LG | 19LD320 | Owner's Manual | LG 19LD320 Handleiding

LG 19LD320 Handleiding
NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING
LCD-tv / LED LCD TV /
Plasma-tv
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te
gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.
www.lg.com
HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.
Gebruik schroeven 12 mm (+0,5/-0,5) lang op de montagekant van de SET.
(Alleen bij 42/47LH70**)
Set montagekant
(met geleiderruimte)
Set montagekant
(zonder geleiderruimte)
12 mm
12 mm
Geleiderruimte
Muur bevestigingsteun (koop afzonderlijk)
RW120
(19/22LU50**
/19/22LU40**
/19/22LH20**
/19/22LD3**
/19/22LG31**)
RW230
AW-47LG30M
(26LG31**/26LU50**
/32LF25**/32LG2***
/32LG33**
/26/32LH20**
/26/32LD3**/
32LH3***/32LH40**/
32LH49**/32LH50**
/32LH70**/32LF51**)
(32/37/42LF25**
/32/37/42LG2***
/32/37/42LG33**
/32/37/42LH20**
/32LD3**
/32/37/42/47LH3***
/32/37/42/47LH40**
/32/37/42/47LH49**
/32/37/42/47LH50**
/32/37/42/47LH70**
/42/47LH90**
/32/42/47LF51**)
AW-50PG60MS
AW-60PG60MS
(50PS70**/50PS80**
/42/50PQ35**
/42PQ65**/50PS65**)
(60PS70**/60PS80**)
AW-55LH40M
(55LH50**)
ACCESSOIRES
Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met
de dealer waar u het product hebt gekocht.
■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
ACCESSORIES
AV
V
PO
W
ER
MO
DE
PO
W
ER
ON
/O
FF
ENER
GY
TV
/RAD
SAVIN
G
LIS
T
M
UT
E
MAR
K
Q.V
IEW
FA
V
of
of
ME
NU
Q.M
EN
U
RETU
RN
IN
FO
i
/ EX
IT
GU
ID
E
MA
R
FA K
V
RA
TIO
AVV
MO
DE
Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.
* Eventuele vlekken of vingeraf-
Afstandsbediening
Gebruikershandleiding
drukken op de behuizing van
de monitor kunt u voorzichti g
verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.
Reinigingsdoek
(Dit onderdeel is niet bij alle
modellen beschikbaar.)
batterijen
Netsnoer
Veeg vlekken voorzichtig af. Als u
dit te ruw doet, kan de behuizing
krassen of verkleur en.
Reinig het scherm
met de doek.
Ferrietkern
Plasma-tv-modellen
x2
x4
of
Kabelhouder
Beschermklep
(zie pagina 33)
KABELKLEM
(Alleen bij 50/60PS70**,
50/60PS80**)
(zie pagina 33)
Bouten voor steunmontage
(Alleen bij 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)
(zie pagina 26)
(zie pagina 34)
LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN
1- schroef
Kabelhouder
KABELKLEM
(Alleen bij
32/37/42/47LH70**)
(zie pagina 33)
Steun achterkap
(Alleen bij 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(zie pagina 32)
(Alleen bij
37/42/47LH70**)
(zie pagina 31)
(Alleen bij 26LG31**, 26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**, 32/37/42LH3***,
32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
32/37/42LH50**, 32/37LH70**,
42LH90**, 32/42LF51**)
(zie pagina 30)
KABELKLEM
(Alleen bij 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**)
(zie pagina 32)
Bouten voor steunmontage
(zie pagina 25 to 28)
x4
(Alleen bij 26LG31**,
x4
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
(Alleen bij
26/32/37/42LH20**,
26LG31**,
26/32LD3**,32/37/42/47L32/37/42LF25**,
H3***, 32/37/42/47LH40**32/37/42LG2
,
***,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42LG33**,
32/37/42/47LH50**, 32/42LF51**)
42/47LH90**,
32/42LF51**)
x3
Achterbehuizing
steun
Kap
(Alleen bij
19/22LU40**)
(zie pagina 28)
x8
x7
(Alleen bij
19/22LU50**)
(Alleen bij
26LU50**)
M4x20
(Alleen bij
32LH70**)
of
x5
(Alleen bij
19/22LU40**)
x2
M4x20
(Alleen bij
37LH70**)
x8
M4x16
(Alleen bij
47LH70**)
x3
M4x20
x4
M4x16
(Alleen bij 42LH70**)
of
Beschermklep
(behalve 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(zie pagina 34)
Beschermende beugel en
bout voor stroomkabel
(Alleen bij
32/37/42/47LH70**)
(zie pagina 33)
USB verlengkabel
(Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
Zorg dat u de geleverde USB verlengkabel gebruik, deze is ontworpen voor
een perfecte pasvorm.
1
INHOUD
ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
VOORBEREIDING
INHOUD
BEDIENING OP HET VOORPANEEL ........................ 4
INFORMATIE ACHTERZIJDE .................................... 16
INSTALLATIE VAN DE STEUN.................................. 25
De steun demonteren .................................................29
DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU ........................30
Installatie van de voet................................................ 30
Het scherm plaatsen .................................................30
Kensington-beveiligingssysteem ............................30
Zorgvuldig installatie advies ..................................... 31
DRAAISTEUN ..............................................................31
De steun achterhoes gebruiken ...............................31
ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING ......... 32
U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET .........34
Aansluiting antenne.................................................... 36
AANSLUITINGEN EN SETUP
HD-ONTVANGER INSTALLEREN............................ 37
Dvd aansluiten.............................................................. 39
Videorecorder instellen.............................................. 42
DE CI-MODULE PLAATSEN..................................... 44
DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN.............. 45
HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN ..................... 45
OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN............. 46
Usb aansluiten.............................................................. 47
Pc aansluiten................................................................. 48
- Scherminstelling voor pc-modus......................52
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Toetsfuncties van de afstandsbediening............... 56
DE TV INSCHAKELEN ............................................... 62
Programma selecteren ............................................... 62
Volume regelen ........................................................... 62
Quick Menu ................................................................. 63
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN...... 64
Automatisch programma's zoeken ........................ 65
Handmatig programma's zoeken (IN DIGITALE
MODUS) ....................................................................... 68
Handmatig programma's zoeken (IN ANALOGE
MODUS)........................................................................ 70
2
Fijnafstemming.............................................................. 72
Signaal versterker (IN DIGITALE MODUS)............74
Sofware update ............................................................ 75
Diagnose........................................................................ 76
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION ..... 77
Programmalijst opvragen........................................... 78
Favoriet programma instellen ................................... 79
INGANGEN................................................................... 80
Data Service...............................................................81
Ingangslabel .................................................................. 81
Eenvoudige handleiding............................................. 82
................................................................. 83
AV MODE (Audio-videomodus) ............................. 86
Initialiseren(De oorspronkelijke
fabrieksinstellingen herstellen)..................................87
BLUETOOTH GEBRUIKEN
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth 88
BLUETOOTH INSTELLEN ......................................... 89
Tv pin INSTELLEN........................................................90
BLUETOOTH HOOFDTELEFOON
- Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon ..................................................................................91
- Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth
hoofdtelefoon............................................................... 91
- De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik
loskoppelen....................................................................92
- Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt
verbinden met de TV...................................................92
GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN
BEHEREN....................................................................... 93
MIJN BLUETOOTH INFORMATIE ............................94
FOTO'S VAN EXTERN
BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN ..................95
Luisteren naar muziek van een extern Bluetooth toestel......95
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Bij het aansluiten van het USB toestel.................. 96
FOTOLIJST..................................................................... 97
MUZIEKLIJST ...............................................................101
FILMLIJST......................................................................104
DivX Registratiecode.................................................108
Deactivatie ...................................................................109
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)
BEELDINSTELLING
Picture Size (Beeldverhouding) Control.............. 113
Beeld Wizard.................................................................115
Stroombesparing........................................................116
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
- Beeldmodus: fabrieksinstelling ............................ 117
BEELD HANDMATIG INSTELLEN
- Beeldmodus: de optie gebruiker......................... 118
BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE ............... 119
Expert Beeldregeling ................................................ 120
BEELD RESETTEN..................................................... 123
LED Lokaal dimmen....................................................123
STERKTE-INDICATIE.................................................124
ISM Methode (Image Sticking Minimization).... 125
Demomodus ............................................................... 126
Modusinstelling...........................................................127
TIJDSINSTELLING
Klok instellen............................................................... 141
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT........................ 142
SLAAPSTAND INSTELLEN....................................... 143
INHOUD
EPG in-/uitschakelen................................................. 110
Een programma selecteren ...................................... 110
Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT
(Nu/Volgende) ........................................................... 110
Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen .............111
Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum 111
Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving 112
Knopfunctie in instellingsmodus
voor opname/herinnering........................................ 112
Knopfuncties in de modus Programmeringslijst 112
- Geluidsweergaveselectie luidsprekers ............... 138
Taal/land voor schermmenu selecteren................139
TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..... 140
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM
INSTELLEN.................................................................. 144
PROGRAMMA’S BLOKKEREN ............................... 145
PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS).................................................... 146
EXTERNE INVOERBLOKKERING...........................147
Sleutel vergendel ....................................................... 148
TELETEKST
In-/uitschakelen ........................................................ 149
SIMPLE-tekst .............................................................. 149
TOP-tekst .................................................................... 149
FASTEXT...................................................................... 150
Speciale teletekstfuncties ....................................... 150
DIGITALE TELETEKST
GELUID- EN TAALINSTELLING
AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING................ 128
Heldere stem II............................................................129
STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS ................................................................ 130
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS..................................................................131
SRS TruSurround XT................................................. 131
Balans ........................................................................... 132
TV-SPEAKERS AAN/UIT...........................................132
DTV Audio instelling (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) .133
DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN .........134
AUDIO TERUGZETTEN............................................135
Audiobeschrijving (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..136
I/II
- Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)... 137
- NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus).....138
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE....................... 151
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE....................... 151
BIJLAGE
PROBLEMEN OPLOSSEN ....................................... 152
ONDERHOUD ........................................................... 154
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT.................. 155
IR-codes....................................................................... 169
Setup extern besturingssysteem ........................... 170
3
VOORBEREIDING
BEDIENING OP HET VOORPANEEL
! OPMERKINGEN
G
VOORBEREIDING
■
De tv kan in stand-bye modus geplaatst worden om het stroomverbruik te verminderen.
En indien de tv langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden via de stroomschakelaar op de televisie, aangezien dit leidt tot een lager stroomverbruik.
De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Plasma-tv-modellen
PAS OP
G Indien
de tv niet ingeschakeld kan worden met de afstandsbediening, drukt u op de hoofd power toets
op de tv. (Indien het toestel uitgeschakeld is met de hoofd powerknop op de TV, kunt u deze niet
inschakelen met de afstandsbediening).
G Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact.
Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
G Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.
50/60PS70**
Programm
Volume
OK
MENU
Intelligent oog
Hiermee wordt het
beeld aangepast aan
de omstandigheden
van de omgeving.
INPUT (ingang)
Sensor afstandsbediening
In-/uitschakel knop
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.
4
50/60PS80**
Volume
VOORBEREIDING
Programm
OK
MENU
Intelligent oog
Hiermee wordt het
beeld aangepast aan
de omstandigheden
van de omgeving.
INPUT (ingang)
Sensor afstandsbediening
In-/uitschakel knop
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.
5
VOORBEREIDING
42/50PQ35**
VOORBEREIDING
Sensor afstandsbediening
Intelligent oog
Hiermee wordt het
beeld aangepast aan
de omstandigheden
van de omgeving.
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is blauw als de tv is ingeschakeld.
MENU
INPUT
INPUT
MENU
INPUT
(ingang)
INPUT
MENU
INPUT
6
OK
MENU
OK
P
OK
POWER
P
MENU
OK
Volume
OK
Programm
P
P
POWER
POWER
In-/uitschakel
knop
P
Programm
P
VOORBEREIDING
T
42PQ65**, 50PS65**
Volume
OK
OK
Sensor afstandsbediening
Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld
aangepast aan de
omstandigheden van de
omgeving.
OK
P
MENU
INPUT (ingang)
INPUT
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.
MENU
MENU
In-/uitschakel knop
POWER
7
VOORBEREIDING
LED-LCD TV-MODELLEN : 42/47LH90**
VOORBEREIDING
P
Programm
Volume
OK
OK
MENU
MENU
INPUT
POWER
LUIDSPREKER
Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld
aangepast aan de
omstandigheden van de
omgeving.
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Brandt wit zodra de tv ingeschakeld is..
Opmerking: U kunt in het OPTIE menu de
stroomindicator in- of uitschakelen.
8
INPUT (ingang)
Hoofd Power Schakelaar
LCD-tv-modellen : 19/22LU40**
Volume
OK
OK
MENU INPUT
Inschakel-/standby-indicatie
• Is rood als de tv
op stand-by
staat.
• Het LED is uit
terwijl de tv aan
blijft.
VOORBEREIDING
P
Programm
MENU
INPUT
(ingang)
In-/uitschakel
knop
Sensor afstandsbediening
Hoofd
Power
Schakelaar
9
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH70**
P
P
VOORBEREIDING
P
Volume
Intelligent oog
Hiermee wordt het
beeld aangepast aan de
omstandigheden van de
omgeving.
Bewegend LED
OK
OK
MENU
MENU
Sensor afstandsbediening
INPUT (ingang)
INPUT
In-/uitschakel knop (Aanraaksensor)
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Brandt wit zodra de tv ingeschakeld is.
Let op: U kunt het statuslampje voor voeding
in het menu OPTION (Opties) regelen.
Hoofd Power Schakelaar
10
Programm
LCD-tv-modellen : 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***
(Alleen bij 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**)
InINPUT MENU OK
/uitschak (ingang)
el knop
OK
Programm
P
(Alleen bij 32/37/42LH20**, 32LD3**,
32/37/42/47LH3***)
P
VOORBEREIDING
INPUT MENU
Volume
Programm
Volume
OK
Sensor afstandsbediening
OK
MENU
MENU
INPUT
INPUT (ingang)
In-/uitschakel knop
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is blauw als de tv is ingeschakeld.
Hoofd Power Schakelaar
(Deze functie is niet op alle
modellen beschikbaar.)
11
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**
VOORBEREIDING
Programm
P
Volume
OK
OK
MENU
MENU
INPUT (ingang)
INPUT
In-/uitschakel knop
Sensor afstandsbediening
Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld
aangepast aan de
omstandigheden van de
omgeving.
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is blauw als de tv is ingeschakeld.
12
Hoofd Power Schakelaar
LCD-tv-modellen : 19/22/26LU50**
(Alleen bij 19/22LU50**)
InINPUT MENU
/uitschakel (ingang)
knop
OK
Volume
Programm
VOORBEREIDING
INPUT MENU
OK
P
P
(Alleen bij 26LU50**)
P
Programm
P
Volume
OK
OK
P
MENU
MENU
INPUT (ingang)
INPUT
In-/uitschakel knop
Sensor afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Brandt wit zodra de tv ingeschakeld is.
Hoofd
Power
Schakela
ar
13
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen : 19/22LG31**
VOORBEREIDING
INPUT
(ingang)
MENU
Volume
OK
INPUT MENU OK
-
Programm
+
-
P
+
In-/uitschakel knop
Sensor afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is blauw als de tv is ingeschakeld.
14
LCD-tv-modellen : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
Programm
VOORBEREIDING
P
+
Volume
-
OK
OK
MENU
MENU
In-/uitschakel knop
INPUT
INPUT (ingang)
Sensor afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is blauw als de tv is ingeschakeld.
Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving. (Alleen bij 32/42/47LF51**)
15
VOORBEREIDING
INFORMATIE ACHTERZIJDE
A
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Plasma-tv-modellen : 50/60PS70**, 50/60PS80**
VOORBEREIDING
10
1
11
2
3
4
5
2
12
6
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
3
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
4
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
6
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
9
8
1
5
16
7
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
11
Usb-ingang
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
12
S-Video-ingang
Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
HDMI
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
Plasma-tv-modellen : 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**
R
AV IN 3
10
4
HDMI IN 3
3
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HDMI IN
2
1
VARIABLE AUDIO OUT
HDMI/DVI IN
5
6
7
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
3
4
5
6
5
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
8
USB IN
SERVICE ONLY
11
2
VOORBEREIDING
1
12
AV IN 3
9
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
11
Usb-ingang
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
12
S-Video-ingang
Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
17
HDMI
IN 2
VIDEO L/MONO AUDIO R
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
(Alleen bij 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**
32/37/42LG33**,
26LG31**)
(Alleen
AV
IN 3 bij 32/37/42LF25**)
H/P
VOORBEREIDING
10
13
3
1
USB IN
SERVICE ONLY
HDMI
IN 2
12
H/P
(Alleen bij 19/22LG31**)
AV IN 3
12
ANTENNA IN
5
18
12
H/P
11
HDMI
/ DVI IN 1
6
7
8
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
4
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
5
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
6
5
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
(RGB)
3
10
4
HDMI
IN 2
2
10
H/P
9
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
11
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
12
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
13
UITSLUITEND SERVICE POORT
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
HD
IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
ON
LCD-tv-modellen : 19/22LU40**, 19/22/26LU50**
H/P
OFF
AV IN 3
(Alleen bij 26LU50**)
1
ON
OFF
H/P
H/P
ON
1
OFF
10
AV IN 3
11
H/P
(Alleen bij 19/22LU40**)
(Alleen bij 19/22/26LU50**)
2
12
4
3
VOORBEREIDING
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 3
H/P
ON ON
2
OFFOFF
1(DVI)
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
(RGB)
USB IN
SERVICE ONLY
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
11
13
AVAV
IN IN
3 3
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
COMPONENT IN
5
6
7
8
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
3
4
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
5
HDMI/DVI-IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
6
RGB-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
10
H/PH/P
9
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
11
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
12
UITSLUITEND SERVICE POORT
13
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
19
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH70**
VOORBEREIDING
2
12
3
4
5
6
1
7
(RGB)
8
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Usb-ingang
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
3
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
4
S-Video-ingang
Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
5
6
20
9
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
10
11
7
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
10
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
11
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
12
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
HDMI
IN 3
LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
H/P(Alleen bij
32/37/42/47/55LH50**, 32/42/47LF51**
(Alleen bij
32/37/42/47LH40
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 3
USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R
SERVICE ONLY
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 3
(Alleen bij
32/37/42/47/55LH50 ,
**) 32/37/42/47LH49**)**
32/42/47LF51**)
10 AV IN 3
AV IN 3
(Alleen bij
32/42/47LF51**)
(Alleen bij
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH49**)
H/P
11
11
11
1
HDMI / DVI IN
AV IN 3
1(DVI)
H/P
5
6
7
8
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
3
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
4
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
5
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
6
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
12
AV IN 3
AV IN 3
ANTENNA IN
12
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
HDMI
IN 4
HDMI / DVI IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
5
5
5
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
(RGB)
HDMI
IN 3
1(DVI)
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
2
HDMI
IN 3
4
3
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
3
VOORBEREIDING
H/P
1
10
14
AV IN 3
13
13
H/P
5
12
AV IN 3
13
H/P
H/P
H/P
9
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Usb-ingang
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
11
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
12
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
13
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
14
UITSLUITEND SERVICE POORT
21
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 4
VOORBEREIDING
LED-LCD TV-MODELLEN : 42/47LH90**
10
AV IN 3
VOORBEREIDING
H/P
11
1
(RGB)
HDMI / DVI IN
3
2
HDMI
IN 4
4
3
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
12
AV IN 3
13
1(DVI)
ANTENNA IN
5
7
8
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
3
4
5
6
22
6
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
H/P
9
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Usb-ingang
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
11
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
12
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
13
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 2
H/P
LCD-tv-modellen : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***
(Alleen bij 32/37/42/47LH3***)
(Alleen bij
32/37/42/47LH3***)
AV IN 3
USB IN
SERVICE ONLY
H/P
10
2
10
1
HDMI
/ DVI IN 1
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
5
(RGB)
USB IN
SERVICE ONLY
11
AV IN 3
HDMI
/ DVI IN 1
5
6
7
8
1
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
4
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
5
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
6
5
11
AV IN 3
12
ANTENNA IN
3
HDMI
IN 2
4
3
HDMI
IN 3
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
13
VOORBEREIDING
HDMI
(Alleen bij
26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**)
H/P
12
H/P
9
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
11
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
12
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
13
UITSLUITEND SERVICE POORT
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
23
H/P
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen : 19/22LH20**, 19/22LD3**
VOORBEREIDING
11
1
2
12
3
4
10
COMPONENT IN
USB IN
SERVICE ONLY
H/P
(RGB)
RGB IN (PC)
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
5
7
8
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
2
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
3
4
24
6
1
OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
5
HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
6
RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
9
7
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
8
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
9
Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
10
Hoofdtelefoon
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
11
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
12
UITSLUITEND SERVICE POORT
INSTALLATIE VAN DE STEUN
A Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Controleer bij het monteren van de bureausteun of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het geval is, kan het
product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht vastzet, kan de moer afwijken dankzij
afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.
1
2
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
Alleen bij 26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**,32/37/42/47LH3***,
32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**, 42/47LH90**
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
3
Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
de achterkant van de tv.
VOORBEREIDING
Alleen bij 32/37/42/47LH70**
Monteer de onderdelen van de steunbehuizing
met de steunbasis van de tv.
32LH70**
47LH70** 37LH70**
steunkolom
M4x20
M4x16
M4x20
Steunbasis
42LH70**
M4x20
steunkolom
Steunbasis
3
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
4
Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
de achterkant van de tv.
32/37LH70**
M4x20
42/47LH70**
M4x16
25
VOORBEREIDING
Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**
VOORBEREIDING
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
Alleen bij 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
3
Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
de achterkant van de tv.
achterpaneel
Bij het monteren van de
steun let u op dat u de
voor- en achterkant van
de steun correct monteert.
VOORKANT
26
Alleen bij 19/22LG31**
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Zet de 2 of 3 bouten goed vast in de gaten.
2
Monteer de onderdelen van de behuizing van
het statief met de dekselbasis van de tv.
Plaats de steunbehuizing in een afdekbasis totdat u een klikgeluid hoort.
VOORBEREIDING
Alleen bij 19/22/26LU50**
steunkolom
(Alleen bij 26LU50**)
Steunbasis
3
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
27
VOORBEREIDING
Alleen bij 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 32/42LF51**
1
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Zet de 3 bouten goed vast met de gaten de
dekselbasis.
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
VOORBEREIDING
2
Alleen bij 19/22LU40**
Bevestig de onderdelen van de houder
voorzichtig op de voet van de tv.
achterpaneel
steunkolom
3
Monteer de onderdelen van de achterbehuizing
van de steun met de tv.
achterpaneel
3
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
Achterbehuizing steun
4
4
Monteer de onderdelen van de kap met de
achterbehuizing van de steun van de tv.
Kap
Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
de achterkant van de tv.
Achterbehuizing steun
28
DE STEUN DEMONTEREN
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Alleen bij 19/22LU40**
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Maak de bouten los en verwijder de steun van de tv.
3
Maak de bouten los van de tv.
Verwijder de hoesbasis van de tv..
Verwijder de kap van de tv.
Druk in de richting van de pijl om de kap te verwijderen.
VOORBEREIDING
2
Alleen bij 19/22/26LU50**
Kap
3
Maak de bouten los en verwijder de steun van
de achterbehuizing steun van de tv.
(Alleen bij 26LU50**)
Achterbehuizing steun
4
Maak de bouten los en verwijder de steun van
de dekselbasis van de tv.
achterpaneel
(Alleen bij 26LU50**)
4
Verwijder de steunbehuizing van de tv.
steunkolom
achterpaneel
5
Maak de bouten los en verwijder de steunbehuizing van de tv.
steunkolom
29
VOORBEREIDING
DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU(Alleen
bij 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)
HET SCHERM PLAATSEN
(Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
■
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
• Kantelbereik
■
VOORBEREIDING
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
De TV moet aan het bureau bevestigd worden zodat het
niet naar voren of achter getrokken kan worden, en op die
manier letsel kan veroorzaakt, of schade aan het product
veroorzaakt. Gebruik alleen een bevestigde schroef.
12
0
0
3
! OPMERKINGEN
G Het volgende model is een vast staand type zonder de scheve
1- schroef
en draaikenmerken, dus grote druk kan het toestel beschadigen.
-19/22/26LU50**, 19/22LU40**
(geleverd als onderdeel van het product)
KENSINGTON-BEVEILIGINGSSYSTEEM
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Steun
■
■
Bureau
! WAARSCHUWING
G
Om te voorkomen dat de tv omver valt, moet de tv stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de
installatie-instructies aangegeven. Het kantelen, schudden of heen en weer schommelen van het apparaat kan
letsel veroorzaken.
INSTALLATIE VAN DE VOET
Zorg met het oog op een goede ventilatie voor een vrije
ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.
10 cm
10 cm
10 cm
30
10 cm
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
De tv heeft aan de achterzijde een aansluiting voor het Kensingtonbeveiligingssysteem. Sluit de kabel van het Kensington-beveiligingssysteem aan volgens de onderstaande afbeelding.
Gedetailleerde instructies voor installatie en gebruik van het
Kensington-beveiligingssysteem zijn te vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding. Zie de website van Kensington,
h t t p : / / w w w . k e n s i n g t o n . c o m, voor meer informatie.
Kensington verkoopt beveiligingssystemen voor kostbare elektronische apparatuur, zoals notebooks en LCD-projectoren.
Opmerking:
- Het Kensington-beveiligingssysteem is een optioneel accessoire.
Opmerking:
a. Als de tv koud aanvoelt, kunt u een 'flikkering' zien wanneer het toestel wordt aangezet.
Dit is normaal; er is niets mis met de tv.
b. Er kunnen fouten zichtbaar zijn op het scherm in de vorm
van kleine rode, groene of blauwe puntjes.
Deze hebben echter geen nadelige invloed op de prestaties van het toestel.
c. Raak het LCD-scherm niet aan en druk niet langdurig met
uw vinger(s) op het scherm.
Dit kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm veroorzaken.
ZORGVULDIG INSTALLATIE ADVIES DRAAISTEUN
■
(behalve 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 19/22LG31**)
■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de TV-set
handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20
graden, zodat u een beter beeld heeft vanuit uw zitplaats.
1
1
VOORBEREIDING
U moet de noodzakelijke onderdelen om de TV veilig vast
te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
■ Plaats de tv dicht bij de wand om te voorkomen dat hij
omvalt als iemand er tegen stoot.
■ Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv neer te
zetten. Door de tv aan de wand te bevestigen voorkomt
u dat hij naar voren valt als iemand eraan trekt. Dit
voorkomt dat de tv naar voren valt en letsel veroorzaakt.
Hierdoor voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt.
Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen of eraan
gaan hangen.
2
2
1
Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om het
product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt getoond).
(Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten, draai de
bouten dan los.)
* Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze
stevig vast in de bovenste gaten.
2
Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de muur. Pas
de hoogte aan van het haakje dat in de muur wordt
bevestigd.
DE STEUN ACHTERHOES
GEBRUIKEN (Alleen bij 37/42/47LH70**)
■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Installeer de steun achterhoes zoals afgebeeld.
3
STEUN ACHTERHOES
Pak de knop vast en trek eraan.
3
Gebruik een stevig touw om het product vast te
zetten voor centering. De veiligste manier is ervoor te
zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en
het product loopt.
! OPMERKINGEN
Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
G Plaats het product op een houder of op een kast die
groot en stevig genoeg is om het formaat en het
gewicht van het product te kunnen dragen.
G Voor een veilig gebruik van het product dient u
ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de
haakjes/beugel op het product.
G
31
VOORBEREIDING
ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
LCD-tv-modellen : 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**
VOORBEREIDING
1
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als
u extra apparaten wilt
installeren.
2
LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN : 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***,
32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
42/47LH90**, 32/42/47LF51**
1
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als
u extra apparaten wilt
installeren.
2
Open de KABELBEHEERCLIP zoals afgebeeld.
Open de KABELBUNDELKLEM en bundel de
kabels zoals de afbeelding aangeeft.
KABELKLEM
3
Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de afbeelding aangeeft.
KABELKLEM
3
Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de afbeelding aangeeft.
De KABELKLEM verwijderen
(LCD-tv-modellen : 19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LG31**)
Houd de KABELMANAGEMENTCLIP vast met beide handen en
trek naar achteren.
! OPMERKINGEN
G
Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te lichten.
- Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel
oplopen of kan het product worden beschadigd.
32
LCD-tv-modellen :
19/22LU40**, 19/22/26LU50**
Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels,
installeert u de K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld
en bundelt u de kabels.
LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH70** Plasma-tv-modellen: 42/50PQ35**,
Centreer het gat met de tab op de KABELBEHEERCLIP.
Draai de KABELBEHEERCLIP zoals afgebeeld.
Opmerking: Overmatige kracht kan schade
veroorzaken aan het product indien u de kabelbeheerclip gebruikt.
1
42PQ65**, 50PS65**
Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels, installeert u de
K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.
Plasma-tv-modellen : 50/60PS70**,
VOORBEREIDING
Kabelhouder
50/60PS80**
1
Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels, installeert u de
K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.
Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur
als u extra apparaten wilt installeren.
2
Monteer de KABELKLEM als hier aangegeven.
KABELKLEM
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als u extra apparaten wilt installeren.
2
Kabelhouder
De stroomkabel vastzetten
(Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
Zet de stroomkabel vast met de beschermende beugel
en de bout, zoals afgebeeld.
Hiermee wordt voorkomen dat de stroomkabel per
ongeluk verwijderd wordt.
Schroef
1
KABELKLEM
De KABELKLEM verwijderen (Alleen bij
50/60PS70**, 50/60PS80**)
Houd de KABEKGELEIDINGSKLEM met twee handen
vast en trek hem omhoog.
BESCHERMENDE BEUGEL
! OPMERKINGEN
Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te lichten.
- Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd.
G
33
VOORBEREIDING
U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET
(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes.
Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**
Plasma-tv-modellen
VOORBEREIDING
Druk de
BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot
u een klik hoort.
beschermingskap
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Maak de bouten los van de tv.
3
Verwijder de steun van de tv.
4
Plaats de beschermingshoes in de tv.
LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN
Alleen bij 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**
beschermingskap
Sæt beskyttelseslåget på tv'et som vist,
når det beskyttende papir er fjernet.
Alleen bij 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**
Druk de BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot
u een klik hoort.
beschermingskap
Alleen bij 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
34
Druk de BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot u
een klik hoort.
beschermingskap
beschermingskap
5
Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
de achterkant van de tv.
De tv kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd,
bijvoorbeeld tegen een muur of op een bureaublad.
De tv is ontworpen om horizontaal te worden
bevestigd.
■
■
A
B
AARDEN
Netvoeding
Kortsluitscha
kelaar
WANDMONTAGE: HORIZONTALE INSTALLATIE
We raden het gebruik van een muursteun van het merk
LG aan bij het bevestigen van de TV aan een muur.
A We raden aan dat u een muurbevestigingsteun met een
VESA standaard koopt.
A LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt
door een erkende professionele installateur.
A Sluit eerst de USB verlengkabel aan op de USB IN
aansluiting en hang het vervolgens aan de muur. (Alleen
bij 32/37/42/47LH70**)
A
! OPMERKINGEN
De muurbevestiging moet geplaatst worden aan een stevige muur, recht op de vloer.
G Gebruik een speciale muurbevestiging indien u aan een
plafond of schuine muur wilt bevestigen.
G Het oppervlak van de muurbevestiging moet sterk genoeg
zijn om het gewicht van de TV set te ondersteunen, bijv.
beton, steen, bakstenen en holle blokken.
G De lengte van de schroef die geïnstalleerd wordt, is
afhankelijk van de te gebruiken muur. Voor meer informatie
kijkt u in de instructies van de bevestiging.
G LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan
eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
- Indien een niet VESA muurbevestiging gebruikt wordt.
- Onjuiste bevestiging van de schroeven aan het oppervlak
die ervoor kunnen zorgen dat de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
- Het niet opvolgen van de aanbevolen installatiemethode.
G
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Model
19/22LU40**
19/22LU50**
26LU50**
19/22LG31**
26LG31**
32LF25**
37/42LF25**
32LG2***
37/42LG2***
32LG33**
37/42LG33**
19/22LH20**
26/32LH20**
37/42LH20**
19/22LD3**
26/32LD3**
32LH3***
37/42/47LH3***
32LH40**
37/42/47LH40**
32LH49**
37/42/47LH49**
32LH50**
37/42/47LH50**
55LH50**
32LH70**
37/42/47LH70**
42/47LH90**
32LF51**
42/47LF51**
50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
42/50PQ35**
42PQ65**
50PS65**
VESA Standaard
(A * B) Schroef Hoeveelheid
4
100 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
M6
200 * 200
4
400 * 400 M6
4
M8
600 * 400
4
400 * 400 M6
4
M8
600 * 400
4
400 * 400 M6
4
M6
400 * 400
4
400 * 400 M6
VOORBEREIDING
Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke elektrische
schokken te vermijden.
Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening laten installeren.
Probeer het apparaat niet te aarden door het te verbinden
met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.
35
VOORBEREIDING
Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
hebt aangesloten.
■
AANSLUITING ANTENNE
■
■
Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
VOORBEREIDING
Antenne
wanddoos
Flats/appartementen
(aansluiting op antennewanddoos)
Coaxiale RF-draad (75 Ω)
Buitenantenne
(VHF, UHF)
Eengezinswoningen/huizen
(aansluiting op wanddoos voor buitenantenne)
UHF
Antenne
Signaalv
ersterker
VHF
■
■
Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne
aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.
HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te verminderen.
Hoe dichter de locatie van de ferrietkern is geplaatst bij de
stroomstekker, des te beter.
36
Plaats in de buurt van de stroomstekker.
AANSLUITINGEN EN SETUP
■
Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
hebt aangesloten.
Dit gedeelte over het instellen van EXTERNE APPRATUUR gebruikt voornamelijk diagrammen voor de modellen
50/60PS70**, 50/60PS80**.
■
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
HD-ONTVANGER INSTALLEREN
■
Deze tv is geschikt voor de ontvangst van digitale radiofrequente of kabelsignalen zonder gebruikmaking van
een externe digitale set-top box. Als u echter digitale signalen van een digitale set-top box of een ander extern
digitaal apparaat ontvangt, zie dan het onderstaande schema.
1
Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvdspeler
met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de
tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.
3
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale
set-top box.)
4
Selecteer de Component -ingang met de knop
I N P U T op de afstandsbediening.
1
2
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een componentkabel
G HDMI
audio ondersteund formaat: Dolby Digital, PCM
Het DTS audioformaat wordt niet ondersteund.
Signaal
Component
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
O
(alleen bij 50 Hz / 60 Hz) (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)
37
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een HDMI kabel
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(behalve 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N 3 (behalve
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**) of H D M I I N 4 (Alleen bij
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)-aansluiting op de tv.
2
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale
set-top box.)
3
Selecteer de H D M I 1, H D M I 2(behalve 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(behalve 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
of H D M I 4(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)-ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
1
! OPMERKINGEN
G Controleer
of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen,
veroorzaken flikkeringen op het scherm, of zorgen dat er
niets op het scherm wordt weergegeven.
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie
1.3 ondersteunen.
Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt
1
Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I / D V I I N 1-aansluiting op de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de
A U D I O I N ( R G B / D V I )-aansluiting op de tv.
3
Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
4
Selecteer de H D M I 1 -ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
1
38
2
DVD AANSLUITEN
Aansluiting met een componentkabel
1
Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler
met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de tv.
1
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.
3
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
4
Selecteer de Component -ingang met de knop I N P U T
op de afstandsbediening.
5
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedien-ingsinstructies.
2
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
Componentingangen
U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de
componentingangen aan te sluiten.
Componentingangen op de tv
Video-uitgangen op de
dvd-speler
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
39
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een scartkabel
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
Verbind de scartaansluiting van de dvd-speler met de
A V 1-scartaansluiting van de tv.
2
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
3
Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
Selecteer de AV2-ingang als de speler op de A V 2 scartaansluiting is aangesloten.
1
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
4
Scart
Video
O
AV1
AV2
O
Uitvoertype
Huidige
invoermodus
Digitale TV
Audio
O
O
RGB
O
X
AV1 (TV Uit)
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Uitvoer
Invoer
Video, Audio
Uitsluitend analoog
Analoog, DTV, AV1/2/3 uitvoer is beschikbaar.
AV2 (Monitor
Uit)
AV2 (Indien DTV geplande
opname in voortgang is met
behulp van opname apparatuur.)
X
O
O
Analoge TV, AV1/3
O
O
O
Component/RGB
O
X
HDMI
(De invoermodus wordt automatisch geconverteerd naar DTV.)
X
X
AV2
O
O
G
TV Uit: Voert analoge TV
videosignalen uit.
Monitor Uit: Voert het
huidige schermbeeld uit.
O
! OPMERKINGEN
G
Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.
Aansluiting met een S-Video-kabel
(Alleen bij 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
1
Verbind de S-VIDEO-uitgang van de dvd-speler met de
S - V I D E O-ingang van de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
A U D I O-ingangen van de tv.
3
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
4
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
5
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
VIDEO
S-VIDEO
R
OUTPUT
SWITCH
1
40
L
ANT IN
ANT OUT
2
Aansluiting met een HDMI-kabel
Verbind de HDMI-uitgang van de dvd met de
H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(behalve
19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N
3 (behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**) of H D M I I N 4 (Alleen bij
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)-aansluiting op de tv.
2
Selecteer de H D M I 1, H D M I 2(behalve 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(behalve 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
of H D M I 4(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)-ingang met de
knop I N P U T op de afstandsbediening.
3
1
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
! OPMERKINGEN
De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen
als u een HDMI-kabel gebruikt.
G Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf
de juiste uitgangsresolutie instellen.
G Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen,
veroorzaken flikkeringen op het scherm, of zorgen dat er
niets op het scherm wordt weergegeven.
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie
1.3 ondersteunen.
G
41
AANSLUITINGEN EN SETUP
VIDEORECORDER INSTELLEN
■
U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv
te zorgen.
Aansluiten met een RF-kabel
AANSLUITINGEN EN SETUP
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
Wall Jack
Antenne
42
1
Verbind de A N T O U T-aansluiting van de video-recorder met de A N T E N N A I N-aansluiting van de tv.
2
Sluit de antennekabel aan op de A N T I N-aansluit-ing van de videorecorder.
3
Druk op de knop P L A Y(afspelen) van de video-recorder en stem de tv op de videorecorder af om
de opname te bekijken.
Aansluiting met een scartkabel
Verbind de scartaansluiting van de videorecorder met de
A V 1-scartaansluiting van de tv. Gebruik een afgeschermde scartkabel.
1
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
P L A Y (afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
3
Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
4
Selecteer de A V 2-ingang als u het apparaat op de AV2
-scartaansluiting hebt aangesloten.
Uitvoer
Invoer
Scart
Video
O
AV1
AV2
O
Uitvoertype
Huidige
invoermodus
Digitale TV
Audio
O
O
RGB
O
X
AV1 (TV Uit)
1
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Video, Audio
Uitsluitend analoog
Analoog, DTV, AV1/2/3 uitvoer is beschikbaar.
AV2 (Monitor
Uit)
AV2 (Indien DTV geplande
opname in voortgang is met
behulp van opname apparatuur.)
X
O
O
Analoge TV, AV1/3
O
O
O
Component/RGB
O
X
HDMI
(De invoermodus wordt automatisch geconverteerd naar DTV.)
X
X
AV2
O
O
G
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
TV Uit: Voert analoge TV
videosignalen uit.
Monitor Uit: Voert het
huidige schermbeeld uit.
O
! OPMERKINGEN
G
Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.
Aansluiting met een RCA-kabel
(behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)
1
Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en
de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de
aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links
= wit en audio rechts = rood)
2
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
PLAY (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
3
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T(ingang)
op de afstandsbediening.
1
! OPMERKINGEN
G
Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de
recorder aan op de A U D I O L / M O N O-aansluiting van de tv.
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
43
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een S-Video-kabel
(Alleen bij 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
1
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
Verbind de S-VIDEO-uitgang van de videorecorder met
de S - V I D E O-ingang van de tv. De beeldkwaliteit is nu
beter dan wanneer u een normale composietingang
(kabel met tulpstekkers) aansluit.
Verbind de audio-uitgangen van de videorecorder met
de A U D I O-ingangen van de tv.
3
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
PLAY (Afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
4
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
S-VIDEO
VIDEO
L
R
OUTPUT
SWITCH
1
ANT IN
ANT OUT
2
! OPMERKINGEN
G Als
de S-VIDEO en VIDEO-aansluitingen allebei met de SVHS-Videorecorder zijn verbonden, kan er alleen via de SVIDEO-ingang ontvangst plaatsvinden.
DE CI-MODULE PLAATSEN
- Om de gescrambelde services (betaalservices) te
bekijken in de modus voor digitale tv.
- Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
1
Plaats de CI-module in de sleuf voor de PCMCIA -kaart
(Personal Computer Memory Card International
Association) van de tv, zoals afgebeeld.
1
Zie pagina 77 voor meer informatie.
! OPMERKINGEN
G Controleer
of de CI module in de juiste richting geplaatst is in
de PCMCIA kaartgleuf. Indien de module niet goed geplaatst is,
kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA kaartgleuf.
44
Controleer dit punt, zoals
afgebeeld, en plaats de CI
Module.
DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN
Het tv-geluid doorgeven naar externe audioapparatuur via de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer.
Indien u wilt genieten van digitale uitzendingen via 5.1 kanaal luidsprekers, sluit u de OPTISCHE DIGITALE
AUDIO UIT terminal aan de achterkant van de tv aan op een DVD Home Theater (of versterker).
Sluit het ene uiteinde van een optische kabel aan op de
(optische) poort voor digitale audio-uitvoer van de tv.
2
Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op
de (optische) poort voor digitale audio-invoer van de
audioapparatuur.
3
Schakel in het menu AUDIO (Geluid) de optie TV
Speaker (tv-luidspreker) uit (G pagina 132). Zie de
gebruikshandleiding bij de externe audioapparatuur
voor meer informatie over de bediening.
1
2
PAS OP
G Kijk
niet in de optische uitgang. Uw ogen kunnen
beschadigd raken door de laserstraal.
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN
(behalve 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
U kunt via de hoofdtelefoon luisteren naar het geluid.
1
Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
hoofdtelefoon.
2
Om het hoofdtelefoon volume aan te passen, drukt u
+ - of && toets. Indien u op de MUTE
op de
toets drukt, zal het geluid van de hoofdtelefoon uitgeschakeld zijn.
! OPMERKINGEN
G
G
G
A U D I O menuonderdelen zijn uitgeschakeld indien u een hoofdtelefoon aansluit.
Bij het wijzigen van de AV modus terwijl een headset aangesloten is, wordt de wijziging op de video maar niet
op de audio toegepast.
Optische Digitale Audio Uit is niet beschikbaar bij het aansluiten van een hoofdtelefoon.
45
AANSLUITINGEN EN SETUP
OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN
(behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)
Camcorder
Gameconsole
AANSLUITINGEN EN SETUP
VIDEO
R
1
1
Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren
van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
2
Selecteer de AV3 -ingang met de knop INPUT (ingang) op de afstandsbediening.
3
46
L
Bedien het externe apparaat.
Zie de handleiding van het externe apparaat.
USB AANSLUITEN
(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1
Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.
2
U kunt na het aansluiten van de USB in contactpunten, de USB functie gebruiken. (G p .96)
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
47
AANSLUITINGEN EN SETUP
PC AANSLUITEN
Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpastaan de instellingen van de tv.
Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
Verbind de RGB-uitgang van de PC met de R G B I N
( P C) -aansluiting op de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O
I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.
3
Schakel de pc in.
4
Selecteer de RGB -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
2
1
AUDIO
48
RGB OUTPUT
Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt
Verbind de DVI-uitgang van de pc met de
H D M I / D V I I N 1-aansluiting op het toestel.
2
Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O
I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.
3
Schakel de pc in.
4
Selecteer de HDMI1 -ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
1
DVI-PC OUTPUT
2
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
AUDIO
49
AANSLUITINGEN EN SETUP
Ondersteunde beeldschermresolutie
Plasma-tv-modellen
HDMI/DVI-DTV-modus
RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus
Verticale
AANSLUITINGEN EN SETUP
Resolutie
Horizontale
frequentie(kHz)
frequentie(Hz)
Resolutie
Horizontale
frequentie(kHz)
frequentie(Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,649
59,94
640x480
31,469
59,94
31,469
60
800x600
37,879
60,31
31,47
59,94
1024x768
48,363
60,00
31,50
60
50,00
Verticale
720x480
1280x768
47,78
59,87
720x576
31,25
1360x768
47,72
59,80
1280x720
37,50
50,00
1920x1080
66,587
59,934
44,96
59,94
1280x1024
63,98
60,02
45,00
60
59,979
28,125
50,00
33,72
59,94
33,75
60
1400x1050
65,317
1920x1080
(behalve 42/50PQ35**, 42PQ65**)
27,00
24,00
33,750
30
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN
HDMI/DVI-DTV-modus
RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus
Horizontale
frequentie(kHz)
frequentie(Hz)
Resolutie
Horizontale
frequentie(kHz)
frequentie(Hz)
720x400
31,468
70,08
720x480
31,469/31,5
59,94/60
720x576
31,25
50
37,5
50
44,96/45
59,94/60
33,72/33,75
59,94/60
28,125
50
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
640x480
31,469
Verticale
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,595
60,00
1920x1080
66,587
59,93
(RGB-PC)
1920x1080
67,5
60,00
1440x900
55,5
59,90
1400x1050
64,744
59,948
1680x1050
65,16
59,94
(HDMI-PC)
50
Verticale
Resolutie
(behalve
1280x720
19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
1920x1080
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
(behalve19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/42L
H20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,19/2
2/26LG31**)
(Alleen bij 19LG31**)
(Alleen bij 22LG31**)
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
! OPMERKINGEN
G
We raden het gebruik van 1920x1080, 60 Hz
(Behalve voor 19/22LU40**, 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
42/50PQ35**, 42PQ65**), 1360x768, 60 Hz
(Alleen 19/22LU40**, 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 50PQ35**),
1024x768, 60 Hz(Alleen 42PQ35**, 42PQ65**)
, 1440x900, 60 Hz(Alleen 19LG31**) ,
1680x1050, 60 Hz(Alleen 22LG31**) aan voor
G Sluit
de signaalkabel van de monitoruitgang van
een pc aan op de RGB (PC)-poort van het toestel
of sluit de signaalkabel van de HDMI-uitgang van
de pc aan op de HDMI IN- of HMDI/DVI IN-poort
van het toestel.
G Verbind de audio-kabel van de pc met de Audioingang van de tv (geluidskabels worden niet
meegeleverd bij de tv).
G Pas het geluid op de pc desgewenst aan als u een
geluidskaart gebruikt.
G Als de grafische kaart van de pc niet geschikt is
voor gelijktijdige aansluiting via zowel een analoge
als een digitale RGB-uitgang, sluit u de pc aan op
de RGB-, HDMI IN- of HDMI/DVI-poort om
beelden van de pc op het toestel weer te geven.
G Als de videokaart op de pc analoge en digitale
RGB tegelijkertijd uitvoert, stelt u het toestel in op
RGB of HDMI. (De andere modus wordt automatisch door het toestel ingesteld op Plug en Play.)
G De DOS-modus werkt mogelijk niet met sommige
videokaarten als u een HDMI-naar-DVI-kabel
gebruikt.
G Wanneer u een te lange RGB-PC-kabel gebruikt, is
er mogelijk ruis op het scherm. We adviseren u
een kabel korter dan 5 meter te gebruiken.
Hierdoor krijgt u de beste beeldkwaliteit.
AANSLUITINGEN EN SETUP
Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het
scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld
kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer
mogelijk een screensaver.
G Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pcmodus. Verander dan de pc-modus in een andere
resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas de
helderheid en het contrast aan in het menu totdat
het beeld goed is. Als de verversingsfrequentie
van de grafische kaart van de pc niet kan worden
gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart of raadpleegt u de fabrikant van de grafische kaart.
G Voor de horizontale en de verticale frequentie
wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
G
deze PC modus, dit zou de beste beeldkwaliteit
moeten opleveren.
51
AANSLUITINGEN EN SETUP
Scherminstelling voor pc-modus
Screen Reset (Beeldscherm terugzetten)
Zet Positie, Afmeting en Fase terug naar fabriek standaardinstellingen.
Deze functie werkt in de volgende modus: RGB [PC].
AANSLUITINGEN EN SETUP
BEELD
Verpl.
SCHERM
OK
E
• Contrast
50
• Scherpte
70
• Kleur
60
• Tint
0
vorige
Beeldresolutie
90
• Helderheid
Verpl.
Auto Config.
Positie
R
G
Formaat
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Instellen
Ja
Nee
Fase
Scherm
Scherm
Resetten
1 MENU
2
OK
3
OK
B E E L D selecteren.
S c h e r m selecteren.
R e s e t t e n selecteren.
4
OK
J a selecteren.
OK
RESETTEN uitvoeren.
5
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
52
Aanpassing voor schermpositie, afmeting, fase
Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen.
Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].
Verpl.
SCHERM
OK
Verpl.
vorige
E
• Contrast
90
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
60
• Tint
0
Beeldresolutie
Auto Config.
Positie
R
G
Formaat
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Fase
Scherm
Scherm
AANSLUITINGEN EN SETUP
BEELD
Resetten
1 MENU
B E E L D selecteren.
2
OK
3
OK
4
OK
5
OK
S c h e r m selecteren.
Selecteer P o s i t i e, F o r m a a t of F a s e .
Breng de gewenste instellingen aan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
53
AANSLUITINGEN EN SETUP
De resolutie selecteren
Om een normaal beeld weer te geven moet u ervoor zorgen dat het oplossend vermogen (de resolutie) van
de rgb-modus en de keuze van de pc-modus met elkaar overeenstemmen.
Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].
AANSLUITINGEN EN SETUP
SCHERM
BEELD
Verpl.
Beeldresolutie
E
• Contrast
90
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
60
• Tint
0
Verpl.
vorige
OK
Auto Config.
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Positie
R
G
Formaat
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Scherm
Scherm
1 MENU
2
B E E L D selecteren.
S c h e r m selecteren.
OK
R e s o l u t i e selecteren.
4
OK
5
Resetten
OK
3
Fase
Kies de gewenste resolutie.
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
54
Automatisch configureren (alleen in de modus RGB [PC])
Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen mini-maliseren. Als u de positie van het beeld hebt
aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het
beeld nog verder worden aangepast.
BEELD
Verpl.
SCHERM
OK
E
• Contrast
50
• Scherpte
70
• Kleur
60
• Tint
0
vorige
Beeldresolutie
90
• Helderheid
Verpl.
Auto Config.
Positie
R
G
Formaat
Instellen
Ja
Nee
AANSLUITINGEN EN SETUP
Auto config. (automatisch configureren)
Deze functie is voor automatische aanpassing van de schermpositie, -grootte en fase. Het getoonde beeld zal
een paar seconden instabiel zijn terwijl de autoconfiguratie werkzaam is.
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Fase
Scherm
Scherm
Resetten
1 MENU
B E E L D selecteren.
• Als de positie van het beeld nog niet juist is,
probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
• Als het beeld nadat het automatisch in rgb
2
OK
S c h e r m selecteren.
OK
A u t o c o n f i g . selecteren.
3
(pc) is ingesteld alsnog moet worden
bijgeregeld, kunt u de beeldpositie, beeldgrootte en fase met de hand instellen.
4
OK
J a selecteren.
5
OK
Voer A u t o c o n f i g . uit.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
55
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
(Alleen bij 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.(G p . 1 1 6)
(ENERGIEBESPARING)
RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het beeld.(G p . 1 1 3)
(BEELDFORMAAT)
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of
uit naar stand-by.
INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.
(Invoeren) (G p . 8 0)
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.
Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
(Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus,
Audio, Sleep timer, Favoriet, USB-apparaat ).(G p . 6 3)
MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.(G p . 6 4)
GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer. (G p . 1 1 0)
THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de
(omhoog/omlaag/li systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
nks/rechts)
OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
de huidige modus weer.
RETURN (EXIT) Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektron(Teruggaan/sluiten) ische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.
INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te
-videomodus) stellen bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur.
(G p . 8 6 )
GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
1
1
1
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (G p . 1 4 9)
SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
het menu Simplink op het scherm.(G p . 8 3)
56
VOLUME + /-
Hiermee regelt u het volume.
MARK (Markeren) Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
Programme UP/DOWN Hiermee selecteert u een programma.
(programm
omhoog/omlaag)
Nummertoets 0 Hiermee selecteert u een programma.
to 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
LIST De kanaaltabel weergeven.(G p . 7 8)
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu (Fotolijst en Muzieklijst of
knoppen voor Filmlijst (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
usb-menubediening 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)).
FREEZE Pauzeert de huidige afbeelding op het scherm. (Alleen bij
(STILZETTEN) plasma-tv)
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
omhoog/omlaag)
Batterijen Plaatsen
■
■
Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
■
Sluit het klepje.
■
Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.
57
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
(Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**)
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.
AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te stellen
-videomodus) bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur. (G p . 8 6)
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of
uit naar stand-by.
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.(G p.80)
ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.
(ENERGIEBESPARING) (G p . 1 1 6)
Nummertoets 0 Hiermee selecteert u een programma.
to 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.
LIST
Q.VIEW
LIST De kanaaltabel weergeven.(G p . 7 8)
MUTE
THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de
(omhoog/omlaag/li systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
nks/rechts)
OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
de huidige modus weer.
MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.(G p . 6 4)
RETURN (EXIT) Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektronprogrammagids (EPG) en andere interactieve
(Teruggaan/sluiten) ische
bedieningshandelingen één stap teruggaan.
RETURN / EXIT
MENU
GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
1
Q.MENU INFO
i
GUIDE MARK
FAV
1
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.(G p . 1 4 9)
SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
het menu Simplink op het scherm.(G p . 8 3)
58
VOLUME + /-
Hiermee regelt u het volume.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
Programme Hiermee selecteert u een programma.
UP/DOWN
(programm
omhoog/omlaag)
Bedieningsknop Hiermee kunt u Simplink bedienen.
pen voor SIMPLINK
LIST
Q.VIEW
MUTE
Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
(Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus,
Audio, Sleep timer, Favoriet, Stroombesparing )(G p . 6 3)
INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer. (G p . 1 1 0)
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
MARK (Markeren) Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld
Wizard instellingen.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
omhoog/omlaag)
RETURN / EXIT
MENU
Batterijen Plaatsen
Q.MENU INFO
i
GUIDE MARK
FAV
■
■
Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
■
Sluit het klepje.
■
Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.
59
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
(Alleen bij 42/47LH90**)
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
POWER
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit
naar stand-by.
ON/OFF
AAN/UIT Toetsverlichting aan of uit
TV/RAD
TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.
ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.(G p . 1 1 6)
(ENERGIEBESPARING)
INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
INPUT(Invoeren) De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.(G p.80)
Nummertoets 0 Hiermee selecteert u een programma.
to 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
LIST De kanaaltabel weergeven.(G p . 7 8)
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.
MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.(G p . 6 4)
MARK
FAV
Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
(Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus,
Audio, Sleep timer, Favoriet, USB-apparaat ).(G p . 6 3)
kunt u navigeren in de schermmenu's en de
THUMBSTICK Hiermee
systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
(omhoog/omlaag/li
nks/rechts)
accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
OK Hiermee
de huidige modus weer.
GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer.(G p . 1 1 0)
RETURN (EXIT) Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektron(Teruggaan/sluiten) ische programmagids (EPG) en andere interactieve
bedieningshandelingen één stap teruggaan.
GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
1
1
AV MODE
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (G p . 1 4 9)
RATIO
SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
60
VOLUME + /- Hiermee regelt u het volume.
POWER
ON/OFF
TV/RAD
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
MARK (Markeren) Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
omhoog/omlaag)
SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu (Fotolijst en Muzieklijst of
knoppen voor Filmlijst ).
usb-menubediening
MARK
FAV
Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm.(G p . 8 3)
RATIO Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.(G p . 1 1 3)
AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te
-videomodus) stellen bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur.
(G p . 8 6 )
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Programme UP/DOWN Hiermee selecteert u een programma.
(programm
omhoog/omlaag)
Batterijen Plaatsen
■
AV MODE
RATIO
■
Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
■
Sluit het klepje.
■
Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.
61
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
DE TV INSCHAKELEN
Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.
1
Sluit eerst de stroomkabel correct aan.
En schakel de Hoofd Stroomschakelaar op de tv in. (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
Hierna schakelt de tv in op stand-by.
2
) van
Druk in de stand-by modus op de knop r / I(alleen LCD TV/LED LCD TV), INPUT of P D E (of P
de tv of druk op de knop POWER, INPUT, P
of op een van de cijfertoetsen van de afstandsbediening
om de tv in te schakelen.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Instelling initialiseren
Als het beeldschermmenu (OSD) op het scherm verschijnt nadat u de televisie hebt ingeschakeld, kunt u
de volgende mogelijkheden instellen: T a a l, M o d u s i n s t e l l i n g, L a n d, A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n.
Opmerkingen:
a. Indien u sluit zonder de eerste instelling te voltooien, zal het eerste instelling menu weer getoond worden.
b. Druk op de knop R E T U R N als u het huidige schermmenu wilt wijzigen in het vorige schermmenu.
c. In landen waar de zendnormen voor digitale televisie nog niet zijn vastgelegd is het mogelijk dat bepaalde
functies van digitale televisie niet werken, afhankelijk van de zendnormen voor digitale televisie.
d. De “ T h u i s g e b r u i k ” modus is speciaal geschikt voor tv-kijken in de huiselijke omgeving en als standaardmodus van deze tv ingesteld.
e. “ W i n k e l d e m o ” modus is special gemaakt voor gebruik in winkels. De “ W i n k e l d e m o ” modus wordt na
een bepaalde tijd opgestart met de videokwaliteit die door ons bedrijf is ingesteld wanneer de gebruiker
de gegevens voor de videokwaliteit willekeurig verandert.
T h u i s g e b r u i k , W i n k e l d e m o ) kan gewijzigd worden door het uitvoeren van de
f. De modus (T
M o d u s i n s t e l l i n g in het menu O P T I E.
PROGRAMMA SELECTEREN
1
Druk op de knop P
of op de cijfertoetsen om een programmanummer te selecteren.
VOLUME REGELEN
1
Druk op de knop
+ / - om het volume te regelen.
U kunt het geluid uitschakelen door op de knop M U T E
(dempen) te drukken.
U kunt deze functie annuleren door te drukken op MUTE,
+ of -, AV modus knop.
62
QUICK MENU
Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
Q.Menu (Quick Menu) is een menu met functies die u vaak gebruikt.
F
BeeldverhoudingG
BeeldverhoudingG
16:9
(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
2
U S B - a p p a r a a t : U kiest “Eject” om een aangesloten usb-apparaat te ontkoppelen. (behalve
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
S t r o o m b e s p a r i n g : Selecteer uw gewenste
energiebesparende modus. (Alleen bij 19/22LU40**,
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
F
16:9
1Q. MENU
A u d i o : Hiermee stelt u het uitgangsvermogen
van het geluid in.
S l e e p t i m e r : Hiermee stelt u de tijden in voor
het automatisch uit- en inschakelen van de tv.
F a v o r i e t : Selecteer het favoriete programma.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
B e e l d v e r h o u d i n g : Hiermee selecteert u de
gewenste beeldverhouding. Voor de zoominstelling selecteert u 14:9, Zoom en Bioscoopzoom
in het menu voor de beeldverhouding. Nadat u de
waarden voor zoomen hebt ingesteld gaat het
beeldscherm terug naar Q.Menu.
H e l d e r e s t e m I I : Deze functie zorgt ervoor dat
de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de
menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is
gesproken woord beter te verstaan.
B e e l d m o d u s : Hiermee stelt u uw eigen
voorkeur voor de weergave van beeld in.
G e l u i d s m o d u s : Met deze functie stelt u de
geluidscombinatie in die het beste past bij het
programma dat u bekijkt. Hiermee stelt u uw eigen
voorkeur voor de weergave van geluid in.
(Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
Alle menu’s afzonderlijk weergeven.
Uw gewenste bron selecteren.
3
OK
• Druk op de Q.MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
63
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN
Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
SETUP
Verpl.
BEELD
OK
Verpl.
Automatisch afstemmen
Beeldverhouding
Handm. afstemmen
Picture Wizard
Prog. bewerking
GELUID
OK
: 16:9
Verpl.
Auto volume
Heldere stem II
: Uit
Stroombesparing : Uit
Signaal versterker
: Uit
Sofware update
: Aan
Beeldmodus
• Niveau
: Standaard
Balans
Geluidsmodus
3
-
+
0
L
R
• Backlight
70
Diagnose
• Contrast
90
CI-informatie
• Helderheid 50
• Hoge tonen
50
• Scherpte
• Lage tonen
: Standaard
50
• SRS TruSurround XT : Uit
70
E
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
OPTIE
Verpl.
E
TIJD
OK
Menutaal (Language) : Nederlands
Taal voor audio
: Nederlands
)
Land
Verpl.
OK
Klok
SETUP
Taal voor ondertiteling : Nederlands
Slechthorend(
OK
: Uit
BEELD
GELUID
TIJD
: Uit
Tijd uit
: Uit
Tijd aan
: Uit
Sleep timer
: Uit
: UK
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
OPTIE
: Uit
VERGRENDELLEN
BLUETOOTH
E
USB
of
(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
INGANGSIGNAAL
VERGRENDELLEN
Verpl.
OK
BLUETOOTH
Verpl.
INGANGSIGNAAL
OK
USB
Verpl.
Verpl.
Systeem vergrend.
Bluetooth
: Uit
Antenne
Fotolijst
Wachtwoord inst.
Tv-pincode
: 0000
AV1
Muzieklijst
Programma geblokkeerd
Bluetooth-headset : Disconnected
AV2
Filmlijst
Parental Guidance
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
AV3
DivX-reg.code
Component
Deactiveren
Invoer blokkeren
: Uit
: Blokkering uit
Mijn Bluetooth-info.
of
RGB
HDMI1
HDMI2
E
(Alleen bij 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
2
OK
3
OK
(Alleen bij 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
Alle menu’s afzonderlijk weergeven.
Een menuonderwerp selecteren.
Naar het popupmenu gaan.
• Druk op de INFO knop om het menu Eenvoudig Manueel te controleren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
U kunt de I S M M e t h o d e alleen bij plasma-tv’s gebruiken.
Het is mogelijk om B a c k l i g h t, S t r o o m i n d i c a t o r te gebruiken, uitsluitend bij LCD TV modellen/LED-LCD TV-modellen.
G U kunt de functies C I - i n f o r m a t i e in de analoge modus niet gebruiken.
G U kunt de functies S i g n a a l v e r s t e r k e r in de analoge modus niet gebruiken.(behalve 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
G
G
64
OK
OK
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
(Voor andere landen dan Finland en Zweden)
Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.
Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.
Het maximaal aantal programma’s dat opgeslagen kan worden is 500.
Maar het aantal kan iets verschillen afhankelijk van de uitgezonden signalen.
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Sofware update
OK
Prog. bewerking
: Aan
Sofware update
Diagnose
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
: Aan
Controleer de aansluiting van de antenne.
De vorige kanaalinformatie wordt
bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.
SECAM L zoeken
Automatische zenderinstelling
Start
Sluiten
1 MENU
S E T U P selecteren.
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wacht-
woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
2
• Als u de automatische programmering wilt
OK
A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n selecteren.
OK
S t a r t selecteren.
3
4
OK
voortzetten, selecteert u S t a r t met de knop
Druk vervolgens op de knop OK Selecteer
anders S l u i t e n.
• A u t o m a t i s c h e z e n d e r i n s t e l l i n g : Beslis of u
de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt voor het afstemmen.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Automatisch afstemmen
A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n uitvoeren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
65
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
(Alleen voor Finland en Zweden)
DVB-C Auto Tuning is een menu voor gebruikers in landen die DVB kabel ondersteunen.
Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.
Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.
Indien u de antenne wilt selecteren,
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
SelecteerOKaansluiting.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Automatisch afstemmen
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
Sofware update
: Aan
Sofware update
Diagnose
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
Controleer de aansluiting van de antenne.
De vorige kanaalinformatie wordt
bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.
: Aan
Antenne
Kabel
Sluiten
1 MENU
2
OK
A u t o m a t i s c h a f s t e mm e n selecteren.
OK
A n t e n n e selecteren.
OK
S t a r t selecteren.
4
Start
Sluiten
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwo-
S E T U P selecteren.
3
SECAM L zoeken
Automatische zenderinstelling
ord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
• Als u de automatische programmering wilt voortzetten,
selecteert u S t a r t met de knop
Druk vervolgens op
de knop OK Selecteer anders S l u i t e n.
• A u t o m a t i s c h e z e n d e r i n s t e l l i n g : Beslis of u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de
stations gebruikt voor het afstemmen.
5
OK
Automatisch afstemmen
uitvoeren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
66
Indien u de kabel wilt selecteren
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
Sofware update
: Aan
Sofware update
Diagnose
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
OK
Selecteer aansluiting.
Automatisch afstemmen
F
Symbol rate(kS/s)
Modulatie
: Aan
Antenne
Kabel
G
362000
6875
640AM
Netwerk-id
Sluiten
1 MENU
Default
Frequentie(kHz)
0
OK
Sluiten
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van
S E T U P selecteren.
vier cijfers in met de cijfertoetsen.
2
• Als u de automatische programmering wilt voortzetten,
Automatisch afstemmen
selecteren.
OK
K a b e l selecteren.
3
4
OK
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
5
OK
6
selecteert u S t a r t met de knop
Druk vervolgens
op de knop OK Selecteer anders S l u i t e n.
Breng de gewenste
instellingen aan.
S t a r t selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
OK
Automatisch afstemmen
uitvoeren.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma’s snel en correct te zoeken.
De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als “standaard”.
Neem voor de juiste instellingen echter contact op met de kabelserviceprovider.
Indien u Auto Tuning gebruik in DVB kabel modus, zal door het selecteren van Full (volledig) door alle frequenties
tussen 110 MHz en 862 MHz gezocht worden naar beschikbare kanalen.
Als het programma niet wordt gezocht door de standaard te selecteren, voltooit u het zoeken door het Totaal te selecteren.
Maar als het programma wordt gezocht door het Totaal te selecteren, kan de Autotuning tijd te veel worden genomen.
• F r e q u e n t i e : Voer een door de gebruiker bepaald frequentiebereik in.
• S y m b o l r a t e : Voer een door de gebruiker bepaalde symboolsnelheid in (symboolsnelheid: Snelheid waarop
een toestel zoals een modem symbolen naar een kanaal verstuurt)
• M o d u l a t i e : Voer een door de gebruiker bepaalde molulatie in. (Modulatie: Het laden van audio- of videosignalen op een drager).
• N e t w e r k - i d (alleen Zweden): Unieke identificator toegewezen aan elke gebruiker.
Let op
G Als u K a b e l selecteert nadat u Finland of Zweden hebt aangekruist, verschijnt het menu C h a n n e l A u t o
U p d a t e (Programma’s automatisch bijwerken) dat standaard staat ingesteld op A a n (Ingeschakeld).
G Als dit menu op A a n (Ingeschakeld0 laat staan, wordt de programma-informatie bij elke wijziging van de
informatie automatisch bijgewerkt.
G De functie C h a n n e l A u t o U p d a t e wordt niet bijgewerkt als u deze instelt op U i t.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
OK
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
Als u de “--” van landinstelling selecteert, (Niet voor Finland en Zweden)
Om DVB-C-televisie in een bepaald land (met uitzondering van Finland en Zweden) te kunnen bekijken, moet u
in O P T I E ‘---‘ als land selecteren.
In A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n kunt u kiezen tussen de z.g. G e b r u i k e r modus en de V o l l e d i g modus.
De informatie over de corresponderende home-frequency (het z.g. homing channel) moet bij afstemmen in de
gebruikersmodus soms aangepast worden en de corresponderende informatie is afhankelijk van de Cable Service
Operator of kabelleverancier die uw tv-signaal levert.
Sommige kabel-tv-leveranciers geven in de volledige afstemmodus niet alle zenders door en het afstemmen in
deze modus kan meer tijd in beslag nemen.
Let op
G Uw leverancier van kabelprogramma’s kan voor de geleverde diensten kosten in rekening brengen of van u verlangen dat u met zijn leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
G DVB-C kabeltelevisie werkt niet bij alle kabel-tv-leveranciers even goed.
G De compatibiliteit met digitale DVB-C kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd.
67
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN DIGITALE MODUS)
Met Manual Tuning (Handmatig programmeren) kunt u zelf een programma toevoegen aan de programmalijst.
(Voor andere landen dan Finland en Zweden
& Bij het selecteren van Antenne indien Finland, Zweden of “--” geselecteerd is)
SETUP
Verpl.
OK
Handm. afstemmen
afstemmen
Handm.
Prog. bewerking
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Sofware update
SETUP
Verpl.
F
OK
DTV
G
Automatisch afstemmen De ontvanger voegt dit kanaal toe
aan de kanaallijst.
Handm. afstemmen
UHF
CH.
30
Prog. bewerking
Automatisch afstemmen
: Aan
Sofware update
Diagnose
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
: Aan
Slecht
Normaal
Goed
Update
Sluiten
1 MENU
S E T U P selecteren.
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wacht-
woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
2
OK
H a n d m . a f s t e m m e n selecteren.
3
OK
D T V selecteren.
4
Het gewenste programmanummer
selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
68
Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland, Zweden of “--”
gekozen zijn
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
F
OK
DTV
Automatisch afstemmen
Automatisch afstemmen Frequentie(kHz)
Handm. afstemmen
afstemmen
Handm.
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
Sofware update
: Aan
Sofware update
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
Modulatie
: Aan
Slecht
362000
6875
640AM
Normaal
Goed
Toevoegen
Sluiten
1 MENU
S E T U P selecteren.
2
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtOK
H a n d m . a f s t e m m e n selecteren.
OK
D T V selecteren.
woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
3
4
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Diagnose
Symbol rate(kS/s)
G
Breng de gewenste instellingen aan.
0
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
Frequentie, Symboolsnelheid, en Modulatiemodus zijn vereist om een programma correct toe te voegen in de DVB kabelmodus.
Neem voor de correcte waarden contact op met de kabelserviceprovider.
69
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS)
Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te
rangschikken.
SETUP
Verpl.
OK
SETUP
Verpl.
Automatisch afstemmen
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Sofware update
: Aan
Diagnose
TV
F
Opslag
Sofware update
Diagnose
CI-informatie
OK
CI-informatie
G
3
: AanSysteem
BG
Band
V/UHF
Kanaal
0
Fine tune
F G
Zoeken
F G
Naam
C 02
Opslaan
Sluiten
1 MENU
2
OK
Select S E T U P.
Select H a n d m . a f s t e m m e n.
6
VHF/UHF of Kabel selecteren.
7
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
OK
T V selecteren.
8
Zoeken starten.
9
4
OK
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Het gewenste programmanummer
selecteren.
O p s l a a n selecteren.
Het gewenste programmanummer selecteren.
0
5
Een tv-systeem selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen..
• L : SECAM L/L’ (Frankrijk)
B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus
I : PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
• Herhaal stap 4 t/m 9 om een volgend kanaal op te slaan.
70
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
Automatisch afstemmen
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
Sofware update
: Aan
G
Opslag
: Aan
Systeem
BG
Band
V/UHF
Diagnose
CI-informatie
TV
F
Sofware update
Diagnose
OK
CI-informatie
3
Kanaal
0
Fine tune
F G
Zoeken
F G
Naam
C 02
Opslaan
A
Naam aan zender toewijzen
U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.
1 MENU
S E T U P selecteren.
2
5
OK
Handm. afstemmen
selecteren.
OK
6
3
OK
Selecteer de positie en kies het
tweede teken enzovoort.
U kunt de letters A t/m Z, de
cijfers 0 t/m 9, +/– en spaties
gebruiken.
S l u i t e n selecteren.
T V selecteren.
OK
7
4
A
OK
OK
O p s l a a n selecteren.
N a a m selecteren.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Sluiten
Fijnafstemming (behalve 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst.
1 MENU
2
OK
S E T U P selecteren.
Handm. afstemmen
selecteren.
5
T V selecteren.
6
3
OK
4
F i j n selecteren.
Fijnafstemming voor het mooiste
beeld en geluid.
OK
O p s l a a n selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
71
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
FIJNAFSTEMMING
Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet kunt selecteren met de knop P
wanneer u tv kijkt.
Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of
selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken).
Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.
U kunt het programmanummer wijzigen met behulp van de “Verplaatsen” functie, indien “Automtaische Nummering”
niet aangevinkt is bij het opstarten van Auto Tuning.
1
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SETUP
Verpl.
YLE TV1
OK
Automatisch afstemmen
RADIO
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Handm. afstemmen
: Aan
Diagnose
CI-informatie
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
Prog. bewerking
bewerking
Prog.
Sofware update
DTV
1 YLE TV1
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
PR. Wijzigen
Navigatie
P
Pagina gewijzigd
Vorige
Skip
1 MENU
• Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wacht-
woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
2
OK
3
OK
4
S E T U P selecteren.
P r o g . b e w e r k i n g selecteren.
P r o g . b e w e r k i n g invoeren.
Een programma selecteren dat
u wilt opslaan of overslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
72
IN DTV/RADIO-MODUS
A
Een programmanummer overslaan
1
Een programmanummer selecteren dat u wilt
overslaan.
2
BLAUW Draai het programmanummer naar blauw.
3
• Wanneer een programmanummer wordt
overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer
kan selecteren met de toetsen P
tijdens
de normale TV-bediening.
• Als u het overgeslagen programma wilt
selecteren, voert u het betreffende nummer
direct met de cijfertoetsen in of selecteert u
dit nummer in het menu Programme Edit
(Programma bewerken) of de EPG.
BLAUW Vrijgeven.
Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan.
U kunt tevens een aantal kanalen verplaatsen en andere programmanummers gebruiken.
A
Een programma wissenë
1
Een programmanummer selecteren dat u wilt
wissen.
2
ROOD Draai het programmanummer naar rood.
A
Een programmanummer selecteren dat u wilt
verplaatsen.
2
GROEN
GROEN
• Het geselecteerde programma wordt gewist en
alle volgende programma's schuiven één positie
op naar boven.
3
GROEN
GROEN Vrijgeven.
Draai het programmanummer naar groen.
Automatisch sorteren
1
A
ROOD Verwijderen BLAUW Vrijgeven.
Een programma verplaatsen
1
A
3
GEEL Start Auto Sort.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
IN TV-MODUS
• Nadat u Automatisch Sorteren eenmaal hebt
gestart kunt u geen programma’s meer bewerken.
Een programmanummer overslaan
• Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen,
1
Een programmanummer selecteren dat u wilt
overslaan.
2
BLAUW Draai het programmanummer naar blauw.
3
BLAUW Vrijgeven.
betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met
de toetsen P
tijdens de normale TV-bediening.
• Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u
het programmanummer rechtstreeks invoeren met de
NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.
73
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SIGNAAL VERSTERKER (IN DIGITALE MODUS)
(behalve 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
42PQ65**, 50PS65**)
Schakel de functie Signaal versterker over op Aan (Ingeschakeld) als de ontvangst slecht is.
Selecteer “Uit” indien het signaal sterk is.
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Signaal
versterker
Signaal versterker
Sofware update
1 MENU
2
OK
Prog. bewerking
: Aan
Signaalversterker
versterker
Signaal
: Aan
Sofware update
Diagnose
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
: Uit
Aan
Aan
:Aan
Aan
S E T U P selecteren.
OK
S i g n a a l v e r s t e r k e rselecteren.
OK
A a n (Ingeschakeld) of U i t (Uitgeschakeld).
3
Verpl.
Automatisch afstemmen
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
74
SOFWARE UPDATE
Software Update betekent dat de software gedownload kan worden via een DVB-T-systeem.
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Automatisch afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Sofware update
Aan
:: Aan
Sofware update
Diagnose
Diagnose
CI-informatie
CI-informatie
3
S o f w a r e u p d a t e selecteren.
4
Uit
Aan
:: Aan
Aan
Aan
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
• Als u Aan, selecteert, wordt
een bevestigingsvenster
weergegeven met de mededeling dat er nieuwe software is
gevonden.
Opslaan.
OK
OK
Wanneer u Sofware update instelt
Bijgewerkte software beschikbaar.
Wilt u deze nu downloaden?
(circa 30 min ~ 2 uur)
Uw tv-software wordt bijgewerkt wanneer u de tv
uitschakelt met de afstandsbediening of de aan/uit-knop.
Niet loskoppelen
Ja
Nee
Eenvoudige Update: voor huidige update stream
De nieuwe software wordt bijgewerkt op het
onderstaande tijdstip.
00/00/0 00:00
Wilt u deze nu downloaden?
Ja
Selecteer Ja met de knop
wanneer de volgende afbeelding
wordt weergegeven.
Het system wordt opnieuw
opgestart nadat de Sofware
update voltooid is.
Voortgang bij downloaden software.
Ver. 03.02.00
Ver. 03.01.00
E
Soms wordt het volgende menu op
het tv-scherm weergegeven wanneer er informatie over bijgewerkte
digitale software wordt verzonden.
i
Nieuwe software is geïnstalleerd.
65%
Hide
Stop
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
S E T U P selecteren.
2
OK
OK
Prog. bewerking
Prog. bewerking
1 MENU
Verpl.
Automatisch afstemmen
Het downloaden begint zodra de power uitgeschakeld is.
Indien de power weer ingeschakeld wordt tijdens het bijwerken, wordt de voortgangsstatus getoond.
Nee
Geplande update: voor geplande
update stream
Indien het menu Software Updat uitgeschakeld is, wordt er een bericht om dit
te wijzigen naar inschakelen, getoond.
- Houd rekening met het volgende tijdens een software-update:
• De stroomtoevoer van het toestel mag niet worden onderbroken.
• Het toestel mag niet worden uitgeschakeld.
• De antenna mag niet worden verwijderd.
• Na de software-update kunt u de bijgewerkte software in het menu Diagnose bevestigen.
• Het kan een uur duren om de software te downloaden, zorg er dus voor dat de stroom niet onderbroken wordt
tijdens het downloaden.
75
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
DIAGNOSE
Met deze functie kunt u de fabrikant, het model/type, het serienummer en de softwareversie bekijken.
De gegevens en signaalsterkte van de ingeschakelde *MUX worden weergegeven.
De signaalgegevens en servicenaam van de geselecteerde MUX worden weergegeven.
(*MUX: Een hogere directory kanalen in digitale uitzending (een enkele MUX bevat meerdere kanalen.))
TV gegevens
SETUP
Verpl.
Fabrikant : LG Electronics Inc.
Model/type : 42LH7000
Serienummer : SKJY1107
Softwareversie : V1.10.00
OK
Automatisch afstemmen
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Handm. afstemmen
D
CH 30
CH 34
Prog. bewerking
Sofware update
: Aan
Diagnose
CH 36
CI-informatie
CH 38
CH 54
CH 60
E
vorige
1 MENU
Popup
MENU
Exit
S E T U P selecteren.
2
D i a g n o s e selecteren.
OK
3
OK
Fabrikant, model/type, serienummer en softwareversie weergeven.
4
OK
Programma-informatie weergeven.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
76
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION
Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de CI-module verwijdert,
kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst, kunt u het modulemenu openen. Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder de
CAM-module niet te vaak. Hierdoor kunnen problemen optreden. Wanneer u het toestel inschakelt nadat u de CImodule hebt geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen.
Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard.
CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending.
Verpl.
Viaccess Module
OK
Consultations
Automatisch afstemmen
Authorizations
Handm. afstemmen
Module information
Prog. bewerking
Sofware update
: Aan
Diagnose
CI-informatie
Select the item
• Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en
schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices.
• U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke
interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier.
1 MENU
2
OK
3
OK
S E T U P selecteren.
C I - i n f o r m a t i e selecteren.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
i
SETUP
Het gewenste onderwerp weergeven. Informatie over de
module, smartcard, taal, downloaden van software e.d.
4
OK
Opslaan.
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
77
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
PROGRAMMALIJST OPVRAGEN
U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.
Korte woordenlijst
Programmalijst
Weergegeven bij een
geblokkeerd programma.
2 BBC
3 BBC
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Exit
A
De programmatabel weergeven
• Mogelijk staan sommige programma's in het blauw.
1
Programmalijst weergeven.
LIST
A
1
A
Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden
overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
• Sommige programma's worden in de tabel
weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.
Een programma selecteren in de programmatabel
2
Een programma selecteren.
OK
TV/RAD
Naar het gekozen programmanummer
overschakelen.
De modus zal gewisseld worden
tussen tv, DTV, en Radio vanuit het
programma waar u momenteel naar
kijkt.
Bladeren door de programmatabel
1
P
78
1 BBC
P
A
G
E
Door- en terugbladeren.
2
LIST
Naar normaal tv-kijken teruggaan.
FAVORIET PROGRAMMA INSTELLEN
A
Favoriet programma selecteren
Favoriete programma’s is een handige functie waarmee u snel gewenste programma’s kunt scannen zonder te
wachten de tv alle tussenliggende programma’s heeft gescand.
F
G
Favoriet
F
G
Favoriet
(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
(Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1
3
P
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2Q. MENU
Selecteer uw gewenste programma.
4Q. MENU
Selecteer F a v o r i e t.
Selecteer F a v o r i e t.
Terug naar tv kijken
• Dit is automatisch inclusief het geselecteerde programma naar uw lijst met favoriete programma’s.
A
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Favoriet
Favoriet
De lijst met favoriete programma’s tonen
Favorieten lijst
1 MARK
1 BBC
FAV
2 BBC
De lijst met favoriete programma’s tonen
3 BBC
Exit
79
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
INGANGEN
HDMI en AV1,2 (scart) kunnen door een detectiepool worden herkend en aldus worden geactiveerd, echter alleen
wanneer een extern apparaat spanning levert.
Door de TV/RAD-knop te gebruiken kunt u overschakelen van de externe ingang naar de radiofrequente (RF)
ingang en naar het laatst bekeken programma in de DTV/RADIO/TV-modus.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
80
Antenne
AV1
AV2
AV3
Component
HDMI4
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)
(behalve 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
(behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**)
1
INPUT
OK
De ingangsbron selecteren.
• A n t e n n e of K a b e l : Selecteer deze wanneer
u dtv/tv kijkt. (Digitale kabelinvoer is alleen
beschikbaar in Finland, Zweden en “--”)
• A V 1, A V 2, A V 3 : Selecteer deze wanneer u
beeld en geluid afkomstig een videorecorder of
externe apparatuur bekijkt.
• C o m p o n e n t : Selecteer deze optie wanneer het
gebruik van een dvd-recorder/speler of digitale
set-top box van de aansluiting afhankelijk is.
• R G B : Selecteer deze optie wanneer het gebruik
van een pc van de aansluiting afhankelijk is.
• H D M I 1, H D M I 2(behalve 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(behalve
19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**),, H D M I 4(Alleen bij
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) : Selecteer deze optie
wanneer het gebruik van dvd, pc of digitale set-top
box van de aansluiting afhankelijk is.
DATA SERVICE
(Dit menu is alleen geschikt in Ierland.)
Deze functie stelt gebruikers in staat te kiezen tussen M H E G ( d i g i t a l e t e l e t e x t ) en T e l e t e x t als ze beide op
hetzelfde moment bestaan.
Als er slechts één van hen bestaat, is M H E G of T e l e t e x t geschikt, welke optie u ook hebt gekozen.
OPTIE
Verpl.
OPTIE
OK
Verpl.
OK
Menutaal (Language)
: Nederlands
Menutaal (Language)
: Nederlands
Taal voor audio
: Nederlands
Taal voor audio
: Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
Slechthorend(
Slechthorend(
)
Data
Data Service
Service
: Uit
:: MHEG
MHEG
Land
)
: Uit
:: MHEG
MHEG
MHEG
Data
Data Service
Service
: Ierland
Land
Ingangslabel
:Teletext
Ierland
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
E
: Aan
E
OK
OPTIE selecteren.
M H E G of T e l e t e x t.
(Uitgeschakeld).
4
2
OK
D a t a S e r v i c e selecteren.
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
INGANGSLABEL
Selecteert een label voor elke inputbron.
OPTIE
Verpl.
OK
Menutaal (Language)
: Nederlands
Taal voor audio
: Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
Slechthorend(
)
Land
: Uit
: UK
AV1
OPTIE
Verpl.
Land
: UK
Ingangslabel
Ingangslabel
(behalve19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**)
HDMI1
HDMI2
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
: Uit
E
OK
AV2
Menutaal (Language) : Nederlands
AV3
Taal voor audio
: Nederlands
Component
Taal voor ondertiteling : Nederlands
RGB
Slechthorend( )
: Uit
HDMI3
HDMI4
E
Sluiten
(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
2
OK
3
OK
OPTIE selecteren.
Ingangslabel selecteren.
4
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
3
1 MENU
(behalve 19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH
20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
De bron selecteren.
Het label selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
81
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
EENVOUDIGE HANDLEIDING
U kunt eenvoudig en effectief de TV informatie openene door het bekijken van een eenvoudige handleiding
op de TV.
OPTIE
Verpl.
Taal voor audio
OK
: Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Slechthorend(
)
Land
: Uit
: UK
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
: Uit
Sleutel Vergrendel
Eenvoudige
Eenvoudige handleiding
handleiding
E
1 MENU
2
OPTIE selecteren.
OK
Selecteer E e n v o u d i g e h a n d l e i d i n g.
OK
Selecteer het gedeelte van de handleiding die u wilt bekijken.
3
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
82
Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Controleer het logo SIMPLINK.
Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een
ander merk wordt gebruikt.
Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere
kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig.
Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken.
Verpl.
OK
: Nederlands
Taal voor audio
: Nederlands
Taal voor audio
: Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
Slechthorend(
: Uit
Slechthorend(
: UK
Land
)
: Aan
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
E
3
OK
)
: Uit
: UK
Ingangslabel
SIMPLINK
OK
OK
Menutaal (Language)
Ingangslabel
2
Verpl.
: Nederlands
Land
1 MENU
OPTIE
Menutaal (Language)
Uit
: Aan
: Aan
Aan
Aan
SIMPLINK
Sleutel Vergrendel
: Uit
E
O P T I E selecteren.
S I M P L I N K selecteren.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
OPTIE
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
83
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Het Home Theater aansluiten met het SIMPLINK logo.
1
Sluit de H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 (behalve
19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N 3
(behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) of H D M I I N 4
(Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
terminal op de achterkant van de TV en de HDMI uitvoerterminal van het Home Theater aan met behulp van de HDMI
kabels.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
2
Sluit de Digitale Audio uitvoerterminal aan de achterkant
van de tv en de digitale audio invoerterminal van het Home
Theater aan met behulp van optische kabels.
3
Selecteer Home Theater in het Luidsprekermenu door te
drukken op de S I M P L I N K knop.
G
1
2
Home Theater
Na selecteren of gebruiken van de media van het apparaat
met de functie Thuistheater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT Luidspreker (luisteren naar het
thuistheater).
! OPMERKINGEN
Sluit HDMI/DVI IN of HDMI IN terminal van de tv aan op de terminal (HDMI terminal) van het SIMPLINK
toestel met behulp van de HDMI kabel.
G Indien de invoerbron is verbonden m et de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders,
stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.
G
84
SIMPLINK -functies
Afspelen
Door het indrukken van de knoppen
apparaten aansturen.
, OK, G, A, l l, FF en GG kunt u de aangesloten audio-video-
Direct afspelen
Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen
zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.
Av-apparatuur selecteren
U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.
Alle apparatuur uitschakelen
Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.
Sync Power ingeschakeld
Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen
naar de ingeschakelde modus.
* Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen
ondersteuning bieden voor Simplink
Opmerking: Om SIMPLINK te gebruiken moet u een HDMI kabel van versie 1.3 of hoger met *CEC functie gebruiken. (*CEC:
Consumer Electronics Control (Consumenten Elektronica Controle).
SIMPLINK-menu
en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.
D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren
en weergeven.
Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het
scherm.
1
2
Geselecteerd apparaat
Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd)
3
4
H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste
schijf afspelen en bedienen.
5
5
Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out
n a a r t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop)
of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out.
E
4
E
V C R a f s p e l e n : De aangesloten videorecorder
bedienen.
3
E
2
Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd)
E
T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de
huidige modus.
E
1
E
Druk op de knop
Change Device
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Audio-out omschakelen
U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.
OK
• Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund.
• DVD, Recorder: Tot één (19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**), twee (19/22LU40**,
19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**), drie(32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**,
32/42/47LF51**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) of vier (32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
worden tegelijkertijd ondersteund.
• VCR: Één tegelijkertijd ondersteund.
85
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS)
Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren.
Uit
Bioscoop
Sport
Game
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1AV MODE
Uitschakelen van de AV MODUS.
Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar films.
Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar sportevenementen.
Optimaliseren van video en audio voor het spelen van spellen.
Uit
Bioscoop
Game
Sport
Druk enige malen achtereen op de knop A V M O D E (Audio-videomodus) om de
gewenste bron te kiezen.
2
OK
• Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt
Cinema Mode zowel in het menu BEELD als GELUID voor de beeld- en
geluidsinstellingen geselecteerd.
• Als u in de audio-videomodus “Uit” selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd.
86
Initialiseren
(De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)
D a g en
N a c h t van de Beeldmodus kunDeze functie initialiseert alle instellingen. Maar de instellingen
nen niet geïnitialiseerd worden.
Het is nuttig om het product te initialiseren of indien u naar een andere stad of ander land verhuist.
U moet de Initialiseren instellingen opnieuw opstarten zodra het herstellen van de fabrieksinstellingen voltooid is.
Indien het menu Vergrendel Systeem ingeschakeld is, verschijnt het bericht om het wachtwoord in te voeren.
Verpl.
OK
OPTIE
E
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
: Uit
:1
Eenvoudige handleiding
Alle gebruikersinstellingen en
worden opnieuw
Instellen ID kanaalinstellingen
:1
ingesteld. Wilt u doorgaan?
Stroom indicator
Demo Mode
: Aan
Demo Mode
Modusinstelling
: Winkeldemo
Modusinstelling
Instellen ID
Stroom indicator
Fabrieksinstelling
Fabrieksinstelling
2
O P T I E selecteren.
OK
F a b r i e k s i n s t e l l i n g selecteren.
OK
J a selecteren.
3
4
OK
OK
E
SIMPLINK
Eenvoudige handleiding
1 MENU
Verpl.
: Aan
Ja
: Winkeldemo
Nee
Fabrieksinstelling
Fabrieksinstelling
• Indien u bij een ingeschakeld Vergrendel
Systeem uw wachtwoord vergeet, drukt u op ‘7’,
‘7’, ‘7’, ‘7’ op de afstandsbediening.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
OPTIE
Start herstellen fabrieksinstellingen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
87
BLUETOOTH
GEBRUIKEN
(Alleen bij 32/37/42/47LH70 42/47LH90
**,
**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Bluetooth?
Bluetooth is een korte afstand netwerktechnologie die gebruik maakt van 2,4 GHz frequentie voor het verbinden
met verschillende soorten informatietoestellen zoals een computer, mobiele telefoon, en PDA, als ook digitale
toestellen, via draadloze verbinding, zonder dat u een kabel aan hoeft te sluiten om gegevens uit te wisselen.
Met de Bluetooth communicatiefunctie kunt u de Bluetooth draadloze stereo hoofdtelefoon aansluiten of
afbeeldingen (alleen JPEG) ontvangen, of naar muziek luisteren, van de Bluetooth actieve mobiele telefoon, met
behulp van deze TV.
• Communicatiespec. : Bluetooth Specificatieversie 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
• Uitvoer : Bluetooth Specificatie Power Klasse 2
• Maximum communicatiebereik : Zicht ongeveer 10m (30ft)
• Frequentieband : 2,4 GHz band (2,4 GHz to 2,4835 GHz)
• Bluetooth module : EAX57538201 (LG Electronics)
• Compatibel Bluetooth Profiel : GAVDP (Generic Audio/Video Distributie Profiel)
A2DP (Geavanceerd Audio Distributie Profiel)
HSP (Hoofdtelefoon Profiel)
OPP (Object Push Profiel)
BIP (Basic Imaging Profile)
FTP (File Transfer Profile)
BLUETOOTH GEBRUIKEN
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth
Gebruik binnen 10 meter(-45° to 45°).
Indien u het toestel buiten het bereik gebruikt, of binnen het bereik met obstakels, kan dit leiden tot een
communicatiefout.
G Communicatiefouten kunnen optreden afhankelijk van omringende apparatuur.
G Producten die dezelfde frequentie gebruik van 2,4 GHz (Draadloze LAN, magnetron, etc.) kunnen tot
communicatiefouten leiden indien ze dezelfde frequentiebandbreedte gebruiken.
G De zoektijd van het toestel verschilt afhankelijk van het aantal Bluetooth toestellen en de gebruiksomstandigheden.
G De zoekmogelijkheden nemen toe bij minder toestellen.
G Elektromagnetische golven kunnen voor storingen zorgen bij draadloze toestellen.
G Omdat draadloze toestellen kunnen zorgen voor elektronische golf storingen, kunnen ze geen services
leven wat betreft hulpdiensten.
G U kunt maar met één Bluetooth toestel tegelijk verbinding maken.
G U kunt geen foto’s (alleen JPEG) ontvangen of luisteren naar muziek van andere Bluetooth toestellen terwijl u
de Bluetooth hoofdtelefoon gebruikt.
G Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het Bluetooth toestel.
G USB (Fotolijst, muzieklijst, filmlijst (alleen 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65**)) en Bluetooth worden niet tegelijkertijd ondersteund.
G De bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen (schadelijke)
storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die
ongewenst gebruik (van het apparaat) kan veroorzaken.
G
QDID (Qualified Design Identity):B014836
88
0678
BLUETOOTH INSTELLEN
Indien u wilt luisteren naar het uitgezonden geluid, met behulp van de Bluetooth hoofdtelefoon, of jpeg
afbeeldingen van een extern toestel wilt ontvangen en ze op de tv wilt bekijken, wilt luisteren naar muziek van een
mobiele telefoon (Bluetooth toestel), kunt u de draadloze communicatie gebruiken, en hoeft u dus geen kabels
aan te sluiten.
U kunt het BLUETOOTH menu gebruiken door het selecteren van “Aan".
Selecteer “Uit” indien u de Bluetooth functie niet wilt gebruiken.
U kunt “Uit” selecteren na het loskoppelen van het externe Bluetooth toestel, indien deze aangesloten is.
BLUETOOTH
2
OK
3
OK
Bluetooth
: Uit
Tv-pincode
: 0000
OK
BLUETOOTH
Bluetooth
Bluetooth
Tv-pincode
Verpl.
OK
Uit
::Uit
Uit
Aan
:Aan
0000
Bluetooth-headset : Disconnected
Bluetooth-headset : Disconnected
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Mijn Bluetooth-info.
Mijn Bluetooth-info.
Selecteer B L U E T O O T H.
BLUETOOTH GEBRUIKEN
1 MENU
Verpl.
Selecteer B l u e t o o t h.
Selecteer Aan of Uit.
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
89
BLUETOOTH GEBRUIKEN
TV PIN INSTELLEN
Om de verbinding me teen extern Bluetooth toestel te accepteren of om te verbinden met een extern Bluetooth
toestel, de Pin dient ingevoerd te worden.
Voor details over het instellen van de PIN van het externe Bluetooth toestel, kijkt u in de gebruikershandleiding
van het toestel.
De tv pin bestaat uit getallen tot maximaal 10 cijfers.
De tv pin moet meer dan 1 cijfer hebben.
BLUETOOTH
: Uit
Tv-pincode
: 0000
Tv-pincode
Tv-pincode
0000
:: 0000
OK
Pincode tv instellen
Bluetooth-headset : Disconnected
0 0 0 0_
Bluetooth-headset : Disconnected
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Verwijderen
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Mijn Bluetooth-info.
Mijn Bluetooth-info.
OK
• Druk op de
knop om de cijfers één
voor één te verwijderen.
Selecteer T v - p i n c o d e.
OK
OK
Verpl.
Bluetooth
Selecteer B L U E T O O T H.
2
3
BLUETOOTH
OK
: Uit
E
BLUETOOTH GEBRUIKEN
1 MENU
Verpl.
Bluetooth
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Selecteer het gewenste PIN nummer.
0
4
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
90
BLUETOOTH HOOFDTELEFOON
Indien u de Bluetooth hoofdtelefoon selecteert, kunt u naar het tv geluid horen in de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zonder
kabels.
U dient voor het eerste gebruik te koppelen met een nieuw Bluetooth toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.
Er kunnen tot maximaal 12 toestellen gekoppeld worden.
Indien het toestel zoekt naar de Bluetooth hoofdtelefoon, werken andere knoppen dan Stop (OK knop) niet.
Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon
U kunt alleen zoeken naar een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon indien er geen verbinding is.
Bij het zoeken, zal een lijst getoond worden met alle Bluetooth hoofdtelefoons die reageren.
Nadat een nieuw Bluetooth toestel gevonden is, zal het PIN nummer gebruikt worden om verbinding te maken
met het toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.
Indien Kabel (DVB kabelmodus) geselecteerd is in Finland, Zweden of “--”, kunt u geen stereogeluid horen via de
Bluetooth headset.
1 MENU
Selecteer B L U E T O O T H.
4
OK
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
2
Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t.
OK
3
OK
GROEN
GROEN
5
OK
Selecteren van Bluetooth hoofdtelefoon
PIN nummer. Zie de gebruikershandleiding van het juiste toestel voor het PIN
nummer.
Maak verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon.
BLUETOOTH GEBRUIKEN
* Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland, Zweden of “--” gekozen zijn.
1. Een Bluetooth hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, indien aanwezig.
2. Alle headset toestellijsten worden verwijderd.
3. De Bluetooth modus wordt uitgeschakeld.
4. Bij het aansluiten van een stereo headset, zal “Ongeldig formaat” getoond worden.
Zoeken naar de Bluetooth
hoofdtelefoon.
Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon
Bluetooth hoofdtelefoons worden getoond op meest recent gebruikte hoofdtelefoon, met de momenteel gebruikte
hoofdtelefoon bovenaan.
Bij het verbinden met een reeds geregistreerde hoofdtelefoon, kunt u direct, zonder PIN selecteren en verbinden.
1 MENU
2
OK
Selecteer B L U E T O O T H.
Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t.
4
OK
5
OK
3
OK
Er wordt een bericht getoond of u wilt
verbinden met de geselecteerde
Bluetooth hoofdtelefoon.
Kies Ja of Nee.
Maak verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon.
Selecteer de gewenste Bluetooth
hoofdtelefoon.
• Na verbinding/gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon, zal de instelling van de hoofdtelefoon automatisch zorgen voor
het verbreken van de verbinding zodra u de TV uitschakelt.
• Na het verbinden met de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zal de TV luidspreker gedempt worden en het geluid is alleen
te horen via de hoofdtelefoon.
91
BLUETOOTH GEBRUIKEN
De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik loskoppelen
1 MENU
Selecteer B L U E T O O T H.
3
OK
Verbreek de verbinding met de Bluetooth
hoofdtelefoon.
2
OK
OK
Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t.
Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt verbinden met de TV
BLUETOOTH GEBRUIKEN
92
Indien het Bluetoothmenu Aan is, en er is een verbindingsverzoek van de
hoofdtelefoon, zal dit bericht getoond worden.
Niet alle headsets ondersteunen deze functie. (zie gebruikershandleiding van
de juiste Bluetooth hoofdtelefoon.
Sommige types koptelefoon kunnen een poging doen om te
verbinden als ze uit/aan staan ook al staan ze niet op de lijst met
geregistreerde toestellen.
1
OK
Wilt u de headset verbinden?
Ja
Nee
Kies Ja of Nee.
! OPMERKING
LG raadt de volgende hoofdtelefoonmodellen aan.
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Alleen Stereo : Logitech : Freepulse-wireless
-Alleen Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v /
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
Er kan een vertraging in audio zijn, afhankelijk van de
buffer geheugengrootte van de hoofdtelefoon.
G U kunt alleen zoeken en verbinden met de stereo/mono
hoofdtelefoon met het officiële teken Bluetooth compatibel.
Uitsluitend
de stereo/mono hoofdtelefoon die A2DP of
G
HSP functie ondersteunt, kan verbinding maken met de
Bluetooth toestellen.
G Indien de omgeving van de TV als volgt is, kan er niet
gezocht worden naar of verbinding gemaakt worden met
het toestel.
- Bij sterke elektromagnetische golven.
- Bij teveel Bluetooth toestellen.
- Indien de stereo hoofdtelefoon uitgeschakeld is, of niet
werkt, of een foutmelding geeft.
G
- Omdat producten zoals een magnetron, draadloze LAN,
plasma lamp, gasbereik, etc dezelfde frequentie
gebruiken, kan dit leiden tot communicatiefouten.
G U kunt maar één hoofdtelefoon tegelijkertijd verbinden.
G Verbinding die verbroken wordt omdat de TV uitgeschakeld wordt, zal niet automatisch hersteld worden.
Probeer opnieuw te verbinden met het toestel.
G Sommige handelingen kunnen langzamer zijn bij gebruik
van de hoofdtelefoon.
G Zelfs indien u de fucntie simplink home theater gebruikt,
na gebruik van de hoofdtelefoon tijdens simplink gebruik,
zal het toestel niet automatisch overschakelen naar de
luidsprekers.
Indien
de verbinding met de hoofdtelefoon blijft misG
lukken, koppelt u het toestel nog een keer.
G De audiokwaliteit van mono headsets is niet zo goed als
voor stereo headsets.
Mono
headsets kunnen last hebben van storingen indien
G
de afstand tot de tv toeneemt, omdat ze een andere
verzendingsmethode gebruiken, vergeleken met stereo
headsets.
G Als Bluetooth aan staat zal de tv, als geregistreerde toestellen aan staan, automatisch naar
de Bluetooth-modus omschakelen ook al kijkt u in
een andere input-modus. In dit geval moet u
Bluetooth Uit zetten.
GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN BEHEREN
Indien er geen toestellen geregistreerd zijn, zal het geregistreerde B/T toestel menu gedeactiveerd worden, en
kan het niet gebruikt worden.
Indien 12 toestellen geregistreerd zijn, kunt u niet nog meer toestellen registreren, en het externe toestel zal niet
langer gekoppeld zijn met uw TV. In dit geval dient u er één te verwijderen (verbreek eerst de verbinding indien
verbonden met de TV) en vervolgens kunt u een ander toestel registeren.
BLUETOOTH
Verpl.
OK
BLUETOOTH
Bluetooth
: Uit
Bluetooth
Tv-pincode
: 0000
Tv-pincode
Verpl.
OK
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
: Uit
00:0d:44:84:14:62
: 0000
Bluetooth-headset : Disconnected
Bluetooth-headset : Disconnected
FreePulse_Wireless
Bluetooth-apparaat
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Bluetooth-apparaat
Geregistreerd
LG L600V
Mijn Bluetooth-info.
Mijn Bluetooth-info.
Verbinden
Verwijderen
1 MENU
2
OK
3
OK
A
Selecteer G e r e g i s t r e e r d B l u t o o t h - a p p a r a a t.
Controleer het geregistreerde Bluetooth toestel.
Verbinden met de geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon
1
BLUETOOTH GEBRUIKEN
Selecteer B L U E T O O T H.
Selecteer de geregistreerde Bluetooth headset die u wilt aansluiten.
2
BLAUW Er wordt een bericht geotond of u wilt verbinden met de geselecteerde
Bluetooth hoofdtelefoon.
3
OK
A
Kies Ja of Nee.
Een geregistreerde Bluetooth toestel verwijderen
“Verwijderen” zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv.
1
Selecteer het Bluetooth toestel dat u wilt verwijderen.
2
ROOD Message asking to delete the selected Bluetooth device will be displayed.
3
OK
A
Kies Ja of Nee.
De verbinding met een geregistreerd Bluetooth toestel verbreken
“Loskoppelen” zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv.
1
Selecteer het Bluetooth toestel dat momenteel aangesloten is op de tv.
2
BLAUW Verbreek de verbinding met het Bluetooth toestel.
93
BLUETOOTH GEBRUIKEN
MIJN BLUETOOTH INFORMATIE
Deze functie verstrekt Mijn Bluetooth informatie aan de gebruiker.
“Bewerken” zal beschikbaar zijn indien er geen toestellen aangesloten zijn op de tv.
U kunt de Mijn toestel naam bewerken.
U kunt Mijn toestel adres controleren.
BLUETOOTH
Verpl.
BLUETOOTH
OK
Verpl.
Bluetooth
: Uit
Bluetooth
: Uit
Tv-pincode
: 0000
Tv-pincode
: 0000
OK
Bluetooth-headset : Disconnected
Bluetooth-headset : Disconnected
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Geregistreerd Bluetooth-apparaat
Mijn apparaatnaam
Mijn Bluetooth-info.
Mijn
Mijn Bluetooth-info.
Bluetooth-info.
5 0 P S 7 0 0 0 - Z A
BLUETOOTH GEBRUIKEN
Mijn apparaatadres
0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7
Edit
1 MENU
Selecteer B L U E T O O T H.
2
Selecteer M i j n B l u e t o o t h - i n f o ..
OK
3
OK
4
OK
OK
BLAUW
Voer de toestelnaam in. U kunt de letters A t/m Z, de
cijfers 0 t/m 9, +/– en spaties gebruiken.
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
94
FOTO'S VAN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN
Voor details over het versturen van foto’s (alleen JPEG) van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de
gebruikershandleiding van het toestel.
Ontvangen
Bestand(en)
F
1/3
G
E
Sluiten
• Indien u Sluiten selecteert met de
knop, wordt het OSD gesloten.
Het wordt weer geopend zodra u op de OK knop drukt.
■
(Roteren) : Roteer foto’s
Roteer de foto 90 graden met de klok mee na OK knop op
(Roteren).
• De maximum grootte van een te ontvangen afbeelding is 10MBytes.
• U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon geen afbeeldingen ontvangen.
• U kunt geen afbeelding(en) ontvangen terwijl u luistert naar muziek van Bluetooth toestel.
• Indien het externe Bluetooth toestel momenteel de foto verstuurd, drukt u op de RETURN knop om het ontvangen van
de foto te stoppen. Als gevolg zullen alle reeds ontvangen foto’s verwijderd worden.
BLUETOOTH GEBRUIKEN
Selecteer de gewenste foto’s.
Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u geen beeldbestand (JPEG) verzenden naar de tv-set.
LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN EEN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL
Voor details over het versturen van muziek van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.
U dient een Bluetooth toestel dat A2DP (als extern toestel ) ondersteunt.
• Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u misschien niet naar muziek luisteren via het luidsprekersysteem van de tv.
Listening to bluetooth music
Terug naar tv
+ of - toets om het volume aan te passen
• Druk de
• Indien u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op de MUTE knop.
• Druk op de RETURN toets om terug te keren naar normaal tv kijken.
! OPMERKING
U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth headset niet naar muziek luisteren.
G U kunt niet naar muziek luisteren terwijl u afbeelding(en) ontvangt.
G
95
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
G
Gebruik van de USB functie in 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51** modellen is niet mogelijk.
Bij het aansluiten van het USB toestel
Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit keuzemenu automatisch getoond.
Het “POPUP-MENU” verschijnt niet wanneer u de OSD-beeldschermtekst inclusief menu, elektronische programmagids of schemalijst hebt geactiveerd of een Bluetooth headset hebt aangesloten.
Indien het keuzemenu niet getoond wordt, kunt u muzieklijst, fotolijst of filmlijst selecteren (uitsluitend
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) in het USB menu.
In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen.
1 Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.
• Uitsluitend foto (JPEG), muziek (MP3) en film (DAT, MPG, MPEG, VOB,
AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) (Uitsluitend 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65**) wordt ondersteund.
Een usb-apparaat ontkoppelen
USB memory stick
2
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
3
FOTOLIJST of MUZIEKLIJST of FILMLIJST (Alleen bij
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65**).
Selecteer het menu USB-apparaat voordat u het
usb-apparaat ontkoppelt.
1Q. MENU
Eject selecteren.
2
FOTOLIJST
MUZIEKLIJST
FILMLIJST
OK
OK
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel
G Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar.
G Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar.
G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend.
G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend.
G De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel.
G Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is. Indien een toestel
plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB opslagtoestel beschadigd raken.
G Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat het product niet goed werkt, of
niet wordt afgespeeld. Gebruik alleen een USB opslagtoestel met normale muziek- of afbeelding- of filmbestanden.
Gebruik alleen een USB opslagtoestel dat was geformatteerd as een FAT32, NTFS bestandensysteem dat werd
geleverd met het Windows besturingssyteem. In het geval dat een opslagtoestel geformatteerd werd als een ander
programma dat niet ondersteund wordt door Windows, kan het gebeuren dat het niet herkend wordt.
G Sluit de stroomvoorziening aan indien een USB opslagtoestel (meer dan 0,5 A) een externe stroomvoorziening
nodig heeft. Het toestel wordt anders niet herkend.
G Sluit een USB opslagtoestel aan met de kabel die door de fabrikant van het toestel geleverd is.
G Sommige USB opslagtoestellen worden niet ondersteund, of werken niet goed.
G Bestand centreringsmethode van USB opslagtoestel is gelijk aan Windows XP en bestandsnaam kan tot 100
engelse tekens herkennen.
G Zorg dat u back-ups maakt van belangrijke bestanden, aangezien gegevens die opgeslagen worden in een USB
geheugen, beschadigd kunnen worden. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
G Indien de USB HDD geen externe voeding heeft, kan het voorkomen dat het USB toestel niet ontdekt wordt. Zorg
dus dat u de externe voeding aansluit.
- Gebruik s.v.p. een stroomadaptor voor een externe krachtbron. Wij garanderen geen USB-kabel voor een externe
krachtbron.
G Gegevens in een USB opslagtoestel kunnen in het NTFS bestandensysteem niet verwijderd worden.
G Indien uw USB geheugentoestel meerdere partities heeft, of indien u een USB multi-card lezer gebruikt, kunt u tot
4 partities of USB geheugentoestellen gebruiken.
G De functie verwijderen wordt alleen ondersteund door het FAT32 bestandensysteem.
G Indien een USB geheugentoestel aangesloten is op een USB mult-card lezer, kan het voorkomen dat de gegevens niet gedetecteerd worden.
G Indien het USB geheugentoestel niet goed werkt, koppelt u het los en sluit u het weer aan.
G Hoe snel een USB geheugentoestel ontdekt wordt, verschilt van toestel tot toestel.
G Indien de USB is aangesloten in de stand-by modus, zal de specifieke harde schijf automatisch geladen worden
indien de tv ingeschakeld is.
G De aanbevolen capaciteit is 1 TB of minder voor een USb externe harde schijf en 32 GB of minder voor USB geheugen.
G Een toestel met een hogere aanbevolen capaciteit werkt misschien niet.
G Indien een USB externe harde schijf met een “Energiebesparende” functie niet werkt, schakelt u de harde schijf uit
en weer in zodat deze goed werkt.
G USB opslagtoestellen beneden USB 2.0 worden ook ondersteund. Maar ze werken in de filmlijst misschien niet goed.
G
96
! OPMERKING
■
G
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Om te voorkomen dat u de USB geheugenstick verliest,
gebruikt u de USB aansluiting (afzonderlijk verkocht) om
de USB geheugenstick vast te zetten op de USB aansluitinghouder van de tv. (Alleen bij plasma-tv)
USB aansluitinghouder
USB invoerpoort
USB aansluiting (afzonderlijk verkocht)
- Zet een kant van de USB aansluiting op
de USB geheugenstick en de andere kant
op de USB aansluitinghouder.
FOTOLIJST
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
U kunt fotobestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel bekijken.
Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.
Tijdens het bekijken van foto’s met de fotolijstfunctie kunt u de beeldmodus niet veranderen.
FOTO(*.JPEG) ondersteund bestand
Basis: 64 x 64 to 15360 x 8640
Progressief : 64 x 64 to 1920 x 1440
• u kunt alleen JPEG bestanden afspelen.
• Niet ondersteunde bestanden worden getoond als vooraf bepaald pictogram.
Schermonderdelen
1 MENU
U S B selecteren.
2
OK
F O T O L I J S T selecteren.
OK
2
1
2
3
4
Gaat naar bovenste niveau
bestand
Huidige pagina/Totaal aantal
pagina’s
Fotolijst
Totaal aantal gemarkeerde foto’s.
Overeenkomende knoppen op
de afstandsbediening
Pagina 2/3
Schijf 1
JMJ001
1366x768, 125KB
1
3
Map omhoog
Niets gemarkeerd
Map omhoog
KY103
09/10/2008
KY101
09/10/2008
KY104
09/10/2008
KY102
09/10/2008
KY105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Exit
Navigatie
Sub Menu
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
4
97
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Fotoselectie en PopUp menu
Fotolijst
Pagina 2/3
Schijf 1
Niets gemarkeerd
Map omhoog
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Map omhoog
Navigatie
Sub Menu
Pagina gewijzigd
Markeren
MARK
Exit
Bekijken : Toon het geselecteerde onderdeel.
G Alles markeren : Markeer alle foto’s op het
scherm.
G Alles demarkeren : Deselecteer alle gemarkeerde foto’s.
G V e r w i j d e r e n of Gemarkeerde items wissen
(uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : de
geselecteerde foto wissen.
G S l u i t e n : het popup-menu sluiten
G
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Fotolijst
Pagina 2/3
Schijf 1
Niets gemarkeerd
Map omhoog
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Bekijken
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Map omhoog
Navigatie
1
Sub Menu
1366x768, 125KB
Alles markeren
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Verwijderen
Sluiten
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
• Met de knop P
2
3
4
De gewenste foto’s selecteren.
OK
OK
Het popupmenu oproepen.
OK
Het gewenste popupmenu
selecteren.
kunt u over de fotopagina navigeren.
• Gebruik M A R K knop om een foto te markeren
of demarkeren. Indien een of meer foto’s
gemarkeerd zijn, kunt u individuele foto’s of een
diavoorstelling van de gemarkeerde foto’s bekijken. Indien er geen foto’s gemarkeerd zijn,
kunt u elke afzonderlijke foto in de map of een
diavoorstelling van alle foto’s in de map, bekijken.
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
98
Een foto bekijken
Gedetailleerde activiteiten zijn beschikbaar bij volledig scherm.
Fotolijst
Pagina 2/3
Schijf 1
Niets gemarkeerd
Map omhoog
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Map omhoog
Navigatie
Sub Menu
Pagina 2/3
Schijf 1
JMJ001
KR101
Map omhoog
Navigatie
1
2
3
09/10/2008
KR103
09/10/2008
KR104
09/10/2008
1366x768, 125KB
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Bekijken
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Alles markeren
Verwijderen
Sluiten
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
OK
OK
4
5
Sub Menu
Exit
Niets gemarkeerd
Map omhoog
1366x768, 125KB
Markeren
MARK
1/17
Diavoorst.
BGM
Verwijderen Optie
Verbergen
De aspectverhouding van een foto kan wijzigen indien
de foto getoond wordt op volledig scherm.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige
menuscherm.
• Met de knop P
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Fotolijst
Pagina gewijzigd
kunt u over de fotopagi-
na navigeren.
De gewenste foto’s selecteren.
Het popupmenu oproepen.
Bekijken selecteren.
OK
De geselecteerde foto wordt op
ware grootte weergegeven.
99
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
6
OK
De opties Diasnelheid (Diapresentatie),
B G M,
(Draaien), W i s s e n, Optie of
Verbergen selecteren.
• Gebruik
1/17
Diavoorst.
Verwijderen Optie
Verbergen
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
G
Diavoorstelling : Indien geen foto geselecteerd is worden alle foto’s
in de huidige map getoond tijdens de diavoorstelling. Indien een
paar foto’s geselecteerd zijn, worden die foto’s getoond in een
diavoorstelling.
■ Stel het tijdinterval van de diavoorstelling in bij O P T I E.
G
B G M (Achtergrondmuziek) : Naar muziek luisteren tijdens het bekijken van foto’s op volledig scherm.
■ Stel, voordat u deze functie gebruikt, de Map Muziek voor BGM
in bij Opties.
(Roteren): Roteer foto’s.
Roteert de foto 90°, 180°, 270°, 360° met de klok mee.
■Er kan niet geroteerd worden indien de breedte van een afbeelding
groter is dan de ondersteunde hoogte.
G W i s s e n (uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : Foto’s wissen.
G
■
G
G
100
BGM
knop om de vorige of volgende
foto te selecteren.
• Gebruik
knop om het menu bij volledig
scherm te selecteren en te bedienen.
Optie : Stel waarden voor Diavoorstelling Snelheid (D
Diasnelheid)
M u s i c F o l d e r ) voor BGM in.
en M u z i e k m a p (M
■ Gebruik
knop en O K knop om waarden in te stellen.
Ga dan naar OK en druk op O K om de instellingen op te
slaan.
■ U kunt de Muziekmap niet wijzigen als BGM afgespeeld wordt.
Verbergen : Verberg het menu bij volledig scherm.
■ Om het menu weer bij volledig scherm te zien, drukt u op de O K
knop.
Toets F G om BGM map te wijzigen.
Diasnelheid
Snel
Muziekmap
Muziek
OK
Annuleren
MUZIEKLIJST
U kunt muziekbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen.
Gekochte muziekbestanden (*.MP3) kunnen auteursrechterlijke beperkingen bevatten.
Het afspelen van deze bestanden wordt misschien niet ondersteund door dit model.
Muziekbestand op uw USB toestel kan met dit toestel afgespeeld worden.
Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.
MUZIEK(*.MP3) ondersteund bestand
Bit rate 32 to 320kbps
• Bemonsteringsfrequentie MPEG1 laag 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Bemonsteringsfrequentie MPEG2 laag 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Bemonsteringsfrequentie MPEG2.5 laag 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Schermonderdelen
1 MENU
2
U S B selecteren.
OK
M u z i e k l i j s t selecteren.
OK
3
1
2
Voorbeeld: Indien er een
albumhoes voor het bestand
(Album Art Image) bestaat,
wordt deze hoes getoond.
Gaat naar bovenste niveau
bestand
3
Huidige pagina/Totaal aantal
pagina’s
4
Totaal aantal gemarkeerde
muziekbestanden
5
Overeenkomende knoppen op
de afstandsbediening
Muzieklijst
1
4
Pagina 2/3
Muziek
S003
Niets gemarkeerd
Titel
Duur
Map omhoog
S001
S002
00:00/01:34
2
Map omhoog
Navigatie
Sub Menu
S003
01:34
S004
03:23
S005
04:28
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
5
101
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Muziekselectie en PopUp menu
Zoals afgebeeld zijn er tot 6 muziektitels per pagina.
Muzieklijst
Muziek
S003
Niets gemarkeerd
Duur
Titel
Map omhoog
S001
S002
00:00/01:34
Map omhoog
Navigatie
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
3
4
04:28
Pagina gewijzigd
MARK
Titel
Exit
4395KB
1Kbps
Afspelen
S001
Afspelen met foto
S002
Alles markeren
S003
Verwijderen
Sluiten
S004
Sub Menu
Markeren
Niets gemarkeerd
Map omhoog
Map omhoog
2
03:23
Pagina 2/3
00:00/01:34
1
01:34
S005
Muziek
S003
Navigatie
S003
S004
Sub Menu
Muzieklijst
04:28
S005
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
De gewenste muziek selecteren.
OK
OK
Het popupmenu oproepen.
OK
A f s p e l e n (tijdens stop): Speel de geselecteerde muziek af.
Zodra het afspelen van een muziekstuk klaar is,
zal het volgende geselecteerde muziekstuk
afgespeeld worden. Indien er geen geselecteerde muziek is, zal de volgende in de
huidige map afgespeeld worden. Als u naar een
andere map gaat, drukt u op de O K knop, dan
zal het momenteel afgespeelde muziek stoppen.
G G e m a r k r d a f s p l n : Speel de geselecteerde
muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal
de volgende geselecteerde afgespeeld worden.
G S t o p a f s p e l e n (tijdens afspelen): Stop de
afgespeelde muziek.
G A f s p l n m e t f o t o : Start het afspelen van de
geselecteerde muziek en ga naar de Fotolijst.
G A l l e s m a r k e r . : Markeer alle muziek in de map.
G A l l e s d e m a r k e r . : Deselecteer alle gemarkeerde muziek.
G V e r w i j d e r e n of Gemarkeerde items wissen
(uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : De
geselecteerde muziek wissen.
G S l u i t e n : het popup-menu sluiten.
G
Pagina 2/3
• Gebruik de P
toets om omhoog/omlaag
te navigeren in de muziekpagina.
• Gebruik M A R K knop om muziek te markeren of
demarkeren. Indien een of meer muziekbestanden
gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde muziekbestanden in volgorde afgespeeld worden.
Bijvoorbeeld, als u alleen naar een muziekbestand
herhaaldelijk wilt luisteren, markeert u alleen dat
bestand en start u het afspelen. Indien er geen
muziek gemarkeerd is, zal alle muziek in de map in
volgorde afgespeeld worden.
Het gewenste popupmenu
selecteren.
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
102
■
Als u niet op een knop drukt tijdens het afspelen, zal het
afspeel informatievak (zoals hieronder afgebeeld) als
schermbeveiliging “zweven”.
■
Schermbeveiliging?
De schermbeveiliging is om pixelschade veroorzaakt door
een vast beeld op het scherm gedurende langere tijd, te
voorkomen.
! OPMERKINGEN
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Indien een muziekbestand afgespeeld wordt, zal er
getoond worden achter de titel.
G Een beschadigd of gecorrumpteerd muziekbestand wordt niet afgespeeld, en 00:00 wordt getoond.
G Een muziekdownload van een betaalservice met auteursrechtbescherming wordt niet gestart, maar er
wordt onjuiste informatie getoond in de afspeeltijd.
G De schermbeveiliging wordt gestopt als u op de knoppen OK, A drukt.
G De AFSPELEN ( G) , P a u z e ( I I ) , A, GG, FF knoppen op de afstandsbediening zijn eveneens in deze
modus beschikbaar.
G U kunt de GG knop gebruik om de volgende muziek te selecteren en de FF knop om de vorige muziek
te selecteren.
G
103
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
FILMLIJST(Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
U kunt filmbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen.
De filmlijst wordt geactiveerd zodra USB gedetecteerd wordt. Dit wordt gebruikt bij het afspelen van filmbestanden op tv.
Toont de films in de USB map en ondersteunt afspelen.
Afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden.
De filmlijst toont mapinformatie en de filmbestanden.
Het On Screen Weergave van uw tv kan verschillen.
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
FILM (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) ondersteund bestand
Videoformaat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audioformaat: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Bit rate : binnen 32 kbps to 320 kbps(MP3)
Ondertitelingsformaat: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
• Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken misschien niet correct.
• Sommige speciale tekens worden niet ondersteund in de ondertiteling.
• HTML tags worden niet ondersteund in ondertiteling.
• Ondertiteling in talen anders dan de ondersteunde talen is niet beschikbaar.
• Tijdinformatie in een extern subtitelbestand moet in oplopende volgorde worden gerangschikt om te worden gespeeld.
• Het scherm kan tijdelijk onderbroken worden (beeld stopt, sneller afspelen, etc.) indien de audiotaal gewijzigd wordt.
• Het kan voorkomen dat een beschadigd filmbestand niet correct afgespeeld wordt, of sommige functies van de
speler zijn misschien niet beschikbaar.
• Filmbestanden die met bepaalde codeerders gemaakt zijn, worden misschien niet correct afgespeeld.
• Indien de video- en audiostructuur van het opgenomen bestand niet gekruist is, wordt er geen video of
audio uitgevoerd.
• HD video’s met een maximum van 1920x1080@25/30P of 1280x720@50/60P worden ondersteund, afhankelijk van de lijst.
• Video’s met resoluties die hoger zijn dan 1920X1080@25/30P of 1280x720@50/60P werken misschien niet,
afhankelijk van de lijst.
• Filmbestanden van een ander type dan de aangegeven types en formaten werken misschien niet goed.
• De max. bitrate van een afspeelbaar filmbestand is 20 Mbps.
• We garanderen het soepel afspelen van profielen die gecodeerd zijn met niveau 4.1 of hoger in H.264/AVC niet.
• DTS Audio codec wordt niet ondersteund.
• Het afspelen van een filmbestand dat groter is dan 30GB wordt niet ondersteund.
• Een DivX document en zijn ondertiteldocument moeten in dezelfde folder worden geplaatst.
• Een video bestandsnaam en de naam van het ondertitelingsbestand moeten identiek zijn, anders wordt het niet getoond.
• Een video afspelen via een USB aansluiting die hoge snelheid niet ondersteunt, werkt misschien niet goed.
• Bestanden die zijn gecodeerd als GMC (Global Motion Compensation) kunnen niet worden afgespeeld.
• Wanneer u films met behulp van de Movie List (Filmlijst)-functie bekijkt, kunt u de beelden met de toetsen
“Energy Saving” (Energiebesparing) en “AV Modus” (Audio-videomodus) op de afstandsbediening aanpassen. De functie “User setup” (Setup door gebruiker) voor de verschillende beeldmodi werkt niet.
Bestand
Extensienaam
mpg, mpeg, vob
Video Decoder
Audio Codec
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dolby Digital,HEAAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Max resolutie
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
104
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
1920x1080@30p
Schermonderdelen
1 MENU
2
U S B selecteren.
OK
Selecteer F i l m l i j s t .
OK
2
1
2
3
4
Gaat naar bovenste niveau
bestand
Huidige pagina/Totaal aantal
pagina’s
Totaal aantal gemarkeerde
filmtitels.
Overeenkomende knoppen op
de afstandsbediening
Filmlijst
Pagina 2/3
movie
M003
Niets gemarkeerd
Titel
Duur
Map omhoog
M001
M002
M003
640x480, 720KB
M004
Map omhoog
Navigatie
Sub Menu
4
M005
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
1
3
105
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Filmselectie en Keuzemenu
Filmlijst
Pagina 2/3
movie
M003
Niets gemarkeerd
Duur
Titel
Map omhoog
M001
M002
M003
1:340, 120KB
M004
M005
Map omhoog
Navigatie
Sub Menu
Filmlijst
Pagina gewijzigd
Pagina 2/3
movie
M003
MARK
1366x768, 125KB
Afspelen
Alles markeren
M003
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
1:340, 120KB
Map omhoog
2
Verwijderen
M004
Sub Menu
Sluiten
M005
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
Selecteer de gewenste filmtitels.
OK
3
OK
4
Het popupmenu oproepen.
OK
A f s p e l e n : Afspelen van de geselecteerde
filmtitels. DivX afspelen wordt uitgevoerd tijdens de schermwijzigingen.
G A l l e s m a r k e r e n : Markeer alle filmtitels in de
map.
G A l l e s d e m a r k e r e n : Maak de selectie van
alle gemarkeerde filmtitels ongedaan.
G V e r w i j d e r e n of Gemarkeerde items wissen
(uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : Het
geselecteerde filmonderdeel wissen
G S l u i t e n : Sluit het keuzemenu.
G
Duur
Titel
Map omhoog
M002
1
Exit
Niets gemarkeerd
M001
Navigatie
Markeren
• Gebruik de P
toets om te navigeren in
de filmpagina.
• Gebruik de M A R K toets om films te markeren
of de markering ongedaan te maken. Indien een
of meer filmbestanden gemarkeerd zijn, zullen
de gemarkeerde filmbestanden in volgorde
afgespeeld worden.
Het gewenste popupmenu selecteren.
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
! OPMERKINGEN
G
106
Indien bestanden niet ondersteund worden, wordt er een bericht betreffende niet ondersteunde
bestanden getoond.
Met behulp van de Filmlijst functie, afspelen
Beeldgrootte
F
Volledig scherm
G
1
Taal voor audio
Taal voor ondertiteling
Latin 1
. Sync
0
. Positie
0
Sluiten
B e e l d g r o o t t e : Selecteer tijdens het afspelen van de film uw gewenste beeldformaat.
G T a a l v o o r a u d i o & T a a l v o o r o n d e r t i t e li n g : Wijzigt de taalgroep van de audio/ondertiteling tijdens het afspelen van films.
G S y n c : Past de synchronisatietijd van de ondertiteling aan van -10 sec to +10 sec, met stappen
van 0,5 sec tijdens het afspelen van films.
G P o s i t i e : Wijzigt de positie van de ondertiteling
omhoog of omlaag tijdens het afspelen van films.
G
Optie
Ondertiteltaal
Ondersteunde Taal
Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Fins,
Nederlands, Portugees, Deens, Roemeens, Noors,
Albanees, Gaelic, Welsh, Iers, Catalaans, Valenciaans
Latijn2
Bosnisch, Pools, Kroatisch, Tsjechisch,
Slowaaks, Sloveens, Servisch, Hongaars
Latijn4
Ests, Lets, Litouws
Cyrillisch
Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Oekraïnisch, Kazachs
Grieks
Grieks
Turks
Turks
De afstandsbediening gebruiken
FF
/ GG
II
Alleen bestanden die zijn opgeslagen in de ASCII
CODE worden ondersteund voor de externe
ondertiteling van de film.
G Alleen 500 letters en 500 nummers worden
voor elke regel van de ondertiteling ondersteund.
G Alleen 10.000 syn bloks kunnen in het ondertitelingsbestand ondersteund worden.
G
Tijdens het afspelen
drukt u herhaaldelijk op de R E W( FF) toets om te versnellen FF(x2) -> FFF(x4) ->
FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32).
drukt u herhaaldelijk op de F F( GG) toets om te versnellen GG(x2)-> GGG(x4) ->
GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
■ Druk herhaaldelijk op deze toetsen om de snelheid voor snel vooruit/achteruit te
vergroten.
Tijdens het afspelen drukt u op de P a u z e ( I I ) toets.
Het stilstaande beeld wordt getoond.
■ Indien er gedurende 10 minuten na de pause geen toetsen ingedrukt worden op de
afstandsbediening, keert de tv terug naar de afspeelstatus.
■ Voor slow motion drukt u op de P a u z e ( I I ) toets en vervolgens op de F F (GG) toets.
■
■
P L A Y ( G)
! OPMERKINGEN
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Latijn1
Met behulp van de
of
scherm bekeken worden.
toets tijdens het afspelen kan de positie op het
Druk op de P L A Y ( G) toets om terug te keren naar normaal afspelen.
Druk herhaaldelijk op de toets E N E R G Y S A V I N G om de helderheid van uw scherm
te verhogen (zie p. 116).
AV MODE
Druk herhaaldelijk op de A V M O D E toets om de gewenste bron te selecteren (zie p. 86).
107
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
DIVX REGISTRATIECODE (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
Bevestig het DivX registratiecodenummer van de tv. Met behulp van het registratienummer kunt u films huren of
kopen op www.divx.com/vod.
Met een DivX registratiecode van een andere tv is het afspelen van gehuurde of gekcohte DivX bestanden niet
toegestaan. (Alleen DivX bestanden met dezelfde registratiecode als de gekochte tv kunnen afgespeeld worden.)
USB
Verpl.
USB
OK
Fotolijst
Fotolijst
Muzieklijst
Muzieklijst
Filmlijst
Filmlijst
DivX-reg.code
DivX-reg.code
DivX-reg.code
DivX-reg.code
Deactiveren
Deactiveren
Verpl.
OK
i DivX(R) Video On Demand
Uw registratiecode is: xxxxxxxxxx
Ga voor meer informatie naar
www.divx.com/vod
Sluiten
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
1 MENU
2
OK
Selecteer U S B.
Selecteer D i v X - r e g . c o d e .
3
OK
Toont D i v X - r e g . c o d e.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
OVER DIVX VIDEO: DivX®I is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX,Inc.
Dit is een officieel DivX bevoegd toestel dat DivX video afspeelt.
Bezoek www.divx.com voor meer informatie en softwaregereedschap om uw bestanden
om te zetten in DivX video.
OVER DIVX VIDEO-TEGEN-BETALING: Dit DivX Certified® toestel moet geregistreerd
zijn om de inhoud van DivX Video-on-Demand (VOD) af te spelen.
Om de registratiecode te maken plaatst u de DivX VOD sectie in de setup-modus van
het toestel.
Ga met deze code naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien en lees daar
meer over DivX VOD.
“DivX bevoegd om DivX video tot HD 1080p af te spelen, inclusief premie-inhoud”
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
! OPMERKINGEN
Filmbestanden worden als volgt ondersteund
Resolutie: Beneden 1920x1080 BxH pixels
Framesnelheid: Beneden 30 frames/sec (1920x1080), beneden 60 frames/sec (beneden 1280x720)
G Video Codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
G
108
DEACTIVATIE(Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
42PQ65**, 50PS65**)
Het doel van deactivering is het toestaan van deactivering van toestellen voor gebruikers die alle beschikbare
toestellen geactiveerd hebben via de webserver en waarvan het activeren van meer toestellen geblokkeerd is. DivX
VOD zorgt dat de klant toestemming heeft tot het activeren van maximaal 6 toestellen in één account, maar om
een van die toestellen te vervangen of te deactiveren, moet de klant contact opnemen met de DivX
Ondersteuning en een verzoek indienen voor verwijdering. Met deze extra functie kunnen klanten het toestel zelf
deactiveren en derhalve hun DivX VOD toestellen beter beheren.
USB
Verpl.
OK
USB
Fotolijst
Fotolijst
Muzieklijst
Muzieklijst
Filmlijst
Filmlijst
DivX-reg.code
DivX-reg.code
Deactiveren
Deactiveren
Verpl.
i
OK
DivX(R) Video On Demand
Wilt u het apparaat deactiveren?
1 MENU
2
Selecteer D e a c t i v e r e n.
OK
J a selecteren.
4
OK
Sluiten
Selecteer U S B.
OK
3
Nee
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Ja
i DivX(R) Video On Demand
Het apparaat is gedeactiveerd
Uw deactivatie code is: xxxxxxxx
Ga voor meer informatie naar
www.divx.com/vod
Scherm D e a c t i v e r e n.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
109
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)
(IN DIGITALE MODUS)
Het systeem bevat een elektronische programmagids (EPG) waarmee u door alle mogelijke weergaveopties kunt
navigeren.
De EPG bevat informatie als programmavermeldingen en begin- en eindtijden voor alle beschikbare services.
Bovendien is gedetailleerde informatie over het programma vaak beschikbaar in de EPG. (Het aantal programmagegevens en de beschikbaarheid hiervan zijn afhankelijk van de betreffende omroep.)
Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-gegevens worden uitgezonden door omroepen.
In de EPG worden de programmagegevens van de komende acht dagen weergegeven.
Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
DTV
Weergegeven bij een teletekstprogramma.
Weergegeven bij een DTV-programma.
Weergegeven bij een ondertitelingsprogramma.
Weergegeven bij een radioprogramma.
Weergegeven bij een gescrambeld programma.
Weergegeven bij een MHEG-programma.
Weergegeven bij een Dolby-programma.
Getoond bij een AAC programma
Getoond bij een Dolby Digitale PLUS programma.
Beeldverhouding van het uitgezonden
programma.
Beeldverhouding van het uitgezonden
programma.
576i/p, 720p, 1080i/p : Resolutie van het uitgezonden programma
EPG in-/uitschakelen
1GUIDE
EPG (Elektronische programmagids) in- of uitschakelen.
1
of
P
Het gewenste programma selecteren.
2
EPG zal verdwijnen na het verplaatsen
naar een geselecteerd programma.
OK
Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)
U kunt een programma dat uitgezonden en een gepland programma daarna bekijken.
ROOD EPG-modus wijzigen.
Programmagids
1 YLE TV1
DTV
GEEL
Instellingsmodus voor invoeren van
timeropname/herinnering.
DTV
DTV
DTV
DTV
BLAUW
Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
ALLE
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
8 YLE24
DTV
DTV
EPG zal verdwijnen na het verplaatsen naar
een geselecteerd programma.
Het programma NOW (Nu) of VOLGENDE selecteren.
Het uitgezonden programma selecteren.
P
Pagina omhoog/omlaag.
Mode
GUIDE
TV/RAD
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
E
FAV Favoriet
OK
VOLGENDE
That ’70s show
2 YLE TV2
DTV
110
NU
1 YLE TV1
5 YLE FST
6 CNN
6 Apr. 2007 15:09
E
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)
Een programma selecteren
INFO
i Informatie
PR. Wijzigen
Schema
of
TV/RAD RADIO
Schemalijst
EPG uitschakelen.
Tv- of radioprogramma selecteren.
Detailgegevens in- of uitschakelen.
Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen
Programmagids
1 YLE TV1
DTV
ALLE
DTV
Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
GROEN
DTV
DTV
5 YLE FST
6 CNN
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
8 YLE24
DTV
DTV
Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
EPG zal verdwijnen na het verplaatsen
naar een geselecteerd programma.
INFO
i Informatie
PR. Wijzigen
Datum
Modus
Schema
TV/RAD RADIO
Schemalijst
Pagina omhoog/omlaag.
P
OK
...
E
FAVDTV Favoriet
BLAUW
15:00
Kungskonsumente
Geen info
Geen info
TV2: Farmen Geen info
Geen info
Geen info
Geen info
...
... ...
Tänään otsikoissa
4 TV..
DTV
DTV
DTV
Instellingsmodus voor invoeren van
timeropname/herinnering
14:00
2 YLE TV2
DTV
DTV
GEEL
6 Apr. (Fri.)
1 YLE TV1
DTV
6 Apr. 2007 15:09
E
EPG-modus wijzigen.
ROOD
GUIDE
EPG uitschakelen.
of
Selecteer Programma.
TV/RAD
Tv- of radioprogramma selecteren.
Het uitgezonden programma selecteren.
Detailgegevens in- of uitschakelen.
Programmagids
OK
Naar de geselecteerde datum gaan.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
GUIDE
of
ALLE
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
14:00
15:00
E
DTV
DTV
DTV
Een datum selecteren.
1 YLE TV1
E
DTV
E
DTV
E
GROEN Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
Kungskonsumente
Geen info
Geen info
TV2: Farmen Geen info
Geen info
Geen info
Geen info
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)
Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum
Datum wijzigen
Datum sluiten
EPG uitschakelen.
111
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)
Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving
DTV
Informatie
Tekst omhoog/omlaag.
DTV
6 Apr. 2007 15:09
DTV
GEEL
Instellingsmodus voor invoeren van
timeropname/herinnering
6 Apr. 2007
Detailgegevens in- of uitschakelen.
of
E
GUIDE
EPG uitschakelen.
INFO
i Info sluiten
Schema
Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering
Instellen van een start- of eindtijd voor het opnemen, en het instellen van alleen een herinnering voor een starttijd,
met de eindtijd leeg.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u opnameapparatuur met pin8-opnamesignalen aansluit op de
DTV-OUT(AV2)-connector via een scartkabel.
Wijzig naar Gids of Planning Modus.
Selecteer de opnamedatum.
Datum
Eindtijd
Programma
15:09
17 : 30
That ’70s sh
6 Mar.
E
vorige
OK
Datum, Start/Eind tijd of Programma selecteren.
OK
Timeropname/herinnering opslaan.
Knopfuncties in de modus Programmeringslijst
Indien u een geplande lijst heeft gemaakt, wordt een gepland programma getoond op een geplande tijd, zelfs als
u op dat moment naar een ander programma kijkt.
Alleen de toetsen Omhoog/Omlaag/Ok/Return zullen werken indien het keuzevenster geopend is.
Schemalijst
Pagina 1/1
ROOD Nieuwe Manuele Opname Instelmodus
toevoegen.
Begindatum
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Begintijd
Titel
6 May
16:00
Friend1
6 May
18:00
Friend2
GUIDE
Alles verwijderen
Herinneren
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
Naar de modus Guide (Gids) gaan.
D
E
EPG uitschakelen.
Uw gewenste optie (aanpassen/verwijderen/alles verwijderen) selecteren.
Sluiten
Wijzigen/Verwijderen
Verpl.
Nieuwe timeropname
OK
Friend2
16:00
Wijzigen
Verwijderen
GROEN Nieuwe Timer Controle Instelmodus toevoegen.
BLAUW of
112
Begintijd
E
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)
Opnemen of Resterend selecteren.
Functie-instelling.
P
Pagina gewijzigd
Nieuwe timerinstelling
Exit
Programmagids
Programmeringslijst selecteren.
P
Pagina omhoog/omlaag.
BEELDINSTELLING
PICTURE SIZE (BEELDVERHOUDING) CONTROL
U kunt het scherm in verschillende beeldformaten bekijken: 16:9, Scannen,
Origineel, Volledige breedte, 4:3, 14:9, Zoom en Bioscoopzoom.
Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven, kan dit
beeld ingebrand worden op het scherm.
U kunt de vergrotingsfactor aanpassen met de knop
.
Deze functie werkt bij het volgende signaal.
1Q. MENU
B e e l d v e r h o u d i n g selecteren.
2
• U kunt de beeldverhouding ook in het BEELD-
menu instellen.
• Voor de zoominstelling selecteert u 1 4 : 9,
Het gewenste beeldformaat selecteren.
• Origineel
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt,
wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.
Origineel
• Scannen
De volgende keuze heeft tot gevolg dat u het
beeld in de beste kwaliteit ziet zonder dat het
originele beeld in hoge resolutie vermindert.
Let op: Als het originele beeld ruis bevat, ziet
u ruis aan de beeldranden.
BEELDINSTELLING
• 16:9
Na selectie wordt het beeld horizontaal in een
lineaire verhouding aangepast zodat het
volledige scherm wordt gevuld (handig bij het
bekijken van dvd's in de indeling 4:3).
Z o o m en B i o s c o o p z o o m in het menu voor
de beeldverhouding. Nadat u de waarden voor
zoomen hebt ingesteld gaat het beeldscherm
terug naar Q.Menu.
• Volledige breedte
Indien de tv een breedbeeld signaal ontvangt, zult u het
beeld horizontaal of verticaal moeten aanpassen, in een
lineaire positie zodat het gehele scherm gevuld is.
Volledige breedte
Scannen
113
BEELDINSTELLING
• 4:3
Na selectie wordt een beeld weergegeven met
een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3,
waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde
een grijze balk wordt weergegeven.
• Zoom
Na selectie wordt het beeld zonder wijziging
weergegeven, terwijl het volledige scherm wordt
gevuld. Het bovenste en onderste gedeelte van
het beeld worden echter afgesneden.
• 14:9
U kan films (het beeldformaat 14:9) of
gewone TV-programma’s bekijken via de
modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als
een 4:3-beeld dat is vergroot naar
boven/onder links/rechts.
• Bioscoopzoom
Bioscoopzoom kiezen indien u het beeld in de
juiste proporties wilt vergroten.
Opmerking: Bij het vergroten of verkleinen van
het beeld kan het voorkomen dat het beeld
vervormd wordt.
BEELDINSTELLING
F of G toets: Aanpassen van de vergrootte
proportie van Bioscoopzoom. Het aanpasbaar
bereik is 1 to 16.
E of D toets: Het scherm verplaatsen
! OPMERKINGEN
G
G
G
G
G
114
U kunt alleen 4:3, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in Component modus selecteren.
U kunt alleen 4:3, Origineel, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in HDMI modus selecteren.
U kunt 4:3, 16:9 (breed) alleen in de RGB-PC, HMDI-PC modus selecteren.
In de modus DTV/HDMI/Component (meer dan 720 p) is Scannen beschikbaar.
In de modus Analoog/AV is Full Wide (volledig breed) beschikbaar.
BEELD WIZARD
Deze functie stelt u in staat om de beeldkwaliteit van het originele beeld aan te passen.
Gebruik dit voor het ijken van de schermkwaliteit door het aanpassen van het zwart/wit niveau, etc.
Algemene gebruikers kunnen de beeldkwaliteit ijken door eenvoudig elke fase te doorlopen.
Indien u het beeld aanpast naar Laag, Aanbevolen of Hoog, kunt u het gewijzigde resultaat als voorbeeld bekijken.
In RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC modus worden de gewijzigde Kleur, Tint en H/V Scherpte waarden niet toegepast.
Picture Wizard
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
OK
Met Picture Wizard kunt u de beeldkwaliteit van de oorspronkelijke afbeelding aanpassen.
: 16:9
Picture Wizard
Stroombesparing
Beeldmodus
: Uit
: Standaard
• Backlight
70
• Contrast
90
• Helderheid 50
• Scherpte
70
Vorige
E
B E E L D selecteren.
2
OK
3
OK
OK
Selecteer P i c t u r e W i z a r d.
• Indien u de instelling stopt voor de definitieve fase,
zullen de wijzigingen niet toegepast worden.
• De aanpassingswaarde wordt opgeslagen in
Expert1.
• Zodra de Beeld Wizard de beeldkwaliteit instelt,
wordt de energiebesparing gewijzigd naar Uit.
(alleen LCD TV/LED LCD TV)
BEELDINSTELLING
1 MENU
Volgende
Aanpassen van Z w a r t n i v e a u , W i t n i v e a u , K l e u r , T i n t , H - s c h e r p t e ,
V - s c h e r p t e , K l e u r t e m p e r a t u u r (alleen 42/47LH90**), D y n a m i s c h
C o n t r a s t(alleen42/47LH90**), K l e u r d i e p t e(alleen 42/47LH90**),
B a c k l i g h t (alleen LCD TV/LED LCD TV).
4
OK
Selecteer de invoerbron om alle instellingen op toe te passen.
5
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
115
BEELDINSTELLING
STROOMBESPARING
Dit vermindert het stroomverbruik van de tv.
U kunt de helderheid van uw scherm aanpassen door het energiebesparende niveau aan te passen of door de
beeldmodus in te stellen.
Bij het aanpassen van de Energiebesparing in MHEG modus, blijft de Energiebesparing zelfs na het sluiten van
MHEG.
Door ‘Scherm uit’ te selecteren, terwijl u afgestemd heeft op een radiostationkanaal, zal het stroomverbruik verminderen. (alleen LCD TV/LED LCD TV)
Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
Alleen bij plasma-tv
BEELD
OK
: 16:9
Picture Wizard
Stroombesparing:Intelligente
Intelligentesensor
sensor
Stroombesparing:
Intelligente sensor
Beeldmodus
: Levendig
F
Laag
G
Uit
• Backlight Minimaal
70
• Contrast Medium
90
• Contrast
• HelderheidMaximaal
50
uit
• Scherpte Scherm
70
• Scherpte
70 Maximaal
• Kleur
70
100Minimaal
• Helderheid 50 Medium
E
1 MENU
OK
: 16:9
Picture Wizard
:Uit
Uit
:Automatisch
Uit
: Standaard Uit
Stroombesparing
Stroombesparing
Beeldmodus
Verpl.
Beeldverhouding
E
1 MENU
B E E L D selecteren.
BEELDINSTELLING
2
B E E L D selecteren.
2
OK
3
OK
Selecteer
OK
S t r o o m b e s p a r i n g.
A u t o m a t i s c h(behalve
19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***), U i t ,
Minimaal , Medium, Maximaal
of S c h e r m u i t selecteren.
3
OK
Selecteer
S t r o o m b e s p a r i n g.
Intelligente sensor, Uit,
M i n i m a a l , M e d i u m of
M a x i m a a l selecteren.
• Intelligente sensor
Selecteert u L a a g , M i d d e n of H o o g .
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
116
• Na het selecteren van Scherm uit, wordt de tv na 3 seconden uitgeschakeld.
• Indien u ‘SS t r o o m b e s p a r i n g - A u t o aanpast (behalve voor 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***), M i n i m a a l ,
M e d i u m , M a x i m a a l”, zal de achtergrondlicht functie niet werken (alleen LCD TV/LED LCD TV).
• U kunt deze functie aanpassen door de toets E n e r g y S a v i n g op de afstandsbediening te selecteren.
• Bij het selecteren van Auto, wordt Achtergrondlicht automatisch aangepast via intelligente sensor volgens de omgeving, indien de intelligente sensor in de tv geplaatst is.
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
Beeldmodus: fabrieksinstelling
Levendig
Standaard
Natuurlijk
Bioscoop
Sport
Game
Versterken van het contrast, de helderheid, de kleur en de scherpte voor levendig beeld.
De meest algemene schermweergave status.
De meest natuurlijke schermweergave status.
Optimaliseert video voor het kijken naar films.
Optimaliseert video voor het kijken naar sportevenementen.
Optimaliseert video voor het spelen van spellen.
Alleen bij plasma-tv
Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
OK
: 16:9
Picture Wizard
Levendig
Levendig
Stroombesparing: Intelligente
sensor
Standaard
Intelligente sensor
: Uit
Levendig
Stroombesparing
Verpl.
Beeldverhouding
: 16:9
Picture Wizard
Beeldmodus
Beeldmodus
BEELD
OK
Beeldmodus
Beeldmodus
: :Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
• BacklightNatuurlijk
80
• ContrastBioscoop
90
• Helderheid
50
Sport
• ScherpteGame
60
E
: :Levendig
Levendig
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bioscoop
• Contrast
100
Sport
• Helderheid 50
Game
• Scherpte
70
Expert1
• Kleur
70
Expert2
E
Levendig
Levendig
Standaard
Bioscoop
Sport
Game
Expert1
Expert2
Expert1
Expert2
MENU
2
OK
3
OK
B E E L D selecteren.
B e e l d m o d u s selecteren.
I n t e l l i g e n t e s e n s o r(behalve
19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***),
L e v e n d i g, S t a n d a a r d, N a t u u r l i j k,
B i o s c o o p, S p o r t of G a m e selecteren.
1 MENU
2
OK
3
OK
( behalve
50/60PS80**)
B E E L D selecteren.
B e e l d m o d u s selecteren.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
L e v e n d i g, S t a n d a a r d,
B i o s c o o p ( o r B i o s c o o p ), S p o r t
of G a m e selecteren.
BEELDINSTELLING
1
( Alleen bij
50/60PS80**)
• Met BEELDMODUS stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in
het menu BEELDMODUS op basis van de programmacategorie.
• Als de functie Intelligent oog ingeschakeld is, wordt het meest geschikte beeld automatisch volgens de omgevingscondities ingesteld. (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
• U kunt de beeldmodus ook in het Q-Menu instellen.
• Intelligent oog : Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving. (behalve 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
•
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
B i o s c o o p (Alleen bij 50/60PS80**) : Dit is bioscoop kwaliteit modus voor de ervaring van het bekijken van een film thuis. De gebruiker kan genieten van het hoogste niveau wat betreft beeldkwaliteit bij iedere
film, zonder afzonderlijke aanpassingen te hoeven maken. Bioscoop levert de beste schermkwaliteit indien
het donker is.
B i o s c o o p wijzigt de beeldverhouding naar Just scan.
Na het selecteren van
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
•
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
B i o s c o o p (Thomlinson Holman Experiment) is de audio en video certificaat standaard van THX
opgesteld door George Lucas, regisseur van de film Star Wars, en door Thomlinson.
Dit is het te certificeren product in THX schermgebied en garandeert schermkwaliteit die beter is dan de
weergave standaard specificatie in zowel hardware als software.
117
BEELDINSTELLING
BEELD HANDMATIG INSTELLEN
Beeldmodus: de optie gebruiker
A c h t e r g r o n d v e r l i c h t i n g (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV)
Om de helderheid van het beeld in te stellen moet u de helderheid van het lcd-scherm regelen.
Aanpassen van het achtergrondlicht bij het instellen van de helderheid van de set wordt aanbevolen.
Contrast
Pas het signaalniveau aan tussen zwart en wit in het beeld. U kunt contrast gebruiken indien het heldere deel van het
beeld verzadigd is.
Helderheid
Pas het basisniveau van het signaal in het beeld aan.
Scherpte
Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen tussen de lichte en donkere gebieden van het beeld. Hoe
lager het niveau, hoe zachter het beeld.
Kleur
Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.
Tint
Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.
Deze functie kan is de modus “II n t e l l i g e n t e s e n s o r(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***).” niet beschikbaar.
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
BEELD
OK
: 16:9
Beeldverhouding
Picture Wizard
: Uit
Beeldmodus
Beeldmodus
BEELDINSTELLING
70
• Contrast
90
• Helderheid 50
• Scherpte
70
E
1 MENU
B E E L D selecteren.
2
OK
3
OK
4
B e e l d m o d u s selecteren.
L e v e n d i g, S t a n d a a r d, N a t u u r l i j k,
B i o s c o o p( of
B i o s c o o p),
S p o r t of G a m e selecteren.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Standaard
Standaard
: Uit
Natuurlijk
: :Standaard
Standaard
Bioscoop
• Backlight
80
Sport
• Contrast
90
Game
• Helderheid 50
Expert1
• Scherpte
60
E
Expert2
Stroombesparing
Standaard
: :Standaard
• Backlight
OK
Intelligente sensor
Levendig
Picture Wizard
Stroombesparing
Beeldmodus
Beeldmodus
Verpl.
: 16:9
• Voordelen van het gebruik van
Achtergrondlicht (alleen LCD TV/LED
LCD TV)
- Het stroomverbruik wordt tot 60% verminderd.
- De zwart helderheid wordt verminderd. (Aangezien
zwart een grotere diepte heeft, kunt u genieten van
een betere kwaliteitsdefinitie.)
- U kunt de helderheid aanpassen terwijl u de originele signaalresolutie behoudt.
OK
B a c k l i g h t (alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), C o n t r a s t,
H e l d e r h e i d, S c h e r p t e, K l e u r of T i n t selecteren.
OK
Breng de gewenste instellingen aan. • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
5
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
G
G
118
U kunt kleur, scherpte en tint in de modus RGB-PC/HDMI-PC niet aanpassen aan de niveaus van uw voor keur.
Indien Expert _ geselecteerd is, kunt u Backlight (alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), Contrast, Helderheid, H
Scherpte, V Scherpte, Kleur of Tint selecteren.
BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE
U kunt het scherm ijken voor elke beeldmodus of de videowaarde instellen volgens het speciale videoscherm.
U kunt de videowaarde anders instellen voor elke invoer.
Om het scherm terug te zetten naar de fabrieksinstellingen na het aanpassen van elke videomodus, voert u de “Reset
beeldinstellingen” functie uit voor elke Beeldmodus..
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
Kleurtemperatuur
F
Medium
Verpl.
OK
E
• Contrast
90
• Helderheid
50
• Scherpte
70
Dynamisch Contrast
• Contrast
90 Medium
Dynamische
Kleuren 50
Laag
• Helderheid
Ruisonderdrukking
Medium
• Scherpte
60
R
G
• Kleur
60
Gamma
• Kleur
• Tint
0
R
R
G
Geavanceerdebesturing
besturing
••Geavanceerde
• Reset beeldinstellingen
Scherm
Scherm
G
G
60 Medium
R
G
• Tintniveau
0Automatisch
Zwart
•
Geavanceerde
besturing
•
Geavanceerde
besturing
Eye Care
Uit
• Reset beeldinstellingen
Echte bioscoop
Aan
TruMotion
E 100Hz
Laag
Kleurtemperatuur
Laag
Ruisonderdrukking
Medium
Gamma
Medium
Zwart niveau
Automatisch
Filmmodus
Aan
E
Sluiten
Sluiten
Alleen bij plasma-tv
B E E L D selecteren.
2
OK
3
OK
4
G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren.
BEELDINSTELLING
1 MENU
G
Medium
Dynamische Kleuren
E
Alleen bij lcd-tv
/LED LCD TV
Medium
F
Dynamisch Contrast
Selecteer uw gewenste bron. :
K l e u r t e m p e r a t u u r, D y n a m i s c h C o n t r a s t, D y n a m i s c h e K l e u r e n, R u i s o n d e r d r u k k i n g,
G a m m a, Z w a r t n i v e a u, E y e C a r e (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), E c h t e b i o s c o o p(Alleen
bij lcd-tv/LED LCD TV), F i l m m o d u s(Alleen bij plasma-tv), T r u M o t i o n 1 0 0 H z of T r u M o t i o n
2 0 0 H z(Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), K l e u r b e r e i k, R a n d e n v e r b e t e r e n, x v Y C C of O P C
(Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV)). (G p . 1 2 1 to 1 2 2)
Uw gewenste bron selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
119
BEELDINSTELLING
Expert Beeldregeling
Met behulp van de beeldmodi Expert 1 en Expert 2 kan elke kijker zijn/haar eigen voorkeuren instellen wat
de optimale beeldkwaliteit betreft.
Dit kan tevens gebruikt worden als hulp voor een professional om de prestaties van de tv te verbeteren met
behulp van specifieke video’s.
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
BEELD
Beeldverhouding
Verpl.
: 16:9
OK
BEELD
Intelligente sensor
Levendig
Picture Wizard
Standaard
Stroombesparing
: Uit
Natuurlijk
Beeldmodus
:
Expert1
Beeldmodus
: Standaard
Bioscoop
• Backlight
80
Sport
• Contrast
90
Game
• Helderheid 50
Expert1
Expert1
• Scherpte
60
E
Expert2
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
Scherm
Dynamisch Contrast
F
Verpl.
Uit
G
OK
Ruisonderdrukking
• Contrast
Gamma
R
G
• Helderheid
R
G
Zwart niveau
• Scherpte
Echte
bioscoop
• Kleur
60
Aan
• Tint 100Hz
TruMotion
0
RLaag
90
Medium
50
60Automatisch
••Expert
Expert Control
Kleurstandaard
SD
• Reset beeldinstellingen
Kleurbereik
Standaard
E
Randen verbeteren
Hoog
Dynamisch Contrast
Uit
Gamma
R
R
Zwart niveau
G
Alleen bij lcd-tv
/LED LCD TV
BEELDINSTELLING
1 MENU
2
OK
Medium
G
Automatisch
Filmmodus
G
Aan
Kleurstandaard
SD
Kleurbereik
Standaard
Randen verbeteren
xvYCC
Hoog
Automatisch
E
Sluiten
Uit
F
Ruisonderdrukking
Uit
E
Sluiten
Alleen bij plasma-tv
B E E L D selecteren.
B e e l d m o d u s selecteren.
3
OK
E x p e r t 1 of
E x p e r t 2 selecteren.
4
OK
E x p e r t b e s t u r i n g selecteren.
OK
Uw gewenste bron selecteren.
5
6
Breng de gewenste instellingen aan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
120
G
*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Kleurtemperatuur
[Geavanceerde
b e s t u r i n g]
(Warm/Medium/Koel)
■
Kies een van de drie automatische kleuraanpassingen. Ingesteld op verwarmen om
het verbeteren van warmere kleuren zoals rood, of instellen op koeler om het beeld
blauwer te maken.
■
Pas het contrast aan zodat deze op het beste niveau blijft volgens de helderheid van het
scherm. Het beeld wordt verbeterd door het helderder maken van heldere delen en het
donkerder maken van donkere delen.
■
Past schermkleuren aan zodat ze levendiger, rijker en duidelijker zijn. De functie verbetert tint, verzadiging en licht zodat rood, blauw, groen en wit er levendiger uitziet.
Ruisonderdrukking
(Uit/Laag
/Medium/Hoog)
■
Vermindert storingen op het beeld zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert.
Gamma
(Laag /Medium/Hoog)
■
U kunt de helderheid van een donker gebied en een middle grijsniveau gebied van
het beeld aanpassen.
• L a a g : Het helderder maken van donkere en middel grijze gebieden van het beeld.
• M e d i u m: Het uitdrukken van het originele beeldniveau.
• H o o g: Het donkerder maken van donkere en middel grijze gebieden van het beeld.
Dynamisch Contrast
(Uit/Laag /Medium
(Alleen bij lcd-tv/LED
LCD TV) /Hoog)
Dynamische Kleuren
(Uit/Laag /Hoog )
Zwart niveau
(Laag /Hoog)
• L a a g : Het schermbeeld wordt donkerder.
• H o o g : Het schermbeeld wordt helderder.
• A u t o m a t i s c h : Realiseert het zwart niveau van het scherm en stelt het automa-
tisch in op Hoog of Laag.
Stel het zwartniveau van het scherm in op het juiste niveau.
■ Deze functie activeert “Laag” of “Hoog” in de volgende modi: AV(NTSC-M),
HDMI of Component. Anders is “Zwart niveau” ingesteld op “Automatisch”.
■
Eye Care
(Aan/Uit)
Echte
bioscoop/Filmmodus
(Aan/Uit)
■
T r u M o t i o n 1 0 0 H z of
TruMotion 200Hz
(Uit/Laag /Hoog )
■
■
U kunt naar een bioscoopachtige video kijken door het elimineren van het
vibratie-effect.
Gebruik deze functie indien u naar films kijkt.
Deze functie kan alleen werken indien TruMotion uitgeschakeld is.
BEELDINSTELLING
*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
Het aanpassen van de helderheid van het scherm om te voorkomen dat het
scherm te helder wordt. Het dimmen van extreem heldere beelden.
■ Deze functie is uitgeschakeld in “B
B e e l d m o d u s-LL e v e n d i g, B i o s c o o p , I n t e l l i g e n t e
s e n s o r(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***)”.
■
*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
• H o o g : Voorziet in een soepelere beeldbeweging.
• L a a g : Voorziet in een zachtere beeldbeweging. Gebruik deze instelling bij standard gebruik.
• U i t : Gebruik deze instelling in de instellingen “Hoog” en “Laag” leiden tot
storingen.
■ TruMotion 100Hz kan de perceptie van wazig beeld bij snel bewegende scènes
verminderen door honderd beelden per seconde te tonen.
■
TruMotion 200Hz toont 200 scènes per seconde door het combineren van geavanceerde 100Hz technologie met scannend achtergrondlicht. Deze technologie is geverifieerd van Intertek & TV Rheinland.
■
Wordt gebruikt voor de beste, scherpste beeldkwaliteit zonder bewegingsonscherpte of flikkeringen bij het afspelen van beelden.
Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC en HDMI-PC.
Indien u “TruMotion 100Hz of TruMotion 200Hz” activeert, kan er storing op het
■
■
beeld verschijnen.
Schakel “TruMotion 100Hz of TruMotion 200Hz” uit indien dit gebeurt.
121
BEELDINSTELLING
Kleurbereik
(Breed/Standaard)
• S t a n d a a r d : Modus tot het kopiëren van originele kleur volgens de standaard
van invoersignaal onafhankelijk van de schermkenmerken.
• B r e e d : Modus voor het gebruiken en instellen van het rijke kleur gebied van het
■
Randen verbeteren(LCD TV/LED
LCD TV:Uit/Laag /Hoog
Plasma TV:Aan/Uit)
xvYCC
(Automatisch/uit/aan)
OPC
(Aan/Uit)
Kleurstandaard
(SD/HD)
■
■
BEELDINSTELLING
Kleurtemperatuur
[EE x p e r t b e s t u r i n g](LCD
TV/LED LCD TV)
Witbalans(Plasma TV)
(Medium/Warm/Koel)
Color Management
systeem
122
Toont helderder en duidelijkere en natuurlijkere hoeken van de video.
Deze functie wordt geactiveerd in “Beeld Modus-Cinema Expert.”(alleen LCD
TV/LED LCD TV)
*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
Deze functie is voor het uitdrukken van rijkere kleuren.
■ Deze functie is ingeschakeld in “Beeld modus – Bioscoop, Expert” indien xvYCC signaal ingevoerd wordt door HDMI.
■
*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
■ De technologie voor het verminderen van het stroomverbruik terwijl dezelfde
helderheid wordt behouden, heeft het effect van het verminderen van energieverbruik, verbetering in contrast.
■
A
Expertpatroon
(Uit/Expert1/Expert2)
Kleurenfilter
(Uit/Rood/Groen/Blauw)
scherm.
Het maximaliseren van het gebruik voor het kleurgebied dat uitgedrukt kan worden.
A
Converteert de kleur van een andere video naar HD kleur. Deze functie is
ingesteld voor SD video (BT-601) en HD video (BT-709) kleurformaat.
Dit is het patroon dat noodzakelijk is voor aanpassingen door experts.
Deze functie is geactiveerd in “beeld modus – expert” indien u naar DTV kijkt.
Dit is de functie voor het filteren van de specifieke kleuren van de video.
U kunt de RGB filter gebruiken om de kleurverzadiging en de kleurtint accuraat in
te stellen.
■ Deze functie is voor het aanpassen van de algehele kleur van het scherm naar het
gewenste gevoel.
a. • Methode: 2 Punten
• Patroon: Binnen, Buiten
• Rood/Groen/Blauw Contrast, Rood/Groen/Blauw Helderheid:
Het aanpassingsbereik is -50 to +50.
b. • Methode: 10 punt IRE (LCD TV/LED LCD TV), 20 Punt IRE (Plasma TV)
• Patroon: Binnen / Buiten
• IRE (Institute of Radio Engineers) is de eenheid om de grootte van het videosignaal in weer te geven en kan worden ingesteld op 10, 20, 30 to 100(LCD TV/LED
LCD TV), 5, 10, 15 to 100(Plasma TV). U kunt Rood, Groen of Blauw aanpassen
volgens elke instelling.
• Klaarheid: Deze functie toont de berekende lichtwaarde voor 2.2 gamma. U kunt
indien gewenst een lichtwaarde van 100 IRE invoeren, dan wordt de doel lichtwaarde voor 2.2 gamma getoond bij elke 10 stappen van 10 IRE tot 90 IRE.(alleen
LCD TV/LED LCD TV)
• Rood/Groen/Blauw: Het aanpassingsbereik is -50 to +50.
■
Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mit Hilfe von Testmustern
genutzt wird, werden andere Farben nicht beeinflusst, es können jedoch die sechs
Farbbereiche (Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb) separate eingestellt werden.
Het kleurverschil is misschien niet duidelijk, zelfs indien u aanpassingen voor
algemene video invoert.
■ Aanpassen van Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta.
• Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta Kleur: Het aanpassingsbereik
is -30 to +30.
• Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta tint: Het aanpassingsbereik is
-30 to +30.
■ Deze functie is uitgeschakeld in RGB-PC en HDMI (PC) modus.
■
BEELD RESETTEN
Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabrieksinstellingen.
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
Verpl.
E
E
90
• Contrast
90
• Helderheid
50
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
60
• Tint
0
• Scherpte
60
? Alle beeldinstellingen worden gereset.
• Kleur
60
Doorgaan?
G
• Tint
0 R
R
G
• Geavanceerde besturing
• Geavanceerde besturing
Ja
Resetbeeldinstellingen
beeldinstellingen
••Reset
Resetbeeldinstellingen
beeldinstellingen
••Reset
Scherm
1 MENU
OK
• Contrast
Nee
Scherm
B E E L D selecteren.
2
OK
Reset beeldinstellingen selecteren.
3
OK
J a of N e e selecteren.
OK
De ingestelde waarde initialiseren.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
LED LOKAAL DIMMEN (alleen 42/47LH90**)
Na het analyseren van het signaal van de invoervideo door gedeelten van het scherm, wordt het achtergrondlicht
aangepast om de contrastratio te verbeteren.
BEELD
Move
BEELD
OK
E
50
• Helderheid
• Scherpte
70
• Scherpte
70
• Kleur
60
• Kleur
60
• Tint
0
0
R
G
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
B E E L D selecteren.
50
R
G
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Scherm
LED Local
Local Dimming
Dimming
LED
OK
E
• Helderheid
• Tint
1 MENU
Move
BEELDINSTELLING
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
4
Scherm
: :Off
Off
LED
LED Local
Local Dimming
Dimming
Uit
Off
: :Off
Aan
Aan
3
OK
Selecteer Aan of Uit.
2
OK
Selecteer L E D L o k a a l d i m • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
m e n.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
123
BEELDINSTELLING
STERKTE-INDICATIE (bb e h a l v e 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**,32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
Deze functie helpt u nadat de voeding is ingeschakeld de helderheid van het lcd-scherm en van het geluid te regelen.
O p s t a r t g e l u i d (Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
Instellen van opstartgeluid op Uit/Laag/Medium/Hoog indien de stroom ingeschakeld is.
Standby verlichting
Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Uit, Laag of Hoog in stand-by modus.
(Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Aan of Uit in stand-by modus. (behalve
32/37/42/47LH70**)
Power verlichting
Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Aan of Uit indien het toestel
ingeschakeld wordt.
OPTIE
Verpl.
OPTIE
OK
Verpl.
OK
E
E
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
: Uit
Eenvoudige handleiding
Eenvoudige handleiding
Instellen ID
Stroom indicator
:1
Stroom indicator
Demo Mode
: Aan
Demo Mode
Modusinstelling
: Winkeldemo
Modusinstelling
Instellen ID
Fabrieksinstelling
:1
Opstart geluid
F
: Aan verlichting
Standby
: Winkeldemo
Power
verlichting
Medium
G
Aan
Aan
Fabrieksinstelling
Sluiten
BEELDINSTELLING
1 MENU
2
OK
3
OK
O P T I E selecteren.
S t r o o m i n d i c a t o r selecteren.
O p s t a r t g e l u i d(Alleen bij 32/37/42/47LH70**),
S t a n d b y v e r l i c h t i n g of P o w e r v e r l i c h t i n g
selecteren.
4
Uw gewenste bron selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
124
ISM METHODE (IMAGE STICKING MINIMIZATION) (Alleen bij plasma-tv)
A frozen or still picture displayed on the screen for prolonged periods will result in a ghost image remaining
even when you change the image. Avoid allowing a fixed image to remain on the screen for prolonged periods.
White Wash
White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm.
Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm is weergegeven, kan soms niet volledig worden verwijderd met White wash.
Orbiter
Orbiter kan helpen om echobeelden te voorkomen. Het is echter het beste om geen vaste beelden op het
scherm te laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten
verplaatst.
Colour Wash
Het kleurblok met het scherm verplaatst een beetje en het witpatroom wordt getoond. Het is moeilijk te zien
of er een beeld ingebrand is indien het tijdelijke nabeeld verwijderd is en het kleurpatroon in werking is.
OPTIE
Verpl.
OK
OPTIE
OK
E
E
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
: Uit
Eenvoudige handleiding
Instellen ID
:1
Instellen ID
:1
ISM
ISM Methode
Methode
: Normaal
ISM Methode
Demo Mode
: Aan
Demo Mode
Modusinstelling
: Winkeldemo
Modusinstelling
Normaal
::Normaal
Normaal
: Aan
Orbiter
: Winkeldemo
Colour Wash
O P T I E selecteren.
Fabrieksinstelling
White Wash
• Stel deze functie in op Normaal als u deze func-
BEELDINSTELLING
Eenvoudige handleiding
Fabrieksinstelling
1 MENU
Verpl.
tie niet wilt gebruiken.
2
OK
I S M M e t h o d e selecteren.
3
OK
4
OK
N o r m a a l , O r b i t e r , C o l o u r W a s h of W h i t e W a s h selecteren.
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
125
BEELDINSTELLING
DEMOMODUS
Toon de diavoorstelling met uitleg van de verschillende logo’s van deze tv.
Het is niet mogelijk om de Demo Modus te gebruiken in de modus Thuisgebruik.
In Winkel Demo is de Demo Modus automatisch ingesteld op Aan.
Zodra de Demo Modus is ingesteld op Uit in Winkel Demo, werkt de Demo Modus niet en wordt alleen het
scherm gereset.
Het scherm wordt na 5 minuten in Demo modus automatisch gereset.
OPTIE
Verpl.
OK
OPTIE
Verpl.
OK
E
E
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
: Uit
Eenvoudige handleiding
Eenvoudige handleiding
Instellen ID
:1
Instellen ID
Demo
DemoMode
Mode
: Aan
Aan
Stroom indicator
Demo
DemoMode
Mode
: Aan
Aan
Uit
Uit
Modusinstelling
: Winkeldemo
Modusinstelling
: Winkeldemo
Aan
Aan
Aan
Aan (LED
(LED aan)
aan)
Stroom indicator
Fabrieksinstelling
:1
Fabrieksinstelling
(behalve 50/60PS70**,
50/60PS80**)
BEELDINSTELLING
1 MENU
Aan (LED off)
(Alleen bij 50/60PS70**,
50/60PS80**)
O P T I E selecteren.
2
OK
3
OK
Selecteer Demo Mode.
Selecteer Aan om de verschillende logo’s van de tv te bekijken.
4
OK
Terug naar tv kijken
Druk een willekeurige toets in als u de demo wilt stoppen.
+ , - toets)
(behalve voor MUTE,
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
126
MODUSINSTELLING
We raden aan om de instellen op de tv in te stellen op “Thuisgebruik” voor de beste beeldkwaliteit in uw huisomgeving.
“Winkeldemo” modus is een optimale instelling voor weergave in winkels.
OPTIE
Verpl.
OPTIE
OK
Verpl.
OK
E
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
:1
Stroom indicator
Stroom indicator
Demo Mode
Modusinstelling
Modusinstelling
: Aan
Demo Mode
Winkeldemo
::Winkeldemo
Modusinstelling
Modusinstelling
Fabrieksinstelling
Fabrieksinstelling
E
Kies de instellingsmodus.
: Aan
Winkeldemo
: Winkeldemo
: Winkeldemo
Thuisgebruik
Selecteer [Thuisgebruik] als u deze tv thuis wilt
gebruiken. Selecteer [Winkeldemo] als u deze tv
in een winkel wilt gebruiken.
O P T I E selecteren.
2
OK
M o d u s i n s t e l l i n g selecteren.
BEELDINSTELLING
1 MENU
: Uit
Eenvoudige handleiding
Instellen ID
: 1Omgeving wordt geselecteerd.
Eenvoudige handleiding
Instellen ID
: Aan
3
OK
W i n k e l d e m o of T h u i s g e b r u i k selecteren.
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
127
GELUID- EN TAALINSTELLING
AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING
Met de optie Auto volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender
kiest.
Omdat elk station eigen signaalomstandigheden heeft, kan het noodzakelijk zijn om het volume aan te passen na
het wisselen van kanaal. Deze functie stelt gebruikers in staat om te genieten van stabiele volumeniveaus door
voor elk programma automatisch aanpassingen uit te voeren.
Indien de geluidskwaliteit of het volume niet op het gewenste niveau is, raden we aan om een afzonderlijk
thuistheatersysteem of een andere gebruikersomgeving te gebruiken.
GELUID
Auto volume
Heldere stem II
Verpl.
Auto volume
Heldere stem II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
GELUID
OK
: :Uit
Uit
3
-
+
0
L
R
1 MENU
2
OK
: Uit
Aan
3
-
+
0
L
R
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
E
OK
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
: Standaard
Verpl.
Uit
Uit
: :Uit
Uit
E
G E L U I D selecteren.
A u t o v o l u m e selecteren.
GELUID- EN TAALINSTELLING
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
128
HELDERE STEM II
Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is gesproken woord beter te verstaan.
GELUID
Auto volume
Helderestem
stemIIII
Heldere
Verpl.
Auto volume
: Uit
Heldere stem II
Uit
: :Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
GELUID
OK
3
-
+
0
L
R
: Uit
Uit
Uit
Aan
3 -
+
L
R
0
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
E
E
1 MENU
G E L U I D selecteren.
OK
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
: Standaard
Verpl.
: Uit
A a n” selecteert voor H e l d e r e S t e m I I,
• Indien u “A
zal S R S T r u S u r r o u n d X T functie niet werken.
OK
3
OK
H e l d e r e s t e m I I selecteren.
• Selecteer niveaus van ‘-6’ tot ’+6’.
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
Aanpassing voor Heldere Stem Niveau Met selecteren Aan
4
OK
Selecteer N i v e a u.
5
OK
GELUID- EN TAALINSTELLING
2
De gewenste balans instellen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
129
GELUID- EN TAALINSTELLING
STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS
U kunt uw voorkeur geluidsinstelling aanpassen naar standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game, en u kunt de
hoge en lage tonen aanpassen.
Met geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.
Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit.
Standaard
Muziek
Bioscoop
Sport
Game
Geluid van standaard kwaliteit.
Optimaal geluid voor het luisteren naar muziek.
Optimaal geluid voor het kijken naar films.
Optimaal geluid voor het kijken naar sportevenementen.
Optimaal geluid voor het spelen van spellen.
GELUID
Verpl.
Auto volume
Heldere stem II
Auto volume
: Uit
Heldere stem II
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
Geluidsmodus
GELUID
OK
: Uit
3
-
+
0
L
R
: Standaard
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
E
GELUID- EN TAALINSTELLING
1 MENU
G E L U I D selecteren.
OK
OK
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
• SRS TruSurround XT : Uit
Verpl.
: Uit
::Standaard
Standaard
3
-
0
L
+
R
Standaard
Standaard
Muziek
+
• SRS TruSurround XT - : Uit
Bioscoop+
• Hoge tonen
50 Sport +
• Lage tonen
50 Game
E
• U kunt de geluidsmodus ook in het Q-Menu
instellen.
2
OK
G e l u i d m o d u s selecteren.
3
OK
S t a n d a a r d , M u z i e k , B i o s c o o p , S p o r t of G a m e selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
130
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS
GELUID
Verpl.
Auto volume
Heldere stem II
Auto volume
Heldere stem II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
Geluidsmodus
GELUID
OK
: Uit
3
-
+
0
L
R
Verpl.
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
: :Standaard
Standaard (gebruiker)
OK
3
• SRS TruSurround XT :Bioscoop
Uit
• Hoge tonen
50 Sport
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
Game
E
G E L U I D selecteren.
G e l u i d m o d u s selecteren.
S t a n d a a r d , M u z i e k , B i o s c o o p , S p o r t of G a m e selecteren.
OK
H o g e t o n e n , L a g e t o n e n selecteren.
OK
R
Het gewenste geluidsniveau instellen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
SRS TRUSURROUND XT
Selecteer Hoge, lage tonen.
1 MENU
• S R S T r u S u r r o u n d X T : TruSurround XT is een
G E L U I D selecteren.
gepatenteerde SRS technologie die het probleem
van het afspelen van 5.1 multikanaal inhoud via
twee luidsprekers, oplost.
2
OK
S R S T r u S u r r o u n d X T selecteren.
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
3
GELUID- EN TAALINSTELLING
5
+
L
50
OK
4
-
Standaard
Standaard (gebruiker)
::Standaard
Standaard (gebruiker)Muziek
E
2
3
0
• Hoge tonen
• SRS TruSurround XT : Uit
1 MENU
OK
: Uit
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
G
G
is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
De TruSurround XT-technologie wordt gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.
131
GELUID- EN TAALINSTELLING
BALANS
U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen.
GELUID
Verpl.
Auto volume
Heldere stem II
Auto volume
: Uit
Heldere stem II
• Niveau
Balans
Balans
Geluidsmodus
GELUID
OK
OK
: Uit
3
-
+
0
LL
RR
Verpl.
Verpl.
: Uit
• Niveau
Geluidsmodus
R+
0R
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
F
R
L
R
G
Sluiten
E
3
G E L U I D selecteren.
OK
2
OK
L-
: Standaard
E
1 MENU
3
Balans
00L L
Balans
: Standaard
OKOK
: Uit
De gewenste balans instellen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
B a l a n s selecteren.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
TV-SPEAKERS AAN/UIT
U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.
In AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB en HDMI1 met HDMI naar DVI-kabel, TV-luidspreker kan worden
uitgevoerd zelfs indien er geen videosignaal is.
Als u uw externe Hi-Fi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.
GELUID
Verpl.
GELUID
OK
Verpl.
E
E
GELUID- EN TAALINSTELLING
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
• Reset
• Resetten
Digitaal audio uit : PCM
Digitaal audio uit : PCM
Uit
Uit
TV Speaker
Speaker
TV
TV
TVSpeaker
Speaker
Aan
Uit
: Aan
Audiobeschrijving :Aan
•Volume
1 MENU
2
OK
OK
:: Aan
Uit
Audiobeschrijving :Aan
0
-
+
G E L U I D selecteren.
T V S p e a k e r selecteren.
•Volume
0
-
+
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
Indien de tv luidspreker uitgeschakeld is terwijl het Simplink home theater in gebruik is, wordt het geluid
automatisch uitgevoerd naar de luidspreker van het home theater, maar indien de luidspreker van de tv
ingeschakeld is, wordt het geluid uitgevoerd naar de tv luidspreker.
Sommige
menu’s in AUDIO zijn uitgeschakeld indien de TV Speaker ingesteld is op Off (uit).
G
G
132
DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
(Dit menu is alleen in Zweden ingeschakeld. )
Indien er andere audiotypes bestaan in een invoersignaal, staat deze functie u toe om het gewenste audiotype te
selecteren.
GELUID
Verpl.
GELUID
OK
Verpl.
E
E
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
• Resetten
• Resetten
Digitaal audio uit : PCM
Digitaal audio uit : PCM
Automatisch
Automatisch
TV Speaker
: Aan
DTVAudio
AudioSetting
Setting: :Automatisch
Automatisch
DTV
TV Speaker
HE-AAC
DTVAudio
AudioSetting
Setting: :Automatisch
Automatisch
DTV
Dolby Digital
Audiobeschrijving :Aan
Audiobeschrijving :Aan
MPEG
E
1 MENU
2
OK
OK
: Aan
E
G E L U I D selecteren.
Selecteer D T V A u d i o I n s t e l l i n g e n.
OK
Selecteer A u t o m a t i s c h , H E - A A C ,
D o l b y D i g i t a l of M P E G.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
• A u t o m a t i s c h: Uitvoer automatisch in H E - A A C > D o l b y D i g i t a l > M P E G.
• H E - A A C , D o l b y D i g i t a l , M P E G: Staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te selecteren.
Indien M P E G geselecteerd is, wordt M P E G altijd uitgevoerd.
H E - A A C en D o l b y D i g i t a l, in die volgorde, geselecteerd.
Indien M P E G niet ondersteund wordt, dan worden HH
• zie p. 140 (Audio Taal Selectie)
GELUID- EN TAALINSTELLING
3
133
GELUID- EN TAALINSTELLING
DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN
Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer.
Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden.
Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Auto in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen
van SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer naar dolby digital.
Indien Auto geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de
SPDIF uitvoer PCM (Pulse-code modulatie) betreffen.
Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in een kanaal dat in Dolby Digital uitzendt, wordt
alleen Dolby Digital afgespeeld.
GELUID
Verpl.
GELUID
OK
Verpl.
E
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
• Resetten
• Resetten
Digitaal
Digitaal audio
audio uit
uit : :PCM
PCM
TV Speaker
GELUID- EN TAALINSTELLING
1 MENU
2
Automatisch
PCM
PCM
Digitaal
Digitaalaudio
audiouit
uit :: PCM
PCM
: Aan
TV Speaker
Audiobeschrijving :Aan
•Volume
OK
E
• SRS TruSurround XT : Uit
: Aan
Audiobeschrijving :Aan
0
-
+
•Volume
0
-
+
Vervaardigd onder licentie van
Dolby Laboratories. Dolby en het
symbool met de dubbele D zijn
handelsmerken van Dolby
Laboratories.
• Het is mogelijk dat bepaalde dvd-spelers in de
HDMI-modus geen SPDIF-geluid kunnen produceren. Schakel is dat geval de digitale audio-uitgang van de dvd-speler over naar PCM. (In HDMI
wordt Dolby Digital Plus niet ondersteund).
G E L U I D selecteren.
OK
D i g i t a a l a u d i o u i t selecteren.
OK
A u t o m a t i s c h of P C M selecteren.
3
Onderdeel
Auto (Luidspreker
Aan)
Auto (Luidspreker
Uit)
PCM
Audio Invoer
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
PCM
Digitale Audio Uitvoer
PCM
DD
DD
PCM
PCM
DD
DD
DD
PCM
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
134
AUDIO TERUGZETTEN
Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaardfabrieksinstelling.
GELUID
Verpl.
GELUID
OK
Verpl.
E
E
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
•• Resetten
Resetten
i
Digitaal audio uit : PCM
TV Speaker
TV Speaker
: Aan
Audiobeschrijving :Aan
1 MENU
2
OK
Resetten
• •Resetten
Reset
geluidsconfig...
Digitaal audio uit : PCM
•Volume
OK
: Aan
Audiobeschrijving :Aan
0
-
+
•Volume
0
-
+
G E L U I D selecteren.
R e s e t t e n selecteren.
GELUID- EN TAALINSTELLING
3
OK
De ingestelde waarde initialiseren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
135
GELUID- EN TAALINSTELLING
AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma
beschreven wordt, naast de basis audio.
Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor die
programma’s met audiobeschrijving.
GELUID
Verpl.
GELUID
OK
Verpl.
E
E
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
• Resetten
1 MENU
2
OK
• Resetten
Digitaal audio uit : PCM
Digitaal audio uit : PCM
TV Speaker
: Aan
: Aan
Audiobeschrijving :Aan
Audiobeschrijving :Aan
Audiobeschrijving
: Aan
•Volume
OK
TV Speaker
0
-
+
: Aan
•Volume
Uit
Aan
Aan
0
-
+
G E L U I D selecteren.
A u d i o b e s c h r i j v i n g selecteren.
GELUID- EN TAALINSTELLING
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
Aanpassing voor Audiobeschrijving Volume Met selectie Aan
4
OK
Selecteer V o l u m e.
5
OK
De gewenste balans instellen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
136
I/II
Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)
Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven.
1Q. MENU
G E L U I D selecteren.
2
Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
OK
Uitzending
Weergave op het scherm
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
Monogeluid kiezen
Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave
neemt de geluidskwaliteit toe.
A
Taal kiezen voor uitzending in twee talen
Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar
DUAL I, DUAL II of DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.
GELUID- EN TAALINSTELLING
A
137
GELUID- EN TAALINSTELLING
NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)
Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale NICAMgeluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.
U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt.
GELUID- EN TAALINSTELLING
138
1
Bij ontvangst van N I C A M - m o n o kan u N I C A M M O N O of F M M O N O selecteren.
2
Bij ontvangst van N I C A M - s t e r e o kan u N I C A M S T E R E O of F M M O N O selecteren.
Schakel over op F M -M O N O als het stere-osignaal zwak is.
3
Bij ontvangst van N I C A M in twee talen kan u N I C A M D U A L I, N I C A M D U A L I I of
N I C A M D U A L I + I I of M O N O selecteren.
Geluidsweergaveselectie luidsprekers
In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse
luidspreker instellen.
Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het
audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.
L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker
gezonden.
R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd.
TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN
Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.
1
OK
De gewenste taal selecteren.
OK
Het gewenste land selecteren.
2
* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen
1
MENU
2
OK
O P T I E selecteren.
M e n u t a a l of L a n d selecteren.
3
OK
De gewenste taal of het gewenste land selecteren.
4
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
Als u de I n s t a l l a t i e g i d s niet stopt door op de R E T U R N knop te drukken, of time-out van OSD (On
Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt ingeschakeld.
G Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden
en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
G CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land
van uitzending.
G DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land.
G In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, is het, afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden, mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken.
G De landinstelling “UK” mag uitsluitend in Groot-Brittannië geactiveerd worden.
G Als u de landeninstelling instelt op "--" kunt u via de ether of de kabel uitgezonden digitale tv-programma’s ontvangen maar is het mogelijk dat een aantal DTV-functies niet goed werkt.
G
GELUID- EN TAALINSTELLING
OK
139
GELUID- EN TAALINSTELLING
TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.
Gebruik de functie Subtitle (Ondertiteling) wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden.
Indien er geen ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard ondertiteling afgespeeld.
Als de talen die u als eerste keus hebt aangegeven voor gesproken woord en ondertitels niet worden ondersteund, kunt u een taal van de tweede categorie kiezen.
1 MENU
1 MENU
O P T I E selecteren.
2
2
T a a l v o o r a u d i o of T a a l v o o r
o n d e r t i t e l i n g selecteren.
OK
O P T I E selecteren.
S l e c h t h o r e n d(
selecteren.
OK
3
)
3
De gewenste taal selecteren.
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
OK
4
OK
Opslaan.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
GELUID- EN TAALINSTELLING
< Audio Taal Selectie>
G U kunt de gewenste taal kiezen als twee of meer gesproken
talen worden uitgezonden.
1Q. MENU
2
Audio Taal OSD Informatie
Weergav
N.A
G E L U I D selecteren.
Een gesproken taal selecteren.
3
< Ondertiteling Taal Selectie>
G Indien er twee of meer ondertiteling talen worden uitgezonden, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp
van de SUBTITLE knop op de afstandsbediening.
knop om een ondertiteling taal te selecteren.
G Druk op de
Status
Niet beschikbaar
MPEG GELUID
Dolby Digital Audio
Audio voor “Slechtzienden”
Audio voor “Slechthorenden”
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
L+R, L+L of R+R selecteren.
Ondertiteling Taal OSD Informatie
Weergav
N.A
Status
Niet beschikbaar
Teletekst Ondertiteling
Ondertiteling voor “Slechthorenden”
- De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzending wordt
voorzien door de provider.
- Indien u extra Audio (Audio voor “Slechtzienden/Slechthorenden”) selecteert, kan een gedeelte van de Hoofdaudio
wegvallen.
140
TIJDSINSTELLING
KLOK INSTELLEN
De klok wordt automatisch ingesteld bij ontvangst van een digitaal signaal. (U kunt de klok zelf instellen als de tv
geen digitaal signaal heeft.)
U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.
Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tv-tijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de
betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Time) die worden ontvangen via het uitzendsignaal wanneer de tijd automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal.
Zodra de klok ingesteld is in DTV modus, kunt u de tijd wijzigen, maar indien de standsnaam in de tijdzone gewijzigd wordt naar offset, kunt u de tijd met 1 uur veranderen.
TIJD
Verpl.
OK
Klok
TIJD
Verpl.
Klok
Klok
Tijd uit
: Uit
Tijd uit
: Uit
Tijd aan
: Uit
Tijd aan
: Uit
Sleep timer
: Uit
Sleep timer
: Uit
OK
Datum
01
Maand
Mar
Jaar
2008
Uur
16
Minuut
09
Tijdzone
Londen
GMT
Sluiten
1 MENU
OK
3
OK
4
K l o k selecteren.
Selecteer jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.
TIJDSINSTELLING
2
T I J D selecteren.
Instellen van de jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
141
TIJDSINSTELLING
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT
De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.
Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.
TIJD
Verpl.
TIJD
OK
Klok
Verpl.
Klok
Tijd uit
: Uit
Tijd aan
: Uit
Sleep timer
?O2@@@@@6Ke?
?W2@@@@@@@@@6X?
?7@@(Y@@?I'@@1?
J@@(Y?@@eV'@@L
7@(Ye@@e?V'@)
@@H?e@@fN@@
@@f@@f?@@
@@f@@@@@@@@@
@@f@@@@@@@@@
@@L?hW@@
3@)Xg?W&@@
N@@)X?fW&@@?
?3@@)Ke?O&@@5?
?V4@@@@@@@@@0Y?
?I4@@@@@0Me?
Tijd uit
Tijd aan
aan
Tijd
: Uit
Sleep timer
: Uit
Uit
:: Uit
OK
1 Mar. 2007 16:09
Herhalen
: Uit
Uit
F
Uur
00
Minuut
00
Ingangsignaal
Antenne
Programma
TV1
Volume
G
30
Sluiten
1 MENU
op de toets D of
OK
TIJDSINSTELLING
3
OK
E
om Uit te selecteren.
• Alleen bij functie Tijd aan
1
2
4
• Om de Tijd uit/Tijd aan te annuleren, druk
T I J D selecteren.
T i j d u i t or T i j d a a n
selecteren.
2
H e r h a l e n selecteren.
U i t, E e n m a a l, D a g e l i j k s, M a a ~ V r i j, M a a
~ Z a t, Z a t ~ Z o n of Z o n selecteren.
5
De tijd instellen.
3
I n g a n g s i g n a a l selecteren.
A n t e n n e of K a b e l, A V 1to 3 , C o m p o n e n t,
R G B of H D M I 1 , H D M I 2(behalve
19/22LH20**, 19/22LD3**,19/22LG31**),,
H D M I 3 (behalve 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**),, H D M I 4(Alleen bij
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) selecteren.
Het programma instellen.
6
De minuten instellen.
4
Geluidsniveau bij inschakeling instellen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
142
SLAAPSTAND INSTELLEN
U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv
automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
1Q. MENU
2
S l e e p t i m e r selecteren.
U i t, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 1 2 0, 1 8 0 of 2 4 0 M i n u u t
selecteren.
• Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.
• U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIJD menu instellen.
TIJDSINSTELLING
143
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN
Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het wachtwoord invoert.
Indien een kanaal vergrendeld is, voert u het wachtwoord in om het tijdelijk vrij te geven.
VERGRENDELLEN
Systeem
Systeemvergrend.
vergrend.
Verpl.
VERGRENDELLEN
OK
:: Uit
Uit
Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd
Programma geblokkeerd
Parental Guidance
Parental Guidance
: Blokkering uit
OK
OK
: Blokkering uit
Invoer blokkeren
Invoer blokkeren
1 MENU
Verpl.
Verpl.
Uit
Systeem vergrend. Uit
::Uit
Uit
Wachtwoord inst. Aan
• Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als
V E R G R E N D E L E N selecteren.
u uw wachtwoord bent vergeten.
2
S y s t e e m v e r g r e n d . selecteren.
OK
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
144
3
A a n selecteren.
OK
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Het wachtwoord instellen.
Een wachtwoord van vier cijfers invoeren.
Zorg ervoor dat u dit nummer onthoudt!
Voer het wachtwoord ter bevestiging nog een keer in.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
PROGRAMMA’S BLOKKEREN
Deze functie blokkeert alle programma’s die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze zien.
Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.
Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.
1
VERGRENDELLEN
Systeem vergrend.
Verpl.
YLE TV1
OK
: Uit
RADIO
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd
Parental Guidance
DTV
1 YLE TV1
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
: Blokkering uit
Invoer blokkeren
PR. Wijzigen
Navigatie
P
Pagina gewijzigd
Vorige
Blokkeren/Deblokkeren
1 MENU
V E R G R E N D E L E N selecteren.
2
OK
P r o g r a m m a g e b l o k k e e r d selecteren.
3
OK
Block Programma (Programma blokkeren) openen.
GROEN Een programma selecteren dat u wilt blokkeren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
4
145
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde gegevens
bevat, werkt deze functie niet.
Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.
Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.
Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het
blokkeringniveau dat u vooraf hebt ingesteld.
Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.
Systeem vergrend.
Verpl.
VERGRENDELLEN
Blokkering
uit
Verpl.
OK : Permits all
programmes
Systeem vergrend. : Uit
10 jaar en ouder
Wachtwoord inst.
11 jaar en ouder
Programma geblokkeerd
12 jaar en ouder
Blokkering uit
uit
Parental Guidance :: Blokkering
13 jaar en ouder
Invoer blokkeren
14 jaar en ouder
15 jaar en ouder
16 jaar en ouder
17 jaar en ouder
18 jaar en ouder
OK
E
VERGRENDELLEN
: Uit
Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd
Parental Guidance
Guidance
Parental
: Blokkering uit
Invoer blokkeren
Blokkering uit
1 MENU
2
OK
3
OK
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
146
O2@@@@@@@@@6X?
W2@@@@@@@@@@@@)K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg
7@@@@@@@0MI4@@@@@@@)X?hf
?J@@@@@@(Mf?I'@@@@@1?hf
?7@@@@@(Y?gN@@@@@@Lhf
J@@@@@(Yh?3@@@@@1hf
7@@@@@H?h?N@@@@@@hf
@@@@@@hf3@@@@@hf
@@@@@5hfN@@@@@hf
@@@@@Hhf?@@@@@L?he
@@@@@?hf?@@@@@1?he
@@@@@?hf?3@@@@@?he
@@@@@?hf?N@@@@@?he
@@@@@?
@@@@@?he
@@@@@?
@@@@@?he
@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V E R G R E N D E L E N selecteren.
O u d e r c o n t r o l e selecteren.
Breng de gewenste instellingen aan.
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
EXTERNE INVOERBLOKKERING
Stelt u in staat om een invoer te blokkeren.
Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.
AV1
VERGRENDELLEN
Systeem vergrend.
F
AV2
Verpl.
OK
: Uit
VERGRENDELLEN
Systeem vergrend.
Uit
Verpl.
AV3
: Uit
Component
OK
Uit
Uit
Wachtwoord inst.
Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd
RGB
Programma geblokkeerd
Parental Guidance HDMI1
: Blokkering uit
Uit
Invoer blokkeren HDMI2
Uit
HDMI3
Uit
HDMI4
Uit
Parental Guidance
: Blokkering uit
Invoer
Invoer blokkeren
blokkeren
G
Uit
Uit
Sluiten
(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
2
(behalve 19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20
**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
V E R G R E N D E L E N selecteren.
I n v o e r b l o k k e r e n selecteren.
OK
Selecteer de bron.
OK
U i t (Uitgeschakeld) of A a n.
4
5
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
OK
3
(behalve 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**)
147
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
SLEUTEL VERGENDEL
Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u ongewenst
gebruik voorkomen.
OPTIE
Verpl.
OK
OPTIE
Taal voor audio
Taal voor audio
: Nederlands
OK
Taal voor ondertiteling: Nederlands
Slechthorend(
: Uit
Slechthorend(
: UK
Land
)
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
148
)
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
Sleutel
Vergrendel : Uit
Uit
Sleutel Vergrendel
Sleutel
Vergrendel
Sleutel Vergrendel
O P T I E selecteren.
Sleutel vergendel
selecteren.
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
: Uit
: UK
Ingangslabel
3
OK
: Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands
SIMPLINK
E
E
2
OK
Menutaal (Language) : Nederlands
Land
1 MENU
Verpl.
Menutaal (Language) : Nederlands
: Aan
Uit
: Uit
: Uit
Aan
Aan
A a n’op het toestel is ingesteld op
• Als S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A
Aan, kunt u het toestel uitschakelen met de knop r / I,
) op de tv of met POWER INPUT,
INPUT, P D of E(of P
P
of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
A a n’ is ingeschakeld, ver• Als het S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A
schijnt ‘
Sleutel vergendel aan ’ op het scherm
als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het
voorpaneel wordt gedrukt. (behalve voor r / I toets :
Alleen bij plasma-tv)
?W2@@@@6X?
??
?7@@@@@@)X
J@@@@@@@@)X?
??
?W&@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@L
?
?W&@@@@@@@@@@@@)X?hg?
W&@@@@@@@@@@@@@@)Xhg?
7@@@@@@@@@@@@@@@@1hg?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
TELETEKST
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
Teletekst is een gratis service die door de meeste
TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de
minuut actuele informatie verschaft over nieuws,
weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en
nog veel meer.
De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT.
SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een
aantal pagina's die worden geselecteerd door
rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zij n modernere systemen die een snelle en eenvoudige
selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.
IN-/UITSCHAKELEN
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@(M?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@?eI4@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@0Yh?@V4@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?he?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?I4@@@0Mhe?@e?I4@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?W5?f?W@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@g?I'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y??7H?f?7@@@@@@@@@@@@@@X?f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??I4@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fI'@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@hV4@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fJ5g?@@@@@@@@@@@@@@@1?f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@heI'@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?f?O.Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?V4@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@he?V'@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4)Ke?O20Y?g?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@hfV4
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fO2@@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YeI4@@@0M?h?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?3@@@@@@@@@@@@@@5?f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heV4@@0
4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MgW2@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)X?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V4@@@@@@@@@@@@0Y?f@?hg
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xh7@@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg
N@h@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg I4@@@@@@@@@@@@@@0M
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?h?W2@@@@6K?
O2@@@@6Xhf?W2@@@@6X?h@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?hW&@@@@@@@6X?heW2@@@@@@@)X?heW&@@@@@@)Xh@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hN@@@@@@@@@@@@5g?3@@@@@@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
@?g?W&@@@@@@@@@1?he7@@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@@@@)X?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@@@@@@@@@H?gV'@@@@@@@@@@(Yg?@hg
@?g?7@@@@@@@@@@@Lh?J@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@1?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@5h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
@?g?@@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV4@@@@@@0MheV4@@@@@@@@0YheV4@@@@@@0Yh?@hg
@?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?I40M?
I4@@@@0M
?I40M?he?@hg
@?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?g?@@@@@@@@@@@@5h?3@@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?g?3@@@@@@@@@@@Hh?N@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@5?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?W2@@@@6K?
O2@6K?hf?O2@@@@6K?h?@hg
@?g?V'@@@@@@@@@5?he3@@@@@@@@@(Yh?3@@@@@@@@@@H?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heW&@@@@@@@6X?h?W2@@@@@@6X?h?W2@@@@@@@@6X?g?@hg
@?hV'@@@@@@@0Y?heV4@@@@@@@(Y?h?V4@@@@@@@@@h@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?W&@@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
@?h?V4@@@@0M?
I4@@@@0Yhf?I4@@@@0M?h@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hW&@@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@@@@@@)X?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h7@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?
@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?
3Lhg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@?hW2@@@@@6X?hf?W2@@@@@6Xhf?O2@@@@6K?hN1hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h3@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
@?g?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W2@@@@@@@@@h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hV'@@@@@@@@@@@5g?N@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@@Hg?@hg
@?gW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@L?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@@@@@@@@@(Yh3@@@@@@@@@@(Y?g?3@@@@@@@@@@5?g?@hg
@?g7@@@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV'@@@@@@@0Y?hV'@@@@@@@@(Yh?V4@@@@@@@@0Y?g?@hg
@?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@1hJ@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?V4@@@@0M?he?V4@@@@@@0Y?he?I4@@@@0M?h?@hg
@?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?g3@@@@@@@@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@5hN@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?gN@@@@@@@@@@@H?h?3@@@@@@@@@@@Hh?3@@@@@@@@@@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?O2@@@@@6XhfO2@@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg
@?g?3@@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?W2@@@@@@@@)X?hW2@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)X?g?@hg
@?g?V4@@@@@@@0YhfV4@@@@@@@0Y?heV'@@@@@@(Yh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@@@@@@@@@@)Xh7@@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
@?h?I4@@@0M
I4@@@0M?hf?V4@@@@0Y?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hJ@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
?J@?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h7@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg
?75?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@H?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@heW2@@@@@6X?hf?W2@@@@@6XhfW2@@@@@6K?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hN@@@@@@@@@@@@5g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
?@h?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@(Yg?@hg
?@hW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@)Xh?7@@@@@@@@@@L?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@(Y?g?@hg
?@h7@@@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@@1hJ@@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV4@@@@@@0MheV4@@@@@@@@0YheI4@@@@@@0Yh?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?I4@0M
I4@@@@0M
I4@0M?he?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h3@@@@@@@@@@@5?h?3@@@@@@@@@@@5h3@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?O2@@@@@6Xhf?O2@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg
?@hN@@@@@@@@@@@H?h?N@@@@@@@@@@@HhV'@@@@@@@@@@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?W2@@0M?I4@)X?h?O2@@@@@@@6Xh?W&@(M?I4@@)X?g?@hg
?@h?3@@@@@@@@@5hf3@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@(M?fI')Xh@@@@@@@@@@@1hW&@(Y?e?I'@1?g?@hg
?@h?V4@@@@@@@0YhfV4@@@@@@@0Y?heV'@@@@@@0Yh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hJ@(Yg?N@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@(YgV'@Lg?@hg
?@he?I4@@@0M
I4@@@0M?hf?V4@@@0Mhe?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h7@H?g?C@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@Y?g?V@1g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@?@?@@@@@@(Y@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@6?2@@@@@@@g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@?@?@@@@?@H?@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@?@?@@@@@@?J@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h3@W@@@@@0?@?7@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hN@@Ug?J@5g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@X?g?@@5g?@hg
?@he?O2@@@@@6XhfW2@@@@@@6XhfW2@@@@@6K?h?3L?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@)X?fW&@Hg?N@@@@@@@@@@@@5?gN@)Kg?@(Yg?@hg
?@h?W2@@0M?I'@)X?h?W&@@@@@@@@)X?h?W&@(M?I4@@@h?N1?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@)Ke?O&@5?h3@@@@@@@@@@(Y?g?@@@6KeO2@(Y?g?@hg
?@h?7@(M?e?V'@1?h?7@@@@@@@@@@1?h?7@(Y?e?I'@L?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV4@@@@@@@0Y?hV4@@@@@@@@0YheI4@@@@@@0Yh?@hg
?@h?@@UgS@@Lh?@@@@@@@@@@@@?hJ@@YgV@1?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfI4@@0M
I4@@@@0M
I4@@0Mhe?@hg
?@h?@V1?@@@@@(Y@1hJ@@@@@@@@@@@@?h7@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h?@?@?@@@@@H?@@h7@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
O2@@6K
?O2@@6K?h?@hg
?@h?@?@@@@@@@e@@h@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?W2@@@@@@@@6X?g?@@@@@@@@@@@@?hW2@@@@@@@@6Xg?@hg
?@h?@W@@@@@@@?J@5h3@@@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heW&@@@@@@@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@?g?W&@@@@@@@@@@)X?f?@hg
?@h?@@Ug?7@HhN@@@@@@@@@@@@?hN@X?gW@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he7@@@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@1?f?@hg
?@h?3@)X?f?@5?h?3@@@@@@@@@@5?h?3)Xf?W&@5?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?J@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@@?f?@hg
?@h?V'@)KeO2@(Y?h?V'@@@@@@@@(Y?h?V')K?eO&@(Y?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@X?h7@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
?@heV4@@@@@@0YhfV4@@@@@@0YhfV4@@@@@@0Yhe@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@)Xh@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
?@hfI4@@0M
I4@@0M
I4@@0Mhf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
?@
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
?@
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
J5
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
7HheO2@@@@6K
O2@@@@6K
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?hW2@@0?4@@@6X
W2@@@@@@@@6Xhf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?h7@(MfI'@1
?W&@@@@@@@@@@1hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@?@5e?@hg
@?g?J@(Y?f?V'@L?
?7@@@@@@@@@@@@hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@?@?e?@hg
@?g?7@Hf@?eN@1?
?@@@@@@@@@@@@@W)X?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@?@1e?@hg
@?g?@@?f@?e?3@?
?@@@@@@@@@@@@@@@1?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hV'@@@@@@@0Y?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@??@@@@@@@?N@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@h?V4@@@@0M?h@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@??@@@@@@@e@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?f@?f@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@hg
@?g?@@?f@?f@?
@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?f@?f@?he?W2@@@@@6Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?he@?heW&@0M?I4@)X?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@6Xh@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?he@?h?W&@gW@)Xf?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?he@?h?7@@@6?2@@@Y@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?f?O2@e@?h?@@V'@@@@@5?@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?e?O2@@@e@?h?@@?N@@@@@H?3@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@??W2@@@@@e@?h?@@?J@@@@@L??@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@??7@@@@@5e@?h?@@?7@@@@@1?7@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@??@@@@@0Ye@?h?3@W@0?'@@@X@5f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?g?@@?he@?h?N@@U??V4@>@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@?@5e?@hg
@?g?@@?he@?he3@)Ke?V@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@@@?(Ye?@hg
@?g?@@?he@?heV4@@@@@@@0Y?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h3Lhf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?N@@@@@@@@@@@@@@hV'@@@@@@@0Y?gN@@@@@@@@@@@@@@?f?@hg
@?g?@@?he@?hfI4@@@0M?g?@@@@@@@@@@@@@@@@?hN1hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he3@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@he?3@@@@@@@@@@@@5?f?@hg
@?g?@@?he@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV'@@@@@@@@@@(Yg?@?&@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@(Y?f?@hg
@?g?@@?he@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?V4@@@@@@@@0Y?g?@@@@@@@@@@@@?hV4@@@@@@@@0Yg?@hg
@?g?@@??@@@@@@@e@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ5hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
I4@@0Mhe?@@@@@@@@@@@@?he?I4@@0M?h?@hg
@?g?@@??@@@@@@@e@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h7Hhf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@@@@@@@@@@@@?
?@hg
@?g?@@?h?J@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@@@@@@@@@@@@?
?@hg
@?g?@@?h?7@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@?@@@@@@@@@@?@?
@6X?
?@hg
@?g?3@LhJ@5?
?@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@?@@@@@@@@@@?@?
?J@@1?@6?2@@@@@@@@@@f?@hg
@?g?N@)X?f?W&@H?he?O2@@@6Kh?3@@@@@@@@@@@5hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@?@?
?7@?@?@@@@@@@@@@@@@@f?@hg
@?h3@)KfO&@5hO2@@@@@@@@@@@@@@6Ke?V'@@@@@@@@@(Yhf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@e@@@@@?@?
?3@@@@@@@@@@?@@@@@@@f?@hg
@?hV4@@@@@@@@0Yf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V4@@@@@@@0Y?hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@?@@@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@hg
@?heI4@@@@0Mf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?I4@@@0M?
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfW@@@@@@X
?W@@@@@@he?@hg
@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?W&@@@@@@)X?
W&@@@@@@@@h?@hg
@?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heW&(MfI')X
?W&(M?e?I'@L?g?@hg
@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he7@H?f?N@1
?7@HgV'1?g?@hg
@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?J@5h3@
?@5?g?N@Lg?@hg
@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@HhN@L?
?@H?h@1g?@hg
@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@?h?@1?
?@he@@g?@hg
@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?N@LhJ@5?
?@L?g?J@5g?@hg
@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@1h7@H?
?@1?g?7@Hg?@hg
@?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he3@L?f?J@5
?3@?g?@5?g?@hg
@?hfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV')KfO&(Yhe?O2@@@@6K?h?V'@6KeO2@(Y?g?@hg
@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?V4@@@@@@0Y?gO2@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@@@@@@0Yh?@hg
@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?I4@@0M?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fI4@@0Mhe?@hg
@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@hg
@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@hg
3LheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@hg
N1he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@hg
?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?
?@hg
?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@hg
?@h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@hg
?@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?W2@6X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW2@6X?he?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
W&@@@)X?V'@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@(YW&@@@)Xhe?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
7@@@@@)X?V'@@@@0M?hfI'@@@@(YW&@@@@@1he?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?J@@@@@@@)X?V4@0M?
?V4@@0YW&@@@@@@@L?h?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?7@@@@@@@@)XgO2@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@1?h?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfJ@@@@@@@@@@1fW2@@@@@@@@@@@@@6K?f7@@@@@@@@@@Lh?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf7@@@@@@@@@@@e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@6X?e@@@@@@@@@@@1h?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?J@@@@@@@@@@@5eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe3@@@@@@@@@@@L?g?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?7@@@@@@@@@@(Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@1?g?@hg
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@@@@@@@@@@@H??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@@@@@@@@@@5eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@?g?@hg
?@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heJ@@@@@@@@@@He7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@Lg?@hg
?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he7@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@1g?@hg
?@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@g?@hg
?@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??3@@@@@@@@@@g?@hg
?@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@g?@hg
?@he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
?@he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
?@hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
?@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@g?@hg
?@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@g?@hg
?@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?J5?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@g?@hg
?@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?7H?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he3@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@5g?@hg
?@
?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heN@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eJ@@@@@@@@@@Hg?@hg
?@h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye7@@@@@@@@@@?g?@hg
?@hW&@(M??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@)Xg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@@@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??J@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@h7@(YfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XfV'@1g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?3@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eW&@@@@@@@@@@5?g?@hg
?@h@(Y?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@V@@@6K?V'@L?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?N@@@@@@@@@@@1eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye7@@@@@@@@@@@H?g?@hg
?@g?J@HhN@XI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@X@@@@@@?N@1?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf3@@@@@@@@@@5e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e@@@@@@@@@@@5h?@hg
?@g?7@?h?@1?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e@V@@@(Y@@L?@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfN@@@@@@@@@(Yf?I4@@@@@@@@@@@@0M?f3@@@@@@@@@@Hh?@hg
?@g?3@?h?@@?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f@?@@@H?@@1?@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?3@@@@@@@(Y?g?I4@@@@@@@@0M?gV'@@@@@@@@5?h?@hg
?@g?N@LhJ@5?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@0Mh@W@@@??@@@X@5?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?N@@@@@@(Y?W2@@6K?
?O2@@6XV'@@@@@@@H?h?@hg
?@h@1h7@H?h?I4@@@@@@@0Mhf@@U?f?B@@H?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
3@@@@(Y?W&@@@@@6K?he?O2@@@@@)XV'@@@@@5he?@hg
?@h3@h@5
3@)Xg@5g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
V'@@(Y?W&@@@@@@@@6K?g?O2@@@@@@@@)XV'@@@(Yhe?@hg
?@hV'@6K??O2@(Y
V'@)K??O2@(Yg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?V40Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@0Y?he?@hg
?@h?V4@@@@@@0Y?
?V4@@@@@@0Y?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@hg
?@he?W@@@@X?
?I4@@0M?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@hg
?3L?g?@?&@@@@1?@?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?
?@hg
?N1?g?@@@@?@@@?@?
@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@hg
@?g?@@@@@@@@?@?
@@@?@@@@@@@?@@?@@@H?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@hg
@?g?@@@0?4@@@@?
@@@?@@@@@@@?@@@@@@f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@hg
@?he@@?@@@
?@@@?@@?@@@?@@@@@@f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@hg
@?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heW2@@@@@@@6?2@@<?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@?fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he7@@@@@@@@@@@@@f?I4@@@@@@@@@@@@0M?f@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@?@@@@
@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@?e?7(M
?@@@gI'@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he3@@@@@@@@@@@@@
@?4@@@@@@@@(?4@@@?e?@hg
@?e?@H?
?@@@he?@6Xhe?@@@g?N@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV4@@@@@@@@@@@@
@@@@@Yh?@hg
@?e?@
?@@@he?@@1he?@@@h@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?W@@@@@@@X
?W2@@@@@@@6Xg?@hg
@?e?@
?@@@he?@@@he?@@@h@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfW&@0MI4@@)X?
?7@(M?eI'@1g?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@6Xe@@@@@@@@@@@6X?W2@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@6X?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?W&(M?e?I'@1?
J@(Yf?V'@L?f?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@1?7@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@1?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?7@HgV'@L
7@HW2@@@6XN@1?f?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@5?g?N@1
@5?7@@(Y@)T@@?f?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@H?h@@
@??@@@H?@@@Y@?f?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@L?h@@
@1?@@@e@@@@@?f?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?@1?h@@
3@L?gW@5?f?@hg
@?e?@e?3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5?3@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@5?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?3@Lg?J@5
N@)Xf?W&@H?f?@hg
@?e?@e?V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y?V4@@@@@@@@@0Y?N@@@@@@@@@@0Y?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?N@)X?fO&(Y
?3@)K?eO&@5g?@hg
@?e?@h@@@@@?h?W@?@?
J@@?hf@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf3@)KeO2@(Y?
?V4@@@@@@@0Yg?@hg
@?e?@h@@@@@?h?7@@@?h?@@6X?f7@@@@@@6?2@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfV4@@@@@@0Y
@@@@@?h?@hg
@?e?@h@@@@@?h?@@@@?h?@@@,?f@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@@@@@@@@@?g?@hg
@?e?@h@@@@@?h?@@@@?h?@@0Y?f@@@@@0?4@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@@@@@@@@H?g?@hg
@?e?@
@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@@@@@@@@h?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@6K?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@@@@@@@@h?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@??@?@e@@@?h?@@@@@@@6K?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f7@
@1e?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@5?W2@@@@@@@@@6XeW2@@@@@@@@@6X??W2@@@@@@@@@6XeW2@@@@@@@@@6X?@@e?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@H?7@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@1??7@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@1?@@e?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?e?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?e?@e?@@@?@?2@@@@@@e?@@@?@@@@@@@?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?e?@e?@?@?@@@@@@@@@e?@@@?@@?@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@?@@5eJ@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5??3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5?@@e?@hg
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y??V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y?@@e?@hg
@?e?@eJ@(Mg?I'1?J@(M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@?
@@e?@hg
@?e?@e7@H?hN@?7@Y?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@?
@@e?@hg
@?e?@e@@he?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@h?W2@@@@@@@@@@6X?hW2@@@@@@@@@@6X@@e?@hg
@?e?@e@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@L?g?7@@@@@@@@@@@@1?h7@?@@??@e@?@@@@e?@hg
@Le?@e3@gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@1?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh@@@@@6X@)K??@eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??3@@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@@@@5?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??V4@@@@@@@@@0YheI4@@@@@@@@@0Y?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
Xg?@f@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
)X?f?@f@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@)Kf?@f@??@@@@@@@@@@@@6X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@6Ke?@f@??@he?B1?g?7@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@6K?@f@??@f@@@?f@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@f@??@f@@@?f@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@??@f@@@??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@6Xg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@)X?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@)Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Druk op de T E X T-toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm
weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.
Druk op de T E X T-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.
SIMPLE-TEKST
A
1
2
Pagina kiezen
Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u
tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
juiste paginanummer kiezen.
kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
Met de toetsen P
TOP-TEKST
De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld
duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.
1
2
3
4
A
Blok / groep / pagina kiezen
Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
U kan hiervoor ook de P
-toets gebruiken.
Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de P -toets gebruiken.
TELETEKST
A
Rechtstreeks een pagina kiezen
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als
een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
149
TELETEKST
FASTEXT
De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de
overeenkomstige kleurtoets in te drukken.
A
Pagina kiezen
1
Druk op de T . O P T-knop en selecteer vervolgen het
menu met de
knop. De indexpagina wordt
weergegeven.
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
Met de toetsen P
kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
2
3
4
SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES
■
Druk op de T . O P T-knop en gebruik vervolgens de
knop om het Tekst optie-menu te selecteren.
Tekst optie
A Index
Selecteer elke indexpagina.
Index
Tijd
A Tijd
Door dit menu te selecteren terwijl u naar een tv-uitzending kijkt, verschijnt de juiste tijd
rechts bovenin het scherm.
Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de
teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toet-sen
of op
de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.
Hold
Onthullen
Update
Sluiten
A Hold
TELETEKST
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat
stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het
scherm. Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm een stopsymbool en worden de
teletekstpagina’s niet langer automatisch gewisseld.
A Onthullen
Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en puzzels.
A Update
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer te geven.
150
DIGITALE TELETEKST
*Deze functie is alleen bruikbaar in het VK, Ierland.
Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals tekst en
afbeeldingen.
Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die
digitale teletekst uitzenden.
U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE
(Ondertiteling) te drukken.
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE
1
Druk op een nummertoets of P
als u een digitale
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
2
Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
volgende stap door op de knop TEXT, OK,
,
ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW of BLAUWE knop of de
cijfertoetsen te drukken.
3
Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de
knop P
als u de service voor digitale teletekst wilt
wijzigen.
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE
Druk op een numnmertoets of P
als u een bepaalde
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
2
Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
teletekst in te schakelen.
3
Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
volgende stap door op de knop OK,
, ROOD,
GROEN, GEEL, BLAUW knop of de cijfertoetsen te
drukken.
4
Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar
de tv-weergave.
DIGITALE TELETEKST
1
Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekstservices door op de RODE knop te drukken.
151
BIJLAGE
PROBLEMEN OPLOSSEN
De bediening werkt niet goed.
Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt
waardoor het signaal wordt geblokkeerd.
■ Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
■ Installeer nieuwe batterijen.
■
De afstandsbediening
werkt niet
De stroom wordt
p l o t s e l i n g u i tgeschakeld
Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.
■ Indien de tv ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automatisch na 15
minuten uitgeschakeld worden.
■
■
De videofunctie werkt niet.
Controleer of het product is ingeschakeld.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
■ Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
■ Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te
steken waarin eerst de stekker van dit product zat.
■
Geen beeld en geen
geluid
Beeld verschijnt
l a n g z a a m n a i n s c h a k elen
■
Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na
vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.
Wijzig Kleur in de menuoptie.
Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zijn de videokabels goed aangesloten?
■ Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.
■
■
Geen of slechte kleur
of slecht beeld
Horizontale/verticale
strepen of trillend beeld
■
Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.
Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te
schakelen.
■ Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
zender wel goed wordt ontvangen.
■ Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
■
Slechte ontvangst op
sommige zenders
BIJLAGE
Lijnen of strepen in
beelden
Geen beeld na
aansluiten van HDMI
152
■
Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).
■
Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen
op het scherm, of zorgen dat er niets op het scherm wordt weergegeven.
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie 1.3 ondersteunen.
De geluidsfunctie werkt niet.
+ / -.
Druk op de knop
■ Geluid gedempt? Druk op de knop M U T E.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?
■
Beeld is goed, maar
geen geluid
Er komt geen geluid uit
een van de luidsprekers
Vreemd geluid uit de
binnenkant van het
product
Geen geluid na
aansluiten HDMI of USB
■
Wijzig Balans in de menuoptie.
■
Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
betekent niet dat er een probleem is met het product.
■
Controleer de HDMI kabel over versie 1.3.
Controleer de USB kabel over versie 2.0.
■
*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)
Signaal is buiten
bereik.
Verticale balk of
s t r e e p o p a c h t e rgrond, horizontale ruis
en onjuiste positie
S c h e r m k l e u r i s i n s t abiel of bestaat uit
een enkele kleur
Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
■ Controleer de ingangsbron.
■
■
Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.
Controleer de signaalkabel.
■ Installeer de pc-videokaart opnieuw.
■
Er is een probleem met de beeldinstellingen.
A
Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de W i n k e l d e m o opslaan
mogelijkheid.
Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren:
In het tv menu kiest u O P T I E -> Kies M o d u s i n s t e l l i n g -> Kies
T h u i s g e b r u i k.
U bent nu klaar met het wisselen naar de modus T h u i s g e b r u i k.
BIJLAGE
Wanneer u de
beeldinstellingen
verandert, schakelt
de tv na een
b e p a a l d e t i j d a u t o m atisch terug naar de
s t a n d a a r d f a b r i e k s i nstelling.
153
BIJLAGE
ONDERHOUD
Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en
regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reinigen.
Het scherm reinigen
1
Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
en veeg het scherm ermee af.
2
Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.
De behuizing reinigen
Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
■ Gebruik vooral geen natte doek.
■
Langere afwezigheid
PAS OP
G Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u
het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en
stroompieken.
BIJLAGE
154
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT
32LH40**
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
32LH4010-ZD
32LH4020-ZC
37LH4000-ZA
804,4 mm x 586,3 mm x 223,8 mm 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm
924,7 mm x 666,7 mm x 296,2 mm
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6 mm
exclusief steun
804,4 mm x 529,2 mm x 81,0 mm 804,4 mm x 529,.2 mm x 81,0 mm
924,7 mm x 599,9 mm x 89,6 mm
924,7 mm x 599,9 mm x 89,6 mm
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
12,7 kg
11,5 kg
12,7 kg
11,5 kg
15,8 kg
14,0 kg
15,8 kg
14,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
42LH40**
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
42LH4000-ZA
47LH40**
42LH4010-ZD
42LH4020-ZC
47LH4000-ZA
47LH4010-ZD
47LH4020-ZC
inclusief steun
1036,0 mm x 721,3 mm x 296,2 mm 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm 1153,2 mm x 791,5 mm x 337,4 mm 1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0 mm
exclusief steun
1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8 mm
1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8 mm
1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8 mm
1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8 mm
18,9 kg
17,1 kg
18,9 kg
17,1 kg
22,2 kg
19,6 kg
22,2 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
37LH4010-ZD
37LH4020-ZC
inclusief steun
inclusief steun
Gewicht
32LH4000-ZA
37LH40**
0 °C tot 40 °C
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
155
BIJLAGE
32LH50**
MODELLEN
32LH5000-ZB
37LH50**
32LH5010-ZD
32LH5020-ZE
37LH5000-ZB
inclusief steun
815,0 mm x 583,8 mm x 223,8 mm 815,0 mm x 585,6 mm x 210,9 mm
940,8 mm x 665,2 mm x 296,2 mm 940,8 mm x 666,2 mm x 270,6 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
exclusief steun
815,0 mm x 529,6 mm x 82,0 mm
815,0 mm x 529,6 mm x 82,0 mm
940,8 mm x 603,5 mm x 90,6 mm
940,8 mm x 603,5 mm x 90,6 mm
Gewicht
inclusief steun
12,6 kg
11,4 kg
12,6 kg
11,4 kg
16,3 kg
14,5 kg
16,3 kg
14,5 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
42LH50**
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
42LH5000-ZB
47LH50**
42LH5010-ZD
42LH5020-ZE
47LH5000-ZB
1052,2 mm x 719,1 mm x 296,2 mm 1052,2 mm x 720,1 mm x 270,6 mm
1173,4 mm x 789,7 mm x 337,4 mm
1173,4 mm x 791,4 mm x 319,0 mm
exclusief steun
1052,2 mm x 657,3 mm x 90,8 mm
1052,2 mm x 657,3 mm x 90,8 mm
1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm
1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm
19,0 kg
17,2 kg
19,0 kg
17,2 kg
23,4 kg
20,8 kg
23,6 kg
20,8 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
260 W
inclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
Ondersteunde filmdocumenten
■
47LH5010-ZD
47LH5020-ZE
inclusief steun
exclusief steun
zie pagina 104
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
156
37LH5010-ZD
37LH5020-ZE
55LH50**
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
55LH5000-ZB
inclusief steun
1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
exclusief steun
1357,0 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
inclusief steun
Gewicht
36,4 kg
32,9 kg
exclusief steun
Netspanning
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
350 W
Energieverbruik
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
42LH90**
47LH90**
42LH9000-ZA
47LH9000-ZA
1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm
1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm
1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
23,2 kg
19,5 kg
27,3 kg
23,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
220 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
Ondersteunde filmdocumenten
zie pagina 104
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
157
BIJLAGE
19LG31**
22LG31**
26LG31**
19LG3100-ZA
22LG3100-ZA
26LG3100-ZA
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
458,8 mm x 391,0 mm x 189,2 mm
522,2 mm x 431,5 mm x 189,0 mm
663,3 mm x 508,2 mm x 227,3 mm
exclusief steun
458,8 mm x 344,5 mm x 69,0 mm
522,2 mm x 384,2 mm x 69,0 mm
663,3 mm x 449,8 mm x 80,0 mm
4,5 kg
4,2 kg
5,6 kg
5,34 kg
10,1 kg
8,6 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
50 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
inclusief steun
Gewicht
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
32LG33**
37LG33**
42LG33**
32LG3300-ZA
37LG3300-ZA
42LG3300-ZA
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm
1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
exclusief steun
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
inclusief steun
13,4 kg
18,8 kg
exclusief steun
11,9 kg
16,2 kg
23,6 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
180 W
Netspanning
Energieverbruik
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
32LF51**
42LF51**
47LF51**
32LF5100-ZA
42LF5100-ZA
47LF5100-ZA
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
813,8 mm x 598,8 mm x 227,3 mm
1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm
1156,2 mm x 813,1 mm x 342,9 mm
exclusief steun
813,8 mm x 540,4 mm x 79,0 mm
1034,0 mm x 663,0 mm x 92,0 mm
1156,2 mm x 739,2 mm x 103,0 mm
inclusief steun
14,1 kg
22,5 kg
29,2 kg
exclusief steun
12,6 kg
20,0 kg
24,6 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
210 W
280 W
inclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
BIJLAGE
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
■
158
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
19LU50**
22LU50**
26LU50**
19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC
22LU5000-ZA
22U5010-ZB
22LU5020-ZC
26LU5000-ZA
26U5010-ZB
26LU5020-ZC
inclusief steun
462,0 mm x 373,0 mm x 182,0 mm
529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm
668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm
exclusief steun
462,0 mm x 305,0 mm x 65,0 mm
529,1 mm x 342,3 mm x 65,0 mm
668,0 mm x 456,0 mm x 81,0 mm
inclusief steun
4,4 kg
3,7 kg
5,4 kg
4,6 kg
8,9 kg
7,7 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
19LU40**
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
19LU4010-ZC
22LU4000-ZB
22LU4010-ZC
inclusief steun
474,0 mm x 390,0 mm x 182,0 mm 474,0 mm x 390,0 mm x 182,0 mm
542,9 mm x 429,3 mm x 196,0 mm 542,9 mm x 429,3 mm x 196,0 mm
exclusief steun
474,0 mm x 357,9 mm x 65,0 mm
474,0 mm x 357,9 mm x 65,0 mm
542,9 mm x 397,8 mm x 65,0 mm
542,9 mm x 397,8 mm x 65,0 mm
4,4 kg
3,9 kg
4,4 kg
3,9 kg
5,5 kg
5,0 kg
5,5 kg
5,0 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
19LU4000-ZB
22LU40**
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
159
BIJLAGE
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
19LH20**
22LH20**
19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA
22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA
inclusief steun
462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm
533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm
exclusief steun
462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm
533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
inclusief steun
3,8 kg
3,6 kg
4,8 kg
4,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
26LH20**
26LH2000-ZA
26LH2010-ZB
26LH2020-ZC
26LH201C-ZA
32LH20**
32LH2000-ZA
32LH2010-ZB
32LH2020-ZC
32LH201C-ZA
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm
667,0 mm x 507,0 mm x 211,0 mm 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm
exclusief steun
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm 805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm
inclusief steun
8,9 kg
7,8 kg
8,9 kg
7,8 kg
11,5 kg
10,3 kg
11,5 kg
10,3 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
37LH20**
37LH2000-ZA
37LH2010-ZB
37LH2020-ZC
37LH201C-ZA
42LH20**
42LH2000-ZA
42LH2010-ZB
42LH2020-ZC
42LH201C-ZA
inclusief steun
922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm
exclusief steun
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
inclusief steun
14,8 kg
13,0 kg
14,8 kg
13,0 kg
18,0 kg
16,2 kg
18,0 kg
16,2 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm 1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
BIJLAGE
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
■
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
160
805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
Gewicht
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
37LH3***
37LH3000-ZA
37LH3010-ZB/
37LH3020-ZD
37LH3030-ZE/
37LH3800-ZD
37LH3040-ZG
37LH301C-ZA
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
12,1 kg
11,0 kg
12,1 kg
11,0 kg
14,9 kg
13,1 kg
14,9 kg
13,1 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W, 110 W (32LH3800)
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W, 120 W (37LH3800)
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
42LH3***
42LH3000-ZA
42LH3010-ZB/
42LH3020-ZD
42LH3030-ZE/
42LH3800-ZD
42LH3040-ZG
42LH301C-ZA
47LH3***
47LH3000-ZA
47LH3010-ZB/
47LH3020-ZD
47LH3030-ZE/
47LH3040-ZG
47LH301C-ZA
1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1140,6 mm x 788,3 mm x 318,9 mm
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm
18,0 kg
16,2 kg
18,0 kg
16,2 kg
22,5 kg
19,9 kg
22,5 kg
19,9 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W, 150 W (42LH3800)
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
32LH3**
32LH3000-ZA
32LH3010-ZB/
32LH3020-ZD
32LH3030-ZE/
32LH3800-ZD
32LH3040-ZG
32LH301C-ZA
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
161
BIJLAGE
32LH70**
32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE
37LH70**
37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
inclusief steun
803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm
903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm
exclusief steun
803 mm x 584,2 mm x 75mm
903 mm x 639,4 mm x 51,8 mm
13,5 kg
11,6 kg
16,2 kg
14,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
42LH70**
47LH70**
42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE
47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
inclusief steun
1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm
1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm
exclusief steun
1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm
1123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm
19,8 kg
17,2 kg
26,4 kg
22,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
Ondersteunde filmdocumenten
■
0 °C tot 40 °C
zie pagina 104
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
162
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
Gewicht
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
37LH49**
32LH4900-ZD
37LH4900-ZD
804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm
804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm
924,7 mm x 599,9 mm x 89,6mm
12,7 kg
11,5 kg
15,8 kg
14,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LH49**
47LH49**
42LH4900-ZD
47LH4900-ZD
1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm
1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm
1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm
1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8mm
18,9 kg
17,1 kg
22,2 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
32LH49**
0 °C tot 40 °C
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
Ondersteunde filmdocumenten
zie pagina 104
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
163
BIJLAGE
32LF25**
MODELLEN
inclusief steun
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
exclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
37LF25**
32LF2510-ZB
32LF2500-ZA
37LF2510-ZB
37LF2500-ZA
801,8 mm x 604,2 mm x 227,8 mm
801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 289,0 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
13,4 kg
13,4 kg
18,8 kg
18,8 kg
11,9 kg
11,9 kg
16,2 kg
16,2 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
150 W
180 W
180 W
42LF25**
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
Bedrijfstemperatuur
■
1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm
1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
23,6 kg
21,0 kg
23,6 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Omgevingsvereisten
42LF2510-ZB
42LF2500-ZA
0 °C tot 40 °C
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
164
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
42LG2***
32LG2100-ZA
32LG2200-ZA
37LG2100-ZA
42LG2100-ZA
801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm
1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
exclusief steun
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
inclusief steun
13,4 kg
18,8 kg
exclusief steun
11,9 kg
16,2 kg
23,6 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
180 W
Energieverbruik
22LD3**
22LD320-ZA / 22LD321-ZB /
22LD320N-ZA / 22LD321N-ZB
inclusief steun
462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm
533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm
exclusief steun
462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm
533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
inclusief steun
3,8 kg
3,6 kg
4,8 kg
4,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W
26LD3**
32LD3**
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
19LD3**
19LD320-ZA / 19LD321-ZB /
19LD320N-ZA / 19LD321N-ZB
MODELLEN
Gewicht
37LG2***
inclusief steun
Netspanning
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
32LG2***
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
26LD321-ZB
26LD321N-ZB
32LD320-ZA
32LD320N-ZA
32LD321-ZB
32LD321N-ZB
667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm
667,0 mm x 507,0 mm x 211,0 mm 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm 805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm
805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm
8,9 kg
7,8 kg
8,9 kg
7,8 kg
11,5 kg
10,3 kg
11,5 kg
10,3 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
120 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
120 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
■
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
BIJLAGE
CI Module Afmeting
26LD320-ZA
26LD320N-ZA
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
165
BIJLAGE
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
Gewicht
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
50PS70**
60PS70**
50PS7000-ZA
60PS7000-ZA
1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm
1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm
1228,8 mm x 784,5 mm x 78,9 mm
1465,4 mm x 932,2 mm x 82,1 mm
38,1 kg
34,1 kg
53,3 kg
46,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W
50PS80**
60PS80**
50PS8000-ZA
60PS8000-ZA
1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm
1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm
1228,8 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
1465,4 mm x 926,7 mm x 82,1 mm
38,3 kg
34,3 kg
53,6 kg
46,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
Ondersteunde filmdocumenten
■
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
zie pagina 104
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
166
42PQ35**
50PQ35**
42PQ3500-ZB
50PQ3500-ZB
inclusief steun
1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm
1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm
exclusief steun
1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm
1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm
24,3 kg
22,2 kg
33,7 kg
31,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
320 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
430 W
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Bedrijfsvochtigheidsgraad
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
Ondersteunde filmdocumenten
zie pagina 104
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
167
BIJLAGE
MODELS
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
42PQ65**
50PS65**
42PQ6500-ZA
50PS6500-ZA
inclusief steun
1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm
1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm
exclusief steun
1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm
1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
25,3 kg
23,3 kg
36,3 kg
33,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
320 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
CI Module Afmeting
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
0 °C tot 40 °C
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
Minder dan 80 %
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
-20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad
Minder dan 85 %
zie pagina 104
Ondersteunde filmdocumenten
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Televisiesysteem
Zenderbereik
Digitale TV
Analoge TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C (alleen Zweden, Finland)
SECAM L/L’
VHF, UHF
VHF: E2 t/m E12, UHF: E21 t/m E69,
CATV: S1 t/m S20, HYPER: S21 t/m S47
Externe antenne-impedantie
BIJLAGE
168
75 Ω
75 Ω
IR-CODES
*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Code (Hexa)
95
08
0B
79
F0
45
43
AB
40
41
07
06
44
28
AA
30
02
03
1E
09
00
01
10~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
65
Functie
Energy Saving
POWER
INPUT(Invoeren)
RATIO
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
omhoog ( )
omlaag ( )
links ( )
rechts ( )
OK( )
RETURN/EXIT(Teruggaan/sluiten)
INFO i
AV MODE (Audio -videomodus)
+
FAV ( MARK )
MUTE
P
P
Nummertoets 0~9
LIST
Q.VIEW
ROOD
GROEN
GEEL
BLAUW
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
FREEZE
Opmerking
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
BIJLAGE
169
BIJLAGE
SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM
Setup RS-232C
Verb nd de RS-232C- ngang met een extern besturngssysteem (zoa s een computer of een A/V-besturngssysteem) om de funct es van de tv extern te
besturen
Verb nd de ser ë e poort van het bestur ngssysteem
met de RS-232C- ngang op het achterpanee van de
tv
Opmerk ng De RS-232C-verb nd ngskabe wordt n et
ge everd b de tv
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@
?@@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@@0M?f@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?3@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@5
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@?he?@@@@@hf@@@@0Y
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug
Nr
Naam p ug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geen verb nd ng
RXD (Data ontvangen)
TXD (Data versturen)
DTR (DTE kant k aar)
GND
DSR (DCE kant k aar)
RTS (K aar om te versturen)
CTS (K aarmaken om te versturen)
Geen verb nd ng
1
5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hg
6
9
RS-232C-configuraties
Con gurat es met 7 draden (Standaard RS-232C-kabe )
BIJLAGE
170
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Con gurat es met 3 draden (N et-standaard)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Instellen ID
Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.
Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 175.
OPTIE
Verpl.
OPTIE
OK
E
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel
: Uit
Sleutel Vergrendel
: Uit
Instellen ID
ID
Instellen
Eenvoudige handleiding
Instellen ID
ID
Instellen
::11
::11
Stroom indicator
Stroom indicator
OK
3
OK
F
1
Demo Mode
: Aan
Demo Mode
: Aan
Modusinstelling
: Winkeldemo
Modusinstelling
: Winkeldemo
Sluiten
G
Fabrieksinstelling
Fabrieksinstelling
2
OK
E
: Aan
Eenvoudige handleiding
1 MENU
Verpl.
SIMPLINK
O P T I E selecteren.
I n s t e l l e n I D selecteren.
Stel Adjust ID in om het gewenste herkenningsnummer voor uw tv te kiezen.
U kunt voor deze optie een nummer kiezen vanaf 1 t/m 99.
BIJLAGE
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
171
BIJLAGE
Parameters communicatie
Baudratio: 9600 bps (UART)
■ Lengte data: 8 bits
■ Pariteit: Geen
Stopbit: 1 bit
■ Communicatiecode: ASCII-code
■ Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.
■
■
Protocol versturen / ontvangen
Commando referentielijst
Versturen
COMMANDO 1 COMMANDO
2
DATA
(Hexa)
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
00 to 01
Zie pagina 173
00 t/m 01
00 t/m 01
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 01
00 t/m 01
13. Hoge tonen
k
14. Lage tonen
k
15. Balans
k
16. Kleurtemperatuur
k
17. ISM-methode
j
18. Stroombesparing
j
19. Autom. configuratie
j
20. Afstemcommando
m
21. Kanaal Toevoegen/Overslaan m
22. Sleutel
m
23. Regeling
achtergrondverlichting m
24.Ingangskeuze (Hoofd)
x
r
s
t
u
p
q
u
a
b
c
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 64
00 t/m 02
Zie pagina 175
00 t/m 04
01
Zie pagina 175
00 t/m 01
Sleutelcode
g
b
00 t/m 64
Zie pagina 176
01. Stroomvoorziening
02. Beeldverhouding
03. Beeld dempen
04. Volume dempen
05. Volume regelen
06. Contrast
07. Helderheid
08. Kleur
09. Tint
10. Scherpte
11. OSD selecteren
12. Vergrendelingsmodus
afstandsbediening
BIJLAGE
172
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)
* [Command 2] : Tweede commando
* [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst
scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu.
De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set
ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv
bestuurd.
Het ingestelde ID wordt weergegeven met een decimaal (1 t/m 99) in het menu en met een hexadecimaal (0x0 t/m 0x63) in het protocol voor versturen
en ontvangen.
* [DATA] : om commandogegevens te versturen.
‘FF’-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
* [Cr] : carriage return.
ASCII code '0x0D'
[ ] : ASCII-code 'spatie (0x20)'
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt.
Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft
hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus
staan, stuurt hij de data van de pc terug.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* When setting the 17 t/m 24, a menu does not appear on
screen.
* Opmerking: Tijdens USB gebruik, zoals DviX of EMF, worden alle commando’s, behalve Power (ka) en Toets (mc)
niet uitgevoerd en behandeld als NG.
* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.
Data 00: ongeldige code
01. Stroomvoorziening (Commando : k a)
04. Volume stil (Commando: k e)
G Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.
G Om het volume stil aan / uit te bedienen.
U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL)
knop op de afstandsbediening.
Transmissie
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Power Uit
Transmissie
01 : Power Aan
Ack
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
G Om Power Aan / Uit weer te geven.
Data 00 : Volume stil uit (Volume aan)
01 : Volume stil aan (Volume uit)
Ack
Transmissie
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
05. Bediening volume (Commando: k f)
Ack
G Om het volume aan te passen.
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgevensfeedback de
status van elke functie weer,als andere functies FF-gegevens
in deze indeling overbrengen.
* OK Ack., Error Ack. En andere berichten kunnen op het
scherm worden getoond indien de TV ingeschakeld is.
U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen
op de afstandsbediening.
Transmissie
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Beeldverhouding (Commando: k c)
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
G Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat groot
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
beeld) U kunt de gewenste beeldverhouding ook instellen
met behulp van de functie Beeldverhouding in het
Q.MENU of het BEELD-menu.
Transmissie
G Om het contrast van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.
Transmissie
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normaal scherm (4:3)
02 : Breed scherm (16:9)
04 : Zoom
06 : Origineel
06. Contrast (Commando: k g)
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
07 : 14:9
09 : Scannen
Data Min : 00 t/m Max : 64
0B : Volledige breedte
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
10 t/m 1F : Bioscoopzoom 1 t/m 16 Ack
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Licht (Commando: k h)
* Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
* Scannen is beschikbaar in de modus DTV/HDMI
(1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p
24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p,
1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz).
* Volledig Breed wordt alleen ondersteund voor ATV,
AV1,2,3.
03. Scherm stil (Commando: k d)
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
G Om scherm stil aan / uit te selecteren.
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Om het licht van het scherm aan te passen.
U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmissie
08. Kleur (Commando: k i)
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan)
Video geluid uit
01 : Scherm stil aan (Beeld uit)
10 : Video geluid aan
G De kleur van het scherm aanpassen.
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Indien alleen video mute aan staat, zal de tv het OSD
(schermweergave) weergeven. Maar indien Scherm mute aan
staat, zal de tv het OSD niet tonen.
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
BIJLAGE
Ack
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
173
BIJLAGE
9. Tint (Commando: k j)
13. Hoge tonen (Commando: k r)
G Om de tint van het scherm aan te passen.
G Hoge tonen aanpassen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.
U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het menu GELUID.
Transmissie
Transmissie
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Rood : 00 t/m Groen : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Scherpte (Commando: k k)
14. Lage tonen (Commando: k s)
G Om de scherpte van het scherm aan te passen.
G Lage tonen aanpassen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Selecteer OSD (Commando: k l)
G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij
bediening op afstand.
U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID.
Transmissie
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Balans (Commando: k t)
G Hiermee past u de balans aan.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID.
Transmissie
Transmissie
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD uit
Ack
Data Min : 00 t/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
Ack
01 : OSD aan
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Kleurtemperatuur (Commando: k u)
12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m)
G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op
het voorpaneel van de tv.
Transmissie
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
BIJLAGE
174
Data 00 : Vergrendeling uit
Ack
01 : Vergrendeling aan
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* If you are not using the remote control, use this mode.
When main power is on/off, external control lock is
released.
* De lokale power toets zal goed werken.
G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de
Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Medium 01:Koel
Ack
02: Warm
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Afstemcommando (Commando: m a)
1 7 . I S M - m e t h o d e (Alleen bij plasma-tv)
(Commando: j p)
G Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.
G Hiermee regelt u de ISM-methode.U kunt de ISM-methode
ook instellen in het menu OPTIE.
Transmissie
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Transmissie
18. Stroombesparing (Commando: j q)
Data 00 : gegevens uit het hoge kanaal
Data 01: gegevens uit het lage kanaal
ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 -> Maakt niet uit
Data 02 0x00 : ATV Main
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio
Kanaalgegevensbereik
Analoog - Min: 00 t/m Max: 63 (0 t/m 99)
Digitaal - Min: 00 t/m Max: 3E7 (0 t/m 999)
(Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen,
Denemarken, Ierland)
Digitaal - Min: 00 t/m Max: 270F (0 t/m 9999)
(Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland)
G Het energieverbruik van de tv verminderen. U kunt tevens
Ack
de energiebesparing aanpassen in het menu OPTIE.
Transmissie
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 02: Orbiter
04: White wash
08: Normaal
20 : Colour Wash
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiebespar
Niveau
ende functie
Data Min: 00 t/m Max: 7DH
Beschrijving
7 6 5 4
3 2 1 0
0 0 0 0
Laag Vermogen 0 0 0 0
Uit
0 0 0 0
Laag Vermogen 0 0 0 1
Minimaal
0 0 0 0
Laag Vermogen 0 0 1 0
Medium
0 0 0 0
Laag Vermogen 0 0 1 1
Maximaal
0 0 0 0
Laag Vermogen 0 1 0 0
Auto
0 0 0 0
Laag Vermogen 0 1 0 1
Scherm Uit(Alleen bij lcdtv/LED LCD TV)
21. Kanaal Toevoegen/Overslaan (Commando: m b)
G Voor het instellen van de status overslaan voor het
huidige Programma.
Transmissie
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Overslaan
01 : Toevoegen
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 0 0 1 Intelligente Sensor 0 0 0 0 Laag(Alleen bij plasma-tv)
0 0 0 1 Intelligente Sensor 0 0 0 1 Midden(Alleen bij plasma-tv)
0 0 0 1 Intelligente Sensor 0 0 1 0 Hoog(Alleen bij plasma-tv)
Ack
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65**)
* B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 1
* B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 2
19. Autom. configuratie (Commando: j u)
F : Stap 15 (Set ID 15)
10 : Stap 16 (Set ID 16)
28 :0
G Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling
64 : Stap 100
automatisch minimaliseren.Alleen in de modus RGB (PC).
Transmissie
6E : Stap 110
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
73 : Stap 115
74 : Stap 116
Data 01: Instellen
Ack
C7: Stap 199
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
4E : +38
4F : +39
50 : +40
BIJLAGE
A : Stap 10 (Set ID 10)
00 : -40
01 : -39
02 : -38
00 : Stap 0
FE : Stap 254
FF : Stap 255
175
BIJLAGE
22. Sleutel (Commando: m c)
G Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstands-
24. Ingangskeuze (Commando: x b)
(Ingang hoofdbeeld)
bediening.
Transmissie
G Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data:Sleutelcode - Zie pagina 169.
Data Structuur
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
MSB
Transmissie
0
LSB
0
0
0
0
0
0
Externe ingang
Ingangnummer
Externe ingang
Data
23. Regeling achtergrondverlichting
(Commando: m g)
(Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV)
0
0
0
0
DTV
G Voor de regeling van de achtergrondverlichting.
0
0
0
1
Analogue
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
1
0
0
1
HDMI
Transmissie
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ingangnummer
Data
0
0
0
0
Ingang1
0
0
0
1
Ingang2
0
0
1
0
Ingang3
0
0
1
1
Ingang4
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
BIJLAGE
176
0
Open bron software melding
De volgende GPS executables en LGPL/MPL libraries die in dit product gebruikt worden zijn onderhevig aan de
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licentieovereenkomsten:
GPL EXECUTABLES:
• Linux kernel 2.6
• busybox
• lzo
LGPL LIBRARIES:
• uClibc
MPL LIBRARIES:
• Nanox
LG Electronics biedt u de broncode aan op een CD-ROM voor de totale kostprijs, zoals dis tributie, zoals de
mediakosten, verzending en verwerking. Stuur een email naar LG Electronics op:
opensource@lge.com
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van distributie van dit product
door LG Electronics.
U kunt een kopie van de GPL, LGPL, MPL licenties krijgen van http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html, http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.
U kunt tevens een vertaling van GPL, LGPL licenties verkrijgen op http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Onafhankelijke JPEG Group copyright © 1991 –
1998, Thomas G Lane.
Dit product bevat
• libpng library: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly en Mark Adler.
• Tinyxml library: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
BIJLAGE
177
Noteer het modelnummer en het serienummer
van het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en
meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.
Model:
Serienummer:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising