontact, is het niet losgekoppeld van de
voeding, zelfs als het toestel uitgeschakeld is.
Open de monitor niet:
De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is
uitgeschakeld.
Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.
Lichamelijk letsel voorkomen:
Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn
vastgezet.
Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi
geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen
met het product en schade aan het scherm veroorzaken.
Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:
Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de
monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten
vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn.
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
N1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Installatie
Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het
netsnoer beschadigd kan raken.
Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen,
waskuip, vochtige kelder of zwembad.
De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens
de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte
defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:
De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt,
enzovoort te plaatsen.
De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede
ventilatie.
De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.
Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix
LCD permanent kan beschadigen.
Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan
achterlaten.
Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm
verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.
Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm
verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.
Door langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd
worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor.
Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie.
Stel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met
metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden.
Zorg ervoor dat het paneel naar voren wijst en houd het met beide handen vast om het te
verplaatsen. Als u het product laat vallen, kan het elektrische schokken of brand
veroorzaken. Neem contact op met een gemachtigd servicecentrum voor reparaties.
Vermijd hoge temperaturen en vocht.
N2
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Reinigen
Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm
reinigt.
Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het
monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.
Trek voor het reinigen van het product de stroomkabel uit en wrijf er, om krassen te
voorkomen, met een zachte doek over. Reinig niet met een natte doek en sproei geen
water of andere vloeistoffen direct op het product. Een elektrische schok kan het gevolg
zijn. (Gebruik geen chemicaliën zoals benzine, verfverdunners of alcohol).
Sproei water twee tot viermaal op een zachte doek en gebruik het om het voorframe
schoon te maken, veeg allen in één richting. Te veel vocht kan verkleuring veroorzaken.
Opnieuw inpakken
Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een
ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar
een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.
Correct sorteren
De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid
kwik.
Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.
N3
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is
uitgeschakeld.
Monitorsteun bevestigen
1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek.
2.Schuif de monitorsteun in de juiste richting in de steunkolom.
steunkolom
monitorsteun
3. Maakt het basisslot vast in haakse richting.
4. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig
op met het scherm naar u toe.
Belangrijk
Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw
monitor van de items die in de illustratie worden getoond.
Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan
vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken.
N4
Monitor aansluiten
De standaard uit elkaar nemen
1. Zet een kussen of een zachte doek
2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar
op een plat oppervlak.
beneden op het kussen of de zachte doek.
3. Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting.
Ondanks de sluiting rib in een loslating positie is, kunt u de staand ook niet losmaken, druk
alsublieft de rib naar beneden en probeer nog een keer.
4. Trek de standaard uit om te verwijderen.
N5
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn
uitgeschakeld.
Het schem plaatsen
1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
Kantelbereik : -5˚~15˚
Ergonomie
Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de
monitor op maximal 5 graden in te stellen.
N6
Monitor aansluiten
Computer gebruiken
1.
Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Sluit de kabel aan, zoals u onder
ziet bij 1 en 2 .
OPMERKING
A Sluit het DVI-D-snoer aan.
Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht.
Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor
B Sluit het D-sub-snoer (PC) aan
er anders uit.
Maak gebruik van afgeschermde signaal interfacekabels (D-sub 15
C Sluit het D-sub-snoer (Mac) aan
pin kabel, DVI-kabel) met ferrietkernen om de standaard naleving
voor het product te behouden.
Netsnoer
Analoog signaal Digitaal
signaal DVI
D-sub
Naar stopcontact
Mac-adapter
Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt
aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig
om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGAconnector van de meegeleverde kabel te converteren
naar een 15-pins connector met 2 rijen.
Digitaal signaal DVI (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.)
2. Druk op de
-knop op het schakelpaneel vóór om de monitor
in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt
automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie
'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus)
OPMERKING
Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de
monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte
ingangssignalen.
‘AUTO/SET’ functie? Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is
gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET
functieknop om de resolutie te verbeteren.
N7
Monitor aansluiten
(Dit kenmerk is niet verkrijgbaar in alle modellen.)
OPEN
Het gebruikt van de kabel houder
Kabelhouder
2
OPEN
1
4
3
E
OP
N
N8
Functies van bedieningspaneel
Besturingselementen op voorpaneel
Bediening
Knop
Knop MENU
Functie
Gebruik deze knop om het 4:3 IN WIDE (4:3 IN
BREEDTE), PHOTO EFFECT (FOTO-EFFECT)-item in
te voeren. Zie pagina N17 voor meer informatie.
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND
Deze functie maakt het mogelijk de huidige
bedieningsinstellingen vast te zetten, zodat deze instellingen
niet onbedoeld veranderd worden. Druk op en houd de
MENU-knop enkele seconden vast om de OSD-instellingen
vast te zetten. Het bericht "OSD LOCKED (OSD
VASTGEZET)" verschijnt.
U kunt de OSD-instellingen op elk moment vrijgeven
door enkele seconden op de MENU-knop te drukken.
Het bericht "OSD UNLOCKED (OSD
VRIJGEGEVEN)" verschijnt.
N9
Functies van bedieningspaneel
Bediening
Functie
Knop
Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen
Display selecteren of instellen.
Knop
Zie pagina N18 voor meer informatie.
(
)
Knop
(SOURCE)
Knop AUTO/SET
Gebruik deze knop om de D-Sub- of DVI-connector te
activeren. Deze functie wordt gebruikt wanneer twee
computers op de monitor zijn aangesloten. D-Sub is de
standaardinstelling.
Gebruik deze knop om een icoon te selecteren op de
Op het Scherm Weergave.
AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING
Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen
altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het
schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld
automatisch de optimale instellingen voor de huidige
schermresolutie (weergavestand).
De beste weergavemodi zijn als volgt:
W2043T : 1600 x 900
W2243T/W2343T : 1920 x 1080
Aan/uit-knop
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
Aan/uit-lampje
Deze indicatie lampje wordt rood wanneer het
beeldscherm normaal functioneert (On Mode). Als het
beeldscherm in de Slaap Mode (Enerige besparing)
staat, zal dit indicatie lampje knipperen.
N10
Schermmenu - besturingselementen
Scherminstellingen
U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van
de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder
vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de
besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de
beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.
OPMERKING
Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast.
Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:
Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven.
Gebruik de knop
of
om naar een besturingselement te gaan.
Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SETknop.
Stel het beeld met de /
knoppen in op het gewenste niveau. Met de
AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en
een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het
OSD af te sluiten.
N11
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De volgende tabel bevat alle menu’s voor besturingselementen, aanpassingen en
instellingen van het schermmenu.
Hoofdmenu
Vervolgmenu
A
D
4:3 IN WIDE
Functie
De beeldgrootte aanpassen
NORMAL
PHOTO
EFFECT
GAUSSIAN BLUR
Pas de schermkleurmodus aanpassen
SEPIA
MONOCHROME
BRIGHTNESS
PICTURE
De helderheid en het contrast van het
scherm regelen
CONTRAST
GAMMA
sRGB
PRESET
6500K
9300K
COLOR
De kleur van het scherm regelen
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
De positie van het scherm regelen
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
De leesbaarheid en stabiliteit van het
scherm verbeteren
PHASE
SHARPNESS
LANGUAGE
SETUP
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
De status van het scherm aan uw
gebruiksomgeving aanpassen
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
MOVIE
INTERNET
FLATRON
F-ENGINE
Gewenste beeldinstellingen selecteren
of aanpassen
USER
NORMAL
DEMO
: Regelbaar
A : Analoge ingang
D : Digitale ingang
OPMERKING
De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N12~N18).
N12
Schermmenu - selecteren en aanpassen
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met
behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de
pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Hoofdmenu
MENU
: Afsluiten
: Instellen (hoger/lager)
SET
: Invoeren
: Een ander submenu selecteren
: Start opnieuw om submenu te
selecteren
Knoptip
Naam menu
Submenu's
Pictogrammen
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
N13
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Hiermee regelt u de helderheid van het
scherm.
CONTRAST
Hiermee regelt u het contrast van het
scherm.
GAMMA
Stel uw eigen gammawaarde in. -50/0/50
Met hoge gammawaarden worden op het
beeldscherm witachtige afbeeldingen
weergegeven en met lage gammawaarden
afbeeldingen met een hoog contrast.
MENU: Afsluiten
: Lager
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
COLOR
COLOR
PRESET
Selecteer de schermkleur.
• sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat
deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties.
• 6500K: Enigszins roodachtig wit.
• 9300K: Enigszins blauwachtig wit.
RED
Uw eigen kleurenniveau voor rood instellen.
Uw eigen kleurenniveau voor groen instellen.
GREEN
MENU: Afsluiten
: Lager
BLUE
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen.
N14
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
TRACKING
TRACKING
HORIZONTAL
Hiermee verplaatst u het beeld naar
links en naar rechts.
VERTICAL
Hiermee verplaatst u het beeld
omhoog en omlaag.
CLOCK
Hiermee beperkt u het aantal zichtbare
verticale balken of strepen op de
achtergrond van het scherm.
De horizontale schermgrootte verandert
eveneens.
PHASE
Hiermee regelt u scherpstelling van het
scherm.
Hiermee verwijdert u eventuele horizontale
ruis en verscherpt u het beeld van tekens.
MENU: Afsluiten
: Lager
SHARPNESS Hiermee regelt u de scherpte van het
: Hoger
scherm.
SET : Een ander submenu selecteren
N15
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
SETUP
SETUP
LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de
namen van de besturingselementen wilt
weergeven.
OSD POSITION Hiermee regelt u de positie van het
schermmenuvenster op het scherm.
WHITE
Als de uitgang van de videokaart niet
BALANCE overeenkomt met de vereiste
specificaties, dan kan het kleurniveau
verslechteren door vervorming van het
videosignaal. Met deze functie kunt u het
signaalniveau afstemmen op het
standaard uitgangsniveau van de
videokaart, om een optimaal beeld te
krijgen.
Activeer deze functie als het scherm de
kleuren wit en zwart bevat.
MENU : Afsluiten
: Instellen
: Instellen
SET : Een ander submenu
selecteren
POWER
INDICATOR
(AAN/UITINDICATOR)
Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te
stellen op ON (AAN) of OFF(UIT).
Als u dit instelt op OFF (UIT), gaat het
scherm uit.
Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal
hij automatisch ingeschakeld worden.
FACTORY Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen
terug, behalve "LANGUAGE".
RESET
Druk op de
,
-knop om terug te
keren naar de originele instelling.
Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen.
Eventueel kunt u de functie voor witbalans opnieuw uitvoeren. Deze functie wordt alleen
geactiveerd als het ingangssignaal analoog is.
N16
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De OSD beeld toon aan wanneer u de
Hoofdmenu
knop op de rechte beneren van de monitor drukken.
Vervolgmenu
4:3 IN WIDE
Beschrijving
De beeldgrootte van het scherm selecteren.
WIDE
4:3
• WIDE (breedbeeld): Hiermee schakelt u over naar de
schermvullende modus afhankelijk
van het binnenkomende
beeldsignaal.
• 4 : 3 : Wijzig de invoerbeeldsignaal verhouding naar 4:3.
PHOTO EFFECT
- NORMAL (NORMAAL):
De Fotoeffect-functie is uitgeschakeld.
- GAUSSIAN BLUR (GAUSSWAAS):
Deze optie zorgt voor het toevoegen van het
effect aan het beeldscherm dat de donkere en
scherpe foto lichter en waziger wordt.
- SEPIA:
Deze optie verandert het scherm in een
sepiakleurige tint. De sepiatint is een bruine
kleurtint.
- MONOCHROME (ZWART-WIT):
Deze optie verandert het scherm in een grijze
tint. Het scherm wordt weergegeven in wit,
zwart en grijs.
N17
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De OSD beeld toon aan wanneer u de
drukken.
knop op de rechte beneren van de monitor
Naam menu
Pictogrammen
Submenu's
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
MOVIE
Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de
INTERNET gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving
(verlichting, beeldtype enz…) instellen.
MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films
INTERNET: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz…)
MENU: Afsluiten
, : Verplaatsen
USER Gebruiker
U kunt ACE of RCM met handmatig regelen.
U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in
gegevens van een andere omgeving bent.
Raak de AUTO/SET knop aan om de
USER(GEBRUIKER) submenu functie
aan te passen.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): selecteert de helderheidsmodus
...RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus
0
1
2
3
Niet toegepast
Meer groen
Flesh tone
Color Enhance
MENU: Afsluiten
: Lager
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
NORMAL Voor normale werkomstandigheden.
*Normale mode is wanneer de f-ENGINE is
afgezet.
DEMO
Dit is slechts voor reclamedoeleinden voor
klanten in de winkel. De instelling is hetzelfde
met Filmmodus en het scherm is gedeeld in
twee.
N18
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische
ondersteuning.
Geen beeld
● Is het netsnoer van de
monitor aangesloten?
• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in
het stopcontact zit.
● Brandt het aan/uitlampje?
• Druk op de aan/uit-knop.
● Knippert het
verklikkerlampje?
• Als de energiebesparende stand van de monitor
is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op
een toets van het toetsenbord om het scherm te
activeren.
• Probeer de pc in te schakelen.
● Verschijnt het bericht
"OUT OF RANGE" op
het scherm?
• Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc
(videokaart) zich buiten het horizontale of
verticale frequentiebereik van de monitor bevindt.
Zie het gedeelte ‘Specificaties’ van deze
handleiding en configureer de monitor opnieuw.
● Verschijnt het bericht
"CHECK SIGNAL
CABLE" op het
scherm?
• Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen
de pc en de monitor niet is aangesloten.
Controleer of de signaalkabel is aangesloten en
probeer het opnieuw.
Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?
● Verschijnt het bericht
“OSD LOCKED” als u
op de knop MENU
drukt?
• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat
deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.
U kunt de schermmenubesturingselementen te
allen tijde ontgrendelen door de knop MENU
enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht
"OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal
verschijnen.
N19
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● Weergavepositie is
incorrect.
• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de
beeldpositie aan met de positiepictogrammen
voor de horizontale en verticale positie in het
schermmenu.
● Op de achtergrond van • Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
het scherm zijn
automatisch de optimale instelling te geven. Als
verticale balken of
de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de
strepen zichtbaar.
verticale balken of strepen met het CLOCKpictogram in het schermmenu.
● Horizontale ruis in een
beeld of tekens
worden niet duidelijk
weergegeven.
• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u
de horizontale met het PHASE-pictogram in het
schermmenu.
• Controleer via Configuratiescherm -->
Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm
de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel
de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden.
Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren).
Belangrijk
Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de
frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van
de videokaart wijzigen.
Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden
letters mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin
vertekend weergegeven. Zorg er dus voor dat u de aanbevolen resolutie kiest.
De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en
de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de
grafische kaart van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met
de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart.
N20
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● De schermkleur is
monochroom of wijkt
af.
• Controleer of de beeldschermkabel correct is
aangesloten en gebruik indien nodig een
schroevendraaier om deze vast te zetten.
• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is
geplaatst.
• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren)
via Beeldscherm in het Configuratiescherm
● Het scherm knippert.
• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is
ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen
resolutie in.
Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd?
● Hebt u het
monitorstuurprogram
ma geïnstalleerd?
• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf
de cd (of diskette) die bij de monitor is
geleverd. U kunt het stuurprogramma ook
downloaden van onze website:
http://www.lge.com.
● Verschijnt het bericht
"Niet herkende monitor,
Plug en Play (VESA
DDC)-monitor
aangetroffen"?
• Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt.
N21
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
Video-ingang
W2043T
20,0 inch (50,8 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 50,8 cm
Pixel pitch 0,2766*0,2766 mm
Horizontale freq.
Analoog: 30 - 83 kHz (automatisch)
Digitaal: 30 - 83 kHz (automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (automatisch)
Type ingang
Aparte TTL, positief/negatief
SOG (Sync On Green)
Digitaal (HDCP)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal
Type ingang
Resolutie
Plug en Play
Energieverbruik
Afmetingen en
gewicht
Max
Analoog: VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
Digitaal: VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
Aanbevolen
VESA VESA 1600 x 900 bij 60 Hz
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
: 40 W(Normaal)
Aan-modus
Sleep-modus
≤ 1W
Uit-modus
≤ 1W
Breedte
Hoogte
Diepte
Netto
Steun is meegeleverd
48,36 cm / 19,04 inch
37,68 cm / 14,83 inch
18,30 cm / 7,20 inch
3,4 kg (7,56 lbs)
Steun is niet meegeleverd
48,36 cm / 19,04 inch
31,40 cm / 12,36 inch
6,30 cm / 2,48 inch
Kantelbereik
Kantelbereik
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Netsnoer
-5˚ ~ 15˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Opslag
Temperature
-20˚C tot 60 ˚C
Humidity
5 % tot 90 % non-Condensing
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Type van de wand contact doos
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N22
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
Video-ingang
W2243T
21,5 inch (54,6 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 54,6 cm
Pixel pitch 0,248*0,248 mm
Horizontale freq.
Analoog: 30 - 83 kHz (automatisch)
Digitaal: 30 - 83 kHz (automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (automatisch)
Type ingang
Aparte TTL, positief/negatief
SOG (Sync On Green)
Digitaal (HDCP)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal
Type ingang
Resolutie
Plug en Play
Energieverbruik
Max
Analoog: VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Digitaal: VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
: 40 W(Normaal)
Aan-modus
Sleep-modus
≤ 1W
Uit-modus
≤ 1W
Afmetingen en
gewicht
Steun is meegeleverd
Breedte 51,64 cm / 20,33 inch
Hoogte 39,60 cm / 15,59 inch
Diepte
19,80 cm / 7,80 inch
Netto
3,8 kg (8,49 lbs)
Kantelbereik
Kantelbereik
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Netsnoer
Steun is niet meegeleverd
51,64 cm / 20,33 inch
33,27 cm / 13,10 inch
6,20 cm / 2,44 inch
-5˚ ~ 15˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Opslag
Temperature
-20˚C tot 60 ˚C
Humidity
5 % tot 90 % non-Condensing
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Type van de wand contact doos
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N23
Specificaties
Monitor
Synchronisatieingang
Video-ingang
W2343T
23 inch (58,4 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede: 58,4 cm
Pixel pitch 0,266*0,266 mm
Horizontale freq.
Analoog: 30 - 83 kHz (automatisch)
Digitaal: 30 - 83 kHz (automatisch)
Verticale freq.
56 -75 Hz (automatisch)
Type ingang
Aparte TTL, positief/negatief
SOG (Sync On Green)
Digitaal (HDCP)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
DVI - D connector (digitaal)
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal
Type ingang
Resolutie
Plug en Play
Energieverbruik
Max
Analoog: VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Digitaal: VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
Aanbevolen
VESA 1920 x 1080 bij 60 Hz
DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog)
: 42 W(Normaal)
Aan-modus
Sleep-modus
≤ 1W
Uit-modus
≤ 1W
Afmetingen en
gewicht
Steun is meegeleverd
Steun is niet meegeleverd
Breedte 55,52 cm / 21,86 inch
55,52 cm / 21,86 inch
Hoogte 41,85 cm / 16,48 inch
35,77 cm / 14,08 inch
Diepte
19,80 cm / 7,80 inch
6,30 cm / 2,48 inch
Netto
4,4 kg (9,82 lbs)
Kantelbereik
Kantelbereik
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
Kantelsteun
Netsnoer
-5˚ ~ 15˚
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Opslag
Temperature
-20˚C tot 60 ˚C
Humidity
5 % tot 90 % non-Condensing
Bevestigd ( ), niet bevestigd ( O )
Type van de wand contact doos
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
N24
Specificaties
Vooraf ingestelde waarden (resolutie)
W2043T
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Horizontale freq. (kHz)
Verticale freq. (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
60,000
70
60
75
60
75
60
75
75
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1600 x 900
* Aanbevolen Modus
W2243T/W2343T
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Horizontale freq. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Aanbevolen Modus
Indicator
MODUS
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
LED-kleur
Rood
Knipperen
Uit
N25
De muurmontageplaat monteren
Dit product voldoet aan de specificaties van de muurmontageplaat of
het uitwisselapparaat.
1.Plaats de monitor met de voorkant naar boven gericht op een kussen of een
zachte doek.
2. Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting.
3. De muurmontageplaat monteren.
Muurmontageplaat (moet apart worden
aangeschaft)
Dit is een voet- of muurbevestigingstype en kan
worden gemonteerd op de muurmontageplaat.
Raadpleeg voor meer informatie de installatiegids
die bij de muurmontageplaat wordt geleverd.
Kensington-beveiligingssleuf
Bevestigd aan een beveiligingskabel (te koop in de
meeste computerwinkels)
N26
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising