LG | U8330 | Owner's Manual | LG U8330 Brugermanual

LG U8330 Brugermanual
U83 0
U8330
Betjeningsvejledning
DANSK
MMBB0166001
Rev. 1.0
Sadan smider du dit
gamle apparat
1. Nar der
er
et
ud
tegn med
et
kryds
over en
skraldespand, betyder det,
at
produktet
er
omfattet af
EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal smides ud et andet sted end gennem den
kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret
staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit
miljøet
4. Mere
og
menneskelig
gamle apparat
er
med til at forhindre
af
mulige skadevirkninger pa
sundhed.
detaljerede oplysninger
om
bortskaffelse af dit
gamle apparat
kan fas ved at kontakte dit
lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte
produktet.
BEGRÆNSET GARANTI
LG Electronics garanterer over for den oprindelige køber (slutbruger), at mobiltelefonen og vedlagte
tilbehør ikke er behæftet med materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende betingelser:
1. GARANTIEN DÆKKER:
(1)
begrænsede garanti for mobiltelefonen gælder i 12 (tolv) maneder fra
undtagelse af batteriet, hvor garantiperioden er 6 maneder).
(2)
Den
Den
begrænsede garanti gælder
efterfølgende køber/slutbruger.
kun køberen
(3) I garantiperioden reparerer eller erstatter LG
produkter eller dele heraf efter eget skøn.
(4)
Denne
begrænsede garanti gælder
den
(slutbrugeren)
eller
en
og kan ikke
autoriseret
kunde/slutbruger,
som
købsdato
overdrages
serviceagent
har købt
alle
(med
til
en
fejlbehæftede
produktet
hos
en
autoriseret forhandler i Dansk.
(5)
Køberen
brug
af
(slutbrugeren) skal beholde
denne begrænsede garanti.
den
oprindelige købsfaktura/kvittering
brug
af
for at kunne gøre
2. GARANTIEN DÆKKER IKKE:
(1) Fejl
eller skader
forarsaget
af forkert
eller skader
forarsaget
af unormal
produktet.
brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse
for fugt eller væde, uautoriserede ændringer, uautoriseret reparation, misligholdelse, misbrug,
uheld, ændring, fejlagtig installering, sprungne sikringer, spild af mad eller væske, naturkræfter
(2) Fejl
og forsendelsesskader.
(3)
Brud eller skade
pa antenner,
med mindre det direkte
skyldes
materiale- eller
produktionsfejl.
eller transport af produktet til forhandleren eller det
autoriserede servicecenter skal afholdes af køberen (slutbrugeren).
(4) Omkostninger
i forbindelse med
levering
(5) Produkter, som forhandleren eller
at produktgarantien er udløbet.
(6) Produkter,
(7)
hvor serienummeret
er
det autoriserede servicecenter
blevet
fjernet
modtager
til
reparation,
efter
eller udvisket.
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER UDTRYKKELIGE
ELLER
UNDERFORSTAEDE
MED HENSYN TIL OMSÆTTELIGHED ELLER EGNETHED TIL
SPECIEL BRUG. VIRKSOMHEDEN
PATAGER
GRUND AF FEJLAGTIG FUNKTION
PA
SIG IKKE ANSVARET FOR FØLGESKADER,
INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG SPECIELLE TAB ELLER SKADER FORARSAGET AF ELLER PA
PRODUKTET ELLER
OPSTAET VED
MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET.
(8) Beskadigelse forarsaget
(9)
Skrammer eller skader
(10) Produkter,
der
er
af
brug
opstaet
af tilbehør, der ikke
ved normal
anvendt uden for
er
godkendt
af LG.
brug.
offentliggjorte
maks. rækkevidde.
(11) Forbrugsgoder sasom sikringer.
(12) Produkter, der har været udsat for
netværksoperatørens lasefunktion
uautoriseret
fjernelse
eller
deaktivering
af
BRUG ELLER
Velkommen til din LG U8330 mobiltelefon
Betjeningsvejledninger kan være overvældende,
Men bare rolig, vi har udarbejdet den her
sa ligetil som muligt.
ikke?
U8330
Betjeningsvejledning
har to formal.
Vejledningen
For det første forklarer den, hvordan du
mobiltelefonens funktioner.
For det andet
præsenterer den
en
lang
din nye LG U8330, sa det
bruger
række
Hvis du bare vil tænde for mobiltelefonen og
tjenester, sa
ga
i gang,
er
hurtigt
bliver let for
du kan fa det bedste ud af dem.
det
ogsa fint.
dig
at finde rundt i
Nødopkaldstjenester
Spærringsadgangskode
og
.............................................
10
Sadan
foretager
14
Sadan
foretager
og
14
Sadan
foretager
du et
tale-/videoopkald
Sadan installeres batteriet.............................................. 14
Sadan
foretager
du et
tale-/videoopkald
Sadan
fjernes
15
Kontaktpersoner
Sadan
oplades
16
Sadan
foretager
17
Sadan
justerer
18
Sadan besvarer du et
19
Signalstyrke
sikkerhedsforanstaltninger
Kom
godt
Sadan
i gang
du
bruger
...........................................................
batteri, oplader og USIM-kort........
batteriet
...................................................
batteriet
Sadan frakobles
.................................................
opladeren
Batterioplysninger
.........................................
............................................
--vedligeholdelse..........................
og
Sadan installeres USIM-kortet
.......................................
Indtastning
LG U8330
--
Grundlæggande
Lær funktionerne at kende
.......................................
......................................................
Mobiltelefonens taster og
Tasternes
navigation
Generelle funktioner
er
i
brug
......
....................................................
Sadan tænder du for mobiltelefonen
Sadan slukker du for mobiltelefonen
PIN-kode
.........................
funktion, nar telefonen ikke
Adgangskoder
....................
..........................................
Mobiltelefonens startskærm
Display-information
funktioner
..........................
.........................
..............................................................
(4-8 cifre)
.......................................................
PIN2-kode
(4-8 cifre)
PUK-kode
(4-8 cifre).......................................................
PUK2-kode
......................................................
(4-8 cifre)
Sikkerhedskode
....................................................
(4-8 cifre)..............................................
eller besvarer du
modtager
du et
opkald..................
28
videoopkald
28
..........
.......................
du
opkald
......................
lydstyrke............................................
opkald
29
fra
.............................................................
du internationale
27
.........................................
....................................................................
29
30
30
30
31
af tekst......................................................... 31
20
Sadan ændrer du, hvordan du indtaster tekst
20
Sadan
bruger
du T9-funktionen
22
Sadan
bruger
du ABC-funktionen
23
Sadan
bruger
du 123-funktionen
24
(Nummer-funktionen)......................................................
32
25
Sadan
symbol-funktionen..............................
32
Tegnoversigt...................................................................
34
26
Menu-træ
35
26
Meddelelser
26
Skriv meddelelse
26
SMS
26
MMS
27
E-mail
bruger
du
..............
.....................................
..................................
31
31
32
26
......................................................................
..................................................................
.........................................................
................................................................................
...............................................................................
............................................................................
40
40
40
40
44
27
27
Indbakke
Udbakke
........................................................................
.......................................................................
45
46
Kladder
E-mail
.........................................................................
............................................................................
46
Modtagne opkald
47
Kaldte
Mail-boks....................................................................... 48
Skabeloner
Emoticon
....................................................................
.......................................................................
Indstillinger
SMS
...................................................................
................................................................................
MMS
..............................................................................
Alle
numre
opkald
.................................................................
....................................................................
...........................................................................
Videotelefoni
.................................................................
Mit billede. størrelse
Billedplacering
..............................................................
Gem mit billede
Blok. billede
.......................................................
.............................................................
...................................................................
49
Fast
49
Opkaldsblokering
49
Taleopkald
50
Videotelefoni
nummer
Tapte opkald
.................................................................
..................................................................
Modtagne opkald
Kaldte
Alle
numre
opkald
..........................................................
..................................................................
....................................................................
opkald
Teleupkald
.....................................................................
Videotelefoni
Alle faxer
..................................................................
........................................................................
Opkaldsvarighed
Seneste
.........................................................
opkald
..........................................................
..............................................................
.........................................................
...................................................................
opkald
55
55
......................................................
55
55
56
56
56
52
52
Indstillinger
52
Opkald
52
Send mit
52
Afvis
52
Autogenkald
52
...................................................................
venter
.................................................................
nummer
opkald
Minuttone
...........................................................
...................................................................
..................................................................
....................................................................
......................................................................
57
57
57
57
57
57
58
53
53
Multimedie..................................................................... 60
53
Videoafspiller
53
Lydafspiller
...............................................................
...................................................................
Billedvisning
Viderestil
.................................................................
......................................................................
Svartilstand
Opkaldsliste
55
48
Deaktiver alle
Opkald
..........................................................
.................................................................
60
61
62
53
Videokamera
53
Kamera
54
Kontakter....................................................................... 68
54
Tilføj
55
Søg
55
Opkaldsgrupper
ny
................................................................
..........................................................................
.........................................................................
................................................................................
...........................................................
64
65
68
68
68
Lynopkald
....................................................................
Ryd telefonbog
...........................................................
Tjenesteopkaldsnr.
Kopier
Flyt
alle
alle
Eget
......................................................
...................................................................
..........................................................................
Slet memo/Slet alle
69
Ændre
69
Filinfo:
69
Hukommelsesinfo:
baggrund
70
...................................................................
70
Mine
................................................................
applikationer
Download
........................................................
applikationer
Indstillinger
...............................................
...................................................................
Privat
memo
Hjem
.........................................................................
.............................................................................
Bogmærker
Gemt sider
Ga til URL
...................................................................
....................................................................
......................................................................
Sikkerhedscertifikater
Indstillinger
Kalender
Kalender
Opgaver
Memo
Gemte
Tilføj
.................................................
...................................................................
.......................................................................
........................................................................
.......................................................................
...........................................................................
memos
Memo
...............................................................
...................................................................
.........................................................
..................................................................
..........................................................................
72
Hurtigmenu
72
Alarm
72
Lommeregner
72
Verdenstid
..................................................................
............................................................................
Omregner
Browser
..........................................................
...........................................................................
Værktøj
Applikationer
.......................................................
86
86
87
87
70
...............................................................
nummer
Indstillinger
69
..............................................................
....................................................................
......................................................................
87
90
90
91
92
92
92
76
Valuta.............................................................................. 93
76
Overflade
77
Længde
77
Vægt
77
Temperatur
77
Volumen
78
Hastighed
82
Timere............................................................................ 95
82
Vælg dag
85
Nedtælling
86
Stopur
........................................................................
..........................................................................
..............................................................................
.....................................................................
.........................................................................
.......................................................................
for nedtæl.
til
dag
.....................................................
.........................................................
............................................................................
93
94
94
94
95
95
95
95
96
86
86
Memo Las/Las op........................................................... 86
Diktafon
.........................................................................
Server-synkronisering..................................................
96
96
Tilslut
Log
.............................................................................
.................................................................................
Indstillinger
.....................................................................
96
Sikkerhed
97
PIN-kodeanmodning
97
Ændre koder
Telefonlas
Indstillinger
Profiler
.................................................................
.......................................................................
Telefon
.......................................................................
...................................................................
................................................................
....................................................................
100
Forbindelse
101
Hukommelsesstatus
...............................................................
Fælles hukommelse
Dato
102
Tildelt hukommelse
102
SIM-hukommelse
Autoopdat.
Sommertid
dato/tid
......................................................
....................................................................
Sprog
Baggrundslys
Farveskema
...............................................................
..................................................................
Skrifttype opkald
Urvisning
Menustil
.....................................................................
......................................................................
Skærmtema
Farve
..................................................................
pa underdisplay
Velkomsthilsen
Netværk
.................................................
............................................................
Standby valgtast
Vælg
.........................................................
.........................................................
......................................................................
net
Foretrukne
.....................................................................
...................................................................
Access-punkter
.........................................................
.................................................
.....................................................
.....................................................
.........................................................
..........................................................................
Gendan
.........................................................................
106
107
107
107
108
108
108
102
Telefoninfo.................................................................... 102
Display
106
100
Tid................................................................................. 101
.............................................................................
...................................................
105
indstillinger
..................................................
108
108
103
103
Fejlfinding
103
Tilbehør........................................................................ 112
103
Ordliste
104
Indhold
104
104
104
104
104
105
105
105
105
....................................................................
.......................................................................
........................................................................
110
114
118
Vejledning
Læs den lette
Du kan finde
til sikker og effektiv
vejledning. Det kan være farligt eller ulovligt
yderligere oplysninger i vejledningen.
at overtræde
reglerne.
brug
Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger
A
med stikkontakter eller bilens
A
vand og søge
Batteriet ma ikke komme i direkte kontakt
Batteriet ma ikke
perforeres
lighterstik.
med
A
Mobiltelefonen ma ikke tabes eller udsættes
for
A
fysiske
A
er
udløbet, skal det
miljøforskrifterne. Batteriet ma ikke smides
sammen med husholdningsaffaldet.
A
Batteriet ma ikke blive vadt.
A
Batteriet ma ikke skilles ad eller ændres.
A
Hold op med at
oplades.
Brug
fugtig
en
beskadige
bruge batteriet, hvis der
varme, luft, misfarvning,
spiller ind under brug, opladning
opbevaring.
eller antistatisk klud til at
omhyggeligt
eller
Behold
papemballagen, som mobiltelefonen
leveres i. Den skal bruges, hvis mobiltelefonen
skal sendes ind til eftersyn. Emballagen kan
genbruges, nar der ikke længere er brug for
A
Husk at
tage
en
er
at
sikkerhedskopi
af alle
Flysikkerhed
I overensstemmelse med
reglerne
fra Statens
utætheden fra batteriet ikke kommer i kontakt
Luftfartsvæsen, skal du slukke for din
med hud eller
mobiltelefon
øjne.
alligevel opstar kontakt
hud, skal du skylle grundigt
Hvis der
med
eller
med rent
10 U8330 Betjeningsvejledning
øjne
vigtige
din mobiltelefon.
om
bord
mobiltelefonen kan
A
med
mobiltelefonen.
oplysninger pa
forventning
sørge for,
rengøringsmidler
den.
eller deforme batterier ma ikke
anvendes. Hvis batteriet mod al
utæt, skal du
brug.
slibemidler ma ikke anvendes, da de kan
ud
deformiteter, eller hvis andre unormale forhold
Beskadigede
batteriet
Kemiske eller
A
A
ved normal
elektrostatisk ladet klud ma ikke anvendes.
afhændes i overensstemmelse med
unormal
varm
rengøre mobiltelefonen. En tør eller
stød.
Nar batteriets levetid
opstar
Øredelen kan blive
Selve mobiltelefonen kan blive varm, nar
skarpe
genstande.
A
lægehjælp.
udstyr. Følg
altid
pa fly. Signalet
fra
forstyrre flyets elektroniske
anvisningerne fra flypersonalet.
Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger
Trafiksikkerhed
Hospitalssikkerhed
Sluk for mobiltelefonen, nar du befinder
omrader,
hvor mobiltelefoner ikke
er
dig
tilladt.
i
A
køretøj.
Følg
anvisningerne for det pagældende hospital
angaende brug af mobiltelefoner pa deres
A
Almen sikkerhed
Overhold skilte med "Sluk for
tovejs-radio",
A
være
rettet
regler angaende brug
af
Lad ikke børn
lege
med mobiltelefonen,
eller batterier.
A
af visse former for elektronisk
fx
høreapparater
pacemakere,
kan pavirkes, hvis mobiltelefonen bruges i
nærheden af dem. Ret dig efter
advarselsskilte og producentens anbefalinger.
du kører.
MA
stoppe i nødsporet pa
motorvejen for at modtage eller foretage
opkald, medmindre der er tale om et
Du
IKKE
nødstilfælde.
Mobiltelefonen ma ikke anvendes i
Betjeningen
lægeudstyr,
parker, nar dette er
sikkert, før du ringer op eller besvarer
mobiltelefonen. Ifølge dansk lovgivning ma
Kør ind til siden og
og sluk for mobiltelefonen.
sprængningsomrader.
A
Overhold alle
mens
A
oplader
skal
handholdte mobiltelefoner ikke anvendes,
findes fx ved benzintanke, kemikalier eller
sprængstof,
A
opmærksomhed
dit
mobiltelefoner under kørslen.
A
som
Al
over
mod din kørsel.
omrade.
A
Du SKAL altid udvise sikker kontrol
og
A
Sluk for mobiltelefonen ved
brændstofpafyldning
og benzinstationer,
selvom du ikke
benzin
fylder
pa
ogsa
din bil.
Du ma ikke
eller
opbevare eller have brandfarlige
sprængfarlige stoffer i nærheden af din
mobiltelefon.
A
Elektriske
systemer til bilen, fx ABS-bremser,
hastighedskontrol- eller
brændstofindsprøjtningssystemer pavirkes
normalt ikke af radiotransmissioner.
U8330
Betjeningsvejledning 11
Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger
A
Producenten af sadant
udstyr kan oplyse,
udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod
radiotransmissioner. Spørg din forhandler,
lad
være
det
er
om
Service
og
Mobiltelefonen, batterierne og opladeren
indeholder ikke dele, der skal efterses af
med at tænde for mobiltelefonen, før
undersøgt
af
en
kvalificeret montør.
brugeren.
LG anbefaler, at din LG U8330
mobiltelefon efterses eller repareres af et LG
autoriseret servicecenter.
Køretøjer
med
airbag
airbag pustes op med stor kraft. Du ma ikke
lægge ting, herunder installeret eller bærbart,
tradløst udstyr, i omradet over airbaggen eller i
det omrade, hvor airbaggen udløses. Hvis
tradløst udstyr i bilen ikke er installeret korrekt,
og airbaggen pustes op, kan det resultere i
alvorlige skader.
En
Tredjeparts udstyr
tredjeparts udstyr, ledninger eller
tilbehør, der ikke er fremstillet eller godkendt af
LG, kan betyde, at garantien for din mobiltelefon
ikke er gyldig og kan ogsa pavirke
mobiltelefonens sikkerhed eller drift i negativ
retning.
Brug
Effektiv
brug
Mobiltelefonen
er
udstyret
med
en
antenne. For
optimal ydeevne med mindst muligt
strømforbrug ma du ikke dække antennen
handen. Nar antennen dækkes,
pavirker
med
det
opkaldskvaliteten og kan betyde, at
mobiltelefonen bruger mere strøm end
nødvendigt. Det nedsætter tale- og
standby-tider.
af
Radiofrekvensenergi
Din mobiltelefon
svagstrøms-radiosender
og --modtager. Nar den er tændt, modtager og
sender den radiofrekvensenergi (RF-energi) eller
radiobølger. Systemet, der betjener opkaldet
(netværket), styrer den strømstyrke,
er en
mobiltelefonen sender.
A
Du kan finde
vejledningen.
12 U8330 Betjeningsvejledning
yderligere oplysninger
i
Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger
for
Eksponering
radiofrekvensenergi
A
Eksponering for radiobølger og SAR
(Specific Absorbtion Rate) (SAR)
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection), er 2W/kg i gennemsnit
over ti (10) gram kropsvæv.
A
information
A
Denne model U8330
er
fremstillet til at
overholde sikkerhedskravene for
eksponering
radiobølger. Kravet er baseret pa
videnskabelige retningslinjer, der omfatter
sikkerhedsmarginer, der skal sikre alle
for
personers sikkerhed uanset disses alder eller
Den SAR-værdi, der anbefales af ICNIRP
A
Den
højeste SAR-værdi for denne model, der
er afprøvet af DASY3 for brug i øret, er 0.904
W/kg (10g).
SAR-grænsen,
der anbefales af IEEE
(Institute
of Electrical and Electronics Engineers var 1,6
W/kg i gennemsnit over et (1) gram kropsvæv
(fx USA, Canada, Australien og Taiwan).
helbred.
A
Retningslinjer for radiobølgeeksponering
bruger en maleenhed kaldet Specific
Absorbtion Rate eller SAR. Prøver for
SAR-værdi udføres ved at
bruge
en
standardiseret metode, hvor mobiltelefonen
sender ved det
højest
attesterede effekttrin for
alle anvendte frekvensband.
A
Skønt der kan
være
SAR-værdien for
forskel mellem
forskellige
LG-mobiltelefonmodeller,
er
til at overholde de relevante
de alle fremstillet
retningslinjer
for
radiobølgeeksponering.
U8330
Betjeningsvejledning 13
Kom
Sadan
godt
bruger
i gang
du batteri,
oplader
og USIM-kort
Sadan installeres batteriet
For at installere batteriet skal bunden af batteriet
indsættes i
abningen pa
mobiltelefonens
bagside. Derefter skubbes batteriet ned, til
udløserknappen klikker, og bagcoveret sættes
pa.
2
1
14
U8330
Betjeningsvejledning
Kom
godt
i gang
Sadan fjernes batteriet
Sluk for mobiltelefonen.
tændt,
er
(Hvis
mobiltelefonen
der risiko for, at du mister
er
gemte
meddelelser.) Tryk pa
udløserknapperne 1 og abn bagcoveret 2.
telefonnumre og
Fjern
batteriet.
1
1
2
2
U8330
Betjeningsvejledning 15
Kom
godt
i gang
baggrundslyset pa sub-displayet lyser rødt,
nar du kobler opladeren til:
Hvis
Batteriet
tid
helt
er
(mindre
end
opbrugt, og
30 minutter)
det vil
tage nogen
2. Slut
opladeren
til
almindelig
vekselstrømsstikkontakt. Brug kun den
oplader, der følger med din mobiltelefon.
en
at lade batteriet til
mindste driftsniveau. Nar den røde
kan mobiltelefonen ikke tændes.
slukker, hvis batteriet
er
lampe lyser,
Det røde lys
ladet til mindste
driftsniveau.
Advarsel
Advarsel
Du kan
foretage videoopkald
med
opladeren
tilsluttet.
Stikket ma ikke
mobiltelefonen
Men hvis
batterikapaciteten er mindre end 10 %,
kan batteriet opbruges helt, nar du foretager
videoopkald, selvom opladeren er tilsluttet.
Sadan oplades batteriet
Sadan bruger du opladeren, der leveres med din
mobiltelefon:
1. Nar batteriet
er
pa plads i mobiltelefonen,
forbindes
ledningen fra opladeren til bunden af
mobiltelefonen. Tjek, at pilen pa stikket peger
mod forsiden af mobiltelefonen.
16 U8330 Betjeningsvejledning
tvinges i, da det kan beskadige
og/eller opladeren.
Kom
godt
i gang
Sadan frakobles opladeren
Nar batteriet
er
opladet,
trækkes
opladerens
stik
ud af stikkontakten og mobiltelefonen ved at
trykke pa
de
gra udløserknapper pa begge
af stikket,
samtidig
sider
med at stikket trækkes ud.
Bemærk
Batteriet, der leveres
mobiltelefon, skal
sammen
være
fuldt
med din
opladet,
før du kan
bruge
det. Batteri eller USIM-kort ma ikke
under
opladning.
Hvis batteriet ikke
oplades
helt:
Tænd og sluk for mobiltelefonen, og
at
oplade
fjernes
forsøg
atter
batteriet.
Tag batteriet ud og
at oplade batteriet.
isæt det
igen,
og
forsøg
atter
U8330
Betjeningsvejledning 17
Kom
godt
Batterioplysninger
og
i gang
-vedligeholdelse
1. Du ma
aldrig bruge et uoriginalt batteri, da
kan beskadige mobiltelefonen og/eller
batteriet og fa batteriet til at eksplodere.
2. Batteriet behøver ikke
være
det
brugsmønstre
fuldt afladet før
LG-godkendte opladere
specifikt til brug for din mobiltelefonmodel,
de er beregnet til at maksimere batteriets
da
levetid.
4. Batteriet ma ikke skilles ad eller kortsluttes.
5. Hold batteriets metalstrimler
rene.
6. Udskift batteriet, nar det ikke
acceptabel ydelse.
Batteriet
længere giver en
kan genoplades
mange hundrede gange, før det skal
udskiftes.
batteriet efter
det ikke har været i
lange perioder, hvor
brug, for derved at øge
batteriets levetid.
8.
varme
11.
Brug
og
af udvidet
dataforbindelse
3. Der ma kun anvendes
Genoplad
for ekstremt
Opladeren ma ikke udsættes for direkte sollys
eller bruges i omrader med høj fugtighed, fx
badeværelser.
18 U8330 Betjeningsvejledning
eller kolde
temperaturer.
10. Batteriets levetid kan variere alt efter
opladning.
7.
9. Batteriets levetid reduceres, hvis det udsættes
miljømæssige
baggrundslys,
pavirker
tale-/standby-tider.
forhold.
browser og
batteriets levetid og
Kom
godt
i gang
Sadan installeres USIM-kortet
Bemærk
Dit USIM-kort indeholder dit telefonnummer,
Nar du skal fjerne USIM-kortet, skal det skubbes
serviceoplysninger
kontaktpersoner
og
og skal
bruges,
fjernes,
kan mobiltelefonen ikke
før der atter indsættes et
skal altid
fjerne opladeren
toppen af mobiltelefonen og tages ud af
kortholderen.
indsættes i mobiltelefonen.
Hvis USIM-kortet
mod
gyldigt
kort. Du
og andet tilbehør fra
din mobiltelefon, før du indsætter eller
fjerner
USIM-kortet.
USIM
Dit USIM-kort ma kun anvendes i mobiltelefoner,
der
at
er
aktiveret for 3's
bruge
tjenester.
Hvis du
forsøger
USIM-kortet i andre mobiltelefoner, kan
alvorlige skader pa mobiltelefonen
og evt. forhindre dig i at bruge den samt
forhindre dig i at foretage nødopkald.
det medføre
Bemærk
Før
USIM
isætning
skal du altid sørge for, at
mobiltelefonen
er
slukket, og at batteriet
er
fjernet.
Metalkontakten
pa
USIM-kortet
beskadiges
let
særlig godt pa USIM-kortet, nar
handteres og isættes. Følg de instruktioner,
følger med USIM-kortet.
ved ridser. Pas
det
der
U8330
Betjeningsvejledning 19
LG U8330
--
Grundlæggende
funktioner
Lær funktionerne at kende
Øredel
Højre
Display
viser
Venstre virtuelle boks
viser
en
række
Venstre
displayet
en
række
prompte.
4-vejs piletast
prompte.
Højre valgtast
valgtast
aktiverer de
virtuelle boks
prompte, der vises pa
i venstre virtuelle boks.
prompte, der vises pa
displayet i højre virtuelle boks.
aktiverer de
Send-tast
Slet-tast / Mediekontakter
Trekantstasten
OK-tast
abner browseren til 3's
Afslut-tast
tjenester,
en
der forbinder
dig
til
verden af kommunikation,
information og
underholdning.
Med menutasten
kommer du til Menu fra hvilken
skærm.
Send-tast til
videoopkald
Mikrofon
Alfanumeriske taster
20 U8330 Betjeningsvejledning
(Til/fra)
som
helst
LG U8330
--
Grundlæggende
Hul til vristrem
funktioner
Kamera
Antenne
Batterilas
Stereo
Blitz
hovedsætstik
Bagcover
Forreste
skærm
USIM-kort
stik
Batteriterminaler
Højttaler
Stik til kabel/
Stik til
batterioplader
Batteri
U8330
Betjeningsvejledning 21
LG U8330
--
Grundlæggende
funktioner
Mobiltelefonens startskærm
Din mobiltelefons startskærm
er
opdelt
i tre standardskærme:
der omfatter mobiltelefonens startskærm og
indikatorlinjen
Alle tre
prompte-linjen.
er
for ikoner, et
vigtigt vindue,
beskrevet nedenfor:
for ikoner
Indikatorlinjen
for ikoner viser, hvilke funktioner der
Indikatorlinjen
og viser batteri- og
signalstyrken.
funktioner. I tabellen
pa
Den kan
side 23 kan du
ses
se en
er
i gang,
under alle
kort
forklaring
af ikonerne og deres funktioner.
Startskærm
Hovedvinduet
valg. Nar
det
pa
er
i
din startskærm viser et billede efter
brug,
eget
viser skærmen alle dine funktioner og
tjenester.
Prompte-linjen
Prompte-linjen
vises i de virtuelle bokse. De aktiveres ved at
trykke pa valgtasten
22 U8330 Betjeningsvejledning
under hver af dem.
LG U8330
--
funktioner
Grundlæggende
Display-information
I tabellen nedenfor beskrives de
forskellige display-indikatorer
eller -ikoner, der vises
pa
mobiltelefonens
display.
Ikoner
pa
skærmen
Ikon
Beskrivelse
Batteriniveau
Jo
mere
viser, hvor meget batteri du har tilbage.
farve du kan se, jo mere batteri har du tilbage.
Viderestilling
Afvis
Ikon
--
--
opkald
viser,
at
viderestilling
valgt.
at funktionen Afvis
angiver
--
er
opkald
er
Beskrivelse
2G-netværk
-
meget 2G forbindelse din
telefon har
Ingen servicedækning
servicedækning har.
Roaming-service
valgt
hvor
angiver
--
--
viser,
viser,
at du
at du
ingen
benytter
en
roaming-
service.
Talebesked
viser, nar du har
--
en
ny talebesked.
ny SMS.
ExpressLink-meddelelse viser,
ExpressLink-meddelelse.
ny MMS.
Alarm
--
SMS
MMS
--
--
viser,
at du har
viser,
at du har
3G netværk
--
angiver
GPRS-netværk
-
en
en
at du
angiver
er
hvor
inden for 3G
dækning
meget GPRS forbindelse
din telefon har
Nar du forlader 3's netværk skifter din mobiltelefon til
2G
netværket, eller hvis du
er
i udlandet skifter
mobiltelefonen til et andet netværk
(2G/3G)
--
Normal
angiver
--
viser,
Højttaler fra
Kun
--
vibrering
Hovedsæt
Udendørs
--
--
at der
at alarmfunktionen
at den
er
generelle profil
er en
ny
aktiv
er
aktiveret.
viser, højttaler fra-menuen under Profil.
--
viser,
om
vibrer
er
tændt eller slukket.
viser, hovedsæt-menuen under Profil.
viser,
at den
højeste lydstyrke
U8330
er
aktiveret.
Betjeningsvejledning 23
LG U8330
Grundlæggende
--
Mobiltelefonens taster og
navigation
(6)
Menu-tasten
(1)
Med denne tast kommer du til Menu fra
hvilken
som
(8)
(10)
helst skærm.
(7)
(3)
(9)
Med
knappen
piletasten kan
(6)
(4)
(1)
i midten af
4-vejs
vælge ting pa
du
skærmen. Nar du
ønskede
valg,
(4)
(8) Valgtasterne
rullet til det
trykke pa
vælge. Denne funktion
skal du
OK-tasten for at
bruges pa
kan
er
Slet-tasten
tager
dig tilbage til forrige skærmbillede, og
nar du er ved at indtaste en SMS,
fungerer den som slettetast.
OK-tasten
(3)
opkald
Denne tast har to funktioner. Den
til
hurtig adgang
(Til/Fra)
Med denne tast kan du afslutte
(7)
mobiltelefonens funktioner.
(2)
(5)
til
Afslut-tasten
eller lukke for programmer.
(2) 4-vejs piletasten
Bruges
funktioner
de fleste skærmbilleder.
,
De venstre og højre valgtaster aktiverer
prompte, der er placeret i de virtuelle
bokse umiddelbart
Prompterne
over
ændrer
sig
dem.
alt efter
skærmindhold.
Trekantstasten
Denne tast
giver
med et
tryk adgang
Idagpa3,enverdenaf
til
(9) Videoopkalds-tasten
Bruges til at foretage
videoopkald.
kommunikation, information og
eller besvare et
underholdning.
(10) Tilbage-tasten
(5)
Send-tasten
Med denne tast kan du
besvare
24 U8330 Betjeningsvejledning
opkald.
Med denne tast kommer du
foretage
og
forrige
skærmbillede.
tilbage
til
LG U8330
Tasternes funktion, nar mobiltelefonen ikke
Taster
pa
siden af mobiltelefonen
?
Video
(kort tryk)
Kamera (langt tryk)
?
?
Styrke
i
Grundlæggende
brug
Op
:
Ned
:
Højre
:
Hurtigmenu
Søg
i
Kontaktpersoner
(kort tryk)
Menuen
Meddelelser-menu
af
tastaturlyd
Tid og dato i sub-display
(er kun aktiveret, nar klappen
lukket)
Ny
er
funktioner
4-vejs piletast
Video-/Kamera-tast
?
er
--
Opkaldshistorik
Venstre:
(langt tryk)
meddelelse
(kort tryk) Pop-up-vindue
(langt tryk) Profil vibrer
TILBAGE:
for Profiler
til
Tilbage
foregaende
skærm.
C:Narduervedatskriveen
SMS, fungerer den
som
slettetast.
Ekstra taster
Videoopkald: Bruges
foretage
eller
til at
se
opkaldshistorik
Menu:
(kort tryk)
Hovedmenu
Den infrarøde
port aktiverer de infrarøde funktioner, sa du
kan kommunikere med
sende eller
modtage
en
data.
IrDA-kompatibel
enhed og
(langt
tryk)Multitasking-historik
Trekantstast:
Adgang
til I
dag pa 3.
U8330 Betjeningsvejledning 25
Generelle funktioner
brug af din
undtagelse
Sadan tænder du for
mobiltelefonen
mobiltelefon.
af PUK og
ændres ved
Sørg for,
at USIM-kortet
og at batteriet
Tryk pa
er
er
isat mobiltelefonen,
opladet.
og hold tasten
mobiltelefonen
er
tændt.
PIN-koden
som
du fik
med dit USIM-kort, hvis PIN-koden
Du bliver
PIN-kode
nede, til
Indtast USIM-PIN-koden,
registreret pa
sammen
er
aktiveret.
netværket efter et par
sekunder.
og hold tasten
tage
et lille
stykke
nede, til der
om
er
tid, før mobiltelefonen
at tænde for
mobiltelefonen.
pakrævet
bruge adgangskoderne,
der
er
beskrevet
i dette afsnit, til at forhindre uvedkommende
for at fa
numre.
tilgængelige,
USIM-kort.
Adgangskoder
(4-8 cifre)
PIN2-koden, der leveres med visse USIM-kort,
er
26 U8330 Betjeningsvejledning
Number)
aktiveret, anmoder din mobiltelefon
PIN2-kode
samtidig forsøge
Identification
beskytter dit USIM-kort mod uvedkommende
brug. PIN-koden leveres normalt med
USIM-kortet. Nar PIN-kode anmodning er
fx Faste
Du kan
(Personal
PIN-koden indtastes.
slukker.
Du ma ikke
(4-8 cifre)
din mobiltelefon direkte til netværket, uden
slukket for mobiltelefonen.
Det kan
af Ændre koder-funktionen
PIN-koden, hver gang du tænder for den. Nar
PIN-kode anmodningen er deaktiveret, forbindes
Sadan slukker du for
mobiltelefonen
Tryk pa
hjælp
[Menu 9.6.2].
Adgangskoderne (med
PUK2-koderne) kan
adgang
til visse funktioner,
Disse funktioner
er
kun
hvis de understøttes af dit
Generelle funktioner
PUK-kode
PUK-koden
(4-8 cifre)
(PIN Unblocking Key)
hvis du vil abne
en
er
pakrævet,
blokeret PIN-kode. Kontakt 3
Kundeservice for at fa koden.
PUK2-kode
PUK2-koden
(4-8 cifre)
er
pakrævet,
hvis du vil abne
en
blokeret PIN2-kode. Kontakt 3 Kundeservice.
Sikkerhedskode
(4-8 cifre)
Sikkerhedskoden
uvedkommende
beskytter mod
brug af din mobiltelefon.
forudindstillede kode
sikkerhedskoden
er
er
0000, og
pakrævet,
alle telefonnumre eller
Den
hvis du vil slette
gendanne
fabriksindstillingerne.
Spærringsadgangskode
Spærringsadgangskoden er pakrævet, hvis
anvender opkaldsspærring. Adgangskoden
fas hos 3 Kundeservice, nar du abonnerer
du
kan
pa
funktionen.
U8330
Betjeningsvejledning 27
Generelle funktioner
Sadan
foretager
eller besvarer du
opkald
Du skal underrette den, du taler med, om, hvis
du
optager opkaldet.
Sadan foretager og modtager du et
videoopkald
Du kan
et
foretage/modtage
videoopkald
til
en
3G videomobiltelefon. Den, du taler med, skal
have
3G videomobiltelefon og befinde
en
sig
i et
videodækningsomrade.
3.
Sadan foretager/besvarer du videoopkald:
1. Indtast telefonnummeret
pa tastaturet,
telefonnummeret fra listen
vælg
Foretagne/Modtagne opkald.
fejl
kort
tasten
for at slette det sidste ciffer, eller
trykke pa
og holde tasten
pa
nede for at slette
bruge højttaleren,
du sørge for, at hovedsættet
er
sluttet til.
skal
tage lidt tid
at forbinde
videoopkaldet.
Vær talmodig. Forbindelsestiden afhænger ogsa
af, hvor hurtigt den anden part besvarer
opkaldet. Nar videoopkaldet forbindes, vil du se
dine egne optagelser; nar den anden part
besvarer opkaldet, vil du se dennes optagelser
pa
alle cifre.
2. Hvis du ikke ønsker at
skærmen.
4. Juster eventuelt
5.
Tryk pa
kamerastillingen.
Afslut-tasten for at afslutte
eller sluk mobiltelefonen.
28 U8330 Betjeningsvejledning
for at starte
Bemærk
over
trykke
valgtast [Valg]
eller
Det kan
skal du
venstre
videofunktionen.
Bemærk
For at rette eventuelle
Tryk pa
opkaldet
Generelle funktioner
Sadan foretager du et
Sadan foretager du et
tale-/videoopkald
tale-/videoopkald
1.
Sørg for,
at mobiltelefonen
er
tændt.
Det
omradekoden
Tryk pa
Tryk pa
tasten
og hold tasten
nede for at slette
4.
tasten
et
Tryk pa tasten
Tryk pa tasten
videoopkald.
for at
Tryk pa
tasten
kTryk pa
afslutte
opkaldet,
foretage et opkald.
at foretage et
for
har
gemt
for at komme til kontaktlisten.
valgte kontaktperson, og tryk pa
for at foretage
Tryk pa tasten
Rul ned til den
alle tal.
3.
ringe til nogen, som du
pa i Kontaktpersoner.
Tryk pa piletasten
for at slette et tal
Kontaktpersoner
let at
nummeret
2. Indtast nummeret, inklusive hele
a
er
fra
.
opkald.
for at foretage et
Tryk pa tasten
for
videoopkald. Tryk pa tasten
opkaldet.
at afslutte
tastenfor at
eller luk mobiltelefonen.
Bemærk
For at aktivere
du
trykke pa
højttaleren
under et
og holde tasten
opkald,
skal
nede i mindst 2
sekunder.
U8330
Betjeningsvejledning 29
Generelle funktioner
Sadan foretager du internationale
Hvis
opkald
1.
Tryk pa
og hold tasten
landekode nede.
for international
"+"-tegnet
a For at afvise et
.
opkald,
skal du
trykke pa
og
knappen pa venstre side nede to gange
uden at abne klappen (Se side 57). Hvis
klappen er aben, skal du trykke pa
tasten
eller højre valgtast to gange.
.
Sadan justerer du lydstyrken
a Hvis
Hvis du vil
et
opkald
holde
telefonnummer.
tasten
besvare
Bemærk
2. Indtast landekode, omradenummer og
Tryk pa
bortset fra tasten
indstillet til tasten
kan udskiftes
med den internationale landekode.
3.
Tryk pa enhver tast er
vil Tryk pa enhver tast
justere lydstyrken for øredelen under
opkald, skal du bruge knapperne pa siden af
ved
Abn klap-funktionen ((Menu 2.8.5) blot
at abne)) er sat til
kan du besvare
opkaldet
,
blot ved at abne
klappen.
mobiltelefonen. Nar mobiltelefonen ikke
anvendes, og klappen
lydstyrken
pa
er
aben,
for tasterne ved at
kan du
justere
bruge knapperne
siden af mobiltelefonen.
Nar du modtager et opkald, ringer telefonen, og
blinkende telefon kan
en
ses
pa
skærmen. Hvis den, der
ringer, kan identificeres,
vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det
er gemt i Kontaktpersoner).
1.
Abn klappen
besvare
tryk pa
opkaldet.
og
30 U8330 Betjeningsvejledning
tasten
tasten
klap
for at afslutte
tryk pa
opkaldet.
eller
Bemærk
Sadan besvarer du et opkald
ikonet med
2. Luk mobiltelefonens
for at
Du kan besvare et
Kontaktpersoner
opkald,
mens
du
bruger
eller andre funktioner i
menuen.
Generelle funktioner
Signalstyrke
Sadan bruges T9-funktionen
dig indenfor, kan du fa maske
fa bedre modtagelse ved at være tæt pa et
vindue. Du kan se signalstyrken pa din
mobiltelefons signalindikator (
) pa displayet
Med T9
Hvis du befinder
pa
din mobiltelefon.
af tekst
Indtastning
Du kan indtaste alfanumeriske
tegn ved hjælp af
Fx skal du indtaste tekst for at gemme
navne
i
Kontaktpersoner, at skrive SMS-meddelelser,
lave en personlig hilsen eller indtaste møder i
tryk pa
tasterne. Nar du trykker pa tasterne, begynder
mobiltelefonen at vise tegnene, som den ud fra
en indbygget ordbog tror, du skriver. Nar du
tilføjer nye bogstaver, ændrer ordet sig til at vise
det mest sandsynlige ord fra ordbogen.
1. Nar du
bruger
fra
til
Du kan anvende
følgende mader
at indtaste
mulige
.
forudsigelig tekst, begynder
ord ved at trykke pa tasterne
Tryk pa en tast per bogstav.
a Ordet ændrer
indtastes
sig i takt med, at bogstaverne
ignorer, hvad der star pa
--
a Hvis ordet
stadig
er
ikke
tastet ind.
tasten
Sadan ændrer du, hvordan du
andre
en
rigtigt, efter
du trykke pa
er
indtastet det hele, skal
i mobiltelefonen.
antal
T9
skærmen, til ordet
kalenderen.
pa
tekst-funktionen kan du let
indtaste ord med mindst
du at indtaste et
tastaturet.
tekst
forudsigelig
du har
gang eller flere for at bladre frem til
muligheder.
indtaster tekst
1. Nar du
vil du
er
i et felt, hvor du kan indtaste
tekstindtastningsindikatoren
højre hjørne af displayet.
se
2. Hvis du
,
trykker
,
kort
pa
og
ændrer funktionen til
tegn,
i øverste
Eksempel
for at skrive "Imod"
Tryk pa
Tryk pa
tasten
for at na til "Home"
skifter du mellem
Et
.
langt tryk
.
U8330
Betjeningsvejledning 31
Generelle funktioner
a Hvis det ønskede ord ikke findes i listen
kan du
mulige ord,
tilføje
det ved at
over
bruge
ABC-funktionen.
redigerer
eller sletter
anslag.
tekstmeddelelse
Tryk pa
3. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at
tasten
Tryk pa tasten
Tryk pa, og hold
for at slette
tasten
(fx
et
de taster, der
bogstaver.
nede for at slette
telefonnummer).
svarer
til det nummer, du
ønsker, før du manuelt skifter tilbage til
Sadan bruger du symbol-funktionen
Med
symbol-funktionen kan du indtaste
forskellige symboler eller særlige tegn.
Sadan bruger du ABC-funktionen
til tasterne
for
at indtaste din
tekst.
.forat
Tryk pa højre valgtast [Symbol] eller
indtaste et symbol. Brug piletasten og de
numeriske taster for at vælge det ønskede
symbol og tryk pa tasten
.
a To gange for andet
a
Og sa
Tryk
en
en
tekst-funktionen.
.
hele ord.
Brug
(Nummer-funktionen)
Med 123-funktionen kan du indtaste cifre i
2. Indtast hele ordet, før du
trykke pa
Sadan bruger du 123-funktionen
bogstav
videre
gang
pa
tasten
Tryk pa tasten
bogstaver. Tryk pa og hold
slette tekst fra displayet.
mellemrum.
32 U8330 Betjeningsvejledning
for at indsætte et
or
at slette
tasten
nede for at
Generelle funktioner
U8330
Betjeningsvejledning 33
Generelle funktioner
Bemærk
Tegnoversigt
Generelle
tekstindtastningsregler
for
tegn, der fas via
ABC-funktionen.
Brug tastaturet til at indtaste bogstaver, tal,
symboler og andre tegn med ABC-funktionen.
Tryk gentagne gange pa den samme tast for at
bladre gennem de mulige tegn.
Hvis du ikke
det
trykker pa
en
tast i 2
sekunder, vil
tegn, markøren star pa, blive valgt, og
markøren
flyttes
Se tabellen nedenfor for
til næste
34 U8330 Betjeningsvejledning
position.
Sma
information
der kan
fra
vælges
bogstaver
.
de
,?!' "1-()@/:_
displayet
Store
@:/.
1
om
tastaturet.
Tegn,
Tast
mere
bogstaver
@:/.
.
,?!' "1-()@/:_
2
abc2æaaaaaac
ABC2ÆAAAAAAC
3
def3eeee
DEF3EEEE
4
ghi4iiii
GHI4IIII
5
jkl5£
JKL5£
6
mno6ønoooooœ
MNO6ØNOOOOOœ
7
pqrs7ß$
PQRS7ß$
8
tuv8uuuu
TUV8UUUU
9
wxyz9
WXYZ9
0
0 mellemrum
mellemrum 0
Menu-træ
Din mobiltelefon har
kan
en
række funktioner, sa du
tilpasse den efter
dine behov. Funktionerne er opdelt i menuer og
undermenuer, som du har adgang til via de to
valgtaster: venstre valgtast
og højre
valgtast
bruge
mobiltelefonen og
.
Tryk pa
venstre
valgtast
for at komme til
tilgængelige
Multimedie.
Med hver
menu
og undermenu kan du
se
og
ændre
indstillingerne for en bestemt funktion.
Valgtasternes funktion ændrer sig alt efter
program og tjenester; du kan se den
pagældende funktion pa nederste linje pa
displayet lige over hver tast.
Tryk pa højre valgtast for
at komme til tilgængelige
Kontaktpersoner.
Bemærk
De venstre og
dem.
højre valgtaster aktiverer prompte, der
Prompterne ændrer sig alt efter skærmindhold.
er
placeret
i de virtuelle bokse umiddelbart
U8330
over
Betjeningsvejledning 35
Menu-træ
1. Meddelelser (se side 40)
1.1 Skriv meddelelse
2.
Opkald (se
side
52)
2.1 Videotelefoni
3. Multimedie (se side 60)
3.1
Videoafspiller
1.1.1 SMS
2.1.1 Mit billede. størrelse
3.2
Lydafspiller
1.1.2 MMS
2.1.2
3.3
Billedvisning
1.1.3 E-mail
2.1.3 Gem mit billede
3.4 Videokamera
2.1.4 Blok. billede
3.5 Kamera
1.2 Indbakke
Billedplacering
1.3 Udbakke
2.2
1.4 Kladder
2.3 Viderestil
1.5 Mail-boks
2.4
Opkaldsvarighed
1.6 Skabeloner
2.5
Opkaldspris
1.7 Emoticon
2.6 Fast
1.8
2.7
Opkaldsblokering
2.8
Indstillinger
Indstillinger
36 U8330 Betjeningsvejledning
Opkaldsliste
opkald
nummer
Menu-træ
4. Kontakter (se side 68)
5.
Applikationer (se
5.1 Mine
side
72)
6. Browser (Se side 76)
6.1
Hjem
6.2
Bogmærker
4.1
Tilføj
4.2
Søg
5.2 Download
4.3
Opkaldsgrupper
5.3
4.4
Lynopkald
6.4 Ga til URL
4.5
Ryd telefonbog
6.5 Sikkerhedscertifikater
4.6
Tjenesteopkaldsnr.
6.6
4.7
Kopier alle
4.8
Flyt
4.9
Eget
4.0
Indstillinger
ny
alle
nummer
applikationer
applikationer
Indstillinger
6.3 Gemt side
Indstillinger
6.6.1 Profiler
6.6.2
Ryd
cache
6.6.3
Tegnvisning
6.6.4
Scrolling
6.6.5 Start browser autom.
U8330
Betjeningsvejledning 37
Menu-træ
7. Kalender (se side 82)
8.
Værktøj (se
side
90)
9.
Indstillinger (se side100)
7.1 Kalender
8.1
7.2
8.2 Alarm
9.2 Telefon
8.3
9.3
Opgaver
7.3 Memo
7.4 Privat
memo
Hurtigmenuer
Lommeregner
Display
8.4 Verdenstid
9.4 Netværk
8.5
9.5
Omregner
9.6 Sikkerhed
8.5.2 Overflade
9.7 Forbindelse
8.5.3
Længde
9.8 Hukommelsesstatus
8.5.4
Vægt
9.9
8.5.5
Temperatur
9.0 Gendan
8.5.7
Hastighed
8.6 Timere
8.7 Diktafon
8.8
Access-punkter
8.5.1 Valuta
8.5.6 Volumen
38 U8330 Betjeningsvejledning
9.1 Profiler
Server-synkronisering
Sprog
indstillinger
1.Meddelelser
Meddelelser
Skriv meddelelse
SMS
Tryk pa genvejstasten
menuen
for Meddelelser,
Du kan skrive og
til 160
for Meddelelse for at
redigere
vælg
en
og
vælg sa
samlet SMS
se
SMS.
pa
op
tegn. Du kan skrive og redigere op til 10
sammenkædede meddelelser.
1.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] / [Søg i
telefonbog] for at vælge modtager fra
Kontaktpersoner.
2. Nar du indtaster
en
meddelelse, vil du
MMS
se
et
nyt vindue, hvor du kan indtaste meddelelsen.
Ved at
bruge
venstre
valgtast [Valg]
kan du
Sadan laver du
en
MMS
indtaste emoticons, skabeloner og
Vælg Meddelelser fra øverste menu, eller tryk pa
genvejstasten for Meddelelser, sa du kan se
telefonnumre gennem
menuen
Kontaktpersoner. Ved
at bruge højre valgtast nederst kan du vælge
forskellige symboler.
3. Nar meddelelsen
er
sendt, bliver den
gemt i din Udbakke. Hvis
meddelelsen ikke er sendt, kan du vælge,
40 U8330 Betjeningsvejledning
menuen
vælge
Skriv meddelelse og derefter
lav
MMS.
en
Du kan sende et billede med
automatisk
du vil gemme meddelelsen i Kladder.
for meddelelser. Fra
en
skal du
vælge
MMS
MMS ved at
vedhæfte billedet fra dit album eller direkte fra
om
MMS-menuen.
Meddelelser
8. Du kan fa meddelelsen vist ved at
MMS
1.Du kan lave
2.
Vælg
MMS.
en
MMS fra Skriv meddelelse og
tasten
er
trykke pa
færdig
mens
du skriver den.
med din meddelelse, skal du
tasten
.
Du kan sende
meddelelsen ved at
redigere
piletasten Ned.
Flyt
tryk pa
9. Nar du
valgtast [Valg],
.
3. Du kan
4.
venstre
bruge
et MMS-felt ved at
markøren til Til-feltet, og
Du kan
angive modtageren
bruge
vælg modtager.
enten med
vælge Send nu eller Send
senere fra pop-up-listen, og du kan gemme
meddelelsen ved at vælge Gem i kladder. Du
kan fa meddelelsen vist ved at vælge Vis fra
pop-op-listen.
telefonnummer eller e-mailadresse. Du kan
søge i
Kontakpersoner
venstre valgtast [Valg].
ved at
trykke pa
Nar du har valgt modtager, kan du
et
felt, hvor du kan angive
en
se
endnu
anden
modtager.
5.
Flyt
markøren til emne-feltet, og skriv
overskrift. Du kan
vælge
og indsætte
skabelon eller et emoticon ved at
venstre
6. Du kan
en
en
trykke pa
valgtast [Valg].
tilføje,
slette eller
redigere
ved at
flytte
markøren til det ønskede billede.
7. Du kan gemme meddelelsen i Kladder ved at
bruge
en
venstre
valgtast [Valg],
mens
du skriver
meddelelse.
U8330
Betjeningsvejledning 41
Meddelelser
Sadan laver du et MMS-dias
1.
Tryk pa højre valgtast [Ændre] pa diaset,
mens
du laver
en
MMS.
2. Du kan ændre diasets
varighed
i feltet for
Diasvarighed. Hvis du ikke ændrer det,
anvendes standard-indstillingen.
3. Du kan vedhæfte det ønskede billede,
eller videofil ved at
flytte
markøren til den
ønskede fil for at vedhæfte og derefter
Vedhæft. Hvis der
en
er
Hvis der
er en
videofil.
en
vedhæftet videofil, kan du ikke
vedhæfte et billede eller
en
lydfil.
annullere den vedhæftede fil ved
venstre
vælge
et vedhæftet billede eller
kan du ikke vedhæfte
lydfil,
lyd
Du kan
hjælp
valgtast [Valg].
flytte
markøren til meddelelsen. Du kan
indsætte skabeloner eller emoticons i vinduet
for meddelelsen ved
[Valg].
hjælp
Du kan indsætte
telefonnummer
af venstre
navn
valgtast
eller
gemt i Kontaktpersoner i
vinduet for meddelelsen ved
hjælp
Send
nu
af
4. Du kan indsætte det ønskede indhold i et dias
ved at
MMS send-menu
af venstre
Sender MMS-meddelelsen med det
Send
samme.
senere
Sender MMS-meddelelsen
pa
et
angivet
tidspunkt.
Gem i kladder
Gemmer MMS-meddelelsen i Kladder.
Preview
valgtast [Valg].
5. Du kan
tilføje eller slette dias ved hjælp af
venstre valgtast [Valg], mens du skaber et
dias.
42 U8330 Betjeningsvejledning
Viser MMS-meddelelsen, før den sendes.
Meddelelser
Sadan
ser
du MMS-meddelelser i Vis og
3.
Kladder
en
er
for
lang
til at blive vist
pa
4. Hvis
skærmen, kan du rulle gennem indholdet ved
bruge piletasterne Op
Tryk pa
for at standse
tasten
en
lyd-
eller videofil
er
vedhæftet
at
5.
du
en
standse forbindelsen, skal du
tasten
for at annullere funktionen
Op
eller Ned
tryk
54ke
pa
"Brug lænke" ved højre
eller
trykker pa tasten
MMS-meddelelsen.
du MMS-meddelelser i Indbakke
5. Du kan
bruge
MMS-meddelelse for at
se
indholdet
6.
af den.
2. Hvis meddelelsen
er
for
lang
til at blive vist
bruge piletasterne Op
og Ned.
flytte
7.
til
en
venstre og
tasten
nede, kan du
overførselsfilen.
se
ønsket meddelelse ved at
højre piletast.
Tryk pa venstre valgtast [Info] for at standse
afspilningen, og derefter kan du se detaljeret
information
pa
skærmen, kan du rulle gennem indholdet ved
at
URL, kan
Nu viser skærmen
og Udbakke
en
en
pa piletasterne.
komme til siden eller
Vælg
en
key.
information
ser
vedhæftet
at forbinde til adressen. Hvis du vil
valgtast. Nar du
trykker pa og holder
Sadan
1.
forsøge
Tryk pa venstre valgtast [Info] for at standse
afspilningen, og derefter kan du se detaljeret
om
er
MMS-meddelelsen indeholder
MMS-meddelelse, skal du trykke pa højre
valgtast [Lyd til]
Lyd fra.
eller videofil
lyd-
valgtast [Lyd fra] for at aktivere funktionen Lyd
fra. Tryk pa højre valgtast [Lyd til] for at
annullere funktionen Lyd fra. Nar
afspilningen
for
tryk pa tasten
genoptage afspilningen af meddelelsen.
en
at
MMS-meddelelse, skal du trykke pa højre
og Ned.
af meddelelsen, og
4. Hvis
afspilningen
for
tryk pa tasten
genoptage afspilningen af meddelelsen.
MMS-meddelelse vist.
2. Hvis meddelelsen
3.
for at standse
tasten
af meddelelsen, og
1. Du kan fa
at
Tryk pa
Tryk pa
om
tasten
MMS-meddelelsen.
for at
afspille
8. Du kan
af
meddelelsen.
vælge følgende funktioner
venstre valgtast [Valg].
U8330
ved
hjælp
Betjeningsvejledning 43
Meddelelser
a
Svar med: Skaber
svar
til den
valgte
meddelelse.
a
Frem:
E-mail
Du skal
Spoler
frem til den
valgte
oprette
en
e-mailkonto for at kunne
sende e-mail. Se E-mail side 48.
meddelelse.
a
a
Gem adresse: Gemmer telefonnummeret i
Rediger
Kontaktpersoner.
1.
Anvend
nummer:
Finder telefonnummeret i
Brug
Tip
modtagne
en
meddelelse til det
gemme det i
valgte nummer
Kontaktpersoner.
eller
tekstmeddelelse. Du kan
modtagne
ga pa
nettet til den
gemme det i
valgte URL
Bogmærker.
a
Slet: Sletter den
a
Se vedhæftet fil: Viser liste
U8330
vælge højre valgtast
[Symbol] og derefter trykke 7 pa det numeriske
tastatur for at indtaste eller tryk pa tasten
valgte
Afspil igen: Afspiller
3. Indtast
eller
meddelelse.
over
vedhæftede filer.
44
For at skrive @ skal du
Anvend lænke: Ser op til 10 URL-adresser
i den
a
Skriv meddelelse.
og Cc op til 10 adresser i feltet Bcc.
tekstmeddelelse. Du kan sende
a
menuen
e-mailadresse: Ser op til 10
e-mailadresser i den
a
E-mail fra
2. Du kan indtaste op til 20 adresser i felterne Til
teksten i meddelelsen.
a
Vælg
meddelelse
en
overskrift til din e-mail i
Emne-feltet.
4. Indtast indholdet af din e-mail i feltet for selve
meddelelsen.
5.
Angiv
op til 4 filer, der skal vedhæftes i feltet
Vedhæft.
vedhæftede filer.
6. Nar du
er
færdig
med at skrive din
Information
om
meddelelse: Viser
meddelelse, skal du trykke pa tasten
information
om
den
kan sende meddelelsen ved at
Betjeningsvejledning
valgte
meddelelse.
vælge
.Du
Send
Meddelelser
pop-up-listen, og du
kan gemme meddelelsen ved at vælge Gem i
kladder. Du kan ogsa vælge fa meddelelsen
vist ved at vælge Vis fra pop-op-listen.
nu
eller Send
senere
fra
Indbakke
1. Du kan
se
gemte meddelelser. Vælg
meddelelse og
tryk sa pa
en
for at
tasten
se
meddelelsen.
2. Du kan
se
den
foregaende
meddelelse ved at
eller næste
bruge højre
og venstre
piletast.
3.
Vælg
Hent i skærmbilledet for meddelelsen
for at
se en
MMS-meddelelse. Derefter bliver
filen sendt, og du kan
meddelelsen
se
den, nar
a
Ny
meddelelse: Du kan skrive
valgt
meddelelse.
a Slet flere: Du kan slette flere
valgte
meddelelser.
a Information
bruge følgende funktioner
venstre valgtast [Valg].
en
a Slet alle: Du kan slette alle meddelelser.
modtages.
4. Du kan
af
a Slet: Du kan slette
ved
hjælp
information
om
meddelelse: Du kan
om en
valgt
meddelelse.
a Hukommelsesinfo: Du kan se, hvor
en
ny
ledig
se
meget
hukommelse du har.
meddelelse.
a Svar med: Du kan skrive et
valgte
svar
til den
meddelelse.
a Frem: Du kan videresende
en
valgt
meddelelse.
U8330
Betjeningsvejledning 45
Meddelelser
Udbakke
1. Du kan
se
sendte meddelelser.
tryk sa pa
meddelelse og
Vælg
en
for at
tasten
se
meddelelsen.
2. Du kan
se
foregaende
den
meddelelse ved at
eller næste
og venstre
bruge højre
piletast.
3. Du kan
af
bruge følgende funktioner
venstre valgtast [Valg].
a
Ny
meddelelse: Du kan skrive
ved
en
hjælp
ny
meddelelse.
Kladder
a Frem: Du kan videresende
en
valgt
1. Du kan
meddelelse.
a
Rediger:
redigere
en
2. Du kan
a Slet: Du kan slette
en
valgt
meddelelse.
a Slet flere: Du kan slette flere
a Slet alle: Du kan slette alle meddelelser.
meddelelse: Du kan
om en
valgt
ledig
hukommelse Telefonen har.
46 U8330 Betjeningsvejledning
se
se
den
foregaende
meddelelse ved at
eller næste
bruge piletasterne.
af
bruge følgende funktioner
venstre valgtast [Valg].
a
Ny
meddelelse: Du kan skrive
ved
en
hjælp
ny
meddelelse.
se
a Send: Du kan sende
meddelelse.
a Hukommelsesinfo: Du kan se, hvor
for at
tasten
3. Du kan
valgte
meddelelser.
om
tryk sa pa
en
meddelelsen.
valgt
meddelelse.
information
gemte meddelelser. Vælg
meddelelse og
Du kan
a Information
se
meget
a
Rediger:
Du kan
meddelelse.
en
valgt
redigere
en
meddelelse.
valgt
Meddelelser
a Slet: Du kan slette
en
valgt
Nar du har oprettet informationen for dine andre
meddelelse.
a Slet flere: Du kan slette flere
konti, kan du modtage e-mail fra de
valgte
pagældende
meddelelser.
Følg
a Slet alle: Du kan slette alle meddelelser.
a Information
information
om
meddelelse: Du kan
om en
valgt
ledig
E-mail
Med denne
tilføje
Følg
en
at
oprette
menu
kan du
en
instruktionerne nedenfor for at hente
1.
Vælg
den mailserver, du vil hente i Mailboxen.
2.
Vælg
e-mailen ved at
3.
Tryk pa
den
4.
Tryk pa
tasten
meget
konto)
redigere,
Kontroller.
se
hukommelse Telefonen har.
(For
vælge
e-mail:
meddelelse.
a Hukommelsesinfo: Du kan se, hvor
konti ved at
bruge piletasterne.
højre valgtast
tast
[Valg].
.
slette eller
e-mailkonto.
instruktionerne nedenfor for at
oprette
en
e-mailkonto.
1.
Vælg Meddelelser/Indstillinger/E-mail efter
har trykket pa tasten
pa den ledige
du
skærm.
2.
Tryk
pa den
højre valgtast
3. Indtast Delete
tast
[Valg].
Brugernavn, Adgangskode,
E-mailadresse, E-mailadresse for
4. Du kan bekræfte ved at
trykke pa
svar.
venstre
valgtast [Godk.].
U8330
Betjeningsvejledning 47
Meddelelser
Mail-boks
1.
Vælg
Mail-boks.
2.
Vælg
3mail for at hente meddelelser fra
Serverlisten.
3. For at hente nye meddelelser i
Overskrift-skærmbilledet, skal du vælge Hent
for at hente ny Overskriftliste.
4.
den ønskede meddelelse fra den
Vælg
hentede liste af overskrifter for at hente selve
meddelelsen fra
Du kan
venstre
a
serveren.
bruge følgende
valgtast [Valg].
Ny
funktioner ved
hjælp
af
information
meddelelse: Du kan skrive
en
ny
svare
pa
en
om en
se
meddelelse.
valgt
meget
hukommelse du har.
Skabeloner
a Hent: Du kan hente
en
en
valgt
valgt
meddelelse.
meddelelse.
a Slet flere: Du kan slette flere
valgte
meddelelser.
a Slet alle: Du kan slette alle meddelelser.
48 U8330 Betjeningsvejledning
meddelelse: Du kan
valgt
meddelelse.
a Slet: Du kan slette
om
a Hukommelsesinfo: Du kan se, hvor
ledig
meddelelse.
a Svar med: Du kan
a Information
Du kan
tilføje, redigere
nyttige vendinger.
eller slette ofte anvendte,
Du kan gemme ofte anvendte
vendinger
indtastningsvinduet pa forhand.
i
Meddelelser
Emoticon
Du kan
tilføje, redigere
eller slette ofte anvendte
emoticons.
Du kan gemme emoticons,
som
du anvender
ofte, i indtastningsvinduet pa forhand.
Indstillinger
SMS
a
Leveringsrapport
a SMS-center
Her kan du aktivere eller deaktivere
rapportfunktionen. Nar
a
funktionen
er
aktiveret,
Nummeret til Meddelelsecentralen
er
allerede
far du meddelelse fra netværket om, hvorvidt
indprogrammeret pa
din meddelelse
det bør ikke ændres. Hvis du sletter eller
er
leveret.
ændrer nummeret ved
Gyldighed
tekstmeddelelser vil
fejl,
kan du
hjælp.
længe dine
blive gemt hos
Meddelelsecentralen,
forsøgt
en
kontakte 3 Kundeservice for at fa
Her kan du se, hvor
bliver
din 3 mobiltelefon, og
mens
leveret til
meddelelserne
modtageren.
U8330
Betjeningsvejledning 49
Meddelelser
MMS
længe
meddelelsen.
Vælg MMS i Indstillinger for at konfigurere
valgmulighederne for MMS-meddelelser.
a Med denne
vil have
menu
kan du bestemme,
leveringsbekræftelse
en
modtager, og om du
leveringsbekræftelse
Anmod
fra
om
a Medd. størrelse
du
en
afsender
rapport: Her fastsætter du, om
du vil bede om en leveringsbekræftelse for en
MMS-meddelelse.
Tillad
rapport: Her fastsætter du, om du vil
tillade, at der sendes en leveringsbekræftelse
pa en anmodning derom.
kan du bestemme,
automatisk vil downloade en
menu
om
du
MMS-meddelelse, nar du modtager besked
a
er
pa
en
konfigurere
den
MMS-meddelelse,
nar du skriver meddelelsen.
Oplysningerne for MMS-meddelelsecentralen
er allerede indprogrammeret pa din
mobiltelefon og bør ikke ændres. Hvis du
ændrer eller sletter dem ved en fejl, kan du
kontakte 3 Kundeservice for at fa
hjælp.
kommet
en
MMS-meddelelse.
Pa denne
modtage videomail, hvis
netværksudbyderen tilbyder denne funktion.
Kontakt netværksudbyderen for at fa de
nødvendige oplysninger til at indstille telefonen
rigtigt.
menu
kan du
Gyldighed
Med denne
længe
sender
en
en
kan du bestemme, hvor
meddelelse skal være gyldig, nar du
menu
MMS-meddelelse. Meddelelsen
gemt pa MMS-serveren i den
angivne periode.
bliver kun
a
kan du
Video mail-center
a Hent automatisk
om, at der
menu
a MMS-center
om
Med denne
Med denne
maksimale størrelse
en
vil tillade, at der sendes
til
hver side skal vare, nar du skriver
menu
Med denne
menu
kan du fa talebeskeden, hvis
funktionen understøttes af netværkets
serviceudbyder. Bed din
netværksserviceudbyder
om
detaljer
om
deres
services for at indstille mobiltelefonen korrekt.
Diasvarighed
Med denne
Talemedd.-center
kan du
50 U8330 Betjeningsvejledning
konfigurere,
hvor
2.
Opkald
Opkald
Videotelefoni
Mit billede. størrelse
Her kan du indstille din billedstørrelse til enten
Stor, Medium eller Lille.
Billedplacering
Her kan du indstille din
højre
displayjustering
til bund
eller bund venstre.
Gem mit billede
Her kan du
skjule
a Du kan
dit billede.
opkaldslister. Hver opkaldslistemenu
følgende funktioner.
Her kan du blokere overførslen af dit billede.
a Du kan
til
foretage et tale- eller
nummeret i opkaldslisten.
a Du kan gemme nummeret i
Opkaldsliste
et
har
videoopkald
opkaldslisten
Kontaktpersoner.
opkaldsregistret ved at
eller tast
trykke pa tast
Forskellige
ikoner viser typen af de seneste opkald,
registreret pa listen. (Se næste side for en
beskrivelse af ikonerne).
adgang
mistede, modtagede, kaldte eller
alle
Blok. billede
Du kan fa
se
til
.
a Du kan sende
en
opkaldslisten.
a Du kan
detaljeret information om
opkaldslisten som dato, klokkeslæt og
opkaldets varighed.
se
a Du kan slette alle
52 U8330 Betjeningsvejledning
meddelelse til nummeret i
opkaldslister.
Opkald
Tapte opkald
Modtaget videoopkald
Giver
mulighed for at se opkaldslister over
mistede opkald, foretage et opkald, sende
Videoopkald
en
meddelelse og gemme nummeret i
Mistet
Kontaktpersoner.
Modtaget opkald
Opkald
Modtagne opkald
Giver
for at
mulighed
opkaldslister
modtagede opkald, foretage et opkald,
en
se
Mistet
over
sende
Afvis, afbryd
Kontaktpersoner.
sende
Alle
Viderestil
numre
Her kan du
en
se
opkaldslister, foretage
et
opkald,
meddelelse og gemme nummeret.
opkald
Her kan du
se
alle mistede,
opkaldte opkaldslister.
eller sende
en
opkald
Afvis, stille
meddelelse og gemme nummeret i
Kaldte
videoopkald
Du
modtagede og
kan fortage et opkald
opkald
Her kan du indstille
viderestilling
viderestiller indgaende opkald til
brugerspecifikt nummer.
1.
Tryk pa knappen
i det
2.
Tryk piletasten ned for
pa Viderestil opkald.
at vise
af
opkald,
der
et
ledige display.
Opkald
og
tryk
meddelelse til nummeret, du har
valgt i posterne. Du
Kontaktpersoner.
kan
ogsa
gemme numret i
Teleupkald
a Alle
personmedd.
Viderestiller alle
indgaende opkald
uden
forbehold.
U8330
Betjeningsvejledning 53
Opkald
a Hvis
optaget
indgaende opkald,
Viderestiller
nar der
er
optaget.
a Hvis intet
svar
indgaende opkald
Viderestiller
a Hvis
ved intet
svar.
ingen dækning
Viderestiller
indgaende opkald,
mobiltelefonen
netværkets
er
nar
slukket eller den
uden for
er
servicedækning.
Videotelefoni
a Hvis intet
Du kan viderestille
videoopkald
til andre
svar
Viderestiller
mobiltelefoner fra 3, der understøtter
indgaende videoopkald
ved intet
svar.
videoopkald.
a Hvis
ingen dækning
a Al videotelefoni
Viderestiller
Viderestiller alle
indgaende videoopkald
uden
forbehold.
a Hvis
Viderestiller
er
54
indgaende videoopkald,
optaget.
U8330
mobiltelefonen
netværkets
optaget
Betjeningsvejledning
indgaende videoopkald,
er
slukket eller den
er
servicedækning.
Alle faxer
nar der
Viderestiller
faxopkald
uden forbehold.
nar
uden for
Opkald
Opkaldsvarighed
opkaldsvarighed efter type. Tryk pa højre
valgtast tast [Nulstil] for at nulstille. Der anmodes
Viser
om en
sikkerhedskode.
Seneste
Viser
opkald
varigheden
af det seneste
i
opkald
timer/minutter/sekunder.
Modtagne opkald
Viser
varigheden
Kaldte
Viser
af
modtagede opkald.
af
opkald
Viser
varigheden
af
opkald.
nummer
Du kan indstille
opkald
udelukkende til
telefonnumre. Informationen gemmes
se
og
redigere
i listen
numre.
Opkaldsblokering
Med
Fast
numre.
a Nummerliste: Du kan
opkald.
med faste
Alle
numre.
a Fra: Deaktiverer faste
numre
varigheden
a Til: Aktiverer faste
angivne
pa
USIM-kortet. Du skal indtaste PIN2-kode for
Opkaldsspærring
kan du
begrænse
udgaende eller indgaende opkald med din
mobiltelefon. Til denne funktion, skal du bruge
din adgangskode for opkaldsspærring, som du
kan fa hos 3 Kundeservice.
godkendelse.
U8330
Betjeningsvejledning 55
Opkald
Taleopkald
Følgende
a Alle
a
er
radighed:
til
udgaende: Opkald
Udgaende
opkald
a
funktioner
foretages.
internationale: Internationale
kan ikke
Udgaende
kan ikke
foretages.
internationale
opkald
undt.
hjemland: Nar du er i udlandet, kan opkald
kun foretagestil numre inden for det aktuelle
land og til dit hjemland, som er det land, hvor
din netværksudbyder findes.
a Alle
a
indgaende: Opkald
Indgaende
kan ikke
kun
foretages til numre i det aktuelle land
til dit hjemland, som er det land, hvor din
netværksudbyder findes.
modtages.
i udlandet:
Opkald kan ikke
modtages, nar du bruger mobiltelefonen
uden for dit hjemlands serviceomrade.
a Alle
a
Videotelefoni
Følgende
a Alle
a
er
radighed:
til
udgaende: Opkald
Udgaende
opkald
a
funktioner
foretages.
internationale: Internationale
kan ikke
Udgaende
kan ikke
foretages.
internationale
hjemland: Nar
du
er
56 U8330 Betjeningsvejledning
opkald
undt.
i udlandet kan
opkald
indgaende: Opkald
Indgaende
kan ikke
og
modtages.
i udlandet:
Opkald kan ikke
modtages, nar du bruger mobiltelefonen
uden for dit hjemlands serviceomrade.
Deaktiver alle
Alle
opkald
indstillinger for opkaldsspærring er
deaktiveret; opkald kan foretages og modtages
normalt.
Opkald
pa højre valgtast [Setup]
Indstillinger
Opkald
for at
tilføje
det
telefonnummer, der skal afvises. Nar du
tilføjer
venter
et
til listen, kan du
nummer
vælge
Lydløs eller Afbryd opkald som
afvisningsmetode. Nar du tilføjer et nummer til
listen, kan du tilføje nummeret ved at indtaste
enten
Netværket
opkald,
giver
mens
besked
du har et
om
nyt indgaende
opkald
i gang.
Vælg
Aktiver for at anmode netværket aktivere Banke
pa,
deaktiver for at anmode netværket
deaktivere Banke
pa
om
det direkte eller ved at søge efter det i
at
Kontaktpersoner
eller Vis status for at
funktionen
kontrollere,
om
Send mit
nummer
er
aktiv eller inaktiv.
Søg.
a Afvis alle kald
Autogenopkald
Med denne netværksservice kan du indstille dit
Med denne
telefonnummer til at blive vist
eller
for den person,
til.
autogenkald, nar
mislykkedes.
du
som
med funktionen
(Til)
ringer op
skjult (Fra)
Vælg Indstil
menu
kan du
et
konfigurere
opkaldsforsøg er
efter netværk for at nulstille mobiltelefonen til
den
indstilling,
Kundeservice
Afvis
som
du
er
blevet
enig
med 3
om.
Her kan du beslutte, hvornar du bil besvare
en
opringning
opkald
a Kun sendetast: Du kan besvare et
Her kan du aktivere eller deaktivere Afvis
for alle
Svartilstand
numre
eller et
specifikt
opkald
opkald
ved kun at
trykke pa
tasten
indgaende
.
nummer.
a Fra
a Afvis liste
a
Tryk pa en tast: Du kan besvare et indgaende
opkald ved at trykke pa en vilkarlig tast,
undtagen tasten
valgtaster og
,
sidetasterne.
Indstiller
betinget
Afvis
opkaldstilstand. Tryk
U8330
Betjeningsvejledning 57
Opkald
a Ved
abning
af
klappen: Med denne funktion
kan du besvare et opkald ved at lukke
klappen op.
Minuttone
Denne funktion
giver
forbindelsen
etableret.
er
en
58 U8330 Betjeningsvejledning
alarm hvert minut efter
3.Multimedie
Multimedie
Videoafspiller
Programmet afspiller optaget video (.3gp
MPEG4 filer). Vælg den ønskede video.
Videoafspilleren
Der
er
to
har
følgende
i pop-up-menuen
a Slet: Sletter den
a
Lyd fra/Lyd
a Næste fil:
a
funktioner.
muligheder: 1) Lyd fra/Lyd til og
2) Pausetilstand.
Tryk pa højre valgtast [Valg]
emner
eller
Afspiller
Foregaende
fil:
a Se liste: Viser
(nar
valgte
til: Slar
for at vise
1.
følgende
Lyd til/Lyd fra).
videofil.
a Næste fil:
lyden midlertidigt
liste
over
videofiler.
om
den
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at
følgende emner i pop-up-menuen
(i 2. Pausetilstand).
Tag
fil:
Afspiller foregaende
videofil.
valgte
liste
over
videofiler.
a Filinfo.: Viser information
om
den
valgte
videofil.
valgte
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at
følgende emner i pop-up-menuen.
vise
a Skriv meddelelse: Du kan vedhæfte den
videofil.
billede: Henter et billede fra videofilen.
60 U8330 Betjeningsvejledning
en
videofil.
videofil.
a
Foregaende
a Se liste: Viser
a Filinfo.: Viser information
a Slet: Sletter den
a
næste videofil.
næste videofil.
Afspiller foregaende
en
fra og til.
Afspiller
valgte
videofil til
en
meddelelse og sende
den, hvis indholdet ikke
er
beskyttet.
a Omdøb: Du kan omdøbe den
a Slet: Sletter den
vise
valgte
valgte
videofil.
videofil.
Multimedie
a Slet flere: Sletter flere videofiler
samtidig.
a Slet alt: Sletter alle videofiler.
a Sorter: Sorterer videofiler.
a Filinfo.: Viser information
om
den
valgte
videofil.
a Hukommelsesinfo: Viser aktuel anvendelse af
hukommelse.
Lydafspiller
Lydafspilleren afspiller MP3-, MIDI- og AAC-filer.
Vælg den ønskede lydfil i listen over lydfiler.
a Næste fil:
a
Lydafspilleren
fra
My
sounds har
følgende
er
to
Foregaende
muligheder: 1) Lyd
2) Lyd
til status og
fra.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at vise
følgende emner i pop-up-menuen (nar 1. Lyd til).
a Slet: Sletter alle
Lyd
fra: Slar
lyden midlertidigt
Lyd
liste
over
lydfiler.
om
den
valgte lydfil.
lydfiler.
til: Annullerer funktionen
fra.
Vælg gentagelse: Gentager lydfilen.
Afspiller foregaende lydfil.
en
a Slet: Sletter alle
a
a
lydfil.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at vise
følgende emner i pop-up-menuen (nar 2. Lyd
fra).
a
lydfiler.
næste
a Filinfo.: Viser information
kan høre
a
fil:
a Se liste: Viser
funktioner:
Der
Afspiller
Lyd fra, sa
du
lyden igen.
Vælg gentagelse: Gentager lydfilen.
a Næste fil:
Afspiller
næste
lydfil.
U8330
Betjeningsvejledning 61
Multimedie
a
Foregaende
fil:
a Se liste: Viser
Afspiller foregaende lydfil.
en
liste
over
a Filinfo.: Viser information
Billedvisning
lydfiler.
om
den
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at
følgende emner i pop-up-menuen.
Billedviseren
valgte lydfil.
vise
billeder.
giver mulighed for, at
Billedfilerne, der er gemt i
mobiltelefonen
Vælg
er
vist
som
du kan
se
miniaturebilleder.
det ønskede billede for at
se
det
forstørrede billede.
a Skriv meddelelse: Du kan vedhæfte den
valgte
videofil til
en
Bemærk
meddelelse og sende
beskeden.
Funktioner i
a Omdøb: Du kan omdøbe den
a Slet: Sletter den
Rediger Billede fungerer muligvis
ikke, pa grund af stor billedstørrelse eller
manglende intern kapacitet pa mobiltelefonen.
Roter fungerer fx ikke, hvis billederne er større
valgte lydfil.
valgte lydfil.
a Slet flere: Sletter flere audiofiler
pa
end 640
samme
x
480.
tid.
a Slet alt: Sletter alle
a
lydfiler.
Lydtema: Du kan indstille en lydfil som et
lydtema (Ringetone, taleopkald, Ringetone
videoopkald, Tænd, Sluk).
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at vise emner
følgende pop-up-menuen (i 1. Billedliste).
for
a Sorter: Sorterer videofiler.
a Filinfo.: Viser information
om
a
Ga til kamera: Flytter til kameraprogrammet
for
optagelse
af stillbilleder.
a Send meddelelse: Aktiverer det
den
valgte lydfil.
til at blive vedhæftet til
en
valgte
billede
meddelelse og
sendt meddelelse.
a Hukommelsesinfo: Viser aktuel anvendelse af
hukommelse.
a Omdøb: Omdøber billednavnet.
a Slet: Sletter det
valgte
billede.
a Slet flere: Sletter flere billeder
62 U8330 Betjeningsvejledning
samtidig.
i
Multimedie
a Slet alt: Sletter alle billeder.
a Tema for hovedskærm: Du kan indstille et
a Tema for hovedskærm: Du kan indstille et
billede
skærmtema
(Hjemmeskærm,
Indgaende opkald, Udgaende opkald, Sender
meddelelse, Tænd, Sluk).
som
a Sorter: Sorterer billeder.
billede
skærmtema
(Hjemmeskærm,
Indgaende opkald, Udgaende opkald, Sender
meddelelse, Tænd, Sluk).
som
a Diasshow: Du kan starte et diasshow.
a Filinfo.: Viser information
a Diasshow: Du kan starte et diasshow.
a Filinfo.: Viser information
om
den
om
den
valgte
billedfil.
valgte
billedfil.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at vise
følgende emner i pop-up-menuen (i 2. Vis
billede).
a
Ga til kamera: Flytter til kameraprogrammet
for
optagelse
af stillbilleder.
a Send meddelelse: Aktiverer det
der skal vedhæftes
en
valgte billede,
meddelelse og sendt
meddelelse.
a Omdøb: Omdøber billednavnet.
a Slet: Sletter det
a Zoom: Du kan
a
Rediger
valgte
zoome
billede.
billedet ind og ud.
billede: Du kan
redigere
billedet.
U8330
Betjeningsvejledning 63
Multimedie
Videokamera
Med dette program kan du
Du kan
afspille
og
se en
denne funktion. Nar det
videoklippet
sendes
optage
et
videoklip.
gemt videofil med
er
som
optaget kan
MMS eller e-mail.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at
følgende emner i pop-up-menuen.
vise
a Blitz: Bestemmer blitzfunktionen.
a Zoom: Bestemmer
zoomhastigheden.
a Kvalitet: Bestemmer kvaliteten af et
a
Lysstyrke:
Bestemmer
lysstyrken.
a Kameraeffekt: Bestemmer den
effekt
pa
et
videoklip.
specielle
videoklip.
a
Optagelsestid:
a
Lyd:
a
Videoafspiller:
Bestemmer
Bestemmer funktionen
optagelsestiden.
Viser
Lyd
fra.
optagede videoklip.
64 U8330 Betjeningsvejledning
Multimedie
Kamera
Du kan
optage
Du kan
tage
et stillbillede med
programmet.
et billede i den ønskede størrelse
og anvende det til kontaktfoto, i startskærmen
og til mange andre formal. Nar stillbilledet
optaget, kan det sendes
er
som
multimedia-meddelelse eller e-mail.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at
følgende emner i pop-up-menuen.
a Strls.: Bestemmer størrelsen
pa
vise
et billede.
a Kvalitet: Bestemmer billedkvaliteten.
a Blitz: Bestemmer blitzfunktionen.
a
Snapshot: Bestemmer aktivering
multi-shot-fotografering.
a Zoom: Bestemmer
a
Lysstyrke:
af
zoomhastigheden.
Bestemmer
lysstyrken.
a Selvudløser: Bestemmer forsinkelsestiden.
a Kameraeffekt: Bestemmer den
effekt
a
ukkelyd:
pa
a
pa
specielle
et billede.
Bestemmer
lyden, nar
der
trykkes
lukkeren.
Billedvisning:
Viser det
optagede
billede.
U8330
Betjeningsvejledning 65
4. Kontakter
Kontakter
Her kan du gemme og administrere information
om
kontaktadresser. Funktionen
Kontaktpersoner har funktioner, sa der kan
tilføjes ny adresse eller søges pa gemte
kontaktadresser
pa
navn, telefonnummer og
gruppeinformation.
Tilføj ny
Her kan du
indtaste
tilføje en ny kontaktadresse.
adresseoplysninger som navn,
Du kan
telefonnumre, e-mailadresser,
gruppeinformation, notat, hjemmesideadresse,
ringelyd og avatar personifikation eller billede
(fotografi).
Du skal
vælge
mobiletelefon- eller
USIM-korthukommelsen med venstre og
højre
piletast.
gemt billede eller
personificering af de
valgte kontaktadresser vises pa displayet. Du
kan ændre indstillingen i menuen [Valg], sa der
ikke vises billede eller avatar personifikation. Du
kan ogsa foretage et opkald eller sende en
meddelelse til det valgte telefonnummer.
avatar
Opkaldsgrupper
Søg
Med denne
menu
kan du søge i dine
kontaktadresser. Generelt udføres
søgningen pa
Den aktuelle
søgefunktion og
søgeresultaterne for søgekriterierne
søgevinduet.
navn.
Et
68 U8330 Betjeningsvejledning
vises i
Her kan du administrere
er
4 grupper
som
gruppeinformation.
Der
standard: familie, venner,
kolleger og skole. Du kan ogsa indstille
ringelyden for en gruppe, sa gruppens ringelyd
høres, nar der modtages et opkald fra en
specifik kontaktadresse i gruppen, og der ikke
er indstillet en ringelyd for kontaktadressen.
Kontakter
Lynopkald
Her kan du
vælge
et
konfigurere
nummer som
kortnumre. Du kan
kortnummer mellem 3 og
9. Du kan indstille kortnumre for alle de 7
for
en
specifik kontaktadresse, saledes
at
numre
en
kontaktadresse kan have flere kortnumre.
Ryd telefonbog
Her kan du slette kontaktadresseinformation. Du
kan slette kontaktadresser i mobiltelefonens
hukommelse og
numre
gemt pa USIM-kortet.
under
kopieringen, far
du informationen to
gange.
Tjenesteopkaldsnr.
Her kan du
er
foretage
opkald
til de numre, der
tildelt af 3 Kundeservice, ved at
markeringen
pa
et
a Tlf. til SIM: Du kan
til det ønskede
tasten
.
(fx
nummer
og
trykke
3 Kundeservice, mail, 3
Bogholderi osv.).
Her kan du
kopiere
alle data bliver
a SIM til tif.: Du kan
kopieret).
kopiere indtastningen
Alle
pa
funktioner
er
til
radighed:
gang: Du kan
kopiere
kontaktpersoner samtidig.
alle
oplysninger
fra dit
USIM-kort til dit mobiltelefonen, fx navn,
mobiltelefonnummer
osv.
Hvis et
navn
gentages
fra
USIM-kortet til mobiltelefonens hukommelse.
Følgende
Kopier alle
fra
mobiltelefonens hukommelse til UISM-kortet
(ikke
flytte
kopiere indtastningen
en
En ad gangen: Du kan
kontaktpersoner
alle
kopiere angivede
enkeltvis.
U8330
Betjeningsvejledning 69
Kontakter
Flyt
alle
Med denne
menu
kan du
flytte
alle
oplysninger
fra dit USIM-kort til din mobiltelefon, fx navn,
mobiltelefonnummer
osv.
Forskellen
pa
denne
funktion og
Kopier alle er, at informationen kun
pa modtageradressens placering.
gemmes
a Tlf. til SIM: Du kan
flytte indtastningen
fra
mobiltelefonens hukommelse til UISM-kortet.
a SIM til tif.: Du kan
flytte posten
fra
UISM-kortet til mobiltelefonens hukommelse.
Følgende
Alle
pa
funktioner
er
til
radighed:
gang: Du kan
flytte
kontaktpersoner samtidig.
en
En ad gangen: Du kan
kontaktpersoner
Eget
alle
flytte valgte
enkeltvis.
nummer
Viser dit telefonnummer
pa
USIM-kortet.
Indstillinger
Indstiller
visning
af
følgende
70 U8330 Betjeningsvejledning
emner.
Vis data: Telefon+SIM/Telefon/SIM
Vis billede/avatar: Til / Fra.
5.Applikationer
Applikationer
Mobiltelefonen understøtter JavaTM
downloade
spil
fra
Today
hos 3 og
,
sa du kan
spille
dem
pa
mobiltelefonen.
Download
applikationer
Menuen anvendes til at
ga
pa siden,
direkte ind
spillene kan downloades, sa brugerne kan
søge pa og vælge de spil, som de vil spille. Det
er muligt, fordi internet-browseren starter med
URL-indstillingen Spilportal. URL'en er
specificeret i menuen Indstillinger Java Portal
hvor
Spillene kan downloades fra siden med spil pa
H3G's hjemmeside. Du kan komme ind pa siden
med tasten
.
Tasten
indlæser H3G's
hjemmeside.
-
Brugerne
vælge spilikonet pa
(normalt er det den side, der vises, nar du
vælger fanen ved siden af "I dag pa 3"). Pa siden
med spil kan du se listen over spil, vælge og
downloade spil. Eller du kan anvende menuen
skal
forsiden.
Download programmer for at komme ind
siden med
pa
URL.
Indstillingen er som standard pa siden med spil
pa H3G's hjemmeside (eller den kan være tom,
hvis operatøren ikke angiver URL'en). Hvis du vil
ændre standardindstillinger, kan URL'en ændres
i menuen Indstillinger.
spil.
Indstillinger
Bemærk
Bemærk, at det normalt koster ekstra at
downloade et
spil.
Menuen anvendes til
internet-portalsitet,
indstilling
som
af Java
der skal
forbindelse til for at downloade programmer.
Menuen anvendes til at finde og køre
Vælges denne menu vises listen
gemte og konfigurerede Java
internet-portalsites.
downloadede programmer, fx
spil. Vælg
Det første
Download for at
programmer, der
hvis der
indstillingsdisplay:
er gemte emner.
1.
et
Mine
er
applikationer
se
være
listen
over
downloaded til mobiltelefonen.
72 U8330 Betjeningsvejledning
Vælg
emne
med
over
aktuelle,
Viser emneliste,
piletasterne Op/Ned.
Applikationer
2.
Tryk pa
for at aktivere den
tasten
valgte
emneservice.
3.
Tryk pa
venstre
valgtast [Valg]
for at vise i
pop-up-menuen.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] for at
følgende emner i pop-up-menuen.
a Vis: Viser indholdet af det
a
Tilføj
ny:
Ny profil
er
valgte
vise
emne.
tilføjet.
Alle downloadede
Bemærk
menuen
Vælg "Applikationer > Indstillinger". I
Indstillinger, tilføjes en liste, der specificerer
spilsitets URL og slar emnet pa listen "Til".
Starter WAP-browser ved at vælge
"Applikationer > Download applikationer".
WAP- browseren viser
emnelisten, der
"Applikationer
er
>
dig
Java-programmer er opført i
"Applikationer > Mine applikationer ".
Java
URL-siden i
aktiveret i
menuen
Indstillinger".
Java-spillænke, mens der søges pa
siden, medfører downloading af Java-spillet. Følg
blot brugeranvisningerne for at downloade
Java-spil.
Valg
af
en
U8330
Betjeningsvejledning 73
6.Browser
Browser
3
giver dig
en
verden af kommunikations-,
informations- og
Du kan bede
underholdningstjenester.
om
radighed
3G-dækningsomrade.
Browseren
er
til
For at starte browseren i
tasten
browser-relaterede
ting som Tøm
cachen, Sessioninfo., ryd cookies,
rutebeskrivelse i de største
byer, fa de seneste nyheder, blive holdt
opdateret med sportsresultater og meget
a
Tilbage: Flytter
a
Frem:
til
foregaende
etc.
side.
mere.
i
Flytter
Følgende eksempel
til næste side.
viser funktionen i
browser-menuen "Frem".
standby mode, tryk pa
1.
Navigationsside
A
>
Side B
>
Side C
>
Side
.
D
2.
Vælg en "Tilbage"-menu pa side
placerer brugeren pa side C.
3.
Vælg
Hjem
Vælg
Du kan indstille
Indstillinger:
a
Startside i internet-menuen og
tasten
tryk pa
.
opdatere aktuel side, tryk pa
højre valgtast [Opdater].
Hvis du vil
Følgende funktioner er
venstre valgtast [Valg].
a
Hjem: Flytter
a
Opdater:
a
Bogmærker:
den
den
til
den
a
til startsiden.
Indlæser den aktuelle side
Du kan
igen.
tilføje eller gemme
aktuelle side til Bogmærker eller se
gemte liste under Bogmærker.
76 U8330 Betjeningsvejledning
"Tilbage"-menu pa side C, flyt til side
B. Hvis der vælges en "Frem"-menu, flytter du
til side D igen.
en
Ga til URL: Etablerer forbindelse til den
specifikke
radighed: Tryk pa
D. Det
URL efter
redigering.
Browser
Bogmærker
Funktionen
giver dig mulighed for at gemme og
redigere hjemmesider, som du ofte besøger.
a Send meddelelse: Den
bogmærke-URL
valgte
kan sendes
som
SMS eller
MMS.
a
Tilføj
ny:
Tilføjer
a Ændre: Du kan
adresse
pa
det
a Slet: Sletter det
et
nyt site til bogmærkelisten.
redigere og gemme
valgte bogmærke.
navn
og
valgte bogmærke.
a Slet alt: Sletter alle
gemte bogmærker.
a Vis: Viser indholdet af det
valgte
Sikkerhedscertifikater
Der vises
emne.
en
liste
over
de certifikater, der
er
til
radighed.
Gemt sider
Gemmer den viste side
som en
off-line fil.
Der kan maks. gemmes 20 sider.
Ga til URL
Etablerer forbindelse til den
specifikke
URL efter
redigering.
U8330
Betjeningsvejledning 77
Browser
Indstillinger
a Profiler
Vælg profiler
a
trykke pa
som
abner browseren
Ryd
cache
Sletter
a
ved at
knappen
gemte data i cache-hukommelsen.
Tegnvisning
Vælg tegn opsætning fra følgende liste
: Automatisk, Engelsk(ASCII), Engelsk(ISO),
Engelsk(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8),
Kinesisk(BIG5)
a
Scrolling
Her kan du bestemme
vælge
scroll-hastigheden
og
Live
Telefonen starter automatisk browseren, hvis
du ikke
bruger tastaturet inden for den
fastsatte tidsperiode, efter at du har abnet
telefonen.
benyttes til streaming. Streaming
starter typisk automatisk fra browseren.
Browsing
af video
kan
Kontrol af live
streaming
1.
knappen: Vælg
2.
Knappen lyd
mellem 1 linie, 2 linier og 3 linier
a Start browser autom.
Streaming
mellem
til/fra: slar
lyden
og Pause
til eller fra
Valg:
Nar du trykker
(Valg)
vises
pa
en menu
til/fra: slar
1.
Lyd
2.
Oplysn.
den venstre funktionstast
om
streaming
med
lyden
følgende
alternativ:
til og fra
indh.:
Viser information
78 U8330 Betjeningsvejledning
Afspil
om
serveren
det aktuelle indhold
pa
Browser
Normal
Streaming
Normal
streaming ligner live streaming,
download sker inden afspilning.
Kontrol af
Hvis
men
streaming
streaming
ikke
er
live, viser mobil telefonen
VCR-kontrollen og den aktuelle
1.
Knappen
2.
Højre-/venstre-knappen: Med denne knap
kan du ga frem eller tilbage hurtigere. I
følgende eksempel vises funktionerne for
afspilningsmenuen "FF/REW"
-
-
:
Skift mellem
afspilnings-tid.
Afspil
og Pause
trykker pa knappen FF/REW under
streaming pauses videoen pa mobil telefonen
Hvis du
Ved fortsat
tryk pa knappen
FF/REW viser
mobil telefonen den nye tid samt statuslinie.
(brugeren
FF/REW)
kan
vælge
ny tid med
knappen
Nar knappen FF/REW ikke trykkes
-
begynder
mobil telefonen
pa
afspilningen
af den
nye tid
3.
til/fra: slar
Knappen lyd
Valg-menuen
er
den
lyder
samme
til og fra
ved live
streaming
U8330
Betjeningsvejledning 79
7.Kalender
Kalender
Kalender
Manedlig
kalenderadministration
1.
Vælg
kalender i
2.
Vælg
Kalender og
3. Den
4.
topmenuen.
tryk pa
manedlige visning
tasten
.
vises.
Indledningsvis star markøren pa dags dato
henhold til indstillinger pa mobiltelefonen.
i
5. Du kan
flytte datomarkøren til ønsket
placering med 4-vejs piletasterne.
3. Indtast ønsket klokkeslæt
6. Pa
en
dato, hvor der
mærkedag
er en
eller andet
aftale,
Tilføj
1.
en
taster.
hjørne
af
pa
aftaler i
displayet.
ny aftale
valgtast [Valg] I displayet
Manedlig kalenderplanlægning, vælg Tilføj Ny
i pop-up-menuen og tryk pa tasten
Vælg alternativt den højre valgtast [Tilføj] i
displayet Manedlig kalenderplanlægning.
Vælg
4. Indtast emnet og
82 U8330 Betjeningsvejledning
de numeriske taster.
tasten
.
Vælg type af planlægningsemne
piletasterne venstre/højre.
6.
Vælg gentagelsestype piletasterne
venstre/højre.
7.
Vælg alarmtype
venstre/højre.
8.
Tryk pa
.
pa
tryk pa
5.
venstre
2. Indtast ønsket dato
de numeriske
gemt, vises de
tilsvarende ikoner og nummeret
nederste venstre
en
pa
aftale.
tasten
med
med
piletasterne
for at gemme den nye
Kalender
Sadan sletter du
1.
en
aftale
valgtast [Valg] i displayet
Manedlig kalenderplanlægning, vælg Slet
tryk pa tasten
Vælg
venstre
og
.
2.
herunder Slet før, Slet flere
Pop-up-menuer,
og Slet alle, vises.
3.
Valg
Slet før og
alle aftaler, der
4.
Vælg
Flere og
tryk pa tasten
ligger før dags
tryk pa
tasten
for at slette
dato.
.
Der vises et skærmbillede, hvor du skal
angive, hvornar fastlagte aftaler skal slettes
fra. I dette display indtastes den ønskede
for at slette aftaler
periode. Tryk pa tasten
i den pagældende periode.
5.
Vælg
Slet alt og
tryk pa
tasten
for at
2. Understøttede
ferietyper
Ugentligt, Manedligt,
indstillinger.
3.
Arligt
Vælg ferieindstillingstype
tasten
inkluderer Pa
dagen,
og Flere
og
tryk pa
for at indstille ferien.
slette alle aftaler.
4. Datoen, der
Indstil ferie
1.
svar
til den indstillede ferie, vises
displayet Manedlig
kalenderplanlægning.
med grøn skrift i
valgtast [Valg] i displayet
Manedlig kalenderplanlægning, vælg Indstil
ferie og tryk pa tasten
for at vise
pop-up-vinduet for Ferieindstilling.
Vælg
venstre
U8330
Betjeningsvejledning 83
Kalender
Sadan søger du efter
en
aftale
Vælg venstre valgtast [Valg] i displayet Manedlig
kalenderplanlægning, vælg Søg og tryk pa
tasten for at vise displayet Søg aftaler.
1. Indtast det ønskede
aftalepunkt,
der skal
søges efter.
2.
Vælg
den
3.
Tryk pa
aftaletype,
tasten
4. Hvis der
er
der skal søges efter.
.
aftaler, der opfylder
søgekriterierne, vises aftalerne. Hvis der ikke
er aftaler, der opfylder søgekriterierne
tilfredsstillende, vises meddelelsen Ingen
match.
GatilIdag
1.
valgtast [Valg] i displayet
Manedlig kalenderplanlægning, vælg I dag
tryk pa tasten
Vælg
venstre
og
.
Flyt
1.
til
specifik
dato
valgtast [Valg] i displayet
Manedlig kalenderplanlægning, vælg Ga til og
for at fa vist vinduet Ga til
tryk pa tasten
Vælg
displayet Manedlig
kalenderplanlægning stiller sig pa dags
2. Datomarkøren i
venstre
Hukommelsesinfo:
dato.
Viser aktuel anvendelse af hukommelse.
2. Indtast ønsket dato for at
flytte
til og
tryk pa
tasten
displayet Manedlig
kalenderplanlægning flytter sig sa hen pa
3. Datomarkøren i
pagældende
dato.
84 U8330 Betjeningsvejledning
den
dato.
Kalender
Opgaver
Forespørgsel
1.
Vælg
2.
Vælg Opgaver
3. Den
Tilføj
1.
kalender i
og
tryk pa
tasten
.
gemte Opgaveliste vises.
til aktiver
Vælg Tilføj ny pa den venstre valgtast [Valg] i
displayet Opgaver for at tilføje en ny opgave
eller højre valgtast [Tilføj].
2. Indtast
tilføjer
3.
topmenuen.
Opgave,
et
Tryk pa
Dato og notater, nar du
Opgave
1. Hvis du vil markere et
emne.
tasten
opgaveliste, vælges
for at gemme den nye
2.
opgave.
Vælg
1.
2.
Opgave/Slet
i den
en
gemte
emnet i listen Aktiviteter.
linje
over
det
valgtast [Valg]
planlagte emne
værende udført.
alle
3.
Vælg det ønskede emne i Opgavelisten og
tryk pa Slet pa venstre valgtast [Valg] for at
slette
en
Vælg
Slet Alt med venstre
opgave.
at slette alle
emne
Udført med den venstre
for at trække
som
Slet
udført/Endnu ikke udført
valgttast [Valg]
gemte Opgaver.
Vælg
Endnu ikke udført, for at annullere
Udført.
Detaljeret visning
for
af opgaver
Vælg det ønskede emne i Opgavelisten
detaljeret information. Tryk pa tasten
fa vist detaljeret visning af emnet.
U8330
for at
se
for at
Betjeningsvejledning 85
Kalender
Memo
Gemte
memos
1.
Vælg
kalender i
2.
Vælg
Notat og
3. Den
Tilføj
topmenuen.
tryk pa
tasten
.
gemte aktivitetsliste vises.
Memo
1. For at
vælger du Tilføj ny
pa den venstre valgtast [Valg] i displayet
Generelt memo eller pa højre valgtast [Tilføj].
tilføje
et ny memo,
2. Indtast indholdet af det memo, der skal
Rediger
Du kan
notat
redigere
det
valgte
notat.
gemmes.
3.
Tryk pa
Slet memo/Slet alle
for at gemme notatet.
tasten
1.
Memo Las/Las op
1.
Vælg
listen
over
konverteres til et
2.
pa
det ønskede emne, der skal
gemte
Vælg Flyt
til
memos.
fortroligt
fortroligt
lases,
Det laste
memo
memo.
memo
Fortroligt
memo
for at udløse
86 U8330 Betjeningsvejledning
Slet
2.
Vælg
memo
venstre
i listen Memo og
valgtast [Valg]
tryk
til at slette
gemte
valgttast [Valg]
for
memos.
[Valg]
under
lasningen.
emne
Slet Alt med venstre
Ændre
til
pa
at slette alle
med tasten
lasen, vælg Ga
det ønske
notatet.
fra
for at lase notatet.
3. For at udløse
Vælg
baggrund
Du kan ændre
i notatet.
baggrundsbilledet
med
piletasten
Kalender
Filinfo:
Du kan
se
titlen, størrelsen og oprettelsesdatoen
af det memo, du
vælger.
Hukommelsesinfo:
Du kan
se
hukommelsesstatus: I alt, I
brug
og
ledig.
Privat
memo
1.
Vælg
kalender i
2.
Vælg
Privat
3. For at
se
topmenuen.
memo
og
eller slette
et
fortroligt memo,
adgangskode, der
tryk pa
tasten
indstillingen
Memo
.
som
skal du indtaste den
er
indstillet i
mobiltelefonen.
U8330
Betjeningsvejledning 87
8.Værktøj
Værktøj
Hurtigmenuer
Med
Hurtigmenuen
kan du
tilføje
dine egne
modtaget. Nar
du opretter din egen menu, far du hurtigt
adgang til den ønskede funktion pa det ledige
display ved at trykke pa piletasten. Vælg den
ønskede menu i menuen My 3 og tryk pa
piletasterne Op/Ned for at ga til den ønskede
favoritter til listen, du allerede har
menu.
a
Tilføj ny: Tryk pa højre valgtast [Tilføj] i listen
[Tom]. Vælg emnet i menuen og gem det
ønskede menupunkt.
a Ændre:
Tryk pa
den
højre valgtast [Aendr]
eller den venstre valgtast [Valg] i listen
Tilføjede menupunkter. Vælg Rediger i
menuen for at redigere et gemt menupunkt.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] i listen
over tilføjede menupunkter. Vælg Slet i
menuen for at redigere et gemt menupunkt.
a Slet:
Tryk pa venstre valgtast [Valg]] i
tilføjede menupunkter. Vælg Slet fra menuen
for at slette Hurtigmenupunkterne 6 til 0.
a Slet alt:
Tryk pa venstre valgtast [Valg]
over tilføjede menupunkter.
a Vis info.:
listen
90 U8330 Betjeningsvejledning
i
Vælg
om
Vis info i
menuen
den aktuelle
menupunkt.
for at vise information
placering
af det
tilføjede
Værktøj
Alarm
I funktionen Alarm kan du indstille flere
alarmer. Du kan
ogsa
gentagelsesinterval
a
Vælg
indstille tiden,
alarmlyd.
og
din ønskede alarm til
alarmlisten.
tilføje
separate
en
indstilling i
Tryk pa højre valgtast [Tilføj]
ny alarm, hvis der ikke
er en
for at
alarm.
a Indstil/Annuller alarm: Tænd og sluk for
alarmen med
piletasten.
a Indtast alarmklokkeslæt: Indtast det ønskede
alarmklokkeslæt ved at
Hvis tidsformatet
du
vælge
valgtast.
er
angive
time og minut.
et 12 timers
enten 'am' eller
'pm'
format, skal
med
a
Vælg gentag-tilstand: Vælg ønsket
gentag-tilstand med piletasten.
a
Vælg klokke: Vælg
piletasten.
a Indtast
memo:
højre
Bemærk
Alarmfunktionen
mobiltelefonen
fungerer ikke,
er
hvis
slukket.
klokken til alarmen med
Indtast alarmnavn.
Tryk pa tasten for at gemme den ændrede
alarmindstilling, nar du er færdig med
indstillingen.
U8330
Betjeningsvejledning 91
Værktøj
Lommeregner
Mobiltelefonens
regnemaskine kan addere,
subtrahere, multiplicere og dividere. Du kan
pa
indtaste tal
de numeriske taster og
regnefunktionerne
med
Du kan indsætte et
tasten
4-vejs piletasterne.
decimaltegn
ved at
trykke pa
.
Uanset, hvornar du trykker pa tasten
bliver
karaktererne sekventielt slettet i omvendt
rækkefølge.
Omregner
Verdenstid
Funktionen omregner alle ønskede
Funktionen Verdensur
større
byer
1. Du kan
over
om
med
piletasten
eller
højre valgtast
er
7 former for enheder, der kan omregnes:
Valuta, areal, længde, højde, temperatur,
volumen og
hastighed.
[Liste].
2. Du kan
venstre
en
hele verden.
tiden i det ønskede land eller den
by
i
enhed.
Der
se
ønskede
giver tidsoplysninger
malinger
vælge en by som
valgtast [Angiv].
base med den
Bemærk
Du kan indtaste et tal med decimaler ved at
trykke pa
92 U8330 Betjeningsvejledning
tasten
.
Værktøj
Valuta
1.
Vælg
en
valutamenu.
2. Du kan indstille
med
valutaomregningsfunktion
højre valgtast [Takst].
en
3. Indtast standardenhed i Lokal og
tasten
tryk pa
.
Nu kan du
se
den
omregnede
valuta i
Udenlandsk.
4. Du kan
se
den lokale møntfod i Lokal ved at
indtaste standardenheden i Udenlandsk.
5.
Tryk pa højre valgtast [Nulstil] for at rydde det
aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i
feltet.
6.
eller
for
Tryk pa tasten
valutaomregningsfunktionen.
Overflade
1.
Vælg
2.
Tryk pa højre valgtast [Enhed]
menuen
Overflade.
og
vælg
den
enhed, der skal omregnes.
at forlade
3. Indtast standardenheden for at fa den
konverterede værdi vist.
4.
Tryk pa højre valgtast [Nulstil] for at rydde det
aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i
feltet.
5.
eller
Tryk pa tasten
omregningsfunktionen.
for at forlade
U8330
Betjeningsvejledning 93
Værktøj
Længde
1.
Vælg
2.
Tryk pa højre valgtast [Enhed] for
den enhed, der skal omregnes].
menuen
Længde.
at
vælge
3. Indtast standardenheden for at fa den
konverterede værdi vist.
4.
Tryk pa højre valgtast [Nulstil] for at rydde det
aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i
feltet.
5.
eller
for
Tryk pa tasten
længdeomregningsfunktionen.
at forlade
Temperatur
1.
Vægt
Vælg
2.
Tryk pa højre valgtast [Enhed]
menuen
Vægt.
Temperatur.
konverterede værdi vist.
og
vælg
den
3.
enhed, der skal omregnes.
konverterede værdi vist.
4.
Tryk pa højre valgtast [Nulstil] for at rydde det
aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i
feltet.
eller
for
Tryk pa tasten
vægtomregningsfunktionen.
94 U8330 Betjeningsvejledning
at forlade
Tryk pa højre valgtast [Nulstil] for at rydde det
aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i
feltet.
3. Indtast standardenheden for at fa den
5.
menuen
2. Indtast standardenheden for at fa den
1.
4.
Vælg
eller
for at forlade
Tryk pa tasten
temperaturomregningsfunktionen.
Værktøj
Volumen
1.
Vælg
2.
Tryk pa højre valgtast [Enhed]
menuen
Volumen.
og
vælg
den
enhed, der skal omregnes.
3. Indtast standardenheden for at fa den
konverterede værdi vist.
4.
Tryk pa højre valgtast [Nulstil] for at rydde det
aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i
feltet.
5.
Tryk pa
tasten
eller
for at forlade
Timere
volumenfunktionen.
Hastighed
1.
2.
Vælg
menuen
Vælg dag
Hastighed.
Tryk pa højre valgtast [Enhed]
Datosøgeren
og
vælg
den
enhed, der skal omregnes.
konverterede værdi vist.
Tryk pa højre valgtast [Nulstil]
aktuelle indtastningsfelt og placer
for at
rydde
det
finder antallet af resterende
pagældende
til
dag
Vælg
2.
Vælg det ønskede punkt i listen for
endelig dato og resterende dage.
3.
Tryk pa
en menuen
tasten
dage
aftale.
1.
markøren i
feltet.
5.
før den
Nedtælling
3. Indtast standardenheden for at fa den
4.
for nedtæl.
Datotæller.
for at
se
at
se
titel,
listen.
eller
for at forlade
Tryk pa tasten
hastighedomregnings-funktionen.
U8330
Betjeningsvejledning 95
Værktøj
4.
Tryk pa højre valgtast [Tilføj]
for at indtaste
titel og ny dato.
Tryk pa
for at
tasten
tilføje punktet
i listen.
Med denne funktion kan du
notat. Du kan
meddelelse,
Stopur
optage
som
en
optage
et
mundtligt
talebesked til hver
hver har
en
varighed pa
1
minut.
Funktionen
Stopur
findes i mobiltelefonen.
1.
Vælg
2.
Tryk pa
tasten
for at gemme
3.
Tryk pa
tasten
for at
se
Diktafon
menuen
Stopur.
Server-synkronisering
stopuret.
stoppe stopuret, og
en
synkroniserer
mobiltelefon og dataene
pa
dataene i
en server som
kontaktinformation, planlagte aktiviteter
den det malte tidsforløb.
Tryk pa
5.
Tryk pa venstre valgtast [Runde] under
handlingen for at optage det aktuelle
tidsforløb og fortsætte stopuret.
for at fortsætte
osv.
fx
via
et tradløst netværk.
4.
tasten
Funktionen Server sync
stopuret.
Tilslut
i
Vælg Server-synkronisering
og tryk pa tasten
menuen
Værktøj
.
6. Du kan gemme op til 6
tidsposter ved at
trykke pa venstre valgtast [Runde]. Hvis
antallet af optagede tider overskrider 6, bliver
den ældste slettet.
Tryk pa
nulstille
den
højre valgtast
stopuret.
96 U8330 Betjeningsvejledning
tast
[Nulstil]
for at
Vælg
Tilslut og
Tilslut til
tryk pa
tasten
med den
.
valgte serverprofil
synkronoseringsanimationen vises, mens
synkroniseringen udføres.
serveren
og
Værktøj
Log
a
Sadan sletter du profiler
1.
Vælg Server-synkronisering punkt i menuen
Funktioner og tryk pa tasten
Vælg Log og
for at se den senest
tryk pa tasten
gennemførte synkroniseringshandling i loggen.
2.
a
konfigurere profilen
synkroniseringsserver.
a
Tilføj
ny
Vælg
for
valgtast [Valg]
JA for at slette den
Sadan vælger du
og
vælg
valgte profil.
en server
serverprofil til synkronisering i
skærmen Indstillinger og tryk pa tasten
Vælg
Her kan du
venstre
Slet.
.
Indstillinger
Tryk pa
en
en
.
profil
1. Indtast og
vælg profilnavn, hostadresse,
brugernavn, adgangskode,
kontaktpersoner, kontaktnavn, kalender,
kalendernavn, opgaver,
og
a
navn
pa
opgaver
adgangspunkt.
2.
Tryk pa
profil.
3.
Tryk pa venstre valgtast [Valg] i
indstillingsskærmen og vælg Tilføj
tilføje en ny profil.
for at gemme den nye
tasten
Sadan redigerer du
den
en
for at
profil
1.
Vælg
2.
Tryk pa højre valgtast [Valg], vælg Rediger
og rediger den valgte profil.
profil,
der skal
redigeres.
U8330
Betjeningsvejledning 97
9.Indstillinger
Indstillinger
Profiler
Du kan indstille
tale/video-ringelyde, tastelyd,
klaplyd, lydeffekter, tænd/sluk og lydstyrke.
Ringelyden understøtter MP3, .3gp, AAC, MIDI,
WAV og AMR.
Understøttede
profiler
er
Normal, Tavs, Vibration
alene, Hovedsæt, Udendørs, Brugertilpasset 1,
Brugertilpasset 2 og Brugertilpasset 3 profil.
for at
Vælg en profil og tryk pa tasten
aktivere profilen. Profilerne Normal, Tavs, Kun
vibrering, Hovedsæt og Udendørs har ingen
funktionsmenu. Nar markøren flyttes til en profil
vises den tilsvarende menu i valglinjen. Hvis du
vælger menuen Vis/Rediger, kan du se profilens
indstillinger eller redigere profilens indstillinger.
Menuen Profiler har
a
Signaler
følgende
undermenuer:
med
vælge mellem
Ringesignal, Vibration, Ring & vibrer, Ring
Du kan
ringetone
ved
indgaende opkald.
a Volumen
ringelydens lydstyrke
indgaende opkald.
a Meddelelsesalarm
Funktionen bestemmer den
ringetype,
der
minut, Hvert 2. minut, Hvert 5. minut og Hvert
Funktionen bestemmer
om
video-ringelyden
lyder, nar der er kommet en meddelelse. Du
kan vælge mellem en af Ingen, 1 gang, Hvert
efter vibration og Stille.
meddelelse
Funktionen bestemmer
ved
indgaende opkald.
a Tale
ringetone
Funktionen bestemmer
Funktionen bestemmer meddelelsesstatus for
et
a Video
tale-ringelyden
indgaende opkald.
100 U8330 Betjeningsvejledning
for
10. minut.
Indstillinger
Telefon
a Meddelelsestone
Funktionen bestemmer den
at der
a
er
modtaget
en
der indikerer,
lyd,
meddelelse.
I
menuen
formatet
Tidsindstillinger kan du ændre
i tid/klokkeslæt-displayet samt det
aktuelle klokkeslæt og dato.
Advarselssignal
Funktionen bestemmer,
om
advarsler
er
slaet
Tid
til/fra.
1.
a
Tastelydeffekt
indikerer, at der trykkes pa
en
lyd,
der
som
3.
Vælg klokkeslætformat
venstre/højre.
4.
Tryk pa
lydstyrken pa
de
tasten
med
piletasterne
for at gemme
klokkeslættet.
Klaplydeffekt
menu
pa
numeriske taster.
tastelyden.
Med denne
2. Indtast det aktuelle klokkeslæt
tast.
Tastelydstyrke
Denne funktion bestemmer
a
og
.
Denne funktion bestemmer den
a
Vælg Tid i mobiltelefonens indstillingsliste
tryk pa tasten
kan du
vælge
en
melodi,
afspilles, nar klappen abnes og lukkes.
Bemærk
For at ændre AM/PM skal du
a Tænd-effekt
Denne funktion bestemmer den tænd-effekt,
der indikerer, at mobiltelefonen
er
trykke pa højre
valgtast [am/pm].
tændt.
a Sluk-effekt
Funktionen bestemmer den tænd-effekt, der
indikerer, at mobiltelefonen
er
slukket.
U8330
Betjeningsvejledning 101
Indstillinger
Dato
1.
Vælg Dato i mobiltelefonens indstillingsliste
tryk pa tasten
og
.
2. Indtast datoen
pa
3.
Vælg datoformat
piletast.
4.
Tryk pa
de numeriske taster.
med venstre og
tasten
højre
for at gemme datoen.
Bemærk
Sørg
for at indstille den
præcise
dato og
klokkeslæt for at sikre, at alle 3's
fungerer
tjenester
korrekt.
Autoopdat.
klokkeslæt automatisk
pa TIL,
bliver tid og
opdateret
i henhold til
den aktuelle tidszone. Hvis Bekræft først
vælges,
bekræftes dato og klokkeslæt før den
automatiske
opdatering.
Sommertid
Denne funktion aktiverer sommertid. Ved at
indstille Gem
dagslys
til TIL aktiveres sommertid
102 U8330 Betjeningsvejledning
samme.
klokkeslæt
er
(Fx,
04:53,
hvis det aktuelle
er
sommertiden
05:53).
Telefoninfo
dato/tid
Nar Autoopdatering star
med det
Menuen viser information
om
programversionen.
Indstillinger
Display
Her kan du indstille
displayindstilling
displayfunktioner,
bl.a.
og temaer.
Baggrundslys
Anvendes til at
anvender
vælge om
baggrundslys.
Item
mobiltelefonen
Standardværdi
Fra
5 sek.
Tid for skræm
10 sek.
15 sek.
Farveskema
20 sek.
Niveau for skræm
Til
Du kan ændre
Lys
titellinjeomrade
Normal
menuens
farve, valgtastomradet,
og markøren ved at ændre
menufarven.
Fra
5 sek.
Tid for forskræm
10 sek.
Du kan
vælge
menufarverne
Bla, Violet, Orange
og Grøn.
15 sek.
20 sek.
Fra
5 sek.
Tastaturvarighed
10 sek.
Skrifttype opkald
Du kan indstille
skrifttype
og farve
15 sek.
vises i Skærmbilledet, nar du
20 sek.
opkald.
pa
de tal, der
foretager
et
Til
U8330
Betjeningsvejledning 103
Indstillinger
Urvisning
a Sender meddelelse
Du kan indstille skriftstørrelse og farve
Du kan
pa uret,
hoveddisplayet. Du kan indstille
størrelse til Ingen Skjul, Lille eller Stor. Hvis Lille
eller Stor vælges, kan du indstille farven med
farveoversigten.
vælge
et billede til
visning, nar
du
visning, nar
du
visning, nar
du
sender besked.
der vises i
a Tænd
Du kan
vælge
et billede til
tænder for mobiltelefonen.
Menustil
a Sluk
Du kan indstille
Rotationstype
menutypen til Ikontype,
eller
Du kan
Listetype.
a
Farve
baggrunden
efter temaer.
vælge
status),
der vises
en
Du kan indstille
baggrund (animeret
i ledig tilstand.
eller
baggrundsfarven pa
forreste
Velkomsthilsen
Indstil
a
pa underdisplay
skærm.
Hjemmeskærm
Du kan
et billede til
slukker for mobiltelefonen.
Skærmtema
Du kan indstille
vælge
Indgaende opkald
vælge et billede til visning, nar der
modtages et opkald.
Indstillingen gælder pa tale- og videoopkald.
er
en
besked, der vises, nar mobiltelefonen
tændt.
Du kan
a
Standby valgtast
De venstre og
Udgaende opkald
der
vælge et billede til visning, nar du
foretager et opkald. Indstillingen gælder pa
tale- og videoopkald.
skærmindhold.
Du kan
104 U8330 Betjeningsvejledning
er
dem.
højre valgtaster
aktiverer
prompte,
placeret i de virtuelle bokse umiddelbart
Prompterne ændrer sig alt efter
over
Indstillinger
Netværk
Vælg
net
a Automatisk
Funktionen søger automatisk efter netværket
og
registrerer
mobiltelefonen i netværket.
a Manuel
Med denne funktion kan du søge i listen
netværk og
forsøge
at
angive, hvilket netværk
registrere dig pa.
over
du vil
a
Adgangskode: Adgangskode
Foretrukne
a APN:
Du kan
vælge
og
se
foretrukne lister
det aktuelle USIM-kort og
redigere
gemt pa
den aktuelle
foretrukne liste.
over
navn:
Kontakt 3 Kundeservice for at ændre disse
indstillinger.
Du kan indstille
access-punkter. Vælg
venstre valgtast [Ændre]. Adgangspunkterne har
følgende emner.
a Forbindelses
APN-information
Sikkerhed
Access-punkter
Menuen viser listen
Serviceudbyderens
en
aktiveret vises et
PIN-kode. Nar den
dialogvindue,
er
der beder
dig
om
at indtaste PIN-koden for at forhindre
uvedkommende
brug
af mobiltelefonen.
Profilnavn
a Bærer: UMTS/CSD/GPRS
a
Brugernavn: Brugernavn
U8330
Betjeningsvejledning 105
Indstillinger
PIN-kodeanmodning
Du kan aktivere
en
PIN
(Personal
Identification
Numeric).
Du kan kontrollere den aktuelle
indstilling
i
statuslinjen.
1.
Vælg
PIN-kode
anmodning i menuen
tryk pa knappen
Sikkerhed, og
2. Indstil
.
punktet
anmodes
til Til eller Fra. Ved TIL,
er om en
mobiltelefonen
er
PIN-kode, nar
tændt.
3. Indtast den aktuelle PIN-kode og
knappen
4. Indtastes der
tryk pa
.
en
Ændre koder
Du kan ændre PIN, PIN2, sikkerhedskoden og
forkert PIN-kode 3 gange i
indtastningsvinduet
bliver PIN-koden
ugyldig.
I dette tilfælde skal PUK-koden indtastes for
at nulstille PIN-koden.
Bemærk
Hvis du ændrer koden og
5. PUK-koden ma maksimalt indstastes 10
gange. Hvis der indtastes
opkaldsspærringens adgangskode.
en
PUK-kode 10 gange, bliver
forkert
brugen
glemmer det,
skal du
kontakte din forhandler for at fa den last op eller
fa løst problemet
pa
anden made.
af
mobiltelefonen indskrænket. Hvis der sker,
skal du bede 3 Kundeservice
om
at lase din
mobiltelefon op.
Tryk pa Tilbage i PIN-kodens indtastningsvindue
for at vende tilbage til foregaende trin.
106 U8330 Betjeningsvejledning
a PIN/PIN 2-kode
Med denne
menu
PIN2-koden.
kan du ændre PIN- eller
Indstillinger
1.
Telefonlas
Vælg Ændre koder i listen over
sikkerhedsindstillinger og tryk pa
tasten
Du kan anvende sikkerhedskoden for at
uvedkommende
2.
Vælg
undga
.
PIN eller PIN2-kode og
tasten
tryk pa
brug
af mobiltelefonen.
Nar du tænder mobiltelefonen, vil den altid bede
.
om en
3. Indtast den aktuelle PIN eller PIN2-kode og
sikkerhedskode, hvis du indstiller
mobiltelefonens las til "Tændt".
derefter den nye PIN- eller PIN2-kode.
Indtastning
af
en
gør PIN-koden
forkert PIN-kode 3 gange
ugyldig.
I dette tilfælde skal
Du kan
vælge
mellem Nar telefonen
Hvis SIM-kortet
tændes,
udskiftes, Straks eller Ingen.
du indtaste PUK eller PUK2-koden for at
nulstille PIN-koden.
4. Hvis du indtaster
gange, bliver
en
brugen
Forbindelse
forkert PUK-kode 10
af mobiltelefonen
indskrænket. I den situation skal du rette
Funktionen viser status
pa
forbindelsen mellem
mobiltelefonen og andre enheder. Du kan
vælge
USB eller IrDA.
henvendelse til 3 Kundeservice for at fa
mobiltelefonen last op.
Hukommelsesstatus
a Sikkerhedskode
Menuen anvendes til at
Med denne
menu
kan du ændre
UISM-kortets
adgangskoden pa mobiltelefonen. Antallet af
numeriske forsøg pa at indtaste
sikkerhedskoden er ikke begrænset, som det
er
a
tilfældet med PIN og PIN2.
information
se
mobiltelefonen og
hukommelsesforbrug.
om
Du kan fa
den hukommelse, der
er
optaget
af
kontaktpersoner, kalender, opgaver, memos,
private memos og SMS'er samt MMS'er.
Blokeringskode
Med denne
menu
kan du ændre
spærring
af
adgangskoden.
U8330
Betjeningsvejledning 107
Indstillinger
Fælles hukommelse
Funktionen viser status
pa
mobiltelefonens
brugerhukommelse.
Tildelt hukommelse
Funktionen viser
brugerens tilgængelige
hukommelse.
SIM-hukommelse
Funktionen vises status
pa brugerhukommelsen
i USIM-kortet.
Sprog
Med denne funktion kan du indstille sprog i
mobiltelefonen.
Gendan
indstillinger
Med denne funktion kan du
gendanne
indstillinger fra fabrikken.
En nulstilling fjerner ikke brugerindholdet.
108 U8330 Betjeningsvejledning
Fejlfinding
Før du
ringer
til 3 Kundeservice, skal du
kontrollere, at du ikke
telefonen,
som
er
Sp.
pa problemer
stødt
med
Hvorfor
der ekko, nar der etableres
er
forbindelse til
bestemt omrade?
beskrevet i dette afsnit.
Sv. Det kaldes for
Sp.
Hvordan far
jeg
vist listen
over
opkald, indgaende opkald
opkald?
Sv.
Sp.
Tryk pa
tasten
Hvordan far
jeg
Sp.
høre i
er
.
vist alle numre,
gemt i
Hvorfor bliver mobiltelefonen varm?
og
er
meget langvarig, hvis der spilles spil eller nar
tryk pa
browseren anvendes. Det har
indflydelse pa produktets
ingen
levetid eller
ydelse.
forbindelsen mudret og ikke til at
Sv. Nar et frekvensomrade
omrade,
mudret og med
andet
Sp.
Sv. Telefonen kan blive varm, hvis samtalen
Sp.
nogle omrader?
bestemt
som man
forbindelseslydstyrken
er for høj eller skyldes særlige egenskaber
(semi-elektronisk telefonudveksling) pa
udstyret i den anden ende.
og mistede
Tryk pa højre valgtast [Kontakter],
piletasten.
Hvorfor
'Ekko-fænomenet',
kommer ud for, hvis
udgaende
hukommelsen?
Sv.
mobiltelefoner i et
nogle
omrade,
Sp.
Hvorfor tænder
Sv.
Tag
kan forbindelsen
være
darlig lydkvalitet. Flyt
og prøv
batteriet ud, og sæt det ind
at tænde. Hvis der ikke
batteriet, og prøv igen.
110 U8330 Betjeningsvejledning
vibrering
til et
ikke?
er
igen. Forsøg
spænding, oplad
der
ingen ringelyd,
LCD-display?
Sv. Telefonen kan
Sp.
Hvorfor
være
eller Tavs.
Udendørs i
igen.
displayet
er
blinkende
ustabilt i et
er
Hvorfor
er
menuen
indstillet
Vælg
men
pa
kun et
Kun
Normal eller
Profiler.
batteriets levetid kortere i
standby-tilstand?
Sv. Batteriet
er
slidt op. Batteriets levetid bliver
Fejlfinding
kortere
som
tiden
gar.
Hvis batteriet kun
Sp. Jeg
holder cirka halvdelen af tiden i forhold til ved
første køb,
er
det
pa
tide at købe et
nyt
kan ikke finde
PUK-koden. Hvad
lasen,
batteri.
glemmer
min PIN-kode?
er
Sv. Standardlasekoden
'0000'. Hvis du
er
eller mister
PIN- eller
lasekoden,
kontakte din forhandler. Hvis du
Sp.
Hvorfor løber batteriet sa
normal
hurtigt
ud ved
brug?
eller mister
en
du ikke har
modtaget
skal du
glemmer
PIN- eller PUK-kode, eller hvis
en
sadan,
skal du
kontakte 3 Kundeservice.
Sv. Det
skyldes brugermiljøet, et
opkald eller et svagt signal.
stort antal
Sp.
Hvad sker der, hvis
man
taber
mobiltelefonen?
Sp.
Hvorfor bliver der ikke
ved
af
genkald
Kontaktpersoner?
en
ringet et
indtastning i
er
gemt korrekt i
Kontaktpersoner.
nødvendigt.
Gem dem
Sp. ndgaende opkald modtages
ikke.
Sv. Er din telefon tændt
ned i
sekunder)?
Sv. Mobiletelefonen kan slukke eller nulstille,
dette
betyder
mobiltelefonen har
funktionen
3
op
men
Sv. Kontroller, at nummeret
om
nummer
( trykket
Prøver du at fa
nødvendigvis,
taget varig skade.
at
igen
mere
adgang
ikke
end
til det
ogsa have
indgaende opkald.
korrekte mobilnet? Du kan
indstillet
spærring
for
U8330
Betjeningsvejledning 111
Tilbehør
Oplader
Adapteren anvendes til opladning af batteriet. Den understøtter standarderne i
Europa/Australien/Storbritannien og Hongkong (100-240 Volt 50/60Hz strømudtag).
Det
tager
31/2 time at
oplade
Europa
112 U8330 Betjeningsvejledning
et helt fladt batteri.
Australien
Storbritannien og
Hongkong
Tilbehør
Hovedsæt
USB-kabel
Tilslutter til mobiltelefon
Tilslutter din telefon til
giver handfri
betjening. Inkluderer
en
og
Vristrem
Batteri
pc.
øredel, mikrofon og
integreret
opkaldssvar/afbrydknap.
U8330
Betjeningsvejledning 113
Ordliste
2G
AMR
2G tradløst
kommunikationssystem.
2G
Multirate codex. Er et talekodeks, der
systemet understøtter darlig stemmekvalitet og
er
low-rate
understøtter.
kodningshastigheder (fra 4,75 til 12,2Kbps), sa
det tilpasset giver kvalitetstaleservice under
forskellige radiokanalforhold.
3G
Download
3G tradløst
Download
GSM i
packet-data tjenester. 2G anvender
Europa, og CDMA i 2G systemet
kommunikationssystem. 3G betyder
næste generation af tradløse
kommunikationssystemer, der er udviklet pa
basis af 2G tradløse kommunikationssystemer.
3G systemet understøtter
kommunikationsservice i realtid og high-rate
packet-data service. 3G anvender til UMTS
udviklet pa GSM i Europa.
Adgangspunkt
Adgangspunket er et punkt, gennem hvilket
brugerne kan tilslutte sig netværket, sa de kan
anvende netværkstjenester.
114
Adaptive
U8330
Betjeningsvejledning
udviklet af ETSI til GSM. AMR understøtter 8
betyder at sende filer fra et
computersystem til et andet. Downloading
betyder normalt at sende filer fra et stort system
til et lille system.
IrDA
(Infrared
Data
Association)
En standard defineret af IrDA. Den
specificerer
data kan overføres tradløst via
maden,
som
infrarød
straling.
IrDA-
specifikationerne omfatter standarder
bade fysiske enheder og de protokoller, de
anvender til at kommunikere med hinanden.
for
Ordliste
mobiltelefoner
JavaTM
Programmeringssprog,
pa
alle
hardware-platforme, sma, mellemstore eller
store, uden ændringer. Det er promoveres og
utrolig udbredt pa internet, bade for offentlige
hjemmesider og intranet. Nar et Java-program
kører fra en hjemmeside, kaldes det en Java
applet. Nar den køres pa en mobiltelefon eller
personsøger, bliver den kaldt
MIDlet.
en
Line Identification Services
Tjeneste
opkald.
til
blokering
(Opkalds-id)
af telefonnumre eller antal
Musical Instrument
Digital Interface. Et filformat,
der gemmer digitaliserede musikinstrumentdata.
MIDI, eller Music Instrument Digital Interface er
oprindeligt en protokol til udveksling af data
mellem en computer og elektriske instrumenter.
(Multimedia Message Service)
En meddelelsesservice til mobiltelefoner,
standardiseret af WAP Forum og 3rd Generation
Partnership Program (3GPP).
For
ejere
af
Service
samme som
Short
-
mobiltelefon til mobiltelefon.
Meddelelsesadressering
er
primært
telefonnumre, idet trafikken foregar fra
mobiltelefon til mobiltelefon. MMS understøtter
ogsa e-mailaddressing, sa meddelelserne ogsa
kan sendes pa e-mail. Udover tekst, kan SMSog MMMS-meddelelserne ogsa indeholde
stillbilleder, tale- eller lydklip og i fremtiden
videoklip
og
præsentationsinformation.
MP3
Experts Group Layer-3 Audio. Et
filformat, der giver lyd i en kvalitet, der er
sammenlignelig med lyden pa en cd. MP3 er en
digital lydstandard udviklet af MPEG, Moving
Picture Experts Group, og som er meget
udbredt for digitale lydfiler.
Moving
MIDI
MMS
MMS det
(SMS) det giver automatisk
omgaende levering af brugerskabt indhold fra
Message
der genererer
programmer, der kan køre
er
Picture
MPEG4
Motion Picture
Experts Group
videostandard, udviklet af
4. En
digital
MPEG, Moving Picture
Experts Group.
MPEG4
komprimerer videodata, saledes
stor videofil kan sendes og gemmes
U8330
pa
at
en
en
Betjeningsvejledning 115
Ordliste
nemmere
made. MPEG4
særlig velegnet
er
til
mobilmiljøet.
Simple
Mail Transfer Protocol. En
sende e-mails mellem
Multimedier
Multimedier
SMTP
computere
protokol
over
til at
internet.
SMTP definerer formatet af kontrolmeddelelser
betyder medier,
forskellige mediedata,
som
der omfatter
mellem
tale, karakterstreng,
computere og interaktionsprocedurer
mellem dem for at sende e-mails.
billede og videodata.
For
øjeblikket betyder multimedier,
at
tjenester
leveres af multimedier.
Quick
for at etablere
med i alt 6
play
stand til at
Konferenceopkald
Mulighed
Quick play
en
telefonkonference
deltagere.
er en
ny service, der gør
brugerne
i
lydspor eller se en video
uden at downloade hele lyd- eller videofilen, sa
udbyderne af indholdet kan levere lyd- eller
videodata som fx film eller nyheder via
netværket i realtid pa brugerens anmodning.
lytte
til et
Roaming
Anvendelse af din mobiltelefon uden for dit lokale
omrade (fx
SDN
pa rejsen).
(Service
Telefonnumre fra
Dial
Sync betyder synkronisering af PIM-data
(Personal Information Management), som
kontaktinformation, tidsplanlægning,
Number)
netværksudbyderen,
der
adgang til særlige services, som talemail,
forespørgsler i telefonbøger, kundesupport
nødtjenester.
116 U8330 Betjeningsvejledning
Sync
giver
aktivitetsliste og notat med
server.
og
en
pc eller
en
ekstern
Ordliste
UMTS
Talebesked
Universal Mobile
Computerstyret svarservice, der automatisk
besvarer dine opkald, nar du ikke er til stede,
optager en hilsen og optager en besked.
Telephony System. UMTS er en
asynkron WCDMA 3G tradløs teknologi, der er
udviklet baseret pa GSM, 2G tradløs teknologi.
USB
Universal Serial Bus. Et
hurtig
og
en
bustype
interface med
og fleksibel forbindelse mellem enhederne
computer.
USIM
Universal Subscriber
Identity
Module. Et IC-kort
anvendt til UMTS, hvis indhold
som
er
det
samme
GSM's SIM-kort. USIM leveres af
netværksoperatøren og bærer godkendelse og
service grade data om netværksoperatøren samt
alle brugerspecifikke data.
Videoopkald
En kommunikationsservice, der
muliggør
kommunikation med billeder af brugerne over en
64Kbps datakanal. Videoopkaldsservice i realtid
er en
ny service i WCDMA's tradløse
kommunikationssystem, der er udviklet pa
af GSM- og GPRS-teknologien.
basis
U8330
Betjeningsvejledning 117
Indhold
A
D
Access-punkter
Adgangskoder
Adgangspunkt
.............................
...........................
Advarselssignal
Afvis
..........................
opkald.................................
Alarm
AMR
..........................
..........................................
.........................................
105
26
Diktafon
Display
......................................
.....................................
114
Display-information
101
Download
......................
..................................
96
103
23
114
IIndbakke
.....................................
af tekst
Indtastning
......................
Infrared Data Association
IrDA
............
..........................................
45
31
114
114
57
91
E
114
Eget
J
nummer
...............................
70
Java
..........................................
115
Emoticon..................................... 49
B
ExpressLink-meddelelse
Bagcover.....................................
Baggrundslys
Batteri
.............................
.........................................
Batteriniveau
...............................
Batterioplysninger
Blitz
........................
............................................
Blokeringskode
Browser
..........................
......................................
23
103
F
Kamera
14
Fast
23
Farveskema
18
Forespørgsel
nummer
...............................
...............................
...............................
55
76
..................................
Klaplydeffekt..............................
85
H
Lommeregner
...........................................
............................
Hukommelsesstatus
Hurtigmenuer
76
23,113
..................
..............................
101
L
Line Identification Services
Hjem
21, 65
103
21
107
K
Kalender...................................... 82
21
Hovedsæt
118 U8330 Betjeningsvejledning
...............
107
90
Lydafspiller
Lynopkald
..........
..............................
..................................
...................................
115
92
61
69
Indhold
M
P
Mail-boks
...................................
Meddelelsesalarm
Memo
......................
.........................................
48
100
86
S
PIN-kode
.....................................
PIN2-kode
Privat
memo
MIDI.......................................... 115
Profiler
MMS
PUK-kode
.........................................
Modtagede opkald
MP3
.......................
..........................................
MPEG4
.....................................
Multimedie
..................................
115
53
115
60
116
Multimedia
115
Service
......
................................
N
26
Sadan
oplades
87
SDN
.................................
105
Opgaver
...................................
......................................
.......................................
Opkalds-id.................................
Opkaldsblokering
Oplader
batteriet
Sikkerhed
27
Sikkerhedskode
.................................
Skabeloner
Quick play
.................................
116
...................
Skærmtema
...................................
service
..........................
......................
...............................
Skrifttype opkald
..........................
........................
116
Slet
memo
23
Slet
Opgaver................................
...................................
SMTP........................................
............................................
.........................
.....................................
92
Sprog
85
Stopur
52
Svartilstand
30
16
116
57
105
27, 107
.................................
Skriv meddelelse
R
................
nummer.........................
27
Q
........
Spærringsadgangskode................
Omregner
Opkald
lydstyrken
..........................................
Send mit
Søg
O
du
SIM-hukommelse
Roaming
...................................
justerer
78, 100
..................................
PUK2-kode
Roaming
Netværk
...............................
Sadan
115
Multimedier................................
Message
...................................
26
.......................................
........................................
................................
108
48
104
40
103
86
85
116
68
27
108
96
57
115
55
112
U8330
Betjeningsvejledning 119
Indhold
T
U
2G netværk
3G
.................................
............................................
3G netværk
.................................
114
23
Udbakke
UMTS
.....................................
.......................................
Urvisning
...................................
T9............................................... 31
USB
Tænd-effekt
USB-kabel
Tabte
...............................
opkald
Talebesked
..............................
.........................
101
53
..........................................
USIM
................................
...................................
56
net
Vælg
Tastelydstyrke............................
101
Verdenstid
Telefon
101
Videoafspiller
107
Videokamera
............................
......................................
Telefonlas
Timere
..................................
........................................
Tilføj
Memo
Tilføj
ny
.................................
........................................
Tjenesteopkaldsnr.
Trekantstastasten
117
104
117
113
19, 117
V
101
Tastelydeffekt
46
23, 117
Taleopkald...................................
120
23
W
......................
........................
....................................
...................................
95
Videoopkald
86
Videotelefoni
68
Viderestil
69
Volumen
20
...............................
...............................
........................
92
60
64
28, 117
...............................
opkald
105
..........................
......................................
54
53
95
Ændre koder
.............................
106
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising