LG | WD-16220FDB | Owner's Manual | LG WD-16220FDB Manuel utilisateur

LG WD-16220FDB Manuel utilisateur
WD-16220(5)FD
WD-14220(5)FD
WD-12220(5)FD
WD-16220(5)FDB(N)
WD-14220(5)FDB(N)
WD-12220(5)FDB(N)
P/No.: 3828ER3026N
WD-16220(5)FD
WD-14220(5)FD
WD-12220(5)FD
WD-16220(5)FDB(N)
WD-14220(5)FDB(N)
WD-12220(5)FDB(N)
(2P~27P)
(29P~55P)
P
roductkenmerken
Jumbotrommel
40%
De
dan
van LG kan ongeveer 40 % meer was laden
conventionele wasmachine. Een grotere trommel
jumbotrommel
een
verbetert de
wasprestatie.
Economischer door het
Intelligent Wassysteem
energiegebruik en het waterverbruik tot een minimum te
beperken, detecteert het Intelligent Wassysteem de grootte van de
lading en de watertemperatuur. Ook bepaalt het op basis hiervan
het optimale waterniveau en de wastijd.
Direct Drive-systeem
De moderne Blushless DC-motor drijft de trommel rechtstreeks aan
zonder gebruik te maken van riem of riemschijf.
Om het
Kinderslot
Het
kinderslotsysteem
op een knop duwen
machine draait.
Ruisarm
wordt
om
om
vermijden dat kinderen
wijzigen terwijl de
te
snelheidscontrolesysteem
Door de washoeveelheid
ervoor
gebruikt
het programma te
dat de
was
geluidsniveau bij
de balans te meten, zorgt het
gelijkmatig verdeeld wordt zodat het
het
en
centrifugeren
tot
een
systeem
minimum herleid wordt.
Automatisch herstarten
Als de wasmachine door
een
stroomonderbreking uitgeschakeld
werd, zorgt het systeem ervoor dat de wasmachine automatisch
weer opstart vanaf het moment waarop de cyclus onderbroken
werd, Vandaar gaat de wascyclus weer gewoon verder.
Watercirculatie
Spuit een oplossing van water en wasmiddel over het wasgoed.
Het wasgoed wordt dan sneller en grondiger nat tijdens de
wascyclus. Het wasmiddel wordt gemakkelijker verwijderd door de
waterstraal tijdens de spoelcyclus. Het watercirculatiesysteem
maakt efficienter gebruik van water en wasmiddel.
I nhoudsopgave
.................................................................................3
Waarschuwingen
Kenmerken ..........................................................................................4
Installatie .............................................................................................5
Aandachtspunten
Zeep toevoegen
voor
het
wassen
...................................................10
................................................................................11
Functies .............................................................................................12
Gebruik
van
de wasmachine .............................................................13
Onderhoud.........................................................................................20
Storingsindex .....................................................................................23
2
Garantiebepalingen
...........................................................................26
W aarschuwingen
LEES ALLE INFORMATIE ALVORENS U HET TOESTEL IN GEBRUIK
NEEMT.
Voor
uw veiligheid: alle informatie in deze handleiding dient te worden
opgevolgd om het risico voor brand, explosie of een elektrische schok tot
een minimum te beperken, en om schade aan eigendommen, verwondingen
of dodelijk letsel te voorkomen.
Waarschuwing
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
?
Installeer of
waar
?
?
het apparaat op een plaats
temperaturen onder het
plaats
het niet
aan
vriespunt of aan de weerelementen kan
worden blootgesteld.
Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit
toestel op enigerlei wijze aan te passen.
Probeer de machine niet zelf te herstellen.
uitgevoerd zijn door
niet-gekwalificeerd personeel
verwondingen en/of nog ernstigere
Herstellingen
onervaren
kunnen
die
?
?
?
aan
de machine.
Hou de
plaatsen onder en rondom de
toestellen vrij van brandbare materialen zoals
pluizen, papier, vodden, chemicalien, enz.
Nauw toezicht is nodig indien het apparaat
door of in de buurt
?
?
of
fouten veroorzaken
?
?
en probeer deze niet geforceerd te
openen wanneer hij op slot zit Dit kan
schade veroorzaken aan de wasmachine.
.
Om risico op een elektrische schok tot een
minimum te beperken, trekt u de stekker van
Sta niet toe dat kinderen op, met of in dit
toestel of enig ander apparaat spelen.
Laat de wasmachinedeur nooit open staan.
zekering van de wasmachine uit de
stoppenkast of zet de hoofdschakelaar van
?
het apparaat uit het stopcontact of haalt
Kinderen zouden op de geopende deur
hangen of in de wasmachine
kruipen.
Breng uw
?
hand of
arm
nooit in de
wasmachine terwijl deze nog draait. Wacht
tot de trommel geheel tot stilstand is
gekomen.
?
?
?
?
opgenomen.
Sla de wasmachinedeur nooit met kracht
dicht
kunnen gaan
?
droog geen artikelen die zijn
gereinigd, gewassen, gedrenkt in of
besprenkeld met brandbare of explosieve
stoffen (zoals was, olie, verf, dieselolie,
ontvetters, oplosmiddelen voor droog
reinigen, kerosine, enz.) die zouden kunnen
ontvlammen of exploderen.
Om dit te vermijden volgt u zorgvuldig de
was- en verzorgingsinstructies op van de
fabrikant die in het kledingstuk zijn
gebruikt.
van
kinderen wordt
?
Was of
Het wasproces kan de
textiel verminderen.
brandvertrager van
het elektrisch circuit in
uw
begint met onderhoud
of
Gebruik het
u
de
huis uit alvorens
u
reiniging.
apparaat nooit wanneer het
beschadigd is, niet goed functioneert,
gedeeltelijk is gedemonteerd, of er
onderdelen aan ontbreken of stuk zijn. Dit
geldt ook wanneer het snoer of de stekker
zijn beschadigd.
Alle elektriciteitswerken, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het toestel, moeten
uitgevoerd worden door een erkende elektricien of een deskundig persoon.
Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van
220 --240 V.Gebruik geen verlengkabel of een verdeelstekker.
Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is,
vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde
?
personen.
Sluit de machine aan op een
geaard stopcontact. Volg hierbij
de
stroombedradingsrichtlijnen.
3
enmerken
K
Stekker
Om gevaar te vermijden moet
de stroomtoevoerkabel in
geval
Zeepbakje
(voor zeep en
wasverzachter)
van
beschadiging
vervangen worden door de
fabrikant,
door
zijn erkende
gelijkwaardig
verdelers of door
gekwalificeerde
personen.
Bedieningspaneel
Deur
Trommel
Plintdeksel
Stelvoetjes
Filter
afvoerpomp
Plintdekselkap
Afvoerstop
Naam
:
Wasmachine, voorlader
Stroomtoevoer
:
220-240V~,50Hz
Afmetingen
:600mm(B)X600mm(D)X850mm(H)
: 65kg
: 7kg
Gewicht
Wascapaciteit
Max. vermogen
:
Centrifugeersnelheid
:
2100W
Niet
Centrif./400/800/1200/1600[WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)]
Centrif./400/800/1000/1400[WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)]
Niet Centrif./400/800/1000/1200[WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)]
:49
(7 /kg)
: 0,3-10 kgf/cm2(30-1000 kPa)
Niet
Waterverbruik
Toegelaten
waterdruk
de kenmerken kunnen zonder
Het uitzicht
en
Dit enkel
de kwaliteit
om
van
voorafgaande kennisgeving afwijken.
het toestel te verbeteren.
Accessoires
Toevoerleiding (1EA)
4
Moersleutel
nstallatie
I
?
?
Installeer of plaats het apparaat op een plaats waar het niet aan temperaturen onder het vriespunt of aan
schommelende weersomstandigheden kan worden blootgesteld.
Als de wasmachine geplaatst werd op een vast tapijt, mag de het tapijt de plintopening niet hinderen.
Vergrendelingsbouten voor vervoer
Het toestel is
transport
te
uitgerust
vermijden.
met
vergrendelingsbouten
interne schade
voor vervoer om
tijdens
het
Verwijderen van de vergrendelingsbouten
1. Om interne schade
tijdens het transport te
vermijden zijn de 4 speciale
vergrendelingsbouten vastgeschroefd.
Vooraleer de wasmachine in gebruik te
nemen, moet
u
de bouten
en
3.
Verwijder
de 4 bouten
rubberen
stoppen door zachtjes
stop
met de
de
aan
te draaien. Houd de 4 bouten en de
moersleutel
de rubberen
samen
bij
voor
eventueel later
gebruik.
stoppen verwijderen.
?
Als
verwijderd worden, zal de
machine hevig schudden, veel geluid
veroorzaken en uiteindelijk in storing gaan.
ze
niet
?
Telkens
wordt,
wanneer
het toestel
moeten deze
verplaatst
vergrendelingsbouten
opnieuw geplaatst worden.
afdekhoedje
2. Draai de 4 bouten los met de
meegeleverde
moersleutel.
4. Sluit de
gaten af
afdekhoedjes.
met de
meegeleverde
5
I
nstallatie
Ruimtelijke installatievereisten
Passtelling met de vloer:
De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine
bedraagt 1°
Stopcontact :
Moet geplaatst zijn op maximaal 1,5 meter links of
afvoerleiding
wasmachine
rechts
was-
de wasmachine. Niet
van
meer
dan een
toestel aansluiten op het stopcontact.
Bijkomende vrije ruimte :
Voor inbouw tegen muur, deur en vloer is
kuip
ong.
2cm
volgende
vrije ruimte noodzakelijk.
(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)
Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine.
afwerkingslaag of de
bedieningstoetsen beschadigen.
Ze kunnen de
650
850
600
Veiligheidsinformatie BS-stekker (voor gebruikers
in
Engeland)
BELANGRIJK
DE DRADEN IN DEZE STROOMKABEL ZIJN GEKLEURD IN OVEREENSTEMMING MET DE
VOLGENDE CODE:
GROEN/GEEL: AARDE
BLAUW: NULLEIDER
BRUIN: STROOMVOEREND
Dit toestel moet worden
groen/ geel (aarding)
bruin (stroomvoerend)
blauw (nulleider)
geaard.
E
L
zekering
N
snoerklem
Als de kleuren
van de bedrading in de stroomkabel van dit toestel niet overeenstemmen met de kleurencode van
polen in uw stopcontact, volg dan onderstaande instructies:
De groen/geel gekleurde draad moet aangesloten worden op de pool van het stopcontact met de letter E of het
of groen of groen/geel gekleurd.
aardingssymbool
De blauwgekleurde draad moet worden aangesloten op de pool met de letter N of zwartgekleurd.
De bruingekleurde draad moet worden aangesloten op de pool met de letter L of roodgekleurd.
Bij gebruik van een stopcontact van 13 amp (BS 1363) moet u een zekering van 13 amp BS 1362 voorzien.
6
de
I
nstallatie
Elektrische
1. Gebruik nooit
aansluiting
een
verlengkabel
of
een
verdeelstekker.
2. Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel in geval van beschadiging, vervangen
worden door de fabrikant, zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig gekwalificeerde
personen.
3. Trek de stekker
gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
op een geaard stopcontact. Volg hierbij de
stroombedradingsrichtlijnen.
Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
na
4. Sluit de machine
5.
aan
De wasmachine moet op de waterleiding aangesloten worden met nieuwe
leidingen. Oude leidingen mogen niet worden gebruikt.
Aansluiting van de watertoevoerleidingen
De
toegeleverde waterdruk moet tussen 30
en 1000 kPa (0,3~10kgf/cm2 )liggen
kPa
of kruis de leiding niet wanneer u
toevoerleiding aansluit op de klep.
Ontbloot
de
Wanneer de
toegeleverde
dan 1000 kPa, moet
decompressietoestel laten
?
?
aansluiting
rubberen
ringen
?
?
hoger is
installeren.
Om
lekkage te vermijden werden twee
ringen voorzien op het aansluitpunt in de
aansluiting van de watertoevoerleiding.
Controleer de waterdichtheid van de
aansluitingen tussen wasmachine en
toevoerleiding door de kraan helemaal
open te draaien.
regelmatig de toestand van de
vervang deze indien nodig.
Controleer
leiding
aansluiting
rubberen ringen
waterdruk
u een
en
Zorg ervoor dat er geen knik zit in de
leiding en dat deze niet geklemd is.
7
nstallatie
I
Installatie
van
de
afvoerleiding
ong.100cm
ong. 145
cm
?
max.10cm min.60cm
ong. 105
Wanneer de
afvoerleiding aan een
bevestigd wordt, maak ze dan
stevig vast met een kettinkje.
wasbak
cm
?
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat de
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
waskuip
ong. 100
cm
leiding-houder
ong. 145
cm
kabel-binder
max.
ong.105cm
?
De
min.60cm max.10 cm
mag niet hoger dan
boven de vloer geplaatst
afvoerleiding
100
cm
worden.
?
?
Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
Wanneer de
duw
ze
afvoerleiding
8
lang is,
dan niet in de wasmachine.
Hierdoor ontstaat nl.
geluid.
te
de
een
abnormaal
100cm
min. 60cm
max.
100cm
min. 60cm
I
nstallatie
Niveauregeling
1. Door
een
wasmachine
op te stellen voorkomt
goed waterpas
overgeluid en
u
trillingen.
Plaats het toestel op een stevige vloer
waterpas is, bij voorkeur in een hoek
die
van
de kamer.
2. Wanneer de vloer oneffen
Borgmoer
stelvoetje
is, kan
u
de
stelvoetjes aanpassen tot op de
gewenste hoogte (gebruik geen stukjes
hout en dergelijke onder de voetjes).
Zorg ervoor dat alle vier de voetjes
stevig op de vloer rusten, en controleer
of het toestel waterpas staat (gebruik
een waterpas)
Nadat
hoger
stelvoetje
lager
de
u de pootjes bijgeregeld hebt,
borgmoer in tegenwijzerzin
aandraaien.
stelvoetje
Diagonale controle
Wanneer u op de overlangse hoeken van de
bovenplaat van de wasmachine aandrukt,
mag de machine absoluut niet op
en neer
bewegen (controleer beide richtingen).
Wanneer de machine bij deze
duwbewegingen wel beweegt, moet u de
stelvoetjes weer aanpassen.
9
A andachtspunten
Aandacht
het
voor
1. Aandacht
voor
Controleer of
uw
voor
het
wassen
wassen
de labels
kledingstuk een label heeft met wasinstructies. Dit zal aangeven
gemaakt is en hoe het gewassen moet worden.
uit
welke stoffen het stuk
2. Was sorteren
Voor de beste
wasresultaten,
sorteert
u uw
kledingstukken
in
ladingen
die met hetzelfde
wasprogramma gewassen kunnen worden. De watertemperatuur en de centrifugeersnelheid
zijn afhankelijk van het soort stof waaruit de kledingstukken gemaakt zijn. Sorteer donkere
was van
lichte
was en
witgoed.
Was
elkaar kan klitten waardoor wit kan
stoffen apart
van
licht vervuild
afzonderlijk als
verkleuren,
enz.
kleuren kunnen
Indien
doorlopen
mogelijk wast
of
u zwaar
pluis
in
vervuilde
goed.
Vuil
Sorteer kleding volgens de vuilheidsgraad.
(zwaar, normaal, licht)
Sorteer witgoed van gekleurde was.
(witte was, lichte was, donkere was)
Pluis (pluisproducerende was, pluisverzamelende was) Was pluisproducerende was
afzonderlijk van pluisverzamelende was.
3. Aandacht bij het vullen
Combineer grote en kleine stukken in een lading. Laad de grote stukken eerst. Grote
stukken mogen niet meer dan de helft van de gehele waslading beslaan.
Kleur
?
?
Laat de machine niet draaien met slechts een artikel erin. Dit kan instabiliteit
veroorzaken.
Voeg
een
of twee
gelijksoortige
stukken toe.
?
Controleer alle zakken
dat
en
zorg
leeg zijn. Nagels,
haarpennen, lucifers, potloden,
ervoor
ze
muntstukken
zowel
uw
en
sleutels kunnen
wasmachine als
uw
kleding beschadigen.
?
Sluit ritsen, haken en koorden om
ervoor te zorgen dat deze geen
andere
?
kledingsstukken
Behandel vuil
een
beetje
op boord-
scheuren.
plekken voor door
opgeloste zeep
omslagplekken aan te
en
in water
en
brengen. Dit om het vuil reeds
gedeeltelijk op te lossen.
10
Z
eep
Toevoegen
toevoegen
wasmiddel
van
en
wasverzachter
1. De verdeellade
3. Hoeveelheid wasmiddel
?
Het wasmiddel moet worden
de instructies
van
de
gebruikt volgens
wasmiddelenproducent.
max
?
Als
wasmiddel
u meer
voorgeschreven,
gebruikt dan
ontstaat
er
waardoor het wasresultaat
motor te
sterk belast wordt
is
veel schuim
te
afneemt of de
(oorzaak van
storing)
?
Gebruik alleen
voor
?
?
Hoofdwas alleen
Voorwas
+
U
?
hoofdwas
U
wasproducten
in poedervorm
de wasmachine met voorlader.
gebruik van het wasmiddel moet
mogelijk worden aangepast in functie
Het
van
de
watertemperatuur, de hardheid van het
water, de grootte en het vuilniveau van de
2. Wasverzachter toevoegen
lading.
Om de beste resultaten te
bekomen
(
)
MAX
MAX
125 ml
125ml
laten
zorgt
u ervoor
het schuim niet te
overlopen.
Tips
?
hoger vullen dan tot aan het
maximale vulstreepje. Als het bakje
Niet
Volle
lading: volgens de
aanbevelingen van de producent.
Gedeeltelijke lading: 3/4 van de
overvol is kan de wasverzachter te
vroeg
op de
?
?
vrijkomen, waardoor er vlekken
kleding kunnen ontstaan.
Laat wasverzachter niet langer dan 2
dagen in de zeeplade (wasverzachter
kan uitharden)
De wasverzachter wordt automatisch
toegevoegd gedurende
spoelcyclus.
?
De lade niet openen
wordt
?
normale hoeveelheid.
Minimumlading:
lading.
?
1/2
Het wasmiddel wordt
wascyclus
van een
bij
het
uit de verdeler
volle
begin van
gespoeld.
de
de laatste
wanneer er
water
aangevoerd.
Solventen (benzeen, enz..) zijn
toegelaten.
OPMERKING
niet
Geen wasverzachter
rechtstreeks op de
gieten.
kledij
11
uncties
F
Aanbevolen wasprogramma's
Stof-
rekening houdende
Instelling
Temp.
(Optie)
Programma
Type
Wassen
met het
type wasgoed
Maximum
(Optie)
Lading
Energie
Tijdsduur
in
in
kWh
Minuten
Controleer eerst of het
wasgoed in de machine
mag (wit katoen, linnen
handdoeken
en
95˚C
Tijdsbesparing
Spoelen+
volle
lading
2,74
165
volle
lading
1,09
161
0,45
99
0,41
63
0,28
61
0,03
55
0,35
30
Voorwas
lakens,
Kreukvrij
enz....)
Katoen
kleurvaste
kledingstukken
(hemden,
nachtjaponnen,
pyjama's, ...)en licht
60˚C
Tijdsbesparing
Spoelen+
( 30˚C,40˚C,
60˚C-Eco)
Voorwas
Kreukvrij
vervuild wit katoen
(ondergoed, ...)
40˚C
Synthetisch polyamide, acryl,
polyester
Fijn
( 30˚C,60˚C)
fijn wasgoed dat
gemakkelijk beschadigd
kan worden (gordijnen,
...)
Enkel wollen
Wol/Zijde
goed
zijden
en
dat in de machine
gewassen mag worden.
Handwas
"Handwas" Fijn en
wollen wasgoed
Voorwas
Spoelen+
12
:
(Koud,
40˚C)
Voorwas
:
:
Als
zwaar
wilt
u meer
Wanneer
u
verlengd,
zodat
Spoelen+
Kreukvrij
30˚C
Spoelen+
Kreukvrij
Koud
Spoelen+
Kreukvrij
30˚C
Spoelen+
Kreukvrij
3,5 kg
minder dan
3,0 kg
minder dan
2,0 kg
minder dan
2,0 kg
minder dan
2,0 kg
vervuilde
en proteinegevlekte stukken.
spoelen, verwijdert de functie Spoelen+
de functie Eco selecteert, wordt de
u
minder dan
Kreukvrij
(Koud,
40˚C)
(30˚C)
bij Katoen en
synthetische was.
Voorwas
30˚C
Het wastype is hetzelfde
Snel 30'
Eco
Tijdsbesparing
Spoelen+
energie
kunt
besparen.
alle zeepresten.
watertemperauur verlaagd en de wastijd
G
ebruik
van
de wasmachine
Wegen
Wassen
Spoelen
Centrif.
Lavage
Rincage
Essorage
Auto
controle
Resttijd Temps
1. Bij
gebruik van de wascyclus
met de standaardvoorwaarden
?
Om de machine te starten drukt
knop
?
?
-
-
-
u
op de
2. Manuele
?
?
"Inschakelen".
Druk op de
Standaardinstelling
hoofdwas
Spoelen: 3 keer
Centrifugeren:
instelling
Druk op de knop "Inschakelen"
machine op te starten.
Selecteer de voorwaarden die
te
gebruiken
om
u
de
wenst
door telkens de
overeenstemmende
"Start/Pause"-knop.
Wassen: alleen
restant
knoppen
in te
drukken.
Om de voorwaarden
van
selecteren
we naar
verwijzen
elk programma te
pagina's
14
tot 19
?
1600 tpm
Druk de
"Start/Pause"-knop
in.
[WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)]
1400 tpm
3. Piep ann/uit
[WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)]
?
1200 tpm
[WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)]
-
-
Piep
aan/uit in te
Centriugeren tegelijkertijd
deze ingedrukt.
Watertemperatuur: 60 °C
Programma: Katoen
Om de functie
stellen, druk op de knopen Opt.2
?
en
en
houd
De functie
Piep aan/uit kan op elk
ingesteld worden en wordt
automatisch opgeheven in geval van
moment
stroomuitval.
De functie
eveneens
Piep
aan/uit werkt
als de stroom uit is.
13
ebruik
G
van
de wasmachine
Wegen
Wassen
Spoelen
Centrif.
Lavage
Rincage
Essorage
Auto
controle
Resttijd Temps
(3)
(2)
(1) Drukknop: Inschakelen
(2) Draaiknop: Programma
(3) Drukknop: Start/Pause
(4)
restant
(8)
(5)
(6)
(4) Drukknop: Opt.1
(5) Drukknop: Opt.2
(6) Drukknop: Centrifugeren
(1)
(7)
(7) Drukknop:
Voorprogramma
(8) Kinderslot
Optie
2.
?
Spoelen+
Als
"
u
langer wilt spoelen,
Spoelen+
kunt
"-functie
zeepresten weg
te
u
gebruiken
spoelen.
de
om
alle
3. Voorwas
?
U kunt de
op de
-
-
Voorwas
-
Kreukvrij
1.
?
optie/-functie selecteren
optieknop te drukken.
-
door
optie
?
Tijdsbesparing
gebruikt
is beschikbaar
programma Katoen
14
en
voorwas
kan worden
en
gebruikt voor het
Synthetisch was"
voor
is de functie
om een
4.
optie te gebruiken, druk op
"Tijdsbesparing"-knop wanneer het
optie
De
controlelampje brandt,
geselecteerd.
Om deze
Deze
is, is het
programma.
wasprogramma wordt gestart.
?
bevuild
Als het
wasprogramma te verkorten.
?
wasgoed erg
programma "Katoen
Spoelen+
kan worden
Als het
"Voorwas" -programma erg effectief.
Tijdsbesparing
Deze
?
het
Synthetisch.
Kreukvrij
de
?
Als
u
het kreuken
van
kleding
wilt
voorkomen, selecteer dan deze functie bij
het
centrifugeren.
G
ebruik
van
de wasmachine
Centrifugeren
?Door op de
centrifugeerknop
te
drukken kan de
centrifugeersnelhei
ingesteld worden.
d
[WD-16220(5)FD/
WD-16220(5)FDB(N)]
1. Keuze
[WD-14220(5)FD/
WD-14220(5)FDB(N)]
centrifugeersnelheid
De
volgende centrifugeersnelheid
beschikbaar, afhankelijk van het
?
is
[WD-12220(5)FD/
WD-12220(5)FDB(N)]
2. Niet
?
WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)
-Katoen, Snel
30'
Als het
controlelampje brandt,
geselecteerd.
Fijn
Spoelstop-Niet
?
Centrif.-400-800
Synthetisch, Wol/Zijde, Handwas
Spoelstop-Niet Centrif.-400-800-
om
30'
Spoelstop-Niet
Centrif.-400-800-
1000-1400
-
Synthetisch, Wol/Zijde, Handwas
Spoelstop-Niet Centrif.-400-800-1000
Fijn
Spoelstop-Niet
-
Centrif.-400-800
u
kleren in de machine wilt laten
centriguren
na
het
spoelen
te voorkomen dat ze worden
gekreukt, druk dan op de toets
"Centrifugeren" om "Spoelstop"
te
selecteren.
WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)
-Katoen, Snel
Als
zonder te
1000
?
is de functie
3. Spoelstop
1000-1200
-
er geen centrifugeersnelheid
ingesteld is, stopt de wasmachine
Centrif.-400-800-
Spoelstop-Niet
-
Als
nadat het water weggepompt is.
programma:
?
Centrifugeren
?
Om
activering van de
spoelstopfunctie verder te gaan met
afpompen of centrifugeren moet u het
na
gewenste programma instellen
met de
programmadraaiknop.
Wanneer dit controlelampje brandt,
functie ingeschakeld.
is de
WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)
?
-Katoen, Snel
30'
Spoelstop-Niet
Centrif.-400-800-
1200-1600
-
Synthetisch, Wol/Zijde, Handwas
Spoelstop-Niet Centrif.-400-8001200
-
Fijn
Spoelstop-Niet
Centrif.-400-800
15
G
ebruik
van
de wasmachine
Kinderslot
Watertemperatuur
Als
alle
wilt vergrendelen om te
dat kinderen of geestelijk zwakke
personen de machine kunnen bedienen,
kunt u deze functie gebruiken.
u
knoppen
vermijden
1. Kinderslot
?
?
Door op de
draaiknop,
temperatuurknop
kan
de
u
te
watertemperatuur
Het kinderslot kan worden ingesteld
gelijktijdig de "Opt.1"-knop en de
"Opt.2"-knop in te drukken.
door
Wanneer het kinderslot
alle
instellen.
-
Koud
-30˚C/40˚C/60˚C/95˚C
?
1. Watertemperatuur
knoppen
?
?
het programma kan de
watertemperatuur als volgt worden
Naargelang
controlelampje
van
de
ingesteld is, zijn
werking.
Om het
kinderslotsysteem weer uit te
u opnieuw gelijktijdig op de
"Opt.1"-knop en de "Opt.2"-knop.
schakelen drukt
de
ingesteld:
Het
buiten
gekozen
temperatuur licht op Voor verdere details
verwijzen
we naar
pagina
12
Als
de
programma-instellingen wilt
wijzigen terwijl het kinderslot actief is:
1. Druk gelijktijdig op "Opt.1" en "Opt.2"
2. Druk op de "Start/Pause"-knop.
3. Wijzig het gewenste programma en druk
opnieuw op de "Start/Pause"-knop.
?
?
u
Het kinderslot kan op elk moment ingesteld
en wordt automatisch weer
uitgeschakeld wanneer operationele fouten
voorkomen of wanneer. Het kinderslot
werkt eveneens wanneer de machine
uitgeschakeld is.
worden,
16
G
ebruik
van
de wasmachine
Programme
Voorprogramma
1. Voorprogramma
Wasvoorbereiding vooraleer "Voorprogramma"
wordt opgestart
Draai de waterkraan open.
Laad het wasgoed en sluit de deur.
-
-
-
Breng
wasmiddel
en
wasverzachter
aan
in
?
de lade.
?
-
-
Instelling "Voorprogramma"
-
Druk de
de
-
?
?
programma.
"Voorprogramma"-knop
in
en
stel
?
"Start/Pause( )"-knop
(":"
knippert.)
Wanneer de "Voorprogramma"-knop
ingedrukt wordt, toont de machine "3:00".
Elke druk op de
knop doet het
voorprogramma een uur opschuiven.
Om het voorprogramma te onderbreken
u op de "Inschakelen(
)"-knop.
drukt
?
?
Wanneer
u
de
"Start/Pause"-knop
programma automatisch
in.
-
Voorprogramma is de "verwachte tijd"
vanaf nu tot het beeindigen van de
wascyclus of het geselecteerde proces
(wassen, spoelen, centrifugeren).
Door
aan
de
geselecteerd.
programmaknop
te
draaien wordt het programma in de
volgende volgorde geselecteerd:
"Katoen
Fijn Snel 30'
Spoelen+Centrifugeren Pompen
Handwas
Wol/Zijde Synthetisch".
-
Het maximale voorprogramma is 19:00 uur
en het minimale voorprogramma is 3:00 uur.
?
-
-
-
-
Rekening houdende
voor
-
-
met het
elk programma.
type wasgoed
Kijk op pagina 12.
2. Processus
-
-
-
-
-
Katoen
Snel 30'
Synthetisch
Fijn
Wol/Zijde
-
-
-
Handwas
Spoelen+Centrifugeren
Pompen
Afhankelijk van de toestand van de
watertoevoer
en
voorprogramma
u
indrukt, wordt het bontewas
gewenste tijd in.
Druk de
kan
1. Programme
Druk op de "Inschakelen(
)"-knop.
Draai de "Programma"-knop op het
gekozen
Afhankelijk van het type wasgoed
kiezen uit 8 programma's.
de temperatuur kunnen het
en de echte wastijd lichtjes
verschillen.
17
G
ebruik
van
de wasmachine
Inschakelen
Start/Pause
1. Start
?
1. Inschakelen
Deze
"Start/Pause(
)"-knop wordt
gebruikt om de wascyclus en andere
programma's te starten of de cyclus
tijdelijk te onderbreken.
?
Druk de
"Inschakelen(
de stroom in?
Hij
en
kan ook
gebruikt worden
"Voorprogramma" te
functie
in
)"-knop
om
uit te schakelen
om
de
onderbreken.
2. Pause
?
Druk op de
wanneer u
2.
"Start/Pause( )"-knop
wascyclus tijdelijk wenst
?
de
Nadat
u
de
pauzeknop
wordt de machine
automatisch
na
heeft
Wanneer
u
de
"Inschakelen(
)"-knop
indrukt, selecteert de wasmachine
automatisch het programma "Katoen".
te onderbreken.
?
Startprogramma
De andere
ingedrukt
worden
vier minuten
standaardinstellingen
ingesteld zoals hieronder
vermeld.
uitgeschakeld.
?
Als
u
dus
zonder
een
een
wascyclus
wil kiezen
programma te
selecteren,
op de "Start/Pause"-knop en
de wasmachine zal het programma
drukt
u
opstarten.
Standaardprogramma
[WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)]
Katoen
programma / hoofdwas /
spoelen / 1200tpm / 60˚C
was
normaal
[WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)]
Katoen
programma / hoofdwas /
spoelen / 1400tpm / 60˚C
was
normaal
[WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)]
Katoen
18
programma / hoofdwas /
spoelen / 1600tpm / 60˚C
was
normaal
ebruik
G
van
de wasmachine
Scherm
3. Einde wasprogramma
?
Wanneer de
"
1. Scherm
?
speciale functies
Wanneer het kinderslot
wordt
?
voor
"
"
ingeschakeld
is
?
tijdvertraging ingeschakeld
is, toont het scherm de resterende tijd
om het gekozen programma af te
?
-
-
zelfdiagnose
-
Wanneer de wasmachine
"
"
:
probleem
een
probleem
foutcode getoond.
een
-
-
met de waterdruk
-
"
"
:
probleem
van
te veel water
-
"
"
:
deur niet
gesloten
-
"
"
"
"
"
"
"
"
:
overbelasting
van
de motor
:
overbelasting
van
de motor
?
:
probleem bij
de watertoevoer
:
probleem bij
de afvoer
"
"
:
probleem
:
probleem
met de balans in de
watertemperatuur
Wanneer een
van
deze foutcodes getoond
wordet, raadpleeg dan de storingsindex
pagina 23 en volg de richtlijnen.
op
door de
Katoen 95°C : ongeveer 2
uur en
45 minuten
Katoen 60°C : ongeveer 2
uur en
41 minuten
Synthetisch
Fijn
:
:
ongeveer 1
ongeveer 1
1
39 minuten
uur en
3 minuten
uur en
Wol/Zijde : ongeveer
uur en
1 minuten
Handwas : ongeveer 55 minuten
Snel 30' : ongeveer 30 minuten
Spoelen+Centrifugeren
Pompen
De
van
met de
programmatijden
:
:
ongeveer 20 minuten
ongeveer 1 minuten
wastijd
kan verschillen
afhankelijk
de grootte van de lading, de druk
het leidingwater, de
watertemperatuur
en
andere
gebruiksvoorwaarden.
?
"
wascyclus wordt de
wastijd getoond.
Aanbevolen
van
trommel
"
tijd
fabrikant.
-
ondervindt, wordt
de
Tijdens
resterende
werken.
?
wascyclus ten einde is, wordt
getoond op het "Multi display".
4. Resterende
getoond.
Wanneer de
2. Scherm
"
Wanneer
een
instabiliteit wordt
vastgesteld
of
programma
om
wanneer
het
schuim te
verwijderen
werkt, zal de wastijd langer dan
gemiddeld zijn.
(De maximale tijdsverlenging bedraagt
minuten.)
45
19
nderhoud
O
Verwijder de kledingstukken uit de wasmachine van zodra de wascyclus beeindigd is.
Kledingstukken die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kreuken en verkleuren
kunnen allerlei geuren opnemen.
Om elektrische schokken te vermijden trekt
binnenzijde
van
de wasmachine
u
de stekker uit het stopcontact vooraleer
en ze
u
de
reinigt.
Watertoevoerfilter
"-foutcode
-de"
verschijnt
op het
bedieningspaneel
wanneer er
geen water
verschijnt
in de
zeeplade.
-
Wanneer
uw
water
zeer
hard is of sporen
dichtslibben. Het is daarom
draagt van kalkafzetting, kan de watertoevoerfilter
de filter regelmatig te reinigen.
noodzakelijk
om
2. Draai de
1. Draai de
3.
waterkraan
watertoevoer-
dicht.
leiding
Reinig
de
filter met
4.
Breng
los.
de
toevoerleiding
een
harde borstel.
weer aan.
Pompfilter spoelen
De afvoerfilter verzamelt
Door
!
en
1.
regelmatig te
draadjes en andere kleine voorwerpen die in de was zijn achtergebleven.
controleren of de filter nog zuiver is, zal uw machine beter blijven draaien.
OPGELET Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens de pomp
verwijder
alles wat de filter eventueel heeft kunnen
Open de
plintdekselkap ( )
met
een
Draai
2. Trek de
eruit
loopt.
de
Gebruik
een
kom
water op te vangen. Als
afvoerstop ( )
leiding naar buiten
brengen.
om
( ),
waardoor het water uit de filter
muntstuk.
aan
afvoerstop
verstoppen.
de
water
te
pompfilter ( )
meer
uitkomt,
naar
om
er
het
geen
draai dan de
links open.
3.
Verwijder al
het vreemde
materiaal uit de
pompfilter ( ).
reiniging de filterpomp
( ) weer vast (naar rechts) en
breng de afvoerplug ( ) weer op
haar plaats, sluit de
plintdekselkap.
Draai,
na
100
2
1
3
20
2
3
nderhoud
O
Reinigen
Na
?
?
een
?
tijdje
De lade moet
Indien
Om het
en
zullen de wasmiddelen
volledig
de lade eruit te
reinigen
wasverzachter
te
en
de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
onder stromend water
regelmatig
kan de lade
nodig
drukken
de verdeellade
van
uit de machine
worden.
verwijderd
worden door de
klep
naar
beneden te
nemen.
vergemakkelijken
verwijderd
gereinigd
kan het bovenste
gedeelte
van
het
compartiment voor de
worden.
max
max
De holte
van
de lade
Het wasmiddel kan zich
regelmatig
?
Wanneer
voert
u
u een
met
een
de lade
eveneens
ophopen
oude tandenborstel
zonder
wasgoed
de
gereinigd
gereinigd heeft, plaatst
spoelcyclus
aan
u ze
binnenzijde
van
de holte. Deze moet
worden.
terug op zijn plaats in de machine .Vervolgens
uit.
21
nderhoud
O
De wasmachine
1.
reinigen
Buitenzijde
Een
De
goede
zorg
buitenzijde
neutraal
voor uw
van
de machine kan het beste worden
niet-agressief
Poets gemorst
oppervlak
wasmachine kan de levensduur in
gereinigd
met
verlengen.
mate
warm
water en een
huishoudmiddel.
e.d.
waspoeder
onmiddellijk af
of bewerkt het niet met
BELANGRIJK: Gebruik geen
2.
belangrijke
vochtige
met een
doek. Stoot niet
tegen het
scherpe voorwerpen.
methylalcohol,
verdunners of
gelijkaardige producten.
Binnenzijde
Droog
na
rond de flexibele
Deze
plaatsen
garanderen.
Voer
een
ring in de opening van
altijd goed schoon zijn om
moeten
volledige wascyclus
Herhaal deze
OPMERKING
met
indien
procedure
warm
de wasmachinedeur
een
waterdichte
en
het
afsluiting
glas.
te kunnen
water uit.
nodig.
Verwijder hardwaterafzettingen
alleen met
reinigingsmiddelen
die
wasmachineveilig zijn.
Voorzorgsmaatregelen
Als de machine zich bevindt in
het vriest, moeten de
de wasmachine
voor
de winter
ruimte
een
het kan vriezen of
waar
volgende voorzorgsmaatregelen getroffen
beschadigd
verplaatst wordt wanneer
worden
om
te
vermijden
dat
wordt:
1. Sluit de watertoevoerkraan af.
2.
Koppel
de
leidingen
3. Steek de stekker
4. Giet
3,8 liter
5. Stel de
van
van
van een
centrifugeercyclus
uit de machine af te
Verwijder
droog.
in
voeren.
en
los,
een
en
Een
beetje
Spoel
laat
ze
wastrommel. Sluit de deur.
centrifugeren
antivries zal in de machine
de
binnenzijde
al het water uit de
leeglopen.
goed geaard stopcontact.
lege
laat de wasmachine 1 minuut
stopcontact, droog
de verdeellade.
van
de
blijven
trommel,
compartimenten weg
om
al het water
zitten.
en
en
sluit de deur.
maak
ze
rechtopstaand.
9. Om het antivriesmiddel
22
de afvoer
Plaats de lade terug.
8. Bewaar de machine
volle
en
niet-toxisch antivriesmiddel in de
6. Trek de stekker uit het
7.
de watertoevoer
de elektrische stroomkabel in
cyclus doorlopen
na
opslag
uit de machine te
met zeep zonder een
.
verwijderen,
waslading
laat
u
toe te voegen.
de machine
een
S toringsindex
De wasmachine is voorzien
automatische veiligheidsfuncties die fouten tijdig
ook nog eens dienovereenkomstig reageren.
Wanneer de machine niet naar behoren werkt of helemaal niet meer werkt, kan u
de hiernavolgende punten nakijken vooraleer contact op te nemen met een servicepunt.
detecteren, diagnosticeren
Mogelijke oorzaak
Symptoom
Rammelend
geluid
van
en
?
Oplossing
Vreemde voorwerpen zoals
muntstukken of veiligheidsspelden
Leg
de wasmachine stil
de trommel
kunnen in de trommel of in de pomp
Als het
zitten.
wasmachine
geluid
uw
plaatselijke
?
Een zware lading kan een bonkend
geluid produceren. Dit is meestal
normaal.
?
Trillend
controleer
geluid blijft voortduren nadat de
opnieuw werd opgestart,
dan contact op met
verdeler.
neem
Bonkend
en
de afvoerfilter.
en
geluid
?
alle
Zijn
vergrendelingsbouten
verpakkingen verwijderd?
Rusten alle stelvoetjes stevig op
grond?
en
Als het
geluid doorgaat, is de
waarschijnlijk uit
wasmachine
Stop
de machine
Als
hem niet
u
de
Waterlekkage
De aansluiting van de
toevoerleiding is los aan de zijde
van het kraantje of aan de zijde van
balans.
herverdeel de
verwijderd heeft bij
installatie: zie "Installatie"
voor
was.
de
het
verwijderen van de
vergrendelingsbouten. Waslading
ongelijk verdeeld in de trommel. Stop
de wasmachine
?
en
Controleer
en
en
herverdeel de
was.
draai de
leidingaansluitingen
vast.
de wasmachine.
?
De
afvoerleidingen
van
de
woning
zijn verstopt.
Ontstop
een
verkeerd
wasmiddel? De
kan
Het water komt niet of
afvoerpijpen.
nodig een loodgieter.
Te veel wasmiddel of
Te veel schuim
te
de
Contacteer indien
?
Onvoldoende watertoevoer in de
vorming van schuim
waterlekkage veroorzaken.
Controleer
een
andere kraan in huis.
regio.
traag in de machine
?
Watertoevoerkraan niet helemaal
Draai de kraan helemaal open.
opengedraaid.
?
?
Watertoevoerleiding geplooid.
Filter van de toevoerleiding is
verstopt.
Het water wordt niet of
te
traag uit de machine
afgevoerd.
?
De
afvoerleiding
is
geklemd
verstopt.
?
De afvoerfilter is
verstopt.
of
Leg de leiding recht.
Controleer de filter van de
toevoerleiding.
Reinig
de
afvoerleiding
en
leg
hem
recht.
Reinig
de afvoerfilter.
23
S toringsindex
Mogelijke oorzaak
Symptoom
De wasmachine wil
?
De stekker steekt niet in het
stopcontact of de
los.
niet starten.
?
De
zekering
is
aansluiting
doorgeslagen,
stroomonderbreker is
aangeslagen
stroompiek.
?
Oplossing
of
Zorg
is
de
dat de stekker
ervoor
in het
stevig
stopcontact zit.
Reset de stroomonderbreker of vervang
de
er was een
zekering.
capaciteit van de zekering niet
verhogen.
Indien het een probleem van overlading
De
De watertoevoer is niet
is,
aangesloten.
erkend elektricien.
moet dit worden hersteld door
een
Draai de watertoevoerkraan open.
De wasmachine wil
Controleer of de deur
niet
gesloten
centrifugeren.
is.
goed
Sluit de deur
knop
en
druk de "Start/Pause"-
in.
Nadat
u
op de "Start/Pause"-knop
kan het een aantal
gedrukt heeft
minuten duren vooraleer de
kleding in
begint centrifugeren.
De deur moet vergrendeld zijn
vooraleer het centrifugeren kan
beginnen.
de wasmachine
te
Wanneer de machine
De deur
gaat niet
kan de
deur,
veiligheidsredenen,
open.
ingeschakeld is,
om
niet
geopend
worden.
Wacht een of twee minuten vooraleer
de deur
u
opent.
Hierdoor heeft het elektrisch
deurmechanisme voldoende
deur
De wascyclus
vertraagd.
wordt
De
vrij
tijd
om
de
te geven.
wastijd
kan verschillen
naargelang
de
washoeveelheid, de druk van de
waterleiding, de watertemperatuur en
andere
gebruiksvoorwaarden.
vastgesteld
Wanneer instabiliteit wordt
of
wanneer
het programma
voor
de
verwijdering van schuim actief is, zal de
wastijd de verwachte tijd overschrijden.
24
toringsindex
SSymptoom
Mogelijke oorzaak
?
?
?
?
Oplossing
Onvoldoende watertoevoer in de
Controleer
regio
Zet het
Watertoevoerkraan niet
volledig open.
watertoevoerleiding.
filter van de toevoerleiding is
Knik in
De
een ander kraantje in huis.
kraantje helemaal open.
Trek de leiding recht.
Controleer de filter van de toevoerleiding.
verstopt.
?
?
?
?
?
is
Afvoerleiding
geklemd
of verstopt.
Afvoerfilter verstopt.
Te kleine
Lading
lading
uit balans
Het toestel heeft
en
instabiliteitsdetectie-
een
correctiesysteem.
Wanneer individueel
artikelen zoals badkamermatten,
gordijnen, enz. in de machine geladen
zware
Reinig
Reinig
de
afvoerleiding
en
trek
ze
recht.
de afvoerfilter.
Voeg 1 of 2 gelijksoortige artikelen toe om
de lading in balans te brengen.
Herschik de lading om het centrifugeren
mogelijk te maken.
worden is het
mogelijk dat het systeem de
centrifugeercyclus onderbreekt of zelfs
helemaal stopt wanneer vastgesteld wordt
dat de instabiliteit te
groot is, zelfs
na
verschillende
?
pogingen om te centrifugeren.
Wanneer het wasgoed nog te nat is op het
einde van de cyclus, breng dan kleine
kledingstukken in de trommel om de balans
te herstellen
en
herhaal de
centrifugeercyclus.
?
Is de deur
geopend?
Sluit de deur.
Als
u
"
"niet vrijgegeven wordt, moet
contact opnemen met de verdeler.
Trek de stekker uit het
neem
?
Als het teveel
aan
water te
wijten is
krijgt
defecte waterklep, dan
".
het volgende icoon
aan een
"
u
?"
"wordt
sensor voor
stopcontact en
contact op met de verdeler.
Draai de waterkraan dicht.
Trek de stekker uit het
stopcontact.
Neem contact op met de verdeler.
getoond wanneer de
het waterpeil defect is.
?
Overbelasting
in de motor.
?
Overbelasting
in de motor.
25
G arantiebepalingen
De
garantie geldt
?
?
Voorrijkosten
geval
huis
naar uw
van:
om u
Als het
de
?
niet in
product aangesloten
plaat.
te leren het
is op
Als de fout veroorzaakt is door
een
product
te
gebruiken.
ander net dan het aangegeven op
ongeluk, nalatigheid, misbruik of
bovenmachtige redenen.
?
Als de fout veroorzaakt is door
gebruik
?
?
of niet
volgens
De
gebruikinstructies
product veranderen.
de
van
een
ander dan het gewoon
huishoudelijk
gebruikershandleiding.
het
product aanpassen
Als de fout veroorzaakt is door
of de
instelling
van
het
ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken,
enz.
?
?
?
?
?
?
?
Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren,
centrifugeren of de inname van warm water.
De installatie
Het normale in de
handleiding beschreven onderhoud.
Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp
filter, zoals gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
Verwijderen
van
Niet toegestane
zekeringen of veranderen
Als dit
van
kabels of
of
waterleidingen.
reparaties.
Directe of indirecte schade
eventuele
?
corrigeren, bijvoorbeeld, het product waterpas stellen of
gebreken
aan
aan
persoonlijke eigendom
veroorzaakt door
dit apparaat.
product voor commerciele doeleinden is, wordt hij niet
gewaarborgd.
(bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare
toiletten, sportscholen, hotels, enz.)
26
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen
wij
een
garantie
van
24 maanden!
Gedurende deze
garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te hervervangstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer
behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
stellen of de
naar
Voor
Toesteltype
Naam
van
Serienr
:
de
koper
Aankoopdatum
:
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
27
C
aracteristiques du produit
Tambour Jumbo
Le tambour Jumbo de LG
40%
40 %
superieure
tambour ameliore les
Plus
permet de laver
a celle d'une machine
performances
economique grace
au
Il determine ensuite le niveau
de
une charge environ
classique. Un plus grand
lavage.
Systeme de Lavage Intelligent
d'eau optimum et le temps de lavage
afin de minimiser la consommation
d'energie
en eau
et
en
electricite.
Systeme d'entrainement direct
Le moteur de pointe c.c. Blushless fait directement pivoter
tambour sans courroie ni poulie.
le
Verrouillage-Enfant
Le
systeme
de
"Verrouillage-Enfant" est concu
d'appuyer sur un bouton entrainant
programme pendant le fonctionnement.
les enfants
Systeme
de controle de la vitesse a faible niveau de bruit
En detectant la
charge
pour empecher
le changement de
charge
et
l'equilibrage,
il
pour reduire le niveau de bruit de
repartit uniformement
l'essorage.
la
Redemarrage automatique
Si la machine s'arrete a
cause
d'une defaillance
reprendra automatiquement son fonctionnement
position ou elle s'etait arretee.
electrique, elle
a partir de la
Circulation d'eau
Vaporisation de la solution de detergent et d'eau encore et encore
sur la charge. Les vetements sont trempes plus rapidement et en
profondeur pendant le cycle de lavage. La mousse est enlevee
plus facilement par l'eau vaporisee pendant le cycle de rincage. Le
systeme de circulation d'eau utilise de facon plus efficace l'eau et
le detergent.
S
ommaire
Mises
en
garde
Specifications
.........................................................................................30
............................................................................................31
Installation..................................................................................................32
Precautions a
prendre
avant le
lavage ......................................................37
Apport de
lessive ......................................................................................38
Fonction
...................................................................................................39
Comment utiliser la machine a laver .........................................................40
Maintenance ..............................................................................................47
Guide de
depannage
Termes de la
.................................................................................50
garantie...............................................................................53
29
M
ises
garde
en
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
Avertissement!
!
Pour votre securite, les instructions contenues dans ce manuel doivent etre
suivies afin de minimiser le risque d'incendie ou d'explosion, de choc
electrique ou prevenir les dommages aux biens, les blessures, ou un deces.
INSTRUCTIONS IMPORTANTES
AVERTISSEMENT : Afin de reduire le risque d'incendie, de choc electrique,
pendant l'utilisation
?
?
du machine a laver
prendre
les
Ne pas mettre la main dans la machine si le panier ou
l'agitateur est en mouvement.
Ne pas installer ni stocker le machine a laver dans
precautions
?
?
?
?
?
ignifuge des tissus.
?
Ne pas laisser de materiaux combustibles tels que
des peluches, du papier, des chiffons, des produits
lavage et de precaution
du fabricant du vetement.
Ne pas fermer brusquement la porte de la machine a
laver et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force
quand elle est verrouillee (Indicateur de verrouillage
de la porte ON) pour ne pas endommager la porte de
dessous et autour de la
machine.
Une surveillance etroite est necessaire si cet appareil
est utilise par ou pres des enfants.
Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou a
?
machine a laver.
Ne jamais mettre la main dans la machine a laver
quand elle est en mouvement. Attendre l'arret complet
du tambour.
la machine a laver.
Pour reduire la possibilite d'un choc electrique, retirer
prise de cet appareil ou debrancher la machine a
laver sur le panneau de distribution domestique en
retirant le fusible ou en deconnectant le coupe circuit
avant de commencer a effectuer la maintenance ou le
la
ou de tout autre appareil.
Ne pas laisser la porte du m achine a laver ouverte
Une porte ouverte peut inciter les enfants a se
suspendre a la porte ou a se glisser a l'interieur de la
?
Pour eviter cela, suivre soigneusement les instructions
de
l'interieur de la machine
?
kerosene, etc ...) qui peuvent s'enflammer
exploser.
Le processus de lessivage peut reduire le caractere
ou
necessaires.
en
Ne pas laver ni secher des articles qui ont ete
nettoyes, laves, trempes dans des substances
a sec, le
?
...
:
explosives ou tachees par ces
substances (telles que la cire, l'huile, la peinture,
l'essence, les degraissants, les solvants de nettoyage
c'est specifiquement recommande dans les
instructions de maintenance de l'utilisateur ou dans les
instructions de reparation par l'utilisateur, et a condition
de les comprendre et d'avoir les competences
chimiques, etc
de blessures
combustibles ou
endroit expose aux intemperies.
Ne pas toucher aux commandes.
Ne pas reparer ni remplacer une piece de la machine
a laver, Ne pas essayer d'effectuer l'entretien, sauf si
un
?
ou
de base suivantes
?
nettoyage.
Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il
est endommage, s'il fonctionne mal, s'il est
partiellement demonte ou si des pieces manquent ou
sont brisees, y compris un cordon ou une prise
endommages.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Cet
appareil
doit etre mis a la terre. En
cas
de mauvais fonctionnement
ou
de panne, la mise a
la terre reduira le
risque de choc electrique en fournissant un chemin de moindre resistance
pour le courant electrique. Cet appareil est equipe d'un cordon comportant un conducteur de
terre et une prise de terre
Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirez la prise de terre.
Si vous ne disposez pas d'une prise adaptee, consultez un electricien.
?
?
ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre peut entrainer un risque de choc
electrique. Si vous avez des doutes sur la mise a la terre correcte de l'appareil, faites appel a un
electricien ou a un depanneur qualifie. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil si elle ne va
pas dans la prise, faire installer une prise adaptee par un electricien qualifie.
-
30
S pecifications
Prise de courant
Si le cordon de raccordement est
endommage,
fabricant
Tiroir
par
(Pour
le
detergent et
l'adoucissant)
un
tout
le faire
remplacer
par le
par ses depanneurs ou
technicien qualifie afin d'ecarter
ou
danger.
Panneau de commande
Porte
Tambour
Couvercle inferieur
Pied de mise a niveau
Filtre de la pompe de
Capot
vidange
Vis de
vidange
Nom
Alimentation
electrique
Dimensions
Capacite
de
:
Machine a laver a
:
220-240
lavage
600
Watt Max.
:2100W
Vitesse
:
d'essorage
chargement
frontal
V~,50Hz
mm(L)
:65kg
:7kg
:
Poids
de couvercle
inferieur
x
600
mm(P)
x
850
mm(H)
Pas
d'essorage/400/800/1200/1600[WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)]
d'essorage/400/800/1000/1400[WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)]
Pas d'essorage/400/800/1000/1200[WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)]
: 49 litres(7 litres / kg )
Consommation d'eau
Pression d'eau admissible : 0,3-10 kgf/cm2 (30-1000kPa)
L'apparence et les specifications peuvent varier sans preavis dans le but d'ameliorer la qualite
Pas
des unites.
Accessoires
Tuyau
d'admission
(1EA)
Cle
31
nstallation
I
Installer
aux
stocker dans
ou
intemperies.
un
endroit
qui
ne
soit pas
expose
La mise a la terre de la machine doit
a des
respecter
temperatures inferieures
a zero
ou
tous les codes et decrets
vigueur.
Dans certains pays sujets a des infections de cafards ou autres insectes, maintenez votre appareil
electromenager et son environnement propre. Les degats causes par les cafards ou autres insectes
ne seront pas pris en compte par la garantie.
gouvernementaux
en
Vis de transport
L'appareil
est muni de vis pour le
transport afin de prevenir
tous
dommages
internes
pendant
le
transport.
Enlevement des vis de transport
1. Les 4 vis
speciales sont serrees pour
prevenir
dommages internes pendant
tous
le
3. Enlever les 4 vis ainsi que les bondes
caoutchouc en tordant legerement la
bonde. Garder les 4 vis et la cle pour
utilisation future.
transport.
Avant de faire fonctionner la machine a
en
une
laver, enlever les vis ainsi que les bondes
en
?
caoutchouc.
Ne pas les enlever pourrait provoquer
forte vibration, du bruit et un mauvais
une
?
Conserver les vis de
reinstaller
en cas
de
transport pour les
transports ulterieurs.
fonctionnement.
Capuchon
2. Devisser les 4 vis avec la cle fournie.
4. Obturer les trous avec les
fournis.
32
capuchons
I
nstallation
Emplacement
necessaire pour l'installation
Tuyau de vidange
Machine a laver
Bac de
approx. 2cm
lavage
Sol de niveau :
La pente admissible
sous la machine est de 1°
Prise de courant :
Elle doit etre a 1,5 metres d'un cote de la machine.
Ne pas brancher plusieurs appareils afin de ne pas
surcharger la prise.
Degagement supplementaire :
A prevoir pour le mur, la porte et le sol
(10cm : arriere /2cm :cotes droit & gauche)
Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage
sur
le dessus de la machine a laver.
650
850
600
33
I
nstallation
Raccordement
electrique
1. Ne pas utiliser de rallonge ni d'adaptateur double.
2. Si le cordon d'alimentation est endommage, le faire
3.
4.
5.
remplacer par le fabricant ou par ses
depanneurs ou par un technicien qualifie afin d'ecarter tout danger.
Apres utilisation, toujours debrancher la machine et arreter l'alimentation d'eau.
Connecter la machine a une prise avec mise a la terre conformement aux reglementations
cablage en vigueur.
La position de l'appareil doit permettre d'acceder facilement a la prise.
de
Ne confiez cet
appareil pour reglage ou reparation qu'a un technicien qualifie du service apresreparations effectuees par toutes personnes non-qualifiees peuvent provoquer des
dommages ou de serieuses avaries. Pour toute reparation, contactez le service apres-vente.
Ne pas entreposer le lave-linge dans une piece ou la temperature est amenee a descendre sous
zero. Les tuyaux geles peuvent se fendre.
A temperatures negatives, la fiabilite des composants electroniques peut se trouver alteree.
Si le lave-linge est livre pendant l'hiver et que la temperature est negative : entreposez-le
quelques heures dans une piece a temperature ambiante avant de le mettre en marche.
vente. Les
La machine a laver doit etre connectee a la conduite d'eau
de tuyaux neufs. Ne jamais utiliser
Connexion du tuyau d'alimentation
un
ancien
principale
par
un
jeu
jeu de tuyaux.
en eau
pression d'alimentation d'eau doit etre
comprise entre 30kPa et 1000kPa
La
(0,3~10kgf/cm2).
Ne pas tirer ni fausser le filetage lors de la
connexion du tuyau d'admission a la valve.
Si la pression d'arrivee d'eau est
a
1000kPa,
un
superieure
dispositif de decompression
devra etre installe.
?
Joint
en
caoutchouc
?
Raccord
de
tuyau
?
?
Joint
en
caoutchouc
Raccord de tuyau
34
Deux bagues sont fournies avec le tuyau
d'admission d'eau dans le raccord de la
valve afin de prevenir les fuites d'eau.
Verifier l'etancheite des connexions de la
machine a laver en faisant tourner
completement le robinet.
Verifier
periodiquement l'etat
remplacer le si necessaire.
du
tuyau
et
S'assurer que le tuyau ne forme pas de
coudes et qu'il n'est pas ecrase.
nstallation
I
Ce
lave-linge
avions, les
utilise durant
dispose
n'est pas concu pour etre utilise en environnement instable, tel que dans les
Avant de partir en vacances ou lorsque le lave-linge ne sera pas
caravanes etc.
une
periode prolongee,
fermez le robinet d'arrivee
d'eau,
surtout si la
piece
ne
pas de bouche d'evacuation d'eau.
Installation du tuyau de
env.
env.
vidange
100 cm
145 cm
?
max.10cm min.60cm
env.
Maintenir solidement le bac du tuyau de
avec un lien lorsque vous
vidange
105 cm
l'installez.
?
Une fixation appropriee du tuyau de
vidange protegera le sol des dommages
dus a
Bac de
env.
une
fuite d'eau.
lavage
100 cm
Logement
du
env.
tuyau
145 cm
max.
100cm
Bride
de
fixation
max.
100cm
min. 60cm
min. 60cm
env.
?
Le
tuyau de vidange
place
a
plus
de 100
ne
105 cm
min.60cm max.10 cm
devra pas etre
dessus du
cm au
sol.
?
Une fixation appropriee du tuyau de
vidange protegera le sol des dommages
resultant d'une fuite d'eau.
?
Si le tuyau de vidange est trop long, ne
pas le mettre dans la machine a laver,
pour eviter
un
bruit anormal.
35
I
nstallation
Reglage du
niveau
1. Pour reduire les vibrations et les bruits
excessifs, installer la machine
stable et de niveau, de
un coin de la piece.
sur un
preference
sol
dans
2. Si le sol est
inegal, regler les pieds de
(ne pas inserer de pieces
de bois, etc
sous les pieds).
S'assurer que les quatre pieds sont
mise a niveau
...
Ecrou de
blocage
stables et reposent sur le sol et verifier
ensuite que l'appareil est parfaitement
de niveau
(utiliser
un
niveau a bulle
d'air).
Apres le reglage des pieds, serrer
l'ecrou de blocage en tournant dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre
Verification en diagonale
on appuie sur les bords de la plaque
superieure de la machine a laver en
diagonale, la machine ne doit absolument
pas bouger d'un pouce vers le haut ni vers le
bas(Veillez a verifier les deux directions)
Si la machine bouge quand on pousse la
plaque superieure de la machine en
diagonale, reajuster les pieds.
Si
36
P
recautions a
Precautions a
1.
prendre
prendre
avant le
Etiquettes d'entretien
Chercher l'etiquette d'entretien
2. Tri
Pour
meilleur
un
lavage
lavage
sur vos
du tissu de votre vetement et la
avant le
facon
vetements. Vous connaitrez ainsi la
composition
de le laver.
resultat, trier les vetements. Preparer les charges qui peuvent etre lavees
cycle de lavage. La temperature de l'eau et la vitesse d'essorage varient en
fonction des differents tissus. Separer toujours les coton foncees des coton pales et du
blanc. Laver separement pour eviter tout transfert de couleur et de peluche qui deteindrait
avec
sur
le
le meme
blanc,
Salete
etc. Si
possible,
ne
pas laver des articles tres sales
(Tres sale, Normal, peu sale)
Separer
les vetements
avec
en
des articles peu sales.
fonction du
degre
de salete.
Couleur
Peluche
(Blanc, Clairs, Fonces)
(producteurs, capteurs)
Separer les tissus blancs des tissus de couleur.
Laver separement les producteurs de peluche
de peluche et les capteurs de peluche.
Producteurs de peluche : tissu eponge, chenille, serviettes de toilette, couches
Capteurs de peluche : synthetiques, velours cotele, appret permanent, chaussettes
3. Precautions a prendre avant le chargement
Melanger des grands et des petits articles dans une meme
charge. Charger
les
grands
premier.
grands articles ne doivent pas representer plus de la moitie de la
charge de lavage.Ne pas laver des articles isoles pour eviter de desequilibrer la charge.
Ajouter un ou deux articles similaires.
articles
en
Les
?
Verifier que toutes les poches sont
vides. Des objets tels que des clous, des
pinces de cheveux, des allumettes, des
stylos, des pieces de monnaie et des
cles peuvent endommager votre
machine a laver et
?
vos
vetements.
Fermer les fermetures a
glissiere,
les
crochets et les attaches de sorte que
ces articles n'accrochent pas les autres
vetements.
?
Eliminer
taches
un
auparavant la salete
sur
peu de
pour faire
les cols et les
et les
poignets
detergent dissous
partir la salete.
avec
dans l'eau
37
pport de lessive
A
Apport de lessive
et d'adoucissant
1. Le tiroir de distribution
3. Dosage du
detergent devra
Le
?
detergent
etre utilise selon les
instructions du fabricant du
detergent.
max
Si
?
une
a celle
quantite de detergent superieure
qui est recommandee est utilisee,
cela
surabondance de mousse, ce qui
diminuera le resultat du lavage ou chargera
creera
une
lourdement le moteur.
(entrainant par
consequent un mauvais fonctionnement)
N'utiliser du
?
?
Lavage principal uniquement
?
Prelavage + lavage principal
2.
?
U
Il
temperature
?
?
MAX
MAX
125 ml
125ml
L'adoucissant
ajoute pendant
?
?
automatiquement
cycle de rincage.
sera
le
Ne pas ouvrir le tiroir
l'arrivee d'eau.
Les solvants
moment de
au
(benzene, etc)
ne
peuvent
etre utilises.
REMARQUE
Ne pas
verser
directement
38
l'adoucissant
les vetements.
sur
fonction de la
et du niveau de salete de
meilleur
un
resultat, eviter
excessive de
:
mousse.
selon les
Charge partielle
:
3/4 de la
quantite
normale.
Charge
Ne pas laisser l'adoucissant dans le
tiroir a detergent plus de deux jours.
en
l'eau, de la durete de
recommandations du fabricant.
le tissu et
(L'adoucissant pourrait durcir)
?
charge.
production
Suggestions
Pleine charge
depasser la ligne de
remplissage maximum. En cas de
depassement, l'adoucissant pourrait
sur
Pour
une
Ne pas
etre distribue trop tot
tacher les vetements
detergent
de
l'eau, de la taille
la
)
peut etre necessaire d'ajuster
l'utilisation du
Apport d'adoucissant
(
detergent en poudre que pour la
chargement frontal.
machine a laver a
U
minimum
:
1/2 de la
charge
totale.
?
Le
detergent
au
debut du
est libere par le distributeur
cycle.
F
onction
Programmes recommandes
Type
Programme
de temp.
Lavage
(Option)
Verifier d'abord si ce
linge peut etre lave en
machine (coton
blanc, serviettes en lin
et
fonction du type de
Temp
lavage maximum
appropriee
en
(Option)
et coton
pyjamas...)
temps
Rincage+
60˚C
Prelavage
( 30˚C,40˚C,
60˚C-Eco)
Gain de
40˚C
Synthetiques Polyamide, acrylique,
( 30˚C,60˚C)
polyester
main
Rapide
30'
en
kWh
minutes
Nominale
2,74
165
Nominale
1,09
161
0,45
99
0,41
63
0,28
61
0,03
55
0,35
30
Charge
de
temps
Rincage+
Anti-froissage
(dessous...)
Prelavage
Gain de temps
Moins de
Rincage+
Anti-froissage
3,5 kg
linge fragile
(rideaux...)
30˚C
Rincage+
Moins de
(Froid, 40˚C)
Anti-froissage
3,0 kg
Les laines et les soies
identifiees sont
lavables en machine
30˚C
Rincage+
Moins de
(Froid, 40˚C)
Anti-froissage
2,0 kg
Froid
Rincage+
Moins de
(30˚C)
Anti-froissage
2,0 kg
30˚C
Rincage+
Moins de
Anti-froissage
2,0 kg
Delicats
Lavage a la
Temps
en
Gain de
95˚C
blanc peu sale
Laine/Soie
Energie
Anti-froissage
Articles
grand teint (chemises,
chemises de nuit,
Delicat
Maximum
Prelavage
draps...)
Coton
linge
Articles delicats et
lainages a laver a la
main
de textile
similaire aux textiles
en coton dt
Type
synthetiques.
Prelavage
:
Si la lessive est tres sale, il est recommande d'utiliser le programme de
prelavage. Le mode Prelavage est disponible dans les programmes Coton et
Textiles
Rincage+
:
Si
vous
synthetiques.
desirez
toute trace de
Eco
:
prolonger
detergent.
le
temps de rincage, la fonction Rincage+ eliminera
Le choix de la fonction Eco abaisse la
lavage
afin de
vous
temperature de l'eau
l'energie.
et
augmente le temps de
permettre d'economiser de
39
C
omment utiliser la machine a laver
Wegen
Wassen
Spoelen
Centrif.
Lavage
Rincage
Essorage
Auto
controle
Resttijd Temps
1. Utilisation du
cycle de lavage
2. Selection manuelle du
dans les conditions initiales
?
Pour
demarrer, appuyer
Marche(
?
?
--
--
sur
le bouton
programme
?
).
Appuyer
().
sur
Depart/Pause
?
uniquement lavage principal
:
Rincage
:
3 fois
Essorage
1600 rpm
1400 rpm
[WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)]
?
[WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)]
--
Temperature de l'eau
Programme
:
Coton
:
bouton.
Appuyer
().
sur
le bouton
Depart/Pause
3. Bip active/desactive
1200 rpm
--
).
Selectionner les fonctions que vous
voulez utiliser, en appuyant sur
page41alapage46
:
[WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)]
le bouton
sur
Pour selectionner les fonctions, voir de la
?
--
demarrer, appuyer
chaque
Etat initial
Lavage
Pour
Marche(
le bouton
restant
Vous pouvez regler la fonction
active/desactive" en appuyant
simultanement
60°C
Essorage
?
sur
les boutons
"bip
Opt.2
et
et en les maintenant enfonces.
Vous pouvez activer la fonction "bip
active/desactive" a volonte et celle-ci
automatiquement
annulee advenant
sera
une
panne de courant. En outre, le reglage de
la fonction "bip active/desactive" est
maintenu
40
quand
vous
eteignez l'appareil.
C
omment utiliser la machine a laver
Wegen
Wassen
Spoelen
Centrif.
Lavage
Rincage
Essorage
Auto
controle
Resttijd Temps
(3)
(2)
Bouton
Marche
(1)
(2) Cadran : Programme
(3) Bouton : Depart/Pause
:
Bouton
(4)
(5) Bouton
(6) Bouton
(4)
(8)
(5)
:
:
(6)
Bouton
(1)
(7)
differe
(7)
Depart
(8) Verrouillage-Enfant
Opt.1
Opt.2
Essorage
:
restant
:
Option
2.
?
Si
Rincage+
vous
rincage,
desirez
augmenter l'effet du
la fonction
toutes les traces de
?
Rincage+ eliminera
detergent.
Le choix de la fonction
augmente le temps
Rincage+
quantite
et la
d'eau de
rincage.
?
La touche
l'option
-
-
3.
?
Gain de temps
Rincage
sert a selectionner
Option
desiree.
-
+
-
Prelavage
Anti-froissage
Prelavage
Si la lessive est tres sale, utilisez la
fonction
?
1. Gain de temps
"Prelavage"
La fonction
.
Prelavage
est
disponible
dans les programmes Coton et
Synthetiques.
?
?
?
Cettee
option peut etre employee pour
reduire la periode d'un programme de
lavage.
Pour utiliser cette otion, appuyez sur le
bouton Gain de temps une seule fois
avant le debut du programme de lavage.
Cette
option
n'est
disponible ovec
Synthetiques.
le
Si le voyant est allume, cette fonction
selectionnee.
4.
?
a
ete
Anti-froissage
Pour eviter les
option
en
plis,
meme
selectionnez cette
temps que l'essorage.
programme Coton,
41
omment utiliser la machine a laver
C
Essorage
?
En
appuyant
bouton
sur
le
Essorage,
on
peut choisir le nombre
de tours/minute de
l'essorage
[WD-16220(5)FD/
WD-16220(5)FDB(N)]
[WD-14220(5)FD/
WD-14220(5)FDB(N)]
1. Selection de
disponible
en
2. Pas
l'essorage
Le nombre de tours/minute de
?
[WD-12220(5)FD/
WD-12220(5)FDB(N)]
l'essorage est
fonction du programme
?
comme
s'arrete
cuve
pleine
-
Pas
d'essorage
d'essorage
est
fin de
en
vidange
de l'eau.
Si le voyant est allume, cette fonction
selectionnee.
-Coton, Rapide 30'
Arret
Si la fonction Pas
selectionnee, la machine a laver
suit.
WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)
?
d'essorage
-
a
ete
400-800-1000-1200
Delicat
-
pleine Pas d'essorage
Synthetiques, Laine/Soie,
Lavage a la main
Arret cuve pleine Pas d'essorage
Arret
-
cuve
-
-
-
400
-
800
3. Arret
?
-
rincage
WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)
cuve
pleine
-
Pas
d'essorage
?
Delicat
pleine Pas d'essorage
Synthetiques,Laine/Soie,Lavage a
Arret cuve pleine Pas d'essorage
Arret
-
cuve
-
-
desirez laissez les articles dans
sans
les
afin de les
apres
empecher de se
essorer
-
400-800-1000-1400
-
pleine
froisser, selectionnez la fonction A.C.P
en appuyant sur la touche Essorage.
-Coton, Rapide 30'
Arret
vous
la machine
400-800-1000
?
Si
cuve
-
400
-
800
la main
-
Lorsque la machine est arretee en cuve
pleine, pour effectuer la vidange ou
l'essorage, appuyez sur la touche
Programme puis Essorage.
(Essorage)
400-800-1000
Si le voyant est
selectionnee.
WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)
?
-Coton,Rinse+Spin,Rapide 30'
Arret cuve pleine Pas d'essorage
-
-
400-800-1200-1600
-
Delicat
pleine Pas d'essorage
Synthetiques,Laine/Soie,Lavage a
Arret cuve pleine Pas d'essorage
Arret
-
cuve
-
-
400-800-1200
42
-
-
400
-
800
la main
allume,
cette fonction
a
ete
C
omment utiliser la machine a laver
Temp. de l'eau
Verrouillage-Enfant
Cette fonction peut etre utilisee pour
verrouiller les boutons afin de
intervention d'un enfant
ou
prevenir toute
de personnes
handicapees.
1.
?
?
On
peut selectionner la temperature de
l'eau en appuyant sur le cadran du
verrouillage-enfant
est actionne en
appuyant simultanement
Opt.1
Programme.
-
Le
Verrouillage-Enfant
et
sur
le bouton
le bouton
sur
Opt.2.
Froid
-30°C/40°C/60°C/95°C
1. Temperature de l'eau
?
Lorsque l'option Verrouillage-Enfant est
selectionnee
?
La
temperature
selectionnee
de l'eau
comme
peut etre
ci-dessous
en
?
fonction du programme.
required temperature lamp will light
up for identification.
more
detailed
bouton
Pour desactiver le
ne
peut etre
systeme Verrouillage-
Enfants, appuyer de
The
For the
aucun
actionne.
simultanement
sur
nouveau
et
les boutons
Opt.1
et
Opt.2.
information, please
refer to the page39.
?
voulez changer le programme alors
Verrouillage-Enfant est active :
Appuyer a la fois sur Opt.1 et sur Opt.2.
Appuyer sur le bouton Depart/Pause.
Si
vous
que le
1.
2.
3. Passer
sur
?
Le
sur
le programme desire et appuyer
le bouton
Depart/Pause.
Verrouillage-Enfants peut etre installe
automatiquement
a
tout moment et il est
annule
en cas
d'erreur de fonctionnement.
43
C
omment utiliser la machine a laver
Depart differe
Programme
1. Depart differe
Preparation du lavage avant de lancer la fonction
"Depart differe"
--
--
--
Ouvrir le robinet d'eau.
Charger le linge et fermer la porte.
Mettre le detergent et l'adoucissant dans le tiroir.
Comment selectionner
?
--
--
--
--
"Depart differe"?
8 programmes sont disponibles
fonction du type de linge.
?
Les
?
le bouton Marche.
Appuyer
Appuyer sur le bouton Programme pour
sur
selectionner le programme souhaite.
Appuyer sur le bouton Depart differe et
vous
appuyez
sur
le bouton
Depart differe
,
on a
appuye sur le bouton Depart differe
"3:00" s'affiche. Le
des programmes, la temperature de
l'eau est automatiquement
temporisation
temps
selectionnee.
Rapide 30'
Lavage a la
temps
Laine/Soie
minimum est de 3 heures.
?
?
Chaque pression sur le bouton fait avancer le
temps de temporisation d'une heure.
-
Delicat-
En
ce
qui
Rincage+Essorage
main- VidangeSynthetiques".
-
-
-
concerne
le type de
linge pour chaque
programme, voir page 39.
2. Processus
Depart differe est le "temps prevu" a partir du
jusqu'a la fin du cycle de
ou
du
traitement
selectionne.
lavage
moment de la selection
?
Coton
Pour annuler la temporisation, appuyer sur le
bouton Marche.
?
"
,
maximum de
est de 19 heures et le
En tournant la molette de selection
--
heures et la duree minimale de 3:00 heures.
Si
fonction des
Lors qu'on a appuye sur le bouton
Depart/Pause, le programme Coton
est automatiquement selectionne.
?
"3:00" s'affiche. La duree maximale est de 19:00
?
en
1. Programme
programmer le temps choisi.
Appuyer sur le bouton Depart/Pause.
Si
s'allument
programmes selectionnes.
(":" clignotement)
?
lampes
en
En fonction de l'arrivee d'eau et de la
temperature,
la temporisation et le temps de lavage reel peuvent
varier.
44
-
-
-
-
-
Coton
Rapide 30'
Synthetiques
Delicat
Laine/Soie
-
-
-
Lavage a la main
Rincage+Essorage
Vidange
omment utiliser la machine a laver
C
Marche
Depart/Pause
1. Depart
?
1. Marche
On utilise le bouton
Depart/Pause (
)
?
pour le cycle de lavage et autres, ou
pour faire un arret pendant les cycles.
2. Pause
?
temporairement
sur
Lorsque
cycle
lavage,
le bouton Marche
(
)
stopper la
plus de 4 minutes,
automatiquement.
s'eteint
NB
En mode Pause
Lorsqu'on a appuye sur le bouton
Marche( ), la machine a laver est
prete a fonctionner selon le programme
Coton. Et les autres fonctions initiales
)"
linge
:
de
suivent.
la fonction Pause est
selectionnee
?
le
?
le bouton
"Depart/Pause(
?
sur
pour faire demarrer et
machine.
2. Programme initial
S'il est necessaire d'arreter
appuyer
Appuyer
le lave-
Donc, si
le
le
lorsque
programme de lavage est termine,
le hublot est automatiquement
deverrouille apres 1 a 2 minutes.
ou
?
cycle
vous
de
voulez faire fonctionner
lavage
sans
selectionner le
programme, appuyez seulement
bouton Depart/Pause(
) et la
machine a laver
se
sur
le
mettra en marche.
Programme initial
[WD-12220(5)FD/WD-12220(5)FDB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1200 rpm / 60˚C
[WD-14220(5)FD/WD-14220(5)FDB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1400 rpm / 60˚C
[WD-16220(5)FD/WD-16220(5)FDB(N)]
-Programme Coton / Lavage principal /
Rincage Normal /1600 rpm / 60˚C
45
omment utiliser la machine a laver
C
Affichage
3. Fin du
?
le
Lorsque
"
1.
Affichage des fonctions speciales
?Lesigne
"
selectionne
?
"
est affiche
quand
"Verrouillage-Enfant".
lavage
"
cycle de lavage est termine,
apparait sur le "Multi affichage".
4. Temps restant
on
?
Pendant le
Lorsqu'on selectionne la temporisation,
l'affichage indique le temps restant pour
?
de
cycle
lavage,
le temps
restant est affiche.
de
lavage
Programmes recommandes par
le
fabricant.
terminer le programme selectionne.
--
--
2.
Affichage de l'auto-diagnostic
--
?
Si la machine a laver
type de probleme
"
"
:
a un
probleme,
le
--
est affiche.
--
Detection d'une mauvaise
--
pression
d'eau
--
"
"
:
Probleme de debordement d'eau
-
"
"
:
La porte n'est pas fermee
-
"
"
"
"
"
"
"
:
Moteur
en
surcharge
:
Moteur
en
surcharge
:
Probleme d'arrivee d'eau
:
Probleme de
vidange
:
Probleme de
desequilibre
:
Probleme
"
"
"
"
"
avec
la
temperature
?
Synthetiques
:
environ 1 heure et 39 minutes.
Delicat : environ 1 heure et 3 minutes.
Laine/Soie : environ 1 heure et 1 minute.
Lavage a la main
:
environ 55 minutes.
Rapide 30' : environ
30 minutes.
Rincage+Essorage
environ 20 minutes.
Vidange
:
:
environ 1 minute.
Le temps de
lavage peut varier
quantite de linge,
en
de la
pression d'eau au robinet, de la
temperature de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
de
l'eau
ces lettres d'erreur sont affichees, se
referer au depannage a la page 50 et suivre le
guide.
46
Coton 60°C : environ 2 heures et 41 minutes.
fonction de la
?
Si
Coton 95°C: environ 2 heures et 45 minutes.
Si
on
constate un
desequilibre
ou
si le
programme d'elimination de la mousse
est en cours, le temps de lavage sera
plus long.
(L'augmentation
de 45 minutes)
max.
de la duree est
aintenance
M
Avant de nettoyer l'interieur de la machine a laver, debrancher le cordon de raccordement
pour eviter tout danger de decharge electrique.
Le filtre d'arrivee d'eau
"
-"
-
Le message d'erreur
tiroir de
detergent.
Si votre
eau
d'eau
est tres dure
ou
clignote
sur
le panneau de commande si l'eau
si elle contient des traces de
peut s'obstruer Il faut donc le nettoyer de temps
en
depot calcaire,
ne
penetre
pas dans le
le filtre d'admission
temps.
2. Devisser le
1. Fermer le
robinet d'eau.
tuyau
d'arrivee
d'eau.
3.
le filtre
Nettoyer
dure
en
4. Resserrer le
brosse
avec une
tuyau
soie de
d'arrivee.
sanglier.
Le filtre de la pompe de vidange
vidange recueille les fils et
Le filtre de
Verifier
regulierement
la
proprete
les
petits objets presents
du filtre pour
assurer un
dans le
linge.
bon fonctionnement de la
machine.
!
ATTENTION Vider d'abord le filtre
en
utilisant le tuyau de vidange. Ouvrir ensuite le filtre
ce qui peut l'avoir obstrue.
de la pompe pour enlever
1. A l'aide d'une
monnaie,
piece
de
ouvrir le
capot du couvercle
inferieur
( ).
Tourner
le bouchon de purge
et tirer le
( )
pour le sortir.
tuyau
2. Retirer le bouchon de purge
(
),
laisser l'eau s'ecouler. Utiliser
un
recipient pour empecher l'eau de se
repandre sur le sol. Lorsque l'eau
ne s'ecoule plus, ouvrir le filtre de la
pompe ( ) en le faisant tourner
vers la gauche.
3. Enlever tout materiau
du filtre de la pompe
le
nettoyage, faire
etranger
( ). Apres
tourner le filtre
delapompe( )danslesens
des aiguilles d'une montre et
inserer le bouchon de purge ( )
pour le remettre en place.
Fermer le
capot du couvercle
inferieur.
100
2
1
3
2
3
47
M
aintenance
Tiroir distributeur
detergents et les adoucissants laissent un depot dans le tiroir.
nettoyer periodiquement avec un jet d'eau courante.
Si necessaire, on peut le retirer completement de la machine en appuyant vers le bas sur le
cliquet et en le tirant pour le sortir.
Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie superieure du compartiment de l'adoucissant.
Apres
?
?
?
un
certain temps, les
Il faudra le
max
max
La cavite du tiroir
Le
detergent peut aussi s'accumuler a l'interieur de
nettoyee a l'occasion avec une vieille brosse a
etre
?
Apres le nettoyage, replacer
sans linge.
Le tambour de
?
Si
vous
le tiroir et effectuer
un
la cavite
qui
devra
dents.
cycle
de
rincage
lavage
habitez dans
une zone
ou l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits ou
on ne
peut
ni le voir ni l'enlever facilement.
Avec le temps, l'accumulation de tartre
remplaces si on ne les surveille pas.
?
va
obstruer les
appareils, qui
devront eventuellement etre
lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent etre causees
metalliques (trombones, epingles de surete) laisses dans le tambour.
Bien que le tambour de
de
petits
articles
?
Le tambour de
?
Si
vous
lavage
devra etre
utilisez des agents
etre utilises
en
nettoye
detartrants,
de
temps
en
des teintures
temps.
ou
des
decolorants,
susceptible
de contenir des
Eliminer les taches
jamais
48
qu'ils peuvent
composants capables d'attaquer les pieces de
machine a laver.
Ne
assurez-vous
machine.
Le detartrant est
avec un
produit
utiliser de laine d'acier.
de
par
nettoyage pour acier inoxydable.
votre
M
aintenance
de votre machine a laver
Nettoyage
1. Exterieur
Si
vous
prenez bien soin de votre machine a laver,
vous
prolongerez
sa
duree de vie.
On
peut nettoyer l'exterieur de la machine avec de l'eau chaude et un detergent menager
neutre non abrasif. Eliminer immediatement les coulees. Essuyer avec un chiffon humide.
Faire attention de
IMPORTANT
:
ne
pas heurter la surface
Ne pas utiliser d'alcool
avec
des
denature,
objets pointus.
de diluants
ou
produits
similaires.
2. Interieur
Secher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine a laver, des joints d'etancheite
elastiques et de la vitre de la porte. Ces zones doivent toujours etre propres pour assurer
l'etancheite de la machine.
Faire effectuer
Repeter
un
cycle complet
a la machine a laver
en
utilisant de l'eau chaude.
le processus si necessaire.
REMARQUE
Eliminer les
depots
nettoyage dont
Instructions de
d'eau dure
preparation
dommage
zero, suivre
utilisant
l'etiquette indique qu'ils
ces
une zone
instructions de
a la machine a laver
uniquement
sont
adaptes
des
aux
produits
de
machines a laver.
pour l'hiver
Si la machine a laver est installee dans
inferieures a
en
ou il y
preparation
a un
risque
de
gel
pour l'hiver afin de
de
temperatures
prevenir tout
ou
:
1. Fermer le robinet d'arrivee d'eau.
2. Debrancher les
tuyaux d'arrivee d'eau
3. Brancher le cordon de raccordement
vidanger l'eau des tuyaux.
dans une prise electrique convenablement
et
mise a la
terre.
4.
Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique pour vehicules de camping (RV)
lavage. Fermer la porte
le
Lancer
cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine
a vider dans le
tambour de
5.
a laver
pendant
1minute pour evacuer toute l'eau.
La totalite de l'antigel RV ne sera pas evacuee.
6. Debrancher le cordon de raccordement, secher l'interieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau presente dans les compartiments et secher les
8.
9.
compartiments. Remettre le tiroir.
Ranger la machine a laver en position debout.
Pour eliminer l'antigel de la machine a laver apres le stockage, faire fonctionner la machine
a laver a vide en effectuant un cycle complet avec detergent. Ne pas ajouter de charge de
lavage.
49
uide de
G
depannage
Cette machine a laver est
equipee de fonctions automatiques de securite qui
diagnostiquent les defaillances des le debut et reagissent en
consequence. Si la machine ne fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne
pas du tout, verifier les points suivants avant d'appeler le Service Entretien.
detectent et
Probleme
Quelque
cliquete
Cause
chose cogne et
?
Solution
possible
objets etrangers, tels que des pieces Arreter la machine a laver et verifier le
ou des epingles de surete
tambour et le filtre de vidange.
Si le bruit continue apres le redemarrage
peuvent se loger dans le tambour ou
dans la pompe.
de la machine a laver, appeler votre
depanneur agree.
Des
de monnaie
Bruit sourd
?
Des
generalement
Vibration
?
Si le bruit continue, la machine a laver est
probablement desequilibree. Arreter et
charges de lavage importantes
peuvent produire
un
bruit sourd. C'est
normal.
repartir
Avez-vous enleve tous les boulons de
la
charge
de
lavage
blocage et garnitures ?
ne
les
Les
pieds reposent-ils
fermement
sur
le
sol ?
Fuites d'eau
?
Les raccords du
sont desserres
tuyau de remplissage
au
robinet
ou
nouveau.
avez
enlever les boulons de
?
a
pas enleve au moment
de l'installation. Voir Installation pour
Vous
a la
La
de
transport
charge
lavage
inegalement
repartie dans le tambour. Arreter la
machine a laver et repartir a nouveau
charge de lavage.
Verifier et
est
resserrer
la
les connexions du
tuyau.
machine a laver.
?
Les
tuyaux de vidange de la maison
sont
obstrues.
Formation de
Deboucher le tuyau de vidange. Contacter
plombier si necessaire.
le
Trop de detergent ou detergent inadapte
mousse
trop abondante
La formation de
mousse
peut
causer
?
des
fuites d'eau.
L'eau
ne
dans la
ou
penetre
pas
machine a laver
penetre
lentement
?
?
L'alimentation d'eau n'est pas
dans le secteur.
adequate
Le robinet d'arrivee d'eau n'est pas
Verifier
un
autre robinet dans la maison.
Ouvrir totalement le robinet.
completement ouvert.
L'eau dans la machine a
s'evacue pas
s'evacue lentement.
laver
50
ne
ou
tuyau d'arrivee d'eau
?
Le
?
Le filtre
?
Le
?
Le filtre de
ou
tuyau
le
de
est
plie.
tuyau d'arrivee est obstrue.
vidange
est
plie
ou
vidange est obstrue.
bouche.
Redresser le
tuyau.
Verifier le filtre du tuyau d'arrivee.
Nettoyer et redresser le tuyau
Nettoyer le filtre
de
vidange.
de
vidange.
G
uide de
depannage
Probleme
La machine a laver
Cause
ne
?
demarre pas
Solution
possible
Le cordon de raccordement
n'est pas branche ou la
connexion est desserree.
?
Le fusible de la maison
le
ou
coupe-circuit
il y
a une
a
saute,
est declenche
panne de courant.
S'assurer que les fiches sont bien
branchees dans les prises murales.
Remettre le
remplacer
coupe-circuit
a zero
ou
le fusible.
Ne pas augmenter la
fusible.
capacite
du
probleme est du a une
surcharge du circuit, le faire corriger
par un electricien qualifie.
Si le
?
Le robinet d'arrivee d'eau n'est
Ouvrir le robinet d'arrivee d'eau.
pas ouvert.
La machine a laver
n'essore pas
Verifier que la porte est bien
fermee.
Fermer la
porte
et appuyer
sur
le
Depart/Pause. Apres avoir
appuye sur le bouton Depart/Pause,
quelques instants peuvent s'ecouler
avant le demarrage de l'essorage
bouton
des vetements dans la machine a
laver. Pour que l'essorage puisse
la porte doit etre
fonctionner,
verrouillee.
La
porte
ne
s'ouvre
pas
Si la machine est
ne
en marche, la porte
peut pas s'ouvrir pour des raisons
de securite.
Attendre
une ou
d'ouvrir la
mecanisme de
Cycle de lavage
temporise
Le
deux minutes avant
porte pour que le
verrouillage
la libere.
temps de lavage peut varier
fonction de la
quantite
de
en
de la
linge,
pression au robinet d'eau, de la
temperature de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
En
cas
de constatation d'un
Desequilibre,
ou
si le programme
mousse est en
d'elimination de la
cours, le
temps de lavage
long
prevu.
que
sera
plus
51
uide de
GProbleme
depannage
Cause
?
Solution
possible
L'arrivee d'eau n'est pas
appropriee dans
le
Verifier
autre robinet dans la maison.
un
secteur.
?
L'arrivee d'eau
au robinet n'est pas suffisante
il n'est pas completement ouvert.
Le tuyau d'arrivee d'eau est plie.
Ouvrir
completement le
robinet
.
car
?
?
?
?
?
?
?
?
tuyau d'arrivee
Le filtre du
Le
tuyau de vidange
Le filtre de
est
Redresser le
plie ou obstrue.
Nettoyer et
charge est trop faible.
charge est desequilibree.
L'appareil dispose d'un systeme de detection
et de correction du desequilibre. Si des
articles individuellement lourds sont charges
tels que des tapis de bain, peignoirs, etc., ce
systeme peut arreter l'essorage ou meme
interrompre le cycle d'essorage si le
desequilibre est trop important meme apres
plusieurs essorages.
Si le linge est encore trop humide a la fin du
cycle, ajouter de plus petites pieces de linge
pour equilibrer la charge et repeter le cycle
d'essorage.
La
La
porte est-elle
ouverte ?
de
tuyau de vidange.
vidange.
Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour
equilibrer la charge.
Repartir la charge pour permettre un bon
essorage
Fermer la
La
redresser le
Nettoyer le filtre
vidange est bouche.
?
tuyau.
Verifier le filtre du tuyau d'arrivee.
est obstrue.
Si
"
porte.
"
n'apparait pas, appeler
le
depanneur.
Debrancher la
le
?
Si l'eau deborde a
cause
d'une valve
defectueuse, vous verrez apparaitre
?"
"
de l'eau
52
"
fonctionne pas.
?
Moteur
en
surcharge.
?
Moteur
en
surcharge.
de courant et
Fermer le robinet d'eau.
".
est affiche si le detecteur du niveau
ne
prise
depanneur.
Debrancher la prise.
Appeler le depanneur.
appeler
Exclusions
?
de la
ermes
T
:
Visites a domicile d'un technicien dans le but de
fonctionnement de
?
Si
?
Si le defaut est
ou
des
?
?
?
de la
negligence,
ou
?
?
?
un
sur
la
mauvais
des facteurs autres que l'utilisation
l'utilisation selon le manuel d'instructions.
sur
l'utilisation de
l'appareil
ou
changer le reglage
l'appareil.
Si le defaut est
provoque par
des animaux nuisibles, par
exemple
des rats
des cafards, etc.
Bruit ou vibrations qui sont consideres normaux, par exemple le bruit de
drainage de l'eau, le bruit de l'essorage ou des bip d'avertissement.
Corriger l'installation, par exemple
reglant le drainage.
mettant a niveau
en
l'appareil,
en
Entretien normal recommande par le manuel de l'utilisateur.
Eliminer les corps etrangers /substances de la machine, y compris la
pompe et le filtre du tuyau d'admission par exemple, les impuretes, les
clous, les fils metalliques de soutien-gorge, les boutons,
?
indiquee
provoque par
normale
Fournir des instructions
ou
?
au
l'appareil.
provoque par un incident,
cas de force majeure.
Si le defaut est
de
?
initier
l'appareil
plaque de specifications.
domestique
?
vous
est branche a une tension differente de celle
emploi
?
garantie
Remplacer
les fusibles, les
Correction de
cablages
Si
ou
la
plomberie.
autorisees.
reparations
dommage materiel accessoire
possible de cet appareil.
Tout
non
etc..
ou
indirect resultant de la defectuosite
produit est utilise dans des buts commerciaux, il n'est pas garanti.
(Exemple : Lieux utilises par le public comme des salles de bains, des
hotels, des centres de formation, des hotels garnis).
ce
53
54
Conditions de
garantie
de la machine a laver
garantie prend cours a la date d'achat
periode de garantie
commence lorsque l'acheteur presente la preuve
d'achat (recu / ticket de caisse) avec la carte de garantie
completee et signee par le revendeur.
Le numero de serie du produit doit coincider avec le
numero figurant sur la carte de garantie !
1. La
periode
et s'etend
de
sur
4. La decision de
reparation, d'echange ou de
remplacement nous revient. Les elements
echanges ou remplaces sont notre propriete. La
reparation ou le remplacement de pieces ne
prolonge pas la duree de garantie initiale !
24 mois. La
periode de garantie, nous remedions
gratuitement a tous les defauts, pour autant qu'ils soient
dus, preuve a l'appui, a un vice de fabrication ou de
5. Le droit a la
garantie prend fin des que des
personnes non agreees par LG Electronics
interviennent sur l'appareil, ou que celui-ci est
utilise a des fins professionnelles.
2. Pendant la
matiere.
6. Conservez
pour
garantie les dommages dus a une
manipulation inappropriee, au non-respect du mode
d'emploi ou a une usure normale de l'appareil. De meme,
la garantie ne s'applique pas aux pieces usees et aux
elements fragiles du produit (p. ex. voyants, lampes a
effluves ou lampes a incandescence). Les dommages qui
surviendraient pendant le transport sont a charge de
l'acheteur, de meme que les frais d'expedition et
d'emballage.
imperativement l'emballage original
pouvoir transporter l'appareil en toute
securite
3. Sont exclus de la
7. En
de service.
en cas
de
cas
recours en
votre revendeur
service
ou
garantie,
l'un de
nos
contactez
centres de
agrees.
8. Des revendications
plus importantes sont
points de ces conditions devaient
s'averer caducs, ils sont applicables par
analogie. La validite des autres dispositions n'en
exclues! Si des
est pas affectee.
Certificat de
Cet
Nous
appareil
garantie
est couvert par une
garantie
de 24 mois !
engageons, pendant la duree de garantie de 24 mois, a reparer gratuitement votre
et/ou a fournir gratuitement a votre revendeur les pieces de rechange, en cas de
nous
appareil
panne due a
un
vice de fabrication
ou
de matiere. Des revendications
plus importantes
a notre
encontre sont exclues.
Pour le reste, nos conditions de
Modele
au verso
N° de serie
:
Nom de l'acheteur
Date d'achat
garantie specifiees
:
sont
applicables
!
:
:
Cachet/signature
du revendeur
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising