LG | LG G Flex | Owner's Manual | LG D955 G Flex Owner's Manual

LG D955 G Flex Owner's Manual
ROMÂNĂ
ENGLISH
Ghidul utilizatorului
User Guide
LG-D955
MFL68640301 (1.0)
www.lg.com
ROMÂNĂ
Ghidul utilizatorului
4G LTE* pregătit
* Consultaţi operatorul de reţea dacă 4G LTE este disponibil pe cartela dvs. USIM
•
•
•
•
•
Datele afişate pe ecran şi ilustraţiile pot diferi de
cele pe care le vedeţi pe telefonul propriu-zis.
Este posibil ca anumite informaţii din acest manual
să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcţie de
software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate
informaţiile din acest document se pot modifica fără
preaviz.
Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele
cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul
tactil.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Toate
drepturile rezervate. LG şi sigla LG sunt mărci
comerciale înregistrate ale Grupului LG şi ale
entităţilor sale. Toate celelalte mărci comerciale
aparţin proprietarilor de drept.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ şi Play Store™ sunt mărci comerciale
ale Google, Inc.
Cuprins
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi
eficientă.....................................................5
Înştiinţare importantă.............................14
Telefonul dvs............................................21
Prezentarea generală a telefonului..........21
Instalarea cardului micro-USIM...............23
Încărcarea bateriei..................................24
Blocarea şi deblocarea ecranului............25
KnockCode...........................................25
KnockON..............................................27
Căşti stereo cu microfon.........................27
Plug & Pop..............................................29
Ecranul de start.......................................30
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil........30
Ecran de start.........................................31
Ecran de start extins ...........................32
Personalizarea ecranului de start...........32
Revenirea la aplicaţiile utilizate recent....33
Panoul Notificări.....................................34
Deschiderea panoului de notificări.........35
Pictogramele indicatoare din bara de
stare....................................................35
Tastatura de pe ecran.............................37
Introducerea literelor accentuate............38
Configurarea contului Google.................39
Conectarea la reţele şi dispozitive..........40
Wi-Fi......................................................40
2
Conectarea la reţele Wi-Fi.....................40
Pornirea funcţiei Wi-Fi şi conectarea la o
reţea Wi-Fi...........................................40
Bluetooth................................................41
artajarea conexiunii de date a
telefonului..............................................42
Wi-Fi Direct............................................44
SmartShare............................................44
Savurarea conţinutului de la dispozitive
din apropiere..........................................45
Utilizarea conţinutului din Cloud..............46
Folosirea norului...................................46
Conexiuni la PC prin cablu USB...............46
Apeluri......................................................48
Efectuarea unui apel...............................48
Apelarea contactelor...............................48
Acceptarea şi respingerea unui apel.......48
Reglarea volumului în conversaţie din
cadrul unui apel......................................49
Efectuarea unui nou apel........................49
Vizualizarea jurnalelor de apeluri............49
Setări apel..............................................50
Contacte...................................................51
Căutarea unui contact.............................51
Adăugarea unui contact nou...................51
Contacte favorite....................................51
Crearea unui grup...................................52
Mesagerie................................................53
Trimiterea unui mesaj.............................53
Casetă listă mesaje ...............................54
Modificarea setărilor mesajului...............54
E-mail.......................................................55
Administrarea unui cont de e-mail..........55
Lucrul cu foldere de conturi....................55
Compunerea şi trimiterea unui e-mail.....56
Cameră.....................................................57
Prezentarea vizorului..............................57
Utilizarea setărilor avansate....................58
Fotografierea rapidă ..............................59
Utilizarea modului Capturare & Curăţare.. 59
Utilizarea modului Cameră duală............60
Utilizarea modului Fotografie maşina
timpului..................................................61
După ce realizaţi fotografia.....................61
Din Galeria dvs.......................................62
Camera video...........................................63
Prezentarea vizorului..............................63
Utilizarea setărilor avansate....................64
Înregistrarea unui videoclip rapid............65
După înregistrarea unui videoclip............65
Din Galeria dvs.......................................66
Reglarea volumului pentru vizionarea unui
videoclip.................................................66
Utilizare Zoom audio...............................66
Utilizarea modului Înregistrare dublă.......67
Utilizarea modului Zoom de
monitorizare...........................................67
Funcţie.....................................................69
QuickMemo............................................69
Utilizarea opţiunilor QuickMemo.............70
Vizualizarea QuickMemo salvat .............71
QuickTranslator......................................71
QSlide.....................................................72
QuickTheater..........................................73
QuickRemote..........................................74
Funcţia Live Zooming..............................75
Zoom de monitorizare.............................76
VuTalk....................................................77
Înregistraţi VuTalk înainte de utilizare......77
Setări VuTalk...........................................77
Comunicaţi vizual cu VuTalk ...................78
LG SmartWorld.......................................78
Cum se accesează LG SmartWorld de pe
telefon.................................................78
On-Screen Phone...................................79
Pictogramele On-Screen Phone.............79
Caracteristici On-Screen Phone.............80
Cum se instalează On-Screen Phone pe
PC-ul dvs.............................................80
Multimedia...............................................81
Galerie....................................................81
Vizualizarea imaginilor...........................81
Redarea videoclipurilor..........................82
Editarea fotografiilor..............................82
Ştergerea fotografiilor/videoclipurilor......82
Setare ca fundal...................................82
3
Cuprins
Videoclipuri.............................................82
Redarea unui videoclip..........................83
Muzică...................................................84
Adăugaţi fişiere de muzică pe telefonul
dvs......................................................84
Transferaţi muzică folosind sincronizarea
media (MTP).........................................84
Redarea unei melodii............................84
Radio FM................................................86
Căutarea posturilor...............................86
Utilitare....................................................88
Glisare laterală (Comutare rapidă între
sarcini cu TREI degete) ..........................88
Dual Window (Fereastră dublă)...............88
Modul Oaspete .....................................89
Setarea alarmei......................................90
Utilizarea calculatorului...........................90
Adăugarea unui eveniment în calendar ..90
Reportofon..............................................91
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci..91
Expedierea înregistrărilor vocale............91
Task Manager.........................................92
Activităţi.................................................92
POLARIS Viewer 5...................................92
Google+.................................................93
Căutare vocală........................................93
Descărcări..............................................93
Web-ul......................................................94
Internet...................................................94
Utilizarea barei cu instrumente Web.......94
4
Vizualizarea paginilor Web.....................94
Deschiderea unei pagini........................95
Căutare vocală pe Internet.....................95
Semne de carte....................................95
Istoric..................................................95
Chrome..................................................96
Vizualizarea paginilor Web.....................96
Deschiderea unei pagini........................96
Sincronizarea cu alte dispozitive............96
Setări........................................................97
Reţele.....................................................97
Sunet....................................................100
Afişaj....................................................102
Informaţii generale...............................104
Software PC (LG PC Suite).....................112
Actualizare software telefon.................115
Actualizare software telefon..................115
Despre acest manual de utilizare.........117
Despre acest manual de utilizare..........117
Mărci comerciale..................................118
DivX HD................................................118
Dolby Digital Plus..................................119
Accesorii................................................120
Depanarea..............................................121
Întrebări şi răspunsuri frecvente..........125
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de
utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.
În cazul apariţiei unei defecţiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul
dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează
numai datele specifice defecţiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul
întreruperii bruşte a apelului şi aplicaţiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru
a determina cauza defecţiunii. Aceste jurnale sunt criptate şi pot fi accesate numai
de către un centru de reparaţii LG autorizat, dacă aveţi nevoie să returnaţi dispozitivul
pentru reparaţii.
Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).
Acest telefon mobil model LG-D955 a fost creat astfel încât să respecte cerinţele
de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază
instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.
• Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută sub numele de rată de absorbţie specifică sau SAR. Testele SAR sunt
efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmiţând la cel mai ridicat
nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
• Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG,
vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile
privitoare la expunerea la unde radio.
• Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g
de ţesut.
• Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon, testată pentru utilizarea
la ureche este de 0,481 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp, este de 0,441 W/
Kg (10 g).
5
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
•
Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziţie
normală, la ureche, fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Când
se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest
accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie să poziţioneze produsul la o distanţă
de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Pentru a transmite fişiere de date sau mesaje, acest
dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În anumite cazuri, transmisia fişierelor
de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariţia unei astfel de conexiuni
disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţa de
separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT
Pentru acest model specific de telefon, folosiţi doar baterii, încărcătoare şi
accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau
garanţie a telefonului şi poate fi periculoasă.
•
•
•
•
6
Flexibilitatea acestui produs este limitată la a suporta utilizarea obişnuită şi cea
normală. Acest telefon poate fi îndoit la orizontală, până la 180 de grade, pentru o
perioadă limitată de timp, dar nu trebuie îndoit spre interior. Deteriorările cauzate de
utilizarea necorespunzătoare, inclusiv, dar nefiind limitate la, îndoirea intenţionată sau
exercitarea continuă a forţei asupra produsului, pot duce la deteriorarea permanentă
a afişajului şi/sau a altor piese şi funcţii ale telefonului.
Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o
unitate de service calificat.
Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care
sunt noi sau recondiţionate, cu condiţia ca acestea să aibă aceeaşi funcţionalitate ca
piesele care sunt înlocuite.
Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul
sau computerul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau
echipamentele de gătit.
Nu scăpaţi aparatul din mână.
Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
Închideţi telefonul in orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiţi
telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate
cauza un şoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se
poate încinge şi poate crea pericol de incendiu.
Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi cum
ar fi benzen, diluant sau alcool).
Nu încărcaţi telefonul când se află pe un material moale.
Telefonul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de
transport, deoarece acesta poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale
acestora.
Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart, ciobit
sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite nu
este acoperită de garanţie.
Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul
funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absenţa unei
ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevraţi
cu grijă telefonul în timpul întrebuinţării sau imediat după întrebuinţare.
Dacă telefonul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu
încercaţi să acceleraţi procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un 7
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
•
cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de produs din interior.
Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de
garanţie.
Utilizarea eficientă a telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta funcţionarea altor
aparate.
• Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita
permisiunea. Evitaţi să aşezaţi telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în
buzunarul de la piept.
• Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea telefoanelor mobile.
• Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor
etc.
• Utilizaţi telefonul la temperaturi cuprinse între 0ºC şi 40ºC, dacă este posibil.
Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza
deteriorarea, defecţiunea sau chiar explozia.
Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în
cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
• Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs.
motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
8
•
•
Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu
aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel
rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este
deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.
Evitarea afectării auzului
Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru
perioade îndelungate de timp.
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete puternice.
De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în apropierea urechii.
De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor
la un nivel rezonabil.
• Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele care
vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultaţi.
NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din căştile auriculare şi din căştile stereo
poate cauza pierderea auzului
Componentele din sticlă
Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul mobil pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui
impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc.
Nu utilizaţi dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii
autorizat.
9
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Zone cu explozii controlate
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectaţi restricţiile şi
eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.
Medii cu potenţial explozibil
•
•
•
Nu utilizaţi telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în
compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.
În aeronave
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.
Copiii
Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul
conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând cauza
accidente prin sufocare.
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de
telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefonul dvs.
pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.
10
Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de
alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa
bateriei.
Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a
maximiza durata de viaţă a bateriei.
Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de
sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de
folosire.
Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii de
umiditate ridicată, precum în baie.
Eliminaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului. Reciclaţi-le, dacă este
posibil. Nu le eliminaţi ca gunoi menajer.
Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, deplasaţi-vă la cel mai apropiat punct de service sau
dealer autorizat LG Electronics pentru asistenţă.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet
pentru a economisi consumul inutil de energie.
Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările
produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.
Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuţite, precum
dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
Pentru siguranţa dvs., nu scoateţi bateria încorporată în produs.
Nu lăsaţi telefonul în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce
performanţele acestuia.
Nu înlocuiţi dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca
supraîncălzirea şi vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de
servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
11
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs LG-D955 este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC. O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la adresa
http://www.lg.com/global/declaration
Observaţie: Software Open Source
Pentru a obţine codul sursă corespunzător sub licenţa GPL, LGPL, MPL şi alte
licenţe open source, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com/
Toţi termenii licenţei, declinările de responsabilitate şi înştiinţările la care se face
referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.
Pentru informaţii privind conformitatea acestui produs, contactaţi biroul
nostru:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale
privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate
fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun
mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau
stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea
prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile şi numele produselor
sunt utilizate numai in scopul identificării şi pot fi mărci înregistrate ale LG
Electronics şi/sau ale deţinătorilor respectivi.
12
Casarea aparatelor dvs. vechi
1 Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie aruncate separat de
fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite
de către autorităţile locale sau guvernamentale.
2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii
populaţiei.
3 Pentru informaţii suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite,
vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul de eliminare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi
1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu
(Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur,
0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2 Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie colectate/colectaţi separat de deşeurile
municipal, prin intermediul unor unităţi de colectare desemnate de către guvern
sau de către autorităţile locale.
3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la
împiedicarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediu, sănătatea animală
şi umană.
4 Pentru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă
rugăm să contactaţi primăria, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
13
Înştiinţare importantă
Vă rugăm să citiţi aceasta înainte de a utiliza telefonul!
Vă rugăm să verificaţi dacă vreuna dintre problemele pe care le-aţi întâlnit la telefonul
dvs. este descrisă în această secţiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a
apela un reprezentant de service.
1. Memoria telefonului
Când spaţiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate
primi mesaje noi. Trebuie să verificaţi memoria telefonului şi să ştergeţi unele date,
precum aplicaţii sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.
Pentru a dezinstala aplicaţii:
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Aplicaţii.
1 Atingeţi
2 Atunci când apar toate aplicaţiile, derulaţi la şi selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o
dezinstalaţi.
3 Atingeţi Dezinstalare.
2. Optimizarea duratei de viaţă a bateriei
Extindeţi durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă
în fundal nu este necesară. Puteţi monitoriza modul în care aplicaţiile şi resursele
sistemului consumă energia bateriei.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei telefonului dvs.:
• Opriţi comunicaţiile radio atunci când nu le utilizaţi. Dacă nu utilizaţi Wi-Fi, Bluetooth
sau Locaţie, dezactivaţi-le.
• Reduceţi luminozitatea ecranului şi setaţi un timp mai scurt de expirare a ecranului.
• Dezactivaţi sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte şi alte aplicaţii.
• Anumite aplicaţii pe care le-aţi descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.
• Când utilizaţi aplicaţii descărcate, verificaţi nivelul de încărcare al bateriei.
14
NOTĂ: Dacă apăsaţi accidental pe tasta Alimentare/Blocare în timp ce aveţi
dispozitivul în buzunar, ecranul se va dezactiva automat pentru a economisi
energia bateriei.
Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Despre telefon
> Baterie.
Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) şi nivelul de încărcare al acesteia (ca
procent din nivelul de încărcare complet) se afişează în partea superioară a ecranului.
Pentru a monitoriza şi a controla modul în care este utilizată energia bateriei:
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Despre telefon >
Baterie > Utilizare baterie.
Durata de utilizare a bateriei este afişată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă
de când v-aţi conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este
conectat, durata în care telefonul a funcţionat ultima dată utilizând energia bateriei.
Pe ecran sunt afişate aplicaţiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în
ordine descrescătoare în funcţie de consumul de energie.
3. Înainte de instalarea unei aplicaţii open source şi a
unui sistem de operare
AVERTISMENT
Dacă instalaţi şi utilizaţi un sistem de operare diferit de cel furnizat de
producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcţioneze defectuos. În plus,
telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanţie.
15
Înştiinţare importantă
AVERTISMENT
Pentru a vă proteja telefonul şi datele personale, descărcaţi aplicaţii numai din
surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicaţii instalate
incorect, este posibil ca acesta să nu funcţioneze normal sau să survină o
eroare gravă. Trebuie să dezinstalaţi aplicaţiile respective de pe telefon şi toate
datele şi setările asociate acestora.
4. Utilizarea unui model de deblocare
Setaţi un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeţi
> > fila
Aplicaţii >
Setări > fila Afişaj > Blocare ecran > Selectare blocare ecran
> Model. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui
model de deblocare a ecranului. Trebuie să creaţi o copie de siguranţă pentru PIN ca
măsură de siguranţă pentru cazul în care uitaţi modelul de deblocare.
Atenţie: Înainte de a seta un model de deblocare, creaţi un cont Google şi
reţineţi copia de siguranţă PIN pe care aţi creat-o odată cu modelul de blocare.
AVERTISMENT
Măsuri de siguranţă la utilizarea modelului de blocare.
Este foarte important să vă amintiţi modelul de deblocare pe care l-aţi setat.
Nu veţi putea accesa telefonul dacă utilizaţi un model incorect de 5 ori. Aveţi 5
oportunităţi de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă aţi
utilizat toate cele 5 oportunităţi, puteţi încerca din nou după 30 de secunde.
Atunci când nu vă puteţi aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:
< Dacă aţi uitat modelul >
Dacă v-aţi conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu aţi reuşit să introduceţi
modelul corect de 5 ori, atingeţi butonul Aţi uitat modelul? din partea inferioară
a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectaţi la contul dvs. Google sau trebuie să
16
introduceţi copia de siguranţă PIN pe care aţi introdus-o în timpul creării modelului de
blocare.
Dacă nu aţi creat un cont Google pe telefon sau aţi uitat Copia de siguranţă PIN, trebuie
să efectuaţi o resetare hardware.
< Dacă aţi uitat PIN-ul sau parola >
Dacă uitaţi PIN-ul sau parola, trebuie să efectuaţi o resetare hardware.
Atenţie: Dacă efectuaţi o resetare hardware, toate aplicaţiile şi datele utilizatorului
se şterg.
NOTĂ: Dacă nu v-aţi conectat la contul Google şi aţi uitat modelul deblocării,
trebuie să introduceţi copia de siguranţă PIN.
5. Utilizarea resetării hardware (resetare la valorile din
fabrică)
Dacă telefonul nu revine la starea iniţială, efectuaţi o resetare hardware (resetarea la
valorile din fabrică) pentru a-l iniţializa.
1 Opriţi alimentarea.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta PORNIRE/BLOCARE + tasta Reducere VOLUM din
spatele telefonului.
3 Eliberaţi tasta PORNIRE/BLOCARE + tasta Reducere VOLUM când este afişat
logoul LG, apoi ţineţi apăsat din nou pe tasta Reducere VOLUM + tasta Creştere
VOLUM.
4 Când este afişat ecranul Resetare la valorile din fabrică, eliberaţi toate tastele.
5 Selectaţi Da folosind tasta Creştere/Reducere VOLUM şi apăsaţi tasta
PORNIRE/BLOCARE pentru a continua sau selectaţi Nu folosind tasta Creştere/
Reducere VOLUM şi apăsaţi tasta PORNIRE/BLOCARE pentru a anula.
6 Selectaţi Da folosind tasta Creştere/Reducere VOLUM şi apăsaţi din nou tasta
PORNIRE/BLOCARE pentru a confirma sau selectaţi Nu folosind tasta Creştere/
Reducere VOLUM şi apăsaţi tasta PORNIRE/BLOCARE pentru a anula.
17
Înştiinţare importantă
AVERTISMENT
Dacă efectuaţi o resetare hardware, toate aplicaţiile şi datele utilizatorului,
precum şi licenţele dvs. DRM vor fi şterse. Nu uitaţi să efectuaţi copii de
siguranţă pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare
hardware.
6. Deschiderea şi comutarea aplicaţiilor
Cu Android operaţiile multiple sunt simplu de efectuat, puteţi rula mai multe aplicaţii în
acelaşi timp. Nu este necesar să părăsiţi o aplicaţie înainte de a deschide alta. Utilizaţi
mai multe aplicaţii deschise şi comutaţi între acestea. Android administrează fiecare
aplicaţie, oprindu-le şi pornindu-le în funcţie de necesităţi, pentru a asigura faptul că
aplicaţiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.
1 Atingeţi şi ţineţi apăsată tasta Home
. Se va afişa o listă cu aplicaţiile utilizate
recent.
2 Atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o accesaţi. Această acţiune nu întrerupe prima
aplicaţie, care rulează în fundal pe telefon. Nu uitaţi să atingeţi tasta Înapoi
pentru a părăsi o aplicaţie, după ce aţi utilizat-o.
• Pentru a opri aplicaţiile, atingeţi Gestionar de sarcini din lista aplicaţiilor recente,
apoi atingeţi Oprire sau Oprire toate.
• Pentru a elimina o aplicaţie din lista aplicaţiilor recente, glisaţi previzualizarea
aplicaţiei la stânga sau la dreapta. Pentru a şterge toate aplicaţiile, atingeţi Ştergeţi
tot.
18
7. Transferul de muzică, fotografii şi clipuri video cu
ajutorul sincronizării media (MTP)
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Stocare pentru a
confirma suportul de stocare.
2 Conectaţi telefonul la PC utilizând cablul USB.
3 Pe ecranul telefonului dvs. apare Selectaţi modul de conexiune USB, Selectaţi
opţiunea Sincronizare media (MTP).
4 Deschideţi directorul de memorie de pe calculator. Puteţi vizualiza conţinutul
dispozitivului de stocare în masă pe PC şi puteţi transfera fişierele de pe PC pe
directorul de memorie al dispozitivului sau invers.
5 După transferarea fişierelor, glisaţi bara de stare în jos şi atingeţi USB conectat,
iar apoi selectaţi Încărcare telefon din lista Tip conexiune USB.
8. Ţineţi telefonul în poziţie verticală
Ţineţi telefonul mobil în poziţie verticală, cum aţi ţine un telefon obişnuit. Telefonul are
o antenă internă. Aveţi grijă să nu zgâriaţi sau să deterioraţi suprafaţa posterioară a
telefonului, fapt care ar dăuna performanţelor.
În timp ce efectuaţi/primiţi apeluri sau trimiteţi/primiţi date, evitaţi să ţineţi telefonul
de partea inferioară, unde este localizată antena. Ţinându-l în acest fel puteţi afecta
calitatea convorbirii.
9. Atunci când ecranul se blochează
Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacţionează la comenzi:
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire/Blocare timp de 10 secunde, pentru a-l
opri. Dacă în continuare nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi centrul de service.
19
Înştiinţare importantă
10. Nu conectaţi telefonul când porniţi/opriţi PC-ul
Când porniţi sau opriţi PC-ul, asiguraţi-vă că deconectaţi telefonul de la acesta, în caz
contrar, PC-ul putând prezenta erori.
11. Modul Control cheie hardware
Dacă afişajul telefonului dvs. este deteriorat sau spart, puteţi prelua un apel primit,
termina un apel sau puteţi dezactiva o alarmă, utilizând cheile hardware.
1 Închideţi telefonul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Pornire/Blocare şi tastele Reducere VOLUM şi
Creştere VOLUM, simultan, mai mult de 6 secunde, pentru a intra în modul Control
cheie hardware.
3 Apăsaţi tasta Creştere/Reducere VOLUM pentru a derula până la opţiunea dorită,
apoi apăsaţi tasta Pornire/Blocare pentru a confirma.
• Preluaţi un apel: Apăsaţi tastele Reducere VOLUM + Creştere VOLUM simultan.
• Terminaţi un apel: Apăsaţi tasta Alimentare/Blocare în timpul unui apel.
• Opriţi o alarmă: Când sună o alarmă, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Creştere volum
sau tasta Reducere volum pentru a opri alarma.
NOTĂ: Dacă utilizaţi telefonul cu un afişaj din sticlă spart, telefonul dvs. se
poate sparge şi mai tare sau există riscul de rănire. Asiguraţi-vă că vizitaţi
centrul de service autorizat LG pentru ca telefonul dvs. să fie reparat.
20
Telefonul dvs.
Prezentarea generală a telefonului
Obiectivul din faţă al camerei
Senzor de proximitate
Difuzor
LED de notificare
Ecranul tactil
Tasta Înapoi
• Revine la ecranul anterior. Închide o aplicaţie după
utilizare.
Tasta Home
• Reveniţi la ecranul de start din orice ecran.
Tasta Meniu
• Verificaţi opţiunile disponibile.
NOTĂ: Senzor de proximitate
Când primiţi şi efectuaţi apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de
fundal şi blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru
prelungeşte durata de viaţă a bateriei şi vă împiedică să activaţi neintenţionat ecranul tactil pe
durata apelurilor.
AVERTISMENT
Dacă aşezaţi un obiect greu pe telefon sau dacă vă aşezaţi pe acesta, puteţi deteriora ecranul
LCD şi funcţiile ecranului tactil. Nu acoperiţi senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie
protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.
21
Telefonul dvs.
Compartimentul
cartelei SIM
Deschidere
buton
eliminare
Tasta pornire/blocare
• Porniţi/opriţi telefonul
ţinând apăsată această
tastă
• Apăsaţi scurt pentru a
bloca/debloca ecranul
Punct tactil NFC
Microfon
Senzor de QRemote
Obiectivul camerei posterioare
Bliţ
Taste de volum
• Pe ecranul de start:
Controlează volumul soneriei.
• În timpul unui apel:
Controlaţi volumul difuzorului.
• La redarea unei melodii:
Controlează continuu volumul.
Difuzor
Microfon
Mufă pentru căşti
Încărcător/Port USB
AVERTISMENT
A
ceastă parte înglobează compartimentul bateriei. Nu deschideţi capacul posterior.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi punctul tactil NFC al telefonului, care face parte
din antena NFC.
•
NOTĂ: Capacul posterior al acestui produs utilizează o tehnologie de „autovindecare”, adică îşi repară singur zgârieturile minore, în numai câteva minute.
Zgârieturile minore sunt cele cauzate de utilizarea obişnuită şi normală a telefonului.
Zgârieturile cauzate de suprafeţe abrazive, utilizarea necorespunzătoare, inclusiv,
dar fără a se limita la zgârieturi intenţionate şi deteriorări cauzate de căderea sau
scăparea produsului, este posibil să nu dispară. Rezultatele „auto-vindecării” pot
varia, în funcţie de gradul de deteriorare, precum şi de alte condiţii. Prin prezenta,
orice garanţie legată de „auto-vindecare” este exclusă în mod expres.
22
Instalarea cardului micro-USIM
Înainte de a începe explorarea noului dvs. telefon, puteţi să introduceţi cardul microUSIM.
Butonul Eject este o deschidere mică, rotundă, în partea inferioară a compartimentului
cartelei. Pentru a instala un card micro-USIM nouă:
1 Introduceţi dispozitivul de eliminare micro-USIM primit împreună cu telefonul
(sau un ac subţire) în deschiderea butonului de eliminare şi împingeţi ferm dar cu
atenţie până când compartimentul iese.
2 Scoateţi compartimentul cardului şi aşezaţi cardul micro-USIM în interior, cu
contactele în afară şi cu colţul teşit spre dreapta. Există o singură posibilitate de a
fixa confortabil cartela în compartiment.
3 Repoziţionaţi cu grijă compartimentul în slot şi împingeţi-l cu grijă înapoi în telefon.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că zona de contact aurie a cardului este aşezată cu faţa
în jos.
Deschidere buton eliminare
23
Telefonul dvs.
Încărcarea bateriei
Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcaţi complet bateria. Utilizaţi
încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului
puteţi utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.
AVERTISMENT
Folosiţi doar încărcătoare, baterii şi cabluri LG autorizate. Dacă utilizaţi
încărcătoare, baterii sau cabluri neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la
încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea
încărcării. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea
dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanţie.
Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceţi
încărcătorul şi conectaţi-l la o priză electrică.
NOTĂ:
• Iniţial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăţi durata de
viaţă a acesteia.
• Nu deschideţi capacul din spate în timpul încărcării telefonului.
24
Blocarea şi deblocarea ecranului
Dacă nu utilizaţi telefonul un timp, ecranul se dezactivează şi se blochează automat.
Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale şi economiseşte bateria.
pentru a-l bloca.
Când nu utilizaţi telefonul, apăsaţi tasta Pornire/Blocare
Dacă există programe care rulează când blocaţi ecranul, este posibil ca acestea să
ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieşiţi din toate programele
înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri
telefonice, acces la Web şi comunicaţii de date).
. Apare ecranul de
Pentru a vă activa telefonul, apăsaţi tasta Pornire/Blocare
blocare. Atingeţi şi glisaţi ecranul de blocare în orice direcţie, pentru a debloca ecranul
de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.
KnockCode
Funcţia Knock Code vă permite să atingeţi ecranul folosindu-vă propriul tipar Knock
Code, care separă ecranul în 4 pătrate, pentru a activa sau dezactiva cu uşurinţă
ecranul. Puteţi dezactiva această funcţie din setările Blocare ecran.
NOTĂ:
• Dacă introduceţi tiparul Knock Code greşit de 6 ori, telefonul vă va solicita
obligatoriu datele de autentificare pentru contul dvs. Google sau codul PIN
de rezervă.
• Pentru a activa şi dezactiva ecranul, atingeţi-l cu vârful degetului, nu cu
unghia.
• Atunci când nu utilizaţi funcţia Knock Code, puteţi utiliza funcţia Knock On
atingând ecranul.
1 Din ecranul de start, atingeţi tasta Aplicaţii > Setări > Afişaj > Blocare ecran >
Selectare blocare ecran > Knock Code.
2 Atingeţi pătratele urmând tiparul dorit pentru a seta Knock Code.
* Tiparul pentru Knock Code poate include 2 până la 8 atingeri. Atingeţi Finalizare după
ce terminaţi.
25
Telefonul dvs.
Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code
Puteţi debloca ecranul prin atingerea modelului Knock Code deja setat, la dezactivarea
ecranului.
26
KnockON
Puteţi bloca sau debloca ecranul atingându-l de două ori.
Pentru a activa funcţia KnockON
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Gesturi.
1 Atingeţi
2 Bifaţi Ecran activat/dezactivat.
Atingeţi de două ori ecranul central pentru a debloca ecranul. Pentru a bloca ecranul,
atingeţi de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepţia vizorului camerei) sau
zonă liberă de pe ecranul de start.
NOTĂ: Când activaţi ecranul, asiguraţi-vă că nu acoperiţi senzorul de
proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a
preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.
Căşti stereo cu microfon
Având căştile conectate, vă puteţi bucura de muzică sau clipuri video cu sunet stereo
şi puteţi comuta cu uşurinţă de la muzică/clipul video pentru a prelua sau încheia
apelurile.
< Faţă >
Butoane pentru creşterea/reducerea volumului
Buton Apelare/Terminare
• Pentru un apel primit, apăsaţi pentru a primi sau a termina
un apel.
• Atunci când ascultaţi muzică, apăsaţi pentru a opri redarea
sau pentru a o relua. Apăsaţi de două ori pentru a reda
melodia următoare.
27
Telefonul dvs.
< Înapoi >
Microfon
1 Conectaţi căştile după cum este prezentat mai jos.
2 Se afişează panoul cu aplicaţii şi puteţi selecta o aplicaţie pentru rulare.
NOTĂ: Puteţi edita aplicaţiile pentru a le afişa pe panou şi seta pentru a nu
afişa panoul de aplicaţii. Consultaţi <Accesorii>.
3 Dacă primiţi un apel atunci când căştile sunt conectate la telefon, apăsaţi
pentru a prelua apelul.
4 Pentru a încheia apelul, apăsaţi din nou .
28
Plug & Pop
Plug & Pop vă permite să alegeţi rapid aplicaţiile pe care să le utilizaţi atunci când
conectaţi căştile sau dispozitivul On-the-Go, cum ar fi un mouse sau o tastatură.
1 Conectaţi căştile sau dispozitivul OTG (On-the-Go) (adică mouse-ul, tastatura etc.).
2 Se afişează panoul cu aplicaţii şi puteţi selecta o aplicaţie pentru rulare.
NOTĂ: Puteţi edita aplicaţiile pentru a le afişa pe panou şi seta pentru a nu
afişa panoul de aplicaţii.
XX
Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Stocare USB sau Căşti.
Setări > fila General > Accesorii >
29
Ecranul de start
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil
Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.
Atingere - O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături şi
litere de pe tastatura de pe ecran.
Atingere şi menţinere – Atingeţi şi menţineţi apăsat un element de pe ecran
atingându-l şi neridicându-vă degetul până când nu apare o acţiune. De exemplu,
pentru a deschide opţiunile disponibile ale unui contact,atingeţi şi menţineţi apăsat
contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.
Tragere - Atingeţi şi menţineţi apăsat un element timp de o clipă şi, fără a ridica
degetul, mutaţi-l pe ecran până ajungeţi în locaţia ţintă. Puteţi trage elemente pe
ecranul de start pentru a le repoziţiona.
Alunecare sau glisare - Pentru glisare, deplasaţi rapid degetul pe suprafaţa ecranului,
fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De
exemplu, puteţi glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a
naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (şi invers).
Atingere dublă – Atingeţi de două ori pentru a mări sau a micşora o pagină Web sau
o hartă. De exemplu, atingeţi de două ori rapid o secţiune a unei pagini Web pentru a
încadra acea secţiune pe toată lăţimea ecranului. De asemenea, puteţi atinge de două
ori şi pentru a mări sau a micşora atunci când vizualizaţi imaginea.
Strângeţi pentru zoom - Apropiaţi sau depărtaţi degetul arătător şi degetul mare
pentru a mări sau a micşora atunci când folosiţi navigatorul sau hărţile sau când răsfoiţi
fotografii.
Rotire ecran - În numeroase aplicaţii şi meniuri, orientarea ecranului se reglează în
funcţie de orientarea fizică a dispozitivului.
30
NOTĂ:
• Pentru a selecta un element, atingeţi centrul pictogramei.
• Nu apăsaţi prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la
o atingere uşoară, dar fermă.
• Utilizaţi vârful degetului pentru a atinge opţiunea dorită. Aveţi grijă să nu
atingeţi alte taste.
Ecran de start
Ecranul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicaţii şi funcţii,
permiţându-vă să adăugaţi elemente precum scurtăturile aplicaţiilor sau aplicaţiile
widget Google, pentru a avea acces instantaneu la informaţii şi aplicaţii. Acesta este
şablonul implicit şi accesibil din orice meniu prin atingerea
.
< Acasă >
< EasyHome >
ară de stare – Afişează informaţiile de stare ale telefonului, inclusiv ora, puterea
B
semnalului, starea bateriei şi pictogramele de notificare.
31
Ecranul de start
Aplicaţie widget – Aplicaţiile widget sunt aplicaţii autonome care pot fi accesate
prin ecranul Aplicaţii sau din ecranul de start sau dintr-un ecran de start extins. Spre
deosebire de scurtături, aplicaţiile widget sunt afişate ca aplicaţii pe ecran.
Pictograme Aplicaţie – Atingeţi o pictogramă (aplicaţie, director, etc.) pentru a o
deschide şi utiliza.
Indicator locaţie – Indică ce şablon de ecran de start vizualizaţi.
Zona Tastă rapidă – Oferă acces la funcţie cu o singură tastă în orice şablon
pentru ecranul de start.
Taste frontale tactile
NOTĂ: Pentru a seta EasyHome ca afişaj implicit acasă, atingeţi
>
> Setări de sistem > fila Afişaj > Ecran de start > Selectează pagina de
pornire > EasyHome.
Ecran de start extins
Sistemul de operare furnizează mai multe şabloane pentru ecranul de start, pentru a
oferi mai mult spaţiu pentru a adăuga pictograme, aplicaţii widget şi multe altele.
XX Glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de start.
Personalizarea ecranului de start
Vă puteţi personaliza ecranul de start adăugând aplicaţii, aplicaţii widget sau schimbând
fundaluri.
Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start
1 Atingeţi şi menţineţi apăsată partea goală a ecranului de start.
2 În meniul Adăugare mod, selectaţi elementul pe care doriţi să îl adăugaţi. Veţi
vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
3 Trageţi-l în locul dorit şi ridicaţi degetul.
SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicaţii la ecranul de start din
meniul Aplicaţii, atingeţi şi menţineţi apăsată aplicaţia pe care doriţi să o
adăugaţi.
32
Pentru a elimina un element de pe ecranul de start
XX Ecran de start > atingeţi şi menţineţi apăsată pictograma pe care doriţi să o
eliminaţi > trageţi-o la .
Pentru a adăuga o aplicaţie ca Tastă rapidă
XX Din meniul Aplicaţii sau din ecranul de start, atingeţi şi menţineţi apăsată
pictograma unei aplicaţii şi trageţi-o în zona Tastă rapidă. Pot fi adăugate până la
7 aplicaţii.
Pentru a îndepărta o aplicaţie din zona Tastă rapidă
XX Atingeţi şi ţineţi apăsată tasta rapidă dorită şi trageţi-o spre
.
NOTĂ:
Tasta Aplicaţii nu poate fi eliminată.
Pentru a personaliza pictogramele de aplicaţii pe ecranul de start
1 Atingeţi şi menţineţi apăsată o pictogramă a unei aplicaţii până când este deblocată
din poziţia curentă. Apoi, plasaţi-o pe ecran. Pictograma
de editare va apărea
în colţul din dreapta sus al aplicaţiei.
2 Atingeţi pictograma aplicaţiei din nou şi selectaţi designul şi dimensiunea dorită a
pictogramei.
3 Atingeţi OK pentru a salva modificarea.
Revenirea la aplicaţiile utilizate recent
1 Atingeţi şi menţineţi apăsat
. Pe ecran se afişează un meniu pop-up cu
pictogramele aplicaţiilor pe care le-aţi utilizat recent.
pentru a reveni
2 Atingeţi o pictogramă pentru a deschide aplicaţia. Sau atingeţi
la ecranul anterior.
33
Ecranul de start
Panoul Notificări
Notificările vă anunţă primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar şi alarmele,
precum şi evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.
Atunci când primiţi o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a
ecranului. Pictogramele notificărilor în aşteptare apar în partea stângă, iar pictogramele
de sistem precum Wi-Fi sau nivelul bateriei sunt afişate în partea dreaptă.
NOTĂ: Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de
servicii.
Notificări în
aşteptare
34
Starea funcţiilor Bluetooth
şi Wi-Fi şi a bateriei
Deschiderea panoului de notificări
Glisaţi în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.
Zona de comutare rapidă
Atingeţi fiecare tastă de comutare rapidă pentru a o
activa/dezactiva. Atingeţi şi menţineţi apăsată tasta
pentru a accesa meniul de setări al funcţiei. Pentru
a vizualiza mai multe taste de comutare, glisaţi
spre stânga sau spre dreapta. Atingeţi pentru a
îndepărta, adăuga sau rearanja tastele de comutare.
Aplicaţiile QSlide
Atingeţi o aplicaţie QSlide pentru a o deschide ca o
fereastră mică pe ecranul dvs. Atingeţi pentru a
îndepărta, adăuga sau rearanja aplicaţiile QSlide.
Atingeţi pentru a şterge toate notificările.
Notificări
Notificările curente sunt enumerate, fiecare cu o scurtă
descriere. Atingeţi o notificare pentru a o vizualiza.
Pentru a închide panoul cu notificări, atingeţi şi trageţi
fila spre partea superioară a ecranului.
Pictogramele indicatoare din bara de stare
Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului
pentru a anunţa apelurile nepreluate, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea
dispozitivului şi altele.
35
Ecranul de start
Pictogramele afişate în partea superioară a ecranului oferă informaţii despre starea
dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afişate cel mai
des.
Pictogramă Descriere
36
Pictogramă Descriere
Nu este inserată nicio cartelă
SIM
Soneria este dezactivată
Niciun semnal de reţea
disponibil
Mod cu vibraţii activat
Modul Avion este pornit
Baterie complet încărcată
Conectat la o reţea Wi-Fi
Bateria se încarcă
Căşti cu fir conectate
Telefonul este conectat la PC
prin cablul USB
Apel în curs
Descărcare date
Apel nepreluat
Încărcare date
Bluetooth este activat
GPS este activat
NFC este activată
Recepţie date de localizare
de la GPS
Avertisment de sistem
Date în curs de sincronizare
Este setată o alarmă
Mesaj nou de la Gmail
disponibil
Mesaj vocal nou disponibil
Mesaj nou de la Hangouts
disponibil
Mesaj text sau multimedia
nou
Alegeţi metoda de introducere
Hotspotul mobil este activ
Partajare conţinut cu un
dispozitiv aflat în apropiere
NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau
funcţie.
Tastatura de pe ecran
Puteţi introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat
pe ecran atunci când trebuie să introduceţi text. Pentru a afişa manual tastatura,
atingeţi un câmp de text unde doriţi să introduceţi text.
Utilizarea tastaturii şi introducerea textului
Atingeţi o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastaţi.
Atingeţi de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.
Atingeţi pentru a comuta la tastatura cu cifre şi simboluri.
Atingeţi pentru a comuta la modul Scris de mână.
Atingeţi pentru a introduce un spaţiu.
Atingeţi pentru a şterge caracterul anterior.
37
Ecranul de start
Introducerea literelor accentuate
Dacă selectaţi franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteţi introduce
caractere speciale franţuzeşti sau spaniole (de ex., „ á”).
De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeţi şi menţineţi apăsată tasta „a” până când
dimensiunile tastei de mărire cresc şi aceasta afişează caractere din diferite limbi.
Apoi, selectaţi caracterul special pe care îl doriţi.
38
Configurarea contului Google
Atunci când porniţi telefonul pentru prima dată, aveţi posibilitatea de a activa reţeaua,
de a vă conecta la contul Google şi de a decide cum doriţi să utilizaţi anumite servicii
Google.
Pentru a vă configura contul Google:
Conectaţi-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.
SAU
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii > selectaţi o aplicaţie Google, cum ar fi Gmail >
selectaţi Nou pentru a crea un cont nou.
Dacă aveţi un cont Google, atingeţi Existente, introduceţi adresa dvs. de e-mail şi
parola, apoi atingeţi .
După ce configuraţi contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu
contul Google de pe Internet.
Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar şi alte informaţii din aceste
aplicaţii şi servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de
setările de sincronizare.)
După conectare, puteţi să utilizaţi Gmail™ şi să beneficiaţi de serviciile Google pe
telefon.
•
39
Conectarea la reţele şi dispozitive
Wi-Fi
Cu Wi-Fi, puteţi avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului
de acces (AP) wireless. Bucuraţi-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe
suplimentare.
Conectarea la reţele Wi-Fi
Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesaţi un punct de acces
fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise şi trebuie doar să vă
conectaţi la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a
vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configuraţi telefonul.
Opriţi funcţia Wi-Fi atunci când nu o utilizaţi, pentru a extinde durata de viaţă a bateriei
dvs.
NOTĂ: Dacă sunteţi în afara zonei Wi-Fi sau aţi setat Wi-Fi la OPRIT, pot
fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă
pentru utilizarea datelor mobile.
Pornirea funcţiei Wi-Fi şi conectarea la o reţea Wi-Fi
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila Reţele > Wi-Fi.
2 Setaţi Wi-Fi la PORNIT pentru activarea opţiunii şi pentru a începe scanarea
reţelelor Wi-Fi disponibile.
3 Atingeţi meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de reţele Wi-Fi active şi aflate
în raza de acoperire.
• Reţelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
4 Atingeţi o reţea pentru a vă conecta la aceasta.
• Dacă reţeaua este securizată ,vi se solicită să introduceţi o parolă sau alte
elemente de identificare. (Solicitaţi detalii de la administratorul de reţea)
5 Bara de stare afişează pictograme care indică starea Wi-Fi.
40
Bluetooth
Puteţi utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicaţii corespunzătoare,
însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.
NOTĂ:
• LG nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau
utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica
wireless Bluetooth.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că partajaţi şi primiţi date cu şi de pe dispozitive
care sunt de încredere şi securizate corespunzător. Dacă există obstacole
între dispozitive, este posibilă reducerea distanţei de funcţionare.
• Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs.,
mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.
Activarea Bluetooth şi împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth
Trebuie să vă împerecheaţi dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la
acesta.
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila Reţele > setaţi Bluetooth la
1 Atingeţi
ACTIVAT.
2 Atingeţi meniul Bluetooth din nou. Vor fi afişate opţiunile de a vă face telefonul
vizibil şi de a căuta dispozitive. Acum atingeţi Căutare dispozitive pentru a
vizualiza dispozitivele din raza de acţiune Bluetooth.
3 Alegeţi din listă dispozitivul cu care doriţi să efectuaţi conexiunea.
După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la
celălalt dispozitiv.
NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căştile sau seturile auto
mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în
care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceţi.
41
Conectarea la reţele şi dispozitive
Trimiterea de date utilizând funcţia wireless Bluetooth
1 Selectaţi un fişier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar
sau un fişier media, dintr-o aplicaţie corespunzătoare sau din Descărcări.
2 Selectaţi opţiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.
NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opţiuni poate fi diferită, în funcţie
de tipul de date.
3 Căutaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth şi efectuaţi împerecherea cu acesta.
Primirea de date utilizând funcţia wireless Bluetooth
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila Reţele > setaţi Bluetooth la
ACTIVAT.
2 Atingeţi meniul Bluetooth din nou şi bifaţi caseta de validare din partea superioară
a ecranului pentru a fi vizibil pe alte dispozitive.
NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs.,
atingeţi
> Pauză vizibilitate.
3 Selectaţi Acceptare pentru a confirma că doriţi să primiţi date de la dispozitiv.
artajarea conexiunii de date a telefonului
Partajarea conexiunii Internet prin USB şi Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici
extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteţi partaja
conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul
unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteţi partaja
simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin
transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.
Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de
stare şi ca o înştiinţare continuă în caseta de înştiinţare.
Pentru cele mai recente informaţii despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil
42
şi hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate şi alte detalii, vizitaţi
http://www.android.com/tether.
Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi
portabil
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila Reţele > Partajare Internet
1 Atingeţi
şi Reţele > Comutator hotspot Wi-Fi pentru activare.
2 Introduceţi o parolă şi atingeţi Salvare.
SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7
sau o distribuţie recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei
nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulaţi o
versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă
pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la reţea prin USB.
Pentru cele mai recente informaţii despre sistemele de operare care acceptă
partajarea conexiunii la Internet prin USB şi despre cum să le configuraţi,
vizitaţi http://www.android.com/tether.
Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil
Puteţi modifica numele de reţea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) şi puteţi securiza reţeaua
Wi-Fi.
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila Reţele > Partajare Internet
1 Atingeţi
şi Reţele > hotspot Wi-Fi.
2 Atingeţi Configurare hotspot Wi-Fi.
• Se deschide caseta de dialog Configurare hotspot Wi-Fi.
• Puteţi modifica numele de reţea (SSID) (nume) pe care îl văd alte dispozitive
atunci când caută reţele Wi-Fi.
• Puteţi atinge, de asemenea, meniul Securitate pentru a configura securitatea
Protected Access 2 a reţelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o cheie prepartajată (PSK).
• Dacă atingeţi opţiunea de securitate WPA2 PSK, se adaugă un câmp pentru
parolă la caseta de dialog Configurare hotspot Wi-Fi. Dacă introduceţi o parolă,
va trebui să introduceţi respectiva parolă atunci când vă conectaţi la hotspot-ul
43
Conectarea la reţele şi dispozitive
telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteţi atinge Deschidere din
meniul Securitate pentru a elimina securitatea din reţeaua dvs. Wi-Fi.
3 Atingeţi Salvare.
ATENŢIE! Dacă setaţi opţiunea de securitate ca Deschisă, nu puteţi împiedica
utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane şi este posibil
să suportaţi taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este
recomandat să păstraţi opţiunea de securitate activată.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără
un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se
recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizaţi funcţia Wi-Fi Direct.
Verificaţi reţeaua Wi-Fi şi Wi-Fi Direct în avans şi asiguraţi-vă că utilizatorii sunt
conectaţi la aceeaşi reţea.
Pentru a activa Wi-Fi Direct:
1 In ecranul Acasă, atingeţi tasta Meniu
> Setări de sistem > Wi-Fi.
> Wi-Fi Direct.
2 Atingeţi tasta Meniu
3 Selectaţi un dispozitiv pentru conectare din lista de dispozitive scanate.
SmartShare
Puteţi folosi funcţia Smartshare uşor din aplicaţiile Galerie, Muzică, Videoclipuri etc.
Savurarea conţinutului printr-o varietate de dispozitive
Puteţi împărtăşi conţinutul telefonului dvs. cu o varietate de dispozitive. Atingeţi
pentru a împărtăşi conţinutul din Galerie, Muzică, Videoclipuri, POLARIS Viewer 5.
44
Redare/Transmitere
Redare: Puteţi reda conţinutul prin intermediul unui televizor, al unui difuzor cu
Bluetooth etc.
Beam: Puteţi transmite conţinutul către dispozitivul compatibil Bluetooth şi
SmartShare Beam.
•
SmartShare Beam: Transferaţi rapid conţinutul prin Wi-Fi Direct.
< Redare >
< Beam >
Savurarea conţinutului de la dispozitive din apropiere
Puteţi utiliza conţinut de pe dispozitive din apropiere (i.e. PC.NAS, Mobile) din
aplicaţiile Galerie, Muzică, Videoclipuri.
Conectarea dispozitivelor
Conectaţi dispozitivul dvs. sau alte dispozitive compatibile DLNA în aceeaşi reţea
Wi-Fi.
Căutarea altor dispozitive
1 Atingeţi Dispozitive din apropiere, apoi puteţi vizualiza dispozitivele compatibile
DLNA.
2 Conectaţi-vă la dispozitiv, pentru a vizualiza conţinutul.
45
Conectarea la reţele şi dispozitive
Utilizarea conţinutului din Cloud
Puteţi utiliza conţinutul de la nor (şi anume, Dropbox) în aplicaţiile Galerie, Muzică,
Video etc.
Folosirea norului
NOTĂ: Funcţiile acceptate pot varia în funcţie de nor. Timpul de preluare a
datelor poate varia în funcţie de nor.
1
2
3
4
Selectaţi Nor în aplicaţia Galerie, Muzică, Video etc.
Selectaţi norul pe care doriţi să îl utilizaţi şi conectaţi-vă.
Puteţi folosi conţinutul din nor după ce vă conectaţi.
Efectuaţi setările norului pentru a selecta aplicaţia pe care doriţi să o folosească
norul.
Conexiuni la PC prin cablu USB
Învăţaţi să vă conectaţi dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare
prin USB.
Transferul muzicii, al fotografiilor şi al videoclipurilor utilizând modul de stocare
în masă USB
1 Conectaţi telefonul la un PC utilizând cablul USB.
2 Dacă nu aţi instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificaţi setările
manual. Alegeţi Setări de sistem > fila General > Conexiune PC > Selectaţi
metoda de conexiune USB, apoi selectaţi Sincronizare media (MTP).
3 Puteţi vizualiza conţinutul dispozitivului de stocare în masă la PC şi puteţi transfera
fişierele.
46
Sincronizare cu Windows Media Player
Asiguraţi-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.
1 Utilizaţi cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată
aplicaţia Windows Media Player.
2 Selectaţi opţiunea Sincronizare media (MTP). Atunci când este conectat, va
apărea o fereastră pop-up pe PC.
3 Deschideţi Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele audio.
4 Editaţi sau introduceţi numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este
necesar).
5 Selectaţi şi trageţi fişierele de muzică pe care le doriţi 'în lista sincronizare.
6 Începeţi sincronizarea.
• Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească
următoarele condiţii.
Elemente
SO
Versiunea Windows Media
Player
•
Condiţie necesară
Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune
ulterioară
Windows Media Player 10 sau o versiune
ulterioară
Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalaţi versiunea
10 sau o versiune ulterioară.
47
Apeluri
Efectuarea unui apel
1
2
3
4
Atingeţi pentru a deschide tastatura.
Introduceţi numărul utilizând tastatura. Pentru a şterge o cifră, atingeţi
pentru a efectua un apel.
Atingeţi
Pentru a termina un apel, atingeţi pictograma Terminare .
.
SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaţionale,
atingeţi şi menţineţi apăsat
.
Apelarea contactelor
1 Atingeţi pentru a deschide contactele.
2 Derulaţi lista de contacte sau introduceţi primele litere ale contactului pe care doriţi
să-l apelaţi, atingând Căutare contacte.
3 În listă, atingeţi pe care doriţi să-l apelaţi.
Acceptarea şi respingerea unui apel
Atunci când primiţi un apel în starea Blocat, glisaţi
în orice direcţie pentru a
răspunde la apelul primit.
în orice direcţie pentru a respinge apelul primit.
Glisaţi
Glisaţi peste pictograma Refuz cu mesaj din partea inferioară dacă doriţi să trimiteţi
un mesaj.
SFAT! Refuz cu mesaj
Puteţi trimite rapid un mesaj utilizând această funcţie. Acest lucru este util
dacă trebuie să respingeţi un apel trimiţând un mesaj în timpul unei întâlniri.
48
Reglarea volumului în conversaţie din cadrul unui apel
Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizaţi tastele pentru creşterea şi pentru
reducerea volumului de pe partea posterioară a telefonului.
Efectuarea unui nou apel
1 În timpul primului apel, atingeţi tasta Meniu
> Adăugare apel şi formaţi
numărul. Puteţi, de asemenea, afişa o listă a numerelor apelate recent atingând
sau puteţi căuta contacte atingând
şi selectând contactul pe care doriţi să-l
apelaţi.
2 Atingeţi pentru a efectua apelul.
3 Ambele apeluri sunt afişate pe ecranul de apelare. Apelul iniţial este blocat şi lăsat
în aşteptare.
4 Atingeţi numărul afişat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeţi Combinare
pentru a iniţia un apel de tip conferinţă.
şi glisaţi în jos
5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeţi Terminare sau
bara de notificare şi selectaţi pictograma Încheiere apel .
NOTĂ: Sunteţi taxat pentru fiecare apel efectuat.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri
Pe ecranul de start, atingeţi şi alegeţi fila Jurnal de apeluri .
Vizualizaţi o listă completă a apelurilor efectuate, primite şi nepreluate.
SFAT!
• Atingeţi orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora şi
durata apelului.
• Atingeţi tasta Meniu
, iar apoi Ştergere toate pentru a şterge toate
elementele înregistrate.
49
Apeluri
Setări apel
Puteţi configura setările de apel ale telefonului, precum redirecţionarea apelurilor, dar şi
alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.
1 Pe ecranul de start, atingeţi .
.
2 Atingeţi
3 Atingeţi Setări apel şi alegeţi opţiunile pe care doriţi să le modificaţi.
50
Contacte
Adăugaţi contacte în telefon şi sincronizaţi-le cu contactele din contul Google sau din
alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.
Căutarea unui contact
Din ecranul de întâmpinare
1 Atingeţi pentru a deschide contactele.
2 Atingeţi Căutare contacte şi introduceţi numele contactului utilizând tastatura.
Adăugarea unui contact nou
1 Atingeţi , introduceţi numărul noului contact, apoi atingeţi tasta Meniu
.
Atingeţi Adăugare la contacte > Contact nou.
2 Dacă doriţi să adăugaţi o imagine la noul contact, atingeţi zona imaginii.
Alegeţi între Realizare fotografie sau Selectare din galerie.
3 Selectaţi tipul contactului prin atingerea .
4 Atingeţi o categorie de informaţii despre contact şi introduceţi detaliile despre
contactul dvs.
5 Atingeţi Salvare.
Contacte favorite
Puteţi clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.
Adăugarea unui contact la cele favorite
1 Atingeţi pentru a deschide contactele.
2 Alegeţi un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
3 Atingeţi steluţa din colţul din dreapta al numelui contactului. Steluţa devine
galbenă.
51
Contacte
Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite
1 Atingeţi pentru a deschide contactele.
2 Atingeţi fila şi alegeţi un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
3 Atingeţi steluţa galbenă din colţul din dreapta al numelui contactului. Steluţa devine
gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.
Crearea unui grup
1 Atingeţi pentru a deschide contactele.
. Selectaţi Grup nou.
2 Atingeţi Grupuri şi tasta Meniu
3 Introduceţi un nume pentru noul grup. Puteţi seta, de asemenea, un ton de apel
pentru grupul nou creat.
4 Atingeţi Salvare pentru a salva grupul.
NOTĂ: Dacă ştergeţi un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor
pierde. Ele vor rămâne în Contacte.
52
Mesagerie
Telefonul combină mesajele SMS şi MMS într-un meniu uşor de utilizat şi intuitiv.
Trimiterea unui mesaj
1 Atingeţi din ecranul de start şi atingeţi pentru a deschide un mesaj gol.
2 Introduceţi un nume de contact sau un număr de contact în câmpul Către. Pe
măsură ce introduceţi numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteţi
atinge un destinatar sugerat. Puteţi adăuga mai multe contacte.
NOTĂ: Veţi fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi
trimiteţi mesajul.
3 Atingeţi câmpul Scriere mesaj şi începeţi compunerea mesajului.
pentru a deschide meniul Opţiuni. Alegeţi dintre Mesaj rapid,
4 Atingeţi
Introducere smiley, Trimitere programare, Adăugare subiect şi Abandonare.
SFAT! Puteţi atinge pictograma
partajaţi împreună cu mesajul.
pentru a ataşa fişierul pe care doriţi să-l
5 Atingeţi Trimitere pentru a trimite mesajul.
6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizaţi şi trimiteţi alte mesaje,
se creează o listă de mesaje.
•
•
AVERTISMENT:
Limita de 160 de caractere poate varia de la ţară la ţară, în funcţie de limbă
şi de modul de codificare a mesajului SMS.
Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fişier imagine, video sau audio,
acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteţi taxat în
consecinţă.
53
Mesagerie
Casetă listă mesaje
Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afişate în ordine cronologică,
pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversaţiilor dvs.
Modificarea setărilor mesajului
Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteţi trimite imediat mesaje. Puteţi
modifica setările în funcţie de preferinţe.
• Atingeţi pictograma Trimitere mesaje din ecranul de start, atingeţi
şi apoi
atingeţi Setări.
54
E-mail
Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteţi utiliza aplicaţia E-mail.
Aplicaţia E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP şi Exchange.
Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de
care aveţi nevoie.
Administrarea unui cont de e-mail
Prima dată când deschideţi aplicaţia E-mail, se deschide un asistent de configurare,
pentru a vă ajuta să vă configuraţi un cont de e-mail.
După configurarea iniţială, E-mail afişează conţinutul Primite.
Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii > E-mail > atingeţi
Adăugare cont.
> Setări >
Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii > E-mail > atingeţi
generale.
> Setări > Setări
Pentru a şterge un cont de e-mail:
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii > E-mail > atingeţi
> Setări > atingeţi
> Eliminaţi contul > Selectaţi contul de şters > Eliminare > selectaţi Da.
Lucrul cu foldere de conturi
Atingeţi
> > fila Aplicaţii > E-mail > atingeţi
şi selectaţi Directoare.
Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise şi Ciornă. În funcţie de
caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să
aveţi directoare suplimentare.
55
E-mail
Compunerea şi trimiterea unui e-mail
Pentru a compune şi a trimite un mesaj
1 În timp ce vă aflaţi în aplicaţia de E-mail, atingeţi .
2 Introduceţi o adresă pentru destinatarul căruia intenţionaţi să-i trimiteţi mesajul. Pe
măsură ce introduceţi textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs.
Separaţi adresele între ele folosind semnul punct şi virgulă.
pentru a adăuga Cc/Bcc şi atingeţi
pentru a ataşa fişiere, dacă
3 Atingeţi
este necesar.
4 Introduceţi textul mesajului.
5 Atingeţi .
SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteţi notificat printr-un sunet
sau printr-o vibraţie.
56
Cameră
Caracteristica Multi Point AF (Autofocalizare) vă permite să obţineţi o imagine mai clară
şi mai naturală chiar dacă obiectele nu se află în centru.
pe ecranul de start.
Pentru a deschide aplicaţia Cameră, atingeţi Cameră
Prezentarea vizorului
B
liţ – Alegeţi dintre Dezactivat , Activat sau Automat .
S chimbare cameră – Comutaţi între obiectivul camerei orientat posterior şi
obiectivul camerei orientat frontal.
Mod Captură – Alegeţi dintre Capturare şi Curăţare, Ton dinamic (HDR),
Panoramă, Panoramă RV, Fotografiere continuă, Fotografie portret, Cameră
duală, Fotografie maşina timpului, Inteligent Automat, Sport sau Noapte.
Setări – Atingeţi această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
Modul Video – Atingeţi şi glisaţi în jos această pictogramă pentru a trece în modul
video.
B
utonul Captură
G
alerie – Atingeţi pentru a vizualiza ultima fotografie pe care aţi realizat-o. Aceasta
vă permite să accesaţi galeria şi să vizualizaţi fotografiile salvate în modul cameră.
NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificaţi dacă obiectivul camerei este curat.
57
Cameră
Utilizarea setărilor avansate
În vizor, atingeţi pentru a deschide opţiunile avansate. Puteţi modifica setările
camerei derulând lista. După selectarea opţiunii, atingeţi
.
Pentru a realiza o fotografie, rostiţi unul dintre următoarele cuvinte: Cheese,
Smile, Whisky, Kimchi sau LG.
Defineşte şi controlează cantitatea de lumină solară care intră în fotografie.
Atingeţi pentru a selecta modul de focalizare.
Selectează rezoluţia fotografiei. Dacă alegeţi rezoluţia mare, dimensiunea
fişierului creşte, ceea ce înseamnă că veţi putea stoca mai puţine fotografii
în memorie.
Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto.
Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera
foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu
puteţi utiliza bliţul.
Îmbunătăţeşte calitatea culorii în diferite condiţii de iluminare.
Aplică efecte artistice fotografiilor.
Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opţiune
este ideală dacă doriţi să fiţi inclus în fotografie.
Activaţi, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului.
Realizaţi fotografii oriunde vă aflaţi şi marcaţi-le locaţia. Dacă încărcaţi
fotografii marcate pe un blog care acceptă eticheta geografică, puteţi vedea
fotografiile afişate pe o hartă.
NOTĂ: Această funcţie este disponibilă numai dacă funcţia GPS
este activată.
Selectaţi sunetul declanşatorului.
58
Setaţi tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
Deschide ghidul de asistenţă pentru a afla cum operează o funcţie.
Restabileşte toate setările implicite ale camerei.
SFAT!
• Când închideţi camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu,
luminozitatea, iso, balansul de alb, efectul de culori, temporizatorul şi modul
captură. Verificaţi-le înainte de a realiza următoarea fotografie.
• Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbaţi
caracteristicile de culoare sau calitate ale fotografiei, puteţi previzualiza
modificarea imaginii în spatele meniului Setări.
Fotografierea rapidă
1 Deschideţi aplicaţia Cameră şi îndreptaţi obiectivul camerei spre subiectul pe care
doriţi să îl fotografiaţi.
2 În centrul ecranului vizorului apar casetele de focalizare. De asemenea, puteţi
atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
3 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
4 Atingeţi pentru a realiza fotografia.
Utilizarea modului Capturare & Curăţare
Această caracteristică permite camerei să identifice obiectele pe care este posibil să nu
le doriţi în fotografie. După ce realizaţi fotografia, atingeţi un obiect conturat* pentru a îl
elimina, apoi salvaţi fotografia.
1 Deschideţi aplicaţia Cameră.
>
Capturare & Curăţare.
2 Atingeţi
59
Cameră
3 Atingeţi pentru a realiza o fotografie.
4 Atingeţi unul din obiectele conturate pentru a îl elimina din fotografie, apoi atingeţi
.
* La realizarea unei fotografii, obiectele în mişcare sunt afişate ca linii întrerupte.
NOTE
• Realizaţi o fotografie după ce aţi fixat camera într-un loc.
• În cazul în care culoarea unui subiect este similară cu cea a fundalului, numai
o parte din acesta poate fi detectată sau poate fi dificil de şters.
• Dacă un subiect în mişcare este prea mic sau prea mare, acesta poate fi
dificil de şters.
• Dacă subiectul se mişcă nesemnificativ, acesta este posibil să nu fie
detectat.
Utilizarea modului Cameră duală
Vă permite să realizaţi simultan câte o fotografie cu camerele faţă şi spate, combinate
într-o singură fotografie.
1 Deschideţi aplicaţia Cameră.
>
Cameră duală.
2 Atingeţi
3 O casetă mică a vizorului apare pe ecranul principal al vizorului. Configuraţi-vă
captura.
• Trageţi vizorul mic pentru a-l muta acolo unde doriţi în captură.
• Atingeţi şi menţineţi vizorul mic pentru a-l redimensiona, dacă este necesar.
• Atingeţi vizorul mic pentru a comuta obiectivul între vizorul principal şi vizorul mic.
4 Atingeţi pentru a realiza fotografia combinată.
60
Utilizarea modului Fotografie maşina timpului
Permite camerei foto să surprindă momentele lipsă, prin realizarea a cinci fotografii
consecutive înainte de a atinge .
1 Deschideţi aplicaţia Cameră.
>
Fotografie maşina timpului.
2 Atingeţi
3 Atingeţi pentru a realiza o fotografie.
4 Pentru a vizualiza momentele imediat dinaintea realizării fotografiei, atingeţi
imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră.
5 Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le păstraţi, apoi atingeţi din partea
superioară a ecranului.
După ce realizaţi fotografia
Atingeţi imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră pentru a
vizualiza ultima fotografie pe care aţi realizat-o.
Atingeţi pentru a partaja fotografia dvs. folosind funcţia SmartShare.
Atingeţi pentru a realiza imediat altă fotografie.
Atingeţi pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o
distribui prin intermediul unei reţele de socializare.
Atingeţi pentru a şterge fotografia.
SFAT! Dacă deţineţi un cont SNS şi îl configuraţi pe telefonul dvs., puteţi
împărtăşi fotografia cu comunitatea SNS.
NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe
suplimentare.
61
Cameră
Atingeţi tasta Meniu
pentru a deschide toate opţiunile avansate.
Setează imaginea ca – Atingeţi pentru a utiliza fotografia ca Fotografie persoană din
agendă, Imagine fundal ecran de start sau Fundal pentru ecranul de blocare sau
Fundal.
Mutare – Atingeţi pentru a muta fotografia în altă parte.
Copiere – Atingeţi pentru a copia fotografia selectată şi pentru a o salva în alt album.
Copiază în Clip Tray – Atingeţi pentru a şterge fotografia şi a o stoca în Clip Tray.
Redenumire – Atingeţi pentru a edita denumirea fotografiei selectate.
Rotire dreapta/stânga – Pentru a roti la dreapta sau stânga.
Decupare – Decupaţi fotografia. Deplasaţi-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona
pe care doriţi să o decupaţi.
Editare – Vizualizaţi şi editaţi fotografia.
Diaporamă – Afişează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.
Adăugare locaţie – Pentru a adăuga informaţii despre locaţie.
Detalii - Aflaţi mai multe informaţii despre fişier.
Din Galeria dvs.
Atingeţi Galerie şi selectaţi Cameră.
• Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la dreapta.
• Pentru a mări sau a micşora, atingeţi ecranul de două ori sau atingeţi-l cu două
degete şi depărtaţi-le (apropiaţi-vă degetele pentru a micşora).
62
Camera video
Prezentarea vizorului
liţ – Alegeţi dintre Dezactivat , Activat sau Automat .
B
Schimbare cameră – Comutaţi între obiectivul camerei orientat posterior şi
obiectivul camerei orientat frontal.
Modul Înregistrare – Alegeţi dintre Normal, Efect live, Înregistrare dublă, sau
Zoom de monitorizare.
Setări – Atingeţi această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
Modul Cameră – Atingeţi şi glisaţi în sus această pictogramă pentru a trece în
modul Cameră.
Începerea înregistrării
Galerie – Atingeţi pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-aţi înregistrat.
Aceasta vă permite să accesaţi galeria şi să vizualizaţi videoclipurile salvate în modul
video.
SFAT!
Atunci când înregistraţi un videoclip, aşezaţi două degete pe ecran şi apropiaţile pentru a folosi funcţia zoom.
63
Camera video
Utilizarea setărilor avansate
Utilizând vizorul, atingeţi
pentru a deschide toate opţiunile avansate.
Atingeţi pentru a activa funcţia Zoom audio. Puteţi înregistra numai sunetul
pe care îl doriţi clar şi puternic. După activarea acesteia, focalizaţi pe
subiectul asupra căruia doriţi să faceţi zoom, în interiorul cercului albastru.
Pentru a mări intensitatea sunetelor, precum şi a vederii, ciupiţi.
NOTE
• Disponibil numai în vizualizarea peisaj.
• Nu acoperiţi microfoanele pe ambele laturi.
Atingeţi pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl
înregistraţi.
NOTE
• Când este setat UHD, înregistrarea video este limitată la 5 minute.
• Urmărirea obiectului se dezactivează în modul UHD, FHD(60fps),
QVGA, QCIF.
• Butonul captură de imagine se dezactivează în modul UHD,
QVGA, QCIF.
Defineşte şi controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv.
Glisaţi indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un
videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu
luminozitate mai mare.
Atingeţi pentru a activa funcţia Eliminare tremurat mâini. Previne tremuratul
în timpul înregistrării unui videoclip în scopul obţinerii unei calităţi video
remarcabile.
Îmbunătăţeşte calitatea culorii în diferite condiţii de iluminare.
Alegeţi un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.
64
Activaţi, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului.
Setaţi tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
Deschide ghidul de asistenţă pentru a afla cum operează o funcţie.
Restabileşte toate setările implicite ale camerei.
Înregistrarea unui videoclip rapid
1 Deschideţi aplicaţia Cameră şi glisaţi butonul Mod Video.
2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
3 Ţinând telefonul în mână, direcţionaţi obiectivul către subiectul pe care doriţi să-l
filmaţi.
4 Atingeţi o dată pentru a începe înregistrarea.
5 În colţul din stânga sus al vizorului apare o lumină roşie cu un cronometru care
indică durata videoclipului.
6 Atingeţi
pe ecran pentru a opri înregistrarea.
SFAT!
– Atingeţi pentru a captura imaginea în timpul unei înregistrări video.
– Atingeţi pentru a întrerupe în timpul unei înregistrări video.
După înregistrarea unui videoclip
În vizor, atingeţi clipul video în miniatură din partea inferioară a ecranului pentru a
viziona ultimul clip video pe care l-aţi realizat.
Atingeţi pentru a partaja videoclipul dvs. folosind funcţia SmartShare.
Atingeţi pentru a înregistra imediat alt videoclip.
65
Camera video
Atingeţi pentru a trimite videoclipul dvs. către alte persoane sau pentru a-l
distribui prin intermediul unei reţele de socializare.
Atingeţi pentru a şterge videoclipul.
NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe
suplimentare.
Din Galeria dvs.
Atingeţi Galerie şi selectaţi Cameră. Atingeţi un pictograma de redare videoclip
pentru a reda videoclipul.
Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip
Pentru a regla volumul unui clip video în timp ce acesta este redat, folosiţi tastele de
volum de pe partea posterioară a telefonului.
Utilizare Zoom audio
Concentrează înregistrarea audio într-o anumită zonă, la alegerea dvs.; astfel,
sensibilitatea microfonului va creşte şi zgomotele de fundal vor fi reduse.
1 Deschideţi aplicaţia Cameră şi comutaţi la modul video
Zoom audio şi selectaţi Activat.
2 Atingeţi >
3 Atingeţi un spaţiu liber de pe vizor, pentru a închide fereastra pop-up Setări.
4 Ţineţi telefonul în poziţie orizontală şi atingeţi pentru a începe înregistrarea.
5 Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl măriţi în interiorul cercului albastru. După
aceea, apropiaţi degetele pentru mărire, pentru a creşte sensibilitatea sunetului şi
pentru a reduce zgomotele.
66
6 Atingeţi
pentru a opri înregistrarea.
NOTE
• Nu acoperiţi microfoanele laterale în timp ce utilizaţi această funcţie.
• Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să înregistraţi în orientarea Peisaj.
Utilizarea modului Înregistrare dublă.
Vă permite înregistrarea simultană a videoclipurilor cu camerele faţă şi spate,
combinate într-o singură înregistrare.
1 Deschideţi aplicaţia Cameră şi comutaţi la modul video
>
Înregistrare dublă.
2 Atingeţi
3 O casetă mică a vizorului apare pe ecranul principal al vizorului. Configuraţi-vă
captura.
• Trageţi vizorul mic pentru a-l muta acolo unde doriţi în captură.
• Atingeţi şi menţineţi vizorul mic pentru a-l redimensiona, dacă este necesar.
• Atingeţi vizorul mic pentru a comuta obiectivul între vizorul principal şi vizorul mic.
4 Atingeţi pentru a începe înregistrarea dublă.
pentru a opri înregistrarea dublă.
5 Atingeţi
Utilizarea modului Zoom de monitorizare
Vă permite să definiţi o zonă a înregistrării, pentru focalizare şi mărire. Puteţi seta zona
înainte de înregistrare, apoi o puteţi muta, în funcţie de necesităţi, în timpul înregistrării.
1 Deschideţi aplicaţia Cameră şi comutaţi la modul video
>
Zoom de monitorizare.
2 Atingeţi
3 Trageţi lupa în zonă, pentru mărire. Ecranul mic afişează focalizarea definită în
vizualizare extinsă.
67
Camera video
4 Atingeţi pentru a începe înregistrarea.
• În timpul înregistrării, puteţi muta ecranul mic. Atingeţi şi trageţi ecranul mic în
locaţia dorită.
5 Atingeţi
pentru a opri înregistrarea.
68
Funcţie
QuickMemo
Funcţia QuickMemo vă permite să creaţi memento-uri şi să realizaţi capturi de ecran.
Realizaţi capturi de ecran, desenaţi pe acestea şi partajaţi-le cu familia şi cu prietenii cu
ajutorul funcţiei QuickMemo.
1 (În timp ce ecranul este dezactivat)
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta
Creştere volum.
SAU
SAU
Atingeţi şi glisaţi bara de stare în jos şi
atingeţi .
2 Selectaţi opţiunea de meniu dorită din
Tip stilou, Culoare, Radieră şi creaţi
un memento.
69
Funcţie
3 Atingeţi din meniul Editare pentru
a salva memento-ul cu ecranul curent.
Pentru a ieşi din QuickMemo în orice
moment, atingeţi
.
NOTĂ: Utilizaţi vârful degetului în timp ce utilizaţi funcţia QuickMemo. Nu
utilizaţi unghiile.
Utilizarea opţiunilor QuickMemo
Puteţi utiliza uşor opţiunile QuickMenu atunci când utilizaţi QuickMemo.
Atingeţi pentru a menţine funcţia curentă QuickMemo ca suprapunere text pe
ecran şi continuaţi să utilizaţi telefonul.
Selectează dacă se utilizează ecranul de fundal.
Anulare sau Refacere.
Selectează tipul creionului şi culoarea.
Şterge mementoul pe care l-aţi creat.
Atingeţi pentru a partaja memento-ul cu alte persoane prin intermediul
oricăreia dintre
aplicaţiile disponibile.
Salvează mementoul cu ecranul curent în Galerie sau Note.
70
Vizualizarea QuickMemo salvat
Atingeţi Note/Galerie şi selectaţi albumul QuickMemo.
QuickTranslator
Trebuie doar să îndreptaţi camera telefonului inteligent către propoziţia în limba străină
pe care doriţi să o înţelegeţi. Puteţi avea traducerea în timp real, oricând şi oriunde.
Puteţi achiziţiona şi alte dicţionare pentru traduceri offline de pe Google Play Store.
Limbă sursă.
Limbă ţintă.
Traducerea cuvântului.
Traducere de propoziţie.
Traducere de text.
Setări.
1
2
3
4
Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
QuickTranslator.
Atingeţi Cuvânt, Rând sau Text.
Atingeţi şi selectaţi limba dorită.
Îndreptaţi telefonul timp de câteva secunde către subiectul pe care doriţi să-l
traduceţi.
NOTĂ: Un singur dicţionar este disponibil gratuit. Trebuie achiziţionate şi alte
dicţionare. Selectaţi din lista de mai jos dicţionarul pe care doriţi să îl instalaţi
ca dicţionar suplimentar.
71
Funcţie
NOTĂ: Pot exista diferenţe între ratele de recunoaştere în funcţie de
dimensiunea, caracterele, culoarea, luminozitatea şi unghiul literelor care
trebuie traduse.
QSlide
Din orice ecran, afişaţi o notă, calendarul şi altele, sub forma unei ferestre în interiorul
ecranului dvs.
SAU
Atingeţi pentru a părăsi funcţia
QSlide şi a reveni la afişarea unei
ferestre complete.
Atingeţi pentru a regla gradul de
transparenţă.
Atingeţi pentru a închide funcţia
QSlide.
Atingeţi pentru a regla
dimensiunea.
1 Atingeţi şi glisaţi bara de stare în jos > atingeţi aplicaţiile Qslide sau atunci când
utilizaţi aplicaţii care acceptă QSlide, atingeţi . Funcţia este afişată încontinuu pe
ecran ca fereastră mică.
2 Puteţi efectua un apel, puteţi naviga pe Internet sau puteţi alege alte opţiuni din
telefon. De asemenea, puteţi folosi ecranul sub ferestrele mici şi îl puteţi atinge
.
atunci când bara de transparenţă nu este completă
NOTĂ: Funcţia QSlide acceptă până la două ferestre în acelaşi timp.
72
QuickTheater
QuickTheater vă permite să vedeţi diaporama pentru Fotografii, Videoclipuri şi
YouTube.
1 De pe ecranul de blocare, ţineţi telefonul în poziţie orizontală.
2 Trageţi ecranul cu degetele mari ale ambelor mâini.
3 Pentru funcţiile dorite, puteţi vedea diaporama.
NOTĂ: Modul de blocare ecran ar trebui setat ca Glisare, înainte să utilizaţi
funcţia QuickTheater.
1 Atingeţi
>
fila Aplicaţii >
Setări > fila Afişaj > Blocare ecran >
Selectare blocare ecran.
2 Selectaţi Glisare.
73
Funcţie
QuickRemote
QuickRemote vă transformă telefonul într-o Telecomandă universală pentru televizor,
Setează căsuţa de sus, sistem audio, playere DVD/Blu-ray, aer condiţionat şi proiector.
SAU
1 Atingeţi şi glisaţi bara de stare în jos
şi apoi atingeţi > ADĂUGARE
TELECOMANDĂ.
SAU
> > fila Aplicaţii >
Atingeţi
QuickRemote > atingeţi .
2 Selectaţi tipul şi marca dispozitivului,
apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a configura dispozitivul(ele).
3 Atingeţi şi glisaţi bara de stare în jos şi
utilizaţi funcţiile QuickRemote.
Atingeţi tasta Meniu
pentru a selecta Setarea Telecomandă magică, Editare
nume telecomandă, Învaţă telecomanda, Deplasare telecomandă, Ştergere
telecomandă, Editare cameră, Setări şi Asistenţă.
74
NOTĂ: Funcţia QuickRemote funcţionează în acelaşi mod ca o telecomandă
normală cu semnale infraroşu (IR). Aveţi grijă să nu acoperiţi senzorul infraroşu
de la partea posterioară a telefonului atunci când utilizaţi funcţia QuickRemote.
Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în funcţie de model,
producător sau compania de service.
Funcţia Live Zooming
Live Zooming vă permite să măriţi sau să micşoraţi o porţiune a unui videoclip în curs
de redare, pentru a face porţiunea dorită să pară mai mare sau mai mică.
1 Atunci când vizualizaţi videoclipul, efectuaţi mişcări de apropiere sau depărtare cu
degetul arătător şi degetul mare pentru a mări sau micşora.
75
Funcţie
Zoom de monitorizare
Când redaţi un videoclip, puteţi mări un obiect în timp ce îl urmăriţi.
1 Când redaţi un videoclip, atingeţi .
2 Atingeţi lupa şi trageţi de ea până la obiectul de urmărit.
NOTĂ:
• În timp ce este redat un clip video, glisaţi partea stângă a ecranului în jos
sau în sus pentru a regla luminozitatea ecranului şi glisaţi partea dreaptă a
ecranului în sus sau în jos pentru a regla volumul.
• În timp ce redaţi un videoclip, glisaţi ecranul către stânga sau dreapta pentru
a derula înainte sau înapoi.
• Nu apăsaţi prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la
o atingere uşoară, dar fermă.
• Funcţia Zoom de monitorizare este posibil să nu fie disponibilă dacă obiectul
se mişcă prea repede sau dispare de pe ecran.
76
VuTalk
Utilizând caracteristica VuTalk, puteţi realiza note interactive şi mai creative împreună
cu cealaltă parte. Comunicarea vizuală este posibilă în timpul partajării unei fotografii, a
unei hărţi sau a previzualizării camerei.
NOTĂ:
• Disponibil numai cu un telefon care acceptă şi această caracteristică.
• Puteţi utiliza caracteristica VuTalk şi în timpul unui apel.
• Ecranul va fi blocat dacă nu există nicio intrare.
• Este necesară conexiunea de date. Tarifele de date se vor aplica pentru
ambele telefoane.
Înregistraţi VuTalk înainte de utilizare
1 Atingeţi
> Contacte > .
Puteţi înregistra serviciul VuTalk în timpul unei convorbiri.
2 Citiţi termenii şi condiţiile şi politica de confidenţialitate pentru aplicaţiile LG. Dacă
sunteţi de acord, atingeţi casetele de validare, apoi atingeţi Acceptare.
Setări VuTalk
1 Atingeţi
> Contacte >
> Setări VuTalk .
2 Setaţi opţiunile următoare ca preferinţe.
• Sunete de notificare: Selectaţi sunetul dorit de notificare.
• Vibraţie: Selectaţi tipul dorit de vibraţie.
• Arată cerere pop-up: Bifaţi această opţiune pentru a afişa un pop-up dacă se
primeşte o solicitare de VuTalk.
• Sincronizarea contactului: Bifaţi această opţiune pentru a sincroniza contactele.
77
Funcţie
Comunicaţi vizual cu VuTalk
1 Atingeţi
> Contacte > .
Sunt afişate numai contactele care folosesc serviciul VuTalk.
2 Atingeţi un contact pentru a începe cu VuTalk.
3 În ecranul cu detalii despre contact, atingeţi . După ce cealaltă parte acceptă
solicitarea dvs. de VuTalk, puteţi începe să utilizaţi VuTalk cu aceasta.
4 Utilizaţi ecranul VuTalk pentru a conversa şi comunica vizual cu prietenul dvs.
• Atingeţi
pentru a ataşa o fotografie, pentru a realiza o fotografie nouă, vizualiza o
hartă sau o etichetă.
• Atingeţi pictograma Stilou
şi pictograma Radieră
pentru a scrie pe imaginile
pe care le-aţi ataşat.
5 Când terminaţi cu VuTalk, atingeţi
sau pentru a ieşi din caracteristica VuTalk.
Ecranul VuTalk creat este stocat în aplicaţia Note.
NOTĂ: Dacă atingeţi
şi reveniţi la Ecranul de start, caracteristica VuTalk
încă este afişată pe fundal.
LG SmartWorld
LG SmartWorld oferă o selecţie de conţinut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicaţii.
Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > atingeţi pictograma
pentru a accesa LG
SmartWorld.
2 Atingeţi Conectare şi introduceţi ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-aţi
înregistrat încă, atingeţi Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
3 Descărcaţi conţinutul dorit.
78
NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă
?
1 Utilizând un navigator Web mobil, accesaţi LG SmartWorld (www.lgworld.
com) şi selectaţi ţara dvs.
2 Descărcaţi aplicaţia LG SmartWorld.
3 Executaţi şi instalaţi fişierul descărcat.
4 Accesaţi LG SmartWorld atingând pictograma
.
Beneficii speciale numai în LG SmartWorld
1 Decoraţi-vă smartphone-ul în propriul dvs. stil, utilizaţi temele şi fonturile
pentru ecranul de start şi tastatură furnizate în LG SmartWorld. (Acest
serviciu este disponibil pentru anumite dispozitive. Consultaţi site-ul web LG
SmartWorld pentru a determina dacă serviciul este compatibil cu dispozitivul
dvs.)
2 Bucuraţi-vă de serviciile speciale LG SmartWorld participând la promoţia
permanentă.
On-Screen Phone
On-Screen Phone vă permite să vizualizaţi ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC
prin intermediul unui USB sau al conexiunii Wi-Fi. Vă puteţi controla de asemenea
telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.
Pictogramele On-Screen Phone
Conectează telefonul mobil la PC sau îl deconectează.
Modifică preferinţele On-Screen Phone.
Iese din programul On-Screen Phone.
Maximizează fereastra On-Screen Phone.
79
Funcţie
Minimizează fereastra On-Screen Phone.
Caracteristici On-Screen Phone
•
•
•
•
•
•
Transfer şi control în timp real: afişează şi controlează ecranul telefonului dvs. mobil
atunci când este conectat la PC.
Control mouse: vă permite să vă controlaţi telefonul mobil utilizând mouse-ul pentru a
face clic şi a trage elemente pe ecranul PC-ului.
Introducere text cu tastatura: vă permite să redactaţi un mesaj text sau o notă
utilizând tastatura calculatorului.
Transfer de fişiere (de la telefonul mobil la calculator): trimite fişiere de pe telefonul
mobil (de ex. fotografii, videoclipuri, muzică şi fişiere Polaris Viewer 5) pe calculator.
Faceţi clic dreapta pe fişierul pe care doriţi să-l trimiteţi la PC, apoi faceţi clic pe
„Salvare în PC”.
Transfer de fişiere (de la PC la telefonul mobil): trimite fişiere de la PC la telefonul
mobil. Nu trebuie decât să selectaţi fişierele pe care doriţi să le transferaţi, să trageţi
şi să le plasaţi în fereastra On-Screen Phone. Fişierele trimise sunt stocate pe cardul
intern SD.
Notificări evenimente în timp real: afişează o fereastră pop-up pentru a vă informa în
legătură cu orice apeluri sau mesaje text/multimedia primite.
Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.
1 Vizitaţi LG Home (www.lg.com) şi selectaţi ţara dvs.
2 Accesaţi Suport > Asistenţă telefon mobil > Selectaţi Modelul (LG-D955) >
Faceţi clic pe OSP (On-Screen Phone) pentru a descărca. Puteţi instala On-Screen
Phone pe PC-ul dvs.
80
Multimedia
Galerie
Deschideţi aplicaţia Galerie pentru a vizualiza albumele dvs. de imagini şi de
videoclipuri.
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > Galerie.
Puteţi gestiona şi partaja toate fişierele dvs. de imagine şi video cu Galeria.
NOTĂ:
• Unele formate de fişiere nu sunt acceptate, în funcţie de software-ul instalat
pe dispozitiv.
• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corect, în funcţie de
codificarea acestora.
Vizualizarea imaginilor
Lansarea Galeriei afişează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicaţie, cum ar fi
E-mail, salvează o imagine, directorul de fişiere descărcate se creează automat pentru
a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul
Capturi de ecran. Selectaţi un director pentru a-l deschide.
Imaginile se afişează într-un director după data realizării. Selectaţi o imagine pentru a
o vizualiza pe tot ecranul. Derulaţi către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea
următoare sau anterioară.
Mărire sau micşorare
Folosiţi una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:
• Atingeţi de două ori oriunde, pentru a mări.
• Depărtaţi două degete oriunde, pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau atingeţi
de două ori pentru a reveni.
81
Multimedia
Redarea videoclipurilor
Pentru fişierele video se afişează pictograma
în modul de previzualizare. Selectaţi
un videoclip pentru a-l vizualiza şi atingeţi . Se lansează aplicaţia Videoclipuri.
Editarea fotografiilor
Atunci când vizualizaţi o fotografie, atingeţi tasta Meniu
> Editare.
Ştergerea fotografiilor/videoclipurilor
Folosiţi una dintre următoarele metode:
• Într-un director, atingeţi
şi selectaţi fotografii/videoclipuri bifându-le şi atingând
Ştergere.
• Când vizualizaţi o fotografie/un videoclip, atingeţi
.
Setare ca fundal
În timp ce vizualizaţi o fotografie, atingeţi tasta Meniu
> Setează imaginea ca
pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o aloca unui contact.
NOTĂ:
• Unele formate de fişiere nu sunt acceptate, în funcţie de software-ul
dispozitivului.
• Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, poate apărea o
eroare atunci când deschideţi fişierele.
• Rezoluţia se modifică automat de la Ultra-HD la Full-HD atunci când căştile
sunt conectate la televizor prin Slimport (sau Miracast).
Videoclipuri
Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redaţi toate
videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeţi
> > fila
Aplicaţii >
Videoclipuri.
82
Redarea unui videoclip
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > Videoclipuri.
2 Selectaţi videoclipul pe care doriţi să îl redaţi.
Atingeţi direcţia dorită pentru zoom audio.
Atingeţi pentru a utiliza caracteristica Zoom de monitorizare.
Atingeţi pentru a intra în modul Qslide.
Atingeţi pentru a partaja videoclipul folosind funcţia SmartShare.
Atingeţi pentru a bloca un ecran video.
Atingeţi pentru a vizualiza lista video.
Atingeţi pentru a realiza o captură de ecran.
Atingeţi pentru a întrerupe redarea videoclipurilor.
Atingeţi pentru a relua redarea videoclipurilor.
Atingeţi pentru a derula cu 10 secunde înainte.
Atingeţi pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
Atingeţi pentru a gestiona volumul videoclipului.
Atingeţi pentru a schimba raportul ecranului video.
Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizaţi un videoclip, apăsaţi tastele de volum
sus şi jos din partea din spate a telefonului.
Menţineţi atins un videoclip din listă. Se afişează opţiunile Partajare, Ştergere,
Decupare şi Detalii.
83
Multimedia
NOTĂ: Videoclipurile UHD(Ultra-HD) nu acceptă opţiunea Decupare atunci
când sunt redate în aplicaţiile Galerie şi Videoclipuri.
Muzică
Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redaţi toate
melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeţi
> > fila
Aplicaţii > Muzică.
Adăugaţi fişiere de muzică pe telefonul dvs.
Începeţi prin a transfera fişierele muzicale pe telefon:
• Transferaţi muzică folosind sincronizarea media (MTP).
• Descărcaţi wireless de pe internet.
• Sincronizaţi telefonul cu un PC.
• Recepţionaţi fişiere prin Bluetooth.
Transferaţi muzică folosind sincronizarea media (MTP)
1 Conectaţi telefonul la PC utilizând cablul USB.
2 Selectaţi opţiunea Sincronizare media (MTP). Telefonul apare ca o nouă unitate
de disc pe computer. Faceţi clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiaţi fişierele de
pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
3 După ce aţi finalizat transferarea fişierelor, glisaţi în jos bara de stare şi atingeţi
USB conectat > Încărcare telefon. Puteţi deconecta dispozitivul.
Redarea unei melodii
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii >Muzică.
2 Atingeţi Melodii.
3 Selectaţi melodia pe care doriţi să o redaţi.
84
Atingeţi pentru a întrerupe redarea.
Atingeţi pentru a relua redarea.
Atingeţi pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau
redare aleatorie. Atingeţi şi ţineţi apăsat pe Repede înainte.
Atingeţi pentru a reporni melodia curentă sau treceţi la melodia anterioară
din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru
derulare înapoi.
Atingeţi pentru afişarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustaţi volumul
de redare de pe bara glisorului.
Atingeţi pentru a seta efectele de sunet.
Atingeţi pentru a căuta fişiere cu YouTube.
Atingeţi pentru a deschide lista de redare curentă.
Atingeţi pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.
Atingeţi pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt
redate într-o ordine aleatorie).
Atingeţi pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate
melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.
Atingeţi pentru a partaja muzica dvs. folosind funcţia SmartShare.
Pentru a modifica volumul în timp ce ascultaţi muzică, apăsaţi tastele de volum sus şi
jos de pe partea din spate a telefonului.
Ţineţi apăsat pe orice melodie din listă. Se afişează opţiunile Redare, Adăugare la
lista de redare, Partajare, Setare ca ton de apel, Ştergere, Detalii şi Căutare.
85
Multimedia
NOTĂ:
• Unele formate de fişiere nu sunt acceptate, în funcţie de software-ul
dispozitivului.
• Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, poate apărea o
eroare atunci când deschideţi fişierele.
NOTĂ: Drepturile de autor pentru fişierul muzical pot fi protejate de tratate
internaţionale şi legi naţionale privind drepturile de autor.
Astfel, poate fi necesar să obţineţi o permisiune sau o licenţă pentru
reproducerea sau copierea muzicii.
În anumite ţări, legislaţia interzice copierea pentru uz personal a materialelor
protejate. Înainte de a descărca sau copia fişierul, verificaţi legislaţia ţării
respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.
Radio FM
Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutaţi posturile
preferate şi să le ascultaţi oriunde v-aţi afla.
NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizaţi căştile. Introduceţi
căştile în mufa dedicată.
Căutarea posturilor
Puteţi căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate apoi pe canale
cu numere diferite.
Căutarea automată
1 În meniul Acasă, atingeţi > fila Aplicaţii > radio FM.
, apoi selectaţi Scanare.
2 Atingeţi
3 În timpul scanării automate, atingeţi Anulare dacă doriţi să opriţi scanarea. Numai
canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.
86
NOTĂ: Puteţi, de asemenea, să căutaţi manual un post utilizând discul
selector afişat pe ecran.
NOTĂ: Pentru a îmbunătăţi recepţia radio, extindeţi cablul căştilor deoarece
acesta funcţionează şi ca o antenă radio.
În cazul în care conectaţi o cască ce nu este destinată special recepţionării
posturilor radio, recepţia poate fi slabă.
87
Utilitare
Glisare laterală (Comutare rapidă între sarcini cu TREI
degete)
Puteţi comuta rapid la o altă sarcină utilizând trei degete.
1 Poziţionaţi cele trei degete pe ecranul pe care lucraţi curent şi glisaţi ecranul către
stânga. Ecranul curent este salvat şi puteţi efectua o altă sarcină.
• Puteţi salva până la 3 (trei) aplicaţii în partea dreaptă a ecranului.
2 Pentru a redeschide ecranul salvat şi a continua să utilizaţi aplicaţia, poziţionaţi
cele trei degete pe un ecran şi glisaţi către dreapta.
NOTĂ: Aveţi grijă să nu poziţionaţi alte degete sau palma pe ecran.
Dual Window (Fereastră dublă)
Cele două ecrane divizate pot fi vizualizate simultan.
1 Atingeţi şi menţineţi apăsat butonul Înapoi pentru a diviza ecranul.
2 Atingeţi sau trageţi pictograma pentru aplicaţia pe care doriţi să o folosiţi.
88
: Atingeţi pentru a vizualiza pictogramele de meniu, sau trageţi pentru a
redimensiona ecranele divizate.
: Comută între cele două ecrane.
: Vizualizează lista aplicaţiilor.
: Trece la ecran complet.
: Închide aplicaţia curentă.
NOTĂ: Funcţia Dual Window (Fereastră dublă) trebuie setată înainte să o
utilizaţi.
1 Atingeţi
> fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Operaţii multiple
> Dual Window (Fereastră dublă).
2 Bifaţi caseta de selectare Dual Window (Fereastră dublă).
Modul Oaspete
Pentru a vă proteja confidenţialitatea sau a limita anumite aplicaţii pentru copii dvs.,
puteţi utiliza modul Oaspete.
Atunci când împrumutaţi telefonul dvs. altor persoane, puteţi limita aplicaţiile care li se
afişează.
Setaţi modul Oaspete în avans şi personalizaţi opţiunile.
NOTĂ: Pentru a utiliza modul Oaspete, modelul de blocare trebuie setat în
avans.
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Setări > fila General > Mod oaspete.
2 Atingeţi pentru a activa modul oaspete.
89
Utilitare
Setarea alarmei
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > Alarmă/Ceas > .
2 După ce setaţi alarma, telefonul vă anunţă cât timp mai este până la declanşarea
acesteia.
3 Setaţi opţiunile Repetare, Durată amânare, Vibraţie, Ton alarmă, Volum
alarmă, Starter automat aplicaţie, Blocare puzzle şi Memento. Atingeţi
Salvare.
NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeţi
tasta Meniu
şi selectaţi Setări.
Utilizarea calculatorului
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > Calculator.
2 Atingeţi tastele numerice pentru a introduce numere.
3 Pentru calcule simple, atingeţi operaţia pe care doriţi să o realizaţi (+, –, x sau ÷)
urmată de =.
> Calculator ştiinţific.
4 Pentru calcule mai complicate, atingeţi
> Istoric calcule.
5 Pentru a consulta istoricul, atingeţi
Adăugarea unui eveniment în calendar
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > Calendar.
2 Pe ecran puteţi găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână,
Lună, An, Agendă, Life Square).
3 Atingeţi data pentru care doriţi să adăugaţi un eveniment şi atingeţi .
4 Atingeţi Denumire eveniment şi introduceţi denumirea evenimentului.
5 Atingeţi Locaţie şi adăugaţi locaţia. Verificaţi data şi introduceţi ora la care doriţi să
înceapă, respectiv să se termine evenimentul.
90
6 Dacă doriţi să adăugaţi o notă pentru eveniment, atingeţi Legătură către notă
şi selectaţi imaginea salvată a notei. (Funcţie disponibilă numai pe calendarul din
telefon)
7 Dacă doriţi să repetaţi alarma, setaţi REPETARE şi REAMINTIRI, dacă este
necesar.
8 Atingeţi Salvare pentru a salva evenimentul în calendar.
Reportofon
Utilizaţi reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fişiere audio.
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci
1
2
3
4
Atingeţi
Atingeţi
Atingeţi
Atingeţi
> >
Reportofon.
pentru a începe înregistrarea.
pentru a termina înregistrarea.
pentru a asculta înregistrarea.
NOTĂ: Atingeţi
pentru a accesa albumul dvs. Puteţi asculta înregistrările
salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală
de înregistrare.
Expedierea înregistrărilor vocale
1 Odată ce aţi terminat de înregistrat, puteţi trimite clipul audio prin atingerea opţiunii
.
2 Alegeţi dintre Bluetooth, E-mail, Gmail, Memento, Mesaje sau SmartShare
Beam.Atunci când selectaţi E-mail , Gmail, Memento sau Mesaje, înregistrarea
vocală este adăugată la mesaj. Puteţi scrie şi trimite mesajul ca de obicei.
91
Utilitare
Task Manager
Puteţi administra aplicaţiile folosind Gestionarul de sarcini. Puteţi verifica uşor numărul
de aplicaţii care rulează momentan şi puteţi închide unele dintre ele.
Activităţi
Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteţi crea o activitate, o
puteţi revizui şi o puteţi şterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.
Pentru a sincroniza MS Exchange
> fila Aplicaţii >
Setări.
1 Din Ecranul de start, atingeţi
2 Atingeţi fila General > Conturi şi sincronizare > Adăugare cont.
3 Atingeţi Microsoft Exchange pentru a crea o adresă de e-mail şi o parolă.
4 Asiguraţi-vă că bifaţi activitatea de sincronizare.
NOTĂ: Este posibil ca MS Exchange să nu fie acceptat, în funcţie de serverul
de e-mail.
POLARIS Viewer 5
POLARIS Viewer 5 este o soluţie profesională mobilă de birou, care le permite
utilizatorilor să vizualizeze comod diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fişiere
Word, Excel şi PowerPoint, oriunde şi oricând, cu ajutorul dispozitivelor mobile.
> > fila Aplicaţii >
POLARIS Viewer 5.
Atingeţi
Vizualizarea fişierelor
Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu uşurinţă o varietate largă de tipuri
de fişiere, inclusiv documente Microsoft Office şi Adobe PDF, chiar pe dispozitivele
mobile. Când vizualizaţi documente utilizând POLARIS Viewer 5, obiectele şi aspectul
rămân la fel ca în documentele originale.
92
Google+
Folosiţi această aplicaţie pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de
socializare de la Google.
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Google +.
NOTĂ: Este posibil ca această aplicaţie să nu fie disponibilă în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
Căutare vocală
Folosiţi această aplicaţie pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Căutare vocală.
2 Rostiţi un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul Vorbiţi
acum. Selectaţi unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.
NOTĂ: Este posibil ca această aplicaţie să nu fie disponibilă în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
Descărcări
Folosiţi această aplicaţie pentru a vedea ce fişiere au fost descărcate prin intermediul
aplicaţiilor.
• Atingeţi
> > fila Aplicaţii >
Descărcări.
NOTĂ: Este posibil ca această aplicaţie să nu fie disponibilă în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
93
Web-ul
Internet
Folosiţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă
şi plină de culori de jocuri, muzică, ştiri, sport, divertisment şi mult mai multe direct pe
telefonul mobil - indiferent unde vă aflaţi şi indiferent ce faceţi.
NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii şi pentru
descărcarea de conţinut. Verificaţi tarifele cu furnizorul dvs. de reţea.
1 Atingeţi
>
> fila Aplicaţii >
Internet.
Utilizarea barei cu instrumente Web
Atingeţi şi glisaţi în sus cu degetul pentru a deschide.
Atingeţi pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
Atingeţi pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-aţi conectat
după pagina curentă. Are loc procesul invers celui ce se produce la atingerea
, care vă duce la pagina anterioară.
Atingeţi pentru a accesa pagina de start.
Atingeţi pentru a adăuga o nouă fereastră.
Atingeţi pentru a accesa semnele de carte.
Vizualizarea paginilor Web
Atingeţi câmpul pentru scrierea adresei, introduceţi adresa Web şi atingeţi Start.
94
Deschiderea unei pagini
Pentru a accesa o pagină nouă, atingeţi  .
Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeţi , derulaţi în sus sau în jos şi atingeţi
pagina pentru a o selecta.
Căutare vocală pe Internet
Atingeţi câmpul de adresă, atingeţi
cuvintele sugerate care apar.
, rostiţi un cuvânt cheie şi selectaţi unul dintre
NOTĂ: Este posibil ca această aplicaţie să nu fie disponibilă în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
Semne de carte
Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeţi
> OK.
Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeţi
> Adăugaţi la Favorite
şi selectaţi una.
Istoric
Atingeţi > Istoric pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini
accesate recent. Pentru a şterge istoricul, atingeţi tasta Meniu
 Ştergere tot
istoricul.
95
Web-ul
Chrome
Utilizaţi Chrome pentru a căuta informaţii şi pentru a naviga pe Internet.
1 Atingeţi
> > fila Aplicaţii > Chrome.
NOTĂ: Este posibil ca această aplicaţie să nu fie disponibilă în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
Vizualizarea paginilor Web
Atingeţi câmpul pentru scrierea adresei şi introduceţi o adresă Web sau criterii de
căutare.
Deschiderea unei pagini
Pentru a accesa o pagină nouă, atingeţi
 Filă nouă.
Pentru a accesa altă pagină Web, atingeţi , derulaţi în sus sau în jos şi atingeţi
pagina pentru a o selecta.
Sincronizarea cu alte dispozitive
Sincronizaţi filele deschise şi semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt
dispozitiv atunci când sunteţi conectat cu acelaşi cont Google.
 Alte
Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeţi tasta Meniu
dispozitive.
Selectaţi o pagină Web pentru a o deschide.
Pentru a adăuga paginile favorite, atingeţi .
96
Setări
Această secţiune furnizează o prezentare a elementelor pe care le puteţi modifica
utilizând meniurile Setări de sistem ale telefonului dvs.
Pentru a accesa meniul Setări:
>
> Setări de sistem.
Atingeţi
- sau > > fila Aplicaţii >
Setări.
Atingeţi
Reţele
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la reţelele Wi-Fi disponibile.
SFAT! Modul de obţinere a adresei MAC
Pentru a configura o conexiune în anumite reţele wireless cu filtre MAC, este
posibil să fiţi nevoit să introduceţi în router adresa MAC a telefonului.
Puteţi afla adresa MAC din următoarea interfaţă cu utilizatorul: atingeţi
>
> fila Aplicaţii >
Setări > fila Reţele > Wi-Fi >
> Wi-Fi avansat >
Adresă MAC.
< Bluetooth >
Activaţi sau dezactivaţi funcţia Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.
< Date mobile >
Afişează modul de utilizare a datelor şi setează limita de utilizare a datelor mobile.
< Apelare >
Configuraţi setările de apel ale telefonului, precum redirecţionarea apelurilor şi alte
caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.
Mesagerie vocală – Vă permite să selectaţi serviciul de mesagerie vocală al
furnizorului dvs.
Numere cu apelare fixă – Deschideţi şi redactaţi o listă de numere care să poată fi
apelate de pe telefon. Veţi avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul
97
Setări
dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.
Pop-up apel vocal primit – Afişează un pop-up apel vocal primit în timp ce utilizaţi o
aplicaţie.
Respingere apel – Vă permite să setaţi funcţia de respingere a apelurilor. Alegeţi
dintre Mod Apel refuzat sau Refuză apelurile de la.
Refuz cu mesaj – Când doriţi să respingeţi un apel, puteţi trimite un mesaj rapid
utilizând această funcţie. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeţi un apel în
timpul unei întâlniri.
Gest. de confidenţialitate – Ascunde numele şi numărul apelantului în cazul primirii
unui apel.
Redirecţionare apel – Alegeţi dacă doriţi să redirecţionaţi toate apelurile dacă linia
este ocupată, dacă nu puteţi răspunde sau dacă nu aveţi semnal.
Răspuns automat – Setaţi intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să
preia automat un apel primit. Alegeţi dintre Dezactivare, 1 secundă, 3 secunde şi 5
secunde.
Vibraţii la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.
Îmbunătăţire voce – Îmbunătăţeşte calitatea vocii în medii zgomotoase pentru ca dvs.
să auziţi mai clar.
Salvare numere necunoscute – Adăugaţi numere necunoscute la contacte după un
apel.
Închide apel cu Buton Pornire – Vă permite să alegeţi închiderea apelului.
Restricţionare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaţionale.
Durata apelului – Vizualizaţi durata apelurilor, inclusiv a ultimului apel, a apelurilor
efectuate, a apelurilor primite şi a tuturor apelurilor.
Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificaţi următoarele setări:
ID apelant: Alegeţi dacă afişaţi sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.
Apel în aşteptare: Dacă opţiunea Apel în aşteptare este activată, telefonul vă notifică
în legătură cu un apel primit când purtaţi altă convorbire (în funcţie de furnizorul dvs.
de reţea).
98
< Partajare şi Conectare >
NFC – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field
Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite
comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o
distanţă de câţiva centimetri. Puteţi partaja conţinutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu
un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeţi o
etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afişează conţinutul etichetei pe dispozitivul dvs.
Pentru a activa sau dezactiva NFC: De pe ecranul de start, atingeţi şi glisaţi în jos
cu degetul panoul de notificare, apoi selectaţi pictograma NFC pentru a activa funcţia.
NOTĂ: Când este activat modul avion, aplicaţia NFC se poate utiliza.
Utilizarea NFC: Pentru a utiliza NFC, asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit şi activaţi
NFC, dacă este dezactivat.
Android Beam – Când este activată această funcţie, puteţi trimite conţinutul aplicaţiilor
pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ţinând dispozitivele unul în apropierea celuilalt.
Alăturaţi dispozitivele (de obicei, spate în spate) şi atingeţi ecranul. Aplicaţia stabileşte
conţinutul care trebuie trimis.
SmartShare Beam – Activaţi pentru a primi conţinut multimedia prin SmartShare
Beam de pe telefoane sau tablete LG.
Server media – Partajaţi conţinutul media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.
Miracast – Oglindeşte ecranul telefonului şi sunetul cu ajutorul unui dispozitiv hardware
Miracast sau la televizor în mod wireless.
Stocare wireless – Puteţi gestiona fişierele de pe telefon cu ajutorul calculatorului
sau să copiaţi fişiere de pe calculator pe telefon, fără o conexiune USB. Asiguraţi-vă că
telefonul şi calculatorul sunt conectate la aceeaşi reţea, apoi porniţi comutatorul Stocare
wireless. Apoi, introduceţi adresa web afişată pe telefon în bara de adrese a browserului
de pe calculator.
99
Setări
< Partajare Internet şi reţele >
Hotspotul Wi-Fi – Puteţi utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă
mobilă. Creaţi un hotspot şi partajaţi conexiunea. Consultaţi „Partajarea conexiunii de
date a telefonului”pentru mai multe informaţii.
Partajare Bluetooth – Vă permite să configuraţi telefonul indiferent că partajaţi
conexiunea la Internet sau nu.
Asistenţă – Atingeţi pentru a vedea informaţii privind asistenţa pe hotspotul Wi-Fi şi
funcţiile de partajare a conexiunii Bluetooth.
Modul Avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt
dezactivate.
NOTĂ: Trebuie să setaţi un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de
utiliza stocarea acreditării.
Reţele mobile – Setaţi opţiunile pentru roaming de date, mod şi operatori reţea, nume
de puncte de acces (APN) etc.
Aplicaţia implicită de mesagerie – Setaţi aplicaţia implicită de mesagerie. Alegeţi
dintre Mesaje şi Hangouts.
VPN – Afişează lista de Reţele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care
aţi configurat-o anterior. Vă permite să adăugaţi diferite tipuri de VPN.
Sunet
Profil sunet – Alegeţi între Sunet, Numai vibraţie sau Silenţios.
Volume – Reglează setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi cu cerinţele
dvs. şi cu mediul în care vă aflaţi.
Intensitatea vibraţiilor – Vă permite să setaţi intensitatea vibraţiilor pentru apeluri,
notificări şi răspuns tactil.
Modul silenţios – Configuraţi modul dvs. silenţios. Atingeţi comutatorul Activaţi
acum modul silenţios pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Puteţi programa
100
Modul silenţios pentru a se activa automat şi puteţi desemna excepţiile pentru Modul
silenţios.
Setaţi ora de linişte: Atingeţi comutatorul pentru a comuta între Activat sau
Dezactivat. De asemenea, puteţi seta zilele şi orele la care doriţi ca Modul silenţios să
se activeze automat.
Vibrează: Bifaţi pentru a seta vibraţii pentru apelurile sau notificările permise atunci
când este activat modul Silenţios.
Setări Apel primit
Blochează apelurile de intrare: Bifaţi pentru a bloca toate apelurile de intrare.
Permite repetarea apelurilor: Bifaţi pentru a permite un apel care este repetat în
decurs de 3 minute.
Liste de contacte permise: Desemnaţi apelurile căror Contacte vor fi permise.
Răspuns automat la apelurile blocate: Setaţi modul în care doriţi să răspundeţi
automat la apelurile dezactivate.
Ton de apel telefon – Setaţi tonul pentru apeluri. Puteţi adăuga un ton de apel şi prin
atingerea din colţul din dreapta sus al ecranului.
Ton de apel inteligent – Bifaţi pentru a mări automat volumul soneriei în medii
zgomotoase.
Vibraţie la apel de intrare – Setează Opţiunile pentru vibraţia la apel de intrare.
Vibraţii fine – Bifaţi pentru a creşte gradual intensitatea vibraţiilor până la gradul setat
acum.
Ton de apel cu vibraţie – Bifaţi pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de
apel, atunci când primiţi apeluri.
Notificări vocale – Atingeţi comutatorul Notificări vocale pentru a comuta între
Activat sau Dezactivat. Când le activaţi, dispozitivul dvs. vă înştiinţează automat privind
apelurile şi mesajele primite.
Sunet de notificare – Vă permite să vă setaţi sunetul pentru notificări. Puteţi adăuga
un sunet şi prin atingerea din colţul din dreapta sus al ecranului.
101
Setări
Răspuns atingere şi sistem – Vă permite să setaţi răspunsul (tonuri şi/sau vibraţie), în
timpul utilizării dispozitivului dvs.
Afişaj
< Ecran de start >
Selectează pagina de pornire – Puteţi selecta afişajul pentru Ecranul de start dintre
Acasă şi EasyHome. Setaţi Temă, Fundal, Efect ecran, Permite derularea ecranului
Home sau Numai vizualizare portret.
Copie de rezervă şi restaurare Acasă – Puteţi crea copii de rezervă şi restaura
dispunerile şi temele aplicaţiei, precum şi a widgetului.
Asistenţă – Atingeţi pentru a vizualiza informaţiile de ajutor de pe ecranul Acasă.
< Ecran de blocare >
Selectaţi blocare ecran – Setaţi un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza
telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui
model de deblocare a ecranului. Setaţi Niciunul, Glisare, Deblocare faţă, Knock
Code, Model, PIN sau Parolă.
Dacă aveţi activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea
ecranului, vi se solicită să desenaţi modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.
Ecranul Comutare blocare – Bifaţi pentru a muta blocarea ecranului în sus sau în jos,
atunci când înclinaţi telefonul în direcţia respectivă.
Efect ecran – Setează opţiunile pentru efect ecran. Alegeți între Cădere de frunze,
Picătură, Lumină albă, Particulă şi Cristal.
NOTĂ: Efectul de glisare a ecranului devine Model dacă blocarea ecranului
este setată la Model.
Animaţie despre vreme – Bifaţi pentru a se afişa animaţia despre vreme pentru
locaţia curentă sau oraşul principal setat la Meteo, bazându-se pe actualizări automate
de date.
102
Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectaţi-l din Galerie sau
Galerie fundal.
Scurtături – Vă permite să modificaţi scurtăturile prin Glisarea Ecranului de blocare.
Informaţii titular – Bifaţi pentru a seta ca numele titularului dispozitivului să fie
afişat pe Ecranul de blocare. Atingeţi pentru a introduce textul care va fi afişat ca
Informaţii titular.
Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului,
după expirarea acestuia.
Blocare cu buton Pornire – Bifaţi pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când
este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului
blocare de siguranţă.
< Butoanele tactile frontale >
Setaţi Tastele tactile frontale afişate în partea inferioară a tuturor ecranelor. Setaţi
butoanele care vor fi afişate, poziţia acestora pe bară şi aspectul acestora. Selectaţi
tastele şi ordinea, tema şi fundalul.
< ECRAN >
Luminozitate – Reglaţi luminozitatea ecranului. Pentru a economisi energie, folosiţi o
luminozitatea cea mai estompată.
Expirare ecran – Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.
Efect Ecran oprit – Setează efectul de ecran oprit. Alegeţi între Estompare, Black Hole
şi Retro TV.
Auto-rotire ecran – Bifaţi pentru a seta telefonul pentru a roti automat ecranul, în
funcţie de orientarea telefonului (portret sau peisaj).
Mod ecran – Setaţi modul ecranului. Alegeţi între Standard, Viu şi Natural.
Vis cu ochii deschişi – Atingeţi comutatorul Vis cu ochii deschişi pentru a comuta
între Activat sau Dezactivat. Modul Activat permite afişarea economizorului de ecran
setat atunci când telefonul este în aşteptare, acesta fiind andocat şi/sau pus la
reîncărcare. Alegeţi dintre Ceas, Încărcare, Culoare, Ramă foto şi Tabel fotografii.
103
Setări
< SET DE CARACTERE >
Tip set de caractere – Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon şi
meniuri.
Mărime set de caractere – Setează mărimea setului de caractere afişat în telefon şi
meniuri.
< MOD INTELIGENT ACTIVAT >
Ecran inteligent – Bifaţi pentru a opri ecranul să expire atunci când dispozitivul
detectează că vă uitaţi la ecran.
Video inteligent – Bifaţi pentru a întrerupe videoclipul, atunci când telefonul nu
detectează că vă uitaţi la ecran.
< SETĂRI AVANSATE >
LED de notificare – Atingeţi comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat.
Modul Activat va activa LED-ul pentru notificările pe care le selectaţi, având culoarea pe
care o setaţi pentru fiecare notificare.
Reglează automat tonalitatea ecranului – Bifaţi pentru a economisi energie prin
reglarea automată a luminozităţii ecranului cu analiza culorii imaginii.
Zonă captură ecran – Vă permite să setaţi zona pentru realizarea capturii de ecran.
Alegeţi între Captură ecran complet şi Captură ecran parţial.
Informaţii generale
< Gesturi >
Ecran activat/oprit – Bifaţi pentru a activa KnockON, pentru a activa şi dezactiva
ecranul. Atingeţi rapid, de două ori, ecranul central pentru a-l activa. Atingeţi de două
ori Bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare pentru
dezactivarea ecranului. Pentru cele mai bune rezultate, nu mişcaţi telefonul atunci când
utilizaţi caracteristica KnockON.
Răspunde la apelul de intrare – Bifaţi pentru a putea să duceţi telefonul la ureche,
pentru a răspunde automat la apelul de intrare.
104
Diminuare ton de apel – Bifaţi pentru a putea să ridicaţi telefonul de pe suprafaţa
plană, pentru a diminua tonul pentru apelurile de intrare.
Apeluri primite în aşteptare – Bifaţi pentru a vă permite să întoarceţi telefonul, pentru
ca apelurile primite să intre în aşteptare.
Amânarea sau oprirea alarmei – Bifaţi pentru a putea să întoarceţi telefonul, pur şi
simplu, pentru a amâna sau opri alarma.
Întrerupe videoclip – Bifaţi pentru a vă permite să întoarceţi, pur şi simplu,
dispozitivul, pentru a întrerupe videoclipul redat în prezent.
Ajutor – Deschide un ghid pentru ajutor, referitor la modul de utilizare a caracteristicilor
Gesturi de pe dispozitivul dvs.
Calibrare senzor de mişcare – Îmbunătăţeşte acurateţea înclinării şi vitezei
senzorului.
< Utilizarea cu o singură mână >
Tastatură de apelare – Bifaţi pentru a vă permite să mutaţi tastatura de apelare în
partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeţi pur şi simplu săgeata, pentru a
o muta într-o parte sau în cealaltă.
Tastatură LG – Bifaţi pentru a vă permite să mutaţi tastatura în partea dreaptă sau cea
stângă a dispozitivului. Atingeţi pur şi simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau
în cealaltă.
Comandă gesturi – Bifaţi pentru a vă permite şi glisaţi tastatura la stânga sau la
dreapta, pentru a ajusta poziţia tastaturii LG.
Ecran de blocare – Bifaţi pentru a vă permite să mutaţi tastatura ecranului Blocare PIN
în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeţi pur şi simplu săgeata, pentru
a o muta într-o parte sau în cealaltă.
Glisare butoane tactile frontale – Bifaţi pentru a glisa butoanele tactile frontale spre
stânga sau spre dreapta pentru a regla poziţia butoanelor pentru o mai uşoară utilizare
cu o singură mână.
Ajutor – Afişează informaţii cu privire la utilizarea cu o singură mână.
105
Setări
< Stocare >
STOCARE INTERNĂ – Vizualizaţi utilizarea spaţiului de stocare internă.
< Baterie >
INFORMAŢII DESPRE BATERIE
informaţiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afişate pe un grafic al bateriei,
împreună cu procentul şi starea bateriei rămase.
Atingeţi pictograma Încărcare baterie pentru a afişa ecranul de utilizare al bateriei,
pentru a vedea nivelul de utilizare al bateriei şi detaliile privitoare la utilizarea bateriei.
Afişează componentele şi aplicaţiile care utilizează cea mai mare parte din energia
bateriei. Atingeţi una dintre înregistrări pentru a vedea informaţii mai detaliate.
Procent baterie pe bara de stare – Bifaţi pentru a afişa procentul nivelului de
încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.
ECONOMISIRE ENERGIE
Atingeţi comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat.
Atingeţi Economisire energie pentru a accesa setările următoare:
Porneşte Economisire energie – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei
care va activa automat Economisire energie. Alegeţi între Imediat, 10% baterie, 20%
baterie, 30% baterie şi 50% baterie.
ELEMENTE CARE REDUC CONSUMUL DE ENERGIE
Sincronizare automată – Bifaţi pentru a dezactiva Sincronizarea automată atunci când
Economisire energie este activată.
Wi-Fi – Bifaţi pentru a dezactiva Wi-Fi atunci când datele nu sunt utilizate, în timp ce
Economisire energie este activată.
Bluetooth – Bifaţi pentru a dezactiva Bluetooth atunci când nu este conectat, în timp
ce Economisire energie este activată.
Vibraţie la atingere – Bifaţi pentru a dezactiva răspunsul la atingere atunci când
Economisire energie este activată.
106
Luminozitate – Bifaţi pentru a seta luminozitatea ecranului atunci când Economisire
energie este activată. Atingeţi pentru a modifica setarea.
Reglează automat tonalitatea ecranului – Bifaţi pentru a activa reglarea automată a
tonalităţii ecranului când este activată opţiunea Economisire energie.
Expirare ecran – Bifaţi pentru a seta expirarea ecranului atunci când Economisire
energie este activată. Atingeţi pictograma Setări pentru a modifica setarea.
Lumină de notificare – Bifaţi pentru a dezactiva LED-ul pentru notificări atunci când
Economisire energie este activată.
< Aplicaţii >
Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile.
< Atinge şi plăteşte >
Când NFC este activat, puteţi utiliza funcţia Atinge şi plăteşte pentru a plăti elementele
doar prin atingerea telefonului de un cititor la un dispozitiv de înregistrare. Dacă
dispozitivul dvs. nu are o aplicaţie implicită, puteţi naviga pe Google Play pentru alte
aplicaţii de plată.
< Operaţii multiple >
Glisare laterală – Bifaţi caseta Glisare laterală pentru a folosi funcţia Glisare laterală.
(Consultaţi Glisare laterală.)
Dual Window (Fereastră dublă) – Bifaţi caseta Dual Window (Fereastră dublă)
pentru a folosi funcţia Dual Window (Fereastră dublă). (Consultaţi Dual Window
(Fereastră dublă).)
Vizualizare împărţită – Bifaţi caseta Vizualizare împărţită pentru a atinge un link pe
ecran complet, pentru a rula automat funcţia fereastră automată.
Asistenţă – Deschide un ghid de asistenţă pentru utilizarea funcţiilor Operaţii multiple
de pe dispozitivul dvs.
< Conturi şi sincronizare >
Permite aplicaţiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucraţi activ în acestea
sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei şi poate diminua (dar
nu poate elimina) utilizarea datelor.
107
Setări
< Nor >
Adăugaţi un cont Nor pentru a utiliza, rapid şi simplu, serviciul Nor pentru aplicaţiile LG.
< Mod Invitat >
Pentru a vă proteja confidenţialitatea sau a limita anumite aplicaţii pentru copii dvs.,
puteţi utiliza modul Oaspete.
Atunci când împrumutaţi telefonul altor persoane, puteţi restricţiona aplicaţiile afişate.
În prealabil, setaţi modul Oaspete şi personalizaţi opţiunile.
< Locaţie >
MOD
Acurateţe ridicată (GPS şi reţele) – Utilizaţi GPS, Wi-Fi şi reţelele mobile pentru a
estima locaţia.
Economisire acumulatore (numai pentru reţele) – Utilizaţi Wi-Fi şi reţelele mobile
pentru a estima locaţia.
Numai senzorii aparatului (numai pentru GPS). – Utilizaţi GPS pentru indicarea cu
precizie a locaţiei dvs.
SOLICITĂRI LOCAŢIE RECENTĂ
Afişează aplicaţiile cărora le-au fost solicitate recent informaţii despre locaţie.
SERVICII DE LOCALIZARE
Vă permite să vizualizaţi setările locaţiei Google.
< Securitate >
Codificare telefon – Vă permite să codificaţi datele de pe telefonul dvs., pentru
securitate. Vi se va cere să introduceţi un PIN sau o parolă, pentru a decripta telefonul
ori de câte ori îl porniţi.
Blocare cartelă Micro-USIM – Blocaţi cartela Micro-USIM sau schimbaţi PIN-ul
cartelei SIM.
Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce
tastaţi.
108
Administratori dispozitiv – Vizualizaţi sau dezactivaţi administratorii telefonului.
Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicaţiilor provenite din surse
diferite de Play Store.
Verificare aplicaţii – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicaţiilor care ar
putea provoca daune.
Recomandări de încredere – Afişează certificatele CA sigure.
Instalare din memorie – Alegeţi pentru a instala certificate criptate.
Ştergere certificate – Ştergeţi toate certificatele.
< Limbă & introducere >
Utilizaţi setările Limbă şi introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon
şi pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicţionarul
acestuia.
< Salvare de siguranță & resetare >
Modificaţi setările de administrare a setărilor şi datelor dvs.
Creează copie de siguranţă – Setaţi pentru a crea o copie de siguranţă a setărilor şi
datelor aplicaţiilor dvs. pe serverul Google.
Cont copie de siguranţă – Setaţi pentru a crea o copie de siguranţă a contului dvs.
Restaurare automată - Setaţi pentru a restaura setările şi datele aplicaţiilor la
reinstalarea aplicaţiilor pe dispozitivul dvs.
Serviciul LG Copie de siguranţă – Efectuează copii de siguranţă pentru informaţiile de
pe dispozitiv şi le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.
Resetare date din fabrică – Resetaţi setările efectuate la valorile implicite stabilite
din fabrică şi ştergeţi toate datele dvs. Dacă resetaţi telefonul astfel, vi se solicită să
reintroduceţi aceleaşi informaţii ca atunci când aţi pornit pentru prima dată Android.
< Dată & Oră >
Utilizaţi setările Dată şi oră pentru a seta modul în care vor fi afişate datele. Puteţi, de
asemenea, să utilizaţi aceste setări pentru a configura ora şi fusul orar al zonei dvs. mai
degrabă decât să obţineţi ora curentă de la reţeaua mobilă.
109
Setări
< Accesibilitate >
Utilizaţi setările Accesibilitate pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care
l-aţi instalat pe telefon.
NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.
< Conexiune PC >
Selectaţi metoda de conexiune USB – Setaţi modul dorit: Încărcaţi telefonul,
Sincronizare media (MTP), Partajare, Software LG sau Trimitere imagine (PTP).
Întreabă la conectare – Solicită modul de conexiune USB la conectarea la un
computer.
Asistenţă – Asistenţă pentru conexiunea prin USB.
PC Suite – Verificaţi această opţiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi.
Vă rugăm să reţineţi că reţeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin
conexiune Wi-Fi.
Asistenţă – Asistenţă pentru software-ul LG.
< Accesorii >
Fereastra Quick Cover – Activaţi fereastra pentru a avea la dispoziţie caracteristicile
ca muzică, informaţii meteo şi ceas, într-un ecran mic, atunci când utilizaţi fereastra
Quick Cover.
Stocare USB – Setează caracteristica Plug & Pop pentru stocarea USB. Bifaţi opţiunea
Panou aplicaţie, pentru afişarea automată a panoului aplicaţie la conectarea unui
cablu USB OTG (On-the-Go). Atingeţi Editează panoul aplicaţiei pentru a schimba
aplicaţiile pe care doriţi să le aveţi disponibile.
Căşti – Setează caracteristica Plug & Pop pentru căşti. Bifaţi opţiunea Panou aplicaţie,
pentru afişarea automată a panoului aplicaţie la conectarea cu căştile. Atingeţi Editează
panoul aplicaţiei pentru a schimba aplicaţiile pe care doriţi să le aveţi disponibile.
110
< Tipărire >
Vă permite să vă administraţi setările de tipărire cloud Google şi să tipăriţi proiectele.
< Despre telefon >
Vizualizaţi informaţiile juridice şi verificaţi starea şi versiunea software-ului telefonului.
111
Software PC (LG PC Suite)
Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectaţi
dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB şi Wi-Fi. Odată conectat, puteţi utiliza
funcţiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.
Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteţi să...
• Administraţi şi redaţi conţinutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
• Să trimiteţi conţinut multimedia la dispozitiv.
• Sincronizaţi date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul şi pe PC-ul
dvs.
• Copiaţi de siguranţă aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.
• Actualizaţi programele software de pe dispozitivul dvs.
• Efectuaţi copii de siguranţă şi restauraţi datele de pe dispozitiv.
• Redaţi conţinut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
• Faceţi o copie de siguranţă şi creaţi şi editaţi memento-urile pe dispozitivul dvs.
NOTĂ: Puteţi utiliza meniul Asistenţă al aplicaţiei pentru a afla cum să utilizaţi
software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.
Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC
Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.
1 Accesaţi www.lg.com şi selectaţi ţara dvs.
2 Accesaţi Asistenţă > ASISTENŢĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane
mobile LG > Selectaţi modelul
sau
Accesaţi Asistenţă > Telefoane mobile > Selectaţi modelul.
3 Faceţi clic pe SINCRONIZARE PC din MANUALE ŞI DESCĂRCARE, apoi pe
DESCĂRCARE pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.
112
Cerinţe de sistem pentru aplicaţia pentru PC „LG PC Suite”
• SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biţi, Windows Vista, Windows 7, Windows
8
• CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
• Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
• Placă video: rezoluţie 1024 x 768 şi adâncime de culoare de 32 de biţi sau
superioară
• HDD: 500 MB sau mai mult spaţiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult
spaţiu liber pe hard disk, în funcţie de volumul datelor stocate.)
• Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune
ulterioară
NOTĂ: driver USB LG integrat
Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la
calculator şi se instalează automat când instalaţi software-ul pentru PC „LG
PC Suite”.
Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC
Datele de pe dispozitivul şi PC-ul dvs. pot fi sincronizate uşor cu software-ul pentru
PC „LG PC Suite”, în funcţie de preferinţele dvs. Contactele, planificările şi semnele de
carte se pot sincroniza.
Procedura este următoarea:
1 Conectaţi dispozitivul la PC. (Utilizaţi un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
2 Va apărea mesajul Selectaţi metoda de conectare cu USB, apoi selectaţi
Software LG.
3 După conectare, rulaţi programul şi selectaţi secţiunea consacrată dispozitivului,
dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
4 Faceţi clic pe Informaţii personale pentru a selecta.
5 Selectaţi caseta de validare a conţinuturilor de sincronizat şi faceţi clic pe butonul
Sincronizare.
113
Software PC (LG PC Suite)
NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalaţi LG PC
Suite pe PC. Consultaţi paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.
Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv
1 Exportaţi contactele ca fişier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un
program de sincronizare PC.
2 Instalaţi mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulaţi programul şi conectaţi
telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
3 În meniul superior, selectaţi Telefon > Import/export contacte > Export pe
telefon.
4 Se afişează o fereastră unde puteţi selecta tipul de fişier şi fişierul pentru export.
5 În fereastra pop-up, faceţi clic pe Selectare fişier şi se afişează fereastra Windows
Explorer.
6 Selectaţi fişierul cu contacte de exportat în Windows Explorer şi faceţi clic pe
Deschidere.
7 Faceţi clic pe Export.
8 Se afişează o fereastră pop-up Mapare câmpuri pentru a conecta contactele de
pe dispozitivul dvs. şi contactele noi.
9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. şi cele de pe
dispozitiv, efectuaţi selecţiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
10 Faceţi clic pe OK.
114
Actualizare software telefon
Actualizare software telefon
Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet
Pentru informaţii suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcţii, vizitaţi http://www.
lg.com/common/index.jsp selectaţi ţara şi limba dvs.
Această funcţie vă permite să realizaţi uşor actualizarea firmware-ului de pe telefonul
dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitaţi un centru
de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă şi când LG pune la
dispoziţie o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.
Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită
întreaga atenţie a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asiguraţi-vă că
urmăriţi toate instrucţiunile şi notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua.
Reţineţi că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate
produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.
NOTĂ: LG îşi rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile
numai pentru modelele selectate la discreţia sa şi nu garantează
disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de
telefoane.
Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-theAir (OTA)
Această caracteristică vă permite să actualizaţi uşor software-ul telefonului dvs.
la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această
caracteristică va fi disponibilă numai dacă şi când LG pune la dispoziţie o versiune mai
nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.
Mai întâi verificaţi versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: Setări > fila General
> Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Caută
actualizare acum.
115
Actualizare software telefon
NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv
informaţiile despre contul Google şi orice alte conturi, datele şi setările
sistemului/aplicaţiei dvs., orice aplicaţii descărcate şi licenţa DRM, se pot
pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecinţă,
LG vă recomandă să faceţi copii de siguranţă a datelor personale înainte de
actualizarea software-ului telefonului. LG nu îşi asumă responsabilitatea pentru
pierderi de date personale.
NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de reţea,
de regiune şi de ţară.
116
Despre acest manual de utilizare
Despre acest manual de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a folosi dispozitivul, citiţi cu atenţie acest manual. Astfel, vă asiguraţi că
folosiţi telefonul corect şi în siguranţă.
Este posibil ca unele dintre imaginile şi capturile de ecran din acest manual să arate
diferit pe telefonul dvs.
Conţinutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de
furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conţinut poate fi modificat fără aviz prealabil.
Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesaţi site-ul Web LG la www.
lg.com.
Aplicaţiile din telefon şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune
sau specificaţiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de
funcţionare cauzată de utilizarea aplicaţiilor concepute de alţi furnizori în afara LG.
LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcţionare sau de
incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea
software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului
de operare poate provoca funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a
aplicaţiilor pe care le conţine.
Software-ul, fişierele audio, imaginile de fundal şi alte articole media furnizate
cu dispozitivul au licenţă pentru utilizare limitată. Dacă extrageţi şi folosiţi aceste
materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteţi încălca legile privind dreptul
de autor. În calitate de utilizator, sunteţi complet responsabil pentru utilizarea ilegală a
suporturilor media.
Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie,
încărcare şi descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare.
Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectaţi un plan de date adecvat nevoilor
dvs. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
117
Despre acest manual de utilizare
Mărci comerciale
•
•
LG şi logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor aparţin proprietarilor de drept.
DivX HD
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o
sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care a
fost testat riguros pentru a verifica redarea videoclipului DivX. Vizitaţi divx.com pentru
informaţii suplimentare şi instrumente software pentru convertirea fişierelor dvs. în
fişiere video format DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie
înregistrat pentru a putea reda filme achiziţionate în format DivX Video-on-Demand
(VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD în meniul
de configurare al dispozitivului dvs. Accesaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii
despre finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv
conţinut premium.
DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi
Corporation sau ale sucursalelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.
118
Dolby Digital Plus
Fabricat sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
Observaţie: Software Open Source
Pentru a obţine codul sursă corespunzător sub licenţa GPL, LGPL, MPL şi alte
licenţe open source, vă rugăm vizitaţi http://opensource.lge.com/
Toţi termenii licenţei, declinările de responsabilitate şi înştiinţările la care se face
referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.
119
Accesorii
Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise
mai jos pot fi opţionale.)
Adaptor de
Căşti stereo
călătorie
Ghid de iniţiere
rapidă
Cablu de date
Dispozitiv de
eliminare MicroUSIM
NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune.
120
Depanarea
Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi întâlni în timpul utilizării
telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar
majoritatea sunt uşor de remediat chiar de către dvs.
Mesaj
Eroare
cartelă
Micro-USIM
Nu există
conexiune
la reţea/
Reţeaua a
căzut
Cauze posibile
Măsuri de remediere posibile
Nu există cartelă
Micro-USIM
în telefon sau
aceasta este
introdusă greşit.
Asiguraţi-vă că aţi introdus corect
cartela Micro-USIM.
Semnalul este slab
sau sunteţi în afara
ariei de acoperire
a reţelei furnizorului
dvs.
Apropiaţi-vă de o fereastră sau
deplasaţi-vă într-o zonă deschisă.
Verificaţi harta de acoperire a
operatorului de reţea.
Operatorul a
aplicat noi servicii.
Verificaţi dacă vechimea cartelei
Micro-USIM este mai mare de 6-12
luni. În acest caz, schimbaţi cartela
Micro-USIM la cea mai apropiată filială
a furnizorului de reţea. Contactaţi
furnizorul de servicii.
121
Depanarea
Mesaj
Cauze posibile
Codurile nu
corespund
Pentru a schimba
un cod de
securitate va trebui
să confirmaţi
noul cod
introducându-l din
nou.
Măsuri de remediere posibile
Dacă uitaţi codul, contactaţi furnizorul
de servicii.
Cele două coduri
pe care le-aţi
introdus nu se
potrivesc.
Nu se poate
configura
nicio
aplicaţie
Apelurile
nu sunt
disponibile
122
Neacceptată
de furnizorul
de servicii sau
este necesară
înregistrarea.
Contactaţi furnizorul de servicii.
Eroare de apelare
Reţeaua nouă nu este autorizată.
S-a introdus o
cartelă MicroUSIM nouă.
Verificaţi dacă există restricţii noi.
S-a atins limita
pre-plătită.
Contactaţi furnizorul de servicii sau
resetaţi limita cu PIN2.
Mesaj
Telefonul
nu poate fi
pornit
Eroare de
încărcare
Număr
nepermis
Cauze posibile
Măsuri de remediere posibile
Apăsare prea
scurtă a tastei
Pornit/Oprit.
Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel puţin
două secunde.
Bateria nu este
încărcată.
Încărcaţi bateria. Verificaţi indicatorul
de încărcare de pe afişaj.
Bateria nu este
încărcată.
Încărcaţi bateria.
Temperatura
exterioară este
prea ridicată sau
prea scăzută.
Asiguraţi-vă că telefonul se încarcă la o
temperatură normală.
Probleme de
contact
Verificaţi încărcătorul şi conexiunea la
telefon.
Nu există tensiune
Cuplaţi încărcătorul la altă priză.
Încărcător defect
Înlocuiţi încărcătorul.
Încărcător
necorespunzător
Folosiţi numai accesorii LG originale.
Este activată
funcţia Număr cu
apelare fixă.
Verificaţi meniul Setări şi dezactivaţi
funcţia.
123
Depanarea
Mesaj
124
Cauze posibile
Măsuri de remediere posibile
Imposibil de
primit/trimis
SMS-uri şi
fotografii
Memorie plină
Ştergeţi câteva mesaje din telefon.
Fişierele nu
se deschid
Format fişier
neacceptat
Verificaţi formatele de fişier acceptate.
Ecranul nu
porneşte
când
primesc un
apel.
Problemă a
senzorului de
proximitate
Dacă utilizaţi folie de protecţie sau
husă, verificaţi dacă aceasta nu a
acoperit zona din jurul senzorului de
proximitate. Asiguraţi-vă că zona din
jurul senzorului de proximitate este
curată.
Fără sunet
Mod Vibraţii
Verificaţi starea setării meniului de
sunet pentru a vă asigura că nu sunteţi
în modul vibraţii sau silenţios.
Închide sau
blochează
apelul
Problemă
intermitentă
software
Încercaţi să efectuaţi o actualizare
software prin intermediul site-ului Web.
Întrebări şi răspunsuri frecvente
Categorie
Subcategorie
Întrebare
Răspuns
BT
Bluetooth
Dispozitive
Care sunt funcţiile
disponibile prin
Bluetooth?
Puteţi conecta un dispozitiv audio
Bluetooth precum căştile stereo/mono
sau setul auto. De asemenea, atunci
când serverul FTP este conectat la
un dispozitiv compatibil, puteţi partaja
conţinutul memorat pe suportul de
stocare.
BT
Bluetooth
Căşti
Dacă am conectat
căştile Bluetooth,
pot asculta muzică
utilizând şi căşti cu fir
de 3,5 mm?
La conectarea căştilor Bluetooth, toate
sunetele sistemului sunt redate prin
căşti. Ca rezultat, nu veţi putea asculta
muzică prin căştile dvs. cu fir.
Date
Contacte
Copiile de
siguranţă
Cum pot realiza copii
de siguranţă ale
contactelor?
Datele contactelor pot fi sincronizate
între telefonul dvs. şi Gmail™.
Date
Sincronizarea
Este posibil
să configurez
o sincronizare
unidirecţională cu
Gmail?
Este disponibilă numai sincronizarea
bidirecţională.
Date
Sincronizarea
Directorul Primite se sincronizează
Se pot sincroniza toate automat. Puteţi vizualiza alte directoare
directoarele de e-mail? atingând tasta Meniu
şi selectând
Directoare pentru a alege un director.
125
Întrebări şi răspunsuri frecvente
Categorie
Subcategorie
Răspuns
Trebuie să mă
conectez la Gmail
de fiecare dată când
doresc să accesez
Gmail?
După ce vă conectaţi la Gmail, nu
este necesar să vă mai conectaţi încă
o dată.
Serviciu
Este posibil să filtrez
Google™
e-mailurile?
Cont Google
Nu, filtrarea e-mailurilor nu este
acceptată prin intermediul telefonului.
Serviciu
Google™
Conectare
Gmail
Ce se întâmplă atunci
când execut o altă
aplicaţie în timp ce
scriu un e-mail?
E-mailul dvs. va fi salvat automat ca
ciornă.
Există o limită de
Funcţiile
dimensiune a fişierelor
telefonului MP3 pe care doresc
Ton de apel să le utilizez ca ton de
apel?
Nu există nicio limitare a dimensiunii
fişierului.
Funcţiile
telefonului
E-mail
126
Întrebare
Funcţiile
telefonului
Ora
mesajului
Telefonul meu nu
afişează ora la care au
fost primite mesajele
Puteţi vedea doar orele mesajelor
mai vechi de 24 de
primite în aceeaşi zi.
ore. Cum pot modifica
acest lucru?
Funcţiile
telefonului
Navigare
Este posibil să instalez
o altă aplicaţie de
navigare pe telefonul
meu?
Poate fi instalată şi utilizată orice
aplicaţie care este disponibilă în
Play Store™ şi este compatibilă cu
hardware-ul.
Categorie
Subcategorie
Întrebare
Răspuns
Funcţiile
telefonului
Sincronizare
Este posibil să îmi
sincronizez contactele
din toate conturile
mele de e-mail?
Se pot sincroniza numai contactele de
pe serverele Gmail şi MS Exchange
(serverul de e-mail al companiei).
Funcţiile
telefonului
Aşteptaţi şi
Pauză
Este posibil să salvez
un contact cu funcţiile
Aşteptaţi şi Pauză în
numere?
Dacă aţi transferat un contact cu
funcţiile A şi P salvate în număr, nu veţi
putea utiliza caracteristicile respective.
Va trebui să salvaţi din nou fiecare
număr.
Cum să salvaţi cu Aşteptaţi şi Pauză:
1. Din ecranul de start, atingeţi
pictograma Telefon .
2. Formaţi numărul, apoi atingeţi tasta
Meniu
.
3. Atingeţi Adăugare pauză de 2
secunde sau Adăugare aşteptare.
Funcţiile
telefonului
Securitate
Care sunt funcţiile
de securitate ale
telefonului?
Puteţi seta telefonul să solicite
introducerea unui Model de deblocare
înainte de accesarea sau utilizarea
telefonului.
127
Întrebări şi răspunsuri frecvente
Categorie
Subcategorie
Funcţiile
telefonului
Model
Deblocare
128
Întrebare
Răspuns
1. Din ecranul de start, apăsaţi tasta
.
Meniu
2. Atingeţi Setări de sistem > fila
Afişaj > Ecran blocare.
3. Atingeţi Selectaţi blocare ecran
> Model. Atunci când efectuaţi
această operaţie pentru prima
dată, pe ecran apare un tutorial
scurt despre crearea unui model de
deblocare.
4. Configuraţi o dată modelul prin
desenare, apoi din nou pentru
confirmare.
Cum creez modelul de
Măsuri de siguranţă la utilizarea
deblocare?
modelului de blocare.
Este foarte important să vă amintiţi
modelul de deblocare pe care l-aţi
setat. Nu veţi putea accesa telefonul
dacă utilizaţi un model incorect de
cinci ori. Aveţi cinci oportunităţi de a
introduce modelul de deblocare, PIN-ul
sau parola. Dacă aţi utilizat toate cele
5 oportunităţi, puteţi încerca din nou
după 30 de secunde. (Alternativ, dacă
presetaţi un cod PIN de siguranţă,
puteţi utiliza acest cod pentru a
debloca modelul.)
Categorie
Subcategorie
Întrebare
Răspuns
Funcţiile
telefonului
Model
Deblocare
Ce trebuie să fac
dacă uit modelul de
deblocare şi nu am
creat un cont Google
pe telefon?
Dacă aţi uitat modelul:
Dacă v-aţi conectat la contul dvs.
Google de pe telefon, dar de 5 ori nu
aţi reuşit să introduceţi modelul corect,
atingeţi butonul „Aţi uitat modelul?”.
Apoi vi se solicită să vă conectaţi
utilizând contul Google pentru a vă
debloca telefonul. Dacă nu aţi creat
un cont Google pe telefon sau dacă
l-aţi uitat, este necesar să efectuaţi o
resetare hardware.
Atenţie: Dacă efectuaţi o resetare la
valorile din fabrică, toate aplicaţiile
utilizatorului şi datele utilizatorului vor
fi şterse. Nu uitaţi să efectuaţi copii
de siguranţă pentru toate datele
importante înainte de a efectua o
resetare la valorile din fabrică.
Funcţiile
telefonului
Memorie
Voi şti atunci când
memoria mea este
plină?
Da, veţi primi o înştiinţare.
Pot schimba limba
telefonului?
Telefonul are capacităţi multilingve.
Pentru a modifica limba:
1. Din ecranul de start, atingeţi tasta
Meniu
şi atingeţi Setări de
sistem.
2. Atingeţi fila General > Limbă &
introducere > Limbă.
3. Atingeţi limba dorită.
Funcţiile
telefonului
Asistenţă
limbă
129
Întrebări şi răspunsuri frecvente
Categorie
Subcategorie
Răspuns
Funcţiile
telefonului
VPN
Cum configurez un
VPN?
Configuraţia de acces VPN diferă în
funcţie de la o companie la alta. Pentru
a configura accesul VPN de la telefonul
dvs., trebuie să obţineţi detaliile de la
administratorul de reţea al companiei
dvs.
Funcţiile
telefonului
Expirare
ecran
Ecranul meu se
dezactivează numai
după 15 secunde.
Cum pot modifica
intervalul de timp
pentru stingerea luminii
de fundal?
1. Din ecranul de start, apăsaţi tasta
Meniu
.
2. Apăsaţi Setări de sistem > fila
Afişaj.
3. Atingeţi Expirare ecran.
4. Atingeţi timpul de expirare preferat
pentru lumina de fundal a ecranului.
Atunci când atât
reţelele Wi-Fi cât şi
reţelele mobile sunt
disponibile, ce serviciu
va utiliza telefonul
meu?
Când utilizaţi date, este posibil ca
dispozitivul dvs. să aleagă în mod
implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul
în care conectivitatea Wi-Fi de pe
telefonul dvs. este setată la Activat).
Cu toate acestea, nu veţi fi notificat
când telefonul comută de la un serviciu
la altul.
Pentru a şti ce conexiune de date se
utilizează, priviţi pictograma reţelei
mobile sau pictograma Wi-Fi din partea
superioară a ecranului dvs.
Funcţiile
telefonului
Reţele Wi-Fi
şi mobile
130
Întrebare
Categorie
Subcategorie
Întrebare
Răspuns
Funcţiile
telefonului
Ecran de
start
Da. Este suficient să menţineţi atinsă
pictograma, până când în partea
Este posibil să elimin o
de sus dreapta a ecranului apare
aplicaţie de pe Ecranul
pictograma coşului de gunoi. Apoi, fără
de start?
a ridica degetul, trageţi pictograma în
coşul de gunoi.
Funcţiile
telefonului
Aplicaţie
1. Din ecranul de start, apăsaţi tasta
Meniu
.
Am descărcat o
2. Atingeţi Setări de sistem
aplicaţie şi aceasta
> fila General > Aplicaţii >
generează foarte multe
DESCĂRCATE.
erori. Cum o elimin?
3. Atingeţi aplicaţia, apoi atingeţi
Dezinstalează.
Funcţiile
telefonului
Încărcător
Pot să îmi încarc
Da, telefonul se încarcă prin cablul
telefonul prin cablu de
USB indiferent dacă driverele necesare
date USB fără a instala
sunt instalate sau nu.
driverul USB necesar?
Funcţiile
telefonului
Alarmă
Da. Pe ecranul de setare a unui ceas
Pot utiliza fişiere de
de alarmă, selectaţi melodia ca ton de
muzică pentru alarmă?
alarmă.
Funcţiile
telefonului
Alarmă
Alarma mea se aude
dacă telefonul este
oprit?
Funcţiile
telefonului
Alarmă
Dacă volumul soneriei
mele este setat la Oprit Alarma este programată să se audă
sau la Vibraţie, îmi voi chiar şi în aceste situaţii.
mai auzi alarma?
Nu, aceasta nu este acceptată.
131
Întrebări şi răspunsuri frecvente
Categorie
Subcategorie
Soluţia de
recuperare
Resetarea
hardware
(Resetare la
valorile din
fabrică)
132
Întrebare
Cum pot efectua o
resetare la valorile
din fabrică dacă nu
pot accesa meniul de
setări al telefonului?
Răspuns
Dacă telefonul nu revine la starea
iniţială, efectuaţi o resetare hardware
(resetare la valorile din fabrică) pentru
a-l iniţializa.
ENGLISH
User Guide
4G LTE* ready
* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your USIM
•
•
•
•
•
Screen displays and illustrations may differ from
those you see on actual phone.
Some of the contents of this guide may not apply
to your phone, depending on the software and your
service provider. All information in this document is
subject to change without notice.
This handset is not suitable for people who have a
visual impairment due to the tap screen keyboard.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of their respective
owners.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of
Google, Inc.
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........5
Important notice......................................14
Getting to know your phone....................20
Phone overview......................................20
Installing the micro-USIM card................22
Charging your phone..............................23
Locking and unlocking the screen...........24
KnockCode...........................................24
KnockON..............................................26
Stereo headset with microphone............26
Plug & Pop..............................................28
Your Home screen....................................29
Touch screen tips...................................29
Home screen..........................................30
Extended home screen ........................31
Customizing the Home screen...............31
Returning to recently-used applications.. 32
Notifications panel..................................32
Opening the notifications panel..............33
Indicator icons on the Status Bar...........33
On-screen keyboard...............................35
Entering accented letters.......................35
Google account setup..............................36
Connecting to Networks and Devices.....37
Wi-Fi......................................................37
Connecting to Wi-Fi networks................37
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi
network................................................37
2
Bluetooth................................................38
Sharing your phone's data connection....39
Wi-Fi Direct............................................41
SmartShare............................................41
Enjoying the content from Nearby
devices...................................................42
Using the content from the Cloud............43
Using the Cloud....................................43
PC connections with a USB cable............43
Calls.........................................................45
Making a call..........................................45
Calling your contacts..............................45
Answering and rejecting a call................45
Adjusting the in-call volume....................46
Making a second call..............................46
Viewing your call logs.............................46
Call settings............................................47
Contacts...................................................48
Searching for a contact...........................48
Adding a new contact.............................48
Favourites contacts.................................48
Creating a group.....................................49
Messaging................................................50
Sending a message................................50
Threaded box ........................................51
Changing your message settings............51
E-mail.......................................................52
Managing an email account....................52
Working with account folders..................52
Composing and sending email................53
Camera.....................................................54
Getting to know the viewfinder...............54
Using the advanced settings...................55
Taking a quick photo ..............................56
Using Shot & Clear mode........................56
Using Dual camera mode........................57
Using Time catch shot mode...................57
Once you've taken a photo.....................58
From your Gallery...................................59
Video camera...........................................60
Getting to know the viewfinder...............60
Using the advanced settings...................61
Recording a quick video..........................62
After recording a video...........................62
From your Gallery...................................63
Adjusting the volume when viewing a
video......................................................63
Using Audio Zoom...................................63
Using Dual recording mode.....................64
Using Tracking zoom mode.....................64
Function...................................................65
QuickMemo............................................65
Using the QuickMemo options...............66
Viewing the saved QuickMemo .............66
QuickTranslator......................................67
QSlide.....................................................68
QuickTheater..........................................69
QuickRemote..........................................70
Live Zooming..........................................71
Zoom to Track.........................................72
VuTalk....................................................73
Register VuTalk Before Use.....................73
VuTalk Settings.......................................73
Communicate Visually with VuTalk .........74
LG SmartWorld.......................................74
How to Get to LG SmartWorld from Your
Phone..................................................74
On-Screen Phone...................................75
On-Screen Phone icons.........................75
On-Screen Phone features....................76
How to install On-Screen Phone on your
PC.......................................................76
Multimedia...............................................77
Gallery....................................................77
Viewing pictures...................................77
Playing videos......................................78
Editing photos......................................78
Deleting photos/videos..........................78
Setting as wallpaper.............................78
Videos....................................................78
Playing a video.....................................79
Music.....................................................80
Add music files to your phone................80
Transfer music using Media sync (MTP).80
Playing a song......................................80
FM Radio................................................82
Searching for stations...........................82
3
Table of contents
Utilities.....................................................84
Slide Aside (Quick task-switching with
THREE fingers) .......................................84
Dual Window..........................................84
Guest Mode ..........................................85
Setting your alarm..................................85
Using your calculator..............................86
Adding an event to your calendar............86
Voice Recorder.......................................87
Recording a sound or voice...................87
Sending the voice recording..................87
Task Manager.........................................87
Tasks......................................................88
POLARIS Viewer 5...................................88
Google+.................................................89
Voice Search..........................................89
Downloads.............................................89
The Web...................................................90
Internet...................................................90
Using the Web toolbar...........................90
Viewing webpages................................90
Opening a page....................................91
Searching the web by voice...................91
Bookmarks...........................................91
History.................................................91
Chrome..................................................91
Viewing webpages................................91
Opening a page....................................92
Syncing with other devices....................92
4
Settings....................................................93
Networks................................................93
Sound.....................................................96
Display...................................................97
General...................................................99
PC software (LG PC Suite).....................106
Phone software update.........................109
Phone software update.........................109
About this user guide............................111
About this user guide............................111
Trademarks..........................................111
DivX HD................................................112
Dolby Digital Plus..................................112
Accessories............................................113
Troubleshooting.....................................114
FAQ.........................................................118
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized
LG Repair centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-D955 has been designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.481 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 0.441 W/Kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection
5
Guidelines for safe and efficient use
to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be
delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance
instructions are followed until the transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
•
•
•
•
•
•
•
•
6
The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This
phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not
be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally
bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage
to the display and/or other parts and functions of the phone.
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
The phone should be charged in a well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage
to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.
7
Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
8
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking
near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
9
Guidelines for safe and efficient use
Potentially explosive atmospheres
•
•
•
Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
10
Battery information and care
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone
performance.
Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause
overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider.
The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
11
Guidelines for safe and efficient use
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-D955 product is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download
with the source code.
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
This user manual is protected under international copyright laws. No part of
this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any
form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying,
recording or storing in any storage or information retrieval system without
written permission of LG Electronics. All the logos and product names are
used for identification purposes only and may be trademarks or registered
trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.
12
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium
(Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002%
of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or
the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators,
please contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
13
Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
> > Apps tab >
Settings > General tab > Apps.
1 Tap
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall.
2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly
in the background. You can monitor how applications and system resources consume
battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth or Location, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded may reduce battery power.
• While using downloaded applications, check the battery charge level.
14
NOTE: If you accidently press the Power/Lock Key while the device is in your
pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.
To check the battery power level:
• Tap
> > Apps tab >
Settings > General tab > About phone >
Battery.
The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is
displayed at the top of the screen.
To monitor and control how battery power is being used:
• Tap
> > Apps tab >
Settings > General tab > About phone >
Battery > Battery use.
Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since
you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long
the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.
3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.
15
Important notice
4. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your phone. Tap
> > Apps tab >
Settings > Display tab > Lock screen > Select screen lock > Pattern. This opens
a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to
create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.
Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
WARNING
Precautions to take when using pattern lock.
It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5
opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used
all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.
When you can’t recall your unlock Pattern, PIN or Password:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are
then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN
which you entered when creating your Pattern Lock.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you
have to perform a hard reset.
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be
deleted.
NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten
your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.
16
5. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialize it.
1 Turn the power off.
2 Press and hold the POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key on the back of the
phone.
3 Release the POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key when the LG logo is
displayed, then press and hold the VOLUME Down Key + VOLUME Up Key again.
4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
5 Select Yes using VOLUME UP/Down Key and press the POWER/LOCK Key to
continue or select No using VOLUME Up/Down Key and press the POWER/LOCK
Key to cancel.
6 Select Yes using VOLUME Up/Down Key and press the POWER/LOCK Key
once more to confirm or select No using VOLUME Up/Down Key and press the
POWER/LOCK Key to cancel.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses
will be deleted. Please remember to backup any important data before
performing a Hard Reset.
6. Opening and switching applications
Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running
at the same time. There is no need to quit an application before opening another one.
Use and switch between several open applications. Android manages each application,
stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume
resources unnecessarily.
17
Important notice
1 Touch and hold the Home Key
. A list of recently used applications will be
displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app
to exit
running in the background on the phone. Make sure to tap Back Key
an app after using it.
• To stop applications, tap Task Manager from the recent apps list, then tap Stop or
Stop all.
• To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.
7. Transferring music, photos and videos using Media
sync (MTP)
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > General tab > Storage to check out
the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 Select USB connection mode will appear on your phone screen, Select the
Media sync (MTP) option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on
your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
5 After transfering files ,slide down the status bar and tap USB connected and
select Charge phone from USB connection type list.
8. Hold your phone upright
Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an
internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this
may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.
18
9. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn your phone off. If it still
does not work, please contact the service center.
10. Do not connect your phone when you power on/off
your PC
Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it
might result in PC errors.
11. Hardware key control mode
If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a
call, or turn off an alarm using the hardware keys.
1 Turn your phone off.
2 Press and hold the Power/Lock Key and the VOLUME Down Key + VOLUME Up
Key at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control
mode.
3 Press the VOLUME UP/Down Key to scroll to the desired option, then press the
Power/Lock Key to confirm.
• Answer a call: Press the VOLUME Down Key + VOLUME Up Key at the same time.
• End a call: Press the Power/Lock Key during a call.
• Stop an alarm: When an alarm rings, press and hold the Volume Up Key or Volume
Down Key to stop the alarm.
NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can
break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized
service center to get your phone repaired.
19
Getting to know your phone
Phone overview
Front Camera Lens
Proximity Sensor
Earpiece
Notification LED
Touch Screen
Back Key
• Return to the previous screen. Exit an app after using it.
Home Key
• Return to the Home screen from any screen.
Menu Key
• Check what options are available.
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off
and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery
life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen
functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the
sensor to malfunction.
20
Microphone
SIM Card Tray
Eject Button
Aperture
Power/Lock Key
• Switch your phone on/
off by pressing and
holding this key
• Short press to lock/
unlock the screen
NFC Touch Point
QRemote Sensor
Rear Camera Lens
Flash
Volume Keys
• On the home screen:
Controls ringer volume.
• During a call: Control your
earpiece volume.
• When playing a track:
Controls volume continuously.
Speaker
Microphone
Headset Jack
Charger/USB port
WARNING
his part encloses the battery compartment. Please do not open the back
T
cover.
• Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.
•
NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology,
which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are
those cause by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by
abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches,
and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear.
The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as
well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly
excluded.
21
Getting to know your phone
Installing the micro-USIM card
Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM
card.
The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door. To install a
new micro-USIM card:
1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into
the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and
the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly
into the tray.
3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.
NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
Eject button aperture
22
Charging your phone
Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the
battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the
USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up
message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or
damage the device, which are not covered by the warranty.
The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.
NOTE:
• The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
• Do not open the back cover while your phone is charging.
23
Getting to know your phone
Locking and unlocking the screen
If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and
locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.
to lock your phone.
When you are not using the phone, press the Power/Lock key
If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running
in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode
to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).
. The Lock screen will appear.
To wake up your phone, press the Power/Lock key
Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last
screen you viewed will open.
KnockCode
The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code
pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You
can disable this feature in the Lock screen settings.
NOTE:
• If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to
your google account log in/backup PIN.
• Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or
off.
• When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by
taping the screen.
1 From the Home screen, tap the Apps Key > Settings > Display > Lock screen >
Select screen lock > Knock Code.
2 Tap the squares in a pattern to set your knock code.
* Your knock code pattern can be 2 to 8 taps. Tap Done when you're finished.
24
Unlock the screen using the Knock Code
You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when
the screen turns off.
25
Getting to know your phone
KnockON
You can lock or unlock the screen by just double-tap.
To activate KnockON feature
> > Apps tab >
Settings > General tab > Gestures.
1 Tap
2 Place a checkmark on Screen on/off.
Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, doubletap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the
Home screen.
NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity
sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order
to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.
Stereo headset with microphone
With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and
easily switch from your music/video to take and end calls.
< Front >
Volume Up/Down Buttons
Call/End Button
• For an incoming call, press to receive or end a call.
• When you listen to music, press to stop playback or resume.
Press twice to play the next track.
26
< Back >
Microphone
1 Plug in the headset as shown below.
2 The applications panel displays and you can select an app to run.
NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to
show the applications panel. Please see < Accessory >.
3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the
take the call.
again.
4 To end the call, press the
to
27
Getting to know your phone
Plug & Pop
Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or
On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.
1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).
2 The applications panel will display and you can select an app to run.
NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to
show the applications panel.
XX
28
Tap
> > Apps tab >
storage or Earphone.
Settings > General tab > Accessory > USB
Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting
your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options,
touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.
Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move
your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the
Home screen to reposition them.
Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first tap it (so you don’t drag an item instead). For
example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through
the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).
Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly
double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen.
You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.
Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion
to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.
Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• To select an item, tap the center of the icon.
• Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other keys.
29
Your Home screen
Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows
you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access
to information and applications. This is the default canvas and accessible from any
menu by tapping
.
< Home >
< EasyHome >
S tatus Bar – Shows phone's status information including the time, signal strength,
battery status, and notification icons.
Widget – Widgets are self-contained applications that can be accessed through the
Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut,
the Widget appears as an on-screen application.
Application Icons – Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Location Indicator – Indicates which Home screen canvas you are viewing.
Quick Key Area – Provides one-touch access to the function in any home screen
canvas.
Front Touch Keys
30
NOTE: To set EasyHome as default home display, tap
>
> System
settings > Display tab > Home screen > Select Home > EasyHome.
Extended home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets, and more.
XX Slide your finger left or right across the Home screen.
Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.
To add items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this
added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu,
touch and hold the application you want to add.
To remove an item from the Home screen
XX Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to
.
To add an app as a Quick key
XX From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.
To remove an app from the Quick key area
XX Touch and hold the desired quick key and drag it to
.
NOTE:
Apps key cannot be removed.
To customize apps icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position.
31
Your Home screen
Then drop it on the screen. The editing icon
will appear in the upper right
corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.
Returning to recently-used applications
1 Touch and hold
. The screen displays a pop-up containing the icons of
applications you used recently.
to return to your previous screen.
2 Tap an icon to open the application. Or tap
Notifications panel
Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as
well as to ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength
shown on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Pending
notifications
32
Bluetooth, Wi-Fi &
battery status
Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel.
Quick Toggle Area
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch
and hold the key to access the settings menu of the
function. To see more toggle keys, swipe left or right.
Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.
QSlide Apps
Tap a QSlide app to open as a small window on your
screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide
apps.
Tap to clear all the notifications.
Notifications
The current notifications are listed, each with a brief
description. Tap a notification to view it.
To close the notifications panel, touch and drag the tab
toward the top of the screen.
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
33
Your Home screen
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
34
Description
Icon
Description
No SIM card inserted
Ringer is silenced
No network signal available
Vibrate mode is on
Airplane mode is on
Battery fully charged
Connected to a Wi-Fi network
Battery is charging
Wired headset connected
Phone is connected to PC via
USB cable
Call in progress
Downloading data
Missed call
Uploading data
Bluetooth is on
GPS is on
NFC is on
Receiving location data from
GPS
System warning
Data is synchronizing
An alarm is set
New Gmail message available
New voicemail available
New Hangouts message
available
New text or multimedia
message
Choose input method
Mobile hotspot is active
Content sharing in near by
device
NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the
function or service.
On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the
keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to switch to the marks and symbols keyboard.
Tap to switch to handwriting mode.
Tap to enter a space.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.
35
Google account setup
When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.
To set up your Google account:
Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
OR
• Tap
> > Apps tab > select a Google application, such as Gmail > select
New to create a new account.
If you have a Google account, tap Existing, enter your email address and password,
then tap .
Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically
synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these
applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will
depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your
phone.
•
36
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.
Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > Wi-Fi.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
37
Connecting to Networks and Devices
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not
from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth wireless feature.
• Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted
and properly secured. If there are obstacles between the devices, the
operating distance may be reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth
SIG, may be incompatible with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device
You must pair your device with another device before you connect to it.
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > set Bluetooth to
1 Tap
ON.
2 Tap the Bluetooth menu again. You will see the option to make your phone visible
and option to search devices. Now tap Search for devices to view the devices in
the Bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the paring is successful, your device will connect to the other device.
NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a
fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be
asked to enter it.
38
Send data using the Bluetooth wireless feature
1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an
appropriate application or from Downloads.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
Receive data using the Bluetooth wireless feature
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > set Bluetooth to
ON.
2 Tap the Bluetooth menu again and mark the checkbox at the top of the screen to
make your phone visible to other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap
Visibility timeout.
>
3 Select Accept to confirm that you are willing to receive data from the device.
Sharing your phone's data connection
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless
connections available. You can share your phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data
connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable
Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and
as an ongoing notification in the notifications drawer.
For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.
39
Connecting to Networks and Devices
To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > Tethering &
networks > Wi-Fi hotspot switch to activate.
2 Enter a password and tap Save.
TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some
flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your
computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need to prepare your computer to
establish a network connection via USB. For the most current information
about which operating systems support USB tethering and how to configure
them, visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your portable hotspot
You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > Tethering &
1 Tap
networks > Wi-Fi hotspot.
2 Tap Set up Wi-Fi hotspot.
• The Set up Wi-Fi hotspot dialogue box will open.
• You can change the Network SSID (name) that other devices see when scanning
for Wi-Fi networks.
• You can also tap the Security menu to configure the network with Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security option, a password field is added to the Set
up Wi-Fi hotspot dialogue box. If you enter a password, you will need to enter
that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other
device. You can set Open in the Security menu to remove security from your Wi-Fi
network.
3 Tap Save.
40
ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent
unauthorised usage of online services by other people and additional charges
may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the
security option active.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an
access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you
plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your
Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to
the same network.
To turn on Wi-Fi Direct:
1 In Home screen, tap the Menu Key
> System settings > Wi-Fi.
> Wi-Fi Direct.
2 Tap the Menu Key
3 Select a device to connect with from the scanned device list.
SmartShare
You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.
Enjoying the content via a variety of devices
You can share your phone's content with a variety devices. Tap
content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 5.
to share the
Playing/Sending
Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.
Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam
supported.
41
Connecting to Networks and Devices
•
SmartShare Beam: Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.
< Play >
< Beam >
Enjoying the content from Nearby devices
You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC.NAS, Mobile) in the Gallery,
Music, Videos app.
Connecting devices
Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi
network.
Searching other devices
1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
2 Connect to the device to view the content.
42
Using the content from the Cloud
You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery, Music, Videos app,
etc.
Using the Cloud
NOTE: The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving
data may take some time depending on the cloud.
1
2
3
4
Select Cloud in the Gallery, Music, Videos app, etc.
Select the cloud what you want to use and log in.
You can use the content of the cloud after logging in.
Set the cloud settings to select the app to use the cloud.
PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode
1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need
to manually change the settings. Choose System settings > General tab > PC
connection > Select USB connection method, then select Media sync (MTP).
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.
Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player
has been installed.
2 Select the Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window will
appear on the PC.
43
Connecting to Networks and Devices
3
4
5
6
•
Open Windows Media Player to synchronize music files.
Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
Select and drag the music files you want to the sync list.
Start synchronization.
The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media
Player.
Items
OS
Window Media Player version
•
44
Requirement
Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher
If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.
Calls
Making a call
1
2
3
4
Tap to open the keypad.
Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the
to make a call.
Tap
To end a call, tap the End icon .
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
.
Calling your contacts
1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want
to call by tapping Search contacts.
3 In the list, tap you want to call.
Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, swipe the
in any direction to Answer the
incoming call.
in any direction to Decline an incoming call.
Swipe the
Swipe the Decline with message icon from the bottom if you want to send a
message.
TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need
to reject a call with message during a meeting.
45
Calls
Adjusting the in-call volume
To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the
back side of the phone.
Making a second call
1 During your first call, tap Menu key
> Add call and dial the number. You can
also go to the recently dialled numbers list by tapping
or can search contacts
by tapping
and selecting the contact you want to call.
2 Tap to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on
hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap Merge calls to start
a conference call.
and slide the notification bar down and
5 To end active calls, tap End or tap
select the End call icon .
NOTE: You are charged for each call you make.
Viewing your call logs
On the Home screen, tap and choose the Call logs tab .
View a complete list of all dialled, received and missed calls.
TIP!
• Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
• Tap the Menu key
, then tap Delete all to delete all the recorded items.
46
Call settings
You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, tap .
.
2 Tap
3 Tap Call settings and choose the options that you wish to adjust.
47
Contacts
Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google
account or other accounts that support contact syncing.
Searching for a contact
On the Home screen
1 Tap to open your contacts.
2 Tap Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Tap , enter the new contact's number, then tap the Menu key
. Tap Add to
Contacts > New contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from Take photo or Select from Gallery.
3 Select the contact type by tapping .
4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Tap Save.
Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow
colour.
48
Removing a contact from your favourites list
1 Tap to open your contacts.
2 Tap the tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns
grey colour and the contact is removed from your favourites.
Creating a group
1 Tap to open your contacts.
. Select New group.
2 Tap Groups and tap the Menu key
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created
group.
4 Tap Save to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contacts.
49
Messaging
Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Tap on the Home screen and tap to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can
add more than one contact.
NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you
send the message.
3 Tap the Enter message field and begin composing your message.
to open the Options menu. Choose from Quick message, Insert smiley,
4 Tap
Schedule sending, Add subject and Discard.
TIP! You can tap the
message.
icon to attach the file, that you want to share with
5 Tap Send to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a
message thread is created.
•
•
50
WARNING:
The 160-character limit may vary from country to country, depending on the
language and how the SMS is coded.
If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is
automatically converted into an MMS message and you are charged
accordingly.
Threaded box
Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological
order so that you can conveniently see an overview of your conversation.
Changing your message settings
Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately.
You can change the settings according to your preferences.
• Tap the Messaging icon on the Home screen, tap
and then tap Settings.
51
E-mail
You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail
application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the account settings
you need.
Managing an email account
The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set
up an email account.
After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.
To add another email account:
• Tap
> > Apps tab > E-mail >tap
> Settings >
To change an email account's settings:
• Tap
> > Apps tab > E-mail > tap
> Settings > General settings.
To delete an email account:
• Tap
> > Apps tab > E-mail > tap
> Settings > tap
account > Select the account to delete > Remove > select Yes.
Add account.
> Remove
Working with account folders
Tap
> > Apps tab > E-mail > tap
and select Folders.
Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
52
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, tap the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using
semicolons.
to add a Cc/Bcc and tap
to attach files, if required.
3 Tap the
4 Enter the text of the message.
5 Tap .
TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound
or vibration.
53
Camera
The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture
even if the objects are not in the center.
on the Home screen.
To open the Camera application, tap Camera
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off , On , Auto .
Swap camera – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
Shot mode – Choose from Normal, Shot & Clear, Dynamic tone (HDR),
Panorama, VR panorama, Burst shot, Beauty shot, Dual camera, Time catch
shot, Intelligent auto, Sports or Night.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Video mode – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
Capture button
Gallery – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your
gallery and view saved photos while in camera mode.
NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
54
Using the advanced settings
In the viewfinder, tap to open the advanced options. You can change the camera
settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap
.
To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky,
Kimchi or LG.
Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
Tap to select the focus mode.
Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase,
which means you will be able to store fewer photos in the memory.
The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The
higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker
conditions when you cannot use the flash.
Improves colour quality in various lighting conditions.
Applies artistic effects to your pictures.
Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to
be in the photo.
Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures
wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged
pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures
displayed on a map.
NOTE: This function is only available when the GPS function is
active.
Selects a shutter sound.
Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
55
Camera
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
TIP!
• When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as
brightness, iso, white balance, colour effect, timer and shot mode. Check
these before you take your next photo.
• The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change
photo colour or quality elements, you will see a preview of the changed
image behind the Settings menu.
Taking a quick photo
1 Open the Camera application and point the lens toward the subject your want to
photograph.
2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap
anywhere on the screen to focus on that spot.
3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
4 Tap to capture the photo.
Using Shot & Clear mode
This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After
taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.
1 Open the Camera application.
>
Shot & Clear.
2 Tap
3 Tap to take a picture.
56
4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap
* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.
.
NOTES
• Take a picture after fixing the camera in one place.
• If the colour of a subject is similar to the background, only a part may be
detected or it may be difficult to erase.
• If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
• If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.
Using Dual camera mode
Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time,
combined into one picture.
1 Open the Camera application.
>
Dual camera.
2 Tap
3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
• Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
• Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
• Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small
viewfinder.
4 Tap to take the combined picture.
Using Time catch shot mode
Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before
is tapped.
1 Open the Camera application.
>
Time catch shot.
2 Tap
57
Camera
3 Tap to take a picture.
4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at
the bottom of the Camera screen.
5 Select the pictures that you want to keep, then tap at the top of the screen.
Once you've taken a photo
Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you
took.
Tap to share your photo using the SmartShare function.
Tap to take another photo immediately.
Tap to send your photo to others or share it via social network services.
Tap to delete the photo.
TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your
photo with your SNS community.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
Tap the Menu key
to open all advanced options.
Set image as – Tap to use the photo as a Contact photo, Home screen wallpaper or
Lock screen wallpaper or Wallpaper.
Move – Tap to move the photo to another place.
Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.
Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.
58
Rename – Tap to edit the name of the selected photo.
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be
cropped.
Edit – View and edit the photo.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the
other.
Add location – To add the location information.
Details – Find out more information about the file.
From your Gallery
Tap Gallery and select Camera.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart
(move your fingers closer together to zoom out).
59
Video camera
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off , On , Auto .
Swap camera – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
Recording mode – Choose from Normal, Live effect, Dual recording, or Tracking
zoom.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Camera mode – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
Start recording
Gallery – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos while in video mode.
TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the
Zoom function.
60
Using the advanced settings
Using the viewfinder, tap
to open all the advanced options.
Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want
clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom,
on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.
NOTES
• Only available in landscape view.
• Do not cover the microphones on both sides.
Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
NOTES
• When UHD is set, video recording is limited for 5 minutes.
• Object tracking is disabled in UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF.
• Image capture button is disabled in UHD, QVGA, QCIF.
Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the
brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or
towards “+” for a higher brightness video.
Tap to turn on Anti-shaking feature. It prevents shaking while video recording
to get high video quality.
Improves colour quality in various lighting conditions.
Choose a colour tone to use for your new view.
Activate this to use your phone's location-based services.
Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
61
Video camera
Recording a quick video
1 Open the Camera application and slide the Video mode button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your
video.
4 Tap once to start recording.
5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing
the length of the video.
6 Tap
on the screen to stop recording.
TIP!
– Tap to capture image during recording a video.
– Tap to pause during recording a video.
After recording a video
In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last
video you took.
Tap to share your video using the SmartShare function.
Tap to record another video immediately.
Tap to send your video to others or share it via social network services.
Tap to delete the video.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
62
From your Gallery
Tap
Gallery and select Camera. Tap on video play icon
to play the video.
Adjusting the volume when viewing a video
To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back
side of the phone.
Using Audio Zoom
Focuses the audio recording on a particular area of your choice this will increase
microphone sensitivity and reduce background noise.
1 Open the Camera application and change to video mode
Audio zoom and select On.
2 Tap >
3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
4 Hold the phone horizontally and tap to start recording.
5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to
zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
to stop recording.
6 Tap
NOTES
• Do not cover the side microphones while using this feature.
• You must record in landscape orientation to use this function.
63
Video camera
Using Dual recording mode
Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time,
combined into one recording.
1 Open the Camera application and change to video mode
>
Dual recording.
2 Tap
3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
• Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
• Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
• Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small
viewfinder.
4 Tap to start dual recording.
to stop dual recording.
5 Tap
Using Tracking zoom mode
Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the
area before recording, then move it as necessary during the recording.
1 Open the Camera application and change to video mode
>
Tracking zoom.
2 Tap
3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the
defined focus in large view.
4 Tap to start recording.
• While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired
location.
5 Tap
to stop recording.
64
Function
QuickMemo
The QuickMemo allows you to create memos and capture screen shots.Capture
screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.
1 (While screen is switched off) Press
and hold the Volume Up key.
OR
OR
Touch and slide the status bar downward
and tap .
2 Select the desired menu option from
Pen type, Colour, Eraser and create
a memo.
65
Function
3 Tap in the Edit menu to save the
memo with the current screen. To exit
QuickMemo at any time, tap
.
NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your
fingernail.
Using the QuickMemo options
You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.
Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and
continue to use the phone.
Selects whether to use the background screen or not.
Undo or Redo.
Selects the pen type and the colour.
Erases the memo that you created.
Tap to share the memo with others via any of the available
applications.
Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook.
Viewing the saved QuickMemo
Tap Notebook/Gallery and select the QuickMemo album.
66
QuickTranslator
Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to
understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.
Home language.
Destination language.
Translation of word.
Translation of sentence.
Translation of block.
Settings.
1
2
3
4
Tap
> > Apps tab >
QuickTranslator.
Tap Word, Line or Block.
Tap and select the desired language.
Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.
NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries
must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would
like to install as your complimentary dictionary.
NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending
on the size, font, colour, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
67
Function
QSlide
From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your
screen.
OR
Tap to exit the QSlide and return to
full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Tap to adjust the size.
1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using
applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed
as a small window on your screen.
2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also
use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not
.
full
NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.
68
QuickTheater
QuickTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.
1 From the lock screen, hold the phone horizontally.
2 Pull the screen with the thumb of both hands.
3 You can see the slideshow for desired functions.
NOTE: The screen lock mode should be set as Swipe before you use
QuickTheater function.
1 Tap
>
Apps tab >
Settings > Display tab > Lock screen >
Select screen lock.
2 Select Swipe.
69
Function
QuickRemote
QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box,
audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.
OR
1 Touch and slide the status bar
downwards and tap
> ADD
REMOTE.
OR
> > Apps tab >
Tap
QuickRemote > tap .
2 Select the type and brand of device,
then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).
3 Touch and slide the status bar
downwards and use QuickRemote
functions.
Tap the Menu key
to select Magic Remote setting, Edit remote name, Learn
remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings and Help.
70
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote
control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor on the
back of the phone when you use the QuickRemote function. This function
may not be supported depending on the model, the manufacturer or service
company.
Live Zooming
Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being
played to make the desired scan appear larger or smaller.
1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or
spreading motion to zoom in or out.
71
Function
Zoom to Track
When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.
1 When you play a video, tap .
2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.
NOTE:
• While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust
the screen brightness and slide the right side of the screen up or down to
adjust the volume.
• While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, but firm tap.
• Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from
the screen.
72
VuTalk
With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the
other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera
preview.
NOTE:
• Only available with a phone that supports this feature as well.
• You can also use the VuTalk feature during a call.
• The screen will lock if there is no input.
• Requires data connection. Data charge will apply to both phones.
Register VuTalk Before Use
1 Tap
> Contacts > .
You can also register VuTalk service while you are in a call.
2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the
check boxes, then tap Accept.
VuTalk Settings
1 Tap
> Contacts >
> VuTalk settings .
2 Set the following options as your preferences.
• Notification sound: Select the desired notification sound.
• Vibrate: Select the desired vibrate type.
• Show request popup: Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk
request is received.
• Contact sync: Checkmark this option to sync contacts.
73
Function
Communicate Visually with VuTalk
1 Tap
> Contacts > .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
2 Tap a contact to start VuTalk with.
3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk
request, you can start VuTalk with him/her.
4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
• Tap
to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
• Tap the Pen icon
and Eraser
icon to write on the images you attached.
5 When you finish VuTalk, tap
or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the Notebook app.
NOTE: If you tap
and go back to the Home screen, the VuTalk feature
still runs in the background.
LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games,
applications.
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
1 Tap
> > Apps tab > tap the
icon to access LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap
Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
74
NOTE: What if there is no
icon?
1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
icon.
Special benefit only in LG SmartWorld
1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme &
Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this
service is available to specific device. please check in LG SmartWorld
website whether it is feasible or not whether it is feasible or not.)
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently
provided.
On-Screen Phone
On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB
or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the
mouse or keyboard.
On-Screen Phone icons
Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
Changes the On-Screen Phone preferences.
Exits the On-Screen Phone programme.
Maximises the On-Screen Phone window.
Minimize the On-Screen Phone window.
75
Function
On-Screen Phone features
•
•
•
•
•
•
Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when
connected to your PC.
Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click
and drag on your PC screen.
Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your
computer keyboard.
File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos,
videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file
which you want to send to PC and click on "Save to PC".
File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone.
Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen
Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or
text/multimedia messages.
How to install On-Screen Phone on your PC
1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-D955) > Click
OSP ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on
your PC.
76
Multimedia
Gallery
Open the Gallery application to view albums of your pictures and videos.
1 Tap
> > Apps tab > Gallery.
You can manage and share all your image and video files with Gallery.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the software installed on
the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as
Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the
picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Select a folder to open it.
Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen.
Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap
to return.
77
Multimedia
Playing videos
Video files show the
icon in the preview. Select a video to watch it and tap
Videos application will launch.
. The
Editing photos
When viewing an photo, tap the Menu key
> Edit.
Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
• In a folder, tap
and select photos/videos by ticking, and then tap on Delete.
• When viewing a photo/Video, tap
.
Setting as wallpaper
When viewing a photo, tap the Menu key
wallpaper or assign to a contact.
> Set image as to set the image as
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
• The resolution is automatically resized from Ultra-HD to Full-HD when the
handset is connected to TV via Slimport (or Miracast).
Videos
Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To
access the video player, tap
> > Apps tab >
Videos.
78
Playing a video
1 Tap
> > Apps tab > Videos.
2 Select the video you want to play.
Tap the desired direction for audio zoom.
Tap to use Zoom to Track feature.
Tap to enter into Qslide mode.
Tap to share your video via the SmartShare function.
Tap to lock a video screen.
Tap to view the video list.
Tap to capture the screen shot.
Tap to pause video playback.
Tap to resume video playback.
Tap to go 10 seconds forward.
Tap to go 10 seconds backward.
Tap to manage the video volume.
Tap to change the ratio of the video screen.
To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on
the rear side of the phone.
Touch and hold a video in the list. The Share, Delete, Trim and Details options will be
displayed.
79
Multimedia
NOTE: UHD(Ultra-HD) video does not support Trim option when it plays at
Gallery and Videos app.
Music
Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, tap
> > Apps tab > Music.
Add music files to your phone
Start by transferring music files to your phone:
• Transfer music using Media sync (MTP).
• Download from the wireless Web.
• Synchronize your phone to a computer.
• Receive files via Bluetooth.
Transfer music using Media sync (MTP)
1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the Media sync (MTP) option. Your phone will appear as another hard drive
on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the
drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap USB
connected > Charge phone. You may now safely unplug your device.
Playing a song
1 Tap
> > Apps tab > Music.
2 Tap Songs.
3 Select the song you want to play.
80
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold
to fast forward.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the
slider bar.
Tap to set audio effects.
Tap to find the files with YouTube.
Tap to open the current playlist.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random
order).
Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current
song, or repeat off.
Tap to share your music via the SmartShare funtion.
To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on
the back side of the phone.
Touch and hold any song in the list. The Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone,
Delete, Details and Search options will be displayed.
81
Multimedia
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce
or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted
material. Before downloading or copying the file, check the national laws of
the relevant country concerning the use of such material.
FM Radio
Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and
listen on the go.
NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into
the headphone jack.
Searching for stations
You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They
are then saved to specific channel numbers.
Tuning in automatically
1 On the Home screen, touch > Apps tab > FM radio.
, then select Scan.
2 Touch
3 During auto scanning, touch Cancel if you want to stop scanning. Only scanned
channels are saved before you stop scanning.
82
NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.
NOTE: To improve radio reception, extend the headset cord as this also
functions as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio
reception may be poor.
83
Utilities
Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)
You can quickly switch to another task using three fingers.
1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the
screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
• You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a
screen and slide it to the right.
NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.
Dual Window
The two split-screen can be viewed at the same time.
1 Touch and hold the Back button to split the screen.
2 Tap or drag app icon you want to use.
84
: Tap to view menu icons, or drag to resize split screens.
: Switch two screens.
: View app list.
: Change to full screen.
: Close current app.
NOTE: The Dual Window should be set before you use the function.
1 Tap
> Apps tab >
Settings > General tab > Multitasking > Dual
Window.
2 Checkmark the Dual Window checkbox.
Guest Mode
To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the
Guest mode.
When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.
In advance, set the Guest mode and customize the options.
NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.
1 Tap
> > Apps tab >
2 Tap to make Guest mode on.
Settings > General tab > Guest mode.
Setting your alarm
1 Tap
> > Apps tab > Alarm/Clock > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the
alarm will go off.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app
starter, Puzzle lock and Memo. Tap Save.
85
Utilities
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the Menu key
and select Settings.
Using your calculator
1 Tap
> > Apps tab > Calculator.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
> Scientific calculator.
4 For more complex calculations, tap
> Calculation history.
5 To check the history, tap
Adding an event to your calendar
1 Tap
> > Apps tab > Calendar.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week,
Month, Year, Agenda, Life Square).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Tap Event name and enter the event name.
5 Tap Location and enter the location. Check the date and enter the time you wish
your event to start and finish.
6 If you wish to add a note to your event, tap Link note to select the saved notebook
image. (Only available on the Phone calendar)
7 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if necessary.
8 Tap Save to save the event in the calendar.
86
Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.
Recording a sound or voice
1
2
3
4
Tap
Tap
Tap
Tap
> >
Voice Recorder.
to begin recording.
to end the recording.
to listen to the recording.
NOTE: Tap
to access your album. You can listen to the saved recording.
The available recording time may differ from actual recording time.
Sending the voice recording
1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
2 Choose from Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Memo, Messaging or SmartShare
Beam. When you select E-mail, Gmail, Memo, or Messaging the voice recording
is added to the message. You may then write and send the message as you usually
would.
Task Manager
You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the
number of applications that are currently running and shut down certain applications.
87
Utilities
Tasks
This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it
and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.
To Synchronize MS Exchange
> > Apps tab >
Settings.
1 From the Home Screen, Tap
2 Tap General tab > Accounts & sync > Add account.
3 Tap Microsoft Exchange to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.
NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.
POLARIS Viewer 5
POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently
view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files,
anywhere or anytime, using their mobile devices.
> > Apps tab >
POLARIS Viewer 5.
Tap
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office
documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents
using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original
documents.
88
Google+
Use this application to stay connected with people via Google’s social network service.
• Tap
> > Apps tab >
Google+.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Tap
> > Apps tab >
Voice Search.
2 Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Tap
> > Apps tab >
Downloads.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
89
The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of
games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone
wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
1 Tap
>
> Apps tab >
Internet.
Using the Web toolbar
Tap slide it upwards with your finger to open.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current
one. This is the opposite of what happens when you tap
, which takes
you to the previous page.
Tap to go to the Home page.
Tap to add a new window.
Tap to access bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go.
90
Opening a page
To go to new page, tap  .
To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.
Searching the web by voice
Tap the address field, tap
keywords that appear.
, speak a keyword, and then select one of the suggested
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, tap
> Add to bookmarks > OK.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.
History
Tap > History to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To
clear the history, tap Menu key
 Clear all history.
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Tap
> > Apps tab > Chrome.
NOTE: This application may not be available, depending on your region and
service provider.
Viewing webpages
Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.
91
The Web
Opening a page
To go to a new page, tab
 New tab.
To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.
Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are
logged in with the same Google account.
 Other devices.
To view open tabs on other devices, tap Menu key
Select a webpage to open.
To add bookmarks, tap .
92
Settings
This section provides an overview of items you can change using your phone's System
settings menus.
To access the Settings menu:
>
> System settings.
Tap
- or > > Apps tab >
Settings.
Tap
Networks
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your phone in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: tap
> >
Apps tab >
Settings > Networks tab > Wi-Fi >
> Advanced Wi-Fi
> MAC address.
< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
< Mobile data >
Displays the data usage and set mobile data usage limit.
< Call >
Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.
Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2, which is available from your operator. Only
numbers within the fixed dial list can be called from your phone.
93
Settings
Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an application
is in use.
Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode
or Reject calls from.
Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.
Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there
is no answer or when you have no signal.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.
Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear
more clearly.
Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.
Power button ends call – Allows you to select your end call.
Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming
calls and All calls.
Additional settings – Allows you to change the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call
while you are on a call (depending on your network provider).
< Share & connect >
NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication)
is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between
electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your
content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your
device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your
94device.
To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification
panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.
NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.
Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if
disabled.
Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another
NFC-capable device by holding the devices close together.
Just bring the device together(typically back to back) and then tap your screen. The app
determines what gets beamed.
SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via SmartShare Beam
from LG phones or tablets.
Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.
Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.
Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files
to the phone from the computer without a USB connection. Make sure that the phone
and computer are connected to the same network, then switch on Wireless storage.
Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser
on your computer.
< Tethering & networks >
Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your
phone's data connection" for more information.
Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the
Internet connection or not.
Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering
functions.
Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are
disabled.
95
Settings
NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.
Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) etc.
Default message app – Set the default message app. Choose from Messaging or
Hangouts.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different types of VPNs.
Sound
Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.
Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your
environment.
Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and
touch feedback.
Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the Turn quiet mode on now switch
to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and
designate exceptions to your Quiet mode.
Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and
times to automatically turn Quiet mode on.
Vibrate: Checkmark to provide vibration for allowed calls or notifications when Quiet
mode is on.
Incoming call settings
Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.
Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.
Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.
Auto reply to blocked calls: Set how to you want to automatically reply to
silenced calls.
96
Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping
at the top right corner of the screen.
Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy
environments.
Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.
Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength
set.
Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the
ringtone when you receive calls.
Voice notifications – Tap the Voice notifications switch to toggle it On or Off. On
allows your device to read out incoming call and message events automatically.
Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a
sound by tapping at the top right corner of the screen.
Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration)
while using your device.
Display
< Home screen >
Select Home – You can select Home screen display between Home or EasyHome.
Set the Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, or
Portrait view only.
Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and
themes.
Help – Tap to view help information on Home screen.
< Lock screen >
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set None, Swipe,
Face Unlock, Knock Code, Pattern, PIN or Password.
97
Settings
If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
Swing Lock screen – Checkmark to move Lock screen naturally up or down, when
you tilt your phone in that direction.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple,
Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.
NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to
Pattern.
Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or
primary city set in Weather based on auto data updates.
Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or
Wallpaper gallery.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
Owner info – Checkmark to set the device owner’s name to be displayed on the Lock
screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the
screen has timed-out.
Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the
Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.
< Front touch buttons >
Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones
are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and
order, the theme, and the background.
< SCREEN >
Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use
the dimmest comfortable brightness.
Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.
98
Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole,
Retro TV.
Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen
based on the phone orientation (portrait or landscape).
Screen mode – Set the screen mode. Choose from Standard, Vivid, or Natural.
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set
screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.
< FONT >
Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.
Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.
< SMART ON >
Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device
detects your eyes looking at the screen.
Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking
at the screen.
< ADVANCED SETTINGS >
Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light
for the notifications you select, in the colour you set for each one.
Auto-adjust screen tone – Checkmark to save battery power by adjusting screen
brightness automatically with analysis of image colour.
Screen capture area – Allow you to set capture screen area. Choose from Capture
full screen or Capture part of screen.
General
< Gestures >
Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly
double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on
99
Settings
the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not
move the phone while using the KnockON feature.
Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear
to automatically answer the incoming call.
Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat
surface to fade out the incoming call ringtone.
Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence
incoming calls.
Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to
snooze or stop the alarm.
Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the
currently playing video.
Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed
of the sensor.
< One-handed operation >
Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side
of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of
the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
Gesture control – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to
adjust the position of LG keyboard.
Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right
or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
Swipe front touch buttons – Checkmark to swipe the front touch buttons left or right
side to adjust the position of buttons in order to use it easily with one hand.
Help – Displays information regarding one-handed operation.
100
< Storage >
INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.
< Battery >
BATTERY INFORMATION
The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the
percentage of the remaining charge and its status.
Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage
level and battery use details. It displays which components and applications are using
the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.
Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the battery icon.
BATTERY SAVER
Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the
following settings:
Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically
turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30%
battery, and 50% battery.
BATTERY SAVING ITEMS
Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.
Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is
activated.
Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver
is activated.
Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is
activated.
Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated.
Tap to change the setting.
101
Settings
Auto-adjust screen tone – Checkmark to turn on auto-adjust screen tone when
Battery saver is activated.
Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is
activated. Tap the Settings icon to change the setting.
Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery
saver is activated.
< Apps >
View and manage your applications.
< Tap & pay >
When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by
touching your phone to a reader at a register. If your device doesn’t have a default app,
you can browse Google Play for other payment apps.
< Multitasking >
Slide Aside – Checkmark the Slide Aside checkbox to use Slide Aside feature. (Please
see Slide Aside.)
Dual Window – Checkmark the Dual Window checkbox to use Dual Window feature.
(Please see Dual Window.)
Split view – Checkmark the Split view checkbox to tap a link on the full screen to run
dual windows automatically.
Help – Opens a help guide on how to use the Multitasking features of your device.
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but
not eliminate) data usage.
< Cloud >
Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.
102
< Guest mode >
To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the
Guest mode.
When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.
In advance, set the Guest mode and customize the options.
< Location >
MODE
High accuracy (GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to
estimate location.
Battery saving (Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate
location.
Device sensors only (GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.
RECENT LOCATION REQUESTS
Displays apps that have recently requested location information.
LOCATION SERVICES
Allows you to view your Google location settings.
< Security >
Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card
PIN.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you
type.
Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
103
Settings
Clear credentials – Remove all certificates.
< Language & input >
Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone
and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.
< Backup & reset >
Change the settings for managing your settings and data.
Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google
server.
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the
event of data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same
information as when you first started Android.
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from
the mobile network.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
< PC connection >
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge phone, Media sync
(MTP), Tethering, LG software or Send images (PTP).
104
Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.
Help – Help for USB connection.
PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.
Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi
connection.
Help – Help for LG software.
< Accessory >
QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock,
available in small view when using the QuickWindow case.
USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the App
panel option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-theGo) USB cable. Tap Edit app panel to change the applications you want to make
available.
Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the App panel
option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap Edit
app panel to change the applications you want to make available.
< Printing >
Allows you to manage your Google Cloud Print settings and print jobs.
< About phone >
View legal information and check your phone status and software version.
105
PC software (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via
a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from
your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...
• Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device data.
• Play multimedia contents of your PC from your device.
• Backup and create and edit the memos in your device
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use
your "LG PC Suite" PC software.
Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model
or
Go to Support > Mobile > Select the Model.
3 Click PC SYNC from MANUALS & DOWNLOAD and click DOWNLOAD to download
"LG PC Suite" PC software.
106
System Requirements for "LG PC Suite" PC software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later
NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is
installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.
Synchronizing your Device to a PC
Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite"
PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be
synchronized.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 The Select USB connection method will appear, then select LG software.
3 After connection, run the program and select the device section from the category
on the left side of the screen.
4 Click Personal information to select.
5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the Sync button.
NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC
Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.
107
PC software (LG PC Suite)
Moving contacts from your Old Device to your New Device
1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync
program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android
mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select Phone > Import/Export contacts > Export to your
phone.
4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
5 On the popup, click the Select a file and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
7 Click Export.
8 A Field mapping popup to link the contacts in your device and new contacts data
will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts,
make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click OK.
108
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > General
tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.
109
Phone software update
NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/application
data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—
might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore,
LG recommends that you backup your personal data before updating your
phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
110
About this user guide
About this user guide
•
•
•
•
•
•
•
Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you
use your phone safely and correctly.
Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on
your phone.
Your content may differ from the final product, or from software supplied by service
providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For
the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting
from the use of applications developed by providers other than LG.
LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
registry settings being edited or operating system software being modified. Any
attempt to customize your operating system may cause the device or its applications
to not work as they should.
Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and
entirely responsible for the illegal use of media.
Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading
and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional
charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service
provider to obtain additional details.
Trademarks
•
•
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
111
About this user guide
DivX HD
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under license.
Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus,
and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download
with the source code.
112
Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
Stereo headset
Quick Start Guide
Data cable
Micro-USIM
ejection tool
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
113
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Micro-USIM
card error
No network
connection/
Dropped
network
Codes do
not match
Possible causes
There is no
Micro-USIM card
in the phone
or it is inserted
incorrectly.
Make sure that the Micro-USIM card is
correctly inserted.
Signal is weak or
you are outside the
carrier network.
Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Operator applied
new services.
Check whether the Micro-USIM card
is more than 6~12 months old. If so,
change your Micro-USIM card at your
network provider's nearest branch.
Contact your service provider.
To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by reentering it.
The two codes
you have entered
do not match.
114
Possible corrective measures
If you forget the code, contact your
service provider.
Message
Possible causes
No
applications
can be set
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialling error
New network not authorized.
New Micro-USIM
card inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
On/Off key
pressed too briefly.
Press the On/Off key for at least two
seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check the charging
indicator on the display.
Calls not
available
Phone
cannot be
switched on
Possible corrective measures
115
Troubleshooting
Message
Possible corrective measures
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and its connection
to the phone.
No voltage
Plug the charger into a different socket.
Charger defective
Replace the charger.
Wrong charger
Use only original LG accessories.
Number not
allowed
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive /
send SMS
& photos
Memory full
Delete some messages from your
phone.
Files do not
open
Unsupported file
format
Check the supported file formats.
Charging
error
116
Possible causes
Message
Possible causes
Possible corrective measures
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.
Hangs up
or freezes
Intermittent
software problem
Try to perform a software update via
the website.
117
FAQ
Category
SubCategory
Question
Answer
BT
Bluetooth
Devices
You can connect a Bluetooth audio
device such as a Stereo/Mono headset
What are the functions or Car Kit. Also, when the FTP server
available via Bluetooth is connected to a compatible device,
you can share content stored on the
storage media.
BT
Bluetooth
Headset
If my Bluetooth
headset is connected,
can I listen to my
music through
my 3.5 mm wired
headphones?
When a Bluetooth headset is
connected, all system sounds are
played over the headset. As a result,
you will not be able to listen to music
through your wired headphones.
Data
Contacts
Backup
How can I backup
Contacts?
The Contacts data can be
synchronized between your phone and
Gmail™.
Is it possible to set up
Data
one-way sync with
Synchronization
Gmail?
Only two-way synchronization is
available.
Is it possible to
Data
synchronize all email
Synchronization
folders?
The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by tapping the Menu Key
and select Folders to choose a folder.
Google™ Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, no
Service
Gmail whenever I want
need to log into Gmail again.
Gmail Log-In to access Gmail?
118
Category
SubCategory
Question
Answer
Google™
Service
Google
Account
Is it possible to filter
emails?
No, email filtering is not supported via
the phone.
Phone
Function
Email
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Your email will automatically be saved
as a draft.
Phone
Function
Ringtone
Is there a file size
limitation for when I
want to use MP3 file
as ring tone?
There is no file size limitation.
Phone
Function
Message
Time
My phone does not
display the time of
You will only be able to see the times
receipt for messages
for messages received the same day.
older than 24 hrs. How
can I change this?
Phone
Function
Navigation
Is it possible to install
another navigation
application on my
phone?
Is it possible to
Phone
synchronize my
Function
contacts from all my
Synchronisation
email accounts?
Any application that is available at Play
Store™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
119
FAQ
Category
SubCategory
120
Question
Answer
Phone
Function
Wait and
Pause
If you transferred a contact with the W
& P functions saved into the number,
you will not be able to use those
features. You will need to re-save each
Is it possible to save a number.
contact with Wait and How to save with Wait and Pause:
Pause in the numbers? 1. From the Home screen, tap the
Phone icon .
2. Dial the number, then tap the Menu
Key
.
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone
Function
Security
What are the phone’s
security functions?
You are able to set the phone to
require that an Unlock Pattern be
entered before the phone can be
accessed or used.
Category
SubCategory
Phone
Function
Unlock
Pattern
Question
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, tap the
Menu Key
.
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern will appear.
4. Set up by drawing your pattern
once, and once again for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not
be able to access your phone if you
use an incorrect pattern five times.
You have five chances to enter your
unlock pattern, PIN or password. If you
have used all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
121
FAQ
Category
SubCategory
122
Question
Answer
Phone
Function
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern and I didn’t
create my Google
account on the
phone?
If you have forgotten your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the forgot
pattern button. You are then required
to log in with your Google account
to unlock your phone. If you have
not created a Google account on the
phone or you have forgotten it, you will
have to perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data
will be deleted. Please remember to
backup any important data before
performing a factory reset.
Phone
Function
Memory
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
Phone
Function
Language
Support
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, tap the
Menu Key
Is it possible to change
and tap System
my phone's language?
settings.
2. Tap General tab > Language &
input > Language.
3. Tap the desired language.
Category
SubCategory
Phone
Function
VPN
Question
How do I set up a
VPN?
My screen turns off
Phone
after only 15 seconds.
Function
How can I change the
Screen time
amount of time for the
out
backlight to turn off?
Answer
VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access from your phone, you must
obtain the details from your company’s
network administrator.
1. From the Home screen, tap the
Menu Key
.
2. Tap System settings > Display tab.
3. Tap Screen timeout.
4. Tap the preferred screen backlight
timeout time.
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if
Wi-Fi connectivity on your phone is
set to On). However, there will be no
notification when your phone switches
from one to the other.
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone
Function
Wi-Fi &
mobile
network
When Wi-Fi and
mobile network are
both available, which
service will my phone
use?
Phone
Function
Home
screen
Yes. Just touch and hold the icon until
Is it possible to remove the dustbin icon appears at the top
an application from the right hand side of the screen. Then,
Home screen?
without lifting your finger, drag the icon
to the trash can.
123
FAQ
124
Category
SubCategory
Question
Answer
Phone
Function
Application
I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?
1. From the Home screen, tap the
Menu Key
.
2. Tap System settings > General tab
> Apps > DOWNLOADED.
3. Tap the application, then tap
Uninstall.
Phone
Function
Charger
Is it possible to charge
my phone using a USB Yes, the phone will be charged by the
data cable without
USB cable regardless of whether the
installing the necessary necessary drivers are installed or not.
USB driver?
Phone
Function
Alarm
Can I use music files
for my alarm?
Yes. In the Alarm clock setting, select
the song as the Alarm sound.
Phone
Function
Alarm
Will my alarm be
audible if the phone is
turned off?
No, this is not supported.
Phone
Function
Alarm
If my ringer volume is
set to Off or Vibrate,
will I hear my alarm?
Your alarm is programmed to be
audible even in these scenarios.
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory
Reset)
How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?
If your phone does not restore to its
original condition, use a hard reset
(factory reset) to initialize it.
Wi-Fi (WLAN)
Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern
verwendet werden.
Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf
die Nutzung in Innenräumen beschränkt.
Wi-Fi (WLAN)
This equipment may be operated in all European
countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use
only.
Informaţii generale
<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>
+40-31-2283542
* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de
a apela.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising