LG | 42LF75 | Owner's Manual | LG 26LB76 Handleiding

LG 26LB76 Handleiding
NEDERLANDS
LCD-tv
Plasma-tv
GEBRUIKSAANWIJZING
LCD-tv-modellen
2 6 L C 4* 2 6 L C 5*
3 2 L C 4* 3 2 L C 5*
3 7 L C 4* 3 7 L C 5*
4 2 L C 4* 4 2 L C 5*
26LB7* 32LB7*
Plasma-tv-modellen
4 2 P C 5*
5 0 P C 5*
5 0 P B 6*
4 2 P C 3*
5 0 P C 3*
6 0 P C 4*
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te
gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.
Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.
ACCESSOIRES
Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met
de dealer waar u het product hebt gekocht.
Owner’s manual
Reinigingsdoek
Netsnoer
Gebruikershandleiding
IN
TV/RA
INPU DIO
T
PO
BR
TE
IG
W
ER
M
O
D
TV E
HT
DV
XT
D
VC
RA
TIO
R
I/II
EX
IT
BA
CK
M
EN
U
INFO
i
OK
VO
1
Veeg vlekken voorzichtig af. Als u dit te
ruw doet, kan de behuizing krassen of
verkleur en.
PR
3
6
0
EE
P
IDE
2
5
8
UPDA
TE
SL
ITLE
GU
FA
V
MU
TE
4
7
LIST
SUBT
L
9
Q.VIE
W
INDE
X
HO
LD
TIM
E
RE
Reinig het scherm met de doek.
Eventuele vlekken of vingerafdrukken op
de behuizing van de monitor kunt u
voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.
PU
D/A T
SIM
PLINK
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
ACCESSOIRES
Owner's
Manual
?
VE
AL
batterijen
Afstandsbediening
Plasma-tv-modellen
2 muurhaakjes
A l l e e n 5 0 P B 6*
2 oogbouten
Een bureautype steunbeschermingshoes
zie pagina 20
(Deze functie is niet op alle modellen
beschikbaar.)
3 bouten
zie pagina 20
LCD-tv-modellen
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
of
2 tv-beugels
2 muurhaakjes
2 bouten
Kabelhouder
Bundel de kabels met behulp van
de kabelhouder.
Alleen 26”, 32”, 37”
A l l e e n 2 6 / 3 2 L B 7*
4 bouten voor steunmontage
zie pagina 12
1- schroef
zie pagina 14
Kabelmanager
1
INHOUD
ACCESSORIES ........................................................ 1
VOORBEREIDING
INHOUD
BEDIENING OP HET VOORPANEEL .......................... 4
INFORMATIE ACHTERZIJDE .........................................7
INSTALLATIE VAN DE STEUN .................................... 11
DE TV AAN EEN MUUR BEVESTIGEN.................... 13
DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU .........................14
ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING ........... 15
Installatie van de voet .................................................. 19
Wandmontage: horizontale installatie ..................... 20
Aansluiting antenne ...................................................... 21
AANSLUITINGEN EN SETUP
HD-ONTVANGER INSTALLEREN ............................. 22
Dvd aansluiten ............................................................... 25
DE CI-MODULE PLAATSEN....................................... 28
Videorecorder instellen................................................ 29
DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN ................ 31
OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN............... 32
Pc aansluiten................................................................... 33
- Scherminstelling voor pc-modus ...................... 36
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Toetsfuncties van de afstandsbediening................. 40
DE TV INSCHAKELEN................................................. 44
Programma selecteren ................................................ 45
Volume Adjustment ..................................................... 45
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSENt .... 46
Automatisch programma's zoeken(IN DIGITALE MODUS). 47
Manual programme Tuning (IN DIGITALE MODUS).... 48
Fijnafstemming(IN DIGITALE MODUS)................... 49
5V ANTENNA POWER(ALLEEN IN DIGITALE MODUS).. 51
SOFTWARE UPDATE(ALLEEN IN DIGITALE MODUS).. 52
DIAGNOSTICS(ALLEEN IN DIGITALE MODUS).. 53
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) .............................. 54
Automatisch programma's zoeken (IN ANALOGE MODUS).. 55
Handmatig programma's zoeken (IN ANALOGE MODUS) 56
2
Fijnafstemming (IN ANALOGE MODUS) ............... 57
Naam aan zender toewijzen(IN ANALOGE MODUS).. 57
Programma bewerken
(IN ANALOGE MODUS)............................................. 58
Programmalijst opvragen............................................. 60
Ingangslabel ................................................................... 61
INDEX (allen 50PB6*)..............................................61
SIMPLINK ........................................................................ 62
EPG (elektronische programmagids)
(IN DIGITALE MODUS)
EPG in-/uitschakelen.................................................... 64
Een programma selecteren ......................................... 64
Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT
(Nu/Volgende) .............................................................. 65
Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen............... 65
Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum................. 65
Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving................. 66
Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering ............................................................................... 66
Knopfunctie in lijstmodus voor timer...................... 66
BEELDINSTELLING
BEELDFORMAAT INSTELLEN.................................... 67
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
- Beeldmodus: fabrieksinstelling .......................... 69
- Automatische kleurtoon instellen
(warm/Medium/koel)..............................................70
BEELD HANDMATIG INSTELLEN
- Beeldmodus: de optie gebruiker....................... 71
- Kleurtoon: de optie gebruiker ............................72
XD - BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE........ 73
XD Demo......................................................................... 74
GEAVANCEERD: CINEMA ................................................................ 75
GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU............................ 76
BEELD RESETTEN......................................................... 77
ISM Methode (Image Sticking Minimization)........ 78
ENERGIEZUINIGE BEELDMODUS........................... 79
DIGITALE TELETEKST
AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING ................... 80
STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS..... 81
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS.................................................................... 82
Balans ............................................................................... 83
TV-SPEAKERS AAN/UIT ............................................. 84
DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN............ 85
I/II
- Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)....... 86
- NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus).... 87
- Geluidsweergaveselectie luidsprekers.............. 87
Taal/land voor schermmenu selecteren .................. 88
TAAL SELECTEREN
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) .............................. 89
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE .......................... 98
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE .......................... 98
BIJLAGE
PROBLEMEN OPLOSSEN ........................................... 99
ONDERHOUD ............................................................ 101
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT ................... 102
AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN......... 104
PROGRAMMERINGSCODES ..........................................104
IR-codes......................................................................... 106
Setup extern besturingssysteem............................. 108
INHOUD
GELUID- EN TAALINSTELLING
TIJDSINSTELLING
Klok instellen.................................................................. 90
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT............................ 91
AUTOMATISCH UITZETTEN INSTELLEN ............. 92
TIJDZONE INSTELLEN ................................................ 93
SLAAPSTAND INSTELLEN .......................................... 93
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM
INSTELLEN...................................................................... 94
PARENTAL CONTROL(OUDERLIJK TOEZICHT)..... 95
TELETEKST
In-/uitschakelen ........................................................... 96
SIMPLE-tekst.................................................................. 96
TOP-tekst ........................................................................ 96
FASTEXT.......................................................................... 97
Speciale teletekst functies .......................................... 97
3
VOORBEREIDING
BEDIENING OP HET VOORPANEEL
■
Dit is een vereenvoudigde weergave van een voorpaneel. Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw tv er
in werkelijkheid uitziet.
■ Indien uw product uitgerust is met beschermingsfolie, verwijdert u de folie en veegt u het product schoon met
een poetsdoek.
Plasma-tv-modellen
VOORBEREIDING
42/50PC5*, 60PC4*
Sensor afstandsbediening
INPUT
INPUT
MENU
OK
Knop INPUT
(ingang)
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by
staat.
• Is groen als de tv is
ingeschakeld.
PR
VOL
OK
MENU
PR
VOL
INPUT
MENU
PR
VOL
OK
Knop OK
Programma-knoppen
In-/uitschakel knop
Knop MENU
Volume-knoppen
50PB6*
Sensor afstandsbediening
INPUT
MENU
OK
VOL
PR
Knop OK
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
Knop MENU
Programma-knoppen
Knop INPUT (ingang)
In-/uitschakel knop
4
Volume-knoppen
Plasma-tv-modellen
42/50PC3*
VOORBEREIDING
Programma-knoppen
PR
Volume-knoppen
VOL
OK
Knop OK
MENU
Knop MENU
INPUT
Knop INPUT
(ingang)
In-/uitschakel knop
Sensor afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is groen als de tv is ingeschakeld.
5
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen
behalve 26/32LB7*
VOORBEREIDING
PR
Programma-knoppen
VOL
Volume-knoppen
Knop OK
OK
MENU
Knop MENU
INPUT
Knop INPUT(ingang)
R
In-/uitschakel knop
/I
Sensor
afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is groen als de tv is ingeschakeld.
Alleen 26/32LB7*
CH
PR
CH
Programma-knoppen
VOL
Volume-knoppen
VOL
OK
Knop OK
MENU
Knop MENU
INPUT
Knop INPUT(ingang)
/I
In-/uitschakel knop
VOL
Intelligent Oog :
Past beeld aan afhankelijk van de omgeving.
6
Sensor
afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Is groen als de tv is ingeschakeld.
■
Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achterpaneel. Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw
tv er in werkelijkheid uitziet.
Plasma-tv-modellen
behalve 42/50PC3*
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
AV IN 3
S-Video-ingang
Sluit S-Video out van een SVIDEO-apparaat aan.
VIDEO R AUDIO L/MONO S-VIDEO
AV IN 3
9
1
EJECT
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
RGB IN
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang
van een extern apparaat aan op
deze aansluitingen.
2
VOORBEREIDING
A
OT
INFORMATIE ACHTERZIJDE
3
AV 2
HDMI
IN
HDMI/DVIAVIN1 AV 1
AV 2
1
2
RGB IN
RGB
(PC)
ANTENNA
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
HDMI IN
1
2
AUDIO
VIDEO
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
DIGITAL AUDIO
OUT
AUDIO
VIDEO
VARIABLE AUDIO OUT
COMPONENT IN
OPTICAL
RS-232C IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
4
5
6
1
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer
Memory Card International Association).
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
2
HDMI-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVIpoort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
3
Audio-ingang (RGB/DVI)
Sluit de monitoruitgang van een pc/dtv (alleen
audio) aan op de desbetreffende ingang.
4
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne aan.
5
OPTISCHE DIGITALE AUDIO-UITGANG
Digitale audio aansluiten vanaf verschillende s
oorten apparaten.
Opmerking: in de stand-bymodus werken deze
poorten niet.
7
8
6
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
7
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio
aan op deze aansluitingen.
8
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
9
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het
voltage wordt aangegeven op de pagina met de
specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op
gelijkstroom.
7
Alleen 42/50PC3*
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
AV IN 3
VOORBEREIDING
MCIA
SLOT
VOORBEREIDING
S-Video-ingang
Sluit S-Video out van een SVIDEO-apparaat aan.
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang
van een extern apparaat aan op
deze aansluitingen.
9
1
EJECT
2
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
RGB IN
HDMI IN
HDMI/DVI IN AV 1
AV 2
1
2
AUDIO
VIDEO
ANTENNA
IN
3
DIGITAL AUDIO
OUT
RGB
(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
OPTICAL
ANTENNA
IN
RS-232C IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
4
8
5
6
1
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer
Memory Card International Association).
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
2
HDMI-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVIpoort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
3
Audio-ingang (RGB/DVI)
Sluit de monitoruitgang van een pc/dtv (alleen
audio) aan op de desbetreffende ingang.
4
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne aan.
5
OPTISCHE DIGITALE AUDIO-UITGANG
Digitale audio aansluiten vanaf verschillende s
oorten apparaten.
Opmerking: in de stand-bymodus werken deze
poorten niet.
7
8
6
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
7
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio
aan op deze aansluitingen.
8
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
9
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het
voltage wordt aangegeven op de pagina met de
specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op
gelijkstroom.
behalve 26/32LB7*
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-Video-ingang
S-VIDEO
Sluit S-Video out van een S-VIDEOapparaat aan.
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van
een extern apparaat aan op deze
aansluitingen.
AV IN 3
AV 3
VOORBEREIDING
DIO
LCD-tv-modellen
AV IN 3
9
HDMI IN
1
2
1
2
PCMCIA
RGB IN
CARD
SLOT
AV 1
3
AV
1
AV 2
EJECT
HDMI/DVI ANTENNA
ININ1
RGB IN
HDMI IN 2
RGB(PC)
AV 2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
RGB IN
VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO
VARIABLE
AUDIO OUT
ANTENNA
IN
OPTICAL
COMPONENT IN
DIGITAL AUDIO OUT
ANTENNA
IN
AUDIO
VIDEO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VARIABLE
AUDIO OUT
4
5
6
1
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer
Memory Card International Association).
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
2
HDMI-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVIpoort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
3
Audio-ingang (RGB/DVI)
Sluit de monitoruitgang van een pc/dtv (alleen
audio) aan op de desbetreffende ingang.
4
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne aan.
5
OPTISCHE DIGITALE AUDIO-UITGANG
Digitale audio aansluiten vanaf verschillende s
oorten apparaten.
Opmerking: in de stand-bymodus werken deze
poorten niet.
7
8
6
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
7
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio
aan op deze aansluitingen.
8
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
9
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het
voltage wordt aangegeven op de pagina met de
specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op
gelijkstroom.
9
VOORBEREIDING
Alleen 26/32LB7*
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
USB IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
VOORBEREIDING
S-Video-ingang
S-VIDEO
Sluit S-Video out van een S-VIDEOapparaat aan.
VIDEO
L/MONO AUDIO R
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van
een extern apparaat aan op deze
aansluitingen.
AV IN 3
AV 3
AV IN 2
1
2
PCMCIA
CARD SLOT
SLO
AV 1
3
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 3
HDMI IN 2
AV 2
RGB IN
OPTICAL
ANTENNA
IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RGB(PC)
ANTENNA IN
DIGITAL AUDIO OUT
9
AV 1
AV 2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB IN
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO
IN
VARIABLE
AUDIO OUT
1
Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer
Memory Card International Association).
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
2
HDMI-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVIpoort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
3
10
4
OPTISCHE DIGITALE AUDIO-UITGANG
Digitale audio aansluiten vanaf verschillende s
oorten apparaten.
Opmerking: in de stand-bymodus werken deze
poorten niet.
4
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne aan.
5
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
5
6
7
8
6
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio
aan op deze aansluitingen.
7
Audio-ingang (RGB/DVI)
Sluit de monitoruitgang van een pc/dtv (alleen
audio) aan op de desbetreffende ingang.
8
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
9
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het
voltage wordt aangegeven op de pagina met de
specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op
gelijkstroom.
INSTALLATIE VAN DE STEUN (Alleen 42/50PC3*)
■
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
1
VOORBEREIDING
2
A
4
3
B
C
■
Plaats het toestel met het scherm omlaag op een kussen of zachte doek, zoals is te zien in Afbeelding 1.
Controleer voordat u de steun uitklapt of de twee vergrendelingen (A) onder aan de steun naar buiten zijn
geduwd.
■
Trek de steun naar buiten, zoals hierboven is weergegeven in Afbeeldingen 2 en 3.
Plaats na het uitklappen van de steun de schroeven in de gaten (B) onder aan de steun en draai de schroeven
vast.
■
Zorg dat u de vergrendeling (C) niet losmaakt wanneer u kabels aansluit op de tv.
Hierdoor kan het toestel vallen, met als gevolg lichamelijk letsel of ernstige schade aan het toestel.
! Opmerkingen
De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van hoe uw apparaat
er in werkelijkheid uitziet.
D
A
B
De steun dichtklappen voor opslag
Verwijder eerst de schroeven in de gaten (B) onder aan de
steun. Trek vervolgens aan twee haken (D) in de onderzijde
van de steun en vouw de steun in de achterzijde van het toestel.
Duw na het vouwen twee vergrendelingen (A) van de onderzijde van de steun naar buiten.
11
VOORBEREIDING
INSTALLATIE VAN DE STEUN (Alleen 26,-32- en 37 inch lcd-tv-modellen)
Plaats het product voorzichtig met de schermzijde omlaag op een zacht oppervlak dat het
product en het scherm beschermt tegen
beschadiging.
2
Monteer de steun op het product zoals is
weergegeven.
3
Monteer de 4 bouten stevig in de
daarvoor bestemde gaten aan de achterzijde van
het product.
VOORBEREIDING
1
12
DE TV AAN EEN MUUR BEVESTIGEN
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
■ Bevestig het product dicht tegen de muur aan, zodat het product niet omvalt als het naar achteren
wordt geduwd.
■ Deinstructies hieronder laten zien hoe het product op een veilige manier kan worden geplaatst. Het
product wordt hierbij aan de muur bevestigd, zodat het niet voorovervalt als het product naar voren
wordt getrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat het product omvalt, waardoor mensen gewond kunnen
raken. Ook wordt hiermee voorkomen dat het product beschadigd raakt door de val. Zorg ervoor dat
kinderen niet op het product klimmen of aan het product gaan hangen.
■
LCD-tv-modellen
1
1
2
2
1
Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de
afbeelding wordt getoond).
(Als de bouten zich bij uw product in de oogboutpositie bevinden, moet u voor het plaatsen van de oogbouten de bouten losdraaien.)
* Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze stevig vast in de bovenste gaten.
2
Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de muur. (Deze bouten worden niet bij het product geleverd en
zijn los verkrijgbaar.) Pas de hoogte aan van het haakje dat in de muur wordt bevestigd.
VOORBEREIDING
Plasma-tv-modellen
3
3
Gebruik een stevig touw om het product met de muur te verbinden. (Het touw wordt niet bij het
product geleverd en is los verkrijgbaar.) De veiligste manier is ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.
! OPMERKINGEN
Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
Plaats het product op een houder of op een kast die groot en stevig genoeg is om het formaat en het
gewicht van het product te kunnen dragen.
G Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op dezelfde
hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.
G
G
13
VOORBEREIDING
DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU (Alleen model 26/32LB7*)
De TV moet aan het bureau bevestigd worden zodat het niet naar voren of achter getrokken kan worden, en op
die manier letsel kan veroorzaakt, of schade aan het product veroorzaakt. Gebruik alleen een bevestigde schroef.
VOORBEREIDING
1- schroef
Steun
Bureau
! WAARSCHUWING
G
14
Om te voorkomen dat de tv omver valt, moet de tv stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatieinstructies aangegeven. Het kantelen, schudden of heen en weer schommelen van het apparaat kan letsel veroorzaken.
ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING
Plasma-tv-modellen (behalve 42/50PC3*)
Houd de kabelmanager met beide handen vast en trek eraan zoals op de afbeelding is te zien.
VOORBEREIDING
1
KABELMANAGER
2
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het gedeelte A A N S L U I T I N G E N E N S E T U P als u andere apparaten wilt aansluiten.
3
Bevestig de k a b e l m a n a g e r weer zoals op de afbeelding is weergegeven.
15
VOORBEREIDING
Plasma TV models
Alleen 42PC3*
VOORBEREIDING
Bundel de kabels zoals is te zien op de afbeelding.
Alleen 50PC3*
1
Houd de k a b e l m a n a g e r met beide handen
vast en trek eraan zoals op de afbeelding is te
zien.
KABELMANAGER
2
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het gedeelte AANSLUITINGEN EN SETUP als
u andere apparaten wilt aansluiten.
3
16
Bevestig de k a b e l m a n a g e r weer zoals
op de afbeelding is weergegeven.
LCD-tv-modellen (behalve 26/32LB7*)
VOORBEREIDING
1
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het gedeelte A A N S L U I T I N G E N E N S E T U P
als u andere apparaten wilt aansluiten.
2
Bevestig de k a b e l m a n a g e r zoals op de
afbeelding is weergegeven.
KABELMANAGER
3
Bundel de kabels met behulp van de
meegeleverde kabelhouder. (Deze functie is
niet op alle modellen beschikbaar.)
De Kabelmanager Verwijderen
Houd de K A B E L M A N A G E R met beide handen
vast en trek deze omhoog.
! OPMERKINGEN
Het product niet aan de k a b e l m a n a g e r vastpakken bij verplaatsen.
- Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd.
G
17
VOORBEREIDING
LCD-tv-modellen (Alleen 26/32LB7*)
VOORBEREIDING
1
Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het gedeelte A A N S L U I T I N G E N E N S E T U P
als u andere apparaten wilt aansluiten.
2
Installeer het KABELBEHEER zoals afgebeeld.
(Plaats het door de lussen aan beide kanten
van het kabelbeheer te duwen.)
KABELMANAGER
3
Bundel de kabels met behulp van de
meegeleverde kabelhouder. (Deze functie is
niet op alle modellen beschikbaar.)
De Kabelmanager Verwijderen
Houd de Kabelmanagement vast met beide handen
en trek omlaag.
(Plaats het door de lussen aan beide kanten van het
kabelbeheer te duwen.)
! OPMERKINGEN
Het product niet aan de k a b e l m a n a g e r vastpakken bij verplaatsen.
- Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd.
G
18
■
■
De tv kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of op een
bureaublad.
De tv is ontworpen om horizontaal te worden bevestigd.
AARDING
Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke elektrische
schokken te vermijden.
Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening laten installeren.
Probeer het apparaat niet te aarden door het te verbinden
met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.
Netvoeding
Installatie van de voet
VOORBEREIDING
Kortsluits
chakelaar
Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer
10 cm aan te houden.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
R
19
VOORBEREIDING
Wandmontage: horizontale installatie
VOORBEREIDING
Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van
ongeveer 10 cm aan te houden. Neem voor uitgebreidere instructies contact op met uw dealer. Zie de
installatiehandleiding van de optionele kantelbare wandmontagebeugel.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
Indien u de beschermingshoes voor de bureausteun wilt bevestigen (Alleen 50PB6*)
bouten
Om te voorkomen dat vreemde voorwerpen in de bureausteun terecht komen,
bevestigt u de bureausteun beschermingshoes met behulp van de geleverde
moeren (zie afbeelding).
Bureautype steunbeschermingshoes
20
■
Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
hebt aangesloten.
AANSLUITING ANTENNE
Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
AV IN 3
S-VIDEO
EJECT
HDMI/DVI IN 1
VOORBEREIDING
PCMCIA
CARD SLOT
VIDEO L/MONO AUDIO R
■
VIDEO R AUDIO L/MONO S-VIDEO
■
HDMI IN 2
AV IN 3
Antenne
wanddoos
Flats/appartementen
(aansluiting op antennewanddoos)
AV 1
HDMI IN
AV 1
AV 2
1
ANTENNA
IN
2
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
HDMI IN
1
AV 2
RGB IN
2
RGB IN
AUDIO
VIDEO
VARIABLE AUDIO OUT
COMPONENT IN
VARIABLE
AUDIO OUT
VIDEO
RS-232C IN
Coaxiale RF-draad (75 ohm)
Buitenantenne
(VHF, UHF)
Eengezinswoningen/huizen
(aansluiting op wanddoos voor buitenantenne)
- Zorg ervoor dat u de bronsdraad niet
buigt wanneer u deze aansluit op een
antennepoort.
PCMCIA
EJECT
- 5-voltsCARD
antennevoeding
werkt alleen
SLOT
HDMI/DVI IN 1
in de digitale modus (zie pagina 51).
HDMI IN 2
UHF
ANTENNA
IN
Antenne
Signaalv
ersterker
VHF
■
■
VIDEO
RS-232C IN
Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne
aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.
21
AANSLUITINGEN EN SETUP
■
Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
hebt aangesloten.
■
In dit deel van AANSLUITINGEN EN SETUP worden voornamelijk afbeeldingen voor lcd-tv-modellen gebruikt.
HD-ONTVANGER INSTALLEREN
■
Deze tv is in staat kabel- en digitale ethersignalen te ontvangen zonder een externe digitale set-top box. Als u
echter toch digitale signalen ontvangt van een digitale set-top box of een ander extern digitaal apparaat, raadpleeg dan onderstaande afbeelding.
Aansluiting met een componentkabel
Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvdspeler
met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.
1
3
PCMCIA
CARD SLOT
4
2
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale settop box.)
EJECT
HDMI/DVI IN 1
RGB IN
HDMI IN 2
RGB(PC)
Selecteer de Component -ingang met de knop I N P U T
op de afstandsbediening.
ANTENNA
IN
AL
DIGITAL AUDIO OUT
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
Signaal
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
1080p
Component
HDMI1/2/3
(HDMI3 : Alleen 26/32LB7*)
Ja
Nee
Ja
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
Ja
HDMI/DVI IN 1Ja
Ja
Nee
AV 1
HDMI IN 2
Ja
ANTENNA
IN
VIDEO
RS-232C IN
22
AUDIO
AV 2
AV
CARD SLOT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
ANTENNA
IN
VIDEO
AUDIO
RGB IN
AV 1
RS-232C IN
Aansluiting met een HDMI kabel
1
PCMCIA
CARD SLOT
Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met de
H D M I / D V I I N 1 of H D M I I N 2 j-aansluiting op de tv.
EJECT
HDMI/DVI IN 1
ANTENNA
IN
OPTICAL
2
RGB(PC)
AUD
(RG
AV
COMPONENT I
AUDIO
AUDI
VIDEO
RS-232C IN
AANSLUITINGEN EN SETUP
3
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale settop box.)
HDMI IN 2
DIGITAL AUDIO OUT
behalve 26/32LB7*
(CONTROL & SERVICE)
1
Selecteer de HDMI1 of HDMI2-ingang met de knop
I N P U T op de afstandsbediening.
Alleen 26/32LB7*
PCMCIA
CARD SLOT
1
EJECT
HDMI/DVI IN 1
Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 of H D M I I N 3 jaansluiting op de tv.
HDMI IN 2
HDMI IN 3
OPTIC
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RGB(PC)
ANTENNA IN
2
3
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale settop box.)
AV 1
RGB IN
VIDEO
1
AUD
(RGB
AUDI
UDIO
COMPONENT IN
Selecteer de HDMI1, HDMI2 of HDMI3-ingang met
de knop I N P U T op de afstandsbediening.
23
AV
AANSLUITINGEN EN SETUP
Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt
behalve 26/32LB7*
HDMI/DVI IN 1
AV 1
HDMI IN 2
1
AV 2
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
ECT
HDMI/DVI IN 1
Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I / D V I I N 1-aansluiting op de tv.
ANTENNA
IN
AANSLUITINGEN EN SETUP
DMI/DVI IN 1
ANTENNA
ENNA
IN
AUDIO
VIDEO
2
RS-232C IN
3
Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de
A U D I O I N ( R G B / D V I )-aansluiting op de tv.
OPTICAL
RGB(PC)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
2
1 RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
AV 1
HDMI IN 2
4
RGB IN
HDMI IN 2
DIGITAL AUDIO OUT
EJECT
AV 2
Selecteer de HDMI1 -ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
AUDIO
VIDEO
Alleen 26/32LB7*
IN 2
HDMI IN 3
AV 1
1
N
ERVICE)
AV 2
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
CT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 3
OPTICAL
Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I / D V I I N 1-aansluiting op de tv.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RGB(PC)
ANTENNA IN
VIDEO
24
AUDIO
2
Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de
A U D I O I N ( R G B / D V I )-aansluiting op de tv.
3
Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
4
Selecteer de HDMI1 -ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB IN
1
VIDEO
COMPONENT IN
DIGITAL AUDIO OUT
RS-232C IN
AUDIO
2
AV
V1
AV 2
DVD AANSLUITEN
Aansluiting met een componentkabel
Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler
met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.
3
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
4
Selecteer de Component -ingang met de knop I N P U T
PCMCIA
EJECT
op de afstandsbediening.CARD SLOT
1
5
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedien-ingsinstructies.
ANTENNA
IN
RGB IN
HDMI IN 2
DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN 1
2
RGB(PC)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
AV 2
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
RS-232C IN
Componentingangen
U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de componentingangen aan te sluiten.
Componentingangen op de tv
Video-uitgangen op de
dvd-speler
Y
PB
PR
PCMCIA
CARD SLOT
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
ANTENNA
IN
VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
25
ANTENNA
IN
AANSLUITINGEN EN SETUP
VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
Aansluiting met een scartkabel
PCMCIA
CARD SLOT
1
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
Verbind de scartaansluiting van
de dvd-speler
met de
A V 1-scartaansluiting van de tv.
RGB IN
C)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
PONENT IN
ANTENNA
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
IN
Schakel de dvd-speler in en
plaats een dvd.
3
RS-232C IN
I N P U T op de
Selecteer de AV1 -ingang met de knop
afstandsbediening.
Selecteer de AV2-ingang als de speler op de A V 2 scartaansluiting is aangesloten.
4
AUDIO
VIDEO
1
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
! OPMERKINGEN
G
Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een
afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.
Aansluiting met een S-Video-kabel
VIDEO
2
AV 1
AUDIO
O
26
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
A U D I O-ingangen van de tv.
AV 2
3
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
4
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
5
HDMI IN 2
Verbind de S-VIDEO-uitgang van de dvd-speler met de
S - V I D E O-ingang van de tv.
L
R
OUTPUT
SWITCH
S-VIDEO
1
ANT IN
ANT OUT
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
S-VIDEO
AV IN 3
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
AV 1
AV 2
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
AV 1
VIDEO L/MONO A
AUDIO
AV IN 3
Aansluiting met een HDMI-kabel
AV 2
behalve 26/32LB7*
1
PCMCIA
CARD SLOT
Verbind de HDMI-uitgang van de dvd met de
H D M I / D V I I N 1 of H D M I I N 2-aansluiting op de tv.
EJECT
HDMI/DVI IN 1
AUDIO
VIDEO
Selecteer de HDMI1 of HDMI2-ingang met de knop
I N P U T op de afstandsbediening.
OPTICAL
A
RGB(P
COMP
AUDIO
VIDEO
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
ANTENNA
IN
R
HDMI IN 2
DIGITAL AUDIO OUT
AV 1
MI IN 2
RS-232C IN
1
(CONTROL
& SERVICE)
3
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
Alleen 26/32LB7*
1
PCMCIA
CARD SLOT
Verbind de HDMI-uitgang van de dvd met de
H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 of H D M I I N 3aansluiting op de tv.
EJECT
JECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
Selecteer de HDMI1, HDMI2 of HDMI3-ingang met
de knop I N P U T op de afstandsbediening.
3
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
RGB(PC)
ANTENNA IN
1
AV 1
RGB
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
! OPMERKINGEN
G
G
De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen
als u een HDMI-kabel gebruikt.
Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u
zelf de juiste uitgangsresolutie instellen.
27
AANSLUITINGEN EN SETUP
DE CI-MODULE PLAATSEN
- Om de gescrambelde services (betaalservices) te
bekijken in de modus voor digitale tv.
- Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
HDMI IN 1
HDMI IN 2
1
1
AANSLUITINGEN EN SETUP
28
Plaats de CI-module in de sleuf voor de PCMCIA -kaart
(Personal Computer Memory Card International
Association) van de tv, zoals afgebeeld.
Zie pagina 54 voor meer informatie.
ANTENNA
IN
TV
OPTICAL
RS-232C IN
RS-232
(CONTROL &
VIDEO
U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv
te zorgen.
PCMCIA
EJECT
■ Als in het 4:3-beeldformaat het beeld van een videorecorder wordt stilgezet, kan het bevroren beeld aan de
CARD SLOT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
AV 1
AV 2
zijkanten van het scherm zichtbaar blijven.
■
ANTENNA
IN
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OU
Aansluiting met een antennekabel
1
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
ANT OUT
S-VIDEO
VIDEO
L
R
AUDIO
VIDEO
ANT IN
2
OUTPUT
SWITCH
Wandcontact
doos
AANSLUITINGEN EN SETUP
O
VIDEORECORDER INSTELLEN
Antenne
1
Verbind
AV 1de A N
AVT 2O U T-aansluiting van de video-recorder met de A N T E N N A I N-aansluiting van de tv.
2
Sluit de antennekabel aan op de A N T I N-aansluit-ing van de videorecorder.
AUDIO
3
Druk op de knop P L A Y(afspelen) van de video-recorder en stem de tv op de videorecorder af om
de opname te bekijken.
29
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een scartkabel
PCMCIA
CARD SLOT
VI IN 1
1
HDMI IN 2
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
Verbind de scartaansluiting van de videorecorder met de
A V 1-scartaansluiting
AV 1
AV 2 van de tv. Gebruik een afgeschermde scartkabel.
RGB IN
B(PC)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
MPONENT IN
ANTENNA
IN
Plaats een videoband in de videorecorder en druk VIDEO
op
P L A Y (afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
AUDIO
handleiding
van de videorecorder). RS-232C IN
3
Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
4
Selecteer de A V 2-ingang als u het apparaat op de AV2
-scartaansluiting hebt aangesloten.
VIDEO
AANSLUITINGEN EN SETUP
RS-232C IN
! OPMERKINGEN
AUDIO
1
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
AV IN 3
Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.
G
Aansluiting met een RCA-kabel
Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en
de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de
aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links
= wit en audio rechts = rood)
2
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
PLAY (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
3
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T(ingang)
op de afstandsbediening.
! OPMERKINGEN
G
30
Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel
van de recorder aan op de A U D I O L / M O N O-aansluiting
van de tv.
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
1
AV IN 3
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
AV 1
HDMI IN 2
AV 2
Aansluiting met een S-Video-kabel
S-VIDEO
Verbind de S-VIDEO-uitgang van de videorecorder met
de S - V I D E O-ingang van de tv. De beeldkwaliteit is nu
beter dan wanneer u een normale composietingang
(kabel met tulpstekkers) aansluit.
VIDEO
L
ANT IN
R
AUDIO
1
IN
OUTPUT
SWITCH
1
S-VIDEO
Verbind de audio-uitgangen van de videorecorder met
de A U D I O-ingangen van de tv.
3
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
PLAY (Afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
4
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
2
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
ANT OUT
MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO
VIDEO
AV IN 3
! OPMERKINGEN
G Als
de S-VIDEO en VIDEO-aansluitingen allebei met de SVHS-Videorecorder zijn verbonden, kan er alleen via de SVIDEO-ingang ontvangst plaatsvinden.
DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
Het tv-geluid doorgeven naar externe audioapparatuur via de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer.
PCMCIA
CARD SLOT
1
Sluit het ene uiteinde van een optische kabel aan op de
(optische) poort voor digitale audio-uitvoer van de tv.
EJECT
HDMI/DVI IN 1
R
HDMI IN 2
AV
RGB(PC
2
3
Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op
de (optische) poort voor digitale audio-invoer van de
audioapparatuur.
Schakel in het menu AUDIO (Geluid) de optie TV
Speaker (tv-luidspreker) uit (G pagina 85). Zie de
gebruikshandleiding bij de externe audioapparatuur
voor meer informatie over de bediening.
ANTENNA
IN
1 OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
AV IN 3
COMP
VIDEO
AUDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
PAS OP
G Kijk
niet in de optische uitgang. Uw ogen kunnen
beschadigd raken door de laserstraal.
31
AANSLUITINGEN EN SETUP
OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN
Camcorder
Gameconsole
AANSLUITINGEN EN SETUP
VIDEO
L
R
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
1
AV IN 3
32
1
Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren
van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
2
Selecteer de AV3 -ingang met de knop INPUT (ingang) op de afstandsbediening.
3
Bedien het externe apparaat.
Zie de handleiding van het externe apparaat.
PC AANSLUITEN
Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpastaan de instellingen van de tv.
Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel
PCMCIA
CARD SLOT
Verbind de RGB-uitgang van de PC met de R G B ( P C) aansluiting op de tv.
ANTENNA
Schakel de pc in.
4
Selecteer de RGB -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
AV 2 AV 1
AV 2
AUDIO
VIDEO
AUDIO
VIDEO
AANSLUITINGEN EN SETUP
Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O
I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.
3
AV 1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
ANTENNA
IN
IN
2
RGB IN
HDMI IN 2
RGB(PC)
COMPONENT IN
DIGITAL AUDIO OUT
1
EJECT PCMCIA
EJECT
CARD
SLOT IN 1
HDMI/DVI
HDMI
IN 2 IN 1
HDMI/DVI
RS-232C IN
RS-232C IN
SERVICE)
2
1
RGB OUTPUT
AUDIO
Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt
PCMCIA
CARD SLOT
1
HDMI/DVI IN 1
HDMI/DVI IN 1
Verbind de DVI-uitgang van de pc met de H D M I / D V I
I N 1-aansluiting op het toestel.
RGB(PC)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV 1
HDMI IN 2
ANTENNA
IN
OPTICAL
2
RGB IN
HDMI IN 2
EJECT
DIGITAL AUDIO OUT
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
AV
V1
AV 2
AV 2
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
ANTENNA
IN
Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O
I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.
3
Schakel de pc in.
4
Selecteer de HDMI1 -ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
VIDEO IN
RS-232C
(CONTROL & SERVICE)
1
AUDIO
2
RS-232C IN
DVI-PC OUTPUT
AUDIO
! OPMERKINGEN
G
Als de pc een DVI-uitgang heeft en geen HDMI-uitgang, is een afzonderlijke audioaansluiting noodzakelijk.
G
Als de dvd-speler geen Auto DVI ondersteunt, moet u zelf de juiste uitvoerresolutie instellen. Stel voor een
optimale beeldkwaliteit de uitvoerresolutie van de videokaart in op 1024x768, 60 Hz.
33
! OPMERKINGEN
Sluit een pc aan op de tv om te genieten van een
helder beeld en geluid.
G Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het
scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld
kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer
mogelijk een screensaver.
G Sluit de pc aan op de RGB(PC) of HDMI IN(of
HDMI/DVI IN)-poort van de tv. Kies de juiste uitgangsresolutie op de pc.
G Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pcmodus. Verander dan de pc-modus in een andere
resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas de
helderheid en het contrast aan in het menu totdat
het beeld goed is. Als de verversingsfrequentie van
de grafische kaart van de pc niet kan worden gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart of raadpleegt
u de fabrikant van de grafische kaart.
G Voor de horizontale en de verticale frequentie
wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
G Plasma-tv-modellen, We adviseren 1024x768,
60Hz te gebruiken voor de pc-modus. Hiermee
krijgt u de beste beeldkwaliteit.
G
AANSLUITINGEN EN SETUP
G Sluit
de signaalkabel van de monitoruitgang van
een pc aan op de RGB (PC/DTV)-poort van het
toestel of sluit de signaalkabel van de HDMI-uitgang van de pc aan op de HDMI IN- of HMDI/DVI
IN-poort van het toestel.
G
34
Verbind de audio-kabel van de pc met de Audioingang van de tv (geluidskabels worden niet
meegeleverd bij de tv).
G Pas
het geluid op de pc desgewenst aan als u een
geluidskaart gebruikt.
G Dit toestel gebruikt een VESA Plug en Playoplossing. Dit toestel verstrekt EDID-gegevens
aan het pc-systeem via een DDC-protocol. De pc
wordt automatisch aangepast wanneer dit toestel
wordt gebruikt.
G Het DDC-protocol is vooraf ingesteld op de
modus voor RGB (analoge RGB), HDMI (digitale
RGB).
GPas desgewenst de instellingen voor Plug en Playmogelijkheden in.
G Als de grafische kaart van de pc niet geschikt is
voor gelijktijdige aansluiting via zowel een analoge
als een digitale RGB-uitgang, sluit u de pc aan op
de RGB-, HDMI IN- of HDMI/DVI-poort om
beelden van de pc op het toestel weer te geven.
G Als de videokaart op de pc analoge en digitale
RGB tegelijkertijd uitvoert, stelt u het toestel in op
RGB of HDMI. (De andere modus wordt automatisch door het toestel ingesteld op Plug en Play.)
G De DOS-modus werkt mogelijk niet met sommige
videokaarten als u een HDMI-naar-DVI-kabel
gebruikt.
G Wanneer
u een te lange RGB-PC-kabel gebruikt, is
er mogelijk ruis op het scherm. We adviseren u een
kabel korter dan 5 meter te gebruiken. Hierdoor
krijgt u de beste beeldkwaliteit.
Ondersteunde beeldschermresolutie
behalve 26/32LB7*
RGB[PC] / HDMI[PC]-modus
Verticale
Horizontale
Resolutie frequentie (kHz) frequentie (Hz)
640x480
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1920x1080
31,468
31,469
37,684
37,879
46,875
49,725
48,363
56,476
60,123
47,78
47,72
47,56
66,647
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
59,988
Resolutie
640x480
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horizontale
Verticale
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
31,469
31,469
31,47
31,50
31,25
37,50
44,96
45,00
33,72
33,75
28,125
27,00
56,25
67,433
67,500
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
24,00
50,00
59,94
60,00
AANSLUITINGEN EN SETUP
720x400
HDMI[DTV]-modus
Alleen 26/32LB7*
RGB[PC] / HDMI[PC]-modus
Horizontale
Verticale
Resolutie
720x400
640x480
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1920x1080
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
31,468
70,08
31,469
59,94
37,500
75,00
37,879
60,31
46,875
75,00
49,725
74,55
48,363
60,00
56,476
70,00
60,023
75,023
47,649
59,99
47,649
59,94
47,649
59,94
66,647
59,988
HDMI[DTV]-modus
Resolutie
640x480
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horizontale
Verticale
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
31,469
31,469
31,47
31,50
31,25
37,50
44,96
45,00
28,125
33,72
33,75
27,000
56,250
67,433
67,500
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
24,00
50,00
59,94
60,00
35
AANSLUITINGEN EN SETUP
Scherminstelling voor pc-modus
Automatisch configureren
(alleen in de modus RGB [PC])
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
AANSLUITINGEN EN SETUP
Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen
mini-maliseren. Als u de positie van het beeld hebt
aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt
weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het beeld
nog verder worden aangepast.
FAV
*
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
Auto config. (automatisch configureren)
Met deze functie kunt u de klok, de fase en de positie van het
scherm automatisch aanpassen. Het weergegeven beeld verdwijnt enkele seconden terwijl de automatische configuratie
wordt uitgevoerd.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SCHERM menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Auto config. te selecteren.
3
• Als het beeld na automatische aanpassing verder
moet worden aangepast in RGB (PC), kunt u de
handmatige configuratie uitvoeren.
4
SETUPO Auto config.
BEELDO Handmatig config.
AUDIOO Mode XGA
Beeldverhouding
TIJDO
Resetten
OPTIEO
SCHERM
Verpl.
MENU
Vor.
1
Druk op de knop G om de automatische configuratie
te starten.
• Wanneer de automatische configuratie is voltooid,
wordt op het scherm O K weergegeven.
• Als de positie van het beeld nog niet juist is,
probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
36
BACK
VOL
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Auto config.
Handmatig config.
Mode XGA
Beeldverhouding
Resetten
G
Instellen
2 3
Fase, klok en positie van scherm afstellen
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is
en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen.
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
Om de schermgrootte te cor-rigeren, stelt u K l o k s n e l h . in.
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
3
SUBTITLE UPDATE
K l o k s n e l h . Met deze functie kunt u eventuele verticale
balken of strepen minimaliseren die op de
schermachtergrond zichtbaar zijn. Het horizontale schermformaat verandert dan ook.
Fase
2
AANSLUITINGEN EN SETUP
Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].
SETUPO Auto config.
BEELDO Handmatig config.
AUDIOO Mode XGA
Beeldverhouding
TIJDO
Resetten
OPTIEO
SCHERMO
Met deze functie kunt u eventuele horizontale
ruis verwijderen en tekens scherper weergeven.
Verpl.
MENU
Vor.
1
1
2
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SCHERM menu te selecteren.
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Handmatig config. te selecteren.
3
Druk op de knop G en gebruik vervolgens de knop D
of E om Fase, Kloksnelh., Hor-Inst. of Ver-Inst.
te selecteren.
4
Druk op de toets F of
gen te maken.
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
G
om de gewenste instellin-
Auto config.
Handmatig config.
Mode XGA
Beeldverhouding
Resetten
G
Fase
Kloksnelh.
Hor-Inst.
Ver-Inst.
2 3
0
0
0
0
4
37
AANSLUITINGEN EN SETUP
Modus Wide VGA/XGA selecteren
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
Voor een normaal beeld moet u de resolutie van RGB-modus
en de selectie van XGA-modus aanpassen.
Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC]-modus.
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
AANSLUITINGEN EN SETUP
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SCHERM menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Mode XGA te selecteren..
3
Druk op de knop G en selecteer vervolgens met de
knop D of E de gewenste XGA-resolutie.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Auto config.
BEELDO Handmatig config.
AUDIOO Mode XGA
Beeldverhouding
TIJDO
Resetten
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Auto config.
Handmatig config.
Mode XGA
Beeldverhouding
Resetten
G
1024 X 768
1280 X 768
1360 X 768
1366 X 768
2 3
38
Initialiseren
(De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
Deze functie werkt in de huidige modus.
De gewijzigde waarde initialiseren:
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
ISM Methode en Lage spanning - Deze functie kan niet
MUTE
1
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het OPTIE menu te selecteren.
D
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Fabrieksmodus te selecteren.
D
E
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Fabrieksinstel. te selecteren.
D
4
Druk op de O K-toets.
of
SLEEP
3
SETUPO Taal(language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Verpl.
of
2
SUBTITLE UPDATE
MENU
Vor.
1
E
Het bericht Bij het opgeven van wachtwoord
worden alle gebruikersinstellingen gereset.
wordt weergegeven.
Taal(language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
AANSLUITINGEN EN SETUP
worden gebruikt in de LCD TV.
Instellen ID
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
G
Normaal
Lage spanning
5
Uit
Voer een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
2
Taal(language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Instellen ID
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
Normaal
Lage spanning
Uit
3 4
39
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
INPUT
D/A
MODE
TV
POWER
TV/RADIO
INPUT
DVD
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit
naar stand-by.
D/A INPUT Hiermee selecteert u de digitale of analoge modus.
Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by.
BRIGHT
VCR
SIMPLINK TEXT
RATIO
TV/RADIO Hiermee selecteert u het radio- of tv-kanaal in de digitale modus.
I/II
INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.
(Invoeren) Hiermee vergroot of verkleint u het formaat van het
hoofdbeeld.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Brightness Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
adjustment Wanneer u de modusbron wijzigt, worden de stan(Helderheidsreg-eling) daardinstellingen hersteld.
BACK
MENU
EXIT
INFO i
GUIDE
GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
EXIT Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
OK
BACK Hiermee kunt u één stap teruggaan in een interactieve
toepassing, de EPG of een andere functie voor interactie
van de gebruiker.
FAV
VOL
PR
MENU Hiermee selecteert u een menu.
INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer.
VOLUME Hiermee regelt u het volume.
UP/DOWN
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
UPDATE
INDEX
TIME
?
SLEEP
SUBTITLE
HOLD
REVEAL
Programme
Hiermee selecteert u een programma.
UP/DOWN
Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
0~9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
LIST De kanaaltabel weergeven.
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
40
INPUT
D/A
POWER
TV/RADIO
INPUT
MODE Hiermee selecteert u de standen op de afstandsbediening.
MODE
TV
Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
het menu Simplink op het scherm(G p.62)
DVD
BRIGHT
VCR
SIMPLINK TEXT
RATIO
I/II
1
1
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.
RATIO Hiermee selecteert u het gewenste beeldformaat.
(BEELDFORMAAT)
BACK
MENU
EXIT
INFO i
GUIDE
OK
Bedieningskno Met deze knoppen kunt u sommige videorecorders of
ppen voor dvd-spelers bedienen wanneer u de modusknop DVD of
videorecorder VCR al hebt geselecteerd.
en dvd-speler
Bedien de aangesloten av-apparatuur met behulp van de
knoppen D of E of F of G, OK en de knoppen voor
afspelen, stoppen, pauzeren, snel achteruit zoeken, snel
vooruit zoeken en hoofdstuk overslaan.
(De knop
kan in dit verband niet worden gebruikt.)
THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de sys-
FAV
VOL
PR
(omhoog/omlaag/li teeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
nks/rechts)
OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
de huidige modus weer.
MUTE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
SLEEP
HOLD
REVEAL
SLEEP Hiermee stelt u de slaaptimer in.
SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
I/II Hiermee selecteert u de audio-uitgang.
Batterijen Plaatsen
?
SUBTITLE
■
Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
■
Plaats twee AA-batterijen van 1,5V. Gebruik geen oude of gebruikte
batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
■
Sluit het klepje.
41
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit
naar stand-by.
INPUT
D/A INPUT Hiermee selecteert u de digitale of analoge modus.
Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by.
MUTE
INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Hiermee vergroot of verkleint u het formaat van het
hoofdbeeld.
TV/RADIO Hiermee selecteert u het radio- of tv-kanaal in de digitale modus.
I/II Hiermee selecteert u de audio-uitgang.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
EXIT
LIST De kanaaltabel weergeven.
OK
GUIDE
INFO i
Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
0~9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
MENU Hiermee selecteert u een menu.
BACK
*
VOL
EXIT Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
PR
INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
FAV
GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer.
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de sys-
REVEAL
?
(omhoog/omlaag/li teeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
nks/rechts)
OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
de huidige modus weer.
VOLUME +/- Hiermee regelt u het volume.
kunt u één stap teruggaan in een interactieve
BACK Hiermee
toepassing, de EPG of een andere functie voor interactie
van de gebruiker.
* Geen functie
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
Programme Hiermee selecteert u een programma.
+/-
42
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
INPUT
1
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
RATIO Hiermee selecteert u het gewenste beeldformaat.
SLEEP Hiermee stelt u de slaaptimer in.
MENU
SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
EXIT
OK
GUIDE
INFO i
BACK
*
VOL
PR
FAV
1
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
?
Batterijen Plaatsen
■
Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
■
Plaats twee AAA-batterijen van 1,5V. Gebruik geen oude of
gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
■
Sluit het klepje.
43
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
DE TV INSCHAKELEN
Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.
INPUT
D/A
POWER
TV/RADIO
INPUT
1
Sluit eerst het netsnoer op de juiste wijze aan.
Hierna schakelt de tv in op stand-by.
MODE
TV
DVD
BRIGHT
VCR
SIMPLINK TEXT
RATIO
I/II
FAV
VOL
2
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Druk in de stand-by modus op de knop r / I, I N P U T, P R
D of E van de tv of druk op de knop P O W E R, I N P U T,
D / A, P R + of - of op een van de cijfertoetsen van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.
Instelling initialiseren
Als het schermmenu wordt weergegeven zoals afgebeeld
nadat u het toestel hebt ingeschakeld, kunt u de instelling
voor Language (Taal), Country (Land), Time Zone
(Tijdzone) en Auto programme tuning (Automatisch programmeren) aanpassen.
Opmerking
a. Het scherm verdwijnt automatisch na ongeveer 40 seconden, tenzij u op een knop drukt.
b. Druk op de knop B A C K (Vorige) als u het huidige
schermmenu wilt wijzigen in het vorige schermmenu.
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
INPUT
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
EXIT
OK
GUIDE
INFO i
BACK
VOL
*
FAV
44
PR
PROGRAMMA SELECTEREN
INPUT
BRIGHT
VCR
SIMPLINK TEXT
1
RATIO
I/II
Druk op de knop P R + of - of op de cijfertoetsen om
een programmanummer te selecteren.
BACK
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
FAV
VOL
PR
MUTE
1
Druk op de knop V O L + of - om het volume te regelen.
U kunt het geluid uitschakelen door op de knop M U T E
(dempen) te drukken.
TV/RADIO TEXT
U kunt deze functie weer annuleren door op de knop
M U T E, V O L + of - of I / I I te drukken.
I/II
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
EXIT
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
VOLUME REGELEN
OK
GUIDE
INFO i
BACK
VOL
*
PR
FAV
45
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN
Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
3
Wijzig de instelling van een functie in het sub- of rolmenu met de toetsen F of G.
U kunt naar een hoger menu gaan door op de knop O K of M E N U te drukken.
E
om elk menu weer te geven.
E om
een menu-item te selecteren.
SETUPO Beeldmodus
BEELD Kleurtemperatuur
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
AUDIOO
TIJDO
OPTIEO
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
SCHERMO
* Deze functie is niet in alle
landen beschikbaar.
Verpl.
MENU
Vor.
Verpl.
SETUPO Auto config.
BEELDO Handmatig config.
AUDIOO Mode XGA
Beeldverhouding
TIJDO
Resetten
OPTIEO
MENU
SCHERMO
Vor.
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Index
Verplaatsen MENU Menu
Vor.
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
MENU
Verpl.
MENU
Vor.
SETUPO Klok
BEELDO Tijd uit
AUDIOO Tijd aan
Sleep timer
TIJDO
Tijdzone
OPTIEO
* Deze functie is niet in alle
landen beschikbaar.
SCHERMO
* alleen 50PB6*
Verpl.
MENU
Vor.
! OPMERKING
Op lcd-tv's kunt u geen gebruik maken van ISM Methode en Lage spanning.
G In de analoge modus worden 5V-antennevoeding, CI-informatie, Sofware-update en
Diagnose niet weergegeven.
G Index - alleen 50PB6*
G
46
0
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
(IN DIGITALE MODUS)
Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt
opzoeken en opslaan.
Wanneer u de automatische programmering uitvoert in de
digitale modus, worden alle opgeslagen servicegegevens verwijderd.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Auto afstemmen te selecteren.
Druk op de knop G om automatisch zenders te zoeken.
Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
Het bericht “Alle service-informatie wordt
bijgewerkt. Doorgaan?” wordt weergegeven.
3
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
Verpl.
3
2
SUBTITLE UPDATE
MENU
Vor.
1
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
Start
G
Als u de automatische programmering wilt
voortzetten, selecteert u Ja met de knop F of G
Druk vervolgens op de knop OK Selecteer anders
No.
U kunt de automatische programmering stoppen door op
de knop M E N U te drukken.
2
Auto afstemmen
0
Programma(s)
0
Programma(s)
UHF CH.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
SLEEP
14
24 %
MENU
Stop
3
47
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN
(IN DIGITALE MODUS)
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
Met Manual Tuning (Handmatig programmeren) kunt u zelf
een programma toevoegen aan de programmalijst.
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Handm. afstemmen te selecteren.
SLEEP
4
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E
of op de cijfertoetsen om het gewenste kanaalnummer
te selecteren.
Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
3
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
Verpl.
3
2
SUBTITLE UPDATE
MENU
Vor.
1
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
G
De ontvanger voegt dit
kanaaal toe aan de
kanaallijst.
UHF CH.
35
Druk op de knop OK om op te slaan.
Wanneer het gewenste kanaalnummer al is
toegevoegd aan de programmalijst, wordt het bericht
“Setup-informatie voor het kanaal wordt
bijgewerkt. Doorgaan?” weergegeven.
Als u de handmatige programmering wilt voortzetten,
selecteert u Ja met de knop F of G.
2
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
De ontvanger voegt dit
kanaaal toe aan de
kanaallijst.
UHF CH
D
E
35
Druk vervolgens op de knop OK. Selecteer anders
Nee.
Zoeken
5
48
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
3 4
FIJNAFSTEMMING
(IN DIGITALE MODUS)
TV
D/A
POWER
BACK
INPUT
MENU
INFO i
EXIT
TV/RADIO TEXT
I/II
GUIDE
MUTE
OK
Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat
u het niet kunt selecteren met de knop PR + of - wanneer u tv
kijkt.
Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het
betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of selecteert
u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken).
Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
FAV
MENU
VOL
PR
EXIT
MUTE
OK
GUIDE
INFO i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
BACK
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om Prog. bewerking te selecteren.
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
E
Verpl.
3
Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven.
Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
4
Selecteer een programma dat u wilt opslaan of overslaan met de knop D of E of F of G.
5
Druk meerdere keren op de BLAUWE knop als u het
programma wilt overslaan of opslaan.
MENU
Vor.
1
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
G
Instellen
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
In sommige landen is het beschikbaar om een programmanummer met de GELE knop te verplaatsen.
2 3
Overgeslagen programma's worden blauw
weergegeven. U kunt deze niet selecteren met de
knop PR + of - wanneer u tv kijkt.
6
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
49
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Korte woordenlijst
Weergegeven bij een DTV-programma.
TEXT
Weergegeven bij een teletekstprogramma.
Weergegeven bij een favoriet programma.
Weergegeven bij een ondertitelingsprogramma.
Weergegeven bij een geblokkeerd programma.
Weergegeven bij een gescrambeld programma.
Weergegeven bij een radioprogramma.
Weergegeven bij een Dolby-programma.
Weergegeven bij een MHEG-programma.
A
Een programmanummer overslaan
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D of
2
Druk op de BLAUW toets. Het overgeslagen programma wordt blauw.
3
Druk nogmaals op de BLAUW toets om de functie te annuleren.
E
of
F
of
G.
Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met
de toetsen PR+ of - tijdens de normale TV-bediening.
Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken) of de EPG.
4
A
Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.
Een programma blokkeren (alleen in de modus Lock System On (Blokkeringssysteem aan))
1
Selecteer met de knop D of E of F of G een programma dat u wilt blokkeren.
2
Druk op de GROENE knop. Het blokkeringsteken wordt vóór het programmanummer weergegeven.
3
Druk nogmaals op de GROENE knop als u deze blokkering wilt opheffen.
Opmerking :
G Voer in het blokkeringssysteem een wachtwoord van vier cijfers in als u een geblokkeerd programma wilt bekijken. Vergeet dit nummer niet!
G Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als u uw wachtwoord bent vergeten.
G Als u een ander programma selecteert nadat u de blokkering van een programma hebt opgeheven en vervolgens
binnen 1 minuut terugkeert naar het geblokkeerde programma, hoeft u geen wachtwoord in te voeren om dit
programma te selecteren.
A
Favoriet programma selecteren
1
Selecteer uw favoriete programma door op de afstandsbediening op de knop
gens op de knop FAV te drukken.
D
of
E
of
F
of
G
en vervol-
Hierdoor wordt het geselecteerde programma automatisch in de lijst van favoriete programma’s opgenomen.
50
5V ANTENNEVOEDING
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Zelfs als de externe antenne geen speciale 5-volts adaptervoeding bevat, kan met deze functie 5 V vanuit het toestel
worden afgegeven.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om 5V-antennevoeding te selecteren.
Het bericht “Te sterk antennesignaal.
Automatisch uitgeschakeld.” wordt
weergegeven.
4
MENU
Vor.
1
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Aan of Uit te selecteren.
Als 5V-antennevoeding is ingeschakeld en er
kortsluiting optreedt in het toestel, wordt de functie
automatisch uitgeschakeld.
3
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
Verpl.
3
2
SUBTITLE UPDATE
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
G
Uit
Aan
2 3
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
SLEEP
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
51
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SOFTWARE UPDATE
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Software Update betekent dat de software gedownload kan
worden via een DVB-T-systeem.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
EXIT
INFO i
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het SETUP-menu te selecteren.
D
PR
VOL
MUTE
1
RATIO
2
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Sofware-update te selecteren.
D
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Aan of Uit te selecteren.
D
of
of
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
E
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
E
• Als u Aan, selecteert, wordt een bevestigingsvenster weergegeven met de mededeling dat er nieuwe
software is gevonden.
4
PR
FAV
Verpl.
MENU
Vor.
1
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Wanneer u Software Update (Software-update) instelt
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
G
Uit
Aan
Soms wordt het volgende
menu op het tv-scherm
2 3
weergegeven wanneer er informatie over bijgewerkte digitale
software wordt verzonden.
- Houd rekening met het volgende tijdens
een software-update:
Selecteer Ja met de knop
of G wanneer de volgende afbeelding wordt
weergegeven.
• De stroomtoevoer van het toestel mag niet
worden onderbroken.
• Het toestel mag niet worden uitgeschakeld.
• De antenna mag niet worden verwijderd.
• Op dit moment dient u het toestel niet uit
te schakelen.
Nadat de software-update is • Op dit moment dient u de knop Power
(Aan/uit) niet te gebruiken.
voltooid, wordt het systeem
gedurende ongeveer 1 min- • Na de software-update kunt u de bijgewerkte software in het menu Diagnostics
uut opnieuw opgestart.
(Diagnose) bevestigen.
F
52
DIAGNOSTICS
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Met deze functie kunt u de fabrikant, het model/type, het
serienummer en de softwareversie bekijken.
De gegevens en signaalsterkte van de ingeschakelde MUX
worden weergegeven.
De signaalgegevens en servicenaam van de geselecteerde
MUX worden weergegeven.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Diagnose te selecteren.
4
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
Verpl.
3
INFO i
MENU
Vor.
1
Druk op de knop G als u de fabrikant, het
model/type, het serienummer en de softwareversie
wilt weergeven.
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
Instellen
G
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
MENU
EXIT
RATIO
1
BACK
EXIT
2
Engin.-diagn.
i Kanaal 30
Fabrikant
: LG Electronics Inc.
: Teracom_Mux_2
Model/type Zender
: 37LC2D-EC
Signaalsterkte
Serienummer : 604KG000000653%
Softwareversie : 1.1.0
Signaalkwaliteit
100%
CH 30
CH 34
1 YLE PEU
3 YLE TV2
5 YLE FST
7 YLE FSR+
Menu
Vorige
1 YLE TV1
4 YLEQ
6 YLEN KLASS
8 YLE24
Terug
Select
3
53
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de CI-module verwijdert, kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst,
kunt u het modulemenu openen. Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder
de CAM-module niet te vaak. Hierdoor kunnen problemen optreden.
Wanneer u het toestel inschakelt nadat u de CI-module hebt
geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd
op omstandigheden van het land van uitzending.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om CI-informatie te selecteren.
3
Druk op de knop G en OK.
4
Druk op de knop D of E om het gewenste item te
selecteren, zoals modulegegevens, smartcardgegevens, taal of gedownloade software.
5
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
5V-antennevoeding
TIJDO
Sofware-update
OPTIEO Diagnose
SCHERMO CI-informatie
Verpl.
MENU
Vor.
1
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
5V-antennevoeding
Sofware-update
Diagnose
CI-informatie
G
Module
Druk op de knop OK.
2 3
6
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
• Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en
de menuopties en schermindeling verschillen per
leverancier van digitale betaalservices.
• U kunt het menuscherm en de service voor de
gemeenschappelijke interface (CI, Common
Interface) laten wijzigen door uw leverancier.
Viaccess Module
Consultations
Authorizations
Module information
Select the item
4 5
54
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
(IN ANALOGE MODUS)
worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel
installeert.
TV
D/A
POWER
BACK
INPUT
MENU
INFO i
EXIT
TV/RADIO TEXT
I/II
GUIDE
MUTE
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
FAV
VOL
MENU
EXIT
MUTE
OK
GUIDE
INFO i
PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
BACK
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Auto afstemmen te selecteren.
3
Druk op de knop G om Systeem te selecteren.
Selecteer een tv-systeem met de knop F of G:
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
TIJDO
L : SECAM L/L’ (Frankrijk)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /
Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus
I
: PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
4
MENU
Vor.
Druk op de knop E om Opslag van te selecteren.
Selecteer het eerste programmanummer met de knop
of G of de cijfertoetsen in het menu Opslag
van.
1
F
5
Druk op de knop E om Start te selecteren.
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
G
Systeem
Opslag van
BG
2
Start
De naam van de zender wordt opgeslagen in het
geval van zenders die VPS (Video Programma
Service), PDC (Programma Delivery Control) of
TELETEKST gegevens uitzenden.
Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en
opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47)
gevolgd door een nummer.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
2 3 4 5
U kunt de automatische programmering stoppen door op
de knop M E N U te drukken.
Wanneer automatisch programmeren afgelopen is,
wordt het menu Programma bewerking afgebeeld op
het scherm.
Zie het hoofdstuk ‘Programma’s editen’ om het
opgeslagen programma te editen.
55
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN
(IN ANALOGE MODUS)
Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op
zenders en de zenders in de gewenste volgorde te
rangschikken.
TV
D/A
POWER
BACK
INPUT
TV/RADIO TEXT
I/II
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
FAV
VOL
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Handm. afstemmen te selecteren.
3
Druk op de knop G om Opslag te selecteren.
MUTE
GUIDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
BACK
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
TIJDO
OPTIEO
Selecteer het gewenste programmanummer met de
knop F of G of de cijfertoetsen in het menu Opslag.
4
Druk op de toetsen E om Systeem te selecteren.
Selecteer een tv-systeem met de knop F of G:
L : SECAM L/L’ (Frankrijk)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /
Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus
I
: PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
5
Druk op de knop E om v (Band) te selecteren. Druk
op de knop F of G om V/UHF of Kabel te
selecteren, zoals van toepassing.
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
6
7
Druk op de toetsenE om Zoeken te selecteren.
Druk op de F of G-toets om het zoeken te starten.
Wanneer er een station wordt ge
8
Druk op de O K -toets om de zender op te slaan.
9
Herhaal stappen 3 t/m 8 om een andere zender op te
slaan.
10
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
1
Opslag
G
Systeem
BG
Band
V/UHF
1
Kanaal
Fijn
Zoeken
Naam
Druk op de toetsen E om Kanaal te selecteren.
U kunt het gewenste zendernummer selecteren met
de knop F of G of met de cijfertoetsen.
Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen.
56
PR
Q.VIEW
EXIT
INFO i
2
GUIDE
OK
2
OK
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP-menu te selecteren.
INFO i
MUTE
1
MENU
1
MENU
EXIT
C
01
2 3 4 5
6 7 8 9
FIJNAFSTEMMING (IN ANALOGE MODUS)
Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een
slechte ontvangst.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP -menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om Handm. afstemmen te selecteren.
GUIDE
INFO i
BACK
E
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Fijn te selecteren.
4
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F of
G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te
krijgen.
5
Druk op de O K-toets om de zender op te slaan.
6
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN
(IN ANALOGE MODUS)
*
PR
VOL
PR
FAV
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
3
FAV
VOL
TIJDO
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
1
Opslag
G
Systeem
BG
Band
V/UHF
1
Kanaal
Fijn
U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam
van vijf tekens toekennen.
F G
Zoeken
Naam
C
01
Opslaan
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP -menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Handm. afstemmen te selecteren.
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Naam te selecteren.
2 3 4 5
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
1
Opslag
G
Systeem
BG
Band
V/UHF
1
Kanaal
Fijn
4
5
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
E. U kunt de letters A tot en met Z, de getallen 0 tot
en met 9, +/ - en spaties gebruiken.
Druk op de knop F of G om de positie te selecteren,
kies het tweede teken, enzovoort.
6
Druk op de OK-toets om de zender op te slaan.
7
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Zoeken
Naam
F
D
E
C
01
G
2 3 4 5 6
57
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
PROGRAMMA BEWERKEN
(IN ANALOGE MODUS)
MENU
EXIT
OK
GUIDE
INFO i
BACK
Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen
of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
58
INFO i
GUIDE
BACK
*
VOL
PR
OK
FAV
RATIO
1
MENU
EXIT
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Auto afstemmen
BEELDO Handm. afstemmen
AUDIOO Prog. bewerking
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het SETUP -menu te selecteren.
TIJDO
OPTIEO
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Prog. bewerking te selecteren.
3
Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven.
A
Verpl.
MENU
Vor.
1
Een programma wissenë
a
b
A
SCHERMO
Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen
D of E of F of G.
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
G
Instellen
Druk tweemaal op de ROOD toets. Het geselecteerde
programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven.
Een programma kopiëen.
2
a
Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen
D of E of F of G.
b
Druk op de GROEN toets. Alle volgende programma's
schuiven één positie op naar onder.
SIMPLINK TEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
LIST
Q.VIEW
MENU
RATIO
I/II
BACK
*
VOL
FAV
VOL
PR
PR
FAV
MUTE
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
BACK
EXIT
INDEX
TIME
HOLD
MENU
EXIT
REVEAL
INFO i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
POSITION
INDEX
TIME
GUIDE
?
OK
OK
INFO i
A
GUIDE
Een programma verplaatsen
Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D of
b
Druk op de GELE toets.
c
Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D of
d
Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren.
A
E
of
F
of
G.
E
of
F
of
G.
Een programmanummer overslaan
a
Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D of E of
b
Druk op de BLAUW toets. Het overgeslagen programma wordt blauw.
c
Druk nogmaals op de BLAUW toets om de functie te annuleren.
d
Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met
de toetsen PR + of - tijdens de normale TV-bediening.
F
of
G.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
a
Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met
de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.
A
Favoriet programma selecteren
a
Selecteer uw favoriete programma met de knop D of E of F of G.
b
Druk op de knop FAV.
Het geselecteerde programma wordt toegevoegd aan de lijst van favoriete programma’s.
59
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
PROGRAMMALIJST OPVRAGEN
EXIT
U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn
opgeslagen door de programmatabel weer te geven.
LIST
0
MENU
GUIDE
Q.VIEW
EXIT
OK
OK
FAV
GUIDE
INFO i
VOL
BACK
VOL
*
MUTE
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel
weer te geven.
De programmatabel verschijnt op het scherm.
• Mogelijk staan sommige programma's in het blauw.
Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te wor
den overgeslagen door de functie automatische
programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
• Sommige programma's worden in de tabel
weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn pro
gramma's waaraan geen zendernaam is toegekend.
9
LIST
0
Q.VIEW
Een programma selecteren in de programmatabel
DTV-lijst
D
1
YLE TV1
2
YLE TV2
3
YLE FST
4
YLE 24
5
YLE Teema
6
TV4
7
TV4 Film
8
TV4 400
9
TV4 Plus
10
CNN
E
< IN DIGITALE
MODUS >
Programmalijst
1
2
A
Selecteer een programma met de toetsen D of E.
Druk daarna op de O K-toets. Het toestel stemt af op
het gekozen programmanummer.
Bladeren door de programmatabel
Er zijn lijstpagina's die in totaal 100 programma's bevatten(IN ANALOGE MODUS).
1
Druk herhaaldelijk op de toetsen D of
na's om te slaan.
2
Druk op de L I S T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
A Lijst
E
0
BBC1
1
C 01
2
C 04
3
C 43
4
C 05
5
BLN 2
6
S 04
7
S 05
8
S 07
9
S 12
om de pagi-
met favoriete programma's weergeven
Druk op de knop FAV als u de lijst met favoriete programma's wilt weergeven.
60
8
De programmatabel weergeven
1
A
7
PR
FAV
A
PR
< IN ANALOGE
MODUS >
Korte woordenlijst
Weergegeven bij een
favoriet programma.
Weergegeven bij een
geblokkeerd programma.
INGANGSLABEL
LIST
0
MENU
Q.VIEW
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
Hiermee stelt u een label in voor elke invoerbron die niet in
gebruik is wanneer u op de knop INPUT (Invoer) drukt.
GUIDE
OK
OK
INFO i
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het OPTIE -menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Ingangslabel te selecteren
3
Druk op de knop G en selecteer de bron met de knop D of
E: AV1, AV2, Comp., RGB, HDMI1 of HDMI2.
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Verpl.
MENU
Vor.
1
4
Druk op de knop F of G om het label te selecteren.
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
AV1
AV2
AV3
G
Comp.
RGB
HDMI1
HDMI2
INDEX (allen 50PB6*)
2 3 4
U kunt FRONT DISPLAY aan- of uitzetten.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of
om het OPTIE -menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
Index te selecteren
3
E
E
om
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E om
Aan of Uit te selecteren.
Als u de Aan modus selecteert, wordt de FRONT DISPLAY
sterk verlicht.
4
Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Index
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
GUIDE
Verplaatsen MENU Menu
1
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Index
G
Uit
Aan
2 3
61
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
(behalve 42/50PC3*)
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Controleer
het logo SIMPLINK.
Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en
bedienen via een HDMI-kabel. Verdere kabelaansluitingen en
instellingen zijn niet nodig.
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Bij model 26/32LB7* wordt de SIMPLINK functie niet ondersteund door HDMI IN 3 input.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het OPTIE menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om SIMPLINK te selecteren.
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
D
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Uit of Aan.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Verpl.
MENU
Vor.
1
Taal(language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
G
Uit
Aan
2 3
62
SIMPLINK -functies
Afspelen
Bedien de aangesloten av-apparatuur met behulp van de knoppen D of E of F of G, O K en de knoppen voor afspelen, stoppen, pauzeren, snel achteruit zoeken, snel vooruit zoeken en hoofdstuk overslaan.
Direct afspelen
Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen
zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.
Av-apparatuur selecteren
U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.
Alle apparatuur uitschakelen
Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.
Audio-out omschakelen
U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.
SIMPLINK-menu
Druk op de knop D of E of
F
of
G
en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.
1
T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de
huidige modus.
2
D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren en
weergeven.
Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm.
1
2
3
V C R a f s p e l e n : De aangesloten videorecorder bedienen.
4
H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste
schijf afspelen en bedienen.
4
5
Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out naar
t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV
speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out.
5
3
Geselecteerd apparaat
Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd)
Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd)
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
* Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangeslot en
maar geen ondersteuning bieden voor Simplink
! OPMERKING
Sluit de HDMI kabel van HDMI/DVI IN of de terminal (HDMI uitvoer) aan op de achterkant van het apparaat SIMPLINK van de terminal HDMI IN.
G Voor het thuistheater met de functie SIMPLINK, na aansluiting van de terminal HDMI via bovenstaande
methode, sluit de kabel DIGITAL AUDIO UIT aan op de terminal DIGITAL AUDIO IN aan de achterkant van
de TV en de terminal OPTICAL aan de achterkant van het apparaat SIMPLINK.
G Bij gebruik van extern apparaat met de SIMPLINK, druk op de TV knop van de MODUS knop op de afstandsbediening en bedien het.
G Indien de invoerbron is verbonden m et de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders,
stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.
G Na selecteren of gebruiken van de media van het apparaat met de functie Thuistheater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT Luidspreker (luisteren naar het thuistheater).
G
63
BEELDINSTELLING
EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)
(IN DIGITALE MODUS)
Het systeem bevat een elektronische programmagids (EPG) waarmee u door alle mogelijke weergaveopties kunt navigeren.
De EPG bevat informatie als programmavermeldingen en begin- en eindtijden voor alle beschikbare
services. Bovendien is gedetailleerde informatie over het programma vaak beschikbaar in de EPG. (Het
aantal programmagegevens en de beschikbaarheid hiervan zijn afhankelijk van de betreffende
omroep.)
Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-gegevens worden uitgezonden door
omroepen.
In de EPG worden de programmagegevens van de komende acht dagen weergegeven.
BEELDINSTELLING
EPG in-/uitschakelen
1
Druk op de knop GUIDE(Gids) als u EPG wilt inschakelen.
2
Druk nogmaals op de knop GUIDE(Gids) of EXIT (Afsluiten) als u EPG wilt uitschakelen om
terug te keren naar de normale tv-weergave.
Een programma selecteren
1
64
Druk op de knop D of E, F of G, PR + of -om het
gewenste programma te selecteren. Druk vervolgens
op de knop OK om het geselecteerde programma
weer te geven.
Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)
Knoppen op afstandsbediening: Functie
ROOD
GEEL
BLAUW
F
of G
D
of E
PR + of GUIDE/EXIT
TV/RADIO
INFO i
EPG-modus wijzigen
Instellingsmodus voor invoeren van timerop
name/herinnering
Lijstmodus voor invoeren van
timeropname/herinnering
Naar het geselecteerde kanaal gaan
Het programma NOW (Nu) of NEXT
(Volgende) selecteren
Het uitgezonden programma selecteren
Pagina omhoog/omlaag
EPG uitschakelen
Tv- of radioprogramma selecteren
Detailgegevens in- of uitschakelen
Knoppen op afstandsbediening: Functie
ROOD
GROEN
GEEL
BLAUW
F
of G
D
of E
PR + of GUIDE/EXIT
TV/RADIO
INFO i
EPG-modus wijzigen
Instellingsmodus voor datum uitschakelen
Instellingsmodus voor invoeren van timerop
name/herinnering
Lijstmodus voor invoeren van
timeropname/herinnering
Naar het geselecteerde kanaal gaan
Het programma NOW (Nu) of NEXT
(Volgende) selecteren
Het uitgezonden programma selecteren
Pagina omhoog/omlaag
EPG uitschakelen
Tv- of radioprogramma selecteren
Detailgegevens in- of uitschakelen
BEELDINSTELLING
Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen
Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum
Knoppen op afstandsbediening: Functie
GROEN
F
of G
E
GUIDE/EXIT
Instellingsmodus voor datum uitschakelen
Naar de geselecteerde datum gaan
Een datum selecteren
Instellingsmodus voor datum uitschakelen
EPG uitschakelen
65
BEELDINSTELLING
Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving
Knoppen op afstandsbediening: Functie
D
of E
GEEL
INFO i
GUIDE/EXIT
Tekst omhoog/omlaag
Instellingsmodus voor invoeren van timerop
name/herinnering
Detailgegevens in- of uitschakelen
EPG uitschakelen
BEELDINSTELLING
Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u opnameapparatuur met pin8-opnamesignalen aansluit
op de DTV-OUT-connector via een scartkabel.
Knoppen op afstandsbediening: Functie
GEEL
F
of G
D
of E
Naar de lijstmodus Guide (Gids) of Timer
(Timer) gaan
Timeropname/herinnering opslaan
Type, service, datum of begin-/einddatum
selecteren
Functie-instelling
Knopfunctie in lijstmodus voor timer
Knoppen op afstandsbediening: Functie
GEEL
ROOD
GEEL
BLAUW
D of E
66
Instellingsmodus voor toevoegen van
nieuwe handmatige timer
Lijstmodus voor invoeren van timer
Het geselecteerde item verwijderen
Naar de modus Guide (Gids) gaan
Timerlijst selecteren
BEELDFORMAAT INSTELLEN
U kan TV kijken in verschillende beeldformaten; S p e c t a k e l
( b e h a l v e 2 6 / 3 2 L B 7 * , 4 2 / 5 0 P C 3 * , 6 0 P C 4 * ), V o l l e d i g
beeld, Origineel, 4:3, 16:9, 14:9, Zoomen1/2.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
EXIT
MENU
INFO i
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven,
kan dit beeld ingebrand worden op het scherm.
BACK
EXIT
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
De volledige modus is mogelijk niet de prettigste. Schakel in dat
geval een andere modus in.
U kunt de vergrotingsfactor aanpassen met de knop D of
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
E.
Deze functie werkt bij het volgende signaal.
BEELDINSTELLING
1
Druk op de knop R A T I O(BEELDVERHOUDING) tot u het gewenste
beeldformaat hebt geselecteerd.
U kunt de beeldverhouding ook aanpassen met BEELDVERHOUDING in
het menu SCHERM.
• Spectakel
(behalve 26/32LB7*, 42/50PC3*, 60PC4*)
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal
dit voor gevolg hebben dat u het beeld horizontaal aanpast in een niet-lineaire verhouding,
zodat het volledige scherm wordt gevuld.
• Origineel
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt,
wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.
Origineel
Spectakel
DE
• Volledig beeld
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal
dit voor gevolg hebben dat u het beeld horizontaal of verticaal aanpast in een lineaire verhouding, zodat het volledige scherm helemaal
wordt gevuld.
Volledig beeld
DE
• 4:3
Na selectie wordt een beeld weergegeven met
een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3,
waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde
een grijze balk wordt weergegeven.
4:3
67
BEELDINSTELLING
• 16:9
Na selectie wordt het beeld horizontaal in een
lineaire verhouding aangepast zodat het
volledige scherm wordt gevuld (handig bij het
bekijken van dvd's in de indeling 4:3).
• Zoomen1
Na selectie wordt het beeld zonder wijziging
weergegeven, terwijl het volledige scherm wordt
gevuld. Het bovenste en onderste gedeelte van het
beeld worden echter afgesneden.
16:9
Zoomen 1
BEELDINSTELLING
• 14:9
U kan films (het beeldformaat 14:9) of gewone
TV-programma’s bekijken via de modus 14:9.
Het 14:9- scherm ziet eruit als een 4:3-beeld
dat is vergroot naar boven/onder links/rechts.
14:9
DE
• Zoomen2
Kies Z o o m e n 2 wanneer u het beeld wilt wijzigen, zowel horizontaal uitgerekt en verticaal
afgesneden Het resultaat is een compromis
tussen beeldaanpassing en schermdekking.
DE
Zoomen2
DE
! OPMERKING
G
G
68
U kunt alleen 4:3 en 16:9 (breedbeeld), Zoomen 1/2 selecteren in de Componenten HDMI-modus.
U kunt alleen 4:3 en 16:9 (breedbeeld) selecteren in de RGB-modus.
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
Beeldmodus: fabrieksinstelling
GUIDE
OK
OK
Dynamisch
Standaard
Mild
Gebruiker 1/2
BACK
FAV
*
VOL
PR
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Beeldmodus te selecteren.
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Intelligent Eye (Alleen 26/32LB7*),
Dynamisch, Standaard, Mild, Gebruiker 1 of
Gebruiker 2 te selecteren.
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
• Met BEELDMODUS stelt u de tv in op de best
mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in het menu BEELDMODUS op basis van
de programmacategorie.
• Dynamisch, Standaard en Mild worden in de
fabriek geprogrammeerd voor een optimale beeldweergave en kunnen niet worden gewijzigd.
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het BEELD menu te selecteren.
2
4
GUIDE
INFO i
BEELDINSTELLING
1
Selecteer deze optie om een scherp beeld
te krijgen.
De meest gebruikelijke en natuurlijke status van de schermweergave.
Selecteer deze optie om een zacht beeld
te krijgen.
Selecteer deze optie als u uw eigen
instelling wilt toepassen.
AUDIOO
Geavanceerd
Beeld resetten
OPTIEO
Demo
SCHERMO
TIJDO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
G
Dynamisch
Standaard
Mild
Gebruiker1
Gebruiker2
2 3
69
BEELDINSTELLING
Automatische kleurtoon instellen
(warm/medium/koel)
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
U kunt waarden initialiseren (de fabrieksinstellingen herstellen) door de optie Koel te selecteren.
Kies een van drie automatische kleuraanpassingen.
Selecteer Warm om warmere kleuren zoal s rood te versterken. Selecteer Koel om minder intense kleuren met
meer blauw weer te geven.
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
Deze functie is beschikbaar in de modus Gebruiker.
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
AUDIOO
TIJDO
OPTIEO
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
BEELDINSTELLING
SCHERMO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het BEELD menu te selecteren.
Verpl.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Kleurtemperatuur te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of
E om Koel, Mediumm, Warm of Gebruiker te
selecteren.
4
MENU
Vor.
1
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
G
Koel
Medium
Warm
Gebruiker
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
2 3
70
BEELD HANDMATIG INSTELLEN
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Beeldmodus: de optie gebruiker
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
Contrast
Helderheid
Kleur
Scherpte
Tint
Hiermee stelt u het verschil in tussen de lichte
en donkere niveaus in het beeld.
Hiermee verhoogt of verlaagt u de hoeveelheid
wit in uw beeld.
Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.
Hiermee regelt u het niveau van helderheid in
de randen tussen de lichte en donkere
gebieden van het beeld. Hoe lager het niveau,
hoe zachter het beeld.
Hiermee regelt u de balans tussen rood- en
groenniveaus.
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
AUDIOO
Geavanceerd
Beeld resetten
OPTIEO
Demo
SCHERMO
TIJDO
Verpl.
MENU
Vor.
1
2
PDruk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Beeldmodus te selecteren
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Gebruiker 1 of Gebruiker 2 te selecteren.
4
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E
om de gewenste beeldoptie (Contrast, Helderheid,
Kleur, Scherpte en Tint) te selecteren.
Druk op de knop F of G om de benodigde wijzigingen aan
te brengen.
5
Dynamisch
Standaard
Mild
Gebruiker1
Gebruiker2
G
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
BEELDINSTELLING
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het BEELD menu te selecteren.
1
2 3
Gebruiker1
Contrast
Helderheid45
Kleur
Scherpte
Tint
100
50
50
0
G
R
G
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
6
! OPMERKING
G
4 5
U kunt kleur, scherpte en tint in de modus RGB-PC niet
aanpassen aan de niveaus van uw voor keur.
71
BEELDINSTELLING
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
Kleurtoon: de optie gebruiker
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
Voor het wijzigen van de kleuren rood, groen en blauw in de
kleurtemperatuur van uw voorkeur.
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
AUDIOO
1
BEELDINSTELLING
2
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het BEELD menu te selecteren.
TIJDO
OPTIEO
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
SCHERMO
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Kleurtemperatuur te selecteren.
Verpl.
MENU
Vor.
1
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Gebruiker te selecteren.
4
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Rood, Groen of Blauw te selecteren.
5
Druk op de knop F of G om de benodigde wijzigingen aan
te brengen.
6
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
G
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
Koel
Medium
Warm
Gebruiker
2 3
Gebruiker
Rood
Groen
Blauw
40
0
0
G
4 5
72
- BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE
XD is de unieke beeldverbeteringstechnologie van LG Electronic
waarmee een echte HD-bron via een geavanceerd digitaal signaalverwerkingsalgoritme kan worden weergegeven.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC.
OK
GUIDE
INFO i
BACK
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het BEELD menu te selecteren.
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
XD te selecteren.
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
3
AUDIOO
TIJDO
OPTIEO
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
SCHERMO
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
Verpl.
MENU
Vor.
* Handmatig selecteren
1
BEELDINSTELLING
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Automatisch of Handmatig te selecteren.
Dit menu wordt geactiveerd nadat u Gebruiker1 of Gebruiker2 van
B e e l d m o d u s hebt g eselecteerd.
Automatisch
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
1
2
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E om
XD contrast, XD Kleur, XD NR of MPEG NR te
selecteren.
Handmatig
G
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
XD contrast
Aan
XD kleur
Aan
XD NR
Laag
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E om
Aan of Uit te selecteren.
MPEG NR
0
2
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
X D c o n t r a s t : het contrast automatisch optimaliseren
afhankelijk van de helderheid van de reflectie.
A X D K l e u r : de kleuren van de reflectie automatisch aanpassen om de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk te
reproduceren.
A X D N R : de ruis in zoverre verwijderen dat het oorspronkelijke beeld niet wordt aangetast.
A M P E G N R : hiermee kunt u de beeldruis onderdrukken
die tijdens het tv-kijken op het scherm kan verschijnen.
A
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
Automatisch
Handmatig
G
XD contrast
Aan
XD kleur
Aan
XD NR
Laag
MPEG NR
0
3
73
BEELDINSTELLING
DEMO
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
Gebruik de functie om na te gaan wat het verschil is tussen XD
demo aan een XD Demo uit.
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB[PC],
HDMI[PC].
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het BEELD menu te selecteren.
AUDIOO
TIJDO
OPTIEO
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
SCHERMO
BEELDINSTELLING
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
XD Demo te selecteren.
E
om
Verpl.
MENU
Vor.
1
3
Druk op de knop G om XD Demo te starten.
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
4
Druk op de knop M E N U of E X I T om X D D e m o te stoppen.
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
G
Starten
2 3
• XD Demo
XD™ Uit
XD™ Aan
MENU Exit
74
GEAVANCEERD: CINEMA
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Stel de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit voor het
weergeven van films.
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
Deze functie werkt alleen in de modus DTV, TV (tv), AV, SVideo en Component 480i/576i.
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of
om het BEELD menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Geavanceerd te selecteren.
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
E
AUDIOO
Geavanceerd
Beeld resetten
OPTIEO
Demo
SCHERMO
TIJDO
Verpl.
MENU
Vor.
1
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Bioscoop te selecteren.
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
4
Druk op de F of
G
Aan of Uit te selecteren.
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
BEELDINSTELLING
1
SLEEP
Bioscoop
Uit
Zwart niveau
Laag
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
2
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
Bioscoop
F G Aan
Zwart niveau
Laag
3
75
BEELDINSTELLING
GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Wanneer u een film bekijkt, kunt u met deze functie het optimale beeld voor de tv instellen. Het contrast en de helderheid
van het scherm aanpassen met het zwart niveau van het scherm.
Deze functie werkt in de volgende modus: AV (NTSC-M), SVideo (NTSC-M) of HDMI.
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
BEELDINSTELLING
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of
om het BEELD menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
Geavanceerd te selecteren.
E
AUDIOO
E
Geavanceerd
Beeld resetten
OPTIEO
Demo
SCHERMO
TIJDO
om
Verpl.
MENU
Vor.
1
3
4
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
Zwart niveau te selecteren.
Druk op de F of
G
E
om
Laag of Hoog te selecteren.
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
Bioscoop
Uit
Zwart niveau
Laag
A
A
L a a g : de reflectie van het scherm wordt donkerder
H o o g : de reflectie van het scherm wordt helderder.
2
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
Bioscoop
Uit
Zwart niveau
F G Laag
3 4
76
BEELD RESETTEN
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
De fabrieksinstellingen voor Beeldmodus, Kleurtemperatuur,
XD, Geavanceerd en Beeldverhouding worden hersteld.
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of
om het BEELD menu te selecteren.
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Beeldmodus
BEELDO Kleurtemperatuur
E
AUDIOO
TIJDO
OPTIEO
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
SCHERMO
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
Beeld resetten te selecteren.
E
om
Verpl.
MENU
Vor.
1
3
Druk op de knop G om de ingestelde waarde te activeren.
Beeldmodus
Kleurtemperatuur
Geavanceerd
Beeld resetten
Demo
G
BEELDINSTELLING
2
Instellen
2 3
77
BEELDINSTELLING
ISM METHODE (IMAGE STICKING
MINIMIZATION)
Een gepauzeerd beeld van een pc/videogame dat gedurende
langere perioden op het scherm wordt weergegeven, resulteert in een echobeeld dat ook nog te zien is nadat het beeld
is verdwenen. Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het
scherm van het toestel wordt weergegeven.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
Deze functie is niet beschikbaar bij LCD-modellen.
1
RATIO
SLEEP
White wash
White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm.
Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm
is weergegeven, kan soms niet volledig worden
verwijderd met White wash.
BEELDINSTELLING
Orbiter
Orbiter kan helpen om echobeelden te voorkomen. Het is
echter het beste om geen vaste beelden op het scherm te
laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te
voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten verplaatst.
Inversie
Dit is de functie waarmee de schermkleur wordt geïnverteerd.
De schermkleur wordt automatisch elke 30 minuten geïnverteerd.
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Verpl.
MENU
Vor.
1
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Instellen ID
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
Normaal
G
Lage spanning
Uit
1
2
3
4
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het OPTIE menu te selecteren.
D
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Fabrieksmodus te selecteren.
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om ISM Methode te selecteren.
E
Druk op de F of Gom Normaal, White wash,
Orbiter of Inversie te selecteren. Stel deze functie
in op Normaal als u deze functie niet wilt gebruiken.
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Instellen ID
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
FG
Normaal
Lage spanning
Uit
3 4
5
78
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
ENERGIEZUINIGE BEELDMODUS
Dit is de functie waarmee het energieverbruik van het toestel
wordt verminderd.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
INFO i
MENU
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
Deze functie is niet beschikbaar bij LCD -modellen.
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het OPTIE menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Fabrieksmodus te selecteren.
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Lage spanning te selecteren.
Druk op de F of
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
G
3
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
D
4
2
SUBTITLE UPDATE
Verpl.
MENU
Vor.
1
Aan of Uit te selecteren.
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Instellen ID
1
BEELDINSTELLING
1
SLEEP
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
Normaal
Lage spanning
Uit
2
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Instellen ID
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
Normaal
Lage spanning
FG
Aan
3 4
79
GELUID- EN TAALINSTELLING
AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
Met de optie Auto Volume (automatisch volume) houdt u
een constant volume, zelfs als u een andere zender kiest.
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
GELUID- EN TAALINSTELLING
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het AUDIO menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om Auto volume te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of
E om Aan of Uit te selecteren.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
0
SCHERMO
E
Verpl.
MENU
Vor.
1
Geluidmodus
Auto volume
Balans
TV Speaker
Digitaal audio uit
G
0
Uit
Aan
2 3
80
STANDAARDGELUIDSINSTELLING:
GELUIDSMODUS
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
U kunt uw favoriete audio-instelling selecteren (Surround MAX,
Standaard, Muziek, Film of Sport). U kunt ook de geluidsfrequentie van de equalizer aanpassen.
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
Met GELUIDSMODUS kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.
FAV
*
VOL
PR
VOL
MUTE
1
RATIO
SLEEP
Muziek
Sport
Gebruiker
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het AUDIO menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Geluidmodus te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E om
Surround MAX, Standaard, Muziek, Film, Sport
of Gebruiker te selecteren.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
3
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
0
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Geluidmodus
Auto volume
Balans
TV Speaker
Digitaal audio uit
G
0
Surround MAX
Standaard
Muziek
Film
Sport
Gebruiker
GELUID- EN TAALINSTELLING
Film
Selecteer deze optie voor een realistisch geluid.
Voor de meest indrukwekkende en natuurlijke audio.
Selecteer deze optie als u van het originele
geluid wilt genieten bij het beluisteren van
muziek.
Selecteer deze optie voor een sublieme
geluidskwaliteit.
Selecteer deze optie als u naar een sportuitzending kijkt.
Selecteer deze optie als u eigen audioinstellingen wilt toepassen.
2
SUBTITLE UPDATE
S u r r o u n d M A X , S t a n d a a r d , M u z i e k , F i l m en S p o r t worden voor een goede geluidskwaliteit vooraf in de fabriek
ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.
Surround MAX
Standaard
PR
FAV
2 3
81
GELUID- EN TAALINSTELLING
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN:
GEBRUIKERSMODUS
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
Pas de equalizer aan.
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of
om het AUDIO menu te selecteren.
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
E
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
Geluidmodus te selecteren.
E
om
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
Gebruiker te selecteren.
E
om
4
Druk op de knop G.
5
Selecteer een band door op de knop F of G te drukken.
Stel het gewenste geluidsniveau in met de knop D of E .
6
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
0
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
GELUID- EN TAALINSTELLING
1
Geluidmodus
Auto volume
Balans
TV Speaker
Digitaal audio uit
G
0
Surround MAX
Standaard
Muziek
Film
Sport
Gebruiker
2 3
Gebruiker
120Hz
200Hz
500Hz
1.2KHz
3KHz
7.5KHz
12KHz
F
G
4 5
82
BALANS
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw
wensen.
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het AUDIO menu te selecteren.
0
SCHERMO
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om Balans te selecteren.
E
Verpl.
MENU
Vor.
3
4
Druk op de knop G en vervolgens op de knop F of
G om de gewenste wijziging aan te brengen.
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Geluidmodus
Auto volume
Balans
TV Speaker
Digitaal audio uit
0
G
L
R
GELUID- EN TAALINSTELLING
1
2 3
83
GELUID- EN TAALINSTELLING
TV-SPEAKERS AAN/UIT
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.
GUIDE
OK
OK
In AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB en HDMI1 met
HDMI-naar-DVI-kabel, kan geluid via de tv-luidsprekers
en/of variabele audio-uitgang worden weergegeven, ook al
is er geen videosignaal.
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
Als u uw externe hifi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt
u de interne luidsprekers van de tv uit.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het AUDIO menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om TV Speaker te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of
E om Aan of Uit te selecteren.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
0
SCHERMO
E
GELUID- EN TAALINSTELLING
Verpl.
MENU
Vor.
1
Geluidmodus
Auto volume
Balans
TV Speaker
Digitaal audio uit
0
G
Uit
Aan
2 3
84
DIGITALE AUDIO-UITVOER
SELECTEREN
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
INFO i
EXIT
GUIDE
OK
Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer.
Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop
Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden.
Wanneer de Dolby Digital-indeling wordt toegepast en u Dolby
Digital selecteert in het menu Digital Audio Out (Digitale audiouitvoer), wordt SPDIF-uitvoer uitgevoerd in Dolby Digital.
Zelfs wanneer Dolby Digital is geselecteerd en de Dolby Digitalindeling niet wordt toegepast, wordt de SPDIF-uitvoer uitgevoerd
als PCM.
Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in
een kanaal dat in Dolby Digital uitzendt, wordt alleen Dolby
Digital afgespeeld.
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Digitaal audio uit te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of
E om Dolby digital of PCM te selecteren.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Geluidmodus
BEELDO Auto volume
AUDIOO Balans
TV Speaker
TIJDO
Digitaal audio uit
OPTIEO
0
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Geluidmodus
Auto volume
Balans
TV Speaker
Digitaal audio uit
GELUID- EN TAALINSTELLING
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het AUDIO menu te selecteren.
PR
FAV
Vervaardigd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het symbool met de
dubbele D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
1
VOL
0
G
Dolby digital
PCM
2 3
85
GELUID- EN TAALINSTELLING
I/II
Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)
Wanneer een programma wordt geselecteerd, verschijnt de gelu-idsinformatie voor
de zender nadat het programmanummer en de zendernaam zijn verdwenen.
GELUID- EN TAALINSTELLING
86
Uitzending
Weergave op het scherm
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I
A
Monogeluid kiezen
Als bij stereo-ontvangst het stereosignaal zwak is, kan u over-schakelen op mono
door tweemaal op de toets I / I I te drukken. In de mono-ontvangst verbetert de
diepte van het geluid. Om opnieuw de stereomodus in te stellen, drukt u nogmaals
tweemaal op de toets I / I I.
A
Taal kiezen voor uitzending in twee talen
Als een programma wordt ontvangen in twee talen, kan u over-schakelen op DUAL
I, DUAL II of DUAL I+II door herhaaldelijk op de toets I / I I te drukken.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.
NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)
Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale
NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.
Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuit-voer instellen overeenkomstig
het type uitzending, zoals hieronder beschreven.
Bij ontvangst van N I C A M - m o n o kan u N I C A M M O N O of F M M O N O selecteren.
2
Bij ontvangst van N I C A M - s t e r e o kan u N I C A M S T E R E O of F M M O N O selecteren.
Schakel over op F M -M O N O als het stere-osignaal zwak is.
3
Bij ontvangst van N I C A M in twee talen kan u N I C A M D U A L I, N I C A M D U A L I I of
N I C A M D U A L I + I I of M O N O selecteren.
Geluidsweergaveselectie luidsprekers
GELUID- EN TAALINSTELLING
1
In de AV, S-Video, Component, RGB of HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de
rechtse luidspreker instellen.
Druk herhaaldelijk op de toets I / I I om de geluidsuitvoer te selecteren.
L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het
audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.
L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker
gezonden.
R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd.
87
GELUID- EN TAALINSTELLING
TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU
SELECTEREN
Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet,
verschijnt het installatiemenu op het scherm.
BACK
MENU
INFO i
EXIT
1
Druk op de knop D of E of F of G en vervolgens op de knop O K
om de gewenste taal te selecteren.
2
Druk op de knop D of E en vervolgens op de knop O K om het gewenste land te selecteren.
GUIDE
OK
FAV
VOL
* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen
1
MUTE
GELUID- EN TAALINSTELLING
Druk op de toets M E N U en vervolgens op de toets D of E om het
menu OPTIE te selecteren.
TV/RADIO TEXT
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Taal(Language)te selecteren. De menu’s kunnen in de gekozen
taal op het scherm worden weergegeven.
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Land
te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop F of G om de
gewenste taal of het gewenste land te selecteren.
4
Druk op de O K-toets.
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TVbeeld.
G
G
G
MUTE
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
EXIT
OK
! OPMERKINGEN
G
I/II
1
INFO i
88
PR
Als u de I n s t a l l a t i e g i d s niet stopt door op de E X I T knop te drukken, of time-out van
OSD (On Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt
ingeschakeld.
Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm
getoond worden en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden
van het land van uitzending.
DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het
betreffende land.
GUIDE
TAAL SELECTEREN
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio
selecteren. Indien er geen audio gegevens van de geselecteerde
taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.
SIMPLINK TEXT
BACK
RATIO
MENU
EXIT
I/II
INFO i
3
Druk op de knop G en gebruik vervolgens de knop D of E om
Audio, Ondertiteling of Ondertiteling Voor
Slechthorenden te selecteren.
4
Druk op de knop G en vervolgens op de knop F of G om de
gewenste taal te selecteren.
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale
TV-beeld.
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
EXIT
OK
GUIDE
INFO i
LIST
0
Q.VIEW
UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
SUBTITLE
GELUID- EN TAALINSTELLING
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om
Taal(Language) te selecteren.
1
OK
SLEEP
2
MUTE
GUIDE
?
1
I/II
MENU
Gebruik de functie Subtitle (Ondertiteling) wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden. Indien er geen
ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden,
wordt de standaard ondertiteling afgespeeld.
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E
om het OPTIE menu te selecteren.
TV/RADIO TEXT
! OPMERKINGEN
< Audio Taal Selectie>
G Wanneer twee of meer audiotalen worden uitgezonden,
kunt u de audiotaal selecteren met de knop I/II op de afstandsbediening.
G Druk op de knop D of E om een audiotaal te selecteren.
G Druk op de knop F of G om L+R, L+L of R+R te
selecteren.
< Ondertiteling Taal Selectie>
G Indien er twee of meer ondertiteling talen worden uitgezonden, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp
van de SUBTITLE knop op de afstandsbediening.
G Druk op de D of E knop om een ondertiteling taal te selecteren.
Audio Taal OSD Informatie
Weergav
N.A
Status
Niet beschikbaar
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio voor “Slechtzienden”
Audio voor “Slechthorenden”
Ondertiteling Taal OSD Informatie
Weergav
N.A
TEXT
Status
Niet beschikbaar
Teletekst Ondertiteling
Ondertiteling voor “Slechthorenden”
- De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzending wordt
voorzien door de provider.
- Indien u extra Audio (Audio voor “Slechtzienden/Slechthorenden”) selecteert, kan een gedeelte van de Hoofdaudio
wegvallen.
89
TIJDSINSTELLING
KLOK INSTELLEN
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
De klok wordt automatisch ingesteld bij ontvangst van een
digitaal signaal. (U kunt de klok zelf instellen als de tv geen
digitaal signaal heeft.)
U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.
BACK
EXIT
MENU
EXIT
INFO i
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het TIJD menu te selecteren.
D
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Klok te selecteren.
E
3
Druk op de knop G en vervolgens op
optie jaar, datum of tijd te kiezen.
F
of
D
G
of
SLEEP
2
SETUPO Klok
BEELDO Tijd uit
AUDIOO Tijd aan
Sleep timer
TIJDO
Tijdzone
OPTIEO
SCHERMO
om de
Verpl.
MENU
Vor.
Gebruik daarna de knop D of E om het jaar, de datum
en de tijd in te stellen.
TIJDSINSTELLING
4
3
SUBTITLE UPDATE
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
1
Klok
Tijd uit
Tijd aan
Sleep timer
Tijdzone
G
Tijd
Datum
Jaar
20
12
14
Apr
2006
2 3
90
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT
De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat
de ingestelde tijd verstreken is.
Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt
ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen,
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als
ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de
inschakelfunctie niet.
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het TIJD menu te selecteren.
D
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om Tijd uit of Tijd aan te selecteren.
E
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of
om Aan te selecteren.
E
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
MENU
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
SLEEP
2
SETUPO Klok
BEELDO Tijd uit
AUDIOO Tijd aan
Sleep timer
TIJDO
Tijdzone
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
5
Druk op de toets G en daarna op de toets D of E
om de minuten in te stellen.
6
Alleen bij functie Tijd aan
Klok
Tijd uit
Tijd aan
Sleep timer
Tijdzone
G
Uit
Aan
18
00
:
Volume
3
TV
Modus
Programma 0
TIJDSINSTELLING
Druk op de toets G en daarna op de toets D of E
om het uur in te stellen.
3
SUBTITLE UPDATE
• Om de Tijd uit/Tijd aan te annuleren, druk op
de toets D of E om Uit te selecteren.
4
INFO i
2 3 4 5 6
• Programma: Druk op de knop G en vervolgens op
de knop D of Eom TV, DTV of Radio in het menu
Modus (Modus) te selecteren.
Druk vervolgens op de knop G en op de knop D of E
om het programma te selecteren.
• V o l u m e: druk op de knop G en stel vervolgens met
de knop D of E het volumeniveau bij inschakeling in.
7
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
91
TIJDSINSTELLING
AUTOMATISCH UITZETTEN INSTELLEN
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Als de slaapstand is ingesteld op aan en er geen
ingangssignaal is, wordt de tv automatisch na 10 minuten
uitgeschakeld.
BACK
EXIT
MENU
EXIT
INFO i
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het TIJD menu te selecteren.
D
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Sleep timer te selecteren.
E
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of E
om Aan of Uit te selecteren.
4
D
of
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Klok
BEELDO Tijd uit
AUDIOO Tijd aan
Sleep timer
TIJDO
Tijdzone
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
TIJDSINSTELLING
Klok
Tijd uit
Tijd aan
Sleep timer
Tijdzone
G
Uit
Aan
2 3
92
TIJDZONE INSTELLEN
Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tvtijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Time) die
worden ontvangen via het uitzendsignaal wanneer de tijd
automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
INFO i
MENU
EXIT
GUIDE
OK
OK
GUIDE
INFO i
BACK
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het TIJD menu te selecteren.
D
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
2
1
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Tijdzone te selecteren.
D
of
E
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop F of G
om uw tijdzone te selecteren.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
RATIO
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Klok
BEELDO Tijd uit
AUDIOO Tijd aan
Sleep timer
TIJDO
Tijdzone
OPTIEO
SCHERMO
Verpl.
MENU
Vor.
1
U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen
voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv
automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd
is verstreken.
a
Druk enkele malen op de knop S L E E P (slaapstand)
om het aantal minuten te selecteren.
Klok
Tijd uit
Tijd aan
Sleep timer
Tijdzone
G
Tijdzone
Londen GMT
TIJDSINSTELLING
SLAAPSTAND INSTELLEN
2 3
Eerst verschijnt de optie ‘ - - - Minuut ’ Minuut op
het scherm, gevolgd door de volgende sleeptimeropties: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 240 minuten.
b
Wanneer het gewenste aantal minuten op het scherm
wordt weergegeven, begint de timer af te tellen totdat
het ingestelde aantal minuten is verstreken.
c
Om de resterende sluimertijd weer te geven, drukt u
eenmaal op de S L E E P -toets.
d
U kunt de sleeptimer annuleren door enkele malen op
de knop S L E E P(slaapstand) te drukken totdat ‘ - - Minuut ’ Minuut wordt weergegeven.
e
Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.
93
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN
Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het
wachtwoord invoert.
TV/RADIO TEXT
I/II
MUTE
BACK
MENU
INFO i
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
GUIDE
OK
FAV
EXIT
VOL
OK
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
GUIDE
INFO i
BACK
VOL
PR
*
PR
FAV
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
94
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het OPTIE menu te selecteren.
D
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen
om Systeem vergrend. te selecteren.
E
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop F of G
om Aan te selecteren.
D
of
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Verpl.
MENU
Vor.
1
Het wachtwoord instellen
Druk op de knop G en voer een wachtwoord van vier
cijfers in met de cijfertoetsen.
Vergeet dit nummer niet!
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
Vergrendelen
Uit
G
Wchtwrd inst.
Nieuw
Bevestigen
Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.
Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als u uw
wachtwoord bent vergeten.
4
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
2 3
PARENTAL CONTROL
(OUDERLIJK TOEZICHT)
Deze functie werkt op basis van de gegevens die de
omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde
gegevens bevat, werkt deze functie niet.
INPUT
D/A
POWER
TV/RADIO
MODE
TV
TV
D/A
DVD
INPUT
POWER
TV/RADIO TEXT
BRIGHT
INPUT
I/II
MUTE
VCR
BACK
MENU
EXIT
INFO i
GUIDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
OK
Hiermee kunt u blokkeringsschema's instellen om specifieke kanalen, kijkwijzerinformatie en externe weergavebronnen te blokkeren.
MENU
FAV
Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.
Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie
onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.
VOL
EXIT
OK
PR
GUIDE
INFO i
MUTE
1
2
3
4
5
6
BACK
*
VOL
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D
of E om het OPTIE menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Ouderlijke contr.te selecteren.
Druk vervolgens op de knop G om het wachtwoord in te
voeren zoals wordt gevraagd.
De tv is ingesteld met het beginwachtwoord 0-0-0-0.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D of
E om Oudercontrole of Sleutel vergendel te
selecteren.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
PR
FAV
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
Verpl.
MENU
Vor.
4
Druk op de knop F of G om de benodigde wijzigingen aan te brengen.
5
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het
normale TV-beeld.
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodus
G
Oudercontrole
Uit
Sleutel vergendel
Uit
2 3 4
Als S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A a n’op het toestel is ingesteld op Aan, kunt u het toestel
uitschakelen met de knop r / I, INPUT, PR D of E op de tv of met POWER, INPUT, D/A TV,
PR + of - of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Als het S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A a n’ is ingeschakeld, verschijnt ‘ Sleutel vergendel aan ’
op het scherm als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het voorpaneel wordt
gedrukt.
OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
1
O u d e r c o n t r o l e(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Hiermee voorkomt u dat kinderen bepaalde tv-programma's voor volwassenen bekijken overeenkomstig de minimale leeftijd die door Kijkwijzer is vastgesteld.
Sleutel vergendel
Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u
ongewenst gebruik voorkomen.
95
TELETEKST
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut
actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.
De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkom-
IN-/UITSCHAKELEN
Druk op de T E X T-toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm
weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.
Druk op de T E X T of E X I T-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.
SIMPLE-TEKST
A
1
2
Pagina kiezen
Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u
tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
juiste paginanummer kiezen.
Met de toetsen PR+/- kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
TOP-TEKST
TELETEKST
De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld
duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.
A
1
2
3
4
A
Blok / groep / pagina kiezen
Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
U kan hiervoor ook de P R + -toets gebruiken.
Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de P R - -toets gebruiken.
Rechtstreeks een pagina kiezen
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als
een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
96
FASTEXT
De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de
overeenkomstige kleurtoets in te drukken.
A
1
2
3
4
Pagina kiezen
Druk op de toets i om de indexpagina te kiezen.
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
Met de toetsen P R + / - kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES
?
A REVEAL
Druk op deze toets om verborgen informatie, zoals oplossingen van raadsels of puzzels weer te geven.
Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het scherm te doen verdwijnen.
A UPDATE
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer.
Druk op deze toets om de nieuwe teletekstpagina te bekijken.
Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het
scherm getoond. Druk op de toet-sen P R + / - of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te
veranderen.
Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren.
TELETEKST
A TIME
A HOLD
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat
stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm.
Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt
de automatische paginaverandering stilgezet.
Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan.
97
DIGITALE TELETEKST
*Deze functie werkt alleen in het VK.
Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals
tekst en afbeeldingen.
Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke
services die digitale teletekst uitzenden.
U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE (Ondertiteling) te drukken.
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE
1
Druk op een nummertoets of PR + of - als u een digitale
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
Raadpleeg de servicelijst in de EPG als u wilt weten welke
services digitale teletekst uitzenden.
2
Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
volgende stap door op de knop TEXT, OK, D of E, F of
G, RED, GREEN, YELLOW, BLUE of BLAUWE knop of de
cijfertoetsen te drukken.
3
Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de
knop PR + / - als u de service voor digitale teletekst wilt
wijzigen.
Als u op de knop MENU, GUIDE (Gids) of INFO i drukt,
verdwijnt de teletekstservice tijdelijk. Wanneer u nogmaals
op deze knoppen drukt, wordt de teletekstservice
weergegeven.
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE
TELETEKST
1
Druk op een numnmertoets of PR + of - als u een
bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst
uitzendt.
2
Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
teletekst in te schakelen.
3
Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
volgende stap door op de knop OK, D of E, F of G,
RED, GREEN, YELLOW, BLUE knop of de cijfertoetsen te
drukken.
4
Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar
de tv-weergave.
Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekstservices door op de RODE knop te drukken.
Als u op de knop MENU, GUIDE(Gids) of INFO i drukt,
verdwijnt de teletekstservice tijdelijk. Wanneer u nogmaals op deze knoppen drukt, wordt de teletekstservice
weergegeven.
98
BIJLAGE
PROBLEMEN OPLOSSEN
De bediening werkt niet goed.
Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt
waardoor het signaal wordt geblokkeerd.
■ Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
■ Controleer of de afstandsbediening in de juiste stand staat: tv, video, enzovoort?
■ Installeer nieuwe batterijen.
■
De afstandsbediening
werkt niet
De stroom wordt
p l o t s e l i n g u i tgeschakeld
Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.
■ Geen uitzending op zender die is ingesteld met 'Auto sleep' ingeschakeld.
■
■
De videofunctie werkt niet.
Controleer of het product is ingeschakeld.
Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
■ Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
■ Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te
steken waarin eerst de stekker van dit product zat.
■
■
Geen beeld en geen
geluid
Beeld verschijnt
l a n g z a a m n a i n s c h a k elen
■
Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na
vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.
Wijzig Kleur in de menuoptie.
■ Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zijn de videokabels goed aangesloten?
■ Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.
■
Geen of slechte kleur
of slecht beeld
■
Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.
BIJLAGE
Horizontale/verticale
strepen of trillend beeld
Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te
schakelen.
■ Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
zender wel goed wordt ontvangen.
■ Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
■
Slechte ontvangst op
sommige zenders
Lijnen of strepen in
beelden
■
Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).
99
BIJLAGE
De geluidsfunctie werkt niet.
Druk op de knop V O L + / -.
Geluid gedempt? Druk op de knop M U T E.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?
■
Beeld is goed, maar
geen geluid
Er komt geen geluid uit
een van de luidsprekers
Vreemd geluid uit de
binnenkant van het
product
■
■
Wijzig Balans in de menuoptie.
■
Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
betekent niet dat er een probleem is met het product.
Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)
Signaal is buiten
bereik.
Verticale balk of
s t r e e p o p a c h t e rgrond, horizontale ruis
en onjuiste positie
BIJLAGE
100
S c h e r m k l e u r i s i n s t abiel of bestaat uit
een enkele kleur
■
Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
Controleer de ingangsbron.
■
Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.
■
Controleer de signaalkabel.
Installeer de pc-videokaart opnieuw.
■
■
ONDERHOUD
Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en
regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reinigen.
Het scherm reinigen
1
Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
en veeg het scherm ermee af.
2
Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.
De behuizing reinigen
Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
■ Gebruik vooral geen natte doek.
■
Langere afwezigheid
PAS OP
G Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u
het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en
stroompieken.
BIJLAGE
101
BIJLAGE
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
Gewicht
37LC4*
42LC4*
26LC45-ZA
26LC46-ZC
32LC45-ZA
32LC46-ZC
37LC45-ZA
37LC46-ZC
42LC45-ZA
42LC46-ZC
676,4 x 529,2x 221,0 mm
26,6 x 20,8 x 8,7 inches
806,8 x 605,6 x 249,0 mm
31,8 x 23,9 x 9,8 inches
926,6 x 697,6x 280,4mm
36,5x 27,5 x 11,0 inches
1032,7 x 750,0 x 287,6 mm
40,7x 29,5 x 11,3 inches
exclusief steun
676,4 x 474,5 x 85,0 mm
26,6 x 18,7 x 3,3 inches
806,8 x 548.6 x 79,0 mm
31,8 x 21,6x 3,1 inches
926,6 x 635,6 x 88,0mm
36,5x 25,0 x 3,5 inches
1032,7 x 685,5 x 88,5 mm
40,7 x 27,0 x 3,5 inches
10,04kg / 22,1 lbs
9,04kg / 19,9 lbs
13,8 kg / 30,5 lbs
10,7 kg / 23,6 lbs
20,0 kg / 44,1 lbs
16,3 kg / 35,9 lbs
24,5 kg / 54,0 lbs
20 kg / 44,1 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
130W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
180W
150W
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
exclusief steun
Netspanning
26LC5*
32LC5*
37LC5*
42LC5*
26LC55-ZA
32LC55-ZA
32LC56-ZC
37LC55-ZA
42LC55-ZA
676,4 x 529,2x 221,0 mm
26,7 x 20,9 x 8,7 inches
806,6 x 606,5 x 249,0 mm
31,8 x 23,9 x 9,8 inches
927,0 x 692,8x 280,5mm
36,5x 27,3 x 11,1 inches
1033,1 x 749,5 x 287,6 mm
40,7x 29,5 x 11,3 inches
676,4 x 478,7 x 84,0 mm
26,7 x 18,9 x 3,3 inches
806,6 x 552,3 x 79 mm
31,8 x 21,8x 3,1 inches
927,0 x 630,0 x 88,0mm
36,5x 24,8 x 3,5 inches
1033,4 x 686,8 x 88,5mm
40,7 x 27,0x 3,5inches
10,04kg / 22,2 lbs
8,62kg / 19,0 lbs
14,1kg / 31,1 lbs
11,2kg / 24,7 lbs
20,0 kg / 44,1 lbs
16,0 kg / 35,3 lbs
24,5 kg / 54,1 lbs
20,4 kg / 45,0 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
130W
150W
180W
Energieverbruik
Televisiesysteem
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Zenderbereik
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Externe antenne-impedantie
BIJLAGE
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
■
32LC4*
inclusief steun
inclusief steun
Omgevingsvereisten
26LC4*
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Minder dan 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Minder dan 85%
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
102
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
exclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
MODELLEN
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
exclusief steun
Netspanning
32LB7*
42PC3*
50PC3*
26LB75-ZE
26LB76-ZF
32LB75-ZB
32LB76-ZD
42PC35-ZC
50PC35-ZC
671,8x539,8x254,2 mm
26,4x21,2x10 inches
805,8x619,7x283,9 mm
31,7x24,4x11,2 inches
1129,0 x 748,5 x 333,6 mm
44,4 x 29,5 x 13,1 inches
1302,6 x 872 x 355,8 mm
51,3 x 34,3 x 14 inches
671,8x476,1x85 mm
26,4x18,7x3,3 inches
805,8x554,1x79,0 mm
31,7x21,8x3,1 inches
1129,0 x 695,0 x 103,7 mm
44,4 x 27,4 x 4,1 inches
1302,6 x 810x 107,7 mm
51,3 x 31,9 x 4,2 inches
14 kg / 30,9 lbs
11 kg / 24,3 lbs
14,8 kg / 32,6 lbs
12,6 kg / 27,8 lbs
31,5 kg / 69,4 lbs
24,2 kg / 53,3 lbs
51,9 kg / 114,4 lbs
43,1 kg / 95 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
130W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A AC100-240V~ 50/60Hz 4,5A
150W
330W
450W
42PC5*
50PC5*
50PB6*
60PC4*
42PC55-ZB
42PC56-ZD
50PC55-ZB
50PC56-ZD
50PB65-ZA
60PC45-ZB
1048,0 x 766,0 x 310,0 mm
41,3 x 30,2 x 12,2 inches
1242,0 x 887,6 x 370,0mm 1359,9 x 889,2 x 369,8 mm 1548 x 1061 x 448 mm
48,9 x 34,9 x 14,6 inches 53,6 x 35,1 x 14,6 inches
60,9 x 41,8 x 17,6 inches
1048,0 x 713,0 x 83,5 mm
41,3 x 28,1 x 3,3 inches
1242,0 x 827,2 x 88,0 mm 1359,9 x 822,5 x 89,5 mm
48,9 x 32,6 x 3,5 inches 53,6 x 32,4 x 3,6 inches
1548 x 988 x 98,5 mm
60,9 x 38,9 x 3,9 inches
28,0 kg / 61,7 lbs
24,6kg / 54,2 lbs
39,3 kg / 86,6 lbs
34,6kg / 76,2 lbs
72,5 kg / 159,8 lbs
60,0 kg / 132,2 lbs
48,0 kg / 105,9 lbs
39,1 kg / 86,2 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A AC100-240V~ 50/60Hz 5,0A AC100-240V~ 50/60Hz 5,0A
310W
450W
450W
Energieverbruik
Televisiesysteem
AC100-240V~ 50/60Hz 5,8A
580W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Zenderbereik
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Minder dan 80%
BIJLAGE
Externe antenne-impedantie
Omgevingsvereisten
26LB7*
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Minder dan 85%
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
103
BIJLAGE
AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN
De afstandsbediening is van een universeel type. Het kan voor de meeste op afstand bedienbare apparaten van andere fabrikanten worden geprogrammeerd.
Let op: de afstandsbediening is mogelijk niet voor alle modellen van andere merken geschikt.
Afstandsbedieningscode programmeren
BIJLAGE
1
Test de afstandsbediening.
Controleer of u met de afstandsbediening het apparaat kunt bedienen zonder de afstandbediening te programmeren door het apparaat, zoals een videorecorder, in te schakelen en op de afstandsbediening op de
juiste knop voor de stand te drukken (bijvoorbeeld D V D of V C R) terwijl u de afstandsbediening op het
apparaat richt. Test de knoppen P O W E R (aan/uit) en P R + / - om te controleren of het apparaat goed
reageert. Als dit niet het geval is, moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd om het apparaat te
bedienen.
2
Schakel het apparaat in dat moet worden geprogrammeerd en druk vervolgens op de afstandsbediening op
de overeenkomende knop voor de stand (zoals D V D of V C R). De knop van het gewenste apparaat op de
afstandsbediening gaat branden.
3
Druk tegelijkertijd op de knoppen M E N U en M U T E (dempen). De afstandsbediening kan nu worden
geprogrammeerd.
4
Voer een codenummer in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening.
Welke code u voor een apparaat moet programmeren, vindt u op de volgende pagina's. Als de code correct is, wordt het apparaat uitgeschakeld.
5
Druk op de knop M E N U om de code op te slaan.
6
Test de functies van de afstandsbediening om te controleren of het apparaat correct reageert. Herhaal de
procedure anders vanaf stap 2.
PROGRAMMERINGSCODES
DVD
Merk
Codes
APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024
104
014
006
027
010 016 025
Merk
Codes
Merk
Codes
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
002
023
008
003
013
004
021
005
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
005
011
007
005
019
009
010
017
009
026
006
006
015
006
008
018
016 025
VCR
Merk
AIWA
AKAI
Codes
Codes
Merk
MAGNAVOX
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
SAMSUNG
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
012
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
045
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013 020
114 123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
Codes
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
BIJLAGE
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
Merk
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
101
105
BIJLAGE
IR-CODES
1. Aansluitingen
■
Sluit de afstandsbediening met draad aan op de poort voor de afstandsbediening van de tv.
2. IR-codes afstandsbediening
■
Golfvorm uitgang
Enkele puls, gemoduleerd met 37,917 KHz-signaal bij 455 KHz
Draagfrequentie
Tc
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Duty ratio = T1/TC = 1/3
T1
■
Frameconfiguratie
1e frame
Voorlo
Lead
o p c ocode
de
Lage aangepaste
c oLow
d e custom code
Hoge aangepaste
High custom code
code
D aData
t a c ocode
de
DData
a t a ccode
ode
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Frame herhalen
C oRepeat
d e h e r hcode
alen
■
Tf
Voorloopcode
9 ms
4.5 ms
■
Code herhalen
0.55 ms
BIJLAGE
9 ms
■
2.25 ms
Bitomschrijving
Bit ”0”
Bit ”1”
0.56 ms
0.56 ms
2.24 ms
1.12 ms
■
Frame-interval: Tf
Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
106
Code (Hexa)
Opmerking
PR +
PR VOL +
VOL Omhoog (D)
Omlaag (E)
Rechts (G)
Links (F)
POWER
MUTE
Nummertoets 0
Nummertoets 1
Nummertoets 2
Nummertoets 3
Nummertoets 4
Nummertoets 5
Nummertoets 6
Nummertoets 7
Nummertoets 8
Nummertoets 9
INPUT
INFO i
GUIDE
SUBTITLE
EXIT
FAV
Q.VIEW
D/A TV
TV/RADIO
SIMPLINK
BRIGHT +
BRIGHT I/II
SLEEP
MENU
OK( )
LIST
TEXT
REVEAL
TIME
BACK
UPDATE
INDEX
HOLD
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening(Stroom aan/uit)
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
BLAUWE toets
GELE toets
GROENE toets
RODE toets
RATIO
G
II
IFF
GGI
FF
GG
A
O
BIJLAGE
00
01
02
03
40
41
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0B
AA
AB
56
5B
1E
1A
50
F0
7E
E0
E1
0A
0E
43
44
53
20
2A
26
28
62
70
65
61
63
71
72
79
B0
BA
B2
B3
8F
8E
B1
BD
Functie
107
BIJLAGE
SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM
Verbind de RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van de tv extern te
besturen.
Verbind de seriële poort van het besturingssysteem
met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de
tv.
Opmerking: De RS-232C-verbindingskabel wordt niet
geleverd bij de tv.
EJECT
HDMI/DVI IN 1
ANTENNA
IN
OPTICAL
AV 1
HDMI IN 2
DIGITAL AUDIO O
PCMCIA
CARD SLOT
Setup RS-232C
VIDEO
AV 2
AUDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug
Nr.
Naam plug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geen verbinding
RXD (Data ontvangen)
TXD (Data versturen)
DTR (DTE kant klaar)
GND
DSR (DCE kant klaar)
RTS (Klaar om te versturen)
CTS (Klaarmaken om te versturen)
Geen verbinding
5
6
9
BIJLAGE
RS-232C-configuraties
Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
108
1
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Instellen ID
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
BACK
EXIT
- Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een moni-
INFO i
MENU
EXIT
GUIDE
OK
tor opgeven.
OK
- Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 113.
GUIDE
INFO i
BACK
FAV
*
VOL
PR
VOL
PR
FAV
MUTE
1
RATIO
1
Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen
of E om het OPTIE menu te selecteren.
2
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Fabrieksmodus te selecteren.
3
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E
om Instellen ID te selecteren.
4
Druk op de knop F of G om Instellen ID in stellen op
het gewenste monitornummer U kunt een nummer van
1 ~ 99 invoeren.
SLEEP
2
3
SUBTITLE UPDATE
SETUPO Taal(Language)
BEELDO Land
AUDIOO Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
TIJDO
Ingangslabel
OPTIEO SIMPLINK
SCHERMO Fabrieksmodus
D
Verpl.
MENU
Vor.
1
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodu
Instellen ID
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
G
Normaal
Lage spanning
5
Uit
Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.
2
BIJLAGE
Taal(Language)
Land
Systeem vergrend.
Ouderlijke contr.
Ingangslabel
SIMPLINK
Fabrieksmodu
Instellen ID
FG
1
Fabrieksinstel.
OK
ISM Methode
Normaal
Lage spanning
Uit
3 4
109
BIJLAGE
Parameters communicatie
Baudratio: 9600 bps (UART)
■ Lengte data: 8 bits
■ Pariteit: Geen
Stopbit: 1 bit
■ Communicatiecode: ASCII-code
■ Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.
■
■
Commando referentielijst
C O M M A NDO1
Protocol versturen / ontvangen
C O M M A NDO2
DATA
(Hexa)
BIJLAGE
01. Stroomvoorziening
k
a
0~1
02. Invoer selecteren
03. Beeldverhouding
04. Beeld dempen
05. Volume dempen
06. Volume regelen
07. Contrast
08. Helderheid
09. Kleur
10. Tint
11. Scherpte
12. OSD selecteren
13. Vergrendelingsmodus
k
b
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Zie pagina111
Zie pagina 111
k
m
k
k
k
k
k
k
j
j
j
t
u
v
w
$
z
p
q
u
afstandsbediening
14. Balans
15. Kleurtemperatuur
16. Roodafstelling
17. Groenafstelling
18. Blauwafstelling
19. Afwijkende status
20. ISM-methode
21. Lage spanning
22. Automatische configuratie
23. De opdracht Channel Select m
(Kanaal selecteren)
24. IR-code verzenden
m
25. Ingang selecteren (Hoofd) x
0~1
0~1
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0~1
0~1
0 ~ 64
0~3
0 ~ 50
0 ~ 50
0 ~ 50
0~9
Zie pagina 113
0~1
1
a
Zie pagina 114
c
Sleutelcode
b
Zie pagina 114
* Bij het instellen van de 19 ~ 25 wordt er geen menu
weergegeven op het scherm.
Versturen
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)
* [Command 2] : Tweede commando
* [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst
scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu.
De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set
ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv
bestuurd.
Het ingestelde ID wordt weergegeven met een decimaal (1~99) in het menu en met een hexadecimaal
(0x0~0x63) in het protocol voor versturen en ontvangen.
* [DATA] : om commandogegevens te versturen.
‘FF’-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
* [Cr] : carriage return.
ASCII code '0x0D'
[ ] : ASCII-code 'spatie (0x20)'
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale
data ontvangt. Als op dit ogenblik de data in de
dataleesmodus staan, geeft hij de huidige datastatus weer.
Als de data in dataschrijfmodus staan, stuurt hij de data
van de pc terug.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale
data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.
Data 1: ongeldige code
2: niet-ondersteunde functie
3: Even geduld graag
110
01. Stroomvoorziening(Command 2 : a)
0 4 . Scherm stil (Commando2:d)
G Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.
G Om scherm stil aan / uit te selecteren.
Transmissie
Transmissie
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Power Uit
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1 : Power Aan
Ack
Data 0 : Scherm stil uit (Beeld aan)
1 : Scherm stil aan (Beeld uit)
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Ack
G Om Power Aan / Uit weer te geven.
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Transmissie
0 5 . Volume stil (Commando2:e)
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
G Om het volume stil aan / uit te bedienen.
U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL)
knop op de afstandsbediening.
Ack
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Transmissie
* Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgevensfeedback de
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
status van elke functie weer,als andere functies FF-gegevens
in deze indeling overbrengen.
0 2 . I n v o e r s e l e c t e r e n (C o m m a n d o 2 : b )
G Hiermee selecteert u de invoerbron voor het toestel.
U kunt ook een invoerbron selecteren met behulp van
de knop INPUT (Invoer) op de afstandsbediening van
het toestel.
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
: DTV
: Analogue
: AV1
: AV2
: AV3
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 6 . Bediening volume (Commando2:f)
G Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen
op de afstandsbediening.
Transmissie
Data 0
1
2
3
4
Ack
Data 0 : Volume stil uit (Volume aan)
1 : Volume stil aan (Volume uit)
Ack
5
6
7
8
9
: Component
: RGB-PC
: HMDI1
: HMDI2
: HMDI3
Transmissie
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina113.
Ack
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 7 . Contrast (Commando2:g)
0 3 . B e e l d v e r h o u d i n g ( C o m m a n d 2 : c )( G r o o t t e v a n h o o f d b e e l d )
G Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.
Transmissie
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmissie
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina113.
Ack
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 1
2
3
4
:
:
:
:
Normaal scherm (4:3)
Breed scherm (16:9)
Horizon (Spectakel)
Zoomen1
5
6
7
8
:
:
:
:
Zoomen2
Origineel
14:9
Volledig beeld
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
BIJLAGE
groot beeld)U kunt het formaat van het scherm ook aanpassen door gebruik te maken van de ARC- (ARC) (Aspect
Ratio Control) knop op de afstandsbediening of in het
menu SCHERM.
G Om het contrast van het scherm aan te passen.
0 8 . Licht (Commando2:h)
G Om het licht van het scherm aan te passen.
U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina113.
Ack
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
111
BIJLAGE
0 9 . Kleur (Commando2:i)
1 4 . Balans (Commando2:t)
G De kleur van het scherm aanpassen.
G Hiermee past u de balans aan.
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu AUDIO.
Transmissie
Transmissie
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 113.
Ack
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 113.
Ack
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 0 . Tint (Commando2:j)
G Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
1 5 . Kleurtemperatuur (Commando2:u)
G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de
Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Rood : 0 ~ Groen : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 113.
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 1 . Scherpte (Commando2:k)
G Om de scherpte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Koel 1: Medium 2: Warm 3: Gebruiker
Ack
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 6 . Roodafstelling (Commando2:v)
Transmissie
G Hiermee stelt u rood af in de kleurtemperatuur.
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmissie
[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 113.
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data Min : 0 ~ Max : 50
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'.Zie pagina 113.
Ack
[v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 2 . Selecteer OSD (Commando2:l)
G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij
1 7 . Groenafstelling (Commando2:w)
bediening op afstand.
Transmissie
G Hiermee stelt u groen af in de kleurtemperatuur.
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmissie
Data 0 : OSD uit
[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1 : OSD aan
BIJLAGE
Ack
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 3 . Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando2:m)
G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op
het voorpaneel van de tv.
Transmissie
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 8 . Blauwafstelling (Commando2:$)
G Hiermee stelt u blauw af in de kleurtemperatuur.
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmissie
Data 0 : Vergrendeling uit
Ack
[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1 : Vergrendeling aan
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening
gebruikt. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt
gehaald, wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven.
112
Data Min : 0 ~ Max : 50
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'.Zie pagina 113.
Ack
Data Min : 0 ~ Max : 50
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 2'.Zie pagina 113.
Ack
[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 9 . Afwijkende status (Commando2:z)
G Hiermee herkent u een afwijkende status.
2 1 . Lage spanning
(Commando1:j, Commando2:q)
Transmissie
G Hiermee vermindert u het energieverbruik van de monitor. U
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
Ack
OPTIE.
Deze functie is niet beschikbaar bij LCD -modellen.
Transmissie
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Data 0: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig)
1: Geen signaal (Voeding aan)
2: Schakel de tv uit via de afstandsbediening
3: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer
4: Schakel de tv uit via RS-232-functie
5: 5V uit
6: Wisselstroom uit
7: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm (Ventilatoralarm)
8: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit)
9: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep
Data 0 : Uit
1 : Aan
Ack
kunt Low Power (Lage spanning)ook instellen in het menu
Gegevens FF:Lezen
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
(Automatische slaapstand)
*Deze functie is "alleen-lezen".
2 0 . ISM-methode
(Commando1:j, Commando2:p)
G Hiermee regelt u de ISM-methode.U kunt de ISM-methode
ook instellen in het menu OPTIE.
Deze functie is niet beschikbaar bij LCD -modellen.
Transmissie
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Normaal
1 : White wash
2 : Orbiter
3 : Inversie
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 2
A : Stap 10 (Set ID 10)
0 : -40
1 : -39
2 : -38
F : Stap 15 (Set ID 15)
10 : Stap 16 (Set ID 16)
28 :0
0 : Stap 0
64 : Stap 100
6E : Stap 110
BIJLAGE
* B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 1
4E : +38
4F : +39
50 : +40
73 : Stap 115
74 : Stap 116
C7: Stap 199
FE : Stap 254
FF : Stap 255
113
BIJLAGE
2 2 . Autoconfiguratie
(Commando1:j, Commando2:u)
G Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling
automatisch minimaliseren.Alleen in de modus RGB (PC).
Transmissie
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1: Instellen
Ack
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
25. Input select (Command 1 : x, Command 2 : b)
(Main Picture Input)
G Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.
Transmissie
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Structuur
MSB
0
2 3 . De opdracht Channel Select (Kanaal selecteren)
(Command 1 : m, Command 2 : a)
G Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.
Transmissie
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Data0 : gegevens uit het hoge kanaal
Data1: gegevens uit het lage kanaal
ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 88 (188H),
DTV No. 0 -> Maakt niet uit
Data2 0x00 : ATV Main
0x10 : DTV Main
0
0
0
0
0
0
Externe ingang
Ingangnummer
Externe ingang
Data
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analoog
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
Component
0
1
0
0
RGB
0
1
0
1
HDMI
Kanaalgegevensbereik
Analoog - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)
Digitaal - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)
Ingangnummer
Data
Ack
0
0
0
0
Ingang1
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
0
0
1
Ingang2
Data Min: 00 ~ Max: 7D
0
0
1
0
Ingang3
0
0
1
1
Ingang4
24. IR-code verzenden
(Command 1 : m, Command 2 : c)
G Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstandsbediening.
BIJLAGE
Transmissie
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data:Sleutelcode - Zie pagina 107.
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
114
LSB
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising