LG DVD4900 Owner's manual
DV4951E HA3GLL -DUT
DVD SPELER
Gebruiksaanwijzing
MODEL
:
Lees eerst deze
dit
apparaat
aan
DVD4950
handleiding volledig en aandachtig vooraleer
te sluiten, te gebruiken of te verstellen.
PAGINA 2
INLEIDING
Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING:
STEL DIT PRODUKT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHTIGHEID OM HET RISIKO
OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.
VOORZICHTIG:
DEZE DVD SPELER GEBRUIKT EEN LASERSYSTEEM.
LEES EERST DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG OM EEN GOED GEBRUIK VAN
DIT APPARAAT TE VERZEKEREN. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EVENTUELE
NASLAG. NEEM KONTAKT OP MET EEN GEAUTHORIZEERDE SERVICE VOOR ONDERHOUD. ZIE SERVICE PROCEDURE.
HET GEBRUIK VAN CONTROLES, VERSTELLINGEN OF DE UITVOERING VAN ANDERE
PROCEDURES DAN DEGENE DIE HIER WORDEN
GESPECIFIEERD
KUNNEN GEVAARLIJKE
BESTRALING VEROORZAKEN.
PROBEER NIET OM DE KAST TE OPENEN EN VOORKOM DIREKT BLOOTSTELLEN AAN DE
LASERSTRAAL. DE LASERSTRALING IS ZICHTBAAR WANNEER DE BEHUIZING WORDT
GEOPEND. NIET IN DE STRAAL STAREN.
HET APPARAAT MAG NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN DRUIPWATER OF RONDSPATTEND WATER EN ER MOGEN GEEN OBJECTEN GEVULD MET VLOEISTOF
VAZEN)
WAARSCHUWING:
(BIJVOORBEELD
OP HET APPARAAT WORDEN GEPLAATST.
VERANDERINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET UITERLIJK GOEDGEKEURD ZIJN
DOOR DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ VOOR GOEDKEURING, KUNNEN DE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM HET APPARAAT TE
GEBRUIKEN NIETIG VERKLAREN.
Dit product werd vervaardigd in
overeenstemming met de vereisten voor
radiointerferentie van de EEC richtlijn
89/336/EEC, 93/68/EEC y 73/23/EEC.
REGISTREER HET MODELNUMMER
Het model-
apparaat
en
serienummer
(Nu
van uw
staan op de achterkant
suggereren
we
deze
het nog zichtbaar
nummers
is.)
nieuwe DVD
van
hier te
de DVD
speler.
registreren:
Voor
toekomstig gebruik,
MODELNUMMER____________________________________
SERIENUMMER____________________________________
PAGINA 3
INLEIDING
Inhoudstafel
Inleiding
Gevorderde
Veiligheidsvoorschriften....................2
Gebruikvantitelmenu....................22
Inhoudstafel.............................3
GebruikvanDVDmenu...................22
bediening
Voorzorgsmaatregelen.....................4
Memorizzando le
Opmerkingenoverdiscs...................5
(LaatsteGeheugenVoorwaarde).
Identificatie
bedieningsknoppen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6-9
.
Voorzijde/Venster............................6
Achterzijde.................................7
Afstandsbediening............................8
Voorbereiden
van
de
afstandsbediening
Bedieningmetafstandsbedieningl.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
.9
regolazioni
per DVDs osservato
Veranderingondertitelingstaal.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Veranderingtaalvanfilmmuziek.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.24
.24
Kijkvanuitanderehoek...................25
Producerenvan3Dsurroundeffect.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
Herhaling..............................26
Opslaan
in
geheugen
om
opnieuw
te
bekijkenofbeluisteren....................27
Aansluitingen
Zoom.................................28
AansluitingopTV........................10
Aansluitingopeenaudiosysteem.
Aansluiting
op facultatief
van
.
.
.
audiosysteem
GenietenvanDolbydigitaalgeluid.
Genieten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
van
Dolby
van
2 Kanaal
Pro
Logic
Surround
Digitaal
Stereo
.
.
.
.
.
.
.
.28
WeergavemetMP3...................30-31
.
.12
.
Aanvangsinstellingen
geluid
geluid
.
Geprogrammeerdeweergave...............29
(5.1CH)..................................13
Genieten
.
12-15
.
Dolby Digitale Geluidsweergave
Genieten
Weergaveinwillekeurigevolgorde.
.11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
15
GenietenvanDTSgeluid......................15
Gewone
procedures
voor
aanvangsinstellingen
.
32
Selecterenvandisctalen..................33
Selecteren
van
classificatie
en
wachtwoord
.
34-35
.
SelecterenvanTVscherm.................36
Selecterenvanmenutaal..................37
Basisfuncties
Overige(DRC/PseudoPAL/Vocal).
Basisweergave.......................16-19
Selecteren
Riproduzionedibase......................16-17
Fermoimmagine...........................18
vandigitale
audio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
uitgang.
.
.
.
.
.
.
.
.38
.39
Selecterenvanluidspreker.................40
Tabelmettalenenhunafkortingen.
.
.
.41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Avanzamentofotogramma....................18
Saltare tracce
e
capitoli
in avanti
o
indietro
.
.
.
.
.
.
.
.
18
Referenties
Scansioneadaltavelocita......................19
Disc vereisten/Informatie
Riproduzionealrallentatore....................19
Vooraleer het service
kopijrechten
personeel
op te bellen
42
43
Specificaties...........................44
Weergave
Algemene
met GUI menu iconen
informatie
Detailbeschrijving
over
van
GUI
menu
iedere GUI
iconen.
menu
.
icoon
.
.
.
.
20
21
PAGINA 4
INLEIDING
Voorzorgsmaatregelen
Verhandelen
Wanneer de DVD
Vochtigheidscondensatie
gebruik dan
verpakkingsmateriaal.
Voor een maximale bescherming, verpak het apparaat
zoals het oorspronkelijk was verpakt uit de fabriek.
Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals insectensprays
dichtbij de DVD speler. Laat geen rubber of plastic
producten in contact met de DVD speler voor lange tijd
want deze zullen de afwerkingslaag beschadigen.
De boven- en achterkantpanels van de DVD kunnen
warm lopen na een lange tijd in gebruik te zijn. Dit is
altijd
het
originele
speler
wordt verzonden,
verzendkarton
en
Vochtigheidscondensatie beschadigt de
speler. Lees het volgende aandachtig.
Vochtigheidscondensatie komt bijvoorbeeld voor
je een frisse drank in een glas giet op een
warme dag. Op de buitenkant van het glas vormen
zich druppels. Op dezelfde manier kan vochtigheid
condenseren op de optische opnamelens binnenin
wanneer
dit
apparaat,
delen
een
van
de DVD
van
de meest cruciale interne
speler.
normaal en geen teken van slecht functioneren.
Wanneer de DVD speler niet in gebruik is, de disc
verwijderen
en
het
DVD
Optische
opnamelens
apparaat uitschakelen.
Als de DVD
speler voor lange tijd niet wordt gebruikt, kan
gebeuren dat het in de toekomst niet goed meer
functioneert. Schakel daarom het apparaat van tijd tot tijd in.
het
Plaats
Vochtigheidscondensatie
gevallen.
Wanneer
koude in
Wanneer
speler dichtbij de TV, radio of
VCR plaatst kan het gebeuren dat het beeld een
mindere kwaliteit heeft en het geluid vervormt.
Verwijder de DVD in dit geval van de TV, radio of VCR.
u
de DVD
Wanneer
koude lucht
het
een
Gebruik
zacht
een
droog
doek met
doek
een
voor
reiniging.
en
weergave-mechanisme
technicus gebeuren.
van
moet door
van
een
apparat in een kamer gebruikt
verwarming is aangezet, of als de
van
de
airconditioning onmiddelijk
op
zomer waneer u
de DVD
vochtige plaats gebruikt
apparaat
uit
een
Wanneer
u
het
kamer met
DVD
in
speler
net nadat
u
een warme
het
airconditioning brengt.
een
vochtige
apparaat in
plaats gebruikt.
Het is
afstelling
lenzen en/of andere onderdelen
volgende
speler onmiddelijk
plaats brengt.
verdunde
detergent-oplossing voor moeilijk te verwijderen vuil,
goed uitwringen en uitwrijven. Gebruik geen enkel
type ontbindingsmiddel zoals verdunner of benzine
want die kunnen het oppervlak van de DVD
beschadigen.
Als u een doek gebruikt met een chemisch
verzadigd middel, volg dan de instructies van dat
product.
Waarschuwing: Reiniging
in de
apparaat blaast.
In de
Gebruik
DVD
voor
het DVD
u
net de
waar
en
Onderhoud
de
u
een warme
komt
van
het
een
deskundig
te
warm!
De
DVD
speler niet gebruiken wanneer
vochtigheidscondensatie kan voorkomen.
Als u de DVD speler in dergelijke omstandigheden
gebruikt dan kunnen de discs en interne onderdelen
beschadigd raken. Verwijder de disc, steek de
voedingskabel in het stopcontact, schakel de DVD
in
laat het
en
drietal
.
Klaar beeld
De DVD speler is een high-tech precisieapparaat. Als de
optische opnamelens and onderdelen van de drive
bevuild zijn of versleten dan wordt het beeld van een
mindere kwaliteit. Om een klaar beeld te verkrijgen is het
aangeraden om geregeld een onderhouds- en
inspectiebeurt te houden (reiniging of vervanging van
onderdelen), iedere 1000 uur in gebruik. Dit hangt af van
de gebruiksomstandigheden. Voor details, neem kontakt
op met uw dichtsbijzijnde handelaar.
uren.
apparaat
aanstaan
Na twee of drie
uren
voor een
twee- of
zal de DVD
opgewarmd zijn en alle vochtigheid verdampt.
de voedingskabel van de DVD speler in het
stopcontact en vochtigheidscondensatie zal
zelden voordoen.
Wait!
Laat
zich
PAGINA 5
INLEIDING
Opmerkingen
Dit onderdeel
geeft aanduiding
Verhandeling
De
over
van
discs
voor
de
verhandeling, reiniging
discs
weergavezijde
van
en
bewaring
Bewaring
de disc niet aanraken.
discs.
van
van
discs
De discs niet bewaren op een plaats in
direct zonlicht of in de buurt van
warmtebronnen.
De discs niet in
vochtige
of
stoffige plaatsen
dichtbij
bewaren zoals in de badkamer of
bevochtigingsapparaat.
rechtop in een koffer.
Opstapelen of het plaatsen van objecten
discs die niet in hun kistje zitten kan
een
Bewaar de discs
op
kromtrekken veroorzaken.
Geen
papier
bevestigen.
Reinigen
van
of
plakband
en
veroorzaken beeld-
Deze
stof op de discs
en
altijd
een
naar
buiten
zacht doek. Houd de
schoon.
Als het stof niet met
gebruiksaanwijzing
Deze
geluidsvervorming.
de disc vanaf het centrum
toe schoon met
disc
de discs
discs
Vingerafdrukken
Wrijf
aan
gebruiksaanwijziging
basisinstructies
Sommige
van
een
zacht doek kan
verwijderd, wrijf
lichtjes met een zacht
en een weinig vochtig doek en beeindig met
een droog doek.
Gebruik geen enkel type oplossingsmiddel
die niet in deze
verschillen
er
handleiding
van
deze
Volg
gebruiksaanwijzing,
en
in dit
geval
de instructies die worden
vertoond op het TV scherm of pakket.
"
kan op het TV scherm verschijnen
"
gedurende
vinyl LPs.
beschadigen.
gebruiksaanwijziging
Deze kunnen de disc
worden
instructies
kunnen ook extra instructies bestaan.
zoals verdunner, benzine of commerciele
reiniging-middelen of anti-statische sprays
voor
apparaat.
DVD video discs hebben functies
verklaard. Daarom kunnen
dan
verklaart de
dit DVD
de weergave. Dit icon betekent
dat de functie verklaard in deze
voor
niet beschikbaar is
dit DVD video disc model.
PAGINA 6
INLEIDING
Identificatie
bedieningsknoppen
Voorzijde
INSCHAKELtoets
(Groen
voor
rood
en
indicator
VERSPRING/SCAN toetsen
ingeschakeld,
voor standby)
OPEN/DICHT toets
Disclade
Projectiescherm
STOP toets
Afstandssensor
WEERGAVE toets
(PLAY)
PAUSE/VERSPRING toets
VENSTER
PROGRAMMA indicator
Operatiestatus
indicator
WILLEKEUR Indicator
CD indicator
Herhalingsweerg
DVD indicator
MP3
CD DVD
MP3 Indicator
Hoekicon indicator
TITLE
ave
CHP/TRK
PROG.
Totale
RANDOM ALL AB
weergavetijd/looptijd
Beeld/klanknummer indicator
Titelnummer indicator
indicators
indicators
INLEIDING
Identificatie
PAGINA 7
bedieningsknoppen
van
Achterzijde
COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT
EXTERNE INGANG
5.1 AUDIO KANAALUITGANG contactbussen
jack
(SCART)
AUDIOUITGANGEN
(L/R)
contactbus
TV-systeem
contactbussen
selectie-Schakelaar
Zie verder
voor
verklaring.
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
AUDIO
OUT
REAR
L
EXTERNAL
INPUT
L
COAXIAL
DIGITAL
R
OUT
S-VIDEO
R
TO TV
COMPONENT
AUTO
PAL
NTSC
VIDEO
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAAL OPTISCHE AUDIO UITGANG
S-VIDEO
CENTER
VIDEO
contactbus
Verwijder
de
stofbeschermingsdop van
en verbind de optisch
digitale kabel (niet bijgeleverd) stevig
zodat de configuraties van beiden,
S-VIDEO
de connector
kabel
en
Houd de
breng
VIDEO
OUT
WOOFER
OUT
uitgang
uitgang
contactbus
contactbus
VIDEO-UITGANGS schakelaar
connector, overeenkomen.
stofbeschermingsdop bij
die steeds
terug
de connector niet wordt
tegen het stof
en
Naar TV
(SCART contactbus)
aan wanneer
gebruikt
om
NETVOEDINGSKABEL
te beschermen.
Sluit enkel
wisselstroomuitgang
van
aan
op
110-240V,
50/60Hz.
Stofbeschermingsdop
Selectie TV systeem
U kan
genieten
van
NTSC of PAL discs door de
TV-systeem
selectieschakelaar in te schakelen op het
gewenste
systeem.
?
Als
?
Als de
?
?
u
probeert om een PAL disc weer te geven met NTSC-TV zal het apparaat de
instelling van de selectieschakelaar voor het TV-systeem niet overeenkomt
disc niet weergeven.
met het systeem van
uw
TV
dan zal eventueel geen normaal kleurbeeld worden vertoond.
Selecteer de TV-systeem selectieschakelaar wanneer het apparaat is
Als
NTSC disc met PAL-TV wordt weergegeven dan kan het
vertonen boven- en onderaan het scherm.
een
Positie
van
de
TV-systeem
selectieschakelaar
uitgeschakeld.
gebeuren dat sommige
Verbonden TV
discs zwarte
Disc
PAL
PAL
NTSC/PAL DVD disc
NTSC
NTSC
NTSC DVD disc
AUTO
MULTIsysteem
TV
NTSC/PAL DVD disc
strepen
PAGINA 8
INLEIDING
Identificatie
van
bedieningsknoppen (voortgezet)
AFSTANDSBEDIENING
Instructies
voor
ieder
gebruiksaanwijzing
van
de
worden
afstandsbedieningsfuncties
gevonden.
kunnen in het
deel
overeenkomstig
van
deze
Marker/Zoektoetsen
Inschakeltoets
OPEN/DICHT toets
Audiotoets
Hoektoets
Willekeurtoets
Ondertitelingstoets
Vooruit/terug
vertragingstoets
123
Programma
456
Uitwistoets
789
Terug verspringtoets
SKIP
Zoomtoets
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
Grafische interfase
0
toets
Weergavetoets
Heen
SKIP
Verspringtoets
Stoptoets
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
Pauze/Verspringtoets
Selecteer/Entertoets
FWD/REV SLOW/SCAN
toetsen
**Pijltoetsen
***Titeltoets
Afsteltoets
*MENUtoets
Terugtoets
Herhaaltoets
A-B toets
***Titeltoets
**
Gebruik de titeltoets
om
het titelscherm te
tonen dat is
ingebouwd in de DVD
Volg de instructies in "Gebruik
titelmenu" (blz. 22) om een
videodiscs.
van
menuscherm te bedienen.
*Menutoets
Gebruik de menutoets
om
het
menuscherm te tonen dat is
de DVD videodiscs.
"Gebruik
van
Volg
ingebouwd
in
de instructies in
DVD menu"
menuscherm te bedienen.
(blz.22)
om een
Gerichte pijltoetsen
(boven, onder, links, rechts) voor
gebruik bij kiezen van een selectie
op een GUI menuscherm, TITLEMENUscherm.
en
PAGINA 9
INLEIDING
Identificatie
van
Voorbereiding
bedieningsknoppen (voortgezet)
van
afstandsbediening
Steek de
kan
batterijen in de afstandsbediening zodat
gebruikt om de DVD speler te bedienen.
deze
met
Bediening
Dit onderdeel toont
u
hoe de
1
2
het deksel
van
met de
afstandsbediening
de afstandssensor
batterijhouder.
en
op
druk op de
toetsen.
Steek de
batterijen (AAA-formaat)
in de
houder.
Verzeker
u ervan
dat de
baterijen overeenkomen
batterijhouder.
3
de
te
afstandsbediening
gebruiken.
Wijs
Open
afstandsbediening
Sluit het deksel
van
+ en
--
polariteiten
op de
met de tekens binnenin de
Minder dan 23 voet
de
(ongeveer 7m)
batterijhouder.
123
456
789
PLAY
SKIP
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
Afstand:
Ongeveer
van
Hoek:
-+
Ongeveer 30° in
van
De afstandssensor
blootstellen
zonlicht of
iedere
van
aan een
richting
vanaf de
de DVD
niet
speler
sterke lichtbron zoals direct
verlichting.
mogelijk
afstandsbediening
Onjuist gebruik
vanaf de voorkant
de afstandssensor.
dat de DVD
Batterijen
(7m)
SELECT/ENTER
de afstandssensor.
voorkant
*
23 voet
0
SKIP
PAUSE/STEP
Indien dit wel
speler
gebeurt
is het
niet met de
kan worden
gebruikt.
Afstandsbediening
van
batterijen
kan
batterijlekkage
en
korrosie veroorzaken.
Volg de instructies om de afstandsbediening juist te
gebruiken.
Steek de batterijen niet in de afstandsbedieining in de
verkeerde richting.
De batterijen niet opladen, verwarmen, openen of in
kortsluiting veroorzaken. Gooi de batterijen niet in het
vuur.
Laat geen lege of uitgeputte batterijen achter in de
afstandsbediening.
Geen verschillende types van batterijen, noch oude en
nieuwe batterijen tezamen gebruiken.
Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voor
een langere tijd niet gebruikt om mogelijke schade door
batterijkorrosie te voorkomen.
Als de afstandsbediening niet goed functioneert of als de
operatiestraal gereduceerd raakt, vervang dan alle
batterijen door nieuwe.
Als batterijlekkage voorkomt verwijder de batterijvloeistof uit
de batterijhouder en steek er daarna nieuwe batterijen in.
De levensduur van batterijen bij gewoon gebruik moet
minstens een jaar zijn.
Richt de
DVD
Laat
afstandsbediening op de afstandssensor
speler.
de afstandsbediening niet vallen en vermijd
van
de
schokken.
Laat de
afstandsbediening
vochtige plaats.
niet achter
dichtbij
een
warme or
Vermijd water of voht in kontakt te brengen
afstandsbediening.
Open de afstandsbediening niet.
met de
heel
PAGINA 10
AANSLUITINGEN
Aansluiting op
Sluit de DVD
TV
speler aan op je TV
speler aangesloten is
Indien de DVD
op de TV langs een videocassetterecorder, dan kan het gebeuren dat het beeld
niet normaal wordt weergegeven door sommige DVDs. We raden je daarom aan om de DVD speler niet op de
videocassetterecorder aan te sluiten wanneer je het home entertainment systeem installeert.
Om beelden te
?
bekijken
van
de
videocassettespeler
zet
je
de
speler
in de waakmode.
Naar SCART
(EXTERNE INGANG)
VIDEO-UITGANGS
schakelaar
AV1
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
21-pin
AUDIO
REAR
OUT
EXTERNAL
L
COAXIAL
INPUT
R
OUT
AV2
aansluiting
R
S-VIDEO
DIGITAL
Videocassetterecorder
SCART
L
TO TV
COMPONENT
VIDEO
OUTPUT
AUTO
PA L
NTSC
S-VIDEO
CENTER
WOOFER
UT
VIDEO
OUT
OPTICAL
Naar SCART
Naar
(NAAR TV)
S-VIDEO
Voor het
Naar AUDIO uitgang
(L/R)/ VIDEO uitgang
gebruik
van een
SCART RGB
signaal,
zet de "VIDEO-UITGANG" schakelaar op
"COMPONENT"
uitgang
en voor
S-VIDEO-UITGANG
het
jack,
gebruik
van
de
zet de "VIDEO-
UITGANG" schakelaar op "S-VIDEO".
Audio/Videokabel
(Meegeleverd)
Sluit de DVD
met de
speler
Naar 21-pin
aansluiting
aan
S-video kabel
indien de TV
over een
video
beschikt.
ingang
S-
Naar video
Naar audio
S-videokabel
ingang
ingangen
(Meegeleverd)
Naar S-video
ingang
TV of monitor met
audio/video
21-pin SCARTkabel
(Niet meegeleverd)
SCART
Naar
21-pin
ingangen
SCART
terminal of TV toestel
Opmerkingen
gebruiksaanwijzing van je TV in.
speler op de TV wordt aangesloten, verzeker je er dan van dat de apparaten uitgeschakeld zijn en van beide
stekker is uitgetrokken, vooraleer nieuwe aansluitingen te maken.
Sluit de DVD speler direct aan op de TV. Als de DVD speler op een VCR wordt aangesloten dan zal het beeld worden
vervormd omdat DVD video disks beschermd zijn tegen kopieren.
In geval het TV toestel een RGB signaal heeft, wordt het RGB signaal automatisch geselecteerd op de TV. (Alleen als de
"VIDEO-UIGANG" schakelaar op "COMPONENT" staat op het achterpaneel)
Kijk
ook de
Als de DVD
de
Waarschuwing
Zet de
Digitale audio uitgang van deze DVD speler niet op "Dolby Digital" behalve als u een DIGITAL AUDIO uitgang van deze
speler aansluit op een AV decoder die beschikt over de Dolby Digitale decodingfunctie. Het hoge volume kan uw gehoor en
luidsprekers beschadigen. (Zie "Selecteren van digitale audio uitgang" op blz 39.)
DVD
de
AANSLUITINGEN
Aansluiting op
U kan de audio CDs
een
en
PAGINA 11
audiosysteem
DVD video discs in stereo beluisteren.
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
REAR
AUDIO
Naar S-VIDEO
S-videokabel
uitgang
(meegeleverd)
OUT
L
EXTERNAL
L
COAXIAL
INPUT
R
Indien het TV toestel
S-VIDEO
DIGITAL
R
OUT
TO TV
sluit dan de DVD
COMPONENT
AUTO
PA L
VIDEO
OUTPUT
OPTICAL
S-VIDEO
OUT
CENT
R
WOOFER
VIDEO
O
T
een
Speler
S-video
aan
ingang heeft,
met de S-videokabel.
NTSC
Naar AUDIO
uitgang (L/R)
Naar VIDEO
uitgang
Naar S-video
Videokabel
(meegeleverd)
Naar video
ingang
ingang
TV of monitor met
audio/video
Naar audio
Audiokabel
ingangen
ingangen
(meegeleverd)
Audiosysteem
Opmerkingen
gebruiksaanwijzing van uw audiosysteem in.
speler op andere apparatuur wordt aangesloten, verzeker u ervan dat alle apparatuur uitgeschakeld is en de
stekkers zijn uitgetrokken vooraleer enige aansluitingen te maken.
Als de DVD speler dichtbij een sintonizator of radio staat, kan de radiouitzending eventueel vervormen. Verwijder de DVD
speler in dit geval van de sintonizator of radio.
Het uitgangsgeluid van de DVD speler heeft een breed dynamisch bereik. Verzeker u ervan het ontvangstvolume af te stellen
op een gematigd luisterniveau. Anders zouden de luidsprekers kunnen beschadigd raken door een plots hoog volume.
Schakel de ontvanger uit vooraleer de netvoedingskabel van de DVD speler aan- of af te sluiten. Als u de ontvanger laat
aanstaan kunnen de luidsprekers worden beschadigd.
Kijk
ook de
Als de DVD
Waarschuwing
Zet de
Digitale Audio uitgang van deze DVD speler niet op "Dolby Digital" behalve als u een DIGITAL AUDIO uitgang van deze
speler aansluit op een AV decoder die beschikt over de Dolby Digitale decodingfunctie.
hoge volume kan uw gehoor zowel als de luidsprekers beschadigen. (Zie "Selecteren van digitale audio uitgang" op blz 39.)
DVD
Het
PAGINA 12
AANSLUITINGEN
Aansluiting op
Genieten
U kan
genieten
Dolby digital
Dolby digital is
van
van
de
facultatief
audiosysteem
Dolby digitaal geluid
dynamisch hoge kwaliteitsgeluid
technologie
films worden vertoond
en
die
van
nu
van
de driedimensionele
beschikbaar is
om
Dolby digital, Dolby
Pro
Logic
en
tweekanaals
digitale stereo.
die wordt
gebruikt in bioscopen waar de laatste nieuwe
reproduceren. U kan genieten van een film en een
DVD speler wordt aangesloten op een 6 kanaals
geluidsweergave
dit realistisch effect thuis te
live concert op DVD video discs met dit realistische dynamische geluid als de
ontvanger uitgerust met een Dolby digitale decoder of een Dolby digitale processor.
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
REAR
AUDIO
OUT
L
EXTERNAL
INPUT
L
COAXIAL
R
S-VIDEO
DIGITAL
R
OUT
TO TV
COMPONENT
VIDEO
OUTPUT
AUTO
PAL
NTSC
Naar digitale uitgang
(OPTICAL of COAXIAL)
Ontvangtoestel
uitgerust Met een
Dolby digitale
het
genieten
Dolby digitale geluid van deze
DVD speler heeft u het
volgende nodig:
DVD opgenomen in Dolby
digital
6 kanaalsontvangtoestel
uitgerust met een Dolby
digitale decoder of een Dolby
digitale processor en voedingsbron
5 luidsprekers en 1
lagetonenluidspreker
van
Om te
genieten van
digitale geluid
Moet u "Dolby Digital"
op de SETUP
menu.
het
Dolby
CENTER
WOOFER
VIDEO
OUT
Naar S-VIDEO
uitgang
uitgang
S-Videokabel
of Videokabel
Naar
Aansluitings-voorbeeld
digitale
ingang
audio
decoder
Naar S-video
Of video
Luidspreker
Luidspreker
vooraan
(rechts)
midden
(links)
*
ingang
ingang
Luidspreker
vooraan
Luidspreker
Lagetonenluidspreker
Luidspreker
achteraan
achteraan
(links surround)
(rechts surround)
Gefabriceerd onder licentie
het dubbel
selecteren
OUT
of VIDEO
75 ohm coaxiale kabel
of optisch kabel
Om te kunnen
S-VIDEO
OPTICAL
D-symbool zijn
Werkstukken
van
van
"Dolby", "Pro Logic" en
Dolby Laboratories.
Unpublished. Copyright 1992-1997 Dolby
Dolby
Laboratories.
handelsmerken
Confidential
van
Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
Opmerkingen
gebruiksaanwijzing van uw audiosysteem in.
speler op andere apparatuur wordt aangesloten, verzeker u ervan dat alle apparatuur uitgeschakeld is en de
stekkers zijn uitgetrokken vooraleer enige aansluitingen te maken.
Het uitgangsgeluid van de DVD speler heeft een breed dynamisch bereik. Verzeker u ervan het ontvangstvolume af te stellen
op een gematigd luisterniveau. Anders zouden de luidsprekers kunnen beschadigd raken door een plots hoog volume.
Schakel de ontvanger uit vooraleer de netvoedingskabel van de DVD speler aan- of af te sluiten. Als u de ontvanger laat
aanstaan kunnen de luidsprekers worden beschadigd.
Kijk
ook de
Als de DVD
PAGINA 13
AANSLUITINGEN
Aansluiting op
Genieten
van
facultatief
audiosysteem
Dolby Digitale Geluidsweergave (5.1 CH)
Dolby Digitale Driedimensionele Geluidsweergave (5.1 CH)
Dolby Digitaal is een zes kanaals digitale driedimensionele geluidstechnologie die werd ontwikkeld door de Dolby
Laboratories voor een theatrale driedimensionele geluidsweergave. DVD spellers met de Dolby Digitale technologie
vertonen het logo
Je kan genieten van een realistisch, theatraal driedimensioneel geluid van een DVD film of
muziek disk die dit logo vertoont. Twee luidsprekers vooraan, een in het centrum, en twee achteraan plus nog eens een
lagetonenluidspreker maken deel uit van het "5.1-kanaal" audiosysteem dat Dolby Digitaal gebruikt.
.
Verbindingen
Verbind een ontvangen
met 5.1
kanaalsingangen
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
REAR
met de
speler
en
de
luidsprekers. Bekijk
de
figuur
hieronder.
AUDIO
OUT
L
EXTERNAL
INPUT
L
COAXIAL
R
S-VIDEO
DIGITAL
R
OUT
TO TV
COMPONENT
AUTO
PA L
VIDEO
OUTPUT
S-VIDEO
CENTER
WOOFER
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
NTSC
Naar S-Video
of Video
Front L
Naar 5.1 CH
Front R
Center
Woofer
Rear R
Rear L
uitgang
uitgang
ingang
S-Videokabel
AV
of Videokabel
ontvanger met
5.1 CH ingang
Voorbeeld
van
verbinding
Naar S-video
of video
ingang
ingang
Luidspreker
vooraan
(links)
Luidspreker
Luidspreker
midden
vooraan
(rechts)
Lagetonenluidspreker
Luidspreker achteraan
(links driedimensioneel
geluid)
Luidspreker achteraan
(rechts driedimensioneel geluid)
PAGINA 14
AANSLUITINGEN
Aansluiting op
Genieten
Dolby
Pro
van
Logic
facultatief
Dolby
Pro
audiosysteem
Logic
Driedimensionele
geluidsweergave
Surround
U kan toch nog genieten van de driedimensionele geluidsweergave, ook al biedt uw A/V ontvangtoestel geen Dolby digitale
decoding aan, als uw A/V ontvangtoestel een Dolby Pro Logic decoder bezit. Bekijk het volgende aansluitingsdiagram.
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
REAR
AUDIO
OUT
L
EXTERNAL
L
COAXIAL
INPUT
R
S-VIDEO
DIGITAL
R
OUT
TO TV
COMPONENT
AUTO
PAL
NTSC
VIDEO
OUTPUT
Naar VIDEO
een of twee luidsprekers aan.
uitgangsgeluid van de
luidsprekers achteraan zal in mono
zijn ook al heeft u twee luidsprekers
de achterkant aangesloten.
S-VIDEO
CENTER
OUT
WOOFER
IDEO
OUT
OPTICAL
Naar AUDIO
uitgang
uitgang
Sluit
Het
Videokabel
Audiokabel
aan
Naar audio
Aansluitingsvoorbeeld
Dolby
Pro
ingang
Ontvangtoestel
uitgerust met
Logic Surround
Naar video
ingang
Luidspreker
midden
Luidspreker
Luidspreker
vooraan
vooraan
(links)
(rechts)
TV
Luidspreker
achteraan
(links)
Bij
een
Sluit de
ontvangtoestel uitgerust
bladzijde. Kijk na
Surround geluid.
met
aan
achteraan
Dolby digital
op dezelfde manier zoals beschreven in "Genieten van
in die gebruiksaanwijzing en stel het ontvangtoestel zo af dat
apparatuur
Luidspreker
(rechts)
Dolby digitaal geluid" op de voorgaande
u kan genieten van het Dolby Pro Logic
Waarschuwing
Zet de
Digitale audio uitgang van deze DVD speler niet op "Dolby Digital" behalve als u een DIGITAL AUDIO uitgang van deze DVD
speler aansluit op een AV decoder die beschikt over de Dolby Digitale decodingfunctie. Het hoge volume kan uw gehoor zowel als
de luidsprekers beschadigen. (Zie "Selecteren van digitale audio uitgang" op blz 39.)
AANSLUITINGEN
Aansluiting op
Genieten
facultatief
2 kanaals
van
PAGINA 15
audiosysteem
stereo
digitale
geluid
2 Kanaals
Digitale Stereo
genieten van het dynamische geluid van een 2 kanaals Digitale Stereo als de DVD speler wordt aangesloten op een
ontvangtoestel uitgerust met een digitale audio ingang en een luidsprekersysteem (rechts en links luidsprekers vooraan).
U kan
Voorbeeld
aansluiting
75 ohm coaxiale kabel
of
optisch
Ontvangtoestel uitgerust
Digitale audio ingang
met een
kabel
naar
S-video
naar
of video
digitale
audio
ingang
ingang
ingang
S-video kabel
of video kabel
luidspreker
Naar DIGITAL OUT
of
(OPTICAL
luidspreker
vooraan
COAXIAL)
vooraan
(links)
DIGITAL
5.1CH AUDIO OUT
OUT
FRONT
AU
(rechts)
TV
IO
OT
REA
L
EXTERNAL
COAXIAL
INPUT
R
S-VIDEO
DIGITAL
OUT
TO TV
COMPONENT
AUTO
PAL
VIDEO
OUTPUT
OPTICAL
S-VIDEO
CENTER
VIDEO
WOOFER
OUT
OUT
NTSC
Genieten
Introductie
DTS
van
geluidsweergaveTM..de beste technologie ooit uitgevonden om de bestaande
een buitengewone klare, beter-dan-compact disc kwaliteit en
digitale audio performance. DTS Digitale driedimensionele geluidsweergave is het enige 5.1 driedimensionele geluidsweergave
formaat dat deze revolutionaire driedimensionele ervaring kan overbrengen door nieuwe muziekopnames op compact discs,
originele 5.1 soundtracks op film laserdiscs, en weldra een grote variatie van producten op DVD.
van
"huiscinema"
DTS
geluid
driedimensionele
Digitale
systemen
om
te
vormen
in
zes
discrete kanalen met
Voorbeeld aansluiting
Ontvangtoestel uitgerust
een DTS decodeerinrichting
75 ohm coaxiale kabel
of
optisch
Met
kabel
naar
naar
S-video
of video
digitale
audio
ingang
ingang
ingang
S-video kabel
Naar DIGITAL OUT
(OPTICAL
of
COAXIAL)
luidspreker
of video kabel
luidspreker
S-VIDEO OUT
naar
DIGITAL
OUT
5.1CH AUDIO OUT
FRONT
RER
vooraan
vooraan
of VIDEO OUT
luidspreker
(links)
centrum
AUDIO
OUT
lagetonenluidspreker
L
EXTERNAL
INPUT
COAXIAL
luidspreker achteraan
(links driedimensioneel)
R
S-VIDEO
DIGITAL
OUT
TO TV
luidspreker achteraan
(rechts driedimensioneel)
COMPONENT
AUTO
PA L
VIDEO
OUTPUT
OPTICAL
S-VIDEO
CENTER
(rechts)
WOOFER
OUT
VIDEO
OUT
NTSC
"DTS"
en
"DTS
Digital
Out"
zijn
handelsmerken
van
Digital
Theater
Systems,
Inc.
Opmerkingen
Zie ook de
gebruiksaanwijzing van uw ontvangtoestel.
speler aansluit op andere apparatuur, verzeker u er dan van alle apparatuur uit te schakelen en de stopcontacten uit
trekken vooraleer de aansluitingen te maken.
De uitgangsweergave van de DVD speler heeft een groot dynamisch bereik. Verzeker u ervan het volume van het
ontvangtoestel op een gematigd niveau te zetten. Anders kunnen de luidsprekers beschadigd raken door een plots hoog volume.
Schakel het ontvangtoestel uit vooraleer de netvoedingsverbinding van de DVD speler aan of af te sluiten. Als het ontvangtoestel
blijft ingeschakeld kunnen de luidsprekers beschadigd raken.
Als
u
de DVD
te
PAGINA 16
BASISFUNCTIES
Basisweergave
Dit onderdeel
geeft
de basiselementen hoe
een
DVD video disc
te geven.
weer
Voorbereiding
Als
u
en
selecteer de video
DVD video discs wenst
te geven, schakel dan de TV
weer
ingangsbron
die is
aangesloten
aan
op de DVD
speler.
Als
genieten van het geluid van DVD video discs of audio CDs
audiosysteem, schakel dan het audiosysteem in en
selecteer de ingangsbron aangesloten op de DVD speler.
Voor de aansluitingsdetails, zie blz 10 tot 15.
Stel de beeldafmeting af al naargelang de beeldformaat verhouding
van de aangesloten TV op de SETUP menu (TV Aspect).
Indien u niet beschikt over de nodige apparatuur om van Dobly
Digitaal geluid te genieten, stel de Digital Audio Output af op de
u
langs
3
1
2
wil
het
SETUP
menu.
Druk POWER.
1
De DVD
123
naar
456
4
789
0
SKIP
en
de inschakelindicator
groen.
Druk OPEN/CLOSE.
2
PLAY
schakelt in
speler
verandert
De disclade
SKIP
opent.
U kan de disclade openen door op deze
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
al is de DVD
PAUSE/STEP
speler
in
standby
knop
te drukken ook
mode.
SELECT/ENTER
Steek
3
een
disc in de lade met de
weergavezijde
naar
onder.
Er bestaan twee verschillende disc
afmetingen. Steek de disc
juiste leiding op de disclade. Als de disc niet in de juiste
leiding zit kan hij beschadigd worden en slecht werken van de
DVD speler veroorzaken.
in de
Druk PLAY.
4
De disclade sluit automatisch
en
de weergave
begint.
Als de disc
met een
omgekeerd wordt ingestoken (en het is een disc
weergavezijde), verschijnt "NO DISC" of "DISC
ERROR" op het TV scherm.
MP3
Operatiestatus
Als
je
een
CD DVD
TITLE
CHP/TRK
PROG.
RANDOM ALL
AB
indicator
audio CD
insteekt, gaat het groene CD lampje branden
in het DVD scherm. Het titelnummer
Na alle
nummers
automatisch
Als
Bij
een
DVD
menu
van een
interactief
op het scherm
keert
de CD te
terug
menuscherm
naar
stap
verschijnt niet.
spelen, stopt de
DVD
speler
het menuscherm.
op het TV scherm.
verschijnt een menuscherm op het
verschijnt
interactieve DVDs met controle
TV scherm. Voer
Voorbeeld
en
van
5 uit op blz 17
om
de weergave te starten.
PAGINA 17
BASISFUNCTIES
Basisweergave
5
Druk D/E/F/G
en
druk
SELECT/ENTER, of
druk op de numerieke toets(en)
gewenste item te selecteren.
om
het
1
2
123
456
789
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
OF
3
4
0
De weergaven
SKIP
Voor
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
5
geselecteerde
item
begint.
informatie, zie op de hoes of de doos
meer
disc die
het
van
u aan
het
spelen
van
de
bent.
Na de weergave
Als de unit niet in gebruik is, verwijder de disc
om de speler uit te schakelen.
en
druk POWER
Opmerkingen
Verplaats
de disc
de DVD
en
Gebruik de
speler niet tijdens de weergave want dit kan
speler beschadigen.
OPEN/CLOSE toets op de afstandsbediening of de
de DVD
DVD speler om de disclade te openen en te sluiten. Duw niet
op de disclade wanneer die in beweging is. Dit kan een defect
veroorzaken van de DVD speler.
Duw de disclade niet
naar
omhoog
en
plaats geen objecten
behalve discs in de disclade want dit kan
een
defect
veroorzaken in de DVD
speler.
Houd de vingers verwijderd van de disclade als die dichtgaat.
Voorzichtig met de vingers van kinderen bij het sluiten van de
disclade omwille van het risico van verwonding.
Als"" op het TV scherm verschijnt terwijl een toets wordt
ingedrukt betekent het dat deze functie niet beschikbaar is op
deze disc.
Sommige operaties
afhangende van de
kunnen verschillen of
beperkt zijn,
DVD disc. Zie op de hoes of de doos
van
de
schermbeveiliging dient ter voorkoming van displayschade.
van de schermbeveiliging verschijnt als u de DVD speler
op de stopmodus zet gedurende ongeveer 5 minuten.
stil
disc.
Schermbeveiliging
De
Het beeld
of
AUTOMATISCHE UITSCHAKELINGSFUNCTIE
De
schermbeveiliging blijft ongeveer 5 minuten ingeschakeld;
speler automatisch uitschakelen.
zal de DVD
daarna
PAGINA 18
BASISFUNCTIES
Basisweergave
Stop weergave
Druk STOP
tijdens
de weergave.
Hervatten weergave
Als de weergave stopt registreert de speler het
op STOP werd gedrukt (RESUME functie).
Druk PLAY
en
punt
de weergave zal hervatten vanaf dit
waar
punt.
123
Opmerkingen
456
789
De hervattingsfunctie zal worden uitgewist
gedrukt in de STOP toestand.
De hervattingsfunctie zal worden uitgewist
uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
0
PLAY
REV SKIP
SKIP
PLAY
FWD SKIP
STOP
ZOOM
SLOW
STOP
SKIP
DISPLAY
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
als STOP wordt
als het toestel wordt
Het openen van de disclade annuleert de hervattingsfunctie.
De hervattingsfunctie is niet beschikbaar op sommige DVD
PAUSE/
discs.
STEP
Stilstaand beeld
Druk PAUSE/STEP
tijdens
(Pause)
de weergave.
DVD
De
speler
wordt in de stilstaand beeld toestand
speler
wordt in de
gezet.
CD
De
pauzetoestand gezet.
Enkelbeeldmontage (alleen
Druk PAUSE/STEP
(Iedere
keer als
opname
Om
u
tijdens
voor
DVD)
de stilstaande weergave.
PAUSE/STEP drukt
gaat het beeld
een
verder.)
terug
te keren
naar
normale weergave, druk
PLAY.
Overslaan
van
vooruit of
delen of
nummers
-
terug (FWD/REV SKIP)
Overslaan
Overslaan vooruit
vooruit
Druk SKIP
Een deel
gedurende
(DVD)
of
ee nummer
iedere keer als de toets wordt
Overslaan
Overslaan
de weergave.
(CD) wordt overgeslaan
ingedrukt.
terug
Druk SKIP
Als de toets
gedurende
keer wordt
de weergave.
ingedrukt tijdens een
deel/nummer, dan keert de speler terug naar de start van
dit deel/nummer. Als de toets opnieuw wordt ingedrukt,
dan wordt iedere keer een deel/nummer overgeslaan.
een
PAGINA 19
BASISFUNCTIES
Basisweergave
Deze functie werkt alleen met DVD.
Om te
scannen
snel vooruit of snel
terug
(Sneloverzicht)
Druk
en
houd SKIP
of
toets
tijdens
de
weergave.
123
FF X2
GG X2
456
789
0
De snelheid vooruit
(terug) is eerst relatief traag. Als de
opnieuw wordt ingedrukt vergroot de snelheid.
(Iedere keer de toets wordt ingedrukt vergroot de snelheid
4 keer.)
PLAY
SKIP
PLAY
toets
SKIP
FWD/REV
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
PAUSE/STEP
SKIP
De snelheid wordt behouden zelfs als de toets wordt
SELECT/ENTER
losgelaten.
Om
terug
te keren
naar
de normale weergave, druk
PLAY.
Opmerkingen
De DVD speler geeft geen geluid weer tijdens het terugdraaien
of vooruit draaien op hoge snelheid van DVD video discs.
Nochtans geeft de DVD speler wel geluid als audio CDs snel
vooruit of
terug
worden
gedraaid.
Vertraagde weergave (DVD)
Druk SLOW F V of V G
De
weergavesnelheid
tijdens
de weergave.
wordt X 1/16
(DVD)
van
de normale
snelheid.
[TV scherm]
VG 1/16
FV1/16
De snelheid
vertraagde weergave is eerst relatief
traag.
opnieuw wordt ingedrukt vergroot de
snelheid. (Iedere keer de toets wordt ingedrukt vergroot
de snelheid 4 keer.)
voor
Als de toets
De snelheid wordt behouden zelfs als de toets wordt
losgelaten.
Om
terug
te keren
naar
de normale weergave, druk
PLAY.
Opmerkingen
Het
geluid
Ondertitels
wordt
geannuleerd gedurende de vertraagde weergave.
verschijnen niet op het scherm tijdens de vertraagde
weergave.
De vertraagde weergave werkt niet
voor
audio CDs.
PAGINA 20
WEERGAVE MET GUI MENU ICONEN
Algemene
informatie
Dit onderdeel behandelt de GUI
informatie tonen
over
menu
GUI
menu
iconen
iconen die disc
Gewone
titel/deel/song, duur van
weergave, audio/ondertiteltaal, hoek en weergave) en
informatie over de speler (herhaling, weergavetoestand,
geheugen, enz.) Sommige iconen tonen alleen de
aangeduide informatie, maar andere laten toe om de
instelling te veranderen.
(nummer
van
procedures
Druk DISPLAY
1
gedurende
weergave
De titelfunctie kan bereikt vanuit de
Druk D/E
2
het
om
.
stoptoestand.
gewenste attribuut
te
selecteren.
Het
een
geselecteerde
geel kader op
attribuut wordt
de GUI
menu
aangeduid
met
iconen.
123
789
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
1
(De
van
GUI
om
het
gewenste instelling
0
Als
nummers
worden
getoond (bvb titelnummer)
gebruikt voor
dan kunnen ook de nummertoetsen
SKIP
de
instelling ipv F/G.
sommige functies zal de instelling onmiddelijk
worden geregistreerd, voor andere moet op
SELECT/ENTER worden gedrukt.
Voor
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
menu
Druk DISPLAY
om
de
menu
iconen uit te
wissen.
iconen
schermen kunnen verschillen al
naargelang
de
discinhoud.)
1
1/5
1
CHAPT
TRACK
TITLE
ALL
0:16:57
1
ENG
D
6CH
OFF
1
16:57
AB
1
STER.
NORM.
NORM.
(DVD GUI)
te
selecteren.
2,3
Voorbeelden
Druk F/G
3
456
(CD GUI)
OFF
(DVD
en
CD
GUI)
WEERGAVE MET GUI MENU ICONEN
Detailbeschrijving
U kan informatie
over een
Druk DISPLAY
van
disc
en
z'n
operationele
menu
DVD GUI
icoon
status zien op het TV scherm.
gedurende
weergave.
[TV scherm]
iedere GUI
FUNCTIE
(Druk D/E
het
om
SELECTIE
gewenste onderwerp
en
huidige titelnummer te tonen
verspringen naar het gewenste
te
selecteren)
Om het
1
te
PAGINA 21
titelnummer.
METHODE
F/G, of
numeriek
SELECT/ENTER
Om het
1
en
te
huidige hoofdstuknummer te tonen
verspringen naar het gewenste hoofdstuknummer.
F/G, of numeriek
SELECT/ENTER
SKIP
Om de
0:16:57
1
ENG
D
en
direct scenes te selecteren door de
Om de
huidige
en
de
instellingen
Om de
en
de
en
huidige
Dolby
en
Druk DISPLAY
CD GUI
F/G,
SUBTITLE
hoeknummer te tonen
F/G,
ANGLE
huidige geluid te tonen (NORMAL,
Logic of Dolby 3 Stereo)
3D
SURROUND,
te veranderen.
instelling
SELECTIE
FUNCTIE
(Druk D/E
en
te
F/G
Pro
Om het
1
AUDIO
te veranderen.
gedurende
weergave.
[TV scherm]
de
SELECT/ENTER
F/G,
de filmmuziek te tonen, de
de hoek te veranderen.
Om het
NORM.
van
huidige ondertiteltaal te tonen
instelling te veranderen.
Om de
1
taal
gewenste tijd.
codeermethode, het kanaalnummer
6CH
OFF
Numeriek
te tonen
verlopen tijd
het
om
gewenste onderwerp
te
selecteren)
F/G, of numeriek
opnamenummer te tonen
huidige
verspringen
naar
het
METHODE
gewenste opnamenummer.
SELECT/ENTER
SKIP
16:57
Om de
verlopen tijd
(alleen
visuele
Om de
STER.
en
huidige
het
Dolby
en
de
weergave)
audio te tonen
gewenste
Om het
NORM.
te tonen
huidige geluid
Pro
Logic
instelling
(STEREO, LINKS, RECHTS)
of
te toenen
Dolby
3
(NORMAL,
3D
SURROUND,
Stereo)
te veranderen.
Opmerkingen
Sommige
DVD discs beschikken niet
over
alle GUI
menu
F/G,
AUDIO
audiokanaal te selecteren.
iconen die hier worden vermeld.
F/G
PAGINA 22
Gebruik
Sommige
GEVORDERDE BEDIENGING
van
titelmenu
film-discs kunnen twee of
bevatten. Als de disc
meer
titels
titelmenu bevat kan de
een
1
Druk TITLE.
Een
lijst
van
titels op de disc wordt
getoond.
TITEL-toets
gebruikt worden om de gewenste
filmtitel te kiezen. (De bedieningsdetails kunnen
afwijken in functie van de gebruikte disc).
Het selecteren van een titel kan, op sommige
DVD-discs, onmogelijk zijn.
PLAY
SKIP
Druk
SKIP
opnieuw
TITLE
om
de weergave te hervatten
voor het eerst werd
vanaf de scene toen TITLE
STOP
gedrukt.
PAUSE/STEP
ZOOM
?
SLOW
SELECT/ENTER
DISPLAY
De weergave hervatten is niet
discs.
mogelijk
voor som
mige
2
2
Druk D/E/F/G
druk SELECT/ENTER of
en
PLAY, of druk op de numerieke
de gewenste titel te selecteren.
toetsen
om
1
De
Gebruik
Sommige
van
geselecteerde
DVD's hebben
unieke menustructuur,
Bijvoorbeeld, DVD's, die
een
genoemd.
geprogrammeerd werden met een complexe inhoud
voorzien geleidemenu's, en DVD's, die opgenomen
1
Druk MENU
gedurende
De beschikbare DVD
en
de
uitgelegd
den
bediening
van
STOP
DISPLAY
Als opnieuw op MENU wordt gedrukt, hervat de
weergave vanaf de scene toen MENU eerst werd
ingedrukt.
PAUSE/STEP
?
SLOW
getoond.
4
gebruikt wordt.
ZOOM
de disc wordt
3
de DVD-menu's sterk
van
deze functie
de weergave.
menu van
2
disc tot disc, wordt hierna
welke basiswerkwijze gevolgd dient te wor-
wanneer
met weergave.
nu
1
werden in meerdere talen, voorzien menu's van het
geluid en van de taal van de ondertiteling. Hoewel de
kunnen verschillen
begint
DVD menu
DVD-menu's
inhoud
titel
SELECT/ENTER
De weergave hervatten is niet
discs.
mogelijk
voor som
mige
2
2
Druk D/E/F/G
en
druk SELECT/ENTER of
PLAY, of druk op de numerieke toetsen
het gewenste onderwerp te selecteren.
1
Het
geselecteerde onderwerp
is
nu
uitgevoerd.
om
PAGINA 23
GEVORDERDE BEDIENGING
Opslaan
in het
geheugen
van
instellingen
Dit
apparaat slaat in het geheugen instellingen
op
voor
DVDs die
je
al hebt bekeken. De
voor
bekeken DVDs
Je kan details
opslaan in het geheugen voor de volgende
afstellingen.
Laatste stoppositie (pagina 18)
TV aspect (pagina 36)
Taal van de ondertitels van disk (pagina 24)
Taal van de audio disk (pagina 24)
Taal van diskmenu (pagina 33)
Hoek (pagina 25)
zes
instellingen blijven in het geheugen aanwezig
je de disk uit de speler haalt of de
speler uitschakelt. Als je een disk oplaadt
waarvan de instellingen al zijn gememorizeerd
zelfs als
dan zal de vraag: "Resume disc from last
position?" op het televisiescherm verschijnen.
Als
je
de disk
begint weer te geven worden
gememorizeerde instellingen
automatisch de
herinnerd.
(Voorwaardelijk geheugen)
1
Opladen
van
DVD die werd
Deze zal
verschijnen
hieronder getoond
?
Indien het scherm
bewogen
het begin
123
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
voor meer
dan 10 seconden niet wordt
dan zal de weergave automatisch starten
van het nummer.
van
bij
Resume disc from
last
456
789
gememorizeerd.
op het televisiescherm zoals
position?
1.No
0
2.Yes
SKIP
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
2
2
Druk F/G
om
"Yes" te selecteren
en
druk
SELECT/ENTER.
De
gememorizeerde instellingen
worden automatisch
herinnerd.
Opmerkingen
De
instellingen zijn opgeslagen
om
het
even
in het
geheugen
voor
gebruik
op
welk moment.
U kunt de
instellingen van maximaal 1 DVD opslaan in het
Als u instellingen opslaat voor meer dan een DVD,
zullen tevoren opgeslagen instellingen op volgorde vervangen
worden door de laatste opgeslagen instellingen. Vervolgens, als
u deze reeds opgeslagen instellingen probeert op te roepen, zult
u de laatste instellingen krijgen die plaats hebben gevonden.
geheugen.
Veranderen
sommige
Dit
van
de audio mode
enz.
is automatisch
voor
disks.
apparaat slaat geen instellingen op in het geheugen indien je
de disk uit de
speler neemt
verschijnt
DVD of titelmenu
of de
speler
uitschakelt
op het scherm.
wanneer
de
PAGINA 24
GEVORDERDE BEDIENGING
Verandering
Het is
een
mogelijk
om
ondertiteltaal
de ondertiteltaal te veranderen
verschillende taal
van
die
geselecteerd bij
oorspronkelijke instelling. (Zie blz 33 voor
Deze operatie werkt alleen bij discs
Druk SUBTITLE
1
gedurende
de weergave.
info.)
meer
die
naar
de
werden
opgenomen met meerdere ondertiteltalen.
OFF
Druk meermaals SUBTITLE tot de
2
1,2
gewenste taal is geselecteerd.
123
Het
Opmerkingen
In
nummer van
de ondertiteltaal
verschijnt.
verandert de ondertiteltaal niet
sommige gevallen
onmiddelijk
de geselecteerde.
Als de disc ondertiteeling in de oorspronkelijke taal verdraagt (een
funktie voor gehoorgestoorden) kan het gebeuren dat de nieuwe
ondertiteling en de ondertiteling in de oorspronkelijke taal mekaar
overlappen op het TV scherm. Schakel de nieuwe ondertiteling uit.
Als de gewenste taal niet is geselecteerd, zelfs niet na meermaals
op de toets te hebben gedrukt, dan is de taal niet beschikbaar op
naar
de disc.
Als het
apparaat wordt ingeschakeld of de disc wordt eruit genomen,
verschijnen ondertitels in de taal die werd geselecteerd bij de
oorspronkelijke instelling. Indien deze taal niet opgenomen is op de
disc, dan verschijnt de prioritaire taal van de disc.
ENG
1
Elimineren
van
ondertitels op het scherm.
Druk meermaals SUBTITLE
stap
om
OFF te selecteren
bij
2.
dan
Verandering
Het is
mogelijk
om
taal
de taal
filmmuziek te veranderen
van
van
filmmuziek
de audio
naar een
?
van
verschillende taal
geselecteerd bij de oorspronkelijke instelling in
het geval van DVD discs. (Zie blz 33 voor meer info.)
Deze operatie werkt alleen bij discs die werden
van
die
DVDDruk
1
Het
AUDIO
gedurende
nummer van
de taal
van
van een
ENG
1
D
6CH
audio CD.
2
gewenste
geselecteerd.
FRE
D
6CH
123
456
?
gewenste
taal niet is
geselecteerd, zelfs
gedrukt, dan
meermaals op de toets te hebben
niet beschikbaar op de disc
niet
apparaat wordt ingeschakeld of de disc wordt
Indien deze taal niet opgenomen is op de disc, dan zal
alleen de taal te horen zijn die beschikbaar is op de disc.
discs hebben dit audio kenmerk niet.
Druk AUDIO
gedurende
de weergave.
na
STER.
is de taal
eruit genomen, dan is de taal die wordt gehoord diegene
die werd geselecteerd bij de oorspronkelijke instelling.
Sommige
CD
1
Opmerkingen
Als het
Druk meermaals AUDIO tot de
taal is
2
1,2
Als de
de filmmuziek
verschijnt.
opgenomen met filmuziek in meerdere talen.
Het is mogelijk om het audiokanaal te wijzigen in het
geval
de weergave.
2
Druk meermaals AUDIO tot de
gewenste sound is geselecteerd.
LEFT
PAGINA 25
GEVORDERDE BEDIENGING
Kijk vanuit andere hoek
Sommige DVDs kunnen scenes inhouden die
tegelijkertijd werden opgenomen vanuit verschillende
hoeken. Bij deze discs kunnen dezelfde scenes
worden bekeken vanuit ieder
hoeken
gebruik
(De opgenomen
disc.)
makend
van
van
die verschillende
Nummer
de ANGLE toets.
hoeken verschillen al
naargelang
Druk ANGLE
1
de
2
de hoek
1
die wordt weergegeven.
Druk meermaals ANGLE tot de
2
1
van
de weergave.
gedurende
hoek is
3
gewenste
geselecteerd.
2
Als referentie
?
De ANGLE indicator zal flitsen in het DVD venster
bij
scenes die werden opgenomen vanuit verschillende
hoeken om aan te duiden dat de scene vanuit een
andere hoek kan worden bekeken.
?
De hoeknummer kan vooraf worden
zodat de hoek zal veranderen
1,2
123
nummer wanneer
Deze
Produceren
Dit
apparaat kan
van
een
geprogrammeerd
geselecteerde
het
de ANGLE indicator flitst.
Opmerkingen
456
789
naar
0
functie
geldt
alleen
discs
voor
met
scenes
opgenomen vanuit verschillende hoeken.
3D SURROUND effect
3D Surround effect
(3-dimensionele geluidsweergave) produceren met
3D Surround Sound technologie. Deze simuleert
multi-kanaal audioweergave met twee gewone stereo
luidsprekers ipv met vijf of meer luidsprekers die
normaal nodig zijn om multi-kanaal audio te beluisteren
vanaf een huisapparaat. Dit kenmerk werkt met DVD
discs gecodeerd met Dolby Pro Logic en Dolby Digital.
1
Premere DISPLAY durante la
2
Druk op D/E
om
riproduzione.
NORM te selecteren.
NORM.
3
Druk
herhaaldelijk op F/G tot het
gewenste geluid is geselecteerd.
Ogni volta che viene premuto questo
pulsante, cambia il display dello schermo
TV:
3D SUR
123
3
PL
OF
OF
456
Opmerkingen
789
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
1
DISPLAY
0
Dit 3D Surround effect is niet beschikbaar op
discs, bvb deze opgenomen in mono.
SKIP
Schakel de surround sound
de TV
van
effects uit als dit 3D surround effect in
PAUSE/STEP
en
sommige
DVD
andere surround
gebruik
is.
Voor het beste 3D Surround effect met slechts twee
SELECT/ENTER
luidsprekers
is het
aangeraden
om
de twee
luidsprekers
ongeveer 2 tot 2.5m te scheiden. De luisterpositie moet 2 tot
2.5m van de luidsprekers verwijderd zijn.
2,3
Dolby
Pro
van een
Dolby
naar
Logic
zal slechts vertonen
gedurende
het
afspelen
disk met 2 kanalen audio formaat.
3 Stereo zal vertonen als
None kiest in de 5.1
u
de achterkant
Luidspreker Setup
luidspreker
menu.
PAGINA 26
GEVORDERDE BEDIENGING
Herhaling
Opnieuw kijken (luisteren)
Druk REPEAT
gedurende
de weergave.
Iedere keer als deze toets wordt
ingedrukt verandert
getoond en de disc
(DVD) of een opname
het TV scherm zoals onder wordt
herhaalt
hoofdstuk of titel
een
Herhaling van onderdelen tussen twee
specifieke punten (A-B herhaling)
Druk A-B
1
(CD).
gaan
gedurende de weergave
herhaling moet van start
de
wanneer
(A).
A*
?
DVD
?" OFF"
Herhaling van
huidig hoofdstuk
Herhaling
van
titel
kan
geselecteerd
door CLEAR in te
drukken.
CHAPT
Druk A-B
2
TITLE
wanneer
Annulering van de herhaling
(normale weergave)
gedurende de weergave
herhaling moet eindigen (B).
de
OFF
AB
?CD
Herhaling
B begint.
Herhaling
huidige opname
van
Herhaling
van
de selectie tussen de
punten A
en
TRACK
van
Om
gans de disc
ALL
terug
te keren
naar
normale weergave
Druk A-B een keer, "OFF" wordt
Annulering van de herhaling
(normale weergave)
getoond.
OFF
OFF
Opmerkingen
Genieten
van
programmaherhaling (CD)
Als REPEAT wordt
dan werkt de
ingedrukt tijdens
herhaling als volgt.
een
programma,
Herhaling functioneert alleen voor discs die de afgelopen
speeltijd vertonen in het DVD venster gedurende de
weergave.
Herhaling
Herhaling van de huidige
geprogrammeerde
opname
A-B
TRACK
juist
herhaling
werkt alleen
voor een
alle
ALL
programmas
Annulering van de herhaling
(programmaweergave)
Terugkeer
naar
sommige
DVD titel of
Sommige ondertitels die zijn opgenomen
verschijnen misschien niet (DVD).
van
voor
OFF
normale weergave
Druk meermaal REPEAT tot "OFF"
een
CD
opname.
A of B
Herhaling
functioneert eventueel niet
DVDs.
verschijnt.
rond de
punten
PAGINA 27
GEVORDERDE BEDIENGING
Opslaan
merkers in
geheugen
om
Het opslaan van een MARKER in het DVD
geheugen is net als een teken maken op een
bladzijde in een boek. Het laat u toe om snel
terug
te keren
naar om
het
even
welk
te
opnieuw
punt op de
bekijken (beluisteren)
Opslaan
van een
merker in het
geheugen
Druk MARKER
gedurende de weergave op
beginpunt
opnieuw zal worden
bekeken (of beluisterd).
1
van
disc.
het
waaraf
1/5
Geeft
aan
Een totaal
dat "1/5" in het
van
zit.
geheugen
5 merkers kan in het
geheugen
worden
opgenomen.
Herinneren/Uitwissen
SEARCH
MARKER
Druk SEARCH
2
van
gedurende
merker
de weergave.
123
456
789
0
PLAY
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
D/E/F/G
Maker
Maker
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Maker
Maker
Present
Picture 4
Picture 5
Picture
SKIP
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
SELECT/
Druk D/E/F/G
3
moet
ENTER
toets
Maker
CLEAR
om
de merker te selecteren die
herinnerd/uitgewist.
Druk PLAY of SELECT/ENTER
4
te herinneren of druk CLEAR
om een
om een
merker
merker
uit te wissen.
Geef
hervatting vanaf
geselecteerde marker
uitgewist.
De
"Huidig
het
punt dat overeenkomt
of de
geselecteerde
beeld" wordt niet
met de
merker wordt
uitgewist.
Opmerkingen
Deze operaties gelden alleen voor discs die de afgelopen
speeltijd vertonen in het DVD venster gedurende de weergave
bij het stopzetten.
Sommige ondertitels opgenomen rond de merker verschijnen
misschien niet (DVD).
Alle merkers worden uitgewist als het apparaat wordt
uitgeschakeld of de disc wordt verwijderd en als de TV Aspect
mode wordt gewijzigd in de SETUP menu.
De merker wordt niet opgeslagen als de DVD of titelmenu
verschijnt op het TV scherm.
of
PAGINA 28
GEVORDERDE BEDIENGING
Zoom
Het zoomkenmerk laat
IN"
u
toe
om
in te
het beeld op het scherm te
of 16 keer (X16) z'n normale
en
(X4)
PLAY
SKIP
zoomen
vergroten
"ZOOM-
tot 4 keer
1
Druk ZOOM
weergave of
afmeting.
1, 3
ZOOM
SLOW
ISPLAY
van
wordt
dan
het beeld
ingedrukt
verdwijnt
de kader.
Iedere druk op de ZOOM toets verandert het TV
scherm in de linkse sekwentie.
?
STOP
De vierkante kader zal in het centrum
verschijnen. Indien geen enkele toets
gedurende de volgende 10 seconden
?
SKIP
gedurende de normale
bij stilstaande weergave.
PAUSE/STEP
SELECT/ENTE
Het
vergrotingsniveau verschijnt in de rechter
van het zoomgebied.
Bij het drukken op de D/E/F/G toetsen
verandert het zoompunt.
?
bovenhoek
SLOW
DISPLAY
SELECT/ENTER
2
2
Druk SELECT/ENTER.
Het
geselecteerde kader verschijnt
afmeting op het TV scherm.
3
in
volledige
Om gewone weergave te hervatten
Druk ZOOM
opnieuw
om
de
zoom
te annuleren
de gewone weergave of stilstaand beeld te
hervatten.
en
X4
X16
Opmerkingen
(X4)
(X16)
Sommige
(Normal)
discs werken misschien niet met dit
zoomkenmerk.
De
zoom
functioneert niet
voor
subtitels of
menus van
DVD video discs.
Weergave
Opmerking:
DVD
niet
in
willekeurige volgorde
Deze functie werkt alleen met karaoke
Willekeurige
weergave
(DVD)
met audio CD discs. Willekeur funcitoneert
en
voor
1
DVD films.
Druk RANDOM
De DVD
U kan titels, opnamen in willekeurige volgorde
weergeven. De DVD speler selecteert de titels
DVD video karaoke disc automatisch
willekeurige volgorde
en
geeft
gedurende
stilstand.
start de weergave in
willekeurige
volgorde.
van een
ze
speler
in
Als u RANDOM indrukt gedurende de normale
weergave zal de DVD speler willekeurig een
andere titel kiezen en die onmiddelijk beginnen
weer.
weergeven.
2
Druk RANDOM
om
de normale weergave
te hervatten.
De RANDOM indicator in het DVD venster
1,2
123
verdwijnt.
Willekeurige
De DVD
weergave
speler geeft
(CD)
de opnamen
weer
in
willekeurige
volgorde.
1
Druk RANDOM
Het scherm
voor
gedurende
willekeurige
stilstand.
weergave
verschijnt
op het TV scherm.
Als
Opmerkingen
Voor
sommige
misschien niet
Als
u
de SKIP
discs is de
willekeurige
RANDOM indrukt
mogelijk.
toets
beginnen
weergave
2
gedurende
de
willekeurige
weergave indrukt dan gaat de DVD speler willekeurig
naar een andere opname begint met de weergave
daarvan.
u
gedurende
de normale
weergave zal de DVD speler willekeurig een
andere opname kiezen en die onmiddelijk
weergeven.
Druk RANDOM
willekeurige
gedurende
weergave
weergave te hervatten.
om
de
de normale
De RANDOM indicator in het DVD venster
verdwijnt.
PAGINA 29
GEVORDERDE BEDIENGING
Geprogrammeerde weergave
De
in
speler geeft
volgorde
een
de opnamen van de disc
door u bepaalt.
weer
1
Opmerking: De programmeerfunctie is enkel
mogelijk voor audio CDs. De functie werkt niet
voor
Druk PROGRAM
gedurende
weergave of
stilstand.
Het scherm
verschijnt
geprogrammeerde
voor
weergave
op het TV scherm.
DVD film discs.
Program
Step
1
Total Time
00:00
Clear All
?
1
123
456
789
3
2
0
Om het venster te verlaten, druk PLAY of PROGRAM.
Druk D/E/F/G
toets(en)
en
het
om
druk op de numerieke
gewenste opnamenummer
te
selecteren.
SKIP
PLAY
SKIP
Program
STOP
ZOOM
DISPLAY
SLOW
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
3
Step
11
5
9
Total Time 08:32
3
2
Clear All
?
?
Herhaal stap 2 om een andere opname te selecteren.
Tot 20 opnamen kunnen worden geprogrammeerd.
3
Druk PLAY of SELECT-ENTER
om
het scherm
te verlaten.
De geselecteerde opname wordt opgeslagen in het
geheugen en de weergave ervan begint nu in de
geprogrammeerde volgorde.
Als
u
PROGRAM indrukt
worden de
geselecteerde
Na de weergave
van
alle
om
het scherm te verlaten
opnames niet
gememorizeerd.
geprogrammeerde
opnames
Stopt
de weergave.
Uitwissen
het programma
van
Om programmas
Druk D/E/F/G
om
het
een na een
ongewenste
uit te wissen
nummer
te selecteren
en
druk daarna CLEAR.
Om alle programmas uit te wissen
Druk D/E/F/G
om
"Clear All" te selecteren
en
druk
SELECT/ENTER. Druk PLAY of SELECT/ENTER
scherm te verlaten. Als
u
PROGRAM indrukt
te verlaten dan worden de programmas niet
om
om
het
het scherm
uitgewist. (De
programmas worden ook uitgewist als het toestel wordt
uitgeschakeld of de disc wordt verwijderd.)
PAGINA 30
GEVORDERDE BEDIENGING
met MP3
Weergave
Weergaven
Opladen
1
789
PLAY
SKIP
De MP3
0
MP3 disk.
van
verschijnt.
menu
4
SKIP
MP3 bestand
van een
MP3
Program
ABCD
STOP
PAUSE/STEP
ZOOM
MP3-1
SLOW
SELECT/ENTER
DISPLAY
MP3-2
MP3-3
2,4
MP3-4
MP3-5
MP3-6
2,3
MP3-7
MP3-8
MP3-9
Clear All
Druk op de D/E toetsen om de directory te
selecteren waar je de MP3 bestanden hebt staan
2
die
je
wenst
weer
te geven
druk dan
en
SELECT/ENTER.
MP3
Program
MP3-1
..
Opmerkingen
TRACK_1
TRACK_2
De
in
directory en
het Engels.
Indien
er een
bestandsnaam kan alleen vertoond
TRACK_4
code is die
een
wordt het
Dit
onmogelijk
die onderlijnd
vertoond
TRACK_6
(
_
)
MP3 bestand
vertoond met de
directory
naam.
256 bestanden per disk
Een disk met meer dan 256 opgenomen
Druk op de D/E toets
bestand te selecteren
3
directory
bestanden kan niet
afgespeeld worden.
toegestane diepte van een genestelde
De maximale
folder is 50.
Het diskformaat is uitsluitend
ISO99660.
Als
met
geselecteerde
disk.
Program
TRACK_2
TRACK_3
TRACK_4
TRACK_5
TRACK_6
TRACK_7
enkelsessie opname, moet het eerste nummer een
mp3 bestand zijn.
Als er zich geen mp3 bestand bij het eerste nummer
bevindt, zal het mp3 bestand niet afspelen. Als
mp3 bestand wil afspelen, dient u alle gegeven
TRACK_8
Indien
u een
van
nieuwe disk te
Indien er reeds databestanden in de CD-R disk zijn
die geen mp3 bestanden zijn, gebruik dan een
nieuwe disk. Maar als het om een CD-RW disk gaat,
dan kunt u evengoed de reeds opgenomen disk
gebruiken.
Indien je een ander bestand selecteert
drukken op D/E tijdens de weergave,
na
weergave
?
dan wordt het
5 seconden
gespeeld.
Indien je een directory selecteert door te drukken op
D/E tijdens de weergave, dan stopt de weergave na
terug
te keren
naar
de
Druk SELECT/ENTER of PLAY
4
Voor
door te
wenst
je
Clear All
vorige
menu,
druk dan op de RETURN toets.
gebruiken.
5 seconden.
gewenste MP3
de
..
"Easy-CD Creator" te gebruiken, hetgeen
ISO9660 systeembestanden kan creeren. Bij een
nieuwe bestand automatisch
het
van
TRACK_1
om
een
je
om
MP3-1
mp3
de disk te formatteren of
op
MP3
compatibel
bestand opneemt met software die
geen SYSTEEM BESTAND kan genereren, bij
voorbeeld "Direct-CD", zal het mp3 bestand niet
kunnen worden afgespeeld. Daarom raden we u aan
u een
Clear All
inhoudt, dan
apparaat kan maximaal
afspelen.
TRACK_7
TRACK_8
directory geen
""
TRACK_5
kan worden
weergegeven, dan wordt
ipv in het Engels.
Indien
TRACK_3
?
om
de
bestand te starten.
referentie
Druk SKIP
te
?
je
van een
of SKIP
spelen tijdens
om
het
volgende
of
vorige
bestand
de weergave.
Druk TITLE om over te gaan naar de eerste bladzijde van de
huidige directory tijdens de weergave en druk opnieuw TITLE
om de volgende bladzijde te bereiken binnen de 5 seconden.
Druk MENU om de Root Directory te bereiken tijdens de
weergave.
GEVORDERDE BEDIENGING
PAGINA 31
met MP3
Weergave
Programmeren
van
weergave
van een
MP3
bestand
1
3
123
456
789
4
2
Volg
de
stappen
Selecteer
met
1
en
2
MP3 bestand
een
de
van
vorige pagina.
te programmeren
om
D/E.
0
MP3
Program
MP3-1
PLAY
SKIP
SKIP
..
TRACK_1
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
TRACK_2
PAUSE/STEP
TRACK_3
TRACK_4
SELECT/ENTER
TRACK_5
4
TRACK_6
TRACK_7
TRACK_8
2,4
3
Clear All
Druk op de PROGRAM toets om een MP3
bestand aan de programmalijst toe te voegen.
MP3
Program
MP3-1
TRACK_2
TRACK_7
..
Programmeren
van
weergave
van een
MP3 bestand
TRACK_1
TRACK_6
TRACK_2
TRACK_9
TRACK_3
Als
je een keer op de REPEAT toets drukt
de weergave zal het huidige MP3 bestand
herhaaldelijk spelen.
Als je twee keer op de
TRACK_4
tijdens
TRACK_5
TRACK_6
TRACK_7
REPEAT toets drukt
de weergave zullen alle MP3 bestanden
programmalijst herhaaldelijk spelen.
Als je drie keer op de REPEAT toets
herhaalde weergave worden
van
de
?
Herhaal de
stappen
2
3
--
drukt zal de
?
Tot 60 bestanden kunnen
stopgezet.
TRACK_2
TRACK_2
TRACK_7
TRACK_7
TRACK_6
TRACK_6
TRACK_9
TRACK_9
om een
andere track te
selecteren.
4
Program
Program
Clear All
TRACK_8
tijdens
Druk G toets
bestand
en
PLAY toets
en
geprogrammeerd.
selecteer het
gewenste MP3
druk op de SELECT/ENTER of
om weer
te geven.
MP3
Program
MP3-1
TRACK_2
TRACK_7
..
TRACK_6
TRACK_2
TRACK_9
TRACK_3
Clear All
Clear All
TRACK_1
TRACK_4
TRACK_5
TRACK_6
HERHAAL
Uitwissen
Om
van
TRACK_7
symbool
het programma
een voor een
op het programma uit
Druk op de F toets als
te wissen
Druk D/E/F/G
om
het
ongewenste MP3 bestand
op de programmalijst te selecteren
CLEAR.
en
druk daarna
Om al de programmas uit te wissen
Druk D/E/F/G
Clear All
TRACK_8
om
"Clear All" te selecteren
daarna SELECT/ENTER.
en
druk
Na weergave
van
Weergave stopt.
alle
je
de hoofdmenu wil bereiken.
geprogrammeerde
tracks
PAGINA 32
Gewone
AANVANGSINSTELLINGEN
procedures
voor
aanvangsinstellingen
Eens de
aanvangsinstellingen zijn beeindigd kan
speler altijd worden bediend onder
verschillende omstandigheden (vooral met DVD
discs).
Zelfs wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld
blijven de instellingen behouden in het
geheugen, tot ze worden gewijzigd.
Gewone
de DVD
1
procedures
Druk SETUP
De SETUP
voor
aanvangsinstellingen
weergave of stilstand.
gedurende
menu
wordt
getoond.
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Spanish
TV
Italian
Aspect
Menu
Chinese
Language
Polish
Digital
5.1
Audio
Output
Hungarian
Speaker Setup
Russian
Other------------
Others
2
123
456
789
SKIP
PLAY
Druk D/E
ZOOM
SLOW
DISPLAY
het
gewenste onderwerp
Het scherm zal de huidige instelling tonen voor
geselecteerde onderwerp en de alternatieve
instelling(en).
0
te
het
SKIP
?
STOP
om
selecteren.
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
?
?
3
?
?
?
2,3
?
?
?
?
1
3
Disc Audio
(zie blz. 33)
(zie blz. 33)
Disc Menu (zie blz. 33)
Rating (zie blz. 34)
Password (zie blz. 35)
TV Aspect (zie blz. 36)
Menu Language (zie blz. 37)
Others (DRC/Pseudo PAL/Vocal) (zie blz.38)
Digital Audio Output (zie blz. 39)
5.1 Speaker Setup (zie blz. 40)
Disc Subtitle
Druk G
en
instelling
daarna L D/E
Te selecteren
om
en
de
gewenste
druk
SELECT/ENTER.
?
Sommige onderwerpen vereisen bijkomende
stappen. (Zie de overeenkomstige bladzijden.)
Als het alternatieve
scherm
terug
naar
Om de SETUP
onderwerp
is
geselecteerd keert het
aanvangsinstellingen.
het venster met de
menu
te verlaten
Druk SETUP, RETURN of PLAY.
PAGINA 33
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
van
Deze functie dient
om
disc talen
de audio
opnametaal
selecteren, of de ondertitelingstaal
en
titelmenus of DVD
zal
worden
Als
voor
u een
menus
die
altijd
te
de taal in
Druk D/E in het
1
instellingsscherm
Audio" te selecteren
gebruikt
en
om
"Disc
druk daarna G.
iedere disc die wordt weergegeven.
DVD video disc
weergeeft dan toont
de gepreselecteerde
DVD
speler automatisch
ondertitelingstaal indien deze
inbegrepen.
de
in de disc is
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Spanish
TV
Italian
Aspect
Menu
Language
Chinese
Polish
Digital
5.1
Audio
Speaker Setup
Druk D/E
Hungarian
Russian
Other------------
Others
2
Output
selecteer de
en
gewenste taal
en
druk daarna SELECT/ENTER.
123
oorspronkelijke taal van iedere disc wordt
geselecteerd.
English : Engels wordt geselecteerd.
Other :
Een andere taal kan geselecteerd. U kan een
taalcode van 4 cijfers indrukken. (Zie de taalcodes
Original
456
789
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
0
SKIP
op blz. 41 Druk CLEAR als
is ingedrukt.)
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
:De
2
1,2
De "Disc Subtitle"
en
een
"Disc Menu" worden
verkeerde taalcode
geselecteerd
met
dezelfde methode.
Opmerking
Als de taal die werd
de
originele
taal
geselecteerd niet beschikbaar is,
de disc geselecteerd.
voor
dan wordt
PAGINA 34
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
van
classificatie
en
Deze functie dient
voor
kinderen
om bepaalde DVDs die
geschikt zijn, te verbieden.
wachtwoord
niet
Sommige DVD discs houden een
beperkingsniveau in. Dit geeft de ouders de
mogelijkheid om scenes te verwijderen of de
van
van
classificatie
Druk D/E in het
1
om
(alleen
instellingsscherm (SETUP)
te selecteren
"Rating"
DVD)
voor
en
druk daarna G.
discs door kinderen te
weergave
voorkomen. DVD
een
Selecteren
spelers zijn uitgerust
wachtwoord dat dient
om
met
Disc Audio
8
Disc Subtitle
7
te voorkomen
dat kinderen de classificatie veranderen.
Disc Menu
6
Rating
5
Password
4
TV
3
Aspect
Menu
Language
2
1
Audio
Digital
5.1
Output
Unlock
Speaker Setup
Others
123
789
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
Druk D/E
2
456
0
SKIP
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
om
selecteren
2
het
en
gewenste niveau
Disc Audio
8
Blocked
Disc Subtitle
7
Blocked
Disc Menu
6
Rating
5
Password
4
TV
3
Aspect
Menu
te
druk daarna SELECT/ENTER.
Language
2
1
Digital
1,2
5.1
Audio
Output
Unlock
Speaker Setup
Others
U kan geen DVD video discs weergeven die hoger staan
geclassificeerd dan het niveau dat u selecteerde, behalve
u de hoofdgrendel functie annuleert. Bijvoorbeeld: als u
niveau 7 selecteert, dan kunnen discs met een hogere
classificatie dan 7 niet worden weergegeven omdat
als
ze
geblokkeerd zijn.
Als
u
het niveau verandert
en
het wachtwoord intikt, dan
wordt de weergave van alle DVDs met classificatie hoger dan
uw selectie geblokkeerd, tenzij het juiste wachtwoord
opnieuw
wordt
ingetikt. Bijvoorbeeld:
als
u
verandert
naar
niveau "5", dan zal de DVD speler geen discs weergeven met
classificatie "6", "7" of "8", tenzij het juiste wachtwoord wordt
ingetikt
op de
afstandsbediening.
PAGINA 35
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
van
classificatie
en
wachtwoord
Instellen wachtwoord
Als
u
er een
"wachtwoord"
van
weergave van discs met
voorkomen.
1
123
2,3
(alleen
het classificatieniveau verandert
Druk E in het
lager, moet
cijfers worden gegeven om de
een hogere classificatie te
instellingsscherm (SETUP)
Disc Subtitle
0
en
om
druk daarna G.
NEW
Disc Audio
789
DVD)
"7" of
4
"Password" te selecteren
456
voor
naar
------------
Disc Menu
Rating
PLAY
SKIP
SKIP
Password
TV
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
PAUSE/STEP
Aspect
Menu
SELECT/ENTER
Audio
Digital
2,3
1
Language
5.1
Output
Speaker Setup
Others
2
Geef wachtwoord van 4
daarna SELECT/ENTER.
Bijvoorbeeld : 1234
Vergeet uw wachtwoord
3
Druk wachtwoord
cijfers
instelling
is
nu
druk
later niet.
4
van
cijfers opnieuw
druk daarna SELECT/ENTER
controleren.
De
en
om
en
te
beeindigd.
De classificatie is geblokkeerd. Discs met een classificatie
hoger dan de ingestelde kunnen niet worden weergegeven,
tenzij het juiste wachtwoord wordt ingetikt.
Veranderen/uitwissen
in het
1
van een
geheugen
Druk E in het
instellingsscherm (SETUP)
"Password" te selecteren
Uitwissen
Als
u
van
wachtwoord met 4
cijfers
2
wachtwoord
Geef wachtwoord
en
en
om
druk daarna G.
druk daarna
SELECT/ENTER.
het wachtwoord vergeet, volg dan de volom het huidige wachtwoord uit te
gende procedure
wissen.
Disc Audio
Change
Disc Subtitle
Clear
Disc Menu
Rating
In het SETUP scherm
1
Druk E
om
Password
het "Password"
onderwerp
TV
te
Aspect
Menu
Language
selecteren.
Digital
2
Tik het nummer met 6 cijfers "210499"
druk daarna SELECT/ENTER.
Het wachtwoord
3
Tik
een
van
4
cijfers
is
nu
uitgewist.
nieuw wachtwoord in
Zie onderdeel "Instellen wachtwoord" op de
rechterkant van deze bladzijde.
5.1
en
Audio
Output
Speaker Setup
Others
3
Om
uw
wachtwoord te veranderen of uit te
wissen, druk D/E
selecteren
en
om
"Change"
of "Clear" te
druk daarna SELECT/ENTER.
Om classificatie/wachtwoord te veranderen,
de stappen op blz. 34-35.
opnieuw
volg
PAGINA 36
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
Selecteer het
uw
van
TV scherm
gepaste schermtype al naargelang
TV set: conventionele
of breedscherm
1
schermafmetingen (4:3)
Druk D/E in het
"TV
(16:9).
instellingsscherm (SETUP)
te selecteren
Aspect"
en
om
druk daarna G.
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
Password
TV
Aspect
Menu
Language
123
456
Audio
Digital
5.1
789
0
Output
Speaker Setup
Others
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
SKIP
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
2
2
Druk D/E
1,2
het
om
selecteren
gewenste scherm
te
druk daarna SELECT/ENTER.
en
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
Password
TV
Aspect
Menu
Language
Digital
5.1
Audio
Output
Speaker Setup
Others
4:3 Letterbox
: als de video niet in de Pan & Scan stijl is
geformateerd, wordt die weergegeven in de letterbox stijl
(een zwarte streep verschijnt aan de boven- en onderkant
van het scherm).
4:3 Panscan
: Selecteer dit formaat als een gewone TV is
Het videomateriaal dat in de Pan & Scan stijl is
aangesloten.
geformateerd, wordt weergegeven
rechterkant zijn weggesneden).
16:9 Wide
4:3 Letterbox
:
Geselecteerd
wanneer een
aangesloten. Weergegeven
Cut Off
in die
Ieder scherm toont
een
voorbeeld
dat wordt weergegeven op
(Deze instelling heeft geen
4:3 Panscan
op het gewone
16:9 Wide
scherm.)
een
linker
en
breedscherm TV is
in "FULL".
TV met breedscherm op "FULL" in te
*
stijl (de
(Het is
stellen.)
voor
ook
nodig
de
het videomateriaal
breedscherm TV.
nadelige gevolgen
voor
videos
PAGINA 37
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
van
menutaal
Deze functie selecteert de taal
en
voor
DVD
menus
toont de taal op het TV scherm.
1
Druk D/E in het
"Menu
instellingsscherm (SETUP) om
Language" te selecteren en druk daarna G.
Disc Audio
English
Disc Subtitle
Spanish
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Italian
TV
123
Aspect
Menu
Language
456
Digital
789
SKIP
PLAY
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
1,2
0
5.1
Audio
Output
Speaker Setup
Others
SKIP
PAUSE/STEP
SELECT/ENTER
2
2
Druk D/E
en
om
de
gewenste taal
te selecteren
druk daarna SELECT/ENTER.
Disc Audio
English
Disc Subtitle
Spanish
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Italian
TV
Aspect
Menu
Language
Digital
5.1
Audio
Output
Speaker Setup
Others
PAGE 38
INITIAL SETTINGS
Overige (DRC/Pseudo PAL/Vocal)
U kunt de
instellingen
voor
DRC, Pseudo PAL
en
Vocal veranderen.
1
Op het SETUP scherm, druk op D/E om
"Overige" te selecteren en dan op G.
DRC Off
Disc Audio
Disc Subtitle
Pseudo PAL On
Disc Menu
Vocal On
Rating
Password
TV
Aspect
Menu
123
Language
Digital
5.1
456
Audio
Output
Speaker Setup
Others
789
SKIP
PLAY
0
SKIP
STOP
2
PAUSE/STEP
ZOOM
SLOW
SELECT/ENTER
DISPLAY
Druk op D/E om de gewenste items te
selecteren en druk daarna op
SELECT/ENTER.
2
l
1,2
DRC
(Dynamic Range Compression)
On:
Selecteer deze
On/Off
optie om de functie Dynamic
Range Compression aan te schakelen zodat
dialogen zelfs op laag volume duidelijk te
verstaan blijven.
Off:
Selecteer deze
optie
Range Compression
muziekstuk uit te
de functie
om
Dynamisch
uit te schakelen
precies
voeren
de
en
het
zoals het
was
gecreeerd.
l
Pseudo PAL On/Off
On:
Afhankelijk van de disk, kan een NTSC DVD
disk afspelen met het PAL kleursysteem van
het
televisietoestel.
Off:
Een NTSC DVD disk kan niet
afgespeeld
kleursysteem van het
den met het PAL
wor
televisietoestel.
l
Vocal On/Off
Alleen aanzetten
voor
het
afspelen
van een
multi-kanaal karaoke DVD. De karaoke kanalen op de
disk zullen mengen in een normaal stereo geluid.
Informatie
over
DRC
(Dynamic Range Compression)
Met het DVD formaat heeft
muziekstuk
u
de
mogelijkheid
om
het
programma te horen met de meest
realistisch mogelijk uitvoering, dankzij de
van een
nauwkeurig en
digitale audiotechnologie. Desondanks, wilt u misschien
het dynamisch bereik van de audio uitgang (het verschil
tussen het hoogste en het laagste volume) wat
comprimeren, zodat u naar een film op een lagere
volumen kunt luisteren zonder dat de dialogen
onbegrijpelijk worden.
Notes
De DRC functie werkt alleen
opgenomen
Dolby Digital
tijdens
het
afspelen
van
disk's.
Afhankelijk van de DVD disk, kan het niveau van het dynamisch
bereikscompressie (DRC) varieren.
Sluit, voor het afspelen van karaoke, geschikte audioapparatuur
aan, zoals een versterker, op de DVD videospeler.
De Pseudo PAL kan weergegeven worden als de SYSTEM
selector op het achterpaneel op PALmodus is ingeschakeld.
Als zich problemen voordoen tijdens het afspelen van een
NTSC
disk, schakel "Pseudo PAL"
Het beeld kan
gestroomd
televisietoestel
wanneer
aangeschakeld
is.
worden
aan.
volgens
het
type
de modus "Pseudo PAL"
PAGINA 39
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
digitale
van
audio
uitgang
Ledere disc heeft een aantal opties aan audio
uitgangen. Stel de digitale audio uitgang van de
speler in al naargelang het type van audio
systeem dat in gebruik is.
Druk D/E in het
1
om
"Digital
instellingsscherm (SETUP)
Output" te selecteren en
Audio
druk daarna G.
Disc Audio
DOLBY
DIGITAL
Disc Subtitle
Stream/PCM
Disc Menu
PCM
/PCM
Rating
Password
TV
123
5.1
789
SKIP
STOP
ZOOM
SLOW
DISPLAY
Language
Audio
Digital
456
PLAY
Aspect
Menu
0
Output
Speaker Setup
Others
SKIP
SELECT/ENTER
Druk D/E
2
PAUSE/STEP
om
selecteren
2
1,2
en
de
gewenste uitgang
te
druk daarna SELECT/ENTER.
Disc Audio
DOLBY
DIGITAL
Disc Subtitle
Stream/PCM
Disc Menu
PCM
/PCM
Rating
Password
TV
Aspect
Menu
Language
Digital
5.1
Audio
Output
Speaker Setup
Others
DOLBY DIGITAL/PCM: Selecteer "DOLBY DIGITAL/PCM"
als
een
actieve
decoder, of
Digital
een
digitale uitgang
versterker of
is voorzien in de
een
ander
Dolby Digital
met Dolby
apparaat
decoder.
Stream/PCM: Selecteer "Stream/PCM" als
digitale uitgang
is voorzien
met DTS
apparaat
bij
een
een
versterker of
actieve
een
decoder, Dolby Digital decoder
ander
en
MPEG
decoder.
PCM: Selecteer "PCM" als
voorzien
UITGANG
Weergave
Disc
Stream/PCM
Dolby Digital/
bij
lineale PCM
PCM
(of
een
versterker of
een
actieve
een
ander
MD recorder, of DAT
digitale uitgang
apparaat
is
met alleen
deck).
only
PCM
96 kHz
PCM
PCM
DTS bit Stream
Geen
PCM
Opmerkingen
Lineaal PCM
DVD
DTS DVD
Als de
uitgang
Geen
uitgang
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DVD
bit Stream
bit Stream
MPEG DVD
MPEG bit Stream
PCM
PCM
Audio CD
PCM
PCM
PCM
DTS Audio CD
DTS bit Stream
DTS bit Stream
DTS bit Stream
digitale
audio
uitgang
van
de
speler
niet wordt
gebruikt,
selecteer dan geen enkele van de opties.
Als een actieve digitale uitgang wordt geleverd
of
een
ander
bij een ontvanger
apparaat zonder de overeenkomstige digitale
decodeercapaciteit kan het gebeuren dat een zeer luid lawaai
verkregen dat de luidsprekers permanent kan
beschadigen.
De DTS DVD geluidsdisc wordt alleen weergegeven als de DVD
speler is aangesloten op een ontvanger met een DTS decoder.
wordt
PAGINA 40
AANVANGSINSTELLINGEN
Selecteren
van
luidspreker
1
scherm, druk D/E
In het SETUP
te selecteren
Speaker Setup"
DISPLAY
"5.1
om
druk dan op G.
en
SELECT/ENTER
Luidspreker voorzijde
(L/R)
Disc Audio
Disc Subtitle
R
Middenste
R
luidspreker
Disc Menu
1,2
Lagetonenluidspreker
Rating
Rear L
Password
Volume:
TV
Size
:
Delay
:
Aspect
Menu
Language
dB
Luidspreker achterzijde
Large
driedimensionele
ms
weergave
(L/R)
Test
Digital
5.1
Audio
Return
Output
Speaker Setup
Others
2
Druk F/G
en
om
de
gewenste luidspreker te selecteren
druk D/E/F/G
de
om
opties
te
regelen.
Disc Audio
Disc Subtitle
Opmerkingen
Plaats de middenste of achterste
verder
van
de
R
R
Disc Menu
luisterpositie
luidsprekers
niet
dan de voorste
luidsprekers.
Rating
Rear L
Password
Volume:
TV
Size
:
Large
Delay
:
2ms
Aspect
Menu
De testtoon komt niet uit de
Language
0 dB
Test
lagetonenluidspreker.
Digital
5.1
Audio
Return
Output
Speaker Setup
Others
Volume: Druk F/G
uitgangsniveau van de
geselecteerde luidspreker te regelen. (-6dB 0dB)
Size: Druk F/G om een modus in te stellen (Large,
Small, None)
Als je het systeem hebt aangesloten op een luidspreker
met een lage frequentie van 100Hz of minder, selecteer
"Large".
Als je het systeem hebt aangesloten op een luidspreker
zonder lage frequentie van 100Hz of minder, selecteer
"Small". Maar als je niet hebt aangesloten op een lagetonenluidspreker selecteer dan altijd "Large" voor de
voorste luidspreker (L/R).
Als je geen luidsprekers aansluit selecteer dan "None".
De voorste luidsprekers (L/R) kunnen geselecteerd als
"Large" of "Small".
Als de voorste L/R luidsprekers afmeting is geselecteerd
als "Small", dan kan de afmeting voor de achterste en
middenste luidsprekers worden geselecteerd als "Small"
of "None", en de afmeting van de lagetonenluidspreker
kan dan alleen geselecteerd als "Large".
om
?
het
(A)
L
R
DF
0ms.In andere
DS
SL
gevallen
je in zoals hieronder
de bijgevoegde tabel
stel
SR
in
(B)
staat beschreven.
(A)=DF-DC
Afstand
?
the best sound if the distance between you and
each speaker is same. You can set Delay time in
the Centre/Surround
Speaker
to customize the
sound to to the acoustic of your
room.
DC
stel de mode dan in als
SW
?
?
van
is aan, of langer is
dan DF in de figuur links,
?
Delay: Druk F/G om het geluid af te stemmen
naargelang de akoestiek van je kamer door een
vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van
de middenste en de driedimensionele luidsprekers.
When 5.1CH Surround is played, you can enjoy
middenste
gelijk
?
?
van
Als de afstand
C
DC
Afstellen
luidspreker
~
van
(A)(cm) Instelling(ms)
34
1
68
2
102
3
136
4
170
?
Instelling
driedimensionele
van
Als de afstand
van
DF
gelijk
is
5
luidspreker
aan
achteraan
de afstand DS
hierboven, stel de mode dan in als 0ms. In andere
gevallen wijzig je
Afstand
Test
instelling volgens
(B)=DF-DS
van
(B)(cm)
het volume
van
Vooraan
→
(L)
5
340
10
510
15
de signalen te testen van iedere
zodanig dat het overeenkomt met
testsignalen in het systeem.
om
het volume
de
→
Achteraan
(
Vooraan
R
(
R
)
→
vorige
Midden
→
Achteraan
(L)
)
Return: Druk SELECT/ENTER
het
de tabel hieronder.
Instelling(ms)
170
Druk SELECT/ENTER
:
luidspreker. Regel
?
de
menuscherm.
om
terug
te keren
naar
PAGINA 41
AANVANGSINSTELLINGEN
Tabel met talen
Geef het
juiste
Code
en
codenummer
Taal
hun
voor
afkortingen
de
aanvangsinstelling "Audio",
Code
Taal
"Subtitle" en/of "Menu"
Code
Taal
(Zie
blz
33).
Code
Taal
6565
Afaars
7079
Faroees
7678
Lingala
8375
Slovaaks
6566
Abhaziaans
7082
Frans
7679
Laotiaans
8376
Sloveens
6570
Afrikaans
7089
Fries
7684
Lituaans
8377
Samoaans
6577
Ameharisch
7165
Iers
7686
Lets
8378
Shona
6582
Arabisch
7168
Celtisch
7771
Malagassisch
8379
Somali
6583
Assamees
7176
Galicisch
7773
Maori
8381
Albanees
6588
Aymara
7178
Guarani
7775
Macedonisch
8382
Servisch
6590
Azerbajaans
7185
Gujarati
7776
Malayalam
8385
Sudanees
6665
Bashkir
7265
Hausa
7778
Mongools
8386
Zweeds
6669
Wit-Russisch
7273
Hindi
7779
Moldavisch
8387
Swahili
6671
Bulgaars
7282
Kroatisch
7782
Marathi
8465
Tamil
6672
Bihari
7285
Hongaars
7783
Maleis
8469
Telugu
6678
Bengaals
7289
Armeens
7784
Maltees
8471
Tajikistaans
6679
Tibetaans
7365
Interlingua
7789
Birmaans
8472
Thai
6682
Bretoens
7378
Indonesisch
7865
Nauroe
8473
Tigrinia
6765
Catalaans
7383
Ijslands
7869
Nepals
8475
Turkic
6779
Corsicaans
7384
Italiaans
7876
Nederlands
8476
Tagalog
Hebreeuws
7879
Noors
8479
Tonga
Oriya
8482
Turks
(Schots)
(Hamitisch)
Tsjechisch
7387
6789
Welsch(Wales)
7465
Japans
7982
6865
Deens
7473
Yiddiskh
8065
Panjabi
8484
Tartaars
6869
Duits
7487
Javaans
8076
Pools
8487
Twi
6890
Bhutani
7565
Georgiaans
8083
Pashto, Pushto
8575
Oekraiens
6976
Grieks
7575
Kazak
8084
Portugees
8582
Urdu
6978
Engels
7576
Groenlands
8185
Quechua
8590
Uzbeeks
6979
Esperanto
7577
Cambodjaans
8277
Romanch
8673
Vietnamees
6983
Spaans
7578
Kanarees
8279
Roemeens
8679
Volapuk
6984
Estlands
7579
Koreaans
8285
Russisch
8779
Wolof
6985
Baskisch
7583
Kashmiers
8365
Sanskrit
8872
Xhosa
7065
Perzisch
7585
Koerdiskh
8368
Sindhi
8979
Yoruba
7073
Fins
7589
Kirghiz
8372
Servisch-Kroatisch
9072
Chinees
7074
Fiji
7665
Latijn
8373
Singalees
9085
Zulu
6783
PAGINA 42
REFERENTIES
Disc vereisten/Informatie
Speelbare
Deze DVD
auteursrechten
over
discs
speler
kan de
volgende
discs weergeven.
Disc merknaam
Inhoud
Afmeting
Disc
Maximum
4
Ongeveer
12
(disc
1 kant
bespeelbaar)
2 kanten
bespeelbaar)
aan
cm
Audio+Video
DVD video discs
uur
speelduur
(bewegend beeld)
Ongeveer
8
Ongeveer
80 minuten
(aan
1 kant
Ongeveer
160 minuten
(aan
2 kanten
uur
(disc
aan
bespeelbaar)
8cm
12
74 minuten
cm
Audio
Audio CDs
20 minuten
8cm
Je kan ook CD-R
en
CD-RW weergeven.
Andere discs dan deze hierboven vermeld kunnen niet worden weergegeven.
CD-Extra, CD-G, photo CD
Informatie
Regionale
en
Regionale
CD-i discs kunnen niet op deze DVD
adminstratie informatie: Deze DVD
overeenstemt met het
geregistreerd
regionummer van de
Het
deze DVD
regionummer
van
Opmerkingen
over
speler
(CD-R, CD-RW, Video CD, CD-ROM,
weergegeven.)
worden
Administratie
administratie informatie die is
Het is
bespeelbaar)
niet
speler
speler
is
ontworpen
en
gefabriceerd overeenkomstig
de
regionale
op een DVD disc. Als het regionummer op de DVD disc niet
DVD speler, dan kan de DVD speler die disc niet weergeven.
is 2.
geautorizeerde
2
discs
mogelijk dat u bepaalde DVD video discs niet kan weergeven op deze DVD speler als
uw geografisch gebied of werden gemaakt voor ondernemingsdoeleinden.
probeert een niet-geautorizeerde disc te spelen, verschijnt "Check Regional Code" op
ze
werden
gekocht
buiten
Als
u
Opmerkingen
over
het TV scherm.
auteursrechten
Niets van dit materiaal mag worden gekopieerd, uitgezonden, vertoond, per kabel uitgezonden, weergegeven in
publiek, of verhuurd. DVD discs zijn tegen kopieren beschermd en alle opnames van deze discs zullen verstoord
zijn. Dit product bevat technologie beschermd met auteursrechten, en is beschermd door VS patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere eigenaars met rechten. Het gebruik van
deze technologie beschermd door auteursrechten moet worden geautorizeerd door Macrovision Corporation en is
alleen bestemd voor huisgebruik, andere beperkt kijkgebruik, tenzij anders door Macrovision Corporation
geautorizeerd. Omgekeerde engineering of het uit mekaar nemen is verboden.
PAGINA 43
REFERENTIES
Vooraleer het service
te bellen
personeel op
Symptomen
Kijk
de
volgende gids
na voor
oorzaak
mogelijke
Er is wel stroom, maar
speler werkt
Correcties
probleem
vooraleer zich tot de service te wenden.
Oorzaak
Symptoom
Geen stroom.
van een
en
De
?
netvoedingskabel
aangesloten.
?
Er zit geen disc in.
Correctie
is niet
?
?
de DVD
netvoedingskabel
stopkontakt.
Steek
een
disc in het
in het
apparaat. (Ga
na
of de DVD of audio CD indicator in het
niet.
Geen beeld.
Steek de
?
De TV is niet
signaal
?
te
ingesteld
het DVD
om
?
ontvangen.
De videokabel is niet
goed aangesloten.
?
DVD venster
oplicht.)
Selecteer de
juiste
video ingang mode
op de TV zodat het DVD beeld op het
TV scherm verschijnt.
Sluit de videokabel
goed
in de
aan
contactbussen.
Geen
?
De verbonden TV is niet
?
De
geluid.
apparatuur verbonden
audiokabel is niet
signalen
?
ingeschakeld.
te
met de
ingesteld
om
?
Schakel de TV in.
?
Selecteer de
DVD
audio
ontvangen.
De audiokabels
zijn
van
niet
goed
?
aangesloten.
?
Het
De
apparaat verbonden
digitale
verkeerde
de DVD
mode op de
het geluid
u naar
kan luisteren.
speler
Sluit de audiokabel
goed
aan
in de
contactbussen.
audiokabel is
?
juiste ingangs
ontvanger zodat
met de
?
uitgeschakeld.
audio uitgang
positie.
Schakel het
apparaat verbonden
met de
audiokabel in.
staat in de
?
Stel de digitale audio uitgang in de
juiste positie, schakel daarna de DVD
speler in door de POWER toets in te
drukken.
Het beeld is
De DVD
van
slechte kwaliteit.
speler
start
?
?
niet met weergave.
De disc is vuil.
Er zit geen disc in.
?
Reinig
?
Steek
de disc.
een
disc in.
(Ga
na
of de DVD, of
audio CD indicator in het DVD venster
oplicht.)
?
Een
onspeelbare
disc werd
ingestoken.
?
Steek
een
speelbare disc
disc, het kleursysteem
?
De disc zit
omgekeerd.
?
en
in.
de
(Controleer het type van
regionale code.)
Steek de disc met de
speelkant
naar
onder.
?
De disc zit niet in de leidraad.
?
Steek de disc in de disc lade in de
leidraad.
?
De disc is vuil.
?
Er staat
?
De classificatie is
?
een menu
op het TV scherm.
ingesteld.
Reinig
de disc.
?
Druk op SETUP toets om het
scherm uit te schakelen.
?
Wis de classificatie functie uit of
menu
verander het classificatie niveau.
?
De
afstandsbediening
goed.
De
?
?
van
gericht op
speler.
de DVD
De
afstandsbediening is te ver
verwijderd van de DVD speler.
Er is
een
bediening
?
is niet
afstandsbediening
de afstandssensor
werkt niet
De
obstructie tussen de afstands
en
batterijen
zijn uitgeput.
de DVD
in de
?
Richt de
afstandsbediening
afstandssensor
?
Opereer
een
van
de DVD
de
Verwijder
?
Vervang
speler.
afstandsbediening
van 23 voet (7m).
bereik
?
op de
binnen
de obstructie.
speler.
afstandsbediening
de
batterijen
door nieuwe.
de
PAGINA 44
REFERENTIES
Specificaties
DVD
speler/Uitgangen/Meegeleverde
AC 110-240V, 50/60Hz
Voedinga
Opgenomen
16W
vermogen
Gewicht
6.6 lbs
Afmetingen (extern) (B
Televisie
[DVspelr]
D)
(3.0kg)
17"X3.5"X9.7"(430x88x247mm)
PAL 625/50, NTSC 525/60
Laser
Semiconductor laser,
Afstembereik
(audio)
Signaal-ruis verhouding (audio)
bereik
Harmonische
Vervorming
[Uitgane]
X H X
systeem
Dynamisch
toebehoren
(audio)
vervorming (audio)
en
ruis
golflengte
650
4Hztot20kHz
Meer dan 100 dB
Meer dan 95 dB
(EIAJ)
(EIAJ)
0.008%
Onder meetbare niveau
Operatievoorwaarden
Temperatuur:
Video weergave
1.0
V(p-p),
S-video weergave
(Y)
1.0
(C)
0.3 V
5°C tot 35°C,
75 Ω,
(digitale audio)
0.5 V
Audio weergave
(optische audio)
Optishe
Audio weergave
(analoge audio)
2.0 Vrms
(p-p),
(p-p),
negatieve
75 Ω,
V(p-p),
Audio weergave
(minder
dan
+
positie:
negatieve
dB),
x
Afstandsbediening......................................................................................1
Batterijen ....................................................................................................1
ontwerp
en
specificaties
voorbehouden.
x
4-pin
1/SCART
x
1
1
330 Ω, RCA contactbus
Audiokabel .................................................................................................1
in
x
1
Videokabel .................................................................................................1
Wijzigingen
horizontaal
75 Ω
contactbus
0
(W.PEAK))(EIAJ)
sync, Mini DIN
75 Ω, RCA contactbus
(1 KHz,
0.001 %
sync, RCA contactbus
S-videokabel ..............................................................................................1
[Meglvrde toebhrn]
nm
(L, R)
x
1/SCART
(NAAR TV)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement