LG | WD-1480FD | Owner's Manual | LG WD-1480FD Handleiding

LG WD-1480FD Handleiding
WD-1080FD
WD-1280FD/WD-1285FD
WD-1480FDN/WD-1485FDN
(2P~25P)
WD-1480FDF/WD-1485FDF
(27P~49P)
P
roductkenmerken
n
40%
Jumbotrommel
De
dan
van LG kan ongeveer 40 % meer was laden
conventionele wasmachine. Een grotere trommel
jumbotrommel
een
verbetert de
n
wasprestatie.
Economischer door het
Intelligent Wassysteem
Om het
energiegebruik en het waterverbruik tot een minimum te
beperken, detecteert het Intelligent Wassysteem de grootte van de
lading en de watertemperatuur en bepaalt op basis hiervan het
optimale waterniveau en de wastijd.
n
Direct
Drive-systeem
De moderne Blushless DC-motor
aan
n
Spoelen
gebruik te
kinderslotsysteem
op een knop duwen
machine draait.
n
maken
van
drijft
de trommel rechtstreeks
riem of
riemschijf.
Kinderslot
Het
Wassen
zonder
Ruisarm
werd
om
gebruikt
om
vermijden dat
wijzigen terwijl
te
het programma te
kinderen
de
snelheidscontrolesysteem
Door de washoeveelheid
n
dat de
en
de balans te meten,
zorgt het systeem
gelijkmatig verdeeld wordt zodat het
het
geluidsniveau bij
centrifugeren tot een minimum herleid
ervoor
was
wordt.
Automatisch herstarten
Als de wasmachine door
een
stroomonderbreking uitgeschakeld
werd, zorgt het systeem ervoor dat de wasmachine automatisch
weer opstart vanaf de plaats waar de cyclus onderbroken werd, en
gaat het vandaar weer gewoon verder door met de wascyclus.
I
nhoudsopgave
.......................................................................3
Waarschuwingen
Kenmerken ................................................................................4
Installatie ...................................................................................5
Aandachtspunten
Zeep toevoegen
voor
het
wassen
.........................................10
.......................................................................11
Functies ....................................................................................12
Gebruik
van
de wasmachine ....................................................13
Onderhoud ...............................................................................20
Storingsindex
.........................................................................23
Garantiebepalingen
2
.................................................................26
W
aarschuwingen
LEES ALLE INFORMATIE ALVORENS U HET TOESTEL IN GEBRUIK
NEEMT.
Voor
uw veiligheid: alle informatie in deze handleiding dient te worden
opgevolgd om het risico voor brand, explosie of een elektrische schok tot
een minimum te beperken, en om schade aan eigendommen, verwondingen
of dodelijk letsel te voorkomen.
Waarschuwing
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
?
Installeer of
waar
?
?
plaats
het niet
aan
het
apparaat op een plaats
temperaturen onder het
vriespunt of aan de weerelementen kan
worden blootgesteld.
Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit
toestel op enigerlei wijze aan te passen.
Probeer de machine niet zelf te herstellen.
die uitgevoerd zijn door
niet-gekwalificeerd personeel
verwondingen en/of nog ernstigere
Herstellingen
onervaren
kunnen
?
?
of
fouten veroorzaken
?
?
aan
de machine.
Hou de
plaatsen onder en rondom de
toestellen vrij van brandbare materialen zoals
pluizen, papier, vodden, chemicalien, enz.
Nauw toezicht is nodig indien het apparaat
door of in de buurt
van
kinderen wordt
?
?
?
?
kruipen.
Breng uw
of in de wasmachine
wasmachine
arm
nooit in de
terwijl deze nog draait. Wacht
geheel tot stilstand is
tot de trommel
gekomen.
?
?
?
?
Het wasproces kan de
textiel verminderen.
brandvertrager van
niet
geforceerd te
Om risico op een elektrische schok tot een
minimum te beperken, trekt u de stekker van
het
?
hand of
probeer deze
apparaat uit het stopcontact of haalt
u
de
zekering van de wasmachine uit de
stoppenkast of zet de hoofdschakelaar van
Laat de wasmachinedeur nooit open staan.
Kinderen zouden op de geopende deur
hangen
en
.
Sta niet toe dat kinderen op, met of in dit
enig ander apparaat spelen.
kunnen gaan
opgenomen.
Sla de wasmachinedeur nooit met kracht
openen wanneer hij op slot zit Dit kan
schade veroorzaken aan de wasmachine.
toestel of
?
droog geen artikelen die zijn
gereinigd, gewassen, gedrenkt in of
besprenkeld met brandbare of explosieve
stoffen (zoals was, olie, verf, dieselolie,
ontvetters, oplosmiddelen voor droog
reinigen, kerosine, enz.) die zouden kunnen
ontvlammen of exploderen.
Om dit te vermijden volgt u zorgvuldig de
was- en verzorgingsinstructies op van de
fabrikant die in het kledingstuk zijn
dicht
gebruikt.
?
Was of
het elektrisch circuit in
uw
begint met onderhoud
of
Gebruik het
huis uit alvorens
u
reiniging.
apparaat nooit wanneer het
beschadigd is, niet goed functioneert,
gedeeltelijk is gedemonteerd, of er
onderdelen aan ontbreken of stuk zijn. Dit
geldt ook wanneer het snoer of de stekker
zijn beschadigd.
Alle elektriciteitswerken, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het toestel, moeten
uitgevoerd worden door een erkende elektricien of een deskundig persoon.
Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van
220 --240 V.Gebruik geen verlengkabel of een verdeelstekker.
Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is,
vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde
?
personen.
Sluit de machine aan op een
geaard stopcontact. Volg hierbij
de
stroombedradingsrichtlijnen.
3
enmerken
K
Stekker
Om gevaar te
vermijden
moet de
stroomtoevoerkabel, wanneer deze
beschadigd is, vervangen worden
door de fabrikant, door zijn erkende
Zeepbakje
(voor zeep en
wasverzachter)
verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde
personen.
Bedieningspaneel
Afvoerleiding
Deur
Plintdeksel
Trommel
Filter
Stelvoetjes
afvoerpomp
Plintdekselkap
r
Afvoerstop
n
Naam
:
Wasmachine, voorlader
n
Stroomtoevoer
:
220-240V~,50Hz
n
Afmetingen
:600mm(B)X600mm(D)X850mm(H)
: 65kg
: 7,0kg
n
Gewicht
n
Wascapaciteit
n
Max. vermogen
:
2100W
n
Centrifugeersnelheid
:
Niet/400/600/800/1000[WD-1080FD]
Niet/400/800/1000/1200[WD-1280FD/WD-1285FD]
Niet/400/800/1000/1400[WD-1480(5)FDN/WD-1480(5)FDF]
n
Waterverbruik
:75
n
Toegelaten
Het uitzicht
ten behoeve
n
waterdruk
en
:
(10,7
de kenmerken kunnen zonder
van
de
verbetering
van
de kwaliteit
voorafgaandelijke kennisgeving afwijken
van
het toestel
Accessoires
Toevoerleiding (1EA)
4
/kg)
0,3-10 kgf/cm2(30-1000 kPa)
Moersleutel
nstallatie
I
?
?
Installeer of plaats het apparaat op een plaats waar het niet aan temperaturen onder het vriespunt of aan de
weerelementen kan worden blootgesteld.
Wanneer de wasmachine geplaatst werd op een vast tapijt, mag de plintopening niet gehinderd worden
door het tapijt.
n
Vergrendelingsbouten
Het toeste is
transport
n
te
uitgerust
vermijden.
Verwijderen
met
van
de
voor vervoer
vergrendelingsbouten
tijdens het transport te
vermijden zijn de 4 speciale
vergrendelingsbouten vastgeschroefd.
Vooraleer de wasmachine in gebruik te
u
interne schade
tijdens
het
vergrendelingsbouten
1. Om interne schade
nemen, moet
voor vervoer om
de bouten
en
3.
Verwijder
de 4 bouten
rubberen
stoppen door zachtjes
stop
te draaien.
moersleutel
bij
samen
met de
voor
later
de
aan
Houd de 4 bouten
en
de
gebruik.
de rubberen
stoppen verwijderen.
?
Als
verwijderd worden, zal de
hevig schudden, veel geluid
veroorzaken en uiteindelijk in storing gaan.
ze
niet
machine
?
Telkens
wordt,
wanneer
het toestel
moeten deze
verplaatst
vergrendelingsbouten
opnieuw geplaatst worden.
Afdekhoedje
2. Draai de 4 bouten los met de
meegeleverde
moersleutel.
4. Sluit de
gaten af
afdekhoedjes.
met de
meegeleverde
5
nstallatie
I
n
Ruimtelijke
installatievereisten
Passtelling met de vloer:
De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine
bedraagt 1°
Stopcontact :
Moet geplaatst zijn op maximaal 1,5 meter links of
afvoerleiding
wasmachine
rechts
was-
van
de wasmachine. Niet
meer
dan een
toestel aansluiten op het stopcontact.
Bijkomende vrije ruimte :
kuip
ong.
2cm
Voor inbouw
tegen
muur, deur
en
vloer is de
volgende vrije ruimte noodzakelijk.
(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)
Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine.
Ze kunnen de
afwerkingslaag of de
bedieningstoetsen beschadigen.
650
850
600
n
Veiligheidsinformatie
BS-stekker
(voor gebruikers
in
Engeland)
BELANGRIJK
DE DRADEN IN DEZE STROOMKABEL ZIJN GEKLEURD IN OVEREENSTEMMING MET DE
VOLGENDE CODE:
GROEN/GEEL: AARDE
BLAUW: NULLEIDER
BRUIN: STROOMVOEREND
Dit toestel moet
geaard
groen/ geel (aarding)
(stroomvoerend)
blauw (nulleider)
worden
E
bruin
L
zekering
N
snoerklem
Als de kleuren
van de bedrading in de stroomkabel van dit toestel niet overeenstemmen met de kleurencode van
polen in uw stopcontact, volg dan onderstaande instructies:
De groen/geel gekleurde draad moet aangesloten worden op de pool van het stopcontact met de letter E of het
aardingssymbool ( ) of groen of groen/geel gekleurd.
De blauwgekleurde draad moet aangesloten worden op de pool met de letter N of zwartgekleurd.
De bruingekleurde draad moet aangesloten worden op de pool met de letter L of roodgekleurd.
Bij gebruik van een stopcontact van 13 amp (BS 1363) moet u een zekering van 13 amp BS 1362 voorzien.
6
de
I
n
nstallatie
Elektrische
1. Gebruik nooit
aansluiting
een
verlengkabel
of
een
verdeelstekker.
2. Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is,
vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde
3. Trek de stekker
personen.
gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
op een geaard stopcontact. Volg hierbij de
stroombedradingsrichtlijnen.
Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
na
4. Sluit de machine
5.
n
De wasmachine moet op de
leidingen.
n
aan
Aansluiting
Oude
van
waterleiding aangesloten worden
leidingen mogen niet gebruikt worden.
de
met nieuwe
watertoevoerleidingen
De
toegeleverde
kPa
en
1000 kPa
waterdruk
moet tussen
30
(0,3~10kgf/cm2 )liggen
Ontbloot
de
of kruis de leiding niet wanneer u
toevoerleiding aansluit op de klep.
Wanneer de
toegeleverde
dan 1000 kPa, moet
decompressietoestel laten
?
?
aansluiting
rubberen
ringen
?
?
hoger is
installeren.
Om
lekkage te vermijden werden twee
ringen voorzien in de aansluiting van de
watertoevoerleiding op het aansluitpunt.
Controleer de waterdichtheid van de
aansluitingen tussen wasmachine en
toevoerleiding door de kraan helemaal
open te draaien.
Controleer
leiding
aansluiting
rubberen ringen
waterdruk
u een
en
regelmatig de toestand van de
vervang deze indien nodig.
Zorg ervoor dat er geen knik zit in de
leiding en dat deze niet geklemd is.
koudwaterkraan
koud
7
nstallatie
I
n
Installatie
van
de
afvoerleiding
ong.100cm
ong. 145
cm
?
max.10cm min.60cm
ong. 105
Wanneer de
afvoerleiding aan een
bevestigd wordt, maak ze dan
vast
met een kettinkje.
stevig
wasbak
cm
?
Een
goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
de
waskuip
ong. 100
cm
leidingong. 145
houder
cm
kabelbinder
max.
ong.105cm
?
De
min.60cm max.10cm
mag niet hoger dan
boven de vloer geplaatst
afvoerleiding
100
cm
?
Een
goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
?
Wanneer de
duw
ze
afvoerleiding
Hierdoor ontstaat
8
te
lang is,
dan niet in de wasmachine.
een
abnormaal
geluid.
100cm
Wanneer de
afvoerleiding aan een
bevestigd wordt, maak ze dan
vast
met een kettinkje.
stevig
wasbak
?
de
100cm
min. 60cm
min. 60cm
worden.
?
max.
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
de
I
n
nstallatie
Niveauregeling
1. Door
een
wasmachine
goed waterpas
overgeluid en
op te stellen voorkomt u
trillingen.
Plaats het toestel op een stevige vloer
waterpas is, bij voorkeur in een hoek
die
van
de kamer.
2. Wanneer de vloer oneffen
is, kan
de
u
aanpassen tot op de
stelvoetje
hoger
stelvoetjes
gewenste hoogte (gebruik geen stukjes
hout en dergelijke onder de voetjes).
Zorg ervoor dat alle vier de voetjes
stevig op de vloer rusten, en controleer
of het toestel waterpas staat (gebruik
een waterpas)
lager
stelvoetje
Diagonale
controle
op de overlangse hoeken van de
bovenplaat van de wasmachine drukt, mag
Wanneer
u
de machine helemaal niet op en neer
bewegen (controleer beide richtingen).
Wanneer de machine bij deze
duwbewegingen wel beweegt, moet u
stelvoetjes weer aanpassen.
de
9
A
n
andachtspunten
Aandacht
het
voor
1. Aandacht
voor
Controleer of
uw
voor
het
wassen
wassen
de labels
kledingstuk een label heeft met wasinstructies. Dit zal
gemaakt is en hoe het moet gewassen worden.
aangeven uit
welke stoffen het stuk
2. Was sorteren
Voor de beste
wasresultaten,
sorteert u uw
kledingstukken
in
ladingen
die met hetzelfde
wasprogramma gewassen kunnen worden. De watertemperatuur en de centrifugeersnelheid
is afhankelijk van het soort stof waaruit de kledingstukken gemaakt zijn. Sorteer donkere
was van
lichte
was en van
Was
witgoed.
in elkaar kan klitten waardoor wit kan
stoffen
afzonderlijk als
verkleuren,
enz.
(zwaar, normaal, licht)
(witte was, lichte was, donkere was)
Pluis (pluisproducerende was, pluisverzamelende was)
Kleur
3. Aandacht
?
doorlopen of pluis
mogelijk wast u zwaar vervuilde
apart van licht vervuild goed.
Vuil
?
kleuren kunnen
Indien
bij het
grote
Combineer
Sorteer
kleding volgens de vuilheidsgraad.
witgoed van gekleurde was.
Was pluisproducerende was
afzonderlijk van pluisverzamelende was.
Sorteer
vullen
en
kleine stukken in een
lading.
Laad de
grote stukken
eerst. Grote
stukken mogen niet meer dan de helft van de gehele waslading beslaan.
Laat de machine niet draaien met slechts een artikel erin. Dit kan onbalans
veroorzaken.
Voeg
een
of twee
van
dezelfde stukken toe.
?
Controleer alle zakken
dat
en
zorg
leeg zijn. Nagels,
haarpennen, lucifers, potloden,
ervoor
ze
muntstukken
zowel
uw
en
sleutels kunnen
wasmachine als
uw
kleding beschadigen.
?
Sluit
ritsen, haken
ervoor
andere
?
koorden
kledingsstukken
Behandel vuil
een
en
beetje
op boord-
scheuren.
plekken voor door
opgeloste zeep
omslagplekken aan te
en
in water
en
het vuil reeds
brengen
gedeeltelijk op te lossen.
om
10
om
te zorgen dat deze geen
eep toevoegen
Z
n
Toevoegen
van
wasmiddel
en
waverzachter
1. De verdeellade
3. Hoeveelheid wasmiddel
?
Het wasmiddel moet
de instructies
?
Als
van
de
gebruikt worden volgens
wasmiddelenproducent.
wasmiddel
u meer
voorgeschreven,
gebruikt dan
ontstaat
er
waardoor het wasresultaat
waardoor de
motor te
is
veel schuim
te
afneemt of
sterk belast wordt
(oorzaak van storing)
?
Gebruik alleen
voor
?
?
hoofdwas alleen
voorwas +
U
hoofdwas
?
Het
wasproducten
in poedervorm
de wasmachine met voorlader.
gebruik van
het wasmiddel kan
moeten worden in functie van
aangepast
watertemperatuur, de hardheid van het
water, de grootte en het vuilniveau van de
U
de
2. Wasverzachter toevoegen
lading.
Om de beste resultaten te
bekomen
(
)
MAX
MAX
125 ml
125ml
zorgt
niet te laten
u ervoor om
het schuim
overlopen.
Tips
?
Niet
hoger vullen dan tot aan het
maximale vulstreepje. Als het bakje
Volle
lading: volgens de
aanbevelingen van de producent.
Gedeeltelijke lading: 3/4 van de
overvol is kan de wasverzachter te
vroeg vrijkomen, waardoor er vlekken
kunnen ontstaan op de kleding.
?
Laat geen wasverzachter
meer
De wasverzachter wordt automatisch
toegevoegd gedurende
spoelcyclus.
?
De lade niet openen
wordt
?
Minimumlading:
lading.
dan 2
dagen in de zeeplade (wasverzachter
kan uitharden)
?
normale hoeveelheid.
?
1/2
Het wasmiddel wordt
wascyclus
van een
bij
het
uit de verdeler
volle
begin van
gespoeld.
de
de laatste
wanneer er
water
aangevoerd.
Solventen (benzeen, enz..) zijn
toegelaten.
OPMERKING
niet
Geen wasverzachter
rechtstreeks op de kledij
gieten.
11
F
uncties
Aanbevolen
n
wasprogramma's rekening
※Gegevens op de energie-etiket volgens
※( ) : WD-1080FD / 1280(5)FD
Stof-
Type
Katoen
Kleurvaste kledingstukken
(hemden, nachtkleedjes,
pyjama's, ...)en licht vervuilde
witte katoen (ondergoed, ...)
Het wastype is hetzelfde
Katoen-Eco Katoen
Synthetisch
het katoen programma op
Instelling
Temp.
(Optie)
Programma
60˚C
95˚C)
60˚C
Hoofdwas
(40˚C)
(+Voorwas)
40˚C
Hoofdwas
(Koud,
30˚C, 60˚C) (+Voorwas)
Fijn wasgoed dat gemakkelijk
beschadigd kan
worden (zijde, gordijnen, ...)
Wo
30˚C
Wasmachinebestendige wollen
kleding 100 % nieuwe wol
(Koud, 40˚C)
Het
Als de
(Koud, 40˚C)
wasgoed
voorwas
30˚C
heel vuil
Water
Energie
in
in
in
Lading
Liter
kWh
Minuten
7,0kg
75
1,33
163(159)
5,0kg
65
1,24
163(159)
2,0kg
52
1,2
153(149)
7,0kg
75
1,4
178
5,0kg
65
1,2
178
2,0kg
48
1,0
163
4,0kg
60
0,5
2,0kg
48
0,4
3,0kg
60
0,5
1,0kg
48
0,3
2,0kg
52
0,3
1,0kg
48
0,2
2,0kg
52
0,03
1,0kg
48
0,01
5,0kg
48
0,3
2,0kg
40
0,2
67
Hoofdwas
Hoofdwas
is, is "Voorwas"
voor
30
effectieve behandeling.Het
programma's Katoen-Eco, Katoen,
een
de
Synthetisch.
Watertemperatuur: Kies de watertemperatuur bij het wasprogramma. Volg bij
altijd de wasvoorschriften of --instructies op het label van de fabrikant.
12
61
60
Hoofdwas
programma is beschikbaar
Tijdsduur
92
Hoofdwas
Koud
wastype is hetzelfde
Katoen
:
(Koud, 40˚C)
(30˚C, 40˚C)
en
bij
Synthetisch.
Voorwas
30˚C
Fijn en Wol
wasgoed.
Snel 30'
(Optie)
type wasgoed
60˚C, gekeurd conform EN60456
Maximum
bij
Polyamide, acryl, polyester
"Handwas"
Wassen
(Koud,
Hoofdwas
30˚C, 40˚C, (+Voorwas)
Fijn
Handwas
houdende met het
het
wassen
G
ebruik
de wasmachine
van
Fijn
Wol
Synthetisch
95 C
1000
60
800
40
Voorwas
Spoelstop
Super
400
30
Hoofdwas
Normaal
Niet Centrif.
Koud
Voorprogr.
Handwas
Katoen
Snel 30'
Katoen-Eco
Programma
Inschakelen
1.
1400
Tijdsbesparing
Bij gebruik
van
de
Start/Pauze
wascyclus
Resttijd
Wassen
3.
Spoelen
Centrifugeren
Watertemp.
Piep aan/uit
met de standaardvoorwaarden
?
?
Om de machine te starten drukt
"Inschakelen"-knop.
?
Druk op de
?
Standaardinstelling
-
-
-
-
-
Start/Pauze-knop.
Wassen: Alleen
Om de functie
Piep aan/uit in te stellen,
knopen Centrif. en
Watertemp. tegelijkertijd en houd deze
ingedrukt.
druk op de
op de
u
?
De functie
Piep aan/uit kan op elk
ingesteld worden en wordt
automatisch opgeheven in geval van
stroomuitval. De functie Piep aan/uit
moment
Hoofdwas
Spoelen: 3 keer
Centrifugeren: 1400 tpm
(1200 tpm, 1000 tpm)
werkt
Watertemperatuur: 60 °C
eveneens
4. Auto
als de stroom uit is.
halflading.
Programma: Katoen
?
2. Manuele
?
?
instelling
om
Selecteer de voorwaarden die
u
gebruiken
knoppen
?
wenst
over een
afstelsysteem.
Dit systeem stelt de machine in staat de
nodig is om de
hoeveelheid water die
kleding
te wassen en af te
stellen ten
in te
opzichte
van
de
spoelen af te
specifieke
lading.
drukken.
Om de voorwaarden
van
selecteren
we naar
verwijzen
waterniveau
de
door telkens de
overeenstemmende
halflading spaart u tijd en geld
kleine ladingen kleding wast.
De wasmachine beschikt
Druk op de Inschakelen-knop
machine op te starten.
te
Auto
wanneer u
elk programma te
pagina's
14 tot
19
13
G
ebruik
de wasmachine
van
Fijn
Wol
Synthetisch
Programma
(1)
Start/Pauze
(2)
(3)
Drukknop: Inschakelen
Draaiknop: Programma
Drukknop: Start/Pauze
Drukknop : Tijdsbesparing
(1)
(2)
(3)
(4)
95 C
1000
60
40
Voorwas
Spoelstop
Super
400
30
Hoofdwas
Normaal
Niet Centrif.
Koud
Voorprogr.
Resttijd
Snel 30'
Katoen-Eco
Inschakelen
1400
800
Tijdsbesparing
Handwas
Katoen
Wassen
(4)
Spoelen
(5)
(6)
(7)
Centrifugeren
(8)
(5) Drukknop: Wassen
(6) Kinderslot
(7) Drukknop: Spoelen
(8) Drukknop: Voorprogramma
Watertemp.
(9)
(10)
(9) Drukknop: Centrifugeren
(10) Drukknop: Watertemperatuur
Inschakelen
Programma
?
Afhankelijk van
het
type wasgoed kan
u
kiezen uit 7
Inschakelen
1. Inschakelen
Katoen-Eco
-
Katoen
-
?
Druk de "Inschakelen"-knop in
in- en uit te schakelen
om
de stroom
-
-
?
Hij kan ook gebruikt worden om de
Voorprogramma te onderbreken.
2.
?
functie
Startprogramma
Wanneer u de "Inschakelen"-knop indrukt,
selecteert de wasmachine automatisch het
programma "Katoen". De andere
standaardinstellingen worden ingesteld zoals
hieronder vermeld.
Als
Handwas
Snel 30'
dus
een
wascyclus wil
programma opstarten.
Standaardprogramma
?
[WD-1480(5)FDN / WD-1480(5)FDF]
-Katoen Program / Main wash /
Normal Rinse / 1400 rpm / 60˚C
?
[WD-1280FD / WD-1285FD]
-Katoen Program / Main Wash /
Normal Rinse / 1200 rpm / 60˚C
?
[WD-1080FD]
-Katoen Program / Main Wash /
Normal Rinse / 1000 rpm / 60˚C
(Programma)
Programma
Wanneer
Start/Pauze-knop indrukt wordt
gekleurdewasprogramma automatisch
geselecteerd.
u
de
Door
aan
de
programmaknop te draaien wordt
het programma geselecteerd in de volgende
volgorde: "Katoen-EcoU KatoenU Synthetisch
U
FijnU
WolU HandwasU Snel 30'".
Rekening houdende met het type wasgoed voor elk
programma.
Kijk op pagina 12.
2.
Verloop
Wol
-
Katoen-Eco
-
-
Katoen
-
Handwas
-
Snel 30'
-
-
14
Snel 30'
het
kiezen zonder een
programma te selecteren, drukt u op de
Start/Pauze-knop en de wasmachine zal het
u
Handwas
Programma
Wol
-
?
Katoen
Synthetisch
Fijn
1.
Wol
Synthetisch
Katoen-Eco
-
-
?
Fijn
programma's.
-
Synthetisch
Fijn
G
ebruik
van
de wasmachine
Start/pauze
Tijdsbesparing
Tijdsbesparing
Start/Pauze
1. Start
?
1.
Deze Start/Pauze-knop wordt gebruikt om de
wascyclus en andere programma's te starten of de
cyclus tijdelijk te onderbreken.
?
?
Start/Pauze-knop wanneer u
wascyclus tijdelijk wenst te onderbreken.
Nadat
u
de
optie
kan worden
gebruikt
om een
?
Om deze
optie te gebruiken, druk op
"Tijdsbesparing"-knop wanneer het
de
wasprogramma wordt gestart.
Druk op de
de machine
Deze
wasprogramma te verkorten.
2. Pauze
?
Tijdsbesparing
pauzeknop
na
heeft
de
ingedrukt wordt
?
Deze
optie
is niet beschikbaar
voor
het
programma Snel 30'.
vier minuten automatisch
uitgeschakeld.
15
G
ebruik
van
de wasmachine
Kinderslot
Wassen
?
Voorwas
Door op de "Wassen"drukken kan u
knop te
Hoofdwas
het
-
Wassen
-
wastype selecteren.
Hoofdwas
Voor-
+
Als
De
hoofdwascyclus
licht
en
2. Voor-
+
voor
?
Wanneer het
gebruikt
?
u
knoppen
wil
vergrendelen om te
geestelijk zwakke
dat kinderen of
1. Kinderslot
kan
gebruikt worden
wasgoed.
Hoofdwas
wasgoed
best "Voor-
Voorwas kan
alle
Spoelen
personen de machine kunnen bedienen, kan
u deze functie gebruiken.
?
normaal vervuild
zwaar
+
vervuild
en
Het kinderslot kan
gelijktijdig
ingesteld worden door
Wassen-knop en de Spoelen-knop
is,
Resttijd
Hoofdwas".
Synthetisch
de
in te drukken.
wassen
gebruikt worden bij
Katoen-Eco, Katoen
u
vermijden
Hoofdwas
1. Hoofdwas
?
Wassen
Wassen
het
?
Wanneer het kinderslot
-
ingesteld is, zijn alle knoppen buiten
werking.
programma.
Wanneer het controlelampje brandt is de
Spoelen
?
Om het
kinderslotsysteem weer buiten dienst te stellen,
opnieuw gelijktijdig op de Wassen-knop en de
Spoelen-knop.
drukt
functie geselecteerd.
u
Resttijd
Wassen
?
Als
u
de
terwijl
1. Druk
Spoelen
programma-instellingen wil wijzigen
het kinderslot actief is:
gelijktijdig
op Wassen
en
Spoelen.
2. Druk op de Start/Pauze-knop.
3. Wijzig het gewenste programma
en
druk
opnieuw op de Start/Pauze-knop.
Kies het
gewenste
programma
Wassen
?
Start/P
ze
Start/Pa
Het kinderslot kan op elk moment ingesteld
en wordt automatisch weer
uitgeschakeld wanneer operationele fouten
voortkomen of wanneer. Het kinderslot werkt
eveneens wanneer de machine uitgeschakeld is.
worden,
16
Spoelen
G
ebruik
de wasmachine
van
Spoelen
Spoelstop
Super
Voorprogramma
Door op de "Spoelen"knop te drukken, kan u
het spoeltype
?
Normaal
Voorprogr.
-
Spoelen
Super
Normaal
-
+
1.
Spoelstop
Wasvoorbereiding vooraleer
"Voorprogramma" wordt opgestart
Katoen-Eco / Katoen / Synthetisch
doorloopt 3
-
-
spoelbeurten.
-
?
Wol / Handwas/ Snel 30' / Fijn
doorloopt 2
?
Super
-
?
Normaal
?
Gebruik super
spoelbeurt.
-
spoelen wanneer een
bijkomende spoelbeurt nodig is om overdadig
vuil en zeepresten uit het wasgoed te
verwijderen.
3.
?
1 extra
+
u
kleren in de machine wilt laten zonder
centriguren
het
-
-
na
om
?
te
spoelen
voorkomen dat ze worden gekreukt, druk
dan op de toets "Spoelen" om "Spoelstop"
te
Als
u het spoelwater wilt lozen en wilt
centrifugeren wanneer de functie "Spoelen"
is ingesteld, druk dan op de toets
"Start/Pauze" om de functie Spoelstop uit te
?
?
wasverzachter
aan
stel
centrifugeersnelheid of het programma.
Druk opnieuw op de toets "Start/Pauze"
?
om
het programma te starten.
Als
u
alleen het
selecteert
u
Wanneer de
Voorprogramma-knop
ingedrukt wordt, toont de machine "3:00".
Het maximale Voorprogramma is 19:00
uur en het minimale Voorprogramma is
spoelwater wilt lozen,
het programma "Niet
centrifugeren".
Wanneer dit controlelampje brandt,
ingeschakeld.
is de functie
uur.
Elke druk op de
knop
Voorprogramma
een
Om de
drukt
schakelen. Selecteer daarna de
?
en
Instelling "Voorprogramma"
Druk op de Inschakelen-knop.
Draai de Programma-knop op het
gekozen programma.
Druk de Voorprogramma-knop in en
de gewenste tijd in.
Druk de Start/Pauze-knop in.
(":" knippert.)
3:00
selecteren.
?
wasmiddel
Breng
Spoelstop
Als
te
Draai de waterkraan open.
wasgoed en sluit de deur.
Laad het
in de lade.
spoelbeurten.
2.
Voorprogramma
Super + Spoelstop
1. Normaal
?
Resttijd
Normaal
-
-
Voorprogr.
Resttijd
selecteren.
?
u
doet het
uur
opschuiven.
Voorprogramma te onderbreken
op de Inschakelen-knop.
Voorprogramma is de "verwachte tijd"
vanaf nu tot het beeindigen van de
wascyclus of het geselecteerde proces
(wassen, spoelen, centrifugeren).
Afhankelijk
van
de toestand
van
de
de temperatuur kunnen de
Voorprogramma en de echte wastijd een
watertoevoer
beetje
en
verschillen.
17
ebruik
G
de wasmachine
van
2. Niet
Centrifugeren
?
1000
1200
1400
800
1000
1000
600
800
800
400
400
400
Niet Centrif.
Niet Centrif.
Niet Centrif.
Centrifugeren
[WD-1080FD]
[WD-1280FD/
WD-1285FD]
er
geen
?
W
[WD-1480(5)FDN/
WD-1480(5)FDF]
[WD-1280FD/
WD-1285FD]
mogelijk het centrifugeren van de
spoeler af te zetten als "Niet centrifugeren"
geselecteerd wordt voor de programma's
Wol, Fijn was en Handwas.
Als het
controlelampje brandt,
geselecteerd.
Niet
-
Niet
-
400
-
400
-
-
600
-
800
-
800
-
800
-
1000
-
1000
-
1000
-
1200
-
1400
Centrif.
1. Keuze
?
De
Centrif.
60
van
Centrif.
30
is
1.
(1200)U (1400)U
No
SpinU
400U
(600)
-
-
1200 U Niet Centrif. U 400 U 800 U 1000
-
Katoen-Eco
60˚C U 40˚C
Katoen
60˚CU 95˚CU
1000 U Niet Centrif. U 400 U 600 U 800
30˚C
(600)
-
Fijn
U
U
800 U Niet Centrif.
Het
400U
licht op
U 800 U 1000 U Niet Centrif.
Snel 30'
400U
18
(600)U
60˚C
Koud
U
40˚C
U
(1200)U (1400)U
30˚C
Koud
U
30˚C
40˚C
U
controlelampje
van
Voor verdere details
800U 1000U
U
Handwas
Koud
Wol / Handwas
(600)
40˚C
-Fijn&Wol&Snel30'
Synthetisch
800 U 1000 U Niet Centrif. U 400 U
KoudU 30˚CU
Synthetisch
40˚C
[WD-1080FD]
-
het programma kan de
watertemperatuur als volgt ingesteld worden:
[WD-1280FD / 1285FD]
-
Koud
Watertemperatuur
?Naargelang
Katoen
(600) U
instellen.
-
Watertemp.
het
programma:
Katoen-Eco
400 U
de
-30°C/40°C/60°C/95°C
1400 U Niet Centrif. U 400 U 800 U 1000
-
u
Watertemperatuur
Koud
[WD-1480(5)FDN / 1480(5)FDF]
-
drukken, kan
40
400
volgende centrifugeersnelheid
800U 1000U
-
Niet
?Dooropde
temperatuurknop te
95ßC
centrifugeersnelheid
beschikbaar, afhankelijk
-
-
werd de functie
Watertemperatuur
[WD-1480(5)FDN/
WD-1480(5)FDF]
-
water
Het is
?Door op de Centrifugeren-knop te drukken
kan de centrifugeersnelheid ingesteld worden.
[WD-1080FD]
centrifugeersnelheid ingesteld
is, stopt de wasmachine nadat het
weggepompt is.
Centrifugeren
Centrifugeren
Als
Centrifugeren
Niet Centrif.
de
gekozen temperatuur
verwijzen
we naar
pagina
12.
G
ebruik
de wasmachine
van
3. Einde wasprogramma
Scherm
?
Resttijd
1. Scherm
?
"
"
Wanneer de
ingeschakeld
het
wascyclus ten einde is,
getoond op de "Multi
"
4. Resterende
?
getoond.
tijdvertraging ingeschakeld
gekozen programma
tijd
is
Tijdens
de
resterende
?
is, toont het scherm de resterende tijd
om
"
display".
speciale functies
Wanneer het kinderslot
wordt
?
voor
Wanneer de
wordt
wascyclus wordt de
wastijd getoond.
Aanbevolen
programmatijden
door de
fabrikant.
af te
werken.
2. Scherm
※( ) : WD-1080FD / 1280(5)FD
Katoen-Eco :
zelfdiagnose
-
ongeveer 2
?
Wanneer de wasmachine
ondervindt, wordt
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
een
probleem
getoond.
foutcode
een
:
Probleem met de waterdruk
:
Probleem
:
Deur niet
:
Overbelasting
:
Overbelasting
:
Probleem
bij
de watertoevoer
:
Probleem
bij
de afvoer
:
-
van
gesloten
-
van
de motor
van
de motor
-
-
-
?
"
"
:
watertemperatuur
Wanneer een
van
deze foutcodes getoond
worden, raadpleegt u de storingsindex op
pagina 25 en volgt u de richtlijnen.
uur en
32 minuten
Fijn
uur en
7 minuten
Wol
:
ongeveer 1
uur en
1 minuten
Handwas
ongeveer 1
:
uur
Snel 30': ongeveer 30 minuten
De
wastijd
kan verschillen
afhankelijk
de grootte van de lading, de druk
het leidingwater, de
watertemperatuur
Probleem met de
minuten
ongeveer 1
van
trommel
43(39)
:
van
Probleem met de balans in de
uur en
Synthetisch:
ongeveer 1
te veel water
58 minuten
Katoen:
ongeveer 2
-
uur en
en
andere
gebruiksvoorwaarden.
?
Wanneer
een
vastgesteld
of
onbalans wordt
wanneer
het
programma om schuim te verwijderen
werkt, zal de wastijd langer zijn dan de
verwachte
tijd.
(De maximale tijdsverlenging bedraagt
minuten.)
45
19
nderhoud
O
Verwijder de kledingstukken uit de wasmachine van zodra de wascyclus beeindigd is.
Kledingstukken die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kreuken en verkleuren
kunnen allerlei geuren opnemen.
Om elektrische schokken te vermijden trekt
binnenzijde
n
van
de wasmachine
u
de stekker uit het
stopcontact vooraleer
en ze
u
de
reinigt.
Watertoevoerfilter
-de"
"-foutcode
verschijnt
op het
bedieningspaneel
wanneer er
geen water
verschijnt
in de
zeeplade.
-
Wanneer
uw
water
zeer
hard is of sporen
dichtslibben. Het is daarom
draagt van kalkafzetting, kan de watertoevoerfilter
noodzakelijk om de filter regelmatig te reinigen.
2. Draai de
1. Draai de
3.
waterkraan
watertoevoer-
dicht.
leiding
Reinig
de
filter met
4.
Door
!
1.
weer aan.
Pompfilter spoelen
De afvoerfilter verzamelt
en
de
toevoerleiding
een
harde borstel.
n
Breng
los.
regelmatig
draadjes
en
andere kleine voorwerpen die in de
te controleren of de filter nog zuiver
is, zal
uw
was
machine beter
zijn achtergebleven.
blijven draaien.
OPGELET Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens de pomp
verwijder
alles wat de filter eventueel heeft kunnen
Open de
plintdekselkap (
met
een
Draai
2. Trek de
)
muntstuk.
aan
de
afvoerstop ( ) om de
leiding naar buiten te
brengen.
afvoerstop
eruit
(
verstoppen.
),
waardoor het water uit de filter
loopt.
Gebruik
een
kom
water op te vangen. Als
water
om
het
er
geen
uitkomt, draai dan de
meer
pompfilter ( )
naar
links open.
3.
Verwijder al
het vreemde
materiaal uit de
pompfilter ( ).
reiniging de filterpomp
( ) weer vast (naar rechts) en
breng de afvoerplug ( ) weer op
haar plaats, sluit de
plintdekselkap.
Draai,
na
100
3
1
3
20
2
2
O
n
nderhoud
Reinigen
Na
een
tijdje
?
De lade moet
?
Indien
nodig
drukken
?
Om het
en
de verdeellade
van
zullen de wasmiddelen
volledig
de lade eruit te
reinigen
wasverzachter
te
de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
onder stromend water
regelmatig
kan de lade
en
worden.
verwijderd
worden door de
klep
naar
beneden te
nemen.
vergemakkelijken
verwijderd
gereinigd
uit de machine
kan het bovenste
gedeelte
van
het
compartiment voor de
worden.
max
max
n
?
De holte
van
de lade
Wasmiddel kan zich
eveneens
regelmatig gereinigd
worden met
Wanneer
u
de lade
ophopen
een
aan
de
binnenzijde
van
de holte. Deze moet
oude tandenborstel.
gereinigd heeft, plaatst
u ze
terug in
en
voert
u een
spoelcyclus
uit zonder
wasgoed.
21
O
nderhoud
n
De wasmachine
1.
Buitenzijde
Een
De
goede
voor uw
zorg
buitenzijde
reinigen
van
wasmachine kan de levensduur in
de machine kan het beste
neutraal
niet-agressief
Gemorst
waspoeder
worden met
verlengen.
mate
warm
water en een
huishoudmiddel.
e.d.
onmiddellijk afpoetsen. Afwrijven
tegen of bewerk het oppervlak niet
BELANGRIJK: Gebruik geen
2.
gereinigd
belangrijke
met
scherpe
methylalcohol,
met een
doek. Stoot niet
vochtige
voorwerpen.
verdunners of
gelijkaardige producten.
Binnenzijde
Rond de flexibele
plaatsen
Voer
moeten
een
ring in de opening van de wasmachinedeur en het glas nadrogen. Deze
altijd goed schoon zijn om een waterdichte afsluiting te kunnen garanderen.
volledige wascyclus
Herhaal deze
OPMERKING
uit met
indien
procedure
water.
warm
nodig.
Verwijder hardwaterafzettingen
alleen met
die
reinigingsmiddelen
wasmachineveilig zijn.
n
Voorzorgsmaatregelen
Als de machine
het
vriest,
geplaatst werd
moeten de
de wasmachine
de winter
voor
in
een
ruimte
waar
het kan vriezen of
volgende voorzorgsmaatregelen
beschadigd
verplaatst wordt wanneer
genomen worden
te
om
vermijden
dat
wordt:
1. Sluit de watertoevoerkraan af.
2.
Koppel
de
leidingen
3. Steek de stekker
4. Giet 3,8 liter
5. Stel de
van
van
van een
droog.
Plaats de lade
22
en
los,
een
laat
en
beetje
Spoel
van
Sluit de deur.
centrifugeren
antivries zal in de machine
al het water uit de
leeglopen.
lege wastrommel.
laat de wasmachine 1 minuut
Een
ze
goed geaard stopcontact.
stopcontact, droog de binnenzijde
de
blijven
trommel,
compartimenten
weg
om
al het water
zitten.
en
en
sluit de deur.
maak
ze
terug.
rechtopstaand.
9. Om het antivriesmiddel
volle
in
voeren.
de verdeellade.
8. Bewaar de machine
de afvoer
niet-toxisch antivriesmiddel in de
6. Trek de stekker uit het
Verwijder
en
de elektrische stroomkabel in
centrifugeercyclus
uit de machine af te
7.
de watertoevoer
cyclus doorlopen
na
opslag
uit de machine te
met zeep. Geen
verwijderen,
waslading toevoegen.
laat
u
de machine
een
S
toringsindex
De wasmachine is voorzien van automatische veiligheidsfuncties die fouten tijdig
detecteren en diagnosticeren en dienovereenkomstig reageren.
Wanneer de machine niet naar behoren werkt of helemaal niet meer werkt, kan u
hiernavolgende punten nakijken vooraleer u contact opneemt met een servicepunt.
Mogelijke
Symptoom
Rammelend
geluid
?
oorzaak
Vreemde voorwerpen zoals
muntstukken of veiligheidsspelden
Oplossing
Leg
de wasmachine stil
de trommel
kunnen in de trommel of in de pomp
Als het
zitten.
wasmachine
neem
Bonkend
Trillend
geluid
en
controleer
de afvoerfilter.
en
geluid blijft voortduren nadat de
opnieuw werd opgestart,
dan contact op met
verdeler.
uw
plaatselijke
?
?
geluid
?
Een zware lading kan een bonkend
geluid produceren. Dit is meestal
Als het
geluid doorgaat, is de
waarschijnlijk uit
wasmachine
normaal.
Stop
Zijn alle vergrendelingsbouten en
verpakkingen verwijderd?
Rusten alle stelvoetjes stevig op de
grond?
Als
de machine
u ze
niet
Waterlekkage
De aansluiting van de
toevoerleiding is los aan
kraantje of aan de zijde
verwijderd
zijde
heeft
bij
voor
was.
de
het
verwijderen van de
vergrendelingsbouten. Waslading
ongelijk verdeeld in de trommel. Stop
Controleer
de
balans.
herverdeel de
installatie: zie "Installatie"
de wasmachine
?
en
en
en
herverdeel de
was.
draai de
leidingaansluitingen
vast.
wasmachine.
?
De
afvoerleidingen
zitten
van
de
woning
verstopt.
Ontstop
een
verkeerd
wasmiddel? De
kan
te
afvoerpijpen.
nodig een loodgieter.
Te veel wasmiddel of
Te veel schuim
Het water komt niet of
de
Contacteer indien
?
Onvoldoende watertoevoer in de
vorming van schuim
waterlekkage veroorzaken.
Controleer
een
andere kraan in huis.
regio.
traag in de machine
?
Watertoevoerkraan niet helemaal
Draai de kraan helemaal open.
opengedraaid.
?
?
Watertoevoerleiding geplooid.
Filter van de toevoerleiding is
verstopt.
Het water wordt niet of
te
traag uit de machine
afgevoerd.
?
De
afvoerleiding
is
geklemd
verstopt.
?
De afvoerfilter is
verstopt.
of
Leg de leiding recht.
Controleer de filter van de
toevoerleiding.
Reinig
de
afvoerleiding
en
leg
hem
recht.
Reinig
de afvoerfilter.
23
S
toringsindex
Mogelijke
Symptoom
De wasmachine wil
?
niet starten.
oorzaak
Oplossing
De stekker steekt niet in het
Zorg
stopcontact of de aansluiting is
het
ervoor
dat de stekker
in
stevig
stopcontact zit.
los.
?
De
zekering
is
doorgeslagen,
stroomonderbreker is
aangeslagen
stroompiek.
of
er was een
de
Reset de stroomonderbreker of
vervang de zekering.
De capaciteit van de zekering niet
verhogen.
Indien het
?
een
De watertoevoer is niet
overlading is,
aangesloten.
worden door
probleem
van
moet dit hersteld
een
erkend elektricien.
Draai de watertoevoerkraan open.
De wasmachine wil
Controleer of de deur
niet
gesloten
centrifugeren.
is.
goed
Sluit de deur
knop
en
druk de
start/pauze-
in.
Nadat
u
gedrukt
op de start/pauze-knop
heeft kan het een aantal
minuten duren vooraleer de
de wasmachine
kleding
in
begint te
centrifugeren.
De deur moet
vooraleer het
vergrendeld zijn
centrifugeren kan
beginnen.
Wanneer de machine
De deur
gaat niet
niet
veiligheid,
open.
ingeschakeld
is, kan de deur, omwille
geopend
de
van
worden.
Wacht een of twee minuten vooraleer
u
de deur
opent.
Hierdoor heeft het elektrisch
deurmechanisme voldoende
de deur
De wascyclus
vertraagd.
wordt
De
vrij te
wastijd
tijd
om
geven.
kan verschillen
naargelang
de washoeveelheid, de druk van de
waterleiding, de watertemperatuur en
andere
gebruiksvoorwaarden.
vastgesteld
Wanneer onbalans wordt
of
wanneer
het programma
voor
de
verwijdering van schuim actief is,
de wastijd de verwachte tijd
overschrijden.
24
zal
toringsindex
SSymptoom
Mogelijke
?
oorzaak
Oplossing
Onvoldoende watertoevoer in de
Controleer
regio
?
Watertoevoerkraan niet
?
Knik in
?
De
volledig open.
watertoevoerleiding.
filter van de toevoerleiding is
een ander kraantje in huis.
kraantje helemaal open.
Trek de leiding recht.
Controleer de filter van de toevoerleiding.
Zet het
verstopt.
?
Afvoerleiding
?
Afvoerfilter
?
Te kleine
?
Lading
?
is
geklemd
verstopt.
lading
uit balans
Het toestel heeft
een
artikelen zoals
gordijnen,
onbalansdetectie-
en
Wanneer individueel
correctiesysteem.
zware
of
verstopt.
badkamermatten,
Reinig
Reinig
de
afvoerleiding
en
trek
ze
recht.
de afvoerfilter.
Voeg 1 of 2 gelijkaardige artikelen toe om
de lading in balans te brengen.
Herschik de lading om het centrifugeren
mogelijk te maken.
in de machine
geladen
mogelijk dat het systeem de
centrifugeercyclus onderbreekt of zelfs
helemaal stopt wanneer vastgesteld wordt
enz.
worden is het
dat de onbalans te
groot
is zelfs
na
verschillende
?
pogingen om te centrifugeren.
Wanneer het wasgoed nog te nat is op het
einde van de cyclus, breng dan kleine
kledingstukken in de trommel om de balans
te herstellen
en
herhaal de
centrifugeercyclus.
?
Is de deur
geopend?
Sluit de deur.
Als
u
"
"niet vrijgegeven wordt, moet
contact opnemen met de verdeler.
Trek de stekker uit het
neem
?
Als het teveel
aan een
u
?"
het
aan
defecte
volgende
"wordt
sensor voor
water te
waterklep,
icoon
"
wijten is
dan krijgt
".
stopcontact en
contact op met de verdeler.
Draai de waterkraan dicht.
Trek de stekker uit het
stopcontact.
Neem contact op met de verdeler.
getoond wanneer de
het waterpeil defect is.
?
Overbelasting
in de motor.
?
Overbelasting
in de motor.
25
G
De
arantiebepalingen
garantie geldt
?
?
Voorrijkosten
naar uw
?
te leren het
is op
een
product
te
gebruiken.
ander net dan het aangegeven op
ongeluk, nalatigheid,
misbruik of
redenen.
Als de fout veroorzaakt is door
of niet
van:
om u
Als de fout veroorzaakt is door
gebruik
?
huis
product aangesloten
plaat.
bovenmachtige
?
geval
Als het
de
?
niet in
volgens
De
gebruikinstructies
product veranderen.
de
van
een
ander dan het gewoon
huishoudelijk
gebruikershandleiding.
het
product aanpassen
Als de fout veroorzaakt is door
ongedierte,
of de
instelling
van
het
zoals ratten, kakkerlakken,
enz.
?
?
?
?
?
?
?
Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren,
centrifugeren of de inname van warm water.
De installatie
Het normale in de
handleiding
het
product waterpas
stellen of
beschreven onderhoud.
Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp of
filter, zoals gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
Verwijderen
van
Niet toegestane
zekeringen
Als dit
of veranderen
van
kabels of
waterleidingen.
reparaties.
Directe of indirecte schade
eventuele
?
corrigeren, bijvoorbeeld,
gebreken
aan
aan
persoonlijke eigendom
veroorzaakt door
dit apparaat.
product voor commerciele doeleinden is, wordt hij niet
gewaarborgd.
(bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare
toiletten, sportscholen, hotels, enz.)
26
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen
wij
een
garantie
van
24 maanden!
Gedurende deze
garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te hervervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet
meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn
uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals
verzendings- en verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. Voor het overige gelden de op
stellen of de
de
vermelde
keerzijde
Toesteltype
Naam
van
Serienr
:
de
garantiebepalingen!
koper
Aankoopdatum
:
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
27
P/No.: 3828ER3010W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising