LG | HN1636.NK1 | Installation guide | LG HN1636.NK1 Installatie gids

LG HN1636.NK1 Installatie gids
INSTALLATIEHANDLEIDING
AIRCONDITIONING
Hittepomp lucht naar water
Vertaling van de oorspronkelijke instructie
www.lg.com
NEDERLANDS
Lees deze installatiehandleiding helemaal door voordat u de eenheid installeert.
De eenheid moet door een bevoegde monteur worden geïnstalleerd in
overeenstemming met de landelijke installatievoorschriften.
Nadat u de installatiehandleiding grondig hebt doorgelezen, bewaart u deze voor
latere naslag.
Installatiehandleiding hittepomp lucht naar water
INHOUD
ITEMS BINNEN PRODUCTDOOS.......................................................................................5
DOOS EENHEID BINNEN ............................................................................................................5
DOOS EENHEID BUITEN ............................................................................................................5
VOORWOORD .....................................................................................................................6
1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN .......................................................................................7
WAARSCHUWING........................................................................................................................7
WAARSCHUWING INSTALLATIE...........................................................................................7
WAARSCHUWING WERKING................................................................................................8
LET OP..........................................................................................................................................9
VOORZICHTIG BIJ INSTALLATIE ..........................................................................................9
VOORZICHTIG BIJ WERKEN MET HET APPARAAT ............................................................9
2. ALGEMENE INFORMATIE ............................................................................................12
MODELINFORMATIE..................................................................................................................12
NOMENCLATUUR MODELNUMMER .................................................................................12
MODELNAAM EN VERWANTE INFORMATIE .....................................................................13
ACCESSOIRES .........................................................................................................................14
ACCESSOIRES ONDERSTEUND DOOR LG ELECTRONICS ...........................................14
ACCESSOIRES ONDERSTEUND DOOR FABRIEKEN VAN DERDEN ..............................14
VOORBEELD GEWONE INSTALLATIE .....................................................................................15
GEVAL 1................................................................................................................................15
GEVAL 2................................................................................................................................16
GEVAL 3 ...............................................................................................................................17
CYCLUSDIAGRAM.....................................................................................................................18
KOELVLOEISTOFCYCLUS (NIET-STOOMINJECTIE).........................................................18
KOELCYCLUS (STOOMINJECTIE)......................................................................................18
WATERCYCLUS ..................................................................................................................19
ONDERDELEN EN AFMETINGEN ............................................................................................21
EENHEID BINNEN (EXTERN) .............................................................................................21
EENHEID BINNEN (INTERN) ...............................................................................................22
EENHEID BUITEN (EXTERN) .............................................................................................23
BEDIENINGSONDERDELEN .....................................................................................................25
REGELDOOS : EENHEID BINNEN ......................................................................................25
BEDIENINGSPANEEL ..........................................................................................................26
BEDRADINGSDIAGRAM: INTERNE EN EXTERNE EENHEID (WAARONDER VELDBEDRADING) .....27
BEDRADINGSDIAGRAM: INTERNE EN EXTERNE EENHEID (WAARONDER VELDBEDRADING) .....28
BEDRADINGSDIAGRAM: INTERNE EN EXTERNE EENHEID (WAARONDER VELDBEDRADING) .....29
BEDRADINGSDIAGRAM: INTERNE EN EXTERNE EENHEID (WAARONDER VELDBEDRADING) .....30
3. INSTALLATIE VAN EENHEID BUITEN .........................................................................31
CONDITIES WAARBIJ EENHEID BUITEN GEÏNSTALLEERD IS .............................................31
BOOR EEN GAT IN DE MUUR...................................................................................................31
2 Hittepomp lucht naar water
INSTALLATIE BIJ DE ZEE ..........................................................................................................32
SEIZOENSWIND EN VOORZORGSMAATREGELEN IN DE WINTER .....................................32
4. INSTALLATIE VAN EENHEID BINNEN.........................................................................33
CONDITIES WAARBIJ EENHEID BINNEN GEINSTALLEERD IS .............................................33
ALGEMENE OPMERKINGEN ..............................................................................................33
RUIMTE RONDOM OM SERVICE UIT TE VOEREN ...........................................................33
BEVESTIGING AAN MUUR .................................................................................................34
WATERVOLUME EN POMPCAPACITEIT ............................................................................35
WATERVOLUME EN DRUK EXPANSIEVAT ........................................................................36
WATERKWALITEIT...............................................................................................................37
CONDITIES ALS ACCESSOIRES GEINSTALLEERD ZIJN.......................................................38
THERMOSTAAT....................................................................................................................38
SENSOR TEMPERATUUR LUCHT OP AFSTAND ..............................................................38
SANITAIRE WATERTANK EN KIT VOOR SANITAIRE WATERTANK/THERMISCHE KIT VOOR ZONNE-ENERGIE.....39
TWEEWEGS KLEP(DRIEWEGS KLEP)...............................................................................41
5. SLANGEN EN BEDRADING VOOR EENHEID BUITEN .............................................42
SLANGEN KOELVLOEISTOF.....................................................................................................42
BEPERKINGEN IN LENGTE EN HOOGTE VAN SLANGEN ...............................................42
VOORBEREIDING VOOR SLANGEN ..................................................................................43
SLANG OP EENHEID BINNEN AANSLUITEN .....................................................................44
LEIDINGEN OP BUITENELEMENTEN AANSLUITEN .........................................................44
ELEKTRISCHE BEDRADING.....................................................................................................47
SPECIFICATIE DRADEN ......................................................................................................47
SPECIFICATIE CIRCUITBREKER........................................................................................48
BEDRADINGSPROCEDURE VOOR STROOMKABEL EN AANSLUITKABEL....................48
AFMAKEN...................................................................................................................................50
VORMEN VAN SLANGEN ....................................................................................................50
LEKTEST EN EVACUATIE .........................................................................................................51
VOORBEREIDING ................................................................................................................51
LEKTEST ..............................................................................................................................51
LEEGPOMPEN ....................................................................................................................52
ANSLUITING WATERSLANGEN EN WATERCIRCUIT..............................................................53
ALGEMENE OPMERKINGEN ..............................................................................................53
AANSLUITING WATERSLANGEN EN WATERCIRCUIT ....................................................53
LADEN VAN WATER.............................................................................................................55
ISOLATIE VAN DE SLANG ...................................................................................................55
ELEKTRISCHE BEDRADING.....................................................................................................56
ALGEMENE OPMERKINGEN...............................................................................................56
INFORMATIE EINDBLOK(1Ø ELEKTRISCHE VERWARMING) .........................................57
INFORMATIE EINDBLOK(3Ø ELEKTRISCHE VERWARMING) .........................................58
AANSLUITEN AAN EENHEID BUITEN ................................................................................59
BEDRADING ELEKTRISCHE VERHITTER..........................................................................59
Installatiehandleiding 3
NEDERLANDS
6. SLANGEN EN BEDRADING VOOR EENHEID BINNEN .............................................53
7. INSTALLATIE ACCESSOIRES......................................................................................60
VOOR INSTALLATIE...................................................................................................................60
THERMOSTAAT .........................................................................................................................60
ALGEMENE INFORMATIE....................................................................................................60
HOE DE THERMOSTAAT TE BEDRADEN ..........................................................................61
LAATSTE CONTROLE..........................................................................................................62
SANITAIRE WATERTANK EN KIT SANITAIRE WATERTANK/KIT ZONNE-ENERGIE ..............63
ALGEMENE INFORMATIE....................................................................................................63
HOE SANITAIRE WATERTANK TE INSTALLEREN .............................................................64
HOE KIT SANITAIRE WATERTANK TE INSTALLEREN ......................................................65
HOE VERHITTER SANITAIRE WATERTANK TE BEDRADEN ...........................................67
HOE KIT VOOR ZONNE-ENERGIE TE INSTALLEREN.......................................................68
DRY CONTACT...........................................................................................................................68
HOE DRY CONTACT TE INSTALLEREN .............................................................................68
SENSOR OP AFSTAND VOOR TEMPERATUUR......................................................................68
HOE DE SENSOR OP AFSTAND VOOR TEMPERATUUR TE INSTALLEREN ..................68
DRIEWEGS KLEP ......................................................................................................................69
HOE DE DRIEWEGKLEP TE BEDRADEN...........................................................................69
LAATSTE CONTROLE..........................................................................................................69
TWEEWEGS KLEP.....................................................................................................................70
ALGEMENE INFORMATIE....................................................................................................70
HOE DE TWEEWEGKLEP TE BEDRADEN .........................................................................70
LAATSTE CONTROLE..........................................................................................................70
8. INSTELLEN VAN HET SYSTEEM ................................................................................71
INSTELLING DIP-SCHAKELAAR...............................................................................................71
ALGEMENE INFORMATIE....................................................................................................71
INFORMATIE DIPSCHAKELAAR .........................................................................................72
INSTELLING BEDIENINGSPANEEL ..........................................................................................75
HOE NAAR DE MODUS OM HET INSTALLATIEPROGRAMMA IN TE STELLEN TE GAAN .....75
SAMENVATTING ..................................................................................................................76
GEWONE INSTELLING .......................................................................................................82
INSTELLING TEMPERATUURBEREIK ...............................................................................83
INSTELLING REGELPARAMETER TEMPERATUUR ET CETERA.....................................84
9. CONTROLEPUNTEN, ONDERHOUD EN PROBLEMEN OPLOSSEN ........................89
CONTROLELIJST VOOR TE BEGINNEN MET WERKEN MET HET PRODUCT .....................89
ONDERHOUD.............................................................................................................................70
PROBLEMEN OPLOSSEN ........................................................................................................91
PROBLEMEN OPLOSSEN ALS DE MACHINE WERKT......................................................91
PROBLEMEN OPLOSSEN VOOR PROBLEEM ALS HET PRODUCT WERKT..................92
4 Hittepomp lucht naar water
Items binnen productdoos
Items binnen productdoos
Dank u dat u kiest voor de hittepomp voor lucht naar water
.
Voordat u met installeren start, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen in de doos zitten.
Item
Afbeelding
Eenheid
binnen
Installatiehandleiding
DOOS EENHEID BINNEN
Hoeveelheid
Item
Afbeelding
Hoeveelheid
1
Afsluitklep
2
1
Installatieplaat
1
INSTALLATION MANUAL
AIR
CONDITIONER
Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.
www.lg.com
Installatieblad
Gaten voor moeren (meer gebruiken dan M8)
OWNER’S MANUAL
AIR
CONDITIONER
Handleiding
1
Installatievel
1
Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.
www.lg.com
DOOS EENHEID BUITEN
Item
Afbeelding
Hoeveelheid
1
Eenheid buiten
AHUW096A1(U4 raamwerk)
(Verwarmingscapaciteit van het
apparaat: 9 kW)
1
Installatiehandleiding 5
NEDERLANDS
Eenheid buiten
U3 raamwerk
(Verwarmingscapaciteit van het
apparaat: 12, 14 of 16 kW)
Voorwoord
Voorwoord
Deze installatiehandleiding is bedoeld om informatie en richtlijnen te bieden over het begrijpen, installeren en
controleren van de
.
Het wordt zeer op prijs gesteld als u deze handleiding voor gebruik aandachtig doorleest om geen vergissingen te
maken en mogelijke risico’s te voorkomen. De handleiding is verdeeld in negen hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn geclassificeerd volgens de installatieprocedure. Zie de onderstaande tabel voor samengevatte informatie.
Hoofdstukken
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Inhoud
• Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot veiligheid.
• Dit hoofdstuk houdt direct verband met veiligheid. Wij raden u STERK aan dit
hoofdstuk zorgvuldig door te lezen.
• Basiskennis over
.
• Modelidentificaite, informatie over accessoires, diagram cyclus koelvloeistof
en water, elektrische bedradingsdiagrammen et cetera.
• Dit hoofdstuk is belangrijk om
te begrijpen.
• Installatie over de eenheid buiten
• Locatie installatie, beperkingen op locatie installatie, et cetera
• Installatie over de eenheid binnen.
• Locatie installatie, beperkingen op locatie installatie, et cetera
• Beperkingen wanneer accessoires geïnstalleerd zijn.
• Hoe de slangen (voor koelvloeistof) en bedrading aan te leggen bij de eenheid buiten.
• Aansluiting slang koelvloeistof tussen de eenheid binnen en de eenheid buiten.
• Elektrische bedrading in de eenheid buiten.
• Hoe slangen (voor water) en bedrading naar de eenheid binnen aan te brengen.
• Aansluiting waterslang tussen de eenheid binnen en vooraf aangebracht
onder slang lus water grond.
• Elektrische bedrading bij eenheid binnen.
• Instelling en configuratie systeem
• Omdat vele bedieningsparameters van
aanpasbaar zijn op het
bedieningspaneel, moet men een grondig begrip van dit hoofdstuk hebben
om de werkingsflexibilitiet van
te verzekeren.
• Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de aparte BEDIENINGSHANDLEIDING lezen
om het bedieningspaneel te gebruiken en de bedieningsparameters aan te passen.
Hoofdstuk 7
• Informatie over ondersteunde accessoires
• Specificatie, beperkingen en bedrading worden beschreven.
• Voordat u accessoires aankoopt, dient u de ondersteunde specificatie te
lezen om een goede te kopen.
Hoofdstuk 8
• Testwerking en controlepunt als de test werkt.
Hoofdstuk 9
• Controlepunten voor startwerking worden uitgelegd.
• Problemen oplossen, onderhoud en foutcodelijst worden weergegeven om
problemen te corrigeren.
OPMERKING : ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING KAN ZONDER TEGENBERICHT VERANDEREN. OM DE MEEST RECENTE INFORMATIE TE KRIJGEN BEZOEKT U DE WEBSITE
VAN LG ELECTRONICS www.lgservice.com
6 Hittepomp lucht naar water
Veiligheidsmaatregelen
1. Veiligheidsmaatregelen
Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de
apparatuur te voorkomen.
n Zorg ervoor dit te lezen voordat u het product installeert.
n Zorg ervoor de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die hier beschreven zijn. Ze bevatten belangrijke opmerkingen over de veiligheid.
n Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst
hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen.
WAARSCHUWING
Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
LET OP
Dit teken wijst op de mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade.
n De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven.
Zeker niet doen.
Volg deze instructie nauwgezet op.
WAARSCHUWING
n Installeren
Dit apparaat moet altijd
Roep voor elektrische
geaard worden.
installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in
van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend
elektrotechnisch installatiebureau.
• Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar
sluiting en schokgevaar
sluiting en schokgevaar
voorkomen.
voorkomen.
voorkomen.
Gebruik geen defecte of te
laag gewaardeerde stroomverbreker. Installeer dit apparaat in een speciaal daarvoor
bestemde groep.
Installatiehandleiding 7
NEDERLANDS
Gebruik een stroomonderZet het paneel en de afdek- Laat altijd een afzonderlijke
breker of zekering van de
plaat van de schakelkast
groep inclusief hoofdstevig vast.
stroomverbreker installeren. juiste waarde.
• Daardoor kunt u brand, kort- • Een verkeerde bedrading of • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar
sluiting en schokgevaar
installatie kan brand, kortvoorkomen.
voorkomen.
sluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken.
Veiligheidsmaatregelen
Behandel het aircosysAls gebruiker mag u het
teem voorzichtig bij het
aircosysteem niet zelf
installeren, verwijderen of uitpakken en installeren.
opnieuw installeren.
• U kunt zich aan de scherpe
• Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand-,
schok- en explosiegevaar en randen verwonden. Wees
sluiting en schokgevaar
met name voorzichtig op de
persoonlijk letsel voorkovoorkomen.
productraden en vinnen op
men.
de hittewisselaar.
Vervang of verleng de netvoedingskabel niet.
Bel de dealer of een erken- Installeer het aircosysteem Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleideniet in een bouwvallige
de servicecentrale voor
lijk vervallen raakt.
structuur.
installatie.
• Dit kan verwondingen, een • De airconditioner kan tege• Daardoor kunt u brand-,
schok- en explosiegevaar en ongeval of beschadiging van lijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en
het aircosysteem veroorzapersoonlijk letsel voorkomateriële schade en perken.
men.
soonlijk letsel veroorzaken.
Gebruik een vacuümpomp of inert gas (stikstof) wanneer u zoekt naar lekken of met
lucht wil reinigen. Gebruik geen samengeperste lucht of zuurstof en gebruik ook geen
brandbare gassen. Dit kan brand of explosies veroorzaken.
• Gevaar voor dood, verwondingen, brand of explosies.
8 Hittepomp lucht naar water
Veiligheidsmaatregelen
n Bediening
Laat de airconditioner niet Zorg ervoor dat de netvoe- Plaats niets op de netvoedingskabel.
langdurig werken wanneer dingskabel bij het bedienen van het aircosysteem
de luchtvochtigheid zeer
niet losgetrokken of
hoog en een deur of raam
beschadigd kan worden.
open staat.
• Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand, kort• Daardoor kan vocht uit de
sluiting en schokgevaar
sluiting en schokgevaar
lucht condenseren en het
voorkomen.
voorkomen.
meubilair nat maken of
beschadigen.
Plaats geen verwarmingsRaak het aircosysteem
Trek de stekker van de netniet met natte handen aan. apparaten of andere toevoedingskabel niet uit het
stellen in de buurt van de
stopcontact wanneer het airnetvoedingskabel.
cosysteem in werking is.
• Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar
sluiting en schokgevaar
sluiting en schokgevaar
voorkomen.
voorkomen.
voorkomen.
Voorkom dat de elektrische onderdelen van het
aircosysteem nat worden.
• Er bestaat het risico van
brand, dat het product niet
werkt of elektrische schokken.
Bewaar geen ontvlambare Gebruik het aircosysteem
gassen en brandstoffen in niet langdurig in een herde buurt van het aircosys- metisch gesloten ruimte.
teem.
• Daardoor helpt u brand en • Dit kan leiden tot zuurstoftekort.
uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.
Installatiehandleiding 9
NEDERLANDS
If strange sounds, or small Schakel het aircosysteem
Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de or smoke comes from pro- bij stormachtig weer uit.
Verwijder het aircosysduct, turn the breaker off
gaskraan en open een
teem bij een orkaanwaaror disconnect the power
raam om te ventileren
schuwing tijdig uit het
supply cable.
voordat u het aircosysvenster.
teem inschakelt.
• Het risico bestaat op explo- • Daardoor helpt u brand en • Een orkaan kan materiële
schade, uitvallen van het
uitvallen van het aircosyssie of brand.
product en kortsluiting verteem te voorkomen.
oorzaken.
Veiligheidsmaatregelen
Zorg ervoor dat geen
Neem contact op met een
Open het rooster van het
water in het product kan
product niet als het werkt. erkend elektrotechnisch
doordringen.
(Raak het elektrostatische installatiebureau als het
filter niet aan als het airco- aircosysteem geheel of
gedeeltelijk onder water
systeem hiermee is uitgeheeft gestaan.
rust.)
• Daardoor kunt u lichamelijk • Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en
letsel, kortsluiting, schokge- sluiting en schokgevaar
beschadiging van het provaar en uitvallen van het air- voorkomen.
duct voorkomen.
cosysteem voorkomen.
Ventileer het aircosysteem Zet de hoofdschakelaar uit Zorg ervoor dat niemand
op het buitenelement kan
regelmatig als u het samen tijdens een reinigings- of
trappen of erover vallen.
controlebeurt van het airmet een kachel e.d.
cosysteem.
gebruikt.
• Daardoor voorkomt u per• Daardoor kunt u brand, kort- • Daardoor kunt u schokgesoonlijk letsel en beschadivaar voorkomen.
sluiting en schokgevaar
ging van het aircosysteem.
voorkomen.
Speciale waarschuwing over niet werken gedurende
een lange tijd
• Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, raden we
sterk aan NIET DE STROOMTOEVOER naar het product
UIT TE SCHAKELEN.
• Als men geen stroom toevoert, zullen speciale productbeschermende acties (zoals anti-vergrendelen van de
waterpomp) niet uitgevoerd worden.
10 Hittepomp lucht naar water
Veiligheidsmaatregelen
LET OP
n Installeren
Controleer na de installatie of even- Installeer het aircosysteem niet
Houd het aircosysteem altijd
tuele reparaties het aircosysteem
waar het rechtstreeks blootstaat horizontaal – ook tijdens
altijd op gaslekken (koelmiddel).
aan wind uit zee (zoutinwerking). installatiewerkzaamheden.
• De airco-installatie kan door • Daardoor wordt corrosie van het • Daardoor voorkomt u trillineen te laag koelmiddelniaircosysteem voorkomen. Door
gen en lekken.
veau beschadigd worden.
toenemende corrosievorming op
de condensor en de verdampervinnen gaat het aircosysteem
steeds slechter werken.
Installeer het aircosysteem niet op plaatsen
Het apparaat moet altijd door minimaal
waar het geluid of warme lucht van het buitwee personen getild en verplaatst wortenelement omwonenden kan hinderen.
den.
• Daardoor voorkomt u problemen met de buren. • Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen.
n Bediening
Niet lang op de gekoelde
grond laten liggen, als het
product koelt.
• Dat is slecht voor uw
gezondheid.
Blokkeer de luchtinlaat of
Gebruik het aircosysteem niet
luchtuitlaat niet.
voor speciale toepassingen als
voedselconservering, de
instandhouding van kunstwerken e.d. Het is een aircosysteem
voor de gemiddelde consument,
niet een precisiekoelsysteem.
• Zo voorkomt u schade van • Daardoor kan het product
defect raken.
uw bezittingen.
Ga bij het reinigen of controleren van het sysBij lage buitentemperatuur, het product
teem altijd op een stevige stoel of ladder staan. zal worden weergegeven "CH44".
• Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt. • Dit kan leiden tot een probleem voor product.
Installatiehandleiding 11
NEDERLANDS
Reinig het aircosysteem altijd
Trap niet op de onderdelen Steek geen handen of
andere objecten in het promet een zachte doek. Gebruik
van het aircosysteem en
geen agressieve detergenten,
plaats er niets op. (buiten- duct, als het werkt.
oplosmiddelen e.d.
elementen)
• Er zijn scherpe en bewegen• Daardoor voorkomt u brand, • Daardoor voorkomt u perde onderdelen waaraan u
soonlijk letsel en storingen
kortsluiting, schokgevaar en
zich kunt verwonden.
beschadiging van de kunststof van het aircosysteem.
onderdelen van de installatie.
Algemene informatie
2. Algemene informatie
Door geavanceerde inverter-technologie is
geschikt voor toepassingen zoals verhitting onder de grond, koelen onder de grond en het produceren van heet water. Door te communiceren met verschillende accessoires kan de gebruiker de toepassing volledig aanpassen.In dit hoofdstuk wordt algemene informatie van
gepresenteerd om de installatieprocedure te
bepalen. Voordat u met installeren begint, leest u dit hoofdstuk aandachig en kunt u behulpzame
informatie over de instalaltie vinden.
Modelinformatie
Nomenclatuur modelnummer
A
—
H
W
0
9
6
A
0
Serienummer (N : Nordic Model)
Naam chassis
Elektrische kenmerken
6 : 1 fase 220-240V AC 50Hz
8 : 3 fase 380-415V AC 50Hz
Verhittingscapaciteit (kW)
09 : 9kW 12 : 12kW 14 : 14kW
Modeltype
W : Inverter hittepomp
Classificatie
N : Eenheid binnen
16 : 16kW
H : Hittepomp
U : buiten Eenheid
— : instellen
Hittepomp lucht-naar-water voor R410A
A
H
N
W
0
9
A
0
6
A
0
Serienummer
Naam chassis
Capaciteit verhitter (kW)
04 : 4kW
06 : 6kW
09 : 9kW
Elektrische metingen verhitter
6: 1 fase 220-240V AC 50Hz
8: 3 fase 380-415V AC 50Hz
A: 3 fase 220V AC 50Hz
Capaciteit verhitter (kW)
09 : 9kW 12 : 12kW 14 : 14kW 16 : 16kW
Type model
B: Inverter hittepomp H: Hittepomp
Klassificatie
N: Interne eenheid U: Externe eenheid —: instellen
Lucht-naar-water hittepomp voor R410A
12 Hittepomp lucht naar water
Algemene informatie
Modelnaam en verwante informatie
Instellen
AH-W096A0
AH-W126A0
AH-W146A0
AH-W166A0
Naam model
Buitenelement
AHUW096A0
AHUW126A0
AHUW146A0
AHUW166A0
-
AHUW096A1
AHUW096AN
AHUW128A1
AHUW148A1
AHUW168A1
AHUW126A1
AHUW146A1
AHUW166A1
AHUW126A2
AHUW146A2
Voeding
(element)
1~ 220-240V
50Hz
3N~ 380-415V
50Hz
3N~ 380-415V
50Hz
3N~ 380-415V
50Hz
1~ 220-240V
50Hz
1~ 220-240V
50Hz
1~ 220-240V
50Hz
1~ 220-240V
50Hz
1~ 220-240V
50Hz
*1 : getest onder Eurovent verhittingsconditie (watertemperatuur 30°C ’ 35°C bij omgevingstemperatuur buiten 7°C / 6°C)
*2 : getest onder Eurovent koelconditie (watertemperatuur 23°C ’ 18°C bij omgevingstemperatuur buiten 35°C / 24°C)
3 : Alle toestellen zijn onder atmosferische druk getest.
Installatiehandleiding 13
NEDERLANDS
-
Ingebouwde
Capaciteit
Voeding
elektrische
Binnenelement verwarming (kW) (elektrische verwarming) Verwarming (kW)*1 Koeling (kW)*1
AHNW096A0
4(2+2)
9
8.6
AHNW126A0
12
14
1~ 220-240V 50Hz
AHNW146A0
6(3+3)
14
14
AHNW166A0
16
14
AHNW09604A1
4(2+2)
1~220-240V 50Hz
AHNW09606A1
6(3+3)
9
9
AHNW09A06A1
6(2+2+2)
3N~220V 50Hz
AHNW09806A1
6(2+2+2)
3N~380-415V 50Hz
AHNW09606A0
6(3+3)
AHNW09A06A0
3N~ 220V 50Hz
9
8.6
6(2+2+2)
AHNW09806A0
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
12
14.6
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
14
15.5
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
16
16.8
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
12
14.5
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
14
15.5
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
16
16.1
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
12
12
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
AHNW16606A1
6(3+3)
1~ 220-240V 50Hz
AHNW16A06A1
6(2+2+2)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16806A1
6(2+2+2)
3N~ 380-415V 50Hz
14
14
AHNW16A09A1
9(3+3+3)
3N~ 220V 50Hz
AHNW16809A1
9(3+3+3)
3N~ 380-415V 50Hz
Algemene informatie
Accessoires
Om de functionaliteit van
men ‘accessoires´ noemt.
uit te breiden zijn er verschillende externe apparaten die
Ze worden geclassificeerd als ‘accessoires’ en ‘accessoires van derden’ naar gelang de fabrikant.
Accessoires worden geleverd door LG Electronics en accessoires van derden worden geleverd door
gerelateerde fabrikanten.
Accessoires ondersteund door LG Electronics
Item
Doel
Installatiekit tank voor sanitair water Om te werken met de tank voor sanitair water
Model nr.
PHLTA : 1Ø binnen
PHLTC : 3Ø binnen
Luchtsensor op afstand
Te regelen door luchttemperatuur
PQRSTA0
Droog contact
Extern signaal aan en uit ontvangen
PQDSA
Kit voor verhitting door de zon Om te werken met systeem voor verhitting door de zon
PHLLA (maximum temperatuur : 96℃)
PHLLB (maximum temperatuur : 120℃)
PHS02060310 : 200 liter, enkelvoudige verhittingsspoel, 1Ø 230V 50Hz 3kW Elektrische verhitter
Tank voor sanitair water
Om heet water te genereren en te bewaren
PHS02060320 : 200 liter, dubbele verhittingsspoel,
1Ø 230V 50Hz 3kW Elektrische verhitter
PHS03060310 : 300 liter, enkelvoudige verhittingsspoel, 1Ø 230V 50Hz 3kW Elektrische verhitter
PHS03060320 : 300 liter, dubbele verhittingsspoel,
1Ø 230V 50Hz 3kW Elektrische verhitter
Accessoires ondersteund door fabrieken van derden
Item
Doel
Specificatie
Om aanvullende verhittingsenergie voor waterSysteem voor verhitting door de zon
tank te genereren
Thermostaat
Te regelen door luchttemperatuur
Type alleen verhitting (230V AC of 24V AC)
Type koelen-verhitten (230V AC of 24V AC met
modeselectieschakelaar)
Driewegs klep en aandrijver
Om waterstroming voor verhitting heet water of
verhitting van de vloer te regelen
3 draden, type SPDT (Single Pole Double Throw),
230V AC
Tweewegs klep en aandrijver
Om waterstroom te regelen voor eenheid spoel ventilator
2 draden, NO (normaal open) of NC (Normal Closed –
normaal gesloten) type, 230V AC
14 Hittepomp lucht naar water
Algemene informatie
Voorbeeld gewone installatie
LET OP
Als
geïnstalleerd is met een al bestaande boiler, moeten de boiler en de
niet
tegelijk ingeschakeld worden. Als de temperatuur van het binnenkomend water boven 55°C ligt, zal het systeem stoppen om mechanische schade aan het product te voorkomen. Voor gedetailleerde elektrische bedrading en waterslangen dient u contact op te nemen met de gemachtigde installateur.
Sommige installatie-afbeeldingen worden als voorbeeld weergegeven. Omdat deze afbeeldingen conceptuele illustraties zijn, dient de installateur de installatie te optimaliseren aan de hand van de installatiecondities.
GEVAL 1: Hittezenders aansluiten voor verhitting en koeling
(Onder lus grond, eenheid ventilatorspoel en radiator)
Buiten
Binnen
Eenheid buiten
Eenheid binnen
OPMERKING:
Ventilatorspoeleenheid Lus vloerverwarming
Radiator
• Kamerthermostaat
- Soort thermostaat en specificatie dient te voldoen aan hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7 van de installatiehandleiding van de
.
• Passeerklep
- Om er zeker van te zijn dat de watersnelheid voldoende is, dient de passeerklep geïnstalleerd te zijn bij de collector.
- Passeerklep dient om de minimale snelheid van waterstroming in elk geval te garanderen. Minimale snelheid van waterstroming wordt beschreven in de curve met karakteristieken van de waterpomp.
Hoge temperatuur
Kamerthermostaat (veldtoevoer)
Afsluitklep
Lage temperatuur
Tweewegs regelklep
(veldtoevoer)
Passeerklep (veldtoevoer)
Installatiehandleiding 15
NEDERLANDS
• Tweewegklepafsluiter
- Monteer altijd een tweewegklepafsluiter om in de koelstand dauwcondensatie op de vloer en de
radiator te voorkomen.
- Soort tweewegsklep en specificatie dient te voldoen aan hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 van de installatiehandleiding van de
.
- Tweewegs klep dient geïnstalleerd te zijn aan de toevoerkant van de collector.
Algemene informatie
GEVAL 2: De tank met sanitair water aansluiten
Buiten
Binnen
Eenheid buiten
Eenheid binnen
Ventilatorspoeleenheid
Heet water
Lus vloerverwarming
Radiator
Tank met
sanitair
water
Stadswater
Note:
Tank met
sanitair
• Tank met sanitair water
- Deze dient uitgerust te worden met water
interne elektrische verhitter om voldoende hitte-energie te
genereren in een zeer koud seizoen.
• Driewegklepafsluiter
- Het type driewegklepafsluiter en de specificaties moeten overeenstemmen met de hoofdstukken
4 en 7 van de
installatiehandleiding.
Hoge temperatuur
Kamerthermostaat (veldtoevoer)
Lage temperatuur
Tweewegklepafsluiter
(veldvoeding)
Afsluitklep
Passeerklep (veldtoevoer)
16 Hittepomp lucht naar water
Driewegklepafsluiter
(veldvoeding)
Algemene informatie
GEVAL 3: Systeem voor zonne-energie aansluiten
Buiten
Binnen
Eenheid buiten
Eenheid binnen
Bron zonnewarmte
Tank met
Heet watersanitair
water
Ventilatorspoeleenheid Lus vloerverwarming
Radiator
Tank met
sanitair
water
Stadswater
OPMERKING:
• Tank met sanitair water
- Men dient een extra hittewisselaar te hebben om warmte-energie met het systeem voor zonne-energie te gebruiken.
• Pomp
- Maximaal stroomverbruik dient minder te zijn dan 0,25kW.
Kamerthermostaat (veldtoevoer)
Lage temperatuur
Tweewegklepafsluiter
(veldvoeding)
Driewegklepafsluiter
(veldvoeding)
Afsluitklep
Passeerklep (veldtoevoer)
Pomp (veldtoevoer)
Installatiehandleiding 17
NEDERLANDS
Hoge temperatuur
Algemene informatie
Cyclusdiagram
Koelvloeistofcyclus (Niet-stoominjectie)
EENHEID BINNEN
EENHEID BUITEN
KANT
VLOEISTOF
EEV
Driewegs klep
Th6
Th2
Th7
Th8
Hittewisselaar
plaat eenheid
binnen
Hittewisselaar
eenheid buiten
Lage-drukschakelaar
Th3
KANT GAS
Th4
Driewegserviceventiel
Accumulator
Omdraaiklep
Th5
COMPRESSOR
Hogedrukschakelaar
KOELEN
VERHITTEN
Beschrijving
Categorie
Symbool
Eenheid
binnen
Sensor luchttemperatuur op afstand
CN_ROOM
Th2
Th3
Sensor temperatuur invoerverdamper
Temperatuursensor uitlaatverdamper
Temperatuursensor compressorzuigslang
Temperatuursensor compressorafvoerslang
CN_PIPE
CN_PIPE/O
Th4
Th5
Eenheid
buiten
PCBconnector
Betekenis
Th1
Opmerkingen
- Optioneel accessoire (wordt apart verkocht)
- Niet weergegeven in diagram
- Betekenis wordt uitgedrukt op basis van
de koelmodus.
CN_TH3
- Th4 en Th5 zijn aangesloten op de 4-pins
type connector CN_TH3.
CN_TH3
Th6
Temperatuursensor condensor
CN_TH2
Th7
Temperatuursensor buitenlucht
CN_TH2
Th8*1
Middentemperatuursensor van condensor
EEV
Elektronische expansieklep
- Beschrijving wordt uitgedrukt gebaseerd
op koelmodus.
- Th6 en Th7 zijn aangesloten op 4 pins
type connector CN_TH2
- Th8 is aangesloten op een vierpolige
connector van het type CN_TH3.
CN_TH2
CN_LEV1
*1 toegepast model: AHUW128A1, AHUW148A1, AHUW168A1, AHUW096A1, AHUW126A1, AHUW146A1, AHUW166A1
Koelcyclus (stoominjectie)
INDOOR UNIT
OUTDOOR UNIT
LIQUID SIDE
Th2
EEV2
EEV1
3-Way
Service Valve
Th6
Phase,
Separator
EEV3
Indoor Unit
Plate Heat
Exchanger
Th7
Th8
Outdoor Unit
Heat Exchanger
Low Pressure
Switch
Th3
GAS SIDE
3-Way
Service Valve
Th4
Reversing Valve
Accumulator
COMPRESSOR
Th5
High Pressure
Switch
COOLING
HEATING
Description
Categorie
Eenheid
binnen
Symbool
PCBconnector
Sensor luchttemperatuur op afstand
CN_ROOM
Th2
Th3
Sensor temperatuur invoerverdamper
Temperatuursensor uitlaatverdamper
Temperatuursensor compressorzuigslang
Temperatuursensor compressorafvoerslang
CN_PIPE
CN_PIPE/O
Th4
Th5
Eenheid
buiten
Betekenis
Th1
CN_TH2
CN_TH2
Th6
Temperatuursensor condensor
CN_TH1
Th7
Temperatuursensor buitenlucht
CN_TH1
Th8
Middentemperatuursensor van condensor
EEV1
EEV2
EEV3
Elektronische expansieklep
18 Hittepomp lucht naar water
CN_TH2
CN_EEV1
CN_EEV2
CN_EEV3
Opmerkingen
- Optioneel accessoire (wordt apart verkocht)
- Niet weergegeven in diagram
- Betekenis wordt uitgedrukt op basis van
de koelmodus.
- Th4 en Th5 zijn aangesloten op de 4-pins
type connector CN_TH2.
- Beschrijving wordt uitgedrukt gebaseerd
op koelmodus.
- Th6 en Th7 zijn aangesloten op 4 pins
type connector CN_TH1
- Th8 is aangesloten op een vierpolige
connector van het type CN_TH3.
- Instellen van massastroom van circulerende
k oelmiddel of injecteren van koudemiddel
Installatiehandleiding 19
Ref in
Basisinstallatie
(IDU+ODU)
Eenheid binnen (hydro-kit)
NEDERLANDS
Ref uit
Temperatuursensor
KAMER op afstand
Verwarming
onder vloer
Radiator
Ventilatorspoeleenheid
Sanitaire watertank
is geïnstalleerd
(Sanitaire watertankkit is noodzakelijk)
Stadswater
Stroom
Zonne-energiesysteem
is aangesloten
(Zonne-energiekit
is noodzakelijk)
SYSTEEM ZONNEENERGIE
Componenten
zonne-energie
Zonnepaneel
Algemene informatie
Watercyclus
Algemene informatie
Beschrijving
Categorie
Symbool
TH1
TH2
Eenheid
binnen
TH3
TH4
TH5
F/S
CN_PIPE/OUT
CN_PIPE
CN_TH3
Opmerkingen
- Betekenis wordt uitgedrukt gebaseerd
op koelmodus.
- TH3, TH4, en TH5 zijn aangesloten op 6
pins type connector CN_TH3.
CN_FLOW1
E/HT
Elektrische verhitter
W_PUMP1
Interne waterpomp
CN_W/PUMP(A)
EXP/TANK
Expansietank
CTR/PNL
2WAY V/V_1
Sensor luchttemperatuur op afstand
Bedieningspaneel (of ‘Controller op afstand’)
Om waterstroom voor ventilatorspoeleenheid
te regelen
W/TANK
Sanitaire watertank
B/HT
Elektrische verhitter
- Stroomregeling voor water dat van
eenheid binnen wegstroomt.
- Wisselen stroomrichting tussen onder
grond en watertank
Water dat verhit moet worden door
CITY WATER
eenheid binnen en B/HT van W/TANK
SHOWER
Water geleverd aan eindgebruiker
TH6
Sensor temperatuur water W/TANK
3WAY V/V_1
TH7
3WAY V/V_2
Verhitting
zon
PCB-connector
- Verhittingscapaciteit wordt verdeeld in twee niveaus:
Gedeeltelijke capaciteit door E/HEAT(A) en volledige
capactiet door E/HEAT(A) + E/HEAT(B).
CN_E/HEAT(A)
- Werkstroom (230V AC 50Hz) van
CN_E/HEAT(B) E/HEAT(A) en E/HEAT(B) worden geleverd
door externe stroombron via
relaisconnector en ELB.
TH8
Verhitting
water
Betekenis
Sensor temperatuur koelvloeistof
(gaskant)
Sensor temperatuur koelvloeistof
(vloeistofkant)
Sensor temperatuur water invoeren
Sensor temperatuur water interim
Sensor temperatuur wegstromend water
Stroomschakelaar
W_PUMP/2
Sensor temperatuur water door
zonne-energie verhit
- Stroomregeling voor water dat verhit wordt en
gecirculeerd door SYSTEEM ZONNE-ENERGIE.
- Overschakelen stroomrichting tussen
SYSTEEM ZONNE-ENERGIE en W/TANK
Externe waterpomp
- Werkstroom (230V AC 50Hz) van interne
waterpomp wordt verzorgd door de connector.
(geen connector) - Verandering absorberingsvolume van verhit water
- Optionele accessoire (apart verkocht)
CN_ROOM
- Model nr. PQRSTA0
CN_REMO
CN_2WAY(A)
- Vooraf ingebouwd in eenheid binnen
- Accessoire derde partij en veldinstallatie
(apart verkocht)
- Tweedraads NO of NC type tweewegs klep
wordt ondersteund.
- Accessoire derde partij en veldinstallatie
(apart verkocht)
- Sanitair heet water genereren en opslaan door
AWHP of ingebouwde elektrische verhitter- Accessoire derde partij en veldinstallatie
CN_B/HEAT(A) (gewoonlijk ingebouwd in W/TANK)
- Zorgen voor meer waterverhittingscapaciteit
(geen connector)
CN_3WAY(A)
- Accessoire derde partij en veldinstallatie
(apart verkocht)
- SPDT type driewegs klep wordt ondersteund.
(geen connector) - Veldinstallatie
(geen connector) - Veldinstallatie
CN_TH4
- TH6 en TH7 zijn aangesloten op 4 pins
type connector CN_TH4.
- TH6 is een deel van sanitaire watertankkit.
Model nr. PHLTA)
- TH7 is een onderdeel van kit voor
zonne-energie Model nr. PHLLA)
CN_3WAY(B)
- Accessoire derde partij en veldinstallatie
(apart verkocht)
- SPDT type driewegs klep wordt ondersteund.
- Accessoire derde partij en veldinstallatie
(apart verkocht)
CN_W/PUMP(B) - Als waterpomp van SYSTEEM VOOR ZONNEENERGIE niet in staat is tot circulering, kan de
externe waterpomp gebruikt worden.
- Dit systeem kan de volgende componenten omvatten:
Zonnepaneel, sensors, thermostaten, interim
- Accessoire derde partij en veldinstallatie
ZONNE-ENERG- hittewisselaar, waterpomp, etc.
(geen connector) (apart verkocht)
IESYSTEEM
- Om heet water verhit door het SYSTEEM
VOOR ZONNE-ENERGIE te gebruiken moet
de eindgebruiker een AWHP zonnekit te bezitten.
20 Hittepomp lucht naar water
Algemene informatie
Onderdelen en afmetingen
Eenheid binnen (extern)
315
315.3
850
490
NEDERLANDS
474
Beschrijving
Nee
1
2
(eenheid: mm)
Naam
Deur
Hendel
Opmerkingen
Bedieningspaneel wordt weergegeven nadat deze deur geopend is.
Gebruikt om de voorkast te bedekken of juist zichtbaar te maken.
Installatiehandleiding 21
Algemene informatie
Eenheid binnen (intern)
305
39
66
848
474
52
109
76
81
100
474
75.1
(eenheid: mm)
Beschrijving
Nee
1
2
3
4
5
6
7
Naam
Koelvloeistofslang
Koelvloeistofslang
Waterslang binnengaand
Waterslang uitgaand
Bedieningspaneel
Waterpomp
Veiligheidsklep
8
Thermische schakelaar
8'
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Thermische schakelaar
Bedieningsdoos
Stroomschakelaar
Hittewisselaar plaat
Drukmeter
Expansietank
Luchtopening
Elektrische verhitter
Zeef
Afsluitklep
Draaghendel
22 Hittepomp lucht naar water
Opmerkingen
Ø15.88mm
Ø9.52mm
Mannelijke PT 1 inch
Mannelijke PT 1 inch
Ingebouwde controller op afstand
Max kop 7,5 / 6,5 meter
Open bij waterdruk 3 bar
Stroomafsnijdinput naar elektrische verhitter bij 90 graden Celsius
(handmatige terugkeer bij 55 graden) (Verwendung eines 1Ø elektrischen Erhitzers)
Stroomafsnijdinput naar elektrische verhitter bij 90 graden Celsius
(handmatige terugkeer bij 55 graden) (Verwendung eines 3Ø elektrischen Erhitzers)
PCB en eindblokken
Minimum werkingsbereik bij 15 LPM.
Hittewisselaar tussen koelvloeistof en water
Duidt druk circulatiewater aan
Verandering absorberende volume van verhit water
Zuiveren lucht wanneer laden water
Zie pagina 12.
Deeltjes filteren en opstapelen binnen circulerend water
Water afvoeren of blokkeren tijdens het aansluiten van leidingen.
Om het product te dragen
Algemene informatie
Eenheid buiten (extern)
4-gaten voor ankerbouten
Verwarmingscapaciteit
van het apparaat:
12, 14 en 16 kW
U3 raamwerk
(eenheid: mm)
Steun
*
* : AHUW146A2
AHUW126A2
NEDERLANDS
Beschrijving
Nee
1
2
3
Naam
Serviceklep vloeistofkant
Serviceklep gaskant
Luchtafvoerrooster
Installatiehandleiding 23
Algemene informatie
4-gaten voor ankerbouten
Verwarmingscapaciteit
van het apparaat:
9 kW
U4 raamwerk
(eenheid: mm)
Steun
Beschrijving
Nee
1
2
3
Naam
Serviceklep vloeistofkant
Serviceklep gaskant
Luchtafvoerrooster
24 Hittepomp lucht naar water
Algemene informatie
Bedieningsonderdelen
Regeldoos: Eenheid binnen
1Ø Elektrische verwarming
3Ø Elektrische verwarming
7
7
8
5
6
6
1
10
9
8
8
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Naam
Eindblokken
Eenheid ELB
ELB watertankverhitter
(optioneel)
Magnetische schakelaar
Magnetische schakelaar
(optioneel voor watertank verhitter)
Hoofd PCB
Droge contactsteun
Magneetcontact
Eenheid MCCB
Verhitter watertank MCCB
(optioneel)
Opmerkingen
De eindblokken maken een makkelijke aansluiting van veldbedrading mogelijk
De ELB beschermt de eenheid tegen overbelasting of kortsluiting.
De ELB beschermt de watertankverhitter in de sanitaire watertank
tegen overbelasting of kortsluitingtank.
De hoofd-PCB (Printed Circuit Board) regelt het functioneren van de eenheid
Steun om droog contact te installeren (apart verkocht)
De MCCB beschermt de eenheid tegen overbelasting.
De MCCB beschermt de verhitter van de watertank in de sanitaire watertank
tegen overbelasting
Installatiehandleiding 25
NEDERLANDS
Nee
1
2
Algemene informatie
Bedieningspaneel
14
1
1
0
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
Beschrijving
Nee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Naam
Weergavepaneel
Knop om temperatuur te veranderen
Knop stille modus aan-uit
Knop voor selectie van de bedieningsmodus
Knop waterverhitting inschakelen/uitschakelen
ESC-knop
Op, neer, links, rechts
Stroomknop
Knop voor instellen van functies
Knop modus instelling temperatuur
Knop modus temperatuur bekijken
Programmeerknop
Knop instellen/wissen
Drukmeter
BEDRADINGSDIAGRAM: Eenheid binnen
-Zie het bedradingsdiagram binnen de regeldoos.
Circuitdiagram: interne eenheid
-Zie het circuitdiagram binnen het voorpaneel.
Bedradingsdiagram: externe eenheid
-Zie het bijgevoegde bedradingsdiagram in de externe eenheid.
26 Hittepomp lucht naar water
2
3
4
Algemene informatie
M/C
M/C
1~
230V
50Hz
M/C
M/C
MAGNETIC CONTACT
Bedradingsdiagram: interne en externe eenheid (waaronder veldbedrading)
(Interne : Elektrische verwarming 1Ø, Externe : 1Ø)
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 27
Algemene informatie
28 Hittepomp lucht naar water
M/C
M/C
1~
230V
50Hz
M/C
MCCB
M/C
3
MCCB
3~
220V
50Hz
or
3~
380V
50Hz
Bedradingsdiagram: interne en externe eenheid (waaronder veldbedrading)
(Interne : Elektrische verwarming 3Ø, Externe : 1Ø)
Algemene informatie
M/C
M/C
MCCB
M/C
M/C
3~
380V
50Hz
1~
220V
50Hz
3
MCCB
3~
220V
50Hz
Bedradingsdiagram: interne en externe eenheid (waaronder veldbedrading)
(Interne : Elektrische verwarming 3Ø 220V, Externe : 3Ø)
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 29
Algemene informatie
3~
380V
50Hz
M/C
M/C
MCCB
M/C
M/C
3
1~
220V
50Hz
MCCB
Bedradingsdiagram: interne en externe eenheid (waaronder veldbedrading)
(Interne : Elektrische verwarming 3Ø 380-415V, Externe : 3Ø)
30 Hittepomp lucht naar water
Installatie van eenheid buiten
3. Installatie van eenheid buiten
De eenheid buiten van
wordt buiten geïnstalleerd om hitte te wisselen met omgevingslucht. Het is
daarom belangrijk om te zorgen dat er genoeg ruimte is rond de externe eenheid en te zorgen voor specifieke externe
condities. Dit hoofdstuk geeft richtlijnen om de eenheid buiten te installeren, een omleiding te maken om aan te sluiten op de eenheid binnen en wat men moet doen wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd bij de zee.
Condities waarbij eenheid buiten geïnstalleerd is
• Als er een luifel over de eenheid hangt om te voorkomen
dat het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht of
regen, zorg er dan voor dat de straling van warmte van
de hittewisselaar niet belemmerd wordt.
• Zorg ervoor dat de ruimten aangeduid door pijlen rond de voorkant, achterkant en zijkant van
de eenheid in acht genomen worden.
• Zet geen dieren of planten in het pad van de
warme lucht.
• Houd rekening met het gewicht van de eenheid
buiten en kies een plek waar geluid en trilling
minimaal zijn.
• Kies een plek zodat de warme lucht en geluid
van de eenheid buiten de omwonenden niet
storen.
Lu
ife
l
300
Ob
va stak
n h el
ek s
ke
n
300
600
700
(Minimale serviceruimte : mm)
Boor een gat in de muur
Muur
Buiten
5~7mm
Binnen
Installatiehandleiding 31
NEDERLANDS
• Als het maken van een gat nodig is om de
slang tussen de eenheid binnen en buiten te
verbinden, volgt u de beschrijvingen onder.
- Boor het gat voor de slang met een boor voor
een gat van 70 mm.
- Het gat voor de slang dient licht schuin te zijn
ten opzichte van de buitenkant om te voorkomen dat regeldruppels naar de binnenkant
druppelen.
Installatie van eenheid buiten
Installatie bij de zee
LET OP
1. Lucht-naar-water hittepomp dient NIET geïnstalleerd te worden in gebieden waar roest veroorzakende gassen, zoals zuur of basisch gas,
worden geproduceerd.
2. Installeer het aircosysteem niet waar het rechtstreeks blootstaat aan wind uit zee (zoutinwerking). Daardoor wordt corrosie van het aircosysteem voorkomen. Roest, met name aan de vin van de hittewisselaar buiten, kan ertoe leiden dat het product niet goed functioneert.
3. Als de eenheid buiten dichtbij de zee wordt geïnstalleerd, dient men directe blootstelling aan de zeewind te vermijden. Anders is er voor de
hittewisselaar extra antiroestbehandelng nodig.
Geval 1. Als men de eenheid buiten dicht bij de zee wil installeren, dient men directe blootstelling aan de zeewind te vermijden. Installeer de eenheid buiten aan de andere kant van de richting van de zeewind.
Zeewind
Zeewind
Zeewind. Om de eenheid buiten bij de zee te installeren stelt u een beschuttingsmiddel tegen de wind op, zodat het product niet blootgesteld wordt aan zeewind.
• Deze dient even sterk te zijn als beton om te voorkomen dat
zeewind van de zee het product bereikt.
Windbreker
• De hoogte en breedte dient meer dan 150% van de eenheid
buiten te zijn.
Zeewind
• Neem in verband met een goede luchtcirculatie een afstand
van ten minste 70 cm in acht tussen buitenelementen en het
bijbehorende windscherm.
LET OP
Periodiek (meer dan eenmaal per jaar) schoonmaken van het stof of zoutdeeltjes op de hittewisselaar door water te
gebruiken.
Seizoenswind en voorzorgsmaatregelen in de winter
• Voldoende maatregelen zijn nodig in een gebied waar sneeuw valt of waar in de winter een strenge koude heerst , zodat het product goed gebruikt kan worden.
• Bereid u voor op seizoenswinden of sneeuw in de winter, zelfs in andere gebieden.
• Installeer een zuig- en afvoerslang om geen sneeuw en regen binnen te laten.
• Installeer de externe eenheid zodat deze niet direct met de sneeuw in aanraking komt. Als sneeuw zich ophoopt en deze bevriest
op de luchtzuigopening, kan het systeem mogelijk slecht gaan functioneren. Als het product in een gebied waar het vaak sneeuwt
wordt geïnstalleerd, bevestig u de kap aan het systeem.
• Installeer buitenelementen in gebieden met veel sneeuwval op een hoogte van 50 cm boven het gemiddelde jaarlijkse sneeuwdekniveau.
• Als er meer dan 10 cm sneeuw op de bovenkant van de buitenelementen ligt, moet deze sneeuw verwijderd worden als het aircosysteem in bedrijf is.
1. De hoogte van het H-frame moet meer dan tweemaal de sneeuwval zijn en de breedte zal de breedte van het product niet overtreffen. (Als breedte van frame breder is dan dat van het product, kan sneeuw zich ophopen.)
2. Installeer de zuigopening en de afvoeropening van de externe eenheid niet in de richting van de winden van het seizoen.
32 Hittepomp lucht naar water
Installatie van eenheid binnen
4. Installatie van eenheid binnen
De eenheid binnen van de
wordt binnen geïnstalleerd waarbij het eindpunt van de
waterslangcyclus onder de grond en de koelvloeistofslang van de eenheid buiten tegelijkertijd toegankelijk zijn. In dit hoofdstuk worden condities voor de installatieplek beschreven. Verder worden
ook overwegingen bij het installeren van accessoires van derden beschreven.
CONDITIES WAARBIJ EENHEID BINNEN GEINSTALLEERD IS
Specifieke condities zijn vereist voor de installatieplek zoals ruimte om service uit te voeren, bevestiging aan de muur, de
lengte en hoogte van de waterslang, totaal volume aan water, het aanpassen van het expansielichaam en de waterkwaliteit.
Algemene beschouwingen
Men moet rekening houden met de volgende dingen voordat men de eenheid binnen installeert.
- De installatieplek dient vrij te zijn van weercondities buiten, zoals regen, sneeuw, wind, vorst et
cetera.
- Kies een plek die waterbestendig is of waarbij de afwatering goed is.
- Men dient voor voldoende ruimte te zorgen om service te verlenen.
- Plaats geen ontvlambare materialen rond de eenheid binnen.
- Men kan niet voorkomen dat muizen de eenheid binnen ingaan of draden aanvallen.
- Zet niets voor de eenheid binnen om te zorgen dat de luchtcirculatie rond de eenheid binnen goed verloopt.
- Zet niets onder de eenheid binnen om vrij te zijn van onverwacht water dat wegstroomt.
- In geval van waterdruk die tot 3 bar stijgt, dient men voor waterafvoer te zorgen waarbij water
wordt afgevoerd door een veiligheidsklep.
Ruimte rondom om service uit te voeren
250
• Zorg ervoor dat de ruimten die aangeduid zijn door pijlen
aan de onderkant, zijkant en bovenkant vrij zijn.
• Men geeft de voorkeur aan bredere ruimten voor makkelijk
onderhoud en ruimte voor de slangen.
NEDERLANDS
• Als men niet zorgt voor de minimale ruimte om service uit te
voeren, kan de luchtcirculatie gehinderd worden en kunnen
interne delen van de eenheid binnen door oververhitting
beschadigd worden.
200
1300
200
(Minimale serviceruimte : mm)
Installatiehandleiding 33
Installatie van eenheid binnen
Bevestiging aan muur
1 Stap. Na het losmaken van acht schroeven haalt u de bedekking voor van de eenheid binnen. Als u de bedekking voor wegneemt, grijpt u de draaghendels aan de linker en rechter kant van de bedekking voor. Vervolgens trekt u in de richting naar boven. Wanneer u de bedekking voor in elkaar zet, verwijdert u de losgemaakte zijbeugels van de bedekking voor en draait ALLEEN de twee schroeven onder aan.
Schroeven
onder
Verwijderen
Stap 2. Breng "installatieblad" aan de muur aan en
markeer de locatie van de bouten. Dit blad helpt
u de juiste locatie voor de bouten te vinden.
LET OP
Installatieblad
Gaten voor moeren (meer gebruiken dan M8)
Dit blad dient op aangesloten niveau te zitten.
Indien niet, zal de steunplaat en de eenheid binnen niet correct worden bevestigd.
Stap 3. Verwijder het installatieblad. Schroef bouten met
steunplaat aan de gatmarkeringen op de muur.
Wanneer men bouten aanschroeft, gebruikt u de
M8 ~ M11 ankerbouten om de eenheid binnen
stevig op te hangen.
(Ha
ll m
ark
s)
OPMERKING
Acht kleine gaten rond vier grote gaten kan men gebruiken als alternatief voor M8 ~ M11 ankerbouten.
Maar men geeft de voorkeur aan M8 ~ M11 ankerbouten.
Stap 4. Hang de eenheid binnen op de steunplaat.
Vang de draaghendels aan de linker en
rechter kant van de eenheid binnen op.
LET OP
Als men de eenheid binnen opheft, moet men dit doen
met op zijn minst twee personen.
Gewicht van eenheid binnen is bijna 55kg.
34 Hittepomp lucht naar water
Installatie van eenheid binnen
Watervolume en pompcapaciteit
heeft een andere interne waterpomp op grond van de productcapaciteit.
De waterpomp heeft drie snelheden (maximaal/medium/minimum) en daarom kan het vereist zijn om
de standaard snelheid van de waterpomp te veranderen indien er veel lawaai is door waterstroming.
In de meest gevallen echter wordt het sterk aangeraden de snelheid op maximaal in te stellen.
OPMERKING
Snelheid waterpomp
Om te zorgen voor voldoende stroming van water dient u de snelheid van de waterpomp niet op ‘min’ in
te stellen. Dit kan leiden tot een fout met onverwachte stroomsnelheid CH14.
Verwarmingscapaciteit van het apparaat: 9 kW
8.0
7.5
7.0
Hydraulisch kopverlies (mH2O)
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
Med.
1.5
Max.
1.0
12
0.5
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Stroomsnelheid water (l/min)
90
100
110
90
100
110
Verwarmingscapaciteit van het apparaat: 12, 14 en 16 kW
8.0
7.5
7.0
6.0
5.5
5.0
4.5
NEDERLANDS
Hydraulisch kopverlies (mH2O)
6.5
Max.
4.0
3.5
Med.
3.0
2.5
2.0
1.5
15
1.0
0.5
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Stroomsnelheid water (l/min)
MAX. instelling hoge snelheid
Med.: instelling lage snelheid
Waarschuwing : Als u een stroomsnelheid buiten de curves kiest kan dit zorgen voor schade aan en niet goed functioneren van de eenheid.
: Afsnijdbereik werking
Installatiehandleiding 35
Installatie van eenheid binnen
Watervolume en druk expansievat
Binnen het
expansievat is er een filtercapaciteit van 8 liter en 1 bar voordruk. Dat
betekent volgens de grafiek van de volumedruk dat een totaal watervolume van 230 liter standaard
ondersteund wordt. Als het totale watervolume wordt gewijzigd op grond van de conditie van installatie, dient de voordruk aangepast te worden om te zorgen dat het product goed werkt.
- Minimale totale watervolume is 20 liter.
- Men past de voordruk aan door het totale watervolume. Als de eenheid binnen zich op de hoogste
positie van het watercircuit bevindt, is er geen aanpassing nodig.
- Om voordruk aan te passen gebruikt u het stikstofgas van een gediplomeerde installateur.
2.4
Voordruk in expansievat (bar)
2.1
1.7
1.4
1.0
0.7
0.3
20
60
100
140
180
220
Maximale totale watervolume (liter)
260
300
340
Men past de voordruk van het expansievat als volgt aan :
1 Stap. Zie de tabel "volume-hoogte". Indien installatie voldoet aan geval 1, gaat u naar stap
2.Anders, als het om geval B gaat, doet u niets.
(Aanpassing voordruk is niet nodig.)
Anders, als het om geval C gaat, gaat u naar stap 3.
Stap 2. Pas voordruk aan op grond van de volgende vergelijking.
Voordruk [bar] = (0,1*H + 0,3) [bar]
waarbij H: verschil tussen eenheid binnen en de hoogste waterslang
0.3: minimale waterdruk om te zorgen voor werking van het product
Stap 3. Volume van expansievat is minder dan bij afbeelding installatie.
Installeer extra expansievat in het watercircuit buiten.
Volume-hoogte tabel
H<7 meter
H≥7 meter
V < 230 liter V ≥ 230 liter
Geval B
Geval A
Geval A
Geval C
H: verschil tussen eenheid binnen en de hoogste waterslang
V: totale watervolume van illustratie installatie
36 Hittepomp lucht naar water
Installatie van eenheid binnen
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit dient te voldoen aan de richtlijnen EN 98/83 EC.
Eis voor opgeloste chemerische ingrediënten is volgende tabel.
Gedetailleerd waterkwaliteitconditie kan men vinden in de richtlijnen EN 98/83 EC.
Parameter
Acrylamide
Antimonium
Arsenicum
Benzeen
Benzo(a)pyreen
Boor
Bromaat
Cadmium
Chroom
Koper
Cyanide
1.2-dichloorethaan
Epichlorohydrine
Waarde
0.10 μg/l
5.0 μg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
0.010 μg/l
1.0 mg/l
10 μg/l
5.0 μg/l
50 μg/l
2.0 mg/l
50 μg/l
3.0 μg/l
0.10 μg/l
Parameter
Fluoride
Lood
Kwik
Nikkel
Nitraat
Nitriet
Pesticides
Pesticides — totaal
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Selenium
Tetrachloroetheen en trichloroetheen
Trihalomethaans — totaal
Vinylchloride
Waarde
1.5 mg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
20 μg/l
50 mg/l
0.50 mg/l
0.10 μg/l
0.50 μg/l
0.10 μg/l
10 μg/l
10 μg/l
100 μg/l
0.50 μg/l
LET OP
• Als het product wordt geïnstalleerd bij bestaande hydraulische waterlus, is het belangrijk om de
hydraulische slangen schoon te maken om modder en aanslag te verwijderen.
• Het installeren van een zeef voor modder is zeer belangrijk om te voorkomen dat het product steeds
slechter gaat werken.
• Chemische behandeling om roest te voorkomen dient door de installateur te worden uitgevoerd.
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 37
Installatie van eenheid binnen
Condities als accessoires geïnstalleerd zijn
Deze sectie beschrijft condities over installatieplek waar accessoires geïnstalleer zijn. Gedetailleerde installatie
voor accessoires (met inbegrip van ondersteunde accessoirespecificatie, bedrading, instelling PCB voor configuratie accessoires, etc.) zal besproken worden in een afzonderlijk hoofdstuk.
Thermostaat
LET OP
1. GEBRUIK NOOIT tegelijkertijd 230V AC thermostaat en 24V AC thermostaat.
Indien samen gebruikt, veroorzaakt dit kortsluiting en wordt de stroom afgebroken door de circuitbreker.
2. Sommige elektrostaten van het elektromagnetische type hebben een interne vertragingstijd om de
compressor te beschermen. In dat geval kan een modusverandering langer duren dan dat de gebruiker
verwacht. Lees de handleiding van de thermostaat zorgvuldig, als het product niet snel reageert.
3. Het instellen van het temperatuurbereik kan anders zijn dan dat van het product. De insteltemperatuur voor
verhitten en koelen dient gekozen te worden binnen het bereik voor de insteltemperatuur van het product.
4. Het wordt sterk aangeraden dat de thermostaat geïnstalleerd wordt waar de verhitting van de ruimte
hoofdzakelijk toegepast wordt.
Volgende locatie dient vermeden te worden om te zorgen dat het apparaat goed werkt :
• Hoogte van grond is ongeveer 1,5 meter.
• Thermostaat kan geplaatst worden waar het gebied verborgen kan worden als de deur open is.
• Thermostaat kan niet geplaatst worden waar externe thermische invloed kan worden toegepast.
(Zoals boven verhitting radiator of open venster)
Sensor luchttemperatuur op afstand
Rol en beperking bij installatie van de sensor voor luchttemperatuur op afstand lijkt sterk op de
installatie van de thermostaat.
• Afstand tussen de eenheid binnen en de sensor voor luchttemperatuur op afstand dient minder te
zijn dan 15 meter op grond van de lengte van de aansluitkabel van de sensor voor luchttemperatuur op afstand.
• Voor andere beperkingen verwijzen wij u naar de vorige pagina waar beperkingen voor de thermostaat wordt beschreven.
Gebied direct
contact zonnestralen
Gebied voor direct
contact zonnestralen
ja
Ja
nee
Nee
5feet
(1,5 meter)
nee
152,40cm
(1,5 m)
Aansluitkabel
(minder dan 15 m)
Nee
Nee
nee
Thermostaat
38 Hittepomp lucht naar water
Sensor luchttemperatuur op afstand
Installatie van eenheid binnen
Sanitaire Watertank En Kit Voor Sanitaire Watertank/thermische
Kit Voor Zonne-energie
Installeren van sanitaire watertank vereist dat men aan de volgende dingen denkt:
• Sanitaire watertank dient op een vlak oppervlak te worden geplaatst.
• Waterkwaliteit dient te voldoen aan de richtlijnen van EN 98/83 EC.
• Omdat deze watertank een sanitaire watertank is (indirecte hittewisselaar), moet u geen behandeling uitvoeren om te voorkomen dat het water bevriest zoals met ethyleenglycol.
• Het wordt sterk aanbevolen om de binnenkant van de sanitaire watertank na installatie te wassen.
Dit zorgt dat er schoon heet water wordt geproduceerd.
• Vlakbij de sanitaire watertank dient men een goede toevoer en afvoer voor water te hebben voor
gemakkelijke toegang en gemakkelijk onderhoud.
• Stel de maximale waarde van het apparaat om de temperatuur van de sanitaire tank te regelen in.
Als men de sanitaire watertank installeert met de kit voor de sanitaire watertank of zonne-energie,
zijn er een aantal beperkingen zoals hieronder beschreven :
• Sanitaire watertank dient geplaatst te zijn onder de eenheid binnen of op dezelfde hoogte als de
eenheid binnen.
• Sanitaire waterank dient geplaatst te zijn onder het systeem voor zonne-energie.
• Afstand tussen sensor voor de sanitaire watertank of de thermische zonnesensor dient minder dan
5 meter te zijn.
• Als er een AC-stroomkabel is vlakbij de sensorkabel, dient de sensorkabel op zijn minst 5 centimeter verwijderd te zijn om elektrische storing te voorkomen.
Thermische zonnesensor
Watertanksensor
Water In
(minder dan 12 m)
Water uit
Pomp
(veldtoevoer)
Water uit
Thermisch
zonnesysteem
(veldtoevoer)
Zonnecollector
(veldtoevoer)
Water In
Watertank
Installatiehandleiding 39
NEDERLANDS
(Minder dan 12 m)
Driewegs klep
(veldtoevoer)
Installatie van eenheid binnen
WAARSCHUWING
De hercirulatiepomp installeren
Wanneer
wordt gebruikt met de sanitaire watertank, wordt het STERK aangeraden om
de hercirculatiepomp te installeren om te voorkomen dat er koud water aan het einde van de toevoer van
heet water uitstroomt en om de watertemperatuur binnen de sanitaire watertank te stabiliseren.
- Men dient de hercirculatiepomp te laten werken wanneer er geen vraag is naar sanitair water. Daarom
is er een externe tijdplanner nodig om te bepalen wanneer de hercirculatiepomp ingeschakeld en uitgeschakeld moet worden.
- De duur van de werking van de hercirculatiepomp wordt als volgt berekend :
Duur [minuut] = k * V * R
k: 1,2 ~ 1,5 wordt aanbevolen. (Als afstand tussen pomp en tank ver is, kies dan een hoog getal)
V: volume van sanitaire watertank [liter]
R: snelheid van waterstroming van pomp [liter per minuut], die bepaald wordt door de curve van de
prestaties van de pomp.
- De starttijd waarop de pomp moet werken, dient te liggen voor de vraag naar sanitair water.
Toevoer van heet water
Stroom
(Eind van toevoer
heet water)
Hercirculatiepomp
Water uit
Water in
Sanitaire
watertank
Controleklep
Stadswater
40 Hittepomp lucht naar water
Externe
tijdplannen
Installatie van eenheid binnen
Tweewegs klep(Driewegs klep)
Tweewegs klep(driewegs klep) dient zich te bevinden tussen de eenheid binnen en de watertank.
• Als men zeker is van voldoende ruimte, kan de tweewegs klep(driewegs klep) gedeeltelijk binnen
de eenheid binnen liggen door de onderkant van de eenheid binnen weg te snijden.
Voordat het snijden
Na het uitsnijdenc
WAARSCHUWING
Men kan niet voorkomen dat muizen de eenheid binnen ingaan of draden aanvallen.
LET OP
Nadat u de onderkant van de eenheid binnen hebt weggesneden, verwijdert u alle oneffenheden volledig. Oneffenheden kunnen voor persoonlijk letsel zorgen.
De tweewegs klep dient zich te bevinden tussen de eenheid binnen en het punt waar het water binnenkomt naar de ruimte onder de grond. Zie onderstaande afbeelding voor duidelijkheid.
Ventilatorspoeleenheid
Tweewegs klep
(veldtoevoer)
Onder de vloer
Water uit
Domein waar tweewegs
klep geïnstalleerd is
Water in
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 41
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
5. Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Procedures met betrekking tot de slangen en de bedrading van de koelvloeistof buiten vindt men beschreven in dit hoofdstuk. De meeste van deze procedures lijken sterk op die van de LG airconditioner.
Slangen voor de koelvloeistof
Voordat men de slangen voor de koelvloeistof aanbrengt, moet men beperkingen in de lengte van pijpen
en hun hoogte nagaan. Na alle beperkingen te hebben opgelost, moet men een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Vervolgens sluit men de slangen aan op de eenheid buiten en binnen.
Beperkingen in lengte en hoogte van slangen
Type
Niet-dampinspui
ting
Dampinspuiting
Model nr.
9kW
12kW
14kW
16kW
9kW
12kW
14kW
Grootte pijpen(mm)
(Diameter : Ø)
Lengte A(m)
Gas
Liquid Standard
15.88(5/8") 9.52(3/8")
7.5
Verhoging B(m)
Max.
50
Standard
0
Max.
30
*Extra
koelvloeistof
(g/m)
30
15.88(5/8") 9.52(3/8")
7.5
50
0
30
60
15.88(5/8″) 9.52(3/8″)
7.5
50
0
30
30
15.88(5/8") 9.52(3/8")
7.5
50
0
30
50
Binnenelement
A
B
Als buitenelementen
hoger worden
gemonteerd dan
binnenelementen is een
waterslot overbodig.
Buitenelement
Buitenelement
A
B
Binnenelement
LET OP
1. De standaard lengte voor slangen is 7,5 meter en er is geen extra koelvloeistof nodig
tot maximaal 15 meter. Als de lengte van de slangen meer is dan 15 meter, is extra
koelvloeistof nodig zoals de tabel ook zegt.
• Voorbeeld : Als het 16kW model geïnstalleerd is op een afstand van 50 meter, dient 2.100 gram
koelvloeistof te worden toegevoegd op grond van de volgende formule: (50-15) x 60g = 2.100g
2. Gemeten capaciteit van het product is gebaseerd op de standaard lengte en de maximaal
toegestane lengte is gebaseerd op de productbetrouwbaarheid als het apparaat werkt.
3. Als men niet genoeg koelvloeistof laadt, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat niet goed werkt.
4. Men moet elke 5 tot 7 meter een oliehevel installeren.
OPMERKING:
Vul het f-gas label in dat buiten aangehecht is over de hoeveelheid fluor-broeikasgassen. (Deze opmerking over
het f-gas label kan mogelijk niet van toepassing zijn op uw type product of markt.)
① Productielocatie (zie label met modelnaam)
② Locatie van installatie (indien mogelijk geplaatst naast de servicepunten voor het toevoegen of wegnemen van koelvloeidstof)
③ Totaal geladen (① + ②)
42 Hittepomp lucht naar water
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Voorbereiding voor slangen
De voorbereiding voor slangen gaat in vijf stappen. Omdat de hoofdoorzaak van lekken van koelvloeistof
defecten bij het verbredingswerk zijn, moet u dit door de volgende stappen goed doen.
Stap 1. Snijd de slangen en de kabel.
• Gebruik de slangenkit voor accessoires of de
slangen die u plaatselijk hebt gekocht.
• Meet de afstand tussen de eenheid binnen en de
eenheid buiten.
• Knip de slangen iets langer dan de gemeten afstand.
Koperen
slang
Scheef
90
Stap 2. Verwijdering van oneffenheden.
• Verwijder alle oneffenheden volledig van de afgesneden kruissectie van de slang.
• Richt het einde van de slang in de richting naar beneden
om te voorkomen dat de oneffenheden in de slang vallen.
Oneven Ruw
Slang
Opruimer
Punt naar
beneden
Stap 3. Steek verwijdingsmoer in.
• Neem de verwijdingsmoeren die vastzitten aan de
eenheid binnen en de eenheid buiten weg.
• Steek de verwijdingsmoeren in de slang waarvan
de oneffenheden verwijderd zijn.
• Als het verwijdingswerk klaar is, is het onmogelijk
om moeren in de slang te steken.
Verwijdingsmoer
Koperen slang
Stap 4. Verwijdingswerk
• Voer verwijdingswerk uit met behulp van een speciaal verwijdingsgereedschap voor R-410A koelvloeistof zoals hieronder weergegeven.
"A"
mm
1.1 ~ 1.3
1.5 ~ 1.7
1.6 ~ 1.8
1.6 ~ 1.8
1.9 ~ 2.1
• Houd koperen slang stevig in een staaf (of
matrijs) zoals de aangeduide afmeting in de
bovenstaande tabel..
Staaf
"A"
Draagjuk
Kegel
Koperen slang
Klemhendel
Markering rode pijl
Rondom geheel effen
Binnen is glinsterend zonder krassen
Stap 5. Controle
= Onjuist verwijden =
• Vergelijk het verwijde werk met de rechter illustratie.
• Als men geloofd dat de verwijding niet goed is,
snijd u het verwijde gedeelte af en voert de verwijding opnieuw uit.
Gelijke lengte
rondom
Schuin Oppervlakte Gescheurd Ongelijke
beschadigd
dikte
Installatiehandleiding 43
NEDERLANDS
Buitendiameter
mm
inch
6.35
1/4
9.52
3/8
12.7
1/2
15.88
5/8
19.05
3/4
Hendel
Staaf
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Slang op eenheid binnen aansluiten
Men sluit de slang in twee stappen op de eenheid binnen aan. Lees de volgende richtlijnen aandachtig.
Stap 1. Vooraf vastmaken
• Lijn het midden van de slangen uit en draai de
verwijdingsmoer met de hand aan.
Stap 2. Aandraaien.
Slangen eenheid binnen
Verwijdingsmoer Slangen
• Draai de verwijdingsmoer aan met een moersleutel.
• Vastschroeftorsie is als volgt.
Buitendiameter
mm
inch
6.35
1/4
9.52
3/8
12.7
1/2
15.88
5/8
19.05
3/4
Torsie
kgf·m
1.8 ~ 2.5
3.4 ~ 4.2
5.5 ~ 6.6
6.6 ~ 8.2
9.9 ~ 12.1
Moersleutel met open einde (vast)
Verwijdingsmoer
Torsiemoersleutel
Aansluitslang
Slangen eenheid binnen
Leidingen op buitenelementen aansluiten
(verwarmingscapaciteit van het product: 9kW(U4 raamwerk),12kW,14kW,16kW)
De slang aansluiten op de eenheid buiten gebeurt in vijf stappen waaronder ook de instelling van de PCB.
Stap 1. Bepaal richting van slangen.
• Men kan de slangen in vier richtingen aansluiten.
• Men vindt de richtingen in de figuur rechts.
Naar voren
Naar voren
Naar voren
Naar opzij
Naar voren
Naar opzij
Stap 2. Bepaal de richting van slangen:
Als naar beneden
Not Available
44 Hittepomp lucht naar water
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Stap 3. Aandraaien
• Lijn het midden van de slangen uit en draai de
verwijdmoer met de hand aan.
• Draai de verwijdmoer met een moersleutel aan
todat de moersleutel klikt.
• Aandraaitorsie is als volgt.
Buitendiameter
mm
inch
6.35
1/4
9.52
3/8
12.7
1/2
15.88
5/8
19.05
3/4
Continu
Torsie
kgf·m
1.8 ~ 2.5
3.4 ~ 4.2
5.5 ~ 6.6
6.6 ~ 8.2
9.9 ~ 12.1
Torsiemoersleutel
Eenheid buiten
Stap 4. Voorkomen dat vreemde objecten binnendringen
Slangen aan de
vloeistofkant
• Steek de gaten in de slang dicht met stopverf of isolatiemateriaal (plaatselijk ingekocht) om alle gaten
op te vullen zoals men ziet in de figuur rechts.
• Als er insecten of kleine dieren in de eenheid
buiten komen, kan dit kortsluiting in de elektrische doos tot gevolg hebben.
• Tenslotte vormt u de slangen door het aansluitdeel van de eenheid binnen te omwikkelen met
isolatiemateriaal en dit vast te maken met twee
soorten vinyltape. Zorgen voor thermische isolatie is zeer belangrijk.
Afvoerslang
(indien noodzakelijk)
Aansluitslang
Stopverf of isolatiemateriaal
(plaatselijk geproduceerd)
1
ON
2
3
4
5
NEDERLANDS
• Als de slanglengte langer is dan 15 meter, dient
de instelling van de PCB te worden uitgevoerd
aan de hand van de volgende procedures.
1. Open de regeldeksel van de eenheid buiten.
2. Stel in op ‘ON’ voor de vierde schakelaar
van de 5 pins DIP-schakelaar.
3. Sluit de deksel en controleer hoe het product werkt.
Aansluitdraad
DIP SW2
Stap 5. Instelling PCB wanneer slang langer
is dan 15 meter (indien nodig)
Slangen aan
de gaskant
WAARSCHUWING
Open het zijpaneel niet en stel de DIPschakelaar niet in, als het product
werkt.
Installatiehandleiding 45
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Leidingen op buitenelementen aansluiten (verwarmingscapaciteit van
het product: 9 kW)
• Lijn het midden van de slangen uit en draai de
verwijdmoer voldoende aan met de vingers.
• Draai tenslotte de verwijdmoer aan met de torsiemoersleutel totdat de moersleutel klikt.
- Wanneer men de verwijdmoer met de torsiemoersleutel aandraait, moet u ervoor zorgen
dat het aandraaien de richting van de pijl op
de moersleutel volgt.
Buitendiameter
mm
inch
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4
Torsie
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.6
6.3~8.2
9.9~12.1
Lijn het midden van de slangen uit en draai de
verwijdmoer met de hand voldoende aan.
46 Hittepomp lucht naar water
Eenheid buiten
Slangen aan de
gaskant
Slangen aan de
vloeistofkant
Torsiemoersleutel
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Elektrische bedrading
Twee soorten kabels dienen aan de eenheid buiten te zijn aangesloten: De ene is de ‘stroomkabel’, de andere is de ‘aansluitkabel’.
Stroomkabel is een kabel die gebruikt wordt om externe elektriciteit naar de eenheid buiten te leiden. Deze kabel wordt in het algemeen
verbonden aan de externe stroombron (zoals het hoofdpaneel voor distributie van stroom van het huis van de gebruiker) en de eenheid
buiten. De aansluitkabel wordt aan de andere kant gebruikt om de eenheid buiten te verbinden met de eenheid binnen om elektrische
stroom te leveren aan de eenheid binnen en om de communicatie te verzorgen tussen de eenheid buiten en de eenheid binnen. De
procedure voor het bedraden van de eenheid buiten bestaat uit vier stappen. Voordat men start met bedraden, moet men controleren of
de draadspecificatie geschikt is en de volgende richtlijnen en voorzorgsmaatregelen ZEER aandachtig lezen.
Specificatie draden
Specificatie stroomkabel : De stroomdraad die met het buitenelement is verbonden, moet passen
met IC 60245 of HD 22.4 S4 (Met rubber geïsoleerd draad, type 60245 IEC 66 of H07RN-F)
1 Fase (Ø)
Driefasig (Ø)
GN
/YL
GN
/YL
20
20
mm
mm
Als de stroomdraad is beschadigd, moet die – om gevaar te voorkomen - worden vervangen door de fabricant, zijn serviceagent of soortgelijk gekwalificeerd personeel.
Eindspecificatie van stroomkabel en verwante voorzorgsmaatregelen:
Gebruik ronde drukeindpunten voor aansluitingen op het eindblok voor de stroom.
Rond drukeindpunt
Stroomdraad
Speficatie aansluitkabel : De aansluitkabel, gebruikt om de eenheid binnen en buiten te verbinden,
dient te voldoen aan de standaard IEC 60335-1 (rubber isolatie, type H07RN-F goedgekeurd door
HAR or SAA).
Als de toevoerkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een
speciale kabel of constructie die beschikbaar is van de fabrikant of de servicevertegenwoordiger.
GN
/YL
20
mm
Installatiehandleiding 47
NEDERLANDS
Wanneer er geen beschikbaar zijn, volgt u de onderstaande instructies.
• Sluit geen draden van verschillende diktes aan op het eindblok voor de stroom.
(Doorhangen van de stroombedrading kan abnormale hitte tot gevolg hebben.)
• Wanneer men bedrading aansluit van dezelfde dikte, doet u dit zoals in de onderstaande figuur.
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Specificatie circuitbreker
• Selecteer een stroombron die in staat is de stroom te leveren die door de AWHP benodigd is.
• Gebruik een erkende circuitbreker tussen de stroombron en de eenheid. Men moet een apparaat voor verbreken van
de verbinding aanbrengen om de verbindingen van alle toevoerlijnen te verbreken.
• Aanbevolen capaciteit van circuitbreker.
• Aparte toevoer hoofdstroom en toevoer verhitter.
Elektrische specificaties van kerncomponenten
Modelt
Binnen
Buiten
AHNW096A0
AHNW09604A1
AHNW09606A1
AHNW09A06A1
AHNW09806A1
AHNW126A0
AHNW146A0
AHNW166A0
AHNW09606A0
AHNW09A06A0
AHNW09806A0
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHNW16606A1
AHNW16A06A1
AHNW16806A1
AHNW16A09A1
AHNW16809A1
AHUW096A0
9.7
15
1~
AHUW126A0 220-240V 17
AHUW146A0 50Hz
17
AHUW166A0
17
25
27
27
AHUW096AN
15
AHUW096A1
9.7
2+2
1Ø 230V
3+3
2+2+2 3Ø 220V
2+2+2 3Ø 400V
3+3
2+2+2
3+3
2+2+2
AHUW168A1
3+3+3
3+3
3N~
AHUW148A1 380-415V 5.3
50Hz
9.9
2+2+2
3+3+3
3+3
2+2+2
AHUW128A1
3+3+3
3+3
AHUW166A1
27
2+2+2
3+3+3
3+3
AHUW146A1
17
27
2+2+2
3+3+3
3+3
1~
AHUW126A1 220-240V
50Hz
25
2+2+2
3+3+3
3+3
AHUW146A2
2+2+2
16.9
3+3+3
29
AHUW126A2
Prestatiewaarden en stroomverbreker
Verwarming sanitaire
Voor warmtepomp
tank
RLA FLA Capaciteit
RLA Capaciteit
FLA MCA MOP StroomveVoeding
Voeding
Voeding
(A) (A)
(kW)
(A)
(kW)
(A) (A) (A)
rbreker (A)
Compressor Elektrische verwarming
14.5
3+3
2+2+2
3+3+3
8.3
12.5
15.8
8.7
1Ø 230V 12.5
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
1Ø 230V
3Ø 220V
3Ø 400V
3Ø 220V
3Ø 400V
15.8
8.7
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
12.5
15.8
8.7
23.6
13.0
23.9
20
22
40.3
40
13
23.9
20
8
14
13
7
6
3
Opmerkingen:
1. MCA / MOP
MCA = (1,25 x belasting 1) + belasting 2 + belasting 3
MOP = (2,25 x belasting 1) + belasting 2 + belasting 3
- Belasting 1: Nominaal door de grootste motor opgenomen vermogen
(compressor of andere motor)
- Belasting 2: som van door alle andere motoren opgenomen vermogen
- Belasting 3: al het overige opgenomen vermogen van 1,0 A of hoger
2. De bedrading moet gespecificeerd worden op basis van de MCA.
48 Hittepomp lucht naar water
13
1Ø
230V
13.3
11.1
13
10
12.5
22
40.3
40
Voor elektrische verwarming
(zonder S/verwarming)
MCA MOP Stroomve(A) (A)
rbreker (A)
15 27
30
15 27
30
23 41
40
21 37
30
12 22
20
Voor elektrische verwarming
(met S/verwarming)
MOP Stroomve(A)
rbreker (A)
45
40
45
40
53
50
49
40
38
30
MCA
(A)
25
25
29
27
21
23
41
40
29
53
50
21
12
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
23
21
12
29
16
37
22
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
41
37
22
53
29
30
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
40
30
20
50
20
27
21
29
27
21
49
38
53
49
38
40
30
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
29
27
21
53
49
38
50
40
30
16
28
20
3. De aanbevolen stroomverbreker is een aardlekschakelaar (ELCB).
4. De RLA wordt gemeten tijdens elke individuele compressortestconditie.
MCA: Minimum Circuit Ampères (A)
MOP: Maximum rating Over current Protective device
(Maximum toelaatbaar vermogen over stroombeveiligingsapparaat)
RLA: Rated Load Ampères (Nominale spanning) (A)
FLA: Full Load Ampères (Maximaal toegelaten spanning) (A)
S/Heater: Sanitary Water Tank Heater (S/Verwarming: Sanitaire watertank verwarming)
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Bedradingsprocedure voor stroomkabel en aansluitkabel
Stap 1. : haal het zijpaneel uit de eenheid buiten door de schroeven los te maken.
Stap 2. : sluit stroomkabel aan op hoofdeindpunt voor stroom en de aansluitkabel aan het regeleindpunt, respectievelijk. Zie onderstaande figuur voor gedetailleerde informatie. Bij het aansluiten van de aardekabel
dient de diameter van de kabel groter te zijn dan 1,6 mm2 om zeker van veiligheid te zijn. De aardekabel wordt aangesloten op het eindpuntblok waar het aardesymbool
gemarkeerd is.
Stap 3. : gebruik kabelklemmen (of snoerklemmen) om te voorkomen dat de stroomkabel en aansluitkabel per
ongeluk verschuiven.
Stap 4. : zet het zijpaneel van het eenheid buiten weer vast door de schroeven vast te draaien.
Regeleindpunt
(eindpunt voor aansluitkabel)
Eindpunt hoofdstroom
(eindpunt voor stroomkabel)
Kabelklem
(of snoerklem)
Kabelklem
(of snoerklem)
Water
Inlet
Water
Outlet
Zijpaneel
Isolatiekussentje
Wanneer men de stroomkabel aansluit, moet men ervoor
zorgen dat de rubber borstels goed bevestigd zijn in
uitsnijdgaten nadat men het isolatiekussentje verwijderd heeft.
LET OP
Installatiehandleiding 49
NEDERLANDS
Na het controleren en bevestigen van de volgende condities begint u met het bedradingswerk.
1. Maak de speciale stroombron voor de lucht-naar-water hittepomp goed vast. Het bedradingsdiagram (bevestigd
binnen de regeldoos van de eenheid binnen) geeft verwante informatie weer.
2. Zorg voor een circuitbrekerschakelaar tussen de stroombron en de eenheid buiten.
3. Hoewel het een zeldzaam geval is, kunnen soms de schroeven gebruikt om interne draden vast te maken
losraken op grond van de trilling als product wordt getransporteerd. Controleer deze schroeven en zorg
ervoor dat ze alle goed vast zitten. Indien niet goed vast, kan de draad doorbranden.
4. Controleer de specificatie van de stroombron zoals fase, voltage, frequentie et cetera.
5. Bevestig dat de elektrische capaciteit voldoende is.
6. Zorg ervoor dat het startvoltage gehandhaafd blijft bij meer dan 90 product van het gemeten voltage dat op
de naamplaat staat.
7. Bevestig dat de dikte van de kabel is zoals gespecificeerd op de specificatie van de stroombron.
(Merk met name de relatie op tussen de lengte en de dikte van de kabel.)
8. Zorg voor een ELB (electric leakage breaker) wanneer de plek van installatie nat of vochtig is.
9. De volgende problemen worden veroorzaakt door de toevoer van een abnormaal voltage zoals bij een plotselinge verhoging of verlaging van het voltage.
• Trillen van een magnetische schakelaar (frequent aan en uit gaan)
• Fysieke schade van onderdelen als er contact gemaakt wordt met de magnetische schakelaar
• Zekering breekt
• Onderdelen voor bescherming tegen overbelasting of verwante regelalgorimtes werken niet goed.
• Compressor start niet goed op
10. Aardingsdraad naar externe aardingseenheid om elektrische schokken te voorkomen.
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Afmaken
Nadat slangen zijn aangesloten en elektrische kabels bedraad zijn, blijven het vormen van slangen en enkele tests over. Met name moet
men zorgvuldige aandacht geven als men de lektest uitvoert omdat het lekken van koelvloeistof direct een negatieve invloed heeft op het
functioneren van het apparaat. Het is ook moeilijk het lekpunt te vinden als alle installatieprocedures klaar zijn.
Vormen van slangen
Slang
Afvoerslang
(niet gebruikt)
Vinyltape (nauw)
Omhullen met
vinyltape (breed)
Vorm de slangen door de aansluitkabel en de koelvloeistofkabel
Seal a small (tussen de eenheid binnen en buiten)
aroundisolatiemateriaal te omhullen en
metopening
thermische
the pipings with
maak
dit
vast
met twee soorten vinyl tape.
gum type sealer.
1. Tape de slang van dePlastic
koelvloeistof en de aansluitslang van beneden
naar boven.
band
2. Zorg dat de slang met tape samenloopt met de buitenmuur. Vorm een hevel om te voorkomen dat water
de kamer en het elektrische deel binnenkomt.
3. Maak de slang met de tape vast aan de muur
met een steun of equivalanet.
Tapingprocedure
1. Tape de slangen, aansluitkabel en stroomkabel van beneden naar boven. Als de richting van
tapen van boven naar beneden loopt, kunnen regendruppels in de slangen of kabels komen.
2. Maak de slang met tape aan de buitenmuur vast met behulp van een steun of equivalent.
3. Er is een hevel nodig om te voorkomen dat water in elektrische onderdelen komt.
Seal a small opening
around the pipings
with gum type sealant.
Maak een
Seal
a small
kleine opening
rond
de slangen
dicht
opening
around
door
dichtmiddelwith
van
the pipings
een
gumgomsoort.
type sealer.
Tapen
Afvoerslang
(niet gebruikt)
Plastic
band
Maak een kleine opening rond
de slangen dicht met afdichtingsmiddel van een gomsoort.
Hevel
Trap
Aansluitkabel
Koelslangen
Stroomkabel
Hevel
• Hevel is nodig om te voorkomen dat water in
elektrische delen komt.
50 Hittepomp lucht naar water
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Lektest en evacuatie
Lucht en vocht die in het koelsysteem blijven zitten hebben ongewenste effecten zoals men onder aangeduid kan zien.
1. Druk in het systeem neemt toe.
2. Werkstroom neemt toe.
3. Koel- (of verhittings-) capaciteit neemt af.
4. Vocht in het koelcircuit kan bevriezen en capillaire slangen blokkeren.
5. Water kan roest tot gevolg hebben in het koelsysteem.
Daarom moeten de eenheid binnen/buiten regelmatig gecontroleerd worden op lekken en ze moeten gezogen worden om niet condenserend gas en vocht in het systeem af te voeren.
Voorbereiding
• Controleer dat elke slang (zowel slangen aan de gaskant als aan de vloeistofkant) tussen de eenheden
binnen en buiten goed verbonden zijn en dat alle bedrading voor de test goed aangebracht is. Verwijder
de serviceklepkappen van zowel de kant van het gas als de vloeistof op de eenheid buiten. Controleer dat
zowel de kleppen aan de vloeisstofkant en de gaskant op eenheid buiten in deze fase gesloten blijven.
Lektest
• Sluit de klep van het verdeelstuk (met drukmeters)
en de cilinder voor droog stikstofgas op deze servicepoort aan met laadslangen.
LET OP
Zorg dat u een verdeelstukklep gebruikt om
op lekken te testen. Als deze niet beschikbaar is, gebruikt u voor dit doel een stopklep.
De knop "Hi" van de verdeelstukknop moet
altijd gesloten blijven.
Eenheid binnen
Eenheid buiten
NEDERLANDS
• Voer de druk in het systeem op tot 3,0 Mpa
met droog stikstofgas en sluit de cilinderklep
wanneer de meter 3.0 Mpa bereolt. Vervolgens test u op lekken met vloeibare zeep.
2. Nadat men vastgesteld heeft, dat het systeem
geen lekken heeft, voert u de stikstofdruk af
door de connector van de laadslang op de
stikstofciliner los te maken. Wanneer de systeemdruk weer normaal geworden is, maakt u
de slang van de cilinder los.
LET OP
Om te voorkomen dat stikstof het koelsysteem
in een vloeibare toestand binnenkomt, moet de
bovenkant van de cilinder hoger staan dat de
onderkant wanneer u druk in het systeem
voert. Gewoonlijk wordt de cilinder gebruikt in
een verticaal staande positie.
1. Voer een lektest uit van alle verbindingsstukken van de
slangen (zowel binnen als buiten) en zowel bij de servicekleppen aan de gaskant en aan de vloeistofkant.
Waterbellen duiden op een lek. Zorg ervoor de zeep
met een schone doek weg te vegen.
Klep verdeelstuk
Lo
Hi
Drukmeter
Laadslang
Cilinder stikstofgas
(in verticale staande
positie)
Installatiehandleiding 51
Slangen en bedrading voor eenheid buiten
Leegpompen
1. Verbind het laad-slangeinde bescheven in de voorgaande stappen met de vacuümpomp om de slangen
en de eenheid binnen leegpompt. Ga na dat de knop
"Lo en Hi" van de verdeelstukknop open is. Laat dan
de vacuümpomp werken.De werkingstijd voor leegpompen varieert met de lengte van de slangen en de
capaciteit van de pomp. De volgende tabel toont de
tijd die nodig is voor leegpompen.
Eenheid binnen
Vereiste tijd voor leegpompen wanneer 30 gal/uur
vacuümpomp wordt gebruikt
Als de slanglengte minder Als de slanglengte langer
is dan 10 m (33 ft)
is dan 10 m (33 ft)
Eenheid buiten
30 min. of meer
60 min. of meer
0,5 torr of minder
2. Wanneer het gewenste vacuüm wordt bereikt, sluit
u de knop voor "Lo en Hi" van de verdeelstukklep
en stopt de vacuümpomp.
De taak voltooien
1. Met een moersleutel voor servicekleppen draait u
de voet van de klep aan de vloeistofkant tegen de
klok in om de klep volledig te openen.
2. Draai de voet van de klep aan de gaskant tegen de
klok in om de klep volledig te openen.
3. Maak de laadslang aangesloten op de servicepoort
aan de gaskant een beetje los om de druk te verminderen, verwijder vervolgens de slang.
4. Vervang de verwijdmoer en de kap van de servicepoort aan de gaskant en maak deze goed vast met
een aanpasbare moersleutel. Dit proces is zeer
belangrijk om lekken van het systeem te verminderen.
5. Vervang de klepkappen van zowel de servicekleppen aan de gaskant en aan de vloeistofkant en
draai ze stevig aan.
Hiermee voltooit u het zuiveren van de lucht met
een vacuümpomp.
De airconditioner is nu klaar voor een test.
52 Hittepomp lucht naar water
Klep verdeelstuk
Lo
Hi
Open
Vacuümpomp
Drukmeter
Open
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
6. Slangen en bedrading voor eenheid binnen
Procedures voor waterslangen en elektrische bedrading bij de eenheid binnen worden in dit hoofdstuk beschreven.
Verbinding waterslangen en watercircuit, laden van water, isolatie slangen zullen weergegeven worden voor procedures om slangen aan te brengen. Voor bedrading, aansluiting eindblok, aansluiten op de eenheid buiten, zal de
bedrading van de elektrische verhitter worden ingeleid. Aansluiting van accessoires, zoals de sanitaire watertank,
thermostaat, driewegs of tweewegs kleppen et cetera zullen in een apart hoofdstuk beschreven worden.
Aansluiten waterslangen en watercircuit
Algemene opmerkingen
Men moet het volgende opmerken voordat men met de aansluiting van het watercircuit begint.
• Men dient te zorgen voor voldoende serviceruimte.
• Waterslangen en aansluitingen dienen met behulp van water schoongemaakt te worden.
• Ruimte voor het installeren van een externe waterpomp dient gemaakt te worden als de capaciteit voor de interne waterpomp niet genoeg is voor het installatieveld.
• Sluit nooit de elektrische stroom aan tijdens het laden van water.
Aansluiting waterslangen en watercircuit
Definitie van termen is als volgt :
• Waterslangen: slangen installeren waar water binnen de slang stroomt.
• Aansluiten watercircuit: verbinding maken tussen het product en de waterslangen of tussen
slangen en slangen. Het aansluiten van kleppen of ellebogen valt bijvoorbeeld in deze categorie.
Configuratie van watercircuit wordt in hoofdstuk 2 weergegeven.
Alle aansluitingen dienen te voldoen aan het weergegeven diagram.
Als men waterslangen aansluit, moet het volgende in ogenschouw genomen worden.
• Buizenwerk (bijvoorbeeld elleboog in een L-vorm, T-stuk, diameterverminderaar et cetera) dient
men stevig vast te draaien om te zorgen dat er geen lekken optreden.
• Aangesloten delen dienen lekveilig te worden gemaakt door tefron tape, rubber draagring, dichtmakingsstoffen, et cetera.
• De juiste gereedschappen en bewerkingsmethoden dienen toegepast te worden om te voorkomen dat de aansluitingen mechanisch breken.
• Werktijd van de stroomregelklep (bijv. tweewegs klep of driewegs klep) dient minder te zijn dan
90 seconden.
• Afvoerslang dient verbonden te zijn met de afvoerbuiswerk.
Installatiehandleiding 53
NEDERLANDS
Bij het installeren van de waterslangen moet het volgende in ogenschouw worden genomen:
• Bij het insteken of neerzetten van waterslangen sluit u het einde van de slang met de slangkap
om te voorkomen dat stof het product binnenkomt.
• Wanneer men de slang snijdt of last, moet men er altijd op letten dat het binnendeel van de
slang niet defect is. Dat er bijvoorbeeld geen laswerk of oneffenheden binnen de slang bestaan.
• Afvoerslangen dienen gebruikt te worden in geval van waterafvoer door de werking van de veiligheidsklep. Deze situatie kan optreden als de interne druk boven 3,0 bar is en water binnen de
eenheid binnen zal afgevoerd worden naar afvoerslang.
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
WAARSCHUWING
De afsluitklep installeren
• Als men de twee afsluitkleppen in elkaar zet, die men vindt binnen de ‘AWHP installatiekit
(AET69364401)’, zal een plof gehoord worden als de klep open of dicht door roteerhendels is. Het
is een normale conditie omdat het geluid optreedt op grond van lekken van geladen stikstofgas binnen de klep. Het stikstofgas wordt toegepast om zeker van kwaliteitsbewaking te zijn.
• Voordat men met het laden van water begint, dienen deze twee afsluitkleppen in elkaar te worden
gezet samen met de waterinvoer en de uitlaatslang van de eenheid binnen.
Watercondensatie op de grond
Tijdens de koelwerking is het zeer belangrijk om de watertemperatuur hoger dan 16°C te laten zijn.
Anders kan dauwcondensatie op de grond plaatsvinden.
Als de grond zich in een vochtige omgeving bevindt, laat dan de watertemperatuur niet beneden
18 °C komen.
Watercondensatie op de radiator
Tijdens de koelwerking kan koud water niet naar de radiator stromen.
Als koud water de radiator binnenkomt, kan dauwproductie op de oppervlakte van de radiator voorkomen.
Afvoerbehandeling
Tijdens koelwerking kan gecondenseerde dauw druppelen op de onderkant van de eenheid binnen. In dit geval zorgt u voor afvoerbehandeling (bijvoorbeeld vat om gecondenseerde dauw te
bevatten) om val van water te voorkomen.
54 Hittepomp lucht naar water
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
Laden van water
Voor het laden van water volgt u de onderstaande procedures.
Stap 1. Open alle kleppen van het gehele watercircuit. Geleverd water dient alleen binnen de eenheid binnen te worden geladen, maar ook in het watercircuit onder de grond, het circuit van de sanitaire
watertank, het FCU-watercircuit en alle andere watercircuits die door het product geregeld worden.
Stap 2. Sluit toevoerwater aan op afvoerklep en de vulklep
die zich bevindt aan de kant van de afsluitklep.
LET OP
Waterlekken zijn niet toegestaan bij de afvoer- en
vulklep. Lekveilige behandeling die wordt beschreven in de vorige sectie dient te worden toegepast.
Water in
Water uit
Stap 3. Start om water te leveren. Als u water toevoert, dient men het volgende in acht te nemen.
• Druk van toevoerwater dient ongeveer 2,0 bar te zijn.
• Voor het leveren van waterdruk moet de tijd die men neemt van 0 bar tot 2,0 bar meer dan
1 minuut te zijn. Plotselinge waterlevering kan waterafvoer geven door de veiligheidsklep.
• Open volledig de kap van luchtopening om zeker te zijn van luchtzuivering. Als er lucht is
binnen het watercircuit, gaan de prestaties achteruit, is er lawaai bij de waterslang, mechanische schade aan het oppervlakte van de elektrische verhittersspoel.
Stap 4. Stop watertoevoer wanneer de drukmeter die zich bevindt voor het bedieningspaneel 2,0 bar
aanduidt.
Stap 5. Sluit afvoerklep en vulklep. Wacht vervolgens 20~30 seconden om te zien dat de waterdruk
zich stabiliseert.
Isolatie van de slang
Doel van isolatie van de slang is :
• Om hitterverlies te voorkomen naar de externe omgeving
• Om te voorkomen dat dauw wordt geproduceerd aan het oppervlak van de slang bij koelwerking
Installatiehandleiding 55
NEDERLANDS
Stap 6. Als de volgende condities bevredigend zijn, gaat u naar naar stap 7(Isolatie van de slang).
Anders gaat u naar stap 3.
• Drukmeter duidt 2,0 bar aan. Bemerk dat de druk soms lager wordt na stap 5 op grond van
het laden van water binnen het expansievat.
• Men hoort het zuiveren van lucht niet en er komt geen waterdruppels uit het luchtgat.
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
Elektrische bedrading
Algemene opmerkingen
Men moet het volgende in ogenschouw nemen voordat men begint met de bedrading van de eenheid binnen.
• Door het veld geleverde elektrische componenten zoals stroomschakelaars, circuitbrekers, draden, einddozen et cetera dient men goed te kiezen om te voldoen aan nationale wetgeving over
elektriciteit of regelgeving daarover.
• Zorg ervoor dat de geleverde elektriciteit genoeg is om het product te laten werken waaronder
ook de eenheid buiten, de elektrische verhitter, de verhitter van de watertank et cetera De capaciteit van de zekering wordt ook geselecteerd op grond van het stroomverbruik.
• De hoofdtoevoer van elektriciteit dient een speciale lijn daarvoor te zijn. Men mag de elektriciteitslijn niet delen met andere apparaten zoals de wasmachine of de stofzuiger.
LET OP
• Voordat u de bedradingstaak start, dient de hoofdelektriciteitstoevoer uit te schakelen totdat de
bedrading volledig aangebracht is.
• Wanneer men de bedrading aanpast of verandert, dient de hoofdtoevoer voor elektriciteit te zijn
uitgeschakeld en moet de aardedraad veilig vast te zitten.
• De plek van installatie dient niet het risico te lopen door een wild dier aangevallen te worden. Als
bijvoorbeeld muizen de draden aanvallen of kikkers de eenheid binnen aanvallen kan dit leiden
tot ernstige elektrische ongelukken.
• Alle stroomaansluitingen dienen beschermd te zijn tegen dauwcondensatie door thermische isolatie.
• Alle elektrische bedrading dient te voldoen aan nationale en locale elektrische wetgeving of regelgeving.
• De aarde dient exact aangesloten te zijn. Aard het product niet aan een koperen buis, stalen hek
bij de veranda, afvoerslang voor stadswater of een ander geleidend materiaal.
• Maak alle kabels stevig vast met klemmen. (Wanneer kabel niet vast is met koordklemmen,
gebruikt u extra bijgeleverde kabeltrekstangen.)
A
B
C
Gat A, B: voor AC-lijn (draad die verbonden is met het eindblok van de regeldoos)
Gat C: voor DC-lijn (draad die verbonden is met de PCB van de regeldoos)
56 Hittepomp lucht naar water
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
Informatie eindblok(1Ø Elektrische verwarming)
Symbolen van de hieronder weergegeven afbeeldingen zijn als volgt :
- L, L1, L2 : Live (230V AC)
- N: neutraal (230V AC)
- BR: Bruin, WH: Wit, BL: Blauw, BK: Zwart
Eindblok 1
overschakelen waterstroom tussen
verhitting onder de grond en
verhitting sanitaire watertank
Energie leveren aan
waterpomp voor
zonne-energiesysteem
DRIEWEGS KLEP
(B)
1
L
BR
2
L1
WH
WATERPOMP
(B)
3
N
BL
4
L
BR
Overschakelen waterstroom tussen
werken met verhitting door zonneenergie en deze overslaan
5
N
BL
VERHITTER
WATERTANK
6
L
BR
DRIEWEGS KLEP
(A)
7
N
BL
8
L
BR
9
L1
WH
10
N
BL
Verhitter sanitaire watertank
inschakelen of uitschakelen
Eindblok 2
Waterstroom openen of
sluiten voor koelen FCU
EENHEID BUITEN
11
12
1(L) (2(N)
(BR) BL
13
3
BK
THERMOSTAAT
(standaard: 230V AC)
TWEEWEGS
KLEP (A)
14
15
16
L1
L2
N
BR
WH
BL
17
L
BR
18
N
BL
19
L1
WH
20
L2
BK
Eindblok 1
Stroomtoevoer voor binnen
Eenheid en communicatie
Aansluiting voor thermostaat
(230V AC of 24V AC)
Steuntype: alleen verhitten of
verhitten/koelen
Eindblok 2
Aansluiten externe toevoer
elektrische stroom voor elektrische
verhitter sanitaire watertank
EXTERNE STROOM
(INTERNE E/VERHITTER)
1
2
L
N
BR
BL
Eindblok 3
EXTERNE STROOM
(W/TNK E/HEATER)
3
L
BR
4
N
BL
Externe toevoer elektrische
stroom voor interne
elektrische verhitter
Installatiehandleiding 57
NEDERLANDS
Eindblok 3
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
Informatie eindblok(3Ø Elektrische verwarming)
Symbolen gebruiker in de onderstaande afbeeldingen zijn als volgt:
- L, L1, L2: Live (230V AC)
- N: Neutraal (230V AC)
- BR: Bruin, WH: Wit, BL: Blauw, BK: Zwart
Eindblok 1
overschakelen waterstroom tussen
verhitting onder de grond en
verhitting sanitaire watertank
Energie leveren aan
waterpomp voor
zonne-energiesysteem
DRIEWEGS KLEP
(B)
1
L
BR
2
L1
WH
3
N
BL
WATERPOMP
(B)
4
L
BR
Overschakelen waterstroom tussen
werken met verhitting door zonneenergie en deze overslaan
VERHITTER
WATERTANK
5
N
BL
6
L
BR
7
N
BL
DRIEWEGS KLEP
(A)
8
L
BR
9
L1
WH
10
N
BL
Verhitter sanitaire watertank
inschakelen of uitschakelen
Eindblok 2
Terminal
Block 1
Waterstroom openen of
sluiten voor koelen FCU
EENHEID BUITEN
11
12
1(L) (2(N)
(BR) BL
13
3
BK
TWEEWEGS
KLEP (A)
14
15
16
L1
L2
N
BR
WH
BL
Stroomtoevoer voor binnen
Eenheid en communicatie
THERMOSTAAT
(standaard: 230V AC)
17
L
BR
18
N
BL
19
L1
WH
20
L2
BK
Terminal
Block 2
Aansluiting voor thermostaat
(230V AC of 24V AC)
Steuntype: alleen verhitten of
verhitten/koelen
Eindblok 3
Aansluiten externe toevoer
elektrische stroom voor elektrische
verhitter sanitaire watertank
EXTERNE STROOM
(W/TNK E/HEATER)
1
L
BR
2
N
BL
EXTERNE STROOM
(INTERNE E/VERHITTER)
3
4
5
R
S
T
BR
BK
GY
Externe toevoer elektrische
stroom voor interne
elektrische verhitter
58 Hittepomp lucht naar water
Terminal
Block 3
Slangen en bedrading voor eenheid binnen
LET OP
L
N
Gebruik een afzonderlijke communicatiekabel als de te overbruggen afstand groter
is dan 40 m.
Scheiding
Netkabel
Afgeschermde
kabel
Communicatieverbinding
Aansluiten aan eenheid buiten
1(L) 2(N) 3
Eindblok bij
eenheid buiten
1
2
3
Eindblok bij eenheid buiten
1
2
3
3Ø Elektrische verwarming
1Ø Elektrische verwarming
Bedrading elektrische verhitter
LET OP
Specificatie stroomkabel : De stroomdraad die met het buitenelement is verbonden, moet passen
met IC 60245 of HD 22.4 S4 (Met rubber geïsoleerd draad, type 60245 IEC 66 of H07RN-F)
1 Fase (Ø)
Driefasig (Ø)
GN
/YL
GN
/YL
20
mm
mm
Als de stroomdraad is beschadigd, moet die – om gevaar te voorkomen - worden vervangen door de
fabricant, zijn serviceagent of soortgelijk gekwalificeerd personeel.
Externe stroomtoevoer (zelfde
speciale stroomtoevoer voor de
nheid binnen en de eenheid buiten)
L N
L
N
R
T
S
1Ø Elektrische verwarming
L
N
3Ø Elektrische verwarming
Installatiehandleiding 59
NEDERLANDS
20
Installatie accessoires
7. Installatie accessoires
kan werken met verschillende accessoires om de functionaliteit uit te breiden en het
gebruikersgemak te verbeteren.
In dit hoofdstuk worden specificaties over ondersteunde accessoires van derden en hoe deze aan te
sluiten op
geïntroduceerd. Men moet opmerken dat dit hoofdstuk alleen gaat over
accessoires van derden. Voor accessoires ondersteund door LG Electronics, verwijzen wij u naar de
installatiehandleiding van de accessoires.
Voor installatie
WAARSCHUWING
Men moet aan het volgende voldoen voordat men installeert
• Hoofdstroom moet uitgeschakeld worden tijdens het installeren van accessoires van derden.
• Accessoires van derden dienen te voldoen aan de ondersteunde specificatie.
• Men dient de juiste gereedschappen voor installatie te kiezen.
• Voer nooit een installatie uit met natte handen.
Thermostaat
Thermostaat wordt in het algemeen gebruikt om het product door luchttemperatuur te regelen. Wanneer thermostaat op het product is aangesloten, wordt de werking van het product geregeld door de thermostaat.
Algemene informatie
ondersteunt de volgende thermostaten.
De warmtepomp ondersteunt de volgende thermostaten.
Type
Voeding
Mechanisch
(1)
230 V~
Elektrisch
(2)
230 V~
Bedieningsmodus
Ondersteund
Alleen verwarmen (3)
JA
Verwarmen / Koelen (4)
JA
Alleen verwarmen (3)
JA
Verwarmen / Koelen (4)
JA
(1) Er zit geen elektrisch circuit binnenin de thermostaat en er is geen vereiste tot stroomvoorziening
aan de thermostaat
(2) Elektrisch circuit zoals display, LED, zoemer, enz. is inbegrepen in de thermostaat en er is
stroomvoorziening nodig.
(3) Thermostaat genereert een "Verwarming AAN of verwarming AF" signaal afhankelijk van wat de
gebruikt heeft ingesteld als beoogde vewarmingstemperatuur.
(4) De thermostaat geeft zowel "Verwarming AAN of Verwarming UIT" alsook "Koeling AAN of Koeling UIT” aan, overeenkomstig de door de gebruiker aangegeven doeltemperatuur voor verwarmen of koelen.
60 Hittepomp lucht naar water
Installatie accessoires
LET OP
Thermostaat verwarmen / koelen kiezen
• De Thermostaat voor Verwarmen / Koelen dient een “Keuzemodus”-voorziening te hebben, om onderscheid te kunnen maken tussen de werkingsmodi
• De thermostaat voor verwarmen / koelen moet in staat zijn de doeltemperatuur voor verhitten en koelen verschillend
toe te wijzen.
• Als de bovenstaande condities niet aangehouden worden, kan de unit niet goed werken.
• De thermostaat voor verwarmen / koelen moet het signaal voor koelen of verwarmen onmiddellijk sturen wanneer
aan de temperatuurconditie wordt voldaan. Geen vertragingstijd is toegestaan bij het versturen van het signaal voor
koelen of verwarmen.
Hoe de thermostaat te bedraden
Volg de onderstaande procedures van stap 1 ~ stap 5.
Stap 1. Verwijder het voorpaneel van de unit en open de schakelkast.
Stap 2. Bepaal de voedings-specificatie van de thermostaat. Als deze 220-240 V~ is, ga naar Stap 3.
Stap 3. Als het om een thermostaat gaat waarmee u alleen kunt verwarmen, gaat u naar stap 4. Anders, als het
een thermostaat voor verwarmen / koelen is, gaat u naar stap 5.
Stap 4. Zoek het aansluitblok en sluit de bedrading zoals hieronder aan.
WAARSCHUWING
THERMOSTAAT
(Standaard: 230V AC)
17
L
BR
(L)
18
19
N
L1
BL
WH
(N)
20
L2
BK
(H)
Mechanische Thermostaat.
Sluit draad (N) niet aan, aangezien een thermostaat van het mechanische
type geen elektrische stroomvoorziening vereist.
LET OP
Sluit geen externe elektrische ladingen aan.
Draad (L) en (N) dienen enkel te worden gebruikt om de thermostaat van
het elektrische type te laten werken. Sluit nooit externe elektrisch belastende
Thermostaat
apparaten aan zoals kleppen, ventilatorspoeleenheden etc. Indien aangesloten
kan de hoofd-PCB (verwarming) ernstig beschadigd raken.
(L) : Direct signaal van de PCB naar de thermostaat
(N) : Neutraal signaal van de PCB naar de thermostaat
(H) : Verwarmingssignaal van de thermostaat naar de PCB
WAARSCHUWING
THERMOSTAAT
(Standaard: 230V AC)
17
L
BR
(L)
18
N
BL
(N)
19
L1
WH
(C)
Thermostaat
20
L2
BK
(H)
Mechanische thermostaat.
Sluit draad (N) niet aan, aangezien een thermostaat van het mechanische type geen elektrische stroomvoorziening vereist.
LET OP
Sluit geen externe elektrische ladingen aan.
Draad (L) en (N) dienen te worden gebruikt om de thermostaat van het
elektrische type te laten werken. Sluit nooit externe elektrisch belastende apparaten aan zoals kleppen, ventilatorspoeleenheden etc. Indien
aangesloten kan de hoofd-PCB ernstig beschadigd raken.
Installatiehandleiding 61
NEDERLANDS
Stap 5. Zoek het aansluitblok en sluit de bedrading zoals hieronder aan.
Installatie accessoires
(L) : Direct signal van de PCB naar de thermostaat
(N) : Neutraal signaal van de PCB naar de thermostaat
(C) : Koelsignaal van de thermostaat naar de PCB
(H) : Verwarmsignaal van de thermostaat naar de PCB
Laatste controle
• Instelling DIP-schakelaar :
Stel DIP-schakelaar nr. 8 in op ‘ON’. Anders kan het
product de thermostaat niet herkennen.
• Bedieningspaneel:
- Pictogram ‘thermostaat’ wordt weergegeven op het
bedieningspaneel.
- Knopinvoer is verboden.
Thermostat Icon
OPMERKING
Werking thermostaat met bedieningspaneel
De volgende functies zijn toegestaan als de thermostaat geïnstalleerd is :
•
Knop SET TEMP
•
Knop VIEW TEMP
•
Knop om temperatuur aan te passen (*)
•
Inschakelen/uitschakelen verhitting sanitair water
•
Stille werking aan/uit
(*) : Aangepaste temperatuur wordt alleen gebruikt om de conditie aan/uit van de elektrische verhitter te regelen. Het product wordt niet ingeschakeld/uitgeschakeld volgens de insteltemperatuur
op het bedieningspaneel.Deze wordt ingeschakeld/uitgeschakeld op grond van het signaal van
de thermostaat.
Volgende functies zijn NIET toegestaan als thermostaat geïnstalleerd wordt.
•
Selectie werkingsmodus (afhankelijk van koelen/verhitten/weerafhankelijk)
•
Selectie werkingsmodus (koelen/verhitten/weerafhankelijk)
•
Werking aan/uit
62 Hittepomp lucht naar water
Installatie accessoires
Sanitaire watertank en kit sanitaire watertank/kit zonne-energie
Om het sanitaire watercircuit tot stand te brengen, zijn een driewegs regelklep en een kit voor de
sanitaire watertank nodig.
Als het thermische zonnesysteem vooraf geïnstalleerd is in het installatieveld, is de kit voor zonneenergie vereist om te communiceren met het thermische zonnesysteem – naar – sanitaire watertank
– naar –
Algemene informatie
ondersteund de volgende driewegs klep.
Type:
Stroom
SPDT 3
-draad (1)
230V AC
Bedieningsmodus
Ondersteund
Selecteren “ Flow A” tussen
“ Flow A” en “ Flow B” (2)
Ja
Selecteren “ Flow B” tussen
“ Flow A” en “ Flow B” (3)
Ja
(1) : SPDT = Single Pole Double Throw. Drie draden bestaan uit Live1 (voor het selecteren van Flow
A), Live 2 (voor het selecteren van Flow B), en Neutral (voor gemeenschappelijk).
(2) : “Flow A” betekent ‘waterstroom van de eenheid binnen naar watercircuit onder de grond.’
(3) : “Flow B” betekent ‘waterstroom van de eenheid binnen naar sanitaire watertank’.
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 63
Installatie accessoires
Hoe de sanitaire watertank te installeren
Voor meer gedetailleerde informatie over het installeren van de sanitaire watertank, verwijzen wij u
naar de installatiehandleiding die bij de sanitaire watertank werd geleverd.
PHS02060310(LGRTV200E) / PHS03060310(LGRTV300E)
ADAPTER
Vrouwelijk L = 70 mm
ANODE
ISOLATIE
DECOMPRESSIEKLEP
THERMISTORTAS
ISOLATIELAAG
ANODE
THERMOSTAAT
VERWARMINGSELEMENT
SPOEL
ELEKTRISCHE SCHAKELKAST
AFVOER
Vrouwelijk L = 60 mm
PHS02060320(LGRTV200VE) / PHS03060320(LGRTV300VE)
ADAPTER
Vrouwelijk L = 70 mm
ANODE
ISOLATIE
DECOMPRESSIEKLEP
THERMISTORTAS
ANODE
SPOEL
ISOLATIELAAG
THERMOSTAAT
VERWARMINGSELEMENT
SPOEL
ELEKTRISCHE SCHAKELKAST
AFVOER
Vrouwelijk L = 60 mm
64 Hittepomp lucht naar water
Installatie accessoires
Hoe de kit voor de hygiënische watertank te installeren
Volg de onderstaande procedure van stap 1 ~ stap 5
Stap 1. Neem de magnetische schakelaar en Elb(MCCB) uit de kit. Plaats deze
in de controlebox van de binnen-unit met de bijgesloten beugel en
schroeven. (symbool Ⓐ in de afbeelding)
Stap 2. Verbind ‘CN_B/HEAT(A)’ (witte connector) van de printplaat van de binnen-unit met het contact van de magnetische schakelaar middels de bijgesloten kabel (symbool Ⓑ in de afbeelding). Verbind de contactpoorten van de magnetische schakelaar nr. A1 en A2
Stap 3. Verbind de contactpoorten van de magnetische schakelaar nr. L1 en L3
met ELB(MCCB)-poort nr. 2 en 4 (symbool Ⓒ in de afbeelding)
ʶ
ʹ
ʸ
Terminal
Block 1
LET OP
Controleer de polariteit
• Verbind de contactpoort van de magnetische schakelaar nr. L1 met
ELB(MCCB)-poort nr. 2
• Verbind de contactpoort van de magnetische schakelaar nr. L3 met
ELB(MCCB)-poort nr. 4
ʶ
ʺ
Terminal
Stap 4. Verbind de contactpoorten van de magnetische schakelaar nr. T1 en T3
Block 3
met poorten 6 en 7 van kroonsteen 1 (symbool Ⓓ in de afbeelding)
Controleer de polariteit
1Ø Elektrische verwarming
• Verbind contactpoort van de magnetische schakelaar nr. T1 met poort 6 van
kroonsteen 1
• Verbind contactpoort van de magnetische schakelaar nr. T3 met poort 7 van
ʷ
kroonsteen 1
1
ʶ
ʸ
ʶ
Terminal
Block 1
3
Terminal
Block 3
2
Toewijzing relaiscontactorpoort nr.
ʹ
NEDERLANDS
Stap 5. 1Ø Elektrische verhitter
’ Verbind ELB(MCCB)-poorten nr. 1 en 3 met poorten 3 en 4 van kroonsteen
3 (symbool E in de afbeelding).
’ Verbind ELB(MCCB)-poorten nr. 1 en 3 met poorten 1 en 2 van kroonsteen
3 (symbool E in de afbeelding).
Controleer de polariteit
- Verbind ELB-poort nr. 1 met poort 3 van kroonsteen 3
- Verbind ELB-poort nr. 3 met poort 4 van kroonsteen 3
- Verbind MCCB-poort nr. 1 met poort 1 van kroonsteen 3
- Verbind MCCB-poort nr. 3 met poort 2 van kroonsteen 3
4
ʺ
3Ø Elektrische verwarming
Toewijzing poortnummer van
aardlekschakelaar of stroomverbreker
Opmerkingen:
Sommige modellen gebruiken MCCB in plaats van ELB
Installatiehandleiding 65
Installatie accessoires
Stap 6. Zoek sensor sanitaire watertank. Verbind dit met ‘CN_TH4’ (rode connector) van de eenheid binnen PCB (symbool Ⓐ op de afbeelding). De sensordraad dient men te leiden door
de gaten voor de sensor (symbool Ⓑ en Ⓒ op de afbeelding).
De sensor dient juist aangebracht te worden in het sensorgat van de sanitaire watertank.
LET OP
De sensor bevestigen
Steek sensor in de sensormof en schroef deze goed aan.
A
B
1Ø Elektrische verwarming
C
D
Sanitary Water
Tank
A
B
3Ø Elektrische verwarming
C
D
Sanitary Water
Tank
66 Hittepomp lucht naar water
Installatiehandleiding 66
Installatie accessoires
Hoe de verhitter van de sanitaire watertank te bedraden
Stap 1. Haal de deksel van de verhitter van de sanitaire watertank af. Deze bevindt zich aan de zijkant van de tank.
Step 2. Zoek het eindblok en sluit de draden aan zoals u hieronder ziet. Draden zijn een in het veld geleverd item.
(L): stroomsignaal van PCB naar verhitter
(N): neutraal signaal van PCB naar verhitter
WAARSCHUWING
Specificatie draad
• De diagonaal van de draad moet 5 mm2 te zijn.
De temperatuur van de thermostaat aanpassen
• Om zeker te zijn dat het apparaat goed functioneert wordt het aanbevolen om de temperatuur
van de thermostaat in te stellen op de maximale temperatuur (symbool op afbeelding).
1Ø Elektrische verwarming
WATERTANK
VERHITTER
6
L
BR
(L)
A
7
N
BL
(N)
3Ø Elektrische verwarming
WATERTANK
VERHITTER
6
L
BR
(L)
7
N
BL
(N)
A
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 67
Installatie accessoires
Hoe de kit voor zonne-energie te installeren
1 Stap. Controleer de diameter van de vooraf geïnstalleerd slangen. (Symbool Ⓐ en Ⓑ)
Stap 2. Als de diameter van vooraf geïnstalleerde slangen anders is dan de diameter van de kit voor
zonne-energie, is het noodzakelijk de diameter van de slang te verminderen of juist te verhogen.
Stap 3. Na stap 2 verbindt u de slang en de kit voor zonne-energie.
Stap 4. Verbind de sensor voor zonne-energie met ‘CN_TH4’ (rode connector) van de PCV van de eenheid binnen. Als de sensor voor de sanitaire tank aangesloten is, verbreekt u eerst de verbinding van de PCB.
Sensor voor zonne-energie
(minder dan 12 m)
Driewegs klep
(veldtoevoer)
Water in
Sensor watertank
(minder dan 12 m)
Water uit
Systeem
voor zonneenergie
(veldtoevoer)
Pomp
(veldtoevoer)
Water uit
Zonnecollector
(veldtoevoer)
Water in
Watertank
Dry Contact
LG Dry Contact is een oplossing voor automatische regeling van het systeem voor airconditioning
zoals de eigenaar dit wil. In eenvoudige woorden is het een schakelaar die gebruikt kan worden om
de eenheid in te schakelen en uit te schakelen nadat men het signaal krijgt van externe bronnen
zoals een sleutel in een slot, schakelaar voor deur of raam et cetera die speciaal gebruikt worden in
hotelkamers.
Hoe Dry Contact te installeren
• Zie de installatiehandleiding van de droogcontactstroomverbreker voor meer informatie over het
installeren van dit type stroomverbrekers.
• Zie voor de systeemconfiguratie hoofdstuk 8 (speciaal functiecode nr. 6).
Sensor op afstand voor temperatuur
De sensor op afstand voor temperatuur kan men op elke plek installeren waar een gebruiker de temperatuur wil controleren.
Hoe de sensor op afstand voor temperatuur te installeren
• Zie de bij de afstandstemperatuursensor meegeleverde installatiehandleiding voor meer informatie
over het installeren van dit type sensors.
• Zie voor de systeemconfiguratie hoofdstuk 8 (speciaal functiecode nr. 3).
68 Hittepomp lucht naar water
Installatie accessoires
Driewegs klep
Hoe de driewegs klep te bedraden
Volg onderstaande procedures stap 1 ~ stap 2.
Stap 1. Haal de voorbedekking van de eenheid binnen weg en open de regeldoos.
Stap 2. Zoek eindblok en sluit draad aan zoals u onder ziet.
DRIEWEGS
KLEP (A)
8
9
10
L
L1
N
BR
WH
BL
(W)
(U)
(N)
WAARSCHUWING
• Driewegs klep dient watertanklus te selecteren, wanneer elektrische stroom wordt geleverd naar draad (W) en draad (N).
• Driewegs klep dient te selecteren loop onder grond wanneer elektrische stroom geleverd wordt aan draad (U) en draad (N).
DRIEWEGS KLEP
(W) : Stroomsignaal (verhitten watertank) van PCB naar driewegs klep
(U) : Stroomsignaal (verhitting onder grond) van PCB naar driewegs klep
(N) : Neutraal signaal van PCB naar driewegs klep
Laatste controle
• Stroomrichting:
- Water dient te stromen van waterafvoer van de eenheid binnen naar de invoer van de sanitaire
watertank, wanneer verhitting sanitaire tank geselecteerd is.
- Om de stroomrichting te controleren gaat u de temperatuur na bij de wateruitvoer van de eenheid
binnen en de waterinvoer van de sanitaire watertank.
• Geluid of trilling van de waterslang als de driewegs klep werkt
- Op grond van het golvingseffect of het cavitatie-effect, kan trilling door geluid of in de waterslang
optreden wanneer de driewegs klep werkt.
- In dat geval ga u het volgende na :
• Is watercircuit (zowel waterlus onder water en lus sanitaire watertank) volledig geladen?
Indien niet, moet men extra water laden.
• Als de klep snel werkt, is er geluid en trilling. De juiste tijd om de klep te laten werken is 60~90
seconden.
Installatiehandleiding 69
NEDERLANDS
- Indien goed bedraad, dienen deze temperaturen bijna equivalent te zijn als de thermische isolatie
van de waterslang goed uitgevoerd is.
Installatie accessoires
Tweewegs klep
De tweewegs klep is nodig om de waterstroom te regelen tijdens een koeloperatie. De rol van de tweewegs klep is om de
waterstroom naar de grondlus in de koelmodus af te snijden, als de ventilatorspoeleenheid uitgerust is voor koelwerking.
Algemene informatie
onderstent de volgende tweewegs klep.
Type:
Stroom
Bedieningsmodus
NO 2draad (1)
230V AC
NC 2draad (2)
230V AC
Ondersteund
Sluit waterstroom
Ja
Open waterstroom
Ja
Sluit waterstroom
Ja
Open waterstroom
Ja
(1) : Normaal open type. Wanneer elektrische stroom NIET geleverd wordt, is de klep open. (Wanneer elektrische stroom wordt geleverd, is de klep gesloten.)
(2) : Normaal gesloten type. Wanneer elektrische stroom NIET geleverd wordt, is de klep gesloten.
(Wanneer elektrische stroom wordt geleverd, is de klep open.)
Hoe de tweewegs klep te bedraden
Volg hieronder procedures stap 1 ~ stap 2.
Stap 1. Maak de voorbedekking van de eenheid binne open en open de regeldoos.
Stap 2. Zoek het eindblok en sluit de draad aan zoals u hieronder ziet.
LET OP
TWEEWEGS
KLEP (A)
14
L1
BR
(NO)
15
L2
WH
16
N
BL
(NC)
(N)
Tweewegs klep
Dauwcondensatie
• De verkeerde bedrading kan dauwcondensatie op de grond veroorzaken.
Als de radiator aangesloten is op de waterlus onder de grond, kan dauwcondensatie optreden op het oppervlak van de radiator.
WAARSCHUWING
Bedrading
• Normaal open type dient aangesloten te zijn op draad (NO) en
draad (N) voor de klep die in de koelmodus sluit.
• Normaal open type dient aangesloten te zijn op draad (NO) en
draad (N) voor klep die sluit in koelmodus.
(NO): stroomsignaal (voor normaal open type) van PCB naar tweewegs klep
(NC): stroomsignaal (voor normaal gesloten type) van PCB naar tweewegs klep
(N): Neutraal signaal van PCB naar tweewegs klep
Laatste controle
• Stroomrichting:
- Water dient te stromen in lus onder grond in de koelmodus.
- Om de stroomrichting te controleren controleert u de temperatuur bij de waterinvoer van de lus
onder de grond.
- Indien goed bedraad, dient deze temperatuur niet benaderd te worden tot 6°C in de koelmodus.
70 Hittepomp lucht naar water
Installatiehandleiding 70
Instellen van het systeem
8. Instellen van het systeem
Omdat
ontworpen is om te voldoen aan verschillende omgevingen voor installatie, is
het belangrijk om het systeem correct in te stellen. Indien niet juist geconfigureerd, kan men verwachten dat het apparaat niet goed werkt of dat de prestaties minder worden.
Instelling DIP-schakelaar
LET OP
Zet de elektrische stroomtoevoer uit voordat u de DIP-schakelaar instelt
• Wanneer men de DIP-schakelaar aanpast, zet u de elektrische stroomtoevoer uit om elektrische
schokken te voorkomen.
Algemene informatie
UIT
AAN
1
2
3
4
5
6
7
8
AAN is geselecteerd
Installatiehandleiding 71
NEDERLANDS
UIT is geselecteerd
Instellen van het systeem
Informatie DIP-schakelaar
Beschrijving
Rol wanneer centrale
controller wordt gebruikt
Instelling
1
Als hoofd
1
Als slag
2
Eenheid binnen + eenheid buiten
is geïnstalleerd
3
2
Informatie installatie
accessoire
3
1
2
3
3
Eenheid binnen + eenheid buiten +
sanitaire watertank + systeem
voor zonne-energie is geïnstalleerd
4
Cyclus hoge temperatuur
4
Cyclus lage temperatuur
5
Externe waterpomp is NIET
geïnstalleerd
2
Niveau noodwerking
Eenheid binnen + eenheid buiten
+ sanitaire watertank is geïnstalleerd
Standaard
4
Informatie installatie
externe waterpomp
5
5
Externe waterpomp is
geïnstalleerd
6
7
Stap 2 capaciteit wordt gebruikt
6
Capaciteit elektrische
verhitter selecteren
7
6
Informatie installatie
thermostaat
72 Hittepomp lucht naar water
Stap 1 capaciteit wordt gebruikt
6
7
7
Elektrische verhitter
wordt niet gebruikt
8
Thermostaat is NIET geïnstalleerd
8
Thermostaat is geïnstalleerd
8
Instellen van het systeem
OPMERKING
Noodwerking
• Definitie van termen
- Probleem : een probleem dat de werking van het systeem kan stoppen en tijdelijk hervat kan
worden onder beperkte werking zonder hulp van een gediplomeerde professional.
- Fout : probleem dat de werking van het systeem kan stoppen en men ALLEEN kan hervatten
na een controle van een gediplomeerde professional.
- Noodmodus : tijdelijke verhittingswerking als het syteem problemen heeft.
• Doel van introductie 'Probleem'
- Niet zoals airconditiongsproduct werkt de lucht-naar-water hittepomp gewoonlijk in het gehele
winterseizoen zonder dat het systeem stopt.
- Als het systeem een probleem opmerkt dat niet kritiek is voor het systeem dat verhittingsenergie produceert, kan het systeem tijdelijk doorgaan in de noodmoduswerking zonder dat de eindgebruiker daartoe besluit.
• Geclassificeerde problemen
- Problemen worden op twee niveaus geclassificeerd op grond van de ernst van het probleem:
kleine problemen en grote problemen
- Kleine problemen : men vindt een probleem binnen de eenheid binnen. In de meeste gevallen
hebben de problemen te maken met problemen met de sensor. De eenheid buiten werkt in een
werkconditie van de noodmodus die geconfigureerd worden door DIP-schakelaar nr. 4 van de
PCB van de eenheid binnen.
- Grote problemen : men merkt een probleem op binnen de eenheid buiten. Omdat de eenheid
buiten een probleem heeft, wordt werking in de noodmodus uitgevoerd door de elektrische verhitter die zich bevindt in de eenheid binnen.
- Optieprobleem : men merkt een probleem op voor optiewerking zoals verhitting van de watertank. Bij deze problemen wordt de probleemoptie aangenomen als deze niet op het systeem
geïnstalleerd is.
DIP-scha- Doeltemperatuur Doeltemperatuur Doeltemperatuur
weglopend water lucht kamer
sanitair water
kelaar
Hoge-temperatuurcyclus
UIT
50°C
24°C
70°C
Lage-temperatuurcyclus
AAN
30°C
19°C
50°C
Installatiehandleiding 73
NEDERLANDS
• Niveau noodwerking
- Wanneer systeem problemen bemerkt, stopt dit en wacht op de beslissing van de gebruiker :
het servicecentrum bellen of een noodoperatie starten.
- Om de noodwerking te starten duwt de gebruiker eenvoudigweg opnieuw op de knop ON / OFF.
- Twee verschillende niveaus worden klaargemaakt voor noodwerking: hoge temperatuurcyclus
en lage temperatuurcyclus.
- In de noodwerkingsmodus kan de gebruiker de doeltemperatuur aanpassen.
Instellen van het systeem
• De volgende functie zijn toegestaan in noodwerking:
-
Werking aan/uit
-
Knop VIEW TEMP (*)
-
Knop temperatuur aanpassen (*)
Inschakelen/uitschakelen verhitting sanitair water
(*) : Temperatuur gemeten door niet goed werkende sensor wordt weergegeven als ‘- -’.
(*) : Aangepaste temperatuur wordt alleen gebruikt om de conditie aan/uit van de elektrische verhitter te regelen. Het product wordt niet ingeschakeld/uitgeschakeld volgens de insteltemperatuur op het bedieningspaneel. Wordt ingeschakeld/uitgeschakeld op grond van het signaal
van de thermostaat.
• De volgende functies zijn NIET toegestaan in noodwerking.
-
Selectie werkmodus (koelen/verhitten/weerafhankelijk)
-
Tijdsplanning
-
Knop SET TEMP
-
Stille werking aan/uit
• Dubbele problemen: optieprobleem met grote of lichte problemen
Als optieprobleem optreedt tegelijkertijd met lichte (of zware) problemen, geeft het systeem hogere
prioriteit aan lichte (of zware) problemen en werkt alsof er lichte (of zware) problemen optreden.
Daarom kan het verhitten van sanitair water soms onmogelijk zijn in noodwerkingsmodus. Wanneer sanitair water niet opgewarmd wordt tijdens noodwerking, controleert u of de sensor voor
sanitair water en bedrading die daarmee te maken heeft alle OK zijn.
• Noodwerking wordt niet automatisch herstart nadat de hoofdstroom gereset is.
In normale condities wordt de productwerkingsinformatie hersteld en automatisch herstart nadat
de hoofdelektriciteitsstroom gereset is.
Maar in noodwerking wordt automatische herstart verhinderd om het product te beschermen.
Daarom moet de gebruiker het product herstarten na een stroomreset, wanneer de noodwerking
heeft plaatsgevonden.
74 Hittepomp lucht naar water
Instellen van het systeem
Instelling bedieningspaneel
Hoe naar de modus om het installatieprogramma in te stellen te gaan
LET OP
De instelmodus voor het installatieprogramma heeft als doel het instellen van de detailfunctie van het
bedieningspaneel. Als de modus om het installatieprogramma in te stellen niet juist is ingesteld, kan dit
problemen aan het product veroorzaken, letsel voor de gebruiker of schade aan eigendommen. Dit moet
ingesteld worden door een gediplomeerde installateur en elke installatie of verandering die uitgevoerd
wordt door een niet-gediplomeerd persoon dient verantwoordelijk te zijn voor de resultaten.
In dit geval kan de service niet geleverd worden.
gedurende drie seconden op de knop Function
1 Druk
Setting (Functie instellen) om naar de modus voor
het instellen van het installatieprogramma te gaan.
Functiecode
Waarde
Installatiehandleiding 75
NEDERLANDS
(Wanneer u in het begin de modus voor het
instellen van het installatieprogramma ingaat,
wordt de functiecode weergegeven aan de
onderkant van het LCD-scherm.)
Herhaal het drukken op de knop en de
functiecode zal gewijzigd worden van 01 naar 2A.
Zie de codetabel op de volgende pagina.
Instellen van het systeem
Samenvatting
Voorbeeld van weergave functiecode
Functiecode
Code
1
2
3
Item
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr. 1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr. 2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr. 1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr. 2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr. 1
Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr. 2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
4
Waarde nr. 1
Opmerking
Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr. 2 Standaard
Bereik
Waarde nr. 1 Waarde nr. 2
Detail
Testwerking
Ogenblikkelijke koelwerking voor het laden van extra koelvloeistof
01
Vertraging 3 min. uitschakelen
Alleen fabrieksgebruik
01
Aansluiting luchtsensor op afstand
Aansluitingsinformatie over sensor op afstand
01: Luchtsensor op afstand is NIET aangesloten en wordt NIET gebruikt
02: Luchtsensor op afstand is aangesloten en wordt gebruikt
01
01~02
Overschakelen Celsius/Fahrenheit
Temperatuur weergeven in Celsius of Fahrenheit
01: Celsius
02: Fahrenheit
01
01~02
-
76 Hittepomp lucht naar water
Opmerking
-
-
-
-
Instellen van het systeem
Code
Item
Functie
Beschrijving
Opmerking
5
Waarde nr.1
Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
6
7
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
-
Instellen droog contact auto startoptie
Als thermostaat wordt gebruikt, dient waarde veranderd te worden van "2" in "1"
01: Auto start UIT
Opmerking 02: Auto start AAN
Waarde nr.1
Standaard
02
Bereik
01~02
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Instelling adres
Beschrijving
Adres toewijzen wanneer centrale controller geïnstalleerd is
Opmerking
00
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
00~FF
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Luchttemperatuur in koelmodus instellen
Beschrijving
Bereik aanpassen van 'Luchttemperatuur instellen' in koelmodus
Opmerking Bovengrens van instellen bereik
Waarde nr.1 Standaard
30°C
Bereik
24~30°C
Opmerking Ondergrens van instellen bereik
Waarde nr.2 Standaard
18°C
Bereik
18~22°C
Functie
Temperatuur weglopend water in koelmodus
Beschrijving
12
Opmerking
-
-
'Instellen
luchttemperatuur'
wordt gebruikt
wanneer gebruiker
doeltemperatuur wil
instellen door de
temperatuur van de
lucht van de kamer.
'Instellen temperatuur
Bereik instellen van 'temperatuur instellen weglopend water' in koelmodus weglopend water´
wordt gebruikt
wanneer gebruiker
Bovengrens van instellen bereik
doeltemperatuur wil
24°C
instellen door de
20~25°C
temperatuur van het
weglopend water
Ondergrens van instellen bereik (FCU is geplaatst)
(van de eenheid
06°C
binnen).
06~18°C
Installatiehandleiding 77
NEDERLANDS
11
Detail
Selectie temperatuur instellen
Selectie voor instellen temperatuur als luchttemperatuur
of temperatuur weglopend water
01: Luchttemperatuur
02: Temperatuur weglopend water
Luchttemperatuur als insteltemperatuur is ALLEEN
beschikbaar wanneer luchtsensor op afstand
Aansluiting is ingeschakeld en functiecode 03 is ingesteld als 02.
02
01~02
Autom. droog contact
Instellen van het systeem
Code
12
13
Item
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
14
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
15
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
DIP switch
setting
Beschrijving
Opmerking
21
Waarde nr.1
Detail
Opmerking
Ondergrens van instellen bereik (FCU is NIET uitgerust)
16°C
16~18°C
Luchttemperatuur instellen in verhittingsmodus
Bereik aanpassen van 'Instellen luchttemperatuur' in verhittingsmodus
Bovengrens van instellen bereik
30°C
24~30°C
Ondergrens van instellen bereik
16°C
16~22°C
Instellen temperatuur weglopend water in verhittingsmodus
Bereik aanpassen van 'instellen temperatuur
weglopend water' in verhittingsmodus
Bovengrens van instellen bereik
55°C
37~55°C
Ondergrens van instellen bereik
15°C
15~36°C
Instellen temperatuur weglopend water sanitaire
tank voor verhitting sanitair water
Bereik aanpassen van 'instellen temperatuur weglopend water
sanitaire tank' in modus verhitten sanitair water
Bovengrens van instellen bereik
50°C
50~80°C
Ondergrens van instellen bereik
40°C
30~40°C
Aan/uit temperatuur elektrische verhitter instellen
Nr. 6 = Uit
Nr. 6 = Uit
Nr. 7 = Aan
Nr. 7 = Aan
Instellen voor gebruiken stap 1 capaciteit Instellen voor gebruik stap 2 capaciteit
van elektrische verhitter
van elektrische verhitter
Externe luchttemperatuur waar
Stap 1 capaciteit van elektrische
Basis luchttemperatuur buiten
verhitter start werking
Standaard
Bereik
0 °C
-15~18°C
Temperatuurkloof (dit betekent 'hoe
veel kouder dan de basistemperatuur
van de lucht buiten?')
Opmerking Niet gebruikt
Waarde nr.2
Standaard
Bereik
78 Hittepomp lucht naar water
-
0°C
0~33°C
'Luchttemperatuur
instellen' wordt
gebruikt wanneer
gebruiker
doeltemperatuur wil
instellen door de
temperatuur van de
lucht van de kamer.
'Instellen
temperatuur
weglopend water'
wordt gebruik
wanneer gebruiker
doeltemperatuur wil
instellen op grond
van de temperatuur
van het weglopend
water (van de
eenheid binnen).
'Temperatuur
weglopend water
sanitaire
watertank
instellen’ wordt
gebruikt wanneer
gebruiker
watertemperatuur
van sanitaire tank
wil instellen.
Instelling
DIP-schakelaar wordt
beschreven in
Hoofdstuk 8 van de
installatiehandleiding.
Instellen van het systeem
Code
Item
Functie
Beschrijving
22
23
24
26
Opmerking
Afsnijdtemperatuur. Waarde nr. 1 is geldig wanneer waarde nr.
Opmerking 2 '01 is (dit betekent FCU is geïnstalleerd)'."
Waarde nr.1
Standaard
16°C
Bereik
16~25°C
Opmerking Bepaalt of FCU geïnstalleerd is of niet. '01' betekent 'FCU is NIET
geïnstalleerd' en '00' betekent 'FCU is geïnstalleerd.'
Waarde nr.2
Standaard
00
Bereik 00 (Uitgerust) ~01 (NIET uitgerust)
Instellen bereik temperatuur buiten voor
Functie
weerafhankelijke werking
Instellen max/min temperatuur buiten voor
Beschrijving
weerafhankelijke werking
Opmerking Bovengrens van instellen bereik
-10°C
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
-20~05°C
Opmerking Ondergrens van instellen bereik
15°C
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
10~20°C
Bereik luchttemperatuur binnen instellen voor
Functie
weerafhankeijke werking
Max/min temperatuur binnen instellen voor
Beschrijving
weerafhankelijke bovengrens van instelling bereik
Opmerking Bovengrens van instellen bereik
37~55°C
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
20~30°C
Opmerking Ondergrens van instellen bereik
16°C
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
16~19°C
Instellen bereik temperatuur weglopend water voor weerafhankelijke werking
Functie
Instellen max/min temperatuur weglopend water voor
Beschrijving
weerafhankelijke werking
Opmerking Bovengrens van instellen bereik
55°C
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
35~55°C
Opmerking Ondergrens van instellen bereik
15°C
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
15~34°C
Functie
Instellen operatie desinfectie
Instellen start/handhaaftijd voor desinfectie
Beschrijving
Opmerking Desinfectie-operatie inschakelen/uitschakelen (00: Uitschakelen, 01: Inschakelen)
Waarde nr.1 Standaard
00
Bereik
00~01
-
-
-
NEDERLANDS
25
Detail
Instellen afsnijdtemperatuur in koelmodus
(instelling FCU inbegrepen)
Bepaal temperatuur weglopend water wanneer het product wordt
uitgeschakeld. Deze functie wordt gebruikt voor het voorkomen van
condensatie op de grond in de koelmodus.
-
Verhitting sanitair
water dient
ingeschakeld te zijn
• Als verhitting sanitair
water uitgeschakeld is,
Installatiehandleiding 79
Instellen van het systeem
Code
27
28
Item
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr.1 Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Opmerking
Waarde nr.1
Standaard
Bereik
29
Opmerking
Waarde nr.2
Standaard
Bereik
Functie
Beschrijving
Waarde nr.1
2A
Opmerking
Standaard
Bereik
Opmerking
Waarde nr.2 Standaard
Bereik
Detail
Startdatum (Zondag: 1, Maandag:2, ···· ,Zaterdag:7)
06
01~07
Starttijd in 24 uur (00~23)
23
00~23
Desinfectieoperatie instellen
Temperatuur desinfectie instellen
Maximale verhittingstemperatuur
70°C
40~80°C
Maximale duur verhitting in minutes
10min
05~60min
Controleparameter instellen voor werking verhitting sanitair water
Zie onderstaande opmerkingen voor waarden
Temperatuurkloof van waarde nr. 2 van functiecode 28
05°C
01~20°C
Maximale temperatuur gegeneerd door AWHP-compressorcyclus
48°C
40~48°C
Instellen controleparameter voor werking verhitting sanitair water
Zie onderstaande opmerkingen voor waarden
Temperatuurkloof van doeltemperatuur sanitair water.
(Deze waarde is nodig voor frequent aan en uit van verhitter watertank)
03°C
02~04°C
Bepalen priorteit vraag verhitting tussen verhitting sanitaire
watertank en verhitting onder de grond
00
00~01
Overige instelling
Bepaal elektrische verhitter en verhitter water aan en uit
00: Werk zowel op elektrische verhitter als verhitter sanitaire tank
01: Werk ALLEEN op verhitter sanitaire tank
00
00~01
Niet gebruikt
-
80 Hittepomp lucht naar water
Opmerking
De desinfectiemodus
kan niet werken
hoewel waarde nr 1
van code 26 is
ingesteld op '01'.
• Om de
desinfectiemodus te
gebruiken moet de
verhitting van
sanitair water
ingeschakeld zijn.
Alleen
beschikbaar
wanneer de
sanitaire watertank
geïnstalleerd is.
-
Instellen van het systeem
Code
2B
Item
Functie
Detail
Opmerking
Timers verhitting sanitair water
Bepaal volgende tijdsduur: werktijd van verhitting sanitaire tank,
stoptijd van verhitting sanitaire tank en vertragingstijd van sterke
Beschrijving
verhitter die werkt.
Deze tijdsduur definieert hoe lang verhitting van sanitaire tank kan
Opmerking doorgaan.
Waarde nr.1
Standaard
30min
Bereik 5 ~ 95 min (stap: 5 min)
Deze tijdsduur definieert hoe lang verhitting sanitair water gestopt
Opmerking kan worden. Het wordt ook beschouwd als tijdskloof tussen cyclus
verhitting sanitaire tank.
Waarde nr.2
-
Standaard
180 min
Bereik 0 ~ 600 min (stap: 30 min)
Deze tijdsduur definieert hoe lang de sterke verhitter niet ingeschakeld zal
Opmerking worden in de operatie van de verhitting van het sanitaire water.
Waarde nr.3
Standaard
Bereik 20 ~ 95 min (stap: 5 min)
20 min
❊ Wat inhoud kan niet weergegeven worden afhankelijk van de instelling van de DIP-schakelaar in de PCB van de eenheid binnen.
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 81
Instellen van het systeem
Gewone instelling
• Functiecode 01 : Testrun
Testrun dient uitgevoerd te worden als laden van extra koelvloeistof nodig is. Om koelvloeistof te
laden moet het product werken in de koelmodus. De testrun laat het product onmiddellij werken in
de koelmodus gedurende 18 minuten.
OPMERKING: • Als u op een knop drukt tijdens deze mdous, zal de modus Testrun eindigen.
• Na 18 minuten in de modus Testrun gewerkt te hebben, zal het systeem automatisch uitgeschakeld worden.
• Functiecode 02 : uitschakelen 3 minuten vertraging
Alleen voor fabrieksgebruik.
• Functiecode 03 : aansluiting luchtsensor op afstand
Als gebruiker de luchtsensor op afstand aansluit om het product op kamerluchttemperatuur te regelen, dient de informatie over de aansluiting aan het product gemeld te worden.
OPMERKING : Als de luchtsensor op afstand aangesloten is, maar deze functiecode is niet goed
ingesteld, kan het product niet geregeld worden door de luchttemperatuur van de
kamer.
• Functiecode 04 : schakelen van Celsius/Fahrenheit
Temperatuur wordt weergegeven in Celsius of Fahrenheit.
• Functiecode 05 : selectie temperatuur instellen
Het product kan worden geregeld op grond van de luchttemperatuur of de temperatuur van het
weglopend water.
De selectie voor het instellen van de temperatuur als luchttemperatuur of de temperatuur van de
het weglopend water wordt bepaald.
OPMERKING : Luchttemperatuur als insteltemperatuur is ALLEEN beschikbaar wanneer de aansluiting voor de luchtsensor op afstand ingeschakeld is en de functiecode Code 03
ingesteld is op 02.
• Functiecode 06 : Auto droog contact
Deze functie stelt de eenheid binnen (Dry Contact) in staat te werken onder de modus Auto Run
of modus Manual met bedieningspaneel op afstand.
Als thermostaat wordt gebruikt, dient waarde te worden gewijzigd van “2” naar “1”.
• Functiecode 07 : Instelling adres
Wanneer Central Controller geïnstalleerd is, wordt toewijzing adres ingesteld door deze functie.
82 Hittepomp lucht naar water
Instellen van het systeem
Instelling bereik temperatuur
• Functiecode 11 : Instellen luchttemperatuur in koelmodus
Bepaal bereik insteltemperatuur voor koelen wanneer luchttemperatuur wordt geselecteerd als
insteltemperatuur.
OPMERKING
Alleen beschikbaar wanneer sensor luchttemperatuur op afstand aangesloten is
• Accessoire PQRSTA0 dient geïnstalleerd te zijn.
• Ook dient functiecode 03 goed ingesteld te zijn.
• Functecode 12 : Instellen tempratuur weglopend water in koelmodus
Bepaal bereik insteltemperatuur voor koelen wanneer weglopend water geselecteerd wordt als
insteltemperatuur.
OPMERKING
Watercondensatie op de grond
• Tijdens koelwerking is het zeer belangrijk om de temperatuur van het weglopend water hoger
dan 16°C te houden. Anders kan dauwcondensatie op de grond optreden.
• Als de grond deel uitmaakt van een vochtige omgeving, laat dan de temperatuur van het weglopend water niet minder zijn dan 18 °C.
OPMERKING
Watercondensatie op de radiator
• Tijdens koelwerking kan koud water niet naar de radiator stromen.
Als koud water de radiator binnenkomt, kan dauw op het oppervlak van de radiator komen.
• Functecode 13 : Instellen luchttemperatuur in verhittingsmodus
Bepaal bereik insteltemperatuur voor verhitting wanneer luchttemperatuur geselecteerd wordt als
insteltemperatuur.
LET OP
• Functiecode 14 : instellen temperatuur weglopend water in verhittingsmodus Bepaal bereik insteltemperatuur verhitting wanneer temperatuur weglopend water geselecteerd is als insteltemperatuur.
• Functiecode 15 : Instellen temperatuur weglopend water sanitaire tank Bepaal bereik temperatuur
instellen verhitting van weglopend water van de watertank.
OPMERKING
Alleen beschikbaar wanneer de functie van de sanitaire watertank geïnstalleerd is.
• De sanitaire watertank en de kit daarvan moeten geïnstalleerd zijn.
• DIP-schakelaar nr. 2 en 3 dient goed ingesteld te zijn.
Installatiehandleiding 83
NEDERLANDS
Alleen beschikbaar wanneer sensor luchttemperatuur op afstand aangesloten is
• Acessoire PQRSTA0 dient geïnstalleerd te zijn.
• Ook moet functiecode 03 goed ingesteld zijn.
Instellen van het systeem
Instelling regelparameter temperatuur et cetera
• Functiecode 21: Aan/uit temperatuur elektrische verhitter instellen
Werken met stap 1 capaciteit van elektrische verhitter : wanneer DIP-schakelaar nr. 6 en 7 is ingesteld op ‘OFF-ON’ :
- Waarde nr. 1: luchttemperatuur buiten waar stap 1 capaciteit van elektrische verhitter start met
werken.
- Waarde nr. 2: niet gebruikt
- Voorbeeld: Wanneer waarde nr. 1 wordt ingesteld als ‘-1’ en de dipschakelaars nr. 6 en nr. 7 worden ingesteld als ‘UIT-AAN’, dan wordt de halve capaciteit van de elektrische verwarming ingeschakeld wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan -1°C en de huidige afgegeven watertemperatuur of kamerluchttemperatuur veel lager is dan de bedoelde afgegeven watertemperatuur of bedoelde kamerluchttemperatuur.
De volle capaciteit van de elektrische verwarming inschakelen: wanneer de dipschakelaars nr. 6 en
7 worden ingesteld als ‘UIT-UIT’:
- Waarde nr. 1: basisbuitenluchttemperatuur.
- Waarde nr. 2: temperatuurafstand (dit betekent ‘hoeveel kouder dan de basisbuitenluchttemperatuur?’)
- Voorbeeld: Wanneer waarde nr. 1 wordt ingesteld las ‘-1’ en waarde nr. 2 wordt ingesteld als ‘3’ en
de dipschakelaar nr. 6 en nr 7 worden ingesteld als
‘UIT-UIT’ dan wordt de volle capaciteit van de elektrische verwarming ingeschakeld wanneer de
buitenluchttemperatuur
lager is dan -4°C (-4 = waarde nr 1 – waarde nr. 2) en huidige afgegeven watertemperatuur of
kamerluchttemperatuur veel lager is dan de bedoelde afgegeven watertemperatuur of bedoelde
kamerluchttemperatuur.
• Functecode 22 : Instellen afkaptemperatuur in koelmodus (instelling FCU inbegrepen)
Bepaal de temperatuur van het weglopend water wanneer het product uit staat.
Deze functie wordt gebruikt voor het voorkomen van condensatie op de grond in de koelmodus.
- Waarde nr. 1: afkaptemperatuur. Waarde nr. 1 is geldig wanneer Waarde nr. 2 is ’01 (dat betekent
dat de FCU geïnstalleerd is)’.
- Waarde nr. 2: bepaalt of FCU geïnstalleerd is of niet. ’01’ betekent ‘FCU is NIET geïnstalleerd’ en
’00’ betekent ‘FCU is geïnstalleerd.’
- Voorbeeld: als Waarde nr. 1 ingesteld is als ‘10’ en Waarde nr. 2 is ’01’ en in werkelijkheid is FCU
NIET geïnstalleerd in de waterlus, stopt het product met werken in de koelmodus wanneer de temperatuur van het weglopend water onder 10°C is.
- Voorbeeld: als Waarde nr. 1 ingesteld is als ‘10’ en Waarde nr. 2 is ’00’ en in werkelijkheid is de
FCU geïnstalleerd in de waterlus, wordt de Waarde nr. 1 niet gebruikt en stopt het
product NIET in de koelmodus wanneer de temperatuur van het weglopend water
onder 10° C is.
OPMERKING
Installatie FCU
• Als FCU wordt gebruikt, dient de verwante tweewegs klep geïnstalleerd en aangesloten te zijn
op de PCB van de eenheid binnen.
• Als Waarde nr. 2 ingesteld is als ’00’ maar FCU of tweewegs klep is NIET geïnstalleerd, kan het
product abnormaal werken.
84 Hittepomp lucht naar water
Instellen van het systeem
• Functiecode 23 en 24 : Instellen weerafhankelijke werkingsmodus
• Functiecode 23, 24, en 25 : Instellen weerafhankelijke werking
Weerafhankelijke werking betekent dat het product de doeltemperatuur automatisch aanpast (weglopend water of kamerlucht) op grond van de luchttemperatuur buiten.
- Waarde nr. 1 en Waarde nr. 2 van functiecode 23: bereik van temperatuur lucht buiten
- Waarde nr. 1 en Waarde nr. 2 van functiecode 24: bereik van automatisch aanpasbare doeltemperatuur van de lucht
- Waarde nr. 1 en Waarde nr. 2 van functiecode 25: bereik van automatisch aanpasbare doeltemperatuur van het weglopend water
OPMERKING : Weerafhankelijke werking wordt alleen toegepast voor de verhittingsmodus.
Auto aanpasbare
doeltemperatuur
Temperatuurprofiel van
weerafhankelijke werking
Waarde nr. 1
van functiecode
24 of 25
Waarde nr. 2
van functiecode
24 of 25
Waarde nr. 1
van functiecode 23
Waarde nr. 2
van functiecode 23
Luchttemperatuur
buiten
NEDERLANDS
Installatiehandleiding 85
Instellen van het systeem
• Functiecode 26 en 27 : instellen desinfectiewerking
Desinfectiewerking is een speciale werking van de sanitaire tank om de groei van virussen binnen
de tank te doden en te voorkomen.
- Waarde nr. 1 van functiecode 26: selecteren inschakelen of uitschakelen desinfectiewerking. ’00’
voor uitschakelen en ’01’ voor inschakelen.
- Waarde nr. 2 van functiecode 26: de datum bepalen waarop de desinfectiemodus werkt. ’01’ voor
zondag, ’02’ voor maandag … , en ’06’ voor zaterdag.
- Waarde nr. 3 van functiecode 26: de tijd bepalen waarop de desinfectiemodus werkt. ’00’ voor
0:00am, ’01’ voor 01:00am, … , ’22’ voor 10:00pm, en ’23’ voor 11:00pm.
- Zondag, ’02’ voor maandag, … , en ’06’ voor zaterdag.
- Waarde nr. 1 van functiecode 27: doeltemperatuur van desinfectiemodus.
- Waarde nr. 2 van functiecode 27: duur van desinfectiemodus. van desinfectiemodus.
Temperatuurprofiel van
desinfectiewerking
Watertemperatuur
(binnen sanitaire watertank)
Waarde nr. 1
van functiecode 27
Waarde nr. 2 van
functiecode 27
Waarde nr. 2 van
functiecode 26
Tijd
OPMERKING
Waarden van functiecode 26
• Als waarde nr. 1 van functiecode 26 ingesteld is als ’00’, is dat de ‘modus om desinfectie uit te
schakelen’, waarde nr. 2 en waarde nr. 3 worden niet gebruikt.
• Wanneer waarde nr. 1 ingesteld is als ’01’, is dat de ‘modus desinfectie inschakelen’,’ waarde
nr. 2 wordt weergegeven op de positie van waarde nr. 1 en waarde nr. 3 wordt weergegeven op
de positie van waarde nr. 2. Dit gebeurt op grond van de beperkte breedte van de display van
het bedieningspaneel.
OPMERKING
Verhitting sanitair water dient ingeschakeld te zijn
• Als verhitting sanitair water uitgeschakeld is, zal de desinfectiemodus niet werken hoewel de waarde nr. 1 van code
26 ingesteld is als ’01’.
• Om de desinfectiemodus te gebuiken moet de verhitting
van het sanitaire water ingeschakeld zijn. (by button input
or scheduler programming)
Druk herhaaldelijk op de knop
om
verhitting van de sanitaire tank in te schakelen
<Uitschakelen verhitting sanitair water>
<Sanitary Water Heating enable>
86 Hittepomp lucht naar water
Instellen van het systeem
• Functiecode 28 en 29 : instellen regelparameter voor werking verhitting sanitair water
Beschrijvingen van de parameters zijn als volgt.
- Waarde nr. 1 van functiecode 28: temperatuurkloof van waarde nr. 2 van functiecode 28.
- Waarde nr. 2 van functiecode 28: maximale temperatuur gegenereerd door AWHP-compressorcyclus.
- Voorbeeld: als waarde nr. 1 is ingesteld op ‘5’ en waarde nr. 2 is ingesteld als ’48’, dan zal sessie
A (zie de illustratie) worden gestart als de temperatuur van de watertank onder 45°C is. Als temperatuur boven 48°C is, dan zal sessie B worden gestart.
- Waarde nr. 1 van functiecode 29: temperatuurkloof van doeltemperatuur sanitair water. Deze
waarde is nodig om de verhitter van de watertank frequent aan en uit te zetten.
- Waarde nr. 2 van functiecode 29: bepalen prioriteit vraag verhitting tussen verhitting sanitaire
watertank en verhitting onder de grond.
- Voorbeeld: als doeltemperatuur van de gebruiker ingesteld is op ’70’ en waarder nr. 1 is ingesteld
als ‘3’, dan zal de verhitter van de watertank uitgeschakeld worden wanneer de watertemperatuur
boven de 73 °C komt. De verhitter van de watertank zal ingeschakeld worden wanneer de watertemperatuur onder de 70 °C komt.
- Voorbeeld: als waarde nr. 2 is ingesteld op ‘0’, betekent dat verhittingsprioriteit is op verhitting sanitair water,
sanitair water wordt verhit door AWHP-compressorcyclus en verhitter van water. In dit geval kan onder grond
niet verhit worden tijdens verhitting sanitair water. Aan de andere kant, als de waarde nr. 2 ingesteld is als ‘1’,
betekent dat verhittingsprioriteit bij verhitting onder de grond ligt, sanitair water wordt ALLEEN verhit door waterverhitter. In dit geval wordt verhitting onder de grond niet gestopt als sanitair water verhit wordt.
Watertemperatuur
(binnen sanitaire watertank)
Temperatuur uit
waterverhitter
Waarde nr. 1 van
functiecode 29
Doeltemperatuur sanitair water
(ingesteld door gebruiker)
Waarde nr. 2 van
functiecode 28
Waarde nr. 1 van
functiecode 28
Sessie A
Sessie C
Sessie B
Sessie D
Tijd
Sessie A: Verhitting met AWHP compressorcyclus
Sessie B: verhitting door waterverhitter
Sessie C: geen verhitting (waterverhitter staat uit)
Sessie D: verhitting door waterverhitter
OPMERKING
Verhitting sanitair water werkt niet wanneer deze uit staat.
Inschakelen/uitschakelen van verhitting sanitair water wordt bepaald door een drukknop
. Wanneer pictogram
op het bedieningspaneel wordt weergegeven, is de verhitting van het sanitaire
water ingeschakeld. (by button input or scheduler programming)
Installatiehandleiding 87
NEDERLANDS
Starttemperatuur van
verhitting sanitair water
Instellen van het systeem
• Functiecode 2A: Diverse instellingen
- Waarde nr. 1 van functiecode 2A: zorgen voor het aan- en uitschakelen van de elektrische verwarming en van de verwarming van de sanitaire tank.
- Waarde nr. 2 van functiecode 2A: niet in gebruik.
- Voorbeeld: Als waarde nr. 1 wordt ingesteld als ‘0’ dan zijn de elektrische verwarming en de verwarming van de sanitaire tank aan- en uitgeschakeld volgens de ingestelde besturingslogica. Als waarde nr. 1 wordt ingesteld als ‘1’ wordt de elektrische verwarming
nooit ingeschakeld en wordt alleen de verwarming van de sanitaire tank ingeschakeld
volgens de ingestelde besturingslogica.
• Functiecode 2B: Timers verhitting sanitair water
werktijd van verhitting sanitaire tank, stoptijd van verhitting sanitaire tijd en vertragingstijd van de
sterke verhitter die werkt.
- Waarde nr. 1 van functiecode 2B: Deze tijdsduur definieert hoe lang de verhitting van de sanitaire
tank kan doorgaan.
- Waarde nr. 2 van functiecode 2B: Deze tijdsduur definieert hoe lang verhitting van de sanitaire
tank gestopt kan worden. Dit wordt ook beschouwd als tijdskloof tussen verhittingscyclus sanitaire tank.
- Waarde nr. 3 van functiecode 2B: Deze tijdsduur definieert hoe lang de sterke verhitter niet ingeschakeld zal zijn bij de werking van de verhitting van het sanitaire water.
- Voorbeeld van tijdsgrafiek:
Verhitting sanitaire 1
tank is ingeschakeld 0
Sterke verhitter
is ingeschakeld
1
0
Verhittering sanitaire 1
tank is nodig
0
2B.02
Werking verhitting
sanitaire tank
1
Werking sterke
verhitter
1
2B.01
2B.02
2B.01
2B.02
0
2B.03
2B.03
0
❈ 1=actief / 0=niet actief
88 Hittepomp lucht naar water
Tijd
Controlepunten, onderhoud en problemen oplossen
9. Controlepunten, onderhoud en problemen oplossen
Als alles tot nu toe goed gaat, is het tijd om met het product te gaan werken en uw voordeel te doen met
. Voor met werken te beginnen worden voorcontrolepunten in dit hoofdstuk beschreven.
Sommige opmerkingen over onderhoud en hoe problemen op te lossen worden beschreven.
Controlelijst voor te beginnen met werken met het product
LET OP
Zet de stroom uit voordat u de bedrading wijzigt of met het product werkt
Nee
Categorie
Item
Controlepunt
Veldbedrading
• Alle schakelaars hebben contactpunten voor verschillende polen en
moeten bedraad worden volgens regionale en nationale wetgeving.
• Alleen gekwalificeerd personeel mag de bedrading uitvoeren.
• Bedrading en plaatselijk geleverde elektrische onderdelen dienen te
voldoen aan Europese en regionale regelgeving.
• Bedrading moet gebeuren volgens het bedradingsdiagram dat u bij
het product geleverd vindt.
Beschermende apparaten
• Installeer ELB (earth leakage breaker) with 30mA.
• ELB binnen de regeldoos van de eenheid binnen dient ingeschakeld
te worden voordat men met het product werkt.
3
Bedrading aarde
• Aarde moet aangesloten zijn. Aard geen gas- of standswaterslang,
metalen gedeelte van een gebouw, piekopvanger et cetera.
4
Stroomvoorziening
• Gebruik een speciale stroomlijn.
5
Bedrading eindblok
• Aansluitingen op het eindblok (binnen de regeldoos van de eenheid
binnen) dienen goed aangedraaid te worden.
6
Geladen waterdruk
• Na het laden van water moet de drukmeter (voor de eenheid binnen) 2.0~2.5 bar aanduiden. Ga niet hoger dan 3.0 bar.
1
2
Electriciteit
7
Lucht zuiveren
Water
• Twee afsluitkleppen (aan het einde van de waterinvoerslang en
waterafvoerslang van de eenheid binnen) dienen open te zijn.
8
Afsluitklep
9
Passeerklep
• Passeerklep dient geïnstalleerd te zijn en aangepast om het water met
een goede snelheid te laten stromen. Als het water langzaam stroomt,
kan er een fout met de stroomschakelaar (CH14) opgetreden zijn.
10
Aan de muur hangen
• Wanneer de eenheid binnen aan de muur gehangen is, kunnen trillingen
of geluid worden gehoord als de eenheid binnen niet goed vast zit.
• Als de eenheid binnen niet goed vast zit, kan deze vallen als het product werkt.
Inspectie van onderdelen
• Er moeten geen duidelijk beschadigde onderdelen binnen de eenheid binnen zijn.
Refrigerant leakage
• Lekken van koelvloeistof Lekken van koelvloeistof vermindert de prestaties. Als u een
lek vindt, neem dan contact op met een gediplomeerd persoon voor aircondtioning.
Behandeling van condens
• Tijdens het koelen kan gecondenseerd water naar de onderkant van
de eenheid binnen druppelen. In dat geval moet u bijvoorbeeld een
bakje om condens op te vangen neerzetten.
11
12
13
Productinstallatie
Installatiehandleiding 89
NEDERLANDS
• Tijdens het laden van het water dient lucht uit de opening van de
luchtzuivering te komen.
• Als water niet uitspettert wanneer de bovenkant (aan de bovenkant van
de opening) wordt ingedrukt, is luchtzuivering nog niet voltooid.Indien
goed gezuiverd, zal het water spetteren als een fontein.
• Wees voorzichtig wanneer u de luchtzuivering test. Spetterend
water kan uw kleding nat maken.
Controlepunten, onderhoud en problemen oplossen
Onderhoud
Om te zorgen voor de beste prestaties van de
, is het nodig om periodieke controle en
onderhoud uit te voeren. Het wordt aangeraden om de volgende controlelijst eenmaal per jaar na te gaan.
LET OP
Schakel de stroom uit voordat u onderhoud uitvoert
Nee
Categorie
1
2
Water
3
4
Electriciteit
Item
Controlepunt
Waterdruk
• In normale toestand dient de drukmeter (voor de eenheid binnen)
2.0~2.5 bar aan te duiden.
• Als de druk minder is dan 0.3 bar, herlaad dan het water.
Waterfilter
• Sluit de afsluitkleppen en haal het waterfilter uit elkaar. Was dan de
zeef om deze schoon te maken.
• Wanneer u de zeef uit elkaar haalt, let dan op water dat wegstroomt.
Veiligheidsklep
• Open de schakelaar van de veiligheidsklep en ga na of water door
de afvoerslang stroomt.
• Na het controleren, sluit u de veiligheidsklep.
Bedrading eindblok
• Kijk en inspecteer of er losse of defecte aansluitingen op het eindblok zijn.
90 Hittepomp lucht naar water
Controlepunten, onderhoud en problemen oplossen
Problemen oplossen
Als
niet goed werkt of hij begint niet met werken, controleer dan de volgende lijst.
LET OP
Schakel de stroom uit voordat u doorgaat met problemen oplossen
Problemen oplossen als de machine werkt
Nee
Probleem
Reden
Oplossing
• Stel doeltemperatuur goed in.
• Instelling doeltemperatuur
• Controleer of temperatuur op water gebaseerd of op lucht gebais niet goed.
seerd is. Zie functiecode 03 en 05.
• Er is niet genoeg water
geladen.
1
Verhitten of koelen gaat
niet goed.
2
Hoewel elektrische stroomtoe- • Waterinvoertemperatuur
voer OK is (bedieningspaneel is te hoog.
geeft informatie weer), begint
de eenheid buiten niet te wer- • Waterinvoertemperatuur
is te laag.
ken.
3
4
Water stroomt weg door
afvoerslang.
• Controleer of zeven te veel deeltjes vangen. Indien dit zo is, dient de
zeef te worden schoongemaakt.
• Controleer of de snelheid van de interne waterpomp NIET ingesteld
• Water stroomt langzaam.
is op ‘High’. Deze dient ingesteld te zijn op ‘High.’
• Controleer of de drukmeter boven 0.3 bar aanduidt.
• Controleer of de waterslang dicht is op grond van opgehoopte deeltes of kalk.
• Als de waterinvoertemperatuur boven 55°C ligt, werkt de eenheid
buiten niet om het systeem te beschermen.
• Als waterinvoertemperatuur onder 5°C ligt, werkt de eenheid buiten
niet om het systeem te beschermen. Wacht terwijl de eenheid binnen de waterinvoertemperatuur opwarmt.
• Luchtzuivering is niet
geheel voltooid.
• Open de kap van luchtzuivering en laad meer water totdat de drukmeter 2.0~2.5 bar aanwijst.
• Als water niet uitspettert wanneer de bovenkant (aan de bovenkant
van de opening) wordt ingedrukt, is luchtzuivering nog niet voltooid.
Indien goed gezuiverd, zal het water spetteren als een fontein.
• Waterdruk is laag.
• Controleer of waterdruk boven 0.3 bar aanduidt.
• Controleer of de expansieank en drukmeter goed werken.
• Er is te veel water geladen.
• Laat het water weglopen door de schakelaar van de veiligheidsklep
te openen totdat de drukmeter 2.0~2.5 bar aanduidt.
• Expansietank is beschadigd. • Vervang de expansietank.
• Thermische beschermer
van watertank is geactiSanitair water is niet heet. veerd.
• Verhitting sanitair water is
uitgeschakeld.
• Open het zijpaneel van de sanitaire watertank en en duw op de resetknop
van de thermische beschermer. (Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van de sanitaire watertank.)
• Duw op knop
en bepaal of pictogram
op het bedieningspaneel.
wordt weergegeven
Installatiehandleiding 91
NEDERLANDS
5
Geluid waterpomp
• Controleer drukmeter en laad meer water totdat drukmeter 2.0~2.5
bar aanwijst.
Controlepunten, onderhoud en problemen oplossen
Problemen oplossen voor probleem als het product werkt
Code
nr.
01
02
06
08
13
16
17
18
19
03
05
Beschrijving
Oorzaak
Probleem in sensor lucht kamer op afstand
Probleem in sensor koelvloeistof (invoerkant)
Probleem in sensor koelvloeistof (uitlaatkant) • Onjuiste aansluiting tussen sensor en PCB
Probleem in sensor watertank
Probleem in sensor zonne-energie
• PCB-fout
Problemen in sensors
• Sensorfout
Probleem in sensor waterinvoer
Probleem in sensor wateruitvoer
Probleem in sensor water-interim
Slechte communicatie tussen
bedieningspaneel en eenheid binnen
Slechte communicatie tussen eenheid
binnen en eenheid buiten
53
Normale conditie
• Weerstand: 10k Ohm bij 25 Celsius (niet
ingestoken)
’ voor sensor lucht kamer op afstand
• Weerstand: 10k Ohm bij 25 Celsius (niet
ingestoken)
’ voor alle sensors BEHALVE sensor
lucht kamer op afstand
• Voltage: 2.5Vdc bij 25 Celsius (ingestoken)
(voor alle sensors)
• Zie weerstand-temperatuurtabel om verschillende temperaturen te controleren
• Onjuiste aansluiting tussen sen- • Draadaansluiting tussen bedieningspaneel en
sor en PCB
PCB eenheid binnen dient goed vast te zitten
• PCB-fout
• Uitvoervoltage van PCB dient 12Vdc te zijn
• Sensorfout
• De connector voor transmissie
is los
• De aansluitdraden zijn niet goed
• Draadaansluiting tussen bedieningspaneel en
aangesloten
PCB binnen dient goed aangesloten te zijn
• De communicatielijn is gebroken
• PCB buiten is abnormaal
• PCB binnen is abnormaal
PCB programma (EEPROM) fout
• Elektrische of mechanische
schade bij de EEPROM
14
Probleem in stroomschakelaar
• Stroomschakelaar is open terwijl
de interne waterpomp werkt
• Stroomschakelaar dient gesloten te zijn terwijl de
• Stroomschakelaar is gesloten
interne waterpomp werkt of DIP-schakelaar nr. 5
terwijl de interne waterpomp niet van PCB van eenheid binnen is ingesteld op ON
werkt
• Stroomschakelaar dient open te zijn terwijl
• Stroomschakelaar is open terwijl
de interne waterpomp niet werkt
DIP-schakelaar nr. 5 van PCB van
eenheid binnen is ingesteld op ON
15
Waterslang oververhit
• Abnormale werking van elektrische verhitter
• Temperatuur weglopend water
ligt boven 72°C
Thermische zekering is beschadigd
• Thermische zekering is afgeknipt door abnormale oververhitting van de interne elektrische
• Deze fout zal niet plaatsvinden als tempeverhitter
ratuur van elektrische verhitters-tank is
• Mechanische fout bij thermische onder 90°C.
zekering
• Draad is beschadigd
Probleem in buitentemperatuur sensor.
• Onjuiste verbinding tussen sensor en PCB • Sensor aansluiting en PCB & sensor fout
• PCB fout
moet worden gecontroleerd.
• Sensor fout
• Deze fout wordt niet gebeurd als de buiten
• Buitentemperatuur lager dan¾ -25 ℃. temperatuur hoger is dan -25 ℃.
09
20
44
92 Hittepomp lucht naar water
• Deze fout kan niet toegestaan worden
• Als er geen probleem is bij de regeling van
de elektrische verhitter, is de mogelijke
maximale temperatuur van het weglopende water 62°C.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising