LG | WD-16115FDF | Owner's Manual | LG WD-16115FDF Handleiding

LG WD-16115FDF Handleiding
WD-14110FDF/14115FDF
WD-14110FDN/14115FDN
WD-16110FDF/16115FDF
(2P~27P)
WD-16110FDN/16115FDN
(29P~55P)
P
roductkenmerken
n
Jumbotrommel
De
40%
dan
van LG kan ongeveer 40 % meer was laden
conventionele wasmachine. Een grotere trommel
jumbotrommel
een
verbetert de
n
wasprestatie.
Economischer door het
Intelligent Wassysteem
Om het
energiegebruik en het waterverbruik tot een minimum te
beperken, detecteert het Intelligent Wassysteem de grootte van de
lading en de watertemperatuur. Ook bepaalt het op basis hiervan
het optimale waterniveau en de wastijd.
n
Direct
Drive-systeem
De moderne Blushless DC-motor
aan
n
zonder
gebruik
te maken
van
drijft
de trommel rechtstreeks
riem of
riemschijf.
Kinderslot
Het
kinderslotsysteem wordt gebruikt om te vermijden dat kinderen
knop duwen om het programma te wijzigen terwijl de
een
op
machine draait.
n
Ruisarm
snelheidscontrolesysteem
Door de washoeveelheid
n
dat de
en
de balans te meten,
zorgt het systeem
gelijkmatig verdeeld wordt zodat het
geluidsniveau bij het centrifugeren tot een minimum herleid
ervoor
was
wordt.
Automatisch herstarten
Als de wasmachine door
een
stroomonderbreking uitgeschakeld
werd, zorgt het systeem ervoor dat de wasmachine automatisch
weer opstart vanaf het moment waarop de cyclus onderbroken
werd, Vandaar gaat de wascyclus weer gewoon verder.
I
nhoudsopgave
.....................................................................3
Waarschuwingen
Kenmerken ..............................................................................4
Installatie..................................................................................5
Aandachtspunten
Zeep toevoegen
voor
het wassen........................................10
....................................................................11
Functies .................................................................................12
Gebruik
van
de wasmachine .................................................13
Onderhoud.............................................................................20
Storingsindex .........................................................................23
Garantiebepalingen
2
...............................................................26
W
aarschuwingen
LEES ALLE INFORMATIE ALVORENS U HET TOESTEL IN GEBRUIK
NEEMT.
Voor
uw veiligheid: alle informatie in deze handleiding dient te worden
opgevolgd om het risico voor brand, explosie of een elektrische schok tot
een minimum te beperken, en om schade aan eigendommen, verwondingen
of dodelijk letsel te voorkomen.
Waarschuwing
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
?
Installeer of
waar
?
?
plaats
het niet
aan
het
apparaat op een plaats
temperaturen onder het
vriespunt of aan de weerelementen kan
worden blootgesteld.
Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit
toestel op enigerlei wijze aan te passen.
Probeer de machine niet zelf te herstellen.
die uitgevoerd zijn door
niet-gekwalificeerd personeel
verwondingen en/of nog ernstigere
Herstellingen
onervaren
kunnen
?
?
of
fouten veroorzaken
?
?
aan
de machine.
Hou de
plaatsen onder en rondom de
toestellen vrij van brandbare materialen zoals
pluizen, papier, vodden, chemicalien, enz.
Nauw toezicht is nodig indien het apparaat
door of in de buurt
van
kinderen wordt
?
?
?
?
kruipen.
Breng uw
of in de wasmachine
wasmachine
arm
nooit in de
terwijl deze nog draait. Wacht
geheel tot stilstand is
tot de trommel
gekomen.
?
?
?
?
Het wasproces kan de
textiel verminderen.
brandvertrager van
niet
geforceerd te
Om risico op een elektrische schok tot een
minimum te beperken, trekt u de stekker van
het
?
hand of
probeer deze
apparaat uit het stopcontact of haalt
u
de
zekering van de wasmachine uit de
stoppenkast of zet de hoofdschakelaar van
Laat de wasmachinedeur nooit open staan.
Kinderen zouden op de geopende deur
hangen
en
.
Sta niet toe dat kinderen op, met of in dit
enig ander apparaat spelen.
kunnen gaan
opgenomen.
Sla de wasmachinedeur nooit met kracht
openen wanneer hij op slot zit Dit kan
schade veroorzaken aan de wasmachine.
toestel of
?
droog geen artikelen die zijn
gereinigd, gewassen, gedrenkt in of
besprenkeld met brandbare of explosieve
stoffen (zoals was, olie, verf, dieselolie,
ontvetters, oplosmiddelen voor droog
reinigen, kerosine, enz.) die zouden kunnen
ontvlammen of exploderen.
Om dit te vermijden volgt u zorgvuldig de
was- en verzorgingsinstructies op van de
fabrikant die in het kledingstuk zijn
dicht
gebruikt.
?
Was of
het elektrisch circuit in
uw
begint met onderhoud
of
Gebruik het
huis uit alvorens
u
reiniging.
apparaat nooit wanneer het
beschadigd is, niet goed functioneert,
gedeeltelijk is gedemonteerd, of er
onderdelen aan ontbreken of stuk zijn. Dit
geldt ook wanneer het snoer of de stekker
zijn beschadigd.
Alle elektriciteitswerken, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het toestel, moeten
uitgevoerd worden door een erkende elektricien of een deskundig persoon.
Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van
220 --240 V.Gebruik geen verlengkabel of een verdeelstekker.
Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is,
vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde
?
personen.
Sluit de machine aan op een
geaard stopcontact. Volg hierbij
de
stroombedradingsrichtlijnen.
3
enmerken
K
Stekker
Om gevaar te vermijden moet de
stroomtoevoerkabel in geval van
beschadiging vervangen worden
door de fabrikant, door zijn erkende
verdelers of door gelijkwaardig
Zeepbakje
(voor zeep en
wasverzachter)
gekwalificeerde
personen.
Bedieningspaneel
Afvoerleiding
Deur
Trommel
Plintdeksel
Stelvoetjes
Filter
afvoerpomp
Plintdekselkap
Afvoerstop
n
Naam
:
Wasmachine, voorlader
n
Stroomtoevoer
:
220-240V~,50Hz
n
Afmetingen
:600mm(B)X600mm(D)X850mm(H)
: 65kg
: 7,0kg
n
Gewicht
n
Wascapaciteit
n
Max. vermogen
:
2100W
n
Centrifugeersnelheid
:
400/800/1000/1200/1400[WD-14110(5)FDF/14110(5)FDN]
400/800/1000/1200/1600[WD-16110(5)FDF/16110(5)FDN]
n
Waterverbruik
:75
n
Toegelaten
Het uitzicht
om
n
waterdruk
:
(10,7
de kenmerken kunnen zonder
en
de kwaliteit
van
voorafgaande kennisgeving afwijken.
het toestel te verbeteren.
Accessoires
Toevoerleiding (1EA)
4
/kg)
0,3-10 kgf/cm2(30-1000 kPa)
Moersleutel
Dit enkel
nstallatie
I
?
?
Installeer of plaats het apparaat op een plaats waar het niet aan temperaturen onder het vriespunt of aan
schommelende weersomstandigheden kan worden blootgesteld.
Als de wasmachine geplaatst werd op een vast tapijt, mag de het tapijt de plintopening niet hinderen.
Vergrendelingsbouten
n
Het toestel is
transport
te
uitgerust
vermijden.
Verwijderen
n
met
van
de
voor vervoer
vergrendelingsbouten
tijdens het transport te
vermijden zijn de 4 speciale
vergrendelingsbouten vastgeschroefd.
Vooraleer de wasmachine in gebruik te
u
tijdens
het
vergrendelingsbouten
1. Om interne schade
nemen, moet
interne schade
voor vervoer om
de bouten
en
3.
Verwijder
de 4 bouten
rubberen
stoppen door zachtjes
stop
met de
de
aan
te draaien. Houd de 4 bouten en de
moersleutel
de rubberen
samen
bij
voor
eventueel later
gebruik.
stoppen verwijderen.
?
Als
verwijderd worden, zal de
hevig schudden, veel geluid
veroorzaken en uiteindelijk in storing gaan.
ze
niet
machine
?
Telkens
wordt,
wanneer
het toestel
moeten deze
verplaatst
vergrendelingsbouten
opnieuw geplaatst worden.
afdekhoedje
2. Draai de 4 bouten los met de
meegeleverde
moersleutel.
4. Sluit de
gaten af
afdekhoedjes.
met de
meegeleverde
5
nstallatie
I
n
Ruimtelijke
installatievereisten
Passtelling met de vloer:
De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine
bedraagt 1°
Stopcontact :
Moet geplaatst zijn op maximaal 1,5 meter links of
afvoerleiding
wasmachine
rechts
was-
van
de wasmachine. Niet
meer
dan een
toestel aansluiten op het stopcontact.
Bijkomende vrije ruimte :
kuip
ong.
2cm
Voor inbouw tegen muur, deur en vloer is volgende
vrije ruimte noodzakelijk.
(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)
Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine.
Ze kunnen de
afwerkingslaag of de
bedieningstoetsen beschadigen.
650
850
600
n
Veiligheidsinformatie
BS-stekker
(voor gebruikers
in
Engeland)
BELANGRIJK
DE DRADEN IN DEZE STROOMKABEL ZIJN GEKLEURD IN OVEREENSTEMMING MET DE
VOLGENDE CODE:
GROEN/GEEL: AARDE
BLAUW: NULLEIDER
BRUIN: STROOMVOEREND
Dit toestel moet worden
groen/ geel (aarding)
bruin (stroomvoerend)
blauw (nulleider)
geaard.
E
L
zekering
N
snoerklem
Als de kleuren
van de bedrading in de stroomkabel van dit toestel niet overeenstemmen met de kleurencode van
polen in uw stopcontact, volg dan onderstaande instructies:
De groen/geel gekleurde draad moet aangesloten worden op de pool van het stopcontact met de letter E of het
aardingssymbool ( ) of groen of groen/geel gekleurd.
De blauwgekleurde draad moet worden aangesloten op de pool met de letter N of zwartgekleurd.
De bruingekleurde draad moet worden aangesloten op de pool met de letter L of roodgekleurd.
Bij gebruik van een stopcontact van 13 amp (BS 1363) moet u een zekering van 13 amp BS 1362 voorzien.
6
de
I
n
nstallatie
Elektrische
1. Gebruik nooit
aansluiting
een
verlengkabel
of
een
verdeelstekker.
2. Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel in geval van beschadiging, vervangen
worden door de fabrikant, zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig gekwalificeerde
personen.
3. Trek de stekker
gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
op een geaard stopcontact. Volg hierbij de
stroombedradingsrichtlijnen.
Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
na
4. Sluit de machine
5.
n
De wasmachine moet op de
leidingen.
n
aan
Aansluiting
Oude
van
waterleiding aangesloten worden
leidingen mogen niet worden gebruikt.
de
met nieuwe
watertoevoerleidingen
De
toegeleverde waterdruk moet tussen 30
en 1000 kPa (0,3~10kgf/cm2 )liggen
kPa
Ontbloot
de
of kruis de leiding niet wanneer u
toevoerleiding aansluit op de klep.
Wanneer de
toegeleverde
dan 1000 kPa, moet
decompressietoestel laten
?
?
aansluiting
rubberen
ringen
?
?
hoger is
installeren.
Om
lekkage te vermijden werden twee
ringen voorzien op het aansluitpunt in de
aansluiting van de watertoevoerleiding.
Controleer de waterdichtheid van de
aansluitingen tussen wasmachine en
toevoerleiding door de kraan helemaal
open te draaien.
Controleer
leiding
aansluiting
rubberen ringen
waterdruk
u een
en
regelmatig de toestand van de
vervang deze indien nodig.
Zorg ervoor dat er geen knik zit in de
leiding en dat deze niet geklemd is.
koudwaterkraan
koud
7
nstallatie
I
n
Installatie
van
de
afvoerleiding
ong.100cm
ong. 145
cm
?
max.10cm min.60cm
ong. 105
Wanneer de
afvoerleiding aan een
bevestigd wordt, maak ze dan
vast
met een kettinkje.
stevig
wasbak
cm
?
Een
goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
de
waskuip
ong. 100
cm
leiding-houder
ong. 145
cm
kabel-binder
max.
ong.105cm
?
De
min.60cm max.10cm
mag niet hoger dan
boven de vloer geplaatst
afvoerleiding
100
cm
?
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
?
Wanneer de
duw
ze
afvoerleiding
Hierdoor ontstaat nl.
geluid.
8
te
lang is,
dan niet in de wasmachine.
een
abnormaal
100cm
Wanneer de
afvoerleiding aan een
bevestigd wordt, maak ze dan
vast
met een kettinkje.
stevig
wasbak
?
de
100cm
min. 60cm
min. 60cm
worden.
?
max.
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
de
I
n
nstallatie
Niveauregeling
1. Door
een
wasmachine
goed waterpas
overgeluid en
op te stellen voorkomt u
trillingen.
Plaats het toestel op een stevige vloer
waterpas is, bij voorkeur in een hoek
die
van
de kamer.
2. Wanneer de vloer oneffen
is, kan
de
u
aanpassen tot op de
stelvoetje
hoger
stelvoetjes
gewenste hoogte (gebruik geen stukjes
hout en dergelijke onder de voetjes).
Zorg ervoor dat alle vier de voetjes
stevig op de vloer rusten, en controleer
of het toestel waterpas staat (gebruik
een waterpas)
lager
stelvoetje
Diagonale
controle
op de overlangse hoeken van de
bovenplaat van de wasmachine aandrukt,
Wanneer
u
mag de machine absoluut niet op
bewegen
en neer
(controleer beide
richtingen).
bij deze
duwbewegingen wel beweegt, moet u de
stelvoetjes weer aanpassen.
Wanneer de machine
9
A
n
andachtspunten
Aandacht
het
voor
1. Aandacht
voor
Controleer of
uw
voor
het
wassen
wassen
de labels
kledingstuk een label heeft met wasinstructies. Dit zal
gemaakt is en hoe het gewassen moet worden.
aangeven uit
welke stoffen het stuk
2. Was sorteren
Voor de beste
wasresultaten,
sorteert u uw
kledingstukken
in
ladingen
die met hetzelfde
wasprogramma gewassen kunnen worden. De watertemperatuur en de centrifugeersnelheid
zijn afhankelijk van het soort stof waaruit de kledingstukken gemaakt zijn. Sorteer donkere
was van
lichte
was en
witgoed.
Was
elkaar kan klitten waardoor wit kan
stoffen
afzonderlijk als
verkleuren,
enz.
(zwaar, normaal, licht)
(witte was, lichte was, donkere was)
Pluis (pluisproducerende was, pluisverzamelende was)
Kleur
3. Aandacht
?
doorlopen of pluis in
mogelijk wast u zwaar vervuilde
apart van licht vervuild goed.
Vuil
?
kleuren kunnen
Indien
bij het
grote
Combineer
Sorteer
kleding volgens de vuilheidsgraad.
witgoed van gekleurde was.
Was pluisproducerende was
afzonderlijk van pluisverzamelende was.
Sorteer
vullen
en
kleine stukken in een
lading.
Laad de
grote stukken
eerst. Grote
stukken mogen niet meer dan de helft van de gehele waslading beslaan.
Laat de machine niet draaien met slechts een artikel erin. Dit kan instabiliteit
veroorzaken.
Voeg
een
of twee
gelijksoortige
stukken toe.
?
Controleer alle zakken
dat
en
zorg
leeg zijn. Nagels,
haarpennen, lucifers, potloden,
ervoor
ze
muntstukken
zowel
uw
en
sleutels kunnen
wasmachine als
uw
kleding beschadigen.
?
Sluit
ritsen, haken
ervoor
andere
?
koorden
kledingsstukken
Behandel vuil
een
en
beetje
op boord-
scheuren.
plekken voor door
opgeloste zeep
omslagplekken aan te
en
in water
en
Dit
om het vuil reeds
brengen.
gedeeltelijk op te lossen.
10
om
te zorgen dat deze geen
eep toevoegen
Z
n
Toevoegen
van
wasmiddel
en
wasverzachter
1. De verdeellade
3. Hoeveelheid wasmiddel
?
Het wasmiddel moet worden
de instructies
van
de
gebruikt volgens
wasmiddelenproducent.
max
?
Als
wasmiddel
u meer
voorgeschreven,
gebruikt dan
ontstaat
er
waardoor het wasresultaat
motor te
sterk belast wordt
is
veel schuim
te
afneemt of de
(oorzaak van
storing)
?
Gebruik alleen
voor
?
?
Hoofdwas alleen
Voorwas
+
U
?
hoofdwas
U
gebruik van het wasmiddel moet
mogelijk worden aangepast in functie
watertemperatuur,
water, de grootte
2. Wasverzachter toevoegen
lading.
)
MAX
125ml
laten
en
de hardheid
het vuilniveau
van
het
van
van
de
Om de beste resultaten te
bekomen
MAX
125 ml
in poedervorm
Het
de
(
wasproducten
de wasmachine met voorlader.
zorgt
u ervoor
het schuim niet te
overlopen.
Tips
?
Niet
hoger vullen dan tot aan het
maximale vulstreepje. Als het bakje
Volle
lading: volgens de
aanbevelingen van de producent.
Gedeeltelijke lading: 3/4 van de
overvol is kan de wasverzachter te
vroeg
op de
?
?
vrijkomen, waardoor er vlekken
kleding kunnen ontstaan.
Laat wasverzachter niet langer dan 2
dagen in de zeeplade (wasverzachter
kan uitharden)
De wasverzachter wordt automatisch
toegevoegd gedurende
spoelcyclus.
?
De lade niet openen
wordt
?
normale hoeveelheid.
Minimumlading:
lading.
?
1/2
Het wasmiddel wordt
wascyclus
van een
bij
het
uit de verdeler
volle
begin van
gespoeld.
de
de laatste
wanneer er
water
aangevoerd.
Solventen (benzeen, enz..) zijn
toegelaten.
OPMERKING
niet
Geen wasverzachter
rechtstreeks op de kledij
gieten.
11
uncties
F
n
Aanbevolen
wasprogramma's rekening
Stof-
Instelling
Temp.
(Optie)
Programma
Type
Witte was
houdende met het
Wassen
(Optie)
Controleer eerst of het
wasgoed in de machine
mag (wit katoen, linnen
handdoeken
en
lakens,
95˚C
hoofdwas
(40˚C, 60˚C)
[+voorwas]
enz....)
Bonte was kleurvaste
kledingstukken
(hemden,
nachtjaponnen,
pyjama's, ...)en licht
40˚C
hoofdwas
(Koud,
30˚C, 60˚C)
[+voorwas]
vervuild wit katoen
(ondergoed, ...)
Synthetisch polyamide, acryl,
polyester
Fijn
fijn wasgoed dat
gemakkelijk beschadigd
kan worden (zijde,
gordijnen, ...)
Wol
Handwas
Snel 30'
Voorwas
:
(Koud,
40˚C)
"Handwas" Fijn en
wollen wasgoed
Koud
30˚C
(Koud,
synthetische
40˚C)
:
was.
zwaar
vervuilde
Kies de
Energie
in
in
in
Liter
kWh
Minuten
7,0kg
95
2,9
165
5,0kg
88
2,4
165
2,0kg
75
1,8
125
7,0kg
75
0,72
122
5,0kg
65
0,7
122
2,0kg
52
0,6
112
3,5kg
60
0,5
2,0kg
48
0,4
3,0kg
60
0,5
89
64
1,0kg
48
0,3
2,0kg
52
0,3
1,0kg
48
0,2
2,0kg
52
0,03
1,0kg
48
0,01
5,0kg
48
0,3
2,0kg
40
0,2
62
hoofdwas
hoofdwas
56
30
proteinegevlekte stukken.
watertemperatuur bij het wasprogramma. Volg bij
en
het
wassen
altijd de wasvoorschriften of -instructies op het label van de fabrikant.
Met de Eco- functie, wordt de temperatuur van het water minder hoog, en de wastijd
verlengt. Op die manier kunt u besparen op energie-verbruik.
[U kunt de Eco- functie selecteren wanneer de temperatuur hoger
Witte was, Bonte was en synthetisch was.]
12
Tijdsduur
hoofdwas
(30˚C,40˚C)
Het wastype is hetzelfde
bij Katoen en
Lading
type wasgoed
Water
hoofdwas
30˚C
100 % nieuwe wol
Voorwas
[+voorwas]
40˚C)
(Koud,
:
hoofdwas
30˚C
wasmachinebestendige
wollen kleding
Watertemperatuur
Eco
40˚C(Koud,
30˚C,60˚C)
Maximum
is dan 60˚C
voor
ebruik
G
Witte
Bonte
was
van
Wol
Synthetisch
was
de wasmachine
Handwas
Snel 30'
Fijn
Resttijd
[WD-16110(5)FDN/16110(5)FDF]
1.
Bij gebruik
de
van
wascyclus
met de standaardvoorwaarden
?
Om de machine te starten drukt
knop
?
?
-
-
-
-
-
3.
?
u
op de
"Start/Pauze"-knop.
?
1600 tpm (1400 tpm)
als de stroom uit is.
De functie
Piep
aan/uit werkt
eveneens
Watertemperatuur: 40 °C
Programma: Bonte
2. Manuele
?
Piep aan/uit kan op elk
ingesteld worden en wordt
automatisch opgeheven in geval van
stroomuitval.
4. Auto
was
?
?
De functie
hoofdwas
Spoelen: 3 keer
Centrifugeren:
Piep aan/uit in te stellen,
knopen Watertemp. en
Voorprogramma tegelijkertijd en houd
deze ingedrukt.
moment
Standaardinstelling
Wassen: alleen
Om de functie
druk op de
"Inschakelen".
Druk op de
Piep ann/uit
instelling
De wasmachine beschikt
Selecteer de voorwaarden die
gebruiken
om
de
knoppen
waterniveau
?
u
wenst
door telkens de
overeenstemmende
halflading spaart u tijd en geld
kleine ladingen kleding wast.
wanneer u
Druk op de knop "Inschakelen"
machine op te starten.
te
Auto
halflading
te wassen en af te
stellen ten
drukken.
afstelsysteem.
Dit systeem stelt de machine in staat de
hoeveelheid water die nodig is om de
kleding
in te
over een
opzichte
van
de
spoelen af te
specifieke
lading.
Om de voorwaarden
van
selecteren
we naar
verwijzen
elk programma te
pagina's
14 tot
19
?
Druk de
"Start/Pauze"-knop
in.
13
ebruik
G
Witte
Bonte
was
was
van
de wasmachine
Wol
Synthetisch
Handwas
Snel 30'
Fijn
Resttijd
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Drukknop: Inschakelen
Draaiknop: Programma
Drukknop: Start/Pauze
Drukknop: Wassen
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Drukknop:
Drukknop:
Drukknop:
Drukknop:
(10)
(2)
Inschakelen
(3)
(1)
(9) Kinderslot
(10) Drukknop:
Voorprogramma
Spoelen
Centrifugeren
Watertemp.
Optie
Programma
Witte
was
Bonte
was
Synthetisch
Wol
Handwas
Fijn
Snel 30'
(Programma)
?
1. Inschakelen
?
Druk de
"Inschakelen(
kiezen uit 7
)"-knop
in
om
de
--
stroom in- en uit te schakelen
?
functie
2.
?
--
--
kan ook
Hij
gebruikt worden om de
"Voorprogramma" te onderbreken.
Wanneer
u
de
"Inschakelen(
--
1.
Startprogramma
?
)"-knop
hieronder vermeld.
?
Als
u
dus
een
wascyclus wil
kiezen zonder
een
programma te selecteren, drukt u op de
"Start/Pauze"-knop en de wasmachine zal het
programma opstarten.
Standaardprogramma
WD-16110(5)FDF/16110(5)FDN
Bonte was programma / hoofdwas /
normaal spoelen / 1600tpm / 40˚C
WD-14110(5)FDF/14110(5)FDN
Bonte was programma / hoofdwas /
normaal spoelen / 1400tpm / 40˚C
?
was
--
was
--
Synthetisch
--
Handwas
Fijn
Snel 30'
Wol
Programma
Wanneer
u
de
"Start/Pauze"-knop indrukt,
bontewas programma automatisch
-
Door
geselecteerd.
programmaknop te draaien wordt het
programma in de volgende volgorde geselecteerd:
"Bonte was U Synthetisch U Wol U Handwas U
U Fijn U Snel 30' U Witte was".
aan
de
Rekening houdende met het type wasgoed voor
elk programma. Kijk op pagina 12.
2.
--
--
?
14
Witte
Bonte
u
wordt het
indrukt, selecteert de wasmachine automatisch
het programma "Bonte was". De andere
standaardinstellingen worden ingesteld zoals
het type wasgoed kan
programma's.
Afhankelijk van
--
--
Programma
Witte
Bonte
was
was
Synthetisch
Wol
--
--
--
Handwas
Fijn
Snel 30'
G
ebruik
van
de wasmachine
Start/Pauze
Wassen
?
Door op de "Wassen"knop te drukken kan u
het
-
-
1. Start
?
Deze "Start/Pauze(
)"-knop wordt gebruikt
de wascyclus en andere programma's te
starten of de cyclus tijdelijk te onderbreken.
om
Druk op de
?
?
De
"Start/Pauze( )"-knop
wascyclus tijdelijk wenst te
Nadat u de pauzeknop heeft ingedrukt wordt
de machine na vier minuten automatisch
uitgeschakeld.
Voor-
hoofdwascyclus
licht
en
2. Voor-
+
voor
de
onderbreken.
wanneer u
Hoofdwas
+
Hoofdwas
1. Hoofdwas
2. Pauze
?
wastype selecteren.
?
Wanneer het
gebruikt
?
u
kan
Hoofdwas
wasgoed
best "Voor-
Voorwas kan
gebruikt worden
wasgoed.
normaal vervuild
wassen
zwaar
+
vervuild
gebruikt worden bij
Witte was, Bonte
was en
is,
Hoofdwas".
het
Synthetisch
-
programma.
Wanneer het
controlelampje brandt is de
functie geselecteerd.
15
G
ebruik
de wasmachine
van
Spoelen
?
Door op de
te
-
-
-
u
Witte was/ Bonte
te drukken kan de
selecteren.
centrifugeersnelheid
ingesteld worden.
Normaal
Super
Normaal
Super
+
Spoelstop
Spoelstop
+
WD-14110(5)FDF WD-16110(5)FDF
WD-14110(5)FDN WD-16110(5)FDN
was
/ Synthetisch
doorloopt 3
spoelbeurten.
?
Wol / Handwas / Fijn / Snel 30'
2
?
?
+
1 extra
spoelen wanneer een
bijkomende spoelbeurt nodig is om
overdadig vuil en zeepresten uit het
wasgoed te verwijderen.
u
400
-
800
-
1000
-
1000
-
1200
-
1200
-
1400
-
1600
?
na
-
het
Witte
was
/ Bonte
was
1000U
-
het
-
U
400 U 800
/ Handwas
800 U
-
(Niet Centrif.)
U
400
Snel 30'
[WD-16110(5)FDF/16110(5)FDN]
centrifugeersnelheid of het programma. Druk
opnieuw op de toets "Start/Pauze" om het
400U 800U
programma te starten.
alleen het water wilt wegpompen, schakel
dan het lampje van de centrifugeerknop uit.
u
Wanneer dit controlelampje brandt,
ingeschakeld.
16
is de functie
U
1200
Synthetisch / Wol
1000 U (Niet Centrif.)
Fijn
U
1200
schakelen. Selecteer daarna de
Als
is
[WD-14110(5)FDF/14110(5)FDN]
1400 U (Niet Centrif.) U 400 U 800
dat
spoelwater wilt lozen en wilt
centrifugeren wanneer de functie "Spoel Stop" is
ingesteld, druk dan op de toets "Start/Pauze
( )" om de functie Spoelen Stop uit te
u
volgende centrifugeersnelheid
[WD-16110(5)FDF/16110(5)FDN]
1600 U (Niet Centrif.) U 400 U 800
worden
Als
De
centrifugeersnelheid
beschikbaar, afhankelijk van het programma:
1000U
spoelen om te voorkomen
gekreukt, druk dan op de toets
"Spolen" om "Spoel Stop" te selecteren.
?
-
800
kleren in de machine wilt laten zonder te
centriguren
?
400
-
Spoelstop
Als
[WD-16110(5)FDF/
16110(5)FDN]
-
1. Keuze
spoelbeurt.
Gebruik super
ze
[WD-14110(5)FDF/
14110(5)FDN]
Super
Normaal
3.
?
doorloopt
spoelbeurten.
2.
centrifugeerknop
het
1. Normaal
?
?Door op de
"Spoelen"-knop
drukken, kan
spoeltype
-
Centrifugeren
1000U
1200U
1600U
(Niet Centrif.)
[WD-14110(5)FDF/14110(5)FDN]
400U 800U
(Niet Centrif.)
1000U
1200U
1400U
G
ebruik
van
de wasmachine
Optie
Watertemperatuur
?Dooropde
temperatuurknop te
?
de functie
effectiever
?
Koud
-30˚C/40˚C/60˚C/95˚C
temp.
u
selecteren
drukken, kan u de
watertemperatuur instellen.
-
Als
optie
gebruikt, kunt
u
wassen.
Om deze optiefunctie te
gebruiken, drukt u op de
knop Optie voordat het
programma wordt gestart.
1.
1.
Watertemperatuur
?Naargelang
?
Als
het programma kan de
-
Witte was
95˚C U 40˚CU
60˚C
Bonte was &
40˚C U 60˚C
Koud
U
30˚C
30˚C
U
40˚C
mogelijk om het centrifugeren na het
spoelen over te slaan wanneer "Pompen" wordt
geselecteerd in combinatie met de
programma's(Wol, Fijn, Handwas).
Wanneer dit controlelampje brandt,
ingeschakeld.
-Fijn&Wol&Snel30'
-
U
Handwas
Koud U 30˚C
is de functie
Koud
2. Eco
U
40˚C
?
Het
weggepompt.
Het is
Synthetisch
U
"Pompen" is geselecteerd, stopt de
wasmachine nadat het water is
watertemperatuur als volgt ingesteld worden:
-
Pompen
controlelampje
van
de
gekozen temperatuur
licht op Voor verdere details
pagina 12
verwijzen
Met de Eco-
we naar
functie, wordt de temperatuur
het water minder
van
hoog,
en
die manier kunt
verlengt. Op
energie-verbruik.
u
de
wastijd
besparen op
[U
kunt de Eco- functie selecteren
wanneer
de
temperatuur hoger is dan 60˚C
voor
was, Bonte
3.
?
was en
Witte
synthetisch was.]
Tijdsbesparing
Deze
optie
kan worden
gebruikt
om een
wasprogramma te verkorten.
?
Deze
optie
is niet beschikbaar
voor
het
programma Snel 30'.
4.
?
Kreukvrij
Als
u
het kreuken
van
kleding
wilt
voorkomen, selecteer dan deze functie bij
het
centrifugeren.
17
G
ebruik
van
de wasmachine
Kinderslot
Voorprogramma
Resttijd
Als
knoppen wilt vergrendelen om te
vermijden dat kinderen of geestelijk zwakke
personen de machine kunnen bedienen, kunt
deze functie gebruiken.
u
Resttijd
alle
u
1.
Voorprogramma
1. Kinderslot
?
Het kinderslot kan worden
ingesteld door
gelijktijdig de "Optie"-knop en de
"Voorprogramma"-knop in te drukken.
Wasvoorbereiding vooraleer "Voorprogramma"
wordt opgestart
-
-
-
?
-
Wanneer het kinderslot
ingesteld is, zijn alle
-
knoppen
?
buiten
werking.
kinderslotsysteem weer uit te
schakelen drukt u opnieuw gelijktijdig op de
de "Optie"-knop en de "Voorprogramma"knop.
-
-
?
Resttijd
?
?
?
programma
18
aan
in
Instelling "Voorprogramma"
Druk op de "Inschakelen(
)"-knop.
Draai de "Programma"-knop op het
programma.
Druk de
"Voorprogramma"-knop in en stel
de gewenste tijd in.
Druk de "Start/Pauze(
)"-knop in. (":"
knippert.)
Wanneer de "Voorprogramma"-knop
ingedrukt wordt, toont de machine "3:00".
Elke druk op de knop doet het
voorprogramma een uur opschuiven.
Om het voorprogramma te onderbreken
u op de "Inschakelen(
)"-knop.
drukt
gewenste
Het kinderslot kan op elk moment ingesteld
en wordt automatisch weer
uitgeschakeld wanneer operationele fouten
voorkomen of wanneer. Het kinderslot
werkt eveneens wanneer de machine
uitgeschakeld is.
wasverzachter
Het maximale voorprogramma is 19:00 uur
het minimale voorprogramma is 3:00 uur.
Kies het
worden,
en
en
?
?
wasmiddel
gekozen
Om het
Als u de programma-instellingen wilt
wijzigen terwijl het kinderslot actief is:
1. Druk gelijktijdig op "Optie" en
"Voorprogramma"
2. Druk op de "Start/Pauze"-knop.
3. Wijzig het gewenste programma en druk
opnieuw op de "Start/Pauze"-knop.
Breng
de lade.
Resttijd
?
Draai de waterkraan open.
Laad het wasgoed en sluit de deur.
?
Voorprogramma is de "verwachte tijd"
vanaf nu tot het beeindigen van de
wascyclus of het geselecteerde proces
(wassen, spoelen, centrifugeren).
Afhankelijk
van
de toestand
van
de
de temperatuur kunnen het
voorprogramma en de echte wastijd lichtjes
watertoevoer
verschillen.
en
G
ebruik
de wasmachine
van
3. Einde wasprogramma
Scherm
?
Wanneer de
wordt
Resttijd
"
wascyclus ten einde is,
getoond op het "Multi
"
display".
1. Scherm
?
speciale functies
Wanneer het kinderslot
wordt
?
voor
"
"
Wanneer de
ingeschakeld
4. Resterende
?
getoond.
tijdvertraging ingeschakeld
het
gekozen programma
Tijdens
de
resterende
?
is, toont het scherm de resterende tijd
om
tijd
is
wascyclus wordt de
wastijd getoond.
Aanbevolen
programmatijden
door de
fabrikant.
af te
werken.
-
2. Scherm
zelfdiagnose
-
?
Wanneer de wasmachine
ondervindt, wordt
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
een
-
probleem
foutcode getoond.
een
:
probleem
met de waterdruk
:
probleem
van
:
deur niet
:
overbelasting
van
de motor
:
overbelasting
van
de motor
:
probleem bij
de watertoevoer
:
probleem bij
de afvoer
:
probleem
te veel water
gesloten
-
-
-
-
?
:
probleem
watertemperatuur
Wanneer een
van
deze foutcodes getoond
wordet, raadpleeg dan de storingsindex op
pagina 25 en volg de richtlijnen.
uur en
ongeveer 2
uur en
ongeveer 1
Synthetisch:
Wol : ongeveer 1
uur en
45 minuten
2 minuten
uur en
29 minuten
2 minuten
Handwas : ongeveer 56 minuten
Fijn : ongeveer
1
uur en
4 minuten
Snel 30' : ongeveer 30 minuten
De
van
met de balans in de
met de
ongeveer 2
was:
wastijd
kan verschillen
afhankelijk
de grootte van de lading, de druk
het leidingwater, de
watertemperatuur
en
andere
gebruiksvoorwaarden.
?
"
was:
Bonte
van
trommel
"
Witte
Wanneer
een
instabiliteit wordt
vastgesteld
of
programma
om
wanneer
het
schuim te
verwijderen
werkt, zal de wastijd langer dan
gemiddeld zijn.
(De maximale tijdsverlenging bedraagt
minuten.)
45
19
nderhoud
O
Verwijder de kledingstukken uit de wasmachine van zodra de wascyclus beeindigd is.
Kledingstukken die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kreuken en verkleuren
kunnen allerlei geuren opnemen.
Om elektrische schokken te vermijden trekt
binnenzijde
n
van
de wasmachine
u
de stekker uit het
stopcontact vooraleer
en ze
u
de
reinigt.
Watertoevoerfilter
-de"
"-foutcode
verschijnt
op het
bedieningspaneel
wanneer er
geen water
verschijnt
in de
zeeplade.
-
Wanneer
uw
water
zeer
hard is of sporen
dichtslibben. Het is daarom
draagt van kalkafzetting, kan de watertoevoerfilter
noodzakelijk om de filter regelmatig te reinigen.
2. Draai de
1. Draai de
3.
waterkraan
watertoevoer-
dicht.
leiding
Reinig
de
filter met
4.
Door
!
1.
weer aan.
Pompfilter spoelen
De afvoerfilter verzamelt
en
de
toevoerleiding
een
harde borstel.
n
Breng
los.
regelmatig
draadjes
en
andere kleine voorwerpen die in de
te controleren of de filter nog zuiver
is, zal
uw
was
machine beter
zijn achtergebleven.
blijven draaien.
OPGELET Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens de pomp
verwijder
alles wat de filter eventueel heeft kunnen
Open de
plintdekselkap ( )
met
een
Draai
muntstuk.
aan
de
afvoerstop ( ) om de
leiding naar buiten te
brengen.
2. Trek de
afvoerstop
eruit
verstoppen.
( ),
waardoor het water uit de filter
loopt.
Gebruik
een
kom
water op te vangen. Als
water
om
het
er
geen
uitkomt, draai dan de
meer
pompfilter ( )
naar
links open.
3.
Verwijder al
het vreemde
materiaal uit de
pompfilter ( ).
reiniging de filterpomp
( ) weer vast (naar rechts) en
breng de afvoerplug ( ) weer op
haar plaats, sluit de
plintdekselkap.
Draai,
na
100
3
1
3
20
2
2
nderhoud
O
n
Reinigen
Na
een
tijdje
?
De lade moet
?
Indien
Om het
en
zullen de wasmiddelen
volledig
de lade eruit te
reinigen
wasverzachter
te
en
de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
onder stromend water
regelmatig
kan de lade
nodig
drukken
?
de verdeellade
van
worden.
verwijderd
worden door de
klep
naar
beneden te
nemen.
vergemakkelijken
verwijderd
gereinigd
uit de machine
kan het bovenste
gedeelte
van
het
compartiment voor de
worden.
max
max
n
De holte
van
de lade
Het wasmiddel kan zich
regelmatig
?
Wanneer
voert
u
u een
met
een
de lade
eveneens
ophopen
oude tandenborstel
spoelcyclus
wasgoed
de
gereinigd
gereinigd heeft, plaatst
zonder
aan
u ze
binnenzijde
van
de holte. Deze moet
worden.
terug op zijn plaats in de machine .Vervolgens
uit.
21
nderhoud
O
n
De wasmachine
1.
Buitenzijde
Een
De
goede
zorg
buitenzijde
neutraal
Poets
reinigen
voor uw
van
wasmachine kan de levensduur in
de machine kan het beste worden
niet-agressief
bewerkt het niet met
BELANGRIJK: Gebruik geen
2.
gereinigd
verlengen.
mate
met warm water en een
huishoudmiddel.
gemorst waspoeder e.d. onmiddellijk af
oppervlak of
belangrijke
scherpe
vochtige
met een
doek. Stoot niet
tegen het
voorwerpen.
methylalcohol,
verdunners of
gelijkaardige producten.
Binnenzijde
Droog
na
rond de flexibele
Deze
plaatsen
garanderen.
Voer
een
ring in de opening van de wasmachinedeur en het glas.
altijd goed schoon zijn om een waterdichte afsluiting te kunnen
moeten
volledige wascyclus
Herhaal deze
OPMERKING
met warm water uit.
indien
procedure
nodig.
Verwijder hardwaterafzettingen
alleen met
die
reinigingsmiddelen
wasmachineveilig zijn.
n
Voorzorgsmaatregelen
Als de machine zich bevindt in
het
vriest,
moeten de
de wasmachine
voor
de winter
ruimte
een
het kan vriezen of
waar
volgende voorzorgsmaatregelen getroffen
beschadigd
verplaatst wordt wanneer
worden
om
te
vermijden
dat
wordt:
1. Sluit de watertoevoerkraan af.
2.
Koppel
de
leidingen
3. Steek de stekker
4. Giet 3,8 liter
5. Stel de
van
van
van een
droog.
Plaats de lade
22
en
los,
een
en
beetje
Spoel
ze
van
Sluit de deur.
centrifugeren
antivries zal in de machine
al het water uit de
leeglopen.
lege wastrommel.
laat de wasmachine 1 minuut
Een
laat
goed geaard stopcontact.
stopcontact, droog de binnenzijde
de
blijven
trommel,
compartimenten
weg
om
al het water
zitten.
en
en
sluit de deur.
maak
ze
terug.
rechtopstaand.
9. Om het antivriesmiddel
volle
in
voeren.
de verdeellade.
8. Bewaar de machine
de afvoer
niet-toxisch antivriesmiddel in de
6. Trek de stekker uit het
Verwijder
en
de elektrische stroomkabel in
centrifugeercyclus
uit de machine af te
7.
de watertoevoer
cyclus doorlopen
na
opslag
uit de machine te
met zeep zonder een
.
verwijderen,
waslading
laat
u
toe te voegen.
de machine
een
S
toringsindex
De wasmachine is voorzien
automatische veiligheidsfuncties die fouten tijdig
ook nog eens dienovereenkomstig reageren.
Wanneer de machine niet naar behoren werkt of helemaal niet meer werkt, kan u
de hiernavolgende punten nakijken vooraleer contact op te nemen met een servicepunt.
detecteren, diagnosticeren
Mogelijke
Symptoom
Rammelend
geluid
van
en
?
oorzaak
Vreemde voorwerpen zoals
muntstukken of veiligheidsspelden
Oplossing
Leg
de wasmachine stil
de trommel
kunnen in de trommel of in de pomp
Als het
zitten.
wasmachine
Trillend
geluid
controleer
geluid blijft voortduren nadat de
opnieuw werd opgestart,
dan contact op met
verdeler.
neem
Bonkend
en
de afvoerfilter.
en
uw
plaatselijke
?
?
geluid
?
Een zware lading kan een bonkend
geluid produceren. Dit is meestal
Als het
geluid doorgaat, is de
waarschijnlijk uit
wasmachine
normaal.
Stop
de machine
Zijn alle vergrendelingsbouten en
verpakkingen verwijderd?
Rusten alle stelvoetjes stevig op de
grond?
Als
hem niet
u
Waterlekkage
De aansluiting van de
toevoerleiding is los aan de zijde
van het kraantje of aan de zijde van
balans.
herverdeel de
verwijderd
installatie: zie "Installatie"
heeft
voor
bij
was.
de
het
verwijderen van de
vergrendelingsbouten. Waslading
ongelijk verdeeld in de trommel. Stop
de wasmachine
?
en
Controleer
en
en
herverdeel de
was.
draai de
leidingaansluitingen
vast.
de wasmachine.
?
De afvoerleidingen
zijn verstopt.
van
de
woning
Ontstop
een
verkeerd
wasmiddel? De
kan
te
afvoerpijpen.
nodig een loodgieter.
Te veel wasmiddel of
Te veel schuim
Het water komt niet of
de
Contacteer indien
?
Onvoldoende watertoevoer in de
vorming van schuim
waterlekkage veroorzaken.
Controleer
een
andere kraan in huis.
regio.
traag in de machine
?
Watertoevoerkraan niet helemaal
Draai de kraan helemaal open.
opengedraaid.
?
?
Watertoevoerleiding geplooid.
Filter van de toevoerleiding is
verstopt.
Het water wordt niet of
te
traag uit de machine
afgevoerd.
?
De
afvoerleiding
is
geklemd
verstopt.
?
De afvoerfilter is
verstopt.
of
Leg de leiding recht.
Controleer de filter van de
toevoerleiding.
Reinig
de
afvoerleiding
en
leg
hem
recht.
Reinig
de afvoerfilter.
23
S
toringsindex
Mogelijke
Symptoom
De wasmachine wil
?
niet starten.
oorzaak
Oplossing
De stekker steekt niet in het
Zorg
stopcontact of de aansluiting is
stopcontact zit.
dat de stekker
ervoor
in het
stevig
los.
?
De
zekering
is
doorgeslagen,
stroomonderbreker is
aangeslagen
stroompiek.
?
of
de
Reset de stroomonderbreker of vervang
de
er was een
zekering.
capaciteit van de zekering niet
verhogen.
Indien het een probleem van overlading
De
De watertoevoer is niet
is,
aangesloten.
erkend elektricien.
moet dit worden hersteld door
een
Draai de watertoevoerkraan open.
De wasmachine wil
Controleer of de deur
niet
gesloten
centrifugeren.
is.
goed
Sluit de deur
knop
en
druk de "Start/Pauze"-
in.
Nadat
u
gedrukt
op de "Start/Pauze"-knop
heeft kan het een aantal
minuten duren vooraleer de
kleding in
begint te centrifugeren.
De deur moet vergrendeld zijn
vooraleer het centrifugeren kan
beginnen.
de wasmachine
Wanneer de machine
De deur
gaat niet
kan de deur,
veiligheidsredenen,
open.
ingeschakeld is,
om
niet
geopend
worden.
Wacht een of twee minuten vooraleer
de deur
u
opent.
Hierdoor heeft het elektrisch
deurmechanisme voldoende
deur
De wascyclus
vertraagd.
wordt
De
vrij
tijd
om
de
te geven.
wastijd
kan verschillen
naargelang
de washoeveelheid, de druk van de
waterleiding, de watertemperatuur en
andere
gebruiksvoorwaarden.
vastgesteld
Wanneer instabiliteit wordt
of
wanneer
het programma
voor
de
verwijdering van schuim actief is, zal de
wastijd de verwachte tijd overschrijden.
24
toringsindex
SSymptoom
Mogelijke
?
oorzaak
Onvoldoende watertoevoer in de
regio
?
Watertoevoerkraan niet
?
Knik in
?
De
volledig open.
watertoevoerleiding.
filter van de toevoerleiding is
Oplossing
Controleer
een ander kraantje in huis.
kraantje helemaal open.
Trek de leiding recht.
Controleer de filter van de toevoerleiding.
Zet het
verstopt.
?
Afvoerleiding
?
Afvoerfilter
?
Te kleine
?
Lading
?
is
verstopt.
lading
instabiliteitsdetectie-
een
correctiesysteem.
zware
of
uit balans
Het toestel heeft
en
geklemd
verstopt.
artikelen zoals
Wanneer individueel
badkamermatten,
Reinig
Reinig
de
afvoerleiding
en
trek
ze
recht.
de afvoerfilter.
Voeg 1 of 2 gelijksoortige artikelen toe om
de lading in balans te brengen.
Herschik de lading om het centrifugeren
mogelijk te maken.
in de machine geladen
mogelijk dat het systeem de
centrifugeercyclus onderbreekt of zelfs
helemaal stopt wanneer vastgesteld wordt
gordijnen,
enz.
worden is het
dat de instabiliteit te
groot is,
zelfs
na
verschillende
?
pogingen om te centrifugeren.
Wanneer het wasgoed nog te nat is op het
einde van de cyclus, breng dan kleine
kledingstukken in de trommel om de balans
te herstellen
en
herhaal de
centrifugeercyclus.
?
Is de deur
geopend?
Sluit de deur.
Als
u
"
"niet vrijgegeven wordt, moet
contact opnemen met de verdeler.
Trek de stekker uit het
neem
?
Als het teveel
aan een
u
?"
het
aan
defecte
volgende
"wordt
sensor voor
water te
waterklep,
icoon
"
wijten is
dan krijgt
".
stopcontact en
contact op met de verdeler.
Draai de waterkraan dicht.
Trek de stekker uit het
stopcontact.
Neem contact op met de verdeler.
getoond wanneer de
het waterpeil defect is.
?
Overbelasting
in de motor.
?
Overbelasting
in de motor.
25
arantiebepalingen
G
De
?
?
garantie geldt
Voorrijkosten
?
te leren het
is op
Als de fout veroorzaakt is door
een
product
te
gebruiken.
ander net dan het aangegeven op
ongeluk, nalatigheid,
misbruik of
redenen.
Als de fout veroorzaakt is door
of niet
van:
om u
product aangesloten
plaat.
gebruik
?
huis
naar uw
bovenmachtige
?
geval
Als het
de
?
niet in
volgens
De
gebruikinstructies
product veranderen.
de
van
een
ander dan het gewoon
huishoudelijk
gebruikershandleiding.
het
product aanpassen
Als de fout veroorzaakt is door
ongedierte,
of de
instelling
van
het
zoals ratten, kakkerlakken,
enz.
?
?
?
?
?
?
?
Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren,
centrifugeren of de inname van warm water.
De installatie
Het normale in de
handleiding
het
product waterpas
stellen of
beschreven onderhoud.
Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp of
filter, zoals gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
Verwijderen
van
Niet toegestane
zekeringen
of veranderen
van
kabels of
waterleidingen.
reparaties.
Directe of indirecte schade
eventuele
?
corrigeren, bijvoorbeeld,
aan
persoonlijke eigendom
dit apparaat.
veroorzaakt door
gebreken
product voor commerciele doeleinden is, wordt hij niet
gewaarborgd.
(bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare
toiletten, sportscholen, hotels, enz.)
Als dit
26
aan
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen
wij
een
garantie
van
24 maanden!
Gedurende deze
garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te hervervangstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer
naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en
stellen of de
verpakkingskosten, vallen niet
vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype
Naam
van
garantie.
Voor het
overige gelden
Serienr
:
de
onder deze
koper
Aankoopdatum
:
de op de
keerzijde
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
27
P/No.: 3828ER3011B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising