LG | WD-11230FB | Owner's Manual | LG WD-11230FB Manuel utilisateur

LG WD-11230FB Manuel utilisateur
WD-13230(5)FB
WD-12230(5)FB
WD-11230(5)FB
WD-10230(5)FB
WD-13230(5)FBB(N)
WD-12230(5)FBB(N)
WD-11230(5)FBB(N)
WD-10230(5)FBB(N)
(2P~27P)
(29P~55P)
P
roductkenmerken
Jumbotrommel
40%
De
dan
van LG kan ongeveer 40 % meer was laden
conventionele wasmachine. Een grotere trommel
jumbotrommel
een
verbetert de
wasprestatie.
Economischer door het
Intelligent Wassysteem
Om het
energiegebruik en het waterverbruik tot een minimum te
beperken, detecteert het Intelligent Wassysteem de grootte van
de lading en de watertemperatuur. Ook bepaalt het op basis
hiervan het optimale waterniveau en de wastijd.
Kinderslot
Het
een
kinderslotsysteem wordt gebruikt om te vermijden
knop duwen om het programma te wijzigen terwijl
dat kinderen op
de machine
draait.
Ruisarm
snelheidscontrolesysteem
Door de washoeveelheid
systeem
ervoor
dat de
geluidsniveau bij
het
de balans te meten, zorgt het
gelijkmatig verdeeld wordt zodat het
en
was
centrifugeren
tot
een
minimum herleid wordt.
Automatisch herstarten
Als de wasmachine door
een
stroomonderbreking uitgeschakeld
werd, zorgt het systeem ervoor dat de wasmachine automatisch
weer opstart vanaf het moment waarop de cyclus onderbroken
werd, Vandaar gaat de wascyclus weer gewoon verder.
I nhoudsopgave
.......................................................................3
Waarschuwingen
Kenmerken ................................................................................4
Installatie ...................................................................................5
Aandachtspunten
Zeep toevoegen
voor
het
wassen
.........................................10
.......................................................................11
Functies ....................................................................................12
Gebruik
van
de wasmachine ....................................................13
Onderhoud ...............................................................................20
Storingsindex
.........................................................................23
Garantiebepalingen
2
.................................................................26
W aarschuwingen
LEES ALLE INFORMATIE ALVORENS U HET TOESTEL IN GEBRUIK
NEEMT.
Voor
uw veiligheid: alle informatie in deze handleiding dient te worden
opgevolgd om het risico voor brand, explosie of een elektrische schok tot
een minimum te beperken, en om schade aan eigendommen, verwondingen
of dodelijk letsel te voorkomen.
Waarschuwing
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
?
Installeer of
waar
?
?
het apparaat op een plaats
temperaturen onder het
plaats
het niet
aan
vriespunt of aan de weerelementen kan
worden blootgesteld.
Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit
toestel op enigerlei wijze aan te passen.
Probeer de machine niet zelf te herstellen.
uitgevoerd zijn door
niet-gekwalificeerd personeel
verwondingen en/of nog ernstigere
Herstellingen
onervaren
kunnen
die
?
?
?
aan
de machine.
Hou de
plaatsen onder en rondom de
toestellen vrij van brandbare materialen zoals
pluizen, papier, vodden, chemicalien, enz.
Nauw toezicht is nodig indien het apparaat
door of in de buurt
?
?
of
fouten veroorzaken
?
?
en probeer deze niet geforceerd te
openen wanneer hij op slot zit Dit kan
schade veroorzaken aan de wasmachine.
.
Om risico op een elektrische schok tot een
minimum te beperken, trekt u de stekker van
Sta niet toe dat kinderen op, met of in dit
toestel of enig ander apparaat spelen.
Laat de wasmachinedeur nooit open staan.
zekering van de wasmachine uit de
stoppenkast of zet de hoofdschakelaar van
?
het apparaat uit het stopcontact of haalt
Kinderen zouden op de geopende deur
hangen of in de wasmachine
kruipen.
Breng uw
?
hand of
arm
nooit in de
wasmachine terwijl deze nog draait. Wacht
tot de trommel geheel tot stilstand is
gekomen.
?
?
?
?
opgenomen.
Sla de wasmachinedeur nooit met kracht
dicht
kunnen gaan
?
droog geen artikelen die zijn
gereinigd, gewassen, gedrenkt in of
besprenkeld met brandbare of explosieve
stoffen (zoals was, olie, verf, dieselolie,
ontvetters, oplosmiddelen voor droog
reinigen, kerosine, enz.) die zouden kunnen
ontvlammen of exploderen.
Om dit te vermijden volgt u zorgvuldig de
was- en verzorgingsinstructies op van de
fabrikant die in het kledingstuk zijn
gebruikt.
van
kinderen wordt
?
Was of
Het wasproces kan de
textiel verminderen.
brandvertrager van
het elektrisch circuit in
uw
begint met onderhoud
of
Gebruik het
u
de
huis uit alvorens
u
reiniging.
apparaat nooit wanneer het
beschadigd is, niet goed functioneert,
gedeeltelijk is gedemonteerd, of er
onderdelen aan ontbreken of stuk zijn. Dit
geldt ook wanneer het snoer of de stekker
zijn beschadigd.
Alle elektriciteitswerken, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het toestel, moeten
uitgevoerd worden door een erkende elektricien of een deskundig persoon.
Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van
220 --240 V.Gebruik geen verlengkabel of een verdeelstekker.
Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is,
vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde
?
personen.
Sluit de machine aan op een
geaard stopcontact. Volg hierbij
de
stroombedradingsrichtlijnen.
3
enmerken
K
Stekker
Om gevaar te vermijden moet de
stroomtoevoerkabel in geval van
beschadiging vervangen worden
door de fabrikant, door zijn erkende
verdelers of door gelijkwaardig
Zeepbakje
(voor zeep en
wasverzachter)
gekwalificeerde personen.
k
H
Bedieningspaneel
Trommel
Deur
Plintdeksel
Stelvoetjes
Filter
afvoerpomp
Plintdekselkap
Afvoerstop
Naam
:
Wasmachine, voorlader
Stroomtoevoer
:
220-240V~,50Hz
Afmetingen
:600mm(B)X600mm(D)X850mm(H)
Gewicht
:65kg
Max. vermogen
:2100W
Wascapaciteit
:7kg
Waterverbruik
:67
Toegelaten
waterdruk
Centrifugeersnelheid
:
0,3-10 kgf/cm2 (30-1000 kPa)
:
Niet Centrif./400/600/800/1000
[WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)]
[WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)]
Centrif./400/800/1000/1200 [WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)]
Centrif./400/800/1100/1300 [WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)]
Niet Centrif./400/600/800/1100
Niet
Niet
Het uitzicht
Dit enkel
en
om
de kenmerken kunnen zonder
de kwaliteit
van
voorafgaande kennisgeving afwijken.
het toestel te verbeteren.
Accessoires
Toevoerleiding (1EA)
4
Moersleutel
nstallatie
I
?
Installeer of
aan
?
plaats
plaats waar het niet aan temperaturen onder het vriespunt of
weersomstandigheden kan worden blootgesteld.
geplaatst werd op een vast tapijt, mag de het tapijt de plintopening niet hinderen.
het apparaat op
schommelende
Als de wasmachine
een
Vergrendelingsbouten voor vervoer
Het toestel is
transport
te
uitgerust
vermijden.
met
vergrendelingsbouten
interne schade
voor vervoer om
tijdens
het
Verwijderen van de vergrendelingsbouten
1. Om interne schade
tijdens het transport te
vermijden zijn de 4 speciale
vergrendelingsbouten vastgeschroefd.
Vooraleer de wasmachine in gebruik te
nemen, moet
u
de bouten
en
3.
Verwijder
de 4 bouten
rubberen
stoppen door zachtjes
stop
met de
de
aan
te draaien. Houd de 4 bouten en de
moersleutel
de rubberen
samen
bij
voor
eventueel later
gebruik.
stoppen verwijderen.
?
Als
verwijderd worden, zal de
machine hevig schudden, veel geluid
veroorzaken en uiteindelijk in storing gaan.
ze
niet
?
Telkens
wordt,
wanneer
het toestel
moeten deze
verplaatst
vergrendelingsbouten
opnieuw geplaatst worden.
afdekhoedje
2. Draai de 4 bouten los met de
meegeleverde
moersleutel.
4. Sluit de
gaten af
afdekhoedjes.
met de
meegeleverde
5
I
nstallatie
Ruimtelijke installatievereisten
Passtelling met de vloer:
De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine
bedraagt 1°
Stopcontact :
Moet geplaatst zijn op maximaal 1,5 meter links of
afvoerleiding
wasmachine
rechts
was-
de wasmachine. Niet
van
meer
dan een
toestel aansluiten op het stopcontact.
Bijkomende vrije ruimte :
Voor inbouw tegen muur, deur en vloer is
kuip
ong.
2cm
volgende
vrije ruimte noodzakelijk.
(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)
Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine.
afwerkingslaag of de
bedieningstoetsen beschadigen.
Ze kunnen de
650
850
600
Veiligheidsinformatie BS-stekker (voor gebruikers
in
Engeland)
BELANGRIJK
DE DRADEN IN DEZE STROOMKABEL ZIJN GEKLEURD IN OVEREENSTEMMING MET DE
VOLGENDE CODE:
GROEN/GEEL: AARDE
BLAUW: NULLEIDER
BRUIN: STROOMVOEREND
Dit toestel moet worden
groen/ geel (aarding)
bruin (stroomvoerend)
blauw (nulleider)
geaard.
E
L
zekering
N
snoerklem
Als de kleuren
van de bedrading in de stroomkabel van dit toestel niet overeenstemmen met de kleurencode van
polen in uw stopcontact, volg dan onderstaande instructies:
De groen/geel gekleurde draad moet aangesloten worden op de pool van het stopcontact met de letter E of het
of groen of groen/geel gekleurd.
aardingssymbool
De blauwgekleurde draad moet worden aangesloten op de pool met de letter N of zwartgekleurd.
De bruingekleurde draad moet worden aangesloten op de pool met de letter L of roodgekleurd.
Bij gebruik van een stopcontact van 13 amp (BS 1363) moet u een zekering van 13 amp BS 1362 voorzien.
6
de
I
nstallatie
Elektrische
1. Gebruik nooit
aansluiting
een
verlengkabel
of
een
verdeelstekker.
2. Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel in geval van beschadiging, vervangen
worden door de fabrikant, zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig gekwalificeerde
personen.
3. Trek de stekker
gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
op een geaard stopcontact. Volg hierbij de
stroombedradingsrichtlijnen.
Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
na
4. Sluit de machine
5.
aan
De wasmachine moet op de waterleiding aangesloten worden met nieuwe
leidingen. Oude leidingen mogen niet worden gebruikt.
Aansluiting van de watertoevoerleidingen
De
toegeleverde waterdruk moet tussen 30
en 1000 kPa (0,3~10kgf/cm2 )liggen
kPa
of kruis de leiding niet wanneer u
toevoerleiding aansluit op de klep.
Ontbloot
de
Wanneer de
toegeleverde
dan 1000 kPa, moet
decompressietoestel laten
?
?
aansluiting
rubberen
ringen
?
aansluiting
rubberen
hoger is
installeren.
Om
lekkage te vermijden werden twee
ringen voorzien op het aansluitpunt in de
aansluiting van de watertoevoerleiding.
Controleer de waterdichtheid van de
aansluitingen tussen wasmachine en
toevoerleiding door de kraan helemaal
open te draaien.
regelmatig de toestand van de
vervang deze indien nodig.
Controleer
leiding
?
waterdruk
u een
en
Zorg ervoor dat er geen knik zit in de
leiding en dat deze niet geklemd is.
ringen
7
nstallatie
I
Installatie
van
de
afvoerleiding
ong.100cm
ong. 145
cm
?
max.10cm min.60cm
ong. 105
Wanneer de
afvoerleiding aan een
bevestigd wordt, maak ze dan
stevig vast met een kettinkje.
wasbak
cm
?
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
de
waskuip
ong. 100
cm
leiding-houder
ong. 145
cm
kabel-binder
max.
ong.105cm
?
De
min.60cm max.10 cm
mag niet hoger dan
boven de vloer geplaatst
afvoerleiding
100
cm
worden.
?
?
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
Wanneer de
duw
ze
afvoerleiding
8
lang is,
dan niet in de wasmachine.
Hierdoor ontstaat nl.
geluid.
te
de
een
abnormaal
100cm
min. 60cm
max.
100cm
min. 60cm
I
nstallatie
Niveauregeling
1. Door
een
wasmachine
op te stellen voorkomt
goed waterpas
overgeluid en
u
trillingen.
Plaats het toestel op een stevige vloer
waterpas is, bij voorkeur in een hoek
die
van
de kamer.
2. Wanneer de vloer oneffen
is, kan
u
de
stelvoetjes aanpassen tot op de
gewenste hoogte (gebruik geen stukjes
hout en dergelijke onder de voetjes).
Zorg ervoor dat alle vier de voetjes
stevig op de vloer rusten, en controleer
of het toestel waterpas staat (gebruik
een waterpas)
Nadat
de
u de pootjes bijgeregeld hebt,
borgmoer in tegenwijzerzin
aandraaien
Diagonale controle
Wanneer u op de overlangse hoeken van de
bovenplaat van de wasmachine aandrukt,
mag de machine absoluut niet op
en neer
bewegen (controleer beide richtingen).
Wanneer de machine bij deze
duwbewegingen wel beweegt, moet u de
stelvoetjes weer aanpassen.
9
A andachtspunten
Aandacht
het
voor
1. Aandacht
voor
Controleer of
uw
voor
het
wassen
wassen
de labels
kledingstuk een label heeft met wasinstructies. Dit zal aangeven
gemaakt is en hoe het gewassen moet worden.
uit
welke stoffen het stuk
2. Was sorteren
Voor de beste
wasresultaten,
sorteert
u uw
kledingstukken
in
ladingen
die met hetzelfde
wasprogramma gewassen kunnen worden. De watertemperatuur en de centrifugeersnelheid
zijn afhankelijk van het soort stof waaruit de kledingstukken gemaakt zijn. Sorteer donkere
was van
lichte
was en
witgoed.
Was
elkaar kan klitten waardoor wit kan
stoffen apart
van
licht vervuild
afzonderlijk als
verkleuren,
enz.
kleuren kunnen
Indien
doorlopen
mogelijk wast
of
u zwaar
pluis
in
vervuilde
goed.
Vuil
Sorteer kleding volgens de vuilheidsgraad.
(zwaar, normaal, licht)
Sorteer witgoed van gekleurde was.
(witte was, lichte was, donkere was)
Pluis (pluisproducerende was, pluisverzamelende was) Was pluisproducerende was
afzonderlijk van pluisverzamelende was.
3. Aandacht bij het vullen
Combineer grote en kleine stukken in een lading. Laad de grote stukken eerst. Grote
stukken mogen niet meer dan de helft van de gehele waslading beslaan.
Kleur
?
?
Laat de machine niet draaien met slechts een artikel erin. Dit kan instabiliteit
veroorzaken.
Voeg
een
of twee
gelijksoortige
stukken toe.
?
Controleer alle zakken
dat
en
zorg
leeg zijn. Nagels,
haarpennen, lucifers, potloden,
ervoor
ze
muntstukken
zowel
uw
en
sleutels kunnen
wasmachine als
uw
kleding beschadigen.
?
Sluit ritsen, haken en koorden om
ervoor te zorgen dat deze geen
andere
?
kledingsstukken
Behandel vuil
een
beetje
op boord-
scheuren.
plekken voor door
opgeloste zeep
omslagplekken aan te
en
in water
en
brengen. Dit om het vuil reeds
gedeeltelijk op te lossen.
10
Z
eep
Toevoegen
toevoegen
van
wasmiddel
en
wasverzachter
1. De verdeellade
3. Hoeveelheid wasmiddel
?
Het wasmiddel moet worden
de instructies
van
de
gebruikt volgens
wasmiddelenproducent.
max
?
Als
wasmiddel
u meer
voorgeschreven,
gebruikt dan
ontstaat
er
waardoor het wasresultaat
motor te
sterk belast wordt
is
veel schuim
te
afneemt of de
(oorzaak van
storing)
?
Gebruik alleen
voor
?
?
Hoofdwas alleen
Voorwas
+
U
?
hoofdwas
U
wasproducten
in poedervorm
de wasmachine met voorlader.
gebruik van het wasmiddel moet
mogelijk worden aangepast in functie
Het
van
de
watertemperatuur, de hardheid van het
water, de grootte en het vuilniveau van de
2. Wasverzachter toevoegen
lading.
Om de beste resultaten te
bekomen
(
)
MAX
MAX
125 ml
125ml
laten
zorgt
u ervoor
het schuim niet te
overlopen.
Tips
?
hoger vullen dan tot aan het
maximale vulstreepje. Als het bakje
Niet
Volle
lading: volgens de
aanbevelingen van de producent.
Gedeeltelijke lading: 3/4 van de
overvol is kan de wasverzachter te
vroeg
op de
?
?
vrijkomen, waardoor er vlekken
kleding kunnen ontstaan.
Laat wasverzachter niet langer dan 2
dagen in de zeeplade (wasverzachter
kan uitharden)
De wasverzachter wordt automatisch
toegevoegd gedurende
spoelcyclus.
?
De lade niet openen
wordt
?
normale hoeveelheid.
Minimumlading:
lading.
?
1/2
Het wasmiddel wordt
wascyclus
van een
bij
het
uit de verdeler
volle
begin van
gespoeld.
de
de laatste
wanneer er
water
aangevoerd.
Solventen (benzeen, enz..) zijn
toegelaten.
OPMERKING
niet
Geen wasverzachter
rechtstreeks op de
gieten.
kledij
11
F
uncties
Aanbevolen wasprogramma's
rekening houdende
Instelling
Temp.
(Optie)
Stof-Type
Programma
met het
Wassen
Maximum
(Optie)
Lading
Controleer eerst of het
Voorwas
wasgoed in de machine
mag (wit katoen, linnen
Tijdsbesparing
handdoeken
Spoelen+
95˚C
Energie Tijdsduur
in
in
kWh
Minuten
volle
lading
2,74
159
volle
lading
1,33
155
0,45
85
0,41
59
0,28
59
0,03
58
Kreukvrij
lakens,
en
type wasgoed
Bio
enz....)
kleurvaste
Voorwas
kledingstukken
60˚C
(hemden, nachtjaponnen,
Tijdsbesparing
pyjama's, ...)en licht
(30˚C, 40˚C,
Spoelen+
vervuild wit katoen
60˚C-Eco)
Kreukvrij
Bio
(ondergoed, ...)
Katoen
Voorwas
polyamide, acryl,
Synthetisch polyester
40˚C
Tijdsbesparing
Spoelen+
(60˚C, 30˚C)
Kreukvrij
minder dan
3,5 kg
Bio
fijn wasgoed dat
Tijdsbesparing
30˚C
Spoelen+
gemakkelijk beschadigd (40˚C, Koud)
kan worden (gordijnen, ...)
Kreukvrij
Fijn
Enkel wollen
Wol /
zijden
en
30˚C
dat in de machine
gewassen mag worden.
goed
Zijde
"Handwas"
Handwas
Fijn
en
wollen
Koud
minder dan
Kreukvrij
2,0 kg
Tijdsbesparing
minder dan
Spoelen+
(30˚C)
Kreukvrij
Spoelen+
Het wastype is hetzelfde
bij Katoen en synthetische
Kreukvrij
30˚C
was.
Voorwas
:
Voorwas
Eco
:
Wanneer
u
verlengd,
zodat
Spoelen+:
Als
u
Bio
Als
u
:
Optie
zwaar
12
en
en
proteinegevlekte
2,0 kg
minder dan
2,0 kg
30
0,35
stukken.
selecteert, wordt de watertemperauur verlaagd
drukken
en
Synthetisch.
u
om
en
de
wastijd
kunt
energie
besparen.
meer wilt spoelen, verwijdert de functie Spoelen+ alle zeepresten.
proteinevlekken (melk, bloed, chocolade) wilt verwijderen, kunt u op
U kunt de functies Bio
Katoen
vervuilde
de functie Eco
3,0 kg
Spoelen+
(40˚C, Koud)
wasgoed
Snel 30'
Tijdsbesparing
minder dan
de toets
Bio te selecteren.
Eco selecteren
wanneer
de
temperatuur hoger dan 60˚C is
voor
G
1. Bij
ebruik
van
de wasmachine
gebruik van de wascyclus
met de standaardvoorwaarden
?
Om de machine te starten drukt
knop
?
?
-
-
-
"Inschakelen"
(
u
op de
2. Manuele
?
).
Druk op de "Start/Pause"
(
)-knop.
?
Wassen: alleen
Centrifugeren:
1300 tpm
[WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)]
1200 tpm
Selecteer de voorwaarden die
(
u
)
om
wenst te
door telkens de
overeenstemmende
knoppen
in te
drukken.
hoofdwas
Spoelen: 3 keer
Druk op de knop "Inschakelen"
de machine op te starten.
gebruiken
Standaardinstelling
instelling
Om de voorwaarden
van
selecteren
we naar
verwijzen
elk programma te
pagina's
14 tot 19
?
Druk de "Start/Pause"
(
)-knop
in.
[WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)]
1100 tpm
[WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)]
1000 tpm
[WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)]
-
-
Watertemperatuur: 60 °C
Programma: Katoen
13
G
ebruik
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
van
de wasmachine
(2)
(3)
Drukknop: Inschakelen
Draaiknop: Programma
Drukknop: Start/Pause
Drukknop: Voorprogr.
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(5)
(6)
(7)
Drukknop: Bio
Drukknop: Tijdsbesparing
Drukknop: Spoelen+
Drukknop: Voorwas
(8)
(9)
(10)
(11)
(9) Drukknop: Kreukvrij
(10) Drukknop: Centrifugeren
(11) Kinderslot
Optie
?
Door de
Optie
knop
in te
drukken kunnen
3.
?
alle
optiefuncties
geselecteerd
-
Bio
-
Voorwas
-
Tijdsbesparing
-
Als
Kreukvrij
biologische vlekken wilt verwijderen (melk,
bloed, chocola, enz. ...), kunt u de Bio-functie
selecteren door op de optieknop te drukken.
[U kunt de Bio- functie selecteren wanneer de
temperatuur hoger is dan 60˚C voor Katoen en
synthetisch was.]
2.
?
u
Tijdsbesparing
Deze
optie kan worden gebruikt om een wasprogramma te
verkorten.
?
?
Om deze
optie te gebruiken, druk op de "Tijdsbesparing"knop wanneer het wasprogramma wordt gestart.
Deze optie is niet beschikbaar voor het programma Snel 30'.
14
langer wilt spoelen, kunt u de
Spoelen+ "-functie gebruiken om alle
zeepresten weg te spoelen.
u
Spoelen+
1. Bio
?
Als
"
worden..
-
Spoelen+
4. Voorwas
?
?
Als het
wasgoed erg
programma "Katoen
programma.
Als het controlelampje
5.
?
bevuild
is, is het
"Voorwas" -programma erg effectief.
De voorwas kan worden gebruikt voor het
Als
en
synthetisch
was"
brandt, is de functie geselecteerd.
Kreukvrij
u
het kreuken
van
kleding wilt voorkomen,
bij het centrifugeren.
selecteer dan deze functie
ebruik
G
van
de wasmachine
Centrifugeren
?Door op de
1000
1100
1200
1300
centrifugeerknop te
800
800
1000
1100
drukken kan de
600
600
800
800
400
400
400
400
[WD-10230(5)FB/
WD-10230(5)FBB(N)]
1. Keuze
[WD-11230(5)FB/
WD-11230(5)FBB(N)]
[WD-12230(5)FB/
WD-12230(5)FBB(N)]
centrifugeersnelheid
?
?
[WD-13230(5)FB/
WD-13230(5)FBB(N)]
WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)
-
?
De
volgende centrifugeersnelheid is
beschikbaar, afhankelijk van het programma:
Katoen &
Spoelstop
1000
WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)
centrifugeersnelheid
ingesteld worden.
-
-
Spoelen+Centrif.
-
Niet Centrif.
Katoen &
Spoelen+Centrif. &
Synthetisch & Wol/Zijde & Handwas
-
&
-
-
Snel 30'
Spoelstop
800
-
?
-
-
Niet Centrif.
-
400
-
600
Niet Centrif.
-
400
-
600
-
800
1100
&
Spoelen+Centrif.
Synthetisch & Wol/Zijde & Handwas
Katoen &
Spoelstop
-
Katoen &
Snel 30'
-
800
-
-
Niet Centrif.
-
400
-
400
-
600
-
-
Niet Centrif.
-
800
400
-
800
-
600
-
Niet Centrif.
-
& Snel 30'
400
-
800
400
-
800
-
1300
-
& Handwas
-
400
-
800
-
1100
1100
Fijn
Spoelstop
-
Fijn
Spoelstop Niet Centrif.
Synthetisch & Wol/Zijde
Spoelstop Niet Centrif.
-
-
-
& Handwas
Spoelen+Centrif.
-
-
&
-
Spoelstop
400
-
WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)
WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)
-
800
1000
?
-
-
-
-
1000
Fijn
Spoelstop
& Snel 30'
400
1200
Fijn
Spoelstop Niet Centrif.
Synthetisch & Wol/Zijde
Spoelstop Niet Centrif.
-
-
-
800
2. Niet
?
Als
er
Centrifugeren
geen
centrifugeersnelheid ingesteld
is, stopt de wasmachine nadat het
weggepompt is.
Als het
controlelampje brandt,
geselecteerd.
water
is de functie
15
G
ebruik
van
de wasmachine
3. Spoelstop
?
Als
u
Kinderslot
kleren in de machine wilt laten
zonder te
Als
na
Om na activering van de
spoelstopfunctie verder te gaan met
afpompen of centrifugeren moet u het
gewenste programma instellen met de
u
zwakke personen de machine
kunnen bedienen, kunt u
deze functie
gebruiken.
1. Kinderslot
?
programmadraaiknop (Centrifugeren).
Wanneer dit controlelampje brandt,
functie ingeschakeld.
alle
knoppen wilt
vergrendelen om te vermijden
dat kinderen of geestelijk
het
spoelen om
te voorkomen dat ze worden gekreukt,
druk dan op de toets "Centrifugeren" om
"Spoelstop" te selecteren.
?
centriguren
Het kinderslot kan worden
ingesteld door gelijktijdig de
"Spoelen+"-knop en de "Voorwas"-knop in te drukken.
is de
Watertemperatuur
?
Als de
van
?
de
kinderblokkering is ingesteld werkt geen
knoppen, behalve de Inschakelen-knop.
Om het
kinderslotsysteem weer uit te
u opnieuw gelijktijdig op de
"Spoelen+"-knop en de "Voorwas"-knop.
schakelen drukt
de
?
Door de
programmadraaiknop
draaien kan de
geselecteerd
-
te
watertemperatuur
Als
u
de
terwijl
Koud
1. Druk
-30°C/40°C/60°C/95°C
1. Watertemperatuur
?Naargelang
?
worden.
programma-instellingen
wilt wijzigen
het kinderslot actief is:
gelijktijdig
op
"Spoelen+"
en
2. Druk op de "Start/Pause"-knop.
3. Wijzig het gewenste programma
"Voorwas"
en
druk
opnieuw op de "Start/Pause"-knop.
het programma kan de
watertemperatuur als volgt ingesteld
worden:
Het
controlelampje
van
de
gekozen
temperatuur licht op Voor verdere details
verwijzen we naar pagina 12.
?
Het kinderslot kan op elk moment ingesteld
en wordt automatisch weer
worden,
uitgeschakeld wanneer operationele fouten
voorkomen of
16
wanneer.
eveneens wanneer
Het kinderslot werkt
de machine
uitgeschakeld
is.
G
ebruik
van
de wasmachine
Voorprogramma
Programma
1. Voorprogramma
Wasvoorbereiding vooraleer "Voorprogramma"
wordt opgestart
Draai de waterkraan open.
Laad het wasgoed en sluit de deur.
-
?
-
-
Breng
wasmiddel
en
wasverzachter
aan
in
de lade.
?
-
-
-
-
?
?
Instelling "Voorprogramma"
Druk op de "Inschakelen"-knop.
Draai de "Programma"-knop op het
gekozen programma.
Druk de "Voorprogramma"-knop in en stel
de gewenste tijd in.
Druk de "Start/Pause"-knop in. (":"
knippert.)
Wanneer de "Voorprogramma"-knop
ingedrukt wordt, toont de machine "3:00".
?
?
Om het voorprogramma te onderbreken
drukt u op de "Inschakelen"-knop.
Voorprogramma is de "verwachte tijd"
vanaf nu tot het beeindigen van de
wascyclus of het geselecteerde proces
(wassen, spoelen, centrifugeren).
?
Afhankelijk van de toestand van de
watertoevoer
en
voorprogramma
u
om
tonen.
Wanneer
de Start/Pause-knop indrukt
gekleurdewasprogramma
automatisch geselecteerd.
u
wordt het
-
Door
programmaknop te draaien
geselecteerd in de
volgende volgorde:
"Katoen
Snel 30'
Fijn
Spoelen+Centrifugeren Pompen
Handwas
Wol / Zijde
Synthetisch ".
aan
de
wordt het programma
-
-
-
-
-
voor
-
-
Rekening houdende
met het
elk programma.
type wasgoed
Kijk op pagina 13.
2. Verloop
-
-
-
?
bijhorende lamp zal oplichten
geselecteerde programma te
kan
1. Programma
Het maximale voorprogramma is 19:00 uur
het minimale voorprogramma is 3:00 uur.
Elke druk op de knop doet het
voorprogramma een uur opschuiven.
De
het
en
?
Afhankelijk van het type wasgoed
kiezen uit 8 programma's.
Katoen
Snel 30'
Synthetisch
-
-
-
Fijn
-
Wol / Zijde
Handwas
-
Spoelen+
Centrifugeren
Pompen
de temperatuur kunnen het
en de echte wastijd lichtjes
verschillen.
17
G
ebruik
de wasmachine
van
Inschakelen
Start/Pause
1. Start
?
1. Inschakelen
Deze
"Start/Pause"-knop wordt gebruikt
wascyclus en andere programma's
starten of de cyclus tijdelijk te
om
te
?
de
?
onderbreken.
Druk op de
wanneer u
2.
"Start/Pause"-knop
wascyclus tijdelijk wenst
?
de
uitgeschakeld
na
de
gebruikt worden om de
"Voorprogr." te onderbreken.
Startprogramma
Wanneer
u
de
"Inschakelen"-knop indrukt,
zoals hieronder vermeld.
4 minuten.
?NB.Dedeurkanpasna1of2minuten
geopend worden als de modus
Pause is geselecteerd of na het
einde van de wascyclus.
om
programma "Katoen". De andere
standaardinstellingen worden ingesteld
In de modus Pause wordt de stroom
automatisch
in
selecteert de wasmachine automatisch het
te onderbreken.
?
"Inschakelen"-knop
kan ook
Hij
functie
2. Pause
?
Druk de
stroom in- en uit te schakelen
?
Als
een
u
dus
een
wascyclus
programma te
wil kiezen zonder
u op de
de wasmachine zal
selecteren, drukt
"Start/Pause"-knop
en
het programma opstarten.
Standaardprogramma
[WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)]
-
Katoen programma /
spoelen
hoofdwas / normaal
/ 1000 tpm / 60°C
[WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)]
-
Katoen programma /
spoelen
hoofdwas / normaal
/ 1100 tpm / 60°C
[WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)]
-
Katoen programma /
spoelen
hoofdwas / normaal
/ 1200 tpm / 60°C
[WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)]
-
Katoen programma /
spoelen
18
hoofdwas / normaal
/ 1300 tpm / 60°C
ebruik
G
van
de wasmachine
Scherm
3. Einde wasprogramma
?
Wanneer de
wordt
wascyclus ten einde is,
getoond op het "Multi
"
"
display".
1. Scherm
?
speciale functies
Wanneer het kinderslot
wordt
?
voor
"
"
ingeschakeld
is
4. Resterende
?
getoond.
Wanneer de
tijdvertraging ingeschakeld
is, toont het scherm de resterende tijd
om het gekozen programma af te
?
-
-
zelfdiagnose
-
-
?
Wanneer de wasmachine
ondervindt, wordt
"
"
"
"
"
"
"
"
"
met de waterdruk
:
probleem
van
:
deur niet
:
overbelasting
van
de motor
:
overbelasting
van
de motor
:
probleem bij
de watertoevoer
probleem bij
de afvoer
"
:
"
probleem
getoond.
probleem
"
"
een
foutcode
:
"
"
een
"
:
probleem
te veel water
"
:
probleem
-
?
van
programmatijden
Katoen 95°C
:
Katoen 60°C
Synthetisch
Fijn
:
door de
:
ongeveer 2
uur en
39 minuten
ongeveer 2
uur en
35 minuten
:
ongeveer 1
uur en
Wol/Zijde : ongeveer
59 minuten
ongeveer 58 minuten
Handwas
:
Snel 30'
ongeveer 30 minuten
:
Spoelen +Centrifugeren
Pompen : ongeveer
De
25 minuten
ongeveer 59 minuten
wastijd
de grootte
:
ongeveer 20 minuten
1 minuten
kan verschillen
van
de
lading,
afhankelijk
de druk
van
leidingwater,
gebruiksvoorwaarden.
?
Wanneer
een
vastgesteld
met de
op
het
en
of
schuim te
instabiliteit wordt
wanneer
het programma
de
verwijderen werkt, zal
wastijd langer dan gemiddeld zijn.
om
deze foutcodes getoond
van
andere
met de balans in de
wordet, raadpleeg dan de storingsindex
pagina 23 en volg de richtlijnen.
Aanbevolen
de resterende
de watertemperatuur
watertemperatuur
Wanneer een
-
-
trommel
"
-
-
gesloten
Tijdens de wascyclus wordt
wastijd getoond.
fabrikant.
werken.
2. Scherm
tijd
(De maximale tijdsverlenging bedraagt
minuten.)
45
19
nderhoud
O
Verwijder de kledingstukken uit de wasmachine van zodra de wascyclus beeindigd is.
Kledingstukken die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kreuken en verkleuren
kunnen allerlei geuren opnemen.
Om elektrische schokken te vermijden trekt
binnenzijde
van
de wasmachine
u
de stekker uit het stopcontact vooraleer
en ze
u
de
reinigt.
Watertoevoerfilter
"-foutcode
-de"
verschijnt
op het
bedieningspaneel
wanneer er
geen water
verschijnt
in de
zeeplade.
-
Wanneer
uw
water
zeer
hard is of sporen
dichtslibben. Het is daarom
draagt van kalkafzetting, kan de watertoevoerfilter
de filter regelmatig te reinigen.
noodzakelijk
om
2. Draai de
1. Draai de
3.
waterkraan
watertoevoer-
dicht.
leiding
Reinig
de
filter met
4.
Breng
los.
de
toevoerleiding
een
harde borstel.
weer aan.
Pompfilter spoelen
De afvoerfilter verzamelt
Door
!
en
1.
regelmatig te
draadjes en andere kleine voorwerpen die in de was zijn achtergebleven.
controleren of de filter nog zuiver is, zal uw machine beter blijven draaien.
OPGELET Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens de pomp
verwijder
alles wat de filter eventueel heeft kunnen
Open de
plintdekselkap ( )
met
een
Draai
2. Trek de
eruit
loopt.
de
Gebruik
een
kom
water op te vangen. Als
afvoerstop ( )
leiding naar buiten
brengen.
om
(
),
waardoor het water uit de filter
muntstuk.
aan
afvoerstop
verstoppen.
de
water
te
pompfilter ( )
meer
uitkomt,
naar
om
er
het
geen
draai dan de
links open.
3.
Verwijder al
het vreemde
materiaal uit de
pompfilter ( ).
reiniging de filterpomp
( ) weer vast (naar rechts) en
breng de afvoerplug ( ) weer op
haar plaats, sluit de
plintdekselkap.
Draai,
na
100
2
1
2
3
20
3
nderhoud
O
Reinigen
Na
?
?
een
?
tijdje
De lade moet
Indien
Om het
en
zullen de wasmiddelen
volledig
de lade eruit te
reinigen
wasverzachter
te
en
de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
onder stromend water
regelmatig
kan de lade
nodig
drukken
de verdeellade
van
uit de machine
worden.
verwijderd
worden door de
klep
naar
beneden te
nemen.
vergemakkelijken
verwijderd
gereinigd
kan het bovenste
gedeelte
van
het
compartiment voor de
worden.
x
max
De holte
van
de lade
Het wasmiddel kan zich
regelmatig
?
Wanneer
voert
u
u een
met
een
de lade
eveneens
ophopen
oude tandenborstel
zonder
wasgoed
de
gereinigd
gereinigd heeft, plaatst
spoelcyclus
aan
u ze
binnenzijde
van
de holte. Deze moet
worden.
terug op zijn plaats in de machine .Vervolgens
uit.
21
nderhoud
O
De wasmachine
1.
reinigen
Buitenzijde
Een
De
goede
zorg
buitenzijde
neutraal
voor uw
van
de machine kan het beste worden
niet-agressief
Poets gemorst
oppervlak
wasmachine kan de levensduur in
gereinigd
met
verlengen.
mate
warm
water en een
huishoudmiddel.
e.d.
waspoeder
onmiddellijk af
of bewerkt het niet met
BELANGRIJK: Gebruik geen
2.
belangrijke
vochtige
met een
doek. Stoot niet
tegen het
scherpe voorwerpen.
methylalcohol,
verdunners of
gelijkaardige producten.
Binnenzijde
Droog
na
rond de flexibele
Deze
plaatsen
garanderen.
Voer
een
ring in de opening van
altijd goed schoon zijn om
moeten
volledige wascyclus
Herhaal deze
OPMERKING
met
indien
procedure
warm
de wasmachinedeur
een
waterdichte
en
het
afsluiting
glas.
te kunnen
water uit.
nodig.
Verwijder hardwaterafzettingen
alleen met
die
reinigingsmiddelen
wasmachineveilig zijn.
Voorzorgsmaatregelen
Als de machine zich bevindt in
het vriest, moeten de
de wasmachine
voor
de winter
ruimte
een
het kan vriezen of
waar
volgende voorzorgsmaatregelen getroffen
beschadigd
verplaatst wordt wanneer
worden
om
te
vermijden
dat
wordt:
1. Sluit de watertoevoerkraan af.
2.
Koppel
de
leidingen
3. Steek de stekker
4. Giet
3,8 liter
5. Stel de
van
van
van een
centrifugeercyclus
uit de machine af te
Verwijder
droog.
in
voeren.
en
los,
een
en
Een
beetje
Spoel
laat
ze
goed geaard stopcontact.
binnenzijde
al het water uit de
Sluit de deur.
centrifugeren
antivries zal in de machine
de
leeglopen.
lege wastrommel.
laat de wasmachine 1 minuut
stopcontact, droog
de verdeellade.
van
de
blijven
trommel,
compartimenten weg
om
al het water
zitten.
en
en
sluit de deur.
maak
ze
rechtopstaand.
9. Om het antivriesmiddel
22
de afvoer
Plaats de lade terug.
8. Bewaar de machine
volle
en
niet-toxisch antivriesmiddel in de
6. Trek de stekker uit het
7.
de watertoevoer
de elektrische stroomkabel in
cyclus doorlopen
na
opslag
uit de machine te
met zeep zonder een
.
verwijderen,
waslading
laat
u
toe te voegen.
de machine
een
S toringsindex
De wasmachine is voorzien
automatische veiligheidsfuncties die fouten tijdig
ook nog eens dienovereenkomstig reageren.
Wanneer de machine niet naar behoren werkt of helemaal niet meer werkt, kan u
de hiernavolgende punten nakijken vooraleer contact op te nemen met een servicepunt.
detecteren, diagnosticeren
Mogelijke oorzaak
Symptoom
Rammelend
geluid
van
en
?
Oplossing
Vreemde voorwerpen zoals
muntstukken of veiligheidsspelden
Leg
de wasmachine stil
de trommel
kunnen in de trommel of in de pomp
Als het
zitten.
wasmachine
geluid
uw
plaatselijke
?
Een zware lading kan een bonkend
geluid produceren. Dit is meestal
normaal.
?
Trillend
controleer
geluid blijft voortduren nadat de
opnieuw werd opgestart,
dan contact op met
verdeler.
neem
Bonkend
en
de afvoerfilter.
en
geluid
?
alle
Zijn
vergrendelingsbouten
verpakkingen verwijderd?
Rusten alle stelvoetjes stevig op
grond?
en
Als het
geluid doorgaat, is de
waarschijnlijk uit
wasmachine
Stop
de machine
Als
hem niet
u
de
Waterlekkage
De aansluiting van de
toevoerleiding is los aan de zijde
van het kraantje of aan de zijde van
balans.
herverdeel de
verwijderd heeft bij
installatie: zie "Installatie"
voor
was.
de
het
verwijderen van de
vergrendelingsbouten. Waslading
ongelijk verdeeld in de trommel. Stop
de wasmachine
?
en
Controleer
en
en
herverdeel de
was.
draai de
leidingaansluitingen
vast.
de wasmachine.
?
De
afvoerleidingen
van
de
woning
zijn verstopt.
Ontstop
een
verkeerd
wasmiddel? De
kan
Het water komt niet of
afvoerpijpen.
nodig een loodgieter.
Te veel wasmiddel of
Te veel schuim
te
de
Contacteer indien
?
Onvoldoende watertoevoer in de
vorming van schuim
waterlekkage veroorzaken.
Controleer
een
andere kraan in huis.
regio.
traag in de machine
?
Watertoevoerkraan niet helemaal
Draai de kraan helemaal open.
opengedraaid.
?
?
Watertoevoerleiding geplooid.
Filter van de toevoerleiding is
verstopt.
Het water wordt niet of
te
traag uit de machine
afgevoerd.
?
De
afvoerleiding
is
geklemd
verstopt.
?
De afvoerfilter is
verstopt.
of
Leg de leiding recht.
Controleer de filter van de
toevoerleiding.
Reinig
de
afvoerleiding
en
leg
hem
recht.
Reinig
de afvoerfilter.
23
S toringsindex
Mogelijke oorzaak
Symptoom
De wasmachine wil
?
De stekker steekt niet in het
stopcontact of de
los.
niet starten.
?
De
zekering
is
aansluiting
doorgeslagen,
stroomonderbreker is
aangeslagen
stroompiek.
?
Oplossing
of
Zorg
is
de
dat de stekker
ervoor
in het
stevig
stopcontact zit.
Reset de stroomonderbreker of vervang
de
er was een
zekering.
capaciteit van de zekering niet
verhogen.
Indien het een probleem van overlading
De
De watertoevoer is niet
is,
aangesloten.
erkend elektricien.
moet dit worden hersteld door
een
Draai de watertoevoerkraan open.
De wasmachine wil
Controleer of de deur
niet
gesloten
centrifugeren.
is.
goed
Sluit de deur
knop
en
druk de "Start/Pause"-
in.
Nadat
u
op de "Start/Pause"-knop
kan het een aantal
gedrukt heeft
minuten duren vooraleer de
kleding in
begint centrifugeren.
De deur moet vergrendeld zijn
vooraleer het centrifugeren kan
beginnen.
de wasmachine
te
Wanneer de machine
De deur
gaat niet
kan de
deur,
veiligheidsredenen,
open.
ingeschakeld is,
om
niet
geopend
worden.
Wacht een of twee minuten vooraleer
de deur
u
opent.
Hierdoor heeft het elektrisch
deurmechanisme voldoende
deur
De wascyclus
vertraagd.
wordt
De
vrij
tijd
om
de
te geven.
wastijd
kan verschillen
naargelang
de
washoeveelheid, de druk van de
waterleiding, de watertemperatuur en
andere
gebruiksvoorwaarden.
vastgesteld
Wanneer instabiliteit wordt
of
wanneer
het programma
voor
de
verwijdering van schuim actief is, zal de
wastijd de verwachte tijd overschrijden.
24
toringsindex
SSymptoom
Mogelijke oorzaak
?
?
?
?
Oplossing
Onvoldoende watertoevoer in de
Controleer
regio
Zet het
Watertoevoerkraan niet
volledig open.
watertoevoerleiding.
filter van de toevoerleiding is
Knik in
De
een ander kraantje in huis.
kraantje helemaal open.
Trek de leiding recht.
Controleer de filter van de toevoerleiding.
verstopt.
?
?
?
?
?
is
Afvoerleiding
geklemd
of verstopt.
Afvoerfilter verstopt.
Te kleine
Lading
lading
uit balans
Het toestel heeft
en
instabiliteitsdetectie-
een
correctiesysteem.
Wanneer individueel
artikelen zoals badkamermatten,
gordijnen, enz. in de machine geladen
zware
Reinig
Reinig
de
afvoerleiding
en
trek
ze
recht.
de afvoerfilter.
Voeg 1 of 2 gelijksoortige artikelen toe om
de lading in balans te brengen.
Herschik de lading om het centrifugeren
mogelijk te maken.
worden is het
mogelijk dat het systeem de
centrifugeercyclus onderbreekt of zelfs
helemaal stopt wanneer vastgesteld wordt
dat de instabiliteit te
groot is, zelfs
na
verschillende
?
pogingen om te centrifugeren.
Wanneer het wasgoed nog te nat is op het
einde van de cyclus, breng dan kleine
kledingstukken in de trommel om de balans
te herstellen
en
herhaal de
centrifugeercyclus.
?
Is de deur
geopend?
Sluit de deur.
Als
u
"
"niet vrijgegeven wordt, moet
contact opnemen met de verdeler.
Trek de stekker uit het
neem
?
Als het teveel
aan
water te
wijten is
krijgt
defecte waterklep, dan
".
het volgende icoon
aan een
"
u
?"
"wordt
sensor voor
stopcontact en
contact op met de verdeler.
Draai de waterkraan dicht.
Trek de stekker uit het
stopcontact.
Neem contact op met de verdeler.
getoond wanneer de
het waterpeil defect is.
?
Overbelasting
in de motor.
?
Overbelasting
in de motor.
25
G arantiebepalingen
De
garantie geldt
?
?
Voorrijkosten
geval
huis
naar uw
van:
om u
Als het
de
?
niet in
product aangesloten
plaat.
te leren het
is op
Als de fout veroorzaakt is door
een
product
te
gebruiken.
ander net dan het aangegeven op
ongeluk, nalatigheid, misbruik of
bovenmachtige redenen.
?
Als de fout veroorzaakt is door
gebruik
?
?
of niet
volgens
De
gebruikinstructies
product veranderen.
de
van
een
ander dan het gewoon
huishoudelijk
gebruikershandleiding.
het
product aanpassen
Als de fout veroorzaakt is door
of de
instelling
van
het
ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken,
enz.
?
?
?
?
?
?
?
Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren,
centrifugeren of de inname van warm water.
De installatie
Het normale in de
handleiding beschreven onderhoud.
Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp
filter, zoals gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
Verwijderen
van
Niet toegestane
zekeringen of veranderen
Als dit
van
kabels of
of
waterleidingen.
reparaties.
Directe of indirecte schade
eventuele
?
corrigeren, bijvoorbeeld, het product waterpas stellen of
gebreken
aan
aan
persoonlijke eigendom
veroorzaakt door
dit apparaat.
product voor commerciele doeleinden is, wordt hij niet
gewaarborgd.
(bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare
toiletten, sportscholen, hotels, enz.)
26
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen
wij
een
garantie
van
24 maanden!
Gedurende deze
garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te hervervangstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer
naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
stellen of de
Toesteltype
Naam
van
Serienr
:
de
koper
Aankoopdatum
:
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
27
C
aracteristiques du produit
40%
Tambour Jumbo
Le tambour Jumbo de LG
40 %
superieure
permet de laver
a celle d'une machine
tambour ameliore les
performances
Plus economique grace
de
une charge environ
classique. Un plus grand
lavage.
Systeme de Lavage Intelligent
au
Il determine ensuite le niveau d'eau
de minimiser la consommation
optimum et le temps de lavage
d'energie en eau et en electricite.
afin
Verrouillage-Enfant
Le
de "Verrouillage-Enfant" est concu pour empecher
d'appuyer sur un bouton entrainant le changement de
programme pendant le fonctionnement.
systeme
les enfants
Systeme de controle de la
En detectant la
charge
et
vitesse a faible niveau de bruit
l'equilibrage, il repartit uniformement
l'essorage.
la
charge
pour reduire le niveau de bruit de
Redemarrage automatique
Si la machine s'arrete a
cause
reprendra automatiquement
d'une defaillance
son
electrique, elle
partir de la position
fonctionnement a
ou
elle s'etait arretee.
S
ommaire
Mises
en
garde
Specifications
.......................................................................30
..........................................................................31
Installation................................................................................32
Precautions a
Apport
prendre
avant le
lavage
....................................38
de lessive ....................................................................39
Fonction ..................................................................................40
Comment utiliser la machine a laver .......................................41
Maintenance ............................................................................48
Guide de
depannage
Termes de la
...............................................................51
garantie .............................................................54
29
M
ises
en
garde
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
Avertissement!
!
Pour votre securite, les instructions contenues dans ce manuel doivent etre
suivies afin de minimiser le risque d'incendie ou d'explosion, de choc
electrique ou prevenir les dommages aux biens, les blessures, ou un deces.
INSTRUCTIONS IMPORTANTES
AVERTISSEMENT : Afin de reduire le risque d'incendie, de choc electrique,
pendant l'utilisation
?
?
du machine a laver
prendre
les
Ne pas mettre la main dans la machine si le panier ou
l'agitateur est en mouvement.
Ne pas installer ni stocker le machine a laver dans
precautions
?
?
?
explosives ou tachees par ces
substances (telles que la cire, l'huile, la peinture,
l'essence, les degraissants, les solvants de nettoyage
?
a sec, le
?
necessaires.
?
ignifuge des tissus.
?
en
machine.
Une surveillance etroite est necessaire si cet appareil
est utilise par ou pres des enfants.
Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou a
la machine a laver.
?
Pour reduire la possibilite d'un choc electrique, retirer
la prise de cet appareil ou debrancher la machine a
laver sur le panneau de distribution domestique en
retirant le fusible ou
ou de tout autre appareil.
Ne pas laisser la porte du machine a laver ouverte
Une porte ouverte peut inciter les enfants a se
en
deconnectant le coupe circuit
avant de commencer a effectuer la maintenance
ou
le
quand elle est en mouvement. Attendre l'arret complet
nettoyage.
Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il
est endommage, s'il fonctionne mal, s'il est
partiellement demonte ou si des pieces manquent ou
sont brisees, y compris un cordon ou une prise
du tambour.
endommages.
suspendre a la porte ou a se glisser a l'interieur de la
?
Ne pas fermer brusquement la porte de la machine a
laver et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force
quand elle est verrouillee (Indicateur de verrouillage
de la porte ON) pour ne pas endommager la porte de
dessous et autour de la
l'interieur de la machine
?
Pour eviter cela, suivre soigneusement les instructions
lavage et de precaution du fabricant du vetement.
de
Ne pas laisser de materiaux combustibles tels que
des peluches, du papier, des chiffons, des produits
...
kerosene, etc ...) qui peuvent s'enflammer
exploser.
Le processus de lessivage peut reduire le caractere
ou
c'est specifiquement recommande dans les
instructions de maintenance de l'utilisateur ou dans les
instructions de reparation par l'utilisateur, et a condition
de les comprendre et d'avoir les competences
chimiques, etc
:
Ne pas laver ni secher des articles qui ont ete
nettoyes, laves, trempes dans des substances
combustibles ou
endroit expose aux intemperies.
Ne pas toucher aux commandes.
Ne pas reparer ni remplacer une piece de la machine
a laver, Ne pas essayer d'effectuer l'entretien, sauf si
un
?
de blessures
ou
de base suivantes
machine a laver.
Ne jamais mettre la main dans la machine a laver
?
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Cet
appareil
doit etre mis a la terre. En
cas
de mauvais fonctionnement
ou
de panne, la mise a
la terre reduira le
risque de choc electrique en fournissant un chemin de moindre resistance
pour le courant electrique. Cet appareil est equipe d'un cordon comportant un conducteur de
terre et une prise de terre
Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirez la prise de terre.
Si vous ne disposez pas d'une prise adaptee, consultez un electricien.
?
?
ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre peut entrainer un risque de choc
electrique. Si vous avez des doutes sur la mise a la terre correcte de l'appareil, faites appel a un
electricien ou a un depanneur qualifie. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil si elle ne va
pas dans la prise, faire installer une prise adaptee par un electricien qualifie.
-
30
S pecifications
Prise de courant
Si le cordon de raccordement est
endommage,
le fabricant
Tiroir
ou
le
par
le faire
remplacer
par
par ses depanneurs
technicien qualifie afin
un
ou
d'ecarter tout danger.
(Pour detergent
et l'adoucissant)
k
Panneau de commande
Tambour
Porte
Couvercle inferieur
Pied de mise a niveau
Filtre de la pompe de
Capot
vidange
Vis de
vidange
:
Machine a laver a
:
220-240
Dimensions
:
600
Poids
:65kg
Nom
Alimentation
Capacite
de
electrique
lavage
chargement frontal
V~,50Hz
mm(L)
x
600
mm(P)
x
850
mm(H)
:7kg
Watt Max.
:2100W
Consommation d'eau
:
67 litres
Pression d'eau admissible
:
0,3-10 kgf/cm2 (30-1000kPa)
Vitesse
:
Pas
d'essorage
de couvercle
inferieur
Pas
Pas
Pas
d'essorage/400/600/800/1000
d'essorage/400/600/800/1100
d'essorage/400/800/1000/1200
d'essorage/400/800/1100/1300
L'apparence et les specifications peuvent
qualite des unites.
varier
sans
preavis
[WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)]
[WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)]
[WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)]
[WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)]
dans le but d'ameliorer la
Accessoires
Tuyau
d'admission
(1EA)
Cle
31
nstallation
I
Installer
aux
stocker dans
ou
intemperies.
un
endroit
qui
soit pas
ne
expose
La mise a la terre de la machine doit
gouvernementaux
vigueur.
sujets a des
a des
temperatures inferieures
respecter tous les codes
a zero
ou
et decrets
en
Dans certains pays
infections de cafards
electromenager et son environnement propre. Les
ne seront pas pris en compte par la garantie.
ou
autres
degats
insectes, maintenez
causes par les cafards
ou
votre
appareil
autres insectes
Vis de transport
L'appareil
est muni de vis pour le
transport afin de prevenir
tous
dommages
internes
pendant
le
transport.
Enlevement des vis de transport
1. Les 4 vis
speciales sont serrees pour
prevenir
dommages internes pendant
tous
le
3. Enlever les 4 vis ainsi que les bondes
caoutchouc en tordant legerement la
bonde. Garder les 4 vis et la cle pour
utilisation future.
transport.
Avant de faire fonctionner la machine a
en
une
laver, enlever les vis ainsi que les bondes
en
?
caoutchouc.
Ne pas les enlever pourrait provoquer
forte vibration, du bruit et un mauvais
une
?
Conserver les vis de
reinstaller
en cas
de
transport pour les
transports ulterieurs.
fonctionnement.
Capuchon
2. Devisser les 4 vis avec la cle fournie.
4. Obturer les trous avec les
fournis.
32
capuchons
I
nstallation
Emplacement
necessaire pour l'installation
Tuyau
de
Sol de niveau
:
vidange
La
Machine a laver
pente admissible
Prise de courant
Elle doit etre a
sous
la machine est de 1°
:
1,5 metres d'un cote de la
machine.
Bac de
approx. 2cm
lavage
Ne pas brancher plusieurs
surcharger la prise.
appareils
afin de
ne
pas
Degagement supplementaire
:
A
prevoir pour le mur, la porte et le sol
(10cm : arriere /2cm :cotes droit & gauche)
Ne jamais placer ni stocker de produits de
lavage sur le dessus de la machine a laver.
650
850
600
33
I
nstallation
Raccordement
electrique
1. Ne pas utiliser de rallonge ni d'adaptateur double.
2. Si le cordon d'alimentation est endommage, le faire
3.
technicien
depanneurs
par
Apres utilisation, toujours
ou
un
4. Connecter la machine a
qualifie
remplacer par le
danger.
fabricant
ou
par
ses
afin d'ecarter tout
debrancher la machine et arreter l'alimentation d'eau.
une
prise
avec
mise a la terre conformement
aux
reglementations
de
5.
cablage en vigueur.
La position de l'appareil
doit permettre d'acceder facilement a la
Ne confiez cet
prise.
appareil pour reglage
reparation qu'a
qualifie du service
reparations effectuees par toutes personnes non-qualifiees peuvent
provoquer des dommages ou de serieuses avaries. Pour toute reparation, contactez le
service apres-vente.
Ne pas entreposer le lave-linge dans une piece ou la temperature est amenee a descendre
sous zero. Les tuyaux geles peuvent se fendre.
A temperatures negatives, la fiabilite des composants electroniques peut se trouver alteree.
Si le lave-linge est livre pendant l'hiver et que la temperature est negative : entreposez-le
quelques heures dans une piece a temperature ambiante avant de le mettre en marche.
apres-vente.
ou
technicien
un
Les
La machine a laver doit etre connectee a la conduite d'eau
un
jeu de tuyaux neufs. Ne jamais utiliser
Connexion du tuyau d'alimentation
un
ancien
principale
jeu de tuyaux.
par
en eau
La pression d'alimentation d'eau doit etre
comprise entre 30kPa et
(0,3~10kgf/cm2).
1000kPa
Ne pas tirer ni fausser le filetage lors de la
connexion du tuyau d'admission a la valve.
Si la pression d'arrivee d'eau est
a
1000kPa,
un
superieure
dispositif de decompression
devra etre installe.
?
Joint
en
caoutchouc
?
Raccord
de
tuyau
?
?
Joint
en
caoutchouc
Raccord de tuyau
34
Deux bagues sont fournies avec le tuyau
d'admission d'eau dans le raccord de la
valve afin de prevenir les fuites d'eau.
Verifier l'etancheite des connexions de la
machine a laver en faisant tourner
completement le robinet.
Verifier
periodiquement l'etat
remplacer le si necessaire.
du
tuyau
et
S'assurer que le tuyau ne forme pas de
coudes et qu'il n'est pas ecrase.
nstallation
I
Robinet normal
1.Devisser
sans
filetage
2.
la vis de fixation pour
Pousser le raccord
brancher le robinet.
vers
3.
le haut
Pousser le
que le joint en
caoutchouc soit en contact intime
jusqu'a
avec
Raccord
tuyau d'arrivee d'eau a visser
et
le robinet. Serrer les 4 vis.
entierement
Joint
en
puis
caoutchouc
Raccord
Vis de fixation
Raccord
Bague
Desserrer la vis du raccord
filetage
2.
superieur.
Pousser le raccord
en
4
caoutchouc
Vis de fixation
superieur vers
Bague
de
d'eau
Brancher le tuyau d'arrivee d'eau
raccord intermediaire tout
en
la
le bas.
bague
de
guidage
Raccord
superieur
Tuyau d'arrivee
Raccord
guidage
?
d'eau
Tourner le raccord intermediaire
afin d'eviter toute fuite d'eau.
Raccprd
?
vers
Bague de
guidage
superieur
intermediaire
guidage.
la
en
caoutchouc
Si le diametre du robinet est trop
grand, deposer la bague de
vers
4 screws.
Raccord
?
3.
le haut
ce
vis.tighten the
Joint
Raccord
intermediaire
vissant
guidage
que le joint en caoutchouc soit
contact intime avec le robinet. Serrer les
en
Joint
superieur
contact du robinet
au
serrer en
tuyau d'arrivee d'eau a branchement rapide
et
jusqu'a
Raccord
le
superieur
de
Tuyau d'arrivee
sans
le haut de telle
droite.
superieur
Robinet normal
vers
sorte que le joint en caoutchouc
place dans le tuyau vienne
superieur
Joint en
caoutchouc
1.
tuyau d'arrivee d'eau
verticalement
ce
S'assurer que le joint en
caoutchouc est a l'interieur du
raccord de tuyau.
?
Pour debrancher le
tuyau
d'arrivee d'eau du raccord
intermediaire, fermer le robinet
puis tirer le tuyau d'arrivee d'eau
vers
le bas tout
bague
de
en
guidage
poussant la
vers
le bas.
Raccord de
tuyau
Joint
en
caoutchouc
Utilisation d'un robinet horizontal
Robinet horizontal
?
La machine est livree
avec un
branchement d'eau froide
Robinet
avec
rallonge
Robinet a
uniquement.
?
S'assurer que le tuyau ne
forme pas de coques et qu'il
n'est pas ecrase.
section carree
35
au
poussant
nstallation
I
Ce
n'est pas concu pour etre utilise en environnement instable, tel que dans les
Avant de partir en vacances ou lorsque le lave-linge ne sera pas
lave-linge
avions, les
caravanes etc.
utilise durant
dispose
une
periode prolongee,
fermez le robinet d'arrivee
d'eau,
surtout si la
Installation du tuyau de
ca.
ca.
max.10cm min.60cm
100 cm
145 cm
ca.
Maintenir solidement le bac du tuyau de
vidange avec un lien lorsque vous
l'installez.
105 cm
?
Une fixation
appropriee du tuyau de
vidange protegera le sol des dommages
dus a
Bac de
une
fuite d'eau.
lavage
100 cm
ca.
Logement
du
ca.
100cm
min. 60cm
ca.
tuyau de vidange
place
?
a
plus
de 100
ne
105 cm
min.60cm max.10 cm
devra pas etre
dessus du sol.
cm au
Une fixation appropriee du tuyau de
vidange protegera le sol des dommages
resultant d'une fuite d'eau.
?
Si le tuyau de vidange est trop long, ne
pas le mettre dans la machine a laver,
pour eviter
36
un
tuyau
145 cm
max.
Le
ne
vidange
?
?
piece
pas de bouche d'evacuation d'eau.
bruit anormal.
Bride
de
fixation
max.
100cm
min. 60cm
I
nstallation
Reglage du
niveau
1. Pour reduire les vibrations et les bruits
excessifs, installer la machine
stable et de niveau, de
un coin de la piece.
sur un
preference
sol
dans
2. Si le sol est
inegal, regler les pieds de
(ne pas inserer de pieces
de bois, etc
sous les pieds).
S'assurer que les quatre pieds sont
mise a niveau
...
stables et reposent sur le sol et verifier
ensuite que l'appareil est parfaitement
de niveau
(utiliser
un
niveau a bulle
d'air).
Apres le reglage des pieds, serrer
l'ecrou de blocage en tournant dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre
Verification en diagonale
on appuie sur les bords de la plaque
superieure de la machine a laver en
diagonale, la machine ne doit absolument
pas bouger d'un pouce vers le haut ni vers le
bas(Veillez a verifier les deux directions)
Si la machine bouge quand on pousse la
plaque superieure de la machine en
diagonale, reajuster les pieds.
Si
37
P
recautions a
Precautions a
1.
prendre
prendre
avant le
Etiquettes d'entretien
Chercher l'etiquette d'entretien
2. Tri
Pour
meilleur
un
lavage
lavage
sur vos
du tissu de votre vetement et la
avant le
facon
vetements. Vous connaitrez ainsi la
composition
de le laver.
resultat, trier les vetements. Preparer les charges qui peuvent etre lavees
cycle de lavage. La temperature de l'eau et la vitesse d'essorage varient en
fonction des differents tissus. Separer toujours les couleurs foncees des couleurs pales et du
blanc. Laver separement pour eviter tout transfert de couleur et de peluche qui deteindrait
avec
sur
le
le meme
blanc,
Salete
etc. Si
possible,
ne
pas laver des articles tres sales
(Tres sale, Normal, peu sale)
Separer
les vetements
avec
en
des articles peu sales.
fonction du
degre
de salete.
Couleur
Peluche
(Blanc, Clairs, Fonces)
(producteurs, capteurs)
Separer les tissus blancs des tissus de couleur.
Laver separement les producteurs de peluche
de peluche et les capteurs de peluche.
Producteurs de peluche : tissu eponge, chenille, serviettes de toilette, couches
Capteurs de peluche : synthetiques, velours cotele, appret permanent, chaussettes
3. Precautions a prendre avant le chargement
Melanger des grands et des petits articles dans une meme
charge. Charger
les
grands
premier.
grands articles ne doivent pas representer plus de la moitie de la
charge de lavage.Ne pas laver des articles isoles pour eviter de desequilibrer la charge.
Ajouter un ou deux articles similaires.
articles
en
Les
?
Verifier que toutes les poches sont
vides. Des objets tels que des clous, des
pinces de cheveux, des allumettes, des
stylos, des pieces de monnaie et des
cles peuvent endommager votre
machine a laver et
?
vos
vetements.
Fermer les fermetures a
glissiere,
les
crochets et les attaches de sorte que
ces articles n'accrochent pas les autres
vetements.
?
Eliminer
taches
un
auparavant la salete
sur
peu de
pour faire
38
les cols et les
et les
poignets
detergent dissous
partir la salete.
avec
dans l'eau
pport de lessive
A
Apport de lessive
et d'adoucissant
1. Le tiroir de distribution
3. Dosage du
detergent devra etre
Le
?
detergent
utilise selon les
instructions du fabricant du
max
Si
?
une
a celle
detergent.
quantite de detergent superieure
qui est recommandee est utilisee,
cela
surabondance de mousse, ce qui
diminuera le resultat du lavage ou chargera
creera
une
lourdement le moteur.
consequent un
()
()
()
N'utiliser du
?
?
Lavage principal uniquement
?
Prelavage + lavage principal
2.
(entrainant par
mauvais fonctionnement)
detergent en poudre que pour la
chargement frontal.
machine a laver a
U
?
U
Il
peut etre necessaire d'ajuster
l'utilisation du
temperature
Apport d'adoucissant
detergent
de
en
fonction de la
l'eau, de la durete de
l'eau, de la taille
et du niveau de salete de
la
(
?
)
MAX
125ml
depasser la ligne de
remplissage maximum. En cas de
depassement, l'adoucissant pourrait
L'adoucissant
?
le
3/4 de la
quantite
minimum
:
1/2 de la
charge
totale.
?
Le
au
detergent est libere
debut du cycle.
par le distributeur
automatiquement
cycle de rincage.
Ne pas ouvrir le tiroir
l'arrivee d'eau.
Les solvants
:
normale.
sera
ajoute pendant
?
selon les
Charge partielle
Charge
Ne pas laisser l'adoucissant dans le
tiroir a detergent plus de deux jours.
:
recommandations du fabricant.
le tissu et
sur
(L'adoucissant pourrait durcir)
?
Suggestions
Pleine charge
Ne pas
etre distribue trop tot
tacher les vetements
?
MAX
125 ml
charge. Pour un meilleur resultat, eviter
une production excessive de mousse.
moment de
au
(benzene, etc)
ne
peuvent
etre utilises.
REMARQUE
Ne pas
verser
directement
l'adoucissant
les vetements.
sur
39
F
onction
Programmes recommandes
Type
de temp.
Programme
fonction du type de
Temp
lavage maximum
approprie
en
(Option)
Verifier d'abord si
ce
en
Gain de
machine
95˚C
(coton blanc,
serviettes
en
Charge
de
Temps
en
en
kWh
minutes
temps
Rincage+
Nominale
2,74
159
Nominale
1,33
155
0,45
85
0,41
59
0,28
59
0,03
58
0,35
30
Anti-froissage
lin et
Bio
draps...)
Coton
(Option)
Energie
Prelavage
linge peut etre
lave
Lavage
linge
Maximum
Articles
grand teint
(chemises,
60˚C
chemises de nuit,
pyjamas...)
et
coton blanc peu
sale (dessous...)
(30˚C,
40˚C,
60˚C-Eco)
Prelavage
Gain de
temps
Rincage+
Anti-froissage
Bio
Prelavage
Synthetiques
Polyamide,
acrylique,
polyester
40˚C
(60˚C,
30˚C)
Gain de
temps
Rincage+
Anti-froissage
Moins de
3,5 kg
Bio
Delicats
linge
fragile (rideaux...)
Delicat
30˚C
(40˚C,
Froid)
Les laines et les
soies identifiees
Laine/Soie
sont lavables
en
machine
Lavage
a la
main
30
Articles delicats et
lainages
a laver a
la main
Lavage rapide
Rapide
30˚C
(40˚C,
Froid)
Froid
(30˚C)
des
couleurs peu
sales
mn
Prelavage
:
Eco
:
30˚C
Gain de
temps
Rincage+
Anti-froissage
Gain de
temps
Rincage+
Anti-froissage
Gain de
temps
Rincage+
Moins de
3,0 kg
Moins de
2,0 kg
Moins de
2,0 kg
Anti-froissage
Rincage+
Moins de
Anti-froissage
2,0 kg
Si la lessive est tres sale, il est recommande d'utiliser le programme de prelavage. Le mode Prelavage est disponible dans les
programmes Coton et Textiles Synthetiques.
Quand la fonction Eco est selectionnee, la temperature de l'eau est reduite et le temps de lavage est prolonge afin de vous permettre
de realiser des economies d'energie.
Si vous desirez prolonger le temps de
rincage, la fonction Rincage+ eliminera toute trace de detergent.
Si vous desirez eliminer les taches de proteines (lait, sang, chocolat...), selectionnez la fonction Bio en appuvant sur la touche Option.
Vous pouvez choisir la fonction Bio et la fonction Eco quand la temperature est superieure a 60˚C dans les programmes Coton et Textiles Synthetiques.
Rincage+
:
Bio
:
40
C
omment utiliser la machine a laver
1. Utilisation du
cycle de lavage
2. Selection manuelle du
dans les conditions initiales
?
?
?
--
--
--
Pour
demarrer, appuyer
Marche( ).
sur
le bouton
Appuyer sur le bouton
Depart/Pause(
).
:
Rincage
Pour demarrer,
Marche( ).
appuyer
sur
le bouton
Selectionner les fonctions que
voulez
utiliser,
en
appuyant
vous
sur
chaque
bouton.
uniquement lavage principal
:
?
?
Etat initial
Lavage
programme
3 fois
Essorage : 1300 rpm
[WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)]
Pour selectionner les fonctions, voir de la
page42alapage47
?Appuyer sur le bouton
Depart/Pause(
).
1200 rpm
[WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)]
1100 rpm
[WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)]
1000 rpm
[WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)]
--
--
Temperature de
programme
:
l'eau
:
60°C
Coton
41
omment utiliser la machine a laver
C
(1)
(2)
(3)
(1) Bouton : Marche
(2) Dial : Programme
(3) Bouton : Depart/Pause
(4) Bouton : Depart differe
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(5)
(6)
Bouton
:
Bio
Bouton
:
Gain de
Bouton
:
Rincage+
Bouton
:
Prelavage
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(9) Bouton : Anti-froissage
(10) Bouton : Essorage
(11) Verrouillage-Enfant
temps
Option
?
La touche
Option
3.
sert a
selectionner
?
l'option
Bio
-
Gain de temps
-
+
Rincage
Prelavage
-
Anti-
?
4.
vous desirez eliminer les taches de proteines
(lait, sang, chocolat..), selectionnez la fonction
Bio en appuyant sur la touche Option.
[Vous pouvez selectionner la fonction Bio
quand la temperature est superieure a 60˚C
dans les programmes Coton et Synthetiques.]
Si
2. Gain de temps
?
?
?
Cettee option peut etre employee pour reduire
la periode d'un programme de lavage.
Pour utiliser cette otion, appuyez sur le bouton
Gain de temps une seule fois avant le debut
du programme de lavage.
Cette option n'est pas disponible ovec le
programme
42
Rapide
30
mn.
?
detergent.
Le choix de la fonction Rincage+
augmente le temps et la quantite d'eau
de
froissage
1. Bio
desirez augmenter l'effet du
la fonction Rincage+ eliminera
toutes les traces de
?
-
vous
rincage,
desiree.
-
Si
Rincage+
rincage.
Prelavage
Si la lessive est tres sale, utilisez la
fonction "Prelavage".
La fonction Prelavage est disponible dans
les programmes Coton et Synthetiques.
Si le voyant est allume, cette fonction a ete
?
selectionnee.
5.
?
Si
Anti-froissage
vous
desirez eviter le
froisseage
cette touche
linge, appuyez
pendant l'essorage.
sur
du
C
omment utiliser la machine a laver
Essorage
En
appuyant
1000
1100
1200
1300
sur
le bouton
800
800
1000
1100
600
600
800
800
Essorage,
400
400
400
400
?
on
peut
choisir le
nombre de
tours/minute de
l'essorage
[WD-10230(5)FB/
[WD-11230(5)FB/
WD-10230(5)FBB(N)] WD-11230(5)FBB(N)]
1. Selection de
[WD-12230(5)FB/
WD-12230(5)FBB(N)]
l'essorage
?
WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)
-
?
Le nombre de tours/minute de
l'essorage
est
programme
?
disponible
comme
en
Arret
suit.
Coton &
-
&
Rincage+Essorage
Synthetiques & Laine/Soie &
Lavage a la main & Rapide 30 mn
Pas d'essorage
Arret cuve pleine
-
-
pleine
-
Pas
d'essorage
?
-
-
Pas
d'essorage
-
pleine
-
Pas
d'essorage
-
800
Synthetiques & Laine/Soie &
Lavage a la main
Pas d'essorage
Arret cuve pleine
Rincage+Essorage &
Synthetiques & Laine/Soie &
Lavage a la main & Rapide 30 mn
Pas d'essorage
Arret cuve pleine
Arret
-
-
-
Pas
d'essorage
cuve
Delicat
Arret cuve
400
-
-
Rincage+Essorage
30
&
mn
pleine
-
Pas
d'essorage
-
400-800-1100-1300
400-600-800-1100
pleine
Coton &
Rapide
Coton&
Delicat
Arret cuve
-
WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)
-
-
-
pleine
-
WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)
-
&
mn
400-800-1000
400-600-800
?
cuve
Delicat
Arret cuve
400
400-600-800-1000
Delicat
Arret cuve
Rincage+Essorage
30
400-800-1000-1200
-
-
Coton &
Rapide
fonction du
WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)
-
[WD-13230(5)FB/
WD-13230(5)FBB(N)]
-
-
pleine
-
Pas
d'essorage
Synthetiques & Laine/Soie &
Lavage a la main
Pas d'essorage
Arret cuve pleine
-
400-600-800
-
800
-
400-800-1100
2. Pas
?
d'essorage
Si la fonction Pas
d'essorage est selectionnee, la
en fin de vidange de l'eau.
machine a laver s'arrete
Si le voyant est allume, cette fonction
a
ete selectionnee.
43
C
omment utiliser la machine a laver
3. Arret
?
Si
vous
sans
les
cuve
pleine
Verrouillage Enfant
desirez laissez les articles dans la machine
essorer
apres rincage
Cette fonction peut etre
utilisee pour verrouiller
afin de les
les boutons afin de
empecher de se froisser, selectionnez la fonction
en appuyant sur la touche Essorage.
prevenir toute
A.C.P
?
Lorsque
la machine est arretee
effectuer la vidange
l'essorage,
touche Programme puis Essorage.
(Essorage)
ou
Si le voyant est allume, cette fonction
a
intervention d'un enfant
pleine,
en cuve
pour
appuyez sur la
ou
1.
ete selectionnee.
?
Verrouillage Enfant
Le
verrouillage-enfant
Rincage+
?
et
aucun
bouton
Pour desactiver le
sur
-
le bouton
Prelavage.
les boutons
ne
peut etre actionne.
systeme Verrouillage-
Enfants, appuyer de
en
sur
le bouton
sur
Lorsque l'option Verrouillage-Enfant est
selectionnee
?
On
est actionne en
appuyant simultanement
Temp. de l'eau
?
de personnes
handicapees.
nouveau
et simultanement
Rincage+ et Prelavage.
peut selectionner la temperature de l'eau
appuyant sur le bouton Temp.eau.
Froid
-30°C/40°C/60°C/95°C
1. Temperature de l'eau
?
La
temperature
selectionnee
de l'eau
comme
?
peut etre
ci-dessous
en
fonction
du programme.
lampe indiquant la temperature selectionnee s'allume.
Pour des informations plus detaillees, voir page 40.
La
Si
vous
voulez
changer
le programme alors
que le Verrouillage-Enfant est active :
1. Appuyer a la fois sur Rincage+ et sur
2.
Prelavage.
Appuyer sur
3. Passer
sur
?
Le
le bouton
Depart/Pause.
le programme desire et appuyer
le bouton Depart/Pause.
sur
Verrouillage-Enfants peut etre installe a tout
automatiquement annule en
moment et il est
cas
44
d'erreur de fonctionnement.
C
omment utiliser la machine a laver
Depart differe
Programme
1. Depart differe
Preparation du lavage avant la
programmation du "Depart differe"
--
--
--
Ouvrez le robinet d'eau.
Mettez le
Versez
linge et fermez la porte.
le detergent et l'adoucissant
dans le reservoir.
?
--
--
--
Programmation
Appuyez sur le
du
"Depart
Tournez le cadran du
Programme
pour
Appuyez
(" : clignotements.)
Depart/Pause.
"
?
Si
vous
differe,
--
bouton,
appuyez sur le bouton Depart
"3:00" s'affiche. La duree
fois que vous appuyez sur le
le depart differe avance d'une
heure.
?
Pour annuler le
sur
?
En tournant le cadran du programme,
selectionne les programmes
suivants
"Coton
Delicat
Rapide 30 mn
Rincage+Essorage Vidange
Lavage a la main Laine / Soie
Synthetiques
-
-
-
-
-
-
-
"
ce qui concerne le type de linge pour
chaque programme Voir page 40.
Pour
retardateur, appuyez
le bouton Marche.
Depart differe est le "temps prevu" a
partir du moment de la selection jusqu'a
la fin du cycle de lavage ou du
traitement selectionne.
?
fonction
on
duree minimale de 3:00 heures.
Chaque
en
Lors qu'on a appuye sur le bouton
Depart/Pause, le programme Coton
est automatiquement selectionne.
?
maximale est de 19:00 heures et la
?
s'allument
1. Programme
temps desire.
le bouton
lampes
en
des programmes selectionnes.
differe"
selectionner le programme desire.
Appuyez sur le bouton Depart differe
sur
Les
?
bouton March.
et programmez le
--
8 programmes sont disponibles
fonction du type de linge.
?
conditions de
temperature
-
-
Le temps de retard et le temps de lavage
reel peuvent varier en fonction des
d'alimentation
2. Processus
-
Coton
Rapide 30 mn
Synthetiques
-
-
-
Delicat
-
Lavage a la main
Rincage+
Essorage
Laine / Soie
-
Vidange
et
en eau.
45
C
omment utiliser la machine a laver
Marche
Depart/Pause
1. Depart
?
1. Marche
On utilise le bouton
Depart/Pause
pour le cycle de lavage et autres,
pour faire un arret pendant les
?
?
cycles.
temporairement
sur
le
de
cycle
?
Lorsque
linge
NB
:
s'eteint
Depart
differe.
de 4
minutes,
plus
automatiquement.
En mode Pause
a
appuye
sur
le bouton
la machine a laver est
prete
suivent.
ou
lorsque
le lave-
apres
?
Donc, si
le
le
programme de lavage est termine,
le hublot est automatiquement
deverrouille
Lorsqu'on
a fonctionner selon le programme
Coton. Et les autres fonctions initiales
la fonction Pause est
selectionnee
?
peut aussi l'utiliser pour annuler la
Marche,
lavage,
le bouton
"Depart/Pause"
?
On
le bouton Marche pour faire
stopper la machine
2. Programme initial
S'il est necessaire d'arreter
appuyer
sur
fonction
2. Pause
?
Appuyer
demarrer et
ou
1 a 2 minutes.
cycle
vous
de
voulez faire fonctionner
lavage
sans
selectionner le
programme, appuyez seulement sur le
bouton Depart/Pause et la machine a
laver
se
mettra en marche.
Programme initial
[WD-10230(5)FB/WD-10230(5)FBB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1000 rpm / 60˚C
[WD-11230(5)FB/WD-11230(5)FBB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1100 rpm / 60˚C
[WD-12230(5)FB/WD-12230(5)FBB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1200 rpm / 60˚C
[WD-13230(5)FB/WD-13230(5)FBB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1300 rpm / 60˚C
46
omment utiliser la machine a laver
C
Affichage
3. Fin du
lavage
?Alafinducycledelavage,
"
"
s'affiche dans "Affichage multiple".
1.
Affichage des fonctions speciales
?Lesigne
"
selectionne
?
"
est affiche
quand
"Verrouillage-Enfant".
Lorsqu'on selectionne la
temporisation, l'affichage indique
on
4. Temps restant
fabricant.
-
le
-
restant pour terminer le
temps
-
programme selectionne.
-
2.
Affichage
de
l'auto-diagnostic
-
-
?
Si la machine a laver
type de probleme
a un
probleme,
le
est affiche.
-
-
"
"
:
Detection d'une mauvaise
-
pression
d'eau
?
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
:
Probleme de debordement d'eau
:
La
:
Moteur
en
surcharge
:
Moteur
en
surcharge
:
Probleme d'arrivee d'eau
:
Probleme de
vidange
:
Probleme de
desequilibre
:
avec
la
temperature
Coton 95˚C
:
environ 2 heures et 39 minutes.
Coton 60˚C
:
environ 2 heures et 35 minutes.
Synthetiques
environ 1 heure et 25 minutes.
:
Delicat : environ 59 minutes.
Laine/Soie
:
Lavage
main
Rapide
30
environ 59 minutes.
:
environ 58 minutes.
environ 30 minutes.
mn :
Rincage+Essorage
Vidange
Le
:
:
environ 20 minutes.
environ 1 minutes.
temps de lavage peut varier
fonction de la
porte n'est pas fermee
Probleme
recommandes par le
Programmes
?
de
quantite
en
linge,
de la
pression d'eau au robinet, de la
temperature de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
?
Si
on
constate
un
desequilibre
programme d'elimination de la
est en cours, le
plus long.
(L'augmentation
de 45 minutes)
ou
temps de lavage
max.
si le
mousse
sera
de la duree est
de l'eau
ces lettres d'erreur sont affichees, se
referer au depannage a la page 51 et suivre
le guide.
Si
47
aintenance
M
nettoyer l'interieur de la machine a laver, debrancher le cordon de raccordement pour
eviter tout danger de decharge electrique.
Avant d'etre emmene a la decharge, coupez les cables et la prise electriques, et assurez-vous que
le hublot de la machine ne fermera plus pour eviter que de jeunes enfants ne restent bloques a
Avant de
l'interieur. Les emballages (films plastiques ou polystyrene) peuvent presenter un danger pour les
risque de suffocation, laissez les emballages loin de la portee des enfants.
enfants. Pour eviter tout
Le filtre d'arrivee d'eau
"
-"
-
Le message d'erreur
tiroir de
detergent.
Si votre
eau
d'eau
est tres dure
clignote
ou
sur
le panneau de commande si l'eau
si elle contient des traces de
peut s'obstruer Il faut donc le nettoyer de temps
en
depot calcaire,
ne
pas dans le
penetre
le filtre d'admission
temps.
2. Devisser le
1. Fermer le
robinet d'eau.
tuyau
d'arrivee
d'eau.
4. Resserrer le
3.
le filtre
avec une brosse
dure en soie de
Nettoyer
tuyau
d'arrivee.
sanglier.
Le filtre de la pompe de vidange
vidange recueille les fils et
Le filtre de
Verifier
regulierement
la
proprete
les
petits objets presents
du filtre pour
assurer un
dans le
linge.
bon fonctionnement de la
machine.
!
ATTENTION Vider d'abord le filtre
utilisant le tuyau de vidange. Ouvrir ensuite le filtre
ce qui peut l'avoir obstrue.
en
de la pompe pour enlever
Avant de
hublot,
1. Ouvrez la
vidange
doigt.
proceder a une vidange en urgence pour nettoyer
temperature de l'eau s'abaisser.
le
tuyau,
ou
bien a l'ouverture du
laisser la
trappe de
a l'aide d'un
2. Retirer le bouchon de purge (
laisser l'eau s'ecouler. Utiliser
),
un
recipient pour empecher l'eau de se
repandre sur le sol. Lorsque l'eau
ne s'ecoule plus, ouvrir le filtre de la
pompe ( ) en le faisant tourner
vers la gauche.
3. Enlever tout materiau
100
2
3
48
du
la pompe ( ) dans le sens des
aiguilles d'une montre et inserer le
bouchon de purge ( ) pour le
remettre en place. Fermer le capot
du couvercle inferieur.
1
etranger
filtre de la pompe ( ). Apres le
nettoyage, faire tourner le filtre de
2
3
M
aintenance
Tiroir distributeur
detergents et les adoucissants laissent un depot dans le tiroir.
nettoyer periodiquement avec un jet d'eau courante.
Si necessaire, on peut le retirer completement de la machine en appuyant vers le bas sur le
cliquet et en le tirant pour le sortir.
Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie superieure du compartiment de
Apres
?
?
?
un
certain temps, les
Il faudra le
l'adoucissant.
ax
max
La cavite du tiroir
Le
detergent peut aussi s'accumuler a l'interieur de la
qui devra etre nettoyee a l'occasion avec une
cavite
vieille brosse a dents.
?
Apres le nettoyage, replacer
de rincage sans linge.
Le tambour de
?
Si
vous
le tiroir et effectuer
cycle
lavage
une zone ou l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des
peut ni le voir ni l'enlever facilement.
habitez dans
endroits ou
on ne
Avec le temps, l'accumulation de tartre
eventuellement etre
?
un
remplaces
si
on ne
va
obstruer les
appareils, qui
devront
les surveille pas.
Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent
etre causees par de petits articles metalliques (trombones, epingles de surete) laisses
dans le tambour.
?
Le tambour de
?
Si
vous
lavage
devra etre
utilisez des agents
qu'ils peuvent etre utilises
Le detartrant est
pieces
detartrants,
de
temps
en
des teintures
temps.
ou
des
decolorants,
assurez-vous
machine.
en
susceptible
de contenir des
composants capables d'attaquer les
de votre machine a laver.
Eliminer les taches
Ne
nettoye
jamais
avec un
produit
de
nettoyage pour acier inoxydable.
utiliser de laine d'acier.
49
aintenance
M
Nettoyage de
votre machine a laver
1. Exterieur
Si
vous
On
prenez bien soin de votre machine a laver,
peut nettoyer l'exterieur de la machine
neutre
avec
vous
de l'eau chaude et
abrasif. Eliminer immediatement les coulees.
non
Faire attention de
IMPORTANT
:
ne
pas heurter la surface
Ne pas utiliser d'alcool
prolongerez
avec
des
Essuyer
un
sa
duree de vie.
detergent menager
avec un
chiffon humide.
objets pointus.
denature, de diluants
ou
produits
similaires.
2. Interieur
Secher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine a laver, des joints d'etancheite
elastiques et de la vitre de la porte. Ces zones doivent toujours etre propres pour assurer
l'etancheite de la machine.
Faire effectuer
Repeter
un
cycle complet
a la machine a laver
en
utilisant de l'eau chaude.
le processus si necessaire.
REMARQUE
Eliminer les
depots
d'eau dure
en
utilisant
nettoyage dont l'etiquette indique qu'ils
Instructions de
preparation
dommage
zero, suivre
ces
une zone
instructions de
a la machine a laver
sont
adaptes
aux
de
machines a laver.
pour l'hiver
Si la machine a laver est installee dans
inferieures a
uniquement des produits
ou il y
preparation
a un
risque
de
gel
de temperatures
prevenir tout
ou
pour l'hiver afin de
:
1. Fermer le robinet d'arrivee d'eau.
2. Debrancher les
tuyaux d'arrivee d'eau
et
vidanger l'eau des tuyaux.
une prise electrique convenablement
3. Brancher le cordon de raccordement dans
mise a la
terre.
4.
5.
Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique pour vehicules de camping (RV)
tambour de lavage. Fermer la porte
Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine
a vider dans le
a laver
pendant
1minute pour evacuer toute l'eau.
La totalite de l'antigel RV ne sera pas evacuee.
6. Debrancher le cordon de raccordement, secher l'interieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau
Remettre le tiroir.
8.
9.
presente
dans les
compartiments
et secher les
compartiments.
Ranger la machine a laver en position debout.
Pour eliminer l'antigel de la machine a laver apres le stockage, faire fonctionner la machine
a laver a vide en effectuant un cycle complet avec detergent. Ne pas ajouter de charge de
lavage.
50
uide de
G
depannage
Cette machine a laver est equipee de fonctions automatiques de securite qui detectent et
diagnostiquent les defaillances des le debut et reagissent en consequence. Si la machine ne
fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, verifier les points suivants
avant d'appeler le Service Entretien.
Probleme
Quelque
cliquete
Cause
chose cogne et
?
Solution
possible
objets etrangers, tels que des pieces Arreter la machine a laver et verifier le
ou des epingles de surete
tambour et le filtre de vidange.
Si le bruit continue apres le redemarrage
peuvent se loger dans le tambour ou
dans la pompe.
de la machine a laver, appeler votre
depanneur agree.
Des
de monnaie
Bruit sourd
?
Des
charges de lavage importantes
peuvent produire
un
bruit sourd. C'est
generalement normal.
Vibration
?
repartir la charge
Avez-vous enleve tous les boulons de
?
blocage et garnitures
Si le bruit continue, la machine a laver est
probablement desequilibree. Arreter et
de
lavage
Les
pieds reposent-ils fermement sur le
sol ?
Fuites d'eau
?
Les raccords du
sont desserres
tuyau de remplissage
au
robinet
a la
ou
nouveau.
ne les avez pas enleve au moment
de l'installation. Voir Installation pour
Vous
enlever les boulons de
?
a
transport
La
charge de lavage est inegalement
repartie dans le tambour. Arreter la
machine a laver et repartir a nouveau
charge de lavage.
Verifier et
resserrer
la
les connexions du
tuyau.
machine a laver.
?
Les
tuyaux de vidange de la maison
sont
obstrues.
Formation de
Deboucher le tuyau de vidange. Contacter
plombier si necessaire.
le
Trop de detergent ou detergent inadapte
mousse
trop abondante
La formation de
mousse
peut
causer
?
des
fuites d'eau.
L'eau
ne
dans la
ou
penetre
pas
machine a laver
penetre
lentement
?
L'alimentation d'eau n'est pas
adequate
Verifier
un
autre robinet dans la maison.
dans le secteur.
?
Le robinet d'arrivee d'eau n'est pas
Ouvrir totalement le robinet.
completement ouvert.
L'eau dans la machine a
laver ne s'evacue pas
s'evacue lentement.
ou
tuyau d'arrivee d'eau
?
Le
?
Le filtre
?
Le
?
Le filtre de
ou
le
est
tuyau d'arrivee
tuyau de vidange
est
plie
plie.
est obstrue.
ou
vidange est obstrue.
bouche.
Redresser le
tuyau.
Verifier le filtre du tuyau d'arrivee.
Nettoyer et
Nettoyer
redresser le
le filtre de
tuyau de vidange.
vidange.
51
G
uide de
depannage
Probleme
La machine a laver
Cause
ne
?
demarre pas
Solution
possible
Le cordon de raccordement
n'est pas branche ou la
connexion est desserree.
?
Le fusible de la maison
le
ou
coupe-circuit
il y
a une
a
saute,
est declenche
panne de courant.
S'assurer que les fiches sont bien
branchees dans les prises murales.
Remettre le
remplacer
coupe-circuit
a zero
ou
le fusible.
Ne pas augmenter la
fusible.
capacite
du
probleme est du a une
surcharge du circuit, le faire corriger
par un electricien qualifie.
Si le
?
Le robinet d'arrivee d'eau n'est
Ouvrir le robinet d'arrivee d'eau.
pas ouvert.
La machine a laver
n'essore pas
Verifier que la porte est bien
fermee.
Fermer la
porte
et appuyer
sur
le
Depart/Pause. Apres avoir
appuye sur le bouton Depart/Pause,
quelques instants peuvent s'ecouler
avant le demarrage de l'essorage
bouton
des vetements dans la machine a
laver. Pour que l'essorage puisse
la porte doit etre
fonctionner,
verrouillee.
La
porte
ne
s'ouvre
pas
Si la machine est
ne
en marche, la porte
peut pas s'ouvrir pour des raisons
de securite.
Attendre
une ou
d'ouvrir la
mecanisme de
Cycle de lavage
temporise
Le
deux minutes avant
porte pour que le
verrouillage
la libere.
temps de lavage peut varier
fonction de la
quantite
de
en
de la
linge,
pression au robinet d'eau, de la
temperature de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
En
cas
de constatation d'un
Desequilibre,
ou
si le programme
mousse est en
d'elimination de la
52
cours, le
temps de lavage
long
prevu.
que
sera
plus
uide de
depannage
GProbleme
Cause
?
Solution
possible
L'arrivee d'eau n'est pas
appropriee dans
le
Verifier
un
autre robinet dans la maison.
secteur.
?
L'arrivee d'eau
au robinet n'est pas suffisante
il n'est pas completement ouvert.
Le tuyau d'arrivee d'eau est plie.
Ouvrir
completement
le robinet
.
car
?
?
?
?
?
?
?
?
Le filtre du
Le
tuyau d'arrivee
tuyau de vidange
Le filtre de
est
Redresser le
plie ou obstrue.
Nettoyer et
charge est trop faible.
charge est desequilibree.
L'appareil dispose d'un systeme de detection
et de correction du desequilibre. Si des
articles individuellement lourds sont charges
tels que des tapis de bain, peignoirs, etc., ce
systeme peut arreter l'essorage ou meme
interrompre le cycle d'essorage si le
desequilibre est trop important meme apres
plusieurs essorages.
Si le linge est encore trop humide a la fin du
cycle, ajouter de plus petites pieces de linge
pour equilibrer la charge et repeter le cycle
d'essorage.
La
La
porte est-elle ouverte ?
de
tuyau de vidange.
vidange.
Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour
equilibrer la charge.
Repartir la charge pour permettre un bon
essorage
Fermer la
La
redresser le
Nettoyer le filtre
vidange est bouche.
?
tuyau.
Verifier le filtre du tuyau d'arrivee.
est obstrue.
Si
"
porte.
"
n'apparait pas, appeler le
depanneur.
Debrancher la
le
?
?
Si l'eau deborde a
defectueuse.
Saffiche
ne
cause
de courant et
appeler
Fermer le robinet d'eau.
d'une valve.
lorsgue le capteur de pression
prise
depanneur.
Debrancher la
prise.
Appeler le depanneur.
d'ean
fauctione pas.
?
Moteur
en
surcharge.
?
Moteur
en
surcharge.
53
T
Exclusions
?
de la
ermes
:
Visites a domicile d'un technicien dans le but de
fonctionnement de
?
Si
?
Si le defaut est
ou
des
?
?
negligence,
normale
ou
sur
l'utilisation de
l'appareil
ou
?
?
?
la
mauvais
changer le reglage
l'appareil.
Si le defaut est
provoque par
des animaux nuisibles, par
exemple
des rats
des cafards, etc.
Bruit
ou
vibrations
qui
sont consideres normaux, par
Corriger l'installation, par exemple
reglant le drainage.
ou
des
bip
exemple
le bruit de
d'avertissement.
mettant a niveau
en
l'appareil,
en
Entretien normal recommande par le manuel de l'utilisateur.
Eliminer les corps etrangers /substances de la machine, y compris la
pompe et le filtre du tuyau d'admission par exemple, les impuretes, les
clous, les fils metalliques de soutien-gorge, les boutons,
?
un
sur
des facteurs autres que l'utilisation
l'utilisation selon le manuel d'instructions.
drainage de l'eau, le bruit de l'essorage
?
de la
indiquee
provoque par
Fournir des instructions
ou
?
au
l'appareil.
provoque par un incident,
cas de force majeure.
Si le defaut est
de
?
initier
l'appareil
plaque de specifications.
domestique
?
vous
est branche a une tension differente de celle
emploi
?
garantie
Remplacer
les fusibles, les
Correction de
cablages
Si
la
etc..
plomberie.
autorisees.
reparations
dommage materiel accessoire
possible de cet appareil.
Tout
non
ou
ou
indirect resultant de la defectuosite
produit est utilise dans des buts commerciaux, il n'est pas garanti.
(Exemple : Lieux utilises par le public comme des salles de bains, des
hotels, des centres de formation, des hotels garnis).
54
ce
Conditions de
garantie
de la machine a laver
garantie prend cours a la date d'achat
periode de garantie
commence lorsque l'acheteur presente la preuve
d'achat (recu / ticket de caisse) avec la carte de garantie
completee et signee par le revendeur.
Le numero de serie du produit doit coincider avec le
numero figurant sur la carte de garantie !
1. La
periode
et s'etend
de
sur
4. La decision de
reparation, d'echange ou de
remplacement nous revient. Les elements
echanges ou remplaces sont notre propriete. La
reparation ou le remplacement de pieces ne
prolonge pas la duree de garantie initiale !
24 mois. La
periode de garantie, nous remedions
gratuitement a tous les defauts, pour autant qu'ils soient
dus, preuve a l'appui, a un vice de fabrication ou de
5. Le droit a la
garantie prend fin des que des
personnes non agreees par LG Electronics
interviennent sur l'appareil, ou que celui-ci est
utilise a des fins professionnelles.
2. Pendant la
matiere.
6. Conservez
pour
garantie les dommages dus a une
manipulation inappropriee, au non-respect du mode
d'emploi ou a une usure normale de l'appareil. De meme,
la garantie ne s'applique pas aux pieces usees et aux
elements fragiles du produit (p. ex. voyants, lampes a
effluves ou lampes a incandescence). Les dommages qui
surviendraient pendant le transport sont a charge de
l'acheteur, de meme que les frais d'expedition et
d'emballage.
imperativement l'emballage original
pouvoir transporter l'appareil en toute
securite
3. Sont exclus de la
7. En
de
cas
de service.
en cas
recours en
votre revendeur
service
ou
garantie,
l'un de
nos
contactez
centres de
agrees.
8. Des revendications
plus importantes sont
points de ces conditions devaient
s'averer caducs, ils sont applicables par
analogie. La validite des autres dispositions n'en
exclues! Si des
est pas affectee.
Certificat de
Cet
Nous
appareil
garantie
est couvert par une
garantie
de 24 mois !
engageons, pendant la duree de garantie de 24 mois, a reparer gratuitement votre
et/ou a fournir gratuitement a votre revendeur les pieces de rechange, en cas de
nous
appareil
panne due a
un
vice de fabrication
ou
de matiere. Des revendications
plus importantes
a notre
encontre sont exclues.
Pour le reste, nos conditions de
Modele
au verso
N° de serie
:
Nom de l'acheteur
Date d'achat
garantie specifiees
:
sont
applicables
!
:
:
Cachet/signature
du revendeur
55
P/No.: 3828ER3024D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising