LG | RH7500 | Owner's Manual | LG RH7500 Handleiding

LG RH7500 Handleiding
RH7923NSL/RH7521NSL_AA7BLL_DUT
HDD/DVD
RECORDER
HANDLEIDING
MODEL
Lees deze
voordat
u
:
RH7900/RH7500
gebruikershandleiding aandachtig en volledig door
het toestel aansluit, gaat gebruiken of Instellingen wijzigt.
WAARSCHUWING betreffende de
Waarschuwing
Stroomkabel
Het is aanbevolen
sluiten op
een
Dit betekent
WAARSCHUWING: DEZE
ONDERHOUDSINSTRUCTIES ZIJN ALLEEN
BEDOELD VOOR GEWAKLIFICEERD
SERVICE PERSONEEL. VERLAAG HET
om
de meeste apparaten
aan
te
eigen circuit;
stopcontact waarop alleen het
apparaat is aangesloten, en zonder extra stopcontacten
of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze
handleiding om zeker te zijn.
een
enkel
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN
Overlaad wandcontactdozen niet. Overladen
VOER ALLEEN HET ONDERHOUD UIT DAT
GEBRUIKSHANDLEIDING, TENZIJ U
wandcontactdozen, loszittende of beschadigde
wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde
stroomkabels, of beschadigde of gespleten kabelisolatie
ANDERSZINS GEKWALIFICEERD BENT.
zijn gevaarlijk.
WORDT AANGEGEVEN IN DE
Elk
van
deze situaties kan leiden tot
elektrische schokken of brand. Controleer de kabel
regelmatig,
Waarschuwing: Het apparaat mag niet
worden blootgesteld aan water (druppels of
spetters). Plaats geen met water gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het
apparaat.
en
mocht deze
trek dan de stekker uit de
onregelmatigheden vertonen,
wandcontactdoos, gebruik het
apparaat niet meer en laat de kabel vervangen door
erkend onderhoudsbedrijf.
een
Bescherm de strookabel
tegen fysiek of mechanisch
misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen
de deur, op stappen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar de kabel het
apparaat verlaat.
SERIENUMMER:
WAARSCHUWING: Dit
gebruik
van een
Neem deze
en
bewaar
product
lasersysteem.
maakt
handleiding zorgvuldig door
deze voor toekomstig gebruik.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum indien het apparaat
onderhoud
Het
gebruik
instellingen
heeft.
nodig
controleknoppen,
procedures anders
van
of
dan
hierin beschreven kan leiden tot
blootstelling
aan
gevaarlijke straling.
Open de kast niet zodat u niet wordt
blootgesteld aan de laserstraal. De
laserstraal is zichtbaar indien geopend.
KIJK NIET IN DE STRAAL.
WARNING: Plaats het apparaat niet in een
afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
Dit
product werd vervaardigd in
overeenstemming met de vereisten
radio-interferentie zoals vastgelegd
EU RICHTLIJNEN
EN 73/23/EEC.
2
voor
in de
89/336/EEC, 93/68/EEC
Het serienummer bevindt zich op de achterzijde van het
apparaat. Dit nummer is uniek en uitsluitend aan dit
apparaat toegekend
kan niet worden
gebruikt voor
andere toestellen. U doet er goed aan om de gevraagde
informatie hier te noteren en om deze handleiding te
bewaren samen met het aankoopbewijs.
Modelnr.
Serienr.
en
______________________________
______________________________
Geprogrammeerd Afspelen
Inhoudsopgave
Audio CD
van
en
MP3/WMAbestand......................34
Introductie.............................4-10
Gebruikte
.4
symbolen in deze Handleiding
OpmerkingenoverSchijven................4
.5
Opneembare en Afspeelbare Schijven
AfspeelbareSchijven.....................6
.6
GebruikvandeAfstandbediening.
.
.
.
DEINTERNEHARDESCHIJFDRIVE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.7
OverSchijven...........................8
Voorpaneel.............................9
Afstandsbediening......................10
.11-25
AansluitingenenInstellingen
Achterpaneel..........................11
AansluitingopdeAntenne.................11
AansluitingopuwTV....................12
Aansluitenopeenversterker...............13
Accessoires/Audio/Video (A/V) Aansluitingen 14-15
HetHoofdmenugebruiken................16
Basisinstellingen.....................16-25
AlgemeneInstellingen..............16-19
AutoProgrammeren..................16
ProgrammaBewerken.................17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EenJPEGBestandbekijken
Een
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.35-36
.
MP3/WMA, JPEG, DivX bestand bewerken
37-38
Opneme..............................39-44
OverDVDopname......................39
OverHDDopname......................39
TijdShift.............................40
BasisopnamevaneenTV.................41
.41
InstantTimergestuurdeOpname
TimerOpname.........................42
.42
SimultaanOpnemenenAfspelen
Controle van de timeropname details
.43
.43
OpnemenvaneenExterneinput.
OpnemenvaneenDVInput...............44
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bewerken.............................45-51
Overzicht Titeloverzicht
Hoofdstuklijst menu
HDD, VR Stand: Origineel en Afspeellijst bewerken
Hoofdstukverwijzingen toevoegen
en
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
46
.46
Titelminiaturenveranderen................46
Eennieuweafspeellijstmaken
Titels
hoofdstukken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.47
de
Schermstand.......................18
afspeellijst
toevoegen............................47
Een Origineel of Afspeellijst Titel/hoofdstuk
verwijderen............................48
Eendeelverwijderen....................48
ProgressieveScan...................19
sorteren..............................49
AutoKlokinstellen....................18
HandmatigKlokinstellen...............18
TVAspect..........................18
PBC..............................19
Initialiseren.........................19
en
aan
Eentitelbenoemen.....................49
De laatste
.49
verwijdering Herstellen/Opnieuw doen
.50
Tweetitelsineensamenvoegen
Eentitelintweesplitsen.................50
.
Taalinstellingen......................19-20
AudioInstellingen.......................20
DolbyDigital/DTS/MPEG..............20
SamplingFrequentie..................20
Dynamisch Bereik (Dynamisch Bereik
Controle--DRC)......................20
Vocaal.............................20
Vergrendeling (Oudercontrole) Instellingen .21-22
.21
Rating/Wachtwoord instellen/Regiocode
DivXRegistratieCode.................22
OpnameInstellingen..................22-23
OpnamestandInstellen................22
OpnameAspect......................22
DVOpnameAudio...................23
TVOpnameAudio....................23
.
.
.
AutoHoofdstuk......................23
SchijfInstellingen.....................23-24
Schijfformaat.......................23
.24
Voltooien/Schijflabel/Schijf Beveiliging
.25
AlgemeneUitlegvanhetScherm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Twee hoofdstukken in een
Een hoofdstuk
.
.
.
Een DivX Filmbestand
afspelen
.
.
Een Audio CD of MP3/WMA bestand
.
.
.
.
.
.
afspelen
.
.30-31
.32-33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.50
afspeellijst verplaatsen .51
.51
EenHoofdstuk/Titelverbergen
Eentitelbeveiligen......................51
van een
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kopieren.............................52-54
Voorhetkopieren.......................52
VanHDDnaarDVDkopieren..............53
VanDVDnaarHDDkopieren..............53
.54
OneTouchCopy(HDDnaarDVD).
.54
OneTouchCopy(DVDnaarHDD).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Referentie............................55-60
ExtraInformatie........................55
OverschrijvenOpnemen...............55
Titellijst menu bekijken op andere DVD
recordersofspelers..................55
Uw opnames afspelen op andere DVD
.55
spelers(eenschijfvoltooien).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taalcodes.............................56
Regiocodes...........................56
TV Bediening met afstandsbediening
.57
Oplossenvanproblemen...............58-59
Specificaties...........................60
.
VideoCD...........................26-29
.
samenvoegen
.
Afspelen.............................26-38
Afspelen van een HDD, DVD,DivX bestand of
.
.
.
.
.
.
.
.
3
Introductie
Lees de
gebruikershandleiding aandachtig en bewaar
deze voor toekomstig gebruik opdat het product goed
gebruikt wordt.
Deze
handleiding verstrekt informatie betreffende het
gebruik van onderhoud van uw recorder. Neem
contact op met een erkend servicebedrijf indien de
speler onderhoud nodig heeft.
Gebruikte
symbolen
Handleiding
Over het
"
"
kan
Symbool
Scherm
worden op uw TV tijdens gebruik
dat de functie uitgelegd in deze
getoond
geeft aan
gebruikershandleiding niet mogelijk
specifieke DVD videoschijf.
en
Opmerkingen
over
is op die
Schijven
in deze
Omgaan
Raak de
Schijven
met
afspeelbare
kant
van
de
schijf
niet
aan.
Houd
de
Het
symbool
attendeert
van een
bliksem in
een
driehoek
op de
aanwezigheid van een
gevaarlijk voltage in het product dat
elektrische schokken of brand tot gevolg kan
u
schijf vast aan de randen zodat er geen
vingerafdrukken op het oppervlak kunnen komen.
nooit papier of plakband op de schijf.
Plak
hebben.
Dit
uitroepteken attendeert u op de
aanwezigheid van belangrijke gebruiks-
en
onderhoudsinstructies.
Dit teken attendeert
het
aan
Schijven opbergen
op mogelijke schade
of andere materiele schade.
product
u
Berg
de
schijf
doos. Stel de
hittebronnen
zon
na
het
schijf
en
op in de bijbehorende
niet bloot aan direct zonlicht, of
spelen
laat de
geparkeerde
schijf
nooit
liggen
in
een
in de
auto.
Opmerking:
Attendeert
speciale opmerkingen
gebruikskenmerken.
u
op
en
andere
Schijven reinigen
voor een
Tip:
Attendeert
u
eenvoudiger
tips
op
is.
en
hints zodat het
stof op de schijf kunnen zorgen
slechte beeldkwaliteit en geluidsstoringen.
Vingerafdrukken
gebruik
en
Reinig de schijf voor het spelen met een schone
Veeg de schijf schoon van binnen naar buiten.
doek.
Een
gedeelte waarvan in de titel een van de volgende
symbolen staat geeft aan dat het gedeelte alleen
betrekking heeft op een schijf die door het symbool
vertegenwoordigd wordt.
HDD
titels opgenomen op HDD
-RWVR
DVD-RW met VR
-RWVideo
+RW
DVD-RW met Video
DVD+RW
-R
DVD-R
+R
DVD+R
DVD
VCD
schijf
schijf
schijf
DVD Video
stand
Opname
stand
Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar reinigers,
of anti-statische spray die is bedoeld
voor
oudere
vinyl
platen.
Vocht Condensatie
schijf
Video CD's
ACD
Audio CD's
DivX
DivX bestanden
MP3
MP3 bestanden
WMA WMA bestanden
JPEG JPEG bestanden
4
Opname
Gebruik het
product
nooit meteen
na
het
verplaatsen van een koude omgeving naar een
warme omgeving. Laat het product twee tot drie uur
staat zonder het te gebruiken. De interne
onderdelen en/of de schijven kunnen beschadigd
raken indien u het apparaat toch meteen gebruikt.
Opneembare
Afspeelbare Schijven
en
DVD-RW
Video
(Digitale
Schijf Herschrijfbaar)
DVD-RW schijven kunnen worden geformatteerd in de VR stand opname of Video stand opname.
Deze schijven kunnen herhaaldelijk worden opgenomen. Opnames kunnen worden verwijderd, en
vervolgens kunt u op dezelfde schijf opnieuw opnemen.
[VR stand]
Opnames kunnen uitgebreid worden bewerkt.
Afspeelbaar alleen op VR stand compatibele spelers (na voltooiing).
[Video stand]
Afspeelbaar op normale DVD spelers (na voltooiing)
Beperkte bewerkingsonderdelen
DVD-R
Video
(Digitale
Op deze schijven
kan
--
Schijf
--
Opneembaar)
een
keer worden opgenomen. Nadat u de DVD-R heeft
niets meer worden opgenomen of bewerkt.
DVD-R schijven kunnen maar een keer worden geformatteerd naar Video stand.
maar
voltooid, kan
Afspeelbaar op normale DVD spelers (na voltooiing).
Beperkte bewerkingsonderdelen.
DVD+RW
(Digitale Video Schijf + Herschrijfbaar)
Op deze schijven kan herhaaldelijk worden opgenomen. Opnames kunnen worden verwijderd, en
vervolgens kunt u op dezelfde schijf weer opnemen.
Afspeelbaar op DVD+RW compatibele spelers (automatisch voltooien)
De bewerkte inhoud is alleen afspeelbaar op DVD+RW compatibele spelers, alleen na voltooiing.
Opnames kunnen worden bewerkt in titel/hoofdstuk.
DVD+R
(Digitale Video Schijf + Opneembaar)
Op deze schijven kan maar een keer worden opgenomen.
niets
Nadat
u
de DVD+R heeft
voltooid, kan
worden opgenomen of bewerkt.
Afspeelbaar op DVD+R compatibele spelers
meer
(na voltooiing).
Bewerkte inhoud is niet compatibel met DVD+R compatibele spelers (Verbergen,
samenvoegen, hoofdstukverwijzing toevoegen, etc.)
Beperkte titel/hoofdstuk bewerkingsonderdelen.
DVD+R DL
Op
deze
kan niets
(Digitale Video Schijf + Opneembaar; Dubbele Laag)
schijven kan maar een keer worden opgenomen. Nadat u
hoofdstuk
de DVD+R DL heeft
voltooid,
worden opgenomen of bewerkt.
is bijna verdubbeld door de dubbele
meer
laag DVD+R media, waardoor klanten tot 8.5GB
aan video kunnen opslaan op een enkele DVD+R schijf.
Afspeelbaar op DVD+R DL compatibele spelers (na voltooiing).
De bewerkte inhoud is niet compatibel met DVD+R DL compatibele spelers (Verbergen, hoofdstuk,
samenvoegen, hoofdstukverwijzing toevoege, etc.)
Beperkte titel/hoofdstuk bewerkingsonderdelen.
Opslagruimte
Aanbevolen
opneembare
DVD-R
SONY
DVD
schijven
DVD+R
SONY
(8x, 16x)
TDK (4x, 8x)
Verbatim (4x, 8x)
Panasonic (2x, 4x)
(2.4x, 4x, 8x, 16x)
TDK (4x)
Mitsubishi (4x, 8x)
Ricoh (2x, 4x, 8x)
DVD-RW
DVD+RW
Victor
(1x, 4x)
Maxell (1x, 2x, 4x)
TDK (2x)
Mitsubishi (2x)
DVD+R(DL)
Mitsubishi (2.4x)
Maxell (2.4x)
SONY
(2.4x)
TDK (2.4x)
Philips (4x)
Ricoh (2.4x)
---H P (2.4x, 4x)
-
-
-
Opmerking:
Indien
een
kunt
deze
u
Dus indien
DVD-RW/DVD+RW
is opgenomen met
niet formatteren met deze recorder.
schijf
u de schijf
wilt
schijf
gebruiken
een
op deze recorder, dient
personal computer
u
de
schijf
of
een
andere DVD
te formatteren op de
recorder,
originele
recorder.
5
Afspeelbare Schijven
DVD
/ 12cm
(8cm
Schijven
schijf)
zoals films die kunnen worden
gekocht
Video CD (VCD) (8cm / 12cm schijf)
VIDEO CD's of CD-Rs/CD-RWs in VIDEO
Audio CD
(8cm
/ 12cm
of
gehuurd
CD/Super
VIDEO CD formaat
schijf)
Muziek CD's of CD-Rs/CD-RW's in muziek CD formaat die kunnen worden
(8cm / 12cm schijf)
CD-RW/CD-RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA,
gekocht.
CD-R/CD-RW
of JPEG bestanden.
Opmerkingen:
--
--
--
Naargelang de toestand van de opname apparatuur of van het CD-R/RW schijfje (of van een DVD±R/RW),
kunnen sommige CD-R/RW schijven (of DVD±R/RW), kunnen sommige CD-R/RW schijven (of DVD+R/+RW)
niet op het toestel worden afgespeeld.
Bevestig geen label of zegel aan beide zijden (de gelabelde zijde of de opnamezijde) van een schijfje.
Gebruik geen CD's in een onregelmatige vorm (bijv. hartvormig of achthoekig). Dit kan ervoor zorgen dat het
toestel slecht
--
--
Sommige opgenomen schijven (CD-R/RW of DVD±R/RW), afhankelijk van de opnamesoftware & de
voltooiing, worden niet afgespeeld.
DVD-R/RW, DVD+R/RW en CD-R/RW schijven opgenomen op een PC of een DVD of CD Recorder worden
niet afgespeeld indien de schijf is beschadigd of vies is, of indien er zich stof of condensering bevindt op de
lens
--
gaat functioneren.
van
Indien
de Recorder.
schijf opneemt op een PC, zelfs in een compatibel blanco formaat, kan
schijf niet wordt afgespeeld door de instellingen van de applicatie software waarmee
(Kijk bij de software uitgever voor gedetailleerde informatie).
u een
code van de recorder en van DVD's
Deze recorder is ontworpen en geproduceerd
het
de
gebeuren dat de
schijf is gemaakt.
Regionale
gecodeerd met regiocode "2"af te
2 spelen. Sommige DVD's vermelden op het label welk soort apparaat deze schijfjes kan afspelen. Dit
apparaat kan uitsluitend DVD's spelen met een label "2"of "ALL". Wanneer u andere schijfjes probeert af
te spelen, dan verschijnt er "Onjuiste regiocode". "Kan niet worden weergegeven" verschijnt op het TV scherm.
Sommige DVD's beschikken misschien niet over een regiocodelabel, ook al is het op basis van geografische
grenzen verboden om ze af te spelen.
Opmerkingen
Het kan
over
om
DVD-software
DVD's en Video CD's
sommige weergavefuncties opzettelijk worden geblokkeerd door de softwarefabrikant. Met dit
toestel kunt u DVD's en Video CD's weergeven. Afhankelijk van de door de softwarefabrikant bepaalde inhoud
van het schijfje, kan het voorkomen dat sommige functies niet beschikbaar zijn of dat er andere functies kunnen
worden toegevoegd. Hiervoor verwijzen we graag naar de gebruiksaanwijzing van de DVD's en Video CD's. Het
kan zijn dat sommige DVD's, die uitsluitend bedoeld zijn voor handelsdoeleinden, niet op het toestel kunnen
worden afgespeeld.
zijn
dat
Gebruik
Richt de
de
van
afstandbediening
Batterij plaatsen
Afstandbediening
op de
in de
afstandbedieningssensor
en
druk op de
knoppen.
Afstandbediening
Verwijder de batterijklep aan
(grootte AAA) batterijen met
de achterkant
en
correct
de
afstandbediening,
geplaatst.
van
en
plaats
twee R03
Waarschuwing
Gebruik oude
nieuwe
batterijen
batterijen (standaard, alkaline, etc.)
6
en
niet door elkaar.
Meng
nooit verschillende soorten
DE INTERNE HARDE SCHIJF
DRIVE
De drive
van
de interne harde
kwetsbaar onderdeel
van
de
is
schijf (HDD)
een
apparatuur. Gebruik de
recorder
volgens onderstaande instructies om het
apparaat tegen mogelijke schade aan de HDD te
beschermen.
Om
belangrijke opnamen te beschermen tegen
een mogelijk verlies, raden we u aan om die op een
DVD schijf te bewaren.
uw
Verplaats
nooit de recorder
Installeer
en
gebruik
waterpas oppervlak.
terwijl hij
de recorder op
staat.
aan
een
stabiel
en
Blokkeer de achterventilator niet.
Gebruik de recorder niet in extreme
vochtige plaatsen,
of in ruimte
waar
warme
de
of
temperatuur
drastisch kan veranderen. Sterke
temperatuursverschillen
recorder
veroorzaken, waardoor de HDD
beschadigd
Zo
kunnen condensatie in de
kan worden.
de recorder aanstaat, trek de stekker niet
uit het stopcontact en schakel de stroomtoevoer niet
lang
uit.
Nadat
de recorder heeft
uitgezet, wacht even om
het apparaat te verplaatsen. Indien u de recorder
moet verplaatsen, volg onderstaande stapen.
u
1. Nadat de
getoond,
POWER OFF op het
wacht ten minste 2 minuten.
melding
2. Trek de stekker uit het
3.
Verplaats
In
geval
stopcontact.
de recorder.
stroomonderbreking terwijl de
staat, kan het gebeuren dat data van
aan
de HDD verloren
geval
is
van een
recorder
In
display
gaat.
stroomonderbreking terwijl de
staat, kan het gebeuren dat data van
van een
recorder
aan
de HDD verloren
gaat.
De HDD is heel kwetsbaar. Indien
u
deze
onjuist
gebruikt of in een ongeschikte omgeving, kan het
gebeuren dat, na enkele jaren, de HDD niet meer
zal werken. Een aanwijzing van problemen kan zijn
dat het beeld onverwachts
bevriest,
met ruisblokken
(mozaiek).
Het kan echter
voor een
gebeuren dat er geen waarschuwing
defecte HDD getoond wordt.
Indien de HDD niet
dan kan de
recorder niet
In dat
goed functioneert,
afspelen noch opnemen.
geval
dient de HDD vervangen te worden.
7
Over
PBC:
Afspeel Controle (Alleen Video CD)
Afspeelcontrole is beschikbaar voor Video CD (VCD)
versie 2.0 schijfformaten. PBC stelt u in staat om te
Schijven
DVD +R
(Dubbele Laag)
Dubbele laag opname technologie biedt twee
opneembare lagen op een enkele DVD schijf aan,
waardoor wordt voorzien in bijna de dubbele
capaciteit van een 4.7GB enkele laag DVD. De
grootste extra waarde van de dubbele laag
technologie is verhoogde capaciteit. Opslagruimte
wordt bijna verdubbeld door dubbele laag DVD+R
media, waardoor klanten
enkele DVD+R
tot 8.5GB video op
communiceren met het
zoekfuncties of andere
typische computerfuncties.
Er kunnen echter ook stilstaande beelden van hoge
resolutie worden afgespeeld indien deze op de schijf
staan. Video CD's die niet zijn uitgerust met PBC
(Versie 1.1) worden afgespeeld als audio CD's.
Titel
een
kunnen branden.
schijf
DVD±R/DVD±RW
DVD --R
DVD +R
en
standaards
Dit formaat stelt
een
DVD
zijn twee verschillende
opneembare DVD drives en schijven.
voor
in staat
u
op te
twee standaards
schijf
om
nemen.
informatie een
DVD +RW
keer op
DVD -RW
en
herschrijfbare media, wat
betekent dat de DVD inhoud kan worden verwijderd
en opnieuw opgenomen. Enkelzijdige schijven kunnen
tot 4.38GB opslaan en dubbelzijdige schijven kunnen
tot twee keer zoveel opslaan.
are
voor
(Alleen
DVD
videoschijven)
Een titel is normaal gesproken een duidelijk deel van
een DVD schijf. Bijvoorbeeld, de hoofdattractie kan
titel 1 zijn, een documentaire over hoe de film is
gemaakt titel 2, en interviews met de cast titel 3. Elke
titel heeft
een
makkelijk
kunt vinden.
Hoofdstuk
referentienummer waardoor
(Alleen
Een hoofdstuk is
een
scene
(Video CD)
Een VCD kan tot 74 minuten
minuten
(700
met kwaliteit
MB
(650MB schijf)
of MPEG-1 full-motion video
schijf)
stereogeluid opslaan.
audio
een
internationale standaard
compressie.
coderen
van
video
MPEG-1 wordt
voor
multikanaal surround
Dolby Digital,
DTS
en
VCD
en
voor
gebruikt
voorziet in
geluid codering
zoals
video
voor
en
het
een
PCM,
MPEG audio.
populair compressie formaat dat wordt
gebruikt voor digitale audio bestanden, heel dichtbij
een
CD kwaliteit.
OP
een
Windows Media audio bestand. Een
codering/
Microsoft Corp.
JPEG
Joint Pictures
Expert Group. JPEG is een
gecompresseerd bestandsformaat dat u in staat stelt
om beelden op te slaan, met geen beperkingen voor
de kleuren.
DivX
naam van een
revolutionaire nieuwe video
codering die is gebaseerd op de nieuwe MPEG-4
compressie standaard voor video. U kunt DivX films
afspelen op deze recorder.
8
afhankelijk
video CD met PBC
in
aan
een
u
zijn eigen
makkelijk het gewenste
van
de
soms
schijf.
(afspeel controle) functies,
bewegende beelden en stilstaande beelden
ingedeeld worden in "scenes". Elke scene wordt
getoond in het menuscherm en heeft een
scenenummer, waardoor u eenvoudig de gewenste
scene kunt opzoeken. Een scene bestaat uit een of
meerdere tracks.
Track
duidelijk
taal
onderdeel
of
een
van
audiovisuele
soundtrack
een
muzikaal stuk
informatie,
voor een
specifieke
video, of
audio CD. Elke track heeft een tracknummer,
waardoor u eenvoudig de gewenste track kunt
(DVD),
meerdere
WMA
DivX is de
interview
(VCD)
opzoeken.
ontwikkelt door
film of een
titel zoals
van een
hoofdstuk kunt vinden. Hoofdstukken worden
zoals het beeld of
decoderingssoort
onderdeel
hoofdstuknummer, waardoor
Een
MP3
MP3 is
videoschijven)
kunnen
MPEG
MPEG is
het
u
reeks interviews. Elk hoofdstuk heeft
Scene
of 80
DVD
een
van een
niet opgenomen,
VCD
systeem via menu's,
van een
schijven staan een track of video (met
hoeken) toe en verschillende audiotracks.
DVD
Voorpaneel
abcde
f
g
hi
T/S
REC
HDD
DVD
j
TV
RH7900
kl m
n
abcde
f
g
hi
T/S
REC
HDD
DVD
j
TV
RH7500
kl m
a
POWER
DVD: De recorder is in de DVD stand.
indicator
Schakelt de recorder AAN of UIT.
knop
en
Brandt indien de recorder in de
HDD bBDVD: De recorder is
standbye
stand
aan
het
kopieren.
TV: De recorder is in de TV Tuner stand.
staat.
De recorder is in timer opname stand of
timer opname is geprogrammeerd.
:
b
HDD/DVD
Stelt de stand
c
d
e
van
de recorder in op HDD of DVD.
x
(STOP)
Stopt afspelen
of opname.
f
PROG. (V/v)
Scant omhoog
en
omlaag
door
om
j Afstandbediening
Richt de
opgeslagen
Plaats hier
Sensor
afstandbediening hierop.
k
(VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts))
Aansluiting voor audio/video output of een externe
bron (Audio systeem, TV/Monitor, VCR,
Camcorder, etc.).
l
INPPUT4
de
kanalen.
INPUT4
(S-VIDEO IN)
Aansluiting voor S-Video output of een externe
bron (TV/Monitor, VCR, Camcorder, etc.).
mDVIN
g Schijflade
h
klok, totale afspeeltijd,
afgespeelde tijd, titelnummer, hoofdstuk/
tracknummer, kanaal, etc. wordt weergegeven.
z (RAEC)
Start opname. Druk herhaaldelijk in
opnametijd in te stellen.
De
:
N / X
(PLAY/PAUSE)
Start het afspelen.
Pauzeert tijdelijk afspelen of opname
Opnieuw indrukken om pauze te annuleren.
een
een
Aansluiting
schijf.
voor
DV
output of
een
digitale
camcorder.
OPENEN/SLUITEN
Open
of sluit de
i Display
Toont de
(Z)
n
schijflade.
Pauzeert de weergave
Venster
huidige
T/S: Geeft de
tijd
TIMESHIFT
status
shift
REC: De recorder is
van
de recorder.
(tijd shift)
om een
van
de TV of
programma op TV
een
afspeling
weer
te
geven.
aan.
aan
het opnemen.
HDD: De recorder is in de HDD stand.
9
Afstandsbediening
CHP ADD:
Voeg
SCAN
een
hoofdstukmarker in
de
van
SEARCH:
tracknummer
een
Programma Lijst
marker
van
het
Marker
(Marker Search).
menu
DISPLAY:
Screen
DUBBING:
HDD
(of
een
Zoeken op
naar
(Onnaar
DVD).
ENTER
-
Bevestigt
de menukeuze.
-Toont informatie
een
TV
HOME:
terwijl u
programma kijkt.
naar
(INSTANT SKIP):
MARKER: Markeert
Slaat 15
op de
over
om
van een
het
even
punt tijdens de weergave.
genummerde opties
in
een menu.
3D SURR.: Om 3D SURROUND
tijdens
het
afspelen
te selecteren.
menu.
(. / >): Ga naar het
volgende hoofdstuk of de volgende
track. Ga naar het begin van het
huidige hoofdstuk of de huidige
track of naar het vorige hoofdstuk
of de vorige track.
miniatuurbeeld
kanalen.
A-B:
(Z): Opent
en
sluit
schijflade.
ANGLE: Selecteer
camerastandpunt,
een
(X)
:
Pauzeert het
afspelen of opnemen, druk opnieuw
om de handeling voort te zetten.
PIP: Schakelt de PIP functie in of uit.
(AFSPELEN):
Start de weergave.
POWER: Schakelt de recorder
indien
(DVD)
of
een
IN).
10
opname
audiotaal
audiokanaal
AV: Selecteer de
een
een
Speelt nummers of tracks
willekeurige volgorde af.
REC
(z): Begint
herhaaldelijk om
de opname. Druk
de opnametijd in
worden
(CD).
inputbron voor
(Tuner, AV1-4, of DV
-
-
of EQ
hoofdstuk,
menu.
Geeft het
een
om een
weer
te geven.
van
het
indien beschikbaar.
menu van een
CD met PBC
weer.
Bekijk kanalen die
geselecteert met de
TV
-
controleknoppen:
POWER:
De TV in
vide-
en
uitschakelen.
-AV: Selecteert de TV bron.
PR +/-: Selecteert
een
VOL +/-: Stelt het
geluidsniveau
van
-
TV zender.
de TV in.
MUTE: Schakelt
volume uit. Druk
tijdelijk het TV
nogmaals om
het volume te herstellen.
Vergroot
videobeeld.
(O)
Sluit het
de TV of
recorder-tuner of met de TV-tuner.
ZOOM:
opnamestand: HQ, SQ, LQ
RETURN
de
TITLE: Toont het titelmenu
RANDOM:
track, titel, alles.
AUDIO: Selecteer
van
programma op TV
-
REPEAT: Herhaalt
beschikbaar.
voor
afspeling (tijd shift)
AAN of UIT.
REC MODE: Selecteert de
DVD-
een
TV/DVD:
te stellen.
Herhaalvolgorde.
een
TIMESHIFT: Pauzeert de
schijfje,
een
of
timeropnamemenu (Timer Record).
OPEN/CLOSE
in
afspelen
huidige titel
of hoofdstuk om in de Origineel en
Afspeellijstmenu's te gebruiken.
weergave
N
het
opnemen.
-
b/B/v/V(Links/Rechts/
Omhoog/Omlaag): Selecteert een
optie in het menu.
v / V (omhoog/omlaag): Bekijk
de in het geheugen opgeslagen
(x): Stopt
Opent het menu op
een DVD schijf en schakelt tussen
de menu's Titel Lijst Origineel en
Titel Lijst Afspelen.
PAUSE/STEP
Setup-
TIMER REC: Toont het
MENU/LIST:
de
of sluit het
Opent
ondertiteltaal.
schijf (ongeveer de lengte
gewone TV reclame).
0-9 nummertoetsen: Selecteert
SETUP:
THUMBNAIL: Selecteert
seconden voorwaarts
welk
het zoeken op
SUBTITLE: Selecteert
Hoofdmenu.
I.SKIP
Opent
markermenu.
STOP
of sluit het
Opent
Zoek
M):
SKIP
DVD
Kopieert
HDD
of
het OSD
Opent
Display).
/
achterwaarts of voorwaarts.
tijdens
afspelen/opname.
CLEAR: Wis
(m
het DVD
Aansluitingen
Instellingen
en
Achterpaneel
abcdef
klm
a
h
TV met audio
voor
TV met video
voor
inputs.
VIDEO OUTPUT
KOEL VENTILATOR
j
AC Stroomkabel
Steek deze stroomkabel in het
k
TV met Y Pb Pr
l
Euroconnector
(Scart)
afhankelijk
aangesloten.
hoe
van
g
u
signaal
van
EURO AV1 AUDIO/ VIDEO
de recorder op de TV heeft
op de TV met
behulp
het
signaal
van een
ANTENNE
naar uw
uitgang.
(Links/Rechts)
mVIDEOIN3
Aansluiting voor de video output van een externe
bron. (Audio systeem, TV/Monitor, VCR, Camcorder).
n
van een
AUDIO IN 3
Aansluiting voor audio output van een externe bron
(Audio systeem, TV/Monitor, VCR, Camcorder).
de
EURO AV1 AUDIO/VIDEO
aan
stopcontact.
TV/MONITOR.
ingang.
Knop
PROGRESSIEVE SCAN of RGB
SCART
audio
RF.OUT
Verplaats
Selecteer COMPONENT VIDEO OUT/
Sluit deze
(Digitale Audio-uitgang)
Aansluiting voor een digitale (optische)
i
inputs.
COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIEVE
(Y Pb Pr)
Aansluiting voor een
f
OPTICAL
(Links/Rechts)
SCAN
e
ij
installatie.
VIDEO OUT
Aansluiting
d
de antenne.
voor
AUDIO OUT
Aansluiting
c
h
n
ANTENNE
Aansluiting
b
g
COAXIAL
(Digitale Audio uitgang)
Aansluiting voor een digitale (coaxiale)
audio
installatie.
EURO AV 2 DECODER
Aansluiting
externe
de audio/video
output van een
bron. (Betaalzender decoder, set-top box,
voor
VCR, etc.).
Aansluiting
op de Antenne
Achterzijde
Antenne
van
de TV
SCART INPUT
Haal de antennekabel uit de TV
de antenne
ingang
recorder. sluit
een
aan
de
terminal
sluit hem
achterzijde
van
op de TV
antenne
en
op
ANTENNA
INPUT
AUDIO INPUT
VIDEO
INPUT
de
de antennekabel
ingang van de recorder en
ingang van het TV toestel.
RF coaxiale
van
aan
aan
de andere op de
R
aansluiting
Sluit de RF
uitgang van de recorder aan op de
antenne ingang van de TV door middel van de
bijgeleverde 75-ohm coaxiale kabel (R). De RFuitgang brengt het signaal door vanuit de antenne
ingang.
Achterzijde
van
de recorder.
11
Aansluiting op
Sluit het toestel
aan
SCART
TV
uw
Sluit de EURO AV1 AUDIO/VIDEO
een van
op
de
volgende
mogelijkheden
van uw
bestaande installatie.
Wanneer
uitgang
voor
de
scartplug van de
recorder aan op de bijbehorende ingangen van de TV
met behulp van een scartkabel (T).
met de
toestellen, rekeninghoudende
u
verbinding
COMPONENT VIDEO
OUT/PROGRESSIEVE SCAN
gebruikt,
stelt
VIDEO OUT schakelaar op COMPOINT in.
Wanneer u de SCART uitgang gebruikt, stelt
u
de
Video
aansluiting
Sluit de VIDEO OUT
video
u
de
VIDEO OUTPUT schakelaar op RGB in.
ingang van
videokabel (V).
Component
Tips
het televisietoestel
toestellen die
u
manieren
de recorder
om
een van
gebruiken.
Raadpleeg
wilt
en
de andere
aansluiten, zijn
aan
er
verschillende
te sluiten. U kunt
de onderstaande aansluitmethodes
de
goed mogelijk
handleidingen
van uw
uit te
voeren.
Let op dat u de recorder rechtstreeks op de TV
aansluit. Stel de TV in op het juiste video
inputkanaal.
--
SCAN
aansluiting van de recorder aan op de
bijbehorende ingang van de TV, met behulp van
Pb Pr kabel (C).
Als
Waarschuwing
--
aansluiting
de Y
Progressieve Scan (ColorStream Pro) aansluiting
televisietoestel, videorecorder, stereo installatie of
eventuele andere toestellen, om de aansluiting zo
--
Video
Sluit de COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIEVE
Naargelang
alleen
poort van de recorder aan op de
de TV, met behulp van de
Sluit de AUDIO OUT
aansluiting van de recorder
niet aan op de phono ingang (opnamedeck) van uw
geluidsinstallatie.
Sluit de recorder niet aan via uw videospeler. Het
DVD videobeeld kan door het veiligheidssysteem
vervormd zijn.
Achterzijde
van
de TV
SCART INPUT
AUDIO INPUT
VIDEO
INPUT
een
hoge
definitie TV of
"digitaal
progressieve
gereed" is, heeft u met de recorder
scanuitgang de hoogst mogelijk video resolutie.
uw TV het Progressieve Scan formaat niet
ondersteunt, zal het beeld vervormd zijn als u
Progressieve Scan op de recorder gebruikt.
Als
Sluit de COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIEVE
SCAN
aansluiting van de recorder aan op de
bijbehorende ingang van de Tv, met behulp van
Pb Pr kabel (C).
de Y
Opmerkingen:
Stel
Progressieve Scan in op [Aan] in het
instellingsmenu voor progressiefsignaal
(zie pagina 19).
Progressieve scan werkt niet met analoge
aansluitingen (gele VIDEO OUT plug).
video
COMPONENT VIDEO INPUT
Y
AV
televisie
uw
Pb
Waarschuwing:
Zodra de instelling voor de Progressieve Scan output
is ingevoerd, zal het beeld alleen nog zichtbaar zijn op
een TV of monitor die compatibel is met Progressieve
Scan. Indien u foutief de Progressieve Scan op AAN
heeft ingesteld, dient u allereerst de recorder te
resetten. Verwijder eerst de schijf in de recorder. Druk
vervolgens twee keer op STOP (x) en houdt deze 5
seconden ingedrukt voordat u deze loslaat. De video
output zal hersteld worden naar de basisinstellingen,
en er verschijnt weer beeld op een normale analoge
Pr
C
T
TV of monitor.
Audio
(Links/Rechts) aansluiting
Sluit de linker
recorder
de TV
AUDIO OUT
Achterzijde
12
van
de recorder.
de rechter AUDIO
uitgangen van de
audio ingangen van
op de linker/rechter
met behulp van de audiokabels. Sluit de
aan
(A),
en
aansluiting van de recorder
de phono ingang (opnamedeck) van uw
geluidsinstallatie.
niet
aan
op
Aansluiten op
een
versterker
Achterzijde
Aansluiten op een versterker die is uitgerust
met tweekanalen analoge stereo of met Dolby
Pro
Logic
II/Pro
Sluit de linker
en
van
de recorder
Logic.
de rechter AUDIO OUT
aansluitingen van de recorder aan op de linker/rechter
audio ingangen van de versterker, ontvanger of stereo
installatie, met behulp van de audiokabels (A).
Aansluiten op een versterker die is uitgerust
met tweekanalen digitale stereo (PCM) of met
een
een
2 of
1.
Audio/Video ontvanger die is
meerkanalen decoder (Dolby
uitgerust met
Digital, MPEG
A
X
O
DTS).
Sluit
een
DIGITALE AUDIO
uitgang (OPTISCH
O
of COAXIAAL
X) van de recorder aan op een de
bijbehorende ingangen van uw versterker. Gebruik
hiervoor een optionele digitale geluidskabel
(optische O of coaxiaal X).
2.
AUDIO INPUT
Versterker
COAXIAL
OPTICAL
DIGITAL INPUT
DIGITAL INPUT
(Ontvanger)
U dient de
activeren
Digitaal
digitale output van de DVD recorder te
(Zie "Audio instellingen" op bladzijde 20).
Multikanalen
geluid
Een
digitale meerkanalen aansluiting levert u de beste
geluidskwaliteit. Daarvoor heeft u een meerkanalen
Audio/Video ontvanger nodig die een of meerdere
audioformaten ondersteunt die door
uw
recorder
worden ondersteund
(MPEG 2, Dolby Digital
Raadpleeg de handleiding van de ontvanger
logo's op het voorpaneel van de ontvanger.
en
DTS).
en
de
Waarschuwing:
Als gevolg van het DTS licentie akkoord, zal de
digitale output in DTS digital out zijn wanneer u
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbel-D symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
"DTS"
en
"DTS
Digital
Theater
Digital Out" zijn
Systems Inc.
handelsmerken
van
DTS
audio stream selecteert.
Opmerkingen:
--
--
--
Indien het audioformaat
digitale output niet
overeenkomt met de mogelijkheden van uw ontvanger,
dan zal deze een luide, vervormde klank produceren of
helemaal geen geluid voortbrengen.
De zes kanalen Digital Surround geluid via een
digitale aansluiting is alleen mogelijk indien uw
ontvanger over een Digital Multi kanaal beschikt.
Om het audioformaat van de huidige DVD op de
OSD (On-screen Display) te bekijken, drukt u op
van
de
AUDIO.
--
Deze recorder decodeert geen interne (2 kanalen)
DTS geluidsnummer. Om DTS multikanaal surround
te kunnen
een
beluisteren, sluit u deze recorder aan op
DTS compatibele ontvanger met behulp van
een van
de
digitale geluidsuitgangen
van
deze
recorder.
13
Accessoires/Audio/Video
Aansluiten op de EURO AV2 DECODER
(A/V)
ingang
Aansluitingen
Aansluiten op
decoder
Sluit
U kunt Betaal-TV/Canal Plus
programma's bekijken
decoder (niet bijgeleverd)
opnemen indien u een
aansluit op de recorder. Trek de stekker
recorder uit het
een
van
VCR of
op de EURO
recorder.
Betaal-TV/Canal Plus
een
een
gelijkwaardig opname apparaat
AV2 DECODER ingang van deze
TV
of
VCR, Kabelbox,
Satelliet ontvanger,
de
stopcontact tijdens het aansluiten
aan
etc.
van
decoder.
Indien
Betaal-TV/CAnap Plus programma's wilt
opnemen of bekijken, stel de programma [Decoder
Aan/Uit] optie in op [Aan] in het instellingenmenu. Zie
"Programma Bewerken" (bladzijde 17).
u
Tip:
U hoeft de recorder niet in te schakelen
van
de
aangesloten
tuner te
bekijken
op
om
uw
de
signalen
TV.
Opmerking:
Indien
u
de stekker
van
stopcontact haalt, kunt
van
de
aangesloten
de recorder uit het
u
niet
kijken
naar
programma's
decoders.
Achterkant
TV
de recorder
van
Tip:
U hoeft de recorder niet in te schakelen
Betaal-TV/Canal
Plus decoder
SCART AV
signalen
van
de
tuner te
aangesloten
om
de
bekijken
uw
op
TV.
Opmerkingen:
Afbeeldingen die zijn beschermd door copyright
beveiliging die kopieren tegengaat, kunnen niet
worden opgenomen.
Indien
u
de recorder
doorgeeft, krijgt
u
signalen via een VCR
een gestoord beeld op uw
TV
scherm.
Let op dat u de VCR aansluit op de recorder en TV
via onderstaande volgorde. Indien u videobanden
wilt
bekijken, bekijk de
inputlijn naar uw TV.
banden via
Line
VCR
tweede
een
input
1
TV
RECORDER
Line
Achterkant
van
de decoder.
Indien
u
opneemt
naar een
recorder, schakel dan niet
input
2
VCR vanaf deze
over van
inputbron
naar
TV door op de TV/DVD knop op de
afstandbediening te drukken.
Indien
gebruikt, let dan op
u deze aansluit op de VCR SCART ingang van
tuner naar de EURO AV2 DECODER ingang.
Indien
u een
u
B
Sky
de stekker
B tuner
van
14
van
de
de
de recorder uit het
stopcontact haalt, dan kunt
signalen
dat
u
aangesloten
niet
kijken
naar
VCR of tuner.
de
Aansluiten op INPUT 3 of INPUT 4
Aansluiten op
ingangen
Door
Sluit de
ingangspoorten (AV3/AV4) van de recorder
aan op de audio/video uitgangen van uw bijkomend
apparaat, met behulp van de audio/video kabels.
Opmerking:
Indien
u een
gebruikt, wordt
het voorpaneel
poort op
het
signaal van de
niet doorgestuurd.
Terminal
aan
de voorkant
VIDEO IN
poort op
camcorder
DVD
over
het
naar
te zetten.
een
DV-kabel
(niet bijgeleverd)
om
de DV
ingang/uitgang van uw DV camcorder op de DV
ingang aan de voorkant van deze recorder aan te
sluiten.
het
bijkomend apparaat
(VCR, Camcorder, etc.)
van
digitale
gebruik te maken van de DV IN ingang op
voorpaneel, is het mogelijk om een DV digitale
camcorder aan te sluiten en digitaal DV banden
Gebruik
S-VIDEO IN
een
Aansluitgen Isteling
Opmerking:
Deze
ingang dient alleen voor het aansluiten van een
DV digitale camcorder en is niet uitwisselbaar met
digitale satelliet ontvangers of D-VHS videorecorders.
S-VIDEO
OUTPUT
AUDIO
OUTPUT
R
DV
OF
Digitale
Camcorder
DV
IN/OUT
L
VIDEO
OUTPUT
OF
Achterzijde
recorder
van
de
Voorzijde
van
de
recorder
Voorkant
van
de recorder
15
Het Hoofdmenu
gebruiken
U heeft vanuit het hoofdmenu
(HDD, SCHIJF)
voor
het
6.
toegang
afspelen
tot alle Media
bevestigen.
Voor sommige
opnemen met de
en
recorder.
7.
het Hoofdmenuscherm te
om
openen.
u
bijkomende
Druk op SETUP
om
het
setupmenu af
te sluiten
Opmerking:
Gebruik de v / V
2.
onderdelen moet
stappen uitvoeren.
Druk op HOME
1.
Druk op v / V om de gewenste instelling te
selecteren en dan op ENTER om de selectie te
gewenste media
ENTER
knoppen om de
selecteren. De opties worden
en
te
Druk op b
om
terug
te keren
naar een
vorig
niveau.
getoond.
Gebruik de v / V
3.
gewenste optie
ENTER
en
knoppen
om
Algemene Instellingen
de
te selecteren.
Auto
Programmeren
Deze recorder is
uitgerust met een frequentie
gesynchronisceerde tuner geschikt voor het
ontvangen
maximaal 88 TV kanalen.
van
Voorbereiding:
Sluit de recorder
op de gewenste antenne
soort, zoals in "Aansluiting op de antenne" op
bladzijde 11 wordt beschreven.
Druk op HOME
sluiten.
4.
TV
(HDD):
aan
het Hoofdmenuscherm te
om
Keert
terug
naar
live TV
voor
HDD
Keert
terug
naar
live TV
voor
DVD
opname.
TV
(DVD):
opname.
TITEL OVERZICHT: Toont het
FILM:
Speelt
de film
van
DVD
titellijstmenu.
Video,
Video CD
af,
of toont het filmscherm.
MUZIEK: Toont het Muziek
(of
Audio
CD)
1.
Selecteer de
2.
Druk op B om naar het derde niveau te gaan.
De [Land] optie wordt geselecteerd.
3.
Selecteer
menu.
FOTO: Toont het fotomenu.
Basisinstellingen
In dit
de
menusysteem zijn
4.
om
configureren. De meeste
menu's bevatten drie niveaus om de opties in te
stellen, hoewel sommige menu's geavanceerde
handelingen vereisen.
instellingen persoonlijk
Algemene
Druk op SETUP
2.
Selecteer de
3.
16
het
setup
gewenste optie
Terwijl
dit onderdeel wordt
menu
met
verschijnt.
behulp
geselecteerd,
van
de
druk op B
het tweede niveau te gaan.
Selecteer het
van
Druk op B
gewenste tweede onderdeel
de v / V
om naar
Druk op ENTER om het kanaalzoeken te starten.
De tuner zal automatisch door alle beschikbare
kanalen gaan
en ze
in het
geheugen
van
de tuner
plaatsen.
U kunt nadat
knoppen.
behulp
5.
en
land met
Opmerking:
v / V
om naar
4.
te
Gebruik
1.
behulp van v / V en druk op B.
Het [Start] icoon wordt geselecteerd.
Selecteert [Andere] indien uw land niet in de lijst
een
staat.
verschillende manieren
er
[Auto programmeren] optie.
met
knoppen.
het derde niveau te gaan.
u
de recorder
voor
de eerste keer heeft
aangesloten en op SETUP druk voor de
basisinstellingen, de eerste keer alleen de
[Auto programmeren] optie instellen. Vervolgens
u andere opties in stellen.
kunt
Bewerken
Programma
U kunt
Programma
U kunt TV kanalen
kanaal
handmatig (toevoegen,
verwijderen, naam, verplaatsen, etc) bewerken.
1.
een
Selecteer de
[Programma Bewerken] optie
Bewerken
en
druk
handmatig zoeken en opslaan.
Indien u [Programma Bewerken] kiest bij de hierboven
genoemde stap 4, verschijnt het scherm voor het
instellen
op B.
van
kanalen.
1. Selecteer het onderdeel met
druk op v / V
PR
om
Zoeken Kanaal
[PR] geeft
de
Het zoeken
geselecteerd.
heeft
PAL/SECAM
0
PAL
stopt zodra de
een
kanaal
gevonden.
[Kanaal]
Verandert het kanaalnummer.
[MFT] Stelt het kanaal fijn af zodat
duidelijker beeld wordt getoond.
een
[PAL/SECAM] Wijzigt tv-signaalsysteem (PAL
SECAM).
2. Kies OK
en
Selecteer
v / V
4.
PR
een
knoppen
Selecteer de
behulp
van
en
nummer
met
behulp
de
van
of
druk op ENTER om de instelling te
en terug te keren naar het
bevestigen
Programmalijst
3.
Aansluitgen Isteling
aan.
kanaal.
naar een
tuner
en
OK
geselecteerde programmastand
Zoekt automatisch
[Zoeken]
Druk op ENTER zodra [Bewerken] is
Het Programmalijst menu verschijnt.
MFT
C7
07
2.
de
behulp van b / B
instelling te veranderen.
menu.
AV1 Decoder
druk op ENTER.
gewenste programma optie
de v / V
knoppen
en
Stelt de EURO AV1 AUDIO/VIDEO
met
druk op ENTER.
[Programma Bewerken] stelt het kanaal
handmatig in. Zie "Programma Bewerken"
aan
ingang in voor
invoeren van gecodeerde videosignalen.
1. Druk op AV terwijl het Programmalijst menu
verschijnt.
het
de rechterkant.
[Station Wijzigen]
verandert de
station. Het scherm
karakters
uitleg
verschijnt.
over
voor
Zie
het invoeren
naam van
het invoeren
bladzijde
van
49
het
van
voor een
karakters.
[Verplaatsen] sorteert de programmaposities
de Programmalijst. Druk op v / V om de
geselecteerde programmapositie naar een
nieuwe locatie te verplaatsen.
[Verwijderen] verwijdert
die u niet nodig heeft.
[Decoder Aan/Uit]
een
programmapositie
Stelt de kanalen
decoder in. U heeft deze
in
voor
instelling nodig
te
BETAAL-TV/Canal Plus
kijken
programma's. Druk op ENTER zodat
[DECODER] verschijnt in het scherm. Druk
opnieuw op ENTER om de instelling te
naar
annuleren.
5.
Druk op ENTER
om
[Aan]
of
[Uit]
te selecteren.
Uit: Voert
de
om
2.
[NICAM Auto/Uit] Stelt de kanalen voor NICAM
uitzendingen in. Normaliter brandt [NICAM] op
het scherm. Druk op ENTER indien het geluid
van de NICAM uitzending niet goed is, zodat
[NICAM] verdwijnt.
Door herhaaldelijk op RETURN (O) te drukken
verlaat u het Programmalijst menu.
signalen van EURO AV1
AUDIO/VIDEO ingang in. Selecteer
deze
normaliter.
Aan: Het
gecodeerde videosignaal input van de
EURO AV1 AUDIO/VIDEO ingang wordt
uitgevoerd naar de EURO AV2 DECODER
ingang voor codering.
Het gecodeerde signaal wordt vervolgens
teruggestuurd naar de EURO AV2 DECODER
ingang zodat u Betaal-TV/Canal Plus
programma's kunt opnemen en bekijken.
Selecteer in dit geval [AV1] door op de AV knop
te drukken.
17
TV
Auto Klok instellen
Wanneer het automatisch zoeken
van
de zender is
Aspect
Selecteer het
afgerond, worden de tijd en de datum ook automatisch
ingesteld. Indien de tijd op het scherm van de recorder
onjuist wordt weergegeven, moet de klok handmatig
worden ingesteld.
aspect ratio van de aangesloten TV
(4:3, standaard, of breedbeeld).
[4:3]:
Selecteer dit indien
u een
aansluit. Stel
[Display Mode]
getoond indien u [4:3] kiest.
[16:9]:
Selecteer dit indien
4:3 scherm TV
in zoals hieronder
u een
breedbeeld TV of
TV met breedbeeldfunctie aansluit.
1.
Selecteer de
2.
Selecteer de
[Tijdsinstelling] optie
[Automatisch] optie
v/VendrukopENTER.
en
met
druk op B.
behulp
van
Opmerking:
Scherm Stand
Het kan
gebeuren dat de TV zender niets uitzendt of
verkeerde gegevens/tijdsinformatie uitzendt, waardoor
de correct de tijd onjuist instelt.
We raden aan om de klok in dat geval handmatig in te
stellen.
Klok instellen
Selecteer de
[Tijdsinstelling] optie
2.
Selecteer de
[Handmatig] optie
en
ingesteld
in
[Beeldscherm].
Toont
[Letter Box]
met
passen eraf.
druk op B.
behulp
van
v /
druk op ENTER.
3.
Geef de
benodigde informatie voor datum en tijd in.
b / B (links/rechts): Verplaatst de cursor naar de
vorige of volgende kolom.
v / V (omhoog/omlaag): Wijzigt de instelling op de
huidige positie van de cursor.
4.
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen
vervolgens op SETUP om het setupmenu af te
sluiten.
18
is
en
breedbeeld film wilt tonen indien
een
breedbeeld met banden
onderkant
van
en
aan
het scherm.
[Panscan] Toont automatisch een breedbeeld
het gehele scherm en snijdt de gedeeltes die
1.
en
[4:3]
u een
de bovenkant
Handmatig
V
Selecteert hoe
over
niet
Progressieve Scan
Initialiseren
Scan Video voorziet in de
Progressieve
kwaliteit
beeld,
Indien
de COMPONENT VIDEO OUT/
u
met mindere
hoogste
storingen.
PROGRESSIEVE SCAN
ingangen gebruikt, maar
recorder heeft aangesloten op een standaard
(analoge) TV, stel Progressieve Scan in op [Uit].
Indien
u
U kunt de recorder resetten
de
[HDD formatteren]
drive): Alles wat is
verwijderd.
OUT/PROGRESSIEVE SCAN
Opmerking:
Progressieve scan wordt uitgeschakeld in het
instellingenmenu indien de VIDEO OUTPUT knop
het achterpaneel is ingesteld op RGB stand.
de
originele
fabrieksinstellingen en de HDD initializeren.
[FabriekInstelling]Indien nodig, kunt u de recorder
zijn geheel terug zetten naar fabrieksinstellingen.
Sommige opties worden niet gereset (Rating,
Wachtwoord en Regiocode).
de COMPONENT VIDEO
ingangen gebruikt voor
aansluiting op een TV of monitor die compatibel is met
een progressief scan signaal, stel Progressieve Scan
in op [Aan].
naar
Initialiseert de HDD
Selecteer de
2.
Druk op v / V om de gewenste
en druk vervolgens op ENTER.
De
3.
[Initialiseer] optie
bevestigingsboodschap
Selecteer
[Ja]
of
(harde schijf
opgenomen op de HDD wordt
1.
op
in
[Nee]
met
optie
wordt
Aansluitgen Isteling
druk op B.
en
te selecteren
getoond.
behulp
van
b / B
en
druk op ENTER.
Waarschuwing:
Zodra de instelling voor de Progressieve Scan output
is ingevoerd, zal het beeld alleen nog zichtbaar zijn op
een TV of monitor die compatibel is met Progressieve
Scan. Indien u foutief de Progressieve Scan op [Aan]
heeft ingesteld, dient u allereerst de recorder te
resetten. Verwijder eerst de schijf in de recorder. Druk
vervolgens twee keer op STOP (x) en houdt deze 5
seconden ingedrukt voordat u deze loslaat. De video
output zal hersteld worden naar de basisinstellingen,
en er verschijnt weer beeld op een normale analoge
Taalinstellingen
Schermmenu
Selecteert
een
taal
On-screen
display.
voor
het
Instellingenmenu
en
TV of monitor.
PBC
PBC betekent
Afspeel Controle en verwijst naar
speciale menu's en navigatie onderdelen die
beschikbaar zijn op sommige Video CD's.
[Aan] Video CD's worden afgespeeld volgens PBC,
indien beschikbaar.
[Uit]
Video CD's worden
afgespeeld
zoals Audio
CD's.
19
Schijf Menu/Audio/Ondertiteling
de
[Origineel] Verwijst
schijf is opgenomen.
naar
originele
Sampling Frequentie
taal waarin de
Indien
een
[Andere] Selecteer een andere taal als volgt, druk
op de nummerknoppen, vervolgens op ENTER om
de bijbehorende 4-cijferige code in te geven aan de
hand van de taalcodelijst in het referentiehoofdstuk
(zie bladzijde 56). Druk op CLEAR indien u de
verkeerde taalcode heeft ingegeven.
[Uit] (for Ondertiteling)
:
Schakel Ondertitel uit.
uw
receiver of versterker NIET in staat is
96KHz
[48KHz].
Wanneer
verwerken, dan selecteert
te
signaal
gekozen, zal de
96KHz signaal omzetten
48KHz, zodat het systeem het kan coderen.
Indien
96KHz
uw
receiver of versterker in staat is
signaal
Wanneer
te
verwerken, selecteert
gekozen, zal
signaal doorsturen, zonder enige
u
dit heeft
Instellingen
In DVD formaat kunt
Elke DVD
schijf heeft een reeks uiteenlopende audio
outputopties. Stel de Audio output van het toestel in
aan de hand van het audiosysteem dat u gebruikt.
dynamisch
bereik
tussenkomst.
ingang
van
en
OP die manier kunt
stilste
tonen)
een lager
(het
wenst te
verschil
beperken.
volume naar een
op
film luisteren zonder de zuivere klank te verliezen.
apparatuur
met
een
Dolby
DTS of MPEG decoder.
[PCM] (Voor Dolby Digital/MPEG): Selecteer indien
verbonden met een tweekanalen digitale stereo
versterker. DVD's gecodeerd in Dolby Digital of
MPEG worden automatisch gedownmixed naar
tweekanalen PCM audio.
[Uit] (Voor DTS): Indien u
DTS signaal niet door de
ingang uitgevoerd.
20
van een
u
u
dit effect wenst.
de recorder aansluit op
versterker of andere
Digital,
de soundtrack
Selecteer "Bitstream" indien de DIGITAL
AUDIO OUT
een
Bereik
de audio uitvoer
van
Schakel DRC in indien
[Bitstream]:
[96KHz].
programma beluisteren in de zuiverste en meest
realistische weergave mogelijk. Dit dankzij de digitale
audiotechnologie. Het kan echter gebeuren dat u het
tussen de hardste
Dolby Digital/DTS/MPEG
u
u
om een
de recorder elk soort
Dynamisch Bereik (Dynamisch
Controle --DRC)
Audio
u
dit heeft
u
recorder automatisch elk
naar
om
"Uit"
selecteert, wordt het
DIGITAL AUDIO OUT
Geluid
Schakel Vocaal alleen in
wanneer een
DVD met
meerkanalen karaoke wordt
gespeeld. De
karaokeklanken op het schijfje zullen in een
stereoklank worden gemengd.
normale
Vergrendeling (Oudercontrole)
Instellingen
Wachtwoord instellen
Rating
DVD films kunnen scenes
geschikt
schijven bevatten
oudercontrole informatie die van toepassing is op de
gehele schijf of bepaalde scenes op de schijf. Films
en scenes
worden beoordeeld van 1 tot 8, afhankelijk
van de regio. DVD video schijven kunnen wel of niet
reageren op de oudercontrole instelling indien de
Regiocode van de schijf verkeerd is ingesteld.
Sommige schijven bieden de mogelijkheid om meer
gepaste scenes te selecteren. De ratings verschillen
per regio. De oudercontrole functie stelt u in staat om
toegang tot bepaalde scenes onder de door u
gewenste rating te blokkeren. Hierdoor zorgt u ervoor
dat kinderen niet kunnen kijken naar materiaal dat u
niet geschikt acht.
zijn
voor
kinderen. Veel
bevatten die niet
van
deze
Aansluitgen Isteling
1. Selecteer de
2.
[Instellen wachtwoord] optie en druk op B.
Volg stap 2 zoals getoond in "Rating".
Selecteer [Wijzigen] indien u het wachtwoord wilt
veranderen, druk op ENTER en voer het nieuwe
4-cijferige wachtwoord in, druk weer op ENTER.
Voer ter
bevestiging opnieuw in.
Selecteer [Wissen] en druk op ENTER
wachtwoord te verwijderen.
Indien
u uw
4-cijferig
om
het
wachtwoord bent
vergeten
Indien
u uw
huidige
wachtwoord bent
vergeten, dient
u
het
wachtwoord te wissen.
1. Druk op SETUP om het Instellingenmenu te openen.
2. Gebruik de nummerknoppen om het 6-cijferige
"210499" in te geven.
3. Selecteer [Ja] en druk op ENTER. Het
getal
1.
Selecteer de
2.
Voer het
wenst
[Beveiligingsniveau] optie
en
4-cijferige wachtwoord in indien u toegang
tot de Rating, Wachtwoord en Regiocode
onderdelen. Indien
nog geen wachtwoord heeft
nu gevraagd dit te doen.
u
ingevoerd, wordt u
Voer een 4-cijferige code in en druk op ENTER.
Voer opnieuw in en druk op ENTER om te
bevestigen. Druk op CLEAR voordat u op ENTER
drukt indien u een fout heeft gemaakt.
3.
Selecteer
een
rating
met
behulp
van
wachtwoord is
druk op B.
verwijderd.
Voer
een
4-cijferige
nieuwe code in.
Regiocode
Voer de
regiocode in van het gebied waarvan de normen
werden gebruikt om de DVD video schijf te beoordelen,
zie de lijst (Zie "Regiocodes" op bladzijde 56).
de v / V
knppen.
[1] [8]: Rating een (1) heeft de meeste
beperkingen, rating acht (8) de minste.
--
[Deactiveren]:
Indien
[Deactiveren] selecteert,
actief zijn en wordt de schijf
u
zal oudercontrole niet
volledig afgespeeld.
4.
Druk op ENTER om uw Ratingkeuze te selecteren
en druk op SETUP om het menu te verlaten.
Opmerking:
Indien
scenes
u een
rating
voor
met dezelfde
de recorder
rating
1.
Selecteer de
2.
Volg stap
3.
Selecteer het eerste karakter met
instelt, zullen alle
of later worden
afgespeeld. Scenes met een hogere rating worden
niet afgespeeld, tenzij er een alternatieve scene
beschikbaar is op de schijf. De alternatieve scene
dient dezelfde rating of lager te bezitten. Het afspelen
stopt indien er geen geschikt alternatief wordt
gevonden. U dient het 4-cijferige wachtwoord in te
geven om het ratingsniveau te veranderen zodat u de
schijf kunt afspelen.
v / V
4.
"Rating".
behulp
de
cursor
met
behulp
van
van
de
de B
selecteer het tweede karakter met
de v / V
5.
2 zoals beschreven in
druk op B.
en
knoppen.
Verplaats
en
[Land Code] optie
knoppen
behulp van
knoppen.
Druk op ENTER
bevestigen, druk
regiocode keuze
opnieuw op SETUP om
om uw
te
het
menu
te verlaten.
21
DivX
Registratie
We voorzien
u
met
een
Opname Instellingen
DivX
Code
DivX VOD
(Video
op
video's kunt
aanvraag) registratiecode waarmee u
huren en kopen met behulp van de DivX
service. Bezoek www.divx.com/vod
VOD
voor meer
Selecteer de
[DivX Reg. Code] optie
en
Instellen
U kunt de beeldkwaliteit
opname instellen:
SQ (Standaard kwaliteit), LQ
HQ
voor uw
(hoge kwaliteit),
(lage kwaliteit), EQ (Uitgebreide Kwaliteit).
informatie.
1.
Opnamestand
druk op
B.
Druk op ENTER terwijl [bekijken] is
De registratiecode wordt getoond.
2.
geselecteerd.
1.
Selecteer de
[Opname
Mode
Inst.] optie
en
druk
op B.
2.
3.
Gebruik de
3.
registratiecode
om
video's
van
DivX
VOD service op www.divx.com/vod te huren of te
kopen. Volg de instructies op en download te
video
naar een
schijf
om
af te
spelen
op dit
toestel.
Alle
gedownloade
video's
van
alleen op dit toestel worden
22
DivX
VOD kunnen
afgespeeld.
gewenste Opnamestand (HQ, SQ,
LQ, EQ)
behulp
met
van
v / V.
Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen
druk op SETUP om het menu te verlaten.
en
Opname Aspect
U kunt de opname aspect ratio instellen tijdens DVD
opname, zodat het wordt aangepast aan het materiaal
dat
Opmerking:
Selecteer de
u
opneemt (16:9 of 4:3).
DV
Opname
Deze
instelling
Audio
is
nodig
Schijf Instellingen
indien
u een
32kHz/12-bit
geluid camcorder op de DV-ingang van het
voorpaneel heeft aangesloten. Sommige digitale
camcorders beschikken
over
twee stereotracks
voor
geluid. Een is bij het filmen opgenomen en de andere
wordt nagesynchroniseerd na de opname.
Bij de Audio 1 instelling wordt het geluid gebruikt dat
werd opgenomen tijdens het filmen.
Bij de Audio 2 instelling wordt het gesynchroniseerde
geluid gebruikt.
Schijf
formaat
Wanneer
lege schijf plaatst, zal de recorder het
starten van de schijf beginnen.
DVD-R: De recorder start de schijf in videomodus.
De opnamemodus is altijd videomodus.
DVD-RW: De recorder start de schijf in VR-modus.
DVD+R (DL): Het startmenu zal verschijnen.
u een
Selecteer "Ja"
druk op ENTER.
DVD+RW: De recorder start de schijf in DVD+RWen
Aansluitgen Isteling
modus.
U kunt tevens de DVD-RW/DVD+RW herformatteren
via onderstaand
TV
Opname
Instellingenmenu.
Audio
U kunt het audio kanaal
voor
opname kiezen indien
de TV
uitzending tweetalig is.
[Hoofd + Sub] Hoofdtaal en Subtaal.
[Hoofd] Alleen hoofdtaal.
[Sub] Alleen subtaal.
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER
Opstarten
3.
[Disc Initialisatie] optie
menu
Selecteer de
terwijl [Start]
verschijnt.
gewenste stand
is
druk op B.
en
geselecteerd.
met
behulp
B
(VR stand of Video stand) en druk op
De bevestigingsboodschap verschijnt.
Voor
4.
DVD+RW's, ga
Selecteer
[Ok]
met
naar
behulp
stap
van
van
Het
b /
ENTER.
4.
b / B
en
druk op
ENTER.
Auto Hoofdstuk
Het initialiseren duurt
het opnemen in de Video stand, worden
hoofdstukmarkers in gespecificeerde instellingen
even.
Tijdens
ingebracht.
minuten
U kunt de interval veranderen
naar
van
5
10 minuten of 15 minuten. Indien
[Geen] selecteert,
wordt het automatisch
hoofdstukmarkeren
gezamelijk
met
u
Waarschuwing:
Alles wat op de schijf is opgenomen wordt
indien u het schijf formatteren verandert.
gewist
[Geen]
uitgeschakeld.
23
Voltooien
Schijflabel
De Voltooien
stelt de opnames "vast" zodat u de
schijf op een gewone DVD speler of op een PC met
een compatibele DVD-ROM drive kunt afspelen. Bij
Gebruik deze functie
het voltooien
weergeeft.
optie
schijf in video stand wordt er
een menuscherm aangemaakt om in de inhoud van
de schijf te navigeren. Om dit menu te openen, drukt
van een
om een naam voor
de
schijf
schijf
in te
geven. Deze naam verschijnt wanneer u de
laadt en wanneer u de schijfinformatie op scherm
De
mag maximaal 32 tekens bevatten.
Voor schijven die op een andere recorder zijn
up op MENU/LIST of TITLE.
naam
geformatteeerd
zult
u
alleen
een
beperkt
aantal
tekens zien.
Waarschuwing
Nadat
u een
kunt
niet
u
behalve
DVD-R
DVD+R
en
heeft
schijf
voltooid,
bewerken of opnemen op die schijf,
DVD+RW. U kunt echter bij een DVD-RW
meer
bij
schijf kiezen voor opnemen
[Ongedaan maken] optie te
en
bewerken door de
kiezen.
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER terwijl [Bewerken] is geselecteerd.
Het Toetsenbordmenu wordt getoond.
Zie
1.
Selecteer de
2.
Druk op ENTER terwijl [Voltooien] is
Het Afsluiten menu wordt getoond.
[Voltooien] optie
en
bladzijde
Selecteer
druk op ENTER.
De recorder start met het voltooien
[Ok]
geselecteerd.
Indien
stand
en
het voltooien
lang
het soort
schijf,
van
de
duurt, is afhankelijk
hoeveel
er
is opgenomen
aantal titels op de schijf.
DVD+R DL schijf heeft tot 30 minuten
schijf.
de
van
het
en
nodig
voor
voltooiing.
Tips
Indien
DVD-RW die op een andere recorder
laadt, kunt u deze "Onvoltooien" door
u een
voltooid
is,
Onvoltooien in het Voltooienmenu te kiezen.
Vervolgens
kunt
U kunt
DVD-R
een
Indien de
u
de
schijf
en
bewerken
DVD+R
schijf
[Disc beveiliging] optie
in
en
herschrijven.
niet onvoltooien.
ingesteld
op
is het voltooien niet beschikbaar. STel de
[Aan],
[Disc beveiliging] optie
voltooien.
24
in op
[Uit]
voor
het
ingeven
druk op B.
van
karakters.
u
opneemt op
een
DVD+RW / +R
geformatteerde
indien
u
wilt
DVD-RW
schijf
of VR
schijf, stel in op [Aan]
om te voorkomen dat er per ongeluk iets wordt
opgenomen, bewerkt of verwijderd van de schijf.
Selecteer [Uit] indien u de schijf wilt vrijgeven om te
Opmerking:
Hoe
49
en
Schijf Beveiliging
druk op B.
bewerken.
3.
[Disc Label] optie
Algemene Uitleg
het Scherm
van
handleiding geeft de basisinstructies voor de
bediening van de recorder. Sommige DVD's moeten
een
andere manier worden bediend of hebben
1.
terwijl
u
TV
TV programma kijkt, drukt
ENTER of DISPLAY om de informatie op het
scherm
weer
te geven of te
Dat wil zeggen,
laadt.
u
keer op DISPLAY
Druk
om
de
huidige
status
te geven.
Bijvoorbeeld:
kijkt
u naar een
Druk een
weer
2.
Informatie op het scherm
schijf
op het scherm tonen.
beperkte bedieningsmogelijkheden tijdens het
afspelen. Wanneer dat gebeurt, verschijnt het
symbool
op het TV scherm. Dit geeft aan dat de
handeling niet mogelijk is met de recorder of dat het
niet beschikbaar is op de schijf.
Terwijl
op het scherm
U kunt verschillende informatie betreffende de
Deze
op
Schijfinformatie
opnieuw
DVD-RW in VR stand.
een
keer op DISPLAY
om
Aansluitgen Isteling
te
verschillende
afspeelinformatie weer te geven.
De getoonde onderdelen is afhankelijk van de
schijfsoort of afspeelstatus.
op
verwijderen.
wanneer u een
DVD-RW in VR stand
Geeft
kanaalnummer, stationsnaam, en audiosignaal
(STEREO, MONO) ontvangen door de tuner weer.
Geeft de
operationele
weer.
status
van
de recorder
(HDD, DVD, VCD, etc.)
Geeft de
opnamestand, vrije
ruimte en verstreken tijd
vooruitgangsbalk weer.
Geeft
van
naam en
de
3.
U kunt
v / V
een
en
de
onderdeel selecteren met
instellingen wijzigen
behulp
van
of selecteren
door op b / B te drukken.Zie de betreffende
pagina's voor details over ieder onderdeel.
formaat
schijf weer.
[Titel]: Huidige titel (of track) nummer/totaal
aantal titels (of tracks) (bladzijde 26)
[Hoofdstuk]: Huidig hoofdstuk nummer/totaal
aantal hoofdstukken (bladzijde 26)
[Tijd]: Verstreken afspeeltijd (bladzijde 27)
[Audio]: Geselecteerde audiotaal (alleen DVD
VIDEO) of audiokanaal (bladzijde 28)
[Ondertiteling]: Geselecteerde ondertitel (bladzijde 29)
[Kijkhoek]: Geselecteerde hoek/totaal aantal
hoeken (bladzijde 28)
[Geluid]: Selecteer geluidsstand (Bladzijde 29)
Opmerking:
Indien
toets is
Geeft de
huidige
datum
en
tijd
gedurende 10 seconden op
gedrukt, ve rdwijnt het OSD.
er
geen enkele
weer.
25
Tenzij anders vermeld, worden alle beschreven
handelingen uitgevoerd met de afstandbediening.
Sommige functies kunnen ook beschikbaar zijn in
het instellingenmenu.
Afspelen
Afspelen
HDD, DVD,
van een
DivX bestand of Video CD
Naar
een
andere TITLE gaan
Afspeel Instelling
Schakel de TV in
en
selecteer de video
inputbron
die op de recorder is aangesloten.
Audiosysteem: Schakel het audiosysteem in
selecteer de
Wanneer
u
en
die op de recorder is
inputbron
Laad de
gewenste schijf in de lade,
afspeelkant
2.
Start
naar
afspelen
beneden.
via het Hoofdmenu
(zie bladzijde 16).
dan een
titel
bezit, dan kunt
naar een
behulp
vervolgens op de
(0-9) of b / B om
met de
meer
andere titel gaan:
Druk twee keer op DISPLAY en selecteer het
volgt
titelicoon met
aangesloten.
1.
als
schijf
een
Naar
een
van
de v / V
Druk
knoppen.
overeenstemmende nummertoets
titelnummer te selecteren.
een
ander Hoofdstuk/Track gaan
Indien
er een menuscherm wordt weergeven.
Het kan zijn dat het menuscherm eerst wordt
weergegeven nadat er een DVD of Video CD wordt
geladen die een menu bevat.
titel op een schijf meer dan een
hoofdstuk
of track heeft, kunt u als volgt naar een ander
Indien
hoofdstuk/track gaan:
Metbehulpvandeb/B/v/Vknoppenselecteertu
de titel/het hoofdstuk die/dat u wenst te bekijken.
Vervolgens druk u op ENTER om het afspelen te
starten. Druk op TITLE of MENU/LIST
keren
naar
terug
Druk kort
tijdens afspelen op SKIP . of > om
het volgende hoofdstuk/track te selecteren of om
terug te keren naar het begin van het huidige
te
hoofdstuk/track.
het menuscherm.
Selecteer de tracks die
van
om
wilt
u
bekijken
met
behulp
de nummertoetsen.
Druk op RETURN
menuscherm.
(O)
om
terug
te keren
naar
het
menu-instellingen en de exacte
bedieningsprocedure voor het menu kunnen van
schijf tot schijf verschillen. Volg de instructies op
van elk menuscherm. In het instellingenmenu kunt
ook de PBC uitschakelen. Zie bladzijde 19.
u
schijf. "Xx" verschijnt kort op het scherm. Druk op
N (Afspelen) om het afspelen te hervatten (vanaf
het scenepunt). Indien u opnieuw op STOP (x)
drukt of de schijf verwijdert ("x" verschijnt op het
beeldscherm",
Druk op OPEN/CLOSE
(Z)
om
stoppunt
de
schijf
wissen.
hoofdstuk
terug
te keren
Druk op OPEN/CLOSE (Z) om de
sluiten of druk op POWER (1), de
schijflade
schijflade
automatisch
wordt
en
de
speler
Indien de oudercontrole is
te
wordt
indien de
ingesteld
schijf niet in de ingestelde rating valt, dan moet de
code, bestaande uit 4 cijfers, worden ingevoerd
en/of de schijf moet worden toegestaan (zie Rating
op bladzijde 21).
DVD's hebben een regiocode. Uw recorder zal
geen schijven afspelen die een andere regiocode
hebben dan die van uw recorder. De regiocode van
deze recorder is 2 (twee).
en
naar een
te gaan
tijdens
Zoeken
1.
Druk
tijdens afspelen
2.
Druk
herhaaldelijk
op SCAN
(m
op SCAN (m of
vereiste snelheid te selecteren.
of
M).
M)
om
de
HDD, DVD; 5 stappen (vooruit en achteruit)
Video CD; 3 stappen (vooruit en achteruit)
3.
Druk op AFSPELEN
Stilstaand beeld
Opmerkingen:
26
Om direct
terug
om
de ZOEK stand af te sluiten.
te
verwijderen.
gesloten
uitgeschakeld.
om
afspelen, drukt u op DISPLAY tweemaal en
vervolgens op v / V om het hoofdstuk/track icoon
te selecteren. Voer vervolgens het hoofdstuk/track
nummer in of gebruik b / B.
Druk op STOP x om het afspelen te stoppen. De
recorder onthoudt het stoppunt, afhankelijk van de
zal het toestel het
Druk twee keer kort op SKIP .
naar het vorige hoofdstuk/track.
DVD
De
3.
een
en
Beeld-per-beeld
afspelen
1.
Druk
tijdens afspelen op PAUSE/STEP (X). Druk
herhaaldelijk de PAUSE/STEP (X) knop in om
verder te gaan met beeld-per-beeld bekijken.
2.
Druk op AFSPELEN
te verlaten.
om
de stilstaandbeeld stand
Tip:
U kunt vooruit of achteruit gaan bij beeld-per-beeld
bekijken door herhaaldelijk op b / B te drukken in de
PAUSE stand.
U kunt niet achteruit
Video CD.
beeld-per-beeld bekijken bij
een
Herhalen A-B
Vertraagd Afspelen
1.
Druk
De
2.
het
tijdens
DVD speler
afspelen op PAUSE/STEP (X).
gaat nu de PAUSE Stand in.
Selecteer de
de SCAN
gewenste snelheid
met
behulp
M) knop.
DVD, HDD: 4 stappen (vooruit en achteruit)
Video CD: 3 stappen (alleen vooruit)
3.
Druk op AFSPELEN (N)
afspelen te annuleren.
om
het
vertraagd
een
sequentie.
1.
Druk op A-B bij uw gekozen startpunt.
verschijnt kort op het TV scherm.
2.
Druk
3.
Druk
van
of
(m
Herhaal
"
A
*
"
opnieuw op A-B bij uw gekozen eindpunt.
B" verschijnt kort op het TV scherm en de
herhaalsequentie begint.
opnieuw
op A-B
"A
te annuleren.
om
Opmerking:
U kunt
HDD
tijdens
afspelen
niet
een
sequentie
korter
op de
schijf:
dan 5 seconden instellen.
Willekeurig
1.
Druk
het
tijdens
afspelen op RANDOM.
De speler zal automatisch beginnen met
willekeurig afspelen
en
"RANDOM"
verschijnt
op
het TV scherm.
2.
Druk op RANDOM tot
op het TV scherm om
er
"NORMAAL"
terug
te keren
verschijnt
naar
Zoeken
Start
afspelen
1.
Tip:
Karaoke
Bij een Video CD met PBC, dient de PBC in het
instellingenmenu te worden Uit om de willekeurige
functie te gebruiken. Zie bladzijde 19.
gewenste tijd in uren, minuten
seconden in, van links naar rechts.
Indien
drukt
u
de
gewenste
herhaalt het
De Zoomfunctie stelt
en om
[Track]: herhaalt
[Uit]: niets wordt
de
huidige
track
het
het
hoofdstuk
x1
x2
Video
CD)
herhaald.
in staat
afspelen
om
het videobeeld te
vergrote beeld in details
afspelen
u
(alleen
u
Om de zoomfunctie te
Telkens als
RW, of Video CD.
ingevoerd,
(_) te verplaatsen
Druk op ENTER om te bevestigen. Het
start vanaf de geselecteerde tijd.
herhaalstand te
[Hoofdstuk ]
huidige
(alleen DVD)
[Titel] herhaalt de huidige titel (alleen DVD, HDD)
[Alle] herhaalt alle titels/tracks op de VR stand DVD-
heeft
u
tijdens
om
getallen
en
Zoom
1.
Druk op REPEAT
selecteren.
de verkeerde
op b / B om de cursor
onder het verkeerde nummer.
vergroten
Herhalen
op DISPLAY.
zoekenbox toont de verstreken afspeeltijd.
afspelen
Voer de
DVD
of Video CD's zonder PBC.
schijven
het
tijdens
3.
4.
bij
tijd
geselecteerd tijdstip
Druk op v / V om het tijdklokicoon te selecteren
en "0:00:00" wordt getoond.
tijdens het willekeurig afspelen (Random)
op SKIP (>) drukt, zal de speler een andere titel
(track) selecteren en vervolgens door gaan met
willekeurig afspelen.
Deze functies is alleen beschikbaar
een
2.
u
Opmerkingen:
op
Druk twee keer
De
normaal
afspelen.
Wanneer
Tijd
of
activeren, drukt
bij
te
bekijken.
op ZOOM
stilstaand beeld.
u
op de ZOOM toets drukt, verandert
het TV scherm volgens de volgende volgorde:
groot
→
groot
→
x4
groot
→
x1
groot
(normale grootte).
2.
Gebruikdeb/B/v/Vknoppenomdoorhet
vergrote beeld te bewegen.
3.
Om
normale weergave te gaan, druk op
CLEAR of herhaaldelijk op ZOOM tot de beelden
naar
normaal weergegeven worden.
Opmerking:
Opmerking:
Bij een Video CD met PBC, moet de PBC in het
instellingenmenu te worden Uit om de Herhaal functie
te gebruiken. Zie bladzijde 19.
De zoomfunctie werkt niet
bij
alle DVD's.
27
Schijfmenu
Marker Zoeken
HDD
-RWVR
DVD
-RWVideo
+RW
-R
+R
Druk op MENU/LIST.
Het schijfmenu wordt
1.
VCD
Druk
2.
Een marker
U kunt
ingeven
beginnen
met
zes
punten die in het
Om
een
getoond.
Een
afspelen vanaf een totaal van
geheugen worden opgeslagen.
in te geven, drukt u op MARKER
punt van de schijf. Het
Herhaal
om
kort op het TV scherm
tot zes markeringen in te geven.
even
gemarkeerde scene opnieuw oproepen
of
wissen
1.
2.
3.
Druk op SEARCH tijdens het afspelen
schijf. Het Marker Zoeken menu wordt
van
de
geopend.
Gebruikdeb/B/v/Vknoppenomeen
gemarkeerde scene op te roepen of te wissen.
Druk op ENTER om te beginnen met afspelen
vanaf de gemarkeerde scene. Of druk op CLEAR
om
de
menu
nogmaals
getoond.
op MENU/LIST
het
om
schijfmenu
te sluiten.
markering
op het gewenste
markeringicoon wordt
DVD
gemarkeerde scene
te verwijderen.
van
het Marker Zoeken
Camerastandpunt
DVD
schijf scenes bevat die vanuit verschillende
camerastandpunten werden opgenomen, dan kunt u
tijdens de weergave naar een ander camerastandpunt
Indien de
gaan.
Druk
de weergave op ANGLE en vervolgens
meerdere keren op b / B om het gewenste
tijdens
camerastandpunt te selecteren.
Het aantal huidige camerastandpunten verschijnt
op het TV scherm.
Tip:
Om
aan
te geven dat
veranderen,
u van
wanneer een
kunt
camerastandpunt
scene
vanuit andere
camerastandpunten wordt opgenomen, knippert
camerastandpunt indicator op het TV scherm.
De Audiosoundtrack
Druk
wijzigen
de
DVD
de weergave op AUDIO en meerdere
keren op b / B om een andere audiotaal of
soundtrack te beluisteren.
tijdens
Opmerking:
Dolby Digital en DTS
soundtracks bezitten. Er is geen analoge audio output
indien DTS is geselecteerd. Om naar de DTS
Sommige schijven
De inhoud
Schijven
van
DVD Video
controleren: Menu's
Bepaalde DVD's
mogelijk maken.
speciale functies
Om het schijfmenu te gebruiken,
drukt u op MENU/LIST. Druk vervolgens op de
corresponderende nummertoets om een optie te
selecteren. Of selecteer uw keuze met behulp van de
toetsen b / B / v / V en druk vervolgens op ENTER.
kunnen
soundtrack te
luisteren, dient
DTS decoder
aan
uitgangen.
Zie
deze recorder op een
te sluiten via een
van de digitale
bladzijde
13
u
voor
aansluitingsdetails.
bezitten menu's die
Het Audiokanaal veranderen
HDD
-RWVR
VCD
DivX
-RWVideo
+RW
-R
+R
Druk op AUDIO en vervolgens herhaaldelijk op b / B
tijdens het afspelen om een ander audiokanaal te
beluisteren
Titelmenu
1.
(STEREA, LINKS of RECHTS).
Bij DVD-RW schijven opgenomen in de VR
DVD
Druk op TITLE.
Indien de huidige titel
HDD met zowel
over een menu
beschikt,
dan zal deze op het TV scherm worden getoond.
Indien dat niet het geval, zal het schijfmenu
waarschijnlijk
2.
Het
menu
kan
niet
getoond
een
worden.
overzicht tonen
van
de
camerastandpunten, de gesproken taal en de
ondertitelopties, en de hoofdstukken voor de titel.
28
kunt
u
een
hoofd als tweede
schakelen tussen Hoofd
Hoofd+sub
(L+R)
(L),
stand
en
audiokanaal,
Sub
(R)
of
door op AUDIO te drukken.
3D Surround
+R
DVD
Deze
speler
-RWVR
VCD
kan
een
-RWVideo
+RW
-R
DivX
3D surround effect
produceren,
meerkanaals
een
vereist is
een
te luisteren
om
meerkanaals audio
naar
van
thuistheater.
Druk op 3D SURR. Vervolgens herhaaldelijk op b /
B tijdens het afspelen om [3D SURR] te selecteren.
2.
Selecteer
[NORMAL]
om
het 3D Surround effect
uit te schakelen.
Ondertiteling
het
DVD
DivX
gebruikersinstellingen van het
laatste schijfje dat u heeft bekeken. De instellingen
worden in het geheugen bewaard, ook als u het schijfje
uit het toestel haalt of het toestel uitschakelt. Indien
u een
schijf plaatst waarvan de instellingen werden bewaard,
dan zal de laatste stoppositie worden opgeroepen.
--
--
De
afspelen
worden in het
geheugen opgeslagen
zodat u het ze later opnieuw kunt gebruiken.
Dit toestel bewaart de instellingen van de schijf niet
instellingen
wanneer u
de DVD recorder uitschakelt voordat
het
schijfje
heeft
(Beeld
in
PIP
op SUBTITLE en vervolgens
meerdere keren op b / B om de verschillende
ondertiteltalen te bekijken.
tijdens
DVD
Opmerkingen:
1.
Druk
Geheugen
Deze recorder onthoudt de
audioweergave simuleert met
twee conventionele stereogeluidssprekers in plaats
van met vijf of meer luidsprekers, zoals normaal
wat
Laatste Stand
+RW
-R
afgespeeld.
Beeld)
+R
Deze functie stelt
u
DVD
in staat
u
HDD
zenders in "onderbeeld"
-RWVR
-RWVideo
VCD
de
opgeslagen
tijdens het afspelen te
om
Afspeln
bekijken.
Direct Overslaan
+RW
-R
HDD
+R
-RWVR
DVD
Elke druk op I.SKIP overslaan is
seconden.
Bij
B
HDD
een
een
sprong
van
15
shift stand is elke druk op b /
sprong vooruit of achteruit van 5 minuten.
afspelen
of
-RWVideo
Tijd
Opmerking:
De functie is niet beschikbaar op de
wordt getoond.
Zoeken op
Schijf
een
Met deze functie heeft
een
indien
VCD
direct
u
schijf
toegang
tot elk
Aan
punt op
Video CD. Gebruik deze functie alleen als
Video CD
afspeelt.
De
speler speelt
u een
vanaf het
Druk
De
2.
tijdens het afspelen op SEARCH.
voortgangsbalk wordt op het TV scherm getoond.
Gebruik b / B
om
de
Druk op ENTER
en
nogmaals
de
om
om
onderbeeldoptie
in te schakelen
de functie uit te schakelen.
selectie voor onderbeeld
Druk op AV om de inputstand voor het onderbeeld
te selecteren. Telkens wanneer u op deze knop
geselecteerde positie
drukt, wordt elke inputstand
Ontvanger
om
bevestigen.
Het afspelen begint
positie.
de
geselecteerde positie
vanaf de
te
geselecteerde
Opmerking:
Deze functie werkt alleen indien
onthouden.
Druk op PIP
zoals hieronder
te
bevestigen.
3.
Uit
Inputstand
aangegeven punt.
1.
en
er
geen teller wordt
→
voor
het onderbeeld
getoond
AV1
→
weergegeven.
AV2
AV3
AV4
→
→
Programmaselectie voor onderbeeld
Gebruik de v / V knoppen van programma
veranderen wanneer u de onderbeeldinput op
ontvanger zet. Het geselecteerde
de
programmanummer wordt op het TV scherm
weergegeven. U kunt het geselecteerde programma
weergeven door op STOP (x) te drukken.
Positie van onderbeeld wijzigen
Druk herhaaldelijk op b / B tot u de gewenste
positie heeft bereikt. Het onderbeeld beweegt mee
met de klok of
tegen de klok in.
Het onderbeeld vergroten
Druk herhaaldelijk op ZOOM
om
het onderbeeld te
vergroten; de vergrotingsschaal kan
worden
tot drie niveau's
verhoogd.
29
Een DivX Filmbestand
afspelen
2.
selecteer
De recorder kan DivX bestanden
afspelen op HDD,
CD-R/RW of DVD±R/RW schijven. Lees "Over DivX
Filbestanden" op bladzijde 31 voordat u DivX
bestanden gaat afspelen.
1.
Druk op HOME.
2.
Selecteer de media die DivX
bestand(en)
bevat
Zie
Selecteer
Tip:
en
Indien de ondertitel nog steeds niet correct wordt
getoond nadat u stappen 1 en 2 heeft uitgevoerd,
druk
druk op ENTER.
Het Filmmenu wordt op het TV scherm geopend.
[FILM] optie
vervolgens de taal die u wenst.
"Schijf Menu/Audio/Ondertiteling" op bladzijde
20.
druk op ENTER.
3.
Druk op SETUP, het Setupmenu wordt geopend.
Druk op SETUP b [TAAL] b [Ondertiteling] en
en
houd SUBTITLE ongeveer 3 seconden
ingedrukt en druk vervolgens op b / B om een andere
en
taalcode te selecteren
ondertitel correct
Filmmenu
1.
Selecteer
Druk op v / V om een
filmmenu te selecteren
en u
terug wilt keren
druk op ENTER.
worden getoond.
en
Selecteer het
met
behulp
en
naar
druk op ENTER.
gewenste bestand dat
van
v / V
U kunt verschillende
bladzijden
de
mappenlijst,
metdev/Vknoppenopde
afstandbediening
en
u
wilt
bekijken
2.
druk op AFSPELEN.
afspeelfuncties gebruiken.
Zie
26-29.
Druk op STOP om het afspelen te
Filmmenu wordt getoond.
Mededeling
voor
het tonen
stoppen. Het
van
DivX
ondertitel
Lees alstublieft onderstaande
mededeling
indien
de DivX ondertitel niet correct wordt weergegeven.
1. Zoek een geschikte taal uit onderstaande
afbeelding
Schijf
30
in het
een
selecteer dan
6.
opties
map/bestand
map met behulp van v / V en druk
op ENTER. Een lijst met bestanden in de map
wordt getoond. Indien de bestandenlijst geopend
is
5.
totdat de
Opties
De filmmenu
4.
tijdens het afspelen
getoond wordt.
voor
de DivX
Ondertitel Taal
ondertiteling.
Beschikbare DivX Ondertitel
Origineel, Engels
Engels
Frans, Duits,
Italiaans, Spaans,
Frans, Duits, Italiaans,
Spaans, Portugees, Nederlands,
Portugees
Zweeds
Russisch
Russisch
Anders 6976
Grieks
Anders 7665
Pools, Hongaars, Tsjechies
Drukv/V/b/Bomeenoptieteselecterenen
druk op ENTER.
[Afspelen] Start het afspelen van de
geselecteerde titel.
[Open] Opent de map en een lijst van bestanden
in de map wordt getoond.
[Wissen] Verwijdert het bestand(en) of map(pen)
van de media (alleen HDD).
[Naam wijzigen] Bewerkt de bestandsnaam
(alleen HDD) (bladzijde 37)
[Bewegen] Verplaatst het bestand(en) naar een
andere map of media. (alleen HDD) (bladzijde
38)
[Copie] Kopieert het bestand(en) naar een
andere map of media (bladzijde 38).
Over DivX Filmbestanden
DivX
schijf compatibiliteit
volgt beperkt:
Beschikbare resolutie
is onder 720x576
met deze recorder is als
grootte
het DivX bestand
van
(WxH) pixels.
De bestandsnaam
van
de DivX ondertitel is
beperkt
in karakters.
Indien
onmogelijke code is
bestand, wordt dit getoond als "_"
er een
Het taal aantal bestanden
dient minder te
zijn
en
in het DivX
op het scherm.
mappen op de
dan 1999.
Indien het aantal schermframe
hoger
29.97 frames per seconden, zal deze
goed functioneren.
Indien de video
schijf
en
audiostructuur
is dan
speler
van
niet
het
opgenomen bestand niet is doorgeschoten, keer
terug naar het menuscherm.
Indien het bestand is opgenomen met GMC,
ondersteunt de speler alleen 1-punt van het
opnameniveau.
*
GMC?
GMC staat
Global Motion
Compensation.
Het is een coderingstool gespecificeerd in MPEG4
norm. Sommige MPEG4 codeurs, zoals DivX of
Xvid bezitten deze optie. Er zijn verschillende
niveau's van GMC codering, normaal gesproken
heten deze 1-punt, 2-punt of 3-punt GMC.
Afspeelbaar
voor
DivX bestand
".avi" ".divx"
Afspeelbare
DivX ondertitel
",smi", ".srt", ".sub (alleen micro DVD formaat)",
".txt
(alleen
micro DVD
formaat)"
DivX ondertitel behalve degene die hierboven zijn
genoemd, zullen niet worden afgespeeld op het TV
scherm.
Afspeelbaar
Codec Formaat
'DIV3", "MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"
Afspeelbaar
Audio Formaat
"AC3", "PCM", "MP2", "MP3", "WM A"
Sampling frequentie: binnen 8-48 kHz (MP3),
binnen 32-48 kHz (WMA)
Bit rate: binnen 8-320kbps (MP3),
32-192kbps (WMA)
31
Een Audio CD of MP3/WMA
Audio CD
bestand
1.
afspelen
De recorder kan audio CD's
1.
2.
Druk op HOME.
Het HOME menu wordt
Selecteer
een
map/bestand
om een
wordt
opties
menu
opties
getoond.
getoond.
media met MP3/WMA of audiotitels
Selecteer
druk op ENTER.
Het Audio CD of Muziekmenu verschijnt op het TV
[MUZIEK] optie
en
2.
Drukv/V/b/Bomeenoptieteselecteren,en
druk op ENTER.
[Afspelen] Start het afspelen
geselecteerde bestand.
de map en een
in de map wordt getoond.
[Wissen] Verwijdert
Audio CD Menu
[Naam wijzigen]
(bladzijde 37)
Muziekmenu
het
lijst
van
bestanden
bestand(en)
van
de media.
Bewerkt de bestandsnaam
[Verplaatsen] Verplaatst
Gebuik v/V
om een nummer
te selecteren
en
druk
een
vervolgens op N (PLAY).
Het afspelen start.
Tijdens het afspelen wordt de verstreken speeltijd
van de huidige track weergegeven. De weergave
stopt aan het einde van de schijf.
Tips:
Druk op DISPLAY om de ID3 Tag informatie
voor het MP3 bestand te bekijken. Indien de
ID3
Tag
informatie niet
verschijnt,
zal "Not
Checked" op het scherm worden weergegeven.
Indien u een map selecteert, zal het nummer
van de submappen en het nummer van de MP3
bestanden in de map worden weergegeven.
Druk nogmaals op DISPLAY om het
informatiescherm af te sluiten.
Indien
de
bovenliggende map
gebruik dan de v / V knoppen om te
en druk vervolgens op ENTER.
u naar
U kunt ook het HOME
RETURN
(O)
wilt gaan,
selecteren
openen door op
te drukken om een ander
menu
medium te selecteren.
Om het
u
afspelen
op elk moment te stoppen, drukt
op STOP.
Tip:
U kunt
nieuwe map maken. Selecteer de [Nieuw
optie in het Muziek HDD menu en druk
een
album]
vervolgens op
aangemaakt.
32
ENTER. De map "NONAME##" is
het
andere map of media
[Copie] Kopieert
andere map of
het
van
[Open] Opent
5.
druk op ENTER.
en
op
scherm.
4.
te selecteren op
druk op ENTER.
en
3.
Het
HDD, CD-ROM, DVD±R/RW of CD-
afspelen
R/RW schijven. Voordat u MP3/WMA bestanden
afspeelt, lees "Over MP3/WMA audiobestanden"
bladzijde 33.
van
Druk v / V
Muziekmenu
de Audio CD of Muziekmenu
MP3/WMA bestanden
en
en
bestand(en)
(bladzijde 38)
het
bestand(en) naar
media (bladzijde 38)
[Program add] Voegt de track(s)
Programmalijst (bladzijde 34)
toe
naar
een
aan
de
Pauze
1.
Druk op PAUSE/STEP
2.
Om
terug
te keren
(Afspelen)
Naar
Druk
een
of druk
(X) tijdens afspelen.
afspelen drukt u op N
opnieuw op PAUSE/STEP (X).
naar
andere track gaan
afspelen kort op SKIP . of >
om naar de volgende track te gaan of om terug te
keren naar het begin van de huidige track.
tijdens
het
Druk twee keer kort op SKIP .
naar de vorige track.
Wanneer het
rechtstreeks
een
Audio CD
terug
betreft, kunt
te gaan
u
welke track gaan
door tijdens de weergave het tracknummer in te
geven met behulp van de nummertoetsen (0-9).
naar om
het
om
even
Herhaal A-B
Herhalen
Audio CD's
--
Herhaal Track/Alles/Uit
Druk op REPEAT
selecteren.
de
om
TRACK: herhaalt de
Herhaal
gewenste herhaalstand
huidige
te
1.
track.
een
(Alleen Audio CD)
reeks in
Druk op A-B op het gekozen startpunt.
Het icoon Herhaal en "A" verschijnt op het TV
2.
Druk
op A-B op het
"A-B" verschijnt
nogmaals
Het icoon
en
menuscherm
--
Herhaal
Druk REPEAT
om
de
Track/Map/Uit
3.
gewenste herhaalstand
te
selecteren.
TRACK: herhaalt de
huidige
(geen
en
de
gekozen eindpunt.
even
op het
herhaalsequentie begint.
Om de
sequentie af te sluiten en naar normaal
afspelen terug te keren, druk nogmaals op A-B.
Het Herhaal icoon verdwijnt uit het menuscherm.
track.
MAP: herhaalt alle tracks in de
UIT
track.
scherm.
Alle: herhaalt alles tracks op de schijf.
UIT (geen weergave): niets wordt herhaald.
MP3/WMA
een
huidige
map.
weergave): niets wordt herhaald.
Over MP3/WMA Audiobestanden
MP3/WMA bestand
Willekeurig
1.
Wanneer
het
afspelen of in de stopstand
op RANDOM drukt, begint de speler automatisch
met het in willekeurige volgorde afspelen en op
tijdens
u
het Menuscherm wordt "RANDOM" weergegeven.
Druk
2.
naar
herhaaldelijk op RANDOM
de normale afspeelstand.
om
terug
te keren
compatibiliteit met deze
recorder is als volgt beperkt:
Sampling frequentie: binnen 8-48 kHz (MP3),
binnen 32-48 kHz (WMA)
Bit rate: binnen
32-192
De recorder kan MP3/WMA bestanden met
andere extensie dan
Tip:
CD-R
Wanneer
op SKIP
track en
tijdens
het
willekeurig afspelen (Random)
> drukt, selecteert de speler een andere
gaat vervolgens verder met de willekeurige
u
8-320kbps (MP3),
kbps (WMA).
te
fysiek
/
.mp3
.wma
een
niet lezen.
formaat dient "ISO 9660"
"JOLIET"
en
zijn.
Het DVD+R/RW
fysiek formaat
(UDF Brug Formaat) te zijn.
dient "ISO 9660"
3D Surround
Indien
opneemt
Deze
software dat geen bestandensysteem aanmaakt
(bijv. Direct-CD), dan is het niet mogelijk om
weergave.
speler
kan
3D Surround effect
een
produceren,
audioweergave simuleert met
twee conventionele stereoluidsprekers in plaats van
met vijf of meer luidsprekers, zoals normaal vereist is
wat
een
meerkanalen
te luisteren
om
meerkanalen audio
naar
van een
Druk op 3D SURR. Om
tijdens het afspelen.
[3D SURR]
MP3/WMA bestanden af te
Easy-CD Creator aan, dat
bestandensysteem bevat.
spelen.
een
te selecteren
zijn
dienen
en
.mp3
of
.wma
Bestandnamen mogen geen
Om het 3D Surround effect uit te
2.
MP3/WMA bestanden
met
We bevelen
ISO 9660
Bestandnamen dienen maximaal 8 letters
thuistheater.
1.
u
schakelen, drukt
op 3D SURR. tot "3D SURR" uit het
menuscherm verdwijnt.
u
lang
te
extensie te bevatten.
speciale
letters
bevatten,zoals/?*:"<>letc.
Het taal aantal bestanden
dient minder te
zijn
en
mappen op de
schijf
dan 1999.
Deze recorder vereist
Het audiokanaal
Druk
een
wijzigen
de weergave meermaals op AUDIO om
verschillend audiokanaal (stereo, links of rechts)
tijdens
te beluisteren.
Zoeken
1.
Druk
(alleen Audio CD)
tijdens
het
De recorder zal
2.
3.
Druk
op SCAN (m of M).
in de ZOEKstand staan.
afspelen
nu
op SCAN (m of M) om de
gewenste snelheid te selecteren (3 stappen).
herhaaldelijk
Druk op N
sluiten.
(AFSPELEN)
om
de ZOEK stand af te
schijven en opnames die
voldoen aan bepaalde technologische normen zodat
de best mogelijk weergave wordt bereikt. Vooraf
opgenomen DVD's zijn automatisch ingesteld op deze
normen. Er zijn veel verschillende soorten
opneembare schijfformaten op de markt (inclusief CDR met MP3 of WMA bestanden) en deze vereisen
speciale reeds bestaande omstandigheden (zie
hierboven) om compatibele weergave te garanderen.
Klanten dienen op te merken dat toestemming
nodig is voor het downloaden van MP3/WMA
bestanden
en
muziek
van
het internet. Ons
bedrijf
kan deze
toestemming niet verlenen. Vraag
toestemming aan de auteursrechthouder.
33
Geprogrammeerd Afspelen
Audio CD
van
MP3/WMA bestand
en
Menu
Programmalijst
Druk op v / V
1.
track/bestand op de
te selecteren en druk op ENTER.
om een
Programmalijst
De menuopties
Geprogrammeerd afspelen stelt u in staat om zelf
afspeellijsten van Audio CD of MP3/WMA tracks te
maken. Programma's kunnen tot 99 Audio CD tracks
Opties
worden
getoond.
of 256 MP3/WMA bestanden bevatten.
1.
Gebruik v / V
track/bestand
om een
(of map)
op
de Audio CD of Muziekmenu te selecteren.
U kunt alle bestanden of mappen in het
Muziekmenu selecteren door op de CLEAR
te drukken. Druk
opnieuw
op CLEAR
om
knop
de
selectie te annuleren.
Meerdere bestanden/tracks
(mappen)
Gebruik v / V
2.
selecteren
1.
op ENTER
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
voor
2.
het bestand/track of
aan
de linkerkant
van
Gebruik v / V
selecteren
4.
Herhaal
de
om
[Program add] optie
1-3
stappen
om
[Bewaren]
HDD).
Herhaal
extra tracks te markeren.
de
uit de
de
om
programmalijst (alleen
Geprogrammeerde
om
de
Tracks
gewenste Herhaalstand
te
[TRACK] Herhaalt de huidige track.
[Alle] Herhaalt alle tracks in de Programmalijst.
[UIT] Annuleert de herhaalstand (geen scherm).
map selecteert voor Geprogrammeerd
worden alle tracks/bestanden in de map
aan
Onthoudt de
Druk op REPEAT
selecteren.
u een
afspelen
toegevoegd
track(s)
te
Opmerking:
Indien
druk
bevestigen.
[Verplaatsen] Verplaatst de track(s)
programmavolgorde te wijzigen.
het
druk op ENTER.
en
de
[Wissen] Verwijdert
Programmalijst.
menu.
3.
keuze te
en
track.
Herhaal stap 1 om extra tracks/bestanden
(mappen) te selecteren.
Druk op ENTER.
De opties verschijnen
om uw
te selecteren
[Afspelen] Afspelen begint in de volgorde die u
heeft geprogrammeerd vanaf de geselecteerde
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
optie
om een
Programmalijst.
Een track
1.
uit de
verwijderen
Selecteer de track die
Programmalijst.
u
wilt
Gebruik de
Programmalijst
verwijderen uit
MARKER knop
de
om
meerdere tracks te selecteren.
2.
3.
Druk op ENTER. De menu opties worden getoond.
Selecteer de [Wissen] optie en druk op ENTER.
Trackvolgorde
5.
6.
Ga
de
met
Programmalijst
behulp
De geprogrammeerde track die u heeft
geselecteerd wordt aangewezen in de
programmalijst.
naar
van
B.
Gebruikv/Vomdetrackdieuwenstafte
1.
Programmalijst.
geprogrammeerde
8.
Selecteer
een
(AFSPELEN)
verlaten
en
nummer
is
gespeeld.
track in de
om
het
verder te
lijst en druk op N
Geprogrammeerd afspelen te
gaan met normaal afspelen.
Tip:
U kunt het
Programmalijst scherm openen of
verwijderen door op MENU/LIST te drukken.
34
u
wilt
Gebruik de
veranderen
verplaatsen in de
MARKER knop om
meerdere tracks te selecteren.
3.
Druk op ENTER. De menu opties worden getoond.
Selecteer de [Verplaats] optie en druk op ENTER.
4.
Gebruik v / V
2.
locatie te
Druk op N (AFSPELEN) om te starten.
Het afspelen stopt nadat het laatste
Programmalijst
Selecteer de track die
spelen.
7.
in de
Uw
om
de
verplaatsen
gele
en
balk
naar
de
gewenste
druk op ENTER.
Programmalijst Opslaan (Alleen HDD)
Deze recorder onthoudt de
die
u
1.
Selecteer
een
De
opties
2.
heeft
gebruikersprogrammalijst
geprogrammeerd.
menu
track uit de
worden
Programmalijst.
getoond
Selecteer de
De
[bewaren] optie en druk op
Programmalijst is opgeslagen in de
PROGRAMMA map op de HDD.
ENTER.
Een JPEG Bestand
Foto Menu
bekijken
De recorder kan JPEG bestanden
afspelen
van een
1.
CD-R/RW, DVD±R/RW, of HDD. Voordat JPEG
1.
2.
Druk op HOME.
Het HOME menu wordt
Selecteer
en
3.
een
foto
menu
te
getoond.
en
annuleren.
medium dat JPEG bestanden bevat
Selecteer meerdere bestanden
1.
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
druk op ENTER. Het
wordt op het TV scherm getoond.
en
voor
(mappen)
het bestand/track of
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
4.
Programmalijst
mappen selecteren in
het menu door op de CLEAR knop te drukken.
Druk opnieuw op CLEAR om de keuze te
geopend.
[FOTO] optie
wordt
opties
menu
U kunt alle bestanden
druk op ENTER.
Selecteer de
Druk op v / V om een titel uit de
selecteren en druk op ENTER.
Het
opnames worden afgespeeld, lees "Over JPEG
beeldbestanden" op bladzijde 36.
Opties
Herhaal stap 1 om extra tracks/bestanden
(mappen) te selecteren.
Afspeln
Gebruikdeb/B/v/Vknoppenomeenbestand
te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
De opties verschijnen aan de linkerkant van het
menu.
5.
Selecteer de
Er wordt
een
[Open] optie
lijst getoond
druk op ENTER.
van de bestanden in de
en
2.
Selecteer
op ENTER
map.
6.
Gebruikb/B/v/Vomeenbestandte
selecteren
De
opties
het
menu.
worden
vervolgens op ENTER.
getoond aan de linkerkant
van
de bovenste map wenst te gaan,
dan de v / V toetsen om te selecteren
gebruik
druk vervolgens
op
U kunt ook het HOME
ENTER.
openen door op
te drukken om een ander medium te
(O)
Gebruik v / V
om
[Totaal]
te openen
getoond.
geselecteerde
beeld wordt
getoond
in
volledig
andere map of
lijst
van
stoppen.
druk
bestanden in
bestand in
bestand
van
diavoorstellingmenu.
de bestandsnaam
(bladzijde
het
bestand(en) naar
media (bladzijde 38)
een
Tip:
U kunt
Druk op STOP om het kijken te
Het Foto menu wordt getoond.
Toont
[Kopie] Kopieert
druk op
en
scherm.
8.
de map wordt
en
en
[Verplaatsen] Verplaatst het bestand(en) naar
een andere map (album) of media (bladzijde 38)
(alleen HDD).
menu
ENTER.
Het
de map
[Rename] Bewerkt
37) (alleen HDD).
en
selecteren.
7.
[Open] Opent
[Diashow]
u naar
RETURN
om uw
V
met
[Wissen] Verwijdert het geselecteerde
de media (alleen HDD).
Tips:
Indien
behulp van v /
keuze te bevestigen.
optie
[Totaal] Toont het geselecteerde
volledig scherm.
druk
en
een
nieuwe map aanmaken in HDD. Selecteer
[Nieuw album] optie en druk op ENTER. De map
"NONAME##" is aangemaakt.
een
Beelden overslaan
Druk een
maal op SKIP (. of >) terwijl u een
beeld bekijkt om naar het volgende of het vorige
bestand te gaan.
Beeld draaien
Gebruik v / V
naar
Druk op ENTER
om
dit
menu
terwijl
u een
beeld
bekijkt
om
dat beeld
links of rechts te draaien.
te openen of te sluiten.
35
Druk op MARKER
selecteren.
5.
Diavoorstelling Bekijken
1. Selecteer de
diavoorstellingoptie in het
(Zie Fotomenu opties op bladzijde 35).
2. Druk op ENTER.
Het Diavoorstellingmenu wordt
Fotomenu.
Selecteer
om
meerdere bestanden te
[Select All] optie
selecteren
om
alle tracks te
druk op ENTER.
Selecteer [Deselect All] om alle tracks te
geopend.
en
deselecteren
druk op ENTER.
Selecteer [Annuleer] om het menu te sluiten
en
en
druk op ENTER.
6.
Gebruikb/B/v/Vomde[Start]optiete
selecteren
en
druk op ENTER.
3.Steldeoptiesinmetbehulpvanb/B/v/V.
[Onderwerp] optie:
[Selecteren] Toont diavoorstelling
geselecteerde bestanden.
Gebruik de MARKER toets
om
met alleen de
meerdere
bestanden te selecteren.
Toont
[Alle]
diavoorstelling
met alle bestanden.
[Snelheid] optie:
stelt de snelheid
voor
de
4. Selecteer de
om
de
of
[langzaam], [normaal]
diavoorstelling in.
[Start] optie en druk
diavoorstelling te starten.
[Snel]
Druk op STOP om de diavoorstelling te
en keer terug naar het Fotomenu.
7.
dan op ENTER
5. Druk op STOP om de diavoorstelling te
terug te keren naar het Fotomenu.
stoppen
en
Over JPEG beeldbestanden
JPEG
als
De
1.
diavoorstelling pauzeren
Druk op PAUSE/STEP (X) om
de
diavoorstelling
te
onderbreken.
Gelijktijdig
met
verder te gaan met
om
Diavoorstelling
naar
U kunt fotobestanden
bekijken terwijl
luistert
u
HDD.
1. Selecteer de
[Diashow] optie in het
opties op bladzijde 35).
2. Druk op ENTER.
Het Diavoorstelling
3.
van
de
grootte
menu
wordt
Fotomenu
(Zie
Selecteer
[Gelijkt. Muziek spelen] optie
Diavoorstellingmenu.
in het
het aantal JPEG
en
Indien
gelezen.
u na een
van
de JPEG bestanden
naar
minder dan
pixels.
Het totaal aantal bestanden
dient minder te
zijn
Sommige schijven
opnameformaat of
en
mappen op de
niet uitwisselbaar door
de toestand
van
de
een
schijf.
naar een
.jpg
een
.jpe
of
.jpeg
extensie
bestand.
Betandnamen zonder de
.jpg extensie kunnen niet
door deze recorder worden gelezen. Zelfs indien de
bestanden in Windows Verkenner worden gezien
en
lossless
compressie
JPEG
beeldbestanden worden niet ondersteund.
36
menu
wordt
getoond.
ander
Let op dat de geselecteerde bestanden de extensie
.jpg tijdens het kopieren naar de CD layout.
Progressieve
Druk op ENTER.
Gelijkt. Muziek spelen
schijf
dan 1999.
als JPEG bestanden.
4.
aantal
minuten nog geen on-screen scherm ziet, kunnen
sommige bestanden te groot zijn. Verminder de
Hernoem bestanden met
getoond.
met deze recorder is
bestanden, kan het lang duren voordat de recorder
4M
MP3/WMA bestanden opgenomen op de
Fotomenu
Afhankelijk
resolutie
muziek
luisteren
naar
schijf compatibiliteit
volgt beperkt:
de bestanden heeft
2. Druk op N (AFSPELEN)
de diavoorstelling.
stoppen
Een
MP3/WMA, JPEG,
DivX
bestand bewerken
Een bestand op de HDD
U kunt
een
MP3/WMA
onafhankelijk
Deze
omschrijvingen zijn
voor
MP3
bestanden,
andere bestanden worden op dezelfde manier
behandeld.
1.
Selecteer
een
geven
op de HDD
geven. Namen kunnen
bestand(en)
een naam
maximaal 32 karakters
een naam
lang zijn.
bestand dat
u
wilt hernoemen in het
menu.
2.
Een
bestand(en)/Map(pen) verwijderen
van
de HDD.
U kunt
van
de HDD
getoond.
[Bewerken] optie en druk
bewerkopties worden getoond.
op ENTER.
verwijderen.
Selecteer het bestand dat
menu.
Selecteer de
De
MP3/WMA, JPEG of DivX bestand(en)/
map(pen)
1.
3.
Druk op ENTER.
De menu opties worden
u
wilt wissen in het
U kunt alle bestanden
mappen selecteren
te drukken. Druk opnieuw
en
door op de CLEAR knop
op CLEAR om de selectie te annuleren.
Selecteer meerdere bestanden
1.
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
voor
(mappen)
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
2.
3.
Herhaal stap 1 om extra tracks/bestanden
(mappen) te selecteren.
Druk op ENTER.
De menu opties worden
Selecteer de
Afspeln
het bestand/track of
4.
Selecteer de
ENTER. Zie
[Naam wijzigen] optie en druk op
bladzijde 49 voor hoe karakters in
te
geven.
getoond.
[Wissen] optie en
Het geselecteerde bestand(en)
verwijderd.
druk op ENTER.
is van de HDD
37
Bestanden
van
andere media of map
Bestand(en) Verplaatsen
kopieren
U kunt
U kunt
of
bestand(en)/map(pen)
map kopieren.
1.
Selecteer het bestand dat
menu.
van een
u
wilt
U kunt alle bestanden
andere media
kopieren
in het
mappen selecteren
te drukken. Druk opnieuw
en
door op de CLEAR knop
op CLEAR om de selectie te annuleren.
Selecteer meerdere bestanden
1.
Druk op MARKER.
Een vink verschijnt
bestand(en)/map(pen) verplaatsen naar
andere media of map. Het bestand(en)/map(pen)
worden naar het verplaatsen verwijderd van de
huidige locatie.
1-3 zoals hierboven beschreven.
Volg
2.
Druk op ENTER.
De opties verschijnen
stappen
de linkerkant
aan
van
het
menu.
(mappen)
3.
voor
de
1.
Selecteer de
ENTER. Het
het bestand/track of
[Verplaatsen] optie en druk op
verplaatsmenu wordt geopend.
map. Druk opnieuw op MARKER om het
markeerde bestand/track of map te annuleren.
2.
2.
3.
Druk op ENTER.
De menu opties worden
getoond
Selecteer de
De
4.
Herhaal stap 1 om extra tracks/bestanden
(mappen) te selecteren.
[Bewerken] optie en druk
bewerkopties worden getoond.
Selecteer de
op ENTER.
druk op ENTER. Het
[Copie] optie en
kopieermenu wordt getoond.
4.
U kunt
een
album
(map)
om
te
verplaatsen
selecteren.
1.
Selecteer
gedrukt.
2.
een
media nadat
De album
Selecteer
u
(map) lijst
op ENTER heeft
wordt getoond.
een
map.
U kunt tevens een nieuw album
aanmaken. Selecteer de
in het
(map)
[Nouvel album] optie
druk op ENTER.
De map "NONAME##" is aangemaakt.
5.
Selecteer de
ENTER
5.
U kunt
1.
een
album
(map)
om
te
kopieren
selecteren.
Druk op ENTER nadat u de media heeft
geselecteerd. De album (map) lijst wordt
getoond.
2.
Selecteer
een
map.
U kunt tevens een nieuw album
aanmaken. Selecteer de
in het
(map)
[Nouvel album] optie
druk op ENTER.
De map "NONAME##" is aangemaakt.
6.
38
Kopieer
menu en
Selecteer de
[Kopie] optie
het
te starten.
kopieren
en
druk op ENTER
om
Kopieer
om
menu en
[Verplaatsen] optie en druk op
te beginnen met verplaatsen.
Opmerking:
Opname
Het maximale aantal titles dat opgenomen kan
worden op de HDD is 255.
U kunt door de HDD te
Over DVD opname
Deze recorder kan geen opnames maken op CD-R
of CD-RW schijven.
bedrijf
is niet
verantwoordelijk
voor
Opmerkingen
opnames veroorzaakt door stroomuitval,
schijven of schade aan de recorder.
de opname
op een variabele
bitsnelheid. Dit betekent dat de exacte opnametijd
kapotte
afhankelijk
Wanneer
ontvangst
de
standen
is
van
wat
er
wordt opgenomen.
TV programma opneemt en de
zwak is, of de beeldkwaliteit slecht, kan
u een
opnametijd
Wanneer
Schijfsoorten en opnameformaten,
en instellingen
over
videocompressiemethode
Vingerafdrukken en kleine krassen op een schijf
kunnen het afspelen en/of opnames beinvloeden.
Zorg goed voor uw schijven.
vijf
uur
De weergegeven duur van de opnames is niet
nauwkeurig want de recorder gebruikt een
het mislukken
van
Deze recorder kan
maximaal 12
achter elkaar opnemen.
Opmerkingen:
Ons
gebruiken
u
korter
zijn.
stilstaande beelden of alleen
geluid
opneemt, kan de opnametijd langer zijn.
Het kan
zijn dat de weergegeven opnametijd en de
resterende tijd samen niet altijd overeenkomen met
de totale lengte van de schijf.
Indien u de schijf veel bewerkt, kan de beschikbare
opnametijd verminderen.
Indien u een DVD-RW schijf gebruikt, zorg ervoor
dat u eerst het opnameformaat (videostand of VR
stand) verandert alvorens u op de schijf schrijft. Kijk
hiervoor op bladzijde 23 (Schijf formatteren).
Indien u een DVD-R of DVD+R schijf gebruikt, kunt u
de opname bewaren tot de schijf vol is of tot de schijf
voltooid is. Alvorens u een opnamesessie begint,
controleer de resterende opnametijd van de shcijf.
Indien u een DVD-RW schijf in Videostand gebruikt,
kunt u de beschikbare opnametijd alleen vergroten
door de laatst opgenomen titel van de schijf te wissen.
verschillende soorten DVD
schijven afspelen, vooraf opgenomen DVD Video
schijven, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW en DVD+R
schijven. Het schijfformaat voor DVD-R, DVD+R,
DVD+RW schijven is altijd "Video Formaat"- hetzelfde
als vooraf opgenomen DVD Video schijven. Dit betekent
dat zodra de schijf is voltooid, u een DVD-R, DVD+R, of
DVD-RW in een normale DVD speler kunt afspelen.
Het DVD-RW schijf formaat is standaard Video Opname
(VR) formaat, maar u kunt dit veranderen naar Video
formaat, indien gewenst. (Het opnieuw initialiseren van
een schijf wist de inhoud van die schijf.)
De opnamestand is sterk afhankelijk van het
schijfformaat. Indien het schijfformaat Video Opname
Formaat betreft, dan is de opnamestand VR stand;
indien het schijfformaat Video stand is, dan is de
opnamestand Video stand (behalve bij DVD Video, wat
niet opneembaar is, en dus geen opnamestand bezit).
In de opnamestand (die vaststaat voor de gehele schijf)
bevinden zich de opname-instellingen. Deze kunnen
worden veranderd voor elke opname en bepalen de
beeldkwaliteit en hoeveel ruimte de opname op de schijf
in beslag zal nemen.
De Titel Wissen functie in het Titeloverzicht
(Origineel) menu verbergt alleen de titel, maar
verwijdert niet daadwerkelijk de titel van de schijf en
verhoogt niet de beschikbare opnametijd (behalve
de laatst opgenomen titel op
schijf in Videostand).
voor
Overschrijven
schijven.
Indien
opname is beschikbaar
DVD+R/RW
om
DVD+RW
zal de
de nieuwe
schijf uit de recorder wilt
halen. U dient de schijf dus te verwijderen nadat u de
gebruiksstand van de recorder heeft gewijzigd naar
Over HDD opname
bij
te werken zodra
bij
schijf gebruikt,
recorder het Menu maken uitvoeren
titel
Opnemen op de interne harde schijf (HDD) is in
principe gelijk aan opnemen op een VR stand
DVD-RW schijf.
U heeft volledige keuze in kwaliteitsopties, inclusief de
expertstand, en u kunt natuurlijk opnemen, wissen en
opnieuw opnemen zo vaak u wilt.
De grote capaciteit van de harde schijf betekent dat u
vele uren videomateriaal kunt opslaan, zelfs in de
hogere kwaliteit opnamen. Om u te helpen de inhoud
te organiseren is de HDD onderverdeeld in 10
u een
DVD-RW
een
u
de
DISC stand.
Opnametijd
Er
en
fotokwaliteit
vier voorkeuze
opnamekwaliteit standen.
HQ
Hoogste kwaliteitsinstelling, maakt ongeveer 1
uur opnametijd mogelijk op een DVD schijf. (4.7GB)
Standaard kwaliteitsinstelling, voldoende voor
SQ
de meeste toepassingen. Maakt ongeveer 2 uur
opnametijd mogelijk op een DVD schijf. (4.7GB)
Iets lagere kwaliteitsinstelling, voldoende voor
LQ
ongeveer 4 uur opnametijd op een DVD schijf. (4.7GB)
EQ
Laagste kwaliteitsinstelling, voldoende voor
ongeveer 6 uur opnametijd op een DVD schijf
(4.7GB)
zijn
--
--
--
groepen. U kunt de groepen zelf benoemen,
bijvoorbeeld een groep voor films, een andere
TV
programma's
en
een
voor
video opnamen.
voor
--
39
Shift
Tijd
Mis niets
Clip Opname
HDD
Als de telefoon
live-uitzending.
van een
gaat,
favoriete programma zit te bekijken, drukt
u op "TIMESHIFT" en "PAUSE" voordat u de telefoon
opneemt. De tijd shiftfunctie wordt geactiveerd en de
terwijl
u uw
uitzending wordt opgenomen zodat u deze later kunt
bekijken.
Na het telefoontje of kijkonderbreking, drukt u op
"PLAY" of "SCAN" om het programma te bekijken.
Druk op "STOP"
om
terug
te keren
naar
U kunt bewerken
1.
Live
vinden.
2.
de actuele
terwijl
bekijkt.
De voortgangsbalk verschijnt
scherm,
Druk op REC op de
wilt opnemen.
Voortgang
van
u een
zoals
in het
voortgangsbalk
van
de sectie die
de
bewerking wordt in
de voortgangsbalk.
Gebruik pauze, zoeken
het eindpunt te vinden.
4.
Druk op REC op de
wilt opnemen.
eindpositie
Normale weergave
gaat verder.
TV programma
getoond op het
zoals onderstaande afbeelding. Na 5 seconden
verandert de
startpositie
3.
in het HDD
geheugen.
Druk op TIMESHIFT
te
rood
tijd
5.
Herhaal de
opnamen
stappen
1
en
en
vertraagd afspelen
4
om
van
om
de sectie die
verschillende
Clip
programma te maken.
van een
shift icoon.
12
34
6.
Druk op STOP om Tijd shift stop te zetten.
Het bevestigingsbericht wordt weergegeven.
7.
Gebruik b / B
5
1.
Geeft de
2.
Geeft de actuele
weergavestand
3.
Geeft de
4.
Geeft de vestreken
5.
Geeft
Tijd
weer
shift
dat
starttijd
Tijd
over
1
instelling
uur
de
Shift start.
Als
Clip opname wilt stoppen, drukt u op de
STOP knop. Als u op POWER drukt om de Clip
opname te stoppen, wordt het programma mogelijk
niet opgeslagen op de HDD.
Clip opnamen kunnen niet worden gemaakt van
speciale effecten gebruiken bij het afspelen
(langzaam, scan, etc) gedurende tijd shift. Zie de
Afspeel uitleg op bladzijden 26-29.
U kunt de opgeslagen clip bewerken gedurende Tijd
het programma op HDD te bewaren. Zie
opname hier rechts.
om
Opmerkingen:
Indien
geen vrije ruimte aanwezig is op de HDD,
zal de oudste tijd shift sectie in de rij automatisch
Indien
de
tijd
6
wordt
geen knop
shift automatisch stoppen.
uur
lang
Marker Zoeken in
U kunt een
Tijd Shift
markeren in de
ingedrukt,
roepen.
40
Druk op ENTER tijdens
worden geopend.
2.
Druk op b en het
van de Tijd shift.
Druk B
en
Shift stand. Druk op
punt tijdens Tijd Shift.
op te
ga
Tijd
afspelen
naar
Shift. Het
Shift
menu
start vanaf het
het einde
van
de
zal
begin
tijdshift
en
dan in pauze stand.
Tijd Shift
Tijd
Springen tijdens Tijd
1.
zal
stand
MARKER op het gewenste
Druk op SEARCH om de gemarkeerde scene
de
Naar Start
gewist.
er
u
secties korter dan 5 seconden.
er
worden
huidige uitzending
Geselecteerde secties worden opgenomen op de
HDD.
U kunt
Clip
druk
Opmerkingen:
Tips:
Shift
De
en
weer.
weer.
Tijd
te selecteren
wordt op het TV scherm weergegeven.
weer.
Shift
[Ja]
om
vervolgens op ENTER.
Of druk opnieuw op STOP.
weer.
Shift
Tijd
u
TV/Afspelen)
tijdelijk opslaan
programma
het programma
Tijdens Tijd shift kunt u pauze, zoeken en
vertraagd afspelen gebruiken om het startpunt
aangegeven op
Tijd Shift (Pauze,
Bediening HDD
een
tijdens Tijd Shift om
de HDD (Harde schijf).
op te slaan op
uitzending.
U kunt
HDD
Afsluiten
1.
Druk op STOP om Tijd Shift af te sluiten.
Het bevestigingsbericht wordt getoond.
2.
Gebruik b / B
ENTER. De
het scherm.
[Ja] te selecteren en druk op
huidige uitzending wordt getoond op
om
u
Basisopname
van een
TV
onderstaande instructies op om een TV
programma op te nemen. De opname zal onmiddellijk
Volg
beginnen
door tot de
schijf
gaat
opname zelf stopt.
en
vol is of tot
u
de
1.
DVD
opneembare
een
Druk op HOME.
Het HOME menu wordt
te
geopend.
(HDD of DISC)
3.
programma op te nemen en druk op ENTER.
Also make sure that the TV input is set to this
om een
TV
Zorg ervoor dat de TV input op deze recorder is
ingesteld. Wanneer u een lege schijf plaatst zal
het starten van de schijf enkele seconden duren.
Indien nodig, stel de opnamestand in door
herhaaldelijk op REC MODE te drukken.
(HQ, LQ, SQ, EQ).
Gebruikv/VomdeoptenemenTVzenderte
selecteren.
te zetten.
de opname te
om
wijzigen
U kunt de
(taal) selecteren door op
u een TV programma bekijkt.
(X)
verder te gaan met
om
TV programma tijdens
een ander TV programma
van een
naar
Druk op TV/DVD om de tvstand te stelecteren
tijdens het opnemen. De aanduiding TV verschijnt.
2.
Gebruik de TV
u
wilt
om
het kanaal te selecteren
waarna
kijken.
Instant
Timergestuurde Opname
Deze functie
geeft u de mogelijkheid om makkelijk
een geprogrammeerde lengte op te nemen zonder
u de timer gebruikt.
1.
Volg
de
stappen
weergegeven.
Het TV Audio Kanaal
geluidsingang
AUDIO te drukken terwijl
De huidige geluidsingang
stop
1.
recorder.
5.
de opname
De opname Pauzeren
1. Druk op PAUSE/STEP (X)
Opnemen
het kijken
Selecteer
4.
om
2. Druk op PAUSE/STEP
de opname.
plaatsen.
2.
een
medium
schijf
(x)
onderbreken.
Opmerking:
U dient
Druk op STOP
7.
2.
1-4 zoals
aan
(Basisopname
de
van
Druk
herhaaldelijk op REC (z)
opnameduur te selecteren.
dat
linkerzijde
de TV).
om
de
wordt op het scherm
Opname
weergegeven.
Stereo of
mono
Stereo
Links
→
uitzending:
→
Rechts
→
Mono
De opname begint na de eerste druk op de toets.
Elke keer dat u daarna op de toets drukt, wordt de
Tweetalinge uitzending:
Hoofdtaal
→
Tweede taal
Hoofdtaal
→
+
tweede taal.
opnameduur verlengt binnen de beschikbaar
ruimte (maximaal 240 minuten).
De opnameduur wordt op het TV scherm
Stel audiokanaal in op [TV Opname Audio] in het
submenu van het instellingenmenu voor TV opname
in twee talen
Indien de kwaliteit
te
wensen over
weergeven
van
het
laat, kunt
(links
of
ontvangen stereogeluid
u
de
uitzending
in
mono
rechts).
Deze recorder kan NICAM
stereogeluid of gewoon
stereogeluid opnemen. Als de NICAM instelling
(bladzijde 17) op Auto is ingesteld, wijzigt het
stereogeluid automatisch als de uitzending in
NICAM is, en kunt u het NICAM stereogeluid op
nemen. Als de uitzending niet NICAM is, wordt altijd
het gewone stereogeluid opgenomen. Als er
vervorming van het NICAM geluid optreedt als
gevolg van slechte ontvangst, dan kunt u de NICAM
instelling van het programma uitschakelen.
6.
Druk eenmaal op REC (z).
De opname start (de REC indicator brandt op het
scherm).
De opname gaat door tot u op STOP (x) drukt
of tot de schijf op HDD vol is.
Om in te stellen hoe lang de opname moet
duren, raadpleeg de "Direct Timergestuurde
opname"
weergegeven. Aan het einde van de opname zal
de recorder stoppen en afsluiten.
(zie bladzijde 23).
aan
De
opnameduur
Druk
(z) om de opnameduur
opgeroepen instelling wordt
herhaaldelijk
controleren. De
controleren
op REC
te
automatisch op het TV scherm kort weergeven. De
resterende opnametijd verschijnt ook op het scherm.
De
opnametijd verlengen
U kunt de
REC
(z)
op elk moment
te drukken.
tijd
Elke keer dat
verlengen
door op
daarna op de toets drukt, wordt de
verlengt binnen de beschikbaar ruimte
u
opnameduur
(maximaal 240 minuten).
Waarschuwing:
Als de recorder niet is
stroomstoring), terwijl
aangesloten (of
de recorder
aan
er
is
een
het opnemen
is, zal de opname verloren gaan.
de rechterkant.
41
Timer
3.
Opname
Deze recorder kan worden
met
maximaal 16
van
geprogrammeerd
programma's in een tijdsbestek
1
maand. Voor dit soort opnames dient de recorder het
op te nemen kanaal, de start en eindtijd te weten.
4.
volledig lege schijf gebruikt voor
timeropname, dient u deze schijf eerst te formatteren
voordat u de timeropname kunt starten (Zie "Schijf
formatteren" op bladzijde 23).
1.
u een
Druk op TIMER REC.
nodig,
herhaaldelijk
LQ, EQ).
stelt
u
de
opnamestand
in door
op REC MODE te drukken
(HQ, SQ,
Om het programma in de geheugen van de DVD
recorder op te slaan, drukt u op ENTER. U kunt de
geprogrammeerde instellingen controleren op de
weergegeven lijst van timergestuurde opnames.
Controleer de velden, "Opname. OK" op de Timer
opnamelijst geeft aan dat de timeropname correct
is geprogrammeerd.
Opmerking:
Indien
Indien
5.
Druk op RETURN
te sluiten.
6.
Zorg ervoor dat u een beschrijfbare DVD schijf
plaatst en druk op POWER om het toestel in
standbye te plaatsen.
(O)
om
de
af
Programmalijst
Opmerkingen:
De timerindicatie
wanneer
Kies
[Media]
[PR] Kies
of een
op te
een
van
opname medium
een
de
of
(HDD
Kies
DVD).
van
datum met maximaal 1
het programma in te stellen indien u
VPC/PDC wilt gebruiken. Let op dat VPS/PDC
niet op alle kanalen werkt.
van
Opmerkingen:
informatie
gebruiken,
aan
pagina's. Kijk
timeropname wilt instellen.
Bij het gebruik van VPS/PDC
voorkomen dat het begin van
2.
niet wordt opgenomen.
Geef de benodigde informatie
(links/rechts)
-
Nadat
weer
42
te geven.
Simultaan
Opnemen
en
Afspelen
Afspelen en
ingebouwde
bijvoorbeeld
video
van
opnemen
HDD zijn
voor
zowel DVD
en
de
compleet onafhankelijk.
U kunt
opnemen naar de DVD of HDD bron
de andere bron tegelijkertijd afspelen.
1.
Start de opname.
2.
Druk op HOME
om
het Home
menu
en
scherm te
tonen.
selecteren.
voor uw
de
cursor naar
verander de
over
u een
het programma
instelling
te keren
naar
menu.
alle informatie
te
kan het
het programma
heeft ingegeven, drukt u op ENTER.
Druk op TIMER REC om de Timer opname lijst
u
de
(zie bladzijde 23)
timergestuurde opname
Gebruikv/V/b/BenENTERknoppenomeen
andere mediasoort die u wilt afspelen te
(omhoog/omlaag)
van de huidige cursorpositie.
Druk op RETURN (O) om terug
het Timer Record
om
in.
programma automatisch op de HDD opnemen.
3.
links of rechts.
--
instellingenmenu
timeropname instelt, maar er is geen
beschrijfbare DVD geladen op de tijd van de
opname, zal de OPnamereddingsfunctie het
4.
verplaats
v / V
Als
u een
in.
timergestuurde opname(s)
b / B
geven deze
op de teletekst TV gids
op deze pagina's indien
staat met de timer
stoppen.
[Start tijd] Stel de begintijd van de opname in.
[Eind Tijd] Stel de eindtijd van de opname in.
[Herhalen] Kies de gewenste herhaling (Eenmalig,
dagelijks (maandag-vrijdag), of wekelijks).
[VPS/PDC] Het VPS/PDC systeem past
automatisch de opnametijd in zodat zelfs indien
een programma later begint, u het niet hoeft te
missen. U dient de juiste aangekondigde tijd en
Stations die VPS/PDC
het
Druk op POWER
maand vooraf.
datum
standbye
Voor TV opnames met tweetalen, stel het
audiokanaal van de [TV Rec Audio] in het submenu
opgeslagen programmanummer
externe inputs waaruit u wenst
een
de recorder
actief.
nemen.
[Datum]
gaat branden in het scherm
Start het
afspelen.
De opname zal doorgaan terwijl
mediabron wordt afgespeeld.
de andere
Opmerkingen:
U kunt simultaan
afspelen en opnemen niet
gebruiken tijdens kopieren.
U kunt programma's niet bewerken tijdens
simultaan opnemen en afspelen.
Controle
details
U kunt de
van
de
Wanneer twee of
timeropname
meer
Timer
elkaar
Opnames
overlappen
Het eerst
programmeringsdetails
controleren
beginnende programma heeft voorrang.
Wanneer het eerst beginnende programma
opgenomen is, begint het volgende.
Wanneer twee programma's op dezelfde tijd moeten
beginnen, heeft het eerst ingevoerde programma
wanneer
de DVD recorder inschakelt. Druk tweemaal op
TIMER REC.
u
Gebruik v / V
om een
geprogrammeerde
opname
voorrang.
te selecteren.
Druk op ENTER
om
de details
ven
Indien de
het
de
geselecteerde programma te bekijken.
Het Timer Opname menu wordt geopend.
Druk op CLEAR om het geselecteerde programma
uit de Timer Opnamelijst te verwijderen.
schijf beschadigd is, kan het voorkomen dat
opname niet succesvol verloopt. In dit geval is de
opname niet succesvol, zelfs indien het controleveld
"Opname. OK" aangeeft.
Opnemen
Verplaats
Externe
van een
links
cursor van
naar
input
rechts.
U kunt vanuit externe bronnen opnemen, zoals
camcorder of een videorecorder, die op andere
externe bronnen
1.
Zorg
ervoor
van
de recorder
dat het
apparaat
een
zijn aangesloten.
waarvan u
wilt
opnemen correct op de DVD recorder is
aangesloten. Zie bladzijde 14-15.
2.
Een Timer
U kunt
wissen
Opname
Annuleren
3.
geprogrammeerde instelling op elk moment
alvorens de opname daadwerkelijk begint.
het te wissen programma
Timer Opnamelijst te selecteren.
om
Opname
in uitvoer
de
van
Zelfs
wanneer
Problemen
de timer is
een
ingesteld,
Timer
4.
noodzakelijk, stel de opnamestand in door
herhaaldelijk op REC MODE te drukken (HQ, SQ,
LQ, of EQ).
5.
Druk eenmaal op REC (z). De opname start.
REC indicator brandt op het scherm).
en er
vrije ruimte op de HDD.
[Disc beveiliging] is ingesteld op [AAN] in het
Instellingenmenu en er is geen vrije ruimte op de
HDD (zie bladzijde 24).
De speler is ingeschakeld.
Er zijn reeds 99 titels (DVD-RW, DVD-R) 49 titels
(DVD+R, DVD+RW) opgenomen op de schijf en er
zijn reeds 255 titels opgenomen op de HDD.
kunt geen Timer Opname ingeven wanneer:
Er een opname gaande is.
De tijd die u probeert in te stellen al is verstreken.
Er reeds 7 Timer Opnames zijn geprogrammeerd.
Indien
De opname gaat door tot
of tot de schijf vol is.
is
geen
U
DECODER, op het
achterpaneel gemonteerd.
AV4: INPUT 4 (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO
IN), op het voorpaneel gemonteerd.
DV: DV IN, op het voorpaneel gemonteerd.
zal de
beschrijfbare schijf geladen
VIDEO, op het
AV3: AUDIO IN 3/VIDEO IN 3, op het
Er is geen
op de HDD.
niet
Opnem n
de externe bron
achterpaneel gemonteerd.
volgende situaties niet werken:
schijf geladen en er is geen vrije ruimte
een
om
wilt opnemen te selecteren.
AV2: EURO AV2
recorder in de
Er is
op AV
achterpaneel gemonteerd.
Stoppen
bij
herhaaldelijk
AV1: EURO AV1 AUDIO
Druk op POWER.
van
Druk
(HDD of DVD) in het HOME
nemen (zie bladzijde 16).
Tuner: inbouwinstallatie
U kunt de opname van een programma opheffen
nadat een timergestuurde opname is begonnen.
Oplossen
Opname
op te
waarvan u
Druk op CLEAR op het programma te wissen.
Een Timer
medium
een
menu om
een
Gebruik v / V
Kies
Om in te stellen hoe
duren, raadpleeg
6.
op bladzijde 41.
Druk op STOP (x)
u
op STOP
(x)
(De
drukt
de opname moet
de 'Instant Timer Opname"
om
lang
de opname
stop
te zetten.
Opmerking:
Wanneer
uw
bron met
CopyGuard tegen kopieren
is
beschermd, zal deze recorder niet kunnen opnemen.
Voor meer informatie, raadpleeg de Copyright sectie
op
bladzijde
52
voor meer
details.
43
Opname
Voor DV
U kunt
van
DV
1.
Input
DV
deze recorder
uitgeruste camcorder aansluiten op
met behulp van een enkele DV kabel
input en output
controle signalen.
voor
audio, video, data
van
Deze recorder is alleen
meer
tegelijkertijd
en
3.
aansluiten.
4.
bus
5.
stereo tracks
is
(origineel
(gesynchroniseerd geluid).
Audio 2
ingang wordt in de [DV Opname Audio]
in het instellingen submenu ingesteld. Voor
meer informatie, zie DV geluidsopname op
bladzijde 23.
Druk herhaaldelijk op AV om de DV ingang te
selecteren. DV verschijnt op het scherm en op het
Zoek
op de camcordercassette
de opname wilt beginnen. Voor het
positie
een
beste
resultaat, pauzeert u even het afspelen op
het punt waar u de opname wilt beginnen.
van
12-bit/32kHz opnemen. Deze recorder kan alleen
een stereotrack opnemen. Stel [DV Rec Audio] optie
[Audio 1] of [Audio 2], zoals gewenst. (zie
bladzijde 23).
Audio input naar DV IN bus dient 32 of 48kHz te
bedragen (niet 44.1kHz).
Beeldstoringen op de opname kunnen voorkomen
indien het brononderdeel het afspelen pauzeert of
een niet opgenomen deel van de band afspeelt, of
Afhankelijk van uw camcorder, kunt u de
afstandsbediening van de recorder gebruiken
om de camcorder met behulp van de STOP,
in op
indien de stroom uitvalt in het
ingang goed
U kunt kiezen tussen Audio 1
waarmee u
camcorders kunnen meestel audio zowel
16-bit/48kHz, of dubbel
Controleer of de DV audio
TV scherm.
camcorder te besturen via de DV in bus.
als stereo
in het
[TV (DVD)] optie
De DV
U kunt deze recorder niet besturen vanaf
Digitale
of
druk op ENTER.
menu en
ingesteld.
geluid) en
DV camcorder
aangesloten externe apparatuur via de DV IN
(inclusief twee recorders).
Het is niet altijd mogelijk om de aangesloten
[TV (HDD)]
(zie bladzijde 16).
met DV formaat
dan een
camcorder op de DV
is aangesloten. Zie
digitale
voorpaneel
uw
15.
Selecteer de
HOME
compatibel
(DVC-SD, DV25) camcorders. Digitale satelliet
tuners en Digitale VHS videorecorders zijn niet
compatibel.
U kunt niet
het
van
bladzijde
2.
dat
ervoor
IN bus
kopieren
een
Zorg
PLAY
6.
en
PAUSE toetsen te bedienen.
Druk op REC
(z)
om
de opname te
beginnen.
De opname stopt automatisch indien de
recorder geen signaal ontvangt.
U kunt de opname pauzeren of stoppen door op
PAUSE/STEP (X) of op STOP (x) te drukken.
brononderdeel, of
de opname kunt
Tijdens
indien de DV kabel losraakt.
u
de camcorder niet
met de
Opnemen
U kunt
Digitale
van een
In
camcorder
digitale camcorder die op de DV-in
bus van het voorpaneel is aangesloten, opnemen. Met
behulp van de afstandbediening kunt u de camcorder
en de recorder bedienen. Alvorens de opname begint,
zorgt u ervoor dat u de geluidsouput voor de DV IN
bus heeft ingesteld (zie bladzijde 23).
scene
bronsignaal moet in DVC-SD formaat zijn.
Sommige camcorders kunnen met deze
afstandbediening niet bediend worden.
Indien
kabel
Om
u een
tweede DVD recorder via
aansluit, kunt
u
een
DV-
het tweede toestel vanaf deze
van
timerprogrammering
te laten
ook
werken,
aan
staan
met de recorder
goed
moet de
en
digitale camcorder
werkzaam zijn.
Problemen
Indien
Het
de laatste
de opname op het scherm blijft
verschijnen nadat de opname is gestopt.
van een
Tips:
afstandsbediening bedienen.
videostand, kan het gebeuren dat
geen beeld en/of audio ontvangt door de DV
IN bus, controleer de volgende punten:
Controleer of de DV kabel goed is aangesloten.
u
Probeer de
aangesloten apparatuur
uit
en aan
te
zetten.
Probeer de audio
input
te veranderen.
recorder niet bedienen.
U kunt dit toestel vanuit
een
onderdeel op de DV IN
bus niet bedienen.
U kunt geen informatie
DV cassette opnemen.
44
over
datum
en
tijd
van een
Opmerking:
Afhankelijk van de aangesloten camcorder, kan
zijn dat u deze niet met de bij deze recorder
bijgeleverde afstandsbediening kunt bedienen.
het
Overzicht Titeloverzicht
en
45
67
Menu
Hoofdstuklijst
Met het Titeloverzicht
123
menu
kunt
u
de video inhoud
bewerken. De
bewerkingsonderdelen die beschikbaar
zijn in het Titeloverzicht menu zijn afhankelijk van of u
video op DVD of HDD bewerkt en of u Originele
inhoud of een Afspeellijst bewerkt.
Er
zijn
twee manieren
om
VR stand DVD-RW
schijven
te bewerken. U kunt direct de
originele inhoud van de
schijf bewerken, of u kunt een afspeellijst aanmaken
en bewerken. De afspeellijst verandert de inhoud van
de schijf niet, maar beheert het afspelen van de
inhoud. Bewerken
materiaal opgenomen op de
HDD is gelijk aan bewerken van origineel materiaal op
een VR stand DVD-RW, met zowel gelijke
commando's
het wissen
voor
als het beheren
DVD
van
van
en
de inhoud
benoemen
van
van
de titels op
1.
titels
het opnemen, als het titellijst menu van de
HDD wordt getoond, kunnen enkele titels gemarkeerd
Tijdens
verschijnen. Deze titels zijn opgenoemen met een
LINE IN input instelling die verschilt van de huidige
instelling van de recorder. Tijdens opnemen kunnen
deze titels niet worden afgespeeld.
U kunt het
te
ook openen via het HOME
menu, selecteer de [TITEL OVERZICHT] optie
en druk op ENTER.
menu
Gebruik de v / V
knoppen om volgende
pagina's te tonen tijdens het titels selecteren,
indien er meer dan zes titels zijn.
Indien
u een een
op MENU/LIST
Origineel
van
Het
opties.
toont miniaturen
om
schijf bewerkt,
druk
titels
menu.
het scherm bevinden zich de
grootste gedeelte
het scherm
op de
DVD of HDD. U kunt deze miniaturen veranderen
van
de titels
van
(of hoofdstukken)
door op de THUMBNAIL knop te drukken, zie het
Veranderen van Titel Miniaturen op bladzijde 46.
Druk op DISPLAY om de informatie betreffende de
geselecteerde titel in het Titeloverzicht menu te tonen.
Nadat
u een
titel of hoofdstuk heeft
de Titeloverzicht of
ENTER. De
linkerkant
menu
van
Druk
uit
Hoofdstuklijst menu, druk op
opties worden getoond aan de
het scherm. Gebruik v / V
optie te selecteren
te bevestigen.
2.
geselecteerd
en
druk op ENTER
op RETURN (O)
Titeloverzicht Menu af te sluiten.
herhaaldelijk
2.
om een
om uw
keuze
3.
4.
5.
om
het
opties
titel of hoofdstuk
en
te
tonen,
druk op
Bewrken
hoofdstukken op de DVD+R/RW kan
niet worden afgespeeld.
te schakelen tussen
Afspeellijst
en
Aan de linkerkant
menu
VR stand
menu
opties worden getoond afhankelijk van
de schijfsoort.
[Hoofdstuk] Toont de hoofdstuklijst van de titel.
[Samenvoegen] Voegt twee titels of
hoofdstukken samen in een. (bladzijde 50)
[Wissen] Verwijdert titel of hoofdstuk (bladzijde 48)
[Deel wissen] Verwijdert een gedeelte van de
titel (bladzijde 48)
[verdelen] Verdeelt een titel in twee 50).
[Dubbing] Kopieert een titel naar andere media
(bladzijde 53).
[Full Play] Start het afspelen van de geselecteerde
titel inclusief verborgen hoofdstukken.
[Verberg (toon)] Verbergt (of toont) de
geselecteerde titel of hoofdstuk (bladzijde 51).
[Bewegen] Verplaats een hoofdstuk in de
Hoofdstuklijst-Afspeellijst menu naar een plaats
in het menu. (bladzijde 51).
[Afspelen] Start het afspelen van de
geselecteerde titel of hoofdstuk. De verborgen
een
menu
ene
Om de
ENTER. De
schijf.
Druk op MENU/LIST om het Titeloverzicht
openen. Het afspelen dient gestopt te zijn.
Opties:
selecteer
Opmerking:
1.
Menu
6.
en
[Playlist Add] Voegt de titel of hoofdstuk toe aan
de Afspeellijst. (bladzijde 47).
[Samenvoegen] Beveiligt tegen per ongeluk
opnemen, bewerken of verwijderen van een titel
(bladzijde 51).
[Hernoem (Titelnaam)] Bewerkt de titelnaam
(bladzijde 49).
[Sorteren] Sorteert de programma's in het
titellijst menu op datum, titel of categorie
(bladzijde 49).
[Titel] Toont de titellijst van het hoofdstuk.
[Undo]/[Redo] Herstel/Opnieuw uitvoeren de
laatste verwijderings (bladzijde 49).
Geeft de opnamestand, vrije ruimte en verstreken
tijd voortgangsbalk weer.
Huidige media.
Momenteel geselecteerde titel.
Miniatuur.
Toont het
geselecteerde
titelnummer
en
totaal
aantal titels.
7.
Toont de
titelnaam, opnamedatum
en
opnamelengte.
45
HDD, VR stand: Origineel
Hoofdstuk Markers
en
bewerken
Afspeellijst
-RWVR
Toevoegen
+RW
+R
U kunt hoofdstukken aanmaken door in
Titels, hoofdstukken
delen
en
De titels op de originele inhoud van de
een of meer hoofdstukken. Wanneer u
in de
hoofdstuk markers op de
schijf bevatten
een schijftitel
worden alle hoofdstukken in de
Afspeellijst laadt,
afspeellijst weergegeven. Met andere woorden, de
hoofdstukken in de afspeellijst gedragen zich net als
de hoofdstukken op een DVD videoschijf. Delen zijn
secties van titels in het origineelmenu of in het
afspeellijstmenu. In de Origineel en Afspeellijst menu's
kunt u delen toevoegen of verwijderen. Wanneer u
een hoofdstuk of een titel aan de afspeellijst toevoegt,
wordt
er een
nieuwe titel
voor
het hoofdstuk
van
de
originele titel aangemaakt. Wanneer u een deel
verwijdert, wist u ook een deel van een titel in het
Origineel of Afspeellijst menu.
Waarschuwing
Wanneer u met behulp van de Verwijderen,
Toevoegen en Verplaatsen functies bewerkingen
uitvoert, kan het gebeuren dat de begin en eind
scenes niet meer overeenkomen met het begin en
eindpunt zoals u het op het scherm had ingesteld.
Tijdens het weergeven van de afspeellijst, kunt u
misschien een korte pauze tussen de bewerkingen
ondervinden. Dit is geen foutieve functionering.
Is het bewerken
bewerken
van een
van een
DVD zoals het
videoband?
Nee. U heeft
bij het bewerken van een videoband
twee videospelers nodig, een
om de originele band af
te spelen, en een
om de bewerkingen op te nemen.
Bij een DVD bewerkt u door een Afspeellijst aan te
maken van wat u wilt afspelen en wanneer. De
recorder start met het afspelen van de afspeellijst.
Over
Origineel
en
Afspeellijst
-RWVR
In deze
handleiding ziet u de woorden Origineel en
Afspeellijst regelmatig voorbijkomen, waarbij wordt
verwezen naar de eigenlijke inhoud en de bewerkte
versie.
verwijst naar de daadwerkelijke
inhoud van de schijf.
Afspeellijst: inhoud verwijst naar de bewerkte
versie van de schijf hoe de originele inhoud wordt
afgespeeld.
Origineel:
inhoud
-
46
een
gewenste punten
titel
aan
te
brengen.
Opmerking:
Hoofdstuk markers worden met
interval
regelmatige
automatisch
ingebracht. U kunt deze interval
veranderen in het Begininstellingen menu (zie
Hoofdstuk" op bladzijde 23).
"Auto
opnemen of afspelen, kunt u een nieuwe
hoofdstuk starten door op CHP ADD te drukken. Een
Tijdens
hoofdstuk marker icoon
verschijnt
op het TV scherm.
Titelminiaturen veranderen
HDD
-RWVR
+RW
+R
Elke titel in het
door
een
titellijst menu wordt vertegenwoordigt
miniatuur afbeelding van het begin van de
de titel of hoofdstuk. Selecteer
een
ander beeld indien
gewenst.
Druk op THUMBNAIL om het momenteel getoonde
beeld tot miniatuur te maken in het titellijst menu. Het
stilstaande beeld dat
zowel het
Origineel
u
als
heeft
gekozen verschijnt
Afspeellijst menu.
in
Tip:
U kunt ook het miniatuurbeeld
Hoofdstuklijst
menu
van
de titel in het
veranderen. Selecteer
een
hoofdstuk uit het
THUMBNAIL.
Hoofdstuklijst menu en druk op
De miniatuur afbeelding van de titel
waartoe het hoofdstuk
behoort, is veranderd.
Een nieuwe
afspeellijst
maken
Titels
en
hoofdstukken
afspeellijst toevoegen
-RWVR
Gebruik deze functie
originele titel of een
origineel hoofdstuk aan de afspeellijst toe te voegen.
Hiermee wordt de hele titel naar de afspeellijst
verplaatst (u kunt gedeeltes die u verder niet zal
gebruiken hier verwijderen zie Een titel of hoofdstuk
van de origineel of afspeellijst menu's verwijderen op
bladzijde 48).
om een
U kunt
de
aan
-RWVR
originele titel of origineel hoofdstuk aan
een afspeellijsttitel toevoegen, zelfs wanneer deze al
is geregistreerd.
1.
een
Selecteer
titel of
een
hoofdstuk in het
een
-
Titeloverzicht
Origineel
verschijnt in de afspeellijst compleet met de
hoofdstuk markeringen, zoals in het origineel staan.
Echter, idien u later meerdere hoofdstuk markeringen
aan het origineel toevoegt, zullen deze niet
automatisch worden gekopieerd in de afspeelllijst.
alleen
aan
een
een
schijf
tot 999 titels
hoofdstuk of
een
toevoegen. Als
titel wilt toevoegen,
gebruik dan toevoegen van een
Afspeellijst op deze bladzijde.
1.
Selecteer
titel of
een
Titeloverzicht
een
het
scherm.
aan
de
hoofdstuk in het
menu
of
Gebruik v / V
om
selecteren
druk op ENTER.
en
de
van
u
Hoofdstuklijst
Origineel m enu om in de afspeellijst toe te voegen
en druk op ENTER. De menu opties worden aan
de linkerkant van het scherm getoond.
2.
Origineel
titel/hoofdstuk
de
menu om aan
Hoofdstuklijst
afspeellijst toe te
voegen en druk op ENTER.
De opties verschijnen aan de linkerkant
De titel
U kunt
Menu of
Origineel
[Playlist Add] optie
te
2.
3.
Gebruik v / V
selecteren
en
Selecteer
een
geregistreerd
aan
4.
om
titel
is
van
de
om er een
stappen
hoofdstukken
[Playlist Add] opties
te
druk op ENTER.
toe te voegen
Herhaal
de
en
1-3
afspeellijst
titel of
die reeds
een
hoofstuk
Bewrken
druk op ENTER.
om
extra titels of
de
afspeellijst toe te voegen.
U kunt de toegevoegde hoofdstukken in het
Hoofdstuklijst Afspeellijst Menu bekijken.
3.
Selecteer "New
De nieuwe titel
Playlist" en
verschijnt in
aan
druk op ENTER.
de bijgewerkte
afspeellijst. Alle hoofdstukken van
aan de afspeellijst toegevoegd.
de titel worden
5.
Druk op RETURN (O) om af te sluiten, of
MENU/LIST om terug te keren naar het
Titeloverzicht
Origineel
menu.
47
Een titel of hoofdstuk van de
origineel of afspeellijst menu's
Een deel
U kunt
verwijderen
Indien
u een
titel of
een
hoofdstuk
wilt
Indien
u een
titel of
deel
van
de titel die
u
niet
-RWVR
wilt
meer
gebruiken, verwijderen.
verwijderen, verwijdert
de Afspeellijst maar de titel of het
het Origineel menu.
menu
een
verwijderen
HDD
een
het
van
afspeellijst
het onderdeel
u
hoofdstuk
hoofdstuk
het
van
van
1.
uit het Titeloverzicht
in
blijft
Gebruikb/B/v/Vomeenteverwijderentitel
menu
te selecteren
op ENTER. De opties worden
van het scherm getoond.
Origineel
(titel/hoofdstuk) wilt verwijderen, wordt het
onderdeel van de schijf gewist en de resterende
opnametijd neemt toe. De uit het Origineel menu
verwijderde titels en hoofdstukken worden ook van
afspeellijst gewist.
druk
en
de linkerkant
aan
2.
[Verwijder deel] optie en druk op
ENTER. Titel bewerken (Verwijder deel) menu
verschijnt op het TV scherm.
[Start punt] icoon wordt benadrukt.
Voorbeeld: titel bewerken (Verwijder deel) (HDD).
3.
Begin
menu
de
Selecteer
Opmerking:
Hoofdstukken die korter
kunnen niet worden
1.
2.
zijn dan
verwijderd.
5 seconden
zijn,
Gebruikb/B/v/Vomeenteverwijderen
hoofdstuk of titel van het titellijst menu of
hoofdstuk lijst menu te selecteren en druk
vervolgens op ENTER. De opties worden aan
linkerkant van het scherm getoond.
Selecteer
'Verwijderen'
in de
Voorbeeld: Titeloverzicht
de
opties.
menu
met
stap, zoeken
het startpunt
(HDD)
gebruik de opties pauze
achteruit vertraagd afspelen om
afspelen
en
en
te vinden.
Druk op ENTER op de startpositie van de sectie
die u wilt verwijderen. Het eindpunt icoon wordt
4.
gemarkeerd.
getoond.
Het deel wordt op de
Gebruik de pauze
5.
stap, zoeken
vertraagd afspelen opties
voortgangsbalk
achteruit
en
om een
eindpunt
te
vinden.
Druk op ENTER op de eindpositie van de sectie
die u wilt verwijderen. U kunt het geselecteerde
6.
3.
Druk op ENTER om te
Er zal een bevestiging
worden
4.
bevestigen.
voor de verwijdering
punt annuleren, gebruik
icoon te selecteren
getoond.
Gebruik b / B
om
[Ja]
te selecteren
en
ENTER heeft
menu
5.
druk op
6.
stappen
menu
Druk
Nadat
wordt het nieuw
u
op
bijgewerkte
te
1-4
om
andere onderdelen
van
verwijderen.
herhaaldelijk
op RETURN
(O)
om
het
menu
druk op ENTER.
3-6.
Indien
klaar
u
Er zal
een
bent, selecteert
drukt
u
het icoon
op ENTER.
bevestiging voor de verwijdering
en
u
getoond.
Gebruik b / B
om
[Ja]
te selecteren
en
druk op
ENTER.
DVD+RW opname, wordt de verwijderde
titelnaam verandert naar "Verwijderde Titel".
Tijdens
er meer
7.
worden
Opmerkingen:
dan twee titels worden
verwijderd,
Het
geselecteerde onderdeel wordt uit de titel
verwijderd en het Titeloverzicht menu wordt
geopend.
gecombineerd in een.
Bij het verwijderen van een titel of een hoofdstuk,
zal de beschikbare opnametijd op een DVD+RW
Stukjes
alleen toenemen indien het de laatste titel of
worden
worden de titels
hoofdstuk betreft.
48
[Annuleer]
Bij HDD opnamen kunt u een deel van de titel
verwijderen. Selecteer het 'Volgend deel' icoon in het
menu en druk op ENTER, herhaal vervolgens stappen
'Voltooid'
af te sluiten.
Indien
het
weergegeven.
Herhaal
het
gedrukt,
gewist.
om
Tip:
ENTER.
De titel of het hoofdstuk wordt
en
v / V
Opmerking:
die korter
zijn
verwijderd.
dan 3 seconden kunnen niet
Een titel benoemen
Sorteren
U kunt titels
Deze functie
van
Origineel
van
elkaar benoemen. De
en
Afspeellijst afzonderlijk
naam
geeft u de mogelijkheid de afspeellijst
datum, titel, categorie in het Titeloverzicht menu te
bekijken. Daardoor kunt u een titel snel vinden.
mag maximaal 32
tekens bevatten.
1.
Kies de titel die
druk op ENTER.
opties worden getoond
menu en
De
menu
3.
titellijst
1.
Gebruik v/V
aan
de linkerkant
selecteren. De
om
een naam van
knop
om
het
Gebruik v/V
3.
Gebruik v/V
druk op
de
aan
de linkerkant
het
van
[Sorteren] optie te selecteren
De sorteeropties worden
om
de
opties
u
te selecteren
voor
[Datum], [Titel],
en
druk op ENTER.
op ENTER heeft gedrukt, wordt het
[Categorie]
menu
en
getoond.
De laatste
verwijdering
Herstellen/Opnieuw doen
Indien
links of rechts.
cursor naar
voor
het
ingeven
van een naam
een
spatie
op de
plaats
van
de
cursor.
X
het teken achter de
(PAUSE/STEP): verwijdert
cursorplaats.
x (STOP), CLEAR: Verwijdert het vorige teken
de cursorplaats.
Nummertoetsen (0-9): geef het bijbehorende
fout heeft
kunt
u
gemaakt tijdens
-RWVR
het
deze herstellen. ER is een
niveau
(dat wilt zeggen, u kunt alleen de
laatste verwijdering herstellen).
Gebruik v/V om de [Undo] optie te selecteren en
voor
Afstandbedieningsknoppen
u een
verwijderen,
Tip:
(PLAY):
menu en
te voltooien
cursorstand.
Plaats
om
druk op ENTER.
bijgewerkte
ingevoerde tekens.
Spatie: voegt een spatie in op de cursorstand.
Wissen: Verwijdert het huidige karakter op de
Verplaats
2.
opties worden
getoond.
menu
Nadat
Cancel: Annuleert alle
b / B:
HDD
getoond.
toetsenbordsoort te veranderen.
om
titellijst
de titel in.
Gebruik de MENU/LIST
N
De
en
Drukopb/B/v/Vomeentekenteselecteren
en dan op ENTER om de selectie te bevestigen.
OK: Selecteer
titel uit het
een
scherm
[Rename (Titel)] te
toetsenbordopties worden getoond.
Keyboard menu appears.
Geef
Kies
op
ENTER.
het scherm.
van
2.
wilt benoemen uit het
u
HDD
herstellen
op ENTER. Het maakt niet uit of u momenteel in
menu scherm bent, de laatste verwijdering wordt
Bewrken
druk
een
hersteld.
op
teken in op de cursorstand.
Tip:
U kunt het genre alleen
voor
de HDD titelnaam
toevoegen.
4.
Kies OK
en
bevestigen
5.
Druk
druk op ENTER om de naam te
en terug te keren naar het vorige scherm.
herhaaldelijk
op RETURN
(O)
om
het
menu
af te sluiten.
Opmerkingen:
Namen kunnen tot 32 tekens
lang zijn.
U kunt voor schijven die zijn geformatteerd op een
andere recorder alleen kortere namen ingeven.
Bij opname op een DVD-R, DVD+R, DVD+RW
schijf, wordt de naam pas getoond op de DVD
speler na voltooiing.
Opmerkingen
U kunt
opname niet herstellen.
U kunt niets herstellen nadat de schijf uit de
een
recorder is geworpen of nadat de recorder in
standbye is geplaatst.
U kunt
menu
een
verwijdering herstellen,
zelfs nadat
u
het
heeft verlaten.
Tip:
U kunt het laatste herstel
behulp
van
de
opnieuw
[Redo] optie.
instellen met
49
Twee titels in een
samenvoegen
3.
HDD
[Verdelen] optie
Gebruik deze functie
een
Druk op ENTER.
Het titel bewerken
om
twee
HDD in een
Origineel
omliggende
samen
titels
wordt
getoond.
gemarkeerd.
te voegen.
Opmerking:
Indien
De
beeld
Huidig
van
is
menu
De eerste titel
een
er maar
titel in de HDD
is, is deze
miniatuur
functie niet beschikbaar.
Indien
HDD, kunt
1.
u
aanwezig zijn
op de
De tweede titel
de titels niet samenvoegen.
miniatuur
In het Titeloverzicht menu, selecteer de eerste titel
van de twee die u wilt samenvoegen en druk op
ENTER.
De
van
2.
dan 60 titels
er meer
menu
worden
opties
getoond
aan
4.
de linkerkant
het scherm.
Selecteer
[Samenvoegen]
en
5.
druk op ENTER.
Gebruik
afspelen, pauze stap, zoeken en
vertraagd afspelen om het punt te vinden waar u
de titel wilt splitsen.
Selecteer [Verdelen] optie en druk op ENTER op
het punt. Selecteer [Annuleren] en druk op ENTER
het
om
6.
punt
te resetten. Herhaal vanaf
stap
3.
Kies
[Voltooid] optie en druk op ENTER om het
splitsingspunt vast te zetten. De titel is verdeeld in
twee nieuwe titels. Het splitsen duurt ongeveer 4
minuten.
Opmerking:
U kunt geen
3 seconden.
3.
Selecteer de tweede titel
van
de twee titels die
u
wilt samenvoegen en druk op ENTER.
De bevestiging wordt weergegeven.
4.
Gebruik b / B
ENTER. Nadat
het
druk op
op ENTER heeft gedrukt, wordt
om
u
bijgewerkte
[Ja]
menu
te selecteren
getoond.
Een titel in twee
HDD
en
Twee hoofdstukken in een
samenvoegen
-RWVR
Gebruik deze functie
twee
hoofdstukken
In het
splitsen
2.
omliggende
Afspeellijst of van Origineel
Indien
er maar
een
om
hoofdstuk in de titel
samen
aanwezig is,
titel in twee nieuwe titels
menu
selecteer de titel die
Selecteer eerst het tweede hoofdstuk dat
De
u
van
aan
de linkerkant
u
wilt
samenvoegen en druk op ENTER op het Origineel
(hoofdstuk) of Afspeellijst (hoofdstuk) menu.
menu
opties
worden
getoond
aan
de linkerkant
het scherm.
2.
Gebruik v / V
3.
Druk op ENTER.
om
het scherm.
Selecteer de
Voorbeeld:
50
om een
HDD,
titellijst
wilt splitsen en druk op ENTER.
De menu opties worden getoond
van
+R
is deze functie niet beschikbaar.
Gebruik deze functie
1.
van
+RW
Opmerking:
1.
splitsen.
selecteren dat korter is dan
te voegen.
+RW
te
verdeelpunt
[Verdelen] optie.
Titeloverzicht (HDD).
[Samenvoegen]
te selecteren.
Een hoofdstuk
Tip
van een
afspeellijst verplaatsen
Gebruik deze functie
hoofdstukken in de
Afspeellijst
Indien
-RWVR
de
afspeelvolgorde van
afspeellijst op het titellijst
om
de
te herschikken.
menu
Een titel
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar indien
hoofdstuk
1.
aanwezig
Selecteer
een
Afspeellijst
2.
3.
er maar
een
+RW
Druk op ENTER. De menu opties worden
aan de linkerkant van het menu.
Lijst
--
de
[Bewegen] optie
Afspeellijst opties en
om
het Titeloverzicht
menu
te
2. Gebuik vVbBom de titel die
verschijnen
en
aan
u
wilt beschermen
druk op ENTER. De opties
de linkerkant van het scherm.
[Beveiliging]
uit de
opties.
4. Druk op ENTER om te bevestigen. Het slotteken
verschijnt op het miniatuur van de titel.
Tip
Indien
u een
titel selecteert die reeds is beschermd in
het
het
afspelen
overslaan zonder dat
1.
om
beveiligen tegen
verwijderen.
openen.
druk op
+R
tijdens
Druk op MENU/LIST
te selecteren
verbergen
titel te
opnemen, bewerken of
1.
3. Selecteer
Een hoofdstuk/titel
om een
ongeluk
te
Gebruikb/B/v/Vomdeplaatstekiezendieu
wilt verplaatsen en druk op ENTER.
Het bijgewerkte menu wordt na het indrukken van
ENTER getoond.
U kunt
-RWVR
per
getoond
ENTER.
+RW
+R
Gebruik deze functie
Menu.
Gebruik v / V
beveiligen
is.
hoofdstuk uit de Hoofdstuk
selecteren uit de
4.
verborgen hoofdstuk of titel in het titellijst
of hoofdstuklijst menu selecteert, kunt u deze tonen
door de [Show] optie uit het menu te selecteren. U
kunt hierna de titel of hoofdstuk bekijken.
u een
hoofdstukken
u ze van
de
en
titels
titellijst menu, kunt u deze vrijgeven door de
[Beveilig] optie te selecteren uit het titellijst menu
opties. Hierna kunt u de titel bewerken of verwijderen.
Bewrken
schijf verwijdert.
Gebruikb/B/v/Vomhethoofdstukoftiteldat
verbergen te selecteren uit het titellijst of
hoofdstuklijst menu. De opties worden aan de
linkerkant van het scherm getoond.
u
2.
wilt
Selecteer de
[Hide] optie.
Voorbeeld:
titellijst
(DVD+RW).
3.
Druk op ENTER om te bevestigen. De miniatuur
van hoofdstuk/titel vervaagt.
51
Copyright
Kopieren
Vo or het
Gebruik de
kopieren
kopieerfuncties
Belangrijke
opnamen
van
deze recorder
van een
HDD op
een
om:
DVD op
te slaan.
Een HDD opname op
speler af te spelen.
Video
verplaatsen
van
een
DVD op
een
andere DVD
Dit
product
bevat
die is beschermd
DVD
naar
HDD
om
verplaatsen
van
HDD
naar een
DVD.
De
eenvoudigste manier om te kopieren is de One
Touch Copy functie. Hierdoor kunt u eenvoudig een
titel die op dat moment wordt afgespeeld van de HDD
naar een DVD kopieren
of andersom.
Opmerking:
De
kopieer functie is niet beschikbaar indien de
lengte van de titel minder is dan 5 seconden.
(Van HDD naar DVD)
copyright beveiligingstechnologie
door een methode die beslag legt
op verschillende U.S. patenten
intellectueel eigendom rechten
te
bewerken.
Bewerkte video te
Opname apparatuur dient alleen gebruikt te worden
om legale kopieen
te maken en het is sterk aan te
raden om te controleren wat in uw land legaal kan
worden gekopieerd. Het kopieren van copyright
materiaal zoals films of muziek is illegaal tenzij het
door een wettelijke uitzondering of toestemming van
de rechtenhouder anders is toegelaten.
en
andere
van
Macrovision
Corporation en andere rechtenhouders. Gebruik van
deze copyright beveiligingstechnologie dient te
worden goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor thuis gebruik en andere
beperkende doeleinden, tenzij anderszins
toegestaan door Marcrovision Corporation.
Demontage of omgedraaide engineering is
verboden.
totale
KLANTEN DIENEN TE WETEN DAT NIET ALLE
HOGE DEFINITIE TELEVISIESETS VOLLEDIG
COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT EN DIT
KAN LEIDEN TOT VERVORMINGEN IN HET
Beperkingen op kopieren
Sommige video's kunnen alleen een keer worden
gekopieerd (copy-once). Dat betekent dat de inhoud
op de HDD kan worden gekopieerd, maar niet nog
een keer kan worden gekopieerd. Indien u een
beveiligde video van de HDD naar een DVD wilt
kopieren, heeft u een DVD-RW schijf in VR stand
compatibel met CPRM ver. 1.1. De volgende
beperkingen zijn van kracht:
Nadat
kopieren beveiligde titel naar
een DVD heeft gekopieerd, wordt deze titel van de
HDD gewist. Daarom is het niet mogelijk een met
copy once beveiligde titel te kopieren.
u een
eenmaal
U kunt copy once beveiligde titels tijdens het afspelen
herkennen door de schijfinformatie op het scherm
weer
te geven.
Een medium in NTSC formaat kan niet worden
gekopieerd.
Wat is CPRM?
CPRM is
kopieer beveiligingssyteem (met
scramble systeem) dat u staat stelt om maar een
kopie te maken van een uitzending. CPRM staat voor
Content Protection for Recordable Media (Inhoud
Beveiliging voor Opneembare Media).
Deze recorder is CPRM compatibel, wat betekent dat
u copy once uitzendingen kunt opnemen, maar u kunt
geen kopie maken van deze programma's. CPRM
opnames kunnen alleen plaatsvinden op een DVd-RW
schijf geformatteerd in VR stand, en CPRM opnames
kunnen alleen worden afgespeeld op spelers die
compatibel zijn met CPRM.
52
een
BEELD. IN HET GEVAL VAN PROGRESSIEVE
SCAN
BEELDPROBLEMEN, BEVELEN WE AAN
DAT DE GEBRUIKER DE VERBINDING NAAR DE
'STANDAARD DEFINITIE' OUTPUT SCHAKELT.
INDIEN ER VRAGEN ZIJN MET BETREKKING
TOT DE COMPATIBILITEIT VAN UW TV SET MET
DEZE SPELER
625p
HDD/DVD/
RECORDER,
NEEM CONTACT OP MET ONS
SERVICECENTRUM.
Snel
Kopieren
Kopieren
tussen DVD
en
HDD is
een
totaal
digitaal
proces, waardoor er geen geluid of videokwaliteit
verloren gaat. Dit betekent dat u het materiaal heen
en weer
tussen beide media kunt
de kwaliteit
zonder dat
kopieen afneemt. Het betekent ook
dat het kopieren zo snel mogelijk kan worden
uitgevoerd. Wanneer u van HDD naar DVD kopieert,
hangt de kopieersnelheid van de opnamestand en het
gebruikte soort DVD af.
van
de
kopieren
Van HDD
naar
DVD
kopieren
In het Titeloverzicht HDD menu, selecteer de titel
die u wilt kopieren en druk op ENTER. De menu
1.
opties worden
getoond.
de linkerkant
aan
Van DVD
1.
het scherm
van
2.
Gebruik v / V
2.
om
de
[Dubbing] optie
druk op ENTER.
Het kopieren menu wordt
opnamestand te selecteren
(HQ, SQ, LQ, EQ, of Snel) en druk op V. Het
starticoon wordt gemarkeerd.
Snel: zie bladzijde 52 voor meer informatie wat
betreft snel kopieren.
4.
Zodra het Starticoon wordt
ENTER. Het
Opmerkingen
(x)
om
het
kopieren
te
druk op
stoppen.
opnametijd van de snelstand kan worden
aangepast afhankelijk van de grootte van de bron.
Tijd bij benadering (Voorbeeld: 4x DVD schijf)
--
1
uur
1
uur
Het
inhoud op LQ: 5-6 minuten
inhoud op HQ: 12-15 minuten
stoppen
worden
aan
u
wilt
druk op ENTER. De menu opties
de linkerkant van het scherm getoond.
Gebruik v / V
om
de
[Dubbing] optie
te selecteren
getoond.
3.
Gebruik b / B
opnamestand te selecteren
(HQ, SQ, LQ, EQ of snel) en druk op V. Het
starticoon is gemarkeerd.
Snel: alleen beschikbaar bij het kopieren in VR
stand schijf naar HDD (zie bladzijde 52 voor meer
informatie wat betreft snel kopieren).
4.
Druk op ENTER zodra het starticoon is
gemarkeerd. Het kopieren start.
5.
Druk op STOP
om
(x)
de
om
het
kopieren
te
stoppen.
:
De
--
en
Menu, kies de titel die
en
de
gemarkeerd,
kopieren begint.
Druk op STOP
5.
kopieren
kopieren
geopend.
3.
om
In het Titeloverzicht
druk op ENTER.
Het kopieer menu wordt
te selecteren
en
Gebruik b / B
HDD
naar
van
kopieren
zal de opname annuleren en alle
gegevens tot dat punt zullen verloren gaan.
halverwege
Indien de resterende ruimte op de schijf
onvoldoende is, is de snelstand niet beschikbaar.
voor
Afhankelijk van de staat van uw recorder of van
schijf zelf, zal het kopieren mogelijk niet kunnen
worden uitgevoerd.
Het
in de snelstand
De snelstand is niet beschikbaar
Opmerkingen:
stoppen
van
kopieren
de
in de snelstand
zal de opname annuleren en alle
gegevens tot dat punt zullen verloren gaan.
halverwege
De
opnametijd
in de snelstand duurt tot maximaal
Kopiern
19 minuten.
bewerkte
HDD titels.
53
One Touch
Copy (HDD
naar
DVD)
De One Touch
functie
Copy
kopieert
de momenteel
afgespeelde titel van HDD naar DVD. De gehele titel
wordt gekopieerd, ongeacht waar u begint met
kopieren. De recorder zal op de hoogste snelheid
kopieren.
Let op dat u een beschrijfbare schijf
One Touch Copy wilt gebruiken.
plaatst
indien
Druk op KOPIEREN om de huidige titel te
naar DVD tijdens HDD afspelen.
De
u
kopieren
display geeft aan dat de titel wordt
gekopieerd. Afspelen gaat verder tijdens kopieren.
on-screen
U kunt de One Touch
Copy
indien
van
once
onderdeel
een
functie niet
de te
kopieren
gebruiken
titel copy
beschermd is.
One Touch
Copy (DVD
naar
HDD)
One Touch
DVD
HDD
kopieert een
enkele title naar de HDD in daadwerkelijke tijd. Indien
u start met kopieren,
het afspelen begint aan het
begin van de titel, en gaat vervolgens door tot het
eind
Copy
de
van
van
naar
titel, totdat het opnemen automatisch
stopt. De kopie zal worden gemaakt in de momenteel
ingestelde opnamestand (HQ, SQ, LQ, EQ).
Druk op KOPIEREN om de huidige titel te
naar HDD tijdens DVD afspelen.
kopieren
Het
afspelen start opnieuw aan het begin van de
huidige titel. De on screen display geeft aan dat de
titel wordt gekopieerd.
Opmerkingen:
Een Video CD kan niet worden
gekopieerd
naar
HDD.
Het
kopieren stopt indien de recorder een
beschadigd bestand of tegen kopieren beveiligd
bestand aantreft.
De door
worden
copyright beschermde onderdelen
overgeslagen tijdens het kopieren.
One Touch
afspelen
Kopie
van
is niet beschikbaar
de titel op de
zullen
tijdens
afspeellijst.
het
Tip:
Druk op STOP
54
(x)
om
het
kopieren
te
stoppen.
Druk op TITLE in de afspeelstand.
Het Titeloverzicht menu zal zoals hieronder
2.
Referentie
Extra Informatie
Tip
Overschrijven Opname
Om
worden.
getoond
U kunt het Titeloverzicht
+RW
op STOP
menu
verwijderen
door
te drukken.
(x)
nieuwe video opname op de plek van een
opgenomen titel op te slaan, ga als volgt te werk. Dit
een
onderdeel is niet beschikbaar
die
altijd
1.
Selecteer
inputbron
kanaal, AV1-4, DV).
die
2.
Druk op MENU/LIST
het
aan
het eind
de
van
een
om
DVD+R
voor
schijf
u
schijven,
opnemen.
wilt opnemen
(TV
te
Titellijstmenu
tonen.
3.
3. Selecteer de titel die
ENTER of N
u
wilt
afspelen
(PLAY).
Uw opnames
afspelen op andere
spelers (een schijf voltooien)
DVD
De meeste normale DVD's kunnen voltooide
afspelen
3.
Gebruik vVbBom de te
overschrijven
titel te
selecteren.
4.
het
overschrijven te starten.
begint op het beginpunt van de
om
titel.
5.
Druk op STOP (x) om het overschrijven te
stoppen. De nieuwe titel wordt aangemaakt
bijgewerkte
en
het
getoond.
menu
andere
speler om te controleren
schijven u kunt afspelen.
Voltooien stelt de opnames en
zodat de schijf op een gewone
beschermde titel.
Indien het
overschrijven langer is dan
huidige titel, wordt de volgende titel
de
wat
voor een
soorten
bewerkingen vast
speler of computer
met
DVD-ROM drive kan worden
Een Video stand
voor een
kan ook DVD
opgenomen in VR stand afspelen,
voltooid of niet. Controleer de handleiding van de
geschikte
afgespeeld.
Deze functie is niet beschikbaar
spelers
schijven
een
Opmerkingen:
schijven
stand, voltooide DVD=R of
DVD+RW's. Een klein aantal
--RW
Druk op REC (z)
Het overschrijven
in Video
druk op
en
scherm
voor
het
worden
geopend
schijf voltooien creeert
navigeren op de schijf.
een menu
Dit
menu
kan
door op MENU/LIST of TITLE te
drukken.
overschreven. Indien deze titel beschermd is,
stopt het overschrijven aan het begin van deze
Zie Voltooien op bladzijde 24
wat betreft het voltooien van
voor meer
een
informatie
schijf.
titel.
Indien de
lengte
korter is dan 10
overschreven,
geselecteerde bestand
seconden, wordt de volgende titel
van
maar
het
het zal
stoppen indien deze titel
beschermd is.
Titellijst
bekijken op
spelers +RW
menu
recorders of
U kunt het Titeloverzicht
DVD
speler
die
DVD+RW of
1.
Laad
schijf.
een
menu
andere DVD
+R
tonen op
geschikt is voor
DVD+R schijven.
het
een
afspelen
andere
van
reeds opgenomen DVD+R of DVD+RW
Opmerkingen:
Niet voltooide DVD-RW
schijven zijn afspeelbaar op
de meeste normale DVD spelers.
De bewerkte inhoud van een DVD+RW schijf is
compatibel met normale DVD spelers, alleen na
voltooiing.
Bewerkte inhoud op een DVD+R schijf is niet
compatibel op normale DVD spelers (Verbergens,
hoofdstuk samenvoegen, markers toevoegen etc).
De duur van het voltooien is afhankelijk van het
soort schijf, hoeveel is opgenomen op de shcijf en
het aantal titels op de schijf.
DVD+R DL schijf heeft 30 minuten nodig om te
Refrntie
worden voltooid.
55
Taalcodes
Gebruik deze
lijst om uw gewenste
Ondertitel, Schijfmenu.
taal
voor
de
volgende begininstellingen
te selecteren:
Schijf Audio, Schijf
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Abhaziaans
6566
Fijis
7074
Lingalaas
7678
Singalees
8373
Afaars
6565
Fins
7073
Litouws
7684
Slovaaks
8375
Afrikaans
6570
Frans
7082
Macedonies
7775
Sloveens
8376
Albanees
8381
Fries
7089
7771
Somalies
8379
Ameharisch
6577
Keltisch
7176
7783
Spaans
6983
Arabisch
6582
Georgies
7565
Malagasy
Malay
Malyalam
7776
Soedanees
8385
Armeens
7289
Duits
6869
Maltees
7784
Swahili
8387
Assamees
6583
Grieks
6976
Maori
7773
Zweeds
8386
Aymara
Azerbajaans
6588
Groenlands
7576
Marathi
7782
8476
6590
Guarani
7178
Moldavies
7779
Tagalog
Tajik
Bashkir
6665
Gujarati
7185
Mongools
7778
Tamil
8465
Basks
6985
Hausa
7265
Nauru
7865
Tatar
8484
Bengali;Bangla
6678
Hebreeuws
7387
Nepals
7869
Telugu
8469
Bhutani
6890
Hini
7273
Noors
7879
Thai
8472
Bihari
6672
7285
Tibetaans
6679
6682
7383
Oriya
Panjabi
7982
Bretons
Hongaars
Ijslands
8065
8473
Bulgaars
6671
Indonesisch
7378
Pashto, Pushto
8083
Tigrinya
Tonga
Burmees
7789
Interlingua
7365
Persisch
7065
Turks
8482
Wit-russisch
6669
Iers
7165
Pools
8076
Turkmen
8475
Cambodisch
7577
Italiaans
7384
Portugees
8084
Twi
8487
Catalaans
6765
Japans
7465
Quechua
8185
Oekranisch
8575
Chinees
9072
Javaans
7487
Rhaeto Romance
8277
Urdu
8582
Corsicaans
6779
Kannada
7578
Roemeens
8279
Oezbekistaans
8590
Kroatisch
7282
Kashmiri
7583
Russisch
8285
Vietnamees
8673
Ts jechisch
6783
Kazakh
7575
Samoaans
8377
Volapuk
8679
Deens
6865
Kirghiz
7589
Sanskrit
8365
Welsh
6789
Nederlands
7876
Koreaans
7579
Schots keltisch
7168
Wolof
8779
Engels
Esperanto
6978
Koerdisch
7585
Servisch
8382
Xhosa
8872
6979
Laothiaans
7679
Serbo Kroatisch
8372
Yiddisch
7473
Ests
6984
Latijn
7665
Shona
8378
Yoruba
8979
Faroese
7079
Lets
7686
Sindhi
8368
Zulu
9085
8471
8479
Regiocodes
Kies
een
regiocode
Code
lijst.
Code
AR
Regio
Ethiopie
Fiji
Australie
AU
Finland
Oostenrijk
Belgie
AT
Regio
Afghanistan
Argentinie
56
uit de
AF
ET
Regio
Malaysie
FJ
Code
Code
Regio
MY
Saudi-Arabie
SA
Maldiven
MV
SN
FI
Mexico
MX
Frankrijk
FR
Monaco
MC
Senegal
Singapore
Slovakije
BE
Duitsland
DE
Mongolie
MN
Slovenie
SI
Bhutan
BT
Groot-Brittannie
GB
Marokko
MA
Zuid-Afrika
ZA
Bolivia
BO
Griekenland
GR
Nepal
NP
Zuid-Korea
KR
Brazilie
BR
Groenland
GL
Nederland
NL
Spanje
ES
Cambodja
KH
HM
Nederlands Antillen
AN
Sri Lanka
LK
Canada
CA
Ijsland
Hongarije
HU
Nieuw Zeeland
NZ
Zweden
SE
Chili
CL
India
IN
NG
Zwitserland
CH
China
CN
Indonesie
ID
Nigeria
Noorwegen
NG
Thailand
TH
Colombia
CO
Israel
IL
Oman
OM
TR
Congo
CG
Italie
IT
Pakistan
PK
Turkije
Oeganda
Costa Rica
CR
Jamaica
JM
Panama
PA
Oekraine
UA
Kroatie
HR
JP
CZ
KE
Paraguay
Filippijnen
PY
Tsjechie
Japan
Kenya
PH
Verenigde
Uruguay
Denemarken
DK
Kuwait
KW
Polen
PL
Oezbekistan
UZ
Ecuador
EC
Libie
LY
Portugal
PT
Vietnam
VN
Egypte
EG
Luxemburg
LU
Roemenie
RO
Zimbabwe
ZW
El Salvador
SV
Russische Federatie
RU
SG
SK
UG
Staten
US
UY
TV
Bediening van andere
afstandsbediening
met
Bediening
afstandsbediening
U kunt het
geluidsniveau,
hoofdschakelaar
van uw
het
TV
de
ingangssignaal
met de meegeleverde
en
afstandsbediening regelen.
Met de onderstaande toetsen kunt
u
de TV functies
bedienen.
U kunt ook het
TV's met
geluidsniveau,
de hoofdschakelaar
het
ingangssignaal
anders dan
van
een
en
TV met
bijgeleverde afstandsbediening regelen. Indien u TW
op de hieronder getoonde lijst staat, kunt u de code
van de bijbehorende fabrikant ingeven.
1.
Druk op de nummertoetsen terwijl u op TV
POWER drukt om de code van de fabrikant
uw
2.
TV te selecteren
(zie
onderstaande
voor
tabel).
Laat TV POWER los.
Codenummers
van
TV's die bediend
kunnen worden
TV
bedieningstoetsen
Indien
dan een
code op de lijst staat, probeer
dan de codes een voor een in te geven tot u de code
vindt die goed samenwerkt met uw TV.
er meer
Fabrikant
Codenummer
LG / GoldStar
1
Zenith
1,3,4
Samsung
6,7
Sony
8,9
Hitachi
4
2
(standaard),
Opmerkingen:
Afhankelijk
Druk op
Kunt
alle toetsen niet
u
POWER
De TV in
AV
De
en
uitschakelen
ontvanger
de TV
en
van
VOL +/-MUTE
de TV tussen
andere
signaalontvangers
PR +/--
van uw
zelfs niet nadat
samen
u
de
met
juiste
zijn
uw
toestel
Indien
u een
worden.
vervangt, zal het codenummer dat
Het TV volume
nogmaals
de TV afstellen
uitschakelen, druk
functioneren,
ingeeft, zal de
geheugen opgeslagen code gewist
kanalen
van
of
nieuw codenummer
Wanneer
Het volume
sommige
fabrikantscode heeft
De in het
geheugen opgeslagen
bekijken
dat
ingevoerd.
eerder in het
schakelen
TV kan het
u
de
batterijen
van
de
afstandsbediening
u
heeft
ingegeven naar de standaardinstelling worden
geplaatst. Geef opnieuw het juiste codenummer
in.
op het volume te
herstellen.
57
van problemen
Oplossen
Controleer onderstaande
de
lijst
oorzaak
mogelijke
voor
van een
voordat
probleem,
contact
u
met het
opneemt
servicecentrum.
Oorzaak
Symptoom
Geen stroom
Geen beeld
Oplossing
De elektriciteitskabel is niet
Steek de elektriciteitskabel
aangesloten
het
De TV/DVD stand
op TV
ingesteld
De TV is niet
van
de recorder is
voor
ingesteld
de recorder te
om
het
signaal
in
stopcontact.
Druk
op TV/DVD op de
om de DVD stand
te selecteren. De TV indicator wordt
niet langer in het scherm getoond.
herhaaldelijk
afstandsbediening
Selecteer de
de
ontvangen.
goed
TV,
video invoerstand op
zodat het beeld van de recorder
juiste
op het TV scherm wordt weergegeven.
De videokabel is niet
goed
Sluit de videokabel
goed
aan.
aangesloten.
De
Geen
geluid
aangesloten
TV heeft geen
voeding
Schakel de TV in.
Het toestel dat met de audiokabel is
Selecteer de correcte invoerstand
verbonden, kan het uitvoersignaal
de recorder niet ontvangen.
audio
De audiokabels
zijn
niet
van
naar
ontvanger zodat
het
geluid
van
kunt luisteren
de recorder.
Sluit de audiokabel
goed
u
de
van
goed
aan.
aangesloten
Het toestel dat via de audiokabel is
aangesloten,
staat niet
De audiokabel is
De weergave is
slechte kwaliteit
De recorder
van
niet
speelt
De
schijf
audiokabel is
aan.
beschadigd
Vervang
is vuil.
Er is geen
Plaats
een
Plaats
een
afspeelbare schijf
(controleer de schijfsoort, het
kleursysteem en de regiocode).
De
geplaatst
Plaats de
schijf
is verkeerd
schijf
om
is buiten bereik
De
schijf
De
ingestelde rating
geplaatst
is vuil.
Het
externe bron is
is
vervormd
verhindert de
videosignaal
tegen kopieren
van
de externe bon
beschermd.
met de
schijf
zodat de
schijf correct in de cdlade,
schijf binnen het bereik valt.
Maak de
schijf
schoon.
Annuleer de ouder controle of
niet in de recorder
opgeslagen.
Het beeld of
De antenne of de kabels
geluid
van
zijn
U kunt geen aansluiting via deze
recorder maken. Sluit het onderdeel
aan.
Herstel de zenders
(Zie
programma bewerken"
ontvangen zender is
zijn
los
wijzig
rating.
direct op de TV
Deze zenders
afspeelkant
beneden
Plaats de
de
Sommige zenders worden
overgeslagen bij v / V.
de
schoon.
die niet
een
weergave.
de
nieuwe kabel.
schijf geplaatst
afgespeeld kan worden.
De
van
schijf
een
schijf. (controleer of de
schijfindicator oplicht in het scherm)
schijf geplaatst
naar
Het beeld
verbonden, in.
de kabel door
Maak de
af
Er is
Schakel het toestel dat met de
Bevestig
de
"een
bladzijde 17)
aansluitingen
of vervang
de kabel.
zwak of niet bestaand.
Het beeld
van
wordt niet
getoond.
Het beeld
van
via A/V
naar
ingang
De camcorder staat uit.
de camcorder
De INPUT SELECT
of
is niet correct.
van
getoond.
Schakel de camcorder in
het toestel op de
DV IN
de recorder wordt niet
op de TV
58
de camcorder
van
de recorder
Gebruik AV
selecteren
juiste
de
en
bedien
manier.
ontvangstzender
(AV1, AV2, DV, etc).
om
te
Oorzaak
Symptoom
De
De in deze recorder
opgenomen schijf kan
niet worden afgespeeld
op een andere speler.
schijf
Oplossing
in videostand opgenomen
was
Sommige spelers kunnen geen schijf
afspelen die in videostand zijn
opgenomen, al zijn ze voltooid.
De schijf was in VR stand opgenomen.
Er is geen
oplossing.
die met copy once zijn
opgenomen kunnen in andere spelers
niet worden afgespeeld.
Er is geen
De resterende opnametijd op de
is onvoldoende.
Gebruik
De opname is niet
voltooid of niet goed.
De bron waarvan
is beschermd.
te
probeert
u
schijf
U kunt
kopieren
oplossing.
een
andere
schijf.
deze bron niet opnemen.
van
Bij
het instellen van de opnamezender,
werd de zender op de TV zelf ontvangen.
Selecteer het kanaal op de in de
recorder ingebouwde TV ontvanger.
het opnemen op een videostand schijf
kunnen programma's met de copy once
vergrendeling niet worden gekopieerd.
Gebruik
De klok in de recorder is niet
Stel de klok met de correcte tijd in.
Zie "Auto klok instellen" of "Handmatig
klok instellen" op bladzijde 18.
Bij
Opname
mogelijk
schijf (bladzijde 24)
Om deze schijf te spelen, moet de
andere speler RW compatibel zijn.
Schijven
Timer
Voltooi de
niet
in VR stand
geformatteerde schijf
eenmalige kopie
goed
ingesteld
De timer is niet
een
Programmeer
Stereo Audio opname
en/of afspelen is niet
De TV is niet stereo
Er is geen
oplossing.
aanwezig
Er is geen
oplossing.
stereo.
uitgezonden
De A/V
compatibel.
programma is niet in
de recorder is niet
op de TV A/V ingang.
output
aangesloten
De TV
op
De
geluidszender
mono ingesteld.
U richt de
afstandsbedieningen
functioneert niet goed.
richting
De
van
van
de recorder
de
sensor
afstandsbediening
de recorder is
Stel de TV geluidszender in op stereo.
Zie "Het TV audiokanaal wijzigen" op
bladzijde 41.
niet in de
op de recorder.
Wijs
is te
U kunt de
afstandsbediening
gebruiken
in
ver van
de
het
apparaat.
Er bevindt zich
De
batterijen
zijn leeg.
obstakel tussen
en de recorder.
van
de
afstandsbediening
u
een
van
de
Druk
volgende symptomen
speler is ingestoken, maar schakelt niet
Het voorpaneelscherm is niet werkzaam.
De recorder functioneert niet normaal.
en
een
straal
batterijen
volgt
houd de POWER
ingedrukt.
uitschakelen
in of uit.
afstandsbediening
naar
op de recorder.
de
Vervang
seconden
aantreft:
De
sensor
...U kunt de recorder als
De Recorder Resetten
Indien
met de
van
7 meter.
Verwijder alle voorwerpen tussen de
afstandsbediening en de recorder
een
afstandsbediening
opnieuw.
Selecteer de AUX of A/V bronnen als
TV input.
afstandsbediening
van
de timer
Maak de A/V aansluitingen. Stereo is
alleen beschikbaar via de A/V output
van de recorder.
van
De Audio/Video uitgang
is mono ingesteld.
de
Programmeer de timer opnieuw. Zie
"Timer Opname" op bladzijde 42.
goed geprogrammeerd.
De timer opname indicator brandt niet
na het programmeren met de timer.
Het
voor
en
resetten:
knop
Refrntie
tenminste 5
Hierdoor zal de recorder
en weer
inschakelen.
Trek de stekker uit het
seconden
door nieuwe.
stopcontact, wacht
steek de stekker
weer
5
in het
stopcontact.
59
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Afmetingen (bij benadering)
Gewicht (bij benadering)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheidgraad
Televisie
AC
110-240V, 50/60Hz
45W
430
x
49
x
350
mm
(lxbxh)
zonder voet.
4,6 kg
5 ˚C tot 35 ˚C.
5 % tot 90 %.
systeem
PAL
Opnameformaat
PAL
I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1, SECAM L kleurensysteem.
Opname
Opnameformaat
Opneembare media
Opnametijd
DVD Video
Opname, DVD-VIDEO
HDD (RH7900:160GB, RH7500:80GB), DVD-herschrijfbaar,
DVD-opneembaar, DVD+herschrijfbaar, DVD+Opneembaar,
DVD+Opneembaar (dubbele laag)
DVD (4.7GB): Ongeveer 1 uur (HQ stand), 2 uren (SQ stand),
4 uren (LQ stand), 6 uren (EQ stand).
DVD+R DL (8.5GB): Ongeveer 3 uur (HQ stand),
3 uren en 40 minuten (SQ stand), 7 uren en 10 minuten (LQ stand),
10 uren en 30 minuten (EQ stand).
HDD (160GB/80GB): Ongeveer 42/20 uren (HQ stand),
82/40 uren (SQ stand), 152/74 uren (LQ stand), 226/111 uren (EQ stand).
Video opname formaat
Sampling frequentie
Compressie formaat
27MHz
MPEG 2
(VBR ondersteund)
Audio opname formaat
Sampling frequentie
Compressie formaat
48kHz
Dolby Digital
Afspelen
Frequentierespons
Signaal/ruis verhouding
Harmonische verhouding
Dynamisch bereik
DVD
(PCM 48kHz), 8 Hz tot 20 kHz, CD: 8 Hz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz tot 44 kHz)
Meer dan 100 dB (AUDIO OUT aansluiting)
Minder dan 0.008% (AUDIO OUT aansluiting)
Meer dan 95 dB (AUDIO OUT aansluiting)
tot 20
kHz,
Ingangen
ANTENNE IN
Antenne
ingang,
75 ohms
VIDEO IN
1.0
AUDIO IN
0
ohms, negatieve sync, RCA bus x 2 / SCART x2
dBm meer dan 47 kohms, RCA bus (L,R) x 2 / SCART x2
DV IN
4
pin (IEEE
Vp-p
75
1394
norm)
Uitgangen
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Audio
output (digitale audio)
Audio output (optische audio)
Audio output (analoge audio)
Vp-p 75 Ω negatieve sync.., RCA bus x 1 / SCART x2
(Y) 1.0 V, (p-p), 75 Ω negatieve sync, RCA bus x 1
(Pb)/(pr) 0.7V (p-p), 75 Ω RCA bus x 2
0.5 V (p-p), 75 Ω RCA bus x 1
3 V (p-p), 75 Ω Optische aansluiting x 1
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω RCA bus (L,R) x 1 / SCART
1
x2
Accessoires
Scartkabel..............................1
Videokabel.....................1
Audiokabel(L,R).........................1
Afstandsbediening........................1
RFCoaxkabel..................1
Ontwerp
60
en
specificaties
kunnen worden
gewijzigd
Batterijen......................2
zonder
voorafgaande kennisgeving.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising