LG | DVS400H | Owner's Manual | LG DVS400H Handleiding

LG DVS400H Handleiding
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 1
NEDERLANDS
DVS400H
Als ENERGY STAR® Partner heeft
LG bepaald dat dit product of
productmodellen voldoen aan de
ENERGY STAR® richtlijnen voor
energie efficiëntie.
ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten
geregistreerd merk.
P/No. : MFL58825704
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 2
Veiligheidsmaatregelen
LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERMINDEREN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT) NIET. GEEN
ONDERDELEN AANWEZIG DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN DIENEN
TE WORDEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD SERVICE
PERSONEEL VOOR ONDERHOUD.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet
geïsoleerd “gevaarlijk voltage” in de kast van het product, van voldoende
kracht om een risico op elektrocutie voor personen te vormen.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belang-Rijke
gebruik- en onderhoudinstructies in de handleiding van het apparaat.
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL
DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een
boekenkast of gelijkwaardig.
VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de instructies
van de fabrikant. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden
en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen
oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op
een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit product mag niet ingebouwd
worden waarbij er onvoldoende ventilatie is, zoals een boekenkast of rek, volg de
instructies van de fabrikant op.
VOORZICHTIG: Dit product gebruikt een Laser Systeem.
Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aandachtig
door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat
onderhoud nodig hebben, neem contact op met een erkend
servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of
performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de
laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend.
KIJK NIET IN DE STRAAL.
VOORZICHTIG: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met
water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.
2
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het wordt voor de meeste apparaten aanbevolen om ze aan te sluiten op een
toegewezen circuit;
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze
handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen.
Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte
stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk.
Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand.
Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van
schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de
kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien
deze beschadigd blijkt te zijn.
Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten,
perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers,
stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat.
Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact.
Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente
toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u
contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Dit product is gemaakt volgens de EMC Richtlijn 2004/1008/EC, en
Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.
Europese vertegenwoordiger:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het
dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 3
Inhoudsopgave
Betreffende het
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Afspeelbare schijftypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Hoofdtoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Aanpassen van de taalinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9
Schijfinformatie tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Een schijf afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Een DivX filmbestand afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Luisteren naar Muziekschijf of bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Fotobestanden bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Rechtstreekse USB-opnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
USB-Flash-Laufwerk verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Taalcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Regiocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Afspeelbare schijftypes
Type
Logo
DVD-VIDEO: Schijven zoals films die kunnen worden
gekocht of gehuurd
DVD-R: Alleen video-opnamen, mits gefinaliseerd
DVD-RW: Alleen VR modus, Videomodus en voltooid
DVD+R: Alleen videomodus
DVD+RW: Alleen videomodus
Audio CD: Muziek CD’s of CD-R/CD-RW in muziek
CD formaat die gekocht kunnen worden
Daarnaast kan dit toestel DVD+R/RW en CD-R/RW met audiotitels, DivX,
MP3, WMA en/of JPEG bestanden afspelen. Sommige DVD±RW/DVD±R of
CD-RW/CD-R kunnen niet op dit toestel afgespeeld worden vanwege de
opnamekwaliteit of fysieke staat van de schijf, of de eigenschappen van het
opnametoestel en autorisatiesoftware.
Symbool scherm
“
” kan op uw TV-scherm verschijnen tijdens gebruik en geeft aan dat de
functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij
die specifieke media.
Regiocodes
De regionale code is bij dit toestel op de achterkant afgedrukt. Dit toestel kan
alleen DVD schijven afspelen met hetzelfde label als op de achterkant van het
toestel of “ALL”.
• Meeste DVD schijven hebben een wereldbol met een of meer nummers erop,
afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet overeenkomen met de regionale
code van uw toestel anders kan de schijf niet afgespeeld worden.
• Als u een DVD met een andere regionale code dan op uw speler wilt
afspelen, zal het bericht “Controleer Regionale Code” op het tv-scherm
afgebeeld worden.
Auteursrechten
Het is verboden bij de wet om materiaal met auteursrecht zonder toestemming
te kopiëren, tonen, of uitzenden via kabel, afspelen in publiek of te verhuren.
Dit product is uitgerust met een beveiliging tegen kopiëren die ontwikkeld werd
door Macrovision. Kopiebeveiliging signalen worden op sommige schijven
opgenomen. Bij het opnemen en afspelen van beelden van deze schijven, zal
er storing optreden. Dit product maakt gebruik van technologie voor
bescherming van auteursrechten die beschermd wordt door U.S. patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van deze technologie ter
bescherming van auteursrechten moet geautoriseerd worden door
Macrovision, en is bedoeld voor thuisgebruik en beperkt aantal kijkbeurten,
tenzij anderszins aangegeven door Macrovision. Omgekeerde engineering of
demontage is verboden.
KLANTEN DIENEN TE WETEN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION
TELEVISIESETS VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT, WAT
KAN LEIDEN TOT STORINGEN OP HET BEELD. IN GEVAL VAN
BEELDPROBLEMEN BIJ 525 OF 625 PROGRESSIEVE SCAN, RADEN WE
AAN DAT DE GEBRUIKER DE AANSLUITING VERPLAATST NAAR DE
STANDARD DEFINITION UITVOER. MOCHTEN ER NOG VRAGEN ZIJN
WAT BETREFT ONZE TV SET COMPATIBILITEIT MET DIT MODEL 525 p EN
625p TOESTEL, NEEMT U CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE.
“DVD Logo” is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
3
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 4
De speler aansluiten - wat u nog meer kunt
doen
De speler aansluiten
Audio en Video aansluiting
De Audio/Video contactpunten van het toestel zijn met een kleur gecodeerd
(geel voor video, rood voor rechter audio en wit voor linker audio). Indien uw TV
maar een ingang heeft voor audio (mono), sluit u aan op de linker (witte) audio
ingang van het toestel.
A SCART aansluiting
Sluit de TO TV ingang van het toestel op uw TV aan met behulp van de
SCART kabel.
Waarschuwing: U dient de optie [TV Output Select] in te stellen op [RGB]
in het instellingenmenu om gebruik te kunnen maken van deze aansluiting.
(Zie pagina 8)
B Component Video-aansluiting
Sluit de COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN OUTPUT van het toestel
aan op de overeenkomende ingangen van uw TV met behulp van een
YPBPR kabel.
• U moet nog steeds de linker en rechter audio kabels aansluiten op de TV,
of digitale audiokabel op uw stereo.
Waarschuwing: U dient de optie [TV Output Select] in te stellen op [YPbPr]
in het instellingenmenu om gebruik te kunnen maken van deze aansluiting.
(Zie pagina 8)
Resolutie-instelling
• U kunt de resolutie voor component video uitvoer wijzigen. Druk
herhaaldelijk op RESOLUTION om de gewenste resoluatie te
selecteren - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
• Voor 720p-, 1080p- en 1080i-resolutie aan de component-video-uitgang
kunnen alleen disks die niet tegen kopiëren zijn beveiligd worden
afgespeeld. Als de disk tegen kopiëren beveiligd is, wordt deze met 576p
(480p)-resolutie weergegeven.
• Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat bij een aantal resoluties het
beeld verdwijnt of een vervormd beeld wordt weergegeven. In dat geval
drukt u een aantal malen op “RESOLUTION” (Resolutie) tot het normale
beeld opnieuw verschijnt.
C
C Digitale Audio Uitvoer Aansluiting
De stroomkabel
aansluiten op het
stopcontact.
4
B
A
Sluit een van de DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) van het toestel aan
op de overeenkomende ingang van uw versterker.
• Indien het audioformaat van de digitale uitgang niet overeenkomt met de
mogelijkheden van uw versterker, zal de versterker een sterk gestoord
geluid, of geen geluid, te horen geven.
• Druk op AUDIO om te kijken welk audioformaat van de huidige schijf op
het scherm wordt weergegeven.
• Dit toestel voert geen interne (2 kanaal) codering uit van een DTS
geluidstrack. Om van DTS multikanaal surround te genieten, dient u dit
toestel aan te sluiten op een DTS compatibele versterker via een van de
digitale audio uitgangen van dit toestel.
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 5
Hooking up the unit
HDMI-Aansluiting
Sluit de HDMI OUTPUT bus van het toestel aan op de HDMI ingangbus van
een HDMI compatibele TV, gebruik hiervoor een HDMI-kabel.
Over HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) ondersteunt zowel video als audio
op een enkele digitale aansluiting voor gebruik met DVD spelers, Set-Top
Boxes en andere AV toestellen. HDMI werd ontworpen om te voorzien in de
technologieën van HDCP (High-bandwith Digital Content Protection). HDCP
wordt gebruikt ter bescherming van digitale inhoud die is uitgezonden en
ontvangen.
HDMI heeft mogelijkheid om standaard, verbeterde of high-definition video te
ondersteunen plus standaard naar multikanaal surround-sound audio, HDMI
functies zijn niet samengedrukte digitale video, een bandbreedte tot 5 gigabytes
per seconde, een aansluiting (in plaats van verschillende kabels en
aansluitingen), en communicatie tussen de AV bron en AV toestellen zoals
DTV’s.
Opmerkingen betreffende HDMI aansluiting
Hooking up the unit - more you can do
Resolutie-instelling
U kunt de resolutie voor HDMI uitvoer wijzigen. Druk herhaaldelijk op
RESOLUTION om de gewenste resoluatie te selecteren - 576i(480i),
576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. De resolutie kan misschien, afhankelijk van
uw TV, niet geselecteerd worden.
Opmerking voor resolutie 1080p
Dit toestel is in staat om te voorzien in een 1080p full HD beeld voor de meeste
1080p capabele TV’s die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. Er zijn echter
sommige 1080p TV’s beschikbaar van bepaalde bedrijven die beperkt zijn in het
aantal 1080p afbeeldingen die geaccepteerd kunnen worden. In het bijzonder
1080p TV’s die geen beelden accepteren in 60Hz kunnen beeld van dit toestel
niet tonen.
• Indien uw TV niet in staat is om 96 kHz Bemonsteringsfrequentie te
verwerken, stelt u de optie [Sampling Freq.] in op [48 kHz] in het
instellingenmenu. (Zie pagina 8)
• Indien uw TV niet is uitgerust met Dolby Digital en MPEG decoder, stelt u de
[Dolby Digital] en [MPEG] i opties in op [PCM] in het instellingenmenu.
(Zie pagina 8)
• Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat bij een aantal resoluties het beeld
verdwijnt of een vervormd beeld wordt weergegeven. In dat geval drukt u een
aantal malen op “RESOLUTION” (Resolutie) tot het normale beeld opnieuw
verschijnt.
• Het wijzigen van de resolutie terwijl het toestel is aangesloten met een HDMI
aansluiting kan resulteren in foutmeldingen. Om het probleem op te lossen,
schakelt u het toestel uit en weer in.
• Indien u een HDMI- of DVI-compatibel apparaat aansluit, controleert u het
volgende:
- Schakel het HDMI/DVI toestel en dit toestel uit. Schakel vervolgens het
HDMI/DVI toestel in en wacht ongeveer 30 seconden, schakel vervolgens
dit toestel in.
- De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor deze
speler.
- Het aangesloten apparaat is compatibel met 720x576i(480i),
720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i of 1920x1080p video-invoer.
- De 1080p, 720p en 576p(480p) resoluties zijn de progressieve scan
toegepaste scan resolutie.
• Niet alle HDCP compatibele DVI apparaten zullen functioneren met deze
recorder.
- Het beeld zal niet correct getoond worden bij een niet-HDCP-apparaat.
5
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
Afstandsbediening
11:34 AM
a
Page 6
a
b
b
c
SCAN (m / M): Vooruit of achteruit zoeken.
SKIP (. / >): Ga naar volgend of vorig
hoofdstuk/track.
PAUSE/STEP (X): Pauzeert het afspelen tijdelijk /
druk herhaaldelijk voor stap voor stap afspelen.
PLAY (N): Start het afspelen.
STOP (x): Stopt het afspelen.
d
c
d
CLEAR: Verwijdert een tracknummer uit de
Programmalijst.
PROGRAM: Opent de programma bewerken
modus.
A-B: Herhaalt een gedeelte.
REPEAT: Herhaal hoofdstuk, track, titel of alles.
ZOOM: Vergroot videobeeld.
RESOLUTION: U kunt de resolutie wijzigen
afhankelijk van uw TV.
Plaats de batterijen in de afstandsbediening
Duw de batterij houderclip samen en trek aan het
lipje om de batterijhouder te verwijderen. Plaats de
batterij met de + kant in dezelfde richting als de +
op de batterijhouder. Plaats opnieuw de
batterijhouder met batterij in de afstandsbediening
om ervoor te zorgen dat deze volledig geplaatst is.
• Vervang de batterij van de afstandbediening door
een 3V micro lithium cel zoals een CR. 2025 of
gelijkwaardig.
• Let op de bij u geldende regels wat
betreftchemisch afval, waaronder ook batterijen
horen. Gooi de batterij niet in vuur.
DVD MENU: Opent het DVD menu.
TITLE: Opent het titelmenu van de schijf.
l r o b : Navigeert door de menu’s.
ENTER ( ): Bevestigt menukeuze.
DISPLAY: Opent Display op scherm.
RETURN (O): Druk om achteruit in het menu te
gaan of het menu af te sluiten. Wijzig de USB
modus.
Numerieke toetsen: Selecteert genummerde
opties in een menu.
6
POWER (1): Schakel het toestel AAN/UIT.
OPEN/CLOSE (Z): Opent of sluit de schijflade.
AUDIO ( ): Selecteert een audiotaal of audiokanaal.
SUBTITLE ( ): Selecteert een ondertitelingtaal.
ANGLE ( ): Selecteert, indien beschikbaar, een
DVD camerahoek.
SETUP: Opent of sluit het Setupmenu.
Waarschuwing voor uitwisselbare lithiumbatterij
• Explosiegevaar bij gebruik van een verkeerde
batterij.
• Vervang de lithiumbatterij uitsluitend door een
lithiumbatterij van hetzelfde type.
• Extra waarschuwing bij de batterij als de gebruiker
deze wil vervangen
Waarschuwing: De batterij is dit toestel kan
brand veroorzaken of chemische brandwonden
indien niet correct behandeld. Laad de batterij niet
opnieuw op, demonteer, verpletter of verhit boven
100 °C (212 °F). Vervang de batterij alleen door
een CR. 2025 batterij van Matsushita Elec.
Ind.Co. Ltd. (Panasonic).
Het gebruik van een andere batterij kan brand of
elektrische schokken veroorzaken. Lege
batterijen horen bij chemisch afval. Houdt
batterijen buiten gebruik van kinderen. Niet
demonteren of in vuur werpen.
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 7
Hoofdtoestel
a
b
c
d
e
f
a 1/I (Power)
Schakel het toestel AAN/UIT.
c Schijflade
Plaats hier een schijf.
b • Z (Open / Close)
Opent of sluit de schijflade.
d Schermvenster
Toont de huidige status van de speler.
• N (Play)
De weergave starten.
• x (Stop)
Stopt het afspelen.
e Sensor afstandsbediening
Richt de afstandsbediening hierop.
f USB Port
Aansluiten van een USB Flash Station.
• . (Skip)
Keer terug naar het begin van het huidige hoofdstuk of track of
ga naar het vorige hoofdstuk of track.
• > (Skip)
Ga naar volgende hoofdstuk of track.
7
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 8
Aanpassen van de taalinstellingen
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Scherm instellingenmenu:
2 Selecteer een gewenste optie in het eerste
niveau:
3 Ga naar het tweede niveau:
4 Selecteer een gewenste optie in het
tweede niveau:
5 Ga naar het derde niveau:
6 Wijzig de instelling:
SETUP
vV
B
vV
B
v V / ENTER
Aanpassen van de scherminstellingen
TV Beeldformaat – Selecteren van de schermverhouding gebaseerd op de
vorm van uw TV-scherm.
[4:3]: Selecteer indien een standaard 4:3 TV aangesloten is.
[16:9]: Selecteer indien een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is.
Schermmodus – Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan te geven hoe u
naar breedbeeldprogramma’s en films wilt kijken op uw TV.
[Letterbox]: Hier wordt een breedbeeld scherm getoond met zwarte balken
onderin en bovenin het scherm.
[Panscan]: Hierbij wordt het gehele 4:3 scherm getoond, waarbij het beeld
ingeknipt wordt.
TV Output Select – Selecteer een optie volgens het aansluitingstype van de TV.
[RGB]: Indien uw TV aangesloten is met een SCART contactpunt.
[YPbPr]: Indien uw TV is aangesloten op de COMPONENT/
PROGRESSIEVE SCAN OUTPUT van dit toestel.
Aanpassen van de taalinstellingen - wat u nog
meer kunt doen
Aanpassen van de audioinstellingen
Bij de eerste keer inschakelen (optioneel)
Dolby Digital / DTS / MPEG – Selecteer het type digitaal audiosignaal bij
gebruik van het DIGITALE AUDIO OUTPUT contactpunt.
Het menu voor taalselectie wordt getoond indien u het toestel voor de eerste
keer inschakelt. U moet een taal te selecteren voor het gebruik van het toestel.
Selecteer een taal met behulp van vV b B en druk op ENTER, het
bevestigingsmenu wordt getoond. Kies [Enter] met behulp van b B en druk op
ENTER.
Aanpassen van de taalinstellingen
Menutaal – Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen scherm.
Schijf Audio / Schijfondertiteling / Schijfmenu – Selecteer een taal voor de
schijf audio / ondertiteling / menu.
[Standaard]: Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.
[Overige]: Om een andere taal te selecteren, drukt u op de numerieke
toetsen en vervolgens op ENTER voor het invoeren van het
overeenkomende 4-cijferige nummer, volgens de taalcodelijst. (Zie pagina
14) Indien u een fout maakt tijdens het invoeren, drukt u op de CLEAR om
de nummers te verwijderen en ze vervolgens de corrigeren.
[Uit] (voor schijfondertiteling): Uitschakelen van de ondertiteling.
8
[Bitstream]: Selecteer indien u de DIGITALE AUDIO OUTPUT van dit toestel
aansluit op een versterker met ingebouwde Dolby Digital, DTS of MPEG
decoder.
[PCM] (voor Dolby Digital / MPEG): SSelecteer indien u de DIGITALE AUDIO
OUTPUT van dit toestel aansluit op een versterker zonder ingebouwde Dolby
Digital of MPEG decoder.
[Off] (voor DTS): Selecteer indien u de DIGITALE AUDIO OUTPUT van dit
toestel aansluit op een versterker zonder ingebouwde DTS decoder.
Sampling Freq. (Frequentie) – Selecteer de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal.
[48 KHz]: De audiosignalen worden altijd geconverteerd naar 48 kHz.
[96 KHz]: De audiosignalen worden uitgevoerd in hun originele formaat.
DRC (Dynamic Range Control) – Zorgt dat het geluid helder blijft bij het
verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [Aan].
Vocal – Insteld op [Aan], alleen indien een multi kanaal karaoke DVD
afgespeeld wordt. De karaokekanalen op de schijf worden gemengd naar
normaal stereogeluid.
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 9
Aanpassen van de vergrendelinginstellingen
U moet de [Regiocode] optie instellen om de vergrendelingsfunctie te kunnen
gebruiken. Kies [Regiocode] optie en druk op B. Voer een 4-cijferig wachtwoord
in en druk op ENTER. Voer opnieuw in en druk op ENTER ter bevestiging. Druk
op CLEAR indien u een fout maakt bij het invoeren van het getal.
Als u uw wachtwoord hebt vergeten kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.
Verwijder eerst de schijf uit het toestel. Toon instellingenmenu en voer het 6cijferige getal “210499” in. “P CLR” wordt op het schermvenster getoond en het
wachtwoord wordt verwijderd.
Beveiligingsniveau – Selecteer een beoordelingsniveau. Hoe lager het niveau,
hoe strenger de beoordeling. Selecteer [Ontgrendelen] om de beoordeling uit te
schakelen.
Wachtwoord – Wachtwoord instellen of wijzigen voor de
vergrendelingsinstellingen.
[Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de
nummerieke toetsen en druk op ENTER. Voer het wachtwoord ter controle
opnieuw in.
[Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het
huidige wachtwoord.
Schijfinformatie tonen
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Druk DISPLAY:
DISPLAY
2 Selecteer een onderdeel:
vV
3 Aanpassen van de schermmenu instellingen:
b B / ENTER
4 Afsluiten:
DISPLAY
Schijfinformatie tonen – wat u nog meer kunt
doen
Tijdens het afspelen kunt u een onderdeel selecteren met behulp van vV en de
instelling wijzigen of selecteren door op b B te drukken.
Huidige titel (of track) nummer / totaal aantal bestanden (of tracks)
Huidig hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken
Verstreken afspeeltijd
Regiocode – Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel
beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden
om DVD’s te controleren wat betreft ondervergrendeling. (Zie pagina 14)
Geselecteerde audiotaal of kanaal
Geselecteerde ondertiteling
Geselecteerde hoek/totaal aantal hoeken
Aanpassen van de andere instellingen
B.L.E. (Black Level Expansion) – Voor het selecteren van het zwart niveau
van het af te spelen beeld. Stel uw voorkeur en de mogelijkheden van de
monitor in.
DivX(R) VOD – We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand)
registratiecode waarmee u video’s kunt kopen en huren via de DivX® VOD
service. Voor meer informatie bezoekt u www.divx.com/vod. Druk op ENTER
indien het pictogram [Kiezen] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van
het toestel zien. Alle gedownloade video’s van DivX® VOD kunnen alleen op dit
toestel afgespeeld worden.
REC Bitrate – U kunt een bitsnelheid kiezen voor rechtstreekse USB-opnamen
(96 Kbps of 128 Kbps). Een hogere bitsnelheid levert een betere
geluidskwaliteit op maar neemt meer ruimte in beslag op de USB-flashdrive. Zie
pagina 13 voor rechtstreekse USB-opnamen.
Gebruikte symbolen in deze handleiding
ALL
DVD
DivX
Alle hieronder vermelde schijven
en bestanden
DVD en voltooide DVD±R/RW
DivX bestanden
ACD
CD-G
MP3
WMA
Audio CDs
CD-G schijven
MP3 bestanden
WMA bestanden
9
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 10
Afspelen pauzeren
Een schijf afspelen
OP AFSTANDSBEDIENING
OPEN/CLOSE
Frame-voor-Frame afspelen
OPEN/CLOSE
Herhaald afspelen
1 Open de schijflade:
Z
2 Plaats een schijf:
-
3 Sluit de schijflade:
Z
4 Start het afspelen:
N
PLAY
5 Het afspelen stoppen:
x
STOP
Een schijf afspelen - wat u nog meer kunt
doen
Stopt het afspelen
x ” verschijnt op
Het toestel slaat het stoppunt op afhankelijk van de schijf. “ Xx
het scherm. Druk op PLAY ( N) om het afspelen te hervatten (vanaf het
x ) drukt, of de schijf verwijderd
scènepunt). Indien u opnieuw op STOP (x
(“ x ” verschijnt op het scherm), zal het toestel het stoppunt wissen.
Xx =Hervat Stop, x =Volledige Stop) Het hervattingspunt kan gewist worden
(X
door een knop in te drukken (bijvoorbeeld: POWER, OPEN/SLUIT, etc).
Een DVD met menu afspelen
ALL
Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY ( N)
om verder te gaan met afspelen.
DVD
De meeste DVD's hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat
de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu's bladeren door met behulp
van vV b B of een nummertoets een optie te markeren. Druk om te selecteren
op ENTER.
DVD
DivX
Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen.
ALL
Druk herhaaldelijk op REPEAT om een te herhalen onderdeel te selecteren.
De huidige titel, hoofdstuk of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden.
Om terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op REPEAT om
[Uit] te selecteren.
Snel vooruit of snel achteruit
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Druk op SCAN (m of M) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het
afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op
SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met
afspelen op normale snelheid.
Een specifiek gedeelte (A-B) herhalen
DVD
DivX
ACD
Druk op A-B aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen, en opnieuw
aan het einde van het gedeelte. Uw geselecteerde gedeelte zal voortdurend
herhaald worden. Om terug te keren naar normaal afspelen, druk op A-B om
[Uit] te selecteren.
Een ondertiteltaal selecteren
DVD
DivX
Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op SUBTITLE (
ondertiteltaal te selecteren.
) om een gewenste
Een DVD VR schijf afspelen
Bekijken vanuit een andere hoek
Dit toestel speelt DVD-RW schijven af die zijn opgenomen in het Video
Opname (VR) formaat. Indien u een DVD VR schijf plaatst, zal het menu op
het scherm getoond worden. Kies een taal met behulp van vV en druk op
PLAY ( N). Druk op DVD MENU of TITLE om een DVD-VR menu te
tonen.Sommige DVD-VR schijven worden gemaakt met CPRM gegevens door
de DVD RECORDER. De schijven van dit type worden door de speler niet
ondersteund.
Indien de hoekindicator op het scherm wordt getoond, kunt u een andere
camerahoek selecteren door herhaaldelijk op ANGLE ( ) te drukken.
Overslaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track
Terwijl het afspelen gepauzeerd is, drukt u op SCAN (m of M) om het
vooruit afspelen te vertragen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door
herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY ( N) om verder
te gaan met afspelen op normale snelheid.
ALL
Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/track te gaan.
Druk op SKIP (.) om terug te keren naar het begin van huidige hoofdstuk/track
Druk twee keer kort op SKIP (.) om een stap terug te gaan in huidige hoofdstuk/track.
10
Hearing a different audio
DVD
DVD
DivX
CD-G
During playback, press AUDIO ( ) repeatedly to switch between the available
audio languages, channels or encoding methods.
De afspeelsnelheid vertragen
DivX
(alleen vooruit)
DVD
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
Een vergroot videobeeld bekijken
DVD
11:34 AM
Page 11
DivX
Tijdens het afspelen of pauzeren drukt u herhaaldelijk op ZOOM om een zoom
modus te selecteren. U kunt door het ingezoomde beeld gaan met behulp van
de vVb B knoppen. Druk op CLEAR om af te sluiten.
Het titelmenu bekijken
DVD
Duk op TITLE om het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar te tonen.
Het DVD-menu bekijken
DVD
Druk op DVD MENU om het schijfmenu, indien beschikbaar, te tonen.
Afspelen starten op geselecteerd tijdstip
DVD
DVD
OP AFSTANDSBEDIENING
1
2
3
4
5
6
Open de schijflade:
Plaats een schijf:
Sluit de schijflade:
Selecteer een filmbestand uit het menu:
Start het afspelen:
Het afspelen stoppen:
Z
Z
v V,
N
x
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
DVD MENU
PLAY
STOP
DivX
Zoek naar het startpunt of ingevoerde tijdcode. Druk op DISPLAY om het
klokpictogram te selecteren. Voer een tijd in en druk op ENTER. Voorbeeld, om
een scene te vinden op 1 uur, 10 minuten en 20 seconden, voer “11020” in en
druk op ENTER. Indien u het verkeerde nummer invoert, drukt u op CLEAR om
het opnieuw in te kunnen voeren.
Laatste Scene geheugen
Een DivX filmbestand afspelen
ACD
Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatst bekeken schijf. De laatste
scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit het toestel of het
toestel uitschakelt. Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is,
wordt de scène automatisch opgeroepen.
Schermbeveiliging
De schermbeveiliging wordt getoond indien u het toestel ongeveer vijf minuten
in de Stop modus laat staan. Het toestel schakelt zich automatisch uit nadat de
schermbeveiliging vijf minuten getoond is.
Systeem Selectie
U dient een geschikte systeemmodus voor uw TV systeem in te stellen.
Verwijder een eventueel aanwezige schijf, houd PAUSE/STEP (X) langer dan 5
seconden ingedrukt om een systeem (PAL, NTSC) te selecteren.
Gemengde schijf of USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA en JPEG
Bij het afspelen van een schijf of USB Flash Drive met DivX, MP3/WMA en
JPEG bestanden, kunt u selecteren welk menu bestanden u wilt afspelen door
op TITLE te drukken.
Een DivX filmbestand afspelen - wat u nog
meer kunt doen
De karakterset wijzigen voor het juist tonen van DivX® ondertiteling
Houd SUBTITLE gedurende 3 seconden ingedrukt tijdens het afspelen.
De taalcode wordt getoond. Druk op b B om een andere taalcode te selecteren
totdat de ondertiteling juist getoond wordt en druk op ENTER.
DivX Bestandsvereisten
DivX schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt:
• Beschikbare resoluatiegrootte: 720x576 (B x H) pixel
• De bestandsnaam van DivX en ondertiteling zijn beperkt tot 45 tekens
• DivX bestandextensies: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Afspeelbare DivX ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt),
VobSub(.sub)
Sub/idx, stream gebaseerd formaat
• Afspeelbaar Codecformaat: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”,
“3IVX”
• Alleen de afspeelfunctie wordt ondersteund met divx 6.0 in het toestel.
• Afspeelbaar Audioformaat: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Bemonsteringsfrequentie: Binnen 8 – 48 kHz (MP3), binnen 32 – 48 kHz (WMA)
• Bit rate: binnen 8 – 320 kbps (MP3), binnen 32 – 192 kbps (WMA),
minder dan 4Mbps (DivX bestand)
• CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660
• Maximum aantal bestanden/mappen: Minder dan 600 (totaal aantal
bestanden en mappen)
11
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 12
Luisteren naar Muziekschijf of bestanden
Fotobestanden bekijken
OP AFSTANDSBEDIENING
OP AFSTANDSBEDIENING
1
2
3
4
5
6
Open de schijflade:
Plaats een schijf:
Sluit de schijflade:
Selecteer muziek het menu:
Start het afspelen:
Het afspelen stoppen:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
N PLAY
x STOP
Luisteren naar Muziekschijf of bestanden - wat u
nog meer kunt doen
Uw eigen programma maken
U kunt de inhoud van een schijf afspelen in elke gewenste volgorde door de
volgorde van de muziek op de schijf in te delen. Om muziek aan de
programmalijst toe te voegen, drukt u op PROGRAM om de programma
bewerken modus te openen (im Menü erscheint das Symbol E ). Selecteer de
gewenste muziek in de [Lijst] en druk op ENTER om muziek toe te voegen aan
de programmalijst. Selecteer muziek uit de programmalijst en druk op ENTER
om het geprogrammeerd afspelen te starten. Om muziek te wissen uit de
programmalijst, selecteer de muziek die u wilt wissen en druk op CLEAR in de
programma bewerken modus. Om alle muziek uit de programmalijst te
verwijderen, selecteert u [Alles wissen] en drukt u op ENTER in de programma
bewerken modus. Het programma wordt gewist indien de schijf verwijderd wordt
of het toestel uitgeschakeld wordt.
Een CD-G schijf afspelen
Er wordt een menu op het scherm getoond zodra u een CD-G schijf plaatst.
Kies een track met behulp van vV en druk op PLAY ( N). Om het CD-G menu
x ).
te tonen tijdens het afspelen, druk twee keer op STOP (x
U kunt het instellingenmenu tonen door op SETUP te drukken, alleen indien het
CD-G menu op het TV-scherm getoond wordt.
Bestandsinformatie tonen (ID3 TAG)
Bij het afspelen van een MP3 bestand met bestandsinformatie, kunt u de
informatie tonen door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.
MP3/WMA muziekbestand vereisten
MP3/WMA Schijf compatibileit met dit toestel is als volgt:
• Bestandextensies: “.mp3”, “.wma”
• Bemonsteringsfrequentie: Binnen 8 – 48 kHz (MP3), binnen 32 – 48 kHz (WMA)
• Bit rate: Binnen 8 – 320 kbps (MP3), binnen 32 – 192 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660
• Maximum aantal bestanden/mappen: Minder dan 600 (totaal aantal
bestanden en mappen)
12
1
2
3
4
5
Open de schijflade:
Plaats een schijf:
Sluit de schijflade:
Selecteer een fotobestand uit het menu:
Toon het geselecteerde bestand in volledig
scherm:
6 Terugkeren naar het menu:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
N PLAY
x
STOP
Fotobestanden bekijken - wat u nog meer kunt
doen
Fotobestanden bekijken als diavoorstelling
Markeer het vV b B pictogram met ( ) en druk op ENTER om de
diavoorstelling te starten. U kunt de snelheid van de diavoorstelling wijzigen
met behulp van b B ndien het ( ) pictogram gemarkeerd is.
Overslaan naar volgende/vorige foto
Druk op SKIP (. of >) om de vorige/volgende foto te bekijken.
Een foto roteren
Gebruik vV om de foto in volledig scherm tegen de klok in of met de klok mee
te draaien terwijl u een foto op volledig beeld bekijkt.
Pauzeren van een diavoorstelling
Druk op PAUSE/STEP (X) om een diavoorstelling te pauzeren. Druk op
PLAY ( N) om verder te gaan met de diavoorstelling.
Naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling
U kunt naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling, indien de schijf muziek
en fotobestanden bevat. Markeer het vV b B pictogram met (
) en druk op
ENTER om de diavoorstelling te starten.
Een vergroot fotobeeld bekijken
Bij het bekijken van een foto in volledig scherm, drukt u herhaald op ZOOM om
de zoommodus te selecteren. U kunt door het ingezoomde beeld gaan met
behulp van de vVb B knoppen. Druk op CLEAR om af te sluiten.
Vereisten fotobestand
JPEG bestandscompatibiliteit met dit toestel is als volgt beperkt:
• Bestandextensies: “.jpg”
• Dateigröße: Aanbevolen wordt minder dan 2MB
• CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660
• Maximum aantal bestanden/mappen: Minder dan 600 (totaal aantal
bestanden en mappen)
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 13
Rechtstreekse USB-opnamen
Sluit de USB-flashdrive op het apparaat aan voordat u gaat opnemen. Stel
de optie voor [REC Bitrate] in op [96 Kbps] of [128 Kbps] zoals vereist. (Zie
pagina 9)
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Plaats een audio-cd in het apparaat:
2 Kies een nummer:
v V, DVD MENU
3 Start de opname:
4 De opname stoppen:
AUDIO
x
STOP
Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken van
kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder begrepen
computerprogramma’s, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en geluidsopnamen,
kan worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en strafrechtelijk
worden vervolgd.
Het is verboden deze apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Neem uw verantwoordelijkheid
Respecteer auteursrechten
USB-Flash-Laufwerk verwenden
U kunt MP3/WMA/JPEG/DivX bestanden afspelen in de USB Flash Drive
met versie 2.0 / 1.1.
Opneembare modus
OP AFSTANDSBEDIENING
U kunt één bepaald nummer of alle nummers van een audio-cd op een USBflashdrive opnemen.
• Eén nummer opnemen: Druk op AUDIO in de modus Play, Pause of Resume
Stop.
• Een hele disk opnemen: Druk op AUDIO in de modus Complete Stop.
• Nummers uit de programmalijst opnemen: Druk in de stopmodus op AUDIO
nadat u een nummer in de programmalijst hebt gekozen.
1 Sluit een USB Flash Drive aan op de
USB poort van het toestel:
-
2 Toon het menuscherm in de stopmodus:
O
3 Datei auswählen:
v V, DVD MENU
4 Datei wiedergeben:
N
Opmerkingen over rechtstreekse USB-opnamen
5 Verwijder de USB Flash Drive:
-
• Deze methode van opnemen is alleen mogelijk met de nummers op een
audio-cd.
• Als u deze functie gebruikt, wordt op uw USB-flashdrive automatisch de map
“CD-REC” aangemaakt en vervolgens worden de muziekbestanden hierin
opgeslagen.
• Door tijdens een opname de USB-flashdrive te verwijderen of het apparaat
uit te schakelen kunt u een storing veroorzaken.
• Tijdens een opname wordt geen geluid weergegeven.
• Als de resterende vrije ruimte op uw USB-flashdrive ontoereikend is, kunt u
de opname niet weergeven. Om de vrije ruimte op uw USB-flashdrive te
vergroten, moet u met behulp van uw pc een aantal bestanden op de
flashdrive wissen.
• CD-G-disks en audio-cd’s die met DTS gecodeerd zijn, kunnen niet worden
opgenomen.
• Externe HDD’s, multi-kaartlezers, multi-partition-USB, vergrendelde
apparaten en mp3-spelers worden niet ondersteund.
• Opnameformaat: mp3-bestand
• Coderingsbitsnelheid: 96 Kbps / 128 Kbps
• Maximum aantal bestanden of mappen: Minder dan 600 (totaal aantal
bestanden en mappen)
RETURN
PLAY
Opmerkingen betreffende een USB Flash Drive
• U kunt alleen in stopmodus wisselen tussen USB en DISC modus door op
RETURN (O)te drukken.
• Verwijder het USB toestel niet tijdens gebruik.
• We raden het regelmatig maken van back-ups aan om gegevensverlies te
voorkomen.
• Indien u een USB verlengkabel of USB HUB gebruikt, kan het gebeuren dat
het USB toestel niet herkend wordt.
• Muziekbestanden (MP3/WMA), fotobestanden (JPEG) en DivX bestanden
kunnen afgespeeld worden. Voor informatie over gebruik van alle bestanden
kijkt u op de relevante bladzijden.
• Dit toestel wordt niet ondersteund indien het totaal aantal bestanden groter is
dan 600.
• De USB functie van dit toestel ondersteunt niet alle soorten USB toestellen.
• Digitale camera’s en mobiele telefoons worden niet ondersteund.
• USB poort van het toestel kan niet op de PC aangesloten worden. Dit toestel
kan niet gebruikt worden als opslagapparaat.
13
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 14
Taalcodes
Gebruik deze lijst om uw gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren: Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.
Taal
Afaars
Afrikaans
Albanees
Ameharisch
Arabisch
Armeens
Assamees
Aymara
Azerbajaans
Bashkir
Basks
Bengali; Bangladesh
Bhutani
Bihari
Bretons
Bulgaars
Burmees
Wit-russisch
Chinees
Code
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Taal
Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
English
Esperanto
Ests
Faroëse
Fijis
Fins
Frans
Fries
Keltisch
Georgies
Duits
Grieks
Gronelands
Guarani
Gujarati
Code
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Taal
Hausa
Hebreeuws
Hindi
Hongaars
Ijslands
Indonesisch
Interlingua
Iers
Italiaans
Japans
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Koreaans
Koerdisch
Laothiaans
Latijns
Lets
Code
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Taal
Lingalaas
Litouws
Macedonies
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavies
Mongools
Nauru
Nepals
Noors
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisch
Pools
Portugees
Code
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Taal
Quechua
Rhaeto-Romance
Roemeens
Russisch
Samoaans
Sanskrit
Schots Keltisch
Servisch
Serbo-Kroatisch
Shona
Sindhi
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Spaans
Soedanees
Swahili
Zweeds
Tagalog
Code
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Taal
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Tonga
Turks
Turkmeens
Twi
Oekraïns
Urdu
Oezbeeks
Vietnamees
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Code
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Regiocodes
Kies een regiocode uit de lijst.
Gebied
Afghanistan
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Bhutan
Bolivia
Brazilië
Cambodia
Canada
Chili
China
Colombia
Congo
14
Code
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Gebied
Costa Rica
Kroatië
Tsjechië
Denemarken
Ecuador
Egypte
El Salvador
Ethiopië
Fijis
Finland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittanië
Griekenland
Code
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Gebied
Groenland
Hong Kong
Hongarije
India
Indonesië
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Kenya
Kuweit
Libië
Luxemburg
Maleisië
Code
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Gebied
Malediven
Mexico
Monaco
Mongolië
Marokko
Nepal
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Pakistan
Panama
Code
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Gebied
Paraguay
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Saudi Arabië
Senegal
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Code
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Gebied
Sri Lanka
Zweden
Zitserland
Taiwan
Thailand
Turkije
Oeganda
Oekraïne
Verenigde Staten
Uruguay
Oezbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Code
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
DV4M2H-E.BBELLLK_5704_DUT
9/23/08
11:34 AM
Page 15
Specificaties
Problemen
Symptoom
Oorzaak
Correctie
Geen vermogen.
De stroomkabel is losgekoppeld.
Steek de stroomkabel in een
wandcontactdoos.
Toestel is
ingeschakeld,
maar werkt niet.
Geen schijf geplaatst.
Een schijf laden.
Geen beeld.
De TV is niet ingesteld op het
ontvangen van het signaal van
het toestel.
Selecteer de juiste video
invoermodus op de TV.
De videokabel is niet goed
aangesloten.
Sluit de videokabel goed aan.
De aangesloten apparatuur met
de audiokabel is niet ingesteld op
het ontvangen van het signaal
van het toestel.
Selecteer de juiste invoermodus
van de audio versterker.
De AUDIO opties zijn ingesteld op
de verkeerde positie.
Stel de AUDIO instellingen in op
de juiste positie.
Een niet afspeelbare schijf is
geplaatst.
Plaats een afspeelbare schijf. (controleer het schijftype en regiocode).
Het beoordelingsniveau is ingesteld.
Wijzig het beoordelingsniveau.
De afstandsbediening is niet
gericht op de sensor in het toestel.
Richt de afstandsbediening op de
sensor van de afstandsbediening
in het toestel.
De afstandsbediening bevindt
zich te ver van het toestel.
Gebruik de afstandsbediening
dichter bij het toestel.
Algemeen
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Afmetingen (Ongeveer)
Netto gewicht (Ongeveer)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheid
Laser
Signaalsysteem
AC 200-240 V, 50/60 Hz
8W
360 x 45.5 x 210 (B x H x D)
1.4 kg
5 °C tot 35 °C
5 % tot 90 %
Halfgeleidende laser
PAL / NTSC
Invoer
USB IN
4 pin (USB 2.0 / 1.1 standaard)
Uitvoer
Geen geluid.
Het toestel start
het afspelen niet.
Video Uitvoer
Component Video Uitvoer
HDMI video/audio uitvoer
Audio uitvoer
Digitale Uitvoer (Coax)
De
afstandsbediening
werkt niet goed.
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief,
RCA ingang x 1 / SCART (NAAR TV)
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatief,
RCA ingang x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,
RCA ingang x 2
19 pin (HDMI standaard, Type A)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA ingang (L, R) x 1 /
SCART (NAAR TV)
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA ingang x 1
Accessoires
Video/Audio kabel, Afstandsbediening, Lithium batterij
Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering
zonder voorafgaande mededeling.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising