LG F7000N-PN, F7000N-WN Owner's manual

LG F7000N-PN, F7000N-WN Owner's manual
Digitale Fotolijst
Belangrijke Veiligheidsmaatregelen
Dit apparaat werd ontworpen en vervaardigd met het oog op uw persoonlijke veiligheid. Verkeerd gebruik kan echter leiden tot
potentiële elektrische schok of brand. Om een correct gebruik van alle veiligheidsvoorzieningen die in dit scherm zijn geïntegreerd
te garanderen, moet u de volgende basisregels volgen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud.
Over Veiligheid
Gebruik uitsluitend de voedingskabel die bij het apparaat is geleverd. Als u een andere voedingskabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze is
gecertificeerd door de toepasselijke nationale standaarden als deze niet door de leverancier zijn geleverd. Als de voedingskabel defect is, moet u contact
opnemen met de fabrikant of met een erkende onderhoudsdienst in uw buurt voor een vervanging.
De voedingskabel wordt gebruikt als het hoofdelement voor het loskoppelen. Zorg dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is na de installatie.
Gebruik het scherm alleen via een stroombron die in de specificaties in de handleiding of op het scherm is aangegeven. Als u niet zeker bent van het
stroomtype in uw huis, moet u uw leverancier raadplegen.
Overbelaste wisselstroomuitgangen en verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Dat is ook het geval bij gerafelde voedingskabels en gebroken stekkers. Ze
kunnen schok of brand veroorzaken. Neem contact op met een onderhoudstechnicus voor vervanging.
Lichamelijke letsels voorkomen:
„ Plaats het scherm niet op een hellende plank, tenzij het stevig is vastgemaakt.
„ Gebruik alleen een voet die door de fabrikant is aanbevolen.
„ Laat geen object op het scherm vallen of oefen geen druk uit op het scherm. Gooi geen speelgoed of andere objecten naar het productscherm. Dit kan
lichamelijke letsels en/of schade aan het product veroorzaken.
Brand of andere gevaren voorkomen:
„ Schakel het scherm altijd UIT als u de kamer langere tijd verlaat. Laat het scherm nooit INGESCHAKELD wanneer u het huis verlaat.
„ Vermijd dat kinderen objecten laten vallen of duwen in de openingen in de behuizing van het scherm. Sommige interne onderdelen bevatten gevaarlijke
spanningen.
„ Voeg geen accessoires toe die niet voor dit scherm zijn ontworpen.
„ Wanneer u het scherm gedurende langere tijd onbewaakt achterlaat, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
„ Raak de voedingskabel nooit aan bij onweer. Dit kan zeer gevaarlijk zijn en elektrische schok veroorzaken.
Over De Installatie
Do not allow anything to rest upon or roll over the power cord, and do not place the display where the power cord is subject to damage.
Gebruik dit scherm niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een
zwembad.
De schermen zijn voorzien van ventilatieopeningen in de behuizing waardoor de warmte die tijdens de werking wordt gegenereerd, kan ontsnappen. Als
deze openingen worden geblokkeerd, kan de opgebouwde warmte defecten veroorzaken die kunnen leiden tot brand. Daarom mag u NOOIT het volgende
doen:
„ het scherm in een ingesloten ruimte plaatsen, tenzij voldoende ventilatie is voorzien.
„ het scherm bij of boven een radiator of warmtebron plaatsen.
Wrijf of sla niet op het actieve matrix-LCD met een hard object omdat dit het actieve matrix-LCD permanent kan krassen, ontsieren of beschadigen.
Houd uw vinger niet gedurende langere tijd op het LCD-scherm gedrukt, anders kunnen schaduwbeelden ontstaan.
Sommige puntafwijkingen kunnen als rode, groen of blauwe puntje op het scherm verschijnen. Dit zal echter geen invloed hebben op de prestaties van het
scherm.
Als u een stilstaand beeld gedurende langere tijd op het scherm weergeeft, kan dit het scherm beschadigen en een ingebrand beeld veroorzaken. Gebruik
altijd een schermbeveiliging op het product. Inbranden en verwante problemen worden niet gedekt door de garantie op dit product.
Over Het Reinigen
„ Koppel het scherm los voordat u het oppervlak van het beeldscherm reinigt.
„ Gebruik een licht bevochtigde doek (niet nat). Gebruik geen spuitbus rechtstreeks op het beeldscherm omdat een teveel aan spuitbusproducten een
elektrische schok kan veroorzaken.
Over Opnieuw Verpakken
„ Gooi het karton en verpakkingsmateriaal niet weg. Ze vormen een ideale houder waarin u het apparaat kunt vervoeren. Wanneer u het apparaat naar
een andere locatie verzendt, moet u het opnieuw verpakken in het originele verpakkingsmateriaal.
Over Verwijderen
„ De tl-lamp die in dit product wordt gebruikt, bevat een kleine hoeveelheid kwik.
„ Gooi dit product niet weg met het gewone huisvuil.
„ Het verwijderen van dit product moet gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van uw lokale instanties.
31
NEDERLANDS
Open het scherm niet.
„ Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
„ De binnenkant van het apparaat bevat gevaarlijke hoge spanningen, zelfs wanneer de voeding is UITGESCHAKELD.
„ Neem contact op met uw leverancier als het scherm niet goed werkt.
Digitale Fotolijst
Weergave
Achterkant
Voedingsknop
Navigatie
Knop OK
Knop MENU
Knop SHOW / EDIT
(Laten zien / Bewerken)
Knop BROWSER / OPTION
(Browser/Optie)
NEDERLANDS
USB –
Wordt gebruikt voor
het aansluiten van
een opslagtoestel
Onderkant
CF-kaartsleuf
Kensington-beveiligingssleuf
(afzonderlijk verkrijgbaar)
– Voor het aansluiten van
een vergrendelingskabel die
afzonderlijk kan worden aangeschaft in de meeste computerwinkels.
SD/MMC/xD/MS/MS Pro Card-sleuf
USB – wordt gebruikt voor het
aansluiten op een pc
(wordt niet ondersteund door
F7000S-PN)
9V GELIJKSTROOMINGANG
De luidsprekers zijn ingebouwd en de F7000S-PN biedt geen ondersteuning voor de geluidsfunctie.
32
01
Digitale Fotolijst
De voet bevestigen/losmaken
1. Draai het product ondersteboven en schuif de voet in de eerste groef op de onderkant van het product.
2. Draai de voet rechtsom tot deze de tweede groef bereikt. Wanneer u de voet losmaakt, moet u deze linksom
NEDERLANDS
draaien tot deze de eerste groef bereikt.
De voedingskabel aansluiten / De voeding in- of uitschakelen
1. Sluit de voedingsadapter aan op de DC 9V INaansluiting op de onderkant van het product en sluit
de voedingskabel aan.
OPMERKING: De Digitale Fotolijst en zijn accessoires
kunnen er anders uitzien dan hier
weergegeven.
2. Druk op de POWER (Voedings)knop op de
achterkant van het product om de voeding in te
schakelen. Wanneer u de voeding uitschakelt,
houdt u de power (voedings)knop gedurende
2-3 seconden ingedrukt, tot het scherm wordt
uitgeschakeld.
33
01
Digitale Fotolijst
Gebruik
Horizontaal
Verticaal
Op de muur gemonteerd
* Raadpleeg het onderstaande gedeelte voor meer
informatie over het monteren van het product op
de muur.
De wandmontageset installeren
1. Open de klep van de USB-sleuf op de achterkant
van het product.
2. Maak de wandmontageset met een schroef
vast in de groef naast de USB-sleuf.
Klep USB-sleuf
NEDERLANDS
Externe apparaten aansluiten
1. Het product heeft een intern geheugen van 128MB. Sluit een extern apparaat aan om de
geheugencapaciteit te verhogen of speel foto's, video's of MP3-bestanden af vanaf een extern geheugen.
U kunt twee of meer apparaten tegelijk aansluiten.
USB –
Wordt gebruikt voor
het aansluiten van een
opslagtoestel
USB –
wordt gebruikt voor het
aansluiten op een pc
SD/MMC/xD/MS/MS-PRO
CF
2. Druk op de knop SHOW (Laten zien) om foto's, video's of MP3-bestanden af te spelen (Dia mode).
Om foto's, video's of MP3-bestanden te beheren (Browser mode), gebruikt u de knoppen
.
hoofdscherm om een apparaattype te selecteren en drukt u op de knop
INTERN
34
01
USB
SD/MMC/xD/MS/MS-PRO
,
op het
CF
Digitale Fotolijst
Dia mode
„
In de Dia mode kunt u foto's, video's of MP3-bestanden afspelen.
(F7000S-PN ondersteunt geen video's en MP3-bestanden.)
„
Wanneer u op de achterkant van het product op een andere knop dan de POWER (Voedings)knop drukt,
wordt het menuvenster weergegeven aan de rechterzijde van het scherm.
MENU
Dit gebruiken om
instellingen te selecteren.
Gebruik de
knoppen ,
op de
achterkant van
het product om
het volume te
regelen.
Naar het hoofdscherm.
De fotokleuren of -frames
wijzigen en een foto draaien.
NEDERLANDS
Naar de Browsermodus.
De functie Bewerken
In de Dia mode kunt u fotokleuren of -frames wijzigen en een foto draaien.
„ U kunt de bewerken functie niet gebruiken bij het afspelen van video of MP3 bestand.
1. Druk tweemaal op de knop EDIT (Bewerken) op de achterkant van het product. Om een functie in te
„
stellen, drukt u op de knop
om deze in te schakelen. Wanneer u opnieuw op de knop
drukt,
wordt de functie uitgeschakeld.
„
Foto effect
Normaal: de foto weergeven zoals deze is.
Monochroom: een foto weergeven in zwart-wit.
z Sepia: een foto weergeven in een sepia kleur.
z Gaussian: een foto vervaagd weergeven.
z
z
„
Fotolijst
z
„
Selecteer een fotolijst van 01 tot 08.
Roteren
0 : De foto weergeven zoals deze is.
90 : Een foto 90° rechtsom draaien.
z 180 : Een foto 180° draaien om deze ondersteboven te draaien.
z 270 : Een foto 270° linksom draaien.
z Spiegelen: Een foto horizontaal spiegelen naar spiegelbeeld.
z
z
35
01
Digitale Fotolijst
Browsermodus
„
In de browsermodus kunt u foto's, video's of MP3-bestanden beheren.
(F7000S-PN ondersteunt geen video's en MP3-bestanden.)
MENU
Geeft de huidige locatie aan.
Dit gebruiken om
instellingen te selecteren.
Gebruik de
knoppen ,
op de achterkant
van het product
om een extern
apparaattype te
selecteren.
Naar het hoofdscherm.
Naar de Dia mode.
U kunt foto's, video's of
MP3-bestanden beheren.
NEDERLANDS
Miniatuurweergave –
voorbeeldweergave
van foto's.
Meervoudige Selectie
„
U kunt de gewenste foto's, video's of MP3-bestanden selecteren en afspelen.
(F7000S-PN ondersteunt geen video's en MP3-bestanden.)
1. Raadpleeg de apparaattypes in het menu aan de linkerzijde in de Browsermodus. Gebruik de knoppen
,
op de achterkant van het product om naar het gewenste type te gaan (een apparaat wordt uitgeschakeld
wanneer het niet is aangesloten).
2. Druk op de knop
of om naar het menu Foto te
gaan. Druk opnieuw op de knop om naar het menu Film
te gaan. Druk in het menu Film opnieuw op de knop om
naar het MP3-menu te gaan.
3. Druk op de knop
of
om een miniatuur of map te
selecteren.
4. Gebruik de knoppen
,
, ,
om de gewenste
miniatuur te selecteren en druk op de knop
in te schakelen. Druk opnieuw op de knop
<Ingeschakeld>
<Uitgeschakeld>
om deze
om de miniatuur uit te schakelen.
5. Druk vervolgens op de knop SHOW (Laten zien/Afspelen) om de Dia mode te starten.
36
01
Digitale Fotolijst
Functie Optie
„
U kunt foto's, video's of MP3-bestanden beheren.
(F7000S-PN ondersteunt geen video's en MP3-bestanden.)
1. Druk op de knop OPTIO (Optie) om het pop-upvenster te openen.
2. Gebruik de knoppen ,
om naar een gewenst item te gaan en druk op de knop
om dit te
selecteren.
Dia mode: foto's, video's of MP3-bestanden afspelen.
Bewerken: raadpleeg het gedeelte Functie Bewerken in de Dia mode.
Kopiëren: foto's, video's of MP3-bestanden kopiëren. Gekopieerde foto's, video's
of MP3-bestanden worden opgeslagen in de hoogste map van het
doelapparaat.
„ Alles kopiëren: alle bestanden in de huidige map kopiëren. Submappen worden niet
gekopieerd en de gekopieerde bestanden worden opgeslagen in de
map op het hoogste niveau van het doelapparaat.
„ Verwijderen: foto's, video's of MP3-bestanden verwijderen.
„ Alles select.: alle foto's, video's en MP3-bestanden op de huidige locatie selecteren.
„ Alles deselect.: alle selecties van foto's, video's en MP3-bestanden opheffen.
„ Sluiten: Het pop-upvenster sluiten.
„
„
„
EXTRA
om EXTRA te selecteren op het hoofdscherm en druk op de knop
.
NEDERLANDS
1. Gebruik de knoppen ,
2. Selecteer het gewenste menu.
„
,
: Selecteren
„
„
: Navigeren door menu's
,
,
,
: Gedetailleerde aanpassing
Tijdinstelling: stel de huidige tijd in.
Alarm/wekker: alarm/wekker instellen.
(Deze functie wordt niet ondersteund door de F7000S-PN.)
„ Klok/kalender: de klok en kalender instellen. De tijd kan digitaal of analoog worden weergegeven.
„ Power aan melding: een foto/film/MP3/bericht weergeven wanneer de voeding wordt ingeschakeld.
„ Stroom besparing: de tijd instellen voor het in- en uitschakelen van de voeding.
„ Bestandsinfo: de datum waarop de foto is gemaakt onderaan rechts weergeven.
„
„
37
01
Digitale Fotolijst
INSTELLINGEN
1. Gebruik de knoppen ,
op de achterkant van het product om INSTELLINGEN te selecteren op het
hoofdscherm en druk op de knop
.
2. Selecteer het gewenste menu.
NEDERLANDS
„
,
: Selecteren
„
„
: Navigeren door menu's
,
,
,
: Gedetailleerde aanpassing
„
Dia's instelling: de weergaveduur voor de foto aanpassen.
„
Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen tussen 0 en 10.
„
Taal (Language): de taal selecteren die op het menuscherm moet worden gebruikt.
„
Intern geheugen: alle gegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen, verwijderen.
„
Reset: alle instellingen opnieuw instellen.
„
Oriëntatie: de weergaverichting van het product instellen.
(* Dit product leest de fotogegevens en de richtingswaarde en draait de foto overeenkomstig deze
instellingen.)
„
Beeldverhouding: de beeldverhouding van het scherm aanpassen.
38
01
z
Aanpassen breedte: rekt het fotoformaat horizontaal uit om het scherm te vullen.
z
Aanpassen hoogte: rekt het fotoformaat verticaal uit om het scherm te vullen.
z
Origineel: toont een foto in zijn origineel formaat.
z
Volledig Beeld: toont een foto op volledige schermgrootte.
Digitale Fotolijst
Probleemoplossing
Vraag
Oplossingen
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
• Druk op de voedingsknop.
z Een foto wordt niet weergegeven?
• Sommige afbeeldingsbestandsindelingen worden niet ondersteund. Raadpleeg de productspecificaties.
z Een video wordt niet afgespeeld?
• Een video wordt niet afgespeeld. Raadpleeg de productspecificaties.
z De muziek wordt niet afgespeeld?
• Sommige muziekbestandsindelingen worden niet ondersteund. Raadpleeg de productspecificaties.
• Zet het volume hoger.
z De USB/geheugenkaart wordt
niet herkend?
• Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. Sommige
geheugenkaartformaten worden niet ondersteund. Raadpleeg de productspecificaties.
z Is het scherm zwart of werken
de knoppen niet?
• Het product reageert mogelijk niet vanwege een ongeldige
bestandsindeling, een virusinfectie of een onverwachte
situatie. Koppel de gelijkstroomaansluiting los en sluit deze
opnieuw aan om de normale werking te herstellen.
z Hoe kan ik het interne geheugen formatteren als er problemen zijn?
• Als u het interne geheugen wilt formatteren, is het veilig
Instellingen > Intern geheugen te gebruiken. Bij het formatteren worden alle gegevens verwijderd.
• Formatteer het interne geheugen niet via de pc nadat u het
product op de pc hebt aangesloten, anders kunnen er fouten
optreden.
z Wilt u meer weten over de
digitale fotolijst?
• Bezoek www.lge.com voor meer informatie.
„
Raadpleeg www.lge.com voor software-updates
„
Website servicecentrum LG Electronics: http://www.lgservice.com
„
NEDERLANDS
z Er wordt niets weergegeven op
het scherm?
Bezoek www.lge.com en registreer de serienummer op het productpakket of de achterkant
van het product. U kunt genieten van een gratis A/S service en verschillende evenementen.
39
01
Digitale Fotolijst
Specificaties
F7000S-PN / F7000N-PN / F7000N-WN
Model
F7000S-PN
F7000N-PN / F7000N-WN
Formaat
7" analoog
7" digitaal
Steun is meegeleverd
200,4 mm x 123,5 mm x 99,8 mm
Steun is meegeleverd
200,4 mm x 123,5 mm x 99,8 mm
Steun is niet meegeleverd
200,4 mm x 123,5 mm x 30 mm
Steun is niet meegeleverd
200,4 mm x 123,5 mm x 30 mm
0,36kg
0,36kg
480 x 234
800 x 480
DC 9V 2.0A
DC 9V 2.0A
X
0,5W mono
128MB
128MB
JPEG/BMP
JPEG/BMP, MP3, Motion JPEG,
MPEG1, MPEG4(SD)
CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
ADS-18C-12 0918GPG,
SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
CO.,LTD.
ADS-18C-12 0918GPG,
SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
CO.,LTD.
Afmetingen
(Breedte x Hoogte x
Diepte)
Gewicht (Steun is
meegeleverd)
Resolutie
NEDERLANDS
Voedingsingang
Audiouitgangsvermogen
(luidspreker)
Intern geheugen
Ondersteunde
bestandsindelingen
Ondersteunde
geheugenkaarten
Wisselstroom-/
gelijkstroomadapter
* De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder melding.
WEEE (voor Europa)
Verwijdering van uw oud apparaat
1.Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product is bevestigd,
betekent dit dat het onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/96/EG valt.
2.Alle elektrische en elektronische producten moeten afzonderlijk van het huishoudelijk
afval worden weggegooid via specifieke inzamelpunten die door de overheid of de
lokale instanties zijn aangesteld.
3.Het correct verwijderen van uw oud apparaat helpt potentiële negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid vermijden.
4.Neem contact op met uw gemeentebestuur, de afvalverwerkingsmaatschappij of de
winkel waar u het product hebt aangeschaft voor meer gedetailleerde informatie over
het verwijderen van uw oud apparaat.
40
01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement